Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1906


Datum: 02 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 december. Volgens telegram uit New York is het van Sumatra komende Nederlandse stoomschip J.B. AUG. KESSLER in aanvaring geweest, waardoor boegplaten beschadigd werden. Het is naderhand aan de grond geraakt. Op 1 januari berichtte men ons, dat het stoomschip J.B. AUG. KESSLER thans vlot is. Verscheidene platen zijn beschadigd. De voorpiek is vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 januari. De Groninger zeetjalk NIEUWE ZORG, schipper Tatje, is hier verlaten binnengebracht door de stoomtrawler STRATHAVON, IJM. 89. Het schip heeft roggemeel geladen en is schijnbaar in aanvaring geweest en was ca. 40 mijl ten noordwesten van Terschelling door de trawler aangetroffen. Volgens ingekomen bericht van de rederij is de bemanning in Hamburg aangekomen.


Datum: 03 januari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 januari. Hedenmorgen is alhier binnengesleept door de sleepboot DELFZIJL het tjalkschip DELFZIJL II, schipper J. Bosscher. Met een lading paardebonen van Groningen vertrok het de vorige week naar Norden. Op de Eems had het schip een sterke oostenwind en strenge vorst, waardoor het schip en de tuigage geheel vol ijs kwamen. Niet meer te besturen zijnde, ging men voor anker, doch hierbij gingen anker en ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 januari. Uit Hamburg wordt geseind, dat het van Castletown (Ierland) aldaar aangekomen stoomschip PROSPER de bemanning van de Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG aan boord had, welke nabij Ameland werd opgenomen.


Datum: 04 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 januari. Vertrokken op proeftocht naar de Noordzee het stoomschip DUYMAER VAN TWIST. Op 3 januari vertrok het schip weer van Nieuwediep na gunstige proeftocht en kwam eveneens 3 januari weer te IJmuiden aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 januari. Volgens telegram uit Southampton is het van Amsterdam naar Bristol bestemde Nederlandse stoomschip EEMSTROOM met defecte machine aldaar binnengelopen en gaat in het droogdok. De hoofdinjectiekraan is defect.


Datum: 05 januari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is met gunstig gevolg van de scheepsbouwwerf No 2 der firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel te water gelaten het geheel van staal gebouwde stoomschip TROMPENBERG, gebouwd voor rekening ener stoombootmaatschappij onder directie van de heren Vinke & Co te Amsterdam. Het schip heeft een laadvermogen van ca. 2800 ton en is bestemd voor de houtvaart op de Oostzee. De lengte is 270 voet bij een breedte van 39 voet en een holte van 19 voet 10 duim. Het is gebouwd volgens de voorschriften en onder speciaal toezicht van de Engelse Lloyd, klasse 100AI en is voorzien van grote laadhoofden, krachtige winches en speciale inrichting voor vlugge lading en lossing der goederen. De machine en ketels zijn vervaardigd door de firma G.T. Grey te South Shields en zullen daar ter plaatse worden ingebouwd. Onmiddellijk zullen de kielen gelegd worden voor twee stoomschepen, één van 1600 tons en één van 2200 tons, respectievelijk voor een firma te Tönsberg en te Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. De nieuwe dienst Amsterdam – Alexandrië der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zal 9 januari geopend worden door het stoomschip IRIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 3 januari. Na een klein gedeelte lading gelost te hebben gaat het s.s. EEMSTROOM in het dok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 januari. Het Nederlandse s.s. BÊTA, VAN Pensacola alhier aangekomen, heeft door stormweer een deel der deklading verloren.


Datum: 06 januari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 3 januari. De Eems is vol ijs, de vaart voor zeilschepen kan als gesloten worden beschouwd. De van Rotterdam naar Munster bestemde tjalken ONDERNEMING, TWEE GEBROEDERS en WILHELMINA zitten boven Papenburg in het ijs vast.


Datum: 07 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 januari. De Nederlandse loodsschoener No. 14, welke 25 december in aanvaring is geweest en met averij te Vlissingen werd binnengesleept, zal zo mogelijk zonder dokken worden gerepareerd.


Datum: 09 januari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 8 januari. Zaterdagmiddag 6 januari is 13 mijl ten Zuidwesten van Haaks vuurschip gezonken het Nederlandse zeilschip CONFIANCE II, kapitein Wijnstok, op reis van Harburg naar Keulen met een lading pijpaarde. De opvarenden zijn met de scheepsboot geland op het vuurschip. Een loodskotter is ter afhaling derwaarts vertrokken.
Het schip is op zij geslagen door het overwerken der lading. De ligging is ongeveer 52º46,5’ N.B. en 4º7,5’ O.L.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 5 januari behandelde de Raad van Tucht voor de koopvaardij de stranding van de ijzeren tjalk HOOGHAMMEN van kapitein en reder K.E. Seven op 12 en 13 januari 1905. Het schip was, onderweg van Londen naar Gothenburg met een lading glasscherven, op de kust van Jutland gestrand, waarbij de 28-jarige kok J. van Komen (opm: het NRC geeft als naam J. van Korve) om het leven kwam.
De kapitein schreef de stranding toe aan het verlies van het roer waardoor het schip voor de wind met grote snelheid op het strand werd gedreven. Van het verdrinken van de kok-matroos had de kapitein vanwege de duisternis niets gemerkt; hij had dit van de stuurman vernomen, maar redding was uitgesloten geweest.
Het schip kwam hoog op het strand en de beide uitgeputte opvarenden waren gaan slapen en de volgende morgen door de reddingboot gered. De tjalk was voor 15.000 mark bij de ‘Germania’ te Berlijn verzekerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 9 januari. Alhier is een fles aangespoeld inhoudende een briefje van de volgende inhoud: ’27 Dec. Schip verlaten met groote boot, boven het Borkum vuurschip schip BROEDERTROUW, schipper A. v.d. Meer, o God help ons, wij vergaan’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. De Maatschappij tot Exploitatie der Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht heeft het in 1887 te Govan bij Glasgow gebouwde stalen raderpassagiersschip EMPRESS aangekocht.


Datum: 10 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden vertrokken van IJmuiden naar Shields de sleepboot POOLZEE met het stoomschip no. 137.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op Vlieland is aangespoeld een fles met een briefje van de volgende inhoud: ’27 December schip verlaten met de grote boot boven Borkum vuurschip, schip BROEDERTROUW, schipper A. v.d. Meer. O God! Help ons, wij vergaan’

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 januari. De Ned. schoener ALIDA CATHARINA, kapitein Kunst, van Cardiff naar Buenos Ayres, is lek te Falmouth (Cornwall) binnengelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenmiddag is bij de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelaten het stoomschip PAHUD, gebouwd in opdracht van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van IJmuiden naar Batavia vertrokken het nieuwe stoomschip DUYMAER VAN TWIST.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 januari. De lading van de hier binnengebrachte verlaten tjalk NIEUWE ZORG is beschadigd en wordt in een ander schip overgeladen.


Datum: 11 januari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 januari. De tjalk HOOP OP ZEGEN heeft de lading paardebonen overgenomen van de op 1 dezer met averij hier binnengebrachte tjalk DELFZIJL II, schipper Bosscher, en is heden daarmee naar Norden vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 5 januari. De reparatiën aan het stoomschip ZAANDAM zijn afgelopen en heden is men met het herladen begonnen (opm: zie Kroniek 051205)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de scheepstimmerwerf van de heer P.J. Tak te ’s Gravenmoer is de kiel gelegd voor een stalen sleepkaan van 500 ton voor rekening van de heer N. Driessen te Dongen


Datum: 12 januari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is aangekomen te Rotterdam van Dover het stoomschip EMPRESS (1219 brt / 299 nrt), gesleept door de sleepboot OOSTZEE en bestemd naar Hendrik Ido Ambacht voor de sloop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf van de Arnhemsche Sleephellingmaatschappij te Arnhem is de kiel gelegd van een nieuwe grintbaggermachine voor rekening van de heer T. den Breejen van den Bout te Nijmegen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het hier aangekomen s.s. FARMSUM heeft een deel der deklast verloren ten gevolge van een stortzee.


Datum: 13 januari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 12 januari. De Russische (ex Ned.) bark TJERIMAI, kapt Söderström, met kolen van Cardif naar Swakopmünde, arriveerde hier om de schade aan zeilen en tuig, verkregen door slecht weer, te repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door de NV Maatschappij tot Exploitatie van de Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht is voor GBP 3750 voor sloop aangekocht het stoomschip CHATHAM van de South Eastern en Chatham Railway Co. Het schip is in 1873 te Londen gebouwd van ijzer, groot 287.47 brt, afmetingen; 168 x 22 x 13 voet en voorzien van een stoommachine van 360 IPK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 10 januari. Het Seeamt alhier heeft op 13 oktober de in de Hohwachterbocht plaatsgehad hebbende stranding van het in Groningen thuisbehorende schip VOORWAARTS, schipper H. Beck, behandeld. Het Seeamt was van oordeel dat die stranding moet toegeschreven worden aan het feit dat de lading graniet was overgeworpen en dat daardoor met het schip niet meer gemanoeuvreerd kon worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het Ned. s.s. FARMSUM, van Mobile hier aangekomen, hefet door een zware stortzee een deel van de deklast verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 januari. Het stoomschip EMPRESS werd aangekocht voor GBP 3750.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(geen datum). De directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij heeft aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam de bouw opgedragen van drie stoomschepen, elk met een draagvermogen van ongeveer 3000 ton.


Datum: 14 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 januari. Volgens telegram uit New Orleans is het Nederlandse stoomschip DELTA met zware schade beneden de waterlijn en lekkage in de voorpiek van Gulfport daar aangekomen. Het zal zo spoedig mogelijk onderzocht worden.


Datum: 15 januari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 januari. In de nacht van 13 op 14 januari is in de Zuidergronden gestrand het Duitse stoomschip SERBIA op reis van Yokohama naar Hamburg met een volle lading stukgoed. De opvarenden zijn, behoudens de eerste stuurman, welke aan boord is gebleven, gered door vletterlieden uit den Helder. De lading spoelt reeds uit het schip.


Datum: 16 januari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 12 januari. De Nederlandse tjalk ESPERANCE is in de nacht van donderdag op vrijdag (opm: 11-12 januari) op het Laboer-rif vastgelopen. Het vaartuig was onbeladen en werd gedurende de nacht door boten der Neue Dampfer Cie. afgebracht. Daar geen schade was geleden werd de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Volgens door de rederij ontvangen bericht heeft men het lek in het stoomschip DELTA gevonden en gestopt, en zal het stoomschip de reis kunnen vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen,13 januari. Het stoomschip ZAANDAM, dat geheel gerepareerd is, is weder zeilklaar en is 13 dezer naar Gent vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe loodsvaartuig RESERVE is heden van IJmuiden vertrokken naar Hellevoetsluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 januari. Het Duitse stoomschip SERBIA, met stukgoed van Japan naar Hamburg, is gisteren in de Zuidergronden gestrand en zit vol water, doch schijnt niet gebroken te zijn. Het achterschip zit onder water, zodat het water er van boven in komt. De equipage, sterk 44 man, is afgehaald en hier aangebracht. Een stuurman is nog aan boord en weigert het schip te verlaten. De lading drijft uit het schip en wordt hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 januari. In de positie van het stoomschip SERBIA kwam geen verandering. Men is nu bezig de lading in blazerschuiten te lossen. Enige schuiten met huiden, kaneel, thee en vanille kwamen reeds binnen en brachten onbeschadigde lading aan. Het stoomschip SERBIA is in 1894 door de Flensburger Schiffsbau Ges. van staal gebouwd en is groot 3693,75 ton bruto en 2376,86 ton netto. De triple expansiemachine kan 1300 IPK ontwikkelen. Het schip zit ongeveer 7 km. van de kust, zowat ter hoogte van de vuurtoren.


Datum: 17 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 januari. Het in de Zuidergronden gestrande s.s. SERBIA is in 1984 door de Flensburger Schiffsbau Gesellschaft van staal gebouwd. Het is lang 108,14, breed 12,80 en hol 8 meter en groot 3693,55 bruto en netto 2376,86 Reg. ton. De triple expansiemachine kan 1300 I.P.K. ontwikkelen.


Datum: 18 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Het stoomschip CALLISTO is heden, na gerepareerd te hebben, van Kopenhagen naar Newcastle vertrokken (opm: zie kroniek 121205)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 5 januari. Het naar Port au Prince bestemde Nederl. s.s. PRINS MAURITS stopte gistermorgen ongeveer 11 uur ter hoogte van ‘the Highlands’ en signaleerde onbestuurbaar.


Datum: 19 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 18 januari. Heden aangekomen stoomschip CHATHAM, van Dover op sleeptouw van de sleepboot LAUWERZEE, naar Hendrik Ido Ambacht om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 januari. Volgens een telegram uit Paramaribo is het uitgaande Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM II met schoongeveegd dek en meerdere dekschade aldaar aangekomen. Verder wordt geseind, dat de brug zwaar beschadigd is, dat het schijnlicht der machinekamer en het stoomstuurtoestel averij hebben belopen en dat de reis, na reparatie, zal voortgezet worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 15 januari. Inzake de aanvaring op 16 april in het Kaiser Wilhelm Kanaal tussen het Duitse s.s. OTTO en het Ned. s.s. SKANDIA deed het Seeamt heden uitspraak. De OTTO wilde oplopen, maar kwam door de zuiging van de SKANDIA hiermee in aanvaring. De OTTO had behoren te wachten tot een wissel was bereikt en werd derhalve alleen schuldig verklaard.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘De Waard’ te Leiderdorp is met goed gevolg tewater gelaten een stalen sleepkaan van 640 ton voor de heer J.B. Kloeck te Ossendrecht.


Datum: 20 januari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 januari. Het s.s. SERBIA is in de midscheeps gebroken en dus wrak. De lading spoelt er uit en drijft naar zee. Hedenmorgen is enige inventaris geborgen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 januari. Van het door de stoomsleepdienst bedongen bergloon voor het lossen der lading uit de SERBIA genieten vissers en vletterlieden, bij dat werk behulpzaam, 40%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 januari. Het stoomschip SERBIA is door de storm van de afgelopen nacht nagenoeg geheel vol water geraakt. Het stoomschip is als verloren te beschouwen. Toch hoopt men nog een deel der lading door duikers te kunnen bergen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De ijzeren koftjalk DA CAPO, gebouwd in 1902 te Stadskanaal en 120 ton groot, kapitein D. de Groot, welke op 4 oktober 1905 vertrokken is van Sunderland naar Stettin met een lading kolen is nog niet op de bestemming aangekomen. Er zijn 4 opvarenden aan boord.


Datum: 21 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum). Heden liep met goed gevolg van het Etablissement Fijenoord te water het voor rekening van het departement van Marine gebouwde stoomloods-transportvaartuig ZEEMEEUW. (opm: 21 jan. was een zondag, dus tewaterlating waarschijnlijk op 20 januari).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Uit Nieuwediep wordt ons geseind: Het stoomschip SERBIA is wrak. Het is in de midscheeps gebroken. De lading spoelt er uit en drijft naar zee.


Datum: 22 januari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de scheepsbouwwerf ‘De Waard’ van de Gebrs. Boot te Leiderdorp is door de firma Keersmaeker en Merckse te Antwerpen opgedragen het bouwen van een motorboot van 109 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 januari. Heden kwamen hier 2 schuiten binnen met ongeveer 15 ton lading uit het wrak van het s.s. SERBIA, bestaande inverfstof, cacaobonen, vlas, hennep, flessen bronwater en rotting. Nadat deze schuiten beladen waren moest men wegens het ruwe weer het wrak verlaten.
Ook door 2 grote vletten werd gisteren en heden met het nachttij lading geborgen en hier aangebracht. Op stroom wordt heel wat lading opgepikt, voornamelijk rotting.


Datum: 23 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 januari. De Nederlandse schoener JANTINA AGATHA, kapt. Dijkstra, met visguano van Aberdeen naar Saltny, is hedenochtend met averij aan de kompassen, ontzet roer, schade aan het achterschip, ingeslagen schijnlichten, dekschade en gescheurde zeilen alhier binnengelopen. Het schip heeft zware brekers over gehad, waardoor de achterzijde van de roef werd ingeslagen en de kajuit vol water liep. Het stuurrad is verbrijzeld.


Datum: 24 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 24 januari. Heden zijn hier 5 blazerschuiten binnengekomen met katoen, gom, kaneel, verfstof, veekoeken, rotting en fijn stro, zamen ongeveer 40 ton, geborgen lading uit het wrak van het s.s. SERBIA. Al deze lading moest door duikers uit het wrak worden opgehaald.


Datum: 25 januari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 januari. Het schip NIEUWE ZORG heeft de lading gelost en is naar Amsterdam opgesleept om te repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boulogne, 17 januari. Het Franse schip EXPORTATION, op reis van Duinkerken naar Cherbourg, is in de nacht van 13 januari in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM.


Datum: 26 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 januari. Het stoomschip JEANNETTE, van de firma H. Braakman & Co, van brussel naar Rotterdam, is hedenochtend nabij Austruweel gestrand en volgens rapport gebroken. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 januari. Heden kon door ruw weer niet uit het wrak van het s.s. SERBIA worden gelost. Een deel der lading is blijkbaar weder uit het wrak gespoeld; althans de zandplaat Onrust ligt als bezaaid met diverse balen en bossen rotting.
De stuurhut is van het wrak geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boulogne, 17 januari. In de nacht van 13 januari is het Franse schip EXPORTATION met het Nederlandse s.s. ROTTERDAM in aanvaring geweest, waardoor eerstgenoemd vaartuig beschadigd werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Oporto, 19 januari. Bij het de rivier opstomen is het Nederlandse s.s. HILVERSUM uit zijn roer gelopen en moest een anker laten vallen. Later de rivier weder opvarende moest het anker met ketting op de baar achter gelaten worden.


Datum: 27 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. De boot JEANETTE is niet gebroken, zoals gemeld, doch er zijn drie palen door den huid gedrongen. Er bestaat veel kans dat dit stoomschip weder afgebracht wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 25 januari. Door het Nederlandse s.s. DUYMAER VAN TWIST IS IN HET Kanaal een anker verloren.


Datum: 28 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 januari. Uit het s.s. SERBIA werd heden 25 ton lading gelost en hier aangebracht. Verder kwamen vele schuiten binnen met op stroom opgeviste lading.


Datum: 30 januari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 28 januari. De Braakmanboot JEANNETTE passeerde heden alhier, om naar de werf te Krimpen (opm: Krimpen a/d Lek) te worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen datum) Uit Amsterdam meldt men ons: Hedenmiddag deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij uitspraak in de zaak van kapitein H. Wolthekker, gezagvoerder van het driemastschoenerschip LAURA, van de Ned. Scheepvaartmaatschappij te Harlingen, welk vaartuig op de reis van Frederikstad naar Harlingen beladen met hout, in de nacht van 5 op 6 oktober op de Horst bij Vlieland bij vliegend weer en woeste zee in ontredderde toestand strandde en verging. (opm: zie o.a. NRC 101005)
De Raad sprak als zijn gevoelen uit dat de gezagvoerder geen blaam kan treffen. De oorzaak der stranding is het onophoudelijke stormweer, en niet enige daad of nalatogheid van kapitein Wolthekker, die dan ook werd vrijgesproken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen datum) Uit Amsterdam meldt men ons: Hedenmiddag deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij uitspraak in de zaak van kapitein Johs. Göcken van de schoenerbrik REGNERA, van de firma Van der Goot en Kuhn te Groningen. Op reis van Frederikstad naar Groningen liep dit vaartuig in de ochtend van 1 december 1905 op de Farder bij de Tjaerde-vuurtoren buiten Kristiania Fjord (Noorwegen) op een klip; het vaartuig ging geheel verloren en een matroos verdronk bij dit ongeval. (opm: zie DS 011205)
Naar het oordeel van de Raad is de ramp te wijten aan de schuld van de gezagvoerder, die niet zorgde dat de kaart welke hij nodig had bij de hand was, tengevolge waarvan hij een verkeerde koers nam. Mocht het raadplegen der kaart in het begin der reis al niet nodig zijn geweest, toch had de gezagvoerder hem later onder zijn bereik moeten hebben, omdat hij wist of behoorde te weten, dat hij indien hij er niet geregeld op keek, gevaar liep op een klip te geraken. Wegens deze zorgeloosheid schorste de Raad hem in zijn bevoegdheid om als schipper op een Nederlands koopvaardijschip te varen voor de tijd van zes maanden, en veroordeelde hem in de kosten, begroot op NLG 50,74.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen datum) In Amsterdam werd door de Raad van Tucht voor de Koopvaardij de behandeling voortgezet van de zaak tegen kapitein A.E.F. Bens, gezagvoerder van het s.s. ZAANSTROOM, dat bij Hull in aanvaring kwam met het s.s. DEE. Voorgelezen werden de verklaringen van de loods en de gezagvoerder van het Engelse vaartuig.
Door kapitein Bens werd volgehouden, dat de DEE van koers veranderde en stuurboordroer gaf, waarschijnlijk omdat in de weg liggende schepen haar verhinderden boven de rede op te draaien. Dat men op de DEE aan stuurboordzijde het groene licht der ZAANSTROOM heeft gezien betwistte de kapitein. Van de ZAANSTROOM af werd het rode en het groene licht der DEE gezien. De gezagvoerder heeft evenmin drie stoten van de DEE op de stoomfluit vernomen. De uitspraak volgt later.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen datum) In Amsterdam nam de Raad van Tucht voor de Koopvaardij in behandeling de zaak tegen kapitein R.J. van der Laan, gezagvoerder van het s.s. BATAVIER VI van de firma Wm. H. Müller & Co te Rotterdam. Dit vaartuig kwam in de namiddag van 4 december l.l., op de reis van Rotterdam naar Hamburg, in aanvaring met het s.s. CITY OF FRANKFURT op de Elbe, bij Luehe, ongeveer op een uur afstand gelegen van Hamburg.
Uit de scheepsverklaring, afgelegd voor het Amtsgericht te Hamburg, blijkt dat de BATAVIER VI bij heiig en slecht zicht de Elbe bevoer, een stoomschip stoomde vooruit. Bij de rode sprietton L bij Luehe wilde de BATAVIER VI het stoomschip passeren en gaf daarom ‘stuurboord roer’ en een stoot op de stoomfluit, en daarop ‘een weinig bakboord’ om de ton mis te lopen. Men was dwars vóór het stoomschip, op 100 meter afstand, toen op een gegeven ogenblik het stoomschip, dat de CITY OF FRANKFURT bleek te zijn, stuurboord op de BATAVIER VI inscheerde. Aanvankelijk had het na de botsing de schijn alsof slechts het berghout der BATAVIER VI beschadigd was; later bleek dat de inlaatcirculatie vlak onder het berghout, een zeer zwak punt, ingedrukt was. In de machinekamer liep water, zo zelfs dat de lage vuren gedoofd werden en in overleg met de loods maatregelen genomen moesten worden om het schip aan de grond te zetten, teneinde het zinken te voorkomen. 5 December werd de BATAVIER VI, na voorlopig gedicht te zijn, naar Hamburg gesleept, voortdurend pompende, het achterruim vol water.
Behalve de kapitein werden gehoord de matroos J. van de Ven, die roerganger was, de 2e stuurman P. Verhagen, de matroos J. Swemmelaar, die op de uitkijk stond, en de 1e machinist Van der Gaag. De gezagvoorder verklaarde dat het bevaarbare gedeelte der Elbe op dit punt ¾ Engelse mijl breed was, de BATAVIER VI liep nog geen 9 mijl, de CITY OF FRANKFURT moet minder vaart gelopen hebben, daar ingehaald werd, zijn schip voer stijf aan de zijde van het vaarwater; op een afstand van een halve scheepslengte wilde men het schip passeren, toen de CITY OF FRANKFURT plotseling stuurboord uitging, juist op het moment dat de BATAVIER VI bakboord moest uitwijken voor de ton, die men rakelings langs voer. Bepalingen op het bevaren der Elbe zijn de gezagvoerder onbekend. De getuigen, voor zover ze dit hadden kunnen waarnemen, bevestigden deze verklaringen en gaven tevens als hun mening, dat de CITY OF FRANKFURT gemakkelijk bakboord had kunnen houden. Ook verklaarden ze van dit vaartuig geen signalen te hebben vernomen.
De uitspraak van de Raad volgt later.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, Noorwegen, 23 januari 1906.
Hooggeachte redacteur,
De Nieuwe Waterweg is mooi, de loodsen zijn flink en er wordt druk en ten alle tijde gevaren. De electrische lichten op de werf van de heren Smulders bij Schiedam, maken echter het varen op dat gedeelte gevaarlijk wanneer het donker is, terwijl die zee van licht alle andere lichten absorbeert, zowel het licht op de dam bij de watertoren te Schiedam als die van stoom- en zeilschepen.
Er zijn trouwens nog meer onnodig hinderlijke verlichtingen langs de Nieuwe Waterweg.
Terwijl de Nieuwe Waterweg zo geroemd wordt en het, bij wijze van spreken, de kaart is waarop Rotterdam alles heeft gezet, zou het te betreuren zijn als de vaart zonder noodzaak gevaarlijk wordt gemaakt. Zou hieraan niets te doen zijn, heer redacteur, voordat het kalf enz.? Met dank voor plaatsing,
Kapt. G.H. Leffers, s.s. OLAF KYRRE

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 januari. De sleepboot SPES MEA, van P. Wagenborg alhier, die de vorige week nabij Carolinensiel op een zandbank is gelopen, is heden onbeschadigd en zonder assistentie, bij een hoog tij water, weder vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam-Batavia, Samarang en Soerabaija.
Het Eerste Klasse Nederlandse stalen Fregatschip ADRIANA, kapt. G. Bruyn, expeditie medio maart.
Adres: de cargadoors Vroege & De Wijs en Kuyper, Van Dam & Smeer.


Datum: 31 januari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 25 januari. Het zinken op 6 oktober 1905 van het te Delfzijl thuisbehorende tjalkschip AFIENA, schipper Kappen, werd door het Seeamt toegeschreven aan de storm en de hoge ouderdom van het schip.


Datum: 02 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 februari. De sleepboot NOORDZEE, met het oude oorlogsschip LE VENGEUR op sleeptouw, arriveerde heden van Cherbourg te Bremerhaven, om gesloopt te worden.


Datum: 03 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. De firma L. Smit & Co alhier zal vier boten aan haar sleepdienst toevoegen. De namen der nieuwe boten, waaronder enkele van het grootste type, zijn ZWARTE ZEE, GOUWZEE, ROZENBURG en MOSSEL. Deze laatste is uitsluitend bestemd voor de Scheveningse havendienst en zal door in- en uitpompen van water een verschillende diepgang kunnen bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 februari. Vermoedelijk door het wegslaan van een der luiken drijft heden veel lading uit het wrak van het s.s. SERBIA. Een deel er van werd op stroom en langs het strand geborgen. Er kon de laatste dagen wegens onstuimige zee niet op het wrak gewerkt worden.


Datum: 04 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Wij vernemen dat tussen de rederij Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum en de Bremer Dampferlinie Atlas m.b.H. te Bremen een overeenkomst is tot stand gekomen, waarbij eerstgenoemde na hare drie reeds geannonceerde afvaarten geene stukgoederen- of ijzerladingen zal boeken naar Levante- of Syrische havens, terwijl laatstgenoemde hare boten ook op de uitreis Rotterdam zal laten aanlopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. Door de Maatschappij tot Exploitatie der Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht is te Kiel gekocht voor NLG 120.000 het Duitse ijzeren slagschip NEPTUN, voorheen FRIEDRICH CARL, groot ruim 6000 ton. Dit schip werd in 1869 te Toulon voor Turkse rekening gebouwd, echter niet geleverd maar later aangekocht door Duitsland.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 4 februari. Het Engelse fregat MARSHALL, kapitein Stephens, op reis van Iquiqe naar Rotterdam met een volle lading salpeter, strandde op 3 februari ’s avonds omstreeks 6 uur tegen de lage Zuiderdam, tussen rood 2 en 3, in de Waterweg, De opvarenden zijn op 4 februari van boord gehaald door de stoomreddingboot van Hoek van Holland. Het schip, groot 1920 brt / 1786 nrt, is eigendom van W. Thomas Sons & Co te Dumbarton en in 1903 gebouwd te Dumbarton. Het achterschip zit vast op het wrak van de CASTANOS en het voorschip zit vast op het wrak van de CITY OF ROTTERDAM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 februari. Met hoogwater is de MARSHALL circa 150 meter meer naar binnen gekomen en zit nu met de kop zuid-zuid-oost. Bij het afzenden van dit bericht was de wind noord-noord-oost, stijve bries met zeer zware buien en veel zee.


Datum: 05 februari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is het nieuwe stoomschip TROMPENBERG van de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Shields, gesleept door de sleepboot POOLZEE, voor het plaatsen van de machine.
(opm: latere info meldt aangekomen te Shields op 7 februari).


Datum: 06 februari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 februari. Gisternamiddag is het Ned. tjalkschip ETTIENA van de weduwe Smedema, geladen met ca. 50 ton steenkool, komende van Goole en bestemd naar Martenshoek bij het binnenvaren door de neerstroom voor de zeesluis te Farmsum
in de buitenhaven tegen de zijdam gevaren, waardoor het onmiddellijk zwaar lek stootte, tengevolge waarvan het in de diepte zonk. Het volk is gered. Het schip is later door de sleepboot LUCTOR ET EMERGO uit de diepte op het droge gesleept. De lading steenkool was voor rekening van de heer E. Brouwer te Farmsum. Men is nu bezig om 2 tjalken langszij te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 5 februari. Het schip MARSHALL is vermoedelijk ter hoogte van de bezaansmast gebroken. De berging is door reders en assuradeuren opgedragen aan L. Smit & Co’s Sleepdienst te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 5 februari. Het fregat MARSHALL is met het achterschip dieper weggezonken en moet waarschijnlijk als verloren beschouwd worden. Het schip heeft slagzij over stuurboord en is vol water. Nader wordt ons nog medegedeeld, dat de MARSHALL met het voorschip op het wrak van het voor enige jaren gezonken stoomschip CITY OF ROTTERDAM is gelopen, en wel zo, dat de steven tussen de beide cylinders beklemd zit. Het achterschip zit op het wrak van de CASTANOS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 februari. Volgens bij de directie der Koninklijke West Indische Maildienst ingekomen bericht van kapt. J.A. Beckering Vonckers van het stoomschip PRINS WILLEM II, heeft hij tussen 29 december en 3 januari op de reis van Amsterdam naar Paramaribo vliegend stormweer gehad uit het zuiden en zuid-westen tussen het Engels Kanaal en de Azoren, waardoor hij tot drie malen verplicht was met de kop op zee te gaan liggen. Schip en machines hebben zich goed gehouden, maar er werd nogal schade aan dek veroorzaakt, een gedeelte van de brug weggeslagen en andere schade aan dek aangericht, welke tijdelijk te Paramaribo werd gerepareerd.


Datum: 07 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Door peilingen is gebleken, dat het schip MARSHALL volslagen gebroken en dat er nu reeds niets meer van de lading te bespeuren is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 februari. Ofschoon wordt verklaard dat de schade aan de PRINS WILLEM II niet hoger dan GBP 500 zal belopen is het mogelijk dat ze tot het dubbele van dat bedrag komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 7 februari. De alhier thuisbehorende stalen zeetjalk MARGIENA ANNETTE, kapitein S. Meijer, met hout van Falkenberg naar hier, heeft in de Oostzee door zware storm zijn kluiver en een zwaard verloren. Noodgedwongen is het schip te Rendsburg binnengelopen om te repareren. De schade groot NLG 400 wordt gedeeltelijk door assurantie gedekt.


Datum: 08 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 februari. Volgens nadere onderzoeking op het wrak van het schip MARSHALL is gebleken, dat het vlak bijna geheel weg is.


Datum: 09 februari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 9 februari. Aangekocht voor GBP 34.000 door de Rotterdamsche Lloyd het Engelse stoomschip LEONIS. Het stoomschip, dat op 28 januari van Newport News te Rotterdam arriveerde, zal onder de naam BENGALEN in de vaart komen.


Datum: 10 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. De Rotterdamsche Lloyd deelt ons mede, dat zij door aankoop eigenaresse is geworden van het Engelse stoomschip LEONIS, hetwelk onder de naam BENGALEN in de vaart genomen zal worden. Het stoomschip LEONIS, groot bruto 2660 ton en netto 1701 ton, lang 318 voet, breed 45 voet 1 duim, en hol 21 voet 1 duim, is in 1903 te West Hartlepool door Wm. Gray & Co Ltd gebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 februari. Door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, alhier, is het stoomschip AMSTELSTROOM, groot 788 brt en 476 nrt, en gebouwd in 1885 te Rotterdam, voor GBP 6000 verkocht naar Griekenland. Het schip is op 30 januari van Amsterdam vertrokken naar Hull om daar voor Griekenland te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 februari. Het Nederlandse stoomschip ARUNDO van Hudig & Veder alhier, groot 1673 ton bruto met een draagvermogen van ongeveer 2650 ton, in 1890 door de firma C.S. Swan & Hunter te Newcastle gebouwd, is aan Mr. Paul Mörch van de Northern Steamship Co te St. Petersburg verkocht. De verkoopprijs bedraagt GBP 8250.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 februari. De gezonken tjalk ETTIENA van weduwe Smedema is weer gelicht en tussen 2 tjalken in opgesleept naar de oostzijde van de haveningang en op het slijk neergezet. De lading steenkool is in lichters overgedaan. Het schip heeft een zwaar lek bij de steven en andere averij, zodat de schade voor de weduwe beduidend is. De mede gezonken klederen, keuken- en koksgereedschappen zijn eveneens erg beschadigd of geheel waardeloos geworden. De tjalk is uitgelost en hier weer in de haven gebracht. De beschadiging is van dien aard dat aan herstellen moeilijk te denken valt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newport, 7 februari. Het uitgaande s.s. NELSON is tegen het van Bilbao komende Ned. s.s. VLUG aangevaren, waarvan dientengevolge een plaat aan stuurboordzijde gedeukt werd.


Datum: 13 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Door de bergers van het schip MARSHALL wordt ons medegedeeld, dat uit een heden ingesteld onderzoek is gebleken, dat het dek vanaf de campagne tot voorbij de grote mast is weggeslagen. Het schip is zo ver naar stuurboord weggezakt, dat bij laag water de reling van stuurboordsverschansing onder water blijft.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 februari. Heden is alhier aangekomen van Alblasserdam het nieuwe Duitse stoomschip TERMINI om bij de werf De Schelde te worden voorzien van machine en ketels.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 10 februari. De Ned. koftjalk HERZOGIN INGEBORG, schipper B. Schuitema, die de 28ste december met schade van Preston alhier is aangekomen, is na volbrachte reparatie weder in lading gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij hield gisteravond een zitting, in de eerste plaats ter behandeling van de zaak tegen Pieter Tattje, schipper en eigenaar van het Ned. tjalkschip NIEUWE ZORG. Dit vaartuig, thuisbehorende te Groningen, was 12 december van Bremen vertrokken, geladen met 800 zakken tarwe en roggemeel, bestemd voor Leer. Op 24 december kwam men volgens de scheepsverklaring bij Meierslichten ten anker. Op 25 december moest men wegens het slechte weer terug naar Bremerhafen. Op 28 december werd de reis vervolgd en passeerde men het Weservuurschip. Des avonds moest men wegens dikte van motregen bijdraaien. Op 29 december had men bij Borkum te kampen met harde wind en hoge zee. 30 December stak een hevige storm op. Men kreeg zware stortzeeën over, waardoor de boot werd losgeslagen. Des morgens 7 uur bemerkte men dat er 6 à 8 duim water in de piek stond en kwam het voor dat het schip dieper lag. De zee brak aanhoudend over het schip, dat niet meer naar het roer luisterde. Toen kwam er een stoomboot in zicht. De noodvlag werd gehesen. De stoomboot die de Duitse PROSPER bleek te zijn achtte het desgevraagd met het oog op de hoge zee en de storm niet mogelijk het schip op sleeptouw te nemen en aangezien er geen ander schip zichtbaar was werd ingegaan op de raad het schip te verlaten. Met veel moeite gelukte het de opvarenden, kapitein, stuurman, koksjongen en 2 dochters van de kapitein, aan boord van de stoomboot te komen die hen naar Hamburg bracht. De NIEUWE ZORG werd later door een stoomtrawler opgepikt en te IJmuiden binnengebracht. Het 11 jaar oude schip, groot 44 registerton, werd in beschadigde toestand geschat op 3500 Mark. Het was in Duitsland voor 10.000 Mark verzekerd. De ruim 60-jarige kapitein en de stuurman Roelof Tattje, zoon van de kapitein, werden gehoord en bevestigden de scheepsverklaring en de verklaring van de PROSPER. Zij voegden er aan toe dat beide pompkrukken stukgeslagen waren. Ook was het grote zeil gescheurd. De uitspraak volgt spoedig.


Datum: 14 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 februari. Het Nederlandse stoomschip ANCHISES van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan is verkocht naar Japan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 februari. De Ned. tjalk AVONTUUR, schipper H.W. Tuyl, van hier met steenkolen naar Utrecht bestemd, is hedenmorgen te 0700 terwijl het slepende was op de hoogte van het Koningsdok aangevaren door het Nederlandse stoomschip ALSTER en is dientengevolge onmiddellijk gezonken. Het volk heeft zich met eigen boot gered en werd later door het havenbootje opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 februari. Uit Newport News wordt d.d.10 februari aan de Salvage Association geseind dat er een ernstig lek is in ruim no. 1 van het Nederlandse ss. NEDERLAND. Er zal zoveel gelost worden tot men in staat is in dat ruim te gaan om zonder dokken te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 februari. De tjalk ETTIENA heeft de lading gelost en is voor NLG 120 verkocht aan schipper Houwing. Het schip dat in de haven op de bank ligt zal na te zijn dichtgemaakt naar Emden gebracht worden om aldaar als zinkstuk te worden gebezigd.


