Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1905


Datum: 01 januari 1904


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 december 1904. Het Nederlandse s.s. ANDANIA, kapitein G.W. van den Eem, 2969 ton bruto, van Galveston naar Hamburg, is op 27 december om 5.00 uur v.m. op Elbowkey op het rif Rampidas gestrand en wrak geworden. De equipage heeft zich in eigen boten gered en is te Matanzas (Cuba) geland. De lading bestaat uit 50.000 zakken katoenmeel, 1800 zakken rijst en 1907 balen katoen. Zij was te London verzekerd voor NLG 240.000.


Datum: 02 januari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 december. Uit Rotterdam wordt geseind dat de bodem van het s.s. HERMINA over een lengte van 40 vt. zwaar ontzet is. Verder is er schade aan 20 platen, zaathout, 19 vloerplaten en 21 spanten. De reparaties worden voor GBP 1093 uitgevoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats) 31 December. De Ned. tjalk CONFIANCE II, kapt J.N. Wijnstok, van Londen naar Kopenhagen, is bij Cuxhaven gestrand. Het schip zit hoog en droog en zal lading moeten lossen om vlot te komen.

PGC 030105
Kopenhagen, 31 december. De te Groningen thuisbehorende tjalk FREDERIKA, schipper Salomons, met stenen van Allinge naar Bremen en op 26 december van Sasnitz vertrokken, is nabij Gedser gestrand.


Datum: 03 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 januari. De Russische bark ALICE, kapt. Tallgren, met 1350 ton steenkolen van Hull naar Malmö, en bemand met 14 personen, is in zinkende staat en met verlies van alle zeilen door de Hamburger sleepboot TELL alhier binnengesleept.


Datum: 04 januari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 januari. De BATAVIER VI die op 8 december van Kaapstad naar Angra Pequena vertrok, heeft 100 paarden en 7 karren voor Militaire autoriteiten in Duits-Z.W.-Afrika meegenomen. Van Angra Pequena (opm: Lüderitzbaai) vertrok het schip rechtstreeks naar Rotterdam. (De BATAVIER VI vertrok 31 dec. van Funchal.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 december. Het schip ANNECHIENA heeft de lading lijnkoeken gelost en repareert nu.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dover, 2 januari. De met cement van Londen naar Goole bestemde Ned. schoener SECUNDA, kapt. v.d. Berg, is door bootlieden alhier binnen geassisteerd. Overeenkomst was niet gemaakt. Het schip, dat door slecht weer was lekgesprongen, zal met het volgende tij dokken.

NRC 040105
(Geen datum) Hedenmiddag werd van de werf van het Etablissement Fijenoord met goed gevolg te water gelaten de hopperzandzuiger SCHEVENINGEN, gebouwd voor de firma G.A. van Hattem te Sliedrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nieuw Prauwenveer te Soerabaja en het Nieuw Probolingo & Oosthoek Prauwenveer zijn een fusie aangegaan, welke per 1 januari (opm: 1905) effectief geworden is. De naam van de nieuwe vennootschap is Vereenigd Prauwenveer, en is gevestigd te Soerabaja. Voorlopig zullen beide prauwenveren nog blijven bestaan. Het Nieuw Prauwenveer beschikt, naast prauwen, over een sleepboot, die voor slechts NLG 1 op de balans staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 januari. Volgens een telegram uit Havana van de kapitein van het Nederlandse stoomschip ANDANIA lekt dit stoomschip zwaar beneden de waterlijn. Hij heeft getracht een bergingscontract te sluiten op basis ‘no cure no pay’, doch het is hem niet gelukt. Volgens van de rederij bericht heeft de kapitein van het stoomschip ANDANIA instructies gevraagd hoe te handelen en of de bemanning naar huis kon komen. Er is hem teruggeseind om zonder order der rederij niets te ondernemen en de bemanning naar huis te zenden.


Datum: 05 januari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 januari. Volgens telegram uit Hamburg is het Nederlandse s.s. AMSTEL vandaar naar Grimsby bestemd, door mist bij Finkenwarder (Hamburg) aan de grond geraakt. Assistentie is onderweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 januari. Het Nederlandse schip SECUNDA heeft aan de grond gezeten. De lading is ogenschijnlijk in slechte staat en moet gelost worden.


Datum: 06 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 3 januari. Aangezien er geen hoger water komt is een alhier op de rede liggende Nederlandse tjalk niet vlot te brengen. Dit vaartuig heeft 100 ton gerst van de firma Mammen & Seetzen te Altgarmssiel aan boord. Het is op 30 december met de tjalk MARIA in aanvaring geweest, waarbij ketting en roer verloren gingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 januari. Volgens Fairplay is de prijs betaald voor de ARY SCHEFFER (opm: van 1884) GBP 4000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum). Met goed gevolg werd heden te water gelaten van de werf van de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk de zelfladende, zelf leegzuigende profiel- en bakkenzuiger CYKLOP, gebouwd voor rekening van de Köln Tiefbau Ges. te Keulen. Het vaartuig kan in zijn bun 350 m³ zand laden en is voorzien van werktuigen van een vermogen van 500 I.P.K.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 5 januari. Het Belgische s.s. ANTVERPIA, dat op de Doel aan de grond heeft gezeten, en nu in het droogdok van de Antwerp Engineering Co op de linkeroever ligt, is na onderzoek der experts geheel afgekeurd. Het is een zeer oud schip, in 1864 te Sunderland gebouwd en 623 ton metend. Oorspronkelijk heette zij SCHELDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 januari. Lloyd’s agent te Cuxhaven seint, dat het schip CONFIANCE II zware bodemschade heeft. Het schip zit over de gehele lengte geboeid en niet blootgesteld. Met hoogwater zit het nog hoog en droog. De enige weg om assuradeuren groot verlies te besparen is onmiddellijk te lossen. Het kan niet zonder gehele lossing vlot gebracht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Volgens telegram uit Hamburg is het s.s. AMSTEL vlotgesleept. Het schip heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen en de reis voortgezet.


Datum: 07 januari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 4 januari. Het Ned. schip APPINGADAM, schipper Daniels, hier 2 januari van Groningen aangekomen om graan te laden, is door een ander schip aangevaren en zwaar beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helgoland, 2 januari. Een stuk van een dak van een dekhut gemerkt PWBM, de seinletters van de Nederlandse tjalk VEENDAM, is gisteravond door een visser opgepikt en verschillende stukken hout en luiken zijn her en der aangespoeld. Het is waarschijnlijk dat het schip in de nabijheid van het eiland is verongelukt.
De ijzeren tjalk VEENDAM, schipper Star, 62 ton groot en in 1888 gebouwd, vertrok op 3 december van Kiel naar Haren en passeerde 10 december Brunsbüttel. Het schip hoorde thuis te Veendam. Kaptein Star was tevens reder.


Datum: 08 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 januari. Het Engelse stoomschip EMMA, groot 2893 ton bruto, rederij Trechmann te West Hartlepool, van Galveston naar Rotterdam, geraakte hedenochtend te 6.30 uur tijdens zwaar stormweder op de strekdam van de zuidpier in de Waterweg. Het schip ligt met de kop om de noord-west. Sleepboten konden het vaartuig niet naderen, evenmin als de stoomreddingboot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 januari. Tot drie keer is de stoomreddingboot naar buiten geweest om te trachten verbinding te krijgen met het stoomschip EMMA en de bemanning af te halen, doch steeds tevergeefs. Eerst om 7.00 uur vanavond is men met een reddingsvlet naar de buitenkant van de zuidpier geroeid. Het achterluik van de EMMA is opengeslagen. De lading bestaat uit stukgoed. Pas in de avond van 7 januari te 10.00 uur gelukte het een lijn over het schip heen te schieten en de bemanning te redden. Eén der matrozen was overleden. De kapitein brak een arm en van de loods waren beide benen gekneusd. Te 11.00 uur des avonds waren alle 23 opvarenden aan wal. Het lijk van de matroos is aan boord gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 7 januari. Een viermastschoener, genaamd HENNING, is alhier gestrand. De bemanning is niet in gevaar. De gestrande Zweedse schoener HENNING, kapt. Bodes, met planken van Gothenburg naar Newport, zit hoog op het strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 7 januari. De gestrande viermastschoener HENNING staat vol water, en het gestrande stoomschip RUHRORT is ogenschijnlijk nog dicht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 7 januari. De sleepboot BORKUM met op sleep de tjalken NAVIGATION, schipper de Vries, en MARIA, schipper Bakker, beiden geladen met gerst en gisteren van Norden naar Münster vertrokken, heeft heden in een storm de tjalken moeten loslaten. De sleepboot heeft de 11 opvarenden van de NAVIGATION en de 4 opvarenden van de MARIA gered. De tjalken zijn verloren.


Datum: 09 januari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 januari. De sleepboot LAUWERSZEE is van Hoek van Holland vertrokken tot opsporing van de zeelichter SCHEEPVAART II, welke gesleept werd door het s.s. BEYERLAND en was losgebroken. De SCHEEPVAART II drijft zonder roer ter hoogte van Scheveningen rond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 januari. De zeelichter SCHEEPVAART II, op reis van Newcastle naar Rotterdam geladen met kolen losgeslagen van het stoomschip BEIJERLAND, is hier behouden binnengesleept door de Belgische stoomtrawler ALBER O 8, met assistentie van de sleepboten LEONARD en SIMSON.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 januari. De kaptein van het s.s. HUNZE IX rapporteert dat het Borkumer vuurschip is weggeslagen en nergens te zien is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 6 januari. De tjalk APPINGADAM werd door een stoomlichter beschadigd. Het schip is gisteren naar Groningen vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 8 januari. De eenmast tjalk WEZER van schipper Voordewind is verkocht naar de Wezer en heden van Delfzijl naar Hamburg vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 januari. De tjalk MARIA is gisteren dwars van Oterdum gezonken. De tjalk NAVIGATION is geladen met haver gestrand te Ditzum. (opm: zie DS 080105)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 8 januari. De waterstand was hedenmorgen beduidend minder dan gisterenavond, zodat geen beweging in de SOESTDIJK is geweest. Er zijn drie ankers uitgebracht. Voldoende lichterruimte ligt hier gereed om met lossen te beginnen zodra de rolling iets minder is. Ten gevolge van de sterke zuid-westen wind liep er nogal wat deining. Gevaar is er niet. De sleepboten TITAN en WODAN liggen in de nabijheid gereed om zo nodig en indien er kans op succes bestaat, dadelijk te kunnen voorspannen. Met het avondgetijde hebben de sleepboten WODAN en LAUWERZEE getrokken, doch zonder succes.


Datum: 10 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 7 januari. Het bergen van de CONFIANCE II is opgedragen aan de firma Mutzelfeldt. Door de storm is de lichter ROSE, waarin een groot gedeelte der lading overgescheept was, op drift geslagen en op de buitendijk gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 9 januari. Het bergen van de lading uit de gestrande HENNING wordt hedenavond uitbesteed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 januari in de namiddag om 9.22 uur is het stoomschip SOESTDIJK door de sleepboten WODAN en LAUWERZEE vlotgesleept. Alles wel. Het stoomschip ligt thans veilig binnen de pieren geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Staatscourant no. 9. Publicatie van de oprichting en de statuten van de N.V. Maatschappij Sleepboot VISCHPLOEG te IJmuiden. Kapitaal NLG 5000, directie de heren N. Boon, A.B. van der Wint en D. Boon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 januari. Volgens heden ingekomen bericht is het ijzeren tjalkschip NAVIGATION, van schipper De Vries, gestrand bij Ditzum, ongeveer 100 meter van de zeedijk. De lading bestaat uit haver. De inventaris is geborgen. Het schip zal moeilijk af te brengen zijn daar het te ver van het vaarwater zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 januari. De Groninger gaffelschoener VOORWAARTS, toebehorende aan en bevaren door kapt. L. van der Veen, met een lading steenkolen van Herne, is boven Lingen op het Dortmund-Eemskanaal tegen de sluismuren gevaren, waardoor de voorboeg werd ingedrukt en het schip nog enige kleine averijen bekwam. Het is hier heden binnengesleept.


Datum: 11 januari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 januari. Het Borkumer vuurschip heeft zeilende Bremen bereikt nadat het van de ankers was losgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam,10 januari. De Nederlandse gaffelschoener JOHANNA ELIZABETH, kapt. Groenewold, is te Bremen en de DOLFIJN, kapt. Speelman, te Hamburg opgelegd.


Datum: 12 januari 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 11 januari. De tjalk MARIA is gelicht en hier binnen gesleept.


Datum: 13 januari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Carolinensiel, 8 januari. De Ned. tjalk GOEDE TROUW, kapt. J. Wolthuis, had in de storm van 30 december anker en ketting alsmede het roer verloren en toen enige dagen later sterke vorst intrad werden van het schip noodseinen gegeven. Hierop gingen een 20 tal mannen derwaarts doch eerst na dagen arbeid kon men het schip hier in de haven brengen, dankzij de ingevallen dooi.


Datum: 14 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 12 januari. Van de alhier thuisbehorende kof DRIE BROEDERS, schipper P. Jannes, die 5 december van Pillau met haver naar Ystad vertrok, is sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 januari. Het Ned. s.s. BETA van Mobile naar Amsterdam is te St-Michaels (opm: San Miguel - Azoren) binnengelopen voor kolen. Het schip had een gedeelte van de deklast hout verloren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Esbjerg, 13 januari. De tjalk HOOGHAMMEN, schipper Seven, is gestrand te Vejerö ca. 5 mijl van Blaavandshuk. De scheepsjongen is hierbij verdronken. Het schip maakt geen water. De schipper is nog aan boord. Het schip dreef op strand nadat het roer verloren was. De tjalk was onderweg van Londen naar Gothenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 januari. Het van West Hartlepool in ballast naar Port Arthur bestemde Nederlandse stoomschip DELTA is met defecte machines te Falmouth binnengelopen.


Datum: 15 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 14 januari. De Nederlandse sleepboot ZWARTE ZEE is na gehouden expertise en proeftocht heden door tussenkomst van de firma Robert Sloman Jr, Hamburg, voor een geheime prijs aan de firma H. Diedrichsen te Kiel verkocht. Heden vertrekt de boot reeds derwaarts.


Datum: 17 januari 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip WILHELMINA is in beslag genomen door Japan en opgebracht naar Sasebo. Het schip was op 28 november j.l. aangekomen te Astorias van Labuan en nu op reis naar Wladiwostok met een lading kolen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 januari. Bij Orford Ness (opm: Suffolk) is wrakhout aangedreven van het schip STANFRIES uit Workum.


Datum: 18 januari 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 17 januari. Het alhier met schade liggende schip ALICE is met de lading verkocht voor NLG 5000 aan Van Dijk & Co, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Naar het Handelsblad verneemt, is de lading van het door de Japanners opgebrachte stoomschip WILHELMINA te Londen ter beurze verzekerd tegen oorlogsgevaar tegen 30% en het schip en de machines tegen 23%.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is bij de werf Rijkee & Co te Rotterdam te water gelaten het fregat DIONE voor Wachsmuth & Krogmann te Hamburg. Het fregat heeft een laadvermogen van 3200 ton.
Daarna is de kiel gelegd voor een 2000 tons stoomschip in opdracht van de Koninklijke Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Dit schip zal voorzien worden van een stoommachine van de fabriek Fijenoord. (opm: dit werd de ADONIS)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op vrijdag 13 januari is bij de werf van J. & W. Boerma te Martenshoek te water gelaten de stalen tjalk MEMENTO MORI, groot 80 last, voor P. Balk te Groningen. De kiel is gelegd voor een dito schip voor eigen rekening.


Datum: 19 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 22 december 1904. De eigenaar Wee Tek Seng te Riouw van het onder Nederlandse vlag varende stoomschip CHOW PHYA ontving een telegram, dat dit schip op 3 december (opm: 1904) te Teloban, op de Noord-Oostkust van het schiereiland Malay gestrand is. Er was geen schade en geen verlies aan mensenlevens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 januari. Tijdens storm was een klein Nederlands schip ter hoogte van Orford Ness (Suffolk) gezien en even later was het verdwenen. Een boot, luiken en tuig zijn te Aldeburgh aangespoeld. De naam, welke op de boot stond, was STANFRIES – Workum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 17 januari. De 2 dezer in averij hier binnengekomen Russische bark ALICE, kapt. Tallgren, van Hull naar Malmö, is onderhands voor NLG 5000 verkocht aan de heren Van Dijk & Co, steenkolenhandelaars alhier.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Het stoomschip BATAVIER III, op reis van Londen naar Rotterdam, is heden om 2.50 uur te Stepney in aanvaring gekomen met de sleepboot PETRO en een barge. De sleepboot is zinkend aan de grond gezet bij Lea Cut.


Datum: 20 januari 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse stoomschip EXPORT, op reis van Rotterdam naar Londen, is op de Theems in aanvaring gekomen met de Engelse schoener LIZZIE. De schoener, welke op reis was van Londen naar Truro met een lading guano is gezonken nabij Prince’s Channel Lightvessel. De opvarenden zijn gered. (opm: in NRC van 23 januari staat, dat deze aanvaring plaats had met de IMPORT, van Londen naar Rotterdam. De IMPORT zette de reis voort en arriveerde op 22 januari te Rotterdam)


Datum: 21 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 19 januari. De Nederlandse tjalk NAVIGATION is gelost. Het schip is bij de thans heersende vorst niet af te brengen. De onbeschadigde lading haver is door de tjalken BERENDINA en EENDRACHT overgenomen en zal bij de eerste gelegenheid naar Münster verscheept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Het Nederlandse stoomschip THEODORA, van Londen naar St. Nazaire bestemd, dat 22 december tijdens dikke mist door aanvaring op de Thames zwaar beschadigd werd, is reeds bijna geheel gerepareerd. De geloste lading wordt weder herscheept en waarschijnlijk wordt morgen de reis naar St. Nazaire weder aanvaard.


Datum: 22 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

IJmuiden vertrokken 21 januari nieuw stoomschip No. 110, naar Goole.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Het derde stoomvaartuig van het Loodswezen, het stoomschip HELLEVOETSLUIS, is dezer dagen door de inspecteur van het Loodswezen te Rotterdam overgenomen van de Marinewerf te Amsterdam, alwaar het schip is gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip ZAANSTROOM is bij het van Cardiff binnenkomen te Gent met de Minde brug te Gent in aanvaring geweest. Het schip beliep schade aan boegplaten.


Datum: 24 januari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De CONFIANCE II heeft de reis voortgezet. (opm: zie PGC 020105 en 060105)


Datum: 25 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 januari. Het schip CATHARINA, door de stoomboot NEUWERK alhier binnengesleept, is ter hoogte van het vuurschip met het stoomschip MÖWE in aanvaring geweest, waardoor de boegspriet van de CATHARINA brak en meerdere schade werd belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Key West, 18 januari. De schoener WAVE is met 235 balen katoen uit de ANDANIA alhier aangekomen.


Datum: 26 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, dat met kolen voor Vladivostok geladen door de Japanners werd opgebracht, is verbeurd verklaard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leer, 24 januari. Negen opvarenden (Nederlanders) van het op 16 december op de kust van Florida verongelukte schip KHORASAN zijn 22 december per schoolschip MOLTKE alhier geland en direct naar Delfzijl vertrokken. (opm: de KHORASAN was een Duitse ijzeren bark, die bij Punta Holandes verging).

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Openbare verkoping te Callantsoog op zaterdag 4 februari 1905, v.m. 10½ ure, van sloophout van het Noorse driemastschip CONSTANCE, bestaande in lichte en zware dekbalken, dekhout, Amerikaans grenen balken, w.o. vier van plm. 45 voet lengte en 35 x 35 cm. dik, een grote partij binnen- en buitenhuidsplanken, uitstekend voor schoeiingen, enz, ongeveer 200 nieuwe baddings en platen, benevens een grote partij droog brandhout.
(opm: stranding of sloping niet in Kroniek 1904 of 1905 vermeld)
Notaris Vrijburg.


Datum: 28 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 januari. Het Nederlandse schoenerschip SECUNDA, kapt. Van den Berg, op 2 januari met lekkage te Dover binnengelopen, heeft gerepareerd en de reis naar Newcastle voortgezet.


Datum: 29 januari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men vreest dat het gouvernement te Nassau het bezit opeist van het verlaten s.s. ANDANIA.


Datum: 31 januari 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Engelse stoomschip COMO, groot 1497 ton bruto en 990 ton netto, van de Wilson Line te Hull is aangekocht door Maatschappij Scheepssloperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht. Het schip wordt voor de opleveringsreis bevracht met een lading kolen van Hull naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 30 januari. Volgens bericht van de kustwacht in Zandvoort is daar hedenavond, omstreeks 8 uur, twee palen bezuiden Zandvoort een stoomschip gestrand. De reddingboot en sleepboten zijn op de strandingsplaats aanwezig. De naam van het schip is ALBA, van Newport News naar Amsterdam.


Datum: 01 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 31 januari. Na twee vergeefse pogingen is het de Noordwijkse reddingboot toch mogen gelukken 12 man der equipage van het gestrande stoomschip ALBA te kunnen redden. 25 Man zijn nog aan boord doch de reddingboten gaan weer uit. Het schip, benevens machinekamer, staan vol water en de dekken zijn gebarsten. Het stoomschip kan als wrak worden beschouwd en de toestand der nog aan boord zijnden is kritiek. De zee slaat gestadig over het schip. Een contract op basis ‘no cure no pay’ werd afgesloten met de Amsterdam Tug & Salvage Co, dir. Zurmühlen, en zodra wind en zee zulks toelaten zullen pogingen tot berging worden hervat.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 februari. De tjalk CONFIANCE II is vlot en te Cuxhaven binnen gebracht.


Datum: 02 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zandvoort, 1 februari. Gisterenavond zijn verdere pogingen tot redding der overige bemanning van de ALBA wegens ruwheid der zee gestaakt moeten worden, doch hedenmorgen is de boot van Zandvoort met de nog aan boord zijnde 20 man behouden geland. Van het schip zijn de luiken weggespoeld en de machinekamer en de ruimen staan vol water. De toestand van het schip is vrijwel hopeloos. Het was uitsluitend met mais geladen. De ALBA is voor GBP 42000 verzekerd. Het achtergedeelte van het vermoedelijk gebroken schip zakt weg. Het zit ongeveer 1400 voet van het duin.


Datum: 03 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 februari. Het Engelse stoomschip CASTANOS, met een lading graan van Rosario en bestemd naar Rotterdam, geraakte hedenavond bij het binnenlopen van de Nieuwe Waterweg ten gevolge van hoge zeeën aan de zuidwal aan de grond. Sleepboten trachtten te vergeefs verbinding met het stoomschip te verkrijgen. De stoomreddingboot slaagde er in 24 man der equipage aan boord te nemen, doch moest wegens schade het reddingwerk staken. Er bevinden zich thans nog vier man aan boord.


Datum: 04 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 3 februari. De overige bemanning van het stoomschip CASTANOS is hedenmorgen door de stoomreddingboot gered. Het schip zit in slechte positie en is zwaar beschadigd. Alle luiken op het achterschip zijn weggeslagen. Het zit met de kop west-zuid-west voor, dwars bij rood 2, ongeveer 100 meter van de zuidelijke dam verwijderd. Het is 300 meter meer naar binnen geslagen en heeft thans zware stuurboordslagzijde. De zeeën slaan er reeds over heen. Het is over het aan de zuidpier zittende wrak van het stoomschip BAT geschoven, waardoor de CASTANOS een gat in het schip kreeg en vol water liep. Het stoomschip zakt met het achterschip steeds dieper weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 februari. Bij hoogwater zit het achterschip van de CASTANOS gelijk met het water, het voorschip ongeveer 7 voet er boven. De luiken van het voorruim zijn nog dicht. Het stoomschip kan als verloren worden beschouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 4 februari 1905 is te Nieuwe Waterweg als bijlegger aangekomen het stoomschip (sloper) PAMPA van Havre naar Hamburg gesleept door de sleepboot NOORDZEE. (Op 6 februari vertrokken naar Hamburg, eveneens per sleepboot NOORDZEE)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 februari. Het ijzeren tjalkschip NAVIGATION, schipper J. de Vries, dat in de nacht van 7 op 8 januari j.l. bij de toen geheerst hebbende storm bij Ditzum strandde, is gisteravond afgebracht en in de haven gesleept. Het schip heeft weinig schade. De beide zwaarden zijn echter verloren. De heer G. Lanting, scheepsbouwmeester alhier, had het afbrengen aangenomen voor NLG 690.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhafen, 1 februari. De Ned. tjalk CONFIANCE II, de 30ste december bij de Gredener buitendijk gestrand, is gister afgebracht en in de Baumronne voor anker gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fiume, 30 januari. De Ned. gaffelschoener JANTINA AGATHA, kapt. Dijkstra, hier van Marseille aangekomen, is in de nacht van 5 januari nabij Otranto – ingang Adriatische Zee – met een bark in aanvaring is geweest. Het schip is de 28ste januari nagezien, waarbij bleek dat masten, ra’s en enige zeilen beschadigd waren, doch de romp geen schade had.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 3 februari. Het Ned. s.s. BATAVIER IV en het Engelse s.s. HOLMEWOOD zijn op Thames in aanvaring geweest. De schade aan de BATAVIER is gering. Het arriveerde hedenmorgen aan de kade alhier.


Datum: 06 februari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhafen, 4 februari. Het alhier van Kingslynn aangekomen Ned. tjalkschip FIDUCIA, schipper Hagedoorn, heeft met stormweer te kampen gehad en schade belopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Esbjerg, 3 februari. Het Ned. tjalkschip HOOGHAMMEN was reeds bijna vlotgebracht, toen het bij de jongste hevige storm nabij Karlsmoerk Hede verder op het strand geworpen werd waar het bij normale waterstand bijna droog ligt.


