Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1889


Datum: 01 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomriviervaartuig VAHALIS, liggende in conservatie op ’s Rijks werf te Hellevoetsluis, krijgt een commandotoren van gegoten staal, te leveren door de firma Krupp te Essen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best bevaren roefschip, zeer net model, groot 16 ton, met inventaris, geheel klaar, benevens nieuwe roei- of melkschouwen, bij T.A. van der Werff, te Warga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best gemaakt nieuw schip, plus minus 20 ton; een dito halfsleet, 24 ton, bij O.H. van der Werf, scheepstimmerman, Buitenvallaat bij Drachten.


Datum: 03 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 2 januari. Het alhier op het Noorderstrand verongelukte Duitse schoenerschip MARIA is geheel wrak. De lading, die uit dennen en eiken balken bestaat, wordt naar de haven alhier vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het Nederlandse schip TJERIMAI, kapt. Diepenbroek, op de 1e januari van Java te New York aangekomen, heeft een cycloon doorgestaan, vermoedelijk dezelfde, waarin het schip GEBR. SMIT zich heeft bevonden, en daardoor stengen verloren en meerdere schade bekomen, terwijl door de overgekomen zeeën veel water is binnengedrongen. (opm: zie NRC 160189)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 januari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram heeft de VEENDAM, van hier te New York aangekomen, op zee veel slecht weder doorgestaan, waardoor het enige schade heeft geleden aan dek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 1 januari. Voor rekening van een rederij onder boekhouderschap van de heer M. Zwanenburg alhier, is op de werf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht de kiel gelegd voor een stalen vissloep ter grootte van ongeveer 100 voet en bestemd voor de beugvisserij. De sloep zal genaamd worden LEKKERKERK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 december. De geborgen inventaris van het afgebrande Nederlandse schip BERTHA, van Rotterdam herwaarts, heeft in veiling NLG 114,-. opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 december. Het schip JOHANNA, kapt. P. Helle, is bevracht van Macassar naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 1 januari. Het Nederlandse fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, groot 1.236 tonnen, gebouwd in 1878, is uit de hand verkocht aan de heren G. van der Gevel en Van Vessum te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1888 zijn te Amsterdam aangekomen 1.499 en te IJmuiden 1.633 schepen. In 1888 zijn te Delfzijl aangekomen 412 en vertrokken 394 schepen. Te Harlingen zijn in 1888 zijn aangekomen 182 zeil- en 260 stoomboten, en vertrokken 194 zeil- en 260 stoomboten. Te Nieuwe Diep zijn in 1888 aangekomen 240, en vertrokken 240 schepen.
In 1888 zijn bij de Waterweg aangekomen 4.198 stoom- en 622 zeilschepen, terwijl vertrokken 4.175 stoom- en 687 zeilschepen.
In 1888 vertrokken van Hellevoetsluis 139 zeilschepen en zijn aangekomen 121 zeilschepen., terwijl vertrokken 69 stoom- en zijn aangekomen 77 stoomschepen.


Datum: 04 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 januari. Heden werd met gunstig gevolg te water gelaten het schroefstoomschip DOLFIJN, gebouwd bij de Maatschappij De Maas, voor rekening van het departement van marine.
Daarna werd de kiel gelegd van het stoomschip ARIEL, te bouwen voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het schip MARY, kapt. Hazewinkel, van Bangkok naar Het Kanaal vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 2 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het schip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, te Bristol aangekomen van Drammen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 januari. Gedurende het vorige jaar zijn hier aangevoerd 136 ladingen hout, totaal 106.225 m3. Hiervan waren 668 Amerikaanse balken, 4.726 Oostzeese en 106.707 Noorse, 17.508 palen, 6.116 ellens, 170.247 juffers, 7.699 kolders, 22.825 sparren, 5.911 platen, 46.002 battings en 157.847 delen.


Datum: 05 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 5 december (1888). De Nederlandse schoener ALBERT, van Colastinel (opm: Colastine; positie 31º37’ ZB eb 60º28’ WL, in Argentinië) herwaarts met meel, heeft op de baar van Martin Garcia (opm: positie 34º11’ ZB 58º15’ WL) enige schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 3 januari. Het Nederlandse schoenerschip OOSTZEE PACKET, kapt. Kuiper, is verkocht aan een firma te Papenburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 januari. Het was de 31e december jl. vijfentwintig jaar geleden, dat de scheepsgezagvoerder H. Boswijk in dienst was der firma Hubert Jans en Co., alhier, eerst als kapitein van de kof de DRIE GEZUSTERS, daarna van het barkschip FRISIA. Als wakker zeeman had hij steeds met voorspoed gevaren, en de patroons meenden dit jubileum niet onopgemerkt te mogen passeren. In tegenwoordigheid van de andere gezagvoerders, die voor het kantoor varen, werd hem onder waarderende en bemoedigende woorden een gouden remontoir-horloge met dito ketting vereerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan met 5 maart vast werk bekomen bij de weduwe Johan Bijlsma, Oosterlittens.


Datum: 06 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. Het Nederlandse schoenerschip J.H. HENKES, kapt. Heuveln, van Maracaibo komende, is de 3e januari van Queenstown naar Liverpool vertrokken.


Datum: 08 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip ALKMAAR, onder commando van de kapt.luit.t.zee H.G. Hildebrand, verliet heden ochtend ten 10 ure de haven van Nieuwediep voor het houden van politietoezicht op de vissersvloot in de Noordzee en het bezoeken van enkele havens aan de kust. Zr.Ms. artillerie-instructievaartuig HET LOO, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse P.-M.W.T. Krayenhoff v.d. Leur, is uit de haven van Nieuwediep naar de Rijkswerf te Willemsoord vertrokken en in het dok opgenomen, ten einde te worden nagezien en zo nodig enige herstellingen te ondergaan voor zomeroefeningen aan de Hors, welke de 1e mei een aanvang moeten nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rfotterdam, 7 januari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het stoomschip HOLLAND, van Rotterdam naar Londen, op de Thames in aanvaring geweest met het stoomschip WILLIAM DAWSON, waardoor laatstgenoemd schip schade leed. Of de HOLLAND schade leed, is niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 7 januari. Heden werd bij de heer A. J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: GOEDE VERWACHTING), groot ongeveer 180 last, gebouwd voor rekening van de heer A. Spaan te Oosterhout en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: ALLEMANNIA), groot ongeveer 300 last, te bouwen voor rekening van de heer Phillipp Weisbarth te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 3 januari. Het schip JACOBINA FENNECHINA, kapt. A. Kramer, van Memel naar Altona, is wegens ijs alhier teruggekeerd en zal hier overwinteren.


Datum: 09 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Aan de firma Holz & Co. is de levering opgedragen van een aantal pantserplaten voor Zr.Ms. ramschip GUINEA, in herstelling liggende op de Marinewerf te Amsterdam. Deze platen, waarvan twee compound en twee ijzeren, worden vervaardigd in de fabriek van Cammell, Laird & Co. te Sheffield.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemunde, 5 januari. Het Nederlandse stoomschip MINERVA, gisteren van hier naar Stettin vertrokken, is wegens ijs hier teruggekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens overlijden uit de hand te koop een overdekt schuitje met complete inventaris, groot 43 ton, thans liggende bij de steenfabriek der erven Fontein te Franeker en aldaar te bevragen.


Datum: 10 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macasser, 28 november (1888). Het grootste gedeelte van de lading van het verongelukte Nederlands-Indische stoomschip BROMO is alhier geland door het stoomschip SUMBAWA. Heden vertrok van hier het stoomschip SINDORO om het overige deel der lading te bergen, welke nog beschadigd in het voorruim van het gestrande schip zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het Nederlandse schip HERCULES, kapt. Koenes, van Riga naar Delfzijl, met schade te Gothenburg binnen, is volgens particuliere berichten afgekeurd. (opm: zie PGC 100189)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 9 januari. Na vele inspanningen heeft de raderboot TELEGRAAF 3, kapt. Bijl, het Engelse stoomschip SURIG met hoog water vlot gesleept. Het schip, met graan naar Antwerpen bestemd, liep tegen hoog water op de Schelde aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 9 januari. Op de werf van de heer P. Smit jr. alhier werd heden de kiel gelegd voor een schroefstoomschip, voor rekening van de directie van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij, bestemd voor de goederendienst van Rotterdam op Veghel. De compound-machine en de stoomketel worden op hetzelfde etablissement vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 januari. Op de werf van de heren Huijgens & Van Gelder in de Oostenburgerstraat is heden de kiel gelegd van het door die firma te bouwen stoomschip ten behoeve van de Indische paketvaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 januari. Het stoomschip HISPANIA is heden morgen, na 4 lichters gelost te hebben, met assistentie van een sleepboot vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 7 januari. Het Nederlandse stoomschip VENUS is op 4 dezer bij het verhalen naar Dunzig quay (opm: mogelijk Danziger Kai) door het breken der sleeptros tegen het schip EMILIE CHARLOTTE aangevaren, waardoor het laatstgemelde zware schade bekwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In het jaar 1889, de 8e januari, ten verzoeke van de heer Aukens Smaal, wonende te Delfzijl, in zijne hoedanigheid van boekhouder van de rederij van het barkschip HERCULES, heb ik, Hero Huisman, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, wonende te Appingedam, betekend aan Cornelis Koenes, schipper, vroeger wonende aan boord van het Nederlandse barkschip HERCULES, thans zonder bekende woonplaats en plaats van werkelijk verblijf in het Koninkrijk:
- De eerste Grosse van een vonnis van het Kantongerecht te Appingedam dd 20 juni 1888, op tegenspraak gewezen tussen de requirant als eiser bij dagvaarding, dd 22 maart 1888, en geinsinueerde als gedaagde bij die dagvaarding, tot welks inhoud hier wordt verwezen.
- Een exploit ten verzoeke van mijn requirant gedaan door de deurwaarder W. Kriegsman te Winschoten, dd 3 januari 1889, houdende ten laste van geinsinueerde beslag onder handen van de Onderlinge Verzekerings Maatschappij, genaamd de Nieuwe Unie, in de provincie Groningen, gevestigd te Veendam en Wildervank, voor totaal verlies van onder Nederlandse vlag varende zeeschepen.
- Een exploit, ten verzoeke van mijn requirant gedaan door mij deurwaarder, 4 januari 1889, houdende ten laste van geinsinueerde beslag onderhanden van de Maatschappij de Eendragt, tot onderlinge waarborging van zeeschepen tegen de gevaren van de zee en van brand, gevestigd te Delfzijl.
Voorts heb ik, ten zelfder verzoeke, de geinsinieerde C. Koenes gedagvaard, om na verloop van 2 maanden en alzo op vrijdag 15 maart eerstkomend, des voormiddags te 10 uren te verschijnen voor de Arrondissements Rechtbank te Groningen, zitting houdende in het Gerechtsgebouw in de Oude Boteringestraat aldaar, ten einde, aangezien gedaagde bij het boven betekende vonnis van het Kantongerecht te Appingedam, dd. 20 juni 1888 is veroordeeld om aan de eiser te betalen een som van NLG 70,-. invoege in dit vonnis vermeld, met de interessen naar 6%, vanaf de dag der dagvaarding tot aan de voldoening, en in de kosten van het geding, met bepaling, dat dit vonnis voor hoofdsom en interessen zal zijn uitvoerbaar bij lijfsdwang en mede bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep of cassatie, dit laatste echter niet dan tegen gestelde borgtocht of aanwijzing van voldoende zekerheid tot een bedrag van NLG 200,-. welke borgtocht of zekerheidsstelling door de tegenpartij binnen 3 dagen na betekening zal moeten zijn aangenomen of betwist.
Getekend H. Huisman, deurwaarder. (opm: bekort)


Datum: 11 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 9 januari. De kiel van het eerste van de voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij in Nederland aan te bouwen stoomschepen werd gisteren op de stapelblokken gelegd en wel op de werf Concordia van de heren Huygens en Van Gelder, Oostenburgervoorstraat alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ingezonden. Zijn de NAUTILUS en BUIJSKES failure’s?
Op de begroting voor het jaar 1889, door de minister van marine ingediend, komt een post voor, waarbij gelden worden aangevraagd voor de aanbouw van schepen. Te oordelen naar het voorlopig verslag, was het waarschijnlijk dat in de Kamer ernstige bezwaren tegen die post zouden bestaan; althans geen bezwaren als in de zitting van 21 december jl. door de heren Levyssohn en Van der Loeff werden te berde gebracht en evenmin was het te voorzien dat die leden hun stem, betreffende het onderartikel 13, afhankelijk zouden stellen van ’s ministers antwoord op hun vraag: wie de projecten van de te bouwen schepen zou maken; - een vraag, die het gevolg was van de vrees, dat het ontwerpen van die schepen zou worden opgedragen aan de tegenwoordige hoofdingenieur, adviseur van scheepsbouw, die men daartoe de nodige bekwaamheid ontzegde, op grond dat hij de plannen geleverd had voor de NAUTILUS en de BUIJSKES, welke beide bij deze gelegenheid als failure’s werden gesignaleerd. De Rotterdamse afgevaardigden toonden zodoende, in zake het doelmatig aanwenden van de aangevraagde gelden, niet genoegzaam praktische waarde te hechten aan de verantwoordelijkheid van een minister, in wiens beleid men overigens vertrouwen stelde en hun daarop gebaseerde beschouwingen voerden hen dan ook op het terrein van de uitvoerende macht, hetgeen de afgevaardigde uit Goes een woord van waarschuwing tegen het voortgaan op die weg ontlokte. De houding, door de heren Levyssohn en Van der Loeff, bij deze gelegenheid aangenomen, laat zich zeer goed verklaren. De geschiedenis toch van de marine over de laatste dertig jaren geeft zóveel voorbeelden van ondoelmatige aanwending van gelden, ten behoeve van aanschaffing van materieel toegestaan; is zó rijk aan namen van onbruikbare en half bruikbare schepen; toont zó onweerlegbaar dat bij de aanbouw van schepen weinig voortvarendheid werd betracht, waardoor wij altijd bij andere naties ten achteren waren en ten achteren bleven, dat het niet euvel kan geduid worden, dat men wantrouwen koesterde in het technisch beheer van de marine, voor zover dit het vak van scheepsbouw en meer bepaaldelijk het maken van plannen voor nieuwe schepen betrof. Zeer te betreuren echter is het dat zich daaruit een aanval tegen de tegenwoordige hoofdingenieur, adviseur van scheepsbouw, ontspon, waardoor deze ambtenaar in zijn goede naam als ingenieur onverdiend benadeeld is. De rechtstreekse beschuldiging van onbekwaamheid, bedoelde ambtenaar door de beide Rotterdamse afgevaardigden naar het hoofd geslingerd, berustte ongetwijfeld op verkeerde of onvoldoende inlichtingen en op een onjuiste voorstelling van de feiten. Ware het daardoor ontstane wantrouwen ter sprake gebracht bij het voorlopig onderzoek van de marine-begroting, dan zou de minister gelegenheid gegeven zijn tot een zakelijke en volledige tegemoetkoming aan de gemaakte bezwaren, waarin dan tevens een afdoende verdediging van de adviseur van scheepsbouw zou neergelegd zijn. Thans is die verdediging uiterst zwak geweest, daar de minister geheel onvoorbereid was en bovendien door minder gunstige gezondheidstoestand belet werd in discussie te treden, terwijl de deskundige afgevaardigde uit Den Helder de verdediging niet kon of wilde overnemen en zich bepaalde tot een korte rede, die zeer geschikt achterwege had kunnen blijven. Het is daarom dat iemand buiten de Kamer, doch waarschijnlijk beter bekend met de feiten dan veel leden van de vertegenwoordiging, wil trachten die verdediging op zich te nemen, door een beantwoording van de vraag aan het hoofd van dit artikel geplaatst. Men kan hier echter geen grondig, volledig onderzoek verwachten; dit behoort meer in een wetenschappelijk tijdschrift dan in een dagblad thuis en wij bepalen ons dus tot een kort overzicht van de geschiedenis van de beide zogenaamde failure’s . De NAUTILUS, hoezeer een zeilkorvet, wijkt in alle opzichten af van het type van schepen, vroeger onder die naam bekend. Het was het eerste ijzeren zeilschip van de Nederlandse marine en had een gans andere bestemming dan de vroegere zeilkorvetten, waardoor het naar een geheel nieuw project moest gebouwd en op een bijzondere wijze samengesteld worden. Terwijl het schip nog op stapel stond, werd van zekere zijde getwijfeld aan de deugdelijkheid van plan en constructie en die twijfel breidde zich onwillekeurig in zó brede kring uit, dat men besloot het advies in te winnen van de Engelse ingenieur Reed, die, na de plannen onderzocht te hebben, daarop generlei aanmerking maakte, doch de constructie, als zijnde te zwak, veroordeelde, zodat tot het aanbrengen van versterking van het langsverband, vooral in het bovenschip, werd geadviseerd. Zij die bekend waren met het systeem van samenstelling van ijzeren schepen, door de heer Reed in de praktijk en in zijn geschriften voorgestaan, konden geen andere uitspraak hebben verwacht; - de onvoorwaardelijke voorstanden van doorgaande verbanddelen m o e s t het systeem van afgebroken spanten, bij de NAUTILUS gevolgd, afkeuren. Het gaat echter niet aan te beweren dat daardoor de staf gebroken is over een stelsel dat in de vreemde veelvuldig wordt gevolgd en ook bij de meeste Nederlandse oorlogsschepen is toegepast met succes, dat voor de deugdelijkheid ervan pleit. De ramtorenschepen KONING DER NEDERLANDEN en PRINS HENDRIK, benevens zes schepen, type ATJEH en twaalf schepen type SURINAME, hebben geen van allen doorgaande spanten en ze hebben, wat sterkte betreft, uitmuntend voldaan. Bij de NAUTILUS waren de spanten dichter bij elkaar geplaatst dan bij de hiervoor genoemde schepen het geval was; de afgebroken delen stonden op zwaardere voeten en het langsverband was evenzeer sterker door het aanbrengen van een betrekkelijk sterkere buitenhuid; - wat wettigde nu de vrees dat de NAUTILUS, waarvan de wijdte tot de lengte stond als 1 : 3 ¾ , minder sterk zou zijn dan de, op dezelfde wijze samengestelde schepen, waarbij die verhouding zelfs stond als 1 : 6 ? Die vraag is nooit beantwoord en zal wel altijd onbeantwoord blijven, maar daarmee blijft dan ook de fout, die men de adviseur van scheepsbouw ten laste legt, onbewezen. Intussen blijkt voortdurend uit de rapporten van de commandant van die bodem, dat de NAUTILUS uitmuntend voldoet en in plaats van een “failure”, een goed, handelbaar, welbezeild, en voor het doel alleszins geschikt schip is. Hetzelfde kan niet in alle opzichten van de BUIJSKES gezegd worden. Dit stoomscheepje, bestemd voor de hydrografie van de Nederlandse zeegaten, voldoet niet; het gaat een weinig te diep en onder stoom stoot het scheepje geweldig. De meerdere diepgang is, zo niet geheel dan toch voor een groot deel het gevolg van de zwaardere machine die er in geplaatst is en de meerdere hoeveelheid brandstof, die men thans kan, doch niet behoeft te bergen en wat het stoten betreft, dit ligt uitsluitend aan de bijzondere soort schepraderen, waarmee het scheepje is begiftigd en die geheel afwijken van de gewone schepraderen. Wel schijnt deze afwijking bevorderlijk voor de vaart te zijn, doch een stotende werking van de machine kon niet uitblijven en dat deze, vooral op een vaartuigje als de BUIJSKES, hinderlijk is, kan elkeen begrijpen. Maar daarvan mag men de adviseur van de scheepsbouw geen verwijt maken; wel moet hij verantwoordelijk k u n n e n gesteld worden, doch zolang zijn positie is als die van de tegenwoordige titularis, zal nimmer een plan het product zijn het denken van één man, - zal het nimmer de uitdrukking zijn van één opvatting, één inzicht, één streven. Wanneer, zoals te dikwijls is voorgekomen, de ontwerper, na bekend te zijn gemaakt met de, soms onmogelijke eisen, waaraan moest worden voldaan, zijn plan uitwerkt, is hij dikwijls genoodzaakt daarin verandering te brengen door allerlei suppletoire eisen. De een komt met dit, de ander met dat aandragen; nu eens zijn het wijzigingen in ketels of machines, of geldt het bijvoegsels, die een belangrijk gewicht meebrengen of veel plaatsruimte vorderen, - dan weer zijn het wijzigingen in de middelen van aanval of verdediging; en het mag een geluk heten, wanneer niet de minister zelf of een lid van zijn staf mee gaat liefhebberen op scheepbouwkundig gebied. En intussen verdedigt elkeen zijn zienswijze; elk wil zijn wensen ingewilligd zien; het wordt een loven en bieden en zodoende ontstaat een oorlogsstoomschip dikwijls uit een huiselijk allegaartje, waarbij met alles rekening wordt gehouden, behalve met de onmogelijkheid om allen tevreden te stellen en de kans dat het ernstig aangevatte werk tot knutselen overslaat. Indien men eisen stelde en de ontwerpen liet beoordelen of daaraan kan worden voldaan; zo nee, zich in die eisen beperkte en de ontwerpen gelegenheid gaf zijn ontwerp ongestoord en zonder commentaren te maken; als men bij gereedheid van het plan zorgde dat het zó en niet anders werd uitgevoerd en men in het algemeen geen ingrijpende veranderingen toeliet zonder goedkeuring van de ontwerper:- eerst dan zou de adviseur van scheepsbouw de positie kunnen innemen die hem toekomt en die hem onmisbaar is en zou er sprake van algehele verantwoordelijkheid kunnen zijn. De heren Levyssohn en Van der Loeff zij het bovenstaande ter lezing en overweging aanbevolen; mogen zij er een antwoord in vinden op het door hen gesprokene in de Kamerzitting van 21 december jl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 6 januari. Het schip NAJADE, kapt. Duit, van hier naar Charlestown bestemd, is wegens ijs teruggekeerd en in de haven gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop:
- Het Nederlandse schoenerschip ELISABETH, met inventaris, liggende te Papenburg, geklasseerd bij Veritas 5/6 2.1 en bij de Germaanse Lloyd A, groot 148 registerton.
- Het Nederlandse galjootschip ALBERTHA ROMELINGH, met inventaris, liggende te Delfzijl, geklasseerd bij de Engelse Lloyds, groot 121 registerton.
Te bevragen bij de scheepsbouwer J.J. Sijdzes te Farmsum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. Hora Albarda en A. Ottema zullen op maandag 21 januari 1889, des avonds 7 uur, bij Wagenaar in het Friesch Koffiehuis te Leeuwarden, provisioneel publiek verkopen een huizing, N. 247, met erf, bleek, scheepstimmerwerf en timmerschuren c.a., op Oldegalileën aan de Dokkumer Ee te Leeuwarden, kadastraal groot 10 roede 15 el, in eigen gebruik bij K. de Jong; te aanvaarden 12 mei 1889, en te veilen, behoudens samenvoeging, in 5 percelen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Wiersma te Leeuwarden zal op donderdag den 17 januari 1889, ’s namiddags 3 uur, ten huize van de kastelein Nieuwland te Deinum, à contant verkopen een hecht en wel onderhouden roefschip, groot 20 scheepston, met daarbij behorend inventaris, door de weduwe Auke Velstra met de dood ontruimd. Dadelijk te aanvaarden.


Datum: 12 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 januari. Volgens particulier bericht arriveerde het barkschip ORTELIUS, kapt. Glimmenga, voor de 31e december (1888) van Cardiff te Amboina. De reis werd zeer vertraagd door windstilte en tegenwind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 31 december (1888). Het stoomschip VEENDAM, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft een opeenvolging van westerstormen doorgestaan. Door de daardoor veroorzaakte hoge zee werd enige schade aan de brug en een boot veroorzaakt. Er werden twee zeelieden zodanig verwond, dat een van hen aan de gevolgen overleden is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De zeildag van het schroefstoomschip 1e klasse ATJEH is voorlopig bepaald op de 1e februari, ten einde enige maanden te kruisen in de Noord-Atlantische Oceaan en het westelijk gedeelte van de Middellandse Zee. Commandant is kapt.t.zee J.P. Mercier. In het begin van juli kan het schip ter rede van Den Helder worden terug verwacht, ten einde met Zr.Ms. schroefstoomschip TROMP, inmiddels in dienst gesteld, in de Noordzee te kruisen en kort daarnade reis naar Batavia rond Kaap de Goede Hoop te aanvaarden.
Zr.Ms. monitors HAAI, CERBERUS en TIJGER zullen van licht-toestellen worden voorzien. Voor de beide eerstgenoemden is de levering opgedragen aan de firma W. Smit & Co. te Slikkerveer, terwijl voor de TIJGER de levering gaat naar de Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en Metallurgie te ’s-Gravenhage. Ook de torpedoboten FOKA en GOENTOER zullen door genoemde maatschappij van licht worden voorzien.
De torpedoboot No. 3, sedert 1885 gediend hebbende tot oefening van torpedisten in het Zuiderfrontier, werd buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 januari. De in de vorige week gestrande en later alhier binnengebrachte Duitse bark APOLLO is, na de lading gezaagd hout te hebben gelost, door experts onderzocht, waarbij is gebleken, dat enige ijzeren knieën en bouten zijn gebroken en het schip verder zodanig beschadigd is, dat het vemoedelijk zal moeten worden afgekeurd (opm: later in 1889 als CLARA onder Nederlandse vlag gekomen. Zie ook NRC 290189, NRC 020289, NRC 140389 en NRC 230489)


Datum: 13 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 januari. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse schip THORBECKE VI bij het vertrek van Liverpool naar Cardiff tegen het havenhoofd aangevaren en bekwam lichte schade. Het arriveerde de 12e januari te Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wildervank, 10 januari. Het Nederlandse tjalkschip JANTINA, groot 110 ton, is met de inventaris verkocht voor NLG 2535 aan de heer T. Fekkes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingseveer, 12 januari. Heden werd van de werf van A. Kalkman & Zn. met goed gevolg te water gelaten een ijzeren kraakschip, groot plus minus 70 last, gebouwd voor rekening van de heer Zijdeveldt te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren lichterschip, groot plus minus 120 last, voor rekening van de heer G. Baars te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden. Nog eens de BUIJSKES, het opnemingsvaartuig voor de hydrografie. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 januari jl. komt een ingezonden stuk voor van een onbekende, betreffende de beide schepen van de Koninklijke Nederlandse marine NAUTILUS en BUIJSKES. Als belangstellende in de zaken op stoomgebied, welke tijdens de werkkring van ondergetekende aan het departement van marine, op het bureau van de inspecteur over ’s rijks stoomvaartdienst, hangende waren of haar beslag kregen, heeft o.g. gemeend zijn geheugen te kunnen vertrouwen en door de mededeling voor sommige feiten, speciaal de BUIJSKES betreffende, enkele misverstanden, welke in de laatste dagen schijnen ontstaan te zijn, te kunnen verduidelijken of wel geheel uit de weg te ruimen. Reeds klonk in de bekende brochure van de huidige directeur van de Nederlandse Stoomboot Maatschappij te Fijenoord het “hands off”, waar het gold geringschatting van de arbeid van de hoofdingenieur adviseur van scheepsbouw en thans wordt in voornoemd stuk van de onbekende deze verdediging herhaald. De taak van de hoofdingenieur adviseur wordt beschreven als te zijn uiterst moeilijk onder bestaande toestanden en wel voornamelijk ten gevolge van voortdurende wijzigingen in eenmaal vastgestelde scheepsontwerpen. Het klinkt als een zachte voorbereiding op mogelijke teleurstellingen, die bij de bouw van de eerlang te voteren strijden zich wellicht zullen voordoen. Met recht wordt in zake de BUIJSKES de handschoen voor de hoofdingenieur adviseur opgenomen en wel omdat in het project van dit vaartuig geenszins de ideeën van die geachte titularis, doch wel die van de Maatschappij De Schelde, de bouwmeester, worden teruggevonden. Wel werd, tijdens het eerste stadium van de aanhangige zaak, door de heer hoofdingenieur adviseur een plan van schip en machines aangeboden, doch reeds bij een voorlopige bespreking werd het plan van de machine, als begiftigd met overbrengingsraderen en vaste radiale wielplanken, als minder modern, van de baan geschoven. Na een voorlopige onderhandeling met enkele fabrieken, die voor de bouw in aanmerking kwamen, werd op het verzoek van de directie van de maatschappij De Maas te Rotterdam om bij eventuele toewijzing het schip volgens haar eigen ontwerp te mogen bouwen, goedkeurend beschikt en van deze beslissing ook aan de overige fabrikanten mededeling gedaan. En alzo is het geschied, dat door de Maatschappij De Schelde, met wie als minste inschrijfster werd gecontracteerd, een schip is gebouwd, volgens de lijnen door haarzelf aangegeven en geheel afwijkende van het oorspronkelijke plan van de hoofdingenieur adviseur. Dit plan van de Maatschappij De Schelde, waarbij de machine-as veel lager en ongeveer vier meter meer achteruit werd geplaatst dan op het ontwerp van de hoofdingenieur adviseur, heeft natuurlijk geheel diens goedkeuring weggedragen. Het is uitgevoerd zoals het primitief is goedgekeurd, althans wat machines en ketels betreft. Alleen is ten gevolge van een gunstige verwachting omtrent het te ontwikkelen vermogen het scheprad iets vergroot, waardoor de as nog 0,025 meter hoger, dus in voordeliger positie is gekomen. Van hinderlijke wijzigingen op machine-gebied is dus geen sprake. Als hoofdgrieven tegen dit vaartuig worden aangevoerd: te grote diepgang en onzeewaardigheid, terwijl, volgens het ingezonden stuk, de machine vreselijk stoot ten gevolge van de bijzondere soort schepraderen. De meerdere diepgang wordt toegeschreven, zo niet geheel, dan toch voor een groot deel aan de zwaardere machine. Hierop zij geantwoord: dat de meerdere diepgang te wijten is aan oorzaken die buiten de machine liggen. Het gewicht toch, dat van het begin voor de volledige machine werd uitgetrokken, bedroeg 42 ton. Dit gewicht nu is overschreden met 3 ton, hetgeen een verschil in dieptreding van enige millimeter teweegbrengt. Voor deze machine met een vermogen van 350 indicateur paardenkracht is dus per indicateur paardenkracht een gewicht nodig geweest van 130 kg, een resultaat dat buitengewoon gunstig is voor een radermachine. Op de vraag hoe dit resultaat is verkregen, luidt het antwoord: door het aannemen van een scheprad van bijzonder kleine diameter, dat door zijn vernuftige constructie, vergeleken bij machines van gelijk vermogen en van andere raderen voorzien, een besparing geeft in gewicht van plus minus 3 ton; terwijl als gevolg van de kleine diameter van de schepraderen een machine kan worden geconstrueerd, die een groot aantal omwentelingen doet en daardoor buitengewoon licht kan vallen. Want op lichtheid in alles komt het aan en hoewel deze 3 ton werkelijk boven de raming zijn, zo leveren zij althans een 25 paardenkracht en stichten nut. Het aanbrengen van gewichten in een schip heeft trouwens dikwijls voor de oningewijde iets raadselachtigs. Een enkel voorbeeld vinde hier vermelding. Voor de machines van de CERAM, in 1887 bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde gebouwd en met de FLORES het eerste schip van de Nederlandse marine dat van triple expansie machines werd voorzien, was het gewicht van machines en ketels in het bestek bepaald. Het gewicht per indicateur paardenkracht voor die machines was vastgesteld overeenkomstig de resultaten, die tot nog toe in Engeland waren verkregen. De fabrikant begon dus met de fundatie van de machine, die anders van grover materiaal en vrij zwaar genomen wordt, thans van best staal te maken en alle afmetingen zo te nemen, dat grote lichtheid aan voldoende sterkte werd gepaard. De uitkomsten, met de machine verkregen, waren zeer gunstig. Om het voltooide schip op de vereiste diepgang te krijgen, werden er nu 13 ton ijzeren ballast in gedragen, en dit gewicht achter de machinekamer onderin het schip gestuwd, terwijl de fabrikant van deze inerte ijzermassa zo gaarne enige honderden kilo’s zou hebben benut voor de fundatie, die thans zeer veel aan materieel en arbeidsloon moest kosten. Het zou niet moeilijk vallen de voorbeelden van gevallen, waarbij kwistig met gewichten wordt omgesprongen en nodeloos zwaar werk in het schip wordt gebracht met velen te vermeerderen. Men stelle het echter op prijs, dat er op machinegebied naar vooruitgang wordt gestreefd en trachte niet door verdachtmaking van nieuwigheden, zoals in bedoeld stuk met betrekking tot de bijzonder geconstrueerde raderen van de BUIJSKES geschiedt, hiertegen oppositie te verwekken. Op de proeftocht bij een diepgang van 1.6 meter voldeed de BUIJSKES en de machine uitstekend en er is dus alle grond voor de bewering, dat als het schip nimmer dieper gaat, ook deze kleine schepraderen, met hun vier borden, evengoed zullen blijven voldoen als op de WALCHEREN, de provinciale stoomboot op de Westerschelde, die de overtocht dwarszees, ook met stormweer, zonder enige overlast volbrengt. Hoe nu de wenselijke diepgang, met het geheel uitgerust schip niet te overschrijden en welke wijzigingen daarvoor aan de romp nodig zijn, is geheel een scheepsbouwkundig vraagstuk. Ondergetekende vermeent in het bovenstaande voldoende te hebben aangetoond, dat, wat er misdreven moge zijn bij de uitvoering van de BUIJSKES, zulks niet te zoeken is bij de machines, die niet veel zwaarder werden dan bij het primitieve ontwerp werd vastgesteld, ook niet in een te lage ligging van de as, die evenmin werd gewijzigd en die bij een diepgang van 1.6 meter bleek goed te zijn om de borden onder de gewenste hoek in het water te doen treden, waardoor het stoten van de machine achterwege bleef, doch dat de fout ligt in te grote diepgang, 1.85 meter, een gevolg van te zwaar schip.
A.G.J. Kroef, gepensioneerd luitenant ter zee.


Datum: 14 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Volgens van de reder ontvangen bericht vertrok het Nederlandse fregatschip NELLY EN HELENA (ex-BURGEMEESTER SCHORER) de 13e januari van Liverpool naar Cardiff om aldaar kolen te laden voor Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania, 7 januari. Het stoomschip SIRIUS, herwaarts bestemd met een lading kolen, is gisteren te Nokholmen tijdens mistig weder gestrand. De bergingsboot werd ter assistentie afgezonden en slaagde erin het af te slepen. Het ligt nu te Pipervicks Quay. Een gedeelte van het raam en de achtersteven is weg. Het roer is afgebroken en hangt gedeeltelijk langszijde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op donderdag 7 februari 1889, des avonds om 6 uur, te Sappemeer in het cafe van Kornelis Ebeling, publiek à contant verkopen het wel onderhouden Nederlandse koftjalkschip genaamd ALIDA, groot bruto 74,45 tonnen en netto 67,88 tonnen van 2.83 kub. mtr. Vroeger bevaren door nu wijlen E.A. Roose, laatst door kapt. B.P. Jansen, van Groningen, met complete inventaris, invoege het thans ligt in het Kempisch dok No. 37 te Antwerpen. Inlichtingen te bekomen bij de heer S.J. van der Goot te Sappemeer, kapt. R.P. Jansen te Groningen en de heren Giani & Müller, scheepsmakelaars te Antwerpen.

Krant:
  JB - Javabode

Naar men verneemt zal Zr.Ms. torpedo-instructieschip MARNIX, onder commando van de kapitein-luitenant ter zee O.C.A.J. Moreau, liggende als logementschip te Nieuwediep, eerstdaags elektrisch verlicht worden. Bij voldoening van die proef zal die verlichting vermoedelijk ook op andere schepen van onze zeemacht worden in praktijk gebracht.

Krant:
  JB - Javabode

Ingevolge machtiging van de koning, bij besluit van de 7e dezer, nummer 25, wordt Zijne Majesteits schroefstoomschip 1e klasse ATJEH met de 5e januari a.s. met bestemming voor buitenlandse dienst in dienst gesteld en het bevel over die bodem opgedragen aan de kapitein ter zee J.P. Mercier.

Krant:
  JB - Javabode

Onder leiding van de luitenant ter zee 1e klasse W.A. Buytendijk en de officier-machinist 1e klasse A.J. over de Linden heeft vóór enkele dagen ter rede van Texel een proeftocht plaats gehad met de van ramsteven voorziene stoomsloep van 39 voet No. 52. Dit vaartuig liep daarbij een vaart van ruim 9 mijl, terwijl de werktuigen goed aan de eisen hebben voldaan. De sloep is gebouwd op ’s rijkswerf te Amsterdam en de machine met ketel geleverd door de fabriek te Feijenoord.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Schepen in lading

Te Amsterdam ligt in lading het Nederlandse stoomschip JASON, dat door de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij gecharterd is voor de overvoer van materialen ten behoeve van de stoomtramweg op Witwatersrand (Transvaal). Het zal dezer dagen vertrekken naar Durban (Natal), van waar de materialen per spoor naar Ladysmith en verder per ossenwagen naar Germistown - nagenoeg halfweg Boksburg en Johannesburg – zullen worden vervoerd. Te Germistown zal een stapelplaats worden opgericht, alsmede een keet van gegolfd plaatijzer met binnenbekleding van brikken, voor het leidend personeel van de stroomtramwegbouw, samengesteld uit de heren M.E. de Wildt, sectie-ingenieur; A.G.A. van Eelde en A. van Lennep, adjunct-ingenieurs en Th.G.F. Auken, opzichter. De JASON is vermoedelijk wel het eerste Nederlandse stoomschip dat directe koers zet naar Zuid-Afrika, in lading voor de Transvaal. Dat het de voorbode zij voor een geregelde, directe stoomvaart daarheen, onder Nederlandse vlag in een niet te verre toekomst. De naam van het schip kon in dit opzicht al niet eigenaardiger zijn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van een stoomschip. Op vrijdag, de 18e januari 1889, des voormiddags ten 10 ure, zullen ondergetekenden voor hun commissiehuis te Batavia publiek verkopen het wrak van het stoomschip BROMO, gestrand op het Batoe Lolo rif nabij Makassar, aldaar liggende of niet liggende. Het schip is groot 766.41 register tonnen netto, is gebouwd in 1875 en werd in 1885 van nieuwe ketels voorzien.
John Pryce & Co.


Datum: 15 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Te Amsterdam zijn dezer dagen met goed gevolg onder stoom beproefd de torpedo-sparinrichtingen van twee op de Marinewerf aldaar in aanbouw zijnde stoombarkassen ten dienste van het departement van koloniën. De vaartuigen worden nu gereed gemaakt voor verzending naar het Marine Etablissement te Soerabaija.
Alle stoomsloepen der Marine, zowel die van 30 voet als die van 28 voet, zullen voortaan bewapend worden met kanonnen van 3,7 cm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 12 januari. Het stoomschip CALLISTO, van Bilbao naar Amsterdam, alhier binnengelopen om kolen, rapporteert in een door ons ontvangen bericht in de Golf van Biscaye zwaar stormweder te hebben gehad, waardoor de voorste hutten vol water sloegen. Ook werd de stoompijp enigszins ontzet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht aan de Noord, 13 januari. Aan de werf van de heer A.A. Wilton van Reede Czn., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepboot MENTOR VII, gebouwd voor rekening van de heer J. Bitter te Schiedam en onmiddellijk daarna voor rekening van de heer J.C. Rübsaam te Bergen op Zoom, de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, groot 80 last, genaamd ANNA en bestemd voor het vervoer van goederen tussen B.O.Z (opm: Bergen op Zoom) en Zaandam. De machines, systeem hoge en lage druk met condensatie en daarbij passende ketels, worden eveneens door genoemde fabrikant vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden. Raderstoomschip BUIJSKES. Reeds dadelijk na de behandeling van de marine-begroting in de Tweede Kamer, waarin onder andere over de BUIJSKES gesproken werd, te Vlissingen gebouwd, heb ik een ogenblik er aan gedacht of de eer of goede naam van de maatschappij De Schelde er bij betrokken kon zijn en of het zaak was hierover in het openbaar in weerleggingen te treden. De zozeer overdreven klachten over dit stoomscheepje brachten mij tot het besluit dat de later daarover te verwachten rapporten wel een démenti (opm: verontschuldiging) zouden geven en ik dus die moeite wel kon sparen. Nu echter in een ingezonden stuk in uw geacht blad van 11 dezer een anonymus daarover zijn licht meent te moeten verspreiden, dat echter onjuist is, acht ik een weerlegging thans nodig. De schrijver zegt: “het stoomscheepje voldoet niet; het gaat een weinig te diep en onder stoom stoot het scheepje geweldig.” Later zegt hij: “en wat het stoten betreft, dit ligt uitsluitend aan de bijzondere soort schepraderen.” Wel erkent hij “dat die schepraderen bevorderlijk zijn voor de vaart, doch een stotende werking van de machine niet kon uitblijven.” In de eerste plaats nu is het onjuist dat het scheepje geweldig stoot. De schipper hiernaar ondervraagd, verklaart daarvan niets gemerkt te hebben. Aangenomen echter dat er werkelijk een stotende beweging is waar te nemen, dan kan alléén het gevolg zijn van de te grote diepgang gepaard aan de gevoeligheid van dit type van schepraderen voor te grote indompeling. Immers op de proeftocht, waarbij de contractuele diepgang met slechts één centimeter werd overschreden, was van stoten geen sprake; daarentegen verwonderde ieder aan boord zich over de buitengewoon zachte werking van de schepraderen. Het is daarom onjuist en alléén toe te schrijven aan onbekendheid, van de mij onbekende schrijver van het ingezonden stuk, met dit type van raderen, wanneer hij beweert dat een stotende beweging niet kon uitblijven. Het tegendeel is waar en niet alleen op de BUIJSKES, doch reeds op verschillende andere raderschepen en van veel grotere afmeting, door de maatschappij De Schelde gebouwd, bewezen. Het voornemen bestaat dan ook om zodra de BUIJSKES, thans alhier liggende tot het innemen van een zoetwatercondensor, gereed is, met haar bij slecht weer op zee een proeftocht te houden op de gecontracteerde diepgang en daarbij het bewijs te leveren dat dit gebrek niet bestaat. Wat betreft de meerdere diepgang van ongeveer 20 centimeter, is de maatschappij De Schelde gedeeltelijk onschuldig, daar het scheepje gebouwd is naar door haar gewijzigde marine-plannen, welke wijzigingen, met goedkeuring van de autoriteiten, alléén de zeewaardigheid moesten bevorderen. Omtrent de te zware machine kan ik alleen constateren dat het totaal gewicht van de machines en stoomketel slechts 3 ton meer bedraagt dan berekend was en alzo een niet noemenswaardige invloed op de diepgang heeft uitgeoefend. De toevoeging echter van allerlei zaken, die in het bestek niet vermeld waren, zijn oorzaak van de vermeerdering van het totaal gewicht en alzo van de te grote diepgang. Hiermee heb ik slechts feiten geconstateerd, die de schrijver van het ingezonden stuk blijkbaar onbekend waren en waarmee ik hoop hem thans van zijn dwaling te hebben teruggebracht.
Vlissingen,13 januari 1889, Jos. van Raalte, directeur van de Koninklijk Maatschappij De Schelde.

Krant:
  JB - Javabode

Glentek schrijft in zijn Haagse brieven aan de Soerabaja Courant:
Op dienzelfde gedenkwaardige 21e november was Zr.Ms. stoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA, uit West-Indië komende en bestemd voor Nieuwediep, op de hoogte van IJmuiden bij de noordwester storm onder de wal bezet geraakt. De hevig lekkende vlampijpen maakten het stomen onmogelijk, waarom de commandant, kapt. ter zee Commijs, besloot IJmuiden binnen te lopen, tegen de besliste raad van de loods in, die zee wilde houden. Door de vliegende storm gejaagd ging het toen met geweldige vaart op de haven af. Haar nadering en het gevaar waren bespeurd en geen kind, geen grijsaard bleef thuis. Alles stroomde naar het strand; de reddingboot werd gereed gehouden en een sleepboot lag klaar om vooruit te slaan. De loods, van alle verantwoording ontheven, had het commando weer aanvaard en ondanks de hoge zee, die het sturen moeilijk maakte en de zware stroom, die langs de ingang van de zeehoofden schuurde, slaagde hij erin het schip binnen de dammen te brengen. Er lagen gelukkig weinig schepen in de haven en de sleepboot kon nog tijdig zijn trossen op de EMMA brengen om de vaart te stuiten. Spoedig daarna lag het fraaie schip met zijn kostbare last van 220 mensenlevens aan de kade gemeerd, zonder een splinter verloren te hebben. Dit is de eerste maal dat een schip van de lengte van de EMMA zich onderwonden heeft bij vliegend stormweer de haven van IJmuiden binnen te lopen, en men spreke vrij van geluk en boffen enzovoort, de kolonel Commijs mag met zelfdoening op het volbrachte feit wijzen, dat voor de zeevaart in het algemeen en voor Amsterdam in het bijzonder niet zonder betekenis mag genoemd worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop of te huur, op zeer aannemelijke voorwaarden, ene scheepstimmerwerf, bestaande uit twee sleephellingen en twee schuren, gelegen te Nieuwebrug bij Heerenveen, aan het groot Scheepsvaarwater. Ook uitnemend geschikt voor een aannemer, timmerman of molenmaker. Te bevragen bij R.B. Cats te Heerenveen – Nijehaske.


Datum: 16 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 14 januari. Van de werf van de firma Gebroeders Pot werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip genaamd JOHANN HEINRICH, groot circa 600 last, gebouwd voor rekening van de heer J.H. Koeningsfeld te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk Rijnschip, voor rekening van de heer Louis Welkerling te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is heden, 15 januari, het schip INSULINDE, kapt. Spaanderman, van Bangkok vertrokken naar het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 januari. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse fregatschip NELLY EN HELENA (ex-BURGEMEESTER SCHORER) de 15e januari van Liverpool te Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. ramschepen en monitors zullen met meerdere snelvuurkanonnen van 3,7 cm. bewapend worden om aanvallen van torpedoboten beter te kunnen afslaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Volgens particulier bericht is het fregatschip WILLEM EGGERTS, kapt. J.G. Grilk, thans te Tandjong Priok lossende, door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen voor 20.000 pikols koffie naar Schiedam tot NLG 47,-. per last en vult op met lichte goederen. De koffie wordt eveneens te Tandjong Priok geladen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 januari. De torpedoboot CERBERUS is heden, door het stoomschip SOERABAYA gesleept, van Aden naar Java vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 12 januari. De lading hout van het schip MARNIX, kapt. Kuiper, van Riga naar Delfzijl, zal de 19de dezer publiek verkocht worden.


Datum: 17 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 januari. Wegens bekomen averij aan het roer kon de stoomboot ADA VAN HOLLAND hier niet op eigen kracht binnenkomen. Enige blazers en vletterlieden boden assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens particulier bericht is de ATLANTICA, kapt. Barenberg, gisteren van Amsterdam te New York aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Aangaande het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. P.H. Johannesen, de 24e augustus (1888) van Belize (Honduras) naar Goole vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip NOACH V, kapt. Speenhoff, de 13e januari van Java naar Dordrecht vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 15 januari. Het stoomschip PYAH PEKHET is door aanvaring gezonken en 42 der opvarenden zijn verdronken. Volgens door ons van Londen ontvangen telegram zijn door het vergaan van dit schip grote partijen Deli-tabak verloren gevgaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Drontheim, 12 januari. Aan boord van het Nederlandse schip HENDRIK JAN is de 6e dezer brand uitgebroken. De brand begon in het kabelgat en bereikte door het schot de lading hout. Nadat enige gaten in het dek waren gemaakt, was men het vuur binnen een uur meester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 16 januari. Heden is op de werf der Maatschappij De Schelde de kiel gelegd van het in aanbouw zijnde stoomschip voor de Rotterdamsche Lloyd, hetwelk de naam van MERAPI zal voeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Kapt. E. Diepenbroek, voerende het schip TJERIMAI, van Java te New York aangekomen, rapporteert: “passeerden op 6 november Ascension en de elfde de Linie, verloren op 28 november de Noordoostpassaat op 26º NB 50º WL. Hadden vervolgens van 12 december op 34º30’ NB 60º WL tot en met 16, 18 en 19 en andermaal 20 en 21 december op 35º NB 64º WL vliegend stormweer, van daar tot New York flauwe koelte, op 18 december des morgens om 5½ uur bij hevig stormweer en kokende zee braken grootmars en barkstengen. Tot behoud van schip en lading werd, opdat de vleet, die op dek en buitenboord het schip hevig beukte, vrij zou raken, pardoens en stagen gekapt. De nok van de bramra ging inmiddels 2 maal door het grote luik, waardoor veel water naar binnendrong, de gespleten kop werd zoveel mogelijk voorzien en de reis zonder verder onheil voortgezet”


Datum: 18 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De zeildag van Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA is bepaald op 2 februari. Genoemde bodem zal tegen 1 juli in het vaderland terugkeren om daarna gezamenlijk met Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP, dat met 1 juli weder in dienst wordt gesteld, oefeningstochten te houden in de Noordzee.
In aanvulling op het bericht van de 16e dezer wordt ons nader medegedeeld, dat de bewapening van Zr.Ms. ramschepen zal worden vermeerderd met vier, en die der monitors met twee snelvurende kanonnen van 3.7 cm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 januari. De Nederlandse schepen LAMBERTUS HERMANUS, kapt. Kort, van Flekkeroe (Zuid-Noorwegen) naar Kampen, en VREDENHOVEN, kapt. Strijker, van Riga naar Delfzijl, alhier als bijleggers binnen, zijn in de haven gehaald om te overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 januari. Het stoomschip PYAH PEKHET is bij de Klang-rivier (Malakka) door aanvaring met het stoomschip CHOW PYAH gezonken. 73 der opvarenden werden gered, doch twee machinisten en 40 inboorlingen zijn verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 januari. De schepen HILLECHIENA, kapt. J. Kramer, en MARIA, kapt. J.G. Mulder, zijn in de haven gesleept. De Eems is vol drijfijs.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Sickler te Augustinusga zal op zaterdag 19 januari 1889, ’s avonds 6 uur, bij Oosterbaan te Drogeham, voorlopig veilen de helft in het veerschip de VOLHARDING, groot 23 ton, varende in de vaste beurt van Kooten en Drogeham op Leeuwarden, en de daarbij behorende inventaris. Het schip is voor weinige jaren nieuw gebouwd. Eigen aan Molle Pieters van der Werf en te aanvaarden 12 mei 1889.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw, geheel klaar schip met roef en wijde waring, 24 ton, best en sterk gemaakt, tegen een billijke prijs, bij Ate P. van der Werff, bij de Kalkfabriek te Drachten.


Datum: 19 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 18 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht arriveerde het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Rotterdam naar Penang, de 18e dezer te Colombo. Het nam kolen in en vervolgde de reis. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Door de Koninklijke West-Indische Maildienst is de bouw van een stoomschip ten behoeve van haar lijn opgedragen aan het etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij alhier.
Bij hetzelfde etablissement is tevens in aanbouw gebracht een stoomjacht voor de heer Vos van Hagenstein te Dordrecht, welk vaartuig de naam zal dragen van OPAL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Termunterzijl, 15 januari. Gedurende het jaar 1888 zijn alhier slechts vier schepen binnengekomen, alle onder Nederlandse vlag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis,17 januari. De Nederlandse bark NEREUS, kapt. Jansen, is wegens ijs van het Aardappelgat naar de Kanaalhaven gehaald om daar te lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 17 januari. De stoomboot BARON VAN HEEMSTRA, van Amsterdam naar Harlingen, is heden in het Scheurrak aan de grond gedreven, doch later weder vlotgeraakt en te Nieuwe Diep binnengekomen om langs het Groot Noord Hollandsch Kanaal naar Amsterdam terug te keren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel,17 januari. De communicatie met de vaste wal wordt zeer bemoeilijkt door het ijs. Langs de kust zit het ijs vast. De ADA VAN HOLLAND deed heden gedurende de vloed nog een tocht. Morgen zal waarschijnlijk de overtocht met de ijsvlet beproefd worden.

Krant:
  JB - Javabode

Marine. (opm. berichten uit december 1888) Wij vernemen dat bij afkeuring van het wachtschip DE PRINS VAN ORANJE te Hellevoetsluis, aldaar zal worden gestationeerd het fregat ADMIRAAL VAN WASSENAER, en niet de ANNA PAULOWNA, waarvan aanvankelijk sprake is geweest.
De bij ’s rijks werf te Amsterdam aangebouwde torpedoboot GOENTOER is de 18e naar Rotterdam vertrokken, ten einde aldaar machine en ketel in te nemen, welke werktuigen worden vervaardigd in de fabriek van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij.
De torpedoboot groot model BATOK is de 17e van Willemsoord door het Groot- Noordhollandskanaal te Amsterdam aangekomen, ten einde bij ’s rijks werf aldaar verder te worden afgetimmerd. Vóóraf zal echter de elektrische lichttoestel aan boord van dat vaartuig beproefd worden.
Zijne Majesteits schroefstoomschip 1e klas ATJEH, de 5e januari e.k. in dienst te stellen onder commando van de kapitein ter zee J.P. Mercier, is bestemd tot het doen van een reis naar Oost-Indië via Kaap de Goede Hoop, tot overbrenging van officieren, adelborsten en mindere schepelingen naar die gewesten, ter aflossing van hen wier tijd van verblijf in de tropen alsdan is verstreken.
Het onderzoek naar de toestand van het wachtschip de PRINS VAN ORANJE te Hellevoetsluis, heeft een bevredigende uitkomst gehad. Het schip wordt dichtgemaakt en verlaat daarna het droge dok, waarna het zijn gewone ligplaats weer zal innemen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 januari. De tjalkschipper Spinder van de HENDRIKA LAMMECHIENA, die bij vlagen waanzinnig is, werd gevaarlijk voor de bij hem aan boord wonende vrouwen, zijn schoonmoeder en zijn vrouw, reden waarom hij heden naar het krankzinnigengesticht te Franeker is vervoerd.


Datum: 20 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het prospectus voor de uitgifte van NLG 1.000.000 4% obligaties van de Koninklijke West-Indische Maildienst, waarop dinsdag a.s., ten kantore van de Associatie-Cassa te Amsterdam, de inschrijving is opengesteld tot de koers van 99%, ontlenen wij het volgende: De lening is aflosbaar bij jaarlijkse uitlotingen, uiterlijk in 20 jaar, aanvangende met 1891. Het bestuur behoudt zich de bevoegdheid voor, deze lening ten allen tijde geheel of gedeeltelijk af te lossen; evenwel wanneer deze aflossing ten doel heeft, de schuld te converteren in een minder rentegevende obligatieschuld, dan zal die niet mogen geschieden vóór 1 februari 1901. De houders van 5% obligaties van de Maatschappij hebben bij de inschrijving de voorrang, in zoverre, dat zij hun obligaties kunnen verwisselen tegen hetzelfde nominale bedrag van obligaties in deze lening, door bij de inschrijving te verklaren dat zij van dit voorrecht willen gebruik maken. Evenzo hebben de aandeelhouders van de maatschappij dan voorrang bij de inschrijving, in zoverre dat voor elke NLG 2.000 aandelen de houder de preferentie heeft om een obligatie van NLG 1.000 te verkrijgen. In een toelichting tot het prospectus wordt gezegd: De Maatschappij is thans in het bezit van 4 stoomschepen. De opbrengst van de lening zal, na aflossing van de 5% obligatielening, per resto groot NLG 413.000 en vermeerderd met de bij de Maatschappij beschikbare geldmiddelen, strekken tot aanbouw van twee nieuwe stoomschepen, waaraan de behoefte zich doet gevoelen, zowel door de uitbreiding van het verkeer, als ter voorkoming van storing in de regelmatige dienst. In de loop van 1884 werd de dienst geopend en leverden de in dat jaar afgelegde reizen een voordelig exploitatie-saldo op van NLG 458,95½ ; over 1885 bedroeg dit NLG 45.899,45½ ; over 1886 NLG 100.819,88½ en over 1887 NLG 162.823,36½. Jaarlijks werd op de stoomschepen, ingevolge art. 18 van de statuten, 5% van de balanswaarde afgeschreven, waartoe de voordelige saldo’s van de exploitatie, na aftrek van de voor de dienst van de lening benodigde gelden, in de eerste plaats werden gebezigd. Over 1887 werd, na delging van een saldoverlies over vorige jaren en na belangrijke afschrijvingen, o.a. op de inrichtingen te Amsterdam en te Paramaribo, oprichtingskosten, enzovoort een dividend uitbetaald van 3½ %. Hoewel omtrent de uitkomst van het afgelopen jaar nog niets met zekerheid te zeggen valt, kan worden meegedeeld, dat het verkeer voortdurend toeneemt, dat de vaart op New York aanvankelijk aan de verwachting beantwoordt en dat de Maatschappij van ernstige rampen verschoont bleef. Na uitgifte van de 1.200 obligaties zal de Maatschappij belast zijn met een schuld van NLG 1.200.000, tegenover haar bezittingen, alsdan bestaande, behalve uit haar goed ingerichte etablissementen te Paramaribo, uit 4 stoomschepen, die na de gedane afschrijvingen op de balans van 1888 zullen voorkomen voor plus minus NLG 1.196.000, makende met het bedrag van plus minus NLG 950.000, nodig voor de aanbouw van weer nieuwe stoomschepen, een totaal van NLG 2.146.000.


Datum: 21 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 december. Vrachten bijna zonder afdoeningen, doordat afschepers van suiker nog niet genegen zijn de gevraagde hogere koersen in te willigen. Nederlands: stoomschip BROMO koffie NLG 80, huiden NLG 95, tabak NLG 60, rijst NLG 50, tin NLG 35, damar NLG 60 per last, naar Rotterdam en koffie FF 80, huiden FF 95, tin FF 35, damar FF 60 ton, naar Marseille; CONRAD koffie NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50, tabak NLG 60 per last, naar Amsterdam en zwarte peper FFr 65, damar FFr 70 per ton, naar Genua; CATHARINA laadt voor bevrachters rekening naar Kanaal v.o. (opm: v.o. = voor orders).
Lossend en onbevracht schip: KINDERDIJK.


Datum: 22 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Holland. Maandelijkse dienst tussen Nederland en Nederlands-Indië, via Genua. Eerst afvaarten van Amsterdam naar Padang, Batavia, Semarang en Soerabaja:
13 februari 1889, ss BORNEO. Geclassificeerd 100 A 1 Lloyd.
13 maart 1889, ss GOUVERNEUR-GENERAAL ’S JACOB. Geclassificeerd 100 A 1 Lloyd.
10 april 1889, ss BANTAM. Geclassificeerd 100 A 1 Lloyd.
Adres voor passage aan het kantoor van de hoofdagenten F. Bogaardt & Co., Keizersgracht no. 410 te Amsterdam; voor lading bij de cargadoors, de heren Breuker & Wambersie te Amsterdam; Vroege & De Wijs te Rotterdam, Wambersie & Zoon te Rotterdam.
Met bovengenoemde stoomschepen die ook voor en te Genua laden en waar alle inlichtingen te verkrijgen zijn bij de heren Fratelli Wilde, agenten der Maatschappij, bestaat gelegenheid goederen met overlading te verladen en worden passagiers aangenomen naar alle plaatsen in de Indische Archipel, die door de stoomschepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij worden aangedaan, zomede naar Singapore, Penang, Saigon, Hongkong en Amoy. Passagiers kunnen naar verkiezing hier, dan wel te Genua embarkeren, in welke laatste geval zij vrij spoorwegvervoer genieten. Passage eerste klasse NLG 700, tweede klasse NLG 375.
De stoomschepen vertrekken te 10 uur voormiddags van de Handelskade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voor billijke prijs te koop een in aanbouw zijnd ijzeren tjalkschip, groot plus minus 143 ton, zeer geschikt als lichter, bij H.H. Bodewes, scheepsbouwmeester te Martenshoek bij Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Scheveningen wordt gemeld, dat het wrak van de ANGO van de bank, waarop het stond, is afgeschoven en nu in het daarvóór liggende gat is gekomen, waardoor de kans van opruimen beter is geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. ATJEH zal op de de 1e februari te ondernemen kruistocht achtereenvolgens aandoen Madeira, Tenerife, St. Vincent, Gibraltar, Malta, Spezia en Toulon, en daarna van Gibraltar naar de rede van Texel terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Macasser, 7 december (1888), Gisteren middag arriveerde alhier, direct van Batavia, de PRINS ALEXANDER, uitsluitend met het doel pogingen in het werk te stellen om de BROMO zo mogelijk vlot te krijgen. Te dien einde zijn van Java medegenomen duikertoestellen, een stoompomp, en verder alles, wat in het belang der zaak dienstig kan zijn. Een groot bamboe-vlot is gisteren met de stroom naar de strandingsplaats afgezakt om eveneens ten dienste der BROMO te worden aangewend. De PRINS ALEXANDER is echter onverrichterzake teruggekeerd. De kans voor de maatschappij om de BROMO te behouden, begint meer en meer hopeloos te worden. De op publieke vendutie verkochte beschadigde lading, afkomstig van de BROMO, heeft opgebracht NLG 10.343,50.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. instructieschip HET LOO, liggende in het dok aan ’s Rijks werf te Willemsoord tot het ondergaan van reparatiën, is door een commissie van het departement van marine nader onderzocht en afgekeurd.
Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN, onder bevel van de kapt.t.zee G.J. Buyskes, is de 2e dezer van Bahia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 12e januari 1889, ten verzoeke van Maria Hoek, echtgenote van Cornelis Johannes Dijkshoorn, artiste, wonende te Rotterdam, heb ik Simon Pieter Vink, deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, voor de eerste maal gedagvaard Cornelis Johannes Dijkshoorn voornoemd, het laatst gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om op maandag de 29e april 1889 te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de eiseres de 28e juli 1875 te Rotterdam met de gedaagde is gehuwd.
- Aangezien de gedaagde de 15e juli 1882 als donkeyman aan boord van het stoomschip CATS van Maassluis is in zee gestoken met bestemming naar Kopenhagen, Libau en Riga.
- Aangezien gemeld stoomschip de 23e juli 1882 te Riga is aangekomen en de 27e juli van datzelfde jaar van daar weder is vertrokken met bestemming naar Schiedam en de 30e juli daaraanvolgend Helsingör is gepasseerd.
- Aangezien sedert laatstgenoemde dag generlei tijding van genoemd stoomschip bij de reders daarvan is ingekomen en alzo moet worden aangenomen, dat gemeld stoomschip op laatstgemelde reis met man en muis is vergaan.
- Aangezien sedert meer dan drie jaren zijn verlopen en de eiseres, een nieuw huwelijk verlangende aan te gaan, hiertoe vergunning van gemelde rechtbank wenst te bekomen,
Mitsdien aan meergemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
Rotterdam, 12 januari 1889, S.P. Vink, deurwaarder.
(opm: zeer sterk bekort)

Krant:
  JC - Javasche Courant

Van de civiele gezaghebber van Rotti werd bericht ontvangen, dat de mailstomer SUMBAWA, gezagvoerder W. Schildkamp, in de avond van 29 december (opm: 1888) ten 7 uur was vastgeraakt op het rif nabij de hoofdplaats van het landschap Dengka (eiland Rotti), vlak voor de kampong Hondihoek. Voor het behoud van het schip werd een gedeelte van de lading als petroleum, arak, wijn en planken, ter gezamenlijke waarde van pl.m. NLG 6.000, op de 30e daaraanvolgende in zee geworpen. Eerst tegen de avond van die dag kon men de stomer weder vlot krijgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering van betrekking wordt uit de hand te koop aangeboden een sterk, goed onderhouden tjalkschip, lang 60 voet, breed 13 voet, hoog (onleesbaar) en een half voet, metende 34 ton, met een complete inventaris. Te bevragen bij de eigenaar Jan ….noord (naam onleesbaar), liggende met het schip te Lemmer.


