Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1902


Datum: 03 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het s.s. JOMINA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 2 januari te Malta. (opm: eerste vermelding in scheepstijdingen na aankoop door Ruys in december 1901)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Pensacha, 18 december (opm: 1901). Het Nederlandse stoomschip LEONORA werd hier aan de steiger liggende, aangevaren door een geladen lichter, waardoor een der platen werd ingedrukt en meer andere beschadigd werden. De schade, begroot op DLR $ 2000, zal hier tijdelijk worden gerepareerd; te Liverpool zal het stoomschip in het dok worden gezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 6 januari e.k, des voormiddags 11 uur, bij De Prins te Makkum, publieke verkoping van eiken en grenen sloophout, bestaande in balken, ribben en planken, afkomstig van het in sloping zijnde driemast schoenerschip FEKELINA (opm: zie PGC 060701).
Notaris S. van der Burg


Datum: 04 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 januari. Van het stoomschip MESACRIA, 28 november (opm: 1901) van Rotterdam naar Middlesbrough vertrokken met stukgoederen, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 januari. Het Franse stoomschip VULCAIN is in de West Baai bij Dungeness, 1½ mijl oost van Jury’s Gap, tijdens hevig stormweer op het strand gedreven. Het schip, dat in ballast voer, zit hoog op het strand. De bemanning is gered. (opm: zie o.a. NRC 150702)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 3 januari. De 3-mast schoener (opm: voorheen bark) BOUGIENA en de tjalken DRIE GEZUSTERS en AURORA zullen deze maand alhier worden verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Singapore, 7 december 1901. Het hier thuis behorende stoomschip BATAVIER strandde 4 december op Free Island in Straat Singapore. Bij hoog water is het schip vlot gekomen.


Datum: 05 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(opm: geen plaats of datum) De Nederlandse bark FORTUNA, kapitein Veldman, opgelegd in Gefle, is aldaar onder de hand en tot geheime prijs verkocht aan een Russische Fin.


Datum: 06 januari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 4 januari. De alhier thuishorende bark FORTUNA, kapt. L. Veldman, opgelegd te Gefle, is alhier onder de hand voor geheime prijs verkocht aan een Russische Fin (opm: verkocht aan J.K. Johansson, die het doorverkocht aan O. Kunnstmann, Arendsburg/Ösel [Kuressaare/Saare-Estland] – periode 1901-1903).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. H. Feijes, de 13e november (opm: 1901) van Port Pirie te Antwerpen aangekomen, is vandaag bevracht naar Kaapstad, januari/februari te laden. Lumpsum GBP 2200.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het Nederlandse stoomschip DANAE, gisteren van hier (opm: DS geeft Smyrna (opm: Izmir) als haven van vertrek) te Lissabon aangekomen, had aan boord de uit 20 man bestaande equipage van het Italiaanse stoomschip SCIPIO, dat op zee is verbrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 4 januari. Het alhier thuishorende brikschip GUSTAVA, eigenaren de reders Van Dijk & Co, is onderhands verkocht aan H. Kaijzer (opm: DS schrijft de naam als Kayzer), alhier, thans rustend zeekapitein. Het vaartuig zal door Kaijzer als gezagvoerder worden bevaren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 januari. De Nederlandse gaffelschoener DOLFIJN, kapt. Speelman, op 28 december vertrokken van Delfzijl op reis van Emden naar Rochester met graan, is als bijlegger met zware slagzijde te Bremerhaven binnen gelopen.


Datum: 07 januari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 januari. Volgens bij een bij de KPM binnengekomen telegram is het stoomschip COEN op reis van Singapore naar Batavia gestrand op het Arnemuiden Rif; het schip is vlot gesleept door het s.s. VAN DIEMEN en te Tandjong Priok aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 januari. De nieuwe stoomloodsboot JAN SPANJAARD moest tijdens de storm van gisteren de dienst staken wegens lekke vlampijpen. De sleepboot SAMSON ging naar buiten om de loodsdienst waar te nemen. Het weer is thans handzamer en de loodskotters zijn weer naar buiten.


Datum: 08 januari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Volgens bij de Kon. Paketvaart Mij. alhier ontvangen telegrafisch bericht, is het stoomschip COEN, op reis van Singapore naar Batavia, op het Arnemuiderrif aan de grond gelopen, maar door het stoomschip VAN DIEMEN, weder vlot en te Priok binnengesleept. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Het Nederlandse stoomschip OOTMARSUM, van Pensacola naar Rotterdam is heden Lezard (opm: Lizard) gepasseerd met verlies van deklast en nog al aanzienlijke dekschade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip HERMINA, van hier naar King’s Lynn met stukgoed, door het Nederlandse stoomschip KORTENAER te Lowestoft binnengesleept met verlies van roer.


Datum: 09 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dungeness, 6 januari. Morgen zal worden getracht het in de West Baai gestrande s.s. VULCAIN af te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 7 januari. Aan kapt. Nicolaas Buttner van de (opm: Duitse) sleepboot TERSCHELLING is voor de gevaarvolle redding op 12 december van de opvarenden van de op Grossvogelsand gestrande Nederlandse tjalk ANTJE door de Patriottische Vereinigung (opm: sic) de zilveren medaille met diploma toegekend. De bemanning van de TERSCHELLING zal beloningen in geld ontvangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 januari. Het Nederlandse schip JANTJE, kapt. S. Bouman, dat in november van Emden hier is aangekomen, geladen met graan voor Newport, ligt nog steeds hier.


Datum: 10 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 januari. De lading van het stoomschip HERMINA, van Rotterdam naar King’s Lynn, dat te Lowestoft met schade werd binnengesleept, zal daar worden gelost en de lading zal naar de bestemming worden vervoerd. Het stoomschip zal te Lowestoft in het dok de schade herstellen, waarna het de dienst Rotterdam – King’s Lynn zal hervatten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 januari. Het hier van Pensacola aangekomen stoomschip OOTMARSUM verloor op 28 december in positie 41º15’ N.B. 43º55’ W.L. reddingboot, putsen, vleesstandaards en een gedeelte van de deklast ceder- en pitchpine balken. Op 23 december is in positie 35º51’ N.B. 65º4’ W.L. het wrak van de verlaten 3-mast schoener STANDARD uit Manasgard N.J. (opm: New Jersey) gezien.


Datum: 11 januari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 11 januari. Heden is van de werf ‘De Schelde’ alhier te water gelaten het dubbelschroef stoomschip GOENTOER. De afmetingen zijn 440.0 x 50.0 x 31.0 voet. De doop is verricht door mevrouw Wm Ruys-Ruys. Het schip wordt voorzien van een stoommachine van het quadruple balanced type met een vermogen van 4500 I.P.K. Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor een stoom transportvaartuig voor het Loodswezen (opm: de FRANS NAEREBOUT).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Brieuc (bij St. Malo), januari. Een guttapercha (opm: van Maleis: getah perca, tot taaie leerachtige stof verdroogd melksap van verschillende tropische boomsoorten) doos, bevattende Lloyd’s formulier betreffende oceaanstroom, werd op 2 dezer op de kust van Ergui (Côte du Nord) gevonden. De doos werd overboord geworpen van het stoomschip JOSUAH NICHOLSON op de reis van Gibraltar naar Aberdeen op 11 oktober j.l. op 48º30’ N.B. en 05º15’ W.L. tijdens windstilte en kalme zee.


Datum: 14 januari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 14 januari. Het ijzeren tjalkschip IN ZORG, beladen met twijg, is in de Zuiderzee ter hoogte van Kuinre gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het stoomschip AMSTELDIJK is gisteren met ruim 80 dm. diepgang zonder hulp van sleepboten te IJmuiden binnengekomen, hedenmorgen met ruim 81 dm. diepgang opgevaren (opm: verschil als gevolg van verschil in soortelijke massa tussen zout- en zoet water) en hedenmiddag behouden voor de stad aangekomen. Dit is de grootste diepgang waarmede tot dusverre het kanaal is bevaren.


Datum: 15 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 11 januari. Volgens bericht uit Lowestoft van heden is de kop van het roer van het s.s. HERMINA gebroken. Het roer wordt naar Craggs gezonden om er een stuk aan te lassen.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Zaterdag 15 januari is van de Lloydkade te Rotterdam het stoomschip GOENTOER vertrokken. Dit is het eerste mailschip van de Rotterdamsche Lloyd, dat met een draadloze telegrafie uitgerust de reis naar Oost-Indië maakt.


Datum: 16 januari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 januari. Het Duitse stoomschip OFFENBACH, op reis van Java naar Amsterdam, is hedenochtend om 3.15 uur gestrand 5 palen benoorden Noordwijk.
(opm: op 22 januari vlotgebracht en te IJmuiden binnengesleept)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 januari. Het Nederlandse stoomschip OOTMARSUM is met schade van Pensacola te Rotterdam aangekomen en moet dokken om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 januari. Volgens bericht van Lloyd’s agent te Rotterdam werd het stoomschip OOTMARSUM alles van dek geslagen. Verschansingen en boten werden verbrijzeld, het dek werd ontzet en de schroefas gebogen. Het stoomschip moet dokken om te repareren. De schade wordt ten ruwste begroot op GBP 1000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 januari. Het Nederlandse stoomschip VOORBURG hier aangekomen van New-Orleans, heeft op reis met slecht weer te kampen gehad en daarin dekschade belopen.


Datum: 18 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 januari. Volgens hier bij de rederij ontvangen telegram uit Brouwershaven, is het Nederlandse stoomschip GIRONDE, van Amble herwaarts, gisterenavond te 6 uur benoorden de Ooster gestrand. De bemanning is met eigen boot te Westerschouwen geland. Het schip is verloren. De GIRONDE was eigendom van de firma Smith & Co te Rotterdam en was groot 607 ton bruto. Zij was in 1852 te Port Glasgow van ijzer gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Volgens een nader bij de rederij ontvangen telegram uit Brouwershaven is de kapitein van de GIRONDE met een agent der Bergingsmaatschappij aldaar weer naar zijn schip vertrokken. De inventaris is meest door vaartuigen van Ouddorp geborgen. Er is reeds een contract gesloten met de Coöperatieve Bergingsmaatschappij te Brouwershaven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 januari. Ten overstaan van de heer J.C. Jentink, notaris, werd gisteravond, namens zijne principalen, in het hotel Stad en Lande van den heer J. de Groot alhier, pupliek gepresenteerd: het in het dok alhier liggende 3-mast schoenerschip BOUGIENA, groot 413 registerton, gevoerd geweest door kapt. C. Borst.
Koper de heer F.L. Drenth te Oude Pekela voor NLG 4005. Het schip zal bevaren worden door kapt. Venema van Pekela.


Datum: 19 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Volgens telegram zit het Nederlandse stoomschip DOROTHEA, van Ibrahil (opm: Brăila, Roemenië ) naar Lowestoft, bij Lowestoft aan de grond, doch zal vermoedelijk bij het volgende tij vlot komen. Men is bezig met lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 januari. Het stoomschip DOROTHEA kwam, na lossing van ongeveer 140 ton der lading, vlot en arriveerde ter rede van Lowestoft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 18 januari. Van het op de Ooster gestrande stoomschip GIRONDE wordt een vaartuig met lading hier aangebracht. Nader bericht: vier vaartuigen met inventaris en steenkolen zijn hier aangekomen. Het stoomschip is gebroken en zit met hoog water tot aan het dek onder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Het stoomschip GIRONDE was voor NLG 60.000 aan de Rotterdamse beurs verzekerd. De lading bestond uit steenkolen. Bergers zijn heden aan boord geweest en hebben bevonden, dat het schip vol water staat en gebroken is. De GIRONDE zit op de Oosterbank even buiten de Westkop (Goereesche Zeegat) hoog in de branding. Ook de lading is niet te bergen, wijl de vaartuigen aan de grond vielen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 januari. Het stoomschip LAURA van de Stoomvaart Mij Leonora (Jos. de Poorter), alhier, heeft gisteren na de inbouw van de machine bij Blair met succes proef gevaren tussen Stockton en Newcastle. Het schip is door de rederij overgenomen.


Datum: 21 januari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 januari. De loodskotter No. 4, schipper Drijver, is tussen het havenhoofd en de Noorderpier op strand geraakt. De loodsboot JAN SPANJAARD is derwaarts vertrokken om zo mogelijk adsistentie te verlenen en eventueel de loodsdienst waar te nemen.
Later bericht: De loodskotter zit vol water. De equipage benevens de loodsen, gezamenlijk negen man, zijn gered door Willem en Lambertus Vriend, J.C. Wikkel, C. Goeree, P. Kruyt en J. de Vries, met de boot van de kotter die aan strand was gedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Het Nederlandse stoomschip HERMINA, vertrok na volbrachte reparatie van Lowestoft naar Kingslynn om daar voor Rotterdam te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 20 januari. Het Duitse schip HENDRIKA, kapt. Norman, groot 122 registerton, te Elisabethfehn thuisbehorende, met kolen van Wemyss naar Bremerhaven, is ter hoogte van de Zilverpit, op ca. 54º23’ N.B. en 03º15’O.L. lekgesprongen en in 24 vadem water gezonken. De uit vier koppen bestaande bemanning is door de vissloep MD 15, schipper C. v.d. Hoek Jr gered en hier geland.


Datum: 22 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, 9 december van Moji naar Port Townsend (bij Seattle) vertrokken, is 20 guineas herverzekering betaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Katwijk aan Zee, 20 januari. Afgelopen nacht is half vol water aangespoeld een boot, op beide boegen gemerkt met een witte vlag en zwart kruis, en achter met de naam GIRONDE-Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 17 januari. De nieuwe driemastschoener ELSE, die de 23e december voor de eerste reis van hier naar Preston vertrok, is nog niet op de bestemming aangekomen. De bemanning bestaat uit 7 personen. (opm: bij E.J. Smit & Zn te Westerbroek gebouwd voor W. Bruns in Leer; de ELSE is alsnog veilig aangekomen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 19 januari. Het (opm: Britse) stoomschip STROMBUS, van Oost-Azië hier aangekomen, heeft op de reis olie als brandstof voor het voortbrengen van stoom gebruikt, en werd daardoor een besparing van kosten en brandstof verkregen van 50 pct. Ook nam de olie veel minder ruimte in dan de kolen, waardoor men meer kon laden en werd er veel volk bespaard, dat voor het verwerken der kolen nodig is. Het stoomschip gaat nu naar Texas om vandaar, evenals het zich reeds in de vaart bevindende (Britse) stoomschip CARDIUM, een lading olie, geschikt voor brandstof, te halen. (opm: beide tankers behoorden aan M. Samuel, een van de voorlopers van de Shell-groep)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip DOROTHEA is bij het binnenkomen te Lowestoft tegen het havenhoofd aangelopen en bekwam enige schade aan de boeg.
De voorpiek is vol water en men vreest dat de lading in het voorruim beschadigd is.


Datum: 23 januari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 22 januari. Men is hedenochtend begonnen met de werkzaamheden tot het lichten van de gezonken loodskotter No. 4. Een deel van de inventaris is geborgen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 januari. Het stoomschip OFFENBACH is op 22 januari vlot gesleept door de sleepboten TITAN, CYCLOP, HERCULES en SIMSON en om 5 uur te IJmuiden binnen gebracht. Het schip is vandaag te Amsterdam aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren (opm: 22 januari) is bij de werf Rijkee & Co te Rotterdam te water gelaten het stoomschip VEGHTSTROOM voor de Hollandsche Stoomboot Mij te Amsterdam. Het schip heeft een laadvermogen van 1200 ton en wordt voorzien van een stoommachine van 700 I.P.K, welke wordt gebouwd door Mij. Fijenoord.
Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd van een schip van 1000 ton laadvermogen voor Cornelder & Zoon te Rotterdam. Dit schip zal eveneens voorzien worden van een machine gebouwd door de Mij. Fijenoord.


Datum: 24 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Het nieuwgebouwde Nederlandse stoomschip LAURA vertrok heden van Newcastle naar Barcelona (opm: eerste reis, zie NRC 190102)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 23 januari. De gehele inventaris van de gestrande loodskotter No. 4 is reeds geborgen. Het schip is leeggepompt en in goede positie gebracht om met het eerste gunstige getij vlot gesleept te worden.


Datum: 25 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 januari. Het bij Papendrecht gezonken stoomschip ROTTERDAM is gelicht. De goederen zijn in een lichter overgeladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 24 januari. Heden is op de Noordsvaarder, benoorden de Noordkaap, gestrand de Engelse ketch ENERGY (kapitein Tiffin) in ballast op weg van Colchester naar Bremen. De opvarenden zijn op 25 januari aangekomen te Terschelling met het schip DE HOOP. Een sleepboot heeft vruchteloos getracht de ENERGY af te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 24 januari. Heden zijn alhier aangebracht door twee vaartuigen steenkolen en enig inventaris uit het gestrande stoomschip GIRONDE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 23 januari. Gisterenavond werden in het hotel Evers ten verzoeke van de heren Koops en Wagenborg, ten overstaan van notaris Jentink, publiek verkocht: vijf tjalkschepen, groot ruim 100 tonnen.
Koper van vier tjalkschepen werd de heer Wagenborg te Farmsum voor NLG 1725, terwijl de heer Engelsman te Loppersum koper werd van het vijfde schip voor NLG 235.


Datum: 26 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 24 januari. Het stoomschip HERSCHEL, van Londen en Antwerpen naar Santos, is hier met beschadigde as en defecte machine binnengelopen. Ze was te Bahia binnengelopen met machineschade en door het Belgische stoomschip CAMOENA naar Rio de Janeiro gesleept. (opm: zie verder NRC 130902)


Datum: 27 januari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 26 januari. De loodskotter No. 4 is ’s avonds van de dam gegleden en gezonken 200 meter van de dam; de wrakstukken drijven naar binnen.


Datum: 28 januari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 27 januari. Het Spaanse stoomschip BAKIO, zaterdagavond van Rotterdam naar Cardiff vertrokken, wegens het ruwe weder uit zee terugkerende, geraakte zondagochtend ongeveer half zeven tijdens een sneeuwstorm uit het noord-noord-westen met de kop op de Noorderpier. De stoomreddingboot van de Hoek van Holland bewees thans ook weder haar goede diensten. Om negen uur was met het pijltoestel een lijn aan boord gekregen, waarna de bemanning langs een touw in veiligheid werd gebracht. Om twaalf uur was de gehele bemanning, bestaande uit 25 koppen, door de reddingboot geland. Het stoomschip zat aanvankelijk op de pier met de kop naar zee, doch gedurende de dag werd het schip door de branding en zeeën meer naar binnen gewerkt, met de kop naar het zuiden, en ’s avonds half tien met het vallen van het water van de pier gegleden en nabij het vaarwater gezonken, zodat thans alleen de toppen van de masten nog zichtbaar zijn.
Gisteren werd met de Nieuwe Bergings Maatschappij contract gemaakt voor de berging van het schip op de basis ‘no cure no pay’, waarop thans weinig kans bestaat en zal het vermoedelijk worden opgeruimd daar het enigszins gevaarlijk ligt voor de scheepvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 januari. De ketch ENERGY is hoog op de Noordsvaarder geslagen en vermoedelijk totaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 27 januari. Het stoomschip AUSTRALIA, van Hamburg naar Antwerpen bestemd, dat aan de grond geraakte, is doorgebroken en wrak geworden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 27 januari. De tjalk EERSTELING, kapitein Amssens uit Delfzijl, is op reis van Harlingen naar Delfzijl gestrand op het Uithuizerwad bij Roodeschool. Het volk is gered en het schip is wrak geworden.


Datum: 29 januari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 januari. Het Engelse stoomschip WESTFIELD is inkomende van Galatz (opm: Galaţi, Roemenië) naar Rotterdam bij de rode ton No 2, nabij de Zuiderpier, tijdens storm uit het noord-noord-westen omhoog gevaren. De opvarenden, 26 koppen, zijn door de reddingboot PRESIDENT VAN HEEL van boord gehaald en te Hoek van Holland geland.
(opm: Op 5 februari is na het lossen van een gedeelte van de lading het schip vlot getrokken door de sleepboten ZWARTE ZEE, LAUWERZEE, NOORDZEE, WODAN, ZEELAND, ROTTERDAM, VLAARDINGEN en VALK en naar Rotterdam gesleept)


Datum: 30 januari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 28 januari. De mailboot PRINS HENDRIK (1)van de Maatschappij Zeeland, groot bruto 1573 ton en gebouwd in 1880, zal worden verkocht en vermoedelijk worden gesloopt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Italiaanse stoomschip CYCLOP is op 30 januari vertrokken met oud ijzer van Amsterdam naar Duinkerken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 28 januari. De lading van het gestrande stoomschip AUSTRALIA bestaat uit 9600 zakken rijst, 150 zakken cement, 1500 colli alcohol, 720 colli ijzer, 1700 balen papier, 500 colli glaswol, 680 colli kinderspeelgoed, 290 vellen alsmede caoutchouc, bestemd voor de Antillen. Gisteravond zijn hier drie lichters aangekomen met lading uit het stoomschip. Men hoopt nog een groot gedeelte der lading te kunnen bergen. Het stoomschip, doorgebroken achter de schoorsteen, ligt slechts 80 meter buiten het vaarwater. De stranding vond plaats tijdens een sneeuwstorm en het geraakte achter de rode boei 44 aan de grond. Het stoomschip behoorde tot de Hamburg Amerika Lijn en vormde een deel van de nieuwe lijn van Hamburg naar Havana en kwam naar Antwerpen om op te vullen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 29 januari. De schoefsleepboot ASSISTENT, 200 I.P.K, werd heden door de makelaar Christiaan Jaske te Amsterdam verkocht naar Odense, eiland Fünen. (opm: deze boot van A. Hoogendijk uit Zaandam was in 1899 bij Boot in Leiderdorp gebouwd)


Datum: 01 februari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 29 januari. Het stoomschip CONSTANCE gaat hier in het droogdok voor een nieuwe schroef.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 januari. Het van Mobile binnengekomen Nederlandse s.s. KATENDRECHT heeft met zwaar stormweer te kampen gehad, waardoor een gedeelte van de deklast verloren is gegaan en het schip ook enige dekschade bekwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 januari. Het Nederlandse schip HOOGEZAND I, kapt. R. Wyrdeman, van Avonmouth naar Cardiff, is bij het binnenkomen van laatstgenoemde haven tegen het havenhoofd gevaren en bekwam enige schade aan de boeg.


Datum: 02 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 30 januari. Door de sleepboot GLADIATOR werden naar hier gebracht de voor de firma Kröpke alhier te Hoogezand nieuw gebouwde lichters KEHRWIEDER en BROOK, beiden met een draagvermogen van 150 ton. Een derde lichter van dezelfde grootte, die de naam WANDRAHM voeren zal, bevindt zich nog te Hoogezand in aanbouw. (opm: mogelijk E.J. Smit & Zn, zie ook NRC 300302)


Datum: 03 februari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 februari. De tjalk EERSTELING wordt ter plaatse gesloopt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De naar Denemarken verkocht sleepboot ADSISTENT (opm: ASSISTENT, zie ook NRC 300102) is op 1 februari te Delfzijl binnen gelopen van Amsterdam. Op 4 februari is het schip van Delfzijl naar Odense vertrokken.


Datum: 04 februari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 2 februari. De Nederlandse tjalk MARTHA, kapt. H.N. Wijnstok van Wismar naar Amsterdam, wordt door de sleepboot NEPTUNIA naar Harlingen gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 februari. Volgens telegram uit Oostende is gisteravond aldaar een fles aangetroffen waarin zich een briefje bevond dat het volgend vermeldde: s.s. BASUTO, het schip is zinkende, vier boten zijn overboord. Er is geen tijd meer om te schrijven. Verdronken kapitein Drammo.d. (opm: naam kapitein niet goed leesbaar)
Van het s.s. BASUTO, 9 december van Manchester naar Bussorah vertrokken, werd tot op heden niets vernomen en het wordt als verloren beschouwd.


Datum: 05 februari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Het Nederlandse s.s. SATURNUS van hier naar Cadiz en de Middellandse zee is met defecte stoompijp te Brest binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 4 februari. Gisteren is hier dynamiet aangebracht en zijn duikers aangekomen om het stoomschip BAKIO te laten springen, doch heden was er te veel deining om het werk te beginnen. Er ligt een vaartuig bij het wrak om met de werkzaamheden te kunnen beginnen.


Datum: 07 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 januari. Het stoomschip COEN van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, dat aan de grond heeft gezeten, is in het droogdok onderzocht. De reparatie wordt begroot op GBP 6000.


Datum: 09 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 februari. Het viermast barkschip NAL, groot 2765 register ton, werd door de Nederlandse sleepboot OCEAAN van de firma L. Smit & Co. binnen 53 uur van hier naar Beachy Head gesleept. De afstand bedraagt 440 zeemijl, zodat de gemiddelde behouden vaart 8,3 mijl per uur bedraagt.


Datum: 10 februari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Volgens telegram van LLoyd’s is de Nederlandse schoener JANTJE, kapt. S. Bouman, van Emden te Newport aangekomen met zware schade aan bakboordsboeg, na aanvaring met het s.s. SINLOO.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 februari. De tjalk MARIA THERESIA van Kielema is verkocht aan schipper Amsen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 7 februari. Het Nederlandse stoomschip RIJNSTROOM, van hier naar Amsterdam via Swansea met stukgoed, is op 4 februari tegen het hoofd van het Cumberland Basin gelopen waardoor anker en kraag ankerkluis braken.


Datum: 11 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Volgens telegram van Lloyd’s werd het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN, van Philadelphia naar Antwerpen, de 5e dezer op ongeveer 48º N.B. en 29º W.L. op zee verlaten wegens lekkage in de schroefkoker. De gehele bemanning is gered en te Liverpool geland. (opm: zie ook NRC 130202, 200202 en 220202)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Volgens bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij uit Batavia ontvangen telegram is haar stoomschip JAPARA, ten anker liggende te Soerabaja, op jongstleden zaterdag (opm: 8 februari) namiddag te 6 uur aangevaren door het stoomschip JOMINA van de firma Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam. De JOMINA wilde voor de boeg van de JAPARA overvaren en zonk met alle lading aan boord op deze zaterdag te 8 ure des namiddags. De bemanning werd gered. De boeg van de JAPARA werd ernstig beschadigd en de lading is gelost. Het stoomschip JOMINA (ex-TOMSK) is groot 1552 ton bruto en werd in 1885 te Kopenhagen van ijzer gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Naar wij vernemen zou het stoomschip JOMINA tijdelijk in de dienst van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij worden opgenomen en was het casco voor NLG 100.000 verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. De Nederlandse stoomschepen JOMINA en JAPARA zijn bij de ingang van de haven van Soerabaja met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip is gezonken en totaal verloren. De JAPARA bekwam zware schade. De reparatie hiervan wordt op GBP 5000 geschat. De lading is onbeschadigd.


Datum: 12 februari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Newport (UK), 8 februari. De Nederlandse schoener JANTJE, van Emden met een lading haver, werd de 5e dezer bij Landsend aangevaren (opm: om 05.15 uur, bij helder weer en kalme zee, wind Z.O.t.O.) door het s.s. SINLOO, waardoor het ernstige schade leed aan bakboordsboeg. Ook het stoomschip leed schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 februari. Volgens bij Lloyd’s uit Singapore ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip BERANDAN nabij Banka totaal verongelukt. Een gedeelte der bemanning is gered en te Singapore geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Renesse, 10 februari. Het op de punt van de Ooster gestande stoomschip GIRONDE is geheel in het zand gewoeld. De masten steken nog gedeeltelijk boven water; de schoorsteen is door de jongste storm af- en over boord geslagen.


Datum: 13 februari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe ijzeren koftjalk DA CAPO is op 12 februari vertrokken van Delfzijl naar Fécamp.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren (12 februari) is bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij te Amsterdam te water gelaten het stoomschip LAURENS PIT voor de K.P.M. De afmetingen zijn 124.0 x 28.0 x 9.6 voet. De machine is gebouwd door de Nederlandse Fabriek van Werktuigen te Amsterdam en is van het compound systeem De diameters van de cilinders zijn 14” en 28”, de slaglengte is 18”. De opdrachtverlening was op 8 oktober 2001 en de kiellegging vond plaats op 20 november 2001.
De proefvaart en oplevering is gepland op 5 maart a.s, waarna het schip op eigen kracht onder bevel van kapitein W.N. van der Stad naar Batavia zal vertrekken.
Na de tewaterlating werd de kiel gelegd voor een vrachtschip van 4000 ton voor de Stoomvaart Maatschappij Oostzee alhier (opm: de FARMSUM)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 februari. De Mailboot PRINS HENDRIK (1) van de Mij. Zeeland te Vlissingen werd naar het buitenland verkocht (vermoedelijk Bremen), voor ca. NLG 42000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 februari. Het s.s. PRINS HENDRIK (1) zal te Bremen worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 10 februari. De gezagvoerder van het stoomschip ANSELMA DE LARRINAGA, van Galveston hier aangekomen, rapporteert op 3 dezer op 48º32’ N.B. en 28º11’ W.L. het Nederlandse stoomschip BREMERHAVEN te hebben aangetroffen, bestemd van Philadelphia naar Antwerpen, met noodseinen op. De wind woei stormachtig uit OZO, met buiig weer vergezeld van regen en hoge zee. Dewijl het te duister werd om de seinen goed te zien, stoomde men om de BREMERHAVEN heen en vernam men dat de machinekamer vol water stond. De volgende dag, 4 dezer, wenste de gezagvoerder van de BREMERHAVEN, dat zijn schip op sleeptouw zou worden genomen en maakte men daartoe, niettegenstaande de hoge zee, de nodige toebereidselen. Om de zee te doen bedaren werd er olie op verspreid en later een boot uitgezet. Met veel moeite en gevaar kreeg men een stalen sleeptros van de BREMERHAVEN over en begon men te slepen met halve kracht wegens de hoge zee, doch een uur daarna brak de stalen kabel. Men bleef des nachts in de nabijheid van het in nood verkerende stoomschip. De 5e dezer slaagde men er nogmaals in om een sleeptros van de BREMERHAVEN aan boord te halen, doch terwijl men bezig was die vast te maken werd het sein gehesen: ‘wij moeten schip verlaten’. De reddingboot van de ANSELMA DE LARRINAGA werd onmiddellijk te water gelaten en door deze en de boten van de BREMERHAVEN kwam de uit 34 koppen bestaande bemanning aan boord van zijn stoomschip. Het stoomschip BREMERHAVEN werd op 48º28’ N.B. en 29º51’ W.L. in zinkende staat achtergelaten. (opm: zie ook NRC 110202, 200202 en 220202)
De lading van de BREMERHAVEN was verzekerd voor BFR 465000 en het schip voor BFR 200000.


