Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1834


Datum: 01 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Suriname, 10 november. WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, van Amsterdam. Dezelve moest aan Braamspunt drie dagen quarantaine houden; aan boord was alles wel.
Uitgezeild:
Bordeaux, 19 december. JOHANNA OTTILIE, kapt. Klaas Jans Bolhuis, naar Amsterdam. 20 december. HERMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen, van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen, van Alicante met wijn, zoethout, matten, matjes rozijn, anijs, amandelen, 1 doosje saffraan, spart (opm: esparto gras, grondstof voor touw, vlechtwerk en papier) en vijgen; HERMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux met wijn, anijs, honing, kwik, Spaans groen (opm: zeer oude verfsoort) en pruimen; HYLKE JANSZ, kapt. B.J. Siedzes, van Petersburg met hennep en wol; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, van Petersburg met hennep, meubelen, paardenstaarten, paardenmanen, talk en stro-as; ANNA HERMANNA, kapt. A.W. Bakker, van Petersburg, met wol, paardenhaar en talk; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, van Riga met hout; HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, van Koningsbergen met tarwe, lijnzaad, erwten, hennep, linnen, zeildoek, bedveren en potas; CATHARINA, kapt. J. Luiken, van Emden met spijkers, ijzer rijst, klompen en zink.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip (opm: in 1833 vertuigd tot bark) CHRISTINA BERNARDINA, kapt. J.A. Strup, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Homan en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia (voor passagiers). Het geheel nieuw extra op de zeilage gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip, DE JOHANNA, kapt. R. Maalsteed. Adres bij Hoyman en Schuurman, Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp. en De Vries en Comp.
Batavia (via St. George D’Elmina). Het gekoperd tweedeks brikschip CLARA HENRIETTE, kapt. Harmen Blokzyl, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. het gekoperd fregatschip ELIZABETH CORNELIA, kapt. Jan Daniel Diets, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks hoekschip DE NEDERLANDER, kapt. Cornelis Höfker, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip PARAMARIBO, kapt. Nicolaas Spiegelberg. Adres bij D.B. Bosscher, Nobel en Holtzapffel en E. Windhouwer.
Suriname. Het gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. Willem van der Kolff, van Rotterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.L. Eilanden:
Berbice. Het Nederlands schooner kofschip ZAANDAM, kapt. Lambert H. Singer.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Buenos-Ayres. Het gekoperd Bremer brikschip CATHARINA, kapt. J. Wessels.
Adres bij Hakenson, Jansen en Comp.
Demerary. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE PLANTER, kapt. Coert Jessen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.
Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen, van Amsterdam.
Adres bij Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques en Zoon.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bayonne. Het Nederlands kofschip DE DOLPHYN, kapt. Albert Sluik Junior.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Bordeaux. Het Nederlands schooner galjootschip JOHANNA CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip MARGINA, kapt. Jan Pieters Boer.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit.
Adres bij C.J. de Grys en Zoon en J. de Rooy.
Lissabon. De Nederlandse gekoperde sloep DE HOOP, kapt. P. Haasnoot.
Adres bij J. Daniels en Zoon en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Maltha, Smirna en Konstantinopel. Het Nederlands gekoperd brikschip BRISEÏS, kapt. Pieter Bakker. Adres bij Van den Bey en Kroon en J. de Rooy.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. T.H. Wijnstok.
Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. H.T. Leuning. Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het schip NOOIT GEDACHT, kapt. Jan Geltes. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.E. Pluktje. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Hamburger schip DE VROUW GRIETJE, kapt. Jan Jans.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het schip (opm: tjalk) DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.T. Drent.
Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het schip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. K.B. van Lathen.
Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen de volgende Nederlandse schepen: de 28e december het schip INDIAAN, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, van Rotterdam vertrokken de 6e september, de brik HARMONIE, kapt. P. Rhijnbende, van dito, de 5e september vertrokken, de brik (opm: driemast galjoot) NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange, van Amsterdam vertrokken de 27e juli.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Kapt. J.J. Bart, voerende het snelzeilende, gekoperde, tweedeks driemast fregatschip WILHELMINA EN MARIA, voornemens zijnde medio e.k. de terugreis naar Amsterdam aan te nemen, biedt gemelde bodem ter inlading van koffij aan de heren planters, kooplieden, en verdere ingezetenen, en recommandeert gemelde bodem ter overbrenging van passagiers, als zijnde tot dat einde ook mede goed ingericht.
Adres ten huize van de heer J.J. Gellee, of aan boord van het gemelde schip.
Paramaribo, de 30e december 1833.


Datum: 02 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoombootvaart tussen Amsterdam en Hamburg, in correspondentie met de stoomboten van Lübeck en St. Petersburg. Het stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, vertrekt van Amsterdam de 5e, 15e en 25e van iedere maand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HET JONGE REINTJE, kapt. J.P. Carst, van Petersburg met talk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Aan de respectieve deelhebbers in de Maatschappij van Dordrechtsche Scheepsreederij wordt kennis gegeven, dat door heren commissarissen, met en benevens de commissie van zes heren deelhebbers, daartoe volgens art. 19 der statuten benoemd, de rekeningen en balans, door directeuren overgelegd, goedgekeurd, gesloten en ten hunnen décharge getekend zijnde, van nu af aan gedurende veertien dagen ter visie van alle de leden zullen liggen, ten kantore van de heren Klerk & Voogd, op de Kuipershaven, alhier; en verder, dat, ingevolge art. 20 der gemelde statuten, het dividend door directeuren en commissarissen bepaald zijnde op twintig gulden voor ieder aandeel, deze uitdeling ontvangbaar is van heden af tot 6 januari 1834 ingesloten, bij de mede-directeur F.C. Déking Dura, alhier, bij wie de kwitanties in blanco verkrijgbaar zijn.
Dordrecht, 31 december 1833.


Datum: 03 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Binnengekomen:
Texel, 1 januari. Bij de hevige storm van gepasseerde nacht hebben de navolgende schepen schade bekomen in de haven en hebben vaartuigen bij zich tot assistentie: ZEEMEEUW, kapt. J.A. de Lang, DE FAAM, kapt. J. Andresen, VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen; ATALANTE, kapt. C. Meyer, DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, alle vijf van Amsterdam naar Suriname; FELIX, kapt. J. Johannesen, van Amsterdam naar St. Thomas; GUYANA, kapt. J.G. Visser; NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, ANNA MARGARETHA, kapt. H. Hes; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Zeehuis; DE SWAAN, kapt. C.J. van Driesten, alle zeven van Amsterdam naar ……. .
Van de rede op de Zuidwal aan de grond vervallen: STAND VRIES, kapt. De Vries (opm: STANT VRIEZ, kapt. S.C. de Vries), van Amsterdam naar New York; ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Amsterdam naar Cette; MARIA, kapt. J.J. Brouwer, die nog wordt vermist.
Vlie, 28 december. HYLKE JANS, kapt. B.J. Siedses, van Petersburg; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhaven, van Petersburg.
Terschelling, 27 december. Gisteren is op het Oostend van Terschelling gestrand, het tjalkschip DE VRIENDSCHAP, schipper H.J. Krenter, met bonken (opm: beenderen), van Dantzig naar Hull bestemd, het volk is geborgen, benevens de tuigage, doch het schip zal waarschijnlijk weg zijn.
Uitgezeild:
Royan, 19 december 1833. JACOBA, kapt. Verkade, WELVAART (opm: HOOP OP WELVAART), kapt. J.A. Panjer; LEMMER, kapt. J. Tammes; ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel en HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, alle vijf naar Rotterdam; VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, MARIA, kapt. H. van Veen Jr.; ZEELUST, kapt. E.F.Wieringa en VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, alle vier naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoop. De opperstrandvonder beoosten de Schelde, provincie Zeeland, maakt mits deze bekend, dat, ten overstaan van de heer burgemeester der stad Zierikzee, op woensdag de 15e januari 1834, des voormiddags om 10 uur, aan de Oude Haven, te Zierikzee, zal worden verkocht: een uitmuntend schoon kofschip, met deszelfs rondhout en inventaris, genaamd DE HERMANUS en te Papenburg te huis behorende.
• Zierikzee, de 30e december 1833.
• De opperstrandvonder voornoemd, W.D. de Jonge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Nederlandse kof ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wijgers, van Riga naar de Zaan, is op 26 december met verlies van zeilen, touwen enz. en andere schade te Delfzijl binnengelopen. De kapitein vreest ook voor schade aan de lading, welke gelost moet worden om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De Griffier van het Vredegerecht, kanton Pekela, gedenkt, ten verzoeke van de scheepskapitein Walter Roelfs Luikens, te Nieuwe Pekela gewoond hebbende, publiek te verkopen een kofschip en annexen, genaamd de TWEE GEBROEDERS, groot ongeveer 112 ton, liggende te Harlingen, laatst door gezegde kapitein bevaren.
Alsmede 1/32e aandeel in het kofschip genaamd de JONGE DERK, groot pl.m. 133 ton, liggende te Amsterdam en door kapt. Hendrik Everts Vos bevaren.
De verkoping zal zijn voorlopig vrijdag 10 januari en finaal vrijdag 17 januari 1834, telkens des avonds om 6 uur beginnende, ten huize van de logementhouder Halbe Piebes te Nieuwe Pekela, op conditieën dan te horen.
A. Wildervanck Bruins.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop van de bierbrouwer H. Klein te Loppersum 2/32e aandeel in het kofschip De JONGE JUFFROUW JEANNETTE, met al de aanhorigheden, van kapt. J. Van Buren, van een zeer voordelige reis uit Amerika, na eerst te Amsterdam gelost te hebben, in het midden van december l.l, zonder enige averij te Delfzijl binnengelopen.
Nader onderricht mits brieven franco bij de boekhouder, R.P. Strating in de Ebbingestraat te Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 24 december 1833 het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, ledig van Amsterdam.
Den 27 dito, het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 24 december, het schoenerschip FRIENDS, kapt. J. Manning, en ORWELL, kapt. R. Cubitt; beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild hektjalkschip, in den jare 1826 nieuw uitgehaald, lang 17 el 7 palm 4 duim, wijd 4 el 2 palm 6 duim, hol naar rato; met zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen, staand en lopend want, zoals hetzelve laatst is bevaren door de eigenaar Atze Wiebes Osenga, te Uitwellingerga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler, te Grouw, zal, op maandagen den 6 januari 1834, ten huize van S. van Stralen, te Grouw, provisioneel, en den 20 dier maand ten huize van T.C. Visser, aldaar, finaal, publiek veilen en verkopen een sterk gebouwd en welbezeild snikschip met platte luiken, lang 10 el 5 palm, wijd en hol naar advenant, gemeten op 13 tonnen; verder met zeil en treil cum annexis, zodanig het door de eigenaar J.T. Bijlsma wordt bevaren en gebruikt. Het schip is inmiddels uit de hand te koop.
(opm: LC 170134 meldt als eigenaar Jelger Teekes Bijlsma, en is geboden NLG 100,25.)

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant

Aan de Nickerie werd de 18e december uitgeklaard naar Rotterdam het schip REGENT, kapt. A. Allen, naar Rotterdam met 277 vaten suiker en 169 balen katoen.


Datum: 04 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 januari. Schepen die sedert de 1e januari tot de 31e december 1833 in de Maas en Goeree zijn ingekomen en uitgezeild, opgemaakt naar de authentieke zeetijding: 2049 ingekomen en 1962 uitgezeild, behalve de vishoekers, jagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse Stromen zijn ingekomen of uitgezeild of die binnen door, langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken.
In 1832 ingekomen …. 2214. | In 1832 uitgezeild …. 2231.
In 1833 ingekomen …..2049. | In 1833 uitgezeild …. 1962.
Dus in 1833 minder ing. 165. | Dus in 1833 minder uitg.269.
In het afgelopen jaar 1833 zijn in Schiedam uit zee aangekomen 312 schepen, waarvan 86 van Sunderland en meer Engelse havens met kolen en 226 met granen, als 54 van Libau, 37 van Riga, 135 van Arendsburg, Pernau, Reval, Stralsund en andere steden, met welke, als mede met enige schepen van de Rijn, zo als Keulen, Dusseldorp en anderen en verder van binnen ’s lands, zijn aangebracht 16.609 lasten rogge en 8.237 lasten granen, zijnde 5.827 lasten granen minder dan in 1832.
Gedurende het jaar 1833 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 2.374 schepen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia voor goederen en passagiers, om ten spoedigste te vertrekken, het Nederlands gekoperd brikschip ANJER, kapt. Jan Cornelis Jansen. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands kofschip ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik.
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip HENDRIKA, kapt. H.B. Schippers.
Naar Havre-de-Grace, het Nederlands kofschip HOOP OP VERWACHTING, kapt. Klaas Klaassen de Boer, om ten spoedigste te vertrekken.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GESINA, kapt. J.C. Postema; ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip HOOP, kapt. Dirk Guyt.
Adres ten kantore Van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wieringen, 1 januari. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Amsterdam gedestineerd naar Genua, beladen met kaas, enz., van de rede van Texel gestormd zijnde, is heden nacht aan de Noordzijde van dit eiland gestrand. Het schip is in behoorlijke staat, zodat de lading, voor zo ver nog bekend is, onbeschadigd is gebleven. Echter kan het, zonder de lading te lossen, er nimmer afkomen, dewijl er bij gewoon hoog water nauwelijks twee voeten water komt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. Christoffel Kenck, van Amsterdam naar Rio-Janeiro, Kaap de Goede Hoop en Batavia, is 24 november gepraaid op 7º breedte en 23º lengte.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip DE HOOP, kapt. Simon Koorn, van Amsterdam naar Hull, de 31e december ter rede van Texel liggende, is door de storm, welke ook daar woedde, van deszelfs ketting geslagen, heeft ankers, touwen en boot verloren en is alzo in ontramponeerde staat, daar alles van het dek geslagen was, de 2e januari te Muiden in de haven gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 januari. ANNA MARIA, kapt. H. Hoek, is door behulp van een loodsschuit van de Zuidwal in het Nieuwediep gebracht.
Patras, 4 november. MARIA ADRIANA, kapt. F. Parlevliet, van Rotterdam.
Torbay, 27 december. JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk en JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, van Amsterdam naar Bordeaux.
Grimsby. 26 september. ALETTA, kapt. C.H. Slagter, met schade en lek.
Uitgezeild:
Rio-Janeiro, 24 oktober. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, over goederen, te Cette geladen, per het schip DEBORA, kapt. Hendrik Gerlofs, te Bremerhaven met schade binnen, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors C.J. de Grys & Zoon, Brouwersgracht Nº. 30.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping te Wijk aan Zee op donderdag de 9e januari 1834, om contant geld, van het hol of casco van het aldaar op de 18e december 1833 gestrande kofschip HELENA, gevoerd geweest door kapt. Fredrik Elfring (opm: buitenlander); benevens het geborgene van deszelfs inventaris, bestaande in ankers, zeilen, touwen en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Alles op de verkoping te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GUIANA, kapt. F. Popken, van Suriname. Heden morgen arriveerde uit zee: GAZELLE, kapt. W. Bouch, van Hull. De wind N.W.
Den 2 dito. Heden morgen arriveerde uit zee: COLUMBINE, kapt. J. Corbin, van London. De wind N.N.W .
Brielle, 1 januari. De schepen op de rede zijn nog in goede staat. De wind W.N.W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 januari. Heden morgen ontdekte men van hier een brikschip, zittende op de Kaloot, hetwelk denkelijk deze nacht zijn anker is doorgegaan (opm: een krabbend anker heeft gehad).

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen de volgende Nederlandse schepen: de 1e januari het schip ROSALIA, kapt. G.H. de Bruijn, van Amsterdam vertrokken de 15e juli; de 2e januari het schip de MAAS, kapt. M. van Velthoven, van Rotterdam vertrokken de 5e september en het schip PRINCES MARIANNE, kapt. J. Admiraal, met vier passagiers, van Japan vertokken de 4e december.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Amsterdam de Nederlandse bark MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn. Zal op de 8e januari e.k. naar Amsterdam vertrekken. Voor vracht en passage vervoege men zich bij de kapitein aan boord.
Curaçao, 27 december 1833.


Datum: 05 januari 1834


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Kapt. R.C. Jaski, voerende het snelzeilend gekoperd kofschip de JONGE GERBRAND, zal medio februari e.k. de terugreis naar Amsterdam aannemen. Gemelde bodem is goed ingericht ter overbrenging van passagiers.
Paramaribo, de 5e januari 1834.


Datum: 06 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 januari. MORGENSTER, kapt. J. Appel, van Bordeaux; GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts, van Bergen, naar Triëst, als bijlegger. Heeft deszelfs stuurman verloren en andere schade bekomen.
Vlie, 31 december. ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Newcastle. 1 januari. Kapt. S.O. Visser heeft hedennacht de grote mast gekapt en is met behulp van Vlielander loodschuiten naar Harlingen gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 januari. hedennacht is door zwaar stormweer van deszelfs ankers gespoeld en op de Zuidwal gestrand, het alhier liggende brikschip CHARLOTTE, kapt. J. Hughes. Het volk is geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen te Cette, 19 – 20 december. HARMONIE, kapt. G.E. Boer, van Dordrecht; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.G. Visser, van Amsterdam en Marseille.
Uitgezeild van Cette, 17 – 20 december. TWEE GEBROEDERS, kapt. E.J. Drent.


Datum: 07 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Newry, het Nederlands kofschip MARGARETHA, kapt. B.R. Berg. Adres ten kantore Van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Newry, het Nederlands hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. P.J. de Boer.
Naar Belfast, Nederlands kofschip PAULINE, kapt. S.F. de Boer.
Naar Londonderry, het Nederlands smakschip HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Heden is te Helvoetsluis van Batavia binnengekomen het Nederlandse brikschip JOHANNA, kapt. E. Bergman, de 2e juni laatsleden uit Helvoetsluis naar Batavia gezeild, toen aan boord hebbende de gouvernements-depêches, die het bericht inhielden der opheffing van het embargo. De uit- en terugreis is door dit schip dus in 7 maanden en 4 dagen afgelegd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Uit een vergelijkings-tafel der arrivementen te Amsterdam, in de jaren 1832 en 1833, bij maandelijkse opmaking, blijkt, dat aldaar in het jaar 1832 binnengekomen zijn: in januari 28 schepen, februari 41, maart 146, april 235, mei 219, juni 306, juli 166, augustus 308, september 303, oktober 297, november 141 en december 56, totaal 2246 schepen; in het jaar 1833: in januari slechts 3 schepen, februari 55, maart 152, april 232, mei 374, juni 244, juli 340, augustus 195, september 365, oktober 215, november 147 en december 52, totaal 2.374 schepen, hetwelk een vermeerdering van 128 schepen oplevert.
Dit beloop scheen na verloop der maand september aanzienlijk veel meerder te zullen zijn geworden; evenwel de stormen en orkanen, welke sinds en tot het einde des jaars gewoed hebben, zijn oorzaak geweest van het niet arriveren van een aantal schepen en meerder nog is het mindertal te zoeken in het misgewas van granen in Rusland en de lage korenmarkt alhier, zodanig dat uit Dantzig, Koningsbergen, Riga, St. Petersburg, Memel, Archangel, enz. in 1833 ruim drie honderd ladingen graan minder zijn aangebracht dan in 1832. Het algemene meerdertal van arrivementen in 1833 is toe te schrijven aan de meer nadere kustvaart en de toevoer van steenkolen over zee.
In het afgelopen jaar zijn te Dordrecht uit zee aangekomen 270 schepen, als: 163 uit Groot-Britanje, 12 uit Frankrijk, 5 uit Spanje, 55 uit Noorwegen, Zweden en Rusland, 33 uit de Kleine Oost (opm: Levant) en 2 uit Batavia. In 1833 is het getal der aldaar aangekomen schepen gelijk geweest als in 1832. Het getal uitgezeilde schepen heeft in 1833 bedragen 237, zijnde 56 minder dan in 1832.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 6 januari. De 5e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE LEMMER, kapt. J. Tammes, van Bordeaux; de 6e, des morgens, JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Batavia. De 6e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis WILLEMINA, kapt. G. Treus, naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Het schip DE HOOP, kapt. J. Koorn, van Amsterdam naar Hull, is, na de 31e december ter rede van Texel van de ankerketting geslagen te zijn, een touw gekapt en zwaar gestoten te hebben, om middernacht op Wieringen aan de grond geraakt, doch door de storm weder vlot geworden en tot Muiden voortgedreven, alwaar het de 2e zwaar lek is binnengelopen. Het moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Kapt. W.A. de Boer, voerende het schip DE GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Bremen, meldt van Hindeloopen, van de 28e december, dat hij, na in de storm van de 22e en 23e dito het roer en een zwaard verloren te hebben, door drie vissers, welke NLG 1.000 eisten, doch op goede mannen zeggen aangenomen werden, aldaar is binnengebracht. Men had die dag een aanvang gemaakt met het lossen der lading, welke tot dusverre onbeschadigd werd bevonden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Het schip MARIA, kapt. J.F. Brouwer, met kaas enz. van Amsterdam naar Genua, is, volgens brief van Wieringen van de 1e dezer, die nacht van de rede van Texel gestormd en op de noordzijde van Wieringen gestrand, doch in goede staat gebleven; met gewone vloed slechts 57 duimen water bij het schip kunnen komen, zou de lading, welke, voor zover men wist, geen schade bekomen had, gelost moeten worden alvorens pogingen te kunnen doen om het schip af te brengen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Het schip DE VROUW IKINA, kapt. G.J. Postema (opm: kof, kapt. Gerrit Jans Postema), van Amsterdam naar Londen, is de 31e december, na de ankers en touwen verloren te hebben, van de rede van Texel weggedreven en op het noordeinde van Wieringen gestrand. Het schip was dicht gebleven, doch had bij gewone vloed slechts 57 duimen water, zo dat het bezwaarlijk weder af te brengen zal zijn. (opm: de zeebrief werd 10 april 1834 geroyeerd, met daarbij de opmerking ‘schip verongelukt’)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 januari. Van het Nieuwe Diep wordt de 1e dezer gemeld, dat de vorige namiddag en die nacht aldaar een hevig orkaan uit het Westen had gewoed, waarbij de volgende in het Nieuwe Diep liggende schepen door het losraken en breken der meerpalen schade hebben bekomen, als:
Het schip DE ZEEMEEUW, kapt. J.A. Lang, van Amsterdam naar Suriname, is driftig geworden en, na de masten verloren te hebben, over de dijk geslagen, alwaar het geheel als wrak ligt.
Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, mede van Amsterdam naar Suriname, is, met twee en twintig andere schepen te gelijk los geraakt en naar de Stenen Dam overgewaaid, waardoor de boegspriet, de kluiverpen, de blindera, waterstag, voorstengenstag, Spaanse ruiter (opm: stampstok), een zwaar anker, bakspieren, halsklamp, rusten, roerpen, een bolder, reelings, hoekman of pilaar enz. gebroken zijn en het schip op enige plaatsen ingedrukt en gekneusd is.
Het schip (opm: pink) DE DAGERAAD, kapt. R.C Stada, insgelijks van Amsterdam naar Suriname, is mede driftig geworden, waarbij de breegang (opm: hout dat als bekleding van de scheepsromp boven de berghouten wordt bevestigd) ingeweken, zware schade aan de tuigage, de verschansingen, hoekbanden (opm: waarschijnlijk worden hier de hoekmannen bedoeld, beelden ter versiering op de spiegel), potdeksels enz. veroorzaakt en een anker en de hekjol verloren gegaan zijn; het schip was weer vlot geworden, doch men wist nog niet of de lading gelost zou moeten worden om te repareren. (opm: de zeebrief werd op 15 februari 1834 geretourneerd met de mededeling ‘schip zullende worden gesloopt’; zie ook AH 050436)
Het schip ATTALANTE, kapt. C. Meyer, van Amsterdam naar Suriname, heeft de boegspriet verloren.
Van het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis, van Amsterdam naar Suriname, zijn twee kabels en twee trossen gebroken; overigens was alles wel aan boord.
Het schip (opm: kof) GOED BESLUIT, kapt. H.W Drent, van Amsterdam naar Marseille, heeft door het dringen van andere driftige schepen enige schade bekomen en zou nagezien worden, of het in die staat naar zee zou kunnen gaan.
Het schip DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, van Amsterdam naar Cette, heeft de beide masten en de gehele tuigage verloren.
Het schip GUYANA, kapt. Daniel Gerrits Visser, mede van Amsterdam naar Cette, heeft de boegspriet en twee ankers en touwen, enz. verloren.
Het schip MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonck, van Amsterdam naar Port à Port, is driftig geworden, uit het Nieuwediep gedreven en achter het nieuwe werk gestrand, doch met behulp van een boot, op goede mannen zeggen aangenomen, zwaar geramponeerd weer afgebracht en werd naar de werf gehaald om te repareren.
Van de schepen DE HOOP, kapt. Pieter Haasnoot, van Amsterdam naar Lissabon en DE VRIENDSCHAP, kapt. M.R. Klein, van Amsterdam naar Bordeaux, zijn de kettingen en van het schip JACOBINA EN BARBARA, kapt. Keimpe Zacharias Schut, mede van Amsterdam naar Bordeaux, de touwen gebroken.
Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan Roelfs Bossinga, van Amsterdam naar La Rochelle, is, na de boegspriet verloren en de kraanbalk, reelings, grote rust, enz. gebroken te hebben, tegen de stenen dijk vastgeraakt, doch zou waarschijnlijk zonder lichten, weer vlot worden.
Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. Jan Jacobs Valom, van Amsterdam naar Lynn, is, na de boegspriet verloren te hebben, tegen de stenen dam gestrand; zou moeten lossen, om weer vlot te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. De JACOBA, kapt. Verkade, van Bordeaux naar Rotterdam, is lek Port St. Martin binnen en moet lossen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een binnen weinig jaren in dit Rijk nieuw gebouwd snelzeilend en sterk barkentijn-galjootschip, groot circa 170 roggelasten, voorzien van zeer complete inventaris. Te bevragen bij de makelaar F. van Dam te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Provincie Zeeland, 5 januari: De Pruisische bark FLORA, kapt. Bekker, van Riga, met hout en lijnzaad geladen, is op de hoogte van Domburg verongelukt. De equipage is met zeer veel moeite gered en een man derzelve ten gevolge van een beenbreuk, bij het stranden van het schip bekomen, overleden.
Ontzettend zijn de berichten der zeevarenden; in zee is het volstrekt niet om uit te houden en zijn er vaartuigen, die tegen het strand zijn aangelopen om voor het minst het leven der bemanning te redden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 5 januari. VROUW ALIDA, kapt. A. Borgman, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman, van Kopenhagen met wollengoed, koehaar, tapioca, raapzaad en schapenvellen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. Zr.Ms. stoomboot SURINAME, eergisteren door het breken van deszelfs touw wegens de harde wind in de voorhaven van de dok omhoog geraakt, is gisteren avond bij het hoge water weder vlot geworden en ligt thans binnen de dokhaven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 januari. Het schip, dat gisteren nacht op de bank de Kaloot is omhoog geraakt, is een Amerikaans brikschip, kapt. C. Ellis, onlangs van Antwerpen gekomen en gedestineerd naar Messina, zijnde nog vastzittende.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 januari. In het afgelopen jaar 1833 zijn aan deze stad uit zee aangekomen 270 schepen. Van dezelve kwamen er 115 uit Groot-Brittannië met steenkolen; 10 uit Frankrijk met zout; 5 uit Spanje met zout; 47 uit Groot-Brittannië met klipzout; 29 uit Noorwegen en Rusland met hout; 5 uit Zweden en Rusland met teer en pik; 18 uit Zweden en Noorwegen met stokvis en traan; 33 uit de Kleine Oost (opm: Levant) met granen en stukgoederen; 2 uit Batavia met suiker en koffie; 1 uit Groot-Brittannië met ijzer; 2 uit Frankrijk met wijn, en 3 uit Rusland met granen en hennep. In 1833 is het getal der alhier aangekomen schepen gelijk geweest met het jaar 1832
Het getal der uitgezeilde schepen heeft, in 1833, 237 bedragen, zijnde 56 minder dan in 1832.
Volgens de authentieke zeetijding zijn gedurende het afgelopen jaar 1833 in de Maas en Goeree binnengekomen 2.049, zijnde 165 minder dan in 1832; en uitgezeild 1.962, zijnde 269 minder dan in 1832; alles, zo als gewoonlijk, zonder de vishoekers, jagers, haringbuizen en de schepen die voor Rotterdam, Dordrecht, Schiedam enz. langs de Zeeuwse stromen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnendoor langs de Wadden van Hamburg, Bremen enz. zijn aangekomen of derwaarts vertrokken. (Onder de in de Goeree binnengekomen schepen waren er 3 van Canton en 37 uit onze Oost-Indische bezittingen.)
In het afgelopen jaar 1833, zijn in Schiedam uit zee aangekomen 312 schepen, waarvan 86 van Sunderland en andere Engelse plaatsen met kolen, en 226 met granen, als: 37 van Riga, 54 van Libau en 135 van Arensburg, Pernau, Reval, Stralsund en andere steden, met welke, als mede met andere schepen uit sommige plaatsen van ons rijk, zijn aangebracht 16.609 lasten rogge en 8.237 lasten granen, zijnde 5.827 lasten granen minder dan in 1832.
Te Antwerpen zijn in 1833 binnengekomen 1.108 schepen, waaronder 121 Belgische. Het jaar te voren waren te Antwerpen binnengekomen 1.258 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 6 januari. De berichten van Texel en het Nieuwe Diep getuigen mede van de grote schade, door de storm van 31 december op 1 januari aangericht. In de haven van Texel waren drie vaartuigen losgerukt, de mond der haven uitgedreven, en verbrijzeld, waardoor de eigenaars dier vaartuigen van hun enig middel van bestaan beroofd zijn. Het schip de VROUW IKINA, van Amsterdam naar London bestemd, is van de rede van Texel weggedreven en op het noordeinde van Wieringen gestrand.
Een dertigtal schepen, aan het Nieuwe Diep liggende, hebben allen meerdere of minderen, en sommige zeer aanzienlijke schade bekomen. Het schip de ZEEMEEUW (opm: pink, bouwjaar < 1817; kapt. J.A. de Lang, zie AH 240334), van Amsterdam naar Suriname, is driftig geworden en, na de masten verloren te hebben, over de dijk geslagen, alwaar het geheel wrak ligt. Het schip MERCURIUS, van Amsterdam naar Oporto, en een Engelse brik zijn achter het nieuwe werk gestrand. De schepen de TWEE GEBROEDERS en de VRIENDSCHAP zijn tegen de stenen dam gestrand. Aan het Vlie is een Frans vissersvaartuig gestrand, waarvan de kapitein en 8 man verongelukt zijn. Op Terschelling is het schip CHARLOTTA, kapt. Hughes, gestrand, waarvan het volk geborgen is.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vere, den 10 januari. Heden is alhier door tegenwind binnengekomen het Belgische pleitschip GIRAFFE, kapitein A. Denys, van Londen met stukgoederen, gedestineerd naar Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In de maand januari 1834 zal publiek ter verkoop aangeboden worden het Nederlandse kofschip MARIA ADOLPHINA, met deszelfs zeer goede inventaris, gevoerd door kapt. J.H. Haverbult en thans liggende in Muiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 26 november. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, is alhier bevracht om te Patagonië guano te laden, Montevideo om order.
De Nederlandse schepen RIDDERKERK, kapt. Blokziel, en IDA GEERTRUIDA, kapt. Van Moerkerken, liggen nog onbevracht.


Datum: 08 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Het schip JOHANNA, kapt. Eilert Bergman, de 6e januari van Batavia in Helvoetsluis binnen, was de 2e juni van Batavia in Helvoetsluis binnen, was de 2e juni vandaar, derwaarts gezeild en heeft dus de uit- en thuisreis in 7 maanden en 4 dagen volbracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 januari. ONDERNEMING, kapt. J. Gort, van Hull. Als bijlegger naar Rotterdam.
Batavia, 1 oktober. Aangekomen de ADMIRAAL DE RUITER, kapt. P. Kraay, van Amsterdam. 5 oktober. KORTENAAR, kapt. H. Glazener, van Rotterdam.
Bordeaux, 26 december. Zeilklaar: ANNA MARIA, kapt. L. Blok naar Amsterdam.
Royan, 19 december. Uitgezeild FLORA, kapt. Klein en GESINA, kapt. S.T. Kramer, naar Amsterdam.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen de volgende Nederlandse schepen, als de brik ONDERNEMING, kapt. R. Dekker, van Amsterdam vertrokken de 5e juli (opm: opvolger van kapt. Jappe Alderts Engels, op 25 november 1833 op de Indische Zee overleden)
en het fregat ONDERNEMING, kapt. J.P. Middel, van Amsterdam vertrokken de 14e augustus.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 7 januari. Omtrent het lot van de PYLADES zijn ons van een geachte hand uit Rotterdam, onder dagtekening van gisteren, nog medegedeeld de navolgende bijzonderheden:
Het was vrijdag namiddag ten half 3 ure, toen de loods het schip verliet, en omtrent een uur daarna ontdekte men water in de machinekamer, en 18 duim water bij de pompen. Deze, ten getale van 6, werden dadelijk aan de gang gebracht; doch niettegenstaande het aanhoudend pompen, was het schip des avonds ten 11 ure reeds vol water en moest verlaten worden, zonder iets hoegenaamd te kunnen bergen. Het schip zit nu aan de uiterste punt van de Ooster, waar deszelfs schoorsteen zichtbaar is, en men is stellig geresolveerd, alles te beproeven om het te lichten. Reeds heeft men alhier aanvraag gedaan naar kofschepen om voor lichters te dienen, doch tot hiertoe heeft men, zoveel mij bekend is, er nog geen kunnen bekomen, daar de schippers de expeditie in dit seizoen voor te gevaarlijk beschouwen.
Het schip was grootdeels te Londen, ongeveer voor NLG 300.000,-, tegen alle gevaar, en zo te Amsterdam als Rotterdam voor ruim NLG 100.000,- op behouden varen verzekerd.
P.S. Zo op het ogenblik verneem ik, dat de Maatschappij 6 of 8 vissloepen van Middelharnis heeft aangenomen, welke met enige stoomboten naar buiten vertrekken, om de lichting te beproeven.


Datum: 09 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam om vóór het eind dezer maand januari te vertrekken het Nederlands gekoperd brikschip JOHANNA, kapt. E. Bergman. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuizen en bij de kapitein.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, het Nederlands brikschip HOOP, kapt. L. Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra).
Naar Suriname, het Nederlands hoekerschip GUIANA, kapt. F. Popken.
Naar Belfast, het Nederlands kofschip HOOP, kapt. P.J. de Boer.
Naar Belfast, het Nederlandse kofschip PAULINE, kapt. S.F. de Boer.
Naar Londonderry, het Nederlands smakschip HILLEGINA GEERTDINA, kapt. H.L. Roelfsema.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhyzen.
Naar Liverpool, het Nederlands galjootschip HOOP, kapt. P.G. Lesstuyver.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip MERCURIUS, kapt. J. van Duyn.
Adres bij Boutmy en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 7 januari. Door Z.M. is aan de gezagvoerder van het Franse loggerschip L’ESTAFETTE, te Calais, P.A. Mesbard, een gouden medaille geschonken, ter waarde van 25 dukaten, voor de door hem en zijn scheepsvolk betoonde menslievende hulp bij het stranden van het Nederlandse schip L’AUGUSTE, kapt. Remkes, van Suriname naar Amsterdam; terwijl aan de bij die gelegenheid hulp verleend hebbende matrozen een geldelijke beloning is toegestaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 januari. De 7e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas GAZELLE, kapt. W. Bouch, naar Hull.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, van Libau. De 8e, des morgens zeilde EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen, naar Kadix en arriveerde FORTUNA, kapt. C. Egholm, van Corsoer.
De 7e dezer, des namiddags, arriveerde in de Maas VROUW HENDRIKA, kapt. H.J. Boswijk, van Bordeaux.
De 8e, des morgens, zeilden van Maassluis NEÉRLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. de Boer, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel en NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Het schip ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Newcastle naar Amsterdam, de 30e december in Terschelling binnengekomen, is, na aldaar in de nacht tussen de 31e december en de 1e dezer de grote mast gekapt te hebben, door Vlielandse loodsschuiten te Harlingen binnengebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 januari. Van Batavia is vertrokken de 29e, DE DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, naar Rotterdam.
De 5e oktober is te Batavia gearriveerd DE KORTENAER, kapt. H. Glazener, van Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De opperstrandvonder van het oud Dominiaal Ressort van Haarlem zal door de gesubstitueerde strandvonders te Noordwijk aan Zee, op woensdag de 15e januari 1834, publiek doen verkopen:
- Des voormiddags ten 11 ure, benoorden het strand van gemeld dorp, het hol met twee masten en boegspriet van het aldaar gestrande brikschip RING-DOVE, benevens twee scheepsboten, zeilen en touwwerk.
- Ten 12 ure, in het dorp, een hoeveelheid van circa 50.000 Nederlandse ponden Schotse steenkolen, afkomstig van het almede gestrande kofschip DE PHONIA.
Omtrent een en ander informatiën te bekomen bij meergemelde substituut-strandvonder.
’s Gravenhage de 6e januari 1834, W.C. Hattinga Raven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, woensdag 8 januari. Wij ontvangen heden de Javasche Couranten tot en met 5 oktober jl. De tijding der opheffing van het embargo was te Batavia de 13e september per het Engelse schip THE ARAB, het eerst aangebracht en de 24e daaropvolgende, vanwege ons gouvernement, per de Nederlandse brik JOHANNA, kapt. Bergman, officieel ontvangen en de 25e bij publicatie van Z.Exc, de heer gouverneur-generaal bekend gemaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 januari. Heden is in vlot water gekomen van de Steenendam, DE ZWAAN, kapt. J. van Driesten.
Batavia, 18 september. KONRAD, kapt. J. Schotberg (opm: brik, Duitse vlag, ex-Nederlandse ANNA HELENA, kapt.-eigenaar J. Scholborg), van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het Nederlandse schip HENDRIKA, kapt. Klaas B. de Weerd. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.E. Pluktje. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 7 januari. Er zijn hier te lande berichten uit Batavia ontvangen tot 5 oktober, welke aangebracht zijn door de brik de JOHANNA, kapt. E. Bergman, toebehorende aan de heren A. van Hoboken en Zonen, welk schip op 2 juni van het vorige jaar, met de tijding van de opheffing van het embargo uit Hellevoetsluis gezeild was, tegelijk met de brik de KONING DER NEDERLANDEN, kapt. Kievit, behorende aan de heer De Cock, doch hetwelk bij het vertrek der JOHANNA nog niet te Batavia was aangekomen. Kapt. Bergman heeft dus de uit- en thuisreis, met de ontlossing der lading en inneming ener andere, in de ongehoorde korte tijd van 7 maanden en 4 dagen volbracht, zijnde de terugreis in juist 3 maanden geschiedt.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 7 januari. Van Noordwijk aan Zee meldt men, dat er tussen vrijdag en zaterdag nacht, een uur benoorden het dorp, gestrand is een masteloos en onbemand schip, geladen met hennep, zijnde uit de papieren gebleken, de Pruisische brik de FANNY te zijn geweest, gevoerd door D.J. Vilniow, komende van Petersburg en laatst van Kronstadt. Volgens gissing, uit een ophebbend noodmastje en vastmaking van touwen, zoude hetzelve kortelings verlaten moeten zijn en wellicht, zo men hoopte, de equipage door een ander schip gered zijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 8 januari. In het afgelopen jaar 1833 zijn voor Vlissingen ingekomen 1.099 en uitgezeild 910 zeeschepen, welke, naar of van Antwerpen en andere plaatsen, de gaten der Schelde zijn in- en uitgevaren of het Sloe gepasseerd. Dezelve bestonden hoofdzakelijk in de volgende: 269 Hanoverse, 221 Deense, 121 Engelse, 101 onder witte vlag, 76 Pruisische, 56 Amerikaanse, 54 Zweedse, 52 Noorse, 29 Oldenburgers, 17 Rostockkers, 15 Hamburgers, 15 Russische, 13 Franse, 12 Mecklenburgers, 10 Kniphausers, 8 Breemse, 7 Nederlandse, 6 Oostenrijkers, 5 Lübeckse, 4 Spaanse, 1 Papenburgs, 1 van Buenos Aires en 6 Napolitaanse schepen.
Waaronder niet zijn gerekend vissersvaartuigen, kleine schepen van de staat of oorlogsvaartuigen, welke de rede van Vlissingen hebben aangedaan.
In 1832 bedroeg het getal ingekomen schepen 1.256, en dat der uitgezeilde 1.166. In 1831 504 en 389.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de LEMMER, kapt. J. Tammes, van Bordeaux; en heden morgen JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 6 januari. De Pruisische bark de FLORA, kapt. J.P. Beeker, van Riga, met balken, hennep- en lijnzaad, gedestineerd naar Antwerpen, is in de nacht van 1 en 2 dezer, omstreeks 12 ure, op de Banjaard gestrand, lag in de vroege morgen voor Domburg, op een afstand van twee mijlen, geankerd, en had het daarna op strand gezet voor de hakkelingen bij Westkapelle. Van de equipage had een man zijn been gebroken, voor wiens leven gevreesd werd. Volgens rapport van de kapitein hadden zij enige dagen vreselijk moeten sukkelen, door de aanhoudende zware stormwinden.
Omtrent dit ongeluk wordt uit Domburg ook gemeld, dat de equipage, bestaande in de kapitein, stuurman, acht matrozen en een jongen, benevens de loods, door de ingezetenen van Domburg en Westkapelle, met groot levensgevaar en inspanning van alle mogelijke krachten, langs een lijn van de top der mast, gered is, en dat de matroos, welke des morgens een beenbreuk bekomen had, door pijnen en vermoeienis uitgeput, kort na zijn redding is overleden. Men was bezig de lading, welke zeer beschadigd is, te lossen; het schip zou moeten gesleten worden.
In een derde opgave, welke wij wegens deze schipbreuk ontvangen hebben, wordt door de geredden de warmste dank toegebracht aan de bovenvermelde hulpvaardige ingezetenen, inzonderheid aan de veldwachter van Domburg, Boogert, voor zijn onverschrokkene menslievendheid bij dit ongeval aan de dag gelegd.


Datum: 10 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 27 augustus. In deze haven bevindt zich slechts alleen het Nederlands schip HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, geadresseerd aan Priauix Tupper en Comp., en een lading zoekende.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 27 augustus. De brik ASTREA, kapt. Parma, welke hier zo lang is opgehouden geweest, is eindelijk naar Batavia vertrokken op de tijding dat de vijandige maatregelen van Engeland en Frankrijk hadden opgehouden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 januari. ONDERNEMING, kapt. J.R. Veerman, van Hull.
Uitgezeild:
Texel, 8 januari. DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon; MEDEMBLIK, kapt. John Grey, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia ligt in lading te Rotterdam, om vóór het eind dezer maand januari te vertrekken: het Nederlands gekoperd brikschip JOHANNA, kapt. E. Bergman. Adres bij de heren Kuiper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 6 januari. Op 1 januari bestond de Nederlandse Zeemacht uit 76 bodems, te weten 2 schepen van 84 en 6 schepen van 74 stukken,(waarvan 3 op stapel) 10 van 44, 7 van 32, 12 van 28, 4 van 20, 10 van 18, 4 van 14, 1 van 12, 1 van 9 en 2 van 8 stukken, benevens een excercitievaartuig, 2 stoomboten en 4 transportschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, van Amsterdam naar Bordeaux, in het Nieuwe Diep gereed liggende, is op 31 december driftig geworden, waarbij de bezaansmast, anker, touw en boot enz. verloren zijn gegaan, het roer gebroken en de boorden ingedrukt zijn. Het zou naar Amsterdam terugkeren om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Aangaande het schip JACOBA, kapt. G. Verkade, met wijn en brandewijn van Bordeaux naar Rotterdam, te St. Martin op het eiland Rhé binnen, wordt vandaar op 24 december gemeld, dat het zwaar lek en in zinkende staat was. Het moest lossen om te repareren.
Ook het schip GESINA, kapt. S.T. Kramer, van Bordeaux naar Rotterdam is wegens tegenwind mede aldaar binnengelopen, doch zonder schade.


Datum: 11 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. De 8e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, naar Newry; de 9e, des morgens, DE VROUW MARGARETHA, kapt. J. Spanjersberg; DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breems en DE JONGE ARIE, kapt. L. Hus, naar Lissabon; SUSANNA HELENA, kapt. A.J. Ricke en DE VROUW MARGARETRHA, kapt. J.O. Otken, naar Duinkerken; DE ZEEMEEUW, kapt. D. Noordhoek, naar Liverpool; HOOP OP WELVAART, kapt. J. Haasnoot, naar Messina; DE VREEDE, kapt. D.J. Wiersum, naar Cette; MARGARETHA, kapt. H. Hagers, naar Suriname en Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt.-luit. Jonkers.
De 9e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, naar Gibraltar.
De 9e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis DE HOOP, kapt. H. van den Bos, naar Rochefort; DE VROUW JOHANNES, kapt. C. Boudestein, naar St. Ubes.
Van Helvoetsluis wordt de 10e dezer gemeld, dat Zr.Ms. transportschip DORDRECHT en de MARGARETHA, kapt. Hagers, bij de Goerees Haven ten anker gekomen zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 januari. De hoop, dat de equipage der te Noordwijk aan Zee gestrande Pruissische brik FANNY, kapt. D.J. Vilmow, gered zou zijn, heeft zich verwezenlijkt. Genoemde brik was door een sloep van Pernis op sleeptouw genomen, die, na 5 uren slepens haar niet langer kunnende houden, het touw moest kappen, doch de equipage behouden aan boord gekregen en te Pernis aangebracht heeft.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksche, van Amsterdam naar Suriname, in het Nieuwe Diep schade bekomen hebbende, zal te Amsterdam terug komen om te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 januari. Het schip DE ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, van Amsterdam naar Cette, in het Nieuwe Diep tegen de Steenen Dam gestrand, is de 1e dezer weder vlot geworden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Het schip MARIA, kapt. H. van Veen jr., van Bordeaux naar Amsterdam, is volgens brief van St. Martin van de 25e december aldaar binnengelopen, doch zou met de eerst gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 januari. Het schip VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, van Bordeaux naar Amsterdam, in de rivier van Bordeaux gestrand, is weder afgebracht en zou naar Bordeaux terugkeren, De lading is geheel gelost en te Blaye opgeslagen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. De schepen HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy en CONCORDIA, kapt. J.H. Bakker, werden volgens bericht van Batavia van de 5e oktober van Soerabaya aldaar verwacht en zouden alsdan nog in die maand naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname naar Amsterdam, 4 januari deszelfs reis van Ramsgate voortgezet hebbende, is 5 januari te Deal binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
St. Ives, 3 januari. NEDERLAND, wijlen kapt. T.K. Klein, van Suriname naar Amsterdam met schade en verlies van zeilen.
Messina, 5 december. GEORGINE JOHANNA, kapt. S.C. Baars, van Bergen.
Uitgezeild:
Texel, 9 januari. SOFIA CECILIA, kapt. Bandik Friederich Ipsen, naar Suriname; DE PLANTER, kapt. Coert Jessen, naar Demerary: VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, naar Hull; VRIENDSCHAP, kapt. P. Huizing, naar Londen; ANNA MARIA, kapt. Regt door Zee, naar St. Ubes; GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts, (van Bergen) naar Triëst; DE HOOP, kapt. G.J. Nieuwland en VROUW DIEUWKE (opm: bunschip), kapt. R.L. Bovenkamp, naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes van Libau, en heden morgen zeilde in zee: EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen naar Kadix.
Den 9 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen. Namiddag zeilde in zee: MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur naar Newsly (opm: Newry). Heden morgen zeilde in zee: VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breems, en JONGE ARIE, kapt. L. Mees, allen naar Libau; SUSANNA HELENA, kapt. A.J. Ricke, en VROUW MARGARETHA, kapt. J.O. Otken, beiden naar Duinkerken; ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, naar Liverpool; HOOP OP WELVAART, kapt. J. Haasnoot, naar Messina; VREDE; kapt. D.J. Wiersma naar Cette; BEATRIX, kapt. G. Proyde, naar Belfort; MARGARETHA, kapt. H. Hazers, naar Suriname, en Zr. Ms. transportschip DORDRECHT, kapt. luit. Jonkers.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 8 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW HENDRIKA, kapt. H.J. Boswijk van Bordeaux.
Den 9 dito. Heden zeilden in zee: MARIA JOHANNA, kapt. H. den Breems, naar Gibraltar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 januari. Heden morgen zeilden in zee: NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossem, HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. de Boer, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw; ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, en NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, allen naar de Noordzee.
Den 9 dito. Heden zeilden in zee: de HOOP, kapt. H. van den Bos, naar Rochefort, VROUW JOHANNA, kapt. C. Boudestein, naar St. Ubes, en ATTENTIE, kapt. J.H. Lingen, naar Duinkerken, en zijn wel in zee gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia is aangekomen de Nederlandse brik ELIZA, kapt. H. Peters, met enige passagiers, van Rotterdam vertrokken de 20e september.


Datum: 12 januari 1834


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 10 januari. Heden is van hier uitgezeild naar Amsterdam het schip de JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. Boy Jansen, met 378 vaten suiker, 17 balen hele en 3 balen gebroken koffij, 45 balen schone en 5 valen vuile katoen.


Datum: 13 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Ter rede van Saint Martin de Ré zijn 30 december gekomen, MARIA, kapt. Hendrik van Veen Jr. en VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, beide van Bordeaux naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 januari. HERBERTUS HERMANUS, kapt. H. Rieket, van Papenburg.
Uitgezeild:
Texel, 10 januari. ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, naar Berbice; PHOENIX, kapt. C.W. Riekeles, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fernambuck, 25 november. Alhier is aangekomen het schip GRONINER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Amsterdam.


Datum: 14 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands kofschip FORTUNA, kapt. D.H. de Boer, om ten spoedigste te vertrekken.
Naar Rouaan, het Nederlands smakschip TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, om spoedig te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 januari. De 10e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, van Oldersom; FORTUNA, kapt. D. de Boer, van Cette en HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, van Leer; de 11e, des namiddags, CHRISTINA CATRIENA, kapt. G. Bronkhorst, van Cuxhaven.
De 11e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE TWEE GEZUSTERS, kapt. J.L. Tieman, naar Hamburg.
De 11e dezer is van de Steenen Dam in vlot water gekomen het schip ZEEMEEUW, kapt. J.A. Lang.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. In de nacht van de 11e dezer is in de Gronden van de Haaks vervallen het schip JONGE PIETER, kapt. Nannings, van Ostende naar Amsterdam gedestineerd. De equipage is, behalve de kapitein en stuurman, gered en in het Nieuwe Diep aangebracht.
(opm: zie ook UCO 270134; van de pink, gebouwd in Stettin in 1800, kapt. N. Nannings, thuishaven Brugge, was in oktober 1830 als gevolg van de Afscheiding der Belgen bij KB de Nederlandse zeebrief ingetrokken; nadat de zetel van de rederij naar Amsterdam was verplaatst [zie DC 120434], werd een Nederlandse zeebrief mogelijk, waardoor het schip weer in aanmerking zou komen om lading van de NHM te vervoeren; het schip moest daarvoor eerst onder Belgische vlag naar een Nederlandse haven om [opnieuw] te worden gekeurd, waarbij het reisje naar Amsterdam haar fataal werd)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. Kapt. J.R. Bossinga, voerende het schip DE TWEE GEBROEDERS, van Amsterdam naar La Rochelle, in het Nieuwe Diep tegen de Steenen Dam vastgeraakt, meldt van daar van de 8e dezer, dat hij, ofschoon reeds de ankers, touwen enz. gelicht hebbende, nog niet vlot geworden was, doch alvorens de lading te lossen het springtij zou afwachten; het schip was overigens van de geleden schade hersteld en gereed om, zodra het vlot geworden zou zijn, naar zee te gaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 13 januari. Aangaande het schip HILLEGINA, kapt. R.H. Hoetjer (opm: tjalk, kapt. Roelf Harms Hoetjer), van Lübeck naar Amsterdam, de 27e oktober van Tonningen vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. Op het eiland Rottum aangespoeld zijnde een plankje met de naam HILLEGINA, alsmede een kinderstoel, vermoedelijk, aangezien de vrouw en kinderen van de kapitein zich aan boord bevonden, van genoemd schip afkomstig, zo veronderstelt men, dat het in de storm van 3 november in die nabijheid verongelukt zal zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 januari. De Nederlandse kof JOHANNES EN ALIDA, kapt. E.G. Pekelder, van Drammen naar Delfzijl en Groningen, is, na door een stortzee de stuurman en een boot verloren en in de nacht tussen de 31e december en 1e dezer twee ankers en touwen gekapt te hebben, de Wezer opgezeild en achter Mühldorf in de modder vastgeraakt, doch sedert weder vlot geworden en zou de 3e dezer te Bremerhaven binnenkomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Terschelling, 9 januari. DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clauwen, van Hamburg.
Texel, 12 januari. NIMPHEA, kapt. K.H. de Weerd, van Bordeaux.
New-Orleans, 27 november. ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, van Amsterdam.
Triëst, 22 december. JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjer, van Bergen.
Uitgezeild:
Antwerpen, 10 januari. PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, kapt. Meulenbroek, naar ……

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vere, 8 januari. In het afgelopen jaar 1833 zijn alhier ter rede geweest 29 schepen gedestineerd naar Middelburg, 6 naar Vere, 11 naar Rotterdam, 4 naar Dordrecht, 9 als bijleggers. Dezelve bestonden in de volgende: 21 van Holland, 16 van Engeland, 3 van Denemarken, 7 van Noorwegen, 1 van Hamburg, 2 van Pruisen, 1 van Oldenburg, 3 van Kniphuizen, 1 van Lübeck, 1 van Frankrijk, 2 van Hannover, 1 Romeins.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 januari. Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, en de MARGARETHA, kapt. Hagers zijn bij de Goerese haven ten anker gekomen. Gisteren namiddag zeilde in zee: JASPER, kapt. B. Pijle, naar Sunderland; nog zeilde in zee: de JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, naar Smyrna, doch is bij de Goerese haven ten anker gekomen.
Den 11 dito. Na de middag arriveerden uit zee: ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, van Oldersum; FORTUNA, kapt. D.H. de Boer, van Cette; HELENA GEERTRUIDA, kapt. C. Roskamp, van Leer. H. Hagers en G.J. Meeuw zijn van de Goereede terug alhier gekomen.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, van Riga, als bijlegger naar Bordeaux; VROUW CATRINA, kapt. G. Bronkhorst, van Cuxhaven.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Vlissingen is gearriveerd Denys (opm: pleit GIRAFFE), van Londen naar Antwerpen laatst van Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Journal du Commerce van Antwerpen zegt:
Zie daar, wederom een zeebodem van het aards paradijs ontvlucht, waarin de revolutiemakers ons hebben verplaatst. De SCHIMMELPENNICK (opm: PRÉSIDENT SCHIMMELPENNICK), een heerlijke 3-master van 1.200 tonnenlast, is hedenmorgen uit ons bassin gebracht, om morgen de steven naar Vlissingen te wenden. Als zovele anderen zal het voortaan onder Nederlandse vlag varen. Weldra zal onze koopvaardij haar laatste schip van groot kaliber hebben verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA, kapt. H. van Veen.Jr, van Bordeaux naar Amsterdam, is volgens brief van St. Martin, van 25 december aldaar binnengelopen, doch zou met de eerste gunstige gelegenheid de reis voortzetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notarissen G. Peeting en Mr. P.J. Metz, residerende te Heerenveen, zullen, op zaterdag de 25 januari 1834, des avonds om 7 uren, ten huize van Jan Meijer, logementhouder te Heerenveen, publiek, onder uitloving van strijk en verhooggeld, presenteren te verkopen zeker tjalkschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, groot 82 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, ankers en touwen en verdere inventaris, zodanig hetzelve laatst is bevaren door Jan Aizes de Vries, en ter bezichtiging ligt aan de Heerenwal. Nader te bevragen bij voornoemde notarissen. (opm: LC 280134 meldt dat is geboden NLG 925.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Kapt. S.B. Paulsen zal op donderdag de 23 januari 1834, te Vlieland, ten overstaan van de heer opperstrandvonder aldaar, om gereed geld (bij open water) doen verkopen een aanzienlijke partij van pl.m. 40.000 Nederlandse ponden stokvis, gelost uit het door opgemelde kapitein gevoerd wordende Deense schoenerschip COMET, van Bergen naar Genua bestemd. Ten gerieve der gegadigden zal schipper Jan L. de Boer, daags voor de verkoping, van Harlingen naar Vlieland vertrekken, en na deszelfs aankomst met de verkoping eerst een aanvang worden gemaakt. (opm: zie LC 170634)


Datum: 15 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, dinsdag 14 januari. In de maand november ll. zijn er 287 schepen door het Kanaal van Voorne gevaren, waarvan 130 uit zee komende en 46 naar zee gaande.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 januari. Bij het afgaan van de post: NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, van Suriname.
Terschelling, 11 januari. DE MORGENSTER, kapt. H.K. Meyer en DE VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit, van Rostock; ALIDA, kapt. Jan Tjeerds Visser, van Hamburg.
Uitgezeild:
Vlie, 12 januari. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen de volgende Nederlandse schepen: de 9e januari het fregat PAULINA, kapt. L.M. Hoffman, met een passagier, van Middelburg vertrokken de 6e september, en het fregat de VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam vertrokken de 13e juli. De 10e januari: het fregat NEDERLANDS KONING, kapt. P. Vis, met een aantal passagiers, van Rotterdam vertrokken de 20e september, en het fregat BATAVIER, kapt. J. Joses, van dito vertrokken de 22e september.


Datum: 16 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De opper-strandvonder van het Oud Dominiaal Ressort van Haarlem zal, door strandvonders te Noordwijk aan Zee, op woensdag de 15e januari 1834, des voormiddags ten 11 ure, benoorden het strand van gemeld dorp, behalve het bij advertentie van de 6e dezer aangekondigde, nog publiek doen verkopen; het hol of casco van het op de vierde dezer maand aldaar gestrande brikschip de FANNY, benevens het geborgene van deszelfs inventaris, bestaande in ankers, zeilen, gekapt touwwerk, koks-gereedschap en hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
’s Gravenhage de 9e januari 1834, W.C. Hattinga Raven.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Rueb en J. Rueb, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun principaal, zijn van mening, ten overstaan van de heer agent van Lloyds, geassisteerd door de heer griffier van de rechtbank van koophandel binnen deze stad, op vrijdag de 17e januari 1834, des voormiddags ten elf ure, in het notarishuis op de Gelderschekade, in het openbaar te verkopen; 70 kisten Muscovados Rio-Janeiro suiker, alhier beschadigd aangebracht met het schip DE HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, van Rio-Janeiro, liggende volgens notitie en daags vóór en op de dag van de verkoop te zien.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Bayonne, het Nederlands kofschip VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk; vertrekt de 21e januari aanstaande. Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors, Haringvliet, M, 81.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newry, het Nederlands kofschip CATRINA, kapt. J.H. Middel. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 januari. de 14e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Patras.
De 14e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE JONGE ALIDA, kapt. W. van der Sjouw, naar Londen.
Het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname, laatst van Ramsgate, is de 7e dezer aldaar uit zee terug gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 14 januari. AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz., van Suriname. Terug uit zee SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, naar Suriname bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.W. Sesink Clee, makelaar, zal op maandag de 10e februari 1834, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, op last van zijn principalen, verkopen: een extra ordinair welbezeild nieuw vertimmerd tweedeks fregatschip, gedeeltelijk met koperen bouten en complete inventaris voorzien, varende onder Nederlandse vlag, genaamd LOUISA BARBARA, gevoerd door kapt. F.H Zeylstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 31 ellen 75 duimen, wijd 6 ellen 3 duimen, bol 4 ellen 85 duimen en alzo gemeten op 413 tonnen. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het Nederlands schip HENDRIKA, kapt. Klaas B. de Weerd. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bordeaux, Het Nederlands kofschip HELENA CATHARINA, kapt. Jan J. Ynsen. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz. Vertrekt 18 januari.
Genua en Livorno.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.E. Pluktje. Adres bij Blikman en Comp.
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW GEZINA, kapt. H.J. Brunius. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Hamburg en Altona. Het Hanovers kofschip DE VROUW GESINA, kapt. C.H. Lucht. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer.
Kopenhagen. Het Nederlands kofschip DE JONGE HENDRIK, kapt. Wopke Teunis Hitman. Adres bij Da Costa en Bueno.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HOFFNUNG, kapt. A.H. Scheepsma van Emden; HELENA, kapt. H. Gerdes, van Bremen; ANTJE, kapt. A.C. Hazewinkel, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 13 januari. Kapt. Klie, waarvan gisteren melding gemaakt is, is op de rede gekomen als bijlegger.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari. Als een bijzonderheid vernemen wij dat het stoomschip de BEURS VAN AMSTERDAM, metende 500 ton, aan de werf De Vredenhof, op de Kadijk alhier, tot reparatie op een helling is gebracht, terwijl anders voor schepen van dat kaliber tot dusverre alhier zodanige herstelling niet anders dan met kielhalen heeft kunnen geschieden.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 15 januari. In het jaar 1833 zijn uit zee te Harlingen ingeklaard 313 schepen, als: 117 Nederlandse, 32 Kniphauzer, 33 Hannoverse, 1 Oldenburger, 2 Hamburger, 1 Mecklenburger, 6 Pruisische, 32 Deense, 1 Zweeds, 43 Noorse, 44 Engelse, 1 Spaans; en van daar uitgezeild 345 schepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 15 januari. De brik ELISA, welke onlangs bewesten Rammekens was omhoog geraakt en aldaar verkocht is, is de 10e dezer door de stoomboot te Vlissingen binnengesleept.


Datum: 17 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 15 januari. Zr.Ms. korvet HIPPOMENES, van Curaçao.
Vlie, 14 januari. JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, van Sunderland.
Terschelling, 13 januari. ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl, met suiker, katoen, koffie en indigo; AMSTERDAM, kapt. C. Abrahams Jr., met suiker en katoen, beide van Suriname.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Kapt. J.R. Bossinga, voerende het schip de TWEE GEBROEDERS, van Amsterdam naar La Rochelle, in het Nieuwe Diep vastgeraakt, meldt van daar op 12 januari dat het hem met springtij niet gelukt was om vlot te worden, maar hij met 9 andere schepen nog tegen de stenen dam vastzat. Hij zou nu de lading lossen, om het schip te lichten en af te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Het schip (opm: kof) CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Amsterdam naar Cette, beoosten het Nieuwe Diep vastgeraakt, is volgens brief van daar van 10 januari weder vlot geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Het schip de NEDERLANDSCHE WELVAART, kapt. H.K. Rentes, van Riga naar de Zaan, te Cuxhaven lek en met schade binnen, heeft na volbrachte reparatie de lading weder ingenomen en was op 5 januari gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een welbezeild tjalkschip, groot 27 ton, met zeil en treil, ankers en touwen, haken en bomen, staand en lopend want, zoals hetzelve laatst is bevaren door de eigenaar Gerrit Jans van der Laan, te St. Jacobi Parochie, alwaar het schip ter bezichtiging ligt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Er wordt uit de hand ter verkoop aangeboden een overdekt tjalkschip, met zeil en treil, lang 12 el 9 palm, wijd 2 el 9 palm, hol naar rato. Te bevragen bij Rimmert Jacobs de Jong, te IJlst, alwaar het schip ter bezichtiging ligt.


Datum: 18 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HARMANNA FROUKEA, kapt. B.H. Swart.
Naar Greenock en Port-Glasgow, het Nederlands kofschip VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, om spoedig te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 17 januari. De 17e des morgens zeilde uit de Maas EMERALD, kapt. S. Jennings, naar Ipswich.
De PIET HEIN, kapt. Turnbull, van Rotterdam, is de 25e november, is de 25e november te Suriname aangekomen.
In Texel is binnengekomen Zr.Ms. korvet HIPPOMENES, kapt.luit. Willinck, van Curaçao.
Het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, zou in de maand december van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 januari. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 14e januari.
De ANTJE, van Amsterdam naar Rio-Janeiro, is met averij te Guernsey binnen, zijnde door een stoomboot aangezeild.
De VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Workum naar Londen, is des nachts van de 11e bij Aldeburgh op strand geraakt, doch zou waarschijnlijk afgebracht worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping, op rechterlijk gezag, van een koloniaal barkschip, genaamd MARGARETHA, lang over steven twee en dertig Nederlandse ellen, wijd binnen de huid acht ellen acht palmen, hol uit de kiel in de rechte lijn van het dek vier ellen vijf palmen, tussen dek hol uit de bovenkant der balken twee ellen een palm, met deszelfs, met deszelfs staande en lopend want en inventaris, bestaande in het navolgende, als:
Ankers: 2 zware ankers, 1 plecht dito, 1 stroom dito en 3 werp dito. Touwen: 1 zware ketting en 1 paardenlijn. Zeilen: 1 groot-zeil, 1 fok, 2 marszeilen, 2 bramzeilen, 1 bezaan, 1 voorgaffelzeil, 1 barkzeil, 1 kluiver, 1 onder lijzeil, 1 boven dito en 1 bram dito. Bootsmansgoed: 1 katblok, 1 kinnebaksblok, 1 strengwindreepblok, 1 bos schijven, 1 ijzeren schiemanswind (opm: kleedspaan), 10 enkele en 6 dubbele blokken, 1 vishaak, 1 ankerschoen, 1 stengewindreep, 2 rust- en 2 portuurlijnen, 2 ijzeren marszeilschoten en 2 dito draairepen, 1 halve ton pek, 3 koevoeten, 10 handspaken, 7 gangspilspaken, 4 schrapers, 8 marlpriemen, 3 kleedkuilen, 1 paar schinkelhaaks en 11 kettinghaaks. Koksgoed: 1 kombuis met 2 vaste potten en toebehoren, 4 kastrollen, 1 koekpan, 1 braadijzer, 2 vleesvorken, 5 eetpalletjes, 2 koperen pompen, 2 ijzeren theeketels, 1 vetlepel, 2 kippenhokken en 2 varkenshokken. Stuurmansgoed: 1 nachthuis met lamp. 1 handlood en lijn, 1 roeper (opm: megafoon), 2 paar valreeps, 1 paar ijzeren scepters, 1 peilstok, 1 Hollandse vlag, 1 dito geus, 1 standaard met scheepsnaam, 1 haaihoek, 4 paar handboeien, 4 hangsloten, 2 koperen bouten, 1 koperen krans van het roer, 4 bladen oud koper, 1 patent dekglas en 7 oliekruiken. Timmermansgoed: 1 slijpsteen met bak, 1 pekpot, 1 zaag, 2 kalfaatijzers en 1 avegaar. Kajuitsgoed: 1 tafel en stoelen, 2 lantaarns, 1 snuiter en blaker, 2 trechters, 1 lampet, 2 blikken theetrommels, 1 koffiekan, 1 koffiemolen, 1 trekpot, 1 blikken broodbak, olie-, azijn- en peperflessen, 6 messen, 10 vorken en 2 lepels, 1 voorsnijvork, 1 soep- en 4 theelepels, 1 tinnen soepterrine, 3 ovale en 1 platte schotels, 12 borden, 1 suikerpot, 1 sauskom, 2 zoutvaatjes, 3 bier- en 3 wijnglazen, 1 kurkentrekker, 1 vuilnisblik en veger, 6 kopjes en schoteltjes en 5 deksels voor schotels.
Pompgoed: 6 pompschoenen, 7 pompemmers, 7 pomphouten en 2 pompmikken. Konstabelsgoed: 2 kanonnades met rolpaarden, 2 lange stukken met dito, 4 wissers, 4 krassers en 2 kruithorens.
Vaatwerk: 19 watervaten, 1 vlees- en spekstandaard, 1 watertrechter, 1 vat met vlees en 10 waterpassen. Waarloos hout: 1 grote ra, 1 marszeil dito, 1 kluiverboom, 1 brasboom, 2 bramstengen, 1 grote steng, 1 buiten-kluiverboom, 1 brasboom en 1 spar. 1 grote boot met 3 riemen, 1 giek met 4 riemen en 2 sloepmasten.
Behorende bij het genoemde schip MARGARETHA, liggende in de Zalmhaven, even buiten Rotterdam, gevoerd wordende bij kapt. William Barcham.
Ten verzoeke van de heer William Ogte West, koopman en reder, wonende te Rotterdam en aldaar kantoor houdende aan de Wijnhaven, domicilie gekozen hebbende ten kantore van de heer en Mr. Jacobus Bakker, procureur, wonende mede binnen deze stad aan de Gelderschekade, wijk B. no. 59, die in deze voor hem is occuperende, requirant uit krachte van een vonnis, gewezen bij de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende te Rotterdam, in dato de 6e december achttien honderd drie en dertig, deugdelijk geregistreerd door de ontvanger De Clermont, bij welk vonnis de gemelde William Barcham is gecondemneerd om aan de requirant te betalen de som van vier en dertig duizend zeven honderd negen en veertig guldens, de requirant deugdelijk competerende krachtens een Bodemarybrief en waarvoor het gemelde schip en toebehoren is verklaard speciaal verbonden en executabel.
De executant heeft het voorschreven schip ingezet om en voor de som van tien duizend gulden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De LEONIDAS, kapt. Menson, was 5 januari op de hoogte van Douvres.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht van Guernsey, dd. 10e dezer, was het schip ANTJE, kapt. K. Welger, van Amsterdam naar Rio Janeiro, aldaar binnengelopen. Een gedeelte van de stuurboordzijde was weggeslagen door aanzeiling van de Engelse stoomboot WATERSPITE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 16 januari. AGATHA, kapt. D.G. Schuur, van Petersburg.
Uitgezeild: Bayonne, 5 januari. GEERDINA, kapt. E.A. Doewes, naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NIMPHEA, kapt. H.K. de Weerd, van Bordeaux met wijn; DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, van Hamburg met koopmanschappen, talk en krulhaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men is van mening om op de dinsdag de 21e januari 1834, des avonds ten zes ure, in het Nieuwe Heeren-Logement aan het Nieuwediep, gemeente Helder residerende notaris K.L. Kluppel, publiek te verkopen; het hol of casco, van het op de Zuidwal zittende gekoperde en met koperen bouten getimmerde Amerikaanse brikschip, genaamd: HINDU, gevoerd geweest door kapt. J. Johnson; voorts de daarbij horende inventaris en hetgeen verder zal worden gepresenteerde. Zullende de goederen, op de inventaris vermeld, op de dag der verkoping, aan den Helder en aan het Nieuwediep, voor elk te zien zijn, terwijl nadere informaties zijn te bekomen ten kantore van de gebroeders Zurmühlen en Taylor, aan het Nieuwediep voormeld.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MARIA ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Patras.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 15 januari. Gisteren namiddag zeilde in zee: de JONGE ALIDA, kapt. W. van der Sjouw, naar London.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen de volgende Nederlandse schepen: de 16e januari het fregat NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, van Rotterdam vertrokken de 14e augustus, het fregat IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes, met een passagier, van Amsterdam vertrokken de 8e september, en het fregat HENRIETTE EN HENRI, kapt. F.J. Vlieger, van Amsterdam vertrokken de 9e september.


