Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1907


Datum: 02 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 1 januari. Heden is alhier binnengelopen het Nederlandse mailschip LAWOE, van Java. (Opm: laatste aankomst voor verkoop/overdracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 31 januari. Het voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Blyth in aanbouw zijnde stoomschip DE GREVE is te water gelaten. Dit stoomschip is 2892 ton groot.


Datum: 03 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 januari. Uit Gibraltar wordt gemeld, dat het van Galati naar Rotterdam bestemde Nederlandse stoomschip TROMP op 31 december op 36º N. en 01º O. onbestuurbaar gepasseerd is.


Datum: 04 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Charlton, 2 januari. Gisteren is het de rivier opvarende stoomschip BATAVIER VI met de steiger van de St. Andrew werf in aanvaring geweest en veroorzaakte veel schade. De grote hoeveelheid goederen, daarop gelost, vielen omlaag. Het stoomschip bleef ogenschijnlijk onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 3 januari. Men is begonnen met de machine van het gestrande schip EMERALD te bergen. Het schip zakt dieper in het zand (Opm: zie Kroniek 1906.)


Datum: 05 januari 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick 3 januari. Het meergemelde schip MIZPAH ligt met lichte schade op de Tyne.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De passagiersboot PRINS HENDRIK, varende van Groningen – Delfzijl, is gedeeltelijk in eigendom overgegaan aan de heer H. Kappen, thans schipper op de zeetjalk DRIE GEBROEDERS, wonende te Delfzijl. De PRINS HENDRIK zal nu bevaren worden door de heer Holthe en Kappen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

London, 3 januari. Het stoomschip LAWOE van de Rotterdamsche Lloyd. is verkocht aan een rederij te Bombay. (Fairplay)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Bij de Campbeltown Shipbuilding Co. wordt een stoomschip gebouwd met een draagvermogen van 2200 ton. Wij vernemen, dat dit stoomschip is aangekocht door de firma Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 januari. Het gastransportvaartuig VLISSINGEN, dat in het dok alhier belangrijke herstellingen aan de boeg heeft ondergaan, terwijl er tevens enkele nieuwe platen werden ingezet, heeft thans het dok verlaten en zal weer in dienst worden gesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 4 januari. De Nederlandse schoener CLARA, kapt. A.A. Kuvel, van Lemvig naar Hull, is volgens telegram uit Bremen te Geestemunde binnengesleept met schade, waarvan de omvang nog niet bekend is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cartagena, 4 januari. Het Nederlandse stoomschip POLLUX, komende van Valencia, heeft met brand aan boord in de haven de wijk genomen. Men werkt ijverig aan het blussen der vlammen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door de Firma C. Boele & Zonen, Slikkerveer is tewatergelaten het stalen Rijnschip MORGENSTER VI groot 556 last, gebouwd voor de heer C. Hellinx te Bonn.


Datum: 06 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 januari. Het Nederlandse stoomschip TIMOR is in aanvaring geweest en daardoor licht beschadigd. Bij onderzoek is gebleken, dat in de midscheeps drie platen gedeukt zijn. Bovendien is nog een davit gebroken. Alle schade is boven de waterlijn. Experts hebben een bewijs van zeewaardigheid verstrekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 5 januari. Het stoomschip GERMANI heeft de Nederlandse schoener CLARA
wegens slecht weer en met averij binnengesleept te Bremerhaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 januari. Volgens bij de directie binnengekregen telegram is het stoomschip TIMOR, van Batavia naar Amsterdam, op de rede van Suez in aanvaring geweest met het stoomschip KNOWSLEY HALL. De schade is van weinig betekenis. De TIMOR heeft na gehouden expertise de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van Joh. Berg te Delfzijl is op 2 januari de stalen schroefsleepboot GERTRUD te water gelaten voor de fa. Lüders & Stange te Lübeck. Hierna is de kiel gelegd voor een Rijnkast, 68 meter lang, van 900 ton voor Johannes Berg te Groningen.


Datum: 07 januari 1907


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag (opm: 5 januari) is bij Gebr. Bodewes te Lobith te water gelaten het ijzeren schip CATHARINE voor Schindlich te Hoechst.


Datum: 08 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 januari. Volgens telegram uit Cartagena is het vuur in het stoomschip POLLUX geblust. De lading, die gelost wordt, is zwaar beschadigd. De brand heeft zich beperkt tot ruim 2. De overige ruimen zijn niet aangetast.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Kopervik (Nooorwegen) wordt d.d. 5 januari geseind: Twee Nederlandse sleepboten hadden aangenomen om het in Swinemünde thuisbehorende stoomschip HOLSATIA van Narvik naar Engeland te slepen. Met nieuwjaarsnacht geraakten de trossen van de ene sleepboot in de schroef en braken af. De sleepboot liep vervolgens hier binnen om naar het verblijf der beide andere schepen te informeren. Daar deze nog werden vermist zijn heden van Stavanger twee stoomschepen vertrokken om naar hen te zoeken. Men vermoedt hier echter dat de HOLSATIA en de andere Nederlandse sleepboot, die NOORDZEE heet, zijn gezonken. De zesde januari wordt uit Haugesund gemeld, dat het verloren geachte Swinemünder stoomschip HOLSATIA ten westen van Utsire is gezien. Sleepboten zijn ter hulp vertrokken. Van de Nederlandse sleepboot NOORDZEE wordt echter niets gezegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 januari. Het stoomschip ZAANDAM van de Stoomvaart Maatschappij Zaanlandia te Zaandam, hetwelk de vorige week alhier aankwam, is behoudens inspectie verkocht aan de firma Wm. Ruys & Zonen om gebracht te worden in Ruys’ Middellandsche Zee-lijn. (Opm.: verkoop is niet doorgegaan.)


Datum: 09 januari 1907


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is te water gelaten bij Gebr. Bodewes te Lobith het ijzeren schip JOHANNA WILHELMINE van 200 last voor Menis van Ubbergen.


Datum: 10 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 8 januari. Het Groninger tjalkschip NEDERLAND, schipper J. Stam, is op het Dortmund-Eemskanaal zodanig door het ijs beschadigd, dat het aldaar is gezonken. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 januari. De gisteren te Berwick binnengekomen Nederlandse schoener MIZPAH heeft zware schade aan zeilen en tuig en tevens ging een anker verloren.


Datum: 11 januari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf van de heer J. de Keyzer te Alblasserdam is de kiel gelegd voor een sleepkaan groot 440 ton voor een Duitse firma.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Verkort verslag van de Nederlandse Rederijen in 1906 (vlootmutaties).
Holland Amerika Lijn: Nieuwgebouwd dubbelschroefstoomschip NIEUW AMSTERDAM (17250 ton), s.s. ROTTERDAM (8139 ton) verkocht. Nieuw stoomschip 23000 ton besteld, in voorjaar 1908 op te leveren.
Stoomvaart Mij Nederland: Nieuwgebouwde mailstomer REMBRANDT 5860 ton
Nieuwgebouwde goederenboot BANDA 4400 ton. Het s.s. PRINSES AMALIA 3495 ton verkocht. Grote goederenboot besteld. Mailstomers VONDEL en GROTIUS nog in aanbouw
s.s. SOEMBAWA werd gebezigd in nieuwe lijn, die in combinatie met de Rotterdamsche Lloyd werd geopend tussen Java en Engels-Indië, waarvoor Lloyd een stoomschip aankocht dat onder de naam BENGALEN (2660 ton) in de vaart kwam.
Ook bracht de Rotterdamsche Lloyd de nieuwe mailstomer RINDJANI (4931 ton) en het in aanbouw zijnde s.s. KAWI en werd het s.s. TABANAN besteld. Om te voorzien in de kosten werd tot een kapitaalsuitbreiding met twee millioen overgegaan.
De Kon. Paketvaart Mij. bracht nieuwgebouwde s.s. DUYMAER van TWIST en PAHUD elk 1806 ton in de vaart, terwijl het s.s. DE GREVE (2892 ton) te water gelaten werd.
Verkocht werden het s.s. GENERAAL PEL (1156 ton), MAHA VAJIRUNHIS (1182 ton) en SWAERDECROON (641 ton), terwijl vier stoomschepen elk ca 2900 ton besteld werden.
De Kon. Nederl. Stoomboot Mij. breidde de vloot aanzienlijk uit. Nieuw in de vaart de s.s. NEPTUNUS, URANUS (elk 1550 brt), ACHILLES en ATLAS (elk 2161 brt). In aanbouw s.s. VULCANUS (2160 brt) VESTA en VENUS (elk 1700 brt). Uitbreiding enerzijds door openen nieuwe lijn op Egypte en Syrië, anderzijds met steeds vermeerderend vervoer op de lijnen van de maatschappij. Het bedrijf is toegetreden tot de Nationale Stoomboot Mij in begin van het jaar, waardoor een einde kwam aan de concurrentie met de Atlas-Linie, en de maatschappij werd opgenomen in een pool van een aantal buitenlandse ondernemingen die de vaart op de Middellandse Zee onderhouden.
De Java-China-Japan Lijn bracht de nieuwgebouwde TJIBODAS (4828 ton) in de vaart en het s.s. TJIKINI (4700 ton) reeds te water.
Het s.s. ORANJE NASSAU (1308 ton) van de Kon. West-Indische Maildienst is vergaan.
Het s.s. ANCHISES van de Nederlandse Stoomvaartmij. Oceaan is verkocht.
P.A. van Es bracht het s.s. AMSTEL in de vaart (1050 ton).
W.S. en J.M. Burger bracht het s.s. MELROSE (1450 ton) in de vaart.
Scheepvaart en Steenkolen Mij bracht het nieuwgebouwde s.s. WESTLAND (1150 ton) in de vaart.
Het s.s. AMSTELSTROOM (788 ton) van de Holl. Stoomboot Mij. en de BATAVIER 1 gingen naar het buitenland.
De Billiton Mij. met BILLITON en KARANG komt niet meer onder de Nederlandse rederijen voor.
Vrachtvaarders:
Door een nieuwe vennootschap onder directie van de heer A.C. Lensen te Terneuzen werd een stoomschip besteld van 1900 ton.
Het s.s. MAUD CASSEL van Wm. H. Müller is vergaan. In plaats hiervan en van het reeds verkochte s.s. SKANDIA werden twee stoomschepen besteld van 5500 ton elk.
Het s.s. ELLEWOUTSDIJK (2229 ton) voor rekening van Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum kwam in de vaart.
Voor Vinke & Co te Amsterdam kwam het s.s. TROMPENBERG (1800 ton) in de vaart (het vorige jaar in aanbouw vermeld onder de naam HILLIGERSBERG)
Holland-Gulf Stoomvaart Mij kocht van Jos. de Poorter het s.s. THEODORA (852 ton). Dezelfde maatschappij bracht het nieuwgebouwde s.s. ALWINA (1150 ton) in de vaart.
Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij. heeft het s.s. PHECDA (2500 ton) in aanbouw en gaf voor NLG 180.000 aandelen uit.
De voor Gebr. Van Uden gebouwde MAASHAVEN (2500 ton) werd te water gelaten.
Het s.s. DE RUYTER (1682 ton) van de Stoomvaart Mij ‘Tromp’ is vergaan.
Het s.s. ARUNDO (1698 ton) van Hudig & Veder is verkocht.
Een nieuwe firma op rederijgebied is Joh. Otten & Zoon te Rotterdam, die het s.s. CARL LEHNKERING (2400 ton) bestelde.
Door de Maatschappij Stoomboot ‘Constance Catharina’ te Harlingen werd het s.s. CONSTANCE CATHARINA (1150 ton) besteld. Het schip is reeds te water gelaten.
De firma Erhardt & Dekkers bestelde het s.s. NOORDWIJK (2000 ton).
De Stoomvaart Mij ‘Amstel’ heeft het s.s. AMSTELDAM in aanbouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 januari. Volgens telegram uit Singapore is het Engelse stoomschip NETHERTON nog steeds brandende. Er waren 10.000 kisten benzine aan boord, waarvan een groot gedeelte door het vuur vernield zijn en er bestaat weinig vooruitzicht het restant te redden. Door het Nederlandse stoomschip BESITANG wordt water op de in brand staande bunkerkolen gespoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het stoomschip ZAANLAND, van hier naar Boulogne s/Mer en Buenos Aires, is te Plymouth aangekomen om een klein gebrek aan de ijsmachine te herstellen. Het schip zal de reis voortzetten. Aan boord is alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 januari. De Directie der Marine te Amsterdam heeft heden bij inschrijving verkocht de uit de sterkte afgevoerde korvet PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN. Er waren ingekomen negen aanbiedingen, waarvan de hoogste was van de heer M.S. Springer te Amsterdam voor NLG 16.788.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Door de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland zijn heden twee nieuwe stoomschepen besteld, zusterschepen van het thans in aanbouw zijnde stoomschip CELEBES. Van één werd de bouw opgedragen aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en van het tweede aan de firma Wm. Hamilton & Co. te Port Glasgow. Deze stoomschepen worden speciaal gebouwd voor het vervoer van veel plaats of ruimte innemende lading en krijgen een laadvermogen van 10.000 ton. Zij zullen worden genaamd LOMBOK en SUMATRA en resp. in december 1907 en januari 1908 de eerste reis naar Nederlandsch-Indië aanvaarden. De afmetingen zijn: lengte 393 voet, breedte 51 voet 3 duim, holte 29 voet 3 duim.


Datum: 12 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 11 januari. Enige koperen pijpen zijn van het gestrande stoomschip EMERALD afgesloopt. Het wrak is soms geheel onder water. Van de machine kan weinig worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 11 januari. Volgens telegram uit Semarang is het stoomschip TJIMAHI ter rede van Semarang gearriveerd. Tijdens de reis van Pekalongan naar Semarang heeft dit schip gestoten. Het schip maakt echter geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Bergen, 8 januari. Gesleept door de Nederlandse sleepboot NOORDZEE arriveerde het stoomschip HOLSATIA alhier. Nadat in de Nieuwjaarsnacht tijdens vreselijk weer de sleeptrossen van de ZUIDERZEE en de NOORDZEE braken, is de HOLSATIA tijdens een sneeuwstorm uit zicht geraakt en dreef alleen tot 8 januari, steeds door geweldige brekers bespoeld. Doordat een sleeptros in de schroef van de NOORDZEE was geraakt, was deze sleepboot onbestuurbaar. Nadat de schroef was geklaard, is met het zoeken naar de HOLSATIA aangevangen. Op 3 januari des avonds werd ze gevonden en trots de hoge zeeën mocht het gelukken een tros aan boord te brengen, waarop het slepen naar de Engelse kust werd voortgezet. Op 4 januari draaide de wind naar het noordwesten; het waaide harder, waardoor de sleeptros weder brak. Gedurende de nacht gelukte het weer verbinding te krijgen en des morgen om 5 uur werd koers naar het noordwesten gezet. De storm werd weder zuidoost met het ongelukkige gevolg, dat de sleeptros weder brak. Eerst de volgende middag kon een nieuwe tros worden vastgemaakt. In de nacht kwam Marstenen in zicht en des morgens kwam de loods aan boord, die beide schepen hier binnenbracht. De HOLSATIA heeft gedurende het drijven zware schade aan verschansingen, commandobrug, enz. geleden. Aangezien de presenningen der luiken waren weggeslagen en water in het ruim was gedrongen, was men aan boord voor het ergste bevreesd. De NOORDZEE heeft ook schade, doch ze is niet ernstig. De schades worden gerepareerd en de HOLSATIA is zeewaardig en kan binnen een paar dagen vertrekken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het s.s. VONDEL, in aanbouw voor de Amsterdamse Stoomvaartmij. ‘Nederland’ zal waarschijnlijk 30 januari te water worden gelaten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het s.s. TJIKINI, in aanbouw op de werf De Schelde in Vlissingen voor de Java-China-Japan Lijn zal de volgende maand worden afgeleverd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Met de onderzeese torpedoboot LUCTOR et EMERGO, gebouwd op de werf De Schelde te Vlissingen, hebben te Willemsoord met goed gevolg verschillende duikproeven plaatsgehad.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 januari. De koftjalk BALTIC werd op de Elbe (voor anker liggend) aangevaren door het Engelse stoomschip TYNE. Het moest aan de grond worden gezet en wordt drijvend gehouden door de stoomboot die het indringende water uitpompt. De gehele lading is beschadigd, waarvoor een spoedige verkoping werd aanbevolen die op 11 januari zou plaatsvinden. Het stoomschip TYNE wordt onderzocht en gerepareerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 11 januari. Het s.s. ZAANLAND van Amsterdam naar Buenos Aires via Coruna heeft haar reparatie volbracht en de reis voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 januari. Het afgekeurde oorlogsschip PRINS MAURITS DER NEDERLANDEN is door de firma Oudkerk & Van Praag c.s. te Nieuwediep aangekocht om daar gesloopt te worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden ging te water bij Werf ’t Kromhout’, Amsterdam, een stalen motorboot voor Rijkswaterstaat Terneuzen met een 20 PK motor. Daarna zijn de kielen gelegd voor twee motorsleepboten.


Datum: 13 januari 1907


Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Grote voorraad sloophout. Aan de Nieuwe Scheepsslooperij aan het Zand, gemeente Zijpe, nabij de Vlotbrug, dagelijks zeer billijk te koop eiken en grenen balken, ribben, delen en schroten, eiken en grenen kielbalken, brede en smalle platen, lichte en zware palen, brandhout, waterketels, ijzertouw, voor het merendeel goederen, afkomstig van het eiken barkschip BETTY. Grote partij grenen dekdelen, 400 Amerikaans grenen ribhout, 10 x 15, lengte van 10 tot 15 meter, teakhout in verschillende afmetingen, een partij oud ijzertouw, zo goed als nieuw, zeer goed voor wier- of hooiperserij om de pakken te binden, enz. De houtwaren zijn zeer gaaf en worden franco schip geleverd.
H.H. polderbestuurders en heemraden wordt deze sloperij aanbevolen.
(opm: zie NRC 241105 en 261105; de BETTY is het voormalige Nederlandse fregat TONIA, in 1855 gebouwd)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 12 februari werd door een deurwaarder beslag gelegd op de schoener CLARA van kapitein A.A. Kuvel te Delfzijl. Dit schip is in 1906 gebouwd door de fa. Niestern te Delfzijl.
(opm: zie PGC 5 januari)


Datum: 14 januari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 14 januari. Heden is hier binnengekomen de stoomtrawler NIDD (Hull 495) aangekocht door de Stoomtrawler Mij gevestigd te Den Helder onder directie van de heer A. Hofer. Het schip is in 1906 in Hull gebouwd, heeft de afmetingen 105’6” x 21’ x 10’7” en meet 60 nrt.


Datum: 15 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 januari. Zaterdag jl. had in tegenwoordigheid van directeur en commissarissen der Noord Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij te Harlingen een welgeslaagde proeftocht plaats van het door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij gebouwde stoomschip CONSTANCE CATHARINA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 12 januari. Het alhier thuishorende stoomschip HOLSATIA, te Bergen binnengesleept, zal door de sleepboten ZUIDERZEE en ZWARTE ZEE , in plaats van de NOORDZEE, naar Middlesbrough worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 11 januari. Het stoomschip TYNE, dat in aanvaring kwam met de Nederlandse tjalk BALTIC, is na voorlopige reparatie naar Newcastle vertrokken (Opm.: deze TYNE is waarschijnlijk het in april 1907 naar Nederland verkochte schip)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Bij scheepswerf Fernhout te Jutfaas is de kiel gelegd voor een sleepkaan van 1400 ton voor de heer A. Jansen te Rotterdam.


Datum: 16 januari 1907


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen datum) De VOORUITGANG I, groot 120 ton, een motorschip in de beurtvaart tussen Rotterdam en St. Annaland, is op 16 januari te Rotterdam voor NLG 8450 verkocht aan C. van Halewijn te Krimpen a/d IJssel.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen aan den IJssel is te water gelaten de sleepboot VREESWIJK gebouwd voor de sleepdienst van Van der Garden & Co te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Singapore, 12 januari. De brand aan boord van het s.s. NETHERTON (zie avondblad 10 dezer) is geblust. Het gehele voorschip met de helft van de lading is verbrand. Maatregelen worden getroffen om het schip naar hier te slepen ter reparatie. De totale uitgaven ten behoeve van schip en lading gedaan bedragen GBP 1500. Het bergloon is nog niet vastgesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 15 januari. Op 10 dezer werd van de werf der firma A. Vuyk & Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten de van staal gebouwde en als tweemastschoener getuigde vrachtboot VESTA voor rekening van de Dampfschifffahrts Gesellschaft ‘Neptun’ te Bremen. Machine en ketels zijn vervaardigd door George T. Gray te South Shields. Het schip heeft een draagvermogen van ca. 2750 ton. Met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een spardekschip (opm: s.s. THORA) van plm. 1000 ton voor een Noorse rederij is een aanvang gemaakt.


Datum: 17 januari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen aan den IJssel is te water gelaten een stalen sleepkaan van 1100 ton voor de heer H.L. Drevers te Rotterdam, waarna de kiel is gelegd voor een weserkaan van 650 ton.


Datum: 18 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 januari. Uit Pangkalan Brandan wordt geseind, dat het stoomschip NETHERTON daar niet gerepareerd kan worden. Waarschijnlijk vertrekt het, gesleept wordende, naar Singapore. 7000 kisten benzine zijn geborgen. De totale onkosten bedragen GBP 4300 waarvan GBP 3000 voor berging en sleeploon, benevens de beloning voor de bemanning van de BESITANG, die bij het bluswerk dienst heeft gedaan. Wanneer de onkosten niet betaald worden, zal beslag op het schip gelegd worden. Er is aanbevolen een overeenkomst te treffen. Volgens rapport van experts is het schip in zulk een toestand, dat het naar Singapore gesleept kan worden.


Datum: 19 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Volgens telegram uit Soerabaja is het Nederlandse stoomschip TJIMAHI onderzocht en zeewaardig bevonden om de reis naar Yokohama voort te zetten. Heden is zij vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl 18 januari. Het tjalkschip SIEBERDIENA II, thans bevaren door schipper J. Koerts, is onderhands verkocht aan de heer K. Houwerzijl, stuurman op genoemde bodem. Koopprijs NLG 2000. Koerts zal nu kapitein worden op het tjalkschip WESER, eigenaar de heer R. Groenewold te Appingedam.


Datum: 21 januari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 19 januari. Hedenochtend is naar zee vertrokken om zeilende naar de plaats van bestemming Puerto Militar (Bahia Blanca) te gaan de sleepboot M.O.P. No 224B, gebouwd op de werf ‘Gusto’ voor rekening van de Argentijnse regering.


Datum: 22 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 21 januari. De sleepboot HOOP tracht van de zeekant nog iets van het wrak van het stoomschip EMERALD te bergen, daar zulks van de landzijde moeilijk kan plaats hebben.


Datum: 23 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goederede, 21 januari. De op 30 november jl. gestrande Franse tweemastschoener BELLE DIJONNAISE, gestrand tegen de ribben in het Bokkegat, geladen met steenkolen, is zodanig verzakt, dat het bij zeer lage waterstand slechts gedeeltelijk waarneembaar is, zodat schip en lading verloren zijn. Het gestrande schip levert weinig of geen gevaar op voor de scheepvaart of het vissersbedrijf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoek van Holland, 22 januari. Het stoomschip TJIKINI, door de Koninklijke Maatschappij De Schelde gebouwd voor de Java-China-Japan Lijn is heden na geslaagde proeftocht de Waterweg binnengelopen om enige passagiers, die de tocht meemaakten, te ontschepen. Het zal morgenochtend naar Amsterdam vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het s.s. TJIKINI is op 22 januari van Vlissingen naar Amsterdam vertrokken. (opm: proeftocht)


Datum: 24 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Naar Reuter heden uit Singapore seint, is het stoomschip REIJNIERSZ van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij daar in de haven geheel uitgebrand. Een deel van de lading is gered. Er zijn geen mensenlevens verloren gegaan. De REIJNIERSZ is een schip van 641 ton en gebouwd in 1890. Volgens Lloyd’s telegram uit Singapore is om 12 uur het in de haven liggende schip in brand geraakt en nog steeds brandende. Bij het afzenden van het telegram stond het schip van voor- tot achtersteven in brand. De schade is aanzienlijk, de lading is vernield. Verder wordt nog gemeld, dat het schip vol water aan de grond is gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 januari. Gisternamiddag kwam alhier in de haven binnen de sleepboot SPECULANT, kapt. Zwart met de loodsafhaler op sleeptouw, die hedennacht bij de Eemshorn ten anker had gelegen en door de harde zuidoostelijke wind en zeeën de boeg onder water stampte, waardoor de boegspriet en de steng braken. Het schip was geheel een ijsklomp, zo veel water was er op en over gegaan, wat direct door de strenge vorst bevroor. De bemanning heeft dan ook een angstige nacht gehad daar het schip ook nog op drift ging maar door het tweede anker te werpen gelukkig behouden bleef.

NRC 250107
Colombo, 23 januari. Volgens een nader onderzoek zijn nog verdere reparaties aan het stoomschip KONINGIN WILHELMINA aanbevolen. De voorste krukas moet gelicht worden om de waarloze ondermetalen van de kussenblokken 2 en 3 in te kunnen zetten. De laagste inschrijving van het werk, dat drie dagen oponthoud zal veroorzaken, was GBP 100.


Datum: 25 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 23 januari. Door de sleepboot DE HOOP werd heden alhier aangebracht een sloep, ankerketting, etc., geborgen van het op Vlieland gestrande stoomschip EMERALD.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 januari. Het stoomschip TJIKINI heeft bij de gehouden proeftocht niet aan de gestelde eisen voldaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren ging te water bij de Rotterdamsche Droogdok Mij te Rotterdam de baggermolen SUEZ voor de firma Volker & Bos.


Datum: 26 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 januari. De directeur van de Java-China-Japan Lijn deelt mede, dat het in ons blad opgenomen bericht, dat het stoomschip TJIKINI op zijn dezer dagen gehouden proeftocht niet aan de gestelde eisen heeft voldaan, minder juist is. De snelheidsproef met dit schip heeft nog niet plaatsgehad. Eerst wanneer deze afgelopen is, zal omtrent het al of niet voldoen aan de eisen, zekerheid worden verkregen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Opm: geen datum.) Op de werf van de heer Wolthuis te Veendam is, nadat het stalen tjalkschip van 110 ton voor schipper F. Brouwer te Wildervank was te water gelaten, de kiel gelegd voor een schuit van 75 ton voor de heer Weertsema te Woltersum.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 januari. Heden werd met goed gevolg door de NV Werf v/h Rijkee & Co alhier te water gelaten de stalen zeesleepboot ATLAS in aanbouw voor de Stoombootrederij voor het Slepen van Schepen aan het Nieuwediep en te IJmuiden van en naar Zee; directie de heren A.D. en C.E. Zurmuhlen te Amsterdam. De machines en ketels met een vermogen van 1500 I.P.K. worden vervaardigd door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord alhier, die het tot één der krachtigste sleep- en bergingsboten van het Continent zal maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 januari. Naar men verneemt, zal de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam met half februari een veertiendaagse dienst van hier op Malta, Piræus, Salonica, Konstantinopel en Smyrna openen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen datum) Het is te wensen dat het onstuimige weder van gisteren spoedig wat kalmeert, daar anders de toestand waarin het vaartuig van De Boer (opm: tjalk DELFZIJL, G. de Boer) verkeert ook als gevaarlijk kan worden beschouwd. De sleepboten SPES MEA en BORKUM van hier, die j.l. vrijdag op de Eems op verkenning uit waren, zagen tussen de Beneden Hond en Eemshorn (zuid) een grote Duitse stoomboot genaamd LUBECK. Toen zij de boot die rondom door het ijs was ingesloten dicht naderden, stoomde zij naar zee terug. Thans blijkt dat de boot voor het anker wegsloeg, waarschijnlijk door de drang van het ijs. De SPES MEA is nu aangenomen en derwaarts vertrokken om te pogen het verloren anker met ketting, die te samen een aardig sommetje vertegenwoordigen, terug te vinden.

NRC 270107
Amsterdam, 26 januari. Het Nederlandse stoomschip POMONA vertrok heden van Neufahrwasser naar Amsterdam, doch keerde later uit zee terug wegens lekkage aan de ketels.


Datum: 27 januari 1907


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. - Door de directie van de Kon. West-Indische Maildienst werden vier nieuwe stoomschepen in aanbouw gegeven. Twee daarvan zullen worden gebouwd door de Ned. Scheepsbouw Mij. Alhier en de beide anderen door de Scheepsbouwmeesters Workman, Clark & Co. Ltd. te Belfast.


Datum: 28 januari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 28 januari. De sleepboot SPES MEA, 23 januari van hier uitgezonden ter opsporing van de tjalken GOEDE VERWACHTING, D. Leertouwer, en DELFZIJL, G. de Boer, beide begin van de vorige week van hier met metselstenen naar Norderney vertrokken, kon beide scheepjes die bij Bandsbalg in het ijs bezet zaten niet meer bereiken. Met de ingetreden dooi zijn de vaartuigen met het ijs in beweging gekomen, als gevolg waarvan eerstgenoemde lek geworden en gezonken is. Er was reeds over het ijs veel van de inventaris aan land gebracht. De DELFZIJL is met de bemanning aan boord nog drijvende. Het houten scheepje is niet verzekerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Campbeltown, 19 januari. Alhier is een schroefstoomboot te water gelaten genaamd AMSTELDAM groot 2200 ton doodgewicht, gebouwd voor Nederlandse reders. Het schip werd onmiddellijk daarna op sleeptouw genomen naar Glasgow om aldaar de machines te ontvangen.


Datum: 29 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 januari. Alvorens de officiële proeftocht te houden, zal het stoomschip TJIKINI eerst in het dok te Amsterdam worden opgenomen om de schroef te verzetten.


Datum: 30 januari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 29 januari. Bij de alhier gehouden openbare verkoping van het buiten dienst gestelde lichtschip NOORD HINDER was het hoogste bod voor het schip NLG 9100 en voor de inventaris NLG 3330,75, zodat de gehele verkoop NLG 12.430,75 opbracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens Fairplay is het Engelse s.s. GENERAL GORDON, in 1885 in Glasgow gebouwd, 831 nrt en 1027 brt, aangekocht door de heren W. Ruys & Zonen te Rotterdam. (opm: verdoopt in ARIADNE)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Fairplay deelt tevens mede dat de te Terneuzen thuisbehorende stoomschepen HENRY en GUIDO voor ongeveer GBP 19.000 elk verkocht zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl 29 januari. Werd in ons tweede blad van 24 dezer melding gemaakt, dat de toestand van de in het ijs vastgeraakte schepen, DELFZIJL en GOEDE VERWACHTING, schippers G. De Boer en D. Leertouwer, zo gevaarlijk was, thans is bekend geworden dat de GOEDE VERWACHTING reeds gezonken is. De DELFZIJL moet echter met het kruiende ijs nog steeds op en neer gaan.


Datum: 31 januari 1907


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren ging te water bij Werf ‘Vooruit’ te Enkhuizen de ijzeren sleepkaan TIME IS MONEY van 425 ton voor rekening van de heer W. de Haan in Puttershoek.


Datum: 01 februari 1907


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren ging te water bij scheepswerf ‘De Toekomst’ te Nieuwendam een stalen baggermolen, afm. 40,00 x 7,00 x 3,15 m. voor de heer L. de Graaf. Hierna zijn de kielen gelegd voor twee stalen onderlossers voor L. Volker Jzn te Maarssen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het uitgaande Nederlandse stoomschip CONSTANCE is tegen de Hembrug gevaren en daardoor in botsing geraakt met het stoomschip DANIEL G. De DANIEL G werd tegen de Hembrug gedrukt en zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum). Heden liep van de scheepswerf De Toekomst te Nieuwendam met goed gevolg te water een stalen baggermolen, gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas, lang 40 meter, breed 7 meter en hol 3,15 meter, voor rekening van de heer L. de Groot te Brussel.


Datum: 02 februari 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 2 februari. Schipper D. Leertouwer, heden hier met zijn volk overgekomen, verklaart dat zijn schip verloren is. Het zit onder het ijs. De mast is door de zware ijsgang eraf geschoven. De lading is niet verzekerd. Het schip wel. Volgens Leertouwer gaat de tjalk DELFZIJL, kapt. G. de Boer met het ijs op en neer en schuift bij het vaste ijs dat tussen de hoofden zit langs. Onzeker of het schip behouden blijft. Schip en lading zijn niet verzekerd.

NRC 020207
Nieuwe Waterweg, 1 februari. Heden van hier vertrokken de sleepboten COLUMBIA en OCEANA naar Liverpool, met op sleeptouw een oud hospitaalschip. (opm: dit is de Britse hulk CASTALIA, gebouwd in 1874, in december 1904 naar Nederland verkocht voor sloop, opgelegd en begin 1907 doorverkocht)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oosterhout, 1 februari. Heden ging te water van de werf van Theising & Oostlander te Geertruidenberg de sleepkaan PAROS VOLUNTAS van 600 ton voor de heer B. van Pelt te Capelle. Hierna zijn de kielen gelegd voor 3 sleepkanen van 800 ton voor Nefkens & v.d. Steen te Rotterdam.


Datum: 03 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 februari. Het nieuwe stoomschip TJIKINI van de Java-China-Japan Lijn, dat de proeftocht nog moet houden, zal, na inneming der lading te Cardiff, proefstomen, omdat men veronderstelt, dat het schip bij de eerste proeftocht te weinig diepgang had en dat daarom de vereiste snelheid niet werd behaald. (opm.: de TJIKINI vertrok op 1 februari 1907 van IJmuiden naar Cardiff)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 februari. Heden vertrok van hier naar IJmuiden, na gehouden geslaagde proeftocht, de baggermachine ALMERIA. (opm: op 5 februari 1907 van IJmuiden naar Almeria vertrokken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 februari. Heden werd van de werf de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelaten het voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij in aanbouw zijnde stoomschip VULCANUS, in alles een zusterschip van de ATLAS, die op 17 oktober jl. te water liep. De machines worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam en zullen aan het stoomschip een snelheid kunnen verlenen van 10 mijl.


Datum: 04 februari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 februari. De stoomboot HERMINA van de firma H. Braakman & Co, gistermiddag om 4 uur gearriveerd en aan den wal op de gewone ligplaats vastgemeerd, is hedenmorgen vroeg, door alsnog onbekende oorzaak gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 februari. Kapt. Zwart is hedenmorgen met de sleepboot SPECULANT naar Groningen gestoomd om het ijs te breken om te trachten de tjalk DE HOOP schipper Houwerzijl, die dinsdag met een lading gerst te Groningen moet zijn, daar te krijgen.
De sleepboot WILHELMINA II komt nu met DE HOOP achter de SPECULANT aan.


Datum: 05 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 3 februari. Trawlers van hier hebben op de Noordzee verlaten aangetroffen het Zweedse barkschip NAJA, uit Malmö, dat zwaar beschadigd was, vermoedelijk ten gevolge van een aanvaring. De trawler DAHLIA nam het op sleep, na er drie man op aan boord gebracht te hebben. Op ongeveer 70 mijl van hier, nadat men reeds 200 mijl er mee geavanceerd was, is het schip plotseling gezonken. De drie man, die aan boord waren, gingen even te voren op de DAHLIA terug.


Datum: 06 februari 1907


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

(Geen datum) Bij scheepswerf Gebr. Pot te Bolnes ging te water het stalen rijnschip JOHANN WILHELM van 825 last voor Gebr. Mellinghoff te Mühlheim.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf M. van der Kuyl te Slikkerveer ging te water de stalen zeelichter NASM No. 8.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 5 februari. Het ijzeren tjalkschip ORA ET LABORA, kapt. J. Holwerda, liggend in het Eemskanaal alhier is dezer dagen onderhands verkocht voor NLG 3000 aan de heer H. de Boer, thans kapitein van het tjalkschip WELVAART. De WELVAART, liggend te Bremen, zal nu ter verkoop worden aangeboden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma Theissing & Oostlander te Geertruidenberg is te water gelaten de stalen sleepkaan PARES VOLUNTAS van 600 ton, gebouwd voor de heer B. van Pelt te Capelle, waarna de kielen werden gelegd voor 3 sleepkanen, ieder groot 809 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der firma Baaij & Thiebout te Ouderamstel is de kiel gelegd voor een motorjacht, dat voorzien wordt van een petroleummotor van 25 pk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 februari. Volgens Lloyd’s agent te Medan is het stoomschip NETHERTON onderzocht en het experts-rapport is, dat het in zeewaardige staat is en naar Singapore kan gesleept worden. De overheidspersonen willen het stoomschip niet in deze staat laten vertrekken.


Datum: 07 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 februari. Uit Makassar wordt gemeld, dat de Noorse bark BERGLIOT op Lombok gestrand is en dat het als totaal verlies geabandonneerd is. Alle opvarenden werden gered en te Makassar geland. De BERGLIOT was bestemd voor Zuid-Afrika. [opm: ijzeren bark, ex PEEBLESSHIRE - 04, gebouwd in 1879, eigendom van A/S. Bergliot (T. Davidsen & Co, mgrs), Christiania]


Datum: 08 februari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van J. Meijer’s Scheepsbouw-Maatschappij te Zaltbommel is te water gelaten de stalen zeelichter WILHELM PAAP, groot 600 ton, waarna de kiel werd gelegd voor een te bouwen passagiersboot.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de firma L. Smit & Zn. te Kinderdijk is opgedragen het bouwen van een hopper-zandzuiger, type SEAHOUND, voor rekening der firma K.L. Kalis Wzn & Co te Sliedrecht.


Datum: 09 februari 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 februari. De tjalk DE GOEDE VERWACHTING, schipper D. Leertouwer, laatst door het ijs bij Norddeich gezonken, is thans als wrak en met de lading stenen aan de strandvonder van genoemde plaats verkocht voor een prijs van slechts 75 Mark.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 februari. De passagiersboot PRINS HENDRIK die woensdag (opm: 6 februari) onderweg van Groningen de schroefbladen heeft verloren, heeft een nieuwe schroef bekomen en ligt weer klaar om met de eerste gelegenheid zijn beurt te hervatten. Hedenmorgen zijn alle boten op het Eemskanaal blijven liggen. De vaart op Groningen is eerst weder gestaakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

(Geen datum) Bij de van werf J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek ging te water de baggermolen NEDERLAND I voor J. van de Velde P.Azn. te Dordrecht.


Datum: 10 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 februari. Door bemiddeling van de heer R.B. Jager, makelaar te Londen, is de Nederlandse baggermolen ZEELAND naar Engeland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(advertentie) Verkoping op 13 februari te Groningen van de stalen schroefsleepboot LUCTOR ET EMERGO, met compoundmachine van 180 IPK, groot 31 ton, thans liggende in de haven van Delfzijl.


Datum: 12 februari 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 11 februari. Volgens telegram uit Gibraltar is de Nederlandse driemastschoener TASMAN, kapt. van der Laan, van Barry naar Lagos bestemd, aldaar binnengelopen met verlies van enige zeilen, gebroken grote ra, beschadigde boten en andere dekschade.


Datum: 13 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 februari. Het Russische stoomschip BERTA, met een laadvermogen van ongeveer 1400 ton, is voor Nederlandse rekening aangekocht en zal onder boekhouderschap der op te richten Maatschappij Bestevaer varen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 februari. Volgens bericht uit Ampenan is het schip BERGLIOT bij Batoe Gendeng gestrand. De dekken staan onder water. Het bergen van de lading zal van het water afhangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 12 februari. Heden werd op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde de kiel gelegd voor het stoomschip TABANAN, in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd.


Datum: 14 februari 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 februari. De tjalk DELFZIJL, schipper G. de Boer, die lange tijd bij Norddeich in het ijs vastzat, is gisteren te Norderney op zijn bestemming aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 14 februari. Heden van hier vertrokken het stoomschip LAWOE, naar Glasgow.


Datum: 15 februari 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 februari. De Nederlandse stalen tjalk DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Kappen van Farmsum, is heden uit de hand verkocht aan de heer Johann Dethmann te Burgh (Ditmarschen aan de Eider). Prijs NLG 8000. Het schip ligt in het dok alhier. Kapt. Kappen is nu kapitein op de passagiersboot PRINS HENDRIK, varende van Delfzijl op Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, geen datum) Hedenmorgen arriveerde alhier van Groningen een prachtige naar de eisen des tijds ingerichte sleepboot genaamd OSCAR, voor rekening van Bremer Lloyd te Bremen. De boot is gebouwd bij de heren J.Th. Wilmink te Groningen, de machinedelen bij de heren Gorter en Van Dam te Uithuizen. Na een proeftocht op de Eems vertrekt de boot morgen naar Bremerhaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 februari. Met het stoomschip MAASHAVEN, gebouwd op de werf der firma Bonn & Mees te Rotterdam, dat aan de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier van machine en ketels is voorzien, zal 16 februari de proeftocht worden gehouden.


Datum: 16 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 februari. De tjalk DELFZIJL, in het ijs bezet geraakt, ligt bij Norddeich hoog tegen de dijk buiten het ijs, zodat bij dooiweer een poging tot vlotbrengen kan worden gedaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 15 februari. Heden is van hier vertrokken de sleepboot CASTOR, verkocht naar Bremen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl. De nieuwe sleepboot NORDERNEY, kapt. Toxopeus, is gisteren geheel klaar van de werf van de heren Berg en Hulshof gekomen. De boot is gelijk gaan ijsbreken in de haven.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘De Klop’ in Utrecht ging te water de baggermolen ARNHEM voor Van Noordenne & Co. Hierna werd de kiel gelegd voor een elevatorbak van 300 ton.


Datum: 17 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Het stoomschip MAASHAVEN, gebouwd voor de firma Gebr. van Uden alhier, heeft hedenmorgen met goed gevolg proefgestoomd en is daarna van Vlissingen naar Cardiff vertrokken.


Datum: 19 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. De Nederlandse sleepboot ZWARTE ZEE is naar Rochefort vertrokken om de Franse kruiser LE BUGEAUD van daar naar Hendrik Ido Ambacht te slepen om aldaar te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 16 februari. De van Nederland komende, voor de Norddeutscher Lloyd nieuw gebouwde, sleepboot CASTOR geraakte gisterenavond op Eversand aan de grond doch werd vlot gebracht.