Datum: 14 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 februari. Volgens telegrafische mededeling uit Java is het stoomschip JOMINA met de nog aan boord zijnde lading voor Samarang, Probolinggo en Soerabaja, ter rede van Soerabaja gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 februari. De mailboot PRINS HENDRIK (1) van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland te Vlissingen, is naar het buitenland, vermoedelijk Bremen, verkocht voor NLG 42000. Zij zal in Duitsland worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens telegram van LLoyd’s strandde het Nederlandse s.s. VRIJHEIT van Antwerpen naar Southhampton te Bembridge (Wight), doch kwam later weer vlot.


Datum: 15 februari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 februari. De koftjalk DA CAPO, kapt. De Groot, is heden weder vertrokken naar Fécamp, tot buitengaats gesleept door de sleepboot MARTIN POPELAU. (opm: zie DS 130202)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 februari. Het stoomschip BIVOUAC, van Antwerpen naar Bristol, zit bij Bath aan de grond. (zie NRC 230202 en 010402; gestrand op 13 februari 1902 bij Saeftinge)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het stoomschip IRIS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, van hier te Lissabon aangekomen, rapporteert, dat de CERES, eveneens van deze maatschappij aldaar inkomend op sleeptouw is genomen door een Engels schip

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 14 februari. Van de werf der Gebr. J. & G. Verstockt alhier is gisteren te water gelaten het voor de firma Duinker & Goedkoop te Amsterdam in aanbouw zijnde stalen driemastschoenerschip VOORLICHTER. Het schip is lang 39,70 meter, breed 7,90 meter en heeft een holte van 3,40 meter. Het draagvermogen bedraagt circa 450 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip CERES, van Amsterdam naar Cartagena, met een gebroken as door het Engelse stoomschip BARON HUNTLEY te Lissabon binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 februari. Het stoomschip BIVOUAC is vlot gekomen en naar Antwerpen teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 februari. De waarde van het stoomschip BREMERHAVEN, groot 3255 ton, werd getaxeerd op GBP 26000 waarvan de helft is verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 14 februari. Bij de heden gehouden verkoping van het gestrande stoomschip GIRONDE heeft het casco NLG 115 opgebracht, de inventaris NLG 825 en de steenkolen 69 cent per hectoliter.


Datum: 16 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram denkt de gezagvoerder van het stoomschip CERES zonder te lossen in het droogdok te kunnen repareren.


Datum: 17 februari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol 14 februari. Het Engelse stoomschip CARBON is 12 dezer, uitgaande naar Newport, bij het Cumberland Basin in aanvaring gekomen met het Nederlandse s.s. LOUISE. De schroef van de LOUISE veroorzaakte een gat in de romp, zodat de CARBON op de roosters moest worden gezet.


Datum: 20 februari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Volgens protest van de gezagvoerder van het stoomschip BREMERHAVEN rapporteerde de machinist aan de gezagvoerder, dat het niet langer mogelijk was om stoom te maken en dat het water in de machinekamer reeds tot de onderkant van de cylinders stond en snel toenam. Dewijl de avond begon te vallen en er zich nog slechts één boot aan boord van het stoomschip BREMERHAVEN bevond voor de 34 opvarenden, werd naar het stoomschip ALSELMA DE LARRINAGA, dat juist weder een nieuwe sleeptros vastmaakte, geseind dat men het stoomschip wilde verlaten en verzocht om boten naar de BREMERHAVEN te zenden, waaraan gevolg werd gegeven. Te 19.00 uur werd het stoomschip verlaten en werden de scheepspapieren en de chronometer medegenomen. Dewijl het stoomschip vooral des nachts een gevaar voor de scheepvaart daarstelde, werd de buitenboordskraan van de voorballasttank opengezet om het schip spoediger te doen zinken. Het werd werd op 5 februari verlaten op 48º28’ N.B. en 29º51’ W.L, of ongeveer 854 mijl van Queenstown. (opm: zie ook NRC 110202, PGC 130202 en NRC 220202)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 19 februari. De gebroken ketel en verdere wrakstukken der bij Hindelopen gezonken sleepboot TIME IS MONEY hebben heden bij publieke veiling NLG 270 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Volgens telegram uit Port Townsend (ten noorden van Seattle) van heden worden de kosten van de reparaties aan het stoomschip WILHELMINA begroot op USD 5000 en de benodigde tijd op 21 dagen. De ketels moeten gerepareerd worden en nieuwe vlampijpen en steunsels hebben. Er zijn ook nog andere reparaties nodig.


Datum: 21 februari 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 20 februari. Het Nederlandse stoomschip DOROTHEA van de firma P.W. Louwman alhier, is verkocht naar Livorno en zal onder Italiaanse vlag de naam TOSCANA voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 februari. Volgens telegram van Lloyd’s uit Vancouver moet het stoomschip FOLMINA, van Pasoeroean en Moji daar aangekomen, worden onderzocht en in het dok worden opgenomen. Het stuurtoestel is ernstig beschadigd, er zijn vlampijpen lek en het dek is beschadigd en lek. Ook het roer is beschadigd. De herstelling zal DLR 6436 kosten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 24 januari werd te Shields te water gelaten de tender HOLLAND voor de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 19 februari. Het Nederlandse s.s. TEXEL, alhier van Pensacola aangekomen, rapporteert met zeer slecht weer te kampen te hebben gehad. Een boot werd verbrijzeld en de stuurhut stukgeslagen.


Datum: 22 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 20 februari. De gezagvoerder van het stoomschip YANARIVA, van Savannah te Liverpool aangekomen, rapporteert de 10e februari op 46º N.B. 33º W.L. het verlaten stoomschip BREMERHAVEN te zijn gepasseerd met belangrijke slagzijde over bakboord. Het woei stijf uit het zuid-oosten. Het stoomschip BREMERHAVEN werd op 5 februari om 19.00 uur verlaten in positie 45º28’ N.B. en 29º51’ W.L.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

IJmuiden 22 februari. Het van Batavia binnenkomende stoomschip PRINS HENDRIK is bij het uitwijken voor een ander schip op de zuider strekdam gelopen. Het schip is nog hedenochtend vlot getrokken door de sleepboten SIMSON, ASSISTENT en CYCLOP en om half twee namiddag naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 20 februari is te Genua aangekomen het s.s. CYCLOPS. (opm: eerste zeetijding na verkoop van dit Nederlandse schip)


Datum: 23 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 20 februari. Het stoomschip BIVOUAC is in het droogdok onderzocht. De kiel en de zaadstrookplaten zijn op drie plaatsen gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 februari. Hedenmiddag om 1.45 uur is met assistentie van de sleepboten ASSISTENT en SIMSON het stoomschip PRINS HENDRIK vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 17 februari. Het stoomschip CERES is onderzocht. De schroefas is in de bus afgebroken. Het moet dokken om een andere as en schroef aan te brengen en tevens om te onderzoeken of de bus beschadigd is.


Datum: 26 februari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip VEGHTSTROOM is heden vertrokken van Rotterdam naar Amsterdam in ballast op proefvaart. Op 26 februari aangekomen te Amsterdam en op zee overgedragen aan de rederij. Het stoomschip is op 1 maart voor de eerste reis vertrokken van Amsterdam naar Bristol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. De Koninklijke Paketvaart Maatschappij heeft de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier een opdracht verstrekt om twee nieuwe stoomschepen van het type ALTING te bouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. De baggermolen, die ongeveer twee maanden geleden nabij het Koninginnedok zonk, werd gisteren door de zuiger VECHT van de heer L. Volker te Maarsen en de zuiger van de heer A. Prins te Sliedrecht in twee uur tijds boven water gepompt. Een vorige poging met vijf stoompompen van sleepboten, gesteund door drie hijsbokken van 80 ton, mislukte. Door beide zuigers werd in een uur tijds 9000 m³ water verplaatst.


Datum: 27 februari 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 26 februari. Het Noorse fregat HEIDRUN, dat in de nacht van 27 op 28 januari hier is gestrand aan de oostzijde van de haven is heden gekocht door Gebr. Pais (opm: tagrijns) alhier.


Datum: 28 februari 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 26 februari. Volgens telegram uit Vancouver van 25 dezer is het s.s. FOLMINA lek en heeft men voortdurend gepompt. Er stond 5 voet water in het achterschip, doch dat is nu met het pompen verwijderd. (opm: zie NRC 210202)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 1 februari. Het stoomschip AMSTELLAND, van Duinkerken hier aangekomen, door hevig stormweer belopen, was genoodzaakt 56 trommels vitriool, die begonnen te lekken, over boord te werpen. Het schijnt, dat de vitriool, die door de spuigaten weg liep, de zijde van het schip heeft beschadigd en dat de koppen der klinknagels door het bijtende vocht zijn weggevreten, waardoor water in het ruim is gekomen, ten gevolge waarvan de lading ernstig is beschadigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Op 25 februari heeft proef gevaren het stoomschip BURGEMEESTER ’S JACOB, gebouwd bij Ropner & Sons te Stockton voor de Scheepvaart Mij Neptunus te Rotterdam. De afmetingen zijn 336 x 48 x 24.3 voet. Het laadvermogen is 5200 ton, terwijl de machine gebouwd is door Richardson Westgarth & Co te Middlesbro.


Datum: 02 maart 1902


Krant:
 SCC - Schager Courant

Openbare verkoping te Stolpervlotbrug van best scheepshout op dinsdag 4 maart a.s, des voormiddags 9 uur, ten verzoeke van de heer D. Mulder, scheepssloper aldaar, van de navolgende houtwaren, alles best Amerikaans grenen, en afkomstig van het aldaar in sloping liggende driemast Russisch barkschip ABRAHAM, voor weinige jaren nieuw gebouwd, als: een grenen mast, lang 6 meter, zwaar 60 x 60 cm, een dito, lang 6 meter, zwaar 58 x 60 cm, een grote partij binnen- en buitenhuidsplanken van verschillende lengten, zwaar 9 x 29 cm, een partij tussendeksbalken, lang 8 meter, zwaar 27 x 30 cm, een grote partij dekdelen, een partij zo goed als nieuwe baddings van verschillende lengten, zwaar 9 x 15 cm, een partij balkjes, lang 12 meter, zwaar 19 x 20 cm, een grote partij planken, lang van 14 tot 21 voet, zwaar 2 x 14 cm. Voorts stuurrad met ketting en blokken, perspomp, kajuitskap, grote hoeveelheid brandhout, en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden. Zeer gunstig gelegen voor vervoer. (opm: zie NRC 101101)
Notaris Vrijburg


Datum: 05 maart 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leer, 3 maart. Voor de zeilschip Reederij “Leer” (W. Bruns), alhier, is zaterdag 1 maart door E.J. Smit te Hoogezand te water gelaten de 3-mast schoener JOHANNA, welke zal worden bevaren door kapitein Bakker. Het nieuwe schip is op 25 april aangekomen te Leer van Hoogezand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 maart. Hedenmiddag heeft er een aanvaring plaats gehad in de Nieuwe Waterweg ter hoogte van het ontsmettingsschip ALKMAAR tussen de van Rotterdam komende Harwichboot BERLIN en de Scheveningse bom SCH14, waardoor deze zwaar beschadigd werd. De sleepboot LEONARD trachtte de bom op sleeptouw te nemen, maar die zonk spoedig. Van het volk is een gedeelte op de BERLIN overgesprongen en de overigen hebben zich in de scheepsboot gered.


Datum: 06 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 maart aangekomen van proeftocht op de Noordzee het stoomschip LAURENS PIT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. De boven water gebrachte baggermachine (opm: zie NRC 260202) zal eerstdaags naar Haarlem worden teruggebracht om te worden gerepareerd, waarna het vaartuig naar Buenos Aires zal worden vervoerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen 6 maart. Heden is bij de werf ‘De Schelde’, alhier, te water gelaten het dubbelschroef stoomschip DE KOCK voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam. De afmetingen zijn 170.0 x 27.6 x 18.3 voet. Het schip wordt voorzien van machines van 2 x 200 I.P.K. gebouwd door de werf.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. De Maatschappij de Maas (J.P.J. Lucardie) te Rotterdam is per 1 maart in liquidatie. De gebouwen etc. worden overgenomen door de Rotterdamsche Droogdok Mij te Charlois.


Datum: 07 maart 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vancouver, 3 maart. Het stoomschip FOLMINA maakt geen water. De ontvangers der lading vragen vergoeding voor de schade aan hun goederen. Op het schip wordt beslag gelegd voor USD 25000, voor welk bedrag borg werd gesteld. Met een paar dagen vertrekt het schip naar Esquimalt (Vancouver-Eiland) om te dokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip TOSCANA (ex Nederlands DOROTHEA, kort daarvoor verkocht) is heden vertrokken van Rotterdam naar Cardiff in ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 6 maart. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET arriveerde van Amsterdam te Hull met schade aan het stuurboord achterschip. Het is buiten de Humber in aanvaring geweest met het Russische stoomschip CERES.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 6 maart. Hedenmiddag is door loodskotter TEXEL 10, schipper Honingstein, te Nieuwediep aangebracht de equipage van de hier thuisbehorende galjoot PETRONELLA (opm: PIETRONELLA), kapitein J. Koning, van Hamburg naar Southampton bestemd geweest, hedenochtend op de hoogte van Eierland, in 14 vadem water gezonken, door aanvaring met het Engelse stoomschip IBEX, van Hamburg naar Newport. De echtgenote van kapitein Koning verdronk; alle anderen werden door de IBEX gered en op de loodskotter overgebracht.


Datum: 08 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 6 maart. Het Nederlandse stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET en het Russische stoomschip CERES zijn gisteren buiten de Humber tijdens dikke mist met elkaar in aanvaring geweest, waardoor beiden schade leden. Eerstgenoemd schip leed enige schade aan het achterschip. De schade aan laatstgenoemd schip is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 maart. Het stoomschip WAESLAND, van Liverpool naar Philadelphia met 114 passagiers en 89 man equipage, is bij Anglesey gezonken na aanvaring met het stoomschip HARMONIDES, van de Houston Line, van Rosario via Para naar Liverpool bestemd. Alle opvarenden werden gered en aan boord van de HARMONIDES opgenomen. Het stoomschip WAESLAND, van de S.A. de Navigation Belge-Americaine, Antwerpen, groot 4752 ton bruto, werd in 1867 te Glasgow gebouwd.


Datum: 09 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 7 maart. Het stoomschip HARMONIDES kwam heden, geassisteerd door de sleepboot KNIGHT TEMPLAR, langszijde van de landingsplaats. Het heeft een opening aan de boeg tot op de waterlijn, waar de platen gescheurd en verbogen zijn. De aanvaring vond plaats woensdag j.l. omstreeks middernacht tijdens dikke mist, terwijl beide stoomschepen zeer langzaam aan stoomden. De boeg van de HARMONIDES kwam in aanraking met de zijde van de WAESLAND, en nadat de HARMONIDES van de WAESLAND was vrijgekomen, kwam het andermaal er mede in aanvaring. De boten werden te water gelaten en al de opvarenden van de WAESLAND, die begon te zinken, werden gered, behalve een man en een jong meisje. Kort nadat de laatste boot, waarin zich de gezagvoerder en de overige bemanning bevonden, het stoomschip verliet, vond een ontploffing der ketels plaats ten gevolge van het aanhoudend wrijven van het water in de machinekamer. Veertig minuten na de aanvaring verdween het stoomschip in de diepte. Van de bagage der passagiers werd niets geborgen. Een loodsboot bracht het nieuws dezer zeeramp te Amlwich (opm: eiland Anglesey). Sleepboten, die van Liverpool waren uitgezonden, begeleiddden de HARMONIDES herwaarts.


Datum: 10 maart 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 maart. Het Nederlandse stoomschip GELDERLAND, de 3e dezer van Newcastle alhier aangekomen, rapporteert de 1ste dezer tijdens dikke mist aan stuurboordzijde te zijn aangevaren door een schip, dat bleek te zijn de PHAROS G.123 en welk schip daarna veel water maakte en moest pompen om lens te blijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vancouver B.C, 5 maart. Het roer van het stoomschip FOLMINA is door duikers onderzocht. Het stoomschip behoeft niet te dokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Woensdag 12 maart a.s. zal bij de werf van de Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam te water worden gelaten het stoomschip JAVA voor de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam. Het schip heeft een laadvermogen van 6400 ton. De triple expansion machine heeft een vermogen van 1700 I.P.K. De diameters van de cilinders zijn 24”, 41” en 68”; de slaglengte is 45”. De kiel is gelegd op 15 juli 1901. Kapitein wordt de heer G.L. Wijsman.


Datum: 11 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip CONSTANCE, van Barry naar Rosario, met losgewerkte schroef te Funchal (Madeira) aangekomen. Het schip is onderzocht. (opm: zie DS 010202 en NRC 020402)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 maart. Zaterdagavond j.l. is de salonboot THOR VII van de rederij A. Smit te Slikkerveer alhier bij het houden van een proeftocht op de Calootbank, ter hoogte van Rammekens aan de grond gevaren. Met behulp van een sleepboot werd het vlot en in de haven gebracht. Het is bij de Maatschappij ‘De Schelde’ alhier in reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het s.s. LAURENS PIT van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij vertrok op 10 maart van IJmuiden naar Batavia. (opm: eerste reis)


Datum: 12 maart 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Het Nederlandse stoomschip MARS, van Bremen naar Reval (opm: Tallin) en op de 5e dezer van Slite (Gotland), is na op 15 mijl afstand van de vuurtoren van Hangö (opm: Hanko, Finland) in het ijs te hebben vastgezeten, door een ander stoomschip te Stockholm binnengesleept met schade aan de schroef.


Datum: 13 maart 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Gisteren is te Shields van Hartlepool aangekomen het stoomschip SLOTERDIJK na oplevering en proefvaart. (opm: het schip is 14 maart van Shields naar Rotterdam vertrokken en aldaar op 15 maart aangekomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 maart. Heden vertrok de sleepboot ZWARTE ZEE van hier met op sleeptouw de oude mailboot PRINS HENDRIK (1) (3543 PK en metende 4456 m³) naar Harburg.


Datum: 14 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 15 februari. Het stoomschip BERANDAN, dat 5 dezer bij Banka is gezonken, was bestemd van Bantong Lentje naar Poeloe Samboe. De gezagvoerder en acht man worden vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 maart. Het grootste gedeelte der passagiers van het door aanvaring met het stoomschip HARMONIDES gezonken Belgische stoomschip WAESLAND zijn vertrokken van Liverpool met het stoomschip NOORDLAND. Vóór hun vertrekt betuigden de passagiers aan de maatschappij hun dank voor de welwillende behandeling. (opm: zie NRC 090302)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 13 maart. Het Duitse stoomschip COMMERCIAL arriveerde te Grimsby met ernstige schade, veroorzaakt door aanvaring met het Nederlandse stoomschip ROFESSOR BUYS. De schade aan laatstgenoemd stoomschip, zo die bestaat, is nog niet opgenomen.


Datum: 15 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 maart. Het Nederlandse stoomschip MARS, van Bremen naar Reval (opm: Tallin, Estland), werd op 9 maart met gebroken schroef tussen Hangö (opm: Hanko, Finland) en Baltishport (opm: Paldiski, Estland), in het ijs ronddrijvende, aangetroffen door het Finse stoomschip BALTIC. De BALTIC bracht een sleeptros over en begon te slepen. Het ijs was echter zo zwaar, dat de sleeptros vijf maal brak, doch men slaagde er in deze steeds weer vast te maken. De 11e dezer arriveerden beide schepen te Stockholm.


Datum: 16 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 14 maart. Het stoomschip PROFESSOR BUYS, met stukgoed van Hull naar Harlingen, keerde gisterenavond terug, zwaar beschadigd in de midscheeps, zijnde in aanvaring geweest met het Duitse stoomschip COMMERCIAL, van Londen naar BurntIsland, dat mede zwaar beschadigd in het dok kwam. De PROFESSOR BUYS gaat hedenavond in het dok, de lading is gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 maart. De mailboot PRINS WILLEM VAN ORANJE heeft heden alhier aangebracht de equipage en een Belgische zeeloods van de Franse schoener ANNE ANGO, welke op reis was van Duinkerken naar Lorient met briketten, welk schip op de Duinkerker banken had gestoten, lek geworden en op 15 maart bij het Westhinder vuurschip is gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het nieuwe stoomschip SLOTERDIJK van de Holland-Amerika Lijn arriveerde op 15 dezer van Newcastle te Rotterdam.


Datum: 17 maart 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is een onbekende schoener, vermoedelijk Dutch (opm: Nederlandse vlag), bij Portland Bill gezonken. Men vermoedt dat de bemanning is verdronken.


Datum: 18 maart 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Portland Bill, 14 maart, 6 uur namiddags. Een onbekend gebleven schoener met de vlag aan de grote mast, die men wegens de regen niet kon onderscheiden is bewesten de Race op een mijl van de kust te 5 uur 10 minuten namiddags plotseling gezonken. Men vreest dat de gehele bemanning is verdronken. Het schip scheen plotseling lek te zijn geworden. Masten en zeilen schenen in goede staat te zijn. De wind woei stijf uit het zuiden met ruwe zee en dik van regen.
6 uur 51 minuten namiddags. 3 Sleepboten zijn uitgegaan waarvan 2 tot aan de Race om naar de schoener te zoeken, doch zij zijn weder teruggekeerd, dewijl het te donker was om iets te ontdekken. Het is dik van regen.
Van den 15e. De gisteren hier in de nabijheid bij de Race gezonken schoener had dubbele marsraas. Door de regen kon men de vlag van het schip niet onderscheiden, doch het leek op een Duitse of Nederlandse. Op de kust zijn noch wrakhout noch lijken aangedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip JOHANNA te Caen aan de grond geraakt en zal moeten lossen om vlot te komen. Volgens van de rederij ontvangen bericht komt het stoomschip zonder te lossen met hoogwater vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. De Nederlandse sleepboot TITAN vertrok gisteren van Nieuwediep naar Madeira om het aldaar met schade binnengelopen Nederlandse stoomschip CONSTANCE vandaar naar Lissabon te slepen. (opm: zie DS 100302)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam 17 maart. De sleepboot ZWARTE ZEE is heden te Harburg aangekomen van Vlissingen met het sloopschip PRINS HENDRIK (1).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 maart. Van Scheepswerf No 2 van A. Vuyk & Zn te Capelle is gisteren te water gelaten het stalen schroef stoomschip LEON voor Chevilotte te Brest. Het schip heeft een laadvermogen van 800 ton en afmetingen: 175 x 27 x 14.5 voet. Het schip in Engeland worden voorzien van een machine fabrikaat North Eastern Marine. (opm: het casco werd tijdens de bouw verkocht door de aanvankelijke opdrachtgevers Pile & Co te Londen)
Op de vrijgekomen helling is terstond de kiel gelegd voor de vrachtboot SINGKEP II voor de Singkep Tin Maatschappij te Den Haag.


Datum: 19 maart 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 maart. De tjalk ESPERANCE, groot 64 ton, van schipper D. Hazenberg te Warffum, is gisteren gezonken op de Zuiderzee nabij Harderwijk op reis van Rotterdam naar Friesland met lijnzaad, na aanvaring met een botter uit Volendam. De opvarenden zijn gered door een visser uit Harderwijk.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 maart. Volgens telegram uit Funchal moet het hier het met losgewerkte schroef binnengelopen Nederlandse stoomschip CONSTANCE, op reis van Barry naar Rosario met een lading steenkolen, naar Lissabon worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 17 maart. De CONSTANCE zal gerepareerd worden na ongeveer 1000 ton te hebben gelost. Het wordt als voordelig beschouwd om hier de kolenlading te verkopen om buitengewone uitgaven te vermijden. Het schip zal naar Lissabon gesleept worden. (opm: zie DS 190302)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 maart. De Nederlandse brik GUSTAVA is verkocht aan de heer B. Geertsema, boekhouder A. van Dijk, alhier. Kapitein wordt C. Borst Dzn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Het s.s. JOHANNA, dat bij Caen aan de grond zat, is vlotgekomen na een deel van de lading te hebben gelost.


Datum: 21 maart 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip SLOTERDIJK heeft op 14 maart officieel proef gestoomd op de Tyne en is op die datum overgedragen aan de rederij. De diameters van de cilinders zijn 38”, 46” en 76”; de slaglengte is 48”. (opm: Het schip is op 29 maart voor de eerste reis vertrokken van Rotterdam naar New York)


Datum: 23 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Het Nederlandse s.s. FOLMINA vertrok heden van Nanaimo (opm: Vancouver Island) naar San Francisco. (opm: zie NRC 210202 en volgende berichten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op 4 april zal te Schiedam de openbare verkoop plaatsvinden van het Nederlandse schoenerschip QUINTUS, groot 150,35 ton bruto en 144,36 ton netto, liggende in de Buitenhaven te Schiedam en laatst gevoerd door kapitein P. Boeijing.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 maart. Het te Hamburg liggende Nederlandse stoomschip HENDRIKA is tot geheime prijs naar het buitenland verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip MAASDAM, op reis van New York naar Rotterdam, in Gedney’s Channel aam de grond gevaren. (opm: de MAASDAM is de volgende dag vlot gekomen en heeft de reis onbeschadigd voortgezet)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In haar jaarverslag over 1901 zegt de directie (Jos de Poorter) van de Holland-Gulf Stoomvaartmaatschappij NV alhier:
De vrachtenmarkt bleef het gehele jaar in een slechte toestand en de gevolgen daarvan zijn in ons winstcijfer te bespeuren, daar toch, tegen NLG 375.799,62 in 1900, in het derde boekjaar slechts NLG 229.335,47½ kon geboekt worden. Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat 1900 een buitengewoon voorspoedig jaar voor de rederijen was. Daar wij van die periode hebben gebruik gemaakt om de oprichtingskosten en de kosten der obligatie-lening geheel af te schrijven, kunnen wij nu volstaan met een afschrijving volgens art. 26 der staturen van 7½ pct. op de originele waarde der schepen, waarvoor NLG 123.415,41 vereist wordt. De rekening van afschrijving en van reserve voor buitengewone reparaties bedroeg per ult. december 1901 de som van NLG 200.703,14. Verminderd met NLG 6508,94 voor buitengewone reparatie en vermeerderd met de afschrijving ad NLG 123.415,41, bereikt deze rekening thans het cijfer van NLG 317.609,61. Onze schepen staan nu netto te boek voor NLG 1.646.872,41 min NLG 317.609,61, blijft NLG 1.329.262,80 of NLG 68,16 per ton laadvermogen, tegen NLG 74,11 per ton laadvermogen op 1 januari 1901.
Onze vloot onderging geen verandering in het afgelopen jaar. De FOLMINA werd in mei, terwijl zij te New York aan een pier gemeerd lag, door een lichter, die door een sleepboot der Erie Spoorweg-Maatschappij gesleept werd, aangevaren. Hierdoor ontstond belangrijke schade, waarvan de reparatie geruime tijd vorderde. De schade is ons vergoed, maar het oponthoud zal waarschijnlijk slechts gedeeltelijk te verhalen zijn, daar de lichter en de sleepboot geen voldoende waarde hebben om de schade en het tijdverlies daaruit te betalen. Wij hebben tezamen met onze assuradeuren de Erie Spoorweg-Maatschappij in rechten aangesproken, maar deze zaak is nog hangende. De schade aan de MARIA en WILHELMINA, respectievelijk te Liverpool en te Portland (Oregon) is sedert 1 januari door onze assuradeuren vergoed. Uit de disponibele middelen zullen wij eerstdaags voorstellen een vierde stoomschip aan te schaffen, daar de prijzen van het staal en het weinige werk aan de scheepswerven ons nu in staat stellen dit voordelig te kunnen doen.
Op de balans komt weder de post saldo vracht nog lopende reizen voor (ditmaal NLG 22.667,98 tegen NLG 119.412,04 ten vorige jare) aangevend hetgeen netto verdiend is op reizen, waarvan de rekening niet is afgesloten, omdat de reizen nog niet zijn afgelopen.
De directie stelt voor het dividend te bepalen op 6½ pct. Daarvoor is NLG 65000 nodig. Voor de nieuwe rekening blijft er NLG 30.795,31 onverdeeld.


Datum: 25 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

(Uit het jaarverslag van de N.V. Stoomvaart-Maatschappij Triton over 1901). Het stoomschip TEXEL werd op 1 februari 1901 door Bonn & Mees opgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Het Nederlandse s.s. CONSTANCE vertrok heden van Madeira naar Lissabon, gesleept door de Nederlandse sleepboot TITAN. (opm: zie DS 100302)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Het stoomschip MAASDAM is vlot en heeft ogenschijnlijk onbeschadigd de reis voortgezet. (opm: zie NRC 230302)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 maart. Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen naar Philadelphia, ankerde alhier op de rede met defect roer.


Datum: 26 maart 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. De schoener REGNERA, kapitein De Vries, is heden te Rotterdam als bijlegger zwaar lek binnen gelopen op reis van Delfzijl naar Dieppe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 maart. Het voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier gebouwde stoomschip DE KOCK zal op de 1e van de volgende maand van Vlissingen naar Batavia vertrekken onder gezagvoerder J. Heynis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 23 maart. Volgens bij de reder ontvangen bericht vertrok het barkschip GEERTRUIDA GERARDA, kapitein H. Duit Dzn, heden van Soerabaja naar Newcastle (N.Z.W.), om aldaar kolen te laden voor de Westkust van Zuid-Amerika en vandaar met nitrate naar het Kanaal voor order.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het Nederlandse stoomschip YSTROOM, gisteren van Londen hier aangekomen, heeft op de Theems enige schade belopen door aanvaring met het stoomschip PTARMIGAN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hansweert, 24 maart. Het tjalkschip ESPERANCE, schipper Martens, arriveerde alhier met gescheurde zeilen en dekschade.


Datum: 27 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 maart. De sleepboot PRESIDENTE GUESTRA heeft, terugkomend uit zee van de proeftocht, averij gemaakt aan de buitensteiger. Er is borgstelling geëist van NLG 400.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 26 maart. Van de werf van de heer G.W. van de Werf, te Stadskanaal, is met goed gevolg te water gelaten het stalen tjalkschip EBENHAEZER, groot ca. 150 tonnen, gebouwd voor rekening van schipper R. Temme, van Veendam.
Tevens werd de kiel gelegd voor een stalen gaffelschoener, groot ca. 125 reg. tons, voor rekening van kapitein H. Schuitema alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 27 maart. Het alhier tehuis behorende schip HILLECHIENA HELENA, gevoerd geweest door kapitein R. Drewes, in eigendom toebehorende aan de heer E.P. Brouwer te Farmsum, is verkocht aan de heren Bos & Constanz te Nieuwe Diep, om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Volgens telegram uit Bremen heeft het Nederlandse stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK, van Cardiff te Bremerhaven aangekomen, aldaar door aanvaring tegen het havenhoofd schade bekomen aan de boeg en de voorsteven verbogen.