Datum: 19 januari 1834


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 16 januari. Heden zijn van hier vertrokken het schip ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, naar Amsterdam, met 483 vaten suiker, 20 balen hele koffij, 49 balen schone katoen en 25 puncheons rum, en het schip de JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, eveneens naar Amsterdam, met 210 vaten suiker en 2 balen hele koffij.


Datum: 21 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Hamburg, het Nederlands smakschip SIKKOLINA HOOYTES, kapt. G.F. de Jong; vertrekt ten spoedigste.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Nantes het Nederlands kofschip DE COURIER, kapt. P. de Best, om de 28e januari te vertrekken. Op verbeurte van vracht.
Adres ten kantore van Joh. Ooms Ez. en Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 20 januari. De 20e dezer, des morgens, arriveerden MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten en JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, van Bordeaux.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 januari. Het schip THE HINDU, kapt. J. Johnson, van Amsterdam naar New-York, tegen de Zuidwal van Texel gestrand, is aldaar afgekeurd geworden en zal de 21e dezer openlijk worden verkocht. (opm: zie AH 180134)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 januari. Kapt. C. Abrahams jr., voerende het schip AMSTERDAM, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat hij de 10e en 11e dezer, op 53º16’ NB 4º12’ OL., gezien heeft een ten anker liggend schip, zonder fokkemast of grote steng, hebbende de barks- en grote masten met de grote ra nog staande; als ook de 12e dito een geheel op zijde liggende en vol water gelopen brik, vermoedelijk, ingevolge het schilderwerk, thuis behorende in de Oost Zee, rondom welke verscheiden varen en stukken talk dreven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 18 januari. JONGE WILHELMINA, kapt. D. Mooyebend, van Rouaan; DRIE GEBROEDERS, kapt. G. Stuitt, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt uit New York, d.d. 21 december: de LOUISA EN AGATHA (opm: brik LOUISA AGATHA), kapt. H. Mulder, van Amsterdam herwaarts bestemd is in de storm van de 15e dezer (opm: december 1833), op Kaap Hinlopen gestrand, na alvorens de grote mast en 3 ankers te hebben verloren. (opm: zie ook RC 250134)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam naar Batavia, heeft 13 november, deszelfs reis van de Kaap de Goede Hoop voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 januari. JOHANNA OTILIA (opm: JOHANNA OTTILIE), kapt. K.J. Bolhuis, van Bordeaux.
Terschelling, 15 januari. Heden is in de haven van Terschelling gekomen: DE MORGENSTER, kapt. K.H. Meier, van Rostock naar Amsterdam.
Hull, 11 januari. TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Amersfoort.
Uitgezeild:
Royan, 6 januari. HARMANNA JACOBA, kapt. J. van Ulphen, VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, GEBROEDERS, kapt. Kramer, JOANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent en VROUW MARIA, kapt. H.G. Schultz, alle vijf naar Amsterdam; JOHANNA MARIA, kapt. Stuit, Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALIDA, kapt. Jan Tjeerd Visser, van Hamburg met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping, aan den Helder, op donderdag de 23e januari 1834, des avonds om zeven uur, in het Heeren Logement, van het hol of casco, van het nabij Huisduinen gestrande Engelse brik-schip THREE BROTHERS, kapt. A. Flaming, van St. Petersburg, gedestineerd naar Topsham, benevens enige van het daaraf geborgen tuigage, alsmede het nog ongeloste gedeelte der lading planken (indien zulks voor de verkooptijd niet gelost is). Voorts plus minus 2.000 stuks 3 duims vuren en grenen delen, van diverse lengtes en breedtes, uit gemeld schip gelost en liggende in het dorp Huisduinen, zijnde dagelijks voor een ieder te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 20 januari. Het Pruisisch schip de VROUW ELIZABETH, kapt. J.G. Wilson, hetwelk, met 158 uitgeweken Poolse militairen aan boord, van Dantzig naar de Verenigde Staten zich op reis bevond, is den 7 dezer met zware schade te Havre binnengelopen. Eerst na drie weken dacht de kapitein gereed te zijn, zijn reis voort te zetten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht, ligt in lading naar Maastricht, het Nederlands Maasschip de JONGE MAXIMILLIAAN JOSEPH, gevoerd door schipper Jacobus Bovens, om in het begin van februari aanstaande, weer en wind dienende, te vertrekken. Adres bij M.J. Masion, op de Nieuwehaven, aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het kaagschip de JONGE JAN, schipper J. Dudekum, op 14 januari van Amsterdam naar het Nieuwe Diep vertrokken, beladen met timmerhout enz, voor het aldaar liggende schip de FAAM, kapt. J. Andresen, van Amsterdam naar Suriname, is diezelfde avond tussen Oosterleek en Broekerhaven op een wrak gezeild en dadelijk gezonken. De schipper, zijn vrouw en 4 kinderen, benevens de knecht, zijn met groot levensgevaar door een Volendamse visschuit gered, doch van het schip en lading is niets geborgen kunnen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga, van Amsterdam naar La Rochelle, tegen de stenendam in het Nieuwe Diep aan de grond geraakt, is op 16 januari vlot geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, van Osterisoer naar Harlingen, VREDE en HOOP, kapt. H.J. Buining, van Rostock, PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuiveling, van Koningsbergen, de VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slot, de HOOP, kapt. H.T. Bakker, de HOOP, kapt. J.L. Jonker en de OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. Gelte J. Geltes, alle 4 van Hamburg, de 6 laatste naar Amsterdam, alle te Cuxhaven binnen, hebben op 12 januari de reis voortgezet, de 4 laatste zijn echter de volgende dag uit zee teruggekomen.
Het schip de VROUW GEERTJE, kapt. H.A. Sluiter, van Hamburg naar Amsterdam is op 7 januari te Glückstadt binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VROUW GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, van Amsterdam naar Havre en Rouen, bij de mond van de rivier Anthy gestrand, is volgens brief van St. Valery sur Somme van 9 januari, zonder aanmerkelijke schade weder afgebracht en zou binnen weinige dagen de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. M. van der Tuuk, openbaar notaris in het canton Veendam, gedenkt op vrijdag 31 januari, des avonds te 6 uren, ten huize van logementhouder E.D. Everts te Veendam, publiek te verkopen het in den jare 1832 nieuw uitgehaalde en laatst door Kasper H. Nagel als schipper bevaren Nederlandse smakschip de JONGE HARMANNUS, groot 70 belastbare tonnen, thans liggende te Dordrecht in het Martensgat, met al deszelfs opgoederen en toebehoren, volgens inventaris, welke vanaf heden te huize van verkoop ter lezing zal zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 7 januari, het schoenerschip FRIENDS, kapt. J. Manning, met ballast van Londen.
Den 8 dito, het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen.
Den 16 dito, het kofschip ANNA CATHARINA, kapt. A. Rozema, met hout van Riga.
Uitgezeild: Den 8 januari, het schoenerschip FAME, kapt. W. Barfield, met boter naar Londen.
Den 12 dito, het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, met boter naar Londen; het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met kaas naar Newcastle.


Datum: 22 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 19 januari. Het schoongebouwde Antwerpse koopvaardijschip SCHIMMELPENNINCK, kapt. Meulenbeek, is heden van Antwerpen in de haven van Vlissingen binnen gekomen, om onder Nederlandse vlag aldaar te worden bevracht en naar Java te zeilen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar men verneemt zullen de oorlogschepen in het Dok te Vlissingen liggende, met het einde van februari aanstaande hetzelve verlaten en hun respectieve posities op de Schelde hernemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 20 januari. DE VREDE, kapt. S. Nielsen, voor wijlen P.J. Sturk, van Demerary; ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, van Bordeaux; PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuveling.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VREDE, kapt. S. Nielsen, voor wijlen kapt. P.J. Sturk, met suiker, koffie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt te Amsterdam in lading naar Bordeaux het Nederlands kofschip ALIDA, kapt. Hendrik Folkerts Deddes. Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt 26 januari.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barcelona, 6 januari. In de laatste helft van het afgelopen jaar is alhier slechts één Nederlands schip aangekomen, zijnde de PHENIX, kapt. D.T. Visser, van Amsterdam, met een lading boter en kaas en enige kleinigheden, welke bodem vervolgens met wijn, brandewijn en andere koopmansgoederen geladen, naar Buenos-Ayres is vertrokken.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia zijn aangekomen de volgende Nederlandse schepen: de 17e januari het fregat STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, van Rotterdam vertrokken de 21e september. De 20e januari het fregat NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. A.L. van der Valk, van Rotterdam vertrokken de 5e september.


Datum: 23 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 22 januari. De 21e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. J.H. Mugge en ANNECHINA, kapt. P.R. Huisman, van Liverpool; de 22e, des morgens, DE JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breems, als bijlegger naar Lissabon; DE VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, van Kadix, en CHARLOTTE, kapt. J.P. Scheffler, van Havre.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens brief van kapt. L. Blok, voerende het schip ANNA MARIA, van Bordeaux naar Amsterdam, in dato Nantes de 11e dezer, was hij, na de 5e dito van Rouaan naar zee gezeild te zijn. Weinig tijd daarna, bij hevige storm uit het Z.Z.W. tot W.N.W., zwaar lek geworden; tot de 9e onder gestadig zwaar pompen bij de wind afgedreven zijnde, had men die namiddag op de hoogte van Belle-Isle een loods met een vaartuig en zes man tot assistentie aan boord gekregen en diezelfde avond de baai van Quiberon, met reeds 1 el 41 duim water in het schip, bereikt; na aldaar van nog 15 man tot hulp om te pompen voorzien te zijn geworden, had men de volgende ochtend het schip in de baai van Pouliguen op het strand gezet, om aldaar voorlopig te repareren, om in staat te worden naar Nantes op te zeilen en aldaar te lossen; het schip had onder en boven water veel geleden, in zonderheid aan de spijkerhuid, doch de lading scheen, zo verre men zien kon, nog in goede staat te zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 21 januari. HECTOR, kapt. P. Kuyster, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op autorisatie van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam, ten overstaan van de heer griffier bij dezelve Rechtbank, op maandag 27 januari 1834, des voormiddags ten half twaalf ure, in Het Fransche Koffijhuis te Rotterdam, van een partij van circa 70 tonnen lijnzaad, alle meer en minder door zeewater beschadigd, gelost uit het schip die GUTE HOFFNUNG, kapt. Anton Klein, van Riga, zo als dezelve gekaveld zijn liggende op een zolder aan de Punt der Scheepmakershaven, wijk A, no. 451, en aldaar des zaterdags voor en op de dag van de verkoop voor een ieder te zien zullen zijn. Nadere onderrichting ten Kantore van W.H. van der Horst van Lil, aan de Zalmhaven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 20 januari. Heden morgen arriveerden uit zee: MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Duisten, en JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, beiden van Bordeaux.
Den 21 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: WELVAART, kapt. A. Beninga, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 22 januari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de HOOP, kapt. J.H. Mugge, van Liverpool, met zout en stukgoederen.


Datum: 24 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 22 januari. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J.B. Breukelman en J. van Alphen Gz., makelaars binnen Rotterdam, zijn van mening, na gedane aangifte conform de wet, op last van hun meesters en autorisatie van heren assuradeurs, ten overstaan van de griffier der Rechtbank van Koophandel, op dinsdag de 28e januari 1834, des voormiddags ten half twaalf ure, in het huis der notarissen, aan de Gelderschekade, in het openbaar te verkopen, voor rekening van wie zulks zal aangaan; 7 balen en ballotten Russische lamswol, min en meer door zeewater nat en beschadigd gelost uit het van St. Petersburg te Amsterdam gekomen schip ANNA HERMANNA, kapt. A. Bakker en zulks bij kavelingen, zo als die daags vóór en op de verkoopdag zullen te zien zijn in een pakhuis aan de Punt, zuidzijde, wijk A. No. 434. Nadere onderrichting bij de makelaars.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris T.S. van der Leij, residerende te Langweer, zal publiek aan de meestbiedende presenteren te verkopen, onder genot van strijk en verhooggeld, een welbezeild hek-tjalkschip, genaamd de JONGE EVERT, in den jare 1822 nieuw uitgehaald aan de werf van den heer S. Geerts, te Joure, lang bijna 19 el, wijd en hol naar rato, uitgemeten op 92 ton, en zulks met staand en lopend want, zeil en treil, ankers, touwen, haken en bomen, en wat verder tot een extra compleet en wel onderhouden hek-tjalkschip behoort; alles in dier voege laatst bevaren door de weduwe Hendrik Kornelis Voordewind te Langweer, alwaar het schip ter bezichtiging ligt. Wie gading maakt, komt op woensdagen den 12 februari 1834, bij de beschrijving, en den 26 februari daaraanvolgende, bij de finale toewijzing, telkens des namiddags ten twee ure, ten huize van de kastelein Rudolphus de Jong te Langweer, en koopt op condities dan voor te lezen, die inmiddels bij gemelde notaris te vernemen zijn. (opm: LC 180234 meldt dat is geboden bij de beschrijving NLG 2180,75).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van drie schepen. De secretaris A.L. Potma, te Workum, zal, ten overstaan van de notaris Mr. H.L. Nilant aldaar, op vrijdagen den 7 en 14 februari 1834, des namiddags ten 2½ ure, provisioneel en finaal, ten huize van C.F. Lohman aldaar, presenteren te verkopen±
- een tjalkschip, lang 16 el, wijd en hol naar advenant, de TWEE GEBROEDERS genaamd, bevaren geweest door wijlen schipper Teede J. Hilverda.
- een dito, lang 15 el, wijd en hol naar advenant, de VROUW ANNA genaamd, bevaren wordende door schipper Huite J. Hilverda.
- een zeer nette boeier, lang 5¼ el.
Alle gelegen op het Zuidend te Workum, met de daarbij behorende inventaris, breder bij biljetten omschreven. (opm: LC 110234 meldt dat geboden is: Kavel 1: NLG 550, kavel 2: NLG 226 en kavel 3: NLG 55.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. Bauke Haga, procureur te Sneek, zal, ten overstaan van de notaris Zijlstra, residerend te Heeg, op zaterdag den eersten februari 1834, des namiddags ten twee ure, ten huize van de kastelein Jan Tjeerds Nolles te Woudsend, publiek verkopen het reeds vroeger geadverteerde geheel nieuw smakschip, staande op de timmerwerf aan de oostkant van de Ee te Woudsend; waarop geboden is de geringe som van NLG 2.034. (opm: zie LC 131233)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een op stapel staande smaktjalk, lang 20 el 30 duim, wijd en hol naar evenredigheid; plus minus groot 50 lasten, staande in een timmerloods te Workum. Informatie bij Tjeerd A. Visser aldaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hek-tjalkschip, met zeil en treil, genaamd de VROUW SIPKJE, groot 55 tonnen, in 1829 nieuw uitgehaald, en bevaren door G.H. Terpstra, zoals het thans is liggende in de Stadsgracht bij de Vijver te Leeuwarden. Nadere informatie bij de kastelein F. Zoutman, in het Schippershuis op het Vliet bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Op de Zuiderzee bij het Hoornse gat, is in de nacht van 1 januari 1834, verdronken schipper G.H. Terpstra, van Leeuwarden. Aan de vinder en dadelijke berichtgever van dit lijk, wordt verzocht alle oplettendheid te gebruiken, en uitgeloofd vijftig guldens. Hij was een rustig man, met zware bakkebaarden en kleine gouden oorringen, waarschijnlijk in duffel gekleed, met flanellen onderhemd en rood baaien borstrok en onderbroek, en geruit of wit linnen hemd, gemerkt G.H.T. Naricht bij L.P. Oppedijk, zeilmaker te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Voor de tijd van drie of zes jaren, presenteert ondergetekende zijn scheepstimmerwerf en aanhorigheden te verhuren, de aanvaarding op mei of eerder; staande en gelegen op het buitenste Verlaat onder Drachten, alwaar de gegadigden zich bij hem kunnen vervoegen.
M.S. Dijkstra.


Datum: 25 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Uit de hand wordt ten verkoop aangeboden het Amerikaans brikschip ELIZA, gekoperd en met koperen bouten voorzien, groot 255 tonnen, zo als hetzelve thans is liggende in de Westerhaven, te Vlissingen.
Te bevragen bij de timmerman Boudewijnse te Middelburg.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 januari. De 22e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis AMICITIA, kapt. H.J. Benes, van Bordeaux.
Het schip (opm: kof) DE VRIENDSCHAP, kapt. H.R. Bouiten (voor J.J. Valom), van Amsterdam naar Lynn, in het Nieuwe Diep tegen de Steenen Dam vastgeraakt, is afgebracht en zou de 21e dezer de lading weer innemen.
Kapt. W.A. de Boer, voerende het schip DE GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Bremen, te Hinloopen binnen, meldt van daar van de 5e dezer, dat hij alstoen gereed was om de lading, die geheel onbeschadigd bevonden was, weer in te nemen en de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 24 januari. Kapt. H. Mulder, voerende het schip LOUISE EN AGATHA (opm: brik LOUISA AGATHA, zie RC 210134), van Amsterdam naar Philadelphia, bij Kaap Hinlopen, in Noord-Amerika, gestrand, meldt van Louistown van de 18e december, dat hij de 14e dito een loods aan boord gekregen had en wegens de harde wind met verscheiden andere schepen op de rivier aldaar geankerd en des avonds, nadat de ankerketting en twee kabeltouwen gebroken waren en men de grote mast had gekapt, gestrand was, doch de gehele equipage zich met de sloep gered had; door hevige brandingen en zwaar stoten veel water in het schip gekomen zijnde, had de equipage, die zich de volgende ochtend weer aan boord begeven had, daar het schip niet, zo als men vermoedde, met de vloed uit elkaar geslagen was, het lens gepompt en gehouden; men zou trachten om de lading, die, ofschoon jenever en meekrap gepompt was, men hoopte dat voor het grootste gedeelte nog onbeschadigd zou zijn, te bergen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Uittreksel uit de Lloyds List van de 21e januari:
De ZEELUST, kapt. Wieringen, van Bordeaux naar Amsterdam, is te Plymouth aangekomen, lek, met schade aan het roer en verlies van boegspriet, verschansing, enz.
De WILHELMINUS EN JANE, kapt. Ankers, van Liverpool naar Amsterdam, zit bij Studwell op strand met vier voeten water in het hol.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Amsterdam, 24 januari. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit, van Bandol; JOANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, van Bordeaux; AGATHA, kapt. D.G. Schuur, van Petersburg.
Texel, 23 januari. VROUW NEELTJE, kapt. K. Parel en HERMANA JACOBA, kapt. J. van Ulphen, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 januari. De 22e januari des middags is aan het strand van het Eijerland gestrand: AURORA, kapt. B.J. Wijgers (opm: kof, bouwjaar < 1814, kapt. Berend Jacobs Wijgers), van Bordeaux, met een lading wijn, naar Amsterdam gedestineerd, de kapitein en de equipage zijn geborgen; het schip (opm: een kof) is verbrijzeld en een gedeelte der lading verspreid en langs de stranden gespoeld (opm: zie ook: RC 280134, 200534 en AH 050434).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 januari. De 21e januari, des morgens, is achter het Zaaddijkhuis bij het Eijerland te Texel, gestrand de DRONNING MARIA, kapt. C.L. C.L. Gram, van Pratow, met een lading gerst, haver en pijp duigen, naar Douglas gedestineerd, de kapitein en 6 man, de equipage uitmakende, zijn geborgen en van het schip en lading zal men trachten zo veel mogelijk te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, van Bandol met wijn en wol; JOANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, van Bordeaux met wijn; AGATHA, kapt. D.G. Schuur, van Petersburg met potasch, talk en borstels; VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit, van Rostock met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Duinkerken. Het Hanovers schip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. R.J. Saathoff. Adres bij J.C. van Oven.
Duinkerken. Het Hanovers kofschip CATHARINA, kapt. Jan Luiken. Adres bij de Wed. Jan van Wesel en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. Het Nederlandse kofschip DE VROUW JANTINA, kapt. Geert G. Smit. Adres bij Kranenborg en Van Maurik en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
Dantzig. Het Nederlandse tjalkschip DE VROUW ANNECHIENA, kapt. Maarten Drewis de Jonge. Adres bij Jan Corver en Comp.
Koningsbergen. Het Nederlands kofschip CONCORDIA, kapt. Hendrik Deddes van Wyk. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip DE VROUW AUKJE, kapt. Claas Eysses. Adres bij Jan Corver en Comp.
Petersburg. Het Nederlands kofschip MARIA, kapt. H.T. Mulder. Adres bij Jan Corver en Comp. en Nobel en Holtzapffel.
Riga. Het Nederlandse kofschip DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het Franse gouvernement heeft, zo als men te Brussel wilde weten, voorlopig beslist, dat indien de Polen, die met het Pruisisch schip, de VROUW ELISABETH, te Havre aan wal gekomen zijn, hun reis naar Amerika niet vervolgden, men hen zoude inlijven in het Poolse legioen, hetwelk te Algiers is, en waarvan de kern, bestaande uit drie compagnieën, onder bevel van Poolse officieren, reeds gevormd is.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 22 januari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de HOOP, kapt. J.H. Mugge, en ANNECHINA, kapt. P.R. Huisman, beiden van Liverpool.
Heden morgen arriveerden uit zee: JONG JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breems, als bijlegger, naar Lissabon; VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, van Kadix, en CHARLOTTE, kapt. J.P. Scheffler, van Havre.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: AMICITIA, kapt. J. Benes, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Men schrijft ons uit Scheveningen:
Als een bewijs van hulpvaardigheid, welke men alhier in tijd van nood weet aan te wenden, mogen het volgende strekken:
Laatstleden vrijdag was alhier een brikschip voor de wal, sein doende om hulp. Niettegenstaande de hoge zee en stormen, begaven Job den Dulk Carelzoon, en Job den Dulk Ariezoon, zich met hun matrozen in twee boten naar zee. Na veel moeite en met groot gevaar bereikten zij het schip, en gaven aan hetzelve twee loodsen over. Intussen was de storm zodanig toegenomen, dat het terugkeren naar de wal bijna onmogelijk scheen. Evenwel, na het inspannen van alle krachten en met goed beleid, kwamen de beide boten door de hevige branding behouden te Noordwijk aan wal, waar reeds de reddingboot op het strand was gebracht, uit voorzorg, ingeval voormelde boten in de branding een ongeluk mocht overkomen.
Het bedoelde brikschip is genaamd X.L., kapt. Charles Cobb, van Cardiff naar Rotterdam en is l.l. maandagmorgen door de hulp van de voornoemde twee loodsen te Hellevoetsluis binnengebracht.

Krant:
 LPR - Le Propagateur (Oostende)

Men schrijft de 19e januari vanuit Oostende: Een brief, aangekomen uit Antwerpen en gepubliceerd in de beurs te Oostende, kondigde het totale verlies aan, ter hoogte van Texel, van de Belgische driemaster JEUNE PIERRE, kapt. Nannings, toebehorend aan de heer Sinave te Brugge. Het schip heeft onze haven de 10e op avontuur verlaten. De kapitein en de eerste stuurman waren halsstarrig aan boord gebleven en waren ten onder gegaan; de overige bemanning is met een van de boten aan de wal gekomen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Te Batavia is de 23e dezer aangekomen het Nederlandse fregat SUMATRA, kapt. H. Poppen, van Rotterdam vertrokken de 6e oktober.


Datum: 27 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De ZEELUST, kapt. E.F. Wieringa, van Bordeaux naar Amsterdam, is 16 januari te Plymouth lek binnengekomen, met beschadigd roer en verlies van boegspriet, verschansingen, enz.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Liverpool meldt men d.d. 18 januari, dat de WILHELMUS EN (opm: kof), kapt. Rochus Anker, van daar naar Amsterdam bestemd, ter rede van Stydwell (opm: Studwell, nabij Liverpool) gestrand is, hetzelve had 4 voet water in her ruim.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de hoogte van Anjer was vóór 10 oktober de ’s GRAVENHAGE, kapt. J.D. Bulsing van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 januari. ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zylstra, van Batavia.
Havana, 7 december. HAVANA PAKET, kapt. Dirk Tjeerds Visser, van Amsterdam.
Cowes, 19 januari. LOUISE, kapt. E.A. Bakker, van Pillau naar Bordeaux, met schade. JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, van Vlaardingen naar Messina.
Gravesend, 17 januari. VRIENDSCHAP, kapt. M.N. Huizing, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Batavia met koffie, foelie, kruidnagelen, notenzeep, tin en bindrottingen.

Krant:
 UCO - Utrechtsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Belgische dagbladen van 24 januari. Het Belgische vaartuig de JONGE PIETER, van 400 tonnen, kapitein Nannings, behorende aan het huis Sinave te Brugge, hetwelk den 10 januari uit Ostende is gezeild, is den 11 dezer op de hoogte van Texel geheel vergaan. De kapitein en de stuurman, die weigerden het vaartuig te verlaten, zijn verdronken doch de andere scheepslieden zijn gered (opm: zie RC 140134).


Datum: 28 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over diverse partijen lijnzaad en hennep, alle aan order per het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. P.C. Bakker, van Riga naar Rotterdam, te Delfzijl binnengelopen, worden verzocht zich te adresseren aan Ch. en J.F. Cornelder Hzns, cargadoors te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast het Nederlandse kofschip HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 januari. de 24e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool. De 25e, des namiddags, ROTTERDAM WELVAREN, kapt. A.M. Noordbeek, van Batavia; GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema en PETRUS EN LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, van Liverpool.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 januari. Het schip AURORA, kapt. B.J. Wijgers, met wijn van Bordeaux naar Amsterdam, is de 22e dezer op het Eijerland gestrand en geheel verbrijzeld; doch de kapitein en de equipage zijn gered en een groot gedeelte der lading is langs het strand gespoeld en geborgen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. De schepen DE HOOP, kapt. H.T. Bakker, OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. C.J. Geltes, DE HOOP, kapt. J.L. Jonker, DE VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof, alle vier van Hamburg naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, hadden, volgens brief van daar van de 19e dezer, hun reizen voortgezet, doch zijn in goede staat uit zee terug gekomen, het laatste na reeds op de hoogte van Texel te zijn geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 20 januari. JOHANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, van Bordeaux.
Terschelling, 20 januari. VREDE EN HOOP. Kapt. H.J. Buining, van Rostock

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 januari. Het schip CONRAD, kapt. Scholberg (opm: brik, KONRAD, Bremer vlag, ex-Zuid- later Noord-Nederlandse ANNA HELENA; kapt.-eigenaar J. Scholberg), van Batavia naar Rotterdam, is den 23ste januari 6 mijlen beoosten Rye geheel verongelukt en 4 man equipage daarbij verdronken (opm: kapt. Scholberg was een van de geredden).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 25 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, van Liverpool.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek, van Batavia; GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema, en PETRUS EN LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, beiden van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 27 januari. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, en de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong, beiden van Liverpool, met klipzout en stukgoederen.
OHC 280134
Amsterdam, 27 januari. Het schip CONRAD, kapt. Scholberg (opm: brik KONRAD, bouwjaar 1829, Bremer vlag, ex-Nederlandse ANNA HELENA, kapt.-eigenaar J. Scholborg), van Batavia naar Rotterdam, is den 23ste januari 6 mijlen beoosten Rye geheel verongelukt en 4 man equipage daarbij verdronken (opm: zie LCO 030234).
PGC 280134
Het schip JOHANNA JACOBA, kapt. C.J. Drenth, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, is in de nacht tussen 19 en 20 januari in het Vlie binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. W.A. De Boer, voerende het schip de GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Bremen, te Hinlopen (opm: Hindelopen) binnen, meldt van daar op 5 januari, dat hij toen gereed was om de lading welke geheel onbeschadigd was, weder in te nemen en de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip IDA MATHILDA, kapt. C.H. Flick (opm: buitenlander), met haver van Udevalla naar Antwerpen, is op 2 januari bij Zierikzee verongelukt en slechts 1 man van het volk, nadat deszelfs beide benen gebroken waren, gered, doch de overige equipage verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Na bekomen authorisatie zal, door een bevoegd beambte op maandag 3 februari, ten huize van logementhouder W.R. Reiningh, des voormiddags te 11 uren verkocht worden voor contant geld 4.165 st. hennep, 354 st. uitschot, 400 st. Poolse tors, alles meer of minder door zeewater beschadigd, gelost uit het smakschip VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker, van Riga naar Rotterdam bestemd, met zeeschade deze haven binnengevallen. Nader onderricht bij de scheepscommissionair P. Stratingh.
Delfzijl 27 januari 1834.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Al diegenen welke iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan de boedel van wijlen Ate Klazes Sjollema, hetzij personeel, of betrekkelijk de firma van C.P. Sjollema en Zoon, scheepsbouwmeesters te Grouw, worden verzocht daarvan voor den 15 februari aanstaande op - en aangave te doen aan de notaris C.W. Semler, te Grouw. Brieven franco.


Datum: 29 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 27 januari. Gisteren in het Eijerland met assistentie, ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle naar Harlingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOHANNA OHILIE (opm: JOHANNA OTTILIE), van K.J. Bolhuis, van Bordeaux met wijn; PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuveling, van Koningsbergen met tarwe en haver; DE JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen. Stoomschip DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop,
Van Rotterdam naar Londen: dinsdag 25 febr., des morgens ten 10½ ure; dinsdag 4 maart, des morgens ten 5 ure; dinsdag 11 maart, des morgens ten 10½ ure.
Van Londen naar Rotterdam: zondag 2 maart, des morgens ten 9 ure; zondag 9 maart, des morgens ten 9 ure; zondag 6 maart, des morgens ten 8 ure.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Koningsbergen. D e Nederlandse kof DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip TITIA, kapt. Jan Jans Zelling. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en H.A., Hespe.


Datum: 30 januari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Londonderry het Nederlands kofschip ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over diverse partijen lijnzaad en hennep, alle aan order, per het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker, van Riga naar Rotterdam, te Delfzijl binnengelopen, worden verzocht zich te adresseren aan Ch. en J.F. Cornelder Hendrik Zoons, cargadoors te Rotterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille het Nederlandse kofschip FORTUNA, kapt. Lodewijk Deyer. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. In de Javasche Courant van 9 oktober laatstleden wordt vermeld, dat het schip KORTENAER, alhier gebouwd op de werf St. Joris door de scheepsbouwers De Jong, Kortelandt & Anthony, de reis derwaarts volbracht heeft en 77 dagen, gerekend van de Sorlings tot aan Java’s westhoek. Volgens brief van de kapitein van de 5e dier maand was hij de vorige dag voor Onrust in het gezicht van de ree van Batavia geankerd, hebbende dus de gehele reis van Helvoetsluis in 90 dagen gedaan.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Het schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Batavia naar Amsterdam, in Texel binnen, heeft de 4e dezer door zware stortzeeën de verschansingen, zeilen en alles wat op het dek was verloren en andere schade bekomen; veel water ingekregen hebbende was men genoodzaakt een groot gedeelte der lading over boord te werpen, om het schip te lichten en lens te pompen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Het schip DE VERWACHTING, kapt. G.B. Vos, van Memel naar Amsterdam, met verlies van ankers, touwen, zeilen enz. te Dantzig binnen, is opnieuw daarvan voorzien geworden en was de 18e dezer gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 januari. Het schip JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, van Amsterdam naar Bordeaux, is de 22e dezer te Fowey binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen: Kapt. Fokele Hendriks Trip, voerende het fregatschip PETRUS, van Batavia 18 oktober j.l. vertrokken en 28 januari in Texel binnen (alzo de terugreis in 100 dagen afgelegd hebbende), rapporteert dat vóór hem van Batavia gezeild zijn, de schepen ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witsen en WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, alsmede met hem de schepen CONCORDIA, kapt. J.H. Backer en OLIVIER VAN NOORD, kapt. H. de Jong, alle vier naar Amsterdam. Wijders dat vóór zijn vertrek aldaar gearriveerd was, het schip DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, van Amsterdam, alsmede dat hij in Straat Sunda gezien heeft, het schip SURINAME, kapt. W. Landsaat en nog een schip, zo hij meende, ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, beide van Amsterdam naar Batavia bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 28 januari. PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Batavia met koffie, suiker, indigo, ruwe zijde, tabak, huiden, staartpeper en bindrotting.


Datum: 31 januari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen in Noorwegen, 31 december, 1833. De handel en scheepvaart op Noorwegen met Nederlandse schepen is in 1832 nog minder geweest dan in 1831, hetwelk hoofdzakelijk moet worden toegeschreven, wat de uitvoer van Bergen, Drontheim en Christiaansand betreft, aan de afnemingen der visverzendingen naar Nederland en dat de traan thans meestal uit Duitsland wordt aangebracht en als transito maar gedeeltelijk over Nederland vervoerd wordt.
De invoer-goederen uit de Nederlanden hebben over het geheel in Noorwegen ook niet toegenomen. De Nederlandse scheepvaart beliep, in 1832, 2000 lasten minder dan in 1831, waartoe gedeeltelijk de grote uitvoer van hout met Noordse schepen naar de Nederlanden heeft bijgedragen, terwijl van Drammen alleen in dit jaar met 160 Noordse schepen, 16.000 lasten balken naar Amsterdam gebracht zijn.
Volgens berichten uit Tromsoe en Hammersfest in Finmarken hebben, 3 Hollandse schepen uit Vlaardingen in 1832 aldaar aangekomen, de meegebrachte goederen voordelig in ruiling tegen vis en traan omgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Een kofschip met complete inventaris, groot p. m. 70 rogge-lasten. Nadere informatie bij de heren Kranenborg & Van Mourik, cargadoors te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. De Jonge, van Dantzig naar Harlingen, en de VROUW GELIDA, kapt. M.J. Louwerens, van Riga naar Amsterdam, waren volgens brief van Tonningen van 18 januari, met verscheidene andere vaartuigen in goede staat als daar nog liggende.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. E.F. Wieringa, voerende het schip ZEELUST, van Bordeaux naar Amsterdam, in dato Plymouth 19 februari, was hij, na sedert 6 januari, de dag van zijn vertrek van de Garonne, aanhoudend stormweer gehad, daardoor zware lekkage en schade aan het roer bekomen en de boegspriet, boot, zwaard en zeilen enz. verloren te hebben, op 16 januari met hulp van een loods, aldaar binnengelopen. Hij moest lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris C.W. Semler te Grouw zal, op maandagen den 10 februari 1834, ten huize van S. van Stralen, te Grouw, provisioneel, en den 24 derzelfde maand, ten huize van T.G. Visser aldaar, finaal, telkens des avonds om 6 uren, publiek bij strijk- en verhooggeld presenteren te verkopen een zeer sterk en wel onderhouden kofschip, genaamd de HOOP, lang 15 el, wijd 4 el 151 streep, en hol op het berkhout 1 el 203 streep, groot 51 ton, en zulks met de zeilen, tuigage en verdere inventaris, die zeer goed is, zijnde dit schip door de eigenaar Pieter Hettes de Vries steeds gebruikt als beurtschip in het veer van Grouw op Amsterdam, doch ook bijzonder geschikt om er mede op de eilanden te varen, liggende thans ter bezichtiging aan de werf van C.P. Sjollema te Grouw; 8 dagen na de finale toewijzing voor den koper te aanvaarden.
NB. De betaling kan des verkiezende, in termijnen geschieden, mits tegen voldoende borgstelling. (opm: LC 210234 meldt dat is geboden NLG 515.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. E.E. Wielinga van Scheltinga, notaris te Leeuwarden, zal op maandag den 10 februari 1834, des namiddags om 4 uren, ten huize van H. Kool, in de Keizerskroon, aldaar, bij de provisionele toewijzing, presenteren te verkopen een half trekveer en schip cum annexis, varende van Leeuwarden op Sneek en vice versa, alles zodanig thans eigen is aan, en bevaren wordt door Pieter Visser; acht dagen na de finale toewijzing door de koper te aanvaarden. (opm: LC 140234 meldt dat is geboden NLG 1328.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een fraai en net gemaakt potschip, met een welgemaakte kajuit en met al hetgeen tot een schip behoort, lang 11 el 3 palm 60 duim, wijd 2 el 9 palm 82 duim, en hol naar advenant, liggende in de Beneden Knijpe, en aldaar te bevragen bij Bouke Ruurds van der Made.


Datum: 01 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands schoener-kofschip ENGELINA, kapt. R.H. Bok.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. In Texel is binnengekomen F.H. Trip van Batavia, welke rapporteert, dat hij de 21e oktober in Straat Sunda heeft gezien het schip SURINAME, kapt. W. Landsaat, van Amsterdam naar Batavia, als ook een schip, waarschijnlijk ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, mede van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Volgens brief van kapt. L. Blok, voerende het schip ANNA MARIA, van Bordeaux naar Amsterdam, in de baai van Pouliguen binnen, in dato 18e dezer, was het schip nog zwaar lek en werd voortdurend veel wijn gepompt. Hij hoopte, dat met het eerste springtij het water hoog genoeg zou zijn om naar Nantes op te zeilen, ten einde aldaar de lading te lossen, om zo mogelijk het schip te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 januari. Het schip MARIA, kapt. P.E. Boer, van Amsterdam naar Bordeaux, is, volgens brief van La Rochelle van de 18e dezer, aldaar binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 30 januari. Van de Zuidwal in het Nieuwe Diep, DE STANDVRIES (opm: STANT VRIEZ), kapt. De Vries, bestemd naar Brazilië.


Datum: 03 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 31 januari. ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. P. Kraay en OLIVIER VAN NOORD, kapt. H. de Jong, van Batavia; AURORA, kapt. J.B. Heitman, van Havana; VROUW DIEUWKE, kapt. R. Bovenkamp, van Londen; HENRIËTTE, kapt. M. Karsenboom, van Riga; PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hillebrands, van Suriname.
Batavia, 20 oktober. ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling van Rotterdam.
21 Oktober. ‘s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, van Rotterdam; SURINAME, kapt. W. Landsaat Jr., van Amsterdam; NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop, en ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet, van Rotterdam.
Batavia, in oktober. CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Batavia, 18 oktober. DILIGENCE, kapt. H. Bos, naar Soerabaya. 22 oktober. EERSTELING, kapt. H.F. Horneman, naar Rotterdam.
Stralsund, (doorgezeild), 20 oktober. ONS GENOEGEN, kapt. C. van Zameren, van Amsterdam naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE ADMIRAAL DE RUITER, kapt. P. Kraay, van Batavia met koffie, suiker, sapanhout en bindrottingen; ZEEMANSHOOP, kapt. Z.A. Witzen, van Batavia met koffie, suiker en huiden; OLIVIER VAN NOORD, kapt. H. de Jong, van Batavia, met koffie, suiker, huiden, kurkuma, lange peper, arak en cajaputi-olie; DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Suriname met suiker, katoen, cacao en koffie; ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, van Bordeaux met wijn en honig; HARMANNA JACOBA, kapt. J. van Ulphen, van Bordeaux met wijn, anijszaad en pruimen; HECTOR, kapt. P.H. Keusder, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houders van cognossementen over 50 tonnetjes lijnzaad, geladen in het schip DE VIJF GEBROEDERS, kapt. P.G. Bakker, van Riga in Delfzijl binnengekomen, worden verzocht zich te adresseren aan de cargadoors Blikman en Comp., alhier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het door wijlen kapt. S.H. de Groot, gevoerde kofschip DE GOEDE HOOP, groot circa 65 rogge-lasten, liggende te Nieuwendam.
Te bevragen bij C.J. de Grys, makelaar, Brouwersgracht No. 30, tussen de Heerenmarkt en Brouwerstraat.
LCO 030234
Aangaande het Bremer schip CONRAD, kapt. Scholberg (opm: brik KONRAD, kapt. J. Scholborg, zie OHC 280134), van Batavia naar Rotterdam, bij Rye gestrand, wordt van daar van den 27 januari gemeld, dat van de lading 141 blokken tin waren geborgen.
RC 040234
Rotterdam 3 februari. De 2e dezer, des avonds, zeilden uit de Maas MIDDELBURGS WELVAREN, kapt. W. Pronk, naar Londen en HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, naar Havre.


Datum: 04 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Aan het strand van het Vlie is gevonden een stuk plank van een verschansing, waarop met witte letters geschreven stond CATARINA.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Kapt. P. Kraay, rapporteert, op de 30e januari, 28 mijlen, A.W. ten westen van Petten, gezien te hebben een schip, tonende de nommervlag 74, zijnde het schip DE PLANTER, van Amsterdam naar Demerary bestemd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. J.F. Brouwer, voerende het schip MARIA, van Amsterdam naar Genua en Livorno, op Wieringen gestrand, meldt van daar van de 26e januari, dat hij een aanvang gemaakt had met het lossen der lading, welke in de quarantaine-pakhuizen te Wieringen zou worden opgeslagen, doch alstoen door het slechte weer verhinderd werd daarmede voort te gaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 februari. CATHARINA ENGELINA, kapt. E. de Groot, van Bordeaux; JONGE JAN, kapt. S.S. van der Meulen, van Londen.
Uitgezeild:
Texel, 1 februari. AGENORIA, kapt. W. v.d. Kolff, NEDERLANDER, kapt. C. Hofker en CATHARINA, kapt. J. de Lange, naar Suriname; WISSELVALLIGHEID, kapt. A. v.d. Weyde en VREDE, kapt. Swanenburg, naar Lissabon; ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, naar Marseille; JACOBA BARBARA, kapt. K. Schuth en JONGE REINTJE, kapt. B. Mellema, naar Bordeaux; VROUW ANTJE, kapt. J. Kraan, naar Duinkerken; VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, VRIENDSCHAP, kapt. K.P. Tippema en MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, naar Londen; ANNA MARIA, kapt. H.A. Kuiper, naar Lynn; ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels, naar Dedesmunde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 februari. VISSCHERY, kapt. P. Jelsma, van Londen; Met de kof HELENA, kapt. G. Swart, van Papenburg, van het strand te Wijk aan Zee.
Uitgezeild:
Texel, 2 februari. JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman en CHRISTINA BERNARDINA, kapt. J.A. Strup, naar Batavia; CLARA HENRIETTA, kapt. H. Blokziel, naar Batavia en St. George d’Elmina; SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort; SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dykhuis; HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager en ATALANTA, kapt. C. Meyer, alle zeven naar Suriname; CATHARINA, kapt. J. Wessels, naar Buenos Ayros; NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, naar St. Thomas; MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonck, naar Port a Port; VREDE, kapt. R.W. Vos en ANNAGINA, kapt. E.P. v.d. Wyk, naar Nantes; GOED BESLUIT, kapt. H.W. Drent en WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, naar Marseille; WELDAAD, kapt. B.E. Boll, naar Bayonne; ANNA MARIA, kapt. P.N. Seplin; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker en VENUS, kapt. H.C. Bock, alle drie naar Cette; DE ACHT GEBROEDERS, kapt. J.B. Bossinga, naar La Rochelle; HARMONIE, kapt. H. Deddes; ALIDA, kapt. A.F. Dedeles, ANTONIUS, kapt. E Speelman; ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent; JEREMIAS, kapt. S. Stellingwerf en HELDINA, kapt. J. Hensen, alle zes naar Bordeaux; LOUISA, kapt. J.C. Jens en JULIE, kapt. S. Schildwagt, beide op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 januari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de JONGE HELENA, kapt. J.D. Tobbens, van Leer; heden morgen arriveerden uit zee: HEINRICH, kapt. J. Flemming, van Batavia, en de VRIENDSCHAP, kapt. A. Hagen, van Bordeaux.
1 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARS, kapt. J. Blaken, van London; MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, van Papenburg; VROUW JOHANNA, kapt. C. Boutesteije, als bijlegger naar St. Ubes. Van de morgen zeilden in zee: de JONGE JOHAN GEORGE, kapt. L. den Breems, naar Lissabon; CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, naar Bordeaux, en PRINCESSE LOUISE AUGUSTE, kapt. H. Nissen, naar Duinkerken.
Den 2 dito. Van de morgen zeilden naar zee: Zr. Ms. transportschip DORDRECHT, kapt. luit. Jonkers; RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, DORTENAAR, kapt. H.P. Vis, WILHELMINA, kapt. D.A. de Jong, en MARIA THERESE, kapt. J. Joffroy, alle vier naar Batavia; MARGARETHA, kapt. H. Hagers, naar Suriname, JONGE MARIA, kapt. G.J. Meeuw, naar Smirna; VROUW JOHANNA, kapt. C. Boutesteijn, naar St. Ubes; VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, naar New York; VRIENDSCHAP, kapt. J. Brands, naar Rochefort; JOHANNA GESINA, kapt. P.G. Schuur, en ZORG EN VLIJT, kapt. J. Hull, naar Belfast; les DEUX FRÈRES, kapt. L. Bessel, naar Cette; MARS, kapt. T.J. Bond, op avontuur; ELISABETH CORNELIA, kapt. P. Janzen, naar Newry; CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, naar Bordeaux, en JOHANNA, kapt. E. Bergman, naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 1 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Bult, van Rije. Heden morgen zeilden in zee: ONDERNEMING, kapt. B.G. Flik, naar Barcelona; EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar Nantes.
Den 2 dito. De gisteren gemelde schepen zijn wel in zee gekomen. En zeilden nog in zee:
GUIANA, kapt. F. Popken, naar Suriname; HENRIETTA, kapt. H.B. Schippers, naar Bordeaux, COURIER, kapt. P. de Best, naar Nantes, HOOP, kapt. D. Guijt, naar Liverpool. Heden morgen zeilde in zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Bruins, naar Rouan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 februari. Heden middag zeilde in zee: VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, naar Bayonne.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 3 februari. Het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Jan Keijser, van Dordrecht naar Batavia, was op 23 september 1833 in goede staat zeilende op 37º40’ ZB 27º28’ OL. Aan boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW CHRISTINA, kapt. R.J. Dood, van Amsterdam naar Bayonne, volgens brief van daar van 21 januari, op 19 januari Socoa binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 19 januari, het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met ballast van Amsterdam.
Den 23 dito, het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, met ballast van het Nieuwe Diep.
Den 26 dito, het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met ballast van Amsterdam.
Den 31 dito, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met steenkolen van Newcastle.
Uitgezeild: Den 19 januari, het schoenerschip FRIENDS, kapt. J. Manning en den 27 dito, het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, beide met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.E. Offerhaus, advocaat en notaris te Groningen, gedenkt op dinsdag den 18 februari 1834, des avonds ten 7 ure, ten huize van de weduwe Bulsing, in den Doelen, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek te verkopen het welbevaren kofschip de JONGE FREERK, groot 95 Nederlandse ton, wordende door kapt. P.A. Visser gevoerd, met zeil en treil, zoals hetzelve thans ligt te Delfzijl.
Hetzelve is inmiddels uit de hand te koop en te bevragen bij de heren P. Vos te Delfzijl, Hubert Jans & Comp. te Harlingen, en bij de ondergetekende notaris.
Mr. J.E. Offerhaus, notaris.
(opm: de kof werd niet verkocht, maar op 28 februari werd vanuit Bergen, Noorwegen, door de consul de zeebrief naar Den Haag verzonden met daarbij de mededeling ‘schip verkocht’; vermoedelijk was het schip naar Noorwegen uitgevlagd om de door Engeland en Frankrijk ingestelde boycot op de Nederlandse vlag te omzeilen)

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Paramaribo liggen in lading naar Amsterdam:
- het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, mede voor passagiers. Sluit medio februari. Adres bij J.L. Gellée.
- het gezinkt kofschip de JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski, mede voor passagiers. Sluit 15 februari. Adres bij J.L. Gellée.
- het het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip de JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes. Sluit 5 februari. Adres bij J.L. Gellée.
- de snelzeilende gekoperde schoener-kof WILHELMINA FREDERICA, kapt. J.H. Bodeman. Sluit 10 februari. Adres bij Bothe & Fuchs.


Datum: 05 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Suriname, 9 december. EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff en SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Amsterdam. 11 december. HENRIETTE, kapt. Johan Cristoph Willems, van Amsterdam.
Bayonne, 22 januari. DE VROUW CHRISTINA, Remmert Jans Dood, van Amsterdam.
Bordeaux, 23 januari. DE JONGE BAREND, kapt. Barend Roelofs van Wijk, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 3 februari. VRIENDSCHAP, kapt. A.R. Ruyter, naar Lynn.
Bordeaux, 23 januari. DIANA, kapt. Abraham Klasen Jongebloed, naar Amsterdam, 25 januari. LUDOLF THEODORUS, kapt. Joachim Andries Zyl, JAN DE WITH, kapt. Reinder Foppes Mellema en ANNA MARIA, kapt. J. Haase, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra welbezeild bomschip, genaamd BASTIAAN, gevoerd door kapt. W. van Beelen, voorzien van een complete inventaris, zoals hetzelve is liggende in het Oosterdok, te Amsterdam. Te bevragen bij de makelaar Jan Corver of de cargadoors Jan Corver en Comp., op de Buitenkant, bij de Kalkmarkt, No. 43, aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. Govert Blom, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en B.D. Bosscher.
Batavia, (via Kaap de Goede Hoop). Het gekoperd tweedeks fregatschip ABEL TASMAN, kapt. Hein H. Zylstra, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en Comp. en B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip DE ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Vertrekt 15 maart.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Havana. Het Nederlands brikschip ALIDA, kapt. Jan Tjeerds Visser. Adres bij B.J. van Hengel.
Rio-Janeiro. Het gekoperd schooner kofschip MONNIKENDAM, kapt. Douwe Hendriks Kramer, van Monnikendam. Adres bij de Vries en Comp.; Coopman en De Witt en Lenaertz; Jan Daniels en Zonen en Arbman en Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Marseille. Het Nederlands hoekerschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Cornelis Smit. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels Zonen en Arbman.
Marseille. Het Nederlands kofschip AGATHA, kapt. Boele Jans Potjewijd. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Koningsbergen. Het Nederlandse kof DE JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip TITIA, kapt. Jan Jans Zelling. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlands kofschip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Hendrikus Menkus Swart. Adres bij Kranenburg en Van Mourik en de Wed, P. Poolman Jnz. en Zoon.


Datum: 06 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Belfast, het Nederlands kofschip VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. Roswijk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Kapt. Kraay rapporteert dat hij de volgende schepen gepraaid heeft, als: de 28e oktober, in Straat Sunda, de brik ASTREA, kapt. S.Y. Parma, van Amsterdam naar Batavia, laatst van Rio-de-Janeiro, aan boord was alles wel: de 4e december, bij het omzeilen van Kaap de Goede Hoop, het schip CONCORDIA, kapt. J.H. Backer, van Batavia naar Amsterdam; de 29e januari in de Hoofden (opm: in het Nauw van Calais) een kof, tonende vlag van het college Zeemanshoop met No. 227, zijnde die van kapt. J. Haasnoot, voerende het schip HOOP EN VERWACHTING, van Rotterdam naar Messina, als ook een kof, mede gevoerd door kapt. Haasnoot (waarschijnlijk de kof DE ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, van Fernambuck naar Amsterdam).

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Het schip EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Amsterdam naar Lissabon, te Zierikzee binnen, heeft de 1e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Het schip ELLIDA, kapt. A. Rander, van Stockholm naar Rotterdam, te Cuxhaven binnen, heeft de reis voortgezet, doch is de 27e januari aldaar lek uit zee teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Het schip DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, van Matanzas naar Rotterdam, is de 28e januari te Cowes binnengelopen, met gebroken roer enz.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 2 februari. NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, van Bordeaux
Uitgezeild:
Texel, 4 februari. CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Cette; GUAYANA, kapt. D.G. Visser, JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes en WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, alle drie naar Bordeaux; MARGINA, kapt. J.P. Boer, naar Nantes; NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domeni en GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hoogendyk, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AURORA, kapt. N.H. Dul, van Havana met suiker, koffie, verfhout, sigaren en honig; DE JONGE WILHELMINA, kapt. D. Moyenkind, van Rouen met drogerijen, kaardebollen, verfwaren, suikerbakkers aarde (opm: schuimaarde) en pleistersteen; VRIENDSCHAP, kapt. E. Ommen, van Bremen met traan, tabak, linnen en lood.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 1 februari. Heden is naar zee gezeild het brikschip de ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 februari. Heden is van hier naar Batavia gezeild de BELLONA, kapt. R. Rolufs, met ballast en stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 februari. De kapiteins A. Schaap, J.J. Kortrijk, F.J. Rand, D.J. Mik, welke gisteren mede naar zee gezeild, maar bij de Goereesche haven ten anker gekomen waren, zijn heden morgen opnieuw naar zee gezeild, maar daarvan zijn wederom A. Schaap, evenals kapt. P.F. Marks, voerende de ERASMUS, alle naar Batavia bestemd, nog niet in zee kunnen komen.
Den 4 dito. De schepen gisteren gemeld, zijn wel in zee gekomen, behalve A. Schaap, die bij de Goereesche haven geankerd, en heden morgen voor de derde maal onder zeil naar zee gegaan is. Van de morgen zeilden voorts nog naar zee: SUSANNA, kapt. G. Feijkes naar Batavia; ALIDA, kapt. G. van Laar, en DRIE GEZUSTERS, kapt. B.J. Zaadhoff, beiden naar Duinkerken; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, naar Bordeaux, en NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, naar Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 3 februari. Gisteren avond zeilden in zee: MIDDELBURGS WELVAREN, kapt. W. Pronk, naar London, en HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer, naar Havre.
Den 4 dito. Heden morgen zeilde naar zee: DE HOOP, kapt. P.J. de Boer, naar Belfast.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 4 februari. Heden morgen zeilde naar zee ANNA MARIA, kapt. Muijs, naar Havre.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, om spoedig te vertrekken, het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.J. Puister.
Adres bij cargadoor J.B. ’t Hooft.


Datum: 07 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 10 januari. Acht en zestig Nederlandse schepen (inclusief degene die meer dan een reis hebben gemaakt) hebben de haven van Pillau bezocht, waarvan 66 herwaarts zijn opgezeild, 1 in Elbing heeft geladen en 1 van Memel met averij binnengelopen; buitendien is 1 door Kurisches Haff direct herwaarts gekomen en van genoemde 66 blijven 3 hier overwinteren. Men kan uit het een en ander gewaar worden, hoe kwijnend het met de handel en de scheepvaart is geweest, tenminste hebben wij hier slechts verscheiden jaren geen dusdanige flauwte daarin beleefd; van voorgemelde Nederlandse vaartuigen waren, bij gebrek aan vracht, nog enig verplicht naar andere havens te verzeilen, hetwelk alhier zelden of nooit gebeurd.
Deze ongewone stilstand, veroorzaakt door de aanhoudende lage prijzen van de granen buitenslands, waardoor zo bijzonder weinig uit al de Oostzee-havens naar Nederland is verzonden geworden, mag wellicht aan vele omstandigheden worden toegeschreven, onder andere daaraan, dat zich buitenslands nog immer geen lust tot speculatie wilde vertonen, wijl men geruster tijden scheen af te wachten, deels ook daaraan, dat er volstrekt geen behoefte aan granen moet geweest zijn, hetwelk zich zo veel te meer bevestigt, doordien, terwijl hier en in Rusland (zo als bekend is, is in het Zuiden van dat Rijk de oogst geheel mislukt) de prijzen stijgen, dezelve in Nederland en elders geenszins faveur nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 5 februari. VROUW MARIA, kapt. H. Schulten, van Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 januari. Op dinsdag de 21e januari werd op het strand achter het Zanddijkshuis, een Deens schoener-galjasschip geworpen, gevoerd wordende door kapt. G.L. Gram, die zich door eigen middelen redde en met zijn equipage behouden op strand kwam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 3 februari. Onder de voorbeelden van buitengewoon snelle reizen welke zich in de jongste tijden hebben opgedaan, verdient voorzeker niet in de laatste plaats vermeld te worden, dat het schip de ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Pieter Kraay, alhier op de werf Oranjeboom, bij scheepsbouwmeester Booy gebouwd en toebehorende aan de heren M. Udink & Zn. op l.l zaterdag uit Java te Texel binnengekomen, de uit en thuisreis van en naar Batavia, het lossen en weder inladen daaronder begrepen in het korte tijdsbestek van 7 maanden en 5 dagen heeft volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de VROUW LUMMEGINA, kapt. B.J. Goossens en GESINA, kapt. S. T. Kramer, van Bordeaux naar Amsterdam, het VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap en JACOBA, kapt. G. Verkade, van Bordeaux naar Rotterdam te St. Martin op het eiland Rhé binnen, waren volgens brief van daar van 21 januari, toen aldaar nog liggende, het laatste onder reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De griffier van het Vredegerecht, kanton Pekela gedenkt ter verzoeke van zijn principalen te verkopen een tjalkschip en annexen, groot plusminus 49 ton, genaamd de JONGE JAN, laatst door wijlen Geert Jans Panjer bevaren, liggende te Nieuwe Pekela. Deze verkoping zal zijn ten huize van H, Stemfo0ort, te Nieuwe Pekela, op woensdag 12 februari
1834, des avonds te 6 uren.
A. Wildervanck Bruins, griffier.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Ameland, zal op den 24 februari 1834 en volgende dagen, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, ad opus habentium, te Nes op Ameland, bij boelgoed, tegen contante betaling verkopen, zo namelijk deze advertentie niet wordt herroepen of veranderd, een aanzienlijke partij katoenen van verschillende kleuren, Manchester, Engels leer, katoen en wollen garen, duffel, enige tapijten, enz.; alles geborgen uit het 30 januari ll. gestrand Engels schoenerschip ELIZA, kapt. T. Keiyhley, van Hull naar Hamburg bestemd. Een dag voor de verkoop zal te Holwerd een schip gereed liggen, om de gegadigden naar Ameland over te brengen, naar welker aankomst de verkoop zal wachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip, lang 15 el 336 streep, wijd en hol naar rato. Te bevragen bij Marten Jochems van der Sluis, te Sneek.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Daar wordt uit de hand te koop aangeboden een overdekt tjalkschip, met zeil en treil, lang 12 el 9 palm, wijd 2 el 9 palm, hol naar rato; te bevragen bij J.J. Croles, scheepstimmerman te IJlst, alwaar het schip ter bezichtiging ligt.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Paramaribo liggen in lading:
- naar Amsterdam het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff. Sluit 10 februari. Adres bij L.D.J. van Bommel.
- naar Rotterdam het snelzeilend gekoperd fregatschip ALEXANDER, kapt. A.S. Casse. Sluit 10 februari. Adres bij J.M. Samson.


Datum: 08 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 februari. Kapt. F. van den Bergh, voerende het schip DE VROUW MARIA, de 5e dezer te Hellevoetsluis gearriveerd van Batavia, rapporteert, dat hij de 16e oktober ll. in Straat Sunda in goede staat gepraaid heeft het schip DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk; de 1e februari een kof gepasseerd is, tonende Amsterdamse nommervlag 227 en de 2e februari twee Amsterdamse schepen, No. 24 en 211.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 februari. De 29e januari, des namiddags omstreeks half twee uur, strandde op het Uithuizerwad het Amerikaans schoenerschip MARTHA OF PLYMOUTH, kapt. Ephraïm F. Churchill, met ballast van Hamburg komende en bestemd naar La Rochelle. Na in de hevige storm van de vorige nacht eerst op zijde geslagen en de grote mast gekapt te hebben, verloor het beide ankers en dreef daarna bij vloed tot aan de Kwelder en wel zo hoog op, dat het niet weer afgebracht zal kunnen worden. De equipage, uit negen man bestaande, is na de grootste gevaren en vermoeienissen doorgestaan te hebben, behouden aan wal gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 februari. SURINAME, kapt. W.H. Bakker, van Suriname; VROUW HILKE, kapt. U.H. Bonjer, WENDEN, kapt. J.S. Bonjer, INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, MARGARETHA, kapt. T. Mulder en JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, alle zes van Bordeaux.
Terschelling, 3 februari. SOPHIA ALIDA, kapt. J.A. Hansen, van Rostock; AURORA, kapt. H. Breckwold, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Grooth, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Londen. Het Nederlands kofschip MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer. Adres bij Kranenburg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Petersburg. Het Nederlands kofschip ELISABETH, kapt. Hilbrand H. Pot. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 februari. De kapiteins A. Schaap,G. van Laar en R.J. Zaathof, gisteren naar zee gezeild, zijn bij de Goereesche haven ten anker gekomen. Heden morgen zeilden naar zee: ERASMUS, kapt. P.J. Marks, naar Batavia; GEZINA, kapt. J.G. Postema, naar Liverpool, en JACOBA, kapt. A.K. de Groot, naar Londonderry; en arriveerde uit zee: de VROUW MARIA, kapt. T. van den Bergh, van Batavia.
Den 6 dito. De schepen, gisteren gemeld, zijn wel in zee gekomen, behalve P.J. Marks, welke bij de Goereesche haven ten anker ligt. Gisteren namiddag zeilden in zee; DORETTE, kapt. G. Dade, naar Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 februari. Men heeft hier te lande thans berichten uit Curaçao tot 30 november.
De 3e dier maand is Zr.Ms. brik PEGASUS, kapt. Muller en de 16e Zr. Ms. brik de ECHO, kapt. Van Voss, aldaar uit Suriname aangekomen. Te Suriname was nog uit het moederland aangekomen Zr. Ms. korvet PALLAS, kapt. Buijs.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 februari. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse fregatschip MINERVA, kapt. G.H. Ahlers, van Amsterdam vertrokken de 1e oktober.


Datum: 09 februari 1834


Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 8 februari. De 3e dezer zijn alhier uitgeklaard de schepen HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, naar Amsterdam, met 275 vaten suiker, 38 balen schone katoen, 797 pond tin en 2.390 pond oud koper, EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, eveneens naar Amsterdam, met 300 vaten suiker, 3 balen gebroken koffie en 6 balen schone katoen, en de schoener GOUVERNEUR-GENERAAL BARON VAN HEECKEREN, kapt. MacGeorge, naar het opperdistricht Nickerie. De 4e dezer is alhier uitgeklaard het schip de JONGE LODEWIJK ANTHONIE, kapt. R. Tjebbes, naar Amsterdam met 566 vaten suiker en 3 balen schone katoen.


Datum: 10 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 5 februari: ’s Rijks schepen in het Dok van Vlissingen zullen hetzelve spoedig moeten verlaten en hun positie op de Schelde hernemen, nademaal enige herstelling aan de bodem van genoemd dok, de gehele ontruiming van hetzelve vordert.
Ook verneemt men, dat het fregat DE RIJN, de brikken BOREAS en DE WINDHOND insgelijks spoedig het Dok dier stad zullen verlaten, om in een andere haven van koninkrijk te worden uitgerust, terwijl men ook spreekt van de in-dienststelling van het fregat BELLONA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 5 februari. Naar men verneemt zal het schip SCHIMMELPENNICK, kapt. Meulenbroek, van Vlissingen met troepen naar Java vertrekken. (opm: bedoeld is de PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Te Bayonne zijn in het 2e halfjaar van 1833 slechts 5 Nederlandse schepen aangekomen geladen met kaas, tabak, drogerijen, kruidenierswaren, cacao, planken en andere artikelen, zijnde dezelve van daar vertrokken met brandewijn, wijn, reukwerken, enz.
Te Cadix zijn in 1833, 8 schepen uit Nederland aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 februari. NEPTUNUS, kapt. K.G. Sipsma en MARIA, kapt. J. van Veen Jr. van Bordeaux. Op de 3e februari is door de loodsboot No. 4 op de hoogte van Kamperduin gepraaid: GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Amsterdam naar Batavia.
8 februari. ANNA MARIA, kapt. E. de Haas en VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhijn, van Bordeaux.
Vlie, 6 februari. De smak, gisteren gemeld, is PIETERDINA, kapt. H.R. Duit, van Dantzig.
Terschelling, 4 februari. NEERLANDS WELVAREN, kapt. H.K. Rentes, van Riga; FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Memel; ALBOETEN, kapt. P. Andriessen, van Gothenburg; MIJN GENOEGEN, kapt. H.G. Veenstra en DE VROUW JOHANNA, kapt. O.G. Otten, van Stralsund; MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.B. de Groot, van Wismar; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffyn, van Rostock; DE JONGE WILHELM, kapt. B. Kroger, van Hamburg.
8 februari. FRAUKA KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Dantzig.
Uitgezeild:
Texel, 8 februari. INDUSTRIE, kapt. B. Venelli, naar Genua en Livorno.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SURINAME, kapt. W.H. Bakker, van Suriname met suiker, koffie, hout en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Publieke aanbesteding. Op de 15e februari 1834, is men voornemens op het eiland Vlieland aan te besteden, de afbrenging van het schoonerschip DER COMET, gevoerd geweest door kapt. T.M. Decker; zittende op het strand van voornoemd eiland. Nadere informatie te verkrijgen op Vlieland bij de kapt. en te Harlingen bij de heren Barend Visser en Zoon.