Datum: 20 februari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Opgeleverd werd de stoomsleepboot NORDERNEY, gebouwd bij de fa. Joh. Berg in Farmsum voor rekening van de heer K. Toxopeus. De boot heeft een machine van 150 IPK. Tevens heeft ze een duplexpomp van 80 m³ / uur.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het kotterschip MATHILDE, groot 430 m³, is voor 32.000 Mark verkocht door J. Wegener aan M. Albers, wiens driemastschoener GERRITTINA vorig jaar in Geestemünde door een lading benzine in brand raakte en verloren ging.


Datum: 22 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 21 februari. Vanmorgen om half zes is aan de Hoek op de kop van het Noorderhoofd gestrand het stoomschip BERLIN, van Harwich naar de Hoek van Holland met 91 passagiers en goederen en bemand met 50 man. Het schip is ter hoogte van de machinekamer gebroken en slaat uit elkaar. Er stond storm uit het Noordwest ten Noorden, een orkaan gelijk, en hoge zee. (opm: sterk bekort. In dit en volgende bladen van de NRC wordt uitgebreid aandacht aan deze met veel verlies aan mensenlevens gepaard gaande ramp besteed, maar deze geschiedenis is zo bekend, dat de berichten niet in deze Kroniek zijn opgenomen.)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De baggermolen MORI, bestemd voor Cadix, ging op 20 februari bij Werf Conrad te Haarlem te water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 februari. Bij Werf ’t Kromhout’ ging te water een stalen sleep/directieboot van 20 PK voor Amsterdamse rekening.


Datum: 23 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Het Engelse stoomschip GENERAL GORDON, groot 1317 ton bruto en 831 ton netto, lang 240.4, breed 34.1 en hol 16 Engelse voet, gebouwd in 1885 te Glasgow, is door de firma Wm. Ruys & Zoon nu definitief aangekocht. Het komt nog onder Engelse vlag van de Clyde naar hier en zal na aankomst herdoopt worden in ARIADNE.


Datum: 26 februari 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het beslag van de CLARA is opgeheven. Dit schip is overgenomen door H.H. Berg & Rikkers te Groningen. Kuvel blijft kapitein. (opm: zie DE 13 februari)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Heden werd te Groningen gehouden de algemene vergadering van aandeelhouders der Scheepvaartmaatschappij Groningen. Ook het afgelopen boekjaar was teleurstellend, en voorgesteld werd de gezamenlijke verliezen van de afgelopen drie jaren, te weten NLG 4620, af te schrijven en daartoe de nominale waarde der aandelen tot 50% te verminderen. Het restant der aldus ter beschikking komende NLG 10.000 wordt gebruikt voor afschrijving op de schoener TASMAN. Nog werd medegedeeld, dat de TASMAN begin dit jaar met verlies van alle zeilen en verdere zware schade te Gibraltar is binnengelopen. De heer J.C. Jansen is herkozen als commissaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Staatscourant no. 48, statuten van de N.V. J. & K. Smit’s Scheepswerven te Kinderdijk ter voortzetting der firma J. & K. Smit te Kinderdijk.


Datum: 27 februari 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats, geen datum) De sleepboot SPECULANT, kapt. J. Swart, is verkocht naar België.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum). Van het Etablissement Fijenoord werd heden ongeveer 3 uur te water gelaten het schroefstoomschip GROTIUS, door deze onderneming gebouwd voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam voor haar maildienst op Indië. De hoofdafmetingen zijn: lengte tussen de loodlijnen 420 voet, grootste wijdte 47-11 voet, holte tot kuildek 29-9 voet, waterverplaatsing 8760 ton op een diepgang van 22-6 voet en een snelheid, die op de proeftocht moet worden bereikt van 14 mijl. Machine en ketels, mede op het Etablissement Fijenoord gebouwd, bestaan uit een viervoud expansiemachine met cylinders van 28½, 41, 58 en 88” en 60”slag, en drie dubbelwerkende ketels, lang 20 voet en middellijn 13’-8½” m et 18 vuren, en een donkeyketel. Zij zullen in staat zijn ongeveer 4400 IPK te ontwikkelen.
De ceremoniën werden waargenomen door Mej. Lehmans, dochter van de oud-hoofdinspecteur-generaal van Waterstaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Na afloop der tewaterlating van het stoomschip GROTIUS werden bij het Etablissement Fijenoord de kielen gelegd voor de stoomschepen VAN NOORT en VAN NEK, beide van een order van vier gelijke stoomschepen, door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij aan genoemde werf opgedragen. Het zijn passagiers-stoomschepen van 325’x 43’10”x25’, met een waterverplaatsing van 5300 ton op 19 voet, welke de namen zullen dragen van VAN NOORT, VAN NEK, LE MAIRE en VAN SPILBERGEN. (opm.: VAN NOORT tijdens bouw verdoopt in s’JACOB)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 februari. Uit Medan wordt d.d. 23 dezer geseind, dat het stoomschip NETHERTON heden, gesleept wordende, vertrokken is naar Singapore. Voor hulploon is borg gesteld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 februari. Heden is van Newcastle de Nieuwe Waterweg binnengekomen het aangekochte stoomschip GENERAL GORDON. (opm: zie DS 30 januari)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 25 februari. De tjalk DELFZIJL, die enige dagen in het ijs vast heeft gezeten doch zonder assistentie weder vlot kwam en behouden te Norderney arriveerde, is thans op de bank in de haven alhier gezet om met laag water de bodem na te zien. Boven water is reeds enkele schade geconstateerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 26 februari. De in 1904 gebouwde sleepboot DANIEL GOEDKOOP van 300 IPK werd door bemiddeling van de firma Wambersie & Zoon alhier verkocht aan de heren Theophilates & Co. te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

(Geen datum) H.H. Bodewes te Millingen liet het rijnschip DER WILLE GOTTES van 700 ton te water voor J. Rüf te Boppard am Rhein.


Datum: 28 februari 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Makassar, 24 februari. De Noorse bark ELLEN, te Banda in brand geraakt, is met toebehoren publiek verkocht.


Datum: 01 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 27 februari. De lading dwarsliggers uit de gestrande Noorse bark BERGLIOT spoelt uit het schip; 4000 dwarsliggers zijn geborgen. De berging, die geheel afhankelijk is van het weder, vordert langzaam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 februari. De ijzeren Duitse bark VIDONIA, van Hamburg naar Guayaquil, geraakte nabij de rode ton no.2 op de Ooster Eems aan de grond.


Datum: 02 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 februari. Heden is het stoomschip NETHERTON gesleept wordende te Singapore aangekomen. Voor onderzoek gaat het in het dok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 28 februari. De sleepboot PARTOUT van de firma P. Smit te Rotterdam is op de stenen van de Westerhavendam omhoog gelopen. De sleepboot is lek geworden en loopt bij opkomend water vol. De inventaris is aan wal gebracht en de bemanning hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uittreksel uit het jaarverslag van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij ‘Holland – Amerika Lijn’: Over het boekjaar 1906 werd een winst behaald van NLG 4.886.985, waarvan NLG 238.670 voor avans op het verkochte stoomschip ROTTERDAM. Een dividend van 15% wordt voorgesteld. Het vervoer van tussendeks passagiers tegen goed lonende prijzen, maar vooral dat van kajuitpassagiers, was vrij belangrijk groter dan over 1905. Het nieuwe stoomschip NIEUW AMSTERDAM volbracht in het boekjaar 7 rondreizen en voldoet uitmuntend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 maart. Gisteren werd nogmaals getracht door zes sleepboten de VIDONIA af te slepen, doch zonder resultaat. De gehele equipage is met moeite gered. Men schijnt thans alle pogingen op te geven om het vaartuig vlot te brengen. Er zal thans getracht worden een gedeelte der lading stukgoederen in lichters over te brengen, daar het weder zeer gunstig is, en wanneer dit niet gelukken mocht, zal het vaartuig hoogstwaarschijnlijk als verloren kunnen worden beschouwd.


Datum: 03 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Borkum, 1 maart. De bark VIDONIA heeft elf voet water in het ruim. Er worden lichters gecharterd om zo veel mogelijk van de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 maart. Het barkschip VIDONIA is, na gedeeltelijk gelicht te zijn, door de gehele bemanning verlaten en wordt als verloren beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 maart. De naar Port Talbot bestemde Nederlandse sleepboot OCEAAN is door aanvaring aan de voorsteven beschadigd te Portland aangekomen.


Datum: 05 maart 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De sleepboot SAPPEMEER van P. Voetman in Delfzijl is verkocht naar Homburg bij Ruhrort voor NLG 15.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 3 maart. Heden is alhier binnengelopen van Rochefort de sleepboot ZWARTE ZEE met op sleeptouw het oude oorlogsschip LE BUGEAUD, naar Hendrik Ido Ambacht om te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 4 maart. Voor enige tijd deelden wij mede, dat het stoomschip HENRY van de Stoomvaart Maatschappij Terneuzen verkocht was. Thans vernemen wij, dat dit stoomschip onder Deense vlag gaat varen en herdoopt is in STJERNEBORG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 2 maart. De passagiersboot TELEGRAAF II , kapt. D. Bijl, van Rotterdam naar Antwerpen, kwam alhier een dag over tijd aan. Ze was tijdens mist op 1 maart nabij Dintel door de passagiersboot SCHELDE aangevaren doch beliep weinig schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 4 maart. Te Stockton on Tees is voor de rederij A.C. Lensen te Terneuzen in aanbouw het stoomschip ELISABETH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Portland, 2 maart. De Nederlandse sleepboot OCEAAN is ter hoogte van Anvil Point in aanvaring geweest met het stoomschip DUNSTAFFNAGE. De sleepboot is zwaar beschadigd. De schade aan het stoomschip, indien ze er is, is niet bekend. Het schip OCEANA, dat door de OCEAAN gesleept werd, heeft niets geleden.


Datum: 06 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum, geen plaats) De sleepboot OCEAAN, in aanvaring geweest met het stoomschip DUNSTAFFNAGE, wordt voorlopig gerepareerd en zal dan de reis vanuit Portland naar Port Talbot vervolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yokohama, 4 maart. Het stoomschip TJIMAHI is in het dok geplaatst. Drie huidplaten moeten vernieuwd worden, 16 er uit genomen, gestrekt en herplaatst. De reparatiekosten worden geschat op GBP 2500 en het oponthoud op 20 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Borkum, 2 maart. Het lek in de bark VIDONIA is gevonden en gedicht. Het schip heeft het roer verloren en de achtersteven gebroken. Thans is het, tot op drie voet na, lens gepompt. Men hoopt tot morgenvroeg 300 ton te lossen en dan de bark met vier sleepboten vlot te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 4 maart. Het bergingswerk op de VIDONIA, bij Borkum gestrand, is opgegeven, daar het schip reeds in het zand is geweld. De equipage is reeds met de sleepboten naar Hamburg vertrokken.


Datum: 07 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Juist, 5 maart. Door oosterlijke wind valt het water veel weg en daardoor kan de bark VIDONIA niet afgebracht worden. Tot nu toe zijn 400 ton lading onbeschadigd gelost en de mogelijkheid bestaat nog 200 ton droog te lossen. Het schip is nog dicht, hoewel de bodem opgezet is. Wanneer het schip met het namiddagtij vlot komt, zal het naar de Eems gebracht en aldaar voor anker gelegd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 6 maart. Het bij Borkum gestrande barkschip VIDONIA kwam alhier hedenmiddag met assistentie van vier grote Hamburger sleepboten op de rede. Nadat een sleepbootmaatschappij het bergingswerk had opgegeven, is dit door een andere hervat met bovengenoemd succes. Het schip moet drie voet water in het ruim hebben en is gedeeltelijk gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 6 maart. De sleepboot PARTOUT, welke de vorige week op de Westhavendam is gelopen, is, na te zijn lensgepompt, vlot gekomen en op de slikken gesleept om voorlopig te repareren.


Datum: 08 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 maart. De van Paranagua naar Aruba bestemde Noorse bark ATLANTIC is 28 februari op het eiland Avis (Nederlands West-Indië) vergaan. De bemanning is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden 5 maart. Op 21 januari liep het Nederlandse schip GOEDE VERWACHTING, kapt. Leertouwer, op reis van Delfzijl naar Norderney, op het strand. Op 24 januari sloegen de uitgebrachte ankers door ijsgang weg en dreef het schip al meer en meer zinkende met zuidwestelijke wind in de richting van Utlandstorn. Aangezien de volgende dag het schip reeds tot aan het dek was weggezonken, verliet de bemanning het schip. Het Seeamt te Emden concludeerde, dat het verlaten gerechtvaardigd was en dat het stranden was toe te schrijven aan het niet ter plaatse zijn der bakens.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Makassar, 6 maart. Het Noorse schip ELLEN is op 27 februari publiek verkocht. De opbrengst was GBP 720.


Datum: 09 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 maart. De voor de Rotterdamsche Lloyd op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen in aanbouw zijnde mailstoomboot TABANAN zal voorzien worden van een Clayton brandblusinrichting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 1 maart. De Nederlandse driemastschoener TASMAN, met schade alhier binnen, is in het droogdok opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 8 maart. Heden is van hier naar de Noordzee vertrokken de sleepboot ATLAS.


Datum: 10 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. De Nederlandse sleepboot OCEAAN met schip OCEANA vertrok hedenmorgen van Portland naar Port Talbot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 maart. Heel klein wrakhout en drie lijken van jonge zeelieden zijn alhier aangespoeld, vermoedelijk afkomstig van een hedennacht in de Haaksgronden verongelukt schip. Gisterenavond werd een driemaster in de nabijheid gezien, die stellig in de gronden is geraakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 9 maart. Het verongelukte schip is vermoedelijk de Engelse driemast schoener WOOLTON, tehuisbehorende te Barrow, welk schip gisterenavond bij de Haaksgronden werd gezien. Aangespoeld is een afgebroken naambord, waarop met gele letters ‘Barr…’.


Datum: 12 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 11 maart. Heden van hier vetrokken het stoomschip ARIADNE, naar Hamburg (opm.: eerste reis Nederlandse vlag?)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 maart. De bark VIDONIA is hedenmorgen van hier naar Hamburg vertrokken, gesleept door de sleepboot VULCAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 8 maart. Bij het voor anker gaan heeft de Nederlandse sleepboot MAAS gestoten, waardoor het roer, achtersteven en schroef beschadigd werden. Het gaat heden in het droogdok voor onderzoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 maart. Het van Singapore komende stoomschip SEYDLITZ kwam bij het instomen der pieren in aanvaring met het Nederlandse stoomschip BETSY ANNA, hetwelk schade beliep. De SEYDLITZ bleef ogenschijnlijk onbeschadigd. Door de rederij van de BETSY ANNA wordt van de SEYDLITZ voor de bij de aanvaring belopen schade een borgstelling gevraagd van NLG 40.000.


Datum: 13 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 maart. Heden is het stoomschip VULCANUS van hier op proeftocht naar de Noordzee vertrokken.


Datum: 14 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 maart. Het nieuwgebouwde stoomschip VULCANUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is van een welgeslaagde proeftocht teruggekeerd en werd door de maatschappij geaccepteerd.


Datum: 16 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisterenavond uitspraak in de zaak van kapt. G. Dik, gezagvoerder op het stoomschip DE RUYTER, dat op zondagavond 12 augustus 1906 uit Petersburg vertrok, ’s avonds te 9 uur op 1½ mijl afstand de zuidpunt van Hogland passeerde, en te 10.50 uur eensklaps stootte. Het water drong dadelijk het schip binnen en doofde de vuren. Uit vrees voor zinken besloten de opvarenden in de boten te gaan en in de nabijheid van het schip te blijven. Geruime tijd dreef de DE RUYTER zo rond. Men ging nog éénmaal aan boord – de vrouw en het kind van de kapitein en de hofmeester waren inmiddels aan land gezonden – en trachtte door lichtseinen de aandacht te trekken, maar dit mislukte. Om kwartier over énen verdween het schip in de diepte. De opvarenden zetten koers naar land, waar zij de 13e des morgens te 4.10 uur aanlandden. Tijdens het ongeval was de zee kalm en het weer helder. De gezagvoerder onderstelt, dat de DE RUYTER gestoten is op een drijvend wrak. De Raad van Tucht sprak kapt. Dik vrij van alle schuld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 14 maart. Het aan C.K. Hansen te Kopenhagen verkochte Nederlandse stoomschip HENRY is in STJERNEBORG herdoopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 maart. Heden is hier binnengesleept door de IJmuider stoomtrawler ‘s-
GRAVENHAGE de Noorse bark FERNANDO, met hout van Christiania naar Exmouth bestemd, met zware schede en verlies van fokkemast en boegspriet, zijnde in de Noordzee in aanvaring geweest met de Noorse bark CHARLOTTE, uit Christiania, met ijs naar Londen bestemd.


Datum: 18 maart 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 18 maart. Zaterdagmiddag 16 dezer is door de deurwaarder Meesenbroek te Groningen beslag gelegd op de Nederlandse schoener HOLLANDIA, kapt. Smit, eigenaar T. Koopman te Meppel.


Datum: 19 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 maart. Het voor de firma Wm. H. Müller & Co alhier aan de werf der firma Wm. Doxford & Sons Ltd. te Sunderland in aanbouw zijnde stoomschip ADMIRAAL DE RUYTER, groot 8000 ton deadweight, en bestemd voor de Middellandse Zee- en Zuid- Amerika-vaart, is 16 maart met gunstig gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 maart. Het stoomschip BLÖTBERG, bij de scheepsbouwers Wm. Doxford & Sons Ltd te Sunderland in aanbouw voor de firma Wm. H. Müller & Co zal, naar wij vernemen, in de volgende week proefstomen en in de Zweedse ertsvaart gebracht worden. Het laadvermogen van dit schip is 7600 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 17 maart. Er wordt thans weer gedoken op de wrakken van het barkschip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL. De stoomschelpzuiger DE HOOP is met dat werk bezig, hetwelk in de late herfst door veel stormachtig weer moest worden gestaakt.


Datum: 20 maart 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl 19 maart. De ijzeren tjalk ANNEGIENA, gebouwd in 1891, is door schipper-eigenaar J. Veling voor NLG 6360 verkocht aan schipper J. van de Glas van de tjalk VERTROUWEN. Laatstgenoemd schip zal worden bevaren door M. Baptiste, vroeger stuurman op die tjalk. De houten koftjalk CATHARINA is onderhands door schipper Speelman naar Duitsland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 maart. De krukpen van de dagboot ENGELAND, van de Maatschappij Zeeland, is op de Theems gebroken. De passagiers zijn naar Queensboro teruggekeerd en de ENGELAND wordt naar hier gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 19 maart. De alhier zeilklaar liggende tweemast kotter MATHILDA, laatst gevoerd door kapt. Wegener, is onder de hand voor 30.000 mark verkocht aan schipper Alberts, vroeger eigenaar van de tweemast gaffelschoener GERRITTINA, welke verbrand is. Kapt. Alberts is van Papenburg met het schip hier aangekomen om de scheepspapieren in orde te brengen en vertrekt daarna naar Christiania.


Datum: 21 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uittreksel uit het Jaarverslag over 1906 van Hudig & Veder’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. Het afgelopen boekjaar is weder iets gunstiger geweest dan het vorige. Het voordelig saldo der exploitatierekening bedroeg NLG 98.907 tegen NLG 81.440 in 1905, waarvan na aftrek van aflossingen en afschrijvingen 2% op de gewone en 7% op de preferente aandelen kan worden uitgekeerd. Een bedrag van NLG 22.000 is gereserveerd voor de derde vierjaarlijkse survey van de CELAENO. In februari werd het stoomschip ARUNDO naar het buitenland verkocht, welke verkoop een nadelig saldo opleverde. De stoomschepen THEMISTO, CALLISTO en CELAENO waren geregeld in de algemene vrachtvaart en bleven voor grote averijen gespaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 maart. De sleepboot LUDWIG is heden naar Queensboro vertrokken om de dagboot ENGELAND naar hier te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 maart. De experts, die het met verlies van tuig na aanvaring hier binnengesleepte Noorse barkschip FERNANDO onderzochten, hebben bevolen een deel van de lading te lossen ten einde daarna de schade aan het schip te kunnen inspecteren. Met de lossing wordt reeds heden een aanvang gemaakt.


Datum: 23 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 21 maart. Het te Dordrecht liggende hospitaalschip CASTALIA is aan de heren J.J. King & Sons te Garston voor GBP 2000 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 januari. Heden is van hier naar Lissabon vertrokken het stoomschip VULCANUS. (opm: eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bremen.23 maart. De Groninger tjalk LUTGERDINA, schipper R. Lanstra, is verkocht naar Duitsland en herdoopt in HILKE JOHANNA.


Datum: 25 maart 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 25 maart. Het alhier thuisbehorende tjalkschip MARIA THERESIA, kapt. J. Baar, laatstleden maandag van hier naar Norderney vertrokken, is door aanhoudende harde noordelijke wind met verlies van anker en 30 vaam ketting, gebroken zeilboom, gescheurde
luikkleden en meer andere schade donderdag te Norderney op zijn bestemmingsplaats aangekomen. Verzekering dekt de schade.


Datum: 26 maart 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl 26 maart. Hedenmorgen arriveerde alhier van Groningen om een proeftocht op de Eems te doen de nieuwe naar de eisen des tijds ingerichte sleepboot ANNA SOPHIA, eigenaar de heer Frater Smid. De boot is gebouwd bij de heren J.Th. Wilmink te Groningen en zal bevaren worden door kapt. Kluin, thans kapitein op de sleepboot ACTIEF, eveneens van Frater Smid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 maart. De tjalk ANNEGIENA vertrok heden van hier naar Bremerhaven onder kapt. v.d. Glas en de kotter GERRITTINA eveneens heden van hier naar Christinania onder kapt. Alberts. (opm: eerste reizen onder nieuwe eigenaren)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uittreksel uit Jaarverslag N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland, Amsterdam: De baten op de reizen der stoomschepen bedroegen in 1906 NLG 1.968.053 (in 1905: NLG 1.746.882). Een dividend van 10% wordt voorgesteld. In de vergadering van aandeelhouders zullen de heer Ramann, directeur, later commissaris en de heer Den Tex worden herdacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 maart. Volgens telegram uit Menado is het stoomschip CAMPHUYS bij Gorontalo gestrand. Assistentie is gezonden.


Datum: 27 maart 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 26 maart. De nieuwe sleepboot ANNA SOPHIA, die hedenmorgen van hier naar Emden vertrok om een proeftocht te doen met vele heren aan boord is door mist benoorden de Knock (nabij Emden) om 11 uur voormiddag met vallend water op het droge gevaren tegen de dijk. Met laag water konden de passagiers van boord lopen en zijn er enkelen aan land gegaan en per rijtuig naar Emden, verder met de pass.boot ANNA MEIKA naar Delfzijl en vervolgens per spoor naar Groningen. De sleepboot EEMS vertrok hedenavond halfnegen om assistentie te verlenen doch de ANNA SOPHIA was weder vlot geraakt en naar Emden opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 maart. Volgens telegram uit Gravesend is het Nederlandse stoomschip BATAVIER III in aanvaring geweest met een stoomhopper, die schade aan de boeg kreeg. De BATAVIER III bleef ogenschijnlijk onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 maart. De tjalk MARIA THERESIA, schipper Baar, van hier te Norderney aangekomen, heeft anker en 30 vadem ketting verloren. Verder heeft het schip een gebroken zeilboom, gescheurde zeilen en dekkleden, benevens andere dekschade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 maart. Volgens telegram is de CAMPHUYS op de rotsen van Tandjong Djapira in de Tomini baai vastgevaren. Assistentie is onderweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 25 maart. De tjalk DAGERAAD, eigendom van schipper Jonker uit Wildervank, is voor NLG 7000 verkocht aan de heer Top, vroeger kapitein op de sleepboot ORION.


Datum: 28 maart 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ipswich 24 maart. De Groninger stalen driemastschoener OCEAAN, kapt. J.G. Mulder, van Harburg alhier binnen, heeft gedurende de reis de grote steng en het grootzeil verloren.

NRC 280307
Amsterdam, 27 maart. Door de Schout-bij-Nacht directeur en commandant van de Marinewerf is bij enkele inschrijving verkocht het oude pantserdekkorvet SUMATRA, liggende aan de Marinewerf alhier. Ingekomen zijn 13 inschrijvingsbiljetten. De hoogste inschrijving was van de firma Duinker & Goedkoop voor NLG 96.300.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 26 maart. De naam van de betreffende hopper, waarmede het stoomschip BATAVIER III in aanvaring geweest is, is LOWER HOPE. Deze heeft schade aan boeg en steven.


Datum: 29 maart 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 maart. Hedenmorgen kwam hier de haven binnen één van de door de heer J. Pais uit Noorwegen aangekochte schepen. Het barkschip, genaamd CLARA, van Fredrikstad gesleept door de Unterweserboot ARCONAR, is binnen 3 etmalen van Moss naar hier gesleept. Het andere schip, een grote voldriemaster, is vrijdagmorgen zeilende van Noorwegen vertrokken en nu gepraaid buiten Borkum bij het vuurschip. Het zal denkelijk hedenmiddag hier arriveren. Voor de plaats een hele bedrijvigheid. (opm: het andere schip is de HÖVDING)


Datum: 30 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 5 maart. Het wrak van het te Singapore uitgebrande stoomschip REIJNIERSZ is op 21 februari publiekelijk verkocht voor $ 3400. (opm: waarschijnlijk Straits dollars)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 27 maart. De Nederlandse schoener TASMAN, kapt. van der Laan, 11 februari op reis van Barry naar Lagos met schade hier binnengelopen, heeft gisteren de reis voortgezet.


Datum: 31 maart 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 maart. De dagboot ENGELAND der Maatschappij Zeeland, waarvan vorige week de krukpen is gebroken, is gerepareerd en zal zondag a.s. in de gewone dienst worden opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 maart. Heden is hier aangekomen van Moss het Noorse schip HÖVDING, om te slopen.


Datum: 02 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 april. Volgens telegram uit Cartagena is de schroefas van het met stukgoed geladen Nederlandse stoomschip HEBE beschadigd. Aan het schip, bestemd voor Amsterdam, worden in Cartagena voorlopige reparatiën gedaan.


Datum: 03 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick, 2 april. Het schip HOOGHAMMEN, met oud ijzer, zit bij Dunstanbro op het strand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hansweert, 1 april. Het stoomschip HOLLANDIA is verkocht om als sleepboot dienst te doen in Zuid Amerika (opm: Is dit misschien de sleepboot, die op 28 april uit Antwerpen vertrok? Zie NRC 30 april 1907)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 april. De Nederlandse gaffelschoener KONFID, kapt. Schuitema, van Hamburg met salpeterzuur naar Müllheim, is gisteren zwaar lek hier binnengekomen, zijnde op de Elbe tegen een ton aangevaren. Het schip zal hier waarschijnlijk de lading moeten lossen en is in de haven omhooggezet.


Datum: 04 april 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 3 april. De te Hoogezand thuisbehorende ijzeren tjalk HOOGHAMMEN, kapt. H van de Wal, geladen met oud ijzer bestemd van Londen naar Bo’ness, is bij Berwick gestrand. Het zit vast bij Dunstanbro Castle en is als totaal verloren te beschouwen. De tjalk is in 1898 gebouwd voor de rederij Smith & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 april. Van het Nederlandse schip HOOGHAMMEN wordt verwacht, dat het totaal wrak zal worden.


Datum: 05 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick, 3 april. De HOOGHAMMEN breekt op. De lading kan nog geborgen worden. Bij laagwater is het schip een korte tijd droog, doch de ligging der rotsen is slecht voor bergingswerkzaamheden. Men zal trachten nog een bergingscontract te maken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Thurso. Het Nederlandse s.s. AMSTEL van New York komende is in aanvaring geweest met de steamtrawler HORATIE, die dientengevolge zware schade verkreeg. Het s.s. AMSTEL zette onbeschadigd de reis voort.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door het Ministerie van Waterstaat is aan de NV Constructie-werkplaatsen, Machinefabriek en Scheepswerf, voorheen H.T. Landman en Zoon te Schiedam, de bouw opgedragen van een stalen motorboot met twee motoren, ieder met 20 P.K, ten dienste aan het veer tussen Ameland en Holwerd, voor de som van NLG 17845.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Van de werf der firma Berg te Farmsum zijn twee sleepboten tewater gelaten, waarvan een voor Duitse en een voor Russische rekening is bestemd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de Scheepsbouwwerf ‘De Klip’ te Zuylen, van de firma Van Noordenne & Co te Utrecht, is te water gelaten een elevatorbak van 160 m³, waarna de kielen werden gelegd van twee onderlossers-elevatorbakken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 3 april. De Nederlandse tjalk HOOGHAMMEN, schipper v.d. Wal, met ijzerafval van Londen naar Bo’ness, op de rotsen te Dunstanbro gestrand, is totaal wrak. De lading valt er uit, doch kan later geborgen worden. Het wrak valt met laag water voor een korte tijd droog en dan kan er iets geborgen worden.


Datum: 06 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

IJmuiden. Heden te 12.10 uur is het Nederlandse oorlogsschip SUMATRA vertrokken naar Harburg per sleepboot NOORDZEE. (opm: om gesloopt te worden)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Berwick, 5 april. Door de zware zeeën is de gestrande Nederlandse tjalk HOOGHAMMEN door midden gebroken en van de rotsen af, in diep water geslagen; er is een gedeelte der lading geborgen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’ van de firma Stoel en Zoon te Alkmaar is te water gelaten een stalen sleep- en directie-motorboot, bestemd voor de Pure Oil Company in Rotterdam. De boot, die 42 voet lang is, wordt voorzien van een 4-cylinder Deutz-motor van 25 PK.


Datum: 08 april 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 april. De te Hoogezand thuisbehorende gaffelschoener KONFID, kapt. Schuitema, laatstleden zondag hier lek in de haven gekomen met een lading salpeterzuur in bemande flessen ligt nog steeds met de lading in. Pompers zijn nog steeds aan boord om het schip lens te houden. Een tjalk voor assistentie ligt nog steeds langszijde. Heden zal het door experts worden onderzocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het tjalkschip DE MARNE, schipper v.d. Maar, geladen met macadam liep op de Oostberm omhoog, doch kwam met wassend water zonder schade vlot

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf van de firma Craig Taylor & Co te Stockton on Tees is de kiel gelegd voor een stalen schroefstoomschip van 3000 ton, te bouwen voor rekening van de rederij A.C. Lensen te Terneuzen

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Het (ingekorte) verslag der directie van de Stoomvaart-Mij Triton:
Het voordelig saldo der exploitatie-rekening bedraagt NLG 86.419,70. Afschrijving op de stoomschepen NLG 65.045,24. Nadelig saldo onkosten NLG 869,62, Nadelig saldo interest
NLG 17.196, 82, tezamen NLG 83.112,68. Saldo NLG 3307,11 waardoor het verlies vermindert tot NLG 154.686,12.
Dit belangrijke verlies, in hoofdzaak ontstaan door geregeld en ruimschoots afschrijven op de stoomschepen, geeft ons aanleiding in de Buitengewone Algemene Vergadering, op 16 april a.s. te houden, voorstellen te doen, om het gestorte kapitaal tot de helft te reduceren door afstempeling op de aandelen, en enige daarmee verband hebbende statutenwijzigingen te doen plaatsvinden.
Wij menen toch dat de voortdurend gedrukte vrachtenmarkt, gepaard gaande met hoge steenkolenprijzen, geen redelijke kans biedt, dit boekverlies binnen afzienbare tijd te doen verdwijnen, doch wij mogen daartegenover verwachten dat het alsdan gereduceerde kapitaal in het vervolg rentegevend zal blijken.
Commissarissen verenigen zich hiermede en delen tevens mede dat het in de bedoeling ligt de tantièmes van directie en commissarissen tot op de helft te verminderen.
Wij tekenen hierbij aan dat het maatschappelijk kapitaal 2 millioen bedraagt waarvan 8 ton is uitgegeven. Dit laatste bedrag zal dus tot op 4 ton worden verminderd. De 4 stoomschepen oorspronkelijk gekost hebbende NLG 1.880.904 staan thans te boek voor NLG 845.348.


Datum: 09 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 8 april. De koftjalk HERTOGIN INGEBORG, bevaren door schipper Schuitema, is naar Duitsland verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 april. Van het s.s. DOROTHEA dat gisteravond de Waterweg verliet is om 9 uur buitengaats overboord gevallen en vermoedelijk verdronken de trimmer B. Geurders.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Madeira, 28 maart. Het Nederlandse stoomschip SLIEDRECHT, van Rosario naar Rotterdam, hier met verlies van twee schroefbladen aangekomen zal, naar men verneemt, naar de bestemming worden gesleept. Een sleepboot wordt herwaarts gezonden. (opm: zie ook NRC 251106)


Datum: 10 april 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick, 6 april. De HOOGHAMMEN is, zoals reeds gemeld, van de rots waarop ze strandde afgedreven en in diep water gezonken. Het schip ligt nu in een diepte, plat op zijde en heeft een gat in de bodem waaruit de lading spoelt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Brake, 5 april. De Nederlandse driemast schoener GERRITTINA, zwaar beschadigd door brand, thans hier aan de kade liggende, zal 9 dezer worden verkocht.


Datum: 11 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 april. De onderwaterklokbel aan het Westerhoofd te Vlissingen is thans vanwege de Maatschappij Zeeland geplaatst en beproefd. De volgende week wordt een dergelijke bel naar Queenborough gezonden om daar bij de pier te worden opgehangen. Tevens wordt volgende week een begin gemaakt met het aanbrengen van ontvangapparatuur op de mailboten, het eerst op de KONINGIN WILHELMINA en de ENGELAND.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Voor de redeij A.C. Lensen te Terneuzen zal in het begin der volgende maand een nieuw stoomschip in de vaart worden gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Cuxhaven wordt geseind dat de Nederlandse tjalk SIEBERDINA II, schipper Houwerzijl, met steenkool van Emden naar Tonningen, op de Scharnhörn is gestoten en dientengevolge is gezonken. De opvarenden zijn te Neuwerk geland.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 11 april. De Nederlandse loodsschoener No. 8, alhier thuisbehorende, is bij Beachy Head gezonken; al de opvarenden, in het geheel 12 man, zijn gered


Datum: 12 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag over 1906 van de directie van Van Nievelt Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij is ondermeer het volgende ontleend:
Het derde stoomschip der Maatschappij, de PHECDA gebouwd door de firma Bonn en Mees, en door de Kon. Mij ‘De Schelde’ van ketels en machines voorzien, kwam de 11e augustus in de vaart en heeft, evenals de beide andere boten, reden tot grote tevredenheid gegeven. De vloot der Mij bestaat thans uit
In de vaart dw summer
s.s. ALIOTH 8 juni 1905 3630 ton
s.s. MIZAR 31 juli 1905 3300 ton
s.s. PHECDA 11 aug. 1906 4370 ton
De drie schepen bevinden zich in uitmuntende staat, averij van betekenis kwam niet voor. De bedrijfswinst bedraagt NLG 100.568 (tegen NLG 36.876); een dividend van 6% (vorig jaar 2½%) wordt voorgesteld.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Telegram: Het Nederlandse s.s. ALIOTH is heden te Sulina aan de grond geraakt. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 april. De aanvaring van de Vlissingse loodsschoener No. 8, schipper Leroy, bij Beachy Head, geschiedde bij mist door de Franse stoomtrawler GOELAND, van Boulogne. De schoener zonk spoedig, doch zoals bekend konden alle opvarenden, 12 man, worden gered en te Boulogne geland. De bemanning wordt heden of morgen hier verwacht.


Datum: 13 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Aarhus, 10 april. Het Nederlandse s.s. AMSTEL dat 17 maart van New York vertrok en hier heden arriveerde heeft 19 maart een lek gekregen in ruim no. 2. De kapitein vraagt een certificaat van zeewaardigheid om de reis naar Aalborg te vervolgen met de restantlading. Dewijl het schip ongeveer 1 duim per uur water maakt hebben experts bevolen dat de bodem morgen door duikers zal worden onderzocht. Tot op heden werd geen schade aan de lading bevonden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens een telegram uit Ibrail is het Nederlandse s.s. KINDERDIJK in aanvaring geweest met het Griekse s.s. ODYSSEUS en heeft daarbij lichte schade bekomen. De ODYSSEUS kreeg voor zover bekend geen schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. De bark FERNANDO ligt alhier te repareren. (opm: dit is onjuist, het schip bleek constructive total loss en werd gesloopt)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 12 april. Het stoomschip BLÖTBERG vertrok 12 april uit de Nieuwe Waterweg, van Rotterdam naar Oxelösund.


Datum: 14 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uittreksel uit Jaarverslag over 1906 van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee te Amsterdam. Het voordelig saldo der exploitatierekening over 1906 bedroeg NLG 145.874 (1905: NLG 105.239) en de winst- en verliesrekening toont een batig slado van NLG 95.552, hetgeen vrijwel geheel bestemd wordt voor de afschrijving op de stoomschepen. Het dividend wordt gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 13 april. Alhier aangekomen het stoomschip BESTEVAER, van Newcastle. (opm: dit is de aangekochte BERTA, zie NRC 13 februari 1907)


Datum: 15 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 april. De positie van het te Sulina aan de grond zittende s.s. ALIOTH is geheel gevaarloos. Pogingen om het stoomschip met sleepboothulp af te brengen zijn echter mislukt. Men gaat nu over tot het lossen van een gedeelte der lading.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 15 april. Zondagmorgen, 14 dezer vertrok van hier naar Norderney met een lading steenkool de Nederlandse tjalk ZWAANTINA HILLECHIENA, schipper van de Werf, en kwam des avonds lek in de haven terug. De lading steenkool was in Emden geladen. Pompers zijn aan boord om het schip lens te houden. Het schip is niet verzekerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 april. Zaterdag namiddag vertrok van hier naar Norderney de sleepboot EEMS, kapt. Klaassens, om de zuigerhopper genaamd CYCLOOP binnen te halen, die buiten Norderney in het zeegat werkzaam is om het uit te diepen. De CYCLOOP had zijn roer gebroken en lag buiten Norderney ten anker en seinde om assistentie. De EEMS is wegens de hoge zeeën teruggekeerd. De sleepboot PETER WESSELS van Emden heeft de CYCLOOP opgepikt en naar Emden gebracht. De hopper behoort aan de Kölnische Tiefbau Gesellschaft te Keulen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

St. Petersburg. Door de KNSM zal een wekelijkse stoomvaartdienst geopend worden tussen Amsterdam en St. Petersburg. Het s.s. MARS zal 26 april als eerste boot derwaarts vertrekken.


Datum: 16 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Nederlandse s.s. ALIOTH dat in de haven van Salina aan de grond heeft gezeten is hedenmiddag na een gedeelte der lading te hebben gelost met behulp van sleepboten vlotgebracht en ligt nu aldaar aan de kade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 11 april. Het Noorse s.s. IRIS, ex Nederlandse s.s. INGERID, werd hier enige uren opgehouden op de reis naar New Castle wegens een reparatie aan het ankerspil.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Stockton on Tees werd op 12 april van de werf van de firma Craig, Taylor & Co met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer A.C. Lensen te Terneuzen nieuw gebouwde stalen schroefstoomschip ELISABETH, waarvan de afmetingen zijn 291 x 38 voet 4 duim x 20 voet 7-1/2 duim, en onmiddellijk de kiel gelegd voor een zusterschip van dezelfde rederij.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Firma Jos de Poorter heeft bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een hoofdzakelijk voor de ertsvaart stoomschip besteld met een draagvermogen van 1800 ton. Het zal een zusterschip worden van het stoomschip ALWINA. De ALWINA is lang 230, breed 34 en hol 16 voet. De aflevering van het nieuwe stoomschip zal nog dit jaar plaatsvinden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Sulina, 16 april. Het s.s. ODYSSEUS, dat met het Nederlandse s.s. KINDERDIJK in aanvaring is geweest heeft drie platen aan stuurboordsachterschip doorgesneden. Een voorlopige reparatie zal ongeveer 80 pond kosten en vier dagen duren.


Datum: 18 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens telegram uit St. Nazaire is de Nederlandse zandzuiger SCHELDE II, van Vlissingen naar Rio de Janeiro, aldaar binnengelopen met door zware storm verkregen schade en moet repareren.


Datum: 19 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 april. Door de firma W.H. Berghuys alhier is, behoudens nadere inspectie, aangekocht het in 1903 gebouwde Engelse stoomschip TYNE. De TYNE, type welldeck, van de rederij Witherington & Everett te Newcastle, werd te Sunderland door de firma S.P. Austin & Son Ltd. gebouwd. Het is groot 1097 ton bruto en 682 ton netto. De afmetingen zijn: lang 222.2 voet, breed 33.3 voet en hol 14.3 voet. De cylinders hebben een diameter van 18, 29½ en 48 duim bij 33 duim slag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 18 april. Heden arriveerde alhier het stoomschip SLIEDRECHT, van Rosario op sleeptouw van de sleepboot ZWARTE ZEE.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het jaarverslag over 1906 van W.H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaartmij:
Het s.s. SKANDIA was reeds verkocht en het s.s. MAUD CASSEL ging verloren. In de tweede helft van 1906 werden twee nieuwe stoomschepen besteld van 7900 en 8300 ton.
Per 31 december 1906 bestond de vloot der vennootschap, afgezien van de schepen in aanbouw, van deelnemingen bij derden, lichterschepen en een sleepboot, uit negen zeestomers, een Rijntankschip en een tankschoener. Het saldo der exploitatierekening bedroeg NLG 466.119 (vorig jaar NLG 579.355). Voorgesteld wordt een dividend van 7% (1905 eveneens 7%).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 17 april. De Nederlandse tjalk SIEBERDINA II is op 10 april op reis van Herne naar Tonningen lek gesprongen en op de Elbe tussen Elbe II en Elbe III, waar het schutzoekende naar toe gezeild was, gezonken. Deze zaak is door het Seeamt behandeld. De besliste oorzaak is niet kunnen gevonden worden. Het zinken wordt toegeschreven of aan de zware belading of aan het stormachtige weer.