Datum: 28 maart 1902


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De Russische 3-mast schoener ANNA OTTILIE, kapitein Salming. is op 27 maart met schade binnengelopen te Helvoet als bijlegger op reis van Christiania (opm: Oslo) naar Southampton. Het schip is op 9 april van Helvoet naar Rotterdam gesleept. (opm: zie NRC 280502)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 27 maart. De Nederlandse 3-mast schoener HILLECHIENA HELENA, kapitein Drewes, is uit de hand verkocht aan Bos & Constants te Petten en zal worden gesloopt.


Datum: 29 maart 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 27 maart. Van de werf van Gebr. J. & W. Boerma alhier, is met goed gevolg te water gelaten het stalen tjalkschip SPES MEA, groot plm. 85 last, (in aanbouw onder toezicht van de Germ. Lloyd), voor rekening van en bevaren zullende worden door de schipper H.R. Dost van Groningen, en is in bewerking een dito tjalkschip, groot plm. 75 last, voor rekening van Hend. Smit, van Gasselter Nijeveen; tevens zal de kiel worden gelegd voor een dito tjalkschip van plm. 90 last, voor rekening van de schipper Joh. Balk, van Groningen, alsmede voor een tjalkschip, groot plm. 70 last, voor rekening van de wed. Jac. Klugkist van Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 27 maart. Het Nederlandse stoomschip YMUIDEN, van Warkworth alhier aangekomen, heeft belangrijke schade aan ketels en vlampijpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Volgens telegram uit Lissabon is het Nederlandse stoomjacht MARIE LOUISE aldaar in de nacht van zaterdag op zondag door zwaar stormweer van zijn ankers losgeslagen en bleek het bij onderzoek belangrijke schade te hebben bekomen aan het bovenschip. Het zou heden in het dok worden geplaatst om de bodem te kunnen onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 maart. De Nederlandse schoener ALBERTINA AMELIA, laatst gevoerd door kapitein Bos, wordt thans bevaren door kapitein H. Leeuw, de vroegere gezagvoerder van de 3-mast schoener IDA, die gesloopt is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van den 27sten. Het Nederlandse stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK is door experts nagezien en wordt voorlopige reparaties te Bremen aanbevolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 26 maart. De reparatiekosten van het s.s. JAN VAN RIJSWIJCK zijn hoog. De steven en tien platen zijn ingedrukt of gebroken. Er wordt op orders gewacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

(Uit het jaarverslag van de Holland Amerika Lijn) De RIJNDAM kwam in oktober 1901 in de vaart, de SOESTDIJK in augustus 1901 en de AMSTELDIJK eveneens in oktober 1901. De NOORDAM zal eind maart 1902 gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 maart. De CONSTANCE arriveerde hedenochtend te Lissabon van Funchal, gesleept door de TITAN.


Datum: 30 maart 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hamburg, 29 maart. De voor de sleepdienst maatschappij van de firma Gebr. Kröpke te Delfzijl nieuw gebouwde lichter WANDRAHM arriveerde hedenochtend hier in de haven. Het vaartuig, dat 300 m³ netto inhoud heeft, zal voor genoemde firma dienst doen in de haven en op de Beneden-Elbe.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Het Nederlandse schip REGNERA, kapitein De Vries, met lekkage in de Nieuwe Waterweg binnengelopen, maakte gisteren slechts een duim water. Het zal waarschijnlijk naar Dieppe worden gesleept. (opm: zie DS 260302 en DS 020402)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Het s.s. ANGLIA van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, rapporteert in de nacht van 26 dezer op 4 mijl van lichtschip Noord Hinder in peiling zuid-zuid-west op een onzichtbaar voorwerp te zijn gestoten, waardoor het schade aan de schroef bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 26 maart. Bij het binnenkomen der haven werd bij de kade van Galliera aan boord van het stoomschip PRINS HENDRIK van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, van Amsterdam naar Batavia, de machine defect, waardoor het stoomschip niet in staat was de haven in te varen. Sleepboten hebben het stoomschip binnengebracht. Het heeft op de vaste tijd, de 27e dezer, de reis voortgezet.


Datum: 01 april 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 31 maart. Het stoomschip BIVOUAC van de Bristol Steam Navigation Co te Bristol (opm: 1871/1146) en liggende te Antwerpen, is verkocht aan de NV Scheepswerf ‘De Koophandel’ te Slikkerveer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip NOORDAM heeft op 29 maart proef gevaren en is daarna onder bevel van kapitein F.H. Bonjer vertrokken van Belfast naar Rotterdam. (opm: op 2 april te Rotterdam aangekomen en vandaar op 1 mei voor de eerste reis naar New York vertrokken)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Slikkerveer, 30 maart. Het Deense raderstoomschip ORESUND, op reis van Swinemünde naar Rotterdam met machineschade – een defect aan de luchtpomp – binnen gelopen te Burgstaaken, is voor sloop verkocht aan NV Scheepswerf ‘de Koophandel’ alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 27 maart. Het schip EENDRACHT, kapitein de Boer, is lek en met beschadigde lading alhier binnengebracht. Moet lossen en repareren.


Datum: 02 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 maart. Heden is alhier binnengesleept de Duitse gaffelschoener FALKE, van Emden naar Drammen bestemd. Wegens ongunstig weer op de Eems ten anker liggende kreeg hij de Nederlandse tjalk EBENHAEZER, kapitein Kalkhuis, voor de boeg en verkreeg daardoor enige schade en verloor de kluiverboom. De EBENHAEZER kreeg schade aan het bovenschip en moest lek in ondiep water worden gezet voor een nader onderzoek.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De schoener REGNERA is heden vertrokken van Rotterdam naar Dieppe, gesleept door de sleepboot ROTTERDAM.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 april. Het van Newport News inkomende s.s. SOESTDIJK is gisteravond aan de grond gevaren bij Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 1 april. Aangekomen het s.s. ARABIAN (opm: GBR/1862/2072), van Liverpool naar Hendrik-Ido-Ambacht per sleepboot ZWARTE ZEE, om te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 28 maart. Het Nederlandse stoomschip CONSTANCE, dat hier van Funchal werd binnengesleept, behoeft om te dokken vermoedelijk niet te repareren. (opm: zie o.a. NRC 110302)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 april. Het schip VERTROUWEN, kapitein de Korte, van Norden aangekomen, liggende ten anker voor de haven, is door het stoomschip NORDCAP aangevaren, waardoor de gehele spiegel is ingedrukt en de schade meer dan NLG 1000 bedraagt.


Datum: 03 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 2 april. In de Noordergronden is een grijs geschilderde Zweedse bark gestrand. De sleepboot NEPTUNUS en schuitjes zijn in de nabijheid.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling 2 april. De Zweedse bark ALBERT EHRENSVAERD, kapitein Bentsson, is in de Noordergronden nabij Terschelling gestrand. Het schip was op reis van Marstrand naar Beira met planken. Negen opvarenden zijn door een blazer van boord gehaald. De kapitein is met twee man aan boord gebleven. De sleepboot NEPTUNUS is in de nabijheid. De bark maakt veel water en is vermoedelijk wrak.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 1 april. Het stoomschip ODIN, van Christiana (opm: Oslo), arriveerde hier hedenmiddag met schade aan de machine en moest naar Amsterdam worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 april. Het stoomschip SOESTDIJK is hedenochtend met hoogwater niet vlot gekomen. De sleepboten OCEAN, WODAN en ROTTERDAM hebben tevergeefs getrokken. Men is begonnen met het lossen der lading in lichters.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 april. De bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen in aanbouw zijnde stoomschepen voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam zullen worden genaamd: JANSSENS en DE EERENS, naar de Gouverneur-Generaal Willem Janssens (16 mei 1811 - 17 september 1811) en Dominique Jacques De Eerens (29 februari 1836 - 30 mei 1840).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 april. De Zweedse bark ALBERT EHRENSVAERD is wrak, De drie man, die nog aan boord waren, zijn aangebracht. De sleepboot HERCULES is van het wrak hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 2 april. Het gestrande Zweedse barkschip is zonder hulp vlot geraakt. De equipage was reeds geland. . De sleepboten NEPTUNUS en HERCULES gingen weer naar buiten en tracht thans het schip binnen te brengen. Het is zwaar lek en drijft op de plankenlading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 april. Het nieuw gebouwde stoomschip DE KOCK is in het droogdok gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Het stoomschip SOESTDIJK van de Holland-Amerika Lijn is in de nacht van zondag op maandag j.l. tijdens dikke mist nabij Royal Sovereign (opm: vuurschip) aangevaren door een onbekend stoomschip, dat dadelijk weer in de mist verdween. De SOESTDIJK heeft schade aan stuurboord en maakt aldaar water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 april. Het stoomschip SOESTDIJK is heden met hoog water niet vlot gekomen. De sleepboten OCEAAN, WODAN en ROTTERDAM hebben tevergeefs getrokken. Men is begonnen met lossing van lading in lichters.


Datum: 04 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Doornspijk, 2 april. Aan het zeestrand onder deze gemeente zijn verscheidene luiken, een kompas en meer andere tot een vaartuig behoord hebbende voorwerpen aangespoeld. Er bevindt zich o.a. ook een boegplankje met geschilderde letters “JONGE JAN ARNHEM” en nog een plankje waarop voorkomt “W. Molenaar, 1870”.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 april. Kapitein Udema, gezagvoerder van het stoomschip SOEMBING, van Java hier aangekomen, rapporteert op de 1e dezer het gezonken wrak van een zeilschip te zijn gepasseerd, waarvan de fokkemast en een gedeelte van de groten mast boven water uitsteken, liggende juist in de koers der stoomschepen van St. Catharine’s Point naar Bevesier (opm: Beachy Head). Dit wrak vermoedelijk van het gezonken Engels schip CAMBRIAN PRINCESS levert vooral bij nacht gevaar op voor passerende schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 april. Na een gedeelte der lading in lichters te hebben gelost, is hedenmorgen met hoogwater het stoomschip SOESTDIJK met assistentie van de sleepboten ZWARTE ZEE en OCEAAN vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 april. De ALBERT EHRENSVAERD is gisteren avond drijvende gevonden door de sleepboten HERCULES en NEPTUNUS en heden te Nieuwediep binnengesleept. Het heeft roer en een gedeelte van de achtersteven verloren en meer andere schade. Het blijft op de lading gezaagd hout drijven.


Datum: 05 april 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het te Schiedam liggende Nederlandse schoenerschip QUINTUS, groot 144 registerton, is heden publiek verkocht voor NLG 1425 aan een sloper te Brielle.


Datum: 07 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 april. Het Nederlandse schip HILLECHIENA HELENA zal naar Nieuwe Diep gesleept worden en van daar naar Petten gaan om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 4 april. De 3-mast schoener BOUGIENA, die verkocht is (opm: zie PGC 180102), zal onder bevel van kapitein Venema, de naam MATHILDE voeren. (opm: de MATHILDE vertrok op 9 april van Delfzijl naar Grangemouth)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 april. Het schip HENDRIKA, kapitein Veenma, geladen met aardappelmeel, is te Lemmer gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 4 april. Door de rederij Kunstmann werd het in Nederland gebouwde stoomschip HENDRIKA aangekocht, en zal het voortaan onder Duitse vlag de naam SILESIA voeren. De koopsom moet ca. 500.000 mark bedragen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 april. De Nederlandse tjalk ANTILOPE I, kapt. Jonker, van Zaandam naar Flensburg, is op de rede van Cuxhaven aan de grond geraakt, maar met assistentie weder vlot gekomen met verlies van anker en 15 vaam ketting, doch is overigens onbeschadigd. Contract werd niet gemaakt.


Datum: 08 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 april. Van de rederij van het stoomschip NORD, ogenblikkelijk graan ladende te Groningen, wordt een borgtocht van NLG 3000 verlangd, zijnde het bedrag waarop de schade wordt geschat aan de aak VERTROUWEN, kapitein de Korte, welke de vorige week door het stoomschip werd aangevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 5 april. De Nederlandse tjalk ADRIANA HENDRIKA is uit de hand verkocht aan kapitein Moesker. (opm: op 12 april is het schip van Delfzijl naar Christiania (opm: Oslo) vertrokken)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Stavenisse, 5 april. Vrijdagochtend voer het vaartuig DE TWEE GEBROEDERS, schipper M. van Keulen, van St. Maartensdijk, bestemd naar Rotterdam, en geladen met aardappelen, hier voorbij. Door het onstuimige weder sloeg het om en zonk. De bemanning, vader en zoon, werden door een aankomende sleepboot gered. Kleren en geld gingen verloren. Schip en lading waren verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 5 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip KRIMPEN A/D LEK, kapitein Van der Vegte, van Java naar Newcastle N.Z.W, heden te Perth (West Australië) binnengelopen met overgeworpen ballast. Overigens alles wel. (opm: zie PGC 130808)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hansweert, 6 april. De boot HANSWEERT II, die gestrand was, is hedennacht vlot gekomen en door het recherche-vaartuig in veilige haven gebracht, waar de boot op het droge is gezet (opm: mogelijk de stoomsleepboot, later in de zeevaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 april. Het dubbelschroefschip GOENTOER, bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd, heeft op 5 dezer met gunstig gevolg proefgestoomd en zal eind dezer of begin volgende week naar Rotterdam vertrekken om op de 3e mei de eerste reis naar Indië te maken.


Datum: 09 april 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 9 april. Gistermiddag is de schoener QUINTUS gesleept vertrokken van hier naar Zaltbommel voor sloop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 april. Het met hout beladen schip SOPHIA CATHARINA is bij Enkhuizen gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 april. Volgens bericht uit Erith is hedenmiddag te 1 uur 45 minuten een Dutch Ketch (Nederlandse tjalk) bij het afzeilen van de Theems in Halfway Reach door een plotseling opkomende bui overvallen, waardoor het vaartuig omgeslagen en gezonken is. De bemanning en de loods hebben zich met de scheepsboot gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse vaartuig FRISIA de 5e dezer in de Theems omvergeslagen; sedert is het uitgepompt en gelicht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 april. De hier binnengesleepte Nederlandse tjalk ANTILOPE I, van Zaandam naar Flensburg, is onbeschadigd.


Datum: 10 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlton, 8 april. De Nederlandse tjalk FRISIA, de 5e april door een bui ondersteboven geslagen in Halfway Reach op de Theems, is door de Thames Conservancy gelicht en ledig gepompt, en ligt nu aan de Port of London Wharf, Isle of Dogs, Millwall.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 april. De gezagvoerder van het stoomschip MINERVA, te Tilbury Dock aangekomen van Hamburg, rapporteert de 6e april in de Noordzee, op 53º47’ N.B. 6º O.L. te hebben gered kapitein Park (opm: Pronk), diens zoon en de stuurman van de koftjalk ANTJE, bestemd van Newcastle naar Bremen met vuurvaste stenen, die in zinkende staat door de MINERVA werd aangetroffen tijdens een hevige storm uit het noordoosten met hoge verwarde zee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 april. Bij de werf van Gebr. J. & W. Boerma te Martenshoek is te water gelaten de tjalk SPES MEA (85 last) voor H.R. Dost te Groningen. De kielen zijn gelegd voor dito tjalken van 90 last voor Joh. Balk te Groningen en 70 last voor Jac. Klugkist te Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen Nieuwe Waterweg op 9 april het stoomschip ÖRESUND (opm: DEN/1871/275) van Swinemünde naar Papendrecht per sleepboot HERCULES om gesloopt te worden.


Datum: 11 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 april. De bij Enkhuizen gezonken tjalk SOPHIA CATHARINA is totaal verloren. Het vaartuig was van hier naar Groningen bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dieppe, 5 april. Het Nederlandse schip REGNERA, hier gisteren aangekomen van Delfzijl, is bezig met lossen. Tot dusverre is de lading onbeschadigd bevonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Farmsum, 11 april. De bouw van ijzeren schepen op de hier bestaande scheepstimmerwerven neemt met de dag toe. Zo zijn op de werf van de firma Niestern en Zonen alhier heden de voorlopige werkzaamheden begonnen voor het bouwen van enige ijzeren lichterschepen, een grootte of laadvermogen erlangende van plm. 90 last. Zij worden gebouwd voor rekening van de heren Gebroeders Wagenborg, transportondernemers alhier. Men is voornemens van lieverlede de bouw van meerdere zulke lichterschepen uit te breiden, en, indien er grotere behoefte is van lichters van groter charter, dit alsdan te doen plaats hebben. Wanneer men eerst kennis heeft gemaakt met dat soort nieuwe schepen voor het vervoer van hout en andere export goederen, dan lijdt het geen twijfel of dit zal aan het spoedig ontlossen van de vele stoomschepen, die gebruik maken van de haven van Delfzijl bevorderlijk zijn.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De HILLECHIENA HELENA is op 11 april aangekomen te Nieuwediep voor sloop (opm: zie DS 280302), gesleept door de sleepboot TITAN. De sleep was op 10 april vertrokken van Delfzijl.


Datum: 12 april 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het bij Vuyk gebouwde schip LEON is heden gesleept door de NOORDZEE vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Sunderland voor inbouw van de machine. (opm: zie DS 280302)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Heden is na geslaagde proeftocht op 11 april te Shields aangekomen de tender HOLLAND, gebouwd door J.T. Eltringham & Co te South Shields voor de N.A.S.M. alhier. De machine van het dubbelschroef stoomschip is gebouwd door G.T. Grey te South Shields en heeft een vermogen van 900 I.P.K. De diameters van de cilinders zijn 13”, 21” en 35”; de slaglengte is 24”. Het schip gaat dienst doen te Boulogne en is daarheen op 19 april vertrokken.


Datum: 13 april 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 april. De Nederlandse tjalk WILHELMINA (opm: lees WILLEMINA, ex ADRIANA CORNELIA), kapitein R. Kramer, is op de rede aangevaren door het Franse stoomschip MONT BLANC en is met verlies van anker, ketting en kluiverboom lek alhier binnen gelopen. Het schip was op reis van Bremen naar Gothenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. De Nederlandse tjalk WILLEMINA, die lek te Cuxhaven binnenliep door aanvaring met het stoomschip MONT BLANC, is onderzocht en moet de lading lossen om te repareren.


Datum: 15 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 april. De Nederlandse tjalk WILLEMINA (niet WILHELMINA), kapitein R. Kramer, heeft behalve de bekomen lekkage, het kluifhout, een anker en 30 vaam ketting verloren. Het schip is in de haven gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 april. Volgens bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ontvangen bericht is het stoomschip KONING WILLEM I op 13 april tussen Dungeness en Folkestone tijdens dikke mist in aanvaring geweest met een onbekend gebleven schip, waarbij de KONING WILLEM I enige schade bekwam boven de waterlijn. Het schip was op reis van Amsterdam naar Batavia en is te Southampton binnen gelopen.
Later bericht. De herstelling der schade zal ca. 3 dagen duren en het stoomschip zal vermoedelijk a.s. donderdag reeds van Southampton kunnen vertrekken.
Volgens bij Lloyd’s ontvangen bericht heeft het te Southampton aangekomen Nederlandse schip KONING WILLEM I schade aan de voorsteven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 12 april. De hier in de haven gekomen tjalk BIENE werd gepasseerde nacht ter rede ten anker liggende aangevaren door een onbekend gebleven Nederlandse tjalk en verloor daarbij een anker en 30 vadem ketting.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het dubbelschroef stoomschip GOENTOER is op 14 april vertrokken van Vlissingen naar Rotterdam voor proeftocht en op 15 april te Rotterdam aangekomen. Het schip is op de Noordzee overgedragen aan de rederij. De machine is van het quadruple systeem en heeft een vermogen van 4500 I.P.K. De diameters van de cilinders zijn 20½”, 29”, 43” en 65”; de slaglengte is 45”. (opm: op 3 mei is het schip voor haar eerste reis naar Batavia vertrokken)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. De mailboot ENGELAND is heden alhier in aanvaring gekomen met het Duitse s.s. KÖNIG en heeft daarbij een gat opgelopen terwijl de reling en de brug zijn beschadigd. Het schip zal in het dok in de Binnenhaven door de Maatschappij ‘De Schelde’ worden gerepareerd.


Datum: 17 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 april. De met schelpen geladen tjalk TWEE GEBROEDERS is alhier op de havendam gelopen en gezonken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 april. Het Nederlandse stoomschip THEODORA is op 16 april om 4.45 v.m. in positie 12 mijl ten zuidoosten van Flamborough Head op een wrak gelopen en is de volgende dag lek binnen gelopen te Caen, komende van Newcastle met een lading kolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pernambuco, 29 maart. Dertig man equipage van de walvisvaarder KATHLEEN, die bij Barbados verongelukte, werden met hun boot door een Engels stoomschip uit Liverpool opgenomen. Een andere boot, waarin zich negen man van het schip bevonden, werd door het stoomschip niet aangetroffen. De bemanning van de walvisvaarder rapporteerde, dat tijdens men een gevangen walvis langszij had vastgemaakt, een andere walvis het schip aanviel, waardoor het omsloeg. (opm: opgenomen vanwege het curiositeitsgehalte)


Datum: 19 april 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 19 april. Het stoomschip VOORBURG, op reis van Mobile naar Liverpool, is gisteren binnengelopen te Newport News met gebroken schroef.


Datum: 20 april 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april. Het stoomschip ENGELAND van de Maatschappij Zeeland, laatstleden dinsdag aangevaren door het Duitse stoomschip KÖNIG, is onderzocht. De schade wordt op NLG 6000 geraamd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Volgens bij Lloyd’s ontvangen bericht moet de schroefas aan boord van het stoomschip VOORBURG ingenomen en een nieuwe schroef aangezet worden.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vierde grote openbare verkoping van best scheepshout, alles afkomstig van het aldaar gesloopt wordend Russische driemast barkschip ABRAHAM, aan de Stolpervlotbrug te Zijpe, ten verzoeke van de heer D. Mulder, scheepssloper aldaar, op vrijdag 25 april a.s, ‘s voormiddags 10 uur. Zie voor nadere bijzonderheden de biljetten.
Door de slechte weersgesteldheid is de verkoping op 16 april niet doorgegaan.
Notaris Vrijburg.


Datum: 21 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. De stoomboot HUNZE VIII is van Groningen alhier aangekomen met averij, zijnde hedennacht in de Zuiderzee in aanvaring geweest met een tjalkschip.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Morgen 22 april wordt bij de Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam het stoomschip VAN RIEBEECK voor de K.P.M. te water gelaten.


Datum: 23 april 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 23 april. Heden had met goed gevolg de proeftocht plaats van het stoomschip DE KOCK. Het schip heeft accommodatie voor 12 passagiers 1e klasse en 7 passagiers 2e klasse. De kiel is gelegd op 12 oktober 1901. Kapitein is J. Heinis. (opm: op 26 april is het schip voor haar eerste reis van Vlissingen naar Batavia vertrokken)


Datum: 25 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 april. Volgens telegram van Lloyd’s zijn het Oostenrijkse stoomschip BUDA en het Nederlandse stoomschip ARIADNE, van Marseille naar Rotterdam, bij Kaap de Gaza (opm: waarschijnlijk wordt bedoeld Cabo de Gata, Spanje) met elkander in aanvaring geweest, waardoor eerstgenoemd is gezonken en laatstgenoemd met zware schade te Malaga is binnengekomen. De 118 passagiers en de uit 29 personen bestaande bemanning van de BUDA zijn gered.


Datum: 27 april 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Ter uitvoering der in de raadszitting van 12 september l.l. gevallen beslissing en na uitnodiging aan de commissie voor plaatselijke werken tot het geven van advies over de aanschaf van een vierde ijzeren drijvende droogdok der gemeente Rotterdam, wordt geraden de lengte op 170 meter bij 36 meter breedte en een hefvermogen van 15600 ton te bepalen. Ter vergelijking moge dienen, dat de lengte der drie bestaande dokken 48, 90 en 110 meter is. Voor de kosten meent men NLG 1.300.000 te moeten uittrekken, waarin niet zijn begrepen de kosten van de voedingskabels welke de elektrische stroom naar het dok zullen moeten overbrengen, noch die voor de inrichting van de ligplaats. Waarschijnlijk zal het nieuwe dok naast de tegenwoordige, in de Dokhaven, gelegd worden, maar bij aanwijzing van de Maashaven als ligplaats zal op de kosten van de aanleg te besparen zijn. De beslissing over de ligplaats zal voorlopig in het midden gelaten worden. B & W stellen derhalve voor om goedkeuring te hechten aan het overlegde plan en machtiging te verlenen tot de vervaardiging van een en ander. (opm: bekort)


Datum: 28 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 26 april. Het visstoomschip ORANJE NASSAU (VL. 29), gisteren alhier aangekomen, passeerde de 15e april op de uitreis het vuurschip TERSCHELLING en zag daar een grote stoomboot, waarvan de beide masten afgebroken en gedeeltelijk boven water waren. Het schip lag op een diepte van 14 vadem op 53º23 N.B. 04º35 O.L. Het lag gevaarlijk voor de scheepvaart.


Datum: 29 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 26 april. De Nederlandse tjalk TRIENTJE, kapt. De Boer, met gerst van Nyborg naar Bremen, is alhier binnengesleept, na op de Robbenplaat (opm: plaat op de Wezer) gestoten te hebben. Het schip is lek, heeft anker en 45 vadem ketting verloren en nog andere schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 25 april. De bij de heren E.J. Smit & Zn te Hoogezand nieuwgebouwde driemast schoener JOHANNA, voor de rederij W. Bruns alhier, is hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 april. Door de harde wind is in de Rietlanden een schuit, beladen met machines, bestemd om in het stoomschip MAASLAND geladen te worden, scheef gevallen, waardoor verscheidene zware stukken en machines te water geraakt en gezonken zijn. De firma Gebr. Goedkoop is nog gisteren begonnen met behulp van een duiker en een drijvende bok de machines te lichten.


Datum: 30 april 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 april. Het nieuwe ijzeren lichterschip DE STER, kapitein H. Kramer, van Groningen gekomen en bestemd naar Hamburg, kreeg hedennamiddag op de Eems, ter hoogte van de zandbank, genaamd De Hond, averij aan de mastkokerswang, en geholpen door de harde wind sloeg de mast met de gehele tuigage over boord. Met behulp van het alhier gestationeerde recherchevaartuig, dat juist in de nabijheid was, werd het vaartuig met de opvarenden hier behouden binnengebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 30 april. Heden is bij de werf J. Smit Czn, alhier, te water gelaten het stalen stoomschip HEEMSKERK voor de Stoomvaart Mij Tromp te Rotterdam. De afmetingen zijn 298 x 42.9 x 22.6 voet. Het laadvermogen is 3650 ton. De machine wordt geleverd door Blair & Co te Stockton. De diameters van de cilinders zijn 22½”, 36½” en 60”; de slaglengte is 39”.
(opm: op 3 mei is het schip van Rotterdam naar Stockton vertrokken, gesleept door de NOORDZEE voor inbouw van de machine. Op 5 mei vertrokken van de Nieuwe Waterweg en op 8 mei te Middlesborough aangekomen)


Datum: 01 mei 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het Nederlandse s.s. WILLEM EGGERTS, kapt. H. Feijes, is bevracht voor een lading suiker van Java naar U.S, UK of Continent, Azoren voor orders.


Datum: 03 mei 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 mei. Volgens telegram van LLoyd’s te Narvik is de aanvaringszaak van het s.s. OOTMARSUM door het hof te Christiana (opm: Oslo) ten gunste van de OOTMARSUM beslist.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 1 mei. Het stoomschip ARIADNE, dat in aanvaring is geweest met het stoomschip BUDA (zie PGC 250402), kan tijdelijk worden gerepareerd. Het voorruim is gelost en men is bezig het grootruim te lossen. Het is vóór 5 voet gelicht en zal achter ballast nodig hebben.


Datum: 06 mei 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 mei. Hedenmiddag werd te Delfzijl met goed gevolg te watergelaten van de scheepswerf Niestern & Co te Farmsum een stalen 2-mast schoenerschip, groot 240 Ton. Het is de gaffelschoener VRIENDSCHAP voor rekening van de heer J. Koning te Groningen, het zal bevaren worden door kapt. K. Beck van Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 mei. Door kapt. R. Bos, laatstelijk gezagvoerder op de schoener ALBERTINA AMELIA, is te Christiana (opm: Oslo) aangekocht het Noorse barkschip MARIE in 1866 te Montrose gebouwd, 314 Reg.Tons en 150 stander hout ladende. Het schip zal door kapt. Bos bevaren worden onder boekhouderschap van de heer Sissingh alhier. Het schip wordt herdoopt in NEPTUNUS. (opm: zie PGC 270502)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 mei. Het Engelse stoomschip MARJORIE, groot bruto 928 ton en netto 566 ton, gebouwd te Sunderland in 1898, is, naar men verneemt, behoudens inspectie, voor GBP 12000 verkocht aan de Hollandsche Stoomboot Maatschappij alhier (opm: de verkoop is kennelijk niet doorgegaan)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 5 mei is uit Nieuwe Waterweg per sleepboot NOORDZEE het nieuwe s.s. HEEMSKERCK naar Stockton vertrokken. (opm: om machine en ketels in te nemen)


Datum: 08 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 6 mei. Voor de verleende assistentie door het s.s. KORTENAER aan het Nederlandse s.s. HERMINA op 6 januari jongstleden, dat het roer en de voorsteven had beschadigd op de reis van Rotterdam naar King’s Lynn en door de KORTENAER te Lowestoft werd binnengebracht na een sleepreis van elf uur, is door het gerechtshof GBP 1200 aan eigenaren en opvarenden van de KORTENAER toegekend. (opm: zie NRC 080102)


Datum: 10 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 mei. Fairplay deelt mede, dat het stoomschip MAASDAM van de Holland-Amerika Lijn, in 1871 door Harland & Wolff te Belfast gebouwd, voor circa GBP 11500 naar Italië is verkocht om gesloopt te worden (opm: later toch weer voor de vaart doorverkocht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse hopper SLIEDRECHT met de WESTWARD op sleeptouw, door het breken van de sleeptros te Newcastle met de brug in aanvaring geweest. Beide schepen zijn beschadigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Donderdag 8 mei is bij de werf Sir Raylton Dixon & Co te Middlesbro te water gelaten het stoomschip NEDERLAND, gebouwd voor de Stoomvaart Mij Nederlandsche Lloyd (V.R. Los, mgr.) te Rotterdam. De doop werd verricht door Miss Nora Gray. De afmetingen zijn: 357 x 48.6 x 30.8 voet en het laadvermogen is 6200 ton. De machine is gebouwd door Richardson Westgarth & Co te Middlesbro (triple expansion). De diameters van de cilinders zijn 26”, 42” en 70”; de slaglengte is 48”.