Datum: 15 februari 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Rotterdam aangekomen van Kiel het Duitse ijzeren slagschip NEPTUN, gesleept door de sleepboten OOSTZEE en ZUIDERZEE, bestemd naar Hendrik Ido Ambacht om door de Maatschappij Rijsdijk te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 februari. Uit het wrak van het s.s. SERBIA is heden ongeveer 15 ton lading geborgen en met twee schuiten hier aangebracht. Sedert de vorige week is het wrak niet in ongunstiger positie gekomen. Het achterschip is beduidend gerezen, het middenschip is dieper gezonken.


Datum: 16 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Fairplay deelt mede, dat de Maatschappij Nederland te Amsterdam en de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam een stoomvaartdienst zullen openen tussen Bengalen en Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Na buitengewoon veel inspanning is de firma P. Hoebee te Dordrecht er eindelijk in geslaagd de goederenboot BRUSSEL van de rederij J.H. van Swieten te Amsterdam, die bij de storm in de nacht van 18 op 19 januari j.l. in het Hollandsch Diep voor de ingang der Dordtsche Kil met man en muis verging, te lichten.
Zoals is medegedeeld, waren de pogingen om de boot, die geheel overzij lag, met behulp van bokken boven te brengen vergeefs, daar het schip vermoedelijk vol zand was gelopen en werd toen besloten de poging te herhalen met behulp van lichterschepen. Inmiddels was de boot geheel in het zand weggezakt, zodat zij bij slot in een put van circa 9 meter lag, terwijl daarbuiten slechts 3 meter water stond. Toch wisten de aannemers er de nodige kettingen onder te brengen, het schip geheel op zijn bodem te keren en tussen de lichterschepen te bevestigen. Toen echter moest het getij worden te baat genomen om bij laag water de schroeven zo veel mogelijk aan te draaien, in de hoop dat tijdens de vloed de ruimte in de put onder het schip met zand zou volvloeien. Dat duurde verscheidene getijden, totdat heden voormiddag de boot zo hoog kon worden opgehaald, dat zij tussen de lichterschepen van de plaats des onheils naar de monding der Kil kon worden gesleept. Of de lijken der opvarenden zich nog aan boord bevinden, kan nog met geen mogelijkheid worden gezegd; waarschijnlijk zal dat nog wel 2 of 3 dagen duren. In elk geval heeft de firma Hoebee echter reeds een knap stuk werk verricht, want er bestond de grootste kans dat schip en lading totaal verloren zouden zijn. (opm: bekort)


Datum: 17 februari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 16 februari. De passagiers- en sleepboot SOPHIA, te Zoutkamp thuisbehorende, is tot geheime prijs verkocht aan een firma te Pillau. De SOPHIA deed vroeger dienst als passagiersboot tussen Schiermonnikoog en Groningen, doch werd gedurende de winterperiodes gebruikt als sleepboot.langs de Wadden, zowel langs de Nederlandse als de Duitse kust.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 14 februari. De tjalk TWEE ZUSTERS, schipper L. de Groot uit Hoogezand, met tarwe van Hamburg naar hier is bij Holnis aan de grond gelopen. Het schip werd door het s.s. ROTA vlot en alhier binnengesleept.


Datum: 18 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 februari. Uit Newport News wordt geseind, dat enige honderden klinknagels in het stoomschip NEDERLAND zijn losgeraakt. Men hoopt, dat de lading, buiten dit, geen schade heeft. Het voorruim is bijna geheel gelost. Het zal, zonder verdere lossing, dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Men hoopt dat de bodem van het s.s. NEDERLAND, buiten het gemelde, verder geen schade heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. De K.N.S.M. zal haar dienst op Italië uitbreiden tot een wekelijkse. Om de beurt zal van Amsterdam en Rotterdam een afvaart plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare Verkoping op woensdag 28 februari ’s voormiddags 11½ uur, in het logement ‘De Hollandsche Tuin’, te Vlaardingen, van het Haringloggerschip genaamd VLAARDINGEN, gemerkt Vl 16, groot bruto 64-23/100 tonnen en netto 46-61/100 tonnen, laatst gevoerd door schipper J. Groeneveld, met stoomspil, masten, rondhout, staand en lopend want en verdere volledige inventaris, doch zonder vistuig. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Verkoping. De Notaris M.M.C. van der Loo, residerende te Rotterdam, zal dinsdag 27 februari des middags 12 uur, in één zitting bij veiling en afslag in het Notarishuis te Rotterdam verkopen: de ijzeren zeilaak genaamd WILLY, in de Nederlanden thuis behorende, hebbende een draagvermogen van 490,465 ton, zijnde getugd met twee masten, voorts de bij het schip behorende dekkleding, ankers kettingen, touwen en verdere inventaris, benevens roeiboot.
Het schip is gebouwd in 1895 aan de werf aan de werf van W. Bodewes te Martenshoek, Groningen, ligt thans aan de Persoonshaven en is dagelijks te bezichtigen. (opm: bekort)


Datum: 20 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 19 februari. Volgens bericht uit Antwerpen zijn de derwaarts bestemde stoomschepen CORENNIE en EILDON nabij Bath met elkaar in aanvaring geweest en is de CORENNIE gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Omtrent de aanvaring van de stoomschepen CORENNIE en EILDON zegt het Handelsblad van Antwerpen het volgende. Het stoomschip EILDON had een Hollandse loods aan boord. De CORENNIE werd van achter door de EILDON aangevaren en bekwam zulke zware averij, dat het schip vol water liep en zonk. De bemanning heeft zich met eigen boten gered. De EILDON is na de aanvaring nog een uur ter plaatse gebleven, waarna zij de reis naar Antwerpen voortzette. De CORENNIE behoort tot een Schotse rederij en had een lading van 700 ton cement. Het schip ligt gezonken juist tussen de zwarte boeien 45 en 46, op 40 meter buiten het vaarwater. Het ligt bijna dwars en daarbij nog op schuifbaar zand, wat, alles bijeengenomen, de ligging allergevaarlijkst maakt en men het schip als verloren mag beschouwen. De CORENNIE, kapt. J. Stephen, is een ijzeren stoomschip, gebouwd in 1889 te Blyth en voer voor rekening der firma W.T. Moffatt.


Datum: 21 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 februari. Volgens een telegram uit Baltimore dd. 17 februari is er geen verdere schade aan het stoomschip NEDERLAND gevonden. De reparatiën zouden maandag (19 februari) gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 20 februari. De pogingen, gisteren aangewend, om het lek in het gezonken stoomschip CORENNIE te stoppen en het water uit te pompen, zijn zonder succes geweest. Het achterschip is reeds diep weggezonken.


Datum: 22 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 21 februari. Deze nacht is het bij Bath gezonken stoomschip CORENNIE middendoor gebroken. Het wrak zinkt nu steeds dieper in het zand weg. Het voorschip blijft zelfs bij laagwater onzichtbaar en de schoorsteen is reeds weggeslagen. Bergingspogingen zijn gestaakt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 21 februari. De stoomboot ZEELANDIA van de Provinciale Stoombootdiensten, gebouwd in 1872, is thans buiten dienst gesteld. De machine en ketels worden verkocht. De hulk zal dienst gaan doen als drijvend magazijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 februari. Uit Kopenhagen is heden aan de Salvage Association geseind, dat voor bergloon verdiend aan het s.s. CALLISTO 60.000 Kronen werd toegekend. (Het Ned. s.s. CALLISTO strandde begin december op de veen, werd vlotgebracht en repareerde te Kopenhagen)


Datum: 23 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 februari. Het stoomschip AMSTELSTROOM werd verkocht voor ongeveer GBP 6.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Het stoomschip LEONIS werd door de Rotterdamsche Lloyd aangekocht voor ongeveer GBP 34.000.

NRC 230206
Rotterdam, 22 februari. Het stoomschip NIEUW AMSTERDAM, van de Holland Amerika Lijn, is na een welgeslaagde proeftocht hedenmiddag te 2 uur van Belfast naar hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 februari. Het in de Nieuwe Waterweg gestrande schip MARSHAL wordt door partijen als geheel wrak beschouwd. De contractante heeft het bergen van het casco opgegeven en door assuradeuren is aan haar opgedragen zo veel als doenlijk is van het tuig en de inventaris te bergen.


Datum: 24 februari 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 20 februari. De Ned. galjoot FIDUCIA, kapitein Hagedoorn, van Harburg naar Southampton met lijnkoeken, is na op de Scrobysands te hebben vastgezeten met assistentie van een sleepboot en bootlieden hier lek binnengebracht zonder accoord.
Voor zover thans kan worden nagegaan is de lading van de FIDUCIA niet van betekenis beschadigd. Het schip kon met assistentie van de sleepboot de reis naar Southampton voortzetten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Heden is alhier aangekomen van Belfast het nieuwe stoomschip NIEUW AMSTERDAM. Het schip is op 22 februari vertrokken van Belfast naar Rotterdam voor proeftocht en is tijdens de reis overgenomen door de rederij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 februari. Volgens alhier ontvangen telegram is het Ned. s.s. MAUD CASSEL, buiten Hafringe, dicht bij Oxelosund gestrand op een rots en zit gevaarlijk Een bergings- stoomboot is erbij om assistentie te verlenen. De bemanning van het stoomschip is te Oxelösund aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Dinsdag 16 maart 1906 des avonds te 8 uur zal ten huize van kastelein Top aan het Lage der Aa te Groningen ten verzoeke van de scheepskapitein K. Dost publiekelijk worden verkocht het staalijzeren tjalkschip genaamd COSMOPOLIET, in 1898 onder expert gebouwd, verzekerd in de eerste klasse bij de Germaanse Lloyd, groot 66.89 T of 189.5 kub. meter, liggende aan de Westerhaven te Groningen met staand en lopend want en volledige inventaris. Dagelijks te bezien. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de scheepsmakelaar J. Tonkens. Jacobstraat 40 en ten kantore van M. Wiertsma, Notaris te Groningen, Pelsterstaat 7.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, 21 februari 1906, ten verzoeke van Hendrika Wilhelmina Kloppers, echtgenote van W.J. Kerkhof, wonende te Rotterdam, domicilie kiezende ten kantore van Mr. J.G.L. Nolst Trinité, heb ik, deurwaarder Willem Hendrik Driessen, voor de derde maal gedagvaard: Jan Willem Kerkhof, thans zonder bekende woonplaats, om op maandag 28 mei 1906 te verschijnen bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam.
Aangezien gedaagde de 23ste januari 1901 te Rotterdam, waar hij woonde, zich als machinist aan boord heeft begeven van het s.s. HOLLAND, hetwelk na een reis naar Londen, op de terugkeer naar Rotterdam de 28ste januari daaropvolgende op een der havenhoofden van Hoek van Holland is vergaan.
Aangezien uit deze ramp slechts de kapitein, een matroos en de scheepsjongen gered zijn, dewijl de verdere bemanning, waaronder Kerkhof, naar luid van berichten een graf in de golven gevonden heeft.
Aangezien eiseres thans een nieuw huwelijk wenst aan te gaan.
Aan de Rechtbank van zijn in leven zijn doen blijken. (opm: sterk bekort)


Datum: 25 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 februari. Het binnenkomende stoomschip BEIJERLAND is tijdens mist ter hoogte van de exportslachterij van Hudig & Pieters aan de grond gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Galveston, 13 februari. De schroef van het van Tampico naar Pensacola bestemde s.s. SLIEDRECHT, dat heden alhier is aangekomen, is gebroken. (De SLIEDRECHT arriveerde 19 februari te Pensacola)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 februari. Het Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL is gestrand bij Hafringe op reis van Rotterdam naar Oxelösund. De opvarenden zijn van boord gehaald en te Oxelösund geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 22 februari. De voorlopige reparatie aan het schip FIDUCIA is gedaan en de mogelijkheid om hier afdoende te repareren wordt onderzocht.

NRC 250206
Maassluis, 24 februari. Het stoomschip BEIJERLAND is hedenmorgen niet vlot gekomen. Sleepboten hebben tevergeefs getrokken.


Datum: 27 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 februari. Het stoomschip BEIJERLAND is gisterenmiddag, na een honderd ton der lading in lichters te hebben gelost, door de sleepboten SCHEVENINGEN en KATWIJK vlotgesleept en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Haugesund, 23 februari. Het van Rotterdam naar Drontheim bestemde stoomschip LERFOS heeft, omdat het voor een ander stoomschip wilde uitwijken, aan het zuideinde van Vibrandsöen gestoten en is alhier binnengekomen om door een duiker onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 februari. Voor het verlenen van diensten aan het s.s. SOESTDIJK bij het binnenbrengen te Falmouth werd door het Admiraliteitshof aan het s.s. EIDSIVA GBP 2000 toegekend. Het s.s. EIDSIVA, dat veel kleiner was dan de SOESTDIJK, had achter vastgemaakt en gestuurd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Norrkoping, 24 februari. Het stoomschip MAUD CASSEL zit nog steeds aan de grond. Het voorschip ligt in 10 vadem water. Het achterschip zit geboeid en stenen steken door het schip t.h.v. de machinekamer. Het stoomschip BELOS verleent assistentie.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij te Amsterdam deed gisteravond uitspraak in de zaak van Pieter Tattje, schipper van het Groninger tjalkschip NIEUWE ZORG dat 12 december 1905 Bremen verliet geladen met 800 zakken tarwe en roggemeel bestemd voor Leer en de 30ste december in de Noordzee door stormweer belopen en door de bemanning bestaande uit vader, zoon, 2 dochters en een koksjongen werd verlaten en opgenomen door het Duitse s.s. PROSPER. Van de scheepsverklaring en het getuigenverhoor is vroeger melding gemaakt. (opm: zie PGC 13 februari) De raad was van oordeel dat de schipper na het verlaten van het schip – dat later weliswaar door een stoomtrawler te IJmuiden binnen is gebracht – geen blaam kan treffen en sprak hem vrij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij te Amsterdam behandelde de zaak van de tjalk FROUKE JAGER, schipper en eigenaar W. Kunst te Groningen, beladen met gort van Bandholm naar Altona, op 13 december 1905 bij Falkenberg lekgesprongen en verloren. De bemanning bestond uit 3 man, vrouw en 2 kinderen. De kapitein en de kok zijn door een commissie uit de raad gehoord en beiden hebben verklaard dat men op 12 december met goed weder Anholt had verlaten doch den volgende dag door zwaar weder en hoge zeeën was belopen, waardoor herhaaldelijk de zeilen aan flarden werden geslagen en zelfs de mast overboord ging. Door noodsignalen werd een stomer op onze gevaarlijke toestand opmerkzaam gemaakt en toen wij aan boord overgingen is ons schip enige uren daarna gezonken. Aangezien geen getuigen werden gehoord zal de raad later uitspraak doen.


Datum: 28 februari 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 februari. Het stoomschip MAUD CASSEL, dat nabij Hafringe is gestrand, is alhier verzekerd voor alle zeegevaren tegen de waarde van NLG 380.000 en bovendien nog tegen totaalverlies van NLG 150.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 26 februari. Het Nederlandse schip FIDUCIA heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norrköping, 24 februari. Het stoomschip MAUD CASSEL zit nog steeds aan de grond. De schade bevindt zich hoofdzakelijk achter de machinekamer, waar vermoedelijk stenen door de bodem zijn gedrongen. Het voorschip ligt in 10 vadem water. Blijft het weer gunstig, dan hoopt men het schip vlot te krijgen. Van Arkösund zijn arbeiders naar de strandingsplaats vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Men meldt uit Vlissingen aan de scheepvaart: Er bestaat kans dat voortaan over onze haven de import van melasse uit Cuba zal plaatshebben. De volgende maand wordt het eerste stoomschip, de ORANJE PRINCE, hier verwacht. Als vertegenwoordigster van deze lijn treedt op de firma De Groof & Co.


Datum: 01 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norrköping, 24 februari. Door het slechte weer moesten de bergingswerkzaamheden aan het stoomschip MAUD CASSEL gestaakt worden. Houdt deze zeegang nog een paar dagen aan, dan zal het stoomschip hoogstwaarschijnlijk opbreken. De machines zijn reeds ontzet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Het stoomschip NEDERLAND, 8 februari met schade te Newport News binnen, heeft gerepareerd en is 23 februari van daar naar Hamburg vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 februari. Volgens een telegram, gisteren alhier ontvangen, kan door het slechte weer de MAUD CASSEL niet bereikt worden. De vooruitzichten zijn slecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 februari. Volgens telegram uit Falmouth is de Nederlandse schoener SELINA JOHANNA, van Rabat naar Leith bestemd, met beschadigde boom en gescheurde zeilen aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Volgens een hedenmiddag alhier ontvangen telegram vermindert het vooruitzicht om het stoomschip MAUD CASSEL vlot te brengen, steeds. Het is vreselijk slecht weer. Het stoomschip zelf en de machinekamer staan gedeeltelijk onder water.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oxelösund, 28 februari. Het gestrand stoomschip MAUD CASSEL hangt op het achterschip. Het bergingswerk wordt voortgezet als de gelegenheid zich aandient. Het is te vrezen dat het schip totaal wrak zal worden, tenzij het weer mooi weer wordt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Hindeloopen seint men ons: Hedennacht (opm: 1 maart) is alhier vergaan en onmiddellijk gezonken de lichter HUNZE XIII, kapt. Van Dijk, van de stoombootdienst Maastricht- Leeuwarden-Groningen. Het volk is gered. De HUNZE VII werd onklaar en moest de HUNZE XIII loslaten. De op de boot aanwezige goederen waren bestemd voor Groningen. Gistermiddag 1 uur had de HUNZE XIII Amsterdam verlaten. Behalve kapt. Van Dijk waren een stuurman en een matroos aan boord.


Datum: 02 maart 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Tot aanvulling van ons bericht omtrent het zinken van de HUNZE XIII laten wij hier nog een paar berichten uit de Hollandse bladen volgen.
Uit Hindeloopen werd aan de N.H.C. gemeld: Heden (donderdag)nacht om 12 uur is de lichter HUNZE XIII gesleept door de stoomboot HUNZE VII van Amsterdam naar Groningen tegen de steenglooiïng geslagen. Door het onklaar worden van de machine van de HUNZE VII en door het onstuimige weer was de VII genoodzaakt het sleeptouw te laten slippen. In de duisternis gelukte het aan de bemanning van 3 personen met grote moeite aan de wal te komen. De nachtwacht op zijn ronde hulpgeschrei op zee horende had met enige andere mannen de voldoening door middel van toegestoken staken de schipbreukelingen te redden. De boot ligt geheel onder water en zakt in het zand weg. De lading stukgoederen spoelt aan op het strand.
De Telegraaf van hedenmorgen meldt: Gister kwam te Stavoren in ontredderde staat binnen de HUNZE VII kapt. B. Hollander, komende van Amsterdam bestemd voor Groningen. Onder invloed van het stormachtige weer sloeg gisteravond de laadboom los, die over de verkoelkast strijkende de stoomfluit wegnam, waardoor de stoom ontsnapte en de stoomboot, machteloos geworden, moest ankeren. Ook een op sleeptouw varende lichter wierp een anker uit, maar sloeg daarvan los en raakte op drift. Deze lichter wordt bevaren door 3 man en moet naar verluidt ten noorden van Hindeloopen gestrand zijn. Van de HUNZE VII is de lading bestaande uit stukgoederen overgewerkt, waardoor de boot een scheve stand aannam. Een anker is verloren gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Tot aanvulling van ons bericht omtrent het zinken van de HUNZE XIII laten wij hier nog een paar berichten uit de Hollandse bladen volgen.
Uit Hindeloopen werd aan de N.H.C. gemeld: Heden (donderdag)nacht om 12 uur is de lichter HUNZE XIII gesleept door de stoomboot HUNZE VII van Amsterdam naar Groningen tegen de steenglooiïng geslagen. Door het onklaar worden van de machine van de HUNZE VII en door het onstuimige weer was de VII genoodzaakt het sleeptouw te laten slippen. In de duisternis gelukte het aan de bemanning van 3 personen met grote moeite aan de wal te komen. De nachtwacht op zijn ronde hulpgeschrei op zee horende had met enige andere mannen de voldoening door middel van toegestoken staken de schipbreukelingen te redden. De boot ligt geheel onder water en zakt in het zand weg. De lading stukgoederen spoelt aan op het strand.
De Telegraaf van hedenmorgen meldt: Gister kwam te Stavoren in ontredderde staat binnen de HUNZE VII kapt. B. Hollander, komende van Amsterdam bestemd voor Groningen. Onder invloed van het stormachtige weer sloeg gisteravond de laadboom los, die over de verkoelkast strijkende de stoomfluit wegnam, waardoor de stoom ontsnapte en de stoomboot, machteloos geworden, moest ankeren. Ook een op sleeptouw varende lichter wierp een anker uit, maar sloeg daarvan los en raakte op drift. Deze lichter wordt bevaren door 3 man en moet naar verluidt ten noorden van Hindeloopen gestrand zijn. Van de HUNZE VII is de lading bestaande uit stukgoederen overgewerkt, waardoor de boot een scheve stand aannam. Een anker is verloren gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tot aanvulling van ons bericht omtrent het zinken van de HUNZE XIII laten wij hier nog een paar berichten uit de Hollandse bladen volgen.
Uit Hindeloopen werd aan de N.H.C. gemeld: Heden (donderdag)nacht om 12 uur is de lichter HUNZE XIII gesleept door de stoomboot HUNZE VII van Amsterdam naar Groningen tegen de steenglooiïng geslagen. Door het onklaar worden van de machine van de HUNZE VII en door het onstuimige weer was de VII genoodzaakt het sleeptouw te laten slippen. In de duisternis gelukte het aan de bemanning van 3 personen met grote moeite aan de wal te komen. De nachtwacht op zijn ronde hulpgeschrei op zee horende had met enige andere mannen de voldoening door middel van toegestoken staken de schipbreukelingen te redden. De boot ligt geheel onder water en zakt in het zand weg. De lading stukgoederen spoelt aan op het strand.
De Telegraaf van hedenmorgen meldt: Gister kwam te Stavoren in ontredderde staat binnen de HUNZE VII kapt. B. Hollander, komende van Amsterdam bestemd voor Groningen. Onder invloed van het stormachtige weer sloeg gisteravond de laadboom los, die over de verkoelkast strijkende de stoomfluit wegnam, waardoor de stoom ontsnapte en de stoomboot, machteloos geworden, moest ankeren. Ook een op sleeptouw varende lichter wierp een anker uit, maar sloeg daarvan los en raakte op drift. Deze lichter wordt bevaren door 3 man en moet naar verluidt ten noorden van Hindeloopen gestrand zijn. Van de HUNZE VII is de lading bestaande uit stukgoederen overgewerkt, waardoor de boot een scheve stand aannam. Een anker is verloren gegaan.


Datum: 03 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. De drie stoomschepen, voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in aanbouw, zullen de namen ontvangen van ACHILLES, ATLAS en VULCANUS.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Door de Stoomvaart Mij ‘Nederland’, alhier, is aangekocht een bij Wm. Hamilton & Co te Port Glasgow in aanbouw zijnd stoomschip van 7000 ton. Het schip zal als BANDA in de vaart komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum). Van de werf van de firma A.F. Smulders te Schiedam werd hedenmorgen met goed gevolg voor Engelse rekening te water gelaten de stalen romp van een zeewaardige emmerbaggermolen, welke met een zeewaardige bakken- en profielzuiger in aanbouw is voor Zuid Amerika. Deze baggermolen heeft een lengte van 41,50 meter, is 7,80 meter breed en 3,30 meter hol. Hij is voorzien van een triple-expansiemachine van 350 IPK en van twee ketels van tezamen 120 m² verwarmend oppervlak bij 12 atm. spanning en ten slotte van de nodige stoomlieren voor het manoeuvreren van het vaartuig en de baggerinrichting. De baggermolen zal in staat zijn tot op een diepte van 11 meter 550 ton specie per uur op te baggeren en in bakken te lossen. In het ruim zijn de nodige hutten ingericht voor logies van de bemanning. De verlichting op het dek, in de machinekamer als in het ruim, is electrisch. Het vaartuig gaat onder eigen stoom naar de plaats van bestemming.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Het bericht aangaande de bouw van een nieuw stoomschip is niet geheel juist. Door de directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland werd niet een opdracht gegeven tot de bouw van een nieuw stoomschip, maar een bij Wm. Hamilton & Co te Port Glasgow in aanbouw zijnd stoomschip werd door de Nederland gekocht. Dit stoomschip, dat de naam BANDA zal voeren, zal vermoedelijk reeds einde mei worden geleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart 1906. Wij vernemen, dat assuradeuren van het stoomschip MAUD CASSEL door springmiddelen het achterschip willen doen verwijderen om het zodoende nog vlot te krijgen. Van andere zijde vernemen wij, dat de kansen tot vlot brengen gedaald zijn tot nihil.


Datum: 04 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 maart. Het afbrengen van de lichter HUNZE XIII is opgedragen aan de firma Gebr. Goedkoop alhier op de voet van ‘no cure no pay’. Bergingsmateriaal is reeds naar het vaartuig vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norrköping, 28 februari. De machines van het stoomschip MAUD CASSEL zijn uit de fundatie gerukt en hellen naar één zijde over. Het vaartuig zelf zinkt dieper weg. Gisteren hebben duikers een onderzoek ingesteld en heden zouden voorbereidende maatregelen getroffen worden om het lens te pompen. De bemanning is naar huis vertrokken.


Datum: 05 maart 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het bij de werf E.J. Smit te Hoogezand gebouwde motorschip GEORG PETER is heden van Delfzijl vertrokken naar Bremen.


Datum: 06 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norrköping, 1 maart. Aan de bergingsstomer BELOS is het gelukt het voorschip van het gestrande stoomschip MAUD CASSEL lens te pompen, waardoor het 9 voet is gerezen en thans nog 13 voet diep ligt. Men hoopt thans bij gunstig weer het schip nog te kunnen afbrengen. In de loop van de middag zette een ZZW sneeuwstorm in, die de berging minder gunstig heeft gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 3 maart. De na een aanvaring (opm: op 28 februari) met de stoomtrawler DARMSTADT met zwaar beschadigde steven aan de grond gezette Nederlandse tjalk NAJADE zit nog onveranderd. Sleepboten van de sleepbootmij Unterweser werken om het schip vlot te krijgen. De DARMSTADT is vermoedelijk onbeschadigd gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 3 maart. De tjalk NAJADE is gisteren naar de Geeste gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 maart. In assurantiekringen wordt het stoomschip MAUD CASSEL als een totaal verlies beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Volgens bij de KNSM ontvangen bericht is het Ned. s.s. ZEUS uitgaande van Livorno in aanvaring geweest met het Engelse s.s. SIWARD. Bijzonderheden ontbreken.


Datum: 07 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norrköping, 3 maart. In de machinekamer van het stoomschip MAUD CASSEL is een rotspunt 5 voet door de bodem gedrongen. De machine, welke van de fundatie gerukt is, helt geheel naar bakboord over. Gisteren heeft men zo veel als mogelijk het schip dicht gemaakt. Wegens onstuimig weer moesten de bergers het wrak verlaten en beschutting in de haven zoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 7 maart. Heden is alhier aangekomen de Nederlandse sleepboot LAUWERSZEE van de firma Smit & Co te Rotterdam. Op sleeptouw de zandzuiger ZUIDHOLLAND van Wilhelmshaven naar Rotterdam bestemd. De zandzuiger is zwaar lek. De kapitein van de LAUWERSZEE wacht op orders


Datum: 08 maart 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 7 maart. Het s.s. ZEUS heeft door de aanvaring met het s.s. SIWARD geen schade bekomen.


Datum: 09 maart 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip TROMPENBURG is heden voor eerste reis vertrokken van Shields naar Lissabon.


Datum: 10 maart 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 8 maart. Het is gebleken dat het water in de zandzuiger ZUIDHOLLAND is binnengedrongen door lenspoortjes, luchtkokers enz. Deze zijn nu afgesloten. De 2 voet water die er in stond bij aankomst zijn alhier uitgepompt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wladiwostock 1 februari. Men houdt het hier voor zeker dat het Duitse (ex Ned.) s.s. SOERABAYA waarover reeds geruime tijd bezorgdheid bestaat, totaal verongelukt is. Tot heden werd ook nog niets van de opvarenden vernomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 maart. Nadat het gisteren alhier had vastgemaakt voor storm, is het nieuwe stoomschip PAHUD heden vertrokken van hier voor de proefvaart. Nog dezelfde dag is het schip in de Nieuwe Waterweg aangekomen, op reis naar Rotterdam, vanwaar het op 17 dezer in de dienst van de Rotterdamsche Lloyd naar Indië zal vertrekken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenmiddag werd om 2 uur bij de werf de Schelde te Vlissingen met goed gevolg te water gelaten het stalen schroef stoomschip RINDJANI, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd voor haar maildienst Rotterdam – Oost Indië. De laatste beletselen werden weggenomen door de jongejuffrouw G. van Hasselt.
Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 460’; lengte tusschen de loodlijnen 394’0”; breedte 47’0”; holte tot het opperdek 29’9”; holte tot het brugdek 37’9”; diepgang geladen 23’0”, laadvermogen ruim 4200 ton. De 1ste klasse passagiersaccommodatie heeft 34 éénpersoonshutten en 17 tweepersoonshutten en bevindt zich midscheeps. Voor de 2e klasse passagiers zijn in het achterschip 19 hutten voor 42 personen.
De stoommachine is van het triple expansie type. De diameter van de cylinders is 28½” , 48” en 83”; de slaglengte is 60”. De machine heeft een vermogen van 4200 IPK voor een dienstsnelheid van 14 mijl. Het schip beschikt over vier stoomketels met een middellijn van 13 voet; twee ketels hebben een lengte van 19 voet en twee ketels een lengte van 10½ voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 9 maart. Het wrak van de MARSHAL slaat uiteen. Fokke- en grote mast zijn overboord.


Datum: 11 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 maart. Uit Londen wordt ons geschreven, dat de stoombarkas JACOBA der Mijnbouw Maatschappij Ketahoen te Batavia, gestrand is en als verloren beschouwd wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norrköping, 7 maart. De werkzaamheden op het stoomschip MAUD CASSEL worden steeds, wanneer het weder het toelaat, voortgezet. Gisterenmorgen gingen de bergingsstomers van Arkösund uit, doch moesten, daar de storm en de zee toenamen, weder in de haven terugkeren. Aangezien het gehele schip moeilijk kan geborgen worden, blijft niets anders over dan het achterschip te doen springen om het voorschip nog te kunnen bergen. Aan bakboord tussen de machinekamer en commandobrug bevindt zich een lek, dat ontstaan moet zijn doordat het schip bij zeegang tegen de klippen stoot. Deze klippen moeten door springmiddelen verwijderd worden om verdere beschadiging te voorkomen. Het voorschip steekt ongeveer 16 à 17 voet.


Datum: 12 maart 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de zaak tegen W. Kunst, schipper en eigenaar der tjalk FROUKE JAGER, thuisbehorende te Groningen, welk vaartuig geladen met gerst op de reis van Bandholm naar Altona op 13 december bij Falkenberg leksprong en verloren ging. De Raad was van oordeel dat het verlies der tjalk te wijten is aan het zware weer en in verband met de wrakke toestand waarin blijkbaar schip en tuigage door ouderdom en verwaarlozing zich bevonden. Wel was het schip in bezit geweest van een certificaat der G.L. en voor 4 jaar, welk stuk voor enige tijd was verlopen zodat het schip niet verzekerd kon worden. Het was drie en een half jaar geleden te Groningen nagezien, doch alles wijst er op dat de tjalk niet in zeewaardige toestand verkeerde. Niettemin is niet gebleken dat de ramp is te wijten aan een daad ofwel aan minder goede zeemanschap van de gezagvoerder van wie evenmin kan worden gezegd dat hij het schip ontijdig heeft verlaten. Mitsdien werd hij van alle schuld vrijgesproken.


Datum: 13 maart 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 12 maart. Het Engelse s.s. LYDFORD, van Emden naar Engeland bestemd, strandde hedenmorgen op de Ranselplaat nabij Borkum. De sleepboten LAUWERSZEE, ANNA SOPHIA, SPES MEA, THOR, PETER WESSELS, JANTIENE WESSELS en DORTMUND vertrokken dadelijk naar het Engelse schip. De ANNA SOPHIA keerde heden terug. De andere boten bleven in de nabijheid. De reddingboot van Borkum was bij het schip. Volgens bericht moet het schip met laagwater droogzitten. Het is gebouwd in april 1905 en 2551 reg. tonnen groot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven 10 maart. De 1 maart nabij Bremen aan de grond gezette Ned. tjalk NAJADE, schipper De Vries, is zonder sleepboothulp vlotgekomen en ligt thans in de Geeste.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 maart. De lichter HUNZE XIII is vrijdagnacht (opm: van 9 op 10 maart) tijdens stormweer van de stenen dam afgeslagen, waardoor het vaartuig thans in diep water ligt gezonken en, voor zover onderzocht is kunnen worden, zware averij heeft bekomen. Zodra het weer handzamer wordt, zal opnieuw worden getracht het boven water te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Lemmer, 12 maart. In de afgelopen nacht, omstreeks 12 uur, is tijdens stormweer in de Zuiderzee, niet ver van de kust, gezonken de stoomboot LEEUWARDEN II, kapt. Doornspleet. De vier opvarenden, die zich aan de mast hadden vastgeklemd, zijn hedenmorgen 7 uur door vissers van hier met levensgevaar gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Ned. tjalkschip MARIA THERESIA, schipper Baar, dat geladen met stenen aan de buitenkant buiten de haven vastgemeerd lag is hedennacht lek geworden doordat balken en tonnen en andere voorwerpen die er nog meer dreven tegen het schip aan beukten. Tegen half twee vannacht is de sleepboot SPES MEA naar de tjalk gegaan die toen in de haven op het droge werd gezet. Hedenmorgen zat de tjalk onder water. Volk en goed zijn gered.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 maart. Heden heeft alhier op de rede met succes proef gestoomd het bij de werf Jan Smit Czn te Alblasserdam gebouwde stoomschip TERMINI.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 13 maart. Het Engelse s.s. LYDFORD is hedennacht met hoog water vlotgekomen en ligt nu op diep water ten anker.


Datum: 14 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens heden hier ontvangen telegram is het stoomschip MAUD CASSEL thans als totaal verloren te beschouwen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 13 maart. Volgens telegram uit Frederikshaven is de koftjalk LARUS, schipper P. Buisman, van Harburg naar Uddevalla, aldaar binnengesleept met schade aan het tuig.


Datum: 15 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Heden vertrok het stoomschip LEONIS van Marseille naar Rotterdam. Aanvulling: Rotterdam 14 maart. De rederij van het stoomschip LEONIS deelt ons mede, dat dit stoomschip naar Galatz gaat en niet naar Rotterdam zoals gisteren vermeld.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip TERMINI is heden van Vlissingen vertrokken naar Newport.


Datum: 16 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nykjöbing, 13 maart. Het stoomschip MAUD CASSEL is vlot gedreven en daarna gezonken. Slechts de masttoppen zijn boven water zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 13 maart. Bij de vuurtoren is door de storm een Nederlandse tjalk omhoog gevaren en op enige palen terechtgekomen. Het vaartuig is reeds gebroken.


Datum: 17 maart 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 16 maart. De stalen zeetjalk COSMOPOLIET van K. Dost te Groningen is voor 7500 gulden verkocht aan T. Koopman te Meppel. (opm: zie PGC 24 februari) De COSMOPOLIET zal bevaren worden door J. Koopman, thans kapitein op de schoener HOLLANDIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De stalen tjalk NOOIT VOLMAAKT van P. Siekman te Foxhol is verkocht aan N. Pahlote te Glückstad. Prijs geheim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden 14 maart. De Nederlandse tjalk JOHANNA MARIA, schipper H. Smit uit Amsterdam, is bij de buitenhaven gestrand en middendoor gebroken.


Datum: 18 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Het stoomschip PAHUD is heden uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 maart. Het schip VOORWAARTS, kapt. Brons, op reis van Grangemouth naar Nickerie, is hier heden als bijlegger aangekomen met weggeslagen boot, verbrijzeld kompas en meerdere dekschade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 17 maart. De Engelse stoomtrawler WALRUS bracht heden hier aan schipper K. Koper en tien man, zijnde de gehele equipage van de stoomtrawler HOLLAND 8, welke ter hoogte van Terschelling ten gevolge van lekkage en het uit elkander springen van de luchtpomp is gezonken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 17 maart. De stalen tjalk FIDUCIA, schipper P. Kliphuis, is verkocht aan O. Besel te Hamburg.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 17 maart. De tjalk HOOGHAMMEN, schipper Seven, is verkocht aan schipper van der Wal, alhier.

Krant:
  TC - Texelsche Courant

Advertentie. Grote openbare verkoping op woensdag 21 maart 1906, v.m. 10 uur, te Helder, nabij de werf De Hoop, van een aanzienlijke partij scheepshout, afkomstig van de gesloopt wordende bark VERITAS, benevens twee waterkisten van 1.000 en 2.000 liter inhoud, enige ijzerwaren, en zes zo goed als nieuwe sloepen. (opm: zie NRC 191005, 271005 en 291005)
Deurwaarder H. Kwant


Datum: 20 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. De Nederlandse schoener VOORWAARTS, kapt. Brons, van Grangemouth naar Nickerie bestemd, met schade te IJmuiden binnengelopen, zal aan de werf ’t Kromhout alhier repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 maart. Volgens telegram uit Cadix is het Nederlandse stoomschip HARALD in aanvaring geweest met het Spaanse stoomschip MANUEL ESPALIU, waardoor de HARALD schade bekwam. De HARALD zal te Bonanza onderzocht worden.


Datum: 21 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 17 maart. De mast is reeds uit de gestrande Nederlandse tjalk JOHANNA MARIA geslagen. Een circa 2 meter hoge paal steekt door het schip.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Karlshamn, 20 maart. De Nederlandse stalen tjalk ROELFINA, kapitein A.R. Kramer, groot 69 ton, is vrijdagmorgen 16 maart gestrand nabij Aspö. Het schip was in ballast op weg naar Kalmar. De opvarenden zijn gered en te Aspö geland.