Datum: 20 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het jaarverslag 1906 van de Kon. Mij ‘De Schelde’: Het bedrijf had bevredigende resultaten. Verschillende orders moesten worden afgewezen of moest men zich van mededinging onthouden. Verschillende belangrijke orders werden uitgevoerd en vijf stoomschepen zijn nog in aanbouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Uit het jaarverslag over 1906 van de N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederlandsche Lloyd te Rotterdam: De vrachtenmarkt was over het algemeen iets meer ten gunste der rederijen, doch hield geen tred met de stijgende tendentie in handel en industrie. Het saldo der expoitatierekening over het afgelopen jaar bedraagt NLG 120.634 (1905: NLG 77.957). Een dividend van 3% (vorig jaar nihil) wordt voorgesteld.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 april. Een der grootste ladingstomers aan de Tyne gebouwd deed gisteren haar proeftocht. Het is de ROTTERDAM gebouwd door de Northumberland Shipping Company en bestemd voor de wekelijkse lijn Rotterdam-Baltimore der Firma Furness, Withy & Co te West Hartlepool. Het schip kan 13000 ton lading vervoeren en heeft een snelheid van 12 knopen. Het is een fraai exemplaar van een moderne ladingboot, welker grootte voor enkele jaren verbazing zou hebben gewekt doch die thans heel gewoon is. Dit stoomschip is echter niet alleen voor cargavervoer bestemd, maar ook voor landverhuizers. Na de geslaagde proeftocht is het naar West Hartlepool teruggekeerd en vandaar op de 18e vertrokken naar Baltimore om voor Rotterdam te laden. (opm: dit is de latere SOMMELSDIJK van de Holland Amerika Lijn)


Datum: 21 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 19 april. De met mais geladen Groninger tjalk CONFIANCE is in de Oostzee lek gesprongen en doordat de pompen door de lading verstopt geraakten, is dit vaartuig gezonken. De kapitein G. Hindriks, zijn vrouw en overige bemanning werden gered en te Holtenau geland.


Datum: 24 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 april. Volgens een alhier ontvangen telegram uit Soerabaja zijn van het schip BERGLIOT, 23 februari op Lombok gestrand, 10.000 dwarsliggers en een boot geborgen. Aanbevolen is dit zo spoedig mogelijk ten voordele van belanghebbenden publiek te verkopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam 22 april. Volgens hier ontvangen bericht zit het aan de Noorse kust gestrande Noorse s.s. IRIS (ex Nederlandse s.s. INGERID) in open zee en gevaarlijk. Het is reeds half vol water. Er is een bergingscontract gesloten op basis ‘no cure no pay’.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 23 april. De sleepboot M.O.P. 223B, door de firma A.F. Smulders voor Argentijnse rekening gebouwd, zeilende naar Bahia Blanca vertrokken, gezagvoerder kapitein Th. Wettre, is de 18e dezer welbehouden ter plaatse van bestemming gearriveerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kiel, 19 april. Het Nederlandse zeilvaartuig CONFIANCE is in de mond van de Schlei gezonken. De opvarenden zijn gered.


Datum: 25 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Volgens een bericht uit Rosario, Argentinië, zit het Nederlandse stoomschip ALPHA op de rivier aan de grond.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door den pakschuitdienst Amsterdam-Rotterdam J.C. Glasius en A. Hopman Jr is aan de heer D. Goedkoop Jr te Amsterdam den bouw opgedragen van een sleepboot genaamd TIJDGEEST II die voorzien zal worden eener machine van 85 PK uit de fabriek van H. & J. Suyver.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 april. Naar wij vernemen zal het stoomschip KAWI, in aanbouw bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd, de 11e mei te water worden gelaten.


Datum: 26 april 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 25 april. De Nederlandse gaffelschoener HARMINA GESINA, kapitein De Vries, met hout van Christiania naar Friedrichstad, is op de Beneden-Eider gestrand. Assistentie vertrok derwaarts.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De heren Gebrs. Goedkoop te Amsterdam hebben een stalen drijvende hijsbok genaamd SIMSON in dienst gesteld, gebouwd door de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij. Het schip heeft de afmetingen lengte 16 meter, breedte 11,97 meter, hijshoogte tot op het water ca 20 meter, terwijl het lichtvermogen 35.000 KG bedraagt.


Datum: 27 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterweg 26 april. Heden is alhier binnengekomen de sleepboot ROZENBURG, met op sleeptouw de voor de sloop bestemde oude torpedojager SALAMANDER, van Nieuwediep (opm; dit is een Brits schip, aanvankelijk naar Nieuwediep gesleept. De sleep vertrok op 25 april 1907 van Nieuwediep naar Rotterdam per sleepboot ROZENBURG)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 26 april. Het sedert 7 maart te Hamburg liggende stoomschip ELMINA, van de African S.S.Co (Elder, Dempster & Co.), in 1885 door de firma Harland & Wolff te Belfast gebouwd, is voor ongeveer GBP 3500 naar Nederland verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de Scheepsbouwmeester J. Smit te Alblasserdam is opgedragen het bouwen van een stalen Rijnschip van 1100 ton voor de heer Jos de Potter te Stekene (België).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Van de werf van de heer Smit te Kinderdijk is tewater gelaten een baggermolen gebouwd voor de firma Van Hattum te Sliedrecht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Voor de Stoombootrederij ‘De IJssel’ te Gouda is op de werf der firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d Ijssel een nieuwe stoomboot gebouwd genaamd IJSSEL VI. Deze geheel naar de eisen des tijds ingerichte boot is bestemd voor de dienst tussen Gouda en Rotterdam en ingericht voor het vervoer van passagiers, goederen en vee.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De directie der Stoombootmij ‘Den Bommel’ heeft aan de NV Constructiewerkplaatsen, Machinefabriek en Scheepswerf te Schiedam opgedragen het bouwen van een salonschroefboot voor haar dienst tussen Rotterdam en Zaltbommel. Het schip heeft de afmetingen 40,40 x 7,00 x 3,10 meter.


Datum: 28 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 april. Het Nederlandse stoomschip SINDORO van de Rotterdamsche Lloyd, van Java naar hier bestemd en heden te Marseille aangekomen, heeft in de Middellandse Zee de bakboordsschroef verloren. De reis naar hier wordt met één schroef voortgezet.


Datum: 29 april 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. Op Woensdag 29 mei des avonds om acht uur zal in het koffiehuis Het Huis De Beurs van de heer J. Wilphorst aan de Vischmarkt te Groningen krachtens rechterlijk bevel publiek worden verkocht het staalijzeren schoenerschip genaamd CLARA, groot 98.96 ton, geclassificeerd Lloyd’s + 100 A.k, oud ruim 1 jaar, met deszelfs roeiboot, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere inventaris. Thans liggende in het dok te Farmsum, alwaar het te bezichtigen is. Inlichtingen te bekomen bij ondergetekende.
W. Van Bommel van Vloten, notaris te Groningen, Munnikeholm 2.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl 29 apr. Heden kwam hier op de rede de gaffelschoener VOORWAARTS, thuisbehorende te Groningen, kapt. L. van de Veen, met een lading hout van Kragerö bestemd voor Nieuwe Schans. Het schip vertrok donderdag namiddag van Noorwegen en arriveerde hier zaterdagnacht. Een reis van tweeënhalve dag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 25 april. De schoener HARMINA GEZIENA, op de beneden Eider aan de grond geraakt, is vlot en hier binnengebracht. De lading is ogenschijnlijk onbeschadigd. Het schip heeft de zwaarden verloren.


Datum: 30 april 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Stavanger, 25 april. Door de noordwester storm is het achterschip van het stoomschip IRIS meer naar het zuiden gezwaaid en dieper weggezonken. De romp heeft door het gestadig beuken van de brekers meerdere schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. Wij vernemen, dat de sleepboot OCEAAN te Hamburg is aangekomen om de ELMINA naar de werf van de heer T. Rijsdijk te Zwijndrecht te slepen, alwaar het gesloopt zal worden (opm: in NRC van 1 mei 1907 is dit onjuiste bericht gecorrigeerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 april. Gisteren zijn van hier vertrokken naar Rio Grande de zeelichters BUGSIR 2 en BUGSIR 3, gesleept door de Belgische sleepboot EDWARD en de Nederlandse sleepboot ZEELANDIA. De lichters zijn beladen met kolen, uitsluitend ten behoeve der sleepboten. Men schat, dat de reis 50 dagen zal duren. Lichters en sleepboten blijven in Rio om aldaar bij de kustvaart dienst te doen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 april. Experts rapporteren dat het weer te slecht is om een onderzoek in te stellen bij het gestrande s.s. IRIS. Er zijn verscheidene stenen door de bodem gedrongen. Er is een bergingscontract gesloten. Indien het weer gunstiger wordt, bestaat de kans op berging van het schip, doch er zullen weken verlopen, daar eerst de lading gelost moet worden. Het schip is vol water.


Datum: 01 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum). Gisteren is van de werf der NV v/h Rijkee & Co alhier met goed gevolg te water gelaten de romp van de zeesleepboot THAMES, voor rekening der NV Internationale Sleepdienst Maatschappij alhier bij deze werf in aanbouw. De hoofdafmetingen dezer boot zijn: lengte tussen de loodlijnen 144 voet, breedte 25 voet 4 duim, en holte 14 voet en 6 duim. De romp is geheel gebouwd van Siemens-Martin staal volgens de hoogste klasse van Lloyd’s 100A1 special survey. Het schip zal thans aan de werf van Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf worden voorzien van een triple-expansie machine met cylinderafmetingen van 18x31x54 duim en 33 duim slag, en van twee multi-tubulaire stoomketels. De machines zullen een vermogen van ongeveer 1200 I.P.K. kunnen ontwikkelen, zodat deze nieuwe boot der Internationale Sleepdienst Maatschappij zal behoren tot de sterkste thans bestaande sleepboten. Het schip wordt verder voorzien van alle moderne verbeteringen, met name ook van een installatie voor electrisch licht en zoeklicht op het bruggedek. De grote bunkervoorraad en algehele inrichting zullen deze boot in staat stellen sleepreizen over de gehele wereld uit te voeren. De THAMES zal in de maand juni voor dienst gereed zijn, gezagvoerder wordt kapt. C. Post.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 april. In ons bericht (opm: van 30 april) omtrent het stoomschip ELMINA is een onjuistheid geslopen. Dit stoomschip gaat naar de werf van de heer H.C. Knappert te Zwijndrecht en niet naar de vroeger gemelde werf.


Datum: 02 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 mei. Het nieuwe stoomschip ADMIRAAL DE RUYTER is van Sunderland te Shields aangekomen om aldaar voor Rotterdam te laden. Na aldaar beladen te zijn, zal het a.s. dinsdag (opm: 7 mei) proefstomen en direct na het welslagen naar hier vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 april. De directie der Batavier-Lijn te Rotterdam heeft met de Marconi International Communication Co. een contract gesloten tot het plaatsen van Marconi- apparaten op vier boten der lijn voor een tijdvak van vijf jaar.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma A.F. Smulders te Schiedam werd met goed gevolg te water gelaten de laatste van een tweetal baggermolens voor Nederlandse rekening aldaar in aanbouw. Het vaartuig is 43 m. lang, 7,5 m. breed en 3,30 m. hol. Het is voorzien van een triple-expansie machine van 200 IPK en van een stoomketel met een verwarmend oppervlak van 85 m² en van de nodige stoom- en handlieren voor het manoeuvreren van het vaartuig en de baggerinrichting. Voorts is het schip voorzien van de nodige hutten en logies voor de bemanning.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de scheepsbouwmeesters A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel is opgedragen het bouwen van een sleepkaan van 625 ton voor rekening van de firma Joh. Otten en Zoonen te Rotterdam.


Datum: 03 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 mei. Volgens telegram uit Gibraltar is het met diverse soorten graan en hout geladen Nederlandse stoomschip MAASHAVEN in aanvaring geweest met het voor anker liggende Russische stoomschip GREGORI GAPANOFF, waardoor de MAASHAVEN belangrijke schade bekwam en te Sulina eerst tijdelijk moet repareren voor naar de bestemming te kunnen vertrekken. De schade aan de GREGORI GAPANOFF is niet ernstig.


Datum: 04 mei 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het schip SILVERLIP van de Shell Transport & Trading Co dat in de lucht is gevlogen was in Londen verzekerd voor GBP 95000; de lading benzine voor GBP 60.000. Het schip was het eerste stoomschip dat aldus beladen door het Suezkanaal is gekomen en ook dat op deze wijze vergaat. Onder vijf vermiste personen is de machinist. Van de geredden hebben vier zware brandwonden. De opvarenden zijn op vijf na gered door het s.s. WESTGATE. Het was het eerste ongeluk op 80 ladingen die reeds vervoerd zijn.


Datum: 05 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 mei. De sleepboot OCEAAN, met het stoomschip ELMINA op sleeptouw, van Hamburg naar Zwijndrecht (opm: voor de sloop), arriveerde hedenmiddag in de Nieuwe Waterweg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 4 mei. Het stoomschip MAASHAVEN heeft een bewijs van zeewaardigheid verkregen. Het vertrekt direct van de Donau wanneer de obstructie in die rivier is opgeruimd. Er is namelijk een schuit gezonken, waardoor geen enkel vaartuig kan passeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 4 mei. De Russische driemastschoener MIKUS, van Laguna naar Antwerpen, is nabij Rammekens op de bank Caloot gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 mei. De equipage van de driemastschoener MIKUS is door de reddingboot hier geland. Het schip maakt water, de stengen zijn gebroken.


Datum: 07 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Gisteren vertrok het stoomschip MAASHAVEN van Sulina naar Rotterdam.


Datum: 08 mei 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma Huiskens en Van Dijk te Dordrecht is te water gelaten de stalen schroefsleepboot LUDWIG, gebouwd voor de heer G. Schless te Perrich. De afmetingen zijn lang 29 m, breed 5,60 m. en hol 2,70 m.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 4 mei. Van de werf van de heer J.W. Bouma te Martenshoek is te water gelaten de tjalk HENDRIKA groot ± 160 m³ voor schipper Schrage te Muntendam. Daarna werd de kiel gelegd voor de tjalk voor schipper J. Huisman te Groningen. (opm: ofschoon DS schrijft J.W. Bouma moet J.W. Boerma zijn bedoeld)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van Gebr. Bodewes te Lobith is te water gelaten een ijzeren sleepkaan van 800 last, gebouwd voor Duitse rekening.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de heer A. van Loon Sr te Groot-Ammers s te water gelaten het schip DE TWEE GEBROEDERS, gebouwd voor de heer G. Bootsma te Amsterdam.


Datum: 09 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 mei. Bij publieke inschrijving zijn drie torpedoboten, afkomstig van de Marine te Willemsoord, verkocht aan de heer J.A. Wolder alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 mei. Het te Sunderland gebouwde stoomschip ADMIRAAL DE RUYTER is gisteren, na goed geslaagde proeftocht, naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de Werf Gusto van de firma A.F. Smulders te Schiedam is heden met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een sleepboot, in aanbouw voor Argentijnse rekening. Deze sleepboot heeft een lengte van 20 meter, is breed 5,20 meter en hol 2,85 meter. Zij zal voorzien zijn van een machine van 150 IPK en een ketel met een verwarmingsoppervlak van 80 m2 bij 8 atm. werkdruk. Voorts zal deze boot voorzien worden van de nodige hutten en logies voor de bemanning.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 mei. Volgens telegram uit Montevideo is het Franse stoomschip POITOU, van Marseille naar Buenos Aires bestemd, bij José Ignacio verongelukt. Schip en lading zijn totaal verloren. Men vreest, dat een groot aantal mensen is omgekomen. Er bevonden zich 200 passagiers aan boord. (opm: dit is de vroegere BATAVIA van de Rotterdamsche Lloyd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Marseille, 8 mei. De Cie. des Transports Maritimes heeft de twee volgende telegrammen van haar agent in Montevideo ontvangen:
1e. Gisterenavond 7.33 uur. De POITOU is ten gevolge van een windhoos gestrand ten zuiden van Kaap Santa Maria. Wij zijn naar de plaats van het ongeval vertrokken.
2e. Hedenmorgen 8.45 uur. Nauwkeurige berichten ontbreken. Gisterenavond waren er 50 reizigers aan land gebracht. Velen waren nog aan boord. De meeste passagiers zijn landverhuizers.


Datum: 10 mei 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het hier aangekomen s.s. TYNE is aangekocht door de firma W.H. Berghuis.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 mei. De Antwerpse loodsschoener No. 2 is alhier op de haven gekomen met averij, zijnde nabij Vuurschip de Ruijtingen in aanvaring geweest met een Engelse stoomboot (de POLO, varende van Hull op Duinkerken).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Hedenmiddag is van de werf ‘De Merwede’ de Neder-Hardinxveld der heren Van Vliet & Co te water gelaten een stalen sleepkaan van 930 last, lang 90 m, breed 11 m, genaamd RHEINISCHE SCHIFFAHRTS-GESELLSCHAFT 8 voor het bedrijf met dezelfde naam van Janssen & Stryp te Duisburg-Ruhrort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Aires, 9 mei. De schipbreukelingen van de POITOU komen hedenavond te Montevideo aan. Er zijn 7 doden, terwijl 6 personen vermist worden.


Datum: 11 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 mei. Heden alhier binnengekomen van Warkworth het stoomschip TYNE (opm: in verband met overdracht aan Berghuys, zie NRC 230507)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 mei. Men heeft de Russische driemastschoener MIKUS hedenmorgen van de Calootbank afgebracht en achter Fort Rammekens op de slikken op een veiliger plaats aan de grond gezet, ten einde de gehele lading te kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 10 mei. Het Nederlandse stoomschip ZAANDAM (ex LIZZIE) is naar Noorwegen verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op de rede te Vlissingen hebben hedenmiddag proeven plaats gehad met de aan de dagmailboot ENGELAND aangebrachte onderwater kloksignalen.


Datum: 12 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 11 mei. Hedenmiddag te 2 uur werd van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip KAWI, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd voor haar maildienst Rotterdam – Oost Indië.
De laatste beletselen werden weggenomen door Mej. A.M. Dijckmeester, dochter van de Commissaris der Koningin in Zeeland.
De afmetingen zijn: lengte over alles 408 voet, tussen de loodlijnen 394 voet, breedte 47 voet, holte tot opperdek 29 voet, 9 duim, diepgang geladen 23 voet, laadvermogen ruim 4250 ton. De eersteklasse passagiersinrichting bevat 27 eenpersoons- en 23 tweepersoonshutten met gezamenlijk 73 couchettes; in iedere tweepersoons hut 1e klasse bevindt zich bovendien een couchette voor een kind. Voor de tweedeklasse zijn in het achterschip 19 hutten. De grote eetsalon biedt plaats aan 74 personen en is getimmerd in blank eikenhout en versierd met Rozenburg tegels. Op hetzelfde dek bevinden zich moderne lavatories en badkamers. Het sloependek draagt 7 reddingsboten.
Op het promenadedek, dat zich uitstrekt van boord tot boord en een lengte heeft van 96 voet, bevinden zich het damessalon en de rookkamer, beide door de firma Mutters & Zoon in molderne stijl betimmerd. Het damessalon is uitgevoerd in blank eikenhout met panelen van Hongaars esdoornhout, welke panelen met rijke motieven zijn beschilderd. Behalve de in compartimenten verdeelde hoekjes met divans en fauteuils, met lichtblauw velours bekleed, bevinden zich in dit salon gemakkelijke schrijftafels en een piano in dezelfde houtkleur. De rookkamer is uitgevoerd in oud eikenhout, de wanden zijn verdeeld in panelen met inlegwerken van gekleurde houtsoorten. Door schotten worden de compartimenten gevormd waarin zich bevinden gemakkelijke divans en fauteuils bekleed met rood velours. De dekversieringen in balkverdeling, waarin panelen met beschilderd Lincrusta Walton.
Voor de 2e klasse passagiers zijn in het achterschip 19 hutten en een eetsalon voor 42 personen, benevens de nodige badkamers.
Er zijn vier stoomketels, alle 13 voet middellijn, waarvan twee van 19 voet lang en aan beide einden gestookt worden, en twee van 10½ voet lang, slechts aan één zijde te stoken. Het aantal vuren bedraagt 8, het verwarmend oppervlak 10150 vierkante voet en het roosteroppervlak 250 vierkante voet. De triple-expansiemachine kan bij 70 omwentelingen 200 lbs. stoomdruk 4000 IPK ontwikkelen en het schip een vaart van 14 mijl doen lopen. Van de hulpmachines verdienen vermelding de ijsmachine met vrieskamer voor proviand, een electrische deeg-kneedmachione voor de broodbakkerij en een electrische wasmachine. (opm: artikel bekort)


Datum: 14 mei 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 8 mei is van de werf der firma A.F. Smulders met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een sleepboot voor Argentijnse rekening in aanbouw. Lang 20,00 m, breed 5,20 m. en hol 2,85 m. De boot krijgt een machine van 150 IPK en een ketel met een verwarmd oppervlak van 80 m² bij 8 atm. werkdruk. Verder wordt de boot voorzien van de nodige hutten en logies voor de bemanning.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 mei. Volgens een telegram uit Rosario is het Nederlandse stoomschip KATENDRECHT in de rivier aan de grond gevaren. Het vlotbrengen is aangenomen op basis ‘no cure no pay’ voor een bedrag van GBP 400.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de heer L. Smit te Kinderdijk is te water gelaten het s.s. PRINS HENDRIK, gebouwd voor rekening van de Nederlandsche Stoombootreederij te Rotterdam. Machine en ketels worden vervaardigd op de machinefabriek ‘Kinderdijk’.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der firma Haeser & Leeuwenstein te Hardinxveld is te water gelaten het stalen klipperschip JACOBA groot 140 ton, gebouwd voor de heer A.J. den Breejen te Hardinxveld.


Datum: 15 mei 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe s.s. ADMIRAAL DE RUYTER van Wm. H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Mij. bracht een lading kolen van Shields groot 6705 ton, de grootste lading tot dusver in één stoomschip te Rotterdam aangevoerd.


Datum: 16 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) Naar wij vernemen bedraagt het verliessaldo der Zuid-Amerika Lijn over het afgelopen jaar ruim NLG 254.000 hetgeen, gevoegd bij dat van het vorige jaar een totaal verliescijfer oplevert van ongeveer NLG 910.000. De reizen der stoomboten leverden een verlies op van ongeveer NLG 40.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 mei. Het stoomschip KATENDRECHT is gisteren vlotgekomen en heeft de reis naar Buenos Aires voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Waterweg, 15 mei. Heden vertrok het stoomschip THELMA van hier naar Shields. (opm: dit is de verkochte ZAANDAM)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 15 mei. Op 13 mei vertrok het nieuw gebouwde stoomschip ELISABETH, voor rekening van de Zuid-Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij te Terneuzen bij de heren Craig, Taylor & Co Ltd. te Stockton on Tees gebouwd, van deze laatste plaats naar zee tot het houden van de proeftocht. De afmetingen zijn: 280 x 38 voet en op een diepgang van 17 voet 7½ duim 3000 tons ladende. Gedurende de proeftocht werd een vaart behaald van 11½ mijl per uur. Daarna werd koers gezet naar Blyth, waar het schip van de bouwmeesters werd overgenomen en waar het onmiddellijk voor Kroonstad begon te laden. De ELISABETH zal worden gevoerd door kapt. H.K. van der Goot. (opm: artikel sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 mei. De na stranding alhier in de haven gebrachte Russische schoener MIKUS zal door experts onderzocht worden.


Datum: 17 mei 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl,17 mei. Hedenmorgen is van hier naar Hamburg de nieuwe, onder Duitse vlag en voor Duitse rekening varende sleepboot MARGARETHA, kapt. Mehrkens, vertrokken. De boot is gebouwd bij de heren J.Th. Wilmink te Groningen, de machines zijn gemaakt bij de heren Van Dam en Gorter te Uithuizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 16 mei. Gisterenmiddag is van de Werf Gusto van de firma A.F. Smulders te Schiedam vertrokken om onder eigen stoom naar Port Said te gaan, de zeewaardige hopper-baggermolen NEWPORT, die voor Engelse rekening gebouwd is. Deze baggermolen heeft een lengte van 181 voet, is 26’-6” breed en 14’-11” hol. Hij is voorzien van twee compoundmachines van tezamen 500 IPK en van twee ketels met een verwarmend oppervlak van 1980 vierkante voet totaal bij een werkdruk van 120 lbs. Het schip gaat onder Engelse vlag. (opm: 15 mei uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Port Said)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De heren Theissing en Oostlander, scheepsbouwmeesters te Geertruidenberg, zullen in de buitenpolder ‘de Vondeling’ onder Raamsdonksveer een nieuwe scheepswerf doen aanleggen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Christiania, 11 mei) De Nederlandse ijzeren schoener FREDERIKE, van Christiania met hout, is aan de westzijde van de fjord op een bank aan de grond geraakt. Een vertegenwoordiger ener bergingsmaatschappij vertrok derwaarts.


Datum: 18 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Christiania, 14 mei. De bij Droback gestrande Nederlandse schoener FREDERIKE is zaterdagnamiddag (opm: 11 mei) door de sleepboot STORM vlotgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 14 mei. De vooruitzichten tot het vlotbrengen van het stoomschip IRIS zijn aanmerkelijk verbeterd.

Krant:
  EB - De Eemsbode

De heer E. Wagenborg heeft aangekocht het passagiersschip VOORUITGANG, voorheen varende tussen Rotterdam en Den Briel in vaste dienst. Haar gegevens zijn 36,50 x 5,70 x 2,80 meter, 68 Reg. ton en een machine van 200 IPK. De eerste kajuit heeft een capaciteit van ongeveer 175 passagiers, de tweede kajuit ongeveer 200 passagiers. Kapitein wordt N. Arkema, voorheen kaptitein van de ANNA MEIKA.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 17 mei. De sleepboot M.O.P. 224B, door de firma A.F. Smulders alhier voor Argentijnse rekening gebouwd, zeilende naar Bahia Blanca vertrokken onder gezagvoerder C. Visser, is 15 mei welbehouden ter plaatse van bestemming aangekomen. (Opm: de boot was op 19 januari vertrokken)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma C. van der Giessen & Zonen te Krimpen a/d IJssel is te water gelaten de sleepkaan No 58 groot 875 last, gebouwd voor rekening van de Rheinschiffahrts AG te Mannheim. De kiel is nu gelegd voor een Rijnschip voor de firma Lehnkering & Co te Duisburg.


Datum: 21 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 mei. Volgens telegram uit Cuxhaven is de Groninger tjalk LAMMEGIENA, kapt. H. Schling, van Koningsbergen naar Hooksiel bestelmd, in aanvaring geweest met een door de sleepboot FAIRPLAY I gesleept wordende lichter, waardoor de tjalk licht beschadigd werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop van een schip
Donderdag 20 juni 1907 des avonds te 8 uur zal in Het Huis de Beurs van de heer J. Wilphorst aan de Vischmarkt te Groningen, krachtens rechterlijk bevel publiek worden verkocht het in het Koninkrijk der Nederlanden thuisbehorend, in 1898 te Zwartsluis volbouwd, stalen gaffelschoenerschip genaamd HOLLANDIA, groot volgens meetbrief bruto 325.61 m³, met volledige inventaris aan boord aanwezig, benevens al het staand en lopend want. Thans liggend te Delfzijl, in beslaggenomen ten laste van T. Koopman. Aanvaarding en betaling binnen 8 dagen na de toeslag.
J. Offerhuis Wzn, notaris, Marktstraat 17, Groningen.


Datum: 24 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 mei. Heden van hier naar Seaham vertrokken het stoomschip NICOLAAS.


Datum: 25 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 mei. Heden alhier aangekomen van Emden de MIZPAH, kapt. Speelman.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf NV Scheepsbouw-Maatschappij te Muiden is te water gelaten het stalen lichterschip MARIA, gebouwd voor de heer J.E. Pluk te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf ‘Nicolaas Witsen’ te Alkmaar is te water gelaten een stalen motorkruiser, gebouwd voor de heer S. Crena de Jong te Dordrecht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der Zaanlandsche Scheepsbouw-Maatschappij te Zaandam is te water gelaten de sleepboot SPITSBERGEN, gebouwd voor de sleep- en drinkwaterdienst v/h H. Rutters te Amsterdam.


Datum: 26 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 25 mei. De op de Caloot gestrande Russische schoener MIKUS, welke hier in de Westerhaven is gesleept, is door experts onderzocht en afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. De heer J. van Duyn, gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip ARY SCHEFFER van de Havre Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam, op 25 dezer van hier naar Havre vertrokken, heeft zijn 1000ste reis aanvaard. Deze reizen zijn niet alle als gezagvoerder gemaakt. Ook in mindere betrekking heeft de heer Van Duyn op Havre gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Wij vernemen, dat door de sleepboten SCHELDE en THAMES, van de Internationale Sleepdienst Maatschappij alhier, welke laatste boot nog in aanbouw is bij Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf alhier, in de loop van de volgende maand het eerste gedeelte van het baggermateriaal zal worden gesleept en begeleid, bestemd voor de uitvoering der belangrijke waterbouwwerken te Shanghai, welke aan Nederlandse aannemers zijn opgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 25 mei. Het Engelse stoomschip GLANHOWNY, kapt. Fleming, komende van Ergasteria met een lading erts, voer met een Hollandse loods en wilde achter de hoek op de rede van Austruweel ankeren. Achter de hoek lagen vele schepen voor anker, waaronder het Duitse stoomschip PRINZESSIN van de Deutsche Ost Afrika Linie. De GLANHOWNY is tegen de steven of ankerketting van de PRINZESSIN aangedreven. Een groot lek moet de GLANHOWNY daardoor in het achterschip bekomen hebben, dat zo groot was, dat het schip vlak voor het loodswezen dwars in de stroom is gezonken met het achterschip in diep water. De bemanning van 21 koppen werd gered. De ligging van het gezonken vaartuig is zeer gevaarlijk en er bestaat weinig hoop het schip nog te redden. De firma Gerling zal met haar reddingmateriaal nog aan het werk gaan en doen wat nodig is. Vanmorgen is het schip verscheidene voeten in het zand weggezakt. De GLANHOWNY, ex-BALA, is een ijzeren schroefstoomschip van 1923 ton bruto en 1199 ton netto; het is gebouwd in 1884 bij Wm. Gray te West Hartlepool en behoort toe aan de Glanhowny S.S.Co Ltd (Barlett & Owen).


Datum: 28 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 26 mei. Zaterdagmiddag 25 dezer is van de werf der firma A. Vuyk te Capelle aan den IJssel te water gelaten het stoomschip CARL LEHNKERING, gebouwd voor rekening der firma Joh. Otten & Zoon alhier en bestemd voor de algemene vrachtvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 26 mei. De op de Calootbank gestrand geweest zijnde Russische driemastschoener MIKUS is nu naar Middelburg gesleept om in het droogdok de bekomen schade te kunnen vaststellen (opm: hersteld en in juni 1907 weer als – Russische – MIKUS in de vaart gebracht)


Datum: 29 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 mei. Volgens een uit Antwerpen ontvangen telegram is het stoomschip GLANHOWNY bij het stookruim in de midscheeps gebroken. Men is begonnen met de inventaris te bergen. Er blijft niets anders over dan te trachten te bergen wat mogelijk is, zoals de dekinrichtingen en misschien is er nog kans een gedeelte van de lading zinkerts te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 25 mei. Het dichtmaken van het Noorse stoomschip IRIS (ex-Nederlandse INGERID) is gereed. Men hoopt het nog heden vlot en in de haven te kunnen brengen.


Datum: 30 mei 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 30 mei. Wij vernemen dat aan Maatschappij Scheepsbouw ‘Feijenoord’ na gehouden aanbesteding is opgedragen de bouw van vier torpedoboten type G voor het departement van Marine.


Datum: 31 mei 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 mei. De Nederlandse tjalk NOOIT VOLMAAKT, schipper/eigenaar Jacob de Jong, van Antwerpen naar Morlaix, is 28 dezer op 4 mijl van het vuurschip van Sandetti en ongeveer 12 mijlen van Calais totaal verongelukt en gezonken. De opvarenden werden met moeite gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 30 mei. Toen hedenmorgen het stoomschip PRINS DER NEDERLANDEN, komende van West-Indië met bestemming Amsterdam, binnen de pieren van IJmuiden kwam, brak plotseling de stuurketting waardoor het stoomschip uit het roer liep. Door snel de beide ankers uit te werpen werd voorkomen dat de PRINS DER NEDERLANDEN op de Zuiderpier liep, waardoor een groot onheil is voorkomen. Zonder assistentie kon het stoomschip op zijn handstuurtoestel de reis verder voortzetten.


Datum: 01 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Het stoomschip PRO PATRIA, in 1872 gebouwd, van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, groot 1002 ton bruto en 580 ton netto, met een laadvermogen van 1250 ton, is door de firma T. Clarke & Co voor Italiaanse rekening gekocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 mei. Volgens rapport uit Calais is de Nederlandse schoener NOOIT VOLMAAKT tijdens hevige storm gezonken. De bemanning is te Kaap Griz Nez geland.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen datum) Het onlangs verkochte s.s. ZAANDAM is herdoopt in THELMA en eigendom geworden van de heer O.T. Tonnenvold te Grimstad, Noorwegen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 31 mei. De Nederlandse tjalk CATHARINA MARIA werd hedenmiddag 11 uur tussen de Elbe Vuurschepen 1 en 2 door het s.s. REICHENBACH in de grond gelopen. De beide opvarenden zijn door het stoomschip gered en hier geland.


Datum: 02 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 31 mei. De pogingen om tin te bergen uit het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL zijn tot heden mislukt. De werkzaamheden op het wrak zijn gestaakt. ’t Is twijfelachtig of de werkzaamheden in de herfst zullen worden hervat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 1 juni. Het stoomschip CELEBES, in aanbouw voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland bij de firma Furness, Withy & Co Ltd te West Hartlepool is verschenen woensdag 29 mei te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats, geen datum). Het besluit tot staking, uitgeroepen door de Algemeene Nederlandsche Zeemansbond, blijft. De Rotterdamse reders bieden NLG 2,00 loonsverhoging.


Datum: 03 juni 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

(Geen plaats, geen datum) De COSMOPOLIET, een vijftigtons kotter van de firma Ossendrijver en Roelofs te Rotterdam, is bij Cape Clear in het Zuidwesten van Ierland door de Engelse douanekruiser SKIPJACK in beslag genomen en opgebracht naar de haven van Baltimore (opm: bij Cork, Ierland). Schipper Moedt en de vijf man bemanning werden in hechtenis genomen. De schipper verklaarde dat hij buiten de drie mijls grens was. Het heet, dat er enige contrabande en veel geld aan boord was. Bij Cape Clear wordt trouwens veel gesmokkeld. Enige tijd geleden werd een kotter van de zelfde firma onder soortgelijke omstandigheden in Engelse wateren in beslag genomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der Fa Theissing & Oostlander te Geertruidenberg is met goed gevolg te water gelaten ee stalen sleepkaan, genaamd MARK EN DINTEL XII, gebouwd voor de firma gebr. Nefkens & Van Steen te Rotterdam.
Voor dezelfde firma zal op de werf nog een sleepkaan worden gebouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen plaats, geen datum) Van de werf van de heer J. Vos te Groningen is gisteren te water gelaten de tjalk RISICO groot 85 last voor rekening van de schipper J. Borgman te Groningen.
Daarna werd de kiel gelegd voor een dito schip voor rekening van schipper G.E. Kruithoff.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

(Geen plaats, geen datum) De monitors BLOEDHOND en LUIPAARD en de kanonneerboot HYDRA zullen binnenkort publiek worden verkocht.


Datum: 04 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 juni. Uit Nicolajeff wordt gemeld, dat het Nederlandse stoomschip MARIA vlot is en naar Kherson is vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Makasser, 23 april. De bark ELLEN, die te Banda in brand geraakte en later verkocht werd, is overgegaan in de handen van een firma te Soerabaja en herdoopt in H. PRÖTTEL III, en onder Nederlandse vlag gebracht. Na enige reparaties is ze nu djatihout ladende te Rozengain (Zuidoost op eiland Banda) voor Makasser en Soerabaja.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 juni. De tweemast kof MIZPAH, laatst bevaren door kapt. D. Speelman, is voor geheime prijs aan de heer Hendriks te Groningen verkocht en herdoopt in CONFIANCE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 juni. Volgens telegram uit Kopenhagen is het met erts van Oxelösund naar Rotterdam bestemde Nederlandse stoomschip GRÄNGESBERG (opm: op 2 juni) op het zuidelijk gedeelte van het eiland Amager gestrand. Met de Svitzer Salvage Co. te Kopenhagen is een bergingscontract gesloten. Assistentie is reeds ter plaatse.


Datum: 05 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats, geen datum) Ten aanzien van de staking der zeelieden is geen overeenstemming bereikt. De stand van zaken bij de lonen is:
Donkeymen: nu NLG 41,00, gevraagd NLG 45,00, toegezegd: niets.
Stokers: nu NLG 38,00, gevraagd NLG 42,00, toegezegd: NLG 40,00.
Tremmers: nu NLG 31,50, gevraagd NLG 35,50, toegezegd: NLG 35,00.
(opm: zeer sterk bekort, de bedragen zijn maandlonen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juni. Hedennacht om 2 uur is het stoomschip GRÄNGESBERG, dat op het eiland Amager strandde, vlotgekomen. Het is naar Kopenhagen vertrokken om aldaar een certificaat van zeewaardigheid te ontvangen. Uit Londen wordt geseind, dat het schip, na een gedeelte van de lading te hebben gelost, is vlotgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 juni. Over de GRÄNGESBERG is een expertise gehouden, waarna het stoomschip zeewaardig werd verklaard. Het heeft ogenschijnlijk geen schade geleden en het geloste deel van de lading is herscheept. Het zal de reis voortzetten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘Zeeland’ van de Gebr. Ribbens & C. Bakker is te Hansweert te water gelaten een stalen sleepkast, gebouwd voor schipper J. van Maare te Middelburg, waarna de kiel werd gelegd voor een sleepkast van ongeveer 650 ton voor schipper H. Leunis te Terneuzen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van scheepsbouwmeester J. Verwey te Vlaardingen ging te water het loggerschip JOHANNA ELISABETH, gebouwd voor de heer J. den Dulk Gzn, reder te Scheveningen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Gisteren is met goed gevolg van de werf der NV Scheepswerf v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam te water gelaten het geheel van staal en volgens de hoogste klasse van Lloyd’s gebouwde s.s. NOORDWIJK. De NOORDWIJK is een zusterschip van de KATWIJK voor rekening der firma Erhardt & Dekkers te Rotterdam in aanbouw, lang 279’9”, breed 42’6” en hol 22’6”, laadvermogen 3500 ton op summer free board. De machines en ketels worden bij de Kon. Mij ‘De Schelde’ te Vlissingen ingebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 4 juni. Op de helling van de werf der Kon. Mij ‘De Schelde’, waarvan 4 mei het s.s. KAWI voor de Rotterdamsche Lloyd werd te water gelaten, wordt thans het s.s. SUMATRA voor de Mij ‘Nederland’ gebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 juni. Heden werd op de rede van Vlissingen de officiële proeftocht gehouden met de torpedoboot ZEESLANG, gebouwd op de werf der Kon. Mij ‘De Schelde’. De boot heeft goed voldaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf Gebr. Kooiman te Zwijndrecht is te water gelaten een klipperschip voor rekening van de heer A. Ritmeester te Brielle, waarna de kiel werd gelegd voor een motorboot voor de beurtdienst Bruinisse – Rotterdam.


Datum: 06 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 juni. Aan de bemanning der hier gestationneerde reddingboot is een beloning van NLG 1,50 toegekend door de eigenaar van de Russische driemastschoener MIKUS voor de redding der bemanning van dit schip op 4 mei jl. tijdens de stranding van dit schip op de Calootbank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed gisteravond uitspraak in de zaak van schipper Hendrik Scholten uit Wildervank, gezagvoerder en eigenaar van het ijzeren tjalkschip CONCURRENT, de 23ste november 1906 met een lading van 130 ton mais van Hamburg vertrokken met bestemming Anekin, 4 december bij Vreesendorf door het uitschieten van de wind aan de grond geraakt, doch 15 december bij wassend water en na gedeeltelijk gelicht te zijn weer vlot kwam en op 16 december te Amsterdam arriveerde. De Raad, niet de overtuiging gekregen hebbende dat de stranding is te wijten aan daad of nalatigheid van gezagvoerder of bemanning, besliste dat de gezagvoerder geen blaam kan treffen en sprak hem mitsdien vrij.


Datum: 08 juni 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 5 juni. Het Groningse tjalkschip TRES FACIUNT COLLEGIUM, schipper H. Tattje, van Lysekil met stenen naar Cuxhaven bestemd, heeft uitgaande in een stormbui de kluiverboom gebroken en moest in de haven terugkeren om te repareren.


Datum: 09 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Advertentie, bekort) Verkoping van de scheepswerf te Slikkerveer: gebouwen, 29 arbeiderswoningen, kantoor en tekenkamer, totaal 1.34.36 ha. Voorheen aldaar gevestigd de firma A.F. Smulders. Aanbiedingen voor of op 1 september 1907.