Datum: 11 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Londonderry, het Nederlands kofschip AMICITIA, kapt. H.J. Benes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Te Rotterdam liggen in lading, ten spoedigste voortgaande.
Naar Hamburg, de Nederlandse smak DE JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema.
Naar Hamburg, de Nederlandse smak DE VROUW CATHARINA, kapt. K.R. van Laeten.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.
Naar Bordeaux, om spoedig te vertrekken, het Nederlands hoekerschip ONDERNEMING, kapt. H.G. Hinrichs. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. De 3e dezer is door de loodsboot No. 4 op de hoogte van Kamperduin gepraaid het schip DE GEZUSTERS, kapt. J. Ingerman, van Amsterdam naar Batavia.
Kapt. W.H. Bakker, van Suriname in Texel binnen, heeft de 5e dezer, in de hoofden van Noord-Voorland, gepraaid het schip DE NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, van Amsterdam naar Suriname.
Kapt. J.E. Kwakenburg, van Bordeaux in Texel binnen, rapporteert, de 4e dezer op de hoogte van Bevezier met mooi weer en zuidelijke wind gezien te hebben een grote vloot schepen, waaronder de kof DE WELDAAD, kapt. B.E. Boll, van Amsterdam naar Bayonne, als mede een kof, tonende vlag van het college Zeemanshoop.
Kapt. W.A. de Boer, voerende het schip DE GOEDE VERWACHTING, van Amsterdam naar Bremen, te Hindelopen binnen, meldt van daar van de 1e dezer, dat zijn schip van de geleden schade hersteld en gereed was om de volgende dag de reis voort te zetten.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en den 9 en 10 dezer van onze rede naar zee gezeild: de PEGASUS, (opm: galjas PÉGASE), kapt. H.H. Wagenaar, naar Lissabon; L’ECLAIR, kapt. Salzsieder, naar de Havannah en de KAREL (opm: brik CHARLES), kapt. H.H. Stuurman, naar Marseille, alle drie met stukgoederen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 februari. Een kof, de naam onbekend; mogelijk ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, naar zee gemeld, terug.
Terschelling, 7 februari. GELIDA, kapt. B. Louwerens, van Riga; DE VROUW MARGARETHA, kapt. P. Carstens, van Sunderborg; DE VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof, DE HOOP, kapt. H.T. Bakker en OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. G.J. Geltes, alle drie van Hamburg.
St. Helena, 17 december. CONCORDIA, kapt. J.H. Backer, van Batavia naar Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 9 februari. FAAM, kapt. J. Andresen, naar Suriname; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, naar Havre de Grace; ORION, kapt. C.F. Smit, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 10 februari. In de nacht tussen 15 en 16 augustus 1833, werd het schip (opm: brik) de SNELHEID, gevoerd door kapt. P. Schackel, liggende op de quarantaine plaats te St. Thomas, door een zware storm van zijn ankers geslagen en op de Prins Roberts rots, ten enenmale verbrijzeld. De equipage (opm: het aantal opvarenden bedroeg zes) ontkwam ternauwernood op gezegde rots, maar was in gevaar aldaar van honger om te komen. Doch nauwelijks had met het aanbreken van de dag, zekere J.W. Stevenson, te St. Thomas, vermoeden van dit hun verblijf op de rots bekomen, of hij begeeft zich met enige manschappen in zijn boot derwaarts en heeft het geluk, met gevaar van zijn eigen leven, uit hoofde der holle zee en branding bij de rots, al de manschappen te redden, en behouden te St. Thomas aan land te brengen. De kapitein biedt aan zijn redders een geldelijke beloning aan, welke door de medehelpers van Stevenson dankbaar wordt aangenomen, doch Stevenson weigert enige beloning te ontvangen, zeggende niets dan zijn plicht te hebben gedaan en daarvoor geen geld te verlangen.
Het bestuur van het collegie Zeemans-Hoop, van deze daad onderricht, heeft vermeend dezelve niet onopgemerkt te moeten laten voorbij gaan, maar besloten aan die edele en belangloze mensenvriend een keurig bewerkte zilveren sigarenkoker aan te bieden, met het volgende opschrift:
Aan J.W. Stevenson, te St. Thomas.
Het collegie Zeemans Hoop, te Amsterdam, wegens het redden der equipage van het schip de SNELHEID, kapt. P. Schackel, op den 16 augustus 1833, en welke sigarenkoker dezer dagen aan Stevenson is toegezonden met de volgende regels:
Uw hand versmaadde goud! maar zal toch niet versmaden
Dit blijk van onze erkentelijkheid.
Gering is dit geschenk! doch wie beloont uw daden
Maar eisch? wie uw menslievendheid?
Geen goud, geen eelgesteent wordt u dus aangeboôn;
Vindt in uw eigen hart en in Gods gunst uw loon.
Amsterdam, 23 december 1833.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 februari. Gisteren namiddag zeilde in zee: ERASMUS, kapt. P.J. Marks, naar Batavia, en arriveerde uit zee: de ONDERNEMING, kapt. H.G. Hendriks van Bordeaux; laatstgemelde rapporteert den 6 dezer op de hoogte van Schouwen Z.O., vier mijlen van de wal, gepraaid te hebben een Nederlandse brikschip, tonende een vlag van het Collegie Zeemans Hoop, no. 287.
Den 8 dito. Heden morgen zeilde in zee: RHOON EN PENDRECHT, kapt. A .Schaap, naar Batavia.
Den 9 dito. Kapt. A. Schaap, die gisteren gemeld naar zee zeilde, is weder bij de Goereesche haven ten anker gekomen. Gisteren namiddag zeilde in zee: DRIE GEZUSTERS, kapt. R.J. Saathoff, en ALIDA, kapt. G. van Laar jr., beiden naar Duinkerken. Van de morgen zeilde in zee: RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 7 februari. Kapt. W. Stoks is weder op de rede teruggekomen.
Den 8 dito. Heden zeilden naar zee: MARKET MAID, kapt. W. Stoks, naar Duinkerken; ROTTERDAM PACKET, kapt. G. Britt, naar Rije, en SUPERB, kapt. W. Morfee, naar London.
Den 9 dito. De gisteren naar zee gezeilde schepen wel in zee gekomen. Heden zeilde in zee: FORTUNA, kapt. L. Deijer, naar Marseille.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 februari. Heden morgen zeilde naar zee: ANNA MARIA, kapt. J.T. Muys, naar Havre.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 februari. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de ALEXANDER, kapt. J. Colas, naar Buenos Ayres, met stukgoederen; ANGELINA, kapt. D. Stinze, naar Cork met boomschors.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen LISETTE CAROLINA, kapt. T.M. Gnodde, van Amsterdam naar Bordeaux, en de MERWESTROOM, kapt. J. Strobuur, van Dordrecht naar Newry, zijn op 2 februari op de rede van Portland binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 2 februari, het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen.
Den 6 dito, het schoenerschip FAME, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen.
Den 7 dito, het smakschip FRAUKE KNELSINA, kapt. R. de Jong, en het kofschip PIETERDINA, kapt. H.R. Duit, beide met hout van Dantzig.
Uitgezeild: Den 2 februari het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met boter naar Londen.
Den 8 dito, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met kaas naar Newcastle.


Datum: 12 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 10 februari. HENDRICUS BERNARDUS, kapt. H.J. Beckman, van Bordeaux.
Uitgezeild Vlie, 9 februari. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, naar Hull; ST. THOMAS, kapt. M.M. Lindegaard, naar Newcastle.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, van Bordeaux met wijn, anijs, pruimen, drogerijen, brandewijn en zaad; VROUW HILKE, kapt. U.H. Bonjer, van Bordeaux met wijn en anijszaad; CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg, van Bordeaux met wijn; NEPTUNUS, kapt. K.G. Sipsma, van Bordeaux met wijn; MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Bordeaux met wijn; MARIA, kapt. H. van Veen Jr., van Bordeaux met wijn, pruimen en honig; VRIENDSCHAP, kapt. T.G. van Rhyn, van Bordeaux met wijn; ALETTA, kapt. F.B. Nepperus, van Bordeaux met wijn; DIE TREUE, kapt. B.J. de Groot, van Bordeaux met wijn; NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. H.K. Rentes, van Riga met slag-lijnzaad; FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Memel met lijnzaad en raapzaad; SOPHIA ALIDA, kapt. J.A. Hansen, van Rostock met tarwe; DRIE GEBROEDERS, kapt. E.G. Jonker, van Rostock met tarwe; JOHANNA, kapt. O.G. Otten, van Stralsund met gerst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stadsherberg, aan het IJ op maandag 10 februari 1834: het tweedeks fregatschip LOUISA BARBARA, kapt. F.H. Zeylstra, bij afslag aan de hoogstmeinenden tegen korting van een half percent ingesteld op NLG 30.000; afgelopen op NLG 13.400, gemijnd door B.D. Bosscher (opm: een makelaar, wellicht voor zijn opdrachtgever).

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Crediteuren en debiteuren van of aan de boedel van wijlen de alhier ab intestato overleden J. Johnston, in leven gezagvoerder van het particuliere schip JESSY, worden bij deze verzocht om aangifte of betaling te doen, heden binnen drie maanden, aan de agenten der Samarangsche Wees- en Boedelkamer alhier.
Rembang, de 20e januari 1834, J. Mente, J. Karstens.
(opm: zie ook JC 121134)


Datum: 13 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken voor goederen en passagiers door goede, bekwame en van alles wel voorziene stoomschepen.
Vertrek van Rotterdam:
DE GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad: donderdag de 20e februari, des morgens ten 7 ure; woensdag de 5e maart, des morgens ten 6 ure; zaterdag de 15e maart, des middags ten 1 ure; dinsdag de 25e maart, des voormiddags ten 10 ure.
L’ESTAFETTE, kapt. J. Audibert: donderdag de 27e februari, des middags ten 12 ure; maandag de 10e maart, des voormiddags ten 10 ure; donderdag de 20e maart, des morgens ten 6 ure; maandag de 31e maart, des middags ten 2 ure.
NB. Geen goederen te laden zonder voorkennis van de agenten Joh. Ooms Ez. & Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar La Rochelle en Rochefort het Nederlands kofschip IKINA WILHELMINA, kapt. Simon Jans Vegter.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 februari. Volgens brief van kapt. J.F. Brouwer, voerende het schip MARIA, van Amsterdam naar Genua en Livorno, op Wieringen gestrand, in dato Wieringen de 5e dezer, was de lading geheel en al in goede staat gelost en in de quarantaine-pakhuizen opgeslagen; de kapt. hoopte met de eerste hoge vloed weer vlot te worden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Het schip ANNETTE, kapt. Ouwehand, van Liverpool naar Rotterdam, is de 3e dezer te Dublin binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Pillau zijn in 1833 68 Nederlandse schepen binnengekomen en uitgezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smirna, 31 december 1833. De 21e dezer is de HENDRIKA ELISABETH, kapt. D. Miercke naar Rotterdam vertrokken; de CAROLINA, kapt. Jorgensen, zal overmorgen naar Amsterdam zeilen met een lading palmhout en anijszaad; de twee alhier overblijvende Hollandse schepen zijn bezig om te laden en hopen ook in de volgende maand te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 februari. COPIA, kapt. J.C. Hoit, van Batavia; INDUSTRIE, kapt. H. Riboek en AREND EN ELISA, kapt. L.H. Draeyer, van Bordeaux; CATHARINA JACOBA, kapt. C.C. Westerbrink (opm: sinds 1832 varende onder de vlag van Kniphausen; in 1835 verdoopt in HAZARD), van Dantzig naar Ostende; ADOLF THEODORUS, kapt. D.A. van Seyl. ENGELINA, kapt. Kraey en STAD LINGEN, kapt. T.H. Stegman, alle drie van Bordeaux.
Terschelling, 9 februari. DE DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge, van Newcastle.
Uitgezeild:
Texel, 11 februari. JOHANNA CATHARINA, kapt. B. Spille, naar Bremen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: COPIA, kapt. J.C. Hot, van Batavia met koffie, suiker en huiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat GODEFRIDA, kapt. Andreas Hanssen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het Nederlands gezinkt barkentijnschip DE ZWAAN, kapt. Cornelis Jans van Driesten. Adres bij Houman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. De Nederlandse schooner-kof AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr. Adres bij Jan Corver en Comp. en Canne en Balwé.
Bordeaux. Het kofschip HARMANUS, kapt. Hendrik van Veen, van Amsterdam. Adres bij F. Smit.
Duinkerken. Het Hannovers kofschip ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling. Adres bij J.C. van Oven.
Lissabon. Het Nederlands hoekerschip DE VERWISSELING, kapt. C. van der Drift. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Port à Port. Het Nederlands kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. Jan Harms Jonker.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het Nederlandse schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse kofschip (opm: smak) DE VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit. Adres bij Blikman en Comp.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JOANNA JACOBA, kapt. Cornelis Jacobs Drent. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 februari. Kapt. A. Schaap is gisteren wel in zee gekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELISABETH, kapt. H. Pothoff, van Liverpool; ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, van Libau, en de JONGE SIMON, kapt. O. Sluyk, van Bordeaux.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FELIX, kapt. J.J. Cramer, van Blaye; JOHANNA, kapt. S. Evers, en het VERTROUWEN, kapt. R.J. Bakker, beiden van Bordeaux; de JONGE MARTINUS, kapt. J.R. de Boer, van Marennes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 12 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip ELIZABETH (opm: kof ELISABETH), kapt. H. PothoFf, van Liverpool, met klipzout en katoen.


Datum: 14 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Martin, 13 januari. In 1833 is alhier één Nederlands schip aangekomen, de VERWACHTING, kapt. J.H. Schipper van Veendam. Hetzelve is met wijn naar Hamburg vertrokken.
Een groot aantal Nederlandse schepen bevindt zich sedert 14 dagen op de rede van St. Martin, alwaar, uit hoofde van averij, de smak JACOBA, kapt. G. Verkade van Appingedam, beladen met wijn, is binnengelopen, van Bordeaux gaande naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Messina, 11 januari. Gedurende de tweede helft van het afgelopen jaar heeft niet één Nederlands schip deze haven bezocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 februari. CONCORDIA, kapt. J.H. Bakker, van Batavia; VROUW LAMMEGINA, kapt. B.J. Gosens, GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post; DIE STAD MEPPEN, kapt. E. Harders; DIANA, kapt. A. Jongbloed; HARMONIE, kapt. C. Lange, MARGARETHA JOHANNA, kapt. D. de Jong en BERNARDINA, kapt. A. Povel, alle zeven van Bordeaux.
Door kapt. J.A. Zyl is de 8e februari bij de Singels in goede staat gepraaid: GEBROEDERS, kapt. C.P. Zorgdrager, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.H. Backer, van Batavia met koffie, suiker, noten, foelie, nagelen, notenzeep en kamfer.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Openlijke Veiling. Na bekomen autorisatie zal door een bevoegd beambte op maandag den 17 februari 1834, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van D.B. Rouwerdag, te Delfzijl, voor contant geld, worden verkocht 18 vaten meekrap = 9.816 Nederlandse ponden, 8 balen meekrapwortel = 1. 435 Nederlandse ponden, en 9 balen vlas = 939 Nederlandse ponden, door zeewater meerder en minder beschadigd, gelost uit het kofschip CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Rotterdam naar Liverpool bestemd, met zeeschade deze haven binnengevallen. Nadere informatie bij de scheepscommissionair P. Stratingh, te Delfzijl.
.
LC 140234
Advertentie. De notaris O.B. Oeberius te St. Anna Parochie zal ten verzoeke van Mr. J. Stinstra, griffier te Franeker qq., op zaterdagen den 1 en 15 maart 1834, om 2 uur na de middag, in het Koffijhuis te St. Anna Parochie, bij strijkgeld veilen de helft in een snikschip met al wat daartoe behoort, en de gerechtigheid voor 1/8 in het veer van St. Anna Parochie op Leeuwarden, Franeker en Harlingen, den 12 mei 1834 te aanvaarden.
Waarvan de condities te vernemen en de biljetten te bekomen zijn bij de notaris en de griffier voornoemd.


Datum: 15 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia liggen in lading te Rotterdam:
Om de 8e maart te vertrekken, het Nederlands fregatschip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek.
Om de 1e april te vertrekken, het Nederlands fregatschip DE VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh. Beide schepen zijn zo goed mogelijk ingericht tot het overvoeren van passagiers.
Adres bij de heren Kuyper, Van Dam en Smeer, Hudig en Blokhuyzen en bij de kapitein.
Te Vlaardingen ligt in lading, naar Lissabon om spoedig te vertrekken, het Nederlands hoekerschip NEÉRLANDS KROONPRINS, kapt. Arend van der Meyden. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Belfast, het Nederlands kofschip ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge.
Naar Greenock en Port-Glasgow, het Nederlandse kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip ALIDA FROUKINA, kapt. Jan Hiddes Mulder, om met de eerste schepen te vertrekken.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. In het jaar 1833 is te Aalborg slechts één Nederlands schip binnen gevallen, namelijk de tjalk DE VROUW ANTJE, schipper H.M. Henrichs, van Groningen, in ballast; hetzelve is van daar met een lading haver naar Amsterdam vertrokken.
De handel tussen Nederland en Aalborg was, naar luidt van de verdere inhoud van het bericht, gedurende 1833 buitengewoon gering geweest, hetwelk men toeschreef aan de hoge graanprijzen in laatstgenoemde plaats.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 13 februari. MARGARETHA JOHANNA, kapt. O. Houwink, van Bordeaux.
C.W. Lange rapporteert de 9e dezer gepraaid te hebben op de hoogte van de Singels, KOOPHANDEL, kapt. Kaas, bestemd naar Charleston, aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HENRICUS EVERHARDUS, kapt. H.J. Beekman, van Bordeaux met wijn; IDA DE WITH (opm: kof JAN DE WITH), kapt. R.F. Mellema, van Bordeaux met wijn; HENRIETTE, kapt. M. Gasseboom, van Riga met hout en veren; GELIDA, kapt. M.J. Lauwerens, van Riga met hennep; MARIA ELISABETH, kapt. J.B. de Groot, van Wismar met tarwe, rogge en barnsteen; VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof, van Hamburg met hennep-olie, aardewerk, glas, tarwe, koehaar, katoen, lood, muzijk en schrijfpapier.
NB. Per het schip COPIA, kapt. J.C. Hot, van Batavia, zijn nog tin en sapanhout aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bordeaux. Het Nederlands kofschip DE VROUW NEELTJE, kapt. Klaas Parrel. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema. Adres bij C. de Grys en Zoon en J. de Rooy.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Tyssens. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de VROUW JOHANNA ELIZABETH, kapt. H.J. Bonn, van Batavia; COLUMBUS, kapt. A.L. Floor, van Marseille; SUSANNA HELENA, kapt. A.J. Riecke, van Papenburg, en die JUNGFER CATHARINA, kapt. G.H. Schwenne, van Leer.
Den 13 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EERSTELING, kapt. H.F. Horneman, van Batavia, SNELHEID, kapt. H.P. de Jong, van Cardiff; GESINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, van Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. H.J. Bonn, gisteren van Batavia binnengekomen, rapporteert, dat hij op 17 oktober ll. in Straat Sunda aan boord is geweest bij de St. Nicolaas hoek op het schip de NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struik, van Amsterdam, aan boord alles wel, welk schip op 26º ZB 99º OL gepraaid had het schip SURINAME, kapt. Landsaat, van Amsterdam, nummervlag 205. Nevens Anjer passeerde nog dezelfde dag en heeft gepraaid brik NIJVERHEID, kapt. Heykoop, en de brik ROTTESTROOM, kapt. Deuling, ook alles wel. Vervolgens passeerde hij op 18 oktober ll. een Amsterdamse brik van Rio Janeiro, bestemd naar Batavia, van welke hij meent verstaan te hebben dat des kapiteinsnaam Parma was; avond zijnde, konden niet dicht elkander passeren. Nog heeft in het Kanaal, oosteinde van het eiland Wight, op 9 februari ll. gepraaid een kof, A.K. de Groot, van Rotterdam naar Londonderry, in goede welstand.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip AURORA, kapt. Henrich Zurmeijer, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 15 februari. Van de morgen zeilde naar zee: VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, naar Glasgow; en arriveerde uit zee: DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg, van Batavia.
Den 16 dito. Na de middag zeilde in zee: ANJER, kapt. J.C. Jansen, naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 15 februari. Gisteren middag zeilden in zee: VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, naar Cuxhaven; MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, naar Newry; FENNEGINA, kapt. H.J. Puister, naar Bergen; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, naar Leith; VROUW ANNA, kapt. G. Don, naar Gibraltar; ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, naar Hull; ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, op avontuur, en GUTE HOFFNUNG, kapt. D. Jansen, naar Duinkerken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 februari. Heden morgen zeilde in zee: de JONGE FLORENCE, kapt. J.A. de Vries, naar Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Kapt. J.H. Backer, van Batavia, in Texel binnen, rapporteert de volgende schepen te hebben gepraaid, als: op 9 februari, met N.O. wind op de hoogte van Goudstaart, een groot Hollands schip, tonende Dordrechtse nummervlag, zijnde waarschijnlijk het schip de DORTENAAR, kapt. H.P. Visser, van Dordrecht naar Batavia, en den 10 dito, met O. en N.O. wind, op de hoogte van Portland, een schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, waarvan het nummer niet kon herkennen, als ook de kof de VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brands, van Rotterdam naar Rochefort, aan boord alles wel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 14 februari. Het Amerikaans brikschip WILLIAM THACHER, den 10 dezer op de rede van Vlissingen aangekomen, heeft twee schipbreukelingen van een Engelse brik medegebracht. Deze ongelukkige twee matrozen, de enige nog levende op het wrak van negen personen, waaronder de kapitein, hadden 19 dagen zonder enig gewoon voedsel doorgebracht, en volgens het verhaal van de kapitein van de WILLIAM THACHER, zich met vlees hunner door de honger bezweken kameraden gevoed, waarvan de ijselijke sporen zichtbaar waren, toen de kapitein aan boord van het wrak kwam om hen te redden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 februari. De 11e dezer is alhier aangekomen het fregat HELENA CHRISTINA, kapt. B.J. Martens, met enige passagiers, de 28e oktober vertrokken van Rotterdam; de 12e dezer de bark RIBBLE, kapt. S. van Delden, de 10e oktober vertrokken van Rotterdam, en heden het fregat IMMAGONDA SARA CLASINA, kapt. H. Zoetelief, de 9e oktober vertrokken van Amsterdam.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 14 februari. De 12e dezer is alhier uitgeklaard het schip de JONGE GERBRAND, kapt. C. Jaski, naar Amsterdam met 258 vaten suiker, 53 balen schone katoen en 1.890 pond oud koper.


Datum: 17 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 14 februari. FELICITAS, kapt. G. Mulder, van Bahia.
Kapt. B. Goossens, FENEGINA rapporteert dat hij op de hoogte van Douvres heeft gepraaid: BEURS VAN AMSTERDAM, van Amsterdam naar Cette, alles wel aan boord.


Datum: 18 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlands kofschip HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, om ten spoedigste te vertrekken. Adres bij Joh. Ooms Ez. en Co., cargadoors.
Naar Newry, het Nederlandse kofschip ALBERTINA, kapt. W.H. de Groot.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 februari. De 15e dezer, des morgens, zeilde van Helvoetsluis, DE VIER GEBROEDERS, kapt. A. Bakker, naar Glasgow en arriveerde DE DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg, naar Batavia; des namiddags zeilde ANJER, kapt. J.C. Jansen, naar Batavia.
De 15e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas DE VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, naar Cuxhaven; MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, naar Newry; FEMMEGINA, kapt. H.J. Puister, naar Bergen; HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema, naar Leith; DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, naar Gibraltar; DE ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, naar Hull; ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, naar ……. .
De 16e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis DE JONGE FLORENTZ, kapt. J.A. de Vries, naar Bordeaux.
De 17e, des morgens, arriveerde in de Maas GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Amsterdam.
Kapt. J.A. Zijl, van Bordeaux in Texel binnen, heeft de 8e dezer, in goede staat bij de Singels, gepraaid het schip DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Amsterdam naar Suriname.
Kapt. C.W. Lange, van Bordeaux in Texel binnen, heeft de 9e dezer, op de hoogte van de Singels, gepraaid het schip DE KOOPHANDEL, kapt. J.P. Carst, van Delfzijl naar Charleston (in Noord-Amerika); aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vere, 11 februari. GESINA, kapt. S.T. Kramer, van Bordeaux naar Rotterdam.
Texel, 16 februari. MEDEMBLIK, kapt. John Gray, van Londen; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Hull.
Falmouth, 10 februari. Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt. luit. F. Jonkers, van Helvoetsluis, bestemd naar Suriname en Curaçao.
Deal, 13 februari. INDUSTRIE, kapt. B. Vinelli, van Amsterdam. Dezelve heeft dadelijk de reis naar Genua voortgezet.
Havana, br. 2 januari. ALEXANDER, kapt. M. Marcussen, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 15 februari. ALIDA, kapt. J.T. Visser, naar Havana; CATHARINA JACOBA, kapt. Coops Coops Westerbrink, van Dantzig naar Ostende; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wyk, naar Havre de Grace; MARIA HENRIETTE, kapt. M.A. de Boer, naar Londen; MORGENSTER, kapt. Jacob Appel, op avontuur.
16 februari. GRAAF CANKRIN (stoomboot), kapt. H. Blad, naar Rotterdam.
Cette, 2 februari. EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FELICITAS, kapt. G. Mulder, van Bahia met koffie, verfhout, hoorns, huiden, kokosnoten en cacao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij. Stoomvaart tussen Amsterdam en Hamburg, in correspondentie met Lübeck en Petersburg. Het stoomschip WILLEM DE EERSTE zal, te beginnen met de 15e maart aanstaande, vertrekken: van Amsterdam de 5e, 15e en 25e van iedere maand; van Hamburg de 10e, 20e en 30e van iedere maand. De passagiers behoren de dag vóór het vertrek vóór middernacht aan boord te zijn.
Amsterdam, 17 februari 1834.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Den Haag, 12 februari. Uit Scheveningen meldt men het volgende:
Donderdagmorgen (opm: 13 februari) zijn alhier door de stuurman Ary Dijkhuizen, voerende de visserspink MARIA ELISABETH, reder P. Varkevisser, aan wal gebracht vier schipbreukelingen, die hij op de hoogte van Noordwijk aan Zee, ongeveer 10 mijlen vanaf de wal in een kleine boot had ontmoet. Deze zeelieden waren afkomstig van een kofschip, dat in de avond van de elfde dezer door een ander vaartuig overzeild was geworden en daarna gezonken. Een jongmens van de manschappen van het kofschip is daarbij op het andere vaartuig overgesprongen, doch de kapitein, die zelf zijn schip niet wilde verlaten is waarschijnlijk verdronken. De vier thans aan de wal gebrachte matrozen hebben nog ruim 2 uren lang zich met vruchteloze pogingen, om hem te redden bezig gehouden. Het gezonken kofschip droeg de naam van de VRIENDSCHAP en de kapitein heette Cornelis Gillis Prins (opm: vermoedelijk Cornelis Jelles Prins). Het kwam van Bordeaux en was met een lading wijn naar Amsterdam bestemd. (opm: zie ook DC 180234)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 16 februari. De lading van het overzeilde kofschip de VRIENDSCHAP is in zee drijvende gevonden door een der pinken van de reder P. Varkevisser, welke daarvan 44 okshoofden wijn heeft opgevist en te Scheveningen aan wal gebracht. Vier pinken van voornoemde reder met nog twee andere zijn afgevaren, om het overige der lading op te zoeken en aan wal te brengen.
Voorts vernemen wij, dat, bij gelegenheid van het verblijf der vier geredde manschappen van genoemd schip, hier ter stede, in het koffijhuis de Kroon, van de kastelein Oosterhout, een inzameling van gelden te hunnen behoeve is geschied, en zij bovendien van enige noodzakelijke kledingstukken en verversingen zijn voorzien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 17 februari. Uit Antwerpen wordt gemeld, dat wederom een der grote Belgische handelsschepen, de PHENOMÉNE genaamd, een driemaster van 700 tonnen, die sedert de revolutie in het Vlissinger dok had gelegen, verlof bekomen had om onder Nederlandse vlag te varen en dus voor de Belgische zeehandel verloren was. Dit vaartuig behoort aan de heer van Regemortel van Antwerpen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke aanbesteding. Men is voornemens op zaterdag den 22 februari aanstaande, des middags ten 12 ure, in het gemeentehuis te Uithuizen, provincie Groningen, aan te besteden het in vlot water brengen van het op de kwelder dier gemeente gestrande Amerikaans schoenerschip MARTHA, van Plymouth, gevoerd geweest door kapt. E.F. Churchill. Nadere informatie te bekomen te Amsterdam bij de heer J.W. Parker, Amerikaans consul aldaar, en te Groningen bij de heren I. & U.G. Schilthuis Jz.


Datum: 19 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 17 februari. WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, van Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILLEM ERNST, kapt. J.G. Veening, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tabak, sapanhout, bindrottingen, manilla sigaren, gember en tin; HARMONIE, kapt. C.W. Lange, van Bordeaux met wijn en anijszaad; INDUSTRIE, kapt. H.M. Rehbock, van Bordeaux met wijn, brandewijn en saffraan; DIANA, kapt. A.K. Jongebloed, MARGARETHA JOHANNA, kapt. O. Houwink, LEMMIGINA, kapt. B.J. Goossens, BERNARD, kapt. W.H. Poel en GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post, ARENT ELISA, kapt. L.H. Drayer; ANNA MARIA, kapt. J. Haase, de VROUW FEMKE ENGELINA, kapt. J.W. Kreye, de laatste zeven van Bordeaux met wijn; GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse, van Bremen met suiker, lood, drogerijen en wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. G.H. Weimar, P.J. Staedel en S. Voute Junior, makelaars, zullen op last hebbende van hun meester, presenteren, op vrijdag de 21e februari 1834, des namiddags ten een ure, te Amsterdam, in de Brakke Grond, te verkopen een partij van 1.179 balen en een partijtje losse Java koffie, uitmakende circa 3.400 balen en 380 bossen bindrottingen, merendeels beschadigd. Alhier van Batavia aangebracht per het schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zylstra. Liggende als nader bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën
Suriname. Het tweedeks brikschip SURINAME, kapt. L.J. Luitjes, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Liverpool. Het Nederlands kofschip MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer. Adres bij Kranenburg en van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het Nederlands schip MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra. Adres bij Blikman en Comp.
Odessa. Het Nederlands kofschip ARENT ELIZA, kapt. L.H. Drayer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Rostock. Het Nederlands kofschip VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Huining. Adres bij Floris der Kinderen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 februari. Heden is alhier aangekomen het fregat de JONGE ADRIANA, kapt. M. Schaap, met acht passagiers, de 26e oktober vertrokken van Rotterdam.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 februari. De 13e dezer is alhier uitgeklaard het schip SOPHINA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, naar Amsterdam met 491 vaten suiker, 45 balen schone en 3 dito vuile katoen. De 14e dezer is alhier uitgeklaard het schip WILHELMINA FREDERICA, kapt. J.H. Bodeman, naar Amsterdam met 64 vaten en 879 balen hele en 4 vaten en 93 balen gebroken koffie, 94 balen schone en 5 balen vuile katoen, en 3 balen cacao. De 15e dezer is alhier uitgeklaard het schip ALEXANDER, kapt. A.S. Casse, naar Rotterdam met 597 vaten suiker, 44 balen schone katoen en 1 baal hele koffie.


Datum: 20 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, van Bordeaux naar Amsterdam, door een hoeker overzeild geworden en omgeslagen, is sedert verbrijzeld en van de lading zijn 44 okshoofden door een Scheveningse pink in zee drijvende gevonden en te Scheveningen aangebracht; zes andere pinken zijn terstond van daar in zee gestoken, om, zo mogelijk, nog een gedeelte der rond drijvende lading te bergen; ook zijn nog ruim 80 okshoofden door twee andere pinken gevist en te Katwijk aangebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het schip DE HOOP OP WELVAART, kapt. J.A. Panjer, van Bordeaux naar Rotterdam, te Cowes binnen, heeft de 13e dezer de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 17 februari. Het barkschip DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Middelburg naar Batavia, de 1e dezer van de rede van Veere gezeild, is op de 6e lek te Plymouth binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 18 februari. MARTINA JOHANNA, kapt. M.J. van Driesten en TWEE GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Cette.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: LUDOLPH THEODORUS, van Bordeaux met wijn; ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, van Newcastle met aardewerk; MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, van Stralsund met tarwe; MARGARETHA, kapt. P. Cassens, van Sonderburg, met tarwe; PERLE, kapt. C. Bartman, van Hamburg met koehaar, kokosnoten, wol, haar, koffie, tabak en lood; HOOP, kapt. H.T. Bakker, van Hamburg met tabak, wijn en lood; VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer, van Memel met lijnzaad en hennep; MARGARETHA, kapt. D.A. Kat, van Emden met rogge.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Bergen.
Den 18 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ALKMAAR, kapt. J. Heath, van London; HOLLANDER, kapt. W. Keller, van Boston.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 18 februari. Heden arriveerde uit zee: PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw, van Bergen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 17 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NEERLANDS KONING, kapt, H. van Rossem, van de Noordzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 19 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de JONGE MARTINUS, kapt. Jan R. de Boer, van Marennes, met ongeraffineerd zout.
Zr. Ms. transportschip DORDRECHT, bestemd naar Suriname en Curaçao, is, na den 6 dezer Deal aangedaan te hebben, den 10 dezer op nieuw te Falmouth binnen gelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bericht aan de zeevarenden. De directeur-generaal voor de marine brengt bij deze ter kennisse van alle zeevarenden en daarbij belanghebbenden, dat de mast van het over de Uiterton van het Goedereesche Wester Zeegat tegen de Ooster aanliggende wrak van een Engels sloepschip weggeslagen, en daardoor het gezicht van hetzelve benomen zijnde, tot aanwijzing van dit wrak, benoorden hetzelve, in een diepte van 17 Rijnlandse voeten of 53 Nederlandse palmen met laag water, een zwart en wit geruite of wrakton is geplaatst geworden, op de navolgende peilingen, het Westhoofd van de Goedereeden Zuiden, de Goedereesche toren Z.O. tot O., circa 4 kabellengten ben. de houten kaap en de Zierikzeesche toren, ongeveer 6 kabellengten buiten het Westhoofd van de Goedereede.
’s Gravenhage, 14 februari 1834, de directeur-generaal voornoemd, C.J. Wolterbeek.


Datum: 21 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 februari. HAVANA PAKKET, kapt. D.T. Visser, van Havana, DE VRIENDSCHAP, kapt. G. Valom, van Londen.
Vlie, 16 februari. AURICH, kapt. J.J. Ebeling, van Stockholm.
Terschelling, 16 februari. JANTINA, kapt. J.H. Bekkering, van Stettin.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HAVANA PAKET, kapt. D.T. Visser, van Havana met koffie en sigaren; DE DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge, van Newcastle met steenkolen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wordt uit de hand te koop gepresenteerd: een Amerikaans brikschip, genaamd: ELDER BREWSTER, groot 167 tonnen, met al deszelfs inventaris, bestaande in: masten, raas, spieren, staand en lopend wand, ankers, kettingkabel, zwaar kabeltouw, enige trossen en los touwwerk, watervaten, vleesstanden, 2 kombuizen, waarvan een nieuw, benevens een barcas. Zijnde gemelde brik geheel van eikenhout getimmerd en met koperen bouten voorzien en is circa 8 jaren oud, zonder enige gebreken, zo als gemeld is liggende in de Haven van Neuzen. Te bevragen bij de makelaars Jan Corver en Comp., te Amsterdam of bij de eigenaars J. du Pree en Comp,. te Neuzen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. B.J. Goossens, van Bordeaux te Amsterdam gearriveerd, heeft op de hoogte van Douvres gepraaid het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.B. Bakker, van Amsterdam naar Cette. Aan boord was alles wel

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De kof de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, van Koningsbergen naar Jersey, is, volgens brief van Arendahl van de 4e februari, lek en met andere schade aldaar binnengelopen. Het moest lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke aanbesteding. Men is voornemens op zaterdag de 22e februari aanstaande, des middags te 12 uren, in het Gemeentehuis te Uithuizen aan te besteden het in vlot water brengen van het op de kwelder dier gemeente gestrande Amerikaanse schoenerschip MARTHA, van Plymouth, gevoerd geweest door kapt. E.F. Churchill.
Nadere informaties te bekomen te Amsterdam bij de heer J.W. Parker, Amerikaans consul aldaar, en te Groningen bij de heren J. en U.G. Schildhuis Jzn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De opperstrandvonder van het eiland Vlieland, zal, als daartoe behoorlijk geautoriseerd, op dinsdag den 4 maart 1834, op gemeld eiland, om gereed geld, ad opus jus habentium, presenteren te verkopen een partij scheepstuigage, waaronder kabeltouw, lang plus minus 200 Nederlandse el, een reep of tros van plus minus 800 Nederlandse el, voorts trossen, zeilen enz., benevens 140 stuks haringnetten.
Ten zelfden dage zal kapt. Kl.J. Musch, gevoerd hebbende het op den 4 november 1833 te Vlieland gestrande Nederlands kofschip de JONGE GEPKE BROUWER (opm: GEPKE BROUWER, zie AH 071133), ten overstaan van opgedachten heer opperstrandvonder, mede om gereed geld, doen verkopen een uitmuntende scheepstuigage, bestaande onder anderen uit twee zware touwen, vijf ankers, onderscheidene trossen, een dubbel stel zeilen, want, stagen, en hetgeen verder tot een complete inventaris behoort, alles heel en ongekapt geborgen van opgedacht kofschip.
Ten gerieve der gegadigden zal schipper Jan L. de Boer den 3 maart 1834, des morgens vroeg, van Harlingen naar Vlieland vertrekken, na wiens aankomst eerst een aanvang met de verkoop zal worden gemaakt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.E. Offerhaus, advocaat en notaris te Groningen, is voornemens op woensdag den 5 maart 1834, des avonds ten 7 ure, ten huize van J.L. Bras, in de Stads Herberg, buiten Der A-Poort, publiek te verkopen een welbevaren veerschip, met het recht van veer van Groningen op het Heerenveen en vice versa, met alle daarbij behorende opgoederen, zoals het laatst bevaren is door wijlen J. Gerbers, en thans liggende buiten Der A-poort te Groningen. Om te worden aanvaard 8 dagen na den verkoop.
Mr. J.E. Offerhaus, advocaat en notaris te Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een zeer welbezeild kofscheepje met twee stel zeilen en twee fokken, benevens verdere scheepsbenodigdheden, groot 8½ ton; in eigendom behoord hebbende aan de overleden koopman Jan Hendriks Langhout. Te bevragen bij de weduwe van denzelven Langhout, te Oldeboorn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het schoenerkofschip, genaamd de JUFVROUW MEES, van Groningen, groot plus minus een honderd vijf en dertig ton, liggende te Harlingen. Te bevragen bij M. Boerma in de Oosterstraat te Groningen.

Krant:
 SUC - Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Paramaribo liggen in lading:
- Naar Amsterdam het snelzeilend gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, sluit 28 februari. Adres bij J.L. Gellée.
- Naar Rotterdam het snelzeilend gekoperd fregatschip PIET HEIN, kapt. Wm. Turnbull, sluit 12 maart. Adres bij J.M. Samson.


Datum: 22 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt te lading naar Bordeaux het Nederlands kofschip VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. De 20e dezer, des namiddags, zeilde van Helvoetsluis GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 februari. MARIA EN JACOBA. Kapt. S. van Duyn, van Curaçao.
Op de Elve, 16 februari. CATHARINA, kapt. M.M. Pot Jr., Marseille.
Uitgezeild:
Gravesend, 16 februari. VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn, van Curaçao mat geelhout, koffie, indigo, Havana tabak, koffie, schillen, sigaren en limoensap.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Petersburg. Het Nederlands kofschip JOHANNA OTTILIA, kapt. Klaas Jan Bolhuis. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 20 februari. Behalve de 44 okshoofden wijn, welke, door een Scheveningse pink van de reder P. Varkevisser, van het overzeilde schip de VRIENDSCHAP zijn aan wal gebracht, zijn nog ruim 80 okshoofden door twee andere pinken gevist en te Katwijk aangebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, van Nantes.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ANETTE, kapt. P. Ouwehand, van Liverpool.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 februari. Volgens een brief van kapt. F.J. Vlieger, voerende het fregatschip HENRIETTE EN HENRY, van Amsterdam naar Batavia, den 9 september van Texel uitgezeild, in dato 6 december, was hij toen, na gedurig tegenwind en zware storm doorgestaan te hebben, waarbij ook de tuigage veel geleden heeft, op 34º18’ ZB 16º20’ OL, 22 mijlen van Kaap Angiljea (opm: waarschijnlijk was de scheepspositie plm. 34º ZB 16º OL; naam van de kaap niet te vinden), in goede staat zeilende; aan boord alles wel.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 februari. Heden is alhier aangekomen het fregat SCHOON VERBOND, kapt. B. Draijer, met enige passagiers, de 25e oktober vertrokken van Amsterdam.


Datum: 24 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 8 februari. Op de ontvangen tijding dat de cholera heeft opgehouden in Nederland te heersen, is de directie der Deense quarantaine gemachtigd geworden om de bestaande maatregelen van voorzorg op te heffen met betrekking tot de schepen, welke uit Nederlandse havens komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. In de haven van Malaga zijn in de laatste 6 maanden van 1833, vijf Nederlandse schepen aangekomen, met ballast en, met wijn en vruchten geladen, weer vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smirna, 15 januari. De Nederlandse brik HESPERUS, kapt. Jacob Oelsen, zal kort na de 4e dezer naar Amsterdam zeilen, ofschoon het schip alhier niet gemakkelijk zijn volle lading kan bekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia liggen in lading te Rotterdam:
Om op de 8e maart te vertrekken, het Nederlands fregatschip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek.
Om op de 1e april te vertrekken, het Nederlands fregatschip DE VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh.
Beide schepen zijn zo goed mogelijk ingericht tot het overvoeren van passagiers.
Adres bij de heren Kuyper, Van Dam en Smeer, Hudig en Blokhuyzen en bij de kapiteins.


Datum: 25 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. Kapt. J.G. Veening, van Batavia in Texel binnen, heeft de 9e dezer, twintig mijlen ten Z.W. van de Sorlings, in goede staat gepraaid het schip HENRIETTE, kapt. J.H. Krull, de 3e januari van Hamburg naar St. Thomas vertrokken; alles wel aan boord.
Het schip HOTDJE TROMP, kapt. J.D. Zeylstra (opm: kof HIDTJE TROMP, kapt. Jan Daniels Zijlstra), van Amsterdam naar Rochefort, te Ramsgate binnen, heeft de 8e dezer de reis voortgezet.
Het schip RÓME, kapt. T Remmond, van Batavia naar Cowes en Nederland, was de 16e dezer op de hoogte van Wight.
Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt. luit. F. Jonkers, van Helvoetsluis naar Suriname en Curaçao, te Falmouth binnen, heeft de 13e dezer de reis voortgezet.
De 18e dezer is ter rede van Vere gearriveerd de Nederlandse kof DE HOOP OP WELVAART, kapt. J.A. Panjer, van Bordeaux naar Rotterdam gedestineerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bericht van Suriname, zou 1 februari van daar vertrekken: WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, en 15 februari DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski, beide naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen.
Texel, 23 februari. HOLLAND, kapt. G.W. Barneveld Kooy, van Surabaya en Batavia; DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen; MARIA, kapt. B. de Boer, van St. Martin; GEORGE HENRIETTE, kapt. D. Dade, van Bordeaux.
Door kapt. Van Barneveld Kooy, zijn gepraaid de 28e oktober 1833, in de Straat Sunda; het schip PRINSES LOUISE, kapt. Keyzer en de brik ASTREA, No. 315.
Buenos-Ayres, 10 november. CHARLOTTE EN MARIA, kapt. N.E. Frost, van Rio-Janeiro.
Bordeaux, 9 februari. HALDA HENRIETTE, kapt. S. Jacobus, van Poole. 13 februari. JAN FREERK, kapt. H.H. Kok, van Harlingen,
Margate (op de hoogte van), 20 februari. MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Stettin, naar Bordeaux.
Hull, 15 februari. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, van Harlingen.
Suriname, 24 december. WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HOLLAND, kapt. G.W. Barneveld Kooy, van Batavia met koffie, suiker, indigo, huiden en bindrottingen; TWEE GEBROEDERS, kapt. E.J. Drent, van Cette met wijn, tournesol (opm: blauwpaarse verfstof), voorloop en tavelle.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: FLORA, kapt. D. Rooderkerk, van Liverpool; de JONGE JUFVROUW SARA, kapt. J.H. de Weerd, van Bordeaux.
Den 23 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JONGE ALIDA, kapt. W. v.d. Sjou, van London, en OPHEFFING, kapt. C. van Limmen, van Firth of Forth.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 23 februari. Heden zeilde naar zee: JONGE JUFVROUW MARIA, kapt. A.K. de Wijk, op avontuur.
Maassluis, 23 februari. Heden morgen zeilde naar zee: CATHARINA, kapt. J.H. Middel, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 24 februari. Van de lading van het overzeilde kofschip de VRIENDSCHAP zijn ruim 200 okshoofden wijn door de pinken van de heer Varkevisser opgevist, en te Scheveningen aan wal gebracht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 24 februari. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de OPHEFFING, kapt. C. van Limmen, van Firth of Forth, met steenkolen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CORNELIUS STAR, kapt. P.T. Kramer, van Amsterdam naar Marseille, te Plymouth binnen, heeft de 14e februari deszelfs reis vervolgd.


Datum: 26 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het schip GEZUSTERS, kapt. Jan Ingerman, van Amsterdam naar Batavia bestemd, is 15 februari gepraaid bij gunstige gelegenheid op de hoogte van Lezard door de HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk, van Liverpool te Hellevoet binnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen Texel, 24 februari. AURORA, kapt. J.A., de Haas, van Batavia; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Walker en AMALIA, kapt. L.F. Saathoff, van Bordeaux.
Rio-Janeiro, 19 december. VAN SPEYK, kapt. Engelbert Visser, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AURORA, kapt. J.A. de Haas, van Batavia met koffie, suiker, indigo, huiden en bindrottingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekenden, stuurman en matrozen van de kof DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, de 11e dezer voor Scheveningen overzeild, na enige tijd met de dood te hebben geworsteld, kwamen de 14e in een vissersboot te Scheveningen aan, van alles ontbloot en zelfs de nodige kleederen tot dekking missende.
Amsterdam, 22 februari 1834, uit aller naam, Jan D. Bos, stuurman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Curaçao, (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Simon van Duyn, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Comp., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwe.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. Jan Hilbrands, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bossche.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. Het Nederlandse kofschip ARENTINA HENDRIKA, kapt. Maarten Drewis de Jonge. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 februari. Heden is alhier aangekomen het fregat ATLAS, kapt. B. Sijmons, met een passagier, van China vertrokken de 1e februari.


Datum: 27 februari 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 februari. De 25e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis DE HOOP, kapt. M.D. Meyer, van Batavia.
De 6e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken en zeilden CHARLOTTA, kapt. G.J. Scheffer en JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, naar Bergen; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar de Oost Zee.
De 26e dezer, des morgens, zeilden van Maassluis WILLEMINA, kapt. G. Treus; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw; HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer; DE ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel en ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duyn, allen naar de Noord Zee.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Het schip ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, zou de 24e januari en het schip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, de 1e februari van Suriname vertrekken, beiden naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen:
Terschelling, 22 februari. ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, van Dantzig naar Caen. Als bijlegger met verlies van anker en touw en meer andere schade.
Uitgezeild:
Vlie, 24 februari. JONGE LEEUW, kapt. T.L. Winja, van Sunderland; CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen, van Suriname met suiker, katoen en koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Brielle, 24 februari. Heden morgen zeilde in zee: VROUW FEMMEGINA, kapt. A.K. Braam, naar Bergen.
Den 25 dito. Kapt. Braam is gisteren wel in zee gekomen. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Greveling; en heden zeilde in zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 24 februari. Heden morgen zeilde in zee: SIKKELINA, kapt. G.J. de Jonge, naar Hamburg; NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossem, en NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, beiden naar de Noordzee.
Den 25 dito. Kapt. D. Rooderkerk, den 21 dezer van Liverpool te Hellevoetsluis gearriveerd, rapporteert, dat hij den 15 bevorens, op de hoogte van Lezard, in goede staat en met een goede gelegenheid gepraaid heeft kapt. J. Engerman, voerende no. 89 van het collegie Zeemans Hoop, gedestineerd naar Batavia.
Kapt. Van Barneveld Kooy, voerende het schip HOLLAND, den 23 dezer van Batavia in Texel binnengekomen, heeft op 28 oktober in straat Sunda gepraaid de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. Keizer, van Dordrecht naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt, H. Montauban van Swijndregt en F. van Dam, Makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun Meesters, zijn van mening op dinsdag 11 maart 1834, des namiddags ten vier ure, in het lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, publiek te veilen het hol van het Nederlandse smakschip CONCORDIA, laatst gevoerd door wijlen kapt. E.K. de Wilde (opm: kapt. Eltje Klazen de Wilde, op bijna 73-jarige leeftijd overleden aanboord CONCORDIA te Bordeaux 29.10.1832, zie ook RC 170833), lang 22,30 ellen, wijd 4,40 ellen, hol 2 ellen, en alzo groot 87 tonnen; benevens alle deszelfs scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhout enz., zo als hetzelve bij kavelingen genummerd zal zijn liggende aan de Punt der Wijnhaven. De veiling zal geschieden eerst van alles tezamen en daarna van elke kaveling afzonderlijk.
(opm: de zeebrief werd op 12 maart 1834 ingeleverd met de opmerking ‘schip verkocht’; het bouwjaar 1804 en de omschrijving ‘hol’ wettigen de veronderstelling dat het casco voor de sloop is verkocht)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Rio Janeiro, het snelzeilend Nederlands driemast galjootschip de HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind.
Adres bij Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz.


Datum: 28 februari 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 26 februari. ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Suriname; HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Duinkerken.
Batavia, 29 oktober. ASTREA, kapt. Sikke Ysbrands Parma, van Amsterdam, l. v. Rio Janeiro.
Straat Sunda, 27 oktober. JUPITER, kapt. W.J.S. Clark, van Batavia naar Nederland. Dezelve is dadelijk doorgezeild. 2 november. DIE STADT EMDEN, kapt. Remke de Weerd, van Amsterdam naar Batavia. Dezelve hoopte nog die avond de rede van Batavia te zullen bereiken.
Uitgezeild:
Batavia, 28 oktober. DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, naar Surabaya.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. N. Montauban van Swijndregt en H. Montouban van Swijndregt, beëdigde makelaars, residerende binnen de stad Rotterdam, zijn van mening, als last hebbende van de heren geïnteresseerden in de Zuid-Zee Walvisch-Visscherij, publiek op donderdag de 6e maart 1834, des namiddags ten 4 ure, in het lokaal der publieke verkopingen, op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, te verkopen: de per het visserschip, genaamd DE EERSTELING, kommandeur Horneman, aangebrachte circa 20.000 Nederlandse kannen Zuid-Zee traan en circa 7.000 Nederlandse kannen spermacetie en zulks bij kavelingen, de traan van 25 Nederlandse vaten en de spermacetie per 10 Nederlandse vaten tevens; liggende daags vóór en op de dag der veiling ter bezichtiging in de Boompjes, Westeinde, aan de kade. Nadere onderrichting bij de makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

In het Journal d´Anvers d.d. 24 februari leest men het volgende:
Van onze ganse schitterende koopvaardijvloot is ons nog slechts de VAN DE WERF, 900 tonnenlast, en de MACASSER, 600 tonnenlast, overgebleven. Ongelukkiglijk verneemt men, dat ook deze beide schepen ons, als derzelver voorgangers, zullen verlaten, zo dat sedert de omwenteling de haven van Antwerpen 31 schepen, 14.189 tonnenlast, zal hebben verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ZEELUST, kapt. G.H. Kramer, van Papenburg naar Bordeaux, is volgens brief van Nye-Hellesund van de 31e januari aldaar binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Stettin naar Bordeaux, was de 29e februari op de hoogte van Margate.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 17 februari, het kofschip DIE STÄD AURICH, kapt. J.C. Ebeling, met teer van Stockholm.
Den 22 dito, het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met krijt van Londen.
Uitgezeild: Den 9 februari, het tjalkschip WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, met boomschors naar Hull; het schoenerschip HOPE, kapt. W. Cousins, met boter naar Londen.
Den 13 dito, na gedane reparatie het kofschip ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, met ijzer en aardewerk naar Amsterdam, laatst van Newcastle.
Den 16 dito, het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, met boter naar Londen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 februari. In het jaar 1832 is hier het driemastschip de EERSTELING, kapt. Horneman, door een dertigtal reders en kooplieden alhier, voor de walvisvangst uitgerust en naar de Zuidzee gezonden. Dit schip, in de maand september van genoemd jaar uitgezeild, is thans met een vangst van zeven vissen alhier teruggekeerd.
De uitkomst van deze onderneming, de eerste van dien aard, welke sedert lange tijd door bijzondere personen in dit Koningrijk is gedaan, heeft niet ten volle beantwoord aan de verwachtingen die men daarvan had gekoesterd, alzo de kapitein, door het bericht van de dwangmaatregelen van Engeland en Frankrijk ten aanzien onzer schepen, genoopt was geworden om de voor walvisvangst geschikte streken te verlaten en naar onze Oost-Indische bezittingen de wijk te nemen. Intussen levert de aanzienlijk verkregen uitkomst een bewijs op, dat met volharding deze tak van koophandel, die elders zo grote uitbreiding heeft erlangd, ook bij ons weder een gewenste bloei zal kunnen bereiken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, dadelijk te aanvaarden, en te bevragen bij de eigenaar IJmke Luitjens Kingma, landbouwer in de Zuidhoek onder Vrouwen Parochie een overdekt snikschip met al deszelfs annexen, groot negen ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris C.W. Semler, te Grouw, zal, als daartoe benoemd door de rechtbank van eersten aanleg te Sneek, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Rauwerd, publiek bij strijk en verhooggelden presenteren te verkopen een zeer grote, voor weinige jaren nieuw en sterk gebouwde scheepstimmerschuur, ruim 7½ el hoog onder de balken, ingericht voor het bouwen van buitenlandse schepen (opm: bedoeld wordt schepen voor de buitenlandse vaart = zeevaart), hebbende een ruim erf of hieming, langshelling en het gebruik van de achtergrond ener behuizing, zolang er een scheepstimmerwerf blijft, welke er langer dan ½ eeuw met succes is uitgeoefend, staande en gelegen in no. 98 te Grouw, en bijzonder geschikt om gebruikt te worden gelijk het door wijlen Ate C. Sjollema laatst is gebruikt; dadelijk te aanvaarden. Wie gading maken, komen op maandagen den 10 maart, bij de provisionele, en den 24 derzelfde maand bij de finale toewijzing, telkens des avonds om 6 uren, ten huize van de kastelein T.G. Visser, te Grouw.


Datum: 01 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Rio-Janeiro, met vrijheid om de Kaap Verdische Eilanden aan te doen, het Nederlands galjootschip HERSTELLER, kapt. C. van der Wind. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 februari. Het schip KORTENAER, kapt. H. Glazener, de uitreis naar Batavia in 90 dagen volbracht hebbende, is nu in 94 dagen van Batavia terug gekomen, zijnde de 25e november 1833 van daar vertrokken en de 12e januari 1834 van St. Helena te gelijk met het schip DE DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener.
De 28e oktober is van Batavia vertrokken het schip NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, naar Amsterdam; de 31e het schip ’s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, naar Soerabaya.
Het schip MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, is de 24e oktober van Soerabaya over Passaroeang en Batavia naar Nederland vertrokken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 februari. Volgens brief van kapt. H.A. Oldenburger, voerende het schip DE VROUW GERBERDINA, van Amsterdam naar Havre en Rouaan, bij de rivier Anthi gestrand, doch weer afgebracht, in dato St. Valery-sur-Somme de 15e dezer, was hij toen gereed om de reis voort te zetten. Voorts meldt kapt. Oldenburger nog, dat aldaar gestrand was een Nederlands schip, met suiker en koffie beladen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Volgens brief van kapt. R.C. Jaski, voerende het schip DE JONG GERBRAND, in dato Suriname de 4e januari, was hij de 22e december in goede staat van Amsterdam aldaar aangekomen en zou hij in het begin van februari de terugreis aannemen; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 februari. MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, van Marseille. Kapt. B.J. Smeengh rapporteert dat op noorderbreedte 42º en 59º lengte, op12º3’ ten westen van Londen (opm: deze positie-aanduiding is incoherent) hem gepasseerd is een driemastschip, tonende de Nederlandse vlag en een witte standaard, met de letters R.V. en op N. breedte 48º 31′, lengte 6º 31′ (opm: vermoedelijk 48º31’ NB 06º31’ WL) het kofschip FORTUNA, komende van Rotterdam en gedestineerd naar Marseille.
Terschelling, 25 februari. Het schip AURORA, kapt. A. Strombeek en het smakschip ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, zijn van de rede hier in de haven gekomen.
St. Helena, 6 januari. SOPHIA, kapt. Jacob Wessels van Batavia naar Amsterdam.
Lissabon, 5 februari. DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Amsterdam.
Gravesend, 20 februari. MARIA HENRIETTE, kapt. M.A. de Boer, van Amsterdam. 23 februari. ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 27 februari. MEDEMBLIK, kapt. John Gray, naar Londen.
Vlie, 26 februari. VROUW REGINA, kapt. K.P. Kiewit, naar Hamburg; VROUW HILKE, kapt. U.H. Bonjer, naar Emden; TOBINA HELENA, kapt. C. Schoneke, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, van Suriname met suiker, katoen, koffie en rum; DE JONGE JACOB, kapt. J. van Driesten, van Cette met wijn en voorloop; DE HOOP, kapt. J.G. Jonker, van Hamburg met hennepolie, tabak, hoorns en koopm.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat NOORDHOLLAND, kapt. Harmen Klaasz. Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het tweedeks fregatschip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. Arend Hulsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Lübeck. Het smakschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.J. Teensma. Adres bij Hendrik Gullen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 februari. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de HOOP, kapt. M.D. Meijer, van Batavia.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de SNELHEID, kapt. A. van der Linden, van Smirna; HENDRIKA ELISABETH, kapt. D. Miercke, van Montares.
Brielle, 26 februari. Heden morgen zeilden in zee: CHARLOTTA, kapt. G.J. Scheffler, en JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, beiden naar Bergen; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, naar de Oostzee.
Den 27 dito. Heden zeilden naar zee: JONGE HELENA, kapt. J. Tobbens, en VRIENDSCHAP, kapt. H. Heijen, beiden op avontuur.
Maassluis, 26 februari. Heden morgen zeilden in zee: WILLEMINA, kapt. G. Trens; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw; HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer, de ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, en ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duijn, allen naar de Noordzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 februari. Naar men verneemt is gisteren na posttijd te Hellevoetsluis binnen gekomen het alhier te huis behorend brikschip de DANKBAARHEID, den 3 november ll. van Batavia vertrokken, en wordt hetzelve ieder ogenblik aan deze stad verwacht.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 februari. In het begin dezer maand (opm: februari) zijn nabij de monding der Tjiwaroe, aan het zuiderstrand der Preanger regentschappen, beoosten de hoek Tjitirem, behorende tot het districht Djampang Koelon, onderscheiden voorwerpen opgevist, die men veronderstelde van enig gestrand vaartuig afkomstig te zijn. Ofschoon men tot dusvere noch omtrent de naam van het schip, noch ten aanzien der schepelingen, iets heeft kunnen vernemen, schijnt toch de aard van het gevondene te kunnen pleiten voor de waarschijnlijkheid ener schipbreuk, bestaande dezelve, behalve een aantal planken, onder andere uit een defecte sextant, Engelse deurgrendels, ijzeren balanshaken, en scheepsbouten, knipmessen, scharen, tafelmessen, sporen, een matrozenhemd, een stuk zeildoek, enz.


Datum: 03 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Gedurende de maand januari jl. zijn door het Kanaal van Voorne 133 schepen gevaren, waarvan 45 uit zee komende en 34 naar zee gaande.
-
AH 030334
Amsterdam, 1 maart. Het enige Nederlands schip, hetwelk in 1833 in Brest is aangekomen, is de ANNA MARIA, van Amsterdam, kapt. Blok, met een lading kazen, zijnde die bodem met ballast naar Bordeaux vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 februari. Uitgezeild: PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, van Suriname; STANDVRIES, kapt. S. de Vries, naar Bahia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia liggen in lading te Rotterdam. Om op de 8e maart te vertrekken, het Nederlandse fregatschip ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek.
Om op de 1e april te vertrekken, het Nederlands fregatschip DE VROUW MARIA, kapt. F. van den Bergh.
Beide schepen zijn zo goed mogelijk ingericht tot het overvoeren van passagiers.
Adres bij de heren Kuyper, Van Dam en Smeer, Hudig en Blokhuyzen en bij de kapiteins.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 maart. SOPHIA, kapt. J. Wessels, van Batavia; NEDERLAND, kapt. T.T. Klein, van Suriname, l. v. Engeland; JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Suriname. Terug uit zee: STANDVRIES, kapt. S. de Vries, bestemd naar Bahia.
Veere, 27 februari. DIANA, kapt. H.H. Ricke, van Hulle naar Antwerpen.
Uitgezeild:
Texel, 1 maart. GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull.
Vlie, 27 februari. VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lucht, van Hamburg; VROUW ELIZABETH, kapt. J.H. Cappen en TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 27 februari. Heden is in goede staat van Batavia aangekomen het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Rickels, met koffie en suiker voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Op 7 november heeft gemelde kapitein in Straat Sunda ontmoet een oorlogsschip, vermoedelijk de ALGIERS, en heeft diezelfde dag gepraaid de VIJF GEBROEDERS, kapt. Lupkens, van Rotterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 februari. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KORTENAAR, kapt. H. Glazener, DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, allen van Batavia.
1 maart. Heden morgen zeilden in zee: de COCK, kapt. S. Molenaar, naar Batavia; GUTE HOFFNUNG, kapt. A. Klein, naar Duinkerken; TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. H.F. Klein, op avontuur; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, naar Newry; ZEELUST, kapt. J. Noord, naar Belfast.
Den 2 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet, van Batavia.
Brielle, 28 februari. Heden morgen arriveerde uit zee: BERNHOLD EN BRONS, kapt. A.F. de Haan, van Emden.
1 maart. Heden zeilde in zee: FELIX, kapt. J.J. Cramer, naar de Middellandse Zee; HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, naar Belfast; WELVAART, kapt. R.F. Treninga, naar de Oostzee.


Datum: 04 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart tussen Rotterdam en Duinkerken. De stoomboot GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Rotterdam morgen de 5e dezer, des morgens ten zes ure. Adres bij de agenten Joh. Ooms Ez. en Co.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over 124 balen koffie, gemerkt DM & C. en 10 balen koffie gemerkt DR met xx er onder, aangebracht van Batavia per DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, gelieven zich aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.
De houders der cognossementen over 16 okshoofden wijn, gemerkt LC en 4 dito, gemerkt GK, aangebracht van Bordeaux per JONGE JUFVROUW SARA, kapt. J.H. de Weerd, gelieve zich aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 maart. Te Batavia zijn aangekomen de schepen LA LIBERTÉ, kapt. A.H. Trip, van Amsterdam, DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.C.F. Lupcke, van Rotterdam, DE STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Dordrecht, de beide laatste zijn naar Soerabaya gezeild en DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofsteede, van Middelburg, welke naar Samarang is vertrokken.
Van Batavia zijn vertrokken de schepen JOHANNA CORNELIA, kapt. G.M. Jansen, naar Soerabaya; LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keyser, naar Dordrecht, ROTTESTROOM, kapt. J.W. Deuling en DE NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop, naar Rotterdam.
Van Soerabaya zijn vertrokken de schepen DILIGENCE, kapt. H. Bos en ‘s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, het eerste over Samarang en Batavia naar Amsterdam en het laatste over Passaroeang, Samarang en Batavia naar Rotterdam.
De 1e dezer, des morgens, zeilden van Hellevoetsluis DE COCK, kapt. S. Moolenaar, naar Batavia; DE TWEELINGEN DANIEL & WILCO, kapt. H.F. Klein, naar …. ; CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, naar Newry; DE ZEELUST, kapt. J. Noord, naar Belfast; des namiddags arriveerde ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz., van Batavia.
De 1e dezer, des morgens, zeilde van Brielle DE ONDERNEMING, kapt. H.G. Henrichs, naar Londen; DE HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, naar Belfast; DE WELVAART, kapt. R.T. Fenninga en MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, naar de Oost Zee.
De smak ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, van Dantzig naar Caën, zijn van de rede in de haven van Terschelling gekomen.
Kapt. B.J. Smeengh, van Marseille in Texel binnen, heeft op 42º49’ NB 12º31’ WL, gezien een driemastschip, tonende Hollandse vlag en een witte standaard met de letters R.V. en op 48º31’ NB 6º31’ L, de kof FORTUNA, kapt. L. Deyer, van Rotterdam naar Marseille.
Het schip DE VERWACHTING, kapt. G.B. Vos, van Memel naar Amsterdam, te Dantzig binnen, heeft de 16e februari de reis vervolgd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 maart. Ten N.O. van Borkum is in 11 vadem water gezonken een galjas-ever, met witte gangen en van achteren de naam CATARINA, als mede op een rood plankje de vergulde letters H.H.E. (opm: waarschijnlijk buitenlander)

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Te Middelburg is in goede staat van Batavia aangekomen het schip WALCHEREN, kapt. Cornelis Riekels, welke de 7e november in Straat Sunda ontmoet heeft een oorlogschip, vermoedelijk DE ALGIERS en heeft diezelfde dag gepraaid DE VIJF GEBROEDERS, kapt. Lupcke, van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 maart. SOPHIA, kapt. J. Wessels, van Batavia; NEDERLAND, kapt. T.T. Klein, van Suriname l. v. Engeland; JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Suriname. Terug uit zee: STANDVRIES, kapt. S. de Vries, bestemd naar Bahia.
2 maart. WILHELMINA MARIA, kapt. E. Huisman, van Bordeaux.
Vere, 27 februari. DIANA, kapt. H.H. Ricke, van Hull naar Antwerpen.
Batavia, 9 november. LA LIBERTE, kapt. H.A. Trip, van Amsterdam. 20 november. DE VRIENDEN, kapt. H.M. Lelsz, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 1 maart. GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull.
Vlie, 27 februari. VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lucht, naar Hamburg; VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen en TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v. d. Werf, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Suriname met suiker en koffie; AMALIA, kapt. L.F. Saathof, van Bordeaux met wijn; MARIA, kapt. P.E. Boer, VAN St. Martin met wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading het snelzeilend Nederlands driemast galjootschip de HERSTELLER, kapt. Cornelis van der Wind.
Adres bij Cargadoors J.B. ’t Hooft en G. Mauritz

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Batavia, met koffie en stukgoederen, en BERNHARD BRONS, kapt. A.T. de Haan, van Emden, met hardsteen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip ENGELINA, kapt. J.K. de Jonge, met hout van Dantzig naar Caen, is, volgens brief van Terschelling van de 23e februari, door de branding van dat eiland heen geslagen en met grote moeite door loodsen van daar en vissers van de Zoutkamp de volgende dag in Terschelling binnengebracht. De kapitein is daarbij door een watervat zwaar gekwetst geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. M.M. Pot Jr., van Marseille te Hamburg gearriveerd, heeft de 9e februari op de hoogte van Texel gepraaid het schip de JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Koningsbergen naar Nantes, laatst van Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, van Samarang en Batavia naar Dordrecht, is volgens particulier bericht de 27e februari te Helvoet binnengekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VERWACHTING, kapt. G.B. Vos, van Memel naar Amsterdam, te Dantzig binnen, heeft de 26e februari de reis vervolgd.

Krant:
  DA - Den Antwerpenaer

Antwerpen. Men is bezig het groot schoon schip de VANDEWERVE (opm: fregat VAN DE WERVE) in den tweeden dok op te takelen, als ook den MACASSAR (opm: fregat), beyde aen den heer Donnet en consoorten toebehoorende; zoo men zegt gaen die bodems, als ook die van de heeren Serruys en Neef, alle naer Amsterdam.
(opm: het Antwerps Havenregister vermeldt onder kapt. Janssens op 23 juni 1834 uit het dok naar de rede verhaald en op 27 juni uit Antwerpen in ballast vertrokken ‘naar avontuur’)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 22 februari, het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met ballast van Londen.
Den 1 maart, het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, met ballast van Amsterdam.
Uitgezeild: Den 23 februari, het schoenerschip UNION, kapt. J. Manning, met boter naar Londen; het kofschip CONCORDIA, kapt. J. Keun, met ballast op avontuur; het tjalkschip de JONGE LIEUWE, kapt. T.L. Wijnia, met vlas naar Newcastle.
Den 26 dito, het smakschip ELISABETH, kapt. H. Cappen, en het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werff, beide met ballast op avontuur.
Den 28 dito, het kofschip GEZINA, kapt. B.A. Visser, met ballast naar Bordeaux.
Den 1 maart, de kofschepen JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, de DRIE GEZUSTERS, kapt. P. Dijkstra, en FRAUKE KNELDINA, kapt. R. de Jong, alle 3 met ballast op avontuur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Een scheepstimmerknecht, zijn werk goed verstaande, kan terstond vast werk bekomen bij T.W. Kamp, scheepstimmerbaas in de Noorderdrachten.


