Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1888


Datum: 02 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepen te Amsterdam in aanbouw op 1 januari 1888:
Bij de heer F.F. Groen: een stalen zeilschip voor de grote vaart, groot 1.900 ton, voor rekening van de bouwmeester.
Bij de heren Huygens & Van Gelder: een ijzeren barkschip, groot ca. 1.000 registertonnen, voor een rederij onder directie van de heer W.A. Huygens.
Bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen: het schroefstoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, voor de Koninklijke West-Indische Maildienst, en drie stalen stoombarkassen met machines en ketels voor het Departement van Koloniën ten behoeve van de dienst in Suriname.
Bij de heer Jan F. Meursing: een ammunitielichter voor het Departement van Marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 1 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip GEBR. SMIT, kapt. Mulder, van Rotterdam te Cardiff aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 20 december. De Nederlandse brik MARIE, van hier naar St. Martin, is naar de pier teruggekeerd, hebbende vijf mijlen beneden Sandy Hook aan de grond gezeten. Het schip is niet lek, doch moet in het dok om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 december. Heden zou door de Vlissingsche Havendienst de dienst worden gestaakt en tot liquidatie worden overgegaan, Men verneemt echter, dat heden morgen de pennybootjes CHANG en ENG door de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland zijn aangekocht en de dienst zal worden voortgezet door deze maatschappij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 december. De lading van het Nederlandse schip MAASSTROOM werd, zonder belangrijke schade geleden te hebben, gelost. Nadat het schip door experts is onderzocht, heeft men met de reparaties een aanvang gemaakt en verwacht men die binnen drie weken gedaan te hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 21 december. Het Nederlandse schip ANNA ALEIDA werd bevracht naar Java met 40.000 kisten petroleum, prijs geheim.

Krant:
  JB - Javabode

De Soerabaia Courant meldt, dat de inlandse djoeragan van het bootje BROMO door de Landraad te Soerabaija naar aanleiding van de bekende noodlottige aanvaring is schuldig verklaard aan manslag door onvoorzichtigheid en veroordeeld tot een maand dwangarbeid. Hij verklaarde niet te weten, dat hij rechts had moeten uitwijken.


Datum: 03 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 januari. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd gisteren met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan PHÖNIX. Daarna werd de kiel gelegd van een dergelijk schip voor rekening van Mej. de Wed. W. Weustenfeld te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 30 december. Heden werd van de werf van de heer A.A. Wm. van Reede Cz., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren salonschroefstoomschip ‘s-HERTOGENBOSCH I, bestemd tot het vervoer van passagiers, goederen en vee, voor rekening van de heren J.& A. van der Schuyt, gevestigd te ‘s Hertogenbosch en Rotterdam.
De lengte van het stoomschip is 42 meter tussen de loodlijnen gemeten, de breedte 6,75 meter de holte 3 meter. Machine, hoge en lage druk met condensatie 50 paardenkracht nominaal, en daarbij passende twee ketels zijn mede bij bovengenoemde fabrikant vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 januari. De Nederlandse schoener ELISABETH, kapt. Wortel, van Lissabon naar Vlaardingen, laatst van St. Nazaire, is enigszins lek en met verlies van de top van de voorsteng te Plymouth binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 november. Het Nederlandse schip BERTHA, kapt. C. Pahnke, is bevracht met rijst naar Amsterdam. Het Nederlandse schip PRINSES WILHELMINA, kapt. H.J. Bruce, is bevracht met rijst naar Charleston.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. Op order van het Loodsbestuur mogen door het vele ijs op de Bovenschelde geen schepen met naphta of ruwe petroleum meer naar Antwerpen opvaren. Andere schepen, niet boven de 20 voet diepgang hebbende, kunnen opkomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 december. De lading van het Nederlandse schip MAASSTROOM werd, zonder belangrijke schade te hebben geleden, gelost, Nadat het schip door experts is onderzocht, heeft men met de reparaties een aanvang gemaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glückstadt, 28 december. Het schip GRIETJE KRIJTHE, kapt. E.B. Gorter, van Hamburg naar Nieuwendam, is lek en met schade door het ijs hier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven 29 december. De sleepboot MAX en de lichter EMANUEL die ter assistentie vertrokken waren naar het Nederlandse schip DANKBAARHEID, konden genoemd schip door het ijs niet bereiken en zijn teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 29 december. De scheepvaart is gesloten (opm: wegens ijsgang).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 2 januari. Bij het loodswezen te Harlingen zijn aangetekend gedurende het afgelopen jaar als binnengekomen: 243 stoom en 187 zeil, totaal 430 schepen, en als vertrokken 245 stoom en 181 zeil, totaal 426 schepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuwe tjalk, groot plus minus 70 ton, zittende klaar op de werf, alsmede een goed onderhouden overdekte bokpraam, groot 14 ton, bij G. Nieland, scheepsbouwer, Kiel Windeweer, gemeente Hoogezand.


Datum: 04 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Eén der stoomschepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij heeft op de kust van het eiland Lombok 27 van de 320 paarden gered, welke geladen waren aan boord van een Arabisch kustschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 1 januari. Heden avond is voor het eerst het geleidingslicht op de zuidelijke dijk ontstoken. Dit licht is dienstig voor alle schepen, die het Schuitengat uitkomen en naar deze haven komen, en dan het havenlicht met dit geleidelicht in elkander brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Het stoomschip AEGIR, van Havre naar Gothenburg, werd de 1e januari op 54º25’NB en 05º20’OL met defecte machine aangetroffen door het Nederlandse stoomschip ERASMUS en te Gothenburg binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 2 januari. Gedurende het jaar 1887 zijn te Vlieland aangekomen 208 zeil en 259 stoomschepen, totaal 467 schepen tegen in 1886 194 zeil en 249 stoomschepen, totaal 440.
Er vertrokken 223 zeil en 254 stoomschepen, totaal 477 tegen in 1886 229 zeil en 252 stoomschepen, totaal 472.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Gedurende het jaar 1887 aangekomen en vertrokken schepen:
Delfzijl: aangekomen 437 en vertrokken 429 zeeschepen.
Harlingen: binnengekomen 543 en vertrokken 507 zeeschepen.
Terschelling: aangekomen 10 schepen en vertrokken 9 schepen.
Nieuwe Diep: aangekomen 267 en vertrokken 276 schepen.
IJmuiden: aangekomen 353 zeilschepen, metende 492.944 m3. en 1336 stoomschepen metende 2.493.094 m3., samen 1.689 schepen, metende 2.935.993 cm; vertrokken 355 zeilschepen, metende 438.410 m3 en 1.341 stoomschepen metende 2.484.953 m3., samen 1.695 schepen metende 2.973.372 cm.
Maassluis: aangekomen 3.726 stoomschepen en 781 zeilschepen. Vertrokken 3.730 stoomschepen en 787 zeilschepen.
Zierikzee: aangekomen 39 schepen en vetrokken 37 schepen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, november. De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij werd eigenares van het Engelse stoomschip BRITISH CROWN, gebouwd bij de welbekende firma Harland & Wolff te Belfast, groot 3.563 ton register en tot op heden in de vaart tussen Engeland en Noord-Amerika. Het stoomschip is lang 410 voet, breed 39 voet en 28 voet 9 duim hol. Het zal de naam voeren van AMSTERDAM.

Krant:
  JB - Javabode

Marine. Te Hellevoetsluis is buiten dienst gesteld de stalen kanonneerboot No. 3.
Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN is de 1. december bij de Marine-directie te Willemsoord in dienst gesteld onder commando van de kapt.t.zee J. Loots.
Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO, gedurende enige dagen ter rede van Texel tot het beproeven der stoomwerktuigen, is in de haven van Nieuwediep teruggekomen en naar ’s Rijks werf verhaald ter verdere gereedmaking voor de dienst.

Krant:
  JB - Javabode

Men deelt ons mede, dat het stoomschip ATJEH (opm: van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij), komende van Singapore, met defecte machine te Padang is binnengelopen en dat de MAHA VAJIRUNHIS heden morgen derwaarts vertrokken is om passagiers en lading af te halen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris J.H. Sickler te Augustinusga zal op donderdag 5 Januari 1888, ’s avonds 6 uur, in de herberg van J. van der Lei, voorlopig veilen:
- een scheepstimmerwerf met sterk woonhuis, knechtswoning, hok, erf, boomgaard, bouw- en weigrond aan het Kolonelsdiep te Kootstertille, groot 53 A. 80 C., bewoond door Joon v.d. Werf
- de helft in het veerschip met toebehoren, DE VOLHARDING genaamd, varende van Kooten en Drogeham op Leeuwarden.
Aanvaarding 5 maart en 12 mei 1888.


Datum: 05 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Feddewardersiel, 31 december. Voor enige dagen haalden onze schippers (opm: de schippers van Fedderwardersiel) een Nederlandse tjalk, met rijst geladen, welke in het ijs was, in onze haven. Het schip had belangrijke slagzij en er waren geen brandstoffen meer aan boord. Tezelfder tijd bemerkte de schipper, dat er nog een tjalk op de Hohe Weg (opm: grote plaat in de Wesermonding) in het ijs zat. Gisteren kwamen de kapitein en stuurman herwaarts. Dezen hebben de havenmeester bericht, dat zij hun schip, dat door het ijs op de Hohe Weg (Elbe [opm: onjuist; Weser]) geschoven was, verlaten hadden en over het ijs de weg herwaarts genomen hadden. Hun schip was met stenen geladen en lek, en de boten zaten onder het ijs. Het schip heet de GERHARDINE, kapt. Sobing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht passeerde het Nederlandse schip NOACH VI, kapt. Poortman, van Java naar Falmouth voor orders, op 8 december j.l., na 96 dagen reis, St. Helena. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Het stoomschip MINERVA, gezagvoerder L. de Jong, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam, is in de afgelopen nacht van daar hier ter rede en heden ochtend in de haven gekomen en naar binnen geschut. Deze boot is, evenals het vorige jaar, aangewezen voor het vervoeren van uit Duitsland over hier naar Londen (Deptford) gezonden wordende schapen.
De hervatting zal nu eerstdaags, misschien reeds a.s. vrijdag, plaats hebben. In het begin zullen de bezendingen niet groot zijn, maar zij zullen spoedig aanzienlijk worden uitgebreid. Bij geruchte verneemt men, dat dit jaar is gecontracteerd voor het vervoer van plus minus 250.000 stuks schapen. Het vorige jaar werden er ongeveer 155.000 vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In 1887 zijn te Oostmahorn binnengekomen 64 schepen en vertrokken 116 schepen, totaal 180 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. De navolgende Nederlandse schepen liggen alhier in de haven: IJMUIDEN, LINA EN JOHANNA en de HOOP.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op dinsdag 10 januari 1888, des avonds te 7 uur, zal ten overstaan van H. Drewes, deurwaarder te Groningen, ten huize van J. Huizinga, cafe De Unie, Groote Markt alhier publiek worden vekocht het snelzeilend, goed onderhouden Nederlandse schoenerbrikschip CORNELIA, laatst gevoerd door kapt. P. Kaper, gebouwd in 1857,
geclassificeerd door Veritas tot 1 januari 1890 5.6.2.1, groot 163 registertonnen, met complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in het Eemskanaal in Groningen. Inventarissen na 15 december a.s te verkrijgen ten kantore van bovengenoemde deurwaarder en bij de firma Van der Goot & Kuhn te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het galjootschip LAMBERTHA, groot 137 reg.ton, in mei 1886 geclassificeerd Germ. Lloyd A voor 3 jaar, zeer geschikt voor de houtvaart. Te bevragen bij J.W. Bo, Noorderstationsstraat te Groningen.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Bataviaasch Tjunia-Veer. Algemene vergadering van aandeelhouders op woensdag 18 januari 1888, des morgens ten 11 ure, boven het lokaal der Handels-Vereeniging. Punt van behandeling: fusie met het Bataviaasch Prauwenveer en in verband daarmede voorstel tot ontbinding der bestaande vennootschap. Het betreffende plan ligt ter visie aan het bureau van het veer.
Namens het bestuur, de administrateur A.G. Bosch

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 januari. De kapitein van de CELEBES van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij bemerkte op zijn laatste reis van Hongkong naar Singapore, dat er opium aan boord was, die enige Chinezen in laatstgenoemde plaats wilden binnensmokkelen. Hij liet de schuldigen door de havenpolitie aldaar gevangen nemen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 november. Het onderzoek van de lijkschouwer te Dover is thans afgelopen. De lijkschouwer, het getuigenverhoor resumerende, gaf zijn indruk te kennen, dat er geen misdadige nalatigheid op geen van de beide in aanvaring geweest zijnde schepen schijnt te hebben bestaan. De ROSA MARY had echter twee lichten en dit zou het andere stoomschip misleid kunnen hebben, terwijl volgens de voorschriften slechts één licht mocht gevoerd worden. De aanvaring werd waarschijnlijk veroorzaakt door een vergissing, waarvan de gevolgen verergerd werden door de stroom, die ten gevolge van de eb bestond en waarop niet behoorlijk schijnt te zijn gerekend door hen die de SCHOLTEN bestuurden. Het scheen twijfelachtig of aan boord van de W.A. SCHOLTEN wel al het mogelijke was gedaan om mensenlevens te redden en op dit punt zou hij gaarne meer vernomen hebben. Een van de getuigen sprak van de moeilijkheid om de boten van de davits los te maken en vertelde dat zij moesten losgehakt worden, alsof zij weinig gebruikt werden; terwijl er verder van de 6 boten slechts 2 konden gebruikt worden. Een van de juryleden deed hier opmerken, dat hij dacht dat een stoomboot van deze soort boten in betere toestand had behoren te voeren en dat hij niet geloofde dat al het nodige na de aanvaring gedaan was. De advocaat voor de SCHOLTEN zei daarop dat ongelukkig alle getuigen, die daarover opheldering konden geven, vertrokken waren, doch dat kapt. Bakker, de vroegere gezagvoerder van de SCHOLTEN, tegenwoordig was en alle vragen kon beantwoorden. De lijkschouwer echter oordeelde dat het van geen belang was wat de jury dacht over de wijze waarop belang was wat de jury dacht over de wijze waarop de boten gehouden werden, daar de SCHOLTEN een vreemd schip was. Er was echter een zaak van zeer groot belang waarop hij de aandacht wilde vestigen en die reeds bij vorige gelegenheden zijn aandacht had geëist en dit had betrekking op de seinen die door schepen in nood gebruikt worden. De gewoonte was vuurpijlen af te schieten. Ongelukkig ging er op deze kust bijna geen nacht voorbij, waarin men niet in een of andere richting vuurpijlen zag en in de meeste gevallen betekenden zij niets bijzonders. Zo werd bij het verlies van de DOLPHIN, 18 maanden geleden, ook geen hulp gezonden omdat men de seinen niet begreep. Hij geloofde dat er bepaalde noodseinen bestonden, doch de meesten begrepen dit niet en zij konden gemakkelijk met andere seinen verward worden. In dringende gevallen behoorde er een sein te kunnen gegeven worden, waarover geen twijfel kon bestaan. Hij hoopte dat de Board of Trade haar aandacht aan dit punt zou schenken. Verscheidene juryleden gingen daarop verder op de zaak in. Een van hun verklaarde zelfs dat menige firma een eigen sein had, waardoor grote verwarring ontstond. Daarop gaf de jury het volgende vonnis, waaruit op aandrang van de lijkschouwer een clausule werd weggelaten die de oorzaak van het ongeval aan vergissingen van de bemanning van de W.A. SCHOLTEN toeschreef: “Wij zijn van gevoelen, dat de overledenen hun dood vonden door te verdrinken ten gevolge van een aanvaring tussen de stoomboot W.A. SCHOLTEN en de stoomboot ROSA MARY van Hartlepool, liggende laatstgenoemde destijds voor anker. Wij zijn ook van gevoelen, dat de gezagvoerder van de EBRO lof verdient, omdat hij in de nabijheid van het wrak bleef en een groot aantal mensen redde die anders zouden zijn omgekomen”. Dat vonnis is zoals men ziet tamelijk ongunstig voor de opvarenden van de W.A. SCHOLTEN, en het geeft aanleiding tot enige beschouwingen die hier wellicht niet ongepast zijn. De coroner of lijkschouwer is een ambtenaar die slechts de oorzaken van de dood van personen heeft op de sporen. Alles wat bij daarbuiten doet behoort eigenlijk niet tot zijn werkkring. Ongelukkig leidt zijn onderzoek dikwijls tot besprekingen die geheel buiten het onderzoek vallen, hoe nauw ook daarmee verbonden, zoals onder andere ook in het onderhavige geval. Wat is het gevolg? Dat de openbare mening gunstig of ongunstig voor een of andere partij gestemd wordt hetgeen weer invloed op het verdere onderzoek van de “wreck comissioner” kan uitoefenen. Er is namelijk volgens de besturen van de Engelse wetgeving een bijzondere ambtenaar aangewezen voor het instellen van een onderzoek naar de oorzaken van zeerampen. Dat onderzoek heeft doorgaans zeer zorgvuldig plaats door deskundige personen. Wanneer er voorts uit de zeerampen processen voortvloeien, hetgeen meestal het geval is, dan heeft er nog een grondig onderzoek plaats aan het Admiraliteitshof. Een onderzoek naar de oorzaken van de aanvaring door de coroner, die krachtens zijn ambt geen bijzondere kennis van zeevaartaangelegenheden behoeft te hebben, en bijgestaan wordt door een jury, die evenmin met het oog daarop gekozen wordt, was dus hier geenszins op zijn plaats. Wel is dit het geval bij branden, waaromtrent geen officieel onderzoek plaats heeft, tenzij zij een politie-aangelegenheid worden. En wat leert nu de ondervinding? Zeer onlangs nog kwam het voor, dat bij brand aan huis van een Nederlander te Londen de “coroner” en zijn jury de man vrijsprak en dat deze niettemin door de justitie vervolgd werd wegens brandstichting. Het onderzoek van de coroner heeft dus geen waarde en daarom is het te meer te bejammeren, dat de heer Payn – die overigens een uiterst bekwaam man kan zijn, ik wil het niet ontkennen - zich zover buiten zijn eigen werkkring begeven heeft. De geïllustreerde bladen, die heden verschenen, bevatten illustraties betreffende de aanvaring, die een duidelijk denkbeeld geven van de aard van het geval. Door tussenkomst van de viceconsul Schott heeft de Nederlands Amerikaanse Stoomvaart-Maatschappij haar dank betuigd aan alle autoriteiten en inwoners van Dover voor de welwillendheid aan de geredden en de deelneming aan de achtergeblevenen van de omgekomen opvarenden betoond. De W.A. SCHOLTEN ligt nog altijd zeer gevaarlijk voor de scheepvaart en veel schepen hebben gevaarlijke ontmoetingen gehad. Te Dover en te Deal zijn nog enige meerdere lijken aangespoeld. Te Dover dat van een waarschijnlijk Duitse vrouw, waarop geen papieren gevonden werden. Te Deal onder andere dat van een Russisch onderdaan, waarop verscheidenen beeldjes gevonden werden, waaruit men afleidt, dat hij tot de Grieks-Katholieke godsdienst behoorde.


Datum: 06 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Zr.Ms. schoefstoomschip VAN GALEN onder bevel van de kapt.t.zee J. Loots in de namiddag van de 5e dezer van de rede van Texel vertrokken met bestemming Oost Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip TJERIMAI, kapt. Diepenbroek, heden van Java te Falmouth aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Advocaat H. Zeven, notaris te Wildervank, zal op woensdag 11 januari 1888, des avonds 7 uur, ten huize van de logementhouder C. Holscher, aldaar, ten verzoeke van de weduwe en erven K.K. Schimmel, publiek verkopen het in het jaar 1874 gebouwde overdekte tjalkschip genaamd GEZIENA ANTIENA, groot 107 ton, thans liggende te Wildervank, met de inventaris aan boord aanwezig.

PGC 060188
Advertentie. H. Zeven, notaris te Wildervank, zal op dinsdag 17 januari 1888, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder C. Holscher aldaar, ten verzoeke van Anna Pieters Bul, publiek verkopen de in het jaar 1880 gebouwde overdekte tjalk, genaamd de TWEE GEZUSTERS, groot 77 ton, thans liggende te Wildervank, met de inventaris aan boord aanwezig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Engelse regering heeft aan de heer T. Zeilinga, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip NEPTUNUS, toebehorende aan de heren J. & S. Wiarda te Harlingen, voor het redden van de bemanning van het Engelse stoomschip FLAXMOSS, welk schip in de storm van 30 oktober j.l in het Engels Kanaal in zinkende toestand verkeerde, toegekend een zilveren verrekijker met inscriptie, aan de beide stuurlieden een gouden medaille en aan de verdere bemanning een zilveren medaille met 2 Pond Sterling. Ook de Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij heeft deze redding in open zee, welke niet anders dan met groot gevaar voor eigen leven gepaard kon gaan, beloond. Genoemde gezagvoerder ontving een gouden medaille met getuigschrift, de beide stuurlieden, die met drie matrozen de redding hebben verricht, verkregen de beide eerste een zilveren medaille, de laatste een bronzen medaille benevens ieder van hen NLG 10,- en een getuigschrift.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het stoomschip VENUS, kapt. K.W. Bols, is te Reval in de haven door de sleepboot DWINA aangevaren en bekwam daardoor schade aan het stuurtoestel en zal ongeveer een week nodig hebben om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 5 januari. Door de Engelse regering zijn voor het redden van de bemanning van het Engelse stoomschip FLAXMOSS de navolgende beloningen toegekend: aan kapitein T. Zeilinga, gezagvoerder van het te Harlingen thuisbehorend barkschip NEPTUNUS, een kijker; aan de beide stuurlieden ene gouden medaille; aan de matrozen ene zilveren dito, benevens ene gratificatie van 2 pond sterling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Nieuw schip te koop, lang 46, wijd 11, hol 3½ voet, alsmede twee beste halfsleten schepen van 24 ton, bij O.H. van der Werff, Buitenstvallaat bij Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop (behalve Zondags) een best, nieuw schip, geheel klaar, plus minus 32 ton; een in aanbouw zijnd dito, wordende plus minus 22 ton; een best bevaren dito, 23 ton, en verscheidene modderpramen en schouwen, bij T.A. van der Werff te Warga.


Datum: 07 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 januari. Het bij Otterndorf op het strand geraakte Nederlandse tjalkschip DANKBAARHEID is door de sleepboot MAX vlot en in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE, kapt. Kuijpers, heden van Samarang te Queenstown aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het Departement van Marine is aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen de levering opgedragen van een stel stoomwerktuigen voor een torpedoboot groot model.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 januari. Zoals werd verwacht, is het vervoer van levende, uit Duitsland afkomstige schapen, over hier naar Engeland, deze week weder aangevangen, aanvankelijk slechts op geringe schaal, maar met het vooruitzicht, gaandeweg tot zeer aanzienlijke transporten te worden uitgebreid.
Gisteren nacht kwam de eerste veetrein, bestaande uit vier wagons, met 464 stuks schapen, hier aan, welke eerste bezending nu heden namiddag per stoomschip MINERVA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, van hier naar Londen (Deptford) werd geëxpedieerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Diep, 4 januari. Het Nederlandse barkschip ORION, laatst bevaren door kapt. Sanne, is uit de hand verkocht aan de heer J. Bergersen te Frederikstad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 januari. Het schoenerschip VRACHTZOEKER werd hedenavond gegund aan kapt. W. Velthuis voor NLG 824,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 januari. Het hier binnengebrachte Nederlandse tjalkschip DANKBAARHEID is nagezien en moet wegens ijsbeschadiging lossen en repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 januari. De te Groningen thuis behorende schoener EBENHAEZER, kapt. A. Forma, heeft de reparatiën geëindigd en is begonnen de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
  JB - Javabode

De Soerabaia-Courant vestigt de aandacht op het feit, dat Zr.Ms. VAN SPEIJK dadelijk na aankomst in Indië moest timmeren, en nu na zijn tocht naar Lombok alweer in reparatie is op Onrust, en vraagt, hoe dat in oorlogstijd zal moeten gaan. Zeker is het, dat particuliere stoomschepen er niet zouden komen, als zij zo dikwijls wat te herstellen hadden.

Krant:
  JB - Javabode

Een zaak van zeer veel gewicht voor hen die de zee bevaren – zegt de Scheepvaart- is bij het ongeluk met de W.A. SCHOLTEN aan het licht gekomen. Het is van algemene bekendheid dat er tussen de seinen, die een aanvaring of iets anders aanduiden, zo weinig verschil bestaat, dat men die niet van elkander kan onderscheiden. Het schijnt, dat de seinen, gegeven aan boord van de W.A. SCHOLTEN, gehoord zijn door sommige bootslieden, nabij de Admiralty pier, doch niet werden beschouwd als iets van ernstige betekenis; en daar het op een mijl op vier vijf afstands was, deed men de moeite niet om van wal te steken. Dit is een zaak van groot gewicht voor zeevarenden. De bootslieden te Dover en aan de Engelse kust klagen er over, dat zij dikwijls, beantwoordende aan de gegeven seinen, van wal staken, doch na een mijl of twee, drie geroeid te hebben, terug konden keren, daar hun diensten niet verlangd werden.


Datum: 08 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 januari. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse fregatschip BATAVIER, kapt. Wiebenga, van Java, de 7e januari te Falmouth voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 6 januari. Het barkschip JUPITER, van Cardiff naar Rio de Janeiro, werd op 2 januari op zee verlaten. De equipage werd opgenomen door een Duitse schoener en per loodsboot hier geland (opm: een ex-Nederlandse bark, zie NRC 240288)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Scheepstimmerwerf te Franeker. De notaris Tadema te Franeker zal op maandag 9 januari 1888, ’s avonds 8 uur, in het Koffiehuis de Nieuwe Doelen aldaar, provisioneel, en 14 dagen later, in het Hof van Holland, finaal verkopen een zo goed als nieuwe huizing met dito ruime scheepstimmerschuur, hellingen en grond, zeer gunstig staande en gelegen aan de Stadsgracht en de Sexbierumervaart te Franeker, met het recht van opstal op den grond waarop die gebouwen geplaatst en daarbij gelegen zijn, in ’t geheel groot 7 are 95 centiare, thans in eigen gebruik bij D.P. Schuitmaker. Aanvaarding den 12 mei 1888


Datum: 09 januari 1888


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 december. Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP, onder commando van de kapt.t.zee C.E. Uhlenbeck, is de 2. december te Nieuwediep aangekomen van Oost-Indië.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 december. Gisteren vertrok van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen binnen door, naar de marinewerf te Amsterdam om aldaar te worden afgetimmerd, Zr.Ms. torpedo-transportvaartuig MERKUUR, na door genoemde maatschappij van een stel triple compound stoomwerktuigen te zijn voorzien. Dit scheepje bezit de eerste door onze marine bestelde triple compound machine, welke een stoomdruk heeft van 10 atmosferen. Op de verschillende proeftochten, die op de rede van Vlissingen hebben plaats gehad, voldeed de machine in hoge mate en terwijl er voor 275 pk werd gecontracteerd, kon gemakkelijk 360 pk worden uitgeoefend, waarbij een vaart van 12,95 mijl werd behaald. De gemiddelde vaart langs de gemeten mijl werd bevonden 12,8 mijl te zijn, zodat de geprojecteerde snelheid van 11 mijl met bijna 2 mijlen (opm: knopen) werd overschreden. De afmetingen van de cilinders zijn 11½, 17 en 27 Engels duim bij een slaglengte van 18 duim. Het maximum aantal slagen is 210, de diameter van de schroef 5 voet 6 duim. De stoomketel is ingericht om met kunstmatige (geforceerde) trek te werken, waarbij de lucht tot 340º F wordt verwarmd, alvorens in het vuur te komen. Hierdoor is de ketel in staat, gemakkelijk stoom te leveren voor 360 pk, ofschoon de verwarmings-oppervlakte slechts 50 m² bedraagt. Het totaal gewicht van machine met gevulde ketel kan hierdoor tot een minimum worden gereduceerd en bedraagt deze nog geen 30 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. van der Woude, deurwaarder te Leeuwarden, zal op donderdag den 12 januari 1888, des avonds zeven uur, ten huize van Schelte Bus, voorheen Adema, in het Nieuwe Schippershuis aan de Oosterkade aldaar, in ene zitting, tegen gerede betaling verkopen een overdekt tjalkschip, groot ongeveer 40 ton, met mast, touwwerk, stagfok, Drentse fok, giek, 2 watervaten enz., laatst bevaren geweest door Jacob Jans Polak, thans liggende achter de kazerne en op den verkoopdag voor het verkooplokaal.


Datum: 10 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 8 januari. De Engelse driemast-schoener ST. HALVARD, gezagvoerder Hugh McMurtry, van Antwerpen met een lading zemelen naar Cork, en sedert 20 november alhier binnen ter herstelling van door hier ter rede ontstane brand veroozaakte schade, ligt thans weder zeilklaar en wacht nog slechts op gunstige gelegenheid om zee te kiezen. Het volkslogies, zo goed als geheel vernield, en de fokkemast, die ten dele verbrand was, zijn beide vernieuwd, en ook de minder betekenende averij is hier hersteld. Het schip heeft het onbeschadigde deel der geloste lading weder ingenomen. Het door vuur en water beschadigde werd reeds vroeger hier verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De geschiktheid voor de dienst van de Loodskotter No. 3, na onderzoek door scheepsbouwkundigen, geeft het rijk een besparing van NLG 30.000, aangezien bij verhoging van de marine-begroting voor 1888 op de aanbouw van een schoener, ter vervanging van deze kotter, die in december van de Banjaard is afgebracht, gerekend was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 30 december. De Nederlandse driemast-schoener DELPHIN, kapt. Anner, van Antwerpen naar Rosario, alhier met schade binnen, heeft de lading gelost en staat thans in het droogdok en zal vermoedelijk over een week gereed zijn om de geloste lading weder in te nemen. De geladen1.100 kisten vensterglas, die in Frankrijk zijn verzekerd, zijn opgeslagen en hebben ogenschijnlijk geen schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 december. Het Italiaanse schip ROSA BIANCHI, van hier naar Pasoeroean vertrokken om daar suiker in te nemen, is bij Krawang gestrand en zal vermoedelijk geheel weg zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 7 januari. Het schoenerschip REGNERA, groot 154 ton, gebouwd in 1865, liggende te Dordrecht, laatst gevoerd door kapt. J.G. Wortelboer, is de 5e dezer alhier publiek verkocht voor NLG.1.425,- aan J. Arends te Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 7 januari. Het stoomschip PRINS MAURITS, kapitein H. Sluiter, arriveerde 2 januari van hier te Paramaribo en is sedert van daar vertrokken naar Demerary, alwaar het 6 januari aankwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 januari. Kapt. Kuypers, voerende het schip THORBECKE I, te Queenstown van Java binnen, rapporteert gepraaid te hebben op 24 december j.l. het schip THORBECKE IV, kapitein Karst, van Batavia naar Amsterdam; alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 9 januari. De sleepboten HERCULES en AMSTERDAM zijn van hier naar Petten vertrokken ter assistentie van het hedennacht hier gestrande Spaanse stoomschip AGOEDILAR (opm: slecht leesbaar), kapt. De Garay, van Culja, laatst van Norfolk naar Bremen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 7 januari. Aan boord van het heden hier gepasseerde stoomschip RHENANIA, kapt. Oepkes, van Ibrail naar Antwerpen, bevond zich de eerste stuurman van het Franse stoomschip MINISTRE ABATTUCCI, door genoemde kapitein gered in de Spaanse zee. Laatstgemeld stoomschip vertrok 22 december van Havre naar Marseille en is volgens rapport van de geredde op 23 december door het springen van de stoomketel gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Een gedeelte der klippen, waarop de vuurtoren van de Fastnet werd gebouwd, is door storm en hoge zee weggevallen. De zee liep zo hoog, dat het stoomscheepje, met de dienst voor de vuurtoren belast, niet dichterbij kon komen. Door het ontstuimige weder is het niet mogelijk enig proviand op de vuurtoren te brengen. Men meent echter dat de wachters op de toren nog voor enige dagen levensmiddelen hebben.


Datum: 11 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 7 januari. Als bergloon voor het binnenslepen van het Zweedse stoomschip AEGIR door het Nederlandse stoomschip ERASMUS is aan gemeld stoomschip GBP 675 toegewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip J.P.A., kapt. Swart, de 9e dezer van Rio de Janeiro te Pensacola aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 januari. De dagmailboten van en naar Queensboro zijn wegens zware mist nog niet afgevaren noch aangekomen. Aanhoudend dik van de mist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Scheepvaart-Maatschappij Rotterdam, in liquidatie, keert een eerste uitbetaling uit van NLG 60 per aandeel.


Datum: 12 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 januari. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse barkschip THORBECKE VI, kapt. Van der Mey, de 9e oktober van Kraksaan vertrokken en de 17e oktober Straat Soenda gepasseerd, de 11e dezer te Falmouth voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 21 december. Het Nederlandse barkschip ARDJOENO, kapt. Bart, van Penarth naar Amboina, is van hier in ballast naar Batavia vertrokken. De verhitte lading kolen is in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 januari. Men zal trachten op het te Cadix met schade binnengelopen Nederlandse schip DELPHIN, van Antwerpen naar Rosario bestemd, ter goedmaking der onkosten, een bodemerij te sluiten van GBP 1.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 10 januari. Het Nederlandse schip ZWERVER, groot 997 ton, gebouwd in 1860, is uit de hand verkocht aan de heer J.N. Prins te Nieuwe Diep om gesloopt te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 februari. Door de rederij van het hier liggende barkschip STAD STEENWIJK, gevoerd door kapt. D. Leujes, is besloten dit schip ter verkoop te presenteren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 11 januari. Nabij Terschelling is gestrand de Deense schoener JOHANNA, kapitein Hearth, van Karlskrona met planken naar Afrika. Hulp wordt verleend.


Datum: 13 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 12c januari. De Nederlandse driemast-schoener UNIE, kapt. Franken, alhier van Maracaibo aangekomen, heeft zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De torpedoboot, waarvan de stoomwerktuigen dezer dagen aan de Maatschappij De Schelde ter vervaardiging zijn opgedragen, wordt op de marinewerf te Amsterdam gebouwd en zal de naam dragen van FOKA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 10 januari. Volgens brief van kapt. Arkema, gezagvoerder van het barkschip FREIHANDEL, in dato 20 december, dacht hij in het begin van januari van New Orleans te vertrekken met bestemming Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te huur op 12 mei a.s. een druk bezocht wordende scheepstimmerwerf met twee hellingen, grote schuur, ruim erf en nieuw te stichten woonhuis, zeer gunstig staande en gelegen op de Cementspolle en aan de Franekervaart, buiten de Noorderpoortsbrug te Sneek, thans in gebruik bij H.T. Hiemstra. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den zaakwaarnemer Hijlkema aldaar.


Datum: 14 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het Nederlandse schip TJERIMAI, kapt. Diepenbroek, van Java te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Bristol.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 januari. Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, kapt. Bruijns, van Amsterdam naar Batavia, was dinsdagavond 10 januari te Southampton tot vertrek gereed, doch werd aldaar opgehouden door zware mist, die volgens heden ontvangen telegram nog steeds blijft aanhouden en het schip verhinderde de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 januari. Volgens telegram uit Soerabaja van heden is het Nederlandse fregatschip JAN VAN HAAFTEN, kapt. J.C. Speenhoff, van Amoerang via Makassar naar Java, verongelukt op Groot Lely (opm: positie 05º08’ ZB 119º23,5’ OL) bij Makassar. Het schip was ongeveer op 16 oktober van Kema naar Menado vertrokken om aldaar de retourlading gedeeltelijk in te nemen en eventueel Java aan te doen om op te vullen. Volgens particulier telegram van 28 dezer (opm: december 1887) uit Makassar zijn alle opvarenden gered en zijn schip en lading reeds in publieke veiling verkocht. Het wrak bracht GBP 410 op, de inventaris GBP 100. (opm: vergelijk JB 160188 en NRC 170188)
Pulau Laelae (Groot Lelie-eiland) nabij Makassar
Coll: Andika Ferial, Wikipedia

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 januari. De gezagvoerder van het Nederlandse schip DELPHIN, met schade te Cadix binnen, vraagt GBP 1.000 bodemarij onder verband van schip en lading. De 13e dezer zal de inschrijving publiek plaats vinden.

Krant:
  JB - Javabode

Geveilde vastigheden op zaterdag 14 januari 1888 in het vendu-locaal, voor rekening van de firma P. Landberg & Zoon: de alhier (opm. Batavia) in de rivier liggende stoombarkas genaamd ALBERTINE EN JOHANNA, groot 19,5 m3 of 6,89 registertonnen, met de complete inventaris. Opgehouden voor NLG 3.500.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag van de consul der Nederlanden te Brisbane (Queensland) over 1886 meldt, dat in genoemd jaar slechts één Nederlands schip, de GEERTRUIDA STRATING, aldaar arriveerde.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 januari. De Deense schoener JOHANNE, kapitein Hjorth, van Karlskrona naar Mazagan (opm: El Jadida, Marokko; 33º10’ NB 08º30’ WL), heden morgen hier gestrand, is deze avond door de sleepboten ADSISTENT en TIJD afgesleept, na den deklast overboord geworpen te hebben. De reddingsboot is een geruimen tijd in de nabijheid gebleven, daar de equipage weigerde het schip te verlaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen Heep te Marrum en IJpma te Holwerd zullen op dinsdag 17 januari 1888, ’s avonds precies 7 uur, ten huize van den kastelein Schaafsma te Holwerd, provisioneel verkopen:
- Een overdekt schip, groot 20 tonnen, met zeil en treil en verder aanbehoren, liggende in de Vaart te Holwerd, in eigen gebruik bij B.N. Eelhart
- Een dito, groot 22 tonnen, met zeil en treil, liggende mede in de Vaart te Holwerd, bevaren door P.B Eelhart.


Datum: 15 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 januari. Volgens telegram uit Londen is het Nderlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, van Java, heden te Falmouth voor orders gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 14 januari. Bij de hier jaarlijks gehouden vergadering van het National Sailors Home werd aan de directie door de Nederlandse vice-consul, de heer Schott, de hartelijkste dank betuigd vanwege de directie der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij voor de opname en liefderijke verpleging der schipbreukelingen van het bij Dover verongelukte stoomschip W.A. SCHOLTEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip FRANÇOIS, kapt. Visser, van Londen naar Sydney, de 14e januari van Gravesend vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO, dat de 1e februari in dienst wordt gesteld, zal als herkenningssein voeren O.27.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Northfleet, 12 januari. Het brikschip DOROTHY geraakte bij het naar beneden drijven in Northfleet Hope onklaar met de ankerketting van het ten anker liggende stoomschip AMSTELSTROOM. Of er schade werd veroorzaakt, werd niet vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 14 januari. De lading suiker van het schip SMEROE, kapt. Schenk, van Java te Falmouth, en die van het schip THORBECKE, kapt. Kuiper, van Java te Queenstown, zijn beide verkocht naar Havre.


Datum: 16 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 januari. De gisteren binnengekomen bark CLARA EN HERMAN is, ter rede liggende, heden ochtend op drift geraakt en tot in de Wielingen gedreven. Het schip is per sleepboot van daar teruggesleept en hedenmiddag op de haven gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. P Cleveringa, notaris te Groningen, zal op 14 februari a.s. des avonds te 7 uur, in het koffiehuis van J.H.Weyne, op de Hoek van Ameland, te Groningen publiek verkopen het goed onderhouden, onder Nederlandse vlag varende schoener-kofschip CORNELIA, gemeten netto op 390.03 ton van 2.83 cub.mtr, met de complete inventaris, voor zover aan boord aanwezig, liggend in de haven te Delfzijl. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de gezagvoerder F.J. Teerling te Farmsum en ten kantore van genoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. H. Zeven, notaris te Wildervank, zal op dinsdag 17 januari 1888, des avonds te 7 uur, ten huize van logementhouder C. Holscher aldaar, ten verzoeke van Anna Pieters Bul, publiek verkopen de in het jaar 1880 gebouwde overdekte tjalk genaamd de TWEE GEZUSTERS, groot 77 ton, thans liggende te Wildervank, met de inventaris, aan boord aanwezig.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

30 december 1887: Het Nederlandse fregatschip JAN VAN HAAFTEN, kapt. J.C. Speenhoff, gebouwd te Alblasserdam in 1875, gemeten 1321 tons, op 18 december jl. vertrokken van Amoerang met bestemming voor Makassar, is 28 december tegen de avond, gestrand aan de Westzijde van de Bank Groot Lelij (opm: Pulau Laelae; psn 05º08’ ZB 119º23,5’ OL). De in Noord-Celebes ingenomen lading bestond blijkens (volgens) manifest uit: 4867 pikol koffie, 406 pikol rotting, 3075 pikol gom-copal, 5060 pikol ebbenhout, 1366 pikol werkhout, 27 pikol Flores-schelpen en 71 pikol Burgos-schelpen. De 4867 pikol gouvernements koffie zijn naar wij vernemen niet geassureerd. Het schip is met hoog water gestrand en zit dus hopeloos. Het ligt ongeveer een halve mijl uit de wal en is van het strand tot in zijn onderdelen gemakkelijk waar te nemen. Het zal morgenmiddag ten 1 uur met lading en inventaris op publieke vendutie verkocht worden. Onze Nederlandse zeilvloot, onbeduidend als zij tegenwoordig is, telt met dit schip weer een van haar fraaiste schepen, minder, dat op tamelijk ellendige wijze verloren ging. Wij moeten nog vermelden dat Zijne Majesteits stoomschip BROMO alles in het werk heeft gesteld om het schip vlot te krijgen, doch zonder gevolg en dat de AREND in dezelfde pogingen aan de grond geraakte, doch door de BROMO weer is afgetrokken.
31 december (opm: 1887). Ten 1 uur had ten kantore van de firma J.F. van Leeuwen & Co de vendutie plaats van het bewesten Lelij gestrande Nederlandse fregatschip JAN VAN HAAFTEN. Schip en lading werden eerst opgeveild tot een bedrag van NLG 2.300,- en vervolgens schip en lading afzonderlijk. Het schip bracht op NLG 2.420,- en de lading NLG 2.500,- . Totaal NLG 4.920,-. Een Chinese kongsi is de gelukkige koopster. Meende men aanvankelijk dat deze kongsi aanzienlijke winsten zou behalen, deze mening is sedert aanmerkelijk gewijzigd. Het ruwe weer toch van de laatste dagen maakt geregeld werk onmogelijk. Had het schip zaterdag slechts een weinig slagzij over bakboord, het ligt nu geheel opzij, met het achtergedeelte onder water en open voor de zware branding die op haar manier het schip aftuigt en sloopt, zodat er van afbrengen of vlot krijgen geen sprake meer zijn kan. De grote-, en bezaansmast zijn vannacht overboord gevallen en als het tegenwoordige weer blijft aanhouden zal er binnen weinig tijd van de JAN VAN HAAFTEN niet veel meer overblijven. De aandelen van de kongsi, die een paar dagen 1000 % boven pari stonden, doen nu reeds geen opgeld meer. Het schip, dat enige dagen geleden toen het water onder de kiel had, mèt de lading zo goed een half miljoentje vertegenwoordigde als een duit een duit, maakt thans op de toeschouwer een treurige indruk. Men herinnert zich te Makassar geen tweede voorbeeld van een dergelijke schipbreuk in de nabijheid van de rede. Van bevoegde zijde wordt ons medegedeeld dat het gouvernements stoomschip AREND niet aan de grond heeft gezeten, terwijl het trachtte de JAN VAN HAAFTEN af te brengen en dus ook niet door de BROMO vlot behoefde gemaakt te worden. Kabar Angin (opm: deze uitdrukking betekent: Pas op voor geruchten) dus, zoals er zoveel met betrekking tot het ongeluk, de JAN VAN HAAFTEN overkomen, in omloop is.
6 januari (opm: 1888). Over de JAN VAN HAAFTEN gesproken, er is een spreekwoord dat zegt: Uit het oog, uit het hart. Wij geloven dat de JAN VAN HAAFTEN reeds lang uit het oog zal verdwenen zijn alvorens hetzelfde ten opzichte van veler hart zal kunnen gezegd worden. Men ziet sedert een paar dagen reeds van alle kanten de branding over het wrak heenslaan en het schijnt elke dag wat dieper te zinken of zich in de grond te werken. Hoe eer dan ook de nagedachtenis aan die ongelukkige schipbreuk maar verdwijnt, hoe liever. Een zonderlinge speling van het noodlot mag het genoemd worden dat nauwelijks het licht op de Bril (opm: bank ten Zuiden van Makassar) is ontstoken dat het vaarwater naar Makassar zozeer vergemakkelijkt of Makassar zelf begint nu voor vogelverschrikker te spelen. Wij lopen op die manier gevaar dat deze plaats bij mensen die niet beter weten dezelfde beruchtheid zal krijgen als sommige plaatsen in de Oost- of Noordzee bij winterdag, tenzij het wellicht mocht opvallen dat schipbreuken in deze buurt nooit mensenlevens, in veel gevallen zelfs geen mensenkleren kosten. Men zou de Indische schipbreuken onder de goedaardige kunnen rangschikken evenals men van goedaardige en kwaadaardige koortsen spreekt.


Datum: 17 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip MARTINA JOHANNA, kapt. Dekker, de 14e dezer van hier te New York aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het stoomschip LUCIFER, in aanbouw bij de Maatschappij De Maas te Rotterdam voor de dienst der betonning in Oost-Indië, is te Hellevoetsluis aangekomen om op het Haringvliet proef te stomen en daarna ter afwerking terug te komen naar Rotterdam.
Aan de voor rekening van het Departement van Marine bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam in aanbouw zijnde torpedoboot groot model is de naam gegeven van HABANG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar Het Vaderland met zekerheid kan mededelen, heeft de heer F. Bogaardt, koopman te Amsterdam, aan de Minister van koloniën een adres ingediend, waarbij hij als oprichter en directeur ener te Amsterdam te vestigen stoomvaart-maatschappij, die genaamd zal worden “Holland”, met een ruim kapitaal zal werken en zich ten doel stelt een geregelde dienst te openen van Amsterdam naar Java, in verbinding met de stomers van de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, over wier vloot hij de vrije beschikking zal verkrijgen, verzocht om of de tegen april a.s. aangekondigde uitbesteding van het onderhouden van geregelde stoomvaartdiensten in de Indische Archipel gedurende de jaren 1891 tot en met 1905 te doen doorgaan, of wel hem in de gelegenheid te stellen eveneens als met de heren Bossevain, Tegelberg en Ruys geschied is, onderhandelingen te openen tot onderhandse aanneming van gezegde Nederlands-Indische pakketdienst, waarbij de heer F. Bogaardt het uitzicht opent op voorwaarden, welke voor ’s lands schatkist voordeliger zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 januari. Blijkens een nader ingekomen telegram hebben wrak en lading van het gestrande Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN totaal GBP 1.400 opgebracht en niet zoals vroeger gemeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 januari. Het schip MARCHIENA, kapt. Scholtens, 31 december l.l. wegens ijsgang alhier binnengekomen als bijlegger van Christiania, is heden naar de plaats van bestemming Papenburg gesleept, ten einde aldaar te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 14 januari. Het overdekte tjalkschip GEZIENA ALTINA, groot 107 ton, is publiek verkocht aan schipper K. Schimmel voor NLG 2.440,-.


Datum: 18 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. Stoomvaart in Nederlands-Indië.
Mijnheer de redacteur. Uit het bericht, opgenomen in uw geacht blad van 15 dezer, meen ik te moeten afleiden, dat bij de Raad van State een wetsontwerp aanhangig gemaakt zou zijn, waarbij aan de Maatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd concessie zou worden gegeven voor de stoomvaart in Nederlands Indië, na afloop van het bestaande contract met de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij. Indien dit bericht zich bevestigt, zou het dus vermoedelijk de bedoeling zijn, niet af te wachten de gestelde termijn, waarbij op de bekende voorwaarden gegadigden worden uitgenodigd mee te dingen, maar reeds nu te beslissen dat vrije mededinging zal worden buitengesloten. Met een enkel woord wens ik te wijzen op de schromelijke onrechtvaardigheid die daardoor geboren zou worden. Het zal wel niemand bevreemden, dat op dit ogenblik verschillende combinaties met opoffering van tijd en geld, werkzaam zijn, de zaak in studie te nemen, zowel in Indië als in Europa. Geheel onbekend zal het ook wel niet zijn, dat onder de verschillende combinaties er een is, waarbij de Nederlandse industrie een belangrijke factor uitmaakt. Is het rechtvaardig tegenover deze van de primitief gestelde voorwaarden af te wijken? Eindelijk de handel op Java. Kan deze gebaat zijn, bijaldien een monopolie in de Indische Archipel vastgeknoopt wordt aan bestaande stoomvaartlijnen, die gesteund door het gouvernement reeds het vervoer in handen hebben tussen Nederland en Java. Zeer zeker nee! Wat daartoe dan de aanleiding geweest is? Wellicht de zucht om een werkelijk Nederlandse onderneming te bevoordelen. Dan evenwel is over het hoofd gezien, dat onder de gegadigden zich wel eens corporaties konden bevinden, die meer recht hebben, zich “van vreemde smetten vrij” te noemen, dan degenen die thans op de voorgrond gesteld zijn. Van harte hoop ik dan ook, dat het nu verspreide bericht alsnog zal blijken onjuist te zijn. Ware het anders, wij zouden gevaar lopen in debat te komen, niet alleen over “fair trade”, maar ook over “fair play”. Mijn indruk is dat op de thans door het gouvernement gestelde voorwaarden, moeilijk een contract tot stand zal komen. Dit is evenwel geen motief om nu reeds “concessie” in de plaats van “uitbesteding” te stellen. Integendeel geloof ik, dat mislukken van de uitbesteding ons op de goede weg zou brengen. De regering stelle dan de kustvaart vrij, late de betalende lijnen aan de vrije mededinging over en op de zeer weinige verliesgevende lijnen onderneme zij de vaart voor eigen rekening, door gegadigden op te roepen, tot aanbieding van geschikte stoombootruimte in huur. Op deze wijze zal voor goed een einde komen aan alle monopolie; de staat zal er financieel beter bij varen en wat zeker van niet minder belang is, onze Indische handel zal niet langer onder de druk van enig monopolie staan.
Ik heb de eer te zijn, met de meeste achting, Ued. Dw. dienaar, J.B,
Rotterdam, 16 januari 1888.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan de Rijn, 17 januari. Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten een ijzeren boeierschuit, groot plus minus 35 tonnen, gebouwd voor rekening van de heer M. van Straten te Leimuiden. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren Rijn-clipperschip, groot plus minus 155 lasten, voor rekening der rederij “Rijnvaart” te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertenti. Verkoping. Op maandag 30 januari 1888, des namiddags te 3 uren precies, in het lolkaal Brakke Grond, van twee extra snelvarende ijzeren raderstoomboten.
Johan Frederik von Glahn, J.F.L. Meijjes en P.H. Craandijk, makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noorbeek, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
- Het extra snelvarende raderstoomschip, genaamd: COMMISSARIS DES KONINGS, BARON VAN PANHUIJS, volgens meetbrief lang 34,70 meter, wijd 4,22 meter en hol 1,74 meter, en alzo gemeten na aftrek van 2/3 der machinekamer, op 172 tonnen, hebbende een machine met 2 oscillerende cilinders van 90 p.k. (nominaal), alsmede een kistvormige stoomketel met 4 inwendige vuurplaatsen, en 148 koperen vlampijpen, stokende met een druk van 1 ½ atmosfeer, tevens Donkey, hand- en stoomvoedingpomp, verder met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, benevens complete inventaris, breder bij biljet omschreven.
- Het extra snelvarend raderstoomschip genaamd: LEEUWARDEN, volgens meetbrief lang 27,53 meter, wijd 3,95 meter, hol 1,68 meter, alzo gemeten na aftrek van 2/3 der machinekamer op 114 tonnen, hebbende een machine met met 2 oscillerende cilinders van 60 p.k. (nominaal), met kistvormige stoomketel met 4 stookplaatsen en 120 vlampijpen, stokende met een druk van een 1 ½ atmosfeer, tevens donkey, hand- en stoomvoedingpomp, verder met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, benevens complete inventaris, breder bij biljet omschreven.
- De opstal van een houten gebouw, met de afrastering en steiger aan de aanlegplaats te Harlingen, alsmede een handkar, een steekwagen en 4 bruggen, waarvan 2 te Harlingen.
Eerst ieder bij opbod en afslag en daarna te zamen in slag gelegd.
Dagelijks te bezichtigen van des morgens 10 tot 3 uur, ligplaats COMMISSARIS DES KONINGS BARON VAN PANHUYS, De Ruyterkade, Steiger No. 3; LEEUWARDEN, Oosterdok aan de Oosterdoksedijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Volgens telegrafisch bericht is het kofschip JONGE JACOB, kapt. Krook, van Boulogne naar Groningen bestemd, in Ramsgate binnengesleept met belangrijke schade door aanvaring.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 januari. Blijkens een ander telegram betreffende het verongelukken van het Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN zou het wrak GBP 1.000 en de lading GBP 100 hebben opgebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. Volgens de Soerabaia Courant wil het oorlogsschip BENKOELEN maar niet van de hellling op het marine-etablissement; volgens het Soerabayasche Handelsblad heeft men het aflopen eenvoudig uitgesteld.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In memoriam kapt. Taat, van de W.A. SCHOLTEN. Ere wie ere toekomt. Vergun mij daarom met een enkel woord de man te herdenken, die ik enige jaren geleden in het barnen (opm: bedoeld zal zijn: bannen) der gevaren heb werkzaam gezien. Toenmaals, gelijk nu, vervulde hij zijn plicht met de dood voor ogen, maar toenmaals werd het schip als door een wonder gered. Wij verlieten de 1e januari 1882 Rotterdam per stoomschip EDAM, dat toen zijn tweede uitreis deed. Na de eerste twaalf uur prachtig helder vriezend weer te hebben gehad, volgde gedurende de eerste twaalf dagen een onafgebroken reeks van zware stormen, hevige westenwinden en hoge zeeën, waardoor de EDAM zodanig geteisterd werd dat wij de 13e één schroefblad en de 14e januari de overige verloren. Wij waren toen op de 43º NB 58º WL. Kapt. Taat bracht ons tot de 20e januari, steeds zeilende, op 40º NB en 67º WL en hadden wij nog slechts enkele dagen gunstig weer mogen behouden, hij zou de EDAM met behulp van haar zeilen te New York binnengebracht hebben. Maar het was anders beschikt; het weer belette hem zulk een grote triomf te behalen. De 20e januari werden wij “opgepikt” door de PERSIAN MONARCH, doch de hoge zee veroorzaakte voortdurend het breken van de kabel die de beide schepen verbond, zodat wij in de vroege morgen van 23 januari die boot uit het gezicht verloren. Verblindende sneeuwvlagen sloegen bijna onophoudelijk over het schip en dit was van voor tot achter met een korst ijs van 1 decimeter dikte bekleed. Wij dreven naar het noorden. Taat trachtte met meer zeil weer zuidwaarts te komen, maar de hevige storm sloeg de zeilen weg. Met de weinige overgebleven zeilen dreven wij zuidoost tot over drieën. Kort te voren was gelood en werd bevonden dat wij noordwaarts dreven en in allerijl het land naderden. Taat trachtte daarom het schip in zee te houden. Ten 9 uur kregen wij de Nantucket banken in het gezicht. Welk een vreselijke tijding, maar hoe werden wij als het ware gemagnetiseerd door kapt. Taats kalme moed. Welk een vastheid had die man in zijn stem en houding, toen hij ons slechts even het hachelijke van de toestand kwam mededelen, toen hij ons om zo te zeggen op de naderende dood kwam voorbereiden. “Mijne heren!” zei hij, “het spijt mij dat ik u zulk een slechte tijding moet mededelen, maar ik mag het u niet langer verbergen, wij verkeren in groot gevaar. Mijn officieren, mijn bemanning en ik zelf hebben alles in het werk gesteld om het schip te redden, niets is onbeproefd gebleven, wij hebben allen onze plicht gedaan, maar het heeft niet mogen baten, wij verkeren in groot gevaar; maar laten wij de moed niet verliezen, wie weet hoe wij nog terecht komen” en toen zich wendende toe een van de passagiers die zijn tranen niet kon bedwingen: “ik heb meer te verliezen dan gij, ik laat een vrouw met drie kinderen en een oude moeder achter”. Daarna zich weer op zijn post begevende in het voorbijgaan tot een groep matrozen, die met de koppen bij elkaar gestoken en met enigszins bedrukte gezichten elkander hun mening over de toestand toefluisterden: “Kom, vooruit jelui, naar voren, je staat net te kijken of je naar de kerk moet”, en toen nog even tot een officier die te lang naar zijn zin op het achterdek bleef: “Hoor eens, hier is op het ogenblik je plaats niet”, en verder enige woorden die voor mij onverstaanbaar waren. Evenals ons had hij de landverhuizers toegesproken en hen aangemaand in hun lot te berusten en daarna werden de deuren en luiken van het tussendek gesloten ten einde een paniek te voorkomen en opdat niemand door de zware zeeën overboord zou slaan. Wij dreven juist voorbij de gevaarlijkste banken te twee uur ’s namiddags en stootten inderdaad nog even op een rots, hetgeen een klein lek veroorzaakte. Het was een vreselijk imposant gezicht, die bergen van wild opspattend schuim, het gehele schip wit van ijs, dat door de zeeën gebeukt werd. De flarden van de zeilen en de rafelende touwen, die door de wind steeds meer vernield werden, leverden vooral een ontredderd en akelig schouwspel op en te midden van al dat geweld stond Taat zelf met de hand aan het roer, kalm als altijd, zonder in het minst enige ontroering te laten blijken, geheel het beeld van de onverschrokken zeeman. Gehuld in een zware jas van buffelhuid met hoge laarzen en een pelsmuts op trotseerde hij alle koude, maar van de bemanning waren er enigen, die door bevroren oren, handen of voeten buiten gevecht gesteld waren. Zodra het grootste gevaar geweken was, kwam Taat het ons berichten en ieder ademde weer vrijer en bewonderde de man die man met zoveel zelfbeheersing eerst de vreselijkste tijding kwam meedelen en daarna met evenveel kalmte: “dat wij als door een wonder gered waren”. Na een stukje brood gebruikt te hebben begaf Taat zich weer op zijn post. Van 23 januari tot het einde van de reis deed hij geen poging om zich ook maar enige rust van betekenis te gunnen. Bijna onafgebroken gedurende de laatste dagen op zijn post, kwam hij de 27e januari te New York toch nog in zulk een flinke toestand aan, dat de reporters van de New Yorkse bladen, die in allerijl aan boord kwamen, in hun rapport vermeldden: “kapt. Taat ziet er flink en goed uit, ofschoon hij een tijd van vreselijke angst heeft doorleefd”. Na het gebeurde op 23 januari werden wij achtereenvolgens door een paar stoomschepen, aan welke wij om assistentie seinden aan ons lot overgelaten. Kapt. Taat, die meer dan één geschenk van de Engelse regering had ontvangen voor diensten aan Engelse schipbreukelingen bewezen, werd in de steek gelaten door Engelse schepen! Eindelijk de 25e januari ontmoetten wij de NAPIER, die aanbood ons naar Halifax te slepen, waarvan wij ruim 400 mijlen verwijderd waren, terwijl wij slechts 180 mijlen van Sandy Hook verwijderd waren. Onmiddellijk nadat de NAPIER ons dit geseind had, begaf Taat zich in een sloep naar dat schip en zoals hij zelf zei: “ik heb de man op zijn gemoed gewerkt, gelijk een dominee het niet beter had kunnen doen”, en met het gewenste gevolg. De NAPIER bracht ons de 27e januari, ongeveer om 12 uur behouden bij Sandy Hook. De landverhuizers, mensen zonder enige middelen, brachten kapt. Taat brieven van dankbetuiging voor de uitnemende zeemanschap en de ware moed die hij had betoond, door hen veilig door de vreselijke gevaren te brengen, welke zij op reis hadden ontmoet. Het Handelsblad van 11 februari 1882 schreef naar aanleiding van deze reis: “Wij wensen de directie van de Rotterdamsche Maatschappij geluk met de redding van haar schip en met bezit van een gezagvoerder als kapt. Taat, die wederom getoond heeft over welke uitnemende mannen de Nederlandse koopvaardijvloot mag beschikken.” Taat was hier de redder van ongeveer 280 personen. Zonder zijn moed en beleid hadden wij het niet zover gebracht. Het was echter alsof hij geen geluk mocht hebben, want hetzelfde najaar boorde een Engelse stomer de EDAM, die slechts halve dag van New York op de thuisreis was, in de grond. Taat redde wederom allen die zich aan boord bevonden; slechts twee stokers, die waarschijnlijk op hun post gedood waren, kwamen bij deze ramp om. Geen zweem van plichtverzuim van zijn zijde was hier de oorzaak van de ramp. Taat bleef als zeer gewaardeerd gezagvoerder bij de Rotterdamsche Maatschappij. Een nieuwe EDAM was dra voor hem en onder zijn toezicht gebouwd en met dit schip maakte hij verscheidenen gelukkige reizen. En nu, eigenlijk het bevel van een ander overnemende, om die enige rust te gunnen, vindt hij zijn graf, op zulk een onverwacht tijdstip in de golven. De man die zich door de grootste gevaren een weg gebaand had, zinkt bij een vrij kalme zee met zijn schip in de diepte. Treurig einde voor zulk een held, maar toch ook een schitterend einde, want hij sneefde bij het vervullen van zijn plicht; allen die aan deze ramp ontkomen zijn, hebben evenals schrijver dezes hun leven te danken aan kapt. Taat. Met de revolver in de vuist, wist hij nu toch zoveel orde te doen bewaren, dat ten minste enkele mensenlevens gered werden, niet denkende om zichzelf of om zijn vrouw, zijn vijf kinderen en zijn oude moeder, geheel gewijd aan zijn plicht. Hij is niet de eerste van zijn familie, die de dood in de golven vond. Stammende uit een echt zeemansgezin, kozen al zijn broeders hetzelfde vak. Hij is de tweede van hen, die aldus sneuvelt op het veld van eer van de zeeman. Taat was een oprecht, humaan mens, een sieraad van de Nederlandse koopvaardijvloot, maar zeer bescheiden en die zichzelf ten zeerste tegen elk huldebetoon hem bewezen zou verzetten. Ik rekende het mij echter een plicht hem openlijk te herdenken en betreur het slechts voor u, brave kapt. Taat, dat geen bevoegder hand u recht deed wedervaren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw in aanbouw zijnd roefschuitje, groot plus minus 18 ton, een best, gebruikt tjalkje, groot 29 ton, twee nieuwe pramen van 6 ton en drie beste, gebruikte van 5 ton inhoud, benevens een nieuwe vuren schouw. Te bevragen bij K. de Jong, scheepstimmerman, Oldegalileën, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een goed onderhouden tjalkschip, groot 60 ton, met complete inventaris en daarbij vast varen. Te bevragen en te bezichtigen bij schipper M. Meinen te Hilversum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een goed onderhouden Fries vaartuig, groot 23 ton, thans liggende te Leeuwarden, Willemsgracht, tegenover de Hogere Burgerschool en aldaar te bevragen bij schipper E. Boonstra.


