Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1887


Datum: 01 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 30 december. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruijtenberg met goed gevolg te water het ijzeren Rijnzeilschip ME DEUS GUBERNAT, groot pl.m. 160 last, voor rekening van de heer J. H. Polen, alhier, en werd onmiddellijk de kiel gelegd voor het ijzeren paviljoenjacht MARIA, groot 56 ton, voor rekening van de heer G. van Dusseldorp, alhier.
Op de werf van P. A. Ruijtenberg wordt de kiel gelegd voor een houten Rijnschip, groot 75 last, voor rekening van de heer Corn. Schijvens, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cherbourg, 28 december. Het Nederlandse schip MARIA EN ANTOINETTE, kapt. Janssen, van Rouaan naar Philadelphia met ledige petroleumvaten, werd in de storm van gisteren bijna geheel masteloos en ankerde op de hoogte van Cherbourg in ontredderde staat. Een Gouvernements-stoomschip was niet in staat iets tot assistentie aan het schip te doen, en nam alleen de equipage over en bracht die aan land. Heden werd door hetzelfde stoomschip weder een poging gedaan en slaagde men er in de MARIA EN ANTOINETTE hier op de rede te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 31 december. Een centrifugaalpomp is aan boord van het gestrande stoomschip STELLA gebracht. Drie ankers staan nu uit. Het schip is iets naar binnen geschoven. Heden vertrekt een lichter naar Amsterdam. (opm: zie NRC 080387)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoutkamp, 30 december. Het Nederlandse schip VERTROUWEN, kapt. Nieboer, van Bornholm naar Dordrecht, lek te Oostmahorn binnengelopen, is gisteren door de stoomboot HUNZE V door het ijs naar hier gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Koningsbergen, 28 december. Blijkens bericht van hier zal aldaar op 6 januari aanstaande het Nederlanse smakschip HILLECHINA, te huis behorende te Groningen, wegens bodemarijschuld worden verkocht. Bevoorrechte schuldeisers krachtens art. 313 van het Wetboek van Koophandel kunnen hunne vorderingen zo spoedig mogelijk zenden bij de consul der Nederlanden te Koningsbergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 31 december. De Nederlandse schepen JOHANNA, kapt. De Grooth, is gecharterd van Fernambucq met suiker op hier tot 2700 milreis en ZUURWIJK, kapt. Olthof, van Paranagua naar La Plata tot 718 rl.


Datum: 02 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 28 december. De KOOPHANDEL, van Gamla Carleby (Finland) naar Nieuwediep, hier met schade binnengelopen, heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet. De geloste lading werd weder ingenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 december. Vrachten. Sedert ons bericht van 17 november was onze markt niet veel levendiger en arriveerden verscheidene elders afgesloten schepen, om voor Kanaal te laden. Naar Nederlland kwam de Factorij in de markt met 8000 picols koffie voor Amsterdam, welk partijtje door een groot schip, dat daarop begon aan te leggen, tot de laatst betaalde koers werd aangenomen.
Voor het saldo der Factorijkoffie van Menado bedong een passend schip NLG 50 naar Amsterdam, met recht van opvulling met andere lading en op andere plaatsen. Voor een lading particuliere koffie werd een handig vaartuig opgenomen tot Sh.35/- naar Amsterdam.
Naar het Kanaal bestond enige vraag en werden een paar bodems afgesloten op de basis van Sh.35/- voor eerste klasse schepen. Over het algemeen was de behoefte gering, en lage aanbiedingen van buiten af influenceerden op de biedingen hier. Naar Amerika werden een paar passende schepen gecharterd tot Sh.35/- voor koffie naar New-York en bestaat thans geen vraag meer. Naar Australië en Auckland ging niets om, doch voor een dezer bestemmingen zou enige scheepsruimte te plaatsen zijn.
De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn : BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAEL NLG 30 voor 8000 picols Factorijkoffie naar Amsterdam; ligt aan: MARIA, NLG 50 restant Factorijkoffie van Menado naar Amsterdam ; stoomschip PRINS VAN ORANJE, NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 50 rijst, NLG 55 tabak, NLG 20 tin naar dito.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMSTERDAM en A. H. VAN TIENHOVEN SR.


Datum: 03 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 31 december. Hedenochtend is de lossing der lading van het gestrande schip BRUNHILD hervat, terwijl er gisteren een anker is uitgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan de bemanning van de loodsafhaler te Delfzijl is door Z.M. NLG 170 gratificatie geschonken wegens redding der schipbreukelingen van het op de Randsel gestrande schoenerschip ANNA, kapt. Van der Klis.


Datum: 04 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 27 november. De stoombaggermolen KRAWANG van het Nederlandse gouvernement is op Kangaend (??, Kangean??) totaal verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 januari. Het Nederlandse schip M.A.C.E., kapt. Rab, te IJmuiden met schade uit zee terug, is alhier aan de Handelskade aangekomen om te repareren. Het behoeft niet te lossen. (naam schip lijkt niet te kloppen; het zal een afkorting zijn van de MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, waarop toendertijd inderdaad een kapt. C. Rab voer.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 3 januari. Alhier zijn aangebracht uit het wrak van het stoomschip RIVAL 76 pakken vlas.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip SENIOR, kapt. Van Benten, de 7e september van Batavia vertrokken, de 2e januari te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 januari. De centrifugaalpomp aan boord van het stoomschip STELLA werkt niet voldoende, waardoor de lossing wordt vertraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 1 januari. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, van hier naar Swinemunde vertrokken, zit ¼ mijl van Ziegenort in het ijs vast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE V, kapt. Karst, heden te Queenstown aangekomen van Probolingo. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met ultimo december 1886 zijn op de Rijkswerven te Amsterdam, Hellevoetsluis en Willemsoord de tijdelijke werklieden ontslagen. In 1887 wordt op de Rijkswerf toegepast het binken (opm: deeltijdarbeid?) voor de werklieden, waardoor zij een of meer dagen in de week niet te werk mogen komen en daardoor minder verdienste hebben.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de voortvarendheid van de assistent-resident van Sitoebondo en diens ondergeschikten is het aldaar gestrande sleepbootje SOPHIE spoedig en zonder enige schade afgebracht.


Datum: 05 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 januari. Het water in het stoomschip STELLA is zodanig verminderd, dat men voorlopig het pompen heeft gestaakt om voort te gaan met lossen. Een lichter is beladen en zal heden in de haven komen.


Datum: 06 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 januari. Gedurende de afgelopen weken werden van de lading van het Engelse schip BRAMBLETYE 18 hele en 5 halve balen lijnzaad geborgen. De werkzaamheden tot opboeiing der verschansing, waarmede men voortdurend bezig is, gaan naar wens, ofschoon men van de strenge vorst veel last ondervindt, vooral de duikers hebben het zwaar te verantwoorden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 januari. Kapt. Bona, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip CATHARINA, de 26e december van Ilo-Ilo (Philippijnen) te Boston aangekomen, rapporteert bij Kaap de Goede Hoop een orkaan doorgestaan te hebben, waardoor twee boegplaten gebroken en de bak geheel werd ontzet. De fok is verloren. De schade wordt op 1.800 dollar begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Saigon, 3 december. Het Nederlands-Indische stoomschip DEVONHURST is bij het ten anker komen in de rivier met het stoomschip SALTEE en de schoener KIM CHY SENG in aanvaring geweest. Eén boot van de DEVONHURST werd verbrijzeld, en een andere beschadigd. De SALTEE leed schade aan het voorschip en brak de boegspriet. De KIM CHY SENG verloor de bramsteng en leed andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Volgens particulier bericht is op het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, van Rotterdam naar Batavia, dat in aanvaring was met het Engelse schip COMMERCE, te Dover beslag gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 4 januari. De Nederlandse schoener-brik GEZIENA, kapt. Nieuwenhuis, te Oude Pekela thuis behorend, blijft hier in de haven overwinteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 5 januari. Heden zijn hier drie vaartuigen aangekomen met lading uit het gestrande stoomschip STELLA. Wegens het slechte weer kan er heden niet worden gelost en zijn de lichters, die langszij lagen, naar binnen gekomen. De bergens zijn bezig de lading uit het ruim in het spardek te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s-Gravezande, 5 januarii. Heden had alhier de publieke verkoop plaats van het gestrande Duitse schoenerschip ANNETTE, met de inv entaris, benevens de geborgen lading steenkolen, welke resp. NLG 180, NLG 587,85 en NLG 386 opbrachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 5 januari. Volgens telegrafisch bericht is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, heden te Gravesend van Batavia aangekomen. Alles wel aan boord.


Datum: 07 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 5 januari. De lossing van het alhier gestrande schip BRUNHILD is afgelopen. De lading ligt in een lichter te Schoorl, die aldaar is ingevroren. De victualie en proviand zijn te Schoorl in een pakhuis geborgen. Omtrent het afbrengen van het schip is nog niets te zeggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harburg, 5 januari. De Nederlandse schepen LUDOLPHINA JANTINA en MEEDEN overwinteren hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 januari. Uit de STELLA wordt over de wal gelost. Het stoomschip is 3 voet over bakboord gevallen.


Datum: 08 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, bestaat het voornemen om Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEIJK, liggende aan ’s Rijks werf te Willemsoord, met 1 maart a.s. in dienst te stellen met bestemming naar Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 1 januari. De Nederlandse schepen TERWISCH, kapt. De Vries, en MARIA HINRICHS, kapt. De Boer, overwinteren hier.


Datum: 09 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 januari. Het bij Kamperduin gestrande schip BRUNHILD zal, zoals het daar zit, publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 8 januari. Uit het gestrande stoomschip STELLA wordt gelost in blazerschuiten en over de wal. Met de centrifugaalpomp wordt het ruim ledig gepompt om heden daaruit weer lading op te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping te Hargen, gemeente Schoorl, op het erf van Paulus van Lienen, op woensdag de 12e januari 1887, voor de middag 10 uur, van het hol of casco van het op de 24e december 1886, bezuiden Kamperduin, gemeente Schoorl, gestrande Deense driemast schoenerschip BRUNHILD, gevoerd geweest door kapt. P.C.M. Olsen, alsmede van de daarvan geborgen tuigage, bestaande in: staand en lopend want en touwwerk, trossen, ankers, kettingen en zeilen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden; waaromtrent nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de heren W. de Lorme van Rossem te Amsterdam; Amons en Co., te Nieuwediep en J.C. Peeck, burgemeester te Schoorl. A. Vonk, notaris te Schoorldam.


Datum: 10 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. De notaris K.F. Bode, residerende te Sappemeer, is voornemens op maandag 24 januari 1887, des avonds 7 uur in het hotel Struvé te Sappemeer, publiek à contant te veilen en te verkopen het in 1876 nieuw gebouwd schoenerbrikschip, genaamd SUCCES, groot 182,55 tonnen van 2,83 m³ met inventaris, een en ander bij biljetten breder omschreven, zoals het thans ligt aan de werf van de heren Kortland te Rotterdam, alwaar hetzelve dagelijks te bezichtigen is. Bevaren door kapt. A.B. Potjer. Nadere inlichtingen te bekomen bij de heren Kuiper, Van Dam & Smeer te Rotterdam en bij kapt. A.B. Potjer en de heren E. en C. Maathuis te Sappemeer.


Datum: 11 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 10 januari. De lading uit het ruim van het gestrande stoomschip STELLA wordt opgehaald en geborgen op het spardek. Met de vloed gaan de blazers naar buiten om te laden. Een geladen lichter vertrekt heden naar Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. Met de behandeling van de eis, door de bekende gezagvoerder Roura tegen de eigenaren der HOK CANTON ingesteld, is de 3e januari een aanvang gemaakt. Zoals men weet, vraagt Roura niet meer of minder dan $ 20.000 voor de redding van bovengenoemd schip uit de handen van de Atjehers.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 januari. Door de regering is een som van NLG 2.000 toegestaan tot het doen nemen van proeven tot uitroeiing van witte mieren aan boord van Zr.Ms. stoomschip BENKOELEN, liggende ter rede van Soerabaja.

Krant:
  JB - Javabode

Volgens rapport van kapt. Heemskerk van 5 december uit Aden betreffende het onderzoek van Lloyds surveyor omtrent het stoomschip PRINS HENDRIK (opm: van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland) zijn alle koebrugbalken en stutten in het vooreinde gebroken, de schotten zijn verbogen en de hoofden der luiken en masten gebroken. Het dek is erg opgezet, in het onderruim zijn tien balken gebroken. Alle stutten zijn verzet. In het groot achterruim zijn drie balken gebroken en de stutten weggerukt. Van het koebrugdek zijn 12 balken gebroken en 13 stutten van hun plaats. In het provisieruim zijn drie balken en de tunnelplaten gebroken. De ketels en de machine zijn in goede staat. Hoewel het bedrag der schade niet begroot kan worden, overtreft zij vermoedelijk het dubbele der waarde van het schip.


Datum: 12 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het kantoor van W. Ruys & Zonen is verplaatst naar de Wijnstraat, wijk 2 – 93.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 januari. Uit het alhier gezonken Engelse fregat BRAMBLETYE zijn tot heden in het geheel 518 balen lijnzaad geborgen. Gedurende de afgelopen week werden door de duikers 45 balen boven water gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 10 januari. Het Engelse barkschip KEEWATIN, bestemd met een lading kolen naar Cheefoo, is op 80 mijl van Java op zee verbrand. De equipage werd gered en is te Banjoewangi aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 januari. Het Nederlandse schoenerschip VERTROUWEN, kapt. Nieboer, van Rönne (Bornholm) naar Dordrecht bestemd, beladen met kaolien en lek te Zoutkamp binnen, zal de lading in lichterschepen naar de bestemming laten vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 11 januari. Volgens rapport van duikers zit het stoomschip RIVAL geheel onder het zand. Bergers hebben nu van verdere berging der lading afgezien.


Datum: 13 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Anmsterdam, 12 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht heeft het schip THORBECKE VII, kapt. Höper, van Java te Falmouth binnen, de 16e dezer order bekomen naar Greenock.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 december. Vrachten. Sedert het bericht van 1 dezer was de markt tamelijk lusteloos en zijn er slechts weinige afdoeningen tot stand gekomen, terwijl de onbevrachte vloot nagenoeg onveranderd bleef. Naar Nederland ging niets om, daar noch de Factorij, noch particulieren in de markt waren. Naar het Kanaal werden enige schepen tot Sh.30/- en Sh.32/6 bevracht , doch er bestond weinig vraag. Het eerste schip in dit seizoen werd tot geheime koers voor een lading stroopsuiker opgenomen. Naar Amerika werd een handig schip afgesloten voor suiker tot Sh.32/6 naar Hampton Roads voor orders. In de behoefte voor scheepsruimte naar Australië of Auckland, waarvan in het laatste bericht melding werd gemaakt, is nog niet voorzien; een elders bevracht schip arriveerde en begon te laden met bestemming naar Australië. Naar China is een elders gecharterde boot suiker ladende, en werd een schip opgenomen om oliekoeken te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen AMSTERDAM, A. H. VAN TIENHOVEN SR., MELATI en CALIFORNIA (lost te Bandjermassin).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gemengd Nederlands nieuws. Op de werf van de Fairfield Engineering & Shipbuilding Co. (vroeger John Elder & Co.) te Govan bij Glasgow is met goed gevolg te water gelaten de ENGELAND, de eerste der drie nieuwe dagboten voor de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland.


Datum: 14 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 januari. Aan boord van de STELLA zijn de kettingen en trossen op de ankers stijf gedraaid en de nodige werkzaamheden in het ruim verricht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 12 januari. Volgens ontvangen telegram is de lading suiker van het schip SENIOR, kapt. Van Benten, bestemd naar Marseille.


Datum: 15 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 12 januari. Het bij Kamperduin gestrande Deense schip BRUNHILD heeft heden in publieke veiling NLG 1.050 en de inventaris NLG 1.839,15 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 24 december. Gecharterd het Nederlandse schip WERKLUST, kapt. Potjewijd, van Maracaibo met geelhout naar het Kanaal voor orders tot Sh.29/-

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 11 december. Volgens bericht van kapt. Bos van het Nederlandse schip MELATI ontdekte men de 23e november, dat de lading steenkolen broeiende was en werd er 120 ton lading overboord geworpen. Acht dagen later werd weer broeiing waargenomen en had men de verhitte kolen verwerkt. De kapitein gelooft niet, dat het schip schade heeft bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 14 januari. De opbrengst van de verkoop van 120 pakken vlas uit het gezonken stoomschip RIVAL bedroeg NLG 1.037.


Datum: 16 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 11 januari. De gouvernements-hopperbarge PECALONGAN is alhier binnengesleept na bij Timor op strand gezeten te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 januari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht heeft het Nederlandse schip THORBECKE IV, kapt. De Jong, van Java te Falmouth binnen, heden order gekregen om van daar naar Liverpool te zeilen.


Datum: 17 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Catharine’s Point (Isle of Wight), 15 januari. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, van Batavia naar Amsterdam, is gepasseerde nacht bij Atherfield Ledge aan de grond geraakt, doch kwam zonder assistentie weder vlot en heeft de reis voortgezet. Het stoomschip passeerde diezelfde avond om 8 uur Dungeness.


Datum: 18 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 januari. Het Nederlandse stoomschip AMSTELSTROOM, binnenkomende, en het stoomschip JASON, uitgaande, zijn in het kanaal ter hoogte van Buitenhuizen met elkaar in aanvaring geweest. Het eerste bekwam twee gaten in de boeg, het laatste enige averij aan dek. De JASON is binnen de sluizen vastgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 januari. Het Nederlandse schip EENDRACHT, kapt. Jansonius, van Gorontalo naar Rotterdam, is lek te Lissabon binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 17 januari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Rotterdam naar Java, de 16e dezer Dover gepasseerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 januari. De sleepboot MAASSLUIS, gisterenochtend aan het bij Vlaardingen aan de grond zittende stoomschip KINGS CROSS trekkende, werd aangevaren door het inkomende stoomschip HAMPSHIRE, van Bilbao naar Rotterdam, waardoor beide raderkasten en de verschansing der sleepboot ingedrukt werden en de schoorsteen verloren ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 17 januari. Uit het gestrande stoomschip STELLA zijn gisteren en heden twee blazers gelost. Men gaat voort lading uit het ruim op het spardek te brengen. Met hoog water was hedenochtend het schip vlot en is ongeveer twee voet naar zee gewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 januari. Lloyd’s comité geeft kennis dat van de agent te Southend ontvangen is GBP 18.2/9, zijnde de netto opbrengst van het gestrande Nederlandse schip WIETSKA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 januari. Het Engelse stoomschip W.J. RADCLIFFE, gisteren van Odessa alhier binnengekomen, was de vorige nacht in de Noordzee in aanvaring met het Noorse barkschip HAUGEREID, kapt. Tronsen, van West-Indië naar Londen bestemd, waardoor laatstgenoemde zonk en de kapitein het leven verloor. De uit acht man bestaande overige equipage, benevens de Engelse zeeloods, werden door de W.J. RADCLIFFE gered en te Rotterdam aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip BAARN, kapt. Brouwer, gisterenavond van Java te Queenstown aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wolgast, 14 januari. Men kan voor heden de scheepvaart als gesloten beschouwen. Het stoomschip IRENE, hetwelk hier vroeger een lading haring aanbracht, heeft de 7e nog een poging aangewend om een dergelijke lading aan de stad te brengen, doch moest onverrichterzake naar Swinemunde terugkeren, van waar de lading per spoor herwaarts werd vervoerd.


Datum: 19 januari 1887


Krant:
  JB - Javabode

Op de 18e december werd de kotter SRI TANDJONG, te huis behorende te Soemenep (residentie Madoera) op de rede van Boeleleng door de hevige noord-westen wind en de zware deining van zijn ankers geslagen en op strand gezet. De lading, bestaande uit 30 pikols rijst, 500 stuks klappernoten, 5.000 stuks pinangnoten en ½ pikol garoehout, bekwam geen schade. Het vaartuig zelf kreeg slechts een klein lek en kon enige dagen na het ongeval zijn reis naar Soemenep voortzetten.


Datum: 20 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 januari. Aan het stoomschip STELLA wordt heden niet gewerkt. Het strand is onbegaanbaar door vorst. Schuiten kunnen niet langszij komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne, 19 januari. Het Nederlandse barkschip MERAPI, kapt. Prul, van Batavia naar Dordrecht, is tien mijlen van Boulogne gestrand. Het schip maakt nog geen water; assistentie is gezonden, en indien het weer gunstig blijft, hoopt men het vlot te krijgen.


Datum: 21 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne, 20 januari. Het Nederlandse schip MERAPI, kapt. L.J. Prul, van Batavia met koffie naar Dordrecht, 10 mijlen ten zuiden van hier gestrand, is gebroken. Er wordt zo veel mogelijk geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de gehele equipage van de MERAPI gered.


Datum: 22 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 20 januari. Heden werd aan de werf van de heer A.A.W. van Reede Czn., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester, de kiel gelegd voor de schroefstoomboot SOPHIA voor rekening van de heer J. Hofman te Sliedrecht. Machine en ketel worden mede bij genoemde fabrikant vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 20 december. De BROEDERTROUW werd naar Pernambuco en terug bevracht tegen 200 reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. De MERAPI heeft men niet af kunnen slepen. Het schip is opgebroken en de gehele lading is beschadigd; zij drijft langs het strand en wordt zo veel mogelijk geborgen.


Datum: 23 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Te Delfshaven is uit de hand aangekocht door kapt. G. Spanjer het Nederlandse barkschip JAN PIETERSZ. KOEN voor rekening van de heer C. de Groof, scheepsreder en cargadoor te Vlissingen.


Datum: 24 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 27 december. Zr.Ms. oorlogsstoomschip ATJEH, onder bevel van kapt.t.zee Bogaert, is hier verleden maandag teruggekeerd na ruim een maand op reis te zijn geweest. Overal waar het geweest is, heeft het schip een goede indruk gemaakt. Onder de berichten, die daarover in de buitenlandse bladen voorkomen, maken wij slechts melding van het volgende, dat in El Promotor, van Barranquilla (Colombia) wordt aangetroffen:
Het Nederlandse oorlogsstoomschip ATJEH, groot 3.200 ton, bemand met 310 koppen en voerende 14 stuks geschut nieuw model, heeft de haven van Savanilla bezocht. De commandant, vergezeld van de heer David Lopez Penha Jr., consul-generaal der Nederlanden, legde een bezoek af bij de prefect van de provincie. Deze bijeenkomst was van beide kanten zeer hartelijk. De militaire wacht van de prefect ontving de commandant met alle eerbewijzen, aan zijn rang verschuldigd. Onmiddellijk daarna legde de prefect, vergezeld van zijn secretarius, een tegenbezoek af. Commandant Bogaert heeft door middel van zijn stoombarkas in de baai gewichtige diensten bewezen aan de sleepboten, die ten gevolge van de jongste overstromingen vastgeraakt waren en in groot gevaar verkeerden. Ook tot enige grote rivierlichters heeft zich de bijstand, door de ATJEH verleend, uitgegestrekt. De ATJEH vertrok vervolgens naar Cartagena.


Datum: 25 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 januari. Het Noorse schip FORTO, van Rotterdam naar Java, bij de Cocos-eilanden gezonken, werd in publieke veiling voor NLG 5, de inventaris voor NLG 450 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boulogne, 21 januari. De MERAPI is geheel verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij ’s Rijks werf te Amsterdam zullen twee stoomsloepen in aanbouw worden gebracht voor rekening van het departement van koloniën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 januari. Gedurende de afgelopen week werden uit het Engelse fregat BRAMBLETYE 37 balen lijnzaad gelost. Met het opboeien der verschansing is men thans zo ver gevorderd, dat, indien zich geen teleurstellingen voordoen, men in de loop van deze week met het leegpompen zal kunnen beginnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 december. Vrachten met weinig vraag en gering aanbod van schepen. Bevracht werden de Nederlandse schepen: stoomschip PRINS ALEXANDER koffie NLG 80, rijst NLG 50, tabak NLG 55 per last, naar Amsterdam; stoomschip NOORD- HOLLAND koffie NLG 80, huiden NLG 90, krossoks NLG 45, peper NLG 55, thee NLG 45 per last, naar Rotterdam, en suiker tot geheime vracht, koffie Ffrs. 80 per ton, naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: AMSTERDAM, A. H. VAN TIENOVEN SR. en MELATI.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. Het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON kreeg gisteren morgen, toen het van de kustplaatsen komende de haven van Priok binnenstoomde, een ongeval aan de machines – een gat in de cylinder – waardoor het nog in het bassin stoppen moest. Door een sleepboot werd het schip de binnenhaven ingesleept en naar de kademuur gebracht. De passagiers kregen door dit ongeval een belangrijk oponthoud.


Datum: 26 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE is gisteren, begeleid door het Nederlandse stoomschip POLLUX, van Palermo naar Livorno vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aden, 12 januari. Kapt. Drooglever Fortuijn, gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip SUMATRA, van Amsterdam naaqr Batavia, rapporteert de 6e januari het Engelse oorlogsschip STARLING van de Daedalus-reven afgesleept te hebben. De STARLING vertrok naar Suakin, doch de SUMATRA liep te Aden binnen om een stalen sleeptros van het aldaar vertoevende stoomschip PRINS HENDRIK over te nemen, omdat door het afslepen van de STARLING de tros van de SUMATRA onbruikbaar geworden was.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 januari. De kosten van raparatie bij het marine etablissement te Soerabaja van het gouvernements-stoomschip TERNATE hebben ruim NLG 24.000 bedragen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 januari. Door de regering is machtiging verleend tot het verwisselen bij de Fabriek voor de Marine en het Stoomwezen te Soerabaja van de oude stoomketels van Zr.Ms. stoomschip BATAVIA tegen nieuwe.


Datum: 27 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 26 januari. Voor rekening ener rederij (opm: Rederij ‘Poseidon’) onder boekhouderschap van de heer M. Zwanenburg alhier is op de werf van de heren Rijkee & Co te Katendrecht de kiel gelegd voor een ijzeren sloep (opm: CORNELIA), lang ruim 100 voet, en bestemd voor de beugvisserij. Het schip zal gevoerd worden door stuurman C.B. Zwanenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 19 januari. De Nederlandse bark EENDRACHT, kapt. Jansonius, van Gorontalo naar Rotterdam, hier lek binnen, is nagezien en moet de halve lading lossen om verder onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE is hedenochtend, begeleid door het Nederlandse stoomschip POLLUX, van Palermo te Livorno aangekomen en zal aldaar op de werf worden gerepareerd.


Datum: 29 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 januari. Heden werden per sleepboot IJMUIDEN, van hier naar IJmuiden, verschillende stoom-centrifugaal- en handpompen, benevens duikertoestellen vervoerd, welke aldaar zullen worden gebruikt bij pogingen tot afbrenging van het gestrande stoomschip STELLA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vegesack, 27 januari. Het barkschip CLARA, groot 419 registerton, van de reders Schoon & Co. te Bremerhaven, is verkocht naar Nederland, naar men zegt tot Mark 8.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 december. Vrachten. Sedert het bericht van 15 dezer was de markt zeer flauw en ging er bijna niets om, terwijl de onbevrachte vloot enigszins vermeerderde. Naar Nederland kreeg een groot schip 6000 picols Factorijkoffie tot de laatst betaalde koers, en begon aan te leggen. Naar Kanaal begonnen enige in Europa bevrachte bodems te laden en werd een passend schip opgenomen voor zaksuiker tot geheime vracht; er bestaat echter weinig vraag. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: AMSTERDAM NLG 30 voor 6000 picols Factorijkoffie, NLG 20 krossoks, NLG 70 kapok, NLG 75 huiden, naar Amsterdam; stoomschip SOENDA NLG 80 koffie, NLG 50 rijst, NLG 55 tabak, naar Amsterdam; stoomschip PRINSES AMALIA NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 50 rijst, naar Amsterdam, en Ffrs. 80 koffie en suiker tot geheime koers naar Marseille; stoomschip GELDERLAND idem.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: A. H. VAN TIENHOVEN SR. en MELATI; de CALIFORNIA en MATHILDA lossen te Bandjermassin.


Datum: 30 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Sappemeer, 24 januari. Het Nederlandse schoener-brikschip SUCCES, groot 182 ton, gebouwd in 1876, alhier geveild, is voor NLG 3.005 opgehouden.


Datum: 31 januari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 29 januari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, kapt. Mulder, heden te Batavia aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 31 januari. Volgens brief uit Kaapstad d.d. 1 dezer is de lading van het Nederlandse schip SINDORO, kapt. Helle, van Batavia naar Schiedam, lek te Kaapstad binnengelopen, bijna geheel gelost, maar blijft de lekkafge nog dezelfde. De 22e december j.l. zijn 1.000 balen beschadigde koffie verkocht tot GBP 3.3/6 per 100 pond.

Krant:
  JB - Javabode

Marine. Het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN zal binnen weinige dagen gereed komen voor de dienst. Het was ruim een jaar in reparatie bij het marine etablissement te Soerabaja.
Het gouvernements stoomschip GIER is te Singapore gedokt en gerepareerd. Binnen kort zal het naar de wateren van Sumatra’s Oostkust terugkeren.
Het stranden van de hopperbarge KRAWANG schijnt gesteld te worden op de weinige zeemanschap van de gezagvoerder.


Datum: 01 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amboina, 14 december. Het alhier van Cardiff aangekomen schip JOHANNA MARIA, kapt. Hagemeister, zal na lossing, in de Sangi-eilanden laden naar Europa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 januari. Volgens particulier bericht van Boulogne is uit het aldaar gestrande Nederlandse schip MERAPI, van Java naar Dordrecht, de tin geborgen. Van de koffie ligt pl.m. 2/3e zwaar beschadigd langs het strand en zal die de 3e februari a.s. publiek worden geveild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 31 januari. Er is een nieuw contract met andere bergers gesloten om het gestrande stoomschip STELLA af te brengen. Deze brachten gisteren een centrifugaalpomp aan boord en zijn bezig een tweede gereed te maken.


Datum: 02 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

In hun zaterdag jl. verschenen Steam Freight Report zeggen de heren Angier Brothers dat de vrachten gedurende de eerste maand van dit jaar teleurgesteld hebben. Er is geen werkelijke verbetering gekomen voor stoomschepen die en uit- en thuisvracht nemen.
Terwijl de vrachten voor de uitreis stegen, bijv. naar Indië, de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en Amerika, zijn de retourvrachten gedaald, terwijl de vraag gevoelig afgenomen is.
Tegelijkertijd liggen zeer weinig boten stil, en alles wijst aan, dat de handel in omvang toeneemt, waardoor de vrachten moeten stijgen, omdat de thans zeilende scheepsruimte de tegenwoordige behoeften niet te boven gaat.
De handel in ertsen is belangrijk toegenomen. Er zijn contracten gesloten die werk zullen geven aan een grote vloot van stoomschepen gedurende het ganse jaar ten behoeve van de handel op de Zwarte Zee, de Baltische havens en andere. De scheepsbouw is levendig en de prijzen voor nieuwe stoomboten zijn bepaaldelijk fermer. Werkstakingen op grote schaal in de steenkolenhandel hier en onder werklieden in de havens der Verenigde Staten hebben een ongunstige invloed op de scheepvaart, en die invloed zal zich vermoedelijk nog langer laten gevoelen, maar de vrachten zullen waarschijnlijk wel evenredig stijgen om de kosten te kunnen dekken van vertraging en van extra-uitgaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 1 februari. De tweede centrifugaalpomp voor het gestrande stoomschip STELLA staat gereed om bij gunstige gelegenheid aan boord te worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Veiling van koffie en huiden ex-MERAPI. Op vrijdag 4 februari 1887, des voormiddags ten 11 ure, zullen in de nabijheid van Boulogne-sur-Mer geveild worden:
- pl.m. 700.000 kg. merendeels beschadigde Gouvernementskoffie (Malang)
- pl.m. 1.800 stuks beschadigde Java-huiden
alles liggende aldaar op het strand, afkomstig van het gestrande schip MERAPI, van Java bestemd naar Dordrecht.
Nader inlichtingen en notitiën zijn te bekomen bij de heren Adam & Co. te Boulogne-sur-Mer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 februari. Omtrent het ongeval, het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL ’S JACOB op zijn laatste reis herwaarts overkomen, deelt men ons het volgende mede:
Benoorden het eiland Dwars-in-de-weg geraakte het stoomschip in een sterke stroming, welke het meer naar de ten westen van genoemd eiland gelegen Stroomklip dreef. De kapitein bevond zich op de brug en stuurde zoveel mogelijk noordwaarts om te trachten vrij te blijven van die klip, doch al spoedig bleek het schip niet meer naar het roer te luisteren. Alleen in de snelheid kon daarom behoud worden gezocht en men bleef met volle kracht doorstomen. Omstreeks een kwartier voor vijven zagen de passagiers op het achterdek plotseling de rotsen, welke ongeveer een meter boven water uitstaken, op weinige meters afstand ter zijde van het schip, zodanig dat het schuim der hevige branding hen in het gezicht spatte. Enkele seconden later voelden zij een hevige schok, gevolgd door enige lichtere. De ’S JACOB had gestoten en helde sterk naar bakboord over. Het schip bleef evenwel voortgaan, kwam na enige schommelingen weder in de vorige stand en spoedig lagen de klippen ver achterwaarts. Gelukkig was er geen lek ontstaan en werd de reis verder voortgezet zonder enige stoornis. Bij onderzoek door een duiker te Telok-Betong en te Kroë bleek evenwel, dat een der schroefbladen was afgebroken, maar de huid van het stoomschip was daarentegen onbeschadigd. De kapitein verzekerde de passagiers de gewone koers te hebben gevolgd en niet te kunnen verklaren wat de oorzaak dier buitengewone sterke stroming is geweest.


Datum: 03 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Duitse schip ELISE, groot 513 register ton, gebouwd in 1878, is te Hamburg uit de hand aan een Nederlandse rederij verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 2 februari. Op de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werden heden de kielen gelegd van twee ijzeren sleepkanen, waarvan één, genaamd KARL UND ROBERT, voor rekening van de heer Friedrich Roth te Neckargerach, en één, genaamd MERCATOR, voor rekening van de heer Fiedrich Hardung te Duisburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zoiutkamp, 1 februari. Het Nederlandse schip VERTROUWEN, kapt. Nieboer, van Bornholm naar Dordrecht, alhier lek binnen, heeft een gedeelte der lading in een tjalk gelost, die dit naar de bestemming zal brengen. De overige lading zal, zodra het open water is, naar haar bestemming worden gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 februari. Het in de Straits Times voorkomend vonnis in zake de door de bekende Roura tegen de eigenaren van de HOK CANTON wegens de redding van dat schip ingestelde eis bevat weinig, wat onze lezers nog niet bekend is. Slechts de door John Fay gedane mededeling, dat Toekoe Oemar hem gezegd zou hebben niet naar het schip te zullen terugkeren, is in het ganse vonnis nieuw. Voor het overige liep de strijdd tussen partijen hoofdzakelijk over de meerdere of mindere nautische kennis van de serang der HOK CANTON, die beweerde dat hij, en niet Roura, het schip had uitgebracht. Zeker is het echter, dat het voorkomende in het vonnis weinig opheldering geeft over Roura´s houding inzake het aflopen van het schip en ons niet van onze weinig gunstige mening over die persoon heeft teruggebracht. Zijn vriendschap met Toekoe Oemar schijnt wat al te sterk te zijn.


Datum: 04 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. Wiebenga, na een reis van 92 dagen van Londen te Sydney aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 2 februari. Heden is een aanvang gemaakt met het leegpompen van het gezonken Engelse fregat BRAMBLETYE. Bij het pompen bleek, dat zich in het schip nog belangrijke lekken moeten bevinden, daar het water, niettegenstaande door de centrifugaalpompen voortdurend kolossale massa’s werden uitgeworpen, slechts weinig verminderde. Door de duikers zijn reeds enige gaten en openingen gevonden en dichtgemaakt, waarmede zij thans nog bezig zijn. Hedennacht zouden de werkzaamheden met kracht worden hervat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 februari. Door het Admiraliteitshof is uitspraak gedaan inzake het sleeploon van het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, van Rotterdam naar Java, met schade te Dover binnengesleept, en is aan de sleepboot GBP 2.500 voor sleeploon toegekend. De waarde van schip, vracht en lading was tezamen begroot op GBP 25.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip SMIT is de 2e februari van Antwerpen via Bordeaux naar China vertrokken.


Datum: 05 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 februari. Met het lichten van het Engelse fregat BRAMBLETYE gaat het tot op heden niet zeer voorspoedig. Nadat gisteren de duikers de gehele dag bezig zijn geweest met het stoppen der lekken, is nog een groot gat van 7 à 8 meter lengte in de verschansing aan stuurboord ontdekt, met het dichten waarvan men zich thans onledig houdt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 4 februari. Het stoomschip BARON VAN HEEMSTRA, gisteren van hier naar Harlingen vertrokken, ontmoette bij de Neck en over het gehele Zand ondoordringbaar vast ijs. Het Val van Urk was vol drijfijs. De boot keerde terug en was om 7 uur te Enkhuizen. Heden ochtend om 5 uur is men van daar naar Harlingen vertrokken, alwaar men om half 10 arriveerde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Harlingen, 3 februari. Vrachten. Had men over het geheel een verhoging der vrachten voor hout van Noorwegen en de Oostzee verwacht, tot nu toe laat zich van die verbetering niet veel bemerken en blijkt van de verwachte vermeerderde behoefte aan scheepsruimte nog in het geheel niets. Voor zover bekend, is tot nog toe op deze haven niets afgesloten, ofschoon de voorraad ongezaagd hout, speciaal ronde balken, hier zeer gering is te noemen. Op Delfzijl was vóór enige dagen vraag voor een paar schepen van Sundsvall of Hernösand, ongeveer tot de slotkoersen van het vorig jaar, maar schijnt men daarvoor nog geen liefhebbers te hebben gevonden. Ook de buitenlandse vrachten voor hout op Noord- Duitse en Engelse havens zijn zeer gedrukt en nog lager dan het vorig jaar.
De steenkolen-vrachten van Engeland naar de Sond- en Oostzee-havens zijn ongeveer gelijk aan die van 1886.


Datum: 06 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Boulogne, 4 februari. Bij de heden plaats gehad hebbende veiling van lading uit het gestrande Nederlandse schip MERAPI, van Java naar Dordrecht, hebben 700.000 kg. koffie Ffrs. 163.239 en 1.817 buffelhuiden Ffrs 18.500 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 februari. De tweede centrifugaalpomp is langszij van de STELLA en men is bezig die over te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het voor de houtvaart zeer geschikt, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JACOB ROGGEVEEN, groot 682 ton, liggende te Westzaan. Voor nadere inlichtingen gelieve men zich te wenden tot de heren Vinke & Co, cargadoors te Amsterdam.


Datum: 07 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 februari. De tweede centrifugaalpomp van de STELLA is aan boord. Gisteravond is het achterruim leeggepompt. Hedennacht is een tros op het anker uitgebracht.


Datum: 08 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johan Fredrik von Glahn, makelaar, zal op maandag 21 februari 1887 des namiddags ten 3 uur precies, in het lokaal de Brakke Grond te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het extra welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd FRIESLAND, laatst gevoerd door kapt. B. van Smeden. Volgens meetbrief groot 1788,59 m³ of 631,37 tonnen (netto); met deszelfs complete inventaris, breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt aan de werf van de heer Van Leeuwen te Middelburg en is dagelijks te bezichtigen. Nadere informaties bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors Canne & Balwé.
Onmiddellijk daarna zal door de makelaars J.F. von Glahn en J.J.L. Bruinier bij opbod en afslag geveild worden een 1/16 aandeel in het barkschip THORBECKE III, varende onder het boekhouderschap van de heer A.H. Meursing te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Hessel M. Lels, makelaar te Rotterdam, zal dinsdag 22 februari 1887 des middags te 12 uur, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven no. 29 te Rotterdam, publiek veilen: het Nederlands barkschip MARIE, laatst gevoerd door kapt. P.F. van Overklift, groot 714 registertonnen, gebouwd in 1863. Het schip is thans liggende te Rotterdam, aan de werf van de heren Gebr. Kortland, in de Zalmhaven. De klasse 5/6 L 1.1. loopt nog tot december 1887. Volledige inventarislijsten zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar. Het schip is inmiddels uit de hand te koop en worden nadere informaties verstrekt door de reders, de heren Van Charante & Co., de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer en door de makelaar, bovengenoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Hessel M. Lels, makelaar te Rotterdam, zal dinsdag 22 februari 1887 des middags te 12 uur, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven no. 29 te Rotterdam, na afloop van de verkoop van het schip MARIE, publiek veilen het Nederlands barkschip NOACH II, laatst gevoerd door kapt. B. Poortman, groot 952 registertonnen, gebouwd in 1867. Het schip is thans liggende in de Kous, Oud-Delftshaven. Volledige inventarislijsten zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar. Het schip is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informaties bij de cargadoors, Hudig & Pieters en bij de makelaar bovengenoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 februari. Op de STELLA gaat men voort met pompen en er worden ankers uitgebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop van een stoomschip. Op zaterdag de 26e februari 1887, des voormiddags ten 10½ uur, zullen de ondergetekenden in het Vendulocaal van het Vendu-departement alhier publiek verkopen het op de Palembang-rivier gezonken stoomschip PATOEAH, groot 288 register tons, gebouwd in 1876, met de inventaris, die zich aan boord bevindt, alles zoals het is liggende tussen de eilanden Poelo Pajoeng en Poelo Kramat.
John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode

Bezoeki, 3 februari. Het Engelse schip ROYAL ALICE, dat met halve lading suiker van Samarang te Panaroekan vol laden kwam voor de firma Fraser, Eaton & Co., is gisteren van zijn ankers geslagen en op de kust gedreven. Op weinige prauwen na had het de lading binnen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 februari. Ter hoogte van Kendal is een Engelse driemaster aan de grond gelopen. De kapitein kwam de 3e te Samarang aan om assistentie te zoeken. Hij heeft de HENRIETTE ingehuurd, die zal trachten het schip af te brengen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 februari. Door de regering is een som van NLG 6.000 toegestaan voor het repareren van Zr.Ms. stoomschip BANDA bij het Marine Etablissement te Soerabaija.


Datum: 09 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 februari. Tot heden is het schip BRAMBLETYE nog niet gelicht. Voortdurend – des nachts met electrisch licht – wordt de lading uit het voor- en grootluik in lichters gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 7 februari. Heden werd aan de werf van de heer A. A. Wilton van Reede, fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwwerken, de kiel gelegd voor de schroefsleep- stoomboot JOHANNA ADRIANA, voor rekening van de heer D. van Loon te Dordrecht.
Machine en ketel worden mede door genoemde fabrikant vervaardigd.
Op deze werf zijn thans, wat tegenwoordig niet dikwijls voorkomt, drie stoomschepen in aanbouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 februari. Door het Nederlandse schip KOERIER, de 7e te Queenstown aangekomen, is geland kapt.Sohlberg van het Noorse schip DAGMAR, van Pensacola naar Liverpool, welk schip op 20 januari op 39º NB en 14º WL door de equipage verlaten werd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 februari. De door de bekende Roura tegen de eigenaren van het stoomschip HOK CANTON ingestelde eis tot betaling van bergloon voor de redding van het schip uit handen van de Toekoe Oemar, is gedeeltelijk toegewezen. De Engelse rechter heeft hem een som van GBP 200 toegekend, ongeveer het vijfde gedeelte van zijn vordering. Het in de Penang Gazette in zijn geheel gepubliceerde vonnis bevat weinig belangrijks of nieuws. Slechts de verklaring van John Fay, dat Toekoe Oemar hem nadat zij het strand reeds hadden bereikt, gezegd heeft niet naar het schip te zullen terugkeren, was nieuw, terwijl voor het overige de strijd tussen partijen hoofdzakelijk liep over de meerdere of mindere nautische kennis van de Serang van het schip, die beweerde dat hij en niet Roura de HOK CANTON buiten Toekoe Oemar’s bereik had gebracht. De zeer vreemde houding van Roura is in geen enkel opzicht opgehelderd geworden en evenmin de tegenstrijdigheid tussen zijn voor het vice Admiralty Court afgelegde verklaring en zijn vroegere mededelingen aan de Penang Gazette, door ons in haar geheel overgenomen. En nog meer verbazing moet het wekken, dat Roura voor het hof verklaarde overtuigd te zijn, dat Toekoe Oemar hem generlei leed zou doen en hij dadelijk na de uitspraak naar dat bendehoofd terugkeren zal. De te Singapore verschijnende Straits Times heeft in de uitspraak van de rechter het bewijs menen te zien, dat het wantrouwen door enige Nederlands-Indische bladen in Roura getoond, geheel zonder grond is geweest. Wij hebben iets dergelijks niet in het vonnis gevonden, zien veeleer in de bewoordingen, waarin dat vonnis is vervat, de uitdrukking van de wens, die het Engelse hof bezielde, om over die netelige kwestie maar liever heen te stappen. Een dieper en degelijker onderzoek zou waarschijnlijk zaken aan het licht hebben gebracht, die uit een Engels oogpunt beschouwd, beter vergeten en begraven zijn; zij zouden de reputatie van enkele Penangse handelaren niet hebben verhoogd. Leed doet het ons echter dat de Straits Times, die in de regel een onpartijdige houding aanneemt tegenover het Nederlands-Indische gouvernement, in de Rourazaak een gelegenheid vond om een hatelijkheid te richten aan het adres van onze regering; wegens de weinige voortvarendheid in Atjeh betoond. Ook de Engelse geschiedenis wijst sombere dagen aan, dagen van lafhartigheid en soms schandelijke nederlagen, van fouten, groter dan door ons ooit te Atjeh zijn begaan. Die in herinnering te brengen zou onbillijk en onedel zijn. Doch even onbillijk en onedel is het om elke, ook de verst gezochte, gelegenheid aan te grijpen, tot het richten van verwijten, zoals ons door een deel van de Engelse pers naar aanleiding van sommige incidenten in de Atjeh-krijg, herhaaldelijk naar het hoofd geslingerd zijn. “War is unvoidably attended with calamaties” dat woord van Canning schijnt de StraitsTimes vergeten te zijn. Verder leest de Straits Times in dat vonnis het bewijs, dat onze verdenking ten opzichte van het gebruik, dat van de HOK CANTON voor andere doeleinden dan de officiële opgegevene, is gemaakt, zonder grond is geweest. Ook dat bewijs kunnen wij er tot ons leedwezen niet in zien; we blijven beweren dat de gehele zaak een zeer verdacht kleurtje heeft. Dat de meesten van de op Atjeh en Penang varende schepen bepaalde smokkelschepen zijn is trouwens herhaaldelijk bewezen, ook dezer dagen weer, toen aan boord van het stoomschip WASHI een grote hoeveelheid wapens en ammunitie is aangehaald. En ten overvloede bracht een van de jongste Penang Gazette’s ons nog het bericht dat op Quarantaine Island een belangrijke hoeveelheid wapens is aangehaald, die voor de uitvoer naar Atjeh waren bestemd. Zolang de Straits Times geen betere bewijzen bijbrengen kan, zullen wij in onze weinig gunstige mening ten opzichte van Roura en de eigenaren van de HOK CANTON blijven volharden. Niets zal ons echter aangenamer zijn dan ten volle van ons ongelijk te worden overtuigd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 februari. Gisteren liepen de haven van Priok binnen de opium-hopperbarges KRAWANG en PEKALONGAN om aan het atelier der Havenwerken te worden gerepareerd.
NRC 100287
Vlaardingen, 9 februari. De beide loodsschoeners,vervaardigd bij de scheepsbouwmeesters Gebr. Van der Windt alhier, verlieten gisteren onze haven om voor de loodsdienst in gereedheid gebracht te worden. Volgens het oordeel van deskundigen zijn deze schepen zee net en doelmatig gebouwd. Zij trokken dan ook ieders aandacht, vooral toen de zeilen waren aangeslagen.


Datum: 10 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 9 februari. Heden morgen werd aan de werf van de heer P. Hoebée, scheepsbouwmeester alhier, de kiel gelegd van het ijzeren Rijnschip JOHANNA, groot pl.m. 600 ton, voor rekening van de heer B. Thonissen te Leeuwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 5 januari. Het Nederlandse schip THALASSA, kapt. Stukje, is bevracht met gezouten huiden naar Boston.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip VAN SPEIJK is heden, van een ter rede van Texel gehouden proeftocht in de haven komende, op het fort de Harssens aan de grond gelopen, doch later met het vloedgetij door de sleepboot STAD AMSTERDAM ogenschijnlijk zonder schade weder vlot gesleept en naar de rede teruggestoomd.


Datum: 11 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 10 februari. Voor rekening van de heer P. Koning alhier is op de scheepswerf De Maas te Oud-Delfshaven de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomboot, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen hier en Middelharnis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de scheepstimmerwerven in de Drentse en Groninger veenkoloniën heerst vrij wat meer drukte dan een jaar geleden het geval was. Belangrijke herstellingen worden uitgevoerd en nieuwe schepen zijn in aanbouw. Niet alleen heeft daardoor de werkman meer voordelen, ook de houtprijzen zijn gestegen. Op een houtverkoping te Borger, twee dagen geleden gehouden, waren de prijzen ten gevolge daarvan hoger en was de kooplust groter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 januari. Het Engelse schip KEEWATIN, met kolen van Cardiff naar Chefoo, is op ongeveer 350 mijlen van Banjoewangie totaal verbrand. De kapitein en equipage zijn gered en de 10e dezer te Banjoewangie aangekomen.


Datum: 12 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 11 februari. Heden is men begonnen met de lossing der kisten marmer, die zich nog in het stoomschip STELLA bevinden. De lossing geschiedt in een bom, die langszij van de STELLA ligt. De rozijnen en krenten worden bijna alle als waardeloos overboord geworpen.


Datum: 13 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 12 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de 11e februari te José de Norte aangekomen van Cadix de driemast-schoener VREDE, kapt. Stam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Dagblad verneemt, dat aan de Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en Metallurgie te ’s-Gravenhage, naar aanleiding van verschillende installaties voor verlichting van schepen der Koninklijke Marine, in 1885 en 1886 door haar uitgevoerd, opnieuw een opdracht is gegeven om zes schepen – vier monitors en twee ramschepen – electrisch te verlichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiden, 11 februari. Heden werd van de werf der Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij alhier met het beste gevolg te water gelaten de schroefstoombarge NOORDWIJK IV, gebouwd voor rekening van de Noordwijksche Stoomboot-Maatschappij te Noordwijk, en bestemd voor de dienst tussen genoemde plaats en de Zaanstreek, langs de Haarlemmermeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, van Dover vertrokken naar Java.


Datum: 14 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 8 februari. Het Nederlandse barkschip EENDRACHT, de halve lading gelost hebbende, heeft order bekomen de hele lading te lossen om verder nagezien te worden.


Datum: 15 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 februari. In de toestand van het Engelse fregat BRAMBLETYE is thans enige verandering ten goede te bespeuren. Het schip is namelijk, nu reeds een flink gedeelte van de lading is gelost, enigszins rijzende, waardoor men hoopt het nu, steeds lossende, spoedig geheel boven water te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 februari. Heden vertrok weer een bom, hebbende vier kisten marmer, 19 kisten vijgen, 6 kisten rozijnen en vier vaten wijn uit het stoomschip STELLA, naar Amsterdam. Men gaat voort met de lading, die onder in het schip zit en waardeloos geworden is, overboord te werpen.


Datum: 16 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 februari. Van het gezonken schip BRAMBLETYE is, daar het langzamerhand meer vlot wordt, een anker uitgebracht om te verhinderen dat het weer op droog geraakt. Heden heeft men een deel der opboeiing weggebroken, aangezien door deze het lossen zeer werd bemoeilijkt. 2.335 balen lijnzaad zijn heden weer naar Amsterdam verscheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 15 februari. Het Nederlandse galjootschip FENNA, groot 135 ton, gebouwd in 1862, is door de makelaar A. Vinke uit de hand naar Noorwegen verkocht en zal thans FLINK worden genoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 februari. Aan boord van het stoomschip STELLA is men druk bezig met het in orde brengen van de machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 14 februari. Zaterdag j.l. (opm: 12 februari) werd van de werf van de Gebr. G. & H. Bodewes te Martenshoek te water gelaten het ijzeren tjalkschip genaamd PIETRONELLA, groot 148 tonnen, zullende bevaren worden door schipper M. de Boer, van Groningen.
Tevens werd er een begin gemaakt met de bouw van drie ijzeren en een stalen tjalkschip.


Datum: 18 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip MARY, kapt. Pijl, de 8e februari van hier te Cardiff aangekomen en aldaar beladen voor Java, aan de boei gemeerd liggende aangevaren, en heeft daardoor schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Volgens particulier bericht uit Cherbourg d.d. 15 februari, zijn de reparatiekosten van het Nederlandse schip MARIA EN ANTOINETTE, kapt. Jansen, van Rouaan naar Philadelphia, aldaar met schade binnen, door experts op GBP.2.000 begroot. Men was met de reparatie evenwel nog niet begonnen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een Nederlands-Indisch schoenerschip. Op zaterdag 26 februari 1887, des voormiddags ten 11 ure, zullen de ondergetekenden in het Vendu-lokaal van het Vendukantoor alhier publiek verkopen het op de rede te Batavia liggend Nederlands-Indisch schoenerschip LUCY, groot 380 register tons, met staand en lopend tuig, een stel zeilen, twee boegankers en twee pompen. Dagelijks is het schip ter bezichtiging.
Van Vleuten & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 februari. Men is te Soerabaija thans gerustgesteld omtrent het uitblijven van de Molukkenboot; er zijn gelukkig geen persoonlijke ongelukken gebeurd. De BROMO vertrok de 26e januari van Makasser naar de Molukken, doch kreeg bij Kaap William, benoorden Paré-Paré, een ongeluk aan de machine, de cylinderstang. De BROMO kwam dus terug te Makasser en zal door de GRAAF VAN BIJLANDT naar Soerabaija gesleept worden om te repareren. De passagiers en de lading van de BROMO werden overgescheept op de SINDORO, die de reis langs Celebes’ westkust van voren af aan begon.


Datum: 19 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 14 februari. De gehele lading van het Nederlandse schip EENDRACHT, kapt. Jansonius, van Gorontalo naar Rotterdam, is gelost, waarvan een gedeelte beschadigd. De reparatiekosten zijn door experts op ongeveer NLG 20.000 begroot.


Datum: 21 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 20 februari. De sleepboten SIMSON, HERCULES en IJMUIDEN hebben tevergeefs getracht het gestrande Nederlandse stoomschip STELLA af te slepen. Het stoomschip heeft ook met eigen machine gewerkt.


Datum: 22 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Amsterdam op 21 februari:
- het barkschip FRIESLAND, groot 631 ton, gebouwd in 1858: opgehouden voor NLG 5.000.
- 1/16e aandeel in het barkschip THORBECKE III, groot 915 ton gebouwd in 1878: voor NLG 2.400 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 januari. Vrachten. Bij flauwe stemming laat zich weinig behoefte aan scheepsruimte gevoelen. Het Nederlandse stoomschip BATAVIA boekte naar Roterdam koffie NLG 80, rijst en tabak NLG 50, krossoks NLG 45, huiden NLG 90, alles per last, en naar Marseille koffie Ffrs.80, en damar Ffrs.40 per ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: JUPITER, BANDA, en CORNELIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. De 20e dezer, des ochtends te 10 uur is bij Dungeness beloodst het schip NOORDSTER, kapt. Roest, van Palermo naar Vlaardingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, van Java naar Falmouth, aldaar aangekomen.


Datum: 23 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 februari. Het Engelse fregat BRAMBLETYE is thans bijna geheel boven water gebracht. Ongeveer 25.000 balen lijnzaad werden uit het schip gelost, terwijl men verwacht morgen het restant der lading te zullen kunnen lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij is uit New York het bericht ontvangen, dat kapt. P. Slierendregt van het gisteren aldaar aangekomen stoomschip LEERDAM op de uitreis de 11e februari in de ouderdom van 43 jaren aan een hartaandoening is overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 14 januari. Het Nederlandse barkschip MELATI heeft door de verhitting der kolenlading geen schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Rotterdam op 22 februari:
- het Nederlandse barkschip MARIE, groot 714 ton, gebouwd in 1863: voor NLG 7.400 verkocht aan een Noorse firma; een chronometer Howhu verkocht voor NLG 85.
- Het Nederlandse barkschip NOACH II, groot 952 register ton, gebouwd in 1867, werd niet geveild, als zijnde te voren voor GBP 850 aan een Engelse firma uit de hand verkocht.