Datum: 07 februari 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 6 februari. Zaterdag 4 februari is van de werf van W. Boerma Wzn te Martenshoek te water gelaten de tjalk HOOP OP WELVAART van 180 ton voor S. Engelsman te Appingedam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 6 februari. Van de werf Niestern & Zn is te water gelaten de tjalk van P. Houwing (opm: de HOOP OP ZEGEN). De kielen zijn gelegd voor drie dito schepen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door de Nederlandsche Handel Maatschappij is in Engeland een stoomschip van 7000 ton aangekocht, dat in aanbouw is bij Arch. McMillan & Son te Dumbarton. Het schip is bestemd voor de Zuid-Amerika Lijn.


Datum: 08 februari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 februari. Het van Calcutta naar Londen bestemde Engelse s.s. GOORKHA en het van Rotterdam naar Batavia bestemde Nederlandse s.s. SOLO zijn in het Suezkanaal bij mijlpaal 78 met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip werd daardoor licht beschadigd. Men gelooft dat ook de SOLO een weinig schade heeft bekomen. Het geval schijnt zeer onbelangrijk te zijn, aangezien dit stoomschip reeds de 5e van Suez vertrok en bij de rederij van een aanvaring niets bekend is.


Datum: 09 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 8 februari 1905 arriveerde op eigen kracht in de Nieuwe Waterweg het stoomschip COMO, van Hull (opm: bestemd voor de sloop)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 februari. Het Ned. schip CONFIANCE II, dat alleen enig zeilverlies heeft, neemt de geloste lading naphta weder in en zet daarna de reis voort.

PGC 090205
Port Said, 7 februari. Het Engelse s.s. GOORKHA is alhier aangekomen; het heeft verscheidene platen verbogen of gebroken, verschansing, railing, boten, dek enz. beschadigd. Experts hebben echter een certificaat verleend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij is volgens het Handelsblad een tweede stoomschip aangekocht, gebouwd bij Napier & Miller Ltd, Glasgow, met afmetingen 398.0x48.6x29.9, een laadvermogen van ruim 7000 ton en machines van D. Rowan & Co, Glasgow, die haar een snelheid van 11 mijl geven. Ook dit stoomschip, dat direct geleverd wordt, zal in gebruik worden gegeven aan de Zuid-Amerika Lijn.


Datum: 10 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Het tweede door de Nederlandsche Handel Maatschappij gekochte stoomschip, zal DELFLAND worden genaamd, en reeds aanstaande zaterdag (opm: 11 februari) proefvaren.


Datum: 11 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 9 februari. Het door de Firma A. Vuyk te Capelle aan den IJssel voor de Shipping Agency Ltd alhier gebouwde stoomschip KINGWOOD is voor GBP 14000 naar Cardiff verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Grimsby, 8 februari. Op de 3e februari zijn de schoener CITO en het Nederlandse stoomschip GUIDO op ongeveer 20 mijl noord-noord-oost van Whitby met elkaar in aanvaring geweest. De CITO kwam met ingedrukte boegen op de rede en de GUIDO arriveerde met lichte schade op de Tyne.


Datum: 12 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Het eerste door de Nederlandsche Handel-Maatschappij gekochte stoomschip, dat tegen Juli zal worden geleverd en in gebruik zal worden genomen door de Zuid Amerika Lijn, zal EEMLAND worden genaamd.

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Laatste grote openbare verkoping van scheepshout, afkomstig van het Nederlandse barkschip CHARLOTTE ANNA, te Burgervlotbrug (gemeente Zijpe) op woensdag 15 februari 1905, ‘s morgens 10 uur precies. Zie circulaires en biljetten. Deurwaarder J.G. Klein, Alkmaar.


Datum: 13 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Las Palmas, 25 januari. Het van Duinkerken naar Buenos Aires bestemde stoomschip TRONADOR, ex-ARY SCHEFFER, is met stormschade alhier aangekomen. De reis werd echter heden voortgezet.


Datum: 14 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zandvoort, 13 februari. Het bij Zandvoort gestrande stoomschip ALBA is gebroken en kan thans als wrak worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 februari. Het naar Rotterdam bestemde stoomschip HOUTDIJK is met defecte machines naar Shields teruggesleept.


Datum: 15 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernandina, 1 februari. Het Nederlandse stoomschip ZEEBURG, bestemd voor Savannah, zit ten zuiden der brulboei aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het s.s. DELFLAND, aangekocht voor de Zuid-Amerika Lijn heeft gisteren (opm: 13 februari) proefgevaren op de Clyde en is door de eigenaren overgenomen. Schip en machines hebben uitstekend voldaan en een vaartsnelheid werd verkregen van 12½ mijl. Het stoomschip komt binnenkort van Glasgow naar hier om, na geladen te zijn, onder commando van kapt. Wytsma zijn eerste reis naar Buenos Aires te aanvaarden.


Datum: 16 februari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nassau, 25 januari. Het gestrande Ned. s.s. ANDANIA is, als een zich in de territoriale wateren bevindend wrak, door het Admiraliteitshof geannexeerd. Het stoomschip is door de Key West-bergers geabandonneerd en de Nassauboten hopen het vlot te brengen.

PGC 160205
New York, 4 februari. Het Nederlandse s.s. CONSTANCE, van Colastiné (opm: Argentinië) hier aangekomen, rapporteerde 26 januari een hevige WNW storm te hebben gehad met sneeuw. De zeeën sloegen de deklast los en beschadigden de bak. Vijftig ton van de deklast moest geworpen worden. Gedurende 3 dagen kon het schip niet vooruitkomen en geraakte de kolenvoorraad op, zodat 25 ton van de lading als brandstof moest worden gebruikt om Norfolk te bereiken, alwaar kolen werden ingenomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip DELFLAND is heden vertrokken van Greenock naar Amsterdam.


Datum: 17 februari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 16 februari. De alhier thuishorende kof SPES MEA, laatst gevoerd door schipper W.B. Kramer, thans te Cuxhaven liggende, is voor 9500 Reichsmark uit de hand verkocht aan de heer C. Delfs te Breiholz in Holstein, en zal onder Duitse vlag de naam FRIEDA dragen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Harlingen,15 februari. Het schoenerschip ADELAAR, van de Noord-Nederlandsche Scheepvaart Mij. alhier, is heden bij inschrijving voor NLG 2150 verkocht aan de heer Van der Linde te Makkum voor sloop.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Hamburg, 15 februari. Het s.s. HUNZE IV is weder gerepareerd en in lading gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

London, 16 februari. De aan Japan verkochte stoomschepen CELEBES en GRAAF VAN BYLANDT zijn verdoopt in NICHIYEI MARU en TOYOTOMI MARU.


Datum: 18 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 februari. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, met stukgoed van Stettin naar Amsterdam, is op Saltholmen gestrand. Met Svitzer is een bergingscontract gemaakt.


Datum: 19 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Het stoomschip SIRIUS is door een Svitzer-stoomschip vlot en te Kopenhagen binnengebracht. Een expertise zal gehouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Het Nederlandse stoomschip CLIO, komende van Bordeaux, is te La Pallice in aanvaring geweest met het Franse stoomschip BOUCAN en bekwam enige schade aan het roer. Het zal in het dok worden geplaatst om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 februari. De torpedoboot G.1, gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier, heeft bij de op de rede gehouden fabrieksproeftocht 24,1 mijl gelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. De Nederlandse sleepboot OCEAAN heeft door aanvaring te Shields geringe schade aan bakboordsboeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Het stoomschip SIRIUS heeft geen zichtbare schade geleden en zal de reis naar Amsterdam voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats) Advertentie. Openbare verkoop van het wrak en de inventaris van het bij Zandvoort gestrande stoomschip ALBA, gebouwd in 1901, groot 3733 ton bruto, op woensdag 22 februari 1905.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Savannah, 7 december. De enige schade, welke het stoomschip ZEEBURG bij het vastraken op de baar van Fernandina belopen heeft (opm: vermoedelijk na vertrek van Savannah, zie NRC 031204), bevindt zich aan de ketels. Door het inpompen van zout water om een geforceerde spanning op te wekken, werd deze schade veroorzaakt.


Datum: 20 februari 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 februari. Heden is hier aangekomen de ijzeren zeetjalk TJITSKINA, schipper Klugkist. Dit vaartuig, dat met gerst van Stralsund voor Rotterdam bestemd was, strandde verleden herfst. De lading werd gelost en het schip is te Bremerhaven gerepareerd. Daarna is de lading weer ingenomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip DELFLAND is heden aangekomen te Amsterdam van Greenock.


Datum: 22 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Het door de Nederlandsche Handel Maatschappij gekochte stoomschip, dat DELFLAND is genaamd, is het s.s. ENGLISH MONARCH, dit jaar gebouwd door de heren Napier & Miller te Yoker, van 4240 ton bruto en met afmetingen: lengte 385 voet, breedte 48 voet 6 duim en holte 29 voet 9 duim. De machines hebben cylinderafmetingen van 27, 44 en 73 duim bij een slag van 48 duim, en geven het stoomschip een snelheid van 11 mijl. De vroegere eigenaren waren Raeburn & Verel te Glasgow en de koopsom van het 7000 ton draagvermogen metende schip bedraagt GBP 47000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 21 februari. De Nederlandse stoomschoener NORVIC, met steenkolen van St. Davids naar Rotterdam, is ter hoogte van Whitby in zinkende toestand verlaten. De bemanning is gered en te Blyth geland.


Datum: 23 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Blyth, 21 februari. De stoomschoener NORVIC, is laatstleden maandag (opm: 20 februari) op 15 mijl N.N.W. ¾ W. van Souter Point lek gesprongen en werd op 10 mijl Z.t.W van Whitby verlaten. De bemanning werd gered door de Bremer stoomtrawler NÜRNBERG, en hedenmorgen (opm: 21 februari) alhier geland. Het schip werd verlaten toen twee masten en de luiken waren weggeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 20 februari. Het Ned. schip WIBBIENA, schipper W. de Winter, van Denemarken met gerst naar Flensburg, is met lekkage en verlies van zwaard te Holtenau binnengekomen en zal hedenavond worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 21 februari. Het wrak met de zich nog aan boord bevindende inventaris van het s.s. ALBA is heden in veiling te Zandvoort voor NLG 2750 verkocht aan de heer Ossedrijver te Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. Het Nederlandse stoomschip HERMINA, op reis van Kings Lynn naar Rotterdam, is heden na het breken van de stuurketting te Hoek van Holland in aanvaring gekomen met de stoomhopper ROSSUM. De hopper is met ingedrukte bakboordsboeg aan de Zuidwal omhoog gezet om zinken te voorkomen.


Datum: 24 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 februari. Het van Bristol naar Amsterdam bestemde, te Avonmouth aangekomen, stoomschip EEMSTROOM heeft aldaar tegen de pier gestoten, waardoor enige schroefbladen braken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 23 februari. Volgens telegram uit Soerabaja is het Nederlandse stoomschip SIMONGAN, van de Handelsmaatschappij Kian Gwan te Semarang, met de volgende schade aldaar aangekomen: bakboord ketels defect, vuurhaardkronen vernield, condensor gebroken, machines in ongerede. Het stoomschip is nagezien en aanbevolen werd een nieuwe ketel te plaatsen en het te doen dokken voor reparatie der machinerieën.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PALEMBANG is heden voor proeftocht vertrokken van IJmuiden naar Nieuwediep. Na geslaagde proeftocht op 25 februari terug te Amsterdam.


Datum: 25 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 24 februari. De NÜRNBERG rapporteerde dat het 10 man van de NORVIC had gered. (opm: zie NRC 230205)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 24 februari. Omtrent het redden der 10 man van het Nederlandse stoomschip NORVIC wordt nog uit Nordenham het volgende gemeld: het schip zelf kon helaas niet behouden blijven, aangezien het voorschip vol water was gelopen en de pompen niet meer konden gebruikt worden. De redding der opvarenden moet als zeer moeilijk beschouwd worden, omdat de reddingboot van de NÜRNBERG bij het ten tweede male te water laten verloren ging.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 februari. Aanbevolen wordt de ketel van het stoomschip SIMONGAN voorlopig te repareren. Met verminderde spanning zal gestoomd worden totdat een nieuwe ketel uit Europa is aangevoerd. De onkosten voor de machines en het dokken worden geschat op GBP 3500 en voor een nieuwe ketel benevens de plaatsing GBP 3200. De voorlopige reparatiën kunnen in 42 dagen gedaan worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 februari. De reparatie van de CONFIANCE II is gereed en de reis is heden voortgezet.


Datum: 26 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 februari. Het s.s. SULTAN VAN KOETEI, van Amsterdam naar Java, heeft de bestemming bereikt.


Datum: 28 februari 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. De voor de heer P. van der Hoog te Krimpen aan de Lek in aanbouw zijnde viermast bark GEERTRUIDA GERARDA, dat het grootste zeilschip van Nederland zal worden, is heden in de Binnenhaven alhier gesleept voor het plaatsen der masten en voor het verder optuigen.


Datum: 02 maart 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holbaek, 28 februari. Het schip JOHANNE, van Kalundborg met gerst naar Kopenhagen, is tussen Sejerø en Samsø (Grote Belt) in 3 vadem water gezonken. Van de bemanning ontbreekt elk spoor.


Datum: 03 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Volgens door de KNSM alhier ontvangen telegram uit Dartmouth heeft het stoomschip MERCURIUS, komende van Cartagena, aldaar geland de 19 opvarenden van het Deense stoomschip ESTER, van Esbjerg, welke bemanning in de Golf van Biscaye gered werd. De ESTER was met fosfaat naar Lynn bestemd en verschenen zondag 26 februari in de Golf van Biscaye lek gesprongen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PALEMBANG is heden voor de eerste reis vertrokken van Amsterdam naar Suez.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 maart. Volgens telegram uit Esbjerg is de Ned. tjalk HOOGHAMMEN vlotgebracht. Het schip dat slechts geringe schade heeft is aldaar binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 3 maart. De zeetjalk CATHARINA MARGARETHA (opm: ook CATHARINA MAGRIETHA), kapt. Pinkster, wegens ruw weer met verlies van boot en met dekschade die de eerste maart j.l. ter reede gearriveerd is, is heden in de haven gesleept en door Experts onderzocht. Het schip is ook lek, vermoedelijk bij de klinkbouten. De lading asfalt, ingenomen te Bremen en bestemd voor Portsmouth, zal hiervoor worden gelost en het schip worden gerepareerd.


Datum: 08 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 maart. De Nederlandse schoener PIETRONELLA, kapt. W. Kramer, is met verlies van de voortopmast en andere schade van Faro te Falmouth aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 6 maart. De Russische bark ALICE is thans verkocht voor sloop aan Gebr. Pais, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 6 maart: de gezagvoerder van het stoomschip ANDANIA rapporteert uit Key West, dat het onmogelijk is haar te bergen en dat hij daarom het schip heeft geabandonneerd.


Datum: 09 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Esbjerg, 6 maart. Het na stranding alhier binnengebrachte schip HOOGHAMMEN werd bij bezichtiging op een waarde van 7300 kronen geschat. De reparatiekosten zullen ongeveer 5000 kronen bedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 6 maart. De met verlies van zwaard te Holtenau binnengelopen Nederlandse tjalk WUBBIENA, schipper De Winter, is gerepareerd. De lading gerst is weder gescheept en de reis naar Flensburg voortgezet.


Datum: 10 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 maart. Het met locustbonen van Faro alhier aangekomen schip PIETRONELLA heeft niet alleen de fokkesteng verloren, maar ook de boegspriet en al het daaraan verbonden tuig.


Datum: 11 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 maart. De proeven met de aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier gebouwde hopper (zandzuiger) zijn uitstekend geslaagd. Het schip wordt thans uitgerust voor de reis naar Shanghai.


Datum: 13 maart 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 11 maart. Bij de werf Gebr. Verstockt is te water gelaten de stalen koftjalk CONFIANCE III, groot 115 ton, voor J. Wijnstok te Martenshoek.
De kiel zal worden gelegd voor een 3-mast schoener en een tjalk van 125 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. De bark HUGO MOLENAAR, liggende te Preston, wordt op 30 maart te Liverpool geveild.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 10 maart. Van de werf van G. Lanting, alhier, is heden te water gelaten de 2-mast schoeneraak EBENHAEZER van 260 ton, gebouwd voor F. Ley.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 10 maart. De aak RIJNSTROOM van F. Ley is verkocht aan J. Pleijzier.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 maart. De werf ‘De Schelde’, alhier, heeft van de Maatschappij Zeeland opdracht gekregen voor het maken van nieuwe ketels voor het stoomschip DUITSCHLAND.


Datum: 15 maart 1905


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 maart. Zeilklaar LAURA, kapt. H. Wolthekker, naar Fredrikstad.


Datum: 17 maart 1905


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Groot houtboelgoed op maandag 20 maart e.k. des voormiddags 11 uur, bij De Prins te Makkum, van circa 300 à 400 percelen sloophout, w.o. best grenen ribhout en damleggers in verschillende lengten, voorts zeilen, kettingen, enz., alles afkomstig van de in sloping zijnde schoener de ADELAAR.
Notaris S. van der Burg


Datum: 18 maart 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 maart. De ijzeren tjalk CATHARINA MAGRIETHA, schipper Pinkster, op de reis van Bremen naar Portsmouth 2 maart j.l. hier lek binnengelopen (opm: zie PGC 030305), heeft gerepareerd en de geloste lading weer ingenomen. Bij gunstige gelegenheid zal de reis worden voortgezet.


Datum: 19 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Wij vernemen, dat de Stoomvaart Maatschappij Nederland voornemens is een nieuw stoomschip te doen bouwen van niet minder dan 420 voet lengte. Op welke werf is nog niet bekend.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip DELFLAND is heden van Amsterdam vertrokken naar Buenos Aires.


Datum: 20 maart 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 18 maart. De ijzeren tjalk COSMOPOLIET, eigenaar H. de Jong te Hoogezand, is verkocht aan H. de Boer te Groningen.
De ijzeren tjalk MEMENTO MORI, eigenaar P. Balk te Groningen, is verkocht aan H. Houwerzijl te Groningen.
De ijzeren tjalk MÖWE, schipper/eigenaar Wortelboer te Oude Pekela, is verkocht naar Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Jaarverslag over 1914 van de Maatschappij stoomschip ‘Katwijk’ (opm: sterk ingekort).
Begin 1914 waren de vrachten weinig lonend. Deze situatie verbeterde in juni, toen opeens, onverwacht, de oorlog uitbrak. Het stoomschip bevond zich destijds in Bordeaux en vanwege de heersende onzekerheid liet men het schip naar huis komen waar het tot eind augustus bleef opgelegd. Toen werd het schip naar Bilbao gezonden om een lading erts te halen, op dat moment nog geen contrabande. Op 19 september 1914 werd het schip echter bij Wight aangehouden en de 21e verklaarde Engeland erts tot contrabande.
Na een oponthoud van een maand werd het schip naar Middlesbrough geëscorteerd en aldaar gelost. Een vordering op het prijzenhof voor vracht en tijdverlies is nog aanhangig.
Bij gebrek aan lonende vrachten heeft het schip vervolgens de derde ‘special survey’ uitgevoerd, die in 1915 moest plaatsvinden. Thans is de KATWIJK in de Noord-Amerikaanse graanvaart. Over 1914 wordt 5% dividend uitgekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Men seint ons uit Batavia: Aan boord van de torpedojager HERMELIJN is in de machinekamer brand uitgebroken. De olietanks vatten daarop vuur. Het dek is verschroeid en de machines zijn beschadigd.
[De HERMELIJN is een torpedojager met 8 stukken, heeft machines sterk 9.500 ipk en werd in 1913 te Vlissingen te water gelaten – Red.]
Bij het Departement van Marine is uit Indië een telegram ontvangen, meldende dat gisteren aan boord van de torpedojager HERMELIJN een brand is ontstaan van kleine omvang, waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting in de nabijheid van de olietank. Er hebben geen ongelukken plaatsgehad.


Datum: 22 maart 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 21 maart. De alhier thuisbehorende driemast schoener NEPTUNUS, laatst bevaren door kapt. R. Bos, is onderhands voor geheime prijs verkocht aan de Heer R. Pais te Harlingen. Het vaartuig zal vermoedelijk gesloopt worden en hiermede is dan het laatste schip van Delfzijls vroegere grote zeilvaart verdwenen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 maart. Uit Singapore wordt geseind, dat de steven van het stoomschip SULTAN VAN KOETEI gekraakt is en dat er platen zijn beschadigd. De lossing is volbracht en het stoomschip gaat in dok.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Heden werd met het beste gevolg te water gelaten de romp van de zeesleepboot MAAS, gebouwd aan de werf van de heren M. van der Kuijl te Slikkerveer voor rekening van de Internationale Sleepdienst Mij te Rotterdam. Het stoomschip zal thans door de Alblasserdamsche Machinefabriek te Alblasserdam van machine en ketels worden voorzien, welke het vaartuig bij een vermogen van ongeveer 900 I.P.K. een vaarsnelheid van 13 knoop zullen geven. Zowel hoofd- als auxiliaire machines zijn van de nieuwste constructie en voorts zal het schip voorzien worden van alle inrichtingen die aan boord van een moderne zeesleepboot nodig zijn. Het commando zal gevoerd worden door de gezagvoerder C. Post, oud-gezagvoerder van de Nederlandse zeesleepboot ZWARTE ZEE.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 22 maart. De Nederlandse tjalk FREDERIKA, welke voor drie maanden was gestrand bij Gedser, is vlot gebracht en hier binnen gesleept voor herstel.


Datum: 24 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 maart. Volgens telegram uit Foo Chow is het gemeerd liggende stoomschip SULTAN VAN LANGKAT op drift geraakt en op de rotsen gedreven. Maatregelen worden getroffen om de reis voort te zetten en onderhandelingen zijn gemaakt om de lading over te schepen. Maar het stoomschip, dat licht beschadigd is, zal de reis voortzetten.


Datum: 28 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 maart. Van het Nederlandse stoomschip AMERICAN, te Queenstown uit zee teruggekeerd, is de krukashals losgewerkt.


Datum: 31 maart 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 maart. Naar men verneemt is door de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij opgedragen de bouw van een stoomschip voor de maildienst op Java. De machines zullen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. De zandzuiger DREDGER, van hier naar Shanghai vertrokken, is van Ouessant naar hier teruggekeerd en in de haven gekomen, daar met de kolen geen stoom kon gehouden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 maart. De Salvage Association heeft van Lloyd’s Agent te Bahia d.d. 28 maart een telegram ontvangen, dat de VOORWAARTS nog niet aangekomen was en dat hij geen berichten van het schip heeft. De Nederlandse driemast schoener VOORWAARTS, kapt. Jonker, vertrok 11 november van Hamburg naar Bahia.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe Duitse fregat DIONE is heden, gesleept door de sleepboot GEBR. WREDE, vertrokken van Rotterdam naar Hamburg.


Datum: 02 april 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe loodstransportschip VLISSINGEN is heden aangekomen te Helvoet van Vlissingen.


Datum: 03 april 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is te water gelaten bij G.J. van der Werff de ijzeren en stalen koftjalk OOSTZEE, groot 180 ton en gebouwd voor K. Pekelder te Wildervank.


Datum: 04 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Door de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland werd heden aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier de bouw opgedragen van een tweede stoomschip bestemd voor de maildienst op Nederlandsch Indië. De machines zullen worden geleverd door de Nederlandsche Fabriek voor Werktuigen en Spoorwegmaterieel.


Datum: 06 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 april. Het Nederlandse stoomschip AMERICAN heeft na reparatie van de krukashals de reis van Queenstown naar New York voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 april. De tjalk HOOP OP ZEGEN, schipper J. Baar, met een lading ballastzand van de Paap (opm: zandplaat in de Eems) bestemd naar Appingedam, is hedennacht bij Oterdum door de storm op de dijk geslagen; het zal waarschijnlijk dit tij in stukken slaan.


Datum: 07 april 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 april. De Groningse 3-mast schoener SECUNDA, kapt. J. v/d Berg, geladen met mijnstutten, heeft te Cardiff bij het binnenkomen tegen de dokmuur gestoten en schade bekomen.


Datum: 11 april 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 april. Het Ned. schip HUGO MOLENAAR is te Liverpool in veiling opgehouden voor GBP 6620. (opm: de verkoper vond dus de prijs te laag)


Datum: 12 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 april. Het oponthoud, dat het stoomschip JEANNE te Colombo zal hebben, is ongeveer vier dagen. Het schip, op reis van Penarth naar Hong Kong, was te Colombo aangekomen met losgewerkte krukpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 april. Het Nederlandse stoomschip ALBLASSERDAM, groot bruto 929 ton en netto 564 ton, in 1883 op de werf der firma Rijkee & Co te Rotterdam gebouwd, is na onderzoek in het droogdok, dat gisteren plaats had, heden door de firma Vroege & De Wijs alhier voor GBP 4000 aan de firma Nelson te Gothenburg verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 11 april. Het achter Heveskes (opm: nabij Oterdum, zie PGC 060405) op de zeedijk gestrande tjalkschip HOOP OP ZEGEN van schipper Baar blijkt bij nader onderzoek zwaar beschadigd. Het vlak is door de hevige zeeën op de vlinten (opm: stenen van de zeedijk) zo beschadigd, dat herstellen de kosten en moeite niet loont. De mast, boegspriet en tuigage is reeds geborgen en hier binnengebracht, terwijl met de slooping van het vaartuig reeds is begonnen. Het is aangekocht door de scheepsbouwer Lanting & Roelfs alhier, die het later verkochten aan de heer R. Zijlman te Termunterzijl.


Datum: 16 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterwg vertrokken 15 april het stoomschip HILDUR GERTRUDE, ex stoomschip ALBLASSERDAM, naar Londen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. Het derde stoomschip type OPHIR, bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd, zal genaamd worden RINDJANI.