Datum: 11 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het nieuwe stoomschip JAVA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland vertrok heden van hier naar de Noordzee tot het doen van de officiële proeftocht, en vertrekt na afloop daarvan van IJmuiden naar Cardiff om vandaar de reis naar China te aanvaarden.


Datum: 13 mei 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 12 mei. De raad van tucht voor de koopvaardij heeft hedenavond kapt. J. Koning, gezagvoerder van het Nederlandse galjootschip PIETRONELLA, welk schip op 6 maart ter hoogte van Texel door het Engelse s.s. IBEX is aangevaren, met het gevolg dat de PIETRONELLA onmiddellijk zonk en de vrouw van de kaptein in de golven omkwam, vrijgesproken aangezien uit het onderzoek was gebleken dat de aanvaring in geen enkel opzicht te wijten was aan een daad van slecht zeemanschap of een nalatigheid van kapt. Koning.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 10 mei. Het stoomschip VULCAIN, dat maanden geleden te Dungeness op het strand geraakte (opm: zie NRC 040102), heeft men van het strand afgehaald.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe tjalk SPES MEA, kapitein Dost, is heden van Delfzijl vertrokken naar Arendal.


Datum: 14 mei 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is te water gelaten bij de werf ‘de Zijl’ te Leiderdorp de stalen stoomlogger KONINGIN WILHELMINA voor G. van Leeuwen te Scheveningen. (opm: dit schip is in 1917 in de vrachtvaart gebracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en W. van Dam te Rotterdam zullen op dinsdag de 27e mei 1902, des middags ten 12 ure, in de zaal van het gebouw Pro Patria aan de Scheepsmakershaven no. 29, publiek veilen het Russisch driemast schoenerschip ANNA OTTILIE, laatst gevoerd door kapt. Salming, volgens meetbrief groot 307 reg. tons, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zoals hetzelve thans aan de werf van Gebr. Kortlandt te Rotterdam is liggende. Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars en bij de heren Wambersie & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 10 mei. Volgens telegram aan de Salvage Association van Lloyd’s agent te Soerabaja zal het stoomschip SPEELMAN van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij naar het te Soembawa gestrande stoomschip IROQUOIS worden gezonden op verzoek van de Amerikaanse consul, die de zaak in handen heeft. De gezagvoerder van de IROQUOIS is naar Amerika vertrokken.


Datum: 15 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 mei. Het Admiraliteitshof heeft de verantwoordelijkheid voor schadevergoeding door de rederij van het stoomschip HARMONIDES voor het in de grond varen van het stoomschip WAESLAND, waarvan volgens de uitspraak van het Gerechtshof de schuld te wijten was aan de HARMONIDES, bepaald op GBP 27128. (opm: zie NRC 080302)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rangoon, 13 mei. Het stoomschip CAMORTA, van Rangoon, is acht dagen overdue (opm: te laat volgens vaarschema). Aan boord bevinden zich 650 passagiers. (opm: dit is een voormalig Nederlands stoomschip; zie ook NRC 170502, 230502 en 060602)


Datum: 16 mei 1902


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 15 mei. Heden is de kiel gelegd bij de werf ‘De Schelde’, alhier, van het stoomschip JANSSENS voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 9 april. Het Ned. barkschip KRIMPEN A/D LEK, kapt. W.L. van de Vegte, van Soerabaya naar Adelaide, liep te 5 april Fremantle binnen om andere ballast. De ballast was op zee overgegaan waardoor het schip zware slagzij had gekregen over stuurboord. Men heeft het schip weder rechtgewerkt. (opm: zie PGC 130802)


Datum: 17 mei 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 16 mei. Het Nederlandse schoenerbrikschip VOORUITGANG, kapt. H.A. Oldenburger, van Rio Grande naar Falmouth voor orders, arriveerde op laatstgenoemde plaats met verlies van boegspriet en zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 mei. Het Nederlandse barkschip GEERTRUIDA GERARDA, kapt. H. Duit Dzn, van Soerabaya naar New Castle (N.Z.W.) is mastloos verlaten. Een gedeelte van de bemanning is gered en te Fremantle geland.
De GEERTRUIDA GERARDA, groot 1410 Reg.Ton. werd in 1890 te Krimpen aan de Lek van staal gebouwd. (opm: zie ook PGC 130802 en PGC 240203)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe schoener VOORLICHTER, kapitein Harding, is 17 mei zeilklaar te Delfzijl naar Bristol. (opm: het schip is op 21 mei vertrokken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

London, 15 mei. Eén der reddingsboeien en een boot van het s.s. CAMORTA heeft men bij het KRISHNA-lichtschip drijvend gevonden, zodat men alle reden heeft zeer bezorgd te zijn over het stoomschip, dat van Madras naar Rangoon is vertrokken en daar reeds meer dan een week geleden werd verwacht. Men vreest, dat het met de 739 opvarenden totaal is verongelukt in de cycloon, die 5 mei in die streken heeft gewoed.


Datum: 20 mei 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 mei. Het Nederlandse barkschip GEERTRUIDA GERARDA werd de 1e dezer op 32º Z.B. 98º O.L. verlaten. De kaptein, diens vrouw, 3 stuurlieden en 13 man equipage zijn opgepikt door het s.s. DRAYTON GRANGE en te Natal geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Natal, 17 mei. De gezagvoerder van het stoomschip DRAYTON GRANGE, van Albany hier heden gearriveerd, rapporteert de 2e dezer een boot opgenomen te hebben, waarin zich bevonden de gezagvoerder, diens vrouw, drie stuurlieden en 13 man van de Nederlandse bark GEERTRUIDA GERARDA, van Soerabaja naar Newcastle N.S.W. bestemd, welk schip de 1e dezer (opm: mei) op 32º Z.B. en 98º O.L. verlaten werd. Drie man, de timmerman, zeilmaker en matroos Huisman, bleven vrijwillig aan boord, aangezien er geen plaats meer was in de boot, en de andere boten stuk geslagen waren. (opm: zie voor deze drie vrijwilligers NRC 260602)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

London, 16 mei. Het stoomschip VULCAIN, dat op 2 januari tijdens storm te Dungeness is gestrand, is gisteren afgebracht en naar Newhaven gesleept. (opm: daarna naar Nederland verkocht en niet verdoopt)


Datum: 21 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip NOORD HOLLAND op de Theems, bij de ingang van de London Docks, in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip SWAN. De NOORD HOLLAND is vermoedelijk onbeschadigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip BATAVIER I is op de Theems in aanvaring geweest met twee schoeners en een barge, die alle beschadigd werden. De BATAVIER I heeft ogenschijnlijk geen schade geleden. Het schip was op 20 mei aangekomen te Gravesend van Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 14 mei. Heden werd door het zeegerecht alhier uitspraak gedaan inzake de aanvaring tussen het Oostenrijkse s.s. BUDA en het Nederlandse s.s. ARIADNE, tengevolge waarvan de BUDA zonk. De ARIADNE werd alleen schuldig aan het ongeval verklaard. (opm: zie PGC 250402)


Datum: 22 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 21 mei. Van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij werd heden te water gelaten het stoomschip GOUV. GEN. DAENDELS, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.


Datum: 23 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 20 mei. Bij het opstomen der rivier bij Prince’s Stairs Rotherhithe van het stoomschip BATAVIER I, van Rotterdam naar Londen, is dit schip in aanvaring geweest met de schoener C.S. PARNELL, die daardoor schade leed aan de boegspriet en voortuig. Bij het achteruit werken om klaar te komen van de schoener, kwam de BATAVIER I in aanvaring met de schoener WAIF en veroorzaakte daar schade aan het bovenschip achter aan bakboord, en ten slotte werd enige schade veroorzaakt aan de barge LUCY, waarvan het achterdek aan bakboord werd ontzet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Hedenochtend te ongeveer 4.00 uur heeft op de rivier bij Schiedam een aanvaring plaats gehad tussen het uitgaande stoomschip VITTORIA (ex-MAASDAM) en het inkomende stoomschip KATENDRECHT. Beide schepen liepen belangrijke averij op. De VITTORIA keerde met een groot gat in de zijde terug en ligt nu aan de Parkkade. Van de KATENDRECHT is de boeg ingedrukt. Dit stoomschip ligt thans in de Schiehaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Colombo, 21 mei. De gezagvoerder van het stoomschip CHILKA rapporteert in de Golf van Martaban wrakstukken te hebben opgevist afkomstig van het vermist wordende stoomschip CAMORTA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 mei. Door het Hooggerechtshof te Liverpool is beslist, dat de eigenaren van het Belgische stoomschip WAESLAND gerechtigd zijn van de eigenaren van het Britse stoomschip HARMONIDES te ontvangen GBP 27128, met interest vanaf de dag der aanvaring. Belanghebbenden moeten hun eis tot schadevergoeding uiterlijk 28 juli hebben ingezonden.


Datum: 24 mei 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip VITTORIA (opm: ex MAASDAM, zie ook NRC 230502) is na herstel schade heden vertrokken van Rotterdam naar Genua.


Datum: 25 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. NV Maatschappij tot Exploitatie der Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik-Ido-Ambacht en aldaar te vestigen. Maatschappelijk kapitaal NLG 500.000, verdeeld in 500 aandelen van NLG 1000.
Commissarissen:
D. Goedkoop, directeur der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, wonende te Amsterdam,
N.P. Jongkindt, notaris te Dordrecht, lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland, wonende te Dordrecht,
Piet Lels, directeur der firma L. Smit & Co te Rotterdam, wonende te Alblasserdam,
W. Spoor, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, wonende te Dordrecht,
J.W. Tideman, scheepsbouw- en werktuigkundig ingenieur en inspecteur van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, wonende te Amsterdam,
Directeur: Frank Rijsdijk, te Hendrik-Ido-Ambacht.
De ondergetekende bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde 500 aandelen ad NLG 1000 wordt opengesteld op dinsdag 27 mei 1902, van des morgen 9 tot des namiddags 4 uur
te Rotterdam ten kantore van de Disconto-Maatschappij, te Amsterdam te haren kantore.
Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij voornoemde kantoren verkrijgbaar.
Amsterdam, 20 mei 1902 – w.g. Incasso-Bank
(opm: de sloperij was kennelijk eerst een firma en werd dus in 1902 omgezet in een NV)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Uit Axim (opm: Golf van Guinee, Ghana) wordt aan Lloyd’s geseind, dat het Belgische stoomschip STANLEYVILLE, van Antwerpen naar Congo, op de Hoeven Rock (opm: Baai van Axim) aan de grond zit. De voorste afdeling zit vol water; het schip zou totaal verloren zijn. De passagiers en mail zijn geland. Het dubbelschroef stoomschip STANLEYVILLE, van 4051 ton bruto, werd in 1899 te Middlesbrough gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De Notaris Mr. P.J. van Wijngaarden, residerende te Rotterdam als lasthebbende van zijn principalen, is van mening om op dinsdag 10 juni 1902, des middags ten 12 ure, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam in één zitting in het openbaar te verkopen de sierlijk, goed ingerichte, snelvarende raderstoomboot genaamd KONINGIN DER NEDERLANDEN, gevaren hebbende tussen Nijmegen en Rotterdam, groot 307 ton, met compound-machine en al hetgeen daarbij behoort, ijzeren sloep, zonnetenten, strijkende mast en verdere uitgebreide inventaris. Betaling der kooppenningen onmiddellijk na de toewijzing. Te aanvaarden op de dag der veiling. Nadere informatiën zijn inmiddels te bekomen ten kantore van voornoemde notaris Mr. Van Wijngaarden aan de Zuidblaak No. 24 te Rotterdam, en te Nijmegen ten kantore van de notaris Courbois aan de Oude Stadsgracht no. 19. Het te veilen vaartuig ligt ter bezichtiging in de Nieuwe haven te Nijmegen, mits men voorzien zij van een permissiebiljet, door voornoemde notaris Courbois afgegeven.


Datum: 26 mei 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Alloa (opm: Firth of Forth), 22 mei. De Nederlandse schoener DINA werd, toen zij in de toegang tot het dok lag, aangevaren door de 3-mast schoener HILDUR en brak daarbij de kluiverboom.


Datum: 27 mei 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 24 mei. Het Nederlandse tjalkschip HELENA, kapt. Van der Laan, is uit de hand verkocht aan kapt. G. de Boer te Farmsum.
De Noorse bark MARIE, aangekocht door kapt. Bos (opm: zie PGC 060502) is herdoopt in NEPTUNUS.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 mei. Het heden alhier van Java aangekomen stoomschip FLORES heeft op 26 mei ongeveer 11 mijl ten zuiden van St. Catharine’s Point opgepikt 10 opvarenden van het Engelse stoomschip CLYDE, met looderts op reis van Liverpool naar Antwerpen. De CLYDE had bij het verlaten van Liverpool gestoten op de pier en was t.h.v. Wight zo lek geworden dat men het schip in de scheepsboot moest verlaten. De geredden zijn met hun eigen boot te Dover aan wal gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 24 mei. Het Nederlandse tjalkschip HELENA, kapitein A. van der Laan, is uit de hand verkocht aan kapitein G. de Boer te Farmsum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 mei. Volgens alhier ontvangen schrijven d.d. 18 mei ligt de Nederlandse brik GUSTAVA, kapt. Borst, naar Gefle bestemd, wegens ijs te Simpress Club met nog ongeveer twintig andere schepen. Wanneer de wind niet Westelijk wordt, kan het wel juni worden voor het ijs opbreekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 23 mei. De gezagvoerder van het Belgische stoomschip PHILIPPEVILLE, van de Congo hier aangekomen, rapporteerde, dat de 17e april te Banana (opm: mond van de Congo rivier) brand ontstond in de bunkers, die men eerst de 19e kon blussen, en waardoor plm. 150 ton kolen werden beschadigd en de wegering werd verbrand. De 1e mei kwam de sleepboot ASSISTENT bij het langszij komen in aanvaring met het stoomschip en beschadigde het achterschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 mei. De lading van het stoomschip STANLEYVILLE bedroeg 2000 ton en bevatte hoofdzakelijk materiaal voor het spoorwegstation te Leopoldville en onder andere ook een monument voor het graf van wijlen M. Ern. Huyghe, bestuurder der C.C.C. Volgens bij de reder ontvangen bericht is ook de lading verloren. De opvarenden zijn gered door het stoomschip SOBA, dat de passagiers naar de bestemming zal vervoeren. (opm: zie NRC 250502)


Datum: 28 mei 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 mei. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht is het stoomschip SATURNUS bij het binnenkomen in de haven van Catania (Sicilië) door het Italiaanse stoomschip GIAVA van de Navigazione Generale aangevaren. De SATURNUS bekwam enige schade aan dek en een plaat boven water werd gebroken. Vermoedelijk zal de reis zonder reparatie voortgezet kunnen worden. De reparatiekosten worden geschat op GBP 600.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool, 24 mei. Volgens telegram uit Axim (opm: Golf van Guinee, Ghana) is de bagage der passagiers van het gestrande stoomschip STANLEYVILLE geborgen. Het stoomschip, dat in de baai van Axim op de Hoeven Rock strandde, is ongetwijfeld verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 28 mei. Heden is publiek geveild het Russische driemast schoenerschip ANNA OTTILIE, reder tevens gezagvoerder kapitein Salming te Riga. Het schip is volgens de meetbrief groot netto 307 ton. Koper werd de heer J.P. Maltha te Groot Ammers voor NLG 1875. Het vaartuig zal worden gesloopt. (opm: zie AH 280302)


Datum: 30 mei 1902


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 30 mei. Heden is bij de werf ‘De Schelde’, alhier, de kiel gelegd voor het stoomschip DE EERENS, bestemd voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam.


Datum: 31 mei 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 mei. Hedenmorgen is bij de werf Rijkee & Co te water gelaten het stoomschip EXPORT voor de Rotterdam Londen Stoomvaart Mij (dir. L. Geulen) te Rotterdam. De afmetingen zijn 206 x 30 x 15.6 voet en het laadvermogen is 1000 ton. De machine wordt geleverd door Mij Fijenoord.
Op de vrijgekomen helling is terstond de kiel gelegd voor het zusterschip IMPORT.


Datum: 01 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden is het s.s. ARIADNE in de Nieuwe Waterweg aangekomen van de Middellandse Zee. (opm: zie PGC 250402)


Datum: 03 juni 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 31 mei. De Nederlandse kof TRIENTJE, kapt. Prahm, met een lading dakpannen van Nederland naar Hamburg, is hier lek in de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 mei. De reders van de Nederlandse schoener ZWIJGER, kapt. D.J. Brouwer, de 19e April te St. Pierre (opm: Martinique) aangekomen, schrijven op aanvrage betreffende genoemd schip, dat de laatste brief van de gezagvoerder dateert van 2 mei, waarin deze berichtte dat hij voornemens was ballast in te nemen en daarmede naar Trinitybaai te vertrekken, teneinde daar een lading suiker in te nemen naar Nantes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Baltimore naar Amsterdam, Deal gepasseerd, gesleept om de west met slagzij over stuurboord, ogenschijnlijk met defecte machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. De juistheid van het bericht van 2 juni omtrent het stoomschip OCEAN wordt volgens een tweede telegram van Lloyd’s betwijfeld, aangezien het schip in ogenschijnlijk goede staat Dover passeerde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 mei. Volgens telegram van 28 mei van Lloyd’s agent te Axim (opm: Golf van Guinee, Ghana) aan de Salvage Association zit het wrak van de STANLEYVILLE achter onder water en is het moeilijk iets van de lading te bergen. Er wordt aanbevolen het wrak zo spoedig mogelijk te verkopen.


Datum: 04 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De kanonneerboor Hr.Ms. BULGIA zit aan de grond op de binnenrug van Kaap- en Molengat en is door de sleepboot TITAN vlotgetrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 juni. De gezagvoerder van het stoomschip NORTH POINT rapporteert de 27ste mei op 49° N.B. 18° W.L. het Nederlandse stoomschip SOESTDIJK, van Rotterdam naar Newport News, te hebben aangetroffen met de machine gestopt. Het verlangde geen assistentie.


Datum: 05 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. Het stoomschip HEEMSKERCK arriveerde hedenochtend van Stockton te Blyth. (opm: proeftocht en overdracht dus vóór of op 3 juni 1902)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 juni. Hedenmiddag is van de werf van Bonn & Mees, alhier, te water gelaten het stoomschip SNEL voor de Stoomboot Rederij ‘Baltic’ te Rotterdam. De afmetingen zijn 235 x 36 x 18 voet. Het laadvermogen is 2050 ton. De machine wordt geleverd door Central Marine Engine Works.


Datum: 06 juni 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 juni. Het Nederlandse stoomschip YMUIDEN, van Warkworth, is gisteravond bij Callantsoog aan de grond geraakt, doch kwam met eigen kracht weder vlot en alhier binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rangoon, 4 juni. Men heeft het vermist wordende stoomschip CAMORTA, van Madras naar Rangoon bestemd, op 15 vadem, met de masten 6 voet boven water uitstekende, gevonden op de Baraga Flats in de Irawaddy Delta. Het stoomschip ligt in de richting Zuid-ten-West in het vaarwater.


Datum: 07 juni 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht, is de Nederlandse driemast schoener ZWIJGER, kapt. D.J. Brouwer, die naar men vreesde bij de ramp van Martinique was verloren gegaan, de 7de mei van St. Pierre behouden te Trinitybaai aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juni. Uittreksel uit een brief van Barbados van 24 mei betreffende het stoomschip OROLINA: Dit is het enige schip, dat aan de catastrophe te St. Pierre is ontkomen. De kapitein, Napolitaan zijnde, wist wat vulkanen zijn en weigerde in de haven te blijven ondanks de bedreigingen van de bevrachters, voor wie hij laadde.
(opm: dit bericht en het voorgaande over de ZWIJGER heeft betrekking op de grote vulkaan-uitbarsting van 1902 op het eiland Martinique, waarbij een belangrijk gedeelte van het eiland onder de lava werd bedolven).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is bij de Marinewerf te Amsterdam te water gelaten het oorlogsschip HERTOG HENDRIK.


Datum: 08 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juni. Het grote pontoondok, voor de Engelse marine gebouwd aan de Tyne door de firma C.S. Swan & Hunter, dat naar Sheerness werd gesleept door de sleepboten ZWARTE ZEE, LAUWERZEE en OCEAAN van de firma L. Smit & Co, is door de Admiraliteit op alle wijzen beproefd. Thans is het pantserschip SANS PAREIL er in gedokt om onderzocht en geschilderd te worden, waarmede men heden klaar zal komen. Daarna zal het dok gereed gemaakt worden om naar Bermuda te worden gesleept door de sleepboten ZWARTE ZEE en OCEAAN. Het dok zal tot Lizard worden begeleid door de sleepboot LAUWERZEE. Vermoedelijk zal het in het begin der volgende week gereedkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 juni. Volgens telegram uit Axim (opm: Golf van Guinee, Ghana) van 4 juni heeft het gestrande stoomschip STANLEYVILLE slagzij over stuurboord en zijn de naden van de huid open. Het schip breekt op en wordt geheel wrak.


Datum: 10 juni 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 6 juni. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip MAASSTAD, van Rafsö hier aangekomen, rapporteert een deel der deklast te hebben verloren en een deel te hebben overboord geworpen. Tweemaal heeft het stoomschip slagzij bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 juni. De hedenochtend binnenkomende postboot liep met volle kracht op de bazaltmuur, waardoor de voorsteven belangrijk werd beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 juni vertrokken naar de Noordzee het stoomschip VAN RIEBEECK om proef te stomen. (opm: dezelfde dag te Nieuwediep aangekomen en op 10 juni terug te Amsterdam van een gunstig verlopen proeftocht, waarop het schip 11½ mijl liep)


Datum: 12 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Het Engelse stoomschip MARMION, einde 1889 gebouwd door de firma Wm. Gray & Co Ltd te West Hartlepool, is aangekocht door de heer M.P. van Santen alhier (firma Van Santen & Co). Het stoomschip zal de Nederlandse vlag voeren en wordt herdoopt in SANTUNUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Het s.s. HEEMSKERCK vertrok heden van Blyth naar Kronstadt. (opm: haar eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Liverpool 7 juni. Volgens telegram uit Axim (opm: Golf van Guinee, Ghana) breekt het gestrande stoomschip STANLEYVILLE snel op. De ruimen zijn vol water en het achterschip zit onder de zee. Rond het stoomschip staat 5 vadem water.


Datum: 13 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

(Geen plaats of datum) De heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Paketvaart Maatschappij heeft het jaarverslag voor kennisgeving aangenomen en de balans goedgekeurd. Het dividend is vastgesteld op 10%. Goedgekeurd werd de deelneming met NLG 100.000 in de 1e preferente aandelen in de Maatschappij Oost Borneo (opm: steenkolenwinning) en tevens werd machtiging verleend eventueel deel te nemen voor 10% tot een maximum van NLG 1.300.000 in een stoomvaart maatschappij op China en Japan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De bark NEPTUNUS (ex MARIE) is heden vertrokken van Christiania (opm: Oslo) naar Newcastle. (opm: zie PGC 060502)


Datum: 15 juni 1902


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 juni. Heden is bij de werf Rijkee & Co, alhier, te water gelaten het stoomschip NIOBE voor de Koninklijke Stoomboot Mij te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juni. Het stoomschip VAN RIEBEECK is heden naar Batavia vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 juni. Volgens bericht van kapt. Tubbs, gezagvoerder van het verongelukte stoomschip STANLEYVILLE, is genoemd stoomschip niet op de Hören Rock aan de Goudkust, maar op een tot op heden onbekende klip verongelukt.


Datum: 16 juni 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Engelse stoomschip LIMERICK (961 brt) is heden binnengekomen te Nieuwe Waterweg van Milford, gesleept door de sleepboot NOORDZEE. Het schip is bestemd voor Dordrecht voor sloop.


Datum: 17 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 10 juni. Aan boord van het stoomschip VITTORIA (opm: ex MAASDAM) is brand ontstaan in de bunkers, die kon worden geblust. De schade is nog niet opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Öregrund, 13 juni. De Nederlandse bark OOSTZEE PACKET, kapt. J.A. Kuyper, op 9 juni vertrokken van Libau (opm: Liepaja) naar Kemi, is tijdens mist in de Quarken in aanvaring geweest met het Duitse stoomschip AVAL, en met gebroken voorsteven en zwaar lek te Börhamns Varv (Öregrund district) binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Het drijvende droogdok, te Walsend gebouwd voor rekening van het Engelse gouvernement, bestemd voor Bermuda, vertrok heden van Sheerness, waar het beproefd geworden is. De sleepboten ZWARTE ZEE en OCEAAN van de sleepdienst L. Smit & Co alhier slepen het dok naar zijn bestemming, tot de Lezard (opm: Lizard) geconvoieerd door de sleepboot LAUWERZEE. De route wordt genomen via de Azoren en denkt men de overtocht in 35 à 40 dagen te volbrengen.


Datum: 18 juni 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 18 juni. Volgens gisteren alhier ontvangen telegrafisch bericht, is het alhier thuisbehorende schip NYENSTEIN, gevoerd door kapt. H. Velthuis, op de reis van Stockholm naar Ornskoldsvik (opm: Örnsköldsvik) , om aldaar hout te laden, nabij Söderhamn gestrand. Het volk is gered. Het schip zit gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 juni. Naar men verneemt is de stalen clipperbark NIL DESPERANDUM van de firma A. Hendrichs & Co te Amsterdam, laatst gevoerd door kapt. K.G. Mulder, voor GBP 6300 verkocht aan de heer Hemmes te Emden. De NIL DESPERANDUM werd in 1889 gebouwd en was 1165 ton groot.


Datum: 19 juni 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Durban, 17 juni. De gezagvoerder van het stoomschip DRAYTON GRANGE, hier van Sydney aangekomen, rapporteert de 2e mei op 31º71’ Z.B. en 100º26’ O.L, te hebben opgenomen uit een boot kapt. H. Duit Dzn, diens echtgenote, de eerste-, tweede-, en derde- stuurman en 13 overige bemanningsleden, afkomstig van het Nederlandse barkschip GEERTRUIDA GERARDA, van Soerabaya in ballast naar New-Castle (N.Z.W.). De gezagvoerder van het barkschip rapporteerde dat het door hem werd verlaten op 32°46’ Z.B. 98° 46’ O.L, met de grote en fokkemast overboord, doch de bezaansmast stond er nog in. Het schip lag plat op zijde en in de kop, door het overgaan der ballast. Dewijl er geen ruimte in de boot was zijn er drie man aan boord gebleven. De gezagvoerder van het stoomschip heeft nog naar het verlatene schip gezocht, doch kon er geen spoor van ontdekken. (opm: zie NRC 260602 en NRC 281102)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oeregrund, 13 juni. Het stoomschip waarmede het Nederlandse barkschip OOSTZEE-PACKET, is in aanvaring geweest, is het Duitse stoomschip AVAL, dat sedert te Londen is aangekomen. Het barkschip heeft de steven gebroken en is zeer lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 18 juni is in de Nieuwe Waterweg aangekomen het s.s. SANTUNUS, ex-MARMION, van Newcastle. (opm: tot eind 1902 vaart de SANTUNUS met grote regelmaat tussen Rotterdam en Wilhelmshaven)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 17 juni. Volgens heden alhier ontvangen telegram is de Nederlandse bark NYENSTEIN, kapt. Veldhuis, op 12 dezer van Stockholm in ballast naar Ornskjoldsvik (opm: Örnsköldsvik) vertrokken, bij de vuurtoren van Söderarm gestrand en zit gevaarlijk. Het volk is gered en te Söderarm geland. De Neptunus-stomer DITJA is van Söderhamn ter assistentie vertrokken. Wegens de thans heersende stijve noord-ooster winden kan aan berging niets gedaan worden.


Datum: 20 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 juni. Niet ver van Lemmer ligt sinds de jongste winter het wrak van een met steenkolen geladen tjalk. Aan de heer A. Bos te Den Helder is door Rijkswaterstaat de opruiming van een en ander opgedragen. Men is thans met het opruimwerk aangevangen.


Datum: 22 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juni. Door het Admiraliteitshof alhier werd aan de belanghebbenden van het stoomschip BARON HUNTLY toegekend de somma van GBP 1000 voor assistentie aan het Nederlandse stoomschip CERES op 13 februari jongstleden, toen de CERES, op reis van Amsterdam naar de Middellandse Zee op de Portugese kust bij de Burlings (opm: Ilhas Berlengas) werd aangetroffen met gebroken schroefas. De BARON HUNTLY, bestemd van Glasgow naar Lissabon en Huelva, nam de CERES op sleeptouw en bracht het te Lissabon binnen. De GBP 1000 zijn als volgt verdeeld: reders GBP 700, gezagvoerder GBP 90 en bemanning GBP 160. (opm: de optelling klopt niet, zie verder NRC 150202 en volgende)

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. 2e Grote openbare verkoping van scheepshout, van het schoenerschip HILLEGIENA HELENA, te Burgervlotbrug, gemeente Zijpe, op woensdag 25 juni 1902, ‘s morgens 10 uur precies. Zie circulaires en biljetten, verkrijgbaar bij C. Constant, aan de sloperij.
Deurwaarder Klein, te Alkmaar.


Datum: 23 juni 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juni. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, van Coronel (opm: Chili) naar Italië, is te Montevideo binnengelopen voor kolen. Het stoomschip heeft in de straat van Maggellaen op een blinde klip gestoten, bekwam echter blijkbaar geen schade, doch zal hier door experts worden onderzocht.


Datum: 24 juni 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. Het stoomschip EXPORT heeft heden proef gestoomd op de rivier. (opm: op 2 juli is het schip voor haar eerste reis vertrokken van Rotterdam naar Londen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 23 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Kwint, heden van New York te Sydney aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip WILHELMINA te Montevideo onderzocht en hebben de experten toestemming gegeven om de reis voort te zetten. Het stoomschip vertrok de 21e dezer.