Datum: 19 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip LUCIFER, gebouwd voor rekening van het Departement van koloniën, aan de fabriek De Maas te Rotterdam (Oud Delftshaven), en bestemd voor de dienst der bebakening en kustverlichting in Nederlands Oost-Indië, werd op de 17de dezer op het Haringvliet beproefd in tegenwoordigheid van de marine-autoriteiten, die met het toezicht zijn belast. De plannen en tekeningen van schip en machine werden door de Maatschappij De Maas gemaakt in overleg met het Departement van koloniën.
Het stoomschip is lang 36,70 meter op de lastlijn, breed 6,70 meter en hol 3,72 meter, en is gebouwd van staal wat de romp betrefd, terwijl, zonder uitzondering, al het houtwerk teakhout is. Achteruit onder de verhoogde campanje is een ruim verblijf voor de verschillende autoriteiten, die in Indië wegens hun dienst van het vaartuig gebruik moeten maken; daarvoor één laadruim met stoomlier en waterruim. Vooruit bevindt zich de verhoogde bok met stoom-ankerspil en een ruime longroom met 6 hutten voor 8 passagiers, enz. In het ruime dekhuis is een verblijf voor de gezagvoerder en een eetsalon voor de officieren. Alle materialen, machinedelen, ankers en kettingen, kompassen, tuig enz. zijn op de gewone wijze vanwege de marine gekeurd.
Het contract bepaalde, dat met een minimum waterverplaatsing van 266 ton gedurende 4 uren een vaart zou behouden worden van 10¾ zeemijlen in het uur, terwijl de machine een vermogen van ongeveer 300 Ind. p.k. zou bezitten.Voor de proefreis werd de waterverplaatsing gebracht op 280 ton, de machine ontwikkelde geregeld 330 à 345 Ind. p.k. terwijl de vaart als het gemiddeld van 6 waarnemingen langs de officiële mijlpalen berekend werd op 10,87 mijl. Nadat de machine gedurende de volle 4 uren regelmatig dit vermogen had ontwikkeld werden de verdere proefnemingen met ankerspil enz. met goed gevolg verricht en keerde men dezelfde middag naar Rotterdam terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 18 januari. Gisteren is op de werf van de scheepsbouwmeester, de heer A.A. Wilton van Reede te Papendrecht, de kiel gelegd voor de sleepboot JOHANNA, die voor rekening van de heer Van Beusekom te Gorinchem moet worden gebouwd. Naar wij vernemen, wordt ook de machine aan de stoomfabriek van genoemde bouwmeester vervaardigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 15 januari. Het Nederlandse schip AEOLUS, laatst gevoerd door kapt. J. Leuning, is uit de hand verkocht aan kapt. B. Dekker te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Philadelphia (geen datum). Het schip HELENA, kapt. Verbeet, is bevracht voor Rouaan.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Donderdag 26 januari 1888, des voormiddags ten 10 uur, zal bij het Pakhuis de Kleine Oost te Delfzijl publiek, à contant worden verkocht de zich in een beste staat bevindende inventaris van het op Rottum gestrande Zweedse schoenerschip EXPERIMENT, kapitein Larsen, bestaande in staand en lopend tuig, zeilen, ankers, kettingen, trossen, kajuitsgoed, stuurmansgoed, koksgereedschap, benevens enig proviand etc. etc.; voorts een chronometer.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.


Datum: 20 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. rammonitors MATADOR, PANTER en LUIPAARD zullen door de firma Willem Smit & Co. te Slikkerveer van electrische lampen worden voorzien, waarmede ramschepen op een afstand van 3.000 meter en torpedoboten op een afstand van 1.500 meter duidelijk gezien kunnen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 16 januari. De galjoot de JONGE JACOB, kapt. Krook, van Boulogne in ballast naar Groningen, werd hier binnengebracht met assistentie van bootvolk uit Deal. Het was in de afgelopen nacht bij Kentish Knock met een onbekend barkschip in aanvaring geweest en heeft daardoor de boegspriet, kettingen, het spil en al het voortuig verloren. Ook is het dek geheel opgescheurd. Er werd nog geen accoord gemaakt voor de verleende assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 18 januari. De stoomboot FRIESLAND III, van Amsterdam naar Harlingen bestemd, was heden wegens het vele en zware ijs op de Zuiderzee genoodzaakt de weg langs het Groot Noord-Hollands kanaal en over het Nieuwe Diep te nemen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 januari. De aandeelhouders van het Bataviasch Prauwenveer en die van het Bataviasch Tjuniaveer hebben de overeenkomst, door de directiën gesloten, goedgekeurd, zodat die twee vennootschappen tot één zullen worden samengesmolten.


Datum: 21 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Volgens telegram uit Keelung (Formosa) is het Nederlandse schip ELMINA, kapt. Jaski, afgekeurd, De reparatiekosten waren op $ 18.000 begroot. (opm: het is onbekend, welk soort dollars hier zijn bedoeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

San Francisco, 31 december. Het barkschip JOHANNA, kapt. Burgwardt (opm: waarschijnlijk buitenlander), van Shields naar Iquique, geraakte op 26 oktober op 58º ZB 75º WL in brand en werd de volgende ochtend door de equipage in twee boten verlaten. Eén der boten, waarin zich de gezagvoerder, de beide stuurlieden en 5 matrozen bevonden, werd de 30e oktober door het barkschip CARLTON opgenomen. De andere boot, waarin zich 7 personen bevonden, wordt nog vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 januari. De Nederlandse bark BORGA, laatst gevoerd door kapt. A.M. Gundersen, groot 1.189 ton, is onderhands aangekocht door de heren Larsen & Co. alhier voor rekening van een Noorse rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 20 januari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. van den Adel alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip, groot circa 90 last, genaamd de VROUW ADRIANA, voor rekening van de heer G. Borger te Nieuw-Beierland, en daarna de kiel gelegd voor een Rijnzeilschip, groot circa 80 last, voor rekening van de heer A. de Boo te Delft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 18 januari. Volgens alhier ontvangen bericht lag het schip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, 16 januari zeilklaar te Cardiff naar Dakar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 januari. Het schip THORBECKE VII, kapt. Höper, van Java te Falmouth aangekomen, heeft gisteren order bekomen voor Liverpool.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te New York zijn aangekomen in 1887 5.728 schepen, waarvan 70 onder Nederlandse vlag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 18 januari. Het Duitse stoomschip SACHSEN, van hier naar China, heeft op de Schelde het Belgische stoomschip PENNLAND aangevaren, dat daardoor schade bekwam, terwijl het later bij Lillo het Nederlandse schip VROUW ALIDA, schipper Cranendonk, van Rotterdam met suiker herwaarts, in de grond heeft gevaren. De schade wordt begroot op NLG.50.000,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Suriname, 27 december. Het schip GUYANA, kapt. Raad, in lading naar Amsterdam, sluit in de eerste dagen der volgende maand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Betreffende de aanvaring tussen de stoomboot HUNZE 5 en de tjalk KLAZINA HERMINA nabij de sluis te Zoutkamp, heeft de Hoge Raad het vonnis van het Hof te Leeuwarden, waarbij de eigenaar der stoomboot veroordeelt is tot betaling der schadevergoeding, bekrachtigd.


Datum: 22 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Heden vertrokken van Falmouth het Nederlandse barkschip AMICITIA, kapt Walberg, van Java naar Leith, het Nederlandse fregat BATAVIER, kapt. Wiebenga, van Java naar Londen, het Nederlandse barkschip SMEROE, kapt. Schenk, van Java naar Havre en het Nederlandse barkschip THORBECKE VII, kapt. Höper, van Java naar Liverpool, terwijl het Nederlandse schip THORBECKE VI, kapt. Van der Meij, van Kraksaan (opm: positie 07º46’ ZB 113º24’ OL), alhier binnen, order bekomen heeft naar Bristol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 januari. Kapt. Anner, gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip DELPHIN, van Antwerpen naar Rosario bestemd en lek te Cadix binnengelopen, heeft bodemarij opgenomen tegen 38% op de opgenomen som tot dekking der uitgaven te Cadix.


Datum: 23 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram lag het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Verbeet, de 20e dezer zeilklaar te Philadelphia naar St. Loubès bij Bordeaux, en niet naar Rouaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 januari. Het Nederlandse barkschip HENDRIK ONNES, kapt. Middel, is van hier bevracht op Hernösand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op woensdag 15 februari a.s. des avonds te 7 uur, in hotel de Unie te Veendam, ten verzoeke van zijn principalen publiek verkopen het goed onderhouden Nederlandse schoenerschip IDA, gebouwd in 1864, groot 154 registerton, met complete inventaris, zoals het thans te Amsterdam is liggende aan de werf de Zwarte Raaf van de heer Bok, en laatst werd bevaren door kapt. J. Hazewinkel te Wildervank. Informatiën zijn te bekomen bij genoemde kapitein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Aangaande het schip CARDENAS PACKET, kapt. T. Jaski, op 26 september l.l. van Suriname herwaarts vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Het schip THORBECKE, kapt. Kuijper, van Java te Falmouth binnen, bekwam heden orders voor Havre.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 21 december. Het schroefstoomschip REIGER, aangebouwd te Fijenoord voor de dienst van de marine in Oost Indië, is naar Hellevoetsluis vertrokken, om proef te stomen op het Haringvliet, waarna deze bodem ter verdere gereed making, naar Rotterdam terugkeert.
Door het departement van marine is aan de Koninklijke Fabriek voor Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam de bouw opgedragen van een stoomsloep van 39 voet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 10 januari. De equipage van JAN VAN HAAFTEN is zondagmiddag met GRAAF VAN BIJLANDT naar Soerabaja vertrokken. Wij ontvingen gisteren een door hen achtergelaten stuk, waarin zij zich beklagen over de hier ondervonden behandeling. Over zichzelf sprekende, noemen zij zich “arme” schipbreukelingen; zij schijnen zich nog geen goede voorstelling te hebben gemaakt, wat gewoonlijk onder “arme” schipbreukelingen verstaan wordt en gelukkig voor hen, op het stuk van schipbreuk nog weinig ondervinding te hebben opgedaan. Immers de gezagvoerder, wiens carrière hoogstwaarschijnlijk voor goed gebroken zal zijn, er buiten gelaten, is er voor de overige equipage moeilijk een minder gevaarvolle schipbreuk te bedenken dan die van de JAN VAN HAAFTEN, nagenoeg op de rede van Makassar, waarbij de equipage de tijd heeft gehad om op haar uiterst gemak en zonder het minste gevaar, alles wat haar eigendom was te bergen, terwijl voor hen het verlaten van het schip met niet meer bezwaren gepaard ging, dan dit met elk ander zich op de rede bevindend schip, dat een boot naar de wal zend, het geval zou zijn. Deze speculatie op het “gevoel” valt dus geheel in het water. Zij vinden overigens de gevangenis, “tjokkie” noemen zij in hun eigenaardige zeemanstaal, die inrichting, een zeer goed tehuis voor bandieten, dieven en moordenaars, doch volgens hun “bescheiden” mening niet voor arme schipbreukelingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leeuwarden, 21 januari. Voor rekening der Stoomboot Reederij Groningen – Zoutkamp – Schiermonnikoog, is aan de fabriek van de heren Boon, Mollema & De Cock te Hoogezand de kiel gelegd van een ijzeren stoombarkas, bestemd om gedurende het badseizoen te Schiermonnikoog op snellere, veilige en meer gemakkelijke wijze de landing der passagiers van de stoomboot SOPHIA te doen plaats hebben.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schip te koop, zijnde een nieuw roefschuitje, best en sterk gemaakt van droog hout, bijna klaar, lang 42 voet, wijd 10½ voet en hol 3 voet 8 duim, bij O. Lantinga, scheepsbouwmeester te IJlst.


Datum: 24 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 december. Vrachten. Bij het einde van het seizoen is er niet veel vraag, maar toch zouden eerste klasse schepen van middelmatige grootte grif emplooi vinden. De laatste afdoening was al volgt: Nederlands stoomschip UTRECHT: koffie NLG 80, tabak NLG 55, krossoks NLG 45, huiden NLG 95, tin NLG 25 per last naar Rotterdam, en koffie FFrs. 25 per last naar Marseille.
Onbevracht blijft het Nederlandse schip BURGEMEESTER SCHORER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 22 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegram was het Nederlandse schip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, de 6e dezer van Batavia te New York aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 december. Het wrak van het Italiaanse barkschip ROSA BIANCHI, groot 718 ton, bij Krawang gestrand, is op vendutie voor NLG 1.760 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 19 jauari. Volgens hier ontvangen bericht uit Cardiff is het schip SAN FRANCISCO, kapt. N. Arkema, dat aldaar zeilklaar lag naar Dakar, door een stoomschip ingelopen. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. (opm: de bark blijft in de vaart).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wildervank,17 januari. Het Nederlandse tjalkschip TWEE GEZUSTERS is verkocht voor NLG 1.700,-. aan de heer A. Schimmel te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Het schip THORBECKE VI, kapt. F.A. van der Meij, van Java te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Bristol.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

IJmuiden (geen datum) Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, is bij het vertrek in de sluis tegen de muur gelopen en bekwam enige schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 21 januari. De schade, toegebracht aan het te Cardiff liggende barkschip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, door een binnenkomend stoomschip, bestaat in het inlopen van de kraanbalk, vaste reling, en meer andere kleine schade. Evenwel dacht de gezagvoerder in de loop van deze week andermaal zeilklaar te worden en met gunstige gelegenheid de reis naar Dakar te aanvaarden.


Datum: 25 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip SMEROE, kapt. Schenk, heden van Java, laatst van Falmouth, te Havre aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een gekoperd en kopervast brikschip, groot 304 tonnen. Te bevragen bij de heer J. van Herwaarden te Dordrecht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Harlingen, 22 januari. De bark HENDRIK ONNES, kapt. Middel, van hier bevracht op Hernösand, om hout te halen, tracht een lading stro voor Engeland te krijgen. Dit is het eerste schip, dat bevracht wordt, en zo vroeg geschiedt dit bijna nooit. Moge het een voorbode zijn van meer leven in de zeevaart, dan de laatste jaren opleverden.
NRC 260188
Waspik, 24 januari. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruijtenberg met goed gevolg te water het ijzeren Rijnzeilschip ELIZABETH, groot 75 last, voor rekening van de heer J. Smits te Nijmegen. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot 265 last, voor rekening van de heer M. Ruijtenberg, alhier.


Datum: 26 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het Nederlandse barkschip BAARN, kapt. Brouwer, van Batavia naar Amsterdam, passeerde de 25e dezer Kaap Lizard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE, kapt. Kuyper, heden van Java, laatst van Falmouth, te Havre aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE VI, kapt. Van der Mey, van Java te Falmouth binnen, heden van daar naar Bristol vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 25 januari. Men meldt ons van Ameland, d.d. 24 dezer: In den vroege morgen van den 13 oktober ll., gelukte het aan Jacob Folkerts Visser, Teunis de Jong, Dirk P. Visser, Klaas G. Dokter, Arend Barf, Botte Bakker, Hendrik Bakker en Jan D. Bakker, allen zeelieden te Hollum, met de reddingsboot aldaar, de gehele equipage te redden van het dien nacht bij hevige storm in de verre buitengronden tussen Ameland en Terschelling gestrande barkschip TELEGRAF, kapitein Wilhelmsen. Een half uur na de redding werd het schip door hoge zeeën overlopen, zodat, indien de redding niet reeds had plaatsgehad, al de opvarenden zouden zijn omgekomen. Het bestuur der Noord en Zuid Hollandse Redding Maatschappij, met een en ander in kennis gesteld, machtigde de reddingscommissie alhier aan de bootslieden ieder NLG 10 en den bootsman I.F. Visser NLG 15 premie te voldoen, onder mededeling; dat aan ieder van hen ook de bronzen medaille der Maatschappij was toegekend. Heden had de uitreiking der medailles door den burgemeester, voorzitter der reddingscommissie plaats; daarenboven werd nog den bootsman toegekend NLG 5, en aan ieder roeier NLG 2,50. In tegenwoordigheid van al der leden der reddingscommissie en anderen, bracht de voorzitter dank aan de kloeke mannen voor de door hen betoonde moed, beleid en zelfopoffering, met den wens dat de waardering, gebleken door de toekenning der premies en medailles, hen en alle zeelieden op het eiland mocht aanmoedigen, bij eventuele latere schipbreuken hunne beste pogingen weder te beproeven, waaraan het hun trouwens nimmer heeft ontbroken.
De begiftigen betuigden hun dank aan de commissie van plaatselijk bestuur en aan het hoofdbestuur voor de ontvangen bewijzen van waardering.


Datum: 27 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 26 januari. Heden middag te 1 uur is aan de werf Concordia van de scheepsbouwmeesters Huygens & Van Gelder te Amsterdam met het beste gevolg te water gelaten het barkschip OOSTENBURG.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 25 januari. Het Nederlandse schip SINDORO, groot 813 ton, gebouwd in 1874, liggende alhier, is uit de hand aan een Noorse rederij verkocht.


Datum: 28 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Volgens telegram uit Londen passeerde het Nederlandse barkschip NOACH V, van Batavia naar het Kanaal, vóór 12 januari St. Helena.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 januari. De lading suiker, per Nederlands schip THORBECKE III aangekomen te Falmouth, werd gisteren verkocht naar Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 januari. Het schip MARIE EN JULIE, kapt. Blankert, van Batavia, is volgens telegram in het Engels Kanaal aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 26 januari. Het Nederlandse fregatschip SALATIGA, van de rederij Van Charante & Co, groot 1101 ton, gebouwd in 1872, is aan een Noors huis verkocht voor ruim NLG 27.000,-.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 januari. Te Singapore is bericht gekomen, dat het stoomschip PONTIANAK te Pontianak is in beslag genomen, omdat een van de stokers buskruit wilde binnensmokkelen. De stoker werd met boete en gevangenis gestraft maar voor de vrijlating van het schip werden bevelen gevraagd te Batavia.


Datum: 29 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 28 januari. Het Nederlandse fregat GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, arriveerde de 27e dezer van Batavia voor Falmouth voor orders. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. De Nederlandse bark MATHILDA van de heer August Köpcke, die hedenmiddag verhaalde van het droogdok naar Oud Delfshaven, is door een zware bui zodanig overgeheld, dat de drie masten een weinig boven het dek afbraken en overboord gingen. Men is thans bezig de vleet van het schip (opm: tuig) te klaren en zal daarna in de Middenkous halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop tjalkschip. Op vrijdag de 3e februari 1888, des namiddags ten 2 ure, zal in het café Beurs, aan de Noordblaak nummer 37 te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder B. Kruijne, publiek om contant geld worden verkocht: het in 1883 nieuw gebouwd en uitmuntend onderhouden tjalkschip genaamd DE VROUW ANNA VAN LEEUWARDEN, groot 80 tonnen, met zo goed als complete inventaris, zoals het thans in de Blaak, tegenover het postkantoor te Rotterdam is liggende en alwaar het iedere dag ter bezichtiging is. Hetzelve is het laatst bevaren geweest door schipper Johannes Duiker. Inlichtingen te bekomen te Sappemeer, ten huize van de heer W.G. Bodewes te Hoogezand, ten kantore van de deurwaarder F. Agterbos jr.; alsmede ten kantore van de deurwaarder Kruijne voornoemd, in de 1e Lombardstraat nummer 8 te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 27 januari. Van de werf der firma E.J. Smit en Zoon, alhier, zijn met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip, genaamd PERSÉVERANCE, voor rekening van schipper J. Zwiers te Dedemsvaart, en de schroefstoomboot, genaamd ADMIRAAL DE RUITER, voor rekening van de Dokkumer Stoombootmaatschappij. Machinerieën voor deze boot zijn tevens door genoemde firma geconstrueerd.
Daarna zijn de kielen gelegd voor de veerschepen Wildervank-Veendam-Groningen v.v. en Usquert-Groningen v.v.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 28 januari. Heden is met goed gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten het schroefstoomschip INDUSTRIE 21, gebouwd voor rekening der Oberrheinische Schifffahrt Gesellschaft te Keulen. De machine voor deze boot werden vervaardigd aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen.
Daarna werd de kiel gelegd van een radersleepboot, genaamd COLONIA IV, van circa 700 indicateurpaardenkrachten, te bouwen voor rekening der Kölnische Dampfschlepp Schifffahrt Gesellschaft, te Keulen.

Krant:
  JB - Javabode

Door het departement van marine is aan de Maatschappij De Maas te Rotterdam opgedragen de bouw van een achterwielsloep van 35 voet.


Datum: 30 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip ARDJOENO, kapt. J.B. Bart, thans te Anjer voor orders, bevracht met een lading stukgoed van Java naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glückstadt, 27 januari. De Nederlandse schoener GRIETJE KRYTHE, kapt. Gorter, die wegens het ijs hier was binnengelopen, is heden door de sleepboot TONY naar beneden gesleept om de reis naar Nieuwendam voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. P. Cleveringa, notaris te Groningen, zal op 14 februari a.s, des avonds te 7 uren, in het koffiehuis van J.H. Weijne, op de hoek van het Ameland te Groningen, publiek verkopen het goed onderhouden, onder Nederlandse varende schoenerkofschip CORNELIA, gemeten netto op 137.68 ton van 2.83 cub.mtr, met de complete inventaris voor zover aan boord aanwezig, liggende in de haven te Delfzijl. Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de gezagvoerder F.J. Teerling te Farmsum en ten kantore van de genoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het schip MARIE EN JULIE, kapt. Blankert, van Java in het Kanaal aangekomen, heeft order bekomen naar hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 januari. Het te Oude Pekela thuisbehorende brikschip FREDERIC CAREL, kapt. H.B. Reit, van Sunderland naar Rosario, is lek te Dover binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 januari. Volgens bericht van Suez is het stoomschip GELDERLAND, kapt. Van der Sprang van Lee, hetwelk op de uitreis naar hier de 20 dezer van Suez vertrokken was, weer daarheen teruggekeerd met een ander schip op sleeptouw. Hetzelve aanvaardde daarop de reis naar hier weer gisteren 29 dezer. Door deze vertraging kan de GELDERLAND eerst ± 21 februari hier aankomen in plaats van 12 februari. Bijzonderheden omtrent het uit de nood geredde zeil- of stoomschip worden in het aan de agenten gerichte telegram niet vermeld. (opm: zie ook PGC 310188)


Datum: 31 januari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam. De stoomboot COMMISSARIS DES KONINGS BARON VAN PANHUYS is opgehouden voor NLG 3.700, en de stoomboot LEEUWARDEN voor NLG 3.100.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 januari. Het schip TAMMO, kapt. J.G. Mulder, van Blyth hier aangekomen, heeft op de Eems anker en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het stoomschip GELDERLAND, dat 20 januari van Suez naar Java vertrok, keerde heden aldaar terug met op sleeptouw het Engelse oorlogstransportschip SERAPIS. De GELDERLAND zou hedenavond de reis naar Java hervatten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op maandag 6 februari 1888, des avonds om 7 uur, zal ten huize van kastelein W.B. Top aan de Lage der A, te Groningen publiek worden verkocht het goed onderhouden, in het jaar 1877 nieuw gebouwde overdekte tjalkschip, genaamd MAGRIETHA, groot 115 ton, met al deszelfs opgoed en toebehoren, zoals het is liggende in de Zuiderhaven te Groningen, laatst bevaren door schipper L. Hoekstra.
Get. H.H. Drewes, deurwaarder (opm. zie PGC 060288)

Krant:
 HAD - Haarlemsch Dagblad

Zaterdagmiddag zou het barkschip MATHILDA, dat in het dok onder Charlois gekoperd had, vandaar naar de werf der heren Gebr. van de Wetering te Oude Delftshaven gesleept worden, toen het schip, dat niet geballast was, door het aanzetten der sleepboten, zodanig begon te werken, dat het op het punt stond om te slaan. Alle drie de masten braken echter gelijk af, waardoor het schip weer recht kwam; ware het omgeslagen, dat had dit ongeval zeker vele mensen het leven kunnen kosten, daar een groot aantal werklieden in het schip werkzaam waren en tegelijk de overtocht naar de scheepstimmerwerf mede maakten.
Gelukkig liep het nu zonder persoonlijke ongelukken af, maar de schade voor de rederij zal belangrijk zijn.


Datum: 01 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het Nederlands schip SÖDERHAMN, kapt. Maas, van Nieuwediep te Pensacola aangekomen, is blijkens ontvangen telegram lek en moet repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Heveskes, 29 januari. Het alhier thuisbehorende barkschip AMANDA, metende 257 registerton, thans liggende in Delfzijl, laatst bevaren door kapt. Eilts, is uit de hand verkocht aan kapt. Geertsema, van Delfzijl. Prijs geheim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Door de heer Aug. Kopcke alhier is in Hamburg aangekocht het eerste klasse schip FRIEDRICH, in 1887 nieuw gekoperd, geclassificeerd door Veritas. Het zal onder de naam EMMA gevoerd worden door kapt. Schall en vertrekt van Hamburg naar Newcastle in ballast om kolen te laden voor Bandjermassin en Macassar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 28 januari. Het schip FREDERIK CAREL, kapt. H.B. Reit, van Sunderland naar Rosario, hier lek binnengekomen, is in het dok gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Onder de laatste mailberichten meldden wij ook het van stapellopen te Vlissingen van de BROMO, het nieuwe schip van de Rotterdamsche Lloyd. Daarover vinden wij nog in de Middelburgsche Courant:
Toen door uw verslaggever zaterdag werd gemeld dat de BROMO doorliep tot het raadhuis en door de beschoeiing werd tegengehouden, daaraan een kleine schade toebrengende, dacht stellig niemand dat het schip van daar niet los zou kunnen komen, ja zelfs nog een paar dagen in diezelfde houding zou moeten blijven zitten. Onmiddellijk na de afloop werd het water in het dok, dat aanzienlijk opgezet was, weder afgelaten en dit schijnt de achtersteven hoe langer zo meer te hebben doen vastklemmen. Door honderden werklieden werd tevergeefs met sterke trossen getrokken, ja zelfs de hulp van de stoomboot ZEELAND mocht niets baten om de kolossus uit de beschoeiing en in beweging te brengen. Toen het donker werd moest men het werk staken en op andere middelen zinnen om de BROMO los te krijgen. Per telegraaf werd van de commissaris des Konings vergunning verzocht om dezelfde avond de keersluis weder te mogen doen sluiten en het water in het dok opnieuw boven peil te brengen, wat werd toegestaan. Men meende toen dat het schip gedurende de nacht gemakkelijk zou los komen, maar ook die verwachting werd beschaamd. Maandag, 2de kerstdag, werden nu de werkzaamheden opnieuw met alle kracht aangevangen en met hulp van alle krachten en werktuigen kwam het eindelijk te half vijf los. Het schip is niet beschadigd.


Datum: 02 februari 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het bericht, als zoude het schip MARIE EN JULIE, kapt. Bankert, van Java in het Engels Kanaal aangekomenzijn, is abusief geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 31 januari. Het schip ALIDA, kapt. Geertsema, van Riga naar Delfzijl, met schade te Kopenhagen binnen, is volgens particulier bericht, voor 5.000 Kronen aan een Deense rederij uit de hand verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het Nederlandse schip MATHILDE was tijdens het ongeluk hier op de rivier niet verzekerd. Het bedrag der schade, door het breken der masten veroorzaakt, wordt geschat op NLG 1.200,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Het stoomschip P. CALAND, der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van Rotterdam naar New York, is na zwaar stormweder te hebben ondervonden heden te Plymouth binnengelopen met verlies van schroefbladen en schade aan het roer. Passagiers en bemanning zijn wel. (opm. zie NRC 100488)


Datum: 03 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het materieel van de (opm: Nederlandse) zeemacht bestond uit:
- Schepen tot verdediging van kusten, zeegaten, reden en stromen: 21 gepantserde schepen, waarvan 4 ramschepen, 2 rammonitors 1e klasse, 5 rammonitors 2e klasse, 5 monitors 2e klasse en 5 stoomriviervaartuigen. Voorts uit 31 stoomkanonneerboten en 10 torpedoboten groot model.
- Schepen voor algemene dienst, 4 ramtorenschepen, 3 schroefstoomschepen 1e klasse, 1 idem 3e klasse, 4 idem 4e klasse, 1 raderstoomschip en 1 zeilschoener. C
- Schepen bestemd voor bijzondere diensten: 4 wacht- en kostschepen, 15 instructie- en excercitievaartuigen.
- Schepen van de Indische militaire marine: 2 korvetten, 2 raderstoomschepen 2e klasse, 5 idem 4e klasse, 15 schroefstoomschepen 4e klasse, 3 opnemingsvaartuigen en 1 torpedoboot ( groot model).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Naar wij vernemen zal Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN, na aankomst uit Nederland van Zr.Ms. stoomschip ZILVEREN KRUIS, buiten dienst worden gesteld. Daar onze rammers steeds in reparatie zijn of komen en den lande tonnen gouds kosten, is het te hopen, dat het ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN spoedig het eerst zal volgen. Beide schepen zijn hier in Indië geheel onnut en het zou zelfs overweging verdienen, als men er toe kon besluiten beide schepen aan de meestbiedende op publieke vendutie voor afbraak te verkopen; dan zouden wij goedschiks van een dure lastpost zijn ontslagen. Inderdaad is het te hopen, dat Nederland dergelijke schepen niet meer naar Indië zal zenden om er zelf van ontslagen te zijn, maar zal trachten er zich op de beste wijze van te ontdoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijjes, A. Vinke, J.F. von Glahn en J.J.L. Bruinier, makelaars, zullen als lasthebbende van hun principalen, ten overstaan van de notarissen W.A.J. Elzevier Dom en A.D.J.T. Meijjes, op maandag 27 februari 1888, des namiddags te 3 uur precies, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het extraordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip genaamd ALBATROS, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. H.J. Bron. Volgens Nederlandse meetbrief: lang 31,35 meter, wijd 7,75 meter, hol 3,68 meter en alzo gemeten op 627,96 kubieke meters of 221,67 registertonnen. En dat verder met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris, breder bij biljetten vermeld. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis, in de Kleine Kattenburgerstraat. Nadere informaties bij bovengemelde makelaars.
Nog zal, door de makelaar J.F.L. Meijjes, worden geveild: 1/3 aandeel in het barkschip CZAAR PETER, gemeten op 300 tonnen, varende onder directie van de heren P.H. Craandijk & Zoon, thans liggende te Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepje te koop, lang 50 voet, wijd 11¾ voet en hol 4 voet en 5 duim, zeer sterk en droog betimmerd, zo goed als gereed, bij H. van der Werf en J. Wiegersma, scheepstimmerlieden te Nieuwebrug bij Heerenveen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een wel onderhouden overdekt Fries tjalkje, groot 29 ton, met volledige, in besten staat zijnde inventaris. Te bezien en te bevragen bij J.J. Postma te Veenwouden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Naar de Liverpool Post verneemt, is de GREAT EASTERN voor GBP 16.100, ongeveer een vierde van de som, die het schip gekost heeft, verkocht aan een firma te Liverpool, die het monstervaartuig zal afbreken en met de verkoop van het oude metaal haar voordeel denkt te doen. Het schip meet 18.915 ton, is 692 voet lang, 83 voet breed en 60 voet diep. (opm: curieus bericht, daarom opgenomen)
Sloop van het ss GREAT EASTERN bij Rock Ferry, Mersey rivier,
door Henry Bath & Son Ltd. De sloop nam 18 maanden.


Datum: 04 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het dezer dagen in dienst gestelde schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO is bestemd voor West-Indië.


Datum: 05 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 februari. Het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. J. Swart, is volgens particulier bericht de 4e februari, na een reis van 117 dagen van Java te Falmouth aangekomen voor orders.


Datum: 06 februari 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 feb. Het schip JACOBUS, kapitein Hommerich, van Bremen naar Duinkerken bestemd, geladen met melasse, is lek en met andere kleine schade alhier binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 februari. De schoener GOEDHART, kapt. H.A. Oldenburger, door ijs beschadigd, is nagezien en repareert de schade zonder te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 februari. Het stoomschip P. CALAND, kapt. Bonjer, te Plymouth binnen met schade aan de schroef enz. is gisteren nagezien en men heeft bevonden dat de schade groter is dan eerst gedacht werd, daar het raam der schroef zwaar beschadigd is. De mails zijn naar het postkantoor verzonden, vanwaar deze naar Londen en vervolgens naar New York via Queenstown verzonden zullen worden. Het stoomschip SCHIEDAM, dat van Amsterdam vertrekt, zal de passagiers overnemen. De P. CALAND zal denkelijk te Plymouth repareren.

Krant:
  JB - Javabode

De communicatie over zee tussen Pontianak en Sambas is momenteel geheel gestremd, daar twee stoomschepen van de firma Hemmes & Co. aan de ketting liggen wegens het smokkelen van buskruit en het derde averij belopen heeft.

Krant:
  JB - Javabode

Te Singapore is krachtens de nieuwe, door ons vermelde, ordonnantie de Arabische kapitein van de Nederlands-Indische schoener GOEDE HOOP, sjech Mohamat bin Abdoelah bin Hoesin, beboet met 25 dollars, omdat hij zonder verlof 50.000 slaghoedjes aan boord had, die hij naar Loewoe op Celebes wilde uitvoeren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Worden gevraagd op 5 maart twee gehuwde scheepstimmerknechten bij J. van der Werf, Kootstertille.


Datum: 07 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 februari. Volgens ontvangen telegram vertrok het Nederlandse barkschip THORBECKE III, kapt. Koster, van Batavia te Falmouth binnen om orders, heden van daar naar Londen om de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MAGRIETHA is gisteren in publieke veiling gekocht door W.G. Bodewes te Sappemeer voor NLG. 2.400,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 3 februari. Het schip (opm: brik) FREDERIK CAREL, kapt. H.B. Reit, van Sunderland naar Rosario, lek te Dover binnen, moet lossen om nagezien en nieuw gekoperd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Wildervank, 2 februari. Heden is alhier in veiling verkocht het galjootschip MARIA HINRICHS, laatst gevoerd door kapt. Emmelkamp. Koper de heer J. Emmelkamp voor NLG 725,-.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. De lading van het stoomschip P. CALAND, kapt. Bonjer, zal te Plymouth worden overgenomen door het stoomschip LEERDAM, dat daartoe op 7 februari des avonds van Rotterdam zal vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voorlopig bericht. Op vrijdag den 24 februari a.s. zullen ten huize van J.B. Cats te Echten bij boelgoed worden verkocht scheepstimmergereedschappen en een nog niet geheel afgewerkt hektjalkschip, groot p.m. 100 scheepstonnen, een praam en enige bokvaartuigen. Bij nadere advertentiën en biljetten breder omschreven.
F. Schaafsma, notaris.


Datum: 08 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwalde (opm: Darlowo), 6 februari. Gisterenmiddag (opm: 5 feb) is bij Jershöft (opm: Jaroslawiec; positie 54º32’ NB 16º32’ OL) gestrand het Nederlandse schoenerschip DOLFIJN, kapt. Grilk, van Riga, laatst van Memel, met hout naar Schiedam bestemd. De opvarenden werden gered, het schip is wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens bij het departement van marine ontvangen telegram heeft het Nederlandse schroefstoomschip 1e klasse ZILVEREN KRUIS, onder commando van de kapt.t.zee J.C. Joekes, de 21e januari j.l. Sandy Point in Straat Magelhaen verlaten met bestemming Callao. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 februari. De sleepboot BREEVEERTIEN is gisterenavond in het kanaal tegen een tros aangevaren, die het stoomschip DAUNTLESS dwars over het kanaal had, en heeft daardoor de masten en schoorsteen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. De notaris Wolsink te Loppersum zal op vrijdag 17 februari 1888, des namiddags te 3 uur, in het logement van Rienks te Loppersum publiek verkopen het goed onderhouden schoenerbrikschip, genaamd HANNECHIENA, groot 245 registerton, met complete inventaris, liggende in de haven te Harlingen. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij de kapitein H. Engelsman te Stadskanaal.
Wolsink, notaris.


Datum: 09 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 8 februari. De stemgerechtigde deelgenoten in de werf De Commercie-Compagnie alhier zijn tegen de 15de dezer in buitengewone vergadering bijeengeroepen, om te beraadslagen over een door de Raad van toezicht ingediend voorstel, strekkende tot ontbinding dier Compagnie. Deze industriële inrichting, de oudste die hier bestaat - zij dagtekent reeds van het begin der vorige eeuw - en die aan vele handen werk heeft verschaft, loopt alzo groot gevaar te zullen worden opgeheven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 5 februari. Het schip ZUURDIJK, kapt. H. Olthof, van Rio Grande naar Liverpool, lek te Rio de Janeiro binnen, is afgekeurd.


Datum: 10 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip MARTINA JOHANNA, kapt. Dekker, heden van New York naar Bristol vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het schroefstoomschip 2e klasse MARNIX, commandant luit.t.zee 1e kl. S.K. Sybrandt, is heden van ’s Rijks werf te Amsterdam vertrokken door het Groot Noord-Hollandsch Kanaal naar Willemstad om dienst te doen als logementsschip voor torpedisten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Het Nederlandse stoomschip URANIA, van Amsterdam, is hedenochtend in aanvaring geweest bij het ten anker gaan te Pauillac met het Franse stoomschip BLANCHE, waardoor het de bezaansmast verloor.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 februari. Bij onderzoek in het dok te Plymouth van het stoomschip P. CALAND, kapt. Bonjer, werd bevonden dat de kiel onder bij het schroefraam op drie plaatsen gebroken is, waardoor een geheel nieuw schroefraam nodig is. Ook het roer is zwaar beschadigd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een barkschip. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen, zal op woensdag de 15e februari 1888 provisioneel en 8 dagen later finaal, telkens 's avonds te 8 uur precies, in de Korenbeurs aldaar publiek verkopen: het snelzeilend, goed onderhouden Nederlands barkschip STAD STEENWIJK genaamd, groot 309.89 tonnen van 2.83 m³, laatst bevaren door kapt. D. Leujes, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en zulks met deszelfs complete inventaris, welke in het brede is omschreven bij biljetten, die te bekomen zijn bij genoemde notaris. (opm: de bark blijft onder NL vlag)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best overdekt snikschip, groot 10 á 11 ton, met volledige inventaris. Te bevragen bij R.H. Dam te Luinjeberd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best tjalkschip, 55 ton; dito, 51 ton; 1 à 23 en 1 à 20 ton, allen met behoorlijken inventaris. Tevens gevraagd een beste scheepstimmerknecht, zijn vak grondig verstaande, flinke werker, bij Johs. Draaisma, Oostvliet, Franeker. Niet op Zondag aan te dienen.


Datum: 11 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 februari. Wij hebben onlangs melding gemaakt van het redden van een Franse schipbreukeling op nieuwjaarsdag door een Nederlands stoomschip. De kapitein van het stoomschip RHENANIA, de heer B. Oepkes, zendt daarover naar zijn geboorteplaats Terschelling de volgende recht levendige, eenvoudige beschrijving.
Op de 1e januari jl. ’s namiddags omstreeks drie uur passeerden we op 40º 34’ NB en 09º 48’ WL een menigte wrakhout. Het woei stijf uit het ZW, de lucht was buiig en er liep een hoge zee, zodat de RHENANIA nog al veel water over kreeg. Op het gezicht van dat wrakhout, waar tussen een lege zeemanskist dreef, zien we zoveel mogelijk rond en ontdekken eindelijk iets dat rechtop uit het water steekt. Naderbij komende, zien we dat daar leven in is en ontdekken eindelijk dat het een mens is, drijvende op een stuk dek en roepende om hulp. We wuiven hem dadelijk met onze petten en zuidwesters toe, ten teken dat we hem begrepen. Ik laat dadelijk de machine zachtaan werken en daarna stoppen om te kunnen zien wat de beste manier van redden is. In die tijd is ieder reeds bij de boot; ze willen die boot werpen en allen er in gaan. Dit gaat natuurlijk niet. Ik order daarom kalm te zijn, want ik moet het schip eerst over de hoge zee rond laten draaien en ten naaste bij met de kop op zee brengen, omdat we vóór de wind te ver weg zouden drijven en onder dat ronddraaien kan veel gebeuren; doch bijna niemand denkt aan gevaar: allen wilden slechts redden. Met langzaam werkende machine draait daarna het schip over de hoge zee rond en krijgt gelukkig geen brekers over en nu komt de schipbreukeling in lij en wordt daardoor al reeds voor de slag van de zee door ons schip beschut. Nu laat ik beurtelings de machine langzaam voor- en achteruit slaan, waardoor het schip mede door de invloed van wind en zee, langzaam dwars uitdrijft, daardoor een flink vlak water, de drift, te loefwaarts bekomt en zodoende ook zelf voor brekers veel wordt beschermd. Op drie plaatsen houden we reddingsboeien met lange lijnen er aan gereed, klaar, als het nodig is, ze weg te gooien. Op ongeveer 5 meter afstands genaderd zijnde, worden ze de man toegeworpen en komen dicht bij hem neer, doch hij geeft door gebaren te kennen, dat hij machteloos is hen te grijpen. Zonder dat ik er order voor geef of er over spreek, springt nu de 2e stuurman J.W.L. Mahne overboord, grijpt een van de reddingsboeien, zwemt daarmee naar de man toe en doet hem die over hoofd en armen, doch na verloop van een paar minuten is het vlotje reeds langs zijde en in een ogenblik zijn de schipbreukeling en de 2e stuurman aan boord en in de kombuis, van alle kanten door hulpvaardige handen omringd. We zien daarna goed rond of er nog meer menselijke wezens te vinden zijn, maar we ontdekken niets, zodat ik gerust het schip weer op de koers kon brengen en de reis vervolgen. Toen we dus full speed voorwaarts gingen, kon ik eens naar mijn patiënt omzien en zag dat hij reeds van droge kleren voorzien was; maar ik liet ze gedeeltelijk weer uittrekken en daarna het lichaam en voornamelijk de ledematen met grove doeken, in jenever natgemaakt, inwrijven, waardoor spoediger warmte in het lichaam kwam dan door de kombuis. Ook had ik hem direct bij het aan boord komen een flinke borrel laten geven, zodat het van binnen en van buiten werkte. Daarna begon hij te klagen over honger; ik liet hem toen eerst een krasse kop bouillon met drie eieren geven en toen brood en wijn, waardoor hij spoedig opknapte en in staat was ons te zeggen, wie hij was en wat hem gebeurd was. Hij vertelde dat hij de eerste stuurman was van het Franse stoomschip MINISTRE ABBATTUCCI, op reis van Havre naar Marseille vertrokken van Havre de 22e december 1887 en gezonken de 31e december door een accident aan de stoomketel. Van de gehele equipage, bestaande uit 23 koppen, veronderstelt hij de enige geredde te zijn. Circa één uur vóór we hem redden, was de 2e machinist, die bij hem op hetzelfde stuk dek was, bezweken en weggespoeld. Een akelig gezicht in zulk een toestand! De 29 december hadden ze een Engels stoomschip te Newcastle thuis behorende, verzocht hen naar een nabijgelegen haven te slepen, maar aan dat verzoek was niet voldaan. Er was toen veel water in hun schip en de stoompompen konden niet werken. ’s Avonds om 8 uur van de 31e december is het schip plotseling gezonken. Ieder zal getracht hebben zich te redden, doch de een weet niets van het lot van de andere, behalve dat onze geredde het lot van de 2e machinist weet. De eerste januari is voor mij, ons allen en vooral voor F. Sebastiani, met onze tweede stuurman, een gedenkwaardige dag, doch groter zou onze vreugde zijn, als wij de gehele equipage hadden kunnen redden!

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 1 februari. Het Italiaanse schip FRATELLANZA, van hier naar het Kanaal vertrokken, is wegens onzeewaardigheid hier weder teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit een mededeling in het Handelsblad blijkt, dat bij inschrijving op de 4 procents lening van NLG 300.000,-, tot het verkrijgen van bedrijfskapitaal voor de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, heden slechts de helft getekend is. Dinsdag der volgende week zullen de aandeelhouders weder vergaderen. men hoopt dat vóór die dag het nog ontbrekende bedrag zal zijn aangeboden, opdat de fabriek in stand kunne blijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Het stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Harten, van Batavia naar Amsterdam, is heden ter rede van Marseille geankerd. Slecht weder belet het binnenkomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Greifswald, 7 februari. Er is een bergingscontract gemaakt voor het gestrande schip DOLFIJN, kapt. J. Grilk, tegen eenderde van de te bergen waarde.Het ligt vol water op de rotsen in het ijs.


Datum: 12 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 februari. Het Nederlandse barkschip NOACH VI, kapt. Poortman, van Java, arriveerde de 11e dezer te Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Het Nederlandse stoomschip CASTOR is van hier te Messina aangekomen en heeft gedurende 24 uur het beschadigde stoomschip RHODORO begeleid.


Datum: 13 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ingezonden stukken. Stoomschip IJSPLOEG. Na reeds herhaalde malen met verwondering te hebben gadegeslagen, dat noch het krachtigste ijs, noch de geweldige opeenhoping van schotsen, bestand was voor de scherpe en verscheurende snavel van opgenoemde ijsbreker van de rederij De Blauwe Ster, wanneer de rivier de Maas zich boven de spoorbrug te Rotterdam had vastgezet of het opgekruide ijs de vaarweg door de Noorderhaven naar de Rijnspoor verstopte; na vernomen te hebben welk een reuzenwerk die boot verricht had op 5 januari ll. voor de heer B.J. van Hengel te Amsterdam, om, in spijt van ijsdammen en krachtig ijs, de Hollandse IJssel te forceren tot Gouda en van daar tot Waddinxveen, in een stoomboot en tjalk te halen en die de Dordsche Kil uit te brengen, welke taak uitnemend slaagde, had ik mij voorgesteld om, wanneer die boot wederom voor het feit gesteld werd een ijsdam op te ruimen, een tochtje mee te maken, ten einde persoonlijk getuige te zijn van het nuttige van de inventie van de heer P. Meijer. Die dag brak aan. Dinsdag 7 februari ll. vertrok ik met de IJSPLOEG, kapt. F. de Jong, des morgens te acht uren naar het Zandrak tussen Kapelle en Ouderkerk aan de IJssel, waar een ijsdam het vaarwater tussen Gouda en Rotterdam versperde. Daar aangekomen, zagen wij aan het boven- en benedeneinde van de ijsdam vier sleepboten werkzaam, die zeven schepen naar Rotterdam hadden te slepen, zowel als drie nachtstoomboten in dienst tussen Rotterdam en Amsterdam, een Leeuwarder, Haarlemmer- en Groningerboot en de stoomboot DE AMSTEL van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Zij allen waren met vereende krachten bezig om door het zwaar opeengepakte ijs te breken, doch hun pogingen faalden en bleken vruchteloos. Het was toen laag water en het ijs zat tot op de bodem van de rivier opeengeschoven. Als een leeuw vloog de IJSPLOEG op zijn prooi aan, moest wel enkele malen achterwaarts wijken, maar bevocht spoedig de victorie met door de ijsdam heen te breken. Natuurlijk was nu de weg voor schepen en boten nog niet gebaand, want het ijs sloot zich achter de boot weer even spoedig, en zij was genoodzaakt nog enige malen op en neer te kruisen, nam toen een sleepboot met vier schepen op sleeptouw, bracht ze door de geul en de verdere boten en schepen waren uit hun gevangenis verlost. Verderop in het Zandrak, waar de stroom zich kromt, had door de sterke vloed zich opnieuw een ijsdam gezet; deze op te ruimen, was thans het doel. Daar aangekomen, zagen wij het ijs zo zwaar opeengepakt, dat de stroom er bijna geen doorgang meer vond; doch wat nood, enige goed aangebrachte charges van de ijsvernieler deden de zware schotsen ten onderste boven duikelen, uit elkander spatten en beweging brengen in het ijs, zodanig dat het tegen de dijk opkruide en ware de boot geen sterk en krachtig schip geweest, dan zou zij te midden van die ijsmassa’s een taaie verantwoording hebben gehad, doch thans deerde haar niets: zij maakte zich eerst baan, drong full speed door het kruiende ijs, hielp de nachtboot AURORA er door, bevrijdde de stoomboot LEEUWARDEN I, die vast in het ijs zat, bracht nog een strook opgepakt ijs aan het drijven en stoomde te één ure naar Rotterdam terug. De Hollandsche IJssel waren zijn kluisters ontnomen, hij was ontslagen van de winterboei en de vaart tussen Rotterdam en Amsterdam kon weer geregeld plaats hebben. Het algemene nut van een werktuig als de IJSPLOEG zal ieder moeten erkennen die het in werking zag. Met beleefde dankzegging aan de redacteur van dit blad voor de mij verleende plaatsruimte heb ik de eer mij met hoogachting te noemen,
Ued. dw. dienaar, W. Koopman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Volgens particulier bericht lag het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Verbeet, de 29e januari te Philadelphia zeilklaar voor St. Loubès (bij Bordeaux) doch werd door het ijs op de Delaware-rivier verhinderd te vertrekken. Vele andere schepen werden mede daardoor opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 februari. Bij de reders te Cardiff van het stoomschip RHODORO is een telegram binnengekomen in dato 11 februari om 10.31 uur, dat hun schip te Messina is binnengesleept door het Nederlandse stoomschip CASTOR zonder overeenkomst gemaakt te hebben. De averij ten gevolge van een ontploffing moet belangrijk zijn; de grote en bezaansmast, achterdekverschansing en het roer zijn weg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 9 februari. Het Franse stoomschip BLANCHE, dat met Nederlandse stoomschip URANIA in aanvaring is geweest, heeft geen schade bekomen. De schuld der aanvaring wordt aan de URANIA toegeschreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 februari. Men heeft thans genoegzaam zekerheid dat het schoenerschip GAMMA, (opm: waarschijnlijk buitenlander) op 27 januari vertrokken van Seaham naar Lynn met een lading kolen, met de gehele bemanning verongelukt is. Bij Whitersea werden drie riemen gevonden met de naam GAMMA en dinsdag l.l werd het achterdeel van een bovenschip gevonden, hetwelk vemoedt wordt van de GAMMA afkomstig te zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Westra te Dokkum zal op woensdag den 22 februari 1888, ’s avonds 7 uur, bij den kastelein de Groot aldaar, veilen het in 1879 gebouwd, goed onderhouden en in zoutwater bevaren tjalkschip, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot 37 tonnen, met deszelfs staand en lopend want en verdere completen inventaris. Eigen aan G. de Haan en thans liggende aan de scheepswerf van W. van Dijk te Dokkum. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij W. van Dijk voornoemd. (opm. LC 270288 meldt dat is geboden NLG 776.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gebr. van Manen te Berlikum vragen terstond of op 5 maart een scheepstimmerknecht, liefst ongehuwd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan terstond of op 5 maart vast werk bekomen bij J.J. Bijlsma, Oosterlittens.
NRC 140288
Met belangstelling zullen velen met mij het ingezonden stuk van de heer W. Koopman over de Rotterdamse IJSPLOEG gelezen hebben en allen, ook degenen die nooit in de gelegenheid waren genoemde boot in werking te zien, zullen ongetwijfeld het grote nut van die uitvinding erkennen, na het lezen van de beschrijving die de heer K. geeft over het uitvoeren van de reuzenwerken, die zed. persoonlijk aanschouwd heeft. Ik schrijf het toe aan bescheidenheid van de heer K, dat zijn ingezonden stuk slechts een beschrijving te lezen geeft zonder meer; daarom waag ik het, zijn woorden aan te vullen met de opmerking, die reeds door velen gemaakt is, dat één ijsploeg tegenwoordig voor Rotterdam veel te weinig is, vooral wanneer de vorst ons zo plotseling en tevens zo gestreng overvalt als op 1 februari ll., waardoor alles tegelijk van de rivier moet vluchten. Het moet gezegd worden, de rederij De Blauwe Ster heeft met haar ijsploeg wonderen verricht, de sleepboten van alle maatschappijen hebben het mogelijke gedaan en onmogelijke gewaagd, het havenpersoneel heeft onder uitstekende leiding kalm maar doortastend alle boten en schepen ligplaatsen weten te bezorgen en last but not least de lossing van een groot aantal zeeboten heeft, evenals in vorige winters bij ijsgang wederom in de havens te Feijenoord plaats gehad. Zodra echter die vloot en meestal op een gegeven ogenblik naar Feijenoord moet vluchten, heeft de heer Hudig, directeur van de handelsinrichtingen aldaar, een zware taak om allen een veilige plaats te bezorgen in de havens, die dan natuurlijk plotseling vol ijs geraken. Wel heeft zed. met de hulpmiddelen die hem ten dienste staan tot nu toe met succes de woorden Je maintiendrai krachtig verdedigd, en handel en scheepvaart aan zich verplicht; ik veroorloof mij echter de vraag te stellen; “zullen de hulpmiddelen waarover de heer Hudig beschikt in het vervolg wel geëvenredigd zijn aan de steeds toenemende vaart op Rotterdam en de grote uitbreiding, die de beweging in de havens op Feijenoord ondergaat? Zal geen krachtiger materiaal te zijner beschikking moeten gesteld worden? Ik laat het bij die vraag, doch voeg er de opmerking aan toe: één ijsploeg bestaat er, doch meerdere kunnen er gemaakt worden.
Rotterdam, 13 februari 1888, G. Fagel.