Datum: 23 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens particulier bericht passeerde het Nederlandse stoomschip AFRIKAAN, kapt. Vernes, van Rotterdam naar Banana (Congo-rivier), de 21e januar, des avond ten 10.30 ure, het eiland Madeira.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip CONGO, kapt. Hauenstein, van Rotterdam naar Batavia, aldaar in het begin van januari aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 december. De 7e december kwam te Makassar, direct van Batavia, de PRINS ALEXANDER, uitsluitend met het doel pogingen in het werk te stellen om de BROMO, zo mogelijk, vlot te krijgen. Te dien einde zijn van Java meegenomen duikertoestellen, een stoompomp en verder alles wat in het belang van de zaak dienstig kan worden geacht. Ook bevindt zich aan boord de heer Scheij, agent van Veritas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse snelzeilende schoenerschip WATERGEUS, groot 253 registerton, liggende te Harlingen. Te bevragen bij de reders, Fontein & Tjallingii te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Het schip EMANUEL, kapt. Hemmes, liggende alhier, is bevracht met een lading steenkolen tot 30 sh. van Cardiff naar Montevideo.


Datum: 24 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 januari. Van Terschelling schrijft men aan het Handelsblad:
De 3e december 1884 strandde in de nabijheid van dit eiland, in de lijn tussen de vuurtoren en de noordelijkste kaap, de Engelse stoomboot TYNEMOUTH, welke met een lading katoen van de nieuwe wereld (opm: Amerika) naar Hamburg op weg was. Als altijd woelde deze boot weldra in het zand en thans steekt slechts de schoorsteen er van boven water uit. Het wrak is gezonken in de nabijheid van een tamelijk druk vaarwater en de visschuiten zijn somtijds genoodzaakt er zeer dicht langs te laveren. Een botter zonk er naast; een tweetal hier thuis behorende schepen hebben er belangrijke schade op belopen; twee andere Nederlandse schuiten eveneens en twee Engelse kotters zijn er met aanzienlijk verlies afgekomen. Twee maatschappijen hebben er in vorige jaren achtereenvolgens de lading uit trachten te bergen, doch die pogingen met geen gelukkige uitslag bekroond, zodat men het werk opgaf. En hoogst waarschijnlijk zal er wel nooit iemand te vinden zijn die nu nog de risico van het bergen van de lading uit het wrak zal willen lopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ingezonden. Voor de laatste maal de BUIJSKES.
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 januari jl. is een ingezonden stuk geplaatst, waarin de heer Jos. van Raalte, als directeur van de Maatschappij De Schelde, in een weerlegging treedt van hetgeen aangaande het raderstoomschip BUIJSKES wordt medegedeeld in een artikel, getiteld: “Zijn de NAUTILUS en de BUIJSKES failure’s ?”, voorkomende in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 januari jl. Die weerlegging mag niet onbesproken blijven. Vooraf zij herinnerd, dat laatstgenoemde artikel enkel de strekking had om aan te tonen dat de NAUTILUS ten onrechte een failure werd genoemd en dat de teleurstelling, welke de BUIJSKES oplevert, geenszins het wantrouwen omtrent de bekwaamheid van de hoofdingenieur adviseur van scheepsbouw, in zake het ontwerpen van schepen wettigt. Het was slechts een woord tot verdediging van deze ambtenaar, waarbij generlei poging werd gedaan om een schuldige aan te wijzen, - nog minder het benadelen van de goede naam van de Maatschappij De Schelde bedoeld werd. Dit neemt echter niet weg dat geen woord teruggenomen kan worden van de bewering dat de BUIJSKES stoot, en zulks als gevolg van de bijzondere soort schepraderen waarmee het scheepje is begiftigd. De heer Van Raalte erkent zelf dat zijn kunstraderen een grote gevoeligheid bezitten voor te grote indompeling en dit is en blijft, wat overigens ook de waarde van het bedoelde type van voortstuwers moge zijn, een gebrek, dat toevallig bij de BUIJSKES aan het licht komt omdat het vaartuig te diep gaat. De heer Van Raalte ontkent dat de machine van de BUIJSKES stoot en beroept zich daarbij op de getuigenis van de schipper. Zonder nu in het minst de goede trouw waarmee die getuigenis werd afgelegd in twijfel te trekken, mag toch verondersteld worden dat de schipper daarbij het oog had op het werken van de machine bij normale diepgang van het schip, daar het stoten bij mindere diepgang wel degelijk is geconstateerd en vermoedelijk in de rapporten is vermeld. In hoeverre de maatschappij De Schelde schuld heeft aan die fatale factor, de meerdere diepgang, dit kan ook thans buiten beschouwing blijven; de wijze echter waarop de heer Van Raalte een gedeelte van die schuld aanvaardt, maakt het wenselijk in herinnering te brengen dat de dubbele bodem van het schip,- met heel/gans andere bedoeling en wellicht geheel overbodig, aangebracht- gebruikt is om zoet water te bergen tot het voeden van de ketel. Dit had niet mogen geschieden; en kon het niet anders, omdat men de ketel uitsluitend met zoet water wenste te voeden, dan had men daarop in het bestek moeten rekenen. Dat dit niet is geschied, kan in het onderhavige geval niet aan de hoofdingenieur adviseur verweten worden, evenmin als het zijn schuld is dat de machine 3 ton te zwaar is, - dat er meer kolen worden ingenomen dan in de gewichtsberekening was bepaald en dat het systeem van gewone schepraderen niet werd toegepast. En hiermee is de BUIJSKES-kwestie dezerzijds voor de laatste maal in dit blad behandeld, omdat een verder polemiek nutteloos is en bovendien in een vakblad thuis behoort. Als een gevolg van het Voorlopig Verslag betreffende het onderzoek van de marinebegroting in de Eerste Kamer, zal de minister van marine in de gelegenheid zijn alsnog dàtgene te doen, waartoe hij onmogelijk in staat was bij de beraadslaging over hoofdstuk VI in de Tweede Kamer. Van die minister mag namelijk verwacht worden dat hij de bedenkingen tegen het technisch personeel bij het departement van marine, in verband met het ontwerpen van schepen, zal beantwoorden met een klemmende verdediging van de hoofingenieur adviseur van scheepsbouw en de toezegging van zodanige wijzigingen in bestaande toestanden en verhoudingen bij zijn departement, als nodig zullen blijken om onverkwikkelijke kwesties als die van de BUIJSKES, in het vervolg te voorkomen.
De schrijver van het artikel: “Zijn de NAUTILUS en BUIJSKES failures?”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Volgens door ons ontvangen telegram uit Kopenhagen heeft het Nederlandse schoenerschip FLECKE JOVWER, kapt. Kroese, van Riga naar Harlingen, bij Dragör (Sjaelland, Denemarken) aan de grond gezeten en is het met assistentie af en te Elseneur binnengebracht. Voor de verleende assistentie werd 600 kronen bedongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 22 januari. Gisteren is alhier in veiling gebracht het tjalkschip PROVINCIE DRENTHE, groot 118 ton, kapt. H. van der Veen te Gasselternijveen, voor NLG 3.600.


Datum: 25 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Volgens van de reder ontvangen bericht vertrok het schip FRANÇOIS, kapt. Visser, de 23e januari van Newcastle met een lading kolen naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 januari. In de Eierlandsche Gronden is een stoomschip gestrand. Sleepboten en vletterlieden zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SOMMELSDIJK, in oktober (1888) uit West-Indië gerepatrieerd, ligt thans aan de werf te Amsterdam en moet belangrijke voorzieningen ondergaan. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 januari. Een onbekend stoomschip is gestrand nabij de Grote Slufter. Schuiten van De Cocksdorp zijn ter assistentie vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nieuwe Pekela. 22 januari. Gisteren is hier in veiling gebracht het tjalkschip PROVINCIE DRENTHE, groot 118 tonnen. Koper hiervan werd R. van der Veen te Gasselternijveen voor NLG 3.600.

Krant:
  JB - Javabode

Op 21 december is aan de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen gekomen Zr.Ms. torpedoboot groot model FOKA, om de aan genoemde fabriek vervaardigde triple compoundmachine in te nemen. De stoomketel is te Amsterdam op de machinewerf, alwaar het schip werd gebouwd er in geplaatst, welke ketel ook op De Schelde is vervaardigd. De torpedoboot werd door de vrachtgoederenboot ZEELAND van Amsterdam naar Vlissingen gesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Oudsburg, deurwaarder en kandidaat notaris te Dokkum, zal op zaterdag 9 februari 1889, ’s namiddags 4 uur, ten huize van de kastelein A. Nicolai te Munnekezijl, in een zitting, publiek, à contant, verkopen een overdekt snikschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, groot 27 tonnen, varende in de vaste beurt van Munnekezijl op Groningen vice-versa, met daarbij behorende inventaris, op de dag van de verkoop ter bezichtiging liggende te Munnekezijl en dadelijk na de toewijzing te aanvaarden. De koper moet 800 nieuwe zakken tegen betaling overnemen. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij W.M. Fennema te Kollum.


Datum: 26 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 januari. Het onbekende stoomschip is het Engelse stoomschip BENBRACK, met katoen van Savannah naar Bremen. Het lost de lading in vaartuigen, die hier aangebracht worden. Een bericht uit Texel van de 25e verzekert, dat het bergen der lading voor 30 pCt. Is aangenomen. Het stoomschip zit bij enigszins onstuimig weder gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 januari. Van het Nederlandse schip FLECKE JOVWER, kapt. Kroese, van Rye (opm: Zuidkust van Engeland) naar Harlingen, dat na lek nabij Dragör aan de grond te hebben gezeten, alhier binnenkwam, werd een deel der deklading overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram arriveert het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, heden te Gibraltar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 januari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegrafisch bericht arriveerde het Nederlandse schoenerschip JAN SMIT, kapt. Boon, van Havre naar Bordeaux, de 24e januari te Dartmouth met overgeworpen ballast en verstopte pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 25 januari. Het alhier liggende schoenerschip WATERGEUS, kapt. Kuiper, toebehorende aan de firma Fontein & Tjalingii alhier, is uit de hand verkocht aan de heer M.E. Kuipers te Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 januari. Het in de Eierlandsche Gronden gestrande Engelse stoomschip BENBRACK zit hoog op strand en werkt zwaar. Vier sleepboten bevinden zich bij het schip om te trachten het vlot te slepen bij hoog water. Van de lading katoen zijn op heden ruim 200 balen alhier aangebracht. De vrouw van de kapitein heeft het schip verlaten en is alhier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 24 januari. Wat er in Groningen door samenwerking van belanghebbenden en mensenvrienden ten behoeve van het zeemansbedrijf wordt gedaan, blijkt uit hetgeen een vereniging, die weldra zestig jaren zal bestaan hebben, heeft uitgewerkt en voortgaat te verrichten. Wij bedoelen het Zeemanscollege: De Groninger Eendracht. In de eerste plaats gesticht om de rampen te lenigen, welke aan de uitoefening van het gevaarlijke zeemansbedrijf verbonden zijn keert zij aan de kapitein, die zijn schip verliest en daardoor aanvankelijk licht brodeloos is, zeshonderd gulden uit, ten einde hem en zijn gezin te doen leven, totdat hij weer geld kan gaan verdienen. Op die voet heeft zij, in de loop van de jaren, wegens het verlies van 113 schepen, niet minder dan NLG 65.600 uitgekeerd. Maar daarenboven verschafte het College, ten einde door het aankweken van varenslieden het belang van de zeevaart te bevorderen, aan 335 onvermogende jongelieden een kosteloze uitrusting. In 1878 werd er besloten de kring van de werkzaamheden nog uit te breiden, ook daar te ondersteunen, waar hulp het dringendst nodig is, namelijk wanneer een gezagvoerder het leven en zijn gezin zo de broodwinner verliest. De uitkering bij verlies van het schip werd van NLG 600 op NLG 400 gebracht, ten einde aan het gezin van de overleden gezagvoerder NLG 1000 te kunnen verschaffen. Tevens werd de jaarlijkse contributie van belanghebbende gewone leden verhoogd en op NLG 45 gebracht. Tot dusver heeft het Zeemanscollege aan al zijn verplichtingen kunnen voldoen. Maar het verongelukken van twee kapiteins in het laatste jaar en vermindering van het aantal buitengewone leden tegen een jaarlijkse contributie van NLG 5, heeft thans het bestuur genoopt, bij circulaire op meerdere hulp van vermogenden aan te dringen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 januari. Van de werf van de firma P. Boele Pz. alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip HERTHA, groot ongeveer 560 last, gebouwd voor rekening van de heer P. Diehl te Rotterdam. Onmiddellijk daarna is met de bouw begonnen van een ijzeren Rijnschip, groot ongeveer 225 last, te bouwen voor rekening van de heer G.J. Bovens te Dordrecht

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 januari. Vuurschip in de Texelse gronden. Naar aanleiding van de in de laatste tijd, in een correspondentie van Texel ook in uw blad, uitgesproken wens om in de Texelse gronden een vuurschip te stationeren, rijst de vraag of men, indien zulk een maatregel tot uitvoering kwam, daarmee het doel zal bereiken dat er toch mee zou worden beoogd, nl. veelvuldige strandingen te voorkomen. De ondervinding heeft geleerd dat de talloze lichttorens en vuurschepen die men tegenwoordig langs de vaste wal en op ondiepe plaatsen schier overal op korte afstand van elkander aantreft, en die, naar men zou menen, schipbreuken onmogelijk moeten maken, de zeeman zeer weinig voordeel aanbrengen, ja zelfs meermalen oorzaak zijn dat hij, het ene licht voor een het ander aanziende, daarnaar zijn koers regelt en zijn schip in gevaar brengt. De gezagvoerder van het in november 1886 gestrande Engelse fregat BRAMBLETYE had zelfs het licht van Kijkduin voor een vissermansvuur aangezien en zou dit zeker met te meer recht hebben gedaan tegenover een licht van een vuurschip. Dat zijn vergissingen, die met enige variatie - een ander kapitein ziet het licht van Kijkduin aan voor dat van Katwijk, of het vuurschip Terschellingerbank voor dat van Noord-Hinder aan - telkens weerkeren en waartegen lichttorens nog vuurschepen helpen. Het laatste schip dat in de Texelse gronden strandde – de WESTWARD HO- waande zich enige ogenblikken vóór de stranding op klaarlichte dag, op de hoogte van Katwijk. De mist was oorzaak van deze misleiding, - de mist was oorzaak van alle strandingen, die in de laatste tijd in het gezicht van Kijkduin – zowel in de gronden als op het vaste strand – plaats vonden; een vuurschip zou deze niet hebben kunnen voorkomen. Wèl zijn deze vaartuigen van misthoorns voorzien en weten zij doormiddel daarvan de in de nabijheid zijnde schepen op het gevaar, waarin zij zich bevinden, opmerkzaam te maken, maar dit zal in de omvangrijke, weinig betrouwbare Texelse gronden slechts zeer zelden doel treffen, vooral voor schepen die, eenmaal uit de koers geraakt zijnde, het vaarwater weer moeten opzoeken; deze verzeilen ligt van de ene ondiepte naar de ander en komen ten slotte toch wel aan de grond, wel is waar misschien op zeer korte afstand van het vuurschip, maar het beoogde doel, het stranden te voorkomen, wordt hiermee niet bereikt. Een vuurschip moge nuttig zijn op een droogte van weinig omvang, de uitgebreidheid van de Texelse gronden maakt alle succes van zulk een inrichting onmogelijk. Wanneer de minister van financiën daartegen geen bezwaar maakte, zou het zeker doeltreffend zijn, wanneer op verschillende plaatsen langs de gronden vuurschepen werden gestationeerd: de strandingen en schipbreuken zouden dan ongetwijfeld tot een minimum worden teruggebracht; doch daarvan zal wel nimmer iets kunnen komen. Wil men waarlijk trachten de zeeman te gerieven, dan zal dit met betrekkelijk weinig kosten kunnen worden gedaan door het licht van Kijkduin, hetwelk, naar bevoegde zijde wordt beweerd, te hoog staat, enigszins te wijzigen; - dit zal volgens het oordeel van deskundigen betere uitkomsten kunnen geven, dan twee vuurschepen in de Texelse gronden. Hoofdzaak zal echter steeds blijven, dat de scheepsgezagvoerder bekend is met de loop van de stromen, een voldoende gebruik make van het dieplood, en voor waakzaamheid aan boord van zijn schip zorg drage. Wanneer dit wordt verzuimd, zullen zelfs de beste merken geen verandering ten goede brengen.


Datum: 27 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 25 januari. Het gestrande stoomschip BENBRACK is door de sleepboten enigszins vooruit getrokken en het lossen der lading ging heden zeer moeilijk doordien de zee somwijlen over de verschansing sloeg.
Nieuwediep, 26 januari. Door een Urkerschuit is de bemanning van het gestrande schip BENBRACK, uit 23 koppen bestaande, hier aangebracht. Zij hebben het schip, dat lek was, verlaten.
Later bericht: De sleepboten en vletterlieden zijn van de strandingsplaats der BENBRACK teruggekeerd. Het stoomschip is zwaar lek. Zeeën slaan over het schip heen. Het kan waarschijnlijk als verloren beschouwd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, heden van Rotterdam te Penang gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 januari. De Sleepdienst-Reederij te Nieuwediep en IJmuiden heeft bij contract aangenomen om het gestrande Engelse stoomschip BENBRACK af te brengen en de inhebbende lading katoen te bergen. Er zijn tot heden 435 balen alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Volgens van de rederij ontvangen bericht heeft het Nederlandse schip THORBECKE VII, kapt. J.F. Höper, van Java te Falmouth binnen, order bekomen naar Liverpool.


Datum: 29 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 januari. Volgens particulier bericht arriveerde het Nederlandse ijzeren barkschip CALIFORNIË, kapt. Köpcke, de 28e januari van Rotterdam te Semarang, hebbende 100 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Het barkschip THORBECKE VII vertrok de 27e dezer van Falmouth naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Oude Pekela, 26 januari. Het Nederlandse schip JOHANNES, groot 256 ton, gebouwd in 1857, is uit de hand verkocht aan de heer F.L. Drenth alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Door het departement van marine is aan de S.A. des Forges et Chantiers de la Méditerranée te Parijs de bouw en levering opgedragen van een stoomsloep van plm. 13 meter lengte, die zowel voor- als achteruit zal zijn ingericht tot het voeren van een kanon van 3,7 cm.
Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse ATJEH, onder commando van de kapt.t.zee J.P. Mercier wordt heden geinspecteerd door de schout-bij-nacht directeur en commandant der marine te Willemsoord, om morgen uit de haven van Nieuwediep naar de rede van Texel te stomen en verder naar Vlissingen te gaan tot het verifiëren der kompassen, en vervolgens de oefentocht te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. Vanwege assuradeuren zal een nader onderzoek naar toestand van de in december l.l. gestrande en later vlotgebrachte Duitse bark APOLLO worden ingesteld, waartoe ook de ballast gelost en zo nodig een gedeelte van de buitenhuid gesloopt zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 januari. Het stoomschip BENBRACK zit zo hoog tegen het strand, dat de nadering van kleine vaartuigjes bij laag water niet meer mogelijk is. Van de lading zijn nog steeds ruim 5000 balen katoen aan boord. Met tracht nu met vletten aan boord te komen en op die wijze de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 25 december. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Schuth, is bevracht van Barracas met wol naar Norrköping.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 24 januari. Het Deense barkschip BALGOWNIE, groot 325 ton, is uit de hand verkocht naar Nederland. (opm: verdoopt in TJAPKO)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel, (Stormpolder), 3 januari. Heden werd van de werf Nijverheid van C. van der Giessen & Zoon met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip (opm: GRAF RANTZAU), groot 360 lasten, voor rekening van de heer H. Meerkamp te Ruhrort; daarna werd de kiel gelegd voor een stalen Rijnschip (opm: VOWINCKEL PIEPER 1) groot plus minus 600 lasten voor rekening van de heren Vowinckel en Pieper te Frankfort a/d Main.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Betreffende de inschrijving op de 4% lening van de Koninklijke West- Indische Maildienst verneemt het Handelsblad dat de kleine inschrijvingen in haar geheel zijn aangenomen, doch de grotere met ongeveer 15% moeten worden verminderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. De Stoomvaart-Maatschappij Zeeland te Vlissingen heeft aan het etablissement op Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij opgedragen het vervaardigen en plaatsen van een stel stoomketels met toebehoren, ten behoeve van haar stoomschip PRINS HENDRIK. Deze opdracht is geschied nadat de ondervinding bewezen had, dat een dergelijk werk, in het vorig jaar ten behoeve van de PRINSES MARIE verricht, in alle opzichten aan de verwachting heeft beantwoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden. De BUIJSKES uit een ander oogpunt bezien.
Mijnheer de redacteur! Wanneer aan ondergetekende nog een kleine plaatsruimte, in zake de BUIJSKES, in uw geacht blad wordt gegund, dan wenst hij twee factoren ter sprake te brengen, die bij dit schip invloed hebben uitgeoefend op het resultaat en die tot nog toe onaangeroerd bleven.
1e. De prijs. De aanvankelijke inschrijvingssom van de Maatschappij De Schelde bedroeg NLG 65.000 en leverde met de hoogste inschrijver een verschil op van NLG 11.000. Na het bekend worden van die bedragen, was men algemeen de mening toegedaan dat dit werk aan de fabrikant geen behoorlijke winst kon verschaffen, daar het toch zeker was, dat de andere inschrijvers, met het oog op groot gebrek aan werk, zich met een niet te hoge winst hadden willen tevreden stellen en alzo een matige prijs hadden bedongen. Op de marine-begroting niet meer dan NLG 60.000 disponibel zijnde, werden er met de Maatschappij De Schelde verdere onderhandelingen gevoerd, om haar inschrijvingssom tot dat bedrag te reduceren, hetgeen na weglating uit het bestek van waarloze delen en enkele kleine wijzigingen, werkelijk met goed gevolg geschiedde. Hoewel het plan, zoals vroeger reeds door ondergetekende in het licht werd gesteld, door de Maatschappij De Schelde naar eigen inzicht kon gewijzigd worden, neemt dit niet weg, dat zij in hoofdzaak thans voor NLG 60.000 een schip moest inleveren, waarvoor een van haar mededingsters onder andere NLG 76.000 had geraamd. Welke beweegreden de Maatschappij De Schelde er toe brachten om voor die lage som het werk toch te willen leveren is niet bekend. Genoeg, zij deed het, op verlangen van de marine. Doch men kan het de fabrikant dan ook niet euvel duiden, dat hij zijn schip niet groter maakte dan strikt noodzakelijk was om aan de gestelde eisen te voldoen. Nu zijn die eisen voor een klein schip zeer hoog; dubbele bodem voor veiligheid bij mogelijk aan de grond komen op de banken, welks bestemming echter nooit is geweest om als zoetwater-tank te dienen, voor ketelvoeding, hetgeen langs andere weg geschiedt; een machine die het schip een flinke vaart geeft bij volle kracht, doch die daarbij koppelbaar moet zijn en zeer gelijkmatig, met het oog op het loden, zo langzaam mogelijk moet kunnen werken, en nog veel andere eisen voor het schip, hier niet alle op te sommen. De fabrikant meende nochtans met waterverplaatsing van zijn ontwerp aan alles te kunnen voldoen, wat door de chef van de hydrografie, in de eerste plaats, voor dit opnemingsvaartuig werd geëist. Hij hield daarbij, om een aan boord geijkte term te gebruiken, een slag om de arm, voor onvoorziene gewichtsvermeerdering. Ook de hoofdingenieur adviseur verenigde zich met de plannen van de fabriek, op grond van de berekeningen, hopende dat het totaal van de gewichten de raming niet zou overschrijden. De uitkomst heeft echter geleerd, al stonden de bovenvermelde eisen in het bestek en al werd de machine slechts 3 ton zwaarder dan de raming, dat het schip te klein is voor al de gewichten en de reserve waterverplaatsing niet toereikend om tegenvallers te dekken. Het is licht te begrijpen dat men door een geringe verhoging van de aannemingssom, indien deze dus bv op NLG 65.000 was gehouden, een groter schip van de maatschappij had verkregen, dat de vastgestelde diepgang van 1,6 meter niet behoefde te overtreffen. Thans zal een voldoende wijziging van de romp, om het schip ten volle aan de vooropgestelde eisen van de hydrografie te laten voldoen, belangrijk grotere onkosten met zich voeren. Ondergetekende spreekt dus als zijn mening uit, dat de te grote diepgang te wijten is: aan te veel gewicht in een te klein schip en dat het schip te klein werd, omdat de maatschappij op verlangen van de marine voor te lage prijs contracteerde. Het was voor de fabriek niet een kwestie om op het werk te verdienen, maar wel: om zo weinig mogelijk te verliezen. Deze beschouwing omtrent de prijs voert ondergetekende toe:
2º. De omstandigheid dat de BUIJSKES een eersteling is, niet wat de werktuigen en wielen, doch wat de raming van gewichten betreft. Ook op scheepsbouwgebied geldt de regel: dat ondervinding de beste leermeester is en dat er leergeld moet worden betaald. De voorbeelden daarvan in onze marine zijn talrijk. Hier worden als voorbeeld aangehaald: de GUINEA, het eerste ramschip hier te lande gebouwd, geheel naar de in Engeland vervaardigde BUFFEL en die bij een normale uitrusting 3,5 decimeter dieper gaat dan het model, hetgeen op een waterverplaatsing van 2200 ton een verschil maakt van 215 ton; dus 10% tegenvaller; de KONING DER NEDERLANDEN, bij welks bouw grote teleurstellingen werden ondervonden. Men denke aan het veel te volle achterschip, waardoor het geheel nooit geworden is wat er van werd verwacht. Deze voorbeelden van oudere datum worden bevestigd bij de recente bouw van die torpedoboten, waarvan de romp en machine getrouwe kopieën zijn van de Yarrowboot ARDJOENO en waarbij de maximumsnelheid toch een halve mijl op die van het model ten achteren blijft. Ieder die slechts een weinig in stoomzaken geliefhebberd heeft, zal beamen dat, hoewel de kopie een overwinning moge zijn voor de vaderlandse industrie, die halve mijl toch in vermogen een verschil maakte van bijna 7%. Naar mening van ondergetekende is dit verschil toe te schrijven aan de omstandigheid: dat de Engelse boot zoveel honderden voorgangsters heeft. Men ziet hetzelfde bij de schepen die van geheel overeenkomstige machines zijn voorzien. De gebreken welke de eerste aankleven, komen bij de tweede niet voor en daarmee is het bewijs geleverd, dat van de resultaten met de eersteling verkregen, partij is getrokken. En zo is het ook in het geval van de BUIJSKES: de fabrikant zou voor een tweede schip zijn plan vergroten en de prijs verhogen. Het ramen van gewichten in de scheepsbouw, vooral van geheel nieuwe inrichtingen, is geen positieve wetenschap en de geschiedenis leert, dat daarbij grote tegenvallers kunnen plaatsvinden, die op het schip een nadelige invloed hebben. Ook in Engeland zullen zeker failures zijn afgeleverd, waarmee wellicht zeemogendheden van de zoveelste rang zijn verrijkt, die de fabrikant het leergeld hebben vergoed. Het is dan ook zeer in het belang van de fabrikant dat er bij het vaststellen van de ontwerpen voor oorlogsschepen, van zulk geheel afwijkend model als de nieuwerwetse strijders, goed overleg plaats hebbe tussen de technici omtrent de eisen, ten einde de uitvoering van dergelijk ontwerp niet nodeloos te bemoeilijken en de kans op grote tegenvallers bij zulk een eersteling niet te vergroten.
A.G.J. Kroef, gep. Luitenant ter zee.

Krant:
  BH - Bataviaasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Soerabaijasch Handelsblad meldt: De afgekeurde stomers der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij KONING WILLEM III en KONINGIN SOPHIA zullen eindelijk van de rede verdwijnen, daar zij verkocht zijn aan een Arabier om ze te slopen. De sech heeft echter een koopje, doordien hij de beide schepen niet verhalen mag om ze op ’t droge te zetten zonder ankerage of redegeld te betalen voor de jaren, gedurende welke de schepen hier liggen. En dat bedrag – we menen 50 cents per gemeten last en per halfjaar – is nogal aanzienlijk. (opm: de KONING WILLEM III werd inderdaad gesloopt, doch de KONINGIN SOPHIA werd dat jaar onder dezelfde naam weer in de vaart gebracht, nu als zeilschip met thuishaven Soerabaija, een schoenerbrik, eigendom van Sech Salim bin Salem bin Abdad Alkaterie)

NRC 310189
Rotterdam, 30 januari. Door het departement van marine is gecontracteerd met de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, voor het vervaardigen en leveren van twee stoomketels met toebehoren ten behoeve van Zr.Ms. stoomkanonneerboot BRAK, liggende aan ’s Rijks werf te Amsterdam.


Datum: 31 januari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 januari. Ofschoon er zich 50 bergers aan boord van het stoomschip BENBRACK bevinden, heeft men gisteren noch heden iets kunnen bergen, doordien de zee zo onstuimig was. Het stoomschip werkt nog voortdurend hoger tegen het strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, heden van Tjilatjap te Lissabon aangekomen. Alles wel aan boord. Het heeft order bekomen voor Marseille.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 januari. Kapt. Bruijns, voerende het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia hier binnen, rapporteert op 23 januari op 36º43´ NB 04º 44´ WL (opm: deze positie is onjuist; zij brengt ons in het Spaanse binnenland t.h.v. Malaga) in de Middellandse Zee te hebben ontwaard aan stuurboordszijde een voorwerp. Men hield er op af en bevond het te zijn een vaatje, geheel geschraapt, met rood geverfde kimmen.
In het spongat stond een stok, waaraan drie vlaggen, de bovenste blauw met een rode en een witte streep (diagonaal), de middelste een witte vlag met een zwart Grieks kruis en de onderste een Nederlandse vlag.


Datum: 01 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 31 december. Heden is op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde de kiel gelegd van het stoomschip No. 68, zijnde het eerste van de vier stoomschepen, die op de genoemde fabriek voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij zullen worden gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan de Rijn, 31 januari. Heden werd op de werf van de heer A. Pannevis, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot ca. 215 last, voor rekening van de heer H. van Woerkom te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, voor rekening van de heer W. Nuy te Doornenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 februari. Van de werf van de Gebroeders Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd KAISER FRIEDRICH, voor rekening van de heren Joh. Möller en Joh. Schumacher te Buck bij Ruhrort. Daarna werd de kiel gelegd van een dergelijk schip voor rekening van de heer G. Müller te Baarl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. Het Nederlandse schip CALIFORNIA, thans te Samarang, is bevracht van Java naar Melbourne voor een lading suiker tot GBP. 1400,-

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johan Fredrik von Glahn, makelaar, zal op maandag 4 februari 1889, des namiddags ten 3 ure precies in het lokaal Frascatie, Nes, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, presenteren te verkopen:
- Het snelvarend raderstoomschip, genaamd COMMISSARIS DES KONINGS BARON VAN PANHUIS, lang 34,70 meter, wijd 4,22 meter en hol 1,74 meter gemeten op 172 tonnen, hebbende een machine met 2 oscillerende cilinders van 90 pk. nominaal, alsmede een kistvormige stoomketel met 148 koperen vlampijpen.
- Het extra snelvarend raderstoomschip genaamd LEEUWARDEN, lang 27,53 meter, wijd 3,95 meter, hol 1,68 meter, gemeten op 114 tonnen, hebbende een machine met 2 oscillerende cilinders van 60 pk. En een kistvormige stoomketel van 120 vlampijpen.
- De opstal van een houten gebouw met de afrastering en steiger aan de aanlegplaats te Harlingen.
- De extra sterke radersleepstoomboot, genaamd OOSTERDOK, lang 10,53 meter, wijd 3,57 meter, hol 1,86 meter, gemeten op 23 ton, hebbende een machine met 2 oscillerende cilinders van 35 pk. nominaal, alsmede een kistvormige stoomketel, benevens ± 5000 kg ballast ijzer, aan schuitjes van 50 kg. Vaartuig en machine zijn in uitmuntende staat; verder al de inventaris.
- Een waarloze stoomketel met 104 koperen vlampijpen.
No. 1, 2,3 worden eerst ieder afzonderlijk en daarna tezamen in slag gelegd. No. 4 en 5 worden eerst ieder afzonderlijk en daarna tezamen in slag gelegd.
Dagelijks te bezichtigen van 10 tot 4 uur. Ligplaats: COMMISSARIS DES KONINGS BARON VAN PANHUIS, aan de Ruyterkade steiger no. 2; LEEUWARDEN, Oosterdok bij de Oosterdoksdijk; OOSTERDOK, aan de Oosterdoksdijk bij de Keersluis. No. 5. Stoomketel, op het terrein van de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 29 januari. Het hier binnengebrachte Nederlandse schoenerschip FLECKE JOVWER, kapt. Kroese, is door experts onderzocht en moet de lading lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen aan de Lek, 30 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht had het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, de 28e januari te New York gearriveerd, een reis van 120 dagen van Batavia naar New York. Aan boord was alles wel en de lading zal te New York ontlost worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Men meldt ons dat het schroefstoomschip J NIENHUIJS is bestemd om met het stoomschip MEDAN, dat binnen weinige dagen eveneens de hellingen van de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen zal verlaten, een nieuwe passagiers- en goederendienst te openen tussen de havens van Deli en die van de Straits Settlements. Zij behoren aan de Stoomvaart-Maatschappij Deli, ten vorigen jare opgericht en gevestigd te Laboean Deli.
De hoofdafmetingen zijn lengte 186’, breedte 31’, holte 11’, makende ongeveer 300 registertonnen. Met gewone lading van tabak, koelies en passagiers, blijft de diepgang beneden de 9 Engelse voet, zoals voor het bevaren van de rivieren op de oostkust van Sumatra gevorderd wordt. Geheel van staal, volgens de regels van Lloyd vervaardigd, biedt het stoomschip alle waarborgen aan voor hechtheid en zeewaardigheid, terwijl voor de passagiers met de eisen van het tropisch klimaat rekening wordt gehouden. Het 9’ hoge tussendek, overvloedig van lucht en licht aan alle zijden voorzien, dient vooruit gedeeltelijk voor stalling van vee en achteruit geheel voor koelievervoer. De salons en hutten van de 1e en 2e klasse passagiers, ten getale van 24, bevinden zich in de dekkings op het opperdek, dat hun geheel is voorbehouden en gedeeltelijk van een houten tentdek voorzien. Ruime badkamers, groot ingerichte kombuizen en hofmeesterverblijven met gemeubelde salons en hutten, elektrisch verlicht, goed geventileerd en beschermd tegen de tropische zon, zullen voor de passagiers de ontberingen van het zeeleven tot een minimum terugbrengen. De compound-werktuigen met stalen stoomketel zullen een vaart van twaalf Engelse mijlen verzekeren. Twee licht getuigde masten voeren langsscheepse zeilen. De ankers, welke in de kluizen geborgen worden, worden met een stoomspil gelicht. Twee stoomlieren, in het tussendek geplaatst, dienen tot het laden en lossen.
Wij geloven dat met deze scheepjes een gelukkige oplossing gevonden is van de voor kleine stomers zo lastige vraag van vereniging van goederen- en passagiersvervoer, en wensen de jonge maatschappij alle voorspoed op haar streven.

Krant:
  AC - Amsterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag, (opm.2 februari) zal aan de Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen een van de twee boten van stapel lopen, die aldaar door de verleden jaar opgerichte Stoomboot-Maatschappij Laboean-Penang besteld zijn. Deze vaartuigen, de eerste eigendomsboten der jonge maatschappij en tevens de eerste Nederlandse, die in deze vaart dienst doen, zullen zowel voor goederen- als passagiersvervoer gebezigd worden. Het plan bestaat, om half juli de vaart te openen met de boten J. NIENHUIJS en MEDAN. De NIENHUIJS loopt zaterdag van stapel, de MEDAN acht dagen later.
In de eerste jaren zal de Koninklijke Fabriek nog geen gebrek aan werk hebben. De volgende vaartuigen zijn bij de directie besteld: een raderstoomboot voor de spoordienst Enkhuizen – Stavoren, een stalen stoomschip voor de Koninklijke West-Indische Maildienst, een pantserdekkorvet SUMATRA voor de Indische militaire marine, en drie boten ten behoeve van de Nederlands-Indische Paketvaart.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 30 januari. De ondernemers op het wrak der LUTINE schijnen goede moed te hebben, dat het hun zal gelukken de schatten uit dat wrak van onder het zand uit de diepte op te halen, want nu de eerste drie jaren zijn verlopen, zullen de TIJD en de FRIESLAND, de eerste onder een andere gezagvoerder, de exploitatie voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit Kampen wordt gemeld: De kapitein Brouwer van de sleepboot OVERIJSEL had vernomen, dat zich in zee, even buiten de Ketel, een schip, op hetwelk 6 personen, onder welke ook kinderen, in zinkende toestand bevond. Gisteren ochtend begaf hij er zich heen, en het is hem, geholpen door zijn manschappen, gelukt het schip boven water en verder behouden hier te brengen. Ongeveer te 12 ure kwam hij met schip en allen, die er op waren, hier aan. Het schip was geladen met klipzout voor Zwolle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een overdekt schuitje, groot 14 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij B.J. Vonk, op de Nieuweburen te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best, wel onderhouden roefschip met volledige inventaris, groot 18 ton, oud 9 jaar. Te bevragen bij Gosse Kooistra te Garijp (Siegerswoude).


Datum: 02 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 31 januari. Van de lading van het gestrande stoomschip BENBRACK is tot op heden nog geen enkele baal aan land gebracht. Het rijden van de strandingsplaats naar de haven, ruim drie uren, en het overbrengen per zeilvaartuig van de haven naar het Nieuwediep is onderhands aanbesteed tegen NLG 2,25 per baal. Morgen hoopt men met de lossing te kunnen beginnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 februari. Volgens van de rederij ontvangen bericht vertrok het Nederlandse schip KINDERDIJK, kapt. Ouwehand, gisteren met een volle lading koffie van Probolinggo naar Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse ATJEH, kapt.t.zee J.P. Mercier, gisteren van Texel naar Vlissingen vertrokken, is kort daarop wegens stormachtig weder ter rede van Texel teruggekomen. Bij het ankeren is een der ankers ontglipt, waarvoor heden bij ´s Rijks werf een nieuw anker werd medegenomen, waarna bij gunstig weder het schip weder de tocht zal aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 februari. Nadat een gedeelte van de binnenwegering van het Duitse schip APOLLO was uitgesloopt, waarbij bleek, dat 16 inhouten (opm: spanten) gebroken waren, heeft men het nader onderzoek naar de toestand van het schip gestaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 februari. Het roer en de sloep van het stoomschip BENBRACK zijn de afgelopen nacht door de hevige branding weggeslagen. Het schip werkte zwaar en is nog meer naar het strand geschoven. Sedert een week heeft men geen lading kunnen bergen.


Datum: 03 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 2 februari. Kapt. Boon, gezagvoerder van het stoomschip BROMO, rapporteert ongeveer 9 mijlen ONO½O van Damietta-vuur (opm: ten westen van Port Said) twee masten van een gezonken schip, welke uit het water staken, te zijn gepasseerd. Het wrak ligt zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 februari. Het (opm: Duitse) barkschip THEODOR BEHREND, kapt. Pabst, van Shields met steenkolen naar Zuid-Amerika, is in de Noordergronden verongelukt. Vier man der opvarenden zijn gered en hier aangebracht. Tien man zijn verdronken. (opm: vergelijk naam gezagvoerder met LC 050289)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 februari. Uit het stoomschip BENBRACK zijn gisteren 70 balen katoen geborgen en op het strand gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 2 februari. In het Marsdiep dreef heden een wrak, vermoedelijk de piek van een schip; ook was er veel eiken wrakhout in drift. Vermoedelijk is de afgelopen nacht een schip vergaan in de Buitengronden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Naar wij vernemen is door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, behoudens de gebruikelijke inspecties, aangekocht het Engelse viermast stoomschip BRITISH QUEEN, zusterschip van de stoomschepen ROTTERDAM en AMSTERDAM en eveneens gebouwd bij de heren Harland & Wolff te Belfast. Het stoomschip zal de naam OBDAM voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 februari. Heden is van de werf van de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer met goed gevolg te water gelaten de schroefboot PARASIET, bestemd voor de Slikkerveersche Sleepdienst.


Datum: 04 februari 1889


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder Oostingh te Buitenpost zal woensdag den 13 februari 1889, namiddags 2 uur, ten huize van den kastelein A.L. Hoekstra te Rohel nabij Buitenpost, publiek, desverlangende op krediet tegen bekende en solide borgstelling, verkopen:
een roefschip, groot 17 ton, een dito, groot 16 ton, een dito met inventaris, groot 13 ton, een praam, groot 14 ton, een bok, groot 8 ton, een praam, groot 5 ton, een dito, groot 3 ton, voorts een jacht met zeil en treil, lang 4½ meter; al deze schepen in het vaarwater te Rohel liggende.


Datum: 05 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 januari. Vrachten. Markt vast; afschepers minder ongenegen hogere koersen te besteden. Nederlands stoomschip PRINSES MARIE koffie NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50, tabak NLG 65 per last, naar Amsterdam; stoomschip ZUID-HOLLAND koffie NLG 85, damar NLG 65, huiden NLG 95, zwarte peper NLG 80, rijst NLG 50, tabak NLG 65, krossoks (opm: inheemse tabak van slechte kwaliteit) NLG 50, tin NLG 35 per last, naar Amsterdam en koffie FF 85, damar FFr 65, huiden FFr 95, zwarte peper FFr 80 per ton, naar Marseille.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. fregat EVERTSEN zal in april a.s. weder in dienst gesteld worden in het Marine Etablissement te Willemsoord tot oefening en huisvesting der zeemiliciens.
Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP is na een vijfjarig verblijf in de tropen in het laatst van december 1887 te Willemsoord in conservatie genomen tot het doen van herstellingen aan de stoomketels en zal, naar men verneemt, de 1e mei a.s. weder in dienst worden gesteld voor oefeningen in de Noordzee met adelborsten en mindere schepelingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, dat de 16e dezer vertrekt, zullen 50 koppel postduiven verzonden worden, bestemd voor het genie-magazijn te Padang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 februari. De lossing van katoen uit het gestrande stoomschip BENBRACK kan in de namiddag voortgezet worden. Nu het schip zo hoog zit, hoopt men het lossen geregeld te kunnen bewerkstelligen. Gisteren zijn uit het schip 240 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 februari. Het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, van Java te Lissabon binnen, heden van daar naar Marseille vertrokken, zal na lossing van daar naar Cardiff vertrekken om kolen te laden voor Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 februari. Heden is van de werf der Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen met goed gevolg te water gelaten het stoomschip J. NIENHUIJS, gebouwd voor rekening der Stoomvaart Maatschappjj Deli te Medan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Kampen wordt gemeld: Gisteren is op plus minus buiten de Ketel in de Zuiderzee gezonken de praam genaamd de HERSTELLING, schipper H. Visser, beladen met 30 last rogge, komende van Amsterdam en bestemd voor Meppel. De schipper, vrouw, 2 kinderen en knecht hebben zich in de roeiboot weten te redden en zijn hier aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Nieuwe Diep wordt gemeld, dat het Duitse barkschip THEODOR BEHREND, kapt. Sommers, van Shields naar Zuid Amerika, in de Noordergronden is verongelukt. Vier man der opvarenden zijn gered en te Nieuwe Diep aangebracht. Tien man zijn verdronken.
Ook te Hindelopen is langs den zeedijk allerlei klein hout opgevist, waaronder een paar stengen, enige oude delen, een scheepsbord, waarop THEODOR BEHREND, en een scheepsjournaal, alle welke zaken door de strandvonderij behoorlijk zijn geborgen.
(opm: zie LC 260289 en NRC 030289)


Datum: 06 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 februari. Van de BENBRACK is hier een deel der tuigage aangebracht, benevens enige op zee opgeviste voorwerpen. Van Terschelling bericht men, dat gisteren nogal wat wrakhout langs de kusten dreef. Men ontdekte daartussen nieuwe luiken, misschien afkomstig van de BENBRACK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Moll, gezagvoerder van het barkschip D.H. WATJEN, , bestemd naar Rotterdam, rappporteert de 18e januari, uit het dok komende en bij het Staten Island ten anker willende gaan , bij St. George Ferry (opm: positie 40º38’40” NB en 74º04’16” WL) op een wrak onder water te hebben gestoten. Het schip ging 20 voet (opm: stak 6.10 m) Na 5 minuten te hebben vast gezeten, slaagden sleepboten er in het af te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makasser, 25 december. Dewijl alle pogingen om het gestrande stoomschip BROMO vlot te brengen, vruchteloos zijn gebleken, is het door de opvarenden verlaten en zijn deze per laatste stoomschip naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 5 februari. Het gestrande stoomschip PROVENÇAL zit nog in dezelfde positie. Enige blazerschuiten met lading zijn te Maassluis aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Behalve de thans in aanbouw zijnde torpedoboten IDJEN en KRAKATAU, zullen bij de Rijkswerf te Amsterdam dit jaar nog vier torpedoboten in aanbouw worden gebracht, waaronder twee van klein model.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 februari. Het schip FREIHANDEL, kapt. N. Arkema, van Pascagola te Barrow aangekomen, is aan de grond geraakt en zal moeten lichten om vlot te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 5 februari. Naar ons wordt medegedeelt is het schip ELLIDA, kapt. Schilthuis, met kolen van Middlesbro naar Delfzijl, na zondag (opm: 3 februari) voor de Elbe te zijn geweest, gisteren bij Rottum verongelukt. Het volk is door de loodsschoener No. 2, schipper Klasens, gered, maar men heeft niets van zijne goederen kunnen bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Het schip H.R. LEEMHUIS SR, kapt. De Jong, van Philadelphia met petroleum te Maassluis voor orders, heeft order bekomen naar Rotterdam en is derwaarts opgesleept.

Krant:
  JB - Javabode

In de Javasche Courant zijn de statuten opgenomen van de te Laboean Deli gevestigde Stoomvaart-Maatschappij Deli, die tussen Deli en Penang en tussen Deli en andere havens zal gaan varen. Het kapitaal is NLG 400.000, directeur is de heer J. van Nie.


Datum: 07 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 februari. Gisteren werden in het geheel 330 balen katoen uit het wrak van de BENBRACK gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 6 februari. Door het ruwe weder kan heden niets uit het stoomschip PROVENÇAL gelost worden. De bergers, welke zich aan boord bevinden, zijn hedenmiddag met levensgevaar door middel van lijnen van boord gehaald. Volgens hun rapport is de PROVENÇAL vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. kanonneerboten BRAK, LYNX, ULFR, EVER en GIER zullen dit jaar verwapend worden bij ’s Rijks werf te Amsterdam. Wat betreft de BRAK en LYNX is met deze werkzaamheden reeds een aanvang gemaakt. Eerstgenoemde bodems krijgen bovendien een nieuw opperdek en worden van nieuwe ketels voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 6 februari. Het gisteravond hier binnengekomen schip PRIDE OF THE WEST, kapt. Hidehin, van Charlestown, is diezelfde dag door het naar Grimsby vertrekkende stoomschip BRADFORD bij Schiedam aangevaren en onmiddellijk gezonken. De equipage werd gered. De BRADFORD werd belangrijk beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 februari. Uit het stoomschip BENBRACK zijn in het geheel tot nu toe gelost 1000 balen katoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 6 februari. Volgens nader bericht kan de Engelse expert, welke zich aan boord van het stoomschip PROVENÇAL bevindt, heden wegens de hoge zee en de uitgestane ontberingen van de afgelopen nacht het schip niet verlaten, en werd er besloten met enige bergers en manschappen aan boord te blijven. Het achterschip is vol water en de zee slaat over het gehele schip heen. De manschappen, die zich thans aan boord bevinden, zijn in het voorschip gevlucht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Bordeaux herwaarts, werd tot gisteren wegens storm op de Gironde opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Naar wij vernemen zal eerstdaags van stapel lopen een geheel en al te Tandjong Priok vervaardigd sleepbootje. Eigenlijk ligt het nu reeds met de kiel in het vaarwater, doch het is nog niet gedoopt. De romp en de machine beiden zijn geheel op de ateliers van de Bataviaase havenwerken vervaardigd. De machine is compound-systeem met volgens de een 90, volgens de ander 100 paardenkracht en ziet er zeer netjes uit. Lengte van het bootje 20 meter, hoogte (diepgang) 2,50 meter (opm: met hoogte lijkt hier holte, geen diepgang te zijn bedoeld). De schroef heeft vier bladen en bij een gemaakte proeftocht liep het bootje 10 Engelse mijlen. De tekeningen en het toezicht op de constructie zijn het werk van de heer Vogelpoel jr. die daarvan alle eer heeft. Het bootje is bestemd voor Cheribon. Zover wij weten is dit het eerste stoombootje op de ateliers van de havenwerken met machine en al gemaakt.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepsverkoop. J.J.L. Bruinier, J.F.L. Meijjes, A. Vinke en G.J. Smit, makelaars, presenteren als lasthebbers van hunne principalen, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meijjes, op maandag 4 maart 1889, om 3 uur precies, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd barkschip JOHANNA, laatst gevoerd door kapt. J.T. Visser. Volgens Nederlandse meetbrief gemeten op netto 1805,28 kub. meter of 637,26 register tonnen, en zulks met al deszelfs rondhouden, opstaand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen, touwen en verdere gereedschappen, volgens gedrukte biljetten met inventaris. Het schip ligt thans aan de werf De Lastdrager te Nieuwediep en is te zien op vertoon van een fiat, af te geven door een der genoemde makelaars. Het schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën geven genoemde makelaars of de cargadoors Bruinier & Co. (opm: zie ZC 170389)


Datum: 08 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 7 februari. Heden is van de werf de heer P. Hoebée alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ÆOLUS, groot plus minus 450 last, gebouwd voor rekening van de heer A. Distel te Bingen aan de Rijn. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een gelijksoortig schip, groot 400 last, genaamd CHRISTINA WILHELMINA, voor rekening van de heer W. Linz te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 7 februari. Heden werd van de werf De Hoop van de heren C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip (opm: JOHANNA), groot 360 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Gerhard Marcus te Stockum en werd daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: LUDWIG) te bouwen voor rekening van de heer Ludwig Schmitz Jr. te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 7 februari. De Engelse schoener PRIDE OF THE WEST, gezonken door aanvaring met het stoomschip BRADFORD, is door de Bergings Compagnie te Maassluis aangenomen om te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 februari. Volgens bericht zijn tot heden 1073 balen uiit de BENBRACK gelost en naar Nieuwediep vervoerd. Bij gunstig weder bestaat er kans, dat de gehele lading binnen veertien dagen geborgen kan worden. Dewijl er, voordat de katoen kan worden verzonden, met de bergers zal moeten worden afgerekend, worden agenten verzocht de merken van hun partijen aan de agent van Lloyd’s te Amsterdam op te geven, waarna er voor alles een accoord zal kunnen worden gesloten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 7 februari. In de afgelopen nacht om 2 uur zijn allen, die zich nog aan boord van het gestrande schip PROVENÇAL bevonden, van boord gehaald. De zee is te hoog om iets te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 februari. Heden werd hier veel wrakhout van het Duitse schip THEODOR BEHREND aangevoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De raderboot der hydrografie BUYSKES heeft dinsdag op een diepgang van 1,70 meter buitengaats gestoomd ten einde proeven van zeewaardigheid te nemen en de werking der machines na te gaan. De beide proeftochten hebben in alle opzichten uitstekend voldaan en bewezen, dat het schip volkomen zeewaardig is en de machine in alle opzichten aan de gestelde eisen voldoet, hetgeen ook het geval is met de nieuwerwetse vierbladige wielen, die zonder enig stoten hun werk voortdurend bij volle kracht hebben verricht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw volbouwd schip, groot plus minus 55 tonnen, bij E. en C. Maathuis te Sappemeer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Terlet te Joure zal maandag 11 februari a.s., ’s avonds 8 uur, in het Hotel Cats te Joure veilen het in beste staat verkerende tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, groot 83 ton, varende in de beurt van Joure op Amsterdam, met nieuwe mast, twee stel zeilen, waarvan het ene geheel nieuw, kettingen, ankers, touwen en verdere complete inventaris; thans liggende te Joure. (opm. LC 130289 meldt, dat is geboden NLG 2.491)


Datum: 09 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomriviervaartuig RHENUS, gestationeerd te Nijmegen, wordt op 1 mei buiten dienst gesteld. Alsdan wordt in dienst gesteld Zr.Ms. stoomriviervaartuig MINERVA, liggende te Hellevoetsluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 februari. Het stoomschip BENBRACK is gebroken. Er staat reeds 15 voet water in het schip. Gisteren zijn nog 185 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse ARUBA, liggende aan ‘s Rijks werf te Willemsoord, wordt gereed gemaakt om het artillerie-instructievaartuig HET LOO te vervangen voor oefeningen met zeeartillerie aan de Hors.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 4 februari. Het Deense barkschip NORDSOEN, groot 322 ton, geklassificeerd 5/6 1.1, gebouwd in 1863, is naar Nederland (Farmsum) verkocht voor 14.000 Kronen.
(opm: verdoopt in JAN SIJBRAND)


Datum: 10 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 februari. Van het stoomschip PROVENÇAL is door de hoge zee niets te zien. Half Maassluis staat onder water. Alle telegraaflijnen zijn gebroken, lading drijft aan wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 9 februari. Negen vissersvaartuigen zijn geheel of gedeeltelijk door de hevige storm op het strand stukgeslagen; 20 loggers en 50 schuiten zijn in zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het voornemen bestaat om de ramschepen en de monitors te voorzien van een geschutsmars, die dan ook geplaatst zullen worden op de ramschepen en monitors, in 1889 voor indienststelling aangewezen. De BUFFEL zal hierop een uitzondering maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 februari. De Engelse stoomboot GOLDSBOROUGH, van Antwerpen in ballast naar Hartlepool, is heden, na over de Zuidergronden te zijn heengestormd, bij Kijkduin hoog op het strand geworpen. De gehele equipage is gered en alhier aangebracht. Het roer is gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 9 februari. Een Zweedse schoener is door de zware storm door de Buitengronden geslagen. Het heeft vermoedelijk ankers en kettingen verloren en drijft de Zuiderzee in. Schuiten zijn daarheen vertrokken.
(opm: zie NRC 120289)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Een inrichting tot het stil aflaten van stoom, zoals vorig jaar met zeer goed gevolg is beproefd aan boord van Zr.Ms. monitor PANTER en Zr.Ms. stoomkanonneerboot BRAK, zal nu ook op de overige monitors en stoomkanonneerboten worden aangebracht. Bedoelde inrichting werd uitgedacht door de officier-machinist 1e klasse A. Jongkees, en bestaat uit afblaaspijpen, die de stoomruimte verbinden met één der buitenboordkleppen.


Datum: 11 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Porto Allegre, 1 januari. In lading liggen alhier naar het Kanaal het Nederlandse schip CONCURRENT, kapt. Leuning, met gezouten huiden tot 41 sh. , en het Nederlandse schip EBENHAEZER, kapt. Forms, met beenas tot 25 sh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 februari. Van het bij Borkum gestrande schip ELLIDA is niets meer te zien.
(opm: zie NRC 060289)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 februari. Bij Petten is gestrand een Franse driemast-schoener, in ballast komende van Antwerpen. De aan boord zijnde personen zijn gered. Het schip is wrak.
(opm: zie NRC 120289)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 februari. Het stoomschip PROVENÇAL is gebroken, van het achterschip is niets meer te zien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. J. van der Werff te Kootstertille vraagt op 5 maart e.k. een gehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande.


Datum: 12 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 11 februari. Blijkens wrakstukken is de Belgische Loodsschoener No. 3, schipper De Moor, met man en muis vergaan, waardoor 7 man het leven hebben verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 februari. Tijdens het hevigst van de storm werden gisteren noodseinen getoond door de drie personen, die als wacht op de BENBRACK waren achtergebleven. De boot was op zijde geraakt en werd overal door de branding overstelpt. De luiken sloegen weg en ook enige balen katoen spoelden naar land. Eerst des namiddags gelukte het de reddingboot vanaf De Cocksdorp om de drie personen te redden. De boot lag toen reeds zo diep, dat de geredden vanaf de koebrug in de reddingboot sprongen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 10 februari. De Franse schoener, die gisteren bij Kamperduin is gestrand, is de JEAN BART, bestemd van Antwerpen naar Sunderland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 februari. Het Zweedse schoenerschip JOHN, kapt. Hellmann, van Gefle geladen met gezaagd hout naar Bristol, kwam gisteren met de storm voor onze kust en had het geluk om met de hoogstaande zee over de Gronden binnen het Vlie te komen. Van daar werd hierheen getelegrafeerd om hulp, waarop de sleepboot VOORWAARTS met de reddingboot achter zich naar buiten ging. De sleepboot bracht de schoener om 4 uur binnen. Naar men zegt, is de JOHN reeds op de 1e oktober uitgevaren en was dit de eerste reis, die het schip deed. Door storm en ijs verhinderd naar wens te vorderen, was de kapitein genoodzaakt twee maal als bijlegger binnen te lopen.
(opm: zie NRC 230289)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 10 februari. Bij Dishoek, nabij Zoutelande, is gestrand de Engelse brik DIONE, kapt. Berntsson, van Shields naar Newhaven. Het schip is vol water. De equipage, bestaande uit acht man, is gered door de sleepboot BELGIAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 februari. Enige inventaris uit het schip PROVENÇAL is hier aangebracht.. Blazerschuiten varen langs de oever van de river om de aangedreven lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 10 februari. De mailboot PRINSES MARIE arriveerde hedenochtend van Queensborough met de dekhutten door zware zeeën stukgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 februari. Van de lading van het gestrande stoomschip BENBRACK werden heden alhier 221 balen katoen aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, bij het verlaten van de haven van Bermuda aan de grond geraakt. Het schip raakte vlot met een klein lek, dat door een duiker zal worden onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 februari. Volgens alhier ontvangen bericht is het tjalkschip EENDRACHT MAAKT MACHT, kapt. Beck, bestemd naar Norden, op de Eems gezonken. Het volk is gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van het tjalkschip van Paulus Groenewoud, te huis behorende te Beverwijk, dat gisteren middag gedurende het hevig stormweder op het Tjeukemeer gezonken is, is heden door vissers van hier in tegenwoordigheid van de politie de tuigage en meer andere goederen geborgen en hier aangebracht. Zij hadden gehoopt de opvarenden te redden, doch het bleek, dat deze reeds gisteren avond door kapt. Herschoe met zijn sleepboot van boord waren gehaald. Het vaartuig, dat gisteren morgen hier was binnengekomen, is geladen met rogge, bestemd voor den heer Cath te Joure. Volgens verklaring der vissers zal van dat schip en lading, de laatste geassureerd, weinig terecht komen.


Datum: 13 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ouddorp, 12 februari. Alhier is aan het Noorderstrand aangedreven een onderste boven drijvend schip, natie en naam onbekend, beladen met battens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12 februari. Men gaat door met de lading te bergen uit de PROVENÇAL, die te Maassluis wordt aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 februari. Men gaat voort met de lading te bergen uit de BENBRACK. Gisteren zijn 247, en heden 156 balen katoen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Stettin, 11 februari. Het Nederlandse stoomschip BERENICE ligt hier thans in lading naar Amsterdam, terwijl het stoomschip ETNA hier spoedig wordt verwacht om voor Amsterdam te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 februari. Het Noorse schip COLUMBUS, kapt. Halvorsen, van Frederikstad naar Penzance, is op Cadzand gestrand en vol water. De opvarenden werden gered en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Na afloop der gecombineerde zomeroefening met Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP, is Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse ATJEH, commandant J.P. Mercier, bestemd om in Oost-Indië Zr.Ms. DE RUYTER af te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 11 februari. Heden werd alhier van de werf van de heren Gebr. Pot met goed gevolg te water gelaten het ijzeren clippersalonschip NIORD, groot plus minus 350 last, gebouwd voor rekening van de heer Paul Oellig te Bröhl am Rhein. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot plus minus 400 last, voor rekening van de heer H. Cüp te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 11 februari. Het stoomschip CONRAD, kapt. Adriani, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 11 februari te Vigo en heeft, na aldaar de kolenvoorraad te hebben aangevuld, de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 februari. De driemastschoener LEVANT, kapt. Mutton, van Dordrecht naar Newcastle, geladen met hoepels, is in de hevige storm van de 9e dezer, op de rede liggende, op drift geraakt en is met verlies van drie ankers en kettingen tegen de vlakte van de Korendijksche wal, nabij het Spui, aan de grond gekomen, waar het nu hoog en droog zit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 24 januari. Het Nederlandse schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, van Passarouang naar Boston, alhier met schade binnen, heeft de reparatie beëindigd, neemt de geloste lading weder in en zal spoedig gereed zijn de reis voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het stormweder van zaterdag heeft overal schade aangericht. De vervoermiddelen naar Scheveningen bleken eergisteren te klein om alle nieuwsgierigen te brengen naar de door de zee geteisterde vissersplaats. Nu eerst kon men goed zien hoe de duinrand als het ware afgekapt is. De gestrande Engelse driemaster BEN AVON, die in zijn volle grootte was waar te nemen, lokte velen tot ver voorbij het artilleriepark. [bekort]
(opm: zie LC 270389)


Datum: 14 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 februari. Volgens telegram uit Penzance, gedateerd 12 februari, is het schip COLUMBUS, van Frederikstad naar Penzance, bij Vlissingen totaal wrak geworden. De gezagvoerder is per telegram aanbevolen om zo veel mogelijk van de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 13 februari. Het wrak van de vermiste Belgische Loodsschoener No. 3 ligt gezonken in de Middelbank, Westkapelle Zuid ten Oosten, in 8 vadem water, de masten boven water uitstekend, zodat alle twijfel over het vergaan van dit vaartuig is opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 februari. Sedert de jongste storm zijn nog 400 balen katoen gelost. Wijl de rest der lading onder water ligt, kost het grote moeite om dat deel der lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 13 februari. Het bij Zoutelande gestrande schip DIONE is met de lading kolen uit de hand verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 4 januari. Bevracht werden met gezouten huiden de Nederlandse schepen STELLA MARIS, kapt. Groenewold, TRIAS, kapt. Paap, tot 40 sh. per ton. Onbevracht liggen nog 15 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 11 Feb. Het schip GEBROEDERS SMIT, kapitein Mulder, met schade te Bermuda binnen, is bij het vertrek aan de grond geraakt, doch sedert weder vlot geworden. Het bekwam enige lekkage en zal door een duiker worden onderzocht.


