Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1904


Datum: 01 januari 1903


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 24 december (1903). Bij het binnenlopen van Aalesund heeft het Nederlandse stoomschip INGERID aan de grond gezeten, waardoor het schade aan het achterschip heeft geleden. Het zal te Drontheim of Bergen dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 30 december (1903). Aan bakboord van het stoomschip SULTAN VAN LANGKAT moeten negen platen vernieuwd worden en zes vervangen. De bodem in het voorruim en het aanvaringsschot zijn zwaar beschadigd en stutten verbogen. De kosten van de reparatie worden begroot op Str.$ 25000, terwijl de duur op drie weken wordt geschat.


Datum: 04 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Esbjerg, 30 december (1903). De na stranding alhier binnengebrachte Nederlandse ijzeren tjalk KONFID is na bezichtiging geschat op een waarde van 11700 kronen. De inventaris is geschat op 3700 kronen en de lading op 1375 kronen. (opm: zie berichten d.d. 11, 12, 15, 17 en 19 december in Kroniek 1903)


Datum: 05 januari 1904


Krant:
 TNC - Terneuzensche Courant

Op 4 januari is de Provinciale boot ZEEUWSCH VLAANDEREN op de eerste reis van Vlissingen naar Terneuzen bij Vlissingen aangevaren. Er was flinke schade. Het schip werd uit de vaart genomen voor reparaties.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg aangekomen 4 januari stoomschip BATAVIER I, van Londen gesleept door de sleepboot LAUWERZEE (opm: zie PGC 041203, 071203 en 231203)


Datum: 06 januari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip VALK van de Gouvernements Marine is heden vertrokken van Amsterdam naar Soerabaja.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Het Nederlandse s.s. ALWINA is heden officieel als vermist bij Lloyd’s aangeslagen.


Datum: 08 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Volgens ontvangen telegram van de Nederlandse consul te Montevideo is van de equipage van de sleepboot LISBONNIENE alleen stuurman Waterborg gered. Kaptein Wielens van Veendam is verdronken. De sleepboot LISBONNIENE is op 26 oktober van Rotterdam vertrokken naar Buenos Ayres, was verlaten en lek Montevideo binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden 7 januari vertrokken naar Noordzee en aangekomen van Noordzee het s.s. CAMPHUIJS, proeftocht.


Datum: 09 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Door de Salvage Association is van Lloyd’s agent te Montevideo het volgende telegram ontvangen. De bemanning van de van Rotterdam naar Buenos Ayres bestemde sleepboot LISBONNIENE was door slecht weer genoodzaakt het vaartuig ter hoogte van de English Bank te verlaten. Alle opvarenden, uitgezonderd stuurman Waterborg zijn verdronken. Het vaartuig zelf werd opgepikt en door Tussich binnengesleept en ter beschikking gesteld van de autoriteiten, ter voldoening van de wet. Een overeenkomst is niet getroffen, maar door de bergers werd 60% gevraagd van de getaxeerde waarde. Het schip heeft ogenschijnlijk geen schade maar aanbevolen wordt te dokken om de bodem te bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Het stoomschip CAMPHUIJS, op de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gebouwd, maakte gisteren de officiële proeftocht op de Noordzee, waarbij schip en stoomwerktuigen uitstekend voldeden. Een snelheid van ruim 12½ mijl per uur werd gemakkelijk behouden. De CAMPHUIJS, die op zee door de rederij werd aanvaard, zal 12 dezer via Newcastle naar Nederlandsch Indië vertrekken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Middlesbro, 5 januari. Het alhier van Antwerpen aangekomen stoomschip SPRING is 3 dezer op de Schelde bij Vlissingen in aanvaring geweest met een Nederlandse raderboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 januari. Gisterenmiddag omstreeks 18.00 uur, toen vier schepen voor de stad geankerd lagen om te dokken, werden plotseling alle schepen heen en weer geslingerd. Het Duitse stoomschip CERES, van Rotterdam, werd van zijn ankers geslagen en kwam in tamelijk snelle vaart voor de steven gedreven van het Nederlandse stoomschip EEMSTROOM, kapt. Voss, eveneens van Rotterdam. Een botsing had plaats. De CERES werd in de stuurboordszijde getroffen en bekwam een gat van 4 meter hoog en 3 voet breed. De CERES kwam vervolgens in aanvaring met het Engelse stoomschip JOHN JOHNASON. De CERES begon dadelijk te zinken doch kon door sleepboten aan de grond worden gezet. De EEMSTROOM bekwam lichte averij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Esbjerg, 6 januari. De Nederlandse tjalk KONFID is gesleept door de MERCUR van hier naar Hamburg vertrokken. Aldaar zal de lading worden gelost en het schip op slip verhaald worden. (opm: zie PGC 060104).


Datum: 10 januari 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 januari. De Nederlandse bark AMSTERDAM, kapt. Bakker, op 20 december (opm: 1903) van New York naar New Zealand vertrokken, is op 30 december j.l. in de Atlantische Oceaan, in positie 37º noord en 53º west gepraaid, gesleept door het Engelse stoomschip MIRA, gedeeltelijk masteloos.


Datum: 11 januari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het te Newcastle voor de Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij nieuw gebouwde stoomschip BEIJERLAND deed op 7 januari de proeftocht op de Noordzee. Het schip dat een dood gewicht van 1700 tons heeft, behaalde een snelheid van 9½ knopen in een vrij onstuimige zee, en vertrok daarna naar Rotterdam alwaar het zaterdag 9 januari arriveerde.
De afmetingen zijn: 230 voet lengte, 34 voet breedte en 20 voet en 9 duim holte; het schip heeft machines met cilinders van 18, 29½ en 48 duim diameter met 33 duim slag, en 2 ketels van 12 bij 10 voet.


Datum: 12 januari 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 januari. Het Engelse stoomschip MIRA, te Liverpool binnen, rapporteert, dat men het Nederlandse barkschip AMSTERDAM wegens het breken der sleeptros op 31 december aan zijn lot moest overlaten. De bemanning weigerde de AMSTERDAM te verlaten aangezien er geen direct gevaar bestond. De grootmarssteng was tot bij het ezelshoofd afgebroken, de grootondermarszeilra was bij de rakband afgebroken en de nokken waren aan het onderwant gesjord. De bezaansbramsteng, de bezaansboom en de gaffel waren weggeslagen. Het achtergedeelte van het dek was beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 11 januari. Volgens de reder ontvangen telegram heeft het barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. Van de Laag, te Barbados orders bekomen om de lading suiker te Londen te lossen.


Datum: 13 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 januari. De Nederlandse bark AMSTERDAM, kapt. Bakker, is gedeeltelijk masteloos te St. Michaels binnengelopen. De AMSTERDAM was op 24 december door een orkaan belopen (opm: zie NRC 120104).


Datum: 15 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Het Nederlandse gouvernementsvaartuig VALK, 6 januari vertrokken van Amsterdam naar Soerabaya, is met defecte Ketel te Ferrol aangekomen.


Datum: 16 januari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 16 januari. De Engelse aak PERCEY (kapitein Peak) op reis van Plymouth naar Antwerpen met een lading pek en creosoot is gestrand bij de Koog. De 4 opvarenden zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Uit Punta Delgada wordt bericht, dat de Nederlandse bark AMSTERDAM voorlopig kan worden gerepareerd om de reis voort te zetten. De kosten worden geschat op GBP 1450 en de duur der reparatiën op 60 dagen (opm: zie PGC 130104)


Datum: 17 januari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling 17 januari. De Russische schoener ISLAND, komende van Libau (opm: Liepaja) is gestrand op de Bosplaat. Drie opvarenden zijn gered door de reddingboot van Hollum. De overige vijf opvarenden zijn omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 16 januari. De te Zandvoort gestrande schoener SCHOUWEN II, kapt. Mellema, zit hoog tegen het strand. Kapitein en bemanning, totaal vier man, zijn gered. De SCHOUWEN II behoorde thuis te Veendam en was met kolen beladen op reis van Blyth naar Rotterdam.


Datum: 18 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 16 januari. De alhier thuisbehorende 2 -mast gaffelschoener SCHOUWEN II, kaptein Mellema, die maandag j.l. (opm: 11 januari) van Blyth (UK) was vertrokken
met een lading van 178 ton steenkool kreeg van dinsdag af tegenwind die vrijdag tot een NW storm aanwakkerde en de verwachting om tegen de avond Rotterdam te halen de bodem insloeg. De kaptein liet toen van koers veranderen en beproefde vrijdag IJmuiden binnen te lopen, doch ten gevolge van hevige rukwinden en de aanwakkerende storm brak de giek. De SCHOUWEN II kon toen niet meer in de wind opkomen en werd naar het strand gedreven, hetgeen vanuit Zandvoort werd gezien. Daar bracht men dadelijk de reddingsboot uit en met een aantal flinke jongens bemand stak ze in zee. Vrij gemakkelijk konden kapt. Mellema en de matroos van de zelfde naam, stuurman Van der Laan uit Hoogezand en kok Dedert uit Den Briel, vormende de gehele bemanning van de gaffelschoener, in de reddingsboot overstappen. Zij werden in ONS HUIS te Zandvoort vriendelijk opgenomen en van droge kleren voorzien. Het ijzeren schip werd op het strand geworpen, vrij hoog tegen de duinvoet aan, zo dicht dat bij een beetje kalme zee de gehele lading vermoedelijk zal kunnen worden gelost, zodat deze scheepsramp ook materieel geen grote offers vraagt. Het gestrande schip ligt tussen de tweede en derde paal benoorden Zandvoort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 15 januari. Het Nederlandse s.s. HEELSUM heeft bij vertrek van Cardiff naar Frey Bentos lichte schade bekomen door aanvaring met het Noorse s.s. HIRONDO en bekwam schade aan boeten, davits etc.


Datum: 19 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 18 januari. De stalen 2-mast gaffelschoener GEZINA, kaptein/eigenaar Joh.G. Mulder, is verkocht aan kapt. J.F. van Dijk, van de SELINA JOHANNA, die voortaan bevaren zal worden door kapt. S. van Dijk. (opm: zie ook EB 270104)
De tjalk DELFZIJL I, kapt. Buisman, is verkocht aan de heer H. van Dijk te Delfzijl en zal bevaren worden door schipper Stegmeyer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 18 januari. Het Nederlandse stoomschip JEANNE, dat zaterdag (opm: 16 januari) in ballast van hier naar Cardiff is vertrokken om aldaar een lading kolen in te nemen, is in de nacht van zaterdag op zondag in de Noordzee, ter hoogte van Middelkerke door een waterhoos opgenomen geweest. Toen deze voorbij was had het schip geweldige slagzij, zodat de golven vrij spel hadden over het dek, zodanig zelfs dat de schoorsteen en bijna al de andere dekfittings werden weggeslagen. Het schip richtte zich weer op maar luisterde niet meer naar het roer. Hierop hees men het noodsignaal. De sleepboot van Oostende is om drie uur ‘s morgens vertrokken en bracht de JEANNE ‘s middags in de haven van Oostende. Bij het binnenvaren maakte de JEANNE nog averij aan de sluisdeuren. De schade welke het schip in enige ogenblikken heeft opgelopen wordt geschat op Bfrs 15000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 januari. Uit Ponta Delgada wordt bericht d.d. 15 dezer, dat door de sleepboot CONDOR, die de Nederlandse bark AMSTERDAM over een afstand van 25 mijl sleepte en binnenbracht GBP 800 wordt geëist. Beschouw de eis als overdreven. De expert schat de grondige reparatie op GBP 1200, wanneer de nodige zeilen, trossen worden overgezonden. Alle verloren rondhouten, staand en lopend want worden vernieuwd, het opperdek gebreeuwd en het nodige smidswerk verricht (opm: zie NRC 160104).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 16 januari. De heden tussen de 2e en de 3e paal ten noorden van hier gestrande schoener SCHOUWEN II was op 15 dezer met 178 ton kolen van Blyth naar Rotterdam vertrokken. Het schip zit zo hoog, dat bij laagwater de lading gemakkelijk gelost kan worden. De SCHOUWEN II, te Groningen thuisbehorend, is een ijzer en stalen tweemast gaffelschoener, groot 116 ton netto en in 1898 gebouwd.


Datum: 20 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het Nederlandse stoomschip JEANNE zal ter reparatie herwaarts worden gesleept door de Nederlandse sleepboot HOLLANDER, welke daartoe hedennacht van Hoek van Holland naar Oostende is vertrokken.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 18 januari, zaterdagmiddag om ongeveer half drie is gestrand te Zandvoort bij de derde paal, de gaffelschoener SCHOUWEN II uit Groningen, geladen met 179 ton steenkool, op weg van Blyth naar Rotterdam. De bemanning, bestaande uit kapt. Mellema uit Veendam, stuurman v.d. Laan uit Hoogezand, matroos Mellema uit Veendam en kok Detert uit Brielle, is gered door de reddingboot. Het schip zit hoog op het strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Corunna 17 januari. De baggermachine ROSARIO D 2, van Rotterdam naar Rosario, te Traba, N.O. van Kaap Beo, Camarinas gestrand is doormidden gebroken en als totaal verlies te beschouwen. Men wil trachten de machine te bergen. De 15 man equipage zijn gered.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 januari. De 2 mast stalen klipper zeilaak CORNELIA, laatst gevoerd door schipper A.H. Vos, groot 258 ton, gebouwd te Sliedrecht in 1902, werd heden in het veilinglokaal van de Beurs verkocht voor NLG 9500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Van de Nederlandse stalen driemastschoener ZWIJGER, kapt. Mulder, 19 oktober van Havre in ballast naar Laguna de Terminos vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen. De rederij heeft een telegram uit Laguna ontvangen, vermeldende dat het schip nog niet was aangekomen, zodat er reden tot ongerustheid bestaat.


Datum: 21 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 19 januari. De alhier gestrande gaffelschoener SCHOUWEN II was voor NLG 14000 verzekerd te Groningen. De lading steenkool was verzekerd bij LLoyd’s te Londen. De kapitein en zijn manschappen vertoeven nog hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het Nederlandse s.s. JEANNE is gesleept door de sleepboot HOLLANDER hedenmiddag 4 uur van Oostende naar Amsterdam vertrokken.


Datum: 22 januari 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 21 januari. Het stoomschip PENELOPE van de KNSM is verkocht en zal vermoedelijk gesloopt worden. (opm: het schip werd weliswaar aan een sloper verkocht, maar in tegenstelling tot de verwachting verkocht deze het schip weer door voor de vaart; de nieuwe naam werd ANITA, vlag Uruguay)


Datum: 26 januari 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 24 januari. Het ijzeren kofschip GERRITTINA, groot netto 76 ton, toebehorende aan M. Alberts te Groningen, is uit de hand tot geheime prijs naar Duitsland verkocht.


Datum: 27 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 25 Januari. Tot en met zaterdag (opm: 23 januari) zijn alhier uit het Groninger gestrande schip SCHOUWEN II gelost 85 van de 179 tonnen steenkolen. Men hoopt woensdag (opm: 27 januari) het schip leeg te hebben. De kolen worden per spoor naar Rotterdam vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 25 januari. De heer D. Driehuizen en c.s. alhier hebben het afbrengen van de gestrande gaffelschoener SCHOUWEN II aangenomen en tevens om het vaartuig te IJmuiden te leveren. De lading steenkolen is, op 50 ton na, gelost. Enige ijzeren binten van het schip zijn middendoor gebroken doch overigens schijnt het schip onbeschadigd te zijn. Met het afbrengen zal spoedig een aanvang worden gemaakt.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 23 januari. De stalen 2-mast gaffelschoener GEZIENA, eigenaar kapitein Joh.G. Mulder te Groningen, is verkocht aan J.F. van Dijk, die tot heden zetkapitein was op de stalen schoener SELINA JOHANNA. Op de SELINA JOHANNA is aangesteld als kapitein de heer S. van Dijk van Groningen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bij de werf van G.W. van der Werf te Stadskanaal is op 22 januari te water gelaten de schoener WEZER, groot 65 last, in aanbouw voor F. Voordewind te Scheemda. De kiel is gelegd voor een dito schip, groot 55 last, voor rekening van H. Voordewind te Scheemda.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der heren Gebrs. J. & G. Verstockt te Martenshoek is te water gelaten het voor rekening der heren Duinker & Goedkoop te Amsterdam nieuw gebouwde stalen 3-mast schoenerschip VOORBURG. Het schip is 40,50 m. lang, 7,90 m. breed en 3,50 m. hol

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam werd hedenmiddag te water gelaten het stoomschip ROCHUSSEN, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam. De afmetingen zijn 317’ x 41’4½” x 21’15”. De stoomwerktuigen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal. De cylinders krijgen 600, 940 en 1600 mm. De kracht zal 1700 I.P.K. bedragen, waardoor het schip een snelheid van 12 mijl zal krijgen.


Datum: 29 januari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zandvoort, 27 januari. Van de gaffelschouwer SCHOUWEN II zijn, zoals bij onderzoek is gebleken, enige ijzeren binten middendoor gebroken, doch overigens schijnt het schip hoegenaamd geen schade te hebben geleden. Met het afbrengen zal nu spoedig een aanvang worden gemaakt.


Datum: 02 februari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 1 februari. Vrijdag 29 januari is bij de werf van W. Rubertus te Groningen te water gelaten een stalen tjalk van 85 last voor D. Oldenburger te Groningen. (opm: dit is de GEERTRUIDA METTINA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 2 februari. Volgens heden ontvangen telegram arriveerde de TASMAN, kapt. E. de Vries, gisteren te Buenos Ayres (New-Port); 59 dagen reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 januari. De tjalk GOEDE TROUW, schipper Wolthuis, van Norden hier aangekomen met bestemming naar Munster, kon laatstgenoemde plaats wegens het ijs niet bereiken. In de Boven Dollard is nog zoveel ijs aanwezig, dat de schepen niet verder dan Leer kunnen komen. Ook bij Emden is nog zoveel drijfijs dat de gisteren daarheen vertrokken sleepboot EEMS, onverrichter zake moest terugkeren. De Eems alhier en de binnenwateren naar Groningen zijn volkomen vrij van ijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 1 februari. De Nederlandse ijzeren tjalk ZWALUW (opm: NRC spreekt van stalen zeilaak), kapt. G. Bakker, is uit de hand verkocht aan de stuurman van het vaartuig. De ZWALUW is groot netto 71 registerton, is in 1894 gebouwd en heeft Wildervank als thuishaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 januari. Alhier is te 12.00 uur aangekomen van het strand te Zandvoort de SCHOUWEN II.


Datum: 03 februari 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 februari. De SCHOUWEN II, kapt. Mellema, gaat hedenavond op naar Amsterdam om te repareren aan de werf Het Kromhout.

Krant:
  EB - De Eemsbode

Advertentie. Openbare verkoop op 17 februari 1904 van het barkschip JAN SIEVERT, een eiken schip, gebouwd in 1866 te Danzig. Eigenaar is kapt. Arkema. Meet 461,85 netto reg. ton. Het vaartuig ligt in het Dok te Farmsum.


Datum: 04 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Het schip SCHOUWEN II, kapt. Mellema, is gisteravond van IJmuiden naar hier opgevaren en ligt thans aan de werf Kromhout om te repareren. De bodem van het schip is ontzet, overigens heeft het weinig schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bilbao, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip HISPANIA is tijdens stormweer op drift en te Duesto aan de grond geraakt. Het kreeg belangrijke schade aan de bodem, doch maakt geen water. Het zal voorlopig repareren om, gedeeltelijk beladen, naar Rotterdam te kunnen vertrekken en aldaar te dokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 februari. Het van Bremerhaven te Cardiff aangekomen Nederlandse stoomschip CALLISTO heeft schroefbladen gebroken en is in het dok gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 februari. Het tijdens dikke mist naar Londen vertrokken s.s. GRONINGEN is bij de stroomleidende dam (opm: de Pollendam) aan de grond geraakt. Lichters en sleepboten zijn ter assistentie vertrokken. (opm: een Engels stoomschip, van de General Steam Nav. Co)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE in ballast komende van Gent is te Antwerpen in aanvaring geweest met de lichter TRANSPORTEUR. Deze is omhoog gezet om zinken te voorkomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 februari. In het geding omtrent de aanvaring tussen het stoomschip VREEDE en het Spaanse stoomschip LUCHANNA, waardoor eerstgenoemd stoomschip zonk is uitspraak gedaan in het voordeel de VREEDE, wat de schade aangaat door aanvaring veroorzaakt en voor de vrachtderving. Echter moeten beide zaken aan een arbitraal onderzoek worden ontworpen, voor het geval van quaesties van voorrang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leerort, 2 februari. Het te Wildervank thuisbehoorende zeilschip VROUW AALTJE, schipper Bakker, met stenen naar Leer bestemd, heeft hier op de linker Eemsoever gestoten en is dientengevolge gezonken. De opvarenden werden gered.


Datum: 05 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leer, 3 februari. De Nederlandse tjalk VROUW AALTJE is midden in het vaarwater der Leda gezonken en ligt zeer hinderlijk voor de scheepvaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 februari. Het (Engelse) s.s. GRONINGEN is hedennacht met assistentie van de sleepboot VOORWAARTS vlot gekomen en heeft de reis vervolgd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 februari. Het Nederlandse stoomschip DE KLERK is, na aan de grond te hebben gezeten, te Batavia binnengelopen om onderzocht te worden. De reparatiekosten zijn op ongeveer GBP 30.000 geschat. Het schip kan te Batavia niet repareren en moet naar Singapore vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 3 februari. Het Nederlandse s.s. CALLISTO heeft de schipbrug in het Roathdok beschadigd.


Datum: 07 februari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Savannah la Mar, 4 februari. De Nederlandse schoener VENUS is hier heden mastloos binnen gesleept. De kapitein, twee matrozen en een passagier waren nog aan boord.


Datum: 09 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 februari. Uit Gibraltar werd een telegram ontvangen, dat de ketels van het Nederlandse s.s. WILHELMINA lekken. De reparatiekosten kunnen nog niet worden opgegeven. Zondag (opm: 13 februari) wordt de reder alhier verwacht.


Datum: 11 februari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 11 februari. Het Duitse stoomschip ARION, op reis van Keulen naar Bremen, en het eveneens Duitse stoomschip INDUSTRIE, inkomende van Londen naar Rotterdam zijn hedenmorgen bij Vlaardingen met elkaar in aanvaring geweest. De ARION is daarbij gezonken. De INDUSTRIE is opgestoomd naar Rotterdam met een groot gat in de boeg. De opvarenden zijn gered. Een der opvarenden van de ARION is verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leer, 8 februari. Volgens ambtelijke mededelingen wordt het in de monding der Eems gezonken Nederlandse tjalkschip VROUW AALTJE des nachts belicht. Het vaarwater is voor alle schepen vrij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 februari. In antwoord op een vraag om de laatste berichten inzake het Nederlandse schip ZWIJGER, kapt. Mulder, dat op 19 oktober van Havre naar Laguna vertrok, werd door de rederij medegedeeld, dat zij weder getelegrafeerd had, doch dat het antwoord was "niet aangekomen". (opm: zie NRC 200104)


Datum: 12 februari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is te water gelaten bij de werf Jan Smit Czn te Alblasserdam het stoomschip NIELS R. FINSEN, groot 3100 ton. De machine voor het schip wordt gebouwd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Het gistermiddag binnengekomen s.s. GOENTOER van de Rotterdamsche Lloyd volbracht de reis van Batavia naar Rotterdam via Padang en Marseille in 27½ etmaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens een uit Gibraltar verzonden bericht moeten 5 vuurhaarden van het aldaar binnengelopen Nederlandse s.s. WILHELMINA (opm: zie PGC 090204) vernieuwd worden. De reparatie zal ongeveer 4 weken duren.


Datum: 15 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kingston (Ja.), 26 januari. Door het s.s. MAIPU, dat op 24 januari te Port Royal arriveerde, zijn 13 passagiers en bemanning geland van de Nederlandse schoener VENUS, kapt. Van Helst (opm: of Verhelst), welk schip door een orkaan mastloos is geslagen en op 22 januari door het stoomschip werd aangetroffen. De gezagvoerder, twee zeelieden en een passagier bleven aan boord. De VENUS werd volgens een telegram uit Savannah (La Mar) op 4 februari aldaar met de overgebleven opvarenden aan boord binnengesleept en onder beheer van de strandvonder gesteld. Deze VENUS behoort te Curaçao thuis en vaart voor rekening van de firma S.E.L. Maduro & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 13 februari. Heden is aan de werf te Gideon van de heren J. Drewes & Co te water gelaten het stalen 3-mast schoenerschip PRIMA, voor rekening van de naamloze vennootschap Maatschappij Zeilschip “PRIMA" (J.H. Kruize) alhier.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het Nederlandse stoomschip ALSTER, op reis van Hamburg naar Amsterdam, is gisteren op de Elbe bij Brokdorf in aanvaring gekomen met het Duitse stoomschip DENDERAH en moest naar Hamburg terugkeren met forse schade. De reparatie zal 14 dagen vergen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Corunna, 14 februari. Het wrak van het schip ROSARIO D 2 is heden alhier verkocht voor GBP 285.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 13 februari. De ijzeren tjalk JANNA van de wed. Hoekstra, van Stavoren naar Sassenheim bestemd, verkeerde in de storm van heden tengevolge van het overgaan der lading in nood. Halverwege Stavoren en Enkhuizen werd geankerd, maar het achterschip begon hoe langer hoe meer te zinken. In die toestand werd het vaartuig opgemerkt door de stoomboten STANFRIES I en VII, die het op sleeptouw namen en in de haven van Enkhuizen brachten.