Datum: 10 juni 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf Kromhout van de firma D. Goedkoop te Amsterdam is zaterdag 8 dezer de kiel gelegd van de eerste motorreddingboot welke hier te lande gebouwd zal worden. Deze boot zal onzinkbaar worden gemaakt door grote luchtkisten. Zij zal te Scheveningen worden gestationeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl (geen datum) Hedenmorgen vertrok van hier het onder Duitse vlag varende stoomschip TEXEL, kapt. Emil Wilhelms, na eerst een proeftocht op de Eems te hebben gedaan en de kompassen geregeld. Het stoomschip, gebouwd bij de heren J.Th. Wilmink te Groningen voor Duitse rekening, is naar de eisen des tijds ingericht.Bij de proeftocht is gebleken dat het aan alle eisen voldoet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de werf der Kon. Mij ‘De Schelde’ te Vlissingen is aangekomen het s.s. NOORDWIJK, gebouwd bij de NV Scheepswerf v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam, om machines en ketels in te nemen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf ’t Kromhout’ firma D. Goedkoop Jr te Amsterdam is op 8 juni de kiel gelegd voor de eerste motorreddingboot welke hier te lande gebouwd zal worden, lang 11,50, breed 2,50 en hol 1,35 meter met een diepgang van 0,70 meter. De boot krijgt een 4 cylinder motor van 50 PK en een snelheid van ongeveer 9 zeemijlen per uur. De boot is onzinkbaar door grote luchtkisten en zelflozend, besteld door de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Mij en wordt gestationeerd te Scheveningen.


Datum: 11 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aberdeen, 7 juni. Het Nederlandse stoomschip HEELSUM van Archangel hier aangekomen,
heeft een gedeelte van de deklast verloren. De HEELSUM vertrekt 8 juni van Aberdeen.


Datum: 13 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 juni. Volgens telgram uit Malaga is het met een volle lading steenkolen van Glasgow naar Alexandrië bestemde Nederlandse stoomschip TEUTONIA door het Engelse stoomschip BAKU STANDARD aldaar binnengesleept. De achteras is gebroken en de schroef is onklaar. De gesleepte afstand is 90 mijl.


Datum: 14 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 11 juni. Het van Weener alhier aangekomen Nederlandse tjalkschip TETJE, schipper Kok, heeft de mast gebroken en andere dekschade belopen. De schade wordt op 600 mark getaxeerd.


Datum: 15 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Het Nederlandse stoomschip TEUTONIA, met schade aan schroef en as door de BAKU STANDARD te Malaga binnengesleept, zal door de Nederlandse sleepboot OCEAAN naar Alexandrië worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Bij de gisteren gehouden proeftocht van het stoomschip VONDEL, bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij gebouwd voor rekening der Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’, werd een snelheid van 14,9 Engelse mijl behaald.


Datum: 16 juni 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 15 juni. Het s.s. IRIS, (ex Ned. INGERID) gaat in Stavanger in droogdok voor expertise. Na begroting volgt een oproep aan gegadigden voor de reparatie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 juni. Het Nederlandse stoomschip WESTLAND wordt alhier opgehouden door het deserteren van de stokers.


Datum: 17 juni 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 16 juni. Vier lichters met lading ex Ned. s.s. DELFLAND van Amsterdam zijn aan de kade liggend tijdens een storm gezonken met 2500 ton rails.


Datum: 18 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juni. De sleepboot OCEAAN vertrekt 15 juni van Shields naar Malaga om het stoomschip TEUTONIA van daar naar Alexandrië te slepen.


Datum: 19 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip GRÄNGESBERG, dat op het eiland Amager aan de grond heeft gezeten, staat thans in het droogdok. Enige bodemplaten zijn vernieuwd en weer anderen worden uitgenomen en gestrekt. De as wordt uitgenomen voor onderzoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 juni. Volgens telegram uit Hamburg is het van Amsterdam komende schip STELLA bij het binnenlopen van de haven in aanvaring geweest met een lichter, waardoor laatstgenoemd schip zwaar beschadigd werd. De schade aan de STELLA is nog onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 juni. Het binnenkomende Nederlandse schip STELLA is in aanvaring geweest met de bij loods 48 liggende kaan No. 2, thuishaven Malz in Brandenburg. De vrouw van de schipper die door de handlier het schip nog zo ver vooruit wilde hieuwen dat de kaan vrij van de STELLA kwam, hetgeen echter niet gelukte, werd, doordat de lier door de zware spanning van de tros omdraaide, zwaar verwond. Een achter voornoemd schip liggende bovenlandse kaan werd eveneens door deze aanvaring zwaar beschadigd.


Datum: 21 juni 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 20 juni. Heden werd van de scheepsbouwwerf der firma A. Vuyk & Zoonen alhier met het beste succes te water gelaten de stalen sleepkaan WILLEMSKADE, gebouwd voor de heren Joh. Otten & Zoon te Rotterdam. Dit is een zusterschip van de sleepkaan BOOMPJES op 18 mei j.l. door dezelfde rederij van dezelfde werf betrokken. Het schip wordt verwacht een draagvermogen te zullen hebben van plm. 645 last.


Datum: 22 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 20 juni. De met cokes van Herne naar Denemarken bestemde tjalk TWEE GEZUSTERS, schipper Veenma, is gisteren op het Watt tussen het Neuwerk en de duinen gestrand. Beide ankers en de boot zijn verloren gegaan. Het roer is beschadigd en het schip staat vol water.


Datum: 24 juni 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De firma C. van der Giessen & Zoonen te Krimpen a/d IJssel heeft een groot terrein aangekocht tot uitbreiding van haar scheepswerf. De hellingen zullen aanmerkelijk vergroot worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer W. Mulder te Stadskanaal is te water gelaten een stalen klipper van 100 ton, gebouwd voor Duitse rekening, waarna de kiel is gelegd voor een klipper van 180 ton voor Gebr. W. & K. Eeftingh te Gasselternijveen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘Nicolaas Witsen’ te Alkmaar is te water gelaten een stalen vrachtmotorboot, gebouwd voor de NV ‘Acetylena’ te Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma Gebr. Pot te Bolnes is te water gelaten het stalen Rijnschip GUSTAV groot 380 last, gebouwd voor Antwerpse rekening.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Met goed gevolg is van de werf van de heer L. Smit te Kinderdijk te water gelaten een driemast zeelichter gebouwd voor buitenlandse rekening.


Datum: 25 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 juni. De eergisteren op de Grote Robbenplaat vastgevaren tjalk TWEE GEZUSTERS zit nu oostelijk van het eiland Neuwerk in de nabijheid van het Eitzenloch. De bemanning heeft getracht met de boot het schip te verlaten, doch moest weer op de tjalk terugkeren omdat de boot door de golven was stukgeslagen. Daarop dreef het schip naar de plaats waar het thans zit. Meerdere vertegenwoordigers van assuradeuren waren ter plaatse om over de toestand van het schip, dat nog niet geheel als verloren wordt beschouwd, te beraadslagen. In ieder geval zal de lading cokes ter plaatse gelost worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 24 juni. Tussen Makkum en Gaasterland is de HUNZE VII gestrand, die bestemd was naar hier. Een lichter is langszijde, doch daar het schip zeer hoog zit, zal de boot vermoedelijk met deze hulp alleen niet vlot komen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland. (geen datum) Door de Rijkswaterstaat is aanbesteed het wegruimen van het wrak van het s.s. EMERALD. Minste inschrijfster was de firma Kooyman & Doeksen voor NLG 7150.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel is te water gelaten een stalen rijnschip van 1060 ton voor de heer W. Grevenstuk te Deventer.
Daarna is de kiel gelegd voor een sleepkaan van 630 ton voor rekening der Bremer Schleppschiffahrts Gesellschaft te Bremen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek is te water gelaten de stoomboot TELEGRAAF VIII, gebouwd voor rekening van de firma H. Braakman & Co te Rotterdam. Het schip heeft de volgende afmetingen: lang 50,00, breed 6,50 en hol 3,00 meter. Het is bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen en vee voor de dienst Rotterdam – Antwerpen. De machine is in staat om 250 IPK te ontwikkelen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 22 juni. Door het s.s. ADELHEID is op 22 juni op 45ºN 33ºW de Nederlandse schoener ANNA, kapt. De With, gepraaid, onderweg van Antwerpen naar St. John (N.F.)


Datum: 26 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Gisteren vertrok het stoomschip TEUTONIA van Málaga naar Alexandrië, gesleept door de Nederlandse sleepboot OCEAAN.


Datum: 27 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 26 juni. Het tjalkschip AMBULANT, schipper Taekema, bracht alhier heden een gedeelte van de lading van het op de Makkumerwaard gestrande stoomschip HUNZE VII.


Datum: 28 juni 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 juni. De goederen uit de stoomboot HUNZE VII zijn thans in lichters overgeslagen doch de stoomboot is waarschijnlijk gebroken,daar in de machinekamer meer dan 2 voet water staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 juni. Volgens mededeling van de Inspecteur van het Loodswezen wordt het op de Zuiderhaaks liggende wrak van het stoomschip SERBIA, waarvan de mast thans is verdwenen, binnenkort opgeruimd, waartoe de nodige tonnen om het wrak worden gelegd. Indien deze werkzaamheden door weersomstandigheden uitgesteld moeten worden, zal een wrakton worden gelegd.


Datum: 29 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 27 juni. Het stalen tankschip SABINE RICKMERS, 1026 ton bruto en 690 ton netto, in 1894 te Geestemünde gebouwd, hebbende machines met een diameter van 17 3/8”, 28” en 44½” bij een slag van 27 5/8”, is door de Asiatic Petroleum Co. naar Nederland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 27 juni. Het ijzeren stoomschip W. CORES DE VRIES, in 1865 te Rotterdam gebouwd, is naar Japan verkocht.


Datum: 30 juni 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. De bergers van het stoomschip GRÄNGESBERG, dat voor enige tijd op Amager strandde, die eerst een zeer hoog bedrag voor het vlotbrengen hadden gevraagd, wensen voor 50.000 kronen af te handelen.


Datum: 01 juli 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Amsterdam 29 juni. Het stoomschip HUNZE VII is heden door de sleepboot ANTOINETTE W. GOEDKOOP, van de Gebr. Goedkoop vlot en te Harlingen binnengesleept. Het stoomschip maakt water. De buikdenning is beschadigd.


Datum: 02 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juli. Het stoomschip NOORDWIJK, gebouwd op de Scheepswerf v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam, dat aan de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier machine en ketels heeft ingenomen, zal morgen in de binnenhaven de kompassen gaan stellen. Woensdag (opm: 3 juli) zal het schip de officiële proeftocht houden en dan naar Rotterdam vertrekken, waar het schip lading moet innemen voor St. Nazaire.

Krant:
  EB - De Eemsbode

De proefvaart van de VOORUITGANG op de Eems vond plaats op zondag 30 juni met ongeveer 125 genodigden en het Harmonieorkest D.H.O. (opm: zie EB 18 mei)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur 28 juni. De Groninger tjalk HILLEGIENA, schipper W. Tonkens, van Stettin met
duigen naar Gotenburg, heeft in de Sont een zwaard verloren en is hier binnengekomen om van een nieuw zwaard te worden voorzien.


Datum: 04 juli 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf Gebr. Jonker te Kinderdijk is te water gelaten het Rijnschip JONKER II groot 700 lasten, gebouwd voor de heer C. Koppelaars te Dordrecht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer L. Smit te Kinderdijk is van stapel gelopen een zeelichter voor de firma Verhaar te Antwerpen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Het nieuwe motorjacht SHE, gebouwd op de werf der firma Bothoff te Slikkerveer dat bij de werf der firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek van machines is voorzien, heeft bij de proefvaart goed voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 juli. Heden is van hier naar Rotterdam vertrokken het stoomschip NOORDWIJK, na gehouden proeftocht.


Datum: 05 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 6 mei. De op de Calootbank gestrande driemastschoener MIKUS is gebroken, wat ook het geval is met de grote mast en de bezaansteng. Er zijn twee lichters langszijde om de lading, bestaande uit verfhout, over te nemen en hier aan wal te brengen. De equipage van het schip bestond uit zes man en een loods.


Datum: 06 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 4 juli. Het stoomschip PRO PATRIA (zie ons blad van 1 juni) werd verkocht aan Mrs. Sorentini te Genua voor ongeveer GBP 3200.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 2 juli. Het Seeamt behandelde heden het zinken van de Groninger ijzeren tjalk CONFIANCE, schipper G. Hendriks, nabij Schleimünde op de reis van Bremerhaven naar Middelfahrt en verklaarde dat de oorzaak moet worden aangemerkt dat door de hoge zeegang de bevestiging van het bakboordszwaard is gebroken, in de scheepszij gestoken en daardoor lekkage in het schip heeft veroorzaakt.

NRC 070707
Rotterdam, 6 juli 1907. Het Russische schoenerschip MIKUS ligt thans te Rotterdam zeilklaar voor Gefle.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad

18
Nederland en de oorlog. Het konvooi is vertrokken.
Volgens te 's-Gravenhage ontvangen bericht heeft het konvooi hedenochtend half zes de reis naar Nederlands-Indië aanvaard.


Datum: 07 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Met het stoomschip VONDEL is, na vertrek van Southampton, langs de gemeten mijl van Stokes Bay gestoomd, waarbij een vaart behouden werd van 14,55 mijl. Het schip was op volle diepgang beladen en de machine werkte met 69 slagen. De VONDEL was, op de eerste reis van Amsterdam naar Java, op 30 juni te Southampton aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, (geen datum). De torpedoboot ZEESLANG, voor het Departement van Koloniën aan de werf der Kon. Mij ‘De Schelde’ gebouwd, is door de marine-commissie overgenomen. In de loop van de week vertrekt de boot naar Nieuwediep en wordt daar verder gereed gemaakt om samen met de torpedoboten DRAAK en KROKODIL naar Oost-Indië te gaan.


Datum: 08 juli 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Een Record. Het stoomschip REMBRANDT van de Mij. ‘Nederland’, 6 juli te Batavia aangekomen, maakte de overtocht van Genua via Sabang en Singapore in 22½ dag. De kortste tijd waarin dit traject tot nu toe werd afgelegd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het s.s. REMBRANDT is 6 juli te Batavia aangekomen. De overtocht van Genua via Sabang en Singapore geschiedde in 22½ dag; tot nog toe de kortste tijd over dit traject: een record.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 juli. Het op de werf der Kon. Mij ‘De Schelde’ in aanbouw zijnde mailstoomschip KAWI voor de Rotterdamsche Lloyd zal op 28 september de eerste reis naar Oost-Indië aanvaarden.


Datum: 09 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 5 juli. Bij het de rivier opvaren is het stoomschip BATAVIER V ter hoogte van de Cherrygarden Pier in aanvaring geweest met de zeilbarge TRIAL, die daardoor belangrijk aan bakboordsmidscheeps en het dek beschadigd werd. Het stoomschip zette de reis voort. De schade, indien ze er is, is niet bekend.


Datum: 10 juli 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl 10 juli. De sleepboot EEMS II is verkocht voor 2500 Mark aan kapt. Zwart, thans gezagvoerder op de sleepboot LUCTOR ET EMERGO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 7 juli. De te Groningen thuisbehorende tjalk HILLEGIENA heeft alhier een nieuw zwaard ontvangen en is daarop naar Gotenburg vertrokken.


Datum: 11 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 8 juli. De sleepboot HOLLANDIA, met een lichter op sleeptouw van Vlissingen naar Rio Grande, is hier binnengelopen wegens schade aan het roer van de lichter.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek ging te water de HAVENSTOOMBOOTDIENST No 4, gebouwd voor de Amsterdamsche Havenstoombootdienst. De machine kan 60 IPK ontwikkelen en is vervaardigd door de firma Löhnis & Co te Rotterdam.


Datum: 12 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 juli. Volgens een telegram uit Hull is de Nederlandse tjalk VERTROUWEN, schipper H. Steenstra, in ballast, in aanvaring geweest, waardoor het voortuig afgerukt en meerdere schade werd aangericht. Thans ligt het in de haven te repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma J. & K. Smit te Kinderdijk ging te water de baggermolen NEDERLAND III, gebouwd voor de heer I. v.d. Velde te Dordrecht.


Datum: 13 juli 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Voor rekening van de heer J. de Boer te Kampen is van de werf van de heer F. Schepman met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip CONCORDIA groot 100 last.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 8 juli stelde de Raad van Tucht voor de Koopvaardij een onderzoek in naar het vergaan van het stalen tjalkschip NOOIT VOLMAAKT, kapitein/eigenaar Jacob de Jong uit Groningen, in de avond van 29 mei, naar schatting op vier mijlen ten zuidwesten van het vuurschip Sandettie tegenover Calais.
Het schip was op 22 mei met 1345 balen phosphaat vertrokken van Antwerpen naar Brest. Ten gevolge van slecht weer en hevige zee raakte op 29 mei omstreeks 6 uur in de avond het zwaard los, bleef aan de standaardketting hangen en bonsde tegen het schip aan. Daar de ketting niet brak bleef er niets anders dan deze te kappen. Daarna werd stuurman Eelke Bolt uit Veendam last gegeven om te peilen of het schip water maakte, hetgeen het geval bleek. Vervolgens werden beide pompen aan het werk gesteld, doch niettegenstaande een half uur hard pompen rees het water een voet in het ruim. De noodvlag werd gehesen, maar er was geen schip in zee.
Tegen tien uur achtte de kapitein zich verplicht om de boot los te maken. Met achterlating van geld en goed begaven de opvarenden – kapitein, stuurman en jongen, zoon van de gezagvoerder – zich in de boot en zagen de tjalk op veertig meter afstand in de golven verdwijnen, vermoedelijk ten gevolge van een groot lek dat het slingerende zwaard in het schip had geslagen.
Het schip was nog geen twee jaar oud. De gezagvoerder kwam reeds vroeger voor de Raad wegens een ongeval met dit vaartuig overkomen. Het schip werd toen hersteld en door ‘Veritas’ weer in de eerste klasse opgenomen. De waarde van het schip was voor NLG 12000 verzekerd. Op 19 juli doet de Raad uitspraak. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. De proeftocht, gedaan met het voor de firma Joh. Otten & Zoon gebouwde stoomschip CARL LEHNKERING is gunstig geslaagd. Thans ligt het stoomschip te Shields te laden voor de Oostzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 11 juli. De Nederlandse tjalk VERTROUWEN is in aanvaring geweest met het stoomschip HARLECH.


Datum: 14 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 9 juli. Met het repareren van het stoomschip IRIS is reeds een begin gemaakt. Een groot aantal platen is losgenomen. De bodem is zwaar beschadigd. Bij de grote mast zit de meeste schade, alwaar stenen door de bodem gedrongen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 juli. De hier thuishorende tjalk ANNA ETTIENA is door schipper/eigenaar Engelsman onder de hand verkocht aan schipper L. van der Wal.


Datum: 15 juli 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Rotterdam (geen datum). De Britse torpedojager LEE is te Devonport aangekomen met een groot gat aan stuurboordzijde, veroorzaakt door een botsing met het Nederlandse pantserdekschip FRIESLAND bij Torbay.


Datum: 16 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 juli. De stoomtrawler CAMELIA – IJM 104, toebehorende aan de gefailleerde Stoomvisscherij Zeeland en waar te Geestemünde beslag op werd gelegd, is vrijgelaten en heden, gesleept door de sleepboot BREMEN hier aangekomen.


Datum: 17 juli 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Burg A/F, 13 juli. De Nederlandse tjalk OOSTERMOER, kapt. K. Salomons, met mais van Gasselternijveen naar Rostock, is hedenochtend op het Putgardenrif gestrand. Het kwam echter in de middag met assistentie van een marinevaartuig en visserlieden vlot en onder zeil alhier op de rede aan. Het vaartuig is dicht en kan vermoedelijk na omtrent bergloon een accoord getroffen te hebben de reis voortzetten.

DS 180707
(Geen datum) Van de werf ‘De Onderneming’ te Hardinxveld is te water gelaten het ijzeren klipperschip ADRIANUS, groot 110 ton, gebouwd voor schipper N.C. Langbroek te Rotterdam.


Datum: 18 juli 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf van de heer H.H. Bodewes te Millingen bij Nijmegen liep op 15 juli de geheel van Siemenz Martin staal gebouwde sleepkaan FENDEL No 61 van stapel, metende plm 750 ton en gebouwd voor rekening van Rheinschiffahrt AG vorm. Fendel in Mannheim.
Tevens werd in bouw genomen een sleepkaan van plm 1600 ton voor dezelfde maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 17 juli. Heden is hier binnengekomen van Kopenhagen en bestemd voor Zwijndrecht de sleepboot POOLZEE met op sleeptouw een oud oorlogsschip om gesloopt te worden

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 17 juli. Heden is van hier vertrokken naar Ceylon de lichter ZEELANDIA, op sleeptouw van de sleepboot HERCULES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 17 juli. Heden zijn hier binnengekomen van Kopenhagen en bestemd voor Zwijndrecht de sleepboten GOUWZEE en ROZENBURG met op sleeptouw een oud oorlogsschip om gesloopt te worden.


Datum: 19 juli 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl 19 juli. Hedennamiddag zal van hier vertrekken naar IJmuiden de onder Nederlandse vlag varende en naar de eisen des tijds ingerichte sleepboot ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Kruier. De boot is gebouwd bij de heren Drewes & Co te Gideon. De machine is ingebouwd bij de heren Gorter en van Dam te Uithuizen. Gister heeft de boot een proeftocht gemaakt en is alles in goede staat bevonden. Heden worden de kompassen geregeld en steenkool ingenomen en daarna naar IJmuiden vertrokken. De boot is ook ingericht voor visvangst op de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Alexandrië, 17 juli. Volgens experts-rapport is het ankerspil van het Nederlandse stoomschip TEUTONIA zwaar ontzet., wat ook het geval is met de fundatie. Experts bevelen aan te dokken om de nodige reparatiën te doen. Buiten en behalve dit wordt de as ook alhier gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. De GROTIUS, het nieuwe voor de Maatschappij Nederland te Fijenoord gebouwde stoomschip, dat vanmorgen uit Rotterdam naar zee vertrok tot het maken van een proeftocht, is hedenmiddag te 4 uur te IJmuiden binnengelopen en zal naar Amsterdam opstomen. De proeftocht slaagde uitstekend. Op 10 augustus a.s. zal het schip van hier naar Nederlands Indië vertrekken.


Datum: 20 juli 1907


Krant:
  EB - De Eemsbode

(Geen plaats of datum) De proefvaart vond plaats van het s.s. FRIESLAND, kapitein Sybranda van Sneek, gebouwd bij scheepswerf Botje Ensing te Groningen. Het stoomschip vaart als passagiers/vrachtboot tussen Sneek en Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 19 juli. Het ijzeren stoomschip TURQUOISE, groot 2090 ton bruto en 1344 ton netto met een draagvermogen van 2850 ton bij 21 voet 9 duim diepgang, in 1882 gebouwd om vloeistoffen in bulk te vervoeren door Messrs. Richardson, Duck & Co. te Stockton, met machines, waarvan de cylinders een diameter hebben van 26 en 63 duim bij een slag van 36 duim, is aan de firma Phs. van Ommeren te Rotterdam verkocht voor ongeveer GBP 8000. Het thans te Cardiff liggende stoomschip ontving in 1904 nieuwe ketels en in hetzelfde jaar is het survey gehouden. Verder vernemen wij, dat dit stoomschip in ZWIJNDRECHT herdoopt wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum, geen plaats). Zaterdagnacht stoomde Hr.Ms. FRIESLAND, komende van Southampton, met plm. 9½ mijls-vaart en bestemd naar de Ierse Zee, bezuiden Lysne Bay tussen Portland en Startpoint, toen enige oplopende schepen zichtbaar werden. Deze naderden met grote snelheid en hielden naar de FRIESLAND toe. Het bleken vier achter elkaar stomende schepen te zijn: een divisie torpedojagers, waarvan één van het type SCOUT, en drie destroyers. Het vierde schip, de LEE, raakte met het achterschip het voorschip van de FRIESLAND. De LEE bleek ca. 10 meter van de achtersteven onder en boven de waterlijn een gat te hebben. De FRIESLAND had een beschadiging aan het deksel der torpedoboegbuis. De schuld lag geheel aan de zijde van de Engelse oorlogsschepen. (opm: De aanvaring vond plaats op de zaterdagnacht er voor, dus van 12 op 13 juli; sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nyköbing, 17 juli. De met steenkolen van Engeland naar Thisted bestemde schoener EDSKE SMIT is eergisteren in het Thyboroen kanaal gezonken. De bemanning is gered.


Datum: 21 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Heden is van de werf der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij op de Heyplaat met gunstig gevolg te water gelaten het stalen stoomschip VESTA, in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Het schip heeft een lengte van 270 voet, een breedte van 38 voet en een holte van 21 voet. De machine en ketels, eveneens in aanbouw bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, zullen een vermogen kunnen ontwikkelen van 1100 PK, waarmede een snelheid van 10 knopen bereikt zal kunnen worden. Het schip wordt geclasseerd door Bureau Veritas. Mej. Dora de Gelder heeft de ceremoniën bij het te water laten verricht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 18 juli. Op het dek van het in het Thyboroen Kanaal gezonken schip EDSKE SMIT staat 1½ voet water. Aan Svitzer is assistentie gevraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 juli. De Nederlandse sleepboten SCHELDE en THAMES met de baggermolens COLONIA en RHENANIA, op reis van Emden naar Shanghai, zijn gisteren van Algiers vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juli. Volgens een uit Hamburg ontvangen telegram is het naar Groningen bestemde Nederlandse stoomschip HUNZE IX op de Beneden-Elve in aanvaring geweest en dientengevolgde met ingedrukte platen teruggekeerd. Een expertise zal gehouden worden.


Datum: 22 juli 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer W. Mulder te Stadskanaal is te water gelaten een stalen tjalk van plm. 85 ton die nog onverkocht is, en een stalen aak van 70 ton voor schipper J. Snier aldaar. De kiel werd gelegd voor een lichter van 150 ton voor rekening van de heer C.G. Wessels te Haren.


Datum: 23 juli 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) De Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandelde het vergaan op 28 mei van het stalen tjalkschip NOOIT VOLMAAKT, gezagvoerder en eigenaar Jacob de Jong uit Groningen. (opm: zie o.a. NRC 31 mei en DS 13 juli)
De Raad sprak de kapitein vrij: hem kon geen nalatigheid worden verweten terzake van het verlaten en zinken van het vaartuig. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 20 juli. Het gisterenavond van hier naar Wiborg vertrokken Duitse stoomschip SUOMI is nabij Brunsbüttel met het naar Groningen bestemde Nederlandse stoomschip HUNZE IX in aanvaring geweest. De SUOMI heeft schade aan de boegplaten, terwijl de voorsteven geheel verbogen is. Van de HUNZE IX zijn verscheidene hekplaten doorstoten. Beide stoomschepen zijn naar hier teruggekeerd om onderzocht en gerepareerd te worden.


Datum: 24 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 19 juli. De schoener EDSKE SMIT is, na voorlopig gedicht te zijn, vlot gebracht en naar Nykjöbing vertrokken om te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 juli. Volgens telegram uit Hamburg heeft de Nederlandse schoener BOREAS, kapt. K. Deen, van Ipswich naar Aalborg bestemd, door slecht weer schade boven dek. De reis is door het Kaiser Wilhelm Kanal voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Burg A/F, 20 juli. De Nederlandse tjalk OOSTERMOER, die na stranding alhier binnenliep is na zeewaardig bevonden te zijn naar de bestemming Rostock vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 juli. De HUNZE IX is voor onderzoek en reparatiën in het dok opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 juli. Volgens telegram uit Rio Grande strandden de sleepboot HOLLANDIA en de lichter VIACAO FERREA buiten de baai, doch werden vlotgebracht. Er was geen accoord gemaakt. Men eist GBP 2000.


Datum: 26 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Hedenmiddag (opm: d.w.z. 25 juli) ongeveer 4 uur liep van het Etablissement Fijenoord met goed gevolg te water het voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij in aanbouw zijnde stoomschip s’JACOB het eerste van een order van vier gelijke schepen, verleden jaar aan Fijenoord opgedragen. Het schip is genoemd naar de vader van onze vorige burgemeester, de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië. Mej. Leonie s’Jacob, daartoe uitgenodigd door de reders en de bouwmeesters, doopte het schip op de gebruikelijke wijze. Het schip, van staal gebouwd naar de hoogste klasse van Bureau Veritas, speciaal toezicht, is 325 voet lang, 43 voet 11 duim breed en 25 voet hol, heeft een verhoogde bak en tentdek en een waterverplaatsing op 18 voet diepgang van 5300 ton. Op deze diepgang is de gecontracteerde snelheid 10 mijl.
Machine en ketels, eveneens door het Etablissement Fijenoord vervaardigd, ontwikkelen plm. 1400 IPK, de cylinders hebben de volgende afmetingen: 22”, 36½” en 60” bij 42” slag, de twee ketels hebben diameter van 14 voet bij een lengte van 12 voet, met een verwarmend oppervlak van 4600 vierkante Engelse voet en een roosteroppervlak van 113 vierkante voet en worden ingericht voor het stoken van petroleum-residu.
Het schip is ingericht voor het vervoer van een beperkt aantal eerste en tweede klasse passagiers en voor het vervoer van inlanders en Chinezen, voor wier confort op de bekende wijze door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is gezorgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 22 juli. Gisteren is het Nederlandse schip ZWAANTJE CORNELIA, schipper Van Dijk, van Kotka naar Varel, met verlies van boot, fok en fokkestag te Holtenau binnengelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Telegram: HERCULES (sleepboot) met de ZEELANDIA (lichter) op sleeptouw van Rotterdam naar Singapore passeerde 25/26 juli Gibraltar. (opm: eerste vermelding sleepboot HERCULES)


Datum: 27 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 26 juli. Op de werf van de firma Meijer te Zaltbommel wordt een schip gebouwd van 215 voet lang, 33 voet breed en hol 16 voet 3 duim, met een draagvermogen van 1500 ton bij een diepgang van 15 voet. Dit stoomschip, waarvan de machine te South Shields wordt gemaakt, is voor GBP 15.500 aan de firma Grefstad & Herlosen te Arendal verkocht. Voor dezelfde firma die laatstgenoemd stoomschip verkocht zijn er nog twee te Zaltbommel in aanbouw. Alle machines worden in Engeland gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Het Nederlandse stoomschip BỆTA stootte bij het invaren van het dok te Barry tegen het Engelse stoomschip CRAGSIDE en maakte schade aan de steven van laatstgenoemd stoomschip. Door de schok hebben ook de binnen de CRAGSIDE gemeerd liggende stoomschepen CYMBERLINE en CASSIA averij bekomen.


Datum: 28 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 26 juli. Een expertise over het stoomschip HUNZE IX is gehouden. Vier hekplaten moeten worden vernieuwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum of plaats) De torpedoboten KROKODIL, DRAAK en ZEESLANG zullen 26 augustus van Nieuwediep naar Nederlands Indië vertrekken. (opm: nieuwbouw voor Indië, uitreis naar bestemming, bericht bekort)


Datum: 30 juli 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Frederikshavn, 26 juli. De driemast schoener EDSKE SMIT, die, na gelicht te zijn te Lemvig werd binnengebracht, is gelost en gesleept wordende alhier gearriveerd. Direct gaat het in het dok om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 27 juli. De reparatiën aan het stoomschip HUNZE IX zijn gereed. Na weder belading is dit stoomschip weder naar Groningen vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Yarmouth, N.S, 27 juli. Het Engelse stoomschip ORINOCO is gestrand en zal vermoedelijk totaal wrak worden. Wanneer assistentie spoedig gezonden wordt, kan een gedeelte der lading geborgen worden. Passagiers en bemanning zijn geland. Het stoomschip ORINOCO, ex BROMO (opm: van de Rotterdamsche Lloyd), groot 2486 ton bruto en 1550 ton netto, werd in 1888 op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen gebouwd. Het was in geregelde vaart van West-Indië op Nova Scotia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 juli. Hedennamiddag is de kolenlichter REMDA, eigenaar E. Wagenborg, hier in de buitenhaven vastgemeerd met circa 80 ton steenkool. Het schip zit geheel onder water. De sleepboot NORDERNEY is bezig het bij laag water leeg te pompen. Een lichter ligt langszij om de kolen over te nemen.


Datum: 31 juli 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de Gebr. Limborgh te Lekkerkerk is met goed gevolg tewater gelaten een stalen hevelaak, voor rekening van de heer N. van Loon te Vreeswijk.
De kiel werd daarna gelegd van een stalen paviljoenschip voor schipper M. Broere te Berg-Ambacht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van Gebr. Pot te Bolnes is tewater gelaten en sleepkaan van 1100 ton, gebouwd voor de heren P. Schürmann Söhne te Ruhrort.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf ‘Vooruit’ te Enkhuizen is de kiel gelegd van de sleepkaan MARIA groot 250 ton voor rekening van de heer A. Brink te Rotterdam.


Datum: 01 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 29 juli. Het te Groningen thuisbehorende driemast schoenerschip MATHILDE, kapt. Wielema, is voor ongeveer francs 7000 naar Boulogne verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 juli. Volgens een telegram uit Yarmouth N.S. is het stoomschip ORINOCO aan assuradeuren geabandonneerd, daar het totaal wrak is. Het zal verkocht worden zoals het ligt. De lading die uit West-Indische producten bestond zit geheel onder water. Van de lading zijn echter geborgen 1000 ton suiker, terwijl ook iets van de inventaris gered kon worden.


Datum: 02 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 augustus. Volgens telegram uit Colombo zijn de Engelse stoomschepen BLOEMFONTEIN en LAWOE met elkaar in aanvaring geweest en daardoor licht beschadigd. Een expertise zal gehouden worden. De BLOEMFONTEIN lag voor anker, toen de aanvaring met het stoomschip LAWOE plaats vond en eerstgenoemd schip werd achter de brug aan stuurboord ingelopen. De LAWOE is slechts licht beschadigd. Enige platen aan bakboord zijn ingedeukt (opm: dit is de ex-LAWOE van de Rotterdamsche Lloyd)


Datum: 03 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rotterdam 2 augustus. Gisteren vertrok het stoomschip TEUTONIA, na reparatie, van Alexandrië naar Odessa.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gistermorgen werd met goed gevolg van de werf Gusto te Schiedam te water gelaten de stalen romp van een sleepboot in aanbouw voor Franse rekening.
Deze sleepboot heeft een lengte van 28,35 m, is breed 4,75 m. en hol 2,70 m. Zij zal worden voorzien van een machine van 250 IPK en een ketel met een verwarmend oppervlak van 30 m² bij 8 atm. werkdruk. Voorts zal deze boot worden voorzien van de nodige hutten en logies voor de bemanning.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl (geen datum). Gisternamiddag is de kolenlichter REMDA van de heer E. Wagenborg alhier door 2 tjalken gelicht en met behulp van een sleepboot buiten de haven op het droge gezet. Met laag water valt het schip droog en kan het water eruitgehaald worden. Het is hedenmorgen in de haven gekomen en lost nu de lading over in een ander schip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 augustus. De Nederlandse tjalk GOD MET ONS, schipper De Vries, van Hull met oliekoeken naar Hadersleben bestemd, is met lekkage, schade aan het roer, verlies van zeilen en vrij veel dekschade te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van scheepswerf Wortelboer & Co, Westerbroek, ging met goed gevolg een sleepkaan groot 800 ton te water voor een firma aan het Dortmund-Eemskanaal.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 1 augustus. Het s.s. OOTMARSUM heeft ongeveer 70 stdr van de deklast verloren.


Datum: 05 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 3 augustus. De hedenmiddag half zes hier binnengelopen Ned. sleepboot MAAS met het afgekeurde en als sloper verkochte Deense oorlogsschip HELGOLAND op sleeptouw van Kopenhagen naar Rotterdam is reeds tweemaal bij het eiland Vlieland geweest, doch door aanhoudend onstuimig weer en moeilijke zee teruggedreven. Wegens het verminderen van de kolenvoorraad en het steeds slechter wordende weer werd besloten naar de Eems terug te keren. Met behulp van twee Delfzijlse loodsen werd het schip in de bocht van Watum voor anker gelegd, terwijl de sleepboot hier in de haven kwam om de steenkolen aan te vullen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 augustus. Het s.s. HILVERSUM van Ornskjoldvik naar Zaandam verkreeg door stormweer slagzijde en verloor veel van de deklast.


Datum: 06 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 3 augustus. Uit Londen wordt aan de Weser Zeitung gemeld, dat de Nederlandse sleepboot THAMES, van Emden naar Shanghai, met verlies van drie schroefbladen te Ismaila is binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 augustus. Volgens telegram uit Cuxhaven is een expertise over het schip GOD MET ONS gehouden. Aanbevolen is het deel der lading dat door zeewater beschadigd is te lossen.

DS 060807
(Geen datum) Heden kwam voor de wal der Nederlandsche Stoombootreederij aan de Prins Hendrikkade de nieuwe voor die rederij bestemde salonboot PRINS HENDRIK, gebouwd op de werf der firma L. Smit & Zoon (etablissement Fop Smit) te Kinderdijk, terwijl de machines zijn vervaardigd door de Machinefabriek ‘Kinderdijk’ (voorheen firma Diepeveen, Lels en Smit) aldaar. Deze nieuwe boot is 80 meter lang en 14,20 meter over de raderkasten breed, terwijl de hoogte van het ruim 3,05 meter bedraagt.
Op het achterdek bevindt zich een glazen paviljoen met damessalon voor passagiers 1e klasse, die ook de beschikking hebben over een promenadedek van 150 m² tussen de raderkasten benevens over een rooksalon en een baar. Onder dit glazen paviljoen bevinden zich 9 comfortabel ingerichte hutten, waarvan 8 met 2 bedden en een rustbank, terwijl de 9e met 3 bedden en 2 banken aan de spiegel van het schip is gelegen. Een ruime kajuit in het voorschip en een deel van het voordek zijn gereserveerd voor de passagiers 2e klasse.
Met dit nieuwe vaartuig beschikt de rederij thans over 10 salonboten met tezamen 84 hutten en 172 bedden. De PRINS HENDRIK gaan morgen naar Keulen om gemeten en feestelijk ingewijd te worden en komt 12 dezer in de vaart op de dienst Rotterdam – Mannheim.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Publicatie aangegane vennootschappen

De Staats Courant bevat de beide akten van oprichting der navolgende naamloze vennootschappen (verkort):
• Maatschappij s.s. ‘Carl Lehnkering’ te Rotterdam. Doel: de exploitatie van een stoomschip, zulks in de meest uitgebreide zin des woords. Duur: 25 jaar. Kapitaal NLG 130.000; de aandelen zijn volgestort. Voor de eerste maal directie de vennootschap onder firma Johs. Otten & Zoon te Rotterdam.
• A.C. Lensen’s stoomvaartmaatschappj te Terneuzen. Doel: het doen bouwen, het kopen, het verkopen, het huren en verhuren van stoomschepen en het exploiteren daarvan tot uitoefening van het reedersbedrijf en de algemeene vrachtvaart in den ruimsten zin. Duur: 30 jaar. Kapitaal NLG 150.000, verdeeld in aandelen van NLG 1000, waarvan 30 zijn geplaatst.


Datum: 07 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 augustus. Met deelt ons mede dat de sleepboot THAMES bij Ismaila drie bladen van de schroef brak. Volgens verlof van het Kanaalbestuur heeft de sleepboot SCHELDE de gehele sleep naar Suez mogen slepen. De THAMES gaat te Suez in het droogdok om aldaar de waarloze schroef te doen aanzetten. De SCHELDE zet de reis met de RHENANIA voort.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 augustus. Van de werf der firma Wortelboer & Co te Westerbroek is met goed gevolg tewater gelaten een stalen sleepkaan van 800 ton voor rekening ener firma aan het Dortmund-Eemskanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen datum) De Raad van Tucht voor de Koopvaardij zette het onderzoek voort naar de ramp aan het stoomschip ORANJE NASSAU van de Koninklijke West-Indische Maildienst, kapt. J.C. de Roever, overkomen in de morgen van 13 oktober 1906, toen het in de onmiddellijke nabijheid van de zuidwestkust van Curaçao op een klip gestoten had en kort daarop zonk. Het schip was op 10 oktober zonder lading uit Trinidad vertrokken met bestemming naar Curaçao. De volgende dag was het weder afwisselend buiïg en dik, soms zeer dik regenachtig, zodat men op het schip de lichten der kust niet kon onderscheiden. In de vroege ochtend van 13 oktober, toen ook de kapitein op de brug was, stiet het schip te ongeveer 04.30 uur op een klip, waarvan het te 06.15 uur door een hoge zee op het strand in de onmiddellijke nabijheid van Curaçao werd geworpen, zodat het geheel verloren ging. Men had zachtaan gestoomd, ca. 5 - 7 mijl per uur.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer A. van Duyvendijk te Papendrecht is te water gelaten de sleepkaan CHARLES, groot 450 last, gebouwd voor rekening van de heer Ch. Vergouwen.
Van de heer W. van Driel te Rotterdam werd de opdracht verkregen tot het bouwen van een sleepboot met een stoommachine van 500 IPK.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de firma Theissing & Oostlander te Geertruidenberg is te water gelaten de stalen sleepkaan MARK EN DINTEL 13, gebouwd voor de firma Nefkens en Van Steen te Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer J. Smit te Kinderdijk is te water gelaten het Rijnschip PHILOMENA groot 550 last, gebouwd voor de heer J. de Potter te Stekene.


Datum: 08 augustus 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Delfzijl (geen datum). Heden kwam alhier van Groningen de prachtige, grote, naar de eisen des tijds ingerichte sleepboot AGNES, bestemd voor Hamburg en voor Hamburgse rekening gebouwd bij de heren Drewes & Co. te Groningen, en de machines bij de heren Gorter en Van Dam te Uithuizen. Het bovengenoemde stoomschip heeft een proeftocht gemaakt naar Emden en heeft goed voldaan. Thans ligt het in de buitenhaven om de kompassen te regelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven 6 augustus. De lading van het Groninger schip GOD MET ONS wordt in de lichter ALIA overgeslagen. Na reparatie wordt de lading herscheept en de reis naar Hadersleben voortgezet. De lading is door ingedrongen water beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 augustus. Uit Port Said wordt gemeld, dat een expertise over de sleepboot THAMES is gehouden en dat aanbevolen is de waarloze schroef van de sleepboot SCHELDE aan de THAMES te zetten. Verder wordt een voorstel uitgebracht een tweede expertise te houden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 augustus. Volgens een arrest van het Hooggerechtshof moet de rederij van het stoomschip EEMSTROOM tot een bedrag van hoogstens GBP 8424.12.10d betalen exclusief interest voor de schade, veroorzaakt door de aanvaring op 26 februari met het stoomschip NAVARRE. Voorts deelt het Hof mede dat alle betrokkenen hun schade-eisen moeten inzenden voor of op 29 oktober a.s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 augustus. Volgens een telegram uit Buenos Aires is het Nederlandse stoomschip ZAANLAND bij het verlaten van Montevideo met een boei in aanvaring geweest, waardoor twee schroefbladen braken. Door de expert van Lloyd’s is een expertise gehouden, die bepaald heeft, dat het stoomschip ZAANLAND in het droogdok moet om de schroefas te onderzoeken.