Datum: 14 februari 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grand Turk, 21 januari. De schoenerbrik FANNY, kapt. Smit, van Monte Christi naar Hamburg met verfhout, satijnhout, mahoniehout, bijenwas, katoen en andere diversiteiten, is op 12 januari op de Middle Reef, Caicos, verongelukt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 10 februari. Het heden alhier van Maracaibo aangekomen schip TONNA, kapt. Garrels, is bestemd voor Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw roefscheepje van ongeveer 13 ton. Te bevragen bij van Balen, scheepstimmerman te Irnsum.


Datum: 15 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 13 februari. De Engelse bark ANN MILLICENT, van de Golf van Carpentaria naar Adelaide in ballast, is de 5e januari jongstleden bij Timor totaal verongelukt. De bemanning is hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Volgens particulier bericht vertrok het Nederlandse driemastschip VREDE, kapt. Stam, van Gibraltar naar Lissabon met graan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwaldersmünde (opm: Darlowo), 10 februari. Het bij Jershöft (opm: Jaroslawiec; positie 54º32’ NB en 16º32’ OL) gestrande schip DOLFIJN, kapt. J.Grilk, van Riga naar Schiedam, is geheel wrak. Het grootste gedeelte van de lading balken en de inventaris is geborgen en hoopt men morgen bij gunstig weder het overige te bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 februari. Het Nederlandse schoenerschip JAN FREDERIK, groot 194 ton, gebouwd in 1859, is uit de hand verkocht aan de heren De Groof & Co. te Vlissingen en zal thans worden gevoerd door kapt. Visser.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 februari. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. C. Rab, op 5 februari van Amsterdam naar Suriname vertrokken, is heden hier lek uit zee teruggekomen, hebbende op Kentish Knock aan de grond gezeten. Het schip zal moeten lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 13 februari. Heden namiddag is hier binnengelopen het koftjalkschip JONGE JACOB, gevoerd door kapt. L. Krook, behorende aan een Groninger rederij, boekhouder A.T. Rasker. Dit schip is op 15 januari, ’s avonds tussen 9 en 10 uur onder de Engelse kust in aanzeiling geweest met een barkschip, tengevolge waarvan het boord van het fokkewant naar voren is afgebroken, het ankerspil met beide ankers en een ketting van 60 vadem over boord zijn geraakt, de voorsteven ter helft afgebroken, de boegspriet met tuig en zeilen en het bakboordzwaard totaal weg, het berghout aan die zijde geheel verbrijzeld, zodat het schip nagenoeg wrak is en de schade op NLG 2.400 wordt berekend.
De rederij zal gaarne ieder, die inlichtingen kan geven omtrent het schip, dat de aanzeiling deed, daarvoor belonen. Het vaartuig is na de aanzeiling te Ramsgate binnengelopen.


Datum: 17 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 februari. Voor het Nederlandse barkschip STAD STEENWIJK is heden in veiling door kapt. K. Ebes NLG 2.100 geboden. De finale verkoop zal woensdag 22 februari plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 16 februari. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schoenerschip ARCHIPEL, kapt. Post, de 12. februari van hier te Lissabon angekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 januari. Het Nederlandse schip IDA, kapt. Nagel, is bevracht naar Boston.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip TJERIMAI, kapt. Diepenbroek, de 11e februari van Bristol naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.H. Craandijk, makelaar, als daartoe lasthebbende, presenteert ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag de 5e maart 1888, des namiddags ten 3 ure, na afloop van de veiling van het schip DRIE GEZUSTERS, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag te verkopen: het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast Nederlands schoener brikschip SAPPEMEER II, gevoerd door kapt. C.H. de Jonge. Groot volgens meetbrief 201,95 ton en gebouwd in 1872, thans liggende aan de werf Groenland, Kleine Wittenburgerstraat te Amsterdam. En zulks met staand en lopend want en inventaris, breder bij biljetten vermeld. Nader onderricht te bekomen bij bovengemelde makelaar of bij de heren Van Tubergen & Daam, cargadoors, Binnenkant nummer 4 te Amsterdam en Kapt. C.H. de Jonge te Wildervank.
(opm: verkocht naar Papenburg)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 26 januari. Bernard Hessler, matroos aan boord van het Nederlandse oorlogsschip VAN SPEIJK, dat in mei van het vorige jaar Rio aandeed, stond heden terecht, beschuldigd aan een van zijn kameraden, Gerardus Jacobus Winter, waarmee hij des avonds van de 30e mei aan land was, een dodelijke wond toegebracht te hebben, aan de gevolgen waarvan hij 20 minuten daarna in het hospitaal da Misericordia overleed. Hessler trachtte te ontvluchten en werd gevangen genomen. De beschuldigde werd verdedigd door de advocaat dr. Torres, als tolk bijgestaan door de heer Eduard Rensburg. De beschuldigde verklaarde die nacht zo dronken geweest te zijn, dat hij zich van het gebeurde niets herinnerde en was verbaasd toen hij later op het bureau van politie beschuldigd werd de dood van een van zijn beste vrienden veroorzaakt te hebben. Na een langdurig debat werd Hessler door de jury vrijgesproken. Tegen dit vonnis werd door de rechter appèl aangetekend. De Nederlandse consul woonde de terechtzitting bij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. Rab, van IJmuiden hier aangekomen om te repareren, moet dokken en lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 februari. Voor het binnenslepen te Messina van het stoomschip RHODORA door het Nederlandse stoomschip CASTOR wordt vanwege de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij GBP 10.000 gevorderd. De kosten van de tijdelijke reparatie, waaronder een nieuw roer, worden op GBP 400 geraamd, terwijl de gehele operatie ongeveer GBP 8.000 zal kosten.


Datum: 18 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 februari. Volgens telegram is gisteren van Cardiff te Dakar aangekomen het schip JANTJE, kapt. Boompaal, hebbende 28 dagen reis. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 17 februari. Heden werd, aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duivendijk, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip de VROUW ADRIANA, groot 40 last, voor rekening van de heer K. Urzinus, te Hardinxveld. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 50 last, voor rekening van de heer C. de Waal, te Werkendam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 15 februari. Heden is alhier publiek verkocht het schoenerschip IDA, groot 154 registerton, liggende te Amsterdam en bevaren door kapt. Hazewinkel te Wildervank. Koper werd de heer J. Visser te Vlieland voor NLG1.200,-. (opm: zie volgend bericht, waarin het schip wordt doorverkocht)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 15 februari. Het Nederlandse schoenerbrikschip IDA, groot 154 ton, gebouwd in 1864, liggende te Nieuwe Diep, is uit de hand verkocht aan de heren De Groof & Co. te Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 februari. Het schip VERTROUWEN, kapt. H.H. Nieboer, gisteren als vertrokken gemeld naar Dover, ligt wegens mist nog op de rede en heeft order bekomen voor Duinkerken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 januari. De baar alhier is tegenwoordig in goede staat, zodat in- en uitgaande schepen geen verhindering hebben. Bevracht zijn o.a de ALIDA, kapt. H.E. Nagel met gedroogde huiden voor sh. 30 naar Boston, en JAN SMIT, kapt. G.G. Boon Gzn, met vetwaren voor 800 Milreis naar Rio de Janeiro.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 februari. Het tjalkschip GEORG, schipper Bergman, van Groningen naar Hamburg, dat hier gisteren passeerde, is wegens ijs teruggekeerd en hier in de haven gekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 februari. Wij ontvingen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij het volgend telegram van haar directie uit Londen:
Londen, 17 februari 1888. Alhier is met onze medewerking opgericht de Maatschappij Holland, kapitaal NLG 7.000.000, tot daarstelling ener stoomvaartlijn tussen Amsterdam en Java. Wij bieden de minister van koloniën in Nederland aan de nieuwe concessie stoomvaart Indië te aanvaarden tegen de helft van het bij zijn wetsvoorstel aangeduid subsidie en overigens op de gestelde voorwaarden. Wij zorgen voor het in Nederland publiceren van ons aanbod.


Datum: 19 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 februari. Het gisteren hier van Papenburg aangekomen kofschip FRANS is door de heer J.J. Sijdzes alhier aangekocht om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 18 februari. Op heden is bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot WILLEM BUS, gebouwd voor rekening van de naamloze vennootschap Schroefstoombootdienst Haarlem, directeur de heer W. Bus, te Haarlem.


Datum: 20 februari 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 13 februari. Kapt. Hulten van het stoomschip HALMSTAD heeft op 11 februari bij Warburg drie visserlieden opgenomen, die in een open boot reeds 36 uur in het ijs gezeten hadden. (opm: opgenomen wegens de curiositeit)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 17 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Philadelphia is het schip HELENA, kapt. Verbeet, hetwelk door het ijs was opgehouden, op 15 februari naar St. Loubès vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 20 februari. Dat de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij in geen geval de bijl er bij zal neerleggen, blijkt uit het feit, dat onlangs te Greenock een nieuwe raderboot voor haar van stapel is gelopen, die aan de beide einden kan worden gestuurd, en daardoor voor nauwe vaarwaters geschikt is. Zij heet LADY WELD, maar zal hier waarschijnlijk MINISTER VAN KOLONIËN SPRENGER VAN EIJK worden gedoopt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. De SUMBAWA kwam de 13e februari te Penang binnen met een defect aan de machine, dat aldaar zal worden hersteld. De 250 man troepen, die zij aan boord had, gingen met de KONGSEE door naar Atjeh.

Krant:
  JB - Javabode

De 25e januari heeft het Engelse stoomschip SPANIEL een mastelose Nederlands-Indische brik naar Gorontalo gesleept na de bemanning van levensmiddelen te hebben voorzien, waaraan zij behoefte had.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wij hadden heden het genoegen een bezoek te ontvangen van de heer R.W. Doherty, kapitein tevens eigenaar van de bij Rotti op het Cottier-rif verongelukte Engelse bark ANN MILLICENT.
Hij kwam ons verzoeken zijn dank en dien zijner stuurlieden en equipage te betuigen aan de Secretaris van Koepang, de heer H.D. Wiggers, die bij afwezen van de Resident de schipbreukelingen zo bijzonder heus ontvangen en voor het gezorgd heeft zo goed als slechts mogelijk was, toen ze na vier dagen zwalkens in de twee scheepsboten eindelijk het geluk hadden Koepang te bereiken.
Ook de heer Drysdale, de bekende Engelsman van de Timor Guano Company, heeft de schipbreukelingen veel hulp en bijstand verleend en vriendschap bewezen, waarvoor de mensen hem niet genoeg weten te danken.
Het is ons een groot genoegen de tolk van de dankbaarheid dezer ongelukkigen te mogen wezen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaia, 14 februari. Tegenspoed en zeeramp. Het Nederlands-Indische schip GEORGE, kapt. Van Alphen, van de rederij der firma P. Landberg & Zoon, vertrok in december des vorigen jaars van Java’s zuidkust naar Sumenap op Madoera om daar zout te laden.
Daar men sedert van die bodem niets meer vernam, geloofde men reeds aan een ongeluk en vreesde dat het schip met man en muis vergaan was tengevolge van het ruwe weder der laatste maanden.
Gelukkig bleek gister, na aankomst der Molukken-boot, dat die niet zo was. Die boot toch bracht de tijding dat de GEORGE te Timor-Koepang was terecht gekomen na een hoogst avontuurlijke reis. Tengevolge van ruw weder en hevige stormen was het schip tot onder de Australische wal uit de koers geslagen. Van daar kon men, zonder averij te bekomen, het eindelijk opkloppen naar Timor-Koepang, waar de Molukken-boot het aantrof.
De gezagvoerder, stuurlieden en inlandse equipage hebben, dit kan men nagaan, het op die ongelukkige reis gedurende vele weken zeer hard te verduren gehad, dagen en nachten achtereen waren ze niet uit de kleren geweest.
De ANN MILLECENT, een Engels vaartuig was minder gelukkig onder hetzelfde weder en in dezelfde stromen. Door storm en wind geteisterd, werd het na lang worstelen tegen de klippen nabij Rotti geworpen en werd daar onmiddellijk totaal wrak. Gelukkig is de equipage gered. Zij werden opgenomen door de GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON, kapt. de Bruijn, die Straat Rotti passeerde. Gisteren werd zij met die stomer hier aangebracht.


Datum: 21 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 17 januari. Volgens later bericht bestond de lading van het schip JAN VAN HAAFTEN uit 4.867 pikols koffie, 406 pikols rotting, 3.075 pikols gambal, 5.060 pikols ebbenhout, 1-306 pikols werkhout en 98 pikols schelpen. Het casco is voor NLG 2.420, de inventaris voor NLG 1.216, en de lading voor NLG 2.500 op vendutie verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 28 december. De 4.867 pikols gouvernementskoffie in de JAN VAN HAAFTEN zijn niet geassureerd. Het schip is met hoog water gestrand en is niet af te brengen. Het ligt ongeveer een halve mijl uit de wal en is van het strand gemakkelijk waar te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 januari. Vrachten met goede vraag, maar geen scheepsruimte verkrijgbaar. De laatste afdoeningen zijn: Nederlands stoomschip SUMATRA: koffie NLG 80, huiden NLG 90, tabak NLG 55, krossoks NLG 45 per last, naar Amsterdam, en suiker Sh. 40/- per ton naar Marseille; Nederlands stoomschip SAMARANG: koffie NLG 80, huiden NLG 95, tabak NLG 55, krossoks NLG 45, indigo NLG 120 per last naar Rotterdam, en koffie Ffrs 80 en suiker Sh. 40/- per ton naar Marseille.
Er zijn geen lossende of onbevrachte Nederlandse schepen beschikbaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 18 februari. Het Nederlandse schip MINA, van de heren Charante & Co, groot 723 ton, gebouwd in 1867, liggende alhier, is heden voor NLG 16.000 uit de hand verkocht aan de heren Wambersie & Zoon alhier. (opm: doorverkocht naar Noorwegen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Sourabaya, 12 januari. Aan boord van het op de rede van Macassar verongelukte fregatschip JAN VAN HAAFTEN waren 3.200 picols gouvernementskoffie geladen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 februari. Het stoomschip GELDERLAND, gezagvoerder W. van der Sprang van Lee, heeft het Engelse oorlogschip SERAPIS met 2.000 man troepen aan boord wegens een defect aan de machines in de Rode Zee over een afstand van circa 650 Engelse mijlen terug moeten slepen.


Datum: 22 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Indische pakketvaart. In zijn memorie van antwoord, verzekert de minister van koloniën dat, in weerwil van hetgeen hij gedaan heeft om de indiening van een wetsontwerp te bespoedigen, de indiening eerst de 4e februari kon plaats hebben. Hij meent dat de regering de indiening niet kon achterwege laten op grond dat, zoals hij trouwens erkent, voor de tegenwoordige Kamers der Staten Generaal slechts weinig tijd overblijft voor de behandeling van het wetsontwerp. Naar luid van hem gegeven berichten deelt de minister mee, dat de geldinstellingen, die het kapitaal voor de op te richten vennootschap zullen verstrekken, slechts tot april eerstkomende verbonden zijn. Of zij zich opnieuw voor een langer tijdvak zouden willen verbinden, kan hij niet beoordelen. Maar een spoedige beslissing is onder andere zeer gewenst voor het geval van niet-aanneming van het wetsontwerp. Wordt het niet aangenomen, dan zal op andere wijze in de behoefte van een overeenkomst voor de bediening van de pakketvaart voorzien moeten worden. Uitstel van behandeling zou slechts zijn in het belang van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij en bijgevolg er toe bijdragen om tot bestendiging van de tegenwoordige ongewenste toestand te geraken. Aan hetgeen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij of van de heer Bogaart uitging, geeft hij de strekking om de aanneming van de voorstellen van anderen te verhinderen, maar niet om zelf een geformuleerd voorstel te doen. Naarmate andere gegadigden van de baan zijn, wordt de positie van de genoemde maatschappij gunstiger. Zeker is het overigens dat de belanghebbende particulieren in Indië ruim gelegenheid hebben gehad om zich te doen horen over de voorwaarden van de ontwerpovereenkomst, welke in hoofdzaak geen andere zijn dan die, welke in oktober 1886 in Indië werden gepubliceerd en bij brieven van 28 december 1886 aan de beide Kamers der Staten-Generaal zijn toegezonden. De minister deelt mee dat op de lijn Batavia – Singapore een geregelde dienst moet worden verzekerd voor de aansluiting op de Engelse mail. Of op de lijn Batavia – Soerabaja in het vervoer van gouvernements-reizigers en goederen evengoed en voor niet meer geld zou worden voorzien, wanneer daarvoor geen overeenkomst werd gesloten, is lang niet zeker. In verband met de wenselijkheid van een nationale onderneming merkt hij op, dat de maatschappij, welke de heer F. Boogaardt en anderen voornemens zijn op te richten, niet als een inderdaad nationale onderneming kan worden beschouwd. Indien toch verreweg het grootste gedeelte van haar aandelen in het bezit is van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij komt het vrijwel op hetzelfde neer of deze, die feitelijk een Engelse onderneming is, dan wel de nieuw op te richten vennootschap met het gouvernement contracteert. Wat men met alle grond verwacht van een maatschappij, waarbij Nederlanders, belanghebbenden bij de bloei van de Nederlandse handel en nijverheid in Nederland en in Nederlands-Indië en bij de scheepvaart tussen beide, een overwegende invloed kunnen uitoefenen, kan niet verwacht worden van een onderneming, staande onder de overwegende invloed van vreemdelingen, wier belang in geen enkel opzicht meebrengt dat verwezenlijkt worde hetgeen waarop de regering hoge prijs moet stellen. Hij beaamt, dat waar grote belangen op het spel staan, niet uitsluitend gevraagd moet worden, wie met de geringste betaling genoegen neemt. De aanbesteding zal bij aanneming van het wetsontwerp geen voortgang kunnen hebben en zou alsdan niet meer dan een schijnvertoning zijn; en zelfs wanneer het wetsontwerp niet wordt aangenomen, zou de aanbesteding niet in april, maar eerst enkele maanden later kunnen plaats hebben. De minister kan geen volstrekte zekerheid geven, dat een vennootschap als die, wier oprichting beoogd wordt, ofschoon aan te nemen is dat bij de oprichting alle aandelen in Nederlandse handen zullen zijn, op de duur zal blijven buiten elke vreemde invloed. Waarschijnlijk acht hij het echter wel. De nieuwe onderneming wordt opgericht door of met medewerking van krachtige lichamen, die het grootste belang hebben bij het nationale karakter van de onderneming. Uitsluiting van vreemde invloed wordt door hun belang gevorderd, later zowel als nu. Hun besluit om voor zover mogelijk zich van de Nederlandse industrie te bedienen, later zowel als nu, - de band die zij zich zelf en ieder die later in de onderneming deelhebber wordt, hebben willen aanleggen, - moeten vreemdelingen reeds afschrikken. De bepaling dat alleen Nederlanders mogen besturen, moet in dezelfde richting werken. Aan de in het voorlopig verslag uitgedrukte wens wordt tegemoet gekomen door opneming van een bepaling, die het optreden van allen, die met bestuur, beheer, toezicht of leiding belast zijn, afhankelijk maakt van de voorafgaande goedkeuring van de regering. Deze bepaling kan er toe bijdragen om alle vreemde invloed te weren; terwijl, eveneens overeenkomstig een in het voorlopig verslag uitgedrukte wens, alsnog in het wetsontwerp een bepaling is opgenomen, die aan de regering de bevoegdheid toekent, om bij de vennootschap een regeringscommissaris te doen optreden, met zodanige bevoegdheid dat hij in staat zal zijn om zich behoorlijk op de hoogte te houden van de gang van zaken bij de vennootschap en de regering in staat te stellen om het geven van een verkeerde leiding daaraan te keer te gaan. Door dit een en ander wordt gedaan wat mogelijk is, om het behoud van het nationale karakter van de onderneming te verzekeren en wat daartoe, naar de mening van de minister, ook als voldoende kan worden aangemerkt. Tegen het onderwerpen van het ontslag van de bestuurders aan de goedkeuring van de regering of van arbiters heeft hij bezwaar. De vaststelling van het koninklijk besluit, houdende wijziging van de verordening op de zeebrieven in Nederlands-Indië, wachtte op de opheffing van een bezwaar betreffende een overgangsbepaling. Dat bezwaar is thans opgeheven, zodat eerlang tot de vaststelling van het besluit kan worden overgegaan. Tegenover het feit dat aan subsidie per jaar ongeveer NLG 294.000 meer zal worden betaald, stelt de minister, dat de te bevaren lijnen niet dezelfde zijn en dat de voor de ondernemers onvoordelige diensten sterk zijn uitgebreid; dat de nieuwe onderneming geen voordeel uit een renteloos voorschot zal genieten, wat voor de tegenwoordige te stellen is op NLG 29.200 ’s jaars; dat aan de nieuwe ondernemer veel hoger eisen worden gesteld wat de snelheid van de schepen, de behandeling van passagiers en de soort van sommige schepen betreft; dat aan vracht en passage ten gevolge van een lager tarief, veel minder zal worden betaald; dat het gouvernement meer vrijheid geniet in het gebruik maken van andere schepen; dat het, vaartuigen willende inhuren, in meer gevallen met anderen kan contracteren en als het wil huren van de ondernemer, dit voor een vooruit bepaalde prijs kan doen. De minister verdedigt voorts de voordelen van de overeenkomst èn uit een financieel èn uit een humaniteits-oogpunt. Onder het bestaande contract is het nog kort geleden voorgekomen, dat de regering, omdat de lijn van Batavia langs Sumatra’s westkust naar Atjeh in de laatste tijd niet meer door de grootste stoomschepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij bevaren werd, de maatschappij moest aanzoeken om op die lijn een schip beschikbaar te stellen dat groter en dus beter voor het transport geschikt was dan het vaartuig, dat de maatschappij goed vond voor de dienst aan te wijzen. Zij verklaarde zich bereid om aan het verlangen van de regering te voldoen, mits haar NLG 6.000 werd betaald voor elke maal dat de lijn met een groot schip bevaren werd. De gouverneur-generaal heeft machtiging verleend om die eis van de maatschappij in te willigen. Onder sommige omstandigheden kan de ontworpen bepaling omtrent het inhuren van de schepen van de nieuwe onderneming een grote besparing van uitgaven meebrengen. Hij wijst ook op het grote belang van de ontworpen bepaling omtrent de inhuring van schepen, een en ander met het doel om te waarschuwen tegen onjuiste gevolgtrekkingen uit een vergelijking enkel van het subsidiecijfer volgens de bestaande en volgens de ontworpen overeenkomst. Hierbij komt dat de concessionarissen een niet gering risico op zich nemen, wat natuurlijk ook op het gevraagde subsidie van invloed moet zijn. Het is zeker te verwachten dat wanneer de onderneming met beleid gedreven wordt en geen grote tegenspoed wordt ondervonden, goede dividenden kunnen worden uitgekeerd. Trouwens bestond de kans daarop niet nevens het grote risico, de onderneming zou niet op goede grondslag rusten en de regering zou niet zonder vrees kunnen zijn voor de moeilijkheden, die uit een deconfiture voor haar, zouden voortspruiten. Een nieuwe onderneming kan niet als voldoende solide worden beschouwd, wanneer zij geen kans heeft op goede dividenden in voordelige jaren. De minister verenigt zich met hetgeen is aangevoerd ter weerlegging van de mening dat het gouvernement zich een aandeel in de winst boven zeker percentage zou kunnen bedingen. Ten aanzien van de voornemens van de regering betreffende de regeling van de kustvaart, vermeldt de minister, dat geen termen gevonden zijn tot intrekking van de uitsluiting van de vreemde vlag, maar wel tot herziening van de bepalingen, welke herziening in Indië wordt voorbereid. De te allen overvloede gevraagde verzekering of de regering vrij gebleven is om dit onderwerp naar goedvinden te regelen, wordt bij dezen gegeven. De heren Boissevain c.s. hebben evenzeer ten overvloede daaromtrent een schriftelijke verklaring afgegeven. In antwoord op de stelling, dat een overeenkomst als de voorgenomene, op zichzelf een bron is van nadeel voor de particulieren en dat daarom de regering bepalingen moet maken, die dat nadeel voorkomen, brengt de minister het volgende in het midden. Ongetwijfeld zou zonder overeenkomst een aanzienlijk deel van de in de overeenkomst op te nemen lijnen; niet of slechts zelden en zeker niet op geregelde tijden of met stoomschepen voldoende aan eisen als in de ontwerpovereenkomst gesteld, worden bevaren. Voor particuliere reizigers en voor particuliere handel levert dus een overeenkomst reeds uit die hoofde een zeer groot voordeel op, daargelaten nog het voordeel ook voor particulieren, ontstaande uit de door de overeenkomst te verzekeren snelheid en regelmaat van het postverkeer. In plaats van onzekerheid of en wanneer een reis kan worden gedaan of goederen kunnen worden verzonden, vloeit uit de overeenkomst zekerheid voort. In plaats van tevreden te moeten zijn met een schip dat wegens het gering vertier zeker wel de primitiefst mogelijke inrichting zal hebben en dat uit het oogpunt van snelheid van de vaart maar al te veel te wensen overlaat, dat in elk opzicht een minimum van gerief oplevert, zien particulieren zich de gelegenheid geopend om voor hun reizen en de verzending van hun goederen gebruik te maken van stoomschepen, die in elk opzicht waarborgen opleveren voor goede behandeling van personen en goederen. En hoe is het met de lijnen, waarop meer vertier is? Daar zou misschien concurrentie zijn, maar gesteld zij ware er, is er dan geen gevaar dat de concurrenten geen van allen uitmunten in het voldoen aan redelijke eisen? Wanneer het vervoer over enige ondernemingen wordt verdeeld, is er dan geen kans dat geen van allen in de strijd om het bestaan zich grote uitgaven zal kunnen getroosten om aan zekere eisen te beantwoorden? Zou dan niet ook het particulier vervoer zich moeten tevreden stellen met inrichtingen, die in elk opzicht te wensen overlaten? Voldoende concurrentie is echter geenszins zeker. Het is mogelijk dat er dan een onderneming ontstaat, die ver uitmunt boven de anderen. Natuurlijk zal die dan, al heeft zij voor haar oprichting geen contract met de regering, het gouvernementsvervoer tot zich trekken en als zij voldoende georganiseerd is, zal het haar geen moeite kosten om, desnoods door middel van tijdelijke opofferingen, de concurrenten te verdringen. Als het waar is dat het gouvernementsvervoer ( zij het ook zonder subsidie, maar dan natuurlijk voor hoge vrachttarieven) de concurrentie onmogelijk maakt, zal dus het gemis van een overeenkomst als de voorgenomene, in genen dele meebrengen dat er voldoende concurrentie zal zijn. En het niet sluiten van zulk een overeenkomst zal die zeer zeker voor particuliere reizigers en particuliere handel zelfs op de lijnen van redelijk of goed vertier, geen voordeel opleveren, maar wel zal dan het ontbreken van zulk een overeenkomst een nadeel zijn voor die particuliere belangen. In het kort: niet uit het sluiten van een overeenkomst als de voorgenomene vloeit enig nadeel voort voor het particulier belang. Integendeel zulk een overeenkomst komt in menig opzicht ook aan particuliere belangen ten goede. En waar de moeilijkheid ontstaat om concurrentie vol te houden, daar is de oorzaak niet te zoeken in het sluiten van een overeenkomst als de beoogde, maar in het feit dat er één is, die veel te vervoeren heeft en de voorkeur geeft aan de vervoerder die hem het best voldoet. De regering kan, al zou zij het willen, geen bepaling in het contract opnemen, die aan particulieren waarborgt dat de vrachten niet boven zeker cijfer zullen stijgen. Er zou geen middel zijn om aan de naleving van zulk een bepaling van het contract in de hand te houden. De regering moet geen bepalingen maken die zij niet kan handhaven. Door bepalingen te maken omtrent het particulier vervoer zou zij tegenover particulieren de verplichting op zich nemen om voor hun belangen op te komen tegenover de maatschappij en alzo een taak op zich nemen, waarvan zij zich niet naar behoren kan kwijten. De reden waarom de regering geen bepalingen omtrent het particulier vervoer heeft opgenomen in de ontwerpovereenkomst, is geenszins te zoeken in bezwaren van de heren Boissevain c.s. tegen zulke bepalingen. Integendeel, zij verklaren zich bereid om, wanneer de vaststelling van maximumtarieven voor particulier vervoer aan de regering wenselijk en uitvoerbaar mocht voorkomen, zich te onderwerpen aan een maximumtarief voor het vervoer van koopmansgoederen (geldswaarden en machinerieën of andere zware voorwerpen van meer dan 500 kilogram per collo wegende uitgezonderd) van 50% boven het gouvernementstarief en aan een maximumtarief voor particuliere passagiers van 20% boven het gouvernements-passagetarief. Volgens mededeling van de heren Boissevain c.s. zouden deze prijzen niet alleen lager zijn dan de tarieven, die de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij gewoonlijk toepast, maar ook over het algemeen lager dan het zogenaamde faveurtarief voor doorvrachten, dat van de op Nederland varende maatschappijen wordt gevorderd. Het enige wat de regering kan doen in het belang van het particulier vervoer, is te zorgen dat de stoomvaartonderneming een nationale zaak zij, en dus aan hen, die voldoende zekerheid opleveren dat er een nationale zaak zal tot stand komen, de voorkeur te geven boven anderen. Door niets dan door het nationale karakter van de onderneming zal ter waarborg gegeven worden tegen vexaties of onredelijke eisen.
De minister beaamt dat de bepaling omtrent het bouwen van vaartuigen op Nederlandse werven niet genoemd kan worden een kunstmatige bescherming van de nationale nijverheid. Het voornemen van de heren Boissevain c.s. om het merendeel van de schepen op Nederlandse werven te doen bouwen, sproot voort uit het bewustzijn, dat dit voor het oprichten van een nationale onderneming en voor het behoud van haar karakter nodig was. De bedoeling van de heren Boissevain c.s. is volgens hun verklaring geen andere dan zoveel mogelijk alle schepen en niet juist bij voorkeur de kleinere in Nederland te doen bouwen. De minister is zozeer overtuigd dat de verkrijging van het benodigde kapitaal verzekerd is, dat hij de storting van een waarborgkapitaal, die gevorderd zou moeten worden bij twijfel aan de ernst van de ondernemers of tot prikkel voor hun ijver in het tot stand brengen van de zaak, niet nodig kan achten. De heren Boissevain c.s. hebben zich zelfs bereid verklaard om de termijn waarbinnen de vennootschap moet zijn opgericht, van twaalf tot zes maanden in te korten. Voor het in het leven roepen van een stoomgemeenschap met de noordelijke helft van Borneo’s oostkust en met de zuidkust van Nieuw Guinea, is de behoefte nog niet gebleken. Het ligt niet in de bedoeling door de vennootschap gehuurde schepen uit te sluiten, mits slechts aan alle bepalingen omtrent de inrichting en bouw van de schepen voldaan zij. Aan de wens om het tweede gedeelte van de considerans ( de erkenning van het nationale karakter van de onderneming) achterwege te laten, wordt gevolg gegeven. De ontwerpovereenkomst laat wel de bevoegdheid om lijnen in te trekken, dat wil zeggen, daarop geen contractuele dienst meer te doen verrichten, maar niet om langs de omweg van opheffing de ene ondernemer in de plaats van de ander te stellen. De bepaling omtrent het bestuur is in de nota van wijziging aldus veranderd: De bestuurders van de vennootschap moeten allen Nederlanders zijn en wanneer het bestuur in Nederland zetelt, moeten zijn vertegenwoordigers in Nederlands-Indië Nederlanders zijn. Benoemingen van bestuurders of van voormelde vertegenwoordigers zijn niet van kracht, dan na goedkeuring door de minister van koloniën, als de vennootschap in Nederland, of door de gouverneur-generaal, als zij in Nederlands-Indië gevestigd is. Als bestuurder wordt aangemerkt ieder die, onder welke naam of titel ook, belast is met of deelneemt aan bestuur, beheer of leiding van de zaken van de vennootschap. Er kan door ons, als de vennootschap in Nederland of door de gouverneur-generaal, als zij in Nederlands-Indië gevestigd is, bij de vennootschap een regeringscommissaris benoemd worden, die alle vergaderingen van aandeelhouders of commissarissen, of van degenen die dergelijke functies als gewoonlijk door commissarissen worden vervuld, uitoefenen, kan bijwonen, toegang heeft tot de kantoren en de archieven van de vennootschap en van al haar boeken en schrifturen inzage kan nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE, kapt. Kuypers, heden van Havre te Newcastle aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Commissie der Zeemacht is door de regering gemachtigd om Zr.Ms. CERAM van de wateren van Lombok naar Soerabaja te dirigeren ten einde aldaar enige herstellingen te ondergaan, terwijl het stoomschip MADURA is aangewezen om de CERAM te vervangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 21 februari. Jongstleden dinsdag werd hier in veiling gebracht het in 1850 gebouwde kofschip CORNELIA, laatst gevoerd door kapt. T.J. Teerling, groot 138 ton, waarop is geboden NLG 750. (opm: zie PGC 120388; later verkocht voor de sloop)
Jongstleden vrijdag had te Loppersum zulks plaats met het in 1863 gebouwde schoenerschip HANNECHIENA, gevoerd door kapt. L. Drijfhamer, groot 248 ton, waarvoor is geboden NLG 525,-.
Beide schepen zijn opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 februari. De gezagvoerder van het alhier met schade binnengelopen Nederlandse schip DANKBAARHEID vraagt 5.000 Mark bodemarij op het schip, lading en vracht, teneinde de kosten der reparatie te betalen.


Datum: 23 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rügenwalde, 19 februari. De wrakstukken van het verongelukte Nederlandse schip DOLFIJN zijn weggedreven, de geborgen inventaris is verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 februari. Volgens particulier telegram arriveerde het barkschip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, vóór de 22e februari van Cardiff te Dakar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE V, kapt. Karst, heden van Amsterdam te New York aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 22 februari. De schepen HILLECHIENA, kapt. Kramer, en WILLEMINA, kapt. Engelhard, zijn wegens ijsgang aan het hoofd gehaald.


Datum: 24 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. fregat EVERTSEN, liggend aan ’s Rijks werf te Willemstad, zal, naar men verneemt, medio paril in dienst worden gesteld onder bevel van kapt.luit.t.zee M.A. Medenbach. Genoemd schip is bestemd tot huisvesting en opleiding der zeemiliciens.
De rammonitor PANTER wordt,na de verwapening te Amsterdam, overgebracht naar Hellevoetsluis en is aangewezen voor indienststelling gedurende de zomer-oefeningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 18 februari. Het Nederlandse driemast schoenerschip DELPHIN, kapt. Annen, van Antwerpen naar Rosario, hier lek en met schade binnen, heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Van Benten, van Soerabaja te St. Helena aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Het Nederlandse schip LUDOLPHINA JANTINA heeft bij het binnenkomen van Charlestown tegen de pier gestoten en brak daarbij de kluiverboom en de kraanbalk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 februari. Een onderzoek ingesteld naar het verongelukken op 4 januari 1888, van het Engelse (vroeger Nederlandse) barkschip JUPITER, van Cardiff naar Rio de Janeiro bestemd, heeft tot de volgende uitspraak aanleiding gegeven. Het gerechtshof oordeelde dat de gezagvoerder van de 2e tot de 4e januari tijdens het schip zwaar lek was, in staat van dronkenschap verkeerde en hij geen behoorlijk zeemanschap toonde in het besturen van zijn schip, weshalve zijn certificaat als gezagvoerder voor 2 jaren geschorst werd. Ook de stuurman werd schuldig bevonden aan dronkenschap en zijn certificaat is voor zes maanden geschorst. Het hof was tevens van mening dat het schip bij vertrek uit Cardiff in onzeewaardige staat verkeerde. (opm: zie NRC 080188)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, op aannemelijke voorwaarden en voor billijken prijs, twee zo goed als geheel volbouwde tjalkschepen, groot plus minus 75 en 55 ton. Adres: J. Mulder Jz., Sappemeer (provincie Groningen)


Datum: 25 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 februari. Het stoomschip PRINSES ELISABETH van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland ligt reeds twee dagen te Middelburg gereed om naar hier gesleept te worden, doch kon het dok niet verlaten, daar ten gevolge van de harde wind uit het oosten er geen genoegzaam water komt om tot dat doel het kanaal van Walcheren boven het gewone peil op te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 februari. Het barkschip STAD STEENWIJK is hedenavond in publieke veiling gekocht door de heer P.C. Hamstra alhier voor NLG 2.300. Door de rederij is (opm: dit bod) 24 uur in beraad gehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 februari. Het Nederlandse barkschip STAD STEENWIJK is door de rederij opgehouden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 februari. Alhier loopt het gerucht, dat de Rotterdamsche Lloyd voor het slepen van de SERAPIS naar Suez aan het Engelse gouvernement een bedrag van NLG 100.000 zal in rekening brengen. Wij maken van dat gerucht echter slechts onder de grootste reserve melding.


Datum: 26 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

San Francisco, 7 februari. Het hier lek binnengelopen schip OTTOLINA heeft de deklast gelost, doch de oorzaak werd niet gevonden. Het moet nu de gehele lading lossen en in het dok gaan om onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Het schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, heeft order bekomen om te Greenock de lading suiker te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 24 februari. De lading suiker van het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Batavia te Falmouth voor orders binnen, is verkocht naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens de Penang Gazette is bij vertrek naar Atjeh van de onder Nederlandse vlag varende stomer KARANG door de Penangse politie een onderzoek aan boord ingesteld en werden een 4.000-tal ronde geweerkogels in zakken met ijzeren schoppen ontdekt. De afscheper, een Atjeher, is gevangen genomen en zal zich voor de justitie moeten verantwoorden.


Datum: 27 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 februari. Het stoomschip BARON VAN HEEMSTRA, dat met een tjalk op sleeptouw naar een aan de grond zittend stoomschip was vertrokken en toen aan de grond is geraakt, is hedenavond vlot en hier binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip SMEROE, kapt. Schenk, heden van Cardiff te Havre aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 22 februari. Door bemiddeling van scheepsmakelaar Daniel Milberg werd het Nederlandse barkschip MINA, groot 723 registerton, naar Noorwegen verkocht voor ca. 26.000 Mark.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Volgens particuliere mededeling heeft kapt. R.G. Kramer van het schip JOHANNA HENDERIKA, met een lading rijstmeel van Bremen naar Nieuwendam, in de haven van Stavoren 400 balen overboord moeten werpen.


Datum: 28 februari 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Volgens particulier bericht passeerde het Nederlandse driemastschip ALICE, kapt. Krijgsman, naar Java, gisterenochtend ten 9½ uur Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 februari. Een derde aandeel in het schip CZAAR PETER is in opbod voor NLG 1.180 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 27 februari. Heden werd aan de werf van de heer A. van Duijvendijk, scheepsbouwmeester te Papendrecht, met gewenst gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 300 last, voor rekening van de heer Jozef Reusch te Königswinter.
Daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot 400 last, voor rekening van de heer August Wolte te Neckargemünde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 februari. Het kofschip JOHANNA HENDERIKA, kapt. R.G. Kramer, van Bremen, laatst van Vlie, naar Nieuwendam, te Stavoren binnen, was de 23e dezer in het ijs bezet geraakt, driftig geworden en aan de grond gelopen, doch werd na 400 balen van de lading te hebben geworpen, weder vlot.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de ochtend van de 29e januari bij heldere maneschijn werd het stoomschip BAN WHAT SOON, komende van Singapore, door de stoombarkas VOORWAARTS, die de vorige avond van Pontianak naar Singkawang was vertrokken, in de monding van de Kapoeas-rivier aangevaren. De VOORWAARTS bekwam ten gevolge der aanvaring een groot lek en zonk dan ook kort daarna. De bemanning, aan wier onachtzaamheid het ongeval te wijten was, werd echter gered. Aan de BAN WHAT SOON werd slechts geringe schade toegebracht. Het gezonken vaartuig werd met veel moeite gelicht en in hoogst beschadigde toestand te Pontianak binnen gebracht.


Datum: 29 februari 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 februari. Het brikschip ALBATROS, groot 222 ton en gebouwd in 1865, is in veiling verkocht voor NLG 4.100.


Datum: 01 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men deelt aan het Bataviasch Handelsblad mede, dat Zr.Ms. stoomschip PALEMBANG voor de actieve zeedienst is afgekeurd, doch niet op vendutie zal worden geveild, aangezien dit vaartuig later ter beschikking zal worden gesteld van de commissie tot onmtwerpen der verdedigingsmiddelen van Soerabaja. (opm: zie JB 070488)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 februari. Het Nederlandse schip ALBATROS, gisteren alhier in veiling verkocht, is aangekocht door de heren De Groof & Co. te Vlissingen.


Datum: 02 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip ASTREA nog niet van Baltishport vertrokken.


Datum: 03 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse ZILVEREN KRUIS, onder bevel van kapt.t.zee J.C. Joekes, is de 1e dezer ter rede van Callao aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 1 februari. De baar bleef voortdurend in gunstige staat verkeren, zodat schepen van 11½ voet (opm: diepgang) die met gemak konden passeren. Er zijn vele schepen binnengekomen, waardoor de vrachten zeer laag bleven. Naar het Kanaal voor orders werd besteed 27sh.6p. per ton gezouten huiden. Er liggen 20 onbevrachte schepen in de haven. Het Nederlandse schip STELLA MARIS, kapt. Groenewold, is bestemd van hier naar het Kanaal.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 1 maart. Het Nederlandse schoenerbrikschip SAPPEMEER II, groot 202 ton, gebouwd in 1872, is door tussenkomst van makelaar P.H. Craandijk uit de hand verkocht aan kapt. G.C. Huizenga, voor de Surinaamse vaart.


Datum: 04 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse oorlogs-stoomschip CURAÇAO de 3e maart te Gibraltar.


Datum: 05 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 maart. Met veel moeitewerd alhier binnengesleept het Duitse tjalkschip GESINA, kapt. Walker, van West Wemyss met steenkolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Het barkschip CALIFORNIA, kapt. Köpcke, op 18 februari van hier met stukgoederen te Samarang aangekomen, is bevracht met suiker naar Het Kanaal voor orders à 35 shilling per ton.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 19 februari. Met leedwezen vernemen wij, dat kapt. Schermer van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij te Batavia gevaarlijk ziek ligt, zodat men aan zijn behoud vreest. Deze verdienstelijke gezagvoerder moet het zich erg hebben aangetrokken, dat hij achteruit werd gesteld, omdat hij als commandant van de BROMO tijdens de reis van Z.E. de Gouverneur-Generaal wat veel kosten had gemaakt om Z.E. waardiglijk te logeren aan boord van zijn bodem.


Datum: 06 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 maart. Het schip BERTHA, kapt. Doojen, van West Wymess naar Emden, door ijsgang aan de grond geraakt, wordt hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 maart. Volgens telegrafisch bericht arriveerde het Nederlandse barkschip CLARA, kapt. Waterborg, de 5e maart van Delfzijl te Pensacola.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Volgens ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE V, kapt. Karst, gisteren van Newcastle naar Timor en Amboina vertrokken.


Datum: 07 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Het Nederlandse schip MATHILDA, kapt. Vos, is heden van Rotterdam te Cardiff aangekomen om aldaar te latden voor Amboina en Ternate.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerschip ELIZABETH, groot 147 ton nieuwe meting,hebbende klasse 5/6 * G 2.1 Veritas tot 1 juni 1891 en klasse A bij Germ. Lloyd tot 25 mei 1890, liggende te Vlaardingen. Informaties te bekomen bij J.J. Sijdzes, te Farmsum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 6 maart. De lading suiker, aangebracht met het Nederlandse schip NOACH V, van Batavia te Falmouth binnen, is verkocht naar Engeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip SMEROE, kapt. Schenk, heden van Cardiff naar Amboina vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerschip ELIZABETH, groot 147 ton N.M.(opm: nieuwe meting), hebbende klasse 5/6 * G 2.1 Veritas tot 1 juni 1891 en klasse A bij Germanischer Lloyd tot 25 mei 1890, liggende te Vlaardingen.
Informatiën te bekomen bij J.J. Sijdzes, te Farmsum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 maart. Het Nederlandse barkschip DRIE GEZUSTERS, groot 464 ton, gebouwd in 1857, is in publieke veiling voor NLG 5.200. opgehouden.


Datum: 08 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 maart. Volgens particulier bericht arriveerde het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. Wiebenga, van Londen te Newcastle-on-Tyne om aldaar te laden naar Onrust en Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Het schip ELISE SUSANNE, kapt. Van Gijzelen, is de 13e februari, na een reis van 28 dagen, van Rotterdam te Monrovia aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 3 maart. Het hier binnengelopen stoomschip HOLLANDIA is, na bij Port Sabinal op de klippen gezeten te hebben, lek. De waterballastketel in de voorste afdeling is vol water. In de midden- en de achterste ketel is ruim 3 decimeter water. Na onderzocht te zijn, is het voldoende zeewaardig bevonden om naar Gibraltar te vertrekken om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het barkschip WALRAVEN MELCHERS, kapt. J. Wachter, van Hamburg naar New York, is lek te Fayal binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 maart. De passagiers, die heden morgen per stoomschip GELDERLAND, kapt. Sprang van Lee, van Indramaijoe kwamen, hebben een lelijk koopje gesnapt. Nauwelijks toch lag de boot te Tandjong Priok aan de kade gemeerd, of de waterschout zag een zieke inlander van boord gaan, wiens gezicht en handen geheel bedekt waren met boosaardige zweren. Hij hield de man aan en liet de dichtst bij de hand zijnde doctor djawa halen, die pokken constateerde, doch in lichte graad. Hiermede niet tevreden, daar hij het zaakje niet vertrouwde, waarschuwde de waterschout de havenmeester, die zich terstond met de officier van gezondheid van het wachtschip aan boord van de GELDERLAND begaf, welke schip onmiddelllijk de trossen in moest halen en waarvan het gehele dek gedesinfecteerd moest worden, daar de lijder in de ergste graad bleek aangetast te zijn. De politie zorgde dat inmiddels niemand aan of van boord kon gaan. De poklijder, die niet per spoor vervoerd mocht worden, werd in een karretje naar het stadsverband (opm: ziekenhuis) gezonden.


Datum: 09 maart 1888


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een zwaar vertimmerd roefschip met inventaris, groot 17 ton, en twee nieuwe platte boerenpramen, beide 6 ton, bij K.P. Westerhuis, scheepstimmerman, Eestraat, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop twee nieuwe 6-tons boerenpramen en een nieuw bootje bij A. en J. Drijver, scheepstimmerlieden op Schilkampen bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuwe snik te koop, groot 12 ton, zo goed als afgewerkt, bij W. Stienstra, scheepstimmerman, Zevenhuizen, bij Franeker. Bij wien tevens een scheepstimmerknecht, zijn werk verstaande, kan worden geplaatst.


Datum: 10 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. Volgens telegram van Malaga van 7 maart is het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA op de binnenrede gekomen. Er komt geen water meer in het schip. De duiker is bezig de bodem te onderzoeken en hoopt de lekkage dicht te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip MARIE EN JULIE, kapt. Blankert, van Batavia naar het Kanaal voor orders, de 9e maart te Plymouth aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Het stoomschip SAMARANG, kapt. Sikemeijer, van Java naar Rotterdam, passeerde hedenochtend Dover en kan dus morgenochtend te Rotterdam verwacht worden.

Krant:
  JB - Javabode

De 9e februari te 12½ uur vertrok van de werf der Maatschappij De Maas het Nederlandse stoomschip LUCIFER met bestemming naar Nederlands-Indië. Het werd te 3 uur in zee gemeld.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van tuigage en casco van het schoener-kofschip CORNELIA, gevoerd geweest door de kapitein F. Teerling en zulks ten verzoeke van P. Rumpff, op maandag 19 maart 1888, bij en in de behuizing bewoond door Jac. van Buuren te Delfzijl en wel:
’s voormiddags 9 uur zeilen, ankers, kettings, rondhout, masten, touw- en ijzerwerk;
’s avonds 7 uur het casco, de boten, koksgereedschap, waaronder koperen pannen, kaarten etc., alles contant.
J. C. Jentink, Notaris te Delfzijl.

Krant:
  EB - De Eemsbode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 maart. Een droevig voorval had zaterdagmorgen in het Dok (opm: Eemskanaal N.z.) alhier plaats. De 17-jarige zoon van kapt. H. Leeuw viel, door het uitglijden van de ladder, in het ruim van het schip CATHARINA HELENA, en bleef, zonder dat zulks dadelijk werd opgemerkt, een geruime tijd liggen. Toen men het onheil bespeurde, heeft men hem onmiddellijk hulp verleend en des avonds naar huis gebracht. Zijn toestand was maandag zeer bedenkelijk, wijl de val ernstige kwetsuren aan het hoofd heeft veroorzaakt.


Datum: 11 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 februari. Na de mededeling van de minister van koloniën aan de Eerste Kamer was hier het telegrafisch bericht niet verrassend, dat een onderhandse overeenkomst werd gesloten voor de paketvaartdienst in de archipel. In hoeverre daarbij de financiële belangen van de Indische schatkist zijn benadeeld door NLG 6 15/16 subsidie per geografische mijl toe te staan, terwijl thans slechts NLG 3.90 wordt betaald, is niet uit te maken, voordat al de voorwaarden van de overeenkomst bekend zijn, daar die verhoogde subsidie in verband kan staan met andere bedingen. Over het algemeen echter acht de handel hier het niet wenselijk, dat de vaart in de archipel in dezelfde handen komt als die tussen Nederlanden en Indië en men hoopt dan ook dat eventueel de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij als concurrentie zal optreden. Nog liever zou men zien dat de kustvaart geheel werd vrijgegeven en dat de regering alleen maatregelen nam voor het verkeer met plaatsen, wier handelsbewegingen te klein is om particulieren tot het onderhouden daarvan uit te lokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 maart. heden werd aan de fabriek van B. Wilton te water gelaten de schroefstoomsleepboot VICTORIA, gebouwd voor rekening van de heren Otterbeck, Becker & Kiefer te Duisburg. De daarvoor bestemde machine, compound systeem 100 I.P.K., alsmede de stoomketel worden aan dezelfde fabriek vervaardigd.
Daarna werd te water gelaten de twin-screw goederenstoomboot INDUSTRIE XXIV, gebouwd voor rekening der Oberrheinsiche Schiffahrt-Gesellschaft te Keulen, waarvoor ook de beide machines, compound systeem gezamenlijk 380 I.P.K., met daartoe behorende ketels aan deze fabriek vervaardigd worden.
Daarop werd de kiel gelegd voor een stoombootje, bestemd om dienst te doen aan de westkust van Afrika en voor rekening der Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap alhier te bouwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Blijkens het jaarverslag der Koninklijke West-Indische Maildienst over het boekjaar 1887, is het vervoer niet onaanzienlijk toegenomen. Vooral Venezuela en de Engelse koloniën in de West-Indiën hebben daartoe bijgebracht. Bovendien werden nog enige bezuinigingen in de exploitatie verkregen. Het voordelig saldo der reisrekeningen over 1887 beloopt NLG 162.823,36½.
Daarvan moet worden afgetrokken: voor het nadelig saldo der rente-rekening NLG 9.400,24½; voor saldoverlies, waarmede de vorige balans nog sloot, NLG 20.736,11½; voor afschrijving op de stoomschepen NLG 54.389,10½; idem op het Etablissement te Amsterdam NLG 11.337,20½; idem op het Etablissement Paramaribo NLG 26.535,65; idem van het saldo der oprichtingskosten NLG 3.059,32½, en idem op kantoormeubelen NLG 786,35, te zamen NLG 126.243,99½, zodat er een saldo ter verdeling over is van NLG 36.579,37. De directie stelt voor, daaruit een dividend van 3½ procent over de uitgegeven aandelen uit te keren.
Tot toelichting der cijfers van onze afschrijvingen diene nog, zegt de directie, dat wij gemeend hebben de inrichtingen van Amsterdam op NLG 1,- te moeten brengen, omdat deze weinig waarde representeren en spoedig tot een vernieuwing daarvan zal moeten overgaan.
Ingevolge het besluit van aandeelhouders van de 10de maart 1888 werd het bestuur gemachtigd om de aanvankelijke uitgifte van NLG 450.000,- op te voeren tot een bedrag van ten hoogste NLG 600.000,-. Wij hebben daarvan gebruik gemaakt door het nog uitgeven van NLG 200.000,- aan obligatiën.
Van de obligatie-leningen werden dit jaar 15 obligatiën à NLG 1.000,- uitgeloot, zodat de schuld op 1 januari 1888 nog bedroeg NLG 573.000,-; waarvan in portefeuille NLG 145.000,-; zodat thans in omloop is NLG 428.000,-. Het eigen assurantiefonds klom tot het bedrag van NLG 23.595,60 ½.
Het is ons voornemen, eerlang de Nederlandse koloniën in de West-Indiën ook met een maandelijkse vaart met New York te verbinden, waarbij Port au Prince (Haïti) zal worden aangedaan. Daartoe moest het materiaal met een schip worden vermeerderd, dat binnen weinige dagen door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen zal worden afgeleverd. Hoewel wij goede moed hebben dat de nieuwe lijn voldoende resultaten zal opleveren, durven wij ons daaromtrent aan geen voorspellingen te wagen.
In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering. Volgens de rooster zijn onze commissarissen, de heren P.N. Muller en mr. N.J. den Tex, aan de beurt van aftreding, maar weder herkiesbaar.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 februari. Te Singapore is krachtens de nieuwe ordonnantie de Arabische kapitein van de Nederlands-Indische schoener GOEDE HOOP, Sjeeh Mohamat bin Abdoelah bin Hoesin beboet met 25 dollars, omdat hij zonder verlof 50.000 slaghoedjes aan boord had, die hij naar Loewoe op Celebes wilde uitvoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 februari. De Soerabaya Courant schrijft:
Met de schandelijke maar straffeloze overlading der Chinese bootjes, die onder Engelse vlag via Soerabaya, Boeleleng en Apènan vice versa tussen Singapore en Makassar varen, is het gedaan. Op het initiatief van onze resident heeft de regering beslist, dat ook op deze bootjes, al varen ze onder Engelse vlag en al is Singapore het uitgangspunt van elke reis, de bepalingen toepasselijk zijn van Staatsblad 1872 no. 179, waarbij de havenmeesters de verplichting is opgelegd, om alvorens passagiersschepen, (dat zijn, volgens het duidelijk daarbij bepaalde, schepen die meer dan twintig inlandse passagiers overvoeren) uit te klaren, zich te overtuigen dat aan de bepalingen is voldaan, in dat Staatsblad vervat ter verzekering van zeewaardigheid en veiligheid van schip, passagiers en lading; en van zijn bevinding een certificaat in de Nederlandse en Maleische talen aan de kapitein uit te reiken. Nu is het uit met alle geknoei en hebben ook die schepen of haar rederijen te zorgen dat ze in alle opzichten voldoen aan elk voorschrift aan hetwelk ook de Nederlandse en Nederlands-Indische boten onderworpen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoet, 10 maart. Heden is op de Ooster gestrand het Noorse stoomschip VEGA, van Bergen met kopererts bestemd naar Antwerpen. De equipage werd door de Loodskotter No.6, schipper A. van den Ham, gered en hier aangebracht. Het stoomschip zit vol water. (opm: dit is het voormalige Nederlandse stoomschip LEVANT)


Datum: 12 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 11 maart. Volgens rapport van de vuurtoren van Westerschouwen zit een driemast stoomschip aan de buitenkant van de Ooster onder water. (opm: zie NRC 110388)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 5 maart. De Nederlandse schoener DELPHIN heeft de reparatie beëindigd en vertrok gisteren naar Rosario (River Plate)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 maart. Het kofschip CORNELIA, gevoerd door kapt. Teerling, is uit de hand verkocht aan de heer P. Rumpf om te worden gesloopt, prijs geheim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Het Nederlandse barkschip WERKLUST , kapt. Potjewijd, van Porto Alegro te Falmouth aangekomen, had verlies van verschansing en stutten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie Uit de hand te koop het Nederlands kopervast en gekoperd driemast schoenerschip TITIA, met complete inventaris, klasse 5-6-A-1-1 tot maart 1889 liggende te Antwerpen, en aldaar te bevragen bij de kapitein H.J. Potjer aan boord, alsmede bij de heer J.D. Romkes te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. Volgens telegram uit Malaga van 7 maart is het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA op de binnenrede gekomen. Er komt geen water meer in het schip. De voorballastketel is geheel vol water. Een duiker is bezig de bodem te onderzoeken en hoopte de lekken dicht te maken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het heden morgen van Rotterdam en Marseille te Tandjong Priok gearriveerde stoomschip ZUID-HOLLAND, kapt. Otto, heeft in de Golf van Lyon slecht weder gehad, waardoor verschansing en voorzijde der brug nogal averij bekwamen. Een oponthoud van 24 uur was hiervan het gevolg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in aanbouw zijnd roeftjalkje, bijna klaar, lang 49 voet, wijd 11 voet en 3 duim, hol 4 voet en 3 duim. Te bevragen bij R.C.W. Leijenaar, scheepstimmerbaas nabij Harlingen.