Datum: 16 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. De Nederlandse tjalk HARMINA, schipper Bakker, uit Veendam, is na aan de grond te hebben gezeten, lek te Elseneur binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 februari. Het stoomschip SENIOR, van hier naar Marseille, is heden wegens slecht weer te Plymouth binnengelopen met dekschade. De hofmeester is overleden (opm: zie PGC 180204).


Datum: 17 februari 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 februari. Het nieuwe stoomschip NIELS R. FINSEN is heden alhier aangekomen van Alblasserdam voor de inbouw van de machine.


Datum: 18 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 15 februari. De alhier binnengebrachte Nederlandse tjalk HARMINA, schipper Bakker, heeft te Amager aan de grond gezeten en was met mais van Hamburg naar hier bestemd, werd door een bergingsstomer vlot- en naar hier gebracht en maakt een weinig water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 februari. Verbazend slecht weer heeft in het Engelse Kanaal geheerst. Het Nederlandse stoomschip SENIOR, van Antwerpen naar Genua, moest naar Plymouth terugkeren. Ter hoogte van Ouessant werd door een zee een der bemanning (hofmeester) dood- en een reddingboot weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 februari. Volgens telegram uit Rio Grande is het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Jonker, aldaar nog niet aangekomen. Op de VOORWAARTS, 18 oktober 1903 van New York naar Rio Grande vertrokken, is reeds 55 guineas herverzekering gesloten.


Datum: 19 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Het stoomschip LAWOE, van Rotterdam naar Batavia, de 10e dezer van Southampton vertrokken en de 18e dezer Gibraltar gepasseerd, heeft volgens semaphore bericht in de Golf van Biscaye een orkaan te verduren gehad. In gewone omstandigheden had het stoomschip reeds te Marseille moeten zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 februari. De sleepboot CARL KIEHN heeft bij Borkum een anker en ketting verloren en bij Delfzijl de ketting van de havenaanduidende ton in de schroef gekregen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De ijzeren tjalk ZWALUW, thuisbehorende te Wildervank, is door de kapitein, tevens eigenaar, G. Bakker verkocht aan zijn stuurman D. Schothorst, die het schip zelf zal bevaren.


Datum: 21 februari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 20 februari. Gisteren is te water gelaten bij de werf Eems van Joh. Berg & Co, alhier, de stoomsleepboot BORKUM van 45 ton voor de Gebr. K. & H. Toxopeus, alhier.


Datum: 22 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 februari. Gisteravond werd alhier in publieke veiling aangeboden de Nederlandse bark JAN SIEVERT, kapitein, tevens eigenaar, P. Arkema. Het hoogste bod was NLG 2650, doch daarvoor is het schip niet gegund.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 februari. Het schip JOZINA, schipper de Meijer, met steen naar België bestemd, zit vol water in de haven van Walsoorden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 19 februari. De lading mais van de Nederlandse tjalk HARMINA is gelost en, met uitzondering van 1500 kg welke onderhands verkocht zijn, onbeschadigd bevonden. Het schip wordt eerstdaags in het dok gebracht om nagezien te worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijdagmiddag 19 februari werd van de werf der Bremer Vulkan te Vegesack te water gelaten het stoomschip ELVE, gebouwd voor de rederij P.A. van Es & Co te Rotterdam. Het schip is 225’ lang, 31’6” breed en 15’7” hol; een triple expansie machine van 800 I.P.K. zal het schip een snelheid van 10 mijl geven. Het wordt in het midden der volgende maand opgeleverd.


Datum: 24 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 22 februari. De ijzeren tjalk PATRIMONIUM, schipper P. de Vries, is tot geheime prijs naar Hamburg verkocht, aldaar te leveren. Het schip ligt reeds derwaarts zeilklaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Gisteravond omstreeks elf uur had er op het Y bij het Koninginnedok een aanvaring plaats tussen de VENLO en de STANFRIES III van de Nieuwe Leeuwarder Stoomboot-Maatschappij: de VENLO kwam het Merwedekanaal uit en stoomde langs de golfbrekende dam, de STANFRIES III kwam van de stadszijde. Volgens verklaring van de schipper der eerste boot, zag hij op de STANFRIES III een groen licht, waarom hij twee stoten deed geven op de fluit en naar bakboordszijde uitweek. De schipper van de STANFRIES beweert aan boord van de VENLO een rood licht gezien te hebben, waarom hij naar dezelfde kant uitweek. Daarop liep zijn boot de VENLO midscheeps aan, zodat dit vaartuig aanstonds zonk. De schipper wist zich nog net met zijn vrouw, zijn kind en zijn schoonzuster aan boord van de STANFRIES te redden. Beide schepen waren met stukgoederen geladen. De STANFRIES kreeg een groot gat in de boeg.


Datum: 25 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Van de Nederlandse 3-mast schoener VOORWAARTS, Kapt. J.H. Jonker, de 18e oktober van New-York naar Rio Grande vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. Brons van de Nederlandse schoenerbrik VOORUITGANG schrijft dato de 13e januari uit Rio Grande aan zijn rederij dat hij van kapt. Veldhuis van de Nederlandse schoener ANTJE vernomen heeft dat dit schip, dat de 13e oktober van New-York vertrok en de 2. ste december (opm: zo staat het in de krant, maar de datum is ongewis) te Rio Grande is aangekomen, een paar dagen na ‘t vertrek uit New York met zware stormen heeft te kampen gehad. Kapt. Veldhuis zegt zich aan de buitenzijde van de orkaan te hebben bevonden en sprak het vermoeden uit dat de VOORWAARTS zich in het centrum van dien orkaan heeft bevonden en daarin gebleven is.


Datum: 27 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 26 februari. Het alhier thuisbehorend barkschip JAN SIEVERT, toebehorende aan de heer P. Arkema, is onderhands verkocht aan de firma Schulte & Bruns, scheepsreders en makelaars te Emden; prijs geheim. (opm: DS meldt een prijs van NLG 3200)


Datum: 28 februari 1904


Krant:
  TC - Texelsche Courant

Advertentie. Vierde en laatste houtveiling van het schoenerschip BERTHA.
Deurwaarder C. de Wijn zal, ten verzoeke van de heren Kuyper & Blom, op vrijdag 11 maart 1904, ’s morgens 10½ ure, op het haventerrein te Oudeschild op Texel publiek verkopen een aanzienlijke partij sloophout, bestaande in eiken en grenen huidplanken van verschillende lengte en dikte, eiken palen, ra’s, rondhouten en een grote partij brandhout. Alles wordt tegen elk aannemelijk bod opgeruimd. (opm: zie PGC 240203 en TC 130903)


Datum: 29 februari 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 25 februari. Gisteren werd met goed gevolg te Zuidhorn te water gelaten de 2-mast gaffelschoener JOHANNA ELISABETH, gevoerd zullen worden door R. Groenewold Jr. Het schip is plm. 200 registers groot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 februari. Het te Groningen thuisbehorende kofschip TAMMO, toebehorende aan T. Suk, is onderhands verkocht aan N. Jensen aldaar, voor NLG 3600. Het vaartuig zal voortaan onder de naam VRIENDSCHAP worden bevaren door Jensen voornoemd.


Datum: 02 maart 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 februari. De rederij van de Nederlandse schoener VOORWAARTS ontving bericht uit Rio Grande, dat de Nederlandse schoener ANTJE op 19 oktober (1903) te kampen heeft gehad met de orkaan, waarvan reeds melding is gemaakt. De VOORWAARTS zeilde op 18 oktober (1903) van New York en was dus nog niet ver van de kust, toen zij vermoedelijk door dezelfde orkaan werd belopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJssel, 27 februari. Van de Scheepsbouwwerf No 2 der firma A. Vuyk te Capelle a/d IJssel is heden met goed gevolg te water gelaten het stalen stoomschip INGA, gebouwd voor rekening van de heer D.S. Meier te Christiania. Het schip heeft een draagvermogen van 1300 ton bij een lengte van 215’, breedte van 31’6” en holte 15’6”. De machines worden vervaardigd aan de Holborn Engineering Works G.T. Gray te South Shields. Terstond na de stapelloop werd de kiel gelegd voor een soortgelijk schip van 1400 ton, genaamd QUEENWOOD, te bouwen voor rekening van een reder uit Londen.


Datum: 04 maart 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 maart. Het Nederlandse schip (opm: tjalk) de VIER GEBROEDERS, schipper Blaak, is met het te Deptford gemeerd liggende stoomschip SOUTHEND BELLE in aanvaring geweest, waardoor beide schepen beschadigd werden. De VIER GEBROEDERS werd door de sleepboot CAPTAIN geassisteerd en zette de reis naar Ratcliffe Cross Wharf voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats) 3 maart. Volgens telegram uit Sulina (opm: Roemenië, aan de monding van de Donau) is het Nederlandse stoomschip TROMP nagezien en werd aanbevolen om het schip in de laadhaven te repareren. Het is naar Ibrail (opm: Brặila, Roemenië) vertrokken met assistentie van een sleepboot.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 4 maart. De verkochte bark JAN SIEVERT is heden van hier vertrokken naar Emden.


Datum: 05 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Men is vol vrees over de stalen driemastschoener ZWIJGER, kapt. Mulder. De 19e oktober 1903 is het schip vertrokken van Havre naar Laguna de Terminos (Mexico). Onder gewone omstandigheden duurt die reis 60 dagen, en aangezien er taal noch teken na ’t vertrek van dit schip vernomen is, heeft men reden het ergste te duchten.


Datum: 07 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, van Sabang naar Londen, met ketelschade te Gibraltar binnen, ligt nog in reparatie. De vermoedelijke datum van vertrek is op de 15e dezer bepaald.


Datum: 08 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 aart. De tjalk PATRIMONIUM heeft de reparatie volbracht en ligt thans gereed om naar Hamburg te vertrekken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 7 maart. Het Nederlandse stoomschip ALSTER, dat met het stoomschip DENDERAH in aanvaring is geweest, heeft de reparatie volbracht en vertrok zaterdag 5 maart naar Amsterdam.


Datum: 09 maart 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlton, 7 maart. Het Nederlandse stoomschip BEIJERLAND is met de aan de Cherry Garden Pier gemeerd liggende sleepboot RELIEF in aanvaring geweest, waardoor sleepboot en pier beschadigd werden.


Datum: 10 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 maart. Volgens een telegram uit Ponta Delgada d.d. 7 maart aan The Salvage Association, is op de Nederlandse bark AMSTERDAM, kapt. Bakker, de 12e januari met verlies van tuig te St. Michael’s binnengesleept, beslag gelegd voor GBP 800 sleeploon. De kapitein heeft protest aangetekend (opm: zie PGC 190104).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 maart. Het Nederlandse stoomschip MOERDIJK, de 5e dezer van Rotterdam te Shields aangekomen, is aldaar licht beschadigd door aanvaring.


Datum: 11 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 maart. Het Nederlandse stoomschip VEGHTSTROOM, heeft even na het verlaten der haven van Avonmouth, met bestemming naar Swansea en Amsterdam, tegen enige pijlers gestoten. Of het schip schade bekomen heeft is nog niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Het uitgaande naar Londen bestemde stoomschip WIDGEON en het van Santander met ijzererts geladen binnenkomende stoomschip GELDERLAND zijn hedenavond ter hoogte der Parkkade alhier met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemde stoomschip werd met ingedrukte voorsteven en schade aan de boeg naar de Parkkade teruggesleept en zal in het droogdok worden opgenomen. Ook de GELDERLAND bekwam belangrijke schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 9 maart. Het stoomschip MOERDIJK was geladen met kolen en kwam in aanvaring met het stoomschip TRANSVAAL. Beide schepen beliepen lichte schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 maart. De lading hout van het indertijd gestrande, alhier binnengebrachte en later vanwege de strandvonderij gesloopte Zweedse schip ALBERT EHRENSVARD, is hier heden publiek verkocht. De opbrengst was NLG 23.280,85.


Datum: 12 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Volgens hedenavond bij de rederij ontvangen telegram, is de Nederlandse stalen 3-mastschoener VOORWAARTS, kapt. J.H. Jonker van Nieuwe Pekela, heden van New-York te Rio Grande aangekomen. Op de VOORWAARTS, die de 18e oktober 1903 van New-York naar Rio Grande is vertrokken en dus 144 dagen reis heeft, werd reeds herverzekering gesloten tot 90/87 pct.


Datum: 13 maart 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Het Franse stoomschip RÉAUMUR, met averij liggende te Cardiff, is aangekocht door de Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik-Ido-Ambacht en zal door een sleepboot van L. Smit & Co van daar naar hier worden gesleept. Het stoomschip is in 1890 gebouwd van staal bij Doxford & Sons te Sunderland en is 1520 ton groot. Prijs onbekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 11 maart. De hier opgelegde galjoot CORNELIA, kapitein tevens eigenaar J. Drok, werd gisteren verkocht. De inventaris bracht NLG 340 op, het hol met de masten NLG 260. Van laatstgenoemd werd eigenaar de heer S. de Vries alhier.


Datum: 14 maart 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip INGA (opm: b.n. 251 van Vuyk) is heden gesleept door de sleepboot ZUIDERZEE vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Shields voor de inbouw van de machine.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 12 maart. Van de werf van W. Boerma te Martenshoek is woensdag 9 maart te water gelaten de tjalk AMBULANT voor kapitein A. Boersma te Groningen. De kiel is gelegd voor twee stalen tjalken voor resp. L. Smit te Groningen en M. de Vries te Dokkum.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dardanellen, 11 maart. Het Nederlandse stoomschip CHESTER op reis van Batoum naar Rotterdam is gestrand bij Genishehr Bank. De bergingstomers DALHOUSIE, WARREN HASTINGS en KNIGHT OF ST PATRICK verlenen assistentie.


Datum: 15 maart 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip CHESTER is zonder lossen van de lading door de bergingsstomers vlot gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Carolinensiel, 11 maart. De Nederlandsche tjalk ONDERNEMING, schipper Helweg, met metselstenen van de Elbe naar Wilhemshaven, is bij Minseralteroog gestrand en zit gedeeltelijk onder water. De bemanning heeft zich met eigen boot gered en is te Horumersiel aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepstimmerwerf van de heer G. Lanting alhier, liepen zaterdagnamiddag (opm: 12 maart) met het beste gevolg te water 2 ijzeren schepen, namelijk een ijzeren koftjalk, genaamd, DRIE GEBROEDERS, groot plm. 140 ton, voor rekening van en zullende bevaren worden door schipper H. Kappen te Farmsum, benevens het tjalkscheepje VOORWAARTS, groot 50 ton, voor rekening van en bevaren door schipper K. Niekamp van Veendam.
Opnieuw is de kiel gelegd voor een ijzeren tjalkschip, groot 130 ton, voor rekening van de heer E. Smit te Groningen.


Datum: 16 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 maart. De tjalk HARMINA is na stranding alhier aangekomen en op de helling gehaald. De reparatiekosten worden op Kr 3200 getaxeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 maart. Op de 22e Augustus 1903 is de Nederlandsche schoener JANTINA AGATHA op de Eems in aanvaring geweest met de torpedoboten S 94 en S 115.
Het Seeamt, dat uitspraak in deze zaak heeft gedaan, was van oordeel, dat door het onvoorzichtige manoeuvreeren van de zich aan boord bevindende Nederlandsche loods, de aanvaring heeft plaats gevonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 15 maart. Het stoomschip STATENDAM, der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van Rotterdam naar New-York bestemd, passeerde hedenmiddag met defecte ketel Lizard, om de oost terugkerende naar Falmouth. Het stoomschip werd begeleid door drie te Falmouth thuis behorende sleepboten.
Later bericht: Het stoomschip STATENDAM arriveerde veilig en onder eigen stoom in de haven te Falmouth. De vuurhaarden en ketels zijn beschadigd.


Datum: 17 maart 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 februari. Het kleine houten stoomschip EUGENIE, ex-SENDARIE, is in de nabijheid van Cheribon gezonken. Volgens rapport is de bemanning gedeeltelijk in veiligheid. Geen nadere berichten waren te verkrijgen dan dat er enige lading aan boord was.


Datum: 18 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 maart. De mails van het stoomschip STATENDAM zijn geland en per spoor naar hier verzonden. De passagiers zullen waarschijndelijk zondag (opm: 20 maart) met een andere stoomschip van dezelfde lijn de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 15 maart. De Nederlandse tjalk DRIE GEBROEDERS, kapt. Reiling, met stenen naar hier bestemd, is zondagavond (opm: 13 maart) in de Ley plotseling gezonken. De opvarenden konden zich met de scheepsboot redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 15 maart. Het stoomschip STATENDAM bevond zich op ongeveer 190 mijlen afstand van Scilly toen de ketels defect en lek werden en kapt. Bakker besloot om terug te keren naar hier.
Van particuliere zijde wordt gemeld dat de passagiers van het stoomschip STATENDAM per stoomschip POTSDAM de reis zullen voortzetten en dat de lading in het stoomschip SLOTERDIJK zal overgescheept worden. – Via welke plaats de mails zullen verzonden worden was nog niet bekend.


Datum: 19 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leer, 17 maart. De 2 februari aan de mond der Leda gezonken Nederlandse tjalk de VROUW AALTJE, kapt. Bakker, is gelicht. De lading metselstenen is alhier aangebracht.


Datum: 21 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 19 maart. Heden is de tjalk TWEE GEBROEDERS, schipper Blom, met steen naar Geestburg, op een Westberm gelopen, doch door de sleepboot LES TROIS AMIS vlotgesleept en binnengebracht.


Datum: 24 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Papenburg, 21 maart. De 3-mast schoener RUDOLF, kapt. Snieders, in het laatst van November 1903 van Swansea naar Cadix vertrokken, is met man en muis vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 maart. Vertrokken naar de Noordzee op proeftocht het nieuwe stoomschip ROCHUSSEN en dezelfde dag weer te IJmuiden aangekomen van de proeftocht op de Noordzee.


Datum: 25 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het Nederlandse stoomschip PROFESSOR BUIJS is gisteravond ter hoogte van de Minervahaven aan de grond geraakt, doch werd door sleepboot HOLLAND van de firma Gebr. Goedkoop weder vlot gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Na lossing te Falmouth zal het stoomschip STATENDAM naar Belfast vertrekken om aldaar te repareren. Niet alle ingezakte vuurhaarden behoeven vernieuwd te worden. Enige kunnen met reparatie volstaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. Volgens telegram uit Bahia Blanca is het Engelse stoomschip PORTUGALETE op drift geraakt en in aanvaring gekomen met het Nederlandse stoomschip NEDERLAND. De schade is niet van ernstige aard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Volgens alhier ontvangen bericht ligt het Nederlandse barkschip AMSTERDAM, kapt. Bakker, nog te St. Michaels in reparatie en is dus het bericht van het vertrek van daar op de 18 maart onjuist geweest (opm: zie PGC 100304).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 22 maart. De Nederlandse tjalk DRIE GEBROEDERS, schipper Wagenborg, van Ruhrort met steenkolen naar Gent, is met verlies van zwaard hier aangekomen en zal gesleept wordende reis voortzetten.


Datum: 26 maart 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 maart. Alhier aangekomen de zeetjalk HOFFNUNG, van Oldersum naar Groningen. Deze tjalk is te Oldersum voor NLG 700 aangekocht door de heer Kunst te Groningen en zal voortaan onder Nederlandse vlag door kapitein Kunst bevaren worden.


Datum: 27 maart 1904


Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Belangrijke houtveiling. Deurwaarder C. de Wijn zal op zaterdag 2 april 1904, des morgens half 11 ure, achter het woonhuis van de heer R. Daalder te Koog op Texel publiek verkopen een belangrijke partij gesloopte houtwaren, afkomstig van het gestrande schip PERCY, bestaande uit Amerikaans grenen dekplanken van verschillende dikten en lengten, eiken dekbalken, eiken huidplanken, eiken vlakplanken, Amerikaans grenen binnenhuidsplanken, eiken oplangers en vlakleggers, een partij schotwerk, luiken, een partij eiken brandhout, alsmede een partij ijzer. Alles van uitmuntende kwaliteit en behoorlijk gekaveld en genummerd te bezichtigen op de dag van verkoop. Betaling 24 juni 1904.
(opm: sloping of stranding niet in Kroniek 1903 of 1904 vermeld)


Datum: 28 maart 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg aangekomen 27 maart het stoomschip RÉAUMUR, van Cardiff naar Hendrik-Ido-Ambacht per sleepboot POOLZEE, om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het stoomschip STATENDAM der N.A.S.M. is hedenmorgen van Falmouth naar Belfast vertrokken, om aldaar aan de werf van Harland en Wolff te repareren.


Datum: 30 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barhöft, 26 maart. De Nederlandse kof EMMANUEL, schipper F. Gots (opm: Gols), van Kastrup met guano naar Barth bestemd, is hier binnengebracht. Schipper Gots was in de nacht van donderdag op vrijdag (opm: 24-25 maart) overboord gevallen en verdronken. De stuurman en een 12-jarige zoon van de schipper waren aan boord. Het vaartuig had 17 duim water in het ruim gehad, doch was door de stuurman weder lens gepompt.


Datum: 31 maart 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 maart. De schoener (opm: PGC 110404 spreekt van galjas) JANTJE uit Wildervank, kapt. H. Brouwer, van Koningsbergen komende, is bij Kalmar gestrand.


Datum: 01 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden. Vertrokken op 31 maart naar Java via Newcastle het stoomschip ROCHUSSEN.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip CAMPHUYS is op 3 maart aangekomen te Batavia van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 31 Maart. Het Groninger tjalkschip MARIA GEERDINA, kapt. J. Kunst, met dakpannen geladen, is op 29 maart op de Eems in de Westbalg op een ton gelopen en in 8 vdm diep water gezonken. Het schip was op weg van Makkum naar Stade met een lading dakpannen. Er waren 3 opvarenden: de kapitein, de stuurman en de kok. De opvarenden zijn door een Duits schip gered en gisteravond met eigen boot hier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Het Ned s.s. WILHELMINA, van Soerabaya naar Londen, zal ook een gedeelte van de lading in Greenock lossen.


Datum: 02 april 1904


Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 1 april. Van de scheepswerf “Concurrent” van de fa. Niestern & Zn is hier gisteren (opm: 31 maart) met goed gevolg te water gelaten de stalen tjalk JOHANNA THALLEGIENA voor rekening van schipper T. Wildeman.
Op genoemde werf zullen de kielen worden gelegd voor 2 zeilaken voor rekening van de heren A. Steenbergen en B. Huiting, beide te Groningen en voor twee lichterschepen voor Duitse rekening. Benevens voor een motorschip voor rekening van de fa. Brons & Timmer, fabrikanten te Farmsum. (opm: een motorboot om één van de eerste Brons & Timmer motoren uit te testen in een schip. Brons verhuisde op 1 april 1907 naar Appingedam)


Datum: 05 april 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 april. Volgens telegram uit Korsör is de Groninger tjalk ELSIENA AFIENA, schipper Klugkist, van Bremen naar Odense, bij Lillegrunden gestrand en zit vol water. Men heeft tevergeefs getracht het schip vlot te brengen. Het vaartuig, dat vol water zit, zit gevaarlijk en het is onzeker of het afgebracht kan worden. Het volk is gered.


Datum: 08 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Korsör, 4 april. Het bergingsstoomschip KATTEGAT is weder naar het gestrande schip ELSIENA AFIENA vertrokken, doch moest onverrichterzake terugkeren.


Datum: 10 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blyth, 7 april. Van het alhier op de rede liggende Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM is tijdens storm het ankerspil gebroken en een anker en 30 vadem ketting verloren gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kalmar, 6 april. Het in de nabijheid van de vuurtoren van Grimskar gestrande Nederlandse schip JANTJE is, nadat tweederden van de lading gelost waren, door de sleepboot ISBJÖRN vlot en alhier binnengesleept. Het schip, dat een weinig water maakt, heeft het restant der lading alhier gelost.


Datum: 11 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 10 april in de Nieuwe Waterweg van Londen aangekomen het stoomschip BATAVIER I. (opm: dus gereed met repareren, zie NRC 050104)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kalmar, 6 april. De Nederlandse galjas (opm: PGC 310304 noemt het een schoener) JANTJE is, na een groot gedeelte der lading gelost te hebben, door een sleepboot vlotgetrokken en in de haven gebracht. Het schip maakt weinig water en heeft de rest van de lading gelost.


Datum: 12 april 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 april. Het Groninger tjalkschip ELSIENA AFIENA is volgens telegram uit Korsör totaal wrak geworden. (opm: zie PGC 050404)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 12 april. Het bij Vlaardingen gezonken Duitse stoomschip ARION, groot 290 brt en 170 nrt, is gelicht en gisteren aan werf Wilton afgemeerd voor herstel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 april. Het Nederlandse stoomschip LEERSUM, van Malmö naar Blyth, is naar Christiansand gesleept met gebroken schroefas.


Datum: 14 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 april. Het schip ALBERT EHRENSVARD, van het Terschellingerstrand alhier binnengebracht en later gesloopt, heeft met lading en inventaris NLG 32.296,20 opgebracht. Het sloophout van het schip bracht afzonderlijk NLG 1765,35 op, de inventaris NLG 7250.