Datum: 05 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen. Uit een bericht van kapt. Willem Landsaat, voerende het schip SURINAME, van Amsterdam te Batavia gearriveerd, blijkt, dat het rapport van kapt. Pieter Kraay, dat deze de 28e juni (opm: 1833 !) op de hoogte van Bevesier DE SURINAME voorbij gezeild zou zijn, abusief is geweest, zijnde dit schip destijds Lezard reeds gepasseerd en was als toen zeilende op 49º27′ NB 05º41′ WL. Kapt. Landsaat rapporteert verder dat genoemde kapt. Kraay hem eerst de 2e augustus op 04º57′ NB 17º20′ WL, voorbijgezeild is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 3 maart. MINERVA, kapt. J. Kroger, van Bordeaux.
Bordeaux (Rivier van), 22 februari. CATHARINA JULIANA, kapt. P.H. Hazewinkel, HERRIBERTUS HERMANUS, kapt. H.H. Rieke, JEREMIAS, kapt. Sake Luitjes Stellingwerf, ANTONIA, kapt. Evert Speelman en GUYANA, kapt. Daniel Gerrits Visser, alle vijf van Amsterdam.
St. Nazaire, 21 februari. DE JONGE WICHER, kapt. Hendrik Wichers Bontekoe, van Koningsbergen, l. v. Vlissingen.
Bayonne, 20-21 februari. WELDAAD, kapt. B.E. Boll, van Amsterdam; HOOPENDE ZEEMAN, kapt. C. Plath, van Antwerpen.
Sourabaya, 11 november. ONS GENOEGEN, kapt. Cornelis van Zameren, van Batavia.
Uitgezeild:
Texel, 3 maart. DE VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doekzen, naar Suriname; AMSTERDAM, kapt. G. Abrahams, HEKTOR, kapt. Mulder en NEPTUNUS, kapt. K. Sipsma, naar Bordeaux; DE JONGE HARMEN, kapt. J. Prater, CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven en DORP GAASTMEER, naar Londen; ONDERNEMING, kapt. Veerman, naar Hull; ANNA GESINA, kapt. J. Boerlage, naar Noorwegen; TITSIA, kapt. H. de Weert en ACHT GEBROEDERS, kapt. J. Kramer, op avontuur; STANDVRIES, kapt. J. de Vries, eergisteren opgegeven als terug uit zee, is abusievelijk geweest.
Vlie, 2 maart. JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, naar Oosterisoer; MYN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, naar Hamburg; FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.J. Scholtens en DRIE GEBROEDERS, kapt. P.P. Dykstra, op avontuur.
Soerabaya, 13 november. DILIGENCE, kapt. Hendrik Bos, naar Samarang, Batavia en Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SOPHIA, kapt. J. Wessels, van Batavia met tin, sapanhout, koffie, rijst, suiker, huiden en koopmanschappen; NEDERLAND, kapt. T.T. Klein, van Suriname met suiker en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Alle de makelaars in wijnen, enz., te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters en na gedane aangifte ingevolge de wet, zijn van mening in het openbaar te veilen, op maandag de 24e maart 1834, des namiddags ten vijf ure, in het Groot Hotel van Engeland op de Groote Markt: een partij van 55 leggers Batavia arak, eerste kwaliteit, in zeer fraaie welgeconditioneerde fust. Liggende in vrij entrepôt, alhier aangebracht per het schip ROTTERDAMSCH WELVAREN, kapt. A.M. Noorbeek. Nadere onderrichting bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. Isaac Gerard Veening, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het gekoperd Nederlands kofschip DE JONGE EVERT, kapt. Jan Jans Kiers. Adres bij Jan Corver en Comp. en B.D. Bosscher.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Bremen. Het schip DE JONGE JAN, kapt. J.J. Butter. Adres bij de Wed. J. van Wesel en Zoon.
Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij Blikman en Comp. en de Wed. Jan Salm en Meijer. Sluit 14 maart.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 maart. Heden zijn alhier binnengekomen het Nederlandse schip MARIA, kapt. J.A. Pronk, met enige passagiers, de 14e november 1833 van Rotterdam vertrokken, en het Nederlandse schip ASIA, kapt. Ritchee, de 27e oktober van Middelburg vertrokken.


Datum: 06 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 maart. De 4e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De 4e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis ATTANTIO, kapt. J.H. Lenge, van Papenburg; CHTISTINA, kapt. A. Plokker, van Cette en HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van Bandohl; de 5e, des morgens, NERVA, kapt. D.M. Bunker, van Charleston; CHARLOTTA CHRISTINA, kapt. C.O. Swinnen, van Cette en DE JONGE HENDRIEKA, kapt. F. Rietmeyer, van Odessa.
De schepen DE VERWACHTING, kapt. G.B. Vos, van Memel, laatst van Dantzig en DE JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Dantzig, beide naar Amsterdam, zijn de 19e februari zonder schade te Dantzig uit zee terug gekomen.

AH 060334
Texel, 4 maart. Uitgezeild CORNELIA, kapt. J. Beekman, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw en zeer goed gebouwd kofschips-hol, plusminus 114 tonnen, staande in de schuur op de werf van H.J. Limborgh, te Groningen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veere, 2 maart. Heden zijn alhier door de loodsboot en een Arnemuidense hoogaarts aangebracht de vier man equipage van het op de Banjaard gestrande visscheepje no. 42, genaamd BENJAMIN CONSTANT, gevoerd geweest door schipper J.J.N. Chevalier; hebbende hetzelve moeten verlaten door gebrek aan consumptie en water.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 3 maart. Heden morgen zeilde in zee: het VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Cette.
Den 4 dito. Heden morgen arriveerden uit zee: TRITON, kapt. J.J. Hultman, van Marseille en Almerie.
Brielle, 3 maart. Heden morgen arriveerde uit zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London, en zeilden naar zee: de VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. Boswijk, naar Newry; de JONGE MARTINUS, kapt. J.R. de Boer, naar Nantes; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, naar London, en HARMANNA FRAUKINA, kapt. B.H. Swart, naar Liverpool.
Den 4 dito. Heden morgen zeilde in zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Maassluis, 4 maart. Heden morgen zeilden in zee: de VROUW GEZINA, kapt. C. Sanderfield, naar Bremen; ALIDA, kapt. L.R. Nieveen, naar Callundburg; de JONGE TJALLING, kapt. H.H. Millems, naar Hamburg.


Datum: 07 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 maart. Binnengekomen ST. ANTHONIE, kapt. H. Jongebloed, van Papenburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de vrederechter in het kanton Veendam zal door het ministerie van de openbare notaris J. de Blécourt, residerende te Wildervank, op vrijdag de 14e maart 1834, des voormiddags te 10 uren, ten huize van de kastelein K.A. Veenhoven in het Gemeentehuis te Wildervank publiek te koop worden gepresenteerd een florissante scheepstimmerwerf met daarop staande grote scheepstimmerschuur, helling en gereedschappen, volgens inventaris, benevens woonhuis, schuur en tuin, alles staande en gelegen op nummer 14 aan het Oosterdiep te Wildervank, zo door nu wijlen Hindrik Wilkens is gepossideerd.
Voorts zal dezelfde notaris op dag en plaats als boven, des avonds te 6 uren, te koop presenteren 1/32e aandeel in het kofschip, WIBBINA genaamd, wordende door J.H. Kuiper als schipper bevaren, nieuw in den jare 1829 gebouwd, en drie open pramen, gemeten op 14, 9 en 4 tonnen, liggende aan het Oosterdiep voor bovengemelde scheepswerf.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris G.S. Zijlstra, residerende te Heeg, zal op vrijdag den 14 maart 1834, des namiddags om 2 uren, ten huize van J.T. Nolles, logementhouder te Woudsend, publiek bij strijk en verhooggeld presenteren te verkopen een hecht en sterk tjalkschip, met lange plechten en losse weigering, groot 21 ton, met zeil en treil, staand en lopend want, haken en bomen en verdere aan- en bijbehoren, volgens daarvan zijnde inventaris, in alles zodanig het door Yme Feikes de Boer bevaren en te Woudsend in de Wegsloot gelegen is; bij de toewijzing dadelijk te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda, Hz. te Leeuwarden zal op donderdagen den 13 en 20 maart 1834, telkens des avonds om zeven uren, ten huize van de kastelein F. Zoutman, in het Schippershuis op het Vliet te Leeuwarden bij de provisionele en finale toewijzing verkopen een hektjalkschip, genaamd de VROUW CATHARINA, groot 49 ton, met staand en lopend want, zeil, treil, ankers, touwen, haken, bomen en verder daarbij behorende goederen, breder volgens biljetten omschreven, zodanig en in dien staat als hetzelve wordt bevaren door Lijkle Dirks de Vries, en is liggende in de Stadsgracht te Leeuwarden; acht dagen na de finale toewijzing te aanvaarden. Biljetten zijn te bekomen en conditiën te vernemen bij gemelde notaris. (opm: LC 140234 meldt dat is geboden NLG 225.)

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 maart. Heden is van hier naar Amsterdam vertrokken het schip WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, met 80 vaten en 2.200 balen hele koffie, 2 vaten en 270 balen gebroken dito, 125 balen schone katoen en 3.445 pond koper.


Datum: 08 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Kapt. J.J. IJnsen, voerende het schip HELENA CATARINA, de 22e februari van Amsterdam te Bordeaux gearriveerd, heeft de 10e februari op de hoogte van Wight gezien de schepen DE GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Amsterdam naar Suriname en DE KOOPHANDEL, kapt. J.P. Carst, van Delfzijl naar Charleston.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 maart. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 4e maart.
De CATHARINA, kapt. Zijlstra, van Liverpool naar Leer, is de 27e februari op St. Michiels-eiland gestrand, doch men had hoop haar met weinig schade weer af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 maart. JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk en JOHANNA WILHELMINA, kapt. J.H. Roggenstroh, van Bordeaux.
Gibraltar. 11 februari. DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. de Zeeuw Baghus, van Vlaardingen.
Lissabon, 15 februari. HOOP, kapt. H. v. d. Bos, van Vlaardingen. 18 februari. DE WISSELVALLIGHEID, kapt. A. v.d. Weyden en EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 3 maart. HARMINA, kapt. J.S. Vegter, naar Noorwegen; WIBBINA, kapt. J.H. Kuiper, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Het Journal d’Anvers geeft als gerucht op, dat de handelsvaartuigen KOOPHANDEL en SCHELDE, die, sedert hun komst van Batavia voor rekening der Nederlandsche Handel-Maatschappij zich te Vlissingen bevonden, van daar naar Amsterdam zouden vertrekken, wijl de eigenaar van het Hollandse gouvernement vergunning bekomen had om met zijn schepen onder Hollandse vlag te varen, onder de mits, naar het Journal meldt, dat de eigenaar zich in Holland kwam vestigen en ook zijn overige schepen derwaarts kwamen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CHRISTINA, kapt. A. Plokker van Cette, en HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, van ….(opm: niet leesbaar).
Heden morgen arriveerde uit zee: de JONGE HENDRIKA, kapt. F. Rietmeijer, van Odesssa.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BELLERAPHON, kapt. D.R. Riet, en JACOBA, kapt. G. v.d. Kade, beiden van Bordeaux; en DRIE GEBROEDERS, kapt. G. v.d. Borden van Messina.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 4 maart. Heden is alhier aangekomen Zr.Ms. korvet AJAX, kapt.luit.t.zee N.L. Koops, met zeven passagiers, vertrokken van Nederland de 26e oktober 1833.


Datum: 10 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 maart. HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk en ADRIANA JACOBA, kapt. T. Reus, van Cette.
Lissabon, 22 februari. DE VREDE, kapt. Klaas Zwanenburg, van Amsterdam.
Port à Port, 20 februari. MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonck, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, over goederen geladen in het schip MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, van Marseille, te Amsterdam gearriveerd, worden verzocht zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors C.J. de Grys en Zoon, Brouwersgracht, tussen de Heerenmarkt en Brouwersstraat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. An. Am. van der Crab, makelaar, zal op maandag de 7e april 1834, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, presenteren te verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands smakschip, genaamd HARMANNA JACOBA, gevoerd door kapt. Jacob van Ulphen, volgens meetbrief lang 20,40 ellen, wijd 4,02 ellen en hol 1,87 ellen. Breder bij inventaris omschreven en bericht bij de makelaar voornoemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.E. Lublink, J.H.A. Balwé, C.A. Schröder, J. de Rooy en J.A. Lublink, makelaars, zullen op dinsdag de 1e april, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het Y verkopen een extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd: DE VROUW CATHARINA, gevoerd door kapt. T.W. de Vries, volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 40 duim, wijd 5 ellen 41 duim, hol 2 ellen 63 duim. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars en bij Coopman en De Witt en Lenaertz, cargadoors. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop. (opm: op 5 mei 1834 werd de zeebrief vanuit Zaandam geretourneerd met als reden ‘schip gesloopt’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Van Amsterdam naar Batavia zal de 24e maart 1834, vertrekken het Nederlands gekoperde tweedeks fregatschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. E. van Duin; degene welke van hetzelve ter verzending van goederen of van deszelfs tot gemak van passagiers bijzondere gunstige inrichtingen, voor de overvaart naar Java, gebruik mochten willen maken, gelieven zich te vervoegen bij de cargadoors Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman, De Vries & Comp of Floris der Kinderen te Amsterdam.


Datum: 11 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 10 maart. De 7e dezer, des namiddags, arriveerde DOERO, kapt. H. de Haas, van Marseille en zeilde GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken.
De 10e dezer, des morgens, arriveerde in de Maas BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Het schip DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schuth, van Marseille en Bandohl naar Amsterdam, is, volgens particulier bericht, in de ochtend van de 4e dezer in Texel binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 7 maart. De handelschepen DE SCHELDE en DE KOOPHANDEL, kapt. Steur en Neurenberg, beide aan de Belgische handelhuizen toebehorende, welker kantoren, mits zich in Holland vestigende, onlangs verlof hebbende bekomen, om onder Nederlandse vlag te mogen varen, zijn heden uit het dok ter rede der stad Vlissingen gehaald, ten einde door de stoomboot HERCULES binnendoor naar Rotterdam te worden gesleept, ter welker plaatse hun bevrachting voor Java zal geschieden, terwijl de handelsvaartuigen SCHIMMELPENNINCK en DE PHÉNOMENE, insgelijks op voorschrevene wijze onder Nederlandse vlag mogende varen, waarschijnlijk in de haven dier stad zullen worden uitgerust.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 8 maart. Zr.Ms. brik PANTHER, kapt. luit. Edeling, wordt te Vlissingen verwacht, komende van Texel met manschappen die op het eskader moeten worden ingedeeld.
Het fregat DE RIJN van 60 stukken zal, naar men verneemt, de reis naar Oost-Indiën doen; de bevelhebber van die bodem voor deze tocht is nog niet bekend. Op twee der Rijks werven zijn oorlogsstoomboten opgezet welke naar men verneemt spoedig zullen worden afgebouwd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
MARGARETHA, kapt. P.B. Groot, van Londen.
Bayonne, 24-26 februari. VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Rotterdam.
Rochefort, 1 maart. VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, van Rotterdam; HIDTJE TROMP, kapt. J.D. Zylstra, van Amsterdam.
Deal, 6 maart. STANT FRIESZ (opm: STANT VRIEZ), kapt. De Vries, van Amsterdam naar Bahia.
Hull, 4 maart. GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga lijsten Amsterdam: MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh, van Marseille met wijn, zwavel, kurk, olie, natron, anijs, olie, sukade, tournesol (opm: blauwpaarse verfstof) en zeep; MINERVA, kapt. J. Kruger, van Bordeaux met wijn en brandewijn; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon met huiden en wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 maart. ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, van Fernambuck; ONDERNEMING, kapt. D.J. Gort, van Hull.
Uitgezeild:
Vlie, 4 maart. AGATHA, kapt. R.P. Dik, naar Noorwegen; VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering, naar Altona; DRIE GEBROEDERS, kapt. E.G. Jonker, JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Smith en JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, alle drie op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 7 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HENDRIKA, kapt. H.E. Marrons, van Cette.
Den 8 dito. Heden morgen arriveerden uit zee: ’t VERTROUWEN, kapt. J.J. Bakker, als bijlegger, naar Cette. HARMONY, kapt. G.E. de Boer, van Cette.
Den 9 dito. Namiddag arriveerden uit zee: FREDERICA WILHELMINA, kapt. R.J. Hendriksen; EIZO DE WENDT, kapt. M.G. Hellinga; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Visser, allen van Cette.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Workum, 9 maart. Gisteren namiddag vervielen op de bank in de nabijheid dezer haven vier tjalkschepen, gevoerd wordende door de schippers Lolke van der Werf, Ate Pieters en Edsger Martens, alle met aardappelen beladen, en Bauke Watzes, beladen met tarwe en boekweit. Dankzij de aangebrachte hulp, dat het volk alle behouden aan wal is gekomen, doch van de schepen en ladingen zal niets te redden zijn. Genoemde schepen hadden dienzelfde morgen de haven van Harlingen verlaten.


Datum: 12 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens brief van kapt. J. Ingerman, voerende DE GEZUSTERS, van Amsterdam naar Batavia, in dd. 23 februari, was hij die dag op 28 mijlen bewesten Kaap Finisterre, met omlopende winden zeilende; hij had sedert zijn vertrek uit Texel gedurig met gemelde winden en stilte moeten sukkelen; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 9 maart. HENDRIKA WILHELMINA, kapt. D.D. de Jonge, van Hull.
Havre, 3 maart. VROUW GERBERDINA, kapt. H.A. Oldenburger, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 8 maart. JONGE RENGER, kapt. J. de J. Brouwer, naar Bergen; LAMMEGINA, kapt. J.J. de Jong (opm: kof LAMMEGINA GEZINA, kapt. Jochem Jeltes de Jonge), naar Hamburg; HENRICUS BERNARDUS, kapt. H.J. Bekman, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ADMIRAAL DE RUITER, kapt. E. van Duin, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp. en F. der Kinderen. Sluit 24 maart.
Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, van Amsterdam. Adres bij d’Arnaud en Comp. Sluit 15 april.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregat ANNA EN LOUISA, kapt. Jacob Kersjes de Jong, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. De nieuw gekoperde tweedeks bark SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam. Adres bij D.B. Bosscher en Nobel en Holtzapffel.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Havre en Rouen. Het Nederlandse smakschip FENNEGINA, kapt. Geuchje Detmers. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. De Nederlandse smak MARGARETHA, kapt. J.B. de Groot. Adres bij J.C. de Oven.
Hamburg en Altona. Het Hanoverse kofschip de VROUW FEMKE ENGELINA, kapt. Jan W. Kreye. Adres bij Blikman en Comp.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse smakschip MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.R. de Groot. Adres bij J.C. van Oven.
Memel. De Nederlandse kof ENGELINA, kapt. G.T. Borst. Adres bij de Wed. Jan Salm, en Meyer en H.A. Hespe. Vertrek 15 maart.
Riga. Het Nederlands kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Derk Derks Flik. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Stettin. Het galjasschip WILHELMINA MARIA, kapt. C. Gutzman. Adres bij Hendrik Gullen.


Datum: 13 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Constantinopel en Odessa, het Nederlands galjootschip JONGE HENDRIKA, kapt. Floris Rietmeyer.
Naar Elseneur, het Nederlands schooner hoekerschip HARMONIE, kapt. Jan Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 maart. De 11e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis, GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken.
De 11e dezer, des namiddags, zeilde uit de Maas DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.
De schepen CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Dordrecht naar Newry en ZEELUST, kapt. J. Noord, van Dordrecht naar Belfast, zijn de 6e dezer te Ramsgate binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. De 8e dezer is van de rede van Vlissingen naar Rotterdam vertrokken het koopvaardijschip DE KOOPHANDEL, gesleept wordende door de stoomboot HERKULES. Even boven het Sloescheveer, bij de Zuidkraaijert, is het aan de grond geraakt, waarschijnlijk door de sterke wind, doch de volgende namiddag met hoog water weer losgekomen en heeft de reis voortgezet, hebbende bij dit ongeval hoegenaamd geen schade bekomen. De SCHELDE zal mede spoedig derwaarts vertrekken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Kapt. A. Plokker, voerende het schip CHRISTINA JOHANNA, van Rotterdam, die op de 27e oktober des vorige jaars in het Kanaal het geluk had de manschap te redden van de Franse chasse-marée l’UNION, welke aldaar omgeslagen was en niet alleen die schepelingen van het nodige had voorzien, maar edelmoediglijk geweigerd had daarvoor enige beloning aan te nemen, heeft van de Franse consul hier te stede de volgende brief ontvangen:
Rotterdam de 7e maart 1834. Mijnheer, uw lofwaardig gedrag, gehouden opzichtens de schepelingen van het Franse vissers-vaartuig L’UNION, omgeslagen in het Engelse kanaal de 27e oktober jl., welke door u zijn opgenomen en liefdadig verzorgd tot aan derzelver overscheping op de Franse brik L’AMITIÉ, ter kennisse van het Gouvernement Zijner Majesteit den Koning der Fransen gekomen zijnde, heeft hetzelve mij gelast u, in deszelfs naam, de gevoelens, welk uwe vererenswaardige daad der regering hebben ingeboezemd, uit te drukken. Ontvang bij deze welgemeende wens de verzekering mijner bijzondere hoogachting.
De Consul van Frankrijk, Hersant.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 11 maart. Zr.Ms. korvet PANTHER, kapt. luit. A.C. Edeling, naar Vlissingen; CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Suriname; PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, naar Havana; VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, naar Bordeaux.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. B.D. Bosscher, makelaar, zal, als last hebbende van zijn principalen, op maandag de 7e april 1834, des avonds ten zes ure, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y verkopen de navolgende scheeps-parten, als:
- 1/5e part in het extra ordinair welbezeild gekoperd en met koperen bouten voorzien Nederlands tweedeks galjootschip, NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, op de reis naar Batavia.
- 1/5e part in het extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlands tweedeks pinkschip HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, op de reis naar Suriname,
en dat wel zo als dezelve reilen en zeilen, met hetgeen bij de beurs te goed of te kwaad mocht wezen, varende beide schepen onder directie van de heren Moyet en Comp. als boekhouders. Breder bij biljetten vermeld en nader bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 10 maart. Heden morgen arriveerde uit zee: de WISSELVALLIGHEID, kapt. S.B. de Jong, van Bandohl.
Den 11 dito. Van de morgen zeilde in zee: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. v.d. Meyden, naar Lissabon.
Maassluis, 10 maart. Heden zeilde naar zee: HOFFNUNG, kapt. A. Scheepsma, naar Duinkerken, en VROUW HENDRIKA, kapt. H.B. Schipper naar Bordeaux.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 12 maart. Uit Zeeland wordt gemeld, dat de aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij behorende stoomboot de HERCULES ter rede van Vlissingen gewacht werd, om de voormalige Belgische, nu, door het overplaatsen van het Antwerpse handelhuis naar Holland, Hollandse koopvaardijschepen de SCHELDE en de KOOPHANDEL, welke sedert de Belgische opstand te Vlissingen in het dok lagen, naar Rotterdam te slepen, waar dezelve voor Oost-Indië zullen worden bevracht.
’s Lands oorlogsschepen liggen nog allen in het dok te Vlissingen, doch zullen hetzelve spoedig verlaten. Ook zullen, naar men verneemt, de rijksschepen, die voor het doen ener reis naar de Oost bestemd zijn, spoedig hun destinatie ontvangen.


Datum: 14 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. In het laatste half jaar van 1833 zijn te Havana vier Nederlandse schepen aangekomen, geladen met stukgoederen, waarvan er twee met koffie naar Hamburg en Rotterdam zijn vertrokken en de twee anderen zich nog dáár bevinden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 3 december 1833. Ofschoon voor enige tijd de visering der gezondheids-pas van het Nederlandse schip ANNA CATHARINA door de Braziliaanse vice-consul niet belet heeft, dat genoemd vaartuig 8 dagen quarantaine heeft moeten houden, zo heeft men echter dezer dagen alhier de verzekering bekomen, dat wel degelijk op de certificaten van de Braziliaanse vice-consul zal worden acht geslagen en het is alzo zeer noodzakelijk, dat de Nederlandse schippers zich door het verzuimen dier formaliteit niet aan meerder tijdverlies blootstellen. Volgens ingewonnen informatie schijnt het, dat alleen latere berichten van de Braziliaanse legatie te Londen, die de staat van gezondheid in Nederland met zeer zwarte kleuren afmaalden, de buitengewone strenge gezondheids-maatregelen van aanzien van de ANNA CATHARINA veroorzaakt hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 maart. Zr.Ms. Corvet PANTHER, kapt. luit. A.C. Edeling, terug uit zee door tegenwind.
Uitgezeild:
Vlie, 11 maart. AURORA, kapt. H. Breckwold, van Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 13 maart. Omtrent de vier tjalkschepen, welke in de storm van zaterdag ll. - zie ons vorig nummer - in de nabijheid van Workum zijn verongelukt, wordt ons nader gemeld, dat men geslaagd is de volgende dag een der schepen in de haven te brengen, en men vleide zich nog een der overigen mede te zullen kunnen afbrengen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J.C. Kutsch te Leeuwarden zal op dinsdagen den 1 april 1834, provisioneel, en den 15 daaraanvolgende finaal, telkens des namiddags om 3 uur, in het Dockumer Veerhuis alhier verkopen de gerechte helft van een trekschip en veer, no. 1, varende van Leeuwarden op Dokkum en terug, benevens het aandeel in paarden enz., in gebruik bij L.P. Wallinga als eigenaar; den 1 mei 1834 te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een praam, 11 el 36 duim lang, en 2 el 84 duim breed, met zeil en treil enz. Te bevragen bij Jan Jacobs Haagsma, in de Hommerts.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schuiteschip, oud 3 jaren, groot 23 ton, met zeil en treil; te bevragen bij de eigenaar E.J. Hofstra, in het Zaailand, letter E, no. 275, en bij IJnze Douwes, bij de Weerklank te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hektjalk, genaamd de DRIE GEBROEDERS, groot circa 33 last, voorzien van een behoorlijke inventaris. Te bevragen bij P.J. Miedema, scheepstimmerbaas op Ezumazijl, alwaar gemeld schip thans ook is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Ameland zal op maandag den 17 maart 1834, des voormiddags ten negen ure, tegen contante betaling in het Pakhuis te Nes op Ameland, verkopen: 2 zware ankers, 2 enden touw, 1 end ketting, 1 lier met ketting, want, berdoens, en verdere tuigage, alles geborgen van het op de 29 januari ll. op Ameland gestrand Oldenburger kofschip, de ONDERNEMING, gevoerd geweest bij kapitein M. Rabe.
Ameland, den 7 maart 1834, de strandvonder voornoemd, W.R.J.D. van Heeckeren.
(opm: zie ook LC 180334)


Datum: 15 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Newcastle, om de 20e dezer te vetrekken, het Nederlands kofschip WILLEMINA GESINA, kapt. L.N. Baas. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders der cognossementen over 24 okshoofden wijn, gemerkt met twee driehoeken in elkander en een kruis, als mede 1 kist wijn, gemerkt A J en HB aan elkander, no. 1, aangebracht van Bordeaux per het schip JACOBA, kapt. G. Verkade, gelieve zich aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Texel, uitgezeild Zr.Ms. korvet PANTHER, kapt.-luit. A.C. Edeling, naar Vlissingen, doch is sedert door tegenwind teruggekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Volgens brief van kapt. J. Ingerman, voerende het schip DE GEZUSTERS, van Amsterdam naar Batavia, in dato 23 februari, was hij toen in goede staat zeilende 28 mijlen bewesten kaap Finisterre; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. C. Rueb, J, Rueb en C. Rueb Cz., makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening om ten overstaan van de heer griffier van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, op vrijdag de 21e maart 1834, des voormiddags ten elf ure, in het Notarishuis, op de Gelderschekade te verkopen circa 400 kisten meer en min beschadigd wit en blond Havana suiker, alhier alzo gelost uit het Nederlands schip DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, van Havana, liggende als per notitie zal worden aangewezen en daags vóór en op de dag van de verkoop te zien.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 13 maart. Zr.Ms. brik PANTHER, kapt. luit. A.C. Edeling, naar Vlissingen; VROUW PETRONELLA, kapt. P.E. de Jong, van Dantzig naar Bordeaux; VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, naar Londen; ANNETTE, kapt. J.E. Rozenberg, naar Bergen.
Vlie, 12 maart. JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst, naar Bergen; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak en VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, naar Christiaansand; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Drobeck; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Noorwegen; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, ANNA CATHARINA, kapt. A. Rosema, ALIDA KLAZINA, kapt. K.E. Tiktak, HYLKE JANS, kapt. B.J. Siedses en GOEDE HOOP, kapt. M.J. de Jong, alle vijf op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus, van Cette met wijn, voorloop, brandewijn, tuinzaden en Spaans groen; DE JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk, van Bordeaux met wijn; VROUW GALY, kapt. G. Wychman, van Bordeaux met wijn, honig, anijs, indigo, drogerijen, vanille en cacao.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal, tegen de 15e april vertrekken: het extra snelzeilend en nieuw gekoperd fregatschip OLIVIER VAN NOORD, kapt. Gribbert de Jong, voorzien van zeer volledige inrichtingen voor passagiers. Te bevragen bij d’’ Arnaud en Co., cargadoors, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.L. Eilanden:
Havana. De gekoperde brik HELENA CATHARINA, kapt. H.G. Bergveld, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman. Vertrekt 20 maart.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Genua, Livorno, Maltha en Smirna. Het Nederlands gekoperd tweedeks brikschip MILTIADOS, kapt. B.M. Corbière. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zoon.
Lissabon. Het Nederlands gekoperd kofschip DE ONDERNEMING, kapt. Kryn Pieters Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Leith. Het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Keizer. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 13 maart. Den 10 dezer is alhier, van de werf van de scheepsbouwmeesters J. Meijjes en Zonen, met het beste gevolg van stapel gelopen het koopvaardij barkschip de JAVAAN, zullende gevoerd worden door kapt. J.P. Meijer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 12 maart. Volgens rapport van de zeeloodsen is voor de wal, met loodsen aan boord, het schip de DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, van Batavia.
Den 13 dito. Van de morgen zeilden in zee: NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. v.d. Meijde, naar Lissabon; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, naar Cette; REINKE, kapt. J.J. Oltmans, naar Belfast; de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, naar Newcastle; PETRUS EN LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, en de HOOP, kapt. J.M. Mugge, beiden naar Liverpool.
Brielle, 13 maart. Heden morgen zeilden in zee: GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, naar Bergen; MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, naar Greenock; LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Stettin; JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, naar Noorwegen; GESINA, kapt. S.T. Kramer, naar de Oostzee; MERCURIUS, kapt. J. van Duyn, naar Dundee; FELIX, kapt. J.J. Kramer, naar de Middellandse Zee; WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, en AUGUSTA CATHINKA, kapt. L.J. Dreijer, beiden op avontuur; ALBERTINA, kapt. H.W. de Groot, naar Liverpool, en AMICITIA, kapt. H.J. Beness, naar Newry.
Maassluis, 13 maart. Heden morgen zeilden in zee: JONGE TJALLING, kapt. H.H. Mellema, naar Hamburg; JUFVROUW CATHARINA, kapt. G.H. Schwenner, op avontuur; GESINA, kapt. B.L. Roelfsema, naar Noorwegen; de VROUW CATHARINA, kapt. H.A. van Laten, naar Hamburg


Datum: 17 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 maart. Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Van Franck, van Vlissingen.
Uitgezeild:
Texel, 14 maart. Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Van Franck, heden binnen en weer naar Vlissingen vertrokken; HAVANA PACKET, kapt. D.T. Visser, naar Havana; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker en DE MORGENSTER, kapt. K.H. Meyer, naar Hull; DE VROUW NEELTJE, kapt. K. Parel, op avontuur.
Vlie, 13 maart. GOEDE HOOP, kapt. L.P. Pinxterboer, VRIENDSCHAP, kapt. R.P. Duit, CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Grooth, JANTINA, kapt. J.H. Beckering en ANNA ELISABETH, kapt. E.G. Boekhout, allen op avontuur.
Terschelling, 12 maart. DE JONGE WILHELM, kapt. W. Kruger, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 15 maart. HOOP, kapt. S. Koorn, naar Hull.
Terschelling, 13 maart. DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull.


Datum: 18 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 maart. De 15e, des morgens zeilde uit de Maas GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken. De 17e dezer, des morgens, zeilde ELIsABETH, kapt. H. Pothoff, naar Jersey; IKINA WILHELMINA, kapt. S.J. Vegter, naar La Rochelle; DE VROUW ANNA, kapt. D. Ulfen, naar Duinkerken.
De 17e dezer, des morgens arriveerde te Helvoetsluis DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Het schip DE VROUW ANNA, kapt. G. Don, van Rotterdam naar Gibraltar, is de 6e dezer te Weymouth binnengelopen, doch heeft de 9e de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 14 maart. ´s Rijks stoomboot SURINAME is gisteren in de namiddag van Vlissingen naar Texel gestoomd.
Provincie Zeeland,15 maart. Zr.Ms. corvet DE PANTHER, kapt.-luit. Edeling, is gisteren in de namiddags ter rede van Vlissingen aangekomen, komende van het Nieuwe Diep.
De nieuw uitgeruste oorlogsbrik SNELHEID is uit het dok ter rede gehaald.
De 20e dezer zal de publieke aanbesteding voor de afdamming van het maritieme dok te Vlissingen, te Middelburg plaats hebben en de 25e daaraanvolgende, zal het derde perceel der vestingwerken te Neuzen, in die plaats insgelijks publiek worden aanbesteed.
Zr.Ms. Stoomboot SURINAME, commandant Van Frank, welke eergisteren naar Texel is vertrokken, is heden ter rede van Vlissingen aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Brest meldt men d.d. 8 maart, dat aan het strand bij Melem aangespoeld is een plank, met het opschrift NEPTUNUS, van Amsterdam. (opm: de brik NEPTUNUS, bouwjaar 1812, thuishaven Amsterdam, was onder kapitein F.W. Bastiaans onderweg van Fano naar Rotterdam en werd sinds eind december 1833 vermist)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 16 maart. DE JONGE LEEUW, kapt. P.L. Winja, van Newcastle; NEPTUNUS, kapt. J.P. Visser, van Emden.
Vlie, 15 maart. FORTUNA, kapt. T.A. Hansen, van Memel.
Terschelling, 14 maart. ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Delfzijl.
Uitgezeild:
Vlie, 15 maart. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 14 maart. Gisteren is naar zee gezeild het fregatschip MERCURIUS, kapt. H.B. Esink, bestemd naar Batavia.
Ook is op gisteren gezeild het brikschip PETRONELLA HILLEGONDA, kapt. P.J. Kasse, naar Bordeaux. Beiden van deze stad.
Zr. Ms. brik de SNELHEID, commandant Ferguson, is uit de dok te Vlissingen naar de rede dier stad gehaald.
Zr. Ms. stoompaket SURINAME, commandant Van Franck, is van Vlissingen naar Texel vertrokken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

De stoomboot HERCULES is ter rede van Vlissingen terug gekomen, en heeft daar ook het koopvaardijschip de SCHELDE afgehaald, om hetzelve naar Rotterdam op te slepen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gisteren is ter rede van Vlissingen gearriveerd het koopvaardijschip APOLLO, van Antwerpen, mede om voor Hollandse rekening te varen en eerstdaags ten dien einde naar Rotterdam te vertrekken.
(opm: rederij Serruys had haar zetel van Oostende naar Rotterdam verplaatst, om het mogelijk te maken een Nederlandse zeebrief te verkrijgen en daarmee in aanmerking te komen om door de Nederlandse Handel-Maatschappij te vergeven lading tegen gesubsidieerde tarieven te kunnen vervoeren)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 maart. Gisteren namiddag zeilden naar zee: ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. F. Fokkens, en ELIZA, kapt. C. Davey, beiden naar Batavia; MARS, kapt. J. Metzon, en KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, beiden naar Lissabon; en arriveerden uit zee: DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, van Batavia; FANNY, kapt. R. Robinson, van Sunderland. Heden morgen zeilden in zee: MERCUUR, kapt. W. Arkema, naar Firth of Forth; JOHANNA, kapt. S. Evers en HELENA, kapt. D.J. Greves, naar Liverpool.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BOUWINA, kapt. F.F. Jansen, van Emden; JULIANA, kapt. F. Poodts, van Ostende; ROTTERDAM PAKET, kapt. J. Henderson, van Newcastle; GUSTAVA, kapt. S.C. Schmidt, van Bordeaux; GUTE HOFNUNG, kapt. D. Jansen, van Duinkerken, en OEFENING, kapt. D. Martens, van Leer. Heden morgen zeilde in zee JEANNETTE, kapt. A. Belllange, naar Havre.
Brielle, 15 maart. Gisteren namiddag zeilde in zee: JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Pybes, naar Liverpool; en arriveerden uit zee: ELIZA, kapt. C. Schildknecht, van Cuxhaven; HELENA, kapt. S.J. Jaden, en HERSTELLING, kapt. L.E. Gust, beiden van Emden. Heden zeilden in zee: INDUSTRIE, kapt. P. v. Duivenboden, naar Liverpool; ELISABETH, kapt. H. Pothoff, naar Jersey.
Den 16 dito. De gisteren naar zee gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalve ELISABETH, kapt. Pothoff, welke met het onder zeil gaan onklaar geworden is, en ligt weer op de rede.
Heden arriveerden uit zee: CATHARINA, kapt. B.H. Nijman, van St. Davids.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, van Rotterdam naar Belfast, is, na op de rotsen van Foreness vastgezeten te hebben, met verlies van een anker en touw weder afgebracht en de 7e maart te Margate binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Westdongeradeel presenteert bij boelgoed en gereed geld, aan den meestbiedenden, te verkopen de geborgen fleet van het verongelukt schip de ONDERNEMING, bestaande in 24 zeilen van verschillende grootte, 2 ankertouwen zo goed als nieuw, 1 kabelketting, 2 werpankers, enig gekapt en los touwwerk, voorts enig keuken- gereedschap, handspaken, schijven enz. Wie gading maakt, kome op vrijdag den 21 maart 1834, des namiddags ten één ure, aan het Pakhuis te Moddergat onder Nes.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht en sterk schuiteschip, groot 31 ton, met zeil en treil, haken en bomen enz; liggende in de Stadsgracht te Sneek, en te bevragen bij K. Frantzen, aldaar.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 maart. Alhier zijn aangekomen:
- de 13e maart Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, van Helvoet.
- de 15e maart het schoener-kofschip SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis, met een passagier, van Amsterdam.
- de 16e maart het schip MARGARETHA, kapt. H. Hages, met vier passagiers, van Rotterdam.
- de 17e maart het schip VROUW CATHARINA, kapt. F. Lange, met een passagier, van Amsterdam, het schip NEDERLAND, kapt. Höffkens, met drie passagiers, van Amsterdam, en het schip SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, met vier passagiers, van Amsterdam.
(opm: in de NSU 250334 wordt de NEDERLAND omschreven als gekoperd tweedeks hoekerschip de NEDERLANDER, kapt. Cornelis Höfker)


Datum: 19 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 17 maart. ZWAAN, kapt. C.J. van Driesten, naar Suriname; NEERLANDSCH TROUW, kapt. B.J. de Groot, naar Cardiff; HERMANUS, kapt. H. van Veen, naar Bordeaux; LUKINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA), kapt. J.J. Hoveling, naar Liverpool; JAN FREERK, kapt. G.H. Smith, naar Liverpool; JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, naar Bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, van Cette met wijn, kurk, brandewijn en voorloop.; VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Schuth, van Marseille en Bandol met wijn, olijfolie, amandelen, komijn, zeep en zwavel; MARGARETHA, kapt. P.R. Groot, van Londen, met koffie, cacao, China, tabak, krenten, peper en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks schooner-brikschip DE SNELHEID, kapt. Claus Wessels, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Gibraltar en Cadix. De Nederlandse schooner-kof MARIA CATHARINA, kapt. B.J. Smeengh. Adres bij C.J. de Grys en Zoon.
La Rochelle en Rochefort. Het Nederlands kofschip FREDERICA, kapt. Johannes Barends. Adres bij Jan Corver en Comp,
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Riga. Het Nederlandse kofschip JANTINA ENGELINA, kapt. Harm Tjebbes de Jonge. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. Pieter Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. Heden zijn alhier aangekomen de Nederlandse schoener JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Amsterdam de 26e oktober 1833, en de Nederlandse brik MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven, van Vlissingen vertrokken de 20e september 1833.


Datum: 20 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip FLORA, kapt. Dirk Rooderkerk.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 17 maart: ’s Rijks schepen zijn heden begonnen met uit het dok van Vlissingen te halen; het fregat PROSERPINE, de korvetten MEDUSA, POLLUX en DOLPHYN zullen achtervolgens hun posities op de Schelde hernemen; het fregat EURYDICE, kapt. luit. ter zee Courier dit Dubicart, blijft ter rede dier stad. Dertien kanonneerboten, op een van welke de kapt. ter zee Lucas aan boord was, zijn heden ter rede dier stad aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 18 maart. VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, van Londen; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull.
Terschelling, 15 maart. CATHARINA MARGARETHA, kapt. H.A. Wagenaar, van Dantzig; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. R. Rofer, van Bremen.
Uitgezeild:
Texel, 18 maart. TWEE JONGVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, naar Londen.
Vlie, 17 maart. NEDERLAND, kapt. K. Hoekstra, naar Groenland; REMIENA, kapt. J.G. Boon, naar Memel; TWEE GEBROEDERS, kapt. R.W. Lukens, naar Oudsoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Wilts, van Otterndorff met tarwe; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.D. Brumond, van Hingstford met boekweit; HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen met thee, wijn, tabak, drogerijen, ebbenhout en pokhout; HENDRINA, kapt. A.D. Kaf, van Emden met lijnzaad en veren.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 19 maart. Te Zantvoort is gestrand het smakschip de VRIENDSCHAP, kapt. N.W. Hazewinkel, komende van Ezumazijl en bestemd naar Duinkerken, geladen met raapzaad.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Z.M. heeft de reder en koopman te Antwerpen J.B. Donnet vergund, zich met zijn handelshuis, onder de firma van J.B. Donnet & Co., te Rotterdam te vestigen, en aan hem Nederlandse zeebrieven toegezegd voor de aan gemeld huis behorende schepen de ORTELIUS, de MACASSAR en de VAN DE WERVE.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 maart. Gisteren namiddag zeilden in zee: GEZINA, kapt. H.H. Veen, naar Sunderland; VROUW CATHARINA, kapt. G.K. Wijkmeijer, naar London; B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, naar Cardiff.
Brielle, 17 maart. Heden morgen zeilde in zee: ELISABETH, kapt. H. Pothoff, naar Jersey.
Den 18 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: HELENA, kapt. B.J. Heyen, naar Duinkerken. Heden zeilde in zee: MARGARETHA SUZANNA, kapt. W.J. Warneks, naar Duinkerken.
Maassluis, 17 maart. Heden morgen zeilden naar zee: IKINA WILHELMINA, kapt. S.J. Vegter, naar la Rochelle, en de VROUW ANNA, kapt. D. Uffen, naar Duinkerken.


Datum: 21 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 maart. MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen/
Uitgezeild:
Texel, 19 maart. JANTINA, kapt. R.J. Schuring, naar Liverpool; INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, op avontuur.
Royan, 9 maart. ANTONIE, kapt. W. Mennen en ANTONIA, kapt. E. Speelman, naar Rotterdam; JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 7e april 1834, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd DE JONGE GERARDA CORNELIA, gevoerd door kapt. Boy Jansen, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen 10 duimen, wijd 4 ellen 86 duimen, hol 4 ellen 58 duimen; behorende tot de onder beneficie van inventaris aanvaarden boedel van wijlen de heer G. Stenvers Leeneman. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars.
(opm: nieuwe naam MADURA)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 16 maart. Zr.Ms. brik de SNELHEID, kommandant Ferguson, is uit het dok te Vlissingen naar de reede dier stad gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van Dordrecht naar Newry en ZEELUST, kapt. J. Noord, van Dordrecht naar Belfast, te Ramsgate binnen, hebben op 11 maart de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 16 maart is te Zandvoort gestrand het smakschip de VRIENDSCHAP, kapt. N.W. Hazewinkel (opm: kapt. Nanne Willems Hazewinkel), komende van Ezumazijl en bestemd naar Duinkerken, geladen met raapzaad (opm: zie PGC 250334).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Ledeboer te Bolsward zal aldaar op donderdag den 27 maart 1834, des namiddags ten 3 ure, ten huize van de erven wijlen Andries T. Veenstra, tegen strijk en verhooggeld, publiek verkopen een uitmuntend tjalkschip, de JONGE TAMME genaamd, lang 16 el, wijd 2 el 62 streep en hol 1 el 33 streep, groot 44 ton, met al deszelfs zeil, treil, ankers, touwen, bomen, haken en verdere scheepstoebehoren, liggende in de Stadsgracht te Bolsward.


Datum: 22 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Koningsbergen, het Nederlands kofschip VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Marseille, Genua en Livorno, het Nederlands kofschip HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling. Adres bij Boutmy en Co., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 maart. De schepen APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke en EUGÉNIE, kapt. A.J. Meulenaer, onlangs van Antwerpen te Vlissingen binnengekomen, zijn thans naar het Nieuwe Diep vertrokken, om voor Hollandse handelshuizen te varen.
(opm: de Belgische rederijen hadden hun zetels naar Nederland verplaatst om voor lading van de N.H.M. in aanmerking te kunnen komen; de beide fregatten liepen Vlissingen aan om te worden gekeurd alvorens zij een Nederlandse zeebrief konden krijgen, zie ook DC 120434, de APOLLO ging naar Rotterdam)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 20 maart. NEPTUNUS, kapt. R.J. Bakker, van NewYork.
Bahia, 3 januari. DE AMSTEL, kapt. Z.J. Prins, van Amsterdam, l. van Oporto. 7 januari. MINERVA, kapt. J.D. Zylstra, van Amsterdam, l. v. St. Ubes.
Cette, 4-10 maart. LOUISE, kapt. E.E. Valk, van Antwerpen.
St. Ubes, 20 februari. DE JONGE JOHANNA VAN LETTEN, kapt. Jansen, van Antwerpen. 21 februari. DOROTHEA MARIA, kapt. H.P. Regt door Zee, van Amsterdam. 22 februari. FREDERIKE LOUISE, kapt. H.C. Hess, van Amsterdam.
Sunderland, 12 maart. JANTINA MARGARETHA, kapt. Smit, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 20 maart. ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, naar Suriname.
Gravesend, 15 maart. MARIA HENRIETTE, kapt. M.A. de Boer, naar Amsterdam.
Royan, 8 maart. LOUISE HENRIETTE, kapt. Genke en HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, naar Amsterdam; JUFVROUW TRYNTJE, kapt. J.O. Stuit, naar Rotterdam. 9 maart. FRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AMSTERDAM PACKET, kapt. H.J. Bentzon, van Bergen met traan, stokvis en potlood.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het Nederlands schip DE VROUW HILLEGINA, kapt. Augustus Albertus Wolkammer. Adres bij Blikman en Comp.
Dantzig. Het Nederlandse kofschip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Berend H. Pot. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. Poolman Jz. en Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 maart. Gisteren namiddag zeilden in zee: GEZIENA, kapt. K. Wijkmeijer, naar Liverpool, en CORNELIS DASSE VIËTOR, kapt. H.H. Bosker, op avontuur.
Den 20 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: RESOLUTION, kapt. J.P. Meineke, van Cuxhaven; APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke, van Ostende; en zeilde in zee: WILLEM, kapt. H.W. Kiers naar St. Ubes.
Brielle, 19 maart. Gisteren namiddag zeilde in zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Den 20 dito. Gisteren avond en heden zeilden naar in zee: NEVA, kapt. D.M. Bunker, naar London; PAULINE, kapt. J.F. de Boer, naar Belfast; SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, naar Cardiff; ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, en ANNEGINA, kapt. P.R. Huisman, beiden op avontuur; JONGE JUFVROUW SARA, kapt. J.H. de Weerd, naar Noorwegen; MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, en GEZINA HARMINA, kapt. J.H. Jonker, beiden naar Elseneur; VROUW ANNA, kapt. H.K. Wijkmeijer, naar de Oostzee, en CHRISTINA GEERTRUIDA, kapt. H.A. Klein, naar Cardiff.
Maassluis, 20 maart. Heden zeilde in zee: ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, naar Rochefort.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gisteren is ter rede van Veere binnengekomen de Hannoverse kof ANNA CORNELIA, kapt. D.H. Daniels van Emden, met stukgoederen, bestemd naar Middelburg.
DC 250334
Dordrecht, 24 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNETTE, kapt. M. Hendriksen, van Bergen, met stokvis en traan; EENIGHEDEN, kapt. And. Marchusen, van Drammen, met hout, en de HOFNUNG, kapt. J.H. Groun, van Cuxhaven, met stukgoederen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 maart. Heden is alhier aangekomen het schip MARCO BOZZARIS, kapt. J.G. Adriaan, met zes passagiers, van Amsterdam vertrokken de 14e november 1833.


Datum: 24 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 21 maart. Zr.Ms. brik PANTHER, kapt. luit. A.C. Edeling, van Vlissingen.
Vlie, 18 maart. ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wygers, van Riga, l. v. Delfzijl.
Uitgezeild:
Vlie, 18 maart. JACOBA, kapt. E.M. de Jonge en ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen, naar Liverpool; CONCORDIA, kapt. J.C. Kwakenburg, naar Stavanger; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, naar Colmer; REINA, kapt. H. Koops, HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke, ALIDA, kapt. H.B. Drok, VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok en BERNARD BRONS, kapt. A.F. de Haan, alle vijf naar Noorwegen; ANNA MARIA, kapt. J. Hansen, naar Bremen; DOROTHEA, kapt. S.J. Prange, JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel en ARRENDINA HERMINA, kapt. H.J. Hazewinkel, alle drie op avontuur. MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, J, Boelen, H.J. Rietveld en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 7e april 1834, des avonds ten zes ure, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y verkopen een gekoperd pinkschipshol, genaamd: DE ZEEMEEUW, liggende aan de werf Het Witte Kruis in de Klein Kattenburgstraat. Nader bericht bij de bovengenoemde makelaars. (opm: zie DC 070134; de zeebrief van kapt. J.A. de Lang werd op 5 mei vanuit Amsterdam naar de Staatsraad in Den Haag geretourneerd, en op 10 mei geroyeerd, met als reden ‘schip zal worden gesloopt’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 22 maart. EUGINA, kapt. A.J. Meulenaar, van Antwerpen; FLORA, kapt. J. Mauldon, van Londen; JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Smith, van Sunderland; JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, van Petersburg; DOLPHIN, kapt. J. Vos, van Riga; MAGDALENA CHRISTINA, kapt. G. Mowinkel, van Bergen; ANNA MARGARETHA ELISABETH, kapt. N. Nielsen van Drammen; TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst en MINERVA, kapt. P. Lorentzen, van Holmstrand.
Terschelling, 19 maart. LIZETTA, kapt. T. Helling, CONCORDIA, kapt. J.M. Mandema, JUFFER JOHANNA, kapt. A.A. de Boer en GEZINA, kapt. J.A. de Boer, alle vier van Kiel; CHRISTINA ELIZABETH, kapt. T.T. Meinerts, van Bongsiel; NOORD-HOLLAND, kapt. S.J. Schol, van Leer. 20 maart. DE VROUW MARCHIENA, kapt. H.T. Blaauw, van Dantzig. Laatstgemelde met zware schade aan schip en tuig door assistentie van loodsen in deze haven gebracht.
Uitgezeild:
Vlie, 20 maart. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle.


Datum: 25 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Marseille het Nederlands kofschip TWEE GEBROEDERS, kapt. J.G. Visser.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 24 maart. De 21e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken. De 22e, des morgens, arriveerde HANNA MARIA, kapt. J. Petersen, van Kopenhagen.
De 24e, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
In Texel is binnengekomen Zr.Ms. brik PANTHER, kapt.-luit. A.C. Edeling, van Vlissingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 maart. Binnengekomen¨DE VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, van Londen; DE GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholten, van Braake.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HARMINA MARGRITA, kapt. E.E. Pot, van Bongsiel; HELPER, kapt. B.F. Meeske, van Emden.
Den 22 dito. Van de morgen arriveerde uit zee: EENIGHEDEN, kapt. A. Marchussen, van Drammen.
Brielle, 23 maart. Heden arriveerde uit zee: ANTONIUS, kapt. G. Roskamp, van Papenburg.
Maassluis, 22 maart. Heden morgen zeilde in zee: VROUW CATHARINA, kapt. G. Bronkhorst, naar Hamburg.
Den 23 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: ANNETTE, kapt. M. Hendriksen, van Bergen. Kapt. Bronkhorst is gisteren wel in zee gekomen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Maritz, residerende te Dordrecht, is voornemens, op maandag 14 april 1834, des middags ten 12 ure, in het logement De Gouden Leeuw, bij de Vuilpoort, te Dordrecht, publiek te veilen en bij afslag finaal te verkopen het extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd de GOEDE HOOP, laatst gevoerd door kapt. Haije Folkerts Klein, groot volgens meetbrief 124 tonnen, lang 23 ellen 20 duimen, wijd 4 ellen 87 duimen, hol 2 ellen 46 duimen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Nieuwehaven, te Dordrecht. Nadere onderrichting bij de Heren Sandberg en Co., cargadoors, en de heer Henri Vriesendorp, makelaar, beiden te Dordrecht, en bij voornoemde notaris.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 25 maart. Het fregatschip RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, op 9 februari uit Hellevoetsluis gezeild naar Batavia, bevond zich op de 23ste dier maand op 45º17’NB 10º41’ WL; schip, passagiers en equipage waren in de beste welstand, doch men had nog niets dan tegenwind ondervonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. N.W. Hazewinkel, van Warverort naar Duinkerken, laatst van Ezumazijl, alwaar het op 14 september (opm: 1833 !) met schade was binnengelopen, is op 16 maart te Zandvoort gestrand en zal weg zijn (opm: zeebrief 21 april geretourneerd onder vermelding ‘schip verongelukt’). Men zou trachten zoveel mogelijk van de lading te bergen.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 24 maart. Alhier zijn binnengekomen de 14e maart het schip NICKERIE, kapt. J. Cleland, van Rotterdam, en de 20e maart het schip GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Amsterdam
En is uitgeklaard de 22e maart het schip PIET HEIN, kapt. Wm. Turnbull, maar Rotterdam met 331 vaten suiker en 278 balen schone katoen.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Paramaribo. In lading liggende schepen:
naar Amsterdam:
- het gekoperd fregatschip HARMONIE, kapt. Dirk Spreeuw, sluit 5 april. Adres bij J.F. Favereij.
- het gekoperd tweedeks hoekerschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, sluit 13 april. Adres bij Gebr. Reijns.
- het gekoperd barkschip SOPHIA CECILIA, kapt. Bandik Friedrich Ipsen, sluit 15 april. Adres bij Gebr. Reijns.
- het gekoperd kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. F. Lange, sluit 15 april. Adres bij Gebr. Reijns.
- het gekoperd tweedeks hoekerschip de GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij L.D.J. van Bommel
- het gezinkt schoener-kofschip SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis. Adres bij Legsner & Scheffer.
Naar Rotterdam: het gekoperd barkentijnschip GUYANA (opm: hoeker GUIANA), kapt. F. Popken. Biedt deszelfs bodem aan ter inlading van koffie en katoen, sluit medio mei. Adres bij Van West & De Hart.


Datum: 26 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 maart. De kof MARIA HENRIETTE, kapt. M.A. de Boer, heden van Londen binnengekomen, is op de Zuidwal aan de grond geraakt en heeft een schuit bij zich tot assistentie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper, van Drontheim met traan en stokvis.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het begin der aanstaande maand april zal op een nader te bepalen dag publiek worden verkocht de schoener LADJU, groot ca. 70 tonnen, liggende ter rede van Batavia, zijnde inmiddels uit de hand te koop.
Adres bij De Nijs, Brown & Co.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 maart. Heden is alhier aangekomen de brik de JONGE ELIZABETH, kapt. H. de Wit, vertrokken van Rotterdam de 21e september 1833.


Datum: 27 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. De 26e des morgens, zeilde van Helvoetsluis de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar Londen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Kapt. H.P. Breckwoldt, voerende het schip FLORA, van Tonningen te Hull gearriveerd, heeft 30 mijlen bewesten Helgoland drijvende gevonden en opgevist acht okshoofden Franse wijn, welke nog slechts weinig tijd in het water schenen gelegen te hebben, gemerkt W, J, C Z, J F, R V, 2, J F, alles onder elkaar, blijkens de merken afkomstig van de lading van het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, van Bordeaux naar Amsterdam, de 11e februari overzeild.
Vermoedelijk zullen de 49 okshoofden, bij Norderney gevist en te Blankeneze aangebracht, van dezelfde lading afkomstig zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 maart. Kapt. H.P. Regtdoorzee, voerende de smak DOROTHEA MARIA, van Amsterdam te St. Ubes (opm: Setubal) gearriveerd, meldt van daar van de 5e dezer, dat hij bij het uitwerken van het Nieuwe Diep een kabel en een tros had moeten kappen, vervolgens gedurende 29 dagen met aanhoudend stormweer in de Noord Zee gekruist heeft en de 22e januari op Doggersbank door een hevige storm belopen was geworden, waarbij door een stortzee de boot beschadigd, de beide zwaarden in stukken, de kluiffok en alles wat op het dek was, als ook de stuurman over boord geslagen, doch deze laatste gered werd en de kajuit en roef vol, als ook naar gissing 84 duim water in het schip geraakte, hetwelk echter dicht gebleven en in goede staat was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 maart. Het schip MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer, van Londen, gisteren gemeld, is met assistentie van een vissersschuit in het Nieuwediep gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull met traan en koopmanschappen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Borgers, van Dornbusch met tarwe; ENGELINA, kapt. C.F. Bolhuis, van Hamburg met suiker en cacao; HELENA, kapt. R. Remkens, van Bremen met wijn, tabak, koehaar, zwartsel en huiden; CONCORDIA, kapt. D.J. Geltes, van Bremen met Zuidzee-traan en huiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bordeaux. Het Nederlands kofschip LISETTE CAROLINE, kapt. T.M. Gnodde. Adres bij F. Smit.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Petersburg. De Nederlandse kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.


Datum: 28 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen:
26 maart. VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, van Bordeaux.
Vlie, 22 maart. VIER GEBROEDERS, kapt. H.G. Prins, van Dantzig; VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krins, van Drammen; VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, TWEE GEBROEDERS, kapt. E.H. van der Werf, JACOBA (opm: kof JACOBA CATHARINA), kapt. D.L. Kuipers en CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, alle vier van Oosterisoer; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
23 maart. CATHARINA, kapt. H.R. Veling, van Wismar.
Uitgezeild:
Vlie, 22 maart. HENRIETTA, kapt. M. Casseboom, naar Dantzig; HILLEGONDA MARIA, kapt. D.D. Visser, naar Memel; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, naar Elseneur; DIANA, kapt. R.H. Duit, naar Bergen; VROUW BERTA, kapt. H.J. Krenter (opm: VROUW BERTHA, kapt. H.J. Kruiter), naar Noorwegen; MINERVA, kapt. H.A. Alberts, IGNATIUS, kapt. G.T. Wilderman, JOHANNA, kapt. D.P. Douws en EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, de laatste vier op avontuur.
23 maart. GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, naar Dantzig; GOEDE HOOP, kapt. H.E. Boswyk, naar Oudsoen; JONGE CORNELIA (opm: JONGE CORNELIS), kapt. H.T. van Slooten, naar Noorwegen; MARIA LOUISA, kapt. H. Pieper, naar Hamburg; PIETER JACOBUS, kapt. M.S. de Jonge, op avontuur.
Terschelling, 21 maart. ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De ondergetekenden hebben de eer het handeldrijvend publiek te berichten, dat zij geregeld van Rotterdam op Dusseldorp en vice versa, alle acht dagen varen zullen, tot de volgende vrachtprijzen, namelijk:
1e. Van Rotterdam tot Dusseldorp, zonder onderscheid van goederen, 6 sübergrossen en 6 penningen per 50 kilo.
2e. Van Dusseldorp tot Rotterdam, 30 cents per 50 kilo Rijn-tolrechten in begrepen, wanneer in de haven Emmerik gerediveerd wordt, zo komen nog 6 penningen onkosten daarbij. Met zeer goede schepen en bekwame schippers zal deze beurt bevaren worden.
De eerste, G.W. Scholten, het schip MERCUUR, groot 3.613 centenaars, ligt tot de 29e maart 1834, te Rotterdam, in lading en vervolgens schipper W. Beyer Jr., het schip DE JONGE WILHELMINA, groot 3.829 centenaars, tot de 5e april 1834.
Eerstgenoemde schipper zal, na aankomst te Dusseldorp, de eerste lading afwaarts innemen. Over deze onderneming hebben wij aan de Koninklijke Handelskamer geschreven en bevelen ons in ieders gunst. Factoor dezer beurt is de heer Spruyt, te Rotterdam.
Wezel, 27 maart 1834, de Rijnschippers Jacob Beyer Jr. & Comp.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip MARIA HENRIETTE, kapt. M.A. De Boer, van Londen naar Amsterdam is op 19 maart te Harwich binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van kapt. F.F. Wieringa, voerende het schip ZEELUST, van Bordeaux naar Amsterdam, te Plymouth binnen, in dato Plymouth 17 maart, was hij na van de geleden schade hersteld te zijn en de lading weder ingenomen te hebben, als toen gereed om met de eerste gunstige gelegenheid de reis voort te zetten.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 27 maart. Alhier zijn aangekomen, de 25e dezer het schip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, van Amsterdam, en de 27e dezer het schip de JONGE WILLEM, kapt. G. van Meerdevoort, met drie passagiers, van Amsterdam, en is vertrokken de 27e dezer Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt.luit. F. Jonker, naar Curaçao.


Datum: 29 maart 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Batavia, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd brikschip ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.
Naar Nantes, het Nederlands kofschip JONGE SIMON, kapt. Menne Lovius, om de 5e april te vertrekken. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 maart. De 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis CHARLOTTA, kapt. J.C. Spiegelberg, van Wolgast.
De 27e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, van Liverpool. De 28e, des morgens, zeilden HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Elseneur; WILHELMINA GEZINA, kapt. Z.N. Baas, naar Newcastle en DE VROUW HELENA, kapt. S.J. Aden, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 maart. Het schip MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Amsterdam naar Genua en Livorno, op Wieringen gestrand is, volgens brief van daar van de 25e dezer, die ochtend weer vlot geworden en in het Amsteldiep geankerd.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 maart. Het schip (opm: kof) DE VRIENDSCHAP, kapt. J.R. Krins, van Drammen naar Amsterdam, is, volgens rapport, na de ankers verloren te hebben, de 23e dezer tussen Hinlopen en Workum gestrand. Bij het kappen van de mast is een man van het volk omgekomen, doch de overige equipage gered. (opm: zie ook LC 010434, 220434, 190934 en 230934)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 maart. ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks en JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, alle drie van Bordeaux.
Van Wieringen in het Nieuwediep gebracht MARIA, kapt. J.F. Brouwer, van Amsterdam naar Genua en Livorno bestemd.
Vlie, 25 maart. DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Christiaansand.
Cardiff, 22 maart. JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot en B.H. VIËTOR, kapt. van Wijk, alle drie van Amsterdam.
Liverpool, 22 maart. CATHARINA ENGELINA, kapt. De Groot, van Amsterdam. 23 maart. JAN FREERK, kapt. G.H. Smit en LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, van Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: NEPTUNUS, kapt. R.J. Bakker, van New-York met katoen, verfhout, piement en mahoniehout; HESPERUS, kapt. J. Oelsen, van Smirna met wol, honig, anijszaad, stam, drogerijen, palmhout, opium, tapijten, vijgen, katoen, zijde, potasch, gom, sponsen en hartenhoorns; LOUISA HENRIETTA, kapt. L. Gentke, van Bordeaux met wijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Bordeaux het Nederlands kofschip DE WELVAART, kapt. Jan Reints Brons. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. Jan J. Brans, van Marennes, met ongeraffineerd zout, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jurgen Backer, van Holmstrand, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 26 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANTONIE, kapt. W. Mennen, en JUFVROUW TRIJNTJE, kapt. J.O. Stuit, beiden van Bordeaux, de laatste heeft met het naar binnen zeilen op de Hinder het roer afgestoten en is met assistentie van de loodsboot no. 4 binnengebracht.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de HOOP, kapt. D. Guyt, van Liverpool; VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Berends, van Marennes; MAAS, kapt. J. Smith, van Hull.
Brielle, 27 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JACOBINA MARIA, kapt. N. Nielsen, van Praestoe, en HENRICUS EVERHARDUS, kapt. A. Kremer, van Bordeaux.


Datum: 31 maart 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Binnengekomen:
Texel, 28 maart. THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Kral, van New-York; HARMONIE, kapt. H.F. Deddes, van Bordeaux, ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Londen.
29 maart. De Schepen gisteren gemeld zijn: HENDRIKA, kapt. H.G. Tol, van Bayonne; ZEELUST, kapt. E.F. Wieringa, van Bordeaux; CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Hull; NEPTHUNUS, kapt. W.A. Bakker, van Liverpool.
Vlie, 27 maart. HERMEN WILHELMINA, kapt. J. Claussen, van Randers.
Terschelling, 26 maart. Volgens rapport, gisteren avond op het oostend van Terschelling gestrand, het tjalkschip CAROLINA, kapt. E. Jansen (opm: kapt. Edzard Jansen, waarschijnlijk buitenlander), van Carolinensiel en bestemd naar Antwerpen, geladen met lijnkoeken en paardebonen.
Hedenmorgen is op Terschelling gestrand, het kofschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Roelf Remkes Sap, ballast scheeps, van Delfzijl, op avontuur bestemd. Het volk is van beide geborgen.
St. Helena, 31 januari. NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop, van Batavia, dezelve is 1 februari naar Rotterdam gezeild.
Uitgezeild:
Texel. 29 maart. MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, naar Londen.
Vlie, 27 maart. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg. 28 maart, MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, naar de Oostzee; ENGELINA, kapt. T.G. Borst, naar Memel; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Drammen; ALETTA, kapt. T.B Nepperus, MARGARETHA, kapt. H.T. Steffens en de VROUW FEMKE ENGELINA, kapt. J.W. Kreye, alle drie naar Hamburg; JACOBA, kapt. H.R. Grimmus (opm: kof VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga), VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgmans en HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, alle drie op avontuur. 29 maart. GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth en HARMONIE, kapt. H. Jans naar Christiaansand; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Arendahl.
Naar Terschelling gezeild: VROUW ANNA, kapt. U.E. Pot, naar Glückstad.
Terschelling, 27 maart. MARIA LOUIZA, kapt. A. Pieper, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, van Petersburg met lijnzaad, potasch, talk, veren, wol, paardemanen, drogerijen en kaarsen; DELPHIN, kapt. J. Voss, van Riga met balken en duigen; GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens, van Brake met spijkers, koopmanschappen, drogerijen, hartsteen, glas, nagelen, erwten en vermicelli; VROUW GEERTRUIDA, kapt. J. Timmerman, van Halte met rogge; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met thee, tabak, veren, garen en peper.


Datum: 01 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. De 25e dezer is door ’s Rijks stoomschip SURINAME de Schelde opgesleept Zr.Ms. korvet DE KOMEET, commandant Den Berger. Ook was die dag uit ’s Rijks dok gehaald en dadelijk de Schelde opgevaren Zr.Ms. korvet DE DOLPHIJN, commandant Lans.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 maart. De 31e, des morgens, arriveerde in de Maas de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen en GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 maart. Het schip MARIA, kapt. J.F. Brouwer, naar Genua en Livorno, op Wieringen gestrand, is in het Nieuwe Diep gebracht.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Orre, van Wismar naar Amsterdam, te Delfzijl binnen, heeft volgens brief van daar van de 26e dezer de reis voortgezet, doch is de vorige dag zonder schade aldaar uit zee terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 31 maart. Het schip RESOLUTION, kapt. J.H. Sterenberg (opm: kof, bouwjaar < 1809; kapt. Jan Harmannus Sterenborg), van Harlingen naar Laurvig, is, volgens brief van Delfzijl van de 26e dezer, na op de Jutsche Kust bezet te zijn geweest en water bij de ballast te hebben gekregen, op Borkum gestrand en verlaten geworden door het volk, dat die dag in de boot te Delfzijl was aangekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Het schip ZEELUST, kapt. E.F. Wieringa, van Bordeaux naar Amsterdam, te Plymouth binnen, heeft de 19e en 23e dezer wegens tegenwind te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 28 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CHARLOTTA, kapt. J.C. Spiegelberg en JULIA, kapt. C.F. Schuumann, beiden van Wolgast.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW MARGRETHA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, van Gibraltar; CYCLOPS, kapt. J.D. Cramer, van Charlestown; PETINA, kapt. K.D. Mulder, van Cuxhaven; HIDTJE TROMP, kapt. J.D. Zijlstra, van Marennes; HARMONIE, kapt. H. Becker; DRIE GEZUSTERS, kapt. R.S. Zaathof, van Emden.
Den 30 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de VROUW MAARTJE, kapt. J. Spangersberg, en de JONGE ARIE, kapt. L. Hus, beiden van Lissabon.
Brielle, 28 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, van Liverpool. Heden morgen zeilden in zee: HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Elseneur; WILHELMINA GEZINA, kapt. Z.N. Baas, naar Newcastle; HOFFNUNG, kapt. J.P. Kuippe, naar de Oostzee, en de VROUW HELENA, kapt. S.J. Aden, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 31 maart. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HIDTJE TROMP, kapt. J.D. Zijlstra, van Marennes met zout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 3 april. Aangaande het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Jan R. Krins, van Drammen naar Amsterdam, beoosten Hindelopen gestrand (opm: zie RC 290334), wordt vandaar gemeld, dat dadelijk na deszelfs stranding, door een visaak, waarin de aldaar aanwezige kapt. Folkert Annes Lammerts zich mede begaf, een vergeefse poging tot redding beproefd werd. Door de overige in de haven van Hindelopen liggende aakschippers geweigerd zijnde enige verdere poging tot hulp te doen, ofschoon daarvoor NLG 1.200 geboden werd, deed kapt. Lammerts zijn nog op de helling staande barkas gereed maken en vertrok daarmede de volgende ochtend, vergezeld van Eeuke Paay, Jan Wybrands Hartmans, Jan Oliekoek en Andries Draaijer, sergeant in garnizoen te Maastricht, bereikte het gestrande schip en nam op goede zeggen aan om kapt. Krins te helpen. Na de mast gekapt en de halve equipage, benevens nog twee der bovengenoemde manschappen, aan boord gelaten te hebben, gelukte het kapt. Lammerts en de zijnen om met kapt. Krins, zijn vrouw, zes kinderen en de andere helft van het volk, in de barkas des avonds de haven van Hindelopen te bereiken. (opm: de kof bleef behouden; de zeebrief werd in november 1834 geroyeerd met als reden ‘schip verkocht’, aan wie is onbekend; zie verder LC 220434, 190934 en 230934)

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip MARIA JOHANNA (opm: hoeker, bouwjaar ca. 1810), van Vlaardingen naar Messina, is op 47º breedte 10º lengte (opm: 220 mijl westelijk van Bretagne, in De Gronden) verongelukt, doch het volk gered. (opm: de zeebrief werd op 24 april 1834 naar Den Haag teruggezonden en op 29 april geroyeerd met als reden ‘schip verongelukt’)

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 31 maart. Heden zijn alhier binnengekomen de schepen HENDRIKA, kapt. B. de Weerd, de FAAM, kapt. J. Andresen, en ATALANTE, kapt. C. Meijer, allen van Amsterdam, en is uitgezeild de 29e dezer Zr.Ms. brik van oorlog PEGASUS, kapt.luit. J.F. Muller, over de eilanden St. Eustatius en St. Maarten naar Curaçao.