Datum: 13 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld, op de scheepstimmerwerf De Nijverheid, nabij de Maas te Schiedam van: verschillende lopers, repen, witte repen stroppen, kielblokken, bokkeblokken, kinnebaksblokken, gestropte blokken, blokken met ijzeren beslag, stellingjukken, stellingplanken, stellingtouwen, schragen, rolschragen, ladders, lichtbokken, kaaptstanden, sleggen, nagelhamers, handspaken, trekhaken, zethaken, houtkrammen, porren, koevoeten, breekijzers, klauwen, kanthaken, brandhaken, keldervijzen, diverse kettingen, brandijzers, brandpaarden, boutentrekkers, vijlpaarden, handheien, kraanzagen, trekzagen, trekvijzen, riemen, ponten, pekpotten, 1 smeerketel, 1 ijzeren stoof, 1 metalen klok, 1 roeiboot en wat meer ten verkoop zal worden aangeboden; alles afkomstig van gemelde scheepstimmerwerf in liquidatie. De verkoping zal geschieden op woensdag 21 maart 1888, des voormiddags ten half elf ure, ten overstaan van de notaris Mr. H.M.C. Poortman te Schiedam, zijnde de goederen te bezichtigen op maandag en dinsdag vóór de dag van de verkoping, en inlichting te bekomen bij voornoemde notaris, de vendumeester P. Burger en de chef van de werf, J.L. Smit, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 maart. Het Nederlandse ijzeren barkschip MARIE EN JULIE, kapt. Blankert, laatst van Java, vertrok de 11e maart van Plymouth naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 12 maart. Volgens rapport van de Goereese lichtwachter Sloten omtrent het op de Ooster gestrande stoomschip VEGA, was gisteren de romp geheel onder water, doch het tuig nog staande. Visserslieden, die aan boord geweest zijn, rapporteren, dat het stoomschip gebroken was en dat zij niet bij de lading kunnen komen, op de berging waarin zij weinig hoop hebben, doch daartoe bij gunstig weder nog pogingen zullen aanwenden. Enige kleinigheden van de inventaris zijn te Ouddorp aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 maart. De Nederlandse schoener VOLHARDING, kapt. Bekkering, van Rio Grande naar Falmouth, passeerde heden Lizard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 12 maart. Een op de rede liggende bark is heden nacht van zijn ankers geslagen en zit op de Kaloot aan de grond. Naam en natie zijn nog onbekend.
Later bericht: Het op de Kaloot gestrande schip is vermoedelijk de Noorse bark JENNY, van Antwerpen naar Krageroe. Sleepboten konden niet bij het schip komen. Het zit waarschijnlijk vol water. De equipage is nog aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. kanonneerboten HEIMDAL en BALDER zijn heden middag onder leiding van de luit.t.zee 1e klasse P.H. Prager van ’s Rijks werf te Amsterdam door het Groot Noord-Hollandsch Kanaal naar de directie der marine te Willemsoord vertrokken, ten einde aldaar in conservatie te worden genomen.
Volgens bij het departement van marine ontvangen telegram heeft Zr.Ms. schroefstoomschip ZILVEREN KRUIS, onder bevel van kapt. Joekes, de 10e dezer de rede van Callao verlaten, koersende naar San Francisco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens particulier bericht heeft het stoomschip HOLLANDIA van de assuradeuren order bekomen om de reis naar Genua voort te zetten.


Datum: 14 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 

Wildervank, 11 maart. Gisteren is alhier van de werf van de scheepsbouwer Boerma het nieuwgebouwd tjalkschip FOLKERDINA met goed gevolg te water gelaten. Dit schip is gebouwd voor rekening van, en zal bevaren worden door de heer J.J. Balk te Groningen, en is groot 130 tonnen.

 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 10 maart. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruijtenberg met goed gevolg te water de ijzeren paviljoentjalk DE TIJD ZAL’T LEREN, groot 60 ton, gebouwd voor rekening van de heer J. Oerlemans te ’s Grevelduin Kapelle. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren lichter, groot 90 last, die genaamd zal worden; NIEUWE ZORG, voor rekening van de heer D. Braber te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Volgens telegram aan de rederij is het Nederlandse schip MARY, kapt. Pijl, van Singapore naar Londen, gisteren ochtend Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Katwijk aan Zee, 12 maart. Heden middag spoelde hier aan strand een scheepsboot, gemerkt VEGA – Bergen. Deze boot is vermoedelijk afkomstig van het in ons nummer van 11 maart vermelde, op de Ooster gestrande Noorse stoomschip VEGA, van Bergen bestemd naar Antwerpen. Voorts een gevulde zeemanskist, gemerkt Dysli – 1823, enkele kistjes bokking en enig wrakhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 maart. De sleepboten zijn van het reeds vermelde schip JENNY terug gekeerd en rapporteren dat het vol water is. De equipage is vermoedelijk aan de Zuid-Bevelandse wal geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 maart. Volgens bericht uit Londen werd de lading suiker van het Nederlandse barkschip THORBECKE II, van Java te Falmouth binnen, naar Bristol verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Het te Falmouth binnengelopen schip was de JOHANNA, kapt. Hjort, van Carlscrona naar Mazagan (opm: westkust van Marokko) en de 28e februari na volbrachte reparatie van Terschelling vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 13 maart. De equipage van het Noorse barkschip JENNY, kapt. Larsen, is met eigen boot op de Zuidkraaier geland. Het schip was in ballast, is wrak en vol water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een overpeinzing onder de titel Uit de beide Oldambten. Ons scheepswezen ligt aan de grond. De Oldambster landbouwers hebben het sedert lang verleerd hun geld in de rederij te steken. Het zou onmogelijk blijken. Vroeger was dat anders, toen kon een kapitein zijn aandelen gemakkelijk geplaatst krijgen. De renten waren goed en goed genoeg om een enkel verlies te lijden. De scheepsrekendagen, eenmaal in het jaar gehouden liggen velen nog vers in het geheugen. De brandewijn kwam op tafel en de wijnfles werd duchtig aangesproken. Het kon er ook wel af, als daar 15 of 20% werd uitgekeerd, keek men niet al te nauw toe. De herbergier had een goede dag, de schipper lachte in zijn vuistje en de reders waren meer dan tevreden met de goede winst. Er zijn voorbeelden te over, dat de kapitein eenvoudig met een zak vol gouden munten te voorschijn kwam, de inhoud op tafel stortte en verklaarde: ik heb geen aantekening gehouden van mijn ontvangsten, maar hier is het geld.
Dan werd de buit verdeeld en men zat tot laat in de nacht bijeen, kwamen de kaarten op tafel en dan werd er gebluft tot ten lange leste de één een paar honderd gulden rijker, de ander een paar honderd gulden armer was, totdat iedereen de smulpartij verliet. Het stak niet op een gulden of wat. Tegenwoordig wordt er weinig kapitaal meer aan het wisselvallige element toevertrouwd. De schepen, door de Oldambsters uitgerust, zijn gering in aantal. De kapiteins hebben zich aan de wal neergezet in welverdiende ruste of zijn gedwongen nering of hantering te drijven, het matrozendom krijgt geen recruten meer uit onze streken. De lummels waarvan anders op zee bruikbare elementen werden gemaakt, blijven nu thuis en brengen daar de boel in rep en roer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 12 maart. Volgens ontvangen berichten is het schip TRIJNTJE, schipper Nijman, met stenen van hier naar Borkum, op de Visbalg (opm: Fischerbalje) gezonken. Het volk is gered.


Datum: 15 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 14 maart. Het Nederlandse schoenerbrikschip CONCURRENT, kapt. Leuning, arriveerde de 12e dezer van Rio Grande te Runcorn (River Mersey).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. Van den Bos, de 10. maart van Rotterdam te Batavia. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Terneuzen, 14 maart. De Russische bark MARIA, onlangs met een lading hout hier binnen gekomen, is na lossing gisteren van hier naar Gent vertrokken, zijnde met de gehele inventaris uit de hand verkocht voor NLG. 2.500 aan een handelaar aldaar.


Datum: 16 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fayal (Azoren), 1 maart. Het Nederlandse barkschip WALRAVEN MELCHERS, van Hamburg naar New York, liep hier de 20e februari lek binnen, makende 8 duim water per uur. De lading wordt met spoed gelost. Men heeft moeite om het schip met pompen boven water te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Na aflossing door Zr.Ms. schroefstoomschip JOHAN WILLEM FRISO zal Zr.Ms. schroefstoomschip KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN naar Nederland tergkeren (opm: uit West-Indië).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip JAVA (opm: Engelse vlag), kapt. Beynen, de 11. november (opm: 1887) van Pensacola (Florida) naar Hull vertrokken, is opgegeven als vermist. (dit is de ex-Nederlandse NOACH II; zie ook NRC 230388)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 maart. Heden had met volkomen succes de proeftocht plaats van het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, gebouwd voor rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Zonder inspanning werd met 68 omwentelingen der schroefas per minuut het vermogen van ruim 1.250 ind. p.k. behouden en werd daarbij de vaart van 12½ mijl bereikt. Schip en werktuigen voldeden uitstekend. De laatste zijn van het triple expansiestelsel, hebben cilinders van 32, 34 en 56 duim middellijn bij 40 duim zuigerslag, en werken met een keteldruk van 60 pond per vierkante duim.
De tocht duurde van 9 tot 1 uur en liep zonder enige stoornis af. Hij werd bijgewoond door de directiën der betrokken maatschappijen, door de experts van Lloyds, Veritas, en de Nederlandschse Vereeniging van assuradeuren, en door belangstellenden van andere stoomvaartmaatschappijen.
Het schip zal de 24e maart a.s. zijn eerste reis naar West-Indië aanvaarden.
Het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK van 1888.
Geen beste foto, maar geeft wel een indruk van het schip
(collectie Marhisdata)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Het Nederlandse barkschip INSULINDE, kapt. C. Spaanderman, van Bangkok te Falmouth binnen, heeft order bekomen naar Zaandam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 14 maart. Het barkschip MARTINA JOHANNA, kapt. F. Dekker, van New York naar Bristol, arriveerde hier lek en met schade. Van de lading werden 175 vaten petroleum overboord geworpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cowes, 13 maart. Het schip TRIENTJE, met een lading guano in zakken van Londen naar Par, arriveerde hier met alles van dek geslagen. Een deel der lading zal beschadigd zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 maart. Het meermalen vermelde stoomschip HOLLANDIA, vetrok zaterdag l.l. van Malaga naar Genua. Het was fraai weder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Vertrokken van de Nieuwe Waterweg de 14e maart naar Nieuwe Diep ADRIANUS, Nederlandse bark, gesleept door de sleepboot HERCULES, om aldaar gesloopt te worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Terstond gevraagd een scheepstimmerknecht, beste werker, bij de weduwe L. Wildschut te Gaastmeer.


Datum: 17 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip WILLEM, kapt. Meinsma, van hier te Dundee gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 maart. Volgens particulier schrijven is het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Koudenburg, de 12 februari van Harlingen te Monte Christi (Dominicaanse Rep.) gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip ARDJOENO, kapt. Bart, heden van Java naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, van Amsterdam naar Kopenhagen, ligt wegens het ijs bij Skagen geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gistermiddag is van de werf De Nachtegaal van de heer Jan F. Meursing, met goed gevolg te water gelaten een munitielichter, in aanbouw voor het ministerie der Marine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 15 maart. Het nieuw gebouwde stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, binnenkomend van een proeftocht, heeft een moddermolen in de grond gelopen, die nu gezonken ligt aan de Zuidzijde bij de semaphoor. Het levert geen beletsel op voor de scheepvaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 14 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Pauillac is het schip HELENA, kapt. Verbeet, aldaar van Philadelphia gearriveerd na een stormachtige reis. Aan boord was alles wel.


Datum: 18 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 16 maart. Heden is van de werf der Gebroeders Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan, genaamd CARPEDIEM. Daarna werd de kiel gelegd van een dergelijk schip, genaamd MARIA WILHELMINA, voor rekening der heren Johs. Driesen en Ludwig Römer te Hochfeld bij Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 17 maart. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: GEZINA MARIA), groot ongeveer 200 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Hammer, te Dordrecht. Terstond daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: MARIA MARGARETHA, te bouwen voor rekening van de heer Chr. Spitzlay, te Wellmich bij St. Goarshausen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 16 februari. De baar alhier is tegenwoordig in zeer goede staat, zodat schepen met 11½ - 11¾ voet diepgang kunnen passeren. Er liggen hier 27 schepen onbevracht in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 maart. Volgens rederijbericht is het Nederlandse barkschip LOTOS, kapt. Wiebenga, heden, de 17e maart, van Batavia vertrokken naar Engeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. stoomkanonneerboot WODAN zal in juni a.s. bij de directie der marine te Amsterdam in dienst worden gesteld om te worden toegevoegd aan het opleidingsschip voor zeemiliciens Zr.Ms. EVERTSEN.
Zr.Ms. zeilschoener ARGUS werd heden aan de Rijkswerf te Willemsoord in dienst gesteld onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse W.E. Hazenberg voor toezicht op de visserij in de Noordzee.


Datum: 19 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 maart. Voor de haven zit de loodsafhaler, schipper De Roos, in het ijs vast. Het heeft de noodvlag gehesen. Pogingen tot redding worden aangewend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 maart. Volgens particulier schrijven is het schip ALBATROS, kapt. Koudenburg, op 12 februari van Harlingen te Monte Christi (opm: Dominicaanse Republiek) gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Het Nederlandse stoomschip PRIMA, te Malmø, gereed om naar Hull te vertrekken, wordt door het vele ijs in de Sont en het Kattegat belet de reis te aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 maart. Het schip MARTINA JOHANNA, kapt. Dekker, alhier lek binnen, verloor zeilen, verschansingen, stutten, kluiverboom en bramsteng en bekwam bovendien nog andere schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 maart. Het schoenerschip VOLHARDING, kapt. Bekkering, van Rio Grande te Falmouth aangekomen, vertrok heden van daar naar Runcorn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 maart. Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Turfboer, kwam hier zaterdag ochtend de 17e aan van Penarth, zonder passagiers, met een volle lading steenkolen, waarvoor zelfs de hutten alle waren uitgebroken. Die bodem zal hier voorlopig blijven liggen als kolenhulk voor de schepen der Maatschappij Nederland en, naar men zegt, ook voor de leverantie op Atjeh.


Datum: 20 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 maart. De loodsafhaler, schipper De Roos, zit nog altijd in het ijs vast, doch is door de bemanning verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 maart. Het Nederlandse barkschip JOHAN THEODOR, kapt. Botje, vertrok de 19e dezer van Penarth naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren avond omstreeks 6 uur is de stoomboot JOHAN DE WITT I, van de rederij Fop Smit & Co., gezagvoerder Franken, komende van de Biesbosch, op de rivier de Merwede, tegenover de Merwekade te Dordrecht, tengevolge van de zware storm en den hevige wind in aanraking gekomen met een aldaar ten anker liggende aakschip, waardoor beide vaartuigen belangrijke schade bekwamen. Daar de JOHAN DE WITT o.a. het roer had gebroken, werd zij door stroom en wind een eind stroomafwaarts gedreven, totdat ter hoogte van de oliemolen onder Zwijndrecht een drietal sleepboten haar te hulp kwamen en naar het Groothoofd te Dordrecht brachten. Bij de aanvaring hebben geen persoonlijke ongelukken plaats gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 16 februari. Het schip REIZIGER, kapt. Kuiper, te Santos liggende, is bevracht van San Francisco met mate (opm: maté; heesterachtige boom of: bladeren van deze heesters, waarvan thee wordt getrokken) naar de Plata-rivier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Granton, 15 maart. De schoener BARBARA HENDRIKA, kapt. Heijes, van hier naar Itzehoe met kolen, keerde, na 8 dagen in zee te zijn geweest, terug, dewijl het tegen de Oostelijke wind niet kon opwerken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 maart. Wij horen, dat Zr.Ms. stoomschip BATAVIA van Tandjong Priok naar Bandjermasin is vertrokken ter begeleiding van het kleine rivierstoomscheepje BONI der Gouvernementsmarine, dat men niet alleen over zee zijn bestemming durfde te doen volgen. Na aan deze opdracht voldaan te hebben, gaat de BATAVIA onder stoom naar Soerabaja, alwaar deze oorlogsbodem nadere orders wacht.


Datum: 21 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 20 maart. Heden is van de werf Nijverheid, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, genaamd WILHELM DER ERSTE, groot 450 lasten, voor rekening van de heer Wilhelm van Meteren te Mülheim aan de Ruhr. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: FRIEDRICH) groot 600 lasten, voor rekening van de heer Friedrich Becker, te Mülheim aan de Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip AMSTERDAM der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van New York naar Rotterdam, arriveerde dinsdag 20 maart te Halifax, op sleeptouw hebbende het (opm: Belgische) stoomschip NEDERLAND, der Red Star Line, hetwelk vijf dagen werd gesleept. Ondervond zwaar stormweer. Aan boord van het stoomschip AMSTERDAM is alles wel; Het neemt kolen in en vervolgt de reis.
Het stoomschip NEDERLAND vertrok 3 maart van Antwerpen naar New York. Het heeft volgens telegram, door ons uit Londen ontvangen, de schroef verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Newhaven, 19 maart. Het barkschip GUIANA, kapt. Raad, van Suriname naar Amsterdam met cederhout, heeft bij Pitt, bij Hastings, op strand gezeten. Het kwam met asistentie van de kustwachters vlot en werd door de sleepboot INDIA hier binnengesleept. De gezagvoerder is ziek. Er werd geen accoord gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 maart. De loodsafhaler, schipper De Roos, is heden nacht van het anker weggeslagen en drijft met de eb en vloed in het ijs op en neer. Heden ochtend zijn er nog vier mannen van het Loodswezen aan boord geweest, doch zij hebben het vaartuig weder verlaten. Het koper is er gedeeltelijk afgeschuurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 maart. Volgens particulier bericht vertrok de 8. maart het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Boompaal, van Dakar naar Pensacola.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sydney, 9 februari. Het Nederlandse schip NOACH III, kapt. Kruijt, van Newcastle (opm: wellicht N.S.W.) naar Batavia, liep hier lek binnen. Het heeft de 13e januari van 44º tot 46º ZB en van 146º tot 144º OL een orkaan gehad. In de haven is het schip volmaakt dicht, doch vermoedelijk zal het de gehele lading moeten lossen om onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. De gezagvoerder van het stoomschip ALBERT, van Hull alhier binnen, rapporteert gisteren tot Westkapelle op sleeptouw gehad te hebben de Noorse brik RUTH, bestemd naar Antwerpen, waarop slechts de gezagvoerder en een jongen aan boord waren. De ALBERT gaf vier man van zijn equipage over en vervolgde de reis. Gemeld schip is later door de opvarenden verlaten, die te Vlissingen aan land zijn gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 20 maart. De Nederlandse bark THORBECKE II, kapt. Sterenberg, is de 20. dezer van Java te Bristol gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 maart. De alhier thuisbehorende loodsafhaler is, uit zee terugkomende, in het gezicht van hier in het ijs vastgeraakt. De sleepboot MARTIN POPELAU, heeft tevergeefs getracht door het ijs te breken om het vaartuig te bereiken. Het drijft nu met het ijs op en af. Reddingsmaatregelen worden genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, van hier naar Kopenhagen, dat de 14e dezer bij Skagen wegens het ijs ankerde, is gisteren te Christiansand binnengelopen wegens het ijs in het Kattegat.


Datum: 22 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 maart. Kapt. Hendry, gezagvoerder van het stoomschip ALBERT, van Hull hier aangekomen, rapporteert op de hoogte van Newarp het Noorse brikschip RUTH van Christiania naar Antwerpen bestemd, aangetroffen te hebben, dat op Smiths Knoll gestoten had en door de equipage, die de toevlucht op het vuurschip genomen had met uitzondering van de gezagvoerder en diens zoon, was verlaten.
Hij nam de gezagvoerder en diens zoon, welke het schip wensten te verlaten aan boord en zette zijn opperstuurman met vier man der equipage op het verlaten vaartuig en bleef bij de RUTH. Bij Westkappel was hij genoodzaakt het te verlaten, en dewijl de boten van de ALBERT stukgeslagen of gezonken waren, kon hij zijn equipage niet weder aan boord nemen. Vergeefs trachtte hij enige vissersvaartuigen over te halen, totdat eindelijk een Vlissingse loodskotter de equipage van boord nam, welke te Vlissingen aan land is gebracht door een sleepboot. De gezagvoerder van de brik, Larsen en diens zoon werden door de ALBERT te Rotterdam geland.
Volgens later ontvangen bericht is het verlaten schip bij Ostende op strand gedreven. De gezagvoerder is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 3 maart. Het Nederlandse schip AASTROOM, kapt. Siegel, is van hier bevracht met rum en suiker tot FFRs.73½ per 1.000 kg. naar Martinique en Marseille.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 21 maart. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Schuth, van Rio Grande naar Antwerpen, is in het Engelse kanaal beloodst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 19 maart. Volgens brief van kapt. Deisz, gezagvoerder van het barkschip PAULINE, dacht deze bij gunstige gelegenheid, op 26 februari van Demarary te vertrekken met bestemming Pascagoula.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 19 maart. Het schip GRATITUDE, kapt. Brouwer, bestemd naar Makkum om aldaar pannen te laden, ligt alhier aan het Hoofd gemeerd wegens ijs.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 18 maart. Het Nederlandse stoomschip ETNA liep hier binnen, op sleeptouw hebbend het schoenerschip PEARL, kapt. Davidson, van Mousehole naar Londen met graniet. De gezagvoerder van de schoener rapporteerde in aanvaring geweest te zijn met het schip BEN VOIRLICH bij Start Point op de 18e maart, des morgens om 4 uur, waardoor hij de fokkemast, boegspriet en al het tuig verloor en andere schade leed. De ETNA trof het des ochtends om 9 uur aan en sleepte het hier binnen, waarna de ETNA onmiddelijk de reis vervolgde naar Bordeaux.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het zeilschip CUTTY SARK heeft weder een snelle reis volbracht van Sydney naar Engeland. Het vertrok 28 december van Sydney en arriveerde op 8 maart te Brighton. Het heeft de reis in 71 dagen volbracht. De CUTTY SARK is gebouwd in 1869 te Dumbarton en heeft steeds de bewondering gewekt van alle zeevarenden door het buitengewone zeilvermogen van dit schip. De vorige reis van Sydney naar Engeland werd in 72 dagen volbracht. (opgenomen vanwege de curiositeit)
CUTTY SARK met alle zeilen bij
Foto op zee genomen door captain Woodget
Bron: Wikimedia Commons

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Het stoomschip POLLUX, van Bilbao naar Amsterdam, is heden te Spithead binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 maart. Sedert gistermiddag is de vaart tussen Texel en de vaste wal gestremd. De ADA VAN HOLLAND (opm: de veerboot van Texel naar Nieuwediep) zat een paar uur in het ijs bekneld, maar kon uiteindelijk het Nieuwe Diep bereiken. Daar de zee vol ijs is, zal ze vooreerst daar wel moeten blijven.


Datum: 23 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 22 maart. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip MARIA HELENE, groot ongeveer 400 last, gebouwd voor rekening van de heer Ed. Witzer te Duisburg en zullen de kielen gelegd worden voor twee dergelijke schepen van 315 last voor de heer C.J. Dreis te Ehrenbreitstein, en van 350 last voor de heer J.Ch. Roedig te Koblenz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Stoomvaart-Maatschappij Zeeland heeft haar oude reserve-mailboot AURORA, vroeger STAD MIDDELBURG genaamd, onderhands verkocht. De nieuwe eigenaar heeft het schip van Vlissingen naar Middelburg doen overbrengen en zal het aldaar slopen. De AURORA was één van de oude boten der Maatschappij Zeeland, die met dit stoomschip in 1875 haar dienst op Engeland opende. (opm: wel uitgesloopt, maar als zeelichter in de vaart gekomen, zie NRC 120989)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 maart. In de toestand van de meermalen vermelde loodsafhaler is tot nu toe weinig verandering gekomen. Alleen is schipper De Roos thans weer aan boord. Het ijs in de haven is hedenmiddag door de sleepboot MARTIN POPELAU, kapt. Kuipers, opgebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 maart. Bij de Eemshaven (opm: bedoeld zal zijn: de haven van Delfzijl) zit in het ijs het jacht VOORUIT, kapt. Ritsema, met steen naar Borkum bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip VREDE, kapt. Stam, de 18e maart van Lissabon naar Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 21 maart. Van het schip JAVA, ex-NOACH II, kapt. Beynen, de 11e november van Pensacola met hout naar Hull vertrokken, heeft men sedert niets vernomen (opm: zie NRC 160388; het Nederlandse schip NOACH II was in 1887 naar Engeland verkocht en tot JAVA verdoopt; de JAVA voer onder Engelse vlag).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van de Vegte, met suiker van Soerabaija te Falmouth aangekomen, en de 22e van daar naar Greenock vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 21 maart. Kapt. Witterström van het stoomschip NORDEN, van Gothenburg alhier aangekomen, rapporteert, de 19e maart bij de Horn-reven (opm: Horns Rev, ter hoogte van Esbjerg) komende, aldaar over een uitgestrektheid van 72 Engelse mijlen door ijs van ½” tot 3” dikte te zijn doorgevaren en oost- noch westwaarts open water te zien was, iets dat in de Noordzee tot de grootste zeldzaamheden behoort.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Calais, 19 maart. De gezagvoerder van een vissmak rapporteert gisteren ongeveer 29 mijl benoorden Duinkerken door drijvende vaten en wrakstukken te zijn gevaren. Het weder was zeer slecht en hij kon alleen een reddingsboei opvissen, gemerkt TRIENTJE, Sappemeer.
Het schoonerschip TRIENTJE, kapt. Egberts, te Sappemeer thuisbehorend, vertrok op 14 maart van Antwerpen naar Londen en arriveerde de 19e aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 18 maart. Het barkschip BRILLIANT, kapt. Bjerke, van Monte Christi naar Riga met verfhout liep hier binnen met ingelopen boeg. Het had aan boord kapt. De Vliet en acht man van de equipage van de Nederlandse vislogger DRIE GEZUSTERS, welke door aanvaring met de BRILLIANT was gezonken op de Doggersbank tijdens de vreselijke sneeuwstorm van donderdag laatstleden. Enige der equipage slaagden erin over de boeg van het barkschip te klimmen, terwijl anderen aan boord gehaald werden. Twee man vielen, terwijl zij op het barkschip overgehaald werden tussen de twee schepen en zijn dood of verdronken terwijl een derde met de logger gezonken is. Een der geredden heeft zijn been gebroken en werd naar het hospitaal vervoerd. De overigen zijn in het Sailors Home overgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Granton, 19 maart. De schoener ZEEMEEUW, kapt. L. van der Land, van Poole naar Elseneur in ballast, was 16 dagen in zee geweest en is na twee keer tot bij de rivier teruggeweest te zijn, door stormweder teruggedreven en hier binnengekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Sedert de 12e maart zendt de Koninklijke West-Indische Maildienst, die tot nog toe alleen op onze West voer, maandelijks een stoomschip van Amsterdam naar Paramaribo, Demerara, Trinidad, Cerupane, Cumana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Port-au-Prince en New York, en terug langs dezelfde havens over Havre naar Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best roefschuitje, groot 18 ton, voor alle varen geschikt, bij de weduwe I. de Roos te Minnertsga of P.A. van der Werf te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een sterk roefschip met volledige inventaris, 17 ton, bij S.J. Hoekstra te Sloten, behalve zondags.


Datum: 24 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 23 maart. Heden is onder de gemeente Vrijenban van de werf van de heer H. Boot en Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoen hevelaak, voor rekening van de heer H. van den Heuvel te Druten (Gelderland), en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, voor rekening van heer F. van Lens te Lithooyen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vernemen dat de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, ofschoon over het afgelopen jaar geen dividend kunnende uitkeren, toch, na ruime afschrijving, niet alleen het verlies van vroegere jaren ad NLG 128.000 heeft ingehaald, maar ook de rekening van 1887 heeft kunnen afsluiten met een winstsaldo van circa NLG 12.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Het Nederlandse ijzeren barkschip MARIE EN JULIE, kapt. Blankert, vertrok 22 maart van Portland naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 maart. Het schoenerschip NICOLAAS FRANS, kapt. Vegter, vertrok de 22. maart van Benicarlo (Balearen) naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 23 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram arriveerde het ijzeren barkschip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, heden 23 maart, van Port Natal te Calcutta.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het voornemen bestaat om Zr.Ms. stoomkanonneerboot BRAK op 1 mei a.s. bij de directie der marine te Amsterdam in dienst te stellen tot het doen van opnemingen ten dienste der militaire hydrografie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, te Cadix aangekomen.


Datum: 25 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het Nederlandse barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, vertrok de 10e dezer van New York naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 maart. Het Nederlandse fregatschip JOHANNA, kapt. Pott, arriveerde heden van Bangkok te Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Het schip NEERLANDS VLAG, kapt. Brouwer, van Moulmain (Birma), passeerde voor de 10e maart Ascencion.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 maart. Het schip ORTELIUS, kapt. Glimmenga, arriveerde voor de 18e maart te St. Helena.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SOMMELSDIJK, in 1884 wegens onvoldoende zeewaardigheid buiten dienst gesteld en daarna aan ’s Rijks werf belangrijk veranderd, heeft volgens de rapporten der marine zeer goed voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 23 maart. Heden is van de werf De Hoop, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip (opm: ST. JOSEPH), groot 340 lasten, voor rekening van de heer Joseph Schwippert te Königswinter.


Datum: 26 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 maart. Met goed gevolg is heden van de werf van de heren Gebroeders Pot te water gelaten het ijzeren lichterschip WILFRIED, groot circa 500 lasten, gebouwd voor rekening van de heer J.C. Strijp te Waspik.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 24 maart. De JOHANNA, van Stettin naar Philadelphia, is op zee door de equipage verlaten, die hier geland is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 maart. De sleepboot MARTIN POPELAU, kapt. Kuipers, hedennamiddag de havenmond uitgestoomd zijnde om de loodsafhaler binnen te slepen, die juist voorbij de haven dreef, zit ook in het ijs vast. De bemanning is thans weder geheel aan boord van de loodsafhaler.
(later bericht) Gisteravond omstreeks 9 uur is de loodsafhaler door de sleepboot MARTIN POPELAU in de haven gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Een zeldzaam schouwspel biedt in het Damrak de tjalk CHRISTINA HELENA, beurtschip van Amsterdam op Groningen, schipper H. Corporaal. De CHRISTINA HELENA, bestemd naar Groningen, heeft in het vreselijke weder van de vorige week negen dagen op de Zuiderzee rondgezwalkt om weder hier naar terug te keren. Het schip heeft gedurende de reis verschrikkelijk te kampen gehad met ijs en storm, doch trots alles is het behouden en binnengekomen. Vrijdag was men tot Enkhuizen gekomen, doch moest door het ijs terugkeren naar Marken. Een twintigtal andere tjalken zeilde naar Hoorn, maar de CHRISTINA HELENA ging alleen naar Harderwijk, doch moest vandaar voor het ijs weder vluchten tot onder Durgerdam. Zondag had men een zware storm te verduren en ofschoon een enkele maal de CHRISTINA HELENA in het ijs geraakte, wist men er toch, zichzelf helpende, weder uit te komen en op maandag behouden Amsterdam binnen te vallen. Dat het schip met ijs en wind geducht te kampen heeft gehad, daarvan ziet men nu nog steeds de sporen. Het water dat tegen de boeg spatte is daar stijf aan bevroren, langs en op het schip is het een ijsklomp, doch zo schoon gevormd, dat het schip als het ware met dons bekleed schijnt te zijn. Niet alleen van buiten doch ook bovenop was alles ijs. De deklast bestaande uit vaten, waren golven ijs gelijk. De boegspriet was zo dicht bevroren dat ze een groot vat geleek, veroorzaakt door de hoge zeeën. De kajuit was toegevroren zodat deze met geweld moest worden opengebroken. Het ijsschip ligt nu ter lossing, het ijs moet eraf dooien om het schip niet te schaden. Men kan begrijpen hoeveel ijs er op het schip zit, als men er op let dat de kop van de tjalk veel dieper ligt dan de achtersteven. De schipper die met zijn knecht alleen aan boord was, heeft met dit tochtje een schitterend bewijs van zijn bevarenheid geleverd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 23 maart. Het Nederlandse schoenerschip TITIA, groot 168 ton en gebouwd in 1867, laatst gevoerd door kapt. Potjer, te Antwerpen liggende, is aldaar uit de hand verkocht voor NLG 3000,- (opm: zie advertentie in NRC 120388, verkocht naar Duitsland)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 maart. Heden morgen kwam het stoomschip LUCIFER, onder commando van de heer Bolman, en bestemd voor de kustverlichting, te Tandjong Priok binnen. Het scheepje ziet er zeer net uit, is geheel van ijzer met een kamer voor de commandant en messroom aan dek, heeft een nette kajuit en voorin zes flinke hutten. Ook vaart het twee stoomlieren, die tevens dienen om het anker te lichten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris C.C. Ledeboer te Makkum zal in het openbaar verkopen in een zitting een overdekt, bewegerd tjalkschip, genaamd de VROUW JANTJE, gemeten op 12,3 meter lengte, 3,39 meter wijdte en 1,54 meter holte en over zulks geijkt op 62 tonnen, met staand en lopend want en bijbehorende inventaris, laatst in gebruik bij nu wijlen Cornelis Tiddens, liggende in het Vallaat te Makkum. Gegadigden komen dinsdag den 3 april 1888, namiddags 2 uur, in de Prins te Makkum. (opm: een binnenschip)


Datum: 27 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 maart. Volgens bericht ligt het schip ADVENA, kapt. Visser, van hier naar Burntisland, met de fokkemast over boord bij Borkum ten anker. Het wordt hier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Liefdadige landgenoten! In de laatste dagen van september 1887 keerde het Nederlandse schip CARDENAS PACKET, kapt. T. Jaski, van Suriname naar Nederland terug. Sedert werd van deze bodem niets meer vernomen en na vijf maanden tijds is thans alle hoop vervlogen, dat hij ooit de vaderlandse kust weder zal zien. Zo heeft de zee ons eiland weder in rouw gedompeld.
Allen deelden in de verpletterende slag de weduwe Jaski overkomen en menigeen wenst haar en haar drietal vaderloze kleinen te steunen in hun moelijk lot. Maar zonder bijstand van elders zal het ons niet gelukken haar, die met haar man alles verloor, genoegzaam te ondersteunen om haar in staat te stellen, voortaan voor zich zelve en hare kinderen het brood te verdienen. De ondergetekenden doen daarom een beroep op de helpende goedheid hunner landgenoten. Gij die wat geven kunt, och wilt onze bede verhoren!
Zij voor wie we uwe gaven vragen verdient uw hulp ten volle. Hoe diep ongelukkig ook, toch heeft ze nog de moed om te zorgen voor haar hulpbehoevende gezin. Zulk een moeder mag de barmhartigheid niet hulpeloos overlaten aan het lot.
Tot het ontvangen der gelden beveelt zich beleefdelijk aan de commissie te Schiermonnikoog, Van Heeckeren, burgemeester., F. Coerkamp, wethouder, R. Zeilinga, koopman. (op het haar gedane verzoek verklaart de redactie dezer courant zich gaarne bereid giften in ontvangst te nemen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 maart. Het jacht VOORUIT, schipper Ritzema, bestemd naar Borkum, heeft ongeveer 3.000 stenen overboord geworpen.


Datum: 28 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 maart. Door de Oost-Friese loodsboot is de ADVENA, kapt. Visser, te Borkum binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 maart. Het Nederlandse barkschip PAULINE, kapt. Deisz, arriveerde de 26e maart van Demerara te Pensacola.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 maart. Het schip AMSTERDAM, van Buenos Aires naar St. John’s bestemd, is te Bermuda lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 maart. Bij de uiterton is geankerd een Nederlands fregatschip. Men seint om een sleepboot ter assistentie. Vermoedelijk is het de INSULINDE, kapt. Spaanderman, van Bangkok naar Zaandam. Een sleepboot is ter assistentie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 27 maart. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jacobsen, heden van Vlissingen te Pensacola aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. Volgens ontvangen telegram uit Genua, d.d. gisteren, heeft het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA 1581 ton der lading gelost. Het schip zal dokken, het heeft geen zeeschade.


Datum: 29 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 maart. Aan de werf van de heer A.A. Wilton van Reede Czn., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, zijn de kielen gelegd voor de eerste twee schroefstoomboten voor de Amstel-Rijn-Main-stoombootmaatschappij. Deze boten, elk 200 last groot en bestemd voor het vervoer van goederen, zullen in haar geheel, met inbegrip van machine en ketel, aan die werf vervaardigd worden. De machines zullen zijn dubbel schroef, hoge en lage druk met condensatie en een vermogen van 300 I.P.K. per boot. (opm: de werf van Wilton van Reede was te Papendrecht en niet te Rotterdam, mogelijk is een verwarring ontstaan met de werf van Wilton te Rotterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 27 maart. Gisteren vertrok de GRATITUDE, kapt. Brouwer, van hier naar Makkum om aldaar pannen te laden. Sedert de 13e maart heeft het schip aan het Hoofd gelegen wegens het ijs. Drijfijs is bijna niet meer te ontdekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse barkschip WALRAVEN MELCHERS, kapt. Wachter, van Hamburg naar New York, de 20e februari te Fayal (Azoren) zwaar lek binnengelopen en aldaar wegens te hoge reparatiekosten afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zaterdag 7 april 1888, des middags om 12 uur, zal ten huize van kastelein Knoop te Onderdendam, om contant geld worden verkocht het in 1872 nieuwgebouwde overdekte tjalkschip HUNSINGO, groot volgens meetbrief 110 ton, met zijn inventaris, thans liggende in het Boterdiep te Onderdendam, laatst bevaren door schipper T. Dijk in de beurt van Onderdendam op Amsterdam en Rotterdam.
S. van Meertens, notaris te Onderdendam.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Gegadigden voor het onderhouden van geregelde stoomvaartdiensten tussen Pontianak en Sintang, over Tajan en Sanggau en tussen Pontianak en Singkawang, door de monding der Kapoeas Rivier en voor het vervoer van Gouvernement passagiers, goederen en gelden op die trajecten, zomede voor het vervoer per prauw in de residentie Westerafdeling van Borneo van zout, steenkolen en grint, gedurende de jaren 1889 t/m 1898, waarvoor de aanbesteding zal worden gehouden door en ten kantore van de Resident van dat gewest op zaterdag 5 mei 1888, worden verwezen naar de betrekkelijke annonce o.a. opgenomen in de Javasche Courant van 27 maart 1888 no. 25.
De directeur van Binnenlands Bestuur. Bij afwezen: De secretaris Hora Siccama.


Datum: 30 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens telegram uit Londen was het barkschip AMICITIA, kapt. Walberg, van Leith naar Java, de 29e maart bij Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. Volgens telegram van Londen arriveerde het Nederlandse barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van de Vegte, de 28e dezer van Java te Greenock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 maart. Volgens telegram arriveerde Zr.Ms. LUCIFER vóór 28 maart van Rotterdam te Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlngen, 28 maart. Heden is te Leith aangekomen het Nederlandse schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Volgens telegram uit Londen passeerde het barkschip VERITAS, kapt. Hagen, van Pascagoula naar Dordrecht, de 29e maart Dungeness.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 maart. Door het vele drijfijs is het stoomschip BARON VAN PANHUYS, gisteren van Amsterdam vertrokken, hedennacht te Enkhuizen blijven liggen en eerst hedenmiddag hier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Het schip GUYANA, kapt. Raad, van Suriname herwaarts, met schade te Newhaven binnen, zal dezer dagen naar hier worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Volgns van de rederij ontvangen bericht is het schip CORNELIA, kapt. Stark, op reis van Rotterdam naar Batavia, terug bevracht met stroopsuiker tegen Sh. 38/9 per ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse brikschip IDA is op 15 februari te Veendam in veiling aangekocht door de heren De Groof & Co. te Vlissingen, doch het is thans door tussenkomst van makelaar A. Vinke aan de heer C. Constant te Burgerbrug (opm: gehucht onder Petten aan het Noord-Hollands Kanaal) verkocht om gesloopt te worden.
Scheepssloperij nabij Burgervlotbrug; ca 1900
Coll: Zijper Museum, dbase nr 1135

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw roefschuitje, groot plus minus 17 ton, gedeeltelijk klaar, bij Gebrs. Van der Kolk te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een uitmuntend, best, nieuw roefschip, geheel klaar, plus minus 23 ton; een bevaren schip van 23 ton; voorts modderpramen van 4 tot 7 ton, en onderscheidene roei- en zeilschouwen, nieuwe en gebruikte, alles voor zeer billijke prijzen, bij T.A. van der Werff te Warga.


Datum: 31 maart 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 maart. Het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, van hier naar Suriname, met enige lichte averij aan de machine te Southampton binnen, heeft heden van daar de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 maart. Volgens alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: tweemast-schoener) WILDINA CHRISTINA, kapt. Kramer, van Groningen naar Gloucester, gezonken. Het volk is gered. (opm: zie ook PGC 310388 en NRC 030488)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Kapt. Jannes van de Nederlandse koftjalk DRIE BROEDERS, rapporteert, dat hij op zijn reis van Gent naar Delfzijl zondagochtend (opm: 25 maart) om 4 uur ter hoogte van Terschelling een schoener gezien heeft, die onophoudelijk flambouwen afstak, en zodoende zien kon, dat het schip een vaste bramra en een wit geschilderde hut had. De schoener was vermoedelijk in nood, doch hij kon wegens duisternis en storm geen bijstand verlenen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Het schip MARTINA JOHANNA, kapt. Dekker, van New York naar Bristol, met schade te Falmouth binnen, zal vandaar naar de destinatieplaats gesleept worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 maart. Het barkschip HELENA, kapt. Verbeet, te St. Loubès bij Bordeaux aangekomen, is bezig de lading te lossen. Het vertrekt vandaar weer naar Philadelphia.


Datum: 01 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 31 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Burnt Island is het schip AUBURN, kapt. Schrader, van hier naar Burnt Island, bij North Berwick gestrand. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoenerschip CATHARINA SUZANNA, kapt. Manneken, de 26e maart van Vlaardingen te Lissabon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapt. Swart, de 30e maart van Liverpool via Cardiff naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Volgens particulier bericht van de rederij is het stoomschip ERASMUS, kapt. Meijer, vóór 27 maart te Banana aangekomen van Cardiff, en zal te Dakar en Rufisque voor Rotterdam laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoenerschip HANSA, kapt. Hidde, de 30e maart van Monte Christi (Dominicaanse republiek) te Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 maart. Volgens telegram is te Burnt Island van hier aangekomen het Nederlandse schip NIJVERHEID, kapt. Balkema.


Datum: 02 april 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 29 maart. Van de werf der Maatschappij de Maas alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten het stoomschip NEDERLAND, gebouwd voor rekening van het Departement van Koloniën en bestemd voor de passagiersdienst in Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 29 maart. Hedenmorgen had alhier bij het uitslepen der haven een aanvaring plaats tussen het Nederlandse tjalkschip BAREND, van Veendam, schipper Ensing, beladen met steenkolen, en het Belgische botterschip JONGE HENRI, schipper Van Hove, met aardappelen naar Belgie. Beide schepen bekwamen zodanig averij, dat zij direct door de sleepboot ZUID-BEVELAND in zinkende staat tegen de slikken zijn gezet.


Datum: 03 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 april. Te Delfzijl maakt men zich zeer ongerust over het Nederlandse schip WILDINA CHRISTINA, kapt. Kramer, hetwelk enige dagen geleden met bonen en haver geladen, van hier vertrok met bestemming naar Gloucester. Volgens bericht van Duitse loodsen moet het schip, met een Delfzijlse loods aan boord, bij het naar zee gaan, gestoten hebben op de Geldzakplaat en na een paar uren weer vlot geraakt zijn. Na die tijd moet niets meer van het schip vernomen zijn, zodat men vermoedt, dat het ten gevolge van het stoten lek geworden en door het werken van de lading gezonken is. Er is geen telegram betreffende dat schip ontvangen. Het gerucht heeft hieraan nog toegevoegd, dat een visserschip de WILDINA CHRISTINA flambouwen had zien ontsteken en het schip later had zien zinken, zonder hulp te kunnen bieden. Wellicht wordt dit gerucht bevestigd door de mededeling onder “schip gezonken”, van Grimsby 29 maart, voorkomende in de NRC van 31 maart. (Het bericht betreffende het verongelukken, voorkomende in ons blad van 31 maart, ontleend aan het Handelsblad, schijnt dus nog bevestiging te vereisen.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 februari. Men meldt, dat de reparatie van het oorlogsvaartuig BATAVIA te Onrust is afgelopen en deze bodem in de haven van Tandjong-Priok is teruggekeerd. Omtrent de verdere bestemming van dit vaartuig is vooralsnog niets bekend. Men gelooft echter, dat het spoedig zijn tegenwoordige ligplaats zal gaan verlaten, met de opdracht in de oostelijke hoek van de archipel onze vlag te gaan vertonen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 april. De VOORWAARTS, kapt. Turfboer, van de Maatschappij Nederland, onlangs met kolen hier gekomen, is heden morgen van hier naar Tjilatjap vertrokken om 1.000 Mekkagangers te gaan afhalen.


Datum: 04 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag, door de directie der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij over het boekjaar 1887 uitgebracht aan de commissarissen, luidt als volgt:
Voldoende aan art. 36 der statuten, hebben wij de eer hierbij over te leggen de rekening en balans over het vijftiende boekjaar (1887) onzer Maatschappij.
Wanneer wij, zoals gebruikelijk, daaraan een kort verslag toevoegen, dan dient wel in de eerste plaats te worden gewezen op de treurige ramp ons stoomschip W.A. SCHOLTEN overkomen, dat in de nacht van 19 op 20 november 1887, in de nabijheid van Dover, door aanvaring met een ander stoomschip zonk, en waarbij niet alleen schip en lading totaal verloren gingen, doch helaas ook vele passagiers en schepelingen, onder welke de kapitein en vier officieren, het leven lieten.
Een woord van oprechte dank zij hier uitgesproken aan allen die, toen het ons niet wel doenlijk bleek de achtergelaten betrekkingen alleen uit eigen middelen te steunen, ons daarin wakker ter zijde stonden.
In het belang van onze dienst en van onze goede naam, was onmiddellijke versterking onzer vloot thans aangewezen. Wij slaagden daarin door de aankoop van het stoomschip BRITISH CROWN, dat onder de naam van AMSTERDAM in zeer korte tijd in de vaart werd gebracht en, evenals de ROTTERDAM, uitmuntend voldoet.
Gedurende het jaar 1887 waren de uitvrachten over het algemeen bevredigend, zelfs beter dan het jaar te voren. Daarentegen liepen de thuisvrachten, vooral in het laatste gedeelte van het boekjaar, belangrijk terug, en kunnen deze nog niet anders dan “laag” worden genoemd.
Omtrent de passagiersvaart valt met waardering te constateren, dat wij, zowel van het kajuits- als van het tussendeksvervoer, naar en van Amerika, weder een flink deel hadden en onze lijn, ook te dien opzichte, haar goede reputatie meer en meer handhaaft.
In 1887 werden door onze stoomschepen 56 reizen volbracht. Bovendien werden drie vreemde stoomschepen gecharterd, voor de reis van New York herwaarts.
De bruto-ontvangsten bedroegen in 1887: aan uitvrachten NLG 936.540,- gemiddeld per reis NLG 16.728,-; aan retourvrachten NLG 1.132.404,- gemiddeld per reis NLG 20.220,-; aan passagegelden NLG 821.100,- per reis NLG 14.664,-.
Alzo een gemiddelde bruto-ontvangst per reis van NLG 51.612,- tegenover NLG 53.052,- in 1886 en NLG 45.842,- in 1885.
In het geheel werden in 1887 vervoerd totaal 4.444 kajuits- en 19.764 tussendekspassagiers, of gemiddeld per reis 79 en 353, tegen totaal 4.046 kajuits- en 13.769 tussendekspassagiers, of gemiddeld per reis 88 en 300 passagiers in 1886.
Gedurende 1887 werden door ons vervoerd: naar New York pl.m. 82.900 tonnen, en van New York pl.m. 114.400 tonnen.
Met inbegrip van het ons komend aandeel in de Reederij s.s. LEERDAM, toont de exploitatie over 1887 een avans van NLG 454.481,975½ hetwelk, na aftrek der gewone uitgaven van administratie, publiciteit en interest, wordt teruggebracht tot NLG 334.558,45½.
Wij stellen u voor de afschrijving en de dotatie van het ketel- en reparatiefonds te bepalen op NLG 194.410,-, waardoor alsdan een winst overblijft van NLG 140.148,45½. Deze winst moet, uit den aard der zaak, in de eerste plaats dienen om de verliespost van NLG 128.412,56 uit onze rekening en balans te doen verdwijnen. De overblijvende NLG 11.785,89½ zijn niet toereikend om daarvan enig dividend van betekenis te kunnen uitkeren, zodat wij voorstellen deze als “Saldo tegoed” over te brengen op de rekening van 1888.
Is alzo de hoop door ons aan het slot van ons vorig jaarverslag uitgesproken, voor een belangrijk deel vervuld, wij willen onze teleurstelling niet verzwijgen dat het ons niet is gelukt reeds dit jaar een dividend te kunnen uitkeren. De reden daarvan ligt, zoals wij bereids mededeelden, in de teruggang der vrachten van Amerika, voornamelijk in het tweede halfjaar. Van de andere kant menen wij ons oprecht te mogen verheugen in het feit dat de verliespost die sedert jaren onze winst- en verliesrekening ontsierde, daarvan thans is uitgewist en plaats heeft gemaakt voor een, zij het dan ook bescheiden winstcijfer.
In hun verslag aan de aandeelhouders voegen de commissarissen bij de bovenstaande mededelingen der Directie o.a. het volgende:
Eindelijk is het dan door grote krachtsinspanning en verstandig beleid en onder niet al te gunstige omstandigheden aan de directie gelukt, ons een balans over te leggen, waarop het gereserveerde verliessaldo niet meer voorkomt. Wij geloven dat gij u gaarne bij ons zult aansluiten, wanneer wij daarvoor een woord van dank brengen aan de directie en aan het personeel dat haar zo krachtig heeft bijgestaan, maar tevens de hoop uitspreken dat de omstandigheden in het nu lopende jaar van dien aard zullen zijn, dat de rekening een even groot avans zal opleveren als in 1887.
Mocht deze hoop vervuld worden, dan zouden wij aan de aandeelhouders een matig dividend kunnen uitkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, zal de Rotterdamsche Lloyd over het afgelopen jaar een dividend van 6¼% uitkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse driemast schoenerschip AASTROOM, kapt. Siegel, de 7e maart van Barbados te Martinique.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het barkschip AQUILA de 17e maart van Pensacola naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Het stoomschip CERES van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, van hier naar Kopenhagen, was heden stomende voorbij Skagen. Er was veel ijs in het Kattegat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaja (geen datum) Het barkschip FRATELLANZA, bestemd voor het Kanaal, dat hier met defecte pompen binnenliep, heeft deze gerepareerd en is de 13e (opm: maart) van hier vertrokken. Het is sedert in de modder vast geraakt, doch verwacht men binnen een paar uur hoog water, waardoor het vlot zal komen. In plaats van vier weggelopen matrozen zijn vier inlanders ingescheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 april. Het Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapt. Swart, arriveerde de 31e maart van Liverpool te Penarth om voor Java te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 maart. Volgens telegram uit Londen vertrok de Nederlandse schoenerbrik HENDRIK JAN, kapt. Burghout, de 17e maart van Barbados naar St. Lucia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip MATHILDA, kapt. Voss, de 1e april van Penarth naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde de Nederlandse driemastschoener MARIA, kapt. Van Assen, de 17e maart te Barbados van Bahia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip 1e klasse JOHAN WILLEM FRISO is onder bevel van de kapt.t.zee G. Doorman in de namiddag van de 31e maart j.l. van de rede van Vlissingen naar zee vertrokken ter aanvaarding van een oefentocht in de Noord-Atlantische Oceaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 april. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip GERREDINA WILHELMINA, kapt. Keijzer, van hier te Burnt Island aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 29 maart. Tijdens het hevigste van de hier gewoed hebbende storm is het schip HELENA, kapt. J.J. Verbeet, van Philadelphia, bezig bij La Roque petroleum te lossen, op de wal gedreven. Met assistentie van een stoomschip van de Compagnie Gironde et Garonne is het weer vlot gekomen. Het heeft geen schade geleden.


Datum: 05 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse barkschip AMICITIA, kapt. Van Balen, de 3e april van Leith te Penarth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 april. Volgens alhier ontvangen telegram is van hier te Burnt Island aangekomen het schip HENRIETTE, kapt. Schuitema.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Halifax, 22 maart. Tegen het (opm: Belgische) stoomschip NEDERLAND, dat hier met verlies van de schroef binnengesleept werd door het (opm: Nederlandse) stoomschip AMSTERDAM, is een vordering ingesteld, groot GBP 2.000. Tweehonderd passagiers van Antwerpen zijn via Boston naar New York verscheept met het stoomschip WORCHESTER.


Datum: 06 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de Staats Courant van heden, no. 81, zijn opgenomen de statuten der naamloze vennootschap Stoomvaartmaatschappij Holland te Amsterdam. Doel het vervoeren van mails, alsmede de passagiers- en vrachtvaart naar, van en in Nederlands-Indië en op andere havens. Kapitaal NLG 7.200.000,-, in aandelen van NLG 6.000,-, welke splitsbaar zijn en in twee of meer series werden uitgegeven. De eerste serie van 240 aandelen is genomen door: de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij te ’s Gravenhage 200 aandelen, die hiervoor inbrengt drie aan haar toebehorende stoomschepen: BANTAM, BORNEO en CELEBES), voorts door de heren F. Boogaardt 26, Mr. L. Hovy 2, A. Fraser 2, T. Etty 5, H.A.J. Leembruggen 2, G.J. Miesegaes 1, J.P. de Mortanges 1, C. Mispelblom Beijer 1 aandeel. De overige moeten binnen vijf jaren na het verlijden der akte van oprichting geplaatst zijn. Tot directeuren zijn benoemd de heren F. Boogaardt, Mr. L. Hovy en A. Fraser. De commissarissen, ten hoogste zeven, worden benoemd door de aandeelhouders in een gewone algemene vergadering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit een in de Staats Courant opgenomen statistiek betreffende de Nederlandse scheepvaart in 1887, blijkt dat in genoemd jaar 41 schepen, waarvan 10 stoomschepen, voor de eerste maal zeebrieven hebben ontvangen, en dat op ultimo december de Nederlandse koopvaardijvloot bestond uit 641 schepen, waarvan 105 stoomschepen, met een gezamenlijke tonnenmaat van 254.123 ton. Er zijn voorts 8.089 schepen ingeklaard, waarvan 2.895 onder Nederlandse vlag, en 5.713 uitgeklaard, waarvan 2.188 onder Nederlands vlag; de overige in ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 5 april. Het Nederlandse schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Bos, zit uitgaande aan de grond, is later vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schoenerschip HANSA, kapt. Hidde, van Monte Christi, de 4e april van Falmouth naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ten gevolge van een door belanghebbenden gedaan verzoek zal binnenkort in de nabijheid van Kijkduin een nieuw licht worden ontstoken, strekkende tot geleidelicht van het Kaap- en Molengat, een uitsluitend voor de kleine vaart geschikt vaarwater. Heden werd het vuur met zeer gunstig gevolg officieel beproefd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heveskesw, 5 april. Volgens bij de reder ontvangen bericht van kapt. Arkema, gezagvoerder van het barkschip SAN FRANCISCO, lag hij de 15e maart te Dakar zeilklaar met bestemming Pascagoula.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, de 4e dezer van Greenock naar Cardiff om aldaar kolen te laden voor Onrust (opm: eilandje bij Batavia)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 april. Volgens telegram uit Londen passeerde hert Nederlandse schip WILLEMINA CORNELIA, kapt. Speenhoff, van Vlissingen naar Java, de 5e april Beachy Head.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het stoomschip SIRIUS, van hier naar Kopenhagen, te Christiansand wegens het ijs binnengelopen, zou gisteravond de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 2 april. Het schip VOLHARDING, kapt. Bekkering, de 29e maart hier aangekomen van Rio Grande, heeft op 4 maart, bij de Westereilanden (opm: Azoren) in peiling NNW op pl.m. 200 Engelse mijlen afstand een zware storm doorgestaan, verloor daarin enige zeilen en bekwam tevens nog andere schade, waarvan de reparatiekosten op GBP 30 worden geschat.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een scheepje, groot 22 ton, en een nieuwe praam, plus minus 11 ton, bij F.S. van der Werff te Birdaard.