Datum: 15 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Chistiansand, 12 april. Het stoomschip LEERSUM zal 14 dezer in het dok gaan om een waarloze schroefas aan te brengen. Voor het slepen werd geen overeenkomst getroffen, doch thans een garantie gevraagd van GBP 4.000. Het stoomschip IDA sleepte de LEERSUM 100 zeemijlen en begeleidde de LEERSUM gedurende 24 uur bij zeer harde wind. De oorzaak van het ongeval wordt toegeschreven aan het stoten op een drijvend wrak. De volledige schade onder water is nog niet vastgesteld.


Datum: 16 april 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip ELVE is heden aangekomen te Rotterdam van Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 15 april. Uit Bremerhaven wordt gemeld, dat de tot nu toe onder Nederlandse vlag gevaren hebbende en te Groningen thuisbehorende barkschepen EEMS, ELBE en WESER, van de firma J.J. Wegener, onder de hand naar Stettin zijn verkocht.


Datum: 18 april 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Het Nederlandse barkschip AMSTERDAM, kapt. Swart is na volbrachte reparatie 14 dezer van Ponta Delgada vertrokken ter voortzetting van de reis naar Nieuw Zeeland (zie PGC 250304).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 april. Volgens telegram uit Key West is het Nederlandse s.s. BETA, van Pensacola naar Zaandam, op de Half Moon shoals gestrand; assistentie wordt verleend. Het schip maakt geen water.


Datum: 19 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 april. Het Nederlandse stoomschip LEERSUM is te Christiansand in het droogdok onderzocht. Experts bepalen de schade op GBP 600.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 april. Volgens telegram uit Key West is het s.s. BETA na een deel der deklast zwaar hout geworpen te hebben met het volgende tij zonder assistentie vlotgekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe schoenerschip PRIMA, kapitein Van der Laan, is heden van Delfzijl vertrokken naar Avonmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen. Het admiraliteitshof heeft uitspraak gedaan inzake de aanvaring op de Thames van 24 juli 1903 van het s.s. BATAVIER III en de barge HONG KONG, gesleept door de sleepboot RELIANCE. De sleepboot werd in het ongelijk gesteld en is tot de kosten veroordeeld.


Datum: 21 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 20 april. De in 1900 in Groningen gebouwde stoomschoener ROTHERSAND is naar Londen verkocht. Het schip zal in den vervolge de naam CALM voeren.


Datum: 22 april 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 20 april is bij de werf Craig Taylor & Co te Thornaby on Tees te water gelaten het vrachtstoomschip HARALD, gebouwd in opdracht van van Ysselsteijn & Co te Terneuzen. De afmetingen van het schip zijn: 241’ x 38’ x 20’7½”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 april. De heden hier per sleepboot UNTERWESER van Kalmar binnengebrachte schoener JANTJE, kapt. Brouwer, is naar Wildervank vertrokken om te repareren.


Datum: 24 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geestemünde, 22 april. De aan de rederij Joh. Wallenstein alhier toebehorende, onder Nederlandse vlag varende barken ELBE, WESER en EMS (opm: naam waarschijnlijk EEMS) zijn aan de firma Patenberg te Stettin verkocht. De ELBE is reeds naar Stettin vertrokken, de WESER en de EMS zullen weldra vertrekken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Kapitein Homan van het barkschip HENRIETTE HAASMAN is op 23 april op zee overleden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 april. Heden is alhier aangekomen het te Alblasserdam gebouwde stoomschip NORMA voor het plaatsen van de machine bij de werf de Schelde.

Krant:
  TC - Texelsche Courant

Advertentie. Derde houtveiling van het brikschip GUSTAVA. Deurwaarder C. de Wijn zal op vrijdag 29 april 1904, ’s morgens 10 uur, op het haventerrein te Oudeschild op Texel publiek verkopen een aanzienlijke partij eiken sloophout, bestaande uit binnen- en buitenhuidsplanken, dik 3 x 8 dm, lang 10 tot 30 voet, eiken palen en oplangers, lang 5 tot 10 voet, grenen planken van verschillende lengten en breedten, voorts een grote partij droog eiken brandhout en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, alles van uitmuntende kwaliteit. (opm: zie NRC 010303, PGC 010503 en TC 140503)


Datum: 26 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 april. Het stoomschip LEERSUM is na volbrachte reparatie van Christiansand naar Blyth vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 25 paril. Wij vernemen, dat het onlangs door de Maatschappij Slooperij Rijsdijk te Hendrik-Ido-Ambacht aangekochte stoomschip RÉAUMUR voor geheime prijs naar Zweden is verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 april. Het Nederlandse stoomschip J.B. AUGUST KESSLER liep bij vertrek uit de haven van Singapore aan de grond, maar kwam later zonder assistentie weer vlot. Na gehouden expertise werd het schip zeewaardig verklaard.


Datum: 27 april 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 april. Volgens telegram uit Kalmar is de Nederlandse tjalk CONFIANCE, schipper Lanting, van Helsingborg naar Stockholm bestemd, op Oland gestrand. Het schip zit vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 april. Het Nederlandse stoomschip VEGHTSTROOM staat te Swansea in brand. Alle middelen worden aangewend om het vuur te blussen.


Datum: 28 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 26 april. De brand in het stoomschip VEGHTSTROOM is in het grootruim ontstaan, waarin stukgoed was geladen.

Krant:
 TNC - Terneuzensche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 20 april 1904 is de HARALD te water gelaten voor Mij s.s. Harald te Terneuzen.
Het is voorzien van een patent stoom-ankerspil, stoomstuurtoestel, vijf stoomlieren, verbeterde type donkey-ketel, paalmasten met gaffels en alle nieuwste verbeteringen voor het vlugge laden en lossen. Bovendien is over het gehele schip installaties voor electrische verlichting aangebracht, en zal ongeveer 3000 ton laadvermogen hebben. Bij het van stapel lopen werd het gedoopt door de Mayoress van Thornaby, Mevrouw G.B. Craig.


Datum: 29 april 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 april. De brand in het stoomschip VEGHTSTROOM is geblust. Het schip had lading van Rotterdam en Antwerpen aan boord en was voor GBP 21000 verzekerd.


Datum: 01 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 29 april. Door de heren Lanting, Smit en Kalkhuis alhier is tot geheime prijs aangekocht de te Papenburg liggende schoener FRIEDRICH, plm. 180 reg. ton, die naar hier gesleept en gesloopt zal worden. (opm: arriveerde 30 april te Delfzijl van Papenburg)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 april. De Salvage Association heeft ter zake het stoomschip VEGHTSTROOM het volgende telegram ontvangen. ‘Brand geblust. Al de Bristol-lading zal hier herscheept worden. Het is onmogelijk nu te zeggen hoe groot de schade is’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt uit Vlissingen: Op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ is thans een aanvang gemaakt met de bouw van een onderzeese torpedoboot. De boot zal een lengte hebben van 66 voet en een diameter van 11 voet, en zal bewapend worden met drie torpedo’s. De bemanning bestaat uit 9 personen.


Datum: 02 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Key West, 17 april. Het stoomschip BETA is onderzocht. Twee schroefbladen zijn beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 mei. Het stoomschip VLIELAND is op de Goodwins (opm: Goodwin Sands) gestrand. Assistentie is ter plaatse. Later wordt bericht, dat het schip met assistentie weder vlot kwam en ankerde bij Downs. Het heeft anker en ketting verloren en zal morgen onderzocht worden.


Datum: 03 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 mei. Het stoomschip VLIELAND is onderzocht en zet de reis voort.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bij de werf van M. van der Kuijl te Slikkerveer is te water gelaten de zeelichter NASM No 6 van 800 ton, in aanbouw voor de Nederlandsch Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.


Datum: 04 mei 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 Mei. Volgens telegram uit Cuxhaven is de Nederlandse kof PETRONELLA, van Zaandam naar Holtenau bestemd, met de Franse bark BOUGAINVILLE in aanvaring geweest. De PETRONELLA is zwaar beschadigd en met verlies van bezaansmast en grote steng, weggerukte verschansing en meer andere schade boven dek, Cuxhaven binnengelopen. De BOUGAINVILLE zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 meil De PIETRONELLA werd na de aanvaring door de sleepboten MARGARETHE en BORKUM in de haven gesleept. Het schip is niet lek. (opm: nu dus geschreven PIETRONELLA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 Mei. De alhier thuisbehorende tjalk ALBATROS, schipper S. Zandstra, moest vrijdag (opm: 29 april) te Norderney binnenlopen op reis van Neuharlingersiel naar Delfzijl, doordien de schipper de zeilboom in de hals had gekregen en zwaar gekwetst was. Heden is hij overleden. Een sleepboot zal worden uitgezonden om het schip te halen. (opm: op 4 mei te Delfzijl binnengesleept door de sleepboot BORKUM)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hobro, 30 april. Het te Groningen thuisbehorende tjalkschip CATHARINA, met cokes van Emden naar de cementfabriek alhier bestemd, is vrijdagnacht nabij Alsodde aan de grond geraakt en werd later door het stoomschip PLUCKY weder vlot- en te Hadsund binnengebracht. Een accoord van 2000 kronen was gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oscarshamn, 30 april. De Nederlandse tjalk CONFIANCE, met 20220 vuurvaste stenen en 53 ton vuurklei naar Stockholm bestemd, is op de Aesby-grond (Öland) gestrand. Op de strandingsplaats staat zes voet water. Het schip, dat volgelopen is, zal vermoedelijk wrak worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 2 mei. Met de mails, verschenen vrijdag van Reunion te Marseille aangekomen, werden bijzonderheden aangebracht inzake de orkaan welke aldaar en omstreken heeft gewoed. Volgens de havenmeester van Ste. Rose (opm: Reunion), moet een groot mailstoomschip, met twee schoorstenen, komende van Zuid-Afrika, ter hoogte van die plaats vergaan zijn. Eerst werd dit schip gezien met weggeslagen masten en meer ander schade. In de daarop volgenden nacht werd een hevige ontploffing gehoord en met het aanbreken van de volgende dag zag men nog alleen het voorschip boven water, waaraan zich twee mensen hadden vastgeklampt. Maar later kwam er een getijgolf opzetten en toen verdween dit gedeelte ook. Het was onmogelijk assistentie te verlenen. Geen enkel mensenleven werd gered.


Datum: 05 mei 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hadsund, 2 mei. De Nederlandse tjalk CATHARINA, na stranding bij Alsodde hier binnengebracht, heeft vier voet water in het ruim en kan slechts door voortdurend pompen vlot gehouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 mei. Volgens telegram uit Saint-Servan-sur-Mer zijn de voorsteven en tien stevenplaten van het stoomschip WILLY beschadigd. Het is nu zeilklaar voor Cardiff, alwaar het zal dokken en repareren. De WILLY vertrok op 2 mei van St. Servan.


Datum: 06 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 mei. Het Nederlandse stoomschip WILLY is heden met beschadigde brug (opm: bedoeld is boeg) in het dok gegaan om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 mei. Volgens telegram uit Lissabon is het Duitse mailstoomschip KURFÜRST, van Oost-Afrika naar Hamburg, via Vlissingen, vier mijlen ten noorden van Sagres gestrand. (opm: zie PGC 070504)


Datum: 07 mei 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 mei. Volgens nadere berichten inzake het gestrande stoomschip KURFÜRST, zijn de passagiers op het Nederlandse stoomschip ARUNDO overgescheept; de bemanning is echter aan boord gebleven. Het achterschip van dit stoomschip is vlot, doch het voorschip zit op de rotsen. (dit stoomschip is voor Rotterdam bestemd en niet voor Vlissingen als vroeger gemeld)
Volgens ontvangen bericht te Rotterdam zijn de 97 passagiers van het stoomschip KURFÜRST op het Nederlandse stoomschip ARUNDO overgegaan. In vereniging met de nabij de strandingsplaats aanwezige sleepboot CONDOR, wenste de kapitein van de ARUNDO een poging te doen de KURFÜRST vlot te slepen, doch de gezagvoerder van het laatstgenoemd stoomschip weigerde deze hulp te aanvaarden. (opm: zie PGC 090504)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 5 mei. Het Nederlandse stoomschip WILLY heeft zware schade aan de boegplaten en de steven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 mei. Het Nederlandse stoomschip DE RUYTER, van Homs (opm: Al Khums) via Sfax naar Londen, is zes mijl afstand van Sfax gestrand, maar zal waarschijnlijk zonder schade weder vlot komen. Aangeboden assistentie werd door de kapitein van de hand gewezen. Het schip zit op zachte grond.


Datum: 09 mei 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Volgens alhier ontvangen telegrammen is het stoomschip KURFÜRST gebroken en mitsdien totaal verloren. Het bergingsvaartuig NEWA zal trachten nog iets te bergen van de lading waarvan gisteren nog een hoeveelheid werd gelost. De bagage der passagiers is geborgen. Voor zoover er plaats is, zal een deel der eerste en tweede klasse passagiers met het stoomschip PRINZESSIN VICTORIA LUISE der Hamburg-Amerika Linie via Dover naar Hamburg worden gebracht. De overigen en de tussendekspassagiers gaan met het stoomschip PRINZ SIGISMUND via Bouloge-sur-Mer naar Hamburg.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bij de werf van G. & H. Bodewes te Martenshoek is te water gelaten een 3-mast schoener van 400 ton voor rekening van een Deense rederij. De kielen zijn gelegd voor een dito schip voor Deense opdrachtgever en voor een koftjalk van 110 ton voor rekening van P. Schlüter te Abbenfleth.


Datum: 10 mei 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 10 mei. Over de alhier thuisbehorende nieuwe stalen gaffelschoener DRIE GEBROEDERS (opm: DRIE BROEDERS), kapt.T. Suk, maakt men zich erg bezorgd. Begin maart vertrokken, met steenkool van Schotland naar Noorwegen, is tot heden van zijn aankomst in enige haven niets vernomen. Aan boord bevinden zich de kapitein, zijn vrouw, vier kinderen (opm: correctie, de drie broeders Harm, Johannes en Derk Suk) en drie knechten. Te Groningen is een schoolgaand meisje (opm: Harmina Suk) van 8 jaar achtergelaten. (opm: de DRIE BROEDERS was op 1 maart vertrokken van Charlestown – bij Rosyth – naar Rörvik.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 mei. Het stoomschip DE RUYTER is zonder assistentie vlot gekomen en heeft koers gezet naar de haven van Sfax. Het stoomschip heeft om vlot te komen ca. 50 ton der lading moeten werpen.


Datum: 11 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 mei. Het Nederlandse schip PIETRONELLA, dat met het Franse schip BOUGAINVILLE in aanvaring is geweest, is gesleept wordende door de sleepboot FAIRPLAY III alhier aangekomen en direct in reparatie gegaan.


Datum: 13 mei 1904


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. De 3-mast schoener LAURA, kapt. S. Postma, vertrok 10 mei van Fredrikstad naar Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip FOLMINA van Ocean Island, laatst van Singapore, naar Stettin is met een klein gebrek aan de machine te Sabang binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Sfax, 9 mei. Het stoomschip DE RUYTER wordt door experts nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 mei. De tjalk NIEUWE ZORG is bij Maassluis aan de grond geraakt, staat vol water en heeft meer andere schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Randers, 9 mei. De Nederlandse tjalk CATHARINA, kapt. Speelman, is de 6e dezer alhier aangekomen, gesleept door het stoomschip PLUCKY.


Datum: 14 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Woensdag l.l. (opm: 11 mei) werd door de Maatschappij Frank Rijsdijk te Hendrik-Ido-Ambacht aangekocht het stalen salonraderstoomschip DUCHESS OF YORK, van de South-Eastern & Chatman Railway Co, gevaren hebbende in de dienst Folkestone - Boulogne sur Mer. Dit schip is gebouwd in 1895 en meet 996 ton bruto en 376 ton netto.


Datum: 16 mei 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 16 mei. J.l. vrijdagnamiddag omstreeks vier uur werd tussen Dronrijp en Franeker, in de onmiddellijke nabijheid van eerstgenoemde plaats, de tjalk ALVA die van Harlingen op weg was naar Groningen met een lading gaskolen, aangevaren door het stoomschip LEEUWARDEN III met het gevolg, dat het vaartuig zonk. De schipper en zijn vrouw konden gelukkig worden gered. De lading was verzekerd, het schip niet. De tjalk zit nog midden in het vaarwater. De LEEUWARDEN III had geen averij bekomen en kon haar reis naar Rotterdam vervolgen.


Datum: 20 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 19 mei vertrokken de stoomschoener NORVIC, ex-BASALT, naar Yarmouth (opm: eerste vermelding nieuwe naam)


Datum: 22 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Door de Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik-Ido-Ambacht werden aangekocht de Engelse kruiser VOLAGE, groot 2150 ton, en de torpedojager ASSAYE, groot 735 ton.


Datum: 24 mei 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 mei. Het bij de werf van J. Smit Czn te Alblasserdam gebouwde stoomschip NORMA heeft heden hier op de rede met succes proef gestoomd.


Datum: 25 mei 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 mei. De Nederlandse tjalk ANNEGIENA, kapt. Veling, met gerst naar Steenwijk bestemd, is bij Neumühlen door de stoomtrawler HELGOLAND aangevaren, waardoor de reling etc. beschadigd werd. De trawler bekwam ogenschijnlijk geen schade. Ook de ANNEGIENA heeft de reis kunnen voortzetten.


Datum: 27 mei 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam. Bij de werf “De Industrie” van P. Smit Jr, alhier, is te water gelaten het stoomschip PHARUS. Dit bebakeningsschip wordt gebouwd in opdracht van het Nederlandsch Indische Gouvernement.


Datum: 30 mei 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stege, 27 mei. De Nederlandse tjalk EENSGEZINDHEID, schipper Venema, van Malmö naar Zwolle, is bij Stege gestrand, maar na 30 ton der lading gelost te hebben, vlot gekomen en hier binnengesleept.


Datum: 31 mei 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 30 mei. Het dit jaar te Rotterdam van staal, ijzer en hout gebouwde stoomschip OTTO, groot 79,61 ton netto, is in eigendom overgegaan aan de Geestemünder Herings- und Hochseefischerei te Geestemünde (opm: stoomlogger/-trawler)


Datum: 31 mei 1904


Krant:
 TNC - Terneuzensche Courant

Proefvaart van de HARALD op 31 mei 1904. Het is een zusterschip van de JENNY.
De proeftocht werd gehouden van de Tees naar de Tyne. De reder, de heer Van IJsselsteijn, die zelf aan boord was, verklaarde zich ten hoogste voldaan over schip en machine. Na de proeftocht stoomde het naar Howdon Dock, Newcastle on Tyne, om beladen te worden voor de Oostzee.


Datum: 01 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Het op de Thames liggende Nederlandse stoomschip AUTOMAAT is door het stoomschip EGLANTINE aangevaren en beschadigd.


Datum: 02 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. De schade aan het Nederlandse stoomschip AUTOMAAT, op de Thames aangevaren door het stoomschip EGLANTINE, beperkt zich tot twee platen. De reparatiën zullen zaterdag (opm: 4 juni) afgelopen zijn en de kosten worden geschat op GBP 180.


Datum: 03 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 juni. Volgens telegram uit Sulina (Roemenië), zit het Nederlandse stoomschip TROMP, van Galatz naar Hull en Rotterdam bestemd, bij de 4e mijlpaal beneden Taulcia aan de grond en is assistentie derwaarts vertrokken. Later bericht men, dat verschillende pogingen om het schip vlot te slepen vruchteloos bleven. Een gedeelte der lading zal gelost moeten worden.


Datum: 04 juni 1904


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rechtszaken. Raad van Tucht.
De raad van Tucht voor de Koopvaardij, zitting houdende in het Paleis van Justitie alhier, behandelde gisteravond de zaak van kapitein G.A. Ocken, uit Oldenburg, die met het Nederlandse stoomschip CHESTER de 8ste maart in de Dardanellen bij Kaap Hellos aan de uit grof zand bestaande grond geraakte. De 15de maart d.a.v. kwam het vaartuig vlot, waarna de volgende dag door de Middellandse Zee naar Rotterdam gestoomd werd, waar men de 30ste arriveerde en waar de 2de april een scheepsverklaring werd afgelegd. In die scheepsverklaring wordt gezegd, dat het schip bij vertrek hecht, dicht en sterk was, en dat de oorzaak van het vastraken geweten moet worden aan de omstandigheid, dat de zuidelijke boei bij Kaap Hellos een mijl uit haar positie was geraakt. Het schip had geen schade, wel heeft de machine veel geleden.
Uit het onderzoek bleek dat de rederij het de kapitein kwalijk genomen had, dat hij te veel op de boei vertrouwd en geen peilingen naar de vuurtorens genomen had.
Als getuigen werden gehoord de 1ste stuurman L. van Aalst en de 3de stuurman J. Sijter.
Vervolgens werd voortgezet de behandeling der zaak van kapitein Harke Smits. Zoals men zich herinneren zal, verliet deze de 10de oktober achter Terschelling zijn met lijnkoeken geladen stalen schoener JANTINA AGATHA, nadat de overige drie manschappen reeds vroeger op een vistrawler waren overgegaan. Het vaartuig had de vorige dag een orkanische storm doorstaan en kreeg drie zware brekers over, waardoor het zeewater het ruim binnenstroomde. Het vaartuig werd door een logger half vol water te IJmuiden binnengebracht, met verlies van kluiverboom, grote boot en ingeslagen groot luik.
De kapitein, die bij de vorige behandeling der zaak buitenslands was, werd thans gehoord.
Uit het verhoor van de kapitein bleek, dat de kapitein met volle zeilen Hȃvre verlaten had; toen de storm opzette, werd doorgevaren met klein zeil. Het schip werd verlaten, omdat de kapitein bevreesd was, dat het binnen twee uur zou zinken.
Hij tekende het journaal, dat door de stuurman werd gehouden, niet elke dag af, zo nu en dan. Waar dit journaal gebleven is, kan de kapitein niet ophelderen. De kapitein was niet in het bezit van een diploma, en vaart sedert 1898 als stuurman.
Tenslotte diende de zaak van de gezagvoerder S. Postma uit Harlingen, van het Nederlandse driemast-stoomschip (opm: driemast schoener) LAURA, tegen wie door de stuurman H. Bok, en een deel der overige bemanning een klacht werd ingediend. De rederij, de Noord-Nederlandse Stoomvaart-Maatschappij (opm: Noord-Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij), wilde geen gevolg geven aan de klacht. De klacht houdt in, dat de bejaarde kapitein elke dag ruzie maakte, wat geweten werd aan ‘oom alcohol’. Den 30ste april geraakte het schip volgens de klacht, in de Bocht van Brevick eerst voor den boeg van den Russische schoener en toen voor die van een Noorse stoomboot, wat de klagers wijten aan de dronkenschap van de kapitein.
Vanwege de kapitein werden brieven overgelegd waarin hij er over klaagt, dat hij ten zeerste in de bekwaamheid van de stuurman Bok teleurgesteld is. Voorts een 3-tal Noorse brieven van consuls, die verklaarden dat ze de kapitein niet onbekwaam gezien hadden. Daaronder een van de consul te Larwich, Falck geheten.
De klager, de eerste stuurman H. Bok, heeft een diploma voor tweede stuurman voor gedane dienst, dus niet krachtens examen; hij vaart van zijn elfde jaar af. Hij heeft met de kapitein van april tot het laatst van mei een reis gemaakt van hier naar Noorwegen. Volgens lang verhaal was de kapitein herhaaldelijk beschonken, onder alle omstandigheden. Hij gedroeg zich dan onbehoorlijk.
De kapitein verklaarde dat er van het verhaal dat de stuurman deed, niets aan is. De stuurman bleek niet voorzien van instrumenten en boeken, en toen hij hem daarover onderhield, bekende hij dat hij 17 maanden in een gesticht was verpleegd. Met instrumenten en kaarten kon de stuurman niet omgaan en het journaal kon hij niet invullen. Sterke drank gebruikt hij zelden en hij maakt er geen misbruik van.
De matroos J. Kleyn, daarna gehoord, heeft de kapitein meer boven zijn bier gezien. Twee reizen heeft hij met hem meegemaakt. Dat de kapitein de gehele reis beschonken was, kon hij niet bevestigen, maar het gebeurde in de bocht van Brevick was hij z.i. dronken, stond te waggelen op zijn benen en wartaal uit te slaan. Den loods had de kapitein van boord gestuurd. Evenals de vorige getuige, weet hij het verkeerd manoeuvreren, waardoor de bemanning in levensgevaar verkeerde, aan de dronkenschap van de kapitein. Tegen getuige was de kapitein niet nors of onheus, maar wel menigmaal tegen de stuurman.
De matroos J.J. Smits verklaarde dat de kapitein gedurende deze reis aan boord meermalen misbruik maakte. Zijn verhaal over het gebeurde in de Bocht van Brevick was eensluidend met dat van matroos Kleyn en de stuurman Bok. Persoonlijk had hij over onheusheid van de kapitein niet te klagen. Eigener beweging zou de getuige niet geklaagd hebben.
De kapitein ontkende dat er levensgevaar in de Bocht van Brevick bestaan heeft, en ook dat hij dronken was, hoogstens twee glaasjes had hij gebruikt.
De kapitein legde een verklaring zijner rederij over, waarin gezegd wordt dat de kapitein van 1900 af in dienst der rederij is, steeds zich als een bekwaam gezagvoerder heeft doen kennen en nimmer reden heeft gegeven tot klachten over misbruik van sterken drank.
Plotseling kwam er uit de aanwezigen iemand naar voren. Het was de 26 jarige J.C. Groendijk, die van 7 oktober 1901 tot 14 januari 1902 als stuurman een reis op de LAURA onder deze kapitein maakte. Gedurende die reis heeft de kapitein zich verscheidene malen te buiten gegaan. Ook met de equipage kon de kapitein het destijds niet vinden. Over een en ander is bij de rederij indertijd geklaagd. Deze onverwachte getuige beëdigde zijn verklaringen.
In deze zaak zal waarschijnlijk nog een nader getuigenverhoor volgen.
Deze zitting duurde 4½ uur.