Datum: 02 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 29 maart. De schepen gisteren gemeld zijn: HENDRIKA, kapt. H.G. Tol, van Bayonne; ZEELUST, kapt. E.F. Wieringa, van Bordeaux; CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Hull; NEPTHUNUS, kapt. W.A. Bakker, van Liverpool.
Vlie, 27 maart. HERMEN WILHELMINA, kapt. J. Claussen, van Randers.
St. Helena, 31 januari. NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop, van Batavia, dezelve is 1 februari naar Rotterdam gezeild.
Uitgezeild:
Texel, 29 maart. MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, naar Londen.
Vlie, 27 maart. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg. 28 maart. MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, naar de Oostzee; ENGELINA, kapt. T.G. Borst, naar Memel; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Drammen; ALLETTA, kapt. T.B. Nepperus en MARGARETHA, kapt. H.T. Steffens, naar Hamburg; JACOBA, kapt. H.R. Grimmus, VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgmans, CONCORDIA, kapt. O.P. Smith en HENDRIKA, kapt. T.T. Harding, alle vier op avontuur. 29 maart. GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth en HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Christiaansand; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Arendahl. Naar Terschelling gezeild: VROUW ANNA, kapt. U.E. Pot, naar Glückstad.
Terschelling, 27 maart. MARIA LOUIZA, kapt. A. Pieper, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 24 maart. Gedurende het jaar 1833 hebben 202 Nederlandse schepen die haven hebben aangedaan, te zamen houdende 7.733 lasten. Men voegt erbij, dat dit, naar de omstandigheden een goed resultaat oplevert, want ofschoon de Nederlandse koopvaardij-vlag gedurende de eerste maanden van het afgelopen jaar niet veilig op zee mocht varen, is het getal der te Hamburg aangekomen en afgevaren schepen bijna gelijkstaande met dat van vroegere jaren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Kral, van New York met rijst, potasch, katoen, tabakstelen, hop, mahoniehout en verfhout; JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. v.d. Veer, van Bordeaux met wijn; ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, van Bordeaux met wijn; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, van Liverpool met koopmanschappen, Varinas tabak, katoen en zaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Johannes Krapels, makelaar te Rotterdam, als last hebbende van zijn meesters, is van mening, om, ten overstaan van Mijnheer de Griffier van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, te veilen op donderdag de 3e april 1834, des voormiddags ten elf ure, in de zaal van verscheidenheid en overeenstemming, op de Scheepsmakershaven, hoek van de Bierstraat 32 ceroenen eerste kwaliteit Havana tabak, alle min of meer beschadigd, alhier direct van de Havana aangebracht met het schip DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden en liggende op een zolder in de Toe-Rijstuin wijk L. 58 en aldaar één dag vóór en op de verkoopdag open te zien. Nadere onderrichting bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J.B. Breukelman en J. van Alphen Cz., makelaars te Rotterdam, zijn van mening, op last van hun meesters en autorisatie van de heer agent van Lloyds, na gedane aangifte conform de wet, ten overstaan van de Heer Griffier der Rechtbank van Koophandel, op vrijdag de 4e april 1834, des voormiddags ten tien ure, ter plaatse waar de goederen zijn liggende, in het openbaar, aan de meestbiedenden, om contant geld, te verkopen: een partijtje grauwe gespouwen bazanen, door zeewater nat en beschadigd gelost uit de van Londen gekomen stoomboot DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop en zulks bij kavelingen, zo als die daags vóór en op de verkoopdag zullen te zien zijn op een der zolders van het Rijks entrepôt, in de Boompjes, wijk A, no. 97. Nadere onderrichting bij de makelaars.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 25e april 1834 zal bij publieke veiling verkocht worden het Nederlandse schip GENERAAL VAN GEEN, zo als hetzelve met inventaris op de rede alhier is liggende, toebehorende aan de boedel van wijlen de heer C. Dominga.
Sumanap, de 22e maart 1834, de testamentaire executeuren W. Fransz en J.F. Phefferkorn


Datum: 03 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Nantes, het Nederlands kofschip JONGE SIMON, kapt. Menne Lovius.
Naar St. Petersburg, het Nederlandse smakschip DE HOOP, kapt. Corn.ˢ van der Plas.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op de 30e maart laatsleden zijn door de gezamenlijke schippers van het stoomjacht DE PRINSES MARIANNE bij het invaren van de Zandkreek drijvende gevonden en gevist twee pakken katoen, gemerkt 1 I K in een ruit en 27 er onder, alsmede M L in een ruit en 249 er onder, welke bij hun aankomst te Rotterdam opgeslagen zijn bij de commissaris van genoemd stoomjacht, aan de Spaanschekade, alwaar men zich ter nadere onderrichting kan adresseren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Kapt. F.D. van Veen, van Bordeaux in Texel binnen, heeft de 13e maart, twee mijlen bezuiden Lezard, in goede staat gepraaid, zeilende met oostenwind, het schip STANT FRIESZ (opm: STANT VRIEZ), kapt. S.C. de Vries, van Amsterdam naar Bahia; aan boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Van Vlissingen wordt de 30e maart gemeld, dat des namiddags van de 27e aldaar ter rede gekomen is de Oostenrijkse brik LODORE, kapt. L. Fecondo, komende van Constantinopel en Smirna met katoen, gedestineerd naar Antwerpen. Aan quarantaine onderhevig zijnde, moest zij ter rede blijven liggen tot dat permissie ter opvaring was gegeven; doch daar de brik des nachts, door het breken van haar werp, op de Kaloot geraakt en lek geworden was, heeft men tegen de namiddag van de 28e, na dat de dokter aan boord was gegaan, de manschappen van boord gehaald en op Zr.Ms. brik DE SNELHEID, welke onder Rammekens is liggende, aan boord gebracht. De brik maakte veel water en er bestond vrees, dat zij weg zou zijn, doordien de hard waaiende wind bleef aanhouden. Een loodsboot was ter assistentie daarbij geplaatst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 29e maart is op de bank van Calloot, in de nabijheid van Veere, een Napolitaanse brik verongelukt; de manschap is met moeite gered, doch het vaartuig geheel verbrijzeld.

AH 030434
Zr.Ms. stoomboot SURINAME is gepasseerde zondag, van de rede van Vlissingen naar het Nieuwe Diep gestoomd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 31 maart. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 1 april. ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. E. van Duyn, naar Batavia; MARIA JACOBA, kapt. S. van Duyn, naar Curaçao; MARIA, kapt. P.E. Boer, naar Rochefort; GESINA, kapt. L.G. Bus, naar Duinkerken; MARGARETHA HENDERIKA, kapt. S. van der Werff, naar Liverpool; EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, naar Cardiff; DE VLIJT, kapt. J. Bakker, naar Stavanger; TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, naar Holmstrand; VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, op avontuur.
Vlie, 31 maart. PETRUS EN HELENA, kapt. J.H. Haverbult en ZELDENRUST, kapt. G.A. Jonkhof, naar Koningsbergen; VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar Dantzig; VREEDE EN HOOP, kapt. H.J. Buning, naar Rostock; HERMINA (opm: HEMMINA), kapt. G.H. Fijn en ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Bergen; VROUW LUBBEGIENA, kapt. K.H. de Weerd, naar Oosterisoer; PETRONELLE, kapt. O. Houwinck, naar Christiaansand; VREDE, kapt. J.J. Greeve, naar Noorwegen; HARMONIE, kapt. C.W. Lange, STAD LINGEN, kapt. T. Schipman; AMALIA, kapt. L.T. Saathof; MEYNSINA, kapt. J.A. Zeilinga, EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, ANNA ALBERDINA, kapt. A.T. Ekamp, JOHANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, PIETERTJE STAPERT, kapt. J.R. Hottinga, METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster en ANNA MARIA, kapt. H.J. Klaasen, alle tien op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HARMONIE, kapt. J.H. Deddes, van Bordeaux met wijn en brandewijn; HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks, van Bordeaux met wijn; MARIA HENRIETTE, kapt. M.A. de Boer, van Londen met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Boelen en H.J. Rietveld, makelaars, zullen op maandag de 14e april 1834, des avonds ten zes ure, in de Nieuw Stads Herberg aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: HENRIETTE, gevoerd door kap. J.E. Schneebeeke, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen 65 duimen, wijd 6 ellen 48 duimen, hol 4 ellen 11 duimen, hol 4 ellen 11 duimen. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.(opm: blijkens retourzending van de zeebrief op 24 april 1834 was het schip [in 1816 uit Pruisen als bark aangekocht] verkocht, waarschijnlijk voor de sloop)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johannes Boelen, makelaar, zal, op maandag de 21e april 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlands barkschip, genaamd: DE VROUW CATHARINA ELISABETH, gevoerd door kapt. D.B. Lutjens, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen 48 duimen, wijd 5 ellen 62 duimen, hol 4 ellen 71 duimen en alzo gemeten op 323 tonnen of 171 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemd makelaar. (opm: de bark wordt verkocht en blijft onder dezelfde naam onder Nederlandse vlag in de vaart)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Joannes de Rooy, makelaar, zal op maandag de 21e april 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlands tweedeks brikschip, genaamd ANNA PAULOWNA, gevoerd door kapt. T. Ysbrands. Volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen 16 duimen, wijd 5 ellen 18 duimen, hol 3 ellen 65 duimen en alzo gemeten op 220 tonnen of 116 lasten. Breder bij de inventaris en bij bovengenoemde makelaar en bij Van den Bey en Kroon, cargadoors.
(opm: de brik werd verkocht en bleef als DINA MARIA onder kapt. A. Ahlers Jr. in de vaart)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Joannes de Rooy, makelaar, zal op maandag de 21e april 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y, verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands tweedeks brikschip, genaamd REIGERSDAAL, gevoerd door kapt. J. Janssen; volgens Nederlandse meetbrief lang 26 ellen, wijd 5 ellen 12 duimen, hol 4 ellen 42 duimen en alzo gemeten op 262 tonnen of 138 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar en bij Van den Bey en Kroon, cargadoors (opm: zie AH 230434) de brik, in 1812 in Amsterdam gebouwd maar eerst in 1815 afgebouwd, werd door de eerste eigenaar [!] verkocht, waarschijnlijk aan een lokale sloper; de laatste zeebrief werd op 5 mei geretourneerd onder vermelding ‘schip verkocht’)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op dinsdag 1 april 1834: een kofschip, DE VROUW CATHARINA, kapt. T.W. de Vries. NLG 3.600, in slag NLG 200. Opgehouden.

DC 030434
’s Gravenhage, 31 maart. Op 27 maart jl. bij het aanbreken van de dag zijn door de manschap van twee Scheveninger visserspinken, genaamd het HUIS VAN ORANJE en PRINSES MARIANNE, onder het beleid van de stuurlieden M. Vrolijk en W. Korving, met groot levensgevaar en gedurende een hevige storm, acht schipbreukelingen gered van het wrak van het Pruisische brikschip HENRIETTA, kapt. Christiaan Kremer, met een lading zout van Liverpool naar Bremen bestemd. Dit vaartuig was reeds den 26 op de Eijerlandse gronden bij Texel gestrand, en nagenoeg geheel verbrijzeld, zodat de schepelingen elk ogenblik de dood tegemoet zagen, toen het aan genoemde Scheveningers, na buitengewone moeite en inspanning, gelukte het wrak te naderen en de manschap van hetzelve te redden, met uitzondering van de kapitein, die door de golven weggespoeld werd.
De schipbreukelingen zijn den 29 te Scheveningen aan wal gebracht, en worden aldaar verpleegd.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 3 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW WIGERDINA, kapt. B.H. Schuur, van Stettin, met raapolie, en GESINA, kapt. D.G. Visser, van Bordeaux, met wijn.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 31 maart. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA, kapt. D.G. Visser, van Bordeaux; GEZINA, kapt. H.H. Veen, van Sunderland.
Brielle, 31 maart. Heden morgen arriveerde uit zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.


Datum: 04 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 april. Zo even vernemen wij dat de stoomboot L’ ACTIF, kapt. Pasquet, welke geregeld de dienst doet tussen onze haven, Duinkerken en Havre, de 28e maart jl. vergaan is. Het vaartuig en alle aan boord zijnde vrachtgoederen zijn de prooi der baren geworden. Gelukkig, naar men ons verzekert, zijn de equipage en passagiers gered. Deze ramp heeft op de hoogte van Boulogne aan Zee plaats gehad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 april. Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. van Frank, van Vlissingen; INDUSTRIE, kapt. C. Gussing, van Drammen.
Bordeaux, 23 maart. DE JONGE FLORENTZ, kapt. J.A. de Vries, van Rotterdam. 24 maart. DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, van Rotterdam; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Stettin; ACHT GEBROEDERS, kapt. H.H. Kramer, van Amsterdam. 25 maart. HARMANUS, kapt. H. van Veen, van Amsterdam.
Bordeaux, 23 maart. JONGE REINTJE, kapt. B. Mellema, van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De kof de VRIENDSCHAP (opm: bouwjaar 1804), kapt. Roelf Remkes Sap, met ballast van Delfzijl op avontuur, is op 26 maart op Terschelling gestrand, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De tjalk CAROLINA, kapt. Edzard Jansen (opm: vermoedelijk buitenlander), met lijnkoeken en paardebonen van Carolinensiel naar Antwerpen is, in de avond van 25 maart, op het Oosteinde van Terschelling gestrand, doch het volk gered.


Datum: 05 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve uitmuntende inrichtingen heeft, het Nederlands gekoperd fregatschip KORTENAER, kapt. A. Glazener. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen en bij de kapitein aan boord.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, woensdag 2 april. Het koopvaardijschip SCHIMMELPENNINCK, liggende in het dok te Vlissingen, heeft gisteren drie officieren en honderd man van de koloniale divisie van Harderwijk, aan boord genomen, om met de eerste gunstige gelegenheid naar Java te vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particuliere brieven van Suriname, dd. 6 februari, aangebracht per kapt. R. Tjebbes, zijn vóór die datum van daar vertrokken de schepen EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff en HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, beide naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 april. DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname; H. EN Z., kapt. S.K. de Vries, van Rio Janeiro; TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Hull.
Uitgezeild:
Texel, 3 april. GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema, naar Hull; ANNEGINA, kapt. J. Kuiper, op avontuur.
Royan, 22 maart. WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE JONGE LODEWIJK, kapt. R. Tjebbes, van Suriname met suiker en katoen; CAROLINA, kapt. J. Beckman, van Hull met traan, koopm., tapijten en katoen; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met linnen, koffie, veren, wol, lijnzaad, smalt en indigo.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. H.J. Heysterman en B. Kretschmer Nostheer, makelaars, zullen op woensdag de 16e april 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Keizers Kroon in de Kalverstraat, verkopen: circa 35 vaten Bordeaux wijn, zijnde het gereputeerde merk Barthezer Plan, gewas 1833, geborgen en alhier aangebracht uit het op het Eijerland in januari l.l. gestrande schip AURORA, gevoerd geweest door kapt. B.J. Wijgers, van Bordeaux herwaarts bestemd. Liggende als bij biljetten nader wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bilbao. Het Nederlandse kofschip DE GOEDE HOOP, kapt. Cornelis Jansz. Kat. Adres bij C.J. de Grys en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. Het Nederlandse smakschip DE HERSTELLING, kapt. Wolter Alberts Smit. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het Hanovers schip DE VROUW GREETJE, kapt. H.A. Sluiter. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Rostock. Het Nederlandse schip DE DRIE VRIENDEN, kapt. D.D. de Jonge. Adres bij F. der Kinderen. Vertrekt 5 april.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 april. Heden morgen zeilden naar zee: FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, naar St. Thomas; FRIENDS, kapt. J. Mennen, naar London; TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Hull.
Den 3 dito. De schepen die gisteren gemeld naar zee zeilden zijn wel in zee gekomen. Nademiddag arriveerden: CORAL, kapt. P. Legget, van Ipswich; ANTONIA, kapt. E. Speelman, van Bordeaux; de VROUW JOHANNA, kapt. C. Boutestein, van St. Ubes; de HOOP, kapt. H. van den Bos, van Lissabon. Van de morgen zeilden in zee: ENIGHEDEN, kapt. A. Marchussen, naar Drammen; de VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, de JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, en CATHARINA, kapt. H.G. van Dam, allen naar Liverpool; en arriveerde uit zee: Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Franke.
Brielle, 2 april. Gisteren avond zeilden in zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London; de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Ruter; de VROUW MARIA, kapt. J.A. Aden, en de VROUW DOROTHEA, kapt. J.A. Casters, allen naar Duinkerken.
Den 3 dito. Heden zeilden naar zee: HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Elseneur; THERESIA JOSEPHINA, kapt. F. Ruster; VROUW MARIA, kapt. H.W. Meijer; HOFFNUNG, kapt. J.P. Kneppe; HOOP, kapt. J.C. Scheepbier, en VROUW JANTJE, kapt. H. Scheepbier, allen naar de Oostzee; MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, en VROUW HELENA, kapt. S.J. Aden, beiden op avontuur; VROUW ANNEGINA, kapt. S.J. Boiten; WILHELMINA GESINA, kapt. Z.N. Bars, beiden naar Newcastle; HERMAN MARIA, kapt. H. Petersen; GESINA, kapt. R.F. Taay, beiden naar Noorwegen; DRIE ZUSTERS, kapt. D.F. de Jonge, naar Bergen; BROEDERS, kapt. J.H. Fijn, naar St. Petersburg; BOUWINA, kapt. F.F. Jansen, naar Emden; HERSTELLING, kapt. L.E. Gust, naar Brevik; en arriveerde uit zee: CATHARINA, kapt. J.H. Pop, van Cuxhaven.
Maassluis, 2 april. Heden morgen zeilden in zee: NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen; de HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. de Boer; WILHELMINA, kapt. G. Teens; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, en de ONDERNEMING, kapt. J. Goudappel, allen naar de Noordzee; de JONGE LEENDERT, kapt. K. Cordis, en ZEELUST. kapt. A. Patijn, beiden naar IJsland.
Den 3 dito. Heden morgen zeilden naar zee: HELENA GERTRUDA, kapt. C. Roskamp, op avontuur; EGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga, naar Wismar; de JONGE WILLEM, kapt. D. Moijenkind, naar Elseneur; AURORA, kapt. H. Zurmeijer, op avontuur; JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, naar Sunderland; de VROUW MARGARETHA, kapt. M.L. de Boer, naar Hamburg; ALBERDINA, kapt. H.A. Hazewinkel, en MARGINA MARGARETHA, kapt. H. Oortjes, beiden naar Hull; de GOEDE INTENTIE, kapt. M. van Ruiver, en no. 4 van de Haringreederij, kapt. W. van Reyn, beiden naar de Noordzee; en arriveerde uit zee: ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duin, van de Noordzee. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen.


Datum: 07 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Terschelling, 1 april. MYN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, van Hamburg.
Tarragona, 8 maart. ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Rotterdam.
Alicante, 13 maart. HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, van Rotterdam.
Uitgezeild:
Vlie, 1 april. FLORA, kapt. J. Mauldon, naar Londen. 3 april. BUITENWERF, kapt. J.E. Gust, naar Koningsbergen; VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser, naar Stettin; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf, naar Arendahl; VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, naar Oosterisoer; MARGARETHA, kapt. J. Breckwold, naar Hamburg; STAD MEPPEN, kapt. E. Hardens en MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De veiling van de scheepsparten, in de schepen NICOLAAS WITZEN en HARMONIE, door makelaar B.D. Bosscher aangeslagen, tegen maandag de 7e april 1834, in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y, zal alsdan geen voortgang hebben, maar blijft uitgesteld tot nadere advertentie.


Datum: 08 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over 108 kisten glas en 3 manden boeken, gemerkt VE aan elkander, no. 1/3, aan order, aangebracht van Cuxhaven per het schip PETINA, kapt. K.D. Mulder, worden verzocht zich aan te melden bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors te Rotterdam, dat op grote kosten liggende zijn.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar New-York het Nederlandse hoekerschip MARIA EN ADRIANA, kapt. P. Janzen. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Wambersie & Burger.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. Kapt. Anne Glazener, van Batavia in Helvoetsluis binnen, rapporteert het volgende: op de 28e november laatstleden, op 08º ZB 101º50’ OL, toonde de brik ASTREA, kapt. Parma, van Batavia naar Amsterdam, een noodsein, waarop ik haar inwachtte. De kapitein gaf mij te kennen, dat zijn brik zeer lek was en verzocht, dat ik enige dagen bij hem zou blijven. De 3e december meldde kapt. Parma mij, dat de lekkage hetzelfde bleef, hij met een pomp het schip lens kon houden en voornemens was het eiland Mauritius aan te doen, zijnde op 13º40’ ZB 89º30’ OL.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 april. DE IJSTROOM, kapt. Oosterloo, van Amsterdam naar Batavia, is de 26e november de Straat Sunda ingezeild.
Het schip ELIZABETH MARIA, kapt. H.N. Brandt, van Kiel naar Zaandam, is de 24e maart te Fredrikshavn binnengelopen.
Het schip DE VREDE, kapt. D.J. Wiersma, van Rotterdam naar Cette, is de 12e maart op de hoogte van Kaap Palos gepraaid door kapt. K. Hoek, van Amsterdam te Marseille aangekomen.
Het schip ALEXANDER, kapt. A.S. Cassie, zou, volgens brief van Suriname van de 6e februari, de 8e dito van daar naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 31 maart. Heden is alhier aan het strand gespoeld een wrak van een grote brik met de masten en ra’s benevens de zeilen daaraan, zijnde, naar alle waarschijnlijkheid van een aan de Oostzee gebouwd schip, beladen geweest met zout. Daar slechts het bovenschip zonder achterschip noch boeg is aan het strand gedreven, zo heeft men de naam niet kunnen ontdekken, doch men onderstelt, dat hetzelve kortelings in de Eijerlandse gronden met de equipage is verongelukt. (opm: door Marhisdata niet geïdentificeerd als Nederlands schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 6 april. MARIA CHRISTINA, kapt. H.D. Hanssen, van Exnernforda (opm: vermoedelijk Eckernförde).
St. Helena, 4 februari. BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Batavia, is des anderen daags naar Rotterdam gezeild. 6 februari. DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia, is mede de 8e naar Amsterdam voortgezeild. 7 februari. DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk en DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofsteede van Batavia. Dezelve hebben de volgende dag derzelver reizen vervolgd, de eerste naar Amsterdam en de tweede naar Middelburg.
Uitgezeild:
Texel, 6 april. VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, naar Lissabon; SOPHIA, kapt. J. Wessels, naar Bremen.
Vlie, 4 april. VROUW ANTJE, kapt. K.E. Ekamp, naar Dantzig; GEZINA, kapt. P.P. Muntendam, naar Stralsund; VENUS, kapt. L.H. Muggenberg, naar Hamburg. 5 april. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
Terschelling, 3 april. MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, MEINZINA, kapt. J.A. Zeilinga en ANNA ALBERDINA, kapt. A.T. Ekamp, op avontuur; DE VROUW MAIKE, kapt. E.J. Visser, naar Stettin; DE VROUW ANNA, kapt. U.E. Pot, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: PHOENIX, kapt. H. Bindeman, van Memel met lijnzaad, zaaizaad en hennep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. C. Rueb, J. Rueb en C. Rueb Cz., makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening om, ten overstaan van mijnheer de griffier van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, op vrijdag de 11e april 1834, des voormiddags ten elf ure, in het Notarishuis, op de Gelderschekade, te verkopen: 215 kisten min of meer beschadigd wit en blond Havana suiker; alhier alzo gelost uit het Nederlands schip DE SNELHEID, kapt. A. van der Linden, van Havana. Liggende als per notitie zal worden aangewezen en daags vóór en op de dag van de verkoop te zien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 april. Op zaterdag ll. zijn alhier op de werf van de scheepsbouwmeester Cornelis Gips de stevens gericht voor het fregatschip JACOB CATS, groot circa 450 last.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 7 april. Aan deze stad is gearriveerd; het schip FRIHEDEN, kapt. Peter Schlijter, van Drammen, met hout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARGARETHA SUSANNA, kapt. W.J. Warnekes, van Emden, en de VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Ditzum. Heden morgen zeilde in zee: Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Van Frank; en arriveerden uit zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Batavia, en JOHANNA GEZINA (opm: JOHANNA GEZIENA, ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, van Liverpool.
Den 5 dito. Gisteren arriveerde uit zee: TROMP, kapt. R.F. Nolles, van Marseille.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEZINA, kapt. J.G. Postuma, van Liverpool. Van de morgen zeilden naar zee: SUSANNA HELENA, kapt. J.A. Ricke, en NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, beiden naar Duinkerken; WELVAART, kapt. C.E. Bodeger, naar Leer; HARRIET, kapt. A.E. Berg, naar Antwerpen
Brielle, 5 april. Heden zeilden in zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken.
Den 6 dito. Heden zeilden naar zee: THEROSINA JOSEPHINA, kapt. F. Ruster (opm: vermoedelijk THERESIA JOSEPHINA, buitenlander), VROUW MARIA, kapt. H.W. Meijer en HOFNUNG, kapt. J.P. Knippe, alle drie naar de Oostzee; MARIA BARBARA, kapt. J.J. Koller, op avontuur; AGNITA CHRISTINA, kapt. S.P. Winchler, naar Newcastle; NANTINE (opm: VROUW NANTINA, buitenlander), kapt. B.A. Saathoff, naar Duinkerken.
Maassluis, 4 april. De schepen zijn gisteren wel in zee gekomen, behalve kapt. Zurmeijer die op de rede terug is gekomen. Heden morgen zeilden in zee: de NIJVERHEID, kapt. J. Verdoes, en de JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, beiden naar de Noordzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 april. De consul van Frankrijk alhier, de heer Heriant, heeft van kapt. A. Plokker in antwoord op de dankbetuiging, welke hij hem in naam van het Franse Gouvernement had doen toekomen voor zijn zo menslievend als edelmoedig gedrag jegens Franse schipbreukelingen, een brief ontvangen, die hij om des mans deugdzaam karakter beter te doen kennen, begrepen heeft publiek te moeten maken. Deze brief luidde aldus:
Wel Ed. Gestrenge heer. De vererende wijze waarop Uw Ed, per missive van de zevende dezer, namens Z.M. de Koning der Fransen, mij hoogst deszelfs tevredenheid betuigt over de redding der schepelingen van het schip l' UNION, vereist mijn dankzegging.
Bezigheid en afwezigheid verhinderden mij tot heden deze mijner erkentelijkheid ter uwer kennis te brengen. De voldoening die ik voor mijzelve had door de volbrenging van mijn plicht, was mij en mijn equipage reeds genoegzame beloning. Wij gehoorzaamden slechts de Christelijke wet der liefde jegens onze evennaaste op een wijze, zoals wij zelve zouden wensen geholpen te worden, als wij ons in gevaren bevinden en zijn de Opperbestuurder van ons lot dankbaar voor de ons geschonken gelegenheid, om enig goed te doen. Dat evenwel zulks ook niet bij Uw Ed’s Gouvernement onopgemerkt bleef, is ons nu een dubbele voldoening. Het verheugt ons, dat hetzelve zijne goedkeuring op een voor mij zo schitterende wijze heeft gelieven aan de dag te leggen. Geloof mij Wel Edel Gestrenge heer, met gevoelens van dankbaarheid en hoogachting,
Rotterdam, 29 maart 1834, uw weled. dienaar Arris Plokker, kapitein van het Nederlandse hoekerschip CHRISTINA JOHANNA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H. Bruhn, voerende het schip BATAVIA, op 1 december vertrokken van Padang naar Rotterdam, meldt van St. Helena in dato 4 februari, dat in de avond van 24 november om 8 uur te Padang een hevige aardbeving heeft gewoed gedurende ongeveer 10 minuten. De aarde bewoog als golven en het water op de rede en aan het strand liep in 2 à 3 minuten 3 el en 14 duim op en neer. Het schip trilde zo hevig, dat al wat los stond bewoog en draaide in 5 minuten wel 20 keer achter het anker rond. De huizen te Padang waren alle gescheurd en enige ingestort, hangende meubelen gebroken, de wegen gebarsten en rivierkasten ingestort, doch gelukkig geen mens omgekomen. Ook de volgende dagen voelde men nu en dan schokken, waardoor de huizen trilden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het veerschip van Wolvega op de Lemmer en op het Heerenveen vice versa. Die gading maakt, vervoege zich bij de eigenaar W.J. Hooijsma te Wolvega.


Datum: 09 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Van Helvoetsluis verneemt men, dat de aldaar liggende onopgetuigde oorlogsfregatten, DE SCHELDE, DE MAAS, ROTTERDAM, JASON en CERES, allen gebouwd voor 44 stukken, van daar naar Texel zullen worden overgebracht, onder bevel en toevoorzicht van de kapt.-luit. ter zee Koops.
Van het Nieuwe Diep meldt men, dat ’s Rijks korvetten TRITON, kapt. Van Son, en PANTHER, kapt.-luit. Edeling, bestemd voor het doen van een reis in de Middellandse Zee, ter overbrenging van onze nieuw benoemde consul-generaal te Athene, spoedig derwaarts zullen vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Bordeaux, 29 maart. DE ONDERNEMING, kapt. H.G. Henrichs en HENDRIKA, kapt. H.B. Schipper, van Rotterdam; ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens, van Groningen; AMSTERDAM, kapt. Cornelis Abrahams Jr., van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 7 april. JONGE JAN, kapt. S. v.d. Meulen en TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, naar Londen.
Royan, 26 maart. ANNA MARIA, kapt. Jan H. Kramer en HET JONGE REINTJE, kapt. B. Mellema, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Rinke Tjebbes, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. eilanden.
Philadelphia. Het kofschip ELISABETH, kapt. Johann H. Brandt, van Amsterdam. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Liverpool. Het kofschip AGATHA, kapt. D.G. Schuur. Adres bij Kranenborg en Van Mourik.
Marseille. De Nederlandse schoonerkof DE VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schuth. Adres bij C.J. de Grys en Zoon en Van Ulphen en Ruys.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 7 april 1834.
- Het smakschip HERMANA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen: NLG 1.950, in slag NLG 50, opgehouden.
- Het gekoperd fregat DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. Boy Jansen. NLG 5.700 in slag NLG ƒ 2.600. Koper: J.E. Lublink. (opm: een makelaar)
- Het gekoperd pinkschips-hol DE ZEEMEEUW. NLG 5.950, in slag NLG 6,-: opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Het stoomvaartuig VAN DER CAPELLEN, kapt. Borneman, weder in de vaart gebracht zijnde, wordt tegen het einde van deze week alhier verwacht en zal in het begin der aanstaande week naar Samarang vertrekken. Voor vracht en passage adressere men zich bij Thompson, Roberts & Co.
Batavia, de 7e april 1834

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 april. Heden vertrok van hier naar Manilla de Nederlandse brik MALEIJER, kapt. C. van der Hoeven.


Datum: 10 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Kapt. H.J. Kreuiter, voerende het schip DE VROUW BERTHA, van Amsterdam naar Noorwegen, te Tonningen binnen, meldt van daar van de 1e dezer, dat hij op Doggersbank de bezaansmast en het groot zeil verloren had, doch alstoen van de geladen schade hersteld en gereed was om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Het schip ELIZABETH MARIA, kapt. H.N. Brandt, van Kiel naar Zaandam, te Fredrikshavn binnen, heeft de 27e maart de reis voortgezet.
Den 8ste, des morgens, zeilde van Helvoetsluis S. Lams (opm: brik AVENTURE, in maart teruggevlagd van België naar Nederland), naar Rio-Janeiro.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De opperstrandvonder van het Oud Dominiaal Resort van Haarlem zal, ingevolge bekomen autorisatie van de heer Agent van Lloyds, door gesubstitueerde strandvonders te Ter Heyde, op donderdag de 17e april 1834, des voormiddags ten 10 ure, aldaar om contant geld, doen verkopen het hol met twee masten, boegspriet en braadspil van het aldaar gestrand schoenerschip HELENA EN ELEONORE, benevens een scheepsboot, ankers, twee kettingkabels, zwaar touwwerk, zeilen, een grote hoeveelheid lopend touwwerk, een ijzeren kombuis, koks-gereedschappen en andere scheepsgoederen. zullende voorts nog ten zelfde tijd worden verkocht: 240 grenen delen, 6 dito balkjes, twee stukken mahonyhout, een zware eikenbalk en een partij wrakhout.
Omtrent een en ander informatiën te bekomen bij gesubstitueerde strandvonders ter gemelde plaats.
’s Gravenhage de 8e april 1834, W.C. Hattinga Raven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 7 april. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand.
Terschelling, 6 april. DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull.
Uitgezeild:
Texel, 8 april. ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, SURINAME, kapt. L.J. Luitjes en ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, alle drie naar Suriname; ONDERNEMING, kapt. K.P. Haasnoot, naar Fernambuck; FREDERICA, kapt. J. Barends, naar la Rochelle; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling en CATRINE, J. Luiken, naar Duinkerken; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; FROUWINA, kapt. K. Pijbes, naar Hull.
Vlie, 7 april. GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong en JONGE LEEUW, kapt. P.P. Winja, naar Newcastle; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, naar Hull; VROUW JELTJE, kapt. L.P. de Vreede, naar Leith; AGATHA, kapt. K.L. Spijkman, naar Riga; ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Boek, naar Koningsbergen; DIVERDINA, kapt. P. Meintz, naar Memel; YPEUS, kapt. H. de Weerd, naar Holbeck; CATHARINA ELSIA, kapt. A.H. Schuring, naar Elsinger; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, naar Christiaansand; IDA ALYDA, kapt. O.J. Woldering en FORTUNA, kapt. T.A. Hansen, naar Noorwegen; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, JONGE DIRK, kapt. A.E. Vos, GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post; EENISTROOM, kapt. P.D. Drost en ST. ANTHONIE, kapt. H.C. Jongbloed, alle vijf op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Staedel en G. de Vries, makelaars, op dinsdag de 6e mei 1834, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van de Weduwe C.F. Grebner, in de Keizers Kroon, in de Kalverstraat, aan de meestbiedenden, verkopen: 581 blokken gedeeltelijk gebloemd mahonyhout, aangebracht door het schip IDA, kapt. H.M. Dahl, van St. Domingo. Alles nader bij notitie aan te wijzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een extra snelzeilend Nederlands gebouwd en gekoperd brikschip, met deszelfs complete inventaris, groot volgens meetbrief 212 tonnen. Nadere informatie bij de makelaar H.J. Rietveld, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Riga. De Nederlandse kof HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 8 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: RESOLUTION, kapt. M.N. Kaalberg, van Kallundborg. Heden morgen zeilden naar zee: HOFNUNG, kapt. D. Martens, naar Hamburg; HERSTELLER, kapt. C. van der Wind, naar Rio Janeiro; HARRIET, kapt. A.E. Berg en HERCULES, kapt. F. Kamps, naar Antwerpen.
Brielle, 7 april. Heden morgen zeilden naar zee: WILHELMINA GEZINA, kapt. Z.N. Baas, naar Newcastle; GEZINA, kapt. R.F. Taay, naar Noorwegen, en de JONGE FREDERIK, kapt. H. Boswijk, naar Wismar en arriveerde DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
Den 8 dito. De kapiteins Parker, Melz, Friends, Taay en Boswijk zijn gisteren wel in zee gekomen, maar de kapiteins Bainbridge, Smith en Baas zijn terug gekomen, zijnde Baas in de bank vastgeraakt, en heeft een schuit bij zich tot assistentie. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WILHELMINA, kapt. J. Visser, van Wolgast; SOPHIA CHARLOTTA, kapt. J.F. Pertiet, en SEENYMPHE, kapt. J.P. Beckman, beiden van Greifswald; VROUW GEZINA, kapt. J.J. v.d. Wouden, van Emden.
Maassluis, 7 april. Heden morgen zeilden in zee: HELENA, kapt. H. Garvelts, naar Hamburg; AURORA, kapt. H. Zurmeijer, op avontuur, en No. 1 HARINGREEDERIJ, kapt. J. van Rossen, naar de Noordzee.
Den 8 dito. Heden morgen zeilde in zee No. 3 HARINGREEDERIJ, naar de Noordzee.


Datum: 11 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 april. SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Roperhoff, naar Suriname.
Uitgezeild:
Texel, 9 april. FENNEGINA, kapt. G. Dedmers, naar Havre de Grace en Rouaan; DE VERWACHTING, kapt. J.H. Schipper, naar Cardiff; JONGE. JACOBA, kapt. L.J. Witkop, naar Hull; JONGE JARIG, kapt. D. Brunger, naar Oleron.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Suriname met suiker en katoen; ZEELUST, kapt. E.F. Wieringa en VRIESLANDS WELVAREN, kapt. F.D. van Veen, beiden van Bordeaux met wijn; VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Hull met traan, katoen, staal en koopmanschappen; CHARLOTTE WILHELMINA, kapt. J.G. Gau, van Stralsund, met tarwe; AMICITIA, kapt. R. Wallis, VAN Greifswald met tarwe; VROUW HENDRIKA, kapt. J.T. Drent, van Hamburg met huiden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, H.J. Rietveld en G.W. Sesink Clee, makelaars, zullen, op maandag de 21e april 1834, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: MARIA, laatst gevoerd door kapt. E.D. Dekker, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 65 duimen, wijd 6 ellen 93 duimen, hol 4 ellen 78 duimen en alzo gemeten op 451 tonnen of 238 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij de makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen SOPHIA, kapt. H.J. Mulder, van Hamburg naar Rouen, en IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Hamburg naar Amsterdam en DE VROUW TRIENKE MARGARETHA, kapt. W.O. Wilters, van Wischhafen naar Amsterdam, zijn tussen 26 en 30 maart wegens tegenwind Cuxhaven binnengelopen.
Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Sprik, van Koningsbergen naar Jersey, te Arendal binnen, heeft 25 maart de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuwe praam uit de hand te koop en te bevragen bij H. Stornebrink, in het Ruiterskwartier te Leeuwarden. De koopprijs behoeft niet dadelijk voldaan te worden, maar kan op een acceptatie met 5 procent rente blijven.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Paramaribo ligt in lading naar Middelburg het gezinkt brikschip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, sluit 20 april. Adres bij Leijsner & Schiffer.


Datum: 12 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Van de rede van Vlissingen is naar Batavia gezeild de PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, kapt. A. Meulenaere, met troepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 9 april. Het schip PETRONELLA HILLEGONDA, kapt. P.J. Kasse, is de 28e maart jl., in goede staat, te Bordeaux gearriveerd.
Op de hoogte van Douvres was 6 april, DE ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling, van Batavia naar Rotterdam gezeild 13 december.
Op de hoogte van Plymouth was DE UNIE, kapt. H.B. Voss, van Emden naar Odessa.
Het schip EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname naar Amsterdam, was 2 april op de hoogte van Wight.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Southampton, 6 april. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Hamburg.
Uitgezeild: Noirmoutier, 27 maart. DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe en DE VREDE, kapt. R.W. Vos, naar Noorwegen; te Plymouth, 6 april. ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes, van Middelburg naar Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Triëst het Nederlandse kofschip DE JONKVROUW ELISABETH, kapt. Wolter K. de Wyk.
Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GRIFFIA, kapt. M.C. Koop, van Greifswald; NEPTHUNES, kapt. C. Remmer, van Stralsund. Heden morgen zeilde naar zee: ENGELINA, kapt. R. Bock, van Liverpool.
Brielle, 9 april. De laatst uitgezeilde schepen zijn op de rede teruggekomen; kapt. Bainbridge ligt nog in de Put ten anker, en kapt. Baas is vlot geworden en op de rede gekomen. Gisteren namiddag zeilde naar zee; de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London; en arriveerde uit zee: CATHARINA MARIA, kapt. G.J. Kronneman, van Stralsund.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 april. Van de 46 Belgische koopvaardijschepen, die, vanaf de uitbarsting der Belgische revolutie tot op heden, de stad Antwerpen voorgoed hebben verlaten, en thans de Nederlandse vlag voeren, varen deze 14 naar Amsterdam:
de FELICITAS, de DILIGENCE, de ROSALIE, de SURINAME, de EUGENIE, de MATHILDE, de AUGUSTIN, de JOSEPH, de PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, de DIANA, de GRAAF BAILLET, de NATALIE, de JONGE PIETER, de STAD BRUGGE.
En de navolgende 32 naar Rotterdam: de INDIAAN, de JAVA, de PRINS VAN ORANJE, de DE COCK, de ELISA, de VASCO DA GAMA, de EMANUEL, de BATAVIER, de ERASMUS, de MARIA, de MARGARETHA, de MALEYR, de BATAVIER, de PRINS FREDERIK, de MARIA THERESIA, de ANNA HELENA, de STAD ’s-GRAVENHAGE, de GENERAAL CHASSÉ, de SUMATRA, de BELLONA, de ANJER, de RIBBLE, de KOOPHANDEL, de SCHELDE, de APOLLO, de AVENTURE, de JULIANA, de VIJF GEBROEDERS, de PHENOMENE, de MACASSAR, de VAN DER WERVE, de ORTELIUS.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Met genoegen verneemt men, dat dezer dagen op de scheepstimmerwerf van de heer F. Smit te Nieuw-Lekkerland, waar reeds meer schepen voor de vaart op de Oost- en West-Indiën werden aangebouwd, een fregat van 300 lasten, met de erenaam VAN SPEYK prijkende, na in een droogdok, onder een kap, geheel afgebouwd en gekoperd te zijn, door inlating van het water, vlot geworden en als met de hand op de rivier gebracht is, ten blijke hoe men ook op particuliere werven gebruik weet te maken van de vorderingen in de scheepsbouwkunde, ter vermijding of voorkoming van gevaren en beletselen, die bij het van stapel lopen kunnen plaats grijpen.

Krant:
  JC - Javasche Courant

De gezagvoerder van het schip MARQUIS OF HASTINGS, de 6e dezer Anjer gepasseerd, van Padang naar Batavia, meldt, dat daags voor zijn vertrek van Padang, en dus op de 26e maart j.l. aldaar de MERCURY, kapt. C. Brodie, aan boord hebbende de benoemd resident ter Westkust van Sumatra, Francis, is aangekomen na een reis van 21 dagen van de Lampongsbaai, alwaar het schip wegens schade aan het tuig was binnengelopen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Het voor rekening der Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij te Dassoon bij Rembang gebouwd barkschip SUMATRA is aldaar de 3e dezer van stapel gelopen, zullende hetzelve gevoerd worden door Frederik Willem Hermanni, een geboren Nederlander. Dit is het eerste schip, dat voor de Factorij in Nederlands-Indië gebouwd is. (opm: begin augustus 1834 voor de eerste reis van Batavia naar Canton vertrokken)


Datum: 14 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 april. AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Genua.
Vlie, 8 april. ELISABETH, kapt. H.J. Brand, van Kiel; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiaansand.
Terschelling, 8 april. DE VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arensdahl.
Cette, 30 maart. NIEUWE ONDERNEMING, kapt. Dormenie, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 12 april. HELENA CATHARINA, kapt. J. Bergveld, naar Havana.


Datum: 15 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Kapt. G.L. Röperhoff, voerende het schip SOPHIA MARIA, de 18e februari van Suriname naar Amsterdam vertrokken en de 9e dezer in Texel binnengekomen, heeft de 2e dito, op de hoogte van Wight, gezien de schoonerkof EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, de 4e februari van Suriname naar Amsterdam vertrokken; de 4e dezer gepraaid op de hoogte van Douvres de kof, gevoerd door kapt. D. de Boer, van Genua naar Amsterdam vertrokken en de 6e dito gezien, op 51º44’ NB 2º45’ OL, een kof, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop met no. 267, zijnde die van kapt. A.J. de Boer, voerende het schip AURORA, van Genua en Nizza naar Amsterdam. Voorts rapporteert kapt. Röperhoff, dat nog vóór hem van Suriname vertrokken waren; de 2e februari, de kof DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski en de 16e dito, de schoonerkof FREDRIKA WILHELMINA, kapt. J.H. Bodeman, alle twee mede naar Amsterdam.
De Texelse loodsschipper J. Kuiper, voerende de loodsschuit no. 4, heeft de 4e dezer, op de hoogte van de Singels, gepraaid de brik MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn, van Amsterdam naar Curaçao en diezelfde dag met N.N.O. wind zeilende gezien een Hollands schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop met no. 273, zijnde die van kapt. H. Pothoff, voerende het schip ELISABETH, van Jersey naar …..

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het schip CATARINA ELIZABETH, kapt. H. Kröger, van Freyburg naar Amsterdam, is de 1e en de schepen GERARDA MARIA, kapt. B.K. Dekker, IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, OSTFRIESLAND, kapt. J. Pieper en DE VROUW TRIENKE MARGARETHA, kapt. W.O. Wilters, alle vijf van de Elve; FENNECHINA, kapt. H.H. Duit, van Neustadt, PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Wismar; ANNA CATHARINA, kapt. T. Tampcke, van Kiel en DE VROUW MARIA, kapt. Kolsen, van Wischhafen, alle negen naar Amsterdam; DE HOOP van Heiligenhafen en DOROTHEA, kapt. R.H. Hendricus, van Kiel, beide naar Zaandam, DE VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Fehmarn naar Rotterdam, DE VROUW SLEYER, kapt. D.G. Loers, van Südwesthorn naar Antwerpen, GEZINA HENDRIKA, kapt. J.R. Oostra, van Dantzig naar Weener, DE VROUW GEZINA, kapt. C.H. Lugt, van Hamburg naar Hull, zijn tussen de 2e en 5e dezer te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 april. Het schip DE DANKBAARHEID, kapt. C.M. Schoon Meyer, van Sunderland naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, was, volgens brief van daar van de 7e dezer, van de geleden schade hersteld en gereed om de reis voort te zetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Uittreksel uit de Lloydslijst van den 11 april.
Op de rivier (opm: Theems) is gearriveerd A. Denys (opm: pleit GIRAFFE) van Antwerpen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen. Vlie, 8 april. ELISABETH MARIA, kapt. H.J. Brand, van Kiel; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiaansand.
Terschelling, 8 april. DE VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arendsdahl.
Uitgezeild: Texel, 12 april. HELENA CATHARINA, kapt. J. Bergveld, naar Havana.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 12 april. Men verneemt, dat Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, kapt. ter zee Rijk, een tocht naar de Oostzee zal doen en Prins Hendrik, derde zoon van Z.K.H. de prins van Oranje, zich op genoemde bodem zal inschepen, om de reis in die gewesten mede te maken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Op de hoogte van Douvres was 10 april DE ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling, van Batavia naar Rotterdam; gelijk mede 4 april op de hoogte van Wight, DE COURIER, kapt. H. Hinrichsen, van Amsterdam naar Havana.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 april. ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vogt, van Wismar; JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, van Bordeaux; WINTER, kapt. L. Holst, van Drammen.
Vlie, 12 april. VROUW MARGARETHA, kapt. P. Lundeman, van Hadersleben.
Rochefort, 5 april. ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge, van Rotterdam.
Hull, 8 april. MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes en ALBERDINA, kapt. Hazewinkel, van Rotterdam; GEERTRUIDA, kapt. Mellema, van Amsterdam; TWEE GEBROEDERS, kapt. Potjewyd, van Dordrecht.
Uitgezeild:
Texel, 13 april. ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. Govert Blom, naar Batavia; ZORGVULDIGHEID, kapt. S. Brouwer, voor wijlen A. Hulsen, naar Suriname.
Bordeaux, 2 april. JOHANNA CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes, naar Amsterdam.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 april. Nog zeilden in zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schip, naar Lissabon; ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, naar Liverpool; JULIANA, kapt. F. Poodts, naar Havannah. (opm: van de galjas JULIANA was op 22 maart in Rotterdam de Belgische vlag ingewisseld voor de Nederlandse)
Den 13 dito. Na de middag arriveerde uit zee: DANIEL, kapt. J.M. Held, van Greifswald. Van de morgen zeilde naar zee: de VROUW MARIA, Kapt. A.M. Noordbeek, naar Batavia.
Brielle, 13 april. Gisteren namiddag zeilde naar zee: JONGE SIMON, kapt. M. Lovius, naar Nantes.
Maassluis, 13 april. Gisteren na posttijd zeilde naar zee: LOUISA EN JULIA, kapt. F.F. Schuuman, op avontuur. Heden zeilde naar zee: ALGEMEEN BELANG, kapt. K. van Duin, naar de Noordzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van de Elve (opm: Elbe), FENNEGINA, kapt. H.H. Duit van Neustadt, PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Wismar, alle naar Amsterdam, De HOOP, kapt. A.L. de Vries, van Heiligenhaven, DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Kiel en de VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees van Fehmarn naar Rotterdam zijn tussen 2 en 5 april Cuxhaven binnengelopen.
De Nederlandse schepen HARMINA, kapt. J.S. Vegter, de GOEDE HOOP, kapt. J.W. Wijkens, JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, JANTINA, kapt. I.H. Bekkering en JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst, zouden volgens brief van Flekkefjord van 22 maart, met haring van daar vertrekken. Het eerste naar Stettin, het tweede naar Dantzig en de drie laatste naar Kopenhagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 6 april, het kofschip EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, met hout van Noorwegen.
Den 7 dito, het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, met hout van Noorwegen.
Den 11 dito, het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 6 april, het sloepschip WOBON, (opm: geen kapitein genoemd) met schors naar Newcastle, het schoenerschip NORTHAM, kapt. D. Charrosin, naar Londen.
Den 7 dito, het kofschip VIGELANTIE, kapt. J.H. Wilderman, met ballast op avontuur.
Den 12 dito, het smakschip de VROUW ALIDA, kapt. H. Witkop, met beenderen naar Hull; het smakschip de VROUW ANTJE, kapt. S. Post, met pannen naar de Oostzee; het brikschip HAABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, met ballast naar Noorwegen.


Datum: 16 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; DE JONGE CORNELIS, kapt. H.F. van Slooten, van Arendahl; GESINA, kapt. J.J. Mulder, van Krageroe.
Vlie, 13 april. VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback; JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts en WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, van Oosterisoer; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaansand.
Terschelling, 11 april. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 14 april. HANNA, kapt. H.W. Groenhoff, naar Duinkerken.
Vlie, 13 april. VROUW ALIDA, kapt. Witkop, naar Hull; GOEDE HOOP, kapt. H.E. de Jong, van Newcastle; MINERVA, kapt. J. Kroger, naar de Oostzee; MARIA, kapt. H.J. Muller, naar Stavanger; MARIA OLETTA, naar Drammen; LUDOLF THEODORUS, kapt. J.A. Zeil, van Flekkefiorde; JOHANNA WILHELMINA, kapt. J.H. Roggestrok en ARENDINA HENDRIKA, kapt. A.H. Bleeland, op avontuur.
Cette, 26-30 maart. LOUISE, kapt. E.E. Valk, naar Amsterdam.
Bordeaux, 24 maart. CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AURORA, kapt. A.J. de Boer, van Genua met amandelen, kistjes balsem, fruit, oranjewater, oranjeschillen, oranjes, oranjebladeren, planten, galnoten, sukade, olie, drop, marmer, gom, kaas, wijn en porselein; ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vagt, van Wismar met tarwe en lijnzaad; DE JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Dantzig met delen, balken, tarwe en lijnzaad; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met tabak, lege sprietstukken, garen, thee, lood, veren, manden en slag-lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Johannes Boelen, makelaar, zal, op maandag de 21e april 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y, verkopen: een extra ordinair welbezeild gekoperd Nederlands barkschip, genaamd: DE VROUW CATHARINA ELISABETH, gevoerd door kapt. D.B. Lutjens, volgens Nederlandse meetbrief lang 27 ellen 48 duimen, wijd 5 ellen 62 duimen, hol 4 ellen 71 duimen en alzo gemeten op 323 tonnen of 171 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 14 april 1834:
Het fregatschip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke. NLG 6.100, in slag NLG 600. Kopers F. Baay en Zoon.


Datum: 17 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Elseneur, het Nederlands kofschip EYZO DE WENDT, kapt. Wytze Gerbens Hellinga; vertrekt de 25e april. Adres bij Van Ulphen & Ruys, cargadoors.
Naar Hamburg. DE PETINA, kapt. K.D. Mulder, spoedig voortgaande.
Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 14 april. ANNA JOHANNA, kapt. C.W. Mouverd, van Skeen.
Terschelling, 13 april. DE JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, van Dantzig; PAULINA, kapt. H.H. Beekman, van Barth; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, van Kiel. – Gisterenavond na posttijd, het schip DE HARMONIE, kapt. H. Jans, van Christiaansand, heeft twee loodsschuiten tot assistentie en deszelfs roer, anker en touw verloren.
Uitgezeild:
Texel, 15 april. DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers en DE SNELHEID, kapt. C. Wessels, naar Suriname; CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, naar Liverpool; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, naar Sunderland.
Terschelling, 13 april. AURORA, kapt. A. Strombeek, van Gothenburg naar Jersey.
Rouan, 3 april. JONGE JACOB, kapt. J.J. Wever en JOHAN, kapt. O.F. de Haan, naar Hamburg; MARGINA, kapt. P.E. Boer en HERRIBERTUS HARMANUS, kapt. N.N. Rieke, naar Amsterdam; HENRIETTE, kapt. Rieper, naar Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: een extra welbezeild fregatschip, groot 114 lasten, van een goede inventaris voorzien, liggende alhier in het Oosterdok. Te bevragen bij de makelaar G.W. Sesink Clee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het Hanovers schip DE VROUW GEERTRUIDA, kapt. J. Timmerman. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Wismar. Het galjasschip ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vagt, van Wismar. Adres bij Hakenson, Jansen en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 15 april. Het heeft Z.M. behaagd aan de directeuren der Vereeniging tot de Walvischvangst om de Zuid, te Rotterdam, voor een gedane proefreis met het schip de EERSTELING een premie van zesduizend gulden toe te leggen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: AGNES ANGELINA, kapt. A.J. Kolhof, van Emden; DOROTHEA, kapt. J.J. Schwenn, van Wismar; SOPHIA, kapt. M. Sleur, van Greifswald; FREDERIKA, kapt. C.H. Berndt; AUGUST EN CHARLOTTA, kapt. M.F. Darmer, beiden van Wolgast; en zeilden naar zee: ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer, naar Liverpool, en HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, naar Glasgow; en heden morgen zeilden naar zee: RESOLUTION, kapt. J.P. Meincke, naar de Oostzee.
Den 15 dito. Van de morgen zeilde naar zee: MAAS, kapt. J. Blake, naar London.
Brielle, 14 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HERMINA, kapt. P.S. Brouwer, van Stralsund.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London. Heden arriveerde GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad en zeilden naar zee: WEMELINA KRANENBORG, kapt. J.J. Pranger, naar Rostock; CHARLOTTA, kapt. J.C. Spiegelberg, naar de Oostzee; CATHARINA, kapt. H.J. Popp, naar Hamburg; GEZINA, kapt. H.H. Veen, naar Sunderland; ANTONIUS, kapt. G. Roskamp, op avontuur, en GUTE HOFFNUNG, kapt. D. Jansen, naar Dieppe.


Datum: 18 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Hull, 10 april. FROUWINA, kapt. K. Pybes, van Amsterdam; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Alkmaar; WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, van Harlingen.
Cardiff, 12 april. LAMMEGINA GEZINA, kapt. De Jonge, DE VLYT, kapt. J.S. Bakker en EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 15 april. HOLLAND, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, naar Batavia; MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer, naar Rio-Janeiro; JONGVROUW MARIA, kapt. J.J. Giersoe, naar Drammen; ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, op avontuur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GEZINA, kapt. C.P. Crook, van Livorno naar Rotterdam, was 5 april op de hoogte van Plymouth.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt snikschip, groot 8½ ton, met zeil en treil, haken, bomen en verder touwwerk en toebehoren; te bevragen bij Sijds Johs. Bijlsma, scheepstimmerbaas te Berlikum.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 16 april. Heden is alhier uitgeklaard het schip SOPHIA CICILIA, kapt. B.F. Ipsen, naar Amsterdam met vier passagier, 413 vaten suiker, 41 balen schone en 1 baal vuile katoen en 392 pond indigo.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Paramaribo liggen in lading naar Amsterdam:
- het kofschip HENDRIKA, kapt. Klaas B. de Weerd, sluit 25 april. Adres bij Gebr. Reijns.
- het nieuw vertimmerd gekoperd tweedeks barkschip ATALANTA, kapt. C. Meijer, sluit 5 mei. Adres bij Gebr. Reijns.
- het gekoperd tweedeks brikschip de FAAM, kapt. J. Andresen, sluit 5 mei. Adres bij L.D.J. van Bommel.
- het gekoperd tweedeks pinkschip de JONGE WILLEM, kapt. Gerardus van Meedevoort, sluit 8 mei. Adres bij L.D.J. van Bommel


Datum: 19 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 april. De 17e, des morgens, zeilde uit de Maas PHILOMELE, kapt. T. Kuiper, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 17 april. EDEAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff, van Suriname; ELLIDA, kapt. A. Randers; GEZINA CATHARINA BRONS, kapt. H. Focken, van Emden; GEZINA, kapt. B.L. Roelfsma, van Flekkefiorde.
Vlie, 15 april. VROUW ALIDA, kapt. H.B. Drok, van Droback.
Terschelling, 14 april. SARA, kapt. H.G. Botje, van Kiel. 15 april. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Hansen, van Wismar; FORTUNA, kapt. P. Ryland, van Bergen; DE VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, van Droback; DE JONGE TRYNTJE, kapt. M.W. Bok, van Kiel; DE HOOP, kapt. A.L. de Vries, van Heiligenhafen; DE JONGE CLAUS, kapt. E.H. Willers, van Tonningen.
Marseille, 6 maart. VROUW GESINA, kapt. H.C. Lindeboom, van Antwerpen.
Liverpool, 12 april. N.N. kapt. Ketelaar, van Groningen; MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werff, van Harlingen; CATHARINA, kapt. H.G. van Dam en JONGE MARGARETHA, kapt. Wijkmeijer, van Dordrecht.
Bergen, 15 maart. DE JONGE RENGER, kapt. J. de J. Brouwer, van Amsterdam.
Dantzig, 6 april. VRIENDSCHAP, kapt. Duit, van Amsterdam. 7 april. VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, HENRIETTE, kapt. M. Casseboom, ANNEGINA, kapt. E.K. Huisman en JOHANNA, kapt. Douwes, alle vier van Amsterdam. 8 april. AMALIA, kapt. L.F. Saathoff en DE GOEDE HOOP, kapt. S.L. Pinksterboer, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 17 april. JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. Boy Jansen, naar Rotterdam; DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, naar Hull; VROUW LAMMEGIENA, kapt. B.J. Goossens, naar Nantes.
Vlie, 15 april. ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wygers, naar Riga; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik en HILLEGINE, kapt. W.J. Panman, naar Memel; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, op avontuur.
16 april. ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, ABRAHAM, kapt. B. Paasch, VIER GEBROEDERS, kapt. H.J. Prins, alle drie naar Hull; GELIDA, kapt. M.J. Laurens en VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, naar Koningsbergen; VROUW HELEN, kapt. W.H. Kraan, naar Arendahl; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, naar Christiaansand; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate en H.Z. kapt. S.K. de Vries, naar Noorwegen; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Vos, op avontuur.
Bordeaux, 7 april. DE HARMONIE, kapt. Willem L. Veen, naar Amsterdam.
Royan, 2 april. MARIANNE, kapt. Ronne, naar Amsterdam. 4 april. EERSTELING, kapt. H.F. Klie en GEBROEDERS, kapt. Mandere, naar Amsterdam.
Dantzig, 5 april. ALETTA, kapt. C.H. Slagter, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, van Bordeaux met wijn; FORTUNA, kapt. P. Rynoudt, van Bergen met traan, stokvis en mos; VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Wismar, met tarwe; HERMANNA, kapt. H.J. Westers, van Leer, met rogge, hammen en boter.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoping van het fregatschip MARIA, aangeslagen tegen de 21e april aanstaande, zal geen voortgang hebben.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip AURORA, kapt. Atze J. de Boer. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zoon.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Wolter A. de Boer. Adres bij Blikman en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 17 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VERWAGTING, kapt. J.E. Bloem, van Emden; en zeilde naar zee: JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, naar Hull.
Brielle, 16 april. Gisteren namiddag zeilde naar zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London en de 16e GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EENDRAGT, kapt. H.K. Mulder, van Stralsund; HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.K. Visker, van Rostock; zeilde naar zee: HENDERICUS EVERARDUS, kapt. A. Kramer, naar Lissabon.
Maassluis, 14 april. Heden morgen zeilde naar zee: RESOLUTION, kapt. M.K. Klarenbeek, op avontuur.
Den 17 dito. heden morgen zeilden naar zee: WILHELMINA, kapt. A.C. Tusschen, op avontuur; CATHARINA MARIA, kapt. C.J. Kroneman, naar Stralsund, en VROUW JOHANNA, kapt. C. Boudestein, naar IJsland.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. De ondergetekende, waarnemend resident van Kediri, roept bij deze op allen en een iegelijk, welke vermenen enig recht of aanspraak te hebben op enige, alhier achterhaalde, goederen, afkomstig van de in de maand november l.l. op de hoogte van Patjitan afgelopen bark MATHILDA. onder meer andere bestaande uit een barkas en enige sieraden en wapenen, om hun vermeende pretentie deswege te komen aangeven, zullende ingeval zich niemand mocht opdoen, met deze goederen worden gehandeld overeenkomstig de deswege bestaande bepalingen.
Kediri, de 8e april 1834, de wnd. resident voornoemd, Baud.


Datum: 21 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen:
Texel, 18 april. CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven en MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen. 19 april. DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee; CAROLINA, kapt. F.H. Bonjer, van Emden.
Terschelling, 16 april. DE DANKBAARHEID, kapt. C.H. Schoemacher, van Sunderland; DOROTHEA, kapt. R.R. Henderikus, van Kiel; DE VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, van Wismar; FLORA, kapt. N. Paulsen, van Tonderen; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. De Groot, van Arendahl; GEZINA EN JACOBA, kapt. H.J. Wever, van Flekkefiorde.
Havre, 11-12 april. FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Amsterdam.
Venetië, 5 april. GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, van Bergen
Uitgezeild:
Texel, 18 april. PETRUS, kapt. F.H. Trip, naar Batavia; LISETTE CAROLINA, kapt. T.M. Gnodde, naar Bordeaux; CORNELIA, kapt. J. Beekman, naar Hull.
Vlie, 17 april. VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammerts, naar Nerva; JANTINA ENGELINA, kapt. H.T. de Jonge en VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, naar Riga; WILHELMINA MARIA, kapt. C. Gustman, naar Stettin; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Christiaansand; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, naar Droback; MARGARETHA ANNA, kapt. T. Eikmeyer, naar Noorwegen; JOSINA MARGARETHA, kapt. J.C. v.d. Veer, JANTINA MARGARETHA, kapt. B.H. Plukker en DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Walker, alle drie op avontuur. Naar Terschelling gezeild: CONCORDIA, kapt. J.H. Keun, naar Oosterisoer; ANNA MARGARETHA, kapt. J. Tampke, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff, van Suriname met suiker, katoen en koffie.