Datum: 17 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 16 april. Volgens rapport van de vuurtoren Westerschouwen zit een tweemast stoomschip op Nieuwezand westzijde aan de grond. (opm: dit is een bank ten noorden van de toren Westerschouwen, aan de n.o. zijde van de kop van het eiland, maar bezuiden van het Brouwershavense gat. Op de kaart staat het nu vermeldt als Bollen van het Nieuwe Zand)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kampen, 17 april. Gisteravond werd alhier door de stoomboot BARON RENGERS binnengesleept het met 31000 stenen geladen tjalkschip HOOP OP WELVAART, schipper A. Wijland, komende van Amerongen en bestemd voor Kampen. Het schip was zaterdagavond (opm: 15 april) lek geworden bij hevige stormwind en had beide zwaarden gebroken waardoor het de reis onmogelijk kon vervolgen. De Apeldoornse boot passeerde daar juist maar kon geen hulp verlenen, wijl deze zelf een deel van haar deklast verloren had. Bij aankomst alhier bracht de gezagvoerder dat bericht, waarop de BARON RENGERS dadelijk naar zee stoomde. De lading was verzekerd, het schip niet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op donderdag 13 april is de bij de werf J. Wilmink te Groningen gebouwde - mast gaffelschoener DINA JOANNA, kapitein/eigenaar J. Wijnstok, vertrokken van Delfzijl naar Stockton met een lading graan.


Datum: 18 april 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 april. Het Duitse zeeschip OTTO en het Ned. s.s. SKANDIA, van Oxelösund naar Rotterdam met een lading ijzererts, zijn in het Kaiser Wilhelm Kanaal met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgemeld stoomschip is zwaar beschadigd te Kiel binnengelopen. De SKANDIA heeft de reis voortgezet en passeerde heden Brunsbüttel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 17 april. Het stoomschip, dat op het Nieuwezand strandde, is het Duitse stoomschip LOTTE, van Danzig naar Antwerpen bestemd, en geladen met stukgoed. De reddingboten van Brouwershaven en Burgsluis hebben de kapitein en zeven man te Burgsluis aangebracht. Een boot met vijf man, die het schip verliet, is nog niet aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven 17 april. Het stoomschip LOTTE zit onder water. De vermiste 5 man equipage zijn te Oostende aangebracht.


Datum: 19 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noord Schouwen, 17 april. De lading van het op het Nieuwezand gestrande tweemast stoomschip LOTTE bestaat uit hout, koffie, suiker, erwten en bonen. Het schip wordt vermoedelijk totaal wrak.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 19 april. De Huisduinse loodsschoener No 7 (schipper De Neef) is gistermiddag om 3 uur nabij Sandettiebank gezonken na aanvaring met het Engelse stoomschip FEARLESS. Schipper C. de Neef, een loods uit Altona en matroos P. Lingen zijn verdronken. De 4 overige opvarenden zijn gered en door de FEARLESS heden te Hoek van Holland geland.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag 15 april is bij Gebr. Barkmeyer te Noordhorn te water gelaten de stalen tjalk BALTIC, in aanbouw voor H. Kramer te Groningen. De kiel is gelegd voor een 2-mast zeetjalk voor J. Buisman.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PALEMBANG is heden aangekomen te Singapore van Amsterdam.


Datum: 20 april 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 april. De Ned. tjalk HOOGHAMMEN, schipper Seven, met gerst van Esbjerg naar Elmshorn, is lek te Cuxhaven binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noord Schouwen, 19 april. Het voorschip van het op het Nieuwezand gestrande stoomschip LOTTE is gebroken. Het schip zakt steeds dieper in het zand. Schip en lading kunnen als verloren worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, zeilklaar GEERTRUIDA GERARDA, kapt. Kuipers, naar Java, vertrok 19 dezer derwaarts. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 april vertrokken stoomschip ROMA, naar Sunderland, na gehouden proeftocht (opm: nieuwbouw Jan Smit Czn, Alblasserdam)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 19 april. De Nederlandse tjalk HOOGHAMMEN (schipper Seven) is op reis van Esbjerg naar Elmshorn met een lading gerst is nabij ELBE I Lichtschip lek gesprongen en door het stoomschip MÖWE te Cuxhaven binnen gesleept.

NRC 210405
Rotterdam, 20 april: het stoomschip AMSTERDAM van de Holland Amerika Lijn, 3607 ton bruto en 2303 ton netto, in 1879 op de werf van Harland & Wolff te Belfast gebouwd, is door de firma H.E. Moss & Co te Londen naar Italië verkocht. Het blijft voorlopig nog enige tijd alhier liggen.


Datum: 21 april 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 20 april. Van de werf der scheepsbouwmeesters Mac Millan & Sons Ltd te Dumbarton werd heden met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij “Eemland” nieuw gebouwde stoomschip EEMLAND. Het schip dat begin juli zal worden afgeleverd heeft de volgende afmetingen: lang 365’, breed 50’ en diep 26’. De EEMLAND zal worden in dienst gesteld van de Zuid-Amerika Lijn voor de geregelde vaart tussen Amsterdam en Zuid Amerika en zal vermoedelijk op 14 juli de eerste reis van Amsterdam naar Buenos Ayres aanvaarden.


Datum: 22 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 21 april. Het gestrande schip HENNING kwam heden weder vlot en werd naar Harlingen gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 19 april. Het alhier binnengesleepte schip HOOGHAMMEN werd gedurende het slepen door de sleepboot FALKE lens gehouden. Het is thans bezichtigd en de experts hebben verklaard, dat het met sleepboothulp en met pompers aan boord de reis naar Elmshorn kan voortzetten.


Datum: 23 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 20 april. De tjalk HOOGHAMMEN is heden gesleept door de sleepboot FALKE naar Elmshorn vertrokken.


Datum: 24 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 april. Het te Rotterdam gebouwde stalen zeilschip DIONE, groot 1.962,48 ton netto, is in eigendom overgegaan aan de firma Wachsmuth & Krogmann alhier. Het schip is 30 maart onder Duitse vlag gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noord Schouwen, 22 april. Het op het Nieuwezand gestrande tweemast stoomschip LOTTE zit geheel onder water. Schip en lading zijn verloren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 april. De Russische bark ALICE, gekocht door Gebr. Pais, wordt thans afgetuigd. Daarna wordt begonnen met de sloop.


Datum: 25 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 24 april. Het stoomschip RUHRORT is heden met hoogwater vlotgebracht en vertrekt, gesleept door de sleepboot TRITON, naar Amsterdam via Nieuwediep.


Datum: 27 april 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 22 april is bij de werf Niestern & Zn te Delfzijl te water gelaten de stalen schoeneraak MAGRIETHA van 100 ton voor A. de Wit te Groningen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 22 april is te water gelaten bij R. Craggs & Sons Ltd te Middlesbrough het vrachtstoomschip SLIEDRECHT voor Reederij “de Maas” te Rotterdam. Het schip is 341 voet lang, 47 voet breed en 24 voet 7 duim hol. De machine wordt geleverd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te Rotterdam. De diameter van de cylinders is 23½, 37½ en 62 duim met 42 duim slag. Het schip heeft slechts twee ruimen en een laadvermogen van 5150 ton.


Datum: 29 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

London, 28 april. De van Cardiff naar Cadiz bestemde Nederlandse schoener SECUNDA is volgens vermoeden op 22 april jongstleden in het Bristol Kanaal aangevaren door het Engelse stoomschip RACINE en daarna gezonken. Van de opvarenden wordt niets vermeld. De SECUNDA, was een in 1904 gebouwde driemast schoener en mat 230 registerton.


Datum: 30 april 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bristol, 27 april. Door het van Hamburg alhier aangekomen stoomschip CITY OF DRESDEN is ongeveer 3 mijl Noord van Foreland een ondersteboven drijvende reddingboot opgepikt, gemerkt SECUNDA – Groningen. De SECUNDA was op 21 april nabij de vuurtoren van Foreland in het Bristol Kanaal aangevaren en gezonken. Er bestaat weinig hoop meer, dat nog iemand van de opvarenden de ramp heeft overleefd.


Datum: 01 mei 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bristol, 27 april. Het s.s. CITY OF DRESDEN, van Hamburg alhier gearriveerd, heeft gisteren 3 M. ten noorden van Foreland een ondersteboven drijvend bootje gemerkt SECUNDA GRONINGEN opgepikt, vermoedelijk behorende aan een schoener, welke op die hoogte, na aanvaring is gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 april. De Ned. 3-mast schoener SECUNDA, kapt. Dik, van Cardiff naar Cadix, is vermoedelijk op 22 april in het Bristol Channel door het Engelse s.s. RACINE in de grond geboord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 april. De Ned. 3-mast schoener VOORWAARTS, kapt. J.H. Jonker, van Hamburg naar Bahia Bianca, is op 15 april op 12º N.B. en 25º W.L. gepraaid, alles wel. Het schip is gebouwd te Martenshoek. Kapitein en bemanning behoren in deze provincie thuis. (opm: zie NRC 310305 en PGC 160505)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Vertrokken van werf G. Verstockt te Martenshoek naar Groningen de tjalk CONFIANCE III, groot 125 register ton en eigendom van J. Wijnstok.


Datum: 04 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 3 mei aangekomen ARETHUSA, oud Engels oorlogsschip, van Chatham naar Slikkerveer, gesleept door de sleepboot OCEAAN, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 mei. Bij de laatstgehouden schepenveiling der Engelse marine zijn door de Maatschappij tot Exploitatie der Scheepsslooperij v/h Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht de stalen dubbelschroef 2e klasse kruisers ARETHUSA en MERSEY gekocht. De stoomschepen, gebouwd in 1882 en 1883, welke spoedig alhier zullen arriveren, hebben machines resp. van 5000 en 4000 PK.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf NV v/h Jan Smit & Co te Alblasserdam is te water gelaten het stoomschip ALIOTH in aanbouw voor Van Nievelt, Goudriaan & Co te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull,1 mei. Volgens een telegram uit Porthcawl (opm: Wales) bestaat er geen twijfel meer omtrent het Nederlandse schip SECUNDA. Het schip dat op 21 april nabij de Foreland vuurtoren in het Bristolkanaal werd aangevaren en later gezonken is, moet de SECUNDA geweest zijn. Een kustwacht heeft heden een puts opgepikt met de naam SECUNDA GRONINGEN erop. Het was bemand door kapitein J. Dik van Stadskanaal, stuurman H. Veldhuis van Farmsum. Van de overige bemanning die vermoedelijk 7 personen telde waren nog 2 Groningers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 4 april. Volgens een te dezer stede ontvangen telegram uit Reval van kapt. P.J. Groenewold is de houten schoener STELLA MARIS, de dertiende april van Rotterdam naar Nerwa (opm: Narva) vertrokken, gezonken. De schoener behoorde thuis in Oude Pekela, was in 1874 gebouwd voor reder B.B. Drenth en mat 186 Ton. (opm: zie PGC 120505)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 2 mei. Het Zweedse s.s. FLORA, van Bremen naar hier, is gister op de Rede van Holtenau in aanvaring geweest met de Ned. tjalk SIEBERDINA, schipper Houwerzijl, van Colberg naar Glückstadt, die lichte schade beliep aan boegspriet en steven. De FLORA bekwam geen averij.


Datum: 05 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Foochow, 25 april. Het Nederlandse stoomschip SULTAN VAN LANGKAT, dat van de Pagoda ankerplaats op drift is geslagen en door de sterke stroming in de rivier op een zich onder water bevindende rots liep, zal de reis na lossing voortzetten. Een expertise is gehouden en de reparatiën zullen in een dicht nabij zijnde geschikte haven, waarschijnlijk Singapore, verricht worden.


Datum: 06 mei 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 mei. Volgens een telegram uit Kroonstad heeft het aldaar aangekomen Ned. s.s. GELDERLAND door het ijs lichte schade bekomen. Het is in de voorpiek iets lek en zal voorlopig gerepareerd worden.


Datum: 07 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 mei. Volgens een telegram uit Stavanger heeft het van Rotterdam naar Stavanger en Bergen bestemde Nederlandse stoomschip OLAF KYRRE nabij Jæderen tijdens mist gestoten. Het duikersrapport vermeldt, dat het stoomschip licht beschadgd is. Een expertise is gehouden, waarna het stoomschip zeewaardig is verklaard.


Datum: 08 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Copaulpore (Madras), 18 april. Het Nederlandse schip GANJA FALEKARIM, met 1200 bn. rijst van Chandbali (Bengalen) naar Cochin, is op drift geslagen en aan de grond geraakt nabij de mond der Dhamrah, waardoor het roer brak. Het schip werd zwaar lek en een gedeelte der lading moest, om te lichten en vlot te komen, worden geworpen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de scheepsbouwmeester T. van Duyvendijk te Lekkerkerk is te water gelaten het stalen Rijnschip MERYA, groot 500 ton, gebouwd voor mej. de wed. A. de Vries te Hardinxveld, waarna de kiel werd gelegd voor een sleepkaan van 800 ton voor rekening van de heer W. Havers.


Datum: 09 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 mei. Het aan de NV Scheepswerf v/h J. Smit Czn te Alblasserdam gebouwde stoomschip ALIOTH wordt naar de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier overgebracht tot het innemen van machines en ketels, welke reeds gedeeltelijk in de fabriek klaar staan. De ALIOTH moet reeds binnen een maand in dienst worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Van het stoomschip OLAF KYRRE zijn enige platen gedeukt en zijn een vijftal klinknagels uit de bodem. Door het aanbrengen van bouten zal men het ontstane lek drijvende repareren.


Datum: 10 mei 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 mei. De Ned. tjalk PIETERTJE, kapt. Koopman, is met zeeschade van Wilhelmshaven hier aangekomen. Het schip zal te Groningen repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 9 mei. De Nederlandse stalen schoeneraak RIJNSTROOM, van de heer J. Leij, is onderhands verkocht aan schipper J. Plijzier. De heer Leij heeft een dito nieuwe laten bouwen van meerder inhoud bij de scheepsbouwmeester Lanting alhier.


Datum: 11 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 mei. Heden is alhier aangekomen van IJmuiden het stalen schroefstoomschip WALSOORDEN, voor de Provinciale stoombootdienst van Walsoorden naar Vlake. (opm: nieuw gebouwd bij de Kon. Ned. Grofsmederij in Leiden, lang 35,00 m en breed 6,24 m, 290 I.P.K, kosten NLG 55.595.55½)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip TJIMAHI is met schade door aanvaring te Moji aangekomen. Het zal de reis naar Yokohama voortzetten om daar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 10 mei. Heden is van de werf van de heren Berg & Hulshof alhier met goed gevolg een stalen zeetjalk te water gelaten, groot ongeveer 100 registerton, en bestemd voor de heer W. Lanting te Gieterveen. Deze tjalk is gebouwd onder toezicht van de Germanischer Lloyd.


Datum: 12 mei 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 11 mei. Volgens ontvangen bericht uit Reval van kapt. P.J. Groenewold was het schip STELLA MARIS op 1 mei ’s morgens door ijs zwaar lek gestoten en heeft de bemanning vruchteloos getracht de lekkage te stoppen. De opvarenden zijn door een oorlogschip geland te Reval. (opm: zie PGC 040505)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Nagasaki, 10 mei. Door het slippen van het anker van het stoomschip HERO is dat stoomschip met het Nederlandse stoomschip TJIMAHI in aanvaring geraakt. Laatstgenoemd stoomschip sloeg op drift waarna weder een aanvaring met het stoomschip HERO plaats had. Beide stoomschepen zijn boven de waterlijn beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 10 mei is uit de Nieuwe Waterweg vertrokken het stoomschip AMSTERDAM, (ex Nederlands s.s. AMSTERDAM), naar Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. De Nederlandse ijzeren tjalk VERTROUWEN, schipper Steenstra, op 5 mei met zwavelzuur van Hamburg naar hier vertrokken, is lek te Norderney binnengelopen en zal waarschijnlijk naar hier gesleept worden.


Datum: 13 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Naar wij vernemen is aan de scheepsbouwmeester A. Vuyk te Capelle aan den IJssel de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip, dat de naam zal krijgen van HILLEGERSBERG, voor rekening der Maatschappij s.s. HILLEGERSBERG, gevestigd te Amsterdam, directie de heren Vinke & Co.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 12 mei. Volgens Reutertelegram uit Londen zijn de gezagvoerders van de Ned. schepen NORDSTAR en ACTIVE (opm: waarschijnlijk kotters NOORDSTER en ACTIVA), die beschuldigd worden tabak en sterke drank te hebben verkocht binnen de driemijlszone, te Grimsby veroordeeld tot een boete van GBP 50 elk. De schepen en de lading worden verbeurd verklaard.


Datum: 14 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 11 mei. De stalen zeetjalk PATRIMONIUM, voorheen bevaren door schipper De Vries, is verkocht naar Hamburg.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is aangekomen in de Nieuwe Waterweg van Chatham naar Hendrik Ido Ambacht het Engelse oorlogsschip MERSEY gesleept door de sleepboot OCEAAN, om gesloopt te worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 mei. Heden is aangekomen te Vlissingen van Alblasserdam het nieuwe stoomschip ALIOTH voor het plaatsen van de machine.


Datum: 16 mei 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 mei. Alhier is aangekomen de Zweedse 3-mastschoener AUGUST met beschadigde romp van Cuxhaven, gesleept door de sleepboot ANNA SOPHIA, aangekocht door de heren Gebr. Pais om hier te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 15 mei. De Ned. 3-mast schoener VOORWAARTS, kapt. J.H. Jonker, is met alles wel aan boord, heden van Hamburg te Bahia aangekomen (reis van 185 dagen). Dit schip dat 11 november vertrok en waarover men zich reeds ongerust maakte, werd 15 april op 15º N.B. en 28º W.L. gepraaid. Voor verschillende premiën, waaronder zeer hoge, is het aan de herverzekeringsmarkt geweest. (opm: zie PGC 010505)

NRC 160505
Amsterdam, 15 mei. Het Nederlandse stoomschip JEANNE arriveerde op 14 mei van Penarth te Nagasaki. (opm: laatste zeetijding Nederlandse vlag voor verkoop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 mei. De aak RIJNSTROOM vertrok heden voor ’t eerst onder schipper Plijzier van Delfzijl, met bestemming naar Emden.


Datum: 17 mei 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens telegram van 17 mei is door het Prijsgerecht te Sasebo het stoomschip WILHELMINA verbeurd verklaard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 mei. De Amsterdamse stalen zeetjalk VERTROUWEN, met 518 bemande flessen (opm: mandeflessen) salpeterzuur van Hamburg naar Amsterdam, is hier heden met averij binnengesleept door de sleepboot RELIEF. Het schip heeft op de Noordzee op een onbekend voorwerp gestoten en daardoor een gat in het vlak gekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 14 mei. De met schade alhier binnengelopen Zweedse driemast schoener AUGUST, waarvan de lading reeds verkocht is, is onderhands voor 3000 mark eigendom geworden van de heer Pais te Delfzijl. (opm: DS rapporteert als aankoopprijs GBP 150)


Datum: 20 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 mei. Volgens telegram uit Yokohama moet het stoomschip TJIMAHI dokken. De reparatiekosten worden geschat op GBP 1300 en voor de reparatiën zullen ongeveer twintig dagen nodig zijn.


Datum: 21 mei 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 mei. Heden is bij de werf Rotterdamsche Droogdok Mij aangekomen van Middlesbro gesleept door de Engelse sleepboot GLENROSA (opm: volgens NRC gespeld als GLAN ROSE) het nieuwe stoomschip SLIEDRECHT voor het plaatsen van de machine.


Datum: 23 mei 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wapping, 22 mei. Het Nederlandse stoomschip BATAVIER II op reis van Londen naar Rotterdam is nabij Canada Wharf (opm: Rotherhithe, Theems) in aanvaring gekomen met de barge FIVE SISTERS uit Rochester. De barge, geladen met stenen, is gezonken. De opvarenden zijn gered.


Datum: 24 mei 1905


Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke Verkooping

op Maandag 29 mei a.s., des avonds te 6 uur, 

in het cafe Hazewinkel te Delfzijl, tegen ontante betaling van:

Het goed onderhouden tjalkschip NEDERLAND EN ORANJE

groot 81,83 tonnen en v. 2.83 Kub.Meter,

met deszelfs inventaris en opgoederen en boot , zoals thans is liggende en te beizen aan de werf van de heer W. Mulder te stadskanaal.

J. Kraijer, deurwaarder

 

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 23 mei: Heden hier aangekomen van Rotterdam het Nederlandse stoomschip ELLEWOUTSDIJK. (opm: laatste zeetijding onder Nederlandse vlag)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 mei. Ter vervanging van de sleepboot HOLLANDER werd door de Internationale Sleepdienst Maatschappij alhier opdracht gegeven aan de Alblasserdamsche Machinefabriek te Alblasserdam tot de bouw van een nieuwe en grotere zeesleepboot. Deze zeesleepboot, genaamd MAAS, heeft op 22 mei met goed gevolg proefgestoomd en is door de rederij overgenomen. De bouw van de romp was uitbesteed aan de werf van de firma Van der Kuyl te Slikkerveer. Niet alleen op de gemeten mijl maar ook op zee heeft het in alle opzichten uitstekend voldaan. Een gemiddelde vaart werd verkregen van 12,3 mijl. De ontwikkelde machinekracht was ongeveer 100 PK meer dan gecontracteerd. De sleepboot is lang 37,30 meter en breed 6,57 meter en heeft een holte van 3,82 meter en meet 215,32 ton bruto. De triple-expansiemachine heeft cylinders met een diameter van 365, 595 en 980 mm en een slag van 680 mm. De ketel van dit schip is single ended met drie vuren, een diameter van 4,40 meter, een lengte van 3,08 meter en een verwarmend oppervlak (binnenwerks) van 178 vierkante meter. De gezagvoerder is C. Post, vroeger kapitein op de zeesleepboot ZWARTE ZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden is de nieuwe zeesleepboot MAAS naar Chatham vertrokken om de afgekeurde Engelse kruiser MOHAWK vandaar naar de werf De Koophandel te Slikkerveer te slepen, die aldaar zal gesloopt worden.


Datum: 25 mei 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 19 mei. De alhier thuisbehorende stalen gaffelschoener ANNECHIENA, kapt. Speelman, met steenkool van West Wemyss naar Geestemünde, werd in de Noordzee door een windhoos overvallen, waardoor de voorsteng, zeilen en tuigage aan dek vielen, terwijl vermoedelijk de mast gebroken is. Het schip is door de sleepboot DELFZIJL opgehaald en naar hier gebracht voor reparatie.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe schip CONFIANCE III (kapitein J. Wijnstok) is heden van Delfzijl vertrokken naar Yarmouth.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 mei. Volgens telegram uit Frederikshaven is het Ned. tjalkschip CONCURRENT, schipper J.U. Scholten, in ballast van Randers naar Frederikstad bestemd, op het eiland Deget (Denemarken) gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 24 mei. De houten tjalk EMMANUEL, schipper Eeftingh, is verkocht naar Duitsland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 mei. De houten tjalk SIEBERDINA, kapt. H. Wildeman, is bij Helgoland door een Duits oorlogsschip aangevaren en om zinken te voorkomen op het strand gezet.


Datum: 26 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 mei. Volgens bij de Stoomvaart Maatschappij Amsterdam ontvangen telegram uit Lizard rapporteert het stoomschip VOORBURG, van Savannah naar Rotterdam, aldaar gepasseerd, op 45º55’ N.B. en 31º57’ W.L. op een wrak te zijn gestoten en daarbij twee schroefbladen te hebben verloren. Het kan echter de bestemming bereiken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen in de Nieuwe Waterweg van Chatham naar Slikkerveer bestemd voor sloop het oude Engelse oorlogsschip MOHAWK gesleept door de sleepboot MAAS.


Datum: 27 mei 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De te Wildervank thuisbehorende 1-mast kof GEZIENA, schipper eigenaar K.J. Pekelder, is door deze voor geheime prijs verkocht naar Rendsburg. Schipper Pekelder voert thans een nieuwe 2-mast koftjalk genaamd OOSTZEE die hier zeilklaar ligt naar Noorwegen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Wij vernemen van de directie der Rotterdamsche Lloyd, dat het door andere bladen verspreide bericht van de verkoop van het stoomschip MERAPI van alle grond ontbloot is. De MERAPI, welke volgens het vaarplan 10 juni van hier naar Java zou vertrekken, wordt, doordat de LAWOE alhier lag, door die boot vervangen. Op 5 augustus zal in plaats van de GEDÉ de MERAPI de reis naar Java aanvaarden. (opm: zie DS 241005)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 25 mei. De te Wildervank thuisbehorende kof GEZIENA, schipper en eigenaar K.J. Pekelder is door deze voor geheime prijs naar Rendsburg verkocht. Kapitein Pekelder voert thans een nieuwe tweemast koftjalk genaamd OOSTZEE, die alhier zeeklaar ligt naar Noorwegen.


Datum: 28 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Volgens De Scheepvaart is de Koninklijke West Indische Maildienst voornemens een geregelde dienst tussen New York en Paramaribo te openen. In verband hiermede is het stoomschip ORANJE NASSAU heden van Amsterdam naar New York vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Beachy Head, 26 mei. Het Nederlandse stoomschip VOORBURG, van Savannah naar Rotterdam via Hull, passeerde hier gesleept. De toestand was onveranderd.


Datum: 29 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 26 mei. De op Frydenstrands Hage (Deget) gestrande tjalk CONCURRENT is verschenen nacht ogenschijnlijk onbeschadigd vlot gekomen.


Datum: 31 mei 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 mei. Het stoomschip VOORBURG, 28 dezer van Savannah te Hull aangekomen, wordt van daar door de sleepboot OCEAAN naar Rotterdam gesleept.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 mei. Hedenmiddag is bij de werf Bonn & Mees, alhier, te water gelaten het stoomschip MIZAR in aanbouw voor van Nievelt, Goudriaan & Co.


Datum: 01 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 30 mei. Het naar de Tyne bestemde Nederlandse stoomschip YARE heeft door aanvaring tegen het te Rosherville voor anker liggende barkschip LADSTOCK schade bekomen aan davits en boot, terwijl van de LADSTOCK het voortuig werd beschadigd.