Datum: 09 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 7 augustus. Het Ned. s.s. HUNZE XV dat in de Spoorhaven goederen had gelost liep hedennamiddag terugkerende in een hevige regenbui tegen de voetbrug en bracht daaraan zodanige schade toe dat deze niet geopend kon worden. De HUNZE XV bekwam geen schade.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Verscheidene Antwerpse rederfirma’s hebben hun stomers te Antwerpen verzekerd tegen inlandse onlusten tot ongeveer 2/6 percent per maand. Dit heeft betrekking op de moeilijkheden die kunnen voorkomen in verband met de strike.


Datum: 10 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 augustus. De Nederlandse bark HENRIETTE HAASMAN, groot bruto 740 ton en netto 703 ton, in 1868 van ijzer gebouwd, is voor GBP 1900 verkocht aan T.D. Borgen & Sons te Christiansand. Deze bark, thans onder Nederlandse vlag varend voor de Indische Handelscompagnie te Batavia, is op reis van Batavia naar Amsterdam en zal aldaar na het gewone bodemonderzoek overgenomen en dan herdoopt worden en de naam IDA voeren. Kapt. Tobiassen zal als gezagvoerder optreden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 9 augustus. Het ijzeren Nederlandse stoomschip POLLUX, groot 1523 ton bruto en 943 ton netto, met een draagvermogen van 1800 ton, in 1870 gebouwd door A. & J. Inglis te Glasgow, en waarin in 1895 nieuwe machines zijn geplaatst met cylinders van 29½” en 47¼”diameter met een slag van 36”, is voor ongeveer GBP 4500 verkocht naar Griekenland. (opm: mogelijk niet doorgegaan, zie bericht NRC 29 december 1907)


Datum: 12 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Volgens telegram uit Hamburg bekwam de Nederlandse tjalk NOOIT GEDACHT schipper K. Koerts, averij aan de verschansing wegens aanvaring.


Datum: 13 augustus 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 11 augustus. De tjalk NOOITGEDACHT was in de haven in aanvaring met het Engelse stoomschip SORENTO, waardoor de stuurboordverschansing werd ingedrukt. Het stoomschip bleef onbeschadigd. De NOOITGEDACHT wordt voorlopig op de ligplaats gerepareerd en neemt gelijktijdig lading in.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 augustus. Het voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland op het Etablissement Fijenoord alhier gebouwde mailschip GROTIUS heeft gisteren op de gemeten mijl der Britse Marine in Stokesbay bij Southampton met goed gevolg proefgestoomd. Terwijl het contract voorschreef, dat op een diepgang van 22’6” 14 mijl zou worden gehaald, bereikte de GROTIUS op een diepgang van 23’ 15.01 mijl waarbij de machines met 76 omwentelingen per minuut 4872 IPK ontwikkelden. Machines en ketels bevonden zich in uitstekende staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 augustus. Volgens telegram uit Colombo is voor GBP 3280 beslag gelegd op het stoomschip LAWOE wegens aanvaring met het stoomschip BLOEMFONTEIN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 8 augustus. Bij het verlaten van de haven is het Nederlandse stoomschip PLUTO in aanvaring geweest met de met rijstdoppen geladen lichter RENA, waardoor laatstgenoemd vaartuig lek werd. Door inmiddels aangekomen sleepboten werd de lichter lensgepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 10 augustus. De Nederlandse sleepboot THAMES is voor reparatie in het dok geplaatst.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 augustus. De Ned. tjalk NOOIT GEDACHT heeft voorlopig gerepareerd en hedenmiddag de reis naar Kjöge voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 augustus. De hier in de haven liggende Russische (ex Nederlandse) bark TJERIMAI heeft brand in de voorpiek gehad, die door spuiten 2 en 6 der brandweer werd geblust. Schade en oorzaak onbekend.


Datum: 14 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van Gebr Bodewes te Lobith ging een sleepkaan van plm. 1000 ton te water voor de heer F. Bauhaudt van Hassmer, Baden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 12 augustus. Uit Colombo wordt geseind, dat het beslag op het stoomschip LAWOE is opgeheven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 12 augustus. Na voorlopige reparatiën heeft het schip NOOIT GEDACHT de reis naar Kjöge voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de Scheepswerf ‘De Klop’ van de firma Noordenne & Co te Zuyle is met goed gevolg tewater gelaten de baggermolen HOLLAND lang 46, breed 7,50 en hoog 3,30 meter. Deze baggermolen behoort tot de grootste soort en zal voorzien worden van een compound-stoommachine van ± 250 IPK.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de Gebr. Bodewes te Lobith is te water gelaten een sleepkaan groot ± 1000 ton, gebouwd voor rekening van de heer F. Bauhaudt van Hassmer (Baden).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer H.H. Bodewes te Millingen is tewater gelaten het van staal gebouwde Rijnschip FENDEL 62 groot ongeveer 850 ton, gebouwd voor rekening van de Rheinschiffahrt AG vorm. Fendel te Mannheim. Voor dezelfde maatschappij moet op deze werf nog een Rijnschip gebouwd worden van 1600 ton.


Datum: 15 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren ca 6 uur werd met goed gevolg te water gelaten van de scheepsbouwwerf van Gebr. v.d. Windt te Vlaardingen de stalen schroefsleepboot REINHARDT waarvan de ketel en machine geleverd worden door de heer C.A. Kuipers, machinefabrikant te Vlaardingen. Deze sleepboot zal voorzien worden van een vertikale triple expansie machine met condensatie van 150 IPK, is voor rekening van de heren Gebr. J. & J. Roelofs te Rotterdam en bestemd voor de geregelde dienst tussen Rotterdam en Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aankondiging van de Holland-Amerika Lijn: De derde klasse passageprijs van New York naar Rotterdam is met ingang van 15 augustus tot nadere aankondiging voor alle stoomschepen vastgesteld op $ 25 = gulden 62,50 per volwassene.


Datum: 16 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 14 augustus. Afgelopen donderdag is het voor Wilton’s Scheepswerf te Rotterdam op de werf van Swan, Hunter & Wigham Richardson in aanbouw zijnde droogdok te water gelaten. Het dok heeft een lichtvermogen van 7500 ton en een lengte over alles van 424 voet. De sleepboten OCEAAN en OOSTZEE zullen binnen enige dagen het dok verslepen. Dit dok, dat veel overeenkomst heeft met het Trinidad-dok, heeft drie onafhankelijke delen die ieder een pompinrichting hebben en is zelfdokkend. In gewone dienst is dit dok aaneengekoppeld en wordt het afgekoppeld wanneer het zelf moet dokken. De pompkracht is elektrisch en wordt vanaf de wal geleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 augustus. De ADMIRAAL DE RUYTER is alhier binnengekomen met ingeslagen patrijspoorten en het voorschip vol water. (opm: dit is waarschijnlijk de sleepboot van deze naam)


Datum: 17 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. De sleepboot THAMES met de COLONIA op sleeptouw, is gisteren, na volbrachte reparatie van de schroef, van Suez naar Aden vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘Gusto’ te Schiedam is te water gelaten de stalen romp van een sleepboot welke voor Franse rekening in aanbouw is.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Het gisteren van Rivadeo binnengekomen s.s. LEONORA, bestemd voor boei 12, heeft op de hoogte van stopboei III het daaraan liggende Rijnschip RAAB KÄRCHER 9 aangevaren, met het gevolg dat dit om zinken te voorkomen in de Parkhaven moest worden gesleept en op het droge gezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 13 augustus. Gisteren had in de dokken een aanvaring plaats tussen het Deense stoomschip O.B. SUHR en het Nederlandse stoomschip BOGOR. Eerstgenoemde bekwam dekschade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. De sleepboot THAMES met de COLONIA op sleeptouw, is gisteren, na volbrachte reparatie van de schroef, van Suez naar Aden vertrokken.


Datum: 18 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 16 augustus. De geborgen lading van het schip BERGLIOT, dat op 5 februari j.l. op Lombok strandde en later geabandonneerd werd, heeft men getracht onderhands te verkopen, doch er werd niet meer dan GBP 50 geboden. Wanneer betere biedingen achterwege blijven en assuradeuren niet anders beslissen, dan zal deze lading publiek verkocht worden. Verder wordt gerapporteerd dat deze lading niet zonder ernstig verlies kan worden verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Door de Kon. Ned. Stoomboot Mij is aan de NV Werf voorheen Rijkee & Co te Rotterdam de bouw opgedragen van twee stoomschepen met een draagvermogen van 2500 ton. De machines en ketels zullen wiorden vervaardigd door de Ned. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam.


Datum: 21 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op zaterdag l.l. (opm: 17 augustus) werd door de NV Werf v/h Rijkee & Co te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip SILVER SPRAY, in aanbouw voor een Engelse rederij te New Castle-on-Tyne. Het schip heeft een draagvermogen van 1850 ton d.w. en is speciaal gebouwd voor het vervoer van steenkolen en ingericht met zelf trimmende luikhoofden.
De machines en ketels met een vermogen van 850 I.P.K. worden vervaardigd door NV Wilton’s Machinefabriek te Rotterdam. Schip en machinerie worden gebouwd volgens hoogste klasse van de Engelse Lloyd met special Survey. (opm: dit schip is voor oplevering aan de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij verkocht en door deze rederij ZEELAND genoemd)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 20 augustus. Op de Noordzee ter hoogte van lichtschip WANDELAAR is een wrak drijvend gevonden dat gevaar oplevert voor de scheepvaart.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 augustus. 15 Ton lijnzaad uit de beschadigde hier aangekomen Nederlandse tjalk GOD ZIJ MET ONS zijn gelost en in de tjalk EMILIE, schipper Ohlsen, overgeladen om naar Hamburg te worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Het droogdok voor Wilton vertrok heden van de Tyne naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 augustus. Bij vertrek uit de haven geraakte het ijzeren tjalkschip CONFIANCE, schipper Wubbolts, op de Zuiderdam en bekwam een gat in het voorschip. Het schip werd op het droge gezet ter reparatie.


Datum: 22 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Naar wij vernemen heeft de firma Lamport & Holt te Liverpool besloten een geregelde stoomvaartdienst te openen van Brazilië op Rotterdam en Hamburg. Het 1e stoomschip in die lijn, de RAEBURN, vaart begin september van Brazilië naar Rotterdam om te worden gevolgd door de s.s. CAVOUR en CANOVA. Agent te Rotterdam is Hudig & Veder.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) De NV ‘Alkmaar Packet’ heeft aan de Nederlandsche Scheepsbouw Mij te Amsterdam opgedragen het bouwen van twee salonboten voor de dienst Amsterdam – Zaandam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Gisteren werd van de scheepsbouwwerf van de heer Van Dam te Overschie met goed gevolg te water gelaten de stalen sleepboot MERULA voor rekening van de heren Gebrs. J. & J. Roelofs te Rotterdam. De ketel en verticale triple-expansie machine met condensatie van 150 I.P.K. worden geleverd door de machinefabriek van de heer C.A. Kuipers te Vlaardingen.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een geheel gelijke sleepboot eveneens voor dezelfde firma en worden voorzien van ketel en machine door de heer Kuipers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Cuxhaven, 18 augustus. 15 Ton oliezaadkoeken, die uit de hier binnengesleepte tjalk GOD MET ONS gelost waren, zijn publiek verkocht en in de tjalk EMILIE, kapitein Ohlsen, overgeladen ter verdere verscheping naar Hamburg.


Datum: 23 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 augustus. Het afgekeurde Deense oorlogsschip HELGOLAND, dat op weg was van Kopenhagen naar Hendrik Ido Ambacht en werd binnengebracht door de sleepboot MAAS en sinds door onstuimig weer werd opgehouden, zal hier in de haven gebracht worden na het anker te hebben gelicht, ten einde bij gunstige gelegenheid zodra mogelijk door de sleepboot MAAS naar de bestemming te worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 21 augustus. De Nederlandse tjalk ANNA CATHARINA, kapt. K. Kelder, met rogge van hier naar de Weser bestemd, is nabij Neustedten in aanvaring geweest met de sleepboot ELMSHORN. De tjalk, welke lekkage bekwam en waarvan de boeg is ingedrukt en de reling beschadigd werd, is naar Altona teruggekeerd.


Datum: 24 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 augustus. De tjalk ANNA CATHARINA is onderzocht en moet de gehele lading lossen om te repareren. De lading wordt met het zeilschip UNION, schipper Pronk, naar de Weser verscheept.


Datum: 25 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 augustus. De sleepboot ZWARTE ZEE met het oude Engelse oorlogsschip RUPERT op sleeptouw, vertrok gisteren van Bermuda naar de Weser, waar het oorlogsschip gesloopt zal worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 augustus. De met schade hier binnengekomen tjalk GOD MET ONS heeft gerepareerd en zal naar Hadersleben vertrekken.


Datum: 26 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 24 augustus. Voor de sleepboot MAAS en het afgekeurde Deense s.s. HELGOLAND is een loods besteld met het doel de schepen hedennacht te laten vertrekken. Daar door de sedert enige dagen heersende ongestadige westen en noordwesten winden de zee voorgaats zeer moeilijk zal zijn is het evenwel te betwijfelen of de schepen wel buiten zullen komen. Het oorlogsschip is waarschijnlijk onder water buitengewoon aangegroeid, terwijl het twee schroeven heeft die vastgezet zijn, twee redenen om het schip tegen te houden. Bij heel kalm weer kan de sleepboot dan ook niet meer dan 4¼ mijl met haar sleep halen. Bij de minste zee van voren zal zij echter meer achter- dan vooruit gaan, zodat ten slotte wel besloten zal moeten worden om een tweede sleepboot assistentie te doen verlenen. (opm: zie ook DS 5 augustus)


Datum: 27 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 augustus. Volgens telegram uit Huelva is het Nederlandse stoomschip LEERSUM beschadigd door aanvaring.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Huelva, 25 augustus. Het Engelse stoomschip VERBENA geraakte op drift en kwam in aanvaring met het Nederlandse stoomschip LEERSUM. De VERBENA liep aan de grond doch kwam naderhand zonder assistentie en slechts licht beschadigd weder vlot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kampen, 26 augustus. Door de scheepsbouwmeester T. Schepman alhier is gelicht en naar hier binnengesleept het wrak van het op 15 augustus bij Urk gezonken tjalkschip van schipper B. van der Wal van Groningen. Dit vaartuig was met gerst geladen, bestemd voor Rotterdam.


Datum: 28 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma J. & K. Smit te Kinderdijk is te water gelaten een passagiersboot bestemd voor Friesland. Op de Machinefabriek ‘Kinderdijk’ worden machine en ketel vervaardigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de scheepswerf ’t Kromhout van de firma H. van Vlaardingen te Gouda is de kiel gelegd van een sleepboot voor rekening van de heer K. Roodenburg te Rotterdam.


Datum: 29 augustus 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 augustus. Het Nederlandse s.s. HEELSUM, van Frey Bentos naar Londen, is 28 augustus met schade te Buenos Ayres binnengelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Van de vier aanbestede schepen zijn door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam er 3 gegund aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw ‘Fijenoord’ te Rotterdam en 1 aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 27 augustus. De Nederlandse tjalk ANNA CATHARINA, welke met de sleepboot ELMSHORN in aanvaring was, heeft de lading gelost en is ter reparatie naar Wewelsfleth gevaren. De lading is met het zeilschip UNION naar de Weser verscheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Terneuzen, 28 augustus. Gisteren werd van de werf der heren Craig, Taylor & Co Ltd te Stockton on Tees met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van A.C. Lensen’s Stoomvaart Maatschappij alhier nieuwgebouwde stalen schroefstoomschip HELENA. Dit schip is een zusterschip van het stoomschip ELISABETH. Het schip komt medio september in de vaart.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 augustus. De Nederlandse motorschoener SAN ANTONIO, kapt. Hammerstein, van Kastrup naar Rouen bestemd, is hier heden met defect aan de machine binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Emden 24 aug. De ledige Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. Grundman, is hier in de binnenhaven tengevolge van lekkage gezonken en zit half onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wolgast, 26 augustus. De Nederlandse tjalk ESPERANCE, kapt. Deen, met ongeveer 2600 centenaar (opm: x 50 KG) briketten van Stettin naar Zweden bestemd, is onder bevel van een Thiesommer loods met brand in de lading hier in de haven gekomen. Het gouvernementsvaartuig HAGEN is bezig door pompen de lading onder water te zetten om deze en het schip voor totaal verlies te bewaren. Er zal getracht worden de lading te lossen. Men vermoedt zelfontbranding. De lading is bij de Mannheimer Versicherung verzekerd. (opm: Wolgast ligt zuidoost van Stralsund)


Datum: 30 augustus 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 augustus. De Nederlandse gaffelschoener KONFID, kapt. Schuitema, de 1e april hier lek binnengekomen van Hamburg met een lading salpeterzuur in bemande flessen, heeft na de lading te hebben gelost en gerepareerd te zijn, deze voor enige dagen weer ingenomen. Hedenmorgen geraakte de lading in brand. Onmiddelijk was de brandspuit van Farmsum ter plaatse, doch aan blussen viel niet te denken. Daarna hebben de sleepboten ALERT en NORDERNEY getracht het schip te doen zinken door het vol water te spuiten, wat hun na veel moeite dan ook gelukte. De kapitein vertrok gister naar Hamburg om zijn zaken te regelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 augustus. De Nederlandse ijzeren gaffelschoener KONFID, kaptitein/eigenaar H. Schuitema, de 1e april hier lek binnengekomen van Hamburg met een lading salpeterzuur in bemande flessen, heeft na de lading te hebben gelost en gerepareerd te zijn, deze voor enige dagen weer ingenomen. Hedenmorgen geraakte de lading in brand. Onmiddellijk was de brandspuit van Farmsum ter plaatse, doch aan blussen viel niet te denken. Daarna hebben de sleepboten ALERT en NORDERNEY getracht het schip te doen zinken door het vol water te spuiten, wat hun na veel moeite dan ook gelukte. Alleen de roef stak nog boven water uit. De kapitein vertrok gister naar Hamburg om zijn zaken te regelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Wolgast, 27 augustus. Omtrent de lading briketten van de Nederlandse kof ESPERANCE wordt nog gemeld, dat trots de grote hoeveelheid watertoevoer van het gouvernements-bootje HAGEN en de hulp door de vrijwillige brandweer, het vuur blijft aanhouden. Men is bezig de lading te lossen, doch dit werk wordt door de zich in het ruim ontwikkelende rook sterk gehinderd. Telkens flikkerenden kleine vlammetjes op, die dan weder door het spuiten werden verstikt. Aangezien het schip van ijzer gebouwd is, zal het vuur er niet veel schade aan veroorzaken. De geloste lading zal in geen enkel geval herscheept worden, omdat door het in de briketten gedrongen water het ontbrandingsgevaar of broeiïng groter is geworden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 augustus. Het mailstoomschip KAWI, op de werf der Kon. Mij ‘De Schelde’ in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd, welk schip de 28e september zijn eerste reis naar Oost-Indië zal maken, komt onder bevel van kapitein Le Clercq.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 augustus. Het van Frey Bentos (bij Montevideo) naar Antwerpen bestemde stoomschip HEELSUM is volgens telegram uit Buenos Aires met defecte machine en gebroken pompen aldaar binnengelopen.


Datum: 31 augustus 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 augustus. De Nederlandse schoener KONFID, schipper Schuitema, beladen met zwavelzuur, staat op het Eemskanaal in brand. Men is bezig het schip vol te pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Huelva, 24 augustus. Door de gezagvoerder van de VERBENA is GBP 225 gedeponeerd tot dekking der reparatiekosten van het stoomschip LEERSUM. De VERBENA heeft een bewijs van zeewaardigheid ontvangen en heeft reeds de reis voortgezet.


Datum: 01 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 23 augustus is het nieuwe stoomschip VESTA in ballast van Rotterdam naar Amsterdam vertrokken. Dit schip arriveerde 24 aug in Amsterdam aan de Y-kade, met Hudig, Veder & Co als agent. Op 30 augustus kwam de VESTA om 03.50 uur met een lading stukgoed terug naar de 1e Katendrechtse haven te Rotterdam. (opm. eerste vermelding).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 30 augustus. Men heeft het schip KONFID vol water gepompt, waarna het is gezonken. De lading is hoogstwaarschijnlijk verloren. Wat de schade aan het schip betreft: deze is nog niet te constateren.


Datum: 02 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Wij vernemen dat het s.s. KOSSUTH FERENCZ in gecombineerde lossing van bootwerkers en elevators, met ca. 5000 tons zwaar graan, in 2½ werkdag zonder nachtwerk gelost werd. Hiervoor zouden bij de gewone lossing met uitsluitend werklieden 5 à 6 dagen nodig zijn geweest.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 augustus. Heden werden twee schuitjes tin geborgen uig het wrak van ’t barkschip BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL. Morgen gaat de duiker opnieuw naar beneden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Gisteren 1 september was het 50 jaar geleden dat de heren John Hudig en L.W. Veder zich met elkander associeerden tot voortzetting van de oude cargadoorsfirma Hudig & Blokhuyzen, welke later de naam Hudig & Veder aannam, dezelfde die gekozen werd voor de door beide heren opgerichte rederij, die voor een paar jaar in een naamloze vennootschap werd omgezet. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 augustus. Assuradeuren maken zich ongerust over het grote aantal zeilschepen dat overtijd is van Australië en de westkust van Zuid-Amerika. In verband daarmee worden nu reeds hogere premies gevraagd voor de zeilschepen die graan voor het nieuwe seizoen moeten afladen.


Datum: 04 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 september. Volgens een telegram uit Helsingborg is het van de Tyne naar Kroonstad bestemde Nederlandse stoomschip CARL LEHNKERING op Hittarp gestrand. Hoewel het bleef zitten, is de positie niet gevaarlijk en is het dicht gebleven. Een bergingsstoomschip is langszijde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 september. Uit Helsingborg wordt geseind, dat het stoomschip CARL LEHNKERING met assistentie is vlot gekomen. Het heeft de reis, ogenschijnlijk onbeschadigd, voorgezet.


Datum: 05 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het nieuwe Ned. s.s. CARL LEHNKERING dat een waarde vertegenwoordigt van GBP 22000 is bij Helsingborg gestrand. Het is te Rotterdam verzekerd, waarbij echter door agentschappen ook zeker Engelse maatschappijen zijn betrokken. (Het stoomschip is reeds zonder assistentie vlotgekomen.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 september. Volgens een telegram uit Kopenhagen is het met steenkolen geladen Nederlandse stoomschip CARL LEHNKERING, dat bij Hittar aan de grond heeft gezeten, aldaar binnengelopen. Duikers zullen aangenomen worden om de bodem te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 4 september. Volgens een telegram uit Port Said heeft het Nederlandse stoomschip OPHIR in de wijkplaats 24 twee landingsbootjes vernield, waardoor twee inboorlingen verdronken. De OPHIR arriveerde te Suez doch kon de reis niet voortzetten, omdat de schroef door een tros is onklaar geraakt. Duikers zijn aangenomen om de schroef te klaren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 3 serptember. De Belgische sleepboot EDUARD, van Vlissingen naar Rio Grande, is hier met lichte schade binnengelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) (opm: De heer) L. Böcker geeft kennis van het oprichten ener Vennootschap en Commandite onder de firma L. Böcker & Cie waarvan hij de enige aansprakelijke beherende vennoot is. De Vennootschap zal uitoefenen het Rederij- Scheepsmakelaars- en Expeditiebedrijf in de uitgebreidste zijn.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf ‘Fortuna’ te Gorinchem is de kiel gelegd voor een sleepboot.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der heren J. & G. Verstockt te Martenshoek is te water gelaten het sleepschip JOHANNA FREDERIKA, groot 900 ton, gebouwd voor rekening van de heer E. Gorter te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ’t Kromhout te Amsterdam is te water gelaten een stalen motorsleepboot, bestemd voor Nederlandsch-Indië.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf vban de scheepsbouwmeester D. Boot te Gouwsluis is de kiel gelegd van een motorboot, groot 90 ton met machines systeem Deutz-Köln en 25 PK voor rekening van Verstraate te Stavenisse en bestemd voor de dienst Stavenisse – Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdag 31 augustus j.l. werd van Werf 2 der firma A. Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel met het gewenste goede gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer Sev. Dahl te Tonsberg gebouwde schroefstoomschip THORA. De hoofdafmetingen van gezegde boot zijn: lengte 215’ breedte 30’ en holte tot spardek aan de zijde 21’. Het schip is gebouwd volgens het spardek type met verhoogd brugdek. De hutten voor officieren en passagiers zijn midscheeps terwijl het volkslogies op het achterdek is opgebouwd. Het geheel volgens de voorschriften van Norske Veritas voor haar hoogste klasse 1. A 1. De boot is speciaal ingericht voor de fruitvaart en tevens geschikt voor een beperkt aantal passagiers. Voorts is de boot op de dekken en in de hutten electrisch verlicht. De machine van plm. 800 I.P.K. wordt vervaardigd aan de Holborn Engineering Works George T. Gray te South Shields. De diam. der cylinders zijn: 17½” x 28½” x 47”, de slaglengte 30”. De beide stoomketels hebben bij een diam. van 12’ een lengte van 10’ en leveren stoom tot een druk van 1801 be. De gecontracteerde vaarsnelheid zal zijn 11 mijlen en het draagvermogen plm 1000 ton op 12 voet. Onmiddellijkk na de stapelloop is de kiel gelegd voor een geheel soortgelijk schip (opm: ANNA MAERSK).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 september. Uit Kopenhagen wordt geseind, dat het Nederlandse stoomschip CARL LEHNKERING door duikers onderzocht is, die slechts geringe schade hebben gevonden. De voorpiek is lek en moet voorlopig dichtgemaakt worden om een bewijs van zeewaardigheid te kunnen doen verstrekken.


Datum: 07 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 september. Donderdagmiddag 5 september werd te Hardinxveld met goed gevolg te water gelaten van de werf van de heren Van Vliet & Co. een zeestoomschip, voor een Engelse firma in aanbouw, van de volgende afmetingen: 175’ x 26’-10” x 13’- 5”. Voor diezelfde firma wordt de kiel gelegd voor een dito stoomschip van de volgende afmetingen: 185’ x 29’ x 14’


Datum: 08 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 september. Uit Christiansand wordt onder dato 2 dezer gemeld dat de Noorse bark HANS, kapt. Vige, van Rio Grande naar Falmouth, 14 augustus lek te Rio Janeiro was binnengelopen. De lading zal in de Nederlandse 3/mast schoener VOORLICHTER, kapt. Kempinga, die te Rio Janeiro ligt, worden overgeladen om naar de bestemming te brengen.


Datum: 09 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaterdagmiddag (opm 7 september) werd met goed gevolg door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij alhier te water gelaten het stalen stoomschip VENUS, in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. Het schip, waarvan de hoofdafmetingen zijn 275 voet lang, 38 voet breed en 21 voet hol, is een zusterschip van het stoomschip VESTA, onlangs door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij aaan dezelfde rederij afgeleverd. Ook de machine en ketels met een vermogen van circa 1000 IPK, worden wederom door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij gebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 september. De sleepboot ZUIDERZEE, met een sleep van 3 bakken op reis van Rotterdam naar Port Said, heeft volgens alhier bij de rederij ontvangen bericht van 6 dezer van Cadix, nabij Trafalgar in een oostelijke storm een der bakken verloren, die later voor de storm af is weggedreven. De ZUIDERZEE liep tot behoud der beide andere bakken te Cadix binnen en is gisteren weer van daar vertrokken om de derde bak op te sporen.


Datum: 10 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

West-Hartlepool, 6 september. Het s.s. ROCKLANDS, uit Flensburg, heden uit zee de haven inkomende, liep dwars van de werf van Furness Withy uit het roer en kwam daardoor in aanvaring met het nieuwe s.s. CELEBES voor de Mij ‘Nederland’, waarvan een plaat werd gedeukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kolberg, 5 september. Hedenochtend omstreeks 05.30 uur werd een wrak gezien. De reddingboot, die in zee gegaan was, bemerkte, dat het de Nederlandse kof GOEDE TROUW was, waarvan de bemanning reeds in de scheepsboot was overgegaan. Van dit schip was de steven gebroken, zeilen gescheurd, en had een anker en ketting verloren. Vier man van de bergens gingen met een loods van het stoomschip EXCELLENZ BÄNCH aan boord, hieuwden het anker en brachten het schip, gesleept door de EXCELLENZ BÄNCH binnen en meerden het in de Winterhaven. Deze kof is slechts tegen totaalverlies verzekerd.


Datum: 12 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 september. Volgens telegram uit Kroonstad heeft er in ruim no. 3 van het Nederlandse stoomschip CALLISTO een ontploffing plaats gehad. Verdere bijzonderheden ontbreken.


Datum: 13 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 september. In de Noordergronden zit een bark, vermoedelijk met hout. Sleepboten zijn ter assistentie er heen vertrokken. De sleepboot TITAN is van IJmuiden vertrokken ter assistentie van het in de Noordergronden gestrande schip.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 september. Het uitgaande s.s. DORDRECHT is hedenmorgen tijdens mist bij Vlaardingen in aanvaring geweest met een naar zee vertrekkend stoomschip, waarschijnlijk de MARIE GLAESER. De DORDRECFHT kreeg schade aan het voorschip. Omtrent schade aan het andere stoomschip is niets bekend.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

(Geen datum) De Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandelde gisteravond de stranding van het Nederlandse tjalkschip HOOGHAMMEN, gezagvoerder Albert van der Wal, in de nacht van 1 op 2 april bij het dorpje Craster in Schotland.
Het scheepje was 21 maart met kartonpapier van Delfzijl naar Londen uitgevaren. Aan boord waren behalve de gezagvoerder een stuurman en twee broers, een 16-jarige jongen die als matroos en een 14-jarige knaap die als kok dienst deed. Het schip had op de reis met storm te kampen, doch behouden bereikte men Londen. Daar werd oud ijzer ingenomen hetwelk naar Bo’ness in Schotland gebracht moest worden. Toen men Londen verliet was het goed weer, doch in de nacht van 1 op 2 april ging ’t zwaar misten. Terwijl men langs de kust voer stootte het schip plotseling en bleek het op de rotsen te zitten, vlak bij het dorpje Craster, niet ver van New-Castle.
Visserslieden haalden de opvarenden van boord. De matroos en de kok, de gebroeders Postma uit Leeuwarden, werden eerst te Craster verzorgd en daarna te New-Castle in het hospitaal opgenomen waar ze tot mei en juni verpleegd werden. De een had bevroren voeten en de ander bevroren handen en voeten ten gevolge de inwerking van het zeewater gedurende de reis van Delfzijl naar Londen. De jongste verloor alle tenen op een na van beide voeten. Het schip zelf ging verloren. De gezagvoerder schreef de stranding toe aan de invloed die het ijzer oefende op het kompas.
De gebroeders Postma werden als getuigen gehoord. Een kwartier voor de stranding had een visser nog gewaarschuwd – tenminste de 16-jarige begreep dit uit de gebaren – dat de HOOGHAMMEN meer stuurboord moest houden. Bij de stranding zei de gezagvoerder “laat de visserman naar de hel lopen”.
De stuurman, iemand zonder geld en zonder kleren, die als hij aan de wal moest van de jongens kleren leende, werd door een der jongens later op de Leeuwarder kermis gezien, waar hij in een caroussel werkte. Die ex-stuurman waarschuwde de jongens, die hun kleren bij het geval verspeeld hadden, dat de broer van de kapitein met hun nieuwe laarzen liep. Waar de gezagvoerder is gebleven is niet bekend. Wellicht vaart hij op een Engels schip.
Er is op de reis van Londen naar Schotland niet gelood. De Raad van Tucht zal later uitspraak doen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) In de afgelopen week zijn met goed gevolg van de werf der firma A.F. Smulders te Schiedam te water gelaten drie onderlossers, in aanbouw voor Franse rekening.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der Gebr. Jonker te Kinderdijk is met goed gevolg te water gelaten de sleepboot MARSEILLAISE gebouwd voor Franse rekening. Op de Alblasserdamsche Machinefabriek zijn de machines en ketels vervaardigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ’t Kromhout te Amsterdam is te water gelaten de eerste stalen motor-reddingboot, gebouwd voor rekening van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de heer E. van Goor te Kampen is de kiel gelegd voor een stalen klipperaak, groot 125 ton, te bouwen voor schipper J. Gillot aldaar.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Zaterdag (opm: 7 september) werden op de rede te Vlissingen proeven genomen met onderwater-kloksignalen. De bel was gehangen in de buitenhaven en het ontvang-apparaat aan boord van het gastransportvaartujiog VLISSINGEN. Tot op ongeveer 3 mijlen kon men de bel horen. De proeven werden genomen in presentie van vertegenwoordigers der Maatschappij ‘Zeeland’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 12 september. De hedenochtend gemelde bark is de Zweedse CARMELITA, kapt. Olsen, met hout van Helsingborg naar Amsterdam bestemd. Het schip was om 7.20 uur nog niet vlot.


Datum: 14 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Terschelling, 13 september. Gisterenavond is met de vloed de bark CARMELITA afgesleept en heeft de reis naar Amsterdam vervolgd, gesleept door de sleepboot ATLAS. De sleep arriveerde op 13 dezer te IJmuiden. De CARMELITA was op reis van Ornskjoldsvik en bestemd voor Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 13 september. Het werken op het wrak van de BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAEL heeft de laatste dagen geen resultaten gehad. Na de 6 schuitjes tin, die men gevonden heeft enige dagen geleden, is er van tin voorraad niets meer voor de dag gekomen. Het heeft dan ook nu de schijn, dat alle moeite tevergeefs zal zijn geweest.


Datum: 15 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 september. Het mailstoomschip KAWI is hedenmorgen van de rede vertrokken voor een proeftocht; daarna komt het schip hier op de rede ten anker en wordt morgen ochtend om 9 uur naar Rotterdam gestoomd met vele gasten. Aan boord wordt een lunch gebruikt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Reuter seint uit Kroonstad, dat aan boord van het Ned. s.s. CALLISTO een ontploffing plaats had bij de lossing der lading kolen, tengevolge waarvan brand ontstond, die evenwel sedert is geblust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 14 september. Heden is uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar de Noordzee voor proeftocht het stoomschip DJAMBI, en kwam later die dag terug van de proeftocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 september. Het stoomschip SINDORO van de Rotterdamsche Lloyd, dat hedenmiddag te 12 uur naar Oost Indië zou vertrekken, geraakte kort na de afvaart met het achterschip vast op het talud, hetwelk zich langs de Wilhelminakade bevindt. Ondanks sleepboten trachtten het schip af te slepen, mocht het, ook door de vrij sterke stroom en wind, niet gelukken de SINDORO los te krijgen, zodat men tot het wassen van het water, hetwelk eerst tegen half vijf uur kan worden tegemoet gezien, moet wachten. (opm: later in de avond vlotgebracht en dezelfde avond nog naar Java vertrokken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 14 september. Heden is van hier vertrokken de sleepboot POOLZEE met op sleeptouw het nieuwe stoomschip no. 60. (opm: dit is de bij Van Vliet & Co. gebouwde GRACE DARLING, zie NRC van 7 september 1907)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 september. De stoomboot STANFRIES V bracht alhier binnen de stoomboot VEEHANDEL III, die een defect aan de machine had. De VEEHANDEL III was beladen met lijnkoeken en bestemd van Amsterdam naar Sneek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 15 september. Het stoomschip KAWI arriveerde heden in de Nieuwe Waterweg, van Vlissingen.


Datum: 17 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 september. Volgens een Reuter-telegram uit Kroonstad had de ontploffing aan boord van het stoomschip CALLISTO tijdens de lossing plaats. De daardoor ontstane brand is geblust. Vier arbeiders, die tijdens de ontploffing in het stoomschip werkten, zijn ernstig gewond en in het hospitaal opgenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 september. Uit Cuxhaven wordt geseind, dat de met een lading petroleum van Londen naar Odense bestemde Nederlandse motorschoener SCANDINAVIA met verlies van fokkesteng en met gekraakte fokkemast alhier aangekomen en op de rede is geankerd. De reis kan niet worden voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Uit Hamburg wordt geseind dat het Nederlandse s.s. AMSTEL van Rotterdam aldaar is aangekomen met slagzij over bakboord en overgeworpen lading door slecht weer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf ‘Prins Hendrik’ te Zaandam is te water gelaten een stalen Rijnschip van 300 ton, gebouwd voor rekening van de heer Van Utrecht te Gouda. De kiel werd gelegd voor een stalen Rijnschip van 350 ton.


Datum: 18 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 september. Het stoomschip ZWIJNDRECHT is 15 september van Porto Cabello te Cienfuengos aangekomen. (opm: eerst gevonden vermelding)


Datum: 19 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 18 september. Heden is van hier naar Java vertrokken het nieuwe stoomschip DJAMBI.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 16 september. De vol water gelopen Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS is voor reparatie naar een werf gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 september. De Nederlandse motorschopener SCANDINAVIA, met petroleum van Londen naar Odense, ankerde hier ter rede met verlies van voorsteng en gesprongen fokkemast, welke schade vrijdag (opm: 13 september) werd verkregen in een bui nabij Hornrif. Het schip kan de reis niet voortzetten. Er wordt op orders van de reders gewacht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bjorneborg, 14 september. De Finse (ex Nederlandse) bark TJERIMAI verkreeg in ’t laatst van augustus bij het ten anker komen te Brunsbuttel schade en repareert die thans te Hamnholmen.


Datum: 20 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het casco van het s.s. THORA, gesleept door de sleepboot NOORDZEE, vertrok 19 september te 4.45 uur n.m. naar South Shields. (opm: nieuwbouw Vuyk, voor inbouw van de machines, zie DS 5 september)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Papenburg, 17 september. De sleepboot MARIA is naar Nederland verkocht en zal in de herfst worden geleverd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma J. & A. van der Schuit te Papendrecht is met goed gevolg te water gelaten de stalen schroefstoomboot PRINS HENDRIK, lang 40, breed 6,10 en hol 2,60 meter, bestemd voor het vervoeren van passagiers en goederen tussen Rotterdam en Hoek van Holland. De machines kunnen 200 I.P.K. ontwikkelen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norrköping, 16 september. Uit het op 20 februari van jhet vorige jaar nabij Asköhaven gestrande Nederlandse stoomschip MAUD CASSEL, dat voor GBP 1000 aan de Stockholms Transport og Bogserings A/B verkocht werd, zijn door de bergingsboot GRIPEN de verschillende machinedelen geborgen. De romp wordt door springmiddelen uit elkaar geslagen om de verdere berging te vergemakkelijken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 september. De Nederlandse motorschoener SCANDINAVIA is voor volledige reparatie te Cuxhaven binnengebracht.


Datum: 21 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 20 september. Het Nederlandse schip CONFID, schipper Schuitema, 30 augustus j.l. in het Eemskanaal gezonken, wordt na door een duiker te zijn dichtgemaakt, leeggepompt en gelicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 19 september. De tjalk JANTIENA LUDGARDIENA, schipper D. van Wijngaarden, is verkocht aan de heer H. Freudenberg te Uetersen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Waterweg, 21 september. Heden vertrok het nieuwe stoomschip ZEELAND op proeftocht naar de Noordzee. (opm: het schip ging op 17 augustus als SILVER SPRAY te water, zie DS 21 augustus, en werd tijdens de afbouw aan de S.S.M. verkocht)


Datum: 22 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 september. Hedennacht omstreeks 12.30 uur heeft er tijdens mist boven de Poortershaven een aanvaring plaats gehad tussen het ingekomen Zweedse stoomschip TIRFING en het binnenkomende Spaanse stoomschip BUSTURIA, waardoor de laatste aan bakboord ter hoogte van de machinekamer een gat kreeg, waarop het om zinken te voorkomen daar ter plaatse aan de grond werd gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 september. Volgens rapport zit het aan de grond gezette stoomschip BUSTURIA niet gevaarlijk.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Op de werf ’t Kromhout der firma H. van Vlaardingen te Gouda is in aanbouw een stalen bunboot voor de heer L.A.P. van Oorschot te Gouda.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der firma J. & A. van der Schuit te Papendrecht is de kiel gelegd voor een goederenboot, bestemd voor de dienst Rotterdam – Rozendaal.


Datum: 25 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 september. De te Rotterdam thuis behorende sleepboot GOUWZEE is op de Thames door aanvaring beschadigd.
Volgens een rederijbericht is de GOUWZEE in aanvaring geweest met het te Liverpool thuis behorende stoomschip BALBOA, waardoor de GOUWZEE belangrijke averij aan het bruggedek beliep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 21 september. De tjalk TWEE GEBROEDERS, met schade alhier binnen, is onderzocht en reparatie onwaardig gekeurd. Dientengevolge zal het gesloopt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 23 september. De Nederlandse tjalk ANNA CATHARINA, met de sleepboot ELMSHORN in aanvaring geweest, is gerepareerd en alhier aangekomen om te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. Wij vernemen dat de bergingspogingen aan het stoomschip BUSTURIA zijn gestaakt en het schip is geabandonneerd.