Datum: 15 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. artillerie-instructieschip HET LOO, liggende in het dok aan ’s Rijks werf te Willemsoord, alhoewel afgekeurd voor de dienst wat schietoefeningen betreft, zal zo ver nodig worden gerepareerd ten einde voor logementschip te kunnen dienen, terwijl Zr.Ms. ARUBA voor de zomer-oefeningen van de zee-artillerie aan de Hors in gebruik zal worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 februari. De poststoomboot ADA VAN HOLLAND ligt met een defect aan de ketel te Nieuwediep. In de dienst wordt thans door blazerschuiten voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 februari. Met een pomptoestel, hetwelk daartoe van elders is aangevoerd, wil men beproeven het hier gestrande stoomschip BENBRACK leeg te pompen. Indien men daarin niet slaagt, zal de verdere berging der lading groete moeilijkheden opleveren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 februari. Het stoomschip BORNEO, hier gisteren op sleeptouw van Amsterdam aangekomen, is wegens enige kleine reparaties opgehouden en vertrok heden naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 februari. Van de op de punt van de Nollen gestrande Engelse barge LORD BEACONSFIELD, van Faversham naar Antwerpen, zijn de kapitein en stuurman verdronken. De derde man der equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip NOACH III, kapt. Gomes, heden van Batavia naar Dordrecht vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Stoomschip PROVENÇAL en inventaris. Woensdag, 20 februari 1889, te 11 uren, aan de zuidzijde van de haven te Maassluis zullen publiek worden verkocht:
- Het wrak van het Engelse stoomschip PROVENÇAL, laatst gevoerd door kapt. Godfrey L. Swinnerton, zoals het zich bevindt bij de verkoop op de lage strekdam in de Nieuwe Waterweg naar zee
- De geborgen inventaris van dat stoomschip, bestaande uit zeilen, anker, kettingen, touwwerk, kompassen enz.
Informaties bij J. Hudig te Rotterdam, G. Dirkzwager Mz., te Maassluis en Hoek van Holland en Mr. L. Reeser te Maassluis.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te Maassluis is binnengebracht de Engelse viskotter TANTIVY LT. 597, vermoedelijk te huis behorende te Lowestoft. Genoemd schip werd onbeheerd op de Noordzee drijvende gevonden met een gebroken mast.

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De bij Zoutelande gestrande Engelse brik DIONE is door experten gecondemneerd (opm: afgekeurd) en is met zijn inhebbende lading steenkolen uit de hand verkocht.

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het bij Cadzand gestrande Noorse barkschip COLOMBUS is wrak en door experten gecondemneerd (opm: afgekeurd). Men is bezig zo spoedig mogelijk de inventaris en lading te trachten te redden.

Krant:
  BN - Bataviaasch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Celebes Courant was in de gelegenheid een zeer interessante gekleurde schets te zien van het wrak van het stoomschip BROMO, genomen door iemand aan boord van Zr.Ms. stoomschip PRINS HENDRIK. Van het achterschip is niet veel meer te zien, daar dat gedeelte van het wrak grotendeels onder water ligt. Het voorschip daarentegen steekt enige meters boven het niveau der zee uit. De helling is dan ook zo sterk, dat men met een sloep onder het voorschip door kan roeien, terwijl men zich, aan dek begevende, zelfs met een flinke aanloop van midscheeps af het voordek niet kan bereiken. De masten stonden nog, doch begonnen te zwikken, en zou volgens een competent oordeel hoogstens één maand genoeg zijn om wijlen de BROMO geheel te breken en te doen zinken. De Bataviase koper mag zich dus wel bijzonder haasten, wanneer hij de bestede NLG 500 er nog wil uitkloppen. Van de CONSTANTIA was totaal niets meer te zien.


Datum: 16 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 14 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het klipperschip CÄCILIA, groot ongeveer 335 last, gebouwd voor rekening van de heer A. Smidt te Oberlahnstein. Daarna zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot 470 last, te bouwen voor de heer Eug. Schlebach te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 februari. Heden zijn uit het op de Eierlandsche Gronden gestrande Engelse stoomschip BENBRACK 35 balen katoen gelost en op Texel geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februqari. De Nederlandse schoener BETHA, kapt. G.N. Krayenborg, van Swansea naar St. Valery, werd gisteren nacht te Dover lek binnengesleept na op strand te hebben gezeten. Het heeft zeilen verloren en andere schade geleden. (opm: zie NRC 170289)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 februari. Het op Cadzand gestrande schip COLUMBUS is afgekeurd. De lading wordt geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 februari. De Engelse barge LORD BEACONSFIELD is met assistentie van een sleepboot vlot gekomen en zwaar lek op de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 februari. Het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Smit, van Memel naar Dordrecht, is alhier wegens het ijs in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomkanonneerboot DAS, die in dienst zal worden gesteld voor opmetingen in de Zuiderzee ten behoeve van de militaire hydrografie, wordt bij de Rijkswerf te Amsterdam gereed gemaakt en enigszins gewijzigd wat de betimmering betreft. Het officierslogies wordt eveneens ingericht als aan boord van de stoomkanonneerboot BRAK, die vorige jaren reeds voor bovengenoemde verrichtingen was bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 fbruari. Heden werden alhier van Texel aangebracht 173 balen, welke de vorige week zijn gelost uit het op de Eierlandsche Gronden gestrande stoomschip BENBRACK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 februari. Bergers uit Maassluis hebben bij inschrijving aangenomen het bij Kijkduin gestrande Engelse stoomschip GOLDSBOROUGH af te brengen en uiterlijk einde april a.s. te West Hartlepool af te leveren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 februari. De Vlielanders, die zich jegens het schoenerschip JOHN, kapt. Hillman, in de storm van 9 dezer, verdienstelijk hebben gemaakt, ontvingen voor hun goede diensten de som van NLG 300. Het sleeploon van de stoomboot VOORWAARTS is hier buiten. De JOHN moet lossen, om te worden nagezien.
Het is een vreemd soort schip, die JOHN. Het is eigenlijk niet gebouwd om als schoenerschip te varen, maar moet zijn hout te Bristol lossen, neemt dan daar steenkolen in en zet koers naar Buenos Ayres, om op de rivier dienst te doen als lichter; daar wordt van het vaartuig alles afgenomen wat het kenmerkt als zeeschip.
Dit is al het vierde vaartuig van dien aard, dat te Gefle voor Buenos Ayres wordt afgeleverd. Al die vaartuigen hebben platte bodems zonder kiel.


Datum: 17 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 14 februari. Het Nederlandse schoenerschip BETHA, kapt. Krayenborg, hier lek en met verlies van zeilen binnengesleept, heeft gisterenavond om 5 uur bij Dungeness aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 16 februari. Door de Bergings Maatschappij Rfotterdam, directeur de heer G. Dirkzwager, te Maassluis, is aangenomen om voor GBP 4.000 het bij Kijkduin gestrande Engelse stoomschip GOLDSBRO af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 16 februari. Men gaat steeds voort met het bergen van lading uit het gestrande stoomschip PROVENÇAL. Twee vaartuigen met lading zijn hier aangekomen. Het achterschip is gedeeltelijk weggeslagen, zodat het van achteren geheel open is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De torpedoboot CERBERUS is te Soerabaija aangekomen (opm: van West-Europa, waar het schip gebouwd werd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 februari. Heden werden van Texel 233 balen katoen aangebracht, afkomstig van het stoomschip BENBRACK, die vorige week waren gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Eerstdaags zal hier weder een nieuwe stoomvaartlijn worden geopend, een tiendaagse dienst namelijk op Havre. (opm. met het stoomschip VOORWAARTS, zie NRC 070489; de dienst werd geen succes)


Datum: 18 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ouddorp, 16 februari. De lading, bestaande uit hout, uit het hier onderste boven aangedreven schip, is heden geheel gelost en bestaat uit pl.m. 4000 battings. Het schip zinkt geheel in het zand en is oostwaarts gedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Volgens telegram uit Kopenhagen d.d gisteren is het Nederlandse stoomschip ETNA heden van daar naar Stettin vetrokken. De Sont en de Droogden zijn thans bevaarbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 februari. Het schip BETHA, kapt. G.A. Kraijenborg, van Swansea naar St. Valery, is wegens lekkage te Dover binnengesleept. Het heeft aan de grond gezeten, zeilen verloren en andere schade geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barrow, 13 februari. Het schip FREIHANDEL zit nog steeds te Piel aan de grond. Met het springtij verwacht men, dat het vlot zal komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Volgens ontvangen telegram uit Londen is het schip FREIHANDEL heden vlot gekomen en te Barrow in het dok gebracht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best gemaakt nieuw roefschip, pl.m. 20 ton, bij O.H. van der Werff, Buitenstvallaat bij Drachten, bij wie een gehuwde scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, vast werk kan bekomen.


Datum: 19 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 18 februari. De 16e dezer werden 32 balen katoen van de lading van het gestrande stoomschip BENBRACK geborgen, en gisteren 12 balen. Men is met succes aangevangen het water uit het schip te pompen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Door de heer S. van der Hei te Heveskes is aangekocht het onder Duitse vlag varende barkschip FRIDA GRAMPP, metende 499 registerton, gebouwd in 1868.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 16 februari. Het gisteren van Rotterdam hier aangekomen stoomschip MAAS kwam bij het Oostergat in aanvaring met een gesleept wordende, met meel beladen lichter, waardoor die vol water liep en naar St. Pauli werd gesleept, waar de lading in een andere lichter werd overgeslagen.


Datum: 20 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram heeft het schoenerschip ACTIV, kapt. Drost, van Grangemouth naar Suriname, de 6e februari te Falmouth met schade binnengelopen, na die hersteld te hebben heden de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Door een stortzee werd aan boord van de NOACH VI, van Java naar Schiedam, gisteren Dungeness gepasseerd, de gezagvoerder Poortman, de dokter, de bootsman en een matroos, vermoedelijk op de Gronden, over boord geslagen en zijn allen verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 februari. Heden is in de Nieuwe Waterwg van Java binnengekomen, bestemd voor Schiedam, het Nederlandse schip NOACH VI, onder bevel van de opperstuurman Schaap, met verlies van een gedeelte der verschansing, beschadigde lading en meer andere schade, veroorzaakt door stortzeeën op de 11e februari j.l. in de Atlantische Oceaan, waardoor ook kapt. Poortman, benevens de 3e stuurman, dokter, bootsman en een matroos overboord geslagen werden, die allen verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 februari. Hedenmiddag 3¼ uur is van de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen met goed gevolg te water gelaten het stoomschip MEDAN van hetzelfde type en gelijke afmeting als het onlangs te water gelaten stoomschip J. NIENHUIJS, beide voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Deli te Medan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban, 19 februari. Heden is op de werf van H. Boot & Zonen de kiel gelegd voor een ijzeren zeilaak, groot 110 last, voor rekening van de heer H. Meurs te Ubbergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 17 februari. Een ijsbreker vertrekt heden met het Nederlandse stoomschip BERENICE naar Swinemünde.

Krant:
 DEC - Deli Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia (geen datum). Op 2 februari zouden de drie door de firma Taylor & Lawson alhier afgeleverde stoomsloepen hun bestemming volgen. Die voor Bandjermasin werd gesleept door Zr.Ms. FLORES, die voor Telok Betoeng werd geconvoyeerd door de LUCIFER, terwijl die voor Deli alleen de reis derwaarts moest maken. Zowel de heer Valk, die als gezagvoerder de stoomsloep naar Deli zou overbrengen, als allen, die enige notie van zeemanschap hebben, achtten het raadzaam, dat een Europese machinist aan de gezagvoerder zou worden toegevoegd. Niet alzo het Departement van Binnenlands Bestuur, dat meende, dat met een inlandse kon worden volstaan. Aan deze werd dan ook de leiding der machine toevertrouwd, met het gevolg, dat de stoomsloep reeds voor het eiland EDAM (opm: baai van Batavia) “in katzwijm lag” en naar Priok (opm: Tandjong Priok) moest worden teruggesleept. De inlandse machinist was geëngageerd voor NLG 120 ’s maands, een bezoldiging, waarvoor naar het oordeel van bevoegde machinisten, een zeer geschikte Europese machinist geëngageerd had kunnen worden.

Krant:
 DEC - Deli Courant

Bewilliging is verleend op de acte van oprichting der te Laboean Deli gevestigde vennootschap Stoomvaartmaatschappij Deli. Het doel der vennootschap is de vracht- en passagiersvaart met eigen of gehuurde stoomschepen tussen Deli en Penang, alsmede de vaart van Deli op andere havens. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren. Het kapitaal der vennootschap bedraagt NLG 400.000, verdeeld in 400 aandelen van NLG 1.000 elk. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur onder toezicht van drie commissarissen. Voor de eerste maal worden tot directeur de heer J. van Nie, en tot commissarissen J.C. Heesterman, W.J.H. Huberts en de luitenant-titulair der Chinezen Khoe Ting Ko benoemd, met dien verstande, dat de eerstgenoemde tot president en de in de tweede plaats genoemde tot secretaris wordt benoemd.

Krant:
 DEC - Deli Courant

Te Singapore werd dezer dagen het stoomschip BAN YONG SENG door de havenmeester aangehouden als zijnde te diep geladen. De boot mocht niet vertrekken, voordat 140 picols rijst weder gelost waren.

Krant:
 DEC - Deli Courant

De eerste der drie voor Nederlands-Indië bestemde torpedoboten, de CERBERUS, kwam de 11. dezer te Singapore aan en vertrok twee dagen later naar Soerabaya, haar bestemmingsplaats.

Krant:
 DEC - Deli Courant

Inzake de aanvaring tussen de CHOW PHYA en de PYAH PAKHET heeft de rechtbank te Singapore de kapitein van de CHOW PHYA voor zes maanden geschorst en tot $ 1.000 boete veroordeeld.

Krant:
 DEC - Deli Courant

Te Penang wordt zeer geklaagd over gebrek aan laadruimte in de op Deli varende stomers, zodat de boten der Stoomvaartmaatschappij Deli met verlangen worden tegemoet gezien.


Datum: 21 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Betreffende het ongeluk, aan het Nederlandse barkschip NOACH VI overkomen, vernemen wij nog het volgende :
Het schip liep de 11e februari in de Atlantische Oceaan met ruimen, harde westelijke wind, koersende naar het Kanaal met vreselijk hooglopende zee, zodat men ten laatste genoodzaakt werd het grote bovenmarszeil en de fok vast te maken.
Om 8 uur kwam er een stortzee over de campagne en midscheeps, die het grootste deel der reling en potdeksel, benevens de kappen mede nam. De gezagvoerder, kapt. Pootman, de dokter, 3e stuurman, bootsman en de matroos Breirg werden door die zee over boord geslagen. De 1e stuurman Schaap werd van bakboord geslingerd, klemde zich daar vast aan want en brassen en bleef enige minuten bewusteloos buiten boord hangen. Na binnenboord gekomen te zijn, werd geconstateerd dat het linkerbeen en de hand zwaar gekneusd waren, zodat hij onmiddellijk naar beneden werd gebracht. Na bijdraaien te hebben gelast, liet hij het gehele commando over aan de tweede stuurman Walter.
Aangezien het schip over stuurboord ongeveer een kwart uur plat op zijde lag en de equipage van het voordek door het water in de midscheeps niet op de campagne kon komen, was redding van de vijf hierboven genoemde personen, die inmiddels uit het oog verdwenen waren, onmogelijk. Emil Remkus, een van de beide matrozen, die aan het roer stonden, bekwam een kneuzing aan het linkerbeen. De salon stond tot aan de bovenkooien, waarin zich de passagiers bevonden, onder water, hetwelk geheel en al in de lading is doorgedrongen. Aan de campagne sloeg alles weg, zoals kompas, kijkers, kappen, waarvan er een binnen boord bleef.
Het grootste gedeelte van het hekwerk, de seinvlaggenkist en een gedeelte van het stuurhuis gingen verloren. In de midscheeps bepaalde de schade zich tot 27 verschansstutten, de gehele verschansing en nagelbank. Ook de deur van de verfhut werd stukgeslagen, zodat olie en verf door het schotwerk heen in de kerk en hutten drong, waardoor bijna al de daarin aanwezige goederen beschadigd werden. Bij nader onderzoek bleek, dat bijna alle naden over het gehele schip gesprongen waren, en niettegenstaande het schip noemenswaard geen water maakte, bekwam het aanmerkelijk stuurboord slagzij. Na gunstig weder afgewacht te hebben, werd de reis voortgezet en arriveerde het onder bevel van de opperstuurman, de heer Schaap, met 98 dagen reis van Java de 19e februari te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. De redding der equipage van de PROVINÇAL.
Mijnheer de redacteur.
Met de grootste verbazing las ik gisteren in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van de 17e dezer, het bericht uit Maassluis over de redding der bergers en de equipage van de PROVINÇAL
Niet dat uw correspondent iets vertelt, dat minder juist is ; integendeel, uit alles blijkt, dat hij goed was ingelicht. Maar daardoor is het te meer te verwonderen, dat hij niet de gehele waarheid heeft gezegd, en het is soms beter niets te zeggen, dan de halve waarheid.
Uw correspondent dan heeft er volstrekt geen melding van gemaakt, dat K. de Lange en A. de Bes door de commissaris der loodsen alhier, de heer L. van der Sloot, zijn aangezocht, pogingen in het werk te stellen tot redding der mensen, die zich op de PROVINÇAL bevonden, en dat het vooral aan zijn voorgaan te danken is dat De Lange en De Bes het uiterste beproefden.
Hij heeft zich bij eerstgenoemde aan boord begeven en de gehele zaak geleid. Hij was het ook, onder wiens leiding en op wiens voorbeeld de nog overige personen de volgende nacht van boord werden gehaald.
Waar aan De Lange en De Bes de hun rechtmatig toekomende eer niet onthouden wordt, meen ik, dat de man niet vergeten mag worden, aan wiens activiteit en bezonnenheid in de eerste plaats de gelukkige uitslag te danken is.
U dankende voor de verleende plaatsruimte, heb ik de eer te zijn, UE.’s dienstw. C.
Hoek van Holland, 19 februari 1889.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 20 februari. Van de werf van de firma P. Boele Pz. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot, genaamd TRIO, bestemd voor sleepdienst op de Rijn, gebouwd voor rekening van de heren Kranendonk & Co. te Dordrecht. De machines en ketel voor deze boot zijn vervaardigd aan de fabriek van de heer H.I. Koopman te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. De Koninklijke Paketvaart Maatschappij heeft de bouw van twee stalen schroefstoomschepen opgedragen aan het etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 20 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeester, de heer S. Meijer, alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren aakschip ANNA, gebouwd voor rekening van de heer W. van Hasselt te Nijmegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Volgens van de reders ontvangen bericht is het barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jacobsen, de 19e februari van Middelburg te Pensacola binnen gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Volgens telegram lag het Nederlandse barkschip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, de 20e februari te Cardiff zeilklaar naar Dakar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. torpedoboten FOKA en GOENTOER, na machine en ketel te hebben ingenomen, onderscheidenlijk bij aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, zijn heden bij ’s Rijkswerf te Amsterdam teruggekeerd. De boten worden nu aldaar afgetimmerd en zullen daarna proef stomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 februari. De werkzaamheden tot lossing van het stoomschip BENBRACK ontmoeten nog steeds allerlei moeilijkheden. Nadat de boot grotendeels was leeggepompt, heeft een hogere vloed het water weer ver boven het schip doen staan, zodat het pompen van voren af aan moet worden begonnen. Het bergen der lading bepaalt zich tot enkele balen katoen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 18 februari. De lading suiker, van Paramaribo, aangebracht per schip CORNELIS, kapt. Dohmeijer, thans te Falmouth voor order, is verkocht naar Bordeaux.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te Scheveningen is bericht ontvangen, dat van de schuit JOHANNES JACOBUS, reder M. de Niet, schipper T. Keus, welke in de jongste storm gebleven is, verschillende voorwerpen, als giek, blinden enz., te Egmond aan Zee zijn aangespoeld. Schipper Keus laat vrouw en drie kinderen na. Op deze schuit waren nog twee gehuwde lieden, van wie een met vrouw en zeven kinderen. Deze deed de reis mede, daar hij een ander, die verhinderd was, verving. De JOHANNES JACOBUS was een nieuwe schuit en slechts voor NLG 3.700 verzekerd.


Datum: 22 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de firma Holz & Co. te Rotterdam is de levering opgedragen van een ijzeren en vier compound platen ten dienste der commandotorens van Zr.Ms. monitors HAAI en BLOEDHOND, beide in herstelling liggende op ’s Rijks werf te Amsterdam. De platen worden vervaardigd in de fabriek van de heren Ch. Connell & Co. te Sheffield.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 februari. De Inventaris van het gestrande schip PROVENÇAL heeft bij publieke verkoop opgebracht NLG 2.491,10. Door het ruwe weder is heden niets geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 21 febriari. Het Engelse driemast schip RHINE, kapt. Macumber, van Gent naar New York met ijzer en ledige vaten, en op 4 februari op de rede terug gekomen na voor Vlissingen ankers en kettingen te hebben verloren, staat in brand en is tegen het Oosterstrand gezet, alwaar het geheel brandende buiten gevaar ligt. De masten zijn reeds overboord gevallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Maassluis, 21 februari. Gisteren is in publieke veiling verkocht de alhier binnengebrachte Engelse viskotter TANTIVY, met de inventaris voor NLG. 691,65.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Volgens particulier bericht van de reder is het schip HELENA, kapt. Verbeet, thans te Philadelphia liggend, bevracht van Savannah naar een of twee havens op de Noordkust van Java, Anjer voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Zoals gemeld is, heeft de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij alhier opgedragen op haar inrichting te Fijenoord de twee voor haar dienst bestemde snelvarende stalen schroefstoomschepen, met werktuigen en ketels compleet te bouwen.
Mede is aan deze inrichting opgedragen door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij het vervaardigen van een stel stalen stoomketels, het veranderen van de bestaande machines in triple compound-werktuigen en het aanbrengen van verschillende veranderingen en vernieuwingen aan schip en werktuigelijke inrichtingen, ten behoeve van het stoomschip VEENDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 21 februari. Op de werf van de heer P. Smit Jr. werd heden met goed gevolg te water gelaten een kolenkaan, groot 200 last, bestemd om van de Beneden-Rijn steenkolen te vervoeren voor de Slikkerveersche Sleepdienst te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 21 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeester, de heer J. Meijer alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip WILHELMINA MARTINA, metende 200 last, gebouwd voor rekening van de heer J. Snijders Jr. te ‘s Hertogenbosch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De elektrische onderzee torpedoboot PERAL.
In de vorige maand zijn bij Cadix, met zeer bevredigende uitslag, de eerste proeven genomen met de merkwaardige elektrische boot van de Spaanse luitenant Peral. Dit vaartuig, hetwelk voorzien is van een toestel om torpedo’s te lanceren, kan dagen lang onder water blijven, duikt en rijst met de grootste gemakkelijkheid en beweegt zich op een diepte van 40 à 50 meter nog met een vrij aanzienlijke snelheid.
Boven alles echter moet het de heer Peral gelukt zijn, zulk een krachtig elektrisch spiegellicht te verkrijgen, dat hij het vaarwater op elke diepte volledig kan overzien.
Het inwendige van het vaartuig wordt bijna geheel door de machines ingenomen, zodat er voor de uit vier personen bestaande bemanning weinig ruimte overblijft. De plaats van de commandant is in de toren; aan de rechterzijde heeft hij het stuurtoestel en aan de linker- de spreekbuis. Bij de boegspriet bevindt zich de lanceerbuis voor torpedo’s. met aan beide zijden een behouder voor samengeperste lucht om de torpedo’s te slingeren. Een andere behouder, die een druk van 100 atmosferen kan doorstaan, dient tot aanvoering van verse lucht voor de bemanning.

Krant:
  JB - Javabode

Omtrent de CERBERUS deelt het Soerabajasch Handelsblad het volgende mede: Het vaartuig is volkomen nieuw, gebouwd te Vlissingen door de Koninklijke Maatschappij De Schelde, geheel van staal, meet 33 registertonnen en machines van 750 paardenkracht. Op de proeftocht in Nederland maakte het meer dan 22 knopen. Het scheepje heeft voor en achter een roer en kan geheel ronddraaien in ongeveer een minuut. Met een bemanning van 14 koppen verliet het Vlissingen op de 12e november; namelijk de kapitein, de heer Groen, de eerste officier, twee machinisten, een kok, vier matrozen en vijf stokers. Te Dover werden de kompassen geverifieerd. Buiten het Engels Kanaal ondervond de boot zulk stormweer, dat het in de Franse oorlogshaven Brest binnenliep. Van daar ging de reis naar Cadiz, Tunis, Malta, Port Saïd en Aden, telkens om kolen in te nemen, want in de bunkers is slechts ruimte voor 15 ton, ofschoon er nog 15 ton gestuwd werden in het voorschip en op dek. Er was echter geen kans om met die capaciteit voor steenkolen van Aden tot Point de Galle te komen, zo moest de boot in Aden bijna een maand wachten tot de SOERABAJA kwam, die haar 1200 mijlen ver sleepte. Tussen Point de Galle en Atjeh had het vaartuig zwaar tegen de moesson te kampen: het dek was gedurende dat traject geen ogenblik droog. Volgens zeggen van de eerste officier dompelde de voorsteven telkens tot aan de toren in het water, doch de zeeën liepen spoedig af en de boot hield zich gedurende de gehele reis uitstekend. Op een kolenverbruik van vier ton per dag maakt het scheepje ongeveer tien knopen. De diepgang is achter 3½ voet, voor 3 voet. De lengte is 155 voet, de breedte 13. Achter is een provisiekamer met kombuis, een salon voor kapitein en officieren, daarna de machinekamer met de observatietoren, vanwaar het vaartuig bestuurd wordt: er zijn daar twee stuurraderen, een voor het handroer en een voor het stoomstuurtoestel, terwijl telegraaf, stoomfluit en spreekroer binnen bereik van de roerganger zijn. De matrozen slapen in de toren. In verhouding tot de grootte is het scheepje ruim en comfortabel genoeg. De CERBERUS heeft acht waterdichte schotten, waarvan meer dan een gedurende de reis water inhield. Het vaartuig zal te Soerabaja kant-en-klaar zijn, met torpedo’s, elektrisch licht enzovoort. Op de 13e dezer vertrok het van Singapore en arriveerde 16 februari te Soerabaja. Er zijn nog drie torpedoboten van hetzelfde type en bestemd voor de dienst in Indië in Nederland in aanmaak.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De burgemeester-strandvonder van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zal op dinsdag 26 februari 1889, ’s voormiddags 10 uur, te beginnen aan de Zeedijk te Laaxum en daarna te Scharl en te Molkwerum (opm: Molkweren), publiek verkopen een groot bovenkantstuk van het deksalon, een stuk van de ijlkamer, lampen, koperen roedjes, een met trijp overtrokken zitkussen, een grote lantaarn enz., alles afkomstig van de veerstoomboot FRIESLAND, benevens drie balken.
De burgemeester-strandvonder voornoemd, Schonegevel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een beste 12-tons bok met zeil en treil bij H. Koningsveld, scheepstimmerman te Franeker, bij wien twee knechten worden gevraagd, liefst vrijgezel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een snik te koop, groot 12 ton. Tevens gevraagd een scheepstimmerknecht bij W. Stienstra, scheepstimmerman, Zevenhuizen bij Franeker.


Datum: 23 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban bij Delft, 21 januari. Heden is van de werf van H. Boot & Zonen met goed gevolg te water gelaten een sleepkaan, groot ongeveer 200 last, voor rekening van de heer B. Rennings te Hunnepel, Kreis Cleve.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Overzicht van schepen en vaartuigen van oorlog per 1 januari 1889:
- voor het verdedigen van kusten, zeegaten, reden en stromen: 21 gepantserde, en 63 ongepantserde schepen, onder de laatsten 12 torpedoboten groot model en 20 klein model.
- Voor de algemene dienst: 2 gepantserde en 16 ongepantserde schepen.
- Voor bijzondere diensten: 3 wacht- en kostschepen, 15 instructie- en expeditievaartuigen en 1 opnemingsschip.
- Bij de Indische marine zijn 28 schepen, onder welke 3 opnemingsvaartuigen en 1 torpedoboot groot model.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 februari. Heden zijn 15 balen katoen geborgen uit het stoomschip BENBRACK en op Texel aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 februari. De Nederlandse schoener FLECKE JOVWER, als vroeger gemeld hier met schade binnengelopen, heeft de lading gelost. Het schip is bezichtigd en afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 februari. Het alhier binnengelopen schoenerschip JOHN zal door experts worden onderzocht. De lading hout wordt in een pakhuis opgeslagen. (opm: zie NRC 120289)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 22 februari. Het driemastschip RHINE, nabij deze haven nog steeds brandend, is als geheel verloren te beschouwen, daar het vuur fel wordt aangewakkerd door de enorme massa ledige peteroleumvaten. De masten met tuig vielen dan ook gisterochtend, en het is te voorzien, dat het schip tot de waterlijn zal afbranden. Voordat de brand de overhand had, hebben enige hoogaarzen nogal veel van zeilen, touwwerk en andere losse goederen hier aangebracht en geborgen, zo ook al de kooigoederen van de equipage. Men spreekt van kwaadwilligheid die de brand zou hebben veroorzaakt. De tweede stuurman is gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Volgens bij de Vereeniging van Assuradeuren alhier ontvangen telegram, is de stoomboot AMSTERDAM II, met stukgoed uit Amsterdam naar Antwerpen, bij Bruinisse aan de grond gelopen en liggen er reeds vaartuigen langszij om indien nodig assistentie te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 februari. Gisteren is uit het stoomschip BENBRACK niets geborgen. Er werden 20 balen katoen aan dek gewerkt om bij gunstige gelegenheid te lossen. Daar het pomptoestel onvoldoende is gebleken, heeft men een zwaarder toestel aangevoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping tegen contante betaling.
Op dinsdag 26 februari 1889, voor middags te 10 uren, zal ten overstaan van de notaris H. G. Hammacher, en ten verzoeke van de kapitein Niels Christiaan Halvorsen, aan het strand onder de gemeente Cadzand (Zeeland), publiek worden verkocht :
Het wrak van het Noorse barkschip COLUMBUS, groot 231 Engelse registertonnen, zoals het op de dag der verkoping zal liggen op het strand aldaar.
En na afloop daarvan, de geborgen inventaris, bestaande uit : 1 anker, kettingen, zeilen, trossen, rondhouten, enz.
Inlichtingen te bekomen bij de heren De Groot & Co., cargadoors te Vlissingen, de kapitein Halvorsen, en ten kantore van genoemde notaris te Groede.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt roefschip, groot 16 ton, 4 jaar oud, met complete inventaris. Te bevragen bij den eigenaar J.S. Pijpker te Oenkerk.


Datum: 24 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen de kiel gelegd voor het composiet schroefstoomschip RAAF, voor rekening van het departement van koloniën en bestemd voor de Gouvernements Marine in Nederlands-Indië. De heer Turk, ingenieur van algemene diensten, was hierbij aanwezig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 20 februari. Het schip FLECKE JOVWER is, na afgekeurd te zijn, verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ouddorp, 22 februari. In het hier onderste boven aangedreven schip is een kaartje gevonden, waarop onder andere staat: Schip NYLAAR, master Ganzel, for Frederikshaven. Date of clearance Clyde (opm: nog een onleesbaar woord) 5.8.85. Searchers of James Torbecq, collector F&T, 12.84 – 14-102/299.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 22 februari. Op de werf van de scheepsbouwmeester de heer J. Meijer alhier is heden de kiel gelegd voor het ijzeren Rijnschip MORGENRÖTHE, dat gebouwd wordt voor rekening van de heer H. Demmer te Ruhrort en 450 last zal meten.


Datum: 25 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Macasser, 9 januari. Het Nederlands-Indische stoomschip BROMO zou 15 januari publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macasser, 11 januari. Het Nederlands-Indische stoomschip SUMBAWA, de 10e dezer hier aangekomen, heeft op de reis van Savoe via Rotti naar Timor-Koepang, op het eiland Rotti ongeveer 24 uur aan de grond gezeten, en kwam, na enige lading over boord geworpen te hebben, zonder schade weder vlot. De over boord geworpen lading is, op weinig na, weder opgevist en zal de volgende reis weder aan boord genomen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag 1 maart e.k, des avonds te 6 uur, zal ten huize van kastelein Tillema te Warfhuizen, publiek à contant worden verkocht een overdekt tjalkschip, genaamd de VROUW FROUWKE, groot 56 tonnen, met opgoed en toebehoren, thans liggend te Warfhuizen, laatstelijk bevaren door D. Bonninga.
J.J Mekel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het schoenerschip J.H. HENKES, kapt. Van Heuveln, van Liverpool naar Dordrecht, onder Dover ten anker gekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 februari. Het stoomschip CELEBES, kapt. Wilkens, dat gisterenochtend van Amsterdam te Tandjong Priok binnenkwam, is, wat de passagiers-inrichting betreft, geheel vernieuwd, zodat alles er keurig moet uitzien. Zelfs de piano wordt als prachtig geroemd.


Datum: 26 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Engelse schip DALLAM TOWER, van Australië naar Probolinggo, bij Soerabaija gestrand en zal vermoedelijk geheel wrak worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip MARIA, kapt. Schotema, de 23e februari van Antwerpen te Buenos Ayres aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 februari. Uit het gestrande stoomschip BENBRACK werden de 23e en 24e dezer resp. 50 en 20 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 23 februari. Van de werf van de firma P. Boele Pz. alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot RESNOVA, gebouwd voor rekening van de heer A.P. van der Schans te Gorinchem. De machines en ketel voor deze boot zijn vervaardigd aan de fabriek van de heer H.I. Koopman te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 23 februari. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk, met het gewenste gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak, genaamd VOLHARDING voor rekening van de heer J.B. de Maijer, te Willebroek (België).
Onmiddellijk werd de kiel gelegd voor een ijzeren zeilaak voor rekening van de heer P.A. Dolk te Terneuzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Het vóór een paar dagen in het droogdok te Vlissingen geplaatste Duitse tweelingschroefstoomschip HARMONIE, is een van de zes door het Duitse gouvernement aangekochte stoomschepen, bestemd voor de dienst van de Duitse koloniën aan de oostkust van Afrika. Het zal hier aanzienlijke veranderingen ondergaan en wordt voor het tropische klimaat geheel ingericht. Na te Vlissingen in gereedheid te zijn gebracht, vertrekt de HARMONIE naar Hamburg, om aldaar oorlogsbenodigdheden in te nemen. De reparatie geschiedt aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde, alwaar de boot gebouwd is, die vroeger tussen Keulen en Londen in de vaart was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Het schip VREDE, kapt. Stam, is bevracht van Macassar met koffie naar New York.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 3 maart 1889, des avonds om 7 uur precies, zal, ten overstaan van een deurwaarder, ten huize van kastelein J. Homan aan de Noorderhaven, tegen contante betaling publiek worden verkocht het in 1887 nieuw gebouwde overdekte tjalkschip, genaamd FRANSINA, groot 80 tonnen, zoals het is liggende bij de brug van het Reitdiep te Groningen, in eigendom toebehorend aan schipper A. Schuitema.
H.S. Drewes.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Strandvonderij. Te Hindelopen zijn aangespoeld een naambord, waarop de naam THEODOR BEHREND, een halve grote mast, een kleine mast, een boegspriet, een gedeelte steng, zes delen, ter lengte van 8 á 10 meter, en een zwemgordel. Reflecterenden vervoegen zich bij de burgemeester-strandvonder.
Hindelopen, den 23e februari 1889, D. Witteveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop op zeer aannemelijke voorwaarden twee in aanbouw zijnde tjalkschepen, een van 50 à 55 tonnen en een van 70 à 75 tonnen, bij de scheepsbouwers J. & H. Nijhuis te Sappemeer.


Datum: 27 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 februari. Er zijn uit de BENBRACK 70 balen katoen gelost. De nieuwe centrifugaalpomp werkt uitstekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 februari. Gisteren en heden werd weer enige lading uit de PROVENÇAL geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 25 februari. Het wrak van het aangedreven schip met een gedeelte der geborgen inventaris heeft bij publieke veiling NLG 232 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 februari. Voor het binnenslepen te Ferrol op de 10e januari laatstleden van het stoomschip CLAYMORE, bestemd van Yokohama naar New York, door het stoomschip BATAVIA, kapt. De Gruiter, van de Rotterdamsche Looyd, van Rotterdam naar Batavia, werd door het High Court of Justice, Admiralty Division, GBP 2.600 toegekend, te verdelen als volgt|: GBP 1.500 aan de maatschappij, GBP 200 aan de gezagvoerder en GBP 300 aan de overige equipage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 februari. Heden is weer een tjalkschip met balen katoen uit de BENBRACK naar Nieuwediep vertrokken. De helft der lading is thans gelost. De centrifugaalpomp aan boord van het stoomschip is defect.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 26 februari. Een aantal personen van hier heeft werk gevonden bij de pogingen tot afbrenging van het bij Kijkduin gestrande schip GOLDSBOROUGH.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 februari. Het Nederlandse stoomschip MARS, op 23 dezer van Samos naar Smyrna vrtrokken, is ten zuiden van het eiland Spalmandori, in het kanaal van Chios, gestrand, doch weder afgebracht en te Smyrna aangekomen. Het zal worden nagezien. (opm: zie ook PGC 120389)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Het stoomschip OBDAM, van de Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, gisteren van Londen te Rotterdam aangekomen, is niet bestemd voor de lijn Rotterdam - La Plata, doch zal 23 maart van Rotterdam naar New York vertrekken.


Datum: 28 februari 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiermonnikoog, 24 februari. Alhier zijn aangedreven een zwart naambord, waarop met witte letters TWEELINGEN, een mast, een balk, twee sparren, enige pitprops, een aantal grenen delen, en ribben gemerkt tSF, waartussen een kroon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het stoomschip MINERVA, van Amsterdam te Kopenhagen aangekomen, heeft in de Sond veel ijs ontmoet en daardoor vertraging ondervonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 februaru. Door het uitpompen van water is het stoomschip BENBRACK eensklaps enige voeten uit het zand omhoog gerezen. De lossing wordt daardoor vergemakkelijkt en bespoedigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 27 februari. Het wrak van het op Cadzand gestrande Noorse schip COLUMBUS, van Frederikstad naar Penzance, heeft in veiling NLG 300, en een gedeelte van de inventaris NLG 450 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Betreffende het stoomschip RAAF, dat de vorige week in aanbouw is gebracht bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en bestemd is voor de Gouvernements-Marine in Oost-Indië, wordt ons nog het volgende gemeld: het schip wordt gebouwd van staal, met houten kiel, stevens, slemphouten en buitenhuid. De hoofdafmetingen zullen zijn: lengte tussen de loodlijnen 40 meter, grootste wijdte op buitenkant huid 7,35 meter, holte van buitensponning tot rechte lijn balken (G.S.) 3,70 meter, diepgang volgens het plan, voor 2,50 en achter 2,80 meter. Het schip wordt voorzien van een stel verticale direct werkende stoomwerktuigen van 400 I.P.K, stelsel: 3-voudige expansie-machine, werkende met een stoomdruk niet hoger dan 160 Engelse pond per vierkante voet, en met oppervlak-condensor, ingericht ook tot lens-circulatie. Bij de proeftocht zal de waterverplaatsing 400 ton moeten bedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het voor kruitschip sedert jaren in gebruik zijnde oorlogsschip HELDIN, vroeger gediend hebbende voor transport van schepelingen naar Oost- en West-Indië, is van het fort Oostoever aan de buitenhaven te Nieuwediep in het dok aan ’s Rijkswerf te Willemsoord opgenomen, ten einde de nodige voorzieningen te ondergaan en voor andere doeleinden gebezigd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 25 februari. Het stoomschip AARHUS is gisteravond door het van Stettin komende Nederlandse stoomschip ETNA aangevaren, waardoor een boot werd ingedrukt, het voorwant brak en de brug schade bekwam.


Datum: 01 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 februari. Met de werkzaamheden van het afbrengen van het bij Kijkduin gestrande stoomschip GOLDSBOROUGH is heden een aanvang gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 27 februari. Van het wrak van het driemastschip RHINE, tot op de waterlijn afgebrand, is men bezig het koper der huid en de aanwezige lading ijzer te bergen. Het had 6500 ledige petroleumvaten, 500 ton ijzer en asfaltpapier geladen. Schip en lading waren verzekerd, echter zeer laag. Op 6 maart a.s. wordt de geborgen inventaris en proviand alhier publiek verkocht. De tweede stuurman, op wien verdenkingen van brandstichting bestonden, is weder op vrije voeten gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 27 februari. Het te Hamburg thuisbehorende barkschip MAGELLAN, groot 435 registerton, is verkocht aan de heer P.A. Tiel te Amsterdam, en zal gevoerd worden door kapt. Kamphuis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 februari. Het voorschip van het gestrande stoomschip BENBRACK zit thans geheel, en het achterschip bijna droog. Gisteren werden 96 balen katoen gelost.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr. Horat Albarda en A. Ottema, notarissen te Leeuwarden, zullen op maandag 11 maart 1889, des avonds 7 uur, bij Bot in het café Neuf te Leeuwarden, provisioneel, publiek verkopen: negen woningen, gekwoteerd resp. nos. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, met erven, bleken, straatjes, scheepstimmerwerf enz., aan de Dokkumer Ee en aan ene Opvaart aan het einde van het Pieterseliewalletje op Oldegalileën te Leeuwarden, tezamen kadastraal groot 8 roede 62 el, in huur bij H. Bloemendaal en anderen tot 12 mei 1890, te samen voor NLG 11,15 in de week; te veilen, behoudens samenvoeging, in 9 percelen. Aanvaarding van de voorschreven percelen 12 mei 1890. (opm. LC 250389 meldt dat geboden is op alle percelen NLG 4666).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden en sterk vaartuig, groot 26 tonnen, met complete inventaris. Adres, franco brieven, A. Roos te Harlingen en G.D. Ruig te Terschelling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip, groot pl.m. 40 ton, zeer solide gebouwd, bij W.T. Kamp, scheepsbouwer te Leeuwarden.


Datum: 02 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Glasgow, 28 februari. Volgens telegram uit Soerabaija van de gezagvoerder zal het gestrande schip DALLAM TOWER door de Engelse consul publiek worden verkocht. De gezagvoerder vertrok naar Singapore.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 1 maart. Het schoenerschip DRIE GEZUSTERS, kapt. W. Velthuis, van Amsterdam bestemd naar Arendal, zit op de Vlierede aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 1 maart. Heden werd alhier enige lading uit het wrak van de PROVENÇAL aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, van Java, laatst van Lissabon, heden met verlies van zeilen te Marseille aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 maart. Gisteren zijn 107 balen katoen uit de BENBRACK geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 maart. Op de werf van de heer P. Smit Jr. alhier werd heden voor rekening van de heren Hudig en Veder te Rotterdam de kiel gelegd van een schroefstoomschip (opm: de THEANO), hetwelk geheel van staal zal worden vervaardigd en een lading zal kunnen vervoeren van 2400 ton. De machine, welke, evenals de stalen stoomketels, op dezelfde fabriek wordt gemaakt, zal zijn van het triple expansion surface condensing systeem en ongeveer 900 indicateur paardenkracht ontwikkelen. De stoomketels worden machinaal geklonken en zullen een stoomdruk hebben te weerstaan van 160 Engelse pond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 28 februari. Van de werf van de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk is heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, gebouwd voor rekening van de heer W. Blom te Haamstede. Tevens is de kiel gelegd voor een dito zeilschip te bouwen voor rekening van de heer A. de Vries te Hardinxveld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 27 februari. Het in Rostock thuisbehorende barkschip PALADIN, groot 337 register ton, is verkocht aan reder K.B. Kuiper te Delfzijl en zal gevoerd worden door kapt. G.H. Eefting.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag 7 maart 1889, des avonds om 7 uur precies, zal ten overstaan van de deurwaarder H. Drewes te Groningen, ten huize van kastelein J. Homan aan de Noorderhaven tegen contante betaling publiek worden verkocht het in het jaar 1885 nieuw gebouwde overdekte tjalkschip TJAKELINA, met opgoed en toebehoren, liggende aan het Oosterdiep te Veendam, laatst bevaren door de Wed. Jan Disse, thans hetrouwd met S. Rotmans.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 28 februari. Het stoomschip SIRIUS, van Amsterdam naar Kopenhagen is wegens het ijs te Elseneur binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 26 februari. Het Engelse schip DALLAM TOWER, kapt. Williamson, met steenkolen van Newcastle bestemd naar Probolinggo, is bij Sloko in Straat Bali aan de grond gelopen en waarschijnlijk geheel verloren. Het bergen, met lading en al van wat daarvan nog te bergen mocht vallen, zou duurder kosten (opm: meer kosten) dan de waarde der kolen.

Krant:
 DEC - Deli Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen zou de 2e februari een van de twee boten van stapel lopen, die aldaar door de verleden jaar opgerichte Stoomboot- Maatschappij Laboean-Penang besteld zijn. Deze vaartuigen, de eerste eigendomsboten der jonge maatschappij, en tevens de eerste Nederlandse, die in deze vaart dienst doen, zullen zowel voor goederen- als passagiersvervoer gebezigd worden. Het plan bestond om half juli de vaart te openen. De boten heten J. NIENHUIJS en MEDAN. De J. NIENHUIJS loopt op bovengenoemde datum van stapel, de andere ongeveer acht dagen later.


Datum: 03 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 2 maart. Het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. Velthuis, is zonder assistentie en onbeschadigd vlot gekomen en heeft de reis naar Arendal voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van scheepsinventaris, proviand enz. afkomstig van het op de rede van Terneuzen verbrande driemastschip RHINE, kapt. M. Macumber.
Mr. J.P. Dronkers, notaris te Terneuzen, zal op woensdag 6 maart 1889, des voor middags te 10 ure, nabij de Westsluis te Terneuzen, ten verzoeke van de kapt. M. Macumber, gevoerd hebbende gemeld schip, publiek presenteren te verkopen :
34 zo gebruikte als nieuwe zeilen, 90 rollen oud en nieuw touwwerk, een grote partij blokken, 1 sleeptros, 7 handspaken, 2 bundels werk, 1 reddingboei, 2 scheepsemmers, 3 kurkzakken, 1 loodlijn met lood, 1 loglijn, een vlaggenkist met vlaggen, 2 watervaten, 2 kompassen met standaards, 3 koperen lantaarns, 1 stuurrad, 2 scheepsbellen, 1 misthoorn, ijzeren kabels, divers keukengerief, 6 salonstoelen, bekleed en met haar gevuld, 2 vaten gezouten vlees, 1 vat siroop, 4 vaten meel, 1 kist suiker, erwten, bonen, aardappelen, een partij scheepsproviand, een grote ijzeren watertank, een partij koper van scheepsbodem, ijzeren bouten, knieën, enz. enz.
De verkoping geschiedt tegen contante betaling. De goederen worden afgeleverd tegen volgbriefje. Informaties ten kantore van de heer E. J. L. Nolson, te Terneuzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Het stoomschip MINERVA is door het ijs verhinderd de reis naar Pillau en Neufahrwasser te vervolgen, en lag de 28e februari nog te Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 1 maart. Het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, alhier aangekomen van Java, heeft in de Middellandse Zee veel slecht weder gehad en maakt een weinig meer water dan gewoonlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 maart. Gisteren zijn 170 balen en heden 227 balen uit de BENBRACK gelost en te Texel aangebracht. Het eerste gedeelte der geloste lading zal de volgende week per scheepsgelegenheid van hier naar Bremen vervoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Het Nederlandse schip JUNO, gisteren van de Middellandse Zee hier aangekomen, kwam op de hoogte van Dungeness bij het overnemen van de loods in aanvaring met de loodskotter, en kreeg daardoor een gat in de boeg. Een gedeelte der lading, in hoofdzaak vers fruit, is beschadigd.


Datum: 04 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vierverlaten (bij Groningen), 27 februari. In de loop dezer maand zijn van de werf van de scheepsbouwmeester J. Mulder, alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalkschip META VON ELSFLETH, groot pl. m. 160 ton, voor rekening van kapt. H. Schumacher, en een dito tjalk, groot pl. m. 110 ton, voor de heer W. F. Stoel te Alkmaar, en verder in aanbouw een ijzeren paviljoenschip, groot pl. m. 80 ton, voor de heer L. Stegeman te Zwolle, een dito tjalk, pl. m. 110 ton, voor de heer B. O. v. d. Vegte te Hasselt, en een dito tjalkschip, pl. m. 160 ton, voor kapt. H. Oltman te Blumenthal a/d Weser.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 januari. Vrachten. Geringe vraag naar scheepsruimte en slechts weinig schepen beschikbaar. Het Nederlandse stoomschip PRINSES WILHELMINA bedong voor koffie NLG 85, huiden NLG 95, tin NLG 35, tabak NLG 65 per last, naar Amsterdam, en zwarte peper FFrs 80, damar FFrs 65 per ton, naar Genua.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands schip ARDJOENO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Donderdag 5 maart 1889, des avonds om 7 uur precies, zal ten overstaan van de deurwaarder H. Drewes te Groningen, ten huize van de kastelein H. Homan aan de Noorderhaven, tegen contante betaling publiek verkocht worden het in het jaar 1887 nieuw gebouwde overdekte tjalkschip genaamd FRANSINA, groot 80 ton, zoals het is liggende bij de brug in het Reitdiep te Groningen, in eigendom toebehorende aan schipper A. Schuitema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Het Nederlandse schip ETNA, van Stettin herwaarts zit volgens bericht uit Kopenhagen, d.d 28 februarie in de Sont met nog meer andere stoomschepen in het ijs vast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Morgen vertrekken van Rotterdam met het stoomschip ROTTERDAM der Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij circa 175 landverhuizers uit Friesland, Groningen en Drenthe naar Noord Amerika. Ook voor de afvaarten in maart en april zijn reeds vele honderden geboekt, zodat de emigratielust nog op lange na niet geweken schijnt te zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Scheepstimmerwerf. Te koop of te huur gevraagd een beklante scheepstimmerwerf. Franco brieven, met opgaaf van koop- en huurprijs, worden ingewacht, onder motto Werf, bureau dezer courant.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Rodenhuis, deurwaarder te Sneek, is voornemens op zaterdag 9 maart 1889, ’s namiddags 1 uur, ten herberge van Ids Oosterhout te Nijland, publiek à contant, te verkopen:
- Een overdekt bewegerd tjalkschip, groot 29 tonnen, de TWEE BROEDERS, met volledige inventaris en in beste staat van onderhoud, zoals hetzelve, alsmede na te melden praam en boot, thans in gebruik is bij de eigenaar Jochum Munniks en ter bezichtiging ligt bij het Wolsumer Ketting onder Wolsum.
- Een beste 4 á 5 tons Praam.
- Een schippersboot met riemen.


Datum: 05 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Het Nederlandse stoomschip ETNA is met behulp van een sleepboot van Kopenhagen te Elseneur aangekomen. Het schip is dicht en zal vermoedelijk de 3e maart herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 maart. Volgens bij de reder ontvangen telegram is de 3e maart te Dakar van Cardiff aangekomen het schip JANTJE, kapt. Boompaal. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 maart. Een blazerschuit is belast met het uitzetten van een anker van het gestrande schip BENBRACK. De lossing wordt nu zeer geregeld voortgezet, terwijl ook de stoomdonkeys weder kunnen worden gebruikt. Gisteren zijn 234 balen katoen te Nieuwediep gelost. Met goed gevolg is een anker uitgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. Het stoomschip DRENTHE is drie dagen later dan men gerekend had, te Batavia aangekomen, doordien de 22e januari op 1200 mijlen afstand van hier de krukas is gebroken. Om de reserve- as te kunnen inzetten, een uiterst moeilijke arbeid in volle zee, waarvan de machinisten alle eer hebben, moest het schip drie dagen blijven dobberen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 1 maart. Met de opium-hopper KRAWANG, kapt. Lagers, zijn gisteravond hier aangebracht de equipage en de gezagvoerder van het Engelse schip DALLAM TOWER dat dezer dagen, gelijk we melden, in Straat Bali is gestrand. De KRAWANG heeft hen opgepikt, 6 uur nadat zij het schip met de boten hadden verlaten. De DALLAM TOWER is reddeloos verloren en reeds grotendeels onder water. De equipage en de gezagvoerder gaan heden nog met de juist vertrekkende Chinese steamer CHEAN HAY TENG naar Singapore.


Datum: 06 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. De 22e van deze maand hoopt de heer Hielke Brugts te Haarlem zijn 100e verjaardag te herdenken. Tot op vrij hoge leeftijd was hij in betrekking als koopvaardij- kapitein. Zijn lichaamstoestand is, evenals zijn geestvermogens, nog vrij wel. In 1813 heeft hij de tocht naar Rusland medegemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 4 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip MARIE EN JULIE, kapt. Blankert, van Inhambane heden te Cadix voor onderzoek aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 maart. Gisteren zijn 210 balen katoen geborgen uit het stoomschip BENBRACK, heden 54 balen aangebracht, die aan de zeezijde in vaartuigen werden gelost. Er zijn nog 1800 balen aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 3 maart. Voor verleende hulp aan het Nederlandse stoomschip ETNA is GBP 500 toegestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Volgens door ons ontvangen bericht uit Londen heeft het Nederlandse schip NICOLAAS FRANS, kapt. Vegter, van Rio Grande in de Mersey, anker en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 4 maart. Het stoomschip HUNZE VI, gezagvoerder Rijtsma, van Amsterdam naar Groningen, kon door het vele drijfijs niet te Zoutkamp komen en was daardoor gedwongen hier aan de steiger te halen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Billiton Maatschappij. Op zaterdag, 16 maart 1889, zal in het vendulokaal alhier worden verkocht: het ééndeks ijzeren stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, met inventaris, gebouwd te Amsterdam aan de fabriek De Atlas, in 1870, lang 38,60; wijd 4,61; hol 3,24 meter, zeer sterk gebouwd, metende bruto 308,16 en netto 177,16 register tonnen, ladende 2000 picols rijst, diepgang ruim 8,50 meter, vaart 7 à 8 Engelse mijlen per uur bij 8 à 9 ton kolenverbruik per etmaal. Liggende machine, lage druk, met condensatiemachine, ketels pas gerestaureerd. Inmiddels uit de hand te koop. Informatiën bij het hoofdagentschap van de Nederlandsch-Indische Handelsbank.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen op maandag 4 maart te 3 uren in De Brakke Grond te Amsterdam: het barkschip JOHANNA, groot 637,26 tonnen, met kettingen, touwen, enz: NLG 5000, in slag NLG 100. Koper: A. Vinke.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van het Nederlandse barkschip MARGUÉRITE LOUISE REGINE. De notarissen W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen en A.A. Land te Franeker zullen, door het ministerie van eerstgenoemde publiek veilen en verkopen en wel: op woensdag de 13e maart 1889, 's namiddags te 5 uur provisioneel en 's avonds te 8 uur finaal, bij mej. de weduwe Fekkes in de Korenbeurs te Harlingen:
- Het zeer goed onderhouden, snelzeilend Nederlands barkschip MARGUÉRITE LOUISE REGINE genaamd, tehuis behorende te Harlingen, laatst bevaren door de kapt. W.B. van der Meer, groot 1100,26 m³ of 388,78 tonnen van 2,83 m³, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en zulks met deszelfs staand en lopend want en verdere complete inventaris, welke bij biljetten in het brede is omschreven.
- De chronometer van gemeld schip afkomstig uit de fabriek van Nugent Wells no. 267.
- Een ketting, lang 90 x 1,8 m en 2 einden dito, samen lang 10 x 1,8 m, dik 3,1 cm, gelegen op de werf Welgelegen te Harlingen.
Biljetten en informaties te bekomen bij notaris Kijlstra en bij de cargadoors Repko & Co. te Harlingen. (opm: zie LC 150389)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te Wierum en Moddergat zijn uit zee aangespoeld:
- enige scheepspapieren, afkomstig van den kapitein Johansen, gezagvoerder van het driemastbarkschip THALASSA, dat, blijkens onderscheidene huurcontracten, tussen hem en enige matrozen den 31 december 1888 te Laurvig (Noorwegen) getekend, op dat ogenblik lag te South Shields en bestemming had naar New York.
- 137 stuks grenen rib, lang van 3 – 6½ m., 7 delen, lang van 3 – 6 m., allen gemerkt S.F., 3 ongemerkte balken, lang plus minus 4 m., en 20 schroten, gemerkt S.D.T. of S.D.S., lang 4 – 6 m.
Mede zijn verleden week aangespoeld op het eiland Ameland 70 stuks battings en ribben, gemerkt S.F., en 5 stuks rondhout, ongemerkt, en op het eiland Schiermonnikoog ongeveer 350 ribben, gemerkt S.F., 4 delen, 10 ellen en 2 stukken mast, alles ongemerkt.


Datum: 07 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Charlois, 6 maart. Op de werf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht werd heden de kiel gelegd voor het stoomschip HEBE, groot pl.m. 1100 registerton.
De machines en ketel worden vervaardigd door de Maatschappij De Maas te Rotterdam, aan welke firma de levering van schip en machines werd opgedragen door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Het stoomschip is bestemd voor de vaart op de Middellandse en de Oostzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingsche Veer, 6 maart. Van de werf van A. Kalkman & Zoon werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip, gebouwd voor rekening van de heer J. Jansen te Groessen. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, groot pl.m. 200 last, te bouwen voor rekening van de heer I. Mulders te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het fregatschip ALICE, kapt. Krijgsman, de 17e januari met kolen van Newcastle naar Java vertrokken, gisteren Straat Soenda gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 maart. Het schoenerschip JOHN, kapt. Hilman, de 9e februari alhier binnengelopen, heeft de lading gelost en moet kielhalen, daar de bodem moet worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 maart. Gisteren zijn 238 balen uit de BENBRACK geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 5 maart. De lading suiker, van Soerabaija aangebracht door het schip OOSTENBURG, kapt. Visser, alhier aangekomen, is geconsigneerd aan A.S. Krause te Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Door de deurwaarder H. Drewes is gisteravond publiek verkocht het tjalkschip FRANSINA, groot 80 ton, behorend aan schipper A. Schuitema, met het daaropnog aanwezige opgoed voor NLG 1900,-. Koper is de heer H.C. Janknecht te Sappemeer.


Datum: 08 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 4 maart. Het Nederlandse schip ALBLASSERDAM, van Shields naar Libau, is wegens het ijs hier in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 maart. Alle pompwerktuigen, die tijdelijk aan boord van het stoomschip BENBRACK zijn gebezigd, heeft men weer teruggezonden. Nog pl.m. 1000 balen katoen moeten geborgen worden. Men hoopt voor medio maart de BENBRACK geheel gelost te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 7 maart. Heden is bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoen-boeierschuit, groot ongeveer 50 ton, gebouwd voor rekening van de heer C. Snoey, te Stormpolder. Onmiddellijk daarna werd te zelfder plaatse de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan (opm: GEERTRUIDA JOHANNA), groot 200 last, te bouwen voor de heer R. Thijssen te Millingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Het schip THORBECKE IV, kapt. de Jong, hedenmorgen de Nieuwe Waterweg binnengekomen van Java, zit beneden Maassluis aan de grond en moet de vloed afwachten om de reis naar Rotterdam te kunnen voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nieuw schip te koop, lang 47, wijd 11½, hol 4 voet, sterk betimmerd, met roef en wijde warings, bij O.H. van der Werff, Buitenstvallaat bij Drachten.


Datum: 09 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het departement van marine is de aanbouw van twee loodskotters opgedragen aan de N.V. De Lastdrager te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 maart. De lading suiker, aangebracht van Soerabaija per BATAVIER, kapt. Prul, alhier voor orders binnen, is geconsigneerd aan Richardson & Son te Greenock.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 19 januari. Bij het vertrek uit Newcastle N.S.W. op 17 januari j.l van het barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, naar Batavia kwam het aan de grond, waardoor men genoodzaakt was enige lading te lossen om weder vlot te worden. Na die weder ingenomen te hebben, heeft het de reis voortgezet.


Datum: 10 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 maart. Het restant der lading uit het stoomschip BENBRACK hoopt men voor a.s. donderdag te hebben geborgen. Er staat thans geen water meer in het schip. Na vooraf nog een tweede anker te hebben gezet, zal men trachten het vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 8 maart. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, de 8e maart beladen van New York naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 maart. Door de storm van hedennacht zijn alle reeds verrichte werkzaamheden tot afbrengen van het bij Kijkduin gestrande Engelse stoomschip GOLDSBROUGH nutteloos geworden. De van zand opgeworpen dammen zijn weggeslagen en de uitgravingen weer volgelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram werd het Nederlandse schip REIZIGER, kapt. Kuiper, van Demerara, te Falmouth binnengesleept, lek, met verlies van zeilen en gebroken roer.


Datum: 12 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomriviervaartuig VAHALIS komt wegens de vele werkzaamheden dit jaar niet in dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 maart. In het stoomschip BENBRACK is gisteren weer veel water gekomen. Men is druk bezig het schip leeg te pompen, ten einde de rest der lading te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip DRIE GEZUSTERS, kapt. Veldhuis, van Amsterdam naar Arendal, heden te Egersund aangekomen, zwaar lek, en men heeft het schip aan de grond gezet om zinken te voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Volgens gisteren bij de reder ontvangen bericht is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Samarang naar Het Kanaal, te Colombo aangekomen, nam kolen in, en vervolgde de reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Smyrna, 2 maart. Het Nederlandse stoomschip MARS, van Samos naar Smyrna, is in de nacht van 23 februari gestrand opSpalmandori, doch werd de volgende dag door het Russsische stoomschip RUSSIA vlot getrokken. De MARS is hier nagezien en kleine reparaties aan de bodem voorlopig gedaan en zou men naar Salamine gaan om aldaar in het Gouvernementsdok te repareren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 maart. Het transport van rijst en tin tussen hier en Banka is gisteren gegund aan de laagste inschrijver, de firma P. Landberg & Zoon, voor NLG 27,25 per kojang. De tegenwoordige aannemer Tan Djim Soei had voor NLG 29,- ingeschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuwe overdekte praam, groot 14 à 15 ton, zeer geschikt voor moddervaren. Te bevragen bij A. en J. Drijver, Schilkampen, Leeuwarden.


Datum: 13 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 maart. De lading van het gestrande schip COLUMBUS, van Frederikstad naar Penzance, heeft gisteren in publieke veiling NLG 6.650 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Wij vernemen, dat de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij over 1888 een dividend zal uitkeren van 11 pCt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Westra te Dokkum zal op woensdag 20 maart 1889, ’s avonds 8 uur, ten huize van den kastelein Dijkstra aldaar, veilen het van Dokkum op Rotterdam v.v. varende beurtschip KOOPMANS WELVAREN, groot 70 ton, met mast, zeil, fok, kettingen, ankers, touwen en verdere complete inventaris, thans liggende te Dokkum.
(opm. LC 220389 meldt dat is geboden NLG 939.)