Datum: 25 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juni. Door de Nederlandse sleepboot VOORWAARTS werden heden alhier 101 stuks balken aangebracht van het Russische barkschip OSMO, kapt. Triberg, welke bodem, van Darien (opm: Long Island Sound, GE, oostkust V.S.) bestemd naar hier, wegens te grote diepgang (21 voet) thans in de Blauwe Slenk geankerd ligt en bezig is een gedeelte der lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 juni. De kustwacht van Zoutelande rapporteert: Bij de lichten van Koudekerke zit een Nederlandse loodskotter op strand, nummer onzichtbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stockholm, 20 juni. Het gestrande Nederlandse schip NYENSTEIN is totaal wrak geworden.


Datum: 26 juni 1902


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 25 juni. Het ijzeren rader stoomschip SWIFT van de General Steam Navigation Co is verkocht aan C.H. Sunderman te Dordrecht. Eveneens verkocht voor sloop het rader stoomschip LIMERICK voor GBP 4000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fremantle, 16 mei. De gezagvoerder van het stoomschip ST. MARY, hier van Algoa Baai aankomend, rapporteerde de 11e mei de Nederlandse bark GEERTRUIDA GERARDA te hebben aangetroffen op 33º20’ Z.B. en 100º49’ O.L, met noodseinen op. De drie zich nog aan boord bevindende personen werden op hun verzoek van boord gehaald en hier geland. Het schip had zwaar slagzij over bakboord en lag zo veel in de kop, dat het roer uit het water was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Björneborg (opm: Pori), 18 juni. De in het begin van deze maand verloren deklast van het stoomschip MAASSTAD is opgevist en op een klein eiland bij Rafsö (opm: Reposaari) opgestapeld.


Datum: 27 juni 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 26 juni is vertrokken uit de Nieuwe Waterweg het stoomschip SNEL per sleepboot HOLLANDER naar West Hartlepool (opm: nieuwbouw, om machine en ketels in te nemen)


Datum: 30 juni 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Bij de Kon. Paketvaart Maatschappij. alhier werd het volgende telegram uit Batavia ontvangen: De agent te Singapore bericht dat de 1ste officier van het stoomschip DE KOCH gisteravond met een sloep te Singapore is aangekomen met het bericht dat er in de ochtend van de 25ste dezer aan boord van de DE KOCK brand in de machinekamer is uitgebroken. Oorzaak onbekend en geen persoonlijke ongelukken doch sloepen en tenten zijn verbrand. Het stoomschip DE KOCH ligt 15 mijlen te zuiden van Singapore geankerd en het stoomschip VAN DER PARRA is hedenochtend van Singapore derwaarts ter adsistentie vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Volgens heden bij de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij uit Indië ontvangen telegram, is het stoomschip VAN DER PARRA heden te Singapore aangekomen, met het stoomschip DE KOCK op sleeptouw. Voorschip tot achterkant van de schoorsteen is niet beschadigd, doch zijn machines zijn zo beschadigd, dat zij grote reparatie behoeven.
De ketels zijn vermoedelijk niet beschadigd, achterkuil en bovendek daarentegen zijn door het vuur zeer beschadigd, de salon is niet noemenswaard beschadigd en komt het ook voor dat de residubunkers onbeschadigd zijn. Enige huidplaten bakboord moeten worden vernieuwd. Mensenlevens vallen er bij dit ongeluk niet te betreuren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 juni. Het Nederlandse stoomschip ALIDE, van Riga naar hier, zit bij de stroomleidende dam aan den grond. Twee lichters vertrokken derwaarts. Na overslaan van een gedeelte lading is het schip vlot gekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Door de Stoomvaart Mij ‘Zaanlandia’ te Zaandam is aangekocht het Engelse stoomschip LIZZIE (1381 brt / 891 nrt). Het schip wordt herdoopt in ZAANDAM.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 juni. De kustwacht van Westkapelle rapporteert dat gisteravond om 11.00 uur de Belgische loodskotter No. 6 in de grond is gevaren door het Duitse s.s. NORDERNEY, onderweg van Antwerpen naar Bremen. De opvarenden zijn geland te Westkapelle.


Datum: 01 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 15 juli zal te Rotterdam publiek geveild worden het Nederlandse stoomschip ARIADNE, groot netto 780,70 ton, in beschadigde toestand zoals zij is liggende in de Schiehaven te Rotterdam. (opm: de veiling is niet doorgegaan)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 29 juni. Hedennacht heeft een aanvaring plaats gehad ter hoogte van Westkapelle tussen het Duitse stoomschip NORDERNEY van de Norddeutscher Lloyd en de Belgische afhaalkotter No. 6. De loodskotter is daarbij gezonken, doch het volk is gered. De NORDERNEY heeft zijn reis naar Bremen vervolgd.


Datum: 02 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Larvik, 30 juni. Het droogdok, van Hamburg naar Larvik gesleept wordende, is gisteren nabij Jomsfruland (opm: nabij Kragerö) gekenterd en op drift gegaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 juli. Hedenmiddag is te water gelaten bij de werf Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam als bouwnummer 46 het stoomschip VAN DER CAPELLEN voor de K.P.M. De machine wordt geleverd door de Nederlandse Fabriek voor Werktuigen te Amsterdam.


Datum: 03 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 2 juli. Het stoomschip SWIFT (GBR, 627 brt) is heden aangekomen in de Nieuwe Waterweg, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, van Londen naar Zwijndrecht om te worden gesloopt.


Datum: 04 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Volgens telegrafisch bericht is de ZAANLAND bij het binnenlopen te Duinkerken tegen de kade gevaren en heeft grote schade. De voorsteven en verscheidene platen zijn gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lyngor, 28 juni. Het bij Jomsfruland (opm: nabij Kragerö) gestrande droogdok is volgens rapport van de hier aangekomen sleepboten FAIRPLAY 5 en 6 gezonken.


Datum: 05 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 juli. De Salvage Association ontving bericht van Lloyd’s agent uit Bordeaux d.d. 2 dezer omtrent de OOTMARSUM. Het hof heeft in hoger beroep de eis van 10.000 kr. tot op 4000 kr. gereduceerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

London, 3 juli. Het stoomschip LIZZIE, dat aan de Stoomvaart Maatschappij ‘Zaanlandia’ werd verkocht voor GBP 11000 en onder Nederlandse vlag de naam ZAANDAM verkreeg, werd in 1884 te West Hartlepool gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 4 juli. Het stoomschip ZAANLAND, van Amsterdam naar Buenos Aires, laatst van Sunderland hier aangekomen, is tegen de kade gestoten en heeft ernstige schade opgelopen. Het schip moet de lading lossen en in het droogdok worden opgenomen.


Datum: 06 juli 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juli. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip THEMISTO te Baltimore met een kustschoener in aanvaring geweest. De schade is gering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 juli. De gisteren van hier zonder loods vertrokken tjalk (opm: in NRC 080702 omschreven als gaffelschoener) ANNECHIENA II heeft enige uren op de Eems vastgezeten en is heden alhier voor onderzoek teruggesleept door de sleepboot LUCTOR ET EMERGO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 4 juli. Het tjalkschip FAMILIETROUW, schipper R. van der Laan, is hedenmiddag in de Zuiderzee gezonken. De opvarenden werden door de veerboot HOLLAND opgenomen en alhier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 juli. De Noorse bark FLORA heeft bij het verhalen naar de ballastkade de gemeerd liggende kolenhulk TIME IS MONEY aangevaren, waardoor de mast van de hulk over boord ging en de giek brak. Het gehele voordek benevens dekbalk en lier werden vernield. Buiten de schade aan het schip heeft het huisraad van de schipper veel geleden.


Datum: 07 juli 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is de bark NIL DESPERANDUM onder Duitse vlag in ballast vertrokken van Amsterdam naar Hernösand.


Datum: 08 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 juli. De alhier teruggesleepte gaffelschoener (opm: in NRC 060702 omschreven als tjalk) ANNECHIENA II, die op de Hond aan de grond heeft gezeten, heeft niets geleden.


Datum: 09 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Het stoomschip AMSTELLAND vertrekt 10 dezer naar Duinkerken om aldaar de gehele lading van het stoomschip ZAANLAND over te nemen en naar de bestemming te vervoeren. De ZAANLAND kan alsdan na lossing vermoedelijk onder eigen stoom naar Amsterdam om de belopen schade te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden. Op 9 juli aangekomen van West Hartlepool het s.s. ZAANDAM. (opm: haar eerste reis onder Nederlandse vlag?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 5 juli. Na onderzoek van de ZAANLAND wordt de schade geschat op FFR 100.000. Het schip zal naar Amsterdam worden gesleept.


Datum: 10 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 juli. De gezagvoerder van het stoomschip POTSDAM der Holland-Amerika Lijn, kapt. A. Potjer, dat de 29e juni l.l, komende van Rotterdam te New York arriveerde, rapporteert het volgende. In het midden van de Atlantische Oceaan, des morgens om 8 uur (opm: datum wordt niet genoemd) ontdekte de uitkijk een barkschip in zinkende toestand, met de noodvlag in top en noodschoten lossende. Onmiddellijk werd een reddingboot, onder commando van een der stuurlieden, over boord gebracht en daarmede met een vrij hoge zee koers gezet naar de bark. De schipbreukelingen werden in de boot afgelaten en daar de bark in de koers van het vaarwater dreef en gevaar voor de scheepvaart opleverde, werd deze in brand gestoken. Het bleek een Noorse bark te zijn, genaamd BISKOP BRUN, komende van Limerick (Ierland) en in ballast naar Canada bestemd. Reeds zes dagen dreef de bark, die midden in de oceaan lek gesprongen was, hulpeloos rond en reeds hadden de opvarenden, ten getale van 11 man, alle hoop op redding opgegeven en zagen zij hun einde naderen, toen de POTSDAM kwam opdagen. Hun dankbaarheid laat zich licht begrijpen, toen zij zich op de wel uitgeruste mailstomer bevonden. De belangstelling der passagiers in het lot der schipbreukelingen was natuurlijk groot en dadelijk werd onder de 1e en 2e klasse passagiers van de POTSDAM een collecte gehouden om de Noormannen bij aankomst te New York van het nodige te voorzien, welke collecte GBP 150 (NLG 1800) opbracht. Herhaaldelijk betuigde de kapitein van de BISKOP BRUN zijn grote dankbaarheid aan kaptein Potjer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 10 juli. Heden is op de Ooster gestrand de bark HANDELLUST, kapitein O. Knudsen, op reis van Middlesbro naar Las Palmas met kolen. De opvarenden behalve de kapitein, timmerman en hofmeester zijn van boord gehaald en de volgende dag met de scheepsboot geland te Scharendijke. Het schip is op 15 juli vlot gesleept en te Brouwershaven binnen Dwars in de Weg (opm: plaat voor de haven) op de slikken gezet, waarna de lading werd gelost.


Datum: 11 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 10 juli. Het heden op de Ooster gestrande schip is de Noorse bark HANDELLUST, kapt. O. Knudsen, met een lading steenkolen van Middlesbrough naar Las Palmas. De reddingboten van Burgsluis en Brouwershaven zijn bij het schip, doch de equipage is nog aan boord. De sleepboot WODAN en de stoomreddingboot van Hoek van Holland vertrokken naar de strandingsplaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 10 juli. De sleepboot WODAN heeft getracht de op de Ooster gestrande bark HANDELLUST af te slepen, doch heeft wegens de hoge zee de trossen moeten kappen. Een gedeelte der bemanning heeft met de reddingboot het schip verlaten en zijn hier geland. De kapitein, timmerman en hofmeester wilden het schip, dat reeds water maakte, niet verlaten.


Datum: 12 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 juli. Het Engelse stoomschip PETREL, van Londen hier binnen, passeerde hedenmorgen op 20 mijl afstand van Schouwenbank een driemast schoener, die de fokke- en grote mast, benevens de steng van de bezaansmast verloren had. De equipage was nog aan boord. Wegens het slechte weder kon geen hulp verleend worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping der Rijnsleepstoomboot LIBRA.
Notaris Hoogeveen te Dordrecht zal op woensdag 23 juli 1902, des voormiddags 11 ure, in het Koffiehuis van de heer J. Rodenburg te Dordrecht, aan het Vlak no. 7, ten verzoeke van de weledelgestrenge heer Mr. A. Oudegeest, curator in het faillissement van mejuffrouw M. Vogt, echtgenote van de heer C. Kranendonk, met machtiging van de heer rechter-commissaris, in het openbaar verkopen de hecht en sterke ijzeren Rijnsleepstoomboot genaamd LIBRA, groot 61 tonnen, met staand en lopend want en de gehele aanwezige inventaris en met machine met hoge en lage druk van 50 paardekrachten, liggende in de Nieuwe Haven te Dordrecht. Inlichtingen bij genoemde notaris. De boot is dagelijks te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel,10 juli. Hedenochtend is de Nederlandse kof URANIA I, een nieuw ijzeren vaartuig, bij een ton van Stollergrund gekenterd in de Aussenfjorden en onmiddellijk daarna gezonken. Eén der opvarenden kwam om het leven, de schipper, zijn vrouw en kind zijn door een sloep van het stoomschip DAHLSTRÖM gered. Het schip had geen lading in.
De URANIA I was een nieuw ijzeren vaartuig en was in ballast naar hier bestemd. Het wrak steekt boven water uit. De Kieler firma Conrad & Co. heeft de berging aangenomen en is reeds met de werkzaamheden begonnen.
(opm: de twee jaren oude 67 ton metende tjalk URANIA I, eigendom van kapt. H. Klugkist uit Groningen, was onderweg van Heiligenhafen (Fehmarn) naar Holtenau op 10 juli 1902 om 5.30 uur v.m. bij goed weer bij de vuurtoren Bülck lek gesprongen en vervolgens gezonken)


Datum: 13 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 12 juli. Het op de Ooster gestrande barkschip HANDELLUST is gebroken en zit vol water. De inventaris wordt geborgen en hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping. De deurwaarder M. Mensens te Arnhem zal op donderdag de 17e juli 1902, des namiddags ten 2 uur, ten verzoeke zijner principalen in het koffiehuis van de heer Harmsen bij de Rijnbrug te Arnhem in het openbaar voor contant geld verkopen de raderstoomboot CONCORDIA V, gediend hebbende tot vervoer van passagiers en goederen tussen Arnhem en Rotterdam, groot 123 ton, thans liggende in de haven te Arnhem. Het vaartuig is dagelijks te bezichtigen na voorafgaande aanvraag bij de Stoomboot Onderneming Concordia, Rijnkade, alwaar tevens nadere inlichtingen zijn te bekomen.


Datum: 14 juli 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 14 juli. Hedenmorgen is bij de werf v/h Jan Smit Czn, alhier, te water gelaten het stoomschip POELDIJK voor Solleveld en Van der Meer te Rotterdam. Het laadvermogen is 3650 ton. De machine heeft een vermogen van 1150 I.P.K, fabrikaat Blair & Co.
(opm: op 15 juli is het schip, kapitein W. Ponsen, vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Stockton, gesleept door de POOLZEE voor inbouw van machine en ketels)


Datum: 15 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de onlangs te Delfzijl opgerichte Stoomvaart Maatschappij Het Noorden onder directie van de heren A. van Dijk en E.H. Roggenkamp Jr. is aangekocht het Engelse stoomschip VULCAIN, liggende te Newcastle, met een laadvermogen van ongeveer 300 standaard hout.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip NIOBE is heden van Rotterdam naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 14 juli. Het op de Ooster gestrande Noorse barkschip HANDELLUST is van vrijdag- op zaterdagnacht op de strandingsplaats gezonken. De Brouwershavensche Berging-Maatschapij heeft reeds verschillende goederen, tot de uitrusting behorende, en verdere inventaris zomede de goederen der bemanning, hier met vaartuigen aan de wal gebracht. Naar men verneemt, zal er nog een poging gedaan worden om het schip leeg te pompen en drijvende te houden, teneinde het hier ter rede te krijgen. De sleepboot ZEELAND, voorzien van een centrifugaalpomp, vertrekt daartoe met verschillende vaartuigen naar de strandingsplaats.


Datum: 16 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 15 juli. De HANDELLUST is door een sleepboot met centrifugaalpomp ledig gepompt en daarna vlot gekomen en hier op de rede gesleept. De gehele inventaris en een gedeelte van de lading is alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltimore, 3 juli. Het Nederlandse stoomschip THEMISTO is tijdens een bui van de ankers gedreven en in botsing gekomen met de schoener RACHEL W. STEVENS, die de kluiverboom verloor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 12 juli. Bij de gezonken tjalk URANIA I, waarvan de mast boven water uit steekt, bevindt zich bergingsmaterieel benevens duikers om het schip te lichten. Wegens het ruwe weer is men nog niet kunnen beginnen. Volgens rapport van de duikers is het schip niet zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Renesse, 15 juli. De Brouwershavensche Bergings Maatschappij heeft reeds verschillende goederen, tot de uitrusting behorende van het gestrande barkschip HANDELLUST, aan de wal gebracht. De sleepboot ZEELAND, voorzien van een centrifugaalpomp, is thans bezig het schip te lichten door uitpompen van het water.


Datum: 17 juli 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 15 juli. Hedenmiddag werd met goed gevolg te watergelaten bij Blohm & Voss alhier het nieuwgebouwde stoomschip PRINS DER NEDERLANDEN voor de Koninklijke West-Indische Mail te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 juli. Het barkschip HANDELLUST is binnen Dwars-in-de-Weg op de slikken gezet en men is bezig te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 juli. Na gunstige proeftocht van hier naar Amsterdam vertrokken het nieuwgebouwde stoomschip GOUV. GEN. DAENDELS.


Datum: 18 juli 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Neufahrwasser, 14 juli. De Nederlandse koftjalk GEZIENA, kapt. K.J. Pekelder, met hout van Danzig naar Bremen, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Het stoomschip POELDIJK is heden gesleept te Stockton aangekomen. (opm: om machines te installeren, nieuw schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip KATENDRECHT, van Soroka (opm: Belomorsk, Witte Zee) naar Londen, te Tromsö na stranding binnengelopen. Na onderzoek door duikers werd en lichte schade bevonden, doch het schip werd goedgekeurd en kon de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 juli. Om 10.30 uur voormiddag heeft in het kanaal nabij de Velser spoorbrug een aanvaring plaats gehad tussen het binnenkomende stoomschip FORTUNATUS en de aan de werf van de Gebr. Figée te Haarlem nieuw gebouwde baggermolen CHOU-CHOU. Beide schepen bekwamen schade, de baggermolen zelfs zeer ernstig; ook werden de remmingswerken der spoorbrug beschadigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden had de proefvaart plaats van het stoomschip ALWINA, gebouwd voor de Holland-Gulf Stoomvaart Mij (Jos de Poorter) te Rotterdam, door de Grangemouth & Greenock Dockyard. De machine is gebouwd door Dunsmuir & Jackson. De afmetingen zijn 257.8 x 37 x 18.2 voet. Het schip is tijdens de bouw aangekocht! De kapitein is A. Wolkammer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 10 juli heeft het stoomschip NEDERLAND, gebouwd voor de Stoomvaart Mij Nederlandsche Lloyd te Rotterdam, proef gevaren en is het schip van Middlesbro te Shields aangekomen.


Datum: 19 juli 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 16 juli heeft het stoomschip SNEL met succes proef gevaren te West Hartlepool. Na de overdracht is het schip direct vertrokken naar Archangel.


Datum: 22 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 19 juli. Het Belgische stoomschip BELGENLAND, van Philadelphia met lading en een groot aantal passagiers bestemd naar Liverpool via Queenstown, dat reeds woensdag 11 juli te Queenstown werd verwacht, is daar nog niet aangekomen. Men hoopte, dat het stoomschip ETRURIA van de Cunard Line, dat heden van New York te Queenstown arriveerde, enig nieuws betreffende genoemd stoomschip zou kunnen mededelen, doch het had niets van de BELGENLAND vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cadix, 18 juli. Er was hier een hevige storm gedurende 15 minuten uit het oost-zuid-oosten, ten gevolge waarvan drie lichters zijn gezonken, en de Nederlandse 3-mastschoener VOORLICHTER op drift ging. Eén der opvarenden heeft het leven verloren. Een sleepboot is er bij ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 juli. De Nederlandse consul te Christiania (opm: Oslo) seinde heden aan de rederij G. van der Toorn te Overschie, dat het loggerschip FLEVO I, stuurman D. van Santen, overstoomd is en gezonken. Het volk is gered en te Christiania aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 20 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegram was het barkschip AMICITIA, van Tagal naar Barbados, op heden te Port Elisabeth binnengelopen met averij aan de verschansing. Zestig ton suiker was door het water beschadigd. Overigens alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 juli. Volgens telegram uit Halifax is het stoomschip BELGENLAND, van Philadelphia naar Liverpool, door het Engelse stoomschip SCOLAR, van Galveston naar Liverpool, met gebroken as te Halifax binnengesleept. De passagiers van de BELGENLAND zullen naar de bestemming vervoerd worden door het stoomschip VADERLAND, dat Halifax zal aandoen om de passagiers op te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 21 Juli. De Nederlandse tjalk WELVAART, van Tynemouth (opm: hier is Teignmouth op de Engelse Zuidkust bedoeld, zie ook NRC 250702) naar de Firth of Forth, is te Geestemünde binnengelopen met gebroken roer en andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juli. Het nieuwe stoomschip GOUV. GEN. DAENDELS is heden van hier naar Java vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Heden heeft het alhier van New York aangekomen stoomschip RIJNDAM aan land gezet kapitein Hansen en zeven bemanningsleden van de Noorse bark PONS AELLI, groot 361 ton en met thuishaven Sandefjord. De bark was op 25 juni vertrokken van Paspebiac (opm: Bais des Chaleurs, Canada) naar Llanelly met hout en op 19 juli in pos. 48º54’ N.B. 18º32’ W.L. zwaar lek verlaten bij het naderen van de RIJNDAM.


Datum: 23 juli 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 19 juli. De gezonken Nederlandse tjalk URANIA I is gelicht en in de Horn aangekomen om in het dok gezet te worden.


Datum: 24 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 21 juli. Het Nederlandse barkschip AMICITIA, kapt. T. Pronker, van Java naar Barbados, liep hier binnen om te repareren en zich van proviand te voorzien. De verschansing en drie kragen van de masten zijn beschadigd en er kwam veel water over, waardoor er water in het ruim kwam en de lading werd beschadigd. Van de uit suiker bestaande lading werd ongeveer 60 ton geworpen. Overigens alles wel aan boord.


Datum: 25 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 22 juli. De lading van de Nederlandse tjalk WELVAART, die hier lek met schade en gebroken roer binnenliep, bestemd van Teignmouth naar Dysart, zal overgescheept worden in het Duitse schoenerschip NEPTUN, die de lading, uit leem (opm: chinaklei) bestaande, naar de bestemming zal vervoeren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 25 juli. Gisteren werd van de werf ’t Kromhout van den heer D. Goedkoop Jr alhier, te water gelaten het stoomschip CAROLINE gebouwd voor rekening van de Madoera Stoomtram Maatschappij. De afmetingen zijn: lengte 38,90, breedte 6 en holte 3 meter. Het schip wordt voorzien van een machine C & C van 200 I.P.K. en heeft een inrichting om vloeibare brandstof te stoken.


Datum: 26 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 juli. Volgens bij de Salvage Association ontvangen telegram van Lloyd’s agent uit Port Elisabeth van 23 juli, is de lading van het Nederlandse barkschip AMICITIA, dat daar binnenliep op de reis van Tagal naar Barbados, beschadigd, doch is de uitgebreidheid der schade nog niet bekend, doch gelooft men dat die gering is. Er heeft een onderzoek plaats gevonden en zal er 120 ton van de lading verplaatst worden om een nader onderzoek in te kunnen stellen. Vermoedelijk behoeft er niets van de lading gelost te worden en zal het oponthoud in de haven slechts van korte duur zijn.


Datum: 28 juli 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 30 juli zal van de werf van de Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam te water worden gelaten het stoomschip FARMSUM, gebouwd voor de Mij ‘Oostzee’ te Amsterdam. De afmetingen zijn 303.6 x 45.6 x 23.35 voet. De machine heeft een vermogen van 1200 I.P.K. en is gebouwd bij de Koninklijke Fabriek voor Werktuigen te Amsterdam.
Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor een stoomschip van 2500 ton voor de K.P.M.


Datum: 29 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 26 juli. Wij vernemen nader omtrent het aanvaren van het loggerschip FLEVO I, dat het waarschijnlijk is geschied door een Engels stoomschip. Na de aanvaring was van het stoomschip niets meer te zien en heeft het scheepsvolk in eigen boot ruim 4 uur op zee rondgezwalkt, waarna zij door een stoomschip werd opgenomen en te Christiania (opm: Oslo) geland.


Datum: 30 juli 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 juli. Het op strand gezeten hebbende Noorse barkschip HANDELLUST is, na inventaris en provisie weder ingenomen te hebben, van hier buitenom naar Rotterdam gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 juli. Volgens telegram van Thursday Island (opm: Straat Torres) is de Nederlandse bark KRIMPEN A/D LEK, kapt. W.L. van de Vegte, op 24 juli op Bampton Island (opm: Zuid-kust Papoea-Nieuw-Guinea) totaal verongelukt. De opvarenden zijn gered.
(Het Ned. barkschip KRIMPEN A/D LEK, groot 1147 Ton werd in 1885 te Krimpen aan de Lek gebouwd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats vermeld) De opvarenden van de KRIMPEN A/D LEK, kapitein Van de Vegte, zijn allen gered. Het schip was door het overgaan van de ballast op de zijde geworpen.


Datum: 01 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 30 juli. Bij Malacca heeft een aanvaring plaatsgevonden tussen het stoomschip PRINS ALEXANDER (opm: KPM, 1872) en het stoomschip BAN HIN GUAN, ten gevolge waarvan eerstgenoemd stoomschip is gezonken en 40 van de opvarenden daarbij zijn verdronken. Laatstgenoemd stoomschip werd hier zwaar beschadigd binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 juli. De Nederlandse houten tjalk SUSANNA, kapitein Stegmeijer, met rogge van Emden naar Groningen, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 28 juli. Het schoenerschip NEPTUN is heden vertrokken om de lading van het hier met schade binnengelopen tjalkschip WELVAART naar de bestemming, Dysart, te vervoeren.


Datum: 02 augustus 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 augustus. Op de werf van Bonn & Mees te Rotterdam is gisteren de kiel gelegd voor het stoomschip DOROTHEA van 3200 ton voor P.W. Louwman te Rotterdam.


Datum: 03 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 1 augustus. Het wrak van het tjalkschip FORTUIN, dat nabij het Enkhuizer Zand gezonken was, is, nadat de lading tarwe was gelost, naar hier gebracht.


Datum: 06 augustus 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen plaats) Het stoomschip POELDIJK is heden na oplevering vertrokken van Middlesbro naar Galatz (opm: Galaţi, Roemenië).


Datum: 07 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 4 augustus. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip JEANNE, alhier aangekomen van Archangel, rapporteert de 22e juli op het strand te hebben gezeten, doch vier uur later, na het over boord werpen van een gedeelte van de deklading, vlot te zijn gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 augustus. Volgens telegram uit Macassar is het Nederlandse stoomschip MAETSUYCKER van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gestrand, doch kwam vlot en is na de stranding bij Mandhar in de haven teruggekomen. Het stoomschip zal onderzocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Het stoomschip MAETSUYCKER strandde bij Tandjong Kait, westkust van Celebes, doch kwam vlot en in Macassar, en is van daar naar Singapore vertrokken om te dokken. (opm: het gemelde vertrek naar Singapore bleek voorbarig, zie NRC 110902 en 270902)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 augustus. Het stoomschip REYNIERSZ van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, heeft op de Djambi-rivier gestoten en vertrok naar Batavia om te dokken.


Datum: 08 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 5 augustus. De gezagvoerder van het stoomschip KATENDRECHT, van Londen hier aangekomen, rapporteert in de Witte Zee op klippen aan de grond te hebben gezeten, waardoor de bodem is beschadigd. Het zal heden in het Barry Graving Dock gaan om de schade te herstellen. (opm: zie NRC 180702)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 5 augustus. Het Nederlandse stoomschip KATENDRECHT is hier in het droogdok gezet om enige schade aan de bodem te repareren, hebbende in de Witte Zee op rotsen gestoten.


Datum: 10 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 7 augustus. De gezagvoerder van het Belgische stoomschip SWITZERLAND, van Philadelphia hier aangekomen, rapporteert de 2e augustus door een hoge overkomende zee te zijn getroffen, waardoor dekschade ontstond.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 augustus. Heden is op het Noorderhoofd van de Nieuwe Waterweg een torpedoschokker gestrand en gezonken 30 meter bezuiden de lichtopstand. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoek van Holland, 10 augustus. De torpedoschokker, die nabij het Noorderhoofd vrijdag j.l. strandde, is in diep water gevallen, 30 meter bezuiden de lichtopstand. De top van de mast steekt acht voet boven water uit.


Datum: 11 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 augustus. De Nederlandse tjalk TRES FACIUNT COLLEGIUM, kapitein Ensing, met steenkolen van Emden naar Bandholm, heeft op de Eems gestoten en is dientengevolge zwaar lek. Pompers zijn aan boord.
Later bericht. De tjalk TRES FACIUNT COLLEGIUM is alhier binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 7 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok op heden het barkschip AMICITIA, kapitein Pronker, van Port Elisabeth naar Barbados voor orders. (opm: zie NRC 240702)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 7 augustus. Het stoomschip TITAN, van de Stoomvaart Maatschappij Oceaan te Amsterdam, in 1885 te Greenock gebouwd, is naar Italië verkocht voor ongeveer GBP 4300.


Datum: 12 augustus 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 augustus. Heden is het verkochte stoomschip TITAN vertrokken van Amsterdam naar Swansea in ballast.


Datum: 13 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Carolinersiel, 6 augustus. De Nederlandse tjalk ASTRAEA, van Hamburg met lijnkoeken naar hier bestemd, die op de Wadden aan de grond heeft gezeten is hier gearriveerd. De lading van het schip, dat onder water heeft gezeten, wordt gelost doch is waardeloos.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 augustus. In de Shipping Gazette wordt gewaarschuwd tegen het nemen van modderballast te Soerabaja in plaats van zandballast die duurder is doch veel veiliger. Als voorbeeld van de gevolgen van het ballasten met modder wordt aangehaald het verongelukken van het Nederlandse barkschip GEERTRUIDA GERARDA en het binnenlopen te Fremantle van het Nederlandse barkschip KRIMPEN A/D LEK dat door het overgaan der ballast plat op zijde werd geworpen. Beide schepen waren met modder geballast.