Datum: 07 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Papendrecht, 5 april. Aan de heer A.A. Wn. van Reede Czn., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is de vervaardiging opgedragen van een sleepboot voor rekening van de heer J. Bitter te Schiedam. Deze boot, met een machine hoge en lage druk met condensatie en een vermogen van 150 I.P.k., zal ingericht worden om tevens op zee dienst te kunnen doen.
Machine en ketel zullen eveneens door genoemde fabrikant vervaardigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 5 april. Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren veeboot, genaamd VEEHANDEL 5, voor rekening der heren Bruinsma & Co. te Lemmer. Voorts werd de kiel gelegd voor een ijzeren aak voor rekening van schipper J. Brouwer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders der Maatschappij De Maas, scheepsbouw en werktuigenfabriek alhier werd verslag uitgebracht over de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Daaruit bleek dat er voor circa NLG 280.000,- aan materialen en arbeidsloon werd verwerkt. Na ruime afschrijvingen op gebouwen, machinerieën, gereedschappen enz., kon de verlies- en winstrekening voor de winst, zijnde NLG 21.688,59 worden gecrediteerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Volgens particulier bericht van de rederij is het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. Wiebenga, heden 6 april van Newcastle vertrokken naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het barkschip COGNAC, kapt. Groot, de 1e april van Lissabon naar Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havre, 5 april. Een nachtkijker met vererende inscriptie zal aan de heer J.W.L. Mahne, laatst stuurman op het Nederlandse stoomschip RHENANIA, vereerd worden voor het met levensgevaar redden op de 2e januari 1888 van de enig overgeblevene van het Franse stoomschip MINISTRE ABATTUAI op de reis van Havre naar Marseille, dat in de Golf van Biscaye verongelukte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 april. Het particulier lichtschip der vissers is heden op de buitenrede gelegd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 7 april. De 21e april wordt te Soerabaja het afgekeurde schroefstoomschip PALEMBANG verkocht, zonder voorwaarde van afbraak.


Datum: 08 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 6 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester de heer J. Meijer alhier, zijn met goed gevolg te water gelaten het ijzeren aakschip PETRONELLA, gebouwd voor rekening van de heer J.A. Smits te ’s Hertogenbosch, en de ijzeren sleepkaan der JUNGE HEINRICH, gebouwd voor rekening van de heer D. Dongmann te Beek. De PETRONELLA meet 160, der JUNGE HEINRICH 215 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip CONSTANTIA, kapt. Schall, de 7e april van Penarth naar Macassar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 3 april Het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA, dat hier gedokt werd, is tijdelijk gerepareerd. Het is gisteren van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip NOACH V, liggende te Londen, bevracht met steenkolen van Cardiff naar Java tegen Sh. 24/6.


Datum: 09 april 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 april. Het bericht betreffende het arrivement van het fregatschip JOHANNA, kapt. Pott, van Bangkok op de Elve, ontleend aan de Börsenhalle van 8 april, blijkt volgens bericht van de rederij onjuist te zijn. Gemeld schip vertrok 31 maart van Falmouth naar Bremerhaven en is daar heden 6 april nog niet aangekomen. Volgens een ontvangen telegram werd de JOHANNA, kapt. Pott, op 3 april bij Portland gepraaid door de Vlissingse Loodskotter No.6. Alles was wel aan boord.


Datum: 10 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 9 april. Op de werf van de scheepsbouwmeester J. Meijer alhier is de kiel gelegd van het ijzeren zeilschip GOEDE VERWACHTING, dat gebouwd wordt voor rekening van de heer C. Bakker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Volgens rederijbericht is het Nederlandse schip THORBECKE VII, kapt. Höper, heden van Newcastle naar Amboina vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 9 april. Het op de Caloot gestrande Noorse schip JENNY, kapt. Larsen, van Antwerpen naar Noorwegen, is afgekeurd. (opm: zie NRC 120488)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip P. CALAND der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij heden van Plymouth naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Het schip JOHANNA, kapt. C. Saatman, van Padang te Cadix binnen, heeft order bekomen naar Marseille.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 april. Het Nederlandse fregatschip CORNELIA, groot 1.285 ton, gebouwd in 1867, is door de heren Wambersie & Zn. voor NLG 20.000,-. uit de hand verkocht aan een Noorse rederij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 31 maart. Het gestrande schip AUBURN, kapt. J.H.C. Schrader,is enige uren na het stranden wrak geworden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. Het stoombootje TILLY, dat bij de aanleg der werken te Padang wordt gebruikt, blijkt te veel diepgang te hebben voor de monding der rivier aldaar, en zal hierheen komen om dienst te doen bij de dienst tot wering ter zee van de opiumsluikhandel


Datum: 11 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 april. Volgens telegram van de rederij is het stoomschip ALBLASSERDAM, kapt. Potjer, de 9e april van Pillau naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Onderdendam, 7 april. Het tjalkschip HUNSINGO is heden alhier in veiling verkocht voor NLG 1.255 aan de Gebr. H.F. Kamman te Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. De schroefstoomschepen JEANNETTE, UTRECHT en CONGO, heden in het lokaal Frascati in veiling, hebben respectievelijk bij opbod opgebracht NLG13.500,-NLG 13.400,-. en NLG 13.500,- en werden en bloc opgehouden voor NLG 40.400,-.


Datum: 12 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Vlissingen. De notaris J.A. de Wolff, zal ten verzoeke van kapt. Anders Larsen, dinsdag 17 april 1888, voormiddag tien uur, op de Bierkade te Vlissingen, tegen contante betaling verkopen: het Noorse kopervast en gekoperd barkschip JENNY, groot 310 register ton, met ondermasten, boegspriet, stengen, enzovoort, zoals het op de dag van de verkoping zal liggen op de Calootbank in de Westerschelde; en daarna: de geredde inventaris, bestaande uit: kettingen, zeilen, touwwerk, trossen, rondhouten, een partij huidkoper en verdere goederen meer. Inlichtingen te bekomen bij de heren De Groof & Co, scheepmakelaars; bij de kapitein en bij de notaris te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 april. Volgens rederij-telegram is het Nederlandse barkschip JANTJE, kapt. Boompaal, van Dakar te Pensacola aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Volgens rederij-telegram is het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, van Soerabaja vertrokken, bestemd voor het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip NOACH VI, kapt. Poortman, heden van Liverpool naar Cardiff.


Datum: 13 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 maart. Er was enige vraag naar scheepsruimte voor stroopsuiker naar het Kanaal, en droge suiker naar Australië.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: ANTONIA en MELATI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoener-brikschip BROEDERTROUW, kapt. Kappen, de 2e maart van Cardiff te Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het barkschip NOACH IV, kapt. Gomes, van Java, de 11e april bij Prawle Point, bestemd naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het driemast schoenerschip HENDRIK ROBERT LEEMHUIS SR., kapt. De Jong, de 5e maart van Rio Grande naar Nederlands Indië, en het driemast schoenerschip ALIDA, kapt. Nagel, dezelfde dag van Rio Grande naar Sandy Hook.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 april. Volgens telegram van de reder is het schip LEVANT, kapt. Van Rijn, van Vlaardingen te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Fayal (geen datum). Het Nederlandse barkschip WALRAVEN MELCHERS, van Hamburg naar New York, te Fayal zwaar lek binnengekomen en aldaar afgekeurd, is in publieke veiling voor GBP 408 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 9 april. Gistermiddag is in het Krabbersgat bij Enkhuizen de Terschellinger zeetjalk de VROUW GRIETJE, schipper Doeksen, op een onbekend wrak gelopen en onmiddellijk gezonken. De opvarenden hebben zich met moeite in de scheepsboot kunnen redden. Het schip was op reis met een lading aardappelen van Leeuwarden naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 april. De van Kopenhagen vertrokken Nederlandse stoomboot CERES, naar Koningsbergen en SIRIUS, naar Dantzig bestemd, zijn wegens het ijs in de Droogden teruggekeerd.


Datum: 14 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het schoener-brikschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Fijn, de 13e april van Penedo (opm: Brazilië, monding San Francisco river) te Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 april. Door de Loodskotter EEMS No. 2 is op de Eems aangetroffen het schip GRIETJE, kapt. Alberts, naar Hamburg bestemd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 6 maart. Volgens bericht uit Gorontalo is door het stoomschip SPANIEL de 25e januari een masteloze brik aldaar op de rede gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Volgens van de reder ontvangen telegram vertrok het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, de 12e april van Saigon naar Ilo-Ilo (opm: Philippijnen, op eiland Panay)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. Klasen, de 12e april van Cardiff naar Java vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 april. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip NOACH IV, kapt. Gomes, van Batavia naar Amsterdam, de 13e dezer Dover gepasseerd.


Datum: 15 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 14 april. Heden werd van de werf De Hoop van C. van der Giessen en Zoon met goed gevolg te water gelaten een ijzeren clipperschip (opm: CERES), groot 380 lasten, voor rekening van de heer Jacob König te Lobith. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: GRAF HERBERT VON BISMARCK), groot plus minus 370 last, voor rekening van der heer C. Klein, te Rheindürkheim.


Datum: 16 april 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 april. De zeetjalk VROUW GRIETJE, in het Krabbersgat gezonken, is gelicht en ligt thans aan de werf.


Datum: 17 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip BOTHNIA, kapt. Houwink, heden van Harlingen te Grangemouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 16 april. Het Nederlandse barkschip DRIE GEZUSTERS, groot 464 ton, gebouwd in 1857, laatst gevoerd door kapt. Rap, is uit de hand verkocht aan de heren K.& J. Wilkens te Veendam en zal IDA genoemd worden en bevaren worden door kapt. Hazewinkel Hz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 15 maart. De baar heeft zich de laatste tijd zeer goed gehouden. Er kwamen vele schepen aan, doch de vrachten zijn nog niet verbeterd. De A. H. VAN BERGEN, 143 ton, is bevracht met mate (opm: maté; heesterachtige boom of: bladeren van deze heesters, waarvan thee wordt getrokken) voor 1 real van Porto Allegro naar La Plata en de SPRUIT, 181 ton, met gezouten huiden naar het Kanaal voor 30 shilling.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leer,10 april. Het schip FIDES, kapt. Nieboer (opm: waarschijnlijk buitenlandse vlag), is in een hevige storm op de kust van Marokko wrak geworden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een beste snik, 8 ton, met complete inventaris, bij W. Kamp, scheepstimmerman, Schilkampen bij Leeuwarden.


Datum: 18 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen wordt ons gemeld:
Het mailstoomschip BROMO, voor rekening der Rotterdamsche Lloyd op de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier gebouwd, zal aanstaande donderdag zijn officiële proeftocht houden, en daarna onmiddellijk ter verdere uitrusting voor de eerste reis naar Indië, naar Rotterdam vertrekken. De heer G.J. Boon, vroeger kapitein op de BATAVIA, voert thans het bevel op de nieuwe mailstomer. De vertrekdag naar Indië is op 5 mei bepaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse brikschip JOHANNA kapt. Saatman, van Padang te Cadix voor orders, de 12e vandaar naar Marseille om de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoenerbrikschip J.H. HENKES, kapt. Van Heuveln, de 22e maart van Trinidad te Maracaibo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 15 april. Heden is de grote ton in het Noordoost gat weder gelegd. Het vaarwater is door het verleggen van de tonnen van richting veranderd, het heeft thans een goede diepte doch is niet wijd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 april. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip TRIJNTJE, kapt. Gosselaar, hier te Grangemouth (Firth of Forth) aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 17 april. Het wrak van het afgekeurde Noorse schip JENNY heeft in publieke veiling NLG 330 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 april. Volgens telegram uit Londen is de Nederlandse schoenerbrik VOORWAARTS, kapt. Schuth, van Antwerpen naar Cardiff, 17 april Dover gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 16 april. Volgens brief van kapt. Schotema aan de rederij d.d Barbados 31 maart, was het schip MARIA bevracht van Nuevitas (Cuba) naar New York met een lading ceder en mahoniehout.


Datum: 19 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip CONCORDIA, kapt. Swart, de 17e dezer van Cardiff naar Nederlands Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip LAURA, kapt. Koster, van hier te Burntisland ( Firth of Forth) aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 april. Het barkschip ORTELIUS, kapt. Glimmenga, van Moulmain (Birma, zuidoost van Rangoon) arriveerde volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, de 18e dezer te Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april. De geborgen inventaris van het afgekeurde Noorse schip JENNY, heeft in publieke veiling NLG 1.375 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse driemastschoenerschip ALBATROS, kapt. Koudenberg van Monte Christi (Dominicaanse Republiek) naar Amsterdam, 18 april Lizard gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 17 april. Het lichtschip TERSCHELLINGERBANK is verwisseld en ligt op de Vlierede geankerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. Gisteren kwam uit Nederland te Tandjong Priok binnen het stoomschip REIGER, bestemd voor de gouvernementsmarine en er even zo goed uitziende als de LUCIFER.


Datum: 20 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Volgens telegram uit Londen, passeerde het Nederlandse barkschip THORBECKE IV, kapt. De Jong, van Rotterdam naar Semarang, de 19e april Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Bakker, van Cadiz naar Christiaansand, passeerde 18 april Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Volgens telegram uit Londen was het Nederlandse schip PRINSES WILHELMINA, kapt. Bruce, van Batavia naar Charleston ( South Carolina) voor 1 april te St. Helena aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 april. Heden ochtend vertrok omstreeks tien uren uit de buitenhaven het aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde nieuw gebouwde stoomschip BROMO, kapt. G.J. Boon, tot het doen van de officiële proeftocht en gelijktijdig vertrek naar Rotterdam.
Van een algemene bekendheid is het, dat de bouw van dit vaartuig, dat alle andere die op Nederlandse werven gebouwd zijn, in lengte overtreft, door de Rotterdamsche Lloyd, directie de heren Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam, aan bovengenoemde maatschappij werd opgedragen, en dat het schip bestemd is voor de maildienst op Nederlands Indië en voor het vervoer van passagiers en goederen, en geheel volgens de nieuwste systemen is ingericht. Bij het aflopen van dit schip werd daarvan een uitvoerige beschrijving gegeven, zodat daarover in geen herhalingen zal worden getreden. Wat echter de machines betreft, waarvan toen met een enkel woord melding is gemaakt, kan thans het volgende worden medegedeeld.
De machine is zeer merkwaardig, als zijnde de eerste van het hier te lande gebouwde viervoudig compound stelsel en welke op de hoogste tot nu toe op zeeschepen toegepaste stoomdruk werkt. Er zijn vier cilinders, twee aan twee boven elkander geplaatst. Zij hebben een diameter van 23, 33, 43 en 63 Engelse duim. De slaglengte is 42 Engelse duim. De condensor heeft een verkoelingsoppervlak van 2.115 vierkante voeten, de luchtpomp heeft een diameter van 26 ½ duimen en de circulatiepomp van 15 duim. De beide laatsten worden door middel van balansen in beweging gebracht en hebben een slaglengte van 18 Engelse duim.
Behalve het gewone dubbele stel voedingpompen bezit deze machine nog een geheel stel Weir’s patent voedingpompen, met voorverwarmingstoestel en distilleerinrichting, om het water in de stoomketels voortdurend op peil te houden. De distilleerinrichting is in staat om 10.000 liter water per dag te maken. De diameter der krukas is 14, die der krukpennen 14½ Engelse duim. Het aanzetten der machine geschiedt door middel van stoom; hiermede is men in staat in 3 seconden de machine van vooruit op achteruit te doen werken. De voor deze machines benodigde stoom wordt door twee stalen stoomketels op een werkende drukking van 200 lbs. geleverd. Zij hebben elk 4 vuren. De diameter der ketels is 11 Engelse voet, de lengte 14 voet 6 duim. De vuren zijn van het geribd systeem, dat boven de gewone gegolfde vuren enige voordelen aanbiedt; zij hebben 3 voet diameter.
De dikte der platen van de buitenromp is 1¼ Engelse duim. Door het naar buiten flenzen dezer omtrekplaten zijn ze zodanig ingericht, dat men geheel hydraulisch heeft kunnen klinken met klinknagels van 1½ Engelse duim diameter. Deze nagels zijn zo geklonken met een klinkmachine, die tot nog toe de grootste is, die in de wereld bestaat en die bij het klinken een drukking uitoefent van 150.000 kilo.
Teneinde de grootst mogelijke economie in het steenkolenverbruik te kunnen behalen, zijn de ketels met een kunstmatige trek (forced draft) ingericht. De lucht die daarvoor benodigd is, wordt vooraf door de wegtrekkende rook in de schoorsteen verwarmd, tot ongeveer 300 graden Fahrenheit. Door deze inrichting wordt gelegenheid gegeven, om desnoods met één stoomketel te werken en dan toch tot bijna volle kracht te kunnen stomen, door alsdan de kunstmatige trek te versterken. Voor deze kunstmatige trek zijn in de stookplaatsen twee ventilators van 6 Engelse voet diameter opgesteld. Bij gewoon stomen is één dezer ventilators voldoende om de nodige lucht te verschaffen. De beide machines, waardoor zij gedreven worden, bevinden zich in de machinekamer.
De stoommachine brengt een vierbladige schroef, Griffith’s model, in werking, welke een diameter heeft van 16¾ Engelse voet, bij 22 voet spoed.
Het stoomschip BROMO is geclassificeerd in de hoogste klasse van Veritas en zal later ook certificaten bekomen van de Nederlandsche Vereeniging van assuradeuren.
Het schip zowel als de machine zijn geheel gebouwd onder dagelijks toezicht van de heer P. Meijer, ingenieur-expert te Rotterdam.
Aan de proeftocht werd door de heer Wm. Ruys en een aantal genodigden, alsmede door de directie der Koninklijke Maatschappij De Schelde met haar ingenieurs deelgenomen. Het plan was tot het vuurschip de WIELINGEN, nabij Ostende, te varen, en van daar naar de Nieuwe Waterweg koers te zetten.
De bekende foto van de BROMO, zoals ze werd gebouwd.
Snel zouden de twee kleine schoorstenen vervangen worden door één veel langere schoorsteen.
(coll. Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 april. Bij telegram uit Maassluis wordt gemeld, dat de proeftocht der BROMO uitstekend is afgelopen. De machine werkte prachtig en ontwikkelde zestig omwentelingen in de minuut een kracht van 1.160 ind. paardekracht. Daarbij werd een 11 mijls vaart behaald. Gedurende enige tijd stoomde de machine met volle kracht, waarbij 69 slagen en 1.581 indicateur-paardekrachten ontwikkeld werden. De BROMO was te 5 ure aan de Waterweg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. Volgens telegram uit Londen is het stoomschip BATAVIA, kapitein Boon, van Java naar Rotterdam, in het Suezkanaal in aanvaring geweest met het stoomschip ERATO. De BATAVIA bekwam geen schade, beide hebben de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 29 maart. Het schip HENDRIK JAN, kapt. Burghout, is bevracht van St. Lucia met hout naar het Kanaal.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een tjalkschip, groot 62 ton, met inventaris. Te bevragen bij C. Dros Az., Makkum.


Datum: 21 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het prachtige geheel van staal vervaardigde schroefstoomschip BROMO, gebouwd voor rekening der Rotterdamsche Lloyd, directeuren de heren Wm. Ruys & Zonen, thans liggende aan de Nassaukade tussen Poortgebouw en Spoorweghaven op Fijenoord, werd te Vlissingen gebouwd door de Koninklijke Maatschappij De Schelde, en is het derde stoomschip, door die maatschappij voor rekening van genoemde rederij vervaardigd.
In ons nummer van 25 december 1887 en van gisteren gaven wij reeds een uitvoerig verslag van gemeld stoomschip. Wij vermelden thans nog het volgende tot aanvulling:
Het schip heeft vier dekken; de twee bovenste zijn van teakhout. Het tussendek is van staal en met Amerikaans grenenhout bekleed. Het onderdek van hout is alleen aan de zijden vast en in het midden los. Onder het kampanjedek bevindt zich het verblijf der eerste klasse-passagiers en het salon.
Dit is prachtig en zeer comfortabel ingericht. Het bevat drie tafels van massief mahoniehout, rondom welke zeer gemakkelijke vaststaande leuningstoelen met draaiende zittingen. Aan weerszijden van het salon zijn brede met blauw fluweel beklede sofa’s. Het paneelwerk is van teak- met peppelhout kunstig en solide afgewerkt en versierd met 8 fraaie schilderijen van Nederlandse meesters, terwijl aan de voorkant een sierlijk buffet en achter in het salon een ander buffet en een pianino zich bevinden.
Het salon ontvangt ook licht en lucht door een grote en sierlijke kap met kunstig geëtste gebogen glazen.
Achter het salon is een ruime middengang, aan weerszijden waarvan zich 12 hutten voor twee personen, waaronder een kinder-couchet, bevinden. Geheel achter in het schip zijn ruime badkamers en het verblijf van de hofmeesters en hofmeesteres.
Vóór het salon zijn acht ruime eenpersoonshutten. Alle hutten zijn zeer comfortabel ingericht, van sofa’s, wasinrichting en alle gemakken, alsmede licht en lucht ruimschoots voorzien. Een uitstekend ingerichte pantry van grote en ruime afmeting is aan de voorkant der kampanje. Boven op het ruime kampanje-dek bevindt zich een buitengewoon gemakkelijk ingerichte en ruime, geheel van staal vervaardigde rookhut.
In de kuil is een grote en gemakkelijke kinderkamer. Onder het 70 voet lange brugdek bevindt zich het verblijf der stuurlieden en machinisten, de apotheek en het comfortabele verblijf van de dokter. Verder is daar de kombuis, waar alles met stoom wordt gekookt en een koude luchtmachine met ijshuis en vrieskamer, waarbij inrichting om de proviand en wijn voldoende koel te houden. Een condensatiemachine tot bereiding van drinkwater is mede aanwezig. Boven de brug bevinden zich het kaartenhuis (opm: kaartenkamer) met het verblijf van de gezagvoerder en het stoomstuurtoestel, benevens telegraaf en kompassen.
Het verblijf der tweede klasse-passagiers is voor in het tussendek, dat bijzonder hoog is, ruim 7 ½ Engelse voeten. In 8 ruime hutten is gelegenheid voor 24 passagiers. De hutten zijn wel geventileerd en van licht ruimschoots voorzien. In het midden bevindt zich een kolossale tafel van massief mahoniehout. Ook voor het vervoer van troepen biedt het ruime en bijzonder hoge tussendek ruimschoots gelegenheid en is daarvoor ook ingericht.
Vooronder de bak is het verblijf der equipage en boven op de bak bevindt zich het stoomankerspil voor het bewerken der stokloze ankers, waarvan de schacht in de kluis wordt getrokken, zodat het altijd gevaarlijke vissen der ankers, waardoor dikwijls schade aan het schip wordt veroorzaakt door het slaan der ankers tegen de boeg, onnodig is.
Voor de veiligheid der opvarenden bevinden zich zes grote reddingboten aan boord, waarvan vier ieder zestig en de beide overige ieder veertig personen kunnen bevatten. Een grote menigte reddingboeien is mede aanwezig. Over het geheel maakt dit kolossale stoomschip, waarop al de nieuwste vindingen op het gebied der ventilatie zijn toegepast, door zijn sierlijke lijnen en nette en solide afwerking de gunstigste indruk. Het mag een meesterstuk genoemd worden, dat de Nederlandse industrie tot eer verstrekt.
Het stoomschip dat ongeveer 3.500 ton laadt, en in de hoogste klasse van Veritas, Lloyds en Nederlandsche Vereeniging van assuradeuren wordt opgenomen, is bestemd voor de vaart van Rotterdam op Nederlands-Indië en vice versa, en bemand met 52 koppen, zonder de Javaanse bedienden. Het zal 5 mei naar Indië vertrekken onder het bevel van kapt. G.J. Boon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 19 april. Het onlangs op de vlakte van Enkhuizen, dwars van Broekerhaven gezonken tjalkschip, toebehorende aan J. Doeksen te Terschelling en geladen met aardappelen van Friesland naar Amsterdam, is weer gelicht en is te Enkhuizen binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 april. Het Nederlandse barkschip NICOLETTE, kapt. Jorgensen, arriveerde volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, de 20e april te Greenock van Pensacola (Florida).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Volgens telegram uit Londen is het schoenerschip G.T. RAY, kapt. A.H. Stukje, van Engeland naar Helsingborg, bij Elseneur aan de grond gekomen.


Datum: 22 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het jaarverslag der Rotterdamsche Lloyd, uit te brengen in de 3de mei a.s. alhier te houden algemene vergadering, blijkt dat de winst- en verliesrekening de uitkomst geeft van zestien reizen, door de zeven grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht, en van de twee stoomboten die op de kleine vaart dienst doen.
De reisrekeningen over 1887 laten een voordelig saldo van NLG 461.887,34; de gekweekte rentes NLG 2.811,85; het saldo van de vorige rekening NLG 990,18; samen NLG 465.719,37.
Daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 207.350,-; voor commissarissen NLG 1.500,-, en voor patentbelasting NLG 6.400,-, te zamen NLG 215.250,-, zodat er een saldo ter verdeling is van NLG 250.469,37, waarvan de directie voorstelt 6¼ procent als dividend uit te keren, dus NLG 31,25 per aandeel van NLG 500,-.
De hierboven vermelde reizen werden in vereniging met de vier stoomboten van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam volbracht, waardoor de geregelde veertiendaagse dienst op Java kon worden onderhouden. Het stoomschip LIMBURG is thans verkocht; zijn plaats wordt vervuld door het stoomschip BROMO, dat binnen weinige dagen door de Koninklijke fabriek De Schelde, te Vlissingen, zal worden afgeleverd. De in het vorige verslag vermelde verlenging van het stoomschip SENIOR werd sedert uitgevoerd, en voldoet aan de verwachting.
Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 59.439,55. In overleg met heren commissarissen is besloten tot de uitbreiding van het eigen risico tot NLG 75.000,- op elke boot.
Volgens de rooster is de heer R. Rauws als commissaris aan de beurt van aftreding en niet herkiesbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms EVERTSEN, fregat dienende tot opleidingsschip voor de zee-miliciens, werd hedenochtend bij de directie van de marine te Willemsoord in dienst gesteld onder commando van kapt. luitenant ter zee M.A. Medenbach.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Volgens telegram uit Londen passeerde het barkschip CORNELIS, kapt. Dohmeyer, van Jamaica, de 21e april (bij) het eiland Wight.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema te Pensacola (Florida) uit Dakar aangekomen.


Datum: 23 april 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Jansen te Veendam zal op maandag 30 april 1888, des avonds te 7 uur, ten huize van kastelein Boerhave, aan het beneden Oosterdiep te Veendam, ten verzoeke van zijn principalen, à contant publiek verkopen het tjalkschip, genaamd de DANKBAARHEID, groot 113 ton, met opgoed en toebehoren, zoals thans is liggende in het Hoofddiep te Wildervank en bevaren door schipper H. Bekkering. Informatie te bekomen ten kantore van de Fa. A. van Linge E.z. te Veendam. (opm: mogelijk een binnenvaartschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Volgens particulier bericht lag het te Heveskes thuisbehorende barkschip PAULINE op 17 april zeilklaar te Pascagoula met bestemming Delfzijl. Deze bodem zal wegens ziekte van kapt. Deisz, onder bevel van de eerste stuurman vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur,19 april. Het schoenerschip G.T. RAY, kapt. A.H. Stukje, gisteren te Gjillelic (opm: bedoeld zal zijn: Gilleleje) aan de grond gekomen, heeft de aangeboden assistentie geweigerd.


Datum: 24 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 april. Het schip GRETINA, kapt. De Buhr, de 20e april jl. van hier naar Rochefort vertrokken, is heden wegens tegenwind op de rede teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 april. De aanvaring van het binnenkomende mailstoomschip PRINSES MARIE en het Noorse barkschip PRESIDENT HARBITZ, uitgaande van Antwerpen naar Amerika, had gisteren plaats terwijl het zeer mistig was. Daar de mailboot terstond achteruitsloeg, is de aanvaring nogal gelukkig afgelopen en bepaalde de schade van de mailboot zich tot een gebroken davit, terwijl de bark schade aan boegspriet en voortuig bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 20 april. Het Nederlandse schip HELENA, kapt. Verbeet, zal op de helling worden geplaatst, teneinde de kiel te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens telegram uit Londen is het schip JUNO 10 april van Brunswick (Georgia) naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, zaterdag 21 april van Cardiff naar Java vertrokken en niet 15 april zoals vroeger vermeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Volgens bij de rederij alhier ontvangen bericht, is het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. G.J. Swart, gisteren van Cardiff naar Onrust vertrokken en alzo niet op 9 april.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 20 april. Het schip FRITS, kapt. Duis, van Porto Allegro (opm: Porto Alegre, Brazilië) met guano, is hier met verlies van voorsteng binnengekomen.


Datum: 25 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag der directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland over het jaar 1887, uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders, welke den 8ste mei a.s. zal worden gehouden, is het volgende ontleend:
De nieuwe dienstregeling (d.w.z. de veertiendaagse dienst), den 2de april 1887 aangevangen, heeft de verwachting niet beschaamd. De afrekening over het afgelopen dienstjaar betreft: 18 reizen van 10-daagse dienst, 12 reizen van 14-daagse dienst, en 1 extra reis, in augustus ondernomen met het stoomschip PRINSES MARIE.
Er is veel minder verlies geleden door wanruimte dan verleden jaar, en sedert de opening van de 14-daagse dienst behoefden er in de laadruimten geen steenkolen meer geladen te worden voor de thuisreizen. Hoewel dan ook de vrachtkoersen weinig verbetering toonden, en de passagetarieven onveranderd bleven, waren de uitkomsten der exploitatie voordeliger, eensdeels door het kleiner aantal verliesgevende reizen, en anderdeels door bezuiniging op de exploitatiekosten, waarbij lagere steenkoolprijzen een grote rol speelden.
De reizen der stoomschepen leverden een batig saldo van NLG 820.612,99 ½ (tegen NLG 424.888,38 ½ in 1886, NLG 559.334,50 in 1885, NLG 209.236,03 ½ in 1884 en NLG 545.628,20 ½ in 1883).
De assurantie eigen risico veroorloofde een uitkering aan winst- en verliesrekening van NLG 41.071,30. De diverse baten en het saldo van verleden jaar bedroegen NLG 25.878,34 ½, zodat de creditzijde der winst- en verliesrekening bedraagt NLG 887.562,64.
De winst- en verliesrekening werd daarentegen belast met: Afschrijving op de eigendommen der Maatschappij NLG 314.540,-; nadelig saldo der interestrekening, gevormd door renten over de leningen der Maatschappij na aftrek van de gekweekte rente over de beleggingen en vlottende middelen: NLG 93.680,16 (tegen NLG 123.057,17 ½ over 1886); verschil tussen pari koers en koers van uitgifte van de in 1887 tot aflossing aangewezen obligaties, gebracht op dienst der geldleningen: NLG 23.490,-, en afboeking van het getaxeerd nadelig saldo der averij van het stoomschip PRINS HENDRIK 30ste reis: NLG 149.430,43, te zamen dus NLG 581.140,59. Er blijft dus een netto winst van NLG 306.422,05, waarvan een uitdeling van 6 procent kan worden gedaan aan de deelhebbers, bedragende over het geplaatste kapitaal NLG 269.010,-. Het aandeel van 40 procent in de extra winst boven 5 procent waarover beschikt wordt volgens art. 24 der statuten bedraagt NLG 29.890,-; de patentbelasting voor de uitdeling vereist NLG 6.886,66, en het saldo op nieuwe rekening wordt NLG 635,39.
De onderhandelingen met de Stoomvaart-Maatschappij Java over de aankoop van de stoomschepen SOENDA en KONINGIN EMMA kregen haar beslag op 31 augustus 1887. Een belangrijk gedeelte der som, aan de Stoomvaart-Maatschappij Java uitbetaald, kwam ten laste van de exploitatierekening als afkoop van het winstaandeel over 1887 en is dus thans afgeboekt. De beide schepen zijn gezamenlijk voor ongeveer NLG 600.000,- in de balans opgenomen en zullen in de volgende rekeningen delen in de afschrijvingen, die op het materieel worden toegepast.
Met de afwikkeling der averij PRINS HENDRIK is veel tegenspoed ondervonden. De eerste moeilijkheid was om met de assuradeuren te regelen wat met het stoomschip, zoals het te Aden liggende was, moest gedaan worden. De verklaring der officieel benoemde experts, dat het schip de kosten der reparaties niet waard zou zijn, werden in Engeland niet concluant geacht, en er werd van die zijde sterk op aangedrongen, dat het schip op ene of andere wijze zou vervoerd worden naar een haven waar een droogdok was, ten einde aldaar de schade nader te onderzoeken en te begroten. Als voorname belanghebbenden, ook bij de verzekering, daar zij voor 7/10 zelve risico liep, mocht de directie niet toestemmen in het maken van zulke zware kosten en het lopen van zodanige nieuwe en door geen verzekering te dekken risico’s, en, ten einde de vrije beschikking over het stoomschip te erlangen, ging zij een transactie aan met de assuradeurs, waardoor deze 75 procent van de verzekerde som betaalden, en het schip aan de directie overlieten.
Deze bracht het toen, zoals het te Aden liggende was, te Londen in veiling op de 6de september, na het in de voornaamste haven van Europa en Azië ten verkoop te hebben aangekondigd. Er werd geen bod gedaan, en de directie kocht hetzelve voor £ 2.000,-. Na de veiling verkocht zij het voor £ 2.100,- aan een reder te Bombay.
“Onze mening omtrent het schip”, zegt de directie, “bleek dus juister te zijn dan die van assuradeurs; doch wij mogen onze aandeelhouders geluk wensen, dat wij niet gedwongen zijn geworden om veel geld te steken in het herstellen van een zo zwaar beschadigd stoomschip.
Het proces over de aanvaring met de HUBBUCK werd door het Admiraliteitshof te Londen op de 28ste juni 1887 in eerste instantie beslist ten voordele van laatstgenoemd schip. Wij zijn van dit vonnis in appel gekomen bij the Court of Appeal te Londen, en verwachten vonnis in de loop van dit jaar.
Ofschoon wij met een goed vertrouwen de beslissing van een hogere rechter tegemoet zien, meenden wij toch, in overleg met commissarissen, op dit hoofd een verlies van bijna 1 ½ ton te moeten afschrijven ten einde ook voor het ongunstige geval gedekt te zijn.”
In overeenstemming met het besluit der algemene vergadering van 27 mei 1887 heeft de Maatschappij deelgenomen voor NLG 500.000,- in de vorming van het kapitaal der “Pakketvaart-maatschappij” die zal worden opgericht tot uitvoering van de wet van de 19de maart 1888.
Reizen der stoomschepen. In 1887 zijn voltooid 31 reizen. Het totaal is daardoor gestegen tot 369.
De reizen waren zeer voorspoedig. Het stoomschip PRINSES AMALIA ondervond enige schade op zijn 32ste reis door brand in de lading, welke uitbarstte terwijl het stoomschip door het Suezkanaal voer, en door eigen middelen met behulp van de blustoestellen der Kanaal-maatschappij werd bedwongen. Een gedeelte der lading, door vuur en water beschadigd, moest te Suez verkocht worden. Het provenu komt voor op de balans onder het hoofd Averij-rekening PRINSES AMALIA 32ste reis.. Het bedrag is bij de Kasvereeniging à deposito uitgezet ten bate van belanghebbenden. De uitbetaling moet wachten op de dispache uit Indië, die zeer tijdrovend is wegens het aantal belanghebbende bij een uitgaande lading in alle delen van de Nederlands-Indische Archipel verspreid, en wier opgaven vereist zijn voor de omslag van onkosten en provenu’s.
Het kapitaal bleef onveranderd op NLG 4.483.500,-, of NLG 7.000.000,- na aftrek van NLG 2.516.500,- ongeplaatste aandelen. De 5 procent lening 1872 primitief bedrag NLG 3.500.000,-, is thans NLG 1.471.000,- de 4½ procent van 1879, oorspronkelijk NLG 1.000.000,- is geheel afgelost, en de 4 procent van 1881, oorspronkelijk NLG 2.000.000,-, is thans NLG 1.755.000,-; zodat het totaal bedrag der gevestigde schuld op 31 december 1887 bedroeg NLG 3.226.000,-.
In 1887 is bij uitloting een bedrag van NLG 180.500,- afgelost, waarbij komt het per januari 1888 aflosbaar gestelde saldo der 4½ procents lening, ad NLG 693.000,-, zodat de gehele schuldvermindering NLG 873.500,- heeft bedragen.
Het reservefonds, dat op 1 januari 1887 NLG 87.855,68 beliep, is door gekweekte rente vermeerderd met NLG 3.257,50, tot NLG 91.113,18, en werd na het opmaken der winst- en verliesrekening gecrediteerd met 10 procent van de overwinst dus met NLG 7.472,50, zodat het op nieuwe rekening werd overgeboekt met NLG 98.585,60.
Het belegd reservefonds is door aankoop van Nederlandse staatsschuld in het begin van dit jaar tot dit bedrag aangevuld.
Het assurantiereservefonds bedroeg op 1 januari 1887 NLG 672.576,88.
De assurantie eigen risico gaf over 1887 de volgende uitkomsten:
Geboekte premie op eigen risico NLG 123.587,07; af betaalde schaden NLG 5.092,65, blijft batig saldo NLG 118.494,42. Hiervan werd geboekt op reserve NLG 77.423,12, zodat het fonds weder bedraagt NLG 750.000,-.
Van het pas genoemde batig saldo kan, gelijk boven reeds gezegd, NLG 41.071,30 winst worden geboekt.
Ook het belegd assurantie reservefonds werd aangevuld tot NLG 750.000,-, zodra deze uitkomsten bekend waren.
De stoomschepen staan thans te boek voor NLG 6.185.028,07. Door aankoop van de KONINGIN EMMA en de SOENDA steeg het aantal tot 12. De gewone afschrijving bedraagt NLG 293.370,- en het totaal der afschrijvingen thans NLG 3.747.389,78 ½.
Het ondersteuningsfonds voor het personeel is in 1887 gestegen met NLG 7.634,84, terwijl voor onderstand aan nagelaten betrekkingen van verongelukt scheepsvolk, aan invaliden en werkvolk NLG 3.097,66 uitgegeven is, zodat het fonds thans NLG 50.942,14 bezit.
Aan de beurt van aftreding zijn de commissarissen G.A. baron Tindal en M.M. de Monchy, die herkiesbaar zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Charlois, 23 april. Heden is van de werf der heren Rijkee & Co te Katendrecht met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip REES, groot plm. 25.000 centenaars, gebouwd voor rekening van de Actiëngesellschaft für Handel und Schifffahrt, H.A. Disch, te Mainz. Daarna is de kiel gelegd voor een schroefsleepboot voor rekening van de heer Jansen te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoenerschip ETHIOPIA, kapt. Van Duijn, de 1e dezer van Zuid-Afrika te St. Helena.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse brikschip MEEDEN, kapt. Mantjes, van Hamburg naar Rio de Janeiro, de 23e dezer Kaap Lizard gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga de 19e april van Cadiz naar Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het driemast schoenerschip UNIE, kapt. Franken, de 23e april van Swansea naar Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De mailboot van Queensborough arriveerde door zware mist opgehouden, eerst des avonds te 7 uur in de haven van Vlissingen. De Engelse mail en de passagiers werden per extra trein verzonden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een roefschip, groot 14 ton, bij van der Berg te Rijperkerk.


Datum: 26 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het schip ANNA, kapt. Bositen, de 17e van Vlissingen te Alicante ( Spanje, oostkust).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Alloa, 25 april. ( Firth of Forth). Het Nederlandse schoenerschip WILHELM, kapt. Wyrdeman van Maracaibo, heeft kluiver en voorstagzeil verloren en heeft schade aan het tuig; 113 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 25 april. Volgens telegram van de reder is het schip GRAAFSTROOM, kapt. De Vries, van Cardiff vertrokken naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 april. Volgens telegram arriveerde het Nederlandse barkschip JOHANNA, kapt. Saatman, de 24e dezer, van Padang te Marseille.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. Leues, van Harlingen te Grangemouth (Firth of Forth) aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip AMICITIA, kapt. Van Baalen, 24 april van Penarth ( Wales) naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Volgens telegram uit Londen is het schip COULANT (ex BARGA) kapt. Hansen, van Nieuwediep naar Quebec, 25 dezer, Lezard gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Van Benten, van Almeria naar New York met zout, liep hier lek binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, heden van Arendal naar Harlingen vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Het schip NEERLANDS VLAG, kapt. Brouwer, van Moulmain de 20e april te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor hier.


Datum: 27 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 26 april. Heden is met goed gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit en Zoon, te water gelaten een ijzeren schroefstoomboot, gebouwd voor rekening der heren Wagenmaker en Van Hilst te Waalwijk, bestemd tot vervoer van goederen tussen Waalwijk en Amsterdam.
Daarna werden de kielen gelegd van drie stalen schroefstoomboten, ieder van 450 ton laadvermogen, voor rekening van de Mannheimer Lagerhaus Gesellschaft te Mannheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 april. Volgens telegram uit Londen vertrok het schip NEERLANDS VLAG, kapt. Brouwer, van Moulmain (Birma) naar Amsterdam, de 26e april van Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 25 april. Het Nederlandse barkschip PAULINE, kapt. Post, q.q., vertrok 24 dezer van Pascagoula (Mississippi) naar Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 april. Voor het Hof van Appel werd de zaak begonnen betreffende de aanvaring van het Nederlandse schip PRINS HENDRIK op 1 november 1886 te Aden met het Engelse stoomschip HUBBUCK. Door het gerechtshof was uitspraak gedaan ten voordele van de HUBBUCK. De rechter, de heer Butt, gaf de schuld van de aanvaring aan de PRINS HENDRIK. Van deze uitspraak kwam de Maatschappij Nederland in appel en wordt de zaak nu opnieuw behandeld.


Datum: 28 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip THERESE, groot ongeveer 600 last, gebouwd voor de Actiën Gesellschaft für Handel und Schifffahrt H.A. Disch te Mainz.
De kiel zal gelegd worden voor een dergelijk Rijnschip voor de heer H.A. Disch te Mainz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 26 april. De schepen ELISA en BARBARA SULINA met ongeveer 1.600 ton mais, hebben zich voor rekening van de ontvanger van de lading van Buenos Aires naar de bestemming Duinkerken laten slepen, om vrij te blijven van de verhoogde rechten op mais. Dat maakt op de lading van de beide schepen een verschil van plus minus 49.800 francs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 27 april. De lading suiker groot 911 ton van Java aangebracht per GERDA, kapt. Stege, te Falmouth binnen, is verkocht naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Het barkschip IMMANUEL vertrok volgens telegram uit Londen, de 16e april van Pensacola (Florida) naar Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Volgens telegram uit Londen is het schip PALES, kapt. Rozenbeek van Benicarlo (Balearen) naar Amsterdam, 27 april Dungeness gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 april. Door het Hof van Appel werd het vonnis van de High Court of Justice Admiralty Division bevestigd, waarbij de PRINS HENDRIK schuldig werd bevonden aan de aanvaring met het stoomschip HUBBUCK.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Högenäs, 20 april. Kapt. A.H. Stukje, gezagvoerder van het brikschip G.T. RAY, van Burntisland te Helsingborg aangekomen, na bij Gilleleje aan de grond gezeten te hebben, rapporteert, dat hij genoodzaakt was ten einde vlot te komen een deel der lading overboord te werpen.

Krant:
  JB - Javabode

Het voor rekening der Rotterdamsche Lloyd op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen gebouwde schroefstoomschip BROMO, bestemd voor de transatlantische vaart tussen Rotterdam en Nederlands-Indië, heeft aan die werf gemeerd liggende, met het beste gevolg geproefstoomd.
De 27e maart zou het schip de werf verlaten tot het maken van een proefvaart op de Schelde; de 29e maart zal het, indien geen onvoorziene omstandigheden dit beletten, van Vlissingen naar Rotterdam vertrokken, om van daar de 7 april e.k. zijn eerste reis naar Insulinde te ondernemen.De BROMO heeft machines van het nieuwste systeem: quadruple compound. Kapt. Boon is belast met het commando over deze nieuwe boot van de Rotterdamsche Lloyd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gisteren middag ten 1 ure arriveerde te Tandjong Priok de VAN GALEN van een reis om de Kaap, waarvan Etat-major en bemanning bestemd zijn om hun Indische collega’s af te lossen. Daar de officier van gezondheid, tengevolge van een gedane val aan een hersenschudding leed, bleef het gebruikelijk saluut achterwege. De VAN GALEN zal binnen een maand weder repatriëren.
De oorlogsschepen VAN GALEN en ZILVEREN KRUIS, waarvan het eerste gisteren ter rede kwam en het laatste hier verwacht wordt, zijn zusterschepen respectievelijk in 1868 en 1867 te Amsterdam op stapel gezet en 1872 en 1869 te water gelaten. Beide zijn van hout en behoren tot de zogenaamde kruisers, met een diepgang van 56 dm; waterverplaatsing 2.160 en bruto inhoudsmaat 1.236 tonnen; bewapend ieder met 10 kanonnen van 12 cm K.A.; stoomvermogen 833 en 1.140 paardenkrachten en een bemanning van 240 koppen. Voorts zijn die vaartuigen ingericht tot het voeren van dwarsspartorpedo’s.
De VAN GALEN maakte de reis om Kaap de Goede Hoop, terwijl de ZILVEREN KRUIS evenals Z.M. stoomschip CURAÇAO in 1874/75, de reis om Kaap Hoorn maakte en volgens de jongste berichten de 10de maart van Callos (opm: mogelijk Callao) (Peru) naar San Francisco vertrok. Omtrent de reis der CURAÇAO die op weinige dagen na een jaar duurde, verscheen indertijd een interessant werk van de hand des dirigerende officiers van gezondheid Dr. D. Hellema, getiteld: “De reis om de wereld.” Dat schip had die reis vrij wat te doorstaan en het scheelde weinig of het was in straat Magelaan verloren geweest. Gelukkiger was tot heden de ZILVEREN KRUIS.
Als bijzonderheid kunnen we nog mededelen dat de VAN GALEN als vlaggenschip deel uitmaakte van een oefenings-divisie in 1881/82 onder bevel van de tegenwoordige commandant der Zeemacht, vice-admiraal Binkes.
Het brengt ditmaal manschappen aan voor de schepen in Indië en gaat zo spoedig mogelijk over Soerabaia en door straat Bali terug naar Holland met de manschappen, die door de nieuw aangekomenen worden afgelost.


Datum: 29 april 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 april. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip CERES, kapt. Visser, te Drontheim van Burntisland ( Firth of Forth) aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip LEVANT, kapt. Van Rijn, de 23e april van Lissabon naar Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerden de Nederlandse schepen KINDERDIJK en BERTHA, beiden van Java, de eerste naar het Kanaal en de laatste naar Amsterdam voor 16 april te St. Helena.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. Zr.Mr. VAN GALEN, schroefstoomschip 1e klasse, kapt. ter zee J. Loots, is blijkens bij het departement van marine ontvangen telegram de 27e dezer te Batavia aangekomen.


Datum: 01 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schoenerschip ARCADIE, kapt. Oldenburger, heden van Maracaibo, te Falmouth aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 30 april. Volgens schipper Jan van der Steen, voerende de sloep LUCTOR ET EMERGO van Pernis, is de Vlaardingse logger GROEN VAN PRINSTERER, schipper J. van der Velde, te huis zeilende met een bark, die hij op zee verlaten gevonden heeft. Verdere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip SENIOR, kapt. Benten, van Java te Gravesend, het Nederlandse barkschip BAARN, kapt. Brouwer van Amsterdam naar Batavia, bij Beachy Head en het stoomschip ECHO van Rotterdam naar Plymouth bij Dover, allen de 29e april.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, arriveerde het schip HENDRIK ROBERT LEEMHUIS SR., kapt. De Jongh, de 6e april van Rio Grande te Pernambuco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Volgens telegram uit Londen arriveerde het schoenerschip VOORWAARTS, kapt. Schuth, de 27e dezer van Antwerpen te Cardiff en het barkschip ORTELIUS, kapt. Glimminga, de 28e van Moulmain (Birma) te Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Volgens telegram uit Londen, arriveerde het barkschip ALBATROS, kapt. Koudenberg, de 13e april van Gloucester te Martinique ( West Indië).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip ANNA, kapt. Hesseling, van Harlingen naar Windau, de 29e dezer des namiddags bij Skagen gestrand en wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. Bij het omslaan van het Noorse, ex Nederlandse, barkschip SALATIGA in het dok te Cardiff, waardoor het vol water liep, is één van de Noorse matrozen verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden werd de proeftocht gehouden van het stoomschip NEDERLAND, gebouwd door de Maatschappij De Maas voor rekening van het departement van koloniën en bestemd voor de koloniale dienst in West-Indië. Het schip heeft inrichtingen voor 150 passagiers eerste en tweede klasse. De lengte is 40.30 meter, de breedte 5 meter en de holte 2,95 meter; de maximum diepgang 2 meter achter en 1,75 meter voor, met volle belading van kolen en passagiers. De eisen van het contract waren als volgt: een snelheid van 9¾ mijl en een vermogen van 240 indicateur paardenkrachten. Bij een vermogen van 248 ind. p.k. werd een snelheid behaald van 10,01 mijl, zijnde het gemiddelde van 6 tochten over de gemeten mijl. Hierna werd gedurende vier uren dezelfde snelheid naar zee en terug gestoomd. Het stoomschip is vervaardigd onder toezicht van de heer Johs. de Hoog, ingenieur te Amsterdam, die mede met de leiding van de proeftocht was belast. Het vaartuig is gebouwd van Siemens Martin-staal en voorzien van stoomstuurgerei en stoomankerspil; de compound machine werkt met een spanning van 6 atmosferen en werkte onafgebroken met 140 omwentelingen, zonder het minste spoor van opkoken, warm lopen of andere gebreken.
Bij de proeftocht waren verder tegenwoordig verschillende autoriteiten, onder welke de hoofd-ingenieur van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren en de expert van het Bureau Veritas. Zij allen gaven hun bijzondere tevredenheid te kennen over de in alle opzichten uitmuntend geslaagde proeftocht.


Datum: 02 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kingston (Jamaica), 11 april. Het schip ASSISTENT, kapt. Melissen, van Maracaibo naar Falmouth met verfhout, liep hier de 29e lek binnen. Het heeft op de Tablasse-baar 48 uur aan de grond gezeten en later heeft het op de Baya Sero-baar zwaar gestoten, waardoor het zo lek werd dat het 5 inch water per uur maakte. Het heeft ook zeilen verloren en de grote mast gebroken. De lading moet gelost worden om het schip te kunnen onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse barkschip CORNELIS, kapt. Dahmeyer, de 30e april van Jamaica te Hull.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip GEERTRUIDA STRATINGH de 29e maart van Rio Grande naar Barbados.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het schip HENDRIK JAN de 11e april van St. Lucia naar het Kanaal voor orders, en het schip ARBUTUS de 14e april van Satilla naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 mei. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoenerbrikschip TRIAS de 24e maart van Pernambuco te Montevideo, en het schip ADMIRAAL TROMP van Pernambuco te Rio Grande en het schoenerbrikschip JOHANNE van Macau te Rio Grande, beide de 21 maart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 april. Het schip WILHELMINA, kapt. Ohlsen, 29 dezer van hier te Frederikstad aangekomen, is lek, hebbende stormweer doorstaan.

Krant:
  HD - Heldersch Dagblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Duitse regering heeft aan kapitein J.J. Bakker, van de sleepboot HERCULES, en aan Th. Rijkers, schipper der reddingsboot van de Noord en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij te Nieuwediep, een kostbare gouden remontoirhorloge geschonken, als bewijs harer erkentelijkheid voor de bewezen diensten bij de redding der schipbreukelingen van de Duitse bark RENOWN, in december ll. in de Texelse gronden verongelukt.


Datum: 03 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het schoenerbrikschip CATHARINA SUZANNA, kapt. Manneken, van Lissabon naar Vlaardingen, de 2e mei bij Dover.


Datum: 04 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Het schip H. MULDER is volgens telegrafisch bericht uit Londen 21 april van Rio te Apalachicola aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 30 april. De equipage van het te Groningen thuisbehorende schoenerschip ANNA, kapt. K.D. Hesseling, van Harlingen naar Windau, bij Skagen gestrand, is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 mei. Volgens een telegram uit Philadelphia is het barkschip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, op 17 maart van Rotterdam naar Philadelphia vertrokken, op Ferwick eiland gestrand. Assistentie is derwaarts gezonden. De equipage is gered.


Datum: 05 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 3 mei. Van de werf der scheepsbouwmeesters E.J. Smit & Zoon alhier liep heden met goed gevolg te water het ijzeren aakschip genaamd WILHELMINA, groot pl.m. 150 last, gebouwd voor rekening van de heer R. van Wijck te Heteren.
Onmiddellijk daarna werd begonnen met de bouw van een ijzeren tjalkschip voor rekening van de heer Hubrecht van der Zee te St. Philipsland, en van een ijzeren steigerschip voor rekening van de heer Didden te Arnhem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Burry Port ( Wales), 2 mei. De kof ALBERTA SUZANNA, kapt. Kuiper (opm: mogelijk een buitenlands schip), werd hedenochtend door stormen op de reis van Charente naar Llarelly op strand gedreven. Het is geladen met mijnstutten en zit tussen de oude haven en Burry Port. Het is zwaar ontzet, de naden staan open en het water loopt eruit. Na het op strand zitten, sloeg de zee een tijd over het voortuig heen, doch de equipage leed geen letsel. Bij het weglopen van het vaarwater zit het geheel droog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Volgens hier ontvangen bericht uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jacobsen de 24e april van Pensacola naar Middelburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip NOACH V, kapt. Speenhoff, de 4e mei van Gravesend naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van de Vegte, de 4e mei van Greenock naar Cardiff, om daar voor Nederlands Indië te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 mei. Volgens telegram uit Londen is het schip JAN MELCHERS, kapt. A. Hemmes, dat op Ferwick eiland gestrand was, zonder assistentie of schade vlotgekomen en te Philadelphia gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 3 mei. Het stoomschip TELEGRAAF III heeft het tjalkschip ZWERVER, beladen met stenen en naar Rozendaal bestemd, mastloos te Wemeldinge binnengesleept.


Datum: 06 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Volgens telegram uit Londen, is het schip A.H. VAN BERGEN, kapt. Eefting, 6 april van Porto Alegre te Buenos Aires aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Het Nederlandse schip BAARN, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 5 mei Lizard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. Het Nederlandse schip CATHARINA HELENA, kapt. Leeuw, van Grangemouth naar Riga, is heden bij Elseneur geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 mei. De Lek alhier in dok gekomen Nederlandse schoener VERTROUWEN, kapt. Nieboer, van Par naar Saltkallen, zal de lading porseleinaarde lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. Volgens telegram uit Londen, is het Nederlandse brikschip ACADIE, kapt. Oldenburger, van Maracaibo, de 5e mei van Falmouth vertrokken naar Rotterdam.


Datum: 07 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 5 mei. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: FORTSCHRITT), groot ongeveer 200 last, gebouwd voor rekening van de heer H.C. Schmitt te Hassmersheim.
Terstond daarna werden de kielen gelegd voor twee dergelijke vaartuigen; het ene, groot plus/minus 350 last, voor rekening van de heer Hermann Schmitz te Antwerpen (opm: CATHARINA), en het ander, groot ongeveer 400 last, voor rekening van de heer Heinrich Schipper te Caub.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 5 mei. Heden werd van de werf Nijverheid, van de heren C. van der Giessen & Zonen, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip CHARLOTTE, groot 500 lasten, gebouwd voor rekening van den heer Coswin Douqué, te Koblenz, en werden daarna de kielen gelegd voor twee dergelijke schepen, groot 450 last, voor rekening van de heren H.W. Mühlenfeld (opm: LOUISE) en Hch. Schmitz (opm: GERHARD HELENE), beiden te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 5 mei. Heden is van de werf der Gebrs. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten, de ijzeren sleepkaan, plus/minus 16.000 centenaars groot, genaamd EINIGKEIT, voor rekening van Mejffr. de wed. W. Weustenfeld te Duisburg.
Daarna werden de kielen gelegd van een ijzeren sleepkaan voor rekening van de heer Jacob Ruttgers te Broekhuizen, bij Ruhrort, en van een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd VERONICA HENDRIKA, voor rekening van de heer A. de Voogd van der Straaten te Puttershoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de vroege ochtend van de 6e mei is het nieuwe stoomschip BROMO uit de Rotterdamse Nieuwe Waterweg vertrokken op haar eerste reis van Rotterdam naar Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 mei. Volgens hier ontvangen bericht is het tjalkschip TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Weidenaar, geladen met stenen, in de Randselbalg gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 mei. Volgens hier ontvangen telegram uit Helsingborg is het schip WILLEM, kapt. Meinsma, heden bevracht naar de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 mei. Het schip ALBERTA SUZANNA, kapt. Kuiper (opm: mogelijk buitenlander), van Charente naar Lanelly, bij Burryport gestrand zal vermoedelijk totaal wrak worden.