Datum: 14 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoop van schepen. Het Nederlandse barkschip MARGUERITE LOUISE REGINE, thuis behorende te Harlingen, gebouwd in 1863, groot 388,78 ton en gevoerd geweest door kapt. W.B. van der Meer, is 13 maart verkocht voor NLG 12.500 aan de heer A. Fockens. (opm: zie ook PGC 150289)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Op donderdag 21 maart 1889 zal, des avonds ten 7 uur, in het hotel De Toelast aan de Binnenhaven te Nieuwediep, door Mr. D.P.H. Aberson, griffier bij het Kantongerecht te Helder, in het openbaar worden verkocht het onder Duitse vlag varende, nog gedeeltelijk gekoperde, kopervast en geheel van teakhout gebouwde barkschip APOLLO, volgens meetbrief lang 48,05 meter, breed 9,53 meter, diep 6,03 meter, groot bruto 2.046,3 m3 of 722,34 British register tons, netto 1974,6 m3 of 697,03 British register tons, gebouwd in het jaar 1877 te Rangoon, gevoerd door kapt. E. Bohn, zoals hetzelve thans in beschadigde toestand is liggende in de Binnenhaven te Nieuwediep, met al deszelfs staand en lopend want, masten en rondhouten, mede van teakhout, ankers, kettingen, zeilen boten, touwwerk, oud koper, provisie en verdere uitrusting, alles liggende bij en in het pakhuis van de Werf De Hoop, en te bezichtigen de vorige dag en op de dag van verkoop van ’s morgens 8 tot ’s avonds 5 uur.
Informatiën te bekomen bij de Vice-Consul van Duitsland, de heren Zur Mühlen & Co., scheepsagenten, en de griffier voornoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht passeerde het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, de 23e januari van Newcastle vertrokken, de 12e maart Straat Soenda, bestemd naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het Nederlandse stoomschip MINERVA is terug te Kopenhagen. De Drogden zijn moeilijk te passeren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit Stavoren wordt gemeld: Men zal zich herinneren, dat de Franse luchtreiziger, M. Julhés, en twee anderen met den ballon Ville de Copenhague ten vorigen jare de dood zou hebben gevonden in de Zuiderzee, indien zij niet waren gered door twee hier te huis behorende schippers, J.P. de Jong en Roelof Visscher, bevarende het tjalkschip de TWEE GEZUSTERS. Thans vernemen wij, dat de Académie d’Aérotation méteorologique te Parijs aan genoemde schippers te dezer zake een erediploma heeft toegekend, dat ter uitreiking is toegezonden aan de minister van binnenlandse zaken, die onderzoek heeft laten doen naar de verblijfplaats der genoemde schippers.


Datum: 15 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. torpedoboot BATOK, commandant luit.t.zee 1e klasse Sybrandi, is heden van Amsterdam naar Nieuwediep vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Het Nederlandse barkschip FRANÇOIS is de 13e maart van Newcastle te Batavia aangekomen. Na lossing der uit kolen bestaande lading zal het schip te Soerabaija stroopsuiker laden tegen 36 sh.3 p. per ingenomen ton, met bestemming een directe haven in Europa of naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 maart. Gisteren zijn 92 balen en heden 63 balen katoen uit het stoomschip BENBRACK geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 13 maart. Van de werf Nijverheid, van de heren C. van der Giessen en Zonen, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnschip GERHARD HERMANN, groot 470 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Heckmann, Langmann en van Eiken, te Mülheim aan de Ruhr. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: NARIC), groot 460 lasten, te bouwen voor rekening van de heer A. van Meeteren, te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 13 maart. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester A. Buitenberg met goed gevolg te water het ijzeren rijnschip MARIA ELISABETH, groot 300 last, voor rekening van de heer C. C. Verschure, alhier. Onmiddellijk daarna zijn de kielen gelegd voor een dito schip, groot 230 last, voor rekening van de heer Jac. van Biezen te Dussen, en voor een ijzeren zeilaak voor rekening van de heer Louis de Cok, te Steendorp, in België.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen. 13 maart. Het alhier thuisbehorende barkschip MARGUERITE LOUISE REGINE, laatst bevaren door kapitein Van der Meer, is hedenavond in publieke veiling verkocht aan de heren Repko & Co. voor NLG 12.500,-. De rederij heeft 24 uren beraad genomen. (zie bericht hieronder uit LC 150389)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 14 maart. Het barkschip MARGUÉRITE LOUISE REGINE, hier wel bekend als de Groene bark, gevoerd geweest door kapt. W.B. van der Meer, werd gisteren avond verkocht voor NLG 12.500 aan de heer Adr. Foekens. Het laagste bod was nog geen NLG 6.000, het naastaankomend NLG 9.500. (opm. Zie LC 060389)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best onderhouden roefschuitje, groot 15 ton, bij de Gebr. Van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop twee nieuwe roefschepen, een plus minus 25 à 26 ton en een 17 à 18 ton, en een nieuwe 6-tons modderpraam, voor een billijken prijs, bij K.P. Westerhuis, scheepstimmerman, Eestraat, Leeuwarden.


Datum: 16 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Zoals bekend is, werd in de afgelopen zomer, hoofdzakelijk door de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, een stoomvaartmaatschappij opgericht, genaamd Holland, die ten doel heeft het vervoer van personen tussen Nederland en Nederlandsch-Indië. De gouvernementspassagiers en goederen werden tot nu toe tussen Nederland en Nederlandsch-Indië voornamelijk vervoerd door de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd. Wij vernemen, dat de minister van koloniën thans bepaald heeft, dat de gouvernementspassagiers en goederen in het vervolg ook zullen vervoerd worden door de Maatschappij Holland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 14 maart. Van de werf der firma Wed.C. Boele & Zonen, alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de sleep-schroefstoomboot MARS, gebouwd voor rekening van de heer E. van Laar te Katerveer. De machine en ketel worden vervaardigd door de machinefabrikant H. J. Koopman te Dordrecht.
Daarna werd de kiel gelegd van het stalen Rijnschip TRANSFERRER, groot 220 last, voor rekening van de heer J. W. Wassenberg te Wamel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De bemanning der stoomsloepen van 39, 30 en 28 voet, bestemd voor de binnenlandse verdediging, is vastgesteld op een officier, een machinist, een stoker, vier matrozen en vier mariniers.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 16 maart. Het stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN van de Billiton Maatschappij, dat hedenmorgen in het Vendu-lokaal werd opgeveild, is voor NLG 5.000 opgehouden.
(opm: kort daarna uit de hand verkocht)


Datum: 17 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 16 maart. Gisteren is een deel van het materieel der Bergings Maatschappij uit Maassluis vertrokken naar Enkhuizen om de toestand op te nemen van de in de Zuiderzee gezonken spoorboot FRIESLAND en om eventueel onmiddellijk de werkzaamheden tot lichting dier boot met kracht te hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de heren C. Constant & Co. is dezer dagen weder aangekocht een Nederlands barkschip, de naam JOHANNA voerende, met bestemming om als vorige te Burgervlotbrug te worden gesloopt. (opm: zie HND 070289)


Datum: 18 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nu Zr.Ms. schoener ARGUS weder te Nieuwediep in dienst is gekomen, wordt het politie toezicht op de vissersvloot in de Noordzee door twee oorlogsschepen waargenomen, daar ook het stoomschip ALKMAAR af en toe de haven daarvoor verlaat, totdat de opzettelijk daarvoor in dienst te stellen DOLFIJN gereed zal wezen.


Datum: 19 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 februari. Vrachten. Weinig schepen aangeboden en ook weinig voorhanden ; voor sommige bestemmingen zou men goede prijzen willen besteden. De laatste bevrachtingen zijn : Nederlands stoomschip SOERABAJA koffie NLG 85, huiden NLG 95, tabak NLG 65, krossoks NLG 50 per last, naar Rotterdam, en koffie Ffrs. 85, huiden Ffrs. 95, suiker Sh. 55/- per ton, naar Marseille; Nederlands stoomschip PRINSES AMALIA koffie NLG 85, huiden NLG 95, tin NLG 35, tabak NLG 65 per last, naar Amsterdam, en zwarte peper Ffrs. 80, damar Ffrs. 65 per ton, naar Genua .
Lossend en onbevracht schip : Nederlands schip ARDJOENO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Banjoewangi is een sloep aangekomen met twee matrozen, die het Italiaanse schip MARCELLA hadden verlaten na de kapitein met messteken verwond en het schip in brand gestoken te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht zal het schip MARIA, kapt. Schotema, thans in lossing te Buenos Ayres, naar Pensacola zeilen om aldaar te laden voor Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 18 maart. Ook heden is weder lading uit het stoomschip PROVENÇAL gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Nog tot dezen hebben wij op een goede tijding gewacht, maar tevens alle hoop verloren. Op 23 september 1888 is onze innig geliefde zoon Theodorus, met het schip WILHELMINA, kapitein J. Engelhard, van Rotterdam naar de bestemde plaats Bergen (Noorwegen) gezeild en sedert die tijd hebben wij niets meer van hem vernomen, zodat er geen twijfel meer bestaat, of hij heeft op de nog zo jeugdige leeftijd van slechts 20 jaren zijn graf in de golven gevonden. Diep betreurd, door ons en zijn enige zuster, geven wij hiervan kennis aan vrienden en bekenden.
Eenrum, 13 maart 1889. R. Vloedman, A. Vloedman – Droscher, Sibina Vloedman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 16 maart. Het stoomschip DRENTHE, kapt. Le Clercq, van Batavia naar Rotterdam, arriveerde de 15de dezer te Marseille. Door de heersende storm is de verbinding met het schip onmogelijk. Het is echter later in de haven gekomen, door de storm ondervond het 24 uur oponthoud.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens particulier bericht van Kopenhagen heerst daar een sterke vorst. De Nederlandse stoomschepen MINERVA en SIRIUS zijn van Kopenhagen noordwaarts vertrokken om te trachten de Oostzee via de Groote Belt te bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 maart. Het stoomschip J. NIENHUIJS maakte heden een proeftocht op de Noordzee en maakte met licht geladen schip 11 knopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaja, 15 maart. Met de SINDORO arriveerde hier de bemanning van het schip TRANSIT, groot 1.600 ton, met hout van Singapore naar Hongkong bestemd en dat op een niet op de zeekaart vermelde klip nabij Helenbank (Ternate) stootte en zonk. De plaats van het ongeval wordt ons opgegeven als 2º ZB 103º OL. De opvarenden, bestaande uit de gezagvoerder, kapt. Martin met vrouw en kind, de stuurman en tien matrozen, wisten zich in de sloepen te redden en hebben zeven dagen in die open boten moeten zwalken alvorens zij op Ternate landden, Door de blakerende hitte overdag, de regens ’s nachts denkelijk ook wel door onvoldoende voedsel, hebben die arme mensen vrij wat uitgestaan, alvorens zij, hun have en goed met zich dragende, het land bereikten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Het tjalkschip de VROUW GERARDINA, schipper K. Postveer van Groningen, hetwelk verleden woensdag in het Krabbersgat zonk, is te Enkhuizen binnen gebracht. De lading rogge was verzekerd, het vaartuig niet.


Datum: 20 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht is het schip J.P.A., kapt. Swart, van Pensacola te Ensenada aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 16 maart. De stoomschepen SIRIUS en VENUS zijn van hier bevracht met suiker naar Amsterdam tot 9½ M (opm: waarschijnlijk Reichsmark) per 1000 kg. Genoemde stoomschepen vertrekken respectievelijk 23 en 31 maart. (opm: beide stoomschepen behoorden toe aan de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)


Datum: 21 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het jaarverslag der directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij over het jaar 1888 ontlenen wij het volgende :
De Maatschappij heeft in méér dan een opzicht een flinke schrede voorwaarts gedaan. De thuisvrachten van New- York, die in het begin van het boekjaar bepaald laag moesten heten, toonden in het tweede halfjaar veel verbeterde cijfers.
Dit, gevoegd bij een gestadige vooruitgang der uitvrachten, zowel als een wederom vrij belangrijke toename der passagiersvaart, leverde een eindcijfer op, dat beduidend gunstiger is dan in vorige jaren. Daarbij is de Maatschappij niet alleen van rampen verschoond, maar mocht het ook gelukken in het afgelopen jaar de twee prachtige, vlugge White-Star-Liners BALTIC en REPUBLIC in eigendom over te nemen. De uitmuntende reputatie dezer stomers, thans VEENDAM en MAASDAM geheten, zal aan de passagierslijn ongetwijfeld weder ten goede komen. Bovendien, vervolgt de directie, hoezeer eigenlijk buiten het afgelopen boekjaar vallende, kan hierbij worden vermeld dat wij, in het begin van het thans ingetreden jaar (1889), nog een tiende stoomschip aan onze vloot konden toevoeren door de aankoop, in rederij, van het stoomschip BRITISH QUEEN, zusterschip der stoomschepen ROTTERDAM en AMSTERDAM, dat onder de naam van OBDAM dezer dagen in de New-York vaart is gebracht.
In nauw verband met het voorafgaande staat het besluit in het laatst van het afgelopen boekjaar genomen, om, met drie (eerlang vier) der uit de New-York-vaart genomen schepen een stoomvaartlijn te openen tussen Nederland en de Plata rivier. Reeds geruime tijd hielden wij het oog gevestigd op Zuid-Amerika en meer speciaal op de enorme ontwikkeling der Argentijnse republiek. Wij volgden niet alleen met belangstelling de stoomvaartbeweging uit naburige havens, doch ook de steeds toenemende emigratie derwaarts. Bepaalde die landverhuizing zich aanvankelijk meer tot Zuidelijk Europa, gaandeweg openbaarde zich de neiging daartoe ook in de meer noordelijke landen. Een en ander gevoegd bij het feit dat onze ganse organisatie als Transatlantische stoomvaartlijn, ons, beter dan enig ander toelaat een zusterlijn als die op Zuid-Amerika op doeltreffende wijze te exploiteren, gaf ons aanleiding u voor te stellen met december jl. de bedoelde vaart aan te vangen, een voorstel dat uwerzijds volkomen instemming mocht erlangen.
Geeft een dergelijke nieuwe exploitatie uit de aard der zaak in de aanvang veel werk en veel zorg, wij mogen met voldoening wijzen op eerste uitkomsten, die alle hoop geven voor de toekomst, ook voor deze nieuwe tak van onze dienst.
Met zeker niet minder voldoening mogen wij hierbij wijzen op de waardering welke onze nieuwe lijn bij de Nederlandse handel geniet, als op de warme belangstelling, daarbij van onze regering ondervonden.
De vermeerdering van materieel maakte enige versterking onzer middelen nodig. De gunstige stand der geldmarkt stelde ons in staat hierin te voorzien door de uitgifte ener obligatielening van NLG 1.500.000 tot een rente van 4½ %, waardoor tevens het saldo onzer 5 pct. lening van 1883 kon worden geamortiseerd.
In 1888 werden door onze stoomschepen 55 reizen volbracht, waarin vervoerd werden naar New-York pl.m. 86.200 tonnen, en van New-York pl.m. 105.400 tonnen.
De exploitatierekening over 1888, met inbegrip van het ons komend aandeel in de Reederij s.s. LEERDAM, zomede van het onverdeeld winstsaldo over 1887, leverde een avans op van NLG 672.282,70½ , hetwelk, na aftrek van de gewone uitgaven van administratie, publiciteit en interest, wordt teruggebracht tot NLG 546.511,53½ .
Wij stellen u voor de afschrijvingen en de dotatie van ketel en reparatiefonds te bepalen op NLG 295.556,86, waardoor alsdan nog een nettowinst overblijft van NLG 250.954,67½ , welke zal toestaan een dividend uit te keren van 11 percent, terwijl alsdan nog een saldo overblijft van NLG 2.742,10, hetwelk als onverdeeld op het boekjaar van 1889 kan worden overgebracht.
Dat wij ons hartelijk verheugen in het feit dat onze aandeelhouders weder eens een dividend ontvangen, behoeft onzerzijds wel niet te worden gezegd. Wij mogen daaraan alleen toevoegen, dat dit resultaat is verkregen, niettegenstaande afschrijvingen zowel als dotatie van ketel en reparatiefonds op ruime wijze hebben plaats gevonden, en ook de kosten zowel der nieuwe als der afgeloste obligatielening werden gedelgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 maart. Naar men verzekert, zullen spoedig pogingen worden aangewend tot het afbrengen van de BENBRACK. Over de kans van slagen wordt zeer verschillend geoordeeld, doch, daar de boot hoog op het strand zit en achter nogal lek is door verlies van roer, schroef en een deel van de achtersteven, zal het afbrengen geen gemakkelijke taak zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 maart. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het stoomschip DRENTHE, van Java naar Rotterdam bestemd, de 20e maart bij Gibraltar, op sleeptouw hebbende het Italiaanse stoomschip SIRIO, groot 3.948 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 18 maart. Kapt. Visman, gezagvoerder van het stoomschip PRINSES WILHELMINA, van Batavia hier aangekomen, rapporteert veel ruw weder gehad te hebben tussen Candia en Genua, storm van het noordwesten door het noorden tot noordoosten met hoge, wilde zee, vooral op 15, 16 en 17 maart.


Datum: 22 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse ijzeren fregatschip BATAVIER, kapt. Prul, van Probolingo, laatst van Falmouth, naar Leith, te Shields binnengesleept met belangrijke schade door aanvaring met het schip PRINCE EDWARD en de stoomschepen DALE en NEW PELTON, welke vaartuigen alle schade leden. Onder meer was het roer, de voormarsra en de kluiverboom van de BATAVIER gebroken. De gezagvoerder was ziek en had om een plaatsvervanger gevraagd. Kapt. Wiebenga is van hier naar Shields vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 16 februari. De toestand der baar is de laatste weken niet veranderd. De aankomst der schepen was matig. Gecharterd werden de schepen MEEDEN, kapt. Mantjes, 195 ton, voor GBP 375, UNIE, kapt. Franken, 234 ton, voor 40 shilling met gezouten huiden naar Het Kanaal voor order, en ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Fijn, 203 ton, met gedroogd vlees van Bahia naar Fernambuck.
UNIE, kapitein Franken
Coll: Kapiteinshuis, Oude Pekela

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een gedeelte van het materiaal der Zuid Hollandsche Bergingsmaatschappij is te Enkhuizen aangekomen, ten einde een onderzoek naar den toestand van de gezonken spoorboot FRIESLAND in te stellen, waarna de werkzaamheden met kracht zullen worden hervat.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best onderhouden roefschuitje met bollestal en volledige inventaris, groot 14 ton. Gevraagd een scheepstimmerknecht, beste werker, voor vast werk, bij T. Barkmeijer te Stroobos.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een best overdekt roefschip, groot 14 ton, 6 jaar oud, twee snikken, 9 à 11 ton, en een best woonschip te koop bij J. Draaisma, scheepstimmerman, Vliet te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een beste ijzeren zeilboot, lang 4.35, wijd 1.80 meter. Tevens op 12 mei een smidsknecht gevraagd. A. Hornstra, mr. smid, Workum.


Datum: 23 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht a/d Noord, de 21e maart. Van de werf van de heer A.A. Wn. van Reede Cz., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten de schroefboot RIJN EN GOUWE II, gebouwd voor rekening van de Maatschappij De Vereeniging, te Alphen a/d Rijn, en bestemd voor het vervoer van passagiers en goederen tussen Leiden, Woerden en Rotterdam. De machine, systeem hoge en lage drukking met condensatie, en de daarbij behorende ketel, zijn eveneens door genoemde fabrikant vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Omtrent de CERBERUS meldt men uit Soerabaija, dat, toen het scheepje na 2½ dag stomen van Singapore, ter rede kwam en langs het wachtschip ging, van daar aan de bemanning een driewerf hoera werd toegeroepen voor haar kloek gedrag gedurende de tocht, die onder de gegeven omstandigheden vrij gevaarlijk was. De boot staat nog in de grondverf en moet eerst schoongemaakt en verder afgewerkt worden, waarna die eerst aan het marine departement wordt afgeleverd. Zij moet dan een snelheid bereiken van 21 mijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 20 maart. Een geladen bark, vermoedelijk de Nederlandse BATAVIER, is de Tyne binnengelopen en liep tegen het gemeerd liggende stoomschip DALE, waardoor het barkschip belangrijke schade leed. Het stoomschip leed slechts weinig schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 21 maart. Het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. Prul, van Soerabaija met suiker naar Leith, liep hier gisteren binnen voor tegenwind. Bij het binnenlopen van de haven kwam het in aanvaring met het schip PRINCE EDWARD, gemeerd liggend aan de Smiths-boei, dat daar bezig was om te laden en belangrijke schade leed. Kort daarna kwam de BATAVIER in aanvaring met het stoomschip NEW PECTON, waardoor beide belangrijke schade leden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 maart. Volgens een door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse barkschip EMMA, kapt. Schall, van Amsterdam naar Shields om kolen te laden voor Soerabaja, gisteren te Staithes in de Runswick Bay (opm:Oostkust van Engeland; psn 54º35’ NB 00º48’ WL) totaal verongelukt. De equipage werd gered. (opm: zie NRC 240389)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 maart. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip HELENA, kapt. Verbeek, van Philadelphia, heden te Savannah gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rosario, 1 februari. Het Nederlandse schoenerschip HARMONIE, kapt. Bakker, is van hier bevracht met droge huiden naar Barcelona tot geheime prijs, en ligt thans in lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens van de reder ontvangen telegram is te Dakar aangekomen het schip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, van Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Nederlandse schoenerschip H. MULDER, kapt. Riemers, van Ostende naar Newcastle, arriveerde te Dover, zwaar lek en met verstopte pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr.Ms. VAN GALEN, onder bevel van kapt.t.zee G.J. Buyskes, de 21e dezer te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. instructiekorvet NAUTILUS, kapt.luit.t.zee P.C. Pabst, is in het droge dok opgenomen om beneden de waterlijn te worden schoongemaakt en geschilderd. In de eerste dagen der volgende maand gaat de NAUTILUS naar de rede en vangen de oefeningstochten aan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop. tjalkschip. J. Piccardt, notaris te Hoogezand, zal op dinsdag 2 april 1889, des avonds om 6 uur, in het hotel Struve te Sappemeer publiek à contant verkopen het in 1880 nieuw gebouwde tjalkschip JOHANNA JANTINA, groot 74 ton, met opgoederen en toebehoren, invoege het thans ligt nabij de Burgercompagniester brug te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek. 19 maart. Van de werf der scheepsbouwmeesters W. & H. Boerma is een ijzeren tjalkschip, groot 140 ton, te water gelaten voor rekening van P de Groot, van Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 16 februari. Het schip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. J. Wortelboer, is bevracht naar Fernambuck.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 20 maart. De lading rijst, aangevoerd van Bangkok per WILLEMINA EN CORNELIS, kapt. Speenhoff, alhier voor order binnen, is geconsigneerd aan H.W.F. Nieman & Co te Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen 21 maart. Volgens telegram uit Buenos Ayres is het schip DELPHIN, kapt. M.A. Jansen, van Emperado met hout naar Falmouth, op de Parana gezonken en totaal verloren. (opm: zie ook PGC 060589)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 19 maart. Naar men weet werd hier ter plaatse kortelings het wrak geveild van de DALLAM TOWER, toegewezen voor NLG 605,- aan de Chinees Oen Tik Siang. De bijzonderheden omtrent de schipbreuk luiden dat het vaartuig, met kolen van Newcastle N.S.W. naar Probolingo bestemd, op de hoogte van Oedjong Sloko, ( Java’s Oosthoek, zuidelijke ingang van Straat Bali) op een rif stootte, dat niet was aangewezen op de kaart van de admiraliteit in het bezit van kapt. Williamson. Door het uitbrengen van werpankers, die men echter alle kwijt raakte en het overboord werpen van lading gedurende vijf dagen achtereen, trachtte men het schip te vergeefs af te brengen. Daar het vaartuig water maakte en met iedere vloed verder op het rif werd gezet, besloot men het te verlaten en embarkeerde in de boten, koers zettende naar Banjoewangi. Zes uren na het afsteken van boord werd de bemanning echter opgepikt door de gouvernements stomer KRAWANG en naar Banjoewangi gebracht, van waar zij de reis naar Singapore volgde. Het rif wordt beschreven als met het strand verbonden en met laag water drooglopend. De DALLAM TOWER was een schip van 23 jaar en in Europa geassureerd.


Datum: 24 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Haarlemsch Dagblad deelt omtrent de honderdjarige Hielke Brugs, oud-koopvaardij- kapitein te Haarlem, het volgende mede:
De hoogbejaarde man ziet er nog flink uit, en hoewel hij niet goed meer hoort en zijn gezicht wat verzwakt is, is zijn geheugen nog uitstekend in orde. Hielke Brugs werd de 2e maart 1789 te Amsterdam geboren in de Friese tjalk van zijn vader, liggende aan de Nieuwmarkt.
Zijn geboorte op het water was het voorteken van zijn levensloop. Op zijn zeventiende jaar ging hij als matroos naar zee, en toen in 1812 Napoleon soldaten nodig had voor de veldtocht naar Rusland, werd ook onze Hielke, (zeer tegen zijn zin, want hij was een echte Oranjeklant) in het leger van de overweldiger geprest en, daar hij een flinke kerel was, geplaatst bij de keizerlijke garde. Onderweg werd hem de behandeling der wapenen geleerd.
Zo maakte hij de voor Napoleons macht zo noodlottige Russische veldtocht mede. Elf maal kwam hij in het vuur en eenmaal was zijn toestand zo benard, dat de twee krijgsmakkers die naast hem stonden, werden gedood, maar geen ruimte hadden om te vallen. Toen riep onze Hielke: O God, dat is nabij! Bewaar mij toch!
Toen hij met het leger in Moskou kwam, stond daar alles in brand. Gelukkig voor hem, was Napoleon zeer op zijn garde gesteld en liet deze op de terugtocht overal voorgaan, zodat zij het minst aan de vijandelijke aanvallen was blootgesteld. In die tijd leed Hielke zoveel van koude, honger en ellende, dat hij, in een spiegel ziende, zichzelf nauwelijks meer herkende.
Nooit had hij met genoegen de wapenen gehanteerd voor de vreemdeling, die zijn land had overweldigd. Toen hij dus met drie andere Hollandse jongens gelegenheid vond om over te gaan naar de Engelse vloot, maakte hij daarvan gebruik. Toen vocht hij onder Engelse vlag vier jaar in Italië.
Maar zijn hart trok weer naar Holland en daar vatte hij zijn oude métier weer op. Hij werd opnieuw koopvaardijmatroos, en niet lang duurde het, of een redersfirma te Rotterdam maakte hem kapitein op een harer schepen. Daar voer hij op tot zijn 72e jaar, en dat hij toen nog een krachtig man was blijkt hieruit, dat hij op deze leeftijd nog met een verrekijker in het want klom. Zijn patronen achtten toen echter de tijd der ruste voor hem gekomen en gaven hem een welverdiend pensioen, dat hij thans nog geniet.
De oude man is, zeer begrijpelijk, trots op zijn ouderdom en pleegt tot zeventig jarigen te zeggen: Och kom, wat weet jij daar nu van, daar ben jij nog te jong voor!!, een scherts, die een honderdjarige zich wel veroorloven mag.
Op zijn 100e verjaardag lag hij op zijn bed, want in de laatste maanden sukkelde hij een weinig en nu moesten ze hem maar laten liggen, had hij gezegd.
Die morgen nog sprak hij van zijn menigvuldige zeereizen en met een opgeruimdheid en warmte, die duidelijk bewezen, hoezeer die oude herinneringen hem nog vers in het geheugen lag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Het stoomschip OBDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij vertrok heden van Rotterdam naar New York, hebbende aan boord 37 passagiers eerste klasse en 525 tussendekpassagiers. (opm: eerste reis onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 21 maart. De lading balken van het hier met schade binnengekomen en afgekeurde Nederlandse schip FLECKE JOVWER, is heden in publieke veiling verkocht voor 4.070 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 maart. De afgekeurde Duitse bark APOLLO, laatst gevoerd geweest door kapt. Bohn, heeft heden met deszelfs inventaris in veiling opgebracht NLG. 11.785,46. Koper werd de heer C.D. Zurmühlen alhier q.q.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 21 maart. Het stoomschip NEW PELTON, van hier naar Koningsbergen, keerde met belangrijke schade uit zee terug, na in aanvaring te zijn geweest met het Nederlandse fregatschip BATAVIER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht vertrok het schip THERESE, kapt. Brouwer, de 21e dezer van Dakar naar New Orleans.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 maart. Volgens telegram uit Whitby is het Nederlandse barkschip EMMA, kapt. Schall, dat te Staithes gestrand is, uit elkander geslagen. Verschillende zaken spoelen aan land. (opm: zie NRC 230389)


Datum: 25 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het jaarverslag der Stoomvaart Maatschappij Koninklijke West- Indische Maildienst over 1888 ontlenen wij het volgende :
De goede verwachtingen omtrent de uitkomsten der maandelijkse vaart van de Nederlandse koloniën op New-York werden niet teleurgesteld. De nieuwe lijn werd in april jl. geopend. In de aanvang werd alleen de haven van Port au Prince op Haïti aangedaan ; later werd ook Jacmel daarbij gevoegd. De reisrekeningen over 1888 geven een voordelig saldo van NLG 156.311,11, waarbij moet worden gevoegd het onverdeeld saldo winst Aº.Pº. (anno passato) ad NLG 468,82, totaal NLG 156.778,93. Waarvan moet worden afgetrokken: voor nadelig saldo der renterekening NLG 17.262,83, voor afschrijving op de stoomschepen NLG 71.624,83½ , op het etablissement te Paramaribo NLG 10.046,05, en op het saldo van de dienst der lening NLG 5.650, totaal NLG 104.583,71½ , zodat er een saldo ter verdeling overblijft van NLG 52.195,21½, waarvan het bestuur voorstelt een dividend van 5% op de uitgegeven aandelen te betalen.
Het gehele saldo van de dienst der lening is afgeschreven met het oog op de voorgenomen aflossing der 5% obligaties.
Hoewel de uitvoering van het besluit der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de 28e december 1888, houdende machtiging tot de uitgifte van een lening, groot NLG 1.200.000, voor de noodzakelijk geworden uitbreiding van het materieel en tevens strekkende tot aflossing der nog in omloop zijnde 5% obligaties, eerst in dit lopende boekjaar plaats vond, wordt reeds in dit verslag vermeld dat in januari jl. NLG 1.000.000 dezer nieuwe lening werd geplaatst, en dat op de 1e februari l.l. de 5% obligaties werden afgelost.
In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering. Volgens de rooster zijn de commissarissen de heren Jhr. P. Hartsen en H.B. Kip aan de beurt van aftreding, maar weder herkiesbaar.


Datum: 26 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban, 25 maart. Heden is van de werf van de heren De Boot & Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren zeilaak ADMIRAAL, groot 70 last, voor rekening van de heer C. Tromp te Druten.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip MACHTILDA, voor rekening van de heer W. Peperkamp te Druten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Twee stoomsloepen van 28 voet lengte, voor rekening van het departement van koloniën aangebouwd bij ’s Rijks werf te Amsterdam, zullen, met stoomwerktuigen en verder toebehoren, naar Soerabaija worden verzonden per de in april vertrekkende stoomschepen PRINS FREDERIK en PRINSES WILHELMINA van de Maatschappij Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden zijn op ’s Rijks werf te Hellevoetsluis te water gelaten en in dienst gesteld de torpedoboten I en VII en CYCLOOP van de marine torpedodienst. De commandanten zijn respectievelijk de luit. ter zee 1e klasse P.W. Sachse, die der 2e klasse G.P. van Hecking Colenbrander, die der 1e klasse H.G.J. Wolterbeek. Torpedoboot II is bestemd voor reserve.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 25 maart. Volgens alhier ontvangen telegram is te Fredrikshald gearriveerd het schip NIJENSTEIN, kapt. Bouman. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 25 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip AMICITIA, kapt. Van der Meer, de 24e dezer beladen van New York naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 25 maart. Het Nederlandse stoomschip JASON is heden ochtend van Mauritius te Bombay aangekomen. (opm: zie jaarverslag KNSM in NRC van 230590)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Scheepsinventaris. De notaris Th. van Uije Pieterse, te Vlissingen, zal als nu definitief op vrijdag 29 maart 1889, des voormiddags ten 10 uren, aan de Zeehondenwerf aldaar, presenteren te verkopen à contant geld de extra schone inventaris ex-DIONE, bestaande uit circa 20 zo gebruikte als nieuwe zeilen, 7 zware trossen, ruim 200 vadems ketting, patentankers, masten, ra’s, staand en lopend want, blokken enz.
De inventaris daags te voren te bezichtigen aan de Zeehondenwerf en Nieuwendijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 maart. Volgens rapport van de gezagvoerder van het Engelse stoomschip SWANLAND, van Hull hier aangekomen, lag het schip ALBERTINA AMALIA, kapt. B.M Meinsma, van hier naar Grangemouth, gisteren vermoedelijk wegens storm op de Humber geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 9 februari. Het schip JOHANNA, kapt. Helle, laadt hier naar Ansterdam koffie en paarlmoerschelpen tot NLG 50,-. en gom copal tot NLG 55 per last plus NLG 1,-. premie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.P. Nijhoff, gevestigd te Enkhuizen, zal zaterdag 30 maart 1889, des namiddags 1 uur, in het Hotel Igesz, op de Dijk aldaar, publiek verkopen het overdekte tjalkschip, genaamd de VROUW GERDINA, met zeil, fok en verder touwwerk en toebehoren, groot 91 kubieke meters of tonnen, thans staande op de scheepshelling van de heer E. Lastdrager te Enkhuizen en bevaren door schipper K.Jz. Pasveer.


Datum: 27 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 25 maart. Van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten de sleepschroef-stoomboot AGNETHA, gebouwd voor rekening van de heer T. Tetenburg te Katerveer. De machines en ketel worden vervaardigd door de machinefabrikanten Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 26 maart. De driemast-schoener BROEDERTROUW, groot 295 gemeten tonnen, is verkocht aan de heer N. Kranenborg te Midwolda en zal voortaan de naam MIDWOLDA voeren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Uit de BEN AVON, het stoomschip dat, van Hamburg met stukgoederen voor Sydney bestemd, voor Scheveningen strandde en, weder in zee gebracht, met 17 voet water in naar Amsterdam gesleept werd, om in het droogdok gerepareerd te worden, zijn niet minder dan 720 grote kisten met meubels, waaronder een 70-tal pianino’s, in ’s Rijks entrepotdok opgeslagen, ten einde door drie deskundigen de schade te doen taxeren. (opm. zie LC 130289)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling. In 1859 in de maand maart verongelukte tussen Vlie en Terschelling het Engelse schip ELDORADO, gevoerd door kapt. Hatfield, geladen met zilver en kopererts, komende van Caldera in Chili, bestemd naar Hamburg. Deze belangrijke lading, naar men zegt voor 4 ton geassureerd, ligt nog steeds in en onder het zand bedolven. Alleen in 1871 is er een kleine hoeveelheid opgevist. Met het oog op het vermogen der in de jongste tijd in de vaart gebrachte stoomzandzuigers, worden er thans pogingen beproefd om met de eigenaren een contract te sluiten.


Datum: 28 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 maart. Heden morgen vertrok van Vlissingen naar Antwerpen de twin-screw steamer HARMONIE, kapt. Dinske, om aldaar ammunitie en victualiën aan boord te nemen. Genoemd schip heeft aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde aanzienlijke reparaties en wijzigingen ondergaan, en werd voor rekening van de keizerlijke Duitse marine geheel voor de dienst in de tropische gewesten ingericht.
Binnen enkele dagen zal de HARMONIE gereed zijn, om hare bestemming naar de oostkust van Afrika te volgen en aldaar als oorlogsvaartuig in dienst te treden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 1 maart. Het Nederlandse barkschip HOLLANDIA, kapt. Seinstra, werd bevracht om te Empedrado (opm: plm. 470’ stroomopwaarts) wol te laden naar Het Kanaal voor orders, tegen Sh. 48/- per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens van de reder ontvangen telegram vertrok het fregatschip JOHANNA, kapt. Helle, heden van Macasser naar Amsterdam. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Albs. Vinke, makelaar, presenteert als lasthebbende van zijn principaal, op maandag de 15e april 1889 in het lokaal de Brakke Grond te Amsterdam, des namiddags ten 3 ure, publiek te verkopen het in de houtvaart gunstig bekende, gekoperde en kopervaste Nederlandse barkschip genaamd ANNA MARGARETHA, laatst gevoerd door kapt. J. E. Coerkamp, groot volgens Nederlandse meetbrief 687 tonnen; met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en al hetgeen verder aan boord van gemeld barkschip op de dag der verkoping aanwezig is, alles breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt aan de werf De Zwarte Raaf te Amsterdam, en is dagelijks te bezichtigen.
Nadere informaties bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. De heren Gebr. Van de Wetering hebben onlangs het schoenerbrikschip RESOLUTIE, groot 266 tonnen, gekocht van de heer H. Rietveld te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Herman van der Woude, deurwaarder te Leeuwarden, zal, ten verzoeke van de heer Mr. B. van Loon, advocaat en procureur te Harlingen q.q., op donderdag de 4e april a.s., provisioneel en op donderdag de 11e april daaraanvolgend finaal, telkens des namiddags zes uur, bij G. de Vries, in het Schippershuis te Leeuwarden, publiek en à contant verkopen het in uitstekende staat zijnde overdekte tjalkschip, genaamd HENDRIKA LAMMECHIENA, in Nederland te huis behorende, groot 102 tonnen, laatstelijk bevaren geweest door H. Spinder, met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve is liggende aan het Hoeksterend, nabij de gasfabriek te Leeuwarden. Bezichtiging iedere werkdag van ’s morgens 10 tot ’s namiddags 4 uur, waarvoor men zich te vervoegen heeft bij de brugwachter Havekes, wonende nabij het schip, bij wie een lijst van de complete inventaris voorhanden is.
Nadere inlichtingen worden verschaft ten kantore van voornoemde deurwaarder, Groote Kerkstraat 19 te Leeuwarden. (opm. LC 080489 meldt dat is geboden NLG 1.315.)


Datum: 29 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De firma Hotz & Co. te Rotterdam is gecontracteerd voor een viertal compound pantserplaten, benodigd voor de wijziging van de commandotoren van Zr.Ms. CERBERUS, welke bodem deze zomer in dienst moet worden gesteld. De platen worden vervaardigd in de fabriek van de heren Charles Cammell te Sheffield.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. ARUBA, tot nu toe gebezigd voor kruitschip bij het fort Oostoever te Nieuwediep, werd heden naar de Rijkswerf te Willemsoord gesleept om aldaar enige voorzieningen te ondergaan en daarna voorlopig dienst te doen als exercitieschip der bemanning van het artillerie-instructieschip HET LOO aan de Hors.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 maart. Volgens bij de reders ontvangen telegram is het Nederlandse schip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, van Burntisland te Kopenhagen aan gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 maart. Door kapt. C. Schall, gezagvoerder van het bij Whitby gestrande barkschip EMMA, worden de volgende bijzonderheden medegedeeld.
Nadat wij op 19 dezer met mooi weer en ZZO wind IJmuiden verlieten, zetten wij koers naar de Engelse kust en kregen de volgende ochtend Flamborough Head in gezicht. Tegen 1 uur ´s middags kwam er een sleepboot uit Shields. Wij maakten accoord om voor GBP 15 de EMMA naar Shields te slepen en meenden nog diezelfde avond daar aan te komen. Des avonds tegen 7 uur draaide de wind naar het Noorden en het woei toen zo hard, dat wij besloten het schip in East-Hartlepool binnen te brengen. Het was intussen geheel dik van sneeuw en regen geworden. Door het zware stampen van het schip brak de sleeptros, een nieuwe 11 duims hennepkabel, en wij verloren de sleepboot uit het gezicht. Ons bleef niets anders over dan te trachten vrij van de wal te komen. Tot dat einde zetten wij zoveel zeil bij als het schip dragen kon, doch het gelukte ons niet het schip Noordwaarts te brengen. Toen niets meer hielp en wij de branding al dicht voor ons hadden, liet ik het schip recht voor de wind houden om het zo hoog als mogelijk was, op te laten lopen om tenminste ons leven te kunnen bergen. Het was ongeveer 11½ uur ´s nachts toen het op de klippen stiet en de zee erover heen brak. Op lijfsbehoud bedacht zetten wij zo spoedig mogelijk de boten overboord, daar ieder ogenblik verwacht kon worden dat de brekende zee alles aan dek zou verbrijzelen of wegslaan. Het schip kwam gelukkig wat dwars in zee te liggen en helde naar de landzijde over, zodat wij de boten over boord konden brengen. Wij waren maar twee scheepslengten van de wal en hadden in lij van het schip iets stiller water. Ik was met 6 man in de ene boot, de eerste stuurman met de overige equipage in de andere. Mijn boot sloeg, toen wij een weinig van het schip verwijderd waren, door een zware zee om en zonk. Wij werden allen met de zee op de klippen geworpen, ik tot drie keer, doch ten laatste kwamen wij gelukkig allen aan land. De eerste sturman met de andere boot kwam iets beter aan wal. Wij kwamen, allen min of meer gewond, dicht bij een boerenhuis aan de kust. De mensen namen ons vriendelijk op en gaven ons zoveel mogelijk droge klederen en voedsel. Door Lloyds agent is een accoord gemaakt met bergers voor 1/2 der waarde van al hetgeen aandrijft of opgevist wordt. Ik blijf zelf te Whitby totdat alles zoveel mogelijk geborgen en verkocht zal zijn.


Datum: 30 maart 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Duitse schip EMMA RÖMER, kapt. Permien, de 4e februari van Amsterdam te Macasser aangekomen, aldaar in brand geraakt en zal vermoedelijk geheel verloren zijn. Het schip, dat nog een deel der lading aan boord heeft, is nog brandende. (zie diverse berichten in de JB)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uitbreiding van het dok der gemeente Rotterdam.
Het bij de gemeenteraad ingediende voorstel van burgemeester en wethouders, betreffende uitbreiding van het dok, is van de volgende inhoud :
Op voorstel van de commissie voor de plaatselijke werken enz. heeft reeds in het jaar 1885 het denkbeeld van een vergroting van het in september 1883 in gebruik gestelde gemeentelijke droogdok een onderwerp van overweging bij ons college en van overleg met de Kamer van Koophandel en fabrieken uitgemaakt. Aanleiding daartoe was destijds de wens, om van het kleine dokgedeelte, dat een lengte heeft van 48 meter en dat slechts weinig gebruikt werd, meer vruchten te trekken. De commissie meende dat bij twee grote dokken de cliëntele zou vermeerderen, zonder dat de exploitatiekosten aanmerkelijk groter behoefden te worden.
Zoals uit de destijds gewisselde stukken, die wij overleggen blijkt, heeft toen het voornemen bestaan, om u voor te stellen in het geldelijk belang der gemeente het kleine dok te verlengen met een gedeelte van 60 meter lengte, voorzien van eigen machines en aan het kleine dok te verbinden op een wijze, die het zelfstandige gebruik van elk gedeelte niet onmogelijk maakt, zo dat desnoods elk der drie delen onderling en alle drie tot een dok van 198 meter lengte zouden kunnen worden verenigd. De kosten dier vergroting, waarmede alle geraadpleegden instemden, werden begroot op NLG 385.000.
Toen dit plan evenwel in staat van wijzen was gebracht, waren tengevolge van de lage vrachten, die de rederijen tot bezuiniging ook op het dokken noodzaakten, de ontvangsten aan het dok zo gering, dat het ons niet geraden voorkwam, op dat tijdstip opnieuw een aanzienlijk kapitaal aan deze inrichting ten koste te leggen, en wij besloten daarom het denkbeeld voorlopig te laten rusten.
Sedert het jaar 1885 zijn, zoals u bekend is, de omstandigheden voor de scheepvaart aanmerkelijk gunstiger geworden en een jaar geleden, in dato 2 maart 1888, ontvingen wij van twee voorname belanghebbenden, de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-
Maatschappij en de Rotterdamsche Lloyd, het hiernevens gevoegd adres, waarbij zij op gronden, die ons in allen dele juist zijn gebleken, het grote belang aantonen, dat in onze haven ruimere gelegenheid tot dokken voor grote schepen tot stand worde gebracht. Voor grote schepen toch, wier getal alhier is toegenomen, naarmate Rotterdam daarvoor bereikbaar is geworden en zal blijven toenemen, omdat bij grotere tonnenmaat de kosten betrekkelijk lager zijn, dan voor kleinere schepen, bestaat hier alleen het gemeentelijk dok, slechts voor een groot schip tegelijk plaats aanbiedende, en het moet worden erkent, dat vooral ondernemingen, welke met geen groter materieel dan volstrekt nodig is een geregelde vaart hebben te onderhouden, doch ook andere schepen ernstig nadeel zouden kunnen lijden, wanneer dit dok voor lange tijd door een schip, dat niet ontdokt kan worden, bezet mocht zijn. Tot nog toe is het vrij wel gelukt, de verschillende belangen te verenigen, doch naar gelang het getal grote schepen vermeerdert, mag er minder op gerekend worden dat dit nog lang mogelijk zal zijn. Naar het oordeel van adressanten moeten twee grote schepen tegelijk kunnen worden gedokt, en zou de beste wijze om daartoe te geraken zijn: ,, het dok van 90 m. onveranderd te laten, doch het kleine door aanbouwing zodanig te vergroten, dat het tweede (als dan het grootste) droogdok berekend was de grootste in de eerste jaren alhier te verwachten schepen op te nemen.
Wijders spreken adressanten de mening uit, dat bij een lager tarief het gebruik van het dok groter en het rendement dus voordeliger voor de gemeente zou zijn; zij raden daarom een reductie der dokgelden aan en eindelijk verzoeken zij, dat, in afwachting van een vergroting, op het bestaande dok elektrisch licht wordt aangebracht, ten einde ook het ’s nachts werken mogelijk te maken, terwijl zij erkennen, dat het heffen ener retributie voor het gebruik van dat licht billijk zou zijn.
Dit adres gaf ons aanleiding, het onderwerp op nieuw ter hand te nemen; hangende het onderzoek vestigde ook de Kamer van Koophandel in een schrijven in dato 26 november l.l., op dezelfde zaak onze aandacht, o.a. met een beroep op de talrijke dokken te Antwerpen en te Hamburg; een vergelijking die ons noopt in herinnering te brengen, dat in laatstgemelde plaats en ook te Amsterdam het niet de overheid is, die de dokken heeft gemaakt, maar dat het daar ondernemingen zijn van particulieren.
Hoe dit zij, het onderzoek heeft ook bij ons de overtuiging gevestigd, dat het belang onzer haven meerdere dokruimte vordert, en waar op particulier initiatief in deze vooralsnog geen vooruitzicht bestaat, menen wij, dat de gemeente, nu zij in 1880 het geven van dokgelegenheid op zich heeft genomen, vooreerst ook nog het voor de verdere ontwikkeling onzer scheepvaart onmisbare moet verschaffen.
Ten aanzien van hetgeen daartoe gedaan moet worden, verschillen de adviezen.
De dokmeester sluit zich aan bij het denkbeeld door de Nederlandsche Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij en de Rotterdamsche Lloyd aanbevolen, en adviseert het kleine dok te laten vergroten met 80 m. en dit alzo te maken tot een dok van 128 m.
Dit denkbeeld heeft evenwel bij niemand instemming gevonden, om twee, ook o.i., afdoende redenen door de directeur der gemeentewerken aangevoerd, n.l. vooreerst omdat gedurende de tijd der verbouwing de gelegenheid zou ontbreken een schip te dokken, dat te groot is om in het dok van 90 m. te worden geplaatst, en in de tweede plaats, omdat na de voltooiing, zelfs voor kleine schepen een groot dok zou moeten worden gebezigd en deze dus, afgezien van nodeloze kosten, de gelegenheid voor grotere zouden beperken.
De directeur der gemeentewerken raadt aan een nieuw dok te laten maken van 110 m. lengte, waarvan hij de kosten, met inbegrip van de som vereist voor veranderingen aan de haven, op NLG 700.000 begroot.
De commissie voor de plaatselijke werken verenigt zich daarmede, doch meent dat in de eerste toekomst met minder lengte kan worden volstaan. Zij verdedigd daarom in het belang der gemeente financiën en rekening houdende met de mogelijkheid, dat indien het rendement van het dok voordeliger mocht worden, particuliere ondernemingsgeest in de verdere behoefte zal voorzien, het aanschaffen van een derde dok van 65 m. lengte, dat NLG 390.000 of met NLG 45.000 voor werken aan de haven NLG 435.000 zou moeten kosten.
Verenigd met het kleine dok, zou dit een lengte aanbieden van 65 + 48 = 113 m., voldoende voor de langste schepen die in de eerste tijd te verwachten zijn; bovendien blijft dan het dok van 90 m. mede voor grote schepen beschikbaar; en ingeval koppeling der beide delen niet vereist wordt, is het dok van 65 m., in aanmerking genomen dat met belangrijk verstek gedokt kan worden, voor verreweg de meeste traderboten bruikbaar.
Het voorstel der commissie komt alzo in hoofdzaak overeen met hetgeen de Nederlandsche Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij en de Rotterdamsche Lloyd hebben aanbevolen en ook met het plan van 1885, ontworpen om van het kleinere dok, dat ook nu nog weinig vrucht afwerpt, meer partij te trekken.
De Kamer van Koophandel, op de stukken gehoord, verklaart uit de aard der zaak liever te zien, dat het ruimere voorstel van de directeur tot uitvoering kwam, doch zich ook met het kleinere plan te kunnen verenigen.
Tegen het plan der commissie zijn van twee zijden bezwaren ingebracht; in de eerste plaats van de heren W. Ruijs en Zonen en 24 anderen, allen reders of cargadoors, in de tweede plaats van de dokmeester. Deze laatste heeft nl. de vrees te kennen gegeven, dat het koppelen van twee zo kleine dokken, dat geen daarvan in staat is het grootste gedeelte van het gedokte schip te dragen, ten opzichte van het schoren van het schip moeilijkheden zou kunnen opleveren. Daarop is door de directeur der gemeentewerken verklaard, dat het dokken van een schip in de verenigde dokken van 65 m. en 48 m. zeer goed mogelijk zal zijn, mits het schip dan meer met kimblokken dan met schoren wordt vastgezet, en de dokdelen daarop worden ingericht. In de bezwaren der eerstgenoemde adressanten, menen wij meer een voorkeur voor het ruimere plan te moeten lezen, dan een ernstige weerlegging van het plan der commissie. Daaromtrent veroorloven wij ons te verwijzen naar het 2e rapport dier commissie van de 4e d. m. en een daarbij overlegde memorie van een harer leden, dat bij de stukken is gevoegd.
Het voorstel van de directeur der gemeentewerken heeft ontegenzeggelijk dit voor, dat het voor ruimere tijd in de behoefte zou voorzien en dat het werken met één dok, met één stel machines de voorkeur verdient boven het koppelen van twee dokken: elk met eigen pompen en personeel. Had men dus niet rekening te houden met financiële overwegingen, dan zou wel niemand aarzelen in zijn keus.
Ook niettegenstaande de hogere kosten, heeft het voorstel van de directeur in de commissie voor de financiën en in ons college voorstanders.
De grote meerderheid van ons college evenwel verenigt zich met het denkbeeld der commissie voor de plaatselijke werken enz. Zij ziet niet voorbij, dat daaraan het nadeel kleeft, dat, indien de gemeente andermaal tot uitbreiding der dokruimte mocht worden genoodzaakt, en de dokken van 65 en 48 m. duurzaam gekoppeld mochten worden gebruikt, de exploitatie met dubbele machines duurder zal zijn, dan indien de raad van de directeur thans werd gevolgd, doch daar tegenover staat dat van het kleine dok, dat thans weinig oplevert, meer vruchten zullen worden getrokken, en waar nu van de meest bevoegde zijde erkend is dat met een dok van 65 m. kan worden volstaan, acht zij dat nadeel niet opwegende tegen de uitgaaf van ruim NLG 250.000 die het dok van 110 m. voor het ogenblik meer zou vorderen; zij herinnert te dien aanzien aan de beschouwingen omtrent de financiële toestand der gemeente, die zij de eer had bij de indiening der laatste begroting (Verzameling 1888 volgnº. 17) aan uwe vergadering te maken, en zulks met te meer klem, omdat zij geen termen vindt om het verschaffen van de vereiste dokruimte op de duur als een taak der gemeente te erkennen.
Van de twee in het adres der Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij en Rotterdamsche Lloyd nog ter sprake gebrachte punten, heeft het denkbeeld om tot een verlaging van het tarief voor het gebruik van het dok over te gaan, zolang als althans de geldelijke uitkomsten dezer inrichting niet voordeliger zijn, bij niemand instemming kunnen vinden.
Daarentegen hebben wij de eer u, in overeenstemming met het advies der commissie voor de plaatselijke werken enz. voor te stellen, om een som van NLG 3.500 te willen toestaan voor het aanbrengen van elektrisch licht op het dok, en om voor het gebruik daarvan een retributie te heffen van NLG 25 per nacht.
Het gevoelen der kamer der koophandel, dat dit licht, als strekkende in het belang der veiligheid, kosteloos behoort te worden verstrekt, schijnt ons niet juist, te minder omdat het dok is een privaat rechtelijke bezitting, en wel van geen particulier ondernemer zulk licht kosteloos zou worden verlangd. Onder overlegging van alle te dezer zaken gewisselde stukken hebben wij de eer u voor te stellen:
1. te besluiten tot het aanschaffen van een derde dok met een lengte van 65 m. volgens het voorstel der commissie voor de plaatselijke werken enz., en daarvoor toe te staan een som van NLG 435.000, daaronder begrepen NLG 45.000 voor veranderingen in de Dokhaven;
2. te besluiten tot het aanbrengen van elektrisch licht op het bestaande dok en daarvoor toe te staan een som van NLG 3.500
3.de gelden aub 1 en 2 bedoeld, aan te wijzen op buitengewoon;
4. de retributie voor het gebruik van elektrisch licht op het dok te bepalen op NLG 25 per nacht.
Mocht uwe vergadering zich met het sub. 1 genoemde voorstel verenigen, dan zal het kunnen voorkomen dat een schip dat, wat zijn afmetingen betreft, in het dok van 90 m. had kunnen worden opgenomen, genoodzaakt wordt, doordien dit bezet is, van de beide anderen gekoppeld gebruik te maken.
In de stukken wordt de opmerking gemaakt, dat het in zodanig geval onbillijk zou zijn de 10 pct., welke volgens het bestaande tarief bij koppeling der dokken boven de gewone dokgelden verschuldigd zijn, in rekening te brengen. Dit wordt erkend door de commissie voor de financiën en is ook ons gevoelen. Wij behouden ons voor, daaromtrent eventueel te zijner tijd een voorstel te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 28 maart. Van de werf der firma Gebr. Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip CARL AUGUST, groot circa 600 last, gebouwd voor rekening van de heer Louis Welkerling te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dito Rijnschip, groot pl.m. 500 last, voor rekening van de heer H. Goerres te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop tjalkschip. Herman van der Woude, deurwaarder te Leeuwarden, zal ten verzoeke van de heer Mr. B van Loon, advocaat en procureur te Harlingen qq, op donderdag 4 april en op donderdag d.a.v 11 april finaal, telkens des namiddags om 6 uur, bij G. de Vries in het Schippershuis te Leeuwarden, publiek à contant verkopen het in uitstekende staat zijnde overdekte tjalkschip HENDRIKA LAMMECHIENA, in Nederland thuisbehorende, groot 102 ton, laatst bevaren door H. Spinde, met deszelfs complete inventaris, zoals hetzelve is liggende aan het Hoekstereind, nabij de gasfabriek te Leeuwarden. Informatiën: Grote Kerkstraat 19 Leeuwarden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 30 maart. In de avond van de 28e maart is het Duitse barkschip EMMA RÖMER met een lading van circa 6.000 picols copra totaal uitgebrand ten gevolge van broeiing der lading.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vendutie van een schoener. Op maandag 15 april 1889, des voormiddags ten 9½ uur zullen John Pryce & Co., te Tandjong Priok verkopen een recherche schoener, liggende in de Westergracht voor het petroleum pakhuis te Tandjong Priok. Daarna de inventaris.


Datum: 01 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 maart. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM, van Rotterdam naar Hamburg, zit op het Wolfzand aan de grond.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 maart. Heden is het stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Vries, van hier naar het eiland Amsterdam vertrokken (opm: mogelijk ter reparatie)


Datum: 02 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. raderstoomschip BUYSKES is heden op de Rijkswerf te Hellevoetsluis in dienst gesteld onder gezagvoerder P. Hofman, en bestemd voor de opname der zeegaten. De BUYSKES zal vergezeld worden door het vorige opnemingsvaartuig en een stoomsloep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse fregatschip BATAVIER, van Java, dat te Shields voor noodhaven binnenliep en van daar vertrokken is, heden te Leith aangekomen om te lossen. Na de lossing zal het schip herwaarts worden gesleept om, na onderzocht te zijn, voor Java te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 31 maart. Het stoomschip AMSTERDAM, dat op het Wolfzand aan de grond kwam, is met hoog water vlot en hier aan de stad gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip LOTOS, kapt. Klinkhamer, voor de 1e april van Rotterdam te Banjoewangi aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. De gisteravond binnengekomen mailboot NEDERLAND is door het verkeerd slaan van de machine tegen de ponton gelopen, waardoor enige schade veroorzaakt werd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De volgende bijzonderheden over de aanvaring der Belgische mailboten in het Engels Kanaal worden in Belgische bladen medegedeeld:
Reeds vrijdag avond jl. werd er uit Dover ene grote vertraging in de aankomst van de Oostendse postboot gemeld. Er heerste een dichte nevel op zee. Men kon nauwelijks over de verschansing zien, en de COMTESSE DE FLANDRE voer, zonder te kunnen nagaan welke hinderpalen zij kon ontmoeten. Al de voorzorgen, door het reglement voorgeschreven, waren genomen. De groen, rood en witte seinlichten waren aan bakboord opgehangen, evenals aan stuurboord en aan het voorschip, maar het was onmogelijk ze in de mist te zien.
Men floot onophoudelijk. De zee stond niet hol, en zonder den nevel zou de overtocht onder de beste voorwaarden zijn afgelopen. De kapitein Hausman en stuurman Vermeulen waren op het dek en bewaakten zorgvuldig elke beweging. Eensklaps deed zich een vreselijke schok gevoelen; de COMTESSE DE FLANDRE was in aanvaring gekomen met de postboot PRINCESSE HENRIETTE, komende van Dover, die ten half vier Oostende moest binnenlopen. De COMTESSE DE FLANDRE werd achter de raderkasten midden doorgesneden. Door de schok sprong haar ketel; heel het schip barste uiteen en zonk onmiddellijk. De PRINCESSE HENRIETTE bekwam weinig schade. Slechts enige passagiers der COMTESSE DE FLANDRE konden door de matrozen der PRINCESSE HENRIETTE worden gered. De kapitein Hausman, stuurman Vermeulen, de chef machinist Martin en 12 passagiers en matrozen der verongelukte stoomboot verdronken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Aan de fabriek der firma Boon Molema & de Cock te Hoogezand zijn met goed gevolg te water gelaten de nieuwe schroefstoomboot LIBRA, gebouwd voor rekening van de heer H.P. Plantenga te Joure, en de nieuwe schroefstoomboot STAD IJLST, voor de heer P. de Jong Pzn. te IJlst.


Datum: 03 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 2 april. Volgens rapport van de bergers is het gestrande stoomschip BENBRACK wrak, en zal niet af te brengen zijn, Tal van klinknagels zijn losgewerkt en sommige huidplaten zijn verbogen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, van Java te Falmouth gearriveerd voor orders. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 april. Het stoomschip J. NIENHUYS, heden ochtend uitgaande om proef te stomen, is wegens harde wind teruggekeerd. Het zal morgen, bij goed weder, de proeftocht hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Volgens door ons ontvangen bericht is het schip ORTELIUS, kapt. Glimmenga, vóór 1 april te Bangkok aangekomen om voor Europa te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het schip THERESE, kapt. Brouwer, heden van Dakar te Mobile.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 april. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen arriveerde het barkschip JACOBUS JOHANNES, van Pensacola naar Harlingen, te Fortress. De gezagvoerder (opm: mogelijk O. Jacobsen) is ziek.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 30 maart. Een poos geleden meldden we iets over de bemanning van het Canadese schip TRANSIT, die hier ter plaatse werd aangebracht als schipbreukelingen, nadat ze hun vaartuig verloren hadden in de Gilolo passage. Het schip had een lading hout in van Singapore naar Hongkong. Om half elf ’s avonds zag de man op de uitkijk een witte glans op het water vooruit, dat hij voor maanlicht hield, maar ras bleek te zijn de branding, welke daar ter plaatse op een blinde klip stond. Het was toen echter reeds te laat; het schip liep er op. Vóór stond 18 vadem water, achter peilde men met 20 vadem geen grond. Spoedig bemerkte men dat het vaartuig water maakte. Het rees zo snel, dat de pompen er weinig tegen vermochten; ’s anderen morgen stond er 9 ½ Engelse voet water in het ruim en vijf uren later twaalf voet. Het schip slingerde daarbij zo sterk, dat men vreesde dat het plat op zij zou vallen, weshalve de boten werden klaar gemaakt en geapproviandeerd. Het schip, dat toen 2,02 NB en 180,02 OL (opm: moet waarschijnlijk 02º02’ NB 130º02’ OL zijn) lag, werd daarop verlaten, doch de boten bleven er bij liggen en toen de bootsman en zijn maat er zich nogmaals aan boord waagden, stond het water reeds 3 voet van het bovenste dek. Eindelijk helde het vaartuig over en verdween in de golven, met uitzondering van een gedeelte van het roer. De boten zetten toen koers naar het eiland Ternate, dat men na zes dagen (opm: 80’ zeereis vanaf verbeterde positie) bereikte en van waar de opvarenden door de zorg van de Britse consulaire agent over Soerabaja naar Singapore terug gingen. De TRANSIT was een houten bark van Nova Scotia, 855 ton en 13 jaar oud. Men inbegrip van de gezagvoerder L.D. Morton waren er 14 man aan boord. (opm: zie ook NRC 210489 met andere positie)


Datum: 04 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het stoomschip BUYSKES en het opnemingsvaartuig met stoomsloep zijn uit Hellevoetsluis vertrokken tot aanvang van de hydrografische werkzaamheden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 april. De lading suiker, aangebracht van Passaroean per F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, alhier voor orders binnen, is geconsigneerd aan A. van Hoboken & Co. te Rotterdam, en order bekomen naar Greenock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 2 april. Zaterdag jl. werd van de werf van Gebroeders G. en H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, te water gelaten het stalen tjalkschip, genaamd CORNELIE ELISABETH, groot ca. 50 last, voor rekening van de heer Arnold Terwind van West- Pannerden en werd de kiel gelegd voor een zeilaak, genaamd NIJMEEGS KOOPHANDEL, groot ca. 110 last, voor rekening van de heer T. den Breejen van den Bout van Nijmegen.


Datum: 05 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 4 april. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren aakschip, genaamd: IN VLAANDEREN VLAAMSCH, voor rekening van de heer P. Bal te Rumpst ( België). Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren zeilaak voor rekening van de heer J.H. Adriaansen te Terneuzen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sumatra, 23 februari. Op 6 dezer kwam de torpedo-boot CERBERUS ter rede Oleh-leh aan. Het schijnt een flink bootje te zijn van 30 meter lengte en 3 ½ meter breedte. Het personeel bestaat uit een commandant, met name Gross, een stuurman, een machinist, vier matrozen, een hofmeester en een kok. Van het Nieuwediep tot Marseille heeft bij onstuimig weer hun leven tweemaal aan een zijden draadje gehangen. De afstand van Port Said tot Suez werd in 6 uur afgelegd. Te Aden moest de CERBERUS vier weken blijven wachten op de SOERABAIJA van de Rotterdamsche Lloyd, die haar naar Point de Galle sleepte vanwaar de reis tot Atjeh slechts 4 dagen duurde. Na op Point Bras (opm: Pulau Bras) steenkolen te hebben ingenomen, stoomde zij naar Singapore en was in een uur tijds van Oleh-leh op de hoogte van Tandjong Pedir; met volle kracht stomende, maakt zij 23 mijl per wacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 april. Het Nederlandse stoomschip J. NIENHUYS deed met succes een proeftocht en liep 11 mijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Een thans nog te Bremen liggend barkschip van pl.m. 400 ton, thans genaamd FELIX II, is gekocht door de firma De Vries & Co. alhier en zal onder de naam MACASSAR van hier naar Nederlands-Indië vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 april. Het was vijfentwintig jaar geleden, dat de heer T.A. Koster, scheeps- gezagvoerder in dienst der firma Hubert Jans & Co., voor het kantoor had gevaren, eerst op een kof, toen op de brik HOUTHANDEL, daarna en nu nog op de driemast-schoener LAURA. De patroons wensten aan dit feit voor de betrokkene een aangename herinnering te verbinden en deden dit door hem een gouden remontoir-horloge met dito ketting te vereren, waarbij de heer S. Hoekstra in welgeplaatste woorden de diensten van de jubilaris erkende, die als man uit één stuk weet wat hij wil en moet, bij wie plichtsbesef en rechtschapenheid hoog staan aangeschreven.