Datum: 02 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Björneborg, 26 mei. Het Nederlandse stoomschip OLANDA, gedeeltelijk geladen met hout, geraakte bij het binnenkomen van de haven van Kaskö aan de grond doch kwam weder vlot en te Kaskö aan. Bij duikeronderzoek bleek, dat er twee kleine insneden in de bodem van het schip waren en dat de uiteinden van de schroefbladen licht beschadigd waren. Het heeft een certificaat van zeewaardigheid bekomen om de lading voor Rotterdam te completeren.


Datum: 03 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Het voor de Holland Amerika Lijn bij Harland & Wolff in aanbouw zijnde 17000 tons stoomschip zal NIEUW AMSTERDAM genoemd worden en ruimte hebben voor 3000 passagiers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 juni. Het Ned. s.s. ETNA van de K.N.S.M, 31 mei van Stettin naar hier vertrokken, is na aanvaring enige mijlen benoorden Hirtshals met het Noorse stoomschip TJALVE, gezonken in 6 vadem water. Volk gered en te Frederikshavn geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

London 2 juni. Het van Stettin naar Amsterdam bestemde Nederlandse stoomschip ETNA en het Noorse stoomschip TJALVE zijn ter hoogte van Skagen met elkaar in aanvaring gekomen. Dientengevolge is de ETNA nabij Hirtshals in zes vadem water gezonken. Alle opvarenden van de ETNA konden gered worden. Inmiddels is een contract gesloten met Svitser’s Bergingsmaatschappij tot berging van de ETNA tot 50% der geborgen waarde, op basis van ‘no cure no pay’. Het stoomschip TJALVE, dat met het stoomschip ETNA in aanvaring kwam, was met zout van Garston naar Nykjöbing bestemd. Van de TJALVE werd de steven beschadigd. Het schip bleef echter dicht en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam 2 juni. Het stoomschip ELLEWOUTSDIJK, ex-TUNISIE, ex-ROBINA, in 1883 te Sunderland door J.L. Thomson & Sons gebouwd, van de firma Solleveld, Van der Meer & T.H. van Hattum alhier, en op 23 mei jongstleden van hier te Cardiff aangekomen, is verkocht aan de firma Ross Allan & Johnston te Glasgow. Het schip is thans genaamd GREENDYKE.


Datum: 04 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Door de heren Gebr. van Uden alhier is aangekocht, behoudens inspectie, het Engelse stoomschip MAYLANDS, groot 2517 ton bruto en 1616 ton netto, in 1897 door de firma Furness, Withy & Co te West Hartlepool gebouwd. Het schip wordt gebracht in een NV onder genoemde firma en is bestemd voor de algemene vrachtvaart.


Datum: 05 juni 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 2 juni. Het met suiker, meel en stukgoed van Stettin naar Amsterdam bestemde Ned. s.s. ETNA en het van Garston met zout naar Nykobing bestemde en te Kragerö thuisbehorende s.s. TJALVE, zijn heden morgen nabij Skagen met elkander in aanvaring geweest. Hoewel de ETNA zwaar beschadigd, trachtte de TJALVE het stoomschip naar hier te slepen. Even ten Noorden van Graesholmen begon de ETNA te zinken en ging de bemanning in de boten. Spoedig daarop zonk het stoomschip in 5 à 6 vadem water. Een gedeelte der masten en de schoorsteen bleven boven water. De TJALVE kwam hedenmiddag lek alhier aan en landde de opgenomen bemanning. De Svitser stoomschepen EXPRESS en VIKING zijn naar de ETNA vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 juni. Het Nederlandse s.s. FOLMINA, van Rotterdam naar Wabaca (opm: Wabana, New Foundland, zie NRC 230705), is te Queenstown binnengelopen met defecte machine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 juni. Heden vertrok van alhier naar Dakar de hopper HD 10. (opm: vervanging van het vergane, gelijknamige vaartuig?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 2 juni. Het met suiker, meel en stukgoed geladen stoomschip ETNA, op reis van Stettin naar Amsterdam, is hedenmorgen bij Skagen in aanvaring gekomen met het Noorse stoomschip TJALVE. De ETNA werd zwaarbeschadigd maar de TJALVE trachtte nog het schip naar Frederikshavn te slepen. Even ten noorden van Græsholmen begon de ETNA te zinken en ging de bemanning in de boten. Spoedig daarop zonk de ETNA in vijf – zes vadem water. Allen werden door de TJALVE gered.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op zaterdag 3 juni liep met goed gevolg bij het Etablissement Fijenoord te Rotterdam te water het vrachtstoomschip APOLLO, in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Het schip is groot 783 brt en wordt voorzien van een stoommachine van 550 I.P.K, eveneens vervaardigd door het Etablissement Fijenoord.


Datum: 06 juni 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Het s.s. FOLMINA, dat te Queenstown is binnengelopen, heeft schade aan de schroefas, welke schade thans gerepareerd wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Het nieuwe stoomschip ALIOTH zal aanstaande donderdagmorgen (opm: 8 juni) proefstomen vanuit Vlissingen, alwaar het bij de Maatschappij de Schelde de aldaar vervaardigde machine en ketels heeft ingenomen. Terstond na de proeftocht zal het schip naar Sunderland vertrekken


Datum: 07 juni 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 3 juni. Het bergingsstoomschip VIKING dat naar het gezonken s.s. ETNA onderzoek heeft gedaan is alhier aangekomen. Het duikersrapport zegt dat er nog een mogelijkheid bestaat de ETNA te lichten. Echter is het nog een onzekerheid of de waarde van het schip en lading, die uit circa 900 ton bestaat en zo goed als geheel vernield is of wegdrijft, de bergingskosten zal kunnen dekken. De luiken zijn weggeslagen en een aantal meelzakken drijven rond het schip. Vissers trachten de zakken te bergen. Het s.s. TJALVE is onderzocht en zeewaardig bevonden waarna het de reis voortzette. Het bergingsstoomschip VIKING is heden mede vertrokken en is met het bergingswerk begonnen. De bemanning van de ETNA is heden naar Nederland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 juni. De hier in de haven liggende Zweedse driemast schoener AUGUST, die voor enige weken te Cuxhaven werd aangekocht door de Gebr. Pais alhier, is door laatstgenoemden overgedragen aan de heer Constants te Zijpe. Het schip zal naar Nieuwediep worden gebracht door de sleepboot ANNA SOPHIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 juni. De sleepboot ANNA SOPHIA is heden van hier vertrokken met de Zweedse driemast schoener AUGUST naar Den Helder, om te worden gesloopt.


Datum: 08 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juni. Bij de Salvage Assocation is het volgende bericht omtrent het stoomschip FOLMINA ontvangen. De koppelbouten van het achtereinde der tunnelas zijn gebroken en daardoor is de as achteruit gewerkt. De machines zijn ontzet en de circulatiepompen zijn beschadigd. Volgens mededeling der rederij zal het oponthoud tien dagen duren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe schip BALTIC, kapitein Kramer, is heden van Delfzijl naar Rochester vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe schip SCANDINAVIA is heden in ballast vertrokken van Rotterdam naar Burntisland.


Datum: 09 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 juni. De prijs waarvoor de ELLEWOUTSDIJK (thans GREENDYKE) eigendom der firma J.G. Allan & W. Johnston te Glasgow is geworden, bedraagt ongeveer GBP 7000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. De Rotterdamsche Lloyd heeft voor haar vrachtdienst op Nederlandsch Indië een bij de werf van Sir James Laing te Sunderland in aanbouw zijnd stoomschip met een draagvermogen van 6,650 ton aangekocht, hetwelk begin juli te water zal komen en medio augustus onder de naam DJOCJA in de vaart zal worden gebracht. De machines zijn van het fabrikaat George Clarke & Co Ltd, eveneens te Sunderland. Gezagvoerder wordt kapt. M.G. Gantvoort.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 8 juni. Het stoomschip YSTROOM, op reis van Amsterdam naar Londen, is om 4.10 uur n.m. in aanvaring gekomen met het Engelse stoomschip BALGOWNIE bij Bermondsey Essex Pier. De YSTROOM is met aanzienlijke schade aan bakboordboeg de Thames opgevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Het Duitse kabelstoomschip VON PODBIELSKI, groot 652 ton, thans de kabel Kustendje – Konstantinopel (opm: Constanta – Istanbul) leggende, is door het Nederlandse Gouvernement aangekocht. Het schip komt naar hier en zal aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord verbouwd worden om in de tropen te kunen dienst doen.


Datum: 10 juni 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 9 juni. Volgens heden door de rederij uit Rosario ontvangen telegram is de te Foxham thuisbehorende schoenerbrik HOOGEZAND I, kapt. R.J. Wyrdeman, geladen met huiden, aldaar binnengesleept na aan de grond te hebben gezeten. Het schip heeft het roer gebroken en moet dokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen te Pankalanwoesol (Sumatra) van Penarth het opslagschip TANCARVILLE, gesleept door de Engelse sleepboot OCEANA.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 10 juni. Heden is om 2.00 uur n.m. bij de werf de Schelde te Vlissingen te water gelaten het stoomschip WILIS in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam voor de maildienst Rotterdam – Oost Indië. De laatste beletselen werden weggenomen door den jongeheer W. Ruys, zoon van de heer B.E. Ruys. Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte over alles: 406’0’’, lengte tusschen de loodlijnen 394’0”, breedte 47’0”, holte tot het brugdek 37’9”, diepgang geladen 23’0”. Het laadvermogen is ruim 4200 ton.
Het schip heeft accommodatie voor de eerste klasse passagiers 34 éénpersoonshutten en 15 tweepersoonshutten. Voor de tweede klasse passagiers zijn er 17 hutten voor 38 personen.
De stoomwerktuigen zijn van het triple expansie systeem. De diameter van de cylinders is 28½”, 48” en 82” en de slag is 60”. Het vermogen is 4000 I.P.K. Er zijn vier stoomketels, alle 13 voet middellijn, waarvan twee 19 voet lang, die aan beide einden en twee 10½ voet lang, die aan één einde gestookt worden. De ketels zijn voorzien van Howden’s systeem van geforceerde trek. Het aantal vuren bedraagt 18, het verwarmende oppervlak 10.138 vierkante voet en het roosteroppervlak 253 vierkante voet. De machine is goed voor een vaart van 14 mijl. De schroef is van brons.


Datum: 11 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bremen, 8 juni. Na een halfjarige reis is de Nederlandse tjalk FREDERIKA van Bornholm alhier aangekomen. Het schip werd door ijs en storm op de Deense kust gedreven, liep later te Kopenhagen binnen en verkreeg aldaar voor 7500 kronen een nieuwe bodem.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden aangekomen te Rotterdam van Douglas naar Bolnes voor sloop het Engelse stoomschip SNAEFELL gesleept door de sleepboot OOSTZEE.


Datum: 13 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn 11 juni: de berging van de lading uit de ETNA is in volle gang.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 8 juni. De ijzeren koftjalk FREDERIKA, kapt. Salomons, met een lading stenen van Allinge op 26 december 1904 van Sasnitz vertrokken, is heden, na een reis van een half jaar alhier aangekomen. Het schip werd indertijd door ijs en storm op de Deense kust gedreven en zwaar beschadigd. Het liep Kopenhagen binnen alwaar voor 7500 Kronen een nieuwe bodem in het schip gezet werd.


Datum: 14 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum). Op de helling van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, waarvan zaterdag 10 dezer het stoomschip WILIS van de Rotterdamsche Lloyd is afgelopen, wordt binnenkort de kiel gelegd voor een ander dergelijk schip, hetwelk genaamd zal worden RINDJANI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 juni. Het Noorse fregat STAMBOUL is van Christiania (opm: Oslo) alhier aangekomen en zal door de firma Gebr. Pais gesloopt worden (opm: zie LC 300806).


Datum: 15 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Onze correspondent te Konstantinopel schrijft ons dd. 11 juni het volgende. In de nacht van 8 op 9 dezer is het Rotterdamse stoomschip POELDIJK, met graan en hout van de Donau naar Rotterdam bestemd, even buiten de Hellespont aangevaren door de mailstomer TRAVE van de Norddeutschen Lloyd, met ruim 1100 Russen van Port Arthur op weg naar Odessa (volgens Lloyd’s opgave waren er 1296 aan boord). Toen de TRAVE vóór de POELDIJK langs wilde gaan, voer het de POELDIJK aan bakboordszijde bij de kommandobrug met nagenoeg volle kracht aan. De bak van de TRAVE slierde van midscheeps tot achteruit langs de POELDIJK en maakte vrij aanzienlijke schade boven de waterlijn aan de brug, het dek en de sloepen.
De POELDIJK is gisteren door experts onderzocht, die herstelling van het schip alhier hebben voorgeschreven, welke aan de bekende fabriek van Jones is opgedragen en ongeveer 14 dagen zal vergen. De lading is ongeschonden doch er zal uit het achterruim een gedeelte gelost moeten worden voor het uitvoeren der herstellingen. De agenten van de POELDIJK hebben de TRAVE voor de aangerichte en te lijden schade aansprakelijk gesteld.


Datum: 16 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. De schade door het stoomschip IJSTROOM, op 8 juni belopen door de aanvaring op de Thames met het stoomschip BALGOWNIE, is geschat op GBP 170.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

London, 14 juni. Het stalen stoomschip SCOTTISH MONARCH, groot 4240 ton bruto en 2748 ton netto, gebouwd in 1904 door de firma Napier & Miller te Glasgow, machines met cylinders van 27, 43 en 72 inch en een slag van 48 inch, eigendom der Monarch S.S. Co, is voor GBP 50.000 aan de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam verkocht. Het stoomschip arriveerde op 23 mei van Philadelphia te Kobe en is thans bevracht voor een reis van Java naar Amsterdam.


Datum: 17 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 juni. De lading van het te Rosario met schade binnen zijnde Nederlandse schip HOOGEZAND I bestaat uit huiden.


Datum: 18 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Het op 3 juni van Bordeaux te Barry aangekomen stoomschip MAYLANDS, over welks verkoop reeds enige tijd geleden met de firma Gebr. Van Uden onderhandelingen waren aangeknoopt, is thans na bezichtiging in alle delen goedgekeurd en in eigendom aan genoemde firma overgegaan. Onder de Nederlandse vlag zal het de naam VEERHAVEN voeren. Het stoomschip MAYLANDS, in 1897 door de firma Furness, Withy & Co Ltd te West Hartlepool gebouwd, is bruto 2517 en netto 1616 registerton groot en heeft de volgende afmetingen : lang 314.6 voet, breed 43.1 voet en hol 20.4 voet. De cylinders hebben diameters van 23, 37 en 61 duim terwijl de slag 39 duim is. De vorige eigenares was de Wilson Shipping Co Ltd, te West Hartlepool.


Datum: 19 juni 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 juni. Heden alhier aangekomen van Rotterdam het nieuwe stoomschip MIZAR, gesleept door de sleepboot LAUWERZEE. Bij de werf de Schelde zullen de machine en ketels worden ingebouwd.


Datum: 20 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 juni. Het alhier aangekomen kabelstoomschip VON PODBIELSKI zal heden door de Nederlandse regering worden overgenomen. Nadat een proeftocht op de Noordzee was gemaakt is het stoomschip naar Rotterdam opgestoomd.


Datum: 21 juni 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 2 mei. Het Engelse schip JOHN DAVIE, groot 972 nrt, is verkocht aan P. Landberg & Zn te Batavia.


Datum: 22 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. De reparatiën aan het stoomschip FOLMINA, dat 5 juni met schade aan de as te Queenstown binnenliep, zijn zover gevorderd, dat heden of morgen de reis kan voortgezet worden (opm: 23 juni van Queenstown naar de bestemming vertrokken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Het stoomschip POELDIJK, dat na aanvaring met de TRAVE te Konstantinopel binnenliep, is zo goed als geheel hersteld en zal hedenavond of morgen de reis naar Rotterdam voortzeten (opm: 21 juni van Konstantinopel vertrokken).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 25 mei. Het stoomschip SULTAN VAN LANGKAT, dat eerst te Foochow en daarna te Shanghai een ongeval had, is thans alhier in het dok geplaatst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 22 juni. Van de scheepstimmerwerf van de heren B. Niestern & Zn werd gister met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalkschip groot 80 ton, voor rekening van en zullende bevaren worden door schipper C. van Wijk Hzn te Farmsum.


Datum: 23 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

London, 22 juni, het stoomschip VEERHAVEN, dat naar wij hebben bericht in ons blad van 4 dezer door de firma Van Uden alhier in de vaart is gebracht, heeft een draagvermogen van 4,200 ton. Het schip is aangekocht voor een bedrag van GBP 17000.


Datum: 24 juni 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 mei 1906. Het stoomschip MIZAR is heden van de Binnenhaven naar werf de Schelde gesleept.


Datum: 25 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 juni. Het Nederlandse schip NICOLAAS WITSEN is dezer dagen door de makelaar Alb. Vinke verkocht aan de heer Eug. Cellier te Hamburg en zal onder Duitse vlag worden gebracht. Het schip zal de naam voeren van BLANKENESE en vertrekt eerstdaags van Cardiff naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 23 juni. Nog steeds zal worden getracht de ETNA te lichten. Alle lading is intussen uit het schip geborgen.


Datum: 26 juni 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een nieuwe uitvinding. Door de heer K. Smit jr, oud-industrieel te Krimpen aan de Lek, is een nieuwe machine uitgevonden om schepen welke aangegroeid zijn schoon te maken, zonder te dokken. Zij heeft de vorm van een schroef en wordt in beweging gebracht door het water, wanneer het schip zeilende of stomende is. Op de rivier heeft de proef uitmuntend voldaan. Het is te hopen dat de proef, welke eerstdaags zal genomen worden bij een uit zee komend schip hetzelfde succes moge hebben.


Datum: 27 juni 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam 26 juni. Het Nederlandse fregatschip HUGO MOLENAAR, kapt. K. Wiebes, van de Zeilvaart Maatschappij Neptunus alhier, is onderhands en voor geheime prijs aan een Rotterdamse firma verkocht. Het schip blijft onder Nederlandse vlag varen. (opm: de HUGO MOLENAAR arriveerde op 22 juni van Preston te Barrow)


Datum: 28 juni 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een aanvaring. Men schrijft uit Londen aan de Oprechte Haarlemse Courant: In de vroege ochtendstond heeft zondag (opm: 25 juni) tijdens dikke mist, bij Flamborough Head in Yorkshire een aanvaring plaats gehad tussen de Hollandse stoomboot IJMUIDEN van Amsterdam en de Engelse stoomboot COUSINS ARBIB, van Londen, zaterdag uit de haven Shields vertrokken. De IJMUIDEN, met 850 ton inhoud, was op weg van Amsterdam naar Methil in Schotland om kolen te laden. De boeg der Engelse boot drong in het ruim van de Hollandse, die onmiddellijk begon te zinken. Van de 16 man equipage waren de meesten in slaap toen de botsing plaatsvond, maar zij kwamen dadelijk boven, klauterden op de COUSINS ARBIB over en kwamen ongedeerd op het dek. De tweede stuurman Smith, die op de brug stond, werd door de schok omver geworpen en zo hevig tegen de verschansing geslagen, dat hij ernstige wonden bekwam en half bewusteloos bleef liggen. De eerste machinist, die in de machinekamer was toen het ongeluk voorviel had nog even tijd om aan dek te komen en toen hij de tweede stuurman hulpeloos zag liggen, sleepte hij hem op de COUSINS ARBIB over. De bemanning verliet het schip juist bijtijds want 6 minuten na de aanvaring was het gezonken. Geen van hen kon zijn bezittingen meenemen en de scheepspapieren gingen eveneens verloren. De Engelse boot keerde des avonds in de Tyne terug, met haar boeg ingedrukt en 4 compartimenten vol water en de Hollandse equipage werd naar het Tyne tehuis voor zeelieden gebracht. De tweede stuurman werd later naar het gasthuis vervoerd. Men vreest dat zijn schouder gebroken is.


Datum: 29 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 juni. Het raderstoomschip ZUIDERZEE werd afgelopen week door K.B. Kuiper & Co, ingenieurs maritimes te Amsterdam, naar België verkocht, waar het als REINE DES PLAGES in geregelde vaart wordt gebracht tussen Ostende en Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. Het stoomschip EEMLAND, voor rekening van de Scheepvaart Maatschappij Eemland alhier, en bestemd om in de dienst der Zuid-Amerika Lijn te worden opgenomen, werd heden (opm: 28 juni), na goedgeslaagde proeftocht door de rederij overgenomen van de bouwmeesters, Arch. McMillan & Son te Dumbarton. Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte 365 voet, breedte 50 voet, holte 26 voet, bruto tonnemaat 3762 registerton, netto tonnemaat 2405 registerton en een draagvermogen van 6500 ton. De triple expansiemachine van 2060 I.P.K. gaf het schip op de proefvaart een snelheid van 11½ mijl.


Datum: 30 juni 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

(Passage uit jaarverslag over 1904 van de Nederlandsch Indische Industrie en Handelmaatschappij te Amsterdam) “De grotere productie van aardolie heeft genoodzaakt voor vermeerdering der transportmoiddelen te zorgen. De maatschappij heeft de stoomboten PELUSE en SAID gekocht en overgenomen, terwijl de stoomboot NERITE, van Europa in december 1904 gezeild, in februari 1905 te Koetei arriveerde.”


Datum: 01 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Hedenmiddag werd van de werf van de firma A.F. Smulders te Slikkerveer met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een sleepboot, voor Franse rekening, bestemd naar Dakar aan de Westkust van Afrika. Deze boot heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte 24,00 meter, breedte 4,75 meter, holte 2,75 meter, en zal voorzien worden van een compoundmachine van 200 I.P.K.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 30 juni. De correspondent te Batavia van de NRC seint: Het pantserschip HERTOG HENDRIK is vast gelopen op een rif nabij Balang Nipa. Het pantserschip HERTOG HENDRIK, behorende tot het Nederlandsch Indische eskader, werd in 1900 op ’s Rijks werf op stapel gezet en in 1902 te water gelaten. De bemanning bestaat uit 345 koppen. De bodem staat onder bevel van de Kapitein-Luitenant ter Zee P. Scholten. De stranding heeft plaats gehad aan de ingang van de Golf van Boni op de zuidkust van Celebes. Onmiddellijk heeft het pantserdekschip ZEELAND getracht het gestrande schip vlot te slepen, maar te vergeefs. Het Sandjai-rif is een zogenaamd gedekt rif, hetgeen wil zeggen een rif, beschermd tegen de Oostmoesson, die nu reeds vrij krachtig kan doorstaan. Dat is dus gunstig. Ook is het voordeel dat de getijden tot september oplopen, hetgeen betekent dat het eerstkomend hoogwater iets hoger is dan het voorgaande. Een nadeel is dat de HERTOG HENDRIK met hoog water vastliep. Over de afloop is uiteraard niets te zeggen. Het schip is dicht en maakt geen water.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Donderdag 29 juni is te Groningen publiek verkocht voor NLG 10905 de aldaar liggende 2-mast gaffelschoener ANNECHIENA II, welk op 19 mei alhier is aangekomen van Geestemünde met averij.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 1 juli. Heden is alhier bij de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ de kiel gelegd voor het stoomschip RINDJANI, te bouwen in opdracht van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam. Het is het derde stoomschip van het type OPHIR, is bestemd voor de maildienst op Java en moet in juli 1906 in de vaart zijn.


Datum: 02 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Naar men verneemt zal de onderzeese torpedoboot, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde, zaterdag 8 dezer te water worden gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 29 juni. Volgens duikeronderzoek is het gezonken stoomschip ETNA zo zwaar beschadigd, dat het als wrak beschouwd moet worden. Het wrak wordt verkocht zoals het ligt met de verplichting het door springmiddelen op te ruimen, aangezien het voor de kustvaart hinderlijk is.


Datum: 03 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Amsterdam aangekomen van Greenock het nieuwe stoomschip EEMLAND.


Datum: 04 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Aan het Etablissement Fijenoord alhier is heden de bouw opgedragen van een stoomschip voor rekening van de Java-China-Japan Lijn te Amsterdam, groot ongeveer 5000 register ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 juli. Het stoomschip BERENICE van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is naar Frankrijk verkocht.


Datum: 05 juli 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen datum) Het loggerschip VL 128, schipper J.K. Koster, van de reder Joh. van de Berg te Vlaardingen, is dezer dagen bij binnenkomst te Lerwick door Engelse tolbeambten geïnspecteerd, waarbij contrabande werd gevonden. De schipper werd dadelijk gearresteerd en de volgende dag tot een hoge boete veroordeeld en eerst tegen borgstelling van 600 gulden op vrije voeten gesteld.


Datum: 06 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 juli. Omtrent het stoomschip FOLMINA wordt geseind, dat er een expertise is gehouden doch dat het in het dok moet tot nader onderzoek. De tank in ruim 2 lekt zwaar en enige platen zijn gekraakt en gesprongen. Volgens een bij de rederij te Rotterdam ontvangen telegram moeten zes platen vernieuwd worden.


Datum: 07 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 juli. Uit St. John wordt geseind, dat de reparatiën aan het stoomschip FOLMINA in twaalf werkdagen kunnen verricht worden en dat de kosten, benevens dokgelden, geschat worden op GBP 1800.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 juli aangekomen het stoomschip BERENICE, van Hamburg (opm: laatste commerciële reis)


Datum: 08 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 juli. Nader vernemen wij, dat het onlangs verkochte schip HUGO MOLENAAR verdoopt is in EMANUEL en dat het in den vervolge onder Nederlandse vlag en onder boekhouderschap van de heer G. van Wieringen zal varen.