Datum: 24 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 23 februari. Van de werf De Volharding, onder boekhouderschap van de firma Bouwmeester Borsius en Van der Leijé, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren barkschip WILLEM CHRISTIAAN (de beide voornamen van wijlen de heer Mr. W.C. Borsius), groot 400 registertonnen, lengte 40,50, breedte 9 en diepte 4,70 meter. Het is geclassificeerd bij Special Lloyd’s Survey en bij de hoogste klassen van Veritas en de
Nederlandsche Vereeniging van assuradeuren.
Het is bestemd voor de grote vaart en voor rekening van de firma die het bouwde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 februari. Het Engelse fregat BRAMBLETYE is nu geheel boven water gebracht. Het restant der lading is heden gelost, zodat het thans, na te zijn geballast, in het Marinedok kan worden geplaatst.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Na de verkoop van het schip LUCY, op zaterdag 26 februari, zal de inventaris verkocht worden, bestaande uit zware ankerkettingen, boegankers, diverse zeilen, drie grote ijzeren waterketels, zeildoek, sein- en bollantaarns, loodlijnen, diverse blokken, oud koper, Europese en Manilla-trossen, zeekaarten, chronometer, barometer, scheepskijkers, kompas, etc. Voorts een grote partij brandhout en twee masten, diverse ijzeren scheepsgereedschappen, en twee sloepen, liggende in de kali tegenover Nio Tek Soeij. Deze goederen zijn dagelijks in het Vendulokaal voornoemd te bezichtingen.
Van Vleuten & Co.


Datum: 25 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. fregat EVERTSEN, dienende tot opleiding der zeemiliciens, zal medio april in dienst worden gesteld onder bevel van kapt.luit.t.zee M.A. Medenbach.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 19 februari. Het stoomschip FEZ is bevracht om de lading van het hier lek binnengelopen schip EENDRACHT, van Gorontalo naar Rotterdam bestemd, naar de bestemming te vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 15 januari. Het Nederlandse schip OLDAMBT II laadt te Empedrade (Parana-rivier) hout naar het Kanaal om order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Delfzijl op 23 februari 1887. Het schip SYNE JACOBS, groot 138 ton, gebouwd in 1863, is heden verkocht voor NLG 1.215. Koper de heer Blokmeer. (opm: door koper verdoopt in WILHELMINA)


Datum: 26 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 februari. Men heeft gisteren met drie sleepboten beproefd het stoomschip STELLA af te slepen, maar daar de schroef niet kan medewerken omdat de ketting, die op de sleeptros zit, met deze onklaar raakte, is het slechts gelukt het schip ruim ¼ scheepslengte achteruit te werken. Heden wordt die ketting vervangen en nog twee ankers met kettingen uitgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 januari. Vrachten. Sedert het bericht van 12 dezer was de markt zeer flauw en ging er bijna niets om, terwijl er weinig vraag bestond en de onbevrachte vloot weder aanzienlijk verminderde. Naar Nederland werd een schip aangelegd voor arak, om in de volgende maand te laden, doch voor een ander product bestond geen vraag naar ruimte. De Nederlandse schepen A. H. VAN TIENHOVEN SR. en MELATI krijgen elk thans 20.000 picols Factorijkoffie, in plaats van 15.000 picols, zoals vermeld was. Naar het Kanaal voor order werd een groot schip bevracht voor stroopsuiker tot de laatst betaalde koers, en zouden wellicht nog een paar handige bodems te plaatsen zijn.
De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: JUPITER arak tot NLG 50 naar Amsterdam, ligt aan; stoomschip CONRAD koffie NLG 80, huiden NLG 90, tabak NLG 55, naar Amsterdam, en koffie Ffrs. 80, peper en suiker tot geheime koers naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BANDA en CORNELIA.


Datum: 27 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 februari. Het Engelse schip BRAMBLETYE is heden zonder stoornis naar het dok gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Batavia, 26 januari. Het Nederlandse schip JUPITER, kapt. Lap, ligt in lading naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 22 januari. Aan boord van het barkschip KEEWATIN, van Cardiff naar Chefoo, werd des nachts om 2 uur van de 6e januari brand ontdekt. Men bevond zich toen op 300 Engelse mijlen afstand van Java, en, hoewel men alles beproefde om de brand te blussen, stond het schip spoedig van voor tot achter in vlam. De equipage nam de toevlucht in de
scheepsboten, waarmede zij de 10e januari Banjoewangie bereikten en is sedert hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse galjootschip JANTJE, groot 111 ton, gebouwd in 1860, laatst gevoerd door kapt. Tb. Visser, is uit de hand verkocht voor NLG 1.025 aan een huis te Vlaardingen. (zie NRC 290587)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Naar men verneemt, bestaat bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland het voornemen om met de 1e april a.s. de bestaande tiendaagse maildienst naar Oost-Indië te veranderen in een 14-daagse maildienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 26 februari. Het gestrande stoomschip STELLA is, in weerwil de eigen schroef niet kon medewerken, hedennacht door assitentie van sleepboten weder een goed eind meer naar zee gekomen.
Later bericht: de STELLA is hedenmorgen een halve scheepslengte meer naar zee gekomen.


Datum: 28 februari 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 februari. Het Engelse schip BRAMBLETYE is heden in het grote dok van ’s Rijks werf opgenomen om zo veel mogelijk te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Zeven, notaris te Wildervank, zal op dinsdag 8 maart 1887, des avonds 7 uur, ten huize van Mej. de Wed. R. Rijkens aldaar, ten verzoeke van W.G. Veen, publiek verkopen het in 1879 nieuw gebouwde overdekte tjalkschip genaamd CATHARINA, groot 119 tonnen, met de inventaris aan boord aanwezig, thans liggende te Groningen buiten het voormalig Kleinpoortje, tot op heden door gemelde Veen bevaren. Inlichtingen te bekomen bij de schipper aan boord.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 28 februari. Aan de Celebes Courant van de 15e dezer ontlenen wij het volgende:
Zondagmiddag arriveerde alhier de gouvernements-stomer HAVIK, van Menado, door de resudent van dat gewest uitgezonden ter opsporing van de BROMO. Zo opsporende en niets vindende belandde het vaartuig hier, alwaar het de toedracht der zaak vernam. Op Menado teruggekomen, zal het daar wel een ander vaartuig vinden, van Ternate gezonden om naricht in te winnen, en dit schip naar Ternate teruggekeerd, vindt daar niet onwaarschijnlijk op kondschap uitgezonden een schip of boot van Ambon of Banda, want ook daar zal men zich nog steeds niet weinig ongerust maken. Betrekkelijk is dan ook de maatschappij op deze lijn niet ongelukkig, want zover bekend is nog nooit dergelijke stoornis voorgekomen, zodat men aan zulke eventualiteiten niet gewoon is. Van daar die onzekerheid en vrees en ten nadele van het gouvernement een kostbaar steenkolenverbruik, ongerekend de materiele schade aan velen toegebracht.


Datum: 01 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 26 februari. Heden is van de werf van C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren rijnschip (opm: EINIGKEIT), groot plm. 310 lasten, voor rekening van de heer Peter Hewel te Tilsen bij Camp a/d Rhein; daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren rijnschip (opm: HEINRICH), groot plm. 485 lasten, voor rekening van de heren Gebrs. Mellinghoff te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De eerste der nieuwe dagboten van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, de DUITSCHLAND, zal woensdag a.s. (opm: 2 maart) haar proeftocht maken en wanneer deze goed uitvalt, dadelijk naar Vlissingen vertrekken, zodat zij tegen zaterdag of zondag a.s. aldaar verwacht kan worden. De equipage, onder bevel van de 1e officier Lucas, vertrok zondagavond via Londen naar Glasgow.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 februari. Het Nederlandse stoomschip EDAM, van New York alhier binnen, is door ijs beschadigd. Het heeft een plaat en twee spanten in de boeg gebroken en 100 ton lading overboord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Volgens particulier bericht lost het Nederlandse schip MARY, kapt. Pijl, hetwelk, uitgaande naar Java, te Cardiff schade geleden heeft door aandrijving, de aldaar ingenomen lading steenkolen en gaat in het dok om nagezien te worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 maart. Het gezonken schip PATOEAH bracht op publieke verkoping NLG 2.600 op, en de schoener LUCY NLG 4.040, terwijl de inventaris van laatstgenoemd schip NLG 1.260 deed.


Datum: 02 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 februari. Heden is men begonnen om de ballast uit het Engelse fregat BRAMBLETYE te lossen, waardoor het onderzoek naar de toestand van het schip, door experts in te stellen, nauwkeuriger kan zijn. Nu het schip droog staat, blijkt, dat het onderste gedeelte van het roer en een gedeelte van de kiel is afgebroken, terwijl zich aan de achtersteven een groot gat bevindt, ontstaan door het ombuigen van een ijzeren plaat. Door het springen van klinknagels ontstond een aantal kleine lekkages. Het dek is bijna geheel opgesprongen en de meeste dekbalken zijn gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Kapt. Alberda, gezagvoerder van het schip REIZIGER, van Santa Cathalina te Queenstown aangekomen, is de 30e januari over boord gevallen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schoenerschip SUCCES, groot 183 ton, gebouwd in 1876, is uit de hand verkocht aan de heer H.P. Kolk te Groningen en zal worden bevaren door kapt. B.T. Harding.


Datum: 03 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 maart. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Geertsema, van Burntisland herwaarts, is heden op de Hondsplaat vastgeraakt. Lichters zijn derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Volgens particulier bericht is het schip INSULINDE heden van Cardiff naar Poeloe Bras vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Het Nederlandse schip KERSBERGEN, kapt. Klasen, van Java naar Liverpool, is bij laatstgemelde haven aan de grond gekomen, doch later vlot geraakt, waarschijnlijk zonder schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 maart. Hedenochtend is het stoomschip STELLA 40 à 50 meter zeewaarts gekomen. Sleepboten blijven er steeds bij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEIJK, commandant Jhr. J.A. Roëll, zal op 1 april a.s. zee kiezen met bestemming naar Oost-Indië.


Datum: 04 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 maart. Herhaalde pogingen om het Nederlandse schip ALIDA af te slepen, zijn vruchteloos geweestr. Tot nu toe is 120 ton der lading gelost. De sleepboot MARTIN POPELAU is met lichters weer naar het schip vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 maart. De STELLA is 60 à70 meter in twee getijden zeewaarts gebracht. Sleepboten zijn voortdurend bij het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 maart. Het op de Hondeplaat vastgeraakte schip ALIDA, kapt. Geertsema, van Burntisland met steenkolen naar hier bestemd, is eindelijk door de sleepboot MARTIN POPELAU, kapt. Kuipers, af en naar hier gesleept.


Datum: 05 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 3 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht vertrok het schip AMICITIA, kapt. Walberg, de 3e dezer van Cardiff naar Batavia en vertrok dezelfde dag het schip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, mede van Cardiff, naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Het Nederlandse galjootschip JANTJE, groot 111 ton, gebouwd in 1860, is aangekocht door de heer J. Maarleveld te Vlaardingen en zal worden ingericht voor de kabeljauwvangst op IJsland.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 maart. Wij vernemen, dat de hopperbarge SOERABAIA, die thans bij het marine-etablissement alhier tot gouvernements-stoomschip is ingericht, weldra in dienst zal worden gesteld onder de naam ALBATROS.


Datum: 06 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden werd te Vlissingen de 11e jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” gehouden, onder voorzitterschap van de president- commissaris, de heer Arie Smit. Ter vergadering waren aanwezig of werden vertegenwoordigd 418 aandeelhouders, die te samen 87 stemmen uitbrachten.
De commissie uit de aandeelhouders, volgens art. 34 der statuten gekozen, heeft goedgekeurd de balans en winst- en verliesrekening over 1886. Deze is met een winstcijfer van NLG 51.171,94½ afgesloten, welk bedrag bestemd is tot afschrijving en vermindering van de in vorige jaren geleden verliezen.
Daarna bracht de directeur verslag uit van de toestand der Maatschappij gedurende het jaar 1886, waaruit bleek, dat door de verschillende contracten, die in dat jaar zowel met particulieren als met het rijk werden afgesloten, een aanmerkelijke verbetering van de toestand is waar te nemen, terwijl ook kon worden medegedeeld, dat de vooruitzichten voor 1887 zeer bemoedigend kunnen genoemd worden. Gedurende 1886 kon geregeld met ongeveer 500 man worden gewerkt.
Tengevolge van de periodieke aftreding van een commissaris, werd de heer Arie Smit als zodanig herkozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 maart. Kapt. Bonjer, voerende het stoomschip P. CALAND, van New York hier aangekomen, rapporteert de 26e februari op 48º42’NB en 22º04’WL gepasseerd te zijn het Engelse schip BARON BLANTYRE, te Greenock te huis behorende, met gebroken grootbramsteng, grote en topzeilra, enige gescheurde zeilen aan de ra’s en verbrijzelde boten, seinende gebrek aan proviand. De zee was te hoog om een boot uit te zetten, weshalve wij het schip van het nodige voorzagen door middel van een onzer reddingvlotten. De BARON BLANTYRE overigens geen assistentie verlangende, vervolgden wij onze reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlissingen, 5 maart. Heden arriveerde alhier van Glasgow de nieuwe mailboot DUITSCHLAND (opm: eerste reis)


Datum: 07 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 maart. Het schip JANTJE , kapt. De Jong, voor Vlaardingen aangekocht, is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 5 maart. Volgens ontvangen telegram is het schip SENIOR, kapt. Van Benten, heden van Marseille naar Cardiff vertrokken.


Datum: 08 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 7 maart. Heden werd alhier aan de werf van de Gebr. L. & A. van Duyvendijk, scheepsbouwmeesters, de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan, groot ongeveer 215 last, voor rekening van de heer H.W.A. Hulsman te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 maart. Toen heden de gisteren nieuw aangekomen mailboot DUITSCHLAND naar de binnenhaven zou gebracht worden, bleek het, dat de boot, wegens te grote breedte de sluisdeuren niet kon doorvaren. Daarom was men heden bezig de galerijbalken af te nemen om zodoende het binnenkomen mogelijk te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden , 7 maart. Het stoomschip STELLA, van de Middellandse Zee naar Amsterdam bestemd, hetwelk in de nacht van 8 op 9 december 1886 benoorden het Noorderhoofd op strand geraakte, is heden af en behouden hier binnengebracht en opgesleept naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 maart. De schepen ROLLENGEWEER, schipper Dijk, en TWEE ZUSTRERS, schipper Mulder, beiden van Zoutkamp, beladen met kaolien uit het aldaar lek binnengekomen schoenerschip VERTROUWEN, verlieten deze ochtend deze haven met bestemming naar Dordrecht. De lading is onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Na 1 mei zullen voor het Loodswezen geen herstellingen op ´s Rijks werf te Hellevoetsluis meer mogen geschieden. Zij, die voor juli 1854 in dienst kwamen, en in de termen vallen, worden gepensioneerd. De werklieden, die meer dan 60 jaren tellen, worden ontslagen met enige onderstand in afwachting van een nader bij de wet te regelen pensioen. Ook nog andere werklieden zullen worden ontslagen. Zij die kinderen hebben, komen voor ontslag eerst in de tweede plaats in aanmerking. Weggezonden worden alle ongeschikten, onverschillig van welk vak.


Datum: 09 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 8 maart. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester
P. van den Adel, alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren tjalkschip, genaamd:
NIEUWE ZORG, groot ongeveer 45 last, voor rekening van schipper C. P. Cornet, te Werkendam, en onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk tjalkschip, genaamd : DE VROUW MARIA, groot circa 60 last, voor rekening van schipper P. Baars, te ’s Gravendeel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. De eerste mailboot voor de dagdienst der Maatschappij Zeeland, het stoomschip DUITSCHLAND, gezagvoerder S. Brouwer Jr. is zaterdag (opm: 5 maart) van Greenock te Vlissingen aangekomen.
De boot is, evenals de andere schepen der Maatschappij Zeeland, op de werf der ‘’Fairfield Shippingbuilding and Engineering Company”, limited (voorheen firma John Elder & Co.) te Govan bij Glasgow gebouwd.
Zij is een prachtexemplaar der hedendaagse scheepsbouwkunst en, zowel wat schip als machines betreft, in hoofdzaak van hetzelfde type als de oude mailboten, hoewel van geheel andere inrichting dan deze.
Haar voornaamste afmetingen zijn : lengte van steven tot steven, 300 Eng. voet ; tussen de loodlijnen 286 vt. ; breedte, tussen de raderkasten, 35 vt. 3 duim en holte 23 vt. 3 duim.
Zij heeft zeer krachtige, oscillerende machines, die een vermogen van ruim 600 ind. of 3000 nom. paardenkracht ontwikkelen en maakte bij de officiële proeftocht op de Clyde een gemiddelde vaart van 18,1 knots.
Op het achterdek der boot bevindt zich een groot dekhuis van teakhout, bevattende, behalve een ruime gezelschapssalon, versierd met een twaalftal schilderstukken van levende Nederlandse meesters, een rooksalon en een zestal afzonderlijke kajuiten.
Tussendeks is een grote eetsalon, 50 voet lang en 33 breed en niet minder dan 9 voet hoog.
Voorts een afzonderlijke, ruime damessalon, wachtkamers enz.
Ook de inrichtingen voor 2e klasse reizende passagiers, waaronder ook een afzonderlijke kajuit voor dames, zijn uitstekend en ruim.
De buitengewone ruimte op deze boot is hieraan te danken, dat hier niet, zoals op de nachtboten, slaapsteden behoefden te worden aangebracht.
Behalve de inrichtingen voor passagiers, heeft de boot ook twee flinke laadruimen voor het vervoeren van goederen : een voor de mails en postpakketten en voorts zeer nette kajuiten en hutten voor de bemanning.
Allerwege zijn geleidingen voor elektrische verlichting aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 maart. Het Nederlandse schip NOACH V, kapt. V an der Schaft, de 23e februari van Rotterdam te Cardiff aangekomen, is aldaar in aanvaring geweest met een stoomschip. Of het schip schade heeft belopen, wordt niet gemeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 maart. Morgen middag te 3 uur wordt van de werf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen het schroefstoomschip der 4e klasse FLORES, bestemd voor de Indische Militaire Marine, te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Het stoomschip STELLA is hedenochtend in het Koningsdok geplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 maart. Het schip UTRECHT is de 27e januari Anjer gepasseerd van Hiogo naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN zal binnen weinige dagen gereed komen voor de dienst. Het was ruim een jaar in reparatie bij het Marine-etablissement te Soerabaja.
Het gouvernements-stoomschip GIER is te Singapore gedokt en gerepareerd. Binnenkort zal het naar de wateren van Sumatra’s Oostkust terugkeren.
Het stranden van de hopperbarge KRAWANG schijnt toegeschreven te worden aan de weinige zeemanschap van de gezagvoerder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping op woensdag 23 en 30 maart 1887, telkens des middags ten 12 ure, bij veiling en afslag van de kapitale en uitstekend ingerichte stoomsleephelling, geschikt voor schepen met volle lading, scheepstimmerwerf, stoomsmederij en zagerij, genaamd De Hoop, met werkplaatsen, loodsen, woonhuis, kantoor, werktuigen en gereedschappen, alles volgens de nieuwste eisen des tijds, zeer gunstig gelegen aan de Hoflaan en uitkomende aan de haven te Vlaardingen. Aanvaarding en betaling 2 mei 1887. Dagelijks te bezichtigen.
Notities en inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt, te Vlaardingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 maart. Zr.Ms. stoomschip SAMBAS, dat enige reparatie moet ondergaan, is bij het marine-etablissement te Soerabaia buiten dienst gesteld.


Datum: 10 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schroefstoomschip 4e klasse FLORES.
Dit vaartuig, dat heden namiddag te 3 uur van de werf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam werd te water gelaten, is geheel gebouwd van staal, voorzien van een teakhouten huid en met koper gedubbeld. Schroefraam en achtersteven, zomede het roer, zijn van brons vervaardigd.
Niet alleen de dekken en luikhoofden, doch de gehele wegering en beschieting zijn van teakhout, zodat uitgenomen de masten en rondhouten en enkele mahoniehouten meubelen, geen andere houtsoort in het schip aanwezig is, en zulks met het doel om de gefreesde witte mieren zolang mogelijk buiten boord te houden.
De hoofdafmetingen van het scheepje zijn :
Lengte tussen de loodlijnen………………………………………..48,- meter
Wijdte op buitenkant huid…………………………………………....7,80 ,,
Holte……………………………………………………………………4,17 ,,
Diepgang …………………………………………………………… 3,02 ½ ,,
Waterverplaatsing………………………………………………… …550 ton.
De bewapening bestaat uit 3 kanonnen (achterlaad) van 12 cM. benevens 3 snelvuurkanonnen van 3 ½ cM.
Een schoenertuig biedt voldoende zeiloppervlak om, zo nodig, zonder behulp der werktuigen de reis te vervolgen.
De werktuigen van het triple-compound systeem ontvangen stoom uit twee cylindrische tubulaire ketels voor 8 atmosferen overdruk en zullen 650 indicateur – paarden ontwikkelen, zonder behulp van kunstmatige trek, waarmede een vaart van 11 mijlen wordt bereikt. Zij mogen niet meer dan 92 ton wegen met gevulde ketels, terwijl een inrichting tot kunstmatige trek en daardoor verhoogde stoomvoering wordt aangebracht, waarmede een groter vermogen en dus grotere vaart zal worden verkregen.
Ten einde tegemoet te komen aan het bezwaar, aan kleine scheepjes verbonden, dat de patrijspoorten, laag op het water liggende, spoedig moeten worden gesloten, en alzo vooral in de tropen de verblijven hinderlijk warm zijn, zijn kajuit en officiershutten onder het campagnedek aangebracht, terwijl het opperdek daaronder is gezonken, waardoor de strook van de reling behouden blijft.
Een andere verbetering voor het opvarend personeel is, dat ook voor de machinisten een flink verblijf is gereserveerd.
Hoewel kleiner dan de andere schepen van dit charter, wordt dus zowel in vaart als in bewoonbaarheid een flinke stap vooruitgemaakt door de toevoeging van dit type aan de Nederlandsch-Indische militaire marine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Westpier (Brighton), 7 maart. Zeven man van de equipage van het schip ADELHEID EN BERTHA zijn hier hedenochtend geland door het schip COMMONWEALTH, hetwelk met de ADELHEID EN BERTHA in aanvaring was geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, van Lissabon naar Vlaardingen, werd de 7e maart des avonds bij Dungeness van loods voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Volgens particulier bericht vertrok het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Verbeet, vóór 4 maart van Philadelphia naar Rouaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 7 maart. Het Nederlandse barkschip NOACH V, kapt. Van der Schaft, kwam hier bij het verhalen in aanvaring met het stoomschip ARDOUR, hetwelk aan de kade lag om te laden. Het stoomschip verloor een der sloepdavits en leed andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Volgens particulier bericht is het schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Speenhof, de 9e maart van Cardiff naar Kema (Noord-Celebes) vertrokken.


Datum: 11 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders in de Koninklijken West-Indische Maildienst, is het reeds openbaar gemaakte jaarverslag en de balans over 1886 goedgekeurd, en besloten het winstsaldo op het verlies der beide vorige jaren af te schrijven. De heren Kip en Angremont werden als commissarissen en baron Tindal als directeur herkozen.
Zonder debat werd besloten tot het aangaan ener 5 pcts. obligatielening groot NLG 350.000, voor aanbouw van een vierde schip om de vracht- en passagiersvaart voordeliger te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 februari. Vrachten. Sedert het bericht van 26 januari ging hier niets om. De onbevrachte vloot nam enigszins toe, doch er bestond bijna geen vraag. Naar Nederland nam de Factorij een klein schip op voor een volle lading koffie tot NLG 30, doch werd geen particulier goed aangeboden. Uit betrouwbare bron is vernomen, dat de gouvernements Javakoffie-oogst voor dit jaar waarschijnlijk ongeveer veertig percent minder dan in 1886 zal bedragen en dus niet boven ca. 500.000 picols wordt geraamd. Sommigen spreken zelfs van niet meer dan 425 à 440.000 picols. Wat dit artikel betreft, zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse zeilvloot dus niet schitterend. Naar het Kanaal hadden geen bevrachtingen plaats, daar de onder vermelde schepen elders bevracht werden. De lage cijfers oefenden echter natuurlijk grote invloed uit op de biedingen hier. Naar Amerika en Australië werd niets afgedaan, ofschoon naar eerstgenoemde bestemming wel enige scheepsruimte te plaatsen zou zijn. De laatste bevrachting van een Nederlands schip is het stoomschip SUMATRA koffie NLG 80, huiden NLG 90, tabak NLG 55, rijst NLG 50 naar Amsterdam, koffie Ffrs. 80, tin Ffrs. 20 naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BANDA, KINDERDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Rotterdam, 9 maart. Het Nederlandse schip MR. JACOB VAN LENNEP is uit de hand verkocht aan een Engelse firma.


Datum: 12 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Macassar, 26 januari. Het Nederlandse schip JACOBUS JOHANNES, kapt. Pettersen, vertrekt na lossing naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dungeness, 9 maart. Er zijn thans twee nieuwe Nederlandse loodsschoeners, in plaats der oude, alhier kruisende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Het fregatschip MARY, kapt. Pijl, hetwelk te Cardiff beladen zijnde naar Java, door aandrijving schade leed, is, na de lading grotendeels gelost te hebben, in het dok gezet en heeft men bij onderzoek bevonden, dat de voorsteven ontzet was. Het schip zal na volbrachte reparatie en na de geloste lading weder ingenomen te hebben, de reis naar Java voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 11 maart. Naar wij vernemen, zullen in verband met de nieuwe dienstregeling der Stoomvaart-Maatschappij Nederland de stoomschepen MADURA en SOENDA uit de geregelde dienst worden teruggetrokken. Eén zal wellicht worden verkocht, het andere als reserveschip worden opgelegd.


Datum: 13 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Volgens bericht van kapt. Van der Schaft, gezagvoerder van het barkschip NOACH V, was hij te Cardiff bezig met kolen in te nemen voor Java. Omtrent de aanvaring van gemeld schip met het stoomschip ARDOUR was volgens zijn telegram hem niets bekend. Dat bericht is onjuist.
Foto 1303 tew. Ceram


Datum: 14 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 maart. Het Nederlandse zeilschip TWEE GEBROEDERS, kapt. Van der Land, de 11e dezer van hier vertrokken naar Hamburg, is wegens stormweder gisteren weer in de haven teruggekomen. Het is heden weer naar de bestemming Hamburg vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 maart. Volgens telegram is van hier te Burntisland aangekomen het schip G.T. RAY, kapt. Stukje.


Datum: 15 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Naar wij van goederhand vernemen, heeft de Rotterdamsche Lloyd alhier aan de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip voor de vaart op Indië. (opm: de BROMO)


Datum: 16 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 15 maart. Volgens ontvangen telegram uit Newcastle is het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Jager, van hier in ballast naar Frederiksstad, verongelukt. De equipage werd gered. (opm: zie NRC 170387 en NRC 190387)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 maart. Volgens van de rederij ontvangen bericht ligt het Nederlandse schip JACOBUS JOHANNES, kapt. Pettersen, te Makasser in lading naar Amsterdam via Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 15 maart. Het Duitse schip VIRGO MARIA, van Harlingen naar Hamburg, is bij het uitzeilen alhier gestrand en totaal verloren. De equipage werd gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 16 maart. Medio februari vertrok van Soerabaija het Noord-Duitse barkschip JUPITER, na aldaar gerepareerd te zijn geworden, met een lading rottan en oliekoeken naar Makassar. De 28e februari arriveerde aldaar per prauw acht man van de equipage. Volgens hen is het schip gestrand op een der koraalriffen van de Postillon-eilanden en door de equipage verlaten. De sloep, waarin zich de gezagvoerder en de overige bemanning bevonden, was nog niet aangekomen. Men vermoedde, dat zij ergens te Djeneponto was aangeland. De PONTIANAK (opm: aviso van de marine) is toen ter opsporing uitgegaan en schijnt haar gevonden te hebben, daar volgens het Soerabajaasch Handelsblad van de 12e dezer een deel der equipage aldaar werd aangebracht per stomer POH-AN, en de gezagvoerder zich nog te Makassar bevond. Volgens dat blad strandde het schip op de Panoster-reven (opm: Paternoster-reven?) en is daar totaal wrak geworden.
De op de 3e dezer te Makassar gehouden vendutie door de firma J. Mohmann & Co. van twee sloepen, een partij rotting, een boot en andere goederen, afkomstig van het schip, heeft opgebracht NLG 607,50. Het schip zelf, liggende of niet liggende, is niet verkocht, daar er niets van is overgebleven. Het is in vier dagen tijds geheel uit elkaar geslagen.


Datum: 17 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen schrijft men aan de Middelburgsche Courant:
Het bekend worden van het feit, dat het contract voor de bouw van een nieuw groot stoomschip op de fabriek der Koninklijke maatschappij “De Schelde” met de Rotterdamsche Lloyd is afgesloten, werd hier natuurlijk met grote vreugde vernomen.
In afwijking der vroegere voor dezelfde firma gebouwde ijzeren schepen, zal het thans aangenomen schip geheel van staal worden vervaardigd, terwijl dit in lengte de BATAVIA en
SOERABAJA met 20 Engelse voeten zal overtreffen, zodat men veilig zal kunnen aannemen, dat dit het grootste stoomschip zal zijn, dat tot hiertoe op enige Nederlandse werf zal zijn gebouwd. De bestemming van het schip zal zijn als passagiersstomer voor de maildienst op Nederlandsch-Indië.
De machines, zowel als de stoomketels zullen in de werkplaatsen der fabriek “De Schelde” worden vervaardigd, terwijl op dit stoomschip de nieuwste vindingen op het gebied van scheepvaart en machinerie zullen worden toegepast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 maart. Het Nederlandse schip BOREAS, kapt. Gorter, van hier naar Bayonne met een lading jute, is de vorige avond uit zee teruggekomen met verlies van kluiverboom, verschansingen, relings en stengen, en voorts schade aan de fokkemast, zijnde in aanvaring geweest met het schip MINISTER OF MARINE, van St. John, New Brunswick, dat geen schade leed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aarhus, 14 maart. Kapt. Benze, gezagvoerder van het stoomschip HORSA, van Boness hier aangekomen, passeerde zondag 13 maart om 6.30 uur des avonds op 57º02’NB en 06º51’OL de Nederlandse schoener CATHARINA, van Farmsum, met verlies van fokkemast. De Nederlandse vlag en de nummervlag woeien van de grote mast. Volk of boten waren niet meer aan boord. Het schip scheen geballast te zijn. Wind oost met sneeuwbuien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 14 maart. Door het Deense stoomschip SCHWEIGAARD, van Pillau hier aangekomen, werd hedenochtend geland zes man van het Nederlandse schip CATHERINE, kapt. Jager, welk schip door hen op 57º03 NB en 06º51’OL in zinkende staat werd verlaten. Dit gaat dus over het schip, dat eerder aangeduid werd met CATHARINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 16 maart. Het schip CATHARINA, kapt. Pohl, is bij Nes gestrand. Het volk is gered. (opm: een buitenlands schip?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 maart. Gisteren is te Dungeness van een loods voorzien het Nederlandse schip SINDORO, kapt. Helle, van Java naar Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 16 maart. Een zeetjalk is gestrand in het Amelandergat. Een sleepboot is derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 1 februari. Alhier zijn gecharterd het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Schuth, met stukgoed naar het Kanaal tot Sh.19/- en Sh.12/-, en het Nederlandse schip IDA JOHANNA, kapt. Doewes, met huiden naar dezelfde bestemming tot Sh.25/-.

Krant:
  JB - Javabode

Aan boord van Zr.Ms. kruiser (opm: schroefstoomschip 1e klasse) ATJEH, gestationeerd in de West-Indiën, werd onder het schoonmaken der huid bemerkt, dat een der huidplanken aan de voorsteven pl.m. 5 meter onder water, losgesprongen en 5 cm. uitgeweken was, terwijl het zink zeer beschadigd was, evenals de voorkant van de huidplank zelf. Het defect heeft men gerepareerd door doorgaande moerbouten door de afgeweken huidplank aan stuurboord en de daarmede overeenkomende aan bakboord te brengen langs de voorkant der ijzeren voorstevenplaat en de moeren aan te draaien. De afgeweken plank werd aldus op haar plaats gebracht en nieuw zink weder opgespijkerd.


Datum: 18 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 maart. Heden is bij de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot ongeveer100 last, te bouwen voor rekening van de heer Joh. van Kessel te Lith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar men verneemt, is de lening der Koninklijke West-Indische Maildienst, groot NLG 200.000, ruim voltekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De kapt.luit.t.zee Buyskes, die commandant was van de SCHORPIOEN, toen deze zonk ten gevolge van de aanvaring met de sleepboot HERCULES, heeft, overeenkomstig de bestaande militaire wetten, te dier zake voor het Hoog Militair Gerechtshof terecht gestaan. Hij is door dit college vrijgesproken van alle schuld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 maart. Het barkschip ALBATROS, kapt. Koudenburg, van Hamburg, is volgens particulier bericht de 12e februari te Monte Christi (Dominicaanse republiek) gearriveerd. Het moest naar de Missalade-baai verzeilen om lading in te nemen. De gezagvoerder dacht half maart daarmee gereed te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 17 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht zijn van hier gearriveerd te Arbroath het schip VRACHTZOEKER, kapt. Veldhuis, en te Grimsby het schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, het laatste 24 uur reis.


Datum: 19 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 17 maart. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Nagel, is heden van Fernambucq te Hull aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Randers, 15 maart. De Nederlandse schoener-brik CATHARINA, uit Farmsum, werd door het stoomschip NIORD in verlaten toestand op 56º59’NB en 07º30’OL aangetroffen en gisteren hier binnengesleept. Het schip was in ballast, had de fokkemast gekapt en was lek. Alleen de scheepshond bevond zich nog aan boord. (opm: zie ook NRC 200387)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 18 maart. Het bij Nes gestrande schip CATHARINA, kapt. Pohl, was bestemd van Makkum naar Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 15 maart. Het alhier gestrande schip VIRGO MARIA was bestemd van Harlingen met pannen en tegels naar Altona. De gezagvoerder verklaart in het zeegat gestoten te hebben, waardoor het roer verloren ging en bij het ankeren de ketting brak, waarna de strranding volgde. Het schip zit geheel onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 18 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is van hier te Dundee gearriveerd het schip WATERGEUS, kapt. Kuiper.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 maart. Het Nederlandse schip KLASINA TONKENS, kapt. Puister, gisteren alhier gepasseerd, is wegens het ijs hedenochtend uit zee teruggekomen.


Datum: 20 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Baarn, 18 maart. Volgens schrijven van kapt. Brouwer, arriveerde het Nederlandse schip BAARN de 14e dezer op de rede van Cardiff, juist even voor de hevige sneeuwstorm, en kwam het de 16e in het East Bute dok om aldaar met kolen beladen te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Randers, 16 maart. Het stoomschip NJORD, kapt. Rasmussen, van Newcastle komende, sleepte hier de Nederlandse schoener-brik CATHARINA, gevoerd geweest door kapt. Jager, binnen, welke verlaten werd aangetroffen op 10 Engelse mijlen van Hanstholmen op de z.g. Jutlandse banken, ten anker liggende voor het stuurboordsanker met de gehele ketting uit. De fokkemast was overboord gekapt en hing nog langszij in het tuig. In de kajuit lagen de klederen van de gezagvoerder en enige proviand, doch geen scheepspapieren. Het schip scheen in grote haast te zijn verlaten, dewijl zakken met klederen van de equipage op dek lagen. De hond was nog aan boord, waarvoor voedsel was achtergelaten. Na het wegkappen der mast en het uitpompen van het water, sleepte het schip zeer gemakkelijk en maakte het in de haven weinig water. Bij aankomst alhier werd de kajuit verzegeld en een wacht aan boord gezet. (opm: riekt dit mogelijk naar trachten wegbrengen van het schip?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 11 maart. Het Nederlandse schip HEBE, kapt. Boelens, van Rio Grande naar Plymouth, 31 mei 1886 te St. Catharina (Brazilië) lek binnengelopen, is aldaar verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De voor rekening van het Departement van Koloniën in aanbouw zijnde schroefstoomschepen FLORES en CERAM, resp. bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam en bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, zullen waarschijnlijk in juli a.s. naar Oost-Indië vertrekken.


Datum: 21 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 19 maart. De Nederlandse tjalken CATRINA, kapt. Brouwer, en GRATITUDE, kapt. Brouwer (opm: van beide schepen heette de gezagvoerder dus Brouwer), van Makkum naar Hamburg bestemd, zijn wegens ongunstige wind de rivier binnengekomen en hier ter rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 16 maart. Men hoopt de inventaris en tuigage van het bij Nes gestrande schip CATHARINA, kapt. Pohl, te bergen. Het schip is geladen met dakpannen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 maart. De 26e februari j.l. kwam te Bandjermasin aan Zr.Ms. stoomschip SAMARIANG, tot het afhalen en escorteren van de SOEMBING, die in reparatie moet naar Soerabaja. Eerstgenoemde bodem vertrok nog dezelfde dag, terwijl de SOEMBING eerst de 27e februari naar zee ging. De SOEMBING heeft zijn ketels zeer defect, daar hij te Djambie gedurende de verwikkelingen aldaar met de oude sultan Tabah 12 à 13 maanden dag en nacht onder stoom was.


Datum: 22 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 februari. In vrachten is zo goed als niets omgegaan. Het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND werd bevracht naar Rotterdam met koffie tot NLG 80, rijst NLG 50, huiden NLG 90, indigo NLG 120, tabak NLG 55, krossoks NLG 45 per last, naar Marseille koffie Ffrs 80 per ton en suiker tot geheime vracht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BANDA, MATHILDA en KINDERDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 maart. Het schip COMMONWEALTH, kapt. Cooper, hier van Calcutta aangekomen, was in het Kanaal, bij Portland, in aanvaring met het schip ADELHEID EN BERTHA. Het verloor daarbij de kluiverboom en het galjoenbeeld, terwijl een der huidplaten aan stuurboord werd ingedrukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ten gevolge der ongelukken met de hopperbarges KRAWANG en PECALONGAN, in dienst tot tegengang van de opiumsluikhandel, is een onderzoek door een commissie van zeeofficieren ingesteld. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de gezagvoerders der schepen zijn ontslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 19 maart. De inventaris en het tuig van het bij Nes gestrande schip CATHARINA, kapt. Pohl, zijn geborgen. Het schip werkt dieper in de grond.


Datum: 23 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het Departement van Koloniën is aan de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” te Vlissingen de vervaardiging van een torpedoboot groot model opgedragen, die in Oost-Indië moet worden geleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 21 maart. De Nederlandse tjalk MARGRIETHA, groot 56 ton, gebouwd in 1871, laatst gevoerd door kapt. B.G. Mulder, is uit de hand verkocht aan de heer C. Peters te Breiholz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. De schepen CATHARINA en NELLIE zijn bij het petroleum-bassin in aanvaring geweest; het eerstgemelde bekwam daarbij schade aan boegspriet, enz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Het Nederlandse schip KINDERDIJK, kapt. Mulder, is volgens alhier ontvangen telegram bevracht van Java naar Melbourne met een volle lading suiker tegen Sh.22/6.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 maart. Het barkschip MR. JACOB VAN LENNEP is uit de hand verkocht aan de heren George Wilne & Co. te Aberdeen en zal de naam voeren van DONEGAL. (opm: zie NRC 020487)


Datum: 24 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het recherchevaartuig No. 1, schipper Bakker, blijkt in de Friese wadden te zijn gezonken, doordien het vaartuig, ten anker liggende, op het anker rondzwaairde en daarop stootte, waardoor het een belangrijk lek bekwam. De equipage is behouden bij Holwerd aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Bona, van Boston alhier aangekomen, is gisteren namiddag door het Engelse stoomschip NELLIE, van hier in ballast naar Cardiff, bij de petroleumhaven aangevaren en verloor daarbij de boegspriet en kluiverboom. Het stoomschip leed belangrijke schade aan de verschansing, terwijl een sloep verbrijzeld werd. De NELLIE is gestopt en ligt nu aan de veersteiger alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 maart. Het recherchevaartuig No. 1, schipper Bakker, is op de Friese wadden gezonken. De opvarenden werden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 22 maart. Volgens brief van kapt. Nagel, voerende het schip ALIDA, de 17e dezer van Fernambucq te Hull aangekomen, had hij de 23e februari op 46ºNB en 12ºWL storm uit het zuidwesten met hemelhoge zeeën doorgestaan. Men lensde voor de wind en ´s nachts tegen 12 uur woei het ondermarszeil weg en kwamen zware stortzeeën over. Voor dichtgereefde onderzeilen werd bijgedraaid, maar onder het het bijleggen sloeg in lij het grootste gedeelte der verschansing weg en ging de lading over, zodat de lijpomp het water, dat vrij belangrijk was, niet uit het schip kon houden. Gelukkig nam met het aanbreken van de dag de storm af en hield men weer voor de wind. De lading is vermoedelijk van onderen beschadigd. Tegen de middag kwam een schoener in zicht met de vlag halfstok, seinende, dat men het schip moest verlaten. Deze liet daarop de reddingboot te water en kwam de equipage, nagenoeg geheel ongekleed, aan boord van de ALIDA. De boot sloeg daarna langszijde van het schip aan stukken. De geredde schipbreukelingen, bestaande uit acht man, behoorden tot het schip OLUFF ROLL, van Bergen, geladen met guano en komende van Ichaboe bij Kaap de Goede Hoop. Het dek was ingeslagen, het ruim vol water en de pompen onklaar geraakt. De 2e maart werden de geredden op een sleepboot op de hoogte van Falmouth overgezet.

Krant:
  JB - Javabode

Een en ander over onze kruisers 1e klasse. Zonder terug te gaan tot de redenen, die de minister van marine in januari 1875 noopten gelden aan te vragen voor de bouw van snelstomende schroefschepen, en zonder te beoordelen of diezelfde redenen nog te vinden zijn in het door dezelfde minister in 1882 geuite gevoelen, dat, mocht Nederland in een oorlog worden gewikkeld, waarin de zeemacht een rol moet spelen, wij ons zullen moeten bepalen tot een zo krachtig mogelijk defensieve houding, dat is binnengaats en het beletten van een mogelijke landing op de kusten, willen wij ons bepalen tot het feit, dat van 1875 tot 1883 voor de Nederlandse marine zijn gebouwd zes zogenaamde kruisers 1e klasse, terwijl een zevende, dat op stapel stond, verbrandde en niet door een ander werd vervangen. Toen die zes kruisers, die ieder ruim miljoen gulden hadden gekost, waren afgebouwd, verscheen in 1883 de brochure van de kapitein-ter-zee Binkes, waarin wordt gezegd: “Het bouwen van kruisers is voor ons noch noodzakelijk, noch gewenst”. En in 1884 zagen de brieven de kapitein-ter-zee Gobée het licht, waarin die zeeofficier een afkeurend oordeel over die kruisers uitspreekt. Hoewel het te betreuren is dat zulke bevoegde rechters zulk een vonnis niet hebben uitgesproken vóór dat reeds zes van de zeven kruisers waren voltooid, zo is het toch wel waarschijnlijk, dat hun oordeel er toe zal hebben bijgedragen, niet tot de herbouw van het zevende schip van dat charter over te gaan. Trouwens het oordeel over kruisers was ook bij anderen dan bij genoemde hoofdofficieren van de marine niet gunstig, voor zover betreft het opnemen van dit type schip bij de Nederlandse marine en zo werd onder andere in de marine-vereniging te Nieuwediep dat oordeel krachtig uitgesproken in de woorden: “zodra de oorlog uitbreekt houdt de taak van de kruisers op en komt hun geschut beschikbaar.” Dit scherp verwijt bevat, helaas! volkomen waarheid, als wij inderdaad niet van plan zijn, bij het uitbreken van een oorlog, onze kruisers als zodanig dienst te laten doen, door ze althans te gebruiken tot bescherming van eigen handel tegen aanvallen van vijandelijke kruisers of gewapende pakketschepen. Want noch bij de verdediging binnengaats, noch bij de verdediging van onze koloniën kunnen zij de vereiste diensten bewijzen; en ze tegen het particulier eigendom van de vijand aan te wenden, daartoe zal Nederland wel niet meer overgaan. En dat wij, tot dat door ons genoemde doel, die schepen tot een eskadertje verenigd niet zullen kunnen gebruiken, al lag het soms in het plan, is zo goed als zeker, want wij bezitten er de benodigde manschappen niet voor! Eenmaal in het bezit van die kostbare schepen, moeten wij nu trachten ze zo nuttig en zo zuinig mogelijk ten meesten bate van de Marine te gebruiken. Voor vlagvertoon en het bezoeken van vreemde plaatsen, tot aanknopen of versterken van handelsbetrekkingen zijn onze kruisers 1e klasse ongetwijfeld uitmuntende schepen; hun bewapening met achterladers van 17 cm en lanceertoestellen voor vistorpedo’s en hun vaart van 14 mijl geven hun, in tijd van vrede, een voldoend cachet van oorlogsschip, terwijl ze daarbij een goede oefenschool kunnen zijn voor het gebruik van de Whitehead-torpedo en het opdoen van zeemanschap. Breekt een oorlog uit waarbij Nederland neutraal blijft, dan zijn die kruisers zeer geschikt tot het geleiden van eigen handelsschepen door Noordzee en Engels Kanaal. Wij willen het nog eens herhalen, dat men voor deze ons genoemde diensten geen schepen behoeft die ieder ruim twee miljoen gulden kosten; doch; zoals wij zeiden, nu ze eenmaal bestaan, moeten wij er zoveel mogelijk een nuttig gebruik van maken, waarbij dan de zuinigheid niet uit het oog mag worden verloren. Dat twee van onze kruisers 1e klasse tot het auxiliair eskader in Oost Indië behoren, is een schijnvertoning, waardoor die schepen spoediger versleten zullen zijn en waartoe wij, bij gebrek aan geschikter materieel, zijn overgegaan, doch wat naar onze mening een gewaagd spel is. Immers breekt onverwacht een oorlog uit, dan zijn er weinig gevallen voor ons denkbaar, waarbij die schepen, dáár als oorlogsschip moetende optreden, niet in ene voor de staat en voor de bevelhebber minder aangename positie zullen komen te verkeren. Zolang de vrede bewaard blijft, kunnen die schepen van daar uit echter nuttige diensten bewijzen door reizen naar Australië, China en Japan. Maar als wij die schepen naar Oost-Indië zenden en af en toe laten aflossen, dan is het zeker niet de nuttigste en de zuinigste manier om dit door het kanaal van Suez te doen. Een enkele doorvaart door dit kanaal kost voor zulk een schip plusminus 10.000 gulden, terwijl de zeemanschap, die de opvarenden daarbij opdoen, niet zo groot is als bij een reis om de Kaap. In zeer dringende gevallen is natuurlijk een reis door het kanaal van Suez, als in de regel korter te verkiezen, maar of nu bijvoorbeeld die grote drang in 1885 voor de DE RUYTER bestond en of die thans weer voor de VAN SPEIJK bestaat, menen wij te mogen betwijfelen. In beide gevallen betreft de reis toch alleen aflossing en hoewel zich daarbij dikwijls, door gebrek aan manschappen, moeilijkheden voordoen, zo rechtvaardigen deze, in onze omstandigheden, nimmer een reis langs Suez. Vlagvertoon in de Middellandse Zee waar in vroegere jaren onze zeilfregatten met hun bemanningen tegen de besten van de vreemde naties konden wedijveren, zou met onze kruisers 1e klasse zeer gewenst zijn. Voor onze handelsbetrekkingen dáár zou dit zeer nuttig wezen. Het zou de lust om bij de marine te dienen weer in alle rangen doen toenemen; en men schatte die lust niet gering, want zo ergens, dan zeker bij de marine zal slecht gediend worden als men het alléén om den brode doet. Het zou officieren en manschappen van naderbij bekend maken met de schepen, die zij eenmaal tegenover zich zouden kunnen zien als vijanden en waarvan zij de manoeuvres, kracht en zwakke zijde dan beten zouden kunnen beoordelen. Tevens zouden zij zó de Middellandse Zee bevarende, zeemanschap kunnen opdoen, mits stomen tot de hoge zeldzaamheden ging behoren. Maar van Gibraltar in rechte koers stomen naar Suez en van daar naar Batavia, moet door onze schepen niet plaats hebben, tenzij in Indië gevaar dreigt. Een zaak waarop, met het oog op een zuinig gebruik van deze schepen, in de eerste plaats de aandacht moet gevestigd worden, is de machine. Is het te betreuren dat slechts drie van de zes kruisers voorzien zijn van compound-machines, die een grote besparing van brandstof geven in vergelijking van de gewone expansie-machines, zo zijn, naar onze mening, thans alle grote en kostbare veranderingen aan de bestaande machines van die schepen af te raden. Voor de diensten zoals wij hierboven aangaven, waarvoor onze kruisers gebruikt moeten en kunnen worden, zijn lange stoomtochten onnodig en is het zelfs een vereiste dat er zo min mogelijk gestoomd wordt, tenzij in de zeldzaam voorkomende gevallen van convoyeren van onze handelsschepen; hun vaart van 14 mijl is in alle voorkomende gevallen dan groot genoeg en onder die omstandigheden zijn deze verandering aan de machines, om kolen te besparen, niet economisch. De ketels moeten natuurlijk na een zeker aantal jaren vernieuwd worden, doch de bestaande machines zullen het, bij een goede behandeling, langer uithouden dan de schepen zelf. Hoewel men thans nieuwe schepen van triple-compound-machines voorziet, die alweer boven de gewone compound besparing van brandstof geven, zo komt het ons, uit een financieel oogpunt, ongeraden voor, bij deze bestaande schepen, die verbeteringen na te jagen en, zoals de geruchten zeggen, de TROMP en de EMMA van triple-compound-machines te gaan voorzien. De diensten, welke van die schepen bij een werkelijk nuttig gebruik kunnen gevorderd worden, zijn niet van dien aard, dat daarbij zoveel kolen mogen worden gebruikt dat de te besparen brandstof de onkosten voor triple-compound-machines kan goedmaken. Al is het volkomen waar, dat de waarde van een oorlogsschip door zulk een verandering van de machines, wordt verhoogd, het zou verkeerd zijn er van te verwachten dat zij van onze kruisers 1e klasse een voor Nederland geschikt oorlogsschip zou maken. Van veel meer belang achten wij het, de commandant en, zoveel mogelijk, het gehele voor zulk schip bestemde personeel van de machinekamer ruimschoots gelegenheid te geven, alvorens met een kruiser een reis te aanvaarden, goed op de hoogte van de machines te komen, waartoe onder andere nodig zou zijn dat die personen, en geen anderen, de proeftocht leidden, die gewoonlijk met zulk een schip moet gedaan worden alvorens zee te kiezen. Daar die proeftocht meestal vóór de indienststelling plaats heeft, zou die maatregel enige guldens aan reis- en verblijfkosten vorderen, doch het uitsparen van die enkele guldens is juist niet de zuinigheid, die men op deze schepen moet toepassen.


Datum: 25 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 24 maart. Het schip MARIE, kapt. Frederiksen, van de Noordzee, is hier binnengekomen met schade aan de verschansing, zijnde gisteren in aanvaring geweest met een onbekende schoener.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 24 maart. Heden ochtend 10 ure is met goed gevolg van de werf der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” te water gelaten de stoomrader-korboot VOORWAARTS, gebouwd ten dienste van de naamloze vennootschap De Zeeuwsche Oesterput, directeur de heer F. A. Baggerman te Bergen op Zoom.
Het schip heeft een lengte van 65 Eng. voeten, een breedte van 13 Eng. voeten en is over de raderkast ongeveer 26 Eng. voeten breed, terwijl het achterschip dezelfde breedte heeft als de raderkasten, daar het als werkplaats bij het korren moet dienen. De stoommachine voor deze boot is van het oscillerend compound systeem en heeft een vermogen van 80 ind. paardenkrachten, terwijl de stoomketel, die van staal is vervaardigd, een druk heeft van 120 Eng. pond per □ Eng. duim. Deze worden in de fabriek van de Mij. “De Schelde” vervaardigd.
Op het achterdek is gelegenheid om met 8 korren te kunnen werken, hetgeen met een afzonderlijke stoommachine zal geschieden. De diepgang van het vaartuig is 3 ½ voet, terwijl de snelheid ongeveer 8 mijl zal bedragen. Behalve het logies voor het scheepsvolk en een hut voor de opzichter, heeft de boot een waterballasttank, machine- en ketelruim, een zoetwaterruim en een laadruim. Het schip is geheel van staal gebouwd.
Op de plaats waar het is afgelopen is onmiddellijk de kiel gelegd voor een andere raderboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gepraaid door het stoomschip ZEELAND, van Java te Rotterdam aangekomen, op 22 maart bij Wight de Nederlandse bark PFKH, JEAN BAPTISTE, kapt. Bruijn, van Haïti naar Altona.


Datum: 26 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, zal door de Rotterdamsche Lloyd alhier een uitdeling van 2% gegeven worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 25 maart. Volgens ontvangen telegtrafisch bericht is het fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, hedenmiddag van Java te Falmouth voor order aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 maart. De sleepboot PATRIOT kwam hier gisterenavond in aanvaring met de Nederlandse tjalk GRATITUDE, kapt. Brouwer, waardoor deze schade leed aan stuurboord-verschansing en het hek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 maart. Het Nederlandse schip GUIANA, kapt. Wijtsma, van Belize naar Goole, is heden Falmouth gepasseerd met verlies van verschansing, enige zeilen en beschadigde kajuit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rosario (Argentinië) gecharterd werd het Nederlandse schip OLDAMBT II, kapt. Mulder, naar het Kanaal.


Datum: 27 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 17 februari. De volgende Nederlandse schepen zijn alhier bevracht: BERNARDUS GODOLEVUS, kapt. Sijpkes, van Paranagua met maté naar de Plata-river, en WIEKA, kapt. Sterke, en WILHELM, kapt. Wyrdeman, beide van Porto Alegre naar Rio de Janeiro.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het stoomschip, voor de betonning in Oost-Indië in aanbouw bij de Maatschappij De Maas, is de naam gegeven van LUCIFER.
Aan de bij de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” te Vlissingen in aanbouw zijnde torpedoboot ten behoeve van de Indische dienst, is de naam gegeven van CERBERUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 maart. De directie van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij heeft de vervaardiging van een nieuw reddingvlet, welke te Huisduinen zal worden gestationneerd, opgedragen aan de scheepmaker L.M. Zachariassen, wiens model reddingboten meermalen op tentoonstellingen werd beloond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Zuurdijk, 24 maart. Volgens brief van kapt. Althof, voerende de Nederlandse driemast-schoener ZUURDIJK, d.d. Montevideo, 23 februari, zijn de havens aldaar wegens de cholera nog steeds gesloten, een hinderpaal te meer bij de lage vrachten om het schip met enig voordeel te laten varen. Hij was evenwel bevracht naar Santa Fé, hoog de Plata-rivier op, tot vier daalders Argentine per ton.


Datum: 28 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 26 maart. Met de mailboot PRINSES MARIE zal zondagavond (opm: 27 maart) via Londen naar Glasgow vertrekken de bemanning voor de nieuwe mailboot ENGELAND, bestaande uit 30 personen onder het commando van de eerste officier Brommelo. Kapt. Stasse, die de ENGELAND naar Vlissingen brengen zal, en de eerste machinist, zijn reeds in Glasgow. De proeftocht zal op de 29e dezer plaats hebben.
De mailboot PRINSES ELISABETH is uit het droogdok te Middelburg in de 1e Binnenhaven te Vlissingen gelegd. Zij zal maandag a.s. in de vaart gesteld worden om de WILLEM PRINS VAN ORANJE te vervangen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 maart. Het afgekeurde gouvernements-stoomschip SIAK, met inbegrip van de onbruikbare inventaris, zal de 2e april te Soerabaja in veiling worden gebracht.


Datum: 29 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Winschoten, 26 maart. Het Nederlandse schip FAVOR, kapt. Pijbes, de 19e dezer van Antwerpen met zilverzand naar Alloa (Schotland) vertrokken, is volgens telegram van de gezagvoerder uit North Shields van heden, gezonken. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse driemast clipperschip MELATI, kapt. Van den Bosch, heden van Soerabaja naar Dordrecht vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 28 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, de 27e dezer van Antwerpen te Penang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 maart. De gezagvoerder van het stoomschip LESSEPS, alhier binnen, rapporteert gisterenavond op 10 mijlen west ten noorden van de Noordhinder gepasseerd te zijn het in brand staande schip VENDOME, kapt. Corning, van New York, met 10.589 vaten petroleum naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip ATJEH is j.l. zondag van Curaçao te Nieuwediep binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Farmsum, 28 m aart. Het alhier te huis behorende Nederlandse brikschip BACKWORTH, kapt. Van der Werff, .is de 27e februari j.l. van Rosario te Campana (Argentinië) aangekomen.