DS 040604
Dartmouth, 3 juni. Het stoomschip HELIOS, hier gisteren aangekomen, is op 22 mei bij de Scilly’s in aanvaring geweest met het Nederlandse tankstoomschip OCEAN op reis van Rotterdam naar Batoum.


Datum: 05 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aankomst Nieuwe Waterweg op 4 juni van het stoomschip ASSAYA (opm: torpedojager, naam nu dus niet gespeld ASSAYE), van Chatham per sleepboot OOSTZEE, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het stoomschip TROMP, hetwelk op de Donau aan de grond geraakte, na een gedeelte van de deklast te hebben gelost, vanmiddag vlot gekomen.


Datum: 07 juni 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 7 juni. Het van hier vertrokken ijzeren tjalkschip TWEE GEBROEDERS, schipper Van de Velde, met een lading vlas naar België bestemd, zit vol water (in de z.g. Smoker) nabij de rede van Paesens (Friese wad). De lading wordt door andere vaartuigen overgenomen.


Datum: 08 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Het stoomschip TROMP vertrok gisteren van Sulina naar Hull en Rotterdam.


Datum: 09 juni 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenmiddag om ca. 1 uur is bij de werf Bonn & Mees te Rotterdam met het beste gevolg te water gelaten het s.s. MARKEN gebouwd in opdracht van de Maatschappij “s.s. MARKEN” te Rotterdam. De afmetingen zijn 305’ lang, 44¼’ breed en 23½’ hol, terwijl de grootte 4200 ton bedraagt. Het is een ééndekschip, terwijl bij de constructie der luikhoofden is gerekend op zo gemakkelijk mogelijk hout laden en lossen. De machine wordt vervaardigd door de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen. De Stoomvaart Maatschappij “Triton” heeft een overwegend belang in de rederij en heeft het recht het stoomschip geheel in haren eigendom over te doen gaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Amsterdam 8 juni. Het Nederlandse s.s. OBERON, op reis van Kroonstad naar Lulea, heeft de Zweedse brik HANNA, thuis behorende te Bransevick en in ballast, op sleeptouw genomen naar de rede van Turnsund (Stockholm). Hulploon nader overeen te komen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag 4 juni werd van de scheepsbouwwerf No 2 van de heer A. Vuyk te Capelle a/d IJssel met het beste gevolg te water gelaten de geheel van staal gebouwde en als tweemast schoener getuigde cargoboot QUEENWOOD. Genoemde boot is van het raised quarter deck type. De hoofdafmetingen zijn: lang op waterlijn 215’, breed 32’ en hol 16’3”. Het draagvermogen is ca. 1500 ton. De machine is van het compound systeem en wordt vervaardigd door G.T. Gray te South Shields. De cilinder afmetingen zijn: 17”, 28½” en 46” met een slaglengte van 30”. Het schip is gebouwd in opdracht van E.S. Holman te Londen. Voor rekening van deze opdrachtgever is terstond de kiel gelegd voor een dito schip.


Datum: 10 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrek uit de Nieuwe Waterweg op 9 juni 1904 onder eigen stoom het s.s. RÉAUMUR, naar Zweden.


Datum: 11 juni 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 9 juni. De Nederlandse tjalk OMEGA, schipper Zoutman, gister met mais van hier naar Hadersleben gegaan, liep bij Wittenberge op een ketting van de aldaar liggende baggermachine, ten gevolge waarvan het roer is afgerukt, de roef verloren ging en de achtersteven zwaar werd beschadigd. Het schip is naar Altona teruggekeerd om aldaar te repareren.

Krant:
 TNC - Terneuzensche Courant

Te water gelaten het s.s. JENNY op 30 mei 1904. Het schip werd gedoopt door mevr. Van IJsselsteijn, echtgenote van de reder. De machines zijn vervaardigd bij de North Eastern Marine Eng. Comp. Ltd. te Sunderland, de cylinders hebben 19”, 31” en 51” diameter met 33” slaglengte, met twee grote stalen ketels die onder een druk van 180 pond werken.


Datum: 12 juni 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip ROCHUSSEN is op 12 mei aangekomen te Batavia van Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 juni. De te Martenshoek gebouwde nieuwe 3-mast schoener VOORBURG van de firma Duinker & Goedkoop te Amsterdam ligt hier thans ter vertrek gereed.


Datum: 14 juni 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 13 juni. De te Martenshoek gebouwde 3-mast stalen gaffelschoener VOORBURG, voor rekening van Duinker & Goedkoop te Amsterdam alhier in het dok onder toezicht van experts gekield en goed bevonden, is voor geheime prijs verkocht naar Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 11 juni. De tjalk TWEE GEBROEDERS is heden naar Groningen gesleept om te repareren en zal vervolgens de hier opgeslagen lading vlas weder innemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 10 juni. De lading van de tjalk OMEGA zal te Altona worden overgenomen door de Nederlandse tjalk JANTJEDINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aankomst Nieuwe Waterweg 13 juni het stoomschip VOLAGE (opm: kruiser), van Chatham per sleepboot NOORDZEE naar Hendrik-Ido-Ambacht, om gesloopt te worden.


Datum: 15 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 13 juni. De Nederlandse tjalk OMEGA, wegens averij naar hier teruggekeerd, heeft de lading gelost en is naar Wieghorst (opm: waarschijnlijk de naam van een bedrijf) verhaald om te repareren.


Datum: 16 juni 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden van Delfzijl naar Hamburg vertrokken de nieuwe schoener HERZOGIN INGEBORG.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden van Delfzijl naar Emden vertrokken de nieuwe schoener JOHANNA ELISABETH (kapitein Groenewold).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 juni. Hedenmiddag is te Amsterdam met goed gevolg van helling No 1 van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te water gelaten het stalen stoomschip ARY SCHEFFER, voor rekening der Havre Stoomboot Maatschappij v/h Corns. Balguérie & Zoon (mgrs Driebeek & Zn) te Rotterdam. Het schip is 775 ton groot. De afmetingen zijn: lengte tussen de loodlijnen 180’0”, breedte op grootspant 29’0”, holte van vlak tot dek 15’5½”. Het schip is voorzien van een passagiersaccommodatie voor 16 personen in 6 twee persoonshutten eerste klasse en een hut voor vier tweede klasse passagiers.
De stoomwerktuigen van het triple expansie systeem worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel en zijn van de volgende afmetingen: diameter der cilinders 15”, 23½” en 39½”; slaglengte 27½”. De snelheid bedraagt beladen 9½ mijl per uur.
De doop is verricht door mevrouw L. Driebeek – Percy.


Datum: 17 juni 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 juni. De Groninger 2-mast gaffelschoener JANTINA AGATHA, tot heden bevaren door kapt. H. Smits en waarmee in een jaar tijd drie ongelukken zijn voorgevallen, zal voortaan worden bevaren door kapt. W.C. Dijkstra van Groningen.


Datum: 18 juni 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 juni. Het alhier thuisbehorende ijzeren tjalkschip ALBATROS, groot 116 tonnen, gevoerd geweest door wijlen de heer S. Zandstra (opm: zie PGC 040504), eigenaar de heer J. Koops, scheepsbevrachter alhier, is voor geheime prijs verkocht aan de heer J. Drent, schipper te Groningen.


Datum: 21 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 juni. Het alhier bijna twee jaren in het Eemskanaal opgelegde barkschip CHARLOTTE & ANNA is voor geheime prijs aan de heer Constant te Zijpe verkocht om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 juni. De alhier thuishorende tjalk ALBATROS is aan de kapitein J. Drent te Groningen verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe 2-mast schoener MARCHIENA, kapitein H. van der Laan, is heden vertrokken van Delfzijl naar Rochester.


Datum: 22 juni 1904


Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op zaterdag 18 juni arriveerde het s.s. PERTH als eerste schip dat meerde aan de nieuw gereedgekomen kade in Delfzijl. (opm: De PERTH voer in een lijndienst van Delfzijl op Engeland; het had een gedeeltelijk Groninger bemanning, en werd in de volksmond ‘t Peerd’ genoemd). Gezagvoerder is A.M. Lindsay, het schip behoort toe aan de Rankin Line te Glasgow. De kapitein stuurde een telegram aan onze koningin vanwege dit feit en kreeg van haar een telegram terug.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 20 juni. Heden kwam hier binnen de tjalk ESPERANCE, kapt. Bakker, op sleeptouw hebbende de ijzeren romp van het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, voor enige maanden aan de Deense kust gestrand. Die romp werd toenmaals verkocht aan de scheepsbouwmeester Carssens te Emden en derwaarts gesleept, doch is thans in eigendom overgegaan van kapt. Bakker, die het schip op één der hellingen wil laten repareren om het daarna opnieuw in de vaart te brengen.


Datum: 23 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 juni. De Nederlandse tjalk OMEGA, kapt. Zoutman, welke uitgaand bij Neumühlen in aanvaring is geweest en hier teruggekeerd was, heeft gerepareerd en is weder in lading gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het Engelse s.s. ARDNAMULT, met stukgoed van Hamburg naar Limerick, is ten NNW van de Haaksgronden op 10 mijl afstand gezonken door aanvaring met de Nederlandse torpedoboot PANGRANGO. De equipage is gered en te Nieuwediep aangebracht. De PANGRANGO werd ernstig beschadigd.


Datum: 25 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is van de Werf De Merwede der firma Langeveld & Van Vliet te Hardinxveld met gunstig gevolg te water gelaten een stalen zeestoomschip, gebouwd onder klasse Lloyd’s 100A1, lang 130-0, breed 22-0 en hol 10-6 voet, en voor rekening van een Engelse firma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 juni. De Nederlandse sleepboot POOLZEE is gisteren alhier aangekomen om het na stranding te Esbjerg alhier binnengesleepte schip MARIA naar Rotterdam te slepen, waar het gerepareerd zal worden.


Datum: 27 juni 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 juni. Volgens telegram uit Cuxhaven heeft de Nederlandse tjalk PIETERTJE, kapt. Koopman, van Hamburg naar Groningen bestemd, het roer beschadigd door aanvaring met de Engelse schoener ELANOGWEN.


Datum: 01 juli 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 30 juni. Heden is met goed gevolg te water gelaten van de werf de heren Gebr. J. & G. Verstockt, het nieuw gebouwde stalen 3-mast schoenerschip SECUNDA groot ca. 230 registerton, voor rekening der N.V. Mij Zeilschip “Secunda” te Groningen, directeur de heer J.H. Kruize.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nijkerk, 29 juni. Aan het zeestrand onder de gemeente Doornspijk zijn verscheidende en verschillende luiken en meer andere voorwerpen aangespoeld, die blijkbaar afkomstig zijn van gezonken of in nood verkeerd hebbende schepen. Er bevinden zich ook naambordjes onder waarop de VROUWE GEZIENA en de 3 GEBROEDERS, Meppel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 30 juni. De motorboot PIETERNELLA MARIA, kapt. L. Koops, van Groningen, geladen met graan, is heden, ten gevolge van een defect aan de machine, op het Enkhuizer zand gelopen en blijven zitten.


Datum: 02 juli 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 1 juli. Naar men verneemt is het Nederlandse stoomschip HEEMSE voor ca. GBP 7000 aan een Duitse rederij verkocht.


Datum: 04 juli 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 30 juni. De motorboot PIETERNELLA MARIA is, nadat een gedeelte der lading in Volendammer vissersvaartuigen was overgebracht, vlot gekomen, en te Enkhuizen binnengebracht.


Datum: 05 juli 1904


Krant:
 TNC - Terneuzensche Courant

Op 25 juni 1904 vond de proefvaart van het s.s. JENNY plaats, gebouwd bij Craig, Taylor & Co Ltd, Stockton on Tees. Na de proeftocht stoomde het naar Howdon Dock, Newcastle on Tyne, om beladen te worden voor de Oostzee.


Datum: 06 juli 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 29 juni is te water gelaten bij de werf van Craig, Taylor & Co te Thornaby het stalen vrachtstoomschip RICHARD voor Van IJsselsteijn & Co te Terneuzen. De afmetingen zijn 291’ x 38’ x 20’7½”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 juli. Het verkochte Nederlandse stoomschip HEEMSE is in eigendom overgegaan aan de reder Hans Müller te Stettin en is herdoopt in AUG. MÜLLER.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van kapitein Holthuis, is de Nederlandse driemastmastschoener VOORZORG, de 16e juni van Paramaribo naar Aruba vertrokken, op zee gezonken. De gehele bemanning werd gered en te Kingston (Jamaica) aangebracht. De VOORZORG werd in 1901 gebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De verkochte 3-mast schoener VOORBURG (kapitein Hazewinkel) is heden gesleept door de Engelse sleepboot GUIANA van Delfzijl naar Londen vertrokken.


Datum: 07 juli 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juli. De Nederlandse aak (opm: NRC noemt haar een zeelichter) ADRIANA, schipper N. Muller, van Vlie naar Trelleborg, is in het kanaal van Kiel door aanvaring met het Deense stoomschip THORVALDSEN zwaar beschadigd. Of de THORVALDSEN schade bekwam is niet bekend, daar deze de reis voortzette.


Datum: 09 juli 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juli. De 3 mast schoener VOORBURG is heden aangekomen te Londen van Delfzijl.


Datum: 11 juli 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De stalen zeetjalk HOOP (kapitein Blaak) is heden van Delfzijl vertrokken naar Rochester. (opm: eerste vermelding)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 juli. De verkochte CHARLOTTE & ANNA is heden van hier naar Nieuwediep vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het bij Vuyk gebouwde stoomschip QUEENWOOD is heden vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Shields, gesleept door de sleepboot OOSTZEE. Aangekomen te Shields op 13 juli.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juli. Het ijzeren tjalkschip KOOPHANDEL, van hier, is gisteren in aanvaring geweest met een kanonneerboot die een anker verloor, terwijl de KOOPHANDEL echter averij bekwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leer, 6 Juli. De Nederlandse tjalk de VROUW AALTJE, de 2e februari in de monding der Leda gezonken en later gelicht, is heden in publieke veiling voor 52 mark verkocht.


Datum: 12 juli 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, aangekomen op 11 juli CHARLOTTE & ANNA, van Delfzijl, om gesloopt te worden.


Datum: 13 juli 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 juli. Het Nederlandse stoomschip ALIDE, van Gamle Karleby naar hier, zit bij de stroomgeleidingdam aan de grond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 juli. Het Nederlandse stoomschip ALIDE, van Gamle Karleby naar hier, is na in twee lichters gelost te hebben, met assistentie van de sleepboot VOORWAARTS vlot en in de haven gekomen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse 3-mast schoenerschip VOORBURG is op 12 juli te Londen verkocht voor GBP 3500 aan A. Hatrick te Wanganui (Nieuw Zeeland) en zal worden herdoopt ALEXA.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam. Hedenmiddag is te water gelaten bij de werf Fijenoord alhier het stalen stoomloods-transportschip VLISSINGEN, gebouwd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Marine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 juli. Van de rederij vernemen wij, dat het Nederlandse s.s. MOERDIJK, op reis van Huelva naar hier, tijdens mist in de Golf van Biscaye in aanvaring is geweest met het Engelse s.s. PHOSPHOR en later is gezonken. De opvarenden, die zich in eigen boot redden, werden opgepikt door het van Parbito (opm: NRC zegt Pareibo; waarschijnlijk wordt bedoeld Paraíba [João Pessoa, Brazilië]) naar Hamburg bestemde Duitse stoomschip DESTERRO en te Havre geland. De MOERDIJK, (ex-BARON CLYDE) werd in 1883 te Whitby door de firma T. Turnbull & Son gebouwd, was groot bruto 1701 ton en netto 1260 ton en voer thans voor rekening der rederij Solleveld, van der Meer & van Hattum alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg. Vertrokken op 12 juli het stoomschip MARKEN, per sleepboot LAUWERZEE, naar Vlissingen. (opm: inname machine en ketels)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Woolwich, 10 juli. Het Nederlandse stoomschip AUTOMAAT, de rivier opstomend, geraakte met de in Galleons Creek liggende barge PROVIDENCE in aanvaring, waardoor laatstgenoemd schip aan bakboord geraakt werd en zonk. Van schade aan de AUTOMAAT is niets bekend.


Datum: 14 juli 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 13 juli. Door de heren Berg en Hulshoff, scheepsbouwers alhier, is verkocht het ijzeren tjalkschip REHOBOTH, groot 150 ton, vroeger bevaren geweest door kapt. De Haas, doch was thans het eigendom van enige heren. Koper is de heer J. de Vries te Termunterzijl, door wien het bevaren zal worden. Prijs geheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lizard, 12 juli. Door de gezagvoerder van het Engelse stoomschip BIRKHALL, alhier passerende, wordt geseind, dat hij het te Liverpool thuisbehorende stoomschip PHOSPHOR op sleeptouw heeft gehad. Dit stoomschip is echter later omgeslagen en gezonken. De bemanning is gered. De ligging van dit wrak is 49º24’ N.B. en 05º20’ W.L, gevaarlijk voor de scheepvaart. De PHOSPHOR is in de Golf van Biscaye in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip MOERDIJK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 12 juli. De Nederlandse lichter ADRIANA, na aanvaring met het Deense stoomschip THORVALDSEN in het Kaiser Wilhelmkanal (opm: Kieler Kanal) gezonken, is met behulp van een bergingsstomer van het kanaalbestuur gelicht en naar Brunsbüttel gebracht. Het schip heeft beneden de waterlijn een groot gat en wordt voorlopig gedicht. De bergingsstomer KÖNIGSBERG houdt het schip door voortdurend pompen zolang boven water.


Datum: 15 juli 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Delfzijl naar Middlesbro vertrokken de nieuwe Deense 3-mast schoener ST. CLEMENS (kapitein Hansen).


Datum: 17 juli 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 16 juli is van IJmuiden naar Newcastle vertrokken de AUGUST MÜLLER (ex-HEEMSE).


Datum: 18 juli 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 juli. Volgens telegram uit Hamburg heeft de naar de Oostzee bestemde Nederlandse tjalk DA CAPO, schipper De Groot, door een aanvaring de kluiverboom gebroken. De DA CAPO was met gerst geladen en kwam in de middag van 16 dezer in de zeilschiphaven in aanvaring met het stoomschip VENEZIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 juli. Volgens telegram uit Stettin rapporteert het aldaar van Christmas Island aangekomen Nederlandse stoomschip FOLMINA schade aan de machine te hebben bekomen door slecht weer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 juli. Het stoomschip IRIS, van Nerva hier aangekomen met een lading balken, heeft gedurende de reis een klein deel van de deklast verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 13 juli. Voor het binnenbrengen van het stoomschip LEERSUM werd heden door de rechter aan het stoomschip IDA toegekend een bergloon van 17040 kronen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 15 juli. De Nederlandse tjalk DA CAPO, met gerst naar de Oostzee bestemd, is hedenmiddag in de zeilschiphaven in aanvaring geweest met het stoomschip VENEZIO, waardoor de kluiverboom brak. Het vaartuig ligt nu gemeerd nabij het zeekantoor.


Datum: 20 juli 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 juli. De Nederlandse tjalk DA CAPO heeft na voorlopige reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg aangekomen op 19 juli de CLYDE, oud Engels oorlogsschip, per sleepboot OOSTZEE van Aberdeen naar Bolnes om gesloopt te worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 juli. Hedenmiddag om 3 uur werd van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij met goed gevolg te water gelaten het schroef stoomschip TELLUS, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Het schip is van het grootste type dat de rederij in de vaart heeft en is bestemd voor de vaart op de Levant.
De hoofdafmetingen zijn lengte over steven 250’, de breedte 34’6” en holte 20’0”. De stoomwerktuigen worden van het triple expansie systeem met cilinders, van 19”, 32” en 51”, bij 36” slag. Het schip zal geladen ruim 10 mijl per uur behouden. De stoomwerktuigen (machine en twee stoomketels) worden vervaardigd door de Nederlandse Fabriek van Werktuigen- en Spoorwegmaterieel. Het schip zal 1 september a.s. gereed zijn om de eerste reis onder bevel van kapitein D.H. Hinlopen te aanvaarden.


Datum: 21 juli 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kingston (Ja), 5 juli. De Nederlandse schoener VOORZORG, 264 ton groot en gebouwd in 1901, zonk op 29 juni ca. 160 mijl oostzuidoost van Jamaica.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 juli. De aanvaringszaak der stoomschepen BATAVIER I en PLUTON, is weder voor geweest. De rederij van het stoomschip PLUTON, welke in vorige instantie veroordeeld werd, heeft aangeboden te betalen GBP 8871 2 sh 5d plus de interest van af de datum der aanvaring zijnde volgens de grootte, van haar schip, gerekend tegen GBP 8 per ton, voor niet meer aansprakelijk. De rechtbank stemde toe in de vraag der verdedigers, deze som te doen vastzetten tot dat alle hangende zaken waren behandeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 16 juli. Over het Nederlandse stoomschip FOLMINA is expertise gehouden. Aanbevolen werd enige nodige reparatiën aan de machine te doen. Deze reparatiën maken het dokken noodzakelijk. De experts wilden echter toestaan, dat het zonder repareren naar een Engelse of Continentale haven vertrok.


Datum: 26 juli 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Nieuwe Waterweg aangekomen op 25 juli 1904 lichter C 72, van Devonport naar Hendrik-Ido-Ambacht gesleept door LAUWERZEE, om te worden gesloopt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Delfzijl aangekomen van Hernosand de Duitse bark GERMANIA (ex-JAN SIEVERT).


Datum: 27 juli 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg vertrokken op 26 juli HARRICANE, een nieuw stoomschip, per sleepboot LAUWERZEE naar Middlesborough en PORT ATALAYA, een nieuw stoomschip, per sleepboot OOSTZEE naar Lissabon.


Datum: 30 juli 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het stoomschip PHARUS is heden aangekomen te Helvoet en zal morgen (31 juli) aldaar op het Haringvliet proef stomen.


Datum: 31 juli 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ter Neuzen, 30 juli. Het Engelse stoomschip JENNY (opm: later Nederlands stoomschip) is bij het opschutten tegen de rolbrug over het binnensluishoofd der westsluis gevaren en heeft deze ontzet


Datum: 01 augustus 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 juli. Heden vertrok van hier naar Plymouth de nieuwe 3 mast gaffelschoener GERRITTINA, kapitein M. Alberts, gebouwd bij W. Mulder te Vierverlaten en 140 ton groot.


Datum: 02 augustus 1904


Krant:
 TNC - Terneuzensche Courant

Zaterdagmorgen (opm: 30 juli) voer het s.s. JENNY op haar eerste reis in de Westsluis in Terneuzen voor opschutting. Er werd een order gegeven voor achteruit, maar in plaats daarvan gaf men vooruit, waardoor de rolbrug werd beschadigd en eveneens schade werd toegebracht aan de sluiswerken. De JENNY moest terug in de buitenhaven. De brug werd gestremd voor het verkeer en er werd een pont ingezet. De reparaties duurden de gehele dag. ’s Avonds kon er weer geschut worden. (opm: zie ook NRC 310704).


Datum: 04 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 3 augustus. Het stoomschip HENRY HORN, van Archangel naar Rotterdam, hedenmiddag de Waterweg binnengekomen, had aan boord de bemanning, benevens vrouw en kind van de Groningse gaffelschoener JOHANNE, kapitein R. Slangenberg Jr, van Alloa naar Thisted bestemd, die j.l. maandag (opm: 1 augustus) des avonds te 11 uur door de HENRY HORN in de Noordzee was aangevaren en gezonken. Laatstgemelde bekwam geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 3 augustus. De JOHANNE, kapt. Hoogenberg (opm: schoener, bouwjaar 1891, kapt. R. Slangenberg Jr.), was op reis van Alloa naar Thisted, en was maandag j.l. (opm: 1 augustus) des avonds om 23.00 uur aangevaren door het stoomschip HENRY HORN en onmiddellijk gezonken.


Datum: 05 augustus 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Willemsoord op 19 augustus van het oude gezinkte fregat TROMP (opm: geen verdere gegevens over het schip in de advertentie)


Datum: 07 augustus 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Rotterdam op 11 augustus van het houten stoomloggerschip FRANK VROLIJK, SCH 386, machine van 140 I.P.K, in mei 1902 door de scheepsbouwmeesters Gebr. van de Wetering gebouwd.


Datum: 10 augustus 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus.. Het Nederlandse stoomschip LERFOS (kapitein Leffers), op reis van Rotterdam naar Drontheim, heeft te Christiansand binnen gesleept het houten Noorse stoomschip VALHAL op weg van Brevig naar Londen met ijs.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van G. Lanting is te water gelaten op zaterdag 6 augustus de ijzeren tjalk van 130 ton, de GEERTRUIDA HENDERIKA voor rekening van E. Smid te Groningen.