Datum: 22 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 21 maart. Gisteren is te Flensburg voor rekening der firma P.A. van Es & Co te water gelaten het stoomschip AMSTEL, dat in de dienst Rotterdam – Hamburg zal worden opgenomen. Dit stoomschip is nagenoeg zo groot en gelijk aan het stoomschip ELVE, dat thans van Rotterdam op Hamburg vaart. Het is groot ongeveer 1200 ton, lang 222 voet, breed 31 voet 7 duim bij een holte van 15 voet 7 duim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 19 maart. Het Nederlandse stoomschip HARALD, dat thans met één gebroken en twee verbogen platen te Bonanza is, was op de Guadalquivir met de stoomschip MANUEL ESPALIU in aanvaring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norrköping, 17 maart. Hoewel het voorschip van het stoomschip MAUD CASSEL door een zwaar anker met 90 vadem ketting vertuid lag, is het toch ca. 4000 meter noord-oost van Arkobaden Grund omhoog gedreven. Het achterschip met machine en ketels ligt nog steeds op de strandingsplaats. Zodra het weder het toelaat, gaat de bergingsstomer BELOS en duikers er heen om de toestand te onderzoeken. Naar alle waarschijnlijkheid zal men door de hoge kosten van het bergen van het wrak afzien en nu slechts trachten van de inventaris te bergen wat mogelijk is.


Datum: 23 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum). Door de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij alhier is aan de werf der N.V. Rijkee & Co alhier de bouw opgedragen van een stoomschip, groot ca. 1700 ton. Deze boot, die einde dezes jaars moet opgeleverd worden, wordt van de nieuwste inrichtingen voor steenkolentransport ingericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Karlshamn, 20 maart. De Nederlandse tjalk ROELFINA, schipper Kramer, in ballast naar Kalmar bestemd, is verschenen vrijdag (opm: 17 maart) ter hoogte van Aspö gestrand. De bergingsstomer NEPTUN ging direct naar de strandingsplaats doch kon door het stormachtige weer niets uitvoeren. De bemanning werd gered en te Aspö geland.


Datum: 25 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadiz, 22 maart. De schade aan het stoomschip HARALD bleek zeer gering te zijn, zodat het schip, na een certificaat van zeewaardigheid te hebben ontvangen, de reis heeft voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 maart. De sleepboten, vertrokken naar de gezonken lichter HUNZE XIII, zijn wegens slecht weer teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij N.V. te Rotterdam: De beide boten ALIOTH en MIZAR werden resp. 8 juni en 31 juli opgeleverd. Over 1905 – de periode 30 juni – 31 december betreffende – wordt 2½% dividend uitgekeerd. De directie heeft besloten gebruik te maken van een gunstig aanbod van de firma Bonn & Mees te Rotterdam, dat met betrekking tot de bouw van een derde stoomschip gedaan werd. Het stoomschip zal ongeveer 4350 ton DW op summer freeboard kunnen laden en moet 1 juli a.s. gereed zijn. Het wordt voorzien van machine en ketels van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 maart. Door een ondernemer uit Lemmer zal getracht worden het gezonken stoomschip LEEUWARDEN II te bergen.


Datum: 27 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam: Op de uitgaande reizen der vrachtboten werd met veel wanruimte gevaren. Het vervoer van produkten, met name van copra, vanuit Nederlandsch Indië was zeer levendig en de boten waren op enkele uitzonderingen na ten volle beladen. Men was genoodzaakt om in augustus het stoomschip SCOTTISH MONARCH en in oktober, samen met de Rotterdamsche Lloyd het stoomschip SANDHURST, beide voor een reis van Nederlandsch Indië naar Amsterdam, te charteren. De bruto winst bedraagt NLG 2.215.980,58 (1904: NLG 2.043.588,68). Uitgekeerd wordt 9,3% dividend (1904: 8,8%). Het aantal vrachtboten werd vermeerderd met de CERAM, vroeger genaamd SCOTTISH MONARCH, gebouwd in 1904, dat na afloop van het charter, in september 1905 werd gekocht. Dezer dagen werd een in aanbouw zijnd stoomschip gekocht, dat in mei a.s. onder de naam BANDA in de vrachtdienst zal worden opgenomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Het stoomschip SKANDIA, vroeger eigendom van de firma Wm. H. Müller & Co alhier, vertrok gisteren van hier naar Oxelösund, voor het eerst onder Zweedse vlag. Het was op 29 december vorig jaar onder Nederlandse vlag aangekomen van Oxelösund met een lading ijzererts en heeft na overdracht aan de Zweedse eigenaar een belangrijke vertimmering ondergaan. De onkosten voor verbouw en inrichting belopen ongeveer NLG 100.000.


Datum: 28 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 maart. De sleepboten met bergingsmateriaal van de firma D. Goedkoop Jr. zijn hedenmorgen van hier bij de gezonken lichter HUNZE XIII aangekomen en met de bergingswerkzaamheden begonnen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Gereed ligt ter vertrek van Delfzijl naar Hamburg, komende van Martenshoek, de nieuwe stoomsleepboot MARGARETHA. Het schip is gebouwd door de werf Wilmink en voorzien van een stoommachine gebouwd door Van Dam & Gorter te Uithuizen. Het schip is voor fl. 20.000 verkocht naar Hamburg. (opm: NRC schrijft op 3 april naam als MARGARETHE)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delzijl, 28 maart. De sleepboot SAPPEMEER had gistermorgen een achttal tjalken op sleeptouw. Een van de tjalken, de HARMONIE van schipper Top, voer op de Eems aan de grond, waardoor het tjalkschip LIBRA van schipper Pot er tegenaan bonsde. Van de LIBRA werd de stuit ingedrukt, de kop van het zwaard en de wandrusten afgerukt, terwijl op de HARMONIE een blad van het anker afknapte, een kluisgat stukging en een plaat van de huid werd gescheurd. Beide schepen hebben dus vrij wat averij bekomen.


Datum: 30 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. De stoomboot LEEUWARDEN II is door de aannemer De Boer gelicht en zal te Lemmer op de werf worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 maart. De met steenkolen van Herne naar Norderney bestemde tjalk LIBRA is met schade over dek, aan romp en zwaard, slepende alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 30 maart. Het s.s. ROTTERDAM van de Holland-Amerika Lijn, een van de eerste grote boten der Maatschappij, is verkocht aan Det Forenede Dampskibs Selskab te Kopenhagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 maart. De stalen tjalk DANKBAARHEID van M. Vellinga, hier aangekomen met een lading beendermeel van Rendsburg bestemd voor Utrecht,heeft nabij Baltrum op het strand gezeten en is vrij ernstig beschadigd. Een gedeelte van de lading is onderweg overgescheept in de tjalk DRIE GEBROEDERS van W. Schuitema. Vermoedelijk zal de DANKBAARHEID hier geheel moeten lossen. Het schip is te Wildervank verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oxelosund, 24 maart. Het s.s. MAUD CASSEL is nu geheel uit elkaar geslagen en de verschillende stukken zijn gezonken.


Datum: 31 maart 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) De Noord-Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Harlingen heeft de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij de bouw opgedragen van een stoomschip van ongeveer 1700 ton laadvermogen, waarvan de machine en ketels, berekend voor een 10-mijls vaart, eveneens door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij gebouwd zullen worden, Voorts heeft de firma Phs. Van Ommeren alhier met dezelfde maatschappij gecontracteerd voor de bouw van een zeetanklichter van 1000 ton laadvermogen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 29 maart. De diepgeladen stoomboot LEEUWARDEN II, welke in de nacht van 11 op 12 maart tijdens stormweder niet ver van de kust alhier zonk, is gelicht en nog gisterenavond laat de haven binnengebracht. De lading was nog bijna geheel aanwezig. De boot is hedenmiddag naar de sleephelling gebracht om aldaar voorlopig hersteld te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 30 maart. Naar wij vernemen is het stoomschip ROTTERDAM der Holland Amerika Lijn verkocht aan det Forenede Dampskibs Selskab te Kopenhagen. De ROTTERDAM, gebouwd in 1897 door de firma Harland & Wolff te Belfast, is groot bruto 8139 registerton en netto 5100 registerton en heeft machines, welke een kracht van 5500 IPK kunnen ontwikkelen. Het is lang 470’-3”, breed 52’-3” en hol 22’-3”.


Datum: 01 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Ontleend aan jaarverslag over 1905 van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederlandsche Lloyd te Rotterdam: De bruto winst bedroeg NLG 80.537,15½. Voor de vloot werd voldoende emplooi gevonden bij enigszins betere vrachten dan in het vorige jaar. Het dividend wordt gepasseerd.


Datum: 04 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de N.V.Stoomvaart Maatschappij Oostzee te Amsterdam: De uitkomsten hebben niet beantwoord aan de verwachtingen, veroorzaakt in de eerste plaats door de lage Plata-vrachten, in de tweede plaats door de niet onbelangrijke averijen en ook ten gevolge van de abnormale toestanden in de Russische en Finse havens.
De bruto winst bedroeg NLG 106.239,88 (1904: NLG 146.795,01). Het dividend wordt gepasseerd (in 1904: 2½%).


Datum: 06 april 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 5 april. De Nederlandse tjalk MARIA THERESIA, schipper J. Baar, is door scheepsbouwmeester Roelfs voor NLG 600 verkocht aan J. Primee, beiden alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of geen datum) Door de directie der Stoombootreederij voor het Sleepen van Schepen aan het Nieuwediep en IJmuiden, gevestigd te Amsterdam, is aan de N.V. Werf v/h Rijkee & Co alhier de bouw opgedragen van een grote stalen zeesleepboot. De machine en ketels, met een vermogen van 1200 I.P.K, zullen door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord geleverd worden. Deze machines kunnen aan het vaartuig een snelheid van 13 knoop geven.


Datum: 07 april 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip NIEUW AMSTERDAM is heden voor de eerste reis vertrokken van Rotterdam naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuden, 6 april. Heden vertrok van hier naar Maassluis voor proeftocht de stoomhopper MEDITERRANEO. (opm: kort daarna terug te IJmuiden van Maassluis).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Met drie lichters was men niet in staat de bij Hindeloopen gezonken Hunze XIII te lichten.
Woensdagmorgen (opm: 4 april) gelukte het om met 4 lichters met pompen en zuigen de boot in zover te lichten dat zij op een drogere plaats gebracht kon worden. Donderdag is men weder met pompen en zuigen begonnen met behulp van twee lichters, waarvan de een een tjalk is, die de goederen overneemt van de HUNZE XIII die voor de rest nog vol met vaten melasse en drank en ettelijke balen meel is. De HUNZE XIII is echter zo gehavend dat men er niet tegen kan pompen, ook al word de vracht er uit gelicht. Zeilen zijn er van achter reeds onderdoor gebracht, maar de gaten zijn te groot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 5 april. De tjalk MARIA THERESIA, schipper Baar, die vorige maand met het stormweer hier is gezonken en na gelicht te zijn als wrak is verkocht aan de scheepsbouwmeester Roelf alhier, is door laatstgenoemde gerepareerd en voor 600 gulden verkocht aan schipper J. Primee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hindeloopen, 6 april. Na verscheidene vergeefse pogingen is het ten slotte heden aan de firma Goedkoop te Amsterdam gelukt om de op 1 maart alhier gezonken HUNZE XIII te lichten. Het schip had door de jongste stormen grote gaten gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 april. De te Amsterdam liggende stoomboot KONINGIN WILHELMINA is voor NLG 4900 verkocht aan de heer Lenselink te Delft. (opm: binnenvaartboot).


Datum: 08 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 6 april. De te Amsterdam thuis behorende stalen bark AMSTERDAM, groot 1099 registerton, in 1893 gebouwd, is voor GBP 3750 naar Christiania verkocht.


Datum: 10 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. De lichter HUNZE XIII is gisteren in de bokken hangende van Stavoren naar de werf Kromhout alhier vervoerd. De achtersteven is geheel opengescheurd en over het gehele vaartuig bevinden zich grote gaten. Het roer is weg, benevens een groot deel der verschansing. Een sleepboot van de firma Goedkoop is thans bezig met pompen en het schip boven water te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Volgens een telegram uit Sulina is het binnenkomende Nederlandse stoomschip LEONIS aan de grond gevaren doch met assistentie van sleepboten weder vlot gebracht. Ogenschijnlijk heeft het geen schade geleden. Het heeft de reis naar Rotterdam voortgezet. (opm: in tegenstelling tot hetgeen in de meeste publicaties wordt vermeld, heeft de LEONIS voor de Rotterdamsche Lloyd nog een wildevaartreis van Rotterdam naar de Zwarte Zee gemaakt onder de oude naam alvorens als BENGALEN via Newcastle naar Java te vertrekken).


Datum: 12 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 april. Het s.s. ROTTERDAM dat de Holland-Amerikalijn aan det Forenede Dampskibselskab verkocht heeft is herdoopt in C.F. TIETGEN. Het zal voor de Deense maatschappij in de Amerikaanse vaart blijven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 11 april. De sedert augustus 1903 alhier in het Oosterdok liggende houten bark MAGDALENA (opm: MAGDALENE), gebouwd in 1856 en eigendom van E.J. Bok & Zn alhier is, uit de hand verkocht naar Duinkerken om te worden gesloopt, en zal door de gisterenavond alhier aangekomen Franse sleepboot ATLAS derwaarts worden gesleept.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het door de Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk aangekochte Duits gedekt houten korvet GAZELLE, gebouwd in 1859 en 2100 ton groot is heden aangekomen te Rotterdam van Wilhelmshaven, gesleept door de sleepboten NOORDZEE en ZUIDERZEE en bestemd naar Hendrik Ido Ambacht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl 10 april. De sleepboot ANNA SOPHIA, gebouwd in 1904, is verkocht naar Constantinopel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 8 april. De met haver van Norden naar Groningen bestemde tjalk NELLY, schipper Wijnhold, is in het Norder vaarwater gestrand. De bemanning is gered en met het bergen der lading is reeds een aanvang gemaakt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg 10 april De sleepboot SPES NOSTRA, gebouwd bij Joh. Berg te Farmsum is verkocht naar Chili.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 april. Het stoomschip ROTTERDAM, dat de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Holland- Amerika Lijn aan de Forenede Dampskibs Selskab verkocht heeft, is verdoopt in C.F. TIETGEN. Het zal voor de Deense maatschappij in de Amerikaanse vaart blijven.


Datum: 13 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 10 april. De Nederlandse tjalk NELLY wordt als totaal wrak beschouwd. Een klein gedeelte der lading haver is droog geborgen. Het overige deel is beschadigd. Het bergen gaat nog steeds voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 april. De bark MAGDALENA (opm: MAGDALENE) vertrok heden, gesleept door de Franse sleepboot ATLAS, van hier naar Duinkerken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De verkochte sleepboot ANNA SOPHIA is heden vertrokken van Delfzijl naar Amsterdam om aldaar gereed te worden gemaakt voor de reis naar Turkije.


Datum: 15 april 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is het stoomschip C.F. TIETGEN (ex ROTTERDAM) vertrokken van Rotterdam naar Kopenhagen in ballast.


Datum: 17 april 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 14 april. Van de scheepswerf van den heer G. Lanting alhier werd heden te water gelaten de 2 mast koftjalk HEIKA HARMANNA, plm. 200 reg. tons, gebouwd voor rekening van schipper J. Houwerzijl, alhier.


Datum: 18 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 17 april. De stoomtrawler DOLFIJN IJM. 112, zaterdag (opm: 14 april) nabij Ameland gestrand, kwam vlot en is zondagavond alhier met eigen stoom aangekomen. De bemanning had de trawler verlaten door middel van een blaser, doordat de sloep weg en stukgeslagen was. Toen later de schipper bij beter weer zijn schip weer bereikte vond hij aan boord enige bewoners van Ameland.
Daar beweerd werd, dat door de schipper een verklaring afgelegd was, waarbij hij afstand deed van het schip, werd van bevoegde zijde verklaard dat zulks niet het geval was. De schipper nam het commando over met de belofte dat aan de aanwezigen een nader te bepalen vergoeding zou worden toegekend voor bewezen dienst en hulpbergloon. De DOLFIJN is daarop met gedeeltelijk eigen en gedeeltelijk vreemde bemanning naar IJmuiden gestoomd en direct opgevaren naar Amsterdam om te dokken en onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de Zuid Amerika Lijn N.V. te Amsterdam:
De door de Nederlandsche Handel Maatschappij aangekochte stoomschepen DELFLAND en EEMLAND werden in dienst gesteld. Het stoomschip DELFLAND aanvaardde op 19 maart de eerste reis, het stoomschip EEMLAND op 14 juli. Het vervoer van Amsterdam bleef toenemen, doch door de sterke concurrentie waren de uitvrachten niet lonend. Ook de thuisvrachten waren door het overvloedige aanbod van scheepsruimte op een ongekend laag peil. Vee is niet door de maatschappij vervoerd; de Engelse havens bleven gesloten voor Argentijns vee en Hollands vee wordt nog steeds niet in Argentinië toegelaten. Het verlies bedraagt NLG 119.719,20½ (over 1904 verlies NLG 108.528,83).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Triton te Rotterdam: Dit verslagjaar is wederom teleurstellend. De vrachtenmarkt was gedrukt. De Baltic & White Sea Conference had een gunstige invloed op de houtvrachten van Oost- en Witte Zee. Het verlies bedroeg NLG 9.805,10.


Datum: 19 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen (geen datum). Het bij de Gelderse hoek gestrande tjalkschip DRIE GEBROEDERS, schipper v/d Velde, van Amsterdam komende. De opvarenden zijn gered. Het schip is verloren.


Datum: 20 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 20 april. Hedenmorgen om 6 uur vertrok de sleepboot ANNA SOPHIE, kapitein Zwart, reder Frater Smit te Groningen, naar Amsterdam. De ANNA SOPHIE is verkocht naar Venetië door tussenkomst van de heer Jaski, scheepsmakelaar te Amsterdam. De sleepboot zal daar moeten dokken om de bodem te bekijken en na goedkeuring naar Venetië vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greetsiel, 17 april. Sedert drie dagen zit er een Nederlandse tjalk op het wad en aangezien er weinig water afkomt, moet het, om vlot te komen, uitgegraven worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Heden vertrok de Nederlandse sleepboot OCEAAN met het stoomschip ANCHORIA (groot 2713 ton netto) van Glasgow naar Hamburg. De ANCHORIA was in Gareloch opgelegd.


Datum: 21 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 april. De aankoopprijs van het stoomschip C.F. TIETGEN, ex ROTTERDAM, is ongeveer GBP 105.000.


Datum: 22 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de N.V. Koninklijke West Indische Maildienst, Amsterdam: Als gevolg van de malaise, die in een groot gedeelte van West Indië in de handel heerste, is het resultaat over 1905 minder gunstig dan over het daaraan voorafgaande boekjaar. In het passagiersvervoer valt enige vooruitgang te constateren. Teneinde in de behoefte der handel te voorzien, is een directe verbinding tussen New York en Suriname ingesteld en sinds juni 1905 onderhoudt het stoomschip ORANJE NASSAU een geregelde dienst, doch de resultaten zijn nog geenszins bevredigend, hoofdzakelijk als gevolg van de geringe hoeveelheid retourlading. De bruto winst bedraagt NLG 356,961,23. Een dividend van 5% (1904: 7%) wordt voorgesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Amstel te Amsterdam: De vrachtenmarkt, gedurende het eerste halfjaar van 1905 flauw, verbeterde na die tijd in enkele richtingen. Deze verbetering was van korte duur. De bruto winst bedraagt NLG 25.873,35½. Er wordt geen dividend uitgekeerd.


Datum: 23 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gävle, 14 april. De scheepvaart is hier heden geopend voor stoomschepen. Zeilschepen moeten nog enige dagen wachten.
Helsingfors, 17 april. De scheepvaart op hier is heden door de IJsbreker SAMPO heropend. Er zijn sedert reeds 2 stoomschepen met stukgoed gearriveerd.
Hernosand, 16 april. Tijdens een storm en zware regen is hedennacht het ijs opgebroken en naar buiten gedreven zodat de scheepvaart weer ongestoord plaats kan hebben.
Sundsvall, 16 april. De scheepvaart alhier kan als heropend beschouwd worden. Enige sleepboten konden zonder bezwaar het ijs in de binnenfjorden forceren.


Datum: 24 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 april. Gisternamiddag kwam hier van Groningen een nieuwe sleepboot, op de Gideon gebouwd, om de machine in te nemen onder de kolentip. De machine, gemaakt door de heren Gorter en Van Dam te Uithuizen, raakte onklaar bij het neervieren, doordat de ketting brak waaraan zij verbonden was. De machine en de boot werden zwaar beschadigd. De machine is naar de fabriek teruggegaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PAHUD is heden aangekomen te Batavia van Amsterdam.


Datum: 26 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Heden keerde in de Nieuwe Waterweg terug van proeftocht de STOOMHOPPER No. 41.


Datum: 27 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van Wm. H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Maatschappij N.V, Rotterdam: De stoomschepen MAUD CASSEL, SKANDIA en GRÄNGESBERG vonden, evenals in 1904, geregeld emplooi in de Zweedse ertsvaart. Verkocht werd het stoomschip SKANDIA onder verlenging voor een reeks van jaren van de overeenkomst voor het vervoer van erts van Zweden naar Rotterdam. Het stoomschip TEUTONIA vond emplooi in de algemene vrachtvaart, evenals de stoomschepen HISPANIA en RHENANIA in de vaart op Noord Spanje. Het stoomschip IBERIA voer in de geregelde vaart Rotterdam – St. Petersburg, terwijl het stoomschip CALEDONIA de dienst op Aberdeen en Middlesbrough onderhield. De stoomschepen BATAVIER IV en BATAVIER V voeren, met de aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij toebehorende stoomschepen BATAVIER I, BATAVIER II en BATAVIER III op Londen en de BATAVIER VI op Hamburg. In de loop van 1905 werd aan de firma Rijkee & Co alhier de bouw opgedragen van een motortankschoener, groot 500 ton, voor het vervoer van petroleum van Hamburg naar Oostzee-havens. De bruto winst bedraagt NLG 529.806,61 (1904: NLG 449.486,61) Voorgesteld wordt om over 1905 een dividend van 7% (1904: ook 7%) uit te keren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 25 april. De naar Groningen bestemde tjalk NELLY, schipper Wijnhold, op 7 april aan de grond gevaren, is middendoor gebroken en als verloren te beschouwen.


Datum: 28 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 april. Woensdag (opm: 25 april) heeft de houten 3-mastschoener MATHILDE, kapitein Wielema, na vanaf half september 1905 in rustige rust alhier in het dok te hebben doorgebracht, ons weer verlaten met bestemming Hernösand om een lading jufferhout in te nemen voor Groningen. Dit schip is een van de laatste van de voorheen zo bloeiende Groninger grote zeilvloot dat is overgebleven. Een tiental jaren geleden bestond deze vloot nog uit ruim 30 schepen alleen van deze plaats. Vermeerderd met de vele uit oude en nieuwe Pekela, Veendam, Wildervanck en meerdere plaatsen. Het langst heeft dus de MATHILDE de strijd tegen stoom en ijzer volgehouden. Of ze dit nog lang zal doen is te betwijfelen. J.l. winter zijn de aandeelhouders al reeds van plan geweest haar te verkopen. Ook aan de overzijde van de Eems bestaat hetzelfde verschijnsel. De twee zeilschepen welke daar nog van de vroegere
grote zeilvloot bestaan, de GERMAAN, kapitein Wessels, en de ALBION, kapitein Thomsen, passeerden hier ook gistermorgen met bestemming naar de Oostzee. (de Eemsbode)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen 27 april. Het ijzeren stoomschip ALONSO, groot 1288 brt en 807 nrt, gebouwd in 1869 is voor GBP 2500 verkocht naar Nederland. Dit thans te Woolwich liggende schip heeft in 1881 een nieuwe machine van het quadruple expansiesysteem gekregen en is in 1893 van nieuwe ketels voorzien.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het door de Rotterdamsche Lloyd aangekochte stoomschip LEONIS is heden te Rotterdam aangekomen van Ibrail met een lading graan. Het schip zal worden omgedoopt in BENGALEN.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Donderdagmiddag (opm: 26 april) werd ongeveer half zes op de ‘Werf Gusto’ te Schiedam te water gelaten vaartuig no 313, een kolentransporteur in aanbouw voor Nederlandse rekening.
Dit is het zevende schip dat sedert de in werking treding der etablissementen te Schiedam in juli l.l. werd tewater gelaten en het elfde dat in de montagehaven zal worden afgewerkt.
Het vaartuig heeft de volgende hoofdafmetingen: 42,20 x 10,00 x 5,25 m, laadvermogen 700 ton, 2 machines van elk 700 I.P.K., 1 ketel met een verwarmd oppervlak van 80 m² bij 8 atm. druk. Het vaartuig zal inwendig zowel als uitwendig elektrisch worden verlicht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum) Van de werf van de heer T. van Duyvendijk te Lekkerkerk is tewater gelaten een klipperschip van 260 ton, gebouwd voor rekening van schipper H. Visscher te Sliedrecht. Daarna is de kiel gelegd voor een sleepschip van 850 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norrköping 25 april. Het wrak van het stoomschip MAUD CASSEL is met de geborgen inventaris voor 18.000 Zweedse kroon gekocht door de Bergingsmaatschappij “Neptun”.
(opm: NRC meldt 29 april 1906: ”door de Neptun verkocht”)


Datum: 29 april 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven, 27 april. De Nederlandse sleepboot OCEAAN arriveerde heden van Greenock alhier met het stoomschip ANCHORIA op sleeptouw. Dit door de Hamburg Amerika Linie aangekochte stoomschip zal als landverhuizershotel dienst doen.


Datum: 30 april 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 30 april. Het Nederlandse tjalkschip NELLY, kapitein J. Wijnhold, is, zoals reeds vroeger gemeld, in het Nordergat op een bank gelopen waardoor het is gebroken en daarna gezonken. Het is door Duitsers aangekocht voor 50 Mark. Het was voor 800 gulden verzekerd. Thans is het gesloopt en geheel opgeruimd. Zaterdag j.l. (opm: 28 april) is de tuigage etc. alhier aangebracht door de sleepboot CONCURRENT, kapitein Zwart.


Datum: 01 mei 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 30 april. Aan Gebr. Dijkhuis alhier is opgedragen de ondersteboven drijvende met hout geladen driemastschoener CLARA te kantelen op de voorwaarde ‘no cure no pay’.
Heden is men voor dit doel met materiaal naar Oostmahorn vertrokken, waar genoemd vaartuig nog steeds ten anker ligt onder beheer van de Burgemeester-Strandvonder van Oostdongeradeel.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(geen datum) Op de werf van de heer T. van Duyvwendijk te Lekkerkerk zijn de kielen gelegd van twee Rijnschepen groot 410 en 215 last, voor rekening van de heren J. van Steen te Rotterdam en de heer J. van der Horst te Dordrecht.


Datum: 03 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. De maandelijkse stoomvaartlijn Java – Calcutta via Sabang en Rangoon, met stoomschepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd, zal vermoedelijk in juni worden geopend met de stoomschepen SOEMBAWA en BENGALEN, die deze dienst voorlopig zullen onderhouden. Als eerste stoomschip zal van Java vertrekken de SOEMBAWA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 mei. Gistermiddag kwam hier binnen de tjalk WILHELMINA, kapt. .Hukema, met de vlag halfstok. Dinsdag j.l. (opm: 1 mei) is het 4-jarig kind van de kapitein in de haven van Norden verdronken. De WILHELMINA behoort thuis te Wildervank.


Datum: 04 mei 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 3 mei. De sleepboot SWART, gebouwd op de werf van de heren Boon. Molema en de Cock te Hoogezand, bevaren door kapitein J. Helwege, is aangekocht door de Gebr. Kropcke van Hamburg.
Door kapitein J. Hagenah te Otterndorf is, met bestemming daarheen, aangekocht het 2-mast tjalkschip HELENE LOUISE (ex GEERTRUIDA) van de heer Tietje te Groningen.
De tjalk TWEE GEBROEDERS van Hoogezand, eigenaar B. Harms, is zonder tuigage aangekocht door kapitein J. Wijnhold, vroeger kapitein van de NELLY die bij het Nordergat is verloren gegaan. Prijs 800 gulden.
Het lichterschip JOHANNES groot 100 m³, kapitein R. Kramer, is verkocht naar Hamburg. Het is gebouwd bij Gebr. van Diepen te Waterhuizen.


Datum: 05 mei 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden zaterdag 5 mei te half twee werd van de werf van het Etablissement “Fijenoord” met goed gevolg te water gelaten het stoomschip TJIBODAS in aanbouw voor de Java China Japan Lijn te Amsterdam. De doopplechtigheid werd verricht door Mej. Crol.
De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte 373’, grootste wijdte 49’5”, holte tot spardek aan de zijde 30’1”.
Het schip heeft geladen een diepgang van 22’ , een laadvermogen van 5925 ton en een waterverplaatsing van 9250 ton.
Het schip is gebouwd volgens het spardek type met verhoogde bak, brug en campagne. Klasse Lloyd’s +100 AI. Behalve voor het vervoer van lading is het schip ingericht voor het vervoer van een beperkt aantal eerste en tweede klasse passagiers. Voor de eerste klasse bevinden zich een salon en hutten midscheeps op het onderbrugdek, waar ook de hutten van de scheepsofficieren zijn aangebracht. De salon en hutten der tweede klasse bevinden zich op de campagne.
De machine van 1600 ipk wordt eveneens gebouwd door het Etablissement “Fijenoord”; de diameters der cilinders zijn: 24¼”, 40” en 64”, de slaglengte is 45”. De drie stoomketels van 12’ lengte en13’ middellijn zijn voorzien van Howden’s inrichting tot geforceerde trek en leveren stoom van 180 lbs. De contractueel te behalen snelheid bedraagt 10½ mijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vladivostok, 3 mei 1906: Het wrak van het stoomschip SOERABAJA is, geheel door ijs bedekt, gevonden. De bemanning schijnt omgekomen te zijn en de lijken bevinden zich waarschijnlijk nog in het schip. De berging is nog mogelijk, wanneer het door de ijsgang niet vernield wordt (opm: ex-Nederlands SOERABAJA van de Rotterdamsche Lloyd)


Datum: 06 mei 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is vertrokken het stoomschip IWAN ASBELEFF (ex ARUNDO) van Rotterdam naar Salonica met een lading kolen.


Datum: 07 mei 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam 7 mei. Heden is te Port Glasgow met goed gevolg te water gelaten het nieuwe vrachtstoomschip BANDA, in aanbouw voor de Stoomvaart Mij Nederland, alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Skagen, 3 mei. De Groningse tjalk GOD MET ONS, schipper K. de Vries, van Gothenburg met flessen naar Londen, is gisteren met schade aan een zwaard hier binnengelopen om te repareren.


Datum: 08 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V. te Amsterdam: Het aantal reizen door de schepen der maatschappij volbracht, bedroeg totaal 301, tegen 299 in 1904. Vervoerd werden 450.766 ton goederen (420.483 ton in 1904). Het aanbod van lading liet weinig te wensen, maar het gemiddelde vrachtcijfer was wederom iets lager. De vloot bestond per ultimo 1905 uit 35 schepen, waarvan 5 in aanbouw, met een totaal laadvermogen van 50.950 ton. In de loop van 1905 kwamen in de vaart de ADONIS, PLUTO en APOLLO. Sedert werd opgedragen de levering van twee schepen van 2000 ton en drie van 3000 ton. De BERENICE en SIRIUS werden tot goede prijzen verkocht. De ETNA ging ten gevolge van een aanvaring verloren. De bruto winst bedraagt NLG 1.077.137,59 (1904: NLG 924.882,60½). Het dividend is bepaald op 8% (1904: 7%)

NRC 100506
De Engelse ijzeren bark BRITISH EMPIRE, gebouwd in 1869 te Sunderland en groot bruto 1550 ton en netto 1499 ton, welke sedert vier jaar te Rotterdam was opgelegd, is te Rotterdam voor geheime prijs verkocht aan de combinatie Ossendrijver – Cohen en Van der Laan.


Datum: 09 mei 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden van Delfzijl vertrokken naar Rochester het nieuwe zeilschip BOREAS, kapitein Deen.


Datum: 10 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 mei. Op de werf van de firma Van der Kuijl te Slikkerveer is een viermastschoener met een hulpmotor van 100 PK in aanbouw voor de firma A. Hammerstein te Linz a.d. R. Dit schip is voor de Atlantische vaart bestemd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 mei. De 3 mast gaffelschoener DINA van kapitein Huizinga is verkocht aan kapitein Dost te Groningen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 mei. De tjalk COSMOPOLIET van kapitein Dost is verkocht aan kapitein Koopman.


Datum: 11 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 mei. Wij vernemen, dat het stoomschip HENRY der firma A.C. Lensen te Terneuzen naar België verkocht is (opm: onjuist bericht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 mei. Wij vernemen, dat de koper van het Engelse schip BRITISH EMPIRE is de heer W. van Laar te Utrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. De lichter HUNZE XIII moet een belangrijke reparatie ondergaan. Er moet een nieuwe bodem in worden aangebracht en het achterschip moet worden hersteld.


Datum: 12 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

South Shields, 10 mei. Tijdens dikke mist heeft gisterenmorgen vroeg op ongeveer 34 mijl van Whitby een aanvaring plaats gehad tussen het Nederlandse stoomschip WATERLAND, met steenkolen van Leith naar Amsterdam, en het met graan van San Francisco naar Leith bestemde Franse zeilschip DUCHESSE DE BERRY, thuis behorende te Nantes, kapt. Gaultier. De boegen van eerstgenoemd schip werden zwaar beschadigd en het voorschip liep vol water. Het stoomschip WATERLAND nam later het Franse schip, waarvan verscheidene platen aan bakboordsachterschip boven de waterlijn waren beschadigd, op sleeptouw. Beide schepen arriveerden op de Tyne voor onderzoek en reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 10 mei. Aangaande het stoomschip SOERABAJA is hier het volgende telegram van 9 dezer uit Nicolajefsk (Amur) ontvangen: Het wrak van de SOERABAJA is in ondiep water op 20 werst van Kaap Mentschikoff gevonden. De schoorsteen en de masten zijn door het ijs weggerukt en het schip is gedeeltelijk met ijs bedekt. De lijken van de bemanning zijn nog niet gevonden. Nadere berichten zijn eerst over een maand, wanneer de Ochotst Zee ijsvrij is, te verwachten.


Datum: 14 mei 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe Nederlandse stoomschip AMSTEL, kapitein Kuiper, groot 414 nrt, heeft gisteren met gunstig gevolg proef gestoomd en is heden van Flensburg aangekomen te Hamburg om voor Rotterdam te laden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 14 mei. Heden is alhier bij de werf de Schelde de kiel gelegd voor het stoomschip KAWI in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam. Dit stoomschip zal ongeveer 5000 ton groot worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 mei. Het hier heden van Londen aangekomen, door de Engelse sleepboot ARCADIA gesleepte, stoomschip ALONSO is bestemd voor de sloop. Het schip is aangekocht door heren H. Wijker c.s, alhier.


Datum: 15 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 mei. Het van Montrose hier aangekomen Nederlandse stoomschip DORDRECHT is met aanvaringsschade in het dok van Blohm & Voss gegaan om gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 11 mei. Het stoomschip WATERLAND is hedenmorgen met de inhebbende lading in het dok gegaan, vermoedelijk om de schade te herstellen.


Datum: 16 mei 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 mei. Het schip ROELFINA, 87 m³ groot, toebehorende aan de weduwe Smedema, dit voorjaar met steenkool geladen in de haven gezonken, is na gelicht te zijn verkocht aan schipper G. Ottens. Prijs geheim.


Datum: 17 mei 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij is gisteren te water gelaten het stoomschip ALWINA, gebouwd voor de Holland-Gulf Stoomvaart Mij te Rotterdam. Met een draagvermogen van 1600 ton zijn de afmetingen: 230’ x 34’ x 16’. Het stoomschip krijgt geen masten en winches daar het steeds door werktuigen van de wal zal worden geladen en gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 mei. Het wrak van het nabij Zandvoort gestrande stoomschip ALBA is verkocht aan een Griekse duiker maatschappij.


Datum: 18 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse stoomschip BATAVIER I van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, in 1872 aan het Etablissement Fijenoord gebouwd, is voor geheime prijs verkocht naar Griekenland. De BATAVIER I, lang 230 voet, breed 29 voet en hol 14 voet 8 duim, groot bruto 731 ton en netto 501 ton, heeft een compoundmachine met cylinders van 26” en 49” diameter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 mei. Het voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam te Port Glasgow te water gelaten stoomschip BANDA heeft een draagvermogen van 6700 ton en de volgende afmetingen: lengte 385 voet, breedte 43 voet 6 duim en holte tot opperdek 27 voet. Voor het snelle lossen en laden is het voorzien van alle moderne inrichtingen. De machine is van het triple expansiesysteem met cylinders van 25½, 42 en 70 duim diameter en 45 duim slag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Hamburg, 16 mei. De reparatiën aan het stoomschip DORDRECHT zijn gereed en het is thans weder in lading gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Gisteren is door de firma Joh. Otten & Zn. met de firma A. Vuyk te Capelle aan den IJssel definitief het contract afgesloten voor de bouw van een stoomschip, groot plm. 3500 ton. Dit stoomschip dat de naam zal voeren CARL LEHNKERING, moet in het begin van mei 1907 worden afgeleverd en zal dan speciaal voor de houtvaart gebezigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de N.V. Stoomboot Reederij Baltic te Amsterdam: De maatschappij heeft in 1905 een winst behaald van NLG 5648,98, zodat hierop het saldo verlies van het voorgaande jaar, netto NLG 2005,47, wordt afgeschreven. Het stoomschip VLUG beliep begin oktober jongstleden een belangrijke schade; het vaart thans voor vier maanden in timecharter, terwijl het stoomschip SNEL een reis naar Amerika maakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 mei. Gistermiddag had er een aanvaring plaats op het Eemskanaal tussen de tjalk DINA, kapitein Duit, gesleept door sleepboot SPES MEA, en de stoomboot WILHELMINA II van Delfzijl. De laatste bekwam nogal enige schade doordat het anker van de DINA achter de tent van de WILHELMINA II vastraakte. De DINA had geen schade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen 18 mei. Het Nederlandse stoomschip HILVERSUM, op reis van Rafsö naar Zaandam met hout, is te Kopenhagen binnen gelopen met beschadigde boeg, na aanvaring met het Zweedse stoomschip ARES. Het laatste schip was op reis van Sunderland naar Gefle met een lading steenkolen. Het Zweedse schip is slechts enkele minuten na de aanvaring gezonken. Alle opvarenden zijn gered door de HILVERSUM en te Kopenhagen aan land gezet. De ARES, ex MONGOLIA, groot bruto 1151 ton en netto 665 ton, was in 1883 te Sunderland gebouwd en voer voor rekening van de Ångf. A/B Gefle.