Datum: 22 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 april. Het schip ANNA KATARINA, kapt. H.A. Roye, van Bandholm naar Rotterdam, is de 3e dezer te Fredrikshavn binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild: Vlie, 18 april. ZEELUST, kapt. C.A. Jongbloed, naar Elseneur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VROUW GEZINA, kapt. Jurgen J. de Jong, van Ditzumer Verlaat met gerst en tarwe; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Bolmeyer, van Ditzumer Verlaat met gerst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 18 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GEZINA, kapt. C.P. Krook, van Livorno, en MINERVA, kapt. J.J. Kupcke, van Greifswald. Heden morgen arriveerde uit zee: de JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen, van Amsterdam.
Den 19 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ALKMAAR, kapt. J. Heath, en MEABURN, kapt. J. Blom, beiden van London. Van de morgen zeilden naar zee: HARMONIE, kapt. H. Beek, naar de Oostzee, en FREDRICK WILHELM III, kapt. B.J. Dirksen, naar Libau. En arriveerde uit zee: ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling, van Batavia.
Den 20 dito. Heden arriveerde uit zee: TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Rossinga, van Oleron. En zeilden naar zee: ALBATROS, kapt. J. Scholberg naar Buenos Aires.
Brielle, 18 april. Heden morgen zeilden naar zee: ELISABETH, kapt. G. Pijbes, naar Stockholm; de LIEFDE, kapt. K.K. Hagedoorn, naar Nerva, en de VROUW MARTHA, kapt. P.J. Hoster, naar de Oostzee. En arriveerden uit zee: de VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Lunkenhaven, de VROUW LUMMINA, kapt. J.J. Mulder, van Emden; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Loop, van Leer.
Den 19 dito. Gisteren namiddag zeilde in zee: VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhoff, naar Koningsbergen; en arriveerde uit zee: ALIDA, kapt. L.K. Nieveen, van Callundborg.
Den 20 dito. Heden zeilde naar zee: DE VROUW MARGARETHA, kapt. W. de Zeeuw Baggus, naar Drontheim en arriveerde uit zee: CHRISTINA ELISABETH, kapt. T.P. Meijners, van Husum.
Maassluis, 19 april. Heden zeilden naar zee: de HOOP, kapt. J. Warnaar, naar de Noordzee, en CARLOTTE, kapt. K.L. Giezen, naar Cardiff.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Mauritz, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, H. Vriesendorp en J.P.M. Boonen, makelaars, zullen, ten overstaan van de heer griffier der Rechtbank van Koophandel, op maandag 5 mei 1834, des voormiddags ten 11 ure, te Dordrecht in het Logement De Gouden Leeuw verkopen het extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd de TREKVOGEL, laatst gevoerd door kapt. H.T. de Jong, groot, volgens meetbrief, 127 ton, lang 23 el 70 duim, wijd 5 el 31 duim, hol 2 el 26 duim, met al deszelfs rondhout, want, ankers, touwen, zeilen en verdere, gedeeltelijk in de afgelopen winter vernieuwde inventaris; zullende het hol, rondhout, want en verdere inventaris eerst bij kavelingen, en vervolgens alles gecombineerd worden geveild en verkocht, en zijnde de inventaris zaterdag voor en op de verkoopdag te zien zo als dezelve bij kavelingen is liggende aan boord van hetzelve schip in de Kalkhaven en in de Loods van de Heer J. Schouten op de Kalkhaven. Nader onderricht bij de Scheepsmakelaar J.B. ’t Hooft te Dordrecht, of bij bovengenoemde makelaars. (opm: de kof werd verkocht en hierna gesloopt; de zeebrief werd met deze bemerkingen op 2 februari 1835 geroyeerd)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Hindelopen, 16 april 1834. Het gemeente bestuur van de stad Hindelopen vind zich verplicht, uithoofde van het abusieve, vermeld in de Leeuwarder Courant van den 1. april jl., omtrent de stranding van het kofschip de VRIENDSCHAP, het navolgende te laten plaatsen:
Op zondag den 23 maart 1834, des namiddags strandde beoosten Hindelopen met ene hevige wind en gemis van ankers het kofschip de VRIENDSCHAP, gevoerd door kapitein J.R. Krins, komende uit Noorwegen en beladen met hout.
Dadelijk stak de bekwame en hulpvaardige schipper Anne Wijngaarden, onder medehulp van anderen met zijne buiten visaak in zee, om ware het mogelijk de schepelingen der kof hulp aan te bieden, doch na onderscheidene mislukte pogingen en de aak door de hevige branding bijna vol water geslagen zijnde, waren deze genoodzaakt, om de Workumer haven binnen te sturen.
Intussen het kofschip door de toenemende branding meer op het strand gedreven wordende, werd een hulpsein aan hetzelve opgetrokken en de boot uitgezet, die kon daarna losgeslagen en verbrijzeld werd, waardoor een der matrozen is verdronken.
Een schipper van het eiland Urk, welke met zijn visaak (het enige schip dat alhier in de haven lag), werd toen ter redding aangespoord, doch deze een deels uit vrees voor verlies van zijn schip en anderszins om dat hij het onmogelijk oordeelde, om aan boord der kof te kunnen komen, verkoos hij zulks niet te doen, als toen waarborgde de heer Abe J. Kat (bij dien schipper bekend), zijne aak en bood zich aan, om onder het beheer van een deskundig zeeman, zelf mede te gaan; spoedig liet zich hiertoe vinden, bovengemelde Anne Wijngaarden, die intussen te paard van Workum was gekomen; mede bood zich aan den heer L. Douwes en anderen; doch toen enige dezer reeds aan boord der aak waren, werd na ernstig onderzoek bevonden, dat het zeiltuig derzelve bij den toenemende harde wind en holte der zee geenszins bestand zoude wezen, zodat de voorgenomen onderneming gestaakt moest worden.
De heer F.A. Lammerts, welke in al het vorige reeds had deelgenomen, liet hierop zijne barkas, die in ene timmerschuur stond, van den wal brengen, dan door den hoge stand van het buitenwater, konden deze toen niet door den zeesluis geschut worden, hetwelk echter des nachts bij laag water plaats had.
Des maandags morgen zag men nog het hulpsein van de kof, waar de branding gedurig overheen vloog, waaien, en hoewel ieder deskundige betoogde, dat het bijna ondoenlijk ware, om aan boord te komen, werden echter de zeilen, na gereefd te zijn, aan de barkas opgetrokken en de heer Lammerts, Eeuwke Jappes, Jan Hartmans Wijbrands, Jan Oliekoek en Andries Draaijer, ondernamen deze levensgevaarlijke tocht, belangeloos; ontzettend was het aanschouwen hiervan, dan men had spoedig het strelend genoegen te mogen zien, dat deze mensenvrienden, door de hevige branding behouden bij de kof aan boord kwamen. De wind met den middag een weinig bedaard zijnde, zag men de zeilen op de barkas weder opzetten en weldra kwamen deze moedige zeelieden onder het aanschouwen van ene toegevloeide menigte onze haven behouden weder binnen, medebrengende des kapiteinsvrouw met hare twee kleine kinderen, des stuurmansvrouw, den loods, den kok, benevens twee matrozen; aan boord gelaten hebbende (bij de overige equipage) Jan Hartmans Wijbrands en Jan Oliekoek.
Het bestuur voornoemd, trots op zulke inwoners, betuigt aan alle bovengemelde mensenvrienden voor die betoonde opofferingen bij deze openlijk hunnen hartelijke dank.
Het bestuur voornoemd, A. Buma, burgemeester.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op donderdag den 24 april 1834, des middags ten 12 ure precies, in de herberg Bentheim, publiek veilen een aanzienlijke partij van plus minus 50.000 ponden meer en min beschadigde Cichorei-wortelen, gelost uit het smakschip CONCORDIA, schipper Jacob Melles Mantema, van Sappemeer en liggende op de scheepstimmerwerf van J.D. Alta. Nader onderricht ten kantore van de heren Barend Visser en Zoon, te Harlingen.


Datum: 23 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Provincie Zeeland, 19 april. Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW zal een tocht naar de Oostzee doen, aan welks boord zich Z.K.H. de Prins Willem Fredrik Hendrik, derde zoon van Z.K.H. de Prins van Oranje, zal inschepen, om de voornaamste havens van Rusland, Zweden en Denemarken te bezoeken.
De eerst onlangs nieuw in dienst gestelde snelzeilende brik DE SNELHEID, onder bevel van de luit. ter zee der 1e klasse Ferguson, zal de reis mede maken; de zeildag is bepaald op 15 mei eerstkomende en het retour met september aanstaande.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 21 april. EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon; MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger, van Sunderland; FLORA, kapt. H.A. Klein, van Papenburg; DRIE GEBROEDERS, kapt. E.G. Jonker, van Rostock.
Vlie, 20 april. VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaassen, van Memel; HILLEGIENA, kapt. H.H. Brakke, van Oudsoen; TWEE GEZUSTERS, kapt. D.D. Visser, van Büsum; FLORA, kapt. P. Meyer en DIANA, kapt. P. Pieper, van Cuxhaven.
Terschelling, 17 april. ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Orre, van Wismar; 18 april. DE VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, van Memel; DE VRIENDSCHAP, kapt. B.H. Dekker en DE GOEDE HOOP, kapt. G.J. Hoetjer van Kiel; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J Schröder, van Neufeld; ANNA MARIA, kapt. L. Tieman, van Brunsbüttel; DE VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Hamburg.
Marseille, 9 april. GOED BESLUIT, kapt. Hendrik Willem Drent, van Amsterdam.
Cette, 10 april. DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Weyer B. Bakker, van Amsterdam.
11 april. ANNA MARIA, kapt. Kryn Hoek, van Marseille.
Uitgezeild:
Texel, 21 april. TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, naar Hull. Gisteren nog, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, naar Suriname.
Vlie, 20 april. GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaansand; ANNA HARMANNA, kapt. A.W. Bakker, naar Odenzee.
Bordeaux, 12 april. AMSTERDAM, kapt. Cornelis Abrahamsz Jr. en JEREMIAS, kapt. Sake Luitjes Stellingwerf, naar Amsterdam.
Royan, 8 april. HARMONIE, kapt. W.L. Veen, naar Amsterdam. 9 april. DE EENDRAGT, kapt. Cornelis Ouwehand, van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J. Smit Gerhardz. en L.A. Kesper, makelaars, zullen, ten overstaan van de deurwaarder A.L. Dupont Noordbeek, op maandag de 28e april 1834, des avonds ten half zeven ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakke Grond, verkopen: 25 balen Russische wol; alhier beschadigd aangebracht met het schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, gekomen van Petersburg. Liggende als bij biljetten wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. G. van Alphen, J.B. Breukelman en J. van Alphen Gz., makelaars, zijn van mening, na gedane aangifte conform de wet, ten overstaan van de heer griffier der rechtbank van koophandel, op woensdag de 7e mei 1834, des voormiddags te 11 ure, in het lokaal voor publieke verkoping, op de hoek van de Scheepmakershaven en de Bierstraat, in het openbaar, aan de meestbiedenden, om contant geld, te verkopen: 241 bossen en 71 stuks Engels plaatijzer, door zeewater min meer nat en beschadigd, gelost uit de van Londen gekomen stoomboot DE BATAVIER, kapt. Dunlop en zulks bij kavelingen, zo als die daags vóór en op de verkoping voor een ieder te zien zijn in een pakhuis van het pand Rusland, in de Herderninestraat, wijk C, no. 388. Nadere onderrichting bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 21 april 1834:
- Het gekoperd barkschip DE VROUW CATHARINA ELISABETH, kapt. Dirk Boes Lutjens. NLG 15.400, in slag NLG 2.600. H.I. Rietveld (opm: een makelaar namens J. & T. Marselis; het schip wordt herdoopt in CATHARINA met K.M. Hillers als kapitein).
- Het tweedeks brikschip ANNA PAULOWNA, kapt. Thomas Ysbrands. NLG 6.000, in slag NLG 8,-: opgehouden. (opm: alsnog verkocht en nieuwe naam DINA MARIA)
- Het tweedeks brikschip REIGERSDAAL, kapt. Jelle Janssen. NLG 4.100, in slag NLG 50,-, koper G.J. Holst (opm: een makelaar) (opm: zie AH 030434; de brik, in 1812 in Amsterdam gebouwd maar eerst in 1815 afgebouwd, werd door de eerste eigenaar [!] verkocht, waarschijnlijk aan een lokale sloper; de laatste zeebrief werd op 5 mei geretourneerd onder vermelding ‘schip verkocht’)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. Volgens een van Soerabaija ontvangen bericht is de particuliere schoener IRIS de 11e dezer bij het eiland Gilboang, ten noorden van Straat Balie, met zeventien roversvaartuigen slaags geweest, welke hij echter gelukkig is ontkomen. De IRIS stelde koers om de Zuid naar Tjilatjap en had een kleine schoener, die de 10e door de straat trachtte op te werken, de volgende dag in een vrij gehavende staat en door een aantal roversvaartuigen begeleid, weder gezien. Men vermoedt te Soerabaija, dat het genomen vaartuig de Engelse schoener GEM is, gevoerd door J. Douglas, en de 4e dezer van daar vertrokken, bestemd door Straat Bali naar Van Diemensland. Te Soerabaija is onmiddellijk bevel gegeven om de rovers te vervolgen en de schoener zo mogelijk te hernemen. (opm: zie JC 200834)


Datum: 24 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar St. Petersburg, het Nederlands hoekerschip DE HOOP, kapt. Dirk Guyt.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar New-York (ook voor passagiers), het Nederlands gekoperd fregatschip ZEEPAARD (opm: ex-PALEMBANG), kapt. N. Jacobs Drent. Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Van Norden wordt van de 15e dezer gemeld, dat bij Akumerzijl (opm: Ackumersiel), Dorumersiel en Dorumergrode aangespoeld zijn acht okshoofden wijn, gemerkt no. 1, W; no. 1, 3, Z; no. 1, 2, 2, 2, F, RV; no. 1, F en no. 1, CZ; ingevolge die merken afkomstig van het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, van Bordeaux naar Amsterdam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Het schip ANNA KATARINA, kapt. H.A. Boye, van Bandholm naar Rotterdam, te Fredrikshavn binnen, heeft de 13e dezer de reis voortgezet.
Het schip GEZINA, kapt A.H. Bekkering, van Dantzig naar Rotterdam, is de 9e dezer zonder schade te Dantzig uit zee terug gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 22 april. VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma,0 van Londen.
Vlie, 21 april. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 20 april. HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, van Oudsoen; SIKKELINA HOORTJES (opm: SIKKELINA HOOITES), kapt. G.T. de Jong, van Hamburg; DE VROUW NEELTJE, kapt. A.F. Kuipers, van Bremen.
Uitgezeild:
Royan, 10-11 april. JAN FREERK, kapt. H.H. Kok, naar Amsterdam; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, naar Rotterdam.
Malaga, 27 maart. NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, van Lissabon met koopmansgoederen, vijgen, rozijn, fruit en wijnen; EMANUEL, kapt. J. Fogt, van Christiaansund met stokvis en traan; DE JONGE CLAUS, kapt. H.H. Willers, van Tonningen met tarwe en raapzaad; DE VROUW MARIA, kapt. H. Harders, van Tonningen met raapzaad; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. C. Hansen, van Wismar met tarwe; DE VIER GEZUSTERS, kapt. J.G. Dubbelinga, van Friedrichstadt met tarwe, rogge en lijnzaad; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.P. Buitjes, van Bremen met suiker, tabak en linnen; TWEE GEZUSTERS, kapt. T.F. Tjarchs, van Bremen met lood, tabaksstelen en tabak; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. M. Melchert, van Wismar met gerst; SOPHIA ALIDA, kapt. J.A. Hansen, van Kiel met tarwe; FENNEGINA, kapt. H.H. Duit, van Neustad met tarwe; JONGE KLAAS, kapt. O.E. Muller, van Norden met rogge; FLORA, kapt. N. Paulsen, van Südwesthörn met tarwe en veren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid- Amerika en de W.I. Eilanden:
Rio-Janeiro. Het gekoperd schoonerschip VAN SPEYK, kapt. Engelbert Visser, van Amsterdam. Adres bij De Vries en Co., Coopman en De Witt en Lenaertz, Jan Daniels en Zonen en Arbman en Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. J.T. Drent. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het schip DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.H. Tyssens. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona, Het Nederlands schip DE GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse. Adres bij Blikman en Comp.
Lübeck. Het Nederlands smakschip DOROTHEA, kapt. Roelf R. Hendrikus. Adres bij J. Corver en Comp. Vertrekt 26 april.
Lübeck. Het tjalkschip MEINSINA, kapt. D.D. Klontje. Adres bij H. Gullen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, van Bordeaux; EBENEZER, kapt. C. Muller, van Sonderberg.
Heden morgen zeilden naar zee: MARIA EN ADRIANA, kapt. F. Parlevliet, naar New York; UDONIA, kapt. W.P. Wessels, naar Nerva.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, van Newcastle.
Brielle, 21 april. Heden morgen arriveerden uit zee: VROUW HELENA, kapt. H.H. Kramer, van Stralsund, en de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.
Den 22 dito. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: ANNE CATRINE, kapt. H.A. Boije, van Mareboe.
Maassluis, 22 april. Heden morgen zeilde naar zee: de JONGE ARIE, kapt. L. Hus, naar St. Ubes.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 23 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen FAVORITE, kapt. Henry Simm, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, beiden van Newcastle, met steenkolen en aardewerk.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 april. Aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Rotterdam is vergunning verleend tot het in geregelde vaart brengen van stoomboten tussen Rotterdam, het kanaal van Voorne en Den Brielle.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 23 april. Zo als reeds vroeger gemeld is, zal het linieschip de ZEEUW een tocht naar de Oostzee doen, en zich daarbij prins Willem Frederik Hendrik, derde zoon van de kroonprins, op die bodem inschepen, om de voornaamste havens van Rusland, Zweden en Denemarken te bezoeken. Thans verneemt men voorts nader, dat ook de eerst kortgeleden op nieuw in dienst gestelde snelzeilende brik de SNELHEID, onder bevel van de luitenant ter zee Ferguson, de reis zal meemaken, en dat de zeildag op 15 mei, en de terugkomst der beide vaartuigen met september bepaald is.


Datum: 25 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 april. Gisteren nog: DE ONDERNEMING, kapt. N.J. Veerman, van Hull, is bij Balgzand aan de grond gezeild en heeft een schuit tot assistentie. EENIGHEDEN, kapt. P. Thomasen, van Drammen.
Vlie, 22 april. MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, van Libau; VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd en PETRONELLA, kapt. O. Houwink, van Oosterisoer
Terschelling, 21 april. DE VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant, van Nykiobing.
La Rochelle, 18 april. FREDERICA, kapt. J. Barends, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 23 april. DRIE GEBROEDERS, kapt. E.G. Jonker, naar Lissabon, als bijlegger van Rostock; HOOP, kapt. G.J. Nieuwland en VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, beiden van Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: HAKKELINA STOYZSE, kapt. C.T. de Jong (opm: SIKKELINA HOOITES kapt. G.T. de Jong), van Hamburg met suiker, koffie, drogerijen, schillen, blauwsel en lood; ANNA MARGARETHA. Kapt. J. Kroger, van Hamburg met rogge, tabak, koehaar, kalfsleer en drogerijen; ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Hamburg met koffie, tabak, gum, elastiek en suiker; VROUW LEENTJE, kapt. J.F. Kuiper, van Bremen met suiker.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J.H. Heyblom, J.T. van den Broek en J. Brusse H. Zn., makelaars, zullen, op authorisatie van de rechtbank, recht doende in zaken van koophandel, door derzelver griffier, op donderdag de 1e mei 1834, des avonds ten 6 ure, in de Keizers Kroon, in de Kalverstraat, verkopen: circa 47 okshoofden rode Bordeaux wijn, gewas 1833. Met zeeschade alhier aangebracht per het schip VRIESLANDS WELVAART, kapt. F.D. van Veen, van Bordeaux. Liggende alhier in ’s Rijks Entrepôtdok, pakhuis Breda en aldaar daags vóór en op de verkoopdag te proeven.


Datum: 26 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 april. LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, van Liverpool; DE VRIENDSCHAP, kapt. H.R. Bouilten (voor J.J. Valom), TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga en ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, alle drie van Londen; JONGE LEEUW, kapt. J.L. Winja, van Newcastle; CHRISTIANA, kapt. H. Elligers, van Drammen.
Vlie, 23 april. MORGENSTER, kapt. K.H. Meyer, van Hull; JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, van Holmstrand; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf, van Arendahl.
Triëst, 13 april. GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts, van Bergen.
Malaga, 26 maart. DE GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hoogendyk, van Amsterdam.
Gibraltar, 26 maart. HARMONIE, kapt. J.H. Henning, van Amsterdam; MARGARETHA, kapt. L.J. Don, van Vlaardingen.
Lissabon, 23 maart. KLASINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, van Vlaardingen; VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Amsterdam.
Salcombe (op de hoogte van), 15 april. DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofstede, van Batavia naar Middelburg.
Hull, 17 april. VROUW ALIDA, kapt. L.J. Witkop, van Harlingen. 18 april. ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, van Amsterdam; VIER GEBROEDERS, kapt. Prins, van Harlingen; VROUW ANNA, kapt. De Vries, van Rostock; JANTINA ENGELINA, kapt. N.N., van Dordrecht.
Scarbro, 18 april. FRANCIS, kapt. J. Donkin, van Amsterdam.
Sunderland, 18 april. AURORA, kapt. Hazewinkel, van Amsterdam.
New-Port, 16 april. NYVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Dordrecht.
Dantzig, 14 april. JANTINA, kapt. Stuit, van Amsterdam.
Pillau, 13 april. JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J. de Wit Aez. en R.R. Viervant, makelaars, zullen, op donderdag de 1e mei 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakke Grond, verkopen: een partij van 34 vaten Surinaams suiker, zo gezond als beschadigd, alhier aangebracht per het schip JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname, breder bij biljetten omschreven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden, van Emden.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ELISABETH EN CORNELIA, kapt. P. Jansen, van Liverpool; MERCURIUS, kapt. P.C. Schramberg, van Greifswald; VROUW CORNELIA, kapt. H.C. Duwel, van Libau.
Brielle, 23 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEZINA, kapt. M. Koobu, van Stralsund.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW GEZINA, kapt. C. Sondersfeld, van Bremen; JOHANNA MARIA, kapt. T.W. Stuit, van Sunderland, en TJAKKIEN, kapt. H. Drewes, van Collundborg (opm: Kalundborg), als bijlegger.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip GESINA HENDRIKA, kapt. Jan Roelfs Oostra, van Dantzig naar Weener, te Cuxhaven binnen, heeft op 16 april de reis vervolgd.
Het schip JOHANNA HILLEGONDA, kapt. Jan Derks Flik, van Bergen naar Koningsbergen is op 11 april Dantzig binnengelopen.
Het schip GESINA, kapt. Anthonie Hendriks Bekkering, van Dantzig naar Rotterdam, is op 9 april zonder schade uit zee te Dantzig teruggekomen.


Datum: 28 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 25 april. GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Fernambuck; JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, van Oleron; ANTINA, kapt. R.J. Schuring en JAN FREDRIK, kapt. G.H. Smit, van Liverpool WILHELMINA MAGDALENA, kapt. C.J. Lief, van Dagö.
26 april. DE WELVAART, kapt. R.T. Feninga, van Cardiff. Gisteren nog: LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Londen.
Vlie, 24 april. GOEDE HOOP, kapt. W.E. Boswyk, van Oudsoen; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Drammen. 25 april. DE VREEDE, kapt. J.J. Greeven, van Oudsoen.
Terschelling, 22 april. ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Dantzig; ALIDA, kapt. J.H. Bond, van Odense; DE VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering, van Neustad; JONGE JUFVROUW SARA, kapt. J.H de Weerdt, van Dröback. 24 april. DE VROUW TRYNTJE, kapt. J.A. Meyer, van Lübeck. Gisteren nog: CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, van Bordeaux.
Cette, 15 april. GOEDE HOOP, kapt. Lange, van Riga; ANNA MARIA, kapt. Zeplien, ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 25 april. MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen. 26 april. OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, naar Batavia; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Leven, naar Hull.
Vlie, 25 april. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Fernambuck met suiker; MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonck, van Port à Port met wijn, amandelen, kastanjes, koffie, koopmanschappen, kastanjes, zee-uien, huiden, vijgen en kurk; ELLIDA, kapt. A. Randers, van Stockholm, mat ijzer, koper en jeneverbessen; MIJN GENOEGEN, kapt. A.G. Veenstra, van Hamburg, met huiden; GOEDE VERWACHTING, kapt. W.A. de Boer, van Bremen met wijn en tabak; KLEINE HANS, kapt. C.G. Hagen, van Rostock met tarwe; PAULINE, kapt. H.H. Beckman, van Barth met tarwe; VROUW TRYNTJE, kapt. M.W. Bok, van Kiel met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ZEEMANSHOOP, kapt. J.A. Witzen, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaert, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DE VREDE, kapt. Dirk Boes Lutjens, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en D’Arnaud en Comp.
Batavia. Het tweedeks nieuw gekoperd en vertimmerd barkschip MARIA FREDERIKA, kapt. F.H. Zeylstra, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het Nederlands schip (opm: kof) DE JONGE BAREND, kapt. Barend Roelofs van Wyk. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Havre en Rouaan. De Nederlandse smak DE VRIENDSCHAP, kapt. B.H. Dekker. Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt vóór of op 10 mei.
Lissabon. Het Nederlands kofschip HET JONGE REINTJE, kapt. Remt Willems Mellema. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.


Datum: 29 april 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, om de 6e mei te vertrekken, het Nederlands gekoperd DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. Peter Landberg, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve uitmuntende inrichtingen heeft. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer & Hudig en Blokhuyzen.
Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip DE HOOP, kapt. M.D. Meyer, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve zeer goede inrichtingen heeft. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer & Hudig en Blokhuyzen.
Te Rotterdam liggen in lading naar Batavia, mede voor passagiers:
Het Nederlands gekoperd fregatschip APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke; vertrekt de 3e mei.
Het Nederlands gekoperd fregatschip DE KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg.
Het Nederlands gekoperd fregatschip DE SCHELDE, kapt. D. Steur; vertrekt de 15e mei.
Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 april. De 27e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis Zr.Ms. stoomboot SURINAME, kapt.-luit. Van Franck. De 28e, des morgens, arriveerden JACOBA, kapt. H.K. de Groot, van Liverpool; VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Karsten en SUSANNA HELENA, kapt. J.A. Rieke, van Duinkerken en EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand, van Bordeaux.
De 27e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas PHILOMELE, kapt. T. Kuiper, op avontuur en ANTONIA, kapt. E. Speelman, naar Fredrikshavn; de 28e des morgens, DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen.
De 28e dezer, des morgens, zeilde van Maassluis EENDRAGT, kapt. A.K. Mulder, op avontuur.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 april. Te Middelburg is aangekomen J.J. ter Hofstede van Batavia.
Gemelde kapitein bericht in een brief van 26e dezer, liggende onder het fort Den Haak (Walcheren), dat hij de 16e december laatstleden in Straat Sunda gezien heeft het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer en dat hij de volgende morgen te Anjer gesproken heeft de heer Nolthenius, passagier, welke hem rapporteerde, dat aan boord alles wel was. Het schip ’s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, moest 10 dagen na hem zeilen; GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, de 13e december naar Soerabaya; de brik WILLEM, kapt. A. Plug, is de 4e december te Samarang gearriveerd; het schip DE JONGE JAN, kapt. J.J. Bonn, lag ter rede van Batavia en zou de 26e december vertrekken; DE IJSTROOM, kapt. O.F. Oosterloo, de 10e en SURINAME, kapt. W. Landsaat jr., de 8e dito; de schepen DILIGENCE, kapt. J.H. Bos, DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, gepraaid op 5º NB 28º ?L; de 17e december in Straat Sunda gezien ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer en naar Pedang vertrokken LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keyser; ook heeft hij aan de Linie gezien de brik DE EENDRAGT, kapt. J. Seepe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Het schip SURINAME, kapt. W. Landsaat, van Amsterdam naar Batavia, was 16 december jl. in de Straat Sunda.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 27 april. HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Yusen, van Bordeaux.
Batavia, vóór 14 december. AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Amsterdam, l. v. (opm: laatst van) Kaap de Goede Hoop.
Genua, 16 april. INDUSTRIE, kapt. B. Vinelli, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 27 april. NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruyl en SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. J.A. de Lang, naar Suriname; FELICITAS, kapt. G. Mulder, naar Buenos-Ayros; JONGE JACOB (opm: eerste reis van deze schoenerkof), kapt. V.H. Kramer, naar St. Thomas; VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Port á Port; AGATHA, kapt. D.G. Schuur, naar Liverpool; ELISABETH MARIA, kapt. H.N. Brand, naar Newcastle; ZES GEBROEDERS, kapt. J.E. Drent, naar Nerva; VIER GEZUSTERS, kapt. E.A. Boye, naar Denemarken.
Batavia, 3 december. CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra en DILIGENCE, kapt. H. Bos, beiden naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Dantzig met tarwe; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. C.J. Liep, van Dagö met rogge.

DC 290434
Dordrecht, 28 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, van Cardiff, met stafijzer; PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, en HELENA, kapt. D.J. Greven, beiden van Liverpool, met klipzout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 25 april. Heden komt uit zee het fregatschip de ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofsteede, van Batavia voor deze stad.
Hellevoetsluis, 25 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, van Liverpool; B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, van Cardiff; GEZINA, kapt. H.H. Veen, van Sunderland; heden morgen arriveerde uit zee: HELENA, kapt. D.J. Greeven, van Liverpool.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, van Bordeaux; van de morgen zeilden naar zee: de OPHEFFING, kapt. C. van Limmen, naar Liverpool; HARMONIE, kapt. G.E. Boer, naar Arendsburg; ANNETTE, kapt. M. Hendriksen, naar Duinkerken; FREDERIKA, kapt. H. Niemann, naar de Oostzee.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, van Liverpool; van de morgen zeilden in zee: WILHELMINA GEZINA, kapt. L.N. Baas, naar Newcastle; DE WISSELVALLIGHEID, kapt. S.B. de Jong, naar Gothenburg; VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, naar Lissabon.
Brielle, 25 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARIA, kapt. H.C. Hansen, van Windau; heden morgen arriveerde uit zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken. Kapt. Drewes is naar Schiedam opgezeild.
Den 26 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ELISABETH, kapt. H. Pothoff, van Jersey.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JOHANNA CAROLINA, kapt. J. Verdoes, van Bordeaux; heden morgen zeilden in zee: JONGE MARGARETHA MARIA, kapt. J.H. Kohche, naar Tonningen; ALIDA FRAUKINA, kapt. J.H. Mulder, naar St. Petersburg, en EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga, naar Nerva en zeilden nog naar zee: ZEENYMPHE, kapt. J.R. Beekman, naar Elseneur; SOPHIA CHARLOTTA, kapt. J.G. Pertiet, GRYMPHIE, kapt. M.E. Koop, HOFFNUNG, kapt. J.S. Bosch, allen naar de Oostzee.
Maassluis, 27 april. Heden morgen zeilden naar zee: ELIZA, kapt. C. Schildknegt, naar Hamburg; ANTONIE, kapt. W. Mennen, op avontuur; MARGARETHA SUZANNA, kapt. W.J. Warnekes, naar Emden; AUGUSTA CHARLOTTA, kapt. M.D. Darmen, naar Wolgast; HANNA MARGARETHA, kapt. A.E. Pot (opm: JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pot), naar Rostock; DOROTHEA, kapt. J.D. Schwenn, naar Wismar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. J.C.R. Fonck, van Port à Port, in Texel binnen, heeft op de hoogte van Dartmouth in goede staat gepraaid het schip de GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies, van Fernambuck naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De heer U.P. Zuiderveen te Oude Pekela, in qq als boekhouder, presenteert uit de hand te verkopen een zo goed als complete scheepstuigage, herkomstig van een schoenerkof van plusminus 90 lasten, zoals dezelve door wijlen kapt. R.W. Huisman in den jare 1828 alhier nieuw is uitgehaald, bestaande in onderscheidene zeilen, ankers, touwen, staand en lopend want, vlees- en watervaten, benevens koks- en kajuitsgereedschappen enz. zijnde hetzelve zeer geschikt voor een nieuwe kof. Iemand hiervan gading makende, gelieve zich bij bovengemelde te vervoegen, alwaar voornoemde goederen in ogenschijn kunnen worden genomen.
Oude Pekela 28 april 1834. (opm: mogelijk de JONGE RENTE).

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 28 april. De 26e is alhier uitgeklaard naar Middelburg het schip AGENORIA, kapt. W. van der Kolff, met 297 vaten suiker en 10 balen katoen, en heden het schip HENDRIKA, kapt. Klaas B. de Weerd, naar Amsterdam met 285 vaten suiker, 27 balen schone en 1 baal vuile katoen, en 117 pond indigo.


Datum: 30 april 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 april. ALIDA, kapt. H.F. Deddes en CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Bordeaux; NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot en JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, van Cardiff; EENIGHEDEN, kapt. J.N. van Duinen, van Liverpool; GOEDE VERWACHTING, kapt. D. Ouwehand, van Hull.
Vlie, 27 april. GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong, van Newcastle.
Uitgezeild:
Vlie, 27 april. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle; CATHARINA MARGARETHA, kapt. H.M. Swart, naar Petersburg; HILLEGONDA IDA, kapt, H.A. Hendricks, naar Riga; PHOENIX, kapt. H. Bindeman, naar Memel; JONGE JACOB, kapt. J. van Driesten, naar Wismar; VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, naar Stockholm; JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman, naar Kopenhagen; INDUSTRIE, kapt. C. Gjessing, naar Elseneur; MAGDALENA CHRISTINA, kapt. G. Mowinkel, naar Bergen; ELISABETH, kapt. C.N. Fegt; CONCORDIA, kapt. C. Christoffels, FRANS, kapt. C. Falkenburg en ANNA CATHARINA ELISABETH, kapt. J. Nielsen, alle vier naar Drammen; VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, naar Droback; CAROLINA, kapt. H.L. Falk, naar Krageroe; VROUW GELIE, kapt. G. Wykman, GEZINA, kapt. J.T. de Boer; VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jong; MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons; NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.IJ. Parma; CHARLOTTE WILHELMINA, kapt. J.G. Gau en DELPHIN, kapt. J. Vos, alle zeven op avontuur.
Terschelling, 26 april. GELIDA, kapt. M. Louwerens, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE WELVAART, kapt. R.T. Fenenga, en JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, beiden van Cardiff met ijzer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Lissabon. De Nederlandse kof EOLUS, kapt. G. Zanenburg. Adres bij J.C. de Grys en Zoon en Van Ulphen en Ruys. Vertrekt voor of op 10 mei.
Londen. De Nederlandse schoenerkof ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel. Adres bij Jan Corver en Comp. en Nobel en Holtzapffel. Vertrekt 6 mei.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het Nederlandse schip DE VROUW NEELTJE, kapt. J.F. Kuiper. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip DE JONGE PIETER, kapt. Geert Simons Brouwer. Adres bij Kranenburg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.


Datum: 01 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Bordeaux, het Nederlandse galjootschip JOHANNA CAROLINA, kapt. Jacob Verdoes.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd fregatschip BATAVIA, kapt. H. Bruhn, met uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres bij de heren Kuyper, Van Dam en Smeer, Hudig en Blokhuyzen en bij de kapitein.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Het schip CONCORDIA, kapt. R.D. Lovius, van Amsterdam naar Hull, is, volgens particulier bericht, de 27e dezer uit Texel naar zee gezeild, doch met gebroken mast terug gekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 april. Kapt. C.J. Drent, voerende het schip JOANNA JACOBA, van Amsterdam te Stege gearriveerd, meldt van daar van de 13e dezer, dat hij de 8e dito, bij Dragör ten anker liggende, door hevige storm genoodzaakt is geweest het daagsanker met 150 vademen touw te kappen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. Het schip SURINAME, kapt. W. Landsaat, zou de 20e december van Batavia naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 28 april. JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, van Liverpool; AURORA, kapt. J.M. Wilkens, van Memel; VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Arendahl; ROEFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Farsund.
Uitgezeild:
Vlie, 28 april. ALIDA, kapt. K.E. Tiktak, naar Koningsbergen; VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma, naar Lübeck; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, naar Stavanger; JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seiffert, naar Holmstrand; ANNA CATHARINA, kapt. V. Pieper, naar Hamburg; VROUW HELENA, kapt. H. Remkes en DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Rover, naar Bremen; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Stuiveling; HARMONIE, kapt. J.H. Deddes en GOEDE HOOP, kapt. G.H. Hoetjer. Alle vier op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Londen met koffie, amandelen, suiker, salpeter, drogerijen, wijn, verfhout en katoen; DE VRIENDSCHAP. Kapt. H.R. Bouiten, van Londen met hout, koopmanschappen, koper, suiker, stenen, rozijn en ijzer; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Londen met cacao, ijzeren pijpen, katoen, suiker er salpeter; MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, met lijnzaad; VROUW STYNA, kapt. E.H. Bekkering, met tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Openbare vrijwillige verkoping. De notaris Cornelis Hendricus van der Looy, residerende te Rotterdam, als last hebbende van deszelfs principalen, is voornemens op dinsdag de 13e mei 1834, des voormiddags ten 11 ure, in het lokaal der publieke verkoping, aan de Gelderschekade, aldaar na gedane aangifte conform de weet, in het openbaar, om gereed geld, te veilen en te zelfde dage aan de meestbiedenden of eerstmijnende toe te wijzen en te verkopen: een hecht, sterk en welingericht schip, zijnde een gaffelschip, genaamd DE JONGE PETRUS, liggende in de Blaak, te Rotterdam, met deszelfs staande en lopend want; voorts ankers, touwen, zeilen en verdere nodige gereedschappen, alles volgens inventaris daarvan zijnde en zodanig als hetzelve zich ten dage des verkoops zal bevinden. Inmiddels zijn nadere informaties te bekomen ten kantore van de voorschreven notaris en is het te veilen voor een ieder te zien. (opm: binnenvaarder)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 april. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, met klipzout; de VIER GEBROEDERS, kapt. A.J. Bakker, met klipzout en verfhout, en de HOOP, kapt. J.H. Mugge, met klipzout en suiker, alle drie van Liverpool.
Hellevoetsluis, 28 april. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt.-luit. Franck. Heden morgen arriveerden uit zee: JACOBA, kapt. H.K. de Groot, van Liverpool; VROUW DOROTHEA, kapt. J.H. Karsten, en SUSANNA HELENA, kapt. J.A. Rieke, beiden van Duinkerken; EENDRAGT, kapt. C. Ouwehand, van Bordeaux.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de HOOP, kapt. G.J. de Boer, van Cardiff; ANNA, kapt. J. Wilman, van Duinkerken; ST. JOHANNES, kapt. J.H. Rieke, van Libau; MARS, kapt. J. Metzon, van Lissabon; IRIS, kapt. H.N. Haijburg, van Cette; ALIDA, kapt. G. van Laar, van Cuxhaven; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik, van Taragona; VIER GEBROEDERS, kapt. A. Bakker, en HOOP, kapt. J.H. Mugge, beiden van Liverpool. Heden morgen arriveerde uit zee: ANNA MARIA, kapt. I.H. Kramer, van Bordeaux; volgens rapporten der zeeloodsen is voor de wal, met loodsen aan boord, het schip BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Batavia.
Brielle, 28 april. Gisteren namiddag zeilden naar zee: ANNA CATHARINA, kapt. H.A. Boije, naar Newcastle, en ANTONIA, kapt. E. Speelman, naar Fredrikshaven. Heden morgen arriveerden uit zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London, en HOFNUNG, kapt. A.H. Scheepsma, van Leer.
Den 29 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW ANNA, kapt. D. Uffen, van Emden, en HOFFNUNG, kapt. J.H. Ariens, van Carolinensiel. Heden arriveerde uit zee: HELENA, kapt. B.J. Henken, van Papenburg.
Maassluis, 28 april. Heden morgen zeilde naar zee: EENDRAGT, kapt. A.K. Mulder, op avontuur.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 april. Van Mandahl wordt in dato 4 april gemeld, dat den 28ste maart bij Oddoe een smak in ballast is verongelukt, en het volk waarschijnlijk daarbij verdronken; van de tuigage en het wrak was een klein gedeelte opgevist, waarbij een naambord, waarop An de Eendragt no (opm: scheepsnaam en jaar: anno), alsmede nog een klein plankje met den naam Remke Jans Onnes van Schiermonnikoog, zijnde zulks den naam van den stuurman van het smakschip de EENDRAGT, kapitein Smit, van Delfzijl naar Noorwegen (opm: zie AH 050534).


Datum: 02 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Scheepstijdingen.
- De ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, van Amsterdam naar New-Orleans, 6 april gepraaid door de MARGARETH WILKIE, in de Clyde binnen.
- Volgens particulier bericht is te Hellevoet binnen de ‘s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, van Batavia.
- Te Batavia is waarschijnlijk 21 december gearriveerd: DE ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam, rapporterende gepraaid te hebben: DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam, alles wel aan boord; alsmede bij Straat Sunda, DE INDIAAN, kapt. Ruysch, van Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 30 april. HARMONIE, kapt. W.L. Veen, van Bordeaux; MARGINA, kapt. J.P. Boer, van Oleron; EMILIE FREDERIKA, kapt. C.L. Brandt, van Antwerpen.
Vlie, 29 april. VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, van Oosterisoer.
Batavia, 23 december. ZUID-HOLLAND, kapt. P.S. Schuil, VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris en JACOBUS, kapt. Meincke, alle drie van Rotterdam; DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Dordrecht.
St. Helena, 13 februari. WILLEM, kapt. A. Plug en JONGE JAN, kapt. H.J. Bonn, van Batavia, dezelve zijn des anderen daags naar Rotterdam gezeild. 26 februari: Y-STROOM, kapt. A.F. Oosterloo, van Batavia, is de volgende dag naar Amsterdam vertrokken.
Kadix, 27 maart. WILHELMINA LAURENCIA, kapt. Swart, van Dordrecht.
Hull, 24 april. TWEE VRIENDEN, kapt. O.G. Bakker, van Amsterdam.
Livorno, 15 april. DE HARMONIE, kapt. J.H. Henning, van Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip de VROUW ANNA, kapt. J.E. Oosting, van Bremen naar Amsterdam, is volgens brief van Delfzijl van 26 april, na op het strand gezeten te hebben, doch door vissers weder afgebracht te zijn, lek en met verlies van ankers, touwen, enz. te Delfzijl binnengebracht. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 20 april, de kofschepen VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaasen, en HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, beide met hout, de eerste van Memel en de laatste van Noorwegen; het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, met ballast van Londen; de galjasschepen FLORA, kapt. P. Meijer, en DIANA, kapt. P. Pieper, beide met aarde van Cuxhaven.
Den 21 dito, het pinkschip GRERWEDEL JARHBERG, kapt. J. Woxrold, met hout van Noorwegen.
Den 22 dito, de schoenerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, en FRIENDS, kapt. J. Manning, beide met krijt van Londen; het kofschip de JUFFER SARA, kapt. J. de Weerd, met hout van Noorwegen.
Den 23 dito, het kofschip de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, en het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werff, beide met hout van Noorwegen.
Den 24 dito, het tjalkschip de JONGE LEEUW, kapt. T.L. Wijnja, met steenkolen van Newcastle.
Den 25 dito, het galjootschip PETRONELLA, kapt. O. Houwink, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 24 april, het tjalkschip GEZINA, kapt. J.J. Mulder, ledig naar Dokkum.
Den 26 dito, het kofschip SOPHIA, kapt. H.L. Kok, met ballast op avontuur; het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met kaas naar Newcastle.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. Albarda, Hz., te Leeuwarden, zal, op woensdag den 14 mei 1834 provisioneel, en den 24 mei daaraanvolgende finaal, des namiddags ten 3 ure, ten huize van de weduwe Bouwe Theunis van der Kooi, kasteleinse te Wirdum, verkopen een snikschip, gedeeltelijk overdekt, genaamd HET FORTUIN, varende in het veer van Leeuwarden op Wirdum, et vice versa, groot drie ton, met mast, zeil, treil, fok, haken, bomen en verder toebehoren; benevens het schiphuis, staande aan het einde van de Buurt te Wirdum.
Alles bij de finale palmslag te aanvaarden. Condities te vernemen en biljetten te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 2 mei. Heden werd alhier uitgeklaard naar Rotterdam het schip MARGARETHA, kapt. Hendrik Hagers, met vijf passagiers, 241 vaten suiker en 12 balen schone katoen.


Datum: 03 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers het Nederlands fregatschip DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, vertrekt de 31e mei.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Een ieder wordt gewaarschuwd om niemand enig krediet te geven voor rekening van het kofschip DE HOOP OP WELVAART, alzo daarvoor geen betaling zal geschieden.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. De schepen DE TWEE GEBROEDERS, kapt. M.H. Meinders, DE EERSTELING, kapt. H.F. Klie, beide van Bordeaux en REINA, kapt. H. Koops, van Cardiff, alle drie naar Amsterdam, zijn, volgens particulier bericht, de 28e april in Texel binnengekomen.
Aangaande het schip CONCORDIA, kapt. R.D. Lovius, van Amsterdam naar Hull, in Texel terug uit zee, wordt van Den Helder van de 28e april bericht, dat het door een loodsschuit in het Nieuwe Diep binnengebracht is.
Kapt. R.H. Nagel, van Oleron in Texel binnen, heeft in de ochtend van de 17e april, op de hoogte van Wight, met O. wind, in goede staat zeilende gezien het schip DE JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G. Mauritz, O.J. van Wageningen, E. Boonen, J. Boonen, H. Vriesendorp en J.P.M. Boonen, makelaars, zullen, ten overstaan van de heer Griffier der Rechtbank van Koophandel, op maandag 5 mei 1834, des voormiddags ten 11 ure, te Dordracht, in het logement Den Gouden Leeuw, verkopen het extraordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd DE TREKVOGEL, laatst gevoerd door kapt. H.T. de Jong, groot volgens meetbrief 127 ton, lang 23 el 70 duim, wijd 5 el 31 duim, hol 2 el 26 duim, met al deszelfs rondhout, want, ankers, touwen, zeilen en verdere gedeeltelijk nog in de afgelopen winter vernieuwde inventaris; zullende het hol, rondhout, want en verdere inventaris eerst bij kavelingen en vervolgens alles gecombineerd worden geveild en verkocht en zijnde de inventaris heden en op de verkoopdag te zien, zo als dezelve bij kavelingen is liggende aan boord van hetzelve schip, in de Kalkhaven en in de loods van de heer J. Schouten, op de Kalkhaven. Nadere onderricht bij de scheepsmakelaar J.B. ‘t Hooft, te Dordrecht, of bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ZEELUST, kapt. Jan Noord, van Liverpool, met klipzout en tabak, en de MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Lissabon, met ongeraffineerd zout en vruchten.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, van Bordeaux; ZEELUST, kapt. J. Noord, van Liverpool; TRITON, kapt. A. Benoit, van Rouaan; FANNY, kapt. J. Robinson, van Sunderland; AMPHITRITE, kapt. H. Rentz, van Libau. Heden morgen arriveerde uit zee: BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Padang.
1 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ’s GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, van Batavia.
Van de morgen arriveerden uit zee: MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Lissabon; EENDRAGT, kapt. G. van Gelderen, van Cadix; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode, van Liverpool.
Brielle, 30 april. Gisteren namiddag zeilde naar zee: de BATAVIER, D. Dunlop, naar London; en arriveerde uit zee: FORTUNA, kapt. D. Julius, van Emden.
1 mei. Heden arriveerde uit zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken.
Maassluis. 30 april. Gisteren namiddag zeilden naar zee: MINERVA, kapt. J.J. Kopcke, naar Greifswald, en FREDERICK, kapt. S.G. Funck, naar Nerva.
1 mei. Van de morgen zeilde naar zee: de HOOP, kapt. C. van der Plas, naar St. Petersburg. De kapiteins Kopcke en Funck, gisteren gemeld, zijn bij de hoek ten anker gekomen.
Kapt. G.B. Flik, te Hellevoetsluis binnengekomen, rapporteert, den 16 dezer op 49º51’ NB 4º6’ WL in goede staat gepraaid te hebben een driemast galjootschip, tonende de Amsterdamse nummervlag 349, en den 9 dito op de hoogte van Lezard, een schoenerkof, gevoerd door kapt. D. Kramer, bestemd naar Rio Janeiro.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam, en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn van mening op dinsdag 27 mei 1834, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk A, no. 458, publiek te veilen het hol van het Nederlands gekoperd tweedeks fregatschip MARY EN HILLEGONDA, laatst gevoerd door kapt. A. Glazener, lang 31,10 ellen, wijd 5,48 ellen, hol 5,10 ellen en alzo groot 386 tonnen of 204 lasten, benevens alle deszelfs gereedschappen, bestaande in kettingkabel, kanonnen, ankers, touwen, zeilen, rondhout enz., zo als hetzelve bij kavelingen genummerd zal zijn liggende als bij notities zal worden aangewezen; zijnde het schip met de gehele inventaris inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie DC 130534)


Datum: 05 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepstijdingen. Christiaansand, 12 april. Men heeft het volslagen verlies te betreuren van het smakschip de EENDRAGT, gevoerd door Remke Jans Onnes. Dit vaartuig moet vergaan zijn op de buitenrotsen, een weinig ten westen van de stad Mandahl in den nacht van 29 maart, zonder dat op den 9de dezer de lijken der ongelukkige schipbreukelingen zijn ontdekt geworden. Men had ook geen scheepspapieren gevonden, doch de overblijfselen van het wrak hebben de vorenstaande bijzonderheden doen kennen. Men heeft twee ankers en enig touw- en zeilwerk gered, hetwelk te Mandhal bewaard wordt om te kunnen worden afgegeven aan degene die er recht op heeft, onder betaling van reddingskosten, enz, en ingevolge der procuratie en het certificaat van eigendom der reders.
(opm: Remke Jans Onnes was de stuurman, zie OHC 010534; volgens de zeebrief was de kapitein [tevens eigenaar] de 79-jarige Heerke Tewes Smit)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 2 mei. DILIGENCE, kapt. H. Bos en DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, van Batavia; HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Suriname; VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van Rio de Janeiro; PETRONELLA HILLEGONDA, kapt. P.J. Kasse, van Bordeaux.
3 mei. Zr.Ms. fregat MAAS, kapt. luit. Coops, van Helvoetsluis, gesleept door Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Franck, van Helvoetsluis; ASTREA, kapt. S.Y. Parma, van Batavia; WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Bart, van Suriname; EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van Cardiff; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen; ANNETTA, kapt. C.F. Maas, van Rostock.
Vlie, 1 mei. VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Newcastle; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert en MARIA LOUISA, kapt. H. Pieper, van Hamburg
Cette, 14-22 april. JOSEPHINE MARIANNE, kapt. H.H. Ottens, van Riga; HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker.
Uitgezeild:
Texel, 2 mei. DE VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, naar Londen.
Vlie, 1 mei. JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthuma, naar Hull; IDA, kapt. D.H. Dahl, naar Kopenhagen; GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, naar Noorwegen; DIANA, kapt. P. Pieper, naar Hamburg; JONGE CORNELIA (opm: JONGE CORNELIS), kapt. H.T. van Slooten en VROUW GEZINA, kapt. J.H. Mulder, beiden op avontuur.
Cette, 14-22 april. DE VREDE, kapt. D.J. Wiersma, naar Duinkerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Cargalijsten Amsterdam: DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia met suiker, koffie, huiden, drakenbloed en bindrottingen; DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, van Batavia met suiker, koffie, huiden en bindrottingen; HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Suriname met suiker, katoen en koper.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Staedel en G. de Vries, makelaars, zullen, op dinsdag de 6e mei 1834, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van de weduwe C.F. Grebner, in de Keizers Kroon, in de Kalverstraat, aan de meestbiedenden verkopen: 581 blokken gedeeltelijk gebloemd mahoniehout, aangebracht door het schip IDA, kapt. H.M. Dahl, van St. Domingo. Alles nader bij notitie aan te wijzen.


Datum: 06 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. Te Batavia aangekomen het schip DE PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, van Rotterdam. Van Batavia zijn vertrokken de schepen DE STAD EMDEN, kapt. R., de Weerdt, naar Amsterdam; GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, naar Samarang; CHARLOTTA, kapt. W. Intveld, naar China en de brik AMSTERDAM, kapt R.R. de Jong, naar Samarang.
De 9e december is van Samarang over Batavia naar Amsterdam vertrokken het schip LA LIBERTÉ, kapt. A.H. Trip, en is de 23e december Straat Sunda doorgezeild.
Te Samarang is de 13e december van Batavia aangekomen het schip DE VROUW HENDRIKA, kapt. L.A.J. Boulet.
De 7e december is van Batavia te Soerabaya gearriveerd het schip DE VRIENDEN, kapt. H.M. Leis.
Van Soerabaya zijn vertrokken de schepen DE VIER GEBROEDERS, kapt. J.C.F. Lupcke, DE STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, beide van Passaroeang, het eerste naar Rotterdam, het laatste naar Dordrecht.
De Straat Sunda zijn doorgezeild de schepen CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra, MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, beide van Batavia naar Amsterdam; ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam naar Batavia.
Het schip DE ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, van New-Orleans naar Amsterdam, is de 6e april gepraaid.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 mei. De PEGASUS naar Antwerpen, met zout en vruchten, is verlaten en met vier voet water in het hol gevonden op 49º breedte en 15º lengte. (opm: ex-Zuid-Nederlandse galjas PÉGASE, bouwjaar 1802, sinds januari 1831 Belg, kapt. H.H. Wagenaar)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 4 mei. SURINAME, kapt. W. Landsaat en DIE STAD EMDEN, kapt. Remke de Weerd, beide van Batavia; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, van Alicante.
Batavia, 25 december. DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange en ROSALIE, kapt. G.H. de Bruyn, alle drie van Amsterdam.
St. Ybes, 4 april. WILLEM, kapt. H.W. Kiers, van Dordrecht.
Lissabon, 14 april. DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Amsterdam. 18 april. VERWISSELING, kapt. C. v.d. Drift, van Amsterdam.
Shields, 27 april. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, van Amsterdam.
Grimsby, 29 april. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. Severn, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 4 mei. SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, naar Suriname; AURORA, kapt. C. Jager, naar Buenos Ayres; MARIA, kapt. J.F. Brouwer, naar Genua en Livorno; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen.
Vlie, 2 mei. JONGE LEEUW, kapt. J.L. Winja, naar Hamburg; HENDRIKA, kapt. O.G. Sap, op avontuur.
Terschelling, 1 mei. DE VROUW ANNA, kapt. P. Visser, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: SURINAME, kapt. W. Landsaat, van Batavia met tin, koffie, bindrottingen, peper, arak, sapanhout, gom elastiek, suiker, sigaren, kelders en koopmanschappen; ASTREA, kapt. S.Y. Parma, van Batavia met koffie, suiker, sapanhout en bindrottingen; DIE STADT EMDEN, kapt. R. de Weerd, van Batavia met koffie, suiker, bindrottingen en tin; VAN SPEYK, kapt. E. Visser, van Rio Janeiro met koffie.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 2 mei. Gisteren namiddag zeilde naar zee: de VLIJT, kapt. D.H. Hazewinkel, naar Nerva; en arriveerden uit zee: WILLEM, kapt. A. Plug, van Batavia; HAYTI, kapt. R. Stevenson, van London; de WELVAART, kapt. O. Hansen, van Malaga; ZORG EN VLIJT, kapt. J.H. Uil, van Bordeaux, de WISSELVALLIGHEID, kapt. A. van der Weijde, van Lissabon, en TORQUATO TASSO, kapt. G. de Marten, van Napels. Heden morgen zeilden naar zee: Zr. Ms. fregat de MAAS, kapt.-luit. Kups, en Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt.-luit. Van Franck, naar Texel; en arriveerden uit zee: de SNELHEID, kapt. H.P. de Jonge, van Cardiff, en IKINA WILHELMINA, kapt. S.J. Vegter, van Marennes; nog zeilde naar zee: ALKMAAR, kapt. J. Heath, naar London.
Den 3 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, van Newport. Van de morgen arriveerden uit zee: GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Lissabon, en JONGE JAN, kapt. J.J. Bonn, van Batavia.
Den 4 dito. Van de morgen arriveerden uit zee: WILLEMINA LAURENTIA, kapt, J.J. Swart, van Cadix; HERMANUS, kapt. H. van Veen, van Bordeaux; EENSGEZINDHEID, kapt. P. Kuijper, van Cette; NEPTHUNUS, kapt. P. Marron, van Gothenburg.
Brielle, 4 mei. Heden zeilden naar zee: CAROLINA MARIA, kapt. J. Autisnier, naar Rouaan, CATHARINA MARGARETHA, kapt. H. Stoks, naar Hamburg; CHRISTINA ELISABETH, kapt. T.P. Meinders, naar Newcastle; DANIEL, kapt. J.M. Held, naar de Oostzee; FLORA, kapt. J.M. Grubbe, naar Newcastle.
Maassluis. 2 mei. De kapiteins Kopcke, Fredericks en Van der Plas zijn wel in zee gekomen.
Den 3 dito. Kapt. Funck is van de hoek (opm: Hoek van Holland) terug op de rede gekomen.
Den 4 dito. Heden morgen zeilden naar zee: FREDERIK, kapt. S.G. Funck, naar Nerva; GEZINA JOHANNA, kapt. J.R. Sap, naar Havre de Grace.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 5 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VROUW IKINA WILLEMINA, kapt. J. Vegter, van Marennes, en de GOEDE VERWACHTING, kapt. B.S. Stoffels, van Cadix, met ongeraffineerd zout.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 5 mei. Gisteren namiddag zeilde naar zee: EARL VAN CLANCARTY, kapt. J.D. Williams, naar London. Bij het vertrek van de post waren vier driemastschepen in het gezicht, waaronder de VIER GEBROEDERS, kapt. Lupcke, van Batavia, en ALEXANDER, kapt. Cassie, van Suriname.
Brielle, 5 mei. Heden morgen zeilden naar zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken. FREDERICA, kapt. C.V. Berndt, naar de Oostzee; en arriveerde uit zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 mei. In de afgelopen nacht, ten twee ure, is er brand ontstaan aan boord van het brikschip GENOA PACKET, gevoerd door kapt. John Coleman, liggende aan de scheepstimmerwerf De Boot, toebehorende aan H. Groen, op Wittenburg, doch dezelve is spoedig geblust.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H.J. Bruins, van Rouen naar Kopenhagen en Riga, in Texel binnen, heeft op de hoogte van Oostende gepraaid het schip LOUISA, kapt. E.A. Bakker, van Bordeaux naar Stettin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. G.B. Flik, van Tarragona te Helvoet binnen, heeft op 16 april op 49º54’NB 04º WL in goede staat gepraaid een driemast-galjoot, tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop, met nummer 349, zijnde die van kapt. G. Blom, voerende het schip ANTHONIUS EN CORNELIA, van Amsterdam naar Batavia, als ook op 19 april op de hoogte van Lezard, de schoenerkof MONNIKENDAM, kapt. D.H. Kramer, van Amsterdam naar Rio de Janeiro.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kapt. H.F. Visser, van Bordeaux te Vlissingen binnen heeft op de hoogte van Scilly gezien een schip, tonende de vlag van het Collegie Zeemanshoop, met nummer 338 zijnde die van kapt. Wessels, voerende het schip de SNELHEID, van Amsterdam naar Suriname en op 29 april, op de hoogte van Douvres een schip tonende mede een vlag van het Collegie Zeemanshoop, waarschijnlijk met nummer 355, zijnde van kapt. J.A. de Lang, voerende het schip de SURINAAMSCHE VRIEND, insgelijks van Amsterdam naar Suriname; aan beider boord was alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse smak, op Gjeloe gestrand, (zie ons vorig nummer [opm: het bleek te gaan om de smak EENDRAGT]) is volgens brief van Christiania van 21 april genaamd METTINA MARGARETHA, kapt. H.H. Koster, van Harlingen (opm: kof, kapt. Hindrik Harms Koster, de opvarenden werden gered). Het wrak zou op 26 april verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kapt. S.H. Veer, van Amsterdam te Batavia gearriveerd heeft op 1 december bij de eilanden St. Paulus en Amsterdam gepraaid het schip de TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam naar Batavia, alsmede op 18 december in Straat Sunda het schip de INDIAAN, kapt. Hendrik Balthazar Constantin Helvetius Ruisch, van Rotterdam naar Batavia.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 27 april, het kofschip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, met zout van Liverpool.
Den 28 dito, het kofschip JACOBA, kapt. E.M. de Jong, met zout van Liverpool.
Den 29 dito, het smakschip ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, met hout van Noorwegen.
Den 3 mei, het schoenerschip ORWELL, kapt. R. Cubitt, met krijt van Londen.
Uitgezeild: Den 27 april, het galjasschip FORTUNA, kapt. H.P. Matsen, met ballast op avontuur; de kofschepen JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seiffers, en WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, beide met ballast op avontuur; ALIDA CLASINA, kapt. K.E. Tiktak, met dakpannen naar Koningsbergen; het pinkschip GRER WEDEL JARLSBERG, kapt. J. Woxrold, met ballast naar Noorwegen; de schoenerschepen FAME, kapt. Wm. Barfield, en LIVELY, kapt. S.H. Finch, beide met boter naar Londen.
Den 29 dito, het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaassen, met ballast op avontuur.
Den 30 dito, het kofschip de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, en het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werff, beide met ballast op avontuur.
Den 1 mei, het galjasschip DIANA, kapt. J. Pieper, met dakpannen naar Hamburg.
Den 2 dito, het tjalkschip de JONGE LEEUW, met dakpannen naar Hamburg; het smakschip ALIDA, kapt. H.B. Drok, met ballast op avontuur.
Den 3 dito, het galjootschip PETRONELLA, kapt. O. Houwink, met ballast op avontuur.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 6 mei. De 1e dezer werd alhier uitgeklaard het schip SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Amsterdam met vier passagiers, 34 vaten en 1.947 balen hele koffie, 6 vaten en 190 balen gebroken koffie en 31 balen schone katoen; de 5e dezer het schip de GEBROEDERS, kapt. P.G. Sorgdrager, mede naar Amsterdam met 225 vaten suiker, 64 balen schone en 2 dito vuile katoen.


Datum: 07 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 5 mei. IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo, van Batavia; DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski. Van Suriname; ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, van New-Orleans; JUFFER FRESINA, kapt. J.H. Potjer, van Cephalonia; DE VREDE, kapt. K. Zwanenburg, van Lissabon; DE VRIENDSCHAP. Kapt. M.R. Kleyn, van Cette; MARGARETHA HENDRIKA, van Liverpool; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuyper, van Noorwegen.
Uitgezeild:
Texel, 5 mei. ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuyper, op avontuur.
Vlie, 3 mei. VROUW MARGARETHA, kapt. P. Lindeman, naar Hull; ALIDA, kapt. H.B. Drok, naar Oudsoen; GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema, naar Noorwegen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: YSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo, van Batavia met koffie, notenmuskaat, foelie, nagelen, sapanhout, bindrottingen en tin; WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, van Suriname met koffie, katoen, oud koper en koffie; JAN FREERK, kapt. H.H. Kok, van Bordeaux met wijn, brandewijn, voorloop en kurk; ALIDA, kapt. H.F. Deddes, van Bordeaux met wijn, anijszaad, wijn, gom, zaad, huiden, koopmanschappen, cacao, indigo, Spaans groen, brandewijn en stroop; CATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam, van Bordeaux met wijn; HARMONIE, kapt. W.L. Veen, van Bordeaux met wijn en terpentijn; PETRONELLA HILLEGONDA, kapt. P.J. Kasse, van Bordeaux met wijn; JEREMIAS, kapt. S.L. Stellingwerf, van Bordeaux met wijn; AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz. Jr., van Bordeaux met wijn en hoepels; CATHARINA ENGELINA, kapt. B.J. de Groot en EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, van Cardiff met ijzer; ANNETTE, kapt. C.F. Maass, van Rostock met tarwe en lijnzaad; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met koffie, suiker, tabak, wol, garen, blauwsel en kalfsvellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip CONCORDIA, kapt. Jan Harms Backer, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip AURORA, kapt. Jan Adrianus de Haas, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. Jacob Jansz. Bart, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Noord- en Zuid- Amerika en de W.I. Eilanden.
Berbice. Het nieuw gebouwd schooner kofschip DIANA, kapt. Hendrik Wente, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip DE WELVAART, kapt. Ruurd Thomas Fenenga. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip DE VROUW STYNA, kapt. Eilt Hendriks Bekkering. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en Floris der Kinderen.
Wismar. Het galjasschip ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vagt, van Wismar. Adres bij Hakenson, Jansen en Comp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ op maandag 5 mei 1834:
- Een koornlichter, genaamd HET AVONTUUR. NLG 1600. in slag NLG 25, koper J. Herfst
- Een dito, genaamd ZORG EN VLIJT, NLG 185. in slag NLG 20, koper J. de Wilde.


Datum: 08 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 mei. Volgens brief van kapt. IJ. Van der Zweep, voerende het schip JAVA, van Rotterdam naar Batavia, in dato Simonsbaai (aan de Kaap de Goede Hoop) de 26e januari, was hij de 13e dito aldaar zwaar lek binnengelopen; de lading was gelost en men was bezig met de ballast te lossen, ten einde het lek te zoeken en ten spoedigste te repareren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 mei. Kapt. S.H. Veer, van Amsterdam te Batavia gearriveerd, heeft de 1e december, bij de eilanden St. Paulus en Amsterdam, gepraaid het schip DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Amsterdam naar Batavia; als mede de 18e dito in Straat Sunda het schip DE INDIAAN, kapt. H.B.C.H. Ruysch, van Rotterdam naar Batavia.
Kapt. H.F. Visser, van Bordeaux te Vlissingen binnen, heeft op de hoogte van Scilly gezien een schip, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop met no. 338, zijnde die van kapt. C. Wessels, voerende het schip DE SNELHEID, van Amsterdam naar Suriname en de 29e april op de hoogte van Douvres een schip, tonende mede vlag van het collegie Zeemanshoop, waarschijnlijk met no. 355, zijnde die van kapt. J.A. Lang, voerende het schip DE SURINAAMSCHE VRIEND, insgelijks van Amsterdam naar Suriname; aan beider boord was alles wel.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik de voor mij hartverscheurende tijding, dat op de 14e december laatsleden, te Soerabaya, mij door de dood ontrukt is mijn waardige echtgenoot, G.M. Jansen, in leven gezagvoerder van het fregatschip JOHANNA CORNELIA,. In de diepste rouw gedompeld, blijf ik met vijf kinderen achter, die alle nog te jong zijn om hun onherstelbaar verlies te beseffen.
Rotterdam, 2 mei 1834, Wed. G.M. Jansen, geboren Otten

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 mei. Heden heeft men van Hellevoetsluis het bericht ontvangen, dat aldaar een driemastschip voorgaats was, volgens rapport de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keijzer, van Batavia naar Dordrecht.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 6 mei. Volgens bericht van Den Helder, is den 3 dezer in Texel binnengekomen het oorlogsfregat de MAAS, kapt. luit. Knoops, gesleept wordende door het oorlogs-stoomschip SURINAME, kapt. luit. Frank, beiden komende van Hellevoetsluis.


Datum: 09 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 mei. JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems en LOUISA, kapt. E.E. Valk, van Cette; VROUW CATHARINA, kapt. G.H. Wijkmeijer, van Londen; JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, van Koningsbergen.
Vlie, 5 mei. CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, van Koningsbergen; MARIA CORNELIA, kapt. H.H. Vos, van Althagen.
Uitgezeild:
Texel, 6 mei. DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen.
Vlie, 5 mei. HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke, naar Sunderland; PETRONELLA, kapt. O. Houwink, naar Larwich; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.D. Visser, naar Oudsoen; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE ZAANSTROOM, kapt. H.J. Klein, van New-Orleans met katoen; FAMA, kapt. J.D. Muller, van Cette met wijn, brandewijn, voorloop, Spaans groen en kurk; JONGE JAN, kapt. J.J. Butter, van Bremen met suiker; VROUW HEIDEWIKA, kapt. J.J. Pekelder, van Bremen tabak, thee en suiker; CHRISTINA, kapt. M.D. Rootsman, van Rustersiel met haver; MARGARETHA, kapt. J.J. Mudder, van Emden met weedas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip VROUW ALIDA, kapt. Jan Harms Jonker, van Amsterdam naar Port à Port is, op 2 mei op de hoogte van Douvres gepraaid door de Texelse loodschipper IJsbrand Messelaar.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, als lasthebbenden van hunne meesters, zijn voornemens op dinsdag den 27 mei 1834, des namiddags ten vier ure, in het lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, A, no. 458, publiek te veilen het Nederlands gebouwd kofschip de JUFFER TRIJNTJE, gevoerd door kapt. Jan Ooites Stuut (opm: Jan Oortjes Stuur), lang 25,40 el, wijd 2,83 el en hol 1,71 el; en alzo gemeten op 171 ton of 90 last, met deszelfs complete inventaris; liggende te Rotterdam, in staat om dadelijk naar zee te gaan.
Inmiddels uit de hand te koop; te bevragen bij genoemde makelaars, de heren Kuijper, Van Dam & Smeer te Rotterdam, en de heren Barend Visser & Zoon te Harlingen.
(opm: de kof werd eerst in januari 1835 binnen Harlingen onderhands verkocht en kreeg toen de nieuwe naam JONGE HENDRIK)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden schip, geschikt tot vele affaires, met zeil en treil, ronde luiken en roef, groot 10 ton. Te bevragen bij Wieberen Rodenburg te Oppenhuizen, waar het thans ligt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten, die geheel of ten dele hun werk verstaan, kunnen van stonde aan werk bekomen bij Pieter Ypes, schuitmaker op het Vliet, Franeker.