Datum: 30 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 maart. Zondag jl. vertrok van hier de vrachtgoederenstoomboot INDUSTRIE X
en heden dinsdag eenzelfde boot INDUSTRIE IX genaamd, die beide aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” de machines en stoomketels hebben ingenomen.
Genoemde stoomboten, die op de werf van de heren L. Smit & Zoon te Kinderdijk zijn gebouwd, hebben elk een stel dubbele schroefmachines van het verticale type compound, doch zonder condensatie. De stoomketels, die op een stoomdruk van 10 atmosferen werken, zijn geheel van staal vervaardigd. Genoemde boten zullen op de Rijn voor het goederenvervoer dienst moeten doen en zijn gebouwd voor rekening van de Badische Schrauben Dampfschiffsfahrt- Gesellschaft te Mannheim.


Datum: 31 maart 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Baarn, 29 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip BAARN, kapt. Brouwer, hedenmiddag van Cardiff naar Tandjong Priok vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 maart. Het Nederlandse schip ORION, kapt. Schenk, van Grangemouth naar Buenos Aires met steenkolen, gisteren alhier als bijlegger ter rede gekomen, is lek en zal moeten lossen om te repareren.


Datum: 01 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip JACOB ROGGEVEEN, groot 682 ton, gebouwd in 1863, is verkocht aan de heren C. Constant & Co. te Zijpe om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 30 maart. Heden werd met goed gevolg van de werf van de heer A.A. Wilton van Reede Czn. alhier te water gelaten de schroefstoomboot HARMONIE I, gebouwd voor rekening van de heren J.& A. van der Schuijt te ’s-Hertogenbosch en Rotterdam. De machine, 25 paardekracht, hoge- en lagedruk met condensatie, benevens de ketel, worden mede aan de fabriek van de heer Van Reede vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 30 maart. Men is thans druk bezig het Engelse fregatschip BRAMBLETYE onder de waterlijn te repareren, opdat het spoedig het droogdok van ’s Rijks werf zal kunnen verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 31 maart. Het wrak van het in de Noordzee verbrande en naar Amsterdam bestemde schip VENDOME is door vijf sleepboten alhier binnengesleept en bij Fort Rammekens drooggezet.


Datum: 02 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 1 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Buenos Aires gearriveerd het schip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, van Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip FRIESLAND, groot 631 ton, gebouwd in 1858, is uit de hand verkocht. (opm: zie 060487)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 1 april. Heden vertrok van hier naar Grangemouth, gesleept door de Engelse sleepboot STAG, het schip DONEGAL, kapt. Pontchart, ex-MR JACOB VAN LENNEP (opm: zie NRC 230387)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 april. Het ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN, dat te Singapore gedokt wordt, trekt daar zeer de attentie. Menigeen brengt een bezoek aan de Tandjong Pagger-dokken om van de zeldzame gelegenheid te profiteren om de gehele huid van een modern pantserschip te bezichtigen en tevens de ram, de tweelingschroeven, en de zware bewapening. Volgens de Singapore Free Press is de KONING DER NEDERLANDEN het machtigst oorlogsschip beoosten het kanaal van Suez.


Datum: 03 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 1 april. Naar men verneemt, is het Engelse fregatschip BRAMBLETYE heden door experts onderzocht en afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 2 april. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, heden van Philadelphia te Fiume aangekomen. An boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip WELTEVREDEN, groot 139 ton, gebouwd in 1859, is uit de hand verkocht aan J. Douwes te Sappemeer.
Het Nederlandse schip VEENDAM, groot 175 ton, gebouwd in 1865, is uit de hand verkocht aan Gebr. Van Buuren te Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 2 april. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan WISPERTHAL, groot plm. 270 last, gebouwd voor rekening van de heer Jacob Jung te Lorch.
Onmiddellijk na het aflopen van dit schip werd de kiel gelegd voor een zelfde schip (opm: JOHANNA), groot plm. 270 last, hetwelk gebouwd zal worden voor rekening van de heer Robert Staub te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 april. De tweede voor de eerlang te openen dagdienst der Maatschappij Zeeland bestemde nieuwe mailboot ENGELAND, commandant de heer H.L. Stasse, is heden ochtend te negen uur hier aangekomen. Deze boot, die bij de j.l. woensdag (opm: 30 maart) op de Clyde gehouden officiele proefstoming de aanzienlijke vaart van ruim 19 knots maakte, legde de grote afstand van Greenock naar Vlissingen binnen de vijftig uren af. De ENGELAND is, wat afmetingen, type en inrichting betreft, geheel gelijk aan de reeds een maand geleden hier aangekomen, eveneens voor de dagdienst der Zeeland bestemde mailboot DUITSCHLAND en de nog in aanbouw zijnde NEDERLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het verslag over het boekjaar 1886 van de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, wordt het volgende gezegd:
De exploitatierekening, inbegrepen het aandeel in de Reederij s.s. LEERDAM, toont een avans aan van NLG 415.835,56.
Na aftrek van de gewone uitgaven voor administratie, publiciteit en interest, blijft ter beschikking een cijfer van NLG 305.725,59.
Na afschrijving en dotatie van het ketel- en reparatiefonds tot een gezamenlijk bedrag van NLG 179.902,94 zal er NLG 125.822,65 overblijven, welk bedrag moet strekken tot vermindering van het verliescijfer van NLG 254.235,21, waarmede de balans van 1885 sloot. Dat verliescijfer wordt dus, voor het boekjaar 1887, teruggebracht op NLG 128.412,56.
Uit het ketel- en reparatiefonds zijn in 1886 bestreden twee ketelvernieuwingen, (stoomschepen W.A. SCHOLTEN en P. CALAND), terwijl de volgende eerst over enige jaren behoeft plaats te vinden. Een matige levensduur voor de ketels van de stoomschepen aannemende, zal een jaarlijkse dotatie, als thans in de winst- en verliesrekening opgenomen, het fonds genoegzaam versterken, om te voldoen aan alle eisen, die in de loop van de tijden daaraan vermoedelijk zullen worden gesteld.
Gedurende het afgelopen jaar werden door de stoomschepen van de Maatschappij 46 reizen volbracht. Bovendien maakten in haar dienst het stoomschip POLLUX 2 reizen; de STELLA 1 reis en de CASTOR 1 reis, terwijl het stoomschip MARCH één thuisreis maakte.
Deze gecharterde schepen vervoerden alleen goederen.
De bruto ontvangsten van de 46 reizen van de stoomschepen van de Maatschappij bedroegen in 1886:
Aan uitvrachten NLG 710.970, gemiddeld per reis NLG 15.456; aan retourvrachten NLG 1.062.600, gemiddeld per reis NLG 23.100; aan passagegelden NLG 666.830, gemiddeld per reis NLG 14.496.
Alzo een gemiddelde bruto ontvangst per reis van NLG 53.052, NLG 45.842 in 1885 en NLG 45.037 in 1884.
In het geheel werden in 1886 vervoerd 4.046 kajuit- en 13.769 tussendekspassagiers, of gemiddeld per reis 88 en 300, tegen 36 en 204 passagiers in 1885.
Gedurende 1886 werden vervoerd: Naar New York plm. 72.600 tonnen en van New York plm. 103.000 tonnen.
In september jl. had de directie gelegenheid, het stoomschip BRITISH EMPIRE aan te kopen, dat, na voor de dienst in gereedheid te zijn gebracht, onder de naam van ROTTERDAM in de vaart kwam en uitmuntend voldoet. Deze toevoeging van een zevende stoomschip aan onze vloot heeft voor onze wekelijkse dienst grote waarde.
Met uitzondering van een averij in het begin van 1886 door het stoomschip EDAM bekomen en waarvoor het schip naar Plymouth, als noodhaven, moest terugkeren en aldaar repareren, bleef de Maatschappij gedurende 1886 van belangrijke schade verschoond.
Uit de winst- en verliesrekening blijkt dat de Mij., wanneer er geen verliespost van vroegere jaren had bestaan, dit jaar in staat zou zijn geweest tot betaling van een dividend van ruim 5 procent. "Dat daarvan thans nog geen sprake kon wezen", zegt de directie, "kan zeker door niemand meer worden betreurd, dan door ons". Wij menen intussen met enig vertrouwen te mogen wijzen op de veel betere positie, waarin wij gaandeweg zijn gekomen, in vergelijk tot een drietal jaren geleden en zulks niettegenstaande de algemene handelstoestand en daarmede de vrachtenmarkt verre van gunstig mochten heten. Wij behoeven toch slechts de aandacht te vestigen op het feit dat wij twee stoomschepen van nieuwe ketels voorzagen, de kajuitinrichtingen op al onze stomers belangrijk uitbreidden en verbeterden en een zevende stoomschip aankochten, terwijl de beschikbare middelen geenszins in die verhouding teruggingen, maar veeleer voor ons bedrijf ruim genoemd mogen worden.
"Blijven wij bewaard voor grote tegenspoeden, dan bestaat naar onze overtuiging gegronde hoop, dat de thans nog aanwezige verliespost in 1887 van onze balans zal verdwijnen en is de kans op een dividend o.i. niet uitgesloten".


Datum: 04 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Baarn, 2 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip KERSBERGEN, kapt. Klasen, heden van Liverpool naar Probolingo vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 1 april. Door het stoomschip ATHLET werden hier de opvarenden geland van het Nederlandse tjalkschip ONDERNEMING, kapt. Balk, welk schip op de reis van Appingedam naar Wilhelmshaven op 5 mijlen van Helgoland gezonken is.


Datum: 05 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 april. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegram uit Indië is het schip A.H. VAN TIENHOVEN SR., kapt. Krijgsman, van Java naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 april. Volgens bericht van de 11e maart uit Monte Christi (Dominicaanse republiek) was het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Koudenburg, van daar naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 maart. Vrachten zo goed als zonder zaken. Het Nederlandse stoomschip UTRECHT laadt voor Rotterdam koffie en rijst NLG 50, huiden NLG 95, tabak NLG 55 en krossoks NLG 45 per last, en voor Marseille suiker tot geheime vracht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BANDA en KINDERDIJK.


Datum: 06 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip FRIESLAND is door tussenkomst van de makelaar J.F. Glahn verkocht aan de heren E.J. Bok & Zn. te Amsterdam. (opm: zie NRC 020487)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Oostmahorn, 4 april. Gisteren arriveerde alhier het Duitse schip AALTJE, schipper Mura. Wegens lek was het op de band gezet ten einde voorlopig te worden nagezien. Het vervolgt heden de reis langs het Freise wad naar Harlingen, ten einde aldaar gerepareerd te worden en te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 5 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Grimsby gearriveerd het schip FRISIA, kapt. Boswijk, met stro van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 4 april. Volgens particulier bericht is het schip NICOLAAS FRANS met ijs van Drobak bevracht naar Trouville.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 4 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, heden te Saigon aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 4 april. Het alhier te huis behorende schip ALIDA, kapt. Nagel, is bevracht van Hull naar Hamburg voor Sh. 3/- per ton kolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 april. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip FRANÇOIS, kapt. Visser, de 17e december l.l. van Cardiff naar Java vertrokken, de 4e april te Batavia gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 april. Door experts is een onderzoek ingesteld naar de toestand van de Nederlandse bark ORION, kapt. Schenk, van Grangemouth met steenkolen naar Buenos Aires bestemd, als bijlegger hier binnen, waarbij gebleken is, dat het schip lek is en de lading moet lossen zo ver nodig zal zijn om het lek boven water te brengen.


Datum: 07 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 april. De mailboot ENGELAND, een proeftocht doende naar Queensborough, keerde door stormweder van de West-Hinder herwaarts terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 6 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Burntisland gearriveerd het schip LAURA, kapt. Koster, te Leith het schip HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, beide van Harlingen, en te Grangemouth het schip ADELAAR, kapt. De Boer, met stro, eveneens van Harlingen.


Datum: 08 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Guyt, is volgens particulier bericht bevracht met een lading tarwe in zakken van Santa Fé (Argentinië) naar het Engels Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 9 maart. Volgens een door de resident van Benkoelen aan de commandant der zeemacht verzonden bericht is de gewapende boot No.25 op Engano verongelukt. Het vaartuig is totaal verloren, de bemanning echter gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men schrijft van Soerabaja, dat Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN met goed gevolg heeft proefgestoomd. Genoemde bodem zal naar Singapore stomen om aldaar te worden gedokt, na afloop waarvan het schip naar Batavia zal komen om zich van daaruit naar Macasser te begeven.
Ten gevolge van de nodige herstelling van schade aan de stoomstuurinrichting en de asspil zal Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEIJK, commandant kapt.t.zee Jhr. Roëll, waarschijnlijk eerst woensdag, in geen geval echter voor maandag a.s. van Vlissingen kunnen vertrekken. Gonoemde bodem zal zich van daar om Kaap de Goede Hoop naar Oost-Indië begeven en op de reis derwaarts Rio de Janeiro aandoen, wanneer aldaar de gele koorts niet heerst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 maart. Vrachten. Sedert het bericht van 23 februari was er weinig verandering in de markt te bespeuren. De onbevrachte vloot nam enigszins af en heerste er een weinig meer vraag. Naar Nederland werden een paar handige schepen opgenomen voor koffie en rijst, terwijl een ander vaartuig, welks vorig charter verbroken werd, een partij arak accepteerde en daarop begon aan te leggen. Bijlading is echter uiterst schaars. Naar het Kanaal voor orders ging bijna niets om en is slechts een paar bevrachtingen van droge en natte suiker te vermelden tot Sh.21/3 à 32/6; over het algemeen bestaat er weinig vraag. Naar Amerika zijn geen afdoeningen te berichten, doch zou een klein schip waarschijnlijk wel te plaatsen zijn voor koffie, van hier en Padang naar New York. Naar Australië werd een handige bodem afgesloten tot Sh.22/6 voor suiker en naar Auckland zou een dergelijk vaartuig emplooi kunnen vinden tot Sh.25/-. De laatste bevrachtingenvan Nederlandse schepen zijn: MATHILDA (het vorige charter werd verbroken) NLG 50 voor arak, ligt aan; stoomschip PRINS FREDERIK NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 55 tabak, NLG 20 tin.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BANDA en KINDERDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Veendam, 4 april. Volgens heden ontvangen bericht lag de schoener HANNACHIENA, kapt. Karssies, te Grangemouth zeilkaar naar Rostock met steenkolen, om van daar in ballast naar Hernosand te vertrekken om hout voor Harlingen te laden. Het schijnt, dat er wat meer drukte komt. De vrachten worden ook wat beter. Datzelfde verneemt men ook van sommige binnenschippers.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 april. Blijkens bij het betrokken departement alhier ontvangen bericht heeft het te Soerabaija op de 2e dezer geveilde gouvernements-stoomschip SIAK opgebracht NLG 5.850 Koopster de firma B. van Leeuwen & Co.


Datum: 09 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Volgens bij de reder ontvangen bericht heeft het barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, de 4e april te Batavia van Cardiff aangekomen, order bekomen de uit steenkolen bestaande lading te Soerabaja te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 5 maart. Een commissie is door de rechtbank benoemd om de beschadigde lading van het schip KINDERDIJK na te zien en de schade op te maken. De KINDERDIJK vertrok op 3 maart van hier naar Batavia.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 9 april. Zr.Ms. stoomschip RIOUW, dat meermalen een reparatie heeft ondergaan, is thans voor de verdere dienst afgekeurd en zal weldra publiek worden verkocht.


Datum: 10 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip 4e klasse SURINAME, commandant luit.t.zee 1e klasse L.M.L. de Haan, is heden bij de directie der marine te Amsterdam buiten dienst gesteld.


Datum: 12 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 april. Het Engelse fregatschip BRAMBLETYE heeft, na zover zulks hoog nodig was gerepareerd te zijn, het droogdok van ´s Rijks werf alhier verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 april. Het alhier ter rede liggende Nederlandse brikschip ELISABETH, kapt. De Bruijn, van Dordrecht met hooi beladen naar Sunderland bestemd, is gepasseerde nacht totaal verbrand. De equipage wordt aan land gehuisvest. Twee marine-brandspuiten hebben bij het ontdekken van de brand, die in de lading is aangekomen, krachtdadig hulp verleend. De sleepboot GIER heeft mede hulp verleend door het schip op de plaat te slepen. Omstreeks 12 uur nam de brand zodanig in hevigheid toe, dat het niet meer mogelijk was aan boord te blijven. Er is van de inventaris slechts weinig gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Batavia zou het schip JUPITER, kapt. Lap, de 11e dezer van daar naar herwaarts vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Volgens telegram van het Comité des Assureurs te Bordeaux, agenten van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren alhier, is het Nederlandse stoomschip SIRIUS van Bordeaux herwaarts vertrokken en met verlies van voorsteven aldaar teruggekomen, zijnde op de Gironde in aanvaring geweest.


Datum: 13 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. C.G. Boonzajer M.Fz., notaris te Hellevoetsluis, zal in het koffiehuis Gezelligheid, van de heer L.J. van den Berg aldaar, op vrijdag 15 april 1887, ten 12 ure precies, in het openbaar en om contant geld, verkopen: het wrak en de geborgen inventaris van het aldaar verbrande brikschip ELIZABETH, gevoerd geweest door kapt. W. Bruijn, bestemd geweest van Dordrecht naar Sunderland en bestaande in: zeilen, staand en lopend want, blokken, ankers, ketting, trossen, boot, rondhout en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebracht. Te bezichtigen op de verkoopdag. Informaties te bekomen zowel bij voornoemde notaris als bij de firma A. Mes & Zn., te Hellevoetsluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 12 april. Volgens bij de rederij ontvangen berichten zijn gearriveerd te Helsingborg het schip ALBERTINA AMELIA, kapt. Meinsma, van Grangemouth, en te Windau het schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, van Dundee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ismaïla, 11 april. Aan boord van het stoomschip PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, ontstond de 10e des avonds brand tussen de lading in het achterschip, toen het zich in het Suezkanaal bevond op de hoogte van North Lighthouse. Men slaagde er in de brand te blussen, doch niet voordat de lading in het achterruim beschadigd, het tussendek achter verbrand en de bezaansmast er uit gevallen was. Het gaat door naar Suez om aldaar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 10 april. Het Engelse stoomschip DURLEY, van Triëst naar Bordeaux, en het Nederlandse stoomschip SIRIUS, bestemd naar Amsterdam, zijn 14 Engelse mijlen van Coubre met elkander in aanvaring geweest. Eerst genoemde is gezonken en werd de equipage te Pauillac geland. Laatst genoemde liep hier met schade biinnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 april. Het Duitse schip AALTJE, kapt. Murra, heeft, na in het Friese gat te hebben gestoten en de bekomen lekkage voorlopig te hebben gedicht, de reis naar hier ondernomen om te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 april. Het kofschip CATHARINA, kapt. Drok, met hout van Kambo herwaarts, heden alhier binnenkomende, liep tegen de havendam, waardoor de kluiverboom gebroken en het schip zwaar lek werd.


Datum: 14 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 13 april. Volgens particulier bericht is te Grangemouth gearriveerd het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, met stro van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 13 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Leith gearriveerd het schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, met stro van Harlingen.


Datum: 15 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 16 maart. Gecharterd het Nederlandse schip ESPERANCE, kapt. Beekman, van Porto Alegre naar het Kanaal tot Sh.32/6.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Nederlandsche Stoomboot Maatschappij keert over 1886 een dividend uit van 3%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 13 april. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Veen, van Hamburg met meel naar Amsterdam, is op de Elve in aanvaring geweest met de sleepboot MAX en heeft daarbij schade aan boeg en boegspriet bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 12 april. Het stoomschip DURLEY, hetwelk in aanvaring is geweest met het Nederlandse stoomschip SIRIUS, is in 90 voet water gezonken, 6 mijl zuidwest van la Chardonnière. Met half tij steken de masten 6 voet boven water uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gravesend, 13 april. De kapitein van de vishaler PERSEVERANCE rapporteert aan boord te hebben de equipage van de vissmak TRITON. De TRITON was ten gevolge van aanvaring met de Nederlandse bark NICOLAAS, kapt. Burghout, van Harlingen naar Aberdeen bestemd, gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 12 april. Het door aanvaring met het Nederlandse stoomschip SIRIUS gezonken stoomschip DURLEY ligt in de richting van oost en west. Heden zullen experts benoemd worden om de schade aan de SIRIUS op te nemen, waarna de ingenomen lading gelost zal worden.


Datum: 16 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 15 april. Heden werd alhier bij de scheepsbouwmeester T. van Duyvendijk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren clipperjacht, gebouwd voor rekening van schipper F. de Wachter (opm: TUBAL KAIN, schipper Teunis de Wachter) te Strijen, bestemd voor de vaste beurtvaart op Rotterdam.
Op stapel is gezet een ijzeren boeierjacht voor rekening van schipper R. Huigen te Culemborg, bestemd voor de vaste beurtvaart van Culemborg op Utrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 14 april. Het Engelse stoomschip WOLVISTON, van de Zwarte Zee naar Hamburg met tarwe, is hier aangekomen met zware schade, veroorzaakt door aanvaring bij Terschelling met het Duitse barkschip METEOR, kapt. Classen, van Hamburg naar Talcahuano (Chili) met stukgoederen, welk schip dientengevolge gezonken is. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Bij onderzoek van het stoomschip PRINSES AMALIA heeft men bevonden, dat de lading moet worden gelost en bleek, dat het stoomschip door de brand ernstig beschadigd is.

Krant:
  JB - Javabode

Uit Atjeh schrijft men: Toen het van Poeloe Bras gekomen oorlogsschip MERAPI voor Olehleh wilde ankeren, stiet het bijna tegen Zr.Ms. schroefstoomschip BATAVIA. Om een botsing te vermijden, stoomde de MERAPI zo flink achteruit, dat zij tegen het gouvernements-stoomschip CONDOR aan kwam, ten gevolge waarvan een sloep van de MERAPI verbrijzeld werd, terwijl de ketting, waaraan een anker van de CONDOR hing, brak.


Datum: 17 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 15 april. Heden alhier binnengekomen vissers rapporteren j.l. woensdag ten noorden van Texel, ruim 4 km. uit de wal, te hebben gezien een aldaar gezonken liggend groot schip met barkstuig, hetwelk tot aan de fokkera boven water uitstak en nog in vrij goede toestand was. (red: waarschijnlijk de METEOR).


Datum: 19 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het derde jaarverslag van de naamloze vennootschap de Rotterdamsche Lloyd, hetwelk uitgebracht wordt in de algemene vergadering, op dinsdag de 3e mei a.s. alhier te houden, heeft het licht gezien. Daaraan ontlenen wij:
De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van achttien reizen, door onze zeven grote stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht en van de twee stoomboten die op de kleine vaart dienst doen.
Met onze zeven grotere stoomschepen onderhielden wij, in vereniging met de vier stoomschepen van de Stoomvaartmaatschappij Rotterdam een geregelde veertiendaagse dienst met Java, die geen enkele maal gestoord werd.
De reizen van de stoomschepen laten een saldo van NLG 264.584,96½
De gekweekte rente NLG 5.120,72
samen NLG 269.705,68½
Van die winst moet bestreden worden de
afschrijving tot een bedrag van NLG 186.667,50
het winstsaldo wordt dan NLG 83.038,18½
hetgeen ons in staat stelt, een uitdeling van 2 procent over het kapitaal van NLG 4.000.000 aan u voor te stellen.
Na aftrek van de patentbelasting ad. NLG 2.048 blijft ons volgens de winst- en verliesrekening een saldo van NLG 990,18½, dat op nieuwe rekening wordt overgeboekt.
Nadat de algemene vergadering de balans zal hebben goedgekeurd, wordt het dividend ad. NLG 10 per aandeel van NLG 500 bij nadere aankondiging in de dagbladen betaalbaar gesteld.
Wij behoeven u niet te zeggen dat het ons leed doet, u geen hoger dividend te kunnen voorstellen. Al wordt de grootst mogelijke zuinigheid bij het beheer in acht genomen, toch is dit alleen niet genoeg om te kunnen verdienen. Wij zijn onmachtig tegenover lage vrachten en gebrek aan lading.
Beiden ondervonden wij in het afgelopen voorjaar in hoge mate, vooral bij de retourvrachten van Java. Twee boten verlieten de rede van Batavia, met het ongekend lage vrachtcijfer van NLG 9.700 en NLG 13.800. Ofschoon wij dan in naburige havens nog wat vrachtgoederen zochten, bleef de totaalvracht zeer laag, de reis werd dientengevolge verlengd en bezwaard met zoveel meerdere haven- en andere kosten. Dat gebrek aan goederen werd nog vermeerderd, doordien zowel van Java als van Nederland, dikwijls de stoomschepen van de Maatschappij Nederland door haar tiendaagse vaart, op dezelfde dag afvaarten hadden als onze boten. Sedert 1 april van dit jaar is daarin gelukkig verbetering gekomen, doordien de genoemde Maatschappij haar 10-daagse in een 14-daagse dienst veranderd heeft, zodat nu om de beurt elke week een boot van die Maatschappij en van ons een afvaart heeft in beide richtingen. Daardoor is tevens de sedert lang gewenste wekelijkse dienst tot stand gekomen.
De uitvrachten naar Java waren, ofschoon zeer afwisselend, dooreen bevredigend.
Al voeren onze beide schepen voor de kleine vaart zonder verlies, toch drukten ook op deze de zeer lage vrachten binnen Europa.
Onze schepen bleven gelukkig voor grote rampen bewaard. De kleine averijen werden van assuradeuren gerecouvreerd. Ons assurantiefonds nam door de daarop geboekte premie van onze eigen risico toe met NLG 23.081,55, zodat dit fonds nu NLG 33.081,55 bedraagt. Toch is het nog te klein, om voor eigen risico op elk schip meer dan NLG 50.000 te houden. Zodra wij een voldoend cijfer in het credit van die rekening hebben, zullen wij nader met heren commissarissen de uitbreiding van eigen risico bespreken.
In overleg met H.H. commissarissen belegden wij weer een gedeelte van het kassaldo in pandbrieven en Hollandse schuld.
Ofschoon dit eigenlijk tot de geschiedenis van het nu lopende jaar behoort, willen wij u toch mededelen, dat wij met goedkeuring van commissarissen besloten hebben, een van de kleine boten, de SENIOR, te verlengen; daardoor zal deze circa 300 ton meer bedragen, terwijl de exploitatiekosten dezelfde blijven en voorts om voor de Java vaart een nieuw stoomschip te bouwen. Daar een van de stoomschepen van de "Stoomvaartmaatschappij Rotterdam", met welke wij gezamenlijk de 14-daagse dienst op Java onderhouden, binnenkort uit de vaart geraakt en niet geremplaceerd wordt, hadden wij een schip meer nodig, om de geregelde vaart voort te zetten.
Nu wij, door de afschrijvingen, genoeg in kas hebben kunnen wij dit schip betalen. Wilden wij een schip kopen, dat reeds in de vaart was, dan zouden wij, om het geschikt voor onze dienst te maken, zoveel daaraan moeten vertimmeren, dat de prijs te hoog kwam. De bouw van dit stoomschip is opgedragen aan de Koninklijke Maatschappij “De Schelde”, te Vlissingen, die door de bouw van de stoomschepen BATAVIA en SOERABAJA getoond heeft daartoe uitstekend in staat te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 18 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Helsingborg gearriveerd het schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, met steenkolen van Grangemouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 18 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip BURGEMEESTER SCHORER hedenochtend te Londen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 april. De Nederlandse bark ORION, kapt. Schenk, van Grangemouth naar Buenos Aires, lek alhier binnengekomen, heeft de reparatie volbracht en neemt de geloste lading weder in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 april. Een vaartuig, geladen met ruim 1.300 vaten petroleum, gisteren morgen uit de Petroleumhaven te Charlois gesleept wordende, is overvaren door het stoomschip W.A. SCHOLTEN van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Gemelde boot was op haar uitreis. Het vaartuig is door de sleepboot op het droge gevoerd. De personen zijn gered. Vele vaten petroleum dreven op de Maas hier en daar in het rond. De W.A. SCHOLTEN scheen geen schade bekomen te hebben. Zij is althans doorgevaren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 19 april. Het stoomschip CHOW PHYA, van Singapore, heeft op zijn laatste tocht schipbreuk geleden. Een groot deel der passagiers ging te Malakka over op de PYAH PEKHET. Ook vloog een vonk uit de schoorsteenpijp in de bezaansmast, zodat het bovenste gedeelte daarvan gekapt moest worden.


Datum: 20 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 19 april. Heden werd bij de heer A.A.W. van Reede alhier, fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester, de kiel gelegd van twee schroefstoomboten, voor rekening van de heren J.A. van der Schuit, te 's-Hertogenbosch en Rotterdam, zijnde een salonschroefstoomjacht, genaamd 's-HERTOGENBOSCH I, lang tussen de loodlijnen 42 m., breed op groot spant 8,50 m., hol op groot spant 3,10 m.; en een schroefstoomschip, genaamd 's-HERTOGENBOSCH II, lang tussen de loodlijnen 35,70 m., breed op groot spant 5,66 m., hol op groot spant 2,60 m.
De vervaardiging van de machines en ketels voor bovengenoemde schroefboten is mede aan bovengenoemde fabrikant opgedragen; zijnde voor het salonstoomschroefjacht een machine van 50 paardenkracht hoge en lage druk met condensatie, benevens 2 daarbij passende ketels en voor het schroefstoomschip een machine van 25 paardenkracht hoge en lage druk met condensatie en daarbij behorende ketel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tiel, 19 april. Door de heren J.& A. van der Schuijt te Rotterdam zal binenkort een nieuwe stoomboot in de vaart worden gebracht tussen Tiel en Rotterdam. De thans varende raderstoomboot zal, na in orde gebracht te zijn, als reserve dienen gedurende het fruitseizoen. De nieuwe boot, die de naam draagt van HARMONIE, is geheel naar de eisen des tijds ingericht en moet een fraai en zeer snel lopend schip zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 5 april. De Duitse bark JUPITER, kapt. Miedbrodt, van Soerabaja naar Amoy, heeft de 6e februari op een rif nabij de Paternoster-eilanden gestoten en is daar geheel wrak geworden. De lading bestond uit lijnkoeken en rotting. Enige rotting, een boot en andere zaken, die van het gestrande vaartuig afkomstig zijn, werden voor NLG 600 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 19 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Sharpness-Point gearriveerd het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Houwink, met haver van Harlingen.


Datum: 21 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het verslag van de Stoomvaart Maatschappij Java is verschenen. Daaraan wordt het volgende ontleend:
Uit de balans en winst- en verliesrekening over het jaar 1886 blijkt dat, overeenkomstig het contact met de Stoomvaart Maatschappij Nederland, het aandeel van onze maatschappij in de gemeenschappelijke reissaldo's heeft bedragen NLG 214.672,66½ tegen in 1885 NLG 243.787,92 en dus een vermindering aanwijst, die in hoofdzaak aan de nog steeds ongunstige economische toestand in Nederlands Indië moet worden toegeschreven.
Bovendien is het reissaldo van het bij Aden aangevaren en gezonken stoomschip PRINS HENDRIK niet in de winstrekening van 1886 opgenomen, maar zal het jaar 1887 ten goede komen.
Uit bovengenoemd cijfer van NLG 214.672,66½, vermeerderd met het saldo overgebracht van 1885 à NLG 74,71½ en de huur van de kolenloods te Batavia à NLG 450, tezamen NLG 215.197,38, werden bestreden: Onderhoud en reparatie over 7 reizen NLG 53.483,57½, assurantie NLG 72.187,77½, het saldo van de renterekening NLG 8.976,35, het saldo van de onkostenrekening NLG 1.323,26½, tezamen NLG 135.970,96½.
Het daarna beschikbare overschot van NLG 79.226,41½ stelt het bestuur voor, te gebruiken voor de volgende afschrijvingen: Op de stoomschepen NLG 77.000, op het meubilair NLG 300, op de liquidatie aandelen E. Moormann & Co. NLG 325, op de kolenloods te Batavia NLG 1.000, tezamen NLG 78.625 en het saldo van NLG 601,41½ over te brengen op 1887.
Onder gewone omstandigheden had het bestuur kunnen voorstellen, uit bovengenoemd overschot van NLG 79.226,41½ een kleine uitkering in geld op de hypotheekobligaties te doen. Ditmaal meent het daarvan te moeten afzien. Immers de Maatschappij Nederland vond in de inkrimping van haar 10-daagse maildienst tot een 14-daagse aanleiding om het contract, d.d. 3 juli 1876 met onze Maatschappij gesloten, krachtens het art. 12 op te zeggen en ons de bepaalde schadeloosstelling van NLG 100.000 in rekening te crediteren, zullende het contract op 16 september a.s., 6 maanden na de opzegging, rechtens ontbonden zijn. Wel is het te verwachten, dat onze schuld aan de Maatschappij Nederland, na aftrek van de genoemde schadeloosstelling en van ons aandeel in de reissaldo's van 1887, bij afloop van het contract geheel gedelgd zal zijn en zelfs, dat wij nog een saldo in geld zullen hebben te vorderen; het zal echter ook de aandeelhouders wenselijk voorkomen, de financiële middelen van onze Maatschappij onder de bestaande omstandigheden op generlei wijze te verzwakken.
Alvorens het contract op te zeggen, verklaarde de Maatschappij Nederland zich bereid, de stoomschepen SOENDA en KONINGIN EMMA over te nemen voor een som die ons, na overleg met commissarissen en bewindvoerders, niet aannemelijk voorkwam. Terwijl deze onderhandelingen nog niet als afgebroken behoeven te worden beschouwd, overweegt het bestuur tevens in hoeverre de exploitatie, buiten het contract met de Maatschappij Nederland, na afloop van dit laatste wenselijk zou zijn. Het bestuur behoudt zich voor, omtrent deze aangelegenheden nadere mededelingen te doen, zodra het in overleg met commissarissen en bewindvoerders het tijdstip daartoe aangebroken acht.
Gedurende het afgelopen jaar is nog voor een bedrag van NLG 75.500 aan obligaties van de 5 procent geldlening tot de conversie in hypotheekobligaties toegetreden, zodat op 1 januari ll. het cijfer van de nog niet toegetreden obligaties slechts NLG 17.500 bedroeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 april. De sleepboot HERCULES vertrok heden van hier met duikers en materialen naar de Noordzee ter opsporing van het volgens vissersrapport ten noorden van Texel gezonken liggende barkschip METEOR.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. Beekman, van Semarang te Falmouth binnen, heeft order bekomen naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip NICOLAAS, kapt. Burghout, van Harlingen te Aberdeen aangekomen. Het schip had door de aanvaring met de smak TRITON slechts geringe schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 17 april. De gehele lading van het Nederlandse stoomschip SIRIUS is onbeschadigd gelost en zal met een ander stoomschip, dat men spoedig hier verwacht, naar Amsterdam vervoerd worden. De door de rechtbank benoemde experts zullen thans de schade opnemen. Het is niet bepaald, of het stoomschip hier de schade geheel zal herstellen of wel, dat het na een voorlopige reparatie te hebben ondergaan, in Amsterdam zal repareren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 april. Zr.Ms. stoomschip MERAPI zal bij het Marine Etablissement te Soerabaja van nieuwe stoomketels worden voorzien.


Datum: 22 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 april. Kapt. J. Bakker, heden met de sleepboot HERCULES uit de Noordzee alhier teruggekeerd, rapporteert, dat het gezonken schip, ter opsporing waarvan hij gisteren uitstoomde, door hem werd aangetroffen in de peiling Eierland NWtN, ruim 4½ mijl uit de wal op 14 vadem water. De gelegenheid liet niet toe op het schip, waarvan de stengen en bramra’s boven water zichtbaar zijn, te duiken, zodat men dit tot later moest uitstellen. De zeilen, vlaggelijnen enz. waren alle verdwenen. Het schip ligt in het vaarwater zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. (opm: het wrak van de METEOR)


Datum: 23 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 22 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, van Grangemouth te Frederikstad gearriveerd.


Datum: 24 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 22 april. Het Engelse schip GLASLYN, van Fremantle naar Shanghai, wordt gerapporteerd als op Ombay verongelukt te zijn. Een deel der equipage is te Ampenan en een deel op Bima geland. Het bericht vereist bevestiging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Het Engelse schip HUDSON, met olie van Philadelphia naar Hiogo, strandde de 9e februari op Amblau, ten zuid-westen van Amboina, waarna brand in de lading ontstond, die het schip geheel vernietigde. De kapitein en bemanning werden gered, te
Macasser aangebracht en per stoomschip naar Soerabaja gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 april. Het schip PIETERNELLA CORNELIA, komende met een lading dakleien van Antwerpen met bestemming Harburg, geraakte gisteren in de Eierlandse gronden verzeild. De bemanning werd gered door vissers van Cocksdorp. Enige ogenblikken daarna stootte het schip over de banken en dreef in het zeegat. De bemanning werd weer aan boord gezet en slaagde er in, geholpen door de vissers, het schip binnen te brengen vóór de Roggesloot, waar het thans geankers ligt. (opm: vergelijk met bericht uit NRC 260487)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 20 april. Ongeveer 150 ton van de lading per het stoomschip SIRIUS, alhier met schade uit zee terug, wordt naar Amsterdam verscheept met het stoomschip MARS, het overige zal in de volgende week verzonden worden met het stoomschip SATURNUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 maart. Vrachten. Sedert het bericht van 9 dezer was er enige meerdere levendigheid in onze markt te bespeuren, terwijl het aantal onbevrachte schepen weer verminderde. Naar Holland ging niets om. Naar het Kanaal werden een paar schepen opgenomen voor zaksuiker tot Sh.27/6 en Sh.25/- en wellicht nog een vaartuig tot eerstgenoemd cijfer te plaatsen zijn. Naar de Verenigde Staten werd voor koffie van Macassar naar New York Sh.35/- besteed; voor de over enige dagen te veilen Padang koffie zal wel spoedig ruimte gezocht worden. Naar Australië werd Sh.22/6 besteed voor een handig schip en zou nog een zeer klein vaartuig onder te brengen zijn.
De laatste bevrachting van een Nederlands schip is: PRINSES WILHELMINA NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 55 tabak, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: de BANDA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 23 april. Voor rekening ener rederij onder directie van de heer Joost Pot alhier is heden van diens werf met goed gevolg te water gelaten de logger NIJVERHEID I, die, bestemd voor de haringvisserij, gevoerd zal worden door stuurman H. Struijs.


Datum: 25 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 23 maart. Volgens bericht van Amboina heeft de Gouvernements-stoomboot AREND, door de Manippa-straat stomende, nabij Amblau het gestrande wrak van het schip HUDSON, van Philadelphia naar Japan met kerosine-olie en terpentijn, gezien. Het schip met de lading was totaal uitgebrand. De equipage is door de AREND naar Amboina gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip P. CALAND, kapt. Bonjer, van Rotterdam naar New York, is heden nacht nabij Dover in aanvaring geweest met het Duitse barkschip PRISCILLA, met katoen, bestemd naar Bremen, hetwelk te Dover is binnengelopen met schade aan romp en tuig. Het stoomschip P. CALAND heeft de reis voortgezet met vermoedelijk slechts enige weinig betekenende schade aan het tuig.


Datum: 26 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 april. Van het schip HELENA, kapt. Smilde q.q. is de gezagvoerder in het Engels kanaal, terwijl hij op de uitkijk stond naar een loodskotter, overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 april. De zeetjalk PIETERNELLA CORNELIA, in het Eierland binnen gebracht, is bij het stoten in de gronden lek geworden. Voor de verleende assistentie hebben de vissers NLG 1.000 gevraagd, doch er is nog geen accoord getroffen. (opm: zie NRC 240487)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Het Nederlandse schip HELENA, kapt. Verbeet, is de 25e april van Philadelphia te Rouaan aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 april. Volgens particulier schrijven lag het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, de 22e dezer te Leith zeilklaar naar Malmoe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens de heden 25 april ontvangen rapporten van kapt. Harten, is de brand aan boord van het stoomschip PRINSES AMALIA ontdekt op de 10e april, te 12 uur 5 min. namiddag, terwijl het schip stomende was in het Suezkanaal. Bij onderzoek bleek, dat de brand was aangekomen midden in het achteronderruim en ondanks dat met alle scheepspompen werd gespoten en een centrifugaalpomp door de Kanaalmaatschappij ter assistentie was gezonden, kon men de brand niet meester worden, dan na het achteronderruim en achterondertussendeks vol water te hebben doen lopen, waartoe van de machinekamer uit gelegenheid bestaat. Hiermede had men de 11e april te 3 uur voormiddag de brand bedwongen.
Het schip, dat in het Groot Bittermeer ten anker was gekomen, zette de reis naar Suez voort op de 12e april en kwam daar des avonds aan.
Onmiddellijk werd een aanvang gemaakt met de lossing uit het achterruim; de lading aldaar en in het achtertussendek, de proviand enz., zijn zwaar beschadigd.
Volgens telegrafisch bericht van gisteren zou de beschadigd geloste lading op order van experts te Suez verkocht worden. Opgave van merken is per telegraaf aangevraagd.
Kapitein Harten roemt zeer de houding van passagiers en equipage tijdens het ongeval.
Zoals reeds gemeld, hebben de passagiers de reis voortgezet, te weten: De heren Fol en echtgenote, Van der Linden, echtgenote en kind, Van den Brandeler en echtgenote, kind en baboe per GELDERLAND en de overigen per BURGEMEESTER DEN TEX.
De pakketdienst is insgelijks met laatstgenoemd stoomschip opgezonden. De mail is, zoals reeds gemeld werd, per stoomschip ANADYR van de Messageries Maritimes verscheept.


Datum: 27 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suez, 14 april. De brand in de PRINSES AMALIA. Hoe ik u de ramp moet beschrijven, die ons getroffen heeft, weet ik niet; het hoofd en gemoed zij nog te vol en ook hebben onze handen te veel te doen, om u alles rustig mede te delen. Toch willen wij u niet zonder tijding laten.
Sinds wij zaterdag 9 april Port Said verlieten, is er zoveel gebeurd, dat de dagen wel maanden schijnen. Toch brak de eerste Paasdag vriendelijk aan. Krentenbrood en gekleurde eieren versierden de ontbijttafel en het menu voor de middag beloofde veel extra's. Om half twaalf kwam een traktatie van advocaat borrel en bitterkoekjes de passagiers verrassen.
Wij zouden 's avonds te Suez aankomen, wat wilde men meer!
Maar het was anders beschikt, zoals ge nader zult vernemen.
Het is heden woensdag 13 april en eerst hedenmorgen ankerden wij hier te Suez en nog wel als in een noodhaven. Even voor 12 uur dan op die bewuste eerste Paasdag zagen wij de haastige schreden van kapitein, administrateur, enz. zich naar beneden spoeden en in het laadruim gaan, waar de hofmeester altijd de proviand haalt en ook dagelijks een paar maal in afdaalt. Hij had namelijk rook ontdekt en dit gerapporteerd.
Vandaar de ongewone drukte.
Onmiddellijk vloog iedereen op en spoedig zagen ook wij, passagiers, de rookwolken dringen door de roosters van het ruim, net in de gang, die tussen de hutten van de passagiers doorloopt. Onmiddellijk kwamen de brandspuiten in beweging en werd er meer lucht gemaakt. Dit had echter tengevolge, dat de rook spoedig verstikkend werd en in een half uur werd het haast onmogelijk meer naar beneden te gaan. Ieder had van de rook rode ogen en hoestte en proestte om te stikken. Toen werd het tijd om aan redding van onze hutbagage te denken, die dan ook met welwillende hulp van de bemanning nog op het dek kwam, waar alles pêle mêle stond, zoals het in de verschillende hutten was bijeengeraapt. Ik had dadelijk idee, dat we aan wal zouden gebracht worden. Wij waren in het Bittermeer gekomen en hadden daar het anker laten vallen, omdat wij door de brand niet verder konden stomen.
Ik had daarom voor paraplu's en warme kleren tegen de nacht gezorgd. Overigens bleven de passagiers vrij kalm en gelaten afwachten wat er verder zou gebeuren. Wij aten te hooi en te gras wat in het rooksalon, waar zo goed als het kon een ontbijt was klaargezet, want de rookwolken werden hoe langer hoe dikker en voller.
Na een uur had er op eens een ontploffing plaats als van kruit langs de mast. Ineens was het dek gevuld met zwarte walm en rook, zodat het daar onhoudbaar werd en wij passagiers naar voren vluchtten bij de matrozen en in de tweede klasse. Uit het grote luik op het bovendek drongen dikke rookwolken als uit een krater omhoog. De sloepen werden losgemaakt en over boord gehangen en onze kalmte behielden wij slechts uit de wetenschap, dat, wat er ook gebeuren mocht, wij er toch stellig het leven zouden afbrengen. Zo elk ogenblik met nieuwe ontploffingen en emoties viel de avond. Alle spuiten waren in werking, maar zonder succes, de brand werd zichtbaar heviger! Reeds werden er vlammen waargenomen, het was ontzettend!
Toch zorgde men al weer zo goed mogelijk voor de passagiers en werd er in de 2e klasse gedekt, waar wij dan ook om acht uur weer samen zaten te eten, in afwachting van een centrifugaalpomp, waar de kapitein naar Suez om geseind had. Men begon te begrijpen, dat onze enige redding in de hulp van die machine bestond, die zoals ge misschien weet, in één uur 500 ton water of 500.000 liter uitwerpt.
Ook hierin hadden wij echter tegenspoed, want er lag een schip vast in het Kanaal, zodat het gevaarte eerst tegen elf uur in de nacht langs de zij van ons schip kwam liggen. Toen duurde het nog twee uur eer het kon werken, want het is een fameuze machine om op te stellen. Daarbij werd de brand steeds heviger en drongen af en toe vlammen en dikke rookwolken van allerlei kleur met geweld door het gesloten laadruim, dat toch telkens als veiligheidsklep moest omhoog gelicht worden.
De spanning werd groter, niemand sliep; een schip met elektrisch licht, door de Kanaalmaatschappij afgezonden, voer om ons heen en verlichtte het vreselijke toneel, waar dit het meest nodig was.
Eindelijk, eindelijk kwam de reusachtige pomp in werking en viel er met een ontzettende kracht als het ware een waterval in het schip. Nooit vergeet ik dit toneel!
Toen het grote luik werd geopend om de watermassa binnen te laten, drongen rook en vlammen met verdubbelde kracht naar buiten. Nu was het doel om het schip onder water te zetten tot het passagiersdek toe, om zo alle vuur te smoren. Om half drie 's nachts was dit doel bereikt en ademde ieder wat ruimer.
Men zag toen van boven het water door de salons spoelen en door de hutten van de passagiers.
In het laadruim zag men als in een uitgebrande krater. Alles, passagiersgoed en vrachtgoed dreef daar broederlijk in een zwart meer rond.
Wij dachten niet anders of ons goed was reddeloos verloren, want het had in het hevigst van het vuur gestaan, zoals wij van de stuurman hoorden. Enfin, alles wat er nog van terechtkwam, viel mee en wij waren met ons verlies getroost, met het bewustzijn voor ogen, dat als de ramp ons in open zee had getroffen, het schip reddeloos was verloren geweest en wij dan misschien dagen of weken in een bootje hadden moeten rondzwalken zonder zekerheid van redding, die nu stellig moest opdagen.
Na het blussen van de brand ging ieder zo goed als het kon wat rust zoeken. Niemand echter rustte lang; om 6 uur was ieder weer ter been, de meesten zonder iets geslapen te hebben.
Reeds in de nacht was men begonnen het ruim weer leeg te pompen, een werk dat langzaam vorderde. Het daglicht vertoonde de uitgebrande ruimte en de meeste kisten zwart geblakerd aan ons oog. De oplossing met de stoomkraan begon en veel van het goed viel onder de behandeling uit elkaar.
Om twaalf uur was er weer in het grote salon gedekt, waar ook de kinderen gegeten hadden, daar ook de vloer van de kinderkamer half verbrand was.
Bij de kap is een groot gat gehakt in het dek, waardoor men niets dan verkoolde massa's ziet. Onder het eten werd ik ziek van moeheid en overspanning en viel uitgeput in mijn kooi neer, waar ik bijna volle twintig uur rustig bleef liggen, onverschillig voor het goed, dat langzaam te voorschijn kwam, geblakerd en druipend van stromen zeewater en ook onverschillig voor het opnieuw bespeuren van brand, welke echter in enige ogenblikken geblust was.
Toen ik eindelijk mijn goed weer zag, was de aanblik hartverscheurend. Ach, al dat met zorg ingepakte en bijeenvergaderde goed zo weer uit te pakken, dit kan ik u niet beschrijven. Van porselein of glaswerk was niets gebroken, maar al het witte goed droop van het zeewater en was gedeeltelijk verzengd.
Boeken, albums, dozen, enz., alles is losgeweekt en valt uit elkaar. Enfin, wij hebben met vereende krachten nog gered wat mogelijk was, veel, wat al te zeer bedorven is, overboord gegooid en alles gedroogd, voor zover het zeewater dit toeliet. De meeste kisten waren door de zwelling van de inhoud uit elkander gevallen en nu moeten wij maar zo goed mogelijk zien te verpakken op andere manier.
Wij delen ons lot met de meeste andere passagiers; door het vertonen van al het bedorven wekken wij elkanders medelijden op en wij hebben het allen even druk met het versjouwen en verpakken van alles wat behouden bleef.
Wij weten nog niet hoe wij verder zullen gaan: Met de BURGEMEESTER DEN TEX of met de Franse mail. De beslissing moet nog uit Holland komen, want dit schip zal de reis wel niet mogen vervolgen. Wat een overpakken weer en wat zullen wij ons misschien moeten behelpen op een overvol schip! Toch wordt er geen klacht gehoord, want ieder is even dankbaar voor het geredde leven.
Allen namen wij het aanbod van de kapitein aan, om aan boord te blijven tot onze overscheping. Wij kregen te Suez van het gouvernement wel NLG 50 per dag, als zijnde in een noodhaven, doch daarvan maken wij geen gebruik, daar het in Suez erg vuil en duur moet zijn en daar we dan ons goed, waaraan wij nu zo de handen vol hebben à l'abandon zouden moeten laten staan.
De lossing van de goederen gaat dag en nacht door onder het geschreeuw van Egyptenaren en andere sjouwers; het is een hels leven.


Datum: 28 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 april. Het Nederlandse schip ORION, van Grangemouth naar Buenos Aires, heeft, na te zijn gerepareerd, de geloste lading weder ingenomen en zal de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 april. Het Nederlandse schip LIBRA, groot 452 ton, gebouwd in 1872, is uit de hand verkocht aan de heer C. Krijnen te Nieuwediep.`


Datum: 29 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 april. De laatste van de drie nieuwe mailboten, welke de Maatschappij Zeeland ten behoeve van de door haar op 1 juni a.s. te openen dagelijkse dagdienst te Govan bij Glasgow heeft doen bouwen, het stoomschip NEDERLAND, maakte gisteren met goed gevolg haar officiele proeftocht op de Clyde. Deze boot zou heden naar hier vertrekken en wordt hier zaterdagochtend (opm: 30 april) verwacht.
De werkzaamheden, welke voornamelijk met het oog op de aanstaande uitbreiding van de dienst der Maatschappij Zeeland aan de Buitenhaven alhier plaats hebben, vorderen goed en zullen, naar men vertrouwt, op de bepaalde tijd behoorlijk zijn afgelopen .


Datum: 30 april 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. Het Nederlandse schip GUIANA, kapt. Pijper q.q., van Belize naar Goole, met schade te Falmouth binnen, heeft de reparatie beëindigd en zou de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 29 april. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip MARGERITE LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Vrijwillige verkoping. W.C. van Reede, notaris te Zwolle, zal in de loop der maand juni te Kampen publiek verkopen een in volle werking zijnde stoomfabriek
voor scheepsbouw en werktuigen, staande aan de IJssel te Kampen, kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, nrs. 7355, 7356 en 7357, groot 89 aren en 65 centiaren, met scheepshellingen, kanaal ten dienste van een vijzeldok, gereedschappen, machineriën, etc.
Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemde notaris, en van de notars V. van der Willigen te Kampen. Inmiddels uit de hand te koop. (opm: sterk bekort)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 april. Door de regering is machtiging verleend om Zr.Ms. stoomschip RIOUW op publieke veiling te doen verkopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Batavia, 30 april. In de namiddag van de 27e maart werd een schrijven ontvangen van de gezagvoerder van het Nederlands-Indische schip NELLY EN HELENA, beladen met gouvernements-steenkolen, welke voor Doreh (Nieuwe-Guinea) waren bestemd. Daarin werd dringend om assistentie verzocht, ten einde het schip, dat voor de baai van Amboina lag en waarvan de bemanning grotendeels ziek of dood was, ter rede van Amboina te brengen. Door Zr.Ms. stoomschip SEMARANG werd die assistentie verleend en het bewuste schip in de morgen van de 28e op de rede gebracht.
Uit de mededeling van de gezagvoerder bleek, dat hij op de reis naar Doreh zich ter hoogte van het eiland Mijsole verplicht had gezien de Europese stuurman en vier inlandse matrozen met een zijner sloepen aan land te zenden tot het inkopen van verversingen voor het zieke scheepsvolk, dat grotendeels lijdende was aan beri-beri. Toen echter, in strijd met de gegeven stellige instructiën, de bemanning van de sloep na ommekomst van drie dagen nog niet was teruggekeerd, had hij met het oog op de intussen verergerende ziektetoestand van het scheepsvoilk besloten een noodhaven op te zoeken met het gevolg als hierboven omschreven. Voor de opsporing der vijf opvarenden der sloep werd Zr.Ms. stoomschip SEMARANG aangewezen, welke bodem bij het afsluiten van dit verslag nog niet van zijn reis was teruggekeerd.


Datum: 01 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het Nederlandse stoomschip CASTOR heeft te Gibraltar een brik binnengesleept, waarvan de kapitein en vijf man ziek waren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 april. De tjalk PIETERNELLA CORNELIA, hier in de vorige week met lekkage na de stranding in de Eierlandse gronden binnengebracht, heeft de schade, die van weinig betekenis was, hersteld en zal spoedig de reis naar Harburg voortzetten. Het geëiste hulploon ad NLG 1.000 is nog niet toegestaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 26 april. Volgens brief van kapt. M. Paap, voerende het te Amsterdam thuis behorende schip TRIAS, was hij de 29e maart van Barbados te Mariël (Cuba) aangekomen, en moest hij, na verloop der quarantaine-dagen, aldaar laden naar Havanna voor order.


Datum: 02 mei 1887


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 2 mei. Naar wij vernemen zal de gewapende boot No. 31 buiten dienst gesteld en daarna verkocht worden, in verband waarmede de gewapende boot No. 35 weder in dienst wordt gesteld.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Laatstleden zondag (opm: 1 mei) kwam hier de tijding, dat de gouvernements-stomer SLAMAT op de Lepan-rivier verongelukt was. Zeer jammer voor dat vlugge, elegante stomertje. Toch moet de ligging van het vaartuig zodanig zijn, dat er hoop bestaat het te lichten en voor de dienst hier ter kuste te behouden. De nodige bestuursmiddelen en personeel zijn althans onmiddellijk ter beschikking gesteld om te redden wat nog te redden is.