Datum: 19 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 18 mei. Bij de te Devonport gehouden verkoop van afgekeurde oorlogsschepen is de stalen torpedoboot SALAMANDER, met een waterverplaatsing van 710 ton, naar Nederland verkocht voor GBP 3200.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 18 mei. Uit Londen wordt gemeld, dat de alhier verkochte bark BRITISH EMPIRE ongeveer GBP 2400 heeft opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 18 mei. Het gisteren verkochte stoomschip BATAVIER I zal enige verbouwingen ondergaan en van electrisch licht worden voorzien. Wij vernemen, dat de verkoopprijs is GBP 4200.


Datum: 22 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de Holland Gulf Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam: De door het uitbetalen van de assurantiepenningen van het stoomschip WILHELMINA vrijgekomen som is gedeeltelijk gebezigd tot het aflossen van 208 obligatiën. Het stoomschip THEODORA, groot 1200 ton, is overgenomen, terwijl bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een stoomschip besteld werd met een laadvermogen van 1600 ton. De bruto winst bedraagt NLG 26.605,33 (over 1904: NLG 26.178,00). Het stoomschip WILHELMINA was voor de balanswaarde verzekerd voor NLG 616.379,68 minus de afschrijvingen daarop van NLG 133.016,64. De rederij beschikt over drie stoomschepen met een laadvermogen van 13.500 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delzijl, 21 mei. Hedennamiddag vertrok van hier voor de eerste reis de tjalk ZEEMEEUW, gebouwd op de werf van de heren Niestern en Zoon alhier, kapitein Voordewind, terwijl de koftjalk HEIKE HARMANNA, gebouwd op de werf van de heer Lanting te Farmsum alhier (opm: Farmsum ligt in de gemeente Delfzijl), voor rekening van schipper J. Houwerzijl alhier, binnen een paar dagen gereed zal zijn om te vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De aak HEINRICH, groot 150 m³, gebouwd bij de heren Van Diepen te Waterhuizen, en de schoener FRIDA, groot 115 m³, gebouwd bij de heren E.J. Smit en Zoon te Hoogezand, zijn naar Duitsland verkocht en daarheen j.l. zaterdag (opm: 19 mei) vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 mei. De aanvaring van het stoomschip HILVERSUM met het stoomschip ARES had tijdens zware mist nabij Trelleborg plaats. De HILVERSUM ligt nog op de rede en eerst moet het gat in de boeg gedicht worden voordat de reis kan voortgezet worden.


Datum: 23 mei 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is van werf No2 der firma A. Vuyk & Zn te Capelle a/d IJssel te water gelaten het voor rekening van de heer A. Monsen te Tonsberg gebouwde stoomschip FAGERSAND. De hoofdafmetingen zijn: lengte 210’, breedte 32’ en holte tot spardek aan zijde 19’. Het laadvermogen is 1000 ton met een diepgang van 13’6”. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van 800 IPK, welke wordt vervaardigd door Holborn Engineering Works George T. Grey te South Shields.


Datum: 24 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 mei. Gisteren lag het stoomschip HILVERSUM nog hier en zal waarschijnlijk na het gerechtelijk verhoor zonder te repareren naar Zaandam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 mei. Op de Marinewerf te Amsterdam werd heden, bij enkele inschrijving, verkocht de uit de sterkte afgevoerde monitor CERBERUS. Er waren twaalf aanbiedingen ingekomen en waarvan de hoogste was van de firma G.B. Pas te Bolnes, gemeente Ridderkerk, voor NLG 31.500.


Datum: 25 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 mei. Het stoomschip HILVERSUM zal, volgens nadere berichten, alhier repareren voordat de reis wordt voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Rotterdam aangekomen van Southampton het stoomschip ST MALO, gesleept door de sleepboot GOUWZEE en bestemd voor sloop. Dit ijzeren stoomschip van de London & South Western Railway Co, groot bruto 318 ton en netto 137 ton, is gebouwd in 1865 door de firma Aitken & Mansel te Glasgow. Het schip is aangekocht door de firma G.B. Pas & Zn. te Slikkerveer.

DS 260506
Bremen, 25 mei. Volgens alhier ontvangen bericht is het stoomschip GENERAAL PEL, voorheen van de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam, onder Duitse vlag gebracht en heeft het de naam TAIMOSHAN ontvangen.


Datum: 27 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 23 mei. Het Nederlandse stoomschip HILVERSUM is naar Refshaleöen gehaald en zal aldaar na lossing van de deklast in het droogdok gaan om te repareren.


Datum: 29 mei 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 26 mei. De Nederlandse koftjalk DINA, eigenaar Duit te Groningen, onder bevel van kapitein Van den Berg in maart met een lading kolen van Alloa naar Bremerhaven vertrokken, is nog niet ter bestemder plaats aangekomen. Men kan wel als vaststaand aannemen dat het schip in de laatste maartstormen met man en muis vergaan is.


Datum: 30 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. De sleepboten OOSTZEE en GOUWZEE zijn heden op de Thames aangekomen om het oude schoolschip SHAFTESBURY vandaar naar Nieuwediep te slepen, waar het gesloopt zal worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden van Rotterdam vertrokken naar Piraeus in ballast het Griekse stoomschip DELFIN (ex BATAVIER I).


Datum: 31 mei 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de N.V.Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam: De hekwielstoomschepen, waarvan de aanbouw in het vorige verslag werd gemeld, kwamen in 1905 gereed. De NEGARA II, oorspronkelijk bestemd om met de NEGARA I de Barito-rivier te bevaren, is gebracht op een nieuwe dienst, volgens contract met de regering geopend op de Kapoeas-rivier en herdoopt in KAPOEAS. In 1906 werden ook de stoomschepen DUYMAER VAN TWIST en PAHUD in dienst gesteld. De stoomschepen MAHA VAJIRUNHIS, GENERAAL PEL en SWAERDECROON werden in 1906 van de hand gedaan. Het totaal der bruto baten is NLG 2.274.692,89 (1904: NLG 1.901.662,44½) Voorgesteld wordt een dividend van 9% (1904: 7%).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alderney, 29 mei. Het Duitse stoomschip LEROS is volgens rapport tijdens dikke mist op de Tasse de la Frette-rotsen, noordwest van Borhou, gestrand en zal hoogstwaarschijnlijk wrak worden. De opvarenden, 27 personen, zijn gered. De mist is nog niet opgeklaard. Het Duitse stoomschip LEROS behoort aan de Deutsche Levante Linie, is in 1883 gebouwd en te Hamburg verzekerd voor 210.000 mark. De later ontvangen rapporten zijn iets gunstiger dan de eerste. (opm: de LEROS is de ex-Nederlandse MACASSAR).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 mei. De Nederlandse gaffelschoener CLARA, kapitein Kuvel, alhier binnengekomen van Bremen en bestemd naar Dortmund, is op de Weser bij Bremerhaven aangevaren door een vrachtboot, varende van Bremen op Hamburg, waardoor de CLARA schade aan de boegspriet bekwam. De maatschappij van de Bremen-Hamburgboot heeft de schade betaald. De CLARA kon zijn reis vervolgen en wordt nu hier gerepareerd.

NRC 010606
Londen, 30 mei. Uit Alderney wordt geseind, dat er nog geen pogingen gedaan zijn om het stoomschip LEROS vlot te brengen. Het stoomschip heeft zware slagzijde over stuurboord en zit bij hoogtij onder water. De rots is door de bodem gedrongen. De toestand is kritiek.


Datum: 02 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 juni. Volgens een telegram uit Willemstad is de Engelse brik G.B. LOCKHART op Bonaire gestrand en wrak geworden. De G.B. LOCKHART was een onder Engelse vlag varende brik voor rekening van G.B. Lockhart te New York. Dit schip, groot 305 ton bruto en 296 ton netto, was in 1887 te Hantsport gebouwd.


Datum: 05 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Heden vertrok het stoomschip BENGALEN van hier via Newcastle naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Alderney, 1 juni. Er is gisteren een onderzoek ingesteld naar het gestrande stoomschip LEROS. Schip en lading zijn totaal verloren. Het is te gevaarlijk voor duikers om aan de lading te werken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Nieuwediep 4 juni. Heden is alhier aangekomen van Londen, gesleept door de sleepboten OOSTZEE en GOUWZEE, het afgekeurde Engelse oorlogschip SHAFTESBURY. Het schip is aangekocht door de heren H. Wijker c.s, alhier, en is bestemd voor de sloop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is in de Nieuwe Waterweg aangekomen van IJmuiden de Nederlande monitor CERBERUS, gesleept door de sleepboten ROZENBURG en PERNIS, bestemd naar Bolnes om te worden gesloopt. (opm: NRC 070606 noemt als sleepboten de ROZENBURG en de ROTTERDAM).


Datum: 06 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Het nieuwe stoomschip INGERID zal deze week proefstomen. Het schip komt onder bevel van kapitein G.P. Bouman en heeft de afmetingen 236 x 36 x 16.6 voet. Het schip heeft accommodatie voor 50 passagiers 1e klasse en 30 passagiers 2e klasse. De eerste afvaart van het schip zal plaatsvinden op 12 juni.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Op zaterdag 2 juni had een welgeslaagde proeftocht plaats van het door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij voor rekening van de Holland Gulf Stoomvaart Maatschappij gebouwde stoomschip ALWINA, dat op 16 mei jl. te water was gelaten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip ALWINA is heden van Rotterdam naar Naaldwijk vertrokken om aldaar te laden in Poortershaven.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen in de Nieuwe Waterweg van Devonport het oude Engelse oorlogschip RINGAROOMA, gesleept door de sleepboot MAAS en bestemd naar Slikkerveer voor sloop.


Datum: 07 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(advertentie) Openbare verkoop op dinsdag 19 juni 1906 aan ’s Rijkswerf te Amsterdam van de uit de sterkte afgevoerde monitor KROKODIL. (bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 juni. Het op 2 dezer met oud ijzer van hier naar Zweden vertrokken Nederlandse tjalkschip TRES FACIUNT COLLEGIUM, schipper Tattje, is bij Neumühlen met de veerboot REPSOLD in aanvaring geweest, waardoor de voorsteven werd ingedrukt en de boeg beschadigd zodat het schip lek werd en naar hier moest terugkeren om te repareren. Het s.s. REPSOLD bekwam schade aan de boegplaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Ontleend aan het jaarverslag over 1905 van de NV Java-China-Japan Lijn te Amsterdam: Het stoomschip TJILIWONG werd de 2e oktober 1905 opgeleverd en begon zijn eerste rondreis van Batavia op 19 december 1905. De exploitatierekening vertoont een batig saldo van NLG 377.405,14 (1904: NLG 331.020,47½). Er wordt een dividend van 5% (1904: ook 5%) voorgesteld.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het bij Vuyk gebouwde stoomschip FAGERSAND is heden, gesleept door de sleepboot GOUWZEE, van de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Shields voor inbouw van de machine.


Datum: 09 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 8 juni. Het nieuwe stoomschip ALWINA vertrok heden naar Rouaan.


Datum: 10 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 juni. Men meldt uit IJmuiden, dat bij het wrak van het bij Zandvoort gestrande stoomschip ALBA, dat door een Griekse bergingsmaatschappij is aangekocht, heden door twee Griekse duikers een onderzoek werd ingesteld. Dit onderzoek bracht aan het licht, dat het wrak geheel door zand bedolven is en er dus weinig kans op berging bestaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 juni. Uit Alderney wordt geseind, dat een bergingsstoomschip ten tweede male het gestrande stoomschip LEROS heeft bezocht. Alle hoop op berging is opgegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. Het nieuwe vrachtstoomschip BANDA komt waarschijnlijk 19 dezer, na gehouden proeftocht, naar hier om voor Java te laden. De eerste reis zal 29 juni onder commando van kapt. S. Fenenga aanvaard worden.


Datum: 12 juni 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 juni. De tjalk TRES FACIUNT COLLEGIUM heeft de lading gelost en is ter reparatie naar de werf van G. Wolhau gebracht.


Datum: 13 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 31 mei. Van het Engelse schip G.B. LOCKHART, op de Noordkust van Bonaire vergaan, is de gezagvoerder met zijn echtgenote verdronken. Zijn zoon en bemanning zijn hier. Schip en lading zijn geheel weg.


Datum: 15 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 juni. Het pantserschip Hr.Ms. PIET HEIN is hedennacht te 12 uur op 3 mijl ten noorden van het vuurschip HAAKS in aanvaring gekomen met het Belgische stoomschip MEUSE met stukgoed geladen voor Hamburg. De MEUSE, ingelopen ter hoogte van de brug, zonk drie minuten na de aanvaring. De commandant van de PIET HEIN nam terstond maatregelen tot redding der equipage. Zes man werden gered, waaronder de kapitein, die later stierf. Er zijn, inclusief de kapitein, elf man omgekomen. De PIET HEIN is onbeschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 juni. De stalen 2-mast zeiltjalk HEIKA HARMANNA, thans liggende in de binnenhaven, zal na ijzergrond geladen hebbende de eerste zeereis aanvaarden. De tjalk is groot 285 m³, gebouwd op de werf van de heer Lanting te Farmsum, en zal bevaren worden door de eigenaar J. Houwerzijl. Daar de tjalk niet door de kleine sluis kan is zij door het Damsterdiep, de Groeve en het Eemskanaal gevaren om in de buitenhaven te komen alwaar zij thans de lading inneemt.


Datum: 16 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats). Naar wij vernemen, zal woensdag de 27e dezer van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water worden gelaten het mailschip REMBRANDT. Dit mailschip is het eerste, dat op deze werf voor de Maatschappij Nederland is gebouwd en tevens het grootste, dat van een Amsterdamse werf van stapel liep. De afmetingen zijn: lengte 420 voet, breedte 47 voet 11 duim en hoogte 29 voet 9 duim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 juni. Het stoomschip MEUSE, dat door aanvaring met de PIET HEIN zonk, was in 1884 gebouwd en thans verzekerd voor GBP 6000. Bij de ramp vielen vele slachtoffers te betreuren, doordat terpentine of andere scherpe vloeistof vrijkwam, die inwendige kwetsuren veroorzaakte. Volgens voorschriften zouden er 26 man aan boord moeten zijn. Volgens de Belgische firma moet de PIET HEIN zeer snel hebben gevaren.


Datum: 17 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het bij de werf de Schelde te Vlissingen gebouwde stoomschip RINDJANI heeft heden met succes proef gestoomd en is vertrokken naar Rotterdam na overdracht aan de Rotterdamsche Lloyd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Aangeboden materiaal uit het in sloping zijnde Engelse oorlogsschip RINGAROOMA, te koop bij de Scheepswerf De Koophandel te Slikkerveer. (opm: advertentie, sterk bekort).


Datum: 18 juni 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg (Geen datum). De lading van de tjalk TRES FACIUNT COLLEGIUM (opm: zie PGC 6 en 12 juni) is overgenomen door het tjalkschip LARUS, schipper Buisman, dat hiermede reeds is vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Kopenhagen 18 juni. Het stoomschip HILVERSUM is na herstel heden van hier vertrokken naar Zaandam.


Datum: 19 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 juni. Volgens telegram uit Kopenhagen heeft het stoomschip HILVERSUM gerepareerd en de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juni. Het fraaie schip RINDJANI, het derde van het type OPHIR, en het twaalfde dat de Koninklijke Maatschappij De Schelde voor de Rotterdamsche Lloyd heeft gebouwd, heeft de 18e dezer proefgestoomd. De Rotterdamsche Lloyd heeft thans vijf nieuwe schepen in de vaart en één in aanbouw. De oudste directeur, de heer D.T. Ruys, wees op het succes van de Nederlandse scheepsbouw, waardoor men niet meer in het buitenland ter markt hoefde te gaan. Tijdens de proeftocht waren er vijf Nederlandse ministers aan boord.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip BANDA heeft heden met succes proef gestoomd en is van Glasgow via Leith naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 19 juni. Het alhier in het Koninginnedok liggende stoomschip SIRIUS, eigenaar de heer Cornelisse alhier, verkocht naar Griekenland.


Datum: 20 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Nieuwediep 19 juni. Het hier van Londen aangekomen door de sleepboot WODAN gesleepte Engelse oorlogschip SALAMANDER is aangekocht door de heren H. Wijker c.s, alhier, en bestemd voor de sloop.


Datum: 21 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is door de werf Rijkee & Co te Rotterdam om 3.00 uur n.m. te water gelaten het stoomschip NEPTUNUS, gebouwd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Mij te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover 21 juni. Gisteravond is om 22.30 uur bij de South Goodwin gezonken de Deense schoener BERTHA na aanvaring met het Nederlandse tankstoomschip AMERICAN, op weg van Antwerpen naar New York in ballast. De BERTHA was op reis van Rio Grande naar Hamburg met een lading gezouten huiden. Acht opvarenden zijn verdronken. De zoon van de kapitein is door het tankschip gered en heden te Dover aan land gezet. Het stoomschip zette daarna de reis onbeschadigd voort.


Datum: 22 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren werd van de werf van Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf met goed gevolg te water gelaten de romp der zeesleepboot SCHELDE, aldaar in aanbouw voor rekening van de Internationale Sleepdienst Maatschappij.
De afmetingen zijn: lengte 144 voet, breedte 25 voet en holte14½ voet. Klasse Lloyd’s 100 AI. Het schip wordt voorzien van een triple expansie machine van 1000 ipk en twee stoomketels van de bouwwerf.


Datum: 23 juni 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De rechtbank te Alkmaar zette het proces, dat 24 maart jl. was aangevangen, voort, dat de bergers A.D. & C.E. Zur Mühlen hebben aangespannen tegen de Staat der Nederlanden wegens de berging van het pantserschip EVERTSEN, dat onder bevel van P.C. Swaan in augustus 1905 aan de grond liep en werd vlotgebracht door hun sleepboten HERCULES, SIMSON, CYCLOP en ASSISTENT, alsmede een vlet met vletterlieden. De heren Zur Mühlen eisen een bergloon van NLG 120.000 terwijl de Staat NLG 25.000 ruim voldoende acht. (opm: sterk bekort).

DS 250606
Op 23 juni is om 5.30 uur n.m. bij de werf Bonn & Mees te Rotterdam te water gelaten het stoomschip PHECDA in aanbouw voor van Nievelt & Co te Rotterdam. Het schip heeft de volgende afmetingen: 441.2 x 23.8 x .. vt en is 4350 ton dw groot. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine, fabrikaat de Schelde, met een vermogen van 1200 IPK. Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor het stoomschip MAASHAVEN.


Datum: 25 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Amsterdam aangekomen van Glasgow het nieuwe stoomschip BANDA van de Stoomvaart Mij Nederland.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Amsterdam naar Piraeus vertrokken het Griekse stoomschip KATINA (ex SIRIUS).


Datum: 26 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe tweemast koftjalk HEIKA HARMANNA, kapitein Houwerzijl, is heden van Delfzijl vertrokken naar Koningsbergen. (opm: eerste reis)


Datum: 28 juni 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 28 juni. Gister kwam hier met een gebroken zwaard binnen de tjalk GOEDE VERWACHTING, kapitein G. Theisens, om te repareren. De tjalk is geladen met boekweitdoppen van Elmshorn naar Sassenheim.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Nieuwe Waterweg aangekomen van IJmuiden de monitor KROKODIL, gesleept door de sleepboot ROZENBURG en bestemd naar Zwijndrecht voor de sloop.


Datum: 29 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Woensdag 27 juni is van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij met goed gevolg te water gelaten het passagier stoomschip REMBRANDT in aanbouw voor de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam.
De afmetingen zijn: lengte tusschen de loodlijnen 435’11”, breedte op buitenkant spanten 47’11”, holte tot kuildek (moulded) 29’9”. Met een diepgang van 22’6” is het laadvermogen 4200 ton. Het schip heeft vier doorgaande dekken en accommodatie 53 hutten 1e klasse en 26 hutten 2e klasse.
De voortstuwing geschiedt door een quadruple expansie stoommachine volgens het Yarrow – Tweedy Schliek systeem, gebalanceerd met cilinders met diameter van resp. 28%”, 41”, 58” en 88” bij 60” slaglengte. Het vermogen is 4000 IPK met een snelheid van 14 mijl.
De stoom van 210 lbs wordt verkregen door drie dubbele ketels. Alle stoomwerktuigen worden vervaardigd in de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 27 juni. Heden vertrok uit de Nieuwe Waterweg de sleepboot WODAN met op sleeptouw het nieuwe stoomschip no. 51 naar South Shields. (opm: dit is het bij Van Vliet & Co te Hardinxveld gebouwde Engelse stoomschip BOREAS)


Datum: 30 juni 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juni 1906. Het s.s. PHECDA, gebouwd op de werf der firma Bonn en Mees te Rotterdam, wordt de volgende week alhier verwacht om aan de werf der Kon Mij ‘De Schelde’ machines en ketels in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Westerbroek, 28 juni. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van de firma Wortelboer & Co een stalen sleepkaan, groot ± 400 last voor rekening van de heer Wilh. Hemsoth te Dortmund. Een dito schip is op genoemde werf nog voor dezelfde in aanbouw.


Datum: 02 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 30 juni. De zuiger CANGREJO is volgens ontvangen bericht woensdag 27 dezer welbehouden te Bahia Blanca, de plaats van bestemming, aangekomen.


Datum: 05 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Van de werf der heren Gebr. Bodewes te Lobith is tewater gelaten de ijzeren sleepkaan FRIEDRA EN GRETCHEN groot 1200 ton, gebouwd voor schipper Schwager te Hassmersheim.


Datum: 06 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Van de werf ‘De Noord’ te Alblasserdam is tewater gelaten het Rijnschip JOHANNA II, gebouwd voor de heer R Kuipers te Beuningen. Het schip zal 1300 ton kunnen laden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Gistermiddag werd van de werf der NV Scheepswerf v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam met gevolg tewater gelaten het s.s. ELLEWOUTSDIJK, in aanbouw voor de firma Solleveld, v.d. Meer en T.H. van Hattum te Rotterdam. Het stoomschip, dat geheel van staal is gebouwd, heeft een lengte van 312 voet, breedte 43 voet, holte 22.6 voet bij een draagvermogen van 4000 ton op summer freeboard. De machines en ketels worden vervaardigd door de Kon. Maatschappij De Schelde te Vlissingen.


Datum: 07 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juli. De Nederlandse schoener SELINA JOHANNA, kapt. van Dijk, van Rotterdam naar West Indië, is met gebroken fokkera te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. Gisteren vertrok het stoomschip URANUS van Lissabon naar hier (opm: eerste bericht over dit nieuwe schip van de KNSM).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juli. De op de rede gehouden schietproeven met de onderzeese torpedoboot LUCTOR ET EMERGO hebben uitstekend voldaan. Dinsdag (opm: 10 juli) vertrekt het vaartuig naar het Nieuwediep voor de officiële proeftochten.


Datum: 09 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 7 juli. De passagiersboot THOR VI van de rederij Arie Smit te Slikkerveer, is te Vlissingen gearriveerd om aan de werf der Kon. Mij ‘de Schelde’ van een nieuwe stoomketel ter worden voorzien.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Te Martenshoek is gisteren met goed gevolg, van de werf van de heer J.W. Boerma, tewater gelaten, het van ijzer en staal gebouwde tjalkschip AMBULANT, groot ± 100 ton, gebouwd voor rekening van de heer D. Akkerman te Wildervank, die het schip zelf zal bevaren. Daarna werd de kiel gelegd voor een tjalk van 80 ton.


Datum: 10 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. De sleepboten OCEAAN en NOORDZEE vertrokken zaterdagmiddag j.l. (opm: 7 juli) van de Kyles of Bute met het oude Engelse linieschip SUPERB op sleeptouw naar Nordenham.


Datum: 11 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 juli. Heden vertrok van hier de onderzeese torpedoboot LUCTOR ET EMERGO naar Nieuwediep.


Datum: 12 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hellevoetsluis, 11 juli. De Koninklijke Marine heeft heden alhier bij inschrijving verkocht de monitors HAAI en HYENA en het riviervaartuig VAHALIS. Hoogste inschrijver voor de HAAI en HYENA is de heer J.P. Malta te Den Hoorn, gemeente Hof van Delft, voor resp. NLG 28.428 en NLG 28.320. Voor de VAHALIS is hoogste inschrijver de heer P.G. Bakker te Den Helder voor NLG 10.000,10.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 juli. De Nederlandse schoener SELINA JOHANNA, op 6 juli met schade te Falmouth binnengelopen ,heeft heden de reis naar West Indië voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Sterk verkort verslag van de Raad voor de Tucht van de Koopvaardij die kapitein A.P. van der Waarden en enkele getuigen hoorde inzake de op 9 juli behandelde aanvaring tussen het met kolen geladen s.s. WATERLAND, van de S.S.M, directie Victor R. Los, en het Franse zeilschip DUCHESSE DE BERRY. Het was mistig toen op 9 mei 1906 rond 04.25 uur op 54º 54’ NB 0º 3½’ WL de aanvaring plaats vond. Uitspraak volgt later.


Datum: 13 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 12 juli vertrok het stoomschip TJIBODAS uit de Nieuwe Waterweg naar Amsterdam voor de proeftocht; het schip arriveerde ook op 12 juli in IJmuiden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Van de werf der firma A.F. Smulders te Schiedam werd gisteren met goed gevolg voor rekening van de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez tewater gelaten de stalen romp van de zeewaardige hopper No 43, zijnde de derde van een serie van vijf stuks die genoemde werf voor Port-Said in aanbouw heeft. Deze hopper heeft een lengte van 55,00 m, is 9,70 m breed en 3,85 m hol. Hij is voorzien van 2 compoundmachines van tezamen 700 IPK en van een twee ketels van een verwarmend oppervlak van totaal 220 m² bij een druk van 8 Atm. En tenslotte van de nodige stoomlieren voor het manoeuvreren van het vaartuig en de hopperinrichting. Deze hopper is bestemd om de door de baggermolen in het kanaal van Suez opgebaggerde specie door middel van het openen van de deuren in zijn bodem in zee uit te storten, en heeft een draagvermogen van 700 ton. Hij is voorts voorzien van de nodige hutten en logies voor de bemanning, en is in- zowel als uitwendig door electriciteit verlicht. De reis naar bestemming wordt onder eigen stoom verricht.


Datum: 14 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juli. De Nederlandse tjalken CORNELIA JACOMINA, schipper Brouwer, en ELISABETH, schipper Minkema, beide van Nederland naar Hamburg, zijn met schade te Cuxhaven binnengelopen. De CORNELIA JACOMINA was op reis met dakpannen van Makkum naar Hamburg en is met verlies van zwaard en beschadigd want binnengelopen na een aanvaring met het Lichtschip No. 4 en de ELISABETH liep te Cuxhaven binnen met losgewerkt roer en met verlies van een boot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of geen plaats). Gisteren (opm: is 12 juli) had de proeftocht plaats van het op het Etablissement Fijenoord alhier voor de Java-China-Japan Lijn te Amsterdam gebouwde stoomschip TJIBODAS. De machine ontwikkelde 2430 IPK, waarbij alles in de beste orde bleek. Het schip werd te Amsterdam afgeleverd. Woensdag a.s. (opm: 18 juli) vertrekt de TJIBODAS via Cardiff naar Indië, na op de gemeten mijl der Engelse marine bij Plymouth gestoomd te hebben om de vaartsnelheid te meten. Het contract schrijft voor 10¼ mijl.


Datum: 15 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juli. Het nieuwe stoomschip PHECDA is heden van hier naar Vlissingen vertrokken per sleepboot GOUWZEE om bij de Maatschappij De Schelde van machine en ketels te worden voorzien. Het stoomschip zal begin augustus proefstomen.


Datum: 16 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 juli. De onderzeese torpedoboot LUCTOR ET EMERGO heeft bij de heden alhier gehouden duikproeven aan de gestelde eisen voldaan. De lanceerproeven zullen de volgende week plaatshebben.


Datum: 17 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 juli. Het stoomschip KONING WILLEM II, zaterdag 14 dezer des namiddags naar Java vertrokken, is gisterenavond ongeveer 6.00 uur met zwaar beschadigde boegen en de voorpiek vol water alhier teruggekeerd. Het was zondagmorgen te 2.00 uur bij een westzuidwesten wind bij de East Goodwin in aanvaring geweest met het met erts van Huelva naar Amsterdam bestemde Engelse stoomschip ISLE OF CALDY, waardoor laatstgenoemd stoomschip tot in de schoorsteen werd ingevaren en dientengevolge bijna onmiddellijk zonk. 17 Opvarenden konden zich met eigen boot redden en werden alhier door de KONING WILLEM II geland. De tweede en derde machinist van de ISLE OF CALDY verdronken. De ISLE OF CALDY is een Engels stoomschip gebouwd in 1895 bij J. Readhead & Sons te Shields, groot bruto 1381 en netto 667 ton.
De KONING WILLEM II is hedenmorgen opgestoomd naar Amsterdam en heeft aldaar aan de kade vastgemaakt. Een hevige, plotseling opkomende, mist, die even spoedig weer optrok, was de oorzaak van de ramp.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Advertentie van de Stoomvaart-Mij ‘Nederland’: Daar het stoomschip KONING WILLEM II wegens bekomen averij in de Noordzee te IJmuiden is teruggekeerd en de reis niet kon voortzetten, zal het stoomschip KONING WILLEM I a.s. zaterdag 21 juli ter vervanging van de KONING WILLEM II van Amsterdam en (zonder Southampton aan te doen) den 30 juli van Genua vertrekken. Het stoomschip KONING WILLEM II zal zaterdag 28 juli naar Indië vertrekken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Verkorte) aanvulling op bericht van DS 15 juli: Enige boegplaten van de KONING WILLEM II zijn beschadigd waardoor de voorpiek vol water liep. Overigens deed het voorste waterdichte schot volledig zijn dienst en was het schip volledig veilig. Het stoomschip zal aan de Handelskade gedeeltelijk worden gelost en in het droge dok worden opgenomen om de reparatiën te ondergaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Het s.s. KATENDRECHT, gisteren van Zaandam naar zee vertrokken, kwam in aanvaring met de nieuwe Hembrug waarvan een peiler werd beschadigd. Het stoomschip kreeg een lek aan het achterschip, zodat het naar hier moest worden teruggesleept om te dokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Hr.Ms. torpedoboot DRAAK, in aanbouw op de werf der Kon Mij ‘de Schelde’ te Vlissingen, zal zaterdag 21 juli tewater worden gelaten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf van de heren P. & A. Ruytenberg te Waspik is de kiel gelegd voor een schip van 650 ton, voor rekening van de heer C.J. Vermeulen te Roosendaal.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de Scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’ van de firma W.F. Stoel & Zoon te Alkmaar is tewater gelaten een stalen motorboot van 12 P.K. voor rekening van de heer D. Vorst te West-Grafdijk.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Van de werf ‘Hubertina’ van de firma W.H. Jacobs te Haarlem is tewater gelaten een klipperschip van 220 ton, gebouwd voor de heer F. Slottje te Lisse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 juli. Op het Bornrif is de Duitse tjalk FÜNF GEBRÜDER, schipper Freese, met dakpannen van Makkum naar Duitsland bestemd, gestrand. Het zal vermoedelijk wrak worden. De bemanning is met eigen boot geland.


Datum: 18 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Westrhauderfehn, 15 juli. De op Bornrif gestrande tjalk FÜNF GEBRÜDER is als verloren te beschouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 juli. Volgens een telegram uit Kingston (Jamaica) is de Nederlandse bark L. A. ROMONDT met zware schade aldaar binnengelopen. Deze in 1888 van hout gebouwde bark is bruto 475 ton en netto 452 ton en vaart voor rekening der rederij L.A. van Romondt te St. Maarten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Bericht uit Londen: het s.s. KONING WILLEM II vertegenwoordigt een waarde van GBP 80.000, de ISLE OF CALDY een van GBP 12500, welk, laatste bedrag geheel bij Lloyd’s is verzekerd. (opm: zie DS 16 juli)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 juli. Alhier zijn aangekomen twee nieuwe Duitse sleepkanen gebouwd voor Duitse rekening, resp. bij Gebr. Bodewes te Martenshoek en bij de heren E. Smit & Zoon te Hoogezand. De laatste, MARIENFELS geheten, is 1600 ton groot en de grootste die hier in de provincie ooit gebouwd werd. Zij gaan over de Uithuizer Wadden naar Rotterdam en verder naar de Rijn.


Datum: 19 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen: In de Admiralty Division werd uitspraak gedaan inzake de aanvaring tussen het s.s. WATERLAND en het Franse zeilschip DUCHESSE DE BERRY. De rechter was van mening dat men op het Franse schip de kapotte mechanische misthoorn had moeten herstellen, maar achtte bediening met de mond voldoende aanwijzing van de tegenwoordigheid van het schip, terwijl de WATERLAND door te snel te lopen de aanvaring toch niet had kunnen voorkomen. Het stoomschip werd dan ook alleen schuldig geacht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Voor rekening van de Nederlandsche Stoombootreederij te Rotterdam zal op de werf van de heer L. Smit te Kinderdijk een grote raderboot worden gebouwd. Machines en ketels zullen vervaardigd worden door de machinefabriek “Kinderdijk” te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. Heden is het nieuwe stoomschip TJIBODAS van hier via Cardiff naar Java vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op de werf van de heer D. Boot te Alphen a.d. Rijn is in aanbouw een stalen motorboot, groot ongeveer 30 last, voor rekening van de heer A. Snelleman te Dinteloord.


Datum: 20 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 juli. Hedennacht heeft een aanvaring plaats gehad tussen de sleepboot NELLY en een sleepboot der firma Vuyck, waardoor eerstgenoemde gezonken is.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kingston (J.), 18 juli. Het Ned. oorlogsschip KORTENAER verleent assistentie aan de Italiaanse kruizer UMBRIA die bij het binnenkomen is gestrand en blijven zitten. De kanonnen en de kolen worden gelost om het schip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 juli. De Nederlandse tjalk ELISABETH, die met defect roer te Cuxhaven werd binnen gesleept, is gisterenavond alhier aangekomen. Na lossing zal ze alhier repareren.


Datum: 21 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of geen datum) Nu de KONING WILLEM II in dok ligt, blijkt het schip zo gehavend te zijn, dat er niet veel kans bestaat dat het de 28e juli geladen en wel zal kunnen vertrekken. Wat er te repareren valt, is bezwaarlijk in negen dagen in orde te brengen.


Datum: 22 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of geen datum) Uit Vlissingen meldt men ons: Hedennamiddag te 2 uur werd van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde met goed gevolg te water gelaten de torpedoboot DRAAK, in aanbouw voor rekening van het Departement van Koloniën. Het vaartuig heeft de volgende afmetingen: lengte tussen de loodlijnen 39,623 meter, grootste breedte op buitenkant huid 4,124 meter, holte van onderkant kielplaat tot rechte lijn dek 2,495 meter. De bewapening zal bestaan uit één boeglanceerbuis, één torpedokanon op midden spil en twee snelvuurkanons van 3,7 cm. De equipage zal bestaan uit 18 man, die in verschillende gedeelten van het schip hun logies hebben. De stoommachine van het triple expansiesysteem staat gereed om in het schip te worden opgesteld en heeft de volgende afmetingen: diameter cylinders 14½ - 21 – 32 inch, slaglengte 16 inch. De machine moet bij 400 omwentelingen per minuut ongeveer 1200 IPK kunnen ontwikkelen en op de proeftocht aan het schip een vaartsnelheid kunnen geven van 23 mijl per uur. De kleinere hulpwerk- tuigen staan alle reeds aan boord opgesteld. De ketels, zijnde twee waterpijpketels van het Yarrow-type, welke geheel klaar, met rookkasten en schoorstenen aan boord opgesteld staan, hebben een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 2400 Engelse voet en een stoomdruk van 200 lbs. Na deze torpedoboot moeten door De Schelde nog twee van hetzelfde type worden geleverd, waarvan één reeds zo ver gevorderd is, dat zij vermoedelijk a.s. zaterdag (opm: 28 juli) te water gelaten kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 18 juli. De alhier op het Bornrif gestrande Duitse tjalk FÜNF GEBRÜDER is geheel in het zand weggezakt, zodat alleen de mast nog boven water uitsteekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Nazaire, 17 juli. De Nederlandse kof ANNA is gisteren lek alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 juli. De met schade te Cuxhaven binnengelopen Nederlandse tjalk CORNELIA JACOMINA, schipper Brouwer, is nu alhier aangekomen en zal na lossing voorlopig repareren.


Datum: 24 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 juli. De Noorse bark ASTER, kapt. Dahl, thuis behorende te Fredrikshald, bestemd van daar naar Newhaven met hout, is hedenmorgen nabij de Noord Hinder overstoomd door de van West Indië naar Amsterdam bestemde mailboot PRINS WILLEM II. De equipage is gered en hier aangebracht door het stoomschip PRINS WILLEM II, van welk stoomschip beide boegen beschadigd zijn. De ASTER is in zinkende staat verlaten. Sleepboten zijn ter opsporing vertrokken.


Datum: 25 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 juli. De sleepboot CYCLOOP en andere sleepboten zijn ter opsporing van het verlaten Noorse schip ASTER uitgegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 juli. Hedenmiddag werd door de Nederlandse sleepboot CYCLOOP de Nieuwe Waterweg binnengesleept de Noorse bark ASTER, van Fredrikshald naar Newhaven, als bijlegger, met zware schade, veroorzaakt door aanvaring ter hoogte van de Noord Hinder met het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM II. Het schip was zinkende en dreef op de lading. De ASTER is hedenavond te 8.30 uur in de Schiehaven te Rotterdam aangekomen.


Datum: 26 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Singapore, 26 juni. De 23 dezer heeft het s.s. SULTAN VAN KOETEI van Bajoeng Lentjir naar Pladjoe op een blinde klip gestoten. Het is echter bij onderzoek zeewaardig verklaard.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens telegram uit Buenos Ayres heet het Ned. s.s. EEMLAND aldaar in het dok lichte schade bekomen door aanvaring met het Engelse s.s. BLAKE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 25 juli. Heden vertrok het nieuwe stoomschip NEPTUNUS van hier naar Amsterdam. Het stoomschip arriveerde eveneens op 25 juli te IJmuiden.