Datum: 09 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenavond (Opm: 8 juli) te half zeven liep van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen de eerste onderzeese boot welke in Nederland is gebouwd, te water. De boot is ongeveer 20 meter lang en verplaatst, geheel ondergedompeld 120 ton water. (opm: volgt een zeer uitgebreide beschrijving van het schip)


Datum: 10 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 9 juli. Heden alhier aangekomen van IJmuiden, gesleept door de sleepboot BREEVEERTIEN, een oude kanonneerboot, bestemd naar Dordrecht voor de sloop. (Opm: waarschijnlijk een Nederlandse kanonneerboot)


Datum: 11 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 8 juli is bij de werf de Schelde te Vlissingen een onderzeeboot van het type Holland te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bona, 8 juli. Het Nederlandse stoomschip TEUTONIA, dat 22 juni met graan van Nicolaieff (opm: Nikolayev) naar Rotterdam vertrok, rapporteert dat 29 juni op 38º N en 9º O in ruim 3 vier voet water ontdekt werd, dat daarna, ondanks bestendig pompen, nog vermeerderde, zodat besloten werd om Bona binnen te lopen, alwaar het met 8½ voet water in het ruim aankwam, dat tot 9½ voet toenam hoewel bestendig werd gepompt. De lading werd gelost en die in het achterruim moet voor het grootste gedeelte als verloren worden beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 juli. Volgens een telegram uit Pauillac is het Ned. s.s. HOLLANDER 9 juli tijdens mist (opm: ter hoogte van ?) Raz de Sein in aanvaring geweest met de Franse schoener ELEGANTE, waardoor eerstgenoemd stoomschip licht beschadigd werd. Hoe groot de schade van de ELEGANTE is, is niet bekend. (De HOLLANDER is sedert te Bordeaux aan gekomen)


Datum: 12 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Delfzijl. Aangekomen op 11 juli de sleepboot STADT DORTMUND met de Noorse schoener ELMAR, aangekocht om hier gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop aangeboden de terreinen, fabrieks- en kantoorgebouwen van de Scheepswerf & Machinefabriek gelegen aan de Maas te Slikkerveer, en waarin tot heden het bedrijf van de firma A.F. Smulders werd uitgeoefend. Te bevragen Werf Gusto, firma A.F. Smulders, te Schiedam.


Datum: 13 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 10 juli. Het wrak van het stoomschip ETNA is verkocht voor 125 Deense kroon. De geborgen lading is verkocht voor 25000 Deense kroon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum). Hedenmorgen werd van de werf der NV. Scheepswerf v/h. Jan Smit Czn. te Alblasserdam te water gelaten het geheel van staal gebouwde stoomschip ULRIK HOLM. Het schip heeft een lengte van 250 voet, een breedte van 37.6 voet en een holte van 18.8 voet bij een draagvermogen op summer freeboard van 2400 ton. Machine en ketel worden vervaardigd door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen. Het schip is volgens de hoogste klasse van de Germanischer Lloyd gebouwd.


Datum: 14 juli 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 juli. Het s.s. VULCAIN van de Stoomvaart Mij Het Noorden, alhier, in liquidatie, zal te Rotterdam of Amsterdam in het dok worden opgenomen ter nauwkeurige inspectie in verband met de verkoop van het schip naar Spanje.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 juli. De Noorse schoener EIMAR, begin april met zware averij uit de Noordzee opgesleept naar Emden door de stoomtrawler No. 39 van Boston, is thans onderhands verkocht aan de heren Schoonhoven en D. Roelfs alhier. Het vaartuig is hier reeds binnengebracht en zal gesloopt worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juli. Volgens telegram uit Tromsoe is het Ned. s.s. FARMSUM, met hout van Archangel naar Zaandam, met lekke zoetwaterketel aldaar binnengelopen. Het stoomschip heeft in de Witte Zee aan de grond gezeten, maar kwam met rijzend water en lichte schade weder vlot. Duikers zijn aangenomen om de scheepsbodem te onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 13 juli. Het Ned. schip NICOLAAS WITSEN, naar Hamburg verkocht en in BLANKENESE herdoopt, heeft GBP 6000 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli. De Groninger tjalk VOORWAARTS, kapt. H. Beck, is bij vertrek in aanvaring geweest met de schuit No. 673. Van de VOORWAARTS werd de reling en het want aan stuurboordzijde beschadigd. Het schip kon echter de reis voortzetten. De schuit No. 673 had ogenschijnlijk geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Het pantserschip HERTOG HENDRIK heeft, na afgebracht te zijn van het rif, waarop het, naar gebleken is, zonder veel schade te bekomen, gelopen was, de reis naar Boni, waarheen het in verband met de verwikkelingen bestemd was, voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juli Het Nederlandse stoomschip VEERHAVEN is gisteren van Cardiff te Genua aangekomen. (opm: eerste vermelding)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 juli. Het stoomschip VULCAIN van de Stoomvaart Maatschappij Het Noorden alhier is, behoudens nader onderzoek van het vlak in een droogdok te Rotterdam, onderhands en voor geheime prijs verkocht naar Spanje. Het schip zal zo spoedig mogelijk naar Rotterdam vertrekken. (opm: het schip is op 14 juli onder bevel van kapitein Geertsema van Delfzijl naar Rotterdam vertrokken en op 16 juli aldaar aangekomen bij de werf Wilton


Datum: 15 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip EEMLAND is heden vertrokken van Amsterdam naar Buenos Aires voor de eerste reis.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Delfzijl vertrokken naar Emden de nieuwe tjalk BERENDINA HARMINA, kapitein J. Pilon. Het schip is gebouwd te Stadskanaal.


Datum: 16 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram werd het te Tromsö binnengelopen stoomschip FARMSUM na gehouden expertise zeewaardig verklaard en heeft het gisteren de reis naar Zaandam voortgezet.


Datum: 17 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 juli. De dagmailboot DUITSCHLAND van de Maatschappij Zeeland, welke aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier nieuwe ketels heeft ontvangen en verschillende voorzieningen heeft ondergaan, zal de volgende maand weder in de geregelde dienst worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 15 juli. Uit Emden wordt gemeld, dat de in 1900 in Nederland van staal gebouwde schoener FRISIA, thans te West-Rhauderfehn thuisbehorende, als vermist beschouwd wordt. Op 27 september 1904 vertrok dit schip van Norderney naar Warkworth en sedert is niets vernomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hendrik Ido Ambacht, 15 juli. Door de N.V. Maatschappij tot Exploitatie der Scheepsslooperij v/h. Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht is dezer dagen aangekocht de te Portsmouth liggende gepantserde ijzeren Engelse pantserdekkruiser HECTOR, gebouwd in 1861. De waterverplaatsing is 6710 ton. Dit is tot nu toe het grootste schip, dat alhier gesloopt zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 juli. De zaterdagavond (opm: 15 juli) van hier vertrokken nachtmailboot KONINGIN REGENTES is des nachts ongeveer half drie in aanvaring geweest. De KONINGIN REGENTES bekwam belangrijke schade aan de voorsteven en ging direct voor anker. De van Engeland vertrokken mailboot PRINS HENDRIK was in de onmiddellijke nabijheid en verleende terstond assistentie. Een sloep werd uitgezet en enkele passagiers van de KONINGIN REGENTES op de PRINS HENDRIK gebracht. Het bleek evenwel na onderzoek, dat er geen direct gevaar bestond en kon de KONINGIN REGENTES met eigen stoom naar Vlissingen terugkeren en na een langdurig oponthoud vertrok de PRINS HENDRIK ook naar hier. De KONINGIN REGENTES had ongeveer 120 passagiers aan boord.


Datum: 18 juli 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 juli. De stalen tjalk TWEE BROEDERS, kapt. M. de Jong te Makkum, is voor NLG 4000 verkocht aan de heer J. Schröder te Grothsand aan de Elbe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 juli. Het is gebleken, dat het stoomschip, waarmede de mailboot KONINGIN REGENTES in aanvaring is geweest, was het Belgische stoomschip TOPAZE, van Ostende naar Tilbury Dock bestemd. De TOPAZE heeft ook belangrijke averij gekregen aan schip en machines en moest naar Ostende terugkeren. Inmiddels is dit schip naar Hoboken bij Antwerpen vertrokken om daar te dokken. De aanvaring vond plaats in dichte mist. De TOPAZE werd ter hoogte van de machinekamer aan bakboord getroffen. De schade is aanzienlijk.


Datum: 19 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juli. De averij aan de KONINGIN REGENTES is van dien aard, dat de boot geruime tijd buiten dienst gesteld moet worden. Het schip vertrekt morgen naar het dok te Rotterdam ter herstelling der schade (opm: 19 juli aangekomen in de Nieuwe Waterweg)


Datum: 21 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 18 juli. Het onlangs voor 125 kronen verkochte wrak der ETNA is voor 1200 kronen eigendom geworden van een consortium te Aarhus en Kopenhagen. Voor rekening der nieuwe eigenaars liggen thans de bergingsboten T.P. THORSØE en MARIE bij het wrak om machinedelen, inventaris en waarloze schroef te bergen.


Datum: 22 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juli. De reparatiën aan het stoomschip TEUTONIA, dat met schade te Bona binnenliep, zijn zo ver gevorderd, dat maandag (opm: 24 juli) aanstaande de reis naar Rotterdam kan worden voortgezet.


Datum: 23 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 22 juli vertrokken stoomschip SLIEDRECHT naar St. Nazaire (eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Heden heeft het stoomschip SLIEDRECHT, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij De Maas (directie firma PHs. Van Ommeren) zijn eerste reis aanvaard. Het schip is door directeuren, fabrikanten van schip en machine en genodigden vergezeld geworden tot bij Scheveningen, waar de sleepboot DRECHT het gezelschap aan wal zette om met een lading kolen vervolgens koers te zetten naar St. Nazaire. De SLIEDRECHT heeft een draagvermogen van 5200 ton en is gebouwd onder de hoogste klasse der British Corporation op de werf van R. Craggs & Sons Ltd te Middlesbrough. De afmetingen zijn: lengte 341 voet, breedte 47 voet en diepte 24 voet. De beide ruimen zijn voornamelijk ingericht voor het vervoer van houten balken en daarom alleen van een langsschot voorzien, dat onder de laadhoofden onderbroken is. Daardoor kunnen nog zeer lange balken ondergebracht worden. Voor eventuele dekladingen is het dek zeer zwaar gehouden, terwijl ook de laadhoofden met het oog op het onhandelbare goed extra versterkt zijn. De inhoud van het voorruim bedraagt 103.439 vierkante voet en van het achterruim 143.645 vierkante voet. Verder bevindt zich nog een ruim, tevens als kolenbunker te gebruiken, onder de brug, terwijl de poop ook als ruim is ingericht. Zes zware lieren en laadbomen (aan iedere mast vier stuks) bewerkstellingen een vlugge lading en lossing. De brug is midscheeps hoog boven het dek gebouwd om over de deklading heen te kunnen zien. Daaronder bevindt zich ook de kajuit met kapiteinshut, welke gerieflijk en goed afgewerkt is. De reddingsboten hangen in davits, voorzien van Vos-patent. De machine en ketels zijn gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, behalve de donkeyketel, welke uit Stockholm herkomstig is. De triple expansiemachine ontwikkelt een vermogen van ongeveer 1300 I.P.K. en heeft de volgende afmetingen: 22½ - 37½ - 62, slag 42, terwijl de as circa 70 omwentelingen maakt. De beide ketels zijn vervaardigd uit Siemens-Martin staal en hebben ieder 2240 vierkante ft. verwarmend oppervlak. De diameter is 15 ft. bij een lengte van 10.6 ft en een stoomdruk van 180 lbs.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Vlissingen aangekomen van Alblasserdam het nieuwe stoomschip ULRIK HOLM, gebouwd door de werf NV v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam. Bij de werf de Schelde zullen de machine en de ketels worden ingebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 juli. Het stoomschip FOLMINA, 3 juli met lekke tank te St. Johns binnengelopen, is gerepareerd en heeft heden de reis naar Wabana voortgezet.


Datum: 24 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg 23 juli vertrokken stoomschip VULCAIN, naar Villa Garcia.


Datum: 25 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Athene, 23 juli. Het stoomschip STELLA is door het stoomschip CYMBELINE te Piræus binnengesleept hebbende de staartas gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 juli. De van Londen naar Kopenhagen bestemde Nederlandse tjalk VERTROUWEN, schipper Steenstra, is met gebroken zwaard alhier binnengelopen.


Datum: 26 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 juli. Heden alhier aangekomen van Christiania de Noorse bark CHASSEUR, om te worden gesloopt (opm: zie LC 071105).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 25 juli. Volgens heden telegrafisch ingekomen bericht is de alhier thuisbehorende zeetjalk WILHELMINA, kapt. J. Huizinga, van Bremen naar Hamburg, op de Duitse kust, nabij de Wezer, verongelukt en totaal verloren. Het volk werd gered en te Bremerhaven aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malta, 24 juli. Op het stoomschip DANAE van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is voor GBP 5600 beslag gelegd. Dit beslag werd gelegd voor de aanvaring van de stoomschepen HORTENSIUS en CERES (behoort ook aan de KNSM) welke in september van het voorgaande jaar nabij Dover heeft plaatsgehad.


Datum: 27 juli 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 25 juli. Het in 1898 te Amsterdam van staal gebouwde schip NICOLAAS WITSEN, thans het eigendom van de firma Eugene Cellier, is herdoopt in BLANKENESE en onder Duitse vlag gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het verkochte Nederlandse stoomschip BERENICE is heden van IJmuiden vertrokken naar Cherbourg. (opm: aankomst van Amsterdam te Cherbourg op 29 juli)


Datum: 28 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op werf No 2 der firma A. Vuyk te Capelle a/d Ijsel werd heden de kiel gelegd van het stoomschip HILLEGERSBERG voor de Stoomboot Maatschappij “Hillegersberg” der firma Vinke & Co te Amsterdam.
De afmetingen zijn: lengte tusschen de loodlijnen 275’, grootste breedte 39’ en holte van kiel tot laaddek 19’10”. De machine is van het triple expansie type en wordt vervaardigd aan de Holborn Engineering Works George T. Grey te South Shields.


Datum: 29 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Gibraltar aangekomen van Bona het stoomschip TEUTONIA na herstel.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is bij werf Feijenoord te Rotterdam te water gelaten het stoomschip PLUTO, gebouwd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Het draagvermogen van dit stoomschip is 1400 ton.


Datum: 30 juli 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 juli. Het nieuwe stoomschip MIZAR, gebouwd aan de werf der heren Bonn & Mees te Rotterdam, dat aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier van machines en ketels is voorzien, is heden naar de Binnenhaven gesleept voor het stellen van de kompassen.


Datum: 01 augustus 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 augustus. Heden heeft alhier met succes proef gestoomd het stoomschip MIZAR. Het schip is overgenomen door de rederij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven,18 juli. Het vergaan van de Ned. tjalk WILHELMINA op de Mellum Plate is door het SeeAmt behandeld. De stranding werd toegeschreven aan het feit dat de tjalk 2 keer bij het overstag gaan door wind en zee weigerde. De navigatie heeft geen schuld aan het ongeval. (zie PGC 050805)

NRC 020805
Nieuwe Waterweg, 1 augustus aangekomen van Java het stoomschip OENGARAN (opm: laatste reis vóór verkoop).


Datum: 02 augustus 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 augustus. Hedennamiddag te 3 uur is van helling no. 2 van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij met geod gevolg te water gelaten het stoomschip TJILIWONG, gebouwd voor de Java China Japan Lijn, alhier. De afmetingen zijn: 373.0 (lengte tussen loodlijnen); 386.0 (lengte over all), breedte op buitenkant spanten 49.5 en holte tot bovendek 30.1 voeten. Het draagvermogen op de maximum diepgang in zeewater van 23’10” is 6750 ton.
Het schip is gebouwd volgens het spardecktype, voorzien van bak, benedenbrug, bovenbrug en campagne. Hoewel in hoofdzaak voor de vrachtvaart bestemd, zijn er een tweetal hutten voor eerste klasse passagiers in de bovenbrug en een zestal hutten voor tweede klasse passagiers, benevens, salon, badkamer, WC’s, etc. in de campagne aangebracht. De benedenbrug dient gedeeltelijk voor laadruimte of kolenberging, gedeeltelijk voor provisieberging. De bovenbrug bevat salon voor de gezagvoerder, eerste klasse passagiers en officieren, hutten, badkamers en WC’s benevens de twee hutten voor eerste klase passagiers. Het deel der campagne, dat niet tot de tweede klasse passagiersinrichting behoort, dient voor laadruimte doch kan ook voor het vervoer van derde klasse passagiers ingericht worden.
Het schip wordt voorzien van een triple expansie machine van 1660 I.P.K. De diameter van de cylinders is 23”, 37” en 64”; de slag is 42”. De stoom van 160 lbs. druk wordt geleverd door drie stoomketels, welke aan één zijde gestookt worden, lang 12’0”, middellijn 13’0”, voorzien van Norrison’s vuren en ingericht tot het werken met Howden’s geforceerde trek. Machine en ketels worden vervaardigd door Ned. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier. De dienstsnelheid zal 10½ mijl bedragen.
Als bijzonderheid dient vermeld te worden, dat de TJILIWONG het grootste schip is, dat te Amsterdam te water wordt gelaten. Tot kapitein is aangesteld W. van Wijck Jurriaanse.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een van de beide mailschepen te bouwen voor de Stoomvaart mij Nederland.


Datum: 03 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 2 augustus. De tuigage, ankers, kettingen, roeiboot en enige andere voorwerpen van het op de Duitse kust nabij Bremerhaven verongelukte tjalkschip WILHELMINA, kapt. Huizinga, zijn hier heden aangebracht door schipper G. de Boer met de tjalk DELFZIJL.


Datum: 04 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 augustus. De ijzeren stoomtrawlers TYNE BELLE en TYNE CASTLE, elk 140 ton bruto en 59 ton netto, in 1893 bij Edwards Bros. te North Shields gebouwd, TYNE MEADOWS en TYNE MONARCH, van dezelfde afmetingen, in 1892 bij Raylton, Dixon te Middlesbrough gebouwd, en TYNE MOUTH, 134 ton bruto en 49 ton netto, in 1891 eveneens bij Raylton, Dixon te Middlesbrough gebouwd, zijn door de heer C. Planteydt te IJmuiden aangekocht.


Datum: 05 augustus 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 augustus. De op de Weser verongelukte zeetjalk WILHELMINA, kapt. J. Huizinga, was verzekerd voor NLG 1700 bij de assurantie Mij. te Wildervank. De inventaris die hier werd aangebracht is door die Mij. aan wie ze in eigendom toebehoorde teruggebracht. Het schip zelf dat geladen was met steen is middendoor gebroken en geheel verloren. De Duitse regering zal door middel van dynamiet het wrak wegruimen, daar het hinderlijk ligt voor de scheepvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg 4 augustus aangekomen oud Engels oorlogsschip HECTOR, van Portsmouth naar Hendrik Ido Ambacht per sleepboot POOLZEE, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 augustus. De dagmailboot DUITSCHLAND heeft, na vier maanden buiten dienst te zijn geweest, weder haar erste reis naar en van Engeland gemaakt. Deze boot is thans voorzien van een inrichting voor draadloze telegrafie (opm: eerste Nederlandse schip met telegrafie?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 augustus. Het Franse zeilschip BERTHE EMILE, van Tréport hier aangekomen, is op 30 juli in het Cumberland basin in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip EEMSTROOM, waardoor de BERTHE EMILE lekkage bekwam en de verschansing beschadigd werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 augustus. Het stoomschip MEMNON, ex GULF OF GUINEA, van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oceaan alhier, groot 3063 ton bruto en 1860 ton netto, in 1888 gebouwd, is naar Japan verkocht.


Datum: 06 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 5 augustus vertrek naar Java van het stoomschip MERAPI (Opm:: laatste vertrek vóór verkoop).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 augustus. Het stoomschip WILIS, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd, zal morgen (= 6 augustus) alhier de kompassen stellen. Maandag (7 augustus) vertrekt het schip naar Rotterdam terwijl dan tevens de officiële proeftocht wordt gehouden. De WILIS komt onder bevel van kapt. Bagchus en zal 19 augustus de eerste reis naar Indië aanvaarden.


Datum: 08 augustus 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. Het stoomschip WILIS heeft heden op de rede proef gestoomd en is daarna vertrokken naar Rotterdam. (opm: het stoomschip is op 8 augustus aangekomen te Rotterdam)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Te water gelaten bij de werf de Merwede te Hardinxveld het stalen zeevracht stoomschip RIPPLE (bnr. 40) voor Engelse rekening. De afmetingen van het schip zijn 142.0 x 24.0 x 11.9”.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 augustus. Kapt. Rutenfeld van het Zweedse s.s. SWANBRIDGE, van Nederkalix naar Londen, heeft het Ned. s.s. MAUD CASSEL, op reis van Rotterdam naar Oxelösund, vrijdagmorgen (opm: 4 augustus) benoorden Horns Rev met verlies van schroef opgepikt en heden alhier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 6 augustus. Het s.s. MAUD CASSEL heeft benoorden Horns rif vermoedelijk op een wrak gestoten. Volgens de kapitein kreeg het schip een zware schok en onmiddellijk daarop bemerkte men dat de schroef was weggeslagen. Vermoedelijk is ook de schroefas gebroken.
Denkelijk zal de MAUD CASSEL naar Rotterdam worden gesleept om te repareren.


Datum: 09 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 augustus. Zaterdag aanstaande (opm: 12 augustus) wordt de nachtboot KONINGIN REGENTES, die tot herstelling der schade bij de laatste aanvaring bekomen, de vorige maand in het dok te Rotterdam werd opgenomen, wederom alhier verwacht om in de geregelde dienst gesteld te worden.


Datum: 10 augustus 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 augustus. Van officiële zijde wordt ons medegedeeld, dat het Nederlandse stoomschip OENGARAN van de Rotterdamsache Lloyd heden voor geheime prijs naar Hamburg verkocht is. De OENGARAN, ex SAMARANG, werd in 1883 bij de werf van R. Dixon & Co te Middlesbrough gebouwd. De afmetingen van dit stoomschip zijn lang 324 voet, breed 37 voet en hol 25.7 voet. De bruto inhoud is 2474 ton en de netto 1820 ton.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. De Nederlandse sleepboot POOLZEE vertrok heden naar Delfzijl om het aldaar door het stoomschip SWANBRIDGE binnengesleepte stoomschip MAUD CASSEL naar Sunderland te slepen, waar de reparatiën zullen verricht worden. (opm: MAUD CASSEL 10 augustus van Delfzijl vertrokken naar Sunderland per sleetboot POOLZEE)


Datum: 11 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum). Aan het Soerabajaasch Handelsblad wordt gemeld, dat men er op de volgende manier in geslaagd is het bij Balangnipa vastgelopen pantserschip HERTOG HENDRIK vlot te krijgen. Met het kanon van 24 cm. vooruit werden enige schoten gelost, die zoals men weet, een recul veroorzaken. Tegelijkertijd stelden de DE RUYTER, de KONINGIN REGENTES en de ZEELAND pogingen in het werk om de HERTOG HENDRIK van het rif te trekken. Toen enige schoten uit het genoemde kanon waren gelost, werden deze pogingen met goed gevolg bekroond en de HERTOG HENDRIK afgebracht.


Datum: 13 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 augustus. Volgens een telegram uit Shanghai is het met petroleum in bulk geladen Nederlandse stoomschip PERLAK met brand in die lading te Woosung aangekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een stoomschip met lichters en stoompompen is ter assistentie afgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 augustus. Hedenmorgen is van Gent alhier aangekomen het Nederlandse stoomschip RICHARD en later naar de Koninklijke Maatschappij De Schelde gebracht om veranderingen aan machines en ketels te ondergaan.


Datum: 15 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 augustus. Volgens een telegram uit Shanghai was het vuur in het stoomschip PERLAK geblust voordat er veel schade aan de lading was veroorzaakt. Echter hebben de zich in het voorruim bevindende goederen geleden. Het schip zelf heeft ook schade doch de omvang daarvan is nog niet bekend.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf Concurrent van Niestern & Zn te Delfzijl is de kiel gelegd voor een tweemast gaffelschoener voor Amsterdamse rekening.


Datum: 16 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shanghai, 14 augustus. 7000 gallons benzine en 150 vaten machine-olie van het stoomschip PERLAK zijn door vuur en water beschadigd. 150 ton petroleum zijn weggepompt.


Datum: 17 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 15 augustus. Met het slopen van het nabij Zandvoort gestrande stoomschip ALBA is een begin gemaakt.


Datum: 19 augustus 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip WILIS is heden vertrokken van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 20 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Het stoomschip MAUD CASSEL is heden weer van Sunderland naar Oxelösund vertrokken.


Datum: 23 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 21 augustus. Het gisterennamiddag van Savannah alhier aangekomen Nederlandse stoomschip VOORBURG is te New York met het Engelse stoomschip QUEEN HELEN in aanvaring geweest, waardoor het hek beschadigd werd. Na lossing zullen de reparatiën alhier verricht worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip APOLLO heeft heden op de Nieuwe Waterweg proef gestoomd en is daarna buitenom via Helvoet naar Zwijndrecht vertrokken om fosfaat te laden.


Datum: 24 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Neptune Steam Navigation Co Ltd verkocht onlangs de stoomschepen OHIO en RUNO aan Sir Christopher Furness. (opm: OHIO later ZAANDIJK, RUNO later ZIJLDIJK)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 augustus. Het stoomschip ULRIK HOLM heeft gemeerd proef gestoomd en zal morgen in de Binnenhaven de kompassen stellen.


Datum: 25 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 24 augustus vertrokken sleepboot LAUWERZEE met op sleeptouw nieuw stoomschip no. 40 naar Sunderland. (opm: RIPPLE, zie DS 080805)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 augustus. Het stoomschip OENGARAN werd verkocht aan de heer M. Jebsen te Hamburg en wordt in ZEPHYROS herdoopt.