Datum: 14 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 augustus. De Nederlandse galjoot VRIENDSCHAP, schipper Kayzer, van Frederikstad naar Harlingen, is te Christiansand binnengelopen met defecte pompen. Het zal de reis voortzetten.


Datum: 15 augustus 1902


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 15 augustus. Op 13 dezer is bij de werf J. Drewes & Co te Groningen te water gelaten de stalen 3-mast schoener GEZUSTERS van 240 ton gebouwd voor E. Gorter te Amsterdam.


Datum: 16 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip HENDERIKA, kapitein Eggens, komende van Delfzijl, met verlies van zwaard te Laurvig binnengelopen.


Datum: 18 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Krimpen aan de Lek, 15 augustus. Bij de reder alhier werd telegrafisch bericht ontvangen, dat de gehele bemanning van het verongelukte Nederlandse schip KRIMPEN A/D LEK behouden te Sydney is aangekomen.


Datum: 19 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 augustus. Het naar zee vertrekkende stoomschip SOESTDIJK is ter hoogte van Vlaardingen aan de grond gevaren en met assistentie van de sleepboot POOLZEE vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum). Men meldt ons: hedenmiddag had te Herwijnen bij het afhalen van passagiers van de opvarende Nijmeegse boot een droevig ongeval plaats. Door het struikelen van de veerschipper kantelde het schuitje, waarin tien personen gezeten waren, met het droevig gevolg, dat van de tien drenkelingen er slechts zes gered werden. Onder de verongelukten behoort ook de veerschipper.
Later ontvingen wij dit uitvoeriger bericht: Heden te ongeveer een uur seinde de Nijmeegse stoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN aan het benedenveer te Herwijnen met één vlag, hetgeen betekent, dat de veerman met één boot moet uitkomen. Niettemin moesten 11 of 13 passagiers aan dat veer van de boot. Dit aantal passagiers werd dus in het ene veerschuitje geladen. Of nu de stoomboot niet tijdig gestopt of te snel afgevaren is, moet nog geconstateerd worden, zeker is het, dat het veerbootje overladen was. Men beweert ook, dat de veerboot onder het berghout van de stoomboot is geraakt. In elk geval liep het bootje vol water. Twee heren redden zich door op de stoomboot te klimmen, zes personen werden gered door toegesnelde roeiboten, drie anderen verdwenen in de diepte, en vermoedelijk ook nog een juffrouw en een kind uit Rotterdam. De namen der verdronken personen, voor zo ver bekend, zijn de veerman Hendrik van der Velden, Ant. van Arendonk, rentenier, en de 13-jarige jongejuffrouw Neeltje Pannekoek, dochter van de wethouder, allen te Herwijnen. Het lijk van Van Arendonk is onmiddellijk opgehaald, de anderen zijn bij het afzenden van dit bericht nog niet gevonden.
Van andere zijde meldt men ons: vijf personen werden gered, de veerman en vier passagiers verdronken. Geneeskundigen wendden bij twee drenkelingen, die na korte tijd gevist werden, pogingen tot opwekking der levensgeesten aan, doch zonder gevolg. Een nauwkeurig onderzoek, door de justitie ingesteld, moet aan het licht gebracht hebben, dat de kapitein der boot aan het ongeluk onschuldig is.


Datum: 21 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Point de Galle, passeerde het stoomschip KONING WILLEM II, van Amsterdam naar Batavia, de 17e augustus met gebroken lage drukzuiger en beschadigde lage drukcylinder bezuiden Sokotra, om de Oost, met een vaart van 12 mijlen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Het voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gebouwde stoomschip VAN DER CAPELLEN, dat heden een welgeslaagde proeftocht deed, vertrekt 25 dezer onder kapitein Leonard naar Nederlandsch-Indië.


Datum: 22 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 16 augustus. Het Nederlandse schip VRIENDSCHAP, dat hier met defecte pompen binnenliep, heeft de reis naar Harlingen voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Hoeksiel (opm: Hooksiel), 18 augustus. De voor enige dagen van hier vertrokken Nederandse. tjalk FESTINA LENTE, kapitein Arbeider, is tijdens hoge zee op de wal voor het buitenkanaal vastgevaren.


Datum: 23 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 augustus. De tjalk MUTATIO, kapitein Dik, is alhier met schade aan het tuig binnengekomen. De tjalk is met lijnkoeken naar Colberg (opm: Kolobzreg, Polen) bestemd en zal na gerepareerd te hebben de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoeksiel (opm: Hooksiel), 18 augustus. De gestrande Nederlandse tjalk FESTINA LENTE is vlot gekomen en naar Bremerhaven vertrokken.


Datum: 25 augustus 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 augustus. Het Engelse stoomschip IXION, gebouwd in 1892, 3612 BRT / 2272 NRT, is aangekocht door de Stoomvaart Mij Oceaan te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Het Nederlandse stoomschip SENIOR, van Antwerpen naar Genua, is ter rede van Vlissingen geankerd met ingezakte tunnel en wacht op orders van de rederij.


Datum: 26 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 augustus. Het stoomschip SENIOR is in de haven gekomen om de schade te herstellen.
Later bericht. Het stoomschip SENIOR heeft de lading verstuwd en de ingedrukte tunnel door schoren tijdelijk hersteld. De bemanning weigert echter zo met het schip te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 augustus. Het te Groningen tehuis behorend schoenerschip REGNERA, kapitein De Vries, is hedennacht op de rede alhier aangekomen gesleept door de Engelse stoomtrawler DIVER, kapitein Baskcomb tehuis behorende te Grimsby, het schip had een gedeelte water in en werd in de Noordzee ca. 50 mijl van Borkum aangetroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 augustus. Het hier met ingedeukte tunnel binnengelopen Nederlandse stoomschip SENIOR heeft de lading verstuwd en de tunnel door schoren tijdelijk hersteld. De bemanning weigert echter met het schip te vertrekken.


Datum: 27 augustus 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 25 augustus. De Nederlandse tjalk HOOGHAMMEN, kapitein K. Seven, van Hamburg naar Wolgast, is bij het schutten door de sluisboot ILSE aangevaren en bekwam aan bakboord een deuk ca. 2 voet boven water, bovendien werd de kajuit beschadigd en het kompas vernield. Het schip zal na voorlopige reparatie de reis voortzetten. Het stoomschip werd niet beschadigd.


Datum: 29 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 augustus. De Zweedse bark ALBERT EHRENSVÄRD, welke, na door de equipage verlaten te zijn, in het begin van april van het Terschellinger strand beschadigd alhier werd binnengesleept, zal op last van de strandvonderij gesloopt worden. Daarmede is heden een aanvang gemaakt.


Datum: 30 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Spiekeroog, 26 augustus. Twee Nederlandse tjalken geraakten wegens stilte bij Wangeroog aan de grond. Beide vaartuigen kwamen, na een gedeelte der lading geworpen te hebben, zonder schade vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 augustus. Het stalen stoomschip ANDANIA, 2876 ton bruto, 1828 ton netto en 4250 ton draagvermogen, in 1895 door Wm. Pickersgill & Sons te Sunderland gebouwd, met machines van 22½, 37 en 62 (opm: 61) duim en een slag van 42 duim, stomende 9 mijl bij 14½ ton Waleskolen, van de heren E.T. (opm: E.F.) & W. Roberts te Liverpool, is voor GBP 21000 aangekocht door de heren W. Ruys & Zonen alhier.


Datum: 31 augustus 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip VULCAIN, 779 ton bruto en gebouwd in 1878 te Newcastle, dat na op het strand gezeten te hebben was verkocht aan de heren Jobling te Newcastle, is thans naar Nederland verkocht voor GBP 6500. (opm: zie NRC 040102 en 150702)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 28 augustus. Het naar Philadelphia bestemde stoomschip BELGENLAND heeft gisterenavond bij vertrek uit het dok tegen het hoofd gestoten, waardoor de steven werd beschadigd. Het stoomschip kwam op de rivier ten anker, doch, nadat onderzoek bewezen had, dat de schade zich boven water bevond, heeft het heden middag de reis voortgezet.


Datum: 01 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Morgen zal van de werf Mij. Fijenoord te Rotterdam te water worden gelaten het tankstoomschip J.B. AUG. KESSLER in aanbouw voor de Koninklijke Mij tot Exploitatie van Oliebronnen te Den Haag. (opm: het schip is op 2 september echter op de helling blijven steken. Volgens het Rotterdams Nieuwsblad is het schip pas op 11 september te water gelopen.)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Hedenmiddag zal bij de werf der heren Löhnis & Co te Rotterdam worden proefgevaren het bij de werf van A. Vuyk te Capelle aan den IJssel gebouwde stoomschip SINGKEP II. (opm: daarna vernoemd in SULTAN VAN LINGGA, zie DS 060902)


Datum: 02 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 23 augustus is bij de werf Palmer Shipbuilding and Iron Co te Yarrow te water gelaten het tank stoomschop NEW YORK voor de American Petrol Co te Rotterdam. Het schip heeft een laadvermogen van 7600 ton. De afmetingen zijn 428 x 54.6 x 32 voet. De machine is van het type triple expansion. De diameters van de cilinders zijn 29”, 47½” en 77½”; de slaglengte is 54 “.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 augustus. Het door de Stoomvaart-Mij. ‘Het Noorden’ alhier aangekochte stoomschip VULCAIN is heden onder bevel van kapt. Geertsema met een lading steenkolen van Newcastle naar Stockholm vertrokken. Van daar gaat het naar Sundsvall om een lading hout in te nemen voor hier. Het stoomschip behoudt voorlopig de naam VULCAIN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 30 augustus. Het op de werf van Blohm & Voss voor de Koninklijke West-Indische Maildienst gebouwde stoomschip PRINS DER NEDERLANDEN heeft heden te 15.30 uur de haven verlaten voor de officiële proeftocht. Het schip liep op deze proeftocht 13½ mijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 september. Het te Hamburg aan de werf der scheepsbouwmeesters Blohm en Voss voor rekening van de Kon. West-Indische Maildienst alhier nieuw gebouwde stoomschip PRINS DER NEDERLANDEN is hier gisteren na een welgeslaagde proeftocht van Hamburg aangekomen. Schip en machines hebben uitstekend voldaan. Het stoomschip liep 13½ mijl.


Datum: 03 september 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos-Ayres, 2 september. De Nederlandse bark HELEN, kapt. Cook, van Pensacola, de 27ste juli ter rede aangekomen, is tengevolge van een geringe stijging van het water er in geslaagd het breekwater (opm: havendam) te bereiken, doch bleef aldaar vastzitten.


Datum: 04 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is te Vlissingen bij de werf ‘De Schelde’ te water gelaten de torpedoboot MINOTAURUS bestemd voor de Indische Marine.

DS 060902
De nieuwe motorschoener SIRRA is heden van de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Libau (opm: Liepaja). (opm: eerste vermelding)


Datum: 06 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden vertrok van Rotterdam naar Riouw in ballast het stoomschip SULTAN VAN LINGGA. (opm: opgeleverd als SINGKEP II, zie DS 010902)


Datum: 09 september 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Neuharlingerzeil, 4 september. De Nederlandse talken OOSTERMOER, van Hardersleben (opm: Haderslev) met mais naar Mülheim, en de VROUWE ANTJE, van Hamburg met mais naar Delfzijl, geraakten de 30 augustus op de Harle aan de grond. Met assistentie van de reddingsboot van hier kwamen de schepen later vlot. Van de lading van laatstgenoemd schip werden ongeveer 15000 kg. overboord geworpen. Beide schepen hebben de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 6 september. De sleepboot HANSWEERT II, kapt. Noels, is alhier heden aan de ketting gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 8 september is in de Nieuwe Waterweg aangekomen de Britse sleepboot RENOWN (GBR/1863/165 BRT) van London naar Bolnes om gesloopt te worden.


Datum: 11 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 10 september. Hedenmiddag is van de werf Russell & Co te Port Glasgow te water gelaten het stoomschip ITTERSUM voor de Mij Oostzee te Amsterdam. De afmetingen zijn 245.6 x 36.2 x 18.5 voet. Het laadvermogen is 2300 ton. De machine is van het triple expansion type fabrikaat David Rowan & Co te Glasgow. De diameters van de cilinders zijn 18½”, 30” en 50”; de slaglengte is 33”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thursday Island, 30 juli. Het wrak van het Nederlandse barkschip KRIMPEN A/D LEK is te Daru (opm: plaats op gelijknamig eilandje Zuid-kust Papoea-Nieuw-Guinea) verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 7 augustus. Het Nederlandse stoomschip MAETSUYCKER, dat hier heden binnen liep na 36 uur op het Tandjong Thai rif aan de grond te hebben gezeten, lost de lading en zal worden onderzocht. Men verwacht echter, dat het stoomschip niet erg beschadigd is.


Datum: 13 september 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 september. Het stoomschip ANVERSVILLE, van hier naar Congo, heeft bij Liefkenshoek, na kruit ingenomen te hebben, met de schroef de sleepboot AMERICA in de zijde getroffen en om zinken te voorkomen moest de sleepboot aan de grond worden gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 12 september aangekomen in de Nieuwe Waterweg het stoomschip HERSCHEL (GBR / 1879 / 1947 BRT) van Liverpool per sleepboot MASHONA, om gesloopt te worden.


Datum: 14 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 september. Gisteren is alhier aangekomen het stoomschip FARMSUM voor de proeftocht op de Noordzee. Vanwege het slechte weer is de proeftocht afgelast en is het schip op dezelfde dag aan de kade door de rederij van de werf overgenomen. Op 14 september is het schip vertrokken van IJmuiden naar Penarth (opm: nabij Cardiff).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is aangekomen op de Nieuwe Waterweg van Liverpool het Engelse stoomschip MOZART (geb. 1881 / 1994 BRT / 1229 NRT) gesleept door de Duitse sleepboot ARCADIA, bestemd naar Hendrik Ido Ambacht voor sloop.


Datum: 15 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 september. Het stoomschip CAROLINA, gebouwd op de werf ’t Kromhout, alhier, voor rekening van de Madoera Stoomtram Mij voor de dienst Sumanap (opm: Sumenep) – Panaroekan, is hedenmorgen onder bevel van kapitein H. Carssens van IJmuiden naar Soerabaja vertrokken. Het schip was 13 september vertrokken van Amsterdam naar IJmuiden.


Datum: 16 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wittow (opm: op Rügen), 14 september. De Nederlandse tjalk EENDRACHT, kapitein De Boer, met vuurstenen van Hasle (Bornholm) naar Husum, ging gisternacht bij zuidwesten wind voor de Libben ten anker. In de noordwester storm ’s nachts is het van haar ankers geslagen en gestrand op het buitenrif van Wittow. De opvarenden zijn gered; het schip is wrak. Het schip is verzekerd voor 6000 mark.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 september. Volgens gisteren ontvangen telegrafisch bericht, is het alhier thuisbehorende tjalkschip EENDRACHT, schipper De Boer met een lading stenen van Bornholm naar Husum, bij eerstgenoemde plaats, verongelukt. De opvarenden, zes in getal, redden zich met eigen boot en kwamen op Rönne aan. Schip en lading zijn verloren. Ook verloren de opvarenden alle kleding.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens gisteren ontvangen telegrafisch bericht uit Cuxhaven, was aldaar binnengelopen, wegens stormweder, het alhier (opm: Delfzijl) thuisbehorende schip (opm: schoenerbrik) JOHANN, kapt. N. Persson, van hier bestemd naar Hannäs (Zweden).
Tijdens de storm was in de Noordzee de Matroos G. Schuringa, van hier, de zoon ener weduwe en 26 jaren oud, overboord geslagen en verdronken.


Datum: 17 september 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunsbuttel, 15 september. De Nederlandse schoener JOHANNA, kapt. Person (opm: schoenerbrik JOHANN, kapt. N. Persson), van Delfzijl in ballast naar Gefle, heeft in de Noordzee tijdens storm een matroos, die overboord sloeg, verloren, is lek gesprongen en hier binnengelopen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Nordenham, 13 september. De Nederlandse tjalk SUSANNA, kapt. Stegmeijer, is tijdens storm op reis van Hamburg naar Bremen lek gesprongen en kwam in zinkende toestand hier in de haven, alwaar het schip vol water liep. Met laag water is de lading castaniehout-extract gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 september. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Cuxhaven (opm: van 15 september) is het Nederlandse tjalk JANTJE, kapt. Klugkist, van Stockholm naar Groningen, op het Steilsand gestrand, en kan niet zonder assistentie, die inmiddels afgezonden is, vlot komen.
Volgens later bericht van Lloyd’s is de gestrande tjalk JANTJE met assistentie vlot gekomen, er werd een accoord gemaakt van GBP 300.


Datum: 18 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 september. De Nederlandse tjalk JANTJE is heden vlot gesleept door de sleepboot ALLEGRO en alhier binnen gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 16 september. Het Groninger tjalkschip NIEUWE ZORG, kapt. G. Arbeider, van Kolberg (opm: Kolobzreg) , is heden op de Richel lek gestoten en met twee runners pompend drijvend gehouden. Het is opgezeild naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wittow, 13 september. De Nederlandse kof EENDRACHT (opm: oud 13 jaar, metende 55,57 nrt, thuishaven Farmsum), kapt. R. de Boer, met stenen van Hasle (Bornholm) naar Husum bestemd, is hier (opm: 06.00 uur 13 september) aan de westkust gestrand en wrak geworden. De bemanning, benevens vrouw en kind van de kapitein, zijn gered met eigen boot. Het schip lag wegens stormweer met de wind uit het zuid-westen ten anker, maar toen daarna de wind uitschoot naar het noord-westen, vergezeld van hoge zee, brak de ketting en dreef het schip op het strand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Witton, 14 september. De kof EENDRACHT zit tot aan de juffers van de wanten onder water, is gedeeltelijk in het zand gezakt en wordt als verloren beschouwd. Het schip is zeer gehavend en 13 jaar oud.
Het is in Nederland verzekerd voor ongeveer 6000 mark. Van Hasle had het vaartuig slechts drie dagen reis.


Datum: 20 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 18 september. Heden is bij de werf ‘De Schelde’, alhier, te water gelaten de torpedoboot PYTHON bestemd voor de Indische Marine.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 september. Op de Machinefabriek Marckmann & Faassen is een wilde staking uitgebroken. Hierbij zijn vijf werklieden betrokken. De reden is de ongelijke beloning bij identiek werk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 17 september. Een bij de vuurtoren van Rothesand (opm: vuurtoren Roter Sand in de Wezer) drijvend gekenterd wrak is vermoedelijk het Nederlandse zeeschip ADRIANA, van Farge (opm: haventje aan de Wezer ten N.W. van Bremen) met 1750 vaten petroleum naar Wilhelmsburg op de Elbe. De bemanning bestond uit 4 koppen.


Datum: 21 september 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 20 september. Alhier werden aangebracht 14 blokken Banka en 6 blokken Billiton tin, uit het in 1875 op de Ooster verongelukte stoomschip THOMAS SORBY.


Datum: 22 september 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 september. De in averij te Cuxhaven zijnde Nederlandse schoener (opm: schoenerbrik) JOHANN, kapt. Persson, zal door een Duitse sleepboot naar hier worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De tweemast aak NIEUWE ZORG, schipper Muller, maandag (opm: 15 september) van Dantzig hier aangekomen met bestemming naar Antwerpen, kon wegens lengte en diepgang niet binnendoor, heeft een deel der balken overgeladen in de Nederlandse aak VERTROUWEN en is nu over de Groninger Wadden gesleept, naar Harlingen vertrokken, waar de geloste lading opnieuw zal worden ingenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 22 september. In het Eierland is in de buitengronden gestrand de Groninger schoener JOHANNA, geladen met soda. Assistentie van sleepboten werd afgewezen. Een werpanker is uitgebracht, in de verwachting het schip met het vloedgetij wel af te kunnen brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wittow, 21 september. Van de gestrande Nederlandse tjalk EENDRACHT, zijn de mast en enig lopend touwwerk door visserslieden geborgen. De scheepsboot is in goede staat. De zeilen zijn verloren.


Datum: 23 september 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick, 20 september. De schoener ANNA, beladen met haring en bestemd naar de Oostzee, is in North Sunderland Harbour lek gesprongen. De bemanning weigert de reis met het schip voort te zetten. (opm: waarschijnlijk geen Nederlands schip)


Datum: 25 september 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 september. Volgens telegram uit Reval is de Nederlandse kof JANTJE, in ballast, gestrand en kan niet zonder assistentie vlot komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 september. Door vissers van de Cocksdorp zijn ruim 3000 kg. soda van de lading van de gestrande schoener JOHANNA aan wal gebracht, zijnde dit deel der lading geworpen, om het vlot komen te bevorderen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 september. Het gisteren gestrande schoenerschip JOHANNA, waarvoor vissers van de Cocksdorp een anker hadden uitgebracht, is met hoog water zonder verdere assistentie vlot gekomen en heeft de reis voortgezet. Blijkbaar had het scheepje geen schade geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 24 september. De Nederlandse tjalk OP HOOP VAN ZEGEN, schipper P. van der Sluis, geladen met schelpen, is binnenkomende op de Harssens gelopen en gezonken. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 september. In de Moldauhaven is een door haar sleepboot losgeworpen schuit tegen de Nederlandse tjalk VIJF GEBROEDERS aangevaren, waarvan enige planken aan het voorschip werden ingedrukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 23 september. Volgens bericht van de Russisch Baltische Bergungsvereins is de Nederlandse kof JANTJE, kapt. S. Bouman, nabij Reval (opm: Tallinn) gestrand en vol water gelopen. (opm: de JANTJE, thuishaven Groningen, was een vier jaren oude ijzeren galjoot met schoenertuig, groot 152,72 ton netto. Onderweg in ballast van Reval naar Transund strandde het schip bij stijve N.W. bries op 23 september om 13.00 uur)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Wittow, 22 september. Ook de ankers van de tjalk EENDRACHT zijn geborgen. Men hoopt ook nog een deel der lading stenen aan wal te kunnen brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen in de Nieuwe Waterweg op 24 september de PONTOU No. 1, sloper, van Southampton per sleepboot OCEAAN.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 24 september is op de Nieuwe Waterweg aangekomen van Southampton het stoomschip GEORGE, gesleept door de sleepboot OCEAAN. Het schip is bestemd voor Bolnes om te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Reval, 25 september. Volgens bericht van de Russisch-Baltische Bergungsverein is de gestrande kof JANTJE (opm: kapt. S. Bouman) hier binnengebracht.


Datum: 27 september 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 25 september. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok op heden het viermast schip JEANNETTE FRANÇOISE, kapt. H. Duit, met petroleum beladen van New York naar Melbourne.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 15 september. Het stoomschip MAETSUYCKER, dat aan de grond heeft gezeten, werd onderzocht en heeft schade aan enige platen in het vlak. Het is naar Singapore vertrokken om te dokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De bark ALBERT EHRENSVAERD is heden naar de binnenhaven van Nieuwediep gesleept om te lossen en daarna ter plaatse gesloopt te worden. (opm: zie DS 030402)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 september. Het Nederlandse stoomschip CAROLINA, van hier naar Soerabaja, liep te Oporto binnen met enig defect.


Datum: 29 september 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 27 september. Het lichten van het bij de Harssen gezonken Nederlandse tjalkschip OP HOOP VAN ZEGEN is door de Zee-Assurantie-Maatschappij te Heerenveen opgedragen aan de firma Duinker, Vuerhard & Co alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 26 september. Het schip HELENA WILLEMINA, kapt. Hageman, met gerst van Brake naar hier, is gisteren bij Wangeroog aan de grond geraakt en met beschadigde lading alhier aangekomen.


Datum: 30 september 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 september. Hedenmiddag is bij de werf Rijkee & Co te Rotterdam te water gelaten het stoomschip IMPORT voor de Rotterdam Londen Stoomvaart Mij te Rotterdam. Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor een schip van 1600 ton voor de Hollandse Stoomboot Mij te Amsterdam (opm: SCHELDESTROOM).


Datum: 01 oktober 1902


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 september. De 3 mast schoener LAURA, kapt. S. Postma, arriveerde de 29 september van Harlingen te Rauma.


Datum: 02 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 26 september. De Nederlandse schoener JANTJE, gisterenmorgen door de bergingsstomers METEOR en FREJA hier in de haven gebracht, is licht beschadigd. (opm: zie NRC 250902)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 oktober. Het Nederlandse stoomschip SULTAN VAN LINGGA, van Rotterdam naar Riouw, liep te Malta binnen met machineschade.


Datum: 03 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Zaandam, 1 oktober. De gaffelschoener GEBROEDERS, groot 70 ton, en de logger VRIENDSCHAP 2, eveneens groot 70 ton, werden hier in veiling verkocht voor NLG 14700 aan de heer Poortman te Maassluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glasgow, 1 oktober. Het te Port Glasgow voor de Stoomvaart Maatschappij Oostzee te Amsterdam gebouwde stoomschip ITTERSUM heeft gisteren een proeftocht gehouden, waarbij schip en machines uitstekend voldeden. Het stoomschip vertrok daarna naar Kronstadt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Zaandam, 1 oktober. De gaffelschoener DE GEBROEDERS, 81 ton, en de logger VRIENDSCHAP 2, groot 70 ton, werden hier in veiling verkocht voor NLG 14700 aan de heer Poortman te Maassluis.


Datum: 04 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip VAN DER CAPELLEN van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij arriveerde op 3 oktober van Amsterdam te Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 1 oktober. Aan boord van het hier binnengelopen stoomschip SULTAN VAN LINGGA, van Rotterdam naar Riouw, is een der buitenboordskleppen defect. Door Lloyd’s surveyor wordt aanbevolen een nieuwe klep te maken, in welk geval het stoomschip zal moeten dokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuweschans, 4 oktober. Blijkens een hier ontvangen bericht is het Nederlandse tjalkschip VOORUITGANG, kapt. Huizinga, bij Borkum gestrand. Het was onderweg met tegels van Makkum naar Stade. Het schip is verloren. Men hoopt de lading te kunnen behouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wilhelmshaven, 2 oktober. De Nederlandse tjalk NEDERLAND, schipper De Groot, van Bremen met olie naar Hamburg, is bij het vuurschip Außenjade gestrand en gekenterd, maar later heeft het schip zich weer opgericht. De mast steekt 5 à 6 meter boven water uit. De met olie geladen tjalk drijft op de lading. Alle vijf opvarenden zijn gered.


Datum: 06 oktober 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wilhelmshaven, 2 oktober. De opvarenden van de Nederlandse tjalk NEDERLAND, schipper De Groot, met vrouw en kind, de stuurman en een matroos, zijn door de reddingsboot van het vuurschip AUSSENJADE gered. Vermoedelijk zal het vaartuig geborgen kunnen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wilhelmshaven, 4 oktober. De gezonken Nederlandse tjalk NEDERLAND, van Bremen met olie naar Hamburg, zal door de Nordischer Bergungsverein gelicht worden. De opvarenden zijn door de stoomloodsboot hier aan land gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 6 oktober. Van de Nederlandse tjalk VOORUITGANG zijn de opvarenden gered en alhier aangekomen. Van de lading zijn reeds 2500 tegels geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip ARIADNE bij het binnenkomen te Genua in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip OCAMPO. Eerstgenoemd schip heeft ogenschijnlijk geen schade geleden en heeft de reis voortgezet. (opm: de NRC 081002 verwarde de ARIADNE abusievelijk met de SENIOR)


Datum: 07 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 4 oktober. Het Seeamt alhier behandelde heden de zaak van de Nederlandse tjalk SUZANNA, kapt. Stegmeyer, van Delfzijl. Het schip geraakte in de nacht van 13 september bij stormweder op het Blexer Sand aan de grond en werd, toen het later vlot kwam, zo lek bevonden, dat het dreigde te zinken. Op de noodseinen, die door de tjalk werden gedaan, kwamen drie loodsen van de bij Blexen wegens stormweder ten anker liggende Bremer loodsschoener, het in nood verkerende vaartuig te hulp en het gelukte hen, met assistentie van de sleepboot UNTERWESER III, de tjalk onder aanhoudend pompen naar Nordenham in de Rollhaven te brengen, waar het vaartuig vol water liep. Het Seeamt is van oordeel, dat het ongeval aan het stormachtige en mistige weder was te wijten en prijst ten zeerste het lofwaardig gedrag der Bremer zeeloodsen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s drijft de Nederlandse stoomhopper TRITON dwars van de Lizard met sein “kan niet manoeuvreren”.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 oktober. Het Nederlandse stoomschip LEDA is alhier hedenmorgen om 6.15 uur in aanvaring gekomen met een bovenlandse kaan en een schuit. De LEDA was op weg van Amsterdam naar Hamburg.


Datum: 08 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 7 oktober. Het Nederlandse stoomschip JEANNE, van Archangel aangekomen, heeft door stormweder een deel der deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 4 oktober. Het Belgische schip CAP TARIFA, van Noumea hier aangekomen, heeft op 24 september en volgende dagen hevig stormweder gehad, waardoor een deel der deklast werd verloren. Vooral op 1 oktober werd het zeer slecht weder en werd de schoorsteen weggeslagen.


Datum: 11 oktober 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 oktober. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse tjalk GOEDE VERWACHTING, van Charleston naar Gent, als bijlegger en met verlies van boegspriet te Plymouth binnengelopen.


Datum: 12 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 oktober. De alhier in de haven gezonken Nederlandse tjalk OP HOOP VAN ZEGEN is heden gelicht, doch door het breken der vangkettingen opnieuw gezonken.

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. 1e Grote openbare verkoping van scheepshout, op woensdag 29 oktober a.s, ‘s morgens 10 uur, aan de sloperij van D. Mulder, te Stolpe, gemeente Zijpe. Alles zeer gaaf en grotendeels afkomstig van het Duitse barkschip ELIZABETH. Gunstig gelegen aan het water en nabij de grintweg.
Aan polderbesturen wordt deze verkoop aanbevolen; alles is bezienswaardig.
Notaris Vrijburg.


Datum: 14 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 11 oktober. De vissers van De Cocksdorp, die onlangs behulpzaam waren bij het afbrengen van de in de Eierlandse gronden gestrande schoener JOHANNA, hebben een beloning van NLG 950 ontvangen. Bovendien is hun de geborgen soda gegeven.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoek van Holland, 14 oktober. Het stoomschip DORDRECHT, op reis van Rotterdam naar Tampico met cokes, is bij ducdalf No. 1 in aanvaring gekomen met het Engelse stoomschip PETERBO en is op de zuidwal aan de grond gezet. Bij de aanvaring is een vlet geraakt, welke is gekapseisd. Daarbij is een opvarende verdronken.
(opm: de DORDRECHT werd naderhand vlot gesleept en is op 15 oktober te Rotterdam teruggekeerd voor herstel)

RN 151002
Vlissingen, 15 oktober. Heden is alhier bij de werf ‘De Schelde’ de kiel gelegd van de torpedoboot SPHYNX.