Datum: 27 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 25 juli. Een bergloon van 25% der opbrengst van de verkochte visolie, afkomstig van de lading der SERBIA, is aan de personen geboden, die deze lading opvisten en aanbrachten. De bergers eisen echter 33% bergloon.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de Gebr. Boot te Leiderdorp is met goed gevolg te water gelaten een stalen motorboot van 40 last voor de heer G. van Parijs.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 juli. Sterk verkort bericht: De Zweede driemastschoener EVA was op 9 mei van Montevideo naar Havre vertrokken, maar zodanig aangegroeid dat het geen voortgang meer maakte. Alle proviand en water was reeds enkele dagen op, en de scheepshond en scheepskat opgegeten, toen het s.s. OCEANIC hen ontdekte en van het nodige voorzag.


Datum: 29 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 27 juli. Door het Seeamt te Emden is het vergaan van de tjalk FÜNF GEBRÜDER, van Makkum naar Meldorf bestemd, behandeld. Het lek worden van dit vaartuig is niet beslist te bepalen, maar moet toegeschreven worden aan de ouderdom van het schip en aan de zware lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 28 juli. Heden werd alhier een partij dynamiet aangebracht om het wrak van het stoomschip ALBA te laten springen


Datum: 30 juli 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 28 juli. De stoomschepen MONTEZUMA van Londen naar Antwerpen en KILMORE van Antwerpen naar Liverpool zijn bij de West-Hinder metr elkaar in aanvaring geweest, tengevolge waarvan laatstgenoemde is gezonken. De equipage is gered en bevindt zich aan boord van het s.s. MONTEZUMA, dat de reis voortzette naar Antwerpen.


Datum: 31 juli 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Naar wij vernemen heeft de Holland Amerika Lijn met de firma Harland & Wolff Ltd te Belfast gecontracteerd voor de bouw van een stoomschip, groot 23000 ton. Het stoomschip zal 650 voet lang en 77 voet breed zijn. De aflevering zal geschieden in het voorjaar van 1908. Het nieuwe stoomschip zal 5750 ton groter zijn dan de NIEUW AMSTERDAM die 17200 ton inhoudt.


Datum: 01 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 juli. Het nieuwgebouwde stoomschip ELLEWOUTSDIJK, dat aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier van machine en ketels is voorzien, heeft maandagmiddag (opm: 30 juli), aan de fabriek gemeerd, geproefstoomd. Nadat de kompassen in de binnenhaven zijn gesteld, zal het schip op het laatst van deze week naar Cardiff vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 juli. De KILMORE, op 29 dezer (opm: moet zijn 28 juli) door aanvaring gezonken, had een waarde van GBP 10.000. De rederij liep voor een zeer groot gedeelte eigen risico. Volgens mededelingen van de Inspecteur van het Loodswezen ligt het wrak in de peiling lichtschip WEST HINDER N273º O op 1,5 zeemijlen, ongeveer 14 voet boven laag water uit. De ligging is 51º22’50” NB en 02º29’00” OL.


Datum: 03 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 augustus. Heden vertrok van hier het nieuwgebouwde stoomschip NEPTUNUS voor de eerste reis naar de Middellandse Zee.


Datum: 04 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Heden vertrok het stoomschip ELLEWOUTSDIJK van Vlissingen naar Newport (Mon.).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 augustus. Van de scheepswerf Joh. Berg werd hedenmiddag te watergelaten de nieuwgebouwde stalen sleepkaan genaamd ANNA MARIA. Dit vaartuig heeft een draagvermogen van ± 900 ton en werd gebouwd voor rekening van de heer W. Sprenger, schipper te Amsterdam.


Datum: 05 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 augustus. De afkomende sleepboot VISCHPLOEG is hedenmiddag met zulk een vaart tegen de sluisdeur gestoomd, dat een stuk basaltsteen scheurde, de sluisdeur zwaar beschadigd en de voorsteven van de sleepboot ontzet werd. Volgens nadere berichten schijnt de schade door de aanvaring van de sleepboot VISCHPLOEG bij de Oude Sluis nog aanzienlijker dan met gedacht had. Het hardsteen van de muur is in drie stukken gebarsten en de sluisdeur zal waarschijnlijk gelicht moeten worden ter reparatie. De kapitein van de VISCHPLOEG was niet aan boord; de boot werd gestuurd door de stoker.

Krant:
  TC - Texelsche Courant

Advertentie. Belangrijke houtverkoping, afkomstig van de gesloopt wordende Engelse oorlogsschepen. Deurwaarder W. Biersteker te Helder zal op woensdag 15 augustus 1906, en zo nodig de volgende dag, ’s morgens 9 uur, aan de Buitenhaven naast de visafslag te Helder publiek verkopen een grote partij teakhouten huid- en dekdelen, planken, relings, Amerikaans grenen platen 3 x 9 en 3 x 8, baddings, rondhout, ribhout, deuren, brandhout, enz. Voorts zes sloepen en boten van diverse afmetingen, blokken, enige zeilen, en al hetgeen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen twee dagen voor de verkoping. Voor het vervoer gemakkelijk aan het water gelegen.


Datum: 09 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 augustus. Hedenochtend werd van de scheepsbouwwerf no. 2 der firma A. Vuyk & Zonen alhier met gunstig gevolg te water gelaten de van staal gebouwde en als tweemastschoener getuigde cargaboot PETER MAERSK. De boot is van het flushdecktype en is lang 240’ op de waterlijn, breed 36’-6” en hol 19’ en zal een draagvermogen hebben van plm. 2200 ton. Het schip wordt gebouwd voor rekening van A.P. Møller te Kopenhagen.
De machine is van het compound systeem met oppervlak condensatie en wordt vervaardigd door de heer George T. GRay te South Shields. De cilinderafmetingen zijn 18” bij 29” bij 48” en slag 33” met ketel 15’6” bij 11’ druk 180 lbs.
Op deze werf werd kort geleden de bouw ter hand genomen ener boot, mede van het flushdecktype, met als afmetingen 270’ x 39’ x 19’-10”, draagvermogen plm. 2800 ton, een bestelling van de firma Roed, McNair & Co te Glasgow.
Voorts is nu de kiel gelegd voor de bouw ener boot voor de heren Joh. Otten & Zoon te Rotterdam. Deze boot draagt het werfnummer 300 en zal later varen onder de naam CARL LEHNKERING. De afmetingen zijn 281 x 41 x 22.9 voet, die der machine cil. 22½” bij 37” bij 61” slag 39”, de beide ketels 14’6” bij 10’6” op een druk van 160 lbs. Ook deze machine en ketellevering is bij een Engelse fabrikant geplaatst.


Datum: 11 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 9 augustus. De opruiming van Rijkswege van de wrakken der stoomschepen OTTO en LIVADIA, resp. verongelukt op de kust van Terschelling 25 januari 1900 en 21 januari 1903, is thans ten einde gebracht. Beide wrakken, die gevaarlijk voor de vissersvaartuigen lagen, zijn thans door dynamiet opgeruimd tot 2,50 à 3,00 meter beneden gewoon laag water.


Datum: 12 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 11 augustus. Het nieuwe stoomschip PHECDA, gebouwd voor de firma Van Nievelt, Goudriaan & Co alhier, vertrok heden, na gehouden proeftocht, van Vlissingen naar Blyth om aldaar voor Kronstadt te laden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marstal, 11 augustus. Het s.s. CENTAUR arriveerde hier heden met het wrak van de KLARA, in maart aan de Noordzeekust van Nederland gestrand.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 11 augustus. Het Franse s.s. AMIRALl EXELMANS, dat de schroef verloor zal naar Alexandrië worden gesleept om aldaar te dokken. De Nederlandse sleepboot OOSTZEE heeft zich hiervoor aangeboden. Er wordt op orders gewacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum of plaats) Te Zalt Bommel werd heden van de scheepsbouwwerf van de heer J. Meijer te water gelaten de driemast schoener met hulpstoomvermogen ALMIRANTE GRAVINA, gebouwd onder toezicht van experts voor de hoogste klasse van Registro Italiano voor rekening van de redersfirma F. Attanassio te Buenos Aires. Het schip heeft alle nieuwste inrichtingen voor het met stoom lossen en laden en zal in de volgende maand de eerste reis naar Zuid Amerika ondernemen.
Daarna werd de kiel gelegd voor een zeelichter onder toezicht van Germanischer Lloyd te bouwen voor een rederij te Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 augustus. Het door aanvaring beschadigd geweest zijnde stoomschip KONING WILLEM II is, na gerepareerd te zijn, heden weer van hier naar Java vertrokken.


Datum: 13 augustus 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 12 augustus. Het Franse s.s. AMIRALl EXELMANS, gesleept door de Ned. Sleepboot OOSTZEE naar Alexandrië met de OOSTZEE, werd gecontracteerd voor GBP 260.


Datum: 15 augustus 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 14 augustus. De Nederlandse baggermachine No 42, van Rotterdam naar Port Said, is in Brest binnengelopen met gescheurde lagedrukcylinder en lekke condensor. Men kan de schade gemakkelijk en vlug repareren en verwacht op 16 augustus de reis te kunnen voortzetten.


Datum: 16 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum of plaats) Het alhier (opm: Rotterdam) thuis behorende stoomschip DE RUYTER, dat 11 dezer Kronstadt passeerde op reis van St. Petersburg naar Rotterdam, is volgens een telegram van de kapitein uit Helsingfors, op 12 dezer op een wrak gelopen en gezonken. Allen zijn gered en bevinden zich wel. De bemanning is eerst doorgezonden naar Kopenhagen en later is ook de kapitein met de officieren derwaarts vertrokken. Naar wij vernemen is dit stoomschip hier ter beurze verzekerd. Het stoomschip DE RUYTER, vroeger genaamd WILLIAM G. MITCHELL, was in 1889 te Sunderland door de firma W. Doxford & Sons gebouwd. Het was bruto 1682 ton en netto 1060 ton groot en voer thans voor de Maatschappij De Ruyter (firma J.F. & F. Schellen) te Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Met de op de 23e van elke maand van Amsterdam vertrekkende stoomschepen der ‘Zuid-Amerika Lijn’ zullen, te beginnen met het s.s. ZAANLAND op 23 september, voortaan ook de post en passagiers 3e klasse worden vervoerd. De op de 8e van elke maand vertrekkende stoomschepen blijven, zoals tot dusverre, enkel voor het vervoer van goederen bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedennamiddag te 3 uur is door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam van haar helling No. 3 met het beste gevolg te water gelaten het schroefstoomschip ACHILLES, het eerste van een bestelling van drie gelijke stoomschepen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam voor haar dienst van daar op Alexandrië. De ACHILLES is lang over alles 296 voet, tussen de loodlijnen 285 voet, breed 40 voet en hol 21 -10” voet. Het heeft op 19-9 voet diepgang een draagvermogen van 3100 Engelse tons. De stoomwerktuigen van het triple expansiesysteem, met cylinder diameters van 20”, 33” en 55” Eng. duim met 36 Eng. duim zuigerslag, waarbij twee stoomketels met een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 3600 vierkante voet en een stoomketel ten dienste van de hulpwerktuigen met een verwarmend oppervlak van 700 vierkante voet, worden van de ACHILLES, evenals van de twee nog op stapel staande schepen, vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-materiaal te Amsterdam. De machines kunnen het schip, wanneer het beladen is, een snelheid van 10 mijl per uur geven. Voor het snelle overnemen van lading heeft het schip heeft een dubbel laadruim, elk bediend door een afzonderlijke stoomlier. Stalen reddingboten die door Welin’s gegoten stalen kwadrantdavits in buitengewoon korte tijd te water gebracht kunnen worden. Elektrische verlichting door het hele schip is aangebracht door de Fa Groeneveld, v.d. Poll & Co alhier. Schip en stoomwerktuigen worden ten slotte gebouwd volgens de reglementen en voorschriften van Bureau Veritas en onder haar speciaal toezicht ter verkrijging van de hoogste klasse bij die corporatie

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 15 augustus. Op de werf van J. Smit Czn. te Alblasserdam is dezer dagen de kiel gelegd van het stoomschip HAAKON VII, dat voor Noorse rekening aldaar gebouwd wordt. De machine en ketels zullen aan de Alblasserdamsche Machinefabriek vervaardigd worden.


Datum: 17 augustus 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Rotterdam (geen datum). De nachtmailboot PRINS HENDRIK kreeg gisternacht op de Noordzee een defekt aan een der wielen. Het schip moest ten anker komen en kon na reparatie de reis vervolgen. Kwam eerst om 7 uur op de haven.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Sterk bekort, uit het gedeelte ‘Zeevaart’ van het jaarverslag over 1905 van de Kamer van Koophandel te Rotterdam:
De oorlog in het Oosten tussen Rusland en Japan (opm: 1904-1905) werd beëindigd, en zoals steeds bij elke vrede, werden ook thans grote verwachtingen gekoesterd van een herleving van handel en verkeer in dat gedeelte van de wereld. Verwachtingen die zich tot nog toe niet bewaarheid hebben. De uit de Japanse en Russische transportdienst vrijkomende vloot kwam integendeel successievelijk weer in haar gewone emplooi en verdrong de schepen die zo lang haar plaats hadden ingenomen.
De Indische vrachtenmarkt droeg ook bij tot de algemene teleurstelling in die streken. Bombay en Calcutta waren de eerste maanden vrij vast gestemd, doch liepen daarna geregeld terug, om eerst in de laatste maanden van het jaar iets verder te verbeteren.
De Plata-rivier handhaafde haar spreekwoordelijke onzekerheid. De verschepingen waren als geheel genomen zeer belangrijk, doch kwamen hoogst onregelmatig, zodat de vrachtcijfers dienovereenkomstig fluctueerden. Daarbij doen langdurige werkstakingen, overstromingen en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden de rederijen die voornamelijk daar hun emplooi zoeken het afgelopen jaar als slechts matig bevredigend terugzien.
Noord-Amerika, in het begin flauw, deed in de herfst de hoop koesteren dat de lang verwachte verbetering op komst was.
Houtvrachten van de Golfhavens werden echter niet in die mate geïnfluenceerd als verwacht kon worden, terwijl toch de vrachten voor graan van de Noordelijke havens opliepen, en de katoenvrachten van Atlantic ports zoals Savannah verbeterden. Pensacola en naburige havens werden door gele koorts bezocht, wat voornamelijk door de strenge quarantaine de verschepingen zeer belemmerde.
De Zwarte Zee werd het gehele jaar beïnvloed door revolutionaire storingen in Rusland waardoor de verschepingen gering waren en de vrachten laag. Vooral erts en petroleum van de Kaukasus ondervonden allerlei moeilijkheden.
De Oostzeevaart stond grotendeels in het teken van de Conference te Kopenhagen. De pogingen om de vrachten opo een enigszins lonend peil te brengen hebben succes gehad, misschien niet in het minst doordat slechts weinig vrachtspeculanten voor lagere cijfers dan onderling waren vastgesteld ongedekt durfden te contracteren.
De Conference nam ook vereenvoudinging van de charterformulieren voor kolen en sleepers (opm: dwarsliggers) ter hand. In Nederland werd in dergelijke richting een eerste stap gedaan door oprichting der Nederlandsche Reeders-vereeniging, waartoe bijna alle Nederlandse stoomvaartmaatschappijen en rederijen toetraden.
Meer dan de scheepvaart heeft de scheepsbouw in 1905 geprospereerd. In het begin van het jaar lagen de bouwprijzen op het laagst en verschillende orders werden toen gegeven. Na het einde van de oorlog tussen Rusland en Japan werden zoveel opdrachten gegeven dat verscheidene werven tot eind 1906 bezet zijn.
De prijzen der schepen liepen natuurlijk aanmerkelijk hoger, ook als gevolg van de prijzen der materialen. Deze verhoging kan op ruim 10% gesteld worden en vanaf GBP 5-10 tot GBP 6-10 per ton draagvermogen, al naar gelang grootte en specificatie, moet thans als bouwprijs gesteld worden.
Zeilschepen verliezen voortdurend het veld. De Nederlande zeilvloot bedroeg op 1 januari slechts 479 bodems, waarvan verreweg het grootste aantal kleine kustvaartuigen en slechts 15 grotere schepen zijn.


Datum: 18 augustus 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het s.s. ELLEWOUTSDIJK vertrok 17 augustus ’s middags van Newport naar Constantinopel.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf van de firma J. en K. Smit te Krimpen a/d Lek werd de kiel gelegd van de baggermolen voor rekening van de heer J. van der Velde P.Azn te Dordrecht.


Datum: 19 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum of plaats) Gisterenmiddag is met goed gevolg van de werf Gusto der firma A.F. Smulders te Schiedam te water gelaten de stalen romp van sleepboot, zijnde de eerste van een serie van drie stuks in aanbouw voor de Argentijnse regering. Deze sleepboot heeft een lengte van 23,25 meter, is breed 5,50 meter en hol 3,05 meter. Zij zal voorzien zijn van een machine van 250 IPK en een ketel met een verwarmend oppervlak van 100 m² bij 8 atm. werkdruk. Voorts zal deze boot voorzien worden van de nodige hutten en logies voor de bemanning.


Datum: 20 augustus 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 17 augustus. Van de werf van de heer W. Boerma te Martenshoek is te water gelaten (opm: geen datum) de tjalk LUCTOR, groot 60 last, gebouwd voor rekening van schipper Blaak te Stadskanaal. Daarna werden de kielen gelegd voor twee schepen van dezelfde grootte voor de schippers Eelkes te Oude Pekela en Brouwer te Hoogezand.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de scheepsbouwwerf der firma Ribbens en Bakker te Hansweet is opgedragen het bouwen van een ijzeren sleepkaan groot 250 last voor rekening van schipper P. Dobbelaer te Ter Neuzen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de scheepswerf der firma J. en A. van der Schuijt te Papendrecht is de kiel gelegd voor de goederen-stoomboot ZAANDAM met een laadvermogen van 150 ton, voor rekening van de Zuid- en Noords-Hollandsche Stoomvaartmaatschappij.


Datum: 21 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 20 augustus. Heden vertrok het nieuwe stoomschip PETER MÆRSK van hier, gesleept door de sleepboot WODAN, met bestemming Shields.


Datum: 22 augustus 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 21 augustus. Hedenmiddag is met goed gevolg te water gelaten van de scheepswerf Concurrent van de Gebr. Niestern de stalen 2-mast gaffelschoener HARMIENA GEZIENA, groot ongeveer 100 Reg. Ton, gebouwd volgens Germanischer Lloyd Klasse 100 A 4 k, voor rekening van de Heer W. de Vries te Groningen. Hierna zal de kiel worden gelegd voor een dito schip van de heer U. Deen te Groningen.


Datum: 23 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 22 augustus. De door de Alblasserdamsche Machinefabriek gebouwde sleepboot PRESIDENT VAN STRYDONCK is alhier aangekomen. Dit voor de Soc. Anon. des Remorqueurs Anversois gebouwde schip is lang 21 meter, breed 4,50 meter en hol 2,50 meter en voorzien van alle soorten bergingsmateriaal. De PRESIDENT VAN STRYDONCK is van hetzelfde type als de SCHELDE, THAMES, ELBE en PRESIDENT PINNOY.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum). De gezagvoerder van het s.s. HEERENVEEN rapporteerde dat in de koerslijn Lemmer / Amsterdam beoosten het Enkhuizerzand in ± 36 dM water de schroef is afgeslagen vermoedelijk op een daar liggend wrak op ongeveer 52º38’50” NB en 0º52’30” WL. Naar dit wrak zal een onderzoek worden ingesteld.


Datum: 24 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 augustus. Gerapporteerd wordt, dat noord-west van hier een bijna gekenterd schip is opgepikt. Het is vermoedelijk een met teer beladen Deens schip. Twee stoomtrawlers van hier hebben het op sleep en koersen herwaarts.


Datum: 25 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Middlesbro’, 23 augustus. Het stoomschip HARRIET, van Amsterdam alhier binnen, is in de Noordzee in aanvaring geweest met het Deense zeilschip SKIRNER, dat daardoor zonk. De bemanning is gered en alhier geland.


Datum: 26 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 24 augustus. Door de sleepboot VISCHPLOEG en de stoomtrawler ERICA is alhier binnengebracht het wrak van de Deense schoener SKIRNER. Dit met teer beladen schip was door aanvaring wrak geworden.


Datum: 28 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 25 augustus. Een stalen stoomschip genaamd MELROSE, met een draagvermogen van 2500 ton, is 21 augustus te Leith van stapel gelopen. Dit stoomschip is gebouwd voor de firma George Gibson & Co voor haar dienst van Rotterdam op Leith. Het is een stoomschip van het enkeldektype en speciaal gebouwd voor snelle behandeling van lading. Het is naar het Albert Dock gesleept, alwaar de machines worden ingezet. (opm: het schip kwam onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Het te IJmuiden binnengebrachte schip SKIRNER was van Uleaborg naar Alblasserdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 augustus. Volgens telegram uit Kiel is het Nederlandse stoomschip GRÄNGESBERG in het Kaiser Wilhelm Kanal bij Rendsburg tegen de spoorbrug gevaren, waardoor het schade bekwam. Het wacht op orders om naar Holtenau te vertrekken.


Datum: 29 augustus 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 27 augustus. Heden vertrok van hier het nieuwe stoomschip NICOLAS, per sleepboot WODAN, naar Shields om machine en ketels in te nemen. (opm: gebouwd bij Van Vliet & Co, Hardinxveld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 augustus. Het schip SKIRNER is door de bergers lens gepompt, drijvende gemaakt en binnen de sluizen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 27 augustus. Het in ballast naar de Oostzee bestemde Nederlandse stoomschip GRÄNGESBERG is in de afgelopen nacht met de Rendsburger draaibrug in aanvaring geweest en heeft daaraan schade toegebracht. Het stoomschip ligt met beduidende schade aan bakboordsboeg bij de steven op de rede om onderzocht te worden.


Datum: 30 augustus 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 27 aug. Voor de door het s.s. GRANGESBERG aan de spoorwegbrug bij Rendsburg aangebrachte schade wordt een borgstelling vereist van GBP 2450.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Belangrijke houtverkoping te Mantgum.
P. de Vries, deurwaarder te Dockum, zal op zaterdag 1 september 1906, des namiddags 2 uur, op de opslag te Mantgum publiek à contant verkopen: een grote partij hout, afkomstig van het gesloopte driemast barkschip STAMBOUL, en bestaande in lange en kortere balken (geschikte damleggers). platen, posten, delen, ribben, planken, palen, brandhout, enz. Bijna alles eikenhout, zeer geschikt voor landbouwers en timmerlieden. (opm: zie NRC 140605 en 081005)


Datum: 31 augustus 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Het stoomschip GRÄNGESBERG zal in Kiel repareren en na volbrachte reparatie de reis voortzetten.


Datum: 01 september 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 31 augustus. In het begin dezer week vertrok van de werf E.J. Smit en Zn alhier het ms. ADELE JOHANNA groot 100 Ton voor rekening van de heer Doring te Bremen. Het schip zal varen tussen Bremen en Brake en is voorzien van een zuiggasmotor van 30 PK voor een snelheid van 11 km. per uur. Dit is al het tweede schip voor de heer Doring.


Datum: 05 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum). Door de Internationale Maatschappij tot het Aannemen van Werken is aan de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij de bouw opgedragen van een zandbakkenzuiger (opm: bnr. 8, naam wordt ST. PETERSBURG)


Datum: 06 september 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Vlissingen. De proeftochten met de torpedoboten DRAAK en KROKODIL zijn geëindigd. Beide boten hebben ruimschoots voldaan aan de eisen van snelheid in het contract voorgeschreven. De boten keren weer naar ‘de Schelde’ terug om voor de aflevering verder gereed gemaakt te worden.


Datum: 09 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats, geen datum). Op 24 september a.s. zal door de vrachtboot KEDIRI van de Rotterdamsche Lloyd een dienst van Antwerpen naar Nederlandsch Indië ingehuldigd worden.


Datum: 11 september 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 september. Van de werf van de scheepsbouwmeester Jac. Smit aan de Borgercompagniesterbrug te Sappemeer werd gisteren met goed gevolg tewater gelaten de stalen tjalk DRIE GEBROEDERS (135 ton) gebouwd voor rekening van schipper W. Stienstra.


Datum: 12 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Advertentie). Openbare verkoping op ‘s Rijks Werf te Hellevoetsluis, te houden op 26 september aanstaande bij enkele inschrijving van de monitors PANTER en WESP. Liggende aan genoemde Rijkswerf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 september. Met het dichtmaken en lossen van het Noorse schip ASTER, aangenomen door de Nieuwe Bergings Maatschappij, is men thans zo ver gevorderd, dat het voorschip tot even boven de waterlijn gedicht is. Hedenmiddag is men begonnen met het plaatsen der zuigpijpen, waarna met lenspompen en lossen een aanvang zal worden gemaakt.


Datum: 13 september 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen aan den IJssel is door de stoombootreederij ‘d’IJssel’ opgedragen het bouwen van een stoomboot voor passagiers, goederen en vee, welke dienst moet doen van Gouda op Rotterdam v.v. (opm: dit zou het s.s. IJSSEL VI worden).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Van de werf ‘Gusto’ te Schiedam werd gisteren met goed gevolg tewater gelaten de stalen romp van een sleepboot, zijnde de tweede van een serie van drie stuks, voor de Argentijnse Regering in aanbouw. De lengte is 23,50 m, breedte 5,50 m en holte 3,05 m. De 250 I.P.K. maschine heeft een ketel met een verwarmd oppervlak van 100 m² bij 8 Atm. Werkdruk. De boot wordt verder voorzien van de nodige hutten en logies voor de bemanning.


Datum: 14 september 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 september. De sleepboot BORKUM is maandag jl. (opm: 10 september) van hier naar Langeroog vertrokken om de Nederlandse tjalk CATHARINA, schipper Vellinga, van Hamburg naar Akkrum met lijnkoeken, welke zich sedert zondag (opm: 9 september) aldaar in averij bevindt, naar huis te slepen.


Datum: 15 september 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Het gisteren hier aan de IJkade aangekomen nieuw te Rotterdam gebouwde s.s. URANUS van de Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij heeft op de welgeslaagde proeftocht naar hier in alle opzichten aan de gestelde eisen voldaan. Snelheid 10 mijl, in ballast 9¼ mijl. Het schip zal gevoerd worden door kapt. H. Munneke.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het lichten van het na aanvaring met een sleepboot gezonken wrak van de Nederlandse tjalk GOD ZIJ MET ONS is opgedragen aan een aannemer te Rotterdam. Men is begonnen.


Datum: 17 september 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 september. De Nederlandse tjalk CATHARINA, kapt. Vellinga, met een lading lijnkoeken van Harburg naar Akkrum, is de vorige week bij het inzeilen van het vaarwater tussen Langeroog en Baltrum op een zandbank gelopen. De toevallig leeg passerende houten tjalk JENNIGJE werd geseind en om assistentie gevraagd tegen 100 mark per etmaal, zodat onmiddellijk met overladen kon worden begonnen. Ook werd naar Delfzijl om een sleepboot verzocht. De sleepboot BORKUM ging reeds maandag derwaarts, doch kon wegens de lage waterstand de tjalk aanvankelijk niet bereiken.
Eerst hedenavond is de sleepboot hier met beide tjalken aangekomen. De JENNIGJE heeft 50 ton overgenomen. Beide tjalken gaan morgen naar de bestemming per sleepboot RELIEF.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 september. Het tjalkschip CATHARINA, kapt. Vellinga, in averij te Wangeroog, is zaterdagmiddag (opm: 15 september) gesleept door de sleepboot BORKUM alhier aangekomen. Een deel van de lading is overgeslagen in het schip JENNIGJE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 17 september. Hedenmorgen is de sleepboot CONCURRENT tijdens dichte mist in aanvaring geweest met de Duitse passagiersboot EMDEN. Ten gevolge hiervan is de CONCURRENT gezonken. De bemanning is gered.


Datum: 18 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 16 september. De Nederlandse koftjalk MARGIENA GEZIENA (opm: ook MARCHIENA GEZIENA), kapt. Boer te Groningen, met hout van Falkenberg naar Hamburg, is hedenmorgen op Lindholm Bredö, nabij Stege (opm: op het Deense eiland Mön) aan de grond gelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 september. Het uitgaande s.s. MAASSTAD is op Maplin sands aan de grond gelopen.


Datum: 19 september 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen datum) Volgens telegram uit Hamburg is het Nederlandse s.s. POMONA komende van Amsterdam bij het aldaar binnenlopen der haven in aanvaring geweest met enige lichters waarvan er een omsloeg en 2 zonken. De schade aan de POMONA is onbekend.


Datum: 21 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 september. Volgens telegram uit Mobile is de brand in het ruim van het stoomschip SLIEDRECHT nog niet geblust. De lading is zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 17 september. Voor het vlotbrengen door de motorboot WANGEROOG van de tjalk CATHARINA, kapt. Vellinga, wordt 3000 mark bergloon verlangd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hansweert (geen datum). Heden zijn hier opgeschut Hr.Ms. torpedoboten ARDJOENO, GOENTOER en IDJEN met bestemming Hellevoetsluis. In de Wielingen is de GOENTOER op de ARDJOENO gelopen, waarbij de GOENTOER averij aan de voorsteven kreeg en de ARDJOENO lekkage bekwam.


Datum: 23 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 september. Het Nederlandse stoomschip ALIDE, van Sundsvall herwaarts, is bij de stroomleidende dam aan de grond geraakt en blijven zitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum). Men seint ons uit Nieuwediep, dat het pantserschip PIET HEIN, hier in de haven liggende, zinkende is ten gevolge van een gebrek aan de inlaat der circulatieklep, die niet gesloten kan worden. Het water stroomt met geweld het schip binnen, dat daardoor reeds zwaar slagzij heeft. De machinekamer staat vol water. Duikers trachten de inlaat te stoppen. Nader seint men, dat de PIET HEIN aan de grond zit, waardoor dieper zinken wordt verhinderd. De waterdichte schotten beletten, dat het water zich door het gehele schip verspreidt. De sleepboot HERCULES ligt gereed om te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Uit Amsterdam meldt men ons: ZKH Prins Hendrik bracht heden een bezoek aan onze stad om het nieuwe pantserschip JACOB VAN HEEMSKERCK te water te laten. Te half drie had op de Marinewerf de tewaterlating plaats. De JACOB VAN HEEMSKERCK werd verleden jaar op stapel gezet. Zij heeft een lengte van 98 meter. De romp is geheel van staal gebouwd, heeft een breedte van 15,2 meter en een diepgang van 5,7 meter met een waterverplaatsing van 5000 m³ van 1016 kg. De stalen gordel heeft een dikte van 100 tot 150, de commandotoren van 200 en het stalen dek van 50 mm. De zware bewapening bestaat uit twee snelvuurkanons van 24 cm, de middelbare uit zes snelvuurkanons van 15 cm en voor de lichte bewapening zijn, behalve de torpedo’s, bestemd 10 stukken van 7,5 cm en vier van 3,7 cm. De bestemming van de bodem is de verdediging van het rijk in Europa. (bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of geen plaats). Duikers zijn er in geslaagd de lekkage van de PIET HEIN te stoppen. Het schip is met de stoomspuit en handspuiten der marine leeggepompt en hedenavond naar het droogdok gesleept.


Datum: 24 september 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 september. Op het kanaal van Gent naar Terneuzen heeft een aanvaring plaats gehad tussen het Noorse stoomschip URDA en het Nederlandse stoomschip GUIDO waardoor laatstgenoemd schip ernstige averij aan den achtersteven bekwam. Op de URDA werd gerechtelijk beslag gelegd doch, nadat partijen tot een accoord waren gekomen, is het schip naar zee vertrokken


Datum: 25 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 september. Heden is alhier aangekomen het stoomschip ACHILLES, na een welgeslaagde proeftocht op de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 september. Uit het stoomschip ALIDE zijn twee lichters gelost, doch het is met het getij van de afgelopen nacht en deze middag, hoewel een sleepboot assistentie verleende, niet vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 september. Uit Vlieland wordt geseind, dat een tweemast stoomschip met zwarte pijp, waarschijnlijk onder Engelse vlag, nabij de Noordvaarder is gestrand. De sleepboten IJMUIDEN en CYCLOP zijn er bij. Het gestrande stoomschip is later door beide sleepboten vlot gesleept. Het is het stoomschip GEORGIAN, met stukgoed van Liverpool naar Hamburg bestemd, dat water maakt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 24 september. Het gestrande stoomschip GEORGIAN met stukgoederen van Liverpool naar Hamburg is heden ter Vlierede geankerd.
Later: Het gestrande s.s. GEORGIAN is vol water bij de Vlierede aan de grond gezet.
Later: De lading van het s.s. GEORGIAN wordt in schuiten gelost.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen plaats) 24 September. Het Engelsche Kerkschip FRANCES, dat onlangs door de heren Bakker en Dijksen alhier werd aangekocht, is nu geheel verbouwd en voor de haringvisserij ingericht. Onder de naam SELENE (YM 141) zal het schip in de vaart worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 september. Nadat in vier lichters was gelost kwam het stoomschip ALIDE met twee sleepboten vlot en in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 september. Uit Vlieland wordt thans nader geseind, dat het gestrande stoomschip GEORGIAN vol water bij de Vlierede aan de grond is gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 september. Naar wij vernemen is het stoomschip PRINSES AMALIA verkocht naar Engeland. Dit in reserve liggende stoomschip werd in 1874 door de firma John Elder & Co te Glasgow gebouwd en is groot 3495 ton bruto en 2222 ton netto. De machine kan 1900 IPK ontwikkelen.


Datum: 26 september 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kiel, 24 september. De tjalken EBENHAEZER, schipper F. Salomons (Martenshoek), van Hamburg naar Stettin, en ROELFINA, schipper A.R. Kramer (Groningen), van Geestemunde naar Sasnits, zijn tussen Holtenau en Friedrichsort in aanvaring geweest met het Deense s.s. RITA, tengevolge waarvan de EBENHAEZER het voortuig verloor en de ROELFINA schade aan de boeg bekwam. Beide schepen zullen hier weder zeewaardig gemaakt worden. De RITA zette de reis voort. Ogenschijnlijk had het geen schade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 24 september werd met het nieuwe s.s. ACHILLES van de K.N.S.M., gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, een proeftocht gehouden op de Noordzee. De snelheid in onbeladen toestand gaf waarborg, dat beladen de grootst gecontracteerde snelheid verkregen zal worden.
Het schip is 3150 ton op 19’9”diepgang. De kiel werd 30 Maart van dit jaar gelegd. Het schip zal op 7 oktober de reis naar Coruna aanvaarden. Nog twee schepen van het Achilles-type zijn bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. in aanbouw, waarvan een in oktober tewater zal worden gelaten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Machines en ketels van het Zaterdag (opm: 22 september) van de Rijkswerf te water gelaten nieuwe pantserschip JACOB VAN HEEMSKERK zijn in aanbouw in de werkplaatsen van de Mij ‘De Schelde’ te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 25 september. Het stoomschip GEORGIAN is lens gepompt en vlot gebracht. Het vertrekt naar het Schuitengat bij Terschelling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 september. Het nieuwe stoomschip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, dat de volgende maand van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te water zal lopen, zal de naam ATLAS dragen. (opm: het casco zou op 17 oktober van stapel lopen)


Datum: 27 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 26 september. Het stoomschip GEORGIAN is met gedeeltelijke lading naar Nieuwediep vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats). Bij de verkoping hedenmorgen vanwege de directeur der marine te Hellevoetsluis gehouden van de afgekeurde monitors PANTER en WESP was de hoogste bieder van de PANTER de N.V. Scheepswerf De Koophandel, directeur J. Pas, te Slikkerveer voor NLG 19.266, en voor de WESP de heren Oudkerk & Van Praag te Helder voor NLG 21.784. (opm: de bieding werd niet gegund)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 25 september. De kustwacht meldt, dat het s.s. GEORGIAN voor de haven van Terschelling ligt geankerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Vlissingen. 25 september. De torpedoboot G 6 gebouwd bij de Maatschappij van Scheep- en Werktuigbouw “Feyenoord” te Feijenoord heeft bij de hier gehouden proeftocht 24,5 mijl gelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 24 september. Het Nederl. s.s. ALPHA, van Riga naar Zaandam met hout, is op Santholmen gestrand . Met Svitzer is een contract gesloten, op arbitrage te Kopenhagen.
Er is een bergingstomer langszijde.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum). Men meldt ons uit Vlissingen, dat de Kon. Mij ‘De Schelde’ een overeenkomst heeft gesloten met de firma Wm Doxford & Sons te Sunderland betreffende het te Vlissingen bouwen van turretschepen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 september. Het tweede stoomtrawlerschip, dat voor de Stoomvisscherij Mij. ‘IJsland’, directeuren de heren De Boer en Visser, bij de firma Bonn en Mees te Rotterdam gebouwd werd, kwam hier hedenochtend binnen. Het vaartuig is genaamd BALDER (YM 143) en van dezelfde afmetingen en inrichting als de FREIA die voor enige weken op dezelfde werf is gebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(opm: zeer ingekort) Verslag van het onderzoek door de Raad van Tucht naar de oorzaak van het verlaten van het s.s. ARIADNE, kapt. C.W. van der Eem, in de Golf van Biscaye. Door storm en onweer was veel water binnengekomen, zodat men in zinkende toestand verkeerde en de bemanning op 14 november 1905 om 7 uur was overgestapt op het Duitse s.s. VIANNA. Het schip zonk echter niet en werd ’s middags drijvend gefotografeerd door het oorlogsschip NAUTILUS; deze foto verscheen naderhand in “Eigen Haard”. De officieren van de NAUTILUS hadden over weer en barometerstand verklaringen afgelegd die in tegenspraak waren met die van de scheepsverklaring van de kapitein van de ARIADNE, die als commentaar gaf “de ene barometer is de andere niet”. Volgens de kapitein moest zijn schip later gebroken zijn. De uitspraak vindt later plaats.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(opm: verkort). Door de Raad van Tucht werd de aanvaring behandeld die op 28 februari op de Weser nabij Stollhorn had plaatsgehad tussen de tjalk NAJADE, schipper P. de Vries, stuurman K. Westers, en onderweg van Groningen naar Bremerhaven, met de stoomtrawler DARMSTAD. De NAJADE voer aan de linkerkant van het vaarwater, waar de DARMSTAD nog tussendoor probeerde te komen. De NAJADE werd midscheeps aangevaren, waardoor het zwaard werd verbrijzeld en de huid werd ingedrukt. De tjalk werd op het strand gezet om zinken te voorkomen en kwam na veel moeite op 10 maart weer vlot, werd voor reparatie naar Bremerhaven gesleept waar deze op 5 april gereed waren.
Het Seeamt in Bremerhaven had de NAJADE reeds vrijgesproken van schuld; De Raad van Tucht doet later uitspraak.