Krant:
  HD - Heldersch Dagblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan de bergers van het op 30 november 1886 in de Noordergronden gestrande en later te Nieuwediep in de haven gezonken Engelse fregat BRAMBLETYE is door arbiters NLG 25.000 bergloon toegekend, waarvan aan de Stoombootreederij voor het Slepen van Schepen NLG 15.000 en aan betrokken vletterlieden NLG 10.000 zal worden uitgekeerd.

Krant:
 HAD - Haarlemsch Dagblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen 5 mei. Het reddingstation Juist telegrafeert:
De 3de mei ’s avonds te 10 uur van de hier gestrande tjalk de TWEE GEBROEDERS drie personen, waaronder ene vrouw, door de reddingboot LEER van het station Ostland gered; hoge zee, storm uit het westzuidwesten met buien. (opm: moet zijn TWEE GEZUSTERS, zie PGC 070588, 080588 en LC 110588)


Datum: 08 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, de 7e mei van Londen te Sydney met 112 dagen reis. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Volgens telegrafisch bericht uit Londen is het Nederlandse schip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van de Vegte, 7 mei van Greenock te Cardiff aangekomen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Volgens particulier bericht van de Maatschappij De Maas, vertrok het stoomschip LUCIFER, groot 248 ton, van de werf van de Maatschappij De Maas alhier, des namiddags van de 9de februari en kwam te Tandjong Priok aan in de ochtend van de 26ste maart. Kolen werden ingenomen te Lissabon, Malta, Port Said, Aden en Colombo met een oponthoud van 6½ etmalen. Niettegenstaande slecht weer in de Golf van Biscay, op de kust van Portugal en in de Rode Zee ondervonden, werd de reis volbracht in 39 stoomdagen. Het stoomschip kwam gelijktijdig aan met het stoomschip SOERABAIJA, dat 11 februari van hier vertrok, en heeft dus de reis in dezelfde tijd als de mailboot volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 4 mei. Uit Juist wordt getelegrafeerd, dat door de reddingboot van het station Ostland gered zijn drie personen, waaronder een vrouw, van het gestrande tjalkschip TWEE GEZUSTERS, kapt. Weidenaar. Er staat een hoge zee met storm uit het Westzuidwesten.


Datum: 09 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip MELATI, kapt. Van de Bos, 8 mei van Semarang naar New York vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling 7 mei. In de Westergronden is gestrand een grote stoomboot, de sleepboot is derwaarts vertrokken. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 7 mei. De stoomboot, welke heden morgen in de Westergronden noodseinen gaf, had gebrek aan steenkolen. ’t Was de Nederlandse stoomboot URANIA, op reis van Dantzig naar Amsterdam. Na een voldoende voorraad overgenomen te hebben van de BARRINGTON uit Newcastle werd de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F. Schaafsma te Lemmer is voornemens op donderdag 17 mei a.s., voormiddags 11 uur bij voorlopige en namiddags 5 uur bij finale toewijzing, in het logement de Wildeman te Lemmer, ten verkoop aan te bieden een overdekt bewegerd tjalkschip, genaamd de GOEDE VERWACHTING, groot 58 tonnen, met zeil, fokken, 2 ankers, ketting, lopend touwwerk en verdere inventaris, bevaren geweest door nu wijlen Sijtse de Vries en thans liggende bij de Nieuwebrug te Lemmer.


Datum: 10 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Na zaterdag eerstkomend (opm: 12 mei) wordt het schapenvervoer over Vlissingen naar Deptford per spoortrein uit Duitsland en verder per veeboten van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij voorlopig geheel geschorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Volgens telegram uit Londen is het schip MARY, kapt. Hazewinkel, van hier naar Cardiff, 9 mei Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 9 mei. Heden is van de werf van de heren H. Boot & Zonen te Vrijenban met goed gevolg te water gelaten de ijzeren rivierschoener DE ADRIANA voor rekening van de heer L. de Boom te ’s Gravendeel. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren hevelpaviljoen-aak, voor rekening van de heer H. Broekmeulen te Kerkdriel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 mei. Aangaande het schoenerschip WILDINA CHRISTINA, kapitein Kramer, op 15 maart l.l van Delfzijl naar Gloucester vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 7 mei. Aan het Nederlandse stoomschip MINERVA is, voor verleende asssistentie aan het stoomschip RIO TEJO, FFR 4.250 hulploon toegestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 4 mei. Het kofschip ETTINA (opm: mogelijk buitenlander), 21 oktober van Dantzig met een lading gerst naar Hadersleben vertrokken, is daar nog niet aangekomen, zodat vrij zeker gemeld vaartuig met man en muis is verongelukt.


Datum: 11 mei 1888


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 10 mei. Het Nederlands tjalkschip de TWEE GEZUSTERS, kapt. Weidenaar, met stenen van Delfzijl naar Langeoog, en op de Mansbalg gezonken, is op Noorddiek (opm: Norddeich) binnengebracht en zal vermoedelijk naar Grutziel (opm: Greetsiel) worden opgesleept. (zie PGC 070588)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een goed onderhouden schip, groot 18 ton, met zeil. Te bevragen bij A. Drijver, scheepstimmerman op Schilkampen.


Datum: 12 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht lag het schip CLARA, kapt. Waterborg, de 9e mei zeilklaar te Pensacola naar Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 10 mei. Het schip CONCORDIA, kapt. J.T. Teensma, is heden te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 9 mei. De lading in het Engelse stoomschip EXMORE, hetwelk enige mijlen uit de wal in de Noordzee is gezonken, bestaat uit superfosfaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 mei. Volgens particulier telegram uit Windau dd. gisteren, is het schip HARMONIE, kapt. Wettre (opm: niet in GNB, mogelijk buitenlander), van hier naar Riga, gestrand en wrak geworden. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Volgens door ons ontvangen telegram vertrok het Nederlandse barkschip NICOLETTE, kapt. Jorgensen van Greenock naar Québec en het Nederlandse schoenerbrikschip AMIRAAL DE RUYTER, kapt. Fijn, van Liverpool naar Harlingen, alle drie de 10e mei.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 mei. Het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, lag volgens particulier bericht zeilklaar te Grangemouth, bestemd naar Landscrona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, vertrok het Nederlandse schoenerschip VERTROUWEN, kapt. De Vries, de 10e mei van Gravesend naar San Sebastian.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse driemast schoenerschip WERKLUST, kapt. Potjewijd, de 10e mei van Cardiff naar Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 11 mei. Het gezonken Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Weidenaar, is boven water gebracht en ligt thans aan de Noorddijk (opm: Norddeich), vanwaar het vermoedelijk naar Grietzijl (opm: Greetsiel) zal worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Goedereede wordt ons gemeld: Het is nu ongeveer 50 jaar geleden, dat het uit Oost-Indië terugkerende Nederlandse driemastschip MARIA THERESIA in het Goereesche zeegat schipbreuk leed. In de loop van de jaren is het geheel en al onder het zand bedolven. In het wrak moet zich nog een aanzienlijke hoeveelheid tin bevinden. Door de eigenaren van het wrak, de heer A. van den Tak c.a., worden thans pogingen in het werk gesteld om het terug te vinden, ten einde te trachten de nog aanwezige lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen wordt ons gemeld: Ten gevolge van het door de Privy Council in Engeland uitgevaardigde verbod tot invoer van over Vlissingen komende Duitse schapen, wordt het schapenvervoer over Vlissingen na heden voorlopig gestaakt. Het stoomschip MERCURIUS vertrekt heden met het laatst geoorloofde transport, circa 1.800 stuks, van Vlissingen naar Deptford, waarna die boot naar Amsterdam gaat. Het stoomschip MINERVA is reeds heden van Vlissingen naar Amsterdam vertrokken. Gedurende de verdere loop van de bestaande contracten zullen de schapen nu over Rotterdam in plaats van over Vlissingen worden vervoerd per stoomschip STELLA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.


Datum: 13 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 12 mei. Hedenmiddag is met goed gevolg van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier te water gelaten een stalen raderstoomboot, lang 32 meter; wijd 6 meter en diep 1.60 meter. De boot wordt onder directie van het departement van marine gebouwd en is bestemd voor de hydrografie in Nederland. De ontkoppelbare tweeling compound oscillerende stoommachine en de stalen stoomketel worden mede op de fabriek van de bovengenoemde maatschappij vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 mei. Volgens telegram uit Londen, arriveerde het Nederlandse barkschip NOACH V, kapt. Speenhoff, de 12e mei van Londen te Cardiff, om aldaar voor Nederlands Indië te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip THORBECKE II, kapt. Sterenberg en het barkschip NACHTEGAAL, kapt. Beekman, de 11e mei van Newcastle naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Seinstra, 9 april van Buenos Aires naar Falmouth vertrokken.


Datum: 15 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 mei. Volgens particulier bericht is de Nederlandse bark LIBRA, kapt. Krijnen, heden op de Zuidwal vastgeraakt, vlot gekomen en ter rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse fregatschip MARY (opm: LOTOS), kapt. Klinkhamer, te Penarth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 mei. Volgens telegram uit Londen arriveerde het schip REIZIGER, kapt. Kuiper, de 17e april van San Francisco te Montevideo, en het barkschip NICOLINE, kapt. Difonzo de 10e mei te Savona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De minister van marine heeft bepaald dat de raderstoomboot voor de hydrografische dienst, die zaterdag is afgelopen van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, de naam zal voeren van BUYSKES, naar de voormalige chef van bovengenoemde dienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 april. Vrachten. Ofschoon aan de dadelijke behoefte voldaan schijnt te zijn, bestaat er vraag naar passende schepen. Nederlands stoomschip PRINS FREDERIK bedong voor koffie NLG 80, tabak NLG 50, huiden NLG 95, tin NLG 25 per last, naar Amsterdam; stoomschip SOERABAJA koffie NLG 80, indigo NLG 120, huiden NLG 95, tabak NLG 60, krossoks NLG 45 per last, naar Rotterdam en koffie FF 80, indigo FF 120 per ton, naar Marseille. Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands GEZUSTERS VAN HAAFTEN, DELIANE, MARIA, CORNELIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 mei. Heden had met het stoomschip WESTERSCHELDE de officiële proeftocht plaats, ten overstaan van de gemachtigde van de commissie van toezicht op de provinciale stoombootdienst op de Westerschelde. Genoemde raderstoomboot is voorzien van een geheel nieuwe triple compound stoommachine en een stalen stoomketel, welke laatste werkt op een drukking van 200 l.b.s. of 14 atmosferen. De machine is van schuin vastliggende type en heeft drie cilinders, respectievelijk 13 Engelse duim, bij 20 bij 36 duim middellijn, terwijl allen een slaglengte hebben van 33 Engelse duim. Bij 30 omwentelingen per minuut maakte het schip een vaart van 8¾ mijl, bij een ontwikkeling van 220 IHP. De werking was gedurende enige uren uitstekend, zodat de boot door de provincie Zeeland werd overgenomen en over een paar dagen in de vaart zal komen. Deze machine en stoomketel werden in de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Men meldt ons uit Slikkerveer: Hoort men tegenwoordig overal klagen over de kwijnende staat waarin landbouw, handel en scheepvaart verkeren, wanneer de vreemdeling langs deze plaats komt en een blik slaat op de grote bedrijvigheid, welke zowel te Bolnes als hier langs de zijde van de rivier van het begin tot het eind heerst, dan komt hij tot de overtuiging dat de scheepsbouw een nieuw tijdperk van bloei is ingetreden. Was vroeger de koopvaardijvloot, die voor een groot deel alhier werd aangebouwd, thans is het de Rijnvaart, die aan honderden werk verschaft. De prachtige villa van de heer P. Smit Jr., welke vóór enige jaren hier werd opgebouwd en waarvan de kosten op circa NLG 160.000 werden geraamd, is nu verkocht voor een som van NLG 24.000 (uitgezonderd het koetshuis met enige meters grond), ten einde te vallen onder de hand van de slopers, om ook alweer plaats te maken voor de scheepsbouw. De firma Wed. C. Boele & Zonen is thans eigenaar geworden en heeft daardoor haar werf aanmerkelijk vergroot.

PGC 150588
Nieuwe Diep. 13 mei. De bark LIBRA, kapt. C. Krijnen, naar Sundsvall uitkruisende, is op de oostkust van de Zuidwal hoog vastgeraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Llanelly,10 mei. Het wrak van het bij Burryport gestrande kofschip ALBERTA SUZANNA, gevoerd geweest door kapt. Kuiper (opm: mogelijk buitenlander), werd voor GBP 47, en de lading voor GBP 46 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip CERES, van Stettin hier aangekomen, is tegen het bolwerk aangevaren, hetwelk belangrijke schade bekwam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schip te koop, groot 23 ton, 5 jaar oud, met volledige inventaris. Te zien en te bevragen bij P. Slump te Follega.


Datum: 16 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Het schip HANSA, kapt. Hidde, is volgens door ons uit Londen ontvangen telegram 15 mei van Rotterdam te Cardiff aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 mei. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip CATHARINA HELENA, kapt. Leeuw, gisteren van Grangemouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 15 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. Hazewinkel, van Liverpool naar Porto Alegro ( Brazilië) 10 april van Rio Grande aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Roest, van Suriname, laatst van Rio Hacha (Noord Colombia), 15 mei te Queenstown (is Cobh, Zuid Ierland) aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens telegram uit Rio is het Nederlandse barkschip WILHELMINA, kapt. Sonnes, lek in Rio de Janeiro binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Naar men verneemt moet bij het nazien van Zr.Ms. instructievaartuig ASTREA voor adelborsten gebleken te zijn, dat het niet meer geschikt voor oefeningen en waarschijnlijk zal worden afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip THORBECKE II, kapt. Sterenberg van Shields (aan de Tyne) naar Batavia 15 mei Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het schip VOORWAARTS, kapt. Schuth, 15 mei van Cardiff naar Rio Grande.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 1 april. Het schip ENJETTA, kapt. J.D. Duit, is bevracht van San Nicolas met talk naar Cadiz of Lissabon voor order.


Datum: 17 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het barkschip INSULINDE, kapt. Spaanderman, de 15e mei van Shields naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. Beekman, heden van Shields naar Java vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 16 mei. Eergisteren middag in de Zuiderzee, beoosten van Urk, door het bekomen van een lek gezonken het ongeladen tjalkschip de VRIENDSCHAP (opm: waarschijnlijk binnenschip), bevaren door schipper Vleeschhouwer, komende van Lemmer en bestemd voor Amsterdam. Met een visschuit, waaruit men in de verte het ongeval en later ook de noodvlag zag, zeilde men dadelijk er op af en men kon nog juist bijtijds de opvarenden opnemen, die vervolgens naar Urk zijn gebracht. Het tjalkschip is kort daarna gezonken.


Datum: 18 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 16 mei. Heden is aan de werf van de heer A.A.W. van Reede Czn., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepstoomboot JOHANNA, voor rekening van de heren C.P. van Beusekom en C.A. Smits te Gorinchem en onmiddellijk daarna de kiel gelegd van de schroefsleepstoomboot MENTOR VII, voor rekening van de heer J. Bitter te Schiedam. De machines en de ketels voor die boten worden door dezelfde fabrikant vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 mei. Van de werf van de firma P. Boele Pz. Alhier, werd gisteren met goed gevolg te water gelaten de voor rekening van de heren C. Noels en Co. te Hansweert gebouwde ijzeren schroefsleepstoomboot HANSWEERT, waarvoor machine en ketel zijn vervaardigd aan de fabriek van de heer H.J. Koopman te Dordrecht; terwijl heden van dezelfde werf eveneens met goed gevolg te water is gelaten het ijzeren Rijnschip ALWINE, groot circa 325 last, gebouwd voor rekening van de heer Hermann Dörtelmann, firma Kalckhoff en Brinkman Nachfolger te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 16 mei. Heden werd aan de werf van de Wed. P van den Adel met gunstig gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip SCHIESTROOM, groot 80 last, voor rekening van de heer A. de Boo te Vrijenban. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren boeierschuit, groot ca. 30 last, voor rekening van de heer J. Barendrecht te ‘s Gravendeel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 mei. Gisteren is van hier vertrokken de vrachtgoederenboot INDUSTRIE XXI, om te Kinderdijk aan de werf afgewerkt te worden, nadat zij eerst aan ‘De Schelde’ haar machine en stoomketel had ingenomen. Deze boot heeft een tweeling schroefmachine van het triple compound systeem, gewoon hoge druk zonder condensatie. De boot is vervaardigd door de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk, voor rekening van de Oberrheinische Schifffahrts-Gesellschaft te Keulen, en is bestemd voor het goederenvervoer op de Rijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een tjalkje met inventaris, groot 41 ton. Te bevragen bij H. Baanstra, Sneek.


Datum: 19 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Volgens van de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Schulz, gisteren van Indië naar Het Kanaal vertrokken voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 18 mei. Volgens particulier bericht arriveerde het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, heden van Grangemouth te Landscrona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 mei. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse barkschip WILLEM EGGERTS, kapt. Grith, van Soerabaja naar Het Kanaal vóór 8 mei te St. Helena.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Volgens van de reder ontvangen telegram vertrok het schip ZODIAK, kapt. De Jonge, 24 april van Rio naar Kaapstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. Volgens bericht van de rederij is het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Rap, heden van Amsterdam te Hernösand aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 mei. Volgens telegram uit Londen, arriveerde het schoenerschip NICOLAAS FRANS, kapt. Vegter, van Amsterdam te Plymouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 18 mei. Jl. donderdag werd van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, te water gelaten een ijzeren tjalk, genaamd PATRIMONIUM, groot 85 last, voor rekening van schipper P. de Vries van Groningen, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren aak, groot 90 last, voor rekening van schipper Otto Verweij van Druten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte van 15 mei 1888 voor de te Vlaardingen standplaats hebbende Notaris Anthony Knottenbelt verleden, is tussen de heren Arie Pot, Frank Pot, Jan Pot, Aart Pot, Cornelis Pot en Bastiaan Pot, reders en scheepsbouwmeesters te Vlaardingen, aangegaan een vennootschap tot het uitoefenen van de rederij, scheepmakerij, het administreren van visschepen en al hetgeen met een en ander in verband staat, gevestigd te Vlaardingen, onder de firma Joost Pot. De Vennootschap is aangevangen op 1 januari 1888 en is aangegaan voor onbepaalde tijd, zullende ieder Vennoot het recht hebben om haar te doen eindigen met de 31ste december van elk jaar, mits daarvan minstens zes maanden te voren schriftelijk door hem aan de andere Vennoten is kennis gegeven. Alleen de heer Arie Pot heeft het recht om de firma te tekenen, zonder haar te mogen gebruiken voor het ter leen nemen van gelden, het kopen, vervreemden of bezwaren van schepen en onroerende goederen of het aangaan van borgtocht, waartoe de handtekening van al de Vennoten wordt vereist.
A. Pot. F. Pot. J. Pot. At. Pot. C. Pot. B. Pot.


Datum: 20 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 19 mei. Van de werf der heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeester alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip KAISERIN AUGUSTE, groot pl.m. 1.150 ton, gebouwd voor rekening van de heer Johann Faber te Duisburg. Daarna werden de kielen gelegd voor een dito kaan, mede voor rekening van genoemde heer, en van twee goederenboten, ieder van pl.m. 100 ton, waarvan één voor rekening der Zwolsche en Rotterdamsche stoombootmaatschappij, en één voor rekening van de heer G. Pulleman te Oude Tonge, voor de beurtvaart tussen Oude Tonge-Dordrecht-Rotterdam. De machines en ketels voor beide boten, elk met een vermogen van 16 paardenkracht, zullen vervaardigd worden in de fabriek van de heer Löhnis en Co. te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het barkschip CLARA, kapt. Waterborg, de 8e mei van Pensacola naar Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Volgens telegram uit Londen zijn de schepen HANSA, kapt. Hidde en ADRIATIC, kapt. Schuth, 19 mei van Cardiff naar Rio Grande vertrokken.


Datum: 21 mei 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Volgens van de rederij ontvangen telegram is het schip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Schultz, gisteren van Indië naar het Kanaal vertrokken voor orders.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vaartuigen te koop, zijnde een nieuwe snelzeilende boot, lang 4.80 meter of 17 voet en wijd 2.28 meter of 8 voet, met flink, nieuw tuig, en een halfsleten best snikschip met lange roef, geschikt voor veerschip of negotie, bij O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 22 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Haag, 19 mei. Volgens telegrafisch bericht is het schip BARON VAN PALLAND, kapt. Scheider, van Amsterdam naar Semarang, heden Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip KOOPHANDEL, kapt. Haddemar, de 19e dezer te St. Petersburg aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Volgens telegram uit Londen is het schip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, 1 mei van Calcutta vertrokken naar Natal.


Datum: 23 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 mei. Volgens telegram uit Londen arriveerden het Nederlandse barkschip HENDRIK JAN, kapt. Burghout, van St. Lucia naar Falmouth, bij Lizard, het barkschip INSULINDE, kapt. Spaanderman, van Shields naar Java, bij Dover, beiden de 22e mei.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Het Nederlandse ijzeren barkschip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, bestemd naar de Kaap, kwam op de rivier te Sangrol (op de Hooghly rivier) 15 uur aan de grond te zitten, waarna het zonder schade vlot kwam en de reis heeft vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 mei. Het Nederlandse barkschip HENDRIK JAN, kapt. Burghout, arriveerde volgens telegram uit Londen de 23e mei te Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het schoenerschip KOERIER, kapt. Wijkmeier, van Havre naar Cardiff.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepen te koop. Een tjalkschip, 62 ton, een overdekt praamschip zonder roef, 15 ton, beiden met complete inventaris; een in aanbouw zijnd roefscheepje, plus minus 18 ton, en een melkboot. Te bevragen bij Jetse Kuipers, scheepstimmerman te Makkum.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 23 mei. Zaterdag a.s. (opm: 26 mei) wordt te Soerabaja het afgekeurde gouvernements-stoomschip ARGUS verkocht.

Krant:
 HAD - Haarlemsch Dagblad

Haarlem 22 mei. In den nacht van zaterdag op zondag j.l., is te kwart voor twee een hevige brand uitgebroken op de werf Conrad van de heer Th. Figée, gelegen aan den Spaarndammerweg no. 8, onder deze gemeente, in een grote houten loods van twee verdiepingen, beneden bestaande uit magazijn, timmermanswerkplaats, modelmakerij en houtloods en boven uit een magazijn en photografische inrichting. Toen de brand ontdekt werd stond de loods reeds in volle vlam, die dan ook geheel verbrand is. De brandweer was spoedig aanwezig en heeft het vuur tot het brandende gebouw beperkt. Tot zeven ure ’s morgens hebben de spuiten water gegeven. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Alleen de loods was verzekerd, maar de inhoud, bestaande uit de inventaris van vier schepen, benevens materialen, niet, zodat de schade zeer belangrijk is.


Datum: 24 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 mei. Het Nederlandse schip THORBECKE VI, kapt. Van der Mey, arriveerde de 23e van Penarth (Wales) op Java, 68 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 mei. De Vissingse loodskotter NUMMER 6 is met gebroken mast binnengesleept, door de Goerese loodskotter NUMMER 4 en een Belgische loodsschoener.


Datum: 25 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 mei. De Nederlandse schoener ANTJE VISSER, van Harlingen naar de Burgervlotbrug, bestemd gesleept te worden door de sleepboot TIME IS MONEY, is hedenavond op de Robbenplaat aan de grond geraakt. De sleepboot is vlot en hier binnengekomen. Deze zal heden vertrekken naar de strandingsplaats om te trachten het schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Het Nederlandse schip HENDRIK JAN, kapt. Burghout, volgens uit Londen ontvangen telegram passeerde de Nederlandse barkschepen INSULINDE, kapt. Spaanderman en NACHTEGAAL, kapt. Beekman, bestemd van Shields naar Java de 23e Lezard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Volgens telegram uit Londen was het Nederlandse schip SOERABAJA van Java naar Rotterdam in aanvaring met het Italiaanse schip REGINA van Genua naar Buenos Aires. Beiden zijn Genua binnengelopen met lichte schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 mei. De Nederlandse schoener ANTJE VISSER van Harlingen naar de Burgervlotburg bestemd, op de Robbenplaat aan de grond geraakt, is vlot en hier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 24 mei. Het Nederlandse barkschip PRINSES WILHELMINA, kapt. Bruce, thans te Charleston, is van daar bevracht met terpentijn naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 22 mei. Een van de vijf schepen, die bij de dam zitten, is de ZWAANTINA SIETSKINA, kapt. B. Hollander. De namen der anderen zijn nog niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 17 mei. Het schip SALATIGA, alhier in het dok op zij gevallen, is gericht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een roefscheepje, groot 14 ton. Te bevragen bij W.A. van der Berg, Rijperkerk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een goed onderhouden snik met complete inventaris, groot 8 ton en een roefschuitje, groot 16 ton, bij W.T. Kamp, Schilkampen bij Leeuwarden.


Datum: 26 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Het ijzeren schroefstoomschip AMSTERDAM (ex BRITISH CROWN), in 1887 door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij aangekocht en terstond in dienst gesteld, heeft thans een grote verandering ondergaan.
Daar dit stoomschip niet voor passagiers, of althans slechts voor een zeer beperkt aantal, was ingericht, heeft de directie de heer Bonn, scheepsbouwmeester alhier, de gehele verbouw en het maken van passagiersinrichtingen met daarbijkomende werkzaamheden opgedragen.
Wij waren in de gelegenheid een en ander, hetwelk in de zeer korte tijd van zes weken, dat het schip uit de vaart is genomen, is geschied, te bezichtigen . Het spardek, waar vroeger lading werd geborgen, is thans geheel ingericht voor passagiers. Voor de bemanning is een flink logies gebouwd onder de bak, en de stokers zijn gehuisvest in het grote dekhuis, in de nabijheid van de toegang naar de stookplaatsen.
In de twee voorste en in de achterste afdelingen van het spardek zijn slaapplaatsen opgeslagen voor 332 derde klasse passagiers, terwijl in een ander afdeling van het achterschip dubbele hutten zijn, met een verblijf voor 72 tweede klasse passagiers.
De middelste afdeling is ingericht voor eerste klasse passagiers. Aan beide zijden zijn dubbele ruime en lichte hutten voor 112 personen. In het middenvak tussen de hutten is een ruime benedensalon met gemakkelijke sofa’s en gezellige tafeltjes.
Die salon is met satijn- en palissanderhout beschoten en keurig afgewerkt. In het achtergedeelte, bij de trap naar boven, is aan de stuurboordzijde een afzonderlijke afdeling, waarin de hut voor de hofmeesteres, damestoilet met badkamer enz.; aan bakboordzijde hofmeestershut, herenbad-, proviandkamer, linnen- en andere kasten.
De trap opgaande naar het dekhuis valt het eerst in het oog de ruime en heldere pantry (hofmeestersafdeling), die zeer doelmatig is ingericht en door een luik rechtstreeks in verbinding staat met de kombuis. Naast de pantry is de ingang naar de lavatory, enz. Aan stuurboordzijde van de trap is een ruime hut voor de administrateur en aan bakboord een dito hut voor passagiers. De vestibule waarop deze trap en ook die naar het promenadedek, damessalon en kapiteinskamer uitkomt, is evenals de pantry, lavatory en de beide hutten met gekleurde tegels bevloerd, waarop gutta percha matten liggen. Het geheel, met de beide teakhouten trappen en gebronsde balusters, vormt een vrolijke en ruime entree.
De boven- of eetsalon, van palissander- en satijnhout vervaardigd, met panelen van verguld incrusta, is luchtig, en ontvangt van boven en aan de zijden voldoende licht. Met de zich daarin bevindende grote spiegels, buffetten en piano, is het een prachtig en toch tevens gezellig verblijf. De trap opgaande naar het promenadedek, komt men in een vestibule met zitbanken, waarin de toegang tot de damessalon en kapiteinskamer.
Het denkbeeld om van de rookkamer en damessalon eens iets anders te maken dan de op schepen gebruikelijke beschieting, is in ontwerp gebracht door de heren Van Wijk en Hoogendijk, architecten alhier, en meesterlijk uitgevoerd door de firma H.P. Mutters & Zoon, meubelfabrikanten te ’s Gravenhage. De rookkamer is in oud Hollandse stijl van eikenhout met blauwe tegels in panelen gevat; elke tegel stelt een schilderstukje van een der oud Hollandse meesters voor. De damessalon, een waar juweeltje, is voorzien van gemakkelijke met blauw satijn beklede sofa’s en tabouretten en van zwart imitatie ebbenhout vervaardigd, met gekleurde tegels, waarop Hollandse volkstypen, stads-, rivier- en landgezichten. Beide, rookkamer en damessalon, zijn een uiterst gelukkig geslaagde combinatie van gedachte, ontwerp en uitvoering, en zullen zeker ook aan de overzijde van de oceaan een aanbeveling zijn voor de goede smaak en de kunde der Nederlandse industriëlen en de bekwaamheid der Nederlandse werklieden, niet het minst van de faiencefabriek Rozenburg te ’s Gravenhage, waar de tegels, zowel voor damessalon als rookkamer, zijn vervaardigd.
Het ruime promenadedek is voorzien van gemakkelijke zitbanken.
Aan de achterzijde van het grote dekhuis bevinden zich de hutten der officieren, machinisten, enz.
In het kleine achterdekhuis zijn de doktershut, barbiershut en de toegangen naar de tweede en derde klasse, terwijl onder het turtledek ruime hospitalen zijn gebouwd en hutten voor de bedienden.
De elektrische verlichting van het stoomschip geschiedt door middel van 200 gloeilampen van 16 kaarsen, terwijl voor het laden en lossen twee booglichten gebruikt worden van 3.000 kaarsen.
De gehele installatie, zomede die der elektrische schellen, is geleverd en aangelegd door de firma Van Rietschoten en Houwens en geeft blijk van veel praktische ervaring op dit gebied. Evenals het stoomschip ROTTERDAM, is de AMSTERDAM thans ook voorzien van een refrigerator met vries- en koelkamer, ter conservering van verse proviand.
Het stoomschip AMSTERDAM wordt gecommandeerd door de in de Amerikaanse vaart zo gunstig bekende kapt. F.E. Bonjer, en vertrekt zaterdag 26 mei van Rotterdam naar New York.
Een maatschappij, die aan zo vele handen te Rotterdam en Amsterdam werk verschaft, en door de energie van haar directie en bestuur zich heeft gehandhaafd en haar plaats waardig is blijven innemen in de vaart tussen Europa en Amerika, niettegenstaande slechte tijden en een zeer scherpe concurrentie met zo vele andere en machtige maatschappijen, die zeer kostbare, nieuwe, snelvarende en uiterst weelderig ingerichte stoomschepen in de vaart hebben gebracht, verdient de waardering van een ieder. Wij hopen dat de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij door een grote toevloed van passagiers en goederen zich spoedig genoodzaakt zal zien haar materiaal nog meer uit te breiden en aan de Nederlandse industrie, die reeds meermalen bewijzen heeft geleverd goed en deugdelijk werk te kunnen leveren, de bouw van een paar nieuwe snelvarende stoomschepen op te dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de fabriek De Maas is een schroefstoomschip in aanbouw dat dienst zal moeten doen bij de bescherming van de visserij in de Noordzee. Het krijgt de naam DOLFIJN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram uit Londen vertrok het stoomschip NOORD-BRABAND de 17e mei van Odessa naar Hull.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Het Nederlandse schip NOORDSTER, kapt. Roest, van Rio Hacha, laatst van Greenock, is volgens telegram uit Londen 25 mei te Liverpool aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 25 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip JOSEPHINE, kapt. Fenenga, heden van Harlingen te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 mei. Het stoomschip SOERABAYA, kapt. Klein, van Batavia naar Rotterdam, gisteren uit Marseille vertrokken, retourneerde dezelfde avond aldaar om te repareren.
Het was door het Italiaanse stoomschip REGINA aan bakboordszijde boven de waterlijn ingelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 24 mei. De Nederlandse schoener ANTJE VISSER, van Harlingen naar de Burgervlotbrug bestemd, op de Robbenplaat aan de grond geraakt, is vlot en hier binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 24 mei. Het barkschip PRINSES WILHELMINA, kapt. Bruce, thans te Charleston S.C. (opm: South Carolina) is van daar bevracht naar Rotterdam met terpentijn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 15 mei. De SPERWER is zondag (opm: 13 mei) naar Soerabaja vertrokken om te dokken en onder water schoongemaakt te worden.
Als het vier jaar geleden was, in plaats van nog geen vier maanden, dat dit Gouvernements stoomschip in deze wateren dienst deed en de vaart was dan, zoals nu het geval is, van ongeveer 7 mijl tot 3½ mijl verminderd, zou men zich er niet over behoeven te verwonderen, doch nu vraagt men zich onwillekeurig af, hoe dit schip er onder water wel moet uitgezien hebben, toen het naar hier kwam en met welke het aangroeien derwijze bevorderende substantie men dit schip wel mag hebben besmeerd, dat het nu reeds binnen de vier maanden weer moet worden schoongemaakt. Hoe lang houden de kustboten van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij het hier niet uit, en andere particuliere boten!


Datum: 27 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Het Nederlandse schip MADIA, kapt. Van Assen, is volgens uit Londen ontvangen telegram, 24 mei van Suriname te Salcombe aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elsfleth, 25 mei. Volgens telegram uit Port Adelaide van kapt. Meijer, voerende het barkschip MIMI, was het schip naar Padang en vandaar naar New York bevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. NOORD-BRABAND vertrok 19 mei van Constantinopel naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak van het bij Juist gezonken, doch sedert boven water gebrachte Nederlandse schip TWEE GEZUSTERS, kapt. Weidenaar, zal met de lading, bestaande uit 30.000 stenen, publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 26 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip FREDERIK EN CAREL (ex brikschip TERÈZA MOLFINO), kapt. Reit van Sunderland naar Rosario, bij Rio Grande gestrand en zal vermoedelijk wrak worden. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 24 mei. Het Nederlandse stoomschip SOERABAJA van Java, laatst van Marseille naar Rotterdam, bevond zich de 23e mei namiddag om half twee op plus minus 80 Engelse mijlen afstand van Ile du Planier, toen het door het Italiaanse stoomschip REGINA van Genua naar el Plata-rivier bestemd, werd aangevaren. De SOERABAJA leed schade aan het bovenschip en een grote sloep werd verbrijzeld. De voorsteven van de REGINA werd vernield. Beide schepen zijn hier in de haven gekomen om de schade te herstellen.


Datum: 28 mei 1888


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het jaarverslag van de Rotterdamsche Lloyd over 1887 noteren wij nog, dat de reizen volbracht werden in vereniging met de vier stoomschepen van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam. Het stoomschip LIMBURG is thans verkocht; zijn plaats wordt vervuld door het stoomschip BROMO, dat binnen weinige dagen door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen zal worden afgeleverd (opm: sterk bekort, zie verder NRC 220488)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 mei. De agenten van de Rotterdamsche Lloyd ontvingen het telegrafische bericht, dat het stoomschip SOERABAIJA op reis naar Europa bij Marseille is aangevaren geworden. Het telegram vermeldt tevens, dat de bevinding in het dok gunstig is en het oponthoud te Marseille slechts van korte duur zal zijn.


Datum: 29 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij werd het verslag over 1887 uitgebracht, waaraan het volgende ontleend is:
Het aantal reizen door de schepen der maatschappij volbracht was 296 in 1887, tegen 301 in 1886. Vervoerd werden 244.750 tons goederen tegen 273.400 in 1886 en bevaren NLG 2.270.084,- tegen NLG 2.124.537,- in 1886. De verschillende lijnen werden op gelijke wijze als in vorige jaren door de maatschappij bediend en valt daaromtrent niet bijzonders mede te delen.
In de laatste maanden des jaars was de uitvoer naar Italië zeer levendig wegens de verhoging der invoerrechten, die met de 1e januari zou ingevoerd worden; ook de schepen dezer maatschappij hadden daarvan een goed deel. De vaart op Rusland ging tengevolge van de verhoogde invoerrechten en van de daling der roebelkoers met meer nadelen gepaard dan vroeger.
De concurrentie van andere stoomvaart-ondernemingen bleef ongeveer dezelfde, doch was minder schadelijk. Het aanbod van goederen ten vervoer was groter; een beter inzicht in de toestand was de oorzaak dat de stoomschepen in het algemeen bij een verliesgevende stand van vrachten eerder werden opgelegd, en de vrachtmarkt werd dus niet in de dezelfde mate als vroeger gedrukt, zodat onze opvatting, die wij ten vorigen jare te kennen gaven, bevestigd werd, alsof de laagste stand der vrachten bereikt geweest is. Belangrijke rijzing is zeker niet te verwachten, doch er is reeds veel gewonnen, wanneer ze niet beneden het peil der bestaanbare vrachten dalen, nu dit peil door bezuinigingen, besparingen en nieuwe vindingen bij de bouw der schepen veel verlaagd is kunnen worden.
Het laatste is niet mogelijk van de schepen die nog trachten een verbinding tussen Amsterdam en de Rijnhavens te onderhouden. Hun vrachten worden bepaald door de gunstigst gelegen havens, hun vaartkosten door reglementen en keuren van lang vervlogen eeuwen, en hun bouw door krommingen van oude grachten der grijze bisschopstad. Het is reeds zeven jaren geleden, dat de Staten-Generaal werd voorgespiegeld, dat het nieuwe Merwedekanaal in 4 jaren tijds gereed zou zijn, maar men mag nu wel rekenen op minstens het drievoud van dit getal. Wat zal daarna nog over zijn van de Amsterdamse Rijnvaart? Van belangrijke averijen bleef de maatschappij dit jaar verschoond; wel kwamen enige gevallen voor, maar gelukkig van geringe betekenis. De averijen der STELLA en PENELOPE werden afgewikkeld, en de Maatschappij had in dat nadeel niet meer te dragen dan reeds bij het vorige verslag was voorzien. De schepen zelve zijn uitstekend gerepareerd en sedert geruime tijd weder in de vaart.
De winst- en verliesrekening wijst een voordelig saldo der reisrekeningen ad NLG 805.664,05 aan, dat door enkele andere baten tot NLG 884.783,36 verhoogd wordt. Daartegen vorderden assurantie-rekeningen NLG 164.236,-, onkosten-rekening NLG 121.572,-, kosten van onderhoud NLG 130.471,-, afschrijvingen NLG 220.787,- en dienst der geldlening NLG 97.832,-, terwijl een winstsaldo van NLG 86.813,74½ beschikbaar blijft voor uitdeling.
Bij een vergelijking van deze cijfers me die van het vorige jaar, valt weder de vermindering van de premie van assurantie in het oog, maar vooral die van de dienst der
geldlening (met circa 45/m.), grotendeels tengevolge van de conversie der obligaties dezer Maatschappij, die in het vorig jaar tot een gelukkig einde mocht worden gebracht.
Het overschot, in het vorig jaar NLG 190.000,-, waarvan NLG 157.000,- voor afschrijving kon worden bestemd, bedraagt nu NLG 320.000,-, waarvan NLG 233.000,- voor diverse afschrijvingen kunnen worden gebezigd, als NLG 200.000,- op de schepen tegen NLG 150.000,- in 1886, NLG 5.000,- op de loodsen evenal in het vorig jaar, ruim NLG 15.000,- op waarden in portefeuille, voornamelijk obligaties der Amsterdamsche Rijn-Stoomboot-maatschappij, die wij indertijd hebben moeten steunen en die nu onlangs toch tot liquidatie moest besluiten. De NLG 12.500,- voor lopende averijen gereserveerd, zijn bedoeld voor de afrekening ener belangrijke aanvaring in 1886 op de Elbe, welke quaestieuse zaak eerst dezer dagen beslist werd, en is een voorzichtigheidsmaatregel om de averij-rekening van 1888 niet te drukken, hoewel deze rekening in een pas verdiend sleeploon reeds een belangrijke bate verkreeg.
De saldo-winst van NLG 86.813,74½ stelt in staat tot de uitkering van een dividend ad 5 procent of 25 per aandeel.
De vloot der Maatschappij bestond op het einde des jaars uit 22 zeestoomboten, te zamen met een ladingsvermogen van 22.800 tons.
Nadat de balans was goedgekeurd en het dividend was vastgesteld op 5 procent, werd de directie door de vergadering gemachtigd deel te nemen in de op te richten Rijnstoomvaart-Maatschappij. Uit de inlichtingen van de directeur Ramann bleek, dat van deze nieuwe maatschappij, die boten in de vaart zal brengen, welke beter aan de eisen van het tegenwoordige verkeer beantwoorden, gunstigere verwachtingen gekoesterd worden dan van de onlangs geliquideerde Amsterdamsche Rijnstoomboot-Maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip KRIMPEN AAN DE LEK de 27e van Cardiff naar Java en het schoenerbrikschip NICOLAAS FRANS de 27e van Plymouth naar Bristol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwediep, 27 mei. Van de scheepstimmerwerf De Lastdrager alhier, is met goed gevolg te water gelaten één van de beide aldaar aangebouwde loodsschoeners, welke na verder te zijn afgetimmerd, is bestemd voor het waarnemen van de dienst in het 4e district. De tweede schoener zal binnen enige dagen mee worden te watergelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 april. Het stoomschip KARANG van de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij werd op de reis van Atjeh naar Penang te Segi met een 30-tal kogels verwelkomd. Hoewel de kogels aan boord terecht kwamen, werd niemand geraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Marseille, 24 mei. Het stoomschip SOERABAYA, kapt. A.H. Klein, werd (opm: op 23 mei), des namiddags te half twee uur, op ongeveer 20 Engelse mijlen afstand van Ile du Planier, door het naar La Plata bestemde stoomschip REGINA aangevaren. Eerstgenoemde leed schade aan het bovenschip, terwijl een grote sloep werd vebrijzeld.
Volgens een nader bericht bepaalt de schade aan boord van de SOERABAYA zich tot 23 platen, min of meer boven water en de kosten van de reparatie worden begroot op Ffrs.20.000 à 25.000 Aan boord van de REGINA, welke mede in het dok hier repareerde, werd de gehele voorsteven ingedrukt en werd het schip voor zinken behoed door het aanvaringschot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 24 mei. Het wrak van het bij Juist gezonken doch boven water gebrachte schip TWEE GEZUSTERS, kapt. J. Weidenaar, zal met de lading, bestaande in 30.000 stenen, publiek worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 mei. Het te Oude Pekela thuisbehorende brikschip FREDERIK CAREL, kapitein H.R. Reit, van Sunderland naar Rosario, te Rio Grande gestrand, zal waarschijnlijk geheel weg zijn. De equipage is gered.


Datum: 30 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Volgens telegram uit Londen vertrok het schoenerschip AETHIOPIA, kapt. Van Duijn, van Zambesi de 28e mei van Falmouth naar Duinkerken en het driemast schoenerschip HENDRIK ROBERT LEEMHUIS SR., kapt. De Jong, de 1e mei van Pernambuco naar Rio Grande.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 mei. Volgens van de reder ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schip AUGUSTE, kapt. Arkema, de 28e mei van Aberdeen te Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 mei. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoenerbrikschip MARGARETHA, de 30e april van Porto Alegre (Brazilië) te Pernambuco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 23 mei. Het hier lek uit zee teruggekeerde schip SOPHIE WILHELMINA, is onderzocht en moet lossen. Een groot deel van de lading is versmolten en overboord gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Van Benten, 28 mei van Londen te Cardiff aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 mei. Het afgekeurde Gouvernements-stoomschip ARGUS, dat te Soerabaja publiek is geveild, werd gekocht door het Nieuw Prauwenveer aldaar voor NLG 7.625.


Datum: 31 mei 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip ARCHIPEL, kapt. Post, 25 mei van Vlaardingen te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 28 mei. Het Nederlandse instructievaartuig NAUTILUS kwam bij het binnenkomen van het Albert Dock in aanvaring met de binnenste sluisdeur, waardoor aan deze enige schade werd veroorzaakt. Ook de rusten van het schip leden schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 29 mei. Door de rederij alhier is aangekocht het onder Deense vlag varende en te Kopenhagen liggende barkschip genaamd THERESE, metende 413 bruto registerton. Prijs geheim. Gezagvoerder van bovengenoemde bodem is thans J. Brouwer. (opm: het schip werd niet verdoopt. Na op 15 november 1889 van Pensacola naar Rotterdam te zijn vertrokken heeft men niets meer van het schip vernomen, zie Kroniek 1890, bericht PGC 150390)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 30 mei. Volgens telegram uit New York is het schip MARIA, kapt. Schotema, heden aldaar van Huevitas (Cuba) gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 mei. Het Nederlandse fregatschip MARY, kapt. Hazewinkel, vertrok volgens uit Londen ontvangen telegram de 30e mei van Penarth naar Java en arriveerde het Nederlandse schoenerschip NICOLAAS FRANS, kapt. Vegter de 30e mei van Plymouth te Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Volgens telegram door ons uit Londen ontvangen is het stoomschip PRINS FREDERIK, kapt. Graadt van Roggen, van Java naar Amsterdam en 27 mei van Marseille vertrokken, te Gibraltar binnengesleept. Het heeft de schroef verloren en het roer beschadigd, door het op strand geraken bij Ceuta.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 29 mei. Door de rederij alhier (opm: S. van der Hei) is aangekocht het onder Deense vlag varende en te Kopenhagen liggend barkschip genaamd THERESE, metende 413 register ton. Prijs geheim .
Gezagvoerder van bovengenoemde bodem is thans J. Brouwer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 7 juni 1888, des avonds precies om 7 uur, zal ten huize van J.H. Weijne, hotel Schiermonnikoog, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht het goed onderhouden, in het jaar 1875 op de werf van de heer J. Berg te Sappemeer gebouwde overdekte tjalkschip, genaamd de EENDRACHT, groot 117 ton, met opgoed en toebehoren, thans liggende aan het Lage der A te Groningen, laatst bevaren door schipper H.H. Van Dijk.
Get: R.A. Quintus, notaris.


Datum: 01 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenochtend om 6 uur vertrok van Vlissingen Zr.Ms. torpedoboot groot model BATOK met bestemming Amsterdam om aldaar aan de marinewerf te worden afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Mulder, 19 mei van Rio Grande te Boston aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Het Nederlandse schip KINDERDIJK, kapt. Mulder, van Passaroeang, is volgens door ons ontvangen bericht uit Londen, de 31e mei te Falmouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 31 mei. Volgens particulier bericht arriveerden te Hernösand het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, van Harlingen, en de 31e mei het Nederlandse schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Malmö, en het schip MARGARETHA LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, van Montrose.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 mei. Het schip MARIA, kapt. Markwardt, zal naar Gorontalo verzeilen om daar gedeeltelijk te laden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, hun werk geheel of ten dele verstaande, kunnen dadelijk werk bekomen bij H. Koningsveld te Franeker.


Datum: 02 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 juni. Het Nederlandse barkschip MARIE JULIE, kapt. Blankert, vertrok volgens telegrafisch bericht de 31e mei van Frederikstad naar Port Natal (opm: Durban)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Het stoomschip PRINS FREDERIK, van Java naar Amsterdam, dat bij Ceuta (Marokko) aan de grond heeft gezeten, werd te Gibraltar binnengesleept door de sleepboten HERCULES en LION BELGE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het schoenerschip THALASSA, kapt. Stukje, de 31e mei van Paysandu (Uruguay) te Falmouth voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse barkschip KERSBERGEN, kapt. Klasen, 12 april van Penarth naar Java vertrokken, lek te Rio de Janeiro binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens te Gibraltar gehouden expertise zullen de voorlopige herstellingen aan het roer en achtersteven van het stoomschip PRINS FREDERIK aldaar kunnen geschieden in ongeveer drie weken. Daartoe moet een deel van de lading uit het achterschip gelost worden. De passagiers worden in de gelegenheid gesteld om de reis voort te zetten per UTRECHT of PRINSES WILHELMINA. Volgens de voorlopige berichten schijnt er weinig of geen schade aan de lading te zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 30 mei. Heden is publiek verkocht het schip de DRIE GEZUSTERS, schipper Kooi voor NLG 4.626,-. aan L. Schieling te Texel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 29 mei. Het schip de ZWAAN, kapt. Hollander, van Charlestown naar Riga met een lading kolen, liep hier lek binnen.


Datum: 03 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Citaat verslag Kamer van Koophandel te Delfzijl: De toestand van de scheepvaart is in de laatste tijd niet slechter geworden. De prijzen van de schepen zijn gedaald tot slopersprijzen, zodat op de koopprijs bijna niet meer verloren kan worden. De koopprijzen zijn zozeer gedaald, dat zeeschepen van 200 lasten en kleiner, dus brikken, schoeners en koffen, thans slechts plus minus 10% kosten van de prijzen die dezelfde soort schepen vóór 25 jaar konden opbrengen. Met schepen van groter inhoud is het verschil minder. Het is natuurlijk, dat door deze verlaagde prijs de exploitatie goedkoper is, daar er niet zoveel meer behoeft verdiend te worden voor rente, aflossing en assurantie, wat dan ook de oorzaak is dat het mogelijk is geworden met de tegenwoordige lage vrachten, mits de schepen niet te klein zijn, weer iets te verdienen. Het scheepvaartverkeer op deze haven was ongeveer gelijk aan 1886; het is evenwel een gunstig verschijnsel, dat er meer gelegenheid komt, ook uitvracht te bekomen. Vroeger toch moesten bijna alle schepen, die hier lading aanbrachten, in ballast terugkeren, terwijl thans velen ook met lading weer uitgaan. De scheepsvrachten zijn niet verder gedaald. Terwijl in vroeger jaren nooit anders dan zeilschepen met hout kwamen, zijn in 1887 3 stoomboten daarmee beladen hier binnengekomen, die een diepgang hadden van gemiddeld circa 45 d.M, en een laadvermogen van circa 2000 balken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoenerbrikschip HENDRIK JAN, kapt. Burghout de 31e mei van St. Lucia te Duinkerken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 1 juni. (11.25 uur v.m.) De machine aan boord van het hier binnengesleepte Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK is defect en kan hier niet gerepareerd worden. Tijdelijke reparaties om het schip te kunnen sturen, teneinde het naar Nederland te kunnen slepen, zullen verricht worden, waartoe een deel van de lading uit het achterschip zal worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden werd van de scheepstimmerwerf De Lastdrager met goed gevolg te water gelaten de tweede loodschoener aldaar gebouwd voor rekening van het departement van marine.


Datum: 04 juni 1888


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Volgens telegram van de 2e dezer is de schade, aan het stoomschip SOERABAIJA toegebracht, belangrijker dan primitief (opm: aanvankelijk) verondersteld, zodat het oponthoud te Marseille ruim drie weken zal duren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Gisteren ochtend is Zr.Ms. VAN GALEN van hier vertrokken met bestemming om de Kaap naar Nederland.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaja, 27 mei. De Gouvernements-stomer ARGUS werd gepasseerde zaterdag op publieke vendutie verkocht en gegund aan het Nieuw Prauwenveer voor NLG 7.625, dat het nu tot sleepboot inrichten zal. Het schip moet veel meer waard zijn, daar de romp, de machineriën, etc. zich alle nog in goede staat bevinden. Alleen de ketel laat veel te wensen over en zou eigenlijk geheel dienen vernieuwd te worden, en daar men vroeger alleen daarvoor bij de Koninklijke Fabriek voor Stoom- en Andere Werktuigen De Volharding alhier, indien wij ons niet vergissen 17 à 18 mille heeft moeten besteden, schijnen de marine-autoriteiten maar besloten te hebben om die bodem voor verdere diensten af te keuren. Dit is trouwens niet de eerste keer, dat schepen van de Koninklijke of Gouvernements Marine onder de hamer gebracht en als het ware voor een appel en een ei verkocht worden, die, ondergingen zij een flinke reparatie, nog lange jaren in de vaart zouden hebben kunnen blijven.


Datum: 05 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 juni. Gisteravond werden de Amsterdamse vissersvaartuigen ALIDA en SARA EN DINA te Texel in publieke veiling gebracht. De ALIDA werd opgehouden voor NLG 2.500, terwijl de SARA EN DINA voor NLG 630 werd toegewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Volgens telegram uit Londen is te Gibraltar een eis ingesteld van GBP 2.500 tegen het stoomschip PRINS FREDERIK voor verleende assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juni. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip MARTINA JOHANNA, kapt. Dekker, heden van Bristol te Kroonstad aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 5 juni. Heden zijn duikers begonnen met de huid van het stoomschip NOORD-HOLLAND, kapt. Kromwijk, de 3e juni alhier van Rotterdam en Marseille gearriveerd, beneden de waterlijn te onderzoeken. Zoals wij onlangs reeds meldden, heeft dat schip in de Golf van Suez op een rots gestoten. (zie JB 060688)


Datum: 06 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Fabriek van stoomwerktuigen wordt ter overname aangeboden, wegens ontbinding van de Maatschap Commercie Compagnie te Middelburg, haar fabriek voor reparatie en aanbouw van stoommachines en schepen, zeer gunstig aan het water gelegen, in de onmiddellijke nabijheid van het Prins Hendrik Dok, met al de werktuigen en gereedschappen voor ketelmakerij, smederij, bankwerkerij, modelmakerij, kopergieterij, galvaniseer-inrichting, sleephelling en timmerwinkel, tevens de erfpacht, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad, van de terreinen, woonhuis en andere gebouwen. Inlichtingen te vragen aan de directeur van de Commercie Compagnie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 juni. Hedenochtend vertrok van hier de vrachtgoederenstoomboot INDUSTRIE XXII, om aan de werf te Kinderdijk geheel gereed voor de dienst te worden gemaakt, terwijl genoemde boot haar machines en stoomketel aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier heeft ingenomen. Het type van de tweelingschroefmachine is gewoon compound hoge druk zonder compensatie, met 3 cilinders en voorwarmer. De boot is op de werf van de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk vervaardigd, voor rekening van de Oberrheinische Schiffahrts Gesellschaft te Keulen en is bestemd voor het goederenvervoer op de Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de heer A.A. Wn. van Reede Czn., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier is opgedragen de vervaardiging van een schroefstoomboot, genaamd RIJN EN GOUWE II, met inbegrip van machine en ketel, bestemd voor het vervoer van passagiers en goederen, voor rekening van de stoombootmaatschappij De Vereeniging te Alphen aan den Rijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 5 juni. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlands fregatschip EMMANUEL, kapt. Hemmes, 4 juni van Cardiff te Montevideo aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiaansand, 4 juni. De kof CHRISTIANSAND, kapt. Kleen van Rotterdam naar Riga met vitriool, hier binnengelopen met gebroken en beschadigde lading, is bezig met lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Shanghai, 4 juni. Het stoomschip WATERGEUS arriveerde hier met ernstige schade. Het is met een jonk in aanvaring geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elizabeth, 14 mei. Het barkschip GERHARDINE, kapt. Thompson, van Hamburg herwaarts en naar Celebes is de 8e mei van de ankers op het strand gedreven en kort daarna opgebroken. De meeste lading voor deze plaats was gelost. De overige lading is grotendeels verloren en een deel zwaar beschadigd geborgen. Wrak en lading zullen publiek verkocht worden. (opm: waarschijnlijk geen Nederlands schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 juni. Het schip INDUSTRIE, kapt. Kleen, van Rotterdam naar Riga, is te Christiansand binnengelopen met enige colli zwavelzuur gebroken. Een gedeelte der lading zal moeten worden gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 juni. Kapt. De Jonge, gezagvoerder van het stoomschip ETNA, gisteren hier van Dantzig aangekomen, passeerde op 2 juni te 09 uur 30 des voormiddags, de vuurtoren van Hirtshals, in peiling Oost op 12 Engelse mijlen afstand, een ondersteboven drijvend vaartuig. Het dreef zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juni. Gisteren waren wij verkeerd ingelicht, toen wij schreven, dat het stoomschip NOORD-HOLLAND in de Golf van Suez op een rots zoude hebben gestoten. Dit stoomschip is door verleiding van stroom in een zachte moddergrond geraakt en men heeft om hetzelve te lichten, kolen moeten uitwerpen. Door het Engelse stoomschip DRAGO, juist in de nabijheid passerende, werden pogingen tot afslepen gedaan, doch zonder resultaat, totdat de NOORD-HOLLAND het volgende tij van zelf weder vlot raakte en de reis vervolgde. Het schip heeft volgens verzekering van de gezagvoerder niet de minste schade geleden, maar wordt morgen te Priok liggende ter voldoening aan de bepalingen door een commissie van drie experts en de nodige duikers onderzocht om daarna van een nieuw certificaat van zeewaardigheid te worden voorzien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 juni. Aan de gezagvoerder van de Nederlandse stoomboot RHENANIA, de heer B. Oepkes, door wiens zeemanschap en doelmatige behandeling het mogelijk was de 1e januari jl. in de Golf van Biscaye de eerste stuurman van de Franse stoomboot MINISTRE ABBATUOCI te redden en te behouden, is de grote gouden medaille uitgereikt van de Noord en Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, terwijl hem vanwege de Franse regering een verrekijker met zilver gemonteerd is toegezegd.