Datum: 03 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 2 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht vertrok het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. Van der Vegte, de 29e april van Cardiff naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 1 mei. Volgens particulier bericht is het schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, heden van Leith te Malmö gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. De 28e februari strandde op de koraalriffen bij Makasser de Duitse bark JUPITER, komende van Soerabaija. De equipage wist zich in de boten te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 maart. Vrachten: weinig vraag bij gering aanbod van scheepsruimte, zodat er zo goed als niets is omgegaan. Het Nederlandse stoomschip DRENTHE laadt naar Rotterdam koffie tot NLG 80, huiden NLG 95, indigo NLG 120, rijst NLG 50, tabak NLG 55 en krossoks NLG 45 per last, en naar Marseille koffie tot Ffrs. 80 per ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: alleen de BANDA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een raderstoomsleepboot. De notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen, zal op woensdag de 11e mei 1887, provisioneel en de 18e mei daaraanvolgend finaal, telkens ’s avonds 6 uur, in De Korenbeurs aldaar, publiek veilen en verkopen: de zeer krachtige, in goede staat zich bevindende raderstoomsleepboot MAGNET genaamd, groot 57 tonnen, met machine en ketel van 50 paardenkracht, thans liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en zulks met deszelfs volledige inventaris, welke is omschreven bij biljetten die met inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemde notaris. Inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenmorgen werd de stoomboot MOSSEL aan de scheepstimmerwerf De Lastdrager te Nieuwediep op de helling gehaald om te repareren, toen de haak van de slede brak, waardoor het vaartuig met kracht terugliep en daarbij in aanraking kwam met de in de Binnenhaven liggende torpedoboot ARDJOENO, welke midscheeps werd ingelopen en hierdoor belangrijke schade bekwam. Om eventueel zinken te voorkomen, werden zeilen onder de boot doorgehaald, die daarna weer naar de Marinewerf werd teruggesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Farmsum, 1 mei. Volgens bericht van kapt. Van der Werff, voerende het Nederlandse schip BACKWORTH, zou hij de 29e maart j.l. van Campana naar Santa Fé vertrekken om daar een lading tarwe in te nemen naar Falmouth voor orders.


Datum: 04 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 2 april. De PIET HEIN, 162 registerton, werd tot Sh.32/6 voor gezouten huiden naar het Kanaal opgenomen. De JOHANNA en BROEDERTROUW zijn bevracht tegen 1½ Real om te San Francisco Maté naar de Plata-rivier te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 2 april. De 15e februari begaf de resident van Amboina zich naar Kajeni (Boeroe), waar hij de bemanning aantrof van het Engelse fregatschip HUDSON, dat met een lading petroleum, terpentijn, pek, werk, enz. van Philadelphia (USA) naar Hiogo (Japan) was vertrokken, doch in de nabijheid van het eilandje Amblauw eerst op een rif en daarna in brand was geraakt. De schipbreukelingen werden naar Amboina overgebracht.


Datum: 05 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 3 mei. Het bericht omtrent het schip GLASLYN, van Fremantle naar Shanghai, als verongelukt vermeld, blijkt volgens een latere melding bevestigd te zijn. De kapitein is hier aangekomen.


Datum: 06 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 april. Het Nederlandse schip BANDA, kapt. Gottschewsky is bevracht van Gorontalo en Kwandang naar het Kanaal. (opm: vergelijk NRC 190587)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 5 mei. Volgens particulier bericht is het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, van Grangemouth te Ystad gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 28 april. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE verliet heden de sleephelling na volbrachte reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Hoogezand is geveild het Nederlandse tjalkschip METJE HEITMAN, groot 46 ton, gebouwd in 1870 voor NLG 750. Koper J.S. van der Goot te Hoogezand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 4 mei. Het Nederlandse schip TJILINGSI is uit de hand verkocht aan de heer J.N. Prins alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 5 mei. Van de werf van de heer Pieter de Zeeuw alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger FLEVO II voor rekening ener rederij onder directie van de heer P.H. van Abshoven. Het schip is bestemd voor de haringvisserij en zal gevoerd worden door stuurman A. Hofman.


Datum: 07 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 3 mei. De experts, door de Rechtbank van Koophandel benoemd inzake de aanvaring van het Nederlandse stoomschip SIRIUS, hebben zich heden aan boord van genoemd schip begeven om een plaatselijk onderzoek in te stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens het Marineblad is het nog niet bekend of de TROMP of de DE RUYTER zal worden aangewezen om naar Nederland terug te keren, wanneer de VAN SPEIJK in Oost-Indië zal zijn aangekomen. De stoomketels van het eerstgenoemde schip worden slecht, terwijl de machine van laatstgenoemde voortdurend reparatie behoeft.


Datum: 08 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 mei. Door de Marine Court of Inquiry te Singapore, werd een onderzoek ingesteld omtrent het verongelukken van het Engelse schip HUDSON, de 8e februari 1887 op het eiland Amblaauw. De gezagvoerder rapporteert de 20e oktober 1886 van Philadelphia naar Hiogo (Japan) te zijn vertrokken met een lading paraffine olie. Op de reis viel niets meldenswaardig voor, tot op de 8e februari het eiland Amblaauw (in de Banda zee) in het gezicht kwam, in de peiling ONO, op 14 mijl afstand. Er trok een sterke stroom noordwaarts, waardoor het schip naar het land werd gezet, weshalve men, zolang er wind was, zoveel mogelijk op zee hield. Doch tegen middernacht werd het geheel stil en was het duidelijk dat de stroom het schip naar het eiland zette. Er was met negentig vadem lijn geen grond te loden, zodat de ankers geheel nutteloos waren. De boten werden gereed gemaakt en tegen 4 ure des ochtends stootte het schip tegen de klippen van het eiland Amblaauw, waar het door de hoge deining spoedig begon op te breken. Bij het verlaten van het schip zag men rook en vlammen uit de kombuis komen en vermoedelijk is de brand, welke later schip en lading geheel vernielde, daar ontstaan. De equipage bleef in de boten bij het wrak tot de fokkemast over boord viel en bereikten tegen de middag het land, waar zij de nacht in een kampong doorbrachten. De volgende dag bereikten zij met de boten het eiland Boeroe en wanneer het weer te onstuimig werd bij het roeien langs de kust, gingen zij aan wal. De 11e bereikten zij Kaijeli, waar zij door de Nederlandse gezaghebbenden gastvrij werden ontvangen en waar hen een overtocht naar Amboina werd bezorgd, van welke plaats zij 12 maart te Soerabaja arriveerden. Het gerechtshof was van oordeel dat het schip buiten schuld van de gezagvoerder of de opvarenden verloren werd, terwijl de sterke stroom bij doodstilte, het schip op de wal zette, waar geen ankergrond was. Tevens werd alle lof toegekend aan de Nederlandse gezaghebbenden te Kaijelie, voor de vriendelijke ontvangst en behandeling van de schipbreukelingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 mei. De Zweedse stoomboot BELOS, gisteren alhier aangekomen, zal in vereniging met het Deense stoomschip EM.Z. SVITZER, dat daartoe nog wordt verwacht, trachten het benoorden Texel gezonken liggend schip METEOR te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 mei. Heden is te Riga aangekomen het Nederlandse schip AURORA, kapt. De Weerd, van Burntisland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vierverlaten, 6 mei. In de voorgaande week zijn van de werf van de scheepsbouwmeester J. Mulder alhier te water gelaten het ijzeren tjalkschip de COURRIER, voor rekening van de heer K.H. de Jong te Hoorn, en het ijzeren paviljoenschip de VROUW JANSJE, voor de heer H. Kroon te Zwolle. Dit laatste is het dertiende ijzeren vaartuig, hetwelk in de loop van één jaar op deze werf werd gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 7 mei. Van de werf van de heren L. van Dam & Co. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger FLEVO III, voor rekening ener rederij onder directie van de heer P.H. van Abshoven. Het schip is bestemd voor de haringvisserij en zal gevoerd worden door stuurman L. Noordijk.


Datum: 09 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 mei. De Nederlandse instructiebrik POLLUX is in het droogdok van ’s Rijks werf opgenomen om te worden nagezien. Aangaande de stranding van de POLLUX wordt ons uit Nieuwediep nog het volgende gemeld:
Vrijdagochtend omstreeks 10 uur geraakte het schip, doordien het weigende te wenden, op een droogte nabij de Vlieter vast. Geen enkel vaartuig was in de nabijheid te ontdekken en daar alle pogingen, door de bemanning aangewend om het schip vlot te brengen, vruchteloos bleven, werden drie schoten gelost om de opmerkzaamheid der vissers te trekken. Daar deze echter niet kwamen opdagen, werd een boot bemand en uitgezonden om hulp te zoeken. Deze kwam half vol water vte Wieringen aan. Hier werd nu een visschuit aangenomen om het bericht van de stranding naar Nieuwediep over te brengen. Spoedig vertrok van daar de sleepboot HERCULES ter assistentie, doch juist toen deze de Vlieter bereikte, kwam de POLLUX zonder hulp vlot en werd toen door de HERCULES naar Nieuwediep gesleept.


Datum: 10 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, keert de Stoomvaart-Maatschappij Nederland over 1886 geen dividend, en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 2% dividend uit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 mei. Naar men verneemt, zal het stoomschp KONINGIN EMMA, toebehorende aan de Maatschappij Java, dat in de maildienst op Indië door de Maatschappij Nederland geëxploiteerd of gecharterd werd, uit de lijn genomen worden en dus weder ter beschikking gesteld worden van de Maatschappij Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Volgens de rapporten van kapt. Harten, van het stoomschip PRINSES AMALIA, uit Suez d.d. 28 april en 2 mei, waren de expertises afgelopen en de veilingen van de beschadigde goederen op de 4e mei bepaald. Alle maatregelen werden genomen om veel publiciteit aan de verkoop te geven en de opkomst van de gegadigden was zeer bevredigend.
Volgens heden ontvangen telegram heeft de beschadigde lading ruim GBP 14.000 opgebracht.
De lijsten van de herkende merken van de verkochte goederen zijn ook heden ingekomen en afschriften daarvan worden ten kantore van de Maatschappij en van haar agenten ter inzage neergelegd, van woensdag 11 mei af. De reparaties aan het schip waren in goede voortgang, onder krachtige medewerking van scheeps- en machinepersoneel.
De gezagvoerder telegrafeert heden, dat hij binnen de aanvankelijk getaxeerde termijn van 50 dagen gereed hoopt te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip BATAVIER, kapt. Wiebenga, vóór 8 mei van Australië te Batavia aangekomen en is het Nederlandse schip CONSTANTIA, Kapt. Schall, de 8e dezer van Rotterdam te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 8 mei. Volgens alhier ontvangen telegram is van Shields te Nerva aangekomen het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Bakker.


Datum: 11 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 9 mei. Het tjalkschip CORNELIA, met inventaris, groot 91 ton, heeft heden alhier bij publieke verkoop opgebracht NLG 146.Het werd aangekocht door H.J. de Jong.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 10 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Landscrona te Hernosand gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 mei. Volgens telegrafisch bericht arriveerde het barkschip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Schultz, vóór de 10e mei van Rotterdam ter rede van Batavia,

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 mei. Voor verleende hulp bij de stranding van het tjalkschip PIETER CORNELIA (opm: bedoeld zal zijn PIETERNELLA CORNELIA), kapt. Vliegenthart, van Antwerpen naar Hamburg, is NLG 750 uitbetaald. Het schip zal met de eerste gelegenheid de reis voortzetten.


Datum: 12 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 10 mei. Het Nederlandse tjalkschip TRIJNTJE, kapt. Nieman, met bazaltsteen naar Fimel onder Termunten aan de dijk bestemd, heeft heden op een hoofd of wrak gestoten en is om zinken in diep water te voorkomen, aan de dijk gezet. Het schip is verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 11 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht ish et schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, van Helsingborg te Hernösand gearriveerd.


Datum: 13 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 mei. Op de raderstoomboot MAGNET is hedenavond alhier ingeschreven voor NLG 900. Daarna is het bedrag verhoogd door P. Hamstra Pzn. met NLG 150.


Datum: 14 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 13 mei. Heden voormiddag is de kiel gelegd voor het stoomschip BROMO, in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de maildienst op Indië. Bedoeld schip, dat geheel van staal wordt gebouwd, zal over het dek een lengte hebben van 330 Engelse voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag over 1886 van de Stoomvaart Maatschappij Nederland wordt het volgende ontleend:
De reizen van de stoomschepen hebben een voorlopig saldo opgeleverd van NLG 424.888,38½; de diverse baten en het saldo van het voorafgaande jaar NLG 25.516,26. Er is dus ruim NLG 150.000 minder overgehouden van de vracht en passage dan in het afgelopen jaar en dit is geheel te wijten aan het zeer verminderd personenvervoer.
Het goederenvervoer gaf meer bevredigende uitkomsten wat de hoeveelheid van de overgevoerde lading betrof. Toch was deze nog niet voldoende om aan de schepen volle ladingen te verzekeren. Op de uitreizen werd de ledige ruimte aangevuld met steenkolen voor eigen gebruik; op de thuisreizen was het aanvullen van de wanruimte dikwijls zeer bezwarend. De tamelijk ruime koffieoogst oefende echter op de laatste reizen van dit jaar een gunstige invloed uit.
Een ander verschil met het afgelopen jaar, ligt in de uitkomst van de assurantierekening. De assurantie eigen risico, die verleden jaar ruim NLG 300.000 tot de verliesrekening bijdroeg, leverde geen baten, daar de aanvaring van het stoomschip PRINS HENDRIK op de rede van Aden, die het verlies van dit stoomschip ten gevolge zal hebben, geen uitkering van verdiende assurantiepremie toeliet.
De debetposten van de winst- en verliesrekening zijn: Het nadelig saldo van de intrestrekening, zijnde de rente op de geldleningen, na aftrek van de gekweekte rente van de bezittingen van de Maatschappij NLG 123.057,17½. Het verschil tussen primitieve koers van uitgifte en parikoers over de in 1886 afgeloste obligaties van de geldlening van de Maatschappij, afgeschreven van de "dienst der geldlening" NLG 12.785. Afschrijving op de etablissementen te Amsterdam (Handelskade) NLG 11.170. Afschrijving op de waarde van de stoomschepen NLG 310.517,14.
Op de rekening van afschrijving was verleden jaar NLG 100.000 gereserveerd en nu kan volstaan worden met NLG 10.000 van die reserve over te boeken, om de winst- en verliesrekening te doen sluiten met een batig saldo van NLG 2.845,33, dat op nieuwe rekening wordt overgebracht.
Het werd niet raadzaam geacht om een groter bedrag aan die reserve te ontnemen en voor uitdeling te bestemmen, hoezeer het ook te betreuren valt, dat geen dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Reizen van de stoomschepen. In 1886 zijn voltooid 35 uit- en 34 thuisreizen.
Het totaal is daardoor gerezen tot 338.
Gemiddelde uitreis.
Stoomdagen. Reisdagen.
In 1886 36 d. 19 u. 54 m. 42 d. 26 u. 40 m.
In 1885 36 d. 20 u. 0 m. 43 d. 8 u. 0 m.
Kortste uitreis.
In 1886 32 d. 7 u. 35 m. 38 d. 18 u. 0 m.
In 1885 32 d. 16 u. 0 m. 38 d. 22 u. 0 m.
Gemiddelde thuisreis.
Stoomdagen. Reisdagen.
In 1886 39 d. 22 u. 40 m. 43 d. 16 u. 0 m.
In 1885 39 d. 17 u. 0 m. 43 d. 22 u. 0 m.
Kortste thuisreis.
Stoomdagen. Reisdagen.
In 1886 34 d. 7 u. 40 m. 36 d. 14 u. 30 m.
In 1885 35 d. 6 u. 0 m. 38 d. 13 u. 0 m.
In de dienstregeling kwam geen verandering. De stations, bij postcontract bepaald, werden geregeld bediend. Drie maal werd op de uitreis Pauillac aangedaan in plaats van Southampton ter inneming van rechtstreekse lading van Bordeaux naar Indië; op de thuisreis werd Colombo zeven maal bezocht tot aanvulling van de lading en werd eens Genua in plaats van Marseille aangedaan tot lossing van een belangrijke partij suiker.
De mail werd in de bij contract bepaalde tijd overgebracht. De snelste reis in dit jaar was die van het stoomschip PRINS FREDERIK in ruim 26 dagen van Marseille naar Batavia.
De reizen waren weer voorspoedig en het jaar zou zonder enige ramp zijn afgelopen, ware het niet, dat het stoomschip PRINS HENDRIK op de rede van Aden op 11 november ll. door het stoomschip HUBBUCK werd aangevaren, zodat het kort daarna zonk.
Blijkens expertise is het schip door het zwellen van de lading zodanig ontramponeerd, dat het vermoedelijk zal moeten verkocht worden.
Tot de toelichting van de balans, wordt het volgende meegedeeld:
Kapitaal. Dit bleef onveranderd op NLG 4.483.500 zijnde NLG 7.000.000, na aftrek van NLG 2.516.500 ongeplaatste aandelen.
De geldleningen van de Maatschappij bedroegen:
5 procent geldlening 1872, primit. bedrag NLG 3.500.000 NLG 1.574.500
4½ procent obl. lening 1879, primit. bedrag NLG 1.000.000 NLG 717.000
4 procent obl. lening 1881, primit. bedrag NLG 2.000.000 NLG 1.808.000
NLG 4.099.500
In 1886 is NLG 195.000 afgelost.
Reservefonds. Dit bedroeg op 1 januari 1886, NLG 84.920,75 en vermeerderde met de rente van het belegde fonds, zodat het op ultimo december ll. bedroeg NLG 87.855,68.
Assurantie reservefonds. Dit bedroeg op ultimo december ll. NLG 672.575,88.
De assurantie eigen risico gaf over 1886 de volgende resultaten:
Betaalde schaden op eigen risico stoomschip PRINS HENDRIK, enz. NLG 271.635,70.
Afgeboekte premie NLG 194.212,58. Saldo NLG 77.423,12, dat door het assurantie reservefonds werd bijgepast.
De stoomschepen van de Maatschappij staan thans te boek voor NLG 5.867.400.
De balanswaarde van het stoomschip PRINS HENDRIK werd overgebracht op het hoofd:
"s.s. PRINS HENDRIK in averij".
De afschrijving op de 10 andere schepen bedraagt NLG 310.547,14 zijnde ruim 5 procent over de laatste balanswaarde.
Magazijnrekening. Voorraden aan boord van 14 schepen: Uitrustingartikelen NLG 66.499,89½; id. id. proviandartikelen NLG 299.091,50; waarloze machinedelen te Batavia NLG 12.471,27; id. id. te Port-Said NLG 3.600; voorraad proviandartikelen te Amsterdam NLG 23.447,73½; voorraad uitrustingartikelen id. id. NLG 113.584,33½; totaal NLG 518.694,73½.
Steenkolenrekening. Verstrekt op lopende reizen aan 14 schepen NLG 258.676,70; voorraad steenkolen in magazijn te Batavia en zeilend derwaarts NLG 88.963,74, id. id. te Amsterdam NLG 10.910,48; totaal NLG 358.550,92.
De som van NLG 274.931,46; vertegenwoordigt het bedrag van de premies wegens jaarverzekering van de 10 stoomschepen, welke ten laste komen van de lopende en volgende reizen.
Ondersteuningsfonds voor het personeel. Het saldo van vorige rekening was NLG 46.009,84; het vermeerderde door gekweekte rente met NLG 1.753,62; door boeten, toegangsbewijzen enz. met NLG 2.510,51; samen NLG 50.273,97; voor onderstand aan nagelaten betrekkingen van verongelukt scheepsvolk, aan invaliden en werkvolk werd uitgegeven NLG 3.868,74. Blijft NLG 46.405,23.
De onbevredigende loop van zaken in het afgelopen jaar deed de directie ernstig nagaan welke maatregelen zij kon nemen om aan het kapitaal, dat aan haar zorgen is toevertrouwd, een billijke vergoeding te bezorgen, ook bij langer uitblijven van de gewenste verbetering in de vrachtkoersen.
Wij moeten – zegt de directie – een geregelde mail- en passagiersdienst onderhouden en zorgen dat wij de reputatie van onze lijn in ieder opzicht handhaven, maar op deze wijze voortgaan scheen de kansen van dividend schier geheel afhankelijk te maken van de uitkomst van ons eigen assurantierisico, een toestand trouwens, die bij de zo gedrukte vrachtkoersen, ook bij andere grote stoomvaartmaatschappijen kan worden waargenomen. Wat het personenvervoer betreft, alles wees naar vermindering van de reizen, als het aangewezen middel om het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te herstellen.
De vraag of het goederenvervoer die vermindering toestond, kon bevestigd beantwoord worden, want wij vonden dat onder de door ons vervoerde lading in de afgelopen jaren op de uitreizen niet minder dan 15.000 ton steenkolen voor eigen consumptie op de thuisreizen begrepen waren. De laatste aarzeling of wel tot vermindering van de reizen zou worden overgegaan verdween dan ook, toen het bericht ontvangen werd, dat de geraamde koffieoogst op Java slechts de helft van een normale bedroeg.
Wij hebben de overtuiging, dat bij de wijziging van onze vaart tot een 14-daagse geen van onze regelmatige bronnen van inkomsten zal verminderen, doch zullen in sommige seizoenen wellicht voor extra scheepsruimte te zorgen hebben, hetwelk geen bezwaren zal opleveren.
De wijziging van onze dienst gaf aanleiding tot een regeling van de vertrekbeurten, in overeenstemming met die van de Rotterdamsche Lloyd, waardoor thans iedere zaterdag een stoomschip van Nederland naar Java en een van Java naar Nederland zal vertrekken. Wij geloven, dat zowel het publiek als de beide Maatschappijen door deze samenwerking zullen worden gebaat.
Ook voor het postverkeer meenden wij dat een wekelijkse verzending op vaste dagen voor de Nederlandse dienst een aanmerkelijke verbetering zou wezen en het was ons dus aangenaam onze medewerking te kunnen verlenen, om de regering in staat te stellen, tot het nemen van een proef met de verzending via Marseille, zowel met onze Maatschappij als met de Rotterdamsche Lloyd, die bij welslagen vermoedelijk zal leiden tot een gewijzigd postcontract.
Sedert de aanvang van 1886 hebben wij met de directie van de Stoomvaart Mij. Java onderhandeld over de aankoop van de stoomschepen SOENDA en KONINGIN EMMA. De aanleiding daartoe was de moeilijkheid, waartoe het bestaande huurcontract aanleiding gaf, zodra beslist moest worden over vervanging of belangrijke vertimmering van een van de gehuurde schepen.
Deze bespreking leidde in het afgelopen najaar tot een bod onzerzijds, waarbij wij niet enkel de verkoopwaarde van de stoomschepen, maar ook de waarde van het huurcontract in aanmerking namen. Wij konden echter op die basis niet tot overeenstemming geraken en hebben thans ingevolge de voorwaarden van het contract, de huur opgezegd tegen september e.k.
Door de inkrimping van onze vaart hebben wij die schepen niet meer nodig; doch, toen wij de onderhandelingen over de aankoop begonnen, was er nog geen gedachte aan verandering van de 10-daagse dienst, terwijl wij ons bod gehandhaafd hebben, nadat wij kennis hadden gegeven van de vermoedelijke wijziging van onze vaart.
Het verslag besluit met een waarderend woord van hulde aan de overleden voorzitter van het college van commissarissen, de heer A.R.J. Cramerus.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 13 mei. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegram is het schip MARIA, kapt. Schotema, van Bremen te Trinidad aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 mei. De SLAMAT is het nog niet gelukt te lichten. Er wordt echter met alle middelen aan gewerkt. (opm: zie JB 020587)


Datum: 15 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 mei. Alhier is hedenmiddag door de sleepboot MARTIN PŐPELAU, kapt. Kuipers, binnengesleept het op de Fimel onder Termunten gestrande Nederlandse tjalkschip TRIJNTJE, kapt. Nieman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het schroefstoomschip W.H.L. BARON VAN HEEMSTRA, sedert 18 jaren in de geregelde vaart tussen Harlingen en Amsterdam en toebehorende aan de firma Zeilmaker & Co, is heden verkocht aan een Oostenrijks handelshuis en zal eerstdaags naar Triëst vertrekken.


Datum: 16 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 15 mei. Het Nederlandse barkschip MINERVA, groot 701 ton, gebouwd in 1840, is voor NLG 2.725 uit de hand verkocht aan J.N. Prins te Nieuwediep.


Datum: 17 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 16 mei. Het stoomschip AMSTERDAM I, van de Rijn herwaarts, is bij Kortenoord gezonken. De lading wordt zo veel mogelijk in een lichter overgeladen en zal daarnmede naar hier vervoerd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. Kapt. Seinstra, voerende het Nederlandse schip NEREUS, van Java alhier aangekomen, rapporteert vanaf 15 februari onder de linie (opm: evenaar) veel stilte te hebben ondervonden. Het schip liep 1 à 2 mijlen per wacht, verscheidene wachten niets en was zonder stuur. De 19e februari het gehele etmaal bladstilte, 6 maart enige wind, vanaf 15 maart tot 9 april flauwe wind, het schip liep 1 tot 1½ mijl of niets per wacht van 18 tot 22 april, wind zuidwest doch bladstilte en flauw, vanaf de 22e aanleggende noord en noordoosten wind, soms zeer hard tot storm, vooral bij de Wester-eilanden. In het Engels Kanaal was het dik van mist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Volgens particulier bericht vertrok het barkschip SENIOR, kapt. V an Benten, de 14e mei van Cardiff naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 14 mei. Heden is van de werf der Gebrs. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd VIER GEBROEDERS, voor rekening van de heer Fr. Roth te Neckargerach.
Daarna is de kiel gelegd van een ijzeren Rijnzeilschip voor rekening van de heer A. Snijders te ’s-Hertogenbosch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden te 12 uur werd de algemene vergadering gehouden van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam.
Aan het jaarverslag van de werkzaamheden over 1886/87 ontlenen wij het volgende:
Nu na enige jaren, welke bedroevende uitkomsten opleverden, een boekjaar wordt afgesloten, zonder dat nieuwe verliezen te constateren zijn, ware een klaagtoon misplaatst; en hoeveel aangenamer het dan ook van de directie zou geweest zijn, indien zij bij de aanleiding van dit verslag met een blijmoedig hart had kunnen wijzen op een voordelig afloop, zo heeft zij toch reden tot tevredenheid, nu de onze balans ontsierende verliespost, zij het dan ook slechts weinig, is verminderd, en hoop mag worden gevoed dat een keerpunt is bereikt.
En dat deze uitkomst is verkregen met een beperkt aantal werklieden en bij de tegenwoordige lage prijzen, bevestigt hare overtuiging, dat bij ruimer orders, wanneer de fabriek een groter deel van haar werkzaamheid kan ontplooien en geen werken behoeven te worden aangenomen om de zaak aan de gang te houden, een behoorlijke winst volstrekt niet hersenschimmig is.
Met 920 werklieden het jaar aangevangen, welk getal in maart het maximum van 960 bereikte, daalde het allengs tot 650 in november; een cijfer waarbij de algemene kosten aan de uitgebreide inrichtingen verbonden, onevenredig zwaar drukken, met andere woorden, niet meer worden gedekt.
De reden, dat de geldelijke afloop van het boekjaar niet gunstiger is, moet dan ook voornamelijk daarin worden gezocht, zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt.
Van november af nam het aantal werklieden weer langzaam toe en voeden wij de hoop een bescheiden doch voldoend cijfer voorlopig te kunnen behouden.
Gebouwen, machinerieën en gereedschappen werden in goede toestand onderhouden; voor het verzinken van de staalplaten, bestemd voor de bouw van een torpedoboot, waartoe de gelegenheid in ons land ontbrak, werd een galvaniseerinrichting gemaakt, welke alzo de waarde van onze werkplaatsen verhoogt.
De voortdurend gedrukte toestand van de suikerindustrie op Java maakte, dat door ons agentschap aldaar slechts weinige orders werden geboekt, niettegenstaande wij onze prijzen tot een minimum terugbrachten, daartoe gedrongen door de talrijke op Java vertegenwoordigde concurrenten, die bij de alom heersende werknood ongekend lage aanbiedingen deden.
Hoewel het agentschap op dit ogenblik dus weinig rente afwerpt, twijfelen wij niet, of bij rijzing van de suikerprijzen zal het onze kundige vertegenwoordiger gelukken, de schade in te halen en een flink aandeel te bemachtigen van de talrijke bestellingen, welke alsdan ongetwijfeld zullen worden gedaan.
Droeg de Java suikerindustrie tot voor enkele jaren veel bij tot de bloei van de inrichting, nu komt zij die indirect ten goede, door ons door de daarin opgedane ondervinding in staat te stellen, een flinke opdracht voor suikermachinerieën in de vreemde te aanvaarden, welke echter tot een volgend boekjaar behoort.
De voornaamste door ons afgeleverde werken zijn: Het gouvernementsstoomschip CONDOR; een ijzeren drijvend droogdok van 1.400 ton voor Soerabaja; twee raderschepen voor de stoomveerdienst Enkhuizen – Stavoren; een compound tweelingscheepsmachine van 200 ipk.; een draaibrug voor de Ned. Rijnspoorweg te Nieuwersluis; een reservoir voor 2.500 ton petroleum; enige stoomketels, zo voor het Rijk als voor particulieren; enige herstellingen aan werktuigen en ketels van Zr.Ms. schepen; verschillende machinedelen tot het compounden van twee binnenstomers; machinedelen ten behoeve van suikerfabrieken op Java.
Aan materieel werd NLG 515.000 verwerkt en aan arbeidsloon NLG 430.000 uitbetaald, zodat enige vooruitgang sedert het vorige boekjaar te bespeuren is, hoewel de cijfers nog beneden het minimum zijn, dat vereist wordt voor een goede gang van zaken.
Uit de winst- en verliesrekening blijkt, dat aan werken en contracten een winst van NLG 181.785,77½ werd gemaakt, makende met enige diverse ontvangsten een totale winst van NLG 182.666,95½. Voor rente, reparatie en onderhoud van gebouwen, generale onkosten enz. werd NLG 181.105,96½ gevorderd; zodat het saldowinst NLG 1.560,99 bedraagt, waardoor het saldoverlies van het voorgaande jaar gereduceerd wordt tot NLG 222.364,39½.
Na voorlezing van het verslag werden de balans en winst- en verliesrekening over 1886 bij acclamatie goedgekeurd. De heer J.P. van Rossum, die als commissaris aan de beurt van aftreding was, werd met algemene stemmen herkozen.
De voorzitter deelde nog mede, dat de West-Indische maildienst aan de Koninklijke Fabriek de bouw van haar nieuw stoomschip heeft opgedragen.
Ter vergadering waren 199 oude en 61 nieuwe aandelen vertegenwoordigt, recht gevende tot het uitbrengen van 67 stemmen.


Datum: 18 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 mei. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier de kiel gelegd voor het ijzeren Rijnschip BARENDINA, groot 250 lasten, voor rekening van de heer H.L. van Deventer te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 12 mei. Op de werf van de heer A.A. Wn. van Reede te Papendrecht werd met goed gevolg te water gelaten de schoefboot SOPHIA, gebouwd voor rekening van de heer J, Hofman te Sliedrecht. Machine en ketel worden mede bij de heer Van Reede vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 april. Bij de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij schijnt het plan te bestaan zo spoedig mogelijk weder zelf te voorzien in de voeding der passagiers harer boten. Zoals men weet, geschiedde dit tot heden door de gezagvoerders, die daarvoor een zeker percentage van de passagegelden ontvingen. Wellicht hebben tot deze verandering aanleiding gegeven de klachten, die in de laatste tijd over de voeding aan boord van sommige Indische boten zijn opgegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 april. Vrachten. Er was enige vraag voor scheepsruimte bij gering aanbod van geschikte schepen. Het Nederlandse stoomschip SAMARANG laadt naar Rotterdam koffie tot NLG 80, indigo NLG 120, tabak NLG 55, huiden NLG 95, rijst NLG 50 en krossoks NLG 45 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: alleen de FRANÇOIS..

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 17 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip OOSTZEE PACKET, kapt. Kuiper, met steenkolen van Sunderland.


Datum: 19 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 18 mei. Alhier is heden middag van der werf der maatschappij voor zeevisscherij te water gelaten het nieuw gebouwde loggerschip BURGEMEESTER DE JONGH. Dit schip werd door de maatschappij aldus genoemd ter ere van de heer Adrianus de Jongh, die in het begin dezer eeuw, dus tijdens de Franse overheersing, als maire en later na 1813 als burgemeester Maassluis bestuurde.
Niet alleen dan ook dat deze achtenswaardige man gedurende zijn bestuur de druk der tijden zoveel mogelijk verlichtte, niet alleen dat zijn gemalin, Cornelia Lucia Hanssen, in 1813 door een voetval voor de Franse generaal Lorcet, Maassluis vrijwaarde voor plundering en brandschatting, maar de gemeente vond in hem tevens een krachtige handhaver van haar bedrijf, de visserij. Na het vertrek der Fransen deed hij bijna het onmogelijke om de visserij op te heffen uit de druk waaronder zij als geheel vernietigd was.
Thans nu te Maassluis de visserij van jaar tot jaar toeneemt en aan velen een onbekrompen bestaan verschaft, mag het van de Maatschappij voor Zeevisscherij een gelukkige gedachte worden genoemd haar vierentwintigste schip de naam te geven van de man, die eenmaal voor deze belangrijke tak van ons volksbestaan de pionier is geweest.
Het schip is fraai gebouwd, en ingericht voor de haring- en versvisserij. Het zal gevoerd worden door schipper J.H. Brander.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 april. Het Nederlandse schip BANDA, kapt. G. Gottschewsky, is bevracht van Macasser met koffie naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Harlingen op woensdag 18 mei. De stoomsleepboot MAGNET, heden te Harlingen publiek geveild, heeft opgebracht NLG 1.650. Koper de heer Pas te Kralingen. (opm: mogelijk de scheepssloper, die zijn sloopwerf te Slikkerveer had?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 18 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram vertrok de sleepboot WODAN heden van Bordeaux naar Pasajes (Noord-Spanje).


Datum: 21 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 mei. Kapt. Sluiter, gezagvoerder van het stoomschip PRINS MAURITS, van West-Indië tre Amsterdam aangekomen, rapporteert de 6e mei op 42º14’NB en 31º17’WL het op de lading drijvende wrak van het schip BRITTANNIA aangetroffen te hebben. Gemeld schip, naar Amsterdam bestemd en sedert lang verlaten, dreef zeer gevaarlijk voor de scheepvaart, weshalve van het stoomschip een bemande sloep derwaaqrts gezonden werd, welke het wrak in brand stak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 19 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse barkschip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, vóór 19 mei van Rotterdam te Batavia. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 mei. Het Nederlandse schip GEZINA, kapt. Bontekoe, van Rostock naar Rotterdam, heeft bij vliegend weer buiten anker en ketting verloren en zeilen gescheurd, en is door de sleepboot SIMSON geassisteerd en hier binnengebracht. Het schip zal de reis binnendoor voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 mei. Het stoomschip PRIMA, kapt. De Jongh, van Hernösand naar Groningen, alhier binnengekomen, is bij het doorvaren van de haven tegen een baggermolen gevaren en heeft daardoor schade bekomen aan de boeg. Ook de baggermolen heeft averij bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 20 mei. Volgens partuculier bericht is het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, van Malmö naar Sundsvall bestemd, heden aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 mei. Heden namiddag 3 uur liep van de werf der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” met het beste gevolg te water de geheel van staal vervaardigde raderstoomboot FELIX, welke een lengte heeft van 73½ Engelse voet, een breedte van 13½ en een diepgang van 3½ voet. Deze boot moet als werkvaartuig dienst doen en zal uitsluitend ten dienste der oesterteelt worden gebezigd, terwijl het voor rekening der firma C.L. de Meulemeester & Co. te Bergen op Zoom wordt gebouwd. In deze boot zullen twee stoommachines worden geplaatst van het oscillerend compound systeem, terwijl voor de korinrichting een afzonderlijke machine zal worden aangebracht. De stoomketel wordt van staal vervaardigd. De laatste zowel als genoemde machines worden alle in de fabriek der Maatschappij “De Schelde” vervaardigd.


Datum: 22 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De opening van de dagdienst van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland. Vlissingen, 21 mei. De directie van de maatschappij Zeeland heeft de besturen van de spoorwegmaatschappijen, welke bij de nieuwe inrichting van haar dienst het meest rechtstreeks betrokken zijn, in de gelegenheid willen stellen haar materieel en haar andere hulpmiddelen door persoonlijke aanschouwing te leren kennen. Daarbij werden enkele voorname dagbladen uitgenodigd zich te doen vertegenwoordigen. Met veel ingenomenheid zijn deze uitnodigingen ontvangen en beantwoord en evenals in de volgende week, bij een tocht naar Queensborough, de Britse spoorwegbesturen en dagbladredacties met de nieuwe stoomschepen kennis zullen maken, zo waren heden Duitse en Nederlandse genodigden tot dat einde naar Vlissingen getogen. Iets meer dan beschrijven en verslaggeven is, geloven wij, bij deze gelegenheid onze taak. De Stoomvaart-Maatschappij Zeeland heeft aanspraak op de bijzondere belangstelling en genegenheid van iedere Nederlander. Stichting van Prins Hendrik, wiens naam met eerbied en liefde onder ons steeds genoemd wordt, heeft de maatschappij, door schranderheid en volharding, een loopbaan afgelegd, welke de Nederlandse naam tot eer strekt. Moeilijkheden is zij te boven gekomen, zoals niet alleen elke nieuwe onderneming te overwinnen heeft, maar ook tegenspoeden, die meer dan eenmaal haar bestaan schenen te bedreigen, gevolgen deels van eigen onervarenheid, deels van onwil, onverschilligheid en tegenwerking van anderen. Taai vasthoudende aan het eenmaal voor ogen gestelde doel, lerende van iedere teleurstelling, moet puttende uit elk teken van vooruitgang, heeft de Zeeland zich opgewerkt tot haar tegenwoordige hoogte, - en ook deze is voor haar weer geen rustpunt, maar punt van uitgang tot uitgebreider werkkring. Zij is, met dit verleden, geen uitzondering te midden van onze industriële ondernemingen; maar de veelzijdige, ook internationale, betekenis van een stoomvaartonderneming, welke een plaats inneemt onder de grote schakels van het wereldverkeer, geeft aanleiding haar meer dan gewone sympathie te schenken. Laat ons, om die te rechtvaardigen, een blik slaan in de geschiedenis van de maatschappij Zeeland, geboekstaafd in haar officiële jaarverslagen. De 26e juli 1875 geopend, had de dagelijkse stoombootdienst tussen Vlissingen en Londen onder ongunstige omstandigheden een aanvang genomen. Men had, gedreven door de wens om zonder verwijl te beginnen, Sheerness tot aanlegplaats in Engeland gekozen; Sheerness, met een hoofd dat dikwijls niet te naderen en te zwak was om spoorwegwagons of andere inrichtingen te dragen. Een aanlegplaats te Queensborough lag in het verschiet, - maar of zij ooit gereed zou komen, was bij het nog ongewis bestaan van de stoomboot-onderneming, onzeker. Luisterrijk ingewijd en door invloedrijke beschermers aanbevolen, trok de lijn in de aanvang redelijk veel reizigers. Maar de gebrekkige aanlegplaats in Engeland, gepaard aan stoomschepen van onvoldoend vermogen om een overtocht te verzekeren binnen de tijd, vereist voor rechtstreekse aansluiting aan de spoorwegen op het vasteland, deed de toeloop spoedig zó verflauwen, dat de 15e november van het openingsjaar de vaart gestaakt moest worden. De exploitatiekosten gingen de ontvangsten zo ver te boven dat men voortgaande, de maatschappij in de grond zou hebben geboord. Intussen voltooide de Londen-Chatham-Dover-Spoorwegmaatschappij haar aanlegplaats te Queensborough. Zodra was deze niet gereed, of de Zeeland toog, de 15e mei 1876, weer aan het werk. Ook nu was de stroom van reizigers, de omstandigheden in aanmerking genomen, vrij levendig. Maar de boten, de in Engeland gekochte STAD MIDDELBURG en STAD VLISSINGEN, met de kleinere STAD BREDA als reserve, verslonden zoveel kolen en kostten zoveel aan onderhoud, dat de verliespost op de exploitatie voortdurend onrustbarender verhouding aannam. Toen de winterdienst van ’76 geopend zou worden, overwoog men daarom of het niet raadzaam zou zijn, de dagelijkse dienst tot een anderdaagse in te krimpen. In dat geval echter, weigerde de Maatschappij tot exploitatie der Staatspoorwegen verder de lijn te ondersteunen en prins Hendrik, - altijd door tegenspoed het meest tot volhouden geprikkeld, - gaf de raad: liever nog enige opofferingen zich getroost, dan die onmisbare steun verspeeld. Hij, met enkele andere schrandere mannen, had van de aanvang af doorzien, wat lange tijd verborgen bleef voor hen wier taak het was, de Nederlandse “spoorwegpolitiek” te leiden, dat een dagelijkse gemeenschap met Engeland, op ruime leest geschoeid, een onmisbare schakel in het Nederlandse spoorwegnet was. ’s Prinsen persoonlijke bemoeiing was voor een niet gering deel oorzaak dat in het najaar van 1877 een overeenkomst met de staat der Nederlanden tot stand kwam, waarbij aan de maatschappij Zeeland het overbrengen van de post naar en van Engeland werd opgedragen, tegen een jaarlijkse toelage van NLG 152.000, op voorwaarde dat twee nieuwe stoomschepen van buitengewoon vermogen in dienst gesteld, en aan de dagelijkse vaart nog een op de zondagen toegevoegd zou worden. Geld om dit nieuwe materieel aan te schaffen, had de Zeeland echter niet en haar verleden was er niet naar, om haar krediet te doen hebben. De prins sprong bij en waarborgde de rente van een lening van NLG 3.200.000, zo om de twee boten te kopen als om schone rekening te maken. Zo kon men bij John Elder te Glasgow het beste bestellen, dat op de stoomboten-markt te krijgen was. Toen de vaartuigen gereed waren, in het voorjaar van 1878, was de vorstelijke vriend van de maatschappij er niet meer om ze te zien aankomen. Alvorens het werkzaam hoofd voorgoed ter rust te leggen, had hij echter het bestuur van de maatschappij in handen gezien, aan welke hij het met volkomen gerustheid kon toevertrouwen. De eerste zelfstandige directeur van de Zeeland, de luitenant ter zee 1e klasse C.L. van Woelderen, was sedert mei 1877 opgetreden. Zijn werk is het vooral wat de gasten van de maatschappij heden te zien krijgen. Sneller varende, of doelmatiger, met meer gemak en weelde ingerichte stoomboten dan de PRINSES MARIE en de PRINSES ELISABETH, die in april ’78 in de vaart kwamen, voeren tot die tijd tussen het vasteland en Engeland niet. Ook bleken zij oneindig goedkoper in het gebruik dan de oude. Het eerst jaar deed het oude materieel nog afwisselen met de nieuwe dienst; maar zo in het oog vallend was het onderscheid, dat in ’79 de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, thans beginnende te beseffen dat het belang van de Maatschappij Zeeland haar belang was, aanbood voor haar rekening een derde boot, gelijk aan de twee andere, te doen bouwen, die aan de Zeeland verhuurd en gaandeweg door amortisatie, het eigendom van deze zou worden. De oude boten zouden verkocht worden, doch een daarvan, de STAD VLISSINGEN, raakte op een mistige decembermorgen in 1879, bij de Nieuwe Sluis tegenover Vlissingen, aan de grond en ging verloren. Deze zeeramp, waarbij geen mensenlevens opgeofferd werden, is de enige van blijvende betekenis, welke de stoombootonderneming, op een traject dat zeker onder de gevaarlijkste ter wereld genoemd moet worden, te betreuren heeft gehad. In 1880 werd de rechtstreekse verbinding tussen Berlijn en Londen, over Vlissingen, tot stand gebracht, en daarmee de reizigersstroom uit noordelijk Duitsland beslist in deze richting geleid. Een postpakketdienst tussen Duitsland en Engeland werd tevens geopend, die spoedig in betekenis toenam. De 15e mei 1881 werden weer nieuwe verbindingen gelegd, waarvan aanzienlijke toeneming van de brievenmalen het gevolg was. Het was alsof men de kwade tijd voorbij en van de toekomst verzekerd was. Daar stond op eenmaal, de 19e mei 1882, het hoofd te Queensborough, met alle daarop gebouwde bergplaatsen, kantoren en andere inrichtingen, in lichterlaaie en brandde binnen weinige uren tot op de waterlijn af. Met moeite werd de aan het hoofd gemeerde PRINS HENDRIK in veiligheid gebracht. De betekenis van dit onheil heeft in de aanvang niemand kunnen vermoeden. Het was wel duidelijk dat de vaart, om niet gestremd te worden, voor het ogenblik verlengd moest worden naar Dover, waarheen zij, onder onbeschrijfelijke bezwaren, een maand lang volgehouden werd. Ook begreep men wel, dat toen de vaart op Queensborough hervat werd, de inrichting aldaar aanvankelijk hoogst gebrekkig zijn en dit een tijdlang blijven zou. Het verkeer moest van dat alles een zeer nadelige invloed ondervinden. Maar dat het zo lang duren en met zoveel moeilijkheden gepaard gaan zou, als het geval geweest is, alvorens te Queensborough alles geheel zou zijn zoals het behoorde, dat kon in 1882 niemand denken. Intussen gingen de zaken haar gang. Met de hoge erven van Prins Hendrik werd een regeling getroffen, waarbij zij ophielden de rente van de lening van 1876 te waarborgen, doch een kapitaal tot aflossing van het restant van die lening beschikbaar stelden, in ruil waarvoor zij een zeker bedrag in aandelen en bewijzen van deelgerechtigheid ontvingen. Tegelijk werd van het gehele aandelenkapitaal de helft afgeschreven en door deze maatregel de maatschappij gevestigd op een financiële grondslag, die voor het vervolg een geregelde en bevredigende winstuitkering toegelaten heeft. In 1883 was de PRINS HENDRIK, door onafgebroken amortisatie, eigendom geworden van de Zeeland. De vloot werd nu, weer door de Exploitatiemaatschappij, aangevuld met een vierde schip, de WILLEM PRINS VAN ORANJE, altijd naar hetzelfde, aan alle vereisten beantwoordende model van de “Prinsessen”, alleen in onderdelen verbeterd naar hetgeen de ervaring bleef leren. Nog was de pier te Queensborough niet herbouwd. De met de Londen-Chatham-Dover-Spoorwegmaatschappij gerezen geschillen werden eindelijk uit de weg geruimd door een voor achttien jaren gesloten overeenkomst, welke alle partijen tevreden stelde. Nu werd aan het vernieuwen van de inrichtingen in de Engels aanlegplaats met kracht de hand geslagen en zo was men in 1885 behoorlijk uitgerust voor het nieuwe, met de staat der Nederlanden gesloten post-contract, dat aan de maatschappij Zeeland de verplichting oplegde, haar tot dusver tot een nachtelijke overvaart per etmaal, van Vlissingen en van Queensborough, bepaalde dienst, te vermeerderen met een dagelijkse dagreis in beide richtingen. Drie nieuwe stoomschepen moesten daarvoor gebouwd worden. Thans was de Zeeland niet meer een onbekende, wie een ongunstig verleden en een ongewisse toekomst de toegang tot de beurs ontzegden. Haar 5% lening van twee miljoen, tegen de koers van 98%, werd de 1e oktober 1885 ongeveer zesmaal voltekend. De Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, vroeger de firma John Elder en Co. te Glasgow, heeft weer de drie stoomschepen NEDERLAND, ENGELAND en DUITSCHLAND gebouwd, met welke de aanstaande eerste juni de dagdienst aangevangen zal worden. De bestuurder van de maatschappij zal dan een stoomvloot van zeven grote schepen, van ongeveer gelijke afmetingen en vermogen, doch ingericht in overeenstemming met de vaart bij dag of bij nacht, voor welke zij bestemd zijn, onder zijn bevelen hebben. De gezagvoerders van de boten zijn, met nog slechts één uitzondering uit het voorafgegane tijdvak, onder zijn bestuur tot hun tegenwoordige rang opgeklommen. Nog één boot van het oude materieel, de AURORA, vroeger STAD MIDDELBURG, dient tot reserve. Cijfers zijn, in een geschiedenis als die ons bezig houdt, wel sprekender dan woorden. Daarom volgt hier een opgave van de vervoerde passagiers over de lijn van de maatschappij Zeeland, gedurende de elf jaren van haar geregeld bestaan. De cijfers zijn: in 1877 26.065, in 1878 34.669, in 1879 51.609 in 1880 59.426, in 1881 63.953, in 1882 66.046, in 1883 70.597, in 1884 72.416, in 1885 68.308. De daling in het laatste jaar stemt overeen met het geringere verkeer, dat onder de invloed van de ongunstige tijdsomstandigheden, in alle takken van nijverheid en vervoer gedurende dat tijdvak is waargenomen. Met het cijfer van de reizigers heeft dat van het goederenvervoer slechts in zoverre gelijke tred kunnen houden als de meestentijd gebrekkige inrichting van de ontscheepplaats in Engeland heeft toegelaten. Belangrijke toeneming is echter ook daarin niet te loochenen en bij uitbreiding van de vaart ongetwijfeld te wachten. Het vervoer van de brievenmalen werd in 1880 vertegenwoordigd door een gewicht van 43.487 kg, in 1881 van 71.970, in 1882 van 115.500, in 1883 van 154.216, in 1884 van 157.672 kg. Vergeleken met de eerste jaren van de onderneming, vertonen de exploitatiekosten een gestadig afnemende reeks. Tot een zeker cijfer gedaald, met splinternieuw materieel, konden zij niet anders dan in vervolg van tijd weer hoger worden. De stijging is echter, met het laagste bedrag vergeleken, van weinig betekenis. De kosten bedroegen, voor iedere gedane reis, in 1875 NLG 3240, 1876 NLG 2380,1877 NLG 2914, 1878 NLG 2192, 1879 NLG1972, 1880 NLG 1961, 1881 NLG 1985, 1882 NLG 1993, 1883 NLG 2086, 1884 NLG 2078, 1885 NLG 1994. Uit al deze dorre getallen en uit het historisch overzicht dat wij gaven, ontwikkelt zich, voor het oog van de belangstellende lezer, een tafereel van nooit rustende werkzaamheid, waakzaamheid en zorg van onderhandelingen, die maanden en jaren geduurd hebben met afwisselende kansen van slagen of mislukken, is hier in een paar woorden de einduitslag meegedeeld. De man, op wiens schouders het meeste van deze arbeid gedrukt heeft, de heer Van Woelderen, brachten wij onze hulde reeds. Wij mogen deze schets niet eindigen zonder aan zijn naam te verbinden die van Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet, met Prins Hendrik een van de stichters van de onderneming, sedert haar oprichting, - met uitzondering van de tijd toen hij minister was, - een van haar commissarissen als zodanig altijd bereid haar met raad, bemoeiing en medewerking te dienen, haar warmste en ijverigste vriend. Van de Duitse genodigden tot het zeetochtje hadden de meesten zich door het stormweer van gisteren laten afschrikken. Daarentegen was het bestuur van de London-Chatham-Dover-spoorweg-maatschappij niet in gebreke gebleven zich te doen vertegenwoordigen, waren de Nederlandse spoorwegen meest alle op het appel en was ook de pers niet achterwege gebleven. Directeuren en commissarissen van de Zeeland waren aanwezig om de honneurs waar te nemen. Onder de vreemdelingen merkten wij op de heer Cook, de bekende Engelse ondernemer van toeristenexpedities, sedert jaren ook agent van de maatschappij Zeeland, die een paar dagen geleden uit Egypte was teruggekeerd, waar hij een dienst van stoomboten op de Nijl heeft ingericht. Des voormiddags te half elf werden de trossen van de DUITSCHLAND losgegooid en stoomde het trotse stoomschip de Vlissingse buitenhaven uit, de steven gewend naar de Noordzee. Van het schip is in dit blad reeds vroeger een beschrijving in bijzonderheden gegeven; cijfers en afmetingen kunnen wij dus ditmaal laten rusten. Dat het in gemak en weelde niet onderdoet voor zijn voorgangers, de oudere boten van de Zeeland, die reeds in dit opzicht wedijveren met het beste dat de zee bevaart, behoeft niet herhaald te worden. Ook hier bijzondere salons voor vorstelijke of andere voorname gasten, pronk-kabinetjes van smaak en behagelijkheid. Ook hier rooksalon, damessalon, eetzaal, afdeling voor passagiers van de 2e klasse, die doen vergeten dat men zich hier op een drijvende “hulk” bevindt en zouden doen denken dat de deuren van een hotel van de eerste rang zich voor de reizigers ontsloten hebben. Ook hier toestellen tot verwarming en elektrische verlichting, welke laatste echter op de dagdienst, die de boot te verrichten zal hebben, niet geregeld dienst zal behoeven te doen. Wat meer in het bijzonder indruk op ons gemaakt heeft, is de werking van de machines, zo geweldig in haar vermogen, zo rustig en gelijkmatig in haar bewegingen. De boten van de Zeeland zijn alle raderstoomschepen. De machine van de DUITSCHLAND is oscillerend, dat wil zeggen dat de beide cilinders, de reusachtigste welke de firma Elder ooit heeft afgeleverd, in voortdurende slingering verkerende, de stoomzuigers op en neer doen gaan, waarvan de stangen de geweldige krukassen doen omwentelen. Deze ontzaglijke metaalmassa’s in beweging te zien, dicht opeengepakt in de betrekkelijk kleine ruimte van een schip, te weten dat in elke minuut van 32 tot 37 omwentelingen volbracht worden, die de raderen doen draaien en de geweldige romp met een snelheid van 17 tot 19 Engelse mijlen in het uur door het water doen stuiven, - is werkelijk een indrukwekkend schouwspel. Zelfs ogen, voor welke het sedert lang niet nieuw meer is, zien er telkens weer een verbazingwekkend getuigenis is? in? van het menselijk vernuft, van de heerschappij van onze geest over de materie. Even bewonderenswaardig zijn de honderderlei toepassingen van de beweegkracht, in de stoomketel voortgebracht, op allerlei toestellen in het schip. Het roer van dit ontzaglijke vaartuig wordt naar alle richtingen bewogen door stoom en die bewegingen regelt een stuurrad, zo licht en handig als het drijfwieltje van een naaimachine. Een kinderhand verricht het werk, waartoe op schepen van de oude tijde de armen van vier of zes stoere roergangers, in stormweer, dikwijls niet toereikend waren. Wij kunnen echter niet voortgaan met beschrijven. De reis ging het zeegat uit, de Belgische kust langs, Heyst en Blankenberghe voorbij, tot bij het eenzame vuurschip DE WANDELAAR, - wonderlijke naam van een drijvend baken!- in het zicht van Oostende, de steven weer gewend werd. Toen ging het Vlissingen voorbij, langs de oever van Zeeuws Vlaanderen, voorbij Neuzen en tot Hoedekenskerke, van waar de terugtocht voor goed aanvaard werd. De toon onder het gezelschap was aangenaam en vriendschappelijk; de gastheren waren wat men zich van gastheren slechts wensen kan en de gasten toonden zich zo dankbaar als het gasten past te zijn. Dat men met de nieuwe verbinding zich ten hoogste ingenomen toonde, spreekt vanzelf; hoe kon het anders? Robertus Nurks zelfs zou, onder deze omstandigheden, zijn nurksheid tijdelijk afgezworen hebben. Van meer betekenis kwam het ons voor, dat de heer Cook, die wij reeds noemden, ons te kennen gaf dat hij de nieuwe dienst als een geschikte gelegenheid beschouwde om de duizenden Londenaars, die naar een holydaytrip snakken, daarmee te gerieven. Des zaterdags van huis, de dag doorgebracht op een boot, welke al de comfort aanbiedt van een hotel van de eerste range en de eeuwige heerlijkheid van de zee op de koop toe. Des zondags op een landtocht door het vruchtbare en liefelijke Walcheren, waar te Vlissingen in het nieuwe badhotel en te Middelburg in de verschillende logementen behoorlijk logies te vinden is. Zondag met de nachtboot naar huis, of voor wie in de gelegenheid is er nog een dag aan vast te knopen, een tweede zeetocht. De heer Cook scheen dit ernstig te menen. Eenentwintig jaren geleden heeft hij Nederlands bereisd en zijn betrekking tot de maatschappij Zeeland heeft zijn oude bekendhied met ons land weer levendig gemaakt. Hij toonde zich overtuigd dat er ten onzent voor vreemdelingen veel belangwekkends, op een tochtje van weinige dagen, te zien is. Heeft een man van zijn ervaring de overtuiging, dat pleziertochten als waarvan hij sprak, werkelijk in de smaak van de bewoners van Londen zullen vallen, dan kunnen daarvan goede vruchten voor de maatschappij Zeeland en voor de plaats waarvan zij gevestigd is, verwacht worden. Na afloop van de zeetocht worden door enige van de vreemde bezoekers de werkpplaatsen van de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” bezichtigd. Aan het diner in de ruime Kurzaal van het nieuwe badhuis werd door 32 gasten deelgenomen. Een gezellige vriendschappelijke toon beheerste de gesprekken en alle onderscheid van nationaliteit scheen uitgewist. Door de directeur Van Woelderen werd de officiële dronk ingesteld op de koningin van Engeland en de keizer van Duitsland, waarop de heer Forbes, continental manager van de Londen Chatham Dover Railway antwoordde door (op) de gezondheid van de koning der Nederlanden te drinken. Regierungsrath Nettelbeck, vertegenwoordiger van de Rechts Rheinische Eisenbahn, bedankte de directeuren van de maatschappij Zeeland, de heren Van Woelderen en Bakker, voor het genoten onthaal. Dezelfde spreker dronk vervolgens op de vrede en de eendracht van alle naties. De heer Sprenger, commissaris van de maatschappij Zeeland, wijdde een woord van dankbare herinnering aan de nagedachtenis van prins Hendrik der Nederlanden. Op de pers werd gedronken door de heer Van Woelderen, hetgeen geestig en gevat beantwoord werd door de heer Van Hogendorp, hoofdredacteur van het Haagsche Dagblad, welke spreken later, in welsprekend Frans, onder algemene toejuiching, op de zuidelijke grenslanden, België en Frankrijk, dronk. Naar aanleiding van een dronk van de heer Van de Pauwert, hield de heer Cook een opmerkelijke rede over de betekenis van Vlissingen en de verbindingslijnen op die haven in het Europees verkeer nu en in de toekomst, een betekenis die de Nederlandse prins Hendrik en de Duitser Mulvany voor 15 jaren reeds destijds, onder bijna algemene ongelovigheid, ingezien hebben en om welke te verwezenlijken de heer Cook verklaarde alles te willen doen wat in zijn vermogen ligt. De kapitein ter zee Spanjaard, inspecteur van het loodswezen, dronk op de heer Van Woelderen, de ziel van de maatschappij Zeeland en de toegesprokene bracht die hulde over op de officieren en ambtenaren van de maatschappij en op zijn vrienden, de bestuurders van de spoorwegen in alle landen. Deze gedachte werd verder uitgewerkt door de tweede directeur, de heer Bakker en de heren Engeringh, chef van mouvement bij de staatsspoorwegen en Nierstrasz, ingenieur van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, dronken, eerstgenoemde op de heer Harris, van de Londen Chatham Dover spoorweg en de tweede op Engeland in het algemeen, op de band die het roemrijke eiland met het vasteland verbindt, die over Nederland loopt en door ondernemingen als de Maatschappij Zeeland steeds vaster en inniger gelegd zal worden. Wat verder nog gesproken werd, was van minder algemene betekenis. Tegen tien uur braken de meeste Engelse gasten op, ten einde met de nachtboot de terugreis te aanvaarden, doch het overige gezelschap zette tot veel later in de avond de vriendschappelijke bijeenkomst voort.