Datum: 28 september 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 27 september. Het Ned. s.s. ALPHA, door experts zeewaardig verklaard, vertrok gisteravond 6 uur naar de bestemming.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 september De steamtrawler HOLLAND I7 (A.M. 54) welke gisteren naar de visserij vertrok keerde hedenmiddag terug met zware schade aan bakboords achterschip. De trawler was hedennacht omstreeks 12 uur op 10 mijlen afstand aangevaren door het met stukgoed beladen Duitsche stoomschip RIA RETZLAFF. Het veroorzaakte gat was ongeveer 20 cm boven de waterlijn. De trawler stoomde bij binnenkomst dadelijk op naar het droogdok te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 september
Het hier binnengebrachte Engelse stoomschip s.s. GEORGIAN, dat naar Amsterdam zou worden gesleept om te dokken is in de haven gekomen en zal door duikers worden onderzocht. Van het resultaat van dat onderzoek zal het afhangen, waar het schip zal repareren. Het maakt weinig water.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats, 17 september 1906). Heden werd met goed gevolg te water gelaten de voor rekening der Argentijnse Republiek op de werf der heeren J. & K. Smit gebouwde baggermolen M.O.P. 18 C. De machines worden vervaardigd door de machinefabriek “Kinderdijk”. Dit vaartuig is het laatste, dat naar menselijke berekening deze historische plek (opm: in Kinderdijk, Gemeente Nieuw Lekkerland) heeft verlaten om het natte element tegemoet te gaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 24 september. Het hier thuisbehorende s.s. KAI kwam hedenmorgen in aanvaring met de Nederlandse koftjalk GEZIENA, kapt. J. Koopman uit Groningen, welke op het punt was de vrijhaven te verlaten met een lading oud ijzer en aanzienlijke schade boven de waterlijn opliep. Ze kon echter zonder te repareren de reis naar Hamburg voortzetten. Het stoomschip bleef onbeschadigd.
DS 290906
Het stoomschip MELROSE is op 28 september om 01.55 met steenkolen van Leith de Waterweg opgevaren (opm: eerste vermelding van dit toen Nederlandse schip)


Datum: 29 september 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 27 september. De Nederlandse stalen driemastschoener JOHANNA FREDERIKA, kapt. M. Kempinga, in 1899 te Martenshoek gebouwd, is voor GBP 1600 naar Argentinië verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 september. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA heeft bij verkoop ongeveer GBP 8000 opgebracht. (opm: Op 13 november 1906 vertrok het schip om 12.45 uur onder Italiaanse vlag als PRINSES AMALIA van IJmuiden naar Genua.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

28 September. De naar zeegaande stoomhopper MAASMOND X is tegen de zuidelijke bovendeur der oude grote schutsluis gevaren, welke gesloten was, waardoor de deur zwaar werd ontzet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum). Van de werf van den heer J. Smit te Alblasserdam is tewater gelaten de Rijnlichter COSMOS lang 85,30 breed 10,30 en hol 2,65 M.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 27 september. Bij de hedenmiddag gehouden verkoping bracht het wrak en de inventaris van het schip SIRNER NLG 1500 op. De lading Umeateer werd verkocht voor NLG 13970.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 september. De tjalk JANTINA, schipper Roossien, langszijde van het Zweedse s.s. ESTER ladende houtwaren voor de heren Nanninga en Kunst te Groningen, is hedennacht zwaar lek geworden en met behulp van pompers en een andere lichter om het hout over te nemen om zodoende het schip te lichten en daarna op slib gezet om verder zinken te voorkomen. Er stond reeds 4 à 5 vt water in het ruim. Gelukkig dat schipper Roossien het nog bijtijds ontdekte, anders was de ramp niet te overzien geweest, want behalve schipper Roossien waren ook zijn vrouw en kinderen aan boord.


Datum: 01 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 September. Bij de directie van de Koninklijke West Indische Maildienst is bericht ontvangen dat het s.s. PRINS WILLEM IV op reis van Amsterdam naar West Indië, het Duitse s.s. ALLEGHANY van de Hamburg-Amerikalijn van New York naar Inagua en C. Hayti met defecte machine Jeremie (Hayti) heeft binnengesleept.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der firma A.F. Smulders te Schiedam werd Zaterdagmiddag (opm: 29 september) met goed gevolg voor rekening van de Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez te water gelaten de stalen romp van de zeewaardige hopper N0. 44 zijnde de vierde van een serie van vijf stuks, voor Port Said in aanbouw. Deze hopper heeft een lengte van 55 M, breed 9,70 M, 3,85 M. hol. Hij is voorzien van twee compoundmachines van tezamen 700 IPK.


Datum: 02 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 1 oktober. Gisterochtend heeft de STOOMHOPPER No. 43 zee gekozen met bestemming Port Said. Het schip is op de werf der firma A.F. Smulders gebouwd en de derde van een vijftal hoppers in aanbouw voor de Suez-Canaal-Maatschappij.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. De bodem van het s.s. ALIDE is in het dok onbeschadigd gebleken. Het zal echter van een nieuwe schroef worden voorzien.


Datum: 03 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het van Riga opkomende schip s.s. BETA, met hout voor Dordrecht, is hedenmorgen in de spoorbrug over de Oude Maas vast blijven zitten. Men is onmiddellijk begonnen te lossen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 oktober. De torpedoboot G 6, gebouwd op de werf te Feijenoord, heeft bij de op de reede te Vlissingen gehouden officiële proeftocht uitstekend voldaan. Op de gemeten mijl werd een snelheid verkregen van ruim 25 mijl. Het vaartuig is naar Rotterdam vertrokken om aan de werf verder in gereedheid te worden gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 oktober. De Nederlandse kof GEZIENA, schipper Koopmans die te Kopenhagen in aanvaring is geweest, is hier aangekomen en zal na lossing repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens bij de rederij ontvangen bericht hebben de s.s. SLIEDRECHT te Mobile en BARENDRECHT te Gulfport bij de plaats gehad hebbenden orkaan geen schade geleden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 oktober 1906. Het Engelse s.s. GEORGIAN zal, bij gunstige gelegenheid, morgen naar Amsterdam worden gesleept, om te dokken. Uit het duikonderzoek is gebleken dat het schip voldoende zeewaardigheid bezit om de reis buitenom te maken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen plaats vermeld), 2 oktober. Het s.s. BETA is hedenmiddag ongeveer 4.45 uur vlotgesleept en opgestoomd naar de Kalkhaven alhier.


Datum: 04 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mobile, 19 september. Het Ned. s.s. SLIEDRECHT heeft een ernstige brand in de stuurboordskolenbunkers. Sleepboten pompen er water in. Het schip is naar het midden van het kanaal gesleept om te voorkomen dat de brand naar de kade overslaat

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe s.s. REMBRANDT kon maandagnacht door lage waterstand niet door de Oosterdoksluis komen, heden door 6 sleepboten in het Y getrokken en zal vanmiddag in het Koninginnedok worden gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 oktober. Het stoomschip GEORGIAN is hedenmorgen, gesleept door de sleepboot TITAN, naar Amsterdam vertrokken en dezelfde dag te IJmuiden binnengekomen.


Datum: 05 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 3 oktober. De van Hamburg naar Münster bestemde Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, schipper Arbeider, is wegens slecht weer door de sleepboot UNTERWESER 11 alhier binnengesleept en in de oude voorhaven gelegd. Buiten meerdere schade is de kluiverboom der tjalk gebroken.


Datum: 06 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mobile, 21 september. Ongeveer 1.200.000 voet hout zijn door de brand, aan boord van het stoomschip SLIEDRECHT gewoed hebbende, door vuur en water beschadigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren middag werd met goed gevolg door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te water gelaten een zeetanklichter van 1000 ton laadvermogen gebouwd voor rekening van de maatschappij “Zeelandia”. (Firma Ph. van Ommeren te Rotterdam).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepswerf “Zeeland “ van de firma gebr. Ribbens en Bakker te Hansweert is met goed gevolg te water gelaten het ijzeren sleepschip BONNE ESPERANCE groot 1000 ton. Dit is het grootste schip tot nog toe op die werf gebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de firma J. en K. Smit te Krimpen a/d Lek is opgedragen het bouwen van een zuigbak voor rekening van de heren Wills te Londen. Het vaartuig krijgt de volgende afmetingen: lengte 27,50 m, breedte 6,00 m en diepte 2.80 m.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 4 oktober. Een stalen stoomschip met een draagvermogen van 2800 ton, met de afmetingen 270 x 30 x 16’-8”, thans in aanbouw bij de firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d. IJssel, en dat tegen het einde van het jaar moest afgeleverd worden, is volgens rapport verkocht voor GBP 21.000. De machines van dat stoomschip worden vervaardigd door de firma G.T. Grey & Co. (opm: dit wordt het stoomschip VESTA van de D.D.G.Neptun te Bremen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong, 4 oktober. Het Engelse stoomschip CHARTERHOUSE (ex STENTOR) van de rederij Lim Ho Puah te Singapore, met emigranten van Hoihow naar Hongkong, is 30 september bij Hainon Head gezonken. De gezagvoerder en 60 passagiers zijn verdronken. Het stoomschip KOH-SI-CHANG van de Norddeutscher Lloyd heeft een vlot opgepikt van de CHARTERHOUSE, waarop zich de eerste machinist en 23 man der equipage, benevens twee vrouwen, bevonden, die gedurende 43 uren hadden rondgedreven. (opm: de STENTOR was een Nederlands schip, van de NSM Oceaan)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Pensacola, 4 Oktober. De Zweedse NOACH VI (ex Nederlandse bark NOACH VI) is in de cycloon gezonken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 4 oktober. De Ned. tjalk HENDRIKA schipper Eggens, van Par met zeeschade te Delfzijl binnen gelopen, is hier aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 29 september. De Nederlandse baggermolen AMSTERDAM IV, van Amsterdam naar Port Said, heeft na reparatie van de krukas de reis voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het s.s. CRONSTADT van de Russische vrijwillige vloot, op weg naar het verre Oosten, ontmoette ter hoogte van het eiland Plane de Ned. stoombaggermolen AMSTERDAM IV met verlies van schroef ronddrijvende. Het stoomschip nam de baggermolen op sleeptouw en bracht hem te Bizerta binnen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het Ned. s.s. ALPHA heeft bodemschade. (opm: zie DS 27 en 28 september)


Datum: 07 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 oktober. Het Engelse stoomschip GEORGIAN wordt heden in het Koningsdok geplaatst om te worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 5 oktober. Het Finse stoomschip VESTA en de Nederlandse tjalk GEERTJE, kapt. Kramer, van Hamburg naar de Oostzee, zijn nabij Bülk met elkaar in aanvaring geweest. Beide schepen zijn met schade te Holtenau aangekomen, alwaar de GEERTJE moet repareren.


Datum: 09 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 5 oktober. De tjalk GEERTJE wordt door de sleepboot PFEIL van Holtenau naar hier gesleept en alhier zal een nieuw voortuig aangebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 oktober. De sleepboot OCEAAN met de oude kruiser PALLAS op sleeptouw, is heden van Bermuda te Harburg aangekomen, alwaar de PALLAS zal gesloopt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hamburg, 9 oktober. De in aanvaring geweest zijnde Nederlandse tjalk GEZIENA wordt op de ladingsplaats gerepareerd en neemt onderwijl lading in.


Datum: 10 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 oktober. De torpedoboten DRAAK en KROKODIL zijn heden van hier naar Nieuwediep vertrokken.


Datum: 11 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 8 oktober. De in 1900 van ijzer en staal gebouwde tjalk AGATHA, schipper Top, is de vorige maand onder de hand verkocht aan schipper Hijlkema te Groningen en heet thans MARGARETHA (PKFN), terwijl de grootte bij nieuwe meting is vastgesteld op 88 ton. Het vaartuig vertrok heden van hier naar Geestemunde.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der firma A.F. Smulders te Schiedam werd gisteren ochtend met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een sleepboot, zijnde de laatste van een serie van drie stuks die zij voor de Argentijnse Regering in aanbouw heeft. Lengte 23,25 m, breedte 5,50 m en hol 3.05 m.
Zij zal voorzien zijn van een machine van 250 I.P.K. en een ketel met een verwarmend oppervlak van 100 m² bij 8 atm. werkdruk. Voorts zal de boot worden voorzien van de nodige hutten en logies voor de bemanning.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 oktober. De nieuw gebouwde torpedoboot G 5 heeft bij de op de rede van Vlissingen gehouden officiële proeftocht ruim 25 mijlen gelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de firma Gebr. Jonker te Kinderdijk is te water gelaten de Rijnlichter ANDRẾ. Afmetingen: lang 75, breed 10 en hol 2,50 m. Het schip meet 1400 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Door het Etablissement Fop Smit & Co te Kinderdijk is afgeleverd de hopperzandzuiger SEAHOUND, een der grootste tot nu toe gebouwd. Deze hopper is gebouwd voor rekening van de firma Kalis te Sliedrecht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 9 oktober. Het Finse s.s. VESTA dat bij Bulk met de Nederlandse tjalk GEERTJE in aanvaring is geweest (opm: zie NRC 7 oktober), is 6 dezer hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping op 15 oktober te Rotterdam van het barkschip ASTER, groot 610 ton deadweight, kopervast, met inventaris. Te Rotterdam te bezichtigen. (Advertentie, bekort).


Datum: 12 oktober 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 oktober. Het te Groningen thuisbehorende 3-mast schoenerschip PRIMA, kapt. Van der Laan, van Huelva naar Exmouth, is wegens ziekte van de kapitein te Lissabon binnengelopen. (opm: op 12 oktober heeft de schoener haar reis voortgezet)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 oktober. De met een lading oud ijzer van hier naar Hamburg bestemde Groningse koftjalk LARUS, schipper P. Buisman, is op 11 oktober met ingedrukte boeg en een weinig water makende door sleepboot UNTERWESER 18 te Cuxhaven binnengesleept. Volgens rapport was de schade door aanvaring veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Het stoomschip ALWINA, dat op de thuisreis van Caen naar hier in het Ouistrehamkanaal door het onklaar raken van een tros, met de schroef op een zich onder water bevindend voorwerp heeft gestoten, staat thans in het Gemeentedok No 3 voor onderzoek. Gebleken is, dat van twee bladen ongeveer een voet en van een blad een halve voet is afgebroken. De machines zullen ook onderzocht worden.


Datum: 13 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 12 oktober. Het Nederlandse ijzeren stoomschip CERES (ex PHOEBE), 1013 ton bruto en 630 ton netto, in 1876 gebouwd door de Abercorn Shipbuilding Co te Paisley, met een compoundmachine, sterk 500 IPK, waarvan de cylinders 33” en 56” diameter hebben bij een slaglengte van 33”, is voor GBP 2400 verkocht. Voornoemd schip behoorde tot de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 12 oktober. Het stoomschip EMMA, dat, na na maanden vlotgebracht te zijn, naar Antwerpen is gesleept en aldaar door de Antwerp Engineering Co was gerepareerd, is voor GBP 16.500 verkocht naar Rusland. Thans draagt het de naam MERCATOR. Het is geclasseerd 100A.1. (opm: zie Kroniek 1905).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 11 oktober. De Nederlandse tjalk GEZIENA is gerepareerd en naar de Oostzee vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 oktober. De Nederlandse tjalk LARUS, kapt. Buisman, met oud ijzer van Londen naar Hamburg, geankerd liggende nabij Lichtschip No. 4, is door de lichter UNTERWESER 6, gesleept door de sleepboot UNTERWESER 18, aangevaren en zwaar aan de boeg beschadigd. De UNTERWESER 18 sleepte de tjalk te Cuxhaven binnen. De lichter bleef onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland ziet zich tot haar grote leedwezen verplicht mede te delen, dat de bezichtiging van het stoomschip REMBRANDT, waarvoor uitnodigingen tegen zondag 16 dezer zijn verzonden, niet kan plaatshebben, aangezien ten gevolge van teleurstellende vertraging de proeftocht in de Noordzee eerst op dien dag kan geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 11 oktober. De Telegraaf zegt: De GEORGIAN, die in het droogdok was opgenomen, blijkt zo veel reparatie nodig te hebben, dat deze, gevoegd bij het te betalen sleeploon, niet in verhouding staat tot de waarde van het reeds 30 jaren oude schip. De GEORGIAN die, zoals men weet, bij Terschelling aan de grond heeft gezeten, zal nu verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 oktober. In het tweede blad van 3 oktober namen wij een telegram op, dat de SLIEDRECHT te Mobile en de BARENDRECHT te Gulfport door de storm niets geleden hadden. Als aansluiting hierop nemen wij een gedeelte van een brief over, op 1 oktober van Mobile afgezonden door de gezagvoerder van de SLIEDRECHT: “De orkaan heeft zulk een geweldige schade aangericht als niet is te overzien. Ik heb ten minste zo iets nog niet meegemaakt. Een grote Engelse boot, de DORISBROOK, zit hoog en droog op 3 mijl van het water verwijderd. Twee grote zeilschepen zijn gekanteld, vijf grote driemasters zitten hier dicht bij ons in het gras. Een Engelse boot, die hier bij ons lag, zit tien voet geboeid en moet nu zijn gehele lading lossen. Drie zeilschepen zijn totaal wrak, een Amerikaanse schoener zit thans dwars over de spoorweglijn. De SLIEDRECHT heeft geen schade geleden en is in vlot water. Zo hoor ik, dat de storm in Gulfport niet zo erg actief geweest is en dat de BARENDRECHT ook zonder schade is gebleven.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 12 oktober. In ons blad van 6 oktober hebben wij medegedeeld, dat het op de werf der firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a.d. IJssel in aanbouw zijnde stoomschip verkocht is. Thans vernemen wij, dat dit oorspronkelijk voor Noorse rekening op stapel gezette schip is aangekocht door de Neptun te Bremen. (opm: dit werd het s.s. VESTA)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf ‘Zeeland’ van de firma Gebr. Ribbens & Bakker te Hansweert is de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan van 500 ton voor rekening van de heer P. Dobbelaar te Terneuzen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der firma M. van der Kuyl te Slikkerveer is de kiel gelegd voor een politie-stoomboot bestemd voor de Zeeuwse wateren.
Aan de werf is door de Holland-Amerika Lijn opgedragen het bouwen van een grote zeelichter.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf ‘De Toekomst’ te Nieuwendam is te water gelaten een elevatorschip, ten dienste van een drijvende elevator, gebouwd voor rekening van de heren P.J. Cromjongh en P. Ploeger.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van Gebr. Bodewes te Martenshoek zijn te water gelaten de stalen zeelichters HILDA en GRETHA, beide 200 ton groot.


Datum: 15 oktober 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 13 oktober. Volgens een via New York ontvangen Reutertelegram uit Willemstad is het Ned. s.s. ORANJE NASSAU van de KWIM op de reis van Trinidad naar Paramaribo tijdens een hevige storm ten oosten van Willemstad op het strand geraakt en zal het vermoedelijk totaal wrak worden. Het op de plaats des onheils aanwezige s.s. PRINS WILLEM II van dezelfde maatschappij was niet in staat het schip af te brengen.
Amsterdam, 13 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zijn de opvarenden van de ORANJE NASSAU gered.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 13 oktober. Hedenochtend is in zee gegaan, zeilende naar de plaats van bestemming Puerto Militar Bahia Blanca, de sleepboot M.O.P. No. 222B, gebouwd op de werf der firma A.F. Smulders, gebouwd voor rekening van de Argentijnse Regering.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 oktober. De Noorse bark ASTER, hier de vorige maand binnengesleept na een aanvaring met het s.s. PRINS WILLEM I, is in veiling aangekocht door de heer F. de Geus te Stellendam voor NLG 2400 om te worden gesloopt.


Datum: 16 oktober 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen datum) Het nieuwe mailschip REMBRANDT van de Stoomvaart Maatschappij Nederland heeft gister proefgevaren. Om ongeveer 11 uur vertrok het uit de grote sluizen van IJmuiden naar zee. Aan boord bevonden zich de directeuren en commissarissen der rederij en die van de werf des Ned. Scheepsbouw Mij waarop het is gebouwd, en verder ingenieurs, hoofdbeambten en vele genodigden. De vaart werd door mooi weer en kalme zee begunstigd. Onderweg werden ankers en ankertuig beproefd en de slotsom was, dat de directie voorgelicht door haar experts haar volle tevredenheid kon betuigen. De machines ontwikkelen een vermogen van ruim 4200 I.P.K. en gaven een snelheid van 14¾ mijl. Toen de proefvaart was afgelopen, omstreeks 4 uur, werd aan de grote top de vlag der Mij Nederland gehesen, ten bewijze dat de REMBRANDT door de directie van de bouwmeester was overgenomen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 oktober. De Nederlandse tjalk LARUS is zonder reparatie en nadat experts een certificaat hadden verstrekt, gesleept wordende, van Cuxhaven naar Hamburg vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 14 oktober. Volgens telegram uit Willemstad is het Nederlandse stoomschip ORANJE NASSAU tijdens een hevige storm en doordat het anker slipte, op drift geslagen en wrak geworden.


Datum: 17 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 15 oktober. De Nederlandse tjalk LARUS is, gesleept wordende van Cuxhaven, alhier aangekomen.


Datum: 18 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 18 oktober. Woensdag (opm: 17 oktober) ten 3 ure n.m. is door de Ned. Scheepsbouw Mij van helling no. 3 met het beste gevolg te water gelaten het schroefstoomschip ATLAS, het tweede van een bestelling van drie gelijke schepen voor de Kon. Ned. Stoomboot Mij te Amsterdam, voor haar dienst op van daar voor Alexandrië en tussengelegen plaatsen. De afmetingen zijn 295’ / 285’ x 40’ x 21’10”; heeft op 19’2” diepgang een draagvermogen (deadweight) van 3100 Eng. ton en daarbij een snelheid van 10 Eng. zeemijlen / uur.
Het electrisch wordt aangebracht en geleverd door Groeneveld, van den Poll & Co te Amsterdam. De stoomwerktuigen zijn van het triple-expansiesysteem met cylinder diameters van 20” - 33” - 55” met 36 “ zuigerslag, waarbij twee stoomketels met een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 3600 vierkante Eng. vt en een stoomketel, ten dienste van de hulpwerktuigen, met een verwarmend oppervlak van 700 vierk. Eng. vt, worden voor de ATLAS vervaardigd door de Ned. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel.
Schip en werktuigen worden tenslotte gebouwd volgens de reglementen en voorschriften van Bureau Veritas en onder haar speciaal toezicht tot van de hoogste klasse bij die corporatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 oktober. Volgens telegram uit Savannah is het Nederlandse stoomschip ZEEBURG met brand in de bunkerkolen en lichte schade aan de lading aldaar aangekomen.


Datum: 19 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 18 oktober. Het stoomschip KATENDRECHT, van Haukipudas naar Rotterdam, is gisterenavond voorgaats van de Waterweg in aanvaring geweest met de aldaar gestationeerde loodsstoomboot ROTTERDAM, waardoor dit vaartuig averij bekwam aan stuurboord achter de machinekamer tot aan de waterlijn en buiten dienst moest worden gesteld. Zij ligt thans in de Waterweg geankerd. De KATENDRECHT stoomde naar Rotterdam op.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 oktober. Door de Salvage Association is van LLoyd’s Agent te Willemstad een telegram ontvangen dat de kapitein van het s.s. ORANJE NASSAU het schip geabandonneerd heeft. Aanbevolen is het stoomschip ten voordele van belanghebbenden zo spoedig als mogelijk in publieke veiling te verkopen. Dit is een besluit na de eerste expertise, echter zal een tweede expertise gehouden worden. Volgens de mening van de kapitein kan het schip niet geborgen worden. Het moet als totaal verlies beschouwd worden. Wat mogelijk is zal geborgen worden.
Londen, 18 oktober. Bij het tweede nauwkeurig onderzoek is gebleken dat het s.s. ORANJE NASSAU zwaar beschadigd is. Een onmiddellijke verkoop wordt aanbevolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 oktober. Het stoomschip CHRIEMHILDE van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is volgens alhier bij de rederij ontvangen bericht nabij Königswinter op een steen gevaren en heeft een gat in het voorschip gekregen. Men is bezig het gat te dichten en de lading te lossen. Men hoopt het schip morgen weder vlot te krijgen. (opm: het betreft hier een Rijnstoomboot)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Voor rekening van de firma Harrenstein & Co te Amsterdam is op de werf ‘Nicolaas Witsen’ te Alkmaar gebouwd een stalen dekschuit, groot model, met een laadvermogen van 110.000 KG.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Op de scheepshellingen der Kon. Mij ‘De Schelde’ te Vlissingen zijn sedert enkele weken 2 elektrische toren draaikranen in gebruik genomen. Dit zijn de grootste kranen in ons land in gebruik, terwijl het type nergens anders gevonden wordt dan op ‘De Schelde’. De kranen hebben een hoogte van 38 meter en de te heffen last kan 30 meter worden gelicht. De kranen hebben een hefvermogen van 2 ton aan een hefboomsarm van 30 meter, en van 6 ton bij 12 meter. De kranen, die rechts en links kunnen draaien worden door 1 man bediend. Bij de bouw van schepen bewijzen deze kranen uitnemende diensten, want de platen worden tot op de juiste plaats gebracht. De kranen werden geleverd door de Benrather Machinefabriek te Benrath bij Dusseldorp.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek is te water gelaten een baggermolen, gebouwd voor de heer L. Volker te Sliedrecht, en bestemd voor de havenwerken te Chili.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘De Merwede’ van de firma Van Vliet & Co te Hardinxveld is met goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan van ongeveer 2000 ton, gebouwd voor de heer L. Schellemans te Antwerpen. Het schip heeft de volgende afmetingen: lang 97, breed 11 en hol 2,65 meter.
Aan de werf is opgedragen het bouwen van een sleepkaan van 1800 ton, voor rekening van een scheepvaart maatschappij te Ruhrort.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Naar wij vernemen contracteerde de heer A.C. Lensen te Terneuzen, met de heren Craig, Taylor & Co Ltd te Stockton on Tees, voor de bouw van een stalen schroefstoomschip van ongeveer 3000 ton zwaar gewicht voor oplevering in april. (opm: dat werd het s.s. ELISABETH)


Datum: 20 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 oktober. Bij het tweede nauwkeurige onderzoek is gebleken, dat het stoomschip ORANJE NASSAU zeer zwaar beschadigd is. Een onmiddellijke verkoop wordt aanbevolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 oktober. Door een stoomschelpzuiger zal een onderzoek plaats hebben naar het wrak van het Nederlandse barkschip BARON VAN PALLANDT VAN ROZENDAEL. Bedoeld schip leed voor 40 jaar schipbreuk nabij de Oostkust van het eiland. ’t Onderwaterschip bleef op de strandingsplaats ter diepte van 20 voet zitten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Naar wij vernemen is aan de Maatschappij van Scheepsbouw te Feijenoord door de Kon. Paketvaart-Maatschappij de bouw opgedrage van 4 stoomschepen voor haar dienst.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de werf ‘Vooruit’ te Enkhuizen is opgedragen het bouwen van een ijzeren sleepkaan van 125 last voor rekening van de heer A. van Laarhoven te Eindhoven en een ijzeren schip voor de heer A. ten Heuvel te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepsbouwwerf van de heer C.W. van Straaten te ’s Gravenhage is te water gelaten de stalen motorboot ZAANSTROOM V, gebouwd voor de firma Roodzant, Koning & Co te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De wed. A. de Vries te Hardinxveld heeft aan de scheepswerf van de heer T. van Duyvendijk te Lekkerkerk opgedragen het bouwen van een Rijnschip van 500 ton. (opm: de MERVA)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer T. van Duyvendijk te Lekkerkerk is te water gelaten een stalen Rijnschip van 430 ton, gebouwd voor de heer J. van der Horst te Dordrecht.


Datum: 21 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 oktober. Volgens heden van de gezagvoerder ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip SNEL, van Archangel naar West Hartlepool, met lekkende ketel te Tromsö aangekomen. De reis zal worden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 oktober. Volgens een heden door ons ontvangen Reuter telegram is er tussen Curaçao en La Guayara een Nederlands stoomschip vergaan. (red: dit is de ORANJE NASSAU).


Datum: 22 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Door het weigeren der machine liep de nieuwe sleepboot ELISE op een deur der grote sluis te Wemeldinge, waardoor deze deur een gat bekwam. De sleepboot kreeg eveneens averij aan het voorschip, doch kon de reis naar België voortzetten.


Datum: 23 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 oktober. Het stoomschip OOTMARSUM, alhier van Archangel aangekomen, heeft door zwaar weer 250 balken van de deklast moeten werpen.


Datum: 24 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 oktober. Het naar Buenos Aires bestemde stoomschip EEMLAND wordt sinds eergisteren alhier opgehouden, daar de equipage weigert met het schip te vertrekken, bewerende dat het schip overladen zou zijn. Twee bevoegde experts, beiden bevaren gezagvoerders, hebben een onderzoek ingesteld en het stoomschip volkomen zeewaardig verklaard. De oproerigen onder de equipage zijn van boord verwijderd en door anderen vervangen, waarna het stoomschip naar zee vertrok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 oktober. Het naar Triëst verkochte stoomschip CERES is herdoopt in FLINK.


Datum: 25 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma H. Boot & Zonen te Vrijenban is te water gelaten de motorboot CULEMBORG II, gebouwd voor rekening van de Gebr. Kuilenburg te Kuilenburg. De boot zal dienst doen tussen Kuilenburg en Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de werf der firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek is voor de heer A.C. Prins te Rotterdam gebouwd een stoomboot, welke de volgende afmetingen heeft: lang 35, breed 5,50 en hol 2,40 meter. De boot is keurig afgewerkt. Machine en ketel werden geleverd door de firma Löhnis & Co te Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Plymouth, 24 oktober. De sleepboot M.O.P. 222B, van Schiedam naar Buenos Ayres, arriveerde hier heden onder zeil. De stoomketel is lek en de tanks ontzet. Er is een expertise gehouden; morgen gaat het vaartuig naar het binnendok.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 15 oktober. De Nederlandse (West-Indische) bark L.A. VAN ROMONDT, kapt. Burns, van Laguna gisteren aangekomen, had 24 september op 23º21’ N 86º W een orkaan uit het zuidwesten, die 14 uren aanhield en waarin zij zeilen verloor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 oktober. De Nederlandse tjalk LARUS is voor reparatie naar de Körnerschen Werft gebracht.


Datum: 26 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 oktober. De stoomschelpzuiger De HOOP heeft gisteren het zand van de BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL weggezogen. Met stiet later op hout. Het geheel gekoperde roer werd bovengebracht. Met duikers zal nu getracht worden het hout te verwijderen en zo mogelijk bij de lading te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 25 oktober. Uit het wrak van de BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL heeft men enige platen koper benevens wat rotting en zakken bovengehaald. Het instorten van het dek belemmert zeer de werkzaamheden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het bouwen van de ZEVEN PROVINCIËN, een getrouwe nabootsing van het admiraalschip van de grote zeeheld De Ruijter, is opgedragen aan de werf van de heer Meursing te Amsterdam. Het schip, dat in maart gereed moet zijn, zal de verschillende havens in ons land bezoeken en later enkele Franse en Engelse havens aandoen.


Datum: 27 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 25 oktober. Het Nederlandse stoomschip CERES, dat naar Italië verkocht is, heeft GBP 2650 opgebracht. Volgens een vroeger bericht was het GBP 2400.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 november. Volgens Fairplay heeft de firma Wm. Doxford & Sons te Sunderland van Nederlandse reders een order ontvangen voor het bouwen van twee stoomschepen van ongeveer 8500 ton draagvermogen. Eén van deze stoomschepen zal van het turret-deck type zijn.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Op de werf der firma C. Boele te Slikkerveer zal voor een Duitse firma het grootste Rijnschip worden gebouwd dat tot dusver in de vaart is gebracht. Het schip heeft namelijk een lengte van 103 meter en krijgt 1300 last inhoudsmaat.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Door de heer T. Gorter te Amsterdam is aan de scheepsbouwmeesters Gebrs. Verstockt te Martenshoek opgedragen het bouwen van een stalen Rijnschip van 1000 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de heer T. van Duyvendijk te Lekkerkerk is de kiel gelegd voor een Rijnschip van 500 ton, voor rekening van mej. Weduwe A. de Vries te Hardinxveld.
(opm: de MERVA)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de firma J.A. Otto te Krimpen a/d IJssel is opgedragen het bouwen van een sleepboot voor de NV Sleepdienst, voorheen Van der Garden & Co te Rotterdam. (opm: de VREESWIJK)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 oktober. Van de werf der firma Rijkée & Co alhier werd hedenmiddag te circa half één te water gelaten het s.s. WESTLAND, gebouwd voor rekening der Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam, tevens de eerste ‘collier’ die voor genoemde maatschappij in Nederland werd vervaardigd.
Het schip heeft afmetingen van 230’ x 34’4” x 17’1” en een draagvermogen van 1700 ton. De machines voor het schip zijn vervaardigd door Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf en indiceren ± 900 PK.
De WESTLAND is naar het selftrimming-systeem gebouwd en overigens voorzien van de meest moderne los- en laadinrichtignen en een complete elektrisch licht installatie.


Datum: 29 oktober 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Naar wij vernemen heeft de firma Erhardt & Dekkers bij de Scheepswerf voorheen Jan Smit Czn te Alblasserdam een nieuw stoomschip besteld, dat in de zomer van het volgend jaar moet opgeleverd worden en een zusterschip zal zijn van het s.s. KATWIJK, voor die firma reeds in de vaart. Het zal de naam NOORDWIJK dragen.


Datum: 30 oktober 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hellevoetsluis, 29 november. Vanwege de directie der marine werden heden opnieuw verkocht de beide buiten dienst gestelde monitors WESP en PANTER. Voor de WESP waren ingekomen acht biljetten. Hoogste inschrijver was de N.V. Maatschappij tot Exploitatie der Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht voor NLG 31.310,10. Voor de PANTER waren ingekomen negen biljetten, hoogste inschrijver dezelfde als voor de WESP, voor NLG 28.430,49½.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 oktober. Bij Kijkduin is op het strand aangespoeld een fles, inhoudende een briefje van deze inhoud: ‘Vergaan op 57º15’ WL en 40º18’21” NB 2-mast schoener HALIFAX (hout) Rotterdam. Door zeeën masten overboord, 3 dagen storm, kapt. Boogaerds, stuurman Van Dijk.’

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 22 oktober. Wederom is een nieuwe sleepboot hier gestationeerd, zijnde de SPECULANT, gebouwd op de werf der heren Boon, Molema en De Cock te Hoogezand voor rekening van de heren Smit en Schaap te Groningen. Als gezagvoerder is benoemd de heer J. Swart, vroeger op de sleepboot CONCURRENT, die onder de hand naar Rotterdam is verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen te Slikkerveer is te water gelaten het ijzeren Rijnschip JULIENNE, groot ongeveer 800 last, gebouwd voor de heer H.W. van Woerkum te Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Door de heer J.P. Berger uit Venlo zal een geregelde dienst voor goederen en vee worden geopend van Rotterdam – Venlo – Roermond. Hiervoor is aangekocht de op de werf der firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek gebouwde stoomboot LOUISA.


Datum: 31 oktober 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 29 oktober. De Groninger 2-mast gaffelschoener MARCHIENA, kapt. H. van der Laan, met oud ijzer van Londen naar Hamburg is zonder schade en zonder accoord herwaarts gesleept. Het schip had zich in de nabijheid van Gross Vogelsand bevonden doch zonder vast te geraken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 oktober. Aan boord van het hier in de binnenhaven liggende s.s. VOORBURG brak hedenmiddag in het grootruim, waarin nog circa 150 vaten terpentijn geladen waren, brand uit die zich nogal hevig liet aanzien en ook oversloeg naar de kolenbunkers. Evenwel slaagde men er in de brand te blussen, doch niet voordat nogal aanzienlijke schade aan het schip – vooral aan het dek – werd berokkend.


Datum: 01 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 31 oktober. Volgens een telegram uit Banda is de met steenkolen beladen Noorse bark ELLEN in brand geraakt. Het vuur werd geblust door het schip vol water te zetten. De omvang der schade is nog niet bekend. Nadat het vuur geblust was heeft men het schip lens gepompt en is er expertise gehouden. De gehele lading zal gelost worden. (opm: houten bark, 509 brt, gebouwd 1893, eigendom van A/S Bark Ellen (Søren Hansen, mgr.), Grimstad)


Datum: 02 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. Volgens alhier van de reder ontvangen telegram werden, behalve de kolen, al de goederen reeds uit het schip ELLEN gelost. De kapitein verwacht ernstige schade aan het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats). De Stoomvaart Maatschappij Nederland heeft aan een scheepsbouwwerf aan de oostkust van Engeland de bouw opgedragen van een vrachtboot van ongeveer 8000 ton. De vorige week werd hiervoor een onderhandse aanbesteding gehouden waartoe enkele Nederlandse werven waren uitgenodigd, doch de van deze ingekomen aanbiedingen waren veel te hoog, zodat het werk aan Engelse bouwmeesters werd gegund. Ook was de tijd van levering voor de Nederlandse werven te kort, te meer daar de meesten volop werk hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 1 november. Het stoomschip GEORGIAN is uit de hand tot geheime prijs verkocht aan de heer M.S. Springer. Het schip is op sleeptouw over de Zuiderzee naar Nieuwediep vertrokken om aldaar gesloopt te worden.