Datum: 11 augustus 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gistermiddag (10 augustus) te 3.30 uur werd van helling No 3 van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelaten het stalen schroefstoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, aldaar in aanbouw voor rekening van de Koninklijke Westindische Maildienst. De lengte tussen de loodlijnen is 316’0”, gemeten over het bovendek 326’0”, breed 40’0”, hol tot het kuildek 21’3”, hol tot het tentdek 29’2”.
Het draagvermogen bedraagt ruim 2900 ton. Het schip heeft accommodatie voor 50 eerste klasse passagiers en 8 tweede klasse passagiers.
De stoomwerktuigen zijn van het triple expansie systeem. De cilinders hebben een middellijn van 22”, 37” en 59” met 39” slaglengte. De snelheid bedraagt ruim 11 Engelse mijl per uur in beladen toestand.
Het schip wordt voorzien van twee grote ketels en één kleine voor de aandrijving van de hulpwerktuigen. De stoomwerktuigen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam. Gezagvoerder wordt A. Sibbelee.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse tjalk DE HOOP, gebouwd in 1872 van eikenhout, schipper Jan Kok, is op 12 juli na stoten op een bank gezonken op de Jade op reis van Varel naar Fedderwardersiel met klinkers. Het schip was verzekerd voor NLG 1500.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 8 augustus. De schipper van de Nederlandse tjalk de HOOP, de 12e juli op de Jade gezonken, is door het Seeamt van alle schuld vrijgesproken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Gisternacht ongeveer 12 uur is de stoomboot KAMPEN, kapitein S. Weijma, van hier naar Zwolle stomende, in volle zee gestoten op de lege tjalk (plm. 135 ton groot) JANNA PETRONELLA, schipper K. Veldman te Hoogeveen, die in tegenovergestelde richting voer. De tjalk werd midscheeps getroffen en zonk onmiddellijk. Zowel de knecht, die alleen aan dek was, als de schipper die in ‘t vooronder sliep en zijn vrouw en dochter, die achterin ter ruste lagen, werden gered en op de boot, die terstond bijdraaide, opgenomen. Hoe het ongeval heeft kunnen plaats hebben is nog niet geheel duidelijk, daar beide vaartuigen op de voorgeschreven wijze van lichten waren voorzien. Het zou kunnen zijn, dat de aan het roer staande knecht door het zeil werd verhinderd de boot te zien. De boot had door een en ander nogal vrij wat vertraging.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Het Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE, kapitein Leffers, heeft op de reis van Rotterdam naar Drontheim het Noorse houten stoomschip VALHAL, beladen met ijs, te Christiansand binnengesleept. De VALHAL werd over een afstand van 100 mijlen door de OLAF KYRRE gesleept.


Datum: 12 augustus 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 augustus. Woensdag 10 augustus heeft op de rede van Vlissingen met succes proef gestoomd het stoomschip MARKEN. Het schip is na de overdracht direct vertrokken naar Cardiff.


Datum: 14 augustus 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 augustus. Het stoomschip MARKEN, 10 dezer van Vlissingen vertrokken, arriveerde heden te Cardiff.


Datum: 15 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 15 augustus. Het alhier thuisbehorende tjalkschip EBENHAEZER, schipper A. Anssems, met een lading metselsteen van hier naar Wilhelmshaven donderdag j.l. (opm: 11 augustus) vertrokken, is de volgende morgen, tussen 8 en 9 uur bij vliegend weder, op het Hamburger Sand, nabij Bauts Balge, in de Ooster-Eems gestrand. De equipage, bestaande uit de schipper, diens vrouw, de knecht en twee kinderen, heeft zich in eigen boot gered en is te Norddeich aangekomen. Wrakstukken en een gedeelte van het opgoed (opm: inventaris) zijn reeds aangedreven.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 6 augustus is te Delfzijl bij de werf van G. Lanting te water gelaten de stalen tjalk GEERTRUIDA HENDRIKA, groot 70 ton en gebouwd voor E. Smid te Groningen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 augustus. Het Nederlandse stoomschip BATAVIER II, uitgaande naar Rotterdam, is hedenmorgen bij Wapping in aanvaring gekomen met het Engelse stoomschip SYRIA komende van Boulogne. De schade was gering en de BATAVIER II heeft de reis vervolgd.


Datum: 16 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 augustus. De j.l. donderdag (opm: 11 augustus) van hier met graan van Groningen en vrij diep geladen naar Rochester vertrokken gaffelschoener LEENTJE, kapitein D.G. Rasker, heeft de storm van gisteren met volle kracht moeten ondervinden. Met spanning ziet men naar berichten van dit schip uit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 15 augustus. De Nederlandse tjalk ESPERANCE, kapt. v.d. Putten, is vrijdag j.l. (opm: 12 augustus) voormiddag op Eversand gestrand en door het stormachtige weder uit elkaar geslagen. De schipper, benevens vrouw en kinderen, zijn door de Nederlandse tjalk GRATITUDE, kapt. Koops, opgenomen en hier geland.


Datum: 17 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kampen, 15 augustus. Het tjalkschip JOHANNA PETRONELLA, van schipper K. Veldman, uit Hoogeveen, de vorige week door aanvaring met de salonboot KAMPEN in de Zuiderzee gezonken, is door de scheepsbouwmeester E. van Goor van Kampen gelicht. Men had het wrak tussen twee schepen en gesleept door twee boten tot kort bij de Ketelmond, toen door de krachtige wind de kettingen braken en de tjalk zonk. Maandag is de stoomboot BARON RENGERS er heen gestoomd om een licht op het wrak te plaatsen.


Datum: 18 augustus 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Lloyd’s seint op 17 dezer uit Dover: Hedenochtend om 03.00 uur is het Engelse stoomschip JAMES WESTOLL in het Kanaal in aanvaring gekomen met de Nederlandse sleepboot HOLLANDER. De HOLLANDER zonk en de gehele bemanning is verdronken, met uitzondering van één man, die aan boord van de JAMES WESTOLL sprong. De HOLLANDER behoort tot de Sleepdienst van Hoek van Holland naar Rotterdam. De bemanning bestond uit 9 man, die allen te Maassluis thuisbehoorden. De gezagvoerder, W. Weltevreden (opm: Willem Weltevrede), en 7 anderen zijn verdronken. De geredde matroos heet Cornelis Weltevreden. De 7 anderen waren L. Koenen (stuurman), Dirk Touw (1e machinist), H. Oosterman (2e machinist), P. Westerhout (stoker), K. Both (2e stoker) en W. Hartog (matroos). De JAMES WESTOLL heeft zware schade aan de stuurboordsboeg bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 augustus. De Nederlandse kof HILLECHIENA, kapt. Buisman, met zout van Londen naar Odense, is, volgens telegram uit Thisted, nabij Agger gestrand en zal vermoedelijk totaal wrak worden. De bemanning is gered.


Datum: 19 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 17 augustus. Volgens bericht uit Norddeich is daar vrijdag (opm: 12 augustus) gestrand de Groninger tjalk ZORG EN VLIJT, kapitein H. Groen, van Emmerich met grint derwaarts bestemd en de 11e augustus van hier vertrokken. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norden, 16 augustus. De bemanning van het Nederlandse schip ZORG EN VLIJT, dat op het Hamburger Sand strandde, moet morgen alhier verklaring afleggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 18 augustus. Het tjalkschip JOHANNA PETRONELLA, dat de 15e dezer even buiten de Ketelmond was losgelaten met het oog op een holle zee, is thans door de scheepsbouwmeester E. van Goor en tussen een paar tjalken door de stoomboot BARON RENGERS naar diens werf alhier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 16 augustus. Het Nederlandse tjalkschip FREDERIKA, schipper D. de Ruiter, van Veendam met aardappelmeel naar Antwerpen, kreeg alhier averij aan het roer. De schade wordt heden gerepareerd, waarna de reis wordt voortgezet.


Datum: 22 augustus 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Delfzijl naar Rochester vertrokken de nieuwe 3-mast schoener SECUNDA, kapitein Van den Berg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 14 augustus. Het Nederlandse stoomschip KATWIJK, dat mijnstutten geladen had en naar Wasa vertrok om aldaar te completeren, is met de jachten OERN en VILHELMINA, beide uit Sibbo, in aanvaring geweest en heeft beide schepen belangrijk beschadigd. De KATWIJK bleef ogenschijnlijk zonder averij.


Datum: 23 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 20 augustus. De heden hier van Norddeich aangekomen tjalk WILHELMINA, schipper Ritsema, had aan boord enige tuigage, benevens enige inventaris en de bemanningen van de aldaar verongelukte tjalken EBENHAEZER en ZORG EN VLIJT. Beide schepen, die totaal verloren zijn, waren verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 augustus. Volgens bij de directie der Kon. Nederlandse Stoomboot Mij ontvangen bericht is het Nederlandse stoomschip OBERON, van Girgenti (opm: Sicilië) naar Lissabon, met broeiing in de lading te Algiers binnengelopen. De lading moet verwerkt worden.


Datum: 24 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Heiligenhaven, 20 augustus. De Nederlandse tjalk PIETERTJE, schipper F. Koopman, van Hamburg met gerst naar Elbing, heeft op de hoogte van Fehmarn het stuurboordszwaard gebroken en werd door het stoomschip ATLAS hier binnengebracht.


Datum: 27 augustus 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

Het nieuwe stoomloodstransportschip VLISSINGEN heeft heden te Helvoet proef gestoomd op het Haringvliet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 augustus. Het bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw zijnde stoomschip OPHIR zal morgenmiddag (opm: 27 augustus) om 14.00 uur te water worden gelaten.


Datum: 29 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 augustus. Volgens telegram uit Libau is de Nederlandse tjalk ADRIANA HENDRIKA, kapt. Moesker, met hout van Kotka naar Varel bestemd, twee mijlen ten Noorden van daar gestrand en totaal wrak geworden. De bemanning is gered. De lading, welke geheel geborgen kan worden, spoelt aan wal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. Het Nederlandse schip EUROPA, kapitein Bona, van Antwerpen naar San Francisco, is wegens gebrek aan water te Valparaiso binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 augustus. De Nederlandse tjalk JANTINA MARIA, schipper Fekkes (opm: volgens NRC schipper Tuyl), van Wormerveer naar Flensburg, is met gesprongen grote mast te Cuxhaven binnengesleept door de tjalk TWEE BROEDERS.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag 27 augustus te 2 uur werd van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen met goed gevolg te water gelaten het stalen schroef stoomschip OPHIR, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd, voor de maildienst Rotterdam – Oost Indië.
De doop vond plaats door jongejuffrouw A.A.A.L.M.A. Ruijs, dochter van de heer W. Ruijs.
Het schip heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte over alles 406’0”, lengte tussen de loodlijnen 394’0”, breedte 47’0”, holte tot het opperdek 29’9”, holte tot het brugdek 37’9” en diepgang geladen 23’0”. Het laadvermogen is ruim 4000 ton. Het schip heeft accommodatie voor 60 eerste klasse passagiers en 32 tweede klasse passagiers.
De stoomwerktuigen van het triple expansie systeem hebben cilinders van 28½”, 48” en 82” middellijn bij 60” slag. Het vermogen is 4000 I.P.K. voor een vaart van 14 mijl.
De schroef is van brons en weegt 16 ton. Het schip heeft vier stoomketels met elk een middellijn van 13 voet. De ketels zijn voorzien van Howden’s systeem van geforceerde druk. Het aantal vuren bedraagt 18. De stoomwerktuigen zijn gebouwd door de werf.


Datum: 30 augustus 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 augustus. De alhier thuisbehorende nieuwe stalen aak CONCURRENT, kapitein F. Arbeider, is gelukkig niet verongelukt, waarvoor men bevreesd was. Het vaartuig had de 14e augustus j.l. Cuxhaven verlaten, met een lading steen, ingenomen te Eckersund (opm: waarschijnlijk Egernsund, Zuid-Jutland) en bestemd voor Munkmars (opm: Munkmarsch, Sylt). Tot heden was van binnenkomst in een haven niets vernomen.
Zaterdag j.l. is hier telegrafisch bericht gekomen, nadat een herhaald onderzoek was ingesteld, dat het vaartuig behouden is aangekomen op zijn bestemmingsplaats.


Datum: 31 augustus 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden te Amsterdam teruggekeerd van proeftocht op de Noordzee het stoomschip TELLUS, gebouwd door de Nederlandse Scheepsbouw Mij voor de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij.


Datum: 03 september 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der heren B. Niestern & Zoon te Delfzijl is te water gelaten de stalen zeilaak JEZELINA, groot ca 80 Reg. ton, gebouwd voor de heer A. Steenbergen te Groningen. Daarna is de kiel gelegd voor een dito schip voor rekening van de heer B. Huiting te Groningen.


Datum: 04 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. Het Nederlandse stoomschip IJMUIDEN, gisterenavond van hier naar Warkworth vertrokken, heeft 80 mijlen van hier de schroef en een gedeelte van de as verloren. Het werd gisterenavond door Hr.Ms. stoomschip ZEEHOND op sleep genomen en hier voorgaats gebracht. Een stoomtrawler is uitgezonden om het hier binnen te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 2 september. Het afgekeurde oorlogsfregat TROMP, onlangs bij inschrijving gekocht door de firma G.B. Pas & Zonen te Bolnes, is onderhands verkocht aan de heer H. Wijker te Den Helder. Het schip zal aldaar gesloopt worden, waartoe het heden van de Marinewerf naar de binnenhaven is verhaald.


Datum: 06 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 september. Het stoomschip IJMUIDEN is heden door de sleepboot HEEMSKERCK naar Amsterdam gesleept om te repareren. De reparatiekosten worden op NLG 3000 geschat en de duur der reparatie op veertien dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 5 september. Het Nederlandse stoomschip SNEL, van Sydney (opm: Canada) naar Montreal, is op het eiland Reaux gestrand, doch zal vermoedelijk met het volgende tij vlotkomen. Een stoomschip wordt ter assistentie afgezonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. Volgens een telegram uit Kirkcudbright (opm: westkust Schotland) is de van Casablanca komende Nederlandse schoener JANTINA AGATHA in de rivier aan de grond geraakt en zit gevaarlijk. De lading kan door lichters geborgen worden.


Datum: 07 september 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 september. De Nederlandse schroef stoomboot ARGUS (visserij inspectie vaartuig) met afmetingen 27 x 4,75 x 1,70 m. en een machine van 75 I.P.K. is heden verkocht aan M.S. Springer te Amsterdam voor NLG 2527,60.


Datum: 08 september 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 8 september. De alhier thuisbehorende schoener ALBERTINA AMELIA is voor geheime prijs verkocht aan de heer C.C. Koopman te Oudeschild voor de sloop, waarheen het heden is vertrokken, gesleept door de sleepboot ANNA SOPHIA.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Amsterdam naar de Levant vertrokken het stoomschip TELLUS voor de eerste reis.


Datum: 09 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 september. Het stoomschip SNEL is door hulp van een stoomschip vlot gekomen en heeft de reis voortgezet. Er is geen schade gemeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 september. De Nederlandse schoener JANTINA AGATHA, in de rivier nabij Kirkcudbright aan de grond gevaren, is vlot en ligt veilig in de haven. Het vaartuig heeft geen zichtbare schade geleden.


Datum: 10 september 1904


Krant:
 TNC - Terneuzensche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het s.s. ARGUS, dat als politievaartuig dienst deed op de Zeeuwse Stromen, is buiten dienst gesteld en is op 7 september verkocht.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 september.. Van de werf van de Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek is te water gelaten een stalen 3-mast schoener van 400 ton voor Deense rekening.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PHARUS is heden van Rotterdam vertrokken naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 september. De nachtmailboot PRINS HENDRIK van de Maatschappij Zeeland wordt geruime tijd uit de vaart genomen om aan de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier van nieuwe ketels te worden voorzien. Maandag a.s. (opm: 12 september) wordt de PRINS HENDRIK naar ‘De Schelde’ overgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 9 september van IJmuiden naar Nieuwediep vertrokken om proef te stomen het stoomschip ARY SCHEFFER. Eveneens op 9 september van IJmuiden naar Nieuwediep vertrokken om proef te stomen het stoomschip TELLUS.
(opm: op 10 september arriveerde de ARY SCHEFFER van Nieuwediep in de Nieuwe Waterweg)


Datum: 11 september 1904


Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oudeschild, 9 september. Door de heer C.C. Koopman c.s, van hier, werd te Delfzijl aangekocht het schoenerschip ALBERTINA AMELIA, hetwelk naar hier zal worden overgebracht ter sloping. (opm: zie PGC 080904 en NRC 140904)


Datum: 14 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 september. De ALBERTINA AMELIA is van hier naar Oudeschild op Texel vertrokken om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 13 september. Het Nederlandse schip ALBERTINA AMELIA is van Delfzijl alhier aangekomen, gesleept door de sleepboot ANNA SOPHIE, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 september. De op de 12e augustus op het Hamburger Sand gestrande tjalk EBENHAEZER is gelicht en hier heden binnengesleept. Het vaartuig zal weder gerepareerd en in de vaart gebracht worden.
(opm: Op 18 september 1904 vertrokken er twee stoomschepen met de naam ARY SCHEFFER uit de Nieuwe Waterweg. Eén had als bestemming Grangemouth en de andere Le Havre. Dit lijkt te betekenen, dat de oude ARY SCHEFFER nog ten minste één reis onder deze naam heeft gemaakt terwijl de nieuwe al in de vaart was.)


Datum: 17 september 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 september. Het hier thuisbehorende schip NEPTUNUS, kapt. Bos is opgelegd, doordat men voor dit schip geen vracht meer kan krijgen.


Datum: 20 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 september. Volgens bij de directie der Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontvangen telegram is het stoomschip VAN OUTHOORN gisteren gestrand bij de hoek Sekeh en Poeloe Weh (opm: Noordpunt van Sumatra). Assistentie is aanwezig. Een nader bij de rederij ontvangen telegram meldt, dat de pogingen om de VAN OUTHOORN vlot te slepen niet zijn geslaagd. Het schip lost de lading in lichters om vlot te komen. Het is geheel dicht. De stoomschepen VAN SWOLL, MAHA VAJIRUNHIS, SWAERDECROON, UTRECHT, ALBATROS en GLATIK verlenen asistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 september. Het stoomschip ZAANDAM is bij vertrek van Riga lek geworden en zal waarschijnlijk de lading moeten lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 19 september. Volgens telegram uit Sabang is het stoomschip VAN OUTHOORN van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij in het zuidelijk gedeelte van de baai van Poeloe Weh gestrand.


Datum: 22 september 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 21 september. Gisteren werd met goed gevolg van de scheepswerf van de heer G. Lanting te water gelaten het nieuw gebouwde tjalkschip VOLHARDING, groot 90 ton, zulks voor rekening van en zullende bevaren worden door schipper P. Kok van Zuidhorn. De kiel wordt daarna gelegd voor een schuit, groot 50 ton, voor rekening van de heer Snijders te Schildwolde. (binnenvaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 september. Volgens telegram uit Sabang is het stoomschip VAN OUTHOORN met hoog water onbeschadigd vlot gekomen.


Datum: 23 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 september. Het van Geestemünde te Nieuwediep aangekomen kabelstoomschip VON PODBIELSKI gaat in het dok. De Kabelwerken zijn over de verkoop van dit schip in onderhandeling. Het aflopen dezer onderhandelingen hangt af van het onderzoek in het dok (opm: wordt TELEGRAAF – N.I. Gouv. Marine).


Datum: 24 september 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vanmiddag te 3.45 uur werd van de werf der Scheeps- en Werktuigbouw “Fijenoord” te water gelaten het tankstoomschip PERLAK, gebouwd voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlands Indië, gevestigd te ’s-Gravenhage.
Het schip is lang 240 voet, breed 42 voet en heeft een waterverplaatsing van 3470 ton.
De machine heeft cilinders van 20½, 33 en 55², bij 35” slag. De snelheid van het schip zal 10½ mijl bedragen.


Datum: 25 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 22 september. De tjalk ANNA VAN GRONINGEN, kapt. F.F. Westers, is met de sleepboot DORTMUND 7, die het stoomschip HERO sleepte, in aanvaring geweest, waardoor de tjalk zware schade aan bakboord beliep.


Datum: 26 september 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tynygongl (opm: Caernarfon Bay, Wales), 23 september. Het schip JANTINA (opm: JANTINA AGATHA, kapt Dijkstra) is op zandige grond gestrand. Het schip, dat ontzet en lek is, heeft bakboord slagzij. Er zal getracht worden het vaartuig met het volgende getij op harde grond te brengen om aldaar de bodem te onderzoeken en te breeuwen. De lading is gelost (opm: zie PGC 011004 e.v.).


Datum: 27 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 september. Hedenmorgen is tijdens mist op de Springerplaat bij Terneuzen gestrand het Belgische stoomschip ANVERSVILLE, komend van Congo en bestemd naar Antwerpen. Sleepboten zijn ter assistentie vertrokken. Daar het schip niet gevaarlijk zit, zijn de passagiers aan boord gebleven. Men denkt dat het schip met vloed weder vlot zal komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 26 september. Het stoomschip ANVERSVILLE is met hoog water zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis naar Antwerpen voortgezet.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 24 september is bij de werf Rijkée & Co te Rotterdam te water gelaten de stalen bunsloep THEODORA EMMERENTIA voor P.L. Slis & Zn te Middelharnis. (opm: in WW 1 een vrachtschip)


Datum: 29 september 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wasa, 22 september. De Nederlandse schoener HOLLANDIA, kapt. Lanting, van Bensdorf met stenen enz. naar Uleaborg, is nabij Korsnaes gestrand, doch werd weder vlot gebracht en hier binnengesleept door het s.s. SVANEN (opm: van bergingsmij Svitzer). Het is ogenschijnlijk onbeschadigd en zal waarschijnlijk, zodra het bergloon is vastgesteld, de reis voortzetten.


Datum: 30 september 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 29 september. Het Nederlandse stoomschip MYRMIDON van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan, in 1890 bij Scott & Co te Greenock gebouwd, is aan de Setsu Kogio Kabushiki Kaisha te Yokohama verkocht en in TATZU MARU herdoopt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 september. Door de heren Pais & Zn, alhier, is te Emden aangekocht de galjoot REMDA ter sloping. Het schip is alhier aangekomen van Emden.


Datum: 01 oktober 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Delfzijl, 29 september. Het tjalkschip FOLKERDIENA VAN GRONINGEN (opm: NRC noemt het schip FOLKERDINA), schipper W. Mulder, - thuisbehorende te Zuidbroek - de 26e september j.l. van Harlingen vertrokken met een lading dakpannen voor Stade, is hier heden zwaar lek binnengelopen. Het schip zal hier lossen en worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Caernarfon, 27 september. De schoener JANTINA AGATHA, kapitein Dijkstra, zit thans op het droge voor nader onderzoek. De voorlopige reparaties, nodig om het schip in staat te stellen, naar Bangor te worden gebracht, zullen vermoedelijk morgen geëindigd zijn.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 28 september. Het te Elsfleth thuisbehorende schip INDUSTRIE, gebouwd in 1872 te Kinderdijk, is voor 70.000 Mark verkocht naar Stavanger.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 september. Het Engelse stoomschip DRUMBAIN, groot 3830 ton (opm: DWT), gebouwd te West Hartlepool in 1902 bij W. Gray & Co Ltd, met machines van de Central Marine Engine Works, is aangekocht door de heren Solleveld, Van der Meer en T.H. van Hattum alhier voor de algemene vrachtvaart, en zal onder de naam HOUTDIJK in de vaart worden gebracht.


Datum: 02 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 oktober. Het van de Middellandse Zee hier aangekomen Nederlandse stoomschip CERES heeft zware schade aan de boeg. Het werd gisterennacht omstreeks half drie tijdens dikke mist bij Dungeness aangevaren door een onbekend gebleven stoomschip. (opm: volgens DS was het aanvarende schip het Engelse stoomschip HORTENSIUS)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 1 oktober. Het stoomschip DRUMBAIN werd verkocht voor ongeveer GBP 20.000. (opm: volgens DS bedraagt de aankoopprijs GBP 19750)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 1 oktober aangekomen in de Nieuwe Waterweg de ALEXANDER, uit Engeland gesleept per Engelse sleepboot WILDROSE om gesloopt te worden.

Krant:
  TC - Texelsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Onlangs werd het oorlogsschip TROMP, te Helder afgekeurd voor de actieve dienst, aan enige personen verkocht om gesloopt te worden. Het schip was nog zeer gaaf, doch behoort tot een verouderd type. Naar verzekerd wordt, zijn de tegenwoordige eigenaars in onderhandeling met de Russische regering om het ex-oorlogsschip te verkopen. (opm: zie NRC 050804 en NRC 040904)


Datum: 03 oktober 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De tjalk JEZELINA van de firma Niestern & Zn te Delfzijl is verkocht aan Schulte & Bruns te Emden.


Datum: 04 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 oktober. Het Noorse stoomschip STOUT, verleden jaar bij paal 18 gestrand en voor rekening van een Amsterdammer gekocht, zal men in het begin der volgende week door dynamiet laten springen. Een vroegere poging mislukte. De nog in het schip aanwezige lading grenenhout wordt geschat op 45000 planken. (opm: moet zijn STAUT, op 1 november 1902 op Terschelling gestrand)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 oktober. Het Nederlandse stoomschip AMSTEL, van Pascagoula, heeft door slecht weer de verschansing en stutten gebroken en een deel van de deklast verloren. Een gedeelte van de proviand werd door water beschadigd.