Datum: 23 mei 1887


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 mei. Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. schroefstoomschip SAMBAS enige voorzieningen en herstellingen ondergaan. Ook zullen de ketels verwisseld worden en aan boord van die bodem een inrichting tot het voeren van een stoomsloep bij het Marine Etablissement te Soerabaja aangebracht worden.


Datum: 24 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 22 mei. De Terschellinger loodsboot No. 6 heeft de verschansing gebroken en andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 mei. De zeetjalk PIETERNELLA CORNELIA, in de vorige maand in de Eierlandse gronden gestrand en afgebracht, heeft heden haar bestemmingsreis naar Hamburg vervolgd. De beloning aan de bergens, die bij het afbrengen assisteerden, bedroeg NLG 750.


Datum: 25 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 23 mei. Volgens heden hier ontvangen particulier bericht, is heden van Ystad te Sundsvall gearriveerd het driemast schoenerschip BOTHNIA, kapt. Houwink.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 mei. Het Nederlandse schip WERKLUST, vertuid liggende, is door het Duitse stoomschip BETTY LAUBER aangevaren, waardoor het boegspriet en kluiverboom verloor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 24 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, van Malmö te Sundsvall gearriveerd.


Datum: 26 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Philadelphia, 13 mei. Het Nederlandse barkschip JAN PIETERSZ. KOEN, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft westelijke stormen doorgestaan, waardoor de bovengrootmarsra en twee marszeilen verloren werden. (Rinze, je verbetert dit steeds in COEN. Onjuist. Het schip heet KOEN, de man COEN)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar het Marineblad uit Oost-Indië verneemt, bestaat het ernstige voornemen om het schroefstoomschip 4e klasse JAVA tot de derde klasse te bevorderen, omdat de JAVA belangrijk groter is dan de andere schroefstoomschepen 4e klasse en de bemanning dus eigenlijk te gering is voor dit schip, en omdat men daardoor een schip meer heeft om door een hoofdofficier te worden gecommandeerd. Nu de BANKA en de BORNEO zijn afgekeurd, heeft men slechts weinig gelegenheid om de stationsdienst te laten verrichten door een kapt.luit.t.zee, al ware een officier van die rang meer gewenst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 24 mei. Het Nederlandse tjalkschip MARGARETHA CATHARINA, kapt. Panjer, de 17e dezer hier gepasseerd met een lading ijzer van Kiel naar Hamburg, werd gisteren zwaar lek hier binnengebracht. Het schip moet lossen om te repareren.


Datum: 27 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 3 mei. De Nederlandse schepen EVA, kapt. Bongers, en HENDRIK JAN, kapt. Burghout, zijn bevracht van hier naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Leven (Firth of Forth), 24 mei. Het schip GEBROEDERS NIJHUIS, kapt. Petersen, van Nykjöbing naar Leven, is alhier in de nabijheid aan de grond geraakt. Het schip is niet zwaar beschadigds en zal vermoedelijk met het volgende getij vlot komen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amboina, april. De eerste dezer maand kwam ter rede Amboina terug Zr.Ms. stoomschip SAMARANG, medebrengende de Europese stuurman en de vier inlandse matrozen van het Nederlands-Indische schip NELLY EN HELENA, die ter hoogte van het eiland Mijsole waren achtergelaten. Deze vijf personen verklaarden door het hoofd van Waigama minzaam bejegend te zijn geworden.


Datum: 28 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 27 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Hernösand gearriveerd het schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Byurg, 25 mei. Het schip CATHARINA, van Hamburg met een lading hout naar Rostock, heeft in Fehmarsund op een klip onder water gestoten, waardoor het zwaar lek werd en vol water liep. Met assistentie van een sleepboot werd het te Heiligenhaven binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 26 mei. Volgens hier ontvangen bericht uit Bergen is de te Sappemeer te huis behorende schoener GEERDINA, kapt. Voordewind, van Newcastle naar Aalesund, gezonken. Het volk is gered. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 27 mei. Heden arriveerde alhier het schip ZWALUW, kapt. Kunst, van Helgoland, met verlies van bezaansmast.


Datum: 29 mei 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 28 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Riga gearriveerd het schip ALBATROS, kapt. Koudenberg, van Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlaardingen wordt ons gemeld:
Het schip JANTJE, door een rederij alhier uitgerust naar IJsland ter visserij, heeft op de uitreis met zo veel stormweder te kampen gehad, dat hij op IJsland aangekomen is in een toestand, dat de kapitein genoodzaakt was voor averij binnen te lopen. Op last van de consul en der plaatselijke autoriteiten is volgens bericht het schip als onherstelbaar afgekeurd. Nadere berichten ontbreken. (zie NRC 270287)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 mei. Het stoomschip MERCURIUS, kapt. Blok, uit Amsterdam, van Vlissingen met schapen naar Londen, de 14e mei in Blackwall Reach in aanvaring geweest met het stoomschip LISBON, heeft verscheidene platen en hoekijzers aan bakboordsboeg gebroken en het voorruim vol water bekomen. Het stoomschip is naar Deptford gegaan, heeft de lading gelost en is vervolgens in het droge dok gehaald om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden had te Amsterdam plaats de tweede algemene vergadering van aandeelhouders in de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Tegenwoordig waren 9 aandeelhouders, vertegenwoordigende 46 aandelen, uitbrengende 46 stemmen.
De balans en winst- en verliesrekening werden met algemene stemmen goedgekeurd, en de directie gedéchargeerd.
Uit de balans en nadere toelichtingen van de directie blijkt, dat de Maatschappij in het eerste halfjaar met verlies heeft gewerkt, doch dat na het tot stand komen van een overeenkomst met andere stoomvaartondernemingen, in het tweede halfjaar de uitkomsten gunstiger waren.
De aftredende commissaris, de heer J.W. Bake, werd bij acclamatie herkozen, terwijl tot tweede directeur werd benoemd de heer R. van Hasselt, die daarop zijn ontslag als commissaris nam. In zijn plaats werd benoemd met algemene stemmen de heer baron P.A. Tindal.


Datum: 01 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Waspik, 26 mei. Bij de heer A. Ruijtenberg, scheepsbouwmeester, is met goed gevolg te water gelopen een ijzeren paviljoenjacht, groot 30 last, gebouwd voor G. van Disseldorp alhier, beurtschipper op Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 27 april. De bark GLASLYN, van Fremantle naar Shanghai met sapanhout, wordt als verongelukt vermeld, waarschijnlijk in de omtrek van Ombai, zuidoostkust van Flores, ongeveer op de 2e maart. De kapitein, zijn vrouw en zes man zouden te Ampenan aan land gekomen zijn, terwijl de overige bemanning Bima heeft bereikt. Zes man zouden, naar men zegt, naar Singapore gegaan zijn per stoomschip MACALLISTER. (opm: zie NRC 190687)


Datum: 02 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juni. De dagmaildienst der Maatschappij Zeeland is heden geopend. De eerste boot van hier, het stoomschip DUITSCHLAND, vertrok te 12 uur 10 minuten met passagiers, mails en lading naar Queensboro. Vele belangstellenden waren bij de afvaart tegenwoordig. Allerwege wordt gevlagd, maar er zijn geen bijzondere feestelijkheden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 juni. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Rotterdam te Batavia aangekomen, heeft bij het eiland Amsterdam (opm: baai van Batavia) aan de grond gezeten, maar kwam zonder assistentie vlot. Het schip maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 27 april. Het barkschip KINDERDIJK vertrok gisteren van hier naar Probolingo om aldaar suiker te laden naar Melbourne.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Amsterdam wordt ons gemeld, dat de brandschade aan het Nederlandse stoomschip MARS zeer gering is. De lading leed meer. De reis zal met enige dagen worden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip SOPHIA, kapt. Viereck, van Rotterdam naar Batavia, bij de Kaap Verdische eilanden verbrand. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 juni. Het Nederlandse schip SOPHIA (ex-DORDRECHT II) kapt. Viereck, van Rotterdam naar Samarang, is 24 mei op 29º NB en 20º WL verbrand. De opvarenden hebben het schip in de boten verlaten, werden door een ander schip gered, en te Cape Verde aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lemmer, 1 juni. Het schoenerschip ANTJE VISSER, groot 249 ton, gebouwd in 1861, gevoerd door kapt. Smit, is uit de hand verkocht aan de heer F.L. Drenth te Oude Pekela, en zal onder diens rederij met dezelfde gezagvoerder in de vaart blijven.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juni. Heden ontvingen wij het heugelijke bericht, dat de SLAMAT gered is. En dit is geen kleinigheid, wanneer men bedenkt, dat het vaartuig sedert ongeveer half april met het achtereinde 30 Engelse voeten diep onder water lag in een rivier, die in deze tijd van het jaar bijna onophoudelijk banjirt. De duiker, die het waagde om de ijzeren kettingen onder de kiel van het stomertje te brengen, kwam dikwijls naar boven om lucht te scheppen, waarbij hem dan het bloed uit neus en ogen liep.


Datum: 04 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 juni. Het barkschip F.H. VON LINDERN, kapt. Swart, arriveerde vóór de 3e juni van Rotterdam via Dover ter rede van Batavia.


Datum: 05 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht arriveerde het Nederlandse barkschip J.P.A., kapt. Swart, de 3e juni van New York te Quebec.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 3 juni. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, genaamd ELISABETH, groot ongeveer 250 last, te bouwen voor rekening van de heer C. Liebmann te Weisenau.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 4 juni. Van de scheepstimmerwerf van de heer P. Hoebée Sr. aan de Biesbosch alhier werd heden middag met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip JOHANNA, groot 600 ton, gebouwd voor rekening van de heer B. Tonissen te Leeuwen.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een soortgelijk schip dat de naam SALIËR zal voeren, groot pl.m. 700 ton, voor rekening van de heer L. Meyer te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 3 juni. Gisteren arriveerde hier het stoomschip MOUNTPARK, beladen met ca. 550 ton zout, komende van Liverpool. Tot nu toe geschiedde de aanvoer van zout op hier uitsluitend met zeilschepen, zodat – evenals het vorig jaar ten opzichte van hout – thans met betrekking tot de zoutimport alhier voor het eerst de stoomvaaqrt is gebezigd. De lossing, die in drie dagen moet zijn afgelopen, geschiedt, evenals bij zeilschepen, in lichters.


Datum: 06 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 4 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip KINDERDIJK, kapt. Mulder, de 3e september te New Castle (N.S.W.) van Melbourne aangekomen.


Datum: 07 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 juni. Het barkschip AMSTERDAM werd uit de hand verkocht aan de heren A. Hendrichs & Co. te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Inschrijving voor de verkoop uit de hand van het Engels fregatschip CASHIER, gevoerd door kapt. A. Telfer, met deszelfs rondhouten, staand en lopend want enz., in de staat waarin hetzelve is liggende en te bezichtigen in het Oosterdok te Amsterdam, worden inschrijvingen ingewacht tot en met 13 juni 1887, des middags te 12 uur, ten kantore van de cargadoors Meyer & Co., 145 Prins Hendrikkade, te Amsterdam, zonder dat de verkoper gehouden is de hoogste of enige inschrijving te accepteren.
Genoemd fregatschip is gebouwd te Londonderry (Nova Scotia), in 1876 en gemeten op netto 1.379,67 register-tonnen.
De inschrijvers zijn aan hun bod gehouden tot 13 juni 1887, des namiddags te 6 uur.
De inschrijvingsbiljetten moeten op zegel geschreven zijn en onder behoorlijk gesloten couvert, geadresseerd aan de heer F.C. Mahon, ten kantore van bovengenoemde cargadoors bezorgd worden, bij wien nadere inlichtingen omtrent de wijze van betaling en verdere conditiën te verkrijgen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke Verkoop op dinsdag 14 juni 1887, des namiddags te 3 uur, zal in het Lokaal Frascati te Amsterdam - indien niet vroeger onderhands verkocht - door de makelaars J.F. von Glahn en W.N. Cool Bzn., ten overstaan van de deurwaarder J.H. Stroethoff, publiek worden geveild, voor rekening van wiens zulks moge aangaan, het in het Oosterdok te Amsterdam liggende Engels fregatschip CASHIER, gevoerd door kapt. A. Telfer, gebouwd te Londonderry (Nova Scotia) in 1876, gemeten op netto 1.379,67 register- tonnen, met deszelfs rondhouten, staand en lopend want enz. en zulks in de staat als hetzelve is liggende en te bezichtigen als bovenvermeld.
Iemand nadere inlichtingen verlangende, vervoege zich bij de makelaars bovengenoemd of de cargadoors Meijer & Co., 145, Prins Hendrikkade, Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 3 mei. Op de 24ste maart jl. vervoegde zich de heer James S. Hempton tot de controleur van Bima, wien hij het volgende mededeelde:
Het barkschip GLASLYN, gezagvoerder A.L. Rive, aan boord waarvan hij, Hempton, eerste stuurman was, had op reis van Australië naar China ter hoogte van het eiland Kalatoa op een niet op de kaart vermeld rif gestoten en was spoedig verloren. De opvarenden hadden zich echter nog in de twee sloepen kunnen redden: n.l. de gezagvoerder, diens echtgenote en zes schepelingen in de ene, en de heer Hempton met de vijf overigen in de andere boot.
Het plan was gezamenlijk te trachten Soerabaja of althans Lombok te bereiken. Weldra werden de boten door wind en weer gescheiden. De heer Hempton was nu de Baai van Bima binnengelopen om zich van de nodige levensmiddelen te voorzien, daar de medegenomen voorraad was uitgeput, en wilde daarna zijn toch voortzetten.
Te vergeefs trachtte de controleur hem over te halen te Bima de aankomst der mailboot af te wachten die hem met zijn matrozen naar Makassar zou kunnen overvoeren, Hoewel hij gewezen was op het gevaarlijke om in deze tijd in een boot een tocht naar Soerabaja te doen, achtte de heer Hempton zich door zijn afspraak met de kapitein Rive te zeer gebonden om niet te beproeven die gestand te doen, met het gevolg dat hij dan ook, na, van het nodige voorzien te zijn geworden, de volgende dag, 25 maart, zijn tocht voortzette.
In de avond van de 21ste april ontving de Resident van Bali en Lombok het mondelinge bericht, dat de schipbreukelingen van de GLASLYN allen behouden te Ampenan (Lombok) waren aangekomen en dat vier hunner reed de 18de te voren met het Engels stoomschip MACALISTER naar Soerabaja waren vertrokken.
De overigen, die door het slechte weder op de rede van Ampenan er niet in waren kunnen slagen aan boord te komen, zouden zich nu per eerste stoombootgelegenheid mede naar Soerabaja begeven. Van bestuurswege werd de Vorst van Lombok verzocht de aldaar achtergebleven schipbreukelingen ook verder de nodige hulp en bijstand te willen verlenen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juni. Naar men ons mededeelt, zullen Zr.Ms. raderstoomschepen SINDORO en SOEMBING enige nodig geachte reparatiën en voorzieningen ondergaan en verder van nieuwe stoomketels worden voorzien bij de marine-inichtingen te Soerabaja.


Datum: 08 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met 1 juli a.s. worden alle scheepstimmermansleerlingen, dienende op ’s Rijks werf te Hellevoetsluis, afgedankt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 juni. De stoomboten BELOS en EM.Z. SVITZER zijn uit de Noordzee alhier onverrichterzake teruggekeerd, daar de Duitse bark METEOR, ter opsporing waarvan zij waren vertrokken, geheel uit elkander bleek te zijn geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip IJMUIDEN, kapt. Wiersma, heden van hier ter rede van Hudiksvall aangekomen. Alles wel.


Datum: 09 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Abo, 6 juni. Alle claims op de lading van het schip KOOPHANDEL zijn voor GBP 300 afgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 8 juni. De Nederlandse schepen NAUTILUS, kapt. Koster, en HANSA, kapt. Hiade, zijn bevracht naar het Kanaal.


Datum: 10 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 9 juni. Volgens ontvangen particulier bericht is te Hernosand gearriveerd het schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, van Harlingen.


Datum: 11 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 8 juni. Het Nederlandse schip DE HOOP, kapt. Pronk, van Hamburg naar Malmö, is bij Rendsburg door een lichter aangevaren en bekwam zware schade aan het achterschip. Het moet repareren. De schade wordt begroot op 500 à 600 mark.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 10 juni. Gisteren is op de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen de kiel gelegd voor het stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK, gebouwd wordende voor rekening der Koninklijke West-Indische Maildienst en bestemd voor de vaart op West-Indië.


Datum: 12 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 10 juni. Van de werf van de heer J. Meijer werd heden met het beste gevolg te water gelaten een nieuw gebouwd ijzeren Rijnschip, genaamd MARIA KATHARINA, groot 225 last en gebouwd voor rekening van schipper Joh. Liebeton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 mei. Vrachten. Het Nederlandse stoomschip LIMBURG laadt naar Rotterdam koffie, op de zuidkust te laden tot NLG 85, huiden NLG 95, tabak NLG 55, rijst NLG 50, indigo NLG 120, tin NLG 25 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: FRANÇOIS en GEZUSTERS VAN HAAFTEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 11 juni. Heden werd op de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen, scheepsbouwmeesters alhier, de kiel gelegd van het stalen Rijnschip PERSUASIO, groot 215 lasten, voor rekening van de heer A. Dormolen te Ubbergen.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

afvoeren, gesloopt, zie NRC 060287
Advertentie. Derde grote openbare verkoping aan de Burgervlotbrug, gem. Zijpe, op woensdag 15 juni 1887, 's morgens ten 10 ure precies, van de afbraak van het in 1864 nieuw gebouwd barkschip JACOB ROGGEVEEN, bestaande uit: 30 eiken tussendekbalken, zwaar 30 bij 35 cm, lang 9 meter; 3 eiken tussendekbalken, zwaar 20 bij 20 cm, eveneens lang 9 meter; 15 zware eiken platen, zwaar 10 bij 40 cm, lang 7 à 12 meter; ongeveer 100 binnen- en buitenhuidsplanken, zwaar 13 bij 25 cm, lang 7 à 13 meter; 200 eiken oplangers, zeer geschikt voor dampalen; 50 grenen tussendekdelen, zwaar 5 bij 23 cm, lang plusminus 10 meter; 25 kg pek en een aanzienlijke partij brandhout. Onmiddellijk na afloop van deze verkoping: openbare verpachting van het grasgewas van 1500 meter dijk vanaf H. Balvers, tot de Leierhoek in 4 percelen. Nadere informaties te bekomen bij de heren J. Muis, Kanaalkade te Alkmaar, en C. Constant, Burgervlotbrug.
J.v.d. Maaten.


Datum: 13 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Het Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Speenhoff, de 9e maart van Cardiff naar Kema (Celebes) vertrokken, zal na ontlossing in de Molukken een lading gouvernements-koffie innemen tegen NLG 50 per last naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 juni. Het heden van hier naar Hamburg vertrokken stoomschip VESTA, keerde terug uit zee met defecte machine.


Datum: 14 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 mei. Vrachten. Sedert het bericht van 30 april ging hier weder niets om; de onbevrachte vloot vermeerderde enigszins, doch er werd bijna geen lading aangeboden. Naar Nederland zoekt men een klein schip voor koffie en rijst, en worden andere producten geoffreerd, waarvoor men eveneens naar zeilgelegenheid uitziet. Naar het Kanaal voor order zijn geen bevrachtingen te vermelden, met uitzondering van een in Europa tot Sh.27/6 gesloten charter, doch een bodem van middelmatige grootte zou nog voor stroopsuiker opgenomen kunnen worden. Naar de Verenigde Staten bestond geen vraag; lichtgoed is overvloedig te Padang aanwezig, maar voldoende zwaarte om een schip op te nemen ontbreekt nog. Naar Australië vonden geen transacties plaats. De laatste bevrachtingen van een Nederlands schip is: STRAAT SOENDA NLG 80,- koffie, NLG 90,- huiden, NLG 55,- tabak, NLG 50,- rijst, NLG 25,- tin, naar Amsterdam; fr, 80,- koffie, fr. 90,- huiden, fr. 50,- rijst, fr. 25,- tin naar Marseille.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: FRANÇOIS, GEZUSTERS VAN HAAFTEN en BATAVIER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 11 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip AMICITIA, kapt. Walberg, de 11e juni, na een reis van 100 dagen van Cardiff behouden te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 juni. Het barkschip INSULINDE, de 2e maart van Cardiff vertrokken, arriveerde volgens bij de rederij ontvangen telegram de 9e dezer te Atjeh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. De schade aan het stoomschip VESTA, te IJmuiden uit zee teruggekomen, bepaalt zich tot een kleine averij aan de machine. Deze zal onmiddellijk worden hersteld, waarna het stoomschip de reis zal voortzetten.


Datum: 15 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 13 juni. De gezagvoerder van het stoomschip LEERDAM, van Rotterdam hier aangekomen, rapporteert het verlaten barkschip ADRIATIC te zijn gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Het Nederlandse barkschip MATHILDA, kapt. Voss, vertrok volgens bij de rederij ontvangen bericht, vóór of op de 10e juni van Batavia naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 14 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht arriveerde kapt. Viereck, gezagvoerder van het verbrande barkschip SOPHIA, zondag l.l. te Lissabon en zou vermoedelijk donderdag a.s. per stoomgelegenheid naar Vlaardingen vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE VII, kapt. Höper, vóór 13 juni van Greenock te Samarang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam: het fregatschip CASHIER, opgehouden voor NLG 4.300.


Datum: 16 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 mei. Volgens rapport van kapt. Schulz, gezagvoerder van het schip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft hij op de reis, door stormweder daartoe genoodzaakt, het op dek geladen zwavelzuur overboord doen werpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Het stoomschip CASTOR, van Smirna naar Amsterdam, is in Algiers binnengelopen met defecte machine.


Datum: 17 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 juni. Volgens bericht van kapt. Viereck, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip SOPHIA (ex-DORDRECHT II), van Rotterdam naar Batavia, werd de brand, waardoor het schip geheel vernield werd, de ochtend van de 24e mei op 28º NB en 20º WL het eerst ontdekt, doordat dikke rook uit het voorluik opsteeg. Onmiddellijk werd al het mogelijke aangewend om de brand te blussen, dewijl tegen 6 uur ’s ochtends de vlam uit het voorluik sloeg. Het Engelse barkschip SOUTHESK, hetwelk zich in de nabijheid bevond, zond assistentie, doch alles tevergeefs, zodat, door rook en vlammen daartoe genoodzaakt, tegen 11.30 uur voormiddag het schip met de scheepsboten werd verlaten. Kort daarna vielen de masten overboord en zag men de volgende dag tegen de middag het schip in de golven verdwijnen. De SOUTHESK bracht de schipbreukelingen te St. Vincent, één der Kaap Verdische eilanden, van waar zij per stoomschip naar Lissabon vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip ADRIANUS, kapt. Burghout, van Schiedam te Hernosand, en het schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Harlingen te Burntisland gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 15 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip ALBERT, groot ongeveer 100 last, gebouwd voor rekening van de heer Joh. van Kessel te Lith.


Datum: 18 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 juni. De torpedoboot ARDJOENO is met verlies van schroefbladen alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 17 juni. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, kapt. H.G. Ruhaak, de 2e juni van Hankow vertrokken, de 16e juni te Singapore gearriveerd.


Datum: 19 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaja, 7 juni. Het barkschip GLASLYN, van Fremantle naar Shanghai, heeft op 20 Engelse mijlen ten zuid-westen van Kolas-eiland op een rif gestoten. De gezagvoerder, diens vrouw en een gedeelte der bemanning arriveerden hIer van Bali per stoomschip POH ANN en hebben met gemeld stoomschip de reis naar Singapore voortgezet. Zes man der equipage zijn op het stoomschip MACALLISTER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 18 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, de 16e juni Straat Bali gepasseerd, 106 dagen reis van Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, te Aden in averij, zal de 6e september a.s. in Lloyd’s Captain’s Room, Royal Exchange te Londen publiek worden geveild.
Foto JB 2006 Bat 20/6 geding tegen kapt. van de Bantam


Datum: 21 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 juni. Het Nederlandse zeilschip CONCORDIA, kapt. Jager, de 19e van hier in ballast naar Frederikstand vertrokken, is heden lek uit zee alhier teruggekomen en moet repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip DELI (ex-GROEN VAN PRINSTERER), kapt. Van Duijn, de 6e februari van Dover vertrokken, vóór 20 juni te Atjeh aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 6 juni. De gezagvoerder van het stoomschip ZAANDAM, hier van Amsterdam aangekomen, rapporteert de 30e mei op 43º NB en 45º WL het wrak van het barkschip OSCAR te zijn gepasseerd. Het schip was verlaten, vol water en de grote mast was overboord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 20 juni. Volgens telegrafisch bericht uit Lerwick is het jagerstoomschip WODAN hedenmorgen aldaar gearriveerd. (opm: de sleepboot WODAN werd soms gebruikt als jagerschip voor de Nederlandse haringvloot)


Datum: 22 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Staatcourant deelt het koninklijk besluit mede tot goedkeuring der oprichting van de naamloze vennootschap Berging-Maatschappij, te Rotterdam.
Het doel der vennootschap is het lichten van gezonken vaartuigen en het bergen van lading met eigen of gehuurd materieel, hetzij alleen, hetzij in combinatie met anderen.
Het kapitaal wordt bepaald op NLG 250.000,-, verdeeld in vijf series, elk van NLG 50.000,-. De aandelen zijn groot NLG 1.000,-, doch kunnen gesplitst worden in halve aandelen van NLG 500,-. Voorlopig worden slechts twee series uitgegeven. De verdere uitgifte van aandelen geschiedt volgens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De niet geplaatste aandelen zullen uiterlijk de 31ste december 1899 geplaatst moeten zijn, behoudens de verlenging van de termijn, indien daartoe de koninklijke bewilliging wordt verkregen. Tot uitbreiding van het kapitaal kan door een algemene vergadering besloten worden, behoudens de vereiste koninklijke bewilliging.
De aandelen zijn op naam, maar kunnen, als zij volgestort zijn, op verlangen van de eigenaar gesteld worden aan toonder.
Voorlopig wordt vijfentwintig procent op de aandelen gestort. Verdere stortingen geschieden na een besluit van een algemene vergadering van aandeelhouders.
Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, telkens voor de tijd van vijf jaar te benoemen door de algemene vergadering. Aandeelhouders kunnen besluiten meer directeuren te benoemen.
Er zijn vijf commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Elk jaar treedt een commissaris af; de afgetredene is dadelijk weder benoembaar.
Van de winst die overblijft na aftrek van alle reparaties en onkosten, van rente van leningen en van de nadelige saldo’s van vorige jaren, zo die er mochten zijn, alsmede na afschrijving en reserve ingevolge artikel veertien, wordt eerst zes procent over het gestorte kapitaal van aandeelhouders uitgekeerd. Van het dan nog overblijvende wordt tien procent aan commissarissen toegekend, terwijl het restant tussen directie en aandeelhouders wordt verdeeld, in de verhouding door de algemene vergadering vast te stellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt ons uit Harlingen: Het hier thuisbehorende barkschip NICOLAAS, kapt. J. Burghout, 9 april ll. met turfstrooisel van hier naar Aberdeen vertrokken, en de 11de daaraanvolgend met de Engelse viskotter TRITON in aanzeiling geweest zijnde, waarbij de laatste is gezonken, werd na aankomst te Aberdeen in het laatst van april door de eigenaars der smak TRITON in arrest genomen, en gerechtelijk om schadevergoeding aangesproken. Nadat hierover pleidooien waren gevoerd, is gepasseerde dinsdag, 14 dezer, door de Sheriff Court te Aberdeen aan de eisers hun eis ontzegd, en deze veroordeeld in de kosten des gedings. Van het aanvankelijke plan om in hoger beroep te gaan, hebben de eisers later afgezien en is door hen het op de NICOLAAS gelegde beslag opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 juni. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Jager, naar Frederikstad bestemd, uit zee teruggekomen, heeft circa 13 mijl uit de wal op een onbekend gebleven voorwerp gestoten, waardoor het lek werd en veel water maakte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip SMEROE, kapt. Schenk, heden van Amsterdam te Soerabaja aangekomen.


Datum: 23 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 22 juni. Volgens rapport van kapt. Ebes van het Nederlandse schoenerschip ALLEGONDA JACOBA, van Hernosand met hout alhier gearriveerd, was in de Noordzee door het hevige slingeren de grote mast bij het dek afgebroken en met al het tuig daaraan overboord gevallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 18 juni. Opgenomen werd de Nederlandse schoener-brik GOEDHART, kapt. Oldenburger, met gezouten huiden naar het Kanaal voor order tegen Sh.36/- per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 juni. Aangaande het verlies der grote mast door het driemast-schoenerschip ALLEGONDA JACOBA, meldt men nader:
In de ochtend van de 20e dezer zeilde de ALLEGONDA JACOBA bij zeer weinig wind nabij de Deense kust, terwijl door de hoge, wilde zee het schip vreselijk slingerde. Allengs was de wind toegenomen en zeilde het schip met flinke bries en slingerde minder, toen om ruim 1 uur namidddag de grote mast brak en zonder andere schade te veroorzaken te loefwaarts over in zee viel. Door de geweldige golfslag heeft men slechts weinig van het tuig kunnen redden, zodat de mast met stengen, zeilen, enz. verloren ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 juni. Het Nederlandse schip NICOLAAS, kapt. Burghout, van hier naar Aberdeen, hetwelk de 11e april in aanvaring was met de Engelse viskotter TRITON, die daarbij zonk, is na aankomst te Aberdeen door de eigenaren der smak in arrest genomen en gerechtelijk om schadevergoeding aangesproken. In deze zaak is de 14e dezer uitspraak gedaan door de Sheriff Court te Aberdeen en werd de eisers hun eis ontzegd. Het beslag op de NICOLAAS werd opgeheven.


Datum: 24 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder a/d IJsel, 21 juni. Heden is van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen& Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 475 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Mellinghoff te Mühlheim a/d. Ruhr, en werd onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 425 laten, te bouwen voor rekening van de heer Jos. Reinartz te Königswinter.


Datum: 25 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. J.C. Speenhoff, Straat Bali gepasseerd naar de Molukken. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden werd ten raadhuize te Vlissingen de gewone jaarlijkse algemene vergadering van deelhebbers der stoomvaart-Maatschappij Zeeland gehouden.
Vertegenwoordigd waren 100 aandelen, rechtgevende op 56 stemmen. Uit het in die vergadering door commissarissen uitgebrachte verslag over het twaalfde boekjaar (1886) blijkt, dat de over dat tijdperk verkregen uitkomst opnieuw reden geeft tot tevredenheid.
De dienst werd gedurende het gehele jaar naar wens uitgevoerd. De stoomschepen bleven voldoen aan de gestelde eisen; buitengewone reparaties waren niet noodzakelijk, en bijzondere voorvallen hadden niet plaats.
In 365 reizen werden vervoerd: 68.002 passagiers, 27.450 tons goederen en circa 166 tons brievenmalen. In 1886 nam ook het vervoer van postpakketten een aanvang. Van deze werden tot op 31 december ’86 16.533 stuks vervoerd.
Betreffende de financiële zaken der Maatschappij meldt het verslag o.a.: dat door de negotiatie der in 1886 aangegane 3 procent obligatie-lening ad nominaal NLG 3.600.000,-, zij werd in staat gesteld tot aflossing van: het restant ad NLG 525.200,- der lening Aº. 1887, primitief groot NLG 1.000.000,-; de gehele lening Aº. 1885 ad NLG 2.000.000,- en het voorschot van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen tot aanbouw van het stoomschip WILLEM, PRINS VAN ORANJE, bedragende NLG 691.022,13, waarvoor in het “aflossingsfonds” reeds aanwezig was een bedrag van NLG 193.922,32
Door de opbrengst van die 3 procent obligatielening zijn thans alle vroegere financiële verbintenissen der maatschappij vereffend. De geldelijke resultaten der exploitatie zijn als volgt: De bruto opbrengsten beliepen in 1886 NLG 1.113.025,35½ , de uitgaven (exploitatiekosten) NLG 664.683,14, derhalve een voordelig saldo van NLG 448.342,21½.
Na aftrek van verschillende verliesposten en een afschrijving ad NLG 36.000,- ten behoeve van het ketelfonds, rest een beschikbare winst van NLG 311.714,46, aan te wenden als volgt: a. voor afschrijving NLG 178.271,16 en b. te verdelen volgens de statuten NLG 133.443,30, zodat ten slotte, evenals over de laatstvoorgaande drie jaren, aan aandeelhouderS kan worden uitgekeerd een dividend van 6 procent, gelijk staande met NLG 30,- per geheel en NLG 15,- per half aandeel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Volgens instructies van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, en voor rekening van wien het moge aangaan, zal geveild worden in Lloyd’s Captain’s Room, Royal Exchange, London E.C. op dinsdag 6 september 1887, des namiddags ten half twee ure het prachtig ijzeren schroefstoomschip PRINS HENDRIK, groot 2.778 bruto, en 2.066 netto register tonnen, gebouwd in 1874 door de gunstig bekende bouwmeesters John Elder & Co. Het schip was geclassificeerd bij Lloyd’s 100 A.1, en bij Veritas L 3/3 L.1.1. Het heeft compound machines met oppervlaks-condensor uit de fabriek van de firma John Elder & Co., met een vermogen van 400 P.K. (opm: nominaal), cilinders van 50 en 86 Engelse duim. Het schip is ingericht als passagiersschip, heeft stoomlieren, stoomstuurtoestel en de dekken zijn van teakhout. Draagvermogen totaal ongeveer 3.800 tons. Vaart 11 mijlen. Afmetingen: lengte 365 Engelse voet, breedte 37 Engelse voet, holte 27 Engelse voet 3 duim.
De PRINS HENDRIK zal verkocht worden, zoals het schip thans in beschadigde toestand te Aden ligt, met al zijn machinerie, takelage en uitrustingsartikelen, aan boord en aan de wal bewaard wordende. De scheepsinventaris bevat o.a.: 3 chronometers, 1 sextant, 1 zeekijker, patentloden, enz., benevens 8 boten met complete inventaris. Machines en ketels zijn in goede staat, de schroefbladen en de schroefas zijn van staal, en er is een volledige voorraad van waarloze delen aan boord, waaronder een H.D. en een L.D. zuiger, enz.
Voor verdere inlichtingen wende men zich tot kapt. D. Hubert aan boord van het S.S. te Aden.
V. Escher, Agent der Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Aden; Keller Wallis & Co., 5 en 7 Fenchurch Street, London E.C; C.W. Kellock & Co., Walmer Buildings, Waterstreet, Liverpool; Lachlan & Carrington, 72 Cornhill, London E.C. en de
Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Amsterdam.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 juni. Het Gouvernements-stoomschip AREND, waarvan de oude stoomketels moeten worden vervangen door nieuwe, is in het dok te Soerabaija opgenomen.


Datum: 26 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 23 juni. Heden werd aan de werf van de heer A.A.W. van Reede Czn., fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten de schroefsleepstoomboot JOHANNA ADRIANA, gebouwd voor rekening van de heer D. van Loon te Dordrecht. Machine en ketel zijn mede bij bovengenoemde fabrikant vervaardigd.


Datum: 28 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 juni. Het te Middelburg nieuw gebouwde ijzeren barkschip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, stelde gisteren hier in de Binnenhaven zijn kompassen en zal per eerste gunstige gelegenheid naar Sundsvall vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Naar wij vernemen, heeft de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij haar contracten van doorvoer met de Nederland en de Lloyd opgezegd, welke opzegging ingaat over 6 maanden. Van betrouwbare zijde meldt men ons, dat dit besluit in verband staat met een plan tot oprichting ener nieuwe stoomvaartmaatschappij te Amsterdam voor een geregelde dienst rechtstreeks tussen Nederland en de verschillende Indische havens, die de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij bedient.


Datum: 29 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 mei. Vrachten. Sedert het bericht van 14 dezer vonden een paar bevrachtingen plaats, doch bleef onze markt nog flauw, terwijl de onbevrachte vloot enigszins verminderde. Naar Nederland werd een klein schip opgenomen voor particuliere koffie en bedong Sh.35/-, waardoor thans in de behoefte is voorzien. Naar Kanaal werd een hier liggende bodem in Europa bevracht voor een lading zaksuiker tot Sh.23/9, en bestaat thans bijna geen vraag meer. Naar de Verenigde Staten accepteerde een passend vaartuig 8.000 picols koffie van Java en Padang tot Sh.37/6, en zal in laatstgenoemde haven met licht goed opvullen. Naar Australië zijn geen transacties te vermelden. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlandse stoomboot NOORD-HOLLAND NLG 80,- koffie, NLG 55,- tabak, NLG 50,- gom damar, NLG 25,- tin, naar Rotterdam; stoomboot BURGEMEESTER DEN TEX NLG 80,- koffie, NLG 90,- huiden, NLG 55,- tabak, NLG 25,- tin, naar Amsterdam; FRANÇOIS GBP 1.3/9 per ton netto ingenomen gewicht, zaksuiker, naar Kanaal v.o.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER en GRAAFSTROOM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 1 juni. Het Nederlandse schip CORNELIS, kapt. Dohmeijer, zal van hier in ballast naar Barbados vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE IV, kapt. De Jong, vóór 28 juni van Cardiff te Java aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 mei. De Deli-Courant meldt, dat de gezonken stoomboot SLAMAT gered is. Het vaartuig lag sedert half april met het achtereinde 30 voet diep onder water in een rivier, die in deze tijd van het jaar bijna onophoudelijk gezwollen is. Sedert de 12e april l.l. was de heer Breevoort bezig dit schip te lichten, waarbij hij eindelijk op de 16e mei j.l. te Tandjong Poera binnenstoomde met het verloren gewaande stomertje op sleeptouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Van de 200 werklieden der Landswerf te Amsterdam, die ultimo dezer worden bedankt, kunnen ruim 60 tijdelijk, minstens tot 31 december a.s. geplaatst worden aan de Landswerf te Nieuwediep.


Datum: 30 juni 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Amsterdam hebben aan boord van de monitor HEILIGERLEE proefnemingen plaats gehad met een toestel voor electrisch licht van 25.000 kaarsen. Deze verlichting is bestemd om gedurende de nacht vijandelijke schepen op een afstand van 3.000 meter te kunnen waarnemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 juni. Het Nederlandse schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Havenga, is bij Rio Grande gestrand en zal waarschijnlijk totaal verloren zijn. Misschien kan een deel der lading nog gered worden, wanneer spoedig hulp wordt geboden. De CATHARINA HENDRIKA is 22 mei van Antwerpen te Rio Grande aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 juni. Volgens bij de rederij ontvangen telegram vertrok het Nederlandse schip NICOLAAS, kapt. Burghout, heden van Aberdeen naar Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. Volgens bericht, bij de rederij ontvangen, is het Nederlandse barkschip NOACH V, kapt. Van der Schaft, van Cardiff heden te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 28 juni. De Nederlandse kof LAMBERTUS HERMANUS, kapt. Kort, van Harburg naar Rotterdam, is wegens tegenwind hier op de rede ten anker gekomen.


Datum: 01 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 30 juni. Heden werd aan de werf van de heer A. van Duijvendijk, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot ongeveer 100 lasten, voor rekening van de heer A.H. Swets Azn. te Hardinxveld.
Onmiddellijk daarna werden de kielen gelegd voor een ijzeren paviljoenjacht, groot 40 ton, voor rekening van de heer A. van Houwelingen te dezer plaatse, en voor een ijzeren paviljoentjalk, groot 60 lasten, voor rekening van de heer K. de Bes te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlkissingen, 30 juni. De meermalen vermelde dagelijkse stoombootdienst tussen hier en Antwerpen zal, naar men verneemt, door het snelvarend stoomschip TELEGRAAF III geschieden, onder de rederij van de heren Van Maenen & Van den Broek, expediteurs te Antwerpen. Het zal echter niet mogelijk zijn om de dienst vóór 15 juli te kunnen doen aanvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingscheveer, 30 juni. Heden werd op de werf van A. Kalkman & Zoon de kiel gelegd van een ijzeren lichterschip, groot pl.m. 100 last, voor rekening van de heer M. Alders te Rotterdam. Tevens ook de kiel voor een ijzeren paviljoenschuit voor rekening van de heer IJ. Mak te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 28 juni. De Nederlandse brik CATHARINA HENDRIKA, kapt. Havenga is te Lake Pabos gestrand. Assistentie is derwaarts gezonden. Het schip zal vermoedelijk wrak worden, tenzij het weer gunstig blijft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Volgens telegrafisch bericht, bij de rederij ontvangen, is het Nederlandse barkschip NOACH VI, kapt. Poortman, van Cardiff heden te Batavia aangekomen.


Datum: 02 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Algiers, 29 juni. Het Nederlandse stoomschip CASTOR is hier met een gebrek aan de machine binnengelopen, heeft, na dit zoveel mogelijk verholpen te hebben en na onderzocht en zeewaardig verklaard te zijn, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen , 1 juli. Heden is van Suriname te New York aangekomen het Nederlandse schip HENDRIK JAN, kapt. Burghout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 juli. Heden is van hier te Sundvall aangekomen het Nederlandse schip LAURA, kapt. Koster.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juli. Omtrent de aanstaande stoomvaartdienst tussen Antwerpen en Vlissingen kan nog worden gemeld, dat de stoomschepen TELEGRAAF I tot en met IV toebehoren aan de rederij J. Smit Jz. (directeur de heer L. Smit Jz.), en de exploitatiemaatschappij dier stoomschepen bestaat uit de firma’s Verwey & Co. te Rotterdam en Van Maenen & Van den Broeck te Antwerpen. Het is op het initiatief van de heer W.A. van Maenen, en met krachtige medewerking van de burgemeester Arie Smit, dat het plan tot stand kwam om van Antwerpen naar Vlissingen en vice versa een dagelijkse dienst in te richten. Koesterde men de hoop om die nieuwe lijn heden te openen, bezwaren van technische en andere aard zijn oorzaak, dat de opening voor enige dagen verdaagd moest worden. Men is echter ijverig werkzaam om die bezwaren uit de weg te ruimen, en verwacht zeer spoedig de vaart geopend te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Op de winst- en verliesrekening der Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap voor het jaar 1886 komen de volgende posten voor:
Creditzijde: Per handel op Afrika NLG 28.327,17; per exploitatie der stoomboot AFRIKAAN NLG 60.270,01 en idem schip CONGO NLG 4.289,98, te zamen NLG 92.887,16, waarbij aan saldo van het vorige jaar NLG 1.901,71 ½, totaal NLG 94.788,87½.
Debetzijde: Aan onkosten en salarissen te Rotterdam NLG 45.936,21; aan interest NLG 35.679,41; aan afschrijving op stoomboten en schepen, hier in administratie, NLG 12.588,90; aan saldo NLG 584,35½; totaal NLG 94.788,87½.
Op de debetzijde der balans per 31 december 1886 (welke een totaalcijfer aanwijst van NLG 3.007.461,07) komt o.a. voor: aan inventaris in Afrika op 31 oktober 1886, vermeerderd met alle sedert van hier uitgezonden goederen, vrachten, assurantiepremies en kosten, en verminderd met de opbrengst van alle sedert die datum hier geboekte retouren NLG 2.282.634,03; aan stoomboten en schepen, hier in administratie, NLG 244.700,09; aan exportgoederen in voorraad NLG 114.298,93; aan producten NLG 48.054,42, en aan diverse debiteuren NLG 224.115,95. Op de creditzijde komt o.a. voor: per kapitaal NLG 1.995.000,-; per reserve NLG 100.000,-; assurantie NLG 139.356,92; traites NLG 88.990,13; employés ter kuste NLG 104.320,60; diverse crediteuren NLG 577.810,06½ en winst- en verlies NLG 584,35½.


Datum: 03 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 1 juli. Heden werden op de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruijtenberg de kielen gelegd voor de ijzeren Rijnzeilschepen ANTONETTA, groot 60 last, voor rekening van de heer C. Franken te Groenendijk bij Oosterhout, en LAETITIA MEA, groot 50 last, voor rekening van de heer Joh. de Roon te ’s-Grevelduin-Kapelle.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 juni. Het Nederlandse schip CONCORDIA, kapt. Jager van hier naar Frederiksstad. Lek uit zee terug, heeft gekielhaald, is gerepareerd, en neemt ballast in om de reis voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 juni. Het Admiraliteitshof heeft uitspraak gedaan inzake de aanvaring te Aden van het stoomschip PRINS HENDRIK en HUBBUCK, en eerstgenoemde alleen schuldig verklaard.


Datum: 04 juli 1887


Krant:
  HD - Heldersch Dagblad

Haarlem 2 juli. De baggermolen bestemd voor het graven van kanalen in de moerasgronden van Deli, waarvan de leden van het Landhuishoudkundig Congres op uitnodiging van de heer Cremer de beproeving bijwoonden, vervaardigd in de fabriek van de Gebr. Figée, is voor het vervoer samengesteld uit verschillende waterdichte pontons, welke met bouten aan elkander gekoppeld zijn. Hierop bevindt zich de ijzeren bok, dienende tot leiding van de emmers en tot steun van de boventuimelaars, die ter hoogte van 8 meter boven de waterlijn ligt. Ter weerszijden van de bok staat op het dek een stoommachine. De ene, voorzien van ene schaarbeweging, dient voor het baggeren; de andere is voorzien van een Meijerse expansie en brengt de eveneens aan dek geplaatste centrifugaal pomp in werking. Deze voert het water boven de stortbak en dient om het afglijden van de opgebaggerde specie langs de stortgoten te bevorderen. Een verticale stoomketel, ingericht om met hout verwarmd te worden, voorziet beide machines van stoom. De wijze van werken met deze baggermolen is ongeveer het volgende: Nadat de te ontginnen gronden, voor zoveel nodig, ontdaan zijn van de zware bomen, graaft men een kanaal van 2½ meter diepte en 8½ meter breedte, waardoor het water, dat vroeger geen uitweg vond, gelegenheid krijgt om af te vloeien. De daarbij opgebaggerde specie wordt door lange stortgoten ter rechter- en linkerzijde op de oever geworpen en dient hier tot ophoging van het terrein. Met het oog op de afwisselende hoogte van oevers boven de waterlijn, zijn de stortgaten verstelbaar, en kan daaraan meer of mindere helling gegeven worden. De opbrengst van de molen is 400 m2 per dag.
Prent van een baggermolen van Figee, ontleend aan een reclame van die firma uit 1887


Datum: 05 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 juni. Vrachten met enkele afdoeningen met toenemende beschikbare scheepsruimte. De laatste afdoeningen van Nederlandse schepen zijn de stoomschepen GELDERLAND en BATAVIA: NLG 80 koffie, NLG 90 huiden, NLG 120 indigo, NLG 50 thee, per last, beide naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM en F.H. VON LINDERN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 3 juli. De werkzaamheden op de SAPPHIRE leveren steeds meer moeilijkheden op. Het achterschip wordt gaande weg meer onder het zand bedolven. Er konden de afgelopen weken slechts veertien balen katoen geborgen worden. De duikers zouden opnieuw in het voorschip beproeven af te dalen.
NRC 050787
De torpedoboot No. 7 is, na op ’s Rijks werf te Amsterdam hersteld te zijn van door aanvaring bekomen schade, naar Hellevoetsluis vertrokken, tot voortzetting der oefeningstochten.
NRC 050787
Bremerhaven, 3 juli. De Nederlandse tjalk CATHARINA , kapt. Brouwer, van Schwarzenhutten (Elbe) naar Rotterdam bestemd, is wegens tegenwind hier binnengelopen en op de rede geankerd.
NRC 060787
Rotterdam, 5 juli. Volgens particulier bericht, bij de rederij ontvangen, is het Nederlandse schip NOACH III, kapt. Kruijt, heden te Batavia aangekomen. Alles wel.
NRC 060787
Nieuwediep, 4 juli. Heden zijn uit het wrak van de gezonken Engelse SAPPHIRE, 42 balen katoen gelost en alhier opgeslagen Sedert vrijdag jongstleden zijn nu 63 balen geborgen.


Datum: 06 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 juli. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, lag 2 juli zeilklaar te Memel naar Amsterdam.


Datum: 07 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 31 mei. Bevracht het Nederlandse schip CONCURRENT, kapt. Leuning, tot
1¼ r. (Rinze, reis?, de reis was toen de munt van Brazilie) van Paranagua (Brazilië, ten zuiden van Rio de Janeiro) naar la Plata.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tessel 5 juli. Zondag en maandag zijn uit de SAPPHIRE 52 balen katoen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 5 juli. Gisteren zijn door de duikers uit de TYNEMOUTH weer 5 balen katoen opgehaald. Men is bezig het zand weg te persen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 6 juli. Het schip GOVERNOR TILLEY, kapt. Dickson, met pertoleum van New York naar Amsterdam, is met hoogwater benoorden de noordpier gestrand, moet wachten tot het volgende getij. Sleepboten zijn er bij. Volgens later bericht begint men de lading in schuiten te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. ramschip BUFFEL, liggende te Hellevoetsluis, zal naar ’s Rijkswerf te Amsterdam worden overgevoerd teneinde aldaar verwapend te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stoomvaartmaatschappij Java. Huizinga’s N. Fin. verneemt, dat in de op 19 dezer te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders en daarna in die van obligatiehouders voorstellen zullen worden gedaan tot liquidatie en om de stoomboten KONINGIN EMMA en SOENDA aan de Maatschappij Nederland te verkopen, en de netto opbrengst zowel van deze boten als van de MADURA onder de obligatiehouders te verdelen, terwijl echter een deel dier opbrengst bestemd zal worden tot verdeling onder de aandeelhouders, ten einde van deze toestemming tot een minnelijke liquidatie te verkrijgen, daar aan een gerechtelijke belangrijke kosten verbonden zijn.


Datum: 08 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 7 juli. Gisteren werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, te water gelaten een ijzeren zeilaak (opm: CHRISTINA), groot plm. 65 last, gebouwd voor rekening van de heer H. Neijenhoff te Bemmel, en terstond daarna de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan (opm: ADOLF), groot plm. 130 last, voor rekening van de heer Martin Burck te Harssmersheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 7 juli. Sleepboten hebben hedenochtend tevergeefs beproefd het gestrande schip GOVERNOR TILLEY, kapt. Dickson, af te brengen. Het volk en de inventaris zijn geland en men gaat voort met het bergen der lading. Er staat ongeveer 16 voet water in het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 juli. Het schip MARIA GOINE, kapt. Specht, van Rotterdam naar Libau, alhier lek binnen, is geschut en in de binnenhaven vastgemaakt. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 juli. Uit het schip GOVERNOR TILLEY zijn geborgen 371 kisten en 35 vaten petroleum, benevens zeilen en andere inventaris. Er staat 15 voet water in het schip.


Datum: 09 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 juli. Van de scheepstimmerwerf De Maas te Oud-Delftshaven is te water gelaten de schroefstoomboot ONDERNEMING, gebouwd voor rekening van de heer P. Koning alhier, en bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen hier en Middelharnis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juli. Gisteren noch heden kon het duiken op de SAPPHIRE voortgezet worden. De bergers ontvangen van iedere baal pl.m. 40 cent. Aangezien het duiken bij noordelijke wind wegens het ruwe water niet kon plaats hebben, moeten er verscheidene dagen voor de arbeid verloren gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Arendal, 30 juni. De bark ARGOS vertrok zaterdagavond laatstleden van hier om op de Jutlandse kust op strand gezet te worden en door de zee uit elkander te laten slaan. Dit is reeds het vierde schip dat Deense speculanten in dit jaar op deze wijze gesloopt hebben, teneinde het aldoor afkomende hout en andere scheepszaken in Jutland te verkopen. (opm: curieus bericht, geen Nederlands schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 8 juli. Ui het gestrande schip schip GOVERNOR TILLEY zijn 1000 kistenen 400 vaten petroleum geborgen. Een beladen lichter is naar Amsterdam opgevaren. Men gaat voort met het lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 8 juli. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, gisteren te Philadelphia van Fiume aangekomen. Aan boord was alles wel.


Datum: 10 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 juli. In de afgelopen week werden in het geheel 54 balen katoen geborgen in de drie keer dat op de SAPPHIRE gedoken kon worden. Al deze balen werden uit het voorruim opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 9 juli. Uit het gestrande schip GOVERNOR TILLEY zijn ruim 2000 vaten en 800 kisten petroleum geborgen. Gisteren is een duikertoestel op het schip gebracht om de lading te verwerken. Met lossen wordt steeds voort gegaan. Heden zijn weer twee beladen lichters naar Amsterdam opgegaan, terwijl twee andere lichters gereed liggen. Er is een bergingscontract gemaakt voor 20%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 9 juli. Volgens telegrafisch bericht zijn te Sundsvall gearriveerd de Nederlandse schepen MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. v.d. Meer, en OOSTZEE PACKET, kapt. Smit, beide van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juli. Volgens bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht is het stoomschip SATURNUS, uitgaande van Napels, in aanvaring geweest met het Franse stoomschip MARIA LOUISE. Enige platen zijn gebroken. Men zal de schade herstellen en daarna de reis voortzetten. Volgens ontvangen bericht hadden beide stoomschepen schade bekomen en waren te Napels binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip 4e klasse voor Nederlands Indië CERAM, op de fabriek te Vlissingen in aanbouw, heeft gisteren gemeerd gestoomd, en zal op 25 juli aanstaande in dienst gesteld worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 juli. In de afgelopen week werden in het geheel 54 balen katoen geborgen in de drie keer dat op de SAPPHIRE gedoken kon worden. Al deze balen werden uit het voorruim opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 juli. Uit het op Terschelling gestrande stoomschip TYNEMOUTH zijn sedert 22 mei 102 balen katoen geborgen.


Datum: 11 juli 1887


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 juli. Aan de firma J.P. Landberg & Zn., aannemers van het zouttransport naar de Zuid- en Noordkust van Java, is vergunning verleend om voor de overvoer van zout te bezigen het stoomschip TILLY.