Datum: 07 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 3 juni. Zaterdag jongstleden (opm: = 2 juni) werd met goed gevolg van de werf van Johannes Berg, scheepsbouwer alhier, te water gelaten een ijzeren tjalkschip, genaamd IDA No.6, groot pl.m. 140 ton, voor rekening van schipper W. van Stijvenberg te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden had alhier, onder het voorzitterschap van het lid van de directie, de heer W.C. Schalkwijk, de jaarlijkse algemene vergadering plaats van de Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap te Rotterdam. De voorzitter bracht het jaarverslag over het afgelopen dienstjaar ter tafel, dat van de volgende inhoud bleek te zijn:
Het afgelopen boekjaar was voor onze Vennootschap voordeliger dan de twee voorafgaande. Wel bleef de oogst in Afrika weer beneden het middelmatige en werd van grondnoten zo goed als niets aangevoerd, doch de concurrentie aan de kust was in sommige gevallen wat minder scherp, waardoor wij de prijzen meer in verhouding konden brengen tot de waarde in Europa. Bovendien konden wij de uitvoerartikelen, benodigd voor onze ruilhandel, meestal wat voordeliger inkopen, waarbij onze binnenlandse fabrikanten in vele gevallen de mededinging tegen buitenlandse krachtig volhielden. Het totaalcijfer van de aangevoerde hoeveelheden producten was iets kleiner dan in het vorige boekjaar. Alleen van gomelastiek en koffie waren de aanvoeren groter en verkochten wij die tot zeer voldoende prijzen. Na ruime afschrijving op onze vaste eigendommen ter kust en kustvaartuigen, behaalden wij met de handel op Afrika een winst van NLG 309.702,86
De exploitatierekening van de stoomboot AFRIKAAN liet een voordelig
saldo zien van NLG 46.019,96
en die van de schoener CONGO ,, 795,96
Totaal brutowinst NLG 356.518,78 Hiervan moet worden afgetrokken:
Onkosten en salarissen te Rotterdam NLG 48.266,15
Interest ,, 1.657,32
Dividendbelasting ,, 4.597,15
,, 54.520,62
Blijft zuivere winst NLG 301.998,16
In overleg met de commissie tot opname
van de rekening en verantwoording
stellen wij voor, om af te schrijven op
panden te Rotterdam en op stoomschepen
en schepen hier in administratie NLG 46.380,10
en bij te boeken op de reserve ,, 50.000,-- NLG 96.380,10
NLG 205.618,06
Hierbij gevoegd het onverdeeld saldo van vorig jaar ,, 584,35½
Blijft te verdelen NLG 206.202,41½
_______________ Hiervan komt volgens de statuten aan aandeelhouders 5 % van
NLG 1.995.000,-- NLG 99.750,-- Drie directeuren ieder 5 % van NLG 105.868,06 ,, 15.880,20
Verder aan aandeelhouders 4 % van NLG 1.995.000 ,, 79.800,-- NLG 195.430,20
Saldo over te brengen op nieuwe rekening ,, 10.772,21½ NLG 206.202,41½
_______________
Het totaal dividend aan aandeelhouders bedraagt dus 9%. Tot toelichting van de balans diene het volgende: De inventaris in Afrika bestaat uit de vaste eigendommen ter kust, kustvaartuigen, voorraad van handelsgoederen en daarheen zeilende ladingen, producten ter verscheping naar Europa en reeds afgezonden retourladingen. De taxatie van deze baten berust weer op zeer matige grondslag; het totaal cijfer is NLG 46.000 meer dan in het vorige jaar. Stoomboten en schepen hier in administratie staan ruim NLG 38.000 lager te boek dan in het vorige jaar, ten gevolge van de afschrijvingen, terwijl alle kosten van onderhoud en vernieuwing daarop verrekend zijn. Het cijfer van NLG 206.000 wordt vertegenwoordigd door de stoomboot AFRIKAAN en de schoener CONGO, beide varende tussen Rotterdam en de kust, en de stoomboten PRINS HENDRIK, K.A. NIEMANN en MORIAAN, alleen voor de dienst aan de kust in gebruik. Al deze schepen verkeren in zeer goed onderhouden staat.
De panden Jonge Jacob en Nieuwland, voorkomende met NLG 60.000, staan dus NLG 1.800 lager dan in het vorige jaar.
De post effecten bestaat uit NLG 20.000 aandelen buskruitfabrieken te Muiden.
De reserve bedraagt nu, na bijboeking, NLG 150.000 tegen NLG 100.000 in het vorige jaar. De assurantie reserve ging met NLG 23.355,92 vooruit en komt nu in credit voor met NLG 162.712,84.
De traites NLG 223.081,53 zijn uitsluitend de door de hoofdagent ter kust op onze vennootschap getrokken wissels.
De post diverse crediteuren vertegenwoordigt het op 31 december nog onbetaalde bedrag voor à contant gekochte goederen.
Indien de aan uw vergadering overgelegde winst- en verliesrekening en balans door u definitief worden gearresteerd, dan bedraagt het dividend à 9% NLG 13,50 per aandeel, betaalbaar op dividendbewijs nummer 6, van 1 juli af te Rotterdam bij de heren R. Mees & Zoonen en te Amsterdam bij de Associatie Cassa.
Wij gaven vroeger reeds kennis dat de heer Hendrik Muller Szn. aan de commissie, genoemd in artikel 18 en 19 van de statuten, zijn wens meedeelde om zijn betrekking van directeur van onze vennootschap te doen eindigen. Conform artikel 13 van de statuten heeft de commissie dat ontslag verleend, eervol, onder dankbetuiging namens de vennootschap voor de aan haar bewezen diensten. De commissie is van mening, dat in de ontstane vacature niet behoeft te worden voorzien, zodat het beheer blijft opgedragen aan de twee in functie zijnde directeuren. De heer Mr. J.C. Reepmaker, is dit jaar aan de beurt van aftreding als lid van de commissie en volgens de statuten niet dadelijk herkiesbaar. De heer Mr. M. Mees heeft als zodanig zijn ontslag genomen. Uw vergadering heeft dus in twee vacaturen te voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam, 6 juni. De 29e mei ll. is voor notaris J.C. G. Pollones alhier de akte verleden van een Amstel-Rijn-Main-Stoomboot-Maatschappij, met een kapitaal van NLG 1.200.000 in vier series. Daarvan is de eerste serie zowel hier ter stede als te Frankfort geplaatst. Het doel is een viertal stoomboten in de vaart te brengen voor het goederenverkeer tussen Amsterdam, Düsseldorf, Keulen, Koblenz, Mainz, Mannheim en Frankfurt en tussengelegen plaatsen. Tot commissarissen zijn benoemd de heren R. van Hasselt, H.F.R. Hubrecht, P.C. André de la Porte, C.W.J. Ramann, allen te Amsterdam en de heren C. Granelius, A. von Neufville, F. Eijssen, Commerzienrath H.A. Disch, R. Andreae, E. Rosenthal, woonachtig te Frankfurt en Mainz. Als directeur is benoemd de heer A.D. Zur Mühlen, terwijl de heer J.G. Ramann jr. als onderdirecteur is aangesteld. Door de maatschappij wordt het materieel van de Amsterdamsche Rijnstoomboot-Maatschappij met 1 juli aanstaande overgenomen, zodat een onafgebroken verkeer van Amsterdam met de Rijn verzekerd blijft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Het schip JOHANNA, kapt. Saatman, laatst van Padang, is volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, 3 juni j.l. van Marseille naar Constantinopel vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. TROMP, schroefstoomschip 1e klasse, liep bij de proeftocht ter rede van Texel een vaart van 11 mijl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 juni. Het stoomschip PRINS WILLEM I, kapt. Prins, arriveerde 30 mei van hier te Paramaribo en is sedert van daar naar Demerary vertrokken, alwaar het de 4e dezer aankwam.


Datum: 08 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 mei. Uit Penang komt het bericht, dat het Gouvernements-stoomschip ZEEMEEUW aldaar beschadigd is binnengesleept door de CERAM. Beide schepen kwamen van Atjeh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens door Nederland ontvangen telegram uit Batavia, passeerde het fregatschip ALICE (ex-A.H. VAN TIENHOVEN SR.), kapt. Krijgsman, van Rotterdam naar Semarang, de 6e juni Straat Bali.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 7 juni. De lichting van de baggermachine MAASMOND V, 26 mei jl. door aanvaring met de passerende boot MAASSLUIS II, in de haven alhier gezonken, werd aan de Bergings-Maatschappij te Rotterdam opgedragen. De 29e mei werden de werkzaamheden aangevangen en heden 7 juni werd het vaartuig zonder belangrijke schade naar Rotterdam opgesleept ter reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip MATHILDA, kapt. Voss, van Cardiff naar de Molukken vertrokken, door de equipage op zee verlaten. Deze werd gered en is te New York aangekomen. (Het Nederlandse barkschip MATHILDA, ex SI, groot 556 ton, gebouwd in 1870 te Finale in Italië, reder de heer August Köpcke te Rotterdam, vertrok 1 september van Penarth naar Amboina en werd de 21e april gepraaid op 07º NB 27º WL).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 mei. Uit Lombok wordt aan de Soerabaja Courant geschreven:
De radja heeft, overtuigd dat een nauwe gemeenschap wenselijk is tussen de beide delen van het rijk, Karang Assem (op de Bali-kust) en Ampenan, besloten een geregelde stoomvaartdienst in te stellen. Tot dit doel werden Abdul Rahman en Poemoekoel Kartana in commissie gezonden naar Singapore. Zij zullen daar een geschikt stoomscheepje kopen. Hier wordt beweerd, dat het schip zal varen onder Lombokse vlag en door een Engelse kapitein zal worden gecommandeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 mei. Er was enige vraag naar kleine passende handige schepen, maar geen voorhanden. De laatste afdoeningen waren als volgt: Nederlands stoomschip DRENTHE koffie NLG 80, tabak NLG 60, krossoks NLG 45, indigo NLG 120, tin NLG 25 per last, naar Rotterdam en tin FFr 25, rijst FFr 40, indigo FFr 120 per ton, naar Marseille; stoomschip PRINSES AMALIA koffie NLG 80, tabak NLG 55, huiden NLG 95, tin NLG 25 per last, naar Amsterdam.
Lossend en onbevracht schip: Nederlands MARIA.


Datum: 09 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Verbeet, de 5e juni van Pouillac naar Philadelphia, en het Nederlandse barkschip NOACH V, kapt. Speenhof de 7e juni van Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juni. Het Nederlandse stoomschip NOORD-HOLLAND, van Rotterdam hier aangekomen, is door duikers onderzocht en heeft men het onbeschadigd bevonden. Omtrent enig ongeval aan gemeld stoomschip overkomen, werd geen bericht ontvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Volgens telegram uit Londen is het schip COURANT, kapt. Hansen, 15 april van Nieuwediep vertrokken, de 2e juni te Québec aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 8 juni. De stoomsleepboot HERCULES van de Gebr. Zur Mühlen zal in het begin der volgende week naar Spanje vertrekken ten einde de mailboot PRINS FREDERIK van de Maatschappij Nederland naar Nederland te slepen. Genoemde Suezboot heeft een gedeelte van zijn achtersteven gebroken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 8 juni. Het Engelse barkschip DUNSTAFFNAGE en het Engelse barkschip KELVERDALE zijn bij Anjer in aanvaring geweest. Eerstgenoemde verloor het stuurrad en leed schade aan het achterschip. De laatste leed schade aan de boeg en waterstagen. Beide schepen zijn dicht gebleven en bij Anjer ten anker gekomen.


Datum: 10 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde het 3-meter schoenerschip AASTROOM, kapt. Siegel, de 8e juni van Martinique te Havre, het barkschip CATHARINA, kapt. Bona, de 9e juni van Wallaroo te Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Het Nederlandse schip THALASSA, kapt. Stukje, van Paysandu (Uruguay), is volgens telegram uit Londen 9 juni van Falmouth naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juni. Volgens telegram uit Londen arriveerde het Nederlandse schoenerschip JAN SMIT, kapt. Boon, de 12e mei van Rio de Janeiro te Martinique en het stoomschip RHENANIA de 9e juni van Bilbao bij Dover, bestemd naar Rotterdam.


Datum: 11 juni 1888


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juni. De Rotterdamsche Lloyd neemt voor NLG 250.000 deel in de maatschappij voor de Indische paketvaart (opm: de Koninklijke Paketvaart Maatschappij), dus voor de helft van de Maatschappij Nederland.


Datum: 12 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juni. Het stoomschip BATAVIA, kapt. De Gruiter, van Rotterdam naar Java arriveerde zondagavond 10 juni te Ferrol op sleeptouw hebbende het Engelse stoomschip CLAYMORE, dat met verlies van schroef in de Golf van Biscaye was aangetroffen. De BATAVIA vertrok van Ferrol hedennacht en wordt dientengevolge zondagochtend te Marseille verwacht in plaats van donderdag 14 juni ( Het Engelse stoomschip CLAYMORE, groot 1694 ton, gebouwd in 1883, vertrok 15 maart van Yokohama via Shanghai naar New York en passeerde Sagres (Portugal) de 24e mei.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip H. MULDER de 1e juni van Apalachicola (Florida) naar Oostende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 10 juni. Het stoomschip UTRECHT, kapt. De Goede, van Batavia naar Rotterdam, arriveerde op 1 juni te Gibraltar en heeft diezelfde dag de reis voortgezet, na aldaar de passagiers en Zr.Ms troepen van het stoomschip PRINS FREDERIK geembarkeerd te hebben.


Datum: 13 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 11 juni. Bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: MARIA MARGARETHA), groot ongeveer 200 last en gebouwd voor rekening van de heer Spitzlay te Wellmich bij St. Goarshausen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip GOEDHART, kapt. Oldenburger, 15 mei van Hamburg te Rio Grande aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip KOERIER, kapt. Wijkmeijer, 11 juni van Cardiff naar Suriname

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 11 juni. De Nederlandse bark MARIA THERESIA, voor 53 jaren in het Goerese Gat gezonken, is teruggevonden. Reeds heeft men van de lading enige schuitjes tin geborgen. Naar de getuigenis van ouderen van dagen, moeten er vermoedelijk parelen en kostbare metalen in het schip te vinden zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 juni. Volgens particulier telegrafisch bericht vertrok het Nederlandse schip THERESE, kapt. Brouwer, heden van Kopenhagen naar Kotka (opm: eerste reis van dit aangekochte schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Baarn, 12 juni. Volgens bericht van de rederij was alles wel aan boord van het Nederlandse schip BAARN, kapt. Brouwer, gepraaid op 27 mei.

Krant:
 HAD - Haarlemsch Dagblad

Zondag heeft op de Schelde voor Antwerpen, een aanvaring plaats gehad met zeer ernstige gevolgen, tussen de Engelse goelet EMILY, kapitein Ranuck, komende van Tynemouth (opm: moet zijn Teignmouth) met een lading porceleinaarde, en de Engelse stoomboot MANITOBA, die juist de haven verliet met bestemming naar Cardiff. De schok was geweldig. De EMILY barstte letterlijk over de lengte in tweeën en zonk ogenblikkelijk. De bemanning had nog juist den tijd om in ’t water te springen en zich door zwemmen te redden. Sleepbootjes verlosten hen terstond uit hunne netelige positie. De MANITOBA heeft zware averij en kan zijn reis niet vervolgen dan na nauwkeurig onderzoek. De EMILY is juist in het vaarwater gezonken en ligt zeer hinderlijk voor de scheepvaart.


Datum: 14 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangaande het ongeluk, hetwelk het stoomschip PRINS FREDERIK van de maatschappij Nederland 29 mei jl. nabij Gibraltar is overkomen, ontleent de Provinciale Drentsche Courant aan een particulier schrijven door een dame, die de reis van Java meemaakte, de 3e juni ll. uit Gibraltar verzonden, de volgende bijzonderheden:
Het ongeluk is zo aangekomen: Zondagavond vertrokken we van Marseille, waar het grootste gedeelte van de passagiers van boord ging en zouden woensdagmorgen Straat Gibraltar passeren. Dinsdagmorgen hing er een zware mist, die ons belette de kust te zien en om acht uur ’s morgens was de mist zo dik, dat men op geen tien pas van het schip de zee kon zien. Er werd dadelijk gestopt en aldoor liet de misthoorn zich horen. Ik wil u wel zeggen, dat wij allen ons angstig beklemd voelden, toen wij daar zo stil lagen, zo’n gevoel als een blinde die in gevaar verkeert. Plotseling zagen we in een schuitje een paar Spaanse vissers opdagen, die door gillen en gebaren ons zagen te beduiden, dat wij een andere koers uit moesten en bijna op hetzelfde ogenblik begrepen wij waarom, want vlak voor het schip, op misschien geen drie el afstand, zagen we, toen de mist een weinig optrok, rotsen. De schrik zal ik nooit vergeten; we begrepen ogenblikkelijk het gevaar. Er werd met kracht achteruit gestoomd en wat wij tot nu niet gezien hadden, ontdekten we toen het te laat was, namelijk: hemelhoge rotsen, ook aan de achterkant; wij waren in een kleine baai door de stroom gevoerd en door de zware mist waren de rotsen voor ons verborgen gebleven. Er werd met volle kracht weer vooruit gestoomd, maar helaas! te laat, want met kracht stootte het achterschip tegen de rotsen, en op hetzelfde ogenblik klaarde de mist op. Was het twee minuten vroeger licht geworden, dan was het ongeluk niet gebeurd. Een gekraak, alsof het schip in splinters zou vliegen, volgde op de stoot en toen dreef de boot langzaam van de rots af. De schroef was gebroken en de gehele machine onbruikbaar geworden. In een ogenblijk waren de sloepen buiten boord en stonden wij klaar om er af te gaan; maar het was, God dank! niet nodig, want de boot heeft niet het kleinste lek gekregen. Daar dreven we dan hulpeloos heen en weer, maar gelukkig gebeurde het ongeval vlak bij de vuurtoren van Ceuta op de kust van Afrika, zodat we tegen de middag hierheen konden gesleept worden. Hier blijven wij, passagiers, tot de UTRECHT of de PRINSES WILHELMINA ons komt afhalen. In het eerste geval vertrekken we over een dag of acht, in het tweede pas over veertien dagen. Laten we hopen dat de UTRECHT ons kan opnemen. We hadden het slechter kunnen treffen; Gibraltar is een mooie en prettige plaats en een verbazend drukke haven. U moest eens zien wat een prachtige bloemen de rots bezit; geraniums in alle variëteiten, madeliefjes enz. enz. groeien hier bij massa’s. Wij hebben eergisteren met de kinderen een tochtje naar Gibraltar gemaakt; daar een rijtuig genomen en toen maar rond gereden. De kleintjes waren opgetogen. Vanavond gaan al de heren naar Algeciras, aan de overkant, om een stierengevecht bij te wonen; wij dames zijn geconsigneerd om aan boord te blijven, daar die vertoning anders te veel op onze zenuwen zou werken. U ziet, dat we ons de tijd zien te verdrijven op de aangenaamste manier, maar toch zal ik blij zijn als we goed en wel in Nederland zijn aangekomen. Wij zijn allen aan boord blijven logeren, wat wel zo aangenaam is, daar wij in een logement aan de wal ons nog erger verveeld zouden hebben. Als de UTRECHT van de Lloyd ons opneemt, debarkeren we te Rotterdam, met de WILHELMINA te Amsterdam.
De stad Ceuta en de baai
Coll: stores.benl.ebay.be
Uit latere berichten blijkt dat het stoomschip UTRECHT, kapt. De Goede, van Java naar Rotterdam, 9 dezer te Gibraltar arriveerde en diezelfde dag de reis heeft voortgezet, na aldaar de passagiers en Zr.Ms. troepen van de PRINS FREDERIK geëmbarkeerd te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 12 juni. Het barkschip AUGUSTE, kapt. Arkema, lag volgens telegrafisch bericht de 12e juni te Sundsvall zeilklaar naar Duinkerken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Het Nederlandse schip STELLA MARIS, kapt. Groenewold, is volgens ontvangen telegram uit Londen, 12 juni van Rio Grande te Falmouth aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 5 juni. Gistervoormiddag kwam alhier ter rede de TERESA, de nieuwe boot, waarvan onlangs sprake was, die door de Chinese kongsie in de vaart zou gebracht worden tussen Singapore en Macassar. De boot is veel groter dan de tot nu toe voor die kongsie varende stomers zoals de MACALISTER en dergelijke, en biedt een laadruimte aan voor meer dan 20.000 picols, een ruimte waarmede rekening mag gehouden worden.


Datum: 15 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Bona, laatst van Wallaroo, de 14e juni van Falmouth naar Bordeaux en het Nederlandse schip KINDERDIJK, laatst van Passaroean, de 14e juni van Falmouth naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 14 juni. De 9e juni is te Sunderland te water gelaten het stoomschip CALLISTO, lang 250 breed 36 en 18 voet 3 duim hol. Gemeld stoomschip is van staal gebouwd en zal 2.400 ton dood gewicht kunnen laden. De machines, mede aan de werf van de scheepsbouwmeester de heren W.M. Doxford and Sons vervaardigd, zijn van het triple expansiesysteem. Het stoomschip waarop al de verbeteringen voor de scheepsbouw zijn toegepast, werd aangekocht door de heren Hudig & Veder te Rotterdam en is bestemd dienst te doen als general trader.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, passeerde het Nederlandse schip ELISA SUZANNA, kapt. Van Gijzelen, van Kaap Palmas naar Rotterdam, 14 juni Lizard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Volgens van de reder ontvangen bericht vertrok het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, de 12e juni van Sydney naar Newcastle (Australië, New South Wales) ter belading met kolen naar Makassar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goederede, 14 juni. Men is er in geslaagd het wrak van het in 1836 op de Bol in het Goerese zeegat gestrande Nederlandse barkschip MARIA THERESIA circa 1½ meter onder het zand op te sporen. Het wrak wordt door de stoomschelpzuiger NAUTILUS van zand gezuiverd, terwijl de nog aanwezige lading tin door duikers geborgen wordt.


Datum: 16 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 10 mei. De Nederlandse schoener GEERTRUIDA STRATING, kapt. Pik, vertrok van hier in ballast, terwijl de Nederlandse schepen ADMIRAAL TROMP, AFIENE, en BROEDERTROUW hier laden naar een noordelijke haven in Brazilië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Seinstra, heden van Buenos Aires te Falmouth aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 juni. Het voorlopig onderzoek van de duiker heeft er toe geleid dat men thans weer zal trachten de lading katoen uit de TYNEMOUTH te bergen. Alles is gereed om met de werkzaamheden te beginnen. Men zal echter veel bezwaren ontmoeten, want bij enige wind staat er vrij wat branding bij het gezonken wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klas JOHAN WILLEM FRISO, onder commando van kapt. ter zee G. Doorman, wordt spoedig te Nieuwediep verwacht en zal daarna gereed gemaakt worden voor de reis naar Oost-Indië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gibraltar, 7 juni. Bij onderzoek aan het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK, van Batavia, laatst van Marseille, naar Amsterdam, hier binnen met schade door tegen de klippen bij Ceuta te stoten, is gebleken dat het roer, de roersteven en een gedeelte van de kiel, benevens de schroef en as gebogen en gebroken zijn en dat de schade van dien aard is, dat die hier niet gerepareerd kan worden. Het zal derhalve zover gerepareerd worden, dat het naar Amsterdam kan worden gesleept. Vanwege de sleepboot LEON BELGE werd een eis ingesteld ten bedrage van GBP 2.500, waarvoor op het stoomschip beslag werd gelegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juni. Het Nederlandse stoomschip IRENE liep gisteren bij het Naval College Hospital aan de grond, doch kwam met assistentie van de stoomboot van de havenmeester weder vlot en heeft de reis naar Deptford voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 14 juni. Heden is men weder begonnen te duiken op het Engelse stoomschip TYNEMOUTH, dat voor ongeveer 3 jaar hier strandde en zonk. Er zitten nog ongeveer 2.000 balen katoen in. De duiker heeft 9 balen opgebracht. (opm: gestrand op 3 december 1884)


Datum: 17 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Omtrent het vinden van het wrak van de Nederlandse bark MARIA THERESIA vernemen wij nader, dat die vondst niet zo toevallig geschiedde en dat alles niet zo eenvoudig in het werk is gegaan, als ons werd meegedeeld. Reeds sedert ruim zeven weken is door de NAUTILUS, onder directie van de heer Jan Lels van Kinderdijk, met speciaal daarvoor ingerichte werktuigen naar bedoeld wrak gezocht. De aanwijzingen van oude mensen bleken slechts gedeeltelijk betrouwbaar, zodat het vinden van dit wrak vooral moet toegeschreven worden aan de volharding en de opoffering van de zoekers. Wij vernemen dat tot heden ongeveer 400 blokken tin zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 juni. Het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, van Londen naar Sydney en sedert vandaar via Newcastle (N.Z.W.) naar Makassar vertrokken met een lading kolen, heeft op de reis naar Sydney veel stormweer doorstaan. Het schip passeerde de 25e maart op 43º ZB de meridiaan voor de Kaap de Goede Hoop en werd de 12e april op 45º ZB en 74º OL door een cycloon belopen. Deze woei het hardst uit het ZW met lage barometerstand en zeer hoge zee. Het schip lensde voor de storm en kwam er gelukkig zonder schade door. De 2e mei werd Kaap Otway (bij Melbourne) verkend en de Bass Straat gepasseerd met dik weer en westerstorm. Het arriveerde de 7e mei te Sydney. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 juni. Uit het gestrande stoomschip TYNEMOUTH zijn 9 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juni. Het schip ORIONE, van Bangkok naar Het Kanaal, alhier lek binnen staat in het dok om nieuw gekoperd en gebreeuwd te worden. Ter bestrijding van de reparatiekosten, die GBP 1200 bedragen, wordt bodemerij gevraagd. De lading is gelost.


Datum: 18 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 17 juni. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegram is het schip J.P.A., kapt. Swart, van Pensacola te Buenos Aires aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode

De heer J. van Nie te Laboean-Deli is bezig met het oprichten van een stoomvaart-maatschappij voor de lijn Deli – Pinang, in concurrentie met de thans varende Chinese boten.


Datum: 19 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip KINDERDIJK, kapt. Mulder, 17 juni te Londen aangekomen van Passaroeang, laatst van Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Gisterochtend bij Dungeness geloodst, het Nederlandse brikschip ELISE SUZANNE, kapt. Van Gijzelen, van Monrovia naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, de 17e dezer, van Rotterdam te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht uit Batavia van heden is het Nederlandse schip TJERIMAI, kapt. Diepenbroek, Banjoewangi gepasseerd op reis van Cardiff naar Banjermassin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 juni. Het schip ENGELINA, kapt. Beck (opm: mogelijk buitenlander) is in de IJszee totaal verongelukt.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juni. De PATOEAH, een stoomschip van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, dat indertijd in de Palembang-rivier zonk en toen door enige Arabieren werd gekocht, is door dezen onder de naam SRITAWAR weer in de vaart gebracht tussen Palembang, Muntok en Singapore, en in het begin van deze maand op strand gelopen. De lading werd er uit gehaald.


Datum: 20 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram zit het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Coerkamp, van Sundsvall naar Delfzijl bestemd, op de Saltholmen aan de grond. Van Kastrup is assistentie daarheen gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 19 juni. Volgens ontvangen telegrammen zijn bevracht het fregatschip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, van Java naar Het Kanaal voor orders en het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Manilla naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het schip SENIOR, kapt. Van Benten, van Cardiff naar Batavia, en het schip HOLLANDIA, kapt. Seinstra van Falmouth naar Duinkerken, beiden de 19e juni.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit een dagvaarding voor Siebold Bonekamp, zeevarende van Uithuizen blijkt, dat hij aan boord was van het Nederlandse brikschip LIDA, kapt. H. Top, in januari 1884 met man en muis vergaan op reis van van Bordeaux naar Amsterdam (opm: citaat uit een dagvaarding om van zijn aanwezen te doen blijken)

Krant:
  JB - Javabode

Over het algemeen heeft het nieuwe stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd, dat de 18e dezer alhier is aangekomen, geen al te snelle reis gemaakt, naar men zegt ten gevolge van de in de praktijk gebleken te geringe capaciteit van de ketels van die bodem. Aangezien het evenwel wel meer gebeurt dat op een eerste reis gebreken aan de dag komen die gemakkelijk te verhelpen zijn, de inrichting van de stomer volgens de verklaring van de passagiers allercomfortabelst is en het gezag en de administratie in aller gunstigst bekende handen berusten, twijfelen we niet of de boot zal zich steeds in een druk personen- en goederenvervoer mogen verheugen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juni. Tot nog toe werden Nederlands-Indische zeebrieven alleen gegeven aan schepen, die aan een ingezetene van Nederland of Nederlands-Indië of aan een daar gevestigde vennootschap toebehoorden. Thans bepaalt een Koninklijk Besluit in de Javasche Courant opgenomen, dat het aan de ene kant voldoende is, indien meer dan de helft aan zulke ingezetenen behoort en dat aan de andere kant minstens de helft van de vennoten van een vennootschap onder een firma of van de bestuurders van een naamloze vennootschap ingezetenen van Nederland of Nederlands-Indië moeten zijn. Dit besluit moet blijkbaar de waarborg inhouden door de vorige minister van koloniën in de Tweede Kamer beloofd, dat de Indische pakketvaart niet in vreemde handen kome en dat de naamloze vennootschap, die haar zal uitvoeren, inderdaad een Nederlandse of Nederlands-Indische
zij.


Datum: 21 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 19 juni. Aan de werf van de heer A.A.W. van Reede Czn., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier is de kiel gelegd voor de schroefstoomboot RIJN EN GOUWE II, bestemd voor het vervoer van passagiers en goederen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 8 juni. Het Nederlandse barkschip MATHILDA, kapt. Voss, van Cardiff naar Amboina met kolen werd de 19e mei op12º07’ ZB 34º29’ WL (opm: op 160’ OZO van Aracaju) met veel water in het ruim aangetroffen door het van Santos (Brazilië) herwaarts bestemde stoomschip TENIERS. De MATHILDA vertrok de 1e april van Cardiff en had met geen stormachtig weer, doch wel met moeilijke zeeën te kampen, waardoor het schip zwaar werkte en daar er 6 voet water in het ruim stond, besloot men het te verlaten. Dewijl het een gevaar voor de scheepvaart daarstelde, werd het schip voor en achter in brand gestoken en was het des avonds in vlammen gehuld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Het in ons vorig nummer vermelde schip ANNA MARGARETHA, kapt. Coerkamp, bij Saltholmen aan de grond gekomen, is volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, na lossing van een gedeelte van de lading vlot gekomen en zal de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 19 juni. Volgens ontvangen telegrammen zijn bevracht het fregatschip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, van Java naar het Kanaal voor order, en het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Manilla naar Londen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 juni. Dat de BROMO één dag na de officiële tijd hier aankwam, ligt aan een oponthoud van drie dagen te Marseille, omdat iets aan de machine moest worden hersteld, en van één dag te Port-Said. De boot loopt anders hard genoeg.


Datum: 22 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gouderak, 19 juni. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de scheepswerf van de Gebroeders Eijkenaar alhier, het ijzeren paviljoenschip genaamd de ONDERNEMING, gebouwd voor rekening van de heer L. Blom te Rotterdam. Daarna werd de kiel gelegd voor een dito schip, groot ongeveer 85 ton, genaamd JOHANNA MARIA, voor rekening van de heer J. Oudakker te Mijdrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In plaats van de zeilkorvet ASTREA, die voor de dienst is afgekeurd, is Zr.Ms. schoenerschip TERNATE tijdelijk ingericht tot instructievaartuig voor adelborsten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juni. Tegen een bodemerij premie van 24% werd door de Borneo Company de nodige gelden verschaft aan het hier met schade binnengelopen barkschip ORIONE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 14 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK, hier met schade binnen, is bezig de lading uit het achterruim te lossen om het roer tijdelijk te kunnen aanbrengen. De machine is zwaar beschadigd omdat de as met geweld naar binnen werd gezet toen het stoomschip op de Afrikaanse kust achter tegen de steile klippen heeft gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram passeerde het Nederlandse barkschip LOTOS, kapt. Klinkhamer, van Batavia naar Londen, vóór 13 juni Ascension.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heveskes, 21 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip THERESE, kapt. Brouwer, van Kopenhagen te Kotka gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Het in ons vorig nummer vermelde schip ANNA MARGARETHA, kapt. Coerkamp, bij Saltholmen aan de grond, is volgens ontvangen telegram uit Londen, na lossing van een gedeelte der lading vlot gekomen en zal de reis voortzetten.


Datum: 23 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 21 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot ongeveer 315 last, gebouwd voor rekening van de heer C.J. Dreis te Ehrenbreitstein. De kiel zal gelegd worden voor een dito schip, groot ongeveer 475 last, te bouwen voor rekening van de heer Fr. Jos. Elbert te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schoenerschip ALIDA, de 12e juni van Boston naar Rio Grande.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, kapt. Schneider, bevracht voor een lading djatihout van Java naar de Brandewijnbaai.


Datum: 24 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 23 juni. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée alhier met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip, genaamd MARGARETHA, groot 625 last, gebouwd voor rekening van de Actien Gesellschaft für Handel und Schiffahrt, de heer H.A. Disch te Mainz. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor gelijksoortig schip, groot 325 last, genaamd CHRISTINA, voor rekening van de heer G. Smit te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip ZEENYMPH, kapt. De Groot, de 29e mei van Cardiff te Kingston (Jamaica).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 juni. Per stoomboot TERSCHELLING zijn alhier aangebracht 17 balen katoen uit het stoomschip TYNEMOUTH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip JAN SMIT, kapt. Boon, de 25e mei van Martinique naar Trinidad, en het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Boon, de 4e juni van Martinique naar Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 23 juni. Volgens telegram uit New York van gisteren is het schip MARIA, kapt. Schoten, van daar naar Hermösand vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 23 juni. Op de werf van de scheepsbouwmeester, de heer J. Meijer alhier, welke werf door toevoeging van nieuw terrein in de laatste dagen een belangrijke uitbreiding heeft ondergaan, is de kiel gelegd van het ijzeren Rijnschip AUGUSTA, dat gebouwd wordt voor rekening van de heer F. Müller te Homberg en 500 last zal meten.


Datum: 25 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ofschoon reeds de 21e dezer in dienst gesteld, zijn aan het ramschip Zr.Ms. BUFFEL, nog verschillende werkzaamheden te doen en zullen er alzo nog enige dagen nodig zijn, eer die bodem, geheel gereed voor de dienst, ’s Rijks werf te Amsterdam zal kunnen verlaten.


Datum: 26 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juni. Hedenochtend is van hier naar Kinderdijk vertrokken, om daar geheel gereed te worden gemaakt voor de dienst, de vrachtgoederenstoomboot INDUSTRIE XXIII, welke boot aan de fabriek ‘De Schelde’ haar machine en stoomketel heeft ingenomen. Het type van de tweeling-schroefmachine is gewoon compound hogedruk zonder condensatie, met 3 cilinders en voorwarmer. De boot werd op de werf van de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk gebouwd, voor rekening van de Oberrheinische Schiffahrts Gesellschaft te Keulen en is bestemd voor het goederenvervoer op de Rijn tussen Rotterdam en Frankfort. Het is de laatste van het drietal boten, die hier kwamen om een gelijke stoommachine in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 mei. Vrachten. Alleen kleine schepen te plaatsen. Nederlands stoomschip SAMARANG bedong voor koffie NLG 80, tabak NLG 60, krosssok NLG 45, indigo NLG 120, huiden NLG 95, rijst NLG 40 per last, naar Rotterdam. Lossende en onbevrachte schepen: Nederlands NOACH III, BARON VAN PALLAND VAN ROOSENDAAL, GEBROEDERS SMIT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft van Terschelling: Bij het duiken op de TYNEMOUTH blijkt dat bijna alle ijzeren banden in de drie jaar dat die boot onder zand en water zit, zijn doorgeroest, waardoor het opbrengen lastig wordt en er nogal wat wegstroomt. De koperen hoepels van de LUTINE integendeel, die al ongeveer 90 jaar onder zand en water zitten, zijn nog geheel gaaf, althans de banden om de geldvaatjes. Wenselijk is het daarom, dat men bij verpakking voor uitvoer meer gebruikt maakt van laatstgemeld metaal. Als dan een schip nabij de stranden blijft, kan men altoos na kortere of langere tijd nog de meest kostbare goederen bergen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Diep, 23 juni. Het Nederlandse schip MARGARETHA, van Vlissingen, laatst gevoerd door kapt. Spanjer, is uit de hand verkocht aan de heer J. Kleijn te Nieuwe Diep om gesloopt te worden.


Datum: 27 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden is in het raadhuis te Vlissingen de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Ter vergadering, die door de heer Arie Smit als president-commissaris werd geleid, waren aanwezig of vertegenwoordigd 393 aandelen, uitbrengende gezamenlijk 77 stemmen. Mededeling werd gedaan, dat de commissie, volgens artikel 34 van de statuten daartoe aangewezen, de balans en winst- en verliesrekening over 1887 had goedgekeurd, sluitende met een winstsaldo van NLG 13.925,19½, welk bedrag wordt aangewend tot afschrijving en mindering van de in vroegere jaren geleden verliezen. Het volgende is aan het door de directeur uitgebrachte verslag over 1887 ontleend: Ofschoon er in het afgelopen jaar voor deze maatschappij grote bedrijvigheid in alle afdelingen bestond, is het niet mogelijk geweest een beter financiële uitkomst te verkrijgen, daar door de heersende concurrentie alleen werk kon worden aangenomen tegen zeer lage prijzen. Ten gevolge van deze drukke werkzaamheden kon gedurende het gehele jaar 6 à 700 man werk worden verschaft en was gedurende die tijd de noodzakelijkheid gebleken van het instellen, met afzonderlijk volk, van een nachtploeg. Het totaal bedrag van de arbeidslonen bedroeg in 1887 NLG 264.122.31 of NLG 95.191,27 meer dan in 1886. Ten gevolge van de vooruitgang in het machinevak moesten verschillende werktuigen en gereedschappen worden aangevuld, waaronder vooral is te noemen een grote hydraulische inrichting voor het klinken van stoomketels in de ketelmakerij ( de grootste die in Europa vervaardigd is.) Onder de voornaamste werken, in 1887 onder handen genomen of uitgevoerd, kunnen het oorlogschip 4e klasse CERAM voor het departement van koloniën en de mailsteamer BROMO voor de Rotterdamsche Lloyd worden genoemd. Ook dit jaar werden in het droogdok weinig schepen opgenomen, ten gevolge van de geringe scheepvaart, aan Vlissingen verbonden. Hoewel, mede wegens de geringe scheepvaart, het havencontract nog weinig voordelen afwerpt, mocht het schapenvervoer daarin enige verbetering brengen, zodat die afdeling een winstsaldo van NLG 99,78½ heeft mogen behalen. Ten slotte wordt de hoop uitgedrukt, dat door volharding de kwade tijd zal worden te boven gekomen en gunstiger resultaten zullen verkregen worden. De heer J.P.J. Buteux te Middelburg, die als commissaris aan de beurt van aftreding was, werd als zodanig herkozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co te Katendrecht is de kiel gelegd voor een stoomzandzuiger (opm: LIBAMA), die tevens voorzien zal worden van machine en schroef, ten einde zich zonder hulp te kunnen voortbewegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, 18 mei van Cardiff te Nieuw Anjer (Java) aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Het schip J.H. HENKES, kapt. Van Heuveln, vertrok volgens ontvangen telegram uit Londen van Maracaibo 28 april en het schip REIZIGER, kapt. Alberda, 26 mei van Montevideo, beide naar Het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Het Nederlandse schip BATO, kapt. Brouwer, van Bordeaux, is volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, de 26e juni bij Lundy Eiland (Bristol Channel) aangekomen.


Datum: 28 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Volgens ontvangen particulier bericht bij de reder van kapt. Van Heuveln, dato 5 mei, was het schip J.H. HENKES, eerst die dag in zee gegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is gisteravond te Duinkerken aangekomen het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Seinstra, van Santa Fé ( Argentinië) laatst van Buenos Aires.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schoenerschip NICOLAAS FRANS, kapt. Vegter, de 26e juni van Cardiff naar Rio Grande.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 26 mei. Het brikschip FREDERIK CAREL, kapt. H.B. Reit, van Sunderland naar Rosario, is ongeveer 45 mijl benoorden de baar van Rio Grande gestrand op de kust van Bujurú (opm: gestrand in positie 31º42’ ZB en 51º24’ WL). De equipage werd gered.
Bojurú, ruïne van de oude vuurtoren
Coll: Google Earth


Datum: 29 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip JETTA, groot ongeveer 630 last, gebouwd voor rekening van de Actien Gesellschaft für Handel und Schiffahrt H.A. Disch, te Mainz. Daarna zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot ongeveer 550 last, te bouwen voor rekening van de heer A. Rings te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip CONCURRENTIE, kapt. Vogel, de 27e jui van Gravesend naar San Sebastian.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het Nederlandse stoomschip IRENE, op de Thames bij Deptford gemeerd liggende, is door het stoomschip MARTIN aangevaren en heeft 3 platen gebroken, benevens andere schade bekomen. De reparatie zal vier dagen vereisen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juni. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse schoenerbrikschip J.H. HENKES, kapt. Van Heuveln, gisteravond van Maracaibo te Falmouth en bekwam order naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 26 juni. Door het instorten van zand wordt het duiken in het wrak van de TYNEMOUTH zeer moeilijk en kan er bijna niets meer worden opgehaald van de ruim 2000 balen katoen, welke zich daarin nog moeten bevinden.


Datum: 30 juni 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, arriveerde het schip JOHANNA, kapt. Meinders, de 28e juni te Falmouth en passeerde het schip ARTEMIS, kapt. Noé, van Fernandina ( Florida) naar Dordrecht, de 28e juni Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 juni. De sleepboot HERCULES zal morgen van Nieuwediep naar Gibraltar vertrekken om het stoomschip PRINS FREDERIK van daar herwaarts te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. Volgen door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schoenerschip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, de 22e juni van Gibraltar naar St. Ubes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Wij ontlenen wij het onderstaande aan het verslag van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland over het jaar 1887. Bedoeld jaar vormde een tijdperk van overgang. Sedert 1 juni 1887 trad de dagdienst van de stoomschepen nevens de bestaande nachtdienst in werking. De ten aanzien van de dagdienst gemaakte bepalingen bleken in tweeërlei opzicht wijzigingen te behoeven. Vooreerst in de regeling van de aan de Maatschappij voor het vervoer van de brievenmalen toegezegde betaling. De verwachte hoeveelheid postzakken heeft wel de weg over Vlissingen gevolgd, maar werd voor een groot deel met de nachtboten vervoerd. De dagboten hebben van de uitbreiding van het postvervoer slechts ongeveer 45% in plaats van de haar toegedachte 90% van de transitporten genoten. Een nieuwe regeling met de regering, mits goedgekeurd door de aandeelhouders en door de wetgever, zal daarin voorzien.
Voor het personenverkeer bleek het vertrekuur uit Londen 7 uur 15 minuten ’s ochtens te vroeg te zijn. Een later vertrekuur uit Londen was reeds in het afgelopen najaar een levensvoorwaarde voor de dagdienst gebleken. De directie hoopte, door de welwillende medewerking van de Nederlandse regering, die voorwaarde met de zomerdienst van 1888 vervuld te zien, toen de met de gewijzigde treinenloop tussen Boxtel en Oberhausen in verband staande zomerdienstregeling van de spoorwegen door de minister van waterstaat enzovoort werd goedgekeurd, die aan de maatschappij plotseling voor de eerstvolgende maanden de kans op een later vertrekuur uit Londen ontnam. De directie vleit zich echter dat de bezwaren welke tegen de thans voorgestelde aankomst- en vertrekuren van de treinen te Vlissingen zijn aangevoerd, de regeling zullen nopen harerzijds datgene te verrichten wat nodig is om met de aanstaande winterdienst een betere toestand in het leven te roepen. Daarvan kan de toekomst van de maatschappij afhankelijk zijn. Het afgelopen jaar heeft overigens geen reden tot klachten gegeven. De stoomschepen, zowel voor de dag- als voor de nachtdienst, voldeden in elk opzicht aan de gestelde eisen. De regering schonk tot het postvervoer in elk opzicht haar medewerking. Het reizigersvervoer van de dagboten in westelijke richting ontwikkelde zich van de aanvang af, zij het langzaam, op bevredigende wijze. Ook gedurende het thans lopende dienstjaar is dit het geval. Nog in meerdere mate ware dit geschied, wanneer de maatschappij niet de druk van de tijden hadde ondervonden. Daaronder leed ook het reizigersvervoer van de nachtboten, dat opnieuw verminderde. Toch kon het zich tegenover de mededingende stoomvaartlijnen in elk opzicht staande houden. Het goederenvervoer nam in vrij aanzienlijke mate toe, de vrachten waren wel is waar somtijds onbevredigend, maar, wat dientengevolge door sterke mededinging verloren ging, werd ruimschoots opgewogen door meerdere omvang van het vervoer. De ontvangsten uit de exploitatie hebben NLG 1.200.341 bedragen en de uitgaven NLG 950.152 of gemiddeld per reis NLG 1641 tegen NLG 1821 in 1886. De winst beloopt derhalve NLG 250.188. Na betaling van intrest ad NLG 67.410 aan het ketelfonds NLG 55.833 en voor registratiekosten en eigendomsoverschrijving van het stoomschip PRINS HENDRIK NLG 6000, blijft er een netto winst van NLG 120.944, die gebruikt wordt tot afschrijving op de stoomschepen met NLG 119.258 en op werktuigen, gereedschappen enz. met NLG 1685.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Publieke verkoop op vrijdag 20 juli 1888, des voormiddags ten half tien ure, in het toko lokaal van de heren John Pryce & Co te Batavia van het barkschip, vroeger genaamd ALASKA, thans DJADUL GAIR, toebehorende aan de Arabier Sech Achmat bin Oemar Fagie en liggende ter rede van Batavia, gebouwd van hout met twee dekken en drie masten en getuigd als bark. Geschiedende deze verkoop ten behoeve van de verbandhoudster.
Taco Henny.


Datum: 01 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping in één zitting. De notarissen Van der Hoeven & Hoogewerff, residerende te Rotterdam, zullen op dinsdag 10 juli 1888, des middags ten 12 ure, in het lokaal Verscheidenheid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven te Rotterdam in het openbaar veilen en verkopen drie hechte, sterke, goed onderhouden, overdekte ijzeren schroefstoomboten, thans liggende in de Achterhaven te Delfshaven, gemeente Rotterdam en gevaren hebbende van Rotterdam op België, alle met derzelver staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheeps- en machinegereedschappen, zijnde:
- De stoomboot ANNA, volgens meetbrief d.d. 6 juni 1887 lang 23,96 meter, wijd 4,20 meter, hol 2,04 meter en dus groot 172 tonnen, met stoommachine van 25 paardenkracht.
- De stoomboot STAD GENT, volgens meetbrief d.d. 8 juni 1887 lang 25,80 meter, wijd 4,89 meter, hol 2,04 meter, en dus groot 219 tonnen, met stoommachine van 30 paardenkracht.
- De stoomboot VOORUITGANG, volgens meetbrief d.d. 1 juni 1886 lang 26,93 meter, wijd 3,83 meter, hol 2,07 meter en dus groot 179 tonnen met stoommachine van 25 paardenkracht.
Deze stoomboten zijn iedere werkdag te bezichtigen en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen binnen 8 dagen na de toewijzing.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemde notarissen aan de Oppert No. 155 te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 juni. Volgens telegram van kapt. Graadt van Roggen, zijn de herstellingen aan het roer en de achtersteven van de PRINS FREDERIK naar genoegen der experts aangebracht en zal het stoomschip 10 juli gereed zijn om naar Amsterdam gesleept te worden. De sleepboot HERCULES, kapt. Bakker, is daartoe heden uit Nieuwediep vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram passeerde het Nederlandse barkschip PAULINE, kapt. Post, van Pascagoula (Mississippi) naar Delfzijl, de 30e juni Dungeness.


Datum: 03 juli 1888


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juli. Het Gouvernements-stoomschip BOGOR moet te Priok worden gedokt en op nieuw gekoperd.


Datum: 04 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse brikschip CONFIANCE, kapt. H. Grasdijk van Harlingen naar Grangemouth bij Crail (opm: positie 56º15’ NB en 02º38’ WL) op de Schotse kust gestrand en zal wrak worden. De equipage is gered. (opm: dit bericht is onjuist; zie PGC 090788)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 3 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip FREIHANDEL, kapt. Arkema, de 3e juli van Rotterdam te Ensenada aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. Grilk, van Soerabaja 3 juli te Falmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 juli. Volgens ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse barkschip JOHANNA, kapt. Saatman, bij kaap Palos (opm: onjuist; zie PGC 090788) verongelukt. De bemanning werd gered en te Alicante geland. (red. het Nederlandse barkschip JOHANNA, ex JOHANNA MARIA, reder de heer Aug. Köpcke, werd gebouwd in 1866 te Slikkerveer)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juli. Bij de agenten van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland is het bericht ontvangen, dat de onderhandelingen met de Italiaanse regering tot een overeenkomst hebben geleid, volgens welke de schepen der genoemde maatschappij, te beginnen met de maand oktober a.s., geregeld Genua zullen aandoen. De passagiers zullen aldaar kunnen in- en ontschepen en de mailpaketten zullen eveneens aldaar worden ingenomen en geland.


Datum: 05 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De torpedoboot groot model BATOK, die voor enige tijd door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen van stoomwerktuigen en ketel werd voorzien, wordt thans bij ‘s Rijks werf te Amsterdam met spoed gereed gemaakt om torpedo’s te kunnen lanceren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 juli. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Boompaal, van Pensacola te Oporto aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip JEAN BAPTISTE, kapt. Bruijn, 30 juni van Cardiff te Montevideo en het schip EMMA RÖMER, kapt. Albrand, van Makassar naar Amsterdam, arriveerden de 4e juli bij Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 11 juni. Het Nederlandse barkschip KERSBERGEN, kapt. Klasen, van Penarth naar Java, de 2e juni lek hier binnengelopen, moet ongeveer 500 ton van de lading lossen om onderzocht te kunnen worden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Advertentie. De notaris A.M. Tak zal op vrijdag de 13e juli 1888, voormiddags te 10 uren, op de Loskade te Middelburg in het openbaar verkopen een grote partij scheepsafbraak van het in sloping liggende stoomschip AURORA, afkomstig van de Maatschappij Zeeland, als planken, ribben, dekbalken, brandhout, scheepszeilen, divers salon-ameublement bestaande in banken, stoelen, tabouretten, buffetkasten met spiegels, vloerkleden enz., benevens een aanzienlijke partij oud eikenhout, geschaafde en geploegde delen, kolders, ribben, en meer.


Datum: 06 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de verwapening van de schepen voor binnenlandse dienst, welke zullen deelnemen aan de gecombineerde manoeuvres van zee- en landmacht aan de monden van de Maas, vernemen wij:
Het ramschip BUFFEL heeft een kanon van 28 cm. achterlaad gekregen, in plaats van de 2 kanonnen van 23 cm. Verscheidene verbeteringen zijn aangebracht, die de commandant van het schip van de toren ten goede zullen komen. Het schip werd voorzien van stoomankermachine en stoomstuurmachine.
De beide kanonnen van 23 cm. van Zr.Ms. rammonitor PANTER werden ook vervangen door 1 kanon van 28 cm. achterlaad. Op de brug is een electrische lamp en daarvoor in de machinekamer een stoommachine met dynamo geplaatst.
Op de stoomkanonneerboten klein model is het kanon van 23 cm. vervangen door een achterlaadkanon van 21 cm., terwijl zij voorzien zijn van 2 snelvurende kanonnen van 3,7 cm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip SPRUIT, kapt. De Jonge, 30 mei van Rio Grande naar Falmouth.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juli. Het Gouvernements-stoomschip SINGKAWANG, thans te Pontianak in station, moet naar Singapore om aldaar te worden gedokt. De stationering van de adviesboot No.55 ter rede Billiton is ingetrokken, zodat die boot thans dienst kan doen ter rede Pontianak, ter vervanging van het afgekeurde vaartuig No.35.


Datum: 07 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 5 juli. Van de werf der heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip KRONPRINZ WILHELM, groot pl.m. 550 last, gebouwd voor rekening van de heer Johann Faber te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 31 mei. Bevracht onder meer het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. Hazewinkel, 175 t. van Porto Alegro naar Pernambuco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen vertrok het Nederlandse schip MARIA, kapt. Schotema, 22 juni naar Rotterdam van Perth Amboy (New Jersey) en het schip PRINSES WILHELMINA, kapt. Bruce, 26 juni van Charleston (South Carolina) naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE VI, kapt. Van der Mey, bevracht van Java naar Het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juli. Volgens heden door de rederij ontvangen telegram is het vrachtschip WILLEMINA CORNELIA, kapt. Speenhoff, van Vlissingen naar Java, 6 juli Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 5 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram zou het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, morgen, de 6e juli van Hongkong naar Saigon vertrekken, om vandaar via Manilla de thuisreis te aanvaarden.


Datum: 08 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. De behoefte aan scheepsruimte doet zich nog niet gevoelen, en er zijn ook geen passende schepen. Toch zijn een paar, zich nog onderweg bevindende, schepen tot Sh. 27/6 opgenomen. Het Nederlandse stoomschip ZEELAND bedong voor koffie NLG 80, indigo NLG 120, huiden NLG 95 per last naar Rotterdam, en koffie FFrs. 80, en indigo FFrs. 120 per ton naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH III, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, GEBROEDERS SMIT en SLAMAT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 juni. Volgens de Javabode is in beginsel besloten de marine-etablissementen op Onrust op te heffen en naar Soerabaja over te brengen. In verband daarmee is de regering van plan een gemetseld droogdok te Tandjong Priok te laten maken, terwijl er sprake van is daarna de exploitatie van de havenwerken te gunnen aan de heren J.A. de Gelder c.s.


Datum: 09 juli 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 7 juli. Volgens ontvangen telegram van kapt. H. Grasdijk van het hier thuisbehorende brikschip CONFIANCE, is hij met genoemde bodem goed en wel op 4 juli te Grangemouth aangekomen, komende van Harlingen. Het bericht in ons nummer van j.l donderdag, uit Londen aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant getelegrafeerd, als zou genoemd schip bij Crail gestrand zijn, berust dus op een dwaling.
Volgens een heden ontvangen bericht werd het bij Crail gestrande Nederlandse schip (opm: tweemast-schoener) CONFIANCE gevoerd door kapt. K.W. de Grooth, en was het op reis van Termunterzijl naar Burnt Island met stro. De equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 5 juli. Het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK arriveerde 29 juni van hier te Paramaribo en is sedert van daar de 5e juli te Demerary aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 30 mei. Het brikschip FREDERIK CAREL, kapt. H.B. Reit, te Bujurú (opm: positie 31º42’ ZB en 51º24’ WL) gestrand, is geheel wrak geworden. De gezagvoerder vermeldt, dat het schip lek sprong en dat hij genoodzaakt was, ten einde zinken te voorkomen, het op het strand te zetten. Het wrak werd voor 121 en de lading voor 10 Millereis verkocht. (red. het brikschip FREDERIK CAREL, ex THERESA MALFINO, reder de heer F.L. Drenth te Pekela, groot 350 ton, werd in 1866 gebouwd te Savona)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alicante, 4 juli. Het barkschip JOHANNA, kapt. C.Saatman, van Cette naar Santos met zout en gemengde lading, is op 28 juni, op ongeveer 60 Engelse mijlen Z.Z.O. van kaap Palos, lek gesprongen (in positie 36º47’NB en 00º19’WL). Nietegenstaande aanhoudend pompen nam het water in het schip toe en werd het door de bemanning des namiddags in de boten verlaten. Zij bleven in het gezicht van het schip, totdat het omstreeks middernacht zonk. De equipage arriveerde hier gisterenavond (opm: na een zeereis van plm 100’).


Datum: 10 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 7 juli. Heden werd van de werf De Nijverheid van C. van der Giessen & Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzer Rijnschip, genaamd FRIEDRICH, groot plm. 600 lasten, voor rekening van de heer Friedrich Becker te Mülheim a/d Ruhr. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: WILHELM), groot 510 lasten, voor rekening van de heren Gebr. Mellinghoff te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 juli. De stoomschelpenzuiger de FRIESLAND was heden weder boven de Lutine werkzaam, toen de grote zuigbuis door midden brak, en een belangrijke averij ontstond. De boot gaat nog hedennacht naar de werf aan de Kinderdijk om te repareren. De schade is nogal aanzienlijk. De opbrengst van het kuilzuigen is van zeer geringe betekenis; slechts nu en dan wordt een enkele Spaanse mat (opm: munt) opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse schip CATHARINA SUZANNA, kapt. Manneken, van Rotterdam naar St. Petersburg met verfhout, zwaar lek hier binnengelopen. Het heeft vermoedelijk op een gezonken wrak gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schip JAN SMIT de 13e juni van Martinique te Trinidad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 7 juli. Van de werf van de scheepsbouwmeester B. Niestern alhier is te water gelaten een zeeschip voor rekening van kapt. R. Douwes te Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Batavia is het Nederlandse schip THORBECKE, kapt. Kuipers, van Soerabaja vertrokken naar Celebes om te laden voor Hongkong en/of Shanghai.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER SCHOTEN, kapt. Zweede, van Soerabaja naar Het Kanaal te Port Elisabeth.