Datum: 10 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading, naar Batavia, het nieuw gekoperd snelzeilend Nederlands brikschip DE DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende zeer goede inrichting voor passagiers, om tegen het einde dezer maand te vertrekken.
Te Rotterdam ligt in lading: naar Gibraltar en Kadix (te Gibraltar te lossen), het Nederlands galjootschip NEÉRLANDS WELVAREN, kapt. Obbo Hanssens. Adres bij Van Ulphen en Ruys, cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Smirna, het Nederlands brikschip HENDRIKA ELIZABETH, kapt. David Miercke.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Dantzig, om ten spoedigste te vertrekken, het Nederlands schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J.H. Zant. Adres bij Ch. en J.F. Cornelder Hz ., cargadoors.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 mei. Kapt. Struyk, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, dat hij gepraaid heeft de 24e februari, op 1º50’ NB 23º30’ WL, de kof DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. Willems, 46 dagen reis hebbende van Cette naar Amsterdam.
Het schip DE VROUW ALIDA, kapt. Jonker, van Amsterdam naar Port à Port, is de 2e dezer op de hoogte van Douvres gepraaid door de Texelse loodsschipper Messelaar.
De schepen CATHARINA, kapt. Wessels, van Amsterdam en ELISABETH, kapt. Haake, van Bremen, beide naar Buenos-Ayres, zijn de 16e maart onder de linie gepraaid.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. De Franse brik LE JACQUES, van Bordeaux, kapt. A. Cahanac, van l’Orient naar Valparaiso bestemd, is gepraaid door kapt. S.Y. Parma, voerende de brik ASTREA, van Batavia in Texel binnen, op 3º30′ NB 25º46′ WL van Parijs, hebbende 20 dagen reis, alles wel aan boord zijnde.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. DE JONGE JAN, kapt. S.S. van der Meulen, van Londen; DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Hull; FORTUNA, kapt J.C. Cordes en ALEXANDRINA, kapt. C.K. Vagt, van Wismar; DE VRIENDEN, kapt. H.M. Lelsz, van Soerabaya; WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, van Suriname; WIGERDINA, kapt. Benicarlo.
Vlie, 6 mei. RENSINA, kapt. H.W. Stuit, van Koningsbergen. Gisteren nog: ENGELINA, kapt. G.T. Borst, van Memel; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, van Calmer; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiaansand.
Terschelling, 5 mei. DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F. Lieffyn, van Wismar; DE JONGE JAM, kapt. J.J. Butter, van Bremen; ANNA MARIA, kapt. G.G. Haak, van Carolinensiel.
Suriname, 10 maart. HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Amsterdam. 11 maart, WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. 13 maart. GUYANA, kapt. F. Popken, van Rotterdam. 14 maart. Z.M. transportschip DORDRECHT, kapt.-luit. F. Jonkers, van Hellevoetsluis; MARGARETHA, kapt. H. Hagers, van Rotterdam. 17 maart. NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, SOPHIA CECILIA, kapt. D.F. Ipsen, VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange en SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dykhuis. van Amsterdam.
Venetië, 12 april. GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts, van Bergen.
Deal, 1 mei. DE JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, van Amsterdam naar St. Thomas.
Uitgezeild:
Texel, 8 mei. FORTUNA, kapt. J.J. Alberts, naar Duinkerken. Gisteren nog: NEPTHUNES, kapt. R.J. Bakker, op avontuur.
Vlie, 6 mei. De schepen gisteren gemeld zijn: JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, naar Petersburg; LUDWICH WILHELM, kapt. J.F. Mulder en ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vagt, naar de Oostzee; CONCORDIA, kapt. H.D. van Wyk, naar Koningsbergen; KLEINE HANS, kapt. C.G. Hagen, naar Rostock; LOUISA HENDRIKA, kapt. L. Gertke, naar Stettin; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendricus, naar Lübeck; TWEE GEZUSTERS, kapt. H.N. Moller, naar Kopenhagen; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen en VROUW LUBBEGINA, kapt. K. de Weerd, naar Oosterisoer; GOEDE HOOP, kapt. W.E. Boswyk, naar Oudsoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VRIENDEN, kapt. H.M. Lelsz, van Batavia met koffie, suiker, nagelbast en huiden; DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski, van Suriname met suiker, koper en katoen; JUFVROUW FRESINA, kapt. J.H. Potjes, van Cephalonia met krenten; HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, van Alicante met wijn, zoethout, matten, spart en wijn; DE EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. van Duinen, van Liverpool met cassin, huiden, peper, katoen en klipzout; DE JONGE HARM, kapt. J.G. Schröder, van Londen met ijzer, drogerijen, suiker en lijnwaden; DE VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Boiten, van Newcastle met steenkolen; RENSINA, kapt. H.W. Stuit, van Koningsbergen met tarwe en hennep.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Batavia zal de 25e mei aanstaande vertrekken het gekoperd tweedeks fregatschip CONCORDIA, kapt. J.H. Backer. Passagiers welke met voornoemde bodem wensen te vertrekken, gelieve zich ten spoedigste te adresseren ten kantore van de cargadoors Hoyman en Schuurman.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de VIER GEBROEDERS, kapt. J.C. Lupcke; ALEXANDER VON HUMBOLDT, kapt. J.J. Lausen, beiden van Batavia; ALEXANDER, kapt. A. Cassie, van Suriname; HERCULES, kapt. F. Kamps, van Antwerpen; HOFNUNG, kapt. D. Martens, van Emden. Heden morgen arriveerde uit zee: MARIA, kapt. J.M. Jansen, van Havanna.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: KLASINA DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, van Lissabon; CARREL, kapt. J.C. Holtz, van Wolgast; EUROPA, kapt. P. Niemann, van Rostock; GERMANIA, kapt. H. Kross, van Wismar; WILLEM, kapt. H.W. Kiers van St. Ubes, en HARMANA FRAUKEA, kapt. B.H. Swart, van Liverpool.
Van de morgen zeilde naar zee: MARS, kapt. J. Metzon; en arriveerden uit zee: NIJVERHEID, kapt. L. Heykoop, van Batavia, en MARGARETHA, kapt. H.J. Veen, van Libau.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: NEERLANDS KROONPRINCES, kapt. D. Varkevisser, van Padang; WELVAART, kapt. C.E. Bodiger, van Papenburg; CATRINA, kapt. J. Luyken, van Emden. Van de morgen arriveerde uit zee: SPECULANT, kapt. C.F. Horn, van Greifswald.
Brielle, 6 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEZINA, kapt. A.H. Bekkering, van Dantzig. Heden morgen arriveerden uit zee: KLEINE ENGELINA, kapt. B. Roskamp, van Papenburg; HOFNUNG, kapt. A.J. Caspers, van Hamburg; FRAU TINA, kapt. H. Geerdes, en VROUW NANTINA, kapt. R.H. Saathoff, beiden van Emden; GEZINA, kapt. L.G. Bus, van Leer; en zeilde naar zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CATHARINA CAROLINA, kapt. J.J. Schlie, van Greifswald; CRISTINA, kapt. J.C. Bartels, van Wolgast.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. Boswijk, van Liverpool. Heden zeilde naar zee: GEZINA, kapt. H. Koops, naar Leer.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Batavia het nieuw gekoperd snelzeilend Nederlands brikschip de DANKBAARHEID, kapt. J.H. Hazewinkel, hebbende zeer goede inrichting van passagiers, om tegen het einde dezer maand te vertrekken.
Adres bij de scheepsmakelaars J.B. ’t Hooft en G. Mauritz.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 9 mei. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen EUROPA, kapt. Peter Niemann, van Rostock, met granen, en WILLEMINA, kapt. Jacob J. Zwart, van Cadix met zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. For sale by Public Auction on the 15th of May – if not previously disposed of by private bargain – the schooner FOX, of about 75 tons burthen, as she now lays in their roads. She is only two years old, newly coppered and well found with every description of store. For farther information apply Milne & Blankenhagen.
Soerabaya, 25th of April, 1834.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 mei. Heden is alhier aangekomen het schip DORTENAAR, kapt. H.P. Visser, van Dordrecht vertrokken de 2e februari.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Amerikaanse brik MENTOR, van Philadelphia, kapt. M.S. Sprague, van St. Thomas stevenende naar Maracaibo, is op de avond van de 1e dezer op de zuidoosthoek van Bonaire gestrand en gezonken. De schipper en het volk hebben zich in de boot gered en zijn op de volgende dag op de rede van Bonaire aangeland.


Datum: 12 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 9 mei. LA LIBERTÉ, kapt. A.H. Trip, van Samarang; CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra en MERCURIUS, kapt. L.H. Seepe, van Batavia; VERWAGTING, kapt. J.H. Schipper, van Cardiff; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Newcastle; AURORA., kapt. C.A. Hazewinkel, van Sunderland.
Uitgezeild:
Texel, 9 mei. Zr.Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Franck, naar Helvoetsluis; VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MERCURIUS, kapt. J.H. Seepe, van Batavia met koffie, suiker en tin; LA LIBERTÉ, kapt. A.H. Trip, van Batavia met koffie, suiker, indigo, rottingen, huiden en 1 doosje stofgoud; WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, van Suriname met koffie, katoen en cacao; DE JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, van Cette met wijn en voorloop; LOUISE, kapt. E.E. Valk, van Cette met wijn en koopmanschappen; WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Benicarlo met wijn, potloden en essence; VREDE, kapt. C. Zwanenburg, van Lissabon met drogerijen, vijgen, rijst, kastanjes, China’s appelen, kurk en zout; VROUW CATHARINA, kapt. G.K. Wijkmeijer, van Londen, met tarwe, koopmanschappen, suiker, vijgen, pruimendrogerijen, amandelen, smeerboter en lood; ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Koningsbergen met tarwe en hennep; HELENA, kapt. J.D. Tobbens, van Dantzig met tarwe; ALETTA, kapt. F.B. Nepperus, van Hamburg met masten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J. Corver, J.H. Schäffer. H.J. Rietveld, J. de Rooy en B.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag de 26e mei 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het Y, verkopen: een extra ordinair welbezeild Nederlands schooner-kofschip, genaamd GUYANA, gevoerd door kapt. D.G. Visser. Volgens Nederlandse meetbrief lang 24 ellen 75 duimen, wijd 4 ellen 94 duimen, hol 2 ellen 59 duimen en alzo groot 141 tonnen of 79 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars. Zijnde dit schip inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 mei. TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, van Newcastle; ANNA ADELHEID, kapt. G.J. Wesseling, van Papenburg.
Vlei, 8 mei. Gisteren gemeld: ALIDA, kapt. A.A. Borgman, van Koningsbergen; LAMBERTUS, kapt. W.C. Lindeboom, HELENA, kapt. J. Tobbens en JOHANNA, kapt. D.P. Douwes, alle drie van Dantzig; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Arendahl. 9 mei. De schepen gisteren gemeld zijn: ANNA MAGDALENA, kapt. C. Broekwold en GOEDE HOOP, kapt. S.L. Pinxterboer, beide van Dantzig; ALETTA, kapt. J.F. Nepperus, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 10 mei. Zr.Ms. corvet TRITON, kapt. Van Son en PANTHER, Luit. Edeling, beide naar de Middellandse Zee; VRINDEN, kapt. H.R. Ronten (opm: kof VRIENDSCHAP, kapt. H.R. Bouiten) voor J.J. Valom, op avontuur.
Vlei, 8 mei. De schepen gisteren gemeld zijn: FORTUNA, kapt. P. Ryland, naar Bergen; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Drammen; CHRISTINA, kapt. H.B. Elligers, naar Larwich; JONGE JUFVROUW SARA, kapt. J.H. de Weerd, naar Oudsoen; FLORA, kapt. P. Meyer, naar Altona; VROUW ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, op avontuur. 9 mei. JOHANNA OTELLA (opm: JOHANNA OTTILIE), kapt. K.J. Bolhuis, naar Petersburg; HERCULES, kapt. J.P. Erich, naar de Oostzee; RICHARD, kapt. W. Zachariassen, naar Memel; VREDE, kapt. J.J. Greven, naar Oudsoen; CONCORDIA, kapt. J.J. Dyk, op avontuur.

RC 130534
Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading, naar Malta en Smirna, om de 6e juni te vertrekken, het Nederlands hoekerschip EENDRAGT, kapt. C. van Gelderen Jr. Te Rotterdam ligt in lading, naar Nantes, het Nederlands smakschip CATHARINA, kapt. B.H. Nyman.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.


Datum: 13 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Kapt. T. Willems, van Cette in Texel binnen, heeft de 26e april, op 49º50’ NB 09º30’ WL, gepraaid het schip MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, van Rotterdam naar New-York; de 30e dito, op de hoogte van Portland, het schip OLIVIER VAN NOORD, kapt. G. de Jong, van Amsterdam naar Batavia en de 2e dezer, op de hoogte van Wight, het schip DE SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. J.A. Lang, van Amsterdam naar Suriname.
Volgens brief van Helvoetsluis, van de 8e dezer, is aldaar nog binnengekomen het schip PIET HEIN, kapt. W. Turnbull, de 24e maart van Suriname naar Rotterdam vertrokken.
Het schip ONS GENOEGEN, kapt. R. van der Mey, voor wijlen kapt. C. van Zameren (opm: kapt. Cornelis van Zameren, op 6 december 1833 overleden), van Batavia, Soerabaya en Passarouang naar Amsterdam, is de 22e april, wegens gebrek aan water, in goede staat te Lissabon binnengelopen, doch zou de 28e dito de reis voortzetten.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Uittreksel uit de Lloyds van de 9e mei:
De JAVA, kapt. Van der Zweep, van Rotterdam naar Batavia, is de 13e januari zeer lek aan de Kaap de Goede Hoop gekomen en was de 26e dier maand bezig de lading te lossen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen: Op de hoogte van Douvres was 6 mei de SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Vlie, 10 mei. TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap en HARMONIE, kapt. A. Middens, beide van Dantzig; WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, van Memel; GEZINA, kapt. P.J. Muntendam, EUROPA, kapt. K.J. Scholtens, VROUW GERBERDINA, kapt. P.J. de Vries en HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk, alle vier van Stralsund; EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot en LUNA, kapt. L. Bakker, van Drammen; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Caten, van Oosterisoer; ROELINA, kapt. K.J. Pronk en VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jong, beide van Hamburg.
Batavia, 8 januari. ELIZA, kapt. Peters, van Rotterdam. 9 januari. PAULINE, kapt. L.M/. Hoffmann, van Middelburg; VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Amsterdam. 10 januari. BATAVIER, kapt. J. Joossens en NEERLANDS KONING, kapt. P. Vis, beide van Rotterdam. 16 januari. NEERLANDS KONINGIN, kapt. W. Verloop, van Rotterdam; IDA ALEIDA, kapt. J. Sipkes Fz. en HENRIETTE EN HENRY, kapt. F.J. Vlieger, beide van Amsterdam/ 17 januari. STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, van Rotterdam. 20 januari. NIJVERHEID, kapt. N.N. van Rotterdam. 21 januari. GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema en PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, beide van Samarang. 24 januari. SUMATRA, kapt. H. Poppen, van Rotterdam.
Suriname, 17 maart. GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager, van Amsterdam.
Berbice, 17 maart. ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Amsterdam.
Havana, 9 maart. DE HOLLANDER, kapt. M. Boysen, van Buenos-Ayres.
Liverpool, 6 mei. OPHEFFING, kapt. Lemmer, van Dordrecht.
Shields, 1 mei. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Harlingen.
Hull, 5 mei. NEPTUNUS, kapt. Visser, van Amsterdam. 6 mei. VROUW ANNA, kapt. P. Visser, van Amsterdam.
Travemunde, 8 mei. VIER GEBROEDERS, kapt. Teensma, van Amsterdam.
Memel, 26 april. CATHARINA, kapt. Bakker, van Groningen.
Pillau, 30 april. ARENDINA HARMINA, kapt. H.J. Hazewinkel, van Bergen. 1 mei. JONGE PIETER, kapt. P.E. Boer, van Bergen.
Uitgezeild:
Texel, 11 mei. EUGENIE, kapt. A.J. Meulenaer (opm: eerste reis van dit in 1830 gebouwde voormalig Zuid-Nederlandse, daarna Belgische en nu Nederlandse fregat) en HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. J.G. Veening, beide naar Batavia; AGATHA, kapt. P.J. Potjewyd, naar Marseille; TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga en ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel beide naar Londen; HENDRIEKA, kapt. H.G. Tool, naar Hull.
Vlie, 10 mei. JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, naar Koningsbergen.
Pillau, 3 mei. PETRUS EN HELENA, kapt. Haverbult, naar Petersburg.
Memel, 28 april. HARMONIE, kapt. Lange, naar Caen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: JOHANNA CORNELIA, kapt. H. Schutte, van Batavia; MAAS, kapt. J. Blake, van London; ANNEN MARIEN, kapt. T.J. Cornelissen, van Venetië; ALBION, kapt. C. Lowrie, van Leith, en EENIGHEDEN, kapt. A. Marchusen, van Drammen.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee te Helvoetsluis FLORA, kapt. J.D. Meincke, van Wismar, en MARGARETHA JOHANNA, kapt. J.C. Walles, van Stettin; van de morgen arriveerden uit zee: Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Franke; BELVEDERE, kapt. T. Voss, en MAGDALENE, kapt. H. Maass, beiden van Rostock.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SIRENE, kapt. C. Steinord, van Stralsund; CATHARINA MARIA, kapt. P. Dade, van Libau, en ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Henderson, van Aberdeen.
Van de morgen zeilden naar zee: APOLLO, kapt. C.M. van Dijcke, en MARGARETHA, kapt. W. Bartham, beiden naar Batavia.
Brielle, 9 mei. Heden morgen zeilde naar zee: CATHARINA, kapt. R.E. Huisman, en GEZINA, kapt. H.H. Veen, beiden op avontuur.
Den 11 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann, van Libau, en ANNA DOROTHEA, kapt. J.T. Schultz, van Greifswald. Heden zeilden naar zee: JOHANNA MARIA, kapt. F.W. Stuit, naar Riga; MERCURIUS, kapt. J.E. Scharmberg, naar de Oostzee; ANNA MARIA, kapt. J.F. Muys, naar London; CAROLINA, kapt. H. Deevel, naar Nerva; DIANA, kapt. C.H. Hansen, naar Elseneur; en arriveerde uit zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De veiling van het fregatschip MARY EN HILLEGONDA (opm: zie DC 030534; bouwjaar < 1814, mogelijk 1809, laatste kapitein A. Glazener) en gereedschappen, aangekondigd tegen den 27 mei 1834, zal geen voortgang hebben, zijnde uit de hand verkocht (opm: ongetwijfeld voor de sloop).

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen het Nederlands kofschip de MERWESTROOM, gevoerd door kapt. J. Strobuur, om 19 mei, weer en wind dienende, te vertrekken. Adres bij Sandberg & Co., cargadoors aldaar.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aan deze stad is gearriveerd: het schip EENIGHEDEN, kapt. And. Marchussen, van Drammen, met hout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 6 mei, de kofschepen EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, en de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, beide met hout van Noorwegen.
Den 7 dito, de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, en IDA ALEIDA, kapt. O.J. Woldringh, beide met hout van Noorwegen; het kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werff, met zout van Liverpool; het galjasschip MARIA LOUISA, kapt. S.F. Smit, met hout van Dantzig.
Den 9 dito, het schoenerschip FAME, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 3 mei, het kofschip PETRONELLA, kapt. O. Houwink, met ballast naar Noorwegen.
Den 4 dito, het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. H. Sundbij, met ballast naar Noorwegen; de schoenerschepen FRIENDS, kapt. J. Manning, en FLORA, kapt. J. Mauldon, beide met boter naar Londen.
Den 5 dito, het galjasschip FLORA, kapt. J. Meijer, met pannen naar Hamburg.
Den 7 dito, het kofschip de JUFFER SARA, kapt. J. de Weerd, en het smakschip ELISABETH, kapt. J.H. Cappen, beide met ballast op avontuur.


Datum: 14 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 mei. JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, van Stralsund; WILHELMINA SOPHIA, kapt. H.C. Peters, van Stettin; AUGUSTIN, kapt. J.H. Klimp, van Ostende.
Vlie, 11 mei. MINERVA, kapt. L. Ellesen, van Oosterisoer; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra, van Batavia met arak, tin, peper, sapanhout en suiker; DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Hull met olie en aardewerk; LUMMEGINA GESINA (opm: kof LAMMEGINA GEZINA), kapt. J.J. de Jonge, van Cardiff met ijzer; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, van Sunderland met steenkolen; AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel, van Sunderland met steenkolen; MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Newcastle met steenkolen; LAMBERTUS, kapt. W.C. Lindeboom, van Dantzig met tarwe; TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap, van Dantzig met tarwe en veren; ALEXANDRINE, kapt. C.K. Vagt, van Wismar met tarwe; FORTUNA, kapt. J.J. Cordes, van Wismar met tarwe; MARIA CORNELIA, kapt. H. Voss, van Rostock met tarwe; HOPENDE ZEEMAN, kapt. W.F. Pronk, van Kiel met raapzaad; WILHELMINA, kapt. W. Bohn, van Nykiobing, met tarwe; AURORA, kapt. H. Schult, van Bongsiel met rogge; DE JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten, van Hamburg met koffie en suiker; VRIENDSCHAP, kapt. A.P. de Jonge van Hamburg met rogge; TWEE GEZUSTERS, kapt. K.R. van Laten, van Bremen met tabak en lood; NOOIT GEDACHT, kapt. J. Geltes, van Bremen met suiker, tabak en linnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd schoonerschip HENRIETTE, kapt. Johann Christoph Willems, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd schoonerschip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het Nederlands gezinkt kofschip DE JONGE GERBRAND, kapt. Remt Christiaan Jaski. Adres bij Jan Corver en Comp.
Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip LEONIDAS, kapt. B.M. Corbiere, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bordeaux. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. Hendrik van Veen Jr. Adres bij F. Smit.
Marseille. De Nederlandse kof HELENA CATHARINA, kapt. J.J. Ynsen. Adres bij J. Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip KATHARINA JOSEPHINA, kapt. P.J. Muntendam. Adres bij Jan Corver en Comp.
Port à Port. Het Nederlands kofschip MERCURIUS, kapt. J.C.R. Fonck. Adres bij H. Verwyde Czn.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.
Kopenhagen. Het Nederlands smakschip SIKKOLINA HOITES, kapt. G.T. de Jong. Adres bij Da Costa en Bueno.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 mei. Heden is alhier angekomen de brik JOHANNA, kapt. E. Bergman, van Rotterdam vertrokken de 2e februari.


Datum: 15 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Vlaardingen ligt in lading naar Lissabon, om ten spoedigste te vertrekken, het Nederlands hoekerschip KLAZINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord. Adres bij Kuyper, Van Dam & Smeer.
Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, om in het laatst dezer maand te vertrekken, het Nederlands gekoperd barkschip MADURA, kapt. B.C. ten Ham, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve zeer goede inrichtingen heeft. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer & Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. DE houders der cognossementen over 2 fusten wijn, 10 fusten dito, gemerkt B.D. en 6 fusten dito en 2 vaten Gom-lak gemerkt V B, aangebracht van Cette per het schip EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper, gelieve zich aan te melden bij Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 mei. De schepen DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Schröder, van Hamburg naar Rotterdam, JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar, van Hamburg naar de Nieuweschans, DE VROUW ANNA, kapt. U.E. Pot, van Hamburg naar Temuntenzijl en MARGARETHA ELIZABETH, kapt. J.B. de Groot, van Hamburg naar Petersburg, zijn, volgens brief van Cuxhaven van de 4e dezer, aldaar binnengelopen.
Het schip SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Amsterdam naar Suriname, was de 8e dezer op de hoogte van Douvres.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Genua en Livorno, het Nederlands kofschip DOURO, kapt. H. de Haas.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip GESINA, kapt. J.G. Postema.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen:
Vlie, 12 mei. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van New-Castle; REMINA, kapt. J.G. Boon, van Memel; CONCORDIA, kapt. J.A. Keun, van Oosterisoer; GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, van Christiaansund.
Uitgezeild:
Texel, 13 mei. Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Van Franck.
Vlie, 12 mei. HERMINA, kapt. R.W. Lukens, van Koningsbergen; ANTHONIUS, kapt. H.A. Klein, naar Memel; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Arendahl; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak en VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, beide naar Christiaansand; MARIA CATHARINA, kapt. H.R. Legger en LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, beide op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: GOEDE VERWACHTING, kapt. F.F. Lieffijn, van Wismar met tarwe; LUNA, kapt. L. Bakker, van Drammen met hout; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Kroon, van Neustad met tarwe; GRETINA, kapt. M.R. de Boer, van Hooksiel met haver.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping bij rechterlijk gezag. Op vrijdag de 16e mei 1834, des middags ten één uur, in het logement De Pool. Op het water tegenover de Korenbeurs, te Amsterdam, van een partij van circa 31½ last Poolse tarwe en enige matten en zakken alhier aangebracht met en zich bevindende in het smak-schip DE VROUW MARCHIENA, gevoerd door schipper H.T. Blaauw, gekomen van Dantzig, liggende in het Oosterdok en aldaar op de verkoopdag des morgens van acht tot des middags ten twaalf uur voor een ieder te zien. Alles om contant geld.
Nadere onderrichting te bekomen bij de makelaars Haverkamp & Blaauwpot en H.C. Kruse.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 12 mei. Gisteren namiddag zeilden naar zee: de DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. P. Landberg, naar Batavia, en de VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brands, op avontuur.
Den 13 dito. Gisteren namiddag zeilde naar zee: Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Franke; en arriveerden uit zee: de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Batavia; VROUW ALIDA, kapt. F. Fredland, van Rostock, en CATHARINA, kapt. E.H. Bruins, van Emden. Van de morgen zeilden naar zee: GEZINA, kapt. K.K. Wijkmeijer, en HELENA, kapt. D.J. Greven, beiden naar de Oostzee.
Brielle, 13 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London; AURORA, kapt. R.D. Bettere, van Nieuwharlingerzijl, en ELISABETH, kapt. B.J. Bankers, van Bremen. Heden zeilden naar zee: GOEDE VERWAGTING, kapt. J.R. Schuring, naar Newcastle; WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, naar Sunderland, en STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortijk, naar Nerva.
Maassluis, 12 mei. Heden morgen zeilde naar zee: AGNES ANGELINA, kapt. A.J. Kolhof, op avontuur.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 14 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip CATHARINA, kapt. E.H. Bruins, van Emden, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 14 mei. Heden morgen arriveerden uit zee: Zr.Ms. stoompacket SURINAME, kapt. luit. Van Franck; DOLPHIJN, kapt. B.J. Bakker, van Lissabon. Volgens rapport der zeeloodsen is voor de wal het schip INDIAAN, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, van Batavia; kapt. Green is met gebroken mast teruggekomen en naar Dordrecht gezeild.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de INDIAAN, kapt. H.B.C.H. Ruijsch, van Batavia; ANNA, kapt. H.W. Groenhof, van Leer; VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, van Liverpool.
Brielle, 14 mei. Kapt. Kortrijk is op de rede teruggekomen. Gisteren namiddag zeilde naar zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen, van Greveling. Heden morgen arriveerde uit zee: CATHARINA, kapt. H. Heezen, van Emden; en zeilden naar zee: de STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortrijk, naar Nerva, en HOFFNUNG, kapt. A.J. Caspers, naar Emden.


Datum: 16 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Provincie Zeeland, 13 mei. Zr.Ms. oorlogsbrik DE SNELHEID, gecommandeerd door de luit. ter zee der 1e klasse Ferguson, verliet heden op de middag de rede der stad Vlissingen, na het doen van vijftien saluutschoten, welke maritieme afscheidsgroet door het ter rede liggende fregat EURIDICE met zeven schoten werd beantwoord. De bestemming van dit vaartuig is naar het Nieuwe Diep te stevenen, ten einde vermoedelijk Zr.Ms. linieschip DE ZEEUW, zo als reeds vroeger is gemeld, op een tocht in de Oostzee te vergezellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 13 mei. Gisteren heeft Zr.Ms. schip DE ZEEUW het Nieuwe Diep verlaten en ligt thans geheel voor de reis gereed op de rede, tegen de 28e mei zal de jonge prins Hendrik aan boord komen; ook Z.K.H. prins Frederik zal het schip vóór het vertrek nog komen in ogenschouw nemen en hoogst waarschijnlijk zal DE ZEEUW, na afloop dier inspectie, met de eerste goede wind vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. De PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Amsterdam naar Batavia, is gepraaid op 49º breedte en 7º lengte.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen te Texel, 14 mei: AURORA, kapt. G. Rekert, van Stettin.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 11 mei. Gisteren zijn uitgezeild Zr.Ms. korvet TRITON, kapt. Van Son, en de brik de PANTHER, kapt. Edeling, aan boord hebbende de heren Travers en Testa, beiden respectievelijk als Consul-Generaal en als Vice Consul naar Griekenland bestemd.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Te Paramaribo ligt in lading naar Amsterdam het gekoperd tweedeks brikschip PARAMARIBO, kapt. Klaas Spiegelberg, sluit 17 mei. Adres bij Gebr. Reijns.


Datum: 17 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 16 mei. Het schip SCHOON VERBOND, kapt. B. Drayer, met troepen van Amsterdam naar Batavia, is de 30e januari, aan boord alles in de beste staat zijnde en 97 dagen reis hebbende, op 0º4’ ZB 00º23’ OL van Parijs, gepraaid door kapt. B. Topsens, van Canton te Havre gearriveerd.
Zr.Ms. brik DE SNELHEID, commandant Ferguson, is de 14e dezer van de rede van Vlissingen naar zee gezeild.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 15 mei. Zr.Ms. brik van oorlog DE SNELHEID, luit. ter zee 1e klasse H. Ferguson, van Vlissingen.
Vlie, 14 mei. HILLEGINA, kapt. H.H. Brakke, van Sunderland; H. Z., kapt. S.K. de Vries, van Mandahl; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos, van Droback.
Terschelling, 13 mei. VROUW AALTJE, kapt. J.C. Onnen, van Bremen; DRIE GEBROEDERS, kapt. S.H. Assing, van Mariensiel.
Batavia, vóór 15 januari. MAAS, kapt. Van Veldhoven, van Rotterdam; PRINSES MARIANNE, kapt. J. Admiraal, van Japan.
Lissabon, 5 mei. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Southampton.
Gravesend, 10 mei. ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper van Amsterdam.
Shields, 6 mei. JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, van Zwolle.
Hull, 7 mei. MARGARETHA, kapt. Lindeman, van Zwolle.
Uitgezeild:
Texel, 15 mei. JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, naar Suriname; EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Lissabon; LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, naar Liverpool; TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, naar Londen; CONCORDIA, kapt. R.D. Lovius, naar Hull.
Vlie, 14 mei. GESINA CATHARINA BRONS, kapt. F.H. Focken, naar Riga; HERSTELLING, kapt. W.A. Smit, naar Dantzig.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA HEMDRIK, kapt. D.D. de Jong, van Hull met traan en koopmanschappen; JOHANNA, kapt. J.C. Wolter, van Stralsund met tarwe; GE ZINA, kapt. P.P. Muntendam, van Stralsund met tarwe; HARMONIE, kapt. A. Middents, van Dantzig met tarwe; EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, van Drammen met hout; TWEE GEBROEDERS, kapt. E.E. Evers, van Bremen met koopmanschappen, tabak en lood; DRIE GEBROEDERS, kapt. G.J. Gnodde, van Bremen met suiker en raapzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HELENA, kapt. Willem Blom, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz,:
Bremen. Het schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.P. Buitjes. Adres bij J.C. Van Oven.
Dantzig. Het Nederlands kofschip DE VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlands smakschip RENSINA, kapt. H.W. Stuit. Adres bij Jan Corver en Comp.
Rendsburg, Kiel en Flensburg. Het Nederlands kofschip FENNEGINA, kapt. H.H. Duit. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 16 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip HANNA, kapt. H.W. Groenhoff, van Emden, met kalk en leien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Op gisteren ontvingen wij de voor ons treurige tijding dat onze geliefde enige zoon Wouter (opm: Van Heumen), 2de stuurman op het fregatschip de STAD DORDRECHT, gevoerd door kapt. J. van Nassau, op de 6de dag zijner afreizen van Passaroean naar het vaderland, in de maand januari 1834, in de ouderdom van 28 jaren is overleden. Diep is onze smart, ook die van haar aan wie hij door de band der innigste liefde verbonden was. Wij verliezen in hem een dankbare en veelbelovende zoon; doch in Gods vaderlijke beschikking berustende, troosten wij met de hoop op wederzien in betere gewesten.
Dordrecht, 15 mei 1834, Pieter van Heumen, Johanna Schepens.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 16 mei. Uit Kopenhagen meldt men, onder dagtekening van 29 april, hetgeen volgt:
De aankopen van granen voor rekening van het Russische gouvernement zijn geëindigd en belopen 200.000 tonnen, zowel in meel als granen van verschillende soort; doch hetgeen men gezegd had, met opzicht tot de verwacht wordende 150 Nederlandse schepen, welke gehuurd zouden zijn om het bedoelde graan over te brengen naar Rusland, bevestigt zich niet. Deze aankopen zijn geschied onder directie van de Russische consul-generaal alhier, welke voor de verzending zorg draagt naar gelang dat er zich schepen aanbieden, de zodanige verkiezende, welke de Neva kunnen opvaren zonder te Kroonstadt te lossen. Het schijnt, dat het handelhuis Van Giehard te Petersburg de Nederlandse koffen het geschiktste oordelende tot deze vaart, het plan had ontworpen om er te Amsterdam te huren, doch deze speculatie ondernomen zijnde zonder voorkennis van voornoemde consul-generaal, zo sluit deze zijn contracten alhier of elders in de verschillende havens alwaar de granen zich bevinden. Hij heeft doen bekend maken dat hij alle schepen zonder onderscheid aannam, welke het meeste geschikt zijn voor het transport van granen naar Rusland. Tot hiertoe zijn er een twintigtal schepen afgezonden, en hij berekent er nog wel 150 nodig te hebben van de verlangde grootte, doch weinig Nederlandse schepen hebben tot hiertoe medegedongen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 16 mei. Berichten van Soerabaija melden het redden op de 21e april j.l. der op de 16e te voren op de zuidoost-zijde der Mijnderts-klippen vastgeraakte schoener DIANA, gezagvoerder H.W.W. Luwe, door de onvermoeide en beleidvolle hulp van de luit.t.zee 1e kl. van de Koloniale Marine Van Boudijk Bastiaanse, met deszelfs onderhebbende koloniale oorlogs-schoener PILADES. De DIANA bevond zich in het grootst gevaar van verbrijzeld, of aldaar in haar benarde toestand wellicht door zeerovers aangevallen te worden. Met inspanning echter van alle krachten gelukten eindelijk de wel aangewende pogingen om het vaartuig weder vlot te maken. Nauwelijks van dit gevaar bevrijd, geraakte de schoener des nachts door het breken der werptrossen en het doorgaan van het ketting-anker andermaal dwars tegen twee grote klippen, doch ook hier werd het vaartuig door de ijverige hulp van de equipage der PILADES gered en de volgende dag, nadat de DIANA nogmaals van een zwaar ketting-anker en twee trossen was weggeslagen, zonder roer en ook overigens in een gehavende staat naar de rede van Soerabaija begeleid. De diensten van de commandant en de equipage van Zr.Ms. koloniale schoener PILADES zijn te meer een openlijke vermelding waardig, alzo zij in een ongemeen slecht vaarwater en dus met eigen gevaar bewezen zijn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In het laatst dezer maand zal bij openbare veiling worden verkocht het brikschip CHARLOTTA, groot circa 75 lasten. Hetzelve is op nieuw getimmerd en nieuw gekoperd, voorzien van een complete inventaris en dadelijk gereed zee te kiezen. De inventaris ligt ter lezing op Batavia bij Wattendorff, Hipp & Zimmerman, te Semarang bij Hipp & Co., en op Soerabaija bij Versluijs & Co. en J.G. Muller.
Soerabaija, 10 mei 1834.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Advertentie. Heden overleed alhier, in de ouderdom van circa 39 jaren, de heer Thomas Cornelis Thaarup, in leven kapitein van het particulier brikschip CHARLOTTA. Debiteuren en crediteuren worden verzocht binnen drie maanden opgave of betaling te doen aan de executeuren J.G. Muller en P.W. Versluijs.
Soerabaija, 7 mei 1834.
Opm. Er lijkt een duidelijk verband tussen deze en de voorgaande advertentie.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 mei. Heden is alhier aangekomen het schip JOHANNA, kapt. R. Mahlsteed, met enige passagiers, de 2e februari vertrokken van Amsterdam.


Datum: 19 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 16 mei. SOPHIA, kapt. H.S. Mulder, van Rouaan; DE VLIJT, kapt. J.S. Bakker, van Cardiff; CATHARINA ENGELINA, kapt. E.H. de Groot, van Liverpool.
Vlie, 15 mei. TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Jaski, van Dantzig; GOEDE HOOP, kapt. H.J. Buining, van Rostock; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, van Christiaansand.
St. Thomas. 29 maart. NEPTUNUS, kapt. P.L. Peters, van Amsterdam, laatst van St. Bartholomé, St. Eustatius en St. Martin.
Uitgezeild:
Texel, 16 mei. JOHANNA GEBINA, kapt. R.H. Nagel, naar Oleron.
Vlie, 15 mei. VROUW ALIDA, kapt. G.R. Karst, naar New-Castle; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. de Groot, naar Carelshaven; GOEDE HOOP, kapt. D.D. Flik, naar Riga; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; JACOBA, kapt. E.M. de Jonge en JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, beide op avontuur.


Datum: 20 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Het schip DE GOEDE TROUW, kapt. K.J. Masker, van Cette naar Rotterdam, is op de Banjaard vastgeraakt, doch, na een groot gedeelte der lading in visschuiten gelost te hebben, door deze weer af en te Zierikzee binnengebracht.
De schepen DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Schrader, van Hamburg naar Rotterdam en JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar, van Hamburg naar de Nieuweschans, alle twee te Cuxhaven binnen, hebben de 5e dezer hun reizen vervolgd.
Het schip PETRUS, kapt. F.H. Trip, van Amsterdam naar Batavia, is gepraaid op 49 gr. breedte en 7 gr. lengte.
Lapt. J. Sipkes Fykesz., voerende het schip IDA ALEIDA, meldt van Batavia van de 20e januari, dat hij de 16e dito in goede staat van Amsterdam aldaar ter rede aangekomen en aan boord alles wel was; hij hoopte in februari de terugreis te zullen kunnen aannemen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. B.K. Nostheer en J.H. Heyblom, makelaars, zullen op dinsdag de 27e mei 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Keizerskroon in de Kalverstraat, verkopen: een partij van circa 278 okshoofden rode Bordeaux wijn, bestaande uit de volgende merken, als: L P Medoc, Duboscq L B tayet Medoc en het gereputeerde merk Roborel Ludon, gewas 1833; zijnde een gedeelte der lading van het schip ZEELUST, kapt. E. Wieringa, liggende als bij notities nader worden aangewezen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. E. Egberts en verdere makelaars in het biljet gemeld, doende in wijnen, te Amsterdam, zullen op dinsdag de 27e mei 1834, des avonds ten 6 ure, in de Keizerskroon in de Kalverstraat, verkopen: circa 144 okshoofden Bordeaux wijn, zijnde het merk Doris Bourg, gewas 1833, geborgen en alhier aangebracht uit het op het IJerland in januari ll. gestrande schip AURORA, gevoerd geweest door kapt. B.J. Wijgers, van Bordeaux herwaarts bestemd, liggende als bij notities nader wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 17 mei. DE PETRONELLA, kapt. J.A. Schuring, van Cardiff. 18 mei. Zr.Ms. fregat ALGIERS, kapt. ter zee A.J.J. van Lutsenburg, van Batavia, aan boord hebbende Z.E. de heer luit.-generaal en commissaris-generaal van Neerlands Indien, J. van den Bosch; vertrokken 2 februari 1834.; ONS GENOEGEN, kapt. C. v.d. Mey, voor wijlen C. van Zameren, van Batavia; HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Suriname; HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen; VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, van Londen; MARIA, kapt. H.F. Muller, van Flekkefiorde.
Terschelling, 15 mei. DE VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jonge, van Heiligenhafen; DE VROUW CATHARINA, kapt. C. Schwarts, van Frijborg.
Batavia, 4 januari. ONDERNEMING, kapt. Dekke of J.A. Engels, ONDERNEMING, kapt. J.P. Midde, beide van Amsterdam.
Lissabon, 28 april. ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schop, van Vlaardingen; HENRICUS EVERHARDUS, kapt. H.A. Kremer, van Rotterdam.
Gravesend, 14 mei. VRIENDSCHAP, kapt. H.R. Bouiten, van Amsterdam. 15 mei. ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Amsterdam.
Kopenhagen, 7 mei. JONGE HENDRIK, kapt. W.T. Hitman, van Amsterdam. 8 mei, JONGE CORNELIA, kapt. Van Sloten, van Amsterdam.
Pillau, 8 mei. VROUW JANTJE, kapt. G.A. Jonkhof, van Rotterdam; ANTJE, kapt. Y.J. Post, van Harlingen.
Uitgezeild:
Texel, 17 mei. CAROLINA JOHANNA, kapt. P.S. Matzen, naar Demerary; JONGE JAN, kapt. S.S. van der Meulen, naar Londen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Marits, residerende te Dordrecht, is voornemens op maandag de 2 juni 1834, des middags ten 12 ure, in het logement de Gouden Leeuw, bij de Vuilpoort, te Dordrecht, publiek te veilen en bij afslag finaal te verkopen het extra ordinair welbezeild Nederlands kofschip, genaamd DE HERSTELLING, gevoerd geweest door kapt. Benjamin Pieters de Jong, groot volgens meetbrief 172 tonnen, lang 25 ellen, wijd 5 ellen 51 duimen, hol 2 ellen 81 duimen, met al deszelfs rondhout, staande en lopend wand, ankers, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Nieuwe Haven te Dordrecht; nadere onderrichting bij de heren Sandberg & Comp., cargadoors en de heer Henri Vriesen, makelaar, beide te Dordrecht en bij voornoemde notaris.
(opm: waarschijnlijk bouwjaar 1805; de zeebrief werd op 9 juni geroyeerd wegens verkoop, ongetwijfeld aan een sloper)

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: de JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, en CATHARINA, kapt. H.G. van Dam, beiden van Liverpool; ELLEN CATRIENE, kapt. H.A. Beijer, van Kiel.
Den 18 dito. Van de morgen arriveerden uit zee: PRINS FREDERIK, kapt. G. Hart, van London; GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Markema, van Batavia.
Brielle, 16 mei. Gisteren namiddag zeilden naar zee: FLORA, kapt. D. Rooderkerk, naar Liverpool; HELENA, kapt. B.J. Henken naar Papenburg; GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken; CORAL, kapt. J.C. Holtz, naar de Oostzee; EENIGHEDEN, kapt. A. Marchussen, naar Drammen. Heden morgen zeilden naar zee: de VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden, op avontuur, en AMPHITRITE, kapt. H. Rentz, naar Riga.
Den 18 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee: PRINS LEOPOLD, kapt. J.A. …(niet goed leesbaar), van Hull. Heden arriveerde uit zee: RAMONA, kapt. R. Stranack, van London.
Maassluis, 18 mei. Heden morgen zeilde in zee: NEPTHUNUS, kapt. P. Metzon, naar Gothenburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 mei. Op gisteren is aan deze stad gekomen het fregatschip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Passarouang, met suiker en koffie.
Volgens rapport van gezegde kapitein had hij, op de terugreis naar het vaderland, gepraaid de volgende schepen, te weten: op 25 februari, op 34º40’ ZB 23º0’ OL, het Engelse schip de SUSANNE, van London, van Isle de France naar London; op 20 maart, op 3º1’ NB16º52’ WL, het Franse schip VÉLOCE van Bordeaux, van Bordeaux naar Lima, en op 2 april, op 5º21’ NB 21º14’ WL, het Engelse schip HEBE van Jersey, van Jersey naar Bahia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 19 mei. Het te Hellevoetsluis op ll. donderdag aangekomen schip INDIAAN, kapt. Ruysch, van Batavia op 22 januari ll. vertrokken, is gepraaid geworden op 48º ZB door Zr.Ms. fregat ALGIERS, kapt. luit. Lutzenburg, hetwelk op 2 februari van de rede van Batavia was gezeild, aan boord hebbende de gewezen gouverneur-generaal Van den Bosch. Alles was wel aan boord. Men dacht een der Azorische eilanden te zullen aandoen.
Op de ANNA CATHARINA, kapt. Veer, waarmede de heer Ram, gewezen president der faktorij van de Nederlandsche Handelmaatschappij op Java, terugkeert, bevindt zich de kapitein ter zee Waardenburg, die voor zijn vertrek uit Java, op 16 januari, het commandement over Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië aan de daartoe benoemde schout-bij-nacht J.H. Bolken heeft overgegeven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. Schrader, van Hamburg naar Rotterdam, en JANTINA HENDRIKA, kapt. W.H. Ketelaar, van Hamburg naar de Nieuwe Schans, beide te Cuxhaven binnen, hebben op 5 mei hun reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 11 mei, het schoenerschip LIVELY, kapt. S.H. Finch, met ballast van Londen; het kofschip WILLEM OLIVIER, kapt. G. Korter, met hout van Memel.
Den 12 dito de kofschepen CONCORDIA, kapt. J. Keun, GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, en het schoenerschip MINERVA, kapt. L. Ellessen, alle drie met hout van Noorwegen; het schonerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met steenkolen van Newcastle.
Den 13 dito, het kofschip REMINA, kapt. J.G. Boon, met hout van Memel.
Den 14 dito, het smakschip JANTINA, kapt. K.E. Vos, met hout van Noorwegen, het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met krijt van Londen.
Den 15 dito het kofschip de JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, met hout van Noorwegen.
Den 16 dito, het schoenerschip FLORA, kapt. J. Mauldon, met krijt van Londen.
Uitgezeild: Den 11 mei, de schoenerschepen ORWELL, kapt. R. Cubitt, en NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide met boter naar Londen.
Den 12 dito, de kofschepen EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, en de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, en HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, de beide eerste met ballast op avontuur, en de laatste met dakpannen naar de Oostzee.
Den 15 dito, het kofschip JAN FREERK, kapt. G.H. Smit, met dakpannen naar Memel; het kofschip JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, met ballast naar Liverpool.
Den 16 dito, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met kaas naar Newcastle.
Den 17 dito, het schoenerschip MINERVA, kapt. L. Ellensen, met ballast naar Noorwegen.


Datum: 21 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 mei. ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia; DE VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, van St. Martin; JACOBINA ENBARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Bordeaux; DE JONGE JARIG, kapt. D.E. Brunger, van Oleron.
Terschelling, 16 mei. DE JONGE ALBERDINA, kapt. H.B. Mulder, van Demmin; SIETSKA CORNELIA, kapt. L.K. de Jonge, van Kiel.
Batavia, 20 januari. NEDERLANDSE NIJVERHEID, kapt. A.L. van der Valk, van Rotterdam.
Soerabaya, 15 januari. ROSALIE, kapt. G.H. de Bruyn, van Batavia. 17 januari. DE TWEE CORNELISSEN, kapt. J.J. Reinhardt, van Batavia.
Suriname, 27 maart. JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd; DE FAAM, kapt. J. Andresen en ATALANTA, kapt. C. Meijer, alle van Amsterdam
Uitgezeild:
Texel, 19 mei. EENIGHEDEN, kapt. T. Knutzen, naar Hull; MARGINA, kapt. J.P. de Boer, op avontuur.
Vlie, 17 mei. GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong en ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, beide naar New-Castle; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, naar Bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, van Batavia met koffie, suiker, foelie, notenmuskaat, nagelen, indigo, gember en sigaren; ONS GENOEGEN, kapt. R. v.d. Mey, van Batavia, met koffie, suiker, huiden en bindrottingen; HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Suriname met suiker, koffie en katoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. I. de Wit A. Ez. en R.R. Viervant, makelaars, zullen, op donderdag de 22e mei 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakken Grond, verkopen: een partij van 27 kisten Wit, 96/1. 20/2 en 66/4 kisten Moscovadosch Pernambucco beschadigd suiker, 2 pijpen, 5 okshoofden suiker en melasse en 4 lege kisten, nu eerst uit zee gekomen en gelost, uit het schip GRONINGER WELVAART, kapt. E.K. Lugies. Liggende als bij notitie wordt aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. Het Nederlandse schip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Kroon.
Adres bij Jan Corver en Comp.


Datum: 22 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement over een partij zwavel, aangebracht van Venetië per het schip ANNA MARIA, kapt. Tho’s J. Cornelissen, gelieven zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam 21 mei. De 10e april is, op 2º55’ NB 22º50’ WL, door kapt. M. Harkema, voerende het schip GENERAAL CHASSÉ, in goede staat gepraaid het Deense schip DIANA, kapt. M. Matzen.
Kapt. A.J.J. van Lutzenburg, commanderende Zr.Ms. oorlogs-fregat ALGIERS, is de 2e februari van Batavia vertrokken en de 18e dezer in Texel binnengekomen en rapporteert, dat hij de 7e februari, op 6º24’ ZB 104º36’ OL, gepraaid heeft het schip IMMEGONDA SARA CHARLOTTA, kapt. W. Zoetelief, van Amsterdam naar Batavia en de 30e maart, op 0º6’ ZB 22º6’53” WL, het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keyser, de 8e januari van Padang naar Dordrecht vertrokken, aan welker boorden alles wel was; laatstgenoemde schip is sedert nogmaals in goede staat gepraaid, op 1º25’ NB 21º32’ WL, door kapt. H.B.C.H. Ruysch, van Batavia te Helvoetsluis binnen.
Het schip MARIA, kapt. H.J. Versloot, van de Elve naar Schiedam, is de 10e dezer te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, van St. Thomas met wijn en brandewijn; JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Bordeaux met wijn, drogerijen, anijs, tabak en brandewijn; CATHARINA ENGELINA, kapt. H.E. de Groot, van Liverpool met cassia, katoen, hennep, zegellak, suiker en verfhout; DE VLIJT, kapt. J.S. Bakker, van Cardiff met ijzer; PIETERNELLA, kapt. J.A. Schuring, van Cardiff met ijzer; HYLKE JANSZ., kapt. B.J. Siedzes, van Koningsbergen van tarwe, lijnzaad en hennep; GOUDVISCH, kapt. H.H. Scholtens, van Koningsbergen met tarwe en hennep; DE JONGE ALBERDINA, kapt. H.B. Mulder, van Demmin met tarwe en rogge.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen:
Texel, 20 mei. CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Hull.
Vlie, 19 mei. Gisteren nog: JUFVROUW HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens en HYLKE JANS, kapt. B.J. Siedses, beide van Koningsbergen; AURORA, kapt. H.H. Krull, van Antwerpen.
Terschelling, 17 mei. OTTOLINA HENDRIKA, kapt. G.E. Swart, van Bergen.
Uitgezeild:
Vlie, 19 mei. ELISABETH, kapt. H.H. Pott en TITIA, kapt. J.J. Zelling, beide naar Petersburg; AURORA, kapt. J.M. Wilker, naar de Oostzee; PAULINA, kapt. H.H. Beckman, naar Stralsund; MARIA HENRIETTA, kapt. M.A. de Boer, naar Aarhuis; MARIA CHRISTINA, kapt. H.D. Hansen, naar Stettin; WILHELMINA MAGDALENA, kapt. C.J. Liep, naar Dago; SCANDINAVIE, kapt. H.J. Hesselberg en IDA ALEYDA, kapt. O.J. Woldering, beide naar Larwich; NEERLANDS TROUW, kapt. B.J. de Groot, naar Drammen; LION, kapt. J.G. Riedel, CONCORDIA, kapt. J.A. Keun; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra en JANTINA ROELFINA, kapt. S.B. Kuiper, alle vier op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De houders van cognossementen aan order, over 13 balen koffie, gemerkt C.D.C., aangebracht van Batavia, per het schip DILIGENCE, kapt. H. Bos, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoor F. der Kinderen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 19 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: EDE, kapt. J. Boomer, van Antwerpen; VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman, van Liverpool, welke rapporteert op 15 dezer nevens het eiland Wight gepasseerd te zijn een driemastschip, tonende Amsterdams nummervlag 290, zeilende met oostelijke wind. Volgens rapport is voor de wal met loodsen aan boord het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, van Batavia.
Den 20 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: PETRUS LUDOVICUS, kapt. W. Moesker, naar Newcastle, en de HOOP, kapt. H. van den Bos, naar Lissabon; en arriveerden uit zee: Zr.Ms. transportschip DORDRECHT, kapt.-luit. Jonkers, van Batavia, VASCO DA GAMA, kapt. C. Brandaris, en KONING DER NEDERLANDEN, kapt. O. Kiewiet, beiden van Batavia; MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten, van Liverpool. Heden morgen arriveerde uit zee: ALKMAAR, kapt. J. Heath, van London, en PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, van Batavia.
Brielle, 19 mei. Heden morgen arriveerde uit zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.
Den 20 dito. Heden zeilde in zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London.
Maassluis, 19 mei. Heden morgen zeilde naar zee: ST. JOHANNES, kapt. J.H. Riecke, naar Memel.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. Publieke verkoop op heden donderdag 22 mei 1834, des voormiddags ten half 12 ure, in het Logement De Gouden Leeuw te Dordrecht, ten overstaan van de heer griffier van de Rechtbank van Koophandel, ten behoeve van wien zulks zoude mogen aangaan, een partij van circa 20 lasten Mecklenburger tarwe, alle min en meerder beschadigd, alhier aangebracht per het schip EUROPA, kapt. Peter Niemann, van Rostock, liggende in het lichterschip de VROUW HENDRICA, schipper Arij Noordland, in de Nieuwe Haven alhier.
Nadere informatiën bij de heren M.W. Rees en Co., en de heer Arend van Heck.


Datum: 23 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 21 mei. Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Franck, van Vlissingen; WILHELMINA GEZINA, kapt. N.L. Baas, van Newcastle; TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, van Drammen.
Uitgezeild:
Texel, 21 mei. Zr.Ms. schip van linie DE ZEEUW, naar de Oostzee; Zr.Ms. oorlogsbrik DE SNELHEID, luit. ter zee 1e klasse Ferguson, naar de Oostzee; Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Franck, naar Vlissingen; JAN DE WITH, kapt. R.F. Mellema, naar Genua en Livorno; VRIENDSCHAP, kapt. H. Dekker, naar Havre en Rouaan; ONDERNEMING, kapt. D. Ouwehand, naar Hull; ANNEGINA, kapt. J.R. Kuyper en ANTINA, kapt. R.J. Schuring, beide op avontuur.
Vlei, 20 mei. VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, naar Sunderland; VROUW MARGARETHA, kapt. E.M. ten Cate, naar Droback.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Helder, 18 mei. Hedenochtend is te Texel gearriveerd Zr.Ms. fregat ALGIERS, kapt. A.J.J. van Lutsenburg, van Batavia, aan boord hebbende Z. E. der heer Luitenant-Generaal, en Commissaris-Generaal van Neerlands Indië, J. van den Bosch, zijnde den 2 februari ll. afgezeild.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De strandvonder van Ameland zal woensdag den 4 juni 1834, des voormiddags ten negen ure, ten huize van G.D. Metz, te Ballum, om contant geld, publiek verkopen 265 grenen balken, van 2½ tot 15 el lang, ongeveer 300 delen en 200 stukken klaphout. En op den 5 daaraanvolgende, des voormiddags ten negen ure, bij het Pakhuis te Nes, en des middags twaalf ure, bij het Pakhuis te Hollum: 5 ankers, 7 enden ankerketting, benevens enig gekapt touwwerk, enz., alles geborgen uit en van het op de reis van Miramichi naar Sunderland verongelukt barkschip THE SISTERS.
Ameland, 20 mei 1834, de strandvonder voornoemd, W.R.J.D. van Heeckeren.


Datum: 24 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over 25 balen katoen. Gemerkt een J in een ruit, 1/25 en 25 balen katoen, gemerkt een q in een ruit, 1/25, aangebracht per het schip CATHARINA, kapt. H.G. van Dam en 60 balen katoen, gemerkt B met een streep en CL & C er onder, 71/30, aangebracht per het schip VROUW HELENA, kapt. F.J. de Winter, beide van Liverpool, gelieven zich ten spoedigste aan te melden ten kantore van Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool het Nederlands kofschip INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenbode.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Volgens particulier bericht van Den Helder, dd. 22e dezer was DE JEANNETTE, kapt. H. Pundt, van Havana naar Amsterdam, alstoen voor de wal, hebbende de vorige dag een loods aan boord, was benoorden Engeland omgekomen en had 78 dagen reis.
Texel, 22 mei. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, van Newcastle.
Vlie, 21 mei. ANNECHINA, kapt. P.R. Huisman en VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, beide van Dantzig; HELENA, kapt. T. Bruk en ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes, van Rostock; JUFVROUW JOHANNA, kapt. A.A. de Boer, van Lyseby; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 22 mei. HOOP, kapt. G.J. Nieuwland en VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, beide naar Londen; LAMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, van Cardiff.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen, van Amsterdam naar Batavia zal vóór of op de 10e juni eerstkomende vertrekken het extra op de zeilagie gebouwd en gekoperd driedeks fregatschip DE JAVAAN, gevoerd wordende door kapt. Pieter Kraay. Diegenen, welke enige goederen derwaarts te laden hebben of als passagiers van deszelfs voor de overtocht naar Java ingerichte kajuit wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en Floris der Kinderen, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia zal vóór of op de 10e juni eerstkomende vertrekken het extra op de zeilagie gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip ZEEMANSHOOP, gevoerd wordende door kapt. J.A. Witzen. Diegenen welke enige goederen derwaarts te laden hebben of als passagiers van deszelfs gebruik wensen te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman, De Vries en Comp. en Floris der Kinderen, te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. De schoonerkof AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz. Junior, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher en Jan Corver en Comp.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
La Rochelle en Rochefort. Het Nederlands smakschip AURORA, kapt. C.A. Hazewinkel. Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. De Nederlandse kof DE JONGE YPE, kapt. E.J. Karst. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 21 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ELIZA, kapt. H. Peters, van Batavia. Heden morgen zeilden naar zee: B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, naar Newcastle, MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, naar Bergen; GEERTRUIDA, kapt. W. Prenger, naar Antwerpen, en Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Van
Franck.
Den 22 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: ENGBERDINA, kapt. G.J. Bossinga, van Wismar, NEERLANDS KROONPRINS, kapt. A. van der Meyde, van Lissabon. Heden morgen zeilden naar zee: KLASINA EN DIRKJE, kapt. A. Schilperoord, naar Lissabon; ADRIANUS EN JACOBUS, kapt. J. Parlevliet Fz.; KOOPHANDEL, kapt. C. Neurenberg, en de HOOP, kapt. M.D. Meijer, allen naar Batavia.
Brielle, 21 mei. Heden morgen arriveerde uit zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken.
Maassluis, 21 mei. Heden morgen zeilden naar zee: ST. ANTONIE, kapt. A.A. Arnold, naar Duinkerken, en GEZINA, kapt. C.P. Crook, naar London.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant

Advertentie. Heden trof mij de gevoeligste slag mijn’s levens, door het treurige bericht, dat het God behaagd heeft, mijn hartelijk geliefde man Jappe Alderts Engels, kapitein op Indië, op de uitreize van Amsterdam naar Batavia (opm: op de brik ONDERNEMING), op den 25ste november 1833, in het 43ste jaar van zijn voor mij en onze kinderen zo dierbaar leven, na ene echtverbintenis van circa 20 jaren, door den dood te doen eindigen, mij nalatende acht kinderen, waaronder een zuigeling; de overigen bewenen met mij, nevens mijne ouders, verdere aanverwanten en deelnemende vrienden, dit voor mij zo treffende verlies; de gedachte dat God in Christus onze Vader blijft, sterke en trooste mij.
Buiksloot, 21 mei 1834.
E.A. Lammerts, wed. J.A. Engels.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag. Op de 9e juni 1834 zal, ter instantie van de waarnemend procureur J.F. Neijndorff, voor en in naam van A.C. Gunsch q.q. G.J. Moor, door de 1e deurwaarder en gezworen exploiteur bij de Raad van Justitie alhier, ten overstaan van een commissie uit welmelde raad, bij wege van executie publiek worden verkocht het schip, genaamd FATHALKAIR, groot ruim 102 lasten, hebbende twee dekken en drie masten, lang zijnde 76 voeten, breed 23 voeten en diep 11 voeten, met dies inventaris, toebehorende aan J.C. van den Berg, weduwe van wijlen J. Manuel.
Indien er iemand mocht zijn, die enig recht, actie of toezegging op voorschreven schip zoude willen pretenderen en zich opposeren tegen gemelde executie en verkoping, die kome en make het mij, ondergetekende, bekend.
Soerabaija, 17 mei 1834, de 1e deurwaarder voornoemd, A. van Geluk.


Datum: 26 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 23 mei. JEANETTE, kapt. H. Pundt, van Havanah; SOPHIA, kapt. W.J. Stromberg, van Abo; VROUW MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, van Dantzig; PETRONELLA CATHARINA, kapt. J. Hooveling, van Flekkefiorde; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klasen, van Mandahl. 24 mei. HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema; VROUW CAROLINA, kapt. R.A. Oortjes, van Drammen.
Vlie, 22 mei. DIANA, kapt. H. Wente, van Delfzijl.
Terschelling, 21 mei. ANNA MARGARETHA, kapt. J. Tampke, van Hamburg; DE JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, van Oosterisoer. 22 mei. HENRIETTA, kapt. M. Carseboom, van Dantzig; MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter en AGATHA, kapt. R.P. Dik, beide van Koningsbergen; JOSINE WILHELMINA, kapt. J.C. v.d. Veer, van Lübeck; JULIUS, kapt. P. Lange, van Wismar; GESINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, van Fahrsund.
Liverpool, 16 mei. AGATHA, kapt. D.G. Schuur, van Amsterdam.
Guernsey, 16 mei. CATHARINA, kapt. Melle Melles Pot Junior, van Hamburg.
Hull, 16 mei. HENDRIKA, kapt. H.G. Tool, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 23 mei. HENRIETTE KLASINA, kapt. J.B. Fuchs, naar Batavia; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Loop, naar Duinkerken.
24 mei. BELVEDERA, kapt. J.S. Wyers, naar Alexandria.
Bayonne, 10 mei. DE ONDERNEMING, kapt. Thomas Thysen Kuyper, naar Hamburg; DE VROUW CHRISTINA, kapt. Remmert Jan Dood, naar Bremen.
Royan, 11 mei. ARIUS JOHANNES, kapt. Hendrik van Wyk, naar Petersburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: FORTUNA, kapt. J.A. Hedman, van Christinastad met teer, potasch en teer; OTTOLINA HENDRIKA, kapt. G.E. Swart, van Bergen met traan, stokvis en bergmos; ALBERDINA, kapt. J.J. Joosten, van Hamburg met hout; AALTJE, kapt. J.G. Ommen, van Bremen met suiker; STIJNTJE, kapt. R. Ulrichs, van Bremen met suiker en honing; HENDRIKA, kapt. J.F. Drenth, van Bremen met suiker en lood; HILLEGINA, kapt. A.A. Wolkammer, van Bremen met suiker, lood en linnen; CATHARINA, kapt. H.O. Jurgens, van Hooksiel met haver; ANTJE, kapt. P.H. Strakholder, van Norden met haver en veren; ANKE MARGARETHA, kapt. B. Lubben, van Horumersiel met haver.


Datum: 27 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Suriname, mede voor passagiers, het Nederlands brikschip DE HOOP, kapt. Laurens Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra).
Naar Liverpool, het Nederlands hoekerschip ELIZABETH EN CORNELIA, kapt. P. Janzen.
Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.
Naar Batavia, voor goederen en passagiers, het Nederlands brikschip ROTTESTROOM, kapt. J.H. Deuling, om de 6e juni te vertrekken. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Het schip DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, van Rotterdam naar de Oost Zee, is volgens brief van Elseneur van de 17e dezer, wegens tegenwind te Hornbeck binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 25 mei. VROUW LUBBEGINA, kapt. R.H. de Weerd, van Oosterisoer.
Vlie, 24 mei. EENDRAGT, kapt. A.K. Mulder, van Stralsund; VROUW MARGARETHA, kapt. E.J. Visser, van Stettin; VIGELANTIE, kapt. J.H. Wildeman, van Larwich; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf, van Oosterisoer.
Terschelling, 23 mei. ELLIDA, kapt. J. Kulberg, van Memel; MARTHA ALIDA, kapt. K.M. Plukker, van Dantzig; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Koningsbergen; JANTINA, kapt. J.G. Das, van Stralsund; CLOTILDA, kapt. H.J. Polter, van Egersund; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser en KLAZINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schippers, beide van Oosterisoer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA GEZINA, kapt. L.R. Baas, van New-Castle met steenkolen; HENDRIKA, kapt. H.H. Scholtens, van Koningsbergen, met tarwe en hennep; AGATHA, kapt. R.P. Dik, van Koningsbergen met tarwe; JANTINA, kapt. G.D. Smit, van Dantzig met tarwe; EENDRAGT, kapt. A.K. Mulder, van Stralsund met tarwe; VIER GEZUSTERS, kapt. L.G. Dublinga, van Bremen met suiker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 19 mei, het schoenerschip FRIENDS, kapt. J. Manning, met ballast van Londen.
Den 21 dito, het kofschip de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, met hout van Noorwegen.
Den 23 dito, het kofschip JOSINA WILHELMINA, kapt. J.C. van der Veer, met tarwe naar Lübeck.
Den 24 dito, het kofschip VIGILANTIA, kapt. J.H. Wilderman, met hout van Noorwegen; het kofschip WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, en het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werff, beide met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 18 mei, de schoenerschepen LIVELY, kapt. S.H. Finch, en FAME, kapt. Wm. Barfield, beide met boter naar Londen.
Den 19 dito, het galjasschip MARIA LOUISE, kapt. J.T. Smith, en de kofschepen de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, IDA ALEIDA, kapt. J.O. Woldringh, CONCORDIA, kapt. J. Keun, alle in ballast op avontuur.
Den 21 dito, het kofschip GERBERDINA, kapt. K.D. de Grooth, en JANTINA, kapt. K.E. Vos, beide in ballast op avontuur.
Den 22 dito, het kofschip REMINA, kapt. J.G. Boon, met dakpannen naar de Oostzee.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Al degenen welke iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan wijlen Cornelis Gerritsz Deugd, in leven schipper van Alkmaar op Friesland enz., op den 12 mei 1834 te Alkmaar overleden, gelieven daarvan opgave of betaling te doen voor of op den 15 juni 1834 aan de heren Jacob Helling, Hermanus Coster, Hermanus Helling, te Alkmaar, of Tjalling Tomas Altena, in Friesland woonachtig. (opm: zie LC 220834)


Datum: 28 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, van Koningsbergen met tarwe; MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, van Dantzig met tarwe; TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, van Dantzig met delen; JULIUS, kapt. B. Lange, van Wismar met tarwe; ANNEGINA, kapt. P.P. Patje, van Stettin met rogge, tarwe en zink; MARGARETHA, kapt. P.B. Groot, van Nakskov met tarwe; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met blauwsel, tabak, wol, koehaar, garen en drogerijen; JONGE JACOB, kapt. J.M. de Vries, van Hamburg met rogge, IJslands mos en tabak.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het schip DE VERWACHTING, kapt. T.C. Tannen. Adres bij de Wed. J. van Wese en Zoon.
Koningsbergen. Het Nederlandse smakschip DE GOEDE HOOP, kapt. Steffen Luitjes Pinksterboer. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Js. en Zoon.
Petersburg. De Nederlandse kof HYLKE JANSZ., kapt. Bordze Jans Siedzes. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ op maandag 26 mei 1834: het schoener-kofschip GUIANA, kapt. D.G. Visser. NLG 11.900, in slag NLG 15, opgehouden.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 mei. Heden is alhier vertrokken naar Makasser met een passagiers, de schoener LAJU, kapt. T.N. Theissen. (opm: dit is mogelijk de LADJU, zie JC 260334. De LADJU lag op 26 mei 1834 niet meer ter rede van Batavia, op 21 mei nog wel, zie ook JC 160834)


Datum: 29 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 mei. MARTHA CATHARINA, kapt. H.R. Legger van Sunderland; MARIA OLETTA, kapt. A. Beilegaard en MARGARETHA ANNA, kapt. J. Eikmeyer, van Drammen; CLARA MARGARETHA, kapt. E.P. Dik, van Memel; JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, van Newcastle.
Vlie, 25 mei. CONCORDIA, kapt. J.H. Nagel, van Liverpool; VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiaansand. 26 mei. EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, van Christiaansand.
Terschelling, 24 mei. ANNEGINA, kapt. W.W. Pottje, van Stettin; DE VROUW ANTJE, kapt. C.W. Albers, van Greifswald; DE VROUW HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge, van Hohwacht; GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema, van Egersund; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Rolen, van Bremen; DE JONGE JACOB, kapt. L.J. Witkop, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 27 mei. SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, naar Suriname.
Vlie, 25 mei. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg.
Terschelling, 24 mei. MARIA ENGELINA, kapt. Lange, naar Caen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 28 mei. Volgens bericht van kapt. Keyzer, voerende de LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, in dato 19 mei, was hij toen met gezegd schip, van Batavia komende, op de hoogte van punt Goudstaart in goede staat zeilende, en hoopte hij spoedig de plaats zijner bestemming, deze stad, te bereiken.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 28 mei. Aan deze stad is gearriveerd, het schip ONS GENOEGEN, kapt. M. Farel, van Rostock met tarwe.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 23 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: Zr.Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Van Franck; MINERVA, kapt. T. Niemann, van Libau; en zeilde naar zee: EDE, kapt. J. Bomer, naar Belfast.
Den 25 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GEZINA, kapt. R. Tanij, van Drammen.
Brielle, 23 mei. Gisteren namiddag zeilde naar zee: de VRIENDSCHAP, kapt. P.J. de Boer, naar Bordeaux; en arriveerden uit zee: MARIA, kapt. H.J. Verlaat, van Hamburg, en CATHARINA, kapt. H.G. Lever, van Stralsund.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: CHARLOTTA, kapt. J. Eilers, van Cardiff; VRIENDSCHAP, kapt. J.C. Slof, van Stralsund; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. den Boer, van Bongsiel. Heden zeilde naar zee: NIJVERHEID, kapt. P.H. Puister, naar Nantes.
Den 25 dito. Voor posttijd zeilde naar zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken.
Maassluis, 24 mei. Gisteren na posttijd arriveerde uit zee: HOOP VAN ZEGEN, kapt. A. van der Gaauw, NEERLANDS KONING, kapt. H. van Rossen, en HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. K. den Boer, allen van de Noordzee.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 27 mei. Gisteren namiddag zeilden in zee: KORTENAAR, kapt. Anne Glazener, naar Batavia; dezelve heeft met het in zee zeilen, door werking van de hoge zee, een gedeelte van deszelfs tuigagie over boord gezeild, en ligt op 6 vademen water ten anker, en is heden morgen, om de schade te herstellen, naar Vlissingen gezeild.
Brielle, 26 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de GOEDE HOOP, kapt. L.B. Flonk, van Stralsund.
Den 27 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VROUW FENNEGINA, kapt. W.J. Pronk, van Lissabon, als bijlegger.