Datum: 26 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 25 september. Het Zeegerecht alhier heeft aan Svitzer een loon toegekend van 40.000 Kronen voor de berging van het Ned. s.s. GRÄNGESBERG dat op 2 juni tijdens mist op het zuidereinde van Amager was gestrand. (opm: zie NRC 30 juni)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 25 september. Heden werd met het op 7 september te water gelaten stoomschip VENUS, door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij gebouwd, een welgeslaagde proeftocht naar Amsterdam gehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 25 september. Volgens mededeling van de Inspecteur van het Loodswezen is het wrak van het schip DOUGLAS op de Westplaat, Brielse Gat, op ongeveer 51º55’16”NB en 00º51’40”OL opgeruimd tot 23 dm. onder gewoon laag water. Dit wrak is van de Nederlandse kaarten geschrapt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 25 september. Het Engelse stoomschip ICELAND, geladen met stukgoederen, strandde 30 jaar geleden in de Eierlandse gronden. Voor grote waarde aan goederen werd toen geborgen. Het casco geraakte met de resterende lading onder het zand. De plaats werd aangeduid door een wrakton. Nu heeft men de strandingsplaats nog eens onderzocht om te zien of er nog iets van de lading zou zijn te bergen. Het schip zit echter zo diep onder het zand, dat met succes niet zal kunnen worden gewerkt. (opm: s.s. ICELAND, 527 ton netto, in 1871 gebouwd voor D. Currie & Co., Leith, op reis Liverpool-Hamburg op 18 december 1876 gestrand)


Datum: 27 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 september. Uit Kopenhagen wordt geseind, dat het met hout van Kroonstad naar Rotterdam bestemde Nederlandse stoomschip NOORDWIJK in de Lynnettegrunden (Drogden) is gestrand. Met Svitzer’s Bergingsmaatschappij aldaar is een contract gemaakt om het stoomschip vlot te brengen. Te Rotterdam is een telegram ontvangen, dat er een contract met Svitzer is gesloten van GBP 100 en dat de verwachting is, dat het hedenavond vlot zal komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 september. De pogingen, in het werk gesteld om het in brand geraakte en toen tot zinken gebrachte schoenerschip KONFID te lichten, zijn niet gelukt. Een duiker van Harlingen heeft de luiken en alle andere openingen zo goed mogelijk afgesloten en daarna werd getracht door middel van de stoompompen van de sleepboten NORDERNEY en ALERT het vaartuig lens te pompen. De werkzaamheden zijn gestaakt. Men wacht thans op een Duitse sleepboot, die van een stoompomp van grotere capaciteit is voorzien en die in vereniging met de NORDERNEY nogmaals zal trachten de schoener te lichten.


Datum: 28 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 24 september. Terwijl het stoomschip BALBOA tijdens mist ging zwaaien om voor anker te gaan, geraakte het in aanvaring met de Nederlandse sleepboot GOUWZEE, die aan de buitenzijde van het stoomschip RACOON lag, dat aan de Deptford boeien gemeerd was. De BALBOA beliep schade aan bakboordsboeg. De schade aan de RACOON, indien ze er is, is niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 september. Uit Cuxhaven wordt geseind, dat de Nederlandse motorschoener SCANDINAVIA heeft gerepareerd en de reis voortgezet. Het schip was 17 september met schade te Cuxhaven binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Omtrent het stoomschip NOORDWIJK wordt geseind, dat men voortgaat met lichten en dat het stoomschip nog dicht is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 27 september. Heden alhier binnengelopen de sleepboot GOUWZEE, van Londen, met het stoomschip RACOON op sleeptouw, bestemd voor de sloop.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 27 september. Heden van hier vertrokken naar Boulogne het stoomschip ZEELAND (opm: eerste commerciële reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 september. Het lichtingswerk van de schoener KONFID is heden weder hervat. De sleepboot ANTON ONKEL, kapt. G. Gerdes, van de W.T.A.G. assisteert thans hierbij de NORDERNEY, kapt. H. Toxopeus. Om het stortluik is gisteren door de duiker een grote kuip vastgeklampt, waaruit men thans aan het pompen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 september. Het grote Nederlandse stoomschip CELEBES, te West Hartlepool gebouwd voor de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ te Amsterdam, deed 25 dezer vanuit de Tyne zijn officiële proeftocht. Het schip, dat een lengte heeft van 407 voet en een gemeten capaciteit heeft van 11.725 tons, is naar de hoogste klasse van Bureau Veritas gebouwd. De machine werkte uitstekend en gaf het schip een snelheid van 13 knoop. Het schip is toegerust met de nieuwste inrichtingen voor snelle bewerking der lading. Een 20-tons kraan is geplaatst ter behandeling van zware stukken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 27 september. Hedennacht mocht het gelukken de schoener KONFID door middel der stoompompen van de sleepboten ANTON UNCKEL en NORDERNEY te lichten. De romp bleek echter zo zwaar beschadigd, dat door beide boten steeds doorgepompt moest worden om het vaartuig vlot te houden. Nadat men echter een paar zeilen onder het vaartuig had aangebracht, waardoor de lekken gedeeltelijk gestopt werden, is de NORDERNEY hiertoe alleen voldoende. Waarschijnlijk zal men trachten het schip hier zo ver te repareren, dat het overgebracht kan worden naar de scheepswerf van de reder Van der Werf te Stadskanaal om aldaar volledig hersteld te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen plaats of datum) Het stoomschip BUSTURIA, op 22 september 1907 in de rivier Het Scheur, ongeveer 380 meter boven kilometerraai CLXIV onder de gemeente Maasland, ca. 220 meter uit de rechteroever, des voormiddags ca. 7 uur gezonken, geladen met ijzererts, zal van rijkswege worden opgeruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 september. Volgens telegram uit Kopenhagen is het stoomschip NOORDWIJK hedenavond vlot gekomen. Eventuele schade is nog niet bekend; er zal morgenochtend een duikeronderzoek plaatsvinden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 26 september. Het Duitse s.s. CONDOR, van Oran herwaarts, was hedennacht in aanvaring met de Nederlandse motorschoener ANNA MARGARETHA, met zand van Brake naar Bremerhaven, die tengevolge zonk waarbij twee personen verdronken, de derde werd door de CONDOR, die niet noemenswaardige schade aan de bak leed, gered.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma J. & K. Smit te Krimpen a/d Lek is te water gelaten een zeesleepboot gebouwd voor L. Smit & Co’s Sleepdienst te Rotterdam. Machine en ketel worden vervaardigd op de Machinefabriek ‘Kinderdijk’.


Datum: 29 september 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 september. Volgens een alhier uit Kopenhagen ontvangen telegram heeft het duikeronderzoek inzake het stoomschip NOORDWIJK plaats gehad. Het schip is onbeschadigd bevonden. Een certificaat van zeewaardigheid is verstrekt en men is thans bezig de geloste lading weder te herschepen om morgen de reis naar Rotterdam te kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 september. Men is bezig de overblijfselen van de lading salpeterzuur uit de schoener KONFID te verwijderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 september. De driemast schoener SAN ANTONIO, kapt. Hammerstein, van Rouaan naar Gefle bestemd, is hier met defecte motor binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 28 september. Het stoomschip KAWI is alhier vertrokken naar Java (opm: haar eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 27 september. De Nederlandse sleepboot ZWARTE ZEE is heden alhier aangekomen van Bermuda met op sleeptouw het oude Engelse oorlogsschip RUPERT, bestemd voor de sloop.


Datum: 30 september 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 27 september. De sleepboot HERMAN door de firma A.F. Smulders voor Argentijnse rekening gebouwd, zeilende op 13 juli j.l. van Schiedam naar Buenos-Ayres vertrokken, gezagvoerder kapt. Joh. F. Wijsmuller, is de 25ste dezer welbehouden ter plaatse van bestemming gearriveerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘Zeeland’ van de firma Gebr. Ribbens en C. Bakker te Hansweert is te water gelaten een stalen Rijnkast groot 650 ton, gebouwd voor de heer H. Leunis te Terneuzen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Op de werf der firma J. & G. Verstockt te Martenshoek is in aanbouw een Rijnschip van 700 ton voor rekening van de heer E. Gorter te Amsterdam.


Datum: 01 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Kapitein Bonjer van het s.s. NIEUW-AMSTERDAM volbracht met de afgelopen reis zijn twee honderdste rondreis als gezagvoerder bij de Holland-Amerika Lijn. Veertien jaar geleden was kapitein Bonjer de eerste gezangvoerder die honderd rondreizen als kapitein volbracht, een voorrecht dat na hem zes zijner collega’s te beurt viel.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Onder het kopje ‘grote vloot’ meldt de krant dat zondagavond (opm: 29 september) 12 uur in de verschillende havens van Rotterdam 141 zeestoomschepen en 10 zeezeilschepen lagen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Wij hebben de aankomst vermeld van de Ned. sleepboten THAMES en SCHELDE met de baggermolens COLONIA en RHENANIA te Sabang. De directie van de Internationale Sleepdienst vestigt er nu in de Shipping Gazette de aandacht op, dat hiermede door sleepboten de langste afstand is afgelegd met baggermolens. Van Emden naar Sabang is namelijk 8000 zeemijlen.
De THAMES met de COLONIA op sleeptouw heeft de afstand van Aden naar Sabang n.l. 3200 zeemijlen in één stuk gedaan, dus zonder tussenhavens aan te doen om kolen. De flottile gaat van Sabang naar Singapore en vandaar komt nog het meest gevaarlijke deel van de tocht, het oversteKen van de Chinese Zee. Alles is intussen door de gezagvoerders C. Post en W. Verschoor gedaan om de onderneming tot een goed einde te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 september. Volgens een telegram uit Kopenhagen heeft het stoomschip NOORDWIJK de reis van daar 29 dezer naar Rotterdam voortgezet.


Datum: 03 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Balek Pappan, 24 augustus. De Ned. tankboot BABALAN, 17 deze van Macassar alhier aangekomen, waarvan de stoomketel op de reis gelekt had, is nagezien en gerepareerd. De BABALAN vertrok 22 augustus naar Singapore met een lading petroleum en gebruikt vloeibare brandstof voor de machine.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de scheepswerf ‘Zeeland’ der firma Gebr. Ribbens & C. Bakker te Hansweert is de kiel gelegd voor een Rijnsleepschip van 800 last voor rekening van de heer Dekker te Doel (Antwerpen).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 2 oktober. De drie onderlossers No’s I, II & III, door de firma A.F. Smulders voor Franse rekening gebouwd, en welke op 11 september l.l. van hier naar Tunis vertrokken gesleept door de sleepboot OOSTZEE van L. Smit & Co’ Sleepdienst, zijn hedenmorgen welbehouden ter bestemde plaatse gearriveerd.


Datum: 04 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 3 oktober. Gisteren vertrok het nieuwgebouwde stoomschip HELENA, voor rekening van de A.C. Lensen’s Stoomvaart Maatschappij te Terneuzen bij de heren Craig, Taylor & Co. Ltd. te Stockton on Tees gebouwd, van deze laatste plaats naar zee tot het houden van de proeftocht. Dit stoomschip, lang 280’, breed 38’en op een diepgang van 17’7½” 3000 tons ladende, is onder speciaal toezicht van Lloyd’s gebouwd en in de hoogste klasse van die vereniging opgenomen. Verder is het schip gebouwd volgens het deep-frame system met extra spanten en zwaardere platen dan gewoonlijk voor deze soort schepen worden gebezigd met het oog op het ertsvervoer. Het is voorzien van patent stoom ankerspil, stoomstuurtoestel, vijf stoomlieren, paalmasten en dirken en al de laatste verbeteringen tot het vlug laden en lossen. De luiken zijn van bijzonder grote afmetingen, zijnde 28 voet lang bij 16 voet breed. Electrisch licht is in het gehele schip aangelegd. De verblijven voor gezagvoerder en officieren zijn in dekhuizen midscheeps, die voor de machinisten in dekhuizen naast de machinekap en die voor de overige bemanning in het achterschip en hebben alle stoomverwarming. De machine, van het triple compoundsysteem, zijn bij de North Eastern Marine Eng. gebouwd, met cylinders van resp. 19, 31 en 51 duim diameter met 35 duim slaglengte, met twee grote stalen ketels, werkende onder een stoomdruk van 180 lbs, Tevens heeft het schip een hulpketel van bijzonder grote afmetingen. Waterballast wordt meegevoerd in de daarvoor ingerichte dubbele bodem en voor- en achtertanks, die van langsscheepsschotten voorzien zijn. Gedurende de proeftocht werkten de machines zonder enige stoornis en werd een vaart behaald van 11½ mijl per uur. Daarna werd koers gezet naar Tyne Dock, waar het schip van de bouwers werd overgenomen en waar het onmiddellijk voor Pillau begon te laden. De HELENA zal worden gevoerd door kapt. Bendert Meinsma.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma A.F. Smulders te Schiedam werd gister met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een baggermolen met perspomp, voor Franse rekening (Gouvernement) in aanbouw.
Deze baggermolen is voorzien van 2 compound machines met grote ketel voor de bagger- en persinrichting, van de nodige stoomlieren voor het manoeuvreren van het vaartuig, en van de nodige hutten en logies voor bemanning. Het vaartuig is zowel in- als uitwendig door elektriciteit verlicht.


Datum: 05 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Gisteren werd van de Werf Gusto te Schiedam met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een baggermolen met perspomp, welke voor het Franse gouvernement in aanbouw is. Deze baggermolen is voorzien van twee compoundmachines met grote ketel voor de bagger- en persinrichting, van de nodige stoomlieren voor het manoeuvreren van het vaartuig en van de nodige hutten en logies voor de bemanning. Het vaartuig wordt zowel in- als uitwendig door electriciteit verlicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 oktober. Het Nederlandse stoomschip CARL LEHNKERING, dat 3 september op reis van de Tyne naar Kroonstad op Hittarp strandde en 28 sptember van Kroonstad alhier arriveerde, is thans in het gemeentedok opgenomen om een onderzoek te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 oktober. Volgens een alhier uit Tromsö ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip GAMMA, kapt. Visser, op reis van Amsterdam naar Archangel, in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip BARNTON en heeft daarbij ernstige schade aan het voorschip bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 oktober. Volgens een telegram uit Tromsö is het van Amsterdam naar Archangel bestemde Nederlandse stoomschip GAMMA met gebroken en verwrongen steven aldaar binnengelopen. Buiten en behalve dit zijn er nog verscheidene platen verbogen en gebroken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De Zweedse bark CARMELITE 13 september met schade van Ornskjoldsvik hier aangekomen is voor geheime prijs aan Gebr. Elzinga verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Gisterenavond werd brand ontdekt in de bunkerkolen in het nieuwste s.s. VENUS van de Kon. Ned. Stoomboot-Mij. Het vuur was spoedig geblust.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 oktober. Het pantserdekschip JACOB VAN HEEMSKERK gebouwd op de marinewerf te Amsterdam, waarvan de stoomwerktuigen zijn vervaardigd door de Kon. Mij ‘de Schelde’ te Vlissingen, zal medio oktober op de rede van Nieuwediep de officiële proeftochten houden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 4 oktober. Het Ned. s.s. AUTOMAAT geraakte hedenmorgen, in ballast inkomende bij Gateshead aan de grond doordat het een aanvaring wilde voorkomen met het s.s. PRINCESS OLGA, dat rondzwaaide om aan de Newcastle Quay te meren. Na ongeveer 10 minuten raakte de AUTOMAAT weer vlot, ogenschijnlijk zonder schade te hebben geleden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf van Gebr. Pot te Bolnes is tewater gelaten de stalen sleepkaan GOD MET ONS, groot ongeveer 770 last, gebouwd voor rekening van de heer J. Witman te Druten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf Gusto te Schiedam is tewater gelaten de stalen romp van een baggermolen met perspomp, in aanbouw voor rekening van het Franse Gouvernement.


Datum: 06 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 oktober. De Zweedse bark CARMELITA, 13 september van Ornskjoldsvik alhier aangekomen, is tot geheime prijs verkocht aan de heren Gebr. Elzinga.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Tromsö, 4 oktober. Het stoomschip BARNTON, waarmede het Nederlandse stoomschip GAMMA in aanvaring was, was op reis van Archangel naar Manchester. De BARNTON is bij Toensnæsskjær, ten noorden van Tromsö, aan de grond gezet. Een bergingsstomer is ter assistentie vertrokken.


Datum: 07 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Tromsö, 4 oktober. Het Eng. s.s. BARNTON en het Ned. s.s. GAMMA zijn met elkander in aanvaring geweest en verkregen beide schade. Eerstgenoemd is aangevaren aan stuurboord aan de voorkant van de brug en werd te Toensnaesskjaer op strand gezet. Het voorruim is vol water en er staat 20 voet water in de machinekamer en het achterruim. Het schip zit van voor tot de midscheeps op vlakke grond vast. De BARNTON is 1170 nrt groot den de lading bestaat uit 900 standards hout, bestemd voor Manchester.
De GAMMA arriveerde hier met voorsteven verbogen en gebroken en verscheidene platen verbogen en gebroken.


Datum: 08 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 oktober. Heden vertrok van hier het stoomschip CELEBES via Antwerpen naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip HELENA is op 7 dezer op de eerste reis van Newcastle naar Pillau vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De Ned. sleepboten THAMES en SCHELDE met de baggermolens RHENANIA en COLONIA op sleeptouw arriveerden 6 oktober des avonds te Singapore. Alles wel.
De reis is op 8 oktober des voormiddags voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Uit Hong Kong wordt geseind dat het Ned. s.s. SULTAN VAN LANGKAT aan de kade liggend in brand is geraakt. Men gelooft dat de schade gering zal zijn.


Datum: 10 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 oktober. Volgens een bij de Vereeniging van Assuradeuren uit Abo ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip SENIOR, van Blyth met kolen naar Abo, aldaar gestrand. Een heden te Rotterdam ontvangen telegram maakt ook melding, dat de SENIOR nabij Abo aan de grond zit en tevens wordt in dit bericht vermeld, dat het lek is gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 9 oktober. Met het slopen van het stoomschip BUSTURIA is gisteren een begin gemaakt. Het moet tot 9 meter onder laagwater worden opgeruimd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer J. Smit te Sappemeer is tewater gelaten een stalen sleepkaan van 245 ton, gebouwd voor de heren Wubbolt & Koch te Hoogezand, waarna de kiel werd gelegd voort een sleepkaan van 345 ton voor rekening van de heer J. Sibreinds te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf der firma J. & A. van der Schuijt te Papendrecht is de kiel gelegd voor de stalen schroefsleepboot MARIE LEONIE voor rekening van de heer O.G. Hell te Dordrecht.


Datum: 11 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 10 oktober. Het Nederlandse stoomschip GAMMA is na enige voorlopige reparatiën heden van Tromsö naar Drontheim vertrokken om daar de nodige reparatiën te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 oktober. Heden is het stoomschip SENOIR na het werpen van een gedeelte lading en met assistentie vlot en te Abo aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf ‘de Baanhoek’ te Sliedrecht is tewater gelaten het Rijnschip MARIA groot 800 ton voor rekening van de heer F.A. Hartmans te Rozendaal.
De kielen zijn gelegd voor drie Rijnschepen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf ‘de Onderneming’ te Hardinxveld is tewater gelaten een stalen boeieraak voor schipper H. van der Doe te Dreischor, waarna de kiel is gelegd voor een klipperschip voor de heer Straatman te Utrecht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tromsoe, 9 oktober. Het s.s. BARNTON dat na de aanvaring met het Ned. s.s. GAMMA op strand werd gezet en waarop beslag was gelegd is vrijgelaten en vertrekt morgen naar Drontheim vergezeld van een Svitzer.


Datum: 12 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 10 oktober. De ijzeren Nederlandse bark HENRIETTE HAASMANN, ex DOXFORD,
groot 703 register ton, met een draagvermogen van 1070 ton, in 1868 te Sunderland gebouwd, is volgens rapport naar Noorwegen verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 oktober. Heden werd door het nieuwe s.s. CELEBES van de Stoomvaart-Mij ‘Nederland’ alhier ter rede proefgestoomd.


Datum: 13 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 12 oktober. Wij vernemen, dat het opruimen van het nabij Maassluis gezonken stoomschip BUSTURIA gegund is voor NLG 23.800.


Datum: 14 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma Wortelboer & Co te Hoogezand is met goed gevolg tewater gelaten een stalen sleepkaan van 800 ton, gebouwd voor rekening van de Deutsch Holländische Kanal- und See-schiffahrts Gesellschaft te Emden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mozambique, 6 september. De Duitse (ex Nederlandse) bark NIL DESPERANDUM die, na op de baar aan de grond te hebben gezeten hier lek terugkeerde, is door experts onderzocht die het volgende rapport van hun bevindingen geven: Het gehele dek schijnt ontzet te zijn; bij de grote mast en het grootluik is dit opgezet. Het tuig is beschadigd en de grote mast zeer los; grootbramsteng beschadigd, etc. Dewijl het schip lek, en de bodem vermoedelijk ernstig beschadigd is, wordt aanbevolen de lading hetzij aan de wal of in een ander schip te lossen. De zeer uitgebreide reparatie kan onmogelijk hier geschieden. Als de lading uit het schip is zal nog een onderzoek plaatshebben.


Datum: 15 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 oktober. Gisteren is het Nederlandse stoomschip GAMMA te Drontheim aangekomen om aldaar te repareren. De voorsteven van de GAMMA is ongeveer 5 voet achterovergezet en helt 3 voet naar stuurboord over.


Datum: 16 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Het op de werf der firma J. en K. Smit te Krimpen a/d Lek gebouwde stoomjacht PADANG voor rekening van de heer K. Smit heeft bij de gehouden proeftocht uitstekend voldaan en 12 mijl per uur gelopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Abo, 12 oktober. Na de stranding van het Ned. s.s. SENIOR zijn drie duikers twee dagen onafgebroken werkzaam geweest om de lekken te stoppen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 oktober. De Salvage Association ontving het volgende telegram van Lloyd’s Agent te Abo gedateerd op heden: de SENIOR is behouden in de haven aangekomen; de uitgestrektheid der schade is nog niet bekend. De schade aan de kolenlading wordt geschat op 96 ton.


Datum: 17 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 oktober. Uit Abo werd gisteren onder meer geseind, dat over een lengte van 5 vaâm de kiel van het stoomschip SENIOR van voren is weggeslagen en dat er twee platen aan stuurboord zijn beschadigd.


Datum: 18 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 oktober. Heden is alhier aangekomen het eveneens heden van Rotterdam vertrokken stoomschip s’JACOB.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf der firma P. Boele te Slikkerveer is te water gelaten het Rijnschip ENERGIE, groot 850 last, gebouwd voor de heer J. Klap te Rotterdam.


Datum: 19 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 14 oktober. Volgens rapport heeft het met steenkolen van West Hartlepool alhier aangekomen stoomschip CELAENO tijdens de reis gestoten, waardoor het water maakte.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 19 oktober. Het van New York komende s.s. RIJNDAM is even beneden Vlaardingen aan de grond geraakt. De sleepboten NOORDZEE en ROZENBURG hebben vastgemaakt. Men hoopt het schip, dat ook gelicht wordt, met het middaggetijde vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 oktober. Hr.Ms. Jacob van Heemskerck vertrok heden van hier naar Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 16 oktober. De te Groningen thuisbehorende en met graan van Stralsund naar Christiania bestemde Nederlandse tjalk HENDERIKA is in de Sont aan de grond gevaren, doch kwam zonder assistentie vlot en zette de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 oktober. De HENRIETTE HAASMANN bracht bij verkoop GBP 2000 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 17 oktober. Het stoomschip MELITA BOHLEN, dat aan een sloperij in Nederland verkocht is, zal door de Nederlandse sleepboot MAAS derwaarts worden gesleept. De MAAS is heden met de MELITA BOHLEN van hier naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 17 oktober. Naar wordt gemeld zijn de stoomschepen PRINS HENDRIK en PRINSES SOPHIE van de Stoomvaart Maatschappij Nederland aan de firma Diedrichsen, Jebsen & Co. te Hamburg verkocht.


Datum: 20 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aalborg, 17 oktober. De met oliekoeken van Hull naar Thisted en hier bestemde Nederlandse schoener DINA JOANNA is gisterennamiddag bij Fæggesund in de Limfjord gestrand en zit hoog. De motorboot ATLANTA tracht het schip vlot te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 oktober. Uit Cuxhaven wordt geseind, dat de met granietsteen van Carlshamn naar Rotterdam bestemde Nederlandse tjalk COSMOPOLIET uit zee is teruggekeerd en met verlies van enige zeilen en het kluifhout alhier is binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 oktober heeft er in de lading kolen van ruim I van het. Volgens telegram uit Kroonstad uit Swansea aangekomen Nederlandse stoomschip TROMP een ontploffing plaats gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 oktober. Volgens telegram uit Calmar strandde het met hout van Hernösand naar Harlingen bestemde Nederlandse stoomschip ALIDE bij Oland, doch kwam, na een gedeelte van de deklast geworpen te hebben, zonder assistentie weder vlot en zette, ogenschijnlijk onbeschadigd, de reis voort.


Datum: 21 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen plaats) De SENIOR vertrok 19 oktober van Abo naar Helsingfors om te repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Volgens een telegramn uit Calmar is het Ned. s.s. ALIDE van Hernosand met hout voor Harlingen op Oland gestrand, doch later ogenschijnlijk onbeschadigd zonder assistentie vlot gekomen, na een deel der deklast overboord te hebben geworpen. De reis is daarop voortgezet.


Datum: 22 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf Czaar Peter te Zaandam is te water gelaten de motorboot MERCURIUS, gebouwd voor de firma J. van der Toorn te Wormerveer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de scheepswerf der firma wed. C. Boele en Zoonen te Slikkerveer zijn de kielen gelegd voor 2 rijnschepen, groot 570 ton, te bouwen voor buitenlandse rekening.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer T. Schepma te Kampen is te water gelaten een stalen blazerschuit voor rekening van de heer W.A. van der Tak te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 oktober. Volgens een telegram uit Calmar is het stoomschip ALIDE met defecte machine en lekkage aldaar binnengebracht, waar het door duikers wordt onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwe Waterweg, 20 oktober. Heden arriveerde hier de sleepboot MAAS van Hamburg, met op sleeptouw het stoomschip MELITA BOHLEN om gesloopt te worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 22 oktober. De Duitse sleepboot KRAUTSAND, op sleeptouw hebbende de zeelichter DONAU, heeft buitengaats aangevaren de hopperbarge MAASMOND V. De MAASMOND V werd in zinkende staat door de hopperbarge AMSTERDAM V binnen gesleept en om zinken te voorkomen aan de Zuidwal aan de grond gezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 10 oktober. Het Ned. s.s. SENIOR gaat vermoedelijk maandag (opm: 28 okt) in het droogdok om te worden onderzocht en gerepareerd. Dit onderzoek zal plaatshebben door gerechtelijke experts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 17 oktober. De schoener DINA JOANNA, op de zuidzijde van Fæggesund gestrand, is nog niet vlot. Sedert het op het strand lopen van dit schip is het water 5 duim gevallen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 oktober. De schoener KONFID zal van hier naar Stadskanaal overgebracht worden om aldaar te worden gerepareerd. Het overgebleven gedeelte der lading, nl. plm. 50 bemande flessen, zal vermoedelijk naar de plaats van herkomst (Hamburg) teruggezonden worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 21 oktober. Het Nederlandse stoomschip ALIDE, van Hernösand naar Harlingen, te Calmar binnengelopen, wordt door duikers onderzocht.


Datum: 23 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. De schade aan het stoomschip GAMMA, door aanvaring met het stoomschip BARNTON ontstaan, wordt geschat op 34.000 kronen. De reparatiën zullen 20 dagen duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 oktober. Uit Helsingfors wordt geseind, dat het Nederlandse stoomschip SENIOR waarschijnlijk maandag in het dok zal gaan. De expertise zal door een gouvernementsexpert verricht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 18 oktober. De bij Fæggesund gestrande Nederlandse schoener DINA JOANNA is, na een gedeelte lading gelost te hebben, vlot en alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 oktober. Uit Barbados wordt geseind, dat volgens een rapport van een stoomschip van de Booth-Line dit stoomschip op 13 oktober op 34ºN en 70ºW de Nederlandse bark L.A. ROMONDT, die verlaten was, gepasseerd is. De L.A. ROMONDT is een in 1888 gebouwde en te St. Martin thuisbehorende onder Nederlandse vlag varende bark, groot bruto 475 ton en netto 452 ton. De reder van dit vaartuig is L.A. van Romondt.
verloren. De gezagvoerder Jacobs is ziek.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Heden werd van de scheepsbouwwerf ‘de Merwede’ der heren van Vliet & Co te Hardinxveld met zeer goed gevolg te water gelaten een stalen sleepkaan no. 61, lang 80 m. en groot circa 760 last, voor rekening van de Erven M. Heinsius & Co te Rotterdam.
Verder werd voor enkele dagen de kiel gelegd voor een stalen zeestoomschip no. 62, lang 185’, breed 29’ en hol 14’ voor rekening van een Engelse firma.


Datum: 24 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 oktober. Heden vertrok van hier het stoomschip ’s JACOB, naar Java via Newcastle.

NRC 241007
Ventnor, 21 oktober. Het van Antwerpen naar New York bestemde Nederlandse tank-zeilschip HAINAUT, nu bij Spithead voor anker liggende, heeft ter hoogte van Start Point door een Zuiderstorm de fok en voor-ondermarszeil

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 oktober. Omtrent de schade aan het Nederlandse stoomschip SENIOR wordt uit Helsingfors geseind dat de steven en stevenknie over een lengte van 25 voet vernieuwd moeten worden. 18 Huidplaten moeten vernieuwd, 6 er uit genomen en gestrekt, en 3 ter plaatse gestrekt. 10 spanten en wrangen moeten ter plaatse worden gestrekt, wat ook geschieden moet met de bakboordskimkiel. De tanks moeten gecement en beproefd, de stuurstangen, de assen en de kranen en pijpen, die met het buitenwater verbinding hebben, moeten worden nagezien. De experts bevelen aan voorlopige reparatiën te vermijden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 oktober. De in het voorjaar alhier met averij binnengekomen 2-mast gaffelschoener CONFID (opm: KONFID), kaptein/eigenaar H. Schuitema, van Bremen naar de Rijn met plm 1000 demijeons salpeterzuur, die men wegens brand in de lading (opm: zie PGC 30 augustus) alhier in het dok liet zinken, zal spoedig van hier naar Stadskanaal worden gesleept om te repareren. De lading ging op ongeveer 55 flessen na geheel verloren, welke laatsten naar Bremen werden verscheept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 oktober. De Nederlandse koftjalk SPES NOSTRA, in 1895 te Martenshoek van staal gebouwd, is naar Bremen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Livorno, 21 oktober. Morgen kan de lading van het stoomschip CELAENO, dat lek alhier binnenkwam, geheel gelost zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Volgens een hedenmorgen bij het Nederlandse Loodswezen ontvangen telegram is de Vlissingse loodsschoener No. 13, schipper Sutherland, in zinkende toestand te Ostende binnengesleept. De schoener was in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip SOUTHWARK. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaatsgehad. De inspecteur van het loodswezen is met het transportschip COERTZEN naar Ostende vertrokken. De schoener is om zinken te voorkomen aan de grond gezet.


Datum: 25 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Volgens door de Stoomvaart Mij ‘Nederland’ uit Londen ontvangen telegram heeft het Hof van Appèl, bestaande uit drie rechters, eenstemmig het s.s. ISLE OF CALDY alléén schuldig verklaard inzake de aanvaring met het s.s. KONING WILLEM II.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 24 oktober. Na voorlopig hier gerepareerd te hebben is de hopper MAASMOND V naar het droogdok te Amsterdam vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het s.s. TROMP vertrok 25 oktober van Kroonstad naar St. Petersburg. (opm: zie bericht 19 oktober)


Datum: 26 oktober 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 oktober. De aangevaren Vlissingse loodsschoener No. 13 is, na te Oostende enige voorlopige herstellingen te hebben ondergaan, door het transport s.s. COERTZEN alhier binnengesleept om de belangrijke schade hier te repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 oktober. De loodsschoener No. 2 is alhier terug uit zee op de haven gekomen met gebroken fokkemast.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der firma Theissing & Oostlander te Geertruidenberg is te water gelaten de stalen sleepkaan WILLEMINA, groot 800 ton, gebouwd voor de heer M. van Gameren te Gorinchem.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de firma L. Smit en Zoon te Kinderdijk is de kiel gelegd van een zeesleepboot bestemd voor L. Smit & Co’s Sleepdienst te Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel is te water gelaten een stalen weserkaan van 350 last, voor rekening van de Bremer Schlepp-Schiffahrt Gesellschaft te Bremen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 24 oktober. Het om te slopen naar Nederland verkochte stoomschip MELITA BOHLEN heeft bij verkoop ongeveer GBP 4000 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 24 oktober. De naar hier verkochte Nederlandse stoomschepen PRINS HENDRIK en PRINSES SOPHIE hebben bij verkoop ieder GBP 25.000 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 oktober. De Nederlandse schoener ANNA, gezagvoerder De Witt, van Labrador naar Gibraltar bestemd, werd 19 oktober op 48º N.B. en 38º W.L. met verlies van roer, met alle zeilen weggeslagen en zwaar lek verlaten. De bemanning werd door een ander schip opgepikt en te Liverpool geland. De ANNA behoort te Groningen thuis en is 133 ton groot.


Datum: 27 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 oktober. Het Nederlandse motorschip SAN ANTONIO, kapt. Hammerstein, heden van hier naar Norrköping vertrokken, is alhier met defecte machine uit zee teruggekeerd en ter rede geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Waterwg, 26 oktober. Heden kwam alhier aan de sleepboot OOSTZEE, van Harwich, met het stoomschip HARWICH op sleeptouw, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 25 oktober. Door de gezagvoerder van het van Portland (Me) alhier aangekomen Engelse stoomschip OTTOMAN wordt gerapporteerd, dat hij 18 oktober op 48º23’ N.B. en 38º W.L. de met droge vis van Labrador naar Gibraltar bestemde Nederlandse schoener ANNA heeft aangetroffen, die noodseinen toonde. De bemanning vroeg om overgenomen te worden, doch door de hevige noord-wester storm was het niet mogelijk een boot te water te laten. Tot de volgende morgen bleef de OTTOMAN in de nabijheid en toen de zee en wind afnamen, werd er een boot gestreken, die de vijf opvarenden van de ANNA op de OTTOMAN overbracht. De juiste datum van het verlaten was 19 oktober v.m. 8.00 uur en wel op 47º58’ N.B. en 37º44’ W.L. Buiten en behalve dat het roer weg was, waren de zeilen weggeslagen, de mast gesprongen en het schip was zwaar lek. Voordat de bemanning het schip verliet, waren alle luiken opengelegd. De zee brak er hevig over heen. Men vermoedt dat het niet lang kan hebben gedreven.
Het vaartuig is in Nederland verzekerd, de lading ter waarde van GBP 3000 te Liverpool en Glasgow.


Datum: 29 oktober 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een telegram uit Londen meldde vrijdag dat de schoener ANNA door het Engelse s.s. OTTOMAN in het midden van de Atlantische Oceaan in zinkende toestand was aangetroffen. De bemanning, bestaande uit kapt. De Wit, stuurman Hendriks, twee matrozen en de kok, allen Groningers, waren gered. Gistermiddag zijn deze zeelieden om drie uur alhier weer behouden en wel in de kring hunner familie teruggekeerd en het is van een hunner dat we de volgende bijzonderheden vernamen.
De ANNA was een flink gebouwde stalen schoenerlogger, groot 115 Reg. tonnen, ongeveer 4 jaar oud en behoorde aan reder Stadtlander te Emden. (opm: Stadtlander was de boekhouder; kapitein G.F. de Wit sinds maart 1905 de eigenaar) Met een lading stokvis was zij in het begin dezer maand van Turnwick op Labrador vertrokken met bestemming Gibraltar. Toen men 4 dagen op zee was stak een hevige storm op welke de zeilen en het roer beschadigde. Het weer klaarde echter weldra weer zo goed op dat de beschadigingen werden hersteld. De 15e oktober des nachts was het echter weer geheel mis. Geheel onverwacht brak er een orkaan los, het schip helde zwaar over en het zilte water der stortzeeën joeg de rustig slapende mannen in de kooien met schrik overeind. Het schip stampte, de beide masten kraakten onder de kracht van de stormwind en allen spoedden zich naar dek om door het bergen van de zeilen erger te voorkomen. De storm was hun echter al voor. Met een geweldige klap sloeg het grote fokzeil neer en de ontstelde bemanning dankte de hemel dat zij niet waren getroffen, of door de losschietende touwen naar boven waren geslingerd. Weldra knapten ook de gaffel en boom als rietjes af en regende het hout, ijzer en tuigage naar beneden, als door een wonder niemand treffende. Steeds sloegen de hooggaande zeeën over het dek en spoelden alles wat maar enigszins los zat over boord en maakten als om hun vernielingswerk te voltooien de proviand zo goed als geheel onbruikbaar. Het veiligste plaatsje vonden de schipbreukelingen nog op het achterdek waar ze met zijn vijven opeen kropen in hun doornatte kleren en de lange gure nachten doorbrachten, telkens na een stortzee elkaar bij de naam roepend om te weten of allen nog present waren. Tot overmaat van ramp sloeg in de nacht van de 17e op de 18e het roer weg en ontstond tengevolge daarvan een lek. Het thans geheel aan de ontketende elementen prijsgegeven vaartuig kwam nu eens voor de storm te liggen, dan weer tegen de storm in. De toestand werd hoe langer hoe hachelijker. Men bevond zich echter, hoewel midden op de oceaan, in het vaarwater der stoomvaartlijnen tussen de oude en de nieuwe wereld en hoop op redding was derhalve niet uitgesloten. Maar die hoop begon reeds te minderen toen achtereenvolgens twee stoomschepen opdoemden, helaas om aan de andere gezichtseinder achter de regenachtige watermassa's te verdwijnen. In de morgen van de achttiende – zij bevonden zich toen op 57º48’ N.B. en 37º44’ W.L. – werden eindelijk hunne noodseinen opgemerkt door het genoemde s.s. OTTOMAN. De zee was te owlig om een boot uit te zetten. De OTTOMAN bleef evenwel in de nabijheid, een ellendige dag en een nog ellendiger nacht werd nog eens doorgemaakt en de volgende morgen werd van de zijde van het stoomschip gewaagd een boot uit te zetten. De woelige zee verhinderde echter het wrak te dicht te naderen. Het als door een wonder nog geheel complete vijftal maakte daarom een lij stevig aan boord vast en de matrozen en de kok gevolgd door de stuurman en de kapitein, die eerst de luiken hadden opengezet om het wrak gauwer te laten zinken, kwam met behulp daarvan weldra in de boot en binnen enige ogenblikken aanboord van de OTTOMAN. Daar werden zij liefderijk opgenomen, van droge kleren voorzien en onder de wol gestopt. Toen zij de volgende morgen ontwaakten en zich aan dek begaven was het ongelukkige schip reeds uit het gezicht verdwenen.
De OTTOMAN voer met bestemming naar Liverpool. Donderdagavond j.l. daar aangekomen maakten zij die nacht van de hartelijke gastvrijheid van het zeemanshuis aldaar gebruik. De volgende dag werd de Nederlandse consul opgezocht en deze zorgde voor hun verdere reis naar het moederland zodat ze gistermorgen te Hull op de boot konden stappen naar Harlingen. Vandaar arriveerden ze hier allen zo fris als dolfijnen in de kring der hunnen, waarin ze, zoals te verwachten met open armen werden ontvangen. Hun gehele uitrusting hebben ze echter verloren en dat weegt zwaar genoeg bij de arme kerels. Evenwel de vreugde er het leven te hebben afgebracht doet veel vergeten. De schrik schijnt echter met hun lijden te zijn verdwenen. Tenminste de waterrot, een jonge sterke kerel die wij vroegen of hij nu zeker tot het voorjaar aan wal bleef, verzekerde ons dat de winter hem nog te lang duurde. Met de eerste de beste gelegenheid koos hij weer het ruime sop.
Het schip waarvan alleen de scheepspapieren zijn gered, en de lading zijn verzekerd. Maar de uitrusting der bemanning?

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 28 oktober. Het Ned. s.s. MAASSTAD, van Galatz, met graan en duigen, rapporteert slecht weer te hebben gehad waarin een gedeelte van de deklast verloren ging. Gisteren, bij aankomst in Pauillac, verloor het een anker met 105 vadem ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 oktober. De schoener KONFID vertrok heden per sleepboot naar Stadskanaal ten einde aldaar te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 oktober. De Nederlandse sleepboot OOSTZEE, van Rotterdam naar Kalmar, passeerde heden Brunsbüttel om het stoomschip ALIDE van daar naar hier te slepen.


Datum: 30 oktober 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 25 oktober. De reparatiekosten aan het Nederlandse stoomschip SENIOR, dat bij Utö op het strand heeft gezeten, worden begroot op 41.270 Finse marken en de waarde van het stoomschip SENIOR in beschadigde toestand was geschat op 85.000 Finse marken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepsbouwwerf de firma D. Boot te Gouwsluis zijn met goed gevolg te water gelaten twee sleepkanen resp. 600 en 450 ton groot. Verder nog twee motorboten en een paviljoenjacht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘De Hoop’ der firma C. van der Giessen en Zonen te Krimpen a/d IJssel is met goed gevolg te water gelaten het kanaalschip No. 2, groot 500 last, voor de firma Lehnkering & Co te Duisburg.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Voor de nieuwe stoombootonderneming tussen Texel en Den Helder zal een nieuwe schroefstoomboot worden gebouwd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Calmar, 24 oktober. Er zal van Duitsland een sleepboot gezonden worden om het Ned. s.s. ALIDE met zijn lading naar de bestemmingsplaats te brengen. Een gedeelte van de geworpen deklast is geborgen op de kust van Oland.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Stockholm 25 oktober. Op het Ned. s.s. ALIDE, dat zaterdag op de oostkust van Oland strandde, zal vanwege de Neptun Bergingsmaatschappij beslag worden gelegd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Thisted, 26 oktober. De Ned. tjalk DINA JOANNA, schipper Wijnstok, na aan de grond te hebben gezeten hier aangekomen, is 23 dezer met het restant der lading lijnkoeken naar Aalborg vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 28 oktober. Kapitein Schierhorst van de heden van Philadelphia hier aangekomen tankstomer PHOEBUS rapporteert, op 19 oktober des namiddags 3 uur op 48º N.B. 38º W.L. in het midden van de Atlantische Oceaan de door de bemanning verlaten Nederlandse schoener ANNA te hebben aangetroffen, met slechts twee honden aan boord. De ANNA had het roer gebroken. Uit het in de kajuit liggende journaal bleek, dat het schip 190 ton droge vis in het ruim had, dat het voor vier jaren in Emden gebouwd was en te Groningen thuis behoorde. De honden werden van boord gehaald en de schoener in brand gestoken omdat deze een gevaar voor de scheepvaart vormde. Wij hadden gedurende de reis zeer slecht weer en hooggaande zee.