Datum: 06 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 4 oktober. De galjoot REMDA is met oud ijzer naar Delfzijl vertrokken om aldaar na lossing gesloopt te worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 5 november arriveerde in de Nieuwe Waterweg de sleepboot LAUWERZEE met op sleeptouw de lichter C.70 van Londen naar Hendrik-Ido-Ambacht om te worden gesloopt.


Datum: 07 oktober 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 oktober. Volgens telegram uit Kiel is de met dakpannen van Oberlahnstein naar Kiel bestemde Nederlandse tjalk GERHARD met schade aldaar binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 oktober. Door de stoomboot STANFRIES I, kapitein Kooistra, is hier binnengebracht het tjalkschip VERTROUWEN, schipper P. Klein, groot 54 ton, met een lading gruiscokes, van Amsterdam naar hier bestemd. Ter hoogte van Broekerhaven is het vaartuig lek gestoten en maakte aanhoudend water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 7 oktober. Het alhier thuisbehorende tjalkschip MARIA THERESIA, schipper J. Stegmeier, is volgens gisteravond alhier ontvangen telegrafisch bericht, op de Eems, nabij Juist, verongelukt, doch het volk door de reddingsboot gered. (opm: zie PGC 141004)


Datum: 08 oktober 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 6 oktober. De Nederlandse aak ZUIDERZEE, kapitein P. Steenstra, is in Kuhwarderhaven in aanvaring gekomen met de Oberlanderkaan No. 5755, waarbij deze schade bekwam aan dek en reling, terwijl de ZUIDERZEE ogenschijnlijk geen schade van betekenis beliep.


Datum: 09 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 oktober. De hier thuishorende houten tjalk MARIA THERESIA, schipper Stegmeyer, strandde gisteren door stormweer bij Juist. De opvarenden werden gered. Deze gingen heden bij kalmer weer wederom aan boord, waarna het vaartuig weder vlot en in veiligheid gebracht werd.


Datum: 10 oktober 1904


Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is met goed gevolg te water gelaten van de werf “De Industrie” van P. Smit Jr. te Rotterdam het gegalvaniseerd stalen dubbel schroef stoomschip VOORWAARTS, gebouwd in opdracht van het Departement van Koloniën.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 oktober. Het Nederlandse schoenerschip SECUNDA, kapitein v.d. Berg, de 1e oktober van Harlingen te Rauma aangekomen, is lek, hebbende wegens dikke mist bij Rauma gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 oktober. De Nederlandse schoener ANNECHIENA, kapitein Klugkist, van Teignmouth naar Vegesack, is op drift geraakt en ter rede van Bremerhaven aan de grond gevaren. Het schip werd naar Nordenham naar een veilige ankerplaats gesleept. Ankers en kettingen gingen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 7 oktober. Volgens van het reddingsstation te Juist ontvangen bericht, zijn door de reddingsboot MAGDEBURG vier man gered van de te Delfzijl thuisbehorende tjalk ANNA (opm: bedoeld is MARIA THERESIA), schipper Stegmeijer.


Datum: 11 oktober 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 oktober. Het heden van Hamburg alhier aangekomen stoomschip HUNZE IX, dat vroeger steeds Bremen aanliep, zal in den vervolge laatstgenoemde plaats niet meer aandoen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is van de werf der heren Wm. Gray & Co te West Hartlepool met goed gevolg te water gelaten het voor rekening der Vrachtvaart Maatschappij Bothnia nieuw gebouwde stoomschip DELTA. Dit schip is 281’6” lang en 42’6” breed en heeft een laadvermogen van can 2000 ton bij een diepgang van 18 voet.
De machines zijn geleverd door Central Marine Engine Works te West Hartlepool.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 oktober. Het Nederlandse stoomschip AMSTELSTROOM is van Amsterdam te Goole aangekomen met verscheidene platen aan stuurboordsboeg gescheurd, zijnde ter rede van Hull in aanvaring geweest met het stoomschip TURBIN.


Datum: 14 oktober 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 oktober. De MARIA THERESIA, schipper Stegmeyer, is op de helling van de heer Lanting gehaald en wordt opnieuw gekalefaat. Schade van betekenis is bij de stranding te Juist niet geleden. De lading stenen was aldaar reeds gelost en het schip was bij het ongeval op de thuisreis van daar naar hier. De tjalk is op 10 oktober te Delfzijl aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rauma, 12 oktober. Het te Groningen thuisbehorende 3-mast schoenerschip SECUNDA, kapitein v.d. Berg, dat de 1e dezer bij het binnenkomen alhier op een rots heeft gestoten, is ontlast en wordt heden naar Bjorneborg gesleept om te dokken en zo nodig te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 12 oktober. Het nabij Norderney omhoog gevaren Nederlandse schip GERHARD is met gebroken achtersteven alhier aangekomen en in het dok geplaatst.


Datum: 15 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, op 14 oktober vertrokken stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, op proeftocht naar de Noordzee, arriveerde 14 oktober te Nieuwediep en was 15 oktober weer terug te IJmuiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Antwerpen, 11 oktober. Het stuurtoestel van het van Goole naar hier uitgaande stoomschip CUXHAVEN geraakte op de Hudson (opm: bedoeld wordt Humber) ter hoogte van de oude sluis defect en het schip liep daardoor tegen de AMSTELSTROOM, trof dit schip in de midscheeps en veroorzaakte belangrijke schade. De AMSTELSTROOM arriveerde op 14 oktober weer te IJmuiden van Goole.


Datum: 16 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden werd te Vlissingen op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ de kiel gelegd voor het stoomschip WILIS, in aanbouw voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam voor haar maildienst van Rotterdam op Java. (opm: volgens DS was de kiel gelegd op zaterdag 15 oktober)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK van de Koninklijke West-Indische Maildienst, op 10 augustus te water gelaten, heeft 15 oktober proefgestoomd en komt 2 november in de vaart. Het schip, dat 316 voet lang, 40 voet breed en 21.3 voet hol is, heeft bij de proeftocht een behouden vaart gehad van 12½ mijl. Het vaartuig, dat een laadvermogen heeft van 2500 ton, heeft inrichtingen voor 52 passagiers in de eerste klasse en een ruime gelegenheid voor passagiers in de tweede klasse. Schip en machine, respectievelijk vervaardigd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij en door de Nederlandsche Fabriek voor Werktuigen en Spoorwegmateriaal, hebben uitstekend voldaan.


Datum: 18 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 oktober. De Stoomvaart Maatschappij De Maas, directie de firma Phs. Van Ommeren, heeft met de firma R. Craggs & Sons te Middlesbrough gecontracteerd voor de bouw van een stoomschip, groot 5200 ton, waarvan de machines geleverd zullen worden door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vartzel, 15 oktober. Van het zeilschip HARMINA, in het laatst van Augustus van Brunshausen naar Leith vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 19 oktober 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De schroef stoomschoener YARE is heden vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Yarmouth (eerste vermelding).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 oktober. Volgens telegram uit Gefle is het Nederlandse stoomschip VULCAIN met defecte machines aldaar teruggekeerd. Gevreesd wordt, dat de lading gelost moet worden.


Datum: 21 oktober 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Björneborg, 15 oktober. Het Nederlandse schip SECUNDA dat, na op het strand te hebben gezeten, van Harlingen te Raumö arriveerde, heeft de lading gelost en is gisteren van daar herwaarts gesleept om op de sleephelling nagezien en gerepareerd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 20 oktober. De Nederlandse stoomtrawler PRIMAVERA is hedenmorgen vroeg door mist benoorden deze haven gestrand, doch komt waarschijnlijk met hoog water weder vlot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 oktober. Het stoomschip VULCAIN, dat met hout van Gefle naar Portsmouth was vertrokken, moest terugkeren wegens een defect aan de voedingspomp. Het kan echter zonder lossing der lading gerepareerd worden, zodat het waarschijnlijk maandag (opm: 24 oktober) opnieuw de reis zal kunnen aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 oktober. Het van Archangel hier aangekomen stoomschip HILVERSUM moest wegens gebrek aan kolen van de deklast stoken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Björneborg, 20 oktober. Het (opm: Noorse) barkschip MARTHA, dat in de nabijheid strandde, is zo zwaar beschadigd, dat men verwacht, dat het totaal wrak zal worden. Ongeveer de helft der lading hout is nog gezond, en gevraagd wordt, het alhier liggende Nederlandse ijzeren schip SECUNDA, dat 110 standaards kan laden, te charteren tegen 30 shilling.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Björneborg, 22 oktober. De gezonde lading ex-MARTHA zal in het Nederlandse schip SECUNDA overgescheept worden en daarmede naar de bestemming vervoerd worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 21 oktober. Het Koninklijke Seeamt heeft de aanvaring, plaats gehad op 22 november 1903 tussen de Nederlandse tjalk ONDERNEMING, het Flensburger stoomschip KANAL en het linieschip MECKLENBURG, waardoor de ONDERNEMING zonk en het stoomschip KANAL zwaar beschadigd werd, behandeld. De uitspraak was dat noch het zeilschip, noch het stoomschip enige schuld hebben. Het linieschip werd, door het ontijdig van het oosten naar het westen draaien, alleen de schuld der aanvaring toegeschreven.


Datum: 22 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 oktober. Volgens telegram uit Greenock is het nieuwe Belgische schoolschip COMTE DE SMEDT DE NAEYER in het dok op zijde gevallen. Volgens andere telegrammen is het schip vol water gelopen en rust het met de masten op de kaai. Dit schoolschip liep op 11 oktober op de werven der Grangemouth & Greenock Dockyard Co te water en was daarna weder in het dok gegaan om de masten op te zetten en de inventaris in te nemen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip POLYPHEMUS van de Stoomvaart Mij Oceaan te Amsterdam is verkocht naar Japan.


Datum: 23 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 oktober. Het Nederlandse stoomschip HEEMSKERCK is, volgens telegram uit Ibrail, in aanvaring geweest met het Turkse stoomschip SOFIA. Eerstgenoemd stoomschip bleef onbeschadigd, terwijl het laatste door die aanvaring lek is geworden. Waarschijnlijk zal op de HEEMSKERCK beslag gelegd worden. (opm: heeft later de reis voortgezet)


Datum: 25 oktober 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 oktober. Volgens gisterenavond ontvangen bericht, is kapitein L. Smit met zijn bodem ENGELINA HARMANNA in goeden welstand op de Azerische eilanden (opm: misschien worden de Azoren bedoeld) aangekomen; hebbende 51 dagen reis van Engeland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 oktober. Het Nederlandse schip ROSETTA, kapitein Arkema, van de reder A. Ossendrijver alhier, de 17e oktober met een lading kolen van Goole naar hier vertrokken, is nog niet binnen. De rederij maakt zich over het lange uitblijven ongerust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 oktober. Het van Cardiff naar hier bestemde Nederlandse stoomschip PRO PATRIA is met gebroken schroefas te Swansea binnengesleept.


Datum: 26 oktober 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grohn (opm: noordwest van Bremen), 24 oktober. De Nederlandse schoener ANNECHIENA, welke nabij Bremerhaven op strand heeft gezeten, is alhier op de helling gegaan om de bodem te doen onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 oktober. Volgens een telegram uit Frederikshavn is het met hout van Trangsund naar Rochefort bestemde Nederlandse stoomschip DE RUYTER op Laesö gestrand. Van hier is assistentie naar de strandingsplaats vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 oktober. Het stoomschip DE RUYTER, op Laesö gestrand, is met sleepboothulp vlotgekomen en naar Frederikshavn vertrokken om een bewijs van zeewaardigheid te ontvangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Björneborg, 24 oktober. Het schip MARTHA is nu vlot en gaat naar de binnenhaven. (opm: zie PGC 211004)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 24 oktober. Het Nederlandse stoomschip PRO PATRIA is door het stoomschip HARBORNE en de sleepboot LADY MORGAN alhier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 oktober. Het stoomschip DE RUYTER heeft ca. 60 stander hout van de deklast moeten werpen om met sleepboothulp vlot te komen. Nadat experts te Frederikshavn een certificaat van zeewaardigheid hadden verleend, heeft het stoomschip de reis voortgezet.


Datum: 27 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De torpedoboot G.3, gebouwd door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord voor het Departement van Marine, heeft met goed gevolg haar proeftochten volbracht en is aan de fabriek van genoemde maatschappij teruggekeerd om voor de overdracht te worden gereedgemaakt. Met gemiddelde 362 omwenteling en 2087 I.P.K. werd een gemiddelde snelheid bereikt van 24,805 mijl per uur. Het contract vraagt 1900 I.P.K. en 24 mijl. Dit is de laatste der vijf torpedoboten door genoemde maatschappij voor de Marine gebouwd, die alle ruim aan de gestelde eisen hebben voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 oktober. Volgens telegram uit Frederikshavn heeft het stoomschip DE RUYTER, vóór het vlotkwam, een gedeelte van ongeveer 60 standaards hout geworpen. Het schip is met sleepboothulp vlotgekomen en naar Frederikshavn vertrokken om een bewijs van zeewaardigheid te ontvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 24 oktober. Er zal zo veel lading uit het stoomschip PRO PATRIA gelost moeten worden, dat men bij de beschadigde tussenas kan komen.


Datum: 28 oktober 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Nederlandse stoomschip IJSTROOM, binnenkomende van Amsterdam en bestemd voor Londen, is gisteren (27 oktober) op de Theems bij Woolwich Wharf in aanvaring gekomen met het Engelse stoomschip CITY OF CHARLEROI. De schade is gering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 oktober. Het stoomschip SULTAN VAN KOETEI, in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië zal zaterdag (opm: 29 oktober) van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te water worden gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De vloot van de Koninklijke West Indische Maildienst is weder een fraai schip rijker geworden, n.l. de PRINS FREDERIK HENDRIK, varende onder bevel van kapt. A. Sibbelee. Het werd gebouwd volgens plannen van Ir. W. Fenenga op de werven van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier. De machines zijn van het triple expansiesysteem met cilinders van 27”, 37” en 59” bij een slag van 39”. De twee hoofdketels hebben een verwarmend oppervlak van 4550 vierkante voet met een stoomdruk van 180 lbs. per vierkante Engelse duim. Het vermogen op de proeftocht bedraagt 1690 I.P.K. bij 81 omwentelingen per minuut. De PRINS FREDERIK HENDRIK is ingericht voor 52 passagiers in de eerste klasse en 8 passagiers in de tweede klasse. De totale lengte van het schip bedraagt 326 voet, de breedte 40 voet en het draagvermogen op 19 voet diepgang 2560 ton. Op 2 november as. zal de nieuwe bodem de eerste reis naar West-Indië aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 oktober. Het Belgische schoolschip COMTE DE SMEDT DE NAEYER, dat kort geleden te Greenock is omgevallen, had men lens gepompt en bijna weder overeind, doch plotseling braken de trossen der kranen en het schip viel weder in de vorige positie terug en liep vol. De toestand is nu slechter dan voorheen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 oktober. Het Nederlandse stoomschip DE RUYTER is door experts onderzocht en is na het ontvangen van een bewijs van zeewaardigheid hedenavond van Frederikshavn naar Rochefort vertrokken.


Datum: 29 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ibrail, 22 oktober. Het stoomschip HEEMSKERCK, dat een gedeelte der lading steenkolen in het boveneinde dezer haven gelost had en naar het dok willende vertrekken om daar de rest te lossen, kwam met het achterschip in aanvaring met het Turkse schip SOFIA, waardoor de kluiverboom, anker en een gedeelte van de ketting werden weggerukt.


Datum: 30 oktober 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met de firma Wm. Gray & Co Ltd te West Hartlepool heeft de Vrachtvaart Maatschappij Bothnia te Amsterdam in het voorjaar van 1904 een contract op zeer gunstige voorwaarden afgesloten voor de bouw van een stoomschip, groot ca. 3500 ton draagvermogen, dat DELTA genoemd en ongeveer medio november geleverd zal worden.


Datum: 31 oktober 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Met goed gevolg werd zaterdag 29 oktober van helling No 2 van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelaten het schroef stoomschip SULTAN VAN KOETEI, in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlands Indië gevestigd te ’s Gravenhage.
Het schip, uitsluitend ingericht tot vervoer van petroleum, kerosine en benzine, heeft de volgende afmetingen: lengte tussen de loodlijnen 240 voet, breedte op grootspant 42 voet en holte op grootspant 20 voet.
De stoomwerktuigen zijn van het triple expansie systeem en hebben cilinders van 21”, 32¾” en 55” diameter met een slaglengte van 35”. De twee grote stoomketels hebben gezamenlijk een verwarmend oppervlak van ca. 3450 voet. Beladen zal het schip een snelheid van 10½ mijl behalen.
Alle stoomwerktuigen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam.
De doop is verricht door mevrouw M.L. Dunlop-Ellis.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse stoomschip INDIAAN, op reis van Gefle naar Rotterdam met hout, is gestrand bij Dragör. Het is later door een sleepboot van Svitzer vlot gesleept en te Kopenhagen binnen gebracht.


Datum: 01 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 oktober. Hedenmorgen omstreeks 9 uur had er op het s.s. GELDERLAND een gasontploffing plaats, waardoor de 1e stuurman en de machinist gewond werden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(opm: Paul Kruger, president der Zuid-Afrikaanse republiek, overleed in ballingschap in Zwitserland op 14 juli 1904. Zijn lijk werd met de BATAVIER VI naar Kaapstad gebracht.)
Toen wij hedenmiddag tegen vieren de BATAVIER VI verlieten had ten derde malen de fluit geklonken, maar het is over vijven geworden voor het schip van wal stak.
In de vroege ochtend waren er op Eik-en-Duinen (opm: begraafplaats te ’s-Gravenhage) meer belangstellenden dan men uit het bericht uit Den Haag zou opmaken. De lange weg hierheen werd grotendeels stapvoets afgelegd. In Overschie reed de lijkwagen door een dichte haag van mensen.
Aan boord van de BATAVIER VI en op het vrijgehouden terrein aan de wal was een talrijke schare van belangstellen, onder wie mannen die met de zaak der Boeren in betrekking hadden gestaan. Tot de Hoek van Holland gingen mede de heren Kröller en Müller, chefs van de firma Wm. Müller & Co. Vandaar stak het schip vanavond om half negen in zee, met zijn kostbare vracht, onder de hoede van de gezagvoerder kapt. Wilkens. (opm: bekort)


Datum: 02 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De ontploffing aan boord van het s.s. GELDERLAND, waarvan wij in ons vorig ochtendblad een kort bericht opnamen, heeft zich als volgt toegedragen: Onder de eetkamer (z.g. messroom) bevinden zich twee tanks, waarvan de mangaten door een luik in de messroom te bereiken zijn. Een van die tanks was in Engeland gecement en de stuurman wilde met de bemanning op zee de andere in orde maken. Gedurende de reis heeft zich in die tank steenkolengas verzameld. De mensen die dit werk moesten doen daalden onvoorzichtig met een onbedekt licht (kaars) naar beneden. Plotseling ontplofte het verzamelde gas en baande zich een uitweg naar buiten door het mangat.
De 1e stuurman en de machinist die zich in de nabijheid van dit mangat bevonden kregen de volle kracht en uitwerking dezer ontploffing in het gezicht en over het lichaam. De mannen in de tank kwamen met de schrik vrij, omdat het uitstromende vuur, door de ontploffing ontstaan, boven hun hoofden heen ging. De stuurman is ernstig gewond en gebrand, doch de toestand van de machinist is minder ongunstig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 november. Het stoomschip HOUTDIJK arriveerde hedenmiddag van West Hartlepool te Blyth. (opm: eerste vermelding)


Datum: 03 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 26 oktober. Het Seeamt alhier onderzocht het zinken op 13 maart van de Nederlandse tjalk DRIE GEBROEDERS, schipper Reiling, na op de Ooster-Eems te hebben gestoten, doch kon de oorzaak van het zinken niet vaststellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 2 november. Het stoomschip SOERABAJA van de Rotterdamsche Lloyd is aan de rederij H. Jebsen te Hamburg verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 19 oktober. Het Nederlandse schip ADRIANA, hier aangekomen van Java, had bij Kaap de Goede Hoop met slecht weer te kampen. Twee marszeilen en een stagzeil gingen verloren, terwijl alles van dek werd geslagen en de lading overging.


Datum: 04 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam werd aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip van ongeveer 1500 ton laadvermogen, op te leveren in augustus 1905.


Datum: 06 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 november. Het schip HOLLANDIA, schipper Lanting, van Uleaborg naar Vlaardingen, 1 november Holtenau gepasseerd, heeft de deklast teer verloren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 5 november is bij de werf van de Wed. C. Boele & Zn te Slikkerveer te water gelaten de stoomtrawler ELSA, in aanbouw voor de Nationale Stoomvisscherij (dir. A. Groen) te IJmuiden. (opm: in de vrachtvaart)


Datum: 07 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 5 november. Het omgevallen Belgische schoolschip COMTE DE SMEDT DE NAEYER is weder overeind en vlot gebracht.


Datum: 08 november 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Björneborg, 2 november. De Noorse bark MARTHA, welks lading door het Nederlandse schip SECUNDA is overgenomen, is afgekeurd. Dit vaartuig was tegen totaal verlies voor GBP 450 verzekerd. De SECUNDA vertrok heden naar Gravesend.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Nederlandse stoomschip WILLY is uitgaande naar Amsterdam op 3 november op de Theems in aanvaring gekomen met het Engelse stoomschip BENTINCK. Het schip heeft de reis voortgezet.


Datum: 09 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Reuter seint uit Las Palmas, dat de BATAVIER VI, met Kruger’s lijk aan boord, vandaar naar Kaapstad vertrokken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Uit IJmuiden meldt men ons: Ten gevolge van de storm is het afkomende s.s. AMSTELDIJK tegen het zuidelijke landhoofd der Velser voetbrug aangevaren en heeft dit ontzet, zodat geen trams of rijtuigen meer worden toegelaten op de brug. De omvang der schade kan evenwel door de duisternis nog niet met zekerheid bepaald worden. De ponten zullen morgen in gebruik genomen worden, ten einde zo veel mogelijk het verkeer te kunnen onderhouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het houten, als bark getuigd, hulpschroefstoomschip DISCOVERY, nu liggende in het Oostindisch Dok (opm: East India Docks) te Londen. Speciaal gebouwd door de Dundee Shipbuilders’ Company te Dundee, in 1900, voor de Britse Antarctic expeditie; gebouwd van Engels eikenhout en beplankt met Amerikaans olmenhout uit pitch pine, met ijzer beschoten bast en groenhart.
Lang 179’3”, breed 33’8’, met een minste diepgang van 16’ en waterverplaatsing van 1570 ton. Triple-expansion machines van Gourlay Brothers & Co te Dundee, 550 PK, cylinders 14½, 22½ en 36 dm, met een slaglengte van 30 dm, stoomt 7 knopen met ongeveer 7 ton; met lifting schroef en roer. Complete electrische installatie ingericht voor speciaal wetenschappelijke doeleinden. Heeft een ruime inventaris en is in uitstekende staat.
Voor verdere bijzonderheden en gelegenheid tot bezichtiging richte men zich tot David Bruce and Co, Londen.
(opm: als leider van de Antarctic National expedition maakte de Engelse Zuidpoolreiziger Robert Falcon Scott met dit schip in 1901-1904 een tocht naar het Zuidpoolgebied)


Datum: 10 november 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 november. Volgens telegram uit Cuxhaven is de Nederlandse schoener HOLLANDIA, kapt. Eefting, van Uleaborg naar Rotterdam, wegens storm derwaarts terugkerende, aan de grond geraakt, met verlies van roer, anker en ketting weder vlot komende op drift geraakt en in ontredderde staat verlaten. De gehele bemanning is gered en geland. (opm: zie PGC 171104)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 november. Het stoomschip OPHIR, voor de Rotterdamsche Lloyd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier gebouwd, zal deze week naar de Binnenhaven vertrekken om de kompassen te stellen, waarna dit stoomschip maandag (opm: 14 november) naar Rotterdam vertrekt.