Datum: 26 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. Het van Buenos Aires naar Duinkerken en Amsterdam bestemde Nederlandse stoomschip DELFLAND is met brand in de bunkerkolen te Montevideo binnengelopen en moet 350 ton lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 25 Augustus. De opvarenden van de bij Borkum gestrande tjalk VERTROUWEN hebben het schip verlaten en zijn met een boot te Borkum aangekomen. De VERTROUWEN, een houten tjalk, voor NLG 1000 verzekerd, is later afgesleept door de passagiersboot KEYZER WILHELM II en in de haven van Borkum gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip ULRIK HOLM heeft heden op de rede van Vlissingen proef gestoomd en is daarna vertrokken naar Kroonstadt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip ZEPHYROS (ex OENGARAN) is heden uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Tsingtsau. (NRC 270805: 26 augustus naar Yokohama)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. Gisteren (opm: 24 augustus) is alhier van Sunderland aangekomen het nieuwe Nederlandse stoomschip DJOCJA, dat voor rekening der Rotterdamsche Lloyd in de vrachtvaart op Indië gebezigd zal worden. De inhoud van dit stoomschip is bruto 4.170,54 ton en netto 2.658,05 ton. De afmetingen zijn lengte over alles 400 voet, breedte 47 voet 2 inch, en holte 30 voet 2 inch. De machines, geleverd door de firma George Clark & Co te Sunderland zijn van het triple expansiesysteem. De stoom wordt geleverd door drie single ended ketels met een druk van 180 lbs. Het laadvermogen van dit vaartuig is ongeveer 6500 ton. De seinletters zijn NMFT. Op de tocht van Newcastle naar hier heeft het een snelheid van 12 mijl kunnen behouden.


Datum: 27 augustus 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip APOLLO is heden vertrokken van Helvoet naar Alicante.


Datum: 28 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 augustus. De brand in het stoomschip DELFLAND is volgens een telegram uit Mondevideo ernstiger dan eerst gedacht werd. Het gehele benedengedeelte in ruim no. 2 wordt gelost. Maatregelen worden genomen om het onder water te zetten.


Datum: 30 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 augustus. Nadat 400 ton lading uit het met brand in de bunkers te Montevideo binnengelopen stoomschip DELFLAND gelost waren, was men door de rook genoodzaakt de lossing te staken en het bunkerruim onder water te zetten. Het vuur werd daardoor geblust, maar 600 ton mais, door de General Mercantile Co uit het schip verladen, werd door water beschadigd. Het gedeelte lading, dat gezond gelost was, is weder herscheept. Het stoomschip zelf heeft ogenschijnlijk niet geleden.


Datum: 31 augustus 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 30 augustus. Volgens een Duits blad zou het Nederlandse stoomschip SKANDIA aan de Zweedse Trafik A/B. Grängesberg-Oxelösund verkocht zijn om op 1 januari 1906 geleverd te worden. Wij vernemen, dat van verkoop geen sprake is, doch dat de SKANDIA onder Zweedse vlag zal gebracht worden en op Rotterdam blijft varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 augustus. De Jacksonville expeditie, die op het gestrande stoomschip ANDANIA werkte, is teruggekeerd en rapporteert, dat het stoomschip zwaar door dynamiet geleden heeft en dat het als een hopeloos wrak geabandonneerd is. Het Nederlandse stoomschip ANDANIA strandde 31 december 1904 op Elbow Key.


Datum: 01 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 31 augustus. Het ijzeren stoomschip BRANDON, groot bruto 669 ton en netto 305 ton, gebouwd in 1871 door de firma J. & W. Dudgeon te Londen, eigendom van de Great Eastern Railway Co, is naar Nederland verkocht (opm: voor de sloop).


Datum: 02 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. De sleepboten POOLZEE en ROTTERDAM zijn gisterenochtend met het Engelse hulkschip MYRTLE, van Portsmouth naar Harburg vertrokken.


Datum: 05 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats) Naar wij vernemen zal aan één der twee nieuwe schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, waarvoor de kielen reeds gelegd zijn op de twee vergrote stedelingen (opm: hellingen?) der werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam de naam gegeven worden van REMBRANDT ter herinnering van Nederlands grootste kunstschilder, nu weldra de 300e verjaardag zijner geboorte zal herdacht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 september. De sleepboot OOSTZEE is gisteren met het Nederlandse schip VONDEL van Dublin te Hamburg aangekomen. De sleepboten POOLZEE en ROTTERDAM zijn eveneens gisteren met de Engelse hulk MYRTEL te Hamburg aangekomen.


Datum: 06 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Burg a/F, 2 september. De Nederlandse tjalk GOEDE VERWACHTING, met hout van Memel naar Oldenburg, is met defect roer en verlies van zeilen alhier als noodhaven binnengelopen. Aangezien de nodige reparatiën hier niet kunnen verricht worden, wordt aanbevolen naar Kiel te slepen om aldaar te repareren. Overigens heeft schip en lading niet geleden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Rotterdam naar Amsterdam vertrokken ter proeftocht het nieuwe stoomschip PLUTO van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.


Datum: 07 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Heden, 6 september, zijn in zee gegaan, gesleept door de sleepboot LAUWERZEE, de emmerbaggermolen no. 300, bestemd voor de havenwerken van Huelva en de sleepboot TONKINOIS, bestemd voor de dienst in de haven van Dakar. Beide schepen zijn gebouwd door de firma A.F. Smulders te Schiedam. Binnenkort zal zeilende naar de plaats van bestemming vertrekken de door genoemde firma gebouwde sleepboot GOBERNADOR FREYRE, bestemd voor de Argentijnse regering om dienst te doen in de haven van Santa Fé. (opm: GOBERNADOR FREYRE vertrokken 11 september)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 september. Het tjalkschip SUZANNA, bevaren door M. Stegmeyer, is in de Oostereems omgeslagen. Het volk wist zich met eigen boot op de Duitse kust te redden. Het schip zit nabij het Nordenergat op het strand. De sleepboot ALERT is van hier vertrokken om het schip zo mogelijk af te slepen. (opm: zie NRC 080905 en 120905)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 5 september. De schade aan het stoomschip VOORBURG is hersteld.


Datum: 08 september 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 september. Volgens een telegram uit Grimsby zijn de stoomschepen CROSBY FALK, thuisbehorende te Bergen en het Nederlandse s.s. MINISTER TAK VAN POORTVLIET met elkander in aanvaring geweest. Beide schepen werden beschadigd en laatstgenoemd schip moest bij het inkomen van het dok aan de grond worden gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 7 september. Het in de Ooster Eems gezonken tjalkschip SUZANNA is gelicht en hedenmorgen door de sleepboot ALERT alhier binnengebracht. Nu het schip op het droge is gebracht, blijkt het, dat er twee grote gaten dwars door de buikdenning en het vlak zijn gekapt. Het schip was voor NLG 600 verzekerd te Veendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 7 september. De thans te Hamburg liggende Nederlandse bark VONDEL, groot 1562 ton en met een laadvermogen van 2550 ton bij een diepgang van 22 voet 3 duim, geen ballast vereisende om overeind te blijven doch wel 250 ton om te verhalen en 500 à 600 ton om te zeilen, geclasseerd +100A1 (1904), in 1895 gebouwd door de heer F.F. Groen te Amsterdam, is voor ongeveer GBP 5750 verkocht.


Datum: 09 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 7 september. Het Nederlandse schip GOEDE VERWACHTING is in het dok gehaald om de roerschade te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 7 september. De schade aan het bij de ingang van het dok aan de grond gezette stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET moet zeer belangrijk zijn.


Datum: 10 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 september. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET, dat na aanvaring aan de grond werd gezet, is na voorlopige reparatiën weder vlot en te Hull aangekomen. De verwachting is, dat het zondagmorgen 10 september zal dokken. Het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET is in Nederland voor GBP 17000 verzekerd.


Datum: 12 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 september. Schipper H. Stegmeijer van het tjalkschip SUZANNA heeft reeds aan de rijkspolitie bekend gaten in het schip gekapt te hebben en het laten zinken. Een en ander met hulp van zijn stuurman J. Ridderbos. Beide personen zijn reeds te Groningen in voorlopige hechtenis gebracht. Behalve het vernielen van het schip hebben zij bovendien een valse scheepsverklaring voor het kantongerecht te Appingedam afgelegd. (opm: zie PGC 070905 en NRC 080905)


Datum: 14 september 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 september. Volgens telegram uit Hull, heeft het s.s. MINISTER TAK VAN POORTVLIET ongeveer GBP 3000 aan waarde der lading stukgoed uit het achterruim gelost. Het schip heeft zware schade geleden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Gouvernements-stoomschip TELEGRAAF (ex VON PODBIELSKI) is heden te Rotterdam teruggekeerd van proeftocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip PLUTO is heden vertrokken van Amsterdam naar Lissabon.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het ijzeren stoomschip SIRIUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, gebouwd in 1871, is verkocht aan de heer P.L. Cornelissen te Amsterdam. Het zal varen van Amsterdam naar de Middellandse Zee.


Datum: 15 september 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Na een welgeslaagde proeftocht bij zeer ongunstig weder op 23 augustus l.l. werd het door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam gebouwde stalen schroef stoomschip APOLLO aanvaard door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam.
Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte tusschen loodlijnen 200’, breedte 30’ en holte 16’1½” en kan bij 13’6”diepgang 980 Engelse ton laden. De hoofdmachine is van het triple expansie systeem en is in staat om bij een vermogen van circa 600 I.P.K. het schip een vaartsnelheid van 11 mijl te geven bij bovengenoemde diepgang. Deze machine is eveneens gebouwd door de bouwwerf. De diameter van de cylinders is 15”, 25” en 40”. De slaglengte is 36”. Het schip is voorzien van één hoofdketel met een diameter van 14’0” en een lengte van 10’4”, een verwarmend oppervlak van 1960 vierkante voet en een stoomdruk van 160 lbs. per vierkante duim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 13 september. De uit het achterruim van het s.s. MINISTER TAK VAN POORTVLIET geloste lading bederft snel. Maatregelen worden genomen het zo spoedig mogelijk alhier te verkopen, doch dat niet voordat rederij en assuradeuren hiervoor hun toestemming geven.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij te Amsterdam bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam gebouwde schroef stoomschip PLUTO werd na een bevredigend proeftocht op 6 september l.l. aan genoemde Maatscappij afgeleverd.
De afmetingen van het schip zijn: lengte tussen loodlijnen 228’, breedte 32’ en holte 19’1”. Het laadvermogen is 1400 ton bij 16 voet diepgang. De verblijven van de gezagvoerder en enkele passagiers liggen in de midscheeps.
De hoofdmachine is van het triple expansie systeem van de bouwwerf. De diameter van de cylinders is 17½”, 28” en 45”; de slaglengte is 36”. De snelheid zal 10 mijl zijn. Het schip heeft twee ketels van 11’10” diameter en 9’10” lengte, ieder van 1165 vierkante voet verwarmend oppervlak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 september. De Maatschappij tot Beheer van Steamtrawlers en Andere Visschersvaartuigen heeft de volgende vier Engelse stoomtrawlers gekocht: NESSGATE, MONKGATE, STONEGATE en FOSSGATE. Deze schepen zullen onder de Nederlandse vlag de volgende namen voeren: LOBELIA, ACACIA, BEGONIA en CLYVIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 12 september. Het Nederlandse schip GOEDE VERWACHTING heeft de roerschade hersteld en de reis naar Bremen voortgezet.


Datum: 17 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 16 september. Na een welgeslaagde proeftocht is hedenmiddag (16/9) het nieuwe stoomschip ADONIS, gebouwd voor rekening vande Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam aan de werf der Naamlooze Vennootschap v/h Rijkee & Co te Katendrecht, alhier aangekomen. Schip en machines hebben uitstekend voldaan. De ADONIS heeft een laadvermogen van 2400 ton en is het grootste stoomschip der thans uit 30 stoomschepen bestaande vloot der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, waarvan 16 in de laatste tien jaren op Nederlandse werven zijn gebouwd. De ADONIS zal bevaren worden door kapt. D.H. Hinlopen. (opm: eerste vermelding nieuwe naam voor werf Rijkee).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 14 september. Nadat de bergers op het wrak van het nabij Hirstholmen gezonken Nederlandse stoomschip ETNA gestaakt hadden, is het aan de firma Levin & Söhne te Kopenhagen verkocht. Deze firma heeft met een Noorse bergingsmaatschappij een accoord gesloten. Op order van het Ministerie van Marine moet dit wrak binnen een kort gestelde termijn tot op 18 voet diepte verwijderd worden.


Datum: 18 september 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip TELEGRAAF is heden van Rotterdam vertrokken naar Nederlandsch Indië via Bremen.


Datum: 19 september 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalborg,15 september. Het ijzeren en stalen tjalkschip FOLKERDINA, kapt. Balk, van Harburg met zout en voederstoffen naar Skive, is maandagmorgen (opm: 11 september) bij Nordmans Hage, circa anderhalve zeemijl van Nibe, gestrand. Men hoopt het schip heden weer vlot te brengen.


Datum: 21 september 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het door de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam aangekochte stoomschip SCOTTISH MONARCH is heden aangekomen te Amsterdam van Batavia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Skelleftea, 11 september. De schoener ANNA, met kolen van Engeland naar een Finse haven bestemd, is 8 september na op het strand te hebben gezeten in de Bothnische Golf gezonken. De stuurman en 3 man zijn in een der scheepsboten te Kallviken aangekomen. De overige opvarenden bevonden zich in een andere boot.


Datum: 24 september 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip ADONIS is heden vertrokken van Amsterdam naar Levant.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Shanghai, 17 augustus. Uit Woosung wordt gemeld, dat het Nederlandse stoomschip PERLAK thans lens is gepompt en dat het nu gereed is naar hier te vertrekken. De PERLAK arriveerde op 12 augustus met brand in de lading te Woosung.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 22 september. Het met stukgoed naar Rotterdam en Antwerpen bestemde Nederlandse stoomschip VEGHTSTROOM is op 20 september in het Cumberland basin met het uitgaande stoomschip BISHOP ROCK in aanvaring geweest, waardoor beide stoomschepen beschadigd werden. Buitendien is de VEGHTSTROOM nog met de langs een ander stoomschip gemeerd liggende sleepboot KING in aanvaring geweest, waardoor bakboord- en stuurboordverschansingen dier sleepboot vernield werden en steunsels braken. Verder beliep de sleepboot meerder schade.


Datum: 26 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 25 september vertrokken van IJmuiden naar Londen het stoomschip SIRIUS.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip DJOCJA is heden vertrokken van Rotterdam naar Batavia.


Datum: 29 september 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 28 september. Van de werf der firma Harland & Wolff Ltd werd heden met goed gevolg te water gelaten het dubbelschroef stoomschip NIEUW AMSTERDAM, groot bruto ruim 17000 ton, gebouwd voor rekening der Holland Amerika Lijn. Het stoomschip wordt in het voorjaar in de geregelde wekelijkse dienst van genoemde maatschappij opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Opm: geen datum) De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisterenavond uitspraak in de zaak tegen F. van der Laan, gezagvoerder van het stoomschip IJMUIDEN, dat 24 juni ll. bij goed weer uit IJmuiden vertrok en de daaropvolgende nacht omstreeks 3.00 uur bij Flamborough Head in aanvaring kwam met de COUSINS ARBIB, ten gevolge waarvan de IJMUIDEN zonk. De bemanning werd door het Engelse schip gered. Het Engelse schip voer in dikke mist en had geen lichten op. De schuld van de aanvaring lag derhalve geheel aan de zijde van het Engelse stoomschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 september. Het van Kings Lynn komende s.s. HERMINE geraakte hedenmorgen door mist aan de Noordwal aan de grond, doch kwam met hoogwater zonder assistentie weder vlot en stoomde naar Rotterdam.


Datum: 30 september 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf ‘de Concurrent’ van Niestern & Zoon te Delfzijl is de kiel gelegd voor een schoener voor Amsterdamse rekening.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden, 27 september. Door het See-Amt werd heden de volgende zaak behandeld. In de nacht van 6 op 7 januari bevonden zich de Nederlandse tjalken NAVIGATION en MARIA, gesleept door de sleepboot BORKUM, kapt. Toxopeus, op reis van Norden naar Delfzijl. Door de zware storm uit het zuidwesten werd kapt. Toxopeus gedwongen de tjalken tussen de tonnen E4 en E5 voor anker te brengen. De bemanning der tjalken verlangde toen door de sleepboot te worden afgehaald, wat na veel moeite gelukte. De sleepboot werd hierbij zwaar beschadigd en onbestuurbaar. De MARIA is de volgende dag gezonken, doch naderhand wederom gelicht. De NAVIGATION strandde bij Pogum, doch werd met zware schade afgebracht en gerepareerd.
De oorzaak wordt toegeschreven aan het slechte weer en het met levensgevaar redden van de bemanning door kapt. Toxopeus. Hij werd geprezen. Het verlaten der schepen was gerechtvaardigd.


Datum: 01 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 september. Volgens telegram uit Rio de Janeiro is het Nederlandse stoomschip AMSTELLAND, van Buenos Aires naar Amsterdam bestemd, met brand in de bunkerkolen daar binnengelopen.


Datum: 02 oktober 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip TJILIWONG is heden vertrokken van IJmuiden naar de Noordzee voor de proeftocht.


Datum: 03 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 2 oktober. De Zweedse bark ADELE ET LOUISE, van Hull naar Stockholm, geladen met steenkolen, met negen man equipage, is in de Noordergronden gestrand. Volk gered en door de stoomtrawler HOLLAND 4, kapt. A. van Pel, hier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 oktober. De ADELE ET LOUISE is opgepikt door de sleepboot CYCLOP, die het schip hedenmiddag te IJmuiden heeft binnengebracht.


Datum: 04 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 2 oktober. De Nederlandse tjalk HOOP, kapt. Blaak, is zaterdag (opm: 30 september) in aanvaring geweest met de sleepboot SOPHIE PAULINE, waardoor in de tjalk platen aan bakboord werden ingedeukt. Van de sleepboot werd de tuigage zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Het stoomschip TJILIWONG, gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam voor de Java-China-Japan Lijn en 2 augustus jongstleden te water gelaten, deed heden (opm: 2 oktober) op de Noordzee de voorgeschreven proeftocht, waarbij bleek, dat schip en machines in alle opzichten aan de gestelde eisen voldeden. De TJILIWONG zal nog deze week via Cardiff naar Nederlandsch Indië vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 2 oktober. De Ned. tjalk HOOP, kapt. J. Blaak is zaterdag in aanvaring geweest met de sleepboot SOPHIE PAULINE, waardoor de tjalk schade aan bakboordszijde bekwam.


Datum: 05 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Heden werd van de werf der NV. Scheepswerf v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam met goed gevolg te water gelaten het stoomschip WILHELM COLDING. Het schip heeft een lengte van 250 voet, een breedte van 37 voet 6 duim en is hol 18 voet 11 duim bij een draagvermogen van 2500 ton op summer freeboard. De machine en ketels voor dit schip worden vervaardigd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 oktober. Heden liep met goed gevolg te water van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij een steamtrawler, gebouwd voor de Stoomvisscherij Brabant te IJmuiden.


Datum: 06 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 4 oktober. De Ned. tjalk HOOP, welke met de sleepboot SOPHIE PAULINE in aanvaring was, heeft gerepareerd en is gister weder vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 october. Het naar Japan verkochte Nederlandse stoomschip JEANNE van Stoomboot Mij Hollandia te Amsterdam is volgens Fairplay herdoopt in IKUTA MARU No 3.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 6 oktober. Op de Vliehors is gestrand de Nederlandse drie mast schoener LAURA, kapitein Wolthekker, op reis van Sannesund naar Harlingen met een lading hout.


Datum: 07 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 oktober. Volgens telegram uit Madeira is het Ned. s.s. ITTERSUM, van Frey Bentos, heden aldaar aangekomen met ingevallen of ontzette vuurhaardkranen van de grote ketel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 6 oktober. Een gedeeltelijk masteloos schip drijft hier onder de kust. Aan de bezaansmast zit nog een zeil en een noodsein. De natie van dit schip is onbekend. Door de hevige branding kunnen de sleepboten niet naar buiten om assistentie te verlenen. Later wordt gemeld, dat het masteloze schip het strand nadert.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vliekand, 6 oktober. Het masteloos schip is nabij Vliehors gestrand. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 6 oktober. De Noorse bark CYPRIAN, kapt. Gundersen, met een lading kolen van Glasgow naar Aarhus, is op de Vliehors gestrand. Het volk is met moeite gered.


Datum: 08 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Uit Delfzijl meldt men ons, dat de storm uit het Noord-Westen hier gisteren hevig was. Het in de haven ter sloping liggende Noorse fregatschip STAMBOUL sloeg voor touwen en ankers weg en werd weer opgesleept door de sleepboot ANNA SOPHIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 7 oktober. Volgens rapport van de vuurtorens Noord- en Westerschouwen is een driemast schoener zeilende in de branding bij Nieuwezand. De reddingboten van Burghsluis en Brouwershaven vertrekken ter assistentie derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 7 oktober. De gemelde schoener is een Russische en gestrand op de punt van Nieuwezand. De grote mast is reeds gekraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 oktober. Volgens door de rederij ontvangen telegram uit Santtow (opm: waarschijnlijk Sandtorg, Noorwegen) is het Nederlandse stoomschip VLUG, van Archangel met hout herwaarts, nabij Lödingen gestrand. Bijzonderheden ontbreken. (opm: zie PGC 091005)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 oktober. Door de firma Zurmühlen is beslag gelegd op de Zweedse bark ADELE ET LOUISE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 7 oktober. De op Nieuwezand gestrande Russische schoener is de LYCHAN, kapt. Jansson, geladen met pijpaarde, van Port Lethen naar St. Petersburg bestemd. De uit zeven man bestaande equipage werd door de reddingboot van Burghsluis gered en aldaar geland. Het schip is wrak.


Datum: 09 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 7 oktober. Het gestrande schip LAURA is als verloren te beschouwen. De lading hout kan geborgen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 oktober. Het s.s. GOENTOER van de Rotterdamsche LLoyd, bestemd van Rotterdam naar Batavia, is volgens telegram uit Port Said aldaar in aanvaring geweest met het s.s. AFRICA, waardoor beide schepen lichte schade bekwamen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 oktober. Het Ned. s.s. VLUG, met hout van Archangel naar hier, heeft in Balstadstrom gestoten tengevolge waarvan het schip lek is gesprongen en om zinken te voorkomen op het strand gezet moest worden. Het voorruim zit vol water. Het volk is gered. De bergingsstomer ÖRESUND is derwaarts vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip TJILIWONG is heden vertrokken van Amsterdam naar Java via Cardiff.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 7 oktober. Het Nederlandse s.s. FARMSUM, hier aangekomen van Archangel, heeft een groot deel van de deklast verloren.
Bij het binnenkomen werd het even aangevaren door het uitgaande s.s. LOUISE, tengevolge waarvan lichte schade werd belopen. De LOUISE bleef onbeschadigd en heeft de reis naar Cardiff voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 6 oktober. Volgens telegram uit Norddeich is aldaar gestrand het Ned. tjalkschip HOOP OP ZEGEN, schipper A. Houwing, met stenen van Delfzijl naar Norddeich bestemd. Er zijn 3 man met de reddingboot van het schip gehaald.


Datum: 10 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het bericht van het stranden op 6 oktober van de tjalk HOOP OP ZEGEN, schipper A. Houwing is niet juist (opm: zie DS 071005). Wel werden in de hevige storm van j.l. vrijdag (opm: 6 oktober) de vrouw en de kinderen van de schipper aan land gebracht. De schipper en zijn knecht bleven aan boord en hebben later het schip zonder averij te Norddeich binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 oktober. Gisteren (8 oktober) is met zware slagzij en verlaten binnengebracht door Delfzijls personeel met behulp van de sleepboot TELEGRAAF de Noorse bark FREY, thuisbehorend te Porsgrunn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 oktober. Nader wordt ons omtrent het binnengebrachte schip FREY uit Delfzijl gemeld, dat de laatste scheepspapieren, het journaal en de beste kleren van de bemanning waren verdwenen. Het oliegoed had men aan de wand opgehangen, zodat het vermoeden bestaat, dat het volk door een ander schip is gered. De pompen waren verstopt, de ballast (grint) was overgeslagen en in het ruim stond ongeveer 4 voet water. De voor- en achterluiken waren ingeslagen. (opm: bemanning inderdaad gered, later in Delfzijl aangekomen, en reis met de FREY voortgezet)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 oktober. Zondagmorgen (opm: 8 oktober) is hier als bijlegger wegens gebrek aan bunkerkolen binnengekomen het Nederlandse s.s. BEYERLAND, dat woensdag met de zeelichter SCHEEPVAART II van Schiedam naar Leith vertrokken zijnde, tengevolge van de storm onder de Engelse kust door het breken van de sleeptros zijn lichter verloor. Eerst na verloop van 20 uur slaagde deze er in de lichter terug te vinden en met zeer veel moeite weer op te pikken. Aangezien de BEYERLAND gebrek aan kolen kreeg werd naar Vlieland afgehouden en werd de SCHEEPVAART II op de Vlierede geankerd, terwijl de BEYERLAND naar hier opstoomde om zich van steenkool te voorzien. Het stoomschip zal morgenvroeg weer vertrekken naar de bestemming.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 8 oktober. Een der equipage van de op Vlieland gestrande 3-mast schoener LAURA, heden alhier aangekomen, doet van de laatste reis het volgende verslag:
Na op 28 september van Sannesund te zijn vertrokken werd de volgende dag Hanstholm gepasseerd. Steeds hadden we een gunstige wind zodat de LAURA maandagavond 2 oktober tot op enige mijlen voorgaats was. Vanaf maandag tot donderdag was het bij afwisseling buiïg weer, enige zeilen gingen verloren, totdat donderdagnacht de storm opstak, waardoor het schip geheel onbestuurbaar werd.
Donderdag circa 3 uur toen de equipage zich op het achterdek bevond, begaf zich de tuigage en gingen alle masten overboord, zonder dat daardoor de opvarenden enig letsel bekwam. Nadat het schip mastloos was, werkte het niet zo hevig, doch was het overgegeven aan het spel der golven die steeds braken op de achter het schip aanslepende tuigage. Vrijdagmiddag (opm: 6 oktober) te 4 uur stootte het schip 3 maal, waarna het op het strand geraakte op de Vliehors. Door Vlielanders werd met de reddingboot de equipage des middags gered. Met de LAURA ging het laatste zeilschip der Harlinger vloot verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 9 oktober. Volgens ingekomen telegrafisch bericht is het alhier thuisbehorende tjalkschip AFIENA van schipper Kappen j.l. vrijdag (opm: 6 oktober) nabij Neuharlingersiel gestrand. Het volk werd gered en te Neuharlingersiel aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 oktober. Volgens een telegram uit Narvik is het voor Amsterdam bestemde Nederlandse stoomschip VLUG nabij Lödingen aan de grond gezet. Het voorruim staat vol water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noord-Schouwen, 9 oktober. De op het Nieuwezand gestrande Russische driemast schoener LYCHAN zal totaal wrak worden. Het ijzeren schip zakt dieper in het zand. De zee slaat reeds over het schip heen. De masten zijn gebroken.