Datum: 03 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yokohama, 30 oktober. De schade, door het stoomschip TJILIWONG te Hongkong belopen, wordt alhier gerepareerd. De kosten worden geschat op GBP 2200 en het werk zal ongeveer 10 november gereed zijn.


Datum: 04 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 november. Heden van hier naar Genua vertrokken het stoomschip FLINK (ex CERES van de KNSM).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 november. Hedenavond vertrok het stoomschip ELVE van Hamburg naar Rotterdam (opm: zie NRC 091106).


Datum: 05 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op de overdue verzekeringsmarkt in Londen kwamen nieuw aan de markt de schoener VOORWAARTS, 22 augustus van New York naar Rio Grande vertrokken, en de brik VOORUITGANG, 15 augustus van New York naar Rio Grande afgezeild. De schepen waren inmiddels 79 resp. 72 dagen onderweg. De extra premie bedraagt 10 guineas per schip.
(opm: Een relatief lage premie, waaruit blijkt dat de markt goede hoop heeft dat de schepen behouden zullen binnenlopen. Op 17 december was het schip naar berekening 115 dagen onderweg en was de premie opgelopen tot 15 guineas. Het schip arriveerde 17 december in Rio Grande, maar deze informatie was in Londen niet onmiddellijk beschikbaar)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens een telegram uit Buenos Ayres raakte het Ned. s.s. ZAANLAND bij het uitslepen op de baar vast, doch kwam weder vlot. Duikers rapporteerden dat 12 voet platen waren opgezet. Na door Lloyd’s expert te zijn nagezien en voorlopig in de ballasttank No. 1 gerepareerd te hebben zette het stoomschip de reis voort. De lading kreeg geen schade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 5 november. Het hedenmorgen inkomende s.s. ELVE van Hamburg, dat ligplaasts moest nemen aan de Boompjes, kwam door het verkeerd werken der machine tussen de aldaar vastgemeerde stoomschepen BATAVIER IV en BATAVIER III terecht, ten gevolge waarvan deze beide van hun meeringen werden losgerukt en tot de badinrichting de rivier opdreven om daar in aanvaring te komen met de aldaar liggende Luikboot VICTOR CHAINAYE en een Walepont. Beide schepen kregen ernstige averij. De VICTOR CHAINAYE trachtte de Oude Haven nog te bereiken maar slaagde daarin niet; zij is voor die haven gezonken. De Walepont kon alleen door de pompen van de sleepboot HERCULES boven water worden gehouden.


Datum: 06 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 november. Volgens een telegram uit Buenos Aires heeft het Nederlandse stoomschip ZAANLAND op een zich onder water bevindend wrak gestoten. Het duikersrapport zegt, dat 12 voet der kielplaten zijn ontzet. Door de expert van Lloyd’s is een expertise gehouden en er zijn voorlopige reparatiën aan tank no. 1 gedaan, waarvan de totale kosten GBP 80 zijn. Aan de lading is geen schade en oponthoud wordt door dit ongeval niet veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 november. Het van Java naar Rotterdam bestemde stoomschip GOENTOER heeft bakboordsschroef en staartas verloren. Het ligt thans op korte afstand van het Suezkanaal en wacht op orders voor het slepen door het kanaal.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 6 november. Door de loodskotter van het station Schouwenburg, schipper P. Looy, is gered en alhier aangebracht de equipage van het Zweedse s.s. CONCORDIA, van Barryport met een lading anthracietkolen naar Halmstadt bestemd, hetwelk door de loodskotter in de Noordzee met zware slagzij werd aangetroffen. Na de equipage met levensgevaar onder stormweer te hebben afgehaald, werd het stoomschip uit het oog verloren en is vermoedelijk gezonken. De kapitein is geblesseerd, de equipage is alhier onder dak gebracht en moest van klederen voorzien worden daar zij alles verloren had.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 november. Het heden binnengebrachte 4-mast schip MNEME passeerde gisteren Gabbert lichtschip Z.W.t.W. 15 Eng. mijlen afstand een driemast schoener of bark, waarvan nog aanwezig waren fokkemast, marssteng, en bramsteng met een half ondermarszeil en een kluiver. Niemand was aan boord te bespeuren. Dit wrak drijft zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.


Datum: 07 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 november. Het stoomschip GOENTOER, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Suez naar Port Said met behulp van een sleepboot, en zal van Port Said de reis naar Rotterdam voortzetten met één schroef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 november. Heden is hier aangekomen het stoomschip GEORGIAN, van Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Advertentie. In huur aangeboden voor drijvend pakhuis het casco van een kleine zeeboot, alsmede van een goederenboot (beide zonder ketel en machinerieën) en in goede conditie, ladende naar raming onderscheidenlijk ongeveer 400 en 180 ton. Terstond te aanvaarden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 5 november. De Ned. sleepboot LAUWERZEE, van Rotterdam naar Port Said met drie lichters op sleeptouw, liep hier hedenmorgen binnen met een der lichters lek, de No. II.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 6 november. Het Ned. zeilschip LARUS hier met aanvaringsschade aangekomen heeft de reparatie voleindigd en is weder in lading gelegd.


Datum: 08 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of geen plaats). Men meldt ons uit Vlissingen, dat de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ heeft aangenomen het vervaardigen van de machine en ketels voor het stoomschip NOORDWIJK, in aanbouw bij de N.V. Scheepswerf v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of geen plaats). Uit Terneuzen wordt ons gemeld, dat aldaar is opgericht de N.V. Zuid Nederlandsche Stoomvaartmaatschappij. Het doel der vennootschap is de uitoefening van het rederijbedrijf. Op een Engelse werf is een stoomschip in aanbouw voor de nieuwe onderneming. Het kapitaal is bijna geheel in Zeeland geplaatst. Directeur der maatschappij is de heer A.C. Lensen, reder te Terneuzen, commissarissen zijn de heren Mr. P. Dieleman te Middelburg en Jos. F.A.M. van Waesberghe te Hulst.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Naar wij vernemen heeft het bestuur van de Hollandsche Lloyd, waarin, zoals bekend de Zuid-Amerika-lijn is of zal worden opgelost, zich in verbinding gesteld met de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, teneinde voor de nieuwe onderneming, die voornemens is niet alleen de Plata-rivier, maar ook Brazilië in het vaarplan op te nemen, een Rijkssubsidie te verwerven, waarvan trouwens de medewerking van enkele leden van syndicaat, dat bereid was de nieuwe combinatie mogelijk te maken, was afhankelijk gesteld.
Teneinde het bezwaar te ontzenuwen, hetwelk van regeringswege wellicht zou kunnen worden geopperd, dat steun van het Rijk slechts aan die ondernemingen kan worden vastgesteld, welke het ganse land ten goede komen, heeft het bestuur zich bereid verklaard om de schepen der nieuwe lijn ook op Rotterdam te doen varen, voor welke haven trouwens zowel van de Plata-rivier als van Brazilië zeer veel thuisvracht te verkrijgen is, getuige de graan- en koffietransporten die thans de Nord-Deutsche Lloyd, de Hamburg-Sud-Amerikanische Dampfschiffsgesellschaft en de Hansalinie ten goede komen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 6 november. Van de werf van de heer W. Boerma te Martenshoek werd zaterdag (opm: 3 november) te water gelaten het tjalkschip DANKBAARHEID, ± 80 Reg. Ton, gebouwd voor rekening van kapitein J. Brouwer te Hoogezand. Daarna werd de kiel gelegd van een zelfde vaartuig voor rekening van schipper J. Klinker te Aduarderzijl.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is een wetsontwerp ingediend tot wijzing der wet van 28 mei houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepoen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten, zoals die is gewijzigd bij de wet van 14 juli 1904.
De wijzigingen hebben de volgende strekking (opm: sterk bekort)
- De wet is niet van toepassing op de z.g. Wadvaart.
- Zeelichters zijn vrijgesteld en behoeven geen bevoegde gezagvoerder.
- De grens van schepen behorende tot de Kleine Vaart wordt verhoogd tot 200 ton (van 2,83 m³) bruto inhoud.
- Aan ‘motorschepen’ en ‘zeilschepen met hulpvermogen’ worden speciale eisen gesteld.
- Bij het machinisten-personeel wordt een nieuwe rang ingesteld: machinist met een voorlopig diploma. De verschillende eisen voor machinisten in de Europese- en niet-Europese vaart komen te vervallen.
- De schipper van een koopvaardijschip in de Kleine Vaart dient gediplomeerd te zijn; een overgangsbepaling wordt opgenomen. De schipper van een motorschip dient ten minste het diploma derde stuurman voor de stoomvaart te bezitten; de schipper van een zeilschip met hulpmotor het eerste-stuurmans-diploma voor een der beide soorten van vaart,

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Shipping Gazette deelt mede, dat aan de Wear bestellingen zijn ontvangen voor twee turretschepen voor Nederlandse rekening, terwijl een Hollandse firma te Hartlepool een ladingboot heeft besteld van 6500 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 november. Het Ned. s.s. ZAANDAM van Jacobstad hier heden aangekomen heeft een gedeelte van de deklast verloren.


Datum: 09 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Gisteravond deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij uitspraak in de zaak van kapitein K. van der Weide, gezagvoerder van het s.s. HILVERSUM, rederij Stoomvaart Mij ‘Oostzee’. Dit schip kwam in de ochtend van 18 mei in dikke mist in de Oostzee bij Helleberg in aanvaring met het Zweedse s.s. ARES van Gefle. De ARES zonk, doch de bemanning werd gered. De HILVERSUM bleef op het waterdichte schot drijven en vertrok naar Kopenhagen waar het van de bekomen schade werd hersteld. De aanvaring was volgens de Raad niet te wijten aan een daad van kapt. Van der Weide. (opm: bekort)
Hierna werd de behandeling voortgezet van de zaak tegen kapitein C.J.P. Engels van het schroefstoomschip ZAANDAM, dat in de avond van 3 december 1905 bij Gulstav Point aan de zuidoostkust van het Deense eiland Langeland tijdens dikke kist op een rots geraakte, en drie dagen later met bodemschade werd afgesleept. De kapitein had eerder al verklaard de mistseinen van twee eilanden te hebben verward omdat ze zo op elkaar leken. Het mistsignaal van Körsenör was enige tijd daarvoor veranderd, en hiervan was in de Berichten aan Zeevarenden mededeling gedaan. Deze berichten had hij van kantoor te laat ontvangen. De uitspraak volgt later (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Omtrent het stoomschip ELVE, dat in aanvaring is geweest en thans bij Wilton gerepareerd wordt, is door de Salvage Association te Londen bericht ontvangen, dat de boegen beschadigd zijn, dat zeven platen, 12 balken, 14 spanten en een kluis moeten vernieuwd worden. De reparatiekosten zijn GBP 400.


Datum: 10 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 21 oktober. In publieke veiling is het wrak van het Nederlandse stoomschip ORANJE NASSAU verkocht voor NLG 1650 en een kleine hoeveelheid scheepsproviciën en dranken, die zich nog onder water bevinden, hebben NLG 50 opgebracht. De volgende week zal het geborgen goed verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 9 november. De achtersteven van het barkschip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL waaraan een weinig koper was verbonden is gelicht door de stoom-schelpenzuigers TIJD en HOOP en hier aangebracht. Nog altoos wordt in het wrak naar lading gezocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 november. Het s.s. HUNZE III van Rotterdam naar Dordrecht is bij Kinderdijk gezonken.


Datum: 11 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of geen plaats). De rederij Bouet te Caen heeft gisteren met de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een contract afgesloten voor de bouw van een vrachtboot, groot 1800 ton. Dit vaartuig moet binnen een jaar afgeleverd worden.


Datum: 12 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Advertentie (opm: bekort). Openbare Verkoping op dinsdag 13 november 1906 3 uur in de bovenzaal van Pand 14 aan de Geldersche kade te Rotterdam: Het schroefstoomschip VLIELAND, groot 118 ton, ingericht als passagiers- en goederenboot.


Datum: 13 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 november. Gisteren werd begonnen met de lossing van het gezonken s.s. HUNZE III. Men vreest dat de gehele kostbare lading waardeloos zal zijn, omdat zich daaronder enige honderden balen guano bevinden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De directie der Ned. Scheepsbouw Mij te Amsterdam heeft zich gedwongen gezien ongeveer 120 mannen van haar 900 man personeel ontslag te geven, welk getal mogelijk door nog meerdere zal moeten worden gevolgd. Op de hellingen staat momenteel nog slechts een viertal schepen, die alle min of meer de voltooiing naderen; nieuwe bestellingen werden de laatste tijd niet ontvangen en er is geen werk van enig belang in zicht. Verschillende aanbestedingen werden niet aan de Maatschappij gegund omdat de inschrijvingssom die van andere ondernemingen overtrof. Zo werd op 13 oktober j.l. aanbesteed de bouw van vier boten voor de Paketvaart-Mij, die ze alle vier toewees aan de Maatschappij ‘Feijenoord’ te Rotterdam, waardoor de N.S.M. circa 2 miljoen gulden mist. Een tweede schadepost was de gunning van een vrachtboot door de Mij ‘Nederland’ aan Furness Withy & Co te West-Hartlepool, die ver bleef beneden de sommen waarvoor Nederlandse werven inschreven, n.l. NLG 801900; de laagste Nederlandse werf, Mij ‘De Schelde’ voor NLG 854000. De Mij ‘Nederland’ had zeer gaarne haar aanbesteding toegewezen aan de N.S.M. of een andere Hollandse onderneming, en zou zich hiervoor ook wel een ietwat grotere som hebben getroost, maar het prijsverschil was te groot. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door de heer C. Hoogerwoerd te Rotterdam is een groot terrein, gelegen tussen Krimpen a/d Lek en Slikkerveer aangekocht, om daar een scheepswerf aan te leggen.


Datum: 14 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 november. Het bij de Ned. Scheepsbouw Mij te Amsterdam gebouwde s.s. ATLAS is te 2.12 uur n.m. van de Noordzee van een geslaagde proeftocht teruggekeerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 28 oktober. De geborgen goederen uit het gezonken s.s. ORANJE NASSAU werden 26 dezer verkocht en brachten ongeveer 2700 gulden op.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Op de werf der firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek zijn vervaardigd en ter verzending gereed, vier elevator-klepbakken, bestemd voor de grote havenwerken in Chili. Deze bakken zullen te Antwerpen worden ingescheept en naar Chili worden verzonden.


Datum: 15 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Het ging heden aan de vrachtenmarkt van kwaad tot erger, zodat de opgenomen hoeveelheid ruimte de geringste was in lang gezien. In geen enkele richting bestond enige vraag, uitgezonderd voor onmiddellijke behoefte.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

In de laatste tijd is het verlies aan deklasten van stoomscherpen die van Archangel komen weer bijzonder groot, ten gevolge van het slechte weer. Des te meer moest het de aandacht trekken, dat de s.s. VLIELAND en TEXEL dezer dagen arriveerden met ongeschonden deklast. Bij informatie bleek ons dat de rederij order had gegeven om tot Stavanger niet buitenom maar binnen de eilanden door te varen. Dit geeft een verhoogde uitgaaf van loodsgeld, die echter wel door het behaalde voordeel wordt opgewogen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 28 oktober. De te Fowey thuis behorende schoenerbrik KOH-I-NOOR, 13 oktober van Aruba naar Londen vertrokken, heeft door tegenwind en hoge zee op een rif aan de oostzijde van Boca St. Nicolas, Aruba, gestoten en is daardoor lek geworden. Doe bemanning is, uitgezonderd de bootsman, gered. De gezagvoerder en twee matrozen zijn bij het wrak gebleven om te trachten te bergen wat mogelijk is.


Datum: 16 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Mombassa, 15 oktober. Het Nederlandse s.s. SULTAN VAN LANGKAT, dat hedenmorgen naar Palembang vertrok na een gedeelte zijner lading los en in kisten te hebben gelost, geraakte op een bank in de haven van Kilindini aan de grond en bleef ongeveer 45 minuten zitten. Derwijl de bank uit zachte grond bestaat is te verwachten dat de bodem geen schade heeft geleden. Na met eigen middelen te zijn vlotgekomen zette het schip de reis voort.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hernosand, 14 november. Het Ned. s.s. VLUG en het Noorse s.s. ARIEL zijn met elkander in aanvaring geweest. Beide schepen kregen slechts geringe schade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 16 november. Door de storm van hedennacht zijn twee sloepen van het Belgisch Loodswezen op drift geraakt; de opvarenden werden door een andere sloep gered. De sloepen zelf zijn tegen het havenhoofd geslagen en wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 november. Van de Werf Gusto te Schiedam is gistermiddag met goed gevolg voor rekening van de Cie. Universelle du Canal Maritime de Suez te water gelaten de stalen romp van de zeewaardige hopper No. 45, zijnde de laatste van een serie van vijf stuks, voor Port Said in aanbouw. Deze hopper heeft een lengte van 55 meter, is 9,70 meter breed en 3,85 meter hol. Het is voorzien van twee compound machines van tezamen 700 IPK en van twee ketels van een verwarmend oppervlak van totaal 220 m² bij en druk van 8 atm. Deze hopper is bestemd om de door de baggermolen in het kanaal van Suez opgebaggerde specie door middel van het openen van de deuren in zijn bodem in zee uit te storten en heeft een draagvermogen van 700 ton. De reis naar de bestemming wordt onder eigen stoom gemaakt.


Datum: 17 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 14 november. De schade aan de Noorse bark ELLEN is ogenschijnlijk belangrijk. Volgens experts is het schip in zulk een toestand, dat het naar Java kan gesleept worden. De gehele lading, die volgens rapport zwaar beschadigd is, is te Banda gelost.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de firma Ribbens en Bakker te Hansweert is opgedragen het bouwen van een sleepschip, groot circa 350 last, voor rekening van schipper C. Troost te Werkendam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 17 november. Het gezonken s.s. HUNZE III is gelicht door de heer W.A. v.d. Tak en zal naar de werf der firma J. & K. Smit worden gebracht.


Datum: 18 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 17 november. Op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen werd heden, nadat de laatste beletselen waren weggenomen door Mej. M.A.A. Martin, met goed gevolg te water gelaten het voor de Java-China-Japan Lijn in aanbouw zijnde stoomschip TJIKINI. Het schip is lang 373 voet tussen de loodlijnen, breed 49 voet 5 duim en hol 30 voet met bijna 7000 ton laadvermogen. Het is hoofdzakelijk bestemd voor vrachtboot, doch is tevens ingericht voor het vervoer van enige eerste en tweede klasse passagiers en een groot aantal tussendekpassagiers. De kampagne en het brugdek zijn tot een doorlopend dek verenigd, waaronder de tweedeklasse en de tussendekpassagiers gehuisvest worden. De officieren en de eerste klasse passagiers hebben hun hutten op het brugdek. Boven die hutten bevindt zich het sloependek, waarop het verblijf van de kapitein en de kaartenkamer zijn aangebracht. Boven deze laatstgenoemde is de commandobrug. Het logies van de bemanning is vooruit onder de bak. Aan boord zijn opgesteld 13 stoomlieren die de lading kunnen verwerken door middel van vijf laadbomen aan de masten en 10 laadbomen, die bevestigd zijn aan speciaal daarvoor aangebrachte stalen kokers, die tevens als luchtkokers dienst doen. Bovendien is er een zware laadboom tot het hijsen van lasten tot 25 ton. De machine, van het triple expansiesysteem, met cylinders van 24¼”, 40” en 67”, en 45” slag, is ontworpen om 1700 IPK te ontwikkelen bij ongeveer 70 omwentelingen per minuut. De benodigde stoom wordt geleverd door drie enkelvoudige vlampijpketels, werkende onder een stoomdruk van 180 lbs. en met een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 5500 vierkante voet, ingericht met Howden’s geforceerde trek. Machine en ketels staan in de werkplaatsen gereed om in het schip geplaatst te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 16 november. Op het wrak der BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL wordt bij gunstig weer elke dag gewerkt. Ongeveer 500 kg. bladkoper werd geborgen. In het ruim kan men nog niet komen, omdat er eerst veel hout moet verwijderd worden.


Datum: 20 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der Kon. Mij ‘De Schelde’ te Vlissingen is heden de kiel gelegd voor een derde torpedoboot type Sphinx die de naam ZEESLANG ontvangen zal en besteld is door het Departement van Koloniën.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek is door de havenstoombootdienst te Amsterdam opgedragen het bouwen van een stoomschip van de volgende afmetingen: lang 25, breed 4,65 en hol 2,15 meter.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Advertentie. Openbare schepenverkoop op dinsdag 27 november 1906 te 2¾ ure, in de Veilingzaal op de Groote Koopmansbeurs te Rotterdam:
1. Motorvrachtboot VOORUITGANG I, 120 ton laadvermogen. Gebouwd van staal 1905, 25,25 x 5,32 x 1,84 m. Lier op de motor. Rennes motor 30 PK.
2. Stalen klipperzeilaak HENDRIKA, ladende 26 last in Zeeland. Gebouwd 1901; volledig tuig.
Makelaar in schepen Martini Buijs.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Volgens een telegram uit Bahia is het Nederlandse s.s. SLIEDRECHT van Mobile naar Rosario aldaar aangekomen met verlies van drie schroefbladen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdagmiddag (opm: 17 november) werd van de werf van Gebrs. v.d. Windt te Vlaardingen met goed gevolg te water gelaten de sleepboot ZEEBURG voor rekening van Gebrs. J. & J. Roelofs te Rotterdam. Deze boot met een triple-expansiemachine van 140 I.P.K. zal dienst doen tussen Rotterdam en Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Twee maal werden klachten over het afsluiten van het privaat aan boord van gelost wordende stoomschepen gegrond bevonden. Na tussenkomst van de betrokken controleur werden de privaten ontsloten en ter beschikking gesteld. Ook de klacht over het niet aanwezig zijn van een ruimladder werd gegrond verklaard; er werden voorzieningen getroffen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Volgens een telegram uit Brugge is het Ned. s.s. WATERLAND aan de ingang der haven in aanvaring geweest met een drijvende kraan, tengevolge waarvan de verschansing werd ingedrukt. Het schip werd echter niet lek en daar zowel de kapitein als de expert van de rederij het zeewaardig achten zal het zonder repareren de reis vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 november. De aanvaring tussen de Deense schoener SKIRNER en het stoomschip HARRIET vond plaats op 21 augustus jl. op de Noordzee, circa 18 mijl Noordwest ten Westen van IJmuiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlton, 17 november. De tjalk SPES NOSTRA, geladen met oud ijzer voor Harburg, is ter hoogte van de Anchor Wharf Greenwich onklaar geraakt met de trossen van de Thames Conservancy lichters, waardoor de onder roerhaak brak. Voordat het naar zee vertrekt, moet het repareren. Het ligt ter hoogte van Greenwich geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ibrail, 12 november. Terwijl het stoomschip VEERHAVEN verhaald werd, is het door de stroomopwaarts gesleept wordende lichter SIMONY I aangevaren, waardoor enkele stuurboordplaten bij ruim no. 2 werden beschadigd. Voorlopige reparatiën werden na expertise aanbevolen. De onkosten daarvan bedragen 5 pond. De afdoende reparatiën zouden 195 pond gekost hebben.


Datum: 21 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goederede, 20 november. Een vermoedelijk Engelse tweemast schoener is tussen de ijzeren baak en het flauwe werk gestrand. De bemanning is gered door de LOODSKOTTER NO. 6 en zeilt naar Hellevoetsluis. De schoener zit vol water, waarschijnlijk door lekkage.
Tweede bericht: De gestrande en gezonken Engelse schoener slaat uit elkaar. De masten zijn reeds gebroken. Uit Hellevoetsluis wordt ons geseind: de Engelse schoener LOTHAIR, met china clay van Teignmouth naar Dordrecht, is hedenmorgen in het Slijkgat tegen het Goereese strand gezonken. De equipage is door de LOODSKOTTER NO. 2 gered en alhier aangebracht. Schip en lading zijn totaal verloren. Wrakstukken drijven reeds aan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 18 november. De Ned. tjalk ELISABETH, uit Wildervank, met tarwe van Groningen naar St. Brieux, is door een Ostender stoomtrawler in de Admiraliteitshaven gesleept, zonder accoord, met verlies van enige zeilen; het vaartuig is later door een havensleepboot in de haven gesleept.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Nieuw aan de overdue verzekeringsmarkt in Londen kwam de Ned. stalen bark ADMIRAAL TROMP van Rio Grande naar Paramaribo, waarop 20 guineas extra premie betaald werd.


Datum: 22 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de firma J. van Limborgh te Lekkerkerk is met goed gevolg te water gelaten een motorboot voor schipper W. Eerland te Lekkerkerk. De machine van 20 PK wordt geleverd door de firma Van Rennes te Utrecht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rouaan, 16 november. Toen het Nederlandse s.s. MIZAR van de boeien naar de losplaats ging geraakte het onklaar van het op de boeien gemeerd liggende Engelse s.s. OFFERTON, dat daardoor enige schade over het dek verkreeg.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 20 november. Het Nederlandse s.s. PRO PATRIA van Barry, is te Arrachon tegen de kolenhulk gelopen. Laatstgenoemde rapporteerde schade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 november. Het Belgische Gouvernement heeft de nodige fondsen toegestaan voor de bouw van meerdere turbinestomers voor de dienst Ostende – Dover, en is onmiddellijk met de bouw er van aangevangen.


Datum: 23 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 november. Het Nederlandse stoomschip JENNY, dat te Terneuzen met een lading hout van Windau is binnengekomen, heeft door stormweer een gedeelte van de deklast verloren. Tevens is een groot gedeelte van de verschansing en de reling weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 november. Heden is, na gunstige proeftocht, het stoomschip ATLAS van hier naar Lissabon vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de scheepsbouwmeester J. van Limborgh te Lekkerkerk is de kiel gelegd voor een stalen boeieraak, voor rekening van de heer A. van Waardenburg te ’s Gravendeel.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Vlissingen. Door de Inspecteur van het Nederlands Loodswezen werd heden aan de kwartiermeesters F.H. Jilleba en J. Kamermans en de roeiers C.H. Lems, P. de Pierre, R. Pot en J.D. Baljë, allen van het Ned. Loodswezen, namens de Duitse regering aan ieder NLG 60 uitgereikt voor de redding van de bemanning van het Duitse s.s. HUGO en CLARA nabij West-Kapelle op 4 februari j.l. De kwartiermeester Jilleba die als schipper in de boot dienst deed ontving bovendien nog een zeekijker.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 november. Uit het journaal van het dubbelschroef s.s. GOENTOER blijkt, dat het stoomschip in de Indische Oceaan zo zwaar stormweer ondervond, dat de kapitein vermoedt in het zuidelijk deel van een cycloon te zijn geweest. De bakboordsmachine brak op 5 november des v.m. 3.35. Bij aankomst te Suez werd het schip door een duiker onderzocht, die bevond dat de bakboordsschroef verloren en de schroefas 2 duim achter de koker afgebroken was.
Na door het Suezkanaal te zijn geassisteerd zette het schip de reis naar Port Said voort met één machine. Op het traject Port Said – Marseille kon bij mooi weer een snelheid van 10¼ mijl behouden blijven, zodat de mails nog binnen de contractuele tijd te Marseille werden afgeleverd. In de Golf van Biscaye werd zo hevig stormweer ondervonden, dat slechts 5 à 6 mijl gemaakt konden worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 november. De schade aan het s.s. WILLY wordt begroot op GBP 300.


Datum: 24 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 november. De Nederlandse driemast gaffelschoener GERRITTINA, kapt. M. Alberts, met een volle lading benzine van Bremen naar Riga bestemd, staat volgens een telegram uit Bremen te Elsfleth in brand en zal waarschijnlijk een totaal verlies worden. De GERRITTINA, in 1904 te Vierverlaten van staal gebouwd, is groot bruto 149 en netto 128 ton.


Datum: 25 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Uit Elsfleth wordt ons het volgende geschreven: Op de Nederlandse driemast schoener GERRITTINA, kapt. Albers, welke hier benzine in vaten voor Riga laadt, ontstond hedenmogen plotseling brand. Juist als de luiken geopend werden om het laden voort te zetten, klonk een vreselijke knal en direct stond het schip van voor tot achter in brand. De kapitein, welke zijn familie aan boord had, kon zich met deze aan land redden, evenals de overige bemanning. Alleen de stuurman heeft ernstige brandwonden bekomen. Het schip is aan de grond gezet en brandt geheel uit. Op ‘t ogenblik, 7 uur namiddag, brandt het nog lichterlaaie, zodat schip en lading totaal verloren zijn. In aansluiting met bovenstaande wordt gemeld, dat het schip naar de Hunte-monding werd gesleept en dat van de 500 geladen vaten er nog onophoudelijk ontploffen. De stuurman is levensgevaarlijk gewond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of geen datum). De Rotterdamsche Lloyd heeft aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen de bouw opgedragen van een mailstoomschip volgens het type OPHIR. Het is van groter afmetingen dan de schepen van genoemd type.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 november. Het stoomschip SLIEDRECHT, met verlies van schroefbladen te Bahia binnen, zal door de Nederlandse sleepboot POOLZEE van daar naar Rosario worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 24 november. Het stoomschip VERA, van Denemarken naar Havre, geladen met hooi, is in het Oostgat gestrand, zit hoog en is lek. Het zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 23 november. De tjalk TWEE GEBROEDERS is tijdens dikke mist bij de ingang der nieuwe haven met een stoomschip in aanvaring geweest en gezonken. De bemanning is gered.


Datum: 26 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 november. Bij het verhalen van het s.s. TJIKINI in aanbouw op de werf ‘De Schelde’ werd belangrijke averij toegebracht aan de Tonnenbrug, waardoor de passage over deze brug gestremd is.


Datum: 27 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 november. De duikers zijn gisteren gevorderd tot het laadruim van het barkschip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL. Er werden nog suikerknassers en rotting gevonden en door de schelpzuiger ook nog koffiebonen opgezogen, niettegenstaande het wrak reeds meer dan 39 jaar onder water zit. Veel zwaar hout werd gisteren in het wrak geborgen. Het hout dat het ruim verspert wordt vrij geregeld verwijderd. De duiker hoopt spoedig in het ruim te kunnen werken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 24 november. Het Nederlandse schip GERRITTINA is geheel uitgebrand en de masten zijn overboord gevallen. Van de 800 vaten benzine is niets meer gered. Buiten dat de stuurman brandwonden heeft bekomen, heeft hij ook een been gebroken. De andere bemanning heeft bij het redden van hun kooigoed brandwonden gekregen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Zondag (opm: 25 november) liep met goed gevolg van de werf van de heer H.H. Bodewes te Millingen te water het stalen rijnschip EBEN EZER II, groot ± 1700 ton, gebouwd voor rekening van de heer W.F. Henke te Antwerpen.
Verder werd op dezelfde werf in bouw genomen een dito kaan groot ± 1100 ton voor rekening van de heren E. & F. Stahl te Diedesheim.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de scheepstimmerwerf ’s Lands Welvaren te Vlaardingen is de kiel gelegd van een stalen loggerschip voor rekening van de heer A. van der Toorn Jzn. te Scheveningen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de scheepsbouwmeester G.W. van der Werf te Stadskanaal is met goed gevolg te water gelaten het stalen tjalkschip WELDAAD groot 140 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 november. Het s.s. ZAANDAM van Amsterdam naar Riga was zaterdag (opm: 24 november) bij Brunsbuttel in aanvaring met het Engelse s.s. THOMAS ANDERSON welke laatste daardoor schade kreeg. Het s.s. ZAANDAM kreeg geen schade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht deed woensdag 21 november uitspraak in de zaak tegen kapitein C.J.P. Engels van het s.s. ZAANDAM (opm: zie DS 091106). De Raad wijt de stranding aan de nalatigheid van de kapitein en verklaart hem schuldig. Oplegging van straf acht de Raad echter niet nodig omdat de gezagvoerder spijt heeft betuigd en dit voorval voor hem een les zal zijn. (opm: sterk bekort)


Datum: 28 november 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 24 november. De gezonken Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS is gelicht en hangt tussen twee lichters.


Datum: 29 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Oordelende naar het aantal stomers moet het ondernemende Japanse ras in de laatste tijd zijn handelsvloot aanzienlijk hebben uitgebreid. Assuradeuren zijn echter van oordeel, dat de gezagvoerders nog lang niet het peil hunner Engelse collega’s hebben bereikt en berekenen dan ook ca 20% premie meer voor de Japanse stoomschepen.