Datum: 11 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 november. De W.Z. deelt mede, dat de met een lading teer van Uleaborg naar Rotterdam bestemde Nederlandse gaffelschoener HOLLANDIA, kapt. Lanting, in de afgelopen nacht tegenover het Kogelbaken aan de grond geraakte, daarbij het roer verloor en later hulpeloos de Elve afdreef. De bemanning redde zich in de boot en landde nabij Otterndorf, vanwaar zij per spoor naar hier vertrokken. Het schip is later nabij de Bösch aan de grond gedreven. De kapitein is met een sleepboot naar zijn schip teruggekeerd.
Uit Londen wordt 10 dezer bericht, dat de HOLLANDIA nabij Brunsbüttel strandde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 november. Het van Hamburg aangekomen Nederlandse s.s. BERENICE heeft in de Haaksgrond een anker en 120 vadem ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen. In de afgelopen nacht zijn te Scheveningen over een grote lengte langs het strand delen hout aangespoeld van een schip dat vermoedelijk onder de kust is vergaan of, gelijk meer gebeurd is, waarvan de deklading tot behoud over boord is geworpen.
De strandvonder, de heer A. Vrolijk, wiens mannen ook bezig zijn met de onttakeling van het aangespoelde wrak der HENRIËTTE, doet het hout verzamelen en met karrevrachten vervoeren naar de ruimte op de strandboulevard vóór het Savoy-hotel, waar het wordt opgeslagen om later publiek verkocht te worden, evenals destijds de houtlading der HENRIËTTE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 november. Het s.s. KORTENAER, van Trangsund naar Calais hier heden als bijlegger binnengekomen, heeft gisterochtend ter hoogte van Terschelling een zware zee overgekregen, tengevolge waarvan de schroefas en voormast werden verbogen, de achtermast brak en bijna de gehele deklast en verschansing overboord gingen. Het schip is naar Rotterdam gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 november. Het van Java komende s.s. PROMETHEUS is hedenmorgen tussen de Velser- en Hembrug in aanvaring geweest met het Engelse s.s. PECTAN. De PROMETHEUS bekwam lichte schade aan de brug en de davits, terwijl de PECTAN werd ingedeukt. Beide schepen konden de reis voortzetten.


Datum: 12 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 november. Het Nederlandse stoomschip WILLY is, na op het strand gezeten te hebben, met ernstig beschadigde bodem en zwaar lek te Blyth aangekomen. Het moet in het dok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 10 november. De kapitein van het schip HOLLANDIA heeft te Hamburg lichters gehuurd. De Vereinigte Bugsier & Frachtschiffahrt Gesellschaft heeft een sleepboot met lichters gezonden. De Groninger casco-assuradeuren hebben een speciale expert naar de strandingsplaats doen vertrekken. Het schip zit geheel droog en moet de lading lossen.
(opm: zie NRC 061104)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 november. Een onbekende Franse bark is met een onbekend gebleven Nederlands oorlogsschip ter hoogte van Prawle Point in aanvaring geweest. Eerstgenoemd vaartuig werd beschadigd. Of het oorlogsschip schade heeft en hoe groot is niet bekend.
{Zoals men weet heeft het pantserschip HERTOG HENDRIK woensdag (opm: 9 november) Nieuwediep verlaten, op weg naar Indië. Red.}


Datum: 13 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blyth, 11 november. Het Nederlandse stoomschip WILLY heeft op Newbiggin Point aan de grond gezeten en maakt veel water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 november. Het Nederlandse schip HAINAUT is te Falmouth aangekomen zijnde in aanvaring geweest. De secretaris der Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam heeft uit Londen bericht ontvangen, dat de HAINAUT, kapt. Jacobs, van New York naar Antwerpen bestemd, met verlies van fokkemast en boegspriet en schade aan de zeilen te Falmouth is binnengelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl. 12 november. Heden is van de werf van B. Niestern & Zoon, alhier, te water gelaten de stalen zeilaak van 200 m³, gebouwd in opdracht van G. Huiting te Groningen.


Datum: 14 november 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 november. Door de Belgische stoomtrawler BERNHARD, O.88, is heden hier binnengebracht het Nederlandse s.s. YARE, kapt. Veldman, eergister ledig van hier naar Blyth vertrokken. De YARE werd ongeveer 80 zeemijlen NW van het Borkumer vuurschip zonder roer aangetroffen en op sleeptouw genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 november. Volgens telegram uit Cuxhaven is de Nederlandse schoener ZUIDERZEE, kapt. Steenstra, van Rostock naar Papenburg, met verlies van anker en ketting en schade aan het roer, bij Neuwerk aangekomen.


Datum: 15 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 14 november. Het stoomschip OPHIR en ook de machines hebben bij de proeftocht uitstekend voldaan. Het schip arriveerde op 14 dezer van Vlissingen in de Nieuwe Waterweg. Op 26 dezer zal het de eerste reis naar Indië aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 november. De HAINAUT is op 10 november op ongeveer 30 mijl van Lizard met de Franse bark JEANNE CORDONNIER in aanvaring geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Meppel, 12 november. Alhier is bericht ontvangen dat het tweemast schip PIETERTJE van de heer F. Koopman in de Noordzee nabij de Friese kust is vergaan. De bemanning is gered. Het schip was verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 14 november. Gisteravond werd aan het strand alhier aanhoudend een misthoorn gehoord, terwijl van half elf tot bij middernacht kanonschoten werden gelost, vermoedelijk van een in nood verkerend stoomschip. De bemanning van de reddingboot was ter plaatse, doch kon niets uitrichten door de dikke mist. Hedenmorgen is evenmin ten gevolge van de dikke mist iets waar te nemen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het zeilschip ROSETTA (kapitein Arkema) is heden vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Newcastle. (opm: het is dus niet vermist, zie NRC 25 oktober).


Datum: 16 november 1904


Krant:
  EB - De Eemsbode

Volgens het Nieuwsblad van het Noorden, zal hier worden opgericht een lichtermaatschappij N.V. Delfzijl. Een vijftal lichterschepen zijn reeds besteld bij de heren Niestern & Zn alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 november. Buiten het verlies van fokkemast en al het daarmede verband staande tuig, heeft de HAINAUT ook de boegspriet en voorbramsteng verloren en tevens zware schade aan bakboordsbrug, bak en meerdere averij. (opm: brug moet boeg zijn)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 november. Het met rogge geladen Nederlandse schip ZUIDERZEE, dat nabij Neuwerk aan de grond geraakte en roerschade bekwam, is alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 14 november. De Groninger tjalk TJITSKIENA, kapt. J. Klugkist, met gerst van Stralsund naar Rotterdam, in de jongste storm de Weser binnengelopen, is bij Wedderwarden aan de grond geraakt, doch niet gevaarlijk.


Datum: 17 november 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 13 november. De Nederlandse schoener HOLLANDIA is na lossing der lading door de sleepboten CYCLOP en TERSCHELLING afgebracht en ter reparatie naar Hamburg gesleept. (opm: zie PGC 101104)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 14 november. Door de schipper van de loodsboot Skagerrak is hedenmorgen in peiling vuurtoren van Skagen NWtW½W en het lichtschip Skagen NO½O (miswijzend) een gezonken galjoot gezien, waarvan de stengen uit het water staken. Men vermoedt dat dit de zeer veel over tijd zijnde galjoot HILLECHINA is, welke met mais van Hamburg naar hier bestemd was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 november. Het nieuwe Nederlandse stoomschip DELTA, gebouwd aan de werf van de heren Wm. Gray & Co te West Hartlepool voor rekening der Vrachtvaart Maatschappij Bothnia te Amsterdam, dat 10 oktober werd te water gelaten, heeft gisteren een welgeslaagde proeftocht gehouden, waarbij een snelheid van 10½ mijl werd verkregen. Het schip is heden van West Hartlepool naar Riga vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 15 november. De Nederlandse schoener HOLLANDIA is alhier binnengesleept en zal op de Körnerschen werf gerepareerd worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 november. Hedenochtend heeft het stoomschip YSTROOM, uitgaande van hier naar Londen, in de mist nabij de Petroleumhaven de sleepboot QUO VADIS uit Zaandam aangevaren. Deze is om zinken te voorkomen aan de grond gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 november. Het Nederlandse s.s. NIOBE, van Bordeaux te IJmuiden aangekomen, is, opvarende wegens mist bij Velsen aan de grond gevaren, doch later vlot gekomen. Bij de graansilo’s is het schip weer aan de grond gevaren en blijven zitten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De stoomkanonneerboot NJORD is gisteren in de haven te Nieuwediep in aanvaring geweest met de Helderse botter HD 62, die daardoor is gezonken. Men is bezig het vaartuig te lichten.
Later bericht: De gezonken visschuit HD 62 is gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het laatste zeilschip bij de Engelse vloot is buiten dienst gesteld. De NORTHAMPTON, een vol getuigde gepantserde driemaster, werd in 1879 in dienst gesteld. Het schip kostte ruim 5 miljoen gulden. De laatste tien jaar heeft het als oefenschip voor matrozen gediend. Daartoe zal voortaan de HAWKE, een nieuwerwetse 1e klas beschermde kruiser, worden gebruikt.


Datum: 18 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marinenieuws. Men schrijft aan het Bataviaansch Nieuwsblad uit Soerabaja:
Hr.Ms. MATARAM, die enige tijd geleden hier kwam om versterking te halen, vertrok eindelijk weer. Men zegt dat in Laboean Hadji op Lombok een kleine demonstratie moet worden gehouden en dan Endeh weer aan de beurt zal komen.
De GELDERLAND heeft zaterdag 15 oktober geproefstoomd en zal nu maandag vertrekken om gemeenschappelijk op te trekken met de landingsdivisie der MATARAM; de commandant van de MATARAM, luitenant ter zee der eerste klasse J. Rambonnet, zal de leiding krijgen. Tijdens de laatste dagen van het verblijf van de GELDERLAND werden tot oefening vele marsen met de landingsdivisie gemaakt.
In het marine-bassin is het nu stil.
De CERAM en de SIBOGA liggen nu te repareren; verder zijn in conservatie de KOETEI en de SERDANG.
De torpedobootvloot bestaat uit PYTHON en MINOTAURUS en de eeuwig hellende CERBERUS. Van de gouvernementsmarine zijn er de REIGER, KWARTEL, HAVIK, en TEGAL. De J. NIENHUIJS wordt klaargemaakt voor munitieschip, zodat we in de toekomst drie van die schepen zullen hebben.
Het gebrek aan jonge zeeofficieren doet zich nijpend voelen. Zo is bijvoorbeeld op het wachtschip geen enkele luitenant ter zee tweede klasse meer. Ook op andere schepen is het mondjesmaat. De flottieljevaartuigen die vroeger met vier wachtofficieren voeren, moeten het sinds maanden met drie doen, zodat de dienst direct in de war loopt als er een uitvalt, bijvoorbeeld bij verwonding zoals op de MATARAM en de CERAM gebeurde.
De gezondheidstoestand op de OEDJONG is goed. Een enkel koortsgeval met een verloop van vijf dagen is het enig voorkomende. Sinds er een enkel regenbuitje viel is het aantal muskieten echter zeer toegenomen.
Naar men vertelt moet de FLORES een grote herstelling ondergaan en zal daarom in het Bandjermasinse moeten worden afgelost.


Datum: 19 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdamsche Lloyd. Het nieuwe mailschip OPHIR wordt zondag 20 november van 10-12 en 2-4½ ure en dinsdag 22 november, des avonds van 7½ tot 10 ure, ter bezichtiging gesteld, tegen betaling van 50 cents per persoon, ten voordele van het ondersteuningsfonds der maatschappij.
Toegangskaarten uitsluitend verkrijgbaar aan de ligplaats: Wilhelminakade, loods Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen 18 november. De Nederlandse zandzuiger TRITON,van San Antonio naar Rotterdam, is bij Brooke Point (Wight) gestrand. De TRITON heeft de schroef verloren en de schroefas gebroken terwijl ze ook lek is. De bemanning is gered.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PHARUS is op 16 november aangekomen te Batavia van Rotterdam.


Datum: 20 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cherbourg, 14 november. De Franse bark JEANNE CORDONNIER, 5 dezer van hier naar Hobart Town vertrokken, was 10 dezer 4 uur n.m. ter hoogte van Ouessant in aanvaring met het Nederlandse zeilschip HAINAUT. De JEANNE CORDONNIER keerde naar hier met schade terug en is heden in het dok opgenomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 november. De zandzuiger TRITON is verder op strand gedreven. Er bestaat slechts geringe kans het voor het springtij vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren (opm: zaterdag 19 november) werd van de Scheepsbouwwerf no. 2 van de heer A. Vuyk te Capelle a/d IJssel met gunstig gevolg te water gelaten de geheel van staal gebouwde en als tweemast schoener getuigde cargo boot KINGWOOD. Deze boot is van het raised-quarterdecktype. De hoofdafmetingen zijn: lang op de waterlijn 215 voet, breed 32 voet en hol 16-3 voet, waardoor een draagvermogen van circa 1500 ton verzekerd is. De machine voor dit stoomschip wordt te South Shields vervaardigd. Opdrachtgever dezer boot is de heer E.S. Holman (opm: m.z. C.S. Coram) te Londen. De boot is in elk opzicht een zusterschip van de voor dezelfde reder op 8 augustus jl. geleverde boot QUEENWOOD. Met de bouw van een boot van ca. 2000 ton voor Noorse rekening werd een begin gemaakt.


Datum: 21 november 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 17 november. Een boot, gemerkt HILLECHINA is in zwaar beschadigde toestand bij Nordvik (Tjörn) op strand gedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 16 november. De galjoot, vermoedelijk de HILLECHIENA (opm: HILLECHINA) gezien door de SKAGERRAK ligt in 10 vadem water. Het gouvernements s.s. LOVENORN is uitgezonden om het wrak te onderzoeken en het uit elkaar te doen springen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 november. Het stoomschip YARE is, gesleept wordende door de ZUIDERZEE, naar Rotterdam vertrokken om aldaar te repareren.


Datum: 22 november 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag j.l. (opm: 19 november) is van de werf der heren J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek te water gelaten de viermast bark GEERTRUIDA GERARDA, gebouwd voor rekening van de heer P. van der Hoog aldaar. Dit is het grootste zeilschip van de Nederlandse vloot. Het bevel over het schip zal gevoerd worden door kapt. J. van der Laag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Parijse ingenieur André Gambin beweert een schip te hebben uitgevonden, dat 1000 kilometer in ’t uur zou kunnen lopen, met hetzelfde gemak, als thans schepen varen met een vaart van 30 à 35 kilometer in ’t uur. Men zou in de toekomst kunnen koffiedrinken in Londen en, de zelfde dag, na een oceaanreisje, het middagmaal kunnen gebruiken in New York. Gambin heeft twee kleine modellen van zijn wonderschip gemaakt en daarmee proeven genomen, welke, naar hij beweert, zijn theorie volkomen hebben bevestigd. Voor het eigenlijke schip wordt een soort regelvormige ‘typhonoïde’ aangebracht, die een luchtledige ruimte doet ontstaan waarin het schip voortvliegt, evenals brieven door pneumatische buizen.
Gambin heeft patent op zijn uitvinding genomen. Hij zegt dat het publiek natuurlijk van een snelheid van 1000 km in ’t uur vreemd zal ophoren, maar dat het dit, een eeuw geleden, ook deed, als men sprak van vervoermiddelen die 100 km in ’t uur zouden afleggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 november. Door L. Smit & Co’s sleepdienst te Maassluis is op de basis ‘no cure no pay’ contract gesloten voor het afbrengen van de op het eiland Wight gestrande Nederlandse zandzuiger TRITON. De sleepboot LAUWERZEE is reeds ter plaatse, terwijl de bergingsboot WODAN hedenavond de Nieuwe Waterweg verlaten heeft om assistentie te verlenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken op 21 november uit de Nieuwe Waterweg naar Nieuwediep het stoomschip PERLAK; het schip vertrok op 22 dezer weer van Nieuwediep naar Rotterdam.


Datum: 23 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De HAINAUT passeerde op 22 november Vlissingen, gesleept door de sleepboot PRESIDENT LUDWIG. De fokkemast en tuig waren weg, en de bakboordsboeg was met planken dichtgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 november. Het stoomschip PERLAK, gebouwd door de Maatschappij voor Scheeps- & Werktuigbouw Fijenoord, heeft heden alhier met gunstig gevolg proefgestoomd en is daarna naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 24 november 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 november. De Nederlandse tjalk DRIE BROEDERS (kapitein Jannes) is bij het verhalen lek geworden en moet op de helling om te worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

New Castle, 22 november. Het Nederlandse s.s. WILLY, dat na op het strand te hebben gezeten te Blyth was binnengebracht, vertrok hedennacht naar Middlesborough om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip WILLY is op 23 dezer te West Hartlepool in het dok geplaatst om te repareren.


Datum: 25 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Björneborg, 16 november. Het Noorse zeilschip MARTHA, waarvan de lading door het Nederlandse schip SECUNDA is overgenomen, wordt 30 november publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen is de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij te Amsterdam tot haar leedwezen genoodzaakt deze week een vijftigtal werklieden te ontslaan, wegens vermindering van werk en door het niet slagen in het verkrijgen van aangeboden contracten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PERLAK, gebouwd door de Maatschappij voor Scheeps- & Werktuigbouw Fijenoord voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië, werd op de 23e dezer ter rede van Nieuwediep beproefd. Het contract schreef voor een snelheid van 10½ knoop, behaald werd op de gemeten mijl 11,011 knoop, zijnde het gemiddelde van 6 runs op de voorgeschreven diepgang van 16 voet gemiddeld, met gemiddeld 1150 I.P.K. Na afloop werd op de Noordzee gedurende 10 uren een proeftocht gehouden waarbij petroleum-residu gebrand werd in de stoomketels. Het werkelijk draagvermogen was ongeveer 50 ton meer dan het contract verlangde. Machine en ketels werkten zonder de minste stoornis. Het stoomschip vertrekt over enige dagen naar Indië.


Datum: 26 november 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip OPHIR is heden voor de eerste reis vertrokken van Rotterdam naar Java.


Datum: 27 november 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 24 november. De zandzuiger TRITON is hier aangekomen; de lekkage is niet toegenomen. Het schip zal gereed worden gemaakt om het naar Rotterdam te slepen voor herstel.


Datum: 29 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 november. De Nederlandse gaffelschoener MARCHIENA, kapt. Van der Laan, van Sölvesborg naar Rotterdam, is met door aanvaring beschadigde boeg en verlies van anker en ketting te Cuxhaven binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 november. Het alhier ter rede geankerd liggende Nederlandse aakschip ZUIDERZEE, schipper Steenstra, gekomen van Rostock met bestemming Papenburg, heeft in de Noordzee zware stormen doorstaan, waardoor de voorzeilen en één der zwaarden zijn weggeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lübeck, 26 november. Het Seeamt heeft uitspraak gedaan omtrent de aanvaring van het stoomschip HENRY HORN met het Nederlandse schip JOHANNA, welke in de nacht van 1 op 2 augustus op de Noordzee plaatsvond en waardoor de JOHANNA zonk. De schuld der aanvaring lag geheel bij de dienstdoende stuurman van de HENRY HORN, die zich van de brug had verwijderd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PERLAK is heden vertrokken uit de Nieuwe Waterweg naar Batoum.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 29 november. De hopper TRITON is heden van hier vertrokken naar Rotterdam gesleept door de sleepboten LAUWERZEE en WODAN. (opm: is aangekomen te Rotterdam op 1 december)


Datum: 30 november 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Koninklijke Paketvaart Maatschappij is met de Norddeutscher Lloyd in onderhandeling over de aankoop van het stoomschip SAMBAS, thans in de vaart op Singapore – Billiton – Pontianak. De overname zal geschieden op de voorwaarde, dat bedoelde lijn niet meer door de Norddeutscher Lloyd bediend zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 26 november. Het Nederlandse schip JANTINE FENNEGINE is bij het inlopen van de haven aan de grond geraakt, doch kwam na een gedeelte der lading gelost te hebben vlot. Ogenschijnlijk is er geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 november. Het Rotterdamse s.s. WATERLAND, hier gisteren met steenkool aangekomen van Amble, heeft door de laatste storm lekkage gekregen bij de klinkbouten en maakt water. Het vaartuig zal hier zo goed dit kan worden nagezien en vertrekt morgen naar West Hartlepool, om aldaar te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 november. De MARCHIENA werd door de viskotter HF 31 aangevaren en later lek alhier door de ALBATROSS binnengesleept. De boeg werd ingedrukt en met het anker ging 60 vaam ketting verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 november. Uit Montevideo wordt geseind, dat het Nederlandse stoomschip CONSTANCE, van Colastine (opm: Argentinië) naar New York bestemd, nabij Colonia (opm: Rio de la Plata) op een rots heeft gestoten en lek aldaar is binnengelopen. De scheepspompen kunnen het schip lenshouden. Expertise zal onmiddellijk plaats vinden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 29 november. Het tjalkschip BERENDINA HARMINA, schipper J. Pilon, is voor geheime prijs naar Bremerhaven verkocht en hedenmorgen derwaarts vertrokken.


Datum: 01 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 28 november. Het schip JANTINA FENNEGINA werd vlot gesleept door de bergingstomers BULK en STEIN en heeft, na de geloste deklast weder te hebben ingenomen, de reis voortgezet. Het bergloon is in der minne geschikt voor GBP 160.


Datum: 02 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 30 november. Het stoomschip HUNZE IX, van Hamburg alhier gearriveerd, verloor bij Cuxhaven een anker en 30 vaam ketting.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 30 november. De scheepvaart is gestremd (opm: vanwege ijs). Het laatste stoomschip, de SAXONIA, is heden van hier naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 november. Het anker met ketting van het Nederlandse schip MARCHIENA, is door de sleepboot REIHER geborgen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Het s.s. WATERLAND dat enige stormschade heeft, is heden van Delfzijl vertrokken en zal in Engeland gerepareerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Koop:
a. Een van oud bekende, uitnemend gelegene en zeer beklante Zeilmakerij met scheepsvictualiën te Hansweert, aan het Kanaal door Zuid-Beveland, toebehorende aan L.J. Florusse, met woonhuis, werkplaats en magazijn.
b. Een grote prachtig aan de Schelde te Hansweert gelegen werf met loodsen, materialen en zo men wil scheepmakerij en een hoeveelheid daarbij behorende goederen.
Zich voor beide zaken te wenden tot Mr. P. Dieleman te Middelburg.


Datum: 03 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Savannah, 21 november. Het Nederlandse stoomschip ZEEBURG is met enige gebroken bouten van het roer alhier aangekomen. De schade is gering. Gedurende de reis heeft er een brand plaats gehad in de bergplaats der machinekamer, waardoor kleine averij werd aangericht. Het stoomschip is onderzocht en zeewaardig bevonden. (De ZEEBURG vertrok 29 november van Savannah naar Rotterdam)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 10 november. Doordat de circulatiepomp van het stoomschip PRINS WILLEM III, gedurende de reis door slecht weer was gebarsten, is er een expertise gehouden. De nodige reparaties zijn gedaan. De PRINS WILLEM III arriveerde de 1ste december te New York.


Datum: 04 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 december. Het Nederlandse stoomschip GAMMA, van Gulfport alhier binnen, heeft zwaar stormweer doorstaan, waarin een deel van de deklast verloren ging, en verschansingen, drie boten en twee kompassen werden stukgeslagen. Buiten en behalve dat, brak de bezaansteng en werd veel schade aan de kajuitsdeuren veroorzaakt. Verder beliep dit stoomschip nog meer andere schade.


Datum: 05 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 december. Het stoomschip WATERLAND is van Delfzijl te West-Hartlepool aangekomen en aldaar reeds, voor expertise, in het dok geplaatst.


Datum: 06 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 december. De reparaties aan het stoomschip WATERLAND welke te West-Hartlepool worden verricht, zullen nog deze week gereed komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 december. Het Engelse (opm: later Nederlandse) stoomschip JENNY, vermoedelijk naar Amsterdam bestemd, is bij het vertrek uit Mantyluoto bij de ingang van de haven tijdens storm aan de grond geraakt en blijven zitten. Het zal vermoedelijk na lossing der lading weder vlotkomen.


Datum: 07 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 december. Het stoomschip JENNY zit gevaarlijk. Ongeveer 200 standaards hout zijn van de deklast geworpen. De lading moet gelost worden voor men het schip vlot krijgt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 6 december. De 3-mast schoener SECUNDA, kapitein v.d. Berg, arriveerde de 2de dezer van Björneborg te Londen met de lading van het verongelukte schip MARTHA.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het bij Vuyk gebouwde stoomschip KINGWOOD is heden van de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Shields gesleept door de sleepboot ZUIDERZEE. (opm: op 10 december aangekomen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 4 december. De Nederlandse tjalk ONDERNEMING, schipper Koops, met kolen van Bremen naar hier, heeft tegen een wrak gestoten, schijnt echter daardoor geen schade te hebben belopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 december. Het Nederlandse stoomschip J.B. AUG. KESSLER, van Hamburg naar Rotterdam, is op de Elbe aan de grond gelopen, maar later vlot gebracht. Het schip bekwam geen schade en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 7 december. De alhier thuisbehorende stalen gaffelschoener ANNECHIENA, kapitein J.P. Klugkist, is gisteren namiddag te Delfzijl binnengesleept met verlies van voorzeilen en ingeslagen verschansing. Het vaartuig had te Bremen een lading lijnkoeken ingenomen met bestemming Fareham, doch werd in de Noordzee door een hevige storm overvallen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 december. Het Nederlandse stoomschip GELDERLAND ligt uitgaande geankerd met een defect stuurtoestel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Las Palmas, 5 december. Het hier van Cardiff aangekomen Nederlandse stoomschip LOPPERSUM ontmoette de 29ste november, op 35º N.B. 12º W.L. de van Pensacola naar Genua bestemde Italiaanse bark ABYSSINIA. De bemanning van dit schip had gebrek aan proviand, waarvan zij door de LOPPERSUM werd voorzien.


Datum: 09 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 december. Volgens een telegram uit Goole is het naar Amsterdam bestemde Nederlandse stoomschip AMSTELSTROOM in aanvaring geweest met het naar Antwerpen bestemde stoomschip DRESDEN. Beide stoomschepen zijn beschadigd. De AMSTELSTROOM moet repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 8 december. Het nabij Björneborg gestrande stoomschip JENNY is voor Frs. 150.000 verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 7 december. De voor enige tijd nabij Weddewarden gestrande Nederlandse tjalk TJITSKIENA is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, door de sleepboot UNTERWESER 1 vlot- en in de haven gesleept. Het schip, dat voor Rotterdam bestemd was, is dicht gebleven.