Datum: 01 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ‘Zeeland’ der Gebr. Ribbens en C. Bakker te Hansweert is een stalen rijnkast van 600 ton te water gelaten, waarna de kiel werd gelegd van een zelfde vaartuig van 670 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der Gebr. Pot te Bolnes is te water gelaten het ijzeren rijnschip ARGUS groot 600 last, gebouwd voor de heer W. Smits te Dordrecht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Met goed gevolg is van de scheepswerf van de heer J. van Limborg te water gelaten een stalen paviljoenschuit voor rekening van schipper M. Broere te Berg-Ambacht, waarna de kiel is gelegd voor een stalen hevelaak voor schipper D. van Vliet te Culemborg.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 27 oktober. Het s.s. CUBAN, van New Orleans hier heden aangekomen, rapporteert 19 oktober op 47º50’ N.B. 38º10’ W.L. een schoener te zijn gepasseerd van ongeveer 300 ton, waarvan het achterschip in brand stond. Er omheen stomende werd geen leven noch boten aan boord gezien. Het scheen een ijzeren schip te zijn en het vuur aan het uitdoven. Het schip is gevaarlijk voor de scheepvaart. (opm: het betreft de Ned. schoener ANNA, zie o.a. NRC 27 oktober)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 oktober. Hedenavond kwam hier van Haarlem aan de op de werf ‘Conrad’ aldaar voor Braziliaanse rekening gebouwde stoomhopper PROGRESSO, welke bij gunstige gelegenheid de reis naar Buenos Ayres zeilende zal afleggen.


Datum: 02 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Door de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is thans aan de Tweede Kamer ingediend een Schepenwet, bevattende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen en betreffende het instellen van een onderzoek omtrent klachten nopens misdragingen van de schipper. De wet is van toepassing op alle zeeschepen in de zin der wet van 28 mei 1869, vissersvaartuigen uitsluitend tot visvangstof schelpvisserij of tot het vervoeren van vis of schelpen gebezigd wordende, sleepschepen, dokken en andere dergelijke drijvende voorwerpen welke over zee naar hun bestemming worden gesleept, zeevissersvaartuigen als bedoeld in de wet van 21 juni 1881 en aan Nederlanders toebehorende pleziervaartuigen. (Opm: sterk afgekort)


Datum: 03 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 november. De van Carlsham naar Rotterdam bestemde Nederlandse tjalk COSMOPOLIET, die 19 oktober met schade te Cuxhaven binnenliept, is volgens telegram uit bovengenoemde plaats gerepareerd en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 1 november. De sleepboot PRESIDENT KRÜGER, met drie schepen op sleeptouw van Antwerpen naar Dordrecht, verloor bij Walsoorden haar schroef. De stoomboot PASSEPARTOUT bracht de sleepboot en de schepen binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 2 november. Hedenmorgen werd met goed gevolg van helling 3 van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelaten het stalen schroefstoomschip SURINAME, lang 336 voet, breed 42 voet en hol 26 voet, in aanbouw voor de Koninklijke West Indische Maildienst voor de dienst van Suriname op New York en bestemd voor het vervoer van passagiers en bananen. De stoomwerktuigen van 2600 IPK worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek voor Werktuigen en Spoorwegmateriaal te Amsterdam. Door baronesse Tindal, echtgenote van de oudste directeur van de Koninklijke West-Indische Maildienst, werden de doopceremoniën verricht.
Op de vrijgekomen helling wordt onmiddellijk een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuw stoomschip, VAN HOORN te noemen, voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Dezer dagen is door de werf ook de bouw aangenomen van twee salonboten voor de Alkmaar Paket, ten behoeve van de dienst Amsterdam-Zaandam.


Datum: 05 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Vanuit Devonport 4 november 06.05 uur in de Nieuwe Waterweg aangekomen per sleepboot GOUWZEE de sloper PILOT, oud marinevaartuig. De sleep is 5 november naar Zwijndrecht doorgevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 november. In de kajuit van het van Swansea naar Stockholm bestemde Nederlandse stoomschip AMELAND heeft een gasontploffing plaatsgehad, waardoor de kapitein zwaar gewond werd en zijn opname in het ziekenhuis te Kiel noodzakelijk werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 november. De Nederlandse tjalk COSMOPOLIET, van Carlsham naar Rotterdam bestemd, is met gebroken zwaard en gescheurde zeilen als bijlegger hier aangekomen. Het schip is naar de binnenhaven verhaald om de schade aan roer en zeilboom te herstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 november. De stoomtrawler BRUINVISCH van de Maatschappij Doggersbank is hedennacht binnen de pieren op het Noorderhoofd gevaren. De sleepboten TITAN en CYCLOP hebben hedenmorgen vergeefs getrokken, doch hedenmiddag met wassend water is de BRUINVISCH voor de sleepboten VISCHPLOEG, VISSCHERSHAVEN en ADMIRAAL DE RUYTER vlotgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 4 november. Het stoomschip ALIDE, door de sleepboot OOSTZEE alhier binnengesleept, heeft van de deklast 65 à 80 standaard gezaagd hout verloren. Het schroefraam van de ALIDE is gebroken en enige platen zijn beschadigd, zodat na lossing der lading de ALIDE naar Rotterdam zal worden gesleept ter reparatie.


Datum: 06 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der Gebr. Bodewes te Lobith is te water gelaten het ijzeren sleepschip ALT HEIDELBERG groot 1000 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 november. Het naar Blyth uitgaande stoomschip HEELSUM is verschenen vrijdagnamiddag met de barge J.B.W. nabij de West-Blyth boei in aanvaring geweest, waardoor laatstgenoemd vaartuig aan stuurboord beschadigd werd. De HEELSUM zette ogenschijnlijk onbeschadigd de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 november. Het heden van Christiania binnengekomen tjalkschip HENDERIKA, kapt. van Eggem, heeft de gehele deklast planken verloren.


Datum: 07 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 november. De Vlissingse afhaalkotter 11 is in het Oostgat door het naar Middelburg bestemde Duitse stoomschip VENUS aangevaren. De afhaalkotter, die nogal schade aan het achterschip bekwam, werd buiten dienst gesteld en is tot de rede gesleept door de VENUS.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Petersburg, 5 november. Het ijs heeft zich op het Meer van Ladoga plotseling ingezet, waardoor verscheidene stoomboten en ongeveer duizend lichters met hout en graan zijn ingesloten. De schade daardoor ontstaan wordt geschat op enige millioenen roebels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 november. Het van Archangel alhier binnengekomen Nederlandse stoomschip OOTMARSUM heeft een zware storm doorstaan, waardoor een gedeelte van de deklast overboord ging. Wegens kolengebrek moest van de houtlading gestookt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 november. Het stoomschip SUMATRA van de Maatschappij Nederland, in aanbouw op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘de Schelde’ alhier, zal op zaterdag 16 dezer te water worden gelaten.


Datum: 08 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 november. Het Nederlandse tankstoomschip LA FLANDRE en het uitgaande Belgische stoomschip ESCAUT, van Antwerpen naar Bordeaux, zijn nabij Nieuwesluis met elkaar in aanvaring geweest. De ESCAUT werd later achter Rammekens gesleept en maakte water. De LA FLANDRE is opgestoomd naar Gent, hebbende averij aan de boeg.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Door de heer W. Schram, scheepsbouwmeester te Slikkerveer, is te Bolnes een terrein aangekocht om daar een scheepswerf aan te leggen.


Datum: 09 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 november. Van het stoomschip ESCAUT, dat achter Rammekens aan de grond is gezet, staat de machinekamer vol water. Een vertegenwoordiger van de rederij is hier om maatregelen te treffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Londen, 7 november. Op de 5e dezer is het voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Port Glasgow in aanbouw zijnde stalen stoomschip LOMBOK met goed gevolg te water gelaten. Direct daarna is het naar Glasgow gesleept om de triple-expansiemachine, die aldaar wordt vervaardigd, te doen stellen. Deze machine heeft cylinders met 26½, 43 en 72 duim diameter en een slag van 48 duim. De stoom zal geleverd worden door drie enkelvoudige ketels met een druk van 180 lbs. en met geforceerde trek. De afmetingen van het schip zijn lang 408 voet, breed 51.6 voet en hol tot het opperdek 37 voet. Het heeft twee masten met een aantal laadbomen en het zal van 12 krachtige stoomlieren voorzien worden. Voor het vervoer van pelgrims zijn de dekken van teakhout en zijn er speciale inrichtingen voor de passagiers gemaakt. Verder wordt gemeld, dat het over het geheel met electrisch licht en met een Clayton brandblus-installatie zal worden voorzien.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Uittreksel uit het jaarverslag van het afgelopen boekjaar van de Vrachtvaartmaatschappij ‘Bothnia’ te Amsterdam.
In het afgelopen jaar heeft de maatschappij in elk opzicht grote tegenspoeden gehad. Van averijen, oponthoud als gevolg van werkstakingen en andere omstandigheden bleef men niet verschoond. De toestand in de vrachtenmarkt was zeer onbevredigend. De wintervrachten waren wederom laag en die van de Oost- en Witte Zee op hetzelfde niveau als verleden jaar. In het bijzonder de abnormale hoge prijs voor bunkerkolen, waaraan circa NLG 20.000 meer dan vorig jaar moest worden besteed, oefende grote druk uit op de resultaten.
Na vier jaren tegen het Gouvernement van de Ver. Staten te hebben geprocedeerd inzake de berging van het s.s. ALEXANDER door s.s. BỆTA werd deze zaak eindelijk beëindigd. Het toegewezen bergloon werd geïnkasseerd en na betaling aan kapitein en equipage was er een netto overschot van NLG 32.557, waarvan NLG 30.000 werd bestemd tot ‘ketelfonds’. Tezamen met het netto saldo der exploitatierekening ad NLG 34996 bedraagt de winst NLG 67253. Er wordt 2% dividend uitgekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 8 november. Het Handelsblad van Antwerpen meldt omtrent de aanvaring op de Schelde van de stoomschepen ESCAUT en LA FLANDRE: de averij aan de ESCAUT is zeer groot, het is bijna hetzelfde geval en bijna dezelfde averij als aan het stoomschip ORIEL, die op 11 maart 1905 door een Duits viermastschip ter hoogte van de machinekamer werd aangevaren. Bij laag tij staat er 5 voet water. Daar komt nog bij, dat de beschottingen tussen de machinekamer en de luiken beginnen toe te geven en reeds lekken. Men vreest, dat door de drukking van het water de beschotten zullen bezwijken en gans het schip vol water zal lopen. Langszij het schip liggen verschillende sleepboten om hulp te bieden, waaronder de sleepboot THAMES, voorzien van alle mogelijke reddingsmaterialen. Men heeft de grootte van het gat onder de waterlijn nog niet kunnen onderzoeken. Hoop bestaat er nochtans om het gat te stoppen. Het is de reddingploeg van de firma Gerling onder de leiding van M. Laurent van Es, welke daarmee bezig is. Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, welke gisteren in aanvaring was met de ESCAUT, heeft te Terneuzen orders bekomen om naar Antwerpen te varen in plaats van naar Gent.


Datum: 10 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 9 november. Het bergingsvaartuig REDDER van de firma Gerling te Antwerpen is met een stoompomp aan boord gegaan van het stoomschip ESCAUT om het lens te pompen en het gat zo veel mogelijk dicht te maken, waarna de ESCAUT naar Antwerpen zal terugkeren. De beschotting heeft zich goed gehouden en de ligging van het schip is uitmuntend. De bergingswerken gaan goed vooruit en men hoopt het gat vandaag dicht te maken om het schip morgen vlot te brengen. Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE zal volgens het Handelsblad van Antwerpen ten gevolge van de bekomen averij ongeveer 10800 vaten petroleum te Antwerpen lossen. De overige 6800 vaten zullen per lichter naar Gent worden vervoerd.


Datum: 11 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ’t Kromhout’ van de firma D. Goedkoop Jr is tewater gelaten een stalen schroefsleepboot, gebouwd voor de firma Gebr Goedkoop.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepsbouwwerf ‘Fortuna’ te Gouda is te water gelaten de sleepboot SATOE. De boot die is gebouwd voor de heer E. Frater te Groningen heeft de afmetingen 17,00 x 4,50 x 2,20 meter.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hong Kong, 10 october. De brand aan boord van het Ned. s.s. SULTAN VAN LANGKAT werd veroorzaakt door een ontploffing aan boord van een petroleumlichter die langszij lag. De veroorzaakte schade is zeer gering daar de brand bijna onmiddellijk was geblust. Alleen het dek en de zonnetentshutten zijn geschroeid. Het handstuurtoestel en enige dekinrichtingen werden mede licht beschadigd.


Datum: 12 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Staatscourant bevat heden de statuten van de Maatschappij tot Exploitatie van Wiltons Droogdok, Wiltons Drydock Company te Rotterdam. Doel: de exploitatie van het dok voor rekening der NV, mede oprichtster, in 1907 gebouwd door Swan Hunter & Wigham Richardson Ltd te Wallsend-on-Tyne.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 november. De ESCAUT is thans zo veel mogelijk dicht gemaakt en met behulp van drie sleepboten opgestoomd naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 11 november. Het stoomschip ESCAUT is alhier in het dok gesleept.


Datum: 13 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 november. De vrouw en zes personen van de bemanning van de verlaten Nederlandse schoener L.A. VAN ROMONDT zijn door het stoomschip GIOVANNI alhier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg 11 november. Het door de Maatschappij Nederland aan de firma M. Jebsen alhier verkochte stoomschip PRINS HENDRIK werd op 25 oktober te Amsterdam onder Duitse vlag worden gebracht en worden herdoopt in ERNA.


Datum: 14 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 november. Van de Vlissingse LOODSSCHOENER No. 9, schipper De Jonge, is gisternacht, terwijl hij in de Oostbocht van Dungeness wegens stilte ten anker lag, door een onbekend gebleven stoomschip de kluiverboom afgevaren. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.


Datum: 15 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 november. De vrouw van de kapitein benevens zes man der equipage van de Ned. bark L.A. ROMONDT zijn hier door het Italiaanse s.s. SAN GIOVANNI geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 november. Uit Newport wordt geseind, dat het Nederlandse stoomschip AMSTEL met verscheidene verbogen platen en andere schade van Rotterdam alhier is aangekomen, zijnde ter hoogte van Dungeness met een onbekend schip in aanvaring geweest. Op de 11e dezer werd uit Dover geseind, dat het van Bilbao naar Newcastle bestemde stoomschip MALIANO met een onbekend gebleven schip, dat om de west passeerde, in aanvaring is geweest. De MALIANO is thans met schade aan bakboord achterschip te Gravesend binnen.


Datum: 16 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Men meldt ons uit Maassluis, dat zes schipbreukelingen van de Noorse bark WLADIMIR zijn ondergebracht te Ammersgat. Eén matroos is vervoerd naar het ziekenhuis te Rotterdam met een kwetsuur aan het been. De bemanning bestond uit tien personen., waarvan twee zijn verdronken en een overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 november. Het voor hier bestemde stoomschip JOSEPHINA heeft te St. Nazaire een tros in de schroef gekregen, die tot nu toe niet is geklaard. Men vermoedt dat het schip moet dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 15 november. Aan boord van het in de Nieuwe Waterweg aan de grond gelopen stoomschip PERUVIA bevinden zich acht personen van de uit 13 koppen bestaande bemanning van de van Burryport naar Gothenburg bestemde Noorse bark WLADIMIR. Van deze acht personen, die op wrakstukken drijvende in de Noordzee werden aangetroffen, is er één aan boord van de PERUVIA overleden en een ander is zwaar ziek. Dr. Thiebaut alhier verleent assistentie. De WLADIMIR was een in 1869 gebouwde houten bark, groot 521 ton bruto en 478 ton netto en voer voor de Aktieselskab Wladimir (J.C. Nielsen) te Christiansand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 14 november. Het door de firma M. Jebsen van de Maatschappij ‘Nederland’ gekochte stoomschip PRINSES SOPHIE is herdoopt in ELLA.


Datum: 17 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 november. Volgens bericht van de Duitse kapitein van het stoomschip PERUVIA ligt het wrak van de Noorse bark WLADIMIR in peiling lichtschip HAAKS, ongeveer 52º36’05” Noord en 04º08’ Oost. De masten en ra’s steken boven water en het wrak wordt als gevaarlijk voor de scheepvaart beschouwd.


Datum: 18 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Volgens een telegram is de barge BUENOS-AYRES II, kapitein Meyer, van Rotterdam naar Buenos-Ayres te Ceara binnengelopen met gebrek aan proviand en onregeerbaar.


Datum: 19 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 18 november. Naar men verneemt is het Nederlandse stoomschip CONSTANCE van de Stoomvaart Maatschappij Hollandia te Amsterdam tot geheime prijs naar Stettin verkocht. De CONSTANCE, ex SLIEDRECHT, in 1895 te Newcastle gebouwd, was groot 1832 ton bruto en 1152 ton netto.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 november. Nadat de schroef geklaard was, is het stoomschip JOSEPHINA van St. Nazaire naar hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 november. De van Rotterdam voor Dieppe bestemde Nederlandse motorschoener SIRRA ligt ter hoogte van Deal de motor te repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Gisteren liep met goed gevolg van de werf ‘De Toekomst’ te Nieuwendam te water het baggermolenvaartuig BURGEMEESTER MR. W.F. VAN LEEUWEN, gebouwd voor rekening van de heren F. Volker en L. Volker Jzn te Dordrecht en Maarssen. Het schip heeft een inhoud van 1070 ton, de machine een vermogen van 200 IPK en de stoomketel een verwarmingsoppervlak van 190m². De emmerinhoud is 700 liter. Dit werktuig zal dieper kunnen baggeren dan een der tot nog toe bestaanden.
Terstond daarna werd de kiel gelegd voor een stalen tankschuit voor rekening van de Dordrechtsche Petroleummaatschappij.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De kiel van het s.s. SUMATRA werd gelegd op de 25e mei l.l. en zaterdagmiddag (opm: 16 november) te half twee, dus nog geen half jaar later, had op de werf der Kon. Mij ‘De Schelde’ te Vlissingen met goed gevolg de tewaterlating plaats, nadat de laatste beletselen waren weggenomen door de jongeheer Tim Smit.
Het schip wordt gebouwd voor rekening van de Stoomvaart-Mij ‘Nederland’ te Amsterdam en heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte 393’6”, breedte 51’3”, holte 37’, diepgang 23’. Waterverplaatsing 10140 ton, laadvermogen plm. 7800 ton.
Het schip is van het shelterdecktype en hoofdzakelijk bestemd voor vrachtboot, doch tevens ingericht voor het vervoer van een groot aantal tussendekspassagiers. De officieren hebben hun hutten en verblijven op het shelterdeck. Boven die hutten bevindt zich het sloependek, waarop het verblijf van de kapitein en de kaartenkassen zijn aangebracht. Het logies voor de bemanning is vooruit onder de bak.
Aan boord zijn opgesteld 12 stoomlieren, die de lading kunnen verwerken door middel van 8 laadbomen aan twee paar paalmasten en vier laadbomen die bevestigd zijn aan speciaal daarvoor aangebrachte stalen kokers, die tevens als luchtkokers dienst doen. Bovendien is er een zware laadboom tot het hijsen van lasten tot 25 ton. Het schip is voorzien van een brandblus- en desinfectie inrichting, systeem Clayton, en wordt geheel elektrisch verlicht. De stoomstuurinrichting is van het systeem Brown en wordt van de brug af behandeld door middel van een telemotor.
De machine van het triple expansie systeem, met cylinders van 26½, 43 en 72 Eng. duim diameter en 48 duim slag, is ontworpen om 2150 IPK te ontwikkelen bij ongeveer 700 omwentelingen per mninuut.
Tot de hulpwerktuigen in de machinekamer behoren: een centrifugaal-circulatiepomp, een 150 tons ballastpompo, twee Weir’s voedingspompen voor luchtketels, met voorverwarmer; een duplex voedingspomp voor een donkeyketel; een 20 tons verdamper met toebehorende distilleerpomp, een grote hulpcondensor met toebehorende lucht- en circulatiepomp; een 84 duims fan met twee machines voor geforceerde trek.
De benodigde stoom wordt geleverd door drie enkelvoudige vlampijpketels, werkende onder een stoomdruk van 180 Eng. pond, met een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 6670 vierkante Eng. voet, ingericht met Howdens geforceerde trek.
Machine en ketels staan in de werkplaatsen gereed om in het schip te worden opgesteld.


Datum: 21 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 18 november. De schoene SPEELMAN I uit Pernis is door een Hullse trawler binnengesleept met verlies van fokkemast.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de scheepsbouwmeester J. Smit te Alblasserdam is de kiel gelegd voorf een Rijnschip van 1100 ton, voor rekening van de heer A. van Meggelen te Nieuw-Beijerland.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van ’s Rijks Marfinewerf te Amsterdam is met goed gevolg te water gelaten een stoomloodsvaartuig.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf der firma Gebr. Jonkers te Kinderdijk zijn de kielen gelegd van een grote en een kleine sleepboot.


Datum: 22 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 november. Uit Stettin wordt gemeld, dat het van daar naar Amsterdam bestemde Nederlandse stoomschip FLORA door aanvaring beschadigd is.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 november. Aan het Ned. s.s. TANTALUS is door het Admiraliteitshof toegekend een hulploon van GBP 5025 voor het in april j.l. vlotbrengen van het op Flores gestrande s.s. FORTUNATUS, dat later is verbrand. Hiervan werd aan de reders GBP 3875, aan de kapitein GBP 400, de eerste officier en de eerste machinist ieder GBP 150, de tweede officier en tweede machinist ieder GBP 100, de derde officier en derde machinist ieder GBP 75, de vierde machinst GBP 50, de dokter GBP 30 en de hofmeester GBP 20 toegewezen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 november. De sleepboot REMOLCADOR NO 2 door Wilton’s Machinefabriek uitgezonden naar Huelva, is heden te Vigo aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Blijkens een bericht in de Shipping Gazette zal de Great Eastern Railway Co bij het Parlement het verzoek indienen haar bevoegdheden uit te breiden. Het ligt in de bedoeling de stoomvaartdiensten te vermeerderen. Bij de plaatsen die in aanmerking komen als eindpunt worden o.a. opgegeven Harlingen en Delfzijl. Tevens verlangt de lijn de bevoegdheid om zich te interesseren bij andere lijnen die zich bezig houden met het vervoer van passagiers.


Datum: 23 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier ontvangen bericht werd het stoomschip FLORA aangevaren door het Engelse stoomschip TOLEDO en beliep het schade aan bakboord. Het stoomschip TOLEDO, dat met de FLORA in aanvaring is geweest, is ogenschijnlijk onbeschadigd. De FLORA keerde in de haven terug. Door tremming der lading werd het lek boven water gebracht.


Datum: 24 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 22 november. Bij de aanvaring van de stoomschepen FLORA en TOLEDO werd de FLORA aan bakboordboeg getroffen, waardoor meerdere platen werden ingedrukt en een lek ontstond, waardoor veel water naar binnen drong. Beide stoomschepen hadden een loods aan boord. De schade aan de FLORA wordt op 1000 mark geschat. De TOLEDO, die onbeschadigd bleef, kan de reis naar de Freihafen voortzetten. Doch de FLORA moest met zware slagzij naar Dunzig terugkeren om de lading te lossen. Omtrent de oorzaak van de aanvaring wordt het volgende gemeld: de TOLEDO wilde door het Oder-Dunzig kanaal naar de Freihafen sturen, doch voordat dit bereikt was, kwam de FLORA de Oder af en de TOLEDO tegemoet. De TOLEDO trachtte nog in het kanaal te komen en de linkerzijde van het vaarwater te bereiken en gaf een duidelijk signaal, dat zogenaamd beantwoord werd. Evenzo trachtte de FLORA door links uit te wijken aan de rechterzijde van het vaarwater te komen. Op deze manier kwam de FLORA dwars voor de boeg van de TOLEDO, die stopte, de machine deed achteruitslaan en een anker liet vallen. Van de zijde van de FLORA werd hetzelfde gedaan, doch de schepen hadden nog zo veel vaart, dat de aanvaring toch volgde. Van de zijde van de FLORA werd aangevoerd, dat het signaal niet gehoord is en dat er ook geen antwoord gegeven is.


Datum: 25 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij onderzocht op 19 november het ongeval dat op 3 september j.l. in het Suezkanaal is overkomen aan een met drie Arabieren bemande mooringboat, die met de schroef van het Ned. s.s. OPHIR, van de Rotterdamsche Lloyd in aanraking kwam, waardoor twee der opvarenden het leven verloren. (opm: zie NRC 5 september) Verklaringen werden afgelegd door kapitein J. Sharp, 2e officier N. Huisman, kwartiermeester N. van der Mey en matroos A. de Vries. De Raad zal later uitspraak doen. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Het onderzoek van de Raad van Tucht werd op 19 november vervolgd naar de stranding van de tjalk HOOGHAMMEN, kapitein Albert van der Wal, in de nacht van 1 op 2 april bij het Schotse dorpje Craster.
In de vorige zitting werd verklaard dat de gezagvoerder een kwartier vóór de stranding door een visser werd gewaaarschuwd dat hij meer stuurboord moest houden en dat hij bij de stranding zei “laat die visserman naar de hel lopen”. Van der Wal, thans gehoord, zei eerst niet te weten, later niet te geloven dat hij een dergelijke uitdrukking had gebezigd. De visser zei hij niet begrepen te hebben. De invloed van de lading ijzer op het kompas is de oorzaak van de stranding, meent de kapitein. (De vorige dagen, toen hij ook met gegist bestek voer, bleek het in orde te wezen.)
Hij verklaarde dezelfde nacht gelood te hebben zonder dat een der andere opvarenden aan dek het zag. Verder verklaarde de gezagvoerder, die geen examen deed, geraas gehoord te hebben. Dit was vermoedelijk van de branding afkomstig. De kapitein meende dat het veroorzaakt werd door een stoomtrawler. Zijn misrekening was 46 minuten.
Uit het journaal heeft hij een uittreksel gemaakt, maar het eigenlijke journaal heeft hij weggeworpen, omdat het er zo uitzxag en hij er niet mee onder de ogen van de consul durfde komen.
De vroegere stuurman, R. Wm. Tamboer, verklaarde dat de kapitein iedere dag een journaal mert potlood bijhield. Na de 1e april is er niet meer gelood omdat men meende ver genoeg van de kust af te zijn. Ook deze getuige begreep uit het roepen van de schipper dat er afgehouden moest worden. Ook na deze verklaring hield de kapitein vol dat hij om 4 uur ’s nachts op 30 vaam nog geen grond had. De uitspraak zal later volgen. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht behandelde op 19 november de stranding van het s.s. NOORDWIJK, kapitein A. Schenk, van Kroonstad met hout naar Rotterdam, dat op 25 september op de Lynettegrunden in de Sont strandde, doch spoedig werd afgebracht.
Men maakte aanstalten om in dichte mist op de rede van Kopenhagen te ankeren en reeds was het schip ongeveer tot stilstand gekomen toen het de grond raakte. Er is niet gelood, hoewel dit aan dek lag. Het lood werd niet gaande gehouden omdat men overal egaal water zag. De uitspraak wordt later medegedeeld. (opm: bekort)


Datum: 26 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Volgens een nader telegram uit Ceara heeft de aldaar aangekomen hopper BUENOS-AYRES II ook gescheurde zeilen en is de huid aangegroeid. Het vaartuig zal daarom de reis niet onder zeil kunnen voortzetten, zodat wordt aanbevolen het naar de bestemming te slepen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 25 november. Het Ned. tjalkschip l’ESPOIR de l’AVENIR, kapitein Karsies, van Fehmarn naar Hamburg, werd heden met verlies van anker alhier binnengesleept door de sleepboot NEPTUNUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 november. Het Engelse stoomschip CASTLEFIELD, van Glasgow naar Savona met kolen, is 14 november in de haven van Savona in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip DANAE, waardoor de CASTLEFIELD licht beschadigd werd. De DANAE vertrok 17 november van Savona naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoek van Holland, 25 november. In de loop van december van dit jaar wordt een mistsein in gebruik gesteld aan de lichtopstand op de kop van het Noorderhoofd, elke 15 sec. een straal die 15 sec, en een stoot die 2½ sec. duurt. Het mistsein aan het worteleind van het Noorderhoofd wordt reserve.


Datum: 27 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zuiderzee 3e district. Volgens mededeling van de inspecteur van het Loodswezen ligt op plm. 52º38 N.B en 04º65 O.L, ten zuid-oosten van Urk, het gezonken wrak van de tjalk HENRIETTE CHRISTINA. Het wrak zal volgens voorschrift worden verlicht.


Datum: 28 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 november. Het stoomschip HERMINA, dat zaterdag hier in ballast uitging met bestemming Kings Lynn, keerde hier hedenmiddag terug. Door stormweer kon het schip niet verder komen dan het Terschellinger vuurschip en werd ten slotte genoodzaakt door gebrek aan steenkolen weder naar binnen te gaan. Volgens hier ontvangen berichten waren er ook steekbouten van de ketel defect geraakt, die nu gerepareerd worden. Bij handzaam weer wordt de reis voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 november. Ook het s.s. BATAVIER IV der Batavier-Lijn, varende op Engeland, is met een onderwater-kloksignaal-apparaat uitgerust. Het grote gevaar om te straden, waaraan deze schepen op de Engelse kust vooral bij mistig weer zijn blootgesteld, bestaat voor dat schip zo goed als niet meer. Waarschijnlijk zullen ook de overige drie schepen van deze stoomvaartlijn spoedig met dat apparaat worden uitgerust. (Bekort).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma Bonn en Mees te Rotterdam werd hedenmorgen met goed gevolg te water gelaten het s.s. MENADO in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de vrachtdienst op Nederlandsch-Indië. De laatste beletselen werden weggenomen door mej. E. Mees.
Het stoomschip van het shelterdecktype heeft een lengte van 409’, een grootste wijdte van 51’8” en een holte tot het shelterdeck van 37’. Het draagvermogen is ruim 8200 ton en het stoomschip zal in staat zijn om ruim 11000 tons maatgoed in te nemen.
Veel zorg is besteed aan de laad- en losinrichtingen. Er worden niet minder dan 13 stoomlieren opgesteld, de masten zijn van dubbele laadbomen voorzien en er is een 25 tons laadboom. De MENADO heeft drie doorlopende stalen dekken, waarvan het bovenste met hout is gedekt.
De triple-expaniemachine en de drie grote ketels worden vervaardigd door de Kon. Mij ‘De Schelde’ te Vlissingen. Zij zal het schip een snelheid verzekeren van 11,25 knoop.
De bouw van een stoomschip van hetzelfde type is aan de firma opgedragen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de heren C. van der Giessen & Zoonen te Stormpolder a/d IJssel is door de heer W. van Driel te Rotterdam de bouw opgedragen van een stalen Rijnschip van circa 2000 ton, op te leveren in april 2008.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Voor rekening van de firma L. Böcker & Cie te Rotterdam werden bij de firma’s Scheepswerf v/h Jan Smit te Alblasserdam en Van Duyvendijk te Lekkerkerk de kielen gelegd voor twee stalen sleepkanen met een draagvermogen van circa 1600 ton elk. De sleepkanen zullen in het voorjaar van 1909 in de vaart komen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de werf der firma Huiskens & Van Dijk te Dordrecht is opgedragen het bouwen van een sleepboot van 300 IPK voor rekening van de heer W.W. Janssen te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 november. Het stoomschip SUMATRA, voor de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ in aanbouw aan de werf der Koninklijke Maatschappij ‘de Schelde’, is gisterenmiddag, toen het schip gezwaaid werd, tegen de schipbrug aangevaren, waardoor enige schade aan de brug ontstond.


Datum: 29 november 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de werf Conrad te Haarlem is opgedragen het bouwen van een baggermachine met zuig- en persvermogen voor Japanse rekening.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Aan de firma M. van der Kuijl te Slkikkerveer is opgedragen het bouwen van 7 haringloggers.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Raad voor de Tucht behandelde op 27 november de zaak van kapitein Wm Slierendrecht uit Rotterdam, gezagvoerder van het s.s. CARL LEHNKERING. Het schip was op 31 augustus met een lading kolen van Shields naar Kroonstad vertrokken. In de nacht van 3 september was het stormachtige koelte, donkere lucht en dik van regen, toen het schip te 01.50 uur ongeveer 8 mijlen zuid van Hoegenaes op Domstaen-rif strandde. De kapitein vermoedt dat het schip door sterke stroming naar de Zweedse kust was overgezet. Nadat 50 ton kolen was geworpen trokken twee sleepboten het schip te 5 uur ’s middags vlot.
Het schip heeft geen patentlood aan boord. De kapitein heeft niet gelood omdat hij dat niet nodig oordeelde omdat hij verkenning had gehad. Bovendien achtte hij in dit nauwe vaarwater loden gevaarlijk; zijns inziens kon hij in een viermijlsvaart niet loden. Ook deed de kapitein voorkomen dat de kompassen van dit nieuwe schip, dat zijn tweede reis maakte, onbetrouwbaar zijn; de rozen bleken bij onderzoek te zwak van richting. Op de eerste reis had hij hiervan niets gemerkt. De loods verzekerde hem dat de stroom naar de Zweedse kust zette.
De getuigen eerste stuurman G.W. Carst, tweede machinist D.C. van Dinter en matroos A. Beersen bevestigden de scheepsverklaring. De uitspraak volgt later. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De behandeling van de Raad van Tucht in de zaak tegen schipper W.J. Salomons uit Gasselternijeveen van het te Rotterdam liggende tjalkschip OOSTERMOER werd op 27 november voortgezet. Dit schip was op 13 juli op de reis van Brake naar Rostock op het Puttgardenerrif onder het eiland Fehmarn gestrand, maar met de hulp van een oorlogsschip en bergingslieden vrij vlug vlotgekomen.
De schippersknecht Alb. van der Laan werd als getuige gehoord. Deze verklaarde dat de schipper had gelood, niet echter bij het Puttgardenerrif, daar het ’s avonds bij het loden door het zwaard werd afgeknepen en over boord viel.
De schipper was op de vorige zitting uitgenodigd geworden aan zijn knecht mede te geven de door hem gebruikte kaart en het geschonden journaal, waaruit de kinderen aan boord juist de bladen zouden gescheurd hebben welke op de reis betrekking hadden. De schipper gaf aan zijn knecht alleen de kaart mee; deze bleek negen jaar oud te zijn. Overigens verklaarde Van der Laan het journaal nooit gezien te heben.
De uitspraak zal later worden medegedeeld. (opm: bekort)


Datum: 30 november 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 29 november. Het wrak van het in de vorige winter gestrande stoomschip EMERALD is door de aannemer Brouwer van Petten thans geheel opgeruimd. Dit stoomschip strandde 14 december 1906 bij dam 36 en werd 27 december 1906 tot wrak verklaard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 november. Volgens telegram uit Hamburg is de Nederlandse tjalk CATHARIENA MARGRIETHA met aanvaringsschade aldaar aangekomen. Het voortuig is weggeslagen, de boeg en verdere tuigage zijn beschadigd.


Datum: 01 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 november. Tijdens mist is het van Grangemouth komende stoomschip SCALPA met de van Kastrupp de rivier opvarende Nederlandse tjalk CATHARIENA MARGRIETHA nabij Blankenese in aanvaring geweest. Van de tjalk werd het voortuig weggerukt, de boeg beschadigd en averij gemaakt aan het verdere tuig. De CATHARIENA MARGRIETHA kwam alhier aan en zal na lossing repareren.


Datum: 03 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 december. Het Nederlandse stoomschip WILLY, van Warkworth alhier aangekomen, rapporteert bij het verlaten der haven op de baar te hebben gestoten, waardoor het schip vermoedelijk bodemschade bekwam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barcelona, 30 novembver. Het Ned. s.s. TEUTONIA, in ballast van Genua naar Cardiff, is hier binnengelopen met gebroken of defecte lagedruk koppelstang. De reparatie geschiedt door eigen personeel. Alvorens de reis voort te zetten zal een expertise plaatshebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 december. Volgens telegram uit Havana is het Nederlandse stoomschip ZWIJNDRECHT bij het verlaten van het dok in aanvaring gekomen met de Uruguaanse bark RAMON PLANIOL, van Marseille. Laatstgenoemd schip lag voor anker. De ZWIJNDRECHT kreeg geringe schade, het Uruguaanse schip is lek gestoten.


Datum: 04 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum). Door de Internationale Sleepdienst Maatschappij is hedenochtend aan de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een zeesleepboot besteld, die de volgende afmetingen zal hebben: lang 130 voet, breed 23 voet en hol 13 voet 6 duim. De machine, waarvan de cylinders een doorsnee zullen hebben van 15”, 25” en 41” met een slag van 30”, zullen een kracht van 800 IPK kunnen ontwikkelen. Deze boot zal de naam SEINE dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 3 december. Op de Razende Bol is een groot tweemast stoomschip met zwarte schoorsteen gestrand. Men rapporteert, dat het is de met graan belanden Zweedse stomer NINIAN PATON. Het stoomschip zit zeer hoog en gevaarlijk, waardoor de sleepboten het niet kunnen bereiken. Nadere bijzonderheden nog onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 2 december. Het te Leer thuisbehorende zeilschip ANTJE BERG is, volgens een telegram uit Tarifa, tussen Cabezo en Tarifa gestrand. Van de bemanning werden slechts twee man gered. Dit in 1896 van staal te Westerbroek gebouwde schip is groot bruto 252 ton en netto 222 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 2 december. Volgens nadere berichten werd het schip ANTJE BERG door het stoomschip EXPRESS gesleept. Door de storm brak, nadat Cabezos gepasseerd was, de tros in de nabijheid van Point Valdevaqueros. Het schip zonk in vijf vadem water. De stengen steken boven water uit. Volgens rapport zijn acht man verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 december. Uit Nieuwediep wordt gemeld, dat de sleepboten ATLAS en HERCULES naar het op de Razende Bol gestrande stoomschip zijn vertrokken en dat het, trots de hoge zee, aan enige vletterlieden is gelukt aan boord te komen. Het gestrande schip, het Zweedse stoomschip NINIAN PATON, was met stukgoederen van Antwerpen naar Stockholm bestemd. De equipage is door de reddingboot gered. Het schip maakt een weinig water.


Datum: 05 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Hedenmiddag (opm: 4 december) te 2.30 uur werd met goed gevolg van de helling no. 3 van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam te water gelaten het stalen schroefstoomschip SARAMACCA, zusterschip van het onlangs te water gelaten stoomschip SURINAME, in aanbouw voor de Koninklijke West-Indische Maildienst voor de dienst van Suriname op New York en bestemd voor het vervoer van passagiers, terwijl de laadruimen speciaal zijn ingericht voor het overbrengen van bananen. De stoomwerktuigen van 2600 IPK worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam. Het stoomschip werd door mevr. Van Rijn-Hooglandt, echtgenote van een der directeuren van de Koninklijk West-Indische Maildienst, gedoopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 december. Volgens een alhier ontvangen telegram is de Nederlandse tjalk GOD MET ONS, kapt. K. de Vries, met averij te Wolgast binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 4 december. In het droogdok alhier is opgenomen de Vlissingse loodsschoener No. 13, welke op 22 oktober door aanvaring op de Noordzee met zware averij te Ostende werd binnengesleept. De schoener is zodanig gehavend, dat hij in het dok door experts zal worden onderzocht of hij nog verder voor de dienst geschikt is.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 december. In het droogdok alhier is opgenomen de Vlissingse LOODSSCHOENER No. 13, welke op 22 oktober door aanvaring op de Noordzee met zware averij te Ostende werd binnengesleept. De schoener is zodanig gehavend, dat in het dok door experts zal worden onderzocht oif hij nog verder voor de dienst geschikt is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 december. De reddingboot heeft in twee tochten de 19 opvarenden van het stoomschip NINIAN PATON afgehaald. Twee vrouwen en zeven mannen zijn aan de wal gebracht, de overigen zijn aan boord van de sleepboot ATLAS, die met de sleepboot HERCULES in de nabijhied van het schip is gebleven. De positie van de NINIAN PATON is nagenoeg onveranderd, doch het is enigszins met de kop van noord naar noord-west gedraaid. De sleepboten kunnen het nog altijd niet bereiken. De HERCULES is nog op de strandingsplaats. Met hoogwater wil men hedenmiddag trachten een onderzoek op het schip in te stellen. De ATLAS kwam hier binnen met de overigen der geredde bemanning. In het voorschip staat 5 duim water. De zee is thans kalmer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barcelona, 4 december. Het Ned. s.s. TEUTONIA, van Genua naar Cardiff, heeft hedenmorgen 7 uur na volbrachte reparatie de reis voortgezet.


Datum: 06 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 december. Van de werf der firma Workman, Clark & Co Ltd te Belfast werd
heden met goed gevolg te water gelaten het stoomschip COPPENAME, gebouwd voor rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam en bestemd voor de dienst Suriname – New York voor het vervoer van passagiers en bananen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lulea, 1 december. De scheepvaart is hier voor dit jaar als gesloten te beschouwen. Het vuurschip en de lichtboeien zijn naar binnen gehaald. In het bovenland heerst strenge koude.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kiel, 4 december. Het Nederlandse tjalkschip VIER GEBROEDERS, schipper Smit, met graan van Kalundborg naar de Rijn bestemd, is hier binnengelopen om te repareren, hebbende in de Oostzee een zwaard verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 5 december. De positie van het stoomschip NINIAN PATON onderging in de afgelopen nacht ogenschijnlijk weinig verandering. Het draaide met de kop meer noordelijk. De sleepboten werden ook nu verhinderd, door de hoge zee, het schip te naderen.