Datum: 11 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 oktober. Het stoomschip VLUG zal waarschijnlijk kunnen repareren en dan naar hier vertrekken. Het telegram aan de rederij vermeldt niet, dat het stoomschip is vlot gekomen.


Datum: 12 oktober 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren werd door Naamlooze Vennootschap “Werf v/h Rijkee & Co” te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten het stalen driemast gaffelschoenerschip SCANDINAVIA, gebouwd voor rekening van Wm. H. Muller & Co’s Algemeene Scheepvaart Mij. Het schip met een laadvermogen van 500 ton is bestemd voor het vervoer van losse petroleum en wordt voorzien van een petroleummotor van 65 I.P.K. door Gasmotorenfabriek Deutz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 otober. Het Nederlandse stoomschip AUTOMAAT, dat geruime tijd spoorwagons voor de London Underground heeft vervoerd, zal enige tijd deze vaart staken en een paar reizen van Swansea naar Havre maken. Het is bevracht tegen sh 4/6d.


Datum: 13 oktober 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 october. Heden is alhier aangekomen van Alblasserdam het nieuwe stoomschip WILHELM COLDING voor het plaatsen van machine en ketels bij werf de Schelde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 12 oktober. Het Engelse stoomschip EMMA, dat 7 januari bij Hoek van Holland strandde en na in juni vlot gebracht te zijn, in de Parkhaven alhier werd opgelegd, is aan de Antwerp Engineering Co te Antwerpen verkocht en heden door de sleepboten NOORDZEE en ROTTERDAM naar Vlissingen gesleept. Morgen vertrekt het van Vlissingen naar de bestemming.


Datum: 14 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 14 oktober. Volgens telegram uit Emden is de alhier thuisbehorende zeetjalk VOORUITGANG, schipper A. Gietema, van Fehmern met gerst naar Rotterdam bestemd, bij Norderney gestrand en wrak geworden. De bemanning is door reddingboten gered en te Emden geland.


Datum: 15 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 14 oktober. De nieuwe Groninger zeetjalk NOOIT VOLMAAKT, schipper Jacob de Jong, met gerst van Fehmarn naar Rotterdam bestemd, is hedennacht over het Juisterrif heengeslagen, waarbij ankers en ketting verloren gingen. Daarna is het vaartuig op het Ransel gestrand. De vrouw van de schipper en drie kinderen, waaronder een zuigeling, werden door het Duitse stoomschip DEJADE gered en hier aangebracht. De schipper en stuurman wilden het schip niet verlaten. Volgens later bericht moeten ze echter hedenmorgen door de Juister reddingboot zijn afgehaald. Het schip is verzekerd.
(opm: volgens later bericht uitspraak SeeAmt, op 13 oktober gestrand, dus vóór middernacht in de nacht van 13 op 14 oktober)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 14 oktober. Het nabij Norderney gestrande schip AVONTUUR, met brouwersgerst voor Amsterdam, is reeds gebroken. Het graan spoelt reeds op het strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 14 oktober. De sleepboot EEMS is hedenvoormiddag uitgegaan naar het op de Ransel gestrande tjalkschip NOOIT VOLMAAKT, doch kon niet bij het schip komen aangezien het nagenoeg op het droge zit. Schipper De Jong en zijn stuurman waren nog aan boord geweest. De reddingboot van Juist was er nog bij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 14 oktober. Volgens rapport van de vuurtoren van Westerschouwen is de op het Nieuwezand gestrande Russische schoener LYCHAN stukgeslagen. Stukken daarvan zijn drijvende gezien in het Brouwershavense Gat.


Datum: 16 oktober 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 15 oktober. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapitein Beck, op reis van Solvesborg naar Rotterdam met 35 grote stenen is gestrand in de Howachterbucht. De vier opvarenden zijn gered.


Datum: 17 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 14 oktober. De stalen Nederlandse bark MARTINA JOHANNA van de rederij P. van der Hoog te Krimpen aan de Lek, in 1891 te Krimpen aan de Lek gebouwd, groot bruto 1408 en netto 1360 Reg. ton, is voor 90.000 Kronen naar Vejle verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 16 oktober. De gestrande schoener LAURA is hoger op het strand geslagen. Door de ruwe zee is het bergen moeilijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Het stoomschip VLUG is 14 dezer met aanzienlijke bodemschade vlotgekomen en heden naar Drontheim vertrokken om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 13 oktober. Men heeft vastgesteld, dat het wrak van het stoomschip ETNA niet door springmiddelen behoeft te worden opgeruimd, daar het reeds zo diep in het zand gezakt is, dat er reeds 25 voet water boven staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Noordschouwen, 15 oktober. Op het Noorderstrand is bij hevige noordwestenwind aangespoeld het wrak, de masten en het touwwerk van de op het Nieuwezand gestrande driemast schoenerschip LYCKAN. Door de strandvonderij wordt zo veel mogelijk geborgen.


Datum: 18 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 oktober. Het Nederlandse gaffelschoenerschip AAFFINA, kapt. Brouwer, met rijstmeel van Zaandam naar Altona, kwam heden met gebroken zwaard alhier als bijlegger binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norderney, 15 oktober. Slechts een vijfde gedeelte van de gestrande tjalk VOORUITGANG is geborgen. Het schip is gebroken en de wrakstukken zijn voor 85 mark verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 16 oktober. Men heeft getracht om het tjalkschip NOOIT VOLMAAKT vlot te krijgen. Een sleepboot met lichter kon niet bij het schip komen. Het schip zit hoog op een zandplaat en de zeeën slaan er geweldig overheen. Een gedeelte van de lading is geworpen, maar hoe vlotter het schip wordt, hoe verder het op de zandbank wordt gedreven. De schipper is nog steeds met 1 man aan boord en wil het schip niet verlaten. Reddingboten van Borkum en Norddeich liggen gereed om zonodig dadelijk hulp te verlenen. Het gestrande schip is een flinke stalen zeetjalk. De lading is verzekerd voor NLG 6000 en het schip voor NLG 10.000.


Datum: 19 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, aangekomen 18 oktober Noorse bark VERITAS, kapt. Hansen, in ballast van Londen naar Kotka, als bijlegger met zeeschade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 15 oktober. De Nederlandse tjalk VOORWAARTS, kapt. H. Beck uit Groningen, van Zweden naar Nederland met 35 grote stukken graniet is, nadat de lading was overgegaan aan het oosteinde van de Howachterbucht gestrand. De opvarenden bestaande uit kapitein en 2 man, benevens de vrouw van de kapitein en 3 kinderen zijn gered. Een gisteravond op de strandingsplaats aangekomen sleepboot is wegens slecht weer weer weggestoomd. Het weer is stormachtig en buiig uit het zuidwesten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 16 oktober. Het Ned. s.s. YARE, komende van Rotterdam, is bij het opstomen van de rivier in aanvaring gekomen met de te Banff thuisbehorende visboot STRIPLING die schade aan de boeg bekwam.


Datum: 20 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heiligenhafen, 17 oktober. De nabij Wesseck gestrande Ned. tjalk VOORWAARTS ligt ongeveer 200 meter van het strand in twee en een halve meter water. Het vaartuig staat vol water en de kans op berging is nog gering. (opm: zie PGC 311005)


Datum: 21 oktober 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 oktober. Door de stormen der laatste dagen heeft het gestrande schip LAURA veel geleden. Het is op verschillende plaatsen gebroken en de voorsteven is weggeslagen. Door de hoge tijen gaat het lossen niet voorspoedig.


Datum: 22 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) De op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen in aanbouw zijnde torpedoboten voor het Departement van Koloniën zullen genaamd worden DRAAK en KROKODIL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 oktober. Het van Rotterdam komende Nederlandse stoomschip BATAVIER IV heeft op de Thames schade gekregen door aanvaring.


Datum: 23 oktober 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lübeck, 22 oktober. De bergingswerkzaamheden aan de in de Howachter bocht gezonken Nederlandse tjalk VOORWAARTS zijn door de firma Gebrüder Ihms te Kiel aangenomen en reeds aangevangen. De lading graniet moet met duikershulp boven worden gebracht.


Datum: 24 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 20 oktober. Het wrak van de bark CYPRIAN is voor ongeveer NLG 700 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 23 oktober. Het vergaan van de alhier thuisbehorende houten tjalk VOORUITGANG, kapt. A. Gietema, op 13 oktober in de nabijheid van Norderney, is behandeld door het SeeAmt te Emden. De uitspraak was dat het vergaan geheel te wijten is aan het stormachtige weder en aan het verlies van een anker toegeschreven moet worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 24 oktober. Het lossen der lading van het gestrande schip LAURA gaat goed vooruit. Met gunstig weder hoopt men de gehele lading te bergen. Het schip is op verschillende plaatsen gebroken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 oktober. De Ned. houten tjalk ANNA CATHARINA, schipper H. Kelder uit Groningen, is gisteravond 9 uur bij Travemünde buiten de Noorderpier gestrand. Er stond een zware deining bij zwakke noordoostelijke wind. Het schip stootte aanhoudend zwaar. Wegens de lage waterstand kon de sleepboot niet dichtbij komen, maar ankerde in het vaarwater. Met behulp van de loodsboot gelukte het een lange sleeptros vast te maken en tegen 11 uur vlot te brengen. De ANNA CATHARINA kwam met een lading hout van Usedom (opm: nabij Swinemünde). Ze heeft schijnbaar niet veel geleden en maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 oktober. Door het graven van een geul of door het schip NOOIT VOLMAAKT op rollen te brengen, wil men trachten voornoemd vaartuig vlot te brengen, voordat opnieuw stormweer intreedt. Het achterschip is lek.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip MERAPI van de Rotterdamsche Lloyd is verkocht aan de Handelsvereeniging Kian Gwan te Samarang.


Datum: 25 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 24 oktober. Wij vernemen, dat het thans van Java naar Rotterdam op reis zijnde stoomschip MERAPI naar China is verkocht (opm: onjuist, moet zijn: de Chinese Handelsvereeniging Kian Gwan, zie DS 241005). Na thuiskomst alhier zal het nog onder Nederlandse vlag naar Semarang vertrekken om aldaar te worden afgeleverd. Het stoomschip MERAPI werd in 1889 te Vlissingen aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde gebouwd en is groot bruto 2473 ton en netto 1557 ton. (opm: de uitreis naar Java, vertrek 25 november 1905 van Rotterdam, geschiedde in de gewone maildienstregeling van de Rotterdamsche Lloyd).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 23 oktober. De bergingswerkzaamheden aan het schip VOORWAARTS zijn zo ver gevorderd, dat reeds aan lenspompen kan gedacht worden.


Datum: 26 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Heden werd door de Rotterdamsche Lloyd aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen de bouw opgedragen van een passagiersboot type OPHIR en WILIS, die onder de naam KAWI is de vaart zal gebracht worden voor haar maildienst op Nederlandsch Indië.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 24 october. De tjalk VOORWAARTS is gisteren vlot gebracht en na leegpompen door berger Dahlström naar beschutte bocht bij Howacht gesleept doch aldaar wederom gezonken.


Datum: 27 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 24 oktober. De bergingswerkzaamheden aan het in de Howachter bocht gezonken Nederlandse schip VOORWAARTS zijn mislukt. Het reeds lens gepompte schip was verschenen maandag (opm: 23 oktober) vlot en tijdens duikers bezig waren de lekken te stoppen, kwam er slecht weer opzetten, waarom de duikers genoodzaakt waren het werk te staken. De tjalk werd daarop naar een veiliger inham gesleept doch het is daar weder gezonken. Nu moeten beslist de 32 zware granietblokken boven gebracht worden om het schip bij het lenspompen beter draagvermogen te geven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 oktober. De schoener LAURA, op de Vliehors, zit bij laag water geheel droog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harburg, 25 oktober. Het Engelse stoomschip LONDON, gesleept door de Nederlandse sleepboot NOORDZEE, is alhier aangekomen om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 26 oktober. De Noorse houten bark VERITAS, van Londen naar Kotka, als bijlegger hier binnen, is uit de hand verkocht.


Datum: 28 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 oktober. Het stoomschip VLUG komt heden gereed met het lossen der lading en zal morgen te Drontheim in het droogdok worden onderzocht. Na gehouden expertise zal worden beslist of het stoomschip te Drontheim zal repareren of wel de reis voortzetten om alsdan na aankomst te Amsterdam de nodige reparaties te ondergaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip CERAM (ex SCOTTISH MONARCH) is heden van Amsterdam vertrokken naar La Pallice en Java.


Datum: 29 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 oktober. Uit Cette wordt geseind, dat het van Malta naar Amsterdam bestemde Nederlandse stoomschip SIRIUS aldaar is binnengelopen om de machine te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 27 oktober. Het Noose schip VERITAS, te IJmuiden onderhands verkocht, is eigendom geworden van de heer K. Dekker aldaar. Het zal naar hier gesleept en gesloopt worden. (opm: aankomst Nieuwediep niet gevonden; zie ook TC 180306)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe stoomschoener SCANDINAVIA is heden van de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Hamburg.


Datum: 31 oktober 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 oktober. Het Engelse stoomschip SCOTTISH MONARCH, in 1904 te Glasgow voor de Monarch S.S. Co Ltd te Glasgow gebouwd, eertijds door de Stoomvaart Maatschappij Nederland gecharterd, is thans door die maatschappij aangekocht en onder Nederlandse vlag gebracht. Het vertrok verschenen zaterdag (opm: 28 oktober) van Amsterdam naar Java via La Pallice. Dit stoomschip, groot 4240 ton bruto en 2728 ton netto, is lang 385.9 voet, breed 48,8 voet en hol 27.1 voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 29 oktober. Het op 14 oktober op Klein Hoog Horn gestrande tjalkschip NOOIT VOLMAAKT van schipper J. de Jong te Groningen, is na gedeeltelijke lossing heden vlot gekomen. Het roer ging verloren; overigens heeft het schip geen schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Trondheim, 24 oktober. De bodem van het s.s. VLUG is gedeukt, en aan bakboord is een gat van 7 voet lang.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 oktober. De aak ADRIANA, schipper Muller, hier gisteren van Sölvesborg aangekomen, heeft averij aan zeilen en tuig en aan dek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 27 oktober. De in de Howachterbocht gezonken Ned. tjalk VOORWAARTS is vlot gebracht en hedennacht alhier aangekomen met verlies van roer en beschadigde bodem. Het vaartuig moet in het dok om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 31 oktober. Het tjalkschip NOOIT VOLMAAKT dat zoals we gister meldden, vlot gekomen was en naar Emden gesleept, is voor de haveningang in beslag genomen door de Duitse douane. Wegens het brengen van proviand vanuit Delfzijl naar de bemanning van het gestrande schip moet niet aan de Duitse wetten zijn voldaan, vandaar de inbeslagname. De schipper werd door een staaldraad aan het been gekneusd.


Datum: 01 november 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 31 oktober. Het tjalkschip NOOIT VOLMAAKT, gister door de Duitsers in beslag genomen, is onder borgstelling voor eventuele boetes en kosten weer vrijgelaten en hier hedenmiddag binnengebracht.


Datum: 02 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het pantserschip TROMP is op 1 november van IJmuiden naar zee vertrokken. (opm: eerste vermelding; proeftocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 oktober. Heden kwam alhier aan de nieuwe stoomtrawler MIES & TRUUS, IJM. 119, gebouwd bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam voor de Stoombootmaatschappij Brabant alhier. Het schip zal aanstaande donderdag (opm: 2 november) proefvaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. Het s.s. VLUG is te Trondheim door experts nagezien en zal na enige voorlopige reparatie, nodig voor het verkrijgen van een certificaat van zeewaardigheid, de reis naar Amsterdam voortzetten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 november. Het Deense stoomschip WILHELM COLDING heeft heden alhier op de rede met succes proef gestoomd en is daarna vertrokken naar Blyth.


Datum: 03 november 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 2 november. Het Engelse stoomschip ASHINGTON, groot 885 ton bruto en 561 ton netto, gebouwd in 1892 bij W. Dobson & Co te Newcastle van staal, is voor tussen GBP 9000 en GBP 10.000 verkocht aan W.H. Berghuys te Amsterdam. Het schip is op 1 november aangekomen te Amsterdam van Warkworth.


Datum: 04 november 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 nov. Uit Great Yarmouth wordt geseind, dat het van Kroonstad gekomen Ned. s.s. HENRY in de haven aldaar aan de grond gevaren is. De lading word in lichters gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 november. Door de Internationale Sleepdienst Maatschappij is aan Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf de bouw opgedragen van een zeesleepboot van 1000 I.P.K, welke de naam zal dragen van SCHELDE. De aflevering moet op de 1e juni 1906 plaatsvinden.


Datum: 05 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Naar de Vlissingsche Courant verneemt, is aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen opgedragen het bouwen van een stoomschip voor de Java-China-Japan Lijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Shoeburyness, 3 november. Het met steengruis van Rotterdam naar Deptford bestemde Nederlandse stoomschip YARE is, voor anker liggende, tijdens storm op 2 november door een onbekend gebleven stoomschip aangevaren. Vrezende dat het stoomschip zou zinken, ging de bemanning in de boot. De tros, waarmede de boot aan het stoomschip bevestigd was, knapte en daardoor was het onmogelijk om het schip te bereiken. Later strandde deze boot tussen Shoeburyness en Wakering. De kapitein en de bemanning kwamen hier aan en troffen maatregelen om bij betere gelegenheid weder aan boord te gaan. De boot werd door de kustwacht afgebracht. Bevonden werd, dat het stoomschip slechts weinig schade had belopen; aan bakboord waren twee boegplaten enm het anker gebroken. Heden zette de YARE de reis naar Deptford voort om te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 4 november. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS, dat op de terugreis van Malta naar Amsterdam te Cette binnenliep om enige machineschade te herstellen, is uit de hand naar het buitenland verkocht. De bemanning is te Cette afgemonsterd.


Datum: 06 november 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 november. Aan boord van het uitgaande, naar Paramaribo bestemde Ned. bark ADMIRAAL TROMP, kapt P. Kuiper Azn, bemerkte men dat in de voorpiek voor het waterschot enig water stond. Bij onderzoek bleek dat even onder de waterlijn een nagel gesprongen was. Het schip is op het droge gezet. In het lek zal worden voorzien.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De tjalk TWEE GEBROEDERS, schipper M. Kruiters is onder de hand verkocht aan schipper J. Breeden te Juist. (opm: NRC vermeldt als naam schipper M. Kruijer)


Datum: 07 november 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 november. De tjalk NOOIT VOLMAAKT, die op de Ranselbank heeft gezeten, is na leeggemaakt te zijn op de sleephelling gezet van de Heer Lanting alhier en blijkt zeer geleden te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 november. Het stoomschip VLUG is voorlopig gerepareerd en neemt de geloste lading weder in.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 november. Het lek van de Ned. bark ADMIRAAL TROMP is gedicht. Het schip wacht nu op gunstige wind.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 november. De stoomschepen, in aanbouw gegeven door de directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier en de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord te Rotterdam, zullen wordne genaamd REMBRANDT, VONDEL en GROTIUS.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 6 november. De tjalk TWEE GEBROEDERS, schipper M. Kruijer, is onder de hand verkocht aan schipper J. Breeden te Juist.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Houtboelgoed op maandag 13 november e.k, des voormiddags 11 uur, aan de Zuiderzeedijk benoorden de Lijnbaan aan de Dijksvaart te Makkum, van een grote partij Amerikaans grenen en eiken sloophout, w.o. 30 stuks balken van 7 tot 8 meter lengte, vierkante van circa 4 meter lengte, buitenschot, 4 cm. dik, en een partij zo goed als nieuw dekhout, zeer geschikt voor damleggers, hekpalen, walbeschoeiing en bouwmaterialen, alles afkomstig van de in sloping zijnde bark CHASSEUR. (opm: zie DS 260705)
Notaris S. van der Burg


Datum: 08 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 november. Aan De Scheepvaart wordt uit Delfzijl gemeld, dat de Nederlandse schoener PRIMA, kapt. Van der Laan, na een reis van 20 dagen, op 2 november van Labrador te Gibraltar arriveerde: de vlugste reis tot nu toe door een zeilschip gemaakt. Evenals de schoener SELINA JOHANNA, kapt. Van Dijk, zal de PRIMA haar lading vis te Livorno lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) De firma Gebr. Van Uden heeft aan de firma Bonn & Mees alhier de bouw opgedragen van een stoomschip, groot 4300 ton, dat MAASHAVEN zal genoemd worden. De aflevering moet in september 1906 plaatsvinden.


Datum: 09 november 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 november. Hedenmiddag te 3 uur werd van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij van helling No 4 te water gelaten het stalen schroef stoomschip DUYMAER VAN TWIST, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
De hoofdafmetingen van dit schip zijn: lengte tusschen loodlijnen 296’0”, grootste breedte 38’9”, holte 20’9”. Het draagvermogen is 1650 ton.
Het schip is ingericht voor 20 passagiers 1e klasse, verdeeld over 10 hutten en 22 passagiers 2e klasse.
De stoomwerktuigen worden vervaardigd door de Nederlandse Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel. De machine is van het triple expansie systeemmet een vermogen van 1350 I.P.K. voor een snelheid van 12 mijl.


Datum: 10 november 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen datum) Volgens telegram uit Gibraltar is de Ned. Schoener JANTINA AGATHA, kapt. Dijkstra, met verlies van kluiverboom en enige zeilen en met los geraakt roer daar binnengelopen. De schade werd door storm veroorzaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Heden (opm: mogelijk 9 november) werd te water gelaten van een der hellingen van het Etablissement Fop Smit, firma L. Smit & Zoon, te Kinderdijk, de zeegaande zelfladende zandzuiger FAGAN BEALAG, gebouwd voor rekening van de Engelse regering (departement of agriculture and technical instruction – fisheries branch). Dit vaartuig wordt geheel van staal gebouwd naar het bijzondere stelsel van de bouwmeesters, waardoor het zich leeg kan zuigen zonder gebruik te maken van een waterpomp. Het vaartuig is bestemd voor de werken in de haven van Arcklow. (opm: is de scheepsnaam verbasterd?)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel. 9 november. Uit het op de Vliehors gestrande schip LAURA is thans de helft der lading geborgen en naar Harlingen gebracht. In de toestand van het schip is geen verandering gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 november. Terwijl het Ned. s.s. TEUTONIA in waterballast op reis was van Savona naar Kurrachee, brak op 19 december 1904 de as van dit stoomschip en ging de schroef verloren. Twee dagen later werd het door de van Rotterdam komende naar Port Said bestemde Ned. s.s. MARIA aangetroffen en op sleeptouw genomen en op Kerstmis Port Said binnengesleept. De gesleepte afstand was 470 Mijl. Door het Admiraliteitshof en de oudste leden van het Trinity House werd heden het hulploon bepaald op GBP 1000. De waarde van de TEUTONIA werd geschat op GBP 15000 en tevens bepaalde het Hof dat aan de rederij GBP 750, aan de gezagvoerder GBP 100 en aan de bemanning GPB 150 zou worden uitbetaald.


Datum: 11 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 november. Volgens een door de rederij ontvangen telegram is het stoomschip VLUG heden van Drontheim naar hier vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip BETSY ANNA (ex ASHINGTON) is heden vertrokken van Amsterdam naar Warkworth.


Datum: 12 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Voor rekening van de Holland-Gulf Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam werd heden op de werf der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij de kiel gelegd voor een stoomschip, groot 1600 ton, dat in april 1906 moet afgeleverd worden. Ook de machine en ketels zullen door bovengenoemde maatschappij geleverd worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is van Delfzijl in ballast vertrokken naar Cardiff de bij de Gebr. Verstockt te Martenshoek nieuw gebouwde driemast schoener ALIDA KATHARINA, groot 500 m3 en bevaren door schipper Kunst.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het op 25 oktober van Nicolaievsk (Amur) naar Vladivostok vertrokken Duitse stoomschip SOERABAJA (ex Ned.) is overtijd. Een stoomschip is uitgezonden om het op te sporen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de fabrieksproeftochten van de onderzeese torpedoboot te Vlissingen werd aan de oppervlakte een vaart van 8,88 mijl, en op 20 voet onder de oppervlakte een van 7,2 mijl verkregen, terwijl in de voorlopige overeenkomst tussen de Maatschappij De Schelde en het Ministerie van Marine slechts 8 resp. 7 mijl geëist wordt. Nu deze proeftochten goed zijn afgelopen, zullen de officiële proeftochten aanstaande maandag (opm: 13 november) beginnen ten overstaan van een door de Minister van Marine benoemde commissie. De officiële proeftocht heeft eerst gedeeltelijk te Vlissingen plaats, waarna de boot naar Nieuwediep wordt gebracht om verder beproefd te worden.


Datum: 13 november 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 november. Heden is alhier aangekomen van Kiel de tjalk VOORWAARTS, gesleept door de sleepboot BORKUM.


Datum: 14 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 november. Het bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij alhier voor de Holland-Gulf Stoomvaat Maatschappij in aanbouw zijnde stoomschip zal ALWINA genaamd worden, evenals het stoomschip dier zelfder Maatschappij, waarvan men sedert 27 november 1903 niets meer vernomen heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 november. De sleepboot BORKUM heeft heden alhier binnengebracht de Nederlandse tjalk VOORWAARTS, kapt. Beck, van Kiel, die in de Howachterbocht op strand heeft gezeten en na afgebracht te zijn de lading te Kiel loste. Die lading werd per EGBERDINA, kapt. Alberts, naar de bestemming Rotterdam gebracht. De VOORWAARTS zal te Groningen repareren.