Datum: 30 mei 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 28 mei. DE DAGERAAD, kapt. A.T. Ruster en VROUW MARGARETHA, kapt. H. Mees, van Christiaansand; ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, van Flekkefiorde; WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd en TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Sunderland.
Kaap Mysadure (kust van Guinea), 22 maart. CLARA HENRIETTE, kapt. Harmen Blokzyl, van Amsterdam naar Batavia, volgens brief van de kapitein was aan boord alles wel.


Datum: 31 mei 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Rio de Janeiro, mede voor passagiers, het Nederlands gekoperd brikschip KONING DER NEDERLANDEN, kapt. O. Kievyt. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.
Naar Batavia, het Nederlands gekoperd brikschip ELIZA, kapt. Haye Peters, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve zeer goede inrichtingen heeft. Adres ten kantoren van Kuyper, Van Dam en Smeer & Hudig en Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 30 mei.
De 30e, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van St. Ubes.
De 30e, des morgens, arriveerden in de Maas BARNOLD VROUW HENDRIKA, kapt. O.F. de Haan en KLEINE DAVID, kapt. J.U. Jansen, van Emden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Vlissingen, 27 mei. Het schip KORTENAAR, kapt. A. Glazener, van Rotterdam naar Batavia gedestineerd, heeft bij het uitlopen op de droogte gestoten, waardoor zijn tuig over boord is geraakt en het schip alhier is binnengebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 29 mei. LANGELAND, kapt. O.H. Sem, van Drammen; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, van Stavanger.
Vlie, 27 mei. GOEDE HOOP, kapt. H.B. de Jong, van Newcastle; ANNA ALBERDINA, kapt. A.T. Ekamp, JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst en JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, van Koningsbergen; HARMONIE, kapt. H. Jans, van Arendahl; VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, van Droback.
Terschelling, 27 mei. ALIDA, kapt. Bondt, van Mandahl; VROUW IKINA, kapt. D.S. Knoop, van Hamburg.
Uitgezeild:
Texel, 29 mei. JONKVROUW ELISABETH, kapt. W.K. de Wyk, naar Triëst; JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, van Lissabon; TWEE GEZUSTERS, kapt. L.H. Holst, van Holmstrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Koningsbergen met tarwe, hennep en borstels; JACOBINA, kapt. R.J. Klunder, van Koningsbergen, met tarwe en hennep; MARTHA ALIDA, kapt. K.H. Klunder, van Dantzig met tarwe en linnen; MARTHA, kapt. H.R. Legger, van Sunderland met steenkolen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeven, van Sunderland met steenkolen; JANTINA, kapt. J.G. Das, van Stralsund met tarwe en gerst; HENDRIKA, kapt. L.K. de Jonge, van Howacht met tarwe; ANTJE, kapt. C.W. Albers, van Greifswald met tarwe; MARGARETHA, kapt. F. Eikmeyer, van Drammen met balken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Ligt in lading naar Batavia het gekoperd tweedeks pinkschip DE DRIE GEBROEDERS, kapt. Klaas Harms Ruyl, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Leneartz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 30 mei. Aan deze stad is gearriveerd: het schip DRIE STERNE, kapt. W.N. Davids, van Rostock, met tarwe en gerst.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 29 mei. Van de morgen zeilden naar zee: BRITTANIA, kapt. D. Meusen, naar Guernsey; PRINCE OF WALES, kapt. C. Preij, naar London; ROTTERDAM PACKET, kapt. J. Henderson, naar Aberdeen, en CATRINA, kapt. G.H. Bruns, naar Emden.
Brielle, 28 mei. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London. kapt. Mounger is van daar door het kanaal naar Hellevoetsluis opgezeild.
Den 29 dito. Gisteren namiddag zeilden naar zee: de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London. Heden arriveerde uit zee: RAMONA, kapt. R. Stranack, van London.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 mei. De 8e dezer zijn te Djocjakarta twee inlandse matrozen aangekomen, behorende tot de equipage van de particuliere schoener IRIS, kapt. A. van der Sanden, welk vaartuig, de 17e april j.l. van Soerabaija naar Tjilatjap gezeild zijnde, in een storm belangrijke schade had bekomen en in die staat voor de monding der rivier Progo geankerd was. Volgens de verklaring dezer opvarenden had zich de gezagvoerder met hen en nog vier anderen de 5e dezer in de enige aan boord zijnde kleine sloep begeven met het doel om zich aan land van houtwerken en verdere materialen te voorzien tot herstel der schade aan het vaartuig, voornamelijk aan de boegspriet, doch was de sloep na enige uren roeiens in een zeer onstuimige zee eindelijk des middags omstreeks 12 uren aan stukken geslagen, terwijl het alleen aan de bedoelde twee matrozen gelukt was om het strand te bereiken en zich mitsdien van een gewisse dood te redden. Het bestuur te Djocjakarta stelde op ontvangst dezer tijdingen met de meeste spoed middelen in het werk om het vaartuig zo mogelijk te behouden, doch hetzelve was reeds de 11e weder om de zuidwest onder zeil gegaan. Omtrent het lot van de gezagvoerder en de vier overige inlandse schepelingen heeft men echter tot dus ver geen stellig bericht, ofschoon het in twijfel te trekken is, dat zij het boord weder zouden hebben kunnen bereiken, dan wel op enige andere wijze het leven gered.
(opm: zie JC 230434)

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Amsterdam zal op de 15e juni vertrekken de snelzeilende gekoperde brik MARIA EN JACOBA, kapt. S. van Duyn. Voor vracht of passage vervoege men zich bij de kapitein aan boord. (opm: de MARIA EN JACOBA was de 24e mei te Willemstad gearriveerd met een passagier, van Amsterdam, laatst van La Guayra)


Datum: 02 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 30 mei. VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema en VIER GEBROEDERS, kapt. O.F. Fockema, van Londen. 31 mei. CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven en AMSTERDAM, kapt. G. Cook, beide van Londen; MARIA, kapt. P.E. de Boer, van Oleron.
Vlie, 29 mei. VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, van Newcastle; HILLEGINA, kapt. W.J. Panman, van Memel; JONKVROUW MARIA, kapt. A.K. de Wyk, van Stettin; CONCORDIA, kapt. J.J. Kuiper, van Peter Head; ALIDA, kapt. H.B. Drok, van Oudsoen.
30 mei. GOEDE HOOP, kapt. W.E. Boswyk, van Oudsoen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CONCORDIA, kapt. J.J. Kuper, van Peterhead met traan; JANKE HOOITES, kapt. G.H. Carst, van Koningsbergen met lijnzaad en tarwe; ANNA ALBERDINA, kapt. A.T. Ekamp, van Koningsbergen met tarwe, hennep, borstels en hazenvellen; ALIDA, kapt. R.R. Roeloffs, van Leer met rogge en boekweit.


Datum: 03 juni 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 juni. Het schip LOUISA, kapt. Leyser, van Rotterdam, was de 23e mei op de hoogte van Beaford (opm: mogelijk Bedford).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 juni. GEERTRUIDA, kapt J.D. Mellema en VROUW ALIDA, kapt. H.J. Witkop, beide van Hull; FRANZ, kapt. C. Talkenburg, van Drammen; TJAKKIEN, kapt. H. Drewes en ALIDA, kapt. D.F. Derenbosch, beide van Farsund.
Vlie, 31 mei. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle; JONGE JURGEN, kapt. J. Bruhn, van Neukiobing.
Uitgezeild:
Texel, 1 juni. BRISEÏS, kapt. P. Bakker, naar Smirna en Constantinopel; VIER GEBROEDERS, kapt. O. Fockema, naar Londen; EENDRAGT, kapt. J.H. Hut, naar Cardiff.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, van Newcastle met steenkolen; DE WAAKZAAMHEID, kapt. J.K. de Weerd, van Sunderland met steenkolen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 2 juni. Aan deze stad is gearriveerd: het schip BERNHARD BRONS, kapt. A.T. de Haan, van Emden, met stukgoederen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 30 mei. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HELENA, kapt. P. Permien, van Pernau, en CATHARINA MARIA, kapt. H.C. Bulow, van Memel. Heden morgen arriveerde uit zee: CONCORDIA, kapt. F.H. Eddes, van St. Ubes. De wind N.N.W.
Brielle, 30 mei. Heden morgen arriveerden uit zee: BARNOLD VROUW HENDRIKA, kapt. O.T. de Haan, en KLEINE DAVID, kapt. J.U. Jansen, beiden van Emden, en FLORA, kapt. N.H. Ollisen, van Hamburg. Kapt. Pronk is naar Vlaardingen opgezeild. De wind N.
1 juni. Heden morgen arriveerde uit zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken. De wind N.W.
Hellevoetsluis, 2 juni. Gisteren namiddag zeilde naar zee: HELENA, kapt. D.J. Greven, naar Nerva. Heden morgen zeilden naar zee: Zr. Ms. fregat ROTTERDAM, kapt. luit. Koops, en Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Van Frank, beiden naar Texel; de JONGE HENDRIKA, kapt. T. Rietmeijer, naar Odessa; DOURO, kapt. H. de Haas, naar Livorno; CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, naar Noorwegen; SUSANNA HELENA, kapt. J.A. Rieke, naar Duinkerken; EUROPA, kapt. P. Niemann, naar de Oostzee; IRIS, kapt. H.N. Hagberg, naar Stockholm; SCHELDE, kapt. D. Steur, en WILLEM, kapt. A. Plug, beiden naar Batavia; MAAS, kapt. J. Blake, naar London.
Den 3 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen, behalve D. Steur, welke weder teruggekomen is en ten anker ligt. Heden morgen arriveerde uit zee: ENGELINA, kapt. R.H. Bok, van Liverpool. De wind Z.W.
Brielle, 2 juni. Heden morgen zeilden naar zee: CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels; CATHARINA CAROLINA, kapt. J.J. Schul, GEORG PHILIPP, kapt. T.C. Rentz; FLORA, kapt. J.D. Meincke, CATHARINA, kapt. H. Heeren, MARGARETHA JOHANNA, kapt. J.C. Walles, en MAGDALENA, kapt. H. Maass, allen naar de Oostzee; VROUW TETINA, kapt. H. Gerdes, HERMANUS, kapt. H. van Veen, en GEZINA, kapt. A.K. Bekkering, allen op avontuur; JOHANNA GEZINA (opm: JOHANNA GEZIENA, ook JOHANNA GESINA), kapt. P.G. Schuur, en ANNA MARGARETHA, kapt. H. Niemann, beiden naar Arendsburg; BELVEDERE, kapt. T. Voss, CATHARINA MARGARETHA, kapt. P. Dade, en MARGRITA, kapt. H.J. Veen, allen naar Nerva; VERWACHTING, kapt. J.E Bloem, en AURORA, kapt. R.E. Betten, beiden naar Emden; MARIA, kapt. H.J. Verlaat, en VROUW CHRISTINA, kapt. H.H. Buss, beiden naar Leer; VROUW HELENA, kapt. T.O. Femmen, naar Carolinersiel; FORTUNA, kapt. D. Julius, naar Christiaansand; SPECULANT, kapt. C.F. Horn, naar Greifswald; MARIA DOROTHEA, kapt. J.F. Schultz, naar Elseneur; ELLEN CATHARINA, kapt. H.A. Baijer, naar Bandholm; SOLIDE, kapt. C.A. Wilhelmsen, naar Noorwegen; INDUSTRIE, kapt. P. van Duivenboden, naar Liverpool; UNTERNEHMUNG, kapt. H. Jongebloed, naar Petersburg, en ELIZABETH, kapt. B.J. Borchers, naar Hanumersiel; en arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop. De wind Z.Z.O. stil.
Den 3 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VROUW HELENA, kapt. A.J. Pechiler, en VROUW DOROTHEA, kapt. G.R. Eekhoff, beiden van Leer, en ACTIF, kapt. A.H. de Vries, van Neuharlingersiel. Heden zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London; nog zeilde naar zee: de HOOP, kapt. D. Guit, naar St. Petersburg; en arriveerde uit zee: GUTE HOFFNUNG, kapt. D. Jansen, van Duinkerken. De wind Z.W.
Maassluis, 2 juni. Gisteren na posttijd zeilden naar zee: ELISABETH, kapt. H. Pothoff, naar Lissabon; VROUW HELENA, kapt. H.H. Kramer, naar Koningsbergen; GEZINA, kapt. L.G. Buss, op avontuur. Heden morgen zeilden naar zee: IKINA WILHELMINA, kapt. J.H. Zant, naar Dantzig; DEBORA, kapt. H. Gerlofs, op avontuur. De wind Z.W.
Den 3 dito. Van de morgen zeilde naar zee: VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, naar Hamburg; Dezelve is met de schepen gisteren gemeld wel in zee gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het schip CHRISTINA GEERTRUIDA, kapt. H.A. Klein, met ijzer van Cardiff naar Papenburg, is, volgens brief van Penzance d.d. 25 mei, door een Engels schip aangezeild geworden, waardoor deszelfs boegspriet gebroken en de boeg ingestoten is.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant

De 31e mei is van Paramaribo uitgezeild Zr.Ms. brik van oorlog ECHO, kapt.luit.t.zee W.H. van Vos, over de eilanden St. Eustatius en St. Martin naar Curaçao.

Krant:
 MOA - Morning Advertiser, London


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 1 juni. Binnengekomen de LOUISE MARIE (opm: Belgische ex-Zuid-Nederlandse kof), kapt P. Ocket, met schade en verlies van de bezaanmast, na aanvaring met een schip met bestemming Cork.


Datum: 04 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 juni. Uitgezeild DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit, naar Marseille.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip AUGUSTIN, kapt. Geerd Arends Klimp, van Amsterdam. Adres bij F. Smit.
(opm: de AUGUSTIN was van de Belgische opnieuw onder Nederlandse vlag gebracht en vertuigd van fregat naar bark)
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Bayonne. Het Nederlands smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. Theodorus Gerardus van Rhyn. Adres bij Jan Corver en C.
Bordeaux. Het Nederlandse kofschip DE VERWACHTING, kapt. Jan H. Schipper. Adres bij Jan Corver en Comp.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen in de Nieuwe Stads-Herber aan het IJ op maandag 2 juni 1834.
Het Zweeds galjasschip ELLIDA, kapt. A. Rander. NLG 1.975. In slag NLG 125. Koper C. Schreuder (opm: een makelaar)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 juni. Heden zijn alhier aangekomen het schip WILHELMINA, kapt. D.A. de Jong, vertrokken van Rotterdam de 2e februari, en het schip BELLONA, kapt. R. Rolufs, vertrokken van Vlissingen eveneens de 2e februari.


Datum: 05 juni 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlands kofschip TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga. Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Volgens brief van kapt. J. Barends, voerende het schip FREDERICA, van Oleron naar Texel, in dato Newhaven de 27e mei, was hij wegens harde wind aldaar binnengelopen.
Het schip ANNA MARIA, kapt. L. Blok, van Bordeaux naar Amsterdam, te Nantes binnen, heeft de 25e mei van Palmboeuf de reis voortgezet.
Het schip ALIDA, kapt. J.T. Visser, zou waarschijnlijk in het laatst van april van Havanna naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. De SOPHIA CECILIA, kapt. B.F. Ipsen, zou 18 april van Suriname naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 juni. Zr.Ms. fregat ROTTERDAM, kapt. luit. Coop en Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Van Franck, beide van Helvoetsluis; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; JONKVROUW CATHARINA, kapt. G.R. Kleyn, van Bremen; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen; FREDERICA, kapt. J. Barends van Oleron.
Vlie, 1 juni. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 31 mei. SARA, kapt. H.G. Botje, van Greifswald.
Suriname, 11 april. CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Amsterdam. 12 april. VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, van Amsterdam. 13 april. PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 3 juni. JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk en CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, beide naar Suriname; JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, naar Nantes; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema en CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, beide naar Londen.
Vlie, 1 juni. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, naar Hull.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE VROUW AALTJE, kapt. J.G. Ommen. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Advertentie. H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hun meesters, zijn voornemens op dinsdag 1 juli 1834, des namiddags ten vier ure, in het Lokaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat, Wijk A No. 458, publiek te veilen het voor weinig jaren nieuw gebouwd Nederlands schoener-kofschip de EERSTELING, gevoerd door kapt. H.F. Klie, lang 21,60 ellen, wijd 4,34 ellen, hol 2,16 ellen, en alzo groot 90 tonnen, met deszelfs zeer complete inventaris, zo als hetzelve is liggende in de Zeehaven, aan de Werf De Naarstigheid.
(opm: nieuwe naam VROUW HENRIĒTTE, zelfde kapitein Klie)


Datum: 06 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 4 juni. HERRIBERTUS HERMANUS, kapt. H.H. Rieke, van Antwerpen; VRIENDSCHAP, kapt. J. Drewes, van Londen.
Vlie, 1 juni. PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, van Shields; MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Swinor, in Noorwegen. Bij de Stortemelk binnen.
Havannah, 21 april. HAVANA PACKET, kapt. D.T. Visser, PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hillebrands, van Amsterdam; PIGEON, kapt. J.H. Hintens, van Antwerpen.
Cardiff, 30 mei. LUMMEGINA GEZINA, kapt. J.J. de Jonge, van Amsterdam.
Liverpool, 30 mei. LUKKINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, van Alkmaar.
Uitgezeild:
Texel, 4 juni. VIER GEBROEDERS, kapt. H.C. Schut, naar Marseille; CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, naar Londen; CAROLINA, kapt. H. Gron, naar Drammen.
Vlie, 2 juni. MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes en GEZINA, kapt. P.P. Muntendam, beide naar Sunderland; VRIENDSCHAP, kapt. G. Zielke, naar de Oostzee; JEREMIAS, kapt. S.L. Stellingwerf, naar Nerva’; MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werff, naar Christaansand; VROUW AUKJE, kapt. T.T. Visser, naar Koningsbergen; JOHANNA MARGARETHA, kapt. B.H. Pott, naar Dantzig; VREDE EN HOOP, kapt. H.J. Buining, naar Rostock; EENDRAGT, kapt. R.C. de Groot, HARMONIE, kapt. A. Middents en LUNA, kapt. L. Bakker, alle drie naar Drammen; WILLEM BAKKER, kapt. G.J. Korter, naar Brewich; JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, JAN FREDERIK, kapt. H.H. Kok en VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, alle drie naar Christiaansand; WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, naar Oosterisoer; VIGILANTIE, kapt. J.H. WIlderman, naar Larwich; JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, H.Z. kapt. S.K. de Vries en HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke, alle drie naar Noorwegen; EENSGEZINDHEID, kapt. J.N. v. Duynen, JOHANNA, kapt. P.P. Douwes; HARMONIE, kapt. W.L. Veen, JONGE HELENA, kapt. J.D. Tobbens, TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Jaski en RENSINA, kapt. H.W. Stuit, alle zes op avontuur; ENGELINA, kapt. G.T. Borst, naar de Oostzee. Naar Terschelling gezeild: MARIA JACOBA, kapt. J.J. Wever, naar Noorwegen. 3 juni. ANNETTA, kapt. C.F. Maas, naar Riga; AURORA, kapt. G. Pickart, naar de Oostzee; CATHARINA, kapt. J.B. Mulder, naar Holmstrand; HARMONIE, kapt. H. Jans, naar Noorwegen; MARIA CORNELIA, kapt. H.H. Voss, op avontuur.
Terschelling, 2 juni. ALETTA, kapt. C.H. Slagter, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen; VROUW MAARKE, kapt. E.J. Visser, van Stettin met tarwe en lijnzaad; FRANS, kapt. C. Falkenberg, van Drammen met hout; DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Röfer, van Bremen met tabak, potasch, lood, sigaren, zwartsel en linnen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 24 mei, het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werff.
Den 25 dito, het kofschip de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot.
Den 26 dito, het kofschip EGBERTUS, kapt. L.E. Tikrak.
Den 27 dito, het brikschip HAABETS ANKER, kapt. C. Haagensen; het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. N.J. Witkop, alle vijf met hout van Noorwegen. Op dato het kofschip CONCORDIA, kapt. H.J. Nagel, met zout van Liverpool.
Den 28 dito, de kofschepen de JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, en de VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, beide met hout van Noorwegen.
Den 29 dito, het galjootschip HENRIETTE, kapt. M. Casseboom, met hout van Dantzig; het kofschip HELLEGINA (opm: HILLECHIENA) kapt. W.G. Panman, met hout van Memel.
Den 30 dito, het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. H. Sundbij, en het smakschip ALIDA, kapt. H.B. Drok, beide met hout van Noorwegen.
Den 31 dito, de schoenerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide met ballast van Londen; het barkschip JOMFRAU MARIA, kapt. J.J. Giersoe, met hout van Noorwegen.
Uitgezeild: Den 25 mei, de schoenerschepen UNION, kapt. A. Gallaway, en FLORA, kapt. J. Mauldon, beide met boter naar Londen.
Den 29 dito, de kofschepen WILLEM OLIVIER, kapt. G. Korter, de JONGE JAN, kapt. Jan E. Bart, en de JONGE FREERK, kapt. P.A. Visser, alle drie met ballast op avontuur.


Datum: 07 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Handelsberichten. Amsterdam, vrijdag 6 juni.
Smirna, 7 mei. Het Nederlandse schip DE JONGE MARIE, kapt. Meeuw, is op de 4e dezer van hier naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 5 juni. FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Rouaan; FLORA, kapt. J. Mauldon, VISSCHERY, kapt. P.J. Jelsma, ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel en JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, alle vier van Londen.
Vlie, 4 juni. Gisteren nog: ARENDINA MARIA, kapt. G.A. Boerhaven, van Koningsbergen; ANNA SIBERDINA, kapt. J.H. Ugen van Egersund; VROUW MARGARETHA, kapt. J.O. Oetken, van Rüstersiel.
Terschelling, 2 juni. PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, van Shields; MARIA ANNA, kapt. E.P. Brons, van Svinör.
Kopenhagen (Rede van), 27 mei. MARGINA, kapt. J.P. Boer, van Alkmaar.
Pillau, 27 mei. EENSGEZINDHEID, kapt. Douwes, van Flekkefiorde.
Uitgezeild:
Texel, 5 juni. NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, op avontuur.
Vlei, 4 juni. JONGE PIETER, kapt. G.S. Brouwer, naar Koningsbergen; JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, JOHANNNES, kapt. J.C. Wolter en LAMBERTUS, kapt. H.C. Lindeboom, alle drie op avontuur.
Kopenhagen, 29 mei. VROUW ANNEGINA (opm: VROUW HILLEGINA), kapt. F.B. Apveld, naar Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. De veiling der beide scheepsparten in de Nederlandse schepen DE HARMONIE, kapt. D. Spreeuw en NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange, nagelaten bij wijlen heer R.O. Ferrall, door de makelaar B.D. Bosscher aangeslagen geweest tegen de 7e april ll. en als toen uitgesteld, zal nu voortgang hebben op maandag de 23e juni 1834, ten 6 ure des avonds, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 4 juni. De schepen, welke gisteren uitgezeild zijn, zijn door tegenwind op de rede teruggekomen. Er was een driemastschip in het gezicht. De wind W.
Den 5 dito. Het driemastschip gisteren gemeld is binnengekomen, zijnde LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keijzer, van Padang; nademiddag zeilde naar zee: HOFFNUNG, kapt. D. Martens, naar Hamburg. Heden morgen arriveerden uit zee: ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer, van Liverpool; ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, van Liverpool. Na posttijd arriveerde nog uit zee: HARMONIE, kapt. P. Rijnbende, van Batavia. De wind W.
Brielle, 4 juni. Kapt. Guyt is in de Put ten anker gekomen. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ATTENTIE, kapt. J.H. Langen, van Papenburg. De wind W.N.W.
Den 5 dito. Kapt. Guyt ligt nog in de Put ten anker. De wind W.


Datum: 09 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 6 juni. HARMONIE, kapt. H. Hansen, van Triëst; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, van Londen; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, van Newcastle.
Vlie, 5 juni. VROUW ALIDA, kapt. G.R. Kars, van Newcastle; ROELFINA, kapt. J.K. Bolhuis, van Flekkefiorde; ALBERTUS, kapt. E.E. Kock, van Emden.
Uitgezeild:
Texel, 6 juni. CONCORDIA, kapt. J.H. Backer, naar Batavia; LEONIDAS, kapt. B.M. Corbière, naar Suriname; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen; NEPTHUNUS, kapt. W. Bakker, op avontuur.
Vlie, 5 juni. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, naar Newcastle; HARMANNA JACOBA, kapt. J. v. Ulphen, naar Sunderland; ALETTA, kapt. F.B. Nepperus, naar Nerva; CAROLINE, kapt. H.L. Falk en ALIDA, kapt. H.B. Drok, naar Drammen; VROUW SOPHIA, kapt. H.L. Kok, naar Droback; J.D. CAROLINE, kapt. D.C. Danielsen, naar Oosterisoer; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Christiaansand; JUFFROUW JOHANNA, kapt. J.G. Seifferts, naar Holmstrand; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, naar Hamburg; LAMBERTUS, kapt. W.C. Lindeman en WILHELMINA SOPHIA, kapt. H.C. Peters, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam. FENNEGINA, kapt. G. Detmers, van Rouaan met pleistersteen en aarde, drogerijen en wijn; VRIENDSCHAP, kapt. J.D. Drewes, van Londen met suiker; ANJA, kapt. A.C. Hazewinkel, van Londen met suiker; JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk, van Londen met suiker, kina, ijzer en verfhout; ALIDA, kapt. L.J. Witkop, van Hull met koopmanschappen, kramerijen, katoenen twist, wollens en katoenen; PETRUS LUDOVICUS, kapt. W.J. Moesker, van New-Castle met lood en steenkolen; ALIDA, kapt. G.R. Kats, van New-Castle met lood en steenkolen; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendrikus, van Lübeck met tarwe; ARENDINA MARIA, kapt. G.H. Boerhave, van Koningsbergen met rogge, raapzaad en hennep; SARA, kapt. H.G. Botje, van Greifswald met tarwe; ANNA MARIA, kapt. O.G. Haak, van Carolinensiel met rogge en koehaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. J.R. Breukelman en J. van Alphen, makelaars, te Rotterdam, zijn van mening op last van hun meesters en autorisatie van heren assuradeurs, na gedane aangifte conform de wet, ten overstaan van de heer griffier van de rechtbank van Koophandel, op dinsdag de 10e juni 1834, des voorniddags ten 11 ure, in het huis der notarissen, aan de Gelderschekade, in het openbaar, aan de meestbiedenden, om contant geld, te verkopen: 24 balen Venetiaanse wol, min of meer door zeewater nat en beschadigd, gelost uit het van Venetie gekomen schip ANNA MARIA, kapt. T.J. Cornelissen en zulks inkavelingen, zo als die nader zullen worden aangewezen en daags vóór en op de verkoopdag voor een ieder te zien zijn. Nadere onderrichting bij de makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag, de 16e juni 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris J.A. Hoog, verkopen een extra ordinair welbezeild Nederlands bomschip, genaamd BASTIAAN, gevoerd door kapt. W. van Beelen, volgens Nederlandse meetbrief lang 14 ellen 30 duimen, wijd 4 ellen 73 duimen, hol 1 el 98 duimen en alzo groot 59 tonnen of 31 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaar en bij Jan Corver en Comp., cargadoors.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip LA LIBERTÉ, kapt. Auke Hendrikus Trip, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaerts, van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia, Het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip DE IJSTROOM, kapt. Arend Fredrik Oosterloo, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd schooner kofschip EDAMS WELVAREN, kapt. Hendrik Rolff, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Riga. Het Nederlands kofschip DE VROUW MARGARETHA, kapt. Aaltje T. Steffens. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Particuliere correspondentie. Provincie Zeeland, vrijdag 6 juni. Gisteren in de namiddag is tussen West-Kapelle en Domburg gestrand de tjalk DE JONGE FREDERIK, kapt. Brunt, komende van Den Doel en geladen met pijpaarde; de stuurman, Sap genaamd, voormaals koopvaardij-kapt., is daarbij over boord geslagen en verdronken; weinige ogenblikken na de stranding van het vaartuig is hetzelve geheel aan stukken geslagen, doch de vorige manschappen der equipage zijn gered.
In de positie van het eskader op de Schelde valt geen verandering van enig belang voor; het fregat PROSERPINA, de korvetten DOLPHIJN, POLLUX en COMMEET, liggen onder de Goessche wal ter hoogte van Hoedekenskerken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 7 juni. HERSTELLING, kapt. Witkop, van Liverpool.
Uitgezeild:
Texel, 7 juni. Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. van Franck, naar Vlissingen; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, naar Lissabon; DE HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar St. Ubes; DE VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, naar Londen; JE. CHRISTOFFEL, kapt. C. Wytekamp, naar Hull; FLORENCE, kapt. R. Muk, naar Gothenburg.
Vlie, 6 juni. PETRONELLA HILLEGONDA, kapt. P.J. Karssen, naar Fredrichshaven.
Terschelling, 5 juni. GEZINA JACOBA, kapt. J.J. Wever, naar Noorwegen.


Datum: 10 juni 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Uittreksel uit de Lloydslijst van de 6e juni.
De OPHEFFING, kapt. Van Limmen (opm: kof, kapt. C. van Limmen), van Liverpool naar Rotterdam, is de 1e dezer op de Arklowbanken (opm: psn 52 48 NB 06 09 WL) gestoten en vol water geraakt, het volk is gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 juni. CHRISTINA MARIA, kapt. C.N. Rasmussen, van Kopenhagen. Gisteren nog: ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, van Liverpool.
St. Helena, 1 april. MAAS, kapt. M. van Veldhoven, van Batavia. Dezelve heeft dadelijk de reis naar Rotterdam voortgezet. 8 april. AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Batavia; ZUID-HOLLAND, kapt. P.S. Schuil, van Soerabaija. Dezelve hebben de volgende dag derzelver reizen voortgezet, de eerste naar Amsterdam, de tweede naar Rotterdam.
Rio-Janeiro, 21 maart. ANTJE, kat. K. Welger, van Amsterdam.
St. Ubes, 8 mei. JONGE ARIE, kapt. L. Hus, van Maassluis.
Lissabon, 17 mei. VROUW MAARTJE, kapt. J. Spanjersberg, van Vlaardingen; DRIE GEBROEDERS, kapt. E.G. Jonker, van Tonningen.
Oporto, 20 mei. VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, van Amsterdam.
Liverpool, 3 juni. JACOBA, kapt. De Jonge, van Harlingen.
Uitgezeild:
Texel, 8 juni. HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.H.A. Balwé en Jan Corver, makelaars, zullen op maandag de 16e juni 1834, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het Y, ten overstaan van de huissier J. Copius Peereboom, verkopen: een extraordinair wel bezeild Nederlands smakschip, genaamd DE VROUW MARCHIENA, gevoerd door kapt. H.T. Blaauw (opm: bouwjaar 1829; kapt. Hindrik Tiddes Blaauw), volgens Nederlandse meetbrief lang 19 ellen, 95 duimen; wijd 3 ellen, 75 duimen; hol 1 el, 79 duimen en alzo groot 60 tonnen of 31 lasten. Breder bij de inventaris en bericht bij de bovengenoemde makelaars. (opm: zie AH 180634)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Middelburg ligt in lading naar Batavia, het snelzeilend gekoperd fregatschip DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofsteede. De goederen zullen voor rekening van het schip alhier worden in ontvangst genomen en voor een zeer matige vracht overgevoerd. Het schip is allergemakkelijkst ingericht voor passagiers en zal primo juli vertrekken. Men gelieve zich te adresseren bij Van den Broecke Luteijn & Schouten te Middelburg.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 6 juni. Heden is van hier naar zee gezeild het schip WALCHEREN, kapt. C. Riekels, bestemd naar Batavia.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 6 juni. Heden morgen zeilden naar zee: EENDRACHT, kapt. C. van Gelderen, Jr., naar Gibraltar; de TWEE BROEDERS, kapt. J.G. Visser, naar Marseille; ANNA MARIA, kapt. T. Cornelissen, naar St. Ubes; GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken. De wind N.
Den 7 dito. De schepen gisteren gemeld zijn wel in zee gekomen, nog zeilde naar zee: ALKMAAR, kapt. J. Heath, naar London; en arriveerden uit zee: ANTONIJ, kapt. B. v.d. Tak, van Batavia; STAD NORDEN, kapt. J.J. Cornelus, van Bordeaux; B. HAITZEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk; EARL TALBOT, kapt. F. Armstrong, beiden van Sunderland. Van de morgen zeilde naar zee: EENSGEZINDHEID, kapt. P.F. Kuyper, naar Archangel; nog zeilden naar zee: DE SCHELDE, kapt. D. Steur, en DRIE MARIA’S, kapt. J. Glazener, beiden naar Batavia. De wind N.O.
Den 8 dito. Gisteren namiddag zeilden in zee: JACOB CORNELIUS, kapt. B.H. Schuring, naar Sunderland. Van de morgen arriveerde uit zee: Zr.Ms. stoomboot SURINAME, kapt.luit. Franck; en zeilde naar zee: MADURA, kapt. B.C. ten Ham, naar Batavia; DE HOOP, kapt. J. Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra), naar Suriname. De wind N.O.
Brielle, 6 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ADMIRAAL WINDHAM, kapt. P. le Page, van Guernsey. Heden morgen zeilde naar zee: ANNA MARIA, kapt. J.A.. Kramer, naar Lissabon. Kapt. Guijt is door tegenwind uit de Put op de rede gekomen. De wind N.O.
Den 7 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MENTOR, kapt. J. Krager, van Wismar. Heden zeilde naar zee: HOOP, kapt. D. Guijt, naar Petersburg. De wind N.O.
Den 8 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HENDRIKUS, kapt. H.B. Schippers, van Bordeaux. Heden morgen zeilde naar zee: CATHARINA, kapt. B.H. Nijman, naar Nantes. De wind O.N.O.
Maassluis, 6 juni. Heden morgen zeilde naar zee: JONGE MARGARETHA, kapt. J.K. Wijkmeijer, naar Sunderland; en arriveerden uit zee: de HOOP, kapt. J. Warnaar, en de JONGE ADRIANA, kapt. H. Verschoor, beiden van de Noordzee. De wind N.
Den 7 dito. Van de morgen zeilde in zee: WELVAART, kapt. E.C. Bodiger, op avontuur; en arriveerde uit zee: No. 1 HARINGREEDERIJ, kapt. J.J. van Rossen, van de Noordzee. De wind N.
Den 8 dito. Heden morgen zeilden naar zee: TONGUATA TAFSO (? niet goed leesbaar door stempel), kapt. Masterd, naar Bergen, en JOHANNA HEINRICH, kapt. Saegert, op avontuur. De wind N.O.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op de hoogte van Domburg is donderdag een tjalkschip (opm: de Kniphauser tjalk DER JUNGE FRIEDRICH) gestrand en door de hoge zee en de sterke wind spoedig daarna verbrijzeld. De equipage, op de stuurman na, welke over boord is geslagen en de dood in de golven gevonden heeft, is gered geworden. (opm: zie RC 120634 en PGC 130634)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juni. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen la CLÉMENCE, kapt. E. Mazens, van Rio Janeiro, met koffie en huiden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De schepen IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Flensburg naar Amsterdam, en CATHARINA, kapt. H.H. Dalmeyer, van Hamburg naar Dantzig, zijn tussen 25 mei en 2 juni te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen. Binnengekomen: Den 1 juni, het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met steenkolen van Newcastle.
Den 3 dito, het schoenerschip FAME, kapt. Wm. Barfield, met ballast van Londen.
Den 4 dito, de tjalkschepen de JONGE JACOB, kapt. J.M. de Vries, en MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, beide ledig van Amsterdam.
Den 5 dito, de schoenerschepen LIVELY, kapt. S.H. Finch, en FLORA, kapt. J. Mauldon, beiden met ballast van Londen.
Uitgezeild: Den 1 juni, de schoenerschepen FRIENDS, kapt. J. Manning, en NORTHAM, kapt. D. Charrosin, beide met boter naar Londen.
Den 2 dito, het brikschip HAABETS ANKER, kapt. C. Haagensen, met ballast naar Noorwegen; de kofschepen VIGILANTIE, kapt. J.H. Wilderman, de VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, WILHELMINA, kapt. A.B. Visser, alle in ballast op avontuur; het kofschip MARGARETHA HENDRIKA, kapt. S.A. van der Werff, met ballast naar de Oostzee.
Den 4 dito, het kofschip de JUFFER JOHANNA (opm: JUFFROUW JOHANNA), kapt. J.G. Seifferts, met ballast op avontuur; het schoenerschip ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, met kaas naar Newcastle; de kofschepen EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, SOPHIA, kapt. H.L. Kok, en het smakschip ALIDA, kapt. H.B. Drok, alle drie met ballast op avontuur; het tjalkschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. van der Werff, met beenderen naar Hull.
Den 6 dito, het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. N.J. Witkop, met ballast op avontuur.
Den 7 dito, het brikschip WILHELM FREDRIK, kapt. H. Sundbij, en het barkschip JOMFRAU MARIA, kapt. J.J. Giersoe, beide in ballast naar Noorwegen.

Krant:
 NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 juni. Gisteren is alhier binnengekomen het gekoperd tweedeks fregatschip SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. J.A. de Lang, met een passagier, van Amsterdam, en heden is alhier uitgeklaard het schip de VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, naar Amsterdam met 615 vaten suiker, 3 balen hele koffie, 1 baal gebroken koffie en 51 balen schone katoen.


Datum: 11 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Binnengekomen:
Texel, 9 juni. DE GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post, van Nerva; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot.
Vlie, 7 juni. PETRONELLA, kapt. O. Houwink, van Larwich; DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, van Noorwegen. 8 juni. CONCORDIA, kapt. J.A. Keun en AURORA, kapt. G.E. Volkerts, beide van Oosterisoer.
Terschelling, 7 juni. AURORA, kapt. H. Fenster, van Nykiobing; DE DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dykstra, van Oosterisoer.
Uitgezeild:
Texel, 9 juni. ALIDA, kapt. H.F. Deddes, naar Bordeaux; CORNELIA, kapt. J. Beekman, naar Hull; FLORENCE, kapt. R. Meek, naar Gothenburg.
Vlie, 7 juni. TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf, naar Hull; PETRONELLA, kapt. J.H. Schuring, op avontuur. 8 juni. VROUW ALIDA, kapt. A.A. Borgman en VROUW CATHARINA, kapt. G.K. Wijkmeijer, beide op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon met huiden, fruit en koopmanschappen; HERSTELLING, kapt. L.S. Witkop, van Liverpool met suiker en katoen; IDA CORNELIA, kapt. G.E. Broekema, van Hamburg met eiken staven en kromhouten; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, van New-Castle met steenkolen.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juni. Heden is alhier aangekomen het schip RHOON EN PENDRECHT, kapt. A. Schaap, met 13 passagiers, van Rotterdam vertrokken de 9e februari.


Datum: 12 juni 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Marseille, het Nederlands hoekerschip PIETER EN ABRAHAM, kapt. L. Overgaauw.
Naar St. Petersburg, het Nederlands kofschip TWEE GEBROEDERS, kapt. J.R. Bossinga.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement over 50 balen katoen, gemerkt B in een ruit en C A onder aan, 1/50, aangebracht van Liverpool per ENGELINA, kapt. R.H. Bok, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading, naar Batavia:
Het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands fregatschip VAN SPEYK, kapt. J.C.F. Lupcke, met uitmuntende inrichtingen voor passagiers.
Het Nederlands gekoperd brikschip ELIZA, kapt. Haye Peters, mede voor passagiers, waarvoor hetzelve zeer goede inrichtingen heeft.
Adres ten kantoren van Kuiper, Van Dam & Smeer en Hudig & Blokhuyzen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 11 juni. Kapt. M. van Velthoven, voerende het schip DE MAAS, van Batavia te Rotterdam gearriveerd, rapporteert, dat hem op de 1e februari laatstleden, hebbende toen Java-Hoofd in het N.O. ten N. circa 8 mijlen, is gepasseerd een schip, tonende de vlag van het collegie Zeemanshoop n0. 284, zijnde kapt. B. Drayer.
Kapt. P. Haasnoot, van Lissabon te Amsterdam gearriveerd, heeft de 1e dezer, op 45º30’ NB 8º12’ WL, gepraaid het schip DE VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, van Lissabon naar Amsterdam, hebbende door storm de boegspriet en twee span van het want verloren.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. In de morgen van de 5e dezer is op de stranden van Oostkapelle vastgeraakt en kort daarna verbrijzeld het Kniphauser tjalkscheepje DE JONGE FREDERIK, kapt. K. Stuhl, komende van de Schelde en gedestineerd naar Delft, met potaarde. De stuurman van dit scheepje is verdronken, doch de kapitein en kok zijn door zekere Streefkerk jr. met levensgevaar gered.

AH 120634
Binnengekomen:
Texel, 10 juni. VROUW HENDRIKA, kapt. L.A. J. Boulet, van Passarouang; KOOPHANDEL, kapt. J.P. Karst, van Charleston; ANNA MARIA, kapt. L. Blok, van Bordeaux en Nantes; TWEE JONKVROUWEN, kapt. A. Steginga, van Londen; CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Liverpool; WISSELVALLIGHEID, kapt. S.P. de Jong, van Gothenburg; CONCORDIA, kapt. C. Christophensen, van Drammen.
Vlie, 9 juni. FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Riga.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VROUW HENDRIKA, kapt. L.A.J. Boulet, van Passarouang, met koffie, suiker, lange peper, huiden en bindrotting; HARMONIE, kapt, H.D. Hansen, van Triëst met sumak, drogerijen, olie, christ, tart., zeep, koralen, tabak, vijgen, barnsteen, koopmanschappen, zwavel, kwikzilver, laurierbladen, essence, geelhout, zinober, laurierbessen en rozijn; VAARWEL, kapt. O.W. Salomons, van Bremen met suiker, tabak, stelen, citroen- en oranjeschillen, koehaar, sigaren en drogerijen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. P.J. Staedel en J. Steenhoff, makelaars, zullen, op woensdag de 9e juli 1834, ’s avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Brakke Grond, in de Nes, verkopen: 189 ceroenen cort. China China, aangebracht van Peru, te Londen, per het schip JOSEPH WINTER, kapt. J. Hunter en vandaar naar herwaarts overgeladen per het schip JANTINA ENGELINA, kapt. B.P. Kolk. Liggende en daags vóór en op de verkoopdag te zien op een pakhuis op de Keizersgracht, tussen de Brouwersgracht en Heerenstraat.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 9 juni. Gisteren namiddag zeilden naar zee: de VROUW ELIZABETH, kapt. C. van Gelderen, naar Kadix; de HOOP, kapt. J. Hellinga, naar Liverpool; en arriveerden uit zee: de MAAS, kapt. M. van Velthoven, van Batavia, en VROUW GEZINA, kapt. J.I. van der Woude, van de Eems. Heden morgen zeilde naar zee: WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, op avontuur. De wind N.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: PRINCE FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. F. Scharpete, van Calais. Een Hollandse bark in het gezicht. De wind Z.W.
Brielle, 9 juni. Niet gepasseerd. De wind N.O.
Den 10 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: BATAVIER, D. Dunlop, van London; VROUW HELENA, kapt. J.J. Aden, van Emden; HOLLANDER, kapt. M. Boysen van Cuba; VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, van Bordeaux, en TRESSINA, kapt. W. Giaitz, van Oleron als bijlegger. De wind W.Z.W.
Maassluis, 10 juni. Heden arriveerde uit zee: JACOBUS, kapt. F.W. Meincke, van Batavia. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 11 juni. Aan deze stad is gearriveerd het schip LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keyzer, van Padang, met koffie en suiker.


Datum: 13 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 11 juni. NICOLAAS WITZEN, kapt. F. de Lange en VEREENIGING, kapt. A.A. Hermanus, beide van Batavia; ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Havana; TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies, van Londen; CHRISTIANA, kapt. Elgers, van Drammen.
Rio-Janeiro, 12 maart. PHOENIX, kapt. Douwe Tjeerds Visser, van Buenos-Ayres.
Uitgezeild:
Texel, 11 juni. MARIA, kapt. H.F. Mulder, op avontuur.
Vlie, 10 juni. MARIA OLETTA, kapt. A. Beelegaard, naar Nerva; VRIENDSCHAP, kapt. J. Klaassen, naar Memel; SIKKELINA HOOITES, kapt. G.T. de Jonge, naar Kopenhagen; WILHELMINA GEZINA, kapt. L.N. Baas, naar Noordschuil; KLASINA MARGARETHA, kapt. J.R. Schipper, naar Oosterisoer; GOEDE HOOP, kapt. W.E Boswyk, naar Oudsoen; CLOTILDA, kapt. J.H.J. Polter en GEZINA, kapt. R.L. Roelfsema, beide naar Noorwegen; MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Dokter, naar Hamburg. AGATHA, kapt. R.P. Dik, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE VEREENIGING, kapt. A.A. Herman, van Batavia met koffie, suiker, foelie, noten., nagelen, ruwe zijde en drakenbloed; NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, van Batavia met koffie, suiker, peper en radix galanga; ALIDA, kapt. J.T. Visser, van Havana met suiker, koffie en sigaren; KOOPHANDEL, kapt. J.P. Carst, van Charleston met rijst, duigen, stelen en katoen; CONCORDIA, kapt. B.J. de Boer, van Liverpool met katoen, koopmanschappen en zout; JACOBA, kapt. H.T. de Lange, van Bremen met suiker en koehaar.
AH 130634
Vlissingen, 7 juni. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen LE VOLTIGEUR (opm: Belgische brik, ex-Zuid-Nederlander), kapt. F. Lechere, van Liverpool.
AH 130634
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip AUGUSTIN, kapt. Geerd Arends Klimp, van Amsterdam. Adres bij F. Smit.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Lissabon. De gekoperde Nederlandse sloep DE HOOP. Kapt. P. Haasnoot. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bremen. Het schip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. J.P. Buitjes. Adres bij J.C. van Oven.
Bremen. Het schip DE VIER GEZUSTERS, kapt. L.G. Dublinga. Adres bij J.C. van Oven.
Dantzig. Het Nederlandse tjalkschip IDA CORNELIA, kapt. Gerrit Ernst Broekema. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Lübeck. Het smakschip (opm: hektjalk) DE VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meyer. Adres bij H. Gullen.
Petersburg. Het kofschip HENDRIKA, kapt. Hendrik Eilts Martens, van Elseneur. Adres bij Coopman en De Witt en Kenaertz, F. Smit, De Vries en Comp. en F. der Kinderen.
Rostock. Het kofschip DE JONKVROUW CATHARINA, kapt. G.R. Klein. Adres bij F. der Kinderen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Kniphauser tjalk DER JUNGE FRIEDRICH, kapt. C.H. Bruins, met potaarde van Antwerpen naar Carolinerzijl, is volgens brief van Vlissingen van 6 juni, na de vorige dag daar uitgezeild te zijn, zwaar lek geworden en voor Domburg nabij de wal gezonken, en een man der equipage, genaamd J.G. Sap daarbij verdronken. (opm: mogelijk een onder de vlag van Kniphausen gebracht Nederland schip)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee à drie scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande, kunnen voor een geruime tijd werk bekomen bij J.R. Boomsma, scheepstimmerbaas te Zevenhuizen bij Franeker.


Datum: 14 juni 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar New-York, het gekoperd Nederlandse fregatschip INDIAAN, kapt. H.B.C.H. Ruysch. Adres bij Wambersie & Burger.
Naar Londen, het Nederlands kofschip VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman.
Adres bij D. Burger & Zoon.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert uit de hand te koop het Nederlands smakschip CHARLOTTE, groot 67 tonnen, laatst gevoerd geweest door wijlen kapt. R.L. Giesen (opm: kapt. R.L. Giezen), thans liggende te Rotterdam. Nadere informatie te bekomen bij D. Burger en Zoon, aldaar, of bij de heren K. en J. Wilkens te Veendam.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 juni. De kof NEPTUNUS, kapt. H.G. Sipsma, van Bordeaux naar Petersburg, is de 9e dezer op de hoogte van Kamperduin, drie mijlen uit de wal, gepraaid door de Terschellingse loodsschipper F. Krijnen; aan boord was alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 juni. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Lissabon; MEDEMBLIK, kapt. J. Gray, van Londen; HELENA JACOBA, kapt. W.J. Zelling, van Port Glasgow.
Vlie, 11 juni. VROUW BARBARA, kapt. R.J. Jonker, van Dantzig; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg. Door de loodsschipper Y.D. Visser, is bij het Vlie Z.Z.O. van hem in goede staat zeilende gepraaid het schip ONDERNEMING, kapt. Thomas T. Kuiper, van Bayonne naar Hamburg.
Uitgezeild:
Vlie, 11 juni. ESSAY, kapt. H.P. Scheel, naar Petersburg; ELLIDA, kapt. A. Randers, op avontuur.
Terschelling, 10 juni. CORNELIA, kapt. R.A. Oortjes, naar Noorwegen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 11 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: de JONGE MARGARETHA, kapt. A. den Breem, van Smyrna. Heden morgen arriveerden uit zee: ZUID-HOLLAND, kapt. P.S. Schuyl, van Batavia; de VROUW NEELTJE, kapt. K. Parrel, van Lissabon; ANNETTE, kapt. M. Hendriksen, van Emden, en GOEDE VERWACHTING, kapt. A. Hogendijk, van Malaga. De wind Z.W.
Den 12 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: HARMONIE, kapt. M. Addeks, van Bordeaux. De wind W.Z.W.
Brielle, 11 juni. Gisteren namiddag zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London. Heden morgen arriveerden uit zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, van Duinkerken; JONGE ALIDA, kapt. J. van Gelderen, van Messina; HERSTELLING, kapt. J.J. Bremer, van Leer, en JANUS EN ANN, kapt. W. Crass, van Kirkaldy. De wind W.
Den 12 dito. Gisteren namiddag zeilde naar zee: RAMONA, kapt. R. Stranack, naar London; gisteren avond en heden arriveerden uit zee: FELIX, kapt. J.J. Cramer, van Benicarlo, en VERWISSELING, kapt. C. v.d. Drift, van Lissabon. De wind W.N.W.
Maassluis, 11 juni. Niets gepasseerd. De wind W.
Den 12 dito. Heden morgen zeilde in zee: ONS GENOEGEN, kapt. M. Douwes, naar Sunderland. De wind W.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 12 juni. Met den 15 dezer zal het transportschip DORDRECHT, liggende te Hellevoetsluis, buiten dienst gesteld en opgelegd en kapitein-luitenant ter zee van deze bodem, T. Jonker, op non-activiteit gebracht worden, terwijl op dat tijdstip het nieuw aangebouwde transportschip PRINS WILLEM FREDERIK HENDRIK, mede aldaar liggende, zal worden in dienst gesteld, en het commando daarvan opgedragen aan de luitenant ter zee 1ste klasse C. van der Hart; zullende de tegenwoordige equipage van de DORDRECHT daarop overgaan.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 13 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ANNETTE, kapt. M. Hendrik, van Emden, met stukgoederen; SCIPIO, kapt. R. Chambers, van Sunderland, met steenkolen, en TEESSINK, kapt. W. Gralth, van Oléron, met ruw zout.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 18e juni 1834 zal bij publieke veiling verkocht worden een onvoltooid schip, staande op stapel te Tamba Boijo, afd. Toeban, residentie Rembang, toebehorende aan de boedel van wijlen de heer C. Domingo.
Sumanap, 28 mei 1834, de testamentaire executeuren W. Fransz en J.T. Phefferkorn.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juni. Heden zijn alhier aangekomen de bark MARIE THERÈSE, kapt. F. Joffroij, vertrokken van Rotterdam de 3e februari, en de brik ERASMUS, kapt. P.Z. Mark, eveneens van Rotterdam, vertrokken de 6e februari.


Datum: 16 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 13 juni. JONGE JAN, kapt. S.S. v.d. Meulen, van Londen. 14 juni. SOPHIA ALIDA, kapt. J.H. Hansen, van Cardiff.
Vlie, 12 juni. CONCORDIA, kapt. D.D. de Jong, van Kiel.
Uitgezeild:
Vlie, 12 juni. VROUW STYNA, kapt. E.A. Bekkering, naar Petersburg; VROUW RYNA, kapt. H. Koops, naar Riga; ANNA MARIA ELISABETH, kapt. J. Nielsen, naar Drammen; VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, naar Oosterisoer; ONDERNEMING, kapt. L.J. Gort, naar Noorwegen; MARTHA CATHARINA, kapt. H. Legger en CONCORDIA, kapt. B.J. Ras, beide op avontuur.


Datum: 17 juni 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. Kapt. F. Lange, van Batavia in Texel binnen, rapporteert, de 8e dezer, in de Hoofden, bij Douvres, te hebben gezien een Hollands driemastschip, tonende Rotterdamse vlag no. 101, zijnde die van kapt. J. Glazener, voerende het schip DE DRIE MARIA’S, van Rotterdam naar Batavia.
Het schip VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, van New-York naar Rotterdam, is, volgens particulier bericht, de 12e dezer te Helvoetsluis binnengekomen.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping op rechterlijk gezag van een kofschip, genaamd HOOP OP WELVAART, groot 20 ellen 19 duimen lengte, 4 ellen 10 duimen wijdte en 2 ellen hol en alzo geijkt op 78 tonnen, met deszelfs staande en lopend want, ankers, zeilen, touwen en verdere inventaris, bestaande in het navolgende, als:
- Ankers: 2 zware ankers met houten stokken; 1 tui-anker met ijzeren stok en 1 werp-anker met houten stok.
- Touwen: 2 anker-touwen, zwaar 9 duim, zo lang als in de baan geslagen zijn en geheel nieuw, 1 kabel, lang 111 ellen, dik 4 en 1 half duim, 2 landvast-kettingen, ieder circa 28 ellen, 1 end tros circa 28 ellen, 2 enden lopers, 1 nieuwe dito, 1 nieuwe lijn, 2 fokken-schoten, 1 lengtouw, 1 takelmantel met zijn toebehoren, 1 paar schenkelhaken en 2 paar duivelsklaauwen.
- Zeilen: 1 grootzeil, half sleet, 1 dito oud, 1 bramzeil oud, 1 topzeil en 3 kluiffokzeilen, alle oud, 1 breefok oud, 1 stormbezaanzeil, oud en 1 jager, oud en gescheurd.
- Bootsmansgoed: 5 watervatten in soorten met ijzeren banden, pompreven kompleet, 1 ankerschoen, 1 speer, 2 handspaken, haken en kousen, oud, 3 ballastschoppen, 3 schrappers, 2 messen, 1 kleedkuil, 2 kleden over de anker-touwen, 2 teerputsen, 1 smeerputs en pot; 3 teerkwasten, 2 smeerkwasten, 2 waterputsen, 1 ijzeren pekpot, 2 koevoeten defekt, enige rifzeisen, 1 bootsmansstoeltje, 2 paar riemen, 1 luiwagen, 2 vlotsklampen, 4 bootskrabbers, 2 presenningen over de luiken, 2 presenningen over het kistluik, 3 ijzeren beugels over de luiken, 1 boei, 2 haken, 3 bomen, 1 uitzetboom, 2 schaallatten (opm: mogelijk schalklatten) en enige oude planken.
- Koksgoed: 1 bak, 1 ijzeren plaat, 1 tang, 1 koperen visaker met deksel, 1 dito braadpan, 1 ijzeren pot met deksel, 1 kleine koperen kastrol, 1 ijzeren koekepan, 2 houten lepels, 2 houten bakken, 3 stenen oliekannen, 1 blikken lampet, 2 bijlen, 1 ijzeren stokvismoker, 1 versebalie, 1 koperen beslagpot, 1 koperen waterpomp, enige kruiken en ledige flessen.
- Stuurmansgoed: 2 Nederlandse vlaggen, 1 kleine en 1 grote dito, 1 nommervlag met de letter G 3, 1 nachthuis, 4 differente kompassen, 1 logglas, 1 oude loglijn, 1 loodlijn en lood, 1 handlood, 1 grote en 1 kleine blikken lantaren, 1 roeper, 1 hoenderhok.
- Timmermansgoed: 1 nieuwe en 2 oude zagen, 3 kalfaatijzers, 1 breeuwhamer, 1 oude avegaar, 2 ijzeren hamers, 1 fretboor, 1 omslag en 2 boorijzers, 1 zakje met spijkers, 1 slijpsteen en bak.
- Kajuitsgoed: 1 bruin tafeltje, 4 stoelen, 1 spiegel in vergulde lijst, 1 koffiemolen; 2 koperen ketels; 1 grote koperen waterketel, enig defect theegoed, 1 tinnen trekpot, 1 koperen kandelaar, 6 ijzeren lepels en 8 ijzeren vorken, 8 aarden schotels en borden, 1 blikken peperbus, boterklep, 1 zoutvat, 1 blikken strooplampet, 2 witte gelakte kommen, 1 blikken trommel en theebus, 6 bierglazen, 1 wijnglas, 1 kraft, 1 kachel met pijpen, 1 Noordse jol en 1 vlet.
Behorende bij het genoemde schip HOOP OP WELVAART, liggende in de Zalmhaven, even buiten Rotterdam, gevoerd wordende door schipper Jan A. Panjer en toebehorende aan Klaas Harms Zuininga, wonende te Veendam.
L. Bakker, procureur.
(opm: koper voor NLG 2.100 + NLG 525 executiekosten werd de Rotterdamse particulier H.E. Heinrichs; de kof kreeg de naam MARIA)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Scheepstijdingen. Op de hoogte van Dartmouth was 11 juni, de CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam naar Suriname.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 15 juni. AMSTERDAM, kapt. W. Buysekool, voor wijlen C.R. de Jong, van Batavia; HOOP, kapt. G.J. Nieuwland, van Londen.
Triëst, 25 mei. VROUW MARIA, kapt. A. Riedyk, van Bergen.
Rouaan, 8 juni. VRIENDSCHAP, kapt. B.K. Dekker, van Amsterdam.
Shields, 7 juni. SOPHIA CATHARINA, kapt. Brandt, van Amsterdam.
Hull, 11 juni. TWEE GEBROEDERS, kapt. Van de Werf, van Harlingen; JONGE CHRISTOFFEL, kapt. C. Wytekamp, van Amsterdam.
Travemunde, 12 juni. MEINSINA, kapt. D.D. Klontje, van Amsterdam.
Uitgezeild.
Texel, 15 juni. TWEE GEBROEDERS, kapt. D.J. Bies en TWEE JONKVROUWEN, beide naar Londen.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 13 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HOLLAND, kapt. Olivier (?), van Sunderland.
Den 15 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: MAAS, kapt. J. Metson, van Lissabon. Heden morgen arriveerde uit zee: VROUW LUMINA, kapt. J.J. Mulder, van Emden.
Den 15 dito. Heden morgen arriveerden uit zee: VROUW JETTINA, kapt. L.P. de Vreede, van Peterhead.
Maassluis, 13 en 14 juni. Niets gepasseerd.
Den 15 dito. Heden morgen zeilden naar zee: AURORA, kapt. F. Forkelson, naar Flekkefjord, en GOEDE HOOP, kapt. Flonk, op avontuur.
Volgens particulier bericht van Hellevoetsluis van den 14, was die morgen voorgaats een groot fregat, naam onbekend.

Krant:
 GRC - Groninger Courant

Den 17 juni de Sont gepasseerd MARGARETHA HENDRIKA (Harlingen) S.A. van der Werff van Harlingen naar Christinestad (opm: Finland).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Harlingen. Binnengekomen: Den 6 juni, het kofschip de DRIE GEZUSTERS, kapt. P.P. Dijkstra, met hout van Noorwegen.
Den 8 dito, het galjootschip PETRONELLA, kapt. O. Houwink, en het kofschip CONCORDIA, kapt. J. Keun, beide met hout van Noorwegen.
Den 10 dito, het schoenerschip UNION, kapt. A. Gallaway, met ballast van Londen; het galjasschip OSSALINA HENDRIKA, kapt. J.E. Smit, ledig van Amsterdam; het kofschip DE JONGE WICHER, kapt. D.D. Kuitse, met steen van Noorwegen.
Den 13 dito, het kofschip VRIENDSCHAP, kapt. N.P. Huizing, met ijzer en teer van Stockholm; de schoenerschepen NORTHAM, kapt. D. Charrosin, en FRIENDS, kapt. J. Manning, beiden met krijt van Londen.
Uitgezeild: Den 8 juni, de schoenerschepen ORWELL, kapt. R. Cubitt, en FAME, kapt. Wm. Barfield, beiden met boter naar Londen.
Den 10 dito, het smakschip MARIA GEERTRUIDA, kapt. J.L. Doktor, met pannen naar Hamburg.
Den 11 dito, het tjalkschip de JONGE JACOB, kapt. J.M. de Vries, met pannen naar Hamburg.
Den 14 dito, het galjootschip HENRIETTE, kapt. M. Casseboom, met ballast naar Riga; het kofschip HILLEGINA, kapt. W.G. Panneman, met ballast op avontuur, en het galjasschip OSSALINA HENDRIKA, kapt. J.E. Smit, met pannen naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Men presenteert op vrijdag den 20 juni e.k. op het eiland Vlieland publiek te verkopen het gekoperde en van koperen bouten en spijkers voorziene Deense schoenerschip, DER COMETH, gevoerd geweest door kapt. T.M. Decker, zoals hetzelve op het strand aldaar is zittende, met masten, rondhouten, enz. Nadere informatie bij de heer notaris F.H. van der Kop op Vlieland, en de heren Barend Visser en Zoon te Harlingen.
(opm: zie LC 140134)


Datum: 18 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 16 juni. ZAANDAM, kapt. L.H. Singer, van Berbice; CATHARINA, kapt. T. Lange, van Suriname.
Vlie, 14 juni. GEZINA, kapt. P.J. Muntendam, van Sunderland; VRIENDSCHAP, kapt. P.N. Huizing, van Stockholm. 15 juni. ENGELINA JANTINA, kapt. B.J. Wygers en ANNA, kapt. H.J. Korter, beide van Riga.
Uitgezeild:
Texel, 16 juni. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, naar Newcastle; HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, naar Suriname.
Vlie, 14 juni. JONGE HYLKE TROMP, kapt. W. Willems, naar Nerva; DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, naar Noorwegen; HELENA, kapt. T. Buck, JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flick en VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, alle drie op avontuur. 15 juni. VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan en GOEDE HOOP, kapt. B.H. de Jong, beide naar Newcastle; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert en OTTOLINA HENDRIKA, kapt. G.E. Swart, beide naar Hamburg; HILLECHINA, kapt. W.J. Panman, op avontuur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CATHARINA, kapt. T. Lange, van Suriname met suiker en katoen; GEERTRUIDA, kapt. J.D. Mellema, van Hull met traan; VROUW MARGARETHA, kapt. J.O. Oetken, van Cuxhaven met manufakturen, glas en spijkers; OP HOOP VAN ZEGEN, kapt. G.J. Geltes, van Hamburg met rogge en huiden; DRIE GEBROEDERS, kapt. H.E. Pluktje, van Hamburg met tabak en suiker; GOEDE VERWACHTING, kapt. H.J. Kruse, van Hamburg met rogge; JONGE ALBERT, kapt. P.A. Ellens, van Hamburg met koopmanschappen en suiker; GERARDA MARIA, kapt. B.K. Dekker, van Hamburg met kromhout en kleine eiken staven; WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg met garen, glas, koopmanschappen, suiker en hazenvellen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Röfer, van Bremen met tabak en stelen, potasch, tabaksbladen, lood en sigaren; CONCORDIA, kapt. J. Stemmer, van Hjorting met rogge; ANNEGINA, kapt. R.H. Dokman, van Lübeck met teer; JOHANNA MARIA, kapt. C.J. Luths, van Hooksiel met haver en tarwe.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Isaac de Wit Abrah. Everh. Zoon en Roelof Roelofs Viervant, makelaars, zullen op donderdag de 19e juni 1834, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Nes, in de Brakke Grond, verkopen; een partij van 60 kisten beschadigd blond Havana suiker en 8 ledige kisten; gelost uit het schip JEANNETTE, kapt. H. Pundt, gekomen van Havana. Liggende als bij notitie zal worden aangewezen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. In de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ op maandag 16 juni 1834.
- Een welbezeild bomschip, BASTIAAN, kapt. W. van Beelen, NLG 1.675. In slag NLG 2, koper J. Corver (opm: een makelaar)
- Een smakschip DE VROUW MARCHIENA, kapt. H.T. Blaauw, NLG 1.760. In slag NLG 300, koper J.H.A. Balwé (een makelaar; C.H. Kraanstuyver Jr. werd de nieuwe kapitein-eigenaar die het schip, bouwjaar 1829, tot NEPTUNUS verdoopte; de zeebrief was reeds op 21 februari teruggezonden met de aantekening ‘schip zal wellicbht worden gesloopt’)

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 juni. Heden zijn alhier aangekomen het schip CHRISTINA BERNARDINA, kapt. J.A. Strup, vertrokken van Amsterdam de 31e januari, en het schip SUSANNA, kapt. G. Feijkes, vertrokken van Rotterdam de 5e februari.


Datum: 19 juni 1834


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. H.G. van Dam.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip MARTINA JOHANNA, kapt. R.J. van Driesten.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houders der cognossementen over 40 balen kruidnagelen, gemerkt Klaverblad, 21 dito, gemerkt een ruit, waardoor een streep en 6 vaten vuurstenen, gemerkt C S, aangebracht van Nantes per het schip ANNA MARIA, kapt. L. Blok, gelieven zich aan te melden bij Kuyper, Van Dam en Smeer.

Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. De houder of houders van het cognossement over 12 balen piement, gemerkt Klaverblad met HD aan elkander er onder en 12 balen kruidnagelen, gemerkt drie nullen met een streep er door en HD aan elkander er onder, aangebracht van Bordeaux per het schip VROUW ALIDA, kapt. P.T. Swiers, gelieven zich aan te melden bij Kuyper, Van Dam & Smeer.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: AMSTERDAM, wijlen kapt. C.R. de Jong, van Batavia met koffie en koopmanschappen; ANNA MARIA, kapt. L. Blok, van Bordeaux met wijn, cacao en nagelen; JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Lissabon, met amandelen, fruit en zout; SOPHIA ALIDA, kapt. J.A. Hansen, van Cardiff met ijzer; FRAUKE KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge, van Riga, met hennep en veren; BARBERA, kapt. R.C. Jonker, van Dantzig met tarwe; TWEE GEBROEDERS, kapt. P. Plahn, van Wismar met tarwe en lijnzaad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. H.J. Heysterman, J.H. Heyblom en H.F. van Lingen, makelaars, presenteren, op authorisatie van de rechtbank, recht doende in zaken van koophandel en ten overstaan van de griffier van genoemde rechtbank, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, op woensdag de 2e juli 1834, des avonds ten zes ure, te Amsterdam, in de Keizerskroon, in de Kalverstraat, te verkopen: circa 313 okshoofden rode bordeaux wijn, gewas 1833. Zijnde een gedeelte van de geborgen lading van het bij Scheveningen verongelukte schip DE VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Prins, van Bordeaux herwaarts bestemd. En dat bij kavelingen zo als die genommerd zullen zijn, liggende alhier in ’s Rijks Entrepôt-Dok, Zuidzijde, Pakhuis Samarang. Aldaar daags vóór en op de verkoopdag te proeven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. eilanden.
Rio Janeiro. Het Nederlands gekoperd schoonerschip H.Z. kapt. S.K. de Vries. Adres bij De Vries en Comp., Coopman en De Witt en Lenaertz, Jan Daniels en Zoon en Arbman en Hoyman en Schuurman.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Stettin, (via Wolgast). Het Nederlands smakschip DOROTHEA, kapt. Roelf R. Hendrikus. Adres bij J.C. van Oven.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dordrecht, 18 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JANET, kapt. James Elliot, van Sunderland, met steenkolen, en de VROUW SUZANNA, kapt. J.J. Mulder, van Emden, met kalk en schalien.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 16 juni, Gisteren namiddag arriveerde uit zee: ’s LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, van Lissabon. Heden morgen zeilde naar zee: GRAAF CANKRIN, kapt. H. Blad, naar Duinkerken.
Den 17 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: HARMONIE, kapt. A. le Bourellier, van Rio Janeiro.
Brielle, 16 juni. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: AMICITIA, kapt. H.J. Beness, van St. Ubes, als bijlegger op order. Heden morgen arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.

Krant:
  DC - Dordtsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Te Dordrecht ligt in lading naar Bergen in Noorwegen, om spoedig te vertrekken, het Hannoverse kofschip ANNA, kapt. H.W. Groenhof.
Adres bij de cargadoor J.B. ’t Hooft aldaar.


Datum: 20 juni 1834


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Particuliere correspondentie. Rotterdam, woensdag 18 juni. Alhier is in deze maand met het schip DE ANTHONY, kapt. B. van der Tak, toebehorende aan onze verdienstelijke stadgenoot,