Datum: 07 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

West Wemyss, 4 december. De te Groningen thuisbehorende schoener LARUS, kapitein Buisman, is door de sleepboot CONQUEST in Bo’ness aangevaren, waardoor een kleine deuk in het achterschip van de LARUS is ontstaan. De schade aan de sleepboot is niet bekend.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed op 4 december uitspraak in de zaak tegen schipper W.J. Salomons uit Gasselternijeveen, schipper van de tjalk OOSTERMOER. (opm: zie PGC 17 juli en DS 29 november) De Raad noemt de scheepsverklaring een mager verslag van het voorgevallene en constateert dat schipper en knecht beide niet in staat waren op de zeekaart de koers aan te geven. Het ongeluk wordt geweten aan grote zorgeloosheid en onzorgvuldigheid van de schipper die voortdurend geheel op de gis voer; feitelijk zonder bestek. De Raad wil het niet bij een berisping laten, doch neemt in aanmerking dat de schipper heel weinig zeevaartkennis heeft en dergelijke tjalken in de regel voor het bevaren der zee gebrekking zijn uitgerust. De schipper wordt de bevoegdheid om op een Nederlands schip te varen gedurende een maand ontnomen, met veroordeling in de kosten. (opm: sterk bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Raad voor de Tucht deed op 4 december uitspraak inzake de stranding van de CARL LEHNKERING (opm: zie DS 29 november) De Raad vindt dat de kapitien de wenk ter harte had moeten nemen in het werk ‘Baltic Pilot’ om vooral bij dik weer er voor te waken naar de Zweedse kust te worden overgezet. De gezagvoerder had moeten loden; dat dit bij een viermijlsvaart niet kan acht de Raad onhoudbaar. De Raad ontneemt hem de bevoegdheid om gedurende twee maanden op een Nederlands schip te varen, met veroordeling van de kosten. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht behandelde op 4 december de zaak tegen kapitein A. van Leeuwen van het s.s. SENIOR van de firma W. Ruys & Zonen te Rotterdam. Het schip strandde op 7 oktober op het rif Grimsorane, acht mijl van het Finse eiland Uto.
De 773 ton grote SENIOR, bemand met 18 personen, was op 30 september met een lading kolen vertrokken van Blyth naar Abo. Op 7 oktober stootte het schip in de mist om 7.10 uur. Van voren werd 13’ en van achteren 26’ gelood. De voorpiek en waterballastketel no 1 bleken lek, maar de ruimen bleven droog. Op 9 oktober lukte het de SENIOR om met behulp van een bergingsboot en een sleepboot vrij te komen. Nadat Uto was bereikt werden de gaten in de bodem zowat gedicht en vervolgens naar Abo vertrokken. Na lossing werd te Helsingfors gerepareerd.
De kapitein wijt het ongeval aan een miswijzing van het kompas ten gevolge van de nabijheid van eilandjes. Na door de loods er op gewezen te zijn dat het kompas daar ter plaatse niet te vertrouwen in en dat dit op de kaarten aangetekend staat, heeft hij te Abo een kaart gekocht gedateerd 1907. De kaarten die de kapitein had gebruikt dateren eveneens van 1907 maar bevatten een dergelijke aantekening niet. Uitspraak volgt later. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van de heer J. Smit te Alblasserdam is te water gelaten het Rijnschip DEUX FRỀRES, groot 700 ton, gebouwd voor de heer W. Bijl te ’s Hertogenbosch.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma P. Boele te Slikkerveer is te water gelaten het stalen Rijnschip ANNA GEERTRUIDA, groot 650 last, gebouwd voor de heer W. Kessel III te Nierstein, Dld.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 6 december. Het s.s. NINIAN PATON zit vol water; het heeft zware slagzij en het water spoelt over het dek. Ook heden is de zee te onstuimig om het schip te bereiken. Naar de stand der masten te oordelen is het nog niet gebroken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flamborough Head, 6 december. Het Ned. s.s. GELDERLAND, te 9 uur voormiddags hier om de Zuid passerende, seinde “Fortuna Helsingborg sunk: crew saved”.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het s.s. GELDERLAND is 6 december van Methil de Nieuwe Waterweg binnengelopen voor Schiedam, met aan boord 11 schipbreukelingen van het Russische schip FORTUNA dat te Helsingfors thuisbehorende in de Noordzee is gezonken. De schipbreukelingen zullen per sleepboot van Schiedam naar Rotterdam vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 december. Het stoomschip NINIAN PATON zit vol water en zal waarschijnlijk wrak worden. Echter is het schijnbaar nog niet gebroken. Ruwe zee belet ook heden om aan boord te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval, 2 december. Door de gezagvoerder van het bergingsvaartuig METEOR is te Abö langs gerechtelijke weg een bergloon geëist van 63.250 Finse marken voor het op 10 oktober hulp verlenen aan het stoomschip SENIOR. Voornoemde som is juist de helft der waarde van schip en lading.


Datum: 08 december 1907


Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Eerste grote openbare verkoping van scheepshout en enige kajuitsgoederen, afkomstig van het barkschip CARBOLITA, te Burgervlotbrug (Zijpe) op dinsdag 10 december 1907, ‘s morgens 10 uur precies. Zie circulaire en biljetten.
Deurwaarder J.G. Klein, Alkmaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 december. Uit een hedenochtend aan boord van het stoomschip NINIAN PATON ingesteld onderzoek is gebleken, dat het schip verloren is. Het zit bijna geheel onder water. Enige inventaris is geborgen en hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 december. Het stoomschip COPPENAME, dat te Belfast voor rekening van de Koninklijlke West-Indische Maildienst werd te water gelaten, is lang 352 voet en heeft een bruto inhoud van 3500 ton. De laadruimte is door dekken en schotten verdeeld in 14 afdelingen, waarvan er acht speciaal voor het vervoer van los fruit zijn ingericht. Om gedurende de reis de vruchten fris te houden, zijn die afdelingen van pijpleidingen voorzien om de lucht uit de koelere afdelingen aan dek er door te laten circuleren. De vriesmachine is in de machinekamer opgesteld. De luiken zijn van de nodige machines voorzien voor het behandelen van fruitladingen. Voor een groot aantal 1e klasse passagiersinrichtingen is zorggedragen. De machines zijn van het triple-expansiesysteem en voorzien van alle nodige hulpmachines. De drie cylindervormige met veel vlampijpen voorziene ketels werken met geforceerde trek.


Datum: 09 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiedam, 7 december. Over de redding van de schipbreukelingen van het Russische schip FORTUNA vernemen wij nader dat zij eerst zijn opgemerkt door de stuurman K.E. Dik van het s.s. GELDERLAND en per boot werden gered door de tweede stuurman P. Sparling en twee matrozen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 7 december. Het s.s. NINIAN PATON is als verloren te beschouwen. Het schip zit reeds bijna geheel onder water en zinkt steeds dieper. Kompassen, chronometers en enige inventaris werden geborgen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Volgens een telegram uit Dover was de Engelsde bark FORFARSHIRE van Guano Island naar Londen in aanvaring met het Ned. s.s. SCHELDESTROOM van Amsterdam naar Fowey. Van de bark werden de boegspriet en het hoofdtuig weggerukt, het stoomschip ligt thans geankerd bij Folkestone. Een boot van de SCHELDESTROOM sloeg om, ten gevolge waarvan de kapitein en 6 man der equipage verdronken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Het s.s. SCHELDESTROOM is te Dover in het dok gehaald. Duikers zijn aangenomen om het schip te onderzoeken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men seint ons uit Bremen. Het Reddingsstation te Helgoland van de Duitse Mij tot Redding van Schipbreukelingen telegrafeert ons d.d. 8 december: van de hier gestrande Ned. tjalk NIEUWE ZORG, kapt. J. Huisinga (opm: correcte naam vermoedelijk Huizenga), zijn 5 personen door de reddingboot CLAUS DREYER van het station gered.
[De NIEUWE ZORG behoort thuis te Delfzijl. Het is een van staal gebouwde tjalk geclassificeerd Germanischer Lloyd A 100 K A4. Het schip werd pas 3 jaar geleden gebouwd, was geladen met machinerieën en steenkool voor rekening van het Duitse Rijk en was op weg van Hamburg naar Helgoland. Het schip was verzekerd op Rotterdamse
beurspolis. Boekhouder van het schip is de heer W.P. Alberts alhier. Aan boord waren gelukkig niet meer dan de 5 geredde personen, namelijk de man, de vrouw, hun 5-jarig zoontje, de knecht en een derde man. De kapitein J. Huisinga is gedomicilieerd te Appingedam]

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf van Gebrs. Pot te Bolnes is te water gelaten een Rijnschip, groot 675 last, voor rekening van de heer W. Hoenderop te Nijmegen (Lent).


Datum: 10 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandelde vrijdagavond (opm: 6 december) de zaak tegen kapt. Aart Karst van het s.s. ALIDE van de Noord-Nederlandsche Scheepvaartmij te Harlingen.
Het schip was 15 oktober met een lading hout van Hernösand vertrokken naar Harlingen. Op 19 oktober te 4 uur bereikte met Olandspunt west ten zuiden. Enige tijd later stootte het schip. Eerst dacht men op een wrak gelopen te zijn, maar het bleek op Olandsrif te zijn gelopen in 15 voet water. Nadat een deel der deklading was geworpen kwam het schip na zes uur met eigen hulpmiddelen vlot. Daar de machine onklaar was geraakt werd het schip naar Calma gesleept. Na voorlopig door een duiker te zijn gedicht werd de ALIDE naar Rotterdam gesleept, waar het thans wordt gerepareerd.
De kapitein wijt het ongeval hieraan, dat hij door de stroom is misleid en door een dikke nevel op het land, waardoor het vuur verder verwijderd scheen dan het in werkelijkheid was. Hij had gemeend 16 à 17 mijl van het vuur af te zijn; in werkelijkheid was dat 1½ à 2 zeemijl.
De uitspraak volgt later. (opm: sterk bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij deed op 6 december uitspraak inzake de op 4 december behandelde zaak tegen kapitein Arie van Leeuwen van het s.s. SENIOR. (opm: zie DS 7 december) De kapitein werd aan het ongeval niet schuldig geacht, omdat de kompassen onbetrouwbaar bleken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

(Geen datum) Uit Dover wordt getelegrafeerd, dat de van de Guano-Eilanden naar Londen bestemde Engelse bark FORFARSHIRE met het van Amsterdam komende en voor Plymouth bestemde Nederlandse stoomschip SCHELDESTROOM in aanvaring is geweest. De SCHELDESTROOM, waarvan de machinekamer vol water liep, ankerde nabij Folkestone. Zij zette een boot waarin de kapitein plus tien man uit, maar deze sloeg om, waardoor de kapitein en zes man verdronken. Later wordt geseind, dat de SCHELDESTROOM op 9 december naar Dover is gesleept en aldaar in het dok is gebracht. Er zijn duikers aangenomen om het schip te onderzoeken. De SCHELDESTROOM, op 6 december des nachts om 2.00 uur uit Amsterdam vertrokken, geladen met suiker, koloniale waren, en stukgoederen, had een bemanning van 20 koppen aan boord. De gezagvoerder, kapt. H.J. Gerritsen, en zes man zijn verdronken. Behalve de gezagvoerder zijn nog verdronken P. Beerdsen, 1e machinist, H. Molema, matroos, J.A. Kolkmeier, donkeyman, H. Salm, stoker, C. Huisman, tremmer, en A. v.d. Berg, stuurmansleerling. De eerste vijf waren gehuwd. Nog worden vermist de matrozen S. Bakker, P. Visser en D. Tatenhoven. Volgens geruchten zouden drie man van de SCHELDESTROOM op de FORFARSHIRE zijn overgesprongen. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 december. Volgens heden bij de Stoomvaart Mij ‘Nederland’ ontvangen telegram is ter rede van Semarang aan boord van het s.s. MADURA brand uitgebroken in de lading. Het vuur, dat tot de voorpiek (een laadruimte van 25 ton) beperkt bleef, was spoedig geblust zonder veel schade te veroorzaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 december. Het stoomschip NINIAN PATON zinkt steeds dieper weg en met het oog op de slechte weersgesteldheid en de ongunstige positie van het schip is er weinig kans dat er nog iets van de lading kan worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 december. Door het Duitse reddingstation te Helgoland werd gisteren naar Bremen geseind, dat van de aldaar in de nabijheid gestrande Nederlandse tjalk NIEUWE ZORG, kapt. Huizenga, 5 opvarenden door de reddingboot CLAUS DREYER van dat station gered zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Naar wij vernemen zal de SCHELDESTROOM van Dover naar de Thames worden gesleept om daar gedokt te worden. De noodzakelijke herstellingen zijn van te grote omvang, dan dat dit werk te Dover zal kunnen geschieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 9 december. Het tjalkschip NIEUWE ZORG was op reis van Bremerhaven naar Helgoland. De gehele bemanning is gered. Naar men zegt is het vaartuig niet verzekerd.


Datum: 11 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) Door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam is aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij aldaar de bouw opgedragen van een dubbelschroef stoomschip, hoofdzakelijk bestemd voor het passagiersvervoer tussen Java, Singapore en Deli. Het schip zal worden uitgerust voor het vervoer van 60 passagiers 1e klasse, 20 passagiers 2e klasse en ongeveer 750 dekpassagiers. Alle passagiersruimten zullen electrisch geventileerd worden. Twee 4-cylinder machines, welke geleverd zullen worden door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam, zullen het schip in gewone dienst een vaart geven van minstens 14 zeemijlen per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Naar wij vernemen heeft het H.M. de Koningin behaagd de oprichters van de Stoomvaart Maatschappij de Hollandsche Lloyd, die de dienst der Zuid-Amerika Lijn van Nederland op Zuid Amerika zal overnemen en reconstrueren, vergunning te verlenen om de op te richten maatschappij het predicaat Koninklijke te geven, zodat de nieuwe maatschappij de naam zal voeren van Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Bij de firma Baay den (en ??) Thiebant te Amsterdam is een 24 PK Thornycroft motor geplaatst in een reddingboot van de Zuid-Hollandsche Redding Mij. De boot gaat naar IJmuiden om op de Noordzee proef te stomen.


Datum: 12 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 december. Volgens de laatste uit Dover ontvangen berichten is de schade aan het stoomschip SCHELDESTROOM van ernstige aard. Het door de aanvaring veroorzaakte gat zit aan stuurboord tegenover de schoorsteen. Dit gat, dat zich tot 6 voet beneden de waterlijn uitstrekt, is van boven ruim 6 voet en beneden ongeveer 6 duim wijd. De schoorsteen en de boten zijn vernield. Het gat zal gestopt door een schild over de breuk te bevestigen en daarna zal de machinekamer kunnen worden lens gepompt. Met sleepboten is een minnelijke schikking te treffen om de SCHELDESTROOM, na voorlopig dicht gemaakt te zijn, naar de reparatiehaven te slepen. De voor-, groot- en achterruimen zijn volgens rapport dicht.
Volgens rapport bevinden zich de drie nog vermiste opvarenden aan boord van de FORFARSHIRE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 10 december. Het gestrande stoomschip NINIAN PATON zit nu reeds geheel onder. De sleepboot HERCULES keerde heden onverrichter zake van de strandingsplaats terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 december. Uit Delfzijl wordt ons gemeld, dat de tjalk NIEUWE ZORG wel verzekerd was.


Datum: 13 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. De drie geredde matrozen van het s.s. SCHELDESTROOM zijn heden hier aangebracht door het s.s. MAASSTROOM.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 december. De firma Gebr. Goedkoop is hedenochtend aangevangen de gezonken sleepboot KEULSCHE VAART III te lichten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 9 december. Volgens telegrafisch bericht uit Port-Said zullen het volgende jaar stoomschepen tot 28 voet diepgang het Suezkanaal mogen doorvaren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 9 december. De s.s. NERVA en WOLGA lossen op grond hunner ijsclausule de voor St. Petersburg bestemde goederen te Reval.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma A.J. Otto & Zonen te Krimpen a/d IJssel is met goed gevolg te water gelaten de sleepkaan COMAEUS, groot 1200 tons, gebouwd voor rekening van de heer P.J. Hoff te Ediger aan de Moezel.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf der firma Wed. C. Boele & Zonen te Slikkerveer is te water gelaten het Rijnschip APOLLO groot 750 last.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de werf der firma L. Smit te Kinderdijk ligt gereed de zandzuiger BRABANT, een der grootste zandzuigers die tot nu toe gebruikt werden., bestemd om dienst te doen op de Schelde. De zuiger behoort aan de firma Van den Haerfen te Antwerpen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 11 december. Van de werf der heren Berg en Hulshoff liep heden met goed gevolg te water de sleepkaan OMEGA, groot plm. 900 ton, gebouwd voor Belgische rekening.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Stadskanaal is op 9 december van de werf van de heer W. Mulder met goed gevolg te water gelaten een aakschip (opm: klipperaak ADELAAR), gebouwd voor de heren W. & K. Eeftingh te Gasselternijeveen, waarna de kiel werd gelegd voor een zelfde schip voor rekening van de heer G. Corporaal te Stadskanaal.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de werf ’t Hondschbosch’ te Alkmaar is te water gelaten de motorboot VLIELAND, bestemd om dienst te doen om passagiers, goederen, enz. te Vlieland aan wal te brengen, als de stoomboot MINISTER KRAUS door ondiep water niet kan binnenlopen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Op de werf van de heer J. Smit te Alblasserdam is de kiel gelegd voor een Rijnschip, groot 350 ton, voor rekening van de heer H. Spech te Reindrükheim.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de scheepsbouwmeester G. van Limborgh te Lekkerkerk is opgedragen het bouwen van een motorboot voor rekening van schipper W.D. Eerland te Lekkerkerk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. De Nederlandse schoenerbrik VOORUITGANG, kapt. H.J. Smit, 21 juli van Paysandu en 23 Augustus van Montevideo naar het Kanaal vertrokken, waarop reeds herverzekering werd gesloten tot 10 à 12 percent, is heden met verlies van zeilen en dekschade te Plymouth aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 13 december. Heden is van hier vertrokken de stoomzuiger VLAANDEREN 4 voor proeftocht naar de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 december. Uit Dover wordt geseind, dat de breuk in het stoomschip SCHELDESTROOM aan de buitenzijde voorlopig is dichtgemaakt. De machinekamer is zo goed als lens gepompt. Waarschijnlijk is men morgen gereed met goed vastzetten van schild.


Datum: 14 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 december. De motorreddingboot heeft op de Noordzee proefgestoomd tot op 1500 meter buiten de pieren van IJmuiden en bij harde weste wind en daarbij uitstekend voldaan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 decermber. De sleepboot KEULSCHE VAART III is gelicht en in het Koninginnedok opgenomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 december. Aan het strand nabij hert dorp De Koog zijn heden enige voorwerpen aangespoeld, welke naar verondersteld wordt hebben toebehoord aan het in de Razende Bol verongelukte s.s. NINIAN PATON. Geborgen werden: 1 kist met spiegelglas, een baal mais en een reddingboei, waarop stond NINIAN PATON.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 decenmber. De Kustwacht van West-Kappellen meldt: op de Rassen zit een driemast schoener vermoedelijk vol water; van de romp is niets te zien; seinen worden niet gedaan.
Nader wordt uit Westkapelle geseind dat het op de Noorderrassen gestrande schip een driemastbark is en dat de bemanning vermoedelijk nog in het want zit. De reddingboot kan wegens de woeste zee moeilijk het schip naderen.
Later bericht: De reddingboot is teruggekeerd zonderf het gestrande schip bereikt te hebben in verband met de hoge zee. Er is een reddingboei aangespoeld met de naam DORIS. Als deze van het gestrande schip afkomstig is, dan zal dit waarschijnlijk zijn de driemastschoener DORIS, bestemd naar Gent. Het schip is onder water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 december. Heden is het stoomschip SCHELDESTROOM, door twee sleepboten gesleept wordende, van Dover naar Londen vertrokken. Lloyd’s expert is aan boord.


Datum: 15 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 12 december. Volgens rapport is het grootwant van het Nederlandse schip VOORUITGANG weggeslagen, is het stuurrad vernield, en zijn, buiten enige dekschade, boten en zeilen weggeslagen. Het schip zal voorlopig gerepareerd worden en dan 16 december vertrekken, vermoedelijk naar de bestemming Altona. (opm: zie PGC 13 december)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 december. Een driemastschoener zit op de Rassen aan de grond. De reddingboot is derwaarts uitgegaan, doch teruggekeerd omdat met door de hoge zee er niet bij heeft kunnen komen. Het schip zit geheel onder water. Een reddingboot, te West Kapelle aangespoeld, droeg de naam DORIS. Vermoedelijk is het dus de Engelse driemastschoener DORIS, bestemd voor Gent, thuisbehorend te Padstow, komend van Plymouth, geladen met porseleinaarde. Later bericht: behoudens de kok, die uit het tuig gevallen en verdronken is, kon de gehele equipage gered worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 december. De reddingboot en een schokker zijn deze namiddag weder naar de driemastschoener gegaan. De schokker rapporteerde door de hoge zee het schip niet te kunnen naderen.


Datum: 16 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 december. De reddingboot KONING WILLEM III en een blazer zijn heden namiddag weer naar de Engelse schoener DORIS gegaan, doch hebben door de hoge zee het schip niet kunnen naderen. Er moeten nog drie of vier man van het volk in de wanten zitten. Zodra het weer enigszins bedaart zal men weer derwaarts gaan.
Later bericht: De Arnemuidensche visser Schroevers en zijn vijf zoons, hedennacht met zijn hoogaars uitgevaren naar de DORIS, heeft na veel moeite en inspanning kapitein Mager (opm: Mayor), de stuurman en een matroos gered, die in het want zaten en behouden hier aan land gebracht. Schroevers nam de schipbreukelingen mee naar zijn woning, waar ze door tussenkomst van de Engelse consul van droge kleren werden voorzien. Nog een matroos die in het tuig zat, is door de hedenmorgen half zeven uitgevaren reddingboot gered en alhier geland. Na in een café wat op verhaal te zijn gekomen werd ook hij van kleren voorzien. Men vreest dat de kok is verdronken. Het past zeker wel hulde te brengen aan schipper Schroevers en zijn zoons.
De DORIS kwam van Plymouth bestemd naar Gent, geladen met china clay, is vol water en heeft ook het roer gebroken. (opm: verslag bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 december. Volgens de Daily Mail zou aan de Dover havensleepboot die het Ned. s.s. SCHELDESTROOM van Folkestone te Dover binnen bracht een hulploon van GBP 1100 zijn toegekend.


Datum: 17 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen plaats of datum) De Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ heeft twee nieuwe vrachtboten van ca. 7000 ton, type CELEBES, besteld, één bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam en één bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 december. Bij een heden op de strandingsplaats ingesteld onderzoek bleek, dat het stoomschip NINIAN PATON weder 6 voet in het zand is weggezakt. Zelfs met laag water zit het dek nu onder.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

South Shields, 17 december. Volgens een telegram uit Shields is het Ned. s.s. HILVERSUM, liggende gedeeltelijk beladen met kolen op de Pelaw Main boeien, hedenmorgen 5,30 uur van zijn meeringen losgebroken en op de rivier aan de grond geraakt. Het maakt geen water.
Later: Volgens een nader telegranm uit Shields is het s.s. HILVERSUM ogenschijnlijk zonder schade weer vlotgekomen.


Datum: 18 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 17 december. Hedennacht arriveerde hier aan de De Ruyterkade de vracht- en passagiersboot MEPPEL III van de Drentsche Stoomboot Mij. De boot, gisteren vertrokken, heeft bij Meppel de schroef gebroken en moest naar hier worden gesleept omdat aldaar geen gelegenheid was te repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 15 december. De ankers die het Ned. s.s. SCHELDESTROOM bij Folkestone heeft laten slippen zijn teruggevonden, en zullen per spoor naar Londen worden getransporteerd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Van de scheepswerf Gebr. Fernhout te Jutfaas is met goed gevolg te water gelaten de sleepkaan REINFALL, groot circa 1400 ton, voor rekening van de heer A. Jansen te Rotterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 17 december. Hedenmorgen zijn de kapitein en een expert naar de op de Rassen gestrande driemastschoener DORIS geweest, en hebben uitgemaakt dat het schip totaal verloren is. De equipage vertrekt hedenavond per mailboot naar Engeland.


Datum: 19 december 1907


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 december. De Nederlandse gaffelschoener JOHANNA ELISABETH, kapt. Groenewold, van Skiën (Noorwegen) met palen naar Harlingen bestemd, is hedenmorgen in het dok gehaald. De lading word hier gelost en met lichterschepen naar Harlingen gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij zette op 17 december de zaak voort tegen kapitein J.C. de Roever van het s.s. ORANJE NASSAU van de Kon. West-Indische Maildienst, welk schip op 13 oktober 1906 op de zuidwestkust van Curaçao strandde en verloren ging. Deze zaak diende reeds op 3 april en 5 augustus l.l.
Het schip was op 10 oktober van Trinidad naar Curaçao vertrokken. Op 13 oktober om 4.40 uur strandde het schip in buiïg weer en dik van de regen. Pogingen om op eigen kracht los te komen faalden en om 11 uur begon het schip water te maken, zodat om 11.30 uur de vuren uitgeblust werden. Nadat mail en geldswaarden in veiligheid waren gebracht werd na gehouden scheepsraad besloten het hevig stotende en zwaar naar bakboord hellende schip, waarvan de machines ontzet en schoorsteen en luchtkokers gebroken waren, te verlaten en op het strand te kamperen. Voor zover het weer zulks toeliet trachtte men nog van het schip te redden wat er nog te redden was. De uitspraak volgt later. (opm: sterk bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij sprak op 17 december kapitein Karst van het s.s. ALIDE vrij. Hem trof geen blaam, daar de stranding is te wijten aan verleiding door stroom en de op het land hangende nevel.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij oordeelde op 17 december dat kapitein J. Sharp van het s.s. OPHIR van de Rotterdamsche Lloyd niets kan worden verweten toen het schip op 3 september in het Suezkanaal met een mooringboat in aanvaring kwam waardoor twee Arabieren het leven verloren. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

De Raad van Tucht voor de Koopvaardij sprak op 17 december kapitein A. Schenk van het s.s. NOORDWIJK vrij omdat het ongeluk niet af te wenden was geweest. (opm: zie o.a. DS 25 november)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 18 december. Het s.s. MEPPEL II van hier naar Meppel is bij Schotland (opm: bedoeld wordt Schokland) na omhoog gelopen te zijn gezonken. Bemanning en passagiers zijn gered.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 december. De directie van de Hollandsche Stoomboot Mij, reder van het s.s. SCHELDESTROOM, zendt ons het volgende schrijven:
Eerst heden zijn wij in staat de omstandigheden van de aanvaring met de Engelse bark FORFARSHIRE uiteen te zetten. De SCHELDESTROOM is het nieuwste schip van de rederij, in 1903 gebouwd en was op haar 101e reis van Amsterdam onderweg naar Plymouth met een lading stukgoed, hoofdzakelijk suiker. De SCHELDESTROOM werd aan stuurboord ter hoogte van de schoorsteen onder een bijna rechte hoek ingevaren. De gehele zijde van het schip van de bovenkant van het brugdek tot ongeveer 2 voet beneden de waterlijn van het zeer licht geladen schip werd opengereten. Het water liep krachtig door de bunkers naar de stookplaats in de machinekamer. De trekstangen van de stoomstuurinrichting op het brugdek waren stukgesneden, zodat een ogenblik de SCHELDESTROOM niet te sturen was. Kapitein Gerritsen liet onmiddellijk het stuurrad achteruit aankoppelen, gaf bevel een sloep in gereedheid te brengen en de manschappen van reddinggordels te voorzien. Het schip kreeg al spoedig slagzij naar stuurbord waardoor de bakboordsloep niet naar buiten kon worden gedraaid. Met bepaalde doodsverachting en zonder aarzelen daalde het machinekamerpersoneel weer af in de machinekamer teneinde de machine aan te zetten en zo nodig de vuren te onderhouden. Op deze wijze kon het zwaar werkende schip weer enigszins manoeuvreren. Toen uit de machinekamer bericht ontvangen werd dat het water snel rees stuurde de kapitein de kust in met het plan het schip bewesten Folkestone, waar de kust wat glooiend is, aan de grond te zetten. Ongeveer een uur later bereikte het water de vuren en werden deze gedoofd. Korte tijd later stonden de machine en de elektrischlichtmachine stil. Het schip was inmiddels de pier van Folkestone dicht genaderd en men vreesde dat het daartegen te pletter zou slaan. De kapitein liet daarop de sloep strijken, maar doordat het schip geen lij meer gaf werd de boot aan het volle geweld van wind en zee blootgesteld. De sloep sloeg om, waarbij dertien mannen tewater geraakten. De vier onder leiding van de eerste stuurman nog aan boord gebleven bemanningsleden gooiden al het touwwerk dat zij konden vinden naar de drenkelingen. Slechts twee van hen, matroos Sentis en stoker Vis, konden zo worden opgehaald. Vier drenkelingen, waaronder de 1e machinist, hadden zich aan de omgeslagen reddingboot vastgeklampt en dreven daarmee naar de kust waar zij werden gered. De overige zeven mannen vonden de dood in de golven.
As door een wonder dreef de SCHELDESTROOM rakeling langs de pier. Omdat redding met de boot niet mogelijk was en het schip dreigde op de klippen te slaan gaf de stuurman aan de timmerman opdracht bij het bakboordsanker te gaan staan en snelde zelf naar voren om het schip ten anker te brengen. Nadat beide ankers waren gevallen werden noodseinen gegeven, vuurpijlen afgeschoten en een vat twist gedrenkt met petroleum in brand gestoken. Na enige tijd kwam de reddingboot van Folkestone langszij, maar de 1e en 2e machinist en enkele anderen weigerden alsnog het schip te verlaten.
Wij wensen een woord van protest te doen horen tegen de algemeen aan de wal verbreide opvatting dat de gezagvoerder van een schip te allen tijde de laatste behoort te zijn die in geval van een ramp zijn schip verlaat. Deze opvatting is een fabel. Het is aan de gezagvoerder om de posten te verdelen en zelf de plaats in te nemen die het meeste beleid en zeemanschap vordert en waarvan dus het meeste afhangt. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 18 december. De kapitein met een expert zijn gisteren naar de op de Rassen gestrande driemastschoener DORIS geweest. Het schip schijnt verloren te zijn, de equipage is naar Engeland vertrokken.
DUBBEL


Datum: 20 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havana, 5 december. Volgens duikersrapport is de roersteven van het stoomschip ZWIJNDRECHT gekraakt en de vingerling gebroken. Ook is een schroefblad gebroken en van een ander schroefblad is een stuk van 8 duim afgebroken. Experts hebben aanbevolen alhier voorlopig te repareren en daarna in ballast naar een Noordelijke haven te vertrekken om te repareren. Van de bark RAMON PLANIOL zijn twee platen beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 19 december. Het stoomschip LOMBOK is heden van hier naar Amsterdam vertrokken. (opm: eerste reisvermelding: aankomst IJmuiden 22 december, vertrek 29 december van IJmuiden naar Java)


Datum: 21 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 december. Hedenmorgen is een boot met pompen van de firma Gebr. Goedkoop naar de gezonken stoomboot MEPPEL II vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Door de NV Constructie Werkplaatsen Machinefabriek en Scheepswerf v/h H.T. Landmann & Zn te Schiedam werd de kiel gelegd voor twee stalen sleepkanen, elk circa 1650 ton groot, welke voor rekening der firma L. Böcker & Co te Rotterdam gebouwd worden. Dat deze belangrijke opdracht een de bovengenoemde nieuwe werf te Schiedam gegeven werd is een bewijs van het vertrouwen dat haar nieuwe bedrijfstask van scheepsbouw nu reeds geniet. De schepen zullen over ongeveer zes maanden ter aflevering komen.


Datum: 23 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 december. Een deel der lading van de gestrande stoomboot MEPPEL II is heden aangebracht diooir de schelpenzuiger DE TIJD. De positie van de MEPPEL II is zeer ongunstig.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havana, 7 december. Behalve de gemelde schade heeft het Ned. s.s. ZWIJNDRECHT een der schroefbladen verloren en van een ander 8 duim afgebroken.


Datum: 24 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 december. Aangebrachte lading uit het s.s. MEPPEL II wordt op zolderschuiten gelost. De stoomboot is niet te bergen, daar men vermoedt dat zij gebroken is.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 december. Voor het Nederlandse loodswezen is hier heden een nieuwe loodsschoener aangekomen.


Datum: 25 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 december. Het stoomschip ZWIJNDRECHT is heden van Havana te New York aangekomen.


Datum: 27 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 24 december. De Nederlandse tjalk CATHARIENA MARGRIETHA, met het stoomschip SCALPA in aanvaring geweest, 29 november met schade alhier binnengekomen, is voorlopig gerepareerd en gisteren naar Delfzijl vertrokken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 december. De Vlissingse LOODSSCHOENER No 14 is met belangrijke schade alhier op de haven gekomen, zijnde door het naar Gent bestemde Duitse s.s. NESTOR aangevaren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Vlissingen. Op Tweede Kerstdag waren op het De Ruijterplein en de Nieuwendijk velen getuige van de huldiging, uitgegaan van het personeel van de Stoomvaart Mij ‘Zeeland’, van de dappere reddersfamilie Schroevers die met hun botter VIJF GEBROEDERS een deel der bemanning van de Engelse schoener DORIS had gered. (opm: zie DS 16 december) Deze geredden waren kapitein T. Mayor, stuurman E. Caddy en matroos D. Rowlands.
De bemanning bestond uit schipper Jacob Schroevers, zijn zonen Job, Gerard, Jacob, Klaasen en Lierfen Schroevers en zijn kleinzoon Jacob van de Ketterij. Als blijk van hulde en waardering kregen zij een Nederlandse vlag en Oranje wimpel van zijde. Het muziekgezelschap ‘Ons Genoegen’ luisterde de plechtigheid op.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 23 december. Op 21 december is van de werf der heren Pattje en Zonen te Waterhuizen een gaffelschoener te water gelaten, gebouwd voor Duitse rekening. Daar is eveneens voor Duitse rekening de kiel gelegd van een zeetjalk van plm 125 ton.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 24 december werd het vracht-stoomschip TERNATE voor de Rotterdamsche Lloyd met goed gevolg te water gelaten van de werf der firma Wm. Hamilton & Co Ltd te Port-Glasgow. Het is van het shelterdceck type, lang 400’, breed 51’ en hol 36’, heeft een laadvermogen van plm 8500 ton doodgewicht en ruim 10.000 maattonnen van 40 cbft. Het is bestemd voor de vrachtvaart van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vice versa.
De inrichting voor gezagvoerder en officieren bevindt zich midscheeps, alwaar ook een zestal couchettes in geriefelijke hutten zijn ingericht voor passagiers.
Het schip wordt voorzien van een triple expansion machine vervaardigd door D. Rowan & Co te Glasgow, die het schip een dienstsnelheid van 12 mijlen zullen geven.
Bij dezelfde werf is nog in aanbouw een dergelijk schip hetwelk in oktober afgeleverd wordt. Vermelden wij verder nog dat de Lloyd inclusief de TERNATE 4 grote vrachtboten en 1 mailboot in aanbouw heeft, resp. 2 bij de firma Hamilton, 2 bij de firma Bonn & Mees alhier, en 1 mailboot bij de Kon. Mij ‘De Schelde’ te Vlissingen. Alle vijf komen het volgend jaar in dienst en hebben een gezamenlijke inhoud van 39000 tonnen doodgewicht of ruim 18000 Java lasten.


Datum: 28 december 1907


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Gisteravond deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij uitspraak in de zaak tegen kapitein J.C. de Roever van het s.s. ORANJE NASSAU. (opm: zie NRC 7 augustus) De Raad meende dat de verschillende handelingen van de gezagvoerder niet getuigden van de zorg en voorzichtigheid welke mogen worden geëIst. Men bevond hem schuldig aan nalatigheid en strafte hem door hem voor drie maanden de bevoegdheid te ontnemen als schipper op een Nederlands schip te varen; ook werd hij veroordeeld in de kosten. (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteravond deed de Raad van Tucht voor de Koopvaardij uitspraak in de zaak tegen schipper A. van der Wal van de tjalk HOOGHAMMEN, die in de nacht van 1 op 2 april bij Craster was gestrand. (opm: zie PGC 4 april en DS 25 november) De Raad verklaart de stranding niet te kunnen toeschrijven aan een daad of nalatigheid van de gezagvoerder, daar deze volgens het gegist bestek 10 Duitse mijlen van de kust verwijderd moest zijn en de nabijheid van het land niet kon worden vermoed uit het wenken der bemanning van een vissloep, een kwartier voor de stranding. De kapitein werd vrijgesproken (opm: bekort)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 20 december. Volgens de nieuwsbladen bouwt de welbekende scheepsbouwmeester Lewis Nixon op de Cresent werf te Elisabeth (N.J.) een schip van een nieuw type, dat, naar men verwacht een snelheid zal hebben van 60 knopen per uur. De heer Nixon beweert dat het niet lang meer zal duren of er zal in de bouw van oorlogsschepen een geheel nieuw principe worden aangenomen, waardoor het mogelijk zal zijn oorlogsschepen van 30.000 ton te bouwen die alcohol in plaats van kolen zullen stoken en 50 knopen per uur zullen stomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 december. Volgens een telegram van een speciale expert uit New York is de achtersteven van het van Havana aldaar aangekomen stoomschip ZWIJNDRECHT gebroken. Buiten en behalve dit heeft dit stoomschip meerdere schade. In het eerst was het voornemen om de ZWIJNDRECHT voorlopig te repareren, maar daar is van afgezien en thans is voor ongeveer USD 4500 een contract gesloten om het stoomschip afdoende te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 27 december. Op 24 december werd het vrachtschip TERNATE, voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw, met goed gevolg te water gelaten van de werf der firma Wm. Hamilton & Co Ltd te Port Glasgow. Het is van het shelterdektype, lang 400 voet, breed 51 voet en hol 36 voet, heeft een laadvermogen van plm. 8500 ton dw. en ruim 10.000 maattonnen van 40 cub/ft. Het is bestemd voor de vrachtvaart van Rotterdam op Nederlands Indië v.v. De inrichtingen voor gezagvoerder en officieren bevinden zich midscheeps alwaar ook een zestal couchettes in geriefelijke hutten voor passagiers zijn ingericht. Voor de behandeling van de lading zijn niet minder dan 12 stoomwinches met een gelijk aantal laadbomen aangebracht. Buitendien bevindt zich nog een laadboom aan boord voor het heffen van zeer zware stukken. Het schip wordt voorzien van een triple expansiemachine, vervaardigd door de firma D. Rowan & Co te Glasgow, en zal in staat zijn het schip in dienst een snelheid van 12 mijl te verzekeren. Behalve vele bijmachines, bevindt zich ook aan boord een Clayton brandblusmachine.
Bij dezelfde werf is nog in aanbouw een dergelijk schip, hetwelk in oktober afgeleverd wordt. Buiten de TERNATE zijn nog vier grote vrachtboten en een mailboot voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw: twee bij de firma Bonn & Mees te Rotterdam en twee bij de firma Hamilton, en een mailboot bij de Koninklijke Maatschappij ‘de Schelde’. Alle vijf komen volgend jaar in dienst en hebben een gezamenlijke inhoud van 39000 ton of ruim 18000 Java-lasten.


Datum: 29 december 1907


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 27 december. Het Nederlandse stoomschip POLLUX, groot 1523 ton bruto en 943 ton netto, gebouwd in 1870, hebbende machines waarvan de cylinders een middellijn hebben van 18½, 29½ en 47¼ bij een slag van 36 duim, is naar Turkije verkocht en herdoopt in NEDJAT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 28 december. Uit Terschelling wordt ons geseind, dat het met grint van Dieppe komende Zweedse stoomschip SOPHIE op de Engelse Hoek is gestrand. De gezagvoerder Johansson en de verdere equipage zijn gered. Verder werd er nog bij gemeld, dat het stoomschip reeds onder water zit. Dit te Gothenburg thuisbehorende stoomschip SOPHIE, ex SOFIA, groot bruto 230 ton en netto 203 ton, werd in 1872 te Motala gebouwd. Thans was het in de vaart voor de rederij Ångfartygs A/B Trio (C.L. Larssson) te Gothenburg.


Datum: 30 december 1908


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 december. De Groninger tjalk OOSTZEE, kapt. Tammes, van Rudkjobing naar Ruhrort, is hier binnengelopen met verlies van bakboordzwaard.


Datum: 31 december 1908


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 29 december. Het stoomschip SOPHIE is volgens de kustwacht vóór de brug doormidden gebroken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Maassluis, 31 december. In 1907 zijn de Waterweg binnengelopen 9608 stoomschepen, 236 zeilschepen en zeelichters, 150 vreemde sleepboten, 19 bijliggers, 42 marine en andere vaartuigen, totaal 10.055 schepen, tegen 9388 in 1906. De vissersvloot is hieronder niet begrepen.
Amsterdam, 31 december. In 1907 arriveerden hier 2367 zeeschepen metende 8.690.219 m³, tegen 2374 schepen, metende 8.610.082 m³ in 1906.
Harlingen, 31 december. Gedurende 1907 zijn hier aangekomen 444 stoomscherpen, metende bruto 1.068.126 m3, en 19 zeilschepen, 11213 m³, tegen 381 stoomschepen (933.092 m³) en 10 zeilchepen (4344 m³) in 1906.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

(Geen datum) Aan de scheepswerf ’t Jacht’ te Amsterdam is opgedragen het vervaardigen van twee motor-dekschuiten, elk groot 600 ton. Deze dekschuiten worden gebouwd voor rekening van een Amerikaanse Spoorwegmaatschappij.