Datum: 06 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 april. De Nederlandse bark BAARN, kapt. Brouwer, naar Sunderland bestemd, is gisteren tegen de sluismuren gelopen en keert heden naar Amsterdam terug om de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 april. Het stoomschip MEDAN deed proeftocht in de Noordzee met het beste succes en liep 12 mijl. Het stoomschip J. NIENHUYS liep gisteren insgelijks 12 mijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 april. Gisteren is nabij de vuurtoren het wrak van een schip en vele mijnstutten, van een lading afkomstig, aangedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Verzekering van het schip AUGUSTE. Indertijd is door ons mededeling gedaan van de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam, betreffende de verzekering van het schip AUGUSTE. Op een reis van Java naar Nederland, in 1883, had het schip drie belangrijke averijen geleden; de eerste kort na het vertrek van Makassar, die het noodzaakte Batavia als noodhaven binnen te lopen. Nadat het schip aldaar was gerepareerd voor een bedrag van ruim NLG 31.000, werd de reis voortgezet en leed het schip op de reis naar Amsterdam belangrijke schade door stormweer enz., terwijl het eindelijk in het Noordzeekanaal in aanvaring kwam met het stoomschip PRINS FREDERIK en daardoor weer zwaar gehavend werd. De reparatiekosten van deze beide laatste averijen (onder aftrek van de restanten) werden door deskundigen begroot op ruim NLG 20.000 en NLG 18.000. Bij de aan assuradeuren ingediende schadeberekening was het bedrag van de reparatiekosten te Batavia verminderd, niet met één derde van die kosten, maar met één derde van hetgeen diezelfde reparatie te Amsterdam zou hebben gekost (volgens de rederij slechts ongeveer NLG 13.000). Assuradeuren kwamen tegen deze berekening op. Niet alleen was naar hun oordeel de eerste averij niet als het gevolg van zee-evenementen te beschouwen, maar in een geval hadden zij van het bedrag van de reparatiekosten slechts twee derde te betalen. De Amsterdamse rechtbank gelastte wat de oorzaak van die eerste averij betrof, een onderzoek door deskundigen, maar besliste tevens dat de rederij terecht van het bedrag van de reparatiekosten slechts had afgetrokken een derde van hetgeen de reparatie te Amsterdam zou hebben gekost. Op het appèl van assuradeuren heeft nu echter het gerechtshof te Amsterdam, bij arrest van 29 maart jl. het stelsel van de rechtbank ongegrond verklaard en met handhaving van de benoeming van deskundigen wat de oorzaak van de schade betreft, zich verenigd met de opvatting van assuradeuren, volgens welke het derde, waarvan art. 713 W.v.K. gewaagt, is te berekenen over het bedrag van de reparatiekosten, ter plaatse waar de begroting of de reparatie plaats vindt, al is dit bedrag ook veel hoger dan hetgeen de reparatie zou hebben gekost ter plaatse, waar het schip thuis behoort. Ook omtrent het tweede rechtspunt, dat te beslissen was, is door het Hof (hier in overeenstemming met de rechtbank) het stelsel van assuradeuren aangenomen. Slechts dan – beslisten beide rechtscolleges - kan de aftrek van één derde achterwege blijven, als in een van de door de wet (art. 716 W.v.K.) bepaald genoemde gevallen de reparaties in het geheel geen waardevermindering van het schip ten gevolge hebben gehad. Wellicht zal deze zaak, die bepleit is door Mr. E.N. Rahusen voor de rederij en door Mrs. T.M.C. Asser en C.D. Asser jr. voor assuradeuren, nog aan het oordeel van de Hoge Raad worden onderworpen.


Datum: 07 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Geregelde vaart Amsterdam – Le Havre. Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. W. Ouwehand Sr., vertrekt 15 april e.k. Ligplaats: Handelskade. Adres: de cargadoors Meijer & Co. (opm: waarschijnlijk eerste afvaart in deze dienst)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 6 april. Het stoomschip PLYMOUTH, van Sulina naar Antwerpen, hier gepasseerd, heeft hedennacht de Engelse schoener JANE ANWYL, kapt. Griffiths, van Port Madoc naar Colchester, aangevaren. De schoener is onmiddellijk gezonken. De equipage, bestaande uit drie personen, is gered aan boord van de PLYMOUTH en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 april. Het Nederlandse schip DOLPHIJN, kapt. P. Lestuiver, van Grangemouth met kolen naar Denemarken, is in zinkende toestand op zee (opm: Noordzee) verlaten. Het volk is gered en te Grimsby aangebracht.


Datum: 08 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 6 april. Het Hamburgse stoomschip OLINDA, gisteravond van Buenos Ayres hier aangekomen, is met het Nederlandse stoomschip VESTA in aanraking geweest en bekwam averij aan bakboord-verschansing. De VESTA verloor de boegspriet, doch bekwam verder weinig of geen schade en heeft de reis naar Amsterdam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 6 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip ROBERT, groot ongeveer 400 lasten, gebouwd voor de heer Rob. Schlösser te Duisburg J.Rh. Daarna zal de kiel gelegd worden voor een dito Rijnschip groot 400 lasten, te bouwen voor de heer J.C. Roedig te Coblenz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 6 april. Op de werf van de heer P. Smit jr. werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan NIEDERWALD, groot 550 last, gebouwd voor rekening van de heren Johs. Otten & Zoon, te Rotterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Makassar, 29 maart. Gisteren na-avond en hedennacht leverde onze rede een zeldzaam schoon, maar treurig aangrijpend schouwspel op. Het Duitse barkschip EMMA RÖMER (424 register ton) gez. Permin, in 1875 te Rostock gebouwd, agent de firma W.B. Ledeboer & Co., thans voor de 4e maal de uitreis naar Makassar volbracht hebbende, laatstelijk op 4 februari met stukgoederen van Amsterdam gearriveerd en bezig met het, onder charter van de firma J. Mohrmann & Co., innemen van de thuislading, bestaande uit p.m. 6000 picols gedroogde klappers (kopra), losgeladen, welke op enige honderd picols na, compleet was, werd een prooi der vlammen. Volgens ingewonnen informaties bemerkte het scheepsvolk (de gezagvoerder was aan wal) omstreeks half 8 in de vooravond de voortekenen van brand. Men maakte aan boord onmiddellijk alarm en liet zowel de kapitein, de agenten en de bevrachters waarschuwen. Ook de autoriteiten werden zodra mogelijk van het ongeval verwittigd: hoe laat en op welke wijze, is ons onbekend. Tussen half 9 en 9 uur viel een schot van het gouvernements stoomschip SPERWER hetwelk in de nabijheid van de EMMA RÖMER ten anker lag. Zowel het passende uur (even na het eten) als de omstandigheid, dat de vereniging Unitas een uitvoering gaf, maakten dat zich vrij veel publiek op straat bevond, terwijl bovendien het ongewone van een kanonschot op dat uur, mede verscheidene nieuwsgierigen op de been bracht. Hoewel uiterlijk nog niets merkbaar, aangezien de brand toen nog slechts in de lading benedendeks voortwoedde, - had zich weldra de mare verspreid, dat er “api di kapal klapa” (opm: “brand in het klapper-schip” was ontstaan en spoedden velen zich naar het ijzeren havenhoofd, om van het vuurtoneel getuige te zijn. Zijne Majesteits brandweer, schutterij, politie en kamponghoofden snelden toe, maar waren uit de aard der zaak niet bij machte hulp te bieden en zo stond ieder in gespannen verwachting van de dingen, die komen zouden. Inmiddels hadden, behalve de met het toezicht op de rede belaste autoriteit, de havenmeester, óók de gouverneur, de waarnemend assistent-resident van de politie, de chef van J. Mohrmann & Co., tevens Duits consul, enige heren van het personeel van de genoemde firma, iemand vanwege het kantoor van de agenten en een paar andere belangstellenden, zich aan boord begeven, om te zien óf en wat daar nog te redden viel. ’s Gouverneurs afspraak met de militaire commandant, die zich ook op de “pier” bevond, was dat het driemaal op en neer hijsen van een licht, of een driewerf geroep, het teken zou zijn, dat de hulp uit het ford werd gerekwireerd. Dat signaal bleef niet lang uit, circa 9¼ uur werd het gegeven en in een korte spanne tijds waren een paar handbrandspuiten van het garnizoen aanwezig, die met de militaire bediening en een 20-tal emmerdragers van brandspuit nummer 2 in enige tambangans of sloepen naar de EMMA RÖMER werden afgevaardigd. Maar te laat! Het kan nauwelijks half 10 geweest zijn, toen de vlam als met een toverslag in het achterschip uitsloeg, waarmede het pleit beslecht was en zowel vaartuig als lading onherroepelijk gecondemneerd waren. Op dat ogenblik moet het aan boord een algemeen “sauve qui peut” geweest zijn en zowel de bezoekers als de bemanning een goed heenkomen gezocht hebben. Ooggetuigen verhalen, dat het een tragisch-komisch moment was, toen men op het ene punt de autoriteiten en op het andere de varkens in de grootste verwarring over de verschansing zag gaan. Men liet zich langs de valpeer, langs touwen? en andere steunpunten van het schip glijden, terwijl enkelen, vlugger van beweging van het dek in de sloepen sprongen en naar men zegt, enige matrozen zich van het achterschip te water begaven om op die wijze de voorplecht te bereiken.De kapitein en eerste stuurman hielden het langst stand, maar moesten ten laatste ook hun post verlaten en vermelden wij met genoegen, dat geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren en dat de equipage (behalve de timmerman zijn gereedschappen) haar kleren enzovoort heeft kunnen redden. Het was een prachtig aspect op de rede, die door de vuurgloed geheel verlicht was en toverachtig om te zien hoe de vlammen weerkaatsten tegen de masten en de ra’s van de SPERWER, die intussen stoom opmaakte, om waar nodig assistentie te kunnen verlenen en bij eventueel doorkomen van de wind voor eigen behoud te zorgen. De toeloop van het publiek was afwisselend, nu eens was het hoofd stampvol, dan weer scheen het nagenoeg verlaten, als dacht men: “laat maar branden, er is toch niets aan te doen”. De belangstelling voor de uitvoering in “Unitas” had een deel van de ingezetenen derwaarts getrokken, maar na afloop kwam het kunstminnende publiek in processie een blik slaan op de zeldzame vertoning ter rede! Ongeveer half 12 stond het gehele schip in lichte laaie vlam, ook de twee achterste masten hadden vuur gevat en even voor middernacht vielen beiden bijna gelijktijdig over boord. Men kan zeggen, dat omstreeks die tijd de brand haar toppunt had bereikt. Tussen 2 uur en half 3 viel de voormast, en onder het afdrukken dezer woedt het vernielende element nog voort. Veel van onze lezers, speciaal de heren van de handel zullen zich de vorige gezagvoerder van de EMMA RÖMER , de gastvrije, beschaafde kapt. Albrandt herinneren. Een kwestie met zijn reder deed hem besluiten het commando over het schip neer te leggen en ziet, op de eerste reis dat een ander de RÖMER hierheen brengt, volgt niet de vurige verwachte, maar de onverwacht vurige liquidatie van het schip. Broeiing van de lading wordt als vermoedelijke oorzaak van de brand aangenomen. Ten slotte moet ons de opmerking van het hart, - dat even keurig als de brandweer te land hier in orde is, ook de blusmiddelen te water uitmuntend door ….. ja door wat, wij geloven zo niet door totale afwezigheid dan althans door onbruikbaarheid. Is dat geoorloofd in een haven als Makassar? Is het te rechtvaardigen dat daar waar het civiel bestuur onmachtig is, om in de veiligheid van de koopvaardijvloot te voorzien, - de rede geheel verstoken is van Zijne Majesteits marine, die zeker het onheil had kunnen beperken? Het schijnt wel, in onze koloniën is alles mogelijk en daarom mogen wij, Nederlanders, ons helaas niet gemotiveerd boos maken, wanneer andere naties ons de weinig vleiende bijnaam geven van “les Chinois de l’Europe”. Ook vermenen wij de tolk te zijn van alle belastingschuldigen te Makassar, wanneer wij hiermede betuigen bijzonder tevreden te zijn, dat wij nevens een straatverlichting en besproeiing, die wij buitendien betalen, - door de regering bedeeld zijn met een uitmuntend georganiseerd politiecorps en een prachtig werkende brandweer.


Datum: 09 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 8 april. Heden is te Amsterdam de algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij gehouden onder voorzitterschap van mr. J.P.R. Tak van Poortvliet. Vertegenwoordigd waren 914 aandelen, uitbrengende 87 stemmen. Het verslag, door de Raad van bestuur uitgebracht, bevat in hoofdzaak mededelingen betreffende de inrichting van het beheer, de financiën en de vloot. Tot administrateur werd aangesteld de heer L.P.D. Op ten Noort; tot gedelegeerden, belast met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur enz., de heren I. Boissevain, W. Ruys en P.E. Tegelberg; tot secretaris van de raad van bestuur Mr. D. Josephus Jitta. De lening van NLG 2 miljoen, bedoeld in art. 10 van de statuten is geheel geplaatst tegen de koers van 95%, maar tegen een rente van 4% in plaats van 4½%. Buitendien is door de geldschieter uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om de obligaties in te wisselen. Daardoor is die tweede serie, ad. 2 miljoen gulden, beschikbaar geworden voor eventuele behoeften van de toekomst, waarom de raad machtiging vraagt, die aandelen-serie naar gelang van de behoefte uit te geven. Wat de toekomstige vloot betreft, blijkt dat zijn besteld: 4 stoomschepen bij de koninklijke fabriek De Schelde te Vlissingen; 3 bij de koninklijke fabriek te Amsterdam; 2 bij het etablissement Feijenoord van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij en 1 bij de firma Huygens en Van Gelder te Amsterdam. Alle schepen werden tot heden op Nederlandse werven gebouwd. De balans, aanwijzend aan beide zijden een bedrag van NLG 6.623.778,42 ½ , werd daarna voorgelezen. Een winst- en verliesrekening kon wegens de korte tijd sedert het oprichten van de maatschappij verlopen, nog niet worden opgemaakt. Het verslag werd door de vergadering voor kennisgeving aangenomen, terwijl de balans werd goedgekeurd met algemene stemmen; zo ook het voorstel tot het eventueel uitgeven van de tweede serie aandelen, groot NLG 200.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 8 april. In de hedenmiddag te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders de stoomvaartmaatschappij Koninklijke West-Indische Maildienst, zijn het verslag over 1888 (reeds meegedeeld in ons nummer van de 25e maart) en de rekening en verantwoording goedgekeurd, zodat het dividend overeenkomstig het voorstel van het bestuur, bepaald is op 5%. Tot commissarissen zijn herkozen de heren jhr. P. Hartsen en H.B. Kip. De voorzitter, de heer P.N. Muller deelde, in waarderende bewoordingen, aan de vergadering mee dat bij de tweede directeur van de maatschappij, de heer C.W.R. Scholten Jr., het plan bestaat, persoonlijk de verschillende stations te bezoeken, welke door de boten van de maatschappij worden aangedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip JEAN BAPTISTE, kapt. Bruyn, van Middelburg naar Pensacola, op de 8e dezer bij Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 6 april. Het schip F.H. VON LINDERN is heden van hier naar Falmouth vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip ZEEMEEUW, kapt. W. Koen, van Burntisland naar Kastrup, bij Kopenhagen aan de grond geraakt , doch is met assistentie vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het stoomschip DOLFIJN, bestemd tot bescherming der visserij, heeft heden op het Haringvliet proefgestoomd. Daarna keerde het terug naar de Maatschappij De Maas te Rotterdam ter gehele afwerking. Tot commandant is aangewezen luit.t.zee 1e klasse A.J. Krabbe.
Zr.Ms. fregat EVERTSEN wordt de 24e van deze maand in dienst gesteld onder bevel van de kapt.luit.t.zee L.M.L. de Haan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het stoomschip SOERABAIJA, kapt. Klein, van Batavia naar Rotterdam, is op 6 april te Plymouth binnengelopen om kolen in te nemen en heeft diezelfde dag de reis voortgezet.


Datum: 10 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Proeven met onderzeese torpedoboten. Te Cadix werden in maart jl. proeven genomen met de voor enige tijd in ons blad beschreven onderzeese elektrische torpedoboot van de marine officier Peral. Zoals men zich zal herinneren moest deze boot 2 dagen onder water kunnen blijven zonder verse lucht in te nemen. De elektrische machines raakten echter onklaar, zodat alle krachten moesten worden ingespannen om de boot weder in het met water gevulde droogdok te brengen. Enige dagen daarna werden nieuwe vaarproeven genomen, doch ook toen bleek dat een deel der elektrische toestellen niet goed werkte.
Zelfs wanneer het gelukt om de fouten der machines te verhelpen, bleek reeds uit de genomen proeven dat met de boot van Peral het vraagstuk van de onderzeese scheepvaart niet is opgelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Stoomschip PROVENÇAL. Donderdag 18 april ’89, te 11 uren, aan de zuidzijde van de haven te Maassluis, zullen publiek verkocht worden:
- het wrak van het stoomschip PROVENÇAL, zoals het zich bij de verkoop bevindt op de lage strekdam in de Nieuwe Rotterdamsche Waterweg naar zee.
- enige inventaris van hetzelfde stoomschip.
Informaties bij Mr. L. Reeser, te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 5 maart. Het Britse fregatschip DALLAM TOWER geraakte de 18e februari bij Tandjong Slakko op een rif aan de grond. De equipage verliet des avonds het gestrande vaartuig doch keerde des ochtend naar boord terug. Men bevond, dat er 18 duim water in het schip stond, en dat het 3 duim per uur maakte. De 23e februari werd het schip voor goed verlaten en werd de equipage opgenomen aan boord van het stoomschip KRAWANG, welke hen hier aan land heeft gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 6 april. Voor de verleende assistentie aan het Nederlandse barkschip ZEEMEEUW, kapt. Koen, van Burntisland naar Kastrup, aan de grond geraakt, werd GBP 65 betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 april. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, van hier naar Methil, wegens storm en tegenwind te Leith binnengelopen.


Datum: 11 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Maandag en dinsdag werden, zoals reeds gemeld is, te Hellevoetsluis de proeftochten gehouden met stoomschip DOLFIJN, gebouwd door de Maatschappij De Maas te Rotterdam voor rekening van het departement van marine en bestemd voor het politietoezicht op de visserij op de Noordzee. Het vaartuig is lang 41,70 m., breed 6,60 m. en hol 3,64 m. De diepgang op de proeftocht bedroeg gemiddeld 2,50 m. De machine is van het triple compound systeem, de cilinders hebben een diameter van 11½” ,19” en 30” met 18” slag ; bij volle kracht stomen maakte de machine 182 slagen en ontwikkelde 392 I.P.K., overeenkomende met een vaart van 11 mijl. Gedurende de volle krachtproef die 4 uur duurde, werkte de machine uitmuntend zonder enige variatie. De tweede dag werd besteed aan het nemen van proeven met verminderde vaart, kolenverbruik enz., waarna het vaartuig naar de werf werd teruggebracht om verder te worden afgeverfd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Kapt. Bonjer, gezagvoerder van het stoomschip VEENDAM, van New York alhier aangekomen na een reis van 10 dagen en 2 uur, rapporteert de 2e april op 42º NB 46º WL door een menigte balen katoen te zijn gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 9 april. Heden is van de werf van de Gebroeders Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd: HELENE MATHILDE, groot ongeveer 16.000 centenaar, voor rekening van de heer Friedrich Harding te Duisburg en onmiddellijk daarna de kiel gelegd van een dito schip, groot ongeveer 18000 centenaar, voor rekening van de heer Andreas Metzel te Gernsheim.


Datum: 12 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Charlois, 11 april. Heden werd met goed gevolg van de werf van de heren Rijkée & Co., te Katendrecht, te water gelaten de stalen vissloep LEKKERKERK, gebouwd voor rekening van de rederij POSEIDON, directeur de heer M. Zwanenburg te Pernis. Deze sloep is gebouwd voor de beugvisserij en zal gevoerd worden door stuurman A. Koster.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Volgens van de reder ontvangen telegram heeft het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Samarang naar Liverpool tijdens storm als bijlegger in de baai van Algiers beschutting gezocht, maar heeft de reis intussen voortgezet. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is tijdens een orkaan te Fareham, bij Portsmouth, een Nederlandse schoener gestrand. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schip te koop, groot 18 ton. Te bevragen bij Beint van der Zweep te Wijtgaard.


Datum: 13 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. VALI zal de 1e juni in dienst worden gesteld om gedurende enige tijd te worden toegevoegd aan Zr.Ms. EVERTSEN voor het onderricht van zeemiliciens in het sturen en loden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 april. Volgens telegram van Lloyd´s agent uit Marseille is gedurende een plaats gehad hebbende orkaan onder meer een Nederlandse schoener gestrand.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heden arriveerde te Batavia het stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Vries, van het eiland Amsterdam.


Datum: 14 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. stoomriviervaartuig RHENUS, commandant luit.t.zee 1e klasse J.H. Cremer, heeft aan ´s Rijks werf te Hellevoetsluis de nodige herstellingen ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maartenshoek, 12 april. Bij de scheepsbouwmeester H.H. Bodewes alhier is gisteren te water gelopen het ijzeren tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, groot 140 ton, voor rekening van en zullende bevaren worden door schipper D.M. de Vries van Sneek, alsmede het ijzeren aakje de TWEE GEBROEDERS voor rekening van de heren gebroeders J. en P. Hal, van Leeuwen.
Bovengenoemde werf zal met mei a.s. verplaatst worden van hier naar Lobith en aldaar zal dan de kiel worden gelegd van een stalen tjalkschip voor rekening van schipper C. Warmels van Hoogeveen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 april. De zandbank Onrust, waarop indertijd een reddingskaap gesticht werd, loopt meer en meer naar het Oosten over. Bedoelde reddingskaap, op het midden der zandbank geplaatst, is nu slechts een 100 meters van de Noordzee verwijderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het stoomschip RHENANIA, van Benisaf (Algerije) naar Rotterdam, heden te Porto aangekomen. Het heeft bij Finisterre een stortzee overgekregen, die het kaartenhuis (opm: kaartenkamer) en de boten van de brug overboord sloeg. Ook de kajuit werd vol water gezet. (opm: waarschijnlijk het Nederlandse stoomschip RHENANIA van Wm.H. Müller & Co.)


Datum: 16 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip J. NIENHUYS, van Amsterdam naar Penang, de 15e april te Plymouth binnengesleept met defecte machine. (opm: zie NRC 170489)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schoenerbrikschip VRIENDSCHAP de 15e maart van Paramaribo naar Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het barkschip G.J. RAY, kapt. Smit, van Mobile te Trinidad aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 15 april. Volgens heden ontvangen telegram uit Savannah lag het barkschip HELENA, kapt. Verbeet, aldaar zeilklaar naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. Beekman, van Java met suiker te Falmouth voor order binnen, is geconsigneerd aan de Cultuur-Maatschappij De Vorstenlanden te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip SENIOR, kapt. Van Benten, van Java, de 14e dezer van Falmouth naar Lansdskrona vertrokken. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 aprl. Volgens bij de reder ontvangen telegram arriveerde het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Samarang naar Liverpool, de 14e april te Gibraltar, nam aldaar kolen in en vervolgde de reis.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Makassar, 2 april. Het verbrande schip EMMA RÖMER, alsmede de lading, zijn zaterdag jl. op publieke vendutie respectievelijk voor NLG 315,- en NLG 51,- verkocht. Koper de heer Ph. Weijergang, die zondagmorgen vroeg met de nodige assistentie aan het werk toog, om het schip te verhalen. Met het doorkappen van de ankerketting, waarvan men grote moeilijkheden had voorspeld en beweerd had, dat daarmee minstens een halve dag zou gemoeid zijn, was men in één uur tijd, dus buiten verwachting spoedig gereed en werd het nog steeds brandende schip naar de zandbank klein Ley-Ley gesleept. Nadat men het vuur in het voorschip had geblust, werd de romp van de EMMA RÖMER uit diep water tegen de helling van de bank opgetrokken. Aanvankelijk ging alles goed en had men in afwachting van het hooggetij, zowel aan de voorplecht als aan de achtersteven touwen bevestigd, waarmee men het schip verder trachtte op het droge te brengen. Eensklaps, omstreeks half 4 in de namiddag, bespeurde men dat het schip zinkende was, en verdween het dan ook spoedig onder water, waarna een dichte zwarte rookkolom in wier midden een bloedrode vlam zichtbaar was, proestend en blazend opsteeg. De plotselinge werking van een krater kan bijna geen imposanter schouwspel opleveren, dan deze laatste ademtocht van de EMMA RÖMER, terwijl de massa’s brandende kopra, die walwaarts afdreven, het toverachtige effect verhoogden. Ruim 4 uur was geen spoor van vuur meer te bekennen en van de EMMA RÖMER niets meer te zien dan een punt van de boegspriet. Wij kunnen hierbij de opmerking niet weerhouden, dat het boven beschreven accident hoogst ernstige gevolgen had kunnen hebben en even goed had kunnen gebeuren toen de EMMA RÖMER nog niet was verhaald. Men moge zeggen: “de beste stuurlui staan aan wal” of men heeft hier “l’esprit de l’escalier”, maar onzes inziens is het een onverklaarbare onvoorzichtigheid geweest dat men niet dadelijk althans de dag na het uitbreken van de brand getracht heeft het schip van de binnenrede te brengen. Betrekkelijk is thans alles goed afgelopen, maar ware het schip vroeger gebroken en de vuurmassa door een sterke wind tussen de honderden prauwtjes en naar de kade voortgestuwd, dan zou een groot onheil en onberekenbare schade zijn veroorzaakt.
De bemanning van het verbrande schip is zaterdag jl. per POH ANN naar Java vertrokken, terwijl de gezagvoerder, die zijn papieren nog niet gereed had, op een volgende gelegenheid wacht. Naar men ons mededeelt, was de kapitein voor een half aandeel mede-eigenaar van het schip, dat slechts voor de helft was verzekerd, zodat de man inderdaad een droevig souvenir aan Makassar ’s rede zal behouden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 5 april. Sedert gisteren komen grote hoeveelheden kopra uit de verbrande EMMA RÖMER aanspoelen en heeft men heden reeds 250 à 300 picols bijeen verzameld. Zonder zich met de hoop op enig profijt te willen vleien, mag de koper van schip en lading althans aannemen dat hij thans zijn kosten nog zal dekken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 april. Heden arriveerden alhier het Nederlands-Indische stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, kapt. De Vries, van het eiland Amsterdam, agenten Nederlandsch-Indische Handelsbank, en de Nederlands-Indische barken MARIE, kapt. Vliedorp (opm: ex-LYNX, gebouwd in 1874), van Telok-Betong, en PETER LANDBERG, kapt. Bentzen (opm: ex-NIEUWE WATERWEG II, gebouwd in 1867), van Boender, voor welke beide laatstgenoemde schepen P. Landberg & Zoon als agent optreedt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vrijdag morgen te 5½ uur werd op het eiland Ameland opgemerkt, dat op het Bornrif bij Hollum een schip was gestrand. De bemanning van de reddingboot vertrok er onverwijld heen en wist het schip te bereiken, doch de bemanning was nog niet besloten, het te verlaten, zodat de boot terugging. Later echter, toen het schip door het zware stoten zwaar lek was geworden, seinde het toch om hulp, waarop de reddingboot, die bijna het strand had bereikt, terugkeerde. Het bleek te zijn een visschoener van Antwerpen, genaamd VAN BAELEN, die door mist verzeild was geraakt. De bemanning, bestaande uit 13 koppen, werd te 11½ uur door de reddingboot behouden aan wal gebracht. (opm: gestrand 120489)


Datum: 17 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde de 26e maart het driemast schoenerschip ADMIRAAL DE RUYTER van Pelotas (Brazilië, nabij Porto Alegre) te Bahia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 april. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schoenerschip J.H. HENKES, kapt. Van Heuveln, hedenochtend om 6.30 uur Dover gepasseerd op weg van Rotterdam naar West-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens ontvangen telegram is Zr.Ms. schroefstoomschip VAN GALEN, onder bevel van de kapt.t.zee C. ten Bosch, de 16e dezer van Batavia vertrokken ter aanvaarding van de reis naar Nederland via Kaap de Goede Hoop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 april. Het schip F.H. VON LINDERN arriveerde heden van Java te Greenock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 15 april. Door het stoomschip PALMA werd te Plymouth binnengesleept het Nederlandse stoomschip J. NIENHUYS, kapt. Heemskerk, van Amsterdam naar Penang. De 14e april, op pl.m. 80 Engelse mijlen zuidelijk van Eddystone werd de machine defect, en wijl de wind stijf uit het noord-noord-oosten stond, dreef het stoomschip naar de Franse kust. Men hees noodvlaggen, doch twee stoomschepen passeerden zonder daarop acht te geven. Des achtermiddags kwam het stoomschip PALMA in het gezicht, bestemd van de Tyne naar Carthagena met kolen en gemengde lading, welke de J. NIENHUYS op sleeptouw nam. Er werd accoord gemaakt voor GBP.1.000,-.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 april. Door de directeur der B.O.W. (opm: een gouvernements-departement, Burgerlijke Openbare Werken) is bij de firma Taylor & Lawson alhier besteld ten dienst van de werken in de Brandewijnsbaai een sleepboot tegen de afleveringstijd van zes maanden.


Datum: 18 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

’s-Gravenhage, 16 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram arriveerde de 16e april te Lissabon het Nederlandse schip CATHARINA SUZANNA, kapt. Manneken, van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. artillerie-instructieschip HET LOO wordt met ingang van 8 mei buiten dienst gesteld en tijdelijk vervangen door Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse ARUBA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 215 maart. Het wrak met geborgen lading en inventaris van het gestrande schip DALLAM TOWER, van Newcastle naar Java, hebben te Soerabaja in veiling opgebracht netto NLG 871.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het jaarverslag van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland over 1888, uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders, welke de 30e a.s. gehouden zal worden, ontlenen wij het onderstaande: De gunstige verwachtingen waarmee het jaar aanving, hebben zich ten volle verwezenlijkt. Er was voldoende hoeveelheid lading voor de uitreizen en in het grootste gedeelte van het jaar ook voor de thuisreizen. Het passagiersvervoer ging niet achteruit, steenkolenprijzen en exploitatiekosten bleven matig, zodat er van de reizen van de stoomschepen een batig saldo is verkregen van NLG 1.312.465,75½ ; de assurantie eigen risico leverde een bate van NLG 109.571,67 en de diverse baten en het saldo van verleden jaar bedroegen NLG 22.222,30½ , zodat de creditzijde van de winst- en verliesrekening bedraagt NLG 1.444.250,73. De winst- en verliesrekening werd daarentegen belast met afschrijving op de etablissementen te Amsterdam (Handelskade) NLG 11.170, dº op huizen en erven (Prins Hendrikkade) NLG 10.000 en dº op de stoomschepen NLG 717.398,06; verder met het nadelig saldo van de interestrekening, zijnde rentes over de geldleningen van de Maatschappij na aftrek van de gekweekte rente over de beleggingen en vlottende middelen NLG 80.933,89 en met het verschil tussen pari koers en koers van uitgifte van de in 1888 tot aflossing aangewezen obligaties, gebracht op dienst van de geldleningen NLG 14.775, dus in het geheel met NLG 834.276,96. Er blijft dus een netto winst over van NLG 609.973,77, waarvan een uitdeling van 10% kan worden gedaan aan de deelhebbers, bedragende NLG 448.550. Het aandeel van 40% in de extra winst boven 5% waarover beschikt wordt volgens artikel 24 van de statuten, bedraagt NLG 149.516, de patentbelasting NLG 11.482,88 en het saldo op nieuwe rekening NLG 424,89. In 1888 hebben de stoomschepen voltooid: 26 mailreizen van de veertiendaagse dienst, benevens 2 extra reizen met eigen schepen en 1 met het gecharterde Nederlandse stoomschip JASON. Het totaal van de reizen is gestegen tot 399. De reisduur was als volgt: in 1888 gemiddelde uitreis 36 dagen, 8 uur stoomdagen en 43 dagen, 16 uur reisdagen; tegen respectievelijk 35 dagen, 23 uur en 41 dagen, 18 uur in 1887. In 1888 gemiddelde thuisreis 38 dagen, 14 uur stoomdagen en 41 dagen, 2 uur reisdagen, tegen respectievelijk 38 dagen, 14 uur en 41 dagen, 3 uur in 1887. In 1888 is de kortste uitreis 33 dagen,11 uur stoomdagen en 40 dagen, 17 uur reisdagen geweest, tegen 33 dagen, 6 uur en 38 dagen, 23 uur in 1887 en de kortste thuisreis 34 dagen, 21 uur stoomdagen en 37 dagen, 5 uur reisdagen, tegen respectievelijk 35 dagen, 1 uur en 36 dagen, 16 uur in 1887. De langere duur van de uitreizen was hoofdzakelijk het gevolg van het oponthoud ter rede van Padang, waar veel goederen te lossen waren, ook voor de grote werken aan de Brandewijnsbaai ondernomen, terwijl ongunstig weer en gebrek aan koelies en prauwen die werkzaamheden vertraagden. Sommige van de mailboten hadden daardoor 3 à 5 dagen oponthoud. “Wij mochten die vertraging”, zegt de directie “niet laten voortduren en hebben onmiddellijk maatregelen genomen om daaraan een einde te maken. Daartoe werden, behalve de mailbeurten, nu door ons extra reizen op de lijn ondernomen, inzonderheid om de grote partijen voor Padang over te voeren. Die reizen zijn zelden voordelig, vooral indien wij daarvoor schepen moeten charteren, doch wij mogen niets verzuimen om op de mailreizen de eindbestemming zonder buitengewone vertraging te bereiken. De vloot bleef van ernstige ongevallen verschoont, met uitzondering van een averij aan het stoomschip PRINS FREDERIK, dat op de 30e mei 1888 nabij Gibraltar stootte en daardoor schade bekwam aan roer, schroef en machine. Deze schade werd tijdelijk gerepareerd te Gibraltar. Het schip werd met goed gevolg herwaarts gesleept door de Nederlandse sleepboot HERCULES en daarna werd het onder de leiding van onze ingenieur door de Amsterdamsche Droogdok-maatschappij weer volkomen hersteld in betrekkelijk korte tijd en met matige kosten. De lading werd hier geheel onbeschadigd gelost.” Betreffende het in augustus 1888 gewijzigde contract voor de maildienst, waardoor te Genua in plaats van te Marseille de brieven werden ingenomen of ontscheept, wordt meegedeeld dat de Italiaanse regering de Maatschappij met veel voorkomendheid behandeld en haar een jaarlijks subsidie verleend heeft aanvankelijk voor drie jaren. “Wij hopen”, zegt de directie, “daarin een vergoeding te vinden voor het verlies van de vrachten, die wij te Marseille verkregen en die uit de aard van de zaak te Genua nog niet in die mate voorhanden zijn, hoewel een geregelde lijn als de onze het verkeer over de Italiaanse haven zeer zal bevorderen. De reisduur tussen Genua en Batavia is bij het gewijzigde postcontract vastgesteld op 30 dagen uitreis, 32 dagen thuisreis, dus één dag korter dan voor Marseille was bepaald. De Nederlandse regering is daarmee echter nog niet tevreden en terecht, want de laatste mailcontracten van de buitenlandse regeringen bepalen meerdere snelheid, waardoor de Nederlandse mail thans niet meer zoals vroeger, daarmee gelijke tred houdt. Wij zijn ervan doordrongen dat men bij een dergelijk vervoer niet achteraan moet komen en hebben dus op vererende uitnodiging van de Hoge Regering, in overleg en samenwerking met de Rotterdamsche Lloyd, voorstellen tot verbetering ontworpen, die naar wij hopen in de loop van dit jaar tot een gewenste regeling zullen leiden”. Het proces over de aanvaring PRINS HENDRIK, is door het hof van appèl te Londen in het nadeel van de Maatschappij beslist; de averij-rekening is thans geheel geliquideerd, zonder dat de winst- en verliesrekening daarmee behoefde bezwaard te worden, dank zij de reserve in het vorig jaar gemaakt. Het kapitaal bedraagt thans, door ruiling van 2 obligaties 1872 tegen aandelen, NLG 4.485.500, zijnde NLG 7.000.000, na aftrek van NLG 2.514.500 ongeplaatste aandelen. Van de 5 % lening 1872 primitief bedrag NLG 3.500.000 is nu nog uitstaand NLG 1.348.000 en van de 4 % dito 1881 oorspronkelijk groot NLG 2.000.000 nog NLG 1.700.000; tezamen NLG 3.048.000. Het reservefonds, dat op 1 januari 1888 NLG 98.585,68 bedroeg, is door gekweekte rente met NLG 3.379,13 gestegen en werd na het opmaken van de winst- en verliesrekening gecrediteerd met 10 % van de overwinst of NLG 37.379 zodat het op nieuwe rekening werd overgeboekt met NLG 139.343,81. Na 1 januari is de belegging van het reservefonds tot dit bedrag aangevuld. Het assurantie reservefonds dat op 1 januari 1888 NLG 750.000 bedroeg, had reeds toen het bepaalde maximum bereikt en is dus onveranderd gebleven. De assurantie eigen risico gaf over 1888 de volgende uitkomsten: geboekte premie op eigen risico NLG 164.007,52. Af: betaalde schade NLG 54.435,85, batig saldo NLG 109.571,67 hetwelk als winst werd geboekt. De stoomschepen staan thans te boek voor NLG 5.467.630. Bij de afschrijving van NLG 717.398,07 op de vorige balanswaarde is de directie uitgegaan van het standpunt dat als de omstandigheden het veroorloven, een dergelijke buitengewone afschrijving in het belang van de Maatschappij is, met het oog op de steeds klimmende eisen, die aan de dienst van de Maatschappij worden gesteld. Zo heeft de directie besloten, de passagiersstoomschepen gaandeweg van elektrisch licht te voorzien en de daarvoor geraamde uitgaven reeds in 1888 te boeken. De aandelen van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, waarin de Stoomvaart Maatschappij Nederland voor NLG 500.000 heeft deelgenomen, zijn grotendeels in 1888 en verder in de loop van dit jaar geheel volgefourneerd. De magazijnrekening komt op de balans voor met NLG 416.565,00½ en de steenkolenrekening met NLG 324.549,50. Dat bedrag stond op ultimo december uit de volgende posten: verstrekt op lopende reizen aan 12 schepen NLG 191.039,73; voorraad steenkolen in magazijn te Batavia en zeilende derwaarts NLG 130.749,66 en idem te Amsterdam NLG 2.760,51. Het bedrag van de premies wegens jaarverzekering van de stoomschepen, welke ten laste komen van de lopende en volgende reizen, is NLG 231.449,54½. In het credit van de balans komt de post vracht- en passagegelden met NLG 961.762,92½ voor, op welke rekening de reeds ontvangen sommen wegens op 31 december lopende, nog niet afgeboekte, reizen staan. Het ondersteuningsfonds voor het personeel, hetwelk op 1 januari NLG 50.942,41 bezat, is vermeerderd door gekweekte rente met NLG 1.802,50, door boetes, toegangsbewijzen enz. met NLG 1849,18 en door 5% van de winst boven 5% volgens art. 24 van de statuten, met NLG 18.690. Voor onderstand aan nagelaten betrekkingen van verongelukt scheepsvolk, aan invaliden en werkvolk werd uitgegeven NLG 3.866,53, zodat het fonds thans NLG 69.417,56 bezit. Aan de beurt van aftreding zijn de commissarissen A.K.P.F.R. van Hasselt en mr. J.C. de Vries, die herkiesbaar zijn.


Datum: 19 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. Het Nederlandse schip ACADIË, kapt. Oldenburger, van Maracaibo, laatst van Falmouth, arriveerde de 18e april te Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 april. Aan de Clyde zal een zeilschip, groot 6.000 ton, gebouwd worden, en dat getuigd wordt met vijf masten. Dit zal het grootste zeilschip zijn, dat bestaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam ,18 april. Het Nederlandse schip WILHELM, groot 207 ton, gebouwd in 1840, is voor NLG 4.250 verkocht aan kapt. J. Schildhuis te Farmsum. (opm: het genoemde bouwjaar 1840 is twijfelachtig; later in het jaar 1889 vergaan, zie LC 020789)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is te Lissabon binnengelopen het schip ORION, kapt. Schroder, met steenkolen van Cardiff naar Trinidad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 18 april. Heden heeft in publieke verkoping het wrak van het gestrande stoomschip PROVENÇAL NLG 700 opgebracht, en een gedeelte der inventaris en goederen ongeveer NLG 1.250.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een beste snik te koop, groot 12 ton, bij W. Stienstra, scheepstimmerman, Zevenhuizen bij Franeker.


Datum: 21 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 april. Het stoomschip HOLLANDIA, op 6 april van Cardiff vertrokken, arriveerde de 18e dezer te Genua met gebroken lagedrukzuiger. Het stoomschip had gedurende vijf dagen alleen met hoge druk gestoomd. Het bekomt aldaar een nieuwe zuiger en het oponthoud zal 8 à 10 dagen duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse barkschip HELENA, kapt.J.J. Verbeet, van Savannah naar Java, bij Savannah (Tybos Know?) (opm: Tybee Knoll) aan de grond geraakt, doch zal waarschijnlijk zonder schade vlot komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip VERTROUWEN, kapt. H.H. Nieboer, van Antwerpen naar Frederikstad, bij Lemvig gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP wordt 16 mei a.s. in dienst gesteld en het beval daarover is opgedragen aan de kapt.t.zee K.A. Stokman Bosse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de directie van de Naamloze Vennootschap de Rotterdamsche Lloyd, uit te brengen in de algemene vergadering, welke de 3e mei alhier zal worden gehouden, ontlenen wij het volgende: De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van twintig reizen, door de acht grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht en van de twee stoomboten die op de kleine vaart dienst doen. De reisrekeningen over 1888 laten een voordelig saldo van NLG 838.564,96; de gekweekte rentes bedragen NLG 1.290,65 en saldo van de vorige rekening was NLG 469,37½ , tezamen NLG 840.324,98½ . Daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 235.571,32, voor vernieuwingsfonds NLG 150.000, voor uitkering aan commissarissen volgens art. 22 van de statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 11.264, dus tezamen NLG 398.335,32, zodat er een saldo ter verdeling overblijft van NLG 444.989,66½ . De directie stelt voor daaruit een uitdeling van 11% over het kapitaal te doen. Dat zal NLG 440.000 vorderen, zodat er NLG 1.989,66½ overblijft om op nieuwe rekening over te brengen. De hierboven vermelde reizen werden in vereniging met twee stoomschepen van de stoomvaartmaatschappij Rotterdam volbracht, waardoor de Lloyd in staat was de geregelde veertiendaagse dienst op Java te onderhouden. Gedurende het boekjaar hebben er geen grote rampen plaats gehad. De aanzeiling van de SOERABAJA met het Italiaanse stoomschip REGINA in het gezicht van Marseille heeft slechts een betrekkelijk geringe schade berokkend. Over deze aanzeiling wordt het proces te Marseille gevoerd; de pleidooien hadden 5 en 8 april plaats, nadat sedert acht maanden de tegenpartij steeds uitstelde. Enige gezagvoerders hadden het geluk boten in nood aan te treffen en te helpen, als de GELDERLAND, kapt. W. van der Sprang van Lee, sleepte het Engelse oorlogsschip SERAPIS van ter hoogte Djeddah in Suez, de ZUID-HOLLAND, kapt. S. Otto, het Engelse stoomschip VEGA van ter hoogte Perim in Aden en de BATAVIA, kapt. K.C. de Gruiter, het Engelse stoomschip CLAYMORE uit de Golf van Biscaye te Ferrol binnen. De betaalde hulplonen voor de beide eerstgenoemde schepen waren bevredigend. Het laatst is eerst onlangs door de High Court of Justice in Londen beslist. Het aan de Lloyd toegekende bedrag, dat gering is in verband tot de verleende diensten, wordt in het aanstaande boekjaar verrekend. “In het algemeen”, zegt de directie, “mogen wij wijzen op een zeer gunstig jaar dat achter ons ligt. Het nu ingetreden boekjaar, als het in diezelfde gunstige vervoertoestanden blijft delen, heeft rekenschap te houden met de verhoogde steenkoolprijzen die van 12 tot 30%, alhier en op de verschillende stations, hoger zijn dan in het afgelopen jaar. De veertiendaagse maildienst van Marseille naar Batavia en terug wordt tot nog toe door ons als proef gevaren. Thans zijn onderhandelingen met ons gouvernement aanhangig, om in gemeenschap met de stoomvaartmaatschappij Nederland de wekelijkse maildienst op vaste basis te vestigen. Onze vloot verkeert in een goede toestand. De BROMO, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde geleverd, voldoet aan de gestelde verwachtingen; terwijl in overleg en met goedkeuring van commissarissen, besloten werd nog een nieuw stoomschip van hetzelfde type, de MERAPI, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te bestellen om een van de andere boten te vervangen, die als extra boot blijft dienst doen. De eisen worden steeds hoger gesteld voor spoed en inrichting, waardoor wij genoodzaakt worden – willen wij met de tijd mee gaan – veelvuldiger nieuw materieel aan te schaffen en het oude spoediger te veranderen. Met het oog hierop werd in overleg met heren commissarissen en krachtens art. 24 van de statuten, een vernieuwingsfonds geopend, dat wij doteerden met NLG 150.000. Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 91.603,25. Eveneens in overleg met heren commissarissen is besloten de eigen risico te verhogen tot NLG 100.000 op elke boot.” De heer J.W. Jäger is als commissaris aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 22 maart. Met de SINDORO arriveerde te Soerabaija de bemanning van het schip TRANSIT, groot 1.600 ton, met hout van Singapore naar Hongkong bestemd, dat op een niet op de kaart vermelde klip nabij Helenbank (Ternate) stootte en zonk. De plaats van het ongeval wordt opgegeven als 2º ZB en 103º OL (opm: moet waarschijnlijk 02º02’ NB 130º02’ OL zijn). De opvarenden, bestaande uit de gezagvoerder, kapt. Martin, met vrouw en kind, de stuurman en tien matrozen, wisten zich in de sloepen te redden en hebben zeven dagen moeten zwalken alvorens zij op Ternate landden. Door de blakerende hitte overdag, de regens ’s nachts en onvoldoende voedsel, hebben die arme mensen vrij wat uitgestaan, alvorens zij het land bereikten. (opm: zie ook JB 030489)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 maart. Vrachten. Gedurende de laatste 14 dagen bleef onze markt onveranderd flauw en de onbevrachte vloot nagenoeg stationair. Naar Nederland bestond geen vraag en zal de arak, waarvoor sedert geruime tijd een scheepje gezocht werd, nu per stomer verladen worden. Naar het Kanaal v.o. (opm: voor order) wordt een schip voor rekening van de rederij beladen en werd een hier liggend schip in Europa afgesloten voor stroopsuiker tot Sh.36/3. Vraag voor onmiddellijke belading bestaat bijna niet meer. Naar Amerika werd een groot schip opgenomen voor stroopsuiker tot Sh.35/- en wordt nog altijd een scheepje gezocht voor droge suiker naar Montreal. Naar Australië ging niets om en bestond geen behoefte naar scheepsruimte. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands FRANÇOIS Sh. 36/3 voor stroopsuiker; ALICE Sh.35/- voor stroopsuiker naar Amerika.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op donderdag 25 april 1889, des middags ten 12 ure, in het koffiehuis Koophandel & Zeevaart aan de Groenmarkt te Dordrecht, van het extra snelzeilend Nederlands barkschip HENRIËTTE SUSANNE, groot 590 tonnen, liggende in Kalkhaven te Dordrecht, voor de houtvaart uitstekend ingericht.
Nadere informatiën bij de reders Jacob Vriesendorp & Zonen te Dordrecht.


Datum: 22 april 1889


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Na lange tijd tussen hoop en vrees verkeerd te hebben, moeten wij eindelijk tot de treurige zekerheid komen, dat onze geliefde kinderen Martinus Freriks Rasker, oud 31 jaar en Geziena Albers, oud 27 jaar met hun zoontje Klaas, oud 3 jaar, benevens de verdere bemanning hun graf in de golven hebben gevonden. Op 25 januari j.l met hun galjootschip JACOBUS DAVID van Rochester naar Leith vertrokken, hebben wij tot heden niets vernomen. Hun enig achtergebleven dochtertje, nog pas 4 jaren, betreurt met ons dit smartelijke verlies.
Namens broeders, aangehuwde broeders en zusters: F.M. Rasker, K.P. Albers, R.R. Rasker Speelman, Z.J. Albers Dost.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw, sterk gebouwd roefschuitje, groot plus minus 22 ton. Te bevragen bij K. de Jong, scheepstimmerman, Oldegalileën, Leeuwarden, die zich weder beleefdelijk aanbeveelt tot alle in zijn vak voorkomende werkzaamheden.


Datum: 23 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Bij het manoeuvreren met torpedoboten gedurende de afgelopen week hebben deze in de maritiem directie te Willemsoord als volgt schade belopen:
- ARDJOENO: grote averij aan de boeg.
- CYCLOOP: van Willemsoord door het Noord-Hollandsch Kanaal naar Amsterdam vertrokken, moest worden teruggesleept wegens breken der stoomschuif.
- Van een andere boot brak de zuigpomp.
- Een der torpedisten van boot XV kreeg een hevige slag van de helmstok en moest in het hospitaal worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 april. De Nederlandse tjalk PATRIMONIUM, kapt. De Vries, van Bremerhaven, dreef gisteravond tegen een hier ten anker liggende Noorse bark, waardoor van laatstgenoemde een steng gebroken werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Volgens van de reder ontvangen bericht dacht kapt. Eilts, voerende het schip PAULINE, de 14de april van Dakar naar Pensacola te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Volgens alhier ontvangen telegram lag het schip SAN FRANCISCO, gevoerd door kapt. H. Arkema, de 14e dezer zeilklaar te Dakar, bestemd naar Mobile.
Bark SAN FRANCISCO
Coll: Muzeeaquarium Delfzijl
NB: Collegevlag in de fokkemast

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Naar het Soerabayaasch Handelsblad verneemt, zal de oorlogsstomer ZILVEREN KRUIS van de Koninklijke Nederlandsche Marine voor alle diensten afgekeurd en op publieke vendutie worden verkocht.


Datum: 24 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 23 april. Volgens alhier ontvangen telegram is het schip CONCORDIA, kapt. Jager, in de Noordzee gezonken. De equipage is te Kopenhagen aangekomen. (opm: zie ook PGC 270489)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens van de reder ontvangen bericht was het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, 22 dezer van Samarang te Liverpool aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip THORBECKE VI, kapt. Van der Mey, de 21e februari van Cardiff met kolen naar Java vertrokken, de 21e april met verhitte kolen te Kaapstad binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. fregat EVERTSEN, bestemd voor opleiding van zeemiliciens, onder bevel van kapt.luit.t.zee L.M.L. de Haas, is heden in dienst gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 19 maart. Het voor de zeedienst afgekeurde oorlogstoomschip BANKA is op publieke vendutie te Sourabaya voor NLG 8.000 verkocht.


Datum: 25 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse barkschip ANNETTE JANTIENE (opm: mogelijk ANNETTE JANTINE) arrriveerde de 24e dezer van Apia te Lissabon voor orders; het Nederlandse barkschip BAARN, vertrok de 24e dezer van Shields naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 april. Volgens telegrafisch bericht is het schip NICOLAAS, kapt. Burghout, heden van hier te Aberdeen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 24 april. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip CATHARINA WILHELMINA, kapt. Zeven, heden van Rotterdam te Christiania aangekomen, hebbende vier dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 23 april. Van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip JONGE PAUL, groot ongeveer 6.000 centner, gebouwd voor rekening van de heer H. Paul Disch te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan de Rijn, 24 april. Van de werf van de heer A. Pannevis alhier is met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip, genaamd ANNA, groot plus minus 115 last en gebouwd voor rekening van de heer G. Fongers te Rotterdam. Daarna werden de kielen gelegd voor een ijzeren lichter, groot 40 last voor rekening van mej. de wed. H. Vermeulen te Rotterdam en voor een ijzeren zolderschuit voor rekening van de heren G.J. Krol en Co. te Zwolle.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 april. Het schip HENDRIKA ROLINA, groot 353 registerton, is gekocht door de heer M.C. Rozenbeek te Termunterzijl voor NLG 3.600.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Volgens telegram uit Londen is het barkschip THORBECKE VI, kapt. Van der Mey, op 21 februari van Cardiff met kolen naar Java vertrokken, op 21 april met verhitte lading te Kaapstad binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 23 april. De tjalk PATRIMONIUM, kapt. P. de Vries, van Bremerhaven komende, is gisteravond tegen de hier ten anker leggende Noorse bark LEIF aangevaren, waardoor van laatstgenoemde de bezaansteng gebroken werd.


Datum: 26 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 24 april. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruitenberg de ijzeren zeilaak HOOP OP ZEGEN, groot 85 last, voor rekening van de heer M.J. van der Kaa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Papendrecht aan de Noord, 25 april. Aan de heer A.A. Wn. van Reede Cz., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is in opdracht gegeven de vervaardiging van een 1e klasse stalen schroefstoomboot, genaamd GÖTEBORG, met een laadvermogen van 500 ton, voor rekening van een buitenlandse firma en bestemd voor exporthandel in de noordelijke zeeën. De machine met een vermogen van plus minus 500 I.P.K., systeem triple compound met oppervlak-condensatie, benevens de daarbij passende stalen ketels, met een stoomspanning van 10 atmosferen, zullen eveneens aan de inrichting van genoemde fabrikant vervaardigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 21 april. Van het gestrande Nederlandse schoenerbrikschip VERTROUWEN, kapt. Nieboer, is de bemanning gered. Het schip werd de vorige nacht door een onbekend stoomschip aangevaren, waardoor de boegspriet en een gedeelte van de voorsteven afgebroken werd. Het stoomschip zette daarna zijn reis voort. Een afgebroken stuk van het stoomschip was in de tuigage van de VERTROUWEN blijven hangen. Een accoord tot berging van het schip is gemaakt, doch het stormachtige weder maakt een gunstig gevolg zeer twijfelachtig.
(opm: zie PGC 260489)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dordrecht, 25 april. Het Nederlandse schip HENRIETTE SUZANNE, het laatst gevoerd door kapt. Scholte, werd heden in veiling verkocht aan de heren G.B. Pas & Zonen te Ridderkerk voor NLG 6025.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lemvig, 20 april. Het te Oude Pekela thuisbehorende schoenerbrikschip VERTROUWEN, kapitein H.H. Nieboer, met zemelen van Antwerpen naar Fredrikshaven, werd op 18 april gedurende zware mist aangevaren door een stoomschip, sturende ZW en kreeg daardoor een gat in de boeg, terwijl het ook de boegspriet verloor. De kapitein trachtte toen de Limfjord binnen te lopen, doch het schip geraakte op het strand en zit gevaarlijk. Het stoomschip zette de reis voort. (opm: zie ook NRC 020589)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren zijn te Enkhuizen aangekomen het benodigd materiaal duikertoestellen enz., om de gezonken veerboot FRIESLAND te lichten. Zodra het weder zulks toelaat, zal met de hervatting der werkzaamheden worden aangevangen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een overdekt schuitje te koop, groot 23 ton, met volledige inventaris, terstond te aanvaarden. Te bevragen bij H.G. Keijzer te Harlingen, Zoutsloot.


Datum: 27 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 26 april. Het schip GERHARDUS, kapt. Buijn, is, na alhier de gehele lading hout voor Dordrecht gelost te hebben, hedenochtend naar Middelburg gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. torpedoboot III, liggend te Hellevoetsluis, is voor de dienst afgekeurd en wordt voorlopig op ’s Rijkswerf aldaar in conservatie genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden is in het notarishuis de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Maatschappij De Maas, scheepsbouw- en stoomwerktuigen-fabriek, alhier gehouden. Uit het overlegde verslag bleek dat, na alle afschrijvingen, een saldowinst overbleef van NLG 6.923,70 ½ . Het afgelopen jaar liet op het gebied van scheepsbouw veel te wensen over, daar er slechts voor gemiddeld 220 man werk was. Tegen het einde van het vorig jaar kwam hierin verbetering, zodat belangrijke contracten werden gesloten; in het algemeen kon een verlevendiging van deze industrie met vertrouwen worden tegemoet gezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van het stoomschip BENBRACK. Maandag de 6e mei, des namiddags ten 5 ure, zal in het Hotel De Toelast te Nieuwediep, publiek verkocht worden: het ijzeren schroef-stoomschip BENBRACK, groot 1251/1944 register tons, gebouwd te Glasgow 1862. Machine (220 PK) en ketels zijn 1882 vernieuwd. Genoemd stoomschip is op Texel gestrand en wordt verkocht in de staat waarin hetzelve zich bevindt, met de nog aan boord zijnde inventaris en is voor een ieder te bezichtigen. Nadere informaties verstrekken de heren O.G. Towler, Hotel De Toelast, Nieuwediep, N. Rundell Jr. A 19 Exchange bldgs Liverpool en Duinker & Goedkoop, cargadoors Amsterdam en Nieuwediep, alwaar ook fotografieën van genoemd stoomschip verkrijgbaar zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen 23 Apr. De bemanning van het in de Noordzee gezonken schip CONCORDIA, kapt. A.J. Jager, werd gered en is hier aangebracht door het Duitse barkschip ANTARES, kapt. Rahder, van Wilmington naar de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. Namens Geertje Hartsema, wed. A Zumerius Gramsbergen, te Groningen, wordt voor de derde keer gedagvaard Cornelis Gramsbergen, gewoond hebbend te Groningen, doch thans zonder bekende woonplaats, om te verschijnen op vrijdag 6 september a.s des voormiddags om 10 uur,
- Aangezien gedaagde als matroos op het schip KUNNECHINA, gezagvoerder Abel Westenbrink, in de zomer van 1883 van Delfzijl is vertrokken met bestemming Londen, alwaar het is aangekomen.
- Aangezien gemeld schip in oktober 1883 van Londen is vertrokken met een lading cement voor Groningen en sedert van het schip en de bemanning niets meer is vernomen, terwijl bij geruchte het bekend is geworden dat het schip met man en muis is vergaan.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken.
A. Duiker, deurwaarder. (opm: sterk bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 april. Door de heer C. Kuhlman alhier werd gekocht het Engelse brikschip REGALIA, dat onder diezelfde naam bevaren zal worden door kapt. R. Oosting.


Datum: 28 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde de 20e maart het schip BROEDERTROUW van Pernambuco te Rio Grande.


Datum: 29 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 24 april. Het bergingsstoomschip RÜGEN, dat met een lichter naar het wrak van het in het vorig jaar bij Palmnicken (opm: thans Jantarni, Kaliningrad; positie 54º52’ NB en 19º56’ OL) gezonken Nederlandse stoomschip ASTREA vertrok om van de lading te bergen, brak onderweg de schroefas, zodat het met de lichter door een sleepboot weder herwaarts gesleept werd.


Datum: 30 april 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 29 april. Volgens telegrafisch bericht arriveerde heden te Mellerup, op de Deense Oostkust, het Nederlandse schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Ros.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schip KERSBERGEN, kapt. Klasen, de 29e april van Padang te New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het schip VERITAS, kapt. Hagen, van Passaroeang naar Sydney, bij Banjoewangi aan de grond geraakt, doch zonder hulp en schijnbaar zonder schade vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 29 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip EMMANUEL, kapt. Hemmes, de 26e april van Cardiff te Montevideo aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 maart. Vrachten. De bestaande vraag is voldoende om voor de in zó beperkte mate voorhanden scheepsruimte de vrachten te souteneren. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip NOORD-BRABAND koffie NLG 85, tin NLG 35, huiden NLG 95, tabak NLG 65, krossoks NLG 50 per last, naar Rotterdam en koffie FFr 85, tin FFr 35, huiden FFr 95 per ton, suiker tot geheime vracht, naar Marseille; stoomschip NOORD-HOLLAND koffie NLG 85, tin NLG 35, tabak NLG 65, krossoks NLG 50, huiden NLG 95 per last, naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hedenmiddag zijn de stoomschepen PRINSES WILHELMINA, op reis naar Indië, en URANIA, naar Amsterdam, nabij de Velserbrug tegen elkaar aangevaren, waardoor beide zijn beschadigd. Na een uur kon de PRINSES WILHELMINA de reis voortzetten en de URANIA na een half uur.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 25 april. Hedenmorgen kwam hier ter rede het Nederlandse stoomschip ARIADNE, kapt. Nieland, komende van Amsterdam via Malta, Port Said, Aden en Colombo, met diverse lading bestemd voor de dienst van de Staatsspoorweg te van deze kust en voor de verschillende handelsfirma’s alhier doch zonder passagiers. Dit stoomschip is gecharterd door de Stoomvaart Maatschappij Nederland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Van het te Groningen tehuis behorende galjootschip JACOBUS DAVID, de 25e januari van Rochester naar Leith vertrokken, is tot heden niets vernomen. Men moet hierdoor tot de treurige zekerheid komen, dat de gezagvoerder Martinus Frerik Rasker, oud 31 jaar, en zijne echtgenoot Geziena Albers, oud 27 jaar, met hun 3 jarig zoontje, benevens de verdere bemanning, hun graf in de golven hebben gevonden. Hun enig dochtertje, oud 4 jaar, was te Groningen bij de familie achtergebleven.


Datum: 01 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 april. Uit Havre wordt vermeld betreffende de aanvaring van het stoomschip CHATEAU MORGAUX, dat het aangevaren werd op de hoogte van de bezaansmast en dadelijk veel water maakte. Ten 2 uur des namiddags werden de noodseinen van genoemd stoomschip gezien aan boord van het Nederlandse stoomschip OTHELLO, kapt. Hoek, van Rotterdam naar Havre bestemd, dat dadelijk naar de CHATEAU MORGAUX stoomde en trachtte een sleeptros op het stoomschip vast te krijgen. Later kwam het stoomschip LION de OTHELLO assisteren, doch beiden konden de CHATEAU MORGAUX niet van de plaat slepen, waarop de LION de reis naar Dieppe voortzette. De OTHELLO bleef tot ’s avonds 9 uur bij de CHATEAU MORGAUX, die toen met het voorschip bijna onder water zat, zodat de schroef halverwege boven water stak. Kapt. Hoek bood toen de beide officieren, die in één der boten bij het schip gebleven waren, aan om hen aan boord te nemen, welk aanbod echter afgeslagen werd, en zette toen de reis naar Havre voort met drie sloepen van de CHATEAU MORGAUX op sleeptouw. De CHATEAU MORGAUX was van Havre met ca. 1.000 ton lading via Antwerpen en Havana naar West-Indië vertrokken. Het is later ten noordwesten van Kaap Ailly in diep water gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het fregatschip WILLEMINA CORNELIA, kapt. Speenhoff, heden van Londen in Penarth Dock te Cardiff gearriveerd om kolen te laden met bestemming Tandjong Priok.