Datum: 30 november 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

RAAD VAN TUCHT
Door de Raad werd een onderzoek ingesteld naar het ongeval, overkomen aan het Nederlandse stoomschip KONING WILLEM II van de Mij. Nederland, kapitein L. Teensma, dat op 15 juli 1906 op de reis van Amsterdam naar Batavia, ter hoogte van East Goodwin in aanvaring is geweest met het Engelse stoomschip ISLE OF CALDY, met erts van Huelva naar Amsterdam.
Dit laatste schip is onmiddellijk na de aanvaring gezonken; van de opvarenden werden 17 man gered; twee machinisten verdronken. De KONING WILLEM II keerde zwaar beschadigd te IJmuiden terug, waar de schipbreukelingen werden geland.
De behandeling van deze zaak werd door veel belangstellenden gevolgd.
In de scheepsverklaring, 17 juni voor de kantonrechter in het tweede kanton te Amsterdam afgelegd, wordt gezegd, dat te ongeveer 2 uur 8 min. In de nacht van 15 juli in de Noordzee op ¾ à ½ streek op bakboordsboeg van de KONING WILLEM II 2 toplichten met groen zijlicht werden gezien van een stoomschip; dat genoemde lichten tot op ongeveer ½ streek naar stuurboord doorzeilden en dat toen plotseling beide zijvuren van dat schip zichtbaar werden en even later alleen het rode licht. Daar op dat ogenblik met het onbekende stoomschip een aanvaring niet te vermijden scheen, sloeg de KONING WILLEM II met volle kracht achteruit en werden drie stoten op de stoomfluit gegeven, het roer werd aan bakboord gelegd, waarna te 2uur 12 min. De aanvaring plaats had. Op dit moment werd het gezicht geheel belemmerd, voor een deel door de rook en de stoom van het aangevaren schip. Toen enige ogenblikken daarna het uitzicht opklaarde, bleek dat de KONING WILLEM II een stoomschip dwars voor de boeg had en daarin met de voorsteven gedrongen was. Kort daarop werd het weer dikker. Nadat de KONING WILLEM II was vrijgekomen, werden de machines gestopt, de reddingsloepen gereed gemaakt en passagiers en opvarenden gewaarschuwd zich gereed te houden, zo nodig, het schip te verlaten.
Bij peiling bleek de voorpiek vol water te lopen en bij verder onderzoek, dat het voorschip aan weerszijden zwaar beschadigd was. Onder andere bevond zich aan stuurboordszijde in de boeg onder de waterlijn een groot gat, waardoor in de voorpiek het zeewater gelijk stond met de zeespiegel. De overige ruimen waren droog.
Twee der equipage van het stoomschip waren bij de aanvaring op de KONING WILLEM II overgesprongen. Een poging om een zeil voor de boeg rond onder het schip door te trekken, bleek van geen nut. Onder het geven van de vereiste mistseinen werd besloten de dag af te wachten, ten einde zo mogelijk, assistentie aan het andere schip te verlenen. Het andere schip was onder mist, op korte afstand zichtbaar. Korte tijd daarna kwamen twee sloepen langszij, waaruit nog 15 opvarenden en de Hollandse loods werden opgenomen. Het aangevaren schip bleek te zijn de ISLE OF CALDY, van Huelva met erts voor Amsterdam. De gezagvoerder roeide daarna met zijn sloep en vier man naar zijn schip terug, waarna alles in dikke mist verdween. Te circa 4 uur kwam de sloep terug en deelde de gezagvoerder mee, dat de ISLE OF CALDY gezonken was en twee man van zijn equipage vermist werden.
Daarop werd te 04.55 uur door de KONING WILLEM II koers gezet terug naar IJmuiden.
De gezagvoerder doet op de kaart aanwijzing omtrent de gevolgde koers. Om 12.14 uur ’s nachts is hij naar beneden gegaan, het was toen helder, maar was er een zweem van mist geweest, dan was hij niet weggegaan. Om kwart voor twee kwam de vierde officier hem roepen, en zei: aanvaring !. De kapitein sprong onmiddellijk uit kooi en ging aan dek. Het eerste ogenblijk kon hij niets zien; het bleek stoom en rook te zijn van het andere schip, over de KONING WILLEM II heenwaaiend. De gezagvoerder zag het toplicht van de ISLE OF CALDY aan bakboordszijde, benevens rode vuren. Het roer lag hard bakboord. De gezagvoerder nam direct het bevel over en liet alle hens op dek roepen en de sloepen gereed maken. Ook informeerde hij naar de schade en liet hij om een run naar de sloepen te voorkomen aan de passagiers berichten, dat er geen gevaar was.
Toen hij op de brug kwam, stoomde het schip reeds achteruit. Uit zijn kooi komende, sloegen de machinisten achteruit, maar maakte het schip de beweging nog niet achteruit. Ook was er nog geen aanvaring geweest; een schok kreeg hij eerst toen hij uit de deur van het kaartenhuis kwam. Eerst later werd het mistig.
De kapitein verklaarde dat het schip voor de KONING WILLEM II had moeten uitwijken, omdat het deze aan stuurboord peilde. De lichten van het aangevaren schip, zijn, naar hem verklaard werd, doorgezeild tot op een halve streek van stuurboord van de KONING WILLEM II, passeerde daarna voor de KONING WILLEM II over tot op ½ à ¾ streek aan stuurboord van de KONING WILLEM II. De eerste en de vierde officier zagen groen op groen en dachten “het is klaar”, maar daarop zag de eerste officier plotseling aan het toplicht dat het schip stuurboord uitdraaide en werden plotseling de beide zijvuren waargenomen. Daarna verdween het groene vuur: Alleen het rode vuur bleef. Op dat ogenblik werd het schip zo dichtbij gezien, dat aanvaring onvermijdelijk was. De eerste officier liet drie stoten op de fluit geven en toen hij voelde dat de machine achteruit werkte, het roer hard bakboord ten einde de kop meer naar stuurboord te doen afwijken. Er was toen nog een vaart in het schip, maar de machine werkte achteruit. Kort daarop ha de aanvaring plaats. De kapitein heeft op de reis proeven genomen; hetzij het roer stuurboord of bakboord geeft, altijd week het stuurboord achteruit. Ook verklaarde de kapitein dat de eerste officier, die het commando had, hem verzekerd heeft, niet van koers of vaart veranderd te zijn.
De kapitein van de ISLE OF CALDY verklaarde hem, dat hij sliep toen het ongeval plaats had. De Hollandse loods die de ISLE OF CALDY aan boord had en onder wiens commando het naar zijn mening stond, vertelde hem dat hij de KONING WILLEM II voor een “visserman” had aangezien. Overigens heeft hij niet veel met hem gesproken, omdat hij bij het dik geworden weer werk genoeg had om op eigen schip te letten.
Eén der leden van de Raad stelde de vraag of het niet overweging verdiend had, de sloepen eerder te strijken. De kapitein verklaarde dat hij wel sloepen missen kon, maar niet de zeelui zolang hij niet zeker was dat er geen gevaar meer voor zijn eigen schip bestond. Toen hij wist dat het waterschot in orde was, is order gegeven de sloepen, inmiddels klaar gehangen, buiten te zetten. Een kwartier na de aanvaring zal dit geweest zijn.
Aanvankelijk dacht de kapitein van het Engelse schip, dat zijn schip aan de grond zat en keerde hij met de sloep naar het vaartuig terug.
Na enige tijd kwam hij terug met de mededeling dat het schip gezonken was. Dit kon door de inmiddels opgekomen mist van de KONING WILLEM II niet meer worden waargenomen. De Engelse kapitein dacht dat de 1e machinist in de machinekamer was gestikt door de stoom en de 2e machinist, die hij aan dek had gezien, bij het overspringen was verdronken.
De kapitein van de KONING WILLEM II peilde 18 vadem water.
De voorzitter mr. Henny: Nu het blijkt dat u niet tegenwoordig is geweest bij het ongeval, maar de 1e officier het commando had, verzoek ik U uw verklaring te beëdigen. De kapitein legde daarop de eed af.
De eerste officier W. A. Beyer werd daarop gehoord. Hij was op de brug met de vierde officier G. W. Hasselo en de roerganger J. Smits. Hij had het commando. Het was heel goed zicht. Om 1 uur ’s nachts had hij nog een peiling gehad op de Noord Hinder. Er gingen veel schepen voorbij. Koers noch vaart van het schip veranderde hij. Tijdens de aanvaring brandden de lichten van de KONING WILLEM II volkomen helder. Toen hij het schip voor het eerst zag, berekende hij de afstand op 5 mijl, doch achteraf blijkt de afstand twee mijl te zijn geweest, wat misschien daaraan is toe te schrijven, dat het zicht slechter was dan gedacht werd. Wellicht was het vooruit een beetje heiig. Tussen het ogenblik dat het rode licht met de beide zijlichten van het Engelse schip werd gezien en de aanvaring, verliepen er 20 à 25 seconden.
Direct werd de telegraaf met volle kracht achteruit en daarna hard bakboord (nieuw commando) gegeven, en terwijl de 4e officier de kapitein ging halen, volgde de stoot. De loods van het Engelse schip die heel weinig sprak, verklaarde ook hem dat hij de KONING WILLEM II voor een visserman aanzag en dat hij bakboord oud commando gaf om van de netten vrij te blijven; toen hij het rode licht zag, gaf hij “hard bakboord”. De 4e officier lette op de roerganger en keek mee uit naar de schepen.
De vierde officier G. W. Hasselo, daarna gehoord, verklaart ook dat de koers steeds behouden werd. De lichten waren goed op en het was helder zicht. De gehele geschiedenis werd in vier minuten afgespeeld. De afstand van het schip, dat hij voor een kruisend schip hield, schatte hij op 3 mijl. Toen hij het schip zag, nam hij een kijker en zag een wit vuur en meteen groen licht. De uitkijk heeft voor een schip op zijn hoorn geblazen.
De uitkijk H. J. van Zanen heeft het Engelse schip het eerst bij “knap weer” gezien recht vooruit; hij zag twee toplichten en een groen licht, naar eerste schatting 2 mijl en gaf toen een stoot op de hoorn. Kort daarna bleek het dat het schip veel dichter bij was, omdat de vuren ineens zo hoog op kwamen. Toen het schip een klein beetje naar stuurboord (¾ streek) ging, zag hij de vuren snel verwisselen rood en groen. Getuige maakte daarvan gewag en ging een eindje achteruit voor het gevaar, toen hij niets dan rood zag. Eerst dacht hij dat het schip ver genoeg vrij zou lopen. Het Engelse schip werd aangevaren bij de schoorsteen, achter het rode licht. Op een streek of zes lag het Engelse schip voor de KONING WILLEM II aan stuurboordzijde over. Getuige kon niet zeggen seinen van het andere schip te hebben gehoord; hij heeft het zich wel even verbeeld. Hij was om 2 uur opnieuw op de uitkijk gekomen.
Daarna werd gehoord de matroos Jacob Smits, thans kwartiermeester. Hij was tijdens de aanvaring roerganger. Het andere schip heeft hij vooruit even aan stuurboord gezien; twee toplichten en een rood licht. Hij heeft steeds de hem opgegeven koers goed gehouden. De toplichten van het andere schip waren hoog in het water en hij schat de afstand op 4 seconden. Het was vrij gezicht. Onmiddellijk werd er full speed achteruit gegeven en meteen hard bakboord roer. Toen het commando werd gegeven, zag hij het schip.
De eerste officier betwist dat de tijd die verliep tussen het zien van het rode licht en de aanvaring, slecht 4 seconden bedroeg. Dit was 20 à 25 seconden. Roerganger Smits zegt dat het schip mooi stuurde bij goed weer. Hij stuurde op ½ streep. De roos was rustig, vertoonde geen afwijking. De officieren heeft hij horen spreken over een groen vuur aan bakboord; hij heeft toen gekeken, maar niets gezien. Hij heeft het niet eerder gezien voor het licht rood werd. Toen was het ongeveer ½ streek. Om het roer aan bakboord te leggen, heeft hij 45 seconden nodig. Eén der leden van de Raad van Tucht vindt dit lang, doch de kapitein bevestigt het krachtens een proefneming.
De heer Luitjes, lid van de Raad, maakt getuige Smits er opmerkzaam op dat tussen het zien van het rode licht en de aanvaring niet slechts 4 seconden verlopen kunnen zijn, als hij 45 seconden nodig had om te leggen, maar dit tijdsverloop langer moet zijn geweest.
Getuige bevestigt dit en deelt voorts nog mee, dat hij het andere schip niet heeft zien draaien. Signalen van het Eng. schip heeft hij niet gehoord.
De hoofdmachinist B. A. W. Beukers, had de wacht niet tijdens de aanvaring. Hij werd wakker door het overgaan van de telegraaf, sprong de kooi uit en kleedde zich. Net bij het uitgaan van de deur had de aanvaring plaats. De “clok” was tamelijk hevig. Hij hoorde dat de machine stop werd gezet en toen hij beneden kwam, liep de machine al achteruit. Te 02.18, volgens de klok van de machinekamer, is de machine achteruit gezet. Maar het verschil met de tijd die deze klok aanwees en de andere klok was 5 à 6 minuten.
Eenzelfde verklaring werd afgelegd door de 2e machinist H. A. K. van der Made, die de wacht had. De machine draaide ½ minuut achteruit, toen voelde hij de botsing. In ’t geheel is er 4½ minuut achteruit geslagen.
De KONING WILLEM II was het meest in de voorpiek onder de waterlijn beschadigd. De voorsteven was het meest verbogen naar stuurboord, doch ook aan bakboord enigszins beschadigd. Er is een foto van het beschadigde schip genomen.
De Raad schorste daarop de zitting tot een nader te bepalen tijd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 november. Het s.s. POTSDAM der Holland-Amerika Lijn heeft hedenochtend terwijl het verhaald werd van de Wilhelminakade naar de Maashaven twee scheepjes, een Westlander en een klipperscheepje, aangevaren. Het klipperscheepje VROUW AALTJE werd ingedrukt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 november. Het Nederlandse s.s. HENRY, van Windau naar Gent bestemd, heeft in de mond der Elbe met slecht weer te kampen gehad. Stortzeeën rukten de deklast los, zodat deze geworpen moest worden. De verschansing werd hierbij totaal verbrijzeld. Het stoomschip is hier hedenmiddag aangekomen om nagezien en gerepareerd te worden. ZOEKEN

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de scheepswerf ‘t Kromhout van de firma D. Goedkoop Jr. te Amsterdam zijn de kielen gelegd voor drie motorschepen, welke alle van Kromhoutmotoren zullen worden voorzien.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Voor rekening van de heer H. Jansen te Lith is op de werf der firma J. & A. van der Schuyt te Papendrecht in aanbouw een goederenstoomboot met een laadvermogen van 170 ton.


Datum: 01 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 30 november. Een tweemastschoener is gestrand benoorden de zwarte tonnen 4 en 5 tegen de Hinderribben in het Bokkegat. Volgens nadere berichten is het een Franse schoener. De bemanning heeft het schip verlaten en gaat met de stoomreddingboot naar de Hoek van Holland. De sleepboot WODAN en nog een tweede blijven bij de schoener. De lading is nog onbekend. Uit Hellevoetsluis wordt geseind, dat volgens rapport van de sleepboot GIER de op de Hinderribben gestrande schoener de BELLE DIJONNAISE, van Duinkerken, geladen met kolen, is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 28 november. Het vuur in de Nederlandse schoener GERRITTINA is geblust. De lading benzine, benevens inventaris en kooigoed der bemanning, is geheel verbrand. De schade wordt door assurantie gedekt. De uit staal gebouwde romp is in deze toestand onbruikbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 30 november. Hedenmiddag werd door de stoomreddingboot te hoek van Holland aangebracht de bemanning, bestaande uit zes man, van de Franse schoener BELLE DIJONNAISE, kapt. Reminiac, van North Shields naar Duinkerken bestemd, welke hedenmorgen op de Hinder is gestrand. Het schip is wrak. Volgens Bureau Veritas is de BELLE DIJONNAISE groot 148 register ton en behoort toe aan de rederij A. Delpierre te Duinkerken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 december. Het Nederlandse stoomschip WILLY, hier gisteravond van West Hartlepool binnengekomen met een lading gaskolen voor Groningen bestemd, heeft slecht weer gehad voor de Eems. Vele stortzeeën sloegen over het schip. De stuurhut werd zwaar beschadigd en meer andere lichtere schade. Door de hoge zeeën kon geen loods overgezet worden, zodat de loodsboot heeft voorgezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 30 november. Het Nederlandse stoomschip HENRY is beschadigd en moet repareren. De deklast wordt in lichters gelost.


Datum: 02 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 30 november. Het stoomschip HENRY heeft de deklading gelost en is hedenmiddag op de werf van H.C. Stülcken Sohn gehaald om onderzocht en gerepareerd te worden. Kotters hebben een gedeelte van de door het stoomschip geworpen deklast aangebracht.


Datum: 03 december 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 29 november. Van het Seeamt alhier werd heden behandeld de zaak betreffende het Groningse schoenerschip GERRITTINA, dat in de haven van Elsfleth door brand werd vernield. Het Seeamt kwam tot de conclusie dat de oorzaak der ontploffing in de lading benzine niet is vast te stellen en de kapitein geen blaam kan treffen. Lof werd toegekend aan de kraanwachter Kerting en enigen der bemanning, die ondanks het dreigend gevaar van verdere ontploffingen, aan boord gingen om de zwaar gekwetste stuurman te helpen. Nogal bedenkelijk werd geacht dat zoals hier het geval was, benzine in houten in plaats van ijzeren vaten verladen wordt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 1 december. Hedenochtend is in zee gegaan om zeilende naar de plaats van bestemming Puerto Militair, Bahia Blanca te gaan de sleepboot M.O.P. 223B, gebouwd op de werf ‘Gusto’ voor rekening van de Argentijnse Regering.


Datum: 04 december 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(Geen plaats) Het s.s. AMALIA (ex PRINSES AMALIA) arriveerde 28 november van Amsterdam te Genua om te worden gesloopt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 30 november. De Nederlandse kof ZWERVER, schipper Schreiber, met soda naar Bremen is uitgaande op de landtong aan de grond geraakt. Tot dusver is vruchteloos getracht het schip vlot te brengen. (opm: later bleek het de met mais naar Flensburg bestemde BERTHA, kapt. Nagel, te betreffen)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Te beginnen met het gecharterde s.s. WELLGUNDE op 19 januari a.s. zal de dienst der Holland-Amerika Lijn van Amsterdam en Rotterdam naar Newport News en Norfolk tot Philadelphia worden uitgebreid.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘Conrad’ te Haarlem is te water gelaten de stoombaggermolen ALMERIA, welke baggermolen dienst zal moeten doen bij de havenwerken te Almeria (Spanje).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 3 december. De in het Bokkegat tegen de zandbank Hinder gestrande Franse tweemast schoener BELLE DIJONNAISE kan als verloren worden beschouwd. Het schip hangt zodanig over naar het noord-oosten, dat men van de vuurtoren alhier tegen de kiel van het schip aanziet. De sleepboten zijn van het schip vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elsfleth, 30 november. De schoener GERRITTINA heeft door het vuur zoveel geleden dat assuradeuren besloten hebben dit voor twee jaar van staal gebouwde schip te verkopen. Welke vreselijke uitwerking de ontploffing heeft gehad blijkt uit het feit dat de tuigage van dit schip geheel vernield is.
Reeds heden heeft die verkoop plaats gehad. Voor een kleine boot met zeil en enige ledige benzinevaten waren talrijke liefhebbers van hier als uit Nederland. De romp met anker en ketting werd door A. Tobias uit Brake gekocht voor 2900 Mark; de kleine boot met zeil bracht 110 Mark op en 209 ledige benzinevaten 500 Mark.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 november. Uit Hamburg wordt geseind, dat de stuurboordsverschansing van het stoomschip HENRY, vanaf de bak tot de brug moet vernieuwd worden. De kosten worden geschat op GBP 200.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 30 november. Het met mais naar Brake bestemde schip BERTHA is op de landtong bij de nieuwe werf aan de grond gevaren. Nadat de bemanning getracht had het schip vlot te brengen, heeft de sleepboot HAMMONIA daartoe een poging gedaan. Evenwel zonder gevolg. Bij de tegenwoordig lage waterstand is het moeilijk het schip vlot te brengen, zodat er niets anders over blijft dan op hoger water wachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 december. Het stoomschip GOENTOER, dat wegens het breken van de bakboordsschroefas in het droogdok te Rotterdam werd opgenomen, heeft zondag (opm: 2 december) het dok weer kunnen verlaten, nadat ook de stuurboordsschroefas vernieuwd is geworden, daar deze schroefas mede bleek gebarsten te zijn.


Datum: 05 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 3 dezember. Over het Nederlandse stoomschip HENRY is een expertise gehouden. 60 à 70 Voet verschansingsplaten moet vernieuwd worden. Deze reparatiën zullen vijf dagen in beslag nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Het het in dok brengen van het viermastschip ATLANTIQUE te Shields werd de sleepboot OOSTZEE in de zijkolenbunker aangevaren door de GOUWZEE, ten gevolge waarvan een gat in het schip kreeg onder de waterlijn van 2 voet hoog en een Engelse duim breed, terwijl de GOUWZEE aan de kop licht werd beschadigd. Beide boten zijn ter herstelling van de schade in Smith’s Dock opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Door de Holland Amerika Lijn wordt een dienst op Philadelphia geopend. De z.g. Dijkboten, vermeerderd met gecharterde stoomschepen, zullen vanaf 19 januari naar Newport News via Philadelphia vertrekken.


Datum: 06 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 december. De International Steamship & Salvage Co Ltd te Kopenhagen heeft alhier aangekocht de zeesleepboot MAARTEN TROMP. Deze boot is van Amsterdam naar Kopenhagen vertrokken om aldaar in dienst gesteld te worden voor bergingsdoeleinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 5 december. Heden vertrok van hier de sleepboot MAARTEN TROMP, naar Kopenhagen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) De Nederlandse baggermolen ADAM VI is te Brunshausen aangevaren door de inkomende steamtrawler SB 38 en daardoor gezonken. De trawler zette de reis voort.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de firma Ribbens & Bakker te Hansweert is met goed gevolg te water gelaten het ijzeren sleepschip EXCELSIOR groot 250 last, gebouwd voor rekening van de heer P. Dobbelaar te Ter-Neuzen.


Datum: 07 december 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Na nieuwjaar zal een aanvang worden gemaakt met het aanleggen van de nieuwe scheepswerf van de heer C. Hoogerwaard uit Rotterdam, op een terrein onder Krimpen a/d Lek. Er zal tevens een sleephelling worden gemaakt voor de grootst mogelijke schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 december. De Nederlandse tjalk CONCURRENT, schipper Scholtens, van Hamburg met mais naar Anklam, is bij Bresendorserhaker gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 december. Uit Londen wordt geseind, dat het stoomschip LEERSUM in de nacht van 5 op 6 december te Gibraltar is binnengelopen met een defecte machine.


Datum: 08 december 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 8 december. De STOOMHOPPER No. 44 vertrok heden naar Port Said. Het schip is op de werf der firma A.F. Smulders gebouwd en de vierde van een vijftal hoppers in aanbouw voor de Suez-Kanaal Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 7 december. Heden is van hier onder zeiltuig naar Bahia Blanca vertrokken de sleepboot M.O.P. 223B. (opm: gebouwd bij Werf Gusto, later terug uit zee en op 15 december 1906 opnieuw uit de Nieuwe Waterwg naar Bahia Blanca vertrokken)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 8 december. Hedennacht vond een aanvaring plaats op de rivier ter hoogte van de Oude Plantage tussen het s.s. WILLIAM EGAN I en de zandaak BROEDERTROUW, schipper C. Steenbergen, waardoor laatstgenoemde is gezonken.


Datum: 09 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten verzoeke van Mr. S. de Vries te Amsterdam zal te Rotterdam op nader te bepalen datum in december publiek verkocht worden de complete tuigage en inventaris van het Engelse fregatschip BRITISH EMPIRE. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 6 december. De tjalk BROEDERTROUW, met gerst naar Bunde bestemd, is in de buitenhaven met een kaan in aanvaring geweest, waardoor de tjalk schade bekwam en lek werd. De gerst is onbeschadigd gebleven, in de tjalk LIBERTÉ overgeladen en naar de bestemming vervoerd.


Datum: 11 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 december. Het Nederlandse stoomschip HENRY, met schade hier binnengekomen, heeft op de werf van H.C. Stülcken Sohn gerepareerd en is hedenmiddag naar Gent vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 december. De gisteren van hier naar Boulogne vertrokken tweemastschoener VRIENDSCHAP, kapt. Beck, kreeg in de Noordzee zulk zwaar weer en zo veel water over, dat het stuurtoestel en het roer defect werden. Het schip keerde daarom terug en ankerde in het Ranselgat, vanwaar het door de sleepboot DELFZIJL naar hier werd teruggebracht.


Datum: 12 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA is bij vertrek uit het Westerdok op het IJ vóór de Westerdoksluis in aanvaring gekomen met het van Christiania komende stoomschip DRAMMEN, waarvan de voorsteven werd ingedrukt, terwijl de BETSY ANNA gescheurde platen bekwam aan bakboord boven de waterlijn en naar het Koninginnedok moest vertrekken om te repareren. De DRAMMEN vertrok naar de losplaats aan de Handelskade.


Datum: 13 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 december. Het gisteren van de Oostzee alhier passerende Nederlandse stoomschip HENRY heeft een gedeelte deklast verloren en schade aan de reling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Rotterdam, 13 december). Gistermiddag is door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij alhier met goed gevolg te water gelaten het stoomschip CONSTANCE CATHARINA, gebouwd voor rekening van de Noord Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Harlingen. Het schip is 230 voet lang en heeft een laadvermogen van ca. 1800 ton en zal voorzien worden van machine en ketels met een vermogen van ongeveer 950 PK, waarmede een snelheid van 10 mijl bereikt zal worden. Machine en ketels worden eveneens door genoemde maatschappij gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 december. Gisterenmiddag is het Nederlandse stoomschip DELFLAND, komende van Buenos Aires, in het Noordzeekanaal bij de polder 8 aan de Noordwal aan de grond gevaren. Nadat eerst getracht was met eigen kracht vlot te komen, is met behulp van vier sleepboten een poging gedaan. Hedenmorgen was het nog niet vlot en thans is men bezig de lading in lichters te lossen. De sleepboot DANIEL GOEDKOOP is met volk en twee lichters met de nodige gereedschappen naar de DELFLAND vertrokken. Hedenmorgen te ongeveer 11.30 uur hebben vijf sleepboten van Gebr. Goedkoop weder getrokken, terwijl het s.s. SOESTDIJK met flinke vaart op weg naar Rotterdam voorbijstoomde, doch vergeefs. Men gaat nu weer voort met lossen. Hedenmiddag te 3 uur zal weder worden getrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Het stoomschip DELFLAND is hedenmiddag met assistentie vlot gekomen en opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 12 december. Het met tarwe van de Eider alhier aangekomen Nederlandse motorschip NEOPHYTE, schipper Muller, dat voorzien is van een benzinemotor, heeft op de reis naar hier zwaar weer doorstaan, waardoor het meerdere schade beliep. Door de zware storm werden zeilen weggeslagen en door hevige brekers sloeg een luik weg en spoelde de zich aan dek bevindende reddingboot over boord. Doordat het machineruim gedeeltelijk vol water was gelopen, kon de motor niet aangezet worden en bij een poging om ter hoogte van Hoheweg - Leuchtturm te ankeren, brak de ketting. Tot overmaat van ramp werden de noodsignalen noch van die vuurtoren noch door passerende schepen opgemerkt. Nadat dit schip urenlang hulploos had rondgedreven, ging het weder afbuien en kon men met behulp van de inmiddels in gang gezette motor binnenzeilen. Of de lading schade heeft, zal door expertise moeten blijken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Volgens een telegram uit Bremen is de baggermolen ROTTERDAM II, van Cuxhaven naar Rotterdam, lek te Geestemunde binnengesleept.


Datum: 14 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 13 december. Nabij het posthuis is een stoomschip gestrand. Het gestrande stoomschip is de trawler CLIVIA, IJM. 125. Vier man der equipage zijn aan wal, doch de kok is verdronken. Het schip zit hoog op strand, en is waarschijnlijk verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 13 december. De CLIVIA zit op dam 3 en is gebroken.


Datum: 15 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 14 december. Bij dam 36 is een stoomschip gestrand. Sleepboten en de reddingboot vertrekken naar het gestrande stoomschip. De zee is iets kalmer. Vijf sleepboten trachten verbinding te krijgen met het gestrande stoomschip, dat de Noorse vlag toont en grijs geschilderd is, doch het maken van verbinding is nog niet gelukt. Het gestrande stoomschip is de EMERALD, kapt. Jobson, van Hamburg naar Grangemouth bestemd. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 14 december. Het stoomschip EMERALD strandde wegens het onklaar geraken van het stuurtoestel. Bij laagwater is gebleken, dat het schip ogenschijnlijk onbeschadigd is en dat het vermoedelijk afgebracht kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 december. De koftjalk GESINE, schipper Rozeboom, is met verlies van ankers en kettingen, gebroken ankerspil en meer andere schade, van Harburg alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 13 december. De Nederlandse tjalk SIEBERDINA II, schipper Koerts, met gerst van Brake naar Emden, is met gebroken zeilboom, schut zoekend alhier binnengekomen. Het schip is dicht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 december. Door de storm is heden een der masten van het wrak van het s.s. SERBIA weggeslagen. Nog één mast steekt nu in de Zuidergronden boven water uit, de ligging van het wrak aanwijzende. Ook is door de storm de bij Kaaphoofd verankerde gasboei weggedreven. Zij is ter rede drijvende gevonden en zal zodra het weer het toelaat weer worden gelegd.


Datum: 16 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats of datum). Van de werf der firma Jonker & Stans te Hendrik Ido Ambacht is heden te water gelaten de STEAMBARGE NO. 36, LA PLATENSE, afmetingen 175’-0” x 32’-0” x 11’-2”, draagvermoen op 10’-0” diepgang 750 ton, ingericht voor zandvervoer, gebouwd voor de Cia. La Platense te Buenos Aires, geclasseerd Lloyd’s 100A1. Machine en ketels worden geleverd door Crabtree & Co Ltd te Yarmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 15 december. Het gestrande stoomschip EMERALD is hoger op strand geslagen en gedraaid.


Datum: 17 december 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 14 december. De Nederlandse tjalk VRIENDSCHAP met hout van Sandviken naar Papenburg is lek te Holtenau binnengelopen. Het vaartuig is op zee tijdens storm lekgeslagen en zal vermoedelijk moeten lossen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 16 december. Na een betrekkelijk lang rechtsgeding is NLG 3500 hulploon toegekend aan vissers van de Cocksdorp, wegens het afbrengen van een tegen de Vliehors gestrande stoom-zandzuiger, nu ongeveer 2 jaren geleden.


Datum: 18 december 1906


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 15 december. De Nederlandse schoener ELISABETH, kapitein Wegener, op 18 november met schade aan tuig en rondhouten alhier binnengeassisteerd, heeft hedenmorgen de reis van Groningen naar Fécamp voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 17 december. De aanbesteding op 16 dezer voor het afbrengen van de stoomschepen EMERALD en CLIVIA heeft plaatsgehad. Voor het afbrengen van de EMERALD waren bewoners van hier de minste inschrijvers voor NLG 16600, en voor de CLIVIA de firma Zur Mühlen voor NLG 16900.


Datum: 19 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 december. Voor het afbrengen van het stoomschip EMERALD werd heden een contract gesloten met de bergingsmaatschappij De Hoop te Harlingen op basis “no cure no pay”. De sleepboten de HOOP, de TIJD en de VOORWAARTS zijn naar de plaats van stranding vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 15 december. De lading van de tjalk VRIENDSCHAP wordt gelost om het schip te kunnen repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 december. Volgens een telegram uit Dover is het naar Hamburg bestemde stoomschip ARLINGTON hedenmorgen met een Belgisch stoomschip in aanvaring geweest, waardoor laatstgenoemd schip met de 12 opvarenden zonk. De ARLINGTON beliep boegschade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 december. Omtrent de aanvaring van het stoomschip ARLINGTON met een Belgisch stoomschip wordt nog gemeld, dat gisterenavond om 9 uur op 15 mijl van Dungeness het Engelse stoomschip ARLINGTON tijdens mist in aanvaring is geweest met het van Antwepen naar Newport Mon. bestemde stoomschip CAP JUBY, waarbij 12 opvarenden verdronken. De gezagvoerder en vier man zijn te Dover geland. Zij weigeren elke mededeling. De CAP JUBY, ex HERMAN, groot bruto 1038 ton en netto 652 ton, had 1437 ton ijzer en 5 ton glas aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 17 december. De te Hoogezand bij E.J. Smit & Zoon gebouwde sleepboot GEORG is met defecte schroef alhier aangekomen. In het Damsterdiep is de schade aan de schroefbladen ontstaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Door het gemeentebestuur van Dordrecht is bij onderhandse aanbesteding de levering van een stoomveerpont opgedragen; aan de fabriek van stoom- en andere werktuigen, firma Schipper & Van Dongen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de Arnhemsche Stoomsleephelling-maatschappij is de kiel gelegd voor een schroefstoomsleepboot voor de heer A.H. van de Bosch te Dordrecht. Dit schip heeft de volgende afmetingen: lang 17,50, breed 3,95 en hol 2 meter.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer B. Fikkers te Muntendam is te water gelaten een stalen tjalkschip voor schipper F. Meertens te Veendam en is de kiel gelegd voor een bolpraamschip voor schipper E. Klein te Nieuw-Scheemda.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de heer A.C. van Duijvendijk te Papendrecht is te water gelaten een stalen passagiersboot bestemd voor de veerdienst Elshout – Krimpen a/d Lek.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 17 december. Het Ned. s.s. MAASSTROOM, van Amsterdam de Theems opgaande, is in aanvaring gekomen met de barge TOM O’SHANTER, die belangrijke schade verkreeg aan de voorsteven. De MAASSTROOM verkreeg ogenschijnlijk geen schade.


Datum: 20 december 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen plaats of datum) Een aanvaring met noodlottig resultaat heeft plaatsgehad tussen het Belgische s.s. CAP JUBY van Antwerpen met rails naar Mexico en het s.s. ARLINGTON van San Nicolas naar Hamburg. Eerstgenoemde zonk, 12 der opvarenden naar de diepte meenemende. Het schip was op het Continent verzekerd voor GBP 8000. Het s.s. ARLINGTON, dat de reis kon voortzetten, is bij Lloyd’s voor GBP 25000 verzekerd, terwijl de lading een waarde van GBP 30.000 vertegenwoordigde.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 december. De sleepboot LAUWERZEE, met drie bakken op sleeptouw van Rotterdam naar Port-Said, arriveerde gisteren met slechts twee bakken te Malta.
De kapitein der sleepboot seint, dat op 14 december, tijdens een orkaan op ongeveer 6 mijl van Sorelle Rocks, de bak No. 11 met 2 man aan boord van de sleepboot is losgebroken. Naar men vermoedt is de bak gezonken of op de rotsen geslagen. Uit hoofde van de hoge zeeën en de mistvlagen was het niet mogelijk hulp te verlenen.
De LAUWERZEE ontving orders om van Malta naar Sorelle Rocks terug te stomen om een onderzoek in te stellen. (Volgens een bericht uit Parijs is de bemanning der bak in veiligheid.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Greifswald, 16 december. De op Fresendorfer Haken gestrande Nederlandse kof CONCURRENT is vlot gebracht en naar Anklam gesleept. De lading mais wordt door lichters eveneens naar Anklam gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 december. De schelpzuigers de TIJD en de HOOP, welke enige weken werkzaam waren op het wrak van de BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, hebben dat werk tijdelijk gestaakt. Wellicht zal het eerst na de winter worden hervat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 19 december. Men is begonnen een gat om het gestrande stoomschip EMERALD te graven. Ook heeft men een staaldraad met anker in zee gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 18 december. De tjalk VRIENDSCHAP werd in Holtenau gelost. Na onderzoek zal beslist worden of het schip de reis door het Kaiser Wilhelmkanaal naar Bremen kan voortzetten. Aan stuurboord is een deel van de verschansing ingeslagen en een zwaard weggerukt. De achtersteven is reeds gelost. Het schip is zwaar lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 december. Volgens een telegram uit Valencia is het Nederlandse stoomschip POLLUX, met stukgoed van Smyrna naar Amsterdam bestemd, met brand in de lading aldaar aangekomen.


Datum: 21 december 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 december. Volgens een hier ontvangen bericht is een Nederlandse lichter vier mijlen van Kaap Serrat gestrand. Assistentie vertrok derwaarts.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 december. Het gastransportvaartuig VLISSINGEN, dat de vorige week te IJmuiden tegen een duckdalf is gelopen, waardoor averij aan de boeg ontstond, is in het droogdok te Vlissingen opgenomen om de schade te herstellen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Men meldt ons: Het jaar 1906 dat nog lang in de herinnering van de Rijnscheepvaart-ondernemers zal blijven voortleven, heeft aan enkele scheepvaartmaatschappijen en reders zeer enorme verliezen gebracht en men zal vele jaren nodig hebben om die verliezen weer in te halen – zelfs als er geen firma’s zijn die aan de rand van de afgrond zijn gebracht.
De scheepvaartondernemers willen nu een peilclausule in hun contracten opnemen. Men kende reeds sinds jaren transportcontracten naar de Boven-Rijn op een waterstand van 1,30 meter aan de peilschaal te Caub, maar nog niet voor het verkeer tussen Rotterdam en de Ruhr. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 december. Uit Valencia wordt geseind, dat de brand in het stoomschip POLLUX geblust is. De gezagvoerder stelt voor de lading te lossen om een expertise te kunnen houden.


Datum: 22 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 december. The Shipping Agency Ltd te Londen heeft met J. Meijer’s Scheepsbouw Maatschappij te Zaltbommel een contract afgesloten voor de bouw van twee stoomschepen met een draagvermogen van 1500 ton bij een diepgang van 15 voet. Eén moet in augustus 1907 en de ander in februari 1908 geleverd worden. De machines voor deze stoomschepen worden te South Shields vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 december. Het stoomschip, dat voor de Rotterdamsche Lloyd door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen wordt gebouwd, zal TABANAN genoemd worden.


Datum: 23 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping aan ‘s Rijks Werf te Amsterdam op 10 januari 1907 van het uit de sterkte afgevoerde korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN, liggende aan genoemde Rijkswerf te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 december. Wij vernemen dat de firma G.S. Branfoot te Newcastle on Tyne bij de NV Scheepswerf voorheen Rijkée en Co alhier een ‘collier’ heeft besteld van ± 1900 ton van het type WESTLAND, onlangs voor rekening van de Scheepvaart- en Steenkolen Mij door deze werf opgeleverd. Ook voor dit stoomschip zullen de machines aan de fabriek Wilton worden vervaardigd. Het pleit zeker voor het fabrikaat der beide firma’s dat een Engelse firma aan de Nederlandse nijverheid de bouw van een kolenboot opdraagt.


Datum: 24 december 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de Werf der firma Bonn & Mees te Rotterdam werd hedenmorgen met goed gevolg te water gelaten het s.s. MAASHAVEN gebouwd voor rekening ener maatschappij onder directie der firma Gebr. van Uden. Het stoomschip 3000 ton groot is bestemd voor de algemene vrachtvaart. (opm: in een latere editie van DS volgde een correctie; het schip wordt 4500 ton groot)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Volgens een telegram uit Plymouth is aldaar de sleepboot MOP van Schiedam naar Bahia Blanca met schade binnengelopen. (opm: men bedoelt hier de M.O.P. 223B)


Datum: 27 december 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Men meldt ons uit Hardinxveld: Maandag (opm: 24 december) werd van de werf ‘De Merwede’ der heren Van Vliet & Co alhier onder een uiterst vleiende en toepasselijke toespraak van de directeur der Rhein. Schiffahrts Ges. die met een doopplechtigheid besloten werd, met zeer goed gevolg te water gelaten de stalen sleepkaan No. 57, lang 90 m, breed 11 m. en hol 2,75 m. met een laadvermogen van ± 1800 ton, voor rekening van de Rheinische Schiffahrts Gesellschaft te Ruhrort.
Verder vernemen wij als bijzonderheid dat voor dezelfde firma nog twee even grote sleepkanen No’s. 58 en 59 gebouwd moeten worden, waarvoor van de eerste reeds voor enkele dagen de kiel werd gelegd. Dat er verder werd gecontracteerd voor twee zeestooomschepen No’s 60 en 62, resp. het 8e en 9e schip voor een zelfde Engelse firma, met de afmetingen 175’ x 26’10” x 13’5” voor het eerste schip en 180’ x 28’ x 14’ voor het tweede.
En tenslotte dat er nog een sleepkaan van ± 1400 ton, no 61, moet worden vervaardigd, wat het tweede schip zal zijn voor een firma te Rotterdam, een en ander wel ten bewijze, dat zowel constructie als afwerking in de smaak vallen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf ‘De Klop’ te Zuilen is te water gelaten het eerste aldaar gebouwde schip, namelijk een elevatorbak, metende ongeveer 160 m³. Daarna werd de kiel gelegd voor een baggermolen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der Kon. Nederlandsche Grofsmederij te Leiden is te water gelaten een baggermolen, in aanbouw voor de Kölnische Tiefbau Gesellschaft te Keulen. De afmetingen: lengte 45,50, breedte 7,65 en hol 3,30 meter, en krijgt een machine van 225 I.P.K.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mobile, 14 december. Het Nederlandse s.s. DELTA van West-Hartlepool inkomende, heeft het vissersvaartuig EDGAR RANDEL, dat uitgaande naar de Mexicaanse visbanken bestemd was, in de grond gelopen. De opvarenden werden met moeite gered.


Datum: 28 december 1906


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 27 december. Het gestrande stoomschip EMERALD is boven op de stenen dam geslagen, waardoor de bodem zwaar beschadigd werd. Het stoomschip zal vermoedelijk verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valencia, 21 december. De beschadigde lading wordt uit het stoomschip POLLUX gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 december. Het hedennacht binnengekomen Nederlandse stoomschip RICHARD, van Windau naar Duinkerken bestemd, geladen met hout, heeft een zee over boord gekregen, waardoor een man der equipage over boord sloeg, doch na een half uur weder werd gered, een gedeelte van de deklast over boord ging, en de bakboordsverschan- sing en de voorste mast weggeslagen werden. Het stoomschip is opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 december. Het gastransportschip VLISSINGEN, dat in het droogdok alhier is opgenomen om de averij te herstellen, ontstaan door de aanvaring tegen de ducdalf te IJmuiden, wordt gedeeltelijk van een nieuwe boeg voorzien, terwijl ook enkele nieuwe platen moeten worden ingezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Aan het verslag der Stoomvaart Mij ‘Leonora’ over het 11e boekjaar is ontleend: De bate der exploitatierekening der beide stoomschepen toont gunstiger cijfers dan het vorige boekjaar. De toestand van de vrachtenmarkt was over het algemeen iets gunstiger. Bovendien waren er geen reparatieuitgaven die niet door assurantie werden gedekt. Uit de Verlies- en Winstrekening blijkt dat de exploitatie van de s.s. LEONORA en LAURA een bate opleveren van NLG 54976. Daartegenover algemene onkosten enz. NLG 4794, en voorts in mindering het saldo van de interestrekening ad NLG 21544 en voor de onderlinge verzekering NLG 1204. Uiteindelijk werd voorgesteld een dividend van 3% over het gereduceerde kapitaal.


Datum: 29 december 1906


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma Jonker & Stans te Hendrik-Ido-Ambacht is te water gelaten de steambarge No. 37, gebouwd voor rekening van de Company La Plata te Buenos Ayres. Het schip dat bestemd is voor vervoer van zand heeft een laadvermogen van 750 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 24 december. De tjalk TRES FACIUNT COLLEGIUM is, na gestoten te hebben, met schade alhier aangekomen om nagezien en zo nodig gerepareerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 december. Het stoomschip SLIEDRECHT, gesleept door de sleepboot POOLZEE, arriveerde heden van Bahia te Montevideo.