Datum: 12 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 11 juli. Uit het gestrande schip GOVERNOR TILLEY zijn nu gelost ongeveer 3000 vaten en 100 kisten petroleum. Van de inventaris is zoveel mogelijk geborgen. Het schip is vol water. De zee slaat er over heen. Heden kan er daardoor niet gewerkt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 juli. De lading jute van het Nederlandse schip ANTINA HENDRIKA, kapt. Van Veen, van Hamburg naar België bestemd, alhier binnen, zal wegens broeiïng worden overgeladen in het schip PIETRONELLA, kapt. Zoutman, en door hetzelve naar de bestemming worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 juli. Het te Lake Patos gestrande Nederlandse schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Havenga, is met assistentie vlot gekomen. Er is een contract gemaakt.


Datum: 13 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 12 juli. Volgens particulier bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip ALBATROS, kapt. Koudenburg, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 1 juni. De Nederlandse brik BROEDERTROUW, kapt. Kappen, is hier bevracht van Colon naar het Kanaal voor 35 shilling voor huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 12 juli. Gisteren zijn uit het gestrande schip GOVERNOR TILLEY 800 vaten petroleum gelost. In het geheel thans 3766 vaten en 968 kisten gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 juli, Het schip MARIA GOINE, kapt. Specht, van Rotterdam naar Libau, alhier lek binnen, lost de lading en zal die, na gerepareerd te hebben, hier weer innemen..

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. De schepen PERLE, kapt. Akkerman van Maracarbo, en CLAUDINE, kapt. Van Reisen, van Parapato, beide te Falmouth binnen, hebben repectievelijk order bekomen naar Amsterdam en Zaandam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 9 juli. De Nederlandse tjalk DE ZWERVER, kapt. Meinen uit Groningen, met een lading rogge van Stralsund naar Bremen bestemd, is in de Aussenei (opm: Aussen Eider?) lek geworden en naar hier teruggekeerd. Het schip ligt thans in de haven en lost de lading.


Datum: 14 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is heden van Burntisland te Sundsvall aangekomen het schoenerschip ADELAAR, kapt de Boer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolingerzijl, 8 juli. Het Nederlandse schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. De Vries, van hier naar Leith, is gisteren uit zee terug gekomen en alhier op de rede geankerd. Het schip was bij stormweer lek gesprongen en men zal trachten dit op de rede te stoppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. Volgens telegram uit Batavia van gisteren, te Amsterdam bij de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen is het stoomschip PRINS FREDERIK, kapt. Graadt van Rogge, bij Cheribon aan de grond gelopen. Prauwen zijn derwaarts gezonden om een gedeelte der lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 13 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip NICOLAAS, kapt. Burghout, van Aberdeen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 13 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het barkschip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, gisteravond te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 juni. Vrachten. Sedert het bericht van 28 mei bleef de markt zeer flauw gestemd, bestond er zeer weinig vraag en nam de onbevrachte vloot aanzienlijk toe. Naar Nederland kwamen enige partijen arak aan de markt, waarvoor een passend schip wordt gezocht. Naar het Kanaal bestond geen vraag en werd slechts een klein schip voor stroopsuiker bevracht; verscheidene in Europa voor het nieuwe seizoen bevrachte schepen zijn aangekomen en liggen op orders te wachten. Naar de Verenigde Staten zijn geen afdoeningen te vermelden en wordt ook geen scheepsruimte gezocht. Naar Australië ging niets om. Naar Auckland werd een handig schip gevraagd om in de aanvang van het nieuwe seizoen te laden. De laatste bevrachting is de Nederlandse stoomboot CONRAD NLG 80,- koffie, NLG 90,- huiden, NLG 55,- tabak, NLG 50,- thee, naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, THORBECKE V, CONSTANTIA en AMICITIA.


Datum: 15 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soerabaja, 8 juni. Kapt. Petersen, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES, zal door ziekte vermoedelijk niet in staat zijn om met het schip naar Europa te vertrekken, en zijn de agenten van mening de opperstuurman het bevel over het schip op te dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 14 juli. Volgens heden ontvangen telegram bij de rederij arriveerde het schip KINDERDIJK, kapt. Mulder, 13 dezer te Melbourne.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 14 juli. Volgens particulier bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip OOSTZEE PACKET 2, kapt. Kuiper, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 juli. Het bij Cheribon aan de grond gelopen Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK is, na 500 ton der lading gelost te hebben, zonder assistentie vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlaardingen, 14 juli. Volgens telegram bericht is het schoenerschip ARCHIPEL, kapt. Post, van Gibraltar te Lissabon gearriveerd.


Datum: 16 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De rammonitor PANTER, liggende op ’s Rijkswerf te Hellevoetsluis, zal in de loop van dit jaar verwapend worden. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk opgedragen worden aan particulieren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 15 juli. Tot heden zin uit het gestrande schip GOVERNOR TILLEY 6601 vaten en 800 kisten petroleum geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 15 juli. Volgens een bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland ontvangen bericht is het stoomschip PRINS FREDERIK, hetwelk bij Cheribon aan de grond zat, de 14de juli vlot gekomen zonder hulp en zonder schade, na een gedeelte der lading gelost te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 14 juli. Het alhier thuis behorende schip AUGUSTE, kapt. Arkema, lag 12 dezer te Honfleur zeilklaar naar Sundsvall.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 15 juli. De reparaties aan het Franse stoomschip BLANCH zijn thans zover gevorderd, dat het heden het droogdok van ’s Rijkswerf alhier heeft kunnen verlaten om in de binnenhaven nog de nodige herstellingen boven de waterlijn te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Volgens door ons ontvangen bericht van de rederij van het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Pettersen, is het opdragen van het bevel over gemeld barkschip door de agenten te Java aan de opperstuurman, wegens ziekte van kapt. Pettersen geschied op order van de rederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip MARY, kapt. Pijl, na een reis van 104 dagen te Atchin (Atjeh) aangekomen van Cardiff.


Datum: 17 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 18 juni. Bevracht werd het Nederlandse brikschip CATHARINA HENDRIKA, om te Porte Alegro (Brazilië) een lading beenas in te nemen naar het Kanaal voor order, tegen 24 shilling, 6 pence per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 16 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de driemast-schoener VREDE, kapt. Stam, van Rio Grande te Falmouth binnengekomen om orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 25 juni. Het Nederlandse schip VOLHARDING , kapt. Bekkering, is bevracht van hier naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 juli. Te 12 uren liep heden middag met het beste gevolg te water van de werf der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” de stalen raderstoomboot WALCHEREN, voor rekening van de provincie Zeeland gebouwd en bestemd voor de provinciale stoombootdienst op de Westerschelde. De hoofdafmetingen van dit schip zijn: lengte tussen de loodlijnen 41,15 meter, breedte, 6,10 meter, holte 2,90 meter en diepgang 1,83 meter. Het schip zal op de meest moderne wijze voor het vervoeren van 1ste en 2de klasse passagiers worden ingericht. De machine, die er in zal worden geplaatst, is van het triple compound oscillerende type, terwijl de stoomketel geheel van staal is. Beide, machine en stoomketel, worden in de werkplaatsen der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden werd van de werf der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord te water gelaten de voor de Nederlandse marine bestemde torpedoboot DEMPO.


Datum: 18 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 16 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip JOHANNA, kapt. Pott, van Rotterdam te Batavia aangekomen met 97 dagen reis, alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 16 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het stoomschip SMIT, van Hamkow (opm: ?) naar Odessa, te Port Saïd aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 juli. Uit het wrak van het stoomschip SAPPHIRE zijn in de afgelopoen week slechts 30 balen katoen geborgen. Er kon maar 2 dagen op het wrak worden gedoken.


Datum: 19 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 18 juli. De gehele lading petroleum van het gestrande schip GOVERNOR TILLEY, is op 280 vaten na gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het op de Landswerf te Amsterdam in aanbouw zijnde stoomtorpedotransportvaartuig MERCUUR liep hedenochtend om 11.00 uur van stapel. Het vaartuig zal naar Vlissingen worden overgebracht om van machines te worden voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 juli. Volgens telegram van Lloyd’s agent te Soerabaja is het Amerikaanse barkschip GREAT SURGEON, van Iloilo (Philippijnen) met suiker, 25 mei totaal verongelukt. De equipage is te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 18 juli. De sleepboot HERCULES is hedenochtend langszij van het gestrande schip GOVERNOR TILLEY geweest, doch moest het door de hoge zee weer verlaten. Een 100-tal vaten petroleum zijn nog geborgen in het tussendek, welke bij goed weer overgenomen zou kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Napels, 11 juli. De reparatiekosten van het Nederlandse stoomschip SATURNUS zijn begroot op Ffrs. 12.500 en die van het Franse stoomschip MARIE LOUISE op Ffrs. 8.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Onder het voorzitterschap van de president-directeur, de heer Hendrik Muller Szn., hield de Nieuwe Afrikaansche Handelsvereeniging heden middag de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.
Vertegenwoordigd waren 408 aandelen, uitbrengende 28 stemmen.
Bij monde van het lid der directie, de heer W.C. Schalkwijk, werd verslag uitgebracht over het zevende boekjaar der Vennootschap. Dat verslag bleek van de volgende inhoud te zijn:
Hoewel ons verslag over het afgelopen boekjaar onzer Vennootschap niet zo donker gekleurd behoeft te zijn als dat van het vorige jaar, kan het toch tot ons leedwezen nog niet gunstig genoemd worden. De resultaten van de handel waren niet voordelig genoeg om aan de aandeelhouders enig dividend te kunnen uitkeren.
Hoofdzakelijk is dat te wijten aan de zeer kleine oogst in Afrika, die zelfs voor grondnoten geheel mislukt is te noemen; daarbij deed weder de aanhoudende concurrentie dubbel haar nadelige invloed gelden. Het was daardoor niet mogelijk om de inkoopsprijzen voor de hoofdproducten, palmolie en palmpitten, meer in verhouding te brengen tot de steeds lagere noteringen van artikelen in Europa. De gevolgen daarvan konden dan ook niet uitblijven; waar wij door sommigen onzer concurrenten veel te hoog opgedreven prijzen niet wilden volgen, zagen wij onze omzet zich beperken en moesten wij verschillende factorijen tijdelijk sluiten.
De handel op Afrika liet dan ook slechts het onbeduidende winstcijfer van
NLG 28.327,17
De exploitatie-rekening der stoomboot AFRIKAAN NLG 60.270,01
De exploitatie-rekening van de schoener CONGO NLG 4.289,98

NLG 92.887,16
Hierbij gevoegd het saldo van vorig jaar NLG 1.901,71½
Maakt totaal winst NLG 94.788,87½
Hiervan moet worden afgetrokken:
Onkosten en salarissen te Rotterdam NLG 45.936,21
Interest NLG 35.679,41
NLG 81.615,62
Blijft saldo winst NLG 13.173,25½
In overleg met de commissie tot opname der rekening en verantwoording stellen wij voor om af te schrijven op de post stoomboten en schepen hier in administratie NLG 12.588,90, blijft saldo op nieuwe rekening over te dragen NLG 584,35½.
Het hoger winstcijfer der exploitatie rekening der stoomboot AFRIKAAN is daardoor ontstaan, dat in het afgelopen boekjaar 5 reizen tegen vroeger 4 reizen konden worden afgerekend.
Uit de balans blijkt dat de inventaris in Afrika ruim NLG 500.000,- kleiner is dan het vorige jaar.
De post stoomboten en schepen hier in administratie is ca. NLG 30.000,- hoger, na de afschrijving van NLG 12.588,90.
Deze verhoging is een gevolg van een zeer belangrijke reparatie van het stoomschip PRINS HENDRIK, dat na een zevenjarig verblijf aan de kust voorziening vereiste en nu weder zo goed als nieuw in dienst is; verder van de aankoop te kuste en vertimmering alhier van een schoener, die wij onder de naam CONGO in de vaart brachten.
Onze vennootschap heeft vrij groot belang bij het artikel buskruit. Toen nu door de directie der buskruitfabrieken te Muiden pogingen in het werk werden gesteld, om een naamloze vennootschap op te richten voor de wederopbouw op ruimere schaal der fabrieken te Muiden, hebben wij gemeend die te moeten steunen, te meer nog omdat wij ons vleien, dat een dergelijke onderneming alle kansen oplevert om een behoorlijke rente af te werpen. Wij namen voor NLG 20.000,- aandelen in de nieuwe vennootschap, die onder het hoofd effecten op de balans geboekt werden.
De assurantie-rekening ging met NLG 18.068,47 vooruit, en komt nu in het credit der balans met NLG 139.356,92 voor.


Datum: 20 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

In de heden gehouden vergadering van aandeelhouders der Stoomvaart-Maatschappij Java is een voorstel van het bestuur in behandeling gekomen tot liquidatie der vennootschap en verkoop der stoomschepen KONINGIN EMMA en SOENDA aan de Stoomvaart-Maatschappij Nederland tegen betaling van een som van NLG 689.000,-, onder ontbinding van het bestaande huurcontract. Het directie-stoomschip MADURA zal de directie trachten te verkopen en het netto-provenu van de verkoop der drie boten zal, na aftrek van de schuld aan de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en een bedrag van NLG 14.000,- ten behoeve der aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Java, pondpondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld worden. Zonder debat werd dit voorstel met algemene stemmen goedgekeurd.
In de daarna gehouden vergadering van obligatiehouders is het voorstel eveneens aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden gehouden vergadering van obligatiehouders der Stoomvaart-Maatschappij Java gaf het voorstel tot liquidatie en verkoop van twee der boten aan de Stoomvaart-Matschappij Nederland tot enige gedachtenwisseling aanleiding. Door de heer Santilhano werd namelijk gevraagd, of in de koopsom van NLG 689.000,- ook begrepen waren de boete van NLG 100.000,- en het saldo der reisrekeningen tot september a.s., door de Maatschappij Nederland krachtens het bestaande huurcontract te voldoen. Op het bevestigend antwoord van de voorzitter, prof. Asser, merkte de heer Santilhano op, dat de Nederland dan feitelijk slechts ruim NLG 500.000,- betaalt voor twee boten, hetgeen zeer weinig is, in vergelijking van de kostprijs dier boten, en wanneer men let op de omstandigheid dat de ene geheel naar de aanwijzingen van de Nederland gebouwd is, en de andere, eerst enkele jaren geleden belangrijke vernieuwingen ondergaan heeft om aan de eisen van de dienst der Nederland te voldoen. De heer Strumphler, adjunct-directeur van de Java, verklaarde daarentegen, dat de verkoopsom hoog was, in verhouding tot de prijs door de boten van de Maatschappij Insulinde opgebracht, en van andere boten in de laatste tijd verkocht. De heer Santilhano, erkennende, dat van dergelijke stoomschepen moeilijk een marktwaarde is te bepalen, vestigde er echter de aandacht op, dat de Maatschappij Nederland de boten niet zoude kopen, indien zij ze niet nodig had, en dat om geregeld in de 14-daagse dienst te voorzien, de Maatschappij, volgens de eigen verklaring van de directie in haar verslag van 1881, minstens een nieuwe boot nodig had ter completering van haar vloot. Dit in aanmerking nemende, had thans een hogere prijs kunnen bedongen worden, meende spreker. De heer Strumphler voerde daartegen aan, dat de omstandigheden nu anders zijn dan in 1881, toen de directie der Nederland de bedoelde verklaring aflegde. Door de samenwerking met de Rotterdamsche Lloyd voorzien nu 20 boten in een achtdaagse dienst, en dit geeft meer waarborg voor een geregelde dienst dan 10 boten bij een veertiendaagse dienst. De heer De Bordes, een der leden van de commissie van bewindvoerders uit de obligatiehouders, erkende, dat de Nederland een goede koop deed aan de boten, maar waar thans een bod gedaan wordt hoger dan elders kon verkregen worden en in de overtuiging, dat de Nederland geen gulden meer zal willen geven, heeft men geen vrijheid dat bod af te wijzen. Na nog enige opmerkingen werd het debat gesloten, en constateerde de voorzitter, dat geen verdere bezwaren in het midden zijn gebracht, en de commissie van bewindvoerders later een beslissing zal nemen, overeenkomstig het haar verstrekte mandaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 19 juli. Heden werden hier door de bergingscompagnie Weltevreden 124 balen katoen uit het bij Terschelling gezonken stoomschip TYNEMOUTH aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 19 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip ZEEMEEUW , kapt. Koen, van Rochester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip FLORES, bestemd voor de Indische dienst en in aanbouw bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, zal in het laatst dezer week naar Willemsoord worden overgevoerd tot het doen van proeftochten ter rede van Texel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen bericht is het schip ALLEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, van Harlingen te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 18 juli. Het alhier thuis behorende schip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, is heden van Riga te Grangemouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 19 juli. Heden is te Sundsvall aangekomen het Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, van Rochester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 19 juli. Van de lading der GOVERNOR TILLEY, bestaande uit 8903 vaten en 1000 kisten petroleum, zijn in het geheel gelost 8797 vaten en 980 kisten. Waarschijnlijk zijn er nog wel enige volle vaten in het schip, doch die zijn niet te krijgen, zodat de lossing is afgelopen. Het schip is totaal wrak, de zeilen en verdere inventaris zullen hier verkocht worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 juli. Het vertrek van het stoomschip SOERABAIJA van de Rotterdamsche Lloyd van de 23e dezer is tot nader order uitgesteld, aangezien ter rede van Samarang een barst in de krukas is waargenomen. De gezagvoerder acht zich niet verantwoord om de reis te ondernemen zonder eerst de beschadigde as te hebben doen vervangen door de aan boord aanwezige waarloze. Deze voorziening zal een oponthoud te Batavia ten gevolge hebben van ongeveer vier dagen.


Datum: 21 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 juli. Heden werd van de werf der Nederlandsche Stoomboot-Maatrschappij te Fijenoord te water gelaten het ijzeren Rijnschip GERHARD, groot 16.000 centenaars laadvermogen, gebouwd voor rekening van de firma Mathias Stinnes te Mülheim a/d. Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 18 juli. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier is heden met goed gevolg het stalen Rijnschip RUHRORT 21, groot 400 last, te water gelaten, gebouwd voor rekening der Central A.G. für Tauerei- und Schleppschifffahrt te Rurhort.


Datum: 22 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 20 juli. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, te water gelaten een ijzeren schroefstoomboot, gebouwd voor rekening van de naamloze schroefstoombootdienst (opm: NV Schroefstoombootdienst) onder de directie van de heer W. Bus te Haarlem, tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen Haarlem en Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 20 juli. Het gestrande schip GOVERNOR TILLEY is op 96 vaten na, geheel gelost. Het schip zal 25 dezer publiek worden verkocht.


Datum: 23 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 juli. Sedert de laatste acht dagen lieten wind en toestand der zee niet toe het duiken op de SAPPHIRE voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE VI, kapt. Van der Meij, vóór 22 juli van Londen te Java zijn aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms.schroefstoomschip 4de klasse FLORES, liep bij de heden ter rede van Texel gehouden proeftocht een 13 mijls-vaart. De machine voldeed uitstekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malaga, 16 juli. Het Nederlandse schip FREIHANDEL, kapt. Arkema, alhier van Pensacola (Florida) aangekomen, heeft order bekomen naar Port Mahon (Minorca) te verzeilen om quarantaine te liggen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke Verkoping te IJmuiden. Albertus Vinke, makelaar, als gemachtigde van kapt. James Dickson, gevoerd hebbende het ten noorden van IJmuiden gestrande Engelse fregatschip GOVERNOR TILLEY, van St. John (New Brunswick), groot 1.420 tonnen, presenteert ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag 25 juli e.k., ’s middags ten 12 ure, te verkopen het wrak van bovengenoemd schip, zoals hetzelve op de plaats der stranding is liggende, met al de op de dag der verkoping nog aan boord zijnde masten, stengen, ra’s, opstaand en lopend want en verdere inventaris, benevens de eventueel nog aan boord zijnde lading of ledig fust; vervolgens de gedeeltelijk geborgen inventaris, zoals zeilen, trossen, blokken, ankers en kettingen (met de daarbij behorende beproevingscertificaten), vier scheepsboten, kajuitsgoederen en al hetgeen meerder ten verkoop zal worden gepresenteerd en afkomstig is van gemeld schip, alle welke goederen twee dagen voor en op de verkoopdag gekaveld voor een ieder zullen te zien zijn op een terrein te IJmuiden.
De verkoop geschiedt voetstoots, gezien of niet gezien, zonder actie of refactie, om contant geld in het Hotel No. Een, aldaar te voldoen direct na afloop van der verkoop.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaar, de cargadoors Breuker & Wambersie te Amsterdam en bij Van Vliet te IJmuiden.


Datum: 24 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 17 juni. De vrachten zijn zonder zaken bij toenemende disponibele scheepsruimte. Het Nederlandse stoomschip ZEELAND bedong naar Rotterdam voor koffie NLG 80, huiden NLG 90, indigo NLG 120 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, THORBECKE V, CONSTANTIA, AMICITIA, ANNA ALEIDA en THORBECKE VII.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 23 juli. Volgens particulier bericht vertrok het Nederlands barkschip FRANÇOIS, kapt. Visse, de 11e juni van Soerabaja naar Probolingo tot verdere belading, met bestemming naar het Kanaal om order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Het Nederlandse schip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Schultz, is van Java bevracht naar Australië met suiker voor 22 shilling 6 pence en vandaar terug met steenkolen voor 11 shilling, 6 pence en zal dan op Java suiker laden voor Europa voor 30 shilling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip J.P.A., kapt. Swart, gisteren van Quebec te Greenock aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 juli. De schade aan het schip BLANCHE, is thans geheel hersteld. Het schip ligt tot vertrek gereed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 23 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, hedenochtend van Middelburg te North Shields aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 23 juli. Volgens telegram is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van China heden te Odessa gearriveerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 23 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip WALRAVEN MELCHERS, kapt. Wachter, te Philiadelphia aangekomen. Alles wel.


Datum: 26 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 25 juli. Het schip GOVERNOR TILLEY, is zoals het op het strand zit, verkocht voor NLG 826.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 25 juli. Volgens ontvangen telegram is het schip HELENA, kapt. Verbeet, na een stormachtige reis van Rouaan te Philadelphia gearriveerd. Zeilen en tuig hadden veel geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harling, 25 juli. Het Nederlandse schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, is volgens particulier bericht van hier te Sundsvall gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE, kapt. Kuipers, vóór 25 juli van hier te Soerabaja aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 juli. De geborgen inventaris van het schip GOVERNOR TILLEY heeft in publieke verkoop NLG 2.919,50 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Rotterdam. Hessel M. Lels, makelaar, als lasthebbende van zijn meesters, zal, na gedane aangifte ingevolge de wet, op dinsdag 9 augustus 1887, des middags ten 2 ure, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming, aan de Scheepmakershaven No. 29, publiek veilen het Noorse barkschip VICTOR EMANUEL, laatst gevoerd door kapt. O. Abrahamsen, 460 register-tonnen, gebouwd in 1859 te Grimstad in Noorwegen, thans liggende in de Kous te Rotterdam, alwaar hetzelve vanaf heden is te zien. De inventarislijst ligt ter inzage bij de cargadoors Kuyper, Van Dam & Smeer, terwijl voor nadere informatiën men zich gelieve te vervoegen bij de heer J. Hudig, Lloyds agent te Rotterdam, en bij de makelaar bovengenoemd.
Foto 2707 Vrachten Batavia, 25/6


Datum: 27 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 2 juli. De Nederlandse bark CORNELIS is bevracht voor 32 shilling 6 pence per ton verfhout van Belize naar het Kanaal en de MINERVA van hier naar New York of Phliadelphia met melasse voor USD 2,75 per 110 gallon netto.


Datum: 28 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het ramschip BUFFEL, liggende te Hellevoetsluis, wordt de volgende maand overgebracht naar ’s Rijkswerf om verwapend te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 260787. Het Nederlandse barkschip GRAAFSTROOM is door experts aanbevolen om in het dok te gaan om onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 juli. Gedurende 10 dagen kan op het wrak van de SAPPHIRE niet gewerkt worden. Gisteren slaagden de duikers echter weer in 24 balen katoen te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 15 juli. Het Nederlandse schip JAN MELCHERS, kapt. Hemmes, is bevracht met petroleum naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping te Rotterdam. Hessel M. Lels, makelaar, als lasthebbende van zijn meester, zal na gedane aangifte ingevolge de wet, op dinsdag 9 augustus 1887, des middags ten 12 ure, in de zaal Verscheidenheid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven Nº. 29, publiek veilen het Nederlandse barkschip JOHANNA EN MARGARETHA, laatst gevoerd door kapt. C. van Baalen, 1.033 register tonnen, gebouwd te Katendrecht (gemeente Rotterdam) in 1870, thans liggende in de Westerhaven te Rotterdam, alwaar hetzelve vanaf heden is te zien.
De inventarislijst ligt ter inzage bij bovengenoemde makelaar en bij de cargadoors Vroege & De Wijs, terwijl voor nadere informatiën men zich gelieve te vervoegen bij genoemde makelaar en cargadoors.


Datum: 29 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juli. Het Nederlandse stoomschip BATJAN, van Batjan naar Yokohama, is met enige averij te Manilla binnengelopen, heeft de schade hersteld en is de 11e juni naar Hongkong vertrokken, alwaar het de 16e juni aankwam.


Datum: 30 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 28 juli. Van de werf der heren E.J. Smit & Zn. alhier werd de 27e juli met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd ijzeren tjalkschip CONCURRENT, groot ongeveer 125 ton, voor rekening van en zullende bevaren worden door S.G. Vlieger, van Lemmer.
Foto 3007 proeft. Z.M. Ceram (2 fotos)


Datum: 31 juli 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 30 juli. Heden werd van de werf De Hoop van C. van der Giessen & Zoon met goed gevolg te water gelaten het ijzeren klipperschip, genaamd PATRIA, groot plm. 200 lasten, gebouwd voor rekening van de heer N. Urmetzer te Neuendorf bij Coblenz.
Onmiddellijk werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: ROSENHÜGEL), groot 375 last, voor rekening van de heer M. Becker te Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 juli. De duikers slaagden er in weer 20 balen katoen uit het wrak SAPPHIRE te bergen. Eergisteren werden 42 balen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 28 juli. Van de werf van de heren E.J. Smit & Zoon alhier werd 27 juli met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde ijzeren tjalkschip CONCURRENT, groot ongeveer 125 ton, voor rekening van, en zullende bevaren worden door S.G.Vlieger van Lemmer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 juli. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Grangemouth gearriveerd het schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, met stro van Harlingen.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vijfde en laatste grote openbare verkoping van het barkschip JACOB ROGGEVEEN, op woensdag 10 augustus 1887, 's morgens ten 10 ure precies, aan de Burgervlotbrug, gem. Zijpe, bestaande uit 150 binnen- en buitenhuidsplanken, zwaar 9 bij 55 cm, ongeveer 160 halve en 30 hele leggers, zwaar 25 bij 30 cm, lang: de halve 4 en de hele 6 meter, een kielbalk, zwaar 34 bij 45 cm, lang 40 meter, een eiken dekbalk, 30 bij 35 cm, lang 8 meter 50 cm, een grenen balk, 24 bij 24 cm, zwaar en 10 meter lang, 3 masten, van 10 tot 15 meter, 3 zware grenen platen, 22 bij 35 cm, lang 10 meter, 2 zware Amerikaans grenen stengen, een ra, enig rondhout en een aanzienlijke partij brandhout.
Nadere informaties te bekomen bij de heren J. Muis, Kanaalkade te Alkmaar, en C. Constant te Burgervlotbrug.
J.v.d. Maaten, deurwaarder.


Datum: 01 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 31 juli. Het barkschip JACOBINE, van Macassar naar Cadiz, wegens averij in Mauritius binnen, is lek, heeft schade aan ankerspil en pompen, en moet boven water gekalfaat worden. De lading wordt gelost en heeft geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 31 juli. Gisteren werd voor de derde maal op het wrak van de SAPPHIRE gedoken. De duikers wisten 21 balen katoen te bergen.


Datum: 02 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 31 juli. Het onder Duitse vlag varende barkschip CLARA, metende 1.057 registerton, liggende te Geestemünde, is door de heer S. van der Hei alhier aangekocht. Prijs geheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 30 juli. Gisteren en eergisteren zijn uit de TYNEMOUTH 12 balen katoen opgedoken; heden 7 balen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram vertrok het ijzeren barkschip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. A.E. Jager, gisteren van Sundsvall naar Kaapstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 augustus. Volgens particulier bericht is de 30e juli van Sundsvall naar Harlingen vertrokken het schip ZEEMEEUW, kapt. Koen, en lag het schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, de 1e augustus te Sundsvall zeilklaar naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 augustus. Het Nederlandse schip ADRIANUS, kapt. Burghout, van Ornsköldsvik naar Schiedam, is bij Helsingfors aan de grond geraakt, doch zonder schade weer vlot gebracht. Er werd een akkoord gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 1 augustus. Volgens particulier bericht is 29 juli de Drogden gepasseerd het barkschip NICOLAAS, kapt. Burghout, van Sundsvall bestemd naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 1 augutus. Door de bergingscompagnie Weltevreden zijn alhier aangebracht 36 balen katoen uit het bij Terschelling gestrande stoomschip TYNEMOUTH.


Datum: 03 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: geen datum). Het Nederlandse barkschip ADRIANUS, kapt. Burghout, van Ornsköldsvik, is te Rungsted aan de grond geraakt. Met assistentie kwam het voor 2.500 Kronen weder af. Bij onderzoek werd het onbeschadigd gevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 1 augustus. In de maand juli zijn uit het wrak SAPPHIRE weer 182 balen katoen opgehaald.


Datum: 05 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Napels, 28 juli. De schade aan het Nederlandse stoomschop SATURNUS, ten gevolgen van de aanvaring met de MARIE LOUISE, is begroot op GBP 8.347. Daar de reparatie alhier echter niet voor minder zou kunnen geschieden dan GBP 12,500, is het stoomschip na enige voorlopige reparaties, waarvan de kosten pl.m. GBP 600 bedragen, naar Livorno vertrokken om aldaar te repareren. Daar de aanvaring wordt beschouwd te hebben plaats gevonden door een ongeval, zullen de kosten door beide schepen worden gedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 augustus Volgens de bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE II, kapt. Sterenberg, vóór 4 augustus op Java aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 4 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram bericht is te Hernösand gearriveerd het schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, van Harlingen.


Datum: 06 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 4 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht passeerde het schip KRIMPEN A/D LEK, kapt. Van der Vegte, de 4e augustus Straat Sunda, hebbende 97 dagen reis van Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 5 augustus. Uit het wrak van de SAPPHIRE haalden de duikers gisteren weer 9 balen katoen op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster, vóór 5 augustus van Cardiff te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Amsterdam. H. Tollenaar, makelaar, zal, als lasthebbende van zijn meesters, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, op maandag de 15e augustus e.k., des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, publiek veilen het Engelse fregatschip BRAMBLETYE, laatst gevoerd door kapt. A.A. Jones, groot 1.495 netto register tons, gebouwd van ijzer in 1876 door de gunstig bekende firma Barrow Shipbuilding Co. Het schip wordt verkocht zoals hetzelve thans is liggende in een beschadigde toestand in de Buitenhaven te Nieuwediep, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want en verdere inventaris, waarvan een gedeelte zich bevindt op de werf De Lastdrager te Nieuwediep. Het schip is voor een ieder ter bezichtiging.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaar, de heren Duinker & Goedkoop te Nieuwediep en te Amsterdam, en de heer W. Breitenstein, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 4 augustus. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan, genaamd FRIEDRICH VON DUISBURG, voor rekening van de heer Friedrich Hardung te Duisburg.
Daarna werd de kiel gelegd van een dergelijk schip, genaamd AGNES, voor rekening van de heer Joh. Rings te Honnef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is op de werf der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” de kiel gelegd voor een stalen torpedoboot, groot model, CERBERUS genaamd, die aan deze inrichting voor het departement van koloniën zal worden vervaardigd en bestemd is voor Nederlands-Indië.


Datum: 07 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 augustus. Aan de fabriek van de heer B. Wilton is te water gelaten de schroefstoomsleepboot FLORE, gebouwd voor rekening van de heren Jules Driane & Co te Maeseyk (België)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 juli. Schepen komen in grote getale aan, verschillende reeds onder elders afgeloten charters, maar nu de suikerafvoer ten gevolge van de jongste regels zoveel vertraging ondervond, heeft men met de afscheep nog niet recht kunnen beginnen en zijn er nog geen afsluitingen tot stand gekomen. Het Nederlandse stoomschip ZUID-HOLLAND bedong naar Rotterdam voor koffie NLG 80, huiden NLG 95, indigo NLG 120, tabak NLG 55 en tin NLG 25 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, CONSTANTIA, AMICITIA, ANNA ALEIDA, THORBECKE VII, SMEROE, BAARN, SLAMAT, NOACH V, THORBECKE IV, TJERIMAI, JAN VAN HAAFTEN, NOACH VI en NOACH IV.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 juli. Het Nederlandse schip SPRUIT, kapt. de Jonge, is bevracht voor 35 shilling met gedroogde huiden naar Noord Amerika en terug met meel tegen USD 1 per vat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 30 juli. De Nederlandse brik CATHARINA HENDRIKA, kapt. Havenga, hier 22 mei van Antwerpen aangekomen, vertrok na een deel van de lading gelost te hebben, naar Porte Allegro (Brazilië). Op de reis derwaarts geraakte het bij Christnova Pereira op een bank in het meer Pathos aan de grond. Door de gezagvoerder werd van hier assistentie gevraagd, waarmede men er in slaagde het schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 augustus. Ook gisteren kon er op het wrak van de SAPPHIRE gedoken worden. Er werden 32 balen katoen geborgen.


Datum: 08 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 11 juni. Met uitzondering van een paar honderd kisten olie, die in publieke veiling verkocht werden, is de geborgen lading van het van New York naar Shanghai bestemde schip GOVERNOR ROBIE uit de hand verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 augustus. Sinds enige dagen gaan de wrekzaamheden op het wrak van de SAPPHIRE niet onvoordelig. Gisteren werden zelfs 47 balen katoen opgehaald. Er zijn al zo in de afgelopen week 88 balen katoen geborgen.


Datum: 09 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 7 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip HARLINGEN, kapt. Fluchmacher, van Burntisland te Kopenhagen gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 augustus. Ofschoon gisteren slechts een halve dag op de SAPPHIRE kon worden gedoken, werden toch weer 28 balen katoen geborgen. Het opsteken van een Noordwesten wind noodzaakte de bergers naar binnen te zeilen.


Datum: 10 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen op dinsdag 9 augustus te Rotterdam aan de Scheepmakershaven:
- het Noorse barkschip VICTOR EMANUEL, 460 register-tonnen, gebouwd in 1859 te Grimstad in Noorwegen. In trekgeld W.S. van de Wetering NLG 1.725; voor NLG 2.225 verkocht aan G.W. Pas & Zn. te Bolnes (opm: een scheepssloperij)
- Het Nederlands barkschip JOHANNA EN MARGARETHA, 1.033 register-tonnen, gebouwd te Katendrecht in 1870: voor NLG 14.500 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 9 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht uit North Shields is het Nederlandse schip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, heden van daar vertrokken naar Banjermassing en Soerabaja.


Datum: 11 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 juli. Het Amerikaanse schip GREAT SURGEON. met suiker van Manilla naar New York bestemd, door stroom en wind afgedreven, geraakte op de noordwestelijke kust van het eiland Pantar (Flores Zee) op een rif, en zonk onmiddellijk. De gezagvoerder en de equipage redden zich in 2 sloepen en kwamen de 14e juni behouden te Maumerie

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia 9 juli. Het Engelse schip GLASLYN, op weg van Australië naar China, stootte op het rif van Lambeno nabij het eiland Kalaotoa (Flores Zee) en zonk onmiddellijk. De gezagvoerder en bemanning kwamen met 2 sloepen te Bali Ampenan aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 augustus. Van het bij IJmuiden gestande schip GOVERNOR TILLEY is niets meer te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 augustus. Het tjalkschik HENDRIKA, kapt. Berends, met gerst van Rotterdam naar Groningen, heeft ten gevolge van de lage waterstand alhier aan de grond gestoten. Het schip is lek en de lading aanmerkelijk beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 juli. Het Nederlandse schip JOHANNA MARIA, kapt. Köpcke, van de Molukken naar Amsterdam, kwam de 25e juni hier op de buitenrede om water provisie en zette de 28e de reis weder voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 augustus. Het stoomschip SENIOR, groot 1.099 registerton, is bevracht met een lading balken van Riga op hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Harlingen, 9 augustus. Het schip STERN ligt in lading te Sundsvall naar hier.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 20e augustus a.s., des morgens ten 10 ure precies zal door de ondergetekende publiek worden verkocht het bij het Etablissement alhier aanwezige houten droge dok. De voorwaarden van verkoop liggen ter inzage, en andere inlichtingen zijn te bekomen bij de hoofdingenieur eerstaanwezend ingenieur van scheepsbouw bij voormelde inrichting.
Soerabaja, 5 augustus 1887, de directeur van het Marine Etablissement, Dittlof Tjassens.


Datum: 12 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 10 augustus. Heden is te Sundvall gearriveerd het Nederlandse schip AURORA, kapt. de Weerd, van Rochester.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juli. Het Engelse barkschip FIRTH OF SOLWAY, bestemd voor Panaroekan, is bij Indramaijoe West in diep water ten anker gekomen, dewijl de gezagvoerder door ziekte der equipage, welke leed aan malaria, buiten staat was het schip te besturen. Op verzoek van de heren Maclaine, Watson & Co. zijn door Lloyd’s surveyor 10 man derwaarts gezonden om de gezagvoerder in staat te stellen de reis te vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 6 juli. Volgens bericht van de controleur van Saleyer ligt het Engelse barkschip GLASLYN, van Australië naar China, voor 2 ankers vlot op 3 à 4 vadem water op zandgrond. Van binnen is het geheel uitgebrand, behalve een kleine partij Sjurawa hout, hetwelk onder zand bedolven ligt. Een deel ervan is in het bezit van de controleur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 augustus. Volgens telegram is te Riga aangekomen het Nederlandse schip JANTJE, kapt. Boompaal, van Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 juli. Het Nederlandse schip NOACH IV, kapt. Gomes, van Cardiff alhier aangekomen, heeft op de reis veel slecht weer gehad en schade aan zeilen, dek en voorsteven bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 augustus. Het tjalkschip HENDERIKA, schipper Berends, dat op 9 dezer aan de grond heeft gezeten, is 11 dezer gelicht en heeft de reis naar Groningen voortgezet.


Datum: 13 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 augustus. Volgens telegram is te Riga aangekomen het Nederlandse schip ANNA, kapt. Gosselaar, van Grongemouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 augustus. Het schip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, is gisteren van Grangemouth te Riga aangekomen, 8 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 12 augustus. Gisteren werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouw- meester alhier, met het beste gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot plm. 257 last, genaamd JOHANNA en gebouwd voor rekening van de heer R. Staab te Hassmersheim, terwijl onmiddellijk daarna de kiel gelegd werd voor een dergelijk schip (opm: ANNA), groot plm. 300 last, te bouwen voor rekening van de heer Joh. Wagner te Weisenau.
Foto JB 1308 Batavia, 13 aug. Zr.Ms.van Speijk. 3 fotos, Hobein kan weg


Datum: 14 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 augustus. Verkoping van schepen. Het Nederlandse barkschip JOHANNA EN MARGARETHA, groot 1.033 ton, gebouwd in 1870, laatst gevoerd door kapt. C. van Baalen, is uit de hand verkocht voor NLG 15.000 aan de firma George Milne & Co. te Aberdeen. (opm: zie NRC 280887)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 augustus. De Nederlandse bark ADRIANUS, die tot bij Skagen geweest is en wegens tegenwind en storm terugkeerde, had verscheidene zeilen verloren.


Datum: 16 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 14 augustus. In de afgelopen weken kon slechts eenmaal op het wrak van de SAPPHIRE worden gedoken, bij welke gelegenheid 28 balen katoen werden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bilbao, 10 augustus. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDIA kwam in aanvaring met het Engelse stoomschip SPEARMAN, hetwelk te San Nicolas gemeerd lag, waardoor laatstgenoemde enige schade aan de verschansing leed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 augustus. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Dekker, van Southampton met spoorijzer naar Stockholm, lek te Yarmouth binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 augustus. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Dekker, van Southampton met spoorijzer naar Stockton, lek te Great Yarmouth binnengesleept, zijnde op zee vol water door het volk verlaten en waarvan nog geen tijding is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 15 auggustus. Volgens ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse barkschip MARIE EN JULIE, kapt. Blankert, heden te Samarang.


Datum: 17 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 9 juli. Het Nederlandse schip CATHARINA HENDRIKA, hetwelk te Lake Patos aan de grond zat, is na in een lichter, ter assistentie derwaarts gezonden was, goederen gelost te hebben, de 9e juli hier aangekomen. Voor het bergloon werd een akkoord gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 15 augustus. De equipage van het Amerikaanse schip HOTSPUR, van Newcastle (N.Z.W.) naar Manilla, hetwelk op 2 juli op Timorlaut verongelukte, is hier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 14 augustus. De schoener JANTINA, kapt. Dekker, van Southampton met spoorijzer naar Stockton, is vol water en door de equipage verlaten, hier in de haven gesleept. Het werd door vissers van Dover en Ballarat laatstleden donderdag op 100 Engelse mijlen ten Noord Oosten van Yarmouth verlaten aangetroffen met 4 voet water in het ruim. Er waren geen scheepspapieren aan boord. Men moest aanhoudend pompen om zinken te voorkomen en men heeft GBP 5 voor assistentie betaald. Van het lot der equipage is niets bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 agustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is van Harlingen te Sundsvall gearriveerd het Nederlandse schip LAURA, kapt. Koster.


Datum: 18 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 10 juli. De Nederlandse brik CATHARINA HENDRIKA, kapt. Havenga, hetwelk hier terugkeerde na in Lake Patos aan de grond gezeten te hebben, is ogenschijnlijk zwaar beschadigd en zal onderzocht moeten worden. Het akkoord, gemaakt om het schip te assisteren, bedraagt 50% van de waarde van het schip, lading en vracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 16 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip KINDERDIJK, kapt. Mulder, bevracht met steenkolen van Newcastle (NZW) naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 augustus. Gisteren bezochten de bergers wder het wrak van de SAPPHIRE. Het bleek echter dat door het stormachtige weer der vorige week alle boeien van het wrak waren weggeslagen. Men zal dus eerst andere boeien moeten plaatsen voor weder op het wrak gewerkt kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegrammen zijn de Nederlandse schepen IJMUIDEN, kapt. Wiersma en LINA EN JOHANNA, kapt. Visser, beide van hier, gisteren te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 17 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram was het schip AMICITIA, kapt. Walberg, de 17e augustus met een lading suiker van Batavia naar het Kanaal vertrokken.


Datum: 19 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 17 augustus. De verkoopprijs van het schip CLARA aan de heer S. van de Hei te Heveskes is volgens de Weser Zeitung 6.000 Mark.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 augustus. Heden is te Sundsvall aangekomen het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Heveskes, 17 augustus. Volgens de brief van kapt. Arkema, voerende het barkschip FREIHANDEL, arriveerde deze de 10e dezer te Malaga, komende van Port Mahon.


Datum: 20 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 juli. De zich op de kust bevindende schepen zijn meest allen onder elders gesloten charter; op de plaats worden geen afdoeningen vermeld. Bevracht werd het Nederlandse stoomschip SOERABAYA naar Rotterdam voor koffie NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50, tin NLG 25 per last, en naar Marseille tin Ffrs. 25 per ton.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GEZUSTERS VAN HAAFTEN, BATAVIER, GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, CONSTANTIA, SMEROE, THORBECKE VII, NOACH V, BAARN, SLAMAT, THORBECKE IV, TJERIMAI, NOACH VI, NOACH III, NOACH IV, JOHANNA en CONCORDIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 augustus. Gisteren werd weder een boei op het wrak van de SAPPHIRE geplaatst. Men slaagde er tevens in 8 balen katoen te bergen, doch men moest al spoedig weder vluchten door het toenemen de branding en het aanwakkeren van de wind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 18 auustus. Volgens heden ontvangen telegram is het schip SENIOR, kapt. van Benten, heden Straat Sunda gepasseerd. Aan boord alles wel, 98 dagen reis van Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 18 augustus. Uit het bij Terschelling gestrande stoomschip TYNEMOUTH, zijn in dit seizoen geborgen 163 balen katoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, de 13e juli laatstleden van Batavia naar het Kanaal vertrokken om order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 19 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip TJERIMAI, kapt. Diepenbrock, 8 juli te Tagal gearriveerd.


Datum: 21 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 augustus. Het Nederlandse schip INSULINDE, kapt. Spaanderman, zal volgens particulier bericht van Atjeh naar Akyab (Burma) verzeilen om voor Falmouth te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel 20 augustus. Ook gisteren werden uit het wrak van de SAPPHIRE weder 8 balen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Blijkens een bij het Departement van Marine ontvangen telegram is Zr.Ms. schroefstoom- schip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, kapt. ter zee J.H. Commijs, de 19e dezer te New York aangekomen.


Datum: 22 augustus 1887


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 augustus. Te Singapore is als Engels onderdaan genaturaliseerd de heer H.C. Verloop, lid van de firma Hartwig & Co. Vergissen wij ons niet, dan is dit de kapitein van de GENERAAL KROESEN, die hier tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld naar aanleiding van het vergaan van dit stoomschip.


Datum: 23 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 19 augustus. De reparaties aan het Nederlandse stoomschip SIRIUS, hetwelk met het stoomschip DURLEY in aanvaring was, zijn volbracht. Er was voor Ffrs. 10.500 akkoord getroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rositter, per telegram. Het Nederlandse schoenerschip EENDRACHT, kapt. de Grooth, is 21 augustus bij Rositter, Oost-Pruisen, gestrand. De gezagvoerder benevens 6 man der equipage zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangaande de oefeningen der marine in de stelling Hollandsch-Diep-Volkerak deelt het Hblad. de volgende bijzonderheden mede :
De aanwezige scheepsmacht bestaat uit: de rammonitor 1e klasse Draak, rammonitor 2e klasse WESP, benevens de monitors HEILIGERLEE en KROKODIL en de stoomkanonneerboten FRET, BEVER en VOS. Aan deze flotille zijn toegevoegd de torpedoboot groot model ETNA en de torpedoboten klein model nummers. III en VII, benevens een stoombarkas en 2 stoomsloepen model White.
Omtrent de verschillende schepen zij het volgende medegedeeld. De DRAAK is een zogenaamde dekhuismonitor, gepantserd met 22-30 cm. ijzeren pantser en bewapend met 2 kanonnen van 28 cm. A. in één toren, bovendien voorzien van een ram en met het oog op torpedobootaanvallen nog bewapend met 2 revolverkanonnen van 3,7 cm. en 2 kanonnen van klein kaliber, welke laatste tevens voor sloepgeschut dienst doen. De maximum-vaart is 7¾ mijl, de diepgang 37,5 dm. De WESP heeft nagenoeg even zware pantsering als de DRAAK; heeft echter geen dekhuizen, en is daardoor dus minder zeewaardig; de bewapening verschilt in zover, dat er slechts één kanon van 28 cm aan boord is. De diepgang is 7 dm; de vaartsnelheid ongeveer 1 mijl kleiner dan die van de DRAAK; ook deze monitor is voorzien van een ramsteven. Zowel DRAAK en WESP zijn in Nederland gebouwd.
De HEILIGERLEE en KROKODIL, in Engeland gebouwd, zijn beide dekhuismonitors en even zwaar gepantserd als de andere monitors ; alleen de toren, waarin één kanon van 28 cm. A. is voorzien van compoundpantser; de diepgang is iets groter dan die van de WESP, de vaartsnelheid is echter nagenoeg gelijk aan die van de DRAAK.
Zowel HEILIGERLEE als KROKODIL munten boven de Nederlandse monitors uit door betere inwendige betimmering en daardoor bewoonbaarheid.
De stoomkanonneerboten FRET, BEVER en VOS zijn ongepantserd, hebben een diepgang van ongeveer 22 dm. en een vaartsnelheid van pl.m. 6 mijl. Zij zijn in Nederland gebouwd naar het type-Staunch, hunne kracht ligt in het kanon van 23 cm. Armstrong en de geringe trefkans, die zij door hunne kleine afmetingen aanbieden.
De torpedoboot groot model ETNA is voorzien van 2 lanceerbuizen voor Whitehead torpedo’s en ingericht voor 2 snelvuurkanonnen van 3,7 cm. systeem-Gericke; de torpedoboten No. III en No. VII zijn spartorpedoboten, de vaartsnelheid is ongeveer 14 mijl.
De stoomsloepen kunnen een snelvuurkanon voeren. Zij lopen van 10-13 mijl.
Alle monitors, behalve de WESP, zijn voorzien van elektrische projecteurs van 24.000 kaarsen, de WESP heeft een lamp van geringere sterkte. Eindelijk zijn alle schepen voorzien van stoomstuurinrichtingen en stoomankermachines, de monitors bovendien van stoommachines voor de draaiing van de toren en van exhaustmachines voor de luchtverversing in het gepantserd réduit.
Bij wijze van proef heeft de HEILIGERLEE een gevechtsmast, waarop in een soort kraaiennest een snelvuurkanon, systeem-Gericke, is opgesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 20 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip BARENDINA, groot ongeveer 250 last, gebouwd voor rekening van de heer H.L. van Deventer te Schiedam, en is de kiel gelegd voor een dito Rijnschip, groot ongeveer 210 last, voor rekening van de heer Teod. Wemmer.


Datum: 24 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 juli. Het vertrek van het stoomschip SOERABAYA van de Rotterdamsche Lloyd van de 23e dezer is tot nader order uitgesteld, aangezien ter rede Samarang een barst in de krukas is waargenomen. De gezagvoerder achtte zich niet verantwoord de reis te ondernemen zonder eerst de beschadigde as te hebben doen vervangen door de aan boord aanwezige waarloze. Deze voorziening zal een oponthoud te Batavia ten gevolge hebben van ongeveer vier dagen.
Foto 2408 Batavia 23/7 vrachten

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 augustus. Het Engelse fregat BRAMBLETYE wordt zoveel mogelijk zeewaardig gemaakt om eerstdaags naar Glasgow te worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Het Nederlandse fregatschip INSULINDE, kapt. Spaanderman, is met gouvernementskolen via Atjeh te Soerabaja aangekomen en zal na lossing verzeilen naar Bangkok om rijst te laden naar Falmouth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van Melbourne d.d. heden is het Nederlandse schip KINDERDIJK van Melbourne vertrokken naar Newcastle (N.Z.W.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 12 juli. Naar aanleiding van het aan de grond geraken van het stoomschip PRINS FREDERIK, kapt. Graadt van Roggen, beoosten Kampong Pengarengan, deelt men ons nader mede, dat de oorzaak hoofdzakelijk moet worden toegeschreven aan de dikke mist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 augustus. Het stoomschip SENIOR, met hout van Riga herwaarts, is heden in Vlie binnengekomen en ankerde wegens grote diepgang in de Slenk. Twee lichters vertrokken derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 23 augustus. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. Grilk, van Liverpool naar Batavia, is met verhitte lading te Rio de Janeiro binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip MARTINA JOHANNA, kapt. Dekker, heden van Stettin te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 augustus. Het stoomschip SENIOR, is op de westwal (in de Slenk) aan de grond geraakt. Vijf lichters en de sleepboot VOORWAARTS zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 12 juli. Naar aanleiding van het aan de grond geraken van het stoomschip PRINS FREDERIK, kapt. Graadt van Roggen, beoosten kampong Pengarengan, deelt men ons nader mede, dat de oorzaak hoofdzakelijk moet worden toegeschreven aan de dikke mist.
Toen te 10 uur de lucht opklaarde, werd de toestand, waarin het stoomschip verkeerde, van de rede waargenomen ; de stoombarkas PEKALONGAN, die onmiddellijk ter assistentie vertrok, ontmoette in de nabijheid van de FREDERIK de sloep, welke door de kapitein intussen was uitgezonden om op Cheribon hulp te vragen. 110 kojangs laadruimte werden die dag naar de FREDERIK gebracht om het schip, dat 6 voet in de modder zat, zoveel mogelijk te lichten teneinde het daarna weder in vlot water te kunnen brengen. Met het lossen der lading werd de volgende dag voortgegaan, tot men ’s middags het stoomschip PRINS ALEXANDER van de Nederlandsch- Indische Stoomvaartmaatschappij gewaar werd en van deze, middels een gehesen sein, hulp hoopte te krijgen ; echter tevergeefs, de kustboot vervolgde de reis naar Cheribon, zonder hulp verleend te hebben. Een hoeveelheid van 144 kojangs was intussen in de prauwen overgeladen toen het met hoog water en door het achteruit werken van de machines gelukte het stoomschip vlot te krijgen. De lading, welke ter lichting was gelost, werd gedurende de nacht weder ingenomen, en kon de reis naar Tegal donderdag morgen worden vervolgd, zonder dat schip noch lading enige schade hadden bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 augustus. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. Grilk, van Liverpool naar Batavia, is met verhitte lading te Rio Janeiro binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 24 augustus. Het houten dok van het Marine-Etablissement te Soerabaija, dat op NLG 7.000 was gelimiteerd, is op publieke vendutie verkocht voor NLG 15.300 aan de heer M. Houpt, die van plan is het niet te slopen maar te exploiteren. Is men dan met de verkoop wat voorbarig geweest?


Datum: 25 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren werd met Zr.Ms. schroefstoomschip CERAM, commandant J.J. de Bruyne, op de rede te Vlissingen een proefvaart gehouden, welke uitstekend heeft voldaan. Het schip kan ongeveer een 10 mijls vaart behouden, terwijl de omwentelingen der schroef gemiddeld 135 per minuut waren. Na terugkeer van deze tocht ging de CERAM onmiddellijk in het dok om de bladen der schroef, bij deze proefvaart twee bedragende, weder op getal vier te brengen. Men verneemt dat in het begin van de maand september de CERAM naar Indië zal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 24 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip ALBATROS, kapt. Koudenburg, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juli. Het Nederlandse schip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Schultz , is bevracht met suiker naar Melbourne.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 23 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip JOSEPHINE, kapt. Fenenga, heden van Nieuwediep te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 30 juli. Het barkschip JACOBINE, kapt. Janssen, van Macassar naar Cadix voor order met coprah, hetwelk hier 5 julivoor noodhaven binnenliep, heeft de stuurboordpomp geheel onklaar, het pompspil beschadigd, en moet geheel verbreeuwd worden. De lading moet in zoverre gelost worden dat de pomp geheel in orde gebracht kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 augustus. Gisteren kon weer gewerkt worden op het wrak van de SAPPHIRE. Er werden 8 balen katoen geborgen. De vorige week werden in het geheel 16 balen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 juli. Het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. Schols, is bevracht van Padang naar New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlieland 24 augustus. Drie sleepboten hebben hedenmiddag tevergeefs getracht het op de Vlierede aan de grond zittende stoomschip SENIOR af te slepen. Vijf lichters zijn reeds gelost
Harlingen, 24 augustus. De SENIOR is de laatste 2 getijden niet vlot gekomen. Vijf lichters zijn beladen hier teruggekeerd en twee vertrekken heden derwaarts. Het stoomschip zit thans niet gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 augustus. Het Nederlandse schip WILLEM EGGERTS, kapt. Grilk, van Liverpool naar Batavia, met verhitte lading te Rio de Janeiro binnen gelopen, is onderzocht en moet een gedeelte der lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam 24 augustus. Het stoomschip PRINS FREDERIK, kapt. Graadt van Roggen, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde te Port Saïd de 23e augustus en vertrok de 24e. Het stoomschip werd in het Suezkanaal door het stoomschip MENELAUS licht beschadigd aan het dek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 24 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht is het stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, van Odessa naar Rotterdam, heden te Gibraltar gearriveerd. Alles wel.