Datum: 02 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip DELI, kapt. Van Duyn, de 1e mei van Newcastle naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 28 april. Het gestrande Nederlandse schip VERTROUWEN, kapt. Nieboer, is als wrak te beschouwen. Het gezonde gedeelte der lading, dat geborgen is, is voor Kronen 2,80 per 100 pond verkocht. Enige beschadigde lading, welke nog in het schip is, zal waarschijnlijk ook geborgen en verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een hektjalkschip. Ten overstaan van notaris Van Starkenborgh te Groningen zal op zaterdag 4 mei 1889, des avonds om 7 uur, ten huize van kastelein J. van Deest in de Eelderstraat te Groningen publiek worden verkocht het hektjalkschip, genaamd CORNELIA, groot 97 tonnen, laatst bevaren door G. Bakker, thans liggende te Medemblik. Aanvaarding en betaling dadelijk na de toeslag.


Datum: 03 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 2 mei. Van de lading van het schip THORBECKE VI, kapt. Van der Mey, van Cardiff naar Java, wegens broeiing der lading in Kaapstad binnengelopen, zijn 200 ton in publieke veiling verkocht. Omtrent het restant der lading was nog geen beslissing genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 30 april. Van de werf van de heren Gebr. G.& H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, is zaterdag jl. met goed gevolg te water gelaten het stalen lichterschip genaamd PRIMA, groot 350 tonnen, voor rekening van de
heren J. H. Ewald & Co., te Hamburg, en is de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, genaamd SECUNDA, voor dezelfde rederij.


Datum: 04 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. De Koninklijke Paketvaart Maatschappij heeft de bouw van twee stalen stoomschepen opgedragen aan de scheepsbouw- en werktuigenfabriek De Maas alhier, en van één dergelijk stoomschip aan de firma J. en K. Smit te Kinderdijk, zodat thans de dertien stoomschepen der genoemde maatschappij alle in Nederland worden gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Verbeet, van Savannah naar Java, dat op Tybee Knowl (opm: Tybee Knoll) aan de grond zat, vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram passeerde het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jacobsen, van Pensacola naar Harlingen bestemd, de 2e mei Lizard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 2 mei. Volgens heden ontvangen telegram is het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Van Benten, van Java, laatst van Falmouth, te Landskrona gearriveerd.


Datum: 05 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 30 maart. Het schip CLYDE, kapt. Roberts, van hier naar het Kanaal voor orders uitgeklaard, heeft in Straat Bali, bij Banjoewangi, vastgezeten op de rotsen. Het stoomschip NOORD-BRABAND van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam, dat daar in lading lag, verleende het in gevaar verkerende schip de nodige hulp en slaagde er in het binnen een paar uur weder vlot te krijgen. Had de CLYDE nog een uur langer op het rif gezeten, dan ware het schip vermoedelijk verloren geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 4 mei. Heden werd met goed gevolg op de werf van de heer P. Smit Jr. alhier te water gelaten het schroefstoomschip VEGHEL, gebouwd voor rekening van de directie der Noordbrabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij, en bestemd voor het vervoer van goederen. De compoundmachine alsmede de stoomketel zijn aan dezelfde fabriek vervaardigd.


Datum: 06 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen, a/d IJsel (Stormpolder), 4 mei. Heden werd van de werf De Hoop van de heren C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnschip CATHARINA, groot ongeveer 275 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Hermann Terjung te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Ayres, 5 april. Kapt. M.A. Jansen, gezagvoerder van het driemast schoenerschip, is te Rosario aangekomen en rapporteerde dat zijn schip door het stoten op de bank lek werd en gezonken is. Enige inventaris is geborgen en zal te La Paz verkocht worden om de door de equipage gemaakte kosten te betalen. Een expert onderzoekt of het schip verloren is.
(opm: zie ook PGC 160789)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Anjer, 4 mei. Kapt. Quin van de Amerikaanse bark FURNESS ABBEY bericht, dat op de 10e april j.l. de kapitein van het stoomschip AMIGO bij hem aan boord is geweest met verzoek om te berichten, dat zijn stoomschip gestrand was op de zandbank van de Goenoeng Api bij Mindoro.


Datum: 07 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Volgens bericht uit Koningsbergen d.d. 3 mei was het stoomschip SKANDINAVIA aldaar aangekomen met een volle lading geborgen goederen ex-stoomschip ASTREA, voornamelijk bestaande uit twist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de BARON PALLANDT VAN ROSENDAEL, kapt. Schneider, van Java te Falmouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 6 mei. Naar de BENBRACK, welk stoomschip te Nieuwediep in het openbaar wordt verkocht, kwamen in de laatste dagen veel vreemdelingen, waaronder tal van Engelsen, zien. Algemeen was het oordeel, dat het schip onmogelijk uitgebracht kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 mei. Volgens bij de reders ontvangen bericht is het schip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, van Omaru (New Zealand) naar Londen, heden Kaap Lizard gepasseerd.


Datum: 08 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip J.P.A., kapt. Swart, de 7e mei van Buenos Aires naar Pensacola.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 mei. Het op Texel gestrande Engelse stoomschip BENBRACK heeft heden alhier in veiling opgebracht NLG 5.400. Koper werd de heer J. Richardson te Commercial Road. De inventaris werd voor NLG 222,75 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Volgens ontvangen telegram bekwam het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van der Vegte, zeilend op de hoogte van Falmouth, order om naar Greenock te vertrekken ter ontlossing der lading. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het barkschip THORBECKE, laatst van Bangkok, de 7e mei van Falmouth naar Bordeaux. (opm: welk nummer THORBECKE is niet vermeld)


Datum: 09 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Heden is te Rotterdam aan de fabriek der Maatschappij De Maas in dienst gesteld Zr.Ms. stoomschoener DOLFIJN, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse A.J. Krabbe, bestemd voor het houden van politietoezicht op de visserij in de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 8 mei. De lading suiker, per BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL van Java te Falmouth binnen, is geconsigneerd aan T.A. Krause te Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Het Nederlandse barkschip NOACH V, kapt. Speenhoff, van Java naar Dordrecht, was hedenochtend tussen de Noord-Hinder en Schouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 mei. De lading tarwe, aangebracht van Omaru per WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, alhier voor orders binnen, is geconsigneerd aan Birckett, Sperling & Co. te Londen.


Datum: 10 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 9 mei. Volgens particulier bericht is het schip DRIE GEZUSTERS, kapt. Veldhuis, van hier naar Arendal, en te Egersund wegens lekkage aan de grond gezet, aldaar verkocht. (opm: herdoopt in FRAM).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 8 mei. Het wrak met de nog inhebbende lading spiegelijzer en ballaststeen van het in de Westerschelde alhier verbrande Engelse driemastschip RHINE werd heden alhier in publieke veiling verkocht voor NLG 130 aan de heer Gobes te Middelburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Volgens telegram uit Londen is het schip IDA, kapt. J. Wolkammer, van Burnt Island naar Riga, bij Kopenhagen aan de grond gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Bekwame scheepmakers, bekend in de houten en ijzeren scheepsbouw, kunnen voor enige jaren vast werk bekomen tegen 22 cent per uur, en bovendien veel aangenomen werk. Na gunstig afgelegde proeftijd wordt hen bij aanneming bovendien de kosten voor verplaatsing met huisgezin vergoed.
Adres: Koninklijke Maatschappij De Schelde, te Vlissingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in zeer goede staat verkerend tjalkje met complete inventaris, groot 29 scheepstonnen, laatst bevaren door Hein de Vries. Te bevragen bij Hendrik van Veen, scheepsbouwmeester te Zwartsluis.


Datum: 11 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel. 9 mei. Heden werd met goed gevolg te water gelaten, van de werf van de scheepsbouwmeester A.J. Otto alhier, het klipperschip genaamd ALLEMANNIA, groot ongeveer 300 last, voor rekening van de heer Ph. Weissbarth te Rotterdam.
Tevens werd de kiel gelegd voor een lichter (opm: 1-mast kraakschip JACOB), groot ongeveer 50 last, voor rekening van de heer M. Greve te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 9 mei. Heden werd van de werf de Nijverheid, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten een stalen Rijnschip (opm: VOWINCKEL PIEPER 1), groot ongeveer 600 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Vowinckel en Pieper te Frankfort aan de Main, en daarna de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip (opm: MARIA ANNA), groot ongeveer 500 lasten, te bouwen voor rekening van de heer C.C. Staab te Rotterdam.

NRC 110589
Philadelphia, 8 mei. Het nieuwgebouwde stoomschip CITY OF PARIS van de Inman Line arriveerde in de korte tijd van vijf dagen, 23 uren en 7 minuten van Queenstown te Sandy Hook (New York). Dit is 2 uren en 48 minuten korter dan de snelste reis welke tot heden werd volbracht. De dagelijks gelegde afstand was resp. 445, 492, 504, 511 en 398 mijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 mei. Volgens telegram uit Twielenfleth is de van Hamburg naar Hadersleben met mais bestemde Nederlandse tjalk BROEDERTROUW, kapt. Smit, lek en vol water te Asselersand gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Het schip VOORUIT vertrok van Sulina naar Neufahrwasser.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 10 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht passeerde de sleepboot WODAN, met drie modderbakken en de zuiger GEOPOTES op sleeptouw van Maassluis naar Bordeaux bestemd, gisteren om 2 uur Dungeness. Aan boord alles wel.


Datum: 12 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De stoomsloepen van 12 meter, gebouwd bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord, zijn bestemd voor de directie der Marine te Amsterdam en Hellevoetsluis, en reeds afgeleverd. Zij worden gewapend met een kanon van 3,7 cm.
Zr.Ms. instructieschip HET LOO is afgekeurd voor verdere oefeningen met geschut.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. stoomtransportschoener ZEEMEEUW, behorende tot het Loodswezen, zal aan ’s Rijks werf te Hellevoetsluis in conservatie worden opgenomen. Voor deze bodem zullen door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord nieuwe ketels worden vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 mei. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip MARY, kapt. Hazewinkel, van Bangkok te Falmouth gearriveerd. Het schip JOHANNA arriveerde de 10e mei van Rio Grande te Falmouth en de GRAAFSTROOM die zelfde dag te Dover, van Java naar Middelburg, terwijl het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van de Vegte, de 11e mei van Java te Greenock aankwam. Het Nederlandse ijzeren barkschip CALIFORNIA, kapt. Köpcke, arriveerde de 10e mei van Samarang te Melbourne.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het schip IDA, kapt. Wolkammer, van Burntisland naar Riga, dat bij Saltholm aan de grond zat, zonder assistentie vlot gekomen.


Datum: 13 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 april. Vrachten. Ofschoon het seizoen zo goed als ten einde is, bestaat er toch enige vraag naar scheepsruimte, omdat er zich zo weinig beschikbare schepen op de kust bevinden. De laatste bevrachting is Nederlands stoomschip GELDERLAND: koffie NLG 80, tin NLG 35, indigo NLG 120, huiden NLG 90, tabak NLG 60 per last naar Rotterdam, damar Ffrs 65, koffie Ffrs.80 per ton naar Marseille.


Datum: 14 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 11 mei. Van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen alhier werden heden met goed gevolg te water gelaten de sleep-schroefstoomboot RHENUM FLUMEN, gebouwd voor rekening van de heer W. Dormolen te Gorinchem. De machine en ketel worden vervaardigd door de machine fabrikanten Burgerhout & Zonen te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd van het Rijnzeilschip WILLEM JACOB, groot ongeveer 80 lasten, voor rekening van de heer J. W. van der Elst te Zaltbommel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 11 mei. Heden is van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan NORDSTERN, voor rekening van de heer G. Müller, te Baarl, bij Homberg. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, voor rekening der heren Gebr. Grotstollen, te Beeck bij Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 11 mei. Met goed gevolg werd heden aan de werf van de scheepsbouwmeester A.J. Otto alhier, te water gelaten het ijzeren Rijnschip, genaamd ANNA EN CARL, groot plm. 500 last, voor rekening van de heer K.J. Schmitz, te Mannheim.
De kiel werd gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: WILHELM TELL), groot plm. 450 last, voor rekening van de heer G.A. Bechert, te Eberbach.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 mei. Het schip CATHARINA SUZANNA arriveerde de 1e mei van Lissabon te St. Ubes. Het brikschip HENDERIKA ROLINA vertrik de 3e mei van Darien (opm: mogelijk in de USA) naar Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 12 mei. Het stoomschip J. NIENHUYS vertrok heden van hier naar Penang na volbrachte reparatie aan de machine.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De deurwaarder Johan Coenraad Lach te Rotterdam zal aldaar op donderdag 16 mei 1889, des namiddags ten 2 uur, in een der zalen van het Café Fritschy aan de Maaskade, om contant geld verkopen het voor 3 jaren nieuw gebouwde en in de Zuiderzee gezonken liggende stoomschip FRIESLAND, zoals het daar is liggende, benevens de inventaris, voor zoveel daarvan geborgen, waaronder twee reddingboten, een sloepje, schoorsteen enz., liggende geborgen en te bezichtigen op de werf van den heer Lastdrager te Enkhuizen, vanaf heden. Nadere inlichtingen te bekomen bij bovengenoemde deurwaarder.


Datum: 15 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 14 mei. Heden werd van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruitenberg alhier met goed gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak MIJN VOLDOENING, groot 75 ton, voor rekening van de heer L. de Cock te Steendorp, in België, en werden tevens de kielen gelegd voor een ijzeren zeilaak, groot 105 ton, voor rekening van de heer B. D. Hertog te Steendorp, en voor een ijzeren zeilaak, groot 260 ton, voor rekening van de heer Ch. Vergouwen te Temsche, in België.


Datum: 16 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 15 mei. In de hedenmiddag te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders in de Amstel-Rijn-Main-Stoombootmaatschappij is verslag over 1888 uitgebracht, waaruit blijkt dat de exploitatie is aangevangen 1 juli 1888 met het overnemen der zes stoomschepen van de Amsterdamsche Rijnstoombootmij, welk materieel is vermeerderd met twee nieuwe stoomschepen van groter laad- en voortstuwingsvermogen, gebouwd bij de firma Van Reede te Papendrecht. Gedurende het halve jaar der exploitatie zijn 43 reizen heen en terug gedaan naar Mainz, Mannheim en Frankfort; vervoerd zijn 4693 last Rijnopwaarts en 4649 last -afwaarts. Van het voordelig saldo der exploitatierekening is besloten de helft op de oprichtingskosten en 5 pct. op materieel en inventaris af te schrijven, en NLG 10 per aandeel uit te keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pillau, 12 mei. Het bergen van goederen uit het stoomschip ASTREA (opm: NL vaartuig van de KNSM; bj 1867) is thans geëindigd. Het schip is totaal wrak; het voorste gedeelte ligt met de kiel naar boven, terwijl het achterschip van af het ketelschot zo diep in het zand is gewoeld dat niets meer van enige waarde is te bergen. Door duikers van de bergingsstoomschepen RÜGEN en SKANDINAVIËN is uit het achterschip het restant der lading geborgen, bestaande uit champagne, cognac, olie en manufacturen, welke goederen door de SKANDINAVIËN reeds vrijdag jl. hier zijn aangebracht en naar Koningsbergen zullen worden vervoerd om aldaar te worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip HILLECHINA de 13e mei van Bordeaux naar Stettin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Swinemünde, 11 mei. Het door de heer Kunstmann naar Nederland verkochte bergingsschip NEPTUN is heden onder Nederlandse vlag naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 15 mei. Wegens de hevige mist en regen ligt het schip NOACH V, kapt. Speenhoff, met bestemming naar Dordrecht, in dit zeegat verankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram is de lading van het Nederlandse schip BARON VAN PALLAND VAN ROSENDAEL, te Falmouth voor orders binnen, bestemd voor Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Het Nederlandse stoomschip HISPANIA, van Rotterdam naar Hudiksvall, is volgens particulier bericht dwars van Iggesund (Zweden) in het ijs vastgeraakt en heeft de roerpen gebroken. Een stoomboot verleent assistentie. Volgens later bericht is het schip te Iggesund binnengebracht. Hulploon 1.800 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Hedenmorgen is te Willemsoord in dienst gesteld Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP, onder commando van de kapt.t.zee K.A. Stakman Rosse.
Het schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER commandant kapt.luit.t.zee Loots, zal vanuit de Indische archipel een reis doen naar de Duitse en Britse nederzettingen op Nieuw Guinea.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Stoomboot FRIESLAND. De aangekondigde veiling gaat niet door.


Datum: 17 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 mei. Het schip NOACH V, kapt. Speenhoff, is uit dit zeegat langs Goedereede naar Dordrecht gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 mei. Volgens uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip VREDE, kapt. E.J. Visser, van Nieuwediep in ballast naar Hudiksvall, bij Hoburg gestrand, maar vlot gesleept en te Slite (Gotland) binnengebracht. Sleeploon 6.000 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 15 mei. Aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk werd heden met gunstig gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak, genaamd KATHOLINA ELIZABETH, voor rekening van de heer P. A. Dolk te Terneuzen. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren tjalkschip, voor rekening van de heer D. Dolk te Zevenbergen.


Datum: 18 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht a/d. Noord, 16 mei. Van de werf van de heer A. A. Wn. van Reede Cz., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot ANNA, gebouwd voor rekening van de heer J. C. Rübsaam, te Bergen op Zoom en bestemd voor het vervoer van goederen tussen Amsterdam, Zaandam, Bergen op Zoom en tussengelegen plaatsen.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor de 1e klasse stalen buitenboot van 500 ton, GÖTEBORG genaamd, onlangs door een buitenlandse firma, met machine en ketels, aan genoemde fabrikant opgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het gebeurde met de gezonken stoomboot FRIESLAND wordt ons door de directie der Bergingmaatschappij te Maassluis het onderstaande medegedeeld:
De lichting der boot werd na openbare inschrijving aan de Bergingmaatschappij toegewezen, als laagste inschrijvers, voor de som van NLG 24.000.
Onmiddellijk daarop werd het bergingsmateriaal der maatschappij, bestaande uit een werkvaartuig met 4 stoompompen, duikermachines, elektr. dynamo, stoomperspomp en twee blazerschuiten tot vertrek gereed gemaakt en, met de nodige manschappen voorzien, de daaropvolgende dag naar Enkhuizen gesleept. Een terstond daarop gevolgd nauwkeurig onderzoek door de duikers gaf aan, dat het door aanvaring ontstane gat in de FRIESLAND van die omvang en aard was, dat er geen mogelijkheid bestond om het dicht te maken. Het aanvankelijk lichtingsplan werd hierdoor zeer bemoeilijkt.
In overleg met de ingenieur Wn. Walker uit Rotterdam, werd als nu besloten om het voorschip, waar de aanvaring had plaats gevonden, en dat door een waterdicht schot van de daaraan grenzende machinekamer was gescheiden, te laten zoals het was, daarentegen het machineruim en het daarop volgende, eveneens daarvan door een waterdicht schot gescheiden achterschip, na volledige dicht making der luiken, patrijspoorten en andere openingen, ledig te pompen, waarna het schip ongetwijfeld zou moeten rijzen.
Het dichtmaken dier verschillende openingen ging intussen met zeer veel bezwaren gepaard. Bovendien was men genoodzaakt, over de koelkast, om het indrukken te voorkomen, een grote stevige houten kuip te plaatsen. De 5e januari was men er eindelijk in geslaagd, alle openingen dicht gemaakt en voorzegde kuip geplaatst en met een 60-tal bouten aan het dek der FRIESLAND bevestigd te hebben.
Gedurende al die tijd, van 12 december tot 5 januari, waren er slechts 7 dagen, dat er met enig succes kon gewerkt worden, namelijk 13, 14, 25, 26, 27 december en 1 en 3 januari.
De overige dagen was men genoodzaakt door storm, moeilijke zee of mist, aan de wal te blijven.
Toen de 6e januari alles tot pompen gereed was, nog slechts een paar pompbuizen moesten worden aangekoppeld, kwam er eensklaps een storm opzetten, die noodzaakte in allerijl van het wrak te vluchten, ten einde het gevaar te voorkomen van daar met het werkvaartuig boven op te drijven. De gehele daarop volgende nacht en de dag van 7 januari bleef het stormen, en toen het ’s ochtends van 8 januari wat stiller werd, besloot men de pogingen tot pompen te hervatten, doch een vooraf door de duikers ingesteld onderzoek naar de toestand van het wrak, bracht aan het licht dat de kuip van het wrak was losgewerkt en de bouten, waarmede zij bevestigd was, waren gebroken. Nog diezelfde dag werd nu de kuip van het wrak afgehaald en naar Enkhuizen vervoerd ter reparatie.
De 10e januari moesten de verdere werkzaamheden op de Zuiderzee wegens ijsgang worden gestaakt, en eerst de 25e maart kon een behoorlijk onderzoek naar het wrak door duikers plaats vinden. Het bleek toen, dat de kajuitskappen, verschansing, de vroeger aangebrachte luiken, enz. waren weggeslagen en het wrak een paar voet was weggezakt.
Een en ander was echter voor de maatschappij geen reden om de lichting op te geven, integendeel werd besloten, met nieuwe moed de werkzaamheden te hervatten. Tot 25 april had men afwisselend stormweer of moeilijke zee, waardoor het ondoenlijk was iets uit te voeren. Eindelijk, de 8e mei, was alles weer gereed en ging men welgemoed naar zee, met de zekere gedachte dat nog diezelfde dag de FRIESLAND boven water zou komen. Ten 1 uur stonden de stoompompen op het dek van het werkvaartuig, de pompbuizen waren aangekoppeld, de nodige ankers waren uitgebracht, orders werden gegeven tot pompen, met 1 pomp van 14000 liter en 2 pompen van 5000 liter per minuut, alzo een waterverplaatsing van 24000 liter per minuut. Drie uur achtereen werd met volle kracht gepompt, doch zonder succes. Nogmaals werd alles door de duikers onderzocht; alles werd in orde bevonden. Nadat opnieuw 2 uur achtereen tevergeefs gepompt werd, besloot men de verdere pogingen tot lichting te staken, nadat men tot de overtuiging was gekomen, dat het vlak der FRIESLAND onder de ketel was uitgevallen of gebroken, terwijl de lichting op de gewone wijze met lichters en dennen niet uitvoerbaar was wegens de voortdurende deining ter plaatse, zelfs bij het prachtigste weder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 april. Vrachten. Sedert het bericht van 6 dezer bleef de stemming der markt onveranderd flauw en bestond er weinig vraag, terwijl ook de onbevrachte vloot stationair bleef. Naar Nederland is enig licht goed in de markt, doch blijft zwaar te ontbreken. Naar Kanaal voor orders werd een groot schip bevracht voor copra, deels los, deels in zakken; de andere hieronder vermelde afdoeningen werden in Europa afgesloten. Naar Amerika werden twee schepen bevracht voor suiker in kranjangs naar Montreal, en is hiermede in de behoefte voorzien. Voor Australië zijn geen transacties te vermelden en werd ook geen scheepsruimte gezocht. Een elders bevrachte boot arriveerde en begon te laden.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse stoomschepen BURGEMEESTER DEN TEX en KONINGIN EMMA NLG 85 voor koffie, NLG 65 tabak, NLG 35 tin, NLG 120 indigo, NLG 95 huiden, naar Amsterdam, en Ffrs. 80 peper, Ffrs. 65 gom damar, naar Genua; Nederlands stoomschip BORNEO gemengde lading tot geheime vrachten naar Nederland via Genua; Nederlands zeilschip LOTOS stroopsuiker à |GBP 0.37/6 idem, naar Kanaal voor orders.


Datum: 19 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. stoomtransportschoener FRANS NAEREBOUT wordt te Rotterdam gestationeerd ter vervanging van de stoomtransportschoener ZEEMEEUW, die te Hellevoet aan ’s Rijks werf wordt opgelegd en van een nieuwe ketel zal worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het fregatschip ALICE, kapt. Krijgsman, de 17e mei van Batavia vertrokken, direct naar New York.


Datum: 20 mei 1889


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leeuwarden, 18 november. Heden namiddag te 4½ uur is te water gelaten het stoomschip GRONINGEN, voor den stoombootveerdienst Enkhuizen – Stavoren, van de werf van de Koninklijke fabriek voor Stoom en Andere Werktuigen te Amsterdam.
De stoomboot PANHUIJS, herdoopt als ZUIDERZEE, is wat machine, schip en kajuiten betreft als nieuw gerestaureerd en zal eerstdaags de dienst in den veerdienst Enkhuizen – Stavoren voor de stoomboot PRINS VAN ORANJE hervatten.


Datum: 21 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram arriveerde het schip PAULINE, kapt. Eilts, van Dakar te Pensacola.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De 18e mei werden in dienst gesteld:
Te Hellevoetsluis Zr.Ms. ramschip BUFFEL, commandant kapt.t.zee N. McLeod, en Zr.Ms. rammonitor MATADOR, commandant kapt.t.zee A. van Hengel.
Te Willemsoord Zr.Ms. ramschip STIER, connandant kapt.luit.t.zee F.J. Stockhuizen.
Te Amsterdam Zr.Ms. monitor 2e klass CERBERUS, commandant kapt.luit.t.zee H.J. de Wal.
Het bevel over deze divisie en de stoomkanonneerboten VALI, HEFRY, BULGA en GEEP wordt gevoerd door kapt. McLeod.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Koningsbergen, 17 mei. De eerste veiling van geborgen goederen uit het Nederlandse stoomschip ASTREA heeft circa 22.000 mark opgebracht. Een tweede schip met geborgen lading, die ook publiek verkocht zal worden, is reeds alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 mei. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, kapt. Duinker, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, vertrok 13 april van Batavia en arriveerde 19 mei te Amsterdam. Met inbegrip van oponthoud aan de verschillende tussenstations volbracht het de reis in de buitengewoon snelle tijd van 36 etmaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 20 mei. Volgens telegrafisch bericht vertrok hedenochtend van Pasajes naar Rotterdam de sleepboot WODAN, op sleeptouw hebbende een baggermolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 18 mei. Door de Loodsschoener No. 12, schipper Engels, is hier aangebracht de uit 7 personen bestaande equipage van de Ostendse viskotter No. 16, schipper Sander, die na aanvaring met een Grieks schip gezonken is in positie licht Schouwenbank in peiling Z ten W. op 5 Engelse mijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 mei. Het Nederlandse stoomschip TALISMAN, van Middlesbro naar Antwerpen, is bij Flambro’ in aanvaring geweest met het stoomschip CONCHA, waardoor beide schade hebben bekomen.


Datum: 22 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 21 mei. Volgens particulier bericht lag het schip (opm: bark) CLARA, kapt. Waterborg, de 18e dezer te Gothenburg zeilklaar met bestemming Buenos Aires.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Het stoomschip STOOMVAART, van Hamburg herwaarts, is des nachts op de hoogte van Terschelling bij mistig weder in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip PALLION, van de Zwarte Zee naar Hamburg, dat belangrijke schade leed aan het achterschip en genoodzaakt was enige lading overboord te werpen om het achterschip te lichten. De STOOMVAART leed belangrijke schade aan de boeg, doch maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 1 mei. De 200 ton kolen uit de THORBECKE VI, die de 26e april aan de Kaap verkocht werden, brachten, met inbegrip der belasting, 60 shilling per ton op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip der 1e klasse TROMP, de vorige week in dienst gesteld onder commando van de kapt.t.zee K.A. Stokman Bosse en thans nog liggende aan de marinewerf te Willemsoord, zal eerstdaags een oefenreis maken naar de Oostzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Voor het Admiraliteitshof te Londen werd de 17e mei de zaak behandeld betreffende de aanvaring op de Tyne tussen het Engelse stoomschip NEW PELTON en het Nederlandse schip BATAVIER op de 20e maart laatstleden, waarbij eerstgenoemde een eis tot schadevergoeding tegen de BATAVIER heeft ingesteld. Bij de tweede zitting op 18 mei werd de BATAVIER schuldig verklaard aan de aanvaring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram uit Londen passeerde het stoomschip ERASMUS op 21 mei Tarifa (opm: nabij Gibraltar), op reis van Eupatoria (opm: op de Krim) naar Riga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 16 mei. Uit het Nederlandse schip NACHTEGAAL, van Java, zijn tot heden 3873 kranjangs suiker gezond en 380 beschadigd gelost.


Datum: 23 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. De lading kolen van het schip THORBECKE VI is aan de Kaap de Goede Hoop geheel afgekeurd, en die bestemd was voor Soerabaja en Kema (opm: zuidkust Minahassa) zal vervangen worden door die van het schip F.H. VON LINDERN, thans in Greenock liggende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 22 mei. Volgens particulier bericht arriveerde heden te Hernösand het schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, van Kastrup.


Datum: 24 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip JOHANNA GEERTRUIDA de 10e mei van Darien (USA) naar Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 23 mei. De lading, aangebracht van Bangkok per Nederlands schip MARY, kapt. Hazewinkel, thans te Falmouth, is verkocht naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 mei. Volgens uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip NOACH IV, van Batavia naar Dordrecht, vóór 15 mei bij Asunción, en arriveerde het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, van Probolinggo naar Middelburg, vóór 12 mei bij St. Helena.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 mei. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip ORION, kapt. Schrader, van Cardiff naar Mobile (Alabama), lek te Lissabon binnengelopen, heden van daar vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Altona, 22 mei. Het stoomschip PALLION, van Taganrog, arriveerde alhier met belangrijke schade, veroorzaakt door aanvaring bij mistig weder met het naar Rotterdam bestemde schip STOOMVAART. Het werd achter aan stuurboord tot op de waterlijn doorsneden. Door het over boord werpen en overwerken der lading en het vol water laten lopen van de voorste ballastketel, gelukte het dank zij het fraaie weder de opening in het stoomschip boven water te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 mei. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, heden van Delfzijl te Sundvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden is in het raadhuis te Vlissingen de gewone jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, scheepsbouw en werktuigenfabriek.
Aanwezig of vertegenwoordigd waren 332 aandelen, uitbrengende 69 stemmen, terwijl de vergadering door de heer Arie Smit, als president- commissaris werd geleid. Mededeling werd gedaan dat de commissie ingevolge art. 34 der statuten, met het nazien der balans en winst- en verliesrekening belast, deze had goedgekeurd,zodat de winst- en verliesrekening over 1888 na een afschrijving van NLG 16.429,30 op de goederenrekening, sluit met een winstsaldo groot NLG 1.837,54, welk bedrag tot afschrijving der in vorige jaren geleden verliezen wordt aangewend.
Hierna bracht de directeur zijn verslag over het jaar 1888 uit, waaraan het volgende wordt ontleend: Het afgelopen jaar werd vooral op het laatst door weinige bedrijvigheid gekenmerkt. Eerst bijna aan het einde van dit jaar werden belangrijke orders gecontracteerd, waardoor de vooruitzichten op betere tijden aanzienlijk zijn gestegen.
Hoewel het aantal werklieden in het midden des jaars was ingekrompen, was dit op 31 december weder tot ruim 600 opgekomen.
De voornaamste werken in het jaar 1888 afgeleverd, waren het stoomschip BROMO voor de Rotterdamsche Lloyd, de raderstoomschepen BUIJSKES en WALCHEREN, de torpedoboot CERBERUS en verschillende bootmachines.
Van het droogdok werd gering gebruik gemaakt en meest voor de kleinste soort van schepen en stoomboten. De havenwerken hadden ook een geringere scheepvaartbeweging, tengevolge der staking van de dienst voor het schapenvervoer tussen Vlissingen en Deptford. Uitzicht op meerdere bedrijvigheid in het volgend thans begonnen jaar geeft de te openen 14 daagse dienst tussen Vlissingen en Zuid- Afrika, van de Castle-Line.
Nadat het verslag was uitgebracht, werd met algemene stemmen in plaats van wijlen Sir
Wm. Pearce tot commissaris der Maatschappij benoemd Sir George Pearce, Bart, president der Fairfield Shipbuilding & Engineering Works te Glasgow.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop twee nieuwe roefschepen, een pl.m. 26 à 27 en een 16 à 17 ton; een nieuwe 7-tons praam en een wel onderhouden roefschip, groot 15 ton, met volledige inventaris. Te bevragen bij K.P. Westerhuis, scheepstimmerman, Eestraat, Leeuwarden.


Datum: 25 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Het schip VREDE is door een duiker onderzocht en onbeschadigd bevonden. Het heeft de reis naar Hudiksvall voortgezet.(opm: zie NRC 170589)


Datum: 26 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De reis van de torpedoboot CERBERUS. (Uit het dagboek van gezagvoerder G. Groen.)
De CERBERUS, gebouwd op de fabriek De Schelde te Vlissingen, is een stalen vaartuig, lang 125, breed 13 Eng. voeten, en met een diepgang van 13½ voet. Zij heeft een machine van 900 paardenkracht en een Normandisch distilleertoestel. Het vaartuig is verdeeld in acht ruimten met waterdichte schotten, waarvan de voornaamste onderling zijn verbonden door sluisjes. Elke afdeling is voorzien van een handpomp en van een stoominjector, die zo nodig 60 à 80 ton water per uur kan uitwerpen. Voor de overtocht werd het schip voorzien van twee masten met emmerzeiltjes en stagzeilen, en werden om de romp dubbele kimkielen heen gelegd, met banden tot steun. Een reddingsboot stond op het dek. De bemanning bestond uit de kapitein, een stuurman, vier matrozen, een kok-hofmeester, twee machinisten en vijf stokers. De voorraad steenkolen bedroeg 22 ton; de bestemming was Soerabaija.
De 12e november 1888 verliet de CERBERUS ’s morgens te 9 uur de haven van Vlissingen met een diepgang van 14 dm. achter, plus de halve middellijn der schroef, en 12 dm. voor. De laatste groet des vaderlands ontving de moedige manschap van de Steenendam en het Badhuis. De wind was zuidoost met lichte koelte, de lucht mistig. Later op de dag werd de wind langzamerhand sterker en de mist dikker. Door de mist passeerde men Noordhinder zonder het vuurschip te zien. De zee werd moeilijker en zwaarder, doch er kwam weinig water over het schip. Te 4 uur in de namiddag liep men kort langs de boei der Oost Goodwin en was het nodig zuid te sturen. In de wind stak de CERBERUS de kop onder de zee en begon te stampen, te slingeren en te schudden. De kompassen werden wild en de toestand was min of meer zorgelijk. Zo voorzichtig mogelijk werd de reis vervolgd en stoomde men te 5 uur de haven van Dover binnen. Hier werden de kompassen weder geregeld. De barometer was dalende, de lucht mistig.
De 14e november, ’s morgens om 7 uur, vertrok men weder met goed weer en een frisse koelte uit het WZW. Te 9 uur passeerde men Dungeness, van waar koers gezet werd naar de Franse kust. De zee werd weder moeilijker; de wind wakkerde steeds aan; de CERBERUS ging nu zodanig te keer dat men soms de indruk kreeg alsof men op een koppige muilezel zal. Maar wat sterkte en betrouwbaarheid betroffen, lieten schip en machine niets te wensen over. De wind liep naar het ZW. met toenemende, dichtgereefde marszeilkoelte en zeer moeilijke zee met onder doorlopende NW-lijke hoge deining, zodat er zeer langzaam gewerkt moest worden en men de ganse nanacht voortdurend waakzaam moest zijn. Ook de volgende dag hield het stormachtige weder aan. Hoewel niet ver van de Franse kust, kon men niets verkennen. In de namiddag ongeveer te 3 uur kwam op 2 Eng. mijlen afstand de vuurtoren op de NW. punt van Ouessant in het gezicht. Voor de haven van Brest gekomen, was de duisternis ingevallen. Daar men geen loodsboot zag, werd er besloten de nacht op zee door te brengen.
Dat de CERBERUS nu en dan de kop onder de zee stak, was de equipage reeds gewoon; maar deze avond tegen negenen ontdekte men, dat het voorschip in plaats te rijzen, steeds dieper zakte. Bij onderzoek bleek, dat de voorste twee afdelingen volwater waren gelopen. Zonder hier in technische bijzonderheden te treden, zij het genoeg te vermelden dat alles weder in orde gebracht werd, en men koers zette naar Brest, waar de bemanning ’s morgens om 9 uur aankwam, goed en wel, maar afgemat na de moeitevolle nacht. De 18e november vertrok de CERBERUS weder. Het weer was goed; frisse koelte, de wind NO. Met hoge NW. deining. In de golf van Biscaye trof men voortdurend goed weer. Men passeerde vele schepen en stoomboten, maar vermoedelijk merkten deze reuzen de dwerg niet eens op.
Met een lichte noordelijke koelte stoomde men de Portugese kust langs. Hoewel aan het schudden en trillen van het vaartuig reeds gewoon, kon toch de bemanning aan geregelde rust niet denken. In de namiddag van 21 november te half 2 passeerde men Kaap St. Vincente. Tegen de avond begon het hard uit het OZO te waaien. De Cerberus stampte en werkte zwaar. Het water sloeg er soms hoog over heen. Het plan om te Gibraltar binnen te lopen moest door het slechte weder worden opgegeven. Bij het aanbreken van de dag werd het noodweer. Cadix, verscholen achter de klippen, kwam in het gezicht. Nog enige tijd gestoomd, en de 22 november ’s morgens te 8 uur viel het schip zonder averij daar binnen.
De aankomst in de haven wekte vrij wat verwondering; vele nieuwsgierigen stroomden toe, en algemeen was men verbaasd over de reis van het scheepje.
Zaterdagmiddag 24 november verliet men Cadix met lichte oostelijke koelte en betrokken lucht. Tot bij Kaap Bon begunstigde goed weder de reis. In de nacht van 27 op 28 november stak er weer een stijve bries op uit het ZO., die de vaart aanmerkelijk belemmerde. Het plan om Malta te bereiken werd opgegeven, want de kolenvoorraad verminderde sterk. Laat in de voormiddag werd besloten zo mogelijk Tunis aan te doen, waar de CERBERUS in de namiddag van 28 november om half vier te la Goulette het anker liet vallen. Vrijdag 30 november weder vertrokken, deed men 1 december Malta aan. In de nacht van 4 op 5 december woei het weer stijf uit het NW., vergezeld van zware regenbuien. De CERBERUS had het opnieuw hard te verantwoorden, maar hield zich goed,zodat ze de 5e december de haven van Port- Said binnen stoomde. Na de nodige voorzieningen aan ketel en machinedelen, vertrok men 10 december, ’s morgens 7 uur, van Port- Said.
In 10 uur tijds stoomde de torpedoboot het Suez-kanaal door, waarna de gezagvoerder op de rede van Suez het anker liet vallen. De andere morgen vertrok men met beter weer. Enkele ogenblikken uitgezonderd, viel er over wind en weer in de Roode Zee niet te klagen, en men arriveerde te Aden de 16e december. Deze reis, van Suez naar Aden, werd in 5½ etmaal afgelegd, terwijl er te Aden stoomschepen lagen, die elf dagen reis hadden.
Het stoomschip SOERABAYA had in last de CERBERUS van Aden af verder te slepen. Wachten op de SOERABAYA was dus nu de boodschap, doch naar de gezagvoerder der CERBERUS vernam, was die mailboot met averij te Cadix binnen.
Over Aden wordt niet veel moois gerapporteerd; het dagboek noemt het kortweg ,,een onaangenaam, eenzaam, dor en duur oord”. Arabieren werden aangenomen om het schip buitenboord schoon te maken, terwijl de equipage het binnenboord opknapte. Na kolen, provisie en water ingenomen te hebben, kwam eindelijk na 28 dagen wachten op 14 januari het stoomschip SOERABAYA ter rede van Aden in de nabijheid der CERBERUS ten anker.
Thans begon de sleepreis met de genoemde mailboot. Het dagboek vermeldt veel goeds van de hulp, die men van officieren en bemanning der SOERABAYA ondervond; maar veel onaangenaams van de reis; niet het minst over de vermoeiende manoeuvres met de stalen tros, die beide schepen verbond, over het geweldige werken van het kleine vaartuig, en over de ontberingen die de bemanning hierdoor te verduren had. De 26e januari was men in de nabijheid der Malediven op 01º10’ NB 72º50’ OL. Hier werd door seinen gevraagd de sleeptros in te korten, zodra de CERBERUS stoom genoeg had om los te gooien. De gezagvoerder wilde trachten met eigen stoomkracht Point de Galle te bereiken. Te 8 uur ’s morgens werd de sleeptros losgeworpen, het bleek echter spoedig dat de torpedoboot onklaar was. Er moest dus weder gesleept worden en tegelijk werd de machine van de CERBERUS ook met hulp van de machinisten der SOERABAYA, nagezien en in orde gebracht. Nu echter liet de gezagvoerder der SOERABAYA weten, dat hij volgens zijn orderbrief niet verder mocht slepen. Na ernstig overleg tussen gezagvoerders en machinisten werd besloten, dat de SOERABAYA nog enige tijd zou trekken en in de nabijheid blijven, zolang tot bleek, dat de CERBERUS weder op eigen krachten bouwen kon.
Zo geschiedde het tot op de middag van 28 januari, toen de torpedoboot met eigen stoomkracht naast hare reusachtige zuster begon voort te stomen. Te 4 uur in de namiddag werd aan de SOERABAYA het sein gegeven, dat alles goed ging en er in het minst geen gevaar was. Na zeer hartelijke dankbetuigingen voor de bewezen goede diensten en een hartelijk vaarwel nam de CERBERUS afscheid.
Spoedig hadden de vaartuigen elkander uit het gezicht verloren. De zee was moeilijk; het vaartuig slingerde en stampte hevig, maar allen verkozen dit boven de vermoeienissen van de sleeptocht. De 30e januari ’s middags om 4 uur ankerde de CERBERUS ter rede van Point de Galle. Toen men daar vernam dat dit kleine scheepje uit Holland kwam, werd de bemanning bewonderd en gelukgewenst met hare behouden aankomst. De 2e februari vertrok de CERBERUS weder, en de 6e te half 5 ’s morgens kreeg men het vuur van Poelau Bras in het gezicht. Ook op dit gedeelte van de tocht werkte het schip nog hevig; het stak de kop soms tot de toren in het water. Het dagboek zegt: het was een zonderlinge gedachte, zo opgesloten en rollende door de zee te schuiven. Maar vooral moeten de hier doorwaakte nachten zorgelijk en onaangenaam geweest zijn. Te 10 uur in de morgen van 6 februari kwam de Cerberus ter rede van Oleh-leh (opm: Atjeh) ten anker.
Met erkentelijkheid spreekt het dagboek van de heerlijke verversingen, de bemanning per stoomsloep toegezonden van het daar gestationeerde Nederlandse oorlogsschip. Alle schepen seinden geluk met de behouden aankomst.
Na haar vertrek van Oleh-leh schijnt het de Cerberus voor de wind gegaan te zijn. Door Straat Malacca naar Singapore gestoomd, had men goed weer en een kalme zee. Bovendien kon men varen met open luchtkokers en open deuren, derhalve in vrije beweging op het dek.
De 9e februari ’s avonds ongeveer 10 uur, in deze trant gaat het dagboek voort, kregen wij het vuur van Poelau Pinang te zien en bij het aanbreken van de dag, langzaam voortstomende, het vuur van Straat Singapore, waarop wij koers zetten en een loods aan boord namen. Kort daarna passeerde ons een kleine passagiersboot met vele Hollanders en Duitsers, die ons met een driewerf hoera verwelkomden. Te acht uur van de 10e februari kwamen we ter rede van Singapore. Aller ogen waren weder op de CERBERUS gevestigd en vele nieuwsgierigen kwamen ons bezoeken.
De reis ging verder geregeld langs de bekende route onder begunstiging van wind en weder. ,,Elk lid der bemanning was verheugd en wel te moede, en de doorstane vermoeienissen waren reeds weder vergeten, toen bij zonsopgang de schone kust van Java zich prachtig aan onze ogen vertoonde.”
Weldra bereikte de CERBERUS hare bestemming. Onder het hoerageroep van de bemanning van Zr. Ms. wachtschip ter rede Soerabaija ankerde zij te elf uur in de nabijheid van het bassin. Ook hier werd veel belangstelling in de CERBERUS getoond, te veel dan dat het in dit korte reisverslag vermeld zou kunnen worden. De reis der eerste torpedoboot, die van Nederland naar Oost- Indië met eigen stoomkracht werd uitgezonden, duurde 96 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Bos, van Hellerup heden te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 april. Het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, met stroopsuiker naar Amerika bevracht, heeft bij vertrek te Newcastle N.S.W. aan de grond gezeten en moet te Soerabaja dokken voor onderzoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het fregatschip WILLEMINA CORNELIA, kapt. Johs. Wiebenga, heden met een lading kolen van Cardiff naar Java vertrokken.


Datum: 27 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. torpedoboot DEMPO, commandant luiit.t.zee 1e kl. J.M. Steers, heden via IJmuiden op de inschietplaats in zijkanaal F aangekomen, is in de namiddag over Amsterdam en de Zuiderzee naar Willemsoord teruggestoomd.


Datum: 28 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 26 mei. Heden is met bestemming naar Genua vertrokken het schroefstoomschip CENISIO, dat aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier een nieuwe stoommachine en stoomketels heeft ingenomen en bovendien belangrijke reparatie en wijzigingen heeft ondergaan. Gedurende deze reparatie is genoemd stoomschip, toebehorende aan een firma te Londen, in handen ener Italiaanse rederij overgegaan. (opm: dit schip was in 1867 gebouwd als Italiaans stoomschip CLEMENTINA en was enige malen verkocht, totdat ze als Braziliaans stoomschip CRUZEIRO, in december 1895 strandde en verloren ging. Ze arriveerde bij De Schelde als Engels stoomschip CENTRO AMERICA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. De lading stroopsuiker, bestemd voor de FRANÇOIS, zal door het Nederlandse ijzeren barkschip LOTUS, thans te Soerabaja, naar Amerika worden vervoerd. Vracht en condities zijn geregeld met wederzijds goedvinden van reders en afladers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Volgens rederijbericht vertrok het Nederlandse fregatschip MARY, kapt. Hazewinkel, van Bangkok te Falmouth aangekomen voor orders, van daar naar Liverpool om aldaar de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Volgens telegram uit Londen is het stoomschip J. NIENHUYS, van Amsterdam naar Deli via Penang, met lichte schade te Malta aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 27 april. Het schip FRANÇOIS, kapt. K. Visser, met stroopsuiker naar Amerika bevracht, werd te Sourabaya een certificaat geweigerd, hebbende op de reis van Australie naar Java aan de grond gezeten. Het moet dokken om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best gemaakt, nieuw schip, plus minus 22 ton, bij O.H. van der Werff te Buitenstvallaat bij Drachten. Tevens gevraagd een gehuwde scheepstimmerknecht, beste werker. Vast werk.


Datum: 29 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip ALICE, kapt. Krijgsman, van Batavia naar New York, de 28e mei lek naar Anjer teruggekeerd. (opm: zie NRC 080989)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De THORBECKE III, van Marseille naar Cardiff, arriveerde de 22e mei te Gibraltar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip 1e kl. ATJEH, commandant J.P. Mercier, is te Gibraltar in het dok opgenomen tot het ondergaan van een voorziening aan het roer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 mei. Het Nederlandse stoomschip J. NIENHUYS, van Amsterdam naar Deli, gisteren te Malta binnengelopen, had averij aan de lagedruk stoomschuifmantel en de ketel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip JANTJE is de 16e mei van Pensacola naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 mei. Volgens telegram is het schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, heden van Grangemouth te Malmö aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rosario, 1 april. Het schip WILHELM, kapt. R.J. Wyrdeman, is bevracht van hier naar Santa Elena.


Datum: 30 mei 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren is te Enkhuizen aangekomen de stoomboot PANHUIS, welke als reserveboot dienst zal doen tussen Enkhuizen en Stavoren.De boot zal voortaan de naam dragen van de ZUIDERZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 29 mei. In de heden middag te Amsterdam gehouden algemene vergadering van deelhebbers in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd verslag uitgebracht over het jaar 1888.
Daarbij bleek dat het aantal reizen, door de schepen der Maatschappij volbracht, in het geheel 295½ is geweest, tegen 296 in 1887. Vervoerd werden: 271.900 ton goederen tegen 244.750 in 1887 en bevaren NLG 2.485.534 tegen 2.270.084 in 1887.
Opgemerkt wordt, dat de dienst voor schapenvervoer tussen Vlissingen en Londen gestaakt moest worden door het verbod van invoer in Engeland van Duitse schapen uit Nederlandse havens. Om de contracten met de Duitse kooplieden gestand te doen, heeft de Maatschappij toen enige keren van Geestemünde moeten afvaren tot het einde van het seizoen.
Deze reizen waren gelukkig weinig talrijk, omdat ze onvoldoende resultaten lieten, zodat wij dan ook, toen de tijd van contracteren voor het seizoen 1888/89 aanbrak, niet medegedongen hebben.
De hoeveelheid vervoerde goederen was groter dan in 1887 en bereikte bijna weder het cijfer van 1886, maar het totaal der bevaren bruto vrachten was hoger dan in een der beide voorgaande jaren. Het gewicht van dit jaar voor de scheepvaart zegt het verslag, ligt voornamelijk in de verbetering der vrachten, die algemeen voordelige resultaten voor de rederijen opleverden; alle opgelegde schepen kwamen weder in de vaart en alle, zonder bekende uitzondering, mochten zich over gunstige reisrekeningen verheugen. Het was alsof de ongunstige invloeden van vorige jaren weggevaagd waren; de cholera, die 4 jaren achtereenvolgens de havens van de Middellandsche Zee teisterde, bleef uit, de roebelkoers die in het vorige jaar onze reizen naar Rusland zo slecht gemaakt had verbeterde aanzienlijk.
Ja zelfs voor de aanleg van het Merwedekanaal is een beter tijdperk aangebroken; het plan, waarvan de leiding nu in handen gekomen is van een minister, die de zaak wil, schijnt veel minder bezwaren te ontmoeten dan vroeger, en datgene, wat toen onbereikbaar was, blijkt nu bij goede wil niet te moeilijk te zijn en niet in zo verre toekomst verscholen te liggen als men tot dusver niet anders kon dan vrezen.
Toch waren er dit jaar ook schaduwzijden aan te wijzen en wel het verlies van twee schepen. De 17e november stootte de ASTREA op een rotsachtige grond bij Palmnicken (opm: thans Jantarni, Kaliningrad; positie 54º52’ NB en 19º56’ OL) in de nabijheid van Koningsbergen en de 20e november werd de IRENE overzeild bij Kaap Matapan door de EUXENE der Compagnie Fraissinet te Marseille. Van beide schepen werd de equipage gered.
De ASTREA was uitgaande naar Koningsbergen, en de IRENE had te Smyrna een rijke lading, waaronder vele kisten opium, ingenomen, zodat dit verlies ook wat de vracht betreft, die volgens de bepalingen der polis niet verzekerd mag worden, zeer gevoelig was. Tegen de rederij der EUXENE is te Marseille een proces aanhangig gemaakt, doch al wordt daarbij schadevergoeding aan schip en lading van de IRENE toegekend, dan zal deze in verhouding slechts gering zijn, daar de EUXENE niet jong meer is en weinig vracht maakte op de reis. Buiten enige kleine averijen van geringe betekenis komt alleen in aanmerking die van de ONDINE, welke de 15e september, op haar reis naar Bordeaux, bij Zuid-Voorland in aanvaring kwam met de ANGLO INDIAN.
De schade der ONDINE was niet belangrijk; over de vraag: wie daarvan de schuld treft, wordt te Antwerpen geprocedeerd.
Van de cijfers aan de creditzijde der winst- en verliesrekening valt na de verbetering der wisselrekening vooral dat van de vaart van de stoomschepen der Maatschappij in het oog, dat NLG 167.000 groter is.
Dit stelt het bestuur in staat tot een belangrijke verhoging der afschrijving op verschillende hoofden, te samen NLG 312.000, tegen NLG 263.000 in 1887 en NLG 157.000 in 1886, en tot de uitdeling van 10 pct. op de aandelen, tegen 5 pct. in het vorige jaar. Het totaal der gewone kosten van assurantie, der onkosten, kosten van onderhoud en dienst der geldlening was gelijk aan dat van 1887; de afschrijving op debieuse debiteuren is een reserve evenals die voor lopende averijen in 1887, met dit onderscheid echter, dat deze geheel is gebruikt en dat die voor debieuze debiteuren, naar wij hopen, niet ten volle aangesproken zal behoeven te worden. Onder de som, die afgeschreven wordt op de loodsen, zijn begrepen de kosten van een bijgebouw en is het bedrag, op de oudere gebouwen afgeschreven, het dubbel van dat in 1887 voor hetzelfde doel bestemd.
Het assurantiefonds, dat in de laatste jaren stationair is gebleven op circa NLG 75.000, moest door het verlies van 2 schepen een belangrijke bijdrage leveren voor het onverzekerde gedeelte, dat de Maatschappij op elk schip voor eigen rekening houdt, zodat het, na aftrek van de op andere schepen bespaarde premie, met ruim NLG 27.000 zou afgenomen hebben. Het bestuur acht het dus voorzichtig dit te versterken en op NLG 100.000 te brengen, vooral nu een voordelig jaar daartoe zo gerede gelegenheid biedt.
Commissarissen der Maatschappij hebben hunne goedkeuring geschonken aan de voorstellen der directie omtrent afschrijvingen en uitdeling. Dientengevolge wordt het dividendbewijs nr. 26 betaald met NLG 50 voor elk geheel en NLG 25 voor elk half aandeel ten kantore der associatie-kassa te Amsterdam, van de heren Scheurleer & Zoonen te ’s Hage en Gebr. Chabot te Rotterdam.
Vermeld moet nog worden dat voor de Maatschappij thans drie nieuwe stalen stoomschepen in aanbouw zijn: de ARIËL van plm. 800 ton bij De Maas te Rotterdam; de HEBE van p. m. 1.500 ton bij de heren Rijkée & Co. te Rotterdam, en de OBERON van plm. 1.100 ton bij de heren Huijgens & Van Gelder te Amsterdam.
Van alle 3 schepen zullen de machines en ketels geleverd worden door de Maatschappij De Maas. De ARIËL moet in augustus, de HEBE in september e.k. en de OBERON in april 1890 geleverd worden.
Door een der aandeelhouders werd opgemerkt dat z. i. het bedrag der afschrijving op het assurantiefonds te hoog was, en het beter ware meer dividend uit te keren, b. v. 13 pct., waarop van de zijde van het bestuur geantwoord werd, dat voor het vervolg aandacht aan die opmerking zou geschonken worden, maar dat thans de balans reeds vastgesteld was door commissarissen. Trouwens, het bestuur achtte de afschrijving op het assurantiefonds, met het oog op het grote risico der Maatschappij, niet te hoog. De winst- en verliesrekening, alsmede de balans, werden hierna goedgekeurd; de heer J. Hudig werd als commissaris herkozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Voor rekening van het departement van marine zal een ijzeren werkvaartuig worden gebouwd op de scheepstimmerwerf van de heren L. Smit & Zonen te Kinderdijk. Van negen aanbieders was het laagst ingeschreven door deze firma voor NLG 15.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 mei. Het Nederlandse schip ALICE, kapt. Krijgsman, van Batavia naar New York, en lek naar Anjer uit zee teruggekeerd, vertrekt naar Batavia.


Datum: 01 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 mei. Volgens telegram uit Londen betreffende het Nederlandse schip INSULINDE, kapt. Spaanderman, arriveerde dit schip op 30 mei van Bangkok te Falmouth voor orders.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De beide stoomschelpenzuigers de FRIESLAND en de TIJD zullen trachten de kostbare lading zilver en kopererts te bergen uit het bij Terschelling in 1859 gestrande schip EL DORADO, waarvoor zij 25 procent zullen genieten. Deskundigen twijfelen er niet aan, of zij hebben dat zaakje heel spoedig opgeknapt, als het tenminste goed zeeweder blijft, want volgens veler mening kan de inhoud met de buizen worden opgezogen.
De werkzaamheden op de LUTINE zullen zij echter, althans voorlopig, moeten staken, wegens een verschil met den concessionaris.


Datum: 02 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 mei. Het te Batavia binnengelopen schip ALICE, kapt. Krijgsma, is bezig met lossen. Het lek is niet te vinden. De lading wordt opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het schip CATHARINA arriveerde de 1e juni te Falmouth van Passaroean.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 31 mei. De lading rijst, aangebracht van Bangkok per INSULINDE, kapt. Spaanderman, alhier voor orders binnen, is geconsigneerd aan H.W.F. Niemann & Co. te Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomboot ZUIDERZEE, vroeger als Harlinger boot BARON VAN PANHUIJS geheten, bestemd om als reserve-boot dienst te doen tussen Enkhuizen en Stavoren, heeft woensdag een proeftocht gedaan. De boot, thans het eigendom van de concessionaris van het stoombootveer, de heer Bosman, heeft alle nodige herstellingen ondergaan, en heeft bij de proefvaart aan de verwachtingen voldaan. Voor de overtocht had zij maar enige minuten tijds meer nodig dan de HOLLAND. De PRINS VAN ORANJE, die zo lang terecht of ten onrechte voor veel reizigers een steen des aanstoots is geweest, zal nu weldra terugkeren naar de wateren, waar zij thuis hoort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 juni. Heden is hier van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten het ijzeren rijnschip ST. MARIA, groot ongeveer 340 lasten, gebouwd voor rekening van de heer C.A. Sens te Dordrecht.


Datum: 03 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban, 1 juni. Heden is van de werf van H. Boot & Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren zeilaak, voor rekening van de heer H. Meurs, te Ubbergen, groot 105 last, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, voor rekening van der heer W. van Eijk te Schiedam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, voor zeer billijken prijs, een nieuw, sterk gebouwd roefschuitje, groot plus minus 23 ton, en een beste, nieuwe boerenpraam, groot 6 ton. Te bevragen bij K. de Jong, scheepstimmerman, Oldegalileën, Leeuwarden.


Datum: 04 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip 1e kl. ATJEH, commandant Mercier, is de 2e juni van Gibraltar naar de rede van Texel vertrokken.
Zr.Ms. schroefstoomschip ALKMAAR, tot heden dienst doende voor politietoezicht op de visserij, zal de 15e dezer van Nieuwediep naar Amsterdam vertrekken om buiten dienst gesteld te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 3 juni. Volgens telegram aan de reder van het schip CATHARINA WILHELMINA, kapt. Smilde, arriveerde dit schip de 2e juni van Schiedam te Fredriksstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 3 juni. Afloop der heden in het lokaal Frascati gehouden veiling:
- een schroefstoomboot STAD DEVENTER, groot 41 tonnen: NLG 1.000, opgehouden.
- Een schroefstoomboot STAD PURMEREND, groot 64 tonnen: NLG 4.200, in slag NLG 200, opgehouden.


Datum: 05 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het door de directeuren-liquidateuren in de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering der Stoomvaart-Maatschappij Insulinde, in liquidatie, uitgebrachte verslag, is het volgende ontleend:
De algemene vergadering, den 11e maart 1885 gehouden, besloot op voorstel van het bestuur:
1. af te schrijven op het materieel NLG. 1.000.000,- plus het verlies op de exploitatie ad NLG 200.000,-, zodoende het maatschappelijk kapitaal van NLG 2.400.000,- tot op de helft te verminderen en de nominale waarde met 50 pct. te reduceren;
2. nieuw uit te geven NLG 500.000,- in 2.000 aandelen van NLG 250, die een voorsprong zouden hebben bij te behalen winsten.
Door deze maatregelen bedoelden bestuurders de boekwaarde der stoomschepen in harmonie te brengen met de toenmaals zeer verminderde kosten van aanbouw, dus van de toenmaals reële waarde van schepen; belangrijk te bezuinigen op de premies van assurantie; en het bedrijfskapitaal aanzienlijk te versterken. Zij meenden dat de gedrukte staat van de vrachten zich dan slechts weinig behoefde te verlevendigen om bevredigende resultaten te bevaren. Zij wezen er voorts op, dat zij de maatschappij tegenover de houders van de obligatielening ad NLG 900.000,- zedelijk gebonden achtten, om daarnaast geen tweede obligatielening uit te geven, zodat zij geen middelweg zagen tussen de voorgestelde maatregelen of liquidatie.
Intussen mocht de vermeerdering van het kapitaal met NLG 500.000,- preferente aandelen, waarschijnlijk wegens de aanhoudend gedrukte stand van de vrachten, geen voldoende deelneming genieten, ongelet bestuurderen trachtten geestdrift daarvoor op te wekken. En toen inmiddels nog geen beterschap kwam in de stand van de vrachten, heeft op voorstel van de directie de algemene vergadering van de 9de april 1886 gehouden, besloten tot liquidatie der maatschappij. Bestuurderen achtten dit toen te meer klemmend, omdat de dienst der 5 pct. obligatielening van NLG 900.000,- per saldo, nog groot NLG 850.000,-, regelmatig diende te geschieden, en zij het zich tot plicht stelden er voor te waken dat, wat ook mocht gebeuren, de maatschappij nimmer een cent zoude moeten schuldig blijven aan hare crediteuren.
Die algemene vergadering nam dan dat gewichtige besluit, en aan de vereffening harer zaken is toen aanstonds gevolg gegeven.
Reeds in de loop van 1886 zijn de zes stoomschepen der maatschappij verkocht, gedeeltelijk in publieke veiling, gedeeltelijk uit de hand; de gezamenlijke opbrengst was NLG 1.330.967,-, terwijl zij gekost hadden NLG. 3.001.499,-. Liquidateuren merken echter daarbij op, dat die kostprijs bij aanbouw in 1886 wegens de druk der tijden wel niet hoger zou geweest zijn dan ongeveer 3/5 van voornoemd bedrag in 1883, zodat de opbrengst inderdaad zeer voldoende was, denk aan de uitmuntende staat van onderhoud, die door alle gegadigden geprezen werd.
Uit het product dezer verkopen werden reeds op 23 augustus 1886 de obligatielening per saldo groot NLG 850.000,- plus de renten daarop van het lopende jaar ad NLG 27.625,- benevens de lopende schulden gekweten.
Met de naamloze vennootschap Handelskade was een contract lopende voor de huur gedurende nog 15 jaren, van een belangrijk deel harer pakhuis- en opslagruimte ad NLG 18.000,- per jaar, en een overeenkomst voor de lossing en belading der schepen.
Na langdurige onderhandelingen werd een vergelijk getroffen en aan de vennootschap Handelskade als afkoopsom een bedrag van NLG 90.000,- voldaan.
De opbrengst van huis en erf, waarin de bureaus der maatschappij waren gevestigd en van meubelen waren tezamen NLG 26.360,-, aan renten werd gekweekt NLG 7.945,-, en enige baten uit verschillende hoofden per saldo verkregen bedroegen NLG 2.908,-.
Daarentegen lieten de reisrekeningen, sedert de balans van 9 april 1886 afgesloten, plus onkostenrekening tezamen een verlies van NLG 57.173,-.
Eindelijk waren er enige processen af te wikkelen, waaronder een wegens aanvaring met een praam, beladen met machinedelen, die met lading verloren ging. Alle werden onlangs geëindigd bij schikking met de betrokken partijen.
Na vereffening van alle baten en lasten blijft een saldo ter verdeling onder aandeelhouders over van NLG 153.000,-, zijnde NLG 63,75 per aandeel van NLG 1.000.
Het verslag eindigt met het uitspreken van diep leedwezen over het bedroevende einde ener onderneming, die met goede verwachtingen was opgericht en met moed en toewijding was voortgezet, waaraan commissarissen steeds hun energieke steun hadden geschonken, en waaraan directeuren te gaarne hunne toewijding gaven, omdat de onderneming uit den aard van de werkkring hun lief was, omdat haar bloei aan aandeelhouders en hen zelven tevredenheid en voldoening zoude geschonken hebben, en eindelijk omdat zij ongetwijfeld zoude hebben bijgedragen tot de bloei van Amsterdam.
In de vergadering waren vertegenwoordigd 618 aandelen, uitbrengende 53 stemmen. De eindrekening werd met algemene stemmen goedgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juni. Het schip de ZWAAN, van Karlskrona naar Leuven, is op de Spijkerplaat aan de grond geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 2 juni. Het Deense schip JOHANN BRODERSEN, groot 325 registerton, gebouwd in 1864 te Vegesack, thans te Flensburg thuisbehorend, werd voor 18.000 Mark aan een Nederlandse rederij verkocht. (opm: verdoopt in OOSTZEE PACKET)


Datum: 06 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Amsterdam, 4 juni. In het afgelopen jaar is een nieuwe maatschappij, de Amsterdam-Rijn-Main Stoomboot maatschappij opgericht. Dat daarin voor een belangrijk aandeel Duits kapitaal betrokken is, getuigt wel van de grote betekenis, welke ook in Duitsland aan onze haven en aan de goede gemeenschap te water tussen haar en dat land gehecht wordt. (opm: uittreksel uit verslag Kamer van Koophandel te Amsterdam over 1888)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 15 mei. Het laatste deel der afgekeurde kolen uit het schip THORBECKE VI, ongeveer 650 ton, zijn tegen sh. 44/6 per ton verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. stoomkanonneerboten EVER en GIER zijn heden te Willemsoord in dienst gesteld voor een stoomoefentocht met adelborsten in de Zuiderzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juni. Het schip de ZWAAN is vlot gekomen en naar Leuven vertrokken.