Datum: 15 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandse tjalk URANIA I, kapitein Klugkist, was op 10 juli 1902 gekenterd tussen Friedrichsort en Bülk (opm: vuurtoren), waarbij een der opvarenden het leven verloor. De oorzaak van de ramp lag in een plotseling invallende bui. Het schip was ledig, zonder ballast. (opm: zie NRC 120702)


Datum: 16 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Borkum, 13 oktober. Het wrak met inventaris en lading dakpannen van de op de Hoge Hörn gestrande Nederlandse tjalk VOORUITGANG is in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 oktober. De dinsdag met de aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ gebouwde torpedoboot MINOTAURUS gehouden proeftocht kon niet worden voortgezet, omdat de schroef door het slaan op een hard voorwerp onklaar werd. Per sleepboot kwam de torpedoboot hier terug.


Datum: 18 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors (opm: Helsinki), 13 oktober. De Nederlandse kof JANTJE, die nabij Reval (opm: Tallinn) aan de grond heeft gezeten (opm: zie NRC 250902), is de 9e dezer door de sleepboot METEOR hier binnengesleept. De bergingskosten bedragen 2300 roebel. Het schip zal hier repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 oktober. Het stoomschip SOPHIE ANNET, kapitein Meinsma, is, op reis van Sundsvall herwaarts, na het uit het roer lopen aan de grond gelopen op de stroomleidings- dam. Het schip is dezelfde dag vlot gesleept door de sleepboot VOORWAARTS.


Datum: 19 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 oktober. Het Deense galjas AZIRA, met een lading lijnkoeken van Hamburg naar Southampton, is door de laatste stormen in de Noordzee zwaar lek geslagen. Voor het pompen werd assistentie gevraagd van de in zee aanwezige loodskotter. Hiervan werd drie man overgezet op de AZIRA, Hedenavond 6 uur werd het vaartuig binnengebracht door de sleepboot LUCTOR ET EMERGO.


Datum: 21 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 oktober. De vrijdag hier als bijligger aangekomen Deense galjas AZIRA, kapt. Thomson, van Harburg naar Southampton, had op de Noordzee voortdurend te kampen met slecht weer. Dientengevolge werd het vaartuig ter hoogte van de Thames zo lek, dat dag en nacht moest worden gepompt, terwijl men inmiddels trachtte het voor de wind te houden. Terwijl een der manschappen op de hoogte van Schiermonnikoog bezig was het voorstagzeil vast te maken, werd hij door een hoge golf overboord geslagen, doch zonder letsel te bekomen weder gered. De 17e dezer om 9 uur kwam de AZIRA voor de monding van de Eems, waar het niettegenstaande de hevige buien de Delfzijlse loodskotter EEMS No. 3 gelukte de loods J. Ohlsen aan boord van het schip te brengen. Mede werden, daar de equipage volslagen was afgemat, twee man afgestaan om te pompen. In de bocht van Watum werd de AZIRA op sleeptouw genomen door de sleepboot LUCTOR ET EMERGO, die haar ook in behouden haven bracht. Deskundigen hebben aanbevolen de lading te lossen en daarna het schip na te zien, dat thans, nu het goed in de modder geboeid zit, weinig water maakt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 oktober. Gisteren had op de rede van Vlissingen de officiële proeftocht plaats van het stoomschip FRANS NAEREBOUT, gebouwd bij ‘De Schelde’ voor het Loodswezen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 17 december is te Dundee te water gelaten het stoomschip BATAVIER IV voor de Nederlandse Stoomboot Mij te Rotterdam. De afmetingen zijn 260 x 35 x 18.6 voet.


Datum: 22 oktober 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 20 oktober. De Nederlandse gaffelschoener ZUIDERZEE, kapt. Steenstra, met een lading telegraafkabel van Mülheim am Rhein naar Elseneur, liep eergisteren op het Wittsand bij Neuwerk (opm: plaat in de Elbemond) aan de grond, kwam echter zonder hulp weer vlot en ligt thans geankerd op de rede.


Datum: 23 oktober 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 21 oktober. De Nederlandse schoener ZUIDERZEE is in de haven gekomen. Het schip is zwaar beschadigd en zal worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Middlesbro, 18 oktober. Het op de 2e september j.l. te watergelaten stoomschip GRONINGEN van de General Steam Navigation Co, bestemd voor de dienst Harlingen-Londen, deed heden een welgeslaagde proeftocht, waarbij gemakkelijk een 12 mijls vaart werd behaald. Het stoomschip is 230 voet lang, 34 voet breed en 23 voet diep en heeft een laadvermogen van ongeveer 1200 ton deadweight.


Datum: 24 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 18 oktober. De kof CASTOR, een vaartuig, dat 80 jaar oud is, bestemd naar Uleaborg met een lading kalk, is zwaar lek te Nordertelje binnengelopen. De bemanning weigert de reis met het schip voort te zetten. Het schip werd onderzocht en moest de lading lossen om beter nagezien te worden. (opm: is dit misschien een ex-Nederlandse kof?)


Datum: 25 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 oktober. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Oxelösund is het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL licht beschadigd door een aanvaring met het Engelse stoomschip KARA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringköbing, 22 oktober. Hedenochtend is op een halve mijl afstand van Sondervig een Nederlandse kof gezonken. De reddingboot ging naar buiten, doch kon noch het wrak, noch de bemanning ontdekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wittow, 21 oktober. Van de lading klinkers in het wrak van de gestrande tjalk EENDRAGT zijn in de eerste dagen na de stranding 7000 stuks gelost en naar Stralsund gebracht. Sedert kon door het slechte weer niets geborgen worden. De gehele lading bestaat uit 32000 stuks in vijf verschillende soorten. Voor de grote soort der geborgen stenen zou 30 mark per mille bedongen zijn. Het bergloon zal twee derde der geborgen waarde bedragen.
Het wrak werd voor 13 mark zonder lading aan de vissers verkocht.


Datum: 26 oktober 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 25 oktober. Heden is bij de werf ‘De Schelde’, alhier, te water gelaten het schroef stoomschip JANSSENS voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam. De doop is verricht door jhr. Jacques Janssen. De afmetingen zijn 224.0 x 36.0 x 22.3 voet. De machine is van de bouwwerf en heeft een vermogen van 800 I.P.K.


Datum: 27 oktober 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats of datum) Zaterdagavond (opm: 25 oktober) te ongeveer kwart over negen is de stoomboot HUNZE IV, die met stukgoederen van Amsterdam naar Groningen vertrok, te Amsterdam, dwars voor de Meppeler steiger, aangevaren door het stoomschip VRIJHEIT van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, op reis van hier naar Goole. Het ongeval werd veroorzaakt, doordien de HUNZE IV voor de VRIJHEIT om wilde stomen De goederenboot werd in de midscheeps getroffen en het gelukte de kapitein niet meer om haar in het Noord-Hollandsche gat op de wal te zetten. De opvarenden, bestaande uit de kapitein, diens vrouw, de machinist een stoker en twee dekknechts, zijn gered, de twee laatstgenoemden door onmiddellijk op de VRIJHEIT over te springen, de overigen door de vlet van het stoomschip, die de HUNZE IV gevolgd was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Altona, 22 oktober. De tjalk DEPOSITUM, kapt. Schram, is volgens telegram uit Nakskov bij de Stralgrunden gezonken.


Datum: 28 oktober 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 oktober. Het Duitse stoomschip LIPSOS is heden alhier ter hoogte van de Koningshaven gezonken na aanvaring met het Engelse stoomschip COMO. Het schip was op reis van Batoum naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. De overboord gedreven deklast van het stoomschip HUNZE IV is opgevist en geborgen aan bood van de HUNZE VI en de HUNZE XIV. De heer Goedkoop heeft aangenomen de HUNZE IV te lichten. Een duiker is hedenochtend begonnen de toestand te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse fregat HUGO MOLENAAR, kapt. Wiebes, gisteren uit Rotterdam naar Java vertrokken, wordt naar het Kanaal gesleept door de Engelse sleepboot OCEANIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 oktober. De Nederlandse tjalk OP HOOP VAN ZEGEN, die met schelpen beladen 24 september l.l. alhier in de haven zonk, is thans door de firma Duinker, Vuerhand & Co gelicht en achter in de haven op droog gezet om verder te worden gelicht.


Datum: 29 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 25 oktober. Door het Seeamt alhier werd behandeld de aanvaring tussen het Duitse stoomschip COMMERCIAL en het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUYS, d.d. 13 maart l.l. in de nabijheid van Hull. De verklaring van het stoomschip PROFESSOR BUYS, te Haarlem afgelegd, werd voorgelezen. Als getuige was gedagvaard de gezagvoerder van de COMMERCIAL. De aanvaring vond plaats te 1 uur des namiddags tijdens dikke mist. De voorgeschreven mistsignalen werden gegeven, terwijl de schepen langzaam stoomden. Van de COMMERCIAL werd de machine, toen de schepen reeds dicht bij elkander waren, gestopt en op achteruit gezet, en werd het roer hard bakboord gelegd, terwijl aan boord van de PROFESSOR BUYS het roer stuurboord werd gelegd. Omstreeks 1 uur ’s middags volgde de aanvaring, en voer de COMMERCIAL de PROFESSOR BUYS in de midscheeps aan, waardoor beide schepen beschadigd werden en te Hull werden gedokt. Tussen de rederijen werd overeengekomen ieder de helft der schade te dragen. Beide schepen handelden in strijd met artikel 16 der keizerlijke voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee. Zij hadden eerst de machines moeten stoppen en daarna langzaam moeten manoeuvreren. De uitspraak luidde als volgt: de aanvaring tussen beide genoemde schepen moet in de eerste plaats worden toegeschreven aan de heersende mist tijdens de aanvaring. Deze zou echter voorkomen zijn, als men aan boord van het Nederlandse stoomschip bij het in zicht komen van de COMMERCIAL het roer hard bakboord in plaats van stuurboord had gedraaid.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Het stoomschip IMPORT (opm: gebouwd bij Rijkee) heeft heden proefgestoomd en is overgedragen aan de rederij. Het schip is onder bevel van kapitein P.H. van der Poll daarna direct vertrokken naar Londen.
Op de Noordzee heeft het schip de zeven opvarenden gered van de bom SCH 151 die bij de Maasmond in de grond gevaren is door het Engelse s.s. BLODWEN.


Datum: 30 oktober 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 25 oktober. Het Nederlandse stoomschip VREEDE is gisteren bij het verhalen in het dok in aanvaring gekomen met de met graan beladen lichter EDISON. Deze lichter leed zo veel schade, dat hij slechts met assistentie van stoompompen boven water kon worden gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 oktober. Volgens rapport van kapt. Wiebes, gezagvoerder van het fregatschip HUGO MOLENAAR, van hier naar Java bestemd en dat zondag l.l. naar zee vertrok, had hij in de Noordzee harde wind uit het zuid-westen. Het schip arriveerde maandagnamiddag om 4 uur bij Dungeness, waar de sleepboot het schip verliet, dat bij gunstige noordenwind de reis heeft voortgezet.


Datum: 31 oktober 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 oktober. De stoomboot HUNZE IV is gisteren gelicht en de gehele lading is in een tjalk overgeslagen. Het schip is naar de werf Kromhout gesleept nadat het lek voorlopig was gestopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 30 oktober. De Nederlandse schoener VRACHTZOEKER, kapt. Kolkman, met een lading aardappelen van Stettin naar Moss, is nabij Dragor (opm: Sont) aan de grond geraakt. Een Svitzer bergingsstomer verleent assistentie.


Datum: 01 november 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 oktober. De IJmuidense stoomtrawler OCEAAN II was op de Noordzee in aanvaring met de Russische schoener JULIA, met hout van de Oostzee naar Paimpol (opm: Bretagne), die door de equipage werd verlaten, die echter later weer aan boord ging, aangezien het schip op de lading bleef drijven. De OCEAAN II heeft ernstige schade aan de boeg en is naar Amsterdam opgestoomd om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 30 oktober. De schoenerbrik JOHANN, gebouwd in 1859, groot 193 ton, laatst gevoerd door kapt. Persson, is voor NLG 500, zonder inventaris, verkocht aan de heer R. Zijlman te Termunterzijl, om aldaar gesloopt te worden. (opm: zie PGC 160902 en 220902)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 oktober. Volgens telegram uit Svaneke is de Nederlandse tjalk GOEDE TROUW, kapt. Wolthuis, van Koningsbergen naar Fehmarn bestemd, aldaar aangekomen na op het strand te hebben gezeten. Het schip is vol water en lost de lading om te worden nagezien en te repareren.


Datum: 02 november 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 november. Een Noors stoomschip, naam onbekend, is op het Bornrif gestrand. Van de equipage zijn 13 man in eigen sloep op Hollum - Ameland, geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 31 oktober. De bij Dragor (opm: Sont) gestrande Nederlandse tjalk VRACHTZOEKER is vol water.


Datum: 03 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 1 november. De VRACHTZOEKER is met assistentie van een Svitzer bergingsstomer vlot- en te Kopenhagen binnengebracht. Een deel der lading aardappelen is geworpen; het restant zal uit de hand worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 1 november. Het schip VIER GEZUSTERS, schipper Lugthart, met tarwe van Rotterdam naar Antwerpen, is hedenmiddag in aanvaring geweest bij de werf Gips te Dubbeldam, met het uitgaande stoomschip WILLEMOES, van Dordrecht. Het schip is gezonken; volk gered.


Datum: 04 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 november. Het Nederlandse koftjalkschip ADRIANA HENDRIKA, kapt. Moesker, is de 29e oktober te Peterhead aangekomen, om aldaar te dokken en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 november. Het gestrande stoomschip is het Noorse stoomschip STAUT, kapt. Norbreg, met hout van Archangel naar Antwerpen. Van de equipage zijn 13 man door de sleepboot NEPTUNUS hier aangebracht. De zee loopt over het schip heen en dit zal waarschijnlijk wrak worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Amsterdam binnendoor vertrokken naar Dordrecht het stoomschip ONDINE, gesleept door de sleepboot WODAN, om te worden gesloopt.


Datum: 05 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 november. De Nederlandse bark YMUIDEN, kapt. Swart, van Wyborg naar Rotterdam met hout, is zwaar lek te Gothenburg binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 4 november. De Nederlandse houten kof SWAANTJE GROENENDAAL, kapitein R.H. Pekelder, welke sinds 6 september te Groningen ligt, is tot geheime prijs verkocht naar Noorwegen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 5 november. Heden is bij de Nederlandse Scheepsbouw Mij te Amsterdam te water gelaten het stalen schroef stoomschip VAN DEN BOSCH voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam. De afmetingen zijn 317 x 41.45 x 21.10 voet. De machine heeft een vermogen van 1700 I.P.K.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 november. Het Nederlandse stoomschip ANDANIA, van Nicolayeff (Mikolajiv, Oekraïne) naar Antwerpen bestemd, passeerde gisterenmorgen tussen Beachy Head en Dungeness twee scheepsboten, één omgeslagen, de ander vol water, en een groot aantal balen kurk.


Datum: 06 november 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 november. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Havre heeft het stoomschip ARY SCHEFFER bij vertrek van daar naar Rotterdam tegen de dokmuur gestoten. Een plaat beneden de waterlijn is ingedeukt en er staat water in de voorpiek. Het schip moet repareren alvorens de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats), 5 november. Volgens telegram uit Havre is het stoomschip ARY SCHEFFER, naar Rotterdam bestemd, het dok uitstomende, tegen een der hoofden aangelopen, ten gevolge waarvan het schade beliep. Een plaat beneden de waterlijn is ingestoten. Het schip zal moeten repareren, alvorens de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 november. De Groninger schoener TASMAN, kapt. E. de Vries, van Labrador naar Europa met vis, is zwaar lek te St. John’s (New Foundland) binnengelopen, na op het strand te hebben gezeten, en moet dokken.


Datum: 08 november 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 november. Het stoomschip JOMINA (1885/1575), dat ter rede van Soerabaja is gezonken, zal vanwege het havenbestuur worden opgeruimd.


Datum: 09 november 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Het Engelse stoomschip KINGSLAND is aangekocht door de firma Van Santen & Co, cargadoors alhier. Het stoomschip heeft een draagvermogen van ongeveer 3000 ton en werd in 1890 bij Wm Gray & Co Ltd te West Hartlepool gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Anne’s Head, 7 november. Het onder Linney Head gestrande Nederlandse stoomschip JOSEPHINA, uit Rotterdam, is vlot en komt thans onder eigen stoom in de haven, vergezeld van de gouvernements-sleepboot ALLIGATOR en drie stoomtrawlers.


Datum: 10 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 5 november. Het stoomschip ARY SCHEFFER moet lichten om te worden nagezien en te repareren. Door de gescheurde boegplaten is er water in de voorpiek gedrongen. De ruimen bleven echter droog.


Datum: 11 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 november. Volgens bij de Kon. Ned. Stoomb. Maatsch. ontvangen telegram uit Wisby is het stoomschip CERES, van St. Petersburg met graan naar Rotterdam, bij Lunde Riff (Gotland) aan de grond geraakt. Verdere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Gisteren is te Bremerhaven van Greenock aangekomen het sloopschip CITY OF ROME, gesleept door de sleepboot ZWARTE ZEE.


Datum: 12 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 november. Het stoomschip CERES is vlot gebracht en te Slite (opm: Gotland) binnengesleept. Ongeveer 100 ton van de lading werd geworpen. Het schip zal worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 november. Volgens bij de rederij ontvangen telegram heeft het stoomschip CERES lekkage in de ballasttank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 november. Volgens telegram uit Macassar is het Nederlandse stoomschip CAMPHUYS, kapitein De Grooth, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam, bij Boano, een eilandje ten westen van Ceram, door brand vernield. Passagiers en bemanning zijn gered. De lading moet als totaal verloren worden beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 10 november. De Nederlandse tjalk HENDRIKA, kapitein R. Eggens, van Groningen met haver naar Portsmouth bestemd, is met verlies van zwaard alhier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Papenburg, 10 november. Aan de Eemssluis is gisteren door aanvaring met een stoomschip van de Westfälische Transport Akt. Ges. gezonken de Nederlandse tjalk BERENDINA, geladen met 100 ton graan. (opm: zie voor de toedracht PGC 141102)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip GENEFFE te Palembang verbrand. (opm: dit was één van de Suez-kanaal hoppers, door de Shell aangekocht en tot tanker verbouwd om onder Nederlandse vlag dienst te doen in de kustvaart in Nederlands-Indië; zie ook NRC 181202).


Datum: 13 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 november. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht moet het stoomschip CAMPHUYS als totaal verloren worden beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het na stranding te Slite binnengelopen stoomschip CERES onderzocht en volmaakt zeewaardig bevonden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 november. Het nieuwe schoenerschip ST. CLEMENS, kapitein Hansen, is heden van Groningen alhier aangekomen. (opm: het schip vertrok 15 november naar Cardiff)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queensborough, 13 november. De mailboot PRINS HENDRIK van Vlissingen is hedenmorgen om 6.00 uur in dichte mist bij Sheerness in aanvaring gekomen met de Engelse ketch ALLIANCE, welke op reis was van Rochester naar Hull met een lading ijzer, waardoor laatstgenoemd schip de boegspriet verloor.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is op de Nieuwe Waterweg van Londen aangekomen het Engelse stoomschip GLATTOW, gesleept door de sleepboot OCEAAN, bestemd naar Dordrecht voor sloop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 11 november. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse stoomschip JOSEPHINA, dat rapporteert bij Linnet Head aan de grond te hebben gezeten. (zie NRC 091102)


Datum: 14 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 november. De binnengekomen nachtboot KONINGIN REGENTES is hedenmorgen 3 uur bij de West-Hinder in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip NAUTILUS, van Antwerpen naar Londen, waarvan de boeg werd ingedrukt, doch dat desniettemin de reis voortzette. De KONINGIN REGENTES kreeg schade aan de bakboords-raderkast, terwijl 2 sloepdavits werden weggeslagen en is te Vlissingen met enige vertraging van Port Victoria binnen gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Papenburg, 11 november. De met graan naar Münster bestemde Nederlandse tjalk BERENDINA werd met nog andere vaartuigen gesleept, toen een sleepboot van de “Westf. Transport Akt. Ges.” met enige vaartuigen op sleeptouw eerstgenoemde sleep voorbij stoomde en toen tussen Nesseburg en de Papenburger sluis ten anker ging zonder voldoende ruimte te laten voor de andere vaartuigen. Om een aanvaring te voorkomen moest de BERENDINA het anker laten vallen doch daar aan de zijde van het vaarwater weinig water staat liep het vaartuig op het anker waardoor dit door de bodem drong ten gevolge waarvan het ruim in korte tijd vol water liep. Van de lading werden nog ca. 30 ton onbeschadigd geborgen. Heden zal de overige lading worden gelost en daarna met het lichten van het vaartuig worden begonnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 november. De Nederlandse 3-mast schoener LINA, kapt. Groen, van Maracaibo naar Marseille, is gisteravond met verlies van zeilen en schade aan het tuig te Cadiz binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het Engelse stoomschip NAUTILUS met schade aan bakboordsboeg boven de waterlijn te Gravesend aangekomen, na aanvaring met het Nederlandse stoomschip KONINGIN REGENTES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 13 november aangekomen in de Nieuwe Waterweg het stoomschip PLATO (GBR, 1857 / 793 BRT), van London naar Dordrecht per sleepboot OCEAAN, om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 november. Het Nederlandse barkschip YMUIDEN, kapt. Zwart, dat zwaar lek te Gothenburg is binnengelopen (opm: zie PGC 051102), zal door de Duitse sleepboot SIMSON van Gothenburg naar Rotterdam worden gesleept en vermoedelijk op de 14e dezer van eerstgenoemde haven vertrekken.


Datum: 15 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 november. Niet de Duitse sleepboot SIMSON, maar de Nederlandse sleepboot HERCULES, zal de bark YMUIDEN van Gothenburg naar hier slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 13 november. De Nederlandse tjalk CONCORDIA, kapt. Hylkema, is met enige rijstlading van de op Tegelersand (opm: Tegeler Plate) gestrande zeelichter aan boord, hier door de sleepboot JASON in de haven van Geestemünde gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Stettin, 12 november. Het stoomschip GERMANIA van de Stettiner Dampfschiff Gesellschaft J.F. Bräunlid is voor de sloop naar Dordrecht verkocht. Het stoomschip werd te Glasgow gebouwd en voer vroeger onder de Nederlandse vlag als PRINSES MARIE. (opm: van de S.M. Zeeland)


Datum: 17 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 november. De Nederlandse mailboot KONINGIN WILHELMINA, van Queensborough hedenochtend aangekomen, is te 7 uur 30 minuten tijdens mist tegen de West Berm nabij het mistsignaal gelopen, waardoor geringe schade aan de palen en schip veroorzaakt werd.


Datum: 18 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 november. Het Nederlandse schip ADMIRAAL TROMP, kapt. P. Kuiper Azn, gisteren met stukgoed van Malmö alhier binnengekomen, rapporteert dat dinsdagnacht (opm: de nacht van 11 op 12 november) op de hoogte van Doggersbank een matroos, genaamd Meinsma, overboord was geraakt. Vier man, n.l. de 1e stuurman Haastert, de 2e stuurman De Boer en de matrozen Nuisker en Erikson, begaven zich met een boot in zee om zo mogelijk de drenkeling te redden, doch van het vijftal werd niets meer vernomen, niettegenstaande de ADMIRAAL TROMP vijf uren in de nabijheid zeilende bleef, zodat men vermoedt, dat allen hun graf in de golven hebben gevonden. (opm: in DS wordt de naam van de 1e stuurman als Haasnoot geschreven).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 november. Het in dit jaar nieuw gebouwd Engels stoomschip IRISBROOK, kapitein Donald Kerr, metende 5000 m³ netto, gisteren nabij Terschelling N.N.W. van de Brandaris gestrand, op reis van Pensacola naar hier met een lading balken, waar het 12 uur heeft gezeten, doch weder vlot gebracht door de vijf Amsterdamse sleepboten: TITAN, NEPTUNUS, CYCLOP, HERCULES en SIMSON, is hier hedenmiddag aangekomen. Om het vlot komen te bevorderen zijn ruim 300 balken van de deklast geworpen.


Datum: 19 november 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 14 november. Het Nederlandse stoomschip CERES ligt nog in Slite (opm: Gotland), doch zal de reis voortzetten zodra het bergloon is geregeld. Red: nader vernemen wij, dat de CERES op 15 dezer is vertrokken.


Datum: 20 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aarhuus, 16 november. De Groninger gaffelschoener JOHANNE, kapt. R. Slangenberg Jr, alhier van Havre aangekomen, is lek, hebbende bij Bolsaxen aan de grond gestoten. De lading lijnkoeken is ogenschijnlijk onbeschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 15 november. De Groninger tjalk LAMMECHIENA (opm: ook LAMMEGIENA), kapt. H. Schling, is heden van hier vertrokken, gesleept door een Svitzer bergingstomer, tot het leggen van een telefoonkabel tussen hier en Helsingborg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 14 november. De Nederlandse driemastschoener LINA, van Maracaibo naar Marseille, die met schade aan het tuig te Cadiz binnenliep, zal door een stoomschip naar Marseille worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Abö, 14 november. De Nederlandse kof JANTJE (opm: kapt. S. Bouman) heeft de schade hersteld, wat ongeveer 9000 Finlandse marken heeft gekost. Berg- en sleeploon bedroegen tezamen 2300. Het schip zal te Sörnäs hout voor Amsterdam laden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 november. Heden werd hier bij de werf Nederlandse Scheepsbouw Mij de kiel gelegd van het stoomschip TJIMAHI dat wordt gebouwd voor de Java China Japan Lijn. Op 15 september j.l. is de kiel gelegd voor het zusterschip TJIPANAS.

DS 201102
Rotterdam, 20 november. Het goederenstoomschip UTRECHT van de Rederij Braakman, alhier, is hedennacht in het Nauw van Bath gezonken na aanvaring met het Engelse stoomschip SHIELDRAKE, onderweg van Manchester naar Antwerpen. De UTRECHT was op weg van Brussel naar Rotterdam. De opvarenden zijn gered. Vaten olie, waarschijnlijk van de lading, zijn drijvend gevonden. De boot zit geheel onder water. (opm: het wrak is pas in april 2003 door RWS gevonden en geruimd).


Datum: 21 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 20 november. Het Nederlandse stoomschip BALI, van Savannah, is op de Weser aan de grond geraakt, doch kwam, na een deel der lading gelost te hebben, weder vlot en arriveerde te Bremen.


Datum: 22 november 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 20 november. De tjalk JOHANNE, van Vegesack met kolen naar Danzig, is zwaar lek uit zee teruggekeerd en met assistentie van een sleepboot hier aan de grond gezet. De lading moet gelost worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dundee, 21 november. Hedennacht omstreeks 2 uur is op het in het droogdok liggend stoomtankschip SULTAN VAN LANGKAT brand ontstaan in de achterkajuit. De brand is spoedig geblust en de schade is beperkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 13 november. Het Nederlandse driemastschip LINA, van Maracaibo naar Marseille bestemd, is met schade te Cadix binnengelopen. De eigenaar heeft een sleepboot van Marseille gezonden om het schip van hier naar de bestemming te slepen.


Datum: 24 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 november. Het stoomschip GOENTOER, van de Rotterdamsche Lloyd, gistermiddag alhier aangekomen, heeft de reis van Batavia via Marseille in 28½ etmaal afgelegd, inbegrepen het oponthoud van 10 uur te Marseille. Dit is tot heden de snelste reis op het traject Batavia – Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 november. Het stoomschip UTRECHT ligt geheel onder water en 20 meters in het vaarwater. Vaten olie van de lading drijven aan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 november. Het Nederlandse stoomschip LOPPERSUM is op de rede in aanvaring geweest met de rijnboot DRIE GEBROEDERS die tegen de tjalk EBENHAEZER aandreef en daaraan schade toebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 21 november. De Nederlandse tjalken CONCORDIA en SPES NOSTRA zijn met rijstlading, gelost uit de op de Tegeler plaat gestrande sleepkaan AMBSBLATT, door de sleepboot ATHLET te Geestemünde in de haven gesleept.


Datum: 26 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 november. De Nederlandse 3-mast schoener VOORWAARTS, laatst bevaren door kapt. Jonker, en de 14e oktober van Rio Grande aangekomen te Havre alwaar het schip thans ligt, is verkocht naar Marseille.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 november. Heden is aan de werf J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek opdracht gegeven voor het bouwen van een stalen stoomschoener van 260 ton, bestemd voor de dienst Rotterdam - Londen. (opm: de BASALT)


Datum: 27 november 1902


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 november. Heden is door de Mij Fijenoord, alhier, opgeleverd het stalen tank stoomschip J.B. AUG. KESSLER.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 november. Het schip AZIRA is gerepareerd en heeft een certificaat van zeewaardigheid ontvangen. Het ligt thans langszijde van de ALBERTINA AMELIA, om de daarin geloste lading lijnkoeken weer in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 25 november. De kof SWAANTJE GROENENDAL, naar Bergen verkocht en gereed om met cokes beladen derwaarts te vertrekken, is door vorst opgehouden, doch vertrekt nu bij gunstige gelegenheid derwaarts, naar verwachting vandaag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 25 november. Volgens bij de reder ontvangen telegram is op heden het barkschip AMICITIA, kapt. Pronker, van Barbados te New-York aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 november. Het Nederlandse stoomschip POMONA, van Valencia naar Amsterdam, is wegens ziekte van de kapitein te Spithead binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 november. Het Nederlandse stoomschip MERAPI, van Batavia naar Rotterdam, is wegens een defect aan de machine te Port Said uit zee teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip TROMP, van Newport te Alexandria aangekomen, geraakte bij het vertrek in de haven aan de grond. Men is bezig met lichten. Of het schade heeft, is niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 november. Het Admiraliteitshof heeft aan het stoomschip SCHOLAR een hulploon toegekend van GBP 3600 aan de reders, GBP 400 aan de gezagvoerder en GBP 500 aan de bemanning voor het binnenslepen van het met gebroken schroefas aangetroffen stoomschip BELGENLAND, dat 709 mijl werd gesleept en waardoor de SCHOLAR een oponthoud van 10 à 11 dagen had. Het stoomschip BELGENLAND, met 297 mensen aan boord, had een waarde van GBP 31504, terwijl de SCHOLAR met vracht en lading een waarde vertegenwoordigde van GBP 45524. De sleeptijd was 6½ dag.