Datum: 11 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 7 juli. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd MARIA WILHELMINE, gebouwd voor rekening van de heren Joh. Driesen en Ludgwig Römer te Hochfeld-Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 10 juli. Volgens telegrafisch bericht arriveerde het Nederlandse schip ADELAAR, kapt. De Boer, heden van hier te Windau.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 9 juli. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip LEVANT, kapt. Van Rijn, van Rotterdam te Smirna aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 10 juli. Volgens heden bij de reder ontvangen telegram arriveerde het schip FRANS, kapt. Bakker, 10 juli van Schiedam te Riga.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 11 juli. De resident van Krawang deelt onder dagtekening van 23 juni j.l. mede, dat de te Palembang te huis behorende bark KASBOEL HAËR, beladen met 3.000 pikols katoen, 1.200 pakken gambir, 11 pikols benzoïn en 5 pikols was, en gevoerd door de eigenaar, de Arabier Said Aboebakar bin Sech bin Sahap, op haar reis van Batavia naar Cheribon in de nabijheid van de dessa Tjemara, district Tjabangboengin, is gestrand. De pogingen om het vaartuig weder vlot te krijgen zijn tot dusver vruchteloos gebleven. De lading is echter niet beschadigd.


Datum: 12 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 juli. Heden is van de werf der heren P. Boele Pzn. alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip BADEN I, bestemd voor sleepdienst op de Rijn, en gebouwd voor rekening der Badische Actiëngesellschaft für Rhein-Schiffahrt und Seetransport te Mannheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram ankerde het Nederlandse schoenerschip ARCADIE, kapt. Oldenburger, van Rotterdam naar West-Indië, de 11e juli bij Dungeness met verlies van kluiverboom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram passeerde het schip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, van Philadelphia naar Amsterdam, de 11e juli Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 juli. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE V, kapt. Karst, door de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia bevracht om de Menadokoffie naar Nederland te vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram passeerde het stoomschip ZUID-HOLLAND, kapt. Otto, van Rotterdam naar Java, de 11e juli Perim Island op sleeptouw hebbende het stoomschip VEGA, waarvan de machine buiten staat was om dienst te doen. (Het Engelse stoomschip VEGA, groot 3064 ton, gebouwd in 1879, vertrok 21 juni van Liverpool naar Calcutta en passeerde Suez 5 juli.)


Datum: 13 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juni. Naar aanleiding van een bericht, volgens hetwelk het stoomschip NOORD-HOLLAND in de Golf van Suez op een rots zoude hebben gestoten, is het Batav. Nieuwsblad door de agenten van de stoomvaart-maatschappij Rotterdamsche Lloyd uitgenodigd, op de onjuistheid van dit bericht te wijzen. Dit stoomschip is door verleiding van stroom in een zachte moddergrond geraakt, en men heeft om het te lichten kolen moeten uitwerpen. Door het Engelse stoomschip DRAGO, juist in de nabijheid passerende, werden pogingen tot afslepen gedaan, doch zonder resultaat, totdat de NOORD-HOLLAND het volgende tij van zelf weder vlot raakte en de reis vervolgde. Het schip heeft volgens de verzekering van de gezagvoerder niet de minste schade geleden, maar wordt de 7de dezer te Priok liggende ter voldoening aan de bepalingen door een commissie van drie experts en de nodige duikers onderzocht, om daarna van een nieuw certificaat van zeewaardigheid te worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 11 juli. Van de werf De Nijverheid van de heren C. van der Giessen & Zonen, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip (opm: LOUISE), groot 460 last, gebouwd voor rekening van de heer H.W. Mühlenfeld te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND 12 juli te Aden aangekomen, op sleeptouw hebbende het stoomschip VEGA met defecte machine.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Semarang, 10 juli. Het Nederlandse schip ALICE, gezagvoerder Krijgsman, kwam zondagnamiddag op de rede alhier aan van Soerabaja, na een reis van ruim veertien dagen. Vastlopen en andere tegenspoeden moeten van de lange duur van de reis oorzaak zijn. De tweede stuurman van genoemd schip werd gisterennamiddag ernstig ongesteld en overleed reeds gisterenavond. Door de zorgen van de havenmeester, de heer Roelofs, werd het lijk, na behoorlijk te zijn gekist, door de waterschout van boord afgehaald en aan de monding van de oude kali, tegenover de strandbatterij, begraven. Hedenmorgen werden van hetzelfde schip drie matrozen in een sloep, tot nabij de sociteitsbrug gebracht. Nadat, ingevolge artikel 15 van het havenreglement, door de havenmeester voor de nodige borgtocht was gezorgd, werden de drie patiënten in het hospitaal opgenomen. De ALICE is onder quarantaine gesteld en heeft, op last, de gele vlag gehesen. Hier ter stede werd beweerd, en van sommige zijden zelfs zeer beslist, dat de stuurman was overleden aan cholera en dat ook de drie matrozen daaraan lijdende zijn. Het toepassen van quarantainemaatregelen, het hijsen van de gele vlag, het begraven aan de oude kali gaven aan dat beweren zeer veel schijn van waarheid. Wij kunnen echter, op gezag van de eerste stadsgeneesheer, die wij om inlichtingen vroegen, verzekeren, dat onder de schepelingen van de ALICE zich geen cholera heeft voorgedaan, alsook dat de stuurman daaraan niet is overleden.


Datum: 14 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 13 juli. Van de werf van de heren H. Boot & Zonen te Vrijenban is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren hevelaak, gebouwd voor rekening van de heer F. van Lent te Lithooyen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Slikkerveer, 13 juli. Tot aanvulling van het bericht dat dinsdag j.l., van de werf der firma P. Boele Pz. alhier, met goed gevolg te water is gelaten de ijzeren schroefstoomboot BADEN I, dient, dat deze boot wordt voorzien van twee onafhankelijk van elkander werkende compound machines met condensatie, te zamen circa 350 indicateur paardenkracht ontwikkelende. De daarbij passende stoomketel wordt vervaardigd met een overdruk van 9 atmosfeer, en zowel bij deze stoomketel als bij de machines worden de nieuwste vindingen op het gebied van stoomwerktuigkunde toegepast.
Aan de werf van dezelfde firma wordt thans met de bouw begonnen van een schroefstoomboot, waarvan haar de levering eveneens door de Badische Actien Gesellschaft für Rheinschifffahrt und Seetransport te Mannheim is opgedragen.
Deze boot wordt voorzien van één compound machine met condensatie van circa 200 indicateur paardenkracht en een daarbij passende stoomketel, ook met 9 atmosfeer overdruk.
Voor beide boten worden ketels en machines compleet vervaardigd aan de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schoenerschip MARGARETHA, kapt. Posthuis, de 20e juni van Pernambuco naar Montevideo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 juli. Volgens telegrafisch bericht is het schip HARLINGEN, kapt. Flugmacher, heden van hier te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Volgens van de reder ontvangen bericht vertrok het Nederlandse schip THERESE, kapt. Brouwer, 7 juli van Kotka naar Brake.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 juli. Het schoenerbrikschip CATHARINA SUZANNA, kapt. Manneken, van Rotterdam naar Petersburg, hier zwaar lek binnengelopen, is onderzocht en moet de lading lossen en daarna dokken om verder nagezien te worden.


Datum: 15 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde de 13e juli te Havre het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Boon, van Martinique.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 13 juli. Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Teensma, heden van Nieuwediep te Sundsvall aangekomen.


Datum: 16 juli 1888


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. Het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK vertrok gister van Gibraltar naar IJmuiden, na volbrachte tijdelijke herstellingen, gesleept door de sleepboot HERCULES, kapt. Bakker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Verkoop van bokvaartuigen. Notaris F. Schaafsma te Lemmer is voornemens, ten verzoeke van Mr. H. Binnerts te Heerenveen q.q., op zaterdag 21 juli a.s., ’s morgens 10 uur, ten huize van de kastelein Schoegje te Echten, publiek verkopen zes bokvaartuigen, liggende aan de werf van de scheepsbouwmeester Cats te Echten.


Datum: 17 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 16 juli: het barkschip GUIANA is voor NLG 5.450 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip KINDERDIJK, kapt. Mulder, van Londen via Newcastle naar Java, 15 juli van Gravesend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 16 juli. Het (opm: Engelse) stoomschip ETRURIA, 14 juli van New York te Queenstown aangekomen, vertrok 7 juli om 6 nm. van New York, arriveerde zaterdag 14 juli des ochtends te 3.50 uur te Queenstown en heeft de reis over de oceaan gedaan in 6 dagen, 4 uren en 50 minuten; zijnde dit de snelste reis die gedaan is; de gemiddelde snelheid van 19,34 mijl per uur.


Datum: 18 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 juli. Het schip NICOLAAS, kapt. Burghout, van Hernösand met gebroken grote mast hier heden binnengekomen, is bij het binnenkomen van de buitenhaven in aanvaring geweest met de stoombaggermachine SCHELDE, laatstgenoemde bekwam een weinig schade.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In het verslag van Billiton over juni leest men:
De 22e werden te Manggar aangebracht 23 schipbreukelingen van het de 29e mei j.l. op de Discovery-bank in Staat Karimata verongelukte Nederlands-Indische schoenerschip TALIBAK GHAIR. Zeventien hunner werden met het onder Engelse vlag varende stoomschip SRI PONTIANAK naar Pontianak teruggebracht, terwijl de zes overigen op eigen kosten naar hun woonplaats Pegaten zullen terugkeren.


Datum: 19 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 16 juli. Jongstleden zaterdag (opm: 14 juli) werd van de werf van Gebr. G.& H. Bodewes alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren aak, groot 90 last, voor schipper J. Brouwer, van Groningen, en een dito voor schipper O. Verweij, van Druten, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot ca. 250 last, voor schipper J. Wittmann, van Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen zal door de commissie van ingenieurs geadviseerd worden tot afkeuring voor de dienst van de oorlogsschepen PRINS VAN ORANJE en CORNELIS DIRKSZ, liggende te Hellevoetsluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juli. Volgens telegram uit Batavia is het Nederlandse schip THORBECKE V, kapt. Karst, 17 juni van Newcastle te Timor aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 juli. Het barkschip POMMERANIA, uit Stolpmünde, is op 13 juli op ongeveer 18 mijl NO van Peterhead door de equipage in zinkende staat verlaten. De bemaning werd door het Nederlandse schip STELLA MARIS uit Vlaardingen opgenomen en te Peterhead geland.


Datum: 20 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 18 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegram, passeerde het schip AMICITIA, kapt. Van Baalen, van Cardiff naar Java, op die datum Straat Sunda, 82 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. Grilk, van Soerabaja, de 19e juli van Falmouth naar Greenock.


Datum: 21 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. Volgens door ons ontvangen telegram passeerde 19 juli de JOHANNA, kapt. Helle, van Amsterdam naar Mozambique, bij Dungeness en de AETHOPIA, kapt. Van Duijn, van Rotterdam naar Mozambique, 19 juli bij Dover.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 juli. Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse schip ANNA JACOBA, kapt. Hutjes, heden van Delfzijl te Grangemouth ( Schotland, oostkust) aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent het onderzoek van de oorlogsschepen PRINS VAN ORANJE en CORNELIS DIRKSZ, liggende te Hellevoetsluis, wordt ons nader medegedeeld dat het beslissend oordeel over het wachtschip PRINS VAN ORANJE eerst over enige maanden zal kunnen worden uitgesproken, waartoe een opname in het droge dok moet voorafgaan; en dat het voormalige schroefstoomschip 3de klasse CORNELIS DIRKSZ reeds sedert jaren uit de sterkte der zeemacht is afgevoerd, en onlangs een andere bestemming heeft gekregen, waartoe het nog wel geschikt zal zijn.


Datum: 22 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 juni. Het alhier lek binnengelopen schip EMMA EN ELIZE, kapt. Gibbs, van Probolingo naar Falmouth bestemd, is na volbrachte reparatie gisteren naar Falmouth vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 juni. Vrachten met beperkte vraag naar, zowel als aanbod van scheepsruimte. Nederlandse stomer PRINS VAN ORANJE bedong voor koffie NLG 80,-, huiden NLG 95,-, tin NLG 25,-, indigo NLG 120,-, thee NLG 55,- per last, kinabast NLG 17,50 per kubieke meter naar Amsterdam; stomer NOORD-HOLLAND koffie NLG 85,-, huiden NLG 100,-, tabak NLG 65,- per last op de Zuidkust te laden, koffie NLG 80,-, huiden NLG 95,-, indigo NLG 120,- per last om de Noordkust te laden; SLAMAT stroopsuiker 32/6 netto per ton. GEBROEDERS SMIT laadt voor bevrachters rekening.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlandse NOACH III, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, THORBECKE VI en THORBECKE.


Datum: 23 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip CONSTANTIA, kapt. L. Scholl, van Penarth ( Zuid Wales) te Makassar aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 juli. Door het stoomschip SINDORO zijn gisteren middag te Priok aangebracht kapt. Roberts met zijn vrouw en zes man der equipage van het Engelse schip BRYN GWYN, welke bodem de 15e dezer op reis van Singapore naar Liverpool met een lading stukgoederen in de Karimata Passage, op 00º57’ZB 108º42’OL totaal verongelukt is. Vijf dagen hadden de geredden in een boot op zee rondgezwalkt alvorens zij door kapt. Overgaauw gezien en opgevist werden. Van twee andere boten met de overige equipage is nog niets bekend.


Datum: 24 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 21 juli. Het schip AUGUSTE, kapt. Arkema lag heden zeilklaar te Duinkerken met bestemming Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, arriveerde 12 juli van Gibraltar het schip GEERTRUIDA te Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Coerkamp, 21 dezer van hier te Umea aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Behalve de stoomkanonneerboten VIDAR en VALI van Willemsoord, zal ook weldra Zr.Ms. rammonitor HAAI van Hellevoetsluis naar Amsterdam worden overgebracht, teneinde aldaar op ’s rijkswerf aldaar verwapend te worden.


Datum: 25 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De rammonitor HAAI, liggende op de rijkswerf te Hellevoetsluis, wordt bij gunstiger gelegenheid overgebracht naar ’s rijkswerf te Amsterdam om de twee getrokken kanonnen van 23 cm te verwisselen tegen één kanon van 28 cm A en daarmee in verband staande veranderingen aan de toren en andere inrichtingen te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op ´s Rijks werf te Hellevoetsluis zullen verwapend worden de stoomkanonneerboten klein model HYDRA en DOG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 24 juli. Van de werf van de scheepsbouwmeester J. Meijer alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip GOEDE VERWACHTING, gebouwd voor rekening van schipper C. Bakker.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 juli. Volgens ontvangen telegram uit Londen is het stoomschip GRAAF VAN BYLANDT bij Macassar gestrand. Een gouvernements-stoomboot is ter assistentie daarheen gezonden.


Datum: 26 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De voor de Nederlandse marine in Engeland aangebouwde torpedoboot EMPONG zal eerdaags naar Willemsoord worden overgevoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 juli. De stoomboot MOSSEL, van de oesterteelt Amsteldiep, is hedenavond met een gebrek aan de machine door de sleepboot STAD AMSTERDAM uit de Zuiderzee alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. Volgens telegrafisch bericht is het schip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, van hier te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 juli. Volgens ontvangen telegram uit Londen is het stoomschip GRAAF VAN BYLANDT, bij Macassar gestrand, zonder schade vlotgekomen.


Datum: 27 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan de Rijn, 26 juli. Heden is alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnklipperschip genaamd RIJNVAART, groot circa 155 last, en gebouwd voor rekening van de rederij “Rijnvaart”, directeur de heer C.C. Staab, te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 200 last, voor rekening van de heer H. van Woerkom, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip PRINS FREDERIK, dat nabij Ceuta op de rotsen stootte, werd te Gibraltar tijdelijk gerepareerd, zodat het roer en de stoomstuurinrichting weder volkomen bruikbaar waren, de machine was echter te Gibraltar niet te herstellen, zodat het schip herwaarts moest worden gesleept.
De sleepboot HERCULES, kapt. Bakker, toebehorende aan de Reederij tot het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep en te IJmuiden van en naar Zee, vertrok daartoe de 30ste juni van Nieuwediep en kwam de 9de juli te Gibraltar aan. Volgens rapport van de gezagvoerder van de PRINS FREDERIK verlieten sleepboot en stoomschip op de 12de juli ll. ’s ochtends ten 9 ure de haven van Gibraltar, en kwamen zij de 25ste juli ten 11 uur 30 minuten voormiddag te IJmuiden aan.
De tocht liep in alle opzichten zeer voorspoedig af. De PRINS FREDERIK had een hoeveelheid steenkolen in zakken gereed om de voorraad van de HERCULES aan te vullen. Daartoe werd op de 17de juli in de baai van Vigo binnengelopen.
Het stoomschip POLLUX van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij vergezelde de PRINS FREDERIK, op aanvraag van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, van Gibraltar tot op de hoogte van Falmouth, ten einde zo nodig assistentie te verlenen, doch deze behoefde niet ingeroepen te worden. De PRINS FREDERIK had meestal en van Vigo af voortdurend de zeilen bij, hetwelke de vaart zeer bespoedigde. De HERCULES werd volkomen berekend gevonden voor zijn taak.
De rederij had de heer C. Koning, gezagvoerder bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland, aan boord geplaatst voor de navigatie, terwijl kapt. Bakker weder getoond heeft een zeer vertrouwd gezagvoerder te zijn voor een dergelijke sleeptocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Het stoomschip JASON, kapt. Euwes, van Amsterdam naar Batavia, vertrok gisteren naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 25 juli. Volgens alhier ontvangen bericht zijn de Nederlandse schepen WATERGEUS, kapt. Kuiper, van Amsterdam, en ZEEMEEUW, kapt. Koen, van Harlingen, heden te Hernösand aangekomen en de ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van Harlingen heden te Sundsvall gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. Het Nederlandse schip JOHAN THEODOR, kapt. Botje, is volgens particulier telegram uit Batavia, van Penarth te Amboina aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 juli. Het in ballast van Leuven komende en naar Krageroe om hout bestemde Nederlandse schoenerschip VOORUIT, kapt. Van Heukelom is gisterochtend in het Nauw van Bath bij de 2e duc d’alve (opm: dukdalf) aan de grond geraakt, doch namiddags met de vloed afgekomen en daarna op de rede van Bath geankerd.


Datum: 28 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het munitie- en projectielen-depot-schip HELDIN, gelegen te Nieuwediep bij fort Oost-Oever, wordt tijdelijk ontruimd, om een kleine voorziening in het droge dok der werf te Willemsoord te ondergaan. Het schip wordt oud, het heeft reeds ongeveer een halve eeuw achter de rug. Er moet daarom plan bestaan, een projectielen-magazijn in de bedekte weg van fort Oost-Oever te bouwen, ter plaatse waar geen geschut op de hoofdwal zal komen.
Omtrent Zr.Ms. ramschepen BUFFEL en HYENA, die in de nacht van dinsdag op woensdag jl. op de rede van Hellevoetsluis tegen elkander aangedreven zijn, meldt men ons, dat de reparatie van de BUFFEL in weinige dagen kan zijn afgelopen, zodat die bodem tegen het einde der volgende week weder beschikbaar voor de dienst zal zijn. Ter bespoediging van de herstelling werden enige werklieden van de werf te Amsterdam ontboden. Zr.Ms. rammonitor HYENA is er ernstiger aan toe, hoe zeer het aanvankelijk zich niet zo liet aanzien. De ramsteven moet zodanig ontzet zijn, dat een langdurige reparatie noodzakelijk wordt en dus de indienststelling van een andere monitor in plaats van de HYENA waarschijnlijk is.
Van een andere zijde vernemen wij dat Zr.Ms. monitor HYENA vervangen wordt door Zr.Ms. monitor WESP.
De stoomkanonneerboten VIDAR en VALI, onder bevel van de luitenant ter zee 1ste klasse W.A. Buitendijk van Nieuwediep vertrokken zijn heden bij ’s rijks werf te Amsterdam aangekomen, alwaar zij verwapend zullen worden.

Krant:
  BN - Bataviaasch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

(geen plaats of datum) De GRAAF VAN BYLANDT, die gisteren te Tandjong Priok aankwam, geraakte, naar de Celebes Courant meedeelt, van Paré Paré komende de 17e dezer een paar mijl beneden de rede van Macassar aan de grond op Batoe Mandang in de nabijheid der Koeri Tjadi eilanden. Toen de eerste pogingen om weder vlot te geraken mislukten, zond de kapitein een sloep naar Macassar met verzoek omassistentei. De sloep arriveerde daar ’s nachts om 3 uur en werden met spoed de nodige maatregelen genomen, zodat de Gouvernements-stomer SPERWER tegen het aanbreken van de dag vertrok. Des namiddag van dezelfde dag kwam genoemd schip terug met de mail en de passagiers voor Macassar, doch zonder de GRAAF VAN BYLANDT, die het niet gelukt was vlot te krijgen. Na herhaalde pogingen is dit 20 juli ten 5½ uur ’s morgens eindelijk gelukt en arriveerde de GRAAF VAN BYLANDT kort daarna ter rede van Macassar. De boot heeft door dit ongeval 2½ dag oponthoud gehad doch overigens hoegenaamd geen schade bekomen. De plaats waar zij vastzat, hoewel op de kaart aangeduid als Baroe-Mandang, bestond uit klei en zandgrond. Voor de equipage van de SPERWER is het, wat licht te begrijpen is, gedurende die dagen dienstdoen geweest.


Datum: 29 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 28 juli. Heden werd van de werf der firma Wed. C. Boele en Zonen, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot WINSCHERMAN EN CO. I, gebouwd voor rekening der heren Winschermann & Co. te Mülheim a/d Ruhr. De boot is bestemd voor de sleepdienst op het Main-kanaal en wordt voorzien van twee afzonderlijke machines, compound systeem, welke met de daarbij behorende ketel worden vervaardigd door de machinefabrikanten Burgerhout en Zonen te Rotterdam.
Daarna werd de kiel gelegd van de sleepschroefstoomboot AGNETHA, voor rekening van de heer J. Fetenburg te Katerveer, terwijl de bovengenoemde werf mede in aanbouw is de sleepschroefstoomboot OEKONOM II, voor rekening van de heren Gebroeders Holtkamp, te Emmerich a/d Rhein.
Beide boten zullen mede voorzien worden van twee afzonderlijke machines compound systeem, te vervaardigen met de vereiste ketels door de machinefabrikanten Burgerhout en Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juli. Volgens particulier bericht van de rederij van het stoomschip CALLISTO, kapt. Posthumus, is genoemd schip na gedane proeftocht gisteren van Sunderland naar Lissabon vertrokken. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Het Nederlandse schip MINERVA, kapt. Alberts, van Suriname te Falmouth binnen, heeft order bekomen voor Landscrona.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, van Cardiff naar Batavia, heden Anjer gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Volgens heden ontvangen telegram van Batavia, is het Nederlandse schip THORBECKE IV, kapt. De Jong, van Rotterdam naar Java, Banjoewangie gepasseerd.


Datum: 30 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Baggermolen te koop. Een geheel nieuwe baggermolen met compound machine van 175 IPK met oppervlakcondensatie, twee ketels, lieren, allen door stoom gedreven, voorzien van grondperspomp volgens geheel nieuw systeem, kunnende op 10 meter diepte plus minus 250 m³ per uur baggeren. Te bevragen bij J & K Smit, scheepsbouwmeesters te Kinderdijk en Krimpen aan de Lek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 9 juli. Het schip DINA, kapt. F.J. Wieringa, van hier naar Tobago vertrokken, is daar bevracht met suiker naar Het Kanaal.


Datum: 31 juli 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juli. Met zekerheid kan thans worden gemeld, dat Zr.Ms. opleidingsschip ANNA PAULOWNA te Rotterdam de 1e oktober a,s, buiten dienst gesteld zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De loodstransportstoomboot SCHELDE zal de nieuwgebouwde torpedoboot groot model EMPONG in het laatst dezer week op de reis van Engeland naar Nieuwediep begeleiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 28 juli. Door het stormachtige weer kon de duiker in deze week slechts één tij werken op het wrak van de TYNEMOUTH, nadat men een hoeveelheid zand had weggeruimd. Er werden dan ook slechts 3 balen katoen opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij besluit van 29 januari zijn Zr.Ms. rammonitor van de 2e klasse HYENA uit dienst en Zr.Ms. rammonitor van de 2e klasse WESP 20 juli 1888 in dienst gesteld, het bevel is opgedragen aan de luitenant ter zee 1e klasse A.J. Krabbe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 28 juli. Heden kwam hier aan, om morgen in de vaart te worden gebracht, het nieuwgebouwde schroefstoomjacht SCHELDE. Het schip, geheel volgens de nieuwste eisen gebouwd en ingericht, ziet er flink uit, en de proeftocht, verleden woensdag gehouden, door de Nieuwe Waterweg buitenom hierheen, bij onstuimig weer, heeft bewezen dat het een goed zeewaardig schip is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Het schip MINERVA, kapt. J. Albers, van Suriname te Falmouth binnen, heeft order bekomen naar Landskrona.


Datum: 01 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 30 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Batavia is het Nederlandse schip THORBECKE VII, kapt. Höper, de 15e juli na een reis van 98 dagen van Newcastle te Amboina gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 3 juli. De Nederlandse brik WILHELMINA, kapt. Sannes, van Paysande (Uruguay) naar Galveston, hier voor noodhaven binnen, moet de lading lossen om te repareren. Er werd akkoord gemaakt om de reparatie voor 14.000 mille reis te bewerkstelligen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. rammonitor 2e klasse HYENA is uit dienst gesteld en Zr.Ms. rammonitor 2e klasse WESP is 30 juli 1888 in dienst gesteld onder commando van luitenant ter zee 1e klasse A.J. Krabbe.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 augustus. Het stoomschip BANTAM van de Stoomvaart-Maatschappij Holland is heden morgen niet naar Nederland kunnen vertrekken, daar het een scheur in de krukas gekregen heeft, en zal nu de eerste reis van die maatschappij geschieden door de GOUVERNEUR-GENERAAL s’JACOB, die de 6e augustus van hier gaat.


Datum: 02 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 1 augustus. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan (opm: ALIDA JOHANNA), groot 200 last, te bouwen voor rekening van de heer J. Hoebert te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 31 juli. Alhier is j.l. woensdag met goed gevolg te water gelaten een door de firma Boon & Molema en De Kock gebouwde schroefstoomboot, genaamd LIMBURG III, ter lengte van 36,50 meter, werkende met een machine van 20 paardenkracht. Van deze boot is eigenaar de heer H.J. Oomes te Maastricht, en zij zal varen van Maastricht via Rotterdam naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 1 augustus. Aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk alhier werd heden met gewenst gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan PHILIPPINA, groot 400 last, voor rekening van de heer A. Walter te Neckargemünd.
Direcht na afloop werd de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot 300 last, voor rekening van de heer C. Muller te Puttershoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 augustus. Volgens van de reder ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, thans te Makassar van Newcastle NSW, kolen lossende met bestemming om het restant van de kolen te Soerabaja te lossen, bevracht om op laatstgenoemde plaats suiker te laden naar Melbourne en terug via Newcastle NSW met kolen naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 augustus. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, werd het vaartuig MARY, van Dordt, door de equipage verlaten. Deze werd te Dover geland.

PGC 020888
Voor de rechtbank te Leeuwarden stond terecht H.E, oud 28 jaar, schipper, wonende te Munnekezijl, die te Delfzijl was aangemonsterd als kok op het Nederlandse barkschip IDA, kapt. Wolkammer te Farmsum, voor een reis naar Engeland en waarheen het schip dan zou gaan en om vervolgens naar Nederland terug te keren. In Schotland heeft hij geweigerd de reis verder mede te maken. Het schip was geladen met stro en ballast, en na lossing in Schotland werd het geladen met steenkool voor Riga. Toen lekte het schip zodanig, dat beklaagde en vier anderen - die te Groningen en Winschoten zullen terecht staan - weigerden verder mee te gaan. Het schip werd onderzocht en zeewaardig verklaard, waarop de vice-consul die vijf personen, toen ze bleven weigeren, naar Rotterdam heeft opgezonden, om hen als muitelingen terecht te doen staan. De stuurman, de zeilmaker en een matroos verklaarden dat de reis zo gevaarlijk was, dat ze hem liever niet wensten mede te maken. De substituut officier van Justitie, Mr. J.P van Outeren betreurde het dat de rechtbank gevangenisstraf moest en niet een kleine geldboete kon opleggen. Hij vorderde een dag gevangenisstraf en de rechtbank heeft beklaagde daartoe veroordeeld.


Datum: 03 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 augustus. Heden en gisteren was de Amsterdamse boot WILLEM III met vlaggen getooid, omdat de gezagvoerder, H. Portheine, gisteren vijfentwintig jaren als zodanig commandeerde. Eerst op de ZWALUW, van Zwolle op Amsterdam, daarna op die bodem, herdoopt als LEEUWARDEN, tussen deze plaats en de hoofdstad, vervolgens op de BARON VAN PANHUIJS en thans op de WILLEM III, is hij voortdurend werkzaam geweest in het belang zijner superieuren en tot genoegen van het publiek, dat gaarne aan boord is bij deze steeds welwillende en opgeruimde man.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schoenerbrik TERNATE is thans definitief aangewezen tot instructieschip voor adelborsten. De zeilkorvet ASTREA zal gesloopt worden en haar schegbeeld aan het Koninklijk Instituut voor de Marine vermaakt.
De torpedoboot groot model EMPONG, die voor rekening van ons gouvernement te Londen is gebouwd, heeft bij een proeftocht op de Thames 22,8 mijl gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Volgens van de reder ontvangen bericht is te Sundsvall aangekomen het Nederlandse schip AUGUSTA, kapt. Arkema, van Duinkerken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 1 augustus. Door het barkschip GLITNER werd hier geland hedenochtend kapt. Kip en 4 man van de equipage van de smak MARY van de Noordzee bestemd naar Helvoet, welk schip in de Noordzee zo lek was geworden, dat de equipage het moest verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 augustus. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Koudenberg, heden van Hamburg te Bahia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Baarn, 2 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip BAARN, kapt. Brouwer, gisteren van Amsterdam te Batavia aangekomen. Het schip legt weer aan voor stukgoed naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 2 augustus. Volgens ontvangen telegram is het schip HELENA, kapt. Verbeet, heden van Bordeaux te Philadelphia gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram passeerde het Nederlandse barkschip LOTOS, kapt. Klinkhamer, van Batavia naar Londen, de 2e augustus Kaap Lezard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, van Harlingen heden te Sundsvall aangekomen.


Datum: 04 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 augustus. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip LOTOS, kapt. Klinkhamer, van Batavia naar Londen, de 2e augustus Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde 7 juli te Paramaribo van Amsterdam het Nederlandse schip SAPPEMEER II.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het barkschip OLDAMBT II, 3 augustus van Santa Helena te Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 juli. Het Nederlandse schip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL, kapt. Schneider, is met hout bevracht naar de Brandewijnsbaai.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 24 juli. In de nabijheid van de JAN VAN HAAFTEN, of liever van het wrak dat als schip eens die naam droeg en en dat nog steeds onze rede illustreert tot meerdere eer en glorie van onze Nederlandse zeemanschap, wemelt het van haaien en andere zeemonsters, die het hol van het wrak als een soort van hotel hebben ingericht. Gastvrij zijn zij evenwel niet erg en een paar heren, die dezer dagen in een klein vaartuigje gezeten in de nabijheid kwamen uit nieuwsgierigheid om het wrak eens op te nemen, werden zodanig door die beesten verontrust, dat zij in een haastige vlucht hun heil moesten zoeken. Voor kleine inlandse vaartuigen is het dus niet zonder gevaar zich in de nabijheid van genoemd wrak te begeven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 augustus. De 25e juli ging de KONGSEE van Penang naar Atjeh met een sloep op sleeptouw, die voor rekening van onze regering te Penang was gebouwd tegen 1.500 dollars. Even buiten gekomen en toen de KONGSEE volle kracht ging stomen, kantelde de sloep en zonk zij. Onze consul-generaal, de heer Kruijt, nam kapt. Christiansen in de arm om de sloep te lichten of onder water naar binnen te slepen, maar de boei was verdwenen, die de KONGSEE op de plek, waar het ongeval plaats had, achterliet.


Datum: 05 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op ´s Rijks werf te Hellevoetsluis zullen verwapend worden de stoomkanonneerboot BEVER en het stoomriviervaartuig VAHALIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse brikschip ADMIRAAL TROMP de 28e juni van Rio Grande naar Pernambuco, en het Nederlandse schoenerschip LEVANT, de 24e juli van Smyrna naar Lissabon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is gisteren het schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, met steenkolen van Cardiff naar Onrust, Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Volgens particulier bericht vertrok het Nederlandse stoomschip INO de 3e augustus van Sundsvall naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio de Janeiro 6 juli. Het Nederlandse barkschip KERSBERGEN, kapt. Klasen, van Cardiff naar Java, hier lek binnengelopen, heeft de reparatie volbracht en neemt de geloste lading, ongeveer 4 à 500 ton weer in.


Datum: 06 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 4 augustus. Van de werf der heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters te Bolnes, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip PRINZ HEINRICH, groot ongeveer 550 last, gebouwd voor rekening van de heer Johann Faber te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 juli. Vrachten stil. Bevracht werd het Nederlandse stoomschip PRINS ALEXANDER koffie NLG 80, tabak NLG 60, huiden NLG 95, thee NLG 55 per last naar Amsterdam, en stoomschip BROMO koffie NLG 80, huiden NLG 90, indigo NLG 120, thee NLG 55 per last naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH III, THORBECKE VI, TJERIMAI, EMMA, en ANNA ALEIDA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 30 juni. De HENDRIK ROBERT LEEMHUIS SENIOR werd bevracht voor 5 dollar per vat talk naar Pernambuco.


Datum: 07 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Het barkschip KINDERDIJK vertrok 6 augustus van Shields naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 augustus, In de afgelopen week werden slechts 7 balen katoen uit de TYNEMOUTH opgehaald. Het ongestadige weer maakt het duiken op het wrak ondoenlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlands barkschip OLDAMBT II, kapt. Mulder, de 6e augustus van Falmouth naar Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 augustus. Het Nederlandse schip ORION, kapt. Schenk van Hernösand naar Delfzijl, is in de Middengronden aan de grond gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. rammonitor HYENA kan te Hellevoetsluis niet gerepareerd, en moet derhalve eerlang naar Amsterdam overgebracht worden.
Zr.Ms. rammonitor 1ste klasse MATADOR wordt morgen gebracht naar het Kwakjeswater; daar zal de elektrische lamp worden beproefd en het vaartuig voortaan dienen als vast lichtpunt bij de oefeningen en bij de aanstaande manoeuvres. Aanstaande dinsdag avond zal de gehele flotille manoeuvreren op het Haringvliet onder elektrisch licht. Hiervan zijn voorzien Zr.Ms. monitors LUIPAARD, PANTER EN WESP en Zr.Ms. ramschip BUFFEL.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 5 augustus. Gisteren is het tjalkschip FENIGINA (opm: FENNECHINE TONKENS; zie LC 130888), schipper G. Zijlstra, komende van Dordrecht en met basaltsteen voor de heer Kalis ten behoeve der waterkering bij Delfzijl, ten zuiden onzer haven bezijden het vaarwater, ten gevolge van lekkage gezonken. De schipper met vrouw, twee kinderen en de knecht hebben zich met hun eigen boot gered; ook van de tuigage en de inboedel is het meeste geborgen. Het vaartuig is te Rotterdam geassureerd.


Datum: 08 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. opnemingsvaartuig HYDROGRAAF is heden middag van Hellevoetsluis naar Vlissingen vertrokken. Over 14 dagen keert het van daar terug na vervangen te zijn door het opnemingsvaartuig met stoomvermogen BUYSKES. Daarna wordt het schip ingericht voor kolenprauw om medegevoerd te worden bij de opnemingen in de Friese wateren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het raderstoomschip BUYSKES wordt in de tweede helft van deze maand van Vlissingen afgehaald en te Hellevoetsluis in dienst gesteld. Het nu in dienst zijnde vaartuig voor de hydrografie wordt buiten dienst gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 augustus. Het Nederlandse barkschip DOROTHEA, kapt. Jahnke, van Gorontalo naar Rotterdam, is lek en met gebroken fokkemast te Mauritius binnengelopen. (Het barkschip vertrok 9 maart van Gorontalo naar Rotterdam.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 augustus. Volgens van de reder ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser voor 7 augustus van Makassar te Soerabaja, om aldaar het restant van de te Newcastle N.Z.W. ingenomen kolen te lossen en naar Melbourne te laden.


Datum: 09 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 augustus. Volgens de Shipping Gazette arriveerde het Nederlandse barkschip DOROTHEA de 28e juli te Mauritius met schade en niet de 10e, zoals ons uit Londen was geseind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip JANTJE, kapt. Boompaal, de 29e juli van Oporto te St. Ubes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 8 augustus. Volgens bij de reder ontvangen bericht lag het Nederlandse schip THERESE, kapt. Brouwer, de 6e dezer te Brake (Weser) zeilklaar, bestemd naar Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 7 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip RHENANIA, groot ongeveer 370 last, gebouwd voor rekening van de heer Joh. Chr. Roedig te Koblenz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 augustus. Volgens een heden ontvangen telegram is het eerste stoomschip, de GOUVERNEUR-GENERAAL ´S JACOB, varende voor de Stoomvaart-Maatschappij Holland, van Batavia via Genua naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juli. Vrachten. De stemming der markt was gedurende de gehele vorige week zeer kalm en werd er niets hoegenaamd afgedaan. Sedert de laatste dagen is hierin enige verbetering te bespeuren en kwam een afdoening tot vorige notering tot stand. Naar Holland ging niets om, wel werden verschillende pogingen in het werk gesteld om een passend vaartuig op stuk aan te leggen, maar moest dit plan weer worden opgegeven, uit gebrek aan zware lading, zomede omdat de in uitzicht gestelde vermeerdering der stoomvaart door de nieuw opgerichte Maatschappij Holland de mogelijkheid om licht goed tot redelijke vracht machtig te worden, vermindert. Er bestaat momenteel enige vraag naar scheepsruimte voor het vervoer van zout van Sumanap naar Priaman, Tjilitjap of de noordkust van Java, en zijn reeds onderhandelingen met een hier nog onbevracht liggend Hollands vaartuig gevoerd, die echter nog niet tot een resultaat hebben geleid. De vraag naar het Kanaal is verbeterd. Een handig schip werd opgenomen tot Sh.32/6 voor droge suiker en zijn tot diezelfde koers nog een paar dergelijke schepen dadelijk te plaatsen. Naar Amerika ging niets om, wel werden verschillende malen onderhandelingen gevoerd over een suikervracht naar New York of Boston, te laden in de Oosthoek, doch kon men, wegens te lage biedingen aan de ene en te hoge eisen aan de andere zijde, niet tot afdoeningen geraken; voor een schip van 800 tot 1.000 ton zou vermoedelijk Sh.31/3 te bedingen zijn. Naar scheepsruimte voor Australië wordt nog steeds gezocht, zowel naar Auckland als naar Melbourne, en zou waarschijnlijk een bevredigend cijfer zijn te bedingen. Van de thans disponibele schepen is er totnogtoe geen enkele geneigd die kant uit te gaan. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse THORBECKE VI en ANNA ALEIDA à Sh.32/6 suiker naar het kanaal v.o.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlandse NOACH III, TJERIMAI, EMMA, BATAVIER.


Datum: 10 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het wachtschip PRINS VAN ORANJE te Hellevoetsluis zal in het najaar in het droge dok worden geplaatst om beneden de waterlijn te worden onderzocht.
De ram-monitor HAAI is heden morgen van Hellevoetsluis naar Amsterdam vertrokken ter verwapening aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juli. Het Nederlandse schip WILLEMINA CORNELIA, kapt. Speenhoff moet naar Bangkok verzeilen.


Datum: 11 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde de 10e augustus het stoomschip RHENANIA, van Bilbao naar Rotterdam bij Wight.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 16 juli. Het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, van Soerabaja met suiker naar Het Kanaal, hier 9 juli met gebroken fokkemast binnengelopen, is onderzocht. Het schip maakt geen water. De lading aan de achterkant van het grote luik en achterluik is beschadigd aan de beide zijden van de fokkemast door lekkage van het dek. De stuiken van het dek en potdeksel, de naden van de hoofden en stutten zijn ontzet en open. Door surveyors wordt aanbevolen om de lading en vooral de nat gewordene, zo te lossen dat het schip verder nagezien kan worden en het zover te lichten dat het van buiten tot op het koper verbreeuwd kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 augustus. Volgens bericht van de rederij is de lading suiker van Java aangebracht per LOTUS, kapt. Klinkhamer, thans te Falmouth verkocht naar Liverpool en zal het schip heden derwaarts vertrekken.


Datum: 12 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip JOHAN THEODOR, kapt. Botje, van Cardiff te Ternate in zinkende staat aangekomen, hebbende bij het binnenkomen van de haven aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Behalve de in aanbouw zijnde torpedoboten FOKA en GOENTOER komen op ’s Rijks werf te Amsterdam weldra nog twee torpedoboten groot model in aanbouw. Zij zullen de namen voeren van IDJEN en KRAKATAU.


Datum: 13 augustus 1888


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal op donderdag den 16 augustus 1888, des voormiddags ten elf ure, op de scheepstimmerwerf van de heren Zwanenburg te Harlingen, ten verzoeke van Gerlof Zijlstra, schipper, gedomicilieerd te Stadskanaal, in het openbaar, à contant, verkopen het casco, benevens de geborgen inventaris van het in de Zuiderzee nabij Harlingen gestrande tjalkschip, genaamd FENNECHINE TONKENS, bestaande in: 1 groot zeil en stagfok, beide bijna nieuw, 1 kluiverfok, 1 scheepsboot, 2 nieuwe ankers met 75 vadem nieuwe ketting, 1 beste lier, 1 werpanker, 1 beste gaffel, 1 giek, 1 kluifhout, 7 haken en bomen, 2 bokkespieren, 1watervat, 1 peilstok, 2 loopplanken, 1 zeilsladder, 37 luiken, staand en lopend want, wrakhout enz. (opm: vergelijk de namen met LC 070888)


Datum: 14 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 augustus. Uit de LUTINE werden 41 Spaanse matten, enig koperwerk en wat wrakhout opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 11 augustus. Uit de TYNEMOUTH werden in deze week 27 balen katoen opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 augustus. Volgens ontvangen telegram uit Londen arriveerde het schip WERKLUST, kapt. Potjewijd, 12 juli van Cardiff te Rio Grande, het schip CALIFORNIA, kapt. Köpke, 13 augustus van Soerabaja te Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan ’s rijks werf te Amsterdam zullen voor rekening van het departement van marine twee groot model torpedoboten worden gebouwd, die de naam zullen voeren van IDJEN en KRAKATAU.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 augustus. Het Nederlandse schip ANNA JACOBA, kapt. Hutjes, is heden van Grangemouth te Ahus aangekomen.


Datum: 15 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 augustus. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het barkschip LOTOS, kapt. Klinkhamer, van Batavia, laatst van Falmouth, de 13e augustus te Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 augustus. De werkzaamheden op het wrak van de TYNEMOUTH zijn voorlopig, wellicht voorgoed, gestaakt. Het zand maakt het de duiker te lastig.


Datum: 16 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse schip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, 18 juni van Natal te Algoabaai aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 30 juni. De resident van Krawang deelt onder dagtekening van 23 juni jl. mede, dat de te Palembang te huis behorende bark KASBOEL HAËR, beladen met 3.000 pikols katoen, 1.200 pakken gambir, 11 pikols benzoin (opm: benzoë) en 5 pikols was, en gevoerd door de eigenaar de Arabier Said Aboebakar bin Sech bin Sahap, op haar reis van Batavia naar Cheribon in de nabijheid van de dessa Tjemara, district Tjabangboengin, is gestrand. De pogingen om het vaartuig weder vlot te krijgen, zijn tot dusver vruchteloos gebleven. De lading is echter niet beschadigd.


Datum: 17 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 15 augustus. Bij H.H. Bodewes, scheepsbouwmeester alhier, is heden de kiel gelegd van een ijzeren aakschip, groot circa 150 last, zullende bevaren worden door, en voor rekening van de heer W. Boerboom, schipper te West-Pannerden (Gelderland), terwijl tevens bij genoemde scheepsbouwer in aanbouw is een ijzeren sleepkaan, groot circa 260 last, voor rekening van en zullende bevaren worden door de heer G. van Dodewaard, schipper te Leeuwen (Gelderland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 augustus. Heden heeft de officiële proeftocht plaats gehad met het raderstoomschip BUYSKES op de rede van Vlissingen, in tegenwoordigheid van de bevoegde autoriteiten. De uitslag was zeer gunstig: er werd gedurende een tijdvak van vier achtereenvolgende uren een snelheid van 10,9 mijlen verkregen, terwijl de gecontracteerde snelheid negen geografische mijlen per wacht bedraagt.
Het stoomschip BUYSKES, dat voor rekening van het departement van marine op de fabriek der Koninklijke Maatschappij de Schelde is gebouwd, is bestemd ten dienste der hydrografie in Nederland.
De hoofdafmetingen zijn: lengte 32 meter, wijdte 6 meter, diepgang 1,60 meter. Het is geheel van staal gebouwd en heeft een dubbele bodem. Uitsluitend voor de hydrografische dienst ingericht, heeft het achter de machine en ketelruimte een ruime tekenkamer.
De in dit vaartuig geplaatste machines en ketel zijn mede in de werkplaatsen der Koninklijke Maatschappij de Schelde vervaardigd. Het heeft 2 schuin liggende, oscillerende compound machines, ieder met oppervlak condensor, op zich zelf geheel compleet. Deze machines kunnen gekoppeld worden, zodat zij gezamenlijk beide raderen drijven, doch zij kunnen ieder op zich zelf een der raderen in beweging brengen. De raderen zijn van een bijzondere constructie, zij zijn zeer klein in diameter en hebben slechts vier stalen planken in ieder wiel, waardoor de onderhoudskosten aanmerkelijk worden verminderd. De ketel is van staal vervaardigd en voorzien van een inrichting om met geforceerde trekking te kunnen werken en de lucht te verwarmen vóór zij in het vuur komt.
Het raderstoomschip BUYSKES zal de rinkelaar HYDROGRAAF, die tot nu in dienst voorzag, vervangen.
De afdeling hydrografie heeft als chef de heer H.A. de Smit van den Broecke, kapt.-luitenant ter zee, terwijl op de BUYSKES als commandant het bevel zal voeren de heer C.P. de Jong, gep. luitenant ter zee 1ste klasse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 juli. Blijkens van Semarang ontvangen telegram is aan boord van het aldaar aangekomen Nederlands schip ALICE, kapt. Krijgsman, de cholera uitgebroken, de tweede stuurman was overleden en 3 matrozen waren naar het hospitaal vervoerd. Het schip bevindt zich in quarantaine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 augustus. Volgens telegram van Port Elisabeth zal de reparatie van het Nederlandse barkschip BURGEMEESTER SCHORER binnen drie weken voltooid zijn en het schip de geloste lading weer ingenomen hebben. Het bedrag van de onkosten of de verhouding van hetgeen door de lading zal moeten gedragen worden, kan nog niet bepaald worden. Door de reder worden de nodige gelden verstrekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 augustus. Volgens door uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schoenerschip MARGARETHA de 24e juli van Pernambuco te Montevideo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 16 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip QUINTUS, kapt. Boeijing de 14e augustus te Frederikstad aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schoenerschip MARGARETHA de 24e juli van Pernambuco te Montevideo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, van Amsterdam naar Philadelphia, de 16e augustus bij Dover, en vertrok het Nederlandse 3meterschoenerschip H.R. LEEMHUIS SENIOR, kapt. De Jong, de 22e juli van Rio Grande naar Pernambuco.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 16 augustus. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Lange, van Bandholm met stroopsuiker naar Bordeaux, is lek gesprongen en op de rede alhier gezonken. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip SLAMAT te Pasaroeang bezig met laden, lek geworden. Het is naar Soerabaja vertrokken om te repareren. .


Datum: 18 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij een dezer dagen gehouden proeftocht heeft de achterwielsloep ten behoeve van de marine aangebouwd door de Maatschappij De Maas te Rotterdam, goed voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Port Elisabeth, 15 augustus. De kosten van de reparatie van het Nederlandse schip BURGEMEESTER SCHORER, hier met gebroken fokkemast binnengelopen, worden begroot op GBP 1500 à GBP 2000. Er werd voor GBP 900 beschadigde suiker verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schip GEBROEDERS SMIT, 7 juli van Batavia te Soerabaja.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 16 juli. Vrachten. Er was weinig vraag naar scheepsruimte. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN EMMA bedong voor koffie NLG 80, tabak NLG 60, huiden NLG 95, thee NLG 55, tin NLG 30 per last naar Amsterdam. Het stoomschip GELDERLAND koffie NLG 80, tabak NLG 60, huiden NLG 95, indigo NLG 120, en tin NLG 25 per last naar Rotterdam. Het Nederlandse schip THORBECKE V moet de gouvernements Menado-koffie-oogst, circa 5.000 pikols, laden tot NLG 50 per last naar Amsterdam. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NOACH IIII, TJERIMAI, EMMA en BATAVIER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 16 augustus. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. De Lange, van Bandholm naar Bordeaux met melasse, is in het Kattegat lek gesprongen en trachtte men deze haven te bereiken. De lekkage nam echter zo toe, dat het schip op de rede in zes vadem water zonk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 augustus. De Nederlandse bark MARTINA JOHANNA is uitgaande tegen de sluismuur gelopen, bekwam schade en zal hier repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Volgens particulier bericht lag het Nederlandse schip NOORD-HOLLAND, kapt. Bloos, heden zeilklaar te Skutskär met bestemming naar Nieuwediep.


Datum: 20 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 18 augustus. Heden werd op het etablissement P. Smit Jr. met goed gevolg te water gelaten ene ijzeren sleepkaan, groot pl.m. 500 last, gebouwd voor rekening der heren Joh. Otten & Zoon te Rotterdam.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dito vaartuig, eveneens voor rekening van dezelfde firma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 augustus. Het Nederlandse palingschip HOOP, van Londen naar Workum, alhier binnen, heeft bij het aan boord nemen van de loods een zwaard gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 augustus. MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, vertrok volgens particulier bericht 14 dezer van Sundsvall naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 17 augustus. De equipage van het Nederlandse schoenerschip MARIE, zoals reeds vermeld werd, in 6 vadem water op de rede van Elseneur gezonken, heeft haar redding te danken aan de visserman Knoblauch, die des nachts in de nabijheid van de MARIE kwam, welke ten anker lag en bemerkte dat het vaartuig in zinkende toestand verkeerde. Hij sprong onmiddellijk op het dek en bevond de bemanning slapende en de gezagvoerder staande tegen de hut ingeslapen. Hij wekte allen en nam hen in zijn vaartuig op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schoenerbrikschip SPRUIT, kapt. De Jonge, 18 augustus van Rio Grande te Kinsale (Old Head of Kinsale, Zuid-Ierland).


Datum: 21 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tot aanvulling en verbetering van het bericht omtrent proeven genomen aan boord van het stoomschip BUFFEL, met het elektrisch licht ten opzichte van het ontdekken van torpedoboten des nachts, wordt ons het navolgende medegedeeld: De proeven zijn genomen twee achtereenvolgende nachten. Steeds zijn alle torpedoboten die de BUFFEL trachtten te naderen, zeer tijdig en op behoorlijke afstand, hetzij met het blote oog, hetzij door het elektrische licht ontdekt, niettegenstaande het de tweede nacht zeer donker was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De loodstransportstoomboot SCHELDE is met een transport torpedo-personeel, onder commando van de luitenant ter zeer 1e klasse S.K. Sybrandi, van Nieuwediep naar Londen vertrokken om de torpedoboot 1e klasse EMPONG op de reis naar het vaderland te konvooieren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schoenerbrikschip ENJETTA, kapt. Duit, 14 augustus van San Nicolas te Cádiz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 20 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip GEBROEDERS SMIT, kapt. Mulder, de 19e augustus van Pasaroeang naar Boston.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Volgens ontvangen telegram is het te Ternate van Cardiff in zinkende staat aangekomen Nederlandse barkschip JOHAN THEODOR, kapt. Botje, bezig met lossen. De gezagvoerder en opperstuurman van het Nederlands-Indische stoomschip TAMBORA, zijn benoemd tot experts om de JOHAN THEODOR te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip NOACH VI, kapt. Poortman, de 18e augustus te Batavia van Penarth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 20 augustus. Volgens schrijven van kapt. Arkema, gezagvoerder van het barkschip AUGUSTE, dacht deze de 17e dezer in Sundsvall beladen te worden, om met de eerste gunstige gelegenheid naar Delfzijl te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 20 augustus. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan (opm: CATHARINA), groot 350 last, gebouwd voor de heer Herman Schmitz te Antwerpen, en terstond daarna de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: GOEDE VERWACHTING), groot plm. 200 last, te bouwen voor rekening van de heer A. Spaan te Dordrecht.


Datum: 22 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomsloep van 28 voet No.62, ten behoeve der marine aangebouwd door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, heeft dezer dagen proefgestoomd op het IJ en liep daarbij een vaart van 7,4 mijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 juli. Vrachten. Sedert het laatste bericht van 7 dezer was de vraag naar scheepsruimte onbeduidend en zijn de vooruitzichten voor zeilschepen er niet op verbeterd. In Europa gecharterde stoomschepen zullen het grootste gedeelte der eerste suikers medenemen en de vraag naar zeilschepen zal niet belangrijk toenemen voordat de belading dezer boten geheel of nagenoeg geheel is afgelopen. De disponibele tonnenmaat bleef nagenoeg onveranderd.
Naar Nederland is een schip, nu op weg naar Amboina, opgenomen voor de Gouv. Menado koffieoogst, geschat op omstreeks 7.400 picols, tegen NLG 50,- per last, terwijl een ander Nederlands vaartuig is gecharterd voor een volle lading rijst van hier en Indramayoe tot geheime vracht. Naar het Kanaal v.o. kwamen geen afdoeningen tot stand; de vraag naar scheepsruimte was van weinig belang. Een handig scheepje is opgenomen voor Coprah van Padang naar Lissabon v.o. tot Sh.50/- per ton, terwijl naar een ander schip voor hetzelfde doel wordt omgezien. Naar Amerika wordt nog steeds scheepsruimte gezocht, maar de aangeboden vrachtcijfers blijven zo laag, dat geen der hier disponibele schepen genegen is daarvoor af te sluiten. Naar Australië wordt zowel met bestemming naar Melbourne als Auckland Sh.22/6 geboden, doch kwamen geen afdoeningen tot stand.
De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands NOACH III rijst van Batavia en Indramayoe tot geheime vracht, naar Nederland: st. BANTAM NLG 40,- voor rijst per last, NLG 15,- voor kinabast per kubieke meter, NLG 36,- rotting en Sh.55/- coprah per ton, naar Holland en Genua; AMICITIA Sh.32/6 suiker naar Kanaal v.o.
Lossende en onbevrachte schepen: Nederlandse TJERIMAI, EMMA, BATAVIER, AMICITIA, OOSTENBURG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 augustus. Volgens particulier telegrafisch bericht is het schoenerschip ARCHIPEL 20 augustus te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 27 juli. Het Nederlandse barkschip DOROTHEA, kapt. Jahnke, van Gorontalo met gemengde lading naar Rotterdam bestemd liep 22 juli hier lek en met gebroken fokkemast binnen, hebbende de 30e juni op 38º ZB 22º OL een zware storm gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 28 juli. Er is opgave van kosten verzocht om de lading van de DOROTHEA te lossen, op te slaan en weer in te schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiaansand, 19 augustus. Te Arendal is aangekomen de kof DRIE ZUSTERS, kapt. Lenger, van Drammen (Oslofjord) met geschaafd hout naar Altona bestemd. Het schip was masteloos en vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 17 augustus. Kapt. De Lange, gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip MARIA, dat hier achter de ankers op de rede is gezonken, rapporteert dat het schip op iets gestoten heeft en daardoor lek werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 18 augustus. Er is een contract gemaakt om het gezonken Nederlandse schip MARIA te lichten en de lading te bergen tegen 50% ter waarde van het geborgene. Heden zijn 150 vaten geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 augustus. Volgens particulier bericht arriveerde 20 augustus te Sundsvall het schip CLARA, kapt. Waterborg, van Delfzijl, en lag de PAULINE, kapt. Eilts, zeilklaar te Riga, naar Delfzijl bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 21 augustus. Volgens heden ontvangen bericht uit Philadelphia lag het schip HELENA, kapt. Verbeet, gereed om naar Hamburg te vertrekken.


Datum: 23 augustus 1888


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, arriveerde het Nederlandse schip REIZIGER, kapt. Kuiper, de 22e augustus van Montevideo te Falmouth.
</