Datum: 10 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Goole, 8 december. Terwijl het met stukgoed voor Amsterdam beladen stoomschip AMSTELSTROOM naar Loch Head stoomde, geraakte het in aanvaring met het naar Antwerpen bestemde stoomschip DRESDEN, waardoor van eerstgenoemd stoomschip het roer beschadigd werd. De laadpoorten en platen aan stuurboord van de DRESDEN beliepen averij. Beide stoomschepen moeten repareren voor te kunnen vertrekken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 8 december. Van de werf van de heer W. Boerma te Martenshoek is gisteren met goed gevolg te water gelaten het ijzer en stalen tjalkschip EBENHAEZER, ca 160 reg. ton, voor rekening van schipper G. v.d. Molen.
Op de werf is nog een dergelijk schip in aanbouw voor rekening van schipper S. Engelsman.


Datum: 11 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 december. Nadat er 150 standaards in lichters gelost was, is het stoomschip JENNY door de Neptun Salvage Co vlot gebracht. Het stoomschip is nagezien en een bewijs van zeewaardigheid is afgegeven. Het is nu weder ladende. De kosten voor het werpen der lading zijn buitengewoon hoog.


Datum: 12 december 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op vrijdag 9 december is bij de werf J. & G. Verrstockt te Martenshoek met succes te water gelaten de stalen tjalk ZWERVER van 200 ton, gebouwd voor D. Schreiber te Veendam.
Voor rekening van schipper J. Wijnstok te Groningen is nog een dito schip in aanbouw.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 december. Op het IJ nabij de Oosterdoksluizen heeft gisteravond een aanvaring plaats gehad tussen het met cokes geladen en van Leiden naar Assen bestemde tjalkschip DE HOOP, schipper P. Pinkster, van Wildervank, en de ledige tjalk 3 GEBROEDERS, schipper Dekker, van Zwolle. Beide vaartuigen beliepen schade aan de voorsteven.


Datum: 13 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 12 december. De gaffelschoener ANNECHIENA, kapitein J.P. Klugkist, mag te Delfzijl niet uitlossen wegens assurantiezaken, doch moet met de beschadigde lading vertrekken naar bestemmingsplaats Fareham. Bij onderzoek is gebleken dat het geheel gaaf is en het zeewater alleen van boven is ingeslagen.


Datum: 14 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 12 december. Uit Björneborg wordt d.d. 11 dezer geseind, dat het stoomschip JENNY zeilkaar is, dat het door duikers is onderzocht, die het, uitgezonderd een bocht in een kimkiel, onbeschadigd hebben bevonden en dat er voor 72000 Finse marken bergloon beslag op is gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 december. Volgens telegram uit Balikpapan is het stoomschip BESITANG in de Berouw-rivier zwaar aan de grond gevaren doch weder vlot gebracht. Bij onderzoek, dat drijvend werd gehouden, bleek, dat in drie tanks de frames gebroken zijn. Het stoomschip zal naar Singapore vertrekken om aldaar te dokken en voor verdere expertise.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 10 december. De Nederlandse tjalk 3 GEZUSTERS, schipper Hazenberg, is met gebroken zwaarden hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 december. Het van Rotterdam komende Nederlandse stoomschip ALPHA, is bij het binnenkomen te West- Hartlepool tegen het havenhoofd gelopen en bekwam daarbij enige schade aan de boeg.


Datum: 15 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 december. Door het Admiraliteitshof werd heden uitspraak gedaan inzake de ernstige aanvaring op 17 augustus tussen de Nederlandse sleepboot HOLLANDER en het Engelse stoomschip JAMES WESTOLL. De aanvaring had plaats tussen Dungeness en de Royal Sovereign bij mooi helder weer, terwijl de HOLLANDER op reis was naar Rotterdam en de JAMES WESTOLL van de Tyne naar Lissabon. De sleepboot, die in de midscheeps werd getroffen, zonk bijna onmiddellijk, waarbij acht van de negen opvarenden het leven verloren. De JAMES WESTOLL werd alleen schuldig verklaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 december. Gisteren had ter rede van Hellevoetsluis de officiële proeftocht plaats van het stoomschip VOORWAARTS, gebouwd op de Werf ‘De Industrie’ van de heer P. Smit Jr. alhier. De proeftocht is uitnemend geslaagd; er werd een vaart bereikt van 9½ mijl, zijnde ½ mijl meer dan bij contract voorgeschreven. Het stoomschip is gebouwd voor rekening van het Nederlandse Departement van Koloniën en zal dienst doen op de rivieren in Nederlands Oost-Indië als politie- en communicatievaartuig.


Datum: 16 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden 15 december vertrokken stoomschip SULTAN VAN KOETEI op proeftocht naar de Noordzee; eveneens op 15 december te Nieuwediep aangekomen op proeftocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenochtend (opm: 15 december) is van de Scheepswerf v/h J. Smit Czn te Alblasserdam met goed gevolg te water gelaten het van staal voor Deense rekening onder Veritas’ toezicht gebouwde stoomschip ROMA. Het vaartuig, dat lang 250 voet, breed 37 voet en hol 18-8 voet is, met een draagvermogen van 2400 ton, is voor de algemene vrachtvaart bestemd. De machine en ketels, welke een kracht zullen ontwikkelen van 1000 I.P.K, worden door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen vervaardigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Björneborg, 12 december. Stuwadoors eisen voor het werpen van een gedeelte der lading van het stoomschip JENNY, ingevolge het gesloten contract de som van 3750 Finse marken, de sleepboot voor het uitbrengen van trossen en het aan boord brengen van werkvolk bij de stranding 500 Finse marken. De rechtelijke deskundigen taxeren de beloningen daarvoor, met inbegrip van nog twee andere sleepboten die hulp verleenden, op 1300 Finse marken.
Later bericht van 14 december: Na borgstelling is het beslag op het stoomschip JENNY opgeheven. Het schip vertrok heden naar Amsterdam.


Datum: 17 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 december. Heden aangekomen het stoomschip SULTAN VAN KOETEI, terug van proeftocht.


Datum: 18 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren (opm: dus 16 december, zie hierboven) is op de Noordzee en langs de gemeten mijl op de rede van Nieuwediep de proeftocht gehouden van het stoomschip SULTAN VAN KOETEI, één der twee tankstoomschepen, bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij besteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië. Van IJmuiden tot Texel werden de vuren gestookt met petroleum residu, waarbij bleek dat de benodigde stoom ruimschoots werd verkregen bij een zeer zuinig residuverbruik. Beladen tot op 16.0 voet gemiddelde diepgang, werden langs de gemeten mijl zes tochten gemaakt, waarvan de gemiddelde uitkomst een snelheid aangaf van 11,035 Engelse mijlen per uur, hetgeen hoogst bevredigend werd geacht., waar het bouwcontract 10½ Engelse mijl eist. Het daarbij behaalde vermogen der stoomwerktuigen die vervaardigd zijn door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal alhier, bedroeg plm. 1200 I.P.K. De machines werkten gedurende de gehele toch zonder de minste stoornis. Het voorgeschreven draagvermogen op 16.0 voet diepgang bleek ruimschoots verkregen. De SULTAN VAN KOETEI zal over enige dagen naar Nederlandsch Indië vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf ‘De Schelde’ te Vlissingen is hedenmiddag (opm: 17 december) te water gelaten de torpedoboot G. I, in aanbouw voor het departement van marine, bestemd voor de binnenlandse defensie. Het vaartuig is van het type Ophir en wordt voorzien van twee waterpijp-ketels Yarrow Schelde-type en van een vertikale triple compound stoommachine van ongeveer 2000 I.P.K, en zal bij de proeftocht een snelheid van 24 mijl per uur moeten bereiken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 december. Het te Alblasserdam gebouwde stoomschip ROMA is heden alhier aangekomen bij de werf ‘De Schelde’ voor de inbouw van de machine. Het schip was op 17 december vertrokken van de Nieuwe Waterweg gesleept door de sleepboot ZWARTE ZEE.


Datum: 19 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 14 december. Het Rotterdamse stoomschip DE RUYTER, dat de 25ste november, op de reis met hout naar Rochefort op Flyndergund aan de Oostzijde van Laeso strandde doch met hulp van Svitzer weer vlot kwam, is maandag (opm: 12 december) door het Scheidsgerecht te Kopenhagen veroordeeld tot het betalen van 19000 kronen bergloon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 18 december. Het als bijlegger binnengekomen schip ANNECHIENA I, kapitein Klugkist, gaat naar Harlingen om onderzocht te worden; seint om een sleepboot.


Datum: 20 december 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Te Helvoet aangekomen op 19 december het hospitaalschip CASTALIA van Londen naar Dordrecht om te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 december. Het ter Vlierede als bijlegger binnengelopen tjalkschip ANNECHIENA, kapt. Klugkist, met lijnkoeken van Bremerhaven naar Fareham, werd heden door de sleepboot VOORWAARTS naar hier gesleept. Door het ingedrongen water is de lading beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 december. De zeetjalk HARMINA, kapitein Bakker, hier gisteren aangekomen, op reis van Sölvesborg naar Rotterdam, heeft door zwaar stormweer een nieuw zwaard verloren

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Van de 19e (Geen plaats). De zeetjalk MARCHIENA, kapitein Hekman, is op het Oostfriesche wad op de sleepboot LUCTOR ET EMERGO gevaren, waardoor de boeg van de MARCHIENA werd ingedrukt en het roer werd afgeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 december. Het Nederlandse tjalkschip ANNECHIENA I is door de sleepboot VOORWAARTS alhier in de haven gesleept.


Datum: 21 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 december. Volgens een telegram uit Singapore geraakte het s.s. SULTAN VAN LANGKAT in de Aroe-baai aan de grond; doch kwam na gelicht te hebben weder vlot en zette de reis, ogenschijnlijk onbeschadigd, voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 december. Uit Constantinopel wordt geseind, dat het met petroleum geladen Nederlandse stoomschip PERLAK te Chiles (kust van Anatolië, nabij de Bosphorus), is gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Ter rede van Texel werden zaterdag (opm: 17 december) en maandag de stoomproeven gehouden met het stoomloodsvaartuig HELLEVOETSLUIS, welke proeven uitnemend geslaagd zijn. Het vaartuig is gebouwd op de Marinewerf te Amsterdam, terwijl de machine met ketel en de hulpwerktuigen zijn vervaardigd op de machinefabriek van de heer P. Smit Jr. te Rotterdam. De machine is van het triple expansiesysteem met een vermogen van ongeveer 450 I.P.K, de ketel is van het vlampijptype en van hoog model, n.l. met de vlampijpen boven de vuren. Het vaartuig is voorzien van electrisch licht, stoomankerspil en stoomlier. Het zal worden gestationeerd te Hellevoetsluis en is het vierde stoomloodsvaartuig dat door de regering in gebruik zal worden gesteld. Het schip arriveerde op 20 dezer te IJmuiden, terug van de proeftochten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 december. Het stoomschip HERMINA is vlot gesleept en thans in het dok te Kings Lynn. De kapitein vermoedt dat er schade belopen is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 17 december. Omtrent het vergaan van de Nederlandse koftjalk MARIA GEERDINA, kapitein J. Kunst, op 31 maart is thans uitspraak gedaan. Het ongeval werd ten dele toegeschreven aan het over de ton E E zeilen (opm: in de Westbalg, Eems) en ten dele aan de ouderdom van het schip. Deze tjalk, welke te Groningen thuisbehoorde, was in 1873 gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 december. De Salvage Association ontving het volgende telegram uit Yenidjami betreffende het Nederlandse stoomschip PERLAK: De PERLAK strandde op 2 mijl van de Bosphorus op zandige bodem te 5 uur des morgens en kwam te 10 uur des avonds vlot met assistentie van de bergingsstomer BERTHILDE. Ongeveer 400 ton petroleum, 200 ton vloeibare brandstof en vers water werden over boord gepompt. Er was gecontracteerd voor GBP 500 om tot 5 uur na de middag te trekken en daarna beloning volgens Lloyd’s formulier. De bergers eisen een garantie van GBP 6000.


Datum: 22 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 december. Volgens telegram uit Londen is het stoomschip PERLAK, na een gedeelte der lading overboord geworpen te hebben, met assistentie vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 19 december. Het stoomschip LÖVENÖRN is heden van hier naar Skagen vertrokken om de masten van het aldaar gezonken Nederlandse schip HILLECHIENA op te ruimen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 8 december. De te St. Martin thuis behorende Nederlandse bark L.A. VAN ROMONDT is met verlies van zeilen, bezaan en meerdere zware schade alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingevolge Koninklijk besluit wordt met 1 januari 1905 Hr.Ms. monitor CERBERUS uit, en Hr.Ms. monitor HEILIGERLEE, liggende te Amsterdam, in dienst gesteld. Bij gemeld besluit is met gelijke datum de kapitein-luitenant ter zee P.C. Swaan eervol ontheven van het bevel over eerstgenoemde bodem en hem opgedragen het bevel over laatstgenoemde monitor.


Datum: 23 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 december. De stoomboot STANFRIES V, kapitein Osinga, komende van Amsterdam, is heden bezuiden Enkhuizen in aanvaring geweest met een onbekend gebleven tjalk, vermoedelijk de EBENHEZER, kapitein F. Stuut, gisteren ledig van hier naar Amsterdam vertrokken. Beide schepen beliepen schade en zetten de reis voort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Rotterdam 22 december. Het stoomschip HERMINA is in het dok te Kings Lynn onderzocht en heeft een bewijs van zeewaardigheid ontvangen. Morgenochtend vertrekt dit stoomschip van daar naar hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 december. Het Nederlandse stoomschip THEODORA, van hier naar St. Nazaire, ligt bij Gravesend geankerd met schade door aanvaring.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 21 december. De met ijzer geladen aak NIEUWE ONDERNEMING, schipper J. Slump, komende van Rotterdam en met bestemming Antwerpen, is door de passagiersboot MINISTER VAN DER SLIJDEN aangevaren. De NIEUWE ONDERNEMING verloor de boegspriet en kreeg aan het voorschip enige averij. De reis is echter voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 21 december. Op het hier in de haven liggende Nederlandse schip URANIA is, wegens betalingsverschil, beslag gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip ARY SCHEFFER, groot bruto 528 reg.tons, in 1884 op de werf der Firma Rijkee & Co gebouwd en thans aan de werf van Wilton liggende om enige herstellingen te ondergaan en geschilderd te worden, is tot geheime prijs naar Frankrijk verkocht.


Datum: 24 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De raad van tucht in het paleis van justitie behandelde hedenavond op klacht van de rederij, de zaak van kapitein B.G. Baake, van Rotterdam, gezagvoerder van het stoomschip J.B.AUG. KESSLER, der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië (opm: thans de Shell-groep) dat op 29 november strandde op de zuidkust van Engeland (Beachy Head).
Volgens de scheepsverklaring was het schip op 2 oktober vertrokken van Poeloe Samboe naar Singapore in geheel reisvaardige toestand. Van Singapore vertrok het geladen met benzine naar Dover, doch was door gebrek aan kolen genoodzaakt Kaap Verde aan te doen. Dat was op 15 november. Op de 20e werd in Las Palmas de kolenvoorraad aangevuld, daar men te Kaap Verde slechts 40 ton had kunnen krijgen. Na vertrek van Las Palmas stak op 29 november bij een frisse bries een zware mist op, waarom met niet meer dan 3 à 4 mijl werd gelopen. Intussen werd ook gelood en om 5.30 werd 20 vadem, om 6 uur werd 17 vadem gemeten op zandgrond. De mist werd steeds dikker,, zodat de kapitein, vrezende voor een aanvaring, die, zoals hij zich uitdrukte tegen de tweede-stuurman, 10 tegen 1 moest gebeuren, het loden staakte en de tweede stuurman op de brug riep om mee te luisteren, daar van zien geen sprake was; zelfs de kombuis was niet meer te zien. Wel werd een paar keer een schot gehoord (signaal van Beachy Head), waarop eerst een en de tweede maal twee streken werd afgehouden. Om 6.50 liep het schip op het zand en was niet meer af te brengen met terugwerken der machine. Later op de dag werd het schip met behulp van een sleepboot weer vlot gesleept.
In zijn verhoor bevestigde de kapitein het voorgaande; hij zei dat het gevaar voor aanvaring hem groter scheen dan dat van stranding, waarom hij dit laatste verwaarloosde om beter te kunnen luisteren naar geluiden waarop gestuurd zou moeten worden. Bij zijn verhoor werd hem er herhaaldelijk op gewezen, dat het toch wel vreemd was, dat hij, wetende uit de voorgaande peilingen, dat hij op ondiep water aanhield, vijftig minuten lang, van 6 uur tot het ogenblik der stranding, het lood verwaarloosde om te gaan luisteren naar geluiden die, zoals ieder zeevarende weet, in de mist niet altijd zeer betrouwbaar zijn. De gezagvoerder bleef bij zijn verklaring, dat hij dit deed omdat hij meende dat het gevaar voor aanvaring het grootst was.
In deze zaak waren acht getuigen gedagvaard, waarvan er zeven waren verschenen, de eerste- en de vierde-machinist, de tweede- en de derde-stuurman (respectievelijk dienstdoende als eerste- en tweede-stuurman), de timmerman en twee matrozen. De verklaringen van de gezagvoerder en de scheepsverklaring werden door deze getuigen, ieder voor zover hij tijdens het gebeurde op de 29e november daarvan getuige geweest was, hetzij op het dek of in de machinekamer, bevestigd.
De uitspraak dezer zaak werd bepaald op dinsdag 27 dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 23 december. Het stoomschip ARY SCHEFFER, naar Frankrijk verkocht, is herdoopt in TRONADOR, en vertrekt morgen onder kapt. Croisé d’Ancour naar Duinkerken. De Uruguaanse vlag zal worden gevoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De raad van tucht in het paleis van justitie deed hedenavond uitspraak in de zaak tegen schipper A.A.A. ANSSENS, gezagvoerder van het Nederlandse tjalkschip EBEN HAEZER, dat, van Loppersum vertrokken op 12 augustus, bij Norddeich is verongelukt. Uit de verklaringen van de gezagvoerder was gebleken, dat er in de avond van de ramp een hevige wind opstak, die het schip zo teisterde, dat aan behoud niet te denken viel en het dan ook geheel verloren ging.
De raad sprak als zijn gevoelen uit, dat het verlies van het schip is te wijten aan opkomend stormweer, terwijl het schip geankerd lag en veel was blootgesteld en in genen dele aan schuld van beklaagde, zodat hem geen blaam kan treffen, waarom hij dan ook werd vrijgesproken.


Datum: 25 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 december. Het Nederlandse s.s. TEUTONIA, in ballast van Spezia naar Kurrachee, is op 2 dagreizen van Port Said met gebroken schroef aangetroffen door het Nederlandse s.s. MARIA. De MARIA heeft eerstgenoemd stoomschip op sleeptouw genomen en is thans koersende naar Port Said.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 24 december vertrok de SULTAN VAN KOETEI van IJmuiden naar Koetei.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 december. Het Nederlandse s.s. TEUTONIA, in ballast van Spezia naar Kurrachee, is op 2 dagreizen van Port Said met gebroken sc hroef aangetroffen door het Nederlandse s.s. MARIA. De MARIA heeft eerstgenoemd stoomschip op sleeptouw genomen en is thans koersende naar Port Said.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Met goed gevolg werd hedenmiddag (opm: 24 december) te 12.00 uur van helling 4 van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelaten het tankstoomschip PALEMBANG, in aanbouw voor de Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indië. Dit stoomschip is in alle opzichten gelijk aan het stoomschip SULTAN VAN KOETEI, dat, op dezelfde werf gebouwd, in de vorige week na goed geslaagde proeftocht, door bovengenoemde maatschappij werd overgenomen uit handen der scheepsbouwmeesters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 22 december. Volgens rapport is het naar St. Nazaire bestemde Nederlandse stoomschip THEODORA door het slippen der ankers met de voor anker liggende stoomschepen CONSTANTINE, SHERWOOD en SEA LION in aanvaring geweest. De CONSTANTINE is met boegschade aan stuur- en bakboord beneden Rosherville op strand gelopen. De schade aan de andere schepen is niet bekend. Een nader bericht uit Londen van 24 december meldt, dat een gedeelte van de lading van de THEODORA gelost moet worden en dat het ter reparatie in het droogdok moet.


Datum: 27 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 december. Het stoomschip CONSTANCE vertrok na beëindiging der reparatie op 24 december van Montevideo naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip ANDANIA vertrok op 25 december van Galveston naar Hamburg. (opm: de fatale reis, zie kroniek 1905)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 december. Het stoomschip SNEL van Cardiff naar Bordeaux bestemd is tengevolge van mist in aanvaring gekomen met het voor anker liggende stoomschip ROSABELLA.


Datum: 29 december 1904


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwediep aangekomen op 28 december de HELENA, een Noorse bark, van Londen gesleept door de sleepboot Oostzee, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen werd heden (opm: 28 december) met goed gevolg te water gelaten de torpedoboot G.2, in aanbouw voor het Departement van Marine. Dit vaartuig is geheel gelijk aan de kort geleden te water gelaten torpedoboot G.1 en zal op de proeftocht eveneens een snelheid van 24 mijl moeten bereiken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Haarlem, 28 december. Men maakt zich hier ongerust over de baggermolen H.D. 10, die de 28ste november van IJmuiden naar Dakar vertrok en de 2e december Wight passeerde, waarna niets meer van het vaartuig werd vernomen. Er bevonden zich 18 personen op, waaronder één Haarlemmer.


Datum: 30 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 december. Het beslag op de Nederlandse tjalk URANIA 1, kapt. Klugkist, is opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notarissen Hekking te Nijmegen en Vemer te Groenlo zullen in januari verkopen de Machinefabriek ‘de Ooij’, scheepstimmerwerf met annexe ijzer- en kopergieterij, grofsmederij en ketelmakerij, gedreven wordende door de firma H.T. Wiegerink & Co en gunstig gelegen aan het sluisje bij de Waal te Nijmegen; voorts alle machinerieën en gereedschappen, magazijngoederen, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 december. Het Nederlandse stoomschip BATAVIER II, van Londen naar Rotterdam bestemd, geraakte hedenmorgen tijdens dikke mist in het Bokkegat aan de grond. Uit het achterruim werd een klein gedeelte der lading, een partij lompen, overboord geworpen, doch toen blazers van Goeree kwamen, werd de lading daaraan overgegeven. Met de eerste blazer werden de 24 passagiers te Hoek van Holland geland. Het vaartuig kwam tegen hoog water aan de grond en zit vrij hoog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 28 december. De stoomboot ADRIAAN, kapitein Vantoen, geladen met stenen, thuisbehorende te Rotterdam, is hier door aanvaring met het Duitse s.s. NORDERNEY gezonken. De opvarenden werden gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 december. Hedenavond 7 uur 15 minuten kwam de BATAVIER II de Nieuwe Waterweg binnenstomen. Het schip en de machine waren, voor zover na te gaan, geheel onbeschadigd. Het schip heeft tegen de steile kant van de Hinderrug gezeten en met slechts 4 voet bij laag water (opm: de NRC spreekt over hoog water, waarschijnlijk is dit bedoeld) aan de binnenzijde van het schip, zodat geen der sleepboten nabij kon komen. Bij het nogal hoge avondtij kon de sleepboot KATWIJK tot op 100 vaam van de BATAVIER II komen en werd te ongeveer 5 uur 30 minuten door de stoomreddingboot een tros van de BATAVIER II naar de KATWIJK overgebracht, terwijl het stoomschip zelf op een sedert uitgebracht anker tegelijk begon te trekken. Te 7 uur geraakte de BATAVIER II vlot en stoomde met eigen middelen naar Rotterdam op. Ongeveer 10 blazers hebben een deel der lading overgenomen.


Datum: 31 december 1904


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Snelle lossing. Rotterdam, 30 december. Het Nederlandse stoomschip OLANDA van de Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij alhier, arriveerde donderdag 22 december, des namiddags 5 uur, met een volle lading ijzererts van Nicolajeff te Tyne Dock (waar de maatschappij haar eigen kantoren heeft) en verliet dit dok weder des zondagsmorgens 4 uur, na eerst nog 800 ton bunkerkolen ingenomen te hebben. Volgens Engelse bladen is, voor dit soort lading, deze lossing de grootste record-verbetering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 30 december. De Noorse driemast schoener LOM, kapt. Nielsen, van Brazilië naar Hamburg met beenzwart, is op de Noordvaarder bij Spathoek in de zware noordwester storm gestrand. Het volk heeft met eigen boot het schip verlaten en werd door een stoomboot opgepikt. De stuurman is verdronken, de overigen zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 december. De nachtmailboot PRINS HENDRIK, thans van nieuwe ketels voorzien, komt binnenkort weer in de geregelde dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 30 december. De sleepboot JAN GOEDKOOP DZN van de firma Gebr. Goedkoop alhier, is verkocht aan het Franse gouvernement en bestemd voor de Ivoorkust. In het begin der volgende maand zal de boot derwaarts vertrekken.