Datum: 26 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 augustus. Het Engelse fregat BRAMBLETYE is heden door experts onderzocht en voldoende zeewaardig bevonden om naar Glasgow te kunnen worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 24 augustus. Volgens heden bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse brikschip ONDERNEMING, kapt. Kuiper, van Harlingen te Sundsvall aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 augustus. Uit de SAPPHIRE zijn gisteren weer 34 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen 24 augustus. Volgens mededeling van een ooggetuige is het stoomschip SENIOR, de 23e dezer bij Prinshoek (Zuiderzee) aan de grond gelopen. Het stoomschip zit in een soort van kreek, waarheen de stroom blijft trekken, ook al is het al meer dan een uur vloed geweest. Dit gevoegd bij de omstandigheid dat daar ter plaatse het zand veel werkt, wordt het bezwaarlijker dan anders om het schip vlot te brengen.
Harlingen, 25 augustus. Na ruim 1.900 balken gelost te hebben uit het stoomschip SENIOR is het met assistentie van 3 sleepboten vlot gekomen en hier gearriveerd. Het stoomschip heeft geen schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 25 augustus. Het op de Vlierede zittende stoomschip SENIOR, is door de sleepboten HERCULES, IJMUIDEN en VOORWAARTS afgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 augustus. Heden is met de tonnenboeier aangebracht het anker en 30 vadem ketting van het Engelse fregat BRAMBELTYE, bij de stranding van dat schip in de Noordergronden verloren gegaan en thans aldaar opgevist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, bevracht van Java naar het Kanaal voor order tot 30 shillings.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus Het Nederlandse barkschip THORBECKE IV, kapt. De Jong, is bevracht van Indramaijoe naar Rotterdam met een volle lading rijst voor NLG 30 per last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 25 augustus. Met gewenst gevolg werd aan de werf van de scheepsbouw- meester A. van Duijvendijk te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip VOLONTÉ DE DIEU, groot 215 last, voor rekening van de heer H.W.A. Hulsman te Rotterdam.
Foto 2708 Kisogawa (Rdam 26/8)


Datum: 27 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 augustus. De oostelijke wind met het mooie weer der laatste dagen zijn zeer gunstig voor de werkzaamheden op de SAPPHIRE. Gisteren konden weer 26 balen katoen
geborgen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomkanonneerboten HEIMDAL en BALDER zullen van Willemsoord naar Amsterdam worden overgevoerd teneinde bij ’s Rijks werf verwapend te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 25 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip HARLINGEN, kapt. Flugmacher, laatst van Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Het Nederlandse schip CATHARINA, van Delfzijl naar Frederiksstad, dat verlaten is, werd te Randers (Denemarken) binnengesleept en afgekeurd.


Datum: 28 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 22 augustus. De schoener EENDRACHT, kapt. De Jong, bij Rositten gestrand, was bestemd van Kiel naar Memel in ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 augustus. Volgens ontvangen telegram is te Falmouth gearriveerd het schip HANSA, kapt. Hidde, met een lading gezouten huiden voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 augustus. Door duikers werd gedurende de afgelopen week uit het wrak van de Engelse stoomboot SAPPHIRE weer 108 balen katoen boven water gebracht en alhier opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Pernis, 27 augustus. Voor rekening ener rederij onder boekhouderschap van de heer M. Zwanenburg alhier is van de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co te Charlois te water gelaten de ijzeren sloep CORNELIA, lang 100 voet en bestemd voor de kabeljauwvisserij. De sloep zal hier havenen en gevoerd worden door stuurman C.B. Zwanenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Heden is uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Cardiff het schip KINTORE, ex-JOHANNA EN MARGARETHA, kapt. Leys. (opm: zie NRC 140887)


Datum: 29 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 augustus gisteren werd weer de gehele dag op de SAPPHIRE gewerkt. Men slaagde er in 42 balen katoen te bergen.


Datum: 30 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wildervank, 28 augustus. De equipage van verlaten Nederlandse schip JANTINA, kapt. Dekker, is door een Engelse stoomboot te Hamburg aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 29 augustus. Ten gevolge van het goede weer blijven de werkzaamheden op de SAPPHIRE gunstig gaan. Gisteren werden uit het wrak weer 26 balen katoen geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 augustus. Het Nederlandse schip ST. CHRISTOPHORUS, kapt. Teensma, heden van Himango (Finland) de Botnische Golf binnenkomende, is door windstilte tegen de Harssens gedreven. De sleepboot STAD AMSTERDAM heeft tevergeefs beproefd het schip vlot te slepen, waarna men een anker heeft uitgebracht en is aangevangen een gedeelte van de deklast in een lichter te lossen.
29 augustus. De ST. CHRISTOPHORUS is hedennacht met het vloedtij en na lossing van een gedeelte der lading vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 augustus. Het schip WILLEMINA, kapt. Hendriksen, van Kroonstad naar Rotterdam, is bij Kroonstad op strand geraakt, maar later vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.


Datum: 31 augustus 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, is bevracht met een lading suiker voor Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Het Nederlandse schip NOACH V, kapt. Van de Schaft, is bevracht met een lading suiker voor Java naar het Kanaal voor orders à Sh. 27/6 per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip OOSTZEE PACKET, kapt. Smit, van hier te Hernosand aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 29 augustus. Het alhier thuis behorende schip SAN FRANCISCO, kapt. Arkema, vertrok gisteren van Riga naar Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 30 augustus. Volgens particulier bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip BOTHNIA, kapt. Houwink, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 23 juli. Het Nederlandse schip HENRIKA, kapt. Hazewinkel, is bevracht naar het Kanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 29 augustus. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip genaamd ANNA MARIA, voor rekening van de heer Adrs. Snijders te ’s-Hertogenbosch.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, genaamd PHŐNIX.


Datum: 01 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 30 augustus. J.l. zaterdag (opm: 27 augustus) werd aan de werf van Gebr. G.& H. Bodewes alhier te water gelaten het ijzeren tjalkschip de JONGE ARNOLD, voor rekening van de heer Arnold Terwind van West-Pannerden, en een dito van schipper J. van Elburg van Gramsbergen, waarna de kielen zijn gelegd voor een ijzeren tjalk voor schippper R. Pol van Zwartsluis, en voor een ijzeren aakje voor schipper J. van der Hoog van Schalkwijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Het Nederlandse schip KERSBERGEN, kapt. Klasen, is bevracht met een volle lading suiker van Java naar het Kanaal ad Sh. 27/6 per ton.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoop wegens liquidatie. Op vrijdag 9 september 1887 zullen ondergetekenden in hun lokaal, ten overstaan van het vendu-departement te Batavia à tout prix verkopen een aantal in goede staat verkerende prauwen, toebehorende aan de Prauwmaatschappij van het Eiland Amsterdam, benevens de schroefsleepboot CUSTOS, lengte over de loodlijnen 15,88 meter, wijdte op grootspant 3,53 meter, holte op grootspant 1,70 meter, diepgang gemiddeld 1,20 meter. Het vaartuig is gebouwd in 1879 van staal, voorzien van een compound stoomwerktuig van 8 paardekracht met verticaal boven de as geplaatste cylinders van 200 en 290 millimeter middellijn en 200 millimeter slag. De stoomketel is cylindervormig, verwarmend oppervlak 14 m2. In 1886 onderging de huid en machine een belangrijke reparatie. De ketel is in uitmuntende staat. In de kolenhokken is ruimte voor ruim 5 ton kolen. De boot is ook voorzien van zoetwaterketels ter aanvulling van de stoomketel.
Inmiddels zijn prauwen en schroefsleepboot uit de hand te koop en op aanvraag bij de directeur van het veer te bezichtingen.
John Pryce & Co.


Datum: 02 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 31 augustus. Gedurende de maand augustus zijn uit de SAPPHIRE 268 balen katoen geborgen. Wegens het onstuimige weer heeft men sedert zondag niet op het wrak kunnen werken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 31 augustus. Aan de werf der firma P. Boele Pzn.alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip RHEINSTEIN, groot circa 450 last, gebouwd voor rekening van de heer Jos. Fendel te Neuendorf.
Daarna is met de bouw van een dergelijk schip begonnen voor rekening der Badische A.G. für Rheinschifffahrt und Seetransport te Mannheim.


Datum: 03 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 31 augustus. Heden werd alhier bij de scheepsbouwmeester T. van Duyvendijk met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip, genaamd BONIFACIUS, gebouwd voor rekening van de heer A. Deinum te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 september. De Nederlandse schoener ARGO, kapt. Walvius, van Hamburg naar Sint Petersburg, is te Laeso (Denemarken) aan de grond geraakt doch met assistentie af en in Frederiksstad binnengebracht. Het is nog niet bevestigd of er schade is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 september. Volgens telegram is het Nederlandse schip CERES, kapt. Visser, van Burntisland te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 september. Door de eigenaar van de sleepboot ADSISTENT wordt GBP 35 gevraagd voor afbrengen van het Noorse schoenerschip VICTORIA, kapt. Magnussen, van de stroomleidende dam voor deze haven op 29 augustus,jongstleden. Volgens later bericht weigert de kapitein van de VICTORIA de voldoening van het gevorderde sleeploon. Op de VICTORIA is gerechtelijk beslag gelegd en eist men NLG 600 cautie alvorens het beslag op te heffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 september Volgens telegram van Kilrush zijn de schepen NEVA, uit Belfast en de Nederlandse schoener ELISABETH met elkander in aanvaring geweest, waarbij de ELISABETH kluiverboom en voortuig verloor. De NEVA heeft het stuurrad en de bovenverschansing gebroken.


Datum: 04 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 2 september. Het schip ARGO, kapt. Walvius, hier met assistentie binnengebracht na op Laeso aan de grond gezeten te hebben, zal de lading moeten lossen..

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 3 september. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, met steenkolen van Grangemouth, te Riga gearriveerd. Het zal na lossing aldaar een lading innemen voor Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zir.Ms. schroef stoomschip FLORES, luitenant ter zee 1e klasse W.M.I Visser, is hedenmiddag van Amsterdam vertrokken naar Oost Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 september. Door kapt. Magaussen van de Noorse schoener VICTORIA werd de vereiste cautie gesteld, en dientengevolge is de beslaglegging opgeheven.


Datum: 05 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 2 september. Het bergloon van het Nederlandse schoenerschip ARGO, kapt. Walvius, van Hamburg naar Petersburg met verfhout, hier lek binnengebracht, na op Laesö op strand gezeten te hebben, bedraagt 34%. Een deel der lading werd overboord geworpen om vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 3 september. De Nederlandse galjoot MARIA HINRICHS, kapt. De Boer, welke 31 augustus van hier vertrok naar Zumaya (Noord Spanje), keerde hier terug. De stuurman verklaarde, dat de gezagvoerder in Princess Channel op donderdag 1 september was overboord gevallen en verdronken. Bij het zeilen naar de ankerplaats kwam het schip in aanvaring met het ten anker liggende schip CUMBERLAND en verloor kluiverboom en boegspriet, en leed schade aan verschansing en bakboord achterschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 29 augustus. Het Nederlandse stoomschip ZAANDAM, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft de as gebroken en een schroefblad verloren. Het zal dokken om te repareren.


Datum: 06 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 5 september. Het Nederlandse fregatschip BATAVIER, kapt. Wiebenga, vertrok volgens bij de rederij ontvangen bericht de 5e september van Java naar het Kanaal voor order met een volle lading suiker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 5 september. De Texelse loodskotter No.5 is in de nacht van 3 op 4 september in het Engels kanaal aangevaren en gezonken. De opvarenden werden gered. Bijzonderheden ontbreken.


Datum: 07 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dungeness, 4 september. In de vroege ochtend om 03.00 uur op 3 mijl afstand O.t.N. van het vuur van Dungeness was het stoomschip THOMAS PERKER, van Smirna naar Londen bestemd, in aanvaring met de Nederlandse loodskotter No.5, waarna deze gezonken is. Alle opvarenden werden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. De schepen THORBECKE VI en JOHN PETTERSON zijn te Soerabaja in aanvaring geweest. Beide schepen hebben lichte schade bekomen. Ten tijde van de aanvaring lag het eerste schip ten anker.


Datum: 08 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 5 september. Het Nederlandse schip ARDJOENO, kapt. Bart, van Cardiff naar Java met kolen, heeft op de rede van Penarth een anker en 20 vadem ketting verloren. Het heeft weer een nieuw anker en ketting aan boord ontvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip INSULINDE heden van Soerabaja naar Bangkok vertrokken om rijst te laden naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 7 september Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip NICOLAAS , kapt. Burghout, heden van hier te Sundsvall gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen, zal Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN in het begin van december om de Kaap naar Indië vertrekken onder bevel van kapitein ter zee Van Mulken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 september. De Nederlandse galjoot LAMBERTHA, kapt. Bos, 23 augustus van Memel naar Amsterdam vertrokken, liep lek te Mandal binnen. Het behoeft de lading niet te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vlaardingen 7 september. Volgens particulier bericht is het schip LEVANT, kapt. Van Rijn, gisteren te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 september. De Nederlandse bark NEPTUNUS, kapt. Zeilenga, zit op de rivier de Uruguay aan de grond. Zal moet lichten om vlot te komen.


Datum: 09 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 8 september. Het stoomschip PRINS HENDRIK, liggende te Aden in zwaar beschadigde toestand, is, bij gebrek aan kopers, in publieke veiling te Londen opgehouden en daarna uit de hand verkocht aan de firma Wizram Ebraim & Co. te Bombay voor de som van GBP 2.100.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 september. Het schip WALCHEREN, kapt. Lindblad, van Riga herwaarts, liep te Frederiksstad lek en met gebroken pomp binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ze.Ms. schroef stoomschepen 4e klasse CERAM en FLORES, onder bevel van de luitenants ter zee 1e klasse J.J. de Bruyne en W.M.I. Visser, zijn in de morgen van 8 dezer van Vlissingen en IJmuiden naar zee vertrokken met bestemming naar Oost Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 8 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip NACHTEGAAL, kapt. Beekman, van Liverpool naar Java vóór 8 september Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 8 september. Van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen, scheepsbouw- meesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip PERSUASIO, groot 215 lasten, gebouwd voor rekening van de heer A. Dormolen te Ubbergen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 5 september. Het Engelse schip JOHN PATERSON kwam heden ter rede met een loods aan boord en had het ongeluk dwars voor de boeg te komen van de THORBECKE, kapt. Van der Meij. Bij deze gelegenheid werd aan laatstgenoemd schip een belangrijke schade veroorzaakt. De gehele tuigage ging verloren en werd de vaste bovenverschansing aan de boeg ingedrukt. In deze positie was de JOHN PATERSON genoordzaakt door de stroom te blijven liggen in afwachting van kenteren van het getij om weder vrij van de THORBECKE te komen. De benarde omstandigheid duurde 3 uren, na voor enige duizenden guldens averij veroorzaakt te hebben.


Datum: 10 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires. 23 juli. Het Nederlandse schip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga is met hoog water in de rivier Uruguay aan de grond geraakt. De gezagvoerder heeft lichters aangevraagd. Het schip heeft te Gualeguaychy 787 pijpen talk, 22.490 horens en 10.654 pond beenderen geladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip ZILVEREN KRUIS zal begin december om Kaap Hoorn naar Indië vertrekken onder bevel van kapt. ter zee Joekes. De VAN GALEN vertrekt 10 december om de Kaap de Goede Hoop naar Indië , onder bevel van kapt. ter zee van Mulken.
De groot model torpedoboot DEMPO, gebouwd bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, is heden met zeer gunstig gevolg ter rede Texel onder stoom beproefd. Het vaartuig liep een 22 mijls vaart.


Datum: 11 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 september Volgens ontvangen bericht is het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. Schots, heden van Padang naar New York vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Waspik, 9 september. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruijtenberg met goed gevolg te water het ijzeren Rijnschip ANTOINETTE, groot 62 last, gebouwd voor rekening van de heer C. Franken te Groenendijk bij Oosterhout.


Datum: 13 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 12 september. Van de werf der firma E.J. Smit & Zn. alhier werd met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd ijzeren aakschip VERTROUWEN, groot ongeveer 100 ton, voor rekening van schipper J. van Dolderen te Renkum.
Tevens zullen a.s. vrijdag (opm: 16 september) worden afgeleverd twee veerschepen voor rekening van de veerschippers te ’t Zand en te Spijk, en werd de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomboot voor de Dokkummer Stoombootmaatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 12 september. Het Nederlandse barkschip ANNA ALEIDA, kapt. Bleeker, vertrok 12 dezer van Soerabaja naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 11 september. De pogingen afgelopen week om op het wrak van de SAPPHIRE te werken zijn door de holle zee mislukt. In deze maand heeft men nog niets kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 12 september. Het schip WILLEM CHRISTIAAN, kapt. Jager, van Sundsvall naar Kaapstad, was 10 september kruisende bij Zuid Voorland op de reis van Elseneur. Tot daar had men voortdurend met tegenwind en ruw stormachtig weer te kampen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 september. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, heden van hier te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 september. Volgens een hier ontvangen bericht is het Nederlandse schip FERDINAND EN LOUIS, kapt. Nieuwenhuis, in de Oostzee aangevaren. De equipage werd gered. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 12 september. Volgens ontvangen telegram is het schip HELENA, kapt. Verbeet, heden van Philadelphia te Havre gearriveerd. Alles wel aan boord.


Datum: 14 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip JOHAN WILLEM FRISO, in aanbouw bij ’s Rijks werf te Amsterdam, is zoverre gereed, dat het in het begin der volgende maand naar de directie der marine te Willemsoord zal worden overgevoerd..
Foto 1409 S.M. Java, advertentie

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 september. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Rapp. is volgens particulier bericht van Amsterdam te Hernosand gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 12 september. Volgens alhier ontvangen telegram uit Mariehamn is het Nederlandse schip FERDINAND EN LOUIS, kapt. Nieuwenhuis, van Kopenhagen naar de Oostzee, overzeild en gezonken. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 13 september. Volgens particulier bericht zijn gearriveerd te Sundsvall het schip MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. van de Meer, en te Hernosand het schip ALBERTINE AMEUA, kapt. Meinsma, beide van Harlingen, en vertrok het schip ONDERNEMING, kapt. Kuiper, van Sundsvall naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 6 augustus. Het Nederlandse barkschip SLAMAT, kapt. Schots, groot 916 ton werd opgenomen van Padang te laden naar New York voor GBP 1.800

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 12 september. Het Nederlandse schip EXPERIMENT, kapt. Larsen, van Riga naar Emden bestemd, is op Rottum gestrand. Het volk is gered en te Emden ondergebracht.


Datum: 15 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Westernieland, 13 september. Bij het eiland Rottum, is zaterdag jongsleden een brik vast geraakt. De strandvonder of voogd van dat eiland, alsmede de beide gebroeders Visser, verlenen hulp het hun schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 september. Het schip JACOBUS JOHANNES van Macassar en Java naar Amsterdam, passeerde 15 augustus Kaap de Goede Hoop, hebbende 49 dagen reis van Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 september. Het schip JOHANNES, kapt. Oosting, de 11e j.l. van Riga hier ter rede aangekomen en voor Harlingen bestemd, is heden alhier in de haven gesleept teneinde te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cherbourg, 10 september. Het Belgische schip DON JUAN, is in het dok gekomen om de lading over te nemen van het Nederlandse schip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Jansen, van Rouaan naar Philadelphia bestemd.


Datum: 17 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Westernieland, 16 september. Omtrent het schip, dat zaterdag j.l. ten Noord Westen van Rottum aan de grond geraakte, verneemt men nader dat het een schoener is. Het is vol water en blijkbaar niet meer vlot te krijgen, de bovenlading bestaat uit balken. De bemanning is door de loodskotter van Emden afgehaald. Door de onstuimige zee was het schip tot heden niet te bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Volgens telegrafisch bericht is het Nederlandse schip DELI (ex GROEN VAN PRINSTERER), kapt. van Duijn, van New Castle met steenkolen naar Atjeh bestemd, na daar gelost te hebben, Straat Sunda gepasserd naar Kedendong om aldaar met hout gedeeltelijk beladen te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Harlingen, 5 september Het Duitse schoenerschip HILKEA, kapt. Velt, zal wegens de lage stand der vrachten, thans reeds in de winterlaag worden gelegd. Voor schepen van grotere afmeting dan het bovengenoemde heeft men in de niet onbelangrijke stijging der vrachten in de laatste weken aanleiding gevonden om deze nog voor een reis van de Oostzee of Botnische Golf te charteren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 augustus. De vrachten zijn stil bij tot dusverre nog zeer geringe vraag. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES WILHELMINA naar Amsterdam voor koffie NLG 80, rijst NLG 50, huiden NLG 95, indigo NLG 120, tabak NLG 55 en tin NLG 25 per last; stoomschip DRENTHE naar Rotterdam koffie NLG 80, rijst NLG 50, huiden NLG 95, indigo NLG 120, tabak NLG 55 en krossoks NLG 45 per last. De BATAVIER laadt voor bevrachters rekening.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: GRAAFSTROOM, F.H. VON LINDERN, CONSTANTIA, THORBECKE VII, SMEROE, NOACH V, THORBECKE IV, TJERIMAI, NOACH VI, NOACH III, NOACH IV, CONCORDIA, JOHANNA, THORBECKE VI, KERSBERGEN, THORBECKE, THORBECKE II, INSULINDE, THORBECKE III en KRIMPEN A/D LEK.


Datum: 18 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het departement van marine is aan de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” te Vlissingen opgedragen de bouw van een raderstoomschip voor de dienst der hydrografie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 september. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip ADELAAR, kapt. De Boer, heden van hier te Burntisland aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 18 augustus. Naar het Kanaal werd bevracht het Nederlandse schip MEEDEN, kapt. Mantjes, van Porto Allegro met gezouten huiden tot GBP 300. Voorts werd nog gecharterd het Nederlandse schip STELLA MARIS, kapt. Groenewold, van Assu met zout op hier tot 550 Rs. (opm reis?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 17 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip PRINSES WILHELMINA, kapt. Bruce, heden van Antwerpen te Tientsin aangekomen.


Datum: 20 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens particulier bericht is het schoener schip ARCADIE, kapt. Oldenburger, van hier naar West Indië bestemd, de 18e dezer Lizard gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cherbourg, 16 september. Het hier met schade binnengelopen Nederlandse schip MARIE EN ANTOINETTE, bestemd voor Rouaan naar Philadelphia zal 27 september in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 augustus. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, heeft gedokt en werd zo goed als onbeschadigd bevonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 september. De door de firma Van Maenen & Van den Broeck te Antwerpen met haar stoomboot TELEGRAAF III deze zomer ondernomen geregelde dagelijkse dienst voor personen en goederen tussen Antwerpen en hier v.v. zal, naar men verneemt, met de 1e oktober a.s. worden gestaakt, daar de ondernemers geen kans zien de exploitatie met vrucht voort te zetten.


Datum: 21 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met de scheepsbouw aan de Clyde gaat het niet voordelig. Op vier werven in het district Whiteinch, Glasgow, is er geen enkel schip in aanbouw, een aldaar gedurende 27 jaren onbekend verschijnsel. Zaterdag j.l. heeft de firma Caird & Co te Greenock 200 werklieden afgedankt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 19 september. Kapt. Bakker, gezagvoerder van het schip FRANS, van Riga alhier aangekomen, rapporteert op 56º10’ NB en 05º20’ OL een brandend schip te zijn gepasseerd, waar van de masten reeds overboord waren gevallen en hetwelk zeer gevaarlijk voor de scheepvaart dreef.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 19 september. Het schip JOHANNA HENDRIKA, kapt. Kramer bestemd naar Rotterdam, hier als bijlegger binnen, vervolgt de reis binnendoor.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 20 september. Het barkschip HENDRIK ONNES, kapt. Middel van Delfzijl naar Riga, alhier lek binnengelopen, moet te Harlingen repareren.


Datum: 22 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 september. Het barkschip HENDRIK ONNES, kapt. Middel, de 17e dezer in ballast van Delfzijl naar Riga vertrokken, is heden door de stoomboot VOORWAARTS binnen gesleept, lek, met overgeworpen ballast, verstopte pompen en veel water in het ruim, hebbende zondagnacht vermoedelijk op een voorwerp gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 september. Volgens telegrafisch bericht is het schip MARY, kapt Pijl, van Atjeh te Penang aangekomen en neemt aldaar lading in voor Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 23 augustus. De Nederlandse bark NEPTUNUS, kapt. Zeilinga, welke op de Uruguay aan de grond heeft gezeten, is enige dagen geleden naar zee vertrokken.


Datum: 23 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 21 september. Aan de werf van de scheepsbouwmeester P. van den Poel werd heden met succes te water gelaten een ijzeren boeierschuit, de LASTDRAGER, groot 25 last, voor rekening van de heer C. Barendrecht te ’s-Gravendeel.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren tjalkschip, groot 60 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 september. De gezagvoerder van het stoomschip LAURA, van Sundsvall alhier binnen, rapporteert gisterochtend, 30 mijl ten Noord Oosten van Terschelling te hebben gezien de driemast schoener ANNA, beladen met balken en vol water, De fokkemast, bij het dek afgebroken, hing langszij, de grote steng was weg, terwijl de bazaan nog bijstond. Sloepen waren niet bij het schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 september. Volgens telegram uit Burntisland is de driemast schoener ANNA, kapt. Gosselaar, vol water en met de fokkemast overboord door de equipage verlaten, die aldaar is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands fregatschip A.H. VAN TIENHOVEN SR., liggende te Alblasserdam. Informatiën te bekomen bij de heren F. H. von Lindern Jr. te Alblasserdam, en J. von Lindern te Rotterdam.


Datum: 24 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brightlingsea. Door de vissloep EXCELLENT werden hier hedenochtend geland kapt. Gosselaar en equipage van het driemast schoenerschip ANNA, welke hun schip 20 september ’s ochtends om 08.00 uur op ongeveer 30 Engelse mijlen van Texel vol water hadden verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 september. De sleepboot HERCULES is heden van hier vertrokken ter opsporing van de driemast schoener ANNA, welk schip, door de equipage verlaten en vol water, volgens ingekomen rapporten benoorden Terschelling drijvende moet zijn gezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 23 september. Men heeft het barkschip HENDRIK ONNES leeggepompt en de ballast, die naar stuurboordzijde verspoeld was overgescheept. Het schip moet kielen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dieppedalle (bij Dieppe), 19 september. Het Nederlandse schip HELENA, kapt. Verbeet, van Philladelphia met petroleum naar Rouaan, is alhier aan de grond geraakt. De kapitein heeft lichters aangevraagd (gemeld schip arriveerde 23 dezer te Rouaan).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 23 september. Volgens bericht uit Schiermonnikoog zit een driemast schoener aan de grond, assistentie is derwaarts gezonden..


Datum: 25 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan boord van de vaartuigen van het gepantserd materieel zal binnenkort een belangrijke vermeerdering plaats hebben van het aantal snelvurende kanonnen van 3,7 cm. om deze vaartuigen in staat te stellen de aanval van torpedoboten beter te kunnen afweren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 24 september. Het gisteren uit Schiermonnikoog gerapporteerde schip dat aan de grond zat, is gebleken te zijn de verlaten driemast schoener ANNA, kapt. Gosselaar. Het schip is op de Engelsmanplaat aan stukken geslagen. De lading hout, meest balken, drijft langs de vaste kust
Nieuwediep, 24 september. De sleepboot HERCULES is heden alhier teruggekeerd zonder iets van de driemast schoener ANNA te hebben ontdekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harwich, 22 september. De Nederlandse driemast schoener ANNA, kapt. Gosselaar, van Riga naar Delfzijl, welke 20 september in de Noordzee bij Texel door de equipage verlaten werd, heeft op de ochtend van die dag op 53º50’ NB en 05º10’ OL op een wrak gestoten, waardoor het vol water liep en wrak werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam 24 september. Volgens bericht uit Bremen is het Duitse schip GERHARD, groot 909 registerton, lange tijd eigendom geweest van I.H. Bochman te Bremen, aan een Nederlandse rederij verkocht voor 19.000 mark.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 september. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Drok, van Krageroe naar Termunterzijl bestemd, is alhier in de haven gekomen en zal wegens de lage waterstand in laatst genoemde plaats de lading alhier lossen(opm: dus in Delfzijl).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlaardingen, 24 september, Volgens gisteren bij de rederij ontvangen telegram is het schip VREDE, kapt. Stam, van Antwerpen te Lissabon gearriveerd, en volgens heden ontvangen telegram vertrok het schip LEVANT, kapt. van Rijn, van Portimao (Portugal) naar Vlaardingen.


Datum: 26 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Westernieland, 24 september. De schoener die de 10e september bij Rottum strandde, is de EXPRUUT (opm:?), kapt. Larsen, komende met hout van Helsingborg, bestemd voor Papenburg. De loods uit Emden schijnt zich vergist te hebben in de tonnen die goed in orde waren en bracht het schip zodoende op een verkeerde plaats. Men is druk in de weer
– zover de zee dit toelaat - de lading ter bestemder plaats te brengen. Het schip zelf is verloren.


Datum: 27 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostmahorn, 24 septmber. Niettegenstaande de daartoe aangewende middelen, mocht het niet gelukken de driemast schoener ANNA binnen te brengen. Ongeveer 14.00 uur raakte het schip vast in de gronden tegen de Engelsmanplaat. Toen ook de tweede loodsboot van hier ter assistentie aankwam, viel de laatste mast om en werd het schip geheel wrak, zodat de lading balken er uit dreef. Veel van de lading drijft te Moddergat en daaromtrent aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 september. Het stoomschip INO, van Bilbao naar hier, is gisteravond in de Nieuwe Waterweg binnengekomen, en bij de Noorderwal aan de grond gekomen, doch hedenochtend met assistentie vlot gekomen en naar hier opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 september. In de afgelopen week zijn de bergers slechts éénmaal bij het wrak van de SAPPHIRE geweest, doch konden niets uitrichten. In deze maand is nog niets uit het wrak geborgen. Zo de toestand der zee niet spoedig beter wordt, zal men met het duiken dit jaar eindigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 september. De Duitse bark GERHARD, is aangekocht door de heren De Groof & Co, reders alhier, die het schip onder Nederlandse vlag en voor hunne rekening in de vaart brengen.
Foto 2809 liquidatie S.M. Java


Datum: 28 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Volgens particulier telegrafisch bericht is het Nederlandse schip INSULINDE, kapt. Spaanderman, 7 september van Soerabaja vertrokken naar Bangkok, aldaar 27 september aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 september. De werkzaamheden voor de SAPPHIRE zijn voor dit jaar ge-eindigd. Door de duikers werden in de afgelopen zomer tot en met 31 augustus 11.675 balen uit genoemd wrak geborgen. Sinds die tijd werd het bergen doorde holle zee belet.


Datum: 29 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 27 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, de 27e dezer van Nyland te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De werkzaamheden tot verwapening van Zr.Ms. rammanitor HYENA aan ’s Rijkswerf te Amsterdam zijn zover gevorderd, dat genoemde bodem in het begin van de volgende maand weer naar de directie te Hellevoetsluis zal worden teruggevoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 26 september. Heden is hier door de loodsboot No. 1 Friesche Gat aangebracht een mast en een gaffel, benevens enig beddegoed, afkomstig van de driemast schoener ANNA.


Datum: 30 september 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 september. Het stoomschip AMSTERDAM, dat gepasseerde nacht om 02.15 uur van hier vertrok, is aan de zuidzijde van de Elve tegenover Blankenese aan de grond gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zr.Ms. torpedoboot BATOK, in aanbouw bij ’s Rijkswerf te Amsterdam, is hedenmiddag met het beste gevolg te water gelaten

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 29 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de schoener ARCHIPEL, kapt. Post, heden te Cadix binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 september. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip
THORBECKE V, kapt. Carst, heden van Batavia naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 september. Het Duitse barkschip GERHARD, te Bremen aangekocht door de heer Chs. de Groof te Vlissingen, zal GERHARDUS genaamd en gevoerd worden door kapt. W. Bruijn, en is bestemd voor de grote vaart.


Datum: 01 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel (Stormpolder), 29 september. Heden werd van de werf De Nijverheid van C . van der Giessen & Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot plm. 420 last, voor rekening van de heer Joseph Reinart te Königswinter (opm: FRANCISCA THÉRÈSE, waarschijnlijk aanvankelijk besteld door Joseph Hoechsten, Keulen).
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip (opm: CERES), groot 350 last, voor rekening van de heer Jacob Köning te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 september. Het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, kapt. Bakken te Delfzijl liggende, zal naar Wyborg (Rusland, Finse Golf) vertrekken om voor hier te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 30 september. Volgens ingekomen berichten is het Nederlandse tjalkschip MARGRIETH CATARINA (opm: MARGARETHA CATHARINA), kapt. Panjer buiten Borkum gezonken, en de stuurman alleen door de loodskotter no. 2 gered en alhier aangebracht (opm: zie NRC 221087).

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 oktober. Het Soerabaiasch Handelsblad weet te berichten, dat de PRINS FREDERIK de 23e september in het Suez-kanaal achterop is gevaren door een Engelse boot, waardoor het achterdek beschadigd werd, maar het doorvaren niet belet.


Datum: 02 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinerzijl, 29 september. Het Nederlandse schip AURORA, kapt. L. Smid, van Hamburg naar Rotterdam, heeft aan de grond gezeten en werd met assistentie hier binnen gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 oktober. Het Nederlandse schip JAN EN JACOB, kapt. Van der Veen, van Burghead (Schotland, Oostkust) naar Koningsbergen, is lek te Aberdeen binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 1 oktober. Heden werd aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk met gunstig gevolg te water gelaten het ijzeren paviljoen-tjalkschip DE VROUW SIJGJE, groot 60 last, voor rekening van schipper K. de Bes te Rotterdam.
Daarna werden de kielen gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 300 last, voor rekening van de heer J. Reusch te Königswinter, en voor een ijzeren tjalkschip, groot 40 last, voor de heer K. Urzinus te Hardinxveld.
Foto 0210 Batavia, 26/8 vrachten (2x)


Datum: 04 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 3 oktober. Aan het strand der gemeenten Oost- en West-Dongeradeel en van het eiland Ameland dreven in de laatste dagen voortdurend balken en andere voorwerpen aan, waarschijnlijk afkomstig van het verleden week op de Engelsmanplaat gestrande en daarna uiteengeslagen drie mast schoenerschip ANNA, kapt. Gosselaar, van Delfzijl, komende van Riga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip OOSTZEE PACKET II, kapt. Kuiper, van hier te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 3 oktober. Gisterochtend werd in de Pijp Tabak bij Antwerpen de schroefboot ADRIANA, kapt. De Boer, van Antwerpen naar Amsterdam, aangevaren door een Engelse boot, waardoor eerstgenoemde is gezonken. De opvarenden werden gered.


Datum: 05 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 oktober. Het Deense stoomschip VALDEMAR, van Riga, was het stoomschip, hetwelk de Nederlandse boot ADRIANA in de grond liep te Pijp Tabak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 4 oktober. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijnschip ELISABETHA, groot ongeveer 250 lasten, gebouwd voor rekening van de heer C. Liebman te Weisenau, en zal de kiel gelegd worden voor een dito Rijnschip, groot 400 lasten, te bouwen voor rekening van de heer Ed. Witzer te Duisburg.


Datum: 06 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 5 oktober. Op de werf der heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werden heden de kielen gelegd voor twee Rijnschepen, ieder groot pl.m. 500 last, een voor rekening van de heer J.C. Strijp te Waspik, en een voor rekening van de heren Stachelhaus & Buchloh te Mühlheim a/d. Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. I. F. L. Meijjes, A. Vinke en J. F. Von Glahn, makelaars, zullen als lasthebbenden van hunne principalen, ten overstaan van de notarissen W. A. I. Elzevier Dom en A. D. I. T. Meijjes, op maandag 24 oktober 1887, des namiddags ten 3 ure precies, te Amsterdam in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, bij opbod en afslag, presenteren te verkopen het extra- ordinair, welbezeild, kopervast en gekoperd schoener-brikschip, genaamd MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. Rab. Volgens Nederlandse meetbrief lang 29,10 meter, wijd 7,62 meter, hol 3,75 meter, en alzo gemeten op 199,02 register tonnen, of 563,80 kubieke meter, en dat met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, en verdere inventaris, breder bij biljetten vermeld. Het schip ligt aan de werf Het Witte Kruis in de Kleine Kattenburgerstraat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 5 oktober. Op de bank nabij Koudekerke is een tjalk gestrand, naam onbekend. Het schip zit gevaarlijk.


Datum: 07 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip ADELAAR, kapt. de Boer, heden van Grangemouth, te Malmö aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 5 oktober. Van de werf der firma E.J. Smit & Zoon is zaterdag j.l. (opm: 1 oktober) te water gelaten een nieuw gebouwd ijzeren aakschip, groot 130 last, voor rekening van schipper J. Elfring te Hoogezand.
Daarna is de kiel gelegd voor een tjalk voor rekening van schipper J. Sweers te Dedemsvaart.


Datum: 08 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. Van Assen, van Barbados te Londen aangekomen, heeft op de reis een gedeelte der verschansing verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 oktober. Het Nederlandse schip MARIA ANTOINETTE, te Havre in averij afgekeurd, is aldaar in publieke veiling voor Ffrs. 7.500 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Carolinensiel, 6 oktober. De lading van het Nederlandse tjalkschip AURORA, van Altona naar Rotterdam, is gelost en het door zeewater beschadigde gedeelte, ongeveer 4 last, zal binnen een paar dagen in publieke veiling worden verkocht. Het schip wordt gerepareerd.


Datum: 09 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschepen ZILVEREN KRUIS en BONAIRE liggen te Nieuwediep gereed om in het begin der volgende week, respectievelijk naar Oost-Indië en West-Indië te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 6 oktober. Gepasseerde nacht is op de Noordvaarder alhier aangedreven een aan de buitenzijde zwart geverfd groot eiken wrak van de zijde van een schip, ijzervast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse zeilschip CONGO, kapt. Hauenstein, 6 oktober gezeild van Banana naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 8 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip LAURA, kapt. Koster, te Borga (Finland) gearriveerd.


Datum: 10 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 8 oktober. Heden is van de werf van de heer P. Hoebée alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip SALIER, groot 360 last, gebouwd voor rekening van de heer L. Meijer te Rotterdam, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een gelijksoortig schip, groot pl.m. 450 last, voor rekening van de heer W. van Laack alhier.


Datum: 11 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht vertrok het Nederlandse schip F.H. VON LINDERN, kapt. Zwart, de 8e oktober van Java naar het Kanaal voor orders.


Datum: 12 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 11 oktober. Volgens particulier bericht zijn te Sundsvall gearriveerd de schepen BOTHNIA, kapt. Houwink, ALBATROS, kapt. Koudenburg en FRISA, kapt. Boswijk, allen van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 oktober. Het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, vertrok heden van Java naar Europa.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 oktober. Volgens heden bij de rederij ontvangen bericht is het schip J.P.A., kapt. Swart, van Greenock te Rio de Janeiro aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 oktober. Het Nederlandse schip MARIE EN ANTOINETTE, in publieke veiling opgehouden, is uit de hand verkocht voor Ffrs. 7.000 om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 oktober. Het Nederlandse schip PIET HEIN is te Havre voor Ffrs. 7.000 verkocht en bestemd voor de Franse kustvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 11 oktober. Wegens hevige storm kon niet geschut worden. Wegens storm is de stoomboot JONKHEER VAN PANHUIJS niet van hier naar Amsterdam vertrokken en de postboot TERSCHELLING van Terschelling is hier niet aangekomen. Het blazerschip KOERIER arriveerde hier met verlies van anker en zwaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het stoomschip BROMO, in aanbouw op de werf van “De Schelde”, zal thans ’s avonds en wanneer nodig ’s nachts, bij elektrisch licht gewerkt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 11 oktober. Op de Vlierede werd heden hier binnen gesleept door de sleepboot ADSISTENT een driemast schoener.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 oktober. Het Nederlandse schip THORBECKE III, kapt. Koster zal morgen van Java naar het Kanaal vertrekken voor order.


Datum: 13 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 oktober. Volgens particulier bericht ligt het Nederlandse schip EVA, kapt. Brongers, te Suriname in lading naar hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 12 oktober. Het Noorse brikschip HAABET, is gisteravond aan de zuidzijde van het zuidelijk havenhoofd gestrand. De equipage heeft zich gered door van het schip af op het havenhoofd te klimmen langs de kluiverboom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 12 oktober. Alhier is vanmiddag gestrand de Noorse brik LOFOTEN, kapt. Nilson, van Shoreham (Zuid-Engeland) naar Laurvig (Laarvik, Oslofjord) in ballast. De uit zeven man bestaande bemanning heeft zich met de eigen boot gered. Het schip is wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 12 oktober. In Stortemelk, dicht onder het Noorderstrand, drijft een schoener in ontredderde toestand. De fokkemast, boegspriet en kluiverboom zijn weg. Bijzonderheden onbekend. Sleepboten zijn bij het vaartuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 12 oktober. Volgens particulier bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 oktober. Het gisteren gezonken tjalkschip, schipper Lier van Makkum, ligt thans hoog op de Westwal. Men hoopt het scheepje te kunnen afbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 oktober. Heden is te Sundsvall aangekomen het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, van Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 12 oktober. Alhier gestrand de Noorse bark TELEGRAAF, kapt. Wilhelmsen, in ballast. Het volk is gered, maar het schip verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 oktober. Heden is alhier binnengekomen het schip EGBERT EN NICOLAAS, kapt. Grilk, van Schiedam naar Riga, met verlies van zeilen en gebroken want.


Datum: 14 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 13 oktober. Het schip GESINA, kap. Meerjanssen, bestemd naar Rotterdam, arriveerde heden hier ter rede met gescheurde zeilen en een gebroken zwaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 oktober. De sleepboten HERCULES en STAD AMSTERDAM zijn heden van hier naar Terschelling en Egmond vertrokken ter assistentie van in nood verkerende schepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 12 oktober. Volgens telegram van Bergings-Maatschappij Neptun te Stockholm is het Nederlandse schip LIBRA gisteren op de Märket klippen in de Golf van Aaland gestrand, doch zonder assistentie weer vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 oktober. Van hier is door de kustwacht een masteloze schoener ontdekt in de richting van het Vliegat. Een stoomboot was in de nabijheid van het ontredderde schip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip WATERGEUS, kapt. Kuiper, van hier te Sundsvall aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 oktober. Het Nederlandse schip IJMUIDEN, kapt. Wiersema, is op zee door de equipage verlaten. Deze werd opgenomen door het schip ELEVENTH en te Lowestoft geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gepraaid op 12 oktober door kapt. MacDonald, voerende het schip RAGNAR, van New York in IJmuiden binnen, 12 oktober bij Dover de Nederlandse brik MINERVA, kapt. Albers van Philadelphia naar Harlingen met verlies van grote bramsteng.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 12 oktober. Heden zijn alhier aangedreven pl.m. 150 balken, waarschijnlijk afkomstig van het onlangs gestrande schip ANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 10 oktober. Het hier gestrande schip META, arriveerde met een lading kolen voor het eiland. Het grootste deel was reeds gelost toen het door een plotselinge verandering van de wind, welke sterk uit het zuiden begon te waaien, op strand dreef. De gezagvoerder heeft het schip en lading in handen van de overheid van het eiland gesteld om verder nog te bergen, maar hoogst waarschijnlijk wordt het schip geheel wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 13 oktober. Heden is alhier aangekomen met verlies van beide bramstengen het brikschip MINERVA, kapt. Albers, met petroleum van Philadelphia, hebbende 26 augustus, 200 mijl van de Amerikaanse kust, een orkaan gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 september. Vrachten zijn met beperkte vraag in de laatste dagen. De Nederlandse stoomschepen SOENDA en PRINSES WILHELMINA bedongen beide koffie NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50, en thee NLG 50 per last naar Amsterdam, en peper Ffrs. 65 per ton naar Genua; de SOENDA laadt mede tin naar Amsterdam tot NLG 30 per last. De EMMA laadt te Macasser naar Amsterdam koffie en paarlmoerschelpen tot NLG 45 en copra NLG 50 per last. De BATAVIER maakt Sh.32/6, de F.H. VON LINDERN en de THORBECKE VII Sh.35/- per ton, alle drie met suiker naar het Kanaal voor orders. De NOACH V voor 20.000 pikols gouvernementskoffie naar Dordrecht NLG 40 per last. Naar Rotterdam laden het stoomschip SOERABAYA koffie tot NLG 80, huiden NLG 95, rijst NLG 50 en zwarte peper NLG 65 per last, en de THORBECKE IV rijst tot NLG 32 per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: OOSTENBURG, GRAAFSTROOM, THORBECKE II, NACHTEGAAL en KRIMPEN AAN DE LEK.


Datum: 15 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 13 oktober. De Nederlandse bark LINA EN JOHANNA, kapt. Visser, van Amsterdam naar Sundsvall, werd heden voormiddag door het stoomschip MAGNET binnen en in de haven gesleept. De sleepboot GRAF MOLTKE bracht hier in de haven de Nederlandse bark IJMUIDEN, die door LINA EN JOHANNA in de Noordzee verlaten drijvend aangetroffen werd. Vier man van de LINA EN JOHANNA werden daar aan boord gezet, die het schip hier binnen brachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 13 oktober. De gisteren ten Noorden van hier en onder Schoorl gestrande Noorse schoener LOFOTEN, kapt. Nielsen, van Shoreham (zuidkust Engeland) in ballast naar Lerwick (Shetland Islands) bestemd, is spoedig uit elkaar geslagen door het dwars in de felle branding kwam te liggen. Al wat daarvan aanspoelt wordt hier door de strandvonderij geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 13 oktober. De Nederlandse bark MERWEDE, kapt. Mosterman, in ballast van Dordrecht naar Riga, is lek en met verstopte pomp hier binnen gelopen en op de rede geankerd. (opm: zie MB 121187)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. E. van Assen, van Londen herwaarts, lag op 12 dezer nog op de rivier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 oktober. Benoorden Domburg is een brik gestrand. De grote mast is overboord. De branding breekt over het schip. Een sleepboot wordt gereed gemaakt om morgen derwaarts te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 oktober. De GESINA, kapt. Meerjanssen, gisteren ter rede gekomen, is in de haven gekomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 14 oktober. De loodskotter TEXEL No.7, schipper Dijker, is heden met gebroken gaffel en meer andere schade uit de Noordzee alhier binnen gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 14 oktober. Volgens rapport van de vuurtoren Westerschouwen zit een schoener tegen het vaste strand van Walcheren met de bezaanmast overboord. Het toont een vlag van de voortop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 14 oktober. Hedenmiddag is de Noorse brik SOPHIE, kapt. Hansen, van Drammen met hout naar hier bestemd, bij Callantsoog gestrand. De bemanning is met een lijn van het vuurpijltoestel op het schip bevestigd en met de reddingsboot gered en behouden geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 14 oktober. In de nacht van 12 op 13 oktober is het Noorse barkschip TELEGRAF, kapt. Wilhelmsen, in ballast van Shoreham bestemd naar Langesund, na in de storm van de vorige nacht de masten te hebben verloren in de buitengronden tussen Ameland en Terschelling vervallen. De opvarenden werden door de reddingsboot van Hollum met veel gevaar gered en daar aan land gebracht. Het schip was bij aankomst der reddingboot geheel wrak en is totaal verloren. Niets kon worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 13 oktober. Het barkschip IJMUIDEN heeft zeilen verloren en meer andere schade bekomen. De Nederlandse tjalk JONGE GERRIT, kapt. Groeneveld ( Groenewold), van Memel naar Ruhrort bestemd, is hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Naar de Amsterdammer verneemt, is het stoomschip MADURA der Maatschappij Java aan een Engelse rederij verkocht voor NLG 93.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 14 oktober. Bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipper-Rijnschip, groot plm. 150 last, hetwelk de naam ADOLF zal voeren. Het werd gebouwd voor rekening van de heer M. Brück te Hassmersheim.
Terstond daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan (opm: GEZINA MARIA), groot plm. 200 last, voor rekening van de heer H. Hammer te Dordrecht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 15 oktober. Het heden morgen door de heren John Pryce & Co. in het openbaar verkochte schroefstoomschip OENTOENG JOANA is voor NLG 3.100 in eigendom overgegaan aan de heer J. Donald.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 oktober. Volgens de jongste mailberichten vertrekt met het einde des jaars van de Kaap naar Oost-Indië Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN. Dat schip werd in 1868 te Vlissingen op stapel gezet en liep in 1872 te water en is geheel van hout gebouwd. Het heeft een diepgang van 55 dm met een stoomvermogen van 250 (opm: nominale) paardekracht. De bemanning bestaat uit 237 koppen en het schip is bewapend met 4 kanonnen getrokken van 16 cm en 6 achterlaadkanonnen van 12 cm, benevens dwars-spartorpedo’s. De VAN GALEN behoort tot het oude type kruisers en is vermoedelijk bestemd om Zr.Ms. stoomschip DE RUYTER alhier te vervangen. Voor het vertonen der vlag in vreemde havens is dat schip uit de mode, doch het wordt nog altijd voldoende geacht voor de koloniën.


Datum: 16 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 13 oktober. Heden werd op de werf van de heer A.A.W. van Reede Czn. alhier, fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren passagiers-schoefstoomschip HARMONIE, bestemd tot het vervoeren van passagiers, goederen en vee, voor rekening van de heren J.& A. van der Schuyt te ’s-Hertogenbosch en Rotterdam. De lengte van het stoomschip is 39,60 meter tussen de loodlijnen gemeten, de breedte 5,66 meter. Machine, hoge en lage druk met condensatie, 35 paardekracht nominaal, en daarbij passende ketel, is mede door bovengenoemde fabrikant vervaardigd.
Foto 1610 vergaan brik Heldahl

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 oktober. De reddingboot vertrok hedenochtend om 05.00 uur naar de bij Domburg gestrande brik. Het is de Noorse brik HELDAHL, kapt. Jörgensen, van Christiania (Oslo) naar Oostende. Het schip is geheel ontzet en zal denkelijk wrak worden. De equipage is aan land.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowesoft, 13 oktober. De schoener CAROLINE, van Felixstowe (bij Harwich) naar Krageroe (Noorwegen, Skagerrak), is 11 oktober in de Noordzee verlaten. De equipage werd gered en door de vissloep JOHN FREDERICK hier aangebracht (gemeld schip, in ons blad van 13 dezer als KAROLINE vermeld, werd 12 oktober te Terschelling binnen gesleept door de sleepboot ADSISTENT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 oktober. Het schip HENRIËTTE, kapt. Schuitema, is van Riga hier aangekomen. Bij het aan boord nemen van de loods van de Loodskotter No.2, is de boot omgeslagen en weggedreven, de beide roeiers werden echter gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschepen ZILVEREN KRUIS en BONAIRE onder bevel van kapt. ter zee J.C. Joekes en kapt. luitenant ter zee H. Schotborgh, verlieten hedenmiddag te 02.30 uur de rede van Texel op reis naar Oost- en West-Indië. De ZILVEREN KRUIS zal eerst Cadix aandoen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Bona is bevracht van Java naar Melbourne met suiker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 oktober. Het Nederlandse kofschip JANTJE, kapt. De Groot, van Londen naar Oldenburg (River Hunte, zijrivier Weser) is vol water door de equipage in de Noordzee verlaten. Zij zijn te Lowestoff door een vissersvaartuig geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 15 oktober. Alhier zijn gestrand het Noorse barkschip PATRIOT en de Russische schoener WAAGA; van beide is het volk gered, doch de schepen zijn totaal verloren. Beide waren in ballast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. De schoener VRACHTZOEKER, kapt. Velthuis, van Harlingen naar Sundsvall, is in de Noordzee door de equipage, welke gered werd, verlaten.


Datum: 17 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juli. Uit de GOVERNOR TILLEY zijn gelost 7570 vaten en 990 kisten petroleum. Het stoomschip HERCULES ligt langszij te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 oktober. De lading hout van het gestrande schip HELDAHL zal worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dungeness, 14 oktober. Door het Duitse brikschip DR. WITTE werd op de Nederlandse Loodskotter No.7 overgezet kapt. Bakker en equipage van het Nederlandse driemast schoenerschip VRACHTZOEKER, hetwelk in de Noordzee gezonken is. (Het schip VRACHTZOEKER, kapt. Bakker, vertrok 7 oktober van Delfzijl naar Wijborg (Rusland, Finse Golf).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 oktober. Heden vertrok van hier naar Hartlepool het stoomschip MADURA. (opm: na verkoop. Onder Engelse vlag niet verdoopt)


Datum: 18 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht zijn Zr.Ms. schroefstoomschepen 1e en 4e klasse ZILVEREN KRUIS en BONAIRE in de namiddag van de 15e dezer ter opvolging hunner bestemming van de rede van Texel naar zee vertrokken.
Foto 1810 Batavia, 10 sept. Vrachten

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 oktober. Het schip ANTJE VISSER, kapt. Smit, van Riga naar Harlingen, is te Dover binnengesleept, lek en zwaar beschadigd, zijnde in aanvaring geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 oktober. Het Nederlandse schip ADRANUS, kapt. Burghout, van Schiedam naar Noorwegen, is alhier met verstopte pompen binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia 10 oktober. Het havenstoombootje CUSTUS werd 9 dezer in veiling voor NLG 5.500 verkocht. (opm: zie JB 010987)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 oktober. Het schip GESINA, kapt. Meerjansen, van Hamburg naar Rotterdam alhier met schade binnen, is door experts nagezien, die aanbevolen hebben de lading te lossen, waarmee heden een aanvang is gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 oktober. Het Nederlandse schip OOSTZEE PACKET, kapt. Smit, van Harlingen naar Sundsvall, is met verlies van marssteng en meer andere schade te Lowestoft binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 16 oktober. Men is begonnen de lading hout van het bij Callantsoog gestrande schip SOPHIE, kapt. Hansen, van Drammen (Oslofjord) naar Purmerend, te lossen. Het schip zit zeer hoog, zodat het lossen gemakkelijk gaat. De zee is kalm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 oktober. De equipage van het in de Noordzee verlaten schip VRACHTZOEKER is hier aangebracht door de Loodskotter No.7, schipper H. Meuldijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam,17 oktober. Het schip waarmee de ANTJE VISSER in aanvaring is geweest, is de Oostenrijkse bark PREMUDA, thuis mede te Dover in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 oktober. Heden lag zeilklaar te Sundsvall het Nederlandse zeilschip OOSTZEE PACKET II, kapt. Kuipers met bestemming Harlingen.