Datum: 28 november 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 november. Het stoomschip MERAPI, zal, na de schade hersteld te hebben, morgen de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 25 november. Twee koksmaats van het in de vrijhaven liggende Nederlandse stoomschip BALI, Johan Hendrik Beckmann en Nicolaas Slagter, werden gisteren morgen, toen zij gewekt zouden worden, bewusteloos gevonden. Daar in hun hut een sterke kolendamp merkbaar was, werden beiden onmiddellijk in de verse lucht gebracht, waar het een te hulp geroepen dokter gelukte Slagter weer bij te brengen. Bij Beckmann waren alle pogingen tevergeefs. De geredde deelde mede, dat zij, om hun hut te verwarmen, voor het naar bed gaan, van onder de stoomketel een emmer gloeiende kolen hadden meegenomen en open in hun hut hadden geplaatst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 24 november. De op de Tegelerplaat aan den grond geraakte sleepkaan AMBSTBLATT is door assistentie en het overnemen der lading door de Nederlandse tjalk CONCORDIA, weder vlot gekomen en door de sleepboot ATHLET in de Geestermünder voorhaven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 november. De gezagvoerder van het Duitse barkschip OBERON, van Freemantle hier aangekomen, rapporteert de 29e juli, op 23º40’ Z.B. en 106º16’ O.L. het verlaten barkschip GEERTRUIDA GERARDA aangetroffen te hebben, drijvende om de Noord-West. (opm: zie o.a. NRC 170502 en PGC 240203 en 190602)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats), 26 november. Het Nederlandse stoomschip TROMP is te Alexandrië in de binnenhaven bij het verhalen aan de grond geraakt. Men is bezig te lichten. Omtrent de schade is niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het in Alexandrië aan de grond geraakte stoomschip TROMP vlot gekomen.


Datum: 02 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 november. Door het Admiraliteitshof werd in behandeling genomen de zaak van de eis tot bergloon, ingesteld tegen het Nederlandse stoomschip VOORBURG, door de sleepboten CLARISSE en SALVOR, voor verleende assistentie bij Cardiff op 31 januari, voor het afslepen van genoemd stoomschip, voor welke dienst vanwege de VOORBURG GBP 10 werd aangeboden. De zaak wordt voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 28 november. De Nederlandse koftjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. Joustra, die in de Lauwerszee in het ijs heeft vastgezeten, is na te hebben gelicht, met assistentie van de sleepboot SOPHIA vlot gekomen en alhier in de haven gesleept.


Datum: 03 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dundee, 2 december. Door het breken van een tros is het nieuwe stoomschip BATAVIER IV (opm: zie DS 051202) gisteren in het dok in botsing gekomen met de kaaimuur, waardoor een schroefblad is gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 2 december. Volgens rapport van de vuurtoren op Westerschouwen is op de Zeehondenplaat gestrand het Nederlandse stoomschip WILLY, van Newcastle met steenkolen naar Gent. Het geeft lading over in vaartuigen, om te trachten hedenmiddag vlot te komen.
Later bericht: Het gestrande stoomschip WILLY is vlot gekomen en ankert ter rede van Burgsluis om de geloste lading weder in te nemen.


Datum: 04 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 3 december. Van de lading van het Nederlandse stoomschip WILLY werd 40 ton gelost. Na deze weder te hebben ingenomen zal het stoomschip hedenavond de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Amsterdam, 3 december. Volgens telegram uit Danzig is het aldaar aan de kade naar hier in lading liggende Nederlandse stoomschip AURORA aangevaren door het Duitse oorlogschip HAGEN en maakt het water. Waarschijnlijk zal de reeds ingenomen lading weder moeten worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 december. Het nieuwgebouwde stoomschip J.B. AUG. KESSLER is 3 dezer in de Nieuwe Waterweg teruggekomen na te hebben proefgestoomd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 december. De Nederlandse tjalk VOORUITGANG IS ONS DOEL, van Hamburg naar Husum met gerst, kwam bij het binnenkomen in aanvaring met het hoofd, waardoor de verschansing werd ingedrukt en andere schade werd veroorzaakt. Het schip kwam te Cuxhaven binnen met verlies van kluiverboom en boegspriet.


Datum: 05 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 december. Het Nederlandse koftjalkschip VOORUITGANG IS ONS DOEL, kapt. Bakker, dat ernstige schade leed door aanvaring met de Alte Liebe (opm: destijds het noordelijk havenhoofd van Cuxhaven, waarop de vuurtoren en seinstations), is dicht gebleven.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 28 november j.l. is te Dundee te water gelaten het stoomschip BATAVIER V bestemd voor de Batavierlijn op Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 4 december. Het stoomschip WILLY is na de geloste lading weder te hebben ingenomen van Burgsluis naar Gent vertrokken.


Datum: 06 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 december. Het tjalkschip SIEBERDINA, kapt. J. Houwerzijl, hier aangekomen van Harburg met een lading lijnkoeken voor Akkrum en binnengesleept door de sleepboot ALERT, is voor de Eems gestoten op een onbekend voorwerp, waardoor het zwaar lek is geworden. Om het vaartuig boven water te houden, was men genoodzaakt, een gedeelte van de deklast over boord te werpen. Voor de opvarenden was het een zorgvol ogenblik, het schip dreigde te zinken, en zat bovendien bekneld tussen grote massa’s drijfijs zodat ook van de reddingsboot geen gebruik kon worden gemaakt. Het vaartuig, dat alleen voor totaal verlies is verzekerd, zal hier lossen en repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ostende, 5 december. De tjalk HILLECHIENA, van Frederikstad naar Wilhelmshaven, werd na veel stormweder in de Noordzee doorstaan te hebben, de 1e dezer door de Ostender stoomtrawler BELGICA met noodsein op aangetroffen. De tjalk, waarvan de gezagvoerder D. Rozema overboord is geslagen, werd door de BELGICA op sleeptouw genomen en hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 5 december 1902 is in de Nieuwe Waterweg aangekomen het stoomschip GERMANIA per sleepboot NOORDZEE van Swinemünde naar Zwijndrecht om gesloopt te worden.


Datum: 07 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 4 december. Door de stoomtrawler CATALONIA werd hier geland de bemanning van de Nederlandse schoenerbrik IDA (1870/179), kapitein J. Douwes, bestemd van Drammen naar Papenburg met een lading hout, welk schip op 90 mijl noord-oost-ten-oosten van Spurn door hen vol water werd verlaten. (opm: zie NRC 091202)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 6 december. Heden is op de oostzijde van het Bornrif gestrand de Zweedse 2-mast schoener ELIZABETH, kapitein Herlitz, op reis van Husum (Zweden) naar Emden met een lading hout. De kapitein, zijn dochter en de overige vijf opvarenden zijn gered.
Het wrak is op 10 december naar de noordoostpunt van de Boschplaat gedreven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 11 november. Het flottieljevaartuig EDI bracht heden hier de tijding dat aan boord van het stoomschip CAMPHUYS van de Koninklijke Paketvaart Mij brand was uitgebroken. De CAMPHUYS is op 25 oktober vertrokken van Ambon naar Wahaai (opm: Wahai, Molukken). Op dezelfde dag is ’s avonds door onvoorzichtigheid van de lampenist om 7 uur een brand ontstaan, welke direct grote afmetingen aannam. Het schip was toen ter hoogte van het eiland Bonoa, afdeling Hairatoe, Ceram. De passagiers en de bemanning zijn gered en door het gouvernements stoomschip AREND te Amboina (opm: Ambon) geland. Schip, lading en de post zijn verloren.


Datum: 08 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 4 december. Het tjalkschip DE HOOP, kapt. Smit, zit hier onder de kust in het ijs en is door het volk verlaten. Er worden maatregelen genomen om zo mogelijk het schip nog te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 24 november. Kapitein Pronker, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip AMICITIA, van Tagal hier aangekomen, rapporteert de 13e november op 32° N.B. en 73° W.L, dicht bij een ten ondersteboven drijvend schip te zijn gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 december. Het schip ADELAAR, kapt. Wolthekker, van Fredrikstad naar Harlingen, en hier als bijligger binnen, heeft een deel van de deklast, benevens een boot verloren.


Datum: 09 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burgsluis, 6 december. Bij hulpverlening van het op de Zeehondenplaat gestrande stoomschip WILLY heeft de alhier gestationeerde reddingboot WILHELMINA belangrijke schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Danzig, 4 december. De schade aan het stoomschip AURORA door het Duitse pantserschip HAGEN toegebracht, is niet van belang en zal van gouvernementswege vergoed worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens telegram van Moss is het schip JOHANNA op 6 december buiten Seloen aan de grond gelopen. Na het lossen van ca. 50 ton lading is het schip vlot gekomen en heeft het de reis van Amsterdam naar Christiania (opm: Oslo) voortgezet.


Datum: 10 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 december. De Nederlandse schoener IDA, kapt. J. Douwes, van Drammen naar Papenburg, beladen met hout, werd in de Tyne verlaten binnengesleept. Het achterschip is zwaar beschadigd. (opm: zie NRC 071202)

PGC 101202
IJmuiden, 7 december. De sleepboot CENTAUR, donderdag (opm: 4 december) van hier vertrokken met de schepen GUSTAVA en ALBION op sleeptouw naar Delfzijl, keerde hier heden met de ALBION terug. De GUSTAVA moest gisteren worden losgelaten. De CENTAUR is weer naar zee gegaan om het schip op te zoeken en herwaarts te brengen.
Het schip GUSTAVA is hedenmiddag in de Nieuwe Waterweg binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Ruhrort, 8 december. Op het schip MARIA VAN GRONINGEN, schipper E. Hilkema (opm: NRC schrijft B. Hilkema), dat gisteravond hier binnenliep, vond men hedenmorgen in het vooronder twee zoons bewusteloos, door kolendamp waarschijnlijk. De oudste, 19 jaar, is dood, de tweede, 15 jaar, hoopt men te redden.


Datum: 11 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 december. De Eems is zo ver het oog reikt vol zwaar en gevaarlijk drijfijs. Ook de haven is vol, zodat de vaart als gesloten kan worden beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Nederlandse 3-mast schoener JAN SYBRAND, laatst gevoerd door kapt. Veldman, is uit de hand tot geheime prijs verkocht aan de Gebr. Pais. Het schip zal gesloopt worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 december. De kustwacht van Ameland meldt, dat het wrak van het schip ELISABETH op de Noordoostpunt van de Bosplaat is gedreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De J.B. AUG. KESSLER vertrok op 10 december van Rotterdam naar Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 10 december. De passagiersboot EUGENIE (opm: Fa. H. Braakman & Co, Rotterdam), van Rotterdam naar Antwerpen, kwam alhier een dag te laat aan, omdat ze nabij Dordrecht geruime tijd in het ijs had vastgezeten. Spoedig zal de dienst buitenom (opm: over zee) gehouden worden.


Datum: 13 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 december. Volgens telegram uit Dover is het Belgische stoomschip PRINCESSE HENRIETTE, dat gisteren van Dover naar Ostende vertrok met mail en passagiers, daar nog niet aangekomen. Midden op het traject is de machine defect geworden en volgens het laatste bericht drijft het bij het lichtschip van Ruytenge (opm: dwars van Duinkerken) ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 12 december. De Belgische postboot PRINCESSE HENRIETTE, die gisterenmorgen om 3 uur moest binnenkomen van Dover, is eerst om 1 uur ’s namiddags te Ostende aangekomen. Eén der raderen is in volle zee gebroken ten gevolge van botsing met een wrak. Dank zij de telegrafie zonder draad is dit nieuws naar Ostende geseind. Een sleepboot is daarop uitgestuurd om de mailboot te gaan halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De J.B. AUG. KESSLER is heden van Vlissingen naar Batoum vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 december. Het stoomschip WILLY, hier van Gent aangekomen, heeft 17 platen gebroken. De reparatiekosten bedragen NLG 7200.


Datum: 16 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 december. Volgens telegram heeft aan boord van het Nederlandse stoomschip ALPHA een ontploffing in de lading kolen plaatsgehad. De ALPHA is 13 dezer te Tenerife aangekomen. Er is zware schade aangericht. De lading zal worden gelost om een onderzoek te stellen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 14 december. Het Nederlandse barkschip HELEN, kapitein Cook, op 8 oktober van Buenos Aires naar Rotterdam vertrokken, werd 6 december in zinkende staat verlaten. Alle opvarenden zijn gered door het Engelse stoomschip CALABRIA en te Napels geland (zie PGC 181202). De HELEN, vroeger genaamd LENNIE BURILL, van 1350 ton, is eigendom van de Scheepvaart Maatschappij Helen te Amsterdam en werd in 1877 van hout te Littlebrook gebouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 december. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip LEONORA, van Fleetwood naar Cardiff, te Holyhead binnengelopen, achter de ankers drijvende. Het stoomschip bevindt zich in gevaarlijke positie.


Datum: 17 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens telegram van Lloyd’s ligt het Nederlandse stoomschip LEONORA thans veilig geankerd ter rede. Van schade, indien deze bestaat, kan nog niets worden vermeld.
Later bericht: Het stoomschip LEONORA heeft de grond geraakt; men vreest voor schade aan de machine. Assistentie werd verleend door de bemanning der reddingsboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 16 december. Hedenmorgen passeerde alhier de van Antwerpen komende vrachtboot TELEGRAAF 5, die zal trachten langs Hellevoetsluis haar bestemming Rotterdam te bereiken. (opm: wegens ijsgang)


Datum: 18 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 15 december. Voor de assistentie door de stoomreddingsboot verleend aan het Nederlandse stoomschip LEONORA wordt vanwege de reddingsboot GBP 150 gevorderd. De gezagvoerder vond het bedrag te hoog.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Napels, 14 december. De bemanning van de Nederlandse bark HELEN werd gered en hier geland door het Engelse stoomschip CALABRIA, van New York. (opm: zie NRC 161202)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 december. Volgens ontvangen telegram uit Holyhead wordt het stoomschip LEONORA heden onderzocht en zal heden beslist worden of het de reis naar Cardiff zal kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 december. Het alhier van Sundsvall aangekomen stoomschip ALIDE heeft zwaar stormweer doorstaan en een gedeelte van de deklast verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 13 december. De Nederlandse schoener JOHANNA is hier ledig van Aarhuus aangekomen. Het schip dat schade aan de boeg heeft zal hier repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 december. Het Nederlandse stoomschip ALWINA, bestemd om te Dicido (opm: haventje ten N.W van Bilbao) te laden naar Rotterdam, kan wegens stormweder te Dicido niet laden en ligt te Castro Urdiales op beter weer te wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 19 december. Het Nederlandse stoomschip GENEFFE (1884/363), dat langszijde van de werf te Palembang bezig was om benzine uit tanks te lossen, geraakte door het stukspringen der slang, waardoor de olie zich over het dek en de werf verspreidde, in brand (opm: zie NRC 121102). Men sleepte het brandende stoomschip van de werf af, doch toen het ongeveer 500 yards van de werf verwijderd was, vond een ontploffing plaats, waardoor het stoomschip zonk. De opvarenden hadden zich weten te redden, doch de gezagvoerder die aan boord was gebleven, verloor het leven.


Datum: 19 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 december. Het stoomschip JANSSENS, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, vertrekt, na geslaagde proeftocht, eind dezer of begin volgende maand van Vlissingen naar Nederlands Indië onder de gezagvoerder W. Ponsen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 december. Het Nederlandse stoomschip VULCAIN, van Harburg naar Boston (Lincs.), is wegens storm en gebrek aan kolen, uit zee naar Cuxhaven teruggekeerd.


Datum: 20 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 december. Tussen De Koog en Eierland is een schoener gestrand, geladen met katoen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 december. Het Nederlandse barkschip ALBION, kapt. Visser, van Methil naar Emden met steenkolen, is gisternamiddag plm. 2 uur op de Eemshorn aan de grond geraakt. Sleepboten hebben getracht het weer vlot te krijgen, doch te vergeefs. Hedennacht zijn twee lichters derwaarts vertrokken om het schip te lichten, de sleepboten zijn in de nabijheid en zullen trachten het met hoogwater af te brengen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 december. Het tussen De Koog en Eierland gestrande schip is het Noorse schip REVOLVING LIGHT, kapt. Helgesen, Het schip was op weg van Montevideo naar Hamburg met een lading koehoorns en werd vanaf IJmuiden gesleept door de sleepboot GEBR. WREDE. Het schip is de volgende dag totaal verbrijzeld.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 20 december. Hedenmiddag is om 2 uur bij de werf ‘De Schelde’ alhier te water gelaten het schroef stoomschip DE EERENS voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam. De afmetingen zijn 240.0 x 36.0 x 22.3 voet. De machine is van het type triple compound, fabrikaat bouwwerf en heeft een vermogen van 800 I.P.K.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 18 december. Heden is alhier door de trawler MAY QUEEN mastloos, lek en verlaten binnen gesleept de Duitse schoener BARBARA HENDRIKA (opm: ex Nederlands BARBARA HENDRIKA). De schoener was op weg van Dysart naar Hamburg met kolen en is 40 mijl beoosten May Island opgepikt.


Datum: 21 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 december. Het stoomschip ALPHA wordt te Tenerife voorlopig gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 19 december. Het Noorse barkschip REVOLVING LIGHT, van Buenos Aires naar Hamburg, is bij Texel verongelukt. De sleepboot GEBR. WREDE is met de 16 man der bemanning hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 20 december. De TELEGRAAF 2, van Rotterdam naar Antwerpen, ligt op de Westerschelde met defecte machine en wordt door de passagiersboot EUGENIE op sleeptouw genomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 december. Gisteren is op de Eemshorn verzeild de Nederlandse bark ALBION, kapitein Visser, op reis van Methil naar Emden met steenkool. Op 20 december zijn sleepboten en lichters langszij gekomen om een deel van de lading te lossen.


Datum: 22 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holyhead, 17 december. Het stoomschip LEONORA werd heden door experts en een duiker onderzocht. Het duikerrapport is bevredigend. Enige reparaties aan de machine zijn echter nodig, voordat het schip kan vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 december. Het Nederlandse stoomschip LEONORA is gisteren na volbrachte reparatie aan de machine van Holyhead naar Cardiff vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Napels, 15 december. Het Nederlandse barkschip HELEN, van Buenos Ayres naar Rotterdam, dat de 6e december op 40°9’ N.B. en 30°8’ W.L. door de opvarenden werd verlaten, had 10 voet water in het ruim, de grote steng was overboord, de zeilen hingen aan flarden en de pompen waren gebroken. (opm: zie NRC 161202)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 december. Nog steeds verkeert men in grote ongerustheid over het alhier thuisbehorende driemast schoenerschip ZEEMEEUW, kapt. Ruig, dat voor een maand geleden van Arendal met een lading hout naar hier is vertrokken. Het is aanmerkelijk over de tijd, als men bedenkt, dat het onder gunstige omstandigheden dit traject in een week had kunnen afleggen. Alle hoop op behoud heeft men echter nog niet laten varen, daar voorbeelden bekend zijn, dat de overtocht nog langer duurde. Zo is bijv. dezer dagen te Stornoway (Schotland) binnengelopen het Noorse schip INGEBORG met een lading hout van Archangel naar Bridgewater. Dit schip is zelfs 66 dagen onder weg geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 december. Op het Nederlandse stoomschip ZEEBURG, de 17e november van Hamburg naar Wilmington vertrokken, werd 8 guineas percent voor herverzekering betaald. (opm: het schip kwam later behouden binnen)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Caernarvon, 19 december. De Lloyd’s agent te Aberdavon meldt: Aangespoeld reddingboei GEZUSTERS, alsmede teakhouten en mahoniehouten kajuitmeubelen. De splinternieuwe GEZUSTERS was onder bevel van kapitein Gorter op 22 november vertrokken van Delfzijl naar Cardiff voor de eerste reis.


Datum: 23 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 22 december. Hedenmorgen, tijdens mist, heeft er in de Nieuwe Waterweg, bij rood 3, een aanvaring plaats gehad tussen het uit zee komende Nederlandse stoomschip HOLLANDER en het naar zee vertrekkende Engelse stoomschip CYMBELINE. Eerstgenoemde kreeg een gat aan stuurboordboeg en werd de steven ingedrukt en het anker gebroken. Omtrent schade aan laatstgenoemde is voor zover nog niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 22 december. Het Nederlandse barkschip ALBION zinkt steeds dieper in het zand. Men is druk bezig de lading in lichters over te doen. Drie lichters met steenkolen zijn hier aangekomen en er zijn weder drie naar het schip vertrokken. De bank waarop het vaartuig zit bestaat uit zogenaamd loopzand, waarin de schepen langzaam maar zeker wegzinken.
Voor plm. vier jaar is op dezelfde bank ook de Duitse brik EMMANUEL gestrand en geheel onder het zand bedolven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carnarvon, 19 december. Volgens telegram uit Aberdaron zijn aldaar aangespoeld een reddingsboei met de naam GEZUSTERS - Amsterdam, alsmede teak- en mahoniehouten kajuitsdelen.
Later bericht: Uit Carnarvon wordt nog gemeld dat 2 boten en ander wrakhout bij Bardsey aan wal zijn gespoeld.
Men schrijft ons: Naar aanleiding van een bericht uit bladen, gedateerd Carnarvon, dat aldaar was aangespoeld een reddingsboei met de naam:GEZUSTERS - Amsterdam, kan uit Delfzijl worden gemeld, dat de 29e november 1902 van hier is vertrokken het nieuwgebouwd schoenerschip GEZUSTERS, kapt. Gorter, met een lading haver naar Grangemouth. (opm: dit is onjuist; volgens de NRC was de bestemming Cardiff) Drie dagen later – 2 december – vermeldde een bericht, dat op het Goodwinsand (Eng. Kanaal) een schip was gestrand, waarvan niets naders is bekend geworden. Nu echter blijkt, dat er een reddingsboei met de naam GEZUSTERS is aangedreven, moet men wel tot de treurige zekerheid komen, dat genoemd schip is verongelukt, aangezien er tot dusverre nog geen tijding van aankomst is ingekomen. Het schip was gebouwd bij de heren Bodewes nabij Groningen. (Zoals bekend, heerste er van 2 tot 5 december een storm, gepaard met sneeuwjacht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 december. Van het verongelukte schip REVOLVING LIGHT zijn aan het strand gedreven een sloep, klein wrakhout en stukjes papier van het scheepsjournaal. Het schip was geladen met beenas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 december. De positie van het schip ALBION is ongewijzigd. Van de lading werd 100 ton gelost. Een lichter van 50 ton ligt langszijde. Twee lichters liggen hier gereed om naar de strandingsplaats te vertrekken, doch worden door de mist gehinderd. Er staat zeer weinig water bij het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 december. Het gebroken anker van het stoomschip HOLLANDER is in de boeg van de CYMBELINE blijven steken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 20 december. De sleepboot GEBR. WREDE landde hier gisteren 16 man, waaronder een dode, van de bij Texel verongelukte bark REVOLVING LIGHT.


Datum: 24 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 22 december. De alhier thuisbehorende tjalk SIEBERDIENA II, kapt. Houwerzijl, van Harburg naar Akkrum met lijnkoeken, 3 december j.l. hier lek binnengelopen tengevolge van het ijs op de Eems, lost thans de lading, die hier verkocht is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De sleepboten JUSTINA WESSELS uit Emden, en LUCTOR ET EMERGO van hier, hebben vanaf vrijdag met elk getij beproefd om de Nederlandse bark ALBION, kapt. Visser, van de Eemshorn te trekken, wat echter tot dusver niet is gelukt. Waar het schip met zulk een hoog water (opm: gestrand is) is dat ook niet te verwonderen. Reeds zaterdag is men begonnen om de lading steenkolen in lichters te lossen, waarvan hier reeds plm. 100 ton zijn aangebracht. Gisteren is de tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. Matroos, met hetzelfde doel daarheen gesleept, terwijl hier gereed liggen de tjalken AFIENA, kapt. Matroos, VIER GEBROEDERS, kapt. Wildeman, en SIEBERDIENA, kapt. Wildeman, om door de sleepboot LUCTOR ET EMERGO daarheen te worden gebracht, doch door de mist worden opgehouden. De ALBION, die nog recht zit, welt met elk getij dieper in het zand. Het schip zit op een der gevaarlijkste plaatsen van de Eems.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzij, 24 december. De gestrande Nederlandse bark ALBION, kapt. Visser, van Methil naar Emden, is heden vlot gesleept en hier op de rede geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 19 december. Heden is hier aangespoeld een partij nieuw hout, vermoedelijk afkomstig van het onlangs gestrande en thans geheel uit elkaar geslagen schoenerschip ELISABETH.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carnarvon, 22 december. Het schip GEZUSTERS werd in de vorige week plat op zijde drijvende gezien.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 december. Heden zijn hier door het van Amerika komende stoomschip ROTTERDAM, kapitein G.J. Stenger, geland de zes opvarenden van de Engelse gaffelschoener PIONEER. De PIONEER was op 4 december vertrokken van Exploit Harbour naar St. John (NF) en volledig ontredderd in stormen. Het wrak is op 17 december verlaten en in brand gestoken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Tenerife is het Nederlandse stoomschip ALPHA onderzocht en bevalen de experts aan het stoomschip tijdelijk te repareren en daarna in ballast naar Nederland te sturen, waar men de geleden schade kan herstellen.


Datum: 25 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 22 december. De alhier thuis behorende tjalk SIEBERDINA II, kapt. Houwerzijl, van Harburg naar Akkrum met lijnkoeken, 3 december j.l. hier lek binnengekomen ten gevolge van ijs op de Eems, lost thans de lading, die hier verkocht is.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 december. Hedenmiddag is het schip CHARLOTTE & ANNA, kapitein N. Arkema, op reis van Hernösand naar Delfzijl en te IJmuiden binnengelopen gesleept door de sleepboot SCHEVENINGEN, komende van IJmuiden gestrand op de Eems in de Bocht van Watum. (opm: het schip is de volgende dag vlot gekomen en op 25 december te Delfzijl binnengebracht)


Datum: 26 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 25 december 1902 is in de Nieuwe Waterweg aangekomen het stoomschip DANDIE DINMONT (GBR/1866 / 272 BRT) van Bembridge (opm: Isle of Wight) naar Slikkerveer per sleepboot HOLLANDER om gesloopt te worden.


Datum: 27 december 1902


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 december. Het door ‘De Schelde’ gebouwde stoomschip JANSSENS heeft heden met succes proef gestoomd en is aan de rederij opgeleverd. Het schip zal op 3 januari a.s. van Vlissingen vertrekken naar Batavia onder bevel van kapitein P. Ponsen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carnarvon, 22 december. Volgens bericht uit Rhydlias, heeft men de te Bardsey aangedreven wrakstukken onderzocht en bestaan deze uit een teakhouten deur met koperen hengsels en sloten, met sleutelplaatjes van pleet. Ook waren er enige stukken mahoniehout en lichtgeel beschilderde planken, alles blijkbaar afkomstig van het beschietwerk van een hut. Het schip bleek nieuw te zijn en de aangedreven boten, van hardhout gebouwd, schenen nooit in gebruik geweest te zijn. De gemeenschap met Bardsey-eiland is drie weken lang afgebroken bezig geweest. (opm.: het betreffen hier zeer waarschijnlijk wrakstukken van de GEZUSTERS van kapt. Gorter)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 19 december. Het Seeamt alhier deed de 17e dezer uitspraak inzake de stranding op de 4e oktober in de Ooster-Eems van de Nederlandse tjalk VOORUITGANG, uit Sappemeer, kapt. Huizinga. De bemanning liep met laagwater aan wal. Het vaartuig is gezonken, doch de inventaris is geheel en de lading gedeeltelijk geborgen. Het Seeamt had geen afwijking der zeemerken kunnen vinden en kon derhalve de oorzaak der stranding niet uitmaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 december. De Belgische trawler OSTENDE 150, schipper Lodrigo, strandde gisterenavond om 11 uur tijdens dikke mist op 4 palen bezuiden Zandvoort. De sleepboten CYCLOP en ASSISTENT beproefden tevergeefs het schip af te brengen, dat, wijl het zwaar lek was en vol water stond, ten slotte moest worden verlaten door de equipage, die door de sleepboot CYCLOP hier geland en in het zeemanshuis werd opgenomen. De trawler was van Ostende op weg naar Amsterdam om te dokken. (opm: het betreft hier de Belgische stoomtrawler J. BAELS MAURICX, visserijsein O.150)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 24 december. Al de mailboten van de lijn Ostende - Engeland zijn nu van Marconi-toestellen (opm: voor draadloze telegrafie) voorzien en blijven de gehele reis voortdurend in gemeenschap met Ostende.


Datum: 28 december 1902


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 december. Het Nederlandse schip CHARLOTTE EN ANNA, kapt. N. Arkema, van Hernösand, laatst van IJmuiden herwaarts, gesleept door de sleepboot SCHEVENINGEN is hedenmiddag op de Eems, tussen de bocht van Watum en de ingang van het Doekegat aan de Groningse wal aan de grond gelopen, maar zit waarschijnlijk niet gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 december. De Nederlandse bark ALBION heeft om vlot te komen ongeveer 300 ton der lading kolen in lichters gelost. Het schip is, gesleept door de sleepboot JUSTINE WESSELS, naar Emden vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 26 december. De gestrande OSTENDE 150 zit met hoog tij geheel onder water. Alleen de mast en de stoompijp steken boven water uit. Een der mannen, die hier met de boot aan wal kwam, is in zoverre hersteld, dat hij naar IJmuiden kon vertrekken. De ander ligt nog ziek te bed.


Datum: 29 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 15 december. Aan boord van het Nederlandse stoomschip TEUTONIA, hier van Rotterdam aangekomen, werden enige pijpen aan dek beschadigd en ook enige dekschade veroorzaakt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De torpedoboten MINOTAURUS en PYTHON zijn heden van Vlissingen vertrokken naar Nieuwediep voor proeftochten.


Datum: 31 december 1903


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 december. Volgens telegram uit Oporto, is het van Newport komende Nederlandse stoomschip SNEL aldaar op de baar vastgeraakt, maar weder vlotgekomen en de rivier opgestoomd, naar gerapporteerd werd, met een gat in de bodem.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 december. De laatste dagen zijn aan de kust van Merioneth (opm: Wales) drie lijken aangespoeld; vermoedelijk zijn dit opvarenden van het bij Bardsey Island verongelukte schip GEZUSTERS.