Datum: 07 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Volgens bericht aan de reder is het schip NELLY EN HELENA, van Cardiff naar Java, de 6e juni Straat Sunda gepasseerd. (opm: dit is de ex-BURGEMEESTER SCHORER, zie PGC 030189)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 mei. Vrachten. Scheepsruimte weinig aangeboden, maar ook weinig gezocht nu het afscheepseizoen ten einde spoedt. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip CONRAD koffie NLG 85,00, tabak NLG 65,00, tin NLG 35,00, huiden NLG 95,00, indigo NLG 120,00 per last, naar Amsterdam, en damar Ffrs. 85,00, zwarte peper Ffrs. 80,00 per ton, naar Genua; Nederlands stoomschip BROMO koffie NLG 85,00, huiden NLG 95,00, tabak NLG 65,00, indigo NLG 120,00 per last, naar Rotterdam, en koffie Ffrs. 85,00, huiden Ffrs. 95,00, indigo Ffrs. 120,00 per ton, naar Marseille.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Uit het verslag over het jaar 1888 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam:
Het afgelopen jaar leverde in het algemeen voor de scheepvaart zeer verblijdende resultaten. De vrachten bleven gedurende het eerste kwartaal nog wel stationair, doch, hoewel er nog geen rijzing was te bespeuren, de geringe verbetering, die reeds in de laatste maanden van 1887 had plaats gehad, bleef stand houden.
Gedurende het tweede kwartaal kwam hierin verbetering, en stegen de vrachten voor de Zwarte en Baltische Zee reeds aanmerkelijk. Een overvloedige oogst in Rusland en de Levant, en mislukte oogst in Westelijk Europa werkte zamen om deze stijging in het leven te roepen, en alle andere vrachten ondervonden hiervan de terugslag. Een tijdelijke daling volgde in juli, altijd een der slapste maanden van het jaar, doch in augustus, september trad een rijzing in, waardoor de vrachten binnen korte tijd een sedert jaren ongekende hoogte bereikten. Deze hield aan tot de tweede week van december, toen een daling intrad.
Voor stoomboten op Amerika bleven de uitvrachten, die reeds gedurende 1887 bevredigend waren, gestadig vooruitgaan; de thuisvrachten, in de aanvang des jaars nog laag, verbeterden in de tweede helft van 1888. De vrachten voor stoomschepen naar Indië gaven insgelijks geen reden tot klagen; de zeilvrachten van Nederlands Indië varieerden van 30/ tot 40/ per ton.
De verlevendiging der scheepvaart, ten gevolge der stijgende vrachten, bleef niet zonder uitwerking op de aanbouw van nieuwe schepen. De prijzen voor nieuwe stoomschepen rezen ongeveer 12 pct., voor de oudere schepen zelfs 25 pct.; kopers gaven in evenredigheid hoger prijzen voor boten, die zij terstond in de vaart konden brengen, ten einde winst te behalen met de hoge vrachten, dan voor stoomschepen, die nog in aanbouw waren en dus niet terstond konden worden geleverd. Ten gevolge van het in andere handen overgaan van vele stoomschepen, die reeds in de vaart waren, ontvingen ook de scheepswerven vele bestellingen voor nieuwe stoomboten. De prijzen voor nieuwe stoomboten stegen in Engeland van ₤ 6-15 s. tot ₤ 9-9 s. per ton voor cargaboten, en, niettegenstaande de grotere productie in 1888, zal het uitvoeren der gedane bestellingen ook gedurende 1889 volop werk geven.


Datum: 08 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren zijn de torpedoboten I en VII, van Hellevoetsluis uitgaande om een oefeningstocht te houden over zee naar Maassluis, toen zij even buiten waren, tegen elkander gelopen, met dit gevolg, dat boot VII een lek bekwam boven de waterlijn en boot I averij opliep aan de steven. Beide vaartuigen zijn naar Hellevoetsluis teruggekeerd en naar het marine-etablissement gestoomd om aldaar zo spoedig mogelijk de schade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Engelse stoomschip GOLDSBRO, kapt. Edmunson, thuis behorende te West-Hartlepool, ladende 3.600 ton deadweight, in ballast van Antwerpen naar die haven, strandde tijdens de storm van 9 februari ll. te Huisduinen, ongeveer een half uur van Nieuwediep, en geraakte zo hoog op het strand dat, bij hoog water, onder gewone omstandigheden, het stoomschip bijna vrij van water bleef.
Door de Bergings-Maatschappij werd aangenomen deze steamer af te brengen. Rondom deze werd een dam van zakken gebouwd, met zand gevuld, langs het schip, ca 120 meter lang en in een halve cirkel, naar de zeekant uitwijkende, van ca. 140 meter, zodat de gehele dam een lengte had van ongeveer 350 meter. Aan de voet van de dam werden de zakken van 3 meter breedte opgewerkt tot 2 meter bij hoogwater aan de kop. Daarmede was men bezig van de 6de maart tot de 16de april. Gedurende dien tijd werd door hoge zee en storm de dam niet minder dan achtmaal gedeeltelijk vernietigd, zodat ca. 25.000 zakken werden verwerkt.
Pogingen om met de sleepboot ZUID-HOLLAND het stoomschip vlot te krijgen mislukten geheel, zodat besloten werd het dok 9 voet diep uit te graven, waardoor de stoomboot aan het laagwatermerk gelijk kwam. Dit werd volbracht in 30 dagen, doch toen men daarmede geheel gereed was, was de toestand van het weder van dien aard dat de hoogste vloed slechts 10 d.M. boven gewoon lager water bereikte.
Deze toestand hield zolang aan, dat men besloot het dok met centrifugalen vol te pompen, welke werkzaamheden de 14de mei waren voltooid. Het schip werd toen weldra ca. 100 voet gedraaid op 2 ankers met 150 vadem ketting, 2 staaldraadtrossen 3 duims, lang 120 meter, op voorschip, en 1 van 150 vadem stuurboord, 1 van 150 vadem aan bakboord op achterschip.
Door deze verandering van positie kwamen achtersteven en schroef zo dicht aan de duinkant, dat men genoodzaakt was een dam aan de voorkant op te breken en aan de uiteinden van elke kant 2 kleine dammen van zakken uit te bouwen en aan de voorkant te sluiten, om roer en schroef vrij te krijgen. Met veel moeite werd dit gedaan en het schip de 25ste mei wederom 30 voet vooruitgedraaid, zodat dit achterdeel (roer en schroef) thans geheel vrij was en alzo bij de afbrenging van dienst kon zijn.
Ankers werden gelicht en verder uitgebracht, doch daar de rijzing van het water door de oosten wind en het schone weder geheel onvoldoende bleef, besloot men het schip nog een voet in het dok te laten zakken. Onze centrifugalen pompten langs het stoomschip het zand weg, terwijl de zandzuiger NAUTILUS van de heer Jan Leis van de zeezijde zich een toegang door het zand baande tot aan de boeg der GOLDSBRO.
Eindelijk waren zondag 2 juli de werkzaamheden zover gevorderd dat men maandag middag het geluk had, zonder sleepboot, doch steeds op de kettingen en staaldraadtrossen lierende, het schip 30 voet vooruit te werken en eindelijk mocht men dinsdag morgen 4 juni ten 7 uur aanvangende met alle kracht tot berstens toe lierende en het stoomschip fullspeed met zijne machines werkende, het voorrecht hebben, het vaartuig langzaam vooruitbewegend naar de zeezijde, ten 10.20 in vlot water te brengen. Men stoomde daarop de ankers in, slipte de staaltrossen enz. en kwam voor de rede van Nieuwediep des namiddags ten 12 uur onder eigen stoom ten anker. Ook bij deze laatste poging zijn geen sleepboten behulpzaam geweest en dienzelfden dag gaf de Engelse expert aan de directie der B.M. een bewijs van zeewaardigheid van schip en machine.
De GOLDSBRO zal vrijdag a.s. naar West Hartlepool vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Schiedam, 7 juni. Op de werf Schiedam van de heren Cnylits (opm: mogelijk verminkte naam) alhier is voor rekening van de heer H. de Rijk te Oijen de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan, groot 200 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip FRIEDA GRAMPP, kapt. Glimmenga, de 6e juni van Danzig te Portsmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. De reserveboot PRINS VAN ORANJE van het stoombootveer Enkhuizen-Stavoren is gisteren door de ZUIDERZEE vervangen. De laatste heeft voor de overtocht ruim 10 minuten minder nodig gehad dan de eerste.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 6 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM I arriveerde de 3e mei van hier te Paramaribo en vertrok sedert naar Demarara, alwaar het de 4e dezer aankwam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een roefscheepje, groot 11 ton, met inventaris. Te bevragen bij A.L. Hoekstra, scheepstimmerman te Rohel, bij wien tevens gevraagd wordt een gehuwde scheepstimmerknecht, goede werker.


Datum: 09 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 8 juni. Heden werd met goed gevolg op de werf van de heer P. Smit jr., alhier, te water gelaten de ijzeren raderstoomboot, gebouwd voor rekening van het gemeentebestuur te Gorinchem en bestemd voor veerboot van Gorinchem op Sleeuwijk. De compound radermachine alsmede de stoomketel zijn aan dezelfde fabriek vervaardigd.


Datum: 10 juni 1889


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekende bericht dat hij zich als scheepstimmerman heeft gevestigd te Birdaard op de werf van B. van der Werf. Hij beveelt zich aan tot alles wat bij zijn vak behoort en belooft een solide behandeling. Tevens gevraagd een bekwame scheepstimmerknecht.
J. Barkmeijer.


Datum: 11 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 8 juni. Van de werf van de scheepsbouwmeester de heer J. Meijer alhier is heden met gunstige afloop te water gelaten het ijzeren Rijnschip MORGENRÖTHE, gebouwd voor rekening van de heer H. Demmer, te Ruhrort, en metende 400 last. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor het ijzeren Rijnschip DISPONIBLE, dat gebouwd wordt voor rekening van de heer H. Joosten, en 260 last zal meten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 mei. Vrachten. Sedert het bericht van 27 april bleef de markt flauw en bestond er bijna geen vraag. Naar Nederland werd een vóór aankomst bevracht schip aangelegd, om arak en andere producten te laden, en wordt voor enige partijtjes koffie ruimte gezocht per zeilschip. Naar Kanaal v.o. werd een klein schip opgenomen voor losse coprah, te laden te Padang, en bestaat nog vraag naar een enigszins groter vaartuig voor dergelijk emplooi. Een schip van middelbare grootte zou ook nog te plaatsen zijn voor restanten stroopsuiker. Naar Amerika werd een scheepje bevracht voor koffie en lichtgoed van Padang. Naar Australië ging niets om en bestond ook geen vraag. Het stoomschip ARIADNE maakt een zoutreis van Sumenap naar Tjilatjap tot NLG 12 per koyang. De laatste bevrachting is Nederlands stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL ’S JACOB gemengde lading tot geheime vrachten naar Holland via Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 juni. Volgens particulier telegram is te Hernösand aangekomen van Harlingen de ALLEGONDA JACOBA, kapt. Ebes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Volgens telegram aan de reder vertrok het fregatschip GEBR. SMIT, kapt. Mulder, de 8e juni van Boston naar Valparaiso.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juni. Bij het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de rivier de Medway zijn vele oude zaken afkomstig van de z.g. “tocht naar Chatham” van de Nederlandse vloot gevonden, zoals de kiel van een vaartuig, vermoedelijk een brander van plm. 30 voet, en ook een kogel van 7 pond. Meer dan twee lichters lading zijn geborgen en zorgvuldig opgeborgen.


Datum: 12 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juni. Volgens telegram aan de reder arriveerde het schip THERESE, kapt. Brouwer, de 10e juni van Mobile te Dublin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 11 juni. Volgens telegram aan de reder arriveerde het Nederlandse schip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, vrijdag de 7e dezer te Montevideo van Newcastle. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juni. Het schip KOOPHANDEL arriveerde de 8e april te Rosario (Argentinië)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Herman van der Woude, deurwaarder te Leeuwarden, zal op donderdag 20 juni a.s., des avonds acht uur, ten huize van Schelte Bus, in het Amsterdams Veerhuis aldaar, in ene zitting á contant verkopen:
- Een zeer goed onderhouden overdekt Snikschip, groot 8 tonnen, met complete inventaris.
- Een 5 en een 4 tons Praam, mede goed onderhouden.
Te bezichtigen vanaf maandag voor het verkooplokaal.


Datum: 13 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, de 12e juni van Soerabaja, bestemd naar Singapore om daar voor Europa te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde het stoomschip GHAZEE van de Clyde en Liverpool naar Nagasaki, de 12e juni te Penang, hebbende op sleeptouw het stoomschip MEDAN, van Amsterdam naar Penang, dat over een afstand van 800 Engelse mijlen door de GHAZEE werd gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juni. Het Nederlandse schip MEEDEN, kapt. Mantjes, van Pelotas (Brazilië) met huiden te Falmouth binnen, heeft schade.


Datum: 14 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Het schip JOHANNA EN MARIA, kapt. Hagemeister, van Gorontalo naar Rotterdam, arriveerde vóór de 2e juni te St. Helena.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. Volgens bericht van de rederij is het Nederlandse schip MELATI, kapt. van den Bos, van hier naar Java, de 12e juni te Cheribon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Koningsbergen, 11 juni. Uit het wrak van het Nederlandse stoomschip ASTREA zijn weder goederen geborgen, voornamelijk spiritualiën. Duikers verklaren de gehele lading te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 13 juni. Volgens schrijven van kapt. Erkema, voerende het schip AUGUSTE (opm: vermoedelijk de bark AUGUSTE, kapt. P. Arkema), dacht hij de 10e juni van Sundsvall naar Delfzijl te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 12 juni. Heden is van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, met goed gevolg te water gelaten de voor rekening der Nederlandsche Stoombootreederij te Rotterdam gebouwde stalen raderboot, genaamd EMMA KONINGIN DER NEDERLANDEN en bestemd voor de dienst tussen Rotterdam en Mannheim. De machines worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 mei. Het Nederlandse stoomschip ARIADNE doet een kustreis van Sumanap met zout naar Tjilatjap.


Datum: 15 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 14 juni. Jl. donderdag werd van de werf de heren Gebr. G.& H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren aakschip genaamd NIJMEEGS KOOPHANDEL, groot ca. 110 last, voor rekening van de heer T. den Breejen v.d. Bout van Nijmegen, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot ca. 300 last, voor rekening van de heer Heinrich Link van Oberwesel a.d. Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. De machine van het stoomschip MEDAN, van Amsterdam bestemd naar Penang, was defect, toen het door het stoomschip GHAZEE werd aangetroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Volgens telegram uit Londen passeerde het barkschip NOACH IV, van Batavia naar Dordrecht, de 13e juni Lizard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Volgens telegram aan de reder is het Nederlandse barkschip INSULINDE, kapt. Spaanderman, van Bangkok, laatst van Falmouth, heden te Liverpool aangekomen.


Datum: 16 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 15 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegram uit Pensacola (Florida) is het schip MARIA, kapt. Schoteman, aldaar gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 15 juni. Volgens telegram uit Londen vertrok het schip KRIMPEN AAN DE LEK heden van Greenock naar Cardiff.


Datum: 18 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde het schip VRIENDSCHAP op 17 juni van Paramaribo te Suez.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Volgens telegram uit Londen vertrok het schip GEBROEDERS SMIT de 7e juni van Boston naar Talcahuano (Chili)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Het schip MEEDEN vertrok de 7e juni van Falmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. Zaterdag 6 juli 1889, des avonds te 6 uur, te Hoogezand zal publiek à contant worden verkocht het in 1875 nieuw gebouwde, kopervaste en gekoperde schoenerschip genaamd ZODIAC, groot netto 142,12 registerton, gevoerd door kapt. D.J. de Jonge, liggend in het Groot Scheepvaartkanaal (opm: Eemskanaal) te Groningen, met al deszelfs opgoed en toebehoren, geklasseerd bij de Engelse Lloyds A 1 zwart, ten overstaan van de notarissen J. Piccardt te Hoogezand en A.C.L.L. Spruyt te Sappemeer.
N.B. bij de heer T. Hoek te Foxholsterbosch ligt een opgave ter inzage.


Datum: 19 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 juni. De JOHANNA GEERTRUIDA arriveerde de 18e dezer van Darien (USA) te Delfzijl, en de EBEN HAEZER diezelfde dag van Rio Grande te Liverpool.


Datum: 20 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 29 mei. Het schip HANSA, kapt. Gerdt, van Celebes naar Amsterdam, alhier gisteren met gebroken fokkemast en voormarsra binnengelopen, is onderzocht en moet in het dok gaan om te repareren. De gezagvoerder en een deel der equipage zijn lijdende aan scheurbuik.


Datum: 21 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 18 mei. Het Nederlandse schip WERKLUST, kapt. Potjewijd, is gecharterd van Porto Alegre (Brazilië) naar het Kanaal tot sh. 37/- .

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Het schip GOEDHART, kapt. Oldenburger, is bevracht met gedroogd vlees naar Bahia en Fernambuck tot 330 R.S.


Datum: 22 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 juni. Heden is van de werf De Zwarte Raaf, scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen, met goed gevolg te water gelaten een der in aanbouw zijnde loodsschoeners, bestemd voor het Nederlands loodswezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het schroefstoomschip ALKMAAR, commandant kapt.luit.t.zee H.G. Hildebrandt, is heden van Nieuwe Diep vertrokken naar Amsterdam om de 1e juli a.s. buiten dienst gesteld te worden.
Zr.Ms. ramschip STIER werd de 21e dezer aan ’s Rijkswerf te Amsterdam in dienst gesteld, met als commandant kapt.luit.t.zee F.J. Stokhuizen. Mede werd in dienst gesteld Zr.Ms. stoomkanonneerboot HEFRING, onder bevel van de luit.t.zee 1e kl. L.C. Kosten.
Het bericht, dat de som, geraamd vor de aanbouw van een ramschip voor het Zuiderfront geheel onvoldoende is gebleken en dat daarom nog niet besloten is tot aanbouw van dit schip, vult het Vaderland aan met de mededeling, dat hetzelfde geldt voor de aanbouw van het toegestane grote gepantserd oorlogsschip, waarvoor de eerste termijn van 7 ton (NLG 700.000) op het budget 1889 is toegestaan, en dat op 21 ton (NLG 2.100.000) geraamd werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 20 juni. Heden werd van de werf De Hoop van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren klipperschip LUDWIG, groot 360 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Ludwig Schmitz te Ruhrort.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op onze toko vendutie van vrijdag 28 dezer, zullen worden verkocht: de gekoperde stoomsloep ELISE, waaruit de machines zijn verwijderd. Toebehorende aan de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij en liggende in de rivier voor de kantoren van genoemde maatschappij. Benevens: 4 ijzeren klepschouwen, waarvan één liggende op de werf van het Nieuw Prauwveer (Heemraad) en drie op het Oosterstrand (steenkolen terrein) aan de overzijde van het bassin te Priok.
John Price & Co.


Datum: 24 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 mei. Markt onveranderd; er zijn weinig schepen beschikbaar maar er heerst ook zeer geringe vraag. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip ZUID-HOLLAND koffie NLG 85,00, huiden NLG 90,00, tabak NLG 65,00, indigo NLG 120,00 per last, naar Rotterdam, en koffie Ffrs. 85.00, huiden Ffrs. 95,00, indigo Ffrs. 120,00 per ton, naar Marseille; stoomschip PRINSES MARIE en stoomschip SOENDA koffie NLG 85,00, tabak NLG 65,00, tin NLG 35,00, huiden NLG 95,00, indigo NLG 120,00 per last, naar Amsterdam, en damar Ffrs. 65,00, zwarte peper Ffrs. 80,00 per ton, naar Genua.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands zeilschip ANTONIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 mei. Het grootste gedeelte der bemanning van het ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, dat aan oogziekte lijdt, zal overgaan op het afgekeurde stoomschip ZILVEREN KRUIS, dat voorlopig in dienst is gesteld als ziekenschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 Juni. Het Nederlandse tjalkschip NOOIT GEDACHT, groot 60 ton, gebouwd in 1876, is te Bremerhaven voor 6.000 Mark uit de hand verkocht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 13e juli a.s. zal door de ondergetekende verkocht worden Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse ZILVEREN KRUIS, metende 1.236 ton, van 2,83 m³ en gebouwd van hout, kopervast en gekoperd. Genodigden worden verwezen naar de advertentie in de Java-Courant van 18 dezer, terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij de ondergetekende. De directeur van het Marine Etablissement te Soerabaja.


Datum: 25 juni 1889


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, per telegram. Het Duitse barkschip JULIUS (opm: ex-Nederlandse HOEK VAN HOLLAND, bouwjaar 1863, onderweg van Liverpool naar Buenos Aires) werd masteloos en verlaten (opm: op 22 juni aangetroffen) te Maldonado (opm: Uruguay, 34º55’ZB 54º58’WL) binnengesleept door het Belgische stoomschip SCHELDE, dat het op 33ºZB en 52ºWL verlaten aantrof. Volgens bericht uit Rio Grande zijn zeven man der equipage verdronken en hebben de overigen zich op de boten gered. (opm: naar verluidt is het schip verder onder Argentijnse vlag als lichter gebruikt; vanaf 1910 komt het hol niet meer in de annalen voor)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De hoofdingenieur der marine J.W. Calten, de inspecteur van de stoomvaartdienst en de commandant van Zr.Ms. torpedo-logementschip VULKAAN zijn in de commissie benoemd voor de overname van de torpedoboot groot model HABANG, ten behoeve van de marine gebouwd door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Vooraf zal echter het electrisch licht van de torpedoboot beproefd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. Een snelle reis. Het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd heeft de reis van Batavia via Aden, Port Said en Marseille naar Rotterdam, inclusief het oponthoud in de verschillende havens, in 37 dagen en 8 uren volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 24 juni. Volgens telegram aan de reder is het Nederlandse barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, heden van New York te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde het schip THALASSA, kapt. Stukje, de 21e mei van Rio Grande te Bahia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best onderhouden schuitje, groot 16 ton, met een zo goed als nieuwe inventaris. Te bevragen bij Harmen de Bruin te Harlingen.


Datum: 26 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Volgens bericht van de reders vertrok het Nederlandse driemastschip LOTUS, kapt. Klinkhamer, met een lading suiker van Soerabaja naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde de 25e juni te Grimsby van Goole het schip WILLEM CHRISTIAAN GERHARDUS en vertrok zij van daar naar Montevideo.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 mei. Het Nederlandse stoomschip ARIADNE zal na afloop der kustreis naar China vertrekken.


Datum: 27 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip der 4e klasse SOMMELSDIJK, liggende in het marinedok op de Rijkswerf te Amsterdam, is naar Willemsoord overgevoerd tot het doen van een stoomtocht op de rede van Texel ter beproeving van de werktuigen en ketel, welke belangrijke herstellingen hebbben ondergaan. De beproeving van genoemd schip heeft reeds met gunstig gevolg plaatsgehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 26 juni. Het tjalkschip DANKBAARHEID, schipper Wolthuis, met bazaltsteen, zit op de Zuidwal aan de grond. Het is doormidden gebroken en zit vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip ORTELIUS, kapt. Jansonius, op 22 juni van Bangkok naar Europa.


Datum: 28 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde het schip ARCHIPEL de 20e juni te St. Ubes van Lissabon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juni. Het schip SAPPEMEER II arriveerde van Paramaribo te Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde op 27 juni het schip UNIE van Rio Grande te Falmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 Juni. Heden is met goed gevolg van de werf De Zwarte Raaf van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zn. te water gelaten de tweede der in aanbouw zijnde loodsschoeners voor het Nederlandse Loodswezen.


Datum: 29 juni 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 juni. Volgens telegram van Londen zijn door het stoomschip OBDAM te New York twee kanaalboten met 1.000 ton steenkolen aangevaren en gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 28 juni. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée, alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ST. NICOLAAS, groot 160 last, gebouwd voor rekening van de heer J. Verhoeven, te Dreumelen.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van gelijksoortig schip, groot plm. 640 last, genaamd CORNELIA, voor rekening van de heer H.E. Daverveldt, te Bergen op Zoom.


Datum: 30 juni 1889


Krant:
 DEC - Deli Courant

De MEDAN. Ter aanvulling van achterstaande advertentie, kunnen wij meedelen dat de vertraging welke het in de vaart brengen van dit stoomschip ondervindt, daardoor veroorzaakt wordt, dat de zeebrief welke in Nederland aan schepen wordt uitgereikt, bij aankomst in Nederlands Indië wordt ingetrokken en daarvoor in de plaats een Nederlands Indische zeebrief wordt afgegeven, nadat het schip gemeten en de eventuele machinerieën weer gekeurd zijn. Dit uitreiken van een zeebrief en inschrijven van het schip geschiedt vanwege het departement van onderwijs, eredienst en nijverheid te Batavia, nadat de nodige bescheiden zijn ingeleverd en goedgekeurd. De directeur van de Stoomvaart Maatschappij Deli begeeft zich morgen derwaarts, ten einde alle gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken opdat het uitreiken van genoemd document zo min mogelijk vertraging ondervinde.


Datum: 01 juli 1889


Krant:
  JB - Javabode

Voor het slepen van de MEDAN, het nieuwe Nederlands-Indische stoomschip van de lijn Deli – Penang, dat, zoals wij hebben gemeld, door de GHAZEE te Penang is binnengebracht, wordt 2.500 dollars loon betaald. De oorspronkelijke eis van 4.000 dollars.


Datum: 02 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het electrisch licht van Zr.Ms. torpedoboot HABANG heeft ruimschoots aan de eisen voldaan. Zonder verspreidingslens was een in zijkanaal F liggende torpedoboot klein model op 1.000 meter afstand nog zichtbaar, met verspreidingslens op 650 meter.
Heden is bij de Rijkswerf te Amsterdam Zr.Ms. schroefstoomschip 3e klasse ALKMAAR buiten dienst gesteld. Het vaartuig zal verschillende voorzieningen ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. Volgens een schrijven van kapt. Glimminga, voerende het barkschip FRIEDA GRAMPP, dacht hij de 1e juli van Portsmouth naar Cardiff te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een goede beloning zal ondergetekende uitkeren aan hem of haar, die hem in kennis kan stellen met het verblijf of met het wedervaren sinds 1 juni 1889 van de heer J.C. Speenhoff, voormalig gezagvoerder van het fregatschip WILLEMINA CORNELIA.
Rotterdam, 26 juni 1889, Mr. B. Denekamp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het (opm: Nederlandse) stoomschip MASCOTTE, van Rotterdam te Leith aangekomen, in de Noordzee met een vissmak in aanvaring geweest, die daardoor is gezonken. De opvarenden zijn gered. (opm: zie NRC 030789)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 1 juli. Volgens telegrafisch bericht arriveerde het schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, de 30e juni van Malmö te Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juli. Volgens van de reder ontvangen bericht lag het schip THERESE, kapt. Brouwer, de 29e juni te Dublin zeilkaar naar Ayr, om daar voor Demerara te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 juni. De sleepboten MARTIN POPELAU en PAPENBURG hebben tevergeefs getracht het op Schiermonnikoog gestrande schip WILHELM, kapt. Schildhuis, van Hernösand herwaarts, af te slepen. Het is 5 voet in het zand gewerkt en vol water. Men is bezig zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 28 juni. Gisteravond omstreeks 10 uur werd door de kustwacht, gestationeerd op de Noordelijke vuurtoren in de N.O. gronden van dit eiland, het seinen ontdekt van een in nood verkerend schip. Per telefoon werd de opzichter hiervan onderricht en gaf de kustwacht last een vuurpijl af te steken, ten teken dat men hen had opgemerkt. De commissie der Reddingmaatschappij, van het gevaar in kennis gesteld, liet ten spoedigste de boot naar het strand brengen en bemand met 17 man stak zij te ongeveer 2 uur in zee. Na enige uren bereikte de reddingboot het gestrande schip, het welk bleek te zijn het te Farmsum thuisbehorende brikschip WILHELM, kapt. Schilthuis, beladen met jufferhout van Hernösand, bestemd voor Delfzijl. De bemanning, ten getale van 6 man, was direct bereid het schip, dat reeds vol water was, te verlaten, doch de kapitein was niet te bewegen zich te laten redden, welke dan ook op het schip achterbleef. De loodskotter van Delfzijl was echter in de nabijheid, zodat te verwachten is dat de kapitein daarmede gered is. Hedenavond vertrekt van hier een schip naar de strandplaats om zo mogelijk van de inventaris te bergen.

Krant:
 DEC - Deli Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Men schrijft ons uit Laboean dd. heden: De MEDAN van de Stoomvaart Maatschappij Deli is gisterenmiddag te Belawan aangekomen. Het schip ziet er goed uit en is zeer geriefelijk voor passagiers ingericht met gelegenheid voor 2e klas passagiers boven op het achterdek: het heeft meer van de SAPHO van de Holtline dan van de HEBE. Zowel de 1e als de 2e klas hutten zijn van elektrisch licht voorzien, ook het tussendek van de inlandse passagiers. De badkamers zijn ruim en is voor ventilatie zeer goed gezorgd. De MEDAN bracht de post van Penang mede en daarmede een expresse van de Penang Gazette, waarbij Chong Moh mededeelt dat vanaf de 15e dezer, dus onmiddellijk met het afvaren van de MEDAN van Penang, de passageprijzen van zijn boten worden gereduceerd: de 1e klas van $ 12,- tot $ 3,-, dek passage van $ 2,50 tot $ 0,20, terwijl ook de vrachten belangrijk verlaagd worden. Het schijnt dus ernst te zijn met Chong Moh’s concurrentie: met de dek passage van $ 0,20 kan men nu zijn boy naar de passer (opm: markt) te Penang zenden en inkopen van kippen, eenden, kool enz. enz., welke artikelen daar toch veel goedkoper zijn dan hier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 28 juni. Hedenavond te 6 uur was van de gestrande brik WILHELM niets naders vernomen, ook niet van de kapitein. Wegens damp uit zee is het schip niet te zien; het zal wel verloren zijn want heden ochtend zat het al met de kop onder water. De loodskotter was erbij; wellicht is de kapitein daarop overgegaan. Een massa van de lading, juffers en kolders, drijft aan het strand. (opm: zie ook LC 170889)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. H. van Koningsveld, scheepstimmerman te Franeker, vraagt drie knechten, hun werk verstaande, een jaar vast werk.


Datum: 03 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 1 juli. De gezagvoerder van het stoomschip MASCOTTE, hier van Rotterdam aangekomen, rapporteert de 29e juni des ochtends bij Lowestoft, ongeveer 25 mijlen van de Leman and Owers, tijdens dikke mist in aanvaring te zijn geweest met de vissmak SAMUEL & EMMA, welke dientengevolge is gezonken. De opvarenden werden door de MASCOTTE gered en hier geland, zie ons vorig nummer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, per telegraaf. De schade, veroorzaakt door het stoomschip OBDAM aan de twee vaartuigen wordt op GBP 1.500 begroot. (zie NRC 290689)


Datum: 04 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip der 4e klasse SOMMELSDIJK, commandant luit.t.zee 1e klasse J.C. van Wessem, is van de Rijkswerf te Amsterdam door het Noord-Hollands kanaal naar Willemsoord vertrokken tot het houden van stoomtochten ter rede van Texel voor beproeving van de werktuigen. Na de tocht keert het schip terug naar het Marine etablissement te Amsterdam.


Datum: 05 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 juli. Zr.Ms. ramschip STIER zit bij de derde witte ton van het Westgat aan de grond. Sleepboten zijn ter assistentie vertrokken.
Later bericht: het is nog niet gelukt het ramschip STIER vlot te slepen. Ankers zijn door sleepboten uitgebracht.


Datum: 06 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York, 24 juni. Kapt. Bakker, gezagvoerder van het stoomschip EDAM, hier gearriveerd, rapporteert op de reis veel westenwinden gehad te hebben. De 18e juni des avonds om 7 uur werd op 43º51’ NB 48º00’ WL een 80-voet hoge ijsberg gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 juli. Sedert enige tijd is men op het stoomschip BENBRACK bezig om door zandblazers, welke door stoom worden gedreven, een gat in het strand te maken. Dit werk vordert echter niet, doordat elke opening, bij eb gemaakt, door de vloed weder volslaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 juli. Zr.Ms. STIER is heden, na lossing van steenkolen, door de sleepboten SIMSON en STAD AMSTERDAM afgesleept.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het hol van een in de beste staat zijnd tjalkschip, groot 75 ton, oud 10 jaar, voor billijken prijs te koop bij Johs. Post van Leggelo bij Hoogezand.


Datum: 07 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 juli. De JAN SMIT arriveerde de 2e juli van Bordeaux te Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse ATJEH, thans kruisend in de Noordzee, is bestemd om ongeveer medio oktober naar Oost-Indië te vertrekken ter aflossing van Zr.Ms. DE RUYTER bij het auxiliair eskader.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 juli. Het Nederlandse schoener-brikschip HENDRIK JAN is verkocht aan de heren Van Tubergen & Daam, is voor de Suriname-vaart bestemd en zal RUST EN WERK genoemd worden naar een plantage van die naam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping van een stoomboot. Op woensdag 10 juli 1889 provisioneel en op woensdag 17 juli d.a.v. definitief, beide dagen des namiddags ten 2 ure precies zullen in het Koffiehuis van Erven Swaans te Heusden, ten overstaan van Notaris de Gier aldaar, publiek worden verkocht:
a. De snelvarende in zeer goede staat verkerende raderstoomboot STAD HEUSDEN, uitnemend ingericht voor passagiers, vee- en goederenvervoer, varende tussen Heusden en Rotterdam, groot 176 ton, voorzien van oscillerende laagdrukmachines van 80 paardenkracht, met haar staand en lopend want en volledige inventaris. Fundering en ketel van het vaartuig zijn in mei ll. geheel gerepareerd, de laatste van vlampijpen voorzien en de boot in- en uitwendig geheel in orde gebracht;
b. De vergunning tot het hebben van een aanlegplaats te Heusden met loods, welke vergunning volgens besluit van de raad der gemeente Heusden op de koper overgaat. Boot en aanlegplaats worden ieder afzonderlijk en daarna in massa geveild.
c. Een verplaatsbare houten loods (op rollen).
Verder op woensdag 17 juli e.k. de namiddags ten 3 ure, aan de aanlegplaats der stoomboot te Heusden, om contant geld:
Een diligence, een diligence-omnibus, een bijna nieuwe vrachtwagen, meyerijsche kar, slede, vier paarden, tuigen, stalgereedschap enz.
De stoomboot is te bezichtigen alle dagen in de vaart en op 17 juli aan de aanlegplaats te Heusden.
Voor het bezichtigen der machinekamer zijn kaarten verkrijgbaar bij de Notaris de Grier en bij de heer D. Duijser te Heusden.
Inlichtingen zijn te bekomen bij de Notaris de Gier, te Heusden.
N.B. De verkoop gaat in alle gevalle door. Van ophouden is geen sprake. Onbekende kopers moeten voorzien zijn van bekende en degelijke borgen, of van een bewijs van gegoedheid, afgegeven door de Burgemeester of de Notaris hunner woonplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 juni. Vrachten zonder zaken, en vraag is er ook niet, omdat het afscheep-seizoen geëindigd is. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip BANTAM verschillende producten tot verschillende vrachtcijfers naar Holland: stoomschip UTRECHT koffie NLG 85,-, huiden NLG 95,-, tabak NLG 65,- indigo NLG 120,- per last, naar Rotterdam, en koffie FFRs. 85,-, huiden FFRs. 95,- , indigo FFRs. 120,- per ton, naar Marseille; stoomschip ARIADNE suiker tot geheime vracht naar China.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands ANTONIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Foxholsterbosch, 6 juli. Met het beste gevolg is heden van de werf van de heer I.A. Hooites alhier te water gelopen het driemast schoenerschip genaamd FRITS FABER BEUKEMA, groot circa 300 register ton en bevaren zullende worden door kapt. G.J. Korter van Nieuwe Pekela. Het is het grootste schip, dat ooit in de Veenkoloniën is gebouwd.


Datum: 08 juli 1889


Krant:
  JB - Javabode

Uit Bandjermasing wordt aan de Soerabaja Courant geschreven, dat het daar dienstdoende stationsschip, Zr.Ms. stoomschip OENARANG, op zijn jongste reis nabij Kota Waringin een lelijk ongeluk gekregen heeft. Op circa 5 mijls afstands van die plaats stootte het op de stenen, zodat het een gat van niet minder dan 14 voet in diameter bekwam en dadelijk half vol water liep. Zelfs de longroom stond reeds spoedig vol. Het geval liet zich aanvankelijk zeer bedenkelijk aanzien en slechts met de allergrootste inspanning van de gehele equipage en van het état-major gelukte het, het schip nog op het droge te brengen en zodoende voor zinken te behoeden, waarop het gat zo goed en zo kwaad het ging, gedicht werd. De 1e dezer keerde het behouden, maar zwaar beschadigd te Banjer terug en zal wel moeten repareren. Bij het stoppen van het lek moet zich bijzonder hebben onderscheiden de bootsman Van Roon.


Datum: 09 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 juni. Vrachten. Sinds het bericht van 25 mei bleef de toestand der markt onveranderd en ging er bijna niets om, doch nam de onbevrachte vloot sterk toe. Naar Holland kwam de Factorij met 12.000 picols koffie in de markt, waarvoor een schip werd opgenomen, dat verder aanlegt. Naar het Kanaal v.o. arriveerden een paar vooruit bevrachte schepen om restanten droge suiker te laden, en ook een klein vaartuig, om een lading stroopsuiker in te nemen. Een hier liggend schip werd opgenomen voor een lading losse coprah, te laden te Macassar en twee havens van Java’s noordkust, ligdagen niet ingaande vóór 15 juli a.s. Naar Port Said v.o. ligt een in Europa afgesloten stoomschip een lading stroopsuiker te laden. Naar Hongkong werd een boot bevracht voor droge suiker tot NLG 0,50 per picol. Naar Amerika en Australië hadden geen afdoeningen plaats; naar laatstgenoemde bestemming is echter een lading aan de markt.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands ANTONIA NLG 47,- voor 12.000 picols factorij koffie naar Dordrecht, ligt verder aan; stoomschip SOENDA koffie NLG 85,-, tabak NLG 65,-, huiden NLG 95,-, rijst NLG 50,-, naar Amsterdam; gom-damar fr. 65,-, peper fr. 80,- naar Genua.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands MELATI, NELLY EN HELENA en TJERIMAI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip CORNELIA, kapt. Stark, heden van Newcastle te Soerabaija aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, wegens stoombootdienst, een roefschuitje, groot 9 ton, platte luiken, met zeil en treil, elf jaar oud. Een veepraam te koop gevraagd, liefst overdekt. Ook wel genegen te ruilen. Te bevragen bij Jan de Vlas te Winsum (Friesland)


Datum: 10 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE VI, kapt. v.d. Mey, van Kaapstad naar Soerabaija, Banjoewangie gepasseerd met gebroken grote mast en verlies van grote steng.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Het schip ANNETTE JANTINE is de 3e juli van Gibraltar naar Buenos Ayres vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant (no. 159) bevat de statuten der Stoomvaart-Maatschappij Vooruit, te Amsterdam. Doel: het tot stand brengen en onderhouden van een stoomvaartverbinding tussen Hâvre en Amsterdam en tussengelegen havens, door middel van stoomschepen, daartoe in eigendom, in huur of krachtens andere titel verkregen. De vennootschap is ook bevoegd andere reizen door de schepen te doen ondernemen, en voorts tot alle met het hier omschreven doel in verband staande verrichtingen. Aangegaan tot 31 december 1913. Kapitaal NLG 200.000,-, in 4 series van NLG 50.000,-, waarvan aanvankelijk slechts 2 worden uitgegeven. De aandelen 1ste serie, groot NLG 1.000,-, zijn volgestort. Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeur de heer J.B. Meijer en tot commissaris J.A.C. van Leeuwen, W.J. Geertsema, G.J.P. La Batiste en M.C. Calkoen. Door de firma Meijer & Co. te Amsterdam wordt deelgenomen voor 65 aandelen, waarvoor door haar volledige storting is ingebracht het stoomschip VOORWAARTS met toebehoren.

Krant:
  JB - Javabode

De ZEELAND, kapt. Kromwijk, van de Rotterdamsche Lloyd, welk stoomschip hedenmorgen te Tandjong Priok aankwam, heeft de reis van Marseille tot hier gemaakt in 26½ etmaal, dus zo vlug als nog nooit door een Nederlandse boot is gedaan. Van Suez af werd geen plaats meer aangedaan en de route in de Indische Oceaan wat zuidelijker genomen dan gewoonlijk. Neemt men in aanmerking dat de ZEELAND in vergelijking met de grote schepen van de andere lijnen geen zeer krachtige machine heeft, dan is er te meer reden om de commandant Kromwijk de eer te geven van de ongehoord voorspoedige reis. Uit dit geval blijkt voor de zoveelste maal dat het verzenden van de post met de Nederlandse boten zijn nut kan hebben, al is dit dan ook niet altijd het geval. Terwijl de Franse mail tot 13 juni hier zaterdag zal aankomen, bracht de ZEELAND nu al de mail mee tot 11 juni. (opm: de ZEELAND was geen eigendom van de Rotterdamsche Lloyd, maar van de Stoomvaart Maatschappij Rotterdam, waarmede de Rotterdamsche Lloyd nauw samenwerkte)


Datum: 11 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 9 juli. Van de werf der firma Gebr. Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten de Rijnschroefstoomboot, genaamd HORTENSIA, gebouwd voor de heer J. van Houteghem te Rupelmonde. De machine, compound-systeem, met daarbij passende ketel, sterk 35 paardenkrachten, wordt vervaardigd aan de fabriek van de heren Löhnis & Co. te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 juli. Het schip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, vertok de 10e juli van Hernösand herwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 10 juli. Volgens de reders is het schip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, de 9e juli te Fredriksstad aagekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 juli. Het schip ZEEMEEUW is de 10e juli van Harlingen te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 10 juli. Volgens de reder arriveerde het Nederlandse schip J.P.A., kapt. Swart, de 8e juli van Buenos Ayres te Pensacola.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Sappemeer (geen datum). Heden is alhier in publieke veiling verkocht het in 1875 nieuw gebouwde schoenerschip ZODIAC, groot netto 142,12 registerton, gevoerd door kapt. De Jong met opgoed en toebehoren. Koper is de firma Den Breems, Kalkman & Van den Burg te Schiedam voor NLG 6.950.

Krant:
  JB - Javabode

Velen, zo dames als heren, hebben gisterenavond gebruik gemaakt van de gelegenheid om de elektrische verlichting van de PRINSES AMALIA te gaan bewonderen en zonder twijfel keerde niemand onvoldaan terug. Al dadelijk viel van de kade te Tandjong het onderscheid sterk in het oog tussen de ouderwetse scheepslantaarns op de andere schepen en de witte booglamp van 16 kaarsen lichtsterkte, die boven het grote luik van de PRINSES AMALIA hing en alles in de omtrek verlichtte. Aangenamer nog was de verrassing bij het zien van de gloeilampen in de rookkamer, in de salons, in de hutten, ja overal, die ten getale van 160 over het gehele schip zijn verspreid en welke menigeen, die tot nog toe alleen het witte elektrische licht en niet met grote voldoening kende, geheel met deze nieuwerwetse wijze van verlichting verzoende. De olielampen op de boten van de Maatschappij Nederland hebben altijd uitgemunt door goed licht, maar natuurlijk leggen zij het af tegen de 24 gloeilampen elk van 8 kaarsen, die nu de grote salon verlichten en onder andere dit grote voordeel hebben, dat zij bijna geen hitte geven: ongestraft kan men de hand houden tegen de ballons. Maar vooral in de hutten is zulk een gloeilamp goud waard: tot nu toe moest men zich daar behelpen met het door een matglas schijnend licht van een olielampje of kaars, dat na 11 uur alleen mocht blijven branden als de dokter er last toe gaf, thans echter heeft ieder het in zijn macht het licht uit te doen of te laten branden zolang of zo dikwijls hij wil, daartoe in staat gesteld door een kraantje in elke hut, waarmee men de stroom kan verbreken of aansluiten. Wie het gescharrel met kinderen in een donkere of slecht verlichte hut kent, zal het verkregen voordeel op prijs stellen en ieder, die zich de lastige keus herinnert tussen het zitten des avonds in de warme doch verlichte salon of op het koele, doch donkere dek, zal begrijpen hoe veel het waard is, dat men nu ook in de koelte kan zien. Elke gloeilamp kan afzonderlijk worden aan- en uitgedaan, zodat men geen last kan hebben de aardigheid van grappenmakers, zoals er op iedere mailreis voorkomen, om in alle hutten of de gehele salon donker te maken. De lichten worden gevoed door een compound dynamomachine (systeem Siemens) van 30 paardenkrachten, die een stroom van 15 ampères sterkte met een spanning van 66 volt opwekt, waardoor aan 200 lampen licht kan worden verschaft, bijzonderheden, die zeker door ieder lezer dadelijk worden begrepen. Waarlijk, de Nederlandse maatschappijen zorgen wel, dat er geen reden is voor mailreizigers om de buitenlandse schepen voor te trekken: de Rotterdamsche Lloyd maakte de reis in ongekend korte tijd, de Maatschappij Nederland zond de eerste elektrisch verlichte boot, die uit Nederland naar Indië vaart en binnenkort zal men bij de twee maatschappijen beide voordelen verenigd vinden. Het enige bezwaar van zoveel voortreffelijkheid is, dat het blijven in Indië moeilijker wordt, naarmate de gelegenheid om er vandaan te gaan minder onaangenaam is.

Krant:
  JB - Javabode

Het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. De Jong, van New York met petroleum naar Indramajoe, de 11. juli te Anjer aangekomen, rapporteert op de reis zeer slecht weder te hebben gehad. Somtijds was het schip onder water. Het heeft zware schade achteruit aan bakboord bekomen en de tweede stuurman en twee matrozen verloren.


Datum: 12 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 juli. Van de werf der firma Wed. C. Boele en Zonen alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip TRANSFERRER, groot 215 lasten, gebouwd voor rekening van de heer J.W. Wassenberg te Wamel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 juli. Het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, kapt. Groenewold, van Harburg naar Düsseldorf, is met het tweede vuurschip (opm: vuurschip ELBE 2) in aanvaring geweest en kwam met ingedrukt lijfhout, schade aan het want en lek hier in de haven terug. Het moet voorlopig een deel der lading lossen om het lek boven water te krijgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam 10 juli. Volgens particulier bericht is het schip ANTONIA, kapt. De Boer, van Java bevracht naar Holland voor 12.000 picols gouvernementskoffie tegen F 47,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Volgens particulier bericht is het schip MELATI, kapt. Van den Bos, bevracht van Java naar Holland voor 20.000 picols gouvernementskoffie tegen F 45,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juli. Volgens particulier bericht is het schip THORBECKE VII, kapt. Hoper, van Java (opm: naar Amsterdam) bevracht voor een volle lading rijst tegen NLG 32,-.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een puik best scheepje, 10 jaar oud, met inventaris zoals het is bevaren. Te bevragen bij Ate P. van der Werff, bij de Kalkfabriek te Drachten.


Datum: 13 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Tot 1879 behoorde Amsterdam als houthaven tot de eerste in Nederland. Van toen is die handel met reuzenschreden achteruitgegaan. Wel heeft men een uitmuntende houthaven gemaakt, die anderhalf miljoen kost. Doch toen de haven in 1882, althans voor de opslag van ongezaagd hout gereed was, werd een tarief vastgesteld, dat in zeer slechte verhouding stond tot het later te Zaandam vastgestelde tarief. Nadat te Zaandam 2½ maand vrijdom voor opslag gegund werd, had Amsterdam haar tarief onmiddellijk moeten wijzigen. Dit heeft Amsterdam niet gedaan, met het gevolg dat de aanvoer te Amsterdam van 1876 tot 1887 daalde van 86.000 tot 47.000 ton, en die te Zaandam rees van 1884 tot ’87 van 29.000 tot 83.000 ton. Onze houthaven, die zonder hout is, en 1½ miljoen heeft gekost, brengt op dit ogenblik slechts 1%. Dit betreft alleen de handel te Amsterdam in ongezaagd hout. Met de aanvoer van gezaagd hout is het niet beter gesteld. In 1879 kon Amsterdam nog bogen op een aanvoer van 87.000 ton, Dordrecht, in deze de aangewezen concurrent van Amsterdam had toen slechts 20.000 ton. In 1887 is het cijfer voor Amsterdam, gedaald tot 74.000 ton, voor Dordrecht gerezen tot 64.000 ton. Het resultaat van dit alles is dan ook, dat een oppervlakte van 9 bunder in de houthaven braak ligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 juli. De in het Scheurrak gezonken liggende tjalk DRIE GEBROEDERS wordt door een blazerschuit van hier geassisteerd. De lading hout doet het vaartuig gelijk met de waterspiegel drijven, zodat een sleepboot het vermoedelijk wel hier of daar kan binnenslepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 juli. De beschadigde lading van het schip PROVINCIA bracht GBP 140 op. Volgens verklaring van een expert kan de lading niet door zeewater of stoom beschadigd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 12 juli. Heden vertrok van hier het schip INSULINDE naar Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het tjalkschip DRIE GEBROEDERS, schipper van Wijk, met ene lading zwaar Amerikaans hout van Nieuwediep naar Harlingen bestemd, is eergisteren avond in het Scheurrak gezonken. De opvarenden wisten zich in de vlet te redden en werden later door de Texelse blazerschuit TX III opgenomen en behouden te Nieuwediep aangebracht.


Datum: 14 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 13 juli. Het Nederlandse schoenerschip FLECKE JOVWER, kapt. Mellema, met averij te Elseneur binnengekomen, zal aldaar de 22e juli publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. torpedoboot HABANG is door de Marine overgenomen van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Het electrisch licht van de torpedoboot moet echter nog nader worden beproefd, nadat voorzien zal zijn in een paar gebreken, welke zich bij de beproeving op 28 juni j.l. hebben voorgedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 13 juli Volgens alhier ontvangen telegram passeerde het barkschip KINDERDIJK, kapt. Ouwehand, heden vroeg de Lizard op reis van Banjoewangi naar Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juli. Van Anjer wordt gemeld, dat het Nederlandse schip SLAMAT, van New York naar Java, belangrijke schade bekomen heeft en de achterhut ontzet is door het stormweder. Het schip maakt geen water en kan de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Het stoomschip VEENDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, de 9e dezer van hier te New York aangekomen, heeft de reis volbracht in tien dagen en enkele uren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 juli. Volgens telegram is te Christiansand aangekomen het schip ZEEMEEUW, kapt. Bos. Aan boord alles wel.


Datum: 15 juli 1889


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best onderhouden snikschip met zeil en treil, groot 9 ton, bij G. Strikwerda, Stavoren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een roefscheepje, groot 19 ton, geschikt tot alle vervoer, met complete inventaris. Te bevragen bij A. Goud, Schilkampen bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vaartuigen te koop, als: een beste halfsleten zeilboot, lang 16 voet, met knap bezaantuig; een dito roeibootje, lang 14½ voet; vijf stuks dito pramen, groot 7, 6, 5, 4 en 3 ton, tegen billijke prijzen, bij O.L. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 16 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Falmouth zijn gearriveerd de schepen SAPPEMEER II, kapt. Huizenga, van Paramaribo, en ADMIRAAL TROMP van Buenos Aires.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juli. Het schip SLAMAT maakt geen water en kan de reis voortzetten. De tweede stuurman en twee man zijn verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Vegte, heden van Cardiff naar Batavia vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Buenos Ayres, 13 juli. Het Nederlandse schip DELPHIN is met de lading te Rosario verkocht, doch de opbrengst kon de kosten niet dekken. (opm: zie ook PGC 060589)


Datum: 17 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 juli. Volgens telegram is het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, heden van hier te Sundvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dover, 15 juli. Heden arriveerde alhier het schip JANTJE, van Pensacola naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. DOLFIJN, bestemd voor toezicht op de visserij, heden van de rede van Texel vertrokken, wordt onderzocht, aangezien aan de stoomwerktuigen van dat schip enige veranderingen hebben plaatsgehad.
Zr.Ms. SOMMELSDIJK heeft heden bij de op de rede van Texel gehouden proeftocht uitstekend aan de eisen voldaan. Het liep een vaart van 10,7 km. per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 16 juli. Volgens van de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip EMANUEL, kapt. Hemmes, de 14e dezer van Montevideo te Philadelphia aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 juli. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse zeilschip GEERTRUIDA ALBERTINA, kapt. Ebes, van hier te Sundsvall aangekomen.


Datum: 18 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. rammonitor HAAI, liggende te Amsterdam, wordt na afloop der verwapening overgebracht naar Hellevoetsluis. Alle monitors voor de verdediging van het Zuiderkwartier zijn alsdan gewapend met Krupp-kanonnen van 28 cm.
Zr.Ms. stoomkanonneerboot EVER wordt bij de Rijkswerf verwapend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 juli. De kans om de BENBRACK af te brengen, wordt steeds kleiner. Het schip zit 15 voet muurvast in het strand en 100 meter van de laagwaterlijn. Alleen aan bakboordszijde is op of in het strand nog een geul.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heden vertrokken enige schuiten met een duikertoestel aan boord naar een sedert vele maanden achter Schiermonnikoog gezonken stoomschip. Die boot is met hout geladen en moet nog vele duizenden planken aan boord hebben. Men hoopt vóór de herfst de lading te kunnen bergen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 13 juli. Heden werd in veiling gebracht Zr.Ms. schroefstoomschip ZILVEREN KRUIS, voor de dienst van de marine afgekeurd. Het hoogste bod werd gedaan door een Chinese kongsi, doorgaande onder de naam van Oei Tik Sian en bedroeg NLG 33.750. Ofschoon dit een goede prijs is te achten (de Arabieren gingen niet hoger dan NLG 30 mille) is het vaartuig aan bewuste kongsi nog niet gegund, daar men wil weten dat er uit Den Haag een limiet van een halve ton is gesteld. Intussen zal men, tenzij er nog een onverwacht mededinger komt, wel eieren voor zijn geld kiezen en de koop toeslaan.


Datum: 19 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen (geen datum). Volgens telegram arriveerde het schip ONDERNEMING, kapt. Kuiper, heden van hier te Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bilbao, 15 juli. Heden is het Nederlandse stoomschip INO van hier naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode

Door de minister van Marine is per draad machtiging verleend om het voor de dienst afgekeurd Zr.Ms. stoomschip ZILVEREN KRUIS, liggende te Soerabaja, af te staan voor het op de vendutie daarvoor gedane hoogste bod van NLG. 33.750.


Datum: 20 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 18 juli. Van de werf der Gebr. Pot alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot plm. 500 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Goerres te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werden de kielen gelegd voor twee Rijnschepen, een groot plm. 350 last, voor rekening van J. Verburg te Tiel, en een groot plm. 600 last, voor rekening van de heren Gebr. Fendel te Aken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 18 juli. Bij de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk werd heden met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip FREDERIKA, gebouwd voor rekening van de Rijnschipper C.E. Henke, te Lobith, groot pl.m. 10.000 centenaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 19 juli. Volgens telegram van de reder is het barkschip FRANS, kapt. Bakker, de 19e juli van Schiedam te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 5 juli. De 17e juni arriveerde alhier het schip MINERVA van Amsterdam; de 21e dito arriveerde alhier de CORNELIS, van Cardiff, en heden arriveerde alhier de MARGARETHA van Pernambuco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip J.H. HENKES is volgens telegram de 26e juni van St. Thomas naar Maracaibo vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Schiermonnikoog. Alhier is het treurige bericht ontvangen, dat T. Drayer, tweede stuurman aan boord van het Nederlandse barkschip SLAMAT, kapt. De Jonge, op de reis van New York naar Batavia, door een stortzee overboord is geslagen en jammerlijk verdronken, nalatende een geheel onverzorgde weduwe en vier jeugdige kinderen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Schiermonnikoog. Alhier is het treurig bericht ontvangen, dat T. Draijer, 2de stuurman aan boord van het Nederlands barkschip SLAMAT, kapt. de Jonge, op de reis van New York naar Batavia door een stortzee is overboord geslagen en jammerlijk verdronken, nalatende een geheel onverzorgde weduwe en vier kinderen.
Landgenoten. Er wordt veel gevraagd, van hier echter slechts een enkele maal, niettegenstaande het getal weduwen van zeelieden thans tot ruim zeventig is gestegen. Wij vragen dus met vrijmoedigheid enige bijdrage om het lot der zwaarbeproefde vrouw en haar vier hulpeloze kinderen enigszins te helpen verzachten. Ieder der ondergetekenden wil gaarne uwe gift ontvangen en in dagbladen verantwoorden.
W.J. Dijk, directeur der zeevaartkundige school.
Ds. Hundliingius, Em.Predikant.
W.G. Eijck van Zuijlichem, burgemeester.
Jan Hingst, secretaris.
N.J. van der Worm, oud burgemeester, Groningen.
R.A. Wielema, wethouder.
F. Coerkamp, idem.
Schiermonnikoog, juli 1889.


Datum: 21 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 20 juli. Volgens telegram uit Pensacola lag het schip MARIA, kapt. Schoteman, aldaar gereed om naar Schiedam te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 20 juli. Heden morgen is van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier met goed gevolg te water gelaten een der in aanbouw zijnde houten loodsschoener, gebouwd voor rekening van het departement van marine en bestemd voor het Nederlands loodswezen alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 juni. Vrachten. Vraag is er niet omdat er nog te weinig suiker afkomt, maar de vooruitzichten zijn verre van gunstig bij steeds toenemende scheepsruimte, terwijl de verwacht wordende stoomschepen en de vooruitgecharterde schepen het eerst zullen moeten worden beladen. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip PRINS FREDERIK koffie NLG 85,- tabak NLG 65,- huiden NLG 95,-, indigo NLG 120,- per last naar Amsterdam, en koffie FFRs. 85,- zwarte peper FFRs. 80,- per ton naar Genua; stoomschip DRENTHE koffie NLH 85,- huiden NLG 90,-, indigo NLG 120,- per last, naar Rotterdam, en koffie FFRs. 85,-, huiden FFRs. 85,-, indigo FFRs. 120,-, suiker Sh.55/-per ton, naar Marseille; TJERIMAI moet suiker uit de nieuwe oogst voor bevrachters rekening laden naar Port Said voor orders.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands MELATI, NELLY EN HELENA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 juli. Volgens telegram uit Londen arriveerde heden te Dover het stoomschip ORANJE NASSAU, van Suriname, laatst van Havre, naar Amsterdam, met lichte schade door aanvaring, doch heeft de reis voortgezet.
Londen, 20 juli. Het stoomschip ORANJE NASSAU, van Suriname, laatst van Le Havre, arriveerde te Dover met het schip LEADING CHIEF op sleeptouw, welk schip schijnbaar door aanvaring beschadigd is.


Datum: 22 juli 1889


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 10 juli. Het schip AMPHIBIE, kapt. H.A. Schimmel, van Ellenserdam naar Hamburg, is wegens slecht weder alhier binnengelopen en op de rede geankerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De NOACH IV, die vrijdag jl. te Soerabaja van Nederland arriveerde, moet op de reis nogal tegenspoed ondervonden hebben, zegt de Locomotief (opm: een krant). Eerst zouden de kolen aan boord aan het broeien gegaan zijn, ten gevolge waarvan brand ontstond die men gelukkiglijk heeft kunnen blussen. Daarna moet de grote mast over boord geslagen zijn bij een orkaan, door het schip nabij de Kaap belopen. De NOACH IV is bestemd voor Menado om daar gouvernements koffie in te nemen, doch zal wel eerst een paar weken in reparatie moeten blijven liggen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden een nog zo goed als nieuwe stoomboot, slechts 2 jaar oud, groot gemeten op 29 ton, de stoomketel mag worden gebruikt op 8 atmospheren overdruk, de machine is van ’t compound systeem, van 8 paardenkrachten. De stoomboot is zeer netjes ingericht voor passagier- en goederenvervoer en loopt zeer snel.
Nadere inlichtingen te bekomen bij E.J. Smit & Zn. te Hoogezand.


Datum: 23 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De blazerschuiten die de 21e dezer naar Schiermonnikoog zijn vertrokken ter berging van hout uit een sedert lang gezonken stoomschip, zijn teruggekeerd, daar het schip onder het zand zit en dus niet geborgen kan worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een bevaren roefscheepje, groot 12 ton, met gehele inventaris. Te bevragen bij Sjoerd Boersma te Irnsum.


Datum: 24 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 23 juli. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duyvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalk, groot 50 last, gebouwd voor rekening van de heer G. van Berge te Middelburg. Daarna werd de kiel gelegd voor dergelijke tjalk, evenzeer groot 50 last, voor rekening van de heer B. Geers te Rozendaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Volgens bericht van de reder lag het schip FRIEDA GRAMPP, kapt. Glimminga, de 20e dezer te Cardiff zeilklaar, bestemd naar Rio de Janeiro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penang, 22 juli. Voor sleeploon van het stoomschip MEDAN, dat met gebroken drijfstangen en gebroken hogedruk-cylinder door het stoomschip GHAZEE werd aangetroffen en te Penang werd binnengesleept, werd GBP 2.500 betaald. De schade aan de MEDAN wordt gerepareerd voor GBP 1.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Le Havre, 20 juli. Het stoomschip ORANJE NASSAU is hier in het dok met het Franse stoomschip LABRADOR in aanvaring geweest, waardoor laatstgenoemde een schade leed, die op GBP 12,- werd begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Volgens bericht van de reder vertrok het schip THERESE, kapt. Brouwer, de 21e dezer van Ayr naar Demerara.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 juli. Het schoenerschip CATHARINE, beladen met naphta, is te Thameshaven in de lucht gevlogen. Het schip had aan de Petroleumwerf de lading ingenomen en was na beladen te zijn van de kade afgehaald en in de rivier voor anker gekomen. De bemanning bestond uit de gezagvoerder en zijn drie zonen. (opm: mogelijk geen Nederlands schip)

Krant:
  JB - Javabode

Dezer dagen namen wij uit de Locomotief een bericht over omtrent de NOACH IV. Thans schrijft het Soerabaja Handelsblad: Niet NOACH IV, gelijk de Locomotief meldde, maar THORBECKE VI had de naam moeten wezen van het schip waarvan de steenkolenlading aan het broeien ging en dat bij de Kaap door storm werd belopen. De grote mast is echter niet, gelijk het bericht luidt, overboord geslagen, maar wel door de hitte van de broeiende kolen aan het benedeneinde verkoold uit het spoor geraakt en toen gezakt, waardoor enige schade aan het tuig ontstond. Het schip ontdeed zijn gevaarlijke lading aan de Kaap, kwam in ballast naar hier en zal na reparatie naar Menado vertrekken.