Krant:
  AT - Abo Tidning


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 10 oktober is het Nederlandse schip LIBRA op de klip Märket nabij de Noordelijke ingang van het Ålands Haf gestrand. Het stoomschip BELOS, van het bergings- en duikbedrijf Neptun, dat in Eckerö op Åland op station lag, is onmiddellijk naar de strandingsplaats vertrokken. Op dinsdagnacht is het schip waarschijnlijk ten gevolge van het stijgende water vlotgekomen. (opm: Er voeren op het moment van dit voorval meerdere schepen met de naam LIBRA, zodat op basis van dit bericht nog geen zekerheid kan worden verkregen welk schip het betreft, vergelijk NRC 141087)


Datum: 19 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 10 september. Nog niet lang geleden werd hier een ordonnancie uitgevaardigd die nog niet in werking is getreden, en die zelfs vóór de uitvaardiging aan het oordeel van het publiek is onderworpen geworden, door het concept daarvan in de Javasche Courant te plaatsen. Ook in Nederland trok dat concept de aandacht, en het Algemeen Handelsblad plaatste daarover een beoordelend artikel. Ik bedoel de ordonnancie die ten doel heeft de veiligheid van het vervoer met stoomschepen te regelen. Zulk een verordening bestaat in het moederland niet, en overal waar voldoende concurrentie is, en vooral waar het assurantie- systeem met zijn keuringen een ruime toepassing kan vinden, zoude zij onnodig zijn. Hier noem ik ze een weldaad, en ofschoon ik het nadeel inzie, dat de vrije beweging der scheepvaart door elke controle ondergaat, mag dat toch, naar ik meen, geen aanleiding zijn om die controle weg te laten en het laissez- aller te prediken. Men zegt mij dat zo de verordening al geen navolging is van een steam vessels ordnance, toch de kennismaking met die scheepvaartwet uit de Straits een der aanleidingen is geweest tot de geboorte van hare Nederlandsch- Indische zuster.
Tot nog toe bestaat de facto geen ander toezicht dan op de boten van de Nederlandsch- Indische Stoomvaart- Maatschappij, die in contract varen. Een staatsblad dat met de beste bedoelingen ruim twintig jaar geleden geschreven was, gevolgd naar Nederlandse voorschriften, stichtte generlei nut. Nog niet heel lang geleden schreef dan ook, naar men vertelt, de regering op aandringen van een harer hoogste adviseurs, dat er geen bezwaar tegen bestond dat een schip voer ,,al ware het een wrak gelijk.” Gelukkig, dat die adviseur hier althans heeft afgedaan, naar het schijnt.
Toch heeft deze verordening een groot nadeel, en dat is gelegen in de weinige waarborgen die zij oplevert bij het gemis van droge dokken voor de handels- scheepvaart.
Amsterdam houdt zijn droog dok gaande zolang het niet zinkt, Onrust heeft geen droogdok meer, Soerabaija heeft op zijn marinewerf zoveel werk aan rijksschepen dat er voor andere bijna geen plaats is. Daarom zou ik zo gaarne gezien hebben, dat de aanbieding aan de heer Croll betreffende Tandjong Priok aanneembaar ware geweest, en dat een soortgelijke onderneming te Soerabaija tot stand kwam. Al zou daartoe de staat enige geldelijke opofferingen moeten doen, hij zou die doen ter wille van de veilingheid, en hij zou ze indirect terugkrijgen door vermeerderde welvaart. Maar is Croll’s aanbod geweest zo als mij werd verteld, dan was het geheel onaanneembaar.
Nu ik toch zo over de scheepvaart bezig ben, (de gedachte aan water alleen verfrist al gedurende deze warme tijden), nog iets over wat anders van dezelfde aard. Ik schreef enige weken geleden van het gerucht, dat men in Patria geneigd zou zijn om met een Nederlandse maatschappij een overeenkomst te sluiten betreffende de pakketvaart in Nederlandsch Indië voor het nieuwe tijdperk na 1890.
Ik vond dit denkbeeld in zo hoge mate onbillijk en onwaardig, dat ik het met alle kracht verwierp, en nog geloof ik daar niets van, hoewel het mij verzekerd wordt door iemand, die gewoonlijk goed is onderricht en die niets zal zeggen, wat hij niet voor waar houdt. Men vertelt n.l. dat een gepensioneerd ambtenaar van hoge rang, die hier een korte, maar grote, hoewel volgens de meesten niet schitterende rol heeft gespeeld, met de minister van koloniën in onderhandeling zou zijn getreden ; dat hij de perceelsgewijze splitsing behouden en voor elk perceel een andere subsidie bepaald zou willen zien. Dit laatste is echt Indisch.
Dan wed ik dat voor de lijn Batavia - Tjilatjap o. a. erg laag wordt ingeschreven en voor de Molukken-lijnen heel hoog. Immers eerstgenoemde lijn wordt zeker ingetrokken, en de laatste lijnen, waaronder ik ook die voor Nieuw Guinea reken, zeker zeer uitgebreid.
Ik zei, dat dit kunstje echt Indisch was, omdat het op alle aanbestedingen wordt toegepast en dat op die wijze zelfs, naar de kwade wereld wil, soms ramingcijfers zodanig worden ingericht dat een ingewijde er belangrijk voordeel bij heeft om door groepering van cijfers tot een lager eindprijs te komen, wat hem èn de uitbesteding bezorgt en grote winsten. Mannen van zaken in Indië bekend, zullen mij begrijpen. Maar hoe onwaarschijnlijk is het gehele gerucht, dat bovendien spreekt van subsidies zo exorbitant, dat er nooit aan gedacht zou kunnen worden die toe te staan! Welk nut kan men zien in een onderhandse overeenkomst, waar de weg van openbare aanbesteding de enige eerlijke is? De persoon van de aannemer zal toch geen waarborg moeten zijn? Inderdaad weinig personen hier zouden met die waarborg gediend wezen. En dan de verbazende onbillijkheid, de trouweloosheid bijna die men begaan zou tegenover de stoomvaartmaatschappij! Nog eens, ik ben geen vriend van haar, maar zelfs de grootste vijand moet eerlijk blijven.
Men brengt met bovengenoemde geruchten, die ik hier vaag hoorde, maar duidelijker uit den Haag vernam, en die men dus bij u misschien ongelezen zal laten als oud nieuws, in verband het bericht, dat de heer B.C. de Jong als vertegenwoordiger der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij zal aftreden om mede te werken tot de nieuwe vennootschap. Zulk een niet te kwalificeren handelwijze is zeker van de heer de Jong niet te verwachten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 oktober. Heden is alhier aangekomen van Riga het schip MORES, kapt. Smit, met
schade aan verschansing en stuurtoestel wegens stormweder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip ALKMAAR, commandant kapt.luit.t.zee W.M.E. Bervoets, heden uit de Noordzee te Nieuwediep aangekomen, heeft van de 11e tot de 15e dezer vliegend stormweder doorgestaan, waardoor een gedeelte van het vaartuig (opm: de tuigage) verloren ging, de boeg werd ingeslagen en het schip meerdere schade bekwam. Bij het klaren van het tuig sloegen twee matrozen der equipage over boord en zonken in de diepte weg voor men pogingen had kunnen aanwenden om hen te redden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 17 oktober. De schoener ANTJE VISSER, kapt. Smit, van Riga naar Harlingen met masten, is zonder akkoord gemaakt te hebben binnengesleept. De gezagvoerder rapporteert op de rede van Dover ten anker liggende, door het Oostenrijkse barkschip PREMUDA, kapt. Lusinpirolo, van Baltimore naar Hamburg, aangevaren te zijn, waardoor de top van de fokkemast, ra’s , grote steng en al het tuig werd gebroken en de bakboord boeg en de verschansing werd vernield en het schip lek werd. De PREMUDA verloor de kluiverboom en ligt bij South Sondhead ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 6 september. Het wrak , inventaris en lading van het Amerikaanse schip HOTSPUR is te Amboina in publieke veiling voor 3.000 gulden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lowestoft, 17 oktober. De schoener OOSTZEE PACKET, van Harlingen in ballast naar Sundsvall werd hier binnen gesleept door de vissmakken H.S.WALTER en COUNSELER en sleepboot DESPATCH met verlies van de fokkemast, steng, ra’s, tuig en zeilen, benevens andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 16 oktober. De Nederlandse driemast schoener VRACHTZOEKER, werd hier verlaten en lek binnen gesleept. Hert schip werd door de trawler SPINAWAY, de 11e op 200 Engelse mijlen van hier, verlaten aangetroffen. Met de sleepboot werd akkoord gemaakt voor GBP 15.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 17 oktober. Volgens een gisteren ontvangen telegram is de hier thuishorende koftjalk JACOB, kapt. Engelhardt, in de Noordzee gezonken. Het volk is gered en te Oostende aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 18 oktober. Vrijdagavond laatstleden strandde bij hevige storm bij het eiland Ameland het Noorse brikschip PATRIOT, komende van Dover en bestemd voor Drammen (Oslofjord). De acht opvarenden zijn gered, doch het schip is verloren. Enig tuig is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 18 oktober. Bij het eiland Ameland strandde zaterdagochtend bij hevige storm, het Russische schoenerschip WAAWA, kapt. Troberg, in ballast, komende van Newhaven (USA, Connecticut) met bestemming naar Abo (Finland, Zw). Men mocht er in slagen de negen opvarenden te redden. Van het schip is enig tuig geborgen, doch overigens is het verloren.


Datum: 20 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Callantsoog, 18 oktober. De lossing van het alhier gestrande Noorse barkschip SOPHIE, aangenomen voor 1/3e der waarde, gaat zeer voorspoedig. Binnen een paar dagen hoopt men de 5.000 baddings en 6.000 kolders in het dorp te hebben opgeslagen. Het schip is zeer lek, en zal hoogstwaarschijnlijk ook na de lossing niet kunnen worden afgebracht. Alles, schip, lading en vrachtloon is verzekerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 oktober. Van de werf der firma P. Boele Pzn. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip CHRISTINA, groot circa 390 last, gebouwd voor rekening van de heer Carl Alsbach te Vallendar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Wegens voltooiing van het werk, publieke verkoping, om contant geld, op donderdag de 24e november 1887, des voormiddags ten elf ure, in het hotel Appeldoorn te Velsen, door de deurwaarder J. A. M. Janssen te Beverwijk, van :
- Een baggermolen met 2 ladders, kunnende baggeren op 8 meters water, genaamd HOLLANDS DIEP No. 6.
- Een raderstoomboot, genaamd VELSEN I, met een machine van 50 paardenkracht.
- Een raderstoomboot, genaamd VELSEN 3,met een machine van 50 paardenkracht.
- Een schroefstoomboot genaamd BRILLANTE, met een machine van vier paardenkracht.
- Drie houten zandbakken (onderlossers), inhoudende 100 meters.
- Drie houten zandbakken (onderlossers), inhoudende 50 meters.
Voorts oud en gebruikt ijzerwerk en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.
De goederen zijn vanaf heden te zien aan de werkplaats van de heer C. J. Kalis, aan het zijkanaal B Noordzeekanaal tussen Buitenhuizen en Velsen.
Informatiën te bekomen bij de aannemer C. J. Kalis te IJmuiden, en de deurwaarder Janssen te Beverwijk.


Datum: 21 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 oktober. Het Nederlandse stoomschip CASTOR van de Middellandse Zee, is bij het binnenkomen der sluis tegen de beneden vloeddeur aangelopen en heeft daaraan zodanige schade veroorzaakt, dat deze gelicht moet worden. De vaart is echter niet gestremd. Het schutten gaat door.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 oktober. Het Oostenrijkse barkschip M. PREMUDA, met petroleum van Baltimore naar Hamburg, is op de Razende Bol gestrand. Een sleepboot is er niet in geslaagd het schip vlot te slepen. De equipage is gered en hier aangebracht.
Later bericht: De M. PREMUDA is gebroken, vol water en zal verloren zijn. Dit is hetzelfde schip dat de ANTJE VISSER bij Dover heeft aangevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 oktober. Omtrent de redding van de equipage der Oostenrijkse bark M. PREMUDA, deelt men ons nader mede:
Aanvankelijk was alleen de sleepboot STAD AMSTERDAM van hier vertrokken om te trachten assistentie te verlenen, doch de toestand van het schip zowel als van het water, bleek zo slecht te zijn, dat hieraan niet kon worden gedacht. De sleepboot keerde daarom naar de haven terug en vertrok een paar uur later opnieuw ter hulp. De wakkere mannen die zich hadden aangeboden de in nood verkerende equipage te redden hadden een zwaar werk. Hevige branding en hooggaande zeeën maakten dit bijna ondoenlijk, doch met veel krachtsinspanning mocht het hen tenslotte gelukken het schip te bereiken, waar de schipbreukelingen hun redders reeds met verlangen verbeidden. Langs een lijn lieten zij zich in de boot af, en deze, nu met niet minder dan 25 personen bemand, baande zich gelukkig zonder ongevallen een terugweg door de branding en kwam behouden bij de sleepboot aan, die de geredden overnam en later alhier aan wal zette. De lading van het schip bestaat uit ruim 5.200 vaten petroleum, er bestaat weinig kans het te behouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 oktober. Het wrak van het 11 dezer gestrande tjalkschip TWEE GEBROEDERS, schipper Jetse Lier, is verkocht voor NLG 25.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 oktober. Kapt. Van der Willigen van het stoomschip BAN HOK is de 6e dezer, op reis in de baai van Boni, plotseling overleden en door de equipage op een klein onbewoond eiland in de nabijheid begraven. De BAN HOK is, zoals men weet, een Chinees bootje, dat door het Gouvernement tijdelijk is ingehuurd en ter beschikking gesteld van de gouverneur van Celebes.


Datum: 22 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 oktober. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Geertsema, van Delfzijl naar Riga, is bij Dragoe (Dragor, Sjaelland) in aanvaring geweest met een schoenerschip. De ALIDA leed zware schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 oktober. Het tjalkschip ALIDA, kapt. Jansen, van Hamburg naar Zaandam hier binnen, zal naar Groningen vertrekken om de lading in lichters te lossen, waarmee deze naar de bestemming zal worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 oktober Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Speelman, van Rönne (Bornholm) naar Gent alhier binnen, heeft door het zware werken van het schip slagzij bekomen, het voorschot ingedrukt en lichte schade aan de verschansing.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 oktober. De lading hout van het schip EPPINA, kapt. Leeuw, van Drammen (Oslofjord) naar Nieuwediep, 21 september vol water en met meerdere schade alhier binnen gelopen, wordt in lichters overgeladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 20 oktober. Het gestrande deel der lading tarwe van het schip GEZINA, kapt. Meerjansen, 13 oktober met schade hier aangekomen, zal in lichters overgeladen en het beschadigde gedeelte in een pakhuis opgeslagen worden. Het schip zal hier repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 19 oktober. Door kapt. Bos, gezagvoerder van het schip ANTJE, is een vrouwenlijk opgevist en te Norden aangbracht. Aan één der vingers was een gouden ring, gemerkt G.F.F. Het lijk is herkend als de echtgenote van kapt. Panjer, gezagvoerder van het in de Noordzee gezonken Nederlandse schip MARGARETHA CATHARINA (opm: zie NRC 011087).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 oktober. Het schip waarmee de ALIDA, kapt. Geertsema, in aanvaring was bij Dragoe, is de Russische schoener MATADOR, van Kroonstad naar Londen, geladen met planken en brandhout (Kroonstad ligt midden in Oranje Vrijstaat, bedoeld is Kronshtadt, ook geschreven als Kronstadt bij Leningrad).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 21 oktober. Volgens telegram van Sundsvall is de Nederlandse bark EEMS, kapt. Wortel bij Bremoe gestrand en vol water verlaten. Het volk werd gered.


Datum: 23 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 21 oktober. Bij een heden door experts ingesteld onderzoek op de strandingplaats van het Oostenrijkse schip M. PREMUDA is gebleken dat het bij vloedgetij tot aan het dek onder water staat, doch overigens nog geheel in zijn verband zit. Indien het niet spoedig uiteen slaat, hoopt men de lading petroleum te kunnen bergen. Een varken, dat aan boord was achter gebleven, liep, door gebrek aan voedsel woest geworden, aan het dek rond. Pogingen om het beest te vangen mislukten. Een chronometer en enige papieren werden door een visser van het schip gehaald. De namen van hen die gisteren de reddingboot bemanden om de equipage te redden zijn, J. Bakker, waarnemend schipper, P. Oostenbrug, W. Bensmaag, K. Koster, J. Bijl, J. Meurs, C.R. Koster, P. Bakker, L. van de Broek, K. Tegelaar en G. Huurman. Door assuradeuren der lading van de M. PREMUDA is met schipper J. van de Sterre c.s. akkoord getroffen om deze te doen lossen voor 25% met bepaling dat de geborgen lading moet worden geleverd op een daartoe nader te bepalen terrein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaja, 6 september. Het Engelse barkschip JOHN PATERSON, hetwelk hier de 3e september van Batavia arriveerde, kwam bij het ten anker komen onklaar van het barkschip THORBECKE IV, kapt. Van de Meij, hetwelk ten anker lag. Deze verloor de kluiverboom en enig tuig en ijzerwerk en leed schade aan bakboord boeg. De JOHN PATERSON werd niet belangrijk beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 21 oktober. Het alom bekende stoomschip GREAT EASTERN werd gisteren te Liverpool, ten verzoeke der hypotheekhouders, verkocht. Het bracht GBP 21.000 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. Volgens particulier bericht zou het Nederlandse schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Speenhoff, 9 augustus van Banjermassing naar Kema (Minahassa) vertrekken om aldaar het restant der lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 22 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jacobsen, van Macassar naar Amsterdam heden de Lezard gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 22 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht arriveerde het Nederlandse schip NEPTUNUS, kapt. Zeilinga van Buenos Aires, met talk, heden te Queenstown.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 20 oktober. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruytenberg met goed gevolg te water het ijzeren Rijnschip LAETITIA MEA, groot 50 last, voor rekening van de heer Johannes de Roon te ’s-Gravenduin-Kapelle.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor het ijzeren Rijnschip ELIZABETH, groot 75 last, voor rekening van de heer Jacobus Smits te Nijmegen.


Datum: 24 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 22 oktober. Volgens brief van kapt. Arkema, voerende de AUGUSTE, dacht hij op 17 oktober te vertrekken van Sundsvall met bestemming Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 21 oktober. De Nederlandse driemast schoener ALIDA, kapt. Geertsema, heeft door aanvaring met de MATADOR de kluiverboom verloren en de voorsteven gespleten. De MATADOR is ook met schade hier binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 oktober. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip GEZUSTERS VAN HAAFTEN, kapt. Schulz, 5 september van Batavia vertrokken naar Melbourne, de 23e oktober aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 23 oktober. Volgens ontvangen particulier bericht is te Santos gearriveerd het schip HENDRIK JAN, kapt. Burghout, van New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoop op Ameland. De notaris S. de Jong te Ameland zal ten verzoeke van de burgemeester van Ameland, als daartoe door de belanghebbenden gemachtigd, op donderdag 27 oktober 1887 publiek verkopen: 1. 's morgens 9 uur te Nes: 46 ronde Riga-balken, een grote nieuwe eikenhouten kopervaste boot en 100 schroten. Voorts de geborgen tuigage en scheepsgoederen van het gestrande Russische schoenerschip WAAWA, bestaande principaal in: 7 zeilen, 3 trossen, wanten en een grote partij gekapt touwwerk, 1 anker, 90 vademen ankerketting, rondhouten, een boot en een vlet, benevens het casco of hol van het voormelde schip zoals hetzelve op strand zit met het anker en eind ketting daarop of aan verbonden. 2. 's Namiddags 2 uur te Hollum: het geborgene van de tuigage en scheepsgoederen van het Noorse barkschip PATRIOT, bestaande principaal in : 8 zeilen en 12 gescheurde dito, 12 stukken rondhout, 2 ankers, 120 vademen ankerketting, 1 kabeltros, paardlijn, scheepsklok, 3 watervaten, een grote partij gekapt houtwerk enz.
Voorts het hol van dat schip, zoals het op strand zit, met de zich nog daarop en bij bevindende ankers en einden ketting. N.B. Het postschip vertrekt des daags vóór de verkoop, 's namiddags om 4 uur van Holwerd.


Datum: 25 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 24 oktober. Het Nederlandse schip MARIA ANNA CATHARINA ELISABETH, groot 199 ton, gebouwd in 1866, is voor N LG 4.000 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 24 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip HARLINGEN, kapt. Flugmacher, van hier te Sundsvall gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 oktober. Uit het op de Razende Bol gestrande Oostenrijkse schip M. PREMUDA zijn 77 vaten petroleum gelost, welke hier door blazerschuiten werden aangebracht en langs de Huisduinerweg zijn opgeslagen. Door de hevige branding kon men het schip heden niet bereiken.
Foto 2510 stoomb. Zierikzee

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 23 oktober. Het bij Sundsvall gestrande Nederlandse schip EMS, kapt. Wortel, is totaal wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 oktober. Van het tjalkschip MARIA, kapt. J.G. Mulder, 9 oktober van hier vertrokken naar Yarmouth, is de stuurman Nicolaas Wijnstok overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 oktober. Het gestrande schip MATTEA PREMUDA heeft heden grote bram- en marsstengen verloren en is ruim 120 vadem verschoven. Bij de hevige noordelijke buien slaan de zeeën over het schip heen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 24 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. Kuiper, van hier te Sundsvall gearriveerd.
NRC 261087
IJmuiden, 25 oktober. De geborgen inventaris van de hier gestrande Noorse brik HABET bracht in publieke veiling ruim NLG 1.100 en het casco NLG 200 op.


Datum: 26 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 oktober. Het op de Razende Bol gestrande Oostenrijkse schip MATTEA PREMUDA is verbrijzeld. De lading, inventaris en het wrakhout drijven op strand en worden opgevist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiden, 25 oktober. Heden werd aan de werf de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij alhier de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, lang 30 meter, voor de Leidsche Stoomboot-Maatschappij De Volharding, bestemd tot vervoer van passagiers, goederen en vee. De machine en ketel worden mede in genoemde fabriek vervaardigd.


Datum: 27 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 25 oktober. Heden werd op de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, de kiel gelegd voor een ijzeren schroefstoomboot (opm: WILLEM BUS), geschikt tot vervoer van passagiers, goederen en vee, voor rekening van de N.V. voor Stoombootdienst (opm: NV Schroefstoombootdienst), onder directie van de heer W. Bus te Haarlem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 oktober. Het schip CATHARINA (opm: geen naam kapitein vermeld en daardoor niet te identificeren), van Plymouth naar Dordrecht, is zwaar lek te Dover binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 26 oktober. Volgens bij de reder alhier ontvangen telegram is het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, kapt. W. Velthuis (opm: tweemast schoener, niet te verwarren met schoener met dezelfde naam, zie o.a. NRC 161087) te Riga gearriveerd.


Datum: 28 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 27 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht arriveerde het schip ADELAAR, kapt. De Boer, van Malmö te Hernösand (Zweden, Botnische Golf) en het schip AURORA, kapt. De Weerd, van Harlingen te Riga. Het schip FRISIA, kapt. Boswijk, van Sundsvall met hout naar Harlingen, is hier op de lading drijvende binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 oktober. Het de 18e dezer door hier als bijlegger binnengekomen koftjalk CATHARINA, kapt. Speelman, van Rönne (Bornholm) naar Gent bestemd, heeft, nadat de lading hier onderzocht is, vergunning bekomen om binnendoor naar de bestemming te vertrekken, en heeft de reis reeds aanvaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 26 oktober. De Nederlandse tjalk JONGE DANIËL, kapt. Roodenburg, van Rotterdam met palmolie naar Brussel, heden hier aangekomen, had de vorige dag door ruw weer onder Galathea zeven vaten olie van het dek verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 27 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is te Sundsvall gearriveerd het schip ALBERTINE AMELIA, kapt. Meinsma, van Harlingen.


Datum: 29 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 27 oktober. Het schip AURORA, kapt. De Weerd, hier van Harlingen aangekomen, heeft zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 28 oktober. Het schip ELSA, kapt. Rackow, is bevracht van Java met suiker naar het Kanaal voor order tegen 32/6 per ton, met verhoging voor de Sont- en Oostzeehavens. Naar men verneemt is deze lading verkocht naar Kopenhagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 27 oktober. Van het bij Callantsoog gestrande schip SOPHIE is door de ruwe zee een stuk afgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 27 oktober. De Nederlandse tjalk NOOITGEDACHT, kapt. Koopman, gisteren naar Zaandam vertrokken, is met verlies van beide zwaarden hier terug en in de haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel (Stormpolder), 27 oktober. Heden is op de werf de Hoop van de heren C. van der Giessen & Zonen te water gelaten een ijzeren Rijnschip (opm: STORMPOLDER), groot 370 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Aug. Bütefür te Duisburg, en daarna de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: ST. JOSEPH), groot 340 lasten, te bouwen voor rekening van de heer Jos. Schwippert te Königswinter.

Krant:
  HD - Heldersch Dagblad

Toestand der gemeente Haarlem in 1886.
De fabriek van stoom en andere werktuigen enz. van de heren Gebr. Figee. De toestand, die in het begin van 1886 zeer ongunstig was, had aan het einde van dat jaar ene merkbare verbetering ondergaan.
Door deze firma wordt bij vernieuwing geklaagd over onvoldoende gelegenheid tot laden en lossen van zware voorwerpen aan het station van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, waarin tot heden gene verbetering gekomen is.
De scheepswerf Conrad, tevens bestemd tot vervaardigen van stoombaggermolens en andere dergelijke werktuigen van den heer T. Figee. De werkzaamheden waren gedurende het jaar 1886 zeer druk. Er werden afgeleverd een tiental vaartuigen naar Frankrijk, den Donau, Zuid Amerika enz.
De opmerking wordt door den heer Figee gemaakt, dat de verzending der vaartuigen, na uit elkander te zijn genomen, weder via Antwerpen moest geschieden, omdat voor dit transport geen schepen van uit Nederland naar die plaatsen voeren. De vaart naar de Zwarte Zee en Zuid Amerika heeft zich bijna geheel verlegd naar Antwerpen.
Nog kwam aan de fabriek in een aanvraag voor een zandzuiger, die onder eigen stoomvermogen naar Japan zou moeten varen. Dit vaartuig moest de volgende afmetingen hebben: lengte 40 M., breedte 8,60 M., diepgang 3,25 M., stoomvermogen 300 pk.; te groot dus om de sluis te Spaarndam te kunnen doorvaren en met te veel diepgang om via Gouda en Rotterdam in zee te komen. Wanneer voor de levering van dat stoomvaartuig niet bedankt wordt, zal men verplicht zijn, het buiten deze gemeente te doen vervaardigen.
De behoefte voor de gemeente Haarlem om zo spoedig mogelijk de sluis te Spaarndam te vergroten doet zich meer en meer gevoelen. Ware die sluis groter, dan zouden zich hier veel meer industrieën in verband staan.


Datum: 30 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 29 oktober. Het stoomschip AMSTERDAM, van Hamburg naar Rotterdam met stukgoederen, geraakte hedennacht om 01.00 uur door mist bij Terheiden hoog op strand, en werd hedenmiddag afgesleept door de sleepboten WODAN, ZIERIKZEE, ROTTERDAM en KINDERDIJK. Het schip is dicht gebleven, en er werd geen lading gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Harlingen, 29 oktober. De gezagvoerder en inladers van de schoener SALAMANDEREN, zonder mast in de haven van Terschelling liggende, zijn overeengekomen schip en lading publiek te verkopen en het netto provenu te verdelen in verhouding tot de opbrengst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 oktober. De Noorse schoener TELEGRAF, welke in de vorige week op de Hoek alhier strandde, is geheel verbrijzeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 24 september. De stoomboot BRANTAS keerde gisteravond met zeven djangolans op sleeptouw van Bankbalen terug, waarin vele dames en heren waren gezeten, die deel hadden genomen aan een huwelijksfeest van één der inlandse groten. Eén der djangolans werd dicht bij de rede door het Chinese stoomschip BANDJERMASSING overstoomd. Ten gevolge van dit onheil waren vijf passagiers en twee inlanders verdronken, en vijf worden vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, van Batavia te Falmouth aangekomen met gebroken onderwant en gescheurde zeilen.


Datum: 31 oktober 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Greifswald, 30 oktober. De Nederlandse tjalk EENDRACHT van Danzig naar Tonningen met balken is bij Leba (West-Polen) gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 oktober. Van de werf der firma P. Boele Pzn. alhier is heden met goed gevolg het Rijnschip genaamd GOTTHARD, circa 500 last groot, te water gelaten. Genoemd schip is gebouwd voor rekening van de heer Johann Faber te Duisburg.
Foto 011187 Batavia, 24/9 aanvaring ss. Bandjermasin
Foto 011187 Batavia 24/9 vrachten
Foto 011187 vergaan HELENA


Datum: 01 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een telegram uit Duinkerken is de te Groningen te huis behorende koftjalk HELENA, kapt. H.E. Pluktje, gestrand en de gehele equipage, uitgzonderd de stuurman, daarbij omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 oktober. Bevracht het Nederlandse schip ZUURDIJK met beenas naar het Kanaal tegen 20 shilling per ton en de ADMIRAAL TROMP met vet naar Rio de Janeiro voor 1.200 mille reis en terug van Pernambuco tegen 200 reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 31 oktober. Gisteren is bij de heersende storm van zijn ankers geslagen en op de Kalloot gestrand de Duitse driemast schoener GUSTAF ADOLF, kapt. Jensen, van Antwerpen naar Tientsin geladen met stukgoederen. Sleepboten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken, doch het schip zal vermoedelijk moeten lichten, daar het zeer hoog op de bank zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 oktober. Het Noorse schip HARMONIËN, kapt. Andersen van Rotterdam naar Christiania (Oslo) alhier met schade binnen, is afgekeurd. De lading cokes zal met het schip CHRISTINE, kapt. Berg, naar de bestemming gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 30 oktober. Volgens telegram uit Drammen is op Horten (Oslofjord) gestrand het Nederlandse schip JAN EN JACOB, kapt. Van de Veen, van Aberdeen naar de Oostzee. Het schip is vol water. De equipage is gered en te Drammen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 29 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegram vertrok het barkschip KRIMPEN A.D. LEK, kapt. Van de Vegte op die datum van Soerabaja naar het Kanaal voor orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In gevolge machtiging des Konings wordt Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN GALEN, met de 1e december aanstaande in dienst gesteld met bestemming voor buitenlandse dienst, en het bevel opgedragen aan kapt. ter zee J. Loots.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 30 oktober des avonds. Het Nederlandse schip HELENA, kapt. Potjer van Portsmouth naar Duinkerken, is hier op de kust verongelukt. De gezagvoerder, diens vrouw en twee kinderen, benevens een matroos zijn verdronken. De twee andere opvarenden zijn met grote moeite en gevaar, door de reddingboot van boord gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 31 oktober. De Noorse driemast schoener SINE, kapt. Petersen alhier van Abö (Turku, Zuidwest Finland) naar Terneuzen, lek en vol water binnen gekomen is aan de heer C. Constant te ’t Zand c.s. uit de hand verkocht om gesloopt te worden. De lading hout zal door lichters naar de plaats van bestemming vervoerd worden.


Datum: 02 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 oktober. Volgens heden ontvangen bericht is het Nederlandse schip BOTHNIA, kapt. Houwink de 28e dezer Elseneur gepasseerd op reis van Sundsvall naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 november. Volgens rapport van kapt. Zeilinga, gezagvoerder van het schip NEPTUNUS, heden alhier aangekomen, heeft hij op de hoogte van Wight, ’s middags 30 oktober met zijn lifeboat de bemanning gered van het in zinkende staat verkerende Engelse stoomschip FLEXMOSS, komende van Guernsey, bestemd naar Londen, en deze de 31e oktober om 15.00 uur aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Swinemünde (monding Oder), 30 oktober. Het alhier op de lading drijvende binnengesleepte Nederlandse schip FRISIA, kapt. Boswijk, is lens gepompt, en bevond men dat de bodem onbeschadigd en dicht was gebleven. De reparaties zullen zich dus bepalen tot de schade boven water belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. Het Nederlandse schip JACOBUS JOHANNES, in het Oosterdok liggende, is zondag laatst leden door het breken van de ketting op drift geraakt en tegen het Duitse schip ATLANTIC aangedreven waardoor beide schepen enige schade bekomen hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 1 november. De Nederlandse brik NAUTILUS, kapt. Korter, 15 oktober van Antwerpen naar Cadix vertrokken, is bij Falmouth totaal verongelukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Terschelling 29 oktober. Het alhier masteloos binnen gesleepte schip SALAMANDEREN, van Harlingen naar Burntisland, zal met de lading 3 november publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petten, 31 oktober. Het bij Callantsoog gestrande schip SOPHIE is zwaar gehavend, de masten zijn er af geslagen.


Datum: 03 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 november. Volgens particulier bericht arriveert het schip ADRIANUS, kapt. Burghout, heden van Nieuwediep te Frederikstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 2 november. Het Nederlandse schip HELENA, kapt. Verbeet, van Rouaan naar Philadelphia, hetwelk 31 oktober te Dungeness ter anker lag, arriveerde 2 november te Gravesend met verlies van anker en ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 1 november. De Nederlandse brik NAUTILUS, kapt. Korter, van Antwerpen naar Cadix in ballast, is hedenochtend tijdens zwaar stormweer te Mylorpoint op strand gedreven (opm: zie NRC 051187). Het schip is wrak en één man der equipage is verdronken. De overigen zijn gered en hier geland.


Datum: 05 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 november. Het tjalkschip JONGE JAN, schipper Kwint, met steenkolen van Nieuwediep komende, is in het Oude Vlie aan de grond geraakt. De mosselstoomboot MOSSEL nam een gedeelte der lading over en sleepte daarna de tjalk vlot en hier binnen. Het schip maakt slechts weinig water en heeft slechts geringe schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 2 november. Het op Mylorpoint gestrande brikschip NAUTILUS (opm: zie NRC 031187), is nu geheel wrak. Men is bezig zoveel mogelijk van tuig en inventaris te bergen.


Datum: 06 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Terschelling, 3 november. Heden werd de Noorse schoener SALAMANDEREN in publieke veiling verkocht voor NLG 233,--. De inhebbende lading stro heeft gemiddeld NLG 1,25 per baal opgebracht en de inventaris ruim NLG 500,--.


Datum: 07 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 3 november. Volgens een telegram uit Bilbao ligt het stoomschip CERES, kapt. Van de Heijden, zeilklaar om naar Antwerpen te vertrekken, doch kan niet naar zee gaan wegens de ongunstige toestand van de baar.


Datum: 08 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 6 november. Het Nederlandse stoomschip SMIT, kapt. Ruhaak, 25 oktober van Newcastle vertrokken, arriveerde 5 november te Marseille. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 7 november. Zaterdag j.l. (opm: 5 november) is van de werf van de heren H. Boot & Zoon te Vrijenban met goed gevolg te water gelaten de ijzeren paviljoen Rijnaak, aldaar gebouwd voor rekening van de heer K. Flier te Woerden en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip voor rekening van de heer H. van den Heuvel te Druten en voor een kraakschip voor rekening van de heer P. Eijs te Rotterdam.


Datum: 09 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Het voornemen bestaat om a.s. zaterdag namiddag (opm: 12 november), omstreeks 2 uren, het schroefstoomschip REIGER, bestemd voor de marine in Nederlands-Indië, te Fijenoord te water te laten.


Datum: 10 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 november.Het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Koudenburg, van Sundsvall naar Harlingen bestemd is hier heden binnen gekomen met een gebrek aan de grote mast, waardoor deze onbruikbaar was geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 november. De Nederlandse bark BROUWERSHAVEN, kapt. Boer van Sundsvall alhier aangekomen, is lek, heeft de gehele deklast verloren en de zeilen gescheurd. (opm: zie NRC 181187)


Datum: 11 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 oktober. Volgens ontvangen telegram passeerde het barkschip ANTONIA, kapt. De Boer, van Amsterdam naar Soerabaja, de 10e november Dungeness.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 november. Het Nederlandse schip BERTHA, kapt. Pahnke, van Rotterdam naar Batavia, is volgens telegrafisch bericht Straat Sunda gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 november. Het Nederlandse stoomschip INO, van Rotterdam naar Kopenhagen is hedenochtend tijdens dikke mist bij Falga gestrand. Door het uitbrengen van een anker is het zonder assistentie vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 9 november. Het alhier van Rio Grande aangekomen Nederlandse schip HENRIKA, kapt. Hazewinkel, heeft order bekomen naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veere, 9 november. Heden is te Vrouwenpolder het aan het strand liggend wrak van het barkschip HELDAHL verkocht. Koper werd J. Simons te Middelburg voor NLG 250.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 november. Te Singapore trekt de aandacht het baggerschip KISOGOWA,dat voor rekening der Japanse regering bij J. & K. Smit aan de Kinderdijk is gebouwd en op de doorreis is van Rotterdam naar Yokohama. Kapt. Ouwehand was zeer ingenomen met de zeewaardigheid van het schip, dat van electrisch licht is voorzien om er ook ’s nachts mee te kunnen werken.


Datum: 12 november 1887


Krant:
  MB - Morgenbladet


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare scheepsverkoop. Op vrijdag de 25. november 1887, des voormiddags te 11 uur, zal in Beermann’s Hotel te Bremerhaven, de in het jaar 1862 gebouwde, 740 registerton grote, kopervaste en snelzeilende Nederlandse bark MERWEDE, laatst gevoerd door kapt. Mosterman, met de zich daarbij bevindende inventaris, zo als het schip in de Alte Hafen van Bremerhaven ligt, door mij openbaar worden verkocht. Hetzelve is op aanvraag aan de heer Fr. Roters te Bremerhaven vrij te bezichtigen.
Bremen, november 1887, Herm. Dauelsberg, scheepsmakelaar.
Foto 1311 tew. Reiger Rdam 12/11


Datum: 13 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 12 november. Het Nederlandse schip JUPITER, laatst gevoerd door kapt. Lap, liggende te Amsterdam, is uit de hand verkocht naar Aberdeen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 november. De Nederlandse bark ARDJOENO, kapt. Bart, 7 september van Penarth (Wales) naar Amboina vertrokken, is te Kaapstad met verhitte en belangrijk beschadigde lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen meldt men ons:
Het deze zomer gestaakte vervoer van levende, uit Duitsland afkomstige schapen, over hier naar London (Deptford) zal weldra worden hervat, op gelijke wijze als het vroeger geschiedde.
Naar men verneemt, is thans gecontracteerd voor belangrijke transporten, die, voor wat betreft het traject over zee, evenals voorheen, zullen plaats hebben met stoomboten van de Koninklijke Nederlandsche stoomboot-maatschappij te Amsterdam, die daarvoor dezelfde boten heeft bestemd, die reeds vroeger voor het schapenvervoer tussen hier en Deptford dienden, namelijk de MINERVA en MERCURIUS.
Eerstgenoemde boot wordt binnenkort van Amsterdam hier verwacht, om daarmede de dienst, tegen het einde van deze of in het begin der volgende maand, te kunnen aanvangen.
Het schijnt wel, dat er kans bestaat dat het schapenvervoer over Vlissingen voortaan geregeld zal blijven plaats hebben, daar, zoals vroeger reeds in het kort werd vermeld, de heer Mozes Nathan, agent voor het vervoer, voor zijn rekening alhier een stenen huis heeft doen bouwen op het terrein van de eerste binnenhaven, nabij de stallingen voor de schapen en de aanlegplaats der veeboten. Dat gebouw kwam dezer dagen reeds onder de kap en zal dus binnen enige weken kunnen worden in gebruik genomen. Het zal, behalve kantoren, enz. voor de heer Nathan, ook verscheidene vertrekken bevatten ten dienste van de bij het schapenvervoer betrokken handelaars en geleiders, die aldaar, tijdens hun verblijf alhier, zullen kunnen logeren en er verschillende andere geriefelijkheden zullen vinden.


Datum: 14 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 november. De wrakken van de Noorse schoener TELEGRAF, met de geborgen inventaris, brachten heden in veiling NLG 122,45 op.


Datum: 15 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Het stoomschip ALLERWASH met steenkolen van Newcastle, is hier binnenkomende tegen het achterschip van het barkschip ALBATROS, kapt. Koudenburg, gelopen en heeft daaraan belangrijke schade toegebracht, het hekwerk werd vernield en de spiegel ingedeukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 oktober. Het Nederlandse schip THORBECKE II moet repareren alvorens te laden.


Datum: 16 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oude Tonge (Overflakkee), 14 november. Het schip ENGELINA , bij de laatste storm alhier gestrand, is geheel gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen, 14 november. Het Nederlandse schip OOSTZEE PACKET, kapt. Smit, van hier naar Sundsvall, met zware schade te Lowestoft (ten noorden van Harwich) binnengesleept, is aldaar publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 november. De lading van het Nederlandse schip ARDJOENO, kapt. Bart, te Kaapstad binnen, was zeer verhit en zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 november. Volgens bij de reder ontvangen bericht zal het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, van Java te Falmouth binnen voor order, de lading te Londen lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 november. De op de Kaloot gestrande Duitse driemast schoener GUSTAV ADOLPH, die men dezer dagen begonnen was uit te graven, is middendoor gebroken. De lading, inventaris, enzovoort wordt geborgen.


Datum: 17 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 november. Het schip GESINE, kapt. Meerjansen, van Hamburg naar Rotterdam, alhier met schade binnen, is op de sleephelling nagezien en gerepareerd, en is thans bezig de geloste lading weer in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuuiden, 16 november. De inventaris van het Noorse brikschip HARMONIE heeft heden in publieke veiling NLG 789, en het casco NLG 320 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 november. Als bijzonderheid kon worden meegedeeld dat gisteren alhier is binnengekomen het te Farmsum, onder boekhouderschap van de heer G.G. Alberts, thuis behorende schip (opm: bark) G.T. RAY, gevoerd door kapt. Stukje, dat in dit seizoen voor de vijfde maal een reis volbracht naar de Oostzee, waarbij zelfs een reis van Engeland met kolen derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 november. Het Nederlandse schip HERCULES, kapt. Koenen Jr., alhier aangekomen van Riga, heeft op zee een gedeelte der deklast overboord moeten werpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 16 november. Volgens bij de rederij ontvangen telegram, was het schip SENIOR, kapt. Van Benten, gereed tot vertrek van Java naar het Kanaal voor order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 november. Heden werd van de werf der Maatschappij De Maas alhier met goed gevolg te water gelaten het stoomschip LUCIFER, gebouwd voor rekening van het departement van koloniën, ten dienste der bebakening en kustverlichting in Nederlands-Indië. De machine, van het compount-systeem, en de stalen stoomketel zijn vervaardigd in de werkplaatsten van dezelfde maatschappij.
Na afloop werd de kiel gelegd van het stoomschip NEDERLAND, bestemd voor de dienst in Suriname, waarvan de bouw aan genoemde maatschappij na onderhandse inschrijving door het departement van koloniën is gegund.


Datum: 18 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip BROUWERSHAVEN, groot 531 ton, gebouwd in 1841, is uit de hand verkocht aan de heer J.N. Prins te Nieuwediep om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Purmerend, 16 november. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip NOORD-HOLLAND, kapt. Bloos, van Lovisa (Zuid-Finland) naar het Nieuwediep heden Dragör (Amager Island, ten zuiden van Kopenhagen) gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 15 november. Wegens tegenwind liggen alhier te rede onder anderen de volgende schepen: de HARLINGEN, kapt. Flugmacher, CORNELIA, kapt. Smilder, QUINTUS, kapt. Boeijing, Wind NO, 4° C vorst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 17 november. Heden is gesleept door de sloep WAAKZAAMHEID, van Middelharnis, met gespleten steven en meer andere schade, uit de Noordzee alhier binnengekomen de Belgische sloep AVENIR, thuis behorende te Antwerpen, dat in de nacht van 15 op 16 dezer ter hoogte van de Doggersbank overstoomd werd door het Duitse stoomschip PRINZ WILHELM, hetwelk de reis onverstoord vervolgde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 november. Het schip GEZUSTERS, kapt. Plukker, van Uddevalla (Zweden) met hout naar Batenborg, is lek te Helsingfors binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 november. Volgens particulier bericht van de 14e dezer, lagen te Elseneur (Sjaelland, aan de Sont) ter rede de Nederlandse schepen STAD STEENWIJK, kapt. Leujes, ZEEMEEUW, kapt. Koen en WATERGEUS, kapt. Kuiper. Wind Noord Oost, met veel sneeuw.


Datum: 19 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 oktober. De resident der Lampongse districten telegrafeerde onder dagtekening van de 18e dezer het volgende:
Gisteren avond acht uur is bewesten Lagoendi-eilanden in zinkende staat verlaten Nederlands barkschip JACOBA, gezagvoerder Röhl, komende van Soemenep, geladen met zout, bestemd voor Benkoelen. Schipbreukelingen, 18 in getal, heden te Telok-Betong aangekomen met drie sloepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 18 november. Schipper W. Korving voerende het loggerschip JOHANNES, heden alhier van de haringvisserij aangekomen, rapporteert de 19e oktober op 52º N.B. en 3º O.L. een roer met helmstok opgevist te hebben, gemerkt G.W. de Groot, Sappemeer. Daar hij geen ruimte had om het roer te bergen, liet hij het weer drijven, doch de helmstok hield hij aan boord en werd bij de burgemeester strandvonder alhier gedeponeerd. Kapt. G.W. de Groot voert het schip (opm: kof) JANTJE, van Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 november. Het Nederlandse schip DINA, kapt. Kruize, van Riga naar Nederland, is te Elseneur aangekomen met schade door aanvaring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 november. Het Nederlandse schip GEZUSTERS, kapt. Plukker, van Hudiksvall naar Papenburg, heeft op een drijvend wrak gestoten en werd lek te Elseneur binnen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 18 november. Het verkochte Noorse schip HARMONIEN is heden opgesleept naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 november. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse barkschip FRANÇOIS, kapt. Visser, van Java voor order te Falmouth binnen, heden van daar naar Londen vertrokken, gesleept door de sleepboot ANGLIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 18 november. De Duitse schoener GUSTAV ADOLPH, van Cardiff naar Buenos Aires, is op de Engelse bank in de nacht van 21 oktober verongelukt. Toen men het schip verliet, stond er vier voet water in het ruim. Het wrak wordt heden in publieke veiling verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 november. De Duitse schoener GUSTAV ADOLPH is na lossing der lading van de Kalootbank af, en opgesleept naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 november. De verkoop van het wrak van het bij Duinkerken verongelukte Nederlandse schip HELENA, kapt. Plukje, heeft met de lading erts 1.850 francs opgebracht.


Datum: 20 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Christiania (Oslo), 15 november. De Nederlandse kof JAN EN JACOB (opm: tjalk, kapt. A.F. van der Veen), van Aberdeen naar de Oostzee, is te Carl Johansvaern afgekeurd en 12 november in publieke veiling met de gehele inventaris voor 651 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 november. Het Nederlandse schip JANTJE, kapt. De Groot is medio oktober op zee in zinkende staat door het volk verlaten, dat gered en te Lowestoft is aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 18 november. Het Nederlandse schip VRACHTZOEKER door het volk verlaten te Great Yarmouth (Engeland, River Jare) binnen gebracht, is 10 dezer aldaar publiek verkocht (opm: zie o.a. NRC 161087).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 17 november. Het schip waarmee de Nederlandse bark DINA, kapt. Kruise, in aanvaring is geweest, was de Noorse brik NORNEN, kapt. Olsen, van Sundsvall, van Sundsvall met hout naar Granville (Cotentin Frankrijk). De omvang van de schade der beide schepen is nog niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 18 november. Het schip JONGE DANIËL, schipper Rodenburg, geladen met glas uit het schip GUSTAPH ADOLPH, gesleept wordende door de Belgische sleepboot NORWAY, is ten gevolge van mist aan de grond geraakt, doch na gelicht te zijn, vlot gekomen en heeft de reis naar Antwerpen voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 19 november. Heden werd bij de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, genaamd ANNA, groot 300 last, gebouwd voor rekening van de heer Johann Wagner te Weisenau.
Terstond daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig (opm: FORTSCHRITT), groot ongeveer 250 last, voor rekening van de heer H. Schmidt te Hassmersheim.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 20 november. De PRINS ALEXANDER, die acht dagen te laat uit de Molukken te Soerabaja kwam, heeft van een in Straat Alas gestrand schip met paarden, 45 man en 25 paarden gered en te Soerabaja aangebracht. ((opm: het betreft het stoomschip PRINS ALEXANDER van de Nederlandsch-Indiche Stoomvaart-Maatschappij)
Foto 2111 zinken W.A. Scholten twee fotos (alleen eerste deel, rest al foto’s bij Wim)


Datum: 21 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. J.H. Taat, zaterdag 19 november ’s ochtends om 07.00 uur van Rotterdam naar New York vertrokken met 160 passagiers en 54 man equipage, is volgens de bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij ontvangen telegram 20 november in de ochtend bij Dover gezonken door aanvaring met een onbekend gebleven stoomschip. Ongeveer 50 der opvarenden van de W.A. SCHOLTEN zijn gered door het Engelse schip EBRO, onder deze zijn de heer Geuken, de administrateur, de dokter, de eerste en tweede machinist en de tweede stuurman. Volgens later ontvangen bericht zouden er in het geheel omstreeks 80 der opvarenden zijn gered.


Datum: 22 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lorient, 17 november. Het Franse adviesjacht LE LÉZARD heeft op de reis van Rouaan naar Lorient veel slecht weer ondervonden en is genoodzaakt geweest om het Nederlandse schip URANIA te verzoeken om op sleeptouw genomen te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 november. Het schip VESTA, van Arensburg naar Nederland, is heden te Riga met verstopte pompen en verlies van zeilen binnengelopen.
Foto 2211 dok te Soerabaija
Foto 2211 tew. Krimpen a/d Ijssel
Foto 2211 vier fotos W.A. Schoten (al foto’s bij Wim?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een nader bij de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij ingekomen bericht uit Dover zijn aldaar twaalf lijken geland, waaronder die van de kajuitpassagier Blane, van de eerste officier en van de vierde machinist. Door de nabijheid van twee zeilschepen was de mogelijkheid, dat er meer personen gered zijn geworden, niet uitgesloten.
Een Reuter-telegram uit Dover van gisteren meldt, dat aldaar 22 lijken waren aangebracht. Er werden voortdurend vele sloepen gezonden naar de plaats, waar de W.A. SCHOLTEN gezonken is, om, zo er nog levende drenkelingen gevonden werden, hen te redden.
Het casco en de inventaris der W.A. SCHOLTEN zijn verzekerd voor NLG 350.000 bij verschillende maatschappijen aan de Rotterdamse beurs. De lading was zeer kostbaar en wordt als verzekerde waarde geschat op ca. 1½ miljoen gulden, Zij bestond o. a. uit 1.800 pakken tabak, ter gezamenlijke waarde van NLG 900.000 à 1 miljoen (ieder pak tabak geldt NLG 500 à NLG 600). Verder een belangrijke partij wijn in vaten en kisten, diverse collis planten en bollen, kisten manufacturen, glas en aardewerk en meer stukgoederen.
Door deze ramp worden zowel de Rotterdamse als de Amsterdamse beurs zwaar getroffen.
Als een bijzonderheid verdient nog vermelding, dat de eigenlijke gezagvoerder van het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. Bakker, voor deze reis, ten einde een weinig rust aan wal te genieten, had geruild met kapt. Taat.
Het stoomschip W.A. SCHOLTEN, groot 2.529 ton, werd in 1874 gebouwd voor rekening der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij bij de firma Napier & Sons te Glasgow.
Uit Londen wordt ons het volgende geseind:
De scheepsdokter der W.A. SCHOLTEN geeft de volgende bijzonderheden:
Wij verlieten Rotterdam de negentiende ’s morgens; alles ging wel, tot eergister avond, toen het stoomschip zich bevond op ongeveer elf mijlen afstand van South-Sandshead- vuurschip. Destijds was het weder na de mistigheid, opklarende en de zee kalm.
De W.A. SCHOLTEN stoomde langzaam voort, na enige tijd geankerd te hebben. Plotseling zagen wij een stomer in het verschiet, zijdelings op ons afkomen. Wij vertoonden de ankerlichten. De kapitein der SCHOLTEN deed alles om een aanvaring te vermijden, door de koers te wijzen, te laten fluiten enz., maar tevergeefs. Wij hadden 215 passagiers aan boord, waaronder 130 tussendekreizigers. Slechts weinigen waren op het dek tijdens de aanvaring, maar de kapitein en de scheepsofficiers bevonden zich op de scheepsbrug. De meeste passagiers zaten koutend, lezend of spelend in de salon. Enkelen hadden de kajuiten opgezocht. Nauwelijks vond de aanvaring plaats, welke een gat van acht voet breedte maakte in het scheepsbeschot, of een paniek ontstond onder de passagiers, welke de kapitein en de scheepsofficieren tevergeefs trachtten te kalmeren. De SCHOLTEN had acht reddingsboten benevens twee reddingvlotten; van de reddingboten bleken er maar twee beschikbaar door het overhellen van het schip. De SCHOLTEN zonk ongelooflijk snel, binnen vijftien of twintig minuten, met de voorsteven het eerst. De passagiers hadden de tijd reddinggordels om te doen, maar de meesten schenen te verbijsterd.
Voor de SCHOLTEN met de achtersteven hoog in de lucht zonk, liet de kapitein noodseinen en stoomgefluit horen, hetgeen de aandacht trok van het stoomschip EBRO, welks gezagvoerder terstond, behalve reddingslijnen, een grote deklading hout liet werpen in het koude water, waarin talloze verkleumend lagen te worstelen.
Sommigen overleden op de EBRO tengevolge van de doorgestane koude, terwijl anderen geruime tijd nodig hadden om bij te komen. Talloze konden de reddingslijnen niet beetpakken door verkleuming.
Tot zover het verhaal van de scheepsdokter. De EBRO bleef tot zondag ochtend voort kruisen op de plaats der ramp. Toen niemand meer ziende, stoomde zij naar Dover.
De schipper van een logger uit Hastings rapporteert, dat een vreemde stomer, vermoedelijk de ROSA MARY, van Hartlepool, onderweg naar Saint-Nazaire, zijn netten stuk voer, waarop de logger hem achterna zeilde, om zich van de naam te vergewissen. Terwijl hij dat deed, vond de aanvaring plaats. Daarentegen houdt de gezagvoerder der gister middag te Dover binnengekomen ROSA MARY vol, dat de vreemde stomer invoer op de ROSA MARY, terwijl deze geankerd lag. Het staat in elk geval vast, dat de ROSA MARY ernstige schade heeft belopen, zodat zij nauwelijks drijft, terwijl de aard van de schade nauwelijks overeen te brengen is met de getuigenissen der officieren van de SCHOLTEN.
De schouwing der aangespoelde lijken vindt morgen te Dover plaats, waar de Nederlandse vice-consul, de stedelijke overheid en particulieren de overlevenden zeer liefderijk verplegen. Verschillende passagiers leggen ongunstige verklaringen af nopens de toestand der SCHOLTEN, toen deze zonk. Volgens de passagier Charles Miles, heerste er een schromelijke verwarring en gebrek aan tucht. De reizigers moesten de bemanning helpen in het neerlaten der reddingsboten, die van de davids losgehakt moesten worden, daar de katrollen weigerden.
Er heerst veel geheimzinnigheid nopens de oorzaken der noodlottige aanvaring. De geredde officieren der SCHOLTEN getuigen overeenstemmend dat de boot aangevaren werd te Werken (opm:?). Miles beweert verder dat de noodpijlen te laat opgingen, dat de Nederlandse matrozen ruw te werk gingen, enkel bedacht op zelfredding, zelfs vrouwen terzijde duwend. Een matroos ontgriste hem zijn reddingsgordel. De meeste buitenlandse passagiers zijn verdronken. De hoofdmachinist der SCHOLTEN dreef drie uren rond, alvorens opgenomen te worden door de Engelse stoomboot LECHMERE, onderweg naar Bilbao, die hem bij Newhaven aan land zette. De masten der SCHOLTEN zijn duidelijk van Dover zichtbaar. Het wrak ligt gevaarlijk voor de scheepvaart.
Op de kade te Dover heerste er gisteren de grootste opgewondenheid. Er varen loodsboten tussen het wrak en de wal, welke delen der lading en ook nog lijken aanbrengen. Deze laatsten liggen thans alle uitgestald in een loods, behorende aan de onderzeese telegraaf- kabel-maatschappij, in afwachting van de lijkschouwing. Nog slechts weinige lijken zijn herkend. Velen der bemanning zijn gered, evenzo alle Engelse passagiers, van welke er trouwens slechts acht of negen op de boot waren. De kapitein is verdronken met de eerste stuurman en de eerste hofmeesteres.
Alle geredden beschrijven de verwarring en de paniek aan boord na de aanvaring als verschrikkelijk. De grote koude scheen alle pogingen om zich te redden onmogelijk te maken. Te Dover heerst de overtuiging dat de Scholten geheel vrij van blaam is.
De Indépendance behelst een telegram, waarin de mededelingen van twee passagiers zijn opgenomen, die de ramp overleefden. De heer Abbleby vertelt, dat des avonds te tien uren, kort nadat de reizigers naar hunne hutten waren gegaan, een geweldig kraken werd gehoord. De SCHOLTEN was aan stuurboord aangevaren en het schip zonk loodrecht. Vreselijke tonelen hadden plaats. Moeders hielden hunne kinderen geklemd in de armen ; kreten en snikken weerklonken; geknield werd hardop gebeden. Twee van de vijf sloepen slechts konden in zee worden gebracht; aan de passagiers werden alle reddingsgordels, welke aan boord waren, uitgereikt maar er waren er niet genoeg. Sommige passagiers, met reddingsgordels aan, kwamen weer boven en zijn gered. De vorige namiddag hadden enigen zich vermaakt met het aandoen van die gordels; zij dachten niet dat zij enige uren later hen nodig zouden hebben.
Een ander geredde, de heer Stepney, vertelt dat de kapitein van de SCHOLTEN dadelijk na de aanvaring vuurpijlen liet afsteken. Dit trok de aandacht van de EBRO, welke tot vier uren ’s morgens op de plaats van het onheil bleef om de schipbreukelingen op te nemen.
De heer Stepney redde zich in een der twee sloepen. Onderweg zag hij vele ongelukkigen met de golven worstelen, maar het was onmogelijk hen te hulp te komen, want de sloepen waren reeds meer dan vol en liepen gevaar te zinken. Wat de SCHOLTEN aangaat, deze ging in minder dan twee minuten naar beneden.
De correspondent der Indépendance seinde uit Dover, dat de geredde matrozen verklaren, dat de SCHOLTEN, op het ogenblik toen de botsing plaats greep, stopte en het anker uitwierp wegens de mist. Op de kapitein van de ROSA MARY zou dus de gehele verantwoordelijkheid voor de ramp neerkomen.


Datum: 23 november 1887


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan de berichten in de Times van dinsdag omtrent het verongelukken van de W.A. SCHOLTEN is het volgende ontleend:
Dover, 21 november. Eenentwintig lijken van verongelukten zijn hier thans in een loods uitgelegd: vijf vrouwen en zestien mannen. Met behulp van de tweede stuurman der SCHOLTEN tracht men zoveel mogelijk deze doden te herkennen. Er z