Datum: 15 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 14 november. De Nederlandse tjalk CONCORDIA, schipper Hylkema, met graan van de Oostzee naar Rotterdam, is hier lek uit zee teruggekomen en later naar Terschelling vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 13 november. De Ned. tjalk CONCORDIA, schipper Hylkema, van Orth auf Fehmarn met graan naar Rotterdam, is met slagzijde, wegens het overgaan der lading, door de sleepboot NEPTUNUS alhier binnengebracht.


Datum: 16 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bilbao, 13 november. Er heerst hier zee slecht weer, zware noord-wester storm (opm: deze storm werd vele schepen noodlottig, waaronder de ARIADNE, zie PGC 181105)


Datum: 17 november 1905


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren is door het Duitse stoomschip VIANNA te Oporto geland de gehele bemanning van het Nederlandse stoomschip ARIADNE, op reis van Valencia naar Rotterdam. Genoemd stoomschip is op 13 november l.l. in de Golf van Biscaye zwaar lek verlaten toen de VIANNA in zicht kwam. (opm: de ARIADNE was op 4 november van Valencia vertrokken)


Datum: 18 november 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 november. Volgens heden alhier door de rederij uit Oporto ontvangen telegram, is het Ned. s.s. ARIADNE, kapt. T. Bakker, van Valencia naar Rotterdam, bij vliegend stormweer in de Golf van Biscaye vergaan. De gehele bemanning is gered door het Duitse s.s. VIANNA en te Oporto geland. (opm: zie ook NRC 221105)


Datum: 19 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 november. De gezagvoerder van het stoomschip LEONORA, gisterenmorgen van Decido in de Poortershaven aangekomen, heeft op de 13e november in de Golf van Biscaye vreselijk stormweer doorstaan, waardoor de echtgenote van de kapitein en vijf man der equipage armen- en benenkwetsuren hebben gekregen. Het schip zelf is zwaar beschadigd. De kajuit heeft vol water gestaan en alles daarin werd vernield.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 november. Heden alhier aangekomen van proeftocht op de Noordzee het pantserschip TROMP.


Datum: 21 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum). Verschillende proeftochten, gehouden met het pantserschip TROMP, waarvan de machine-installatie door de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen is vervaardigd, zijn tot volle tevredenheid der marine-commissie afgelopen. Bij volle krachtproef werd ontwikkeld 6469 PK en een snelheid van 16,83 knopen, terwijl op de 16-uur kolenproef, waarbij 2178 PK werd ontwikkeld, een verbruik van 97 kg. per PK per uur werd geconstateerd.


Datum: 22 november 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 18 november. Het Ned. s.s. HENRY is hier in het droogdok gezet om te repareren, hebbende te Yarmouth aan de grond gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 november. Extract uit de scheepsverklaring van het s.s. ARIADNE.
Op 11 november is het schip in de Golf van Biscaje belopen door een hevige storm. Het schip kreeg diverse schade aan dek en een reddingboot ging verloren. Op 13 november sloeg door een stortzee luik II in en spoelden de bovenbrug en het kompas weg. Tevens gingen de laatste reddingboten over boord en maakte het schip hevig water. Om 3 uur n.m. dezelfde dag kwam het Duitse s.s. VIANNA (kapitein J. Spieker) in zicht en werd besloten het schip te verlaten. Vanwege het weer kon de VIANNA echter nog geen reddingboot uitzetten. Om 2 uur ’s nachts op de 14e november lukte dit wel. Met de boot werd verbinding gemaakt en de manschappen gingen voorzien van een reddingvest één voor één overboord naar de reddingboot. De boot moest drie tochten maken om allen te redden en om 7 uur ’s morgens werd de kapitein van de ARIADNE als laatste gered. De ARIADNE was op weg van Valencia naar Rotterdam en de geredde opvarenden zijn op 16 november te Oporto aan land gezet.


Datum: 23 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hull, 20 november. Het van Alexandrië alhier aangekomen stoomschip CASTILLO heeft 14 november des voormiddags 11.00 uur op 46º25’ N.B. en 07º35’ W.L. het wrak van het Nederlandse stoomschip ARIADNE nog drijvende gezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In Duitsland zijn door de scheepsbouwmeester G. Lanting aangekocht 3 schepen n.l. een ijzeren schip en 2 houten schepen. Het eerste is een ijzeren lichterschip, groot 130 ton, genaamd WILHELM en de twee andere zijn houten schepen, n.l. het schoenerschip REPUBLIEK, groot 200 ton, en de oude bakenzetter, die buiten dienst gesteld is. Het ijzeren schip zal worden gerepareerd en weder in de vaart gebracht worden, terwijl de twee andere schepen zullen worden gesloopt. Al deze schepen zijn reeds bij de werf van de heer Lanting aanwezig in Delfzijl.


Datum: 24 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 22 november. De sleepboot LAUWERZEE is gisterenmiddag 02.00 uur, op reis van Londen naar Nieuwediep, Gravesend gepasseerd met de bark BETTY op sleeptouw, dat aldaar gesloopt zal worden.
(opm: de Noorse bark BETTY is de voormalige Nederlandse houten fregat TONIA van Hendrik Veder, in 1855 bij Otto te Krimpen aan den IJssel gebouwd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vladivostok, 21 november. Het schip, dat volgens rapport 30 mijl ten noorden van Kaap Menshikoff is vergaan, wordt vermoed het stoomschip SOERABAJA te zijn. Omtrent het lot der opvarenden is nog niets bekend. Een expeditie zal over ijs afgezonden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 november. Naar men ons uit Vlissingen mededeelt, zal het nieuwe stoomschip, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in aanbouw voor rekening van de Java-China-Japan Lijn, TJIKINI genaamd worden.


Datum: 25 november 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het verkochte stoomschip MERAPI is heden vertrokken van Rotterdam naar Java. (opm: Volgens eerdere advertentie in NRC zou de MERAPI die dag onder kapt. G. de Boer in de maildienst naar Java vertrekken. De maildienst-afvaart van 25 november werd echter verricht door de SALAK, die met passagiers naar Java vertrok, tegelijk met de MERAPI, die dus mogelijk in ballast naar Java ging dan wel als extra cargaboot.)


Datum: 26 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 november. Heden alhier aangekomen de bark BETTY, op sleeptouw van de sleepboot LAUWERZEE, van Gravesend om gesloopt te worden. (opm: zie SCC 130107)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 24 november. De van Wemyss naar Norden bestemde Nederlandse tjalk CATHARINA MARGRIETHA is door de sleepboot NORDERNEY met verlies van anker en 45 vadem ketting, zware dekschade, verlies van een boot, met weggeslagen zeilen en gebroken grote boom, alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 23 november. De Nederlandse schoener SCANDINAVIA heeft op het eiland Lolland aan de grond gezeten. Deze schoener passeerde 24 november op reis naar Hamburg Holtenau.


Datum: 28 november 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 27 november. De op de Vliehors gestrande schoener LAURA is hedennacht verbrijzeld. De zich nog in het schip bevindende lading is vermoedelijk verloren.


Datum: 29 november 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tokio, 26 november. Het Japanse stoomschip IKUTA MARU No. 3 (ex JEANNE) bestemd naar Liaotung is na aanvaring met het Japanse stoomschip FUKURA MARU op 25 november in drie minuten nabij Shimonoseki gezonken. Er worden 16 bemanningsleden en twee soldaten vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 november. De uitgaande dagmailboot DUITSCHLAND ligt met defecte machine bij het lichtschip WANDELAAR. Een sleepboot vertrok ter assistentie derwaarts. Tweede bericht: Vlissingen, 28 november. De DUITSCHLAND is, geassisteerd door twee sleepboten, mert defecte krukas teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op 6 december zal te IJmuiden publiek worden verkocht het Zweedse barkschip ADELE & LOUISE, met averij liggende binnen de sluis in het Noordzeekanaal.


Datum: 30 november 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 november. Uit Gothenburg wordt gemeld, dat het met hout van Wyborg naar Gent bestemde Nederlandse stoomschip JENNY defecte machine heeft, schade aan de schroef, dat de verschansingen zijn ingedrukt en dat een gedeelte deklast is verloren gegaan.


Datum: 01 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 november. De Nederlandse tjalk CATHARINA MAGRIETHA, schipper Pinkster, met schade te Cuxhaven binnen (opm: zie NRC 261105), is vandaag naar hier vertrokken met assistentie van de sleepboot BORKUM.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 1 december. Heden is hier gearriveerd de Ned. tjalk CATHARIENA MAGRIETHA, schipper Pinkster, van Methil naar Norden, laatst van Cuxhaven, gesleept door de Hamburger sleepboot BORKUM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 november. De Nederlandse driemast schoener SCANDINAVIA, die nabij Hyllekrog aan de grond heeft gezeten, is gisteren alhier aangekomen en gaat direct in het dok om bezichtigd en om zo nodig de schade te herstellen.


Datum: 02 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 2 december. Volgens gister alhier ontvangen telegrafisch bericht uit Wasser is de Nederlandse schoener REGNERA, kapt. Gocken, van Frederiksstad met een lading hout naar Groningen bestemd, op de Jutsche kust bij de Faerder vuurtoren gestrand. Het volk is gered. (opm: DS omschrijft de REGNERA als een schoenerbrik en de naam van de kapitein als Goeken; de kok zou zijn verdronken, terwijl de overige bemanningsleden zich op een klip zouden hebben gered; zie ook PGC 041205)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 december. Uit Londen werd ons geseind, dat het stoomschip SOESTDIJK met gebroken roerkap te Falmouth is binnengelopen. Het stoomschip, van Newport News naar Rotterdam, werd op 1 december door het stoomschip EIDSIVA te Falmouth binnengesleept.


Datum: 03 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 december. De Nederlandse tjalk CATHARINA MAGRIETHA zal morgen bij gunstig weer door de sleepboot ALERT naar de bestemmingsplaats Norden worden gesleept om aldaar de lading steenkolen uit Wymess te lossen.


Datum: 04 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 december. Bij de rederij is bericht ontvangen dat de schoener REGNERA, kapt. Gocken, die op de Jutsche kust is gestrand, totaal is verongelukt en 1 man der equipage is omgekomen. De lading drijft in de Christiansfjord.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 2 december. Van de werf De Concurrent van de heren Niestern & Zonen is gisteren met goed gevolg te water gelaten de stalen gaffelschoener CLARA, groot ca 100 ton, voor rekening van de heer A.A. Kuvel te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 december. Het Ned. s.s. BESOEKI, van Batavia naar Rotterdam, hedenmorgen van Port Said vertrokken, is aldaar uit zee teruggekeerd. Oorzaak onbekend.


Datum: 05 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 3 december. De wrakstukken van het gestrande schip LAURA zijn heden alhier verkocht voor NLG 60.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 4 december. Het Ned. s.s. BESOEKI heeft de zuigerstang gebroken of beschadigd. De reparatie zal 2 dagen oponthoud geven.

PGC 051205
Groningen, 5 december. De rederij van de schoener REGNERA is de Fa. Van der Goot & Kuhn alhier en is niet gevestigd te Delfzijl.

NRC 051205
Falmouth, 1 december. Heden namiddag, 3.35 uur arriveerde hier het Nederlandse stoomschip SOESTDIJK, kapt. Metz, met stukgoed van New York (opm: moet zijn Newport News) naar Rotterdam, dat 28 november op 49º33’ N.B. en 08º58’ W.L. de roerkop brak. Het werd door het Noorse stoomschip EIDSIVA, kapt. Jessen, van Port Arthur (T) naar Antwerpen, tot voor deze haven gesleept. Door het breken van de sleeptros nam de SOESTDIJK de sleepboot TRITON, die haar op de rede sleepte. De EIDSIVA begon 29 november op 49º17’ N.B. en 08º32’ W.L. te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 4 december. Het van Hull naar Amsterdam bestemde stoomschip AMSTELSTROOM is gisterenavond om 11.30 uur tijdens dikke mist 6 palen benoorden Wijk aan Zee gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 4 december. De sleepboot VISCHPLOEG verleent assistentie bij het gestrande stoomschip AMSTELSTROOM. Twee ankers zijn reeds uitgezet.
(tweede bericht) Het stoomschip AMSTELSTROOM, bij Wijk aan Zee gestrand, is bij hoog water niet vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. De sleepboten POOLZEE en NOORDZEE vertrekken hedenochtend uit de Nieuwe Waterweg naar Falmouth om het stoomschip SOESTDIJK van daar naar Rotterdam te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 december. Het stoomschip AMSTELSTROOM is, na stranding, door het stoomschip IJSTROOM vlotgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 4 december. Volgens telegram uit Kiel is het Nederlandse stoomschip ZAANDAM op Langeland gestrand en heeft het een gedeelte van de deklast geworpen. Een bergingsstomer is ter assistentie vertrokken.


Datum: 06 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen datum) Volgens telegram uit Hamburg is het van Rotterdam komende Ned. s.s. BATAVIER VI, kapt. R.J. van der Laan, op de Benedenelbe nabij de Luhe door het Engelse s.s. CITY OF FRANKFORT aangevaren. De machinekamer werd zwaar beschadigd. In zinkende toestand werd het schip door sleepboten op het strand gezet. Het lek werd tijdelijk gedicht en het schip wordt naar Hamburg gesleept.
Later bericht. Uit Hamburg word geseind dat het s.s. BATAVIER VI met beschadigd dek en ingedrukte platen, door de sleepboten MICHEL en JOHANNA gesleept wordende, aldaar is aangekomen. De lading wordt gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 4 december. Het Zweedse barkschip ADELE & LOUISE, liggende in het kanaal binnen de sluizen, groot 1146,69 m3 bruto, zal, ten verzoeke van kapt. Nils Henricsson, met de gehele inventaris verkocht worden. Het schip is in 1864 te Nantes van hout gebouwd en in beschadigde toestand alhier binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 december. Het ter opsporing van het stoomschip SOERABAYA vertrokken stoomschip ETNA is naar Japan teruggekeerd zonder iets van het schip of bemanning gezien te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden is het ss. SOESTDIJK vertrokken van Falmouth naar Rotterdam gesleept door de sleepboten POOLZEE en LAUWERZEE.


Datum: 07 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 6 december. Het verlaten alhier binnengesleepte Zweedse barkschip ADELE & LOUISE werd heden op publieke verkoop verkocht aan de heer K. Dekker alhier voor NLG 1700.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 6 december. Volgens hier ontvangen bericht is het met mijnstutten van Riga naar Gent bestemde en op Langeland gestrande stoomschip ZAANDAM door een Svitzer bergingsstomer vlot gebracht.

Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Scheepshout. Eerste grote openbare verkoping van scheepshout, afkomstig van het driemast schoenerschip AUGUST, op woensdag 20 december 1905, ‘s morgens 10 uur precies, te Burgervlotbrug (gemeente Zijpe). Zie biljetten en circulaires.
Deurwaarder J.G. Klein, Alkmaar.


Datum: 08 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Texel, 7 december. Uit de nu verbrijzelde LAURA heeft men in het geheel 780 wagenvrachten kunnen bergen. Men hoopt dat het hout voldoende waarde heeft tot een bevredigend bergloon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 6 december. Het s.s. BATAVIER VI is heden, na gehele lossing ter onderzoek in het droogdok geplaatst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 december. Volgens een uit Kopenhagen ontvangen telegram is het na stranding aldaar aangekomen Ned. s.s. ZAANDAM door duikers onderzocht, die bevonden hebben dat het schip belangrijke schade heeft bekomen. Het telegram zegt verder dat het waarschijnlijk gerepareerd moet worden voordat het de reis kan voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 december. Het s.s. SOESTDIJK is hedenmiddag, gesleept door de sleepboten POOLZEE en LAUWERSZEE, van Falmouth herwaarts vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostrauderfehn, 6 december. De tjalk TRIENTJE, schipper Welthoff, is op de Jade gezonken. De opvarenden werden gered en te Hooksiel geland. (opm: in NRC staat de naam van de kapitein vermeld als Wolthoff, in DS als Wolthuis)


Datum: 09 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 december. Volgens telegram uit Kopenhagen is het s.s. ZAANDAM onderzocht. Er wordt aanbevolen om te lossen en te dokken en te repareren. Men is reeds begonnen met lossen.


Datum: 11 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 8 december. Van het s.s. BATAVIER VI zullen 4 zijplaten vernieuwd worden, waarvoor ongeveer 3 dagen nodig zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 9 december. Door het See-Amt te Emden werd dezer dagen behandeld de zaak betreffende de logger NELLA; schipper Spanjer wordt van alle blaam vrijgesproken.

PGC 121205
Travemünde, 8 december. Het s.s. LÜBECK is gister van hier naar Fehmarsund vertrokken om de Ned. koftjalk WIBBIENA, schipper De Winter, van Papenburg met een lading boekweit herwaarts vertrokken, te halen, daar de lading van het schip op zee verhit is. (opm: broei)


Datum: 12 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 december. Volgens telegram uit Kopenhagen is het Ned. s.s. CALLISTO, van New Orleans naar Kopenhagen bestemd, bij Hveen (opm: Denemarken) gestrand. Een stoomschip en lichters zijn ter assistentie vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der sedert juli van Utrecht en Slikkerveer naar Schiedam overgeplaatste scheepsbouw en machinefabrieken der firma A.F. Smulders werd heden het eerste van vijf tweelingschroef hoppervaartuigen van de Suezkanaal Maatschappij, genaamd P.D.I, te water gelaten. De afmetingen zijn 182 x 32 x 16 voet, het draagvermogen 700 ton (opm: sterk bekort; eerste schip in Schiedam bij Smulders gebouwd)


Datum: 13 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 december. Het stoomschip CALLISTO is vlot gekomen en opgestoomd naar Kopenhagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonsberg, 8 december. Van de lading van het wrak geworden Ned. schip REGNERA is hier in de nabijheid een klein deel aan land gedreven, waarschijnlijk zal echter slechts weinig lading kunnen worden geborgen.


Datum: 14 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. De bark ADELE & LOUISE is gisteren van IJmuiden in het Westerdok aangekomen om te worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens telegram uit Madeira heeft het aldaar op de reis van Buenos Ayres naar Duinkerken en Amsterdam aangekomen Ned. s.s. RIJNLAND op 29 november brand gehad in de reservebunkers en moesten 43 ton kolen geworpen worden. Aan boord is overigens alles wel. Schip en lading hebben vermoedelijk geen schade. Na voorzien te zijn van steenkolen zal de RIJNLAND de reis voortzetten.


Datum: 15 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Holtenau, 13 december. De houten tjalk FROUKE JAGER, schipper T.W. Kunst, uit Groningen met gerst van Bandholm naar Hamburg bestemd, werd door de stoomtrawler BUSSARD ter hoogte van Falkenberg zwaar lek aangetroffen. De trawler gaf eerst een tros over om het schip in een haven binnen te slepen. Daar de tjalk echter te snel zonk werd het schip verlaten en alleen de bemanning en een deel der papieren konden gered worden. De bemanning is hier geland en heeft zich tot de Nederlandse Consul gewend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 13 december. Het stoomschip IJSTROOM is met het voor anker liggende stoomschip BATTERSEA in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip is in de midscheeps aan stuurboord beschadigd en de BATTERSEA vertrok naar de Tyne met schade aan het achterschip.


Datum: 16 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Heden is het ss. RIJNSTROOM bij de Hembrug op het Noordzee Kanaal op reis van Amsterdam naar Hull in aanvaring gekomen met de tjalk DE HOOP GELEIDT MIJ. De tjalk was op reis van Zaandam naar Den Haag met een lading hout en is gezonken. De opvarenden zijn gered.


Datum: 17 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 december. De sleepboot ZUID BEVELAND is heden van hier vertokken ter proeftocht.


Datum: 19 december 1905


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Esbjerg, 16 december. Het hier thuisbehorende stoomschip NEROS ontmoette op 7 december onderweg van Bremen naar Reval tussen Dago en Odinsholm de van Reval naar Dago bestemde schoener HERTHA die in zinkende toestand verkeerde. Het schip was door de bemanning verlaten, doch aan boord bevonden zich nog 3 vrouwen respectievelijk 14, 15 en 19 jaar oud, die door de bemanning op laaghartige wijze waren achtergelaten. Zij werden trots de hooggaande zee door een boot van de NEROS bemand met de eerste stuurman en 4 matrozen gered en te Reval geland. De HERTHA lag tot aan het dek in het water en de zeeën sloegen er aanhoudend overheen, zodat zij wel spoedig gezonken zal zijn. Van de trouweloze bemanning is nog steeds niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 8 december. Doordat de hoogedrukcilinder van het van Amsterdam naar Batavia bestemde s.s. ORANJE aan de bovenkant was afgesleten, heeft men de machines van quadriple op triple afgekoppeld. De reis van Genua naar hier werd afgelegd met een snelheid van 12,7 kn. De reis werd op 5 december van Suez naar Batavia voortgezet.

NRC 201205
IJmuiden, 19 december. Het van Riga naar Zaandam bestemde stoomschip OOTMARSUM is met stormschade over dek en met averij aan de machine alhier aangekomen.


Datum: 21 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 december. Heden is alhier van Nieuwediep aangekomen de sleepboot TITAN met op sleeptouw de onderzeese torpedoboot LUCTOR ET EMERGO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 december. Het Nederlandse stoomschip AMSTEL, van Buenos Aires te Newport News aangekomen, heeft machineschade. Na reparatie zal het naar Curaçao vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 december. Het stoomschip BATAVIER VI is heden, na reparatie, weder van Hamburg naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum ) Van de werf van de firma A.F. Smulders te Schiedam werd hedenochtend te water gelaten een zeewaardige bakken- en profielzuiger, afmetingen 34 x 7,5 x 3 meter. Het vaartuig zal op eigen kracht van hier naar Buenos Aires vertrekken, als schoener getuigd. Zij is gebouwd voor rekening van de Argentijnse republiek.


Datum: 22 december 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De nieuwe schoener NELLY, kapitein Wienholt, is heden vertrokken van Delfzijl naar Emden.


Datum: 23 december 1905


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 22 december. Het wrak van het gestrande schip LAURA is thans volledig gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 21 december. Het loon van de berging van de lading hout uit de op de Vliehors gestrande 3-mastschoener LAURA is uitbetaald. De bergers ontvangen per hoofd ongeveer NLG 100.

NRC 231205
Londen. 21 december. Door de Salvage Association is van Lloyd’s agent te Baltimore een telegram in zake de schade aan het Nederlandse stoomschip AMSTEL ontvangen. Hierin wordt vermeld, dat vier vuurhaardkronen ingestort of verwrongen zijn, dat de condensor beschadigd is, dat de pakkingbus van het ventiel en van de zuigerstang van nieuw metaal moeten worden voorzien, dat de afsluiter reparatie behoeft, dat de leibuis beschadigd is en dat er 60 nagels der ketelsteunijzers moeten vernieuwd worden. De kosten worden geschat op DLR 3560 en de reparatietijd op 12 dagen. Indien de vuurhaardkronen moeten vernieuwd worden, worden de kosten voor ieder DLR 850 hoger en dan is de reparatietijd een maand. Aanbevolen wordt om met de reparatiën te beginnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Bij de heden gehouden proeftocht van het stoomschip WESTER SCHELDE, gebouwd te Kinderdijk door de firma’s J. & K. Smit en Machinefabriek Kinderdijk, werd een gemiddelde snelheid van 13,8 mijl verkregen, terwijl slechts 13 mijl was gecontracteerd. Het schip werd daarna namens de provincie Zeeland door de commissie van toezicht overgenomen. Het schip zal 2 januari in dienst worden gesteld.


Datum: 24 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 22 december. Van de bemanning van het nabij Nikolajev gestrande stoomschip SOERABAJA is nog steeds niets vernomen. De door de rederij uitgezonden stoomboot heeft geen enkel spoor kunnen ontdekken.


Datum: 28 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 december. Het stoomschip IJSTROOM, dat 13 dezer op de Thames in aanvaring was met het stoomschip BATTERSEA, is hier thans bezig met repareren van de schade boven de waterlijn. Vier dekbalken en drie platen moeten worden vernieuwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 23 december. De lading uit het stoomschip CALLISTO is gelost en het stoomschip is op een sleephelling geplaatst om de belangrijke schade te repareren.


Datum: 29 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 december. Volgens een telegram uit Kopenhagen heeft Burmeister de gespecificeerde reparatie, uitgezonderd het roer, van het stoomschip CALLISTO aangenomen voor 24900 kronen en aangeboden de roerschacht van smeedstaal, de armen gekrompen op de keggen, compleet te leveren voor 5900 kronen. 21 Werkdagen worden daarvoor vereist.


Datum: 30 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 29 december. Het stoomschip SKANDIA arriveerde heden alhier van Oxelösund. (opm: laatste aankomst vóór vlagwisseling naar Zweden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 28 december. De nieuwe sleepboot SPES NOSTRA is naar Zuid Amerika verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 december. De Ned. tjalk HERTOGIN INGEBORG, schipper B. Schuitema uit Hoogezand, met gerst van Brestae komende werd, bij Kohlbrand ten anker liggende, tijdens zware mist aangevaren door een onbekend gebleven stoomschip. Het tjalkschip werd lek en moest onmiddellijk lossen. De Ned. tjalk TJITSKIENA, schipper J. Klugkist, nam zoveel lading over tot het lek boven water was gekomen. Beide schepen werden toen naar hier gesleept. De HERTOGIN INGEBORG zal na gelost te hebben op Korners werf repareren.


Datum: 31 december 1905


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 december. Volgens een telegram uit Tynemouth zijn het naar Bremerhaven bestemde Engelse stoomschip CONSENT en het van Londen komende Nederlandse stoomschip GELDERLAND in aanvaring geweest. De beide boegen van de GELDERLAND zijn beschadigd. Acht platen en drie spanten van de GELDERLAND zijn beschadigd.