Datum: 25 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 juli Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip MOREE, kapt. Hoburg, heden van Trinidad te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schoefstoomschip 1e klasse VAN GALEN, onder bevel van de kapt.ter zee C. ten Bosch, is de 23e dezer uit Oost-Indië ter rede van Texel gekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 23 juli. Het Nederlandse schoenerschip FLECKE JOVWER heeft gisteren alhier in publieke veiling opgebracht 2.725 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip HOLLANDIA, dat wegens ziekte van de kapitein te Pernambuco was binnengelopen, vertrok van daar naar Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 24 juli. Heden is het schip THORBECKE III van hier naar Java vertrokken.


Datum: 26 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 18 juni. Het Italiaanse barkschip ARMONIA, de 12e juni ter rede komende, kwam in aanvaring met het ten anker liggende Nederlandse schip LOTUS, waardoor aan laatstgenoemde een schade van pl.m. NLG 600 werd veroorzaakt. De ARMONIA kwam hier van Probolinggo om twee masten te vernieuwen, die op de reis van New York herwaarts gebroken zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Volgens bij de reder ontvangen schrijven van kapt. Arkema, vertrok het barkschip SAN FRANCISCO de 10e juli van Mobile naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. torpedoboot groot model GOENTOER wordt aangewezen voor de verdediging van het Zuiderfrontier en zal te Hellevoet op ’s Rijks werf in conservatie genomen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juli. Heden vertrok van Falmouth het barkschip ZEENYMPH met bestemming naar Milk River (Jamaica)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 juli. Heden is van de werf der Gebrs. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan JOHANN HEINRICH, groot plm. 18.000 centenaars, voor rekening van de heer As. Bretzel, te Gernsheim; onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een dito schip voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Katendrecht, 25 juli. Voor rekening van de heren J. Vroege te Alblasserdam is op de werf van de heren Rijkee & Co. te Katendrecht de kiel gelegd voor een barkschip ter grootte van ongeveer 1.200 ton, bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip HASSIA, groot ongeveer 470 lasten, gebouwd voor de heer Eug. Schlebach te Rotterdam; en is de kiel gelegd voor een Rijnschip groot ongeveer 600 lasten, voor de heer Math. Stinnes te Mülheim a/d Ruhr, en voor een Rijnschip groot 400 lasten, voor de heer H. Scheur te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 24 juli. Zaterdag j.l. (opm: 20 juli) is hier met goed gevolg van de werf van Gebr. Boerma te water gelaten het ijzeren tjalkschip, genaamd NIJVERHEID, groot 115 tonnen, gebouwd voor rekening van en zullende bevaren worden door D. Jonker, te Wildervank.
Terstond daarna is de kiel gelegd voor een dito tjalkschip groot 120 ton, voor S. de Haan, te Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Bij gesloten briefjes te huur, voor het tijdvak 1 september 1889 – 12 mei 1896, de scheepstimmerwerf met schuur, woning, houten woonschip en erf c.a., op Midsburen te Wartena, zoals een en ander thans nog wordt gebruikt door de erfgenamen van weduwe A.O. Bijlsma. Voorwaarden te vernemen ten kantore van notaris Koopmans te Warga. Briefjes aldaar in te leveren vóór of op 8 augustus 1889.


Datum: 27 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen (geen datum). Heden namiddag is van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier te water gelaten de tweede der in aanbouw zijnde houten loodsschoeners, bestemd voor het Nederlandse loodswezen, en gebouwd voor rekening van het departement van marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Naar de Scheepvaart verneemt, zal de Stoomvaart-Maatschappij Holland eerlang ophouden te bestaan. Het gehele materieel, benevens dat der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, totaal 20 stoomboten, is door verkoop in andere handen overgegaan, en zal zeer waarschijnlijk bij reeds bestaande maatschappijen op Indië worden ingesmolten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Volgens particulier bericht vertrok het Nederlandse schip MINERVA, kapt. Albers, de 9e juli met een lading suiker voor de Nederlandsche Handel Maatschappij van Suriname naar Het Kanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op 19 juli j.l overleed na een kortstondige ziekte van slechts vier dagen, op reis van Mobile naar hier mijn geliefde echtgenoot Jacob Nieuwenhuis, in leven gezagvoerder van het Nederlandse barkschip GEORGE, in de ouderdom van ruim 51 jaar.
Huelva (Spanje), 20 juli 1889, G. Nieuwenhuis - Riepma.

Krant:
 DEC - Deli Courant

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Deli. Het stoomschip MEDAN, kapt. W.J. Beekman, kan, in afwachting van de Nederlands-Indische zeebrief, die alsnog moet worden uitgereikt, voorlopig niet in de geregelde vaart worden gebracht. Zodra zulks is geschied, zal onmiddellijk met de dienst worden aangevangen en daarvan door middel van dit blad kennis worden gegeven.
Laboean, 26 juli 1889, de directeur, Jacob van Nie.


Datum: 28 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 25 juli. Het Nederlandse schoener-brikschip GRIETJE KRYTHE, kapt. Gorter, naar Uddevalla in ballast, is bij Dragör door het stoomschip CALABRIA, van Dundee, aangevaren en heeft daardoor de kluiverboom verloren en de voorsteven beschadigd. Het is gisteren naar hier en op de binnenrede ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Aangezien de weersgesteldheid onunstig blijft, heeft de commandant van Zr.Ms. torpedoboot groot model CYCLOOP, luit.t.zee P.W. Sachse, bevel ontvangen om a.s. maandagochtend om 6 uur de haven van Hellevoet te verlaten en langs Rotterdam, Gouda, Amsterdam en het Noord-Hollandsch Kanaal naar Willemsoord te stomen.


Datum: 29 juli 1889


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Tot nu toe was de passagiersvaart tussen Deli en Penang geheel in handen van de firma Chong Moh & Co., die 12 dollars berekende voor de eerste klasse en 2½ voor het dek. Nu echter de MEDAN van de Delische Stoomvaart-Maatschappij door lagere vrachten concurrentie is begonnen aan te doen, heeft de eerstgenoemde Penangse firma haar prijzen verlaagd tot 3 dollars en tot 20 dollarcenten met inbegrip van de kost, terwijl ook de vracht voor goederen verminderd is.


Datum: 30 juli 1889


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 juli Het alhier geveilde schip FLECKE JOVWER, is aangekocht door de heer F.L. Drenth te Oude Pekela en zal gevoerd worden door kapitein H.H. Nieboer.


Datum: 31 juli 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 29 juli. De poging om het wrak der stoomboot BLACKHALS, bij Schiermonnikoog onder het zand zittend, door dynamiet te doen springen, zijn door de Texelse bergers, die zich met dit werk hadden belast, opgegeven. De kans om iets te bergen was te gering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 30 juli. Volgens telegram is het Nederlandse driemast-schoenerschip VREDE, kapt. Stam, de 29e dezer van Macassar te New York aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een stoombootje. Op onze toko vendutie van vrijdag 9 augustus 1889, zullen wij verkopen ten 10 ure het stoombootje genaamd CONSTANCE, liggende in de rivier voor ons commissiehuis. Het bootje is in goede orde en kan direct in dienst gesteld worden.
John Price & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 30 juli. Eergisteren middag is in de Zuiderzee, O.N.O. van het eiland Urk, door het lek zeilen gezonken de met klipzout geladen praamschuit WILHELMINA van Hendrik Leute, komende van Amsterdam en voor Zwolle bestemd. De opvarenden, bestaande uit schipper, vrouw, kind en knecht, hebben zich bijtijds weten te redden in hun roeiboot, waarmede zij heden nacht ongeveer 2 uur behouden te Kampen zijn aangekomen.


Datum: 01 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Marine. Zr.Ms. IDJEN, torpedoboot groot model, in aanbouw bij de Rijkswerf te Amsterdam, is heden voormiddag met zeer goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het tijdschrift De Zee, augustus-nummer, vindt men een beschrijving en afbeelding van een toestel om boten, zonder gebruik van de talies, vrij van de klampen te lichten, ontworpen door de heer D. Duinker, gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.
Aan boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER is met slingerend schip dit toestel beproefd geworden. Twee man draaiden een reddingsboot (lang 32 voet en breed 7½ voet) vrij van de klampen; deze boot was bemand met 53 koppen en geheel uitgerust, zodat zij circa 5.000 kg woog. Vier man draaiden haar buiten boord en de twee eerstgenoemden lieten haar te water. De gehele verrichting duurde 1 minuut 46 seconden.
Voor een boot, in alles volkomen aan de bovengenoemde gelijk, doch op gewone wijze opgehangen, waren 16 man nodig en duurde het te water laten 22 minuten. Aan boord van het stoomschip PRINSES AMALIA werd met hetzelfde gemak, met behulp van dit toestel, een stoomsloep, wegende ruim 7.000 kg, te water gelaten.
De Stoomvaart-Maatschappij Nederland, die sedert het jaar 1888 op een harer stoomschepen dit toestel heeft beproefd onder alle omstandigheden, heeft besloten dit systeem op al haar schepen toe te passen en reeds de daartoe nodige maatregelen genomen.
Octrooien werden er op verleend door Engeland, Frankrijk, België, Italië, Spanje, Oostenrijk, Hongarije, Zweden, Noorwegen, Amerika en Canada.


Datum: 02 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 1 augustus. Volgens telegram aan de reder arriveerde het schip CATHARINA WILHELMINA, kapt. Zeven, heden van Rotterdam te Kroonstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het barkschip PRINSES WILHELMINA vertrok de 26e juli van Pensacola naar Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 augustus. Volgens bij de reder ontvangen bericht passeerde het (opm: Nederlandse) barkschip FRIEDA GRAMPP, van Cardiff naar Rio Janeiro, de 27e juli Lundy Island.

Krant:
  BN - Bataviaasch Nieuwsblad

Van het bestuur te Padang ontving de regering het volgende telegram, gedagtekend de 1e dezer: Stomer COMPTA van Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij nacht van 26 op 27 op weg van Analaboe naar Goenoeng Sitolie vastgelopen op rif bij Poeloe Pandjang, noordkust Nias. Wellicht vlot te krijgen bij hoog water en opoffering deel lading. Stomer VALK en kruisboot ter assistentie gezonden.


Datum: 03 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 1 augustus. Alhier is maandag jl. met goed gevolg van de werf van G. & H. Bodewes te water gelaten een stalen lichterschip, groot 150 last, genaamd SECUNDA, gebouwd voor rekening van de firma J.H. Ewald te Hamburg. Daarna is de kiel gelegd voor een stalen tjalkschip, hetwelk zal gebouwd worden voor rekening van H. de Jong, schipper te Hoogezand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan de Rijn, 1 augustus. Heden werd alhier van de werf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnschip, genaamd ANTONIA, groot 215 last, gebouwd voor rekening van de heer W. Nuy te Doornenburg. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren lichter, groot 40 last, voor rekening van de heer J. van Laar te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 30 juli. Het Nederlandse barkschip LOUISE, van Shields met kolen naar Riga, is zwaar lek alhier binnengelopen.


Datum: 04 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. John, New Brunswick, 20 juli. Het schip ANTOINETTE, hier binnengesleept na op strand gezeten te hebben, zal morgen de helling verlaten na grondig te zijn gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. stoomkanonneerboot HAVIK, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse Jhr. J.C.L. von Schmidt auf Altenstadt, is te Hellevoet aangekomen.


Datum: 05 augustus 1889


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Uit de hand te koop of te huur, 12 mei a.s. of eerder te aanvaarden, een ruime beklante scheepstimmerwerf met grote schuur, nette, ruime woonhuizing, waarbij grote ruimte, zeer geschikt voor stoomboten en ijzeren schepen te bouwen, alles gelegen aan ’t groot scheepsvaarwater. Nadere informatie te bekomen bij Jetze de Jongh, Poppebrug bij Leeuwarden. Brieven franco.


Datum: 06 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 5 augustus. Het Nederlandse schip CLARA, kapt. Albrandt, is heden van hier naar Batavia vertrokken. (opm: ex-Duits barkschip APOLLO, gestrand, aangekocht en gerepareerd, eerste reis als Nederlandse bark CLARA, zie NRC 120189 en volgende)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 juli. Vrachten. In aansluiting met het bericht van 22 juni valt thans slechts te vermelden, dat de markt lusteloos bleef en er bijna niets omging, terwijl het aantal onbevrachte schepen enigszins verminderde. Naar Holland kwam de Factory in de markt met 20.000 picols koffie, en nam daarvoor het Nederlands schip MELATI, dat verder zal aanleggen; momenteel is zij weder uit de markt; particuliere lading blijft schaars. Naar Kanaal v.o. kwamen geen afdoeningen tot stand; de hieronder genoemde schepen werden allen in Europa bevracht; vraag voor spoedige belading bestaat er niet. Naar Port Said v.o. begonnen weder enige stoomschepen voor bevrachters rekening te laden. Naar Amerika ging niets om, doch kan spoedig enige vraag voor scheepsruimte, om te Padang te laden, verwacht worden. Naar Australië werd niets afgedaan en wordt ook geen tonnenmaat gezocht. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip PRINSES WILHELMINA NLG 85,- koffie, NLG 65,- tabak, NLG 95,- huiden, naar Amsterdam, en FFRs. 85,-- koffie, FFRs. 80,- peper, naar Genua; stoomschip CELEBES gemengde lading tot geheime vrachten naar Holland via Genua; stoomschip SOERABAJA NLG 85,- koffie, NLG 95,- huiden, NLG 120,- indigo, naar Rotterdam, en FFRs. 85,- koffie, FFRs. 95,- huiden, FFRs. 55,- suiker, naar Marseille; Nederlandse ANNA ALEIDA laadt voor Sh.33/9 suiker uit de nieuwe oogst voor bevrachters rekening naar het Kanaal voor orders.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NELLY EN HELENA, DELI, CORNELIA en AMICITIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scottish Fairy. Nieuwe Diep, 4 augustus. Heden is op de Razende Bol gestrand de Engelse bark SCOTTISH FAIRY, kapt. Ellis, met salpeter van Pisagua naar Hamburg. De bemanning, de kapitein, diens vrouw en dochter, zijn door de reddingboot gered en hier geland. Het ijzeren barkschip SCOTTISH FAIRY, kapt. Ellis, groot 751 register ton, werd te Sunderland gebouwd in 1877, voor de heren A. Rae & Co. te Liverpool.
Nadat in de namiddag wind minder en zee kalmer was geworden, vertrok de kapitein en stuurman der SCOTTISH FAIRY met de sleepboot STAD AMSTERDAM, tevens twee bemande haringvletten op sleeptouw hebbende naar de strandingplaats, om bij de eerst gunstige gelegenheid aan boord te kunnen gaan, tot het uitzetten van ankers. Ook zijn vier blazerschuiten en de sleepboot IJMUIDEN derwaarts vertrokken om indien mogelijk lading of inventaris te bergen.
5 augustus. De weertoestand voor het barkschip SCOTTISH FAIRY om te lossen is gunstig, het schip zit recht en maakt nog geen water; door veertien schuiten is lading en inventaris aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tessel, 4 augustus. Er zijn van hier een groot aantal blazerschuiten vertrokken naar het in de Razende bol gestrande barkschip SCOTTISH FAIRY, om zo mogelijk de lading salpeter te bergen.


Datum: 07 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Volgens bericht van de reder is de ELISA SUSANNA, kapt. Van Gijzelen, van Monrovia herwaarts, de 6e dezer Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gelijk reeds kortelijk door ons werd gemeld, is in de gisteren te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij het bestuur gemachtigd tot de uitgifte van één miljoen gulden in een obligatielening. De uitgifte staat in verband met een aanmerkelijke uitbreiding van de werkkring, door die maatschappij verkregen, met betrekking tot het eindigen – in 1891 – van de concessie voor de maildienst, aan de Indische Stoomvaartmaatschappij verleend. Na dat tijdstip treden de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd als concessionarissen op. Maar aangezien door het ministerie van koloniën, uit erkenning van de diensten door de Indische Stoomvaartmaatschappij den lande bewezen, aan die maatschappij de vergunning is verleend om nog, gedurende 15 jaren na afloop van de concessie, op de gewone wijze haar diensten te blijven presteren, zou hierdoor wellicht ten koste van de nieuwe concessionarissen een minder gewenste toestand geboren worden. Hiervan is het gevolg een plan van combinatie tussen de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, de Rotterdamsche Lloyd en de vroegere concessionarissen, waarin de Maatschappij Holland zou opgaan en waardoor de geregelde maildienst tussen het moederland en de koloniën zou worden onderhouden.


Datum: 08 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 7 augustus. Heden is met goed gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit en Zoon alhier, te water gelaten een voor de directie van de Rheinische Dampfschiffahrt Gesellschaft te Keulen gebouwde salonraderboot, met promenadedek, bestemd tot vervoer van passagiers tussen Keulen en Mainz. De machines worden vervaardigd in de fabriek van de heren Escher Wyss en Co. te Zurich. Onmiddellijk daarna werd weer voor dezelfde maatschappij de kiel gelegd voor een dergelijke boot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 augustus. Men is thans bezig de machines uit de BENBRACK te breken om daarna nog een poging te doen om het schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 4 augustus. Alhier zijn met goed gevolg te water gelaten van de werf van E.J. Smit & Zn. een ijzeren tjalk, groot 145 ton, voor rekening van en zullende bevaren worden door A. de Boer te Rotterdam, en een ijzeren tjalk, groot 140 ton, voor J. Salomons te Gasselternijveen. Verder zijn de kielen gelegd voor een schip ten dienste ener turfstrooiselfabriek voor de heren Verhoeven & Co. te Deventer, en een sleepkaan voor rekening van H. Havers te Doesburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 augustus. De veerboot GRONINGEN, gebouwd te Amsterdam, bestemd voor de dienst Enkhuizen - Stavoren, zal in het begin der volgende week op de Texelstroom proefstomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 20 juli. De Nederlandse schepen MARGARETHA, kapt. B. Pathuis en HANSA, kapt. Rackow, zijn naar Laguna vertrokken om voor het Kanaal te laden.


Datum: 09 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De stoomwerktuigen van de torpedoboten L, M, XXI en XXII, welke thans in aanbouw zijn bij de Rijkswerf te Amsterdam, zullen alle vervaardigd worden door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen. De officier-machinist 1e klasse A. Jongkees is door de marine met het toezicht belast. (opm: L en M zijn werknamen voor de torpedoboten groot model LAMONGAN en MAKJAN, de beide andere torpedoboten zijn van klein model)


Datum: 10 augustus 1889


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Padang, 1 augustus. De COMPTA, het stoomschip dat maandelijks van uit Padang langs de noordelijke havens op Poeloe Pinang en Singapore vaart, is volgens ontvangen bericht, op haar terugreis gaande naar Gunung Sitoeli, op Tandjong Lojang, de noordelijkste punt van het eiland Nias gestrand, hetgeen eergisteren moet hebben plaats gehad. Het gouvernements stoomschip VALK is heden van hier naar de plaats des onheils vertrokken tot het verlenen van de nodige hulp. Uit de dienaangaande alhier lopende berichten zou moeten worden opgemaakt, dat er geen gevaar bestaat voor het leven van de bemanning evenmin voor algeheel verlies of aanzienlijke beschadiging van de lading. De boot moet niettemin een lek bekomen hebben. Als enig passagier bevindt zich de inspecteur van de post- en telegrafie Pasteur aan boord.


Datum: 11 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 augustus. De pogingen om de BENBRACK te bergen, worden voor dit jaar gestaakt. Evenwel zal men het schip van alle zwaarte ontlasten; ook ballast, pl.m. 300 ton steen, worden er uit gewerkt. Het vervoer van de gesloopte machine van de bergingsplaats naar de haven is voor NLG 11,- per ton aangenomen. Naar berekening van de eigenaars zal de boot 5 voet minder diepgang hebben wanneer zij van alle zwaarte ontlast is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 augustus. Door de bergers der lading is heden een onderzoek ingesteld op de strandingsplek van het Engelse schip SCOTTISH FAIRY, waarbij bleek, dat het schip over stuurboord zodanig slagzij heeft, dat het water door de luiken in het ruim stroomt, terwijl men meent uit de stand der grote mast te kunnen afleiden, dat deze door de bodem van het schip is gedreven. Het kan dus als wrak worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het barkschip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Schultz, van Cardiff te Ambon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Volgens telegram uit Londen passeerde het stoomschip INO, van Rotterdam naar Banana, de 10e augustus het eiland Wight.


Datum: 12 augustus 1889


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 25 juli. Eerst gisterenavond te 8 uur verliet het stoomschip SUMATRA, in plaats van dinsdagmorgen jl. de rede, koers zettende naar Nederland. De reden van dit langdurige oponthoud is de volgende: Toen de SUMATRA Tandjong Priok verliet, schuurde zij over een ketting van de een of andere boei, zodat een spoedig stoppen noodzakelijk was. Bij onderzoek bleek echter niets beschadigd te zijn, zodat de reis ongehinderd naar Padang kon worden voortgezet. Hier ter rede aangekomen werd echter een nauwkeurig onderzoek wenselijk geoordeeld en nu bleek dat om de schroef een gedeelte van de ketting was heengewonden welke door duikers werd verwijderd. De lengte van de ketting was 20 vaam. Gelukkig is aan de schroef geen noemenswaardige schade toegebracht, zodat de commissie van onderzoek, bestaande uit de havenmeester, de heer Backer, de heer ’t Hoen oud-expert van Batavia, en de commandant en de eerste machinist van de TAMBORA, verklaarde dat de reis zonder ongerustheid kon worden vervolgd. Hoewel de passagiers werd aangeboden hier tot een volgende boot over te blijven zo zij dat liever wensten, werd door geen van allen daarvan gebruik gemaakt, zodat de SUMATRA gisteravond te 8 uur eindelijk kon vertrekken.


Datum: 13 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elizabeth, 10 augustus. Het schip CLARA, van Mauritius naar Falmouth, liep hier binnen met verlies van stutten en verschansing. Het heeft een deel der lading over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 augustus. Het barkschip HOLLANDIA arriveerde van Empedrado (Argentinië, stroomopwaarts rivier Parana) te Falmouth, bestemd naar Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 12 augustus. De gestrande Engelse bark SCOTTISH FAIRY zinkt reeds merkbaar in het zand weg. De tussendeksbalken van het schip zijn alle gebroken, terwijl het dek gedeeltelijk loswerkt en gerezen is. De inventaris werd heden door vletterlieden geborgen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 10 augustus. Heden zijn met goed gevolg te water gelaten van de werf De Nachtegaal alhier twee ijzeren elevatorschepen voor de heren Wiegerink, aannemers te Groenlo. Daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 augustus. Het Nederlandse tjalkschip VOORUITGANG, kapt. Huizinga, met roggemeel bestemd naar Zaandam, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping. Op donderdag 15 augustus aanstaande, des namiddags 2 uur, zal in het Hotel De Toelast te Nieuwediep door kapt. Martin Elles publiek ten verkoop worden aangeboden, ten overstaan van de deurwaarder J.W. van der Wal Tz. het ijzeren Engelse barkschip SCOTTISH FAIRY, groot 727 register tons, in 1877 gebouwd te Sunderland, op de reis van Pisagua naar Hamburg op de Noorderhaaks gestrand, zoals hetzelve thans aldaar is zittende, met de zich alsnog daarin bevindende lading salpeter.
Daarna zal worden aangeboden de gedeeltelijk geborgen scheepsinventaris, als zeilen, ankers, ketting, touwwerk, kompassen, lantaarns en hetgeen verder zal worden aangeboden, op de verkoopdag behoorlijk gekaveld en genummerd te bezichtigen op de Scheepswerf De Hoop te Nieuwediep, van af des morgens 10 uur.
Nadere informatiën te bekomen bij de heer Fowler te Nieuwediep (Hotel Toelast), de heren Duinker & Goedkoop te Nieuwediep en te Amsterdam, en bij voornoemde deurwaarder te Helder.


Datum: 14 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 13 augustus. Aan de werf van de heer A.A. Wn. van Reede Cz., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is voor rekening van de Drentsche Stoomboot-Maatschappij de kiel gelegd voor de schroefstoomboot MEPPEL III, bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen en vee tussen Meppel en Zaandam. De machine, systeem hoge en lage druk met condensatie, met een vermogen van 100 I.P.K. en daarbij passende ketel, zullen mede aan de inrichting van voornoemde fabrikant vervaardigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt uit Terschelling van 11 augustus aan het Handelsblad: Gelijk bekend is, strandde in onze Buitengronden in 1859, op reis van Caldero in Chili naar Hamburg met een kostbare lading zilver- en kopererts het Duitse schip EL DORADO. Reeds vroeger was een onderzoek ingesteld naar de toestand van het gezonken wrak, doch men zag weinig kans de lading te bergen, wijl ze onder het zand zat. In de loop van dit jaar werd er een contract gesloten met de assurantiemaatschappij en toog de stoomschelpenzuiger DE FRIESLAND er op uit om het wrak, waarvan de merken aan wal ondertussen waren verdwenen, in de diepte op te zoeken, wat eerst deze week gelukte. Men heeft de volle zekerheid, dat het gevondene het bedoelde wrak is, want in de steker heeft men zilvererts opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. torpedoboot BATOK, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse Zeeman, is heden namiddag bij de Rijkswerf aangekomen in verband met een defect aan de ketel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Penarth, 10 augustus. Het schip MARY, kapt. Hazewinkel, is heden bij het in dok halen tengevolge van het breken van een lijn gedurende een bui in botsing gekomen met het stoomschip GALATEA en kreeg daarbij schade aan het achterschip.


Datum: 15 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Oost-Indië wordt in het Marineblad medegedeeld, dat Zr.Ms. JAVA sedert half april op Sumatra’s westkust kruist. Tegen het laatst van juni wordt genoemd schip te Tandjong Priok verwacht, waar de kapt.luit.t.zee A.P. Tadema als commandant de kapt.luit.t.zee P. Zeger Veeckens zal vervangen. Waarschijnlijk schip, na een korte reparatie te Soerabaja, stationsschip worden in de Molukken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 14 augustus, Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk met gewenst gevolg te water gelaten een ijzeren tjalk, groot 50 last, gebouwd voor rekening van de heer D. Dolk Dz. te Zevenbergen.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren aak, groot 140 last, te bouwen voor rekening van de heer F. Bal te Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De proeftocht van de veerstoomboot GRONINGEN is naar wens geslaagd. De boot is even comfortabel ingericht als HOLLAND en overal van gloeilampen voor elektrische verlichting voorzien. Voorop zijn twee zitbanken aangebracht, welke, toegeslagen, dienst kunnen doen als reddingstoestellen en plaats aanbieden voor zes personen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op onze toko-vendutie zal nog worden verkocht een stoomsloep genaamd LOUIS, staande op de werf van het Nieuw Prauwenveer te Batavia. Lengte over steven 10,25 meter; breedte 2,30 meter; diepte 1,40 meter. Het vaartuig is in goede orde en voor dadelijk gebruik geschikt en loopt een gemiddelde vaart van 6 mijl bij zeer matig kolen gebruik.
W.F.A. Loonen.


Datum: 16 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bermuda, 23 juli. De lading van het op de reis van Porto Rico naar Falmouth met schade binnengelopen schip CLARA, dat hier afgekeurd werd, zal door het schip ELIZA BARSZ voor GBP 600 naar de bestemming worden vervoerd. Het afgekeurde schip werd in publieke veiling voor GBP 55 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 augustus. Volgens telegram van kapt. Meijer, voerende het Nederlandse stoomschip ERASMUS, ontmoette hij gisterochtend de Finse schoener SIRVIA, welke vol water op de lading dreef. Het wrak, met de bemanning nog aan boord, nam hij op sleeptouw en bracht het te Carlskrona binnen.


Datum: 17 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 augustus, Van San Diego tot San Francisco en in de Noordelijke havens van Oregon is de desertie van zeelieden zo aan de orde van dag dat zelfs de commandanten van oorlogsschepen deze havens slechts in de hoogste noodzakelijkheid bezoeken. Zodra een schip in een dier zeehavens binnenkomt, worden in de regel al de manschappen door list of geweld overgehaald om te deserteren om daarna door de huurbazen weder op andere schepen te worden geplaatst. De “krimps” of huurbazen hebben daar op drie wijzen voordeel door. Ten eerste krijgen zij hun verhuurloon van de zeelieden, ten tweede van de gezagvoerder van wien zij de manschappen afstelen voor nieuwe zeelieden, en eindelijk van de kapitein voor het weder terugbrengen van de afgetroggelde matrozen. Behalve het handgeld dat de gezagvoerders betalen en dat gewoonlijk in de zakken dier bloedzuigers verdwijnt, moeten de gezagvoerder voor iedere man nog 50 dollars, zogenaamd bloedgeld betalen, zodat sommige schepen voor het aanwerven van nieuwe manschappen ver over de duizend dollars hebben te betalen.
Om zeelieden buiten de huurbazen om te verkrijgen is onmogelijk, dewijl deze de markt geheel in handen hebben en de buiten hen aangeworven manschappen weder van boord ronselen. Vele schepen hebben weken lang zonder volk in deze havens zeilklaar gelegen, dewijl de gezagvoerders zich het ongenoegen van die zielverkopers op de hals hadden gehaald, waarom zij hun geen volk wilden leveren, en waren zij ten slotte genoodzaakt om de grootste geldelijke offers te brengen tot verkrijging van manschappen, om eindelijk naar zee te kunnen komen. Onlangs is echter de wetgevende macht van de staat Oregon, in de haven van Portland en Astoria tussen beide gekomen om aan deze hemeltergende toestand een einde te maken. Er is een wet gemaakt om aan afzetterijen dier ronselaars paal en perk te stellen. Artikel 1 van die bedreigt ieder welke een zeeman tot desertie aanspoort of hem verleidt het schip zonder toestemming van de gezagvoerder ook slechts tijdelijk te verlaten, met gevangenisstraf of geldstraf of met beide tezamen.
Een gelijke straf treft diegene welke een gedeserteerde zeeman in zijn huis ontvangt of verbergt. Volgens artikel 3 van genoemde wet wordt ieder die van een zeeman geld aanneemt om hem aan boord van een schip te verhuren met gevangenisstraf van 100 dagen en een geldboete van 200 dollar als maximum, gestraft. De zelfde straf heeft volgens artikel 4, diegene te wachten, welke van een reder of scheepsgezagvoerder meer den 10 dollar voor het leveren van een zeeman aanneemt, evenzo ieder die zonder verlof van de gezagvoerder of zonder daartoe bevoegd te zijn aan boord van een schip komt dat geen passagiers aan boord heeft. Officieren of manschappen mogen wegens schulden niet vastgehouden of gearresteerd worden. Voor die gene welke een zeeman wegens schulden arresteert of terug houdt zijn nog veel zwaardere straffen bepaald. Het havenbestuur van Portland en Astoria is aangeschreven om beambten aan te stellen, teneinde op de nauwkeurige naleving van deze wet het oog te houden. Men mag hopen dat door deze nieuwe wet, zoverre die voor de havens in Oregon in werking treedt, aan de schandelijke handelswijze der huurbazen en zielverkopers een einde gemaakt zal worden. Het is te wensen dat niet alleen voor Oregon, maar ook in alle zeeplaatsen der wereld dergelijke strenge strafbepalingen tegen desertie van zeelieden worden gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 augustus. Het wrak van de gestrande Engelse bark SCOTTISH FAIRY heeft met de nog inhebbende lading salpeter heden in veiling NLG 250 opgebracht. Koper werd de heer B.C. Weltevreden alhier. De geborgen inventaris bracht NLG 2.258 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 16 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip HELENA, kapt. Verbeet, van Savannah te Anjer voor orders gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op woensdag 21 augustus 1889, ’s morgens 10 uur, na aankomst van de trein van Groningen, zal nabij de voormalige Grote Kazerne te Delfzijl, publiek, à contant, worden verkocht de geborgen inventaris van het bij Schiermonnikoog verongelukte brikschip WILHELM, bestaande in staand en lopend tuig, zeilen, kettingen, koksgereedschap enz.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.


Datum: 18 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij wordt de inschrijving opengesteld op NLG 3.000.000,- 4 pCts. obligatiën van NLG 1000 tegen 100 pCt.. Deze obligatiën zijn aflosbaar bij jaarlijkse uitlotingen van 1892 tot en met 1906.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 17 augustus. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip ALBLASSERDAM, kapt. Helle, van Macasser naar Amsterdam, de 16e augustus Lizard gepasseerd. (opm: mogelijk is dit bericht onjuist, en is de JOHANNA uit Alblasserdam, kapt. Helle, bedoeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Volgens particulier bericht d.d. Buenos Ayres, 15 augustus, is het Nederlandse schip MAGELLAN, kapt. J. Kamphuis, bevracht met een lading thee van Paranagua (Brazilië) naar Valparaiso.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 augustus. Volgens opgaaf van de reder is het Nederlandse schip NELLY EN HELENA, kapt. Gnodde, bevracht van Soerabaija via Samarang naar de Brandewijns-Baai (Westkust van Sumatra)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juli Het Nederlandse schip THORBECKE VI heeft op de reis schade geleden door slecht weder.


Datum: 20 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In het prospectus, openbaar gemaakt ten behoeve van de reeds door ons aangekondigde uitgifte van NLG 3.000.000 4% obligaties van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij wordt onder andere het volgende gezegd:
Voor deze maatschappij zijn althans op Nederlandse werven in aanbouw: 13 eerste klasse stoomschepen, van alle vereiste inrichtingen voorzien om het regeringscontract ten volle uit te voeren; bij de oprichting van de maatschappij werd in de eerste plaats gezorgd voor een voldoende vloot voor die behoefte. Doch in de Nederlands-Indische archipel heeft zich in verband met die regeringsdienst een verkeer ontwikkeld, dat, wat de goederen betreft, groter omvang heeft dan het vervoer voor de regering en dat ook als passagiersvervoer betekenis heeft. Het vordert verdubbeling van dienst op verscheidene regeringslijnen en vele vrije reizen bovendien en geeft werk aan een aantal stoomschepen. Dit particuliere vervoer was in handen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij en niets belette haar om het ook na expiratie van het regeringscontract op 1 januari 1891 te blijven bedienen, mits aan de voorwaarden omtrent het voeren van de Nederlandse vlag voldaan werd. Doch even voordelig als dit vervoer is in verband met de gesubsidieerde dienst, getuige de uitstekende financiële resultaten door de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij verkregen, even onzeker was het of er voordeel zou overblijven, als deze laatste haar ontviel. Een schikking met de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij lag dus voor de hand en zij is tot stand gekomen op voor de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij aannemelijke en voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij voordelige voorwaarden. De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij neemt een aantal van de stoomschepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-maatschappij over, te leveren op 1º januari 1891 en daarbij verkrijgt zij tevens de gelegenheid om het particuliere goederen- en personenverkeer in zijn volle omvang te bedienen, daar de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij zich op die datum geheel uit het archipel-vervoer terugtrekt. De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij zal op die wijze ten volle aan de bedoeling van haar oprichters kunnen voldoen met een uitgebreide vloot, waarin voldoende reserve is voor alle behoeften en waardoor zij ook gereed zal zijn om ieder nieuw verkeer te ontwikkelen. Ten gevolge van een regeling, waarbij een deel van de Nederlandsch Indische Stoomvaart-Maatschappij overgenomen vloot in andere handen overgaat, zal de kapitaal uitgave voor de aankoop van de stoomschepen geen twee miljoen bedragen en het derde miljoen zal strekken voor de voorraden en vlottende middelen, die in een zo uitgebreide zaak op ruime schaal moeten aanwezig zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Het stoomschip BANTAM, dat de 21e dezer van hier naar Nederlands-Indië vertrekt, is het laatste stoomschip, dat door de Stoomvaart-Maatschappij Holland naar Indië zal worden geëxpedieerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het schip LOTOS de 2e juli van Banjoewangi naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Het schoener-brikschip GOEDHART is de 22e juli van Rio Grande naar Bahia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 20 juli. Het Nederlandse schip THORBECKE VI, kapt. Van der Meij, in ballast van Kaapstad naar Soerabaija, arriveerde aldaar de 12e dezer na veel zwaar weder te hebben gehad. De grote mast is gebroken, de bezaansmast waarschijnlijk ook, het boventuig is weggekapt, en enige zeilen, staand tuig en touwwerk zijn verloren. De reparatie zal plm. 14 dagen duren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens sterfgeval te koop een best onderhouden tjalkschip met complete inventaris, groot 32 ton, ingericht voor buiten- en binnenvaart. Te bevragen en te bezichtigen bij den scheepsbouwmeester P. de Boer te Lemmer.


Datum: 21 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Aan boord van een monitor zal een proef worden genomen met kunstmatige ventilatie door het aanbrengen van fans.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 augustus. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip MOREE, kapt. Hoberg, van Trinidad te Londen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juli. Het Nederlandse schip ALICE, kapt. Krijgsman, moet op order van de experts verbreeuwd en opnieuw gekoperd worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 augustus. Gisterenmiddag is hier het telegrafisch bericht ontvangen, dat al de schepen van de Stoomvaart Maatschappij Holland, zijn gekocht door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, waaruit men zal moeten opmaken dat eerstgenoemde de dienst tussen Nederland en Indië staakt en ophoudt te bestaan.


Datum: 22 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Charlois, 21 augustus. Van de werf der heren Rijkee & Co. te Katendrecht liep heden met goed gevolg van stapel het ijzeren stoomschip HEBE, gebouwd voor rekening der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Waspik, 20 augustus. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruijtenberg alhier met goed gevolg te water het ijzeren Rijnschip ALBERTHA, groot 230 last, voor rekening van de heer J. van Biesen te Dussen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Volgens telegram uit Londen liep het Nederlandse barkschip ORTELIUS, kapt. Jansonius, van Bangkok naar het Kanaal, lek te Batavia binnen. De lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 augustus. Het gestrande barkschip SCOTTISH FAIRY is uit elkander geslagen en totaal verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij een maandag j.l. door de FRIESLAND op de LUTINE gehouden peiling bleek, dat er over een grote oppervakte een zandverschuiving van de bank bestond in de richting naar binnen, en peilde men van 20 voet tot 24 voet water, dus belangrijk meer dan vorig jaar. Bij peiling op de ELDORADO heeft men weder koper- en zilvererts opgehaald. Men hoopt nu spoedig met de werkzaamheden te beginnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. De spoorboot HOLLAND, gisteravond om 7 uur van Enkhuizen vertrokken, was, in volle zee gekomen, genoodzaakt ten gevolge van het stormweder de terugtocht te aanvaarden. De ZUIDERZEE, om half acht van Stavoren vertrokken, kwam plm. 9 uur te Enkhuizen binnen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Heden ontving ik het treurig bericht van het overlijden van mijnen echtgenoot de heer G.J.W. Beekhuis, oud-gezagvoerder van de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij, op de 13e juli jl.
Batavia, 16 augustus 1889, A. Beekhuis - Miolée


Datum: 23 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 augustus. Het schip CATHARINA SUZANNA arriveerde de 17e augustus van Hernosand te Lissabon; het schip RUST EN WERK arriveerde de 22e augustus te Falmouth, op reis van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 augustus. Aan de bergers alhier van een deel der lading van de SCOTTISH FAIRY is NLG 6.000 geboden als bergloon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Enkhuizen meldt men ons: Naar nader vernomen wordt, is de reserveboot ZUIDERZEE, van het veer Enkhuizen-Stavoren, dinsdag 5 uur van hier vertrokken, niet te Stavoren aangekomen. Na veel vruchteloze pogingen om de havenmond te bereiken, was men genoodzaakt terug te keren en kwam men, na 4 uren op zee te hebben rondgezwalkt, alhier aan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jacobus Krijgsman, gezagvoerder van het Nederlands schip ALICE, groot 1.383 tonnen, vraagt gelden op bodemerij ter getaxeerde bedrage van ongeveer NLG 90.000, - zegge negentig duizend gulden, ten behoeve van zijn schip, vracht en het restant weer ingenomen lading, welke restant bestaat uit: plus minus 30.000 pikol zaksuiker. Het schip is bestemd naar New York. Inschrijvers verplichten zich aan genoemde gezagvoerder alle benodigde gelden te verstrekken, al wordt het bedrag daarvan ook groter dan bovenstaande raming, terwijl hij niet verplicht is méér geld op te nemen dan hij nodig heeft, ook al blijft het bedrag daarvan beneden de raming. De bodemerijbrief zal betaalbaar zijn uiterlijk drie dagen na aankomst van het schip ter bestemmingsplaats. De gezagvoerder houdt zich drie dagen bedenktijd voor de al dan niet toewijzing voor, de dag van de inschrijving meegerekend, terwijl gegadigden gedurende die termijn aan hun inschrijving verbonden blijven. Aanbiedingen worden ingewacht tot aanstaande woensdag de 28 augustus 1889 ’s middags te twaalf ure precies ten kantore van de notaris H.J. Meertens alhier.
Batavia, 22 augustus 1889, de agenten Wellenstein, Krause & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 augustus. In de Noordergronden is gestrand het Duitse stoomschip JOHANNES, kapitein Holz, van Dantzig naar Duinkerken en geladen met melasse. De bemanning en de reder zijn door de reddingboot gered en alhier aangebracht. (opm. zie LC 240889)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. scheepshelling uit de hand te huur, met 1 januari 1890 te aanvaarden. Te bevragen bij P.H. Westerhuis, Eestraat, Leeuwarden.


Datum: 24 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De heren Figée, eigenaars van de fabriek van stoom- en andere werktuigen, daarentegen delen mede dat de toestand van hun fabriek in het afgelopen jaar zeer bevredigend was geweest. Zij wijzen er tevens op, dat de los- en ladingsplaats voor zware voorwerpen aan het station van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij onvoldoende is. De scheepswerf Conrad, van de heren Figée en Co., was weer minder gelukkig. Uit deze fabriek werden afgeleverd vier stalen onderlossers met stoomvermogen, waarvan de levering aan de firma was opgedragen door de Deputation für die Unter-Weser-Korrektion te Bremen, welke vaartuigen bestemd waren voor de werkten ter verbetering van het vaarwater tussen Bremen en Bremerhaven. Voor dezelfde Deputation werd nog afgeleverd een werktuig voor grondzuigen en wegpersen. Verder werd met de Russische regering een contract gesloten voor de levering van een zelfde werktuig als boven voor het uitdiepen van de haven te Libau en werden twee kleine baggervaartuigen afgeleverd, een voor Frankrijk en een voor Griekenland. Met de werkzaamheden aan de machine- en ketelfabriek van de firma W.H. Jacobs was het vrijwel naar wens gegaan. Aan bestellingen had het niet ontbroken en er werden daar vijftien nieuwe machines met ketels vervaardigd, terwijl verscheidene gebruikte werden gerepareerd. Voor Indische rekening werden aangemaakt enige nieuwe stoombootketels en een grote draaibank. Zowel de firma Figée als de firma Jacobs klaagt over de kleine afmeting van de Spaarndammersluis, waardoor de eerste verplicht was op andere plaatsen werk te laten verrichten en aan de laatste enige aannemingen ontgingen. (opm: citaat uit het jaarverslag van de Kamer van Koophandel te Haarlem over 1888)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 augustus. Heden is bij laag water een gedeelte van de inventaris van het gestande schip JOHANNES geborgen en alhier aangebracht. In de Oude Vlie werd een vat melasse opgevist, vermoedelijk uit de JOHANNES afkomstig.

Krant:
  JB - Javabode

Naar de Scheepvaart verneemt, zal de Stoomvaart-Maatschappij Holland eerlang ophouden te bestaan. Het gehele materieel, benevens dat van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, totaal 20 stoomboten, is door verkoop in andere handen overgegaan en zal zeer waarschijnlijk bij reeds bestaande maatschappijen op Indië worden ingesmolten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Soerabaja Handelsblad meldt dat de COMPTA van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, die op de 27e juli bij Goenong Sitolie strandde, thans totaal een wrak is. Het uitzenden van twee andere boten heeft dus weinig geholpen. Behalve de specie is al de lading verloren; zeer weinig was geassureerd. De COMPTA, kapt. Lammers, was een boot van 1.290 registerton (opm. netto).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 23 augustus. Uit Nieuwediep schrijft men: De gestrande Duitse stoomboot JOHANNES is door de hoge zeeën geheel onder water. De masten en de schoorsteen zijn alleen nog zichtbaar. De namen van hen die de opvarenden met de reddingboot hebben gered zijn: Th. Rijkers, schipper; A. Kuiper, J. Bijl, R. Spits, S. Diedenhoven, H. Kuiper Kz., J. Minneboo, G. Huurman, W. Bakker, P. Kramer en A. van den Hoek. (opm: zie LC 230889)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 augustus. Drie der hier tehuis behorende schepen, de LAURA, kapitein Koster, de BOTHNIA, kapitein Houwink, en de GEERTRUIDA ALBERTINA, kapitein Boswijk, hebben van hier tot Elseneur de reis gemaakt binnen tweemaal vier en twintig uren, hetgeen wel tot buitengewoon voorspoedige reizen mag worden gerekend.


Datum: 25 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip J.P.A., kapt. Swart, heden te Pensacola zeilklaar naar Brake.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 augustus. De gedeeltelijk geborgen en alhier tijdelijk opgeslagen lading salpeter uit het gestrande Engelse schip SCOTTISH FAIRY wordt in lichters geladen en naar Amsterdam vervoerd om vandaar naar Hamburg te worden vervoerd.


Datum: 26 augustus 1889


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Padang, 15 augustus. Met het stoomschip TAMBORA arriveerden dinsdagmiddag alhier de officieren, machinisten en verdere bemanning van de COMPTA. Uit nadere door ons ontvangen mededelingen blijkt dat het ongeluk met de COMPTA geschiedde in de nacht van 26 op 27 juli ll. tegen tien ure. De commandant Lammers zat op het achterdek, terwijl de stuurman Warkmeister de wacht had. Plotseling hoorde men de branding en bleek dat het stoomschip op een rif was vastgelopen. Aan afkomen door eigen kracht was geen denken, zodat de ankers werden uitgebracht, onmiddellijk waarna met een sloep bericht naar Singkel gezonden werd. Wat daarna is geschiedt is bekend. De VALK kwam de 3e augustus bij kaap Lojang aan, maar aan afslepen viel niet te denken. In de vorige nacht toch werd de COMPTA overvallen door een hevige storm, die ook te Padang woedde, zodat de kettingen van de achter aan het schip aangebrachte ankers verbroken werden en de boot tegen het rif aansloeg. De achtersteven werd voor een groot deel verbrijzeld en het water stroomde het ruim binnen. Toen de VALK aankwam was de COMPTA reeds een wrak, dat niet meer kon worden afgesleept. Eerstgenoemd stoomschip kon dus niets anders dan de passagiers en de bemanning van de COMPTA naar Goenoeng Sitolie overbrengen. De heer Pasteur, die zich op het gestrande stoomschip bevond, vertrok met een kruisprauw naar Singkei, terwijl de VALK, toen de TAMBORA was aangekomen, naar Padang terugkeerde. Gelijk we reeds zeiden was de komst van de CAMORTA nutteloos, daar er van de lading niets meer te redden viel. Aan wie het vergaan van de COMPTA moet worden toegeschreven zal natuurlijk later worden uitgemaakt. De commandant Lammers deed ditmaal voor de eerste maal de reis langs de kustplaatsen. Tot dusver werden de Singapore-boten steeds gevoerd door kapt. Bowbyes. De stuurman die de wacht had was dezelfde, die zich in het vorig jaar op de BROMO bevond toen dit stoomschip in de Molukken op de Karang liep en eveneens verloren ging. De lading, die bijna geheel toebehoorde aan Chinezen, was niet verzekerd, zodat de inladers hoewel door eigen schuld, grote schade hebben geleden. De bevolking van Nias heeft een groot deel van de lading geroofd. De komst van de TAMBORA aan de kustplaatsen was een ware redding uit de nood, daar op alle plaatsen een groot gebrek aan rijst heerste.


Datum: 27 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De slechte luchtverversing tijdens de gevechtstoestand aan boord van de monitors heeft aanleiding gegeven tot het voornemen een proef te nemen met een veranderde loop der buizen van de exhauster.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Amsterdam wordt ons gemeld: Door de heren M. Voute Kogel, Mees (Ruys & Co.), Hartsen, Den Tex c.s. wordt een maatschappij opgericht tot het kopen en in de vaart brengen van petroleumtankstoomschepen. Naar wordt meegedeeld, zal het kapitaal anderhalf miljoen bedragen. (opm: een voornemen, dat niet werd gerealiseerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, de 25e augustus van Rotterdam te Kramfors (bij Hernösand) aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Volgens telegram uit Londen is het schip SUZANNA, kapt. G.J. Woudsma, van Riga naar Delfzijl, te Dantzig binnengelopen met enige lekkage. Het moet vermoedelijk een deel der lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 24 augustus. Het Nederlandse schip VOORUITGANG, kapt. Huizinga, van Hamburg naar Zaandam, alhier lek binnen, is op de sleephelling gehaald om te repareren. De gezonde geloste lading wordt door het schip EBENHAEZER, kapt. Kunst, naar de destinatie gebracht. De beschadigde lading, bestaande uit 300 zakken meel, is naar Groningen verscheept en zal daar publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 augustus. Uit het op de Noorderhaaks gezonken liggende Duitse stoomschip JOHANNES, zijn heden door de blazer HD 74 van de heer Weltevreden alhier 27½ vat melasse en twee ledige vaten geborgen.


Datum: 28 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren (opm: 26 augustus) werd de officiële proeftocht gehouden van het stoomschip ARIËL, gebouwd door de Maatschappij De Maas te Rotterdam, voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. De hoofdafmetingen zijn als volgt: lengte tussen de loodlijnen 180’0’’, breedte 27’0’’, holte 15’3’’. Het schip is gebouwd van staal, volgens de regels van het Bureau Veritas. De machines zijn van het drievoudig expansie systeem, met stalen stoomketel van 150 lbs. spanning.
Nadat geconstateerd was, dat het vaartuig op de voorgeschreven diepgang ruim aan het draagvermogen voldeed, vertrok men naar zee. Een hoge westelijke zee maakte het onmogelijk te profiteren van de gemeten mijl in zee om nauwkeurig de snelheid op te nemen. Niettegenstaande de moeilijke zee, werd de afstand van Hoek van Holland naar IJmuiden met een snelheid van 9 mijl afgelegd. Het schip voldeed als zeeschip uitstekend. De machine werkte geregeld met 72 omwentelingen, zonder dat de minste stoornis zich voldeed. Voor de haven van IJmuiden werden de verschillende gasten door de sleepboot IJMUIDEN overgenomen, terwijl de ARIËL de reis naar Stettin voortzette. (opm: de ARIËL is op 26 augustus uit de Nieuwe Waterweg naar Stettin vertrokken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juli. Men leest in de Soerabajasche Courant: Met de quarantainevlag in top liet het stoomschip PRINSES AMALIA van de Maatschappij Nederland hier vrijdagavond tegen 6 uur het anker ter rede vallen, komende van Batavia via Semarang en Pasoeroean. Passagiers of wie ook, mochten dus niet dadelijk debarkeren, eerst moest er “praktijk” worden verleend. Onmiddellijk ging, geheel volgens voorschrift, de dokter van het wachtschip derwaarts en vernam aan boord van de PRINSES AMALIA het volgende: het schip had op de laatste avond te Tandjong-Priok, in het bassin liggend, van het nabij liggende wachtschip, welks dokter met verlof aan wal was, het verzoek gekregen om geneeskundige hulp te zenden, daar twee man van de equipage van het wachtschip de cholera hadden. Deze hulp werd verleend, de dokter keerde naar de PRINSES AMALIA terug en deze vertrok de volgende dag. Spoedig evenwel declareerde zich ook daar aan boord de cholera. Tussen Batavia en Semarang moesten twee doden worden overboord gezet, te Semarang werden nog twee choleralijders aan het hospitaal afgegeven en ook de dokter zelf had een aanval te verduren van de kwaal, welke men vermoedt dat hij op die omineuze nacht te Priok binnen boord heeft gebracht. Hij echter herstelde reeds geheel en omtrent de beide te Semarang achtergeblevenen is tijding ontvangen dat ze beterend zijn. Na vertrek van Semarang overleed er nog een van de equipage, die eveneens overboord werd gezet, maar sedert vertoonde de ziekte zich niet meer. Te Pasoeroean, welks rede met de gele vlag in top werd aangedaan, kwam de dokter aan boord, maar daar was geen praktijk nodig, er werd alleen wat lading ingenomen, waarna de reis herwaarts werd voortgezet. De dokter van het wachtschip verzocht, nadat hij alles had vernomen en onderzocht, de commandant Hubert om het anker weer te lichten en voorzichtigheidshalve meer westwaarts buiten de schepen te gaan liggen. Hieraan werd voldaan; maar op grond dat de toestand zich zo gunstig liet aanzien en er reeds sedert vele dagen geen enkel geval was voorgekomen, werd zonder enig bezwaar praktijk verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Volgens particulier bericht lag het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, kapt. Wielema, gisteren zeilklaar te Hudiksvall met bestemming Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 26 augustus. Het Nederlandse schip SUZANNA, kapt. Woudsma, van Riga naar Delfzijl met hout, liep hier binnen met enige lekkage. Het schip is bij Bornholm met een Russische schoener in aanvaring geweest en moet waarschijnlijk een deel der lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 augustus. Heden vertrok van hier met bestemming naar Londen de zeetjalk CATHARINA, beladen met machinedelen van het gestrande stoomschip BENBRACK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het ijzeren barkschip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. J. Schultz, via Ambon ter rede van Soerabaija aangekomen tot ontlossing van het restant zijner lading steenkolen. Het schip is verder bevracht voor Sh. 35/- met suiker naar Het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 27 augustus. Heden werden door een blazerschuit 48 vaten melasse uit het wrak van het Duitse stoomschip JOHANNES geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
  BN - Bataviaasch Nieuwsblad

Makassar. De ANNA, een Duits driemastschip is de 29e juli bij Dilly bij het ten anker gaan wegens windstilte in de nabijheid van Hera door de stroom op een rif gedreven en het schip was zonder assistentie niet vlot te krijgen, aangezien slechts een boot, waarmede men echter een zwaar anker met ketting niet kon uitbrengen, aan boord aanwezig was; de andere sloep was op zee stuk geslagen. De gezagvoerder begaf zich daarop naar Dilly om hulp. Het stoomschip DILLY bevond zich ongelukkigerwijze niet ter rede waarop prauwen werden ingehuurd en naar het schip gezonden; terwijl de havenmeester vergezeld van de gezagvoerder met de havensloep bereids derwaarts vertrokken waren. Bij terugkeer aan boord bleek het de gezagvoerder dat, alhoewel een werpanker was uitgebracht, de stroom het schip toch verder op het rif had gezet en bij aankomst van de prauwen werd dan ook dadelijk met het lossen van de goederen een begin gemaakt die op Hara aan wal werden gedeponeerd onder behoorlijke bewaking van gouvernementswege. De 8e dezer kwam het schip weer vlot en werd hetzelve daarop in veilig water gebracht. Daar de ANNA lek was gesprongen en er geen voldoende wind was om naar Dilly te zeilen, maakte de gezagvoerder gebruik van de gelegenheid, die zich met het stoomschip DILLY hetwelk aldaar passeerde, voordeed en liet zijn schip daarheen slepen. De resterende lading werd vervolgens op last van een commissie die op verzoek van de kapitein door de havenmeester naar boord was gezonden om het schip te onderzoeken, gelost en in het tolkantoor opgeslagen; terwijl de te Hera gedeponeerde goederen gedeeltelijk door het stoomschip DILLY en gedeeltelijk door prauwen afgehaald werd. Daarop werd het schip opnieuw door de commissie onderzocht die bevond dat hetzelve niet zeewaardig meer was. Gelegenheid tot repareren bestaat niet en zal de ANNA derhalve binnenkort onder de hamer komen.


Datum: 29 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. torpedoboten groot model, die op de Rijkswerf te Amsterdam in aanbouw worden gebracht en tot heden werden aangeduid met de letters L en M, ontvangen de namen LAMONGAN en MAKJAN (opm: zie NRC 090889)
Zr.Ms. torpedoboten groot model BATAK en GOENTOER worden aangewezen voor de verdediging van het Zuiderfrontier en na afloop der manoeuvres naar Hellevoetsluis overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 augustus. De zeetjalk CATHARINA, varende onder Engelse vlag en geladen met machinedelen van het gestrande stoomschip BENBRACK, is gisteren van Texel, en niet van Nieuwediep, naar Londen vertrokken zonder te zijn uitgeklaard of van een loods te zijn voorzien, naar aanleiding waarvan, naar wij vernemen, van Rijkswege een vervolging tegen de gezagvoerder zal worden ingesteld.


Datum: 30 augustus 1889


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 14e september 1889, des morgens ten 10 ure, zal aan het Marine Etablissement te Soerabaija in het openbaar worden verkocht het voor de dienst afgekeurde raderstoomschip 4e klasse SALAK.
Het schip is gebouwd van ijzer, voorzien van complete, in goede staat verkerende machine en ketels. De zich aan boord bevindende inventarisgoederen, met uitzondering der meerkettingen, zijn in de verkoop begrepen. De verkoop heeft plaats zonder voorwaarden van afbraak.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de directeur van voornoemd etablissement.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 augustus De Nederlandse schepen NOACH III en NOACH IV zijn door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen, ieder voor 20.000 picols koffie tot NLG 45,-. per last.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 28 augustus. Schipper Bot, schipper van de logger NEPTUNUS I, gister hier binnengekomen, rapporteert, dat hij op 53º30’NB en 01º50’OL heeft drijvende gezien een naambord met RACHEL LOTTINGA. Er was geen gelegenheid het op te vissen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 27 augustus. Het Nederlandse stoomschip ZEELAND, van Batavia naar Rotterdam, arriveerde heden te Aden met verlies van twee schroefbladen.


Datum: 31 augustus 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(geen plaats of datum) De nieuwe stoomboot GRONINGEN, bestemd voor de veerdienst Enkhuizen – Stavoren, is gisteren te Enkhuizen aangekomen. Hoogstwaarschijnlijk zal zij de 1e september in de vaart worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 augustus. Heden zijn door duikers en met behulp van vletterlieden weder 68 vaten melasse uit het gestrande stoomschip JOHANNES geborgen en door een blazer alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 26 augustus. Het schip SUZANNA, kapt. G.J. Woudsma, van Riga met hout naar Delfzijl, dat hier binnenliep met schade door aanvaring met een Russische schoener, heeft schade aan de bakboordsboeg en heeft een lek bij de ballastpoort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 augustus. Het schip VREDE, kapt. Stam, is bevracht met een lading duigen naar Cadiz, vrachtkoers geheim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 augustus. De Russische schoener EMILIA, van Riga naar Whitby met planken, is te Kopenhagen binnengekomen met schade aan boegspriet en voortuig, veroorzaakt door aanvaring in de Oostzee met het Nederlandse brikschip SUZANNA, kapt. Woudsma.


Datum: 01 september 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 30 augustus. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichterschip (opm: JAKOB), groot ongeveer 100 ton, voor rekening van de heer M. Greve te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 juli. Vrachten. Het aanbod van scheepsruimte neemt toe, maar de vraag niet, want ofschoon de afvoer van suiker thans wat meer vordert, is er nog niet veel ter verscheping beschikbaar, terwijl een aantal stoomschepen het eerst moeten beladen worden. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip ZEELAND koffie NLG 85, huiden NLG 95, indigo NLG 120, zwarte peper NLG 80, tin NLG 35 per last, naar Rotterdam en koffie FFR 85, huiden FFR 95, indigo FFR 120, zwarte peper FFR 80, tin FFR 35, rijst FFR 50 per ton, naar Marseille; stoomschip PRINSES AMALIA koffie NLG 85, tabak NLG 65, huiden NLG 95, indigo NLG 120 per last, naar Amsterdam en koffie FFR 85, zwarte peper FFR 80 per ton, naar Genua; stoomschip BORNEO gemengde lading tot geheime vracht naar Amsterdam. Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands DELI, ANNA ALEIDA, CORNELIA, MARIA, SLAMAT, THORBECKE VI, en NOACH III.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Naar ons door de rederij wordt medegedeeld, heeft het Nederlandse schip RUST EN WERK, van Amsterdam naar Suriname, hoegenaamd geen schade gehad en was het enkel wegens tegenwind te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 31 augustus. Uit het gestrande stoomschip JOHANNES zijn gisteravond nog 266 vaten geborgen en hier aangebracht.


Datum: 02 september 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leer, 30 augustus. Gisterochtend arriveerde hier de Noorse schoener CERES, zeker wel het oudste schip, dat in de haven binnenkwam. Het schip, dat 98 jaar oud is, onderscheidt zich natuurlijk door zijn ouderwetse bouw en heeft bijna geheel vierkante vormen. Het is echter nog in klasse opgenomen en moet van hier met een lading cokes naar de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Volgens telegram uit Londen is het schip J.H. MIDDELHUIS, kapt. Bruhn, van Hamburg naar Palembang, met schade aan romp en tuig te Durban binnengelopen.


Datum: 03 september 1889


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia,3 augustus. Vrachten. Sedert het laatste bericht van 20 juli bleef de vrachtenmarkt flauw en ging er weinig om, terwijl de onbevrachte vloot weer vermeerderde. Naar Nederland werd een schip opgenomen voor een volle lading rijst, maar er bestond overigens geen vraag. Naar Het Kanaal voor order werd een op Java liggend schip in Europa afgesloten voor suiker uit de nieuwe oogst, doch er bestaat voorts geen vraag naar scheepsruimte voor dadelijke belading. Een vóór aankomst bevracht schip begon te laden. Naar Port Said voor order zijn verscheidene stomers ladende. Naar Amerika werd een klein schip bevracht voor een lading lichtgoed van Padang en begon een stoomboot een lading suiker in te nemen. Op het ogenblik zou waarschijnlijk een schip te plaatsen zijn voor suiker om in september te laden. Naar Australië werden twee stomers en een zeilschip voor rekening van bevrachters beladen en wordt nog enige ruimte gezocht voor september-belading. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands THORBECKE VII, NLG 32 voor een volle lading rijst naar Amsterdam. Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands DELI, CORNELIA, NOACH III, THORBECKE VI, SLAMAT, NIL DESPERANDUM en BAARN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 september. Gisteren zijn uit het gestrande stoomschip JOHANNES opnieuw 119 vaten melasse geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 2 september vertrok het schoenerschip J.H. HENKES van Maracaibo naar het Kanaal.

Krant: