Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1882


Datum: 01 januari 1881


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 29 december. Alhier zijn aangekomen het schip JAN MARIA, kapt. Kunst, van Hudiksvall naar Nieuwediep, wegens gebrek aan proviand, en DOLFIJN, kapt. Grilk, van Danzig naar Harlingen, wegens tegenwind.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Newport, 27 december. Alhier ligt in lading de GEERTRUIDA, kapt. Hartman, met bestemming naar Cadix en Rio Grande.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 december 1881. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen telegram, is het stoomschip STELLA van hier te New York aangekomen, Het had zwaar stormweder doorgestaan, waarbij een man overboord was geslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 28 december 1881. Het lossen van de lading van de Noorse bark TANGEN, is geheel afgelopen. De JAMES is buiten de haven gesleept en buiten het vaarwater; hoogstwaarschijnlijk zijn beide schepen totaal wrak.


Datum: 02 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 31 december. Met het lossen van het gestrande Nederlandse schip KINDERDIJK wordt steeds voortgegaan, er zijn thans in het geheel 21 bomschuiten met lading naar IJmuiden vertrokken. Men laadt uit de bommen over in lichters die vol zijnde naar Amsterdam vertrekken, alwaar alles in het entrepot wordt opgeslagen.
Gisteren is het gelukt de ankers uit te brengen om, indien mogelijk, het schip weder vlot te krijgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De merkwaardigste visvangst, waarvan ooit melding werd gemaakt, is gedaan door het vissersvaartuig JOHANNES CORNELIS, te Grimsby binnengelopen, reder de heer J.C.Speelman te Pernis. De heren T.C. Hill en Brown, agenten van bovengenoemd vaartuig, berichten, dat het aanbracht 2.000 kabeljauwen, 200 lengen, 2.000 scholvissen, 100 coalvissen, en een groot aantal heilbotten en andere vis, wegende meer dan 30.000 kilo, de vrucht van 4 dagen vissen op Doggersbank. Een andere vangst, door dezelfde gezagvoerder, Jan Noordzij, acht jaren geleden gemaakt, bracht GBP 398 op.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 december. Het Nederlandse schip JAN PIETERSZOON KOEN is hier bevracht naar Engeland of het continent voor 4.500 vaten petroleum tegen Sh.3/6.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december 1881. Het schip ICEBERG is vlot gekomen en maakt geen water.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 30 december 1881. Het schip LEADING WIND, kapt. Henckley, van Amsterdam herwaarts is nabij Passaroean gestrand, is vlot geworden, doch opnieuw op strand gedreven. Er zijn lichters langszij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. C. Hartman Busmann, notaris te Sappemeer, zal op donderdag de 12e januari 1882, des avonds te 6 uur, in het hotel Struvé te Sappemeer, à contant, publiek verkopen:
- Het Nederlandse schoenerschip TAMMO SIJTZE, groot volgens nieuwe meting 149,01 tonnen, geclassificeerd bij Bureau Veritas 5/6 G. 1.1. tot 24 januari 1883, nieuw gebouwd in het jaar 1861 op de werf van wijlen de scheepsbouwmeester de heer R. Bakker te Sappemeer, met grote boot, chronometer en complete inventaris, in voege laatst is bevaren door kapt. R.M. Klein, thans liggende in de Bikkersgracht, werf Fortuin te Amsterdam en aldaar te bevragen bij mejufvrouw de weduwe Stoepman.
- Het in 1865 nieuw gebouwd en in 1877 nieuw getuigd schoenerbrikschip MENNO, groot 133,53 tonnen nieuwe meting, met boot en complete inventaris, zoals het thans is liggende aan de werf Het Groenland van de heer Broesse te Amsterdam, laatst bevaren geweest door kapt. M. Hilbrands. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de kapitein te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op maandag de 9e januari 1882, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder J.R. Eerkes, in het hotel De Leeuw te Veendam, ten verzoeke van zijn principalen, publiek verkopen het kopervast en gekoperd brikschip PROCYON, groot 235 zeetonnen (oude meting), met al diens opgoederen en toebehoren, volbouwd in 1872 op de werf van F.G. Wortelboer te Oude Pekela, thans liggende te Antwerpen in het Mexico-dok, laatst bevaren door kapt. R.K. Boer. De inventarissen zullen bijtijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de kapt. R.K. Boer te Veendam en ten kantore van de firma K. & J. Wilkens aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. G. Baart de la Faille, notaris te Veendam, zal op vrijdag de 13e januari 1882, des avonds te 7 uur, ten huize van de logementhouder R. Eerkes, in het hotel De Unie te Veendam, ten verzoeke van zijn principalen, publiek verkopen het galjootschip ALIDA, groot 123,23 tonnen nieuwe meting, geclassificeerd 5/6 1.1., met al diens opgoederen en toebehoren, thans liggende te Schiedam, laatst bevaren door kapt. A. Bakker. De inventarissen zullen bijtijds op de gewone plaatsen ter lezing liggen.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de kapitein R.K. de Boer te Veendam, en ten kantore van de firma K.& J. Wilkens aldaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een bevaren overdekt tjalkschip met goed onderhouden inventaris, genaamd: HENDERIKA, groot 102 tonnen, bevaren wordende door schipper T. Oldenburg, thans liggende in de Noorderhaven te Groningen; aldaar te bevragen, alsmede bij de heer J.D. Romkes te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 december. Het kofschip VOORWAARTS, kapt. J.C. Stenger, gisteravond hier van Langesund aangekomen, is zwaar lek en heeft de gehele deklast verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Gedurende het scheepvaartseizoen van de 8e mei tot de 19e november van dit jaar zijn te Kroonstad aangekomen 1.038 zeil- en 1.021 stoomschepen, waaronder 72 en 13 onder Nederlandse vlag en vandaar vertrokken 1.913 schepen, waarvan 111 naar Amsterdam, 105 naar Rotterdam en 34 naar andere Nederlandse havens.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hoek van Holland, 29 december. Het gestrande Nederlandse stoomschip AMULET is leeg gelost. Twee stoompompen zijn van Engeland ontboden.


Datum: 03 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Volgens particulier bericht lag het schip SALATIGA, kapt. Hoog, van hier naar Samarang, bij Noord Voorland ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

West-Schouwen, 2 januari. Gisteravond strandde op het Nieuwe Zand bij Schouwen, de Engelse bark CRONSTADT, kapt. Lockhardt, met rijst van Moulmain naar Rotterdam bestemd. De equipage bestaande uit 11 koppen, benevens de Engelse loods, de kapiteinsvrouw en 2 kinderen, kwamen met eigen sloepen aan land, en werden door de opzichter der kustverlichting alhier opgenomen en verzorgd. De gezagvoerder en stuurman vertrokken middernacht per rijtuig naar Brouwershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 2 januari. De sleepboot ZUID- HOLLAND is naar de CRONSTADT vertrokken doch kon door de hoge zee het schip niet bereiken, en is weer teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 november. Vrachten. Er zijn geen bevrachtingen van Nederlandse schepen te melden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: NIEUWE WATERWEG I, VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SLIEDRECHT en SOERABAIJA.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld:
- te Hellevoetsluis op woensdag 4 januari 1882, te 11 uur voormiddags, ten huize van de koffiehuishouder A. van den Berg aldaar, van aldaar aangebrachte scheepsinventaris, bestaande in lopend touwwerk, wrakhout, scheepsboot enz. Voorts 534 baddens en 54 stukken stuwagie, liggende onder gemeente Nieuw-Helvoet op erf van Maarten Touw, 778 baddens en 97 stukken stuwagie, liggende onder gemeente Rockanje op erf van P. van Kampen, 38 baddens en 3 stukken stuwagie, enig wrakhout en scheepsboot, liggende binnenzijde van de Oudenhoornschen Zeedijk bij de dijkbaas J. de Kramer.
- te Goedereede op donderdag 5 januari 1882, te 11 uur voormiddags, ten huize van de koffiehuishouder Oreille aldaar, van plm. 2.200 baddens, partij stuwagie, gedeelte inventaris en wrakhout, zoals dit is liggende in kavelingen aan de haven van Goeree en strand aldaar.
- te Ouddorp op vrijdag 6 januari 1882, te 10 uur voormiddags, ten huize van de koffiehuishouder Akkershoek aldaar, van plm. 4.250 baddens, partij stuwagie, inventaris, bestaande uit touwwerk en plm. 60 vadem zware ketting, wrakhout en 4 stuks wrakken indien nog aanwezig; alles liggende onder gemeente Ouddorp in duinen en aan strand, tegenover de woning Zeezicht.
Alles afkomstig van de geredde inventaris en lading van het tegen het Goereese strand verongelukte Zweedse schip TRIPOLIA, gevoerd geweest door kapt. Wolff, komende van Alfredhem in Zweden, bestemd naar Dieppe in Frankrijk.
Informatiën en notitiën te bekomen bij de heren notarissen Vlielander te Hellevoetsluis en Coert te Goedereede en P. Gallas Jr., scheepsagent te Hellevoetsluis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 december. De kof ALBERTA SUZANNA, kapt. Kuiper, met ijzer van Gothenburg naar Nantes, is thans geheel uitgelost. Het schip wordt in het dok gehaald om daar te worden gerepareerd.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op een nader te bepalen dag zal op vendutie worden verkocht het thans hier ter rede liggende Nederlands-Indische barkschip ANNA MARGARETHA, met inventaris van hetgeen zich nog aan boord bevindt en dagelijks te bezichtigen, Inmiddels uit de hand te koop.
Voor verdere informatiën vervoege men zich bij De Wit Schipper & Co.


Datum: 04 januari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 januari. Het bericht wegens het binnen brengen van het verlaten schip JAMES te Nieuwe Diep is bij nader onderzoek gebleken betrekking te hebben gehad op het schip JANUS.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 1 januari. Gedurende het jaar 1881 zijn alhier binnengekomen 48 schepen, tegen 50 in 1880.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 3 januari. Volgens ontvangen telegram is het hier ter stede thuis behorend schoenerschip CORNELIA, kapt. J.J. van Dijk, de 2e dezer te Falmouth aangekomen, komende van Maroïm.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 januari. Gedurende het jaar 1881 zijn alhier binnengekomen 1.123 schepen, tegen 916 in 1880.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 1 januari. Gedurende het jaar 1881 zijn alhier binnengekomen 2.945 schepen, tegen 2.976 in 1880.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 1 januari. Gedurende het jaar 1881 zijn alhier binnengekomen 332 schepen, tegen 385 in 1880.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 1 januari. Alhier was heden liggende het Nederlandse schip GEERTJE ALBERTS, kapt. Panjer, terwijl in de Kaiserhaven zich de Nederlandse schepen JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. Bonchier, en WUBKE JOHANNA, kapt. Vogel, bevonden. In de Geestermünder haven liggen de Nederlandse schepen ANNA HENDRIKA, kapt. Freye, AUKJEN GEPKELINA, kapt. De Vrie, en TJALDA SUZANNA, kapt. Luken, en in de Geeste het Nederlandse schip BETHA, kapt. Schoon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 januari. Alhier zijn de volgende Nederlandse schepen liggende:
MATHILDA GEERTRUIDA, kapt. Steffens, CONCURRENT, kapt. De Jonge, ANNA, kapt. Mulder, ENGELINA HARMANNA, kapt. Dijkema, en KLAZINA TONKENS, kapt. Puister.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam. Men gaat steeds voort met het bergen van de lading van het bij Egmond gestrande schip KINDERDIJK. Gisteren is het met hoog water even vlot geweest., doch door het breken in de kluis van een van de zwaarste kettingen, bevestigd aan het in zee uitstaande anker, is het weer een weinig verder op strand geschoven. Er bestaat alle kans dat het schip afgebracht kan worden. Het is volmaakt dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 3 januari. Volgens rapport van de vuurtoren van Westerschouwen, zijn de masten van het schip CRONSTADT reeds overboord geslagen en lopen de zeeën er overheen. Schip en lading zijn vermoedelijk geheel verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 januari. Volgens een telegram uit Ystad is de Nederlandse schoener CATHARINA, kapt. Meijer, op de reis van Riga naar Delfzijl gestrand. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 1 januari. Het schip ANNA MARIA, kapt. Manneken, van Rotterdam naar Gibraltar, is heden vertrokken na van anker en ketting voorzien te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Antiqua, 10 december. Het Nederlandse schoenerbrikschip VLIJT, van Antwerpen naar Mexico, 29 november hier binnengelopen met onklare pompen, is 6 december weer van hier vertrokken.
(opm: kapt. G.G. Boon)


Datum: 05 januari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. De schepen CONFIANCE, kapt. Lukkien, van Hamburg op avontuur en SUCCES, kapt. Potjer, van Hamburg naar Porte Alegro, zijn hier op de rede geankerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 januari. Volgens rapport zat op de buitenkant van de ribben een bark aan de grond, sleepboten vertrekken ter assistentie.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 10 december 1881. De verscheping van de lading uit het Nederlands schip LIBERAAL is door het ongunstige weer verhinderd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 6 december 1881. Het Nederlandse schip UNIE, kapt. Franken, bestemd naar de Mersey met een lading beenas, is bij het verlaten van deze haven op de baar aan de grond geraakt, maar later weer vlot gekomen en binnen de baar ten anker gaan liggen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 4 januari. Alhier zijn aangebracht 56 balen rijst, enige zeilen en touwwerk afkomstig van het op Nieuwe Zand gestrande schip CRONSTADT, kapt. Lockhardt. Het schip zal totaal verloren zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 januari. Men is bezig te pogen de in oktober laatstleden gestrande brik BESSELS, kapt. Simmering, af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 3 januari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten de voor rekening van de heer Désiré Maas te Antwerpen gebouwde sleep-schroefstoomboot SCHELDE. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren H. de Ville Chatel & Co. te Brussel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

IJmuiden, 4 januari. De scheepvaart langs hier gaat jaarlijks in beweging vooruit. Wel neemt de drukte niet verbazend snel toe, toch is het getal der schepen stijgend, iets dat meer in het oog springt, wanneer men de cijfers der langs hier binnengekomen en vertrokken schepen in 1878 bij voorbeeld vergelijkt met die van 1881; in eerstgemeld jaar was het cijfer der binnengekomen en vertrokken schepen ieder ongeveer 1.280, te zamen dus pl.m. 2.560 schepen, in 1881 voeren langs hier inkomende ruim 1.590 en uitgaande ruim 1.560 schepen, te zamen dus 3.150 schepen, nogal geen onaardig verschil, dat te meer uitkomt in aanmerking nemende, dat veel zeilschepen, vooral van die op de Grote of Indische vaart sedert niet meer bestaan of verkocht zijn, terwijl daarvoor in de plaats grote stoomschepen de vaart uitoefenen, waarui dan ook tevens volgt, dat in gelijke mate de tonneninhoud der gezamelijke schepen steeds bleef vooruitgaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zierikzee, 4 januari. Alhier zijn aangebracht 56 balen rijst, enige zeilen en touwwerk, afkomstig van het op Nieuwe Zand gestrande schip CRONSTADT, kapt. Lockhardt. Het schip zal totaal verloren zijn.


Datum: 06 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 5 januari. Alhier zijn aangebracht ongeveer 600 balen rijst uit het schip CRONSTADT, benevens enige inventaris. Het schip ligt op zijde. Men heeft er een gat in gehakt om de lading er uit te halen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 5 december. Volgens rapport zit een bark op de buitenkant van de Ribben. Sleepboten zijn derwaarts vertrokken. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. De sleepboten NIEUWESLUIS en BROUWERSHAVEN zijn van de bark op de Ribben gestrand hier geretourneerd, volgens hun rapport toonde het schip de Zweedse vlag, doch konden zijn niet dan op een half uur afstand ervan naderen. Zij meenden dat de equipage nog aan boord was. De masten vielen bij hun vertrek overboord. De loodstoomboot ZEEMEEUW vertrok te half een van hier met de reddingboot herwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 januari. Het hier de vorige week binnengekomen schip TREKVOGEL, kapt. Freeze, heeft zulk een treurige reis gehad, dat het geheel in ontredderde toestand verkeert, zodat het niet weer zeewaardig gemaakt kan worden. Een gedeelte van de lading gezaagd hout werd in beschadigde staat gelost, hetgeen met vele andere voorwerpen het geval bleek te zijn, ook zeilen, kledingstukken van de bemanning enz. hadden veel geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 januari. De te Pekela thuis behorende kof ETTINA CHRISTINA, kapt. W.W. Schoon, van Bremerhaven naar Stettin, is hier binnengekomen en ligt voor anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 10 december. Het afgekeurde Nederlandse schip LIBERAAL is dicht bij de wal gesleept eer het op droog gezet zal worden. Door ongunstig weer is het overschepen van de lading verhinderd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 8 december. De Nederlandse bark KITTY, kapt. P. Isacksen, van Batavia naar Falmouth, heeft van 12 tot 14 november een hevige Noordwester storm doorstaan, waardoor verscheidene zeilen verloren en enige rustijzers gebroken werden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 4 januari. Men is bezig te pogen de in oktober laatstleden gestrande bark BESSEL, kapt. Simmering, af te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 4 januari. De Wildervankster schoener CONFIANCE, kapt. P. Lukkien, van Hamburg op avontuur gaande, doch hier ter rede liggende, is in de haven gehaald.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 30 december. Het stoomschip KARANG, van hier vertrokken naar het wrak van de gestrande Duitse bark WALKYRE tot berging der lading etc., kwam woensdag j.l. (opm: 28 december 1881) hier ter rede met slechts 1.555 kisten petroleum, terwijl een evengelijk getal geladen zijn in de Nederlands-Indische schoener VOORWAARTS, die mede voor dat doel door kopers alhier is ingehuurd en rechtstreeks naar de Molukken is gezeild. Naar wij vernemen is het mislukken dezer onderneming aan een onstuimige zee langs dat rif en gebrek aan werkkrachten toe te schrijven.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 30 december. Heden morgen zijn hier in twee sloepen aangekomen de kapitein en verdere bemanning van het Noorse barkschip EDWARDT HVIDT, welk vaartuig in de nacht van de 28e dezer op de reis van hier naar Cadix voor order, op de Bril is gestrand. Genoemd schip is met coprah en damar geladen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Een telegram van Batavia in dato 5 januari meldt, dat het schip ALBLASSERWAARD in zee is verbrand. De equipage is te Lyttelton, New Zealand aangekomen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Stoomvaart-Maatschappij Insulinde. Het stoomschip AMSTERDAM, kapt. J. de Ridder, omstreeks einde januari a.s. van Batavia naar Amsterdam vertrekkende, biedt uitstekende gelegenheid voor passagiers aan.
De agenten, J.F. van Leeuwen & Co., Batavia, Samarang, Soerabaija, Padang en Macassar.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Verzoeke pretenties ten laste van het Zweedse schip ALBERT EHRENSVÄRD te willen indienen bij de ondergetekenden uiterlijk op zaterdag 7 januari, zullende na die datum geen rekeningen worden betaald.
Soerabaija, 5 januari 1882, Dummler & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij de rederij ontvangen telegram was te Batavia bericht ontvangen van Lyttelton, op Nieuw Zeeland gelegen, dat aldaar waren aangekomen de kapitein, tweede stuurman en tien schepelingen van het op zee verbrande fregatschip ALBLASSERWAARD, kapt. G. Schultz, op reis van Shields naar Java.


Datum: 07 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 6 januari. Het gisteren op de Ribben gestrande schip is het Zweedse brikschip SOLIDE, kapt. Alting, komende van Riga, thuis behorende te Hernösand, geladen met hout en naar Honfleur bestemd. Het schip is wrak en vol water. De reddingboot geassisteerd door de loodsstoomboot ZEEMEEUW, bracht gisteravond de equipage bestaande uit elf man, benevens de kapiteinsvrouw en kind alhier aan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 5 januari. Gisteravond zijn alhier aangebracht plm. 240 balen beschadigde rijst, geborgen uit het op het Nieuwe Zand gestrande bark CRONSTADT, kapt. Lockhardt, met rijst van Moulmain naar Rotterdam bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 6 januari. Volgens telegram is het schip CALIFORNIE, kapt. Berkhout, gisteren te Lissabon aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 6 januari. Door de bergers is alhier aangebracht een gedeelte van de inventaris en van de lading planken van de gestrande bark SOLIDE. Het vooruitzicht omtrent de verdere berging is geheel afhankelijk van het weer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 5 januari. De CATHARINA, kapt. H. Meijer van Riga naar Delfzijl, te Sandhammer gestrand, is geheel wrak. De equipage werd gered.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 4 januari. Het ruwe weer heeft het lossen van de KINDERDIJK niet bevorderd. Men heeft maandagavond jongstleden het schip moeten verlaten. Eén der bomschuiten daarbij werkzaam stootte op één der in zee uitgebrachte ankers, en beliep nogal schade. Gelukkig dat men de schuit door het overboord werpen van enige lading, nog tijdig op het strand kon brengen. Het stormweer was ook oorzaak dat de ketting van een van beide uitgebrachte ankers brak, waardoor het schip niet in positie verbeterde. Heden is men weer bezig met lossen en de veroorzaakte schade te herstellen. Men heeft nog kleine hoop dat het schip heden met springvloed misschien vlot zal raken, althans in beweging komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 5 januari. De sleepboten NIEUWESLUIS en BROUWERSHAVEN zijn van de bark, op de Ribben gestrand, hier geretourneerd. Volgens hun rapport toonde het schip de Zweedse vlag, doch konden zij niet dan op een half uur afstand ervan naderen. Zij meenden dat de equipage nog aan boord was. De masten vielen bij hun vertrek overboord. De loodsstoomboot ZEEMEEUW te half een van hier met de reddingboot daarheen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Te koop aangeboden het zo goed als nieuw gekoperd en kopervast Spaans barkschip AUGUSTINA, staande in het droogdok te Middelburg, waar het van donderdag tot maandag e.k. voor gegadigden te bezichtigen is.
Adres de heer C. van der Bent, te Middelburg.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping van petroleum. De burgemeesters-strandvonders in de gemeenten Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Stavoren en Hindeloopen zijn voornemens op dinsdag 10 januari 1882, elk voor zoveel hem aangaat, tegen contante betaling publiek te verkopen ongeveer 662 vaten petroleum, waarvan circa 301 aan de zeedijk bij Laaxem in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde; circa 190 te Stavoren; circa 19 te Hindeloopen, benevens een partij ledige vaten, wrakhout, balken en enige andere strandgoederen, aangespoeld in vorengenoemde gemeenten op en na 19 december 1881 en afkomstig van de Engelse bark N.J.K.
De verkoop begint 's voormiddags te 9 uur aan de zeedijk bij Mirns in Gaasterland en geschiedt ter plaatse waar de vaten zich bevinden, in bovengemelde volgorde.
De vaten liggen geschikt voor het vervoer.
Van Swinderen, burgemeester-strandvonder in de gemeente Gaasterland.
C.W.C.T. Visser Fzn. burgemeester-strandvonder in de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
A. Alberts, burgemeester-strandvonder in de gemeente Stavoren.
A.A. Kat, loco-burgemeester-strandvonder in de gemeente Hindeloopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 2 januari. Scheepsvrachten. In de laatste tijd bewilligde men per stoomschip van Pillau onder andere naar Amsterdam en Rotterdam Sh.2/3 per 500 Engelse pond tarwe, naar Kiel en Flensburg 20 mark, Lübeck 21 mark, Wismar en Oost-Noorwegen 23 mark, Holbeck 28 mark, alles per 2.500 kilo rogge.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 1 januari. Onder de zich in de oude haven, de nieuwe haven, de Keizershaven, de Geestemünder haven, in de Geeste en op de rede bevindende schepen merkt men de volgende Nederlandse op: de tjalk GEERTJE ALBERS, kapt. Panjer; de bark JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. Bouchier; de tjalk WUBKE JOHANNA, kapt. Voget; de schoenerkof ANNA HENDRIKA, kapt. Freij; de kof AUKJEN GEPKELINA, kapt. De Vries; de tjalk TJALDA SUSANNA, kapt. Luken; de schoener BETHA, kapt. Schoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling te Terschelling. Notaris S. Brons Boldingh zal, op vrijdag 20 januari 1882, des namiddags te vijf uur, publiek verkopen, mits open water, ruim 6.000 grenen battings, afkomstig van het Noorse brikschip TANGER, gevoerd geweest bij kapt. Johannessen, gekomen van Fredriksham in Zweden en bestemd naar Ostende.
Informatiën te bekomen bij de heer P.T. Krul, scheepsagent te Terschelling.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Geregelde vaart tussen Palembang, Cheribon, Batavia en Singapore. Het Nederlands-Indische stoomschip SING TJIN, kapt. T. Hakker, zal 6 januari 1882 van Palembang naar Cheribon vertrekken en vermoedelijk 10 januari Batavia aandoen om de 12e januari van Batavia naar Muntok, Palembang en Singapore te vertrekken. Voor vracht en passage naar Muntok, Palembang en Singapore gelieve men zich te wenden tot de agent Tjia Tjin Lin op Pintoe Ketjil.


Datum: 08 januari 1882


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop: Het te Arundel thuis behorende Engelse brikschip ALFRED, groot 155 register ton, gevoerd geweest door kapt. W. Nellor, met de zich nog aan boord bevindende inventaris, alsmede de inhebbende lading South Hatton gaskolen, bestaande in ca. 250 ton. Alles in de staat zoals hetzelve nu is, liggende in de Tweede Binnenhaven te Vlissingen.
Schriftelijke offertes voor schip en lading gezamenlijk of voor ieder afzonderlijk worden ingewacht vóór of op 11 januari aanstaande ten kantore van John P. Best, cargadoor te Vlissingen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De deurwaarder P.J. Hendrikse zal, ten verzoeke van de heer G.H. Koning, kapitein van het gestrande Nederlandse schoenerschip CORNELIA, op dinsdag de 10e januari 1882, des voormiddags te 10 uur, aan de uitspanning De Oranje Zon en vervolgens bij het Oosterhoofd aan het strand, gemeente Vrouwepolder, om contant geld presenteren te verkopen: De geredde inventaris van gemeld schoenerschip, bestaande in:
Zeilen, blokken, touwwerk, enz., alsmede de gedeeltelijk geborgen lading, zijnde een partij eiken planken en ribben en verder een partij wrakhout. Daags tevoren te bezichtigen.
Informatiën te bekomen te Vlissingen bij voornoemde deurwaarder en bij de cargadoors De Groof & Co. en te Amsterdam bij de heer H. Ulrici, assuradeur aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 januari. Het Nederlandse schip FENNA EN WILLEMINA, kapt. K. de Boer, van Macacaibo naar Liverpool, is te Penzance in averij verkocht voor GBP 106.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 9 december. De Nederlandse driemastschoener UNIE, kapt. Franken, welke op de baar aan de grond geweest is, doch zonder schade afkwam, is sedert in goede staat vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 5 januari. Het Noorse barkschip EDWARD HVIDT, van Macassar naar Bahia, geladen met koloniale producten, is op de bank De Bril gestrand en geheel wrak geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 7 januari. Alhier zijn aangekomen 5 vissersvaartuigen met 444 battings en een gedeelte inventaris, afkomstig van het gestrande barkschip SOLIDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Wij vernemen, dat aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord de vervaardiging en levering is opgedragen van de stoommachines en ketels voor het op ’s Rijks marinewerf te Amsterdam in aanbouw zijnde schroefstoomschip 4e klasse SOMMELSDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 7 januari. Het op de Ribben gestrande schip SOLIDE is volgens mededeling van schippers, uit elkaar geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 6 januari. Alhier zijn aangebracht plm. 300 balen door zeewater beschadigde rijst, geborgen van het op het Nieuwe Zand gestrande Engelse barkschip CRONSTADT, kapt. Lockhardt, met rijst van Moulmain naar Rotterdam bestemd.


Datum: 09 januari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 7 januari. Alhier zijn aangekomen 5 vissersvaartuigen met 444 battings en een gedeelte inventaris, afkomstig van het gestrande barkschip SOLIDE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 4 januari. Het te Flekkefjord verlaten binnengebrachte schip JOSEPHINE, met hout beladen, is gebleken te zijn de JOSEPHINE, kapt. Rötgers, op de reis van Riga naar Dordrecht, de 4e december laatstleden Elseneur gepasseerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, à contant, het snel zeilend, goed onderhouden gezinkt Nederlands schoenerschip SIJNE JACOBS, gebouwd in 1863, groot 138,52 ton nieuwe meting, laadt 70 standerd hout, liggende te Delfzijl.
Te bevragen bij de kapitein, A. van Dijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Te Papenburg overwinteren de volgende Nederlandse schepen: TWEE GEZUSTERS, kapt. De Lange; MARIA, kapt. Albers; GESINA, kapt. De Voogd; JAN SMIT, kapt. Boon; DE UNIE, kapt. Kwint; JACOB SYNES, kapt. Wilderman; TITIA, kapt. Bossinga; HINDERIKA, kapt. Heeren; CATHARINA, kapt. Dirks; GESINA, kapt. Bootsman.
Te Leer overwintert de schoenerbrik LUDOLFINA JANTINA, kapt. H. Schoon van Pekela.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 januari. Het wrak van de gestrande Noorse brik TANGEN heeft heden in veiling opgebracht NLG 261.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Het stoomschip CATS is volgens telegram van heden te Fredrikshaven binnengelopen om kolen in te nemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 6 januari. Alhier zijn aangebracht pl.m. 300 balen door zeewater beschadigde rijst, geborgen van het op Nieuwe Zand gestrande Engelse barkschip CRONSTADT, kapt. Lockhardt, met rijst van Moulmain naar Rotterdam bestemd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 januari. De pogingen om het schip BESSELS, kapt. Semmering, af te brengen, zijn geheel vruchteloos. Het schip is niet alleen gebroken, maar ook geheel verwrongen. Het doel is nu het te lichten ten einde de koperen bekleding en de bouten te kunnen bemachtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenborough, 6 januari. De schoener BAZER, van Shields naar Queenborough met steenkolen, is te Swale, inkomende op de Nederlandse stoomboot PRINS HENDRIK, aan de Queenborough pier liggende, gelopen en bracht de stoomboot belangrijke schade toe aan reling, stutten en dekhut, en verloor zelf de kluiverboom daarbij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 3 januari. In de buitenhaven alhier zijn opgevist 8 planken gemerkt W.X.W. en een grote boot, waarin papieren gevonden zijn van de Nederlandse smak DE DRIE GEZUSTERS (opm: kapt. H.E. Pluktje), benevens 29 planken gemerkt A.W.L.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 januari. Het stoomschip AMULET, zit met het voorste gedeelte onder water. De kans tot afbrengen vermindert dagelijks.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 januari. Volgens telegram is het fregatschip NOACH IV, kapt. Gomes, de 8e januari van Batavia naar Nederland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 december 1881. Vrachten. De verlopen veertien dagen kenmerkten zich door buitengewone stilte op het gebied van vrachten, welke eerst tegen het einde voor iets meer leven plaats maakte. Men vreest in haar het begin te moeten zien ener, zij het ook langzame of misschien kortstondige daling van koersen, waarop men trouwens met het oog op jaargetijde en omstandigheden voorbereid zal moeten zijn. Intussen kwamen nog geen afdoeningen tot stand tot lagere cijfers, tenzij bijzondere redenen daarvoor bestonden. Naar Nederland werden twee schepen aangelegd, grotendeels voor licht goed. Aan zwaar goed bestaat gebrek, waaraan in hoofdzaak toe te schrijven is dat in deze richting niets meer omgaat. Naar het Kanaal bestaat ogenblikkelijk weinig vraag; verscheidene schepen, die in andere havens voor hier bevracht waren, zijn in ballast gearriveerd, zodat weer in de voorlopige behoefte is voorzien, en niet onwaarschijnlijk is het, dat men ten einde te slagen ruimte te plaatsen, concessies zou moeten doen. Naar Amerika bestond vraag voor een schip van matige grootte voor koffie van Padang, dat gevonden en opgenomen werd. Men zou nu nog een ander handig schip voor koffie kunnen gebruiken. Naar Australië werd ruimte opgenomen voor suiker, en zouden nog een paar kleine vaartuigen daarheen te plaatsen zijn. De afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip CONRAD NLG 95 koffie, NLG 100 rijst, NLG 85 tabak, NLG 40 tin, naar Amsterdam; stoomschip C. FELLINGER, NLG 87 ½ en 90 koffie, NLG 90 suiker, naar Rotterdam; MEDEA laadt suiker tot geheime conditie, stoomschip LIMBURG, FFR 100 suiker naar Marseille,, NLG 90 koffie, NLG 85 tabak naar Rotterdam. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SOERABAIJA, stoomschip PRINS ALEXANDER.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Laatstleden zaterdag is op het eiland Amsterdam het eerste particuliere drijvend dok der Nederlandsch Indische Droogdokmaatschappij plechtig ingewijd. Aan de uitnodiging der directie, de heren J. C. L. B. Falk, C. P. Lohr Jr. en H. P. van Heukelom Jr., was door een dertig of veertig belangstellenden gevolg gegeven, die met de stomer BATAVIA een alleraangenaamst tochtje maakten, waarbij de gastheren het niet aan spijs en drank hadden laten ontbreken.
Op het eiland, waar enige versiering was aangebracht, vond men in het dok de stomer AMSTERDAM van de droogdokmaatschappij geplaatst. Er werd daar door de president, de heer Falk, een woord gesproken ter herdenking aan de niet altijd bemoedigende geschiedenis der pogingen van de maatschappij, nu zo gelukkig bekroond, dank aan de ijverige, onvermoeide zorgen van de heer O. C. W. Lindemann en zijn staf, aan wie de spreker hulde bracht, uit de te boven gekomen teleurstellingen aanleiding nemend om onder het applaus der aanwezigen het nieuwe dok te dopen met de naam De Volharding.
Het dok heeft op de vier hoeken torens, op welke het steunt en waarin machines tot het uit- en inpompen van water. Er werden enige manoeuvres met het dok uitgevoerd en de verdere inrichting bezichtigd.
Op de terugtocht werd een bezoek gebracht aan het nieuwe schip der Maatschappij Nederland, de PRINS ALEXANDER, die, prachtig ingericht, een bezoek overwaard is.
De gezagvoerder Braat nam de honneurs van zijn schip met de bekende zeemansgulheid waar, het bezoek tot een tweede feest op de tocht makende. Omstreeks 7 ure bereikte men weder de stad.
Naar wij vernemen zal morgen de BILLITON het eerst van het dok gebruik maken. Gelijk men weet, is in de concessie de bepaling begrepen, dat, zodra het dok in werking is, het marinedok op Onrust geen schepen meer bedient, die op Amsterdam terecht kunnen.
Daaronder behoren voor het ogenblik alleen niet de grootste mailboten, wier lengte te groot is voor het dok. Wij hopen echter de maatschappij, die aan haar dok met recht de naam Volharding heeft gegeven, ook nog op Amsterdam een dok van de grootste afmeting te zullen zien openen.


Datum: 10 januari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 3 januari. In de buitenhaven alhier zijn opgevist 77 delen en een grote boot betreffende de Nederlandse smak de DRIE GEBROEDERS.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 9 januari. Gisteren is men voor het eerst na vier dagen tijds aan boord van de KINDERDIJK geweest en heeft men 23 duim water bij de pomp gepeild, zodat het schip, niettegenstaande de woedende zee, zo goed als dicht is gebleven, maar tevens hoger op strand geslagen is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 januari. Gisteravond kwam de Loodskotter Nº 10, wegens storm uit zee binnen en berichtte dat een Franse brik zich in de nabijheid van de kust bevond. Niettegenstaande dat hier alle moeite door te seinen was aangewend, om het schip van koers te doen veranderen en naar het Schulpengat voor te zeilen, mocht dit niet baten. De opvarenden van de brik weigerden van koers te veranderen, waardoor men vreesde, dat het in de Gronden zou verzeilen. Op dit bericht verliet de sleepboot HERCULES met de reddingsboot op sleeptouw, hedennacht de haven tot het instellen van een onderzoek in de Gronden, doch kwam in de morgenstond terug, zonder enige onheilen te hebben ontdekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping op donderdag de 12e januari 1882, ’s avonds 7 uur, in het hotel De Unie te Veendam, van het overdekte tjalkschip, genaamd BERENDJE, groot 116 tonnen, gebouwd in 1878, bevaren door schipper J. Holwerda, thans liggende bij de fabriek van de heren K. en J. Wilkens, te Ommelanderwijk, gemeente Veendam, met de inventaris aan boord aanwezig. Inlichtingen te bekomen bij de heren J. D. Romkes, te Sappemeer en R. Boerma, te Wildervank.
G. P. Vroom, notaris te Wildervank.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Geveilde schepen te Terschelling op woensdag 4 januari: het wrak van het Noorse brikschip TANGEN: NLG 261, en de tuigage en complete inventaris NLG 1.293.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 8 januari. Heden zijn alhier van het op de ribben van de Hinder gestrande barkschip SOLIDE aangebracht ongeveer 1.000 battings, benevens de bezaansmast en de roef. De helft van het wrak is alhier gepasseerd en te Zwartewaal aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. Het Nederlandse stoomschip ETNA, is volgens telegram van Cuxhaven gisteren aldaar ten tweeden male wegens storm en gebrek aan kolen, uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond, 8 januari. In het geheel zijn thans 31 bomschepen uit het gestrande Nederlandse schip KINDERDIJK gelost. Een ervan is bij het afvaren van de wal op een anker geraakt, lek geworden en de lading daardoor geheel beschadigd. Het ongunstige weer heeft de werkzaamheden zeer vertraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat een Koninklijk Besluit, houdende goedkeuring van de statuten der N.V. de Batjan-Maatschappij, te ’s-Gravenhage.
De maatschappij heeft ten doel om, ingevolge na te noemen concessie, door eigen middelen, of door tussenkomst van anderen, onbebouwde gronden in cultuur te brengen, land- bouw- en handelsproducten van allen aard in te zamelen, te kopen en verkopen, sagobossen te exploiteren, delfstoffen te verzamelen en in ruwe of bewerkte staat te verkopen, naar parelmoer en ander zee- product te vissen en daartoe de nodige fabrieken en gebouwen op te richten.
Door de heren Jhr. M. E. F. Elout van Soeterwoude, M. Giebert, voor zich en zijn lastgeefster, vrouwe A. M. F. Landry, weduwe van de heer T. J. Gebel (firma P. J. Landry) en H. H. Loudon wordt ingebracht en in deze maatschappij gelegd om daarvan een deel uit te maken de concessie op 27 april 1881 verkregen van de sultan en de rijksgroten van Batjan en in mei 1881 door de Nederlandsch Indische regering goedgekeurd, tot het uitsluitend recht van exploitatie van alle delfstoffen, bossen, woeste gronden en parelbanken in het gebied van Batjan.
(opm: opgenomen, omdat deze maatschappij ook een stoomschip heeft bezeten)


Datum: 11 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 9 januari. Het schip COMMEWYNE, van Suriname hier aangekomen, kwam bij het binnenlopen van West Harbour in aanvaring met het stoomschip KINTYRE, hetwelk aan de kade gemeerd lag. Beide leden enige schade.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Bij acte de 10e januari 1882 onder no. 42 voor mij verleden, hebben de heren Peter Landberg en Peter Landberg Jr., kooplieden, wonende te Batavia, een vennootschap aangegaan, ten doel hebbende de voortzetting voor gemeenschappelijke rekening der handels- en commissiezaken, benevens der scheepsrederij van de firma P. Landberg & Zoon, gevestigd te Batavia, waarin eerstgenoemde op ultimo december 1881 ten gevolge van het overlijden van zijn mede-vennoot, de heer François Overhand, enig overgebleven vennoot was. De venootschap wordt gerekend de 1e januari 1882 te zijn aangevangen en is onder dezelfde firmabenaming voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij behoudt haar zetel te Batavia.
H.J. Meertens, notaris, Batavia.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 januari. In de buitengronden alhier is gestrand de Noorse bark HALDEN, met petroleum van Frederikshald naar Bremen. Het schip is vermoedelijk verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens te Delfzijl ontvangen particulier schrijven uit Londen is het kofschip ZWAANTJE GROENENDAL, kapt. Grasmeijer, geladen met cokes en bestemd naar Delfzijl, aan een groot gevaar ontkomen. Toen het schip nl. geheel of gedeeltelijk geladen was, ontdekte men dat de lading in brand was geraakt. Twee dekbalken en een gedeelte van de wegering zijn verbrand. Het schip zal vermoedelijk van de lading worden ontlast, om de geleden schade te herstellen. De brand moet, naar men zegt, ontstaan zijn doordat de cokes niet goed was uitgedoofd. Gelukkig dat het schip nog op zijn ladingplaats lag, want was deze ramp op zee gebeurd, dan was het zeer zeker een prooi van de vlammen geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 8 januari. Heden zijn alhier van het op de ribben van de Hinder gestrande schip SOLIDE aangebracht, ongeveer 1.000 battings, benevens de bezaansmast en de roef. De helft van het wrak is alhier gepasseerd en te Zwartewaal aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 januari. De positie van de AMULET is nog onveranderd. Wanneer het weer kalm blijft, bestaat er nog veel kans het schip af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 januari. Heden is een bark gestrand in de buitengronden. Schuiten zijn daarheen vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 9 januari. Kapt. Grilk, voerende het Nederlandse schip DOLFIJN, bestemd naar Harlingen, de 29e december wegens tegenwind alhier binnengelopen, is voornemens de lading te Dokkumer Nieuwe Zijlen over te schepen in lichters en naar de bestemmingsplaats te zenden.
Mede ligt nog ter rede de driemast-schoener JAN MARIA, kapt. Kunst, bestemd naar zee.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop hektjalkschip. De notaris F. Schaafsma, te Lemmer, zal op dinsdag 17 januari 1882, 's namiddags 3 uur, ten huize van de logementhouder Feitsma, te Lemmer, bij voorlopige toewijzing te koop aanbieden het in den jare 1877 gebouwde, hecht en sterk hektjalkschip genaamd de VIER GEBROEDERS, groot 74 tonnen, met zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris, laatst bevaren geweest door wijlen Jelle A. Dijkstra en thans staande op de werf van de scheepsbouwmeester Bakker te Lemmer. Bij biljetten omschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bodemarij. Door kapt. J.M. Rolands, gezagvoerder van het Franse schip ACHILLE EN MARIE, van Sunderland met een lading steenkolen naar Bayonne bestemd, wordt gevraagd bodemarij op schip en lading tot een bedrag van NLG 1.800. Adres ten kantore van de H.H.M.C. De Crane & Zn te Zierikzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 januari. Op stroom is gisteren een zware eikenhouten achtersteven waarschijnlijk van een groot schip afkomstig, opgevist en alhier aangebracht. Aan het strand zou een paneel van een kajuitsdeur zijn aangespoeld, met de naam JOHN SIMPSON boven een geschilderd fregat, op een blauwe grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 10 januari. Op de Noordvaarder is gestrand de Noorse bark HALDEN, uit Frederikshald, beladen met petroleum en bestemd naar Bremen. De equipage is gered en te Vlieland aangebracht. Het schip is gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 10 januari. Gisteren en heden zijn alhier van het verongelukte schip SOLIDE aangebracht ongeveer 700 battings.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 17 december. Het afgekeurde schip LIBERAAL dreef gisteren bij zwaar stormweer uit het ZO op het strand, en zal vermoedelijk spoedig opbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Veendam. Het brikschip PROCYON, groot 235 zeetonnen, met al diens opgoed en toebehoren, laatst bevaren door kapt. R.K. de Boer, en gebouwd in 1872.
Koper werd kapt. R. de Boer voor NLG 5.400.


Datum: 12 januari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip met inventaris, acht jaar oud, groot 79 tonnen, bevaren door schipper Pieter Heemstra, liggende in de Zuiderhaven te Groningen; te bevragen bij de heren J.D. Romkes te Sappemeer en Tammes, zeilmaker te Groningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 11 januari. De Duitse schoener AEOLUS, kapt. Warnock, van Hartlepool naar Napels, is hedennacht op de ribben bij het Goereese Gat gebleven. De equipage, bestaande uit 6 man, is te Hoek van Holland aangekomen en getransporteerd naar Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 januari. Gedurende het jaar 1881 kwamen in de haven van Delfzijl binnen 447 zee- en 604 rivierschepen, vandaar vertrokken 351 zee- en 639 rivierschepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 10 januari. Gisteren en heden zijn alhier van het verongelukte schip SOLIDE aangebracht ongeveer 700 battings.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 17 december 1881. Het tin, bestaande uit 40 ton ex LIBERAAL, is geborgen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 17 december 1881. Het afgekeurde schip LIBERAAL dreef gisteren bij zwaar stormweer uit het zuidoosten op strand, en zal vermoedelijk spoedig opbreken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 5 januari. Scheepsvrachten. Per stoomschip werd gesloten naar Londen of de Oostkust Sh.3/-, het continent Sh.3/3 per 320 pond haver.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Emden, 7 januari. Hier overwinteren de volgende Nederlandse schepen: TASMANIA, kapt. W. Schuth, uit Hoogezand; IDA GEZINA, kapt. B. Egberts, uit Sappemeer; JOHANNA KARLINA, kapt. H. de Boer, uit Groningen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 januari. De brik JACOBA VOS, kapt. D. Geltes, ligt nog wegens tegenwind in de haven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 30 december. De Nederlandse bark RIGA, kapt. Petterson, is bevracht om hier te laden voor Montevideo voor USD 3.900.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 10 januari. Het onder Nederlandse vlag varende barkschip UDO FREDERIK, kapt. Meijering, in het laatst van het vorige jaar op reis van Sundsvall naar Dordrecht alhier als bijlegger binnengekomen, is thans Delfzijl als losplaats toegewezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 9 januari. De lading van het Nederlandse schip DOLFIJN, kapt. Grilk, van Danzig naar Harlingen, alhier binnen, wordt met lichters naar de bestemming gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schip NETTO, kapt. Danielsen, van Bergen naar Vlaardingen is volgens telegram de 7e dezer met gekapte mast te Flekkefjord binnen geboegseerd. Het moest om een andere mast in te zetten gedeeltelijk lossen. Het schip is dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 11 januari. De berging der lading van het schip HALDEN wordt door de onstuimige zee verhinderd.


Datum: 13 januari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De geannonceerde verkoping van het schip JOHANNA MAGRETA, bepaald op de 14e januari 1882, zal niet plaats vinden.
Mr. F. Roessongh, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag 25 januari 1882, des avonds te 6 uur, zal, in het café Mulder te Oude Pekela, in het openbaar worden verkocht het gekoperd brikschip CONCORDIA, thans liggende te Delfzijl, in den jare 1858 gebouwd te Dordrecht, groot 197 tonnen nieuwe meting, of 242 oude tonnen, laatstelijk bevaren door kapt. F.H. Korter te Oude Pekela en zulks met al deszelfs opgoederen en gehele inventaris.
Inventarissen zullen binnen 8 dagen verkrijgbaar zijn bij de boekhouder, de heer U.F. Zuiderveen te Oude Pekela en ten kantore van de notaris mr. F. Roessingh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het schip ANDREA WILHELMINA, van Java, zijn te Greenock uitgelost 2.449 kanasters suiker, waaronder 473 beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Tessel, 12 januari. Alhier is aangespoeld een scheepsnaambord met de naam HERMANUS, en de cijfers 18 ervoor. Achter de naam was het bord afgebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 12 januari. Heden zijn van het gestrande schip SOLIDE, aangebracht 167 baddings.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 12 januari. Het schip HALDEN, is uit elkaar geslagen. De lading, waarvan nog niets geborgen was, is zeewaarts gedreven. Het schip zat niet op de Noordvaarder maar in de Vlie buitengronden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 12 januari. Hedennacht kwam alhier ter rede Zr.Ms. schroefstoomschip ALKMAAR, uitgezonden van het Nieuwediep om het lichtschip NOORD-HINDER op te sporen, hetwelk reeds gisteren hier binnengesleept was.


Datum: 14 januari 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Executoriale verkoop. Op dinsdag de 17e januari 1882 zal op Petireman alhier bijwege van executie worden verkocht een in aanbouw zijnd stoomscheepje, benevens een stoomketel en een stoombarkas. Executant Mr. Francken, q.q. B. van der Zwaan alhier, geëxecuteerde J.H.M. Butteling.
De deurwaarder met de executie belast J.J. Veenstra.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoop. In het logement Het Bontehuis te Sappemeer zal, op vrijdag de 20e januari a.s., ’s avonds 7 uur, à contant, worden verkocht het uitmuntend onderhouden tjalkschip, genaamd GEZIENA ANNECHIENA, groot 97 tonnen, met deszelfs complete, nog bijna geheel nieuwe inventaris, thans liggende nabij de werf van de Gebr. J. & H. Nijhuis te Sappemeer, in eigendom toekomende aan- en bevaren geweest door nu wijlen de schipper Jacob Kornelis Wetsema.
Informatiën te bekomen ten kantore van de heer J. Romkes van der Goot te Sappemeer.
T. Agterbos Jr., deurwaarder.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 januari. De sleepboten MAASSLUIS en ZIERIKZEE hebben hedenmorgen vruchteloos aan de AMULET getrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 13 januari. Heden is alhier aangebracht van het op de Ribben bij het Goerese Gat gestrande schoenerschip AEOLUS, kapt. Warnock, enige zeilen, anker, touwwerk en giek, benevens ongeveer 140 battings, van het gestrande schip SOLIDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 januari. Het afbrengen van de Loodskotter Nº 9, die in de storm van 14 oktober ll. op de Wieringerwal werd geworpen is tot op heden niet mogen gelukken. De aannemer Poppen, van Wieringen, die dit werk ten uitvoer zou brengen tegen een beloning van NLG 2.800 bij welslagen, heeft zich bereids belangrijke uitgaven moeten getroosten, voor arbeidslonen enz. Dewijl tot het afbrengen noch vijzels noch rollen gebruikt mogen worden, zal de kotter naar het oordeel van des bevoegden niet vlot gebracht kunnen worden.


Datum: 15 januari 1882


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder P.J. Hendrikse zal, op woensdag de 18e januari 1882, des namiddags te 2 uur, op de Nieuwendijk te Vlissingen, tegen contante betaling, presenteren te verkopen: Het te Vlissingen, in de Tweede Binnenhaven liggende Engelse brikschip ALFRED, thuis behorende te Arundel, groot 155 ton, met de zich daarop en in bevindende inventaris, alsmede de inhebbende lading, bestaande in circa 250 ton South Hetton gaskolen. Informaties te bekomen te Vlissingen bij voornoemde deurwaarder en ten kantore van de cargadoor John P. Best.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 12 januari. Het Nederlandse schip NEPTUNUS, kapt. J.A. Blijstra, van Sundsvall naar Harlingen, door het volk verlaten, te Harwich binnengebracht, is 6 dezer aldaar publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 januari. Het Nederlandse brikschip HOUTHANDEL, kapt. T.A. Koster, van Sundsvall (opm: met een lading planken) naar Londen bestemd, 29 november wegens averij hier binnengelopen is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 14 januari. In het geheel zijn hier aangebracht 90 vaten opgeviste petroleum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 januari. Een gedeelte van de lading hout van het barkschip PATRIA, kapt. Ulenius, van Umea naar Marseille, alhier met schade binnen, is alhier opgeslagen. Het restant zal in de Nederlandse brik HENDRIKA ROLINA, kapt. J. Medok, gelost, en later door deze waarschijnlijk naar de bestemming gebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Tessel, 14 januari. Door enige schippers van hier zijn op zee gevonden en alhier aangebracht 60 vaten petroleum, waarschijnlijk afkomstig van het bij Vlieland verbrijzelde barkschip HALDEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Egmond aan Zee, 13 januari. Heden heeft men de lossing van het gestrande schip KINDERDIJK weer voortgezet, hetwelk ten gevolge van het ongunstige weer meer dan een week werd gestaakt. Het schip zelf is met de laatste springvloed niet vlot geraakt. Met de jongste storm is het weer van zijn ankers geslagen en enigszins van stand veranderd, het is meer naar hier gekomen. Er zijn nu ruim 30 bomschuiten uit het vaartuig gelost.


Datum: 16 januari 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Makassarsch Handelblad meldt: het wrak benevens inventaris en lading van het op de Bril gestrande Noorse barkschip EDWARD HVIDT, kapt. Patlesen, werd zaterdag j.l. op publieke veiling door de Chinees Thoeng Giok Leang, als hoofd ener kongsie, gekocht voor resp. NLG 1.000, NLG 304 en NLG 656, of te zamen NLG 1.959. Zo wij wel onderricht zijn, heeft genoemde Chinese kongsie dezelfde dag nog verscheidene prauwen naar de plaats des ongeluks gezonden om te bergen wat er te bergen valt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 januari. Naar aanleiding van de veelvuldige branden op schepen die met steenkolen geladen zijn, wordt uit Pembroke geschreven, dat het systeem van luchtverversing, voorgeschreven door de Board of Trade, van weinig of geen waarde is, aangezien niettegenstaande dat stelsel, veel van de schepen verbranden, die kolen ingenomen hebben bij regen of in natte staat. Indien de Board of Trade de aandacht wilde vestigen op de staat van de kolenladingen voor zij ingescheept worden en de kooplieden de verplichting oplagen om de opgeslagen steenkolen met presennings (opm: zeildoeken kleden) af te dekken, en daardoor te beletten nat te worden, zoals men andere goederen doet, dan zou waarschijnlijk een einde komen aan de vele branden in kolenladingen. Het is toch niet te betwisten dat steenkolen, zowel als vele andere goederen, die vochtig zich in een besloten ruimte bevinden, na verloop van enige tijd gaan broeien en eindelijk tot ontbranding overgaan. Zolang er geen maatregelen genomen worden om de steenkolen in droge staat aan boord te nemen, zullen ontbrandingen op de schepen steeds plaatsvinden.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men bericht ons, dat het stoomschip BANDA, heden morgen ter rede aangekomen, met haar heenreis naar de Molukken en Nieuw-Guinea op de 13e december l.l. bij het wrak van het te Binongko gestrande Duitse barkschip WALKYRE is geweest en het de genoemde stomer is gelukt een vrij belangrijk bedrag der lading en inventaris uit genoemd wrak te bergen. Ten wiens voordeel nu het bedrag dezer geborgen lading, die voor de verkoping van het wrak etc. had plaats gehad, zal komen is nog niet uitgemaakt, van de assuradeuren of van de kopers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 14 januari. Vier sleepboten hebben heden tevergeefs getracht het gestrande Nederlandse stoomschip AMULET af te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 januari. Het hulploon voor het te Kopenhagen binnenbrengen van het schip OOSTZEE, van Riga naar Schiedam, bedraagt GBP 1.800.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 januari. Van de 4.591 kanassers suiker gelost uit het van Java te Greenock aangekomen schip ANDREA WILHELMINA, zijn 607 kanassers beschadigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 januari. Eindelijk, na weken wachten, scheen het dat de op goede wind vertoevende schepen eergisteren zouden kunnen uitzeilen, de wind was even zuidoost, vele schepen vertrokken hoewel het weer mistig was, dadelijk daarop volgde echter meer zuidelijke wind en windstilte, onder de betrokken schepen hoorde ook de brik HOLLAND, welk schip door al die tegenspoed echter niet verder dan de buitenhaven kon brengen. Het is vreemd zolang de westenwind heerst.


Datum: 17 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Volgens een heden ontvangen telegram uit La Rochelle, was het stoomschip GIRONDE, kapt. Van Emmerik, van Bordeaux naar Rotterdam, aldaar (La Rochelle) binnen gelopen, op sleeptouw hebbende het stoomschip CREUSOT met een defecte machine.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond, 16 januari. Tot gisterenavond zijn uit het schip KINDERDIJK in 3 dagen 16 bommen met lading gelost. Het schip is nog dicht en hoewel met laag water droogstaande, is er nog hoop het af te kunnen brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 januari. Aangebracht bij de strandvonderij 109 vaten petroleum en een mast, door schippers op zee opgevist. Een en ander is waarschijnlijk afkomstig van de HALDEN.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 15 januari. Het driemast gaftopzeilschoenerschip JAN MARIA, kapt. Kunst, hier als bijlegger binnen, is gisteren van hier vertrokken, maar wegens stilte geen zee kunnende krijgen, heden weer in het ruime sop gekomen om zijn reis naar Nieuwediep te
vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De Delfzijlster stoomboot-ondernemers hebben van de commissaris des konings toestemming ontvangen, dat de in aanbouw zijnde nieuwe schroefstoomboot, die dienst zal doen op het Eemskanaal, de naam zal voeren van GRAAF VAN HEIDEN REINESTEIN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 12 januari. Het galjootschip ALIDA, groot 129 ton nieuwe meting, gebouwd in 1862, is voor NLG 3.425 verkocht aan H. Douwes.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Sappemeer, 12 januari. Het schoenerschip TAMMO SYTZE, groot 149 ton n.m., gebouwd in 1861, is voor NLG 2.385 verkocht aan J.H. Nijhuis te Sappemeer.
Het schoenerschip MENNO, groot 133 ton n.m., gebouwd in 1865, is voor NLG 1.800 verkocht aan H.J. Plant te Schiedam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van Mr. B. van Roijen, notaris te Groningen, zal op donderdag de 26e januari e.k., des avonds te 7 uur, ten huize van de kastelein J. Homan aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht een goed onderhouden stoomsleepbootje, genaamd KIJK UIT, groot 11 tonnen, met deszelfs opgoed en toebehoren, stoomketel, fornuizen, enz., thans liggende in de Noorderhaven te Groningen. Te aanvaarden en betalen dadelijk bij de toeslag.
Mr. B. van Roijen, notaris.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling 14 januari. Heden is de JANUS binnen de haven gesleept, nadat men een groot gedeelte van de lading had gelost, en met verscheidene personen was bezig geweest te pompen. Het gevonden wrakstuk van de HALDEN is ook binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 januari. Nadat het stormweer van de laatste dagen de lossing der goederen, ex- KINDERDIJK, had verhinderd, zijn gisteren weer 8 bommen met stukgoederen beladen, hier aangekomen en in lichters overgeladen. Van de KINDERDIJK uit is nu op een anker een zeer lange en sterke tros - men spreekt van 170 vadem - in zee uitgebracht, en men hoopt zodoende bij een hoog tij bij springvloed het schip het hoger opdringen op het strand te beletten, en het vlot te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 15 januari. Uit een telegram d.d. 14 dezer, van Soerabaija is op te maken dat het Nederlandse schip NIEUWE WATERWEG II, kapt. Speenhoff, met steenkolen van Shields naar Macassar, aangekomen is te Bonthain, liggende bij Macassar.


Datum: 18 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 januari. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM, van Amsterdam te Padang aangekomen, heeft schade tot een bedrag van GBP 750.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Albertus Vinke, makelaar, zal als lasthebbende van kapt. T.P. Lundegaard op maandag 30 januari eerstkomend, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, presenteren te verkopen het gekoperde en kopervaste casco van het brikschip EBENEZER, gevaren hebbende onder Noorse vlag en gevoerd geweest door kapt. T.P. Lundegaard; volgens meetbrief gemeten op 291,77 register tonnen en geclassificeerd A. I. Amerikaansche Lloyds tot december 1883, en dat met de nog aan boord aanwezige inventaris, zoals hetzelve ligt aan de werf Concordia van de heren Huygens & Van Gelder te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse schip CONCORDIA, groot 197 ton n.m., gebouwd in 1858, is voor NLG 4.000 uit de hand verkocht aan kapt. J.A. Jager te Farmsum.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Vendutie op 20 januari in het lokaal van P. van Drongelen, Willemskade (opm: te Soerabaja) van een zo goed als nieuwe koperen schroef, afkomstig van het stoomschip BARON BENTINCK. (opm: zie NRC 200781) Agenten van stoomvaart-maatschappijen worden hier beleefd attent op gemaakt. Verder van oud koper, ijzer, kettingen en een prachtige whalehout (opm: whaleboat) met zeilen en riemen, geheel compleet, en wat verder te voorschijn zal worden gebracht.
Schuijmer & Co.


Datum: 19 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 december. Vrachten zeer stil.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: VOORLICHTER, PRINS HENDRIK, SOERABAIJA en RUDOLPHINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 januari. Heden werd van de werf van de firma de weduwe C. Boele & Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten de sleepschroefstoomboot GENERAAL VAN DER HEIJDEN, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Broekman te Hardinxveld.
De machine en ketels worden vervaardigd in de fabriek van de heer H. J. Koopman te Dordrecht.
Daarna werd de kiel gelegd voor de schroefstoomboot MORIAAN voor rekening van de Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap te Rotterdam, en waarvoor de machine en ketel wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam. (opm: zie RN 210482)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip NEDERLAND, kapt. Slierendrecht, is de 18e januari van Shields te Baltimore aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 januari. Het stoomschip AMULET, is gisteren met eigen stoomkracht 50 meter en heden met assistentie van sleepboten een halve scheepslengte achteruit gekomen.
18 dito. De AMULET is met assistentie van de sleepboten ZIERIKZEE, NELLY, NORTHEA, MAASSLUIS en KINDERDIJK vlot gekomen, en met genoemde boten naar Rotterdam opgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 januari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het schip AMSTERDAM, kapt. Bart, van Passaroeang naar Amsterdam, gisteren bij Dungeness geloodst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 januari. Het schip PATRIA, kapt. Ulenius, van Umea, naar Marseille, hier met averij binnen, heeft een gedeelte van de opgeslagen lading ingenomen en zal het overige per HENDRIKA ROLINA, kapt. Medok, naar de bestemming verzenden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 januari. Het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. Brongers, van Rio Grande te Liverpool aangekomen, heeft schade door aanvaring.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip LIMBURG, kapt. Page, van Batavia naar Rotterdam, is de 16e januari van Port Said vertrokken. Het heeft ongeveer 24 uur in het Suez-kanaal aan de grond gezeten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Petersburg, 17 januari. Volgens telegram zijn vijf man van het vermiste JEANNETTE te Jakutsk (rivier Lena) aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 13 januari. Het Nederlandse schip ALBLASSERWAARD, kapt. Schultz, van Shields naar Java, is de 28e november op 35º ZB 80º OL in brandende staat verlaten. Een gedeelte van het volk is gered door het schip CAPRERA, later overgezet op het schip TITANIA en daarmede alhier aangebracht. Verder weet men, dat van het volk en de passagiers 11 man zijn gered. De kapitein, tweede stuurman en 10 man equipage werden, zoals vroeger is gemeld, te Lyttelton aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip LIMBURG, kapt. Page, van Batavia naar Rotterdam, vertrok van Port Said de 16e januari. Alles wel aan boord, heeft ongeveer 24 uur in het Suezkanaal aan de grond gezeten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 17 januari. Het tjalkschip BERENDJE, schipper J. Holwerda, dat voor enige dagen hier publiek werd verkocht voor NLG 4.800, is thans weer uit de hand verkocht voor NLG 5.675 aan K. Kemper te Ommelanderwijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Oude Pekela, 17 januari. Het brikschip MARIA, groot 205 oude zeetonnen, gevoerd door kapt. J.J. Beekman, werd hedenavond te koop gepresenteerd. Geboden werd NLG 5.400, maar dit bod is niet aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een tjalkschip met inventaris, genaamd GEZIENA WILLEMINA, groot 105 tonnen, 13 jaar oud, bevaren door schipper J.W. Salomons, thans liggende te Arnhem, aldaar bij de havenmeester te bezichtigen en te bevragen bij de heer J.D. Romkes te Sappemeer.


Datum: 20 januari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 17 januari. Het Hoogezandster schoenerbrikschip BROEDERTROUW, kapt. A.B. Brongers, van Rio Grande en het schip KATO AND ANNA van Fowey, waren de 16e januari op de rivier met elkaar in aanvaring. Eerstgenoemde leed schade aan het potdeksel en twee planken van de buitenhuid, stutten en verschansing werden gebroken. De KATO AND ANNA verloor de kluiverboom.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Met het lichten van de in de maand november (opm: 1881) te Rammekens gezonken Spaanse bark AMIGOS, die lading aan boord had van de destijds te Borssele gestrande Spaanse bark AUGUSTINA, is men niet gelukkig. Maandagavond werd beproefd met 5 schepen de AMIGOS te lichten, doch na vlot te zijn gekomen is zij, door het breken van de kettingen weer in de diepte verdwenen. Men vreest thans, dat alle kans op lichting verkeken zal zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 18 januari. Heden is hier gestrand de Engelse stoomboot OSCAR, kapt. Bell, met gerst van Libau naar Brugge; men is bezig de lading hier op te slaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 18 januari. Aan de lossing van het schip KINDERDIJK, werkt men thans met kracht door. Dagelijks gaan verscheidene schuiten, geladen van boord naar IJmuiden, men hoopt spoedig met behulp van sleepboten ook het schip af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 15 januari. Het Nederlandse schip WERKLUST is bevracht naar Guadeloupe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Winschoten, 17 januari. Men maakt zich zeer bezorgd over het lange uitblijven van het te Oostwold thuis behorende schoenerschip JAN ROELOF, kapt. T. Boekhold, welk schip 8 december jl. met hout van Memel naar Dordrecht is vertrokken, ook de vrouw van de gezagvoerder bevindt zich aan boord. Te meer klemt die bezorgdheid, daar de hier thuis behorende schoener BELLE, kapt. W.B. Eefting, welke met genoemde bodem uitzeilde, reeds voor ruim 3 weken op de plaats zijner bestemming (opm: Nieuwediep) is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rio Grande, 16 december. Het Nederlandse schip HOOP, kapt. B.J. de Boer, van Antwerpen naar Buenos Aires is op de reis in brand gevlogen, en te Choy op strand gezet, ongeveer 60 à 70 mijlen bezuiden de baar, is totaal verloren. Drie man in een boot zijn opgenomen en hier aan land gebracht door de stoomboot FORTUNA. De kapitein en de rest van de equipage zijn aan land nabij het wrak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 19 januari. De Engelse brik ALFRED, die de vorige maand hier als zeevondst binnengebracht werd, is in publieke veiling verkocht, het schip voor NLG 690, en de lading gaskolen voor NLG 1.010.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 januari. De stoomsleepboot HERCULES, vertrok vannacht ter assistentie van het in de Terschellinger Gronden gestrande stoomschip OSCAR. Daar dit stoomschip roer en vin verloor zal het van de kracht van de HERCULES afhangen, dit stoomschip dat zeer gevaarlijk zit, vlot te slepen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 januari. Het Nederlandse stoomschip NEDERLAND, van Shields naar Baltimore zou volgens een bij de Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam ontvangen telegram bij Kaap Henry gestrand zijn, doch weder vlot geworden. Volgens een ander bericht was gemeld stoomschip 18 januari van Shields te Baltimore aangekomen, alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Elisabeth, 24 december 1881. De EBENEZER, kapt. Parry, vertrok 18 december 1881 van Port Elisabeth naar Amsterdam met lading ex-LIBERAAL, en de Duitse bark PACIFIC, is bevracht met een onderdeel à Sh.23/6 per ton. De tin ex-LIBERAAL, in het naderhand gestrande schip ALBATROS, is geborgen en het wrak (opm: van de ALBATROS) zal verkocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 januari. Aan het overzicht van de Handel en Scheepvaart, uitgave Metzler & Basting alhier, ontlenen wij het volgende:
- Lijst van Nederlandse schepen, in 1881 uit de grote vaart geraakt door verongelukken, afkeuren, enz.
ZES GEZUSTERS, kapt. Van d. Bos, op reis van Amsterdam naar Batavia met steenkolen afgebrand.
N.N., kapt. Van Duivenbode, op reis van Semarang naar New York verongelukt.
ALBLASSERDAM, kapt. Husselman, op reis van Rotterdam naar Semarang verongelukt.
HENRIËTTE EN ADRIANA, kapt. Bonjer, van Semarang naar Nederland vermist.
LIBERAAL, kapt. Wierikx, van Probolingo naar Nederland te Port Elisabeth afgekeurd.
Stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, van Batavia naar Nederland verongelukt.
BARON VAN PALLANDT, kapt. Duintjer, gestrand op reis van Moulmain naar Liverpool.
ALBLASSERWAARD, kapt. Schultz, verbrand op reis van Newcastle naar Java.
Tezamen 8 zeilschepen en 1 stoomschip. 10.278 ton nieuwe meting.
- Nederlandse schepen tot de grote vaart behorende in 1881 in veiling of uit de hand verkocht:
19 januari. NICOLETTE (herveild in maart), kapt. Bouten. NLG 29.500 verkocht.
Maart. INDUSTRIE, uit de hand verkocht, voor Bremen.
Maart. ADMIRAAL DE RUYTER, idem, idem.
Maart. NICOLETTE, kapt. Bouten. NLG 21.500 opnieuw verkocht voor de houtvaart.
Maart. AARDENBURG, uit de hand verkocht voor Duitse vlag.
April. NESTOR, NLG 90.000 uit de hand verkocht voor buitenlandse vlag.
April. VOORLICHTER, uit de hand verkocht aan J. Koning te Rotterdam.
3 mei. ERASMUS, kapt. Van Baalen, GBP 3.010 te Greenock in veiling verkocht, voor Bremen.
Mei. JAN PIETERSZOON KOEN, kapt. Rijnsaardt, uit de hand verkocht voor de houtvaart.
Aug. Stoomschip JAVA, uit de hand verkocht aan een Franse maatschappij.
Aug. LUCTOR ET EMERGO, kapt. Haasnoot, uit de hand verkocht voor Noorwegen.
Aug. NOORDZEEKANAAL, kapt. Bron, uit de hand verkocht voor Denemarken.
Aug. STER DER HOOP, kapt. Van der Vegte, uit de hand verkocht voor Bremen.
25 okt. NEERLANDS VLAG, kapt. Hoeksman, NLG 12.000 verkocht.
Nov. INDIA PACKET, uit de hand verkocht aan J. en J. Vinke, te Amsterdam.
Tezamen 13 zeilschepen en 1 stoomschip, tezamen 13.453 tonnen nieuwe meting en 2.298 ton oude meting.
- Lijst van Nederlandse schepen, in 1881 in grote vaart gekomen:
EDAM, stoomschip, Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.
ZUID-HOLLAND, stoomschip, W. Ruys en Zn. te Rotterdam.
AMSTERDAM (ex EDINBURGH), stoomschip, Stoomvaart Maatschappij Insulinde.
C. FELLINGER (ex MERCEDES), stoomschip, idem, tezamen 4 stoomschepen 9.600 tonnen nieuwe meting.
- Schepen in aanbouw:
PRINSES WILHELMINA, firma Den Bouwmeester, Borsius en Van der Leye, Middelburg en 4 stoomschepen, Stoomvaart Maatschappij Nederland.
De Nederlandse vloot op de grote vaart bestond op 31 december 1881 uit 74 zeilschepen, metende 48.946 last, en 18 stoomschepen, metende 24.288 last, tezamen 73.234 last, tegen
31 dec. 1880 ..................97 zeilschepen, 16 stoomschepen 83.070 last.
1879 ................114 " 15 " 87.505 "
1867 ................394 " 130.800 "
1859 ................536 " 165.230 "


Datum: 21 januari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 januari. De schoenerbrik BERNARDUS GODELEVUS, kapt. W. Sijpkens, is heden hier binnengekomen, gesleept wordende door de sleepboot BRAVO.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. Aangaande het schip MARGARETHA, kapt. Heeren, 10 oktober 1881 van Bwint Eiland (opm: waarschijnlijk Burnt Island) naar Bredstad vertrokken, zijn nog geen berichten ingekomen. Men vreest dan ook, dat dit schip met man en muis is vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 20 januari. Tot gisteravond zijn 62 bommen met lading uit het schip KINDERDIJK gelost. Gisteren namiddag met hoog water was het schip enigszins in beweging, maakte nog geen water, zodat bij goed weer alle kans bestaat om het af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 20 januari. Volgens telegram van Batavia van gisteren is het schip NIEUWE WATERWEG I, kapt. Van den Bos, vertrokken van Java naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 7 december. Het Nederlandse schip SOERABAIJA, kapt. J.G. Wiebenga, van Rotterdam 10 november hier aangekomen, had in Straat Bali aan de grond gezeten, doch was spoedig weer vlot gekomen. Vier of vijf bladen van de koperhuid waren afgeschuurd en de loze kiel beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tessel, 19 januari. Er is hier een groot schip gestrand, naam onbekend. Later bericht: Het schip is bij opkomende vloed losgeraakt, en naar zee gezeild. Naam onbekend gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 17 januari. De lading hout van het gestrande schip TANGEN, van Arendal naar Ostende heeft in veiling circa NLG 5.900 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 18 januari. Het stoomschip WATERGEUS, hier gearriveerd van Santander, had de boeg beschadigd, zijnde bij de Humber in aanvaring geweest met de vissmak FORWARD uit Grimsby, die later zonk. Drie man van de smak zijn gered, één verdronk en een stierf later aan boord van de stoomboot.


Datum: 22 januari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Castricum, 20 januari. De gestrande bark KINDERDIJK, is reeds voor 2̸3 gedeelte gelost. Bij gunstig weer zal morgenmiddag een poging worden aangewend om het schip af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 20 januari. Volgens telegram van Batavia van gisteren is het schip NIEUWE WATERWEG, kapt. Van de Bos, vertrokken van Java naar Nederland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 16 december. Alhier zijn 17 schepen aangekomen, waarvan de meeste niet meer dan 10¼ voet diepgang hadden, terwijl 25 schepen, meest weinig beladen, zijn vertrokken. Voor alle schepen met 11 en 11½ voet diepgang, is de baar niet passeren. Een aantal jaren is niets aan het Kanaal gedaan. Veel schepen die buiten lagen, zijn naar nabij gelegen havens vertrokken, terwijl de andere, die gereed lagen te vertrekken een gedeelte der lading in lichters hebben moeten lossen. Het zuidelijk kanaal wordt voor rekening van enige kooplieden uitgebaggerd en de regering schijnt niet ongenegen deze poging te ondersteunen. Naar scheepsruimte blijft steeds vraag bestaan, en vrachten zijn naar verschillende richtingen hoger. Gecharterd werd naar het Kanaal de JOHANNA Sh.50/- voor gezouten huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. De nieuwe vuren op de Schelde beneden Antwerpen zijn geplaatst bij het fort de Parel en bij de Draaiende Sluis en zullen de 21e dezer van zonsondergang tot zonsopkomst branden. Een ander licht zal bij de samenvloeiing van de Schelde en de Rupel ontstoken worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenborough, 20 januari. Het stoomschip PRINSES MARIE, van Vlissingen naar Queenborough, heeft 20 januari om 6 uur ´s ochtends op de Sheerness Middlesand aan de grond gezeten, doch kwam om 8 uur voormiddag zonder enige schade geleden te hebben weer vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 21 januari. Er zit een schip op het Oosterend aan de grond, vermoedelijk een schoener, een reddingboot is er heen. Volgens later bericht is het gestrande schip de tweemastschoener SVANEN, kapt. Thomas Overgaard, met hout van Riga naar Harlingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 21 januari. Heden werd met goed gevolg van de werf der heren Gebroeders Pot, alhier te water gelaten een ijzeren zeilschip groot 250 lasten, gebouwd voor de heer J. Schoenmakers te Dussen.


Datum: 23 januari 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vendutie van vrijdag de 27e januari 1882 zal worden verkocht de Nederlands-Indische schoener BOERONG LAUT, met inventaris, liggende in de rivier te Petireman.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Veiling te Terschelling. Notaris S. Brons Boldingh zal, mits de postschuit van Harlingen, daags te voren, geregeld vaart, op donderdag 26 januari 1882, 's morgens te 10 uur, publiek verkopen het wrak van het Noorse barkschip JANUS, met de geborgen inventaris alsmede 's avonds te 7 uur de lading hout van voornoemd schip, bestaande in plank-, deel- en battings-einden. Informatiën te bekomen bij de heer D. Fontein Hzn., te Harlingen en bij de heer P.K. Gnodde aldaar.
Dezelfde notaris zal, na afloop van de verkoop van bovengenoemde inventaris, mede publiek verkopen de geborgen zeilen, touwwerk, kettingtuig, enz., van het gestrande Noorse barkschip HALDEN. Informatiën hieromtrent te bekomen bij de heren P.K. Gnodde te Harlingen en Th. Ruygh, scheepsagent te Terschelling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Binnen weinig weken zal bij de Marinewerf te Amsterdam het schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEIJK zover gereed zijn, dat het te water gelaten kan worden. Hiermede is dan de 5e der 7 oorlogsbodems type ATJEH, gereed, die de kern van onze oorlogsvloot zullen uitmaken, om onze invloed buitengaats te handhaven. Zij munten boven alles uit, zowel wat zeewaardigheid als bewapening betreft. De VAN SPEYK zal als vlaggeschip dienst doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Minister van Marine is bepaald dat voor het schroefstoomschip SURINAME zal worden vervaardigd een stel zon- en regententen van het door de heren D. van Leyden Zn te Krommenie aangeboden zeildoek, om na te gaan in hoeverre deze doeksoorten beter voldoen dan de thans bij de Marine in gebruik zijnde doeksoorten.


Datum: 24 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 21 december 1881. In het bericht van 7 dezer werd reeds melding gemaakt van een minder gunstige stemming en een daling verwacht; sedert is de positie niet verbeterd. De onbevrachte vloot vermeerdert dagelijks, terwijl zo goed als niets omgaat. Naar Nederland werden weer 2 schepen aangelegd; in deze richting is nagenoeg niets veranderd; licht goed wordt aangeboden, doch zwaar goed is bij uitstek schaars. Overigens houden koersen zich redelijk staande. Naar Het Kanaal kwam een afdoening tot stand tot geheime cijfers; vraag bestaat overigens niet en de koersen van welke men spreekt, zijn belangrijk beneden de laatste noteringen. De eerstvolgende charters zullen dan ook vrij zeker een wijziging daarin te weeg brengen; of zij belangrijk dan wel van slechts geringe betekenis zal zijn kan niet voorspeld worden. Voor Amerika wordt nog naar een klein schip gezocht voor koffie en licht goed van Padang. Naar Australië werd ruimte opgenomen voor een lading bestaande uit suiker en licht goed. In kustvrachten ging niets om. De afdoeningen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINS ALEXANDER, NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 80 thee naar Amsterdam; SOERABAIJA ligt aan, NLG 70 koffie van de Noordkust, NLG 75 koffie van de Zuidkust naar Rotterdam; JOHANNA EN MARIA, NLG 75 voor koffie van Tjilatjap naar Rotterdam; VOORLICHTER ligt aan; licht goed tot verschillende koersen naar Rotterdam. Naar Australië: Nederlands Indisch TWEE VRIENDEN, GBP 1.15/- suiker, 10/- per baal kapok naar Melbourne.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: PRINS HENDRIK, RUDOLPHINE, SLAMAT, KOSMOPLIET III, ORTELIUS, URANIA, MARIE, stoomschepen GELDERLAND en PRINS HENDRIK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bordeaux, 21 januari. Het stoomschip HOLLANDER heeft bij het vertrek naar Rotterdam een lichter aangevaren, welke dientengevolge gezonken is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 23 januari. De Nederlandse Loodskotter Nº 11 werd gisteravond in de Wielingen ten anker liggende door een onbekende schoener aangevaren en belangrijk beschadigd. Het ankerlicht brandde op de bepaalde plaats zeer helder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 januari. Een stoomboot zit in het Noordoostgat aan de grond. Een sleepboot en schepen zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 22 januari. Het gestrande schip SVANEN is over de bank heengeslagen, vol water en niet af te brengen.

Krant:
 NVD - Nieuws van den Dag


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 19 Jan. Het alhier gestrande Ned. schip KATRINA DE BOER, kapt. J. Schippers, van Stettin naar Shields, is lek, heeft roer, ankers, kettingen, boegspriet en zeilen verloren.


Datum: 25 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 24 januari. Het lossen en oprijden van de SVANEN, kapt. Overgaard, is aangenomen de lading tot 14 pct. en de tuigage tot 7 pct.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. Het heeft Z.E. de Gouverneur-Generaal behaagd te bepalen, dat vanaf 1 maart 1882 in de verklaring ter bekoming van een zeebrief of jaarpas volgens het Koninklijk Besluit van 30 januari 1874 No. 16 (Indisch Staatsblad no.113) de grootte van het schip of vaartuig zal worden uitgedrukt in kubieke meters en in registertonnen van 2,83 kubieke meter, instede van in lasten en in zeetonnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brest, 20 januari. De Nederlandse schoener WENDELINA JACOBA, kapt. N. Wiardi, van Bayonne naar Greenock met beenzwart in zakken geladen, is zwaar lek hier binnengelopen. De kapitein veronderstelt dat het schip in de nabijheid van de Chaussee de Seine op een onder water drijvend wrak gestoten heeft. De lading werd gelost en een gedeelte is door zeewater beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Hoogezand op 20 januari 1882: het tjalkschip GEZINA ANNECHINA, groot 97 tonnen, met inventaris, laatst bevaren geweest door wijlen J.K. Wetsema.
Koper H.D. Stemmer voor NLG 1.700.
(opm: in de advertentie van de PGC 140182 wordt dit schip vermeld als GEZIENA ANNECHINA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 24 januari. Heden werd met goed gevolg aan de werf van de heren Gebr. Pot alhier te water gelaten het ijzeren schip LINA, gebouwd voor rekening van de firma Van Noorden & Schwerzel te Rotterdam, en onmiddellijk daarop de kiel gelegd voor een ijzeren zeilschip, groot 175 last, voor rekening van de heer J. de Veer te Amsterdam.


Datum: 26 januari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij ontvangen telegram bevond het stoomschip EDAM, kapt. Taat, zich zondag 22 dezer 100 Engelse mijlen van Sandy Hook, vermoedelijk met een gebrek aan de machine. Een viermast stoomschip waarschijnlijk de PERSIAN MONARCH, bevond zich bij de EDAM. Later bericht: het stoomschip EDAM heeft de schroefbladen verloren. Gerapporteerd bij New York, niet gevaarlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerrit Jan Boelen, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principalen op maandag de 13e februari 1882, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het lokaal Frascati, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen het Nederlands ijzeren schroefstoomsleepschip PURMEREND, met zijn machine van plm. 60 paardekracht, en toebehoren. Volgens Nederlandse meetbrief lang 17,25 meter; wijd 3,64 meter; hol 2,07 meter, en aldus gemeten op 26 tonnen.
Breder omschreven volgens inventaris, op het biljet vermeld. Voornoemd stoomschip ligt in het Westerdok. Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flores, 11 januari. Het Noorse barkschip MINA is verlaten op zee aangetroffen en hier binnengesleept. Een gedeelte der lading is geborgen.
(opm: waarschijnlijk is dit Flores op de Azoren. Een bericht betr. een bark MINA op Flores in Nederlands-Indië is niet gevonden in de Indische kranten)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse driemast schoenerschip THEODORA CATHARINA, groot 313 ton nieuwe meting, gebouwd in 1854, is door de makelaar Ed. C.A. Koli verkocht aan een Oostzee’s huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Verkoping. G. J. Boelen, J. F. L. Meijjes, E. C. A. Koli en Londonck, makelaars, zullen als lasthebbende van hunne principalen in publieke veiling verkopen bij opbod en afslag, ten overstaan van de deurwaarder I. Dupont Noordbeek, op maandag de 13e februari 1882, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati, in de Nes, te Amsterdam het extra wel bezeild, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip BESTEVAER, laatst gevoerd door kapt. C. Van der Plas.
Dit gunstig bekend schip is in 1866 te Alblasserdam nieuw gebouwd door de scheepsbouwmeester F.H. von Lindern, twee dekken, geheel kopervast, ijzeren knieën en stutten, ijzeren kolsem, ijzeren dekbalken, ijzeren lijfhout en schrankplaten, twee ijzeren masten en één houten bezaanmast, uitmuntend onderhouden, in maart 1880 nieuw gekoperd (yellow metal), draagvermogen circa 950 tonnen (doodgewicht; deadweight) en laatst met een volle lading koffie voor de Nederlandsche Handelsmaatschappij alhier binnengekomen.
Lengte 43,40 meter, breedte 10,46 meter en holte 6,61 meter; 658 tonnen nieuwe meting volgens Nederlandse meetbrief.
Het schip ligt, met volledige inventaris en toebehoren, ter bezichtiging in het Oosterdok.
Nadere inlichtingen verstrekken bovengenoemde makelaars of de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cheribon, 19 december. Het schip MATANZAS, van Batavia, hetwelk hier de 18e dezer ter rede kwam, na op Tanahrif aan de grond gezeten te hebben, heeft 3 trossen en een anker verloren. Ongeveer 550 kisten olie zijn overboord geworpen. Ogenschijnlijk is het schip niet beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 december. Het reeds door ons vermelde Noorse schip POSEIDON, het welk bij Brabandshoedje aan de grond heeft gezeten, is door het stoomschip ATJEH, hier ter rede gesleept en is het vuur geblust. De gezagvoerder had vruchteloos getracht koelies te Anjer aan boord te nemen ter assistentie, en had aldaar gaten in het schip geboord om door het binnenlopen van water de brand te blussen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 26 januari. Het Nederlandse schip TREKVOGEL, kapt. Freese, van Christiania met zware schade alhier aangekomen, is afgekeurd. Het zal benevens de inventaris en tuigage, de 31e dezer alhier publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 18 januari. De galjas ADELINE, kapt. Tiedeman, van Carlscrona naar Bremen, is 17 januari bij Ystad gestrand, doch kwam na het overboord werpen van een deel der deklast vlot en hier binnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 januari. De lading van het Nederlandse schip DRIE GEBROEDERS, kapt. Hansen, van Bergen naar Gent, alhier met schade binnen, zal door het tjalkschip HARMONIE, kapt. Bloemker, binnendoor naar de bestemming gebracht worden.
(opm: de PGC van 270182 geeft als schip DRIE BROEDERS, kapt. J. Douwes)


Datum: 27 januari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Lemmer de 24e januari 1882: het tjalkschip VIER GEBROEDERS, gebouwd in 1877, groot 74 tonnen, met zeilen, kettings, ankers en andere inventaris, bevaren geweest door wijlen J.A. Dijkstra. Koper werd Corns. Krijnsen te Broekerhaven voor NLG 3.575.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 26 januari. Volgens telegram 23 dezer van Batavia was het schip JAN VAN HAAFTEN, kapt. Cherpion, van Rotterdam aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 26 januari. Volgens telegram d.d. 25 januari van Batavia, was het schip INSULINDE, kapt. Van de Gevel, vertrokken van Ternate naar Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 25 januari. Volgens een heden bij de rederij ontvangen bericht passeerde het fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, van Java herwaarts bestemd, de 3e dezer in goede staat Cape Point.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 januari. De Nederlandse schepen ALIDA, kapt. H.E. Nagel, en CATHARINA, kapt. Bekkering, van Hamburg naar Rio Grande, zijn met verlies van zeilen te Montevideo binnengelopen, hebbende de baar niet kunnen passeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 januari. Volgens bericht uit Moulmain zijn nog127 stukken teak en 26 planken geborgen uit het wrak van het op Krishnarif verongelukte schip NIEUWEDIEP, en de 21e december tot goede prijzen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

New York (per telegram) De gezagvoerder van het stoomschip PERSIAN MONARCH, van Londen alhier aangekomen, rapporteert het stoomschip EDAM, kapt. Taat, van Rotterdam naar New York op sleeptouw gehad te hebben, van zaterdag 11 uur voormiddag tot op de middag van zondag 22 januari, toen de sleeptros brak. Hij bleef des nachts bij het stoomschip, doch verloor de EDAM toen uit het gezicht door stormweer met sneeuw. Hij zocht verder naar de EDAM tot maandagmiddag. De passagiers en equipage van de PERSIAN MONARCH leden zoveel van de koude dat enige manschappen de vingers bevroren, daarom besloot hij de reis naar New York voort te zetten, waar hij arriveerde, geheel met ijs overdekt, zodat het stoomschip veel overeenkomst had met een ijsberg. Later bericht: Er zijn hier geen sleepboten sterk genoeg om het stoomschip binnen te slepen, en is een tolkotter uitgezonden om de EDAM op te zoeken. Het stoomschip ROTTERDAM, dat woensdag 25 januari van hier naar Rotterdam vertrok, zal trachten de EDAM te vinden en hier binnen te slepen. De EDAM heeft 210 passagiers aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke en A.D. Strumphler, makelaars, zullen als lasthebbende van hunne principalen op maandag 13 februari 1882, des namiddags ten 3 uur, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J.H. Stroethoff, bij opbod en afslag verkopen het extra ordinair, welbezeild, gezinkt en driekwart gekoperd barkschip HENDRIK DANIEL, laatst gevoerd door kapt. A.J. Ouwehand, volgens Nederlandse meetbrief lang 31,75 meter, wijd 8,76 meter, hol 5,07 meter en alzo gemeten op 885,65 kubieke meter of 312,63 tonnen netto. Het schip ligt met volledige inventaris en toebehoren ter dagelijkse bezichtiging aan de werf Vredenhof; zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën verstrekken bovengenoemde makelaars.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 24 januari. Door stuurman Joh. van de Velde, voerende de vislogger COLUMBUS I is alhier binnengebracht de equipage van het schoenerschip WILHELM, kapt. Schans, van Randers, dat 8 dezer in ontredderde toestand werd aangetroffen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Volgens nader bericht uit New York was het stoomschip PERSIAN MONARCH aldaar dinsdagochtend aangekomen, en rapporteerde het stoomschip EDAM dat het de bladen van de schroef had verloren, te hebben gesleept van 68º tot 71º WL en het te hebben verlaten maandagmorgen 23 dezer, wegens stormweer en sneeuw. Er zou een sleepboot van New York worden uitgezonden om de EDAM binnen te slepen.


Datum: 28 januari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 27 januari. Het Noorse schoenerschip JANUS heeft in veiling opgebracht NLG 740.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkjöbing, 26 januari. Het Nederlandse schip RAAF, kapt. R. Groendijk, van Antwerpen naar Malmö, is door stroomverleiding en miswijzing van het kompas, gestrand, doch niet wrak. De lading zal vermoedelijk geborgen kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de lading rijst, per het op de Banjaard gestrande schip CRONSTADT, kapt. Lockhardt, van Moulmain naar Rotterdam, zijn in het geheel 1.016 balen geborgen, die in publieke veiling NLG 3.206 hebben opgebracht. Het borgloon is op 33 pct. der waarde van het geborgene vastgesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 januari. Volgens bericht uit Moulmain zijn van de lading teakhout uit het te Krisnah verongelukte Nederlandse schip NIEUWEDIEP, kapt. H.Y. Visser, nog 127 blokken teakhout en 25 planken geborgen, die 21 december verkocht zijn en goede prijzen hebben opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 27 januari. Door schippers zijn aangebracht pl.m. 450 balen rijst, geborgen uit het op Nieuwe Zand gestrande schip CRONSTADT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip EDAM, van Rotterdam, dat de schroefbladen verloren had, is heden 27 januari door het stoomschip NAPIER te New York binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 januari. Volgens telegram uit Lissabon van 26 dezer is het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Polder, van Rotterdam aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 27 januari. Volgens rapport is de stoomboot REDESDALE hedenochtend bij Oude Tonge met hoog water aan de grond gevaren. Een sleepboot en lichters vertrekken van hier ter assistentie derwaarts. Volgens rapport zit een stoomschip aan de buitenkant van de Westpunt van de Banjaard aan de grond. Vaartuigen zijn erbij.


Datum: 29 januari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De minister van marine brengt als vervolg van de aankondiging van 6 januari jongstleden ter algemene kennis, dat volgens mededeling van Zr.Ms. minister resident en consul generaal te Rio de Janeiro, meer gunstige telegrammen dan 9/11 december 1881 waren ontvangen omtrent de toestand van de baar vóór de Rio Grande do Sul. De 7e december 1881 waren 50 schepen de baar gepasseerd, en de 12e daaraanvolgende heeft een commissie, door de regering benoemd, om verbetering in de toestand te brengen, haar werkzaamheden aangevangen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 27 januari. Door schippers zijn aangebracht pl.m. 450 balen rijst, geborgen uit het op het Nieuwe Zand gestrande schip CRONSTADT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 27 januari. Heden zijn op de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen de kielen gelegd van twee stalen raderstoomboten, voor rekening van een Engelse firma en bestemd voor Calcutta.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden zijn te Amsterdam aan boord van het stoomschip POLLUX (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij) ingescheept ruim 200 landverhuizers om morgen ochtend vroegtijdig de reis naar Amerika te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 24 december. Er liggen hier 42 schepen buiten en 21 schepen binnen de baar, alle op een hogere waterstand wachtende om te kunnen passeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond, 28 januari. Nadat A. Wijker en zijn volk aan boord van de KINDERDIJK gisterochtend een anker met ketting en 120 vadem tros hadden laten uitbrengen met behulp van de bomschuit EGMONDS HOOP, schipper Dirk Prins, is het hem met avondtij gelukt het schip 25 voet naar zee te werken zonder hulp van sleepboten, die des morgens het schip hadden verlaten. In de nacht is door genoemde A. Wijker een loper naar IJmuiden gestuurd om sleepboten te waarschuwen, zodat veel hoop is het schip heden af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 21 januari. De Nederlandse schoener CATHARINA, kapt. H. Meijer, van Riga naar Delfzijl, te Sandhammer gestrand, is de 14e dezer publiek verkocht voor 150 kronen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 27 januari. Met de lossing van het schip KINDERDIJK wordt nog steeds voortgegaan. Gisteren zijn weer 3 schuiten geladen en naar IJmuiden vertrokken en heden zijn andere schuiten weer vertrokken. Het schip rijst hoger uit het zand en men hoopt het bij de eerste gunstige gelegenheid af te brengen.


Datum: 30 januari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond, 29 januari. Gisteren namiddag is het schip KINDERDIJK door het hevig werken enigszins op zijde gevallen, waardoor de bergers verplicht waren te vluchten. Tien man redden zich met levensgevaar in een sloep, de overige 18 man werden met grote moeite door een bomschuit aan boord genomen en te Egmond geland. Men hoopt morgen weer met de werkzaamheden te beginnen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op donderdag 9 februari 1882 zullen ten overstaan van Mr. B. van Roijen, notaris te Groningen, ten huize van de kastelein Huizinga aan de Grote Markt te Groningen, des avonds te 7 uur, publiek worden verkocht een tjalkschip genaamd KLAASIENA, bevaren door Van Zanten, met al deszelfs opgoed en toebehoren, liggende buiten de voormalige Kranepoort in het Reitdiep te Groningen, groot 56 ton, te bezien daags voor en op de dag van verkoop van 11 – 2 uur.
Mr. B. van Roijen, notaris.
(opm: zie ook NRC 120282)


Datum: 31 januari 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 december. Wat energie, gepaard aan kennis en ervaring vermogen, heeft de Rotterdamse firma Ruijs op schitterende wijze aangetoond, dat getuigden allen die het nieuwe en zevende stoomschip bezichtigden, dat de heren Ruys als directeuren van de Rotterdamsche Lloyd in de vaart op Indië hebben gebracht, om onder bevel van kapt. E.W. Sikemeier op 7 januari de eerste reis te aanvaarden. Met die dag begint de Rotterdamsche Lloyd om de drie in plaats van vier weken te varen, des zaterdags van Rotterdam, des vrijdags van Marseille. Men weet dat ten gerieve van de passagiers besloten is dat de Rotterdamsche Lloyd voortaan Marseille op de uit- en thuisreis zal aandoen en de nieuwe boot, die de naam ZUID-HOLLAND draagt, zal het eerste stoomschip zijn dat de reis aldus aanvaardt. We brengen dit in herinnering, ook met het oog op de Gouvernementspassagiers. Bij hen bestaat de mening, dat zij bij voorkeur met de stoomschepen van de maatschappij Nederland de reis naar Java moeten aanvaarden, doch dit is een dwaling. Door het Gouvernement wordt verlangd dat de gouvernementspassagiers zullen vertrekken met stoomschepen onder Nederlandse vlag. Door die bepaling zijn de stoomschepen van de Maatschappij Nederland met die van de Rotterdamsche Lloyd op gelijke voet gesteld en zo kunnen dan de gouvernementspassagiers naar goedvinden gebruik maken van de ene zowel als van de andere onderneming.
De ZUID-HOLLAND, die alzo de 7e januari via Marseille de reis naar Java aanvaardt, munt in alle opzichten uit en doet de bouwmeesters, de firma Raylton Dixon & Co. te Stockton, eer aan. Het schip is lang 315, breed 37 en hol 26 voet, met een tonnenmaat van 2.400 ton. De machine van 220 pk. nominaal (compound) is bezorgd door de firma Thomas Richardson & Sons te West-Hartlepool. De watercondensor is van dr. Normandy. Alle andere werktuigen zijn van de allernieuwste vinding. Zo is de stoomstuurtoestel boven op de brug, de reeds gunstig bekende Steam Quarter Master van Higginson en Co waardoor het manuaal aanmerkelijk wordt bespoedigd en vergemakkelijkt. Zo is dit schip onder meer ook voorzien van twee vuurtorens die veroorloven de lichten dusdanig uit te zetten dat zij voor wind en zee volkomen beveiligd zijn.
In elke hut bevinden zich reddingsgordels. Er zijn 6 boten aan dek, waarvan 4 reddingsboten. Van veel gewicht mag het tevens geacht worden dat op dit stoomschip de op zich zelf ruime en uitstekend goed ingerichte hut van de kapitein, boven, op de brug, is gebouwd, waardoor hij als vanzelf dag en nacht ter plaatse aanwezig is, vanwaar hij alles kan overzien en zonder het minste oponthoud zijn bevelen kan geven.
Het schip is, geheel afgescheiden van de aanzienlijke laadruimte, ingericht voor 36 passagiers eerste en 16 passagiers tweede klasse. Voor het meest mogelijke comfort is gezorgd; de couchetten zijn buitengewoon groot. De gehele inrichting voor passagiers is samengevat in een gebouw van teakhout op het achterdek, waardoor voor de reis naar tropische gewesten het voordeel wordt verworven van ruime ventilatie en waardoor tevens, door het bezigen van teakhout bij de buitenbouw, de warmte wordt vermeden, die anders wordt uitgestraald door het door de zon verhitte ijzer. De hutten 1ste klasse bevinden zich met de badkamers, enz., op het achterdek, die der 2de klasse vooruit, onder de bak; de laatsten bestaan uit hutten voor twee personen, de eersten zijn des gevorderd voor families samen te voegen. Alles is, we herhalen het, met het meeste comfort zo doelmatig mogelijk ingericht.
De ruime salon is zeer elegant gemeubeld; men vindt er tot zelfs een pianino. Altijd met het oog op de tropische hitte bestaan de vier wanden van de salon uit marmeren platen met bloem en arabesken kunstig ingesneden. De glazen boven de salondeuren en de kappen zijn van geschilderd glas en dragen de wapens van Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam.
Aan dek zijn verder de hutten voor de officieren en machinisten, het ijshuis, de keuken, bakkerij, enz.
Aan de Rotterdamsche Lloyd en zijn uitstekende directeuren zij, bij het in de vaart brengen van dit nieuwe en prachtige stoomschip, een steeds toenemende bloei toegewenst.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In de sociëteit Harmonie te Solo (opm: op Java) is een inzameling gehouden ten voordele van de bootsman Keyser, die de giek met schipbreukelingen van de KONING DER NEDERLANDEN te Ceylon heeft aangebracht. Deze gelden tot een bedrag van NLG 286, zullen aan de Stoomvaart Maatschappij Nederland worden toegezonden ten einde aan die bootsman te worden overhandigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het nieuwe dok op het eiland Amsterdam. Men meldt ons dat, toen de stomer BILLITON op maandag 12 dezer uit het dok gelaten werd, de werking, evenals bij de opname, uitmuntend was. Alles ging ditmaal zelfs nog kalmer en geregelder dan de eerste keer. Het gehele werk met het weer oppompen had in ongeveer anderhalf uur plaats. Het Europese personeel gaf blijken volkomen goed op de hoogte te zijn. Men zegt algemeen, dat het stelsel van dokken, in het dok de Volharding toegepast, wegens de meerdere koelte te verkiezen is boven het dokstelsel van de marine. De magazijnen, de bok en de werkplaats, zijn goed gelegen, hoewel er in de laatste nog veel werktuigen ontbreken, die aanwezig behoorden te zijn, wanneer de werf op Amsterdam een volledige reparatiewerf zal zijn. Wij vernemen echter dat die werktuigen en materialen reeds in Europa besteld zijn. De nieuwe directeur, de heer Kramers, die de heer Lindeman is opgevolgd, verdient lof voor de tact en kunde, door hem direct na zijn optreden aan de dag gelegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Oude Pekela, 28 januari. Het brikschip CONCORDIA, groot 197 tonnen nieuwe meting, gebouwd in 1858, en bevaren door kapt. T.H. Korter, is uit de hand verkocht aan de heren Wijnne en Barends te Delfzijl voor NLG 4.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 januari. Het alhier afgekeurde Nederlandse schip HOUTHANDEL, kapt. T.A. Koster, van Sundsvall naar Londen, heeft met de inventaris in publieke veiling NLG 2.200 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 28 januari. De lading, tuigage en het wrak van de Noorse schoener JANUS hebben opgebracht NLG 2.784.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 december. Er zijn in de laatste tijd verscheidene schepen aangekomen, waarvan sommige reeds onder charter. Er is slechts een afdoening van een Nederlands schip te melden: META BRECKWOLDT GBP 1.600 om een lading op de Sangir Eilanden in te nemen naar het Kanaal voor order.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: PRINS HENDRIK, RUDOLPHINE, SLAMAT, KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, URANIA, MARIE, HOLLANDER, GÉDEH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een bijna volbouwd tjalkschip, groot 80 tonnen, extra best betimmerd, bij J.G.L. Bodewes te Sappemeer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principaal op maandag 6 februari eerstkomende, des namiddags te 3 uur, in het lokaal Frascati, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder I. Dupont Noorbeek bij opbod verkopen het extra wel bezeild Nederlands galjootschip HERMANNUS WICHER, laatst gevoerd door kapt. N. Waslander, lengte 22,92 meter, wijdte 5,39 meter, holte 2,45 meter, volgens meetbrief netto 205,91 kubieke meter of 72,68 tonnen. Het schip ligt met volledige inventaris en toebehoren ter dagelijkse bezichtiging aan de werf de Nachtegaal, Groote Bickerstraat.
Nadere informatiën verstrekt bovengemelde makelaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het casco van het schip EBENEZER is voor NLG 1.712 verkocht te Amsterdam.


Datum: 01 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flores, 11 januari. Het barkschip MINA, is 2 dezer vol water, en op de lading drijvend gevonden, en op de kust van dit eiland aan strand gezet. Een aan boord gevonden brief doet vermoeden dat het barkschip van Miramichi naar Port Vendeé bestemd is. Van de lading is ongeveer de helft geborgen, terwijl een groot deel uit het schip en naar zee gedreven is. Het geborgene is in goede staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 31 januari. Op de werf van de heer P. Smit Jr. werd voor rekening van de heer D. Nachtegaal Hindeloopen de kiel gelegd van een schroefstoomschip, groot 300 ton, genaamd BATAVIER. Dit vaartuig, bestemd voor de vaart in de Indische Archipel, zal voorzien worden van een machine van het compound surface condensing system die, evenals de stoomketels, aan dezelfde fabriek wordt vervaardigd.
Al het houtwerk zal van teak worden gemaakt, terwijl op dit vaartuig de verbeteringen zullen toegepast worden, die in de laatste tijd voor stoomschepen zijn uitgedacht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. Het stoomschip OSCAR, van Libau naar Brugge, na op strand te hebben gezeten te Terschelling binnengebracht, zal naar Engeland gesleept worden. De lading wordt met lichters naar de bestemming gebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 31 januari. Alhier is gestrand de Belgische kotter BALK, kapt. Verburgh, van Ostende. Volk gered.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 20 januari. In het Makassaarsch Handelsblad van de 10e januari is het bericht vermeld, dat de schoener FATHOOL KARIM ergens in het Dampelase door de bevolking zou afgelopen zijn, waarom de assistent-resident ter beschikking onmiddellijk derwaarts gezonden werd. Naar wij uit goede bron vernemen, is per Molukkenboot tijding van die assistent-resident ontvangen, houdende, dat van aflopen van het schip geen sprake is geweest, doch dat er een amok aan boord heeft plaats gehad, waarin de gezagvoerder, een Arabier, en al de opvarenden op één na gebleven zijn. De overgebleven persoon is bij de vorst van Dongala gevonden, welke vorst gezamenlijk met de majoor van Kalangkangan al het mogelijk gedaan heeft om van schip en lading te redden wat te redden viel. De gezagvoerder moet, door de bevolking te bedriegen en de bedongen betaling van door haar voor zijn lading paarden geleverd gras, de aanleiding tot de amok geweest zijn.


Datum: 02 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schoenerschip ANNA MARIA, kapt. Manneken, de 31e januari te Gibraltar aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 31 januari. Het Duitse schip CLARA, kapt. Wahl van Bremen naar Baltimore, alhier met gebroken roer binnen, is heden door een duiker onderzocht. Het rapport luidde gunstig. Het schip wordt thans van een nieuw roer voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Baltimore, 19 januari. Het stoomschip NEDERLAND, van Shields naar Baltimore, hetwelk 17 januari te middernacht bij Kaap Henry aan de grond geraakte kwam na een half uur vastgezeten te hebben zonder stoten of iets geleden te hebben zonder assistentie weer vlot en arriveerde de 19e alhier in goede staat.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 31 januari. Van het gestrande schip CRONSTADT zijn alhier aangebracht 300 balen rijst. In het geheel plus minus 1.230 balen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 februari. De gestrande Belgische kotter BALK, kapt. Verburgh, is bezig tuigage te bergen en zal misschien weg zijn.


Datum: 03 februari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoping van een tjalkschip. Op woensdag 8 februari 1882, des middags te 12 uur, zal door de deurwaarder Willem Leepel te Amsterdam, op de Heerengracht bij de Amstel, ten verzoeke van de scheepsbouwer Wijnandus Bodewes, wonende te Martenshoek, publiek worden verkocht de op zijn werf in 1875 gebouwde overdekte tjalk genaamd NOOIT GEDACHT, geijkt op 85 tonnen, liggende te Amsterdam ter plaatse als boven en aldaar dagelijks voor een ieder te bezichtigen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In den jare 1882, de eerste februari, ten verzoeke van Johanna Sterenberg, zonder beroep, wonende te Delfzijl, echtgenote van H. Nijhof, scheepsgezagvoerder, wiens bestaan onzeker is, gratis procederende krachtens geregistreerde beschikking der arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 16 september 1881, terwijl aan haar bij beschikking dierzelfde rechtbank van de 20e januari 1882, mede geregistreerd, verlof is verleend tot het uitbrengen van deze tweede dagvaarding, welke requirante ten deze domicilie stelt ten kantore van mr. Michaël Rutgers van der Loeff, procureur bij voormelde rechtbank, wonende aldaar, die als zodanig voor haar zal occuperen,
Heb ik, Theodorus Wilhelmus van Bergen, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Groningen, wonende aldaar,
Voor de tweede maal gedagvaard: Hendrik Nijhof, scheepsgezagvoerder, gewoond hebbende te Delfzijl, doch wiens woon- of verblijfplaats thans is onbekend, om drie maanden na heden, meer bepaaldelijk op vrijdag de twaalfde mei 1882, des voormiddags te tien uur, te verschijnen ter openlijke terechtzitting van de arrondissementsrechtbank te Groningen, in de audiëntiezaal van het gerechtsgebouw, in de Oude Boteringestraat te Groningen, ten einde:
- Aangezien gedaagde, in afwachting dat de assurantie aangelegenheden betreffende van een door hem verloren schip waren geregeld en hij een ander schip gekregen had, zich tijdelijk als stuurman op het brikschip DIEWERKE, kapt. B. van Veen, heeft verhuurd en op dinsdag 21 mei 1878 met dat schip beladen met pijpaarde is uitgezeild vanuit IJmuiden;
- Aangezien genoemd schip, waarop gedaagde stuurman was, die woensdagmorgen bij het aanbreken van de dag werd gezien van de vuurtoren te Texel, van alle zijden door de branding bestookt, klaarblijkelijk in nood verkerende, terwijl men duidelijk enige van de equipage in het want zag en een gedeelte op het dek;
- Aangezien echter voordat de reddingboot aldaar aankwam het schip reeds was uitelkaar geslagen en de equipage, waaronder dus zeker gedaagde, een graf in de golven had gevonden;
- Aangezien uit het wrakhout de volgende dag aangedreven en te Texel opgevist duidelijk is gebleken dat het schip toen ter tijd vergaan geen ander was dan het brikschip DIEWERKE, daar zich daarbij bevond een stuk van een achterschip, waarop met witte letters geschilderd stond de naam DIEWERKE, een naambord met dezelfde naam en eindelijk nog een stuk van een stuurrad met de naam WILHELMINA ELISA, welke naam het schip vroeger droeg.
- Aangezien noch van een der andere schepelingen, noch ook van gedaagde, sedert die tijd iets meer is vernomen, zodat het als zeker moet worden beschouwd, dat gedaagde aldaar is omgekomen;
- Aangezien eiseresse er belang bij heeft, nu er ruim drie jaren zijn verlopen, dat gedaagde zijn woonplaats verliet, zonder dat sedert enig bericht van zijn aanwezen of overlijden in kwam, dat er na drie vruchteloze openbare dagvaardingen rechtsvermoeden van zijn overlijden wordt uitgesproken zulks sedert 22 mei 1878 en tevens om verlof te bekomen desverkiezende een ander huwelijk aan te gaan;
Aldaar en alsdan van zijn in leven zijn te doen blijken, zullende in geval de gedaagde niet mocht verschijnen of niemand voor zich mocht doen verschijnen, zodat van zijn aanwezen niet blijkt, voor de eiseresse worden geconcludeerd, dat haar daarvan moge worden verleend acte en haar voorts verlof worde gegeven tot het uitbrengen van een derde openbare dagvaarding, onder reserve van kosten.
En heb ik deurwaarder dit exploit gedaan, enz enz. (opm: bekort weergegeven)
De ontvanger G.A. Tromp. Voor eensluidend afschrift: Th.W. van Bergen, deurwaarder.
(opm: Deze oproep werd voor de derde maal herhaald in de PGC van 290582)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 1 februari. Men is bezig van de gestrande Belgische kotter BALK, kapt. Verburgh, tuigage te bergen, het schip zal misschien weg zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 2 februari. De KINDERDIJK is vannacht vlot geraakt en te IJmuiden binnengekomen; dit is nu het 49e schip dat onder de leiding van de oude heer A. Wijker, van strand en in behouden haven gebracht is, het laatste kan echter wel dubbel gerekend worden.
Deze foto is waarschijnlijk genomen, nadat de KINDERDIJK op 3 februari 1882 was vlot gebracht, mogelijk liggende te Amsterdam (coll. Marhisdata)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden nacht om 01.30 uur werd de KINDERDIJK bij Castricum van het strand gehaald en ligt thans reeds te IJmuiden gereed om naar Amsterdam te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Volgens telegram is het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. De Vries, de 25e januari van hier te Soerabaija aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ouddorp, 2 februari. Uit het gestrande schip CRONSTADT zijn heden aangebracht 100 balen rijst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 16 december. Het wrak van de op het rif van Binongko verongelukte Duitse bark WALKYRE, kapt. Wolters, met de uit 27.000 kisten petroleum bestaande lading werd heden publiek geveild, koper een Chinees voor NLG 12.762.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 februari. Volgens telegram is het Nederlandse schip GEERTRUIDA, kapt. Hartman, de 1e dezer te Cadix aangekomen. Alles wel.


Datum: 04 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 februari. Het Nederlandse schip JAN VAN GALEN, kapt. L.O. Vos, van Rafsö met hout naar Barcelona is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling te Terschelling. Notaris S. Brons Boldingh, zal op woensdag 8 februari 1882, 's voormiddags elf uur (mits de postschuit te voren van Harlingen afvaart), bij het Domeinpakhuis te Hoorn op Terschelling, publiek verkopen: Wrak en bijna complete inventaris van het Noorse schoenerschip SVANEN, kapt. Overgaard, gekomen van Riga met bestemming naar Harlingen.
Informatiën te bekomen bij de heer P.K. Gnodde, expert te Harlingen en bij de heer D. Reedeker, burgemeester te Terschelling.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Egmond aan Zee, 2 februari. Buiten verwachting, en met voor dit doel ongunstige
oostenwind is hedennacht de KINDERDIJK afgekomen, en door de sleepboten naar IJmuiden gebracht. Men mag hier dus wel van geluk spreken en de Egmonders vooral, want dit zaakje brengt natuurlijk de deelhebbers nu nog meer voordeel aan dan wanneer het schip op het strand had moeten blijven staan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het door brand beschadigde en dien ten gevolge gecondemneerde schip MARIE, thans liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Adres de gezagvoerder, van Brakelstraat No. 7, of Wambersie & Zoon, Westerstraat No. 5.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 februari. Het stoomschip BARON VAN HEEMSTRA is van Terschelling alhier aangekomen met een gedeelte der lading van het aldaar op strand gezeten hebbende stoomschip OSCAR, van Libau naar Brugge en keert na lossing derwaarts terug, om ook het overige te halen.

Krant:
  HV - Het Vaderland


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 Febr. Het bij Grimsby gestrande Ned.schipKATRINA DE BOER, kapt. Schippers, van Stettin naar. Shields, is af- en te Grimsby binnengebracht.
( Het schip werd afgekeurd en in Engeland verkocht.)


Datum: 05 februari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thisted, 2 september. Het Groninger galjootschip UNIE, kapt. H. Kwint, van Yarmouth in ballast naar Groningen, is hier op de kust gestrand en wrak geworden.
(opm: gebouwd in 1860 te Wildervank, 129 ton).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 februari. Wegens ijsgang op de Eems is het Duitse stoomschip VEGA, kapt. Meijdell, komende van Koningsbergen na beproefd te hebben de bestemming Leer te bereiken, heden alhier op de rede teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 3 februari. De onder Duitse vlag varende kof ALBERTA SUZANNA, kapt. Kuiper, van Gothenburg naar Nantes, in het laatst van het vorige jaar als bijlegger binnengekomen, is heden begonnen de tijdelijk geloste lading ijzer, weer in te nemen.
(opm: zie PGC 140282)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 4 februari. Op de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. alhier wordt de kiel gelegd van en ijzeren sleepkaan, groot circa 375 last, te bouwen voor rekening der Rheinschiffer-Vereinigung te Rotterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 februari. De laatste lichter met strandgoederen ex-KINDERDIJK vertrok heden naar Amsterdam, het schip zelf zoals bekend, is af en reeds te Amsterdam binnengebracht. Zoals ik verneem, is zelden een lading, van strand komende in beter en minder beschadigde toestand aangebracht dan die van de KINDERDIJK; ook ging daarvan niets verloren, voorwaar een zeer gunstige afloop voor een schip dat onder zeer ongunstige omstandigheden strandde.


Datum: 06 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 februari. Het Nederlandse schip JAN VAN GALEN, kapt. Vos, van Rafsö naar Barcelona, alhier lek binnen, heeft gestoten, het zal door een duiker onderzocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 februari. In bevrachtingen gaat nog bijna niets om en er is weinig vraag naar scheepsruimte. Bevracht werden een paar scheepjes tegen Sh.12/- naar Yarmouth en Sh.10/- naar Londen, alles per 10 quarters haver uitgeleverd Engels gewicht.


Datum: 07 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 4 februari. Een gedeelte van de droge lading gerst uit de Engelse stoomboot OSCAR is per BARON VAN HEEMSTRA, naar Harlingen vervoerd, een ander gedeelte is hier in de pakhuizen geborgen, en de boot is verhaald om een noodroer aan te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Amsterdam de 6e februari 1882: het Nederlands kofschip HERMANUS WICHER is verkocht voor NLG 600.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Vrijdag 17 februari 1882, des avonds te 7 uur, zal, in de bierhalle van Lodewijks te Delfzijl, publiek worden verkocht het Nederlands kofschip NOOIT GEDACHT, met deszelfs opgoed en toebehoren, zo als hetzelve thans in de haven van Delfzijl is liggende.
Nadere inlichtingen verschaffen kapt. H.E. Ohlsen en J.R. Lodewijks te Delfzijl.
J.C. Jentink, notaris te Delfzijl.
(opm: zie ook NRC 230282)

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

De te Amboina thuis behorende schoener JUDAL KARIM werd op haar laatste reis van Makassar naar Menado ter hoogte van de Dampillas door de strandbewoners dier kampong uitgeplunderd en de opvarenden uitgeschud. De bemanning der schoener bestond, behalve uit de djoeragan en diens broeder, uit elf man. Eén van Zr.Ms. schepen, komende van de St. Luccabaai, bracht dit bericht hier, maar, zonderling genoeg, aan boord van die bodem werd de zaak niet gewichtig genoeg geacht om daarnaar onderzoek te doen. Intussen is het hoofd van gewestelijk bestuur alhier een andere mening toegedaan en heeft onmiddellijk na het vernemen van de roof een civiel ambtenaar tot onderzoek derwaarts gezonden.
(opm: dit kan dezelfde gebeurtenis zijn als vermeld in de JB van 010282, maar scheepsnaam en beschrijving gebeurtenis verschillen nogal).


Datum: 08 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Reineke, Ed.C.A. Koli en A.D. Strumphler, makelaars, zullen als lasthebbende van hunne principalen op maandag 27 februari 1882, des namiddags tegen 3 uur, in het lokaal Frascati, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag verkopen het extra ordinair wel bezeild gekoperd en kopervast barkschip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, laatst gevoerd door
kapt. J.A. Vrijman, volgens Nederlandse meetbrief 41,84 meter, wijd 10,40 meter, hol 6,54 meter, en alzo gemeten op 1.790,85 kubieke meter of 632,17 tonnen netto.
Het schip ligt met volledige inventaris en toebehoren ter dagelijkse bezichtiging aan de werf Concordia, Oostenburger Voorstraat No. 29. Zijnde het schip inmiddels uit de hand te koop.
Nadere informatiën verstrekken bovengenoemde makelaars of de cargadoors de weduwe Jan van Wesel & Zoon.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 februari. Drie deskundigen zijn uit Engeland naar hier overgekomen om de toestand te onderzoeken van het in 1874 gestrande en later bij Huisduinen gezonken stoomschip KÖNIG WILHELM. Indien de rapporten gunstig zijn, zal men trachten het stoomschip te lichten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 5 februari. Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Dekker, van Bayonne is alhier in de haven gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 7 februari. Een onbekende Deense stoomboot, vermoedelijk de KURSK, 16 voet diepgang, met gerst van de Oostzee naar Antwerpen, zit bij Monster zeer hoog op het strand. De sleepboten ZEELAND, MAASSLUIS, KINDERDIJK en NIEUWESLUIS zijn daarheen vertrokken.


Datum: 09 februari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 6 februari. Het Nederlandse stoomschip ASTREA, kapt. Henze, van Amsterdam met stukgoederen herwaarts, geraakte gisteren voormiddag door de zware mist bij Tuborg aan de grond, doch kwam met assistentie van twee boegseerboten zonder schade weer af en hedenmiddag hier binnen.


Datum: 10 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 30 december. Het Amerikaanse schip LEADING WIND, kapt. Hinckley, van Amsterdam herwaarts, is gestrand bij Pasaroeang, op Zwaantjesdroogte. Er werden lichters ter assistentie derwaarts verzonden. Het kwam naderhand vlot, doch door de stroom geraakte het 29 december weer op Zwaantjesdroogte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 december. Volgens rapport van kapt. Rendall, voerende het schip CAPRERA, ontdekte hij de 13e december op 17º46’ ZB 86º20’ OL een boot onder zeil. Hij hield er op af, en bleek deze te zijn van het schip ALBLASSERWAARD, kapt. Schultz, van Shields bestemd naar Batavia, welk schip de 28e november, op 35º ZB 80º OL met 11 dagen reis, was verbrand. In de boot bevond zich de opperstuurman D.F. Pauls, derde stuurman Visser, timmerman Rouman, Lenstrom, Jorgensen, Raden, Vilderars, Helstrom, Nias, Fisher en van Santen. Van deze werden de hofmeester van Santen, Viderars, Raden, Jorgensen en Fisher overgezet, die hen aan de Kaap geland heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 8 februari. Het Nederlandse schip OTTOLINA, kapt. D. Ouwehand, van Vlissingen alhier aangekomen, heeft hedennacht op de rotsen bij Sunderland gestoten, doch is dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder P.J. Hendrikse zal op dinsdag, de 14e februari 1882, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van kapt. P. Abrahamsen, in het hotel de Commerce te Vlissingen tegen contante betaling presenteren te verkopen het door genoemde kapitein gevoerd geweest zijnde Noorse barkschip SOLERTIA, groot volgens meetbrief 462,79 registertonnen met de zich nog aan boord bevindende inventaris, zoals hetzelve ligt in de Dokhaven te Vlissingen.
Informatiën te bekomen bij de heren De Vos & Zoon, assuradeuren te Amsterdam, en bij de heren De Groot & Co., cargadoors te Vlissingen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 4 februari. Het stoomschip GRAAF VAN BIJLANDT, kapt. Swart, is een etmaal later dan bepaald was, van hier naar Batavia vertrokken. Omtrent dit oponthoud deelt men ons het volgende mede:
De GRAAF VAN BIJLANDT had, van Batavia naar herwaarts bestemd, op die reis tot buiten Straat Sunda gesleept het Nederlandse fregatschip NOACH, welk schip, tegen de west-moesson op, de straat niet wilde uitgaan. Bij die sleeppartij was de van staaldraad vervaardigde sleeptros gebroken. Na het schip buiten Straat Sunda losgelaten te hebben, was de reis naar Padang vervolgd en van hier weder naar Atjeh en terug, zonder dat iets aan de schroef was ontdekt. Daags voor het vertrek echter, tegen de avond, bemerkte de stuurman, dat er een stuk stalen tros van de schroef uithing en bij onderzoek bleek, dat een belangrijke hoeveelheid daarvan zich om dat gedeelte der schroefas had gewonden, hetwelk buiten de werkbus aan de achtersteven uitsteekt. Om dit te klaren en tevens goed te onderzoeken, of er ook enig letsel aan schroef of schroefas was ontstaan, is de GRAAF VAN BIJLANDT 24 uren later vertrokken.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Te Singapore is op ongehoorde wijze een Nederlands Indische brik genaamd de VOORWAARTS, van Pontianak gekomen, door de politie geconfisqueerd en het schijnt, dat de Singapoorse regering vooreerst geen lust heeft, om die willekeur te verhelpen. Men heeft te Singapore, gelijk hier een opiumpachter, en het bezit van opium, niet van de pachter afkomstig is strafbaar, vooral ook het aanvoeren van zulke opium. De anachoda, of inlandse gezagvoerder van het schip had te Pontianak een kleine voorraad tjandoe of opium ingeslagen voor gebruik gedurende de reis. Onderweg storm hebbende, had hij het kleine pakje in een rijstpot gelegd en bij aankomst te Singapore hadden daar de ambtenaren van de opiumpachter en van de inkomende rechten de verboden waar gevonden, ter hoeveelheid van 3 thail, waard te Singapore 17 dollars. Nu stelt de wet op poging tot invoer van verboden amfioen voor de eerste maal 500 dollars, terwijl “het schip” kan geconfisqueerd worden; in een andere verklaring zegt de wet, dat met schip bedoeld wordt, een boot, een sampan, prauw (inlandse lichterschuiten) of ander watervervoermiddel. Tot nu toe heeft men dan ook wel zulke schuiten geconfisqueerd, die gebruikt werden om van Riouw of Djohore of dergelijke dicht bij Singapore gelegen plaatsen, in geheime hokjes of tussen dubbele wanden amfioen te smokkelen.
Maar nog nooit tot nog toe had men het in het hoofd gekregen, die bevoegdheid tot confiscatie toe te passen op een groot schip van meer dan 10.000 dollars waarde, en nog veel minder dat te doen bij zulk een lichte overtreding als ditmaal. Het heet nu, dat de VOORWAARTS van Pontianak geregeld opium smokkelde, maar de Singapoorsche Courant zegt zelf, dat dit praatje niets verder betekent, dan het gewone der politie in de mond bestorven gezegde van: Wij hebben je al lang in de gaten. Zo wordt een oude dame, die een beroerte gekregen heeft door de politie nooit opgeholpen, zonder de verzekering, dat zij haar nu al wel vijfentwintig keer in kennelijke staat van dronkenschap gezien hebben. Er is geen zweem van bewijs voor het beweren, dat de VOORWAARTS gewoon was te smokkelen. De politie heeft eenvoudig de gehele bemanning uit het schip gejaagd, er een politiepost in gezet en de politievlag er op gehesen, en welke moeite onze consul-generaal zich gegeven heeft, de Gouverneur der Straits Settlements, beweert, dat de letter der wet niet overtreden is en hij er zich niet mee kan bemoeien. Ook op Java hier mag het schip dat opium smokkelt, geconfisqueerd worden, en er zijn wel eens boten der stoomvaartmaatschappij geweest, die een schijn van gevaar liepen van hier hetzelfde lot te ondergaan, het is hier echter nooit zover gekomen.
Men zal echter nu niet beter kunnen doen, dan ieder Engels schip hier op de rede, waar men een kruimel amfioen vindt, wederzijds te confisqueren; er is geen schip dat hier aankomt, kan men bijna zeggen, of men kan er enige onwettige opium aan boord vinden. Blijft men dus te Singapore onhebbelijk in de toepassing der wet, dan ligt het remedie niet ver.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip BORGA, kapt. Van Dale, gisteren van Nieuwediep, te Pensacola aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 februari. Het Duitse schip ELISE, te Pekalongan lek gesprongen, zal vermoedelijk afgekeurd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 31 december. Het Nederlandse schip H.R. LEEMHUIS, werd bevracht om hier te laden voor New York of Boston voor ¾ dollarcent per pond droge huiden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 8 februari. Volgens ontvangen bericht van kapt. Zweede, gezagvoerder van het Nederlandse fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, was hij de 15e januari te St. Helena aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, ... januari. Een boot, bevattende de hofmeester en 4 man der equipage van het Nederlandse schip ALBLASSERWAARD, kapt. Schultz, van Shields met kolen naar Batavia, hetwelk 26 november op 33º ZB 80º OL hebbende 118 dagen reis, op zee verbrand is. De equipage verliet het schip in 2 boten. In de ene boot bevond zich de gezagvoerder, tweede stuurman en 10 man. In de andere boot bevond zich de opper- en 3e stuurman en 9 man. In de nacht verloren de boten elkaar uit het zicht. Na 14 dagen rondgezworven te hebben, werd de boot waarover de opperstuurman het bevel voerde, door het Amerikaanse barkschip CAPRERA aangetroffen, 13 december op 17º 46’ ZB 86º20’ OL en met de sloep aan boord opgenomen. Zeven dagen daarna werd het Engelse schip TITANIA aangetroffen op 23º09’ ZB 68º50’ OL op hetwelk de hofmeester en vier man overgeplaatst werden. Bij de Tafelbaai gekomen werd de sloep, die oorspronkelijk van de ALBLASSERWAARD was gestreken en de 5 geredden daarmede naar de Kaapstad gezonden. De TITANIA zette de reis naar Londen voort. De sloep waarin de gezagvoerder met de overige equipage was, werd zoals reeds gemeld, te Nieuw Zeeland aangebracht.


Datum: 11 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse galjootschip LIBRA, groot 128 ton oude meting, gebouwd in 1874, is voor NLG 8.500, en het Nederlandse schoenerschip SINCÉRITÉ, groot 124 ton nieuwe meting, gebouwd in 1859, is voor NLG 2.762 verkocht, beide naar Duitsland.
Het Nederlandse schoener-brikschip TRIJNTJE, kapt. R. Gosselaar, groot 152 ton nieuwe meting, gebouwd in 1858, is voor NLG 2.800 aan kapt. P. Gramsbergen te Delfzijl verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nog zullen na afloop der veiling van het barkschip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH in Frascati te Amsterdam op 27 februari door de makelaars L. Bonnerman, J.H. Nieuwkamp en B.C.E. Zwart in veiling worden gebracht de navolgende scheepsaandelen:
- 1/39 Aandeel in het Nederlandse schoenerschip ADRIATIC, groot 158 tonnen nieuwe meting, thans liggende te Havre.
- 1/4 Aandeel in het Nederlandse brikschip CATHARINA HENDRIKA, groot 196 tonnen nieuwe meting, thans op reis van Newport naar Rio Grande do Sul.
- 2/32 Aandelen in het Nederlandse schoener-brikschip JAN SMIT, groot 143 tonnen nieuwe meting, thans liggende te Papenburg.
- 1/5 Aandeel in het Nederlandse schoenerschip THALASSA, groot 229 tonnen nieuwe meting, thans op reis van St. John naar Barbados voor order.
Allen varende onder boekhouderschap van de heer I.A. Hooites, te Hoogezand.
Nadere inlichtingen geeft de makelaar B.C.E. Zwart, Kromme Waal 27, te Amsterdam.


Datum: 12 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Te Groningen werd de 8e dezer publiek te koop aangeboden het tjalkschip KLAASSIENA, bevaren geweest door Van Zanten, met al zijn opgoed en toebehoren, groot 56 ton. Niet verkocht.
(opm: zou volgens advertentie PGC 300182 op 9 februari publiek worden verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 februari. De lading hout van het alhier afgekeurde Noorse schip VALKYRIEN, kapt. Johannesen, van Sundsvall wordt door de Nederlandse bark LIBRA overgenomen, om naar de bestemming Antwerpen vervoerd te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 februari. Zwaar stormweer op de oceaan. Enige reeds verwachte stoomschepen, waaronder de W.A. SCHOLTEN, van Rotterdam, die 24 januari Lizard passeerde, zijn nog niet aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens telegram uit Batavia is het Nederlandse barkschip BIMA, kapt. Esmann, de 5e februari van Padong naar New York vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 11 februari. Het Engelse schip ANGLESEA, kapt. Scott, van Rangoon met rijst naar Amsterdam, is bij Katwijk gestrand. Een sleepboot is daarheen vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 10 februari. Het Duitse schip ELISE (ex-ADMIRAAL DE RUYTER) te Pekalongan lek gesprongen, is te Soerabaija als zijnde niet waardig om gerepareerd te worden afgekeurd en zal verkocht worden. (opm: zie SH 010382)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Ingezonden mededeling. Amsterdam, 11 februari 1882. Aan de redactie!
Ik was gaarne buiten de strijd gebleven, doch nu de heren Insinger en Hendrichs mededelingen doen aan het publiek en de inladers, die niet geheel en al de toets der waarheid kunnen doorstaan, gevoel ik mij verplicht daartegen op te komen.
Volgens de aanwijzingen van het meteorologisch instituut is de weg langs Ceylon in dit seizoen juist de kortste, en wel volgens de afstand-tabellen 1.335 mijl van Batavia tot Suez, tegen 1.380 mijl –– de zogenaamde middenroute –– en tegen ruim 1.400 mijl, de zuidelijke route.
Wisten de heren Insinger en Hendrichs dat niet, toen zij gisteren mededeelden dat de C. FELLINGER een niet onbelangrijke omweg heeft gemaakt, door via Ceylon te gaan?
Wat het oponthoud in het Kanaal van Suez betreft, moet ik er op wijzen, dat de PRINS ALEXANDER de 21e 's morgens vroeg te Suez kwam, en tengevolge van quarantainemaatregelen eerst de 25e van Port Said kon vertrekken, en dus ook een zeer belangrijke vertraging heeft ondervonden, evenals de LIMBURG en andere schepen. Daarentegen is de omweg via Napels, wel degelijk niet onbelangrijk. Ter wille van de waarheid en ter juiste beoordeling voor het publiek en de inlanders, heb ik gemeend een en ander te moeten releveren.
Wat de steenkolenconsumptie betreft, moet ik opmerken, dat die op deze eerste reis van de PRINS ALEXANDER met de meest mogelijke zorg is nagegaan, en wij gekomen zijn tot een verbruik van 0.868 kg. per paardenkracht per uur, een naar mijn mening nog niet bekend minimum. Daaruit blijkt, dat wij zelfs minder steenkolen zouden verbruiken dan anderen, wanneer wij ons tevreden stelden met een gelijke vaart; dat wij zulks niet doen is alleen, omdat wij er nog geen voordeel in zien.
Dat onze schepen mailboten zijn en de C. FELLINGER een cargaboot is, is volkomen juist; alleen zou men dat niet opmaken uit de wijze van adverteren door de Maatschappij Insulinde.
Wanneer men zich na de inlichtingen van de heren Insinger en Hendrichs onze schepen evenwel voorstelt, als schepen met grote passagiersinrichting, klein laadvermogen en veel steenkolenverbruik, dan is men ook dienaangaande op een dwaalspoor. Ik ken geen betere economischer cargaboten dan onze mailboten, en ik ben bereid dit aan een ieder met cijfers te bewijzen.
Met de plaatsing van het bovenstaande in uw geacht blad zult u mij zeer verplichten.
Tegelberg, mede-directeur van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.


Datum: 13 februari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris Vroom, zal dinsdag 21 februari 1882, 's avonds 7 uur in het gemeentehuis te Wildervank, tegen contante betaling, publiek verkopen het Nederlandse overdekte tjalkschip, genaamd HILLECHIENA, volbouwd in 1880, groot 120 tonnen, bevaren door schipper T.H. Kuil, thans liggende in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder bij Lisse, met de inventaris aan boord aanwezig.
Informatiën zijn te bekomen bij de heren J.M. Meihuizen & Zn. te Wildervank.


Datum: 14 februari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Bodemerij. Kapt. G. Kuiper, gezagvoerder van het onder Noord-Duitse vlag varende schip ALBERTA SUSANNA, met een lading ijzer te Delfzijl in averij binnen en thans weder zeilklaar, vraagt een bodemerij groot NLG 2.659,88, zegge tweeduizend zeshonderd negen en vijftig gulden acht en tachtig cents, voor de reis van Delfzijl naar Nantes, onder verband van gemeld schip, benevens lading en te vorderen vracht.
Aanbiedingen met opgaaf van procenten worden ten spoedigste ingewacht bij de scheepsmakelaars P. Stratingh & Comp. te Delfzijl.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 30 december 1881. Het stoomschip KARANG, naar het wrak van de gestrande Duitse bark WALKYRE vertrokken tot berging van de lading, kwam woensdag jongstleden op deze rede met slechts een 1.555 tal kisten petroleum, terwijl een even gelijk getal geladen zijn in Nederlands Indische schoener VOORWAARTS, die mede voor dat doel door kopers alhier is ingehuurd en rechtstreeks naar de Molukken is gezeild. Naar wij vernemen is het mislukken van deze onderneming aan onstuimige zee langs dat rif, en aan gebrek aan werkkrachten toe te schrijven.
Vanmorgen zijn hier in 2 sloepen aangekomen, de kapitein en verdere bemanning van het Noorse barkschip EDWARD HVIDT, welk vaartuig in de nacht van de 28e op de reis van hier naar Cadix voor order, op de Bril is gestrand. Genoemd schip is met copra en damar geladen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 13 februari 1882:
- het barkschip BESTEVAER, NLG 20.000, opgehouden.
- het schroefstoomsleepschip PURMEREND, NLG 4.000, opgehouden.
- het barkschip HENDRIK DANIEL, NLG 5.000, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 januari. Vrachten. Er komen vele schepen aan, die echter meest alle reeds elders gecharterd zijn. Bevracht werd het Nederlands schip PRINS HENDRIK voor tin, arak en licht goed tot verschillende rates naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: RUDOLPHINE, SLAMAT, KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, URANIA, MARIE, HOLLANDER en GEDEH.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 13 februari. De sleepboot ROTTERDAM keerde hedenmiddag van haar reis naar Brouwershaven terug uit zee, en rapporteerde dat er een stoomboot op de Hinder aan de grond zit. Op advies van de kapitein dezer sleepboot, heeft de stoomboot ZEEMEEUW die juist tot vertrek naar de stoomboot gereed lag, de reddingboot van hier meegesleept. De sleepboot ROTTERDAM stoomde mede derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 13 februari. Het Nederlandse schip WINSCHOTEN II, kapt. H.J. Timmer, te Aracaju bezig zijnde met laden, is lek gesprongen en zal repareren. Het beschadigde gedeelte van de lading is verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bilbao, 9 februari. Het stoomschip SENIOR, naar Rotterdam bestemd, heeft hedenochtend, de baar passerende, gestoten en is blijven zitten. Men wilde een gedeelte der lading lossen, doch daar er hier buiten moeilijk lichters kunnen komen, zal men van de lading overboord moeten werpen, om het schip vlot te krijgen.


Datum: 15 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Naar wij vernemen, zal het stoomschip BATAVIER, thans in aanbouw op de werf van de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer, gebouwd worden volgens de regelen, vastgesteld voor de hoogste graad van zeewaardigheid onder speciaal toezicht van de ingenieur Joh. de Hoog te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris N. Immink, te IJselstein, zal op zaterdag de 4e maart 1882, des morgens ten 10½ ure, in het Vaartsche Veerhuis, te Utrecht, ten huize G. J. Mulder, aan de Jeremie, publiek verkopen een solide gebouwd, goed onderhouden, snellopend schroefstoombarge, genaamd VREESWIJK, met de gehele inventaris, bevattende een ruime voor- en achterkajuit voor plus minus 100 passagiers, en ook uitnemend geschikt voor sleepboot. De machine van 6 paardenkracht is in januari 1882 gekeurd. De barge ligt ter bezichtiging te Utrecht, aan de Kroeselaan, bij de Jeremie, van af 25 februari 1882.
Inmiddels uitde hand te koop, waartoe men zich vervoege bij de heer T. de Gruijter, directeur der Stoombarge Reederij Vereeniging te IJselstein.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Noorse brikschip HANSENSMINDE, liggende te Cuxhaven, is uit de hand verkocht aan kapt. H. Freese te Delfzijl.
Het Nederlandse barkschip JANTINA, kapt. J. Lukens, is voor NLG 5.000 uit de hand verkocht aan kapt. H.B. Kruize te Delfzijl.
Het Nederlandse schoenerschip ENGELINA HARMANNA, kapt. W.B. Dijkema, is uit de hand verkocht naar Duitsland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 februari. Het Nederlandse schip JAN VAN GALEN, kapt. L.O. Vos, van Rafsö met hout naar Barcelona, lek te Elseneur binnen, moet op order van de experts de lading lossen om de bodem te kunnen bezichtigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 februari. De duikertoestellen tot onderzoek van het stoomschip KÖNIG WILHELM zijn van Engeland alhier aangekomen en in een vaartuig geladen. Er wordt een gunstige gelegenheid tot werken afgewacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bilbao, 10 februari. Het stoomschip SENIOR heeft niet behoeven te lichten, doch is hedenochtend met behulp van twee sleepboten vlot en in de haven terug gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 13 februari. Laatstleden woensdag (opm: 8 februari) werd hier publiek te koop aangeboden het tjalkschip KLASSIENA, bevaren geweest door kapt. Van Zanten, met al zijn opgoed en toebehoren, groot 56 ton. Het vaartuig is niet verkocht.


Datum: 16 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 februari. Volgens particulier bericht zijn de Nederlandse schepen DORDRECHT II, kapt. Grol en KITTY, kapt. Isaachsen beide van Java, heden te Falmouth voor order aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Trouville, 14 februari. De Nederlandse galjoot CORNELIA WILHELMINA, kapt. J. Stutvoet, van Middlesborough naar Napels met ijzer en cokes, is zaterdagnacht 12 dezer bij Startpoint overzeild en gezonken. De uit 5 man bestaande equipage werd door een vissersboot gered en hedenochtend hier geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 2 januari. Het wrak, lading en inventaris van het op 28 december op de Brilbank gestrande schip EDUARD HVIDT is in publieke veiling verkocht. Het hol bracht NLG 1.000, de inventaris NLG 304 en de uit copra en gum copal bestaande lading NLG 655 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 15 februari. De Engelse brik JOHN BROWN van Zuid Amerika naar Antwerpen bestemd, met verf geladen, is in de afgelopen nacht voor deze haven op de Suikerplaat aan de grond geraakt, en heden met de vloed aldaar nog zittende.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 februari. Aan boord van het Nederlandse stoomschip NEDERLAND (opm: vermoedelijk is dit het Belgische stoomschip NEDERLAND), hier aangekomen, bevonden zich 19 passagiers, overgenomen van het met schade aan het roer aangetroffen stoomschip SARDINIAN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 februari. Wat reeds lang gevreesd werd, is helaas werkelijkheid geworden. Tengevolge van de toestand der waterwegen van Rotterdam naar zee, zal de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij met haar drie of vier grootste stoomschepen gaan varen van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Verkoping van schepen te Vlissingen op dinsdag 14 februari: het Noorse barkschip SOLERTIA, kapt. Abrahamsen, in averij: NLG 2.375.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 15 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de voor rekening van de heer Désiré Maas te Antwerpen gebouwde ijzeren sleepschroefstoomboot RUPEL.


Datum: 17 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 30 december. De gezagvoerder en equipage van het schip EDWARD HVIDT, van Macassar naar Cadix, op de Bril verongelukt, zijn hier in 2 boten aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK lag 24 december 1881 te Congo.
(opm: dit stoomscheepje is eigendom van de Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 24 januari. De scheepsboot, gered van het verbrande schip ALBLASSERWAARD, is 21 dezer in veiling verkocht voor GBP 17.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 februari. Het Nederlandse schip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Hemmes, van Antwerpen naar Philadelphia, is 31 januari gepraaid op 37º NB 39º WL, zijnde lek en hebbende van de lading overboord geworpen. Hulp werd niet verlangd.
(opm: volgens PGC 180282 op 37º NB 49º WL)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 15 februari. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, is met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip de GEERTRUIDA, voor rekening van schipper Louis Stroep te Antwerpen.
Daarna werden de kielen gelegd van een ijzeren lichterschip voor rekening van schipper W. Werner te Rotterdam, en van een ijzeren Rijnzeilschip, genaamd WILHELMINA, voor rekening van schipper Th.C. Tromm te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 februari. De middelen van vervoer zullen binnen kort hier wederom een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Immers op 20 februari eerstkomend zal een dienst geopend worden met de nieuw gebouwde schroefboot ZEELANDIA, tussen deze plaats,
Middelburg en ‘s-Bosch, langs Dordrecht en Gorinchem, tot vervoer van goederen en vee. De onderneming gaat uit van de Noordbrabantsch-Zeeuwsche Schroefstoomboot-Reederij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden, de 13e februari 1882, heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam, ten verzoeke van mevrouw Diena Benjamina Jeannette Schültze, weduwe van de heer Petrus Egbertus van Aalst, wonende te Rotterdam, gedagvaard Petrus Egbertus van Aalst P.Ezn, zoon van requirante en haar overleden echtgenoot, gewoond hebbende te Rotterdam, om op maandag de 22e mei 1882 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
• aangezien de gedaagde in maart 1869 als gezagvoerder van het driemast klipperschip ELLINA van Rotterdam naar Singepore en Hongkong vertrokken is, en hij na enige reizen in die streken in het begin van augustus 1871van Newchang met voormeld schip de 5e dier maand – gelijk hij aan zijn reders schreef – zou vertrekken naar Hongkong.
• aangezien echter sedert noch van het schip, noch van de gedaagde iets vernomen is, zodat is aan te nemen, dat het schip vertrokken is en met man en muis is vergaan.
• aangezien eiseres als moeder van gedaagde belang heeft, dat bij vonnis worde verklaard, dat er rechtsvermoeden van gedaagdes overlijden bestaat sedert de 5e augustus 1871.
mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
(opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Het stoomschip URANIA (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), van hier naar Bordeaux, is heden te Castletown binnengelopen wegens slecht weer en gebrek aan kolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 februari. Kapt. De Jong voerende het Nederlandse schip THORBECKE IV, van Java alhier aangekomen, rapporteert op 39º10´ NB 22º30´ WL gepasseerd te zijn een vol water en door het volk verlaten barkschip, aan stuurboord stond de naam TONSBERG, de scheepsnaam was weggeslagen. Achter op de spiegel stond een bijenkorf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 15 februari. Met assistentie van een sleepboot is heden met hoog water de Engelse brik JOHN BROWN, kapt. J. Clarck, zonder schade van de Suikerplaat afgebracht, en heeft de reis naar Antwerpen voortgezet.


Datum: 19 februari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Donderdag de 21e februari e.k. zal, ten verzoeke van de heer H. Ulrici, assuradeur te Amsterdam, als daartoe gemachtigd door mr. D.P.H. Aberson, griffier te Helder, 's avonds te acht uur, in het lokaal Musis Sacrum aldaar, worden verkocht het Duitse kopervaste barkschip ALLEGRO, groot 314,79 registerton of 891 kubieke meters, benevens een gedeelte inventaris, fustage, zeilen, touwen, kettingen, ankers, blokken enz., gekaveld.
Te bezichtigen op en bij de werf De Hoop aldaar, op de dag van de verkoping.
Informatiën te bekomen bij de heren H. Ulrici, assuradeur te Amsterdam, en Van Vliet & Co., cargadoors te Helder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. De hopperbarge MAASMOND VIII, van de heren Volker en Bos te Sliedrecht, gebouwd op de werf der heren J. & K. Smit aan de Kinderdijk, kwam laatst- leden donderdag voormiddag aan de fabriek te Fijenoord der Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij, om de daar vervaardigde stoomwerktuigen en ketel in te nemen, en vertrok reeds heden voormiddag onder stoom naar de Kinderdijk, nadat gisteren aan de wettelijke bepaling voor het in gebruik nemen van stoomketels voldaan was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

De stoomvaart op Amerika.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant wijdt heden een hoofdartikel aan de verlegging van de stoomvaart op Amerika van Rotterdam naar Amsterdam. Daaruit blijkt dat die verandering, wat trouwens bekend was, reeds lang werd verwacht en niet kon uitblijven nu de vrachten lager zijn geworden.
Wat de waterweg aan de maatschappij kost, loopt in de tonnen gouds jaarlijks. Binnenvallende moeten de schepen, om naar Rotterdam te kunnen opkomen, lichten te Brouwershaven of te Vlissingen. Uitgaande moet men zich met halve ladingen vergenoegen, (terwijl er overvloed van vracht is), om op de Maas en voorbij Hellevoet niet aan de grond te raken; uitgaande schepen toch, vooral passagiersschepen, kunnen niet laden te Brouwershaven. Door de onvoldoende lading kunnen de schepen niet met zoveel kracht tegen de westelijke winden opwerken, wat de reizen vertraagt en alweer kosten veroorzaakt. Aan tijd alleen wordt er een kapitaal verloren. Zijn wij wel ingelicht, dan zou, bij een goede weg naar zee, elk van de schepen één reis meer per jaar kunnen doen, dan zij nu doen. Welke stoomvaart is op den duur tegen dat alles bestand?
Zo ziet Rotterdam een van haar schoonste ondernemingen haar verlaten; een stoomvaartlijn, met eigen geld gesticht met inspanning van alle krachten de moeilijke tijden door geholpen, en door de zeldzaam gunstige ligging van onze haven voor grote ontwikkeling bestemd!
Het blad betreurt het natuurlijk, dat Rotterdam met zijn zo prachtig gelegen haven nog geen prachtige waterweg naar zee heeft; en werpt op de gehele natie de schuld van een zo onverantwoordelijke verwaarlozing van een van de eerste nationale belangen. Het is echter de vraag, of men de natie mag verantwoordelijk stellen voor de twijfel, die het mislukken van technische plannen omtrent de mogelijkheid van een diepe, open zeeweg heeft in het leven geroepen.
Terecht echter zegt de Nieuwe Rotterdamsche Courant: Verwijten baten niets. Wat er te doen is, is de vraag. En het tracht dan te betogen, dat wat Rotterdam verliest, geen winst zal zijn voor Amsterdam, maar Antwerpen in de schoot valt. De verlegging geschiedt daarom alleen, om de zaak in het leven te houden, in de hoop van weldra naar Rotterdam terug te keren. Alleen Rotterdam kan wegens zijn bevoorrechte ligging aan de mond van de grote rivieren, met Antwerpen concurreren wat het goederenvervoer van en naar Duitsland betreft. In dat verkeer kan Amsterdam, ook met het beste Rijnkanaal dat er te maken is, de plaats van Rotterdam niet innemen. Daarom dringt de NRC er op aan, dat de Tweede Kamer ten spoedigste de zaak ter hand neemt en een einde maakt aan een toestand die een schande is voor Nederland.
Met die aandrang stemmen wij geheel in: Rotterdam moet geholpen worden, mits dit mogelijk zij, want er moet van onze natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk worden partij getrokken, willen wij onze welvaart behouden.
Maar dat Amsterdam, mits een goed Rijnkanaal bezittende en een vrije vaart op het Noordzeekanaal, de concurrentie met Antwerpen niet met goed gevolg zou kunnen aanbinden, tegen dat beweren moeten wij ten zeerste opkomen. Een goed Rijnkanaal, dat geen omweg aanbiedt en het gevaarlijke riviergedeelte beneden Tiel vermijdt –– wat juist ook voor Rotterdam zoveel bezwaren oplevert, –– zal wel degelijk de scheepvaart naar IJmuiden trekken. Maar de vloek van halfwerk is steeds, dat de voordelen die het gehele werk kan opleveren, geenszins ten halve, ja soms in het geheel niet worden verkregen. Schuld heeft in deze, om de woorden van de NRC te gebruiken, niet de gehele natie, maar de regering en een kleine meerderheid in de beide Kamers, die een zo verantwoordelijke verwaarlozing van een van de eerste nationale belangen heeft geduld, door trots de hachelijke toestand van Rotterdam, toch aan Amsterdam niet het beste te geven wat te geven was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 februari. Twee krachtige sleepboten zijn 15 februari van Queenstown vertrokken om het stoomschip SARDINIAN op te zoeken dat met een gebrek aan het roer door het stoomschip NEDERLAND werd aangetroffen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 17 februari. Het tjalkschip CASTOR EN POLLUX, schipper H. Bouwknecht, gisterochtend van hier naar Rotterdam vertrokken, is tussen Hindelopen en Stavoren gezonken, doch het volk gered en te Hindelopen aangebracht.


Datum: 20 februari 1882


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 20 februari. Op de vendutie van zaterdag de 18e februari is voor rekening van Maria Helena de Bruijn verkocht 32/96e gedeelte c.s., het stoomschip NIJVERHEID, gemerkt B.110.1110, groot 110 tonnen, getaxeerd op NLG 40.000. Koper J.M. de Heus voor NLG 600.
(opm: zie JB 031281 en JB 211082)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden tjalkschip, oud 10 jaar, groot 71 ton, met volledig zeil en treil, liggende te Foxholsterbosch en te bevragen bij de scheepsbouwer J. Smit aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 19 februari. Er is een schoener gestrand bij paal 24. De reddingscommissie is naar de strandingplaats vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, à contant, tegen billijke prijs het schoenerschip TRIO, groot 146,5 nieuwe meting, liggende in de haven van Delfzijl en aldaar te bevragen bij Gnodde en Steenborg & Co.
(opm: zie ook NRC 090382)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 15 februari. De Russische bark PETANTIA, kapt. Lindros, is 13 dezer van hier vertrokken naar Londen met de lading planken van het afgekeurde Nederlandse schip HOUTHANDEL, kapt. Koster.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 18 februari. Het schip SYLPH, kapt. Ling van Londen herwaarts, is gisteren op de hoogte van Austruweel door het Engelse stoomschip REDEWATER aangevaren en gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 februari. De Noorse bark ALPHA, kapt. Mathiessen, met hout van Wyborg zit in de haven aan de grond, met water boven peil.


Datum: 21 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 februari. Volgens particulier bericht is het schip NOACH III, kapt. Kruijt, van hier, de 19e februari op Java aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 februari. Het Duitse stoomschip SINT PAULI, van Antwerpen naar Rosario gisteren met averij uit zee teruggekeerd, is heden hier in het dok gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 19 februari. Op het Oosterend bij paal 24 is gestrand de Duitse galjoot- schoener ANNA uit Bense, kapt. Backer met haver van Helsingborg naar Brugge bestemd. De opvarenden bestaande uit 4 man, zijn gered met de sloep van Tijs Bakker. Het schip zit zeer hoog en zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 20 februari. Heden is van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip ZWALUW, van composiet bouw, bestemd voor de dienst der civiele marine in Oost- Indië en gebouwd voor rekening van het departement van koloniën. De stoommachine en ketel worden aan dezelfde fabriek vervaardigd. Binnen enige maanden zal het vaartuig, geheel uitgerust, van hier uit zijn bestemming opvolgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam is te Glasgow gehuurd een stoomboot, genaamd GARFIELD, welke de 1e maart aanstaande, ten behoeve harer directe lijn op New York in de vaart zal worden gebracht. Bij voldoening zal genoemd vaartuig met nog een drietal van datzelfde charter worden aangekocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 februari. De Noorse bark ALPHA, kapt. Mathiesen, met hout van Wyborg zit in de haven aan de grond, met water boven peil.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau, 16 februari. Door de hevige storm uit het noordwesten is de bark HARMONIE, kapt. Flink, van Torrevieja met zout, aan de grond geraakt en heeft daardoor enige schade bekomen.


Datum: 22 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 januari. Gedurende de laatste veertien dagen heerste een flauwe stemming en bijna geen vraag, terwijl het aantal onbevrachte schepen door arrivementen vermeerderd werd. Naar Nederland kwamen enige partijen licht goed aan de markt, waardoor een paar schepen, geholpen door enige gouvernement koffie met aanleggen een begin konden maken. De Factory besteedde NLG 70. Naar het Kanaal bestond zeer weinig vraag, en werd in de eerste dagen na ons laatste bericht niet meer dan GBP 2.15/- besteed. Sedert de laatste week bestaat er iets meer vraag, doch vonden gezagvoerders in deze koers, welke geboden werd, geen aanleiding tot afsluiten. Naar Amerika werd voor koffie van Padang naar New York GBP 3 aangelegd. Naar Australië werden twee schepen opgenomen tot GBP 1.2.6 naar Sydney, en is nu wellicht GBP 1.5 verkrijgbaar. De laatst gesloten bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: SLAMAT, NLG 70 voor 8.000 tot 12.000 picols gouvernement koffie, NLG 60 voor 4.000 picols suiker; stoomschip CELEBES, NLG 95 koffie, NLG 85, tabak, NLG 120 indigo, en URANIA, ligt aan, NLG 70 voor gouvernement en particuliere koffie, alle naar Amsterdam, HOLLANDER, GBP 1.2.6 suiker naar Sydney.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: RUDOLPHINE, KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, MARIE, GEDEH, DRENTHE, AMSTERDAM, PRINSES MARIE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 februari. Door de Nederlandse driemast schoener JAN MARIA, wordt de lading hout van de Duitse driemast schoener ALLEGRO overgenomen en naar Newhaven vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 februari. In het Noord Westgat zit een stoomschip onder water, het heeft seinen op. De reddingboot vertrekt met de stoomboot ASSISTENT.
Later bericht. Het is het Duitse stoomschip ROLAND, van Bremen naar Rotterdam bestemd met haver. De equipage uit 13 man bestaande, is door de Loodskotter gered, doch het schip zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 21 februari. Het Nederlandse schip OBI, kapt. Reinders, van Ilo-Ilo naar Boston is lek te Bermuda binnengelopen. (opm: OBI – geb. in 1864 / 1.183 ton)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 19 februari. Het stoomschip WATERGEUS, kapt. Muller, van Londen naar Bilbao, is door de sleepboot COMMODORE hier binnengesleept met verlies van de schroef en gebroken as. Het zal moeten dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 februari. Hedenmiddag is door de loodstransportstomer FRANS NAEREBOUT alhier binnengesleept de in oktober door stormweer bij Wieringen gestrande loodskotter Nº 9. Na herhaalde vruchteloze pogingen mocht het de aannemer gisteren gelukken dit vaartuig in vlot water te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 20 februari. Het kofschip NOOIT GEDACHT, kapt. H.E. Ohlsen, groot 112,4 ton, is voor NLG 801 verkocht aan kapt. H. Zoutman te Delfzijl.


Datum: 23 februari 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 22 februari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip INSULINDE, 19 dezer van Ternate te Soerabaija aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 februari. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip DORDRECHT II, kapt. Krol, van Java te Falmouth voor order aangekomen, be-orderd naar Liverpool.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 21 februari. Het gestrande stoomschip is de ROLAND, van Libau met haver naar Rotterdam. Het is totaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Wildervank op 21 februari: het tjalkschip HILLECHIENA, gebouwd in 1880, groot 120 tonnen, met complete inventaris, bevaren door schipper T.H. Kuil. Koper R. Temme te Veendam voor NLG 4.000.
Geveilde schepen te Nieuwediep op dinsdag 21 februari: het Duitse barkschip ALLEGRO, in averij, met ankers en kettingen: NLG 2.831. Koper W. van Neck; de overige inventaris afzonderlijk geveild, bracht NLG 398 op.
Te Delfzijl op vrijdag 17 februari: het Nederlandse kofschip NOOIT GEDACHT, groot 112 ton nieuwe meting, gebouwd in 1841: NLG 725, opgehouden. Het is later voor NLG 800 uit de hand verkocht aan kapt. H. Zoutman te Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 22 februari. Heden is met goed gevolg van de werf Concordia van de heren Huygens & Van Gelder te water gelaten Zr.Ms. schoenerbrik BLOMMENDAL, bestemd voor de hydrografische dienst in Nederlands Oost-Indië, en is daarna de kiel gelegd van het composite barkschip CATHARINA, groot 1.000 register ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Onze gepantserde vloot bestaat, blijkens het jaarboekje der Koninklijke Nederlandsche Marine, voor de kustverdediging uit vier ramschepen met getrokken kanon van 23 centimeter, drie rammonitors met kanon van 28 centimeter, vijf rammonitors en vijf monitors met getrokken kanon van 23 centimeter, een stoomkanonneerboot met getrokken kanon van 16 centimeter, vier stoom- riviervaartuigen met kanon van 12 centimeter en een kanon van 7,5 centimeter.
Voor de algemene dienst zijn twee ramtorenschepen met getrokken kanonnen van 28 centimeter en 23 centimeter beschikbaar (de KONING DER NEDERLANDEN en de PRINS HENDRIK), dienst doende in Nederlandsch-Indië.
Voor de verdediging van kusten, zeegaten, reden en stromen werden voorts gebezigd 30 ijzeren stoomkanonneerboten en 1 stalen, zomede 22 torpedo- vaartuigen, waarvan 2 in aanbouw.
Voor de algemene dienst beschikt onze marine verder over 9 schroefstoomschepen 1e , 2 van de 2e , 1 van de 3e , 5 van de 4e klasse, 1 raderstoomschip 1e klasse en een schooner.
Van deze zijn 7 van hout, 10 van ijzer met houten bekleedsel, en 2 van compositiebouw.
Voor bijzondere diensten zijn aangewezen: 6 wacht- en kustschepen en 14 instructie- en exercitievaartuigen. Van de laatste zijn 2 ijzeren, de overige houten vaartuigen.
De Indische militaire marine is samengesteld uit 3 raderstoomschepen 2e, 4 der 3e, 5 der 4e klasse, 1 schroefstoomschip 1e klasse, 14 der 4e klasse, een fregat, een gladdek -korvet, een opnemingsvaartuig, een kanonneerboot. Vijf dezer schepen zijn van hout, negen van ijzer, 8 van ijzer met hout bekleed en 9 van compositiebouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Heden is van hier naar Afrika’s westkust vertrokken het nieuw gebouwde stoomschip DE AFRIKAAN, voor rekening van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap. (opm: kapt. J. Vernes)
De AFRIKAAN van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap (coll. R. Martens)
Nog geen drie jaren zijn er verlopen sedert de val der Afrikaansche Handelsvereeniging, en reeds heeft de nieuwe maatschappij een eigen stoomschip in de vaart. Wel een bewijs, dat onder kundige leiding de handel op Afrika een goede zaak is. Waarom vestigt onze handel niet meer het oog op dat onmetelijke veld, waar nog zoveel ondernemingen gelegenheid voor goederenruil vinden kunnen? Als in naburige rijken de verhoogde tarieven de afzet van enig artikel bemoeilijken of beletten, wordt er geklaagd en gejammerd, alsof nijverheid en handel moesten ondergaan, en daar in Afrika en elders liggen er terreinen in overvloed, waar de ondernemende en kundige koopman de voortbrengselen onzer nijverheid slijten kan. Waarom zou Nederland niet even goed als Hamburg en andere koopsteden een aantal kantoren in Afrika kunnen hebben?

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 februari. Het stoomschip NOORD HOLLAND, kapt. Chitham, van Rotterdam naar Java, vertrok zaterdagmiddag 2 uur van deze stad en stoomde vanochtend om half tien van Zierikzee naar zee, en had dus een oponthoud van 2 etmalen en 19 uur.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Libau, 16 februari. Sedert 3 uur in de ochtend waait het hier een orkaan uit het NW met dikke sneeuwbuien. De Finlandse bark HARMONIE is van de rede ongeveer 4 werst benoorden Libau op strand gedreven. De bemanning van de reddingmaatschappij is met het reddingstoestel onmiddellijk daarheen vertrokken en is de equipage van de brik waarschijnlijk gered geworden.


Datum: 24 februari 1882


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Kofschip DRIE GEZUSTERS.
De Notaris W. Sijpkens Kijlstra te Harlingen zal op woensdag den 1 maart 1882, bij Fekkes in de Korenbeurs te Harlingen, publiek verkopen, en wel provisioneel namiddags 5 uur en finaal 's avonds Het wel onderhouden snelzeilend kofschip DRIE GEZUSTERS genaamd, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen, laatst bevaren door kapitein J.L. Holstein, groot 133,05 ton van 2,83 kub. meter, met deszelfs inventaris. Breder omschreven bij biljetten, welke met informatiën zijn te bekomen bij de heren T. Vellinga & Co., cargadoors te Harlingen. (opm: zie NRC 040382)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Door het departement van marine is bij de scheepsbouwer John Samuel White te East Cowes besteld een stoomsloep van 25 Engelse voet (7.62 meter) als model, om daarnaar hier te lande zulke vaartuigen te laten maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 21 februari. Heden werd een der stoutste reddingen volvoerd, waarvan in de laatste jaren melding kon worden gemaakt. Onder de gevaarlijkste omstandigheden, als stormweder en hevige branding, strandde de Duitse stoomboot ROLAND, van Libau met een lading gerst naar Rotterdam, op de zo gevaarlijke buitengronden. Schuitjes konden niet in de nabijheid komen, doch de loodskotter, schipper Knot, wist lijnen aan boord te werpen en de schipbreukelingen op betrekkelijk verre afstand goed en wel aan boord van zijn vaartuig te brengen. Als men bedenkt, dat de loodskotter ook op eigen behoud bedacht moest zijn, en zich op het gevaarlijkste punt in de Noordzee bevond door de hevige storm, dan zal men moeten erkennen, dat èn schipper èn manschappen hun plicht en nog veel meer dan dat vervulden, zodat zij de dank van alle weldenkende ter zeerste verdienen. Het schip zit reeds in het zand.


Datum: 25 februari 1882


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 februari. De heer E. Deddes, gezagvoerder van het stoomschip P. CALAND, is benoemd tot directeur van het Zeemanshuis alhier, in de plaats van de heer J. Bik, die als zodanig zijn ontslag gevraagd heeft.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie Zee-Assurantie. Bij de ondergetekenden kunnen casco’s en scheepsaandelen verzekerd worden voor de volgende premies:
Schepen van 3.3.1.1. ½ procent in 9 zomer- en 1 procent in 3 wintermaanden,
Schepen van 5.6.1.1. ¾ procent in 9 zomer- en 1¼ procent in 3 wintermaanden,
Zonder bijberekening van courtage. Schepen met eerste klasse bij de Engelse en Duitse Lloyds worden eveneens tot deze premie aangenomen.
Van der Goot & Kühn, kantoor Schoolstraat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 24 februari. Volgens heden ontvangen bericht arriveerde het schoenerschip RIENKO, kapt. K.C. Koenes, de 17e februari te Zumaya (Spanje). Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Scheepsvrachten. Groningen, 24 februari. Voor scheepsruimte is nog weinig vraag en wordt tegen lage vrachten nu en dan een schip gecharterd. Bedongen werd o.a. 8 Sh. per 10 quarters haver naar Londen; terwijl men bevrachtte naar de Franse voorhavens tegen FFR 14 per 30 hectoliter haver. Vrachten naar België NLG 4,50 per last gerst naar Antwerpen, andere granen en plaatsen volgens tarief.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 15 januari. Het stoomschip AMSTERDAM, van Amsterdam naar Batavia, heeft in de Golf Biscaije en ten oosten van Malta veel slecht weder doorgestaan, waardoor veel schade veroorzaakt werd. Ook het voorste gedeelte van het tussendek heeft zich begeven. Het bedrag van de schade wordt op NLG 9.000 geschat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 7 januari. Het Amerikaanse schip LEADING WIND, van Amsterdam komende, en op de Zwaantjesdroogte tot 2 maal toe aan de grond geraakt is vlot, en later ter rede gekomen, het maakt geen water. Men is bezig de lading te lossen en na ontlossing zal het schip gekield worden om de bodem te kunnen onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 7 januari. Het Nederlandse schip SOERABAIJA, kapt. Wiebenga, heeft hier gekield om de bodem na te zien, en is 4 januari naar Patjitan vertrokken om een lading in te nemen voor Europa. De kosten hebben tezamen nog geen NLG 2.500 belopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. C. Ament, J. R. Bos Janszen, J. F. L. Meijjes, E. C. A. Koli en G. Londonck, makelaars, zullen op maandag 6 maart 1882, des namiddags ten 3 ure in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag, ten overstaan van de notaris H. A. G. E. Kempers, verkopen het welbezeild, uitmuntend onderhouden, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd ANNA EN SOPHIA. Volgens Nederlandse meetbrief lang 46,44 meter, wijd 9,92 meter en hol 6,12 meter, en alzo gemeten op 1.859,54 kubieke meter of 656,42 tonnen netto, in juni 1881 nieuw gekoperd; met deszelfs volledige inventaris, breder bij biljetten omschreven. Liggende ter bezichtiging aan de werf Vredenhof, hoogte van de Kadijk aldaar.
Nadere inlichtingen verschaffen bovengenoemde makelaars of de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 23 februari. Het schip B. HILTON, van Philadelphia herwaarts zit sedert gisterenmiddag op de Schelde bij Pijp Tabak aan de grond.

NRC 250282
Montevideo, 25 januari. De Nederlandse schoener CATHARINA, alhier met verlies van zeilen binnengekomen, was 12 september 1881 van Hamburg naar Rio Grande vertrokken en had 75 dagen voor de baar van laatst genoemde haven gekruisd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaija, 7 januari. Het Noorse barkschip EDUARD HVIDT, van Macassar naar Cadix, 28 december op de Brilbank gestrand, is 31 december met de inventaris en lading voor NLG 1.950 verkocht.


Datum: 26 februari 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Harwich, 22 februari. Het schip NEPTUNUS, gevoerd geweest door kapt. Blijstra, 6 januari alhier publiek verkocht, is heden van de grond gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Donderdag kwam het stoomschip CASTOR, dat bij de heenreis met zo een geweldige storm te kampen gehad heeft, te Amsterdam binnen met een veertigtal passagiers. Zoals reeds bekend is, zijn een stuurman en twee matrozen bij die gelegenheid overboord geslagen en verdronken. Thans blijkt echter, dat het gevaar, waaraan de landverhuizers blootgesteld geweest zijn, groter was dan men wel dacht.
De storm moet zo hevig geweest zijn, dat een veertigtal passagiers, waaronder de kapitein, vrij ernstige verwondingen bekwamen. Op het dek bleef nagenoeg niets heel. Alles werd weggeslagen, waaronder zelfs de mast, de commandobrug en alle aanwezige reddingsboten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 25 januari. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester L. Van Dam alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten de logger VERWISSELING, bestemd voor de haring- en trawl- visserij, zullende gevoerd worden door stuurman T. Bruin, voor rekening van de heer G. den Dulk te Scheveningen, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk vaartuig, zullende genaamd worden MINISTER MODDERMAN, voor rekening van de heer A. Hoogenraad te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle aan den IJsel, 24 februari. Heden is van de werf van A. Kalkman met goed gevolg te water gelaten een ijzeren paviljoenschuit, genaamd ELIZABETH JACOBA, voor rekening van de heren P.L. Luyters en D. Van Eijk, te Rotterdam en Amsterdam, en de kiel gelegd van een ijzeren paviljoenjacht (opm: JAN CORNELIS) voor rekening van de heer C.C. Zwets, te Werkendam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 februari. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren aakschip, voor rekening van de heer W. van Hasselt te Nijmegen; daarna is de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan, genaamd MARIA HELENA, voor rekening van de heer Johann Stuber te Lobith.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 22e februari werd van de werf der heren John Elder & Co. te Govan (Glasgow) te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip PRINS FREDERIK, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en bestemd voor de vaart tussen Amsterdam en Java.
De afmetingen zijn als volgt: lengte 350, breedte 39, en 30 voet 9 duim hol, groot 3100 ton.
Behalve grote ruimte voor tussendeks passagiers is er inrichting voor 60 1e en 40 2e klasse passagiers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Als een bewijs, dat niet enkel in het buitenland vlug gewerkt kan worden, maar dat ook onze eigen nijverheid in staat is proeven van bedrevenheid te geven, verdient vermelding, dat aan de fabriek te Fijenoord van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij alhier, maandag laatstleden een aanvang werd gemaakt met het inzetten en stellen der machines en ketel in het stoomvaartuig MAASMOND X, en dat dit vaartuig woensdag morgen onder stoom zijn bestemming opvolgde.
In de namiddag van diezelfde dag kwam de MAASMOND VII aan de fabriek, met hetzelfde doel, en vertrok vrijdag middag ten 12 uur onder stoom naar de Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip MAASNYMPH , kapt. Klinkhamer, van Batavia, via Liverpool, heden te Cardiff aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 februari. Volgens gerucht zit er een stoomschip op de Ribben aan de grond. Sleepboten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken.


Datum: 27 februari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de notaris A. Verheijen te Groningen zal op zaterdag de 4de maart 1882, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffijhuishouder H. Veening aan de Groote Markt te Groningen, publiek worden verkocht 1/18e aandeel in de stoomboten genaamd PRINS HENDRIK, de VEREENIGING, de BURGEMEESTER VAN UITHUIZEN, de NOORDSTAR en de PIET HEIN, varende in het vaste veer van Groningen naar Uithuizen en de Zoutkamp vice versa, met alle de rechten aan dat veer verbonden en met de daarbij behorende roerende en onroerende goederen, om te aanvaarden de 1e mei 1882.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 22 februari. De Nederlandse bark NEPTUNUS, gevoerd geweest door kapt. J.A. Blijstra, werd heden van de blokken afgehaald en aan de zijde van Bath gelegd.


Datum: 28 februari 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Glasgow, 22 februari. Heden is van de werf van de heren John Elder & Co. alhier te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip PRINS FREDERIK, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam en bestemd voor de vaart op Nederlands Oost Indië.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Voor rekening van de heren W.H. Müller & Co. te dezer stede zijn enige stalen zeeschroefstoomschepen in aanbouw, waarvan er één op het Etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij wordt vervaardigd. De bouw van deze schepen geschiedt onder controle van de heer Joh. De Hoog, ingenieur te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 februari. De volgende Nederlandse schepen geraakten gedurende de maand december van het vorig jaar uit de vaart:
ALBERDINA, kapt. A.A. Wolkammer, op reis van Delfzijl naar Sundsvall vermist;
CORNELIA, kapt. G.H. Koning, van Danzig met hout naar Rouen, gestrand;
HERMANUS THEODORUS, kapt. Butjer, van Hamburg naar Londen, in de Noordzee verlaten;
HOOP, kapt. B.J. de Boer, van Antwerpen naar Buenos Aires, afgebrand;
JANTINA, kapt. J.A. Braam, van Leer met spoorstaven naar Rio Grande, gestrand doch later afgebracht en verkocht;
MARTHA, kapt. J. Zant, van Malmö naar België, verlaten;
NICOLA GEZINA, kapt. H.T. Hitman, van Tayport naar Norrköping, in averij verkocht;
terwijl het Nederlands-Indisch schip ISABEL gezonken is en
het van Riga met planken naar Delfzijl bestemde schip ANGELA, kapt. Walker, strandde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. R.IJ. Muller, notaris te Groningen, zal, op maandag de 6e maart 1882, des avonds te 6 uur, ten huize van de koffijhuishouder J. Homan, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek worden verkocht een goed onderhouden tjalkschip, genaamd EBEN HAESER, groot 82 tonnen, met opgoed en toebehoren, liggende in de Zuiderhaven, tegenover de behuizing van de zeilmaker Tammes. In eigendom bevaren wordende door B. Hoekzema.
Om te aanvaarden en te betalen acht dagen na de toeslag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië is bij het departement van koloniën het telegrafisch bericht ontvangen, dat Zr.Ms. stoomschip ATJEH, hetwelk, na de vergeefse kruistocht van het particuliere stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL VAN LANSBERGE van 17 november tot 23 december, door de Indische regering op 24 of 25 december werd uitgezonden ter opsporing van de vermiste schipbreukelingen van het verongelukte stoomschip KONING DER NEDERLANDEN, de 25e dezer te Batavia is teruggekeerd van zijn tocht naar de Nicobaren, de Malediven en de Chagos-eilanden zonder iets gevonden te hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 27 februari. De duikertoestellen tot onderzoek der KÖNIG WILHELM, zijn heden uit Engeland alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Suriname, 3 februari. Het Nederlandse schip CHARM, kapt. M. Hoedemaker vertrekt naar Marowyne, en de SAPPEMEER II, kapt. C.H. de Jonge, naar Nickerie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 27 februari:
- het barkschip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH: voor NLG 15.030 verkocht.
- 1/30e aandeel Nederlands schoenerschiup ADRIATIC: voor NLG 230 verkocht.
- 1/4e aandeel Nederlands brikschip CATHARINA HENDRIKA: voor NLG 2.200 verkocht.
- 2/32e aandeel schoener-brikschip JAN SMIT: voor NLG 160 verkocht.
- 1/5e aandeel schoenerschip THALASSA: voor NLG 1.700 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 januari. Vrachten. Markt stil, daar het afscheepseizoen ten einde loopt. Het Nederlandse stoomschip DRENTHE boekte Ffrs. 100 per ton voor suiker en koffie naar Marseille, en NLG 90 en NLG 92,50 voor koffie, NLG 80 en NLG 82,50 voor tabak en NLG 40 voor tin, alles per last, naar Nederland
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, MARIE, GEDEH en JAN VAN HAAFTEN.


Datum: 01 maart 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Aangeboden wissels op de heer Tobias te Brake in Oldenburg of bodemarij gevraagd tot een bedrag van ongeveer NLG 25.000, door H.H. Ahlers, gezagvoerder van het schip ELISE, op de lading, bestaande uit suiker, kapok en tabak, te vervoeren per MARY J. BAKER naar Melbourne.
Inschrijvingsbilletten in te dienen tot donderdag 2 maart 1882, des middags te 12 ure, ten kantore van de ondergetekende, bij wie tevens nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Soerabaia, 24 februari 1882, Bode, t.v. notaris.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een snelzeilend solide gaffel-schoener, gekoperd, met rondhouten en ijzerwant. Te bevragen bij Van Muijden & Co.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Advertentie. Vendutie op maandag 6 maart 1882 voor rekening van belanghebbenden, in een der pakhuizen naast het Soerabaia Hotel, Kalimaas westzijde, van het te Brake in Oldenburg te huis behorend en ter rede alhier liggend schip ELISE, gevoerd door kapt. H.H. Ahlers, groot 998 tonnen, met deszelfs staand en lopend want. Voorts de complete inventaris, welke gedetailleerd zal worden opgeveild, bestaande uit zo goed als nieuwe zeilen, ankers, kettingen, touwwerk, enz.
De verkoop van het schip zal precies ten 10 uur plaats hebben. De inventaris te bezichtigen daags voor de vendutie vanaf 9 tot 12 uur voormiddags.
Jan Leuring
(opm: dit schip is het vroegere Nederlandse fregat ADMIRAAL DE RUYTER)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 3 februari. Het Nederlandse schip AGATHA, kapt. Zeylinga (opm: kapt. A.E. Zeilinga), vertrekt van hier in ballast naar St. Thomas.

Krant:
  JB - Javabode

Bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 25 februari 1882 no. 22 is aan de firma L.G. van Lakerveld & Co. in haar hoedanigheid van gemachtigde van de erven A. de Bruijn te Soerabaija, tot weder opzeggens vergunning verleend tot het in de vaart brengen van het aan haar toebehorend stoomschip JOHANNA voor het vervoer van personen, goederen en drinkwater van en naar de rede van Soerabaija, Grissee en nabij liggende plaatsen ter Noordkust van Java, zomede voor het slepen van vaartuigen ter rede Soerabaija, met bepaling, dat deze stoombootdienst binnen de tijd van zes maanden na de dagtekening van bovengenoemd besluit in werking moet worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 25 februari. De Nederlandse tjalk PETRONELLA DE BOER, kapt. J.G. Kramer, van Leeuwarden naar Stettin, is met verlies van een anker hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Volgens brief van de gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip TOLLENS, van Libau herwaarts, was hij de 25e dezer te Frederikshaven liggende, en waren schip en machine in de beste staat.


Datum: 02 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Soersbaija, 18 januari. Het schip LEADING WIND is nog steeds bezig met het lossen der lading, het tot dusver geloste, is onbeschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier is in Engeland het stoomschip SURREY gehuurd, in stede van de GARFIELD, zo als vroeger is gemeld. Genoemd vaartuig zal de 1e april aanstaande in de vaart worden gebracht en kan 1.000 landverhuizers bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 februari. Volgens telegram alhier bij de rederij ontvangen is het schip HERCULES, kapt. Wink, 25 dezer uit IJmuiden vertrokken, de 26e dezer te Newcastle aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 27 februari. Het stoomschip BERGEN, kapt. D. Ouwehand, van Rotterdam hier aangekomen, werd aangevaren door het stoomschip GRANGEMOUTH, waardoor drie platen boven de waterlijn ingelopen en schade aan reling, stutten en verschansing geleden werd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 23 januari. De lading van het Nederlandse schip SINDORO, kapt. P. Helle, van Samarang naar Het Kanaal, lek alhier binnengelopen, wordt in pakhuizen opgeslagen, ongeveer 40 ton is beschadigd en zal publiek verkocht worden. De experts hebben bevolen te dokken om de bodem na te zien, te kalefaten en te koperen. Enige kattespoorknieën zijn gebroken.


Datum: 03 maart 1882


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 21 februari. Wij vernemen, dat de hier thuis behorende Nederlandse schoener WILHELMINA, kapt. Winter, met een volle lading koffie van Timor-Deli voor deze plaats bestemd, op de hoogte van Larantoeka door een storm is belopen en thans masteloos te Toron, nabij Adenara, ligt. Het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL VAN LANSBERGE, door de agenten van genoemde schoener ingehuurd, is heden morgen derwaarts vertrokken om het schip hierheen te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 2 maart. Het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, arriveerde 1 maart te Girgenti. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 maart. Het Nederlandse schip OTTO, kapt. E.J. Deuze, van Liverpool naar Cette, is lek te Holyhead binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 2 maart. Het schip ATLANTIC, kapt. Stegen, van Pekalongan naar Boston, is lek in de Tafelbaai binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 maart. De loodskotter No.13 van Goeree en Maas, is met gebroken kluifhout en steng alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 28 januari. De Nederlandse brik CATHARINA HENDERIKA benevens nog enige andere schepen, kwamen hier binnen om zich van proviand te voorzien. Zij konden de baar van Rio Grande, waarvoor zij lang gelegen hadden, niet passeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 25 februari. Scheepsvrachten. Gesloten werd per voorjaar voor zeilschepen naar Rotterdam NLG 24 per Petersburgse standaard planken, naar Leuven Bfrs. 59 per standaard delen en battens en naar Lübeck 28 mark per ingenomen Petersburgse standaard plankhout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schip HENDRIK DANIËL, groot 312 ton nieuwe meting, gebouwd in 1840, is uit de hand verkocht aan de heer Ch. de Groof te Vlissingen en zal bevaren worden door kapt. C.P. de Breed. (opm: herdoopt in JOHNY).
(opm: zie ook NRC 300882, MCO 310882, NRC 050982, VCO 121082 en NRC 181082)


Datum: 04 maart 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 17 januari. Het barkschip LINA, geladen met 7.000 fanegas gerst, bestemd naar Peru, vertrok de 8e januari van San Antonio en strandde bij Playa de Cartagena (opm: Colombia) op ongeveer 150 meter uit de kust. De uit 10 man bestaande equipage en een Engelse passagier zijn verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Harlingen op donderdag de 2e maart:
het Nederlands kofschip DRIE GEZUSTERS, laatst bevaren door kapt. J.L. Holstein, groot 152 ton nieuwe meting, gebouwd in 1828: NLG 1.212. Kopers D. & L. Alta te Harlingen
(opm: de koper is een scheepswerf; vermoedelijk heeft deze het schip aangepast tot lichter, waarna het schip naar Terschelling is verkocht; de tonnage is dubieus, AH 040382 schrijft 133,50 en LC 240282 133,05 ton)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 2 maart. Het Nederlandse schip VRACHTZOEKER, kapt. Cools, van Swansea met steenkolen naar de Kaap Verdische Eilanden is hier met verlies van zeilen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 3 maart. Hedenochtend is bewesten de haven van Broekerhaven een tjalkschip gezonken beladen met grint, toebehorende aan schipper De Jong van Groningen. Als het weer verbetert hoopt men het schip te lichten. Thans ligt er een Marker visser naast, om zoveel mogelijk te bergen en met de schipper de wacht te houden, want al spoedig kwamen er prauwen van Enkhuizen bij om het schip te anexeren. De opvarenden hebben zich met de boot gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 28 februari. Het beschadigde gedeelte van de lading haver uit de gestrande galjoot ANNA van Duitsland, heeft gisteren in veiling opgebracht NLG 590.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 maart. De gezagvoerder van de vissmak ROMANTIC, te Hull aangekomen, rapporteert de 21e februari ongeveer 230 Engelse mijlen van Spurn Point, gezien te hebben dat een Nederlands vaartuig een Engelse vissmak in de grond liep en wegzeilde. Hij zeilde het achterna en na 2 ½ uur jagen haalde hij het in en bleek de naam van het vaartuig te zijn DOGGERBANK. Hij vroeg of men de equipage opgenomen had van het schip dat in de grond gelopen was, doch ontving geen antwoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip AMSTERDAM, kapt. Lucas, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, vertrekt heden, zaterdag de 4e maart, met ongeveer 1.000 passagiers van Rotterdam naar New York.


Datum: 05 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Baltimore (per telegram). Het Nederlandse schip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Hemmes, van Antwerpen naar New York werd 28 februari gepraaid bij Kaap Hatteras, het schip was lek, en had men een deel van de lading overboord geworpen. Genoemd schip arriveerde te Philadelphia (aankomst aldaar 4 maart).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Bahia, 11 februari. Het schip WINSCHOTEN II, kapt. Timmer, is tijdens het verblijf te Aracaju en ongeveer 2.800 zakken suiker aan boord had, lek geworden en moet lossen, 800 zakken meer of meer beschadigd zijn publiek verkocht. Het schip zal repareren en het restant lading weer innemen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 4 maart. Heden is van de werf Nachtegaal van de scheepsbouwmeester Jan F. Meursing alhier, met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot ZES GEBROEDERS.


Datum: 06 maart 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van Mr. H. Edelinck, notaris te Groningen, zal op vrijdag de 10e maart 1882, des avonds te 7 uur, ten huize van de koffiehuishoudster J.K. Niejenhuis aan de Stationsweg te Groningen, publiek worden verkocht het Nederlandse schoenerschip ELIZABETH, met complete inventaris, groot 148 nieuwe tonnen, ladende 70 standerdelen, bevaren door de kapt. H. Udema, gebouwd in het jaar 1856 op de werf van de scheepsbouwmeester F. de Weerth te Delfzijl, thans liggende aan de werf De Zwarte Raaf te Amsterdam. Te aanvaarden 8 dagen na de toeslag.
Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de heer A. Metus in de Mauritsstraat te Groningen en bij bovengenoemde kapitein aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 16 januari. De schepen GEERTJE, kapt. Sterrenberg, en ADMIRAAL TROMP, kapt. De Groot, zijn hier bevracht; eerstgenoemde met gezouten huiden naar het Kanaal voor order tot Sh. 55, laatstgenoemde met gedroogde huiden naar het Kanaar voor order of Noord Amerika tot Sh. 60.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 28 februari. Het beschadigde gedeelte van de lading haver uit de gestrande Duitse galjoot ANNA heeft gisteren in veiling opgebracht NLG 590.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 4 maart. De stand der scheepsvrachten is nog steeds dezelfde, met weinig vraag en lage koersen. Een paar kapiteins van eerste klasse schepen, het lange wachten naar verbetering moede, verlieten deze haven in ballast. Voor een haven in het Engelse Kanaal werd bevracht tegen Sh.12/6 per 10 quarters haver, terwijl Sh.8/- naar Londen werd bedongen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 6 maart. De ELISE is heden ochtend aan de Arabier Badjoeher voor NLG 8.250 verkocht, met de inventaris voor NLG 10.800.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 maart. Het naar New York bestemde stoomschip AMSTERDAM, kwam hedennacht de Kanaalhaven uitstomende, in aanvaring met het Nederlandse fregat BATAVIER, kapt. W. Maasdijk, welke de brasboom brak. De AMSTERDAM stoomde ter rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Philadelphia ( per telegram) De door het schip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Hemmes, op zee overboord geworpen lading bestond uit lege vaten en pijpaarde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. Ook ditmaal is geen verbetering in koersen te melden. De stemming blijft flauw en er is meer dan voldoende scheepsruimte aanwezig om aan de zich slechts zelden voordoende vraag naar ruimte te kunnen voldoen. Schepen van groot laadvermogen zijn dan ook moeilijk onder dak te brengen, en zou men om tot zaken te kunnen komen een gevoelige concessie moeten toestaan. Handige scheepjes van 8.000 tot 10.000 picols zouden gemakkelijker emplooi vinden. De suikercampagne ten einde lopende, en afschepers nog engagementen hebbende met in den vreemde gecharterde steamers, waarvan het laadvermogen zeer moeilijk vooruit met enige zekerheid te bepalen is, houden zich met hun restanten suiker zeer geretireerd, wat meewerkt om de stemming nog flauwer te maken. Diverse Amerikaanse schepen die alleen reflecteerden op suiker naar Amerika, wat niet te verkrijgen was, zijn uit de markt genomen om te gaan laden te Manilla voor Amerika, tot dollar 11 à 13, maar schijnt in de laatste dagen ook dat débouché te zijn opgehouden. Naar Nederland werd niets afgedaan. Gouvernement koffie, tin en ander zwaar goed is voorlopig onverkrijgbaar, wat wel jammer is, daar speciaal in de Oosthoek nog diverse partijen licht goed te verkrijgen zouden zijn, ofschoon men daarvoor niet meer de laatst besteedde vrachtcijfers aanleggen wil. Naar het Kanaal was bitter weinig vraag. Een in Amerika afgesloten houten schip bedong GBP 2.12/6 voor natte suiker, welk vrachtcijfer hier graag door afschepers zou zijn besteed, ofschoon in de regel ijzeren schepen daarvoor geprefereerd worden, beweerde men, daarmee afschepende, minder gewichtsverlies te hebben. Naar Amerika vond weer een scheepje emplooi tot GBP 3 voor koffie van Padang naar New York, en zal hiermee de voorraad af te schepen koffie wel uitgeput zijn. Naar Australië blijft af ten toe vraag bestaan, speciaal voor Melbourne, en zou voor een klein scheepje wellicht GBP 1.7/6 zo geen GBP 1.10/- te bedingen zijn. De laatst gesloten bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip PRINSES MARIE NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 120 indigo, NLG 40 tin naar Amsterdam, en AMSTERDAM ligt aan naar dito, tot geheim gebleven cijfers.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, MARIE, GEDEH, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIA.


Datum: 07 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Chr. Ament, H. Tollenaar en E. C. A. Koli, makelaars, zullen op maandag de 20e maart 1882, des namiddags 3 ure, in het lokaal Frascati, in de Nes, te Amsterdam, bij opbod en afslag, ten overstaan van de notaris P. Scheltema Beduin presenteren te verkopen het wel bezeild gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd DRIE GEZUSTERS, kapt. H.A. de Boer, volgens Nederlandse meetbrief 1.316,26 kubieke meter of 464,64 tonnen, met deszelfs inventaris, liggende alhier aan de werf De Zwarte Raaf, in de Kleine Kattenburgerstraat, zijnde bijzonder geschikt voor de houtvaart. Nadere inlichtingen bij bovengenoemde makelaars of bij de cargadoor B. J. Van Hengel.
(opm: zie hierboven, veiling uitgesteld tot 27 maart).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 maart. Het wrak van het gestrande stoomschip ROLAND heeft in publieke veiling NLG 65 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 maart. Blijkens de verschenen Staat der Nederlandsche Zeemagt en Koopvaardijvloot op 1 januari 1882 zijn gedurende het jaar 1881 ten gevolge van schipbreuken, zinken, afkeuren, vermist raken, afbranden en slopen uit de vaart geraakt 74 zeil- en stoomschepen, metende 22.080 tonnen, door verkoop naar het buitenland 21 zeil- en stoomschepen, metende 16.246 tonnen, zodat de totale vermindering bedroeg 95 zeil- en stoomschepen, tezamen metende 38.326 tonnen.
Daarentegen kwamen in de vaart 5 nieuw gebouwde stoomschepen, metende 8.649 tonnen, 6 in het buitenland aangekochte stoomschepen, die onder Nederlandse vlag werden gebracht, metende 8.916 tonnen, 3 in het buitenland aangekochte zeilschepen, die onder Nederlandse vlag werden gebracht, metende 1.814 tonnen, tezamen 14 zeil- en stoomschepen, met een inhoudsgrootte van 19.379 tonnen, zodat de Nederlandse koopvaardijvloot met 18.947 tonnen is verminderd. Deze vermindering betrof 12.500 tonnen in de vaart naar gene zijde van de Kaap de Goede Hoop. Onder de in het buitenland aangekochte stoomschepen zijn begrepen de LIMBURG (vroeger HAMPTON), ZEELAND (vroeger WYBERTON) en NOORDHOLLAND (vroeger TORRINGTON), die door de directie van de Rotterdamsche Lloyd reeds geruime tijd onder Engelse vlag in de vaart op Nederlands Oost-Indië gebezigd werden.
In Nederland waren in aanbouw 2 barken en 2 stoomschepen en in het buitenland voor Nederlandse rekening 5 stoomschepen, die vermoedelijk tezamen een inhoudsgrootte zullen hebben van 18.000 tonnen, waarvan 4 voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dus bestemd voor de vaart op Nederlands Oost-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 maart. Volgens telegram lag het Nederlandse stoomschip URANIA, kapt. H. Pothoff, van Bordeaux herwaarts, 4 dezer wegens slecht weer nog te Verdon aan de mond der Gironde geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 21 februari. Het Nederlandse schip OBI, kapt. Reinders, van Ilo Ilo via Batavia naar Boston met suiker bevond zich 4 februari op de Amerikaanse kust en had een opeenvolging van zware stormen gehad, waardoor het achterschip ontzet, het roer gebroken en het schip lek geworden was. Het had ook enige zeilen verloren en een 5½ voet water in het ruim gehad. De OBI is de 16e in Bermuda binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op 6 maart 1882:
- Het Nederlands barkschip ANNA EN SOPHIA (opm: groot 656 ton n.m., geb. in 1862) is voor NLG 30.000 opgehouden (opm: zie NRC 080382).
- Het barkschip DRIE GEZUSTERS wordt niet de 20e maar de 27e dezer geveild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse fregatschip HELENE, kapt. Verbeet, Banjoewangi gepasseerd, op de reis van Swansea naar Amboina. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 maart. Het Duitse schip ST. PAULI, van Antwerpen naar Carloforte, de 27e februari van de rede van Vlissingen vertrokken, is gezien, enige mijlen buiten het Engels Kanaal, in ontredderde staat, ogenschijnlijk verlaten, geen sloepen aan boord hebbende en met een sterke slagzij over bakboord.


Datum: 08 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Geveilde schepen te Amsterdam op 6 maart 1882: het Nederlandse barkschip ANNA EN SOPHIA is voor NLG 18.000 opgehouden, en niet voor NLG 30.000, zoals in ons vorig nummer was vermeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 maart. Volgens brief van Lyttelton d.d. 4 januari, is de boot met 12 manschappen, waaronder de gezagvoerder, afkomstig van het op zee verbrande schip ALBLASSERWAARD, op Nieuwjaarsdag aldaar aangekomen. Op 26 november 1881 was de brand uitgebroken, en de 28e, na 300 ton kolen overboord geworpen te hebben, had men het schip verlaten, dat kort daarna in zijn geheel in vlam stond, uit alle luiken uitslaande. Na 7 dagen in de boot rondgedreven te hebben - de 2e boot verloor men midderwijl uit het gezicht - werden zij opgenomen door het Schotse driemast schip PHASIS, komende van Calcutta met bestemming naar Lyttelton. Na op dat schip 29 dagen aan boord te zijn geweest, waar zij zeer goed werden verpleegd en onthaald, arriveerden zij te Lyttelton. Van daar schijnt de equipage op Melbourne aangewerkt te zijn. Volgens een later ontvangen telegram worden zij spoedig van Australië hier verwacht. De equipage uit de tweede boot werd gered en gedeeltelijk aan de Kaap geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 maart. Kapt. Deddes, voerende het Nederlandse stoomschip P. CALAND, van Rotterdam hier aangekomen, rapporteert 15 februari op 47º05’ NB 14º32’ WL een grote ijsberg gepasseerd te zijn. Tot op 43º40’ NB 46º43’ WL stoomde hij door grote massa’s drijfijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 februari. Het schip SINDORO is weder in het dok onderzocht en zijn de kosten van reparatie, waaronder het koperen, op GBP 2.000 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan het zevende schroefstoomschip 1e klasse, dat bij ’s Rijks werf te Amsterdam in aanbouw zal worden gebracht, is de naam gegeven van KORTENAER.
(opm: bij de grote brand op de Rijkswerf is het begin van de bouw van dit schip verbrand, en werd ook niet opnieuw met de bouw begonnen).


Datum: 09 maart 1882


Krant:
 GCO - Goessche Courant

De BURGEMEESTER SCHORER is dinsdag binnengekomen en naar Middelburg gesleept.

Krant:
 GCO - Goessche Courant

De heer Ch. De Grooff, scheepsmakelaar alhier, (opm: te Vlissingen) begint een vaart op Engeland en de Oostzee met twee barken en twee driemastschoeners.

Krant:
 GCO - Goessche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Noorse barkschip PRIMA, in het afgelopen jaar bij Zoutelande gestrand en masteloos alhier binnengebracht, zal aanstaande week publiek verkocht worden. Het schip is afgekeurd – het is 69 jaar oud – en zal dus waarschijnlijk wel gesloopt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schoenerschip TRIO, groot 147 ton nieuwe meting, gebouwd in 1855, is voor NLG 1.500 uit de hand verkocht aan kapt. H. Post te Farmsum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 8 maart. Op de inrichting te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam is heden de kiel gelegd van het stoomschip HOLLANDIA, te bouwen voor rekening van de firma Wm.H. Müller & Co. Dit schip wordt van staal gebouwd en is als zodanig het eerste dat van die aard hier te lande vervaardigd wordt. De afmetingen zijn als volgt: lengte tussen de loodlijnen 250 Engelse voet, breedte 33 Engelse voet 6 duim en holte 19 Engelse voet 9 duim, laadvermogen 1.500 ton. Snelheid onder stoom 10½ mijl. Machines en ketels, ook aan deze inrichting te vervaardigen, van het compound systeem. Middellijn van de hoge druk cilinder 30½ en lage druk cilinder 56 Engelse voet, slaglengte 39 Engelse voet, stoomkracht 80 lbs. Het schip zal geclassificeerd zijn in de hoogste klasse van Lloyds en van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De deurwaarder P.J. Hendrikse zal, op dinsdag de 14e maart 1882, des voormiddags te 10½ uur, ten verzoeke van kapt. K.L. Olsen, op de Bierkade te Vlissingen, tegen contante betaling, presenteren te verkopen het Noorse barkschip PRIMA, in de staat zoals het liggende is in de 2e Binnenhaven te Vlissingen, alsmede de geborgen inventaris, bestaande in ankers, kettingen, rondhouten, touwwerk, zeilen en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Daags te voren te bezichtigen.
Informaties te bekomen bij voornoemde kapitein, bij de heren De Groof & Co., cargadoors te Vlissingen en bij voormelde deurwaarder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Het Nederlandse stoomschip ETNA, van Kopenhagen herwaarts, is 7 dezer te Christiansand binnengelopen om steenkolen in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 6 maart. De Nederlandse tjalk PETRONELLA, van Groningen naar Lübeck, is hier in de haven gekomen.


Datum: 10 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 maart. Het Nederlandse barkschip GEDEH, kapt. Welma, is beladen bij Panaroekan gestrand en lek geworden Het zal waarschijnlijk moeite kosten om het vlot te krijgen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 28 februari. De Nederlandse schoenerbrik WILHELMINA, de 24e december 1881 van Timor-Deli vertrokken, met bestemming naar deze plaats en beladen met 4.500 picols koffie en 500 picols sandelhout, werkte met voordeel om de West door de Omby-passage tot op de lengte van Straat Sappie, toen voornoemd schip de 10e januari jl. door een zware storm uit het westen belopen werd, welke 3 dagen duurde en toen daarop de storm tot een orkaan toenam met hevige vlagen die binnen een uur tijd het kompas rondliep en afgewisseld door plotselinge stilte. Extra tuig werd opgebracht, doch het mocht niets baten, de hevige door elkander lopende zeeën en de orkaanvlagen afgewisseld door plotselinge stilte, deden het schip zo hevig werken dat op de namiddag van 14 januari de fokkemast, enige voeten onder de mars afbrak en het boventuig overboord viel; met veel inspanning en door het uitstekend gedrag der Inlandse equipage (Makassaren) werd nog een gedeelte van het overboord gevallen tuig gered, maar de moeilijke zee die als het ware over het schip sloeg, noodzaakte hun een gedeelte van de vleet te laten slippen, te meer daar het schip door die vleet zwaar geteisterd werd.
Toen de orde enigszins hersteld was, werd in volle scheepsraad besloten, daar ook het schip lek geworden was, een noodtuig op te richten en zo doende Straat Flores te bereiken. De orkaan en zee steeds met dezelfde hevigheid woedende, die het schip dat reeds van zijn steun beroofd was, hevig teisterde, gelukte het hun de 15e januari de Zuideringang van Straat Flores te bereiken en ankerde het schip de 16e voor Terong in Straat Sollor, van waar het de 2e februari uit zijn benarde toestand gered werd door het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL VAN LANSBERGE, waarin pl.m. 100 ton lading wegens het lek zijn van de WILHELMINA overgescheept werd.


Datum: 11 maart 1882


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 9 maart. Met de scheepvaart is en blijft het hier zeer treurig gesteld. Van scheepsbeweging is hier letterlijk geen sprake. Het Prins Hendrikdok is meestal onbezet en het is een witte raaf als er aan de loskade een driemastschip gemeerd ligt. Op dit ogenblik bevindt zich, ja, een stoomboot in het droogdok en aan de loskaai ligt het uit Indië terug gekeerde fregat BURGEMEESTER SCHORER, gezagvoerder A.K. Zweede. Maar juist die zeldzaamheden herinneren in dubbele mate en aan Middelburg’s vroegere grootheid en aan de tot dusver zo jammerlijk teleurgestelde verwachtingen van de invloed van onze haven- en kanaalwerken op verbetering van de staat van achteruitgang, waarin Zeeland’s hoofdstad verkeert.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In den jare 1882, de zevende maart, ten verzoeke van Hendrikje Boonstra, winkelierse, wonende te Visvliet, gemeente Grijpskerk, heb ik, Arend Duiker, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Groningen, wonende aldaar, voor de derde maal gedagvaard Fokke Niewijk, zeekapitein, laatst gewoond hebbende te Visvliet, gemeente Grijpskerk, doch thans afwezig, zonder dat zijn woon- of zelfs verblijfplaats is bekend, om drie maanden na heden, en wel bepaaldelijk op vrijdag de 13e juni 1882, des voormiddags te tien uur, te verschijnen ter openlijke terechtzitting van de arrondissements rechtbank te Groningen, ten einde:
- Aangezien hij met het door hem als schipper gevoerd kofschip HENDERIKA BOONSTRA op de 1e november 1870 van Londen naar Harburg is uitgezeild, nooit aldaar is aangekomen en sedert dat vertrek van schip noch bemanning iets is vernomen, zodat dan ook in de loop van 1871 de som waarvoor het schip was verzekerd, door de assuradeurs is uitbetaald;
- Aangezien er alzo veel meer dan drie jaren na het vertrek van gedaagde zijn verlopen, zonder dat er bewijs is ingekomen van zijn aanwezen of van zijn overlijden;
- Aangezien eiseresse, in haar betrekking van echtgenote van de gedaagde, onder deze omstandigheden er belang bij heeft, dat door drie vruchteloze dagvaardingen bij vonnis van de rechtbank voornoemd, wordt verklaart dat er rechtsvermoeden van gedaagdes overlijden bestaat, zulks sedert de 2e november 1870;
Mitsdien aan genoemde rechtbank, hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, de gedaagde tevens aanzeggende, dat ingeval noch hij noch iemand voor hem mocht verschijnen, zodat van zijn aanwezen niet blijkt, voor de eiseresse zal worden geconcludeerd;
Dat haar daarvan zal worden verleend acte en wijders voor requirante worden geconcludeerd, dat bij vonnis van voornoemde rechtbank zal worden verklaard, dat er rechtsvermoeden van het overlijden van gedaagde bestaat en zulks sedert de tweede november 1870.
A. Duiker. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 maart. Het Nederlandse schip WINSCHOTEN II, kapt. H.J. Timmer, van Aracaju naar Het Kanaal, is zwaar lek te Bahia binnen gelopen, hebbende op strand gezeten. Het moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 maart. Het Nederlandse schip JAN VAN GALEN, kapt. L.O. Vos, van Rafsö naar Barcelona, met schade te Elseneur binnen, is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C. Ament, Ed.C.A. Koli en J.J. Van der Sande, makelaars, zullen op maandag 27 maart 1882, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam bij opbod en afslag, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, in veiling brengen het wel bezeild, geheel voor de houtvaart ingericht, gezinkt barkschip TRIPLEX, varende onder Nederlandse vlag, laatst gevoerd door kapt. H.H. van Wijk.
Volgens Nederlandse meetbrief lang 37,41 meter, wijd 9,30 meter en hol 5,71 meter, en alzo gemeten op 1.280 kubieke meter of 451,85 tonnen netto; en dat met deszelfs inventaris, breder bij biljetten omschreven.
Het schip ligt ter bezichtiging aan de werf Concordia, van de heren Huijgens & Van Gelder, Oosterburger Voorstraat 29, te Amsterdam.
Nadere inlichtingen verschaffen bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip BESTEVAER is uit de hand verkocht aan een Amsterdamse rederij.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabija, 8 maart. Het te Panaroekan gestrande Nederlandse schip GEDEH, kapt. Wolman was op reis van Panaroekan naar Nederland. De stranding was een gevolg van slecht weer.


Datum: 12 maart 1882


Krant:
  MB - Morgenbladet


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Schepenveiling. Op vrijdag de 17e maart 1882, om 12 uur ’s middags, zal middels een openbare veiling bij Sørhallen, tegenover Gamla Varfvet (opm: de oude werf) hier ter plaatse worden verkocht het aldaar liggende snel zeilende barkschip SILENTIUM van 307,44 registertonnen, met alle haar toebehorende inventaris. Het schip is in Nederland in het jaar 1858 van eiken gebouwd, metalen beslag, het onderwaterschip met metaal bekleed en heeft in het jaar 1877 in Kopenhagen een grote reparatie ondergaan waarbij het voor een periode van 4 jaar werd geclassificeerd naar klasse 5 6 1.1 bij Bureau Veritas. Belading (kan zijn) circa 138 standaard hout of 450 ton zware goederen; in ledige staat en onder een lading hout heeft het slechts 40 ton ballast nodig. De afmetingen zijn: lengte 118 voet, breedte 28,5 voet en het ligt slechts 14,5 voet diep met volle lading. Het vaartuig is hier dagelijks te bezichtigen na aanmelding op mijn kantoor, Södra Hamngatan 19, waar inventarislijsten en dokumenten van het vaartuig ingezien kunnen worden.
Göteborg, februari 1882.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Napels, 6 maart. Het alhier van Newcastle aangekomen schip HERCULES, kapt. Koster, heeft zwaar stormweer doorstaan en schade aan de lading opgelopen door lekkage.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. Als bewijs dat nog niet alle ondernemingsgeest in deze gemeente is uitgedoofd, melden wij, dat de heer Ch. de Grooff, makelaar en scheepsreder alhier, door aankoop eigenaar is geworden van de navolgende schepen, genaamd LOUISE, JOHNY, LUCIE en MARGARETHA. De rederij is nu alzo in het bezit van vier koopvaardijschepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bahia, 9 maart. Het Nederlandse schip WINSCHOTEN II, kapt. H.J. Timmer van Aracaju naar Het Kanaal, is zwaar lek alhier binnengelopen, hebbende op een wrak gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 maart. Het Amerikaanse schip MERCURY is lek te Anjer aangekomen, en keert herwaarts om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Amsterdam. Het Nederlandse barkschip ANNA EN SOPHIA, groot 656 ton nieuwe meting, gebouwd in 1862, is uit de hand verkocht aan de heer Joh. Meijjes Jersz., alhier.
(opm: Jersz. Is de afkorting voor Jeremiaszoon).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 11 maart. Volgens rapport van de zeeloods L. van der Beek, kruiste de hoeker KOOPHANDEL EN ZEEVAART, gisteren bij Dover. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lemvig, 6 maart. Het aantal vaten petroleum, hier op de kust aangedreven, en waarschijnlijk afkomstig van het bij Terschelling gestrande schip HALDEN, bedraagt 4.100, de merken op deze vaten zijn weg of zeer onduidelijk.


Datum: 14 maart 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 9 maart. De op Laesö gestrand geweest zijnde, later publiek verkochte en weer afgebrachte vroegere Nederlandse schoener NICOLA GEZINA, toen gevoerd door kapt. H.T. Hitman van Schiermonnikoog, is na volledige reparatie thans verkocht aan kapt. Nielsen te Arildsläge in Zweden en zal in de toekomst de naam ANNA voeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Terschelling, 10 maart. Bij onderzoek is gebleken dat de Duitse galjoot ANNA niet kan worden afgebracht. Het schip zal de 14e dezer met tuigage, inventaris enz. worden verkocht, terwijl de onbeschadigde haver wordt vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op maandag 13 maart: het Nederlandse tjalkschip ELISABETH, groot 97 tonnen, is voor NLG 500 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 februari. Vrachten. Stemming flauw; de afsluitingen zijn reeds met de vorige mail bekend geworden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, MARIE, GEDEH, JAN VAN HAAFTEN en CORNELIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 februari. Te Singapore, zegt het Algemeen Dagblad, is op ongehoorde wijze een Nederlands-Indische brik genaamd de VOORWAARTS, van Pontianak gekomen, door de politie geconfisqueerd, en het schijnt, dat de Singaporese regering vooreerst geen lust heeft, om die willekeur te verhelpen. Men heeft te Singapore, gelijk hier, een opiumpachter, en het bezit van opium, niet van de pachter afkomstig, is strafbaar, vooral ook het aanvoeren van zulke opium. De anachoda, of inlandse gezagvoerder, van het schip had te Pontianak een kleine voorraad tjandoe of opium ingeslagen voor gebruik gedurende de reis. Onderweg storm hebbende, had hij het kleine pakje in een rijstpot gelegd, en bij aankomst te Singapore hadden daar de ambtenaren van de opiumpachter en van de inkomende rechten de verboden waar gevonden, ter hoeveelheid van 3 thail, waard te Singapore 17 dollar. Nu stelt de wet op poging tot invoer van verboden amfioen voor de eerste maal 500 dollar, terwijl het schip kan geconfisqueerd worden.
Maar in een nadere verklaring zegt de wet, dat met schip bedoeld wordt een boot, een sampan, prauw (inlandse lichterschuiten) of andere watervervoermiddelen.
Tot nu toe heeft men dan ook wel zulke schuiten geconfisqueerd, die gebruikt werden om van Riouw of Djohore, of dergelijke dicht bij Singapore gelegen plaatsen, in geheime hokjes of tussen dubbele wanden amfioen te smokkelen. Maar nog nooit tot nog toe had men het in het hoofd gekregen, die bevoegdheid tot confiscatie toe te passen op een groot schip van meer dan 10.000 dollar waarde, en nog veel minder dit te doen bij zulk een lichte overtreding als ditmaal. Het heet nu, dat de VOORWAARTS van Pontianak geregeld opium smokkelde, maar de Singapoorsche Courant zegt zelve, dat dit praatje niets verder betekent, dan het gewone der politie in de mond bestorven gezegde van: wij hebben je al lang in de gaten! Er is geen zweem van bewijs voor het beweren, dat de VOORWAARTS gewoon was te smokkelen. De politie heeft eenvoudig de gehele bemanning uit het schip gejaagd, er een politiepost in gezet en de politievlag er op gehesen, en welke moeite onze consul- generaal zich gegeven heeft, de gouverneur der Straits Settlements beweert, dat de letter der wet niet overtreden is, en hij er zich niet mee kan bemoeien.
Ook op Java hier mag het schip dat opium smokkelt geconfisqueerd worden, en er zijn weleens boten der Stoomvaartmaatschappij geweest, die een schijn van gevaar liepen van hier hetzelfde lot te ondergaan. Het is hier echter nooit zover gekomen. Men zal echter nu niet beter kunnen doen, dan ieder Engels schip hier op de rede, waar men een kruimel amfioen vindt, wederzijds te confisqueren. Er is geen schip dat hier aankomt, kan men bijna zeggen, of men kan er enig onwettig opium aan boord vinden. Blijft men dus te Singapore onhebbelijk in de toepassing der wet, dan ligt de remedie niet ver.
(opm: zie Javabode van februari1882)


Datum: 15 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 1 februari. Bij onderzoek van het over kant gedraaide schip ELISE werd bevonden, dat de kielnaad onder de grote mast geheel openstond, hetgeen zonder twijfel de oorzaak der lekkage is geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 14 maart. Heden werd in publieke veiling verkocht het Noorse barkschip PRIMA, dat in oktober 1881 te Zoutelande is gestrand, doch daarna af- en binnengebracht. Koper de heer Ch. de Groof voor NLG 820.
(opm: zie ook NRC 090382)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Delfzijl, 12 maart. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse schip ALFRED EN MARIE, kapt. L. Smaal, van hier te Horten gearriveerd; Drammen was de bestemming maar kan door het vele ijs niet bereikt worden. Te Krageroe arriveerde gisteren van hier het Nederlandse kofschip ALBERTINE, kapt. P. Bos. Alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Friesch-Groninger Stoombootreederij heeft besloten te liquideren. De stoomboot de JONGE WILLEM ALBERT, gebezigd tot vervoer van goederen en vee van Harlingen over Franeker, Leeuwarden, Dokkum en Groningen naar Zuidbroek, zal eerstdaags publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 maart. De gezagvoerder van de Noorse brik LAGERTHA, alhier binnen rapporteert de 12e maart Tessel 2.0.15 Engelse mijlen uit de wal gezien te hebben een belangrijke hoeveelheid wrakhout en petroleumfusten, met moeite is hij er in geslaagd een fust en een stuk hout van de zijde van een schip op te vissen, merken waren echter niet zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 13 maart. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schoenerbrikschip CATHARINA, kapt. Mulder, van Veendam de 3e maart jl. in een vliegende storm zonder enig zeil te kunnen voeren met levensgevaar te Lissabon binnengelopen om order, komende van Brazilië met een lading koffie en 50 dagen reis, hebbende tussen 33ºen 36º NB en tussen 50º en 40º WL veel slecht weder doorgestaan, en van hoge brekende zeeën belopen, waardoor het waarloos rondhout en enige bootsriemen wegsloegen, en veel water in de kajuit en het volkslogies raakte. Het schip bleef echter dicht, en de lading, zover onderzocht kon worden, is onbeschadigd.


Datum: 16 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 15 maart. Het bij Panaroekan gestrande Nederlandse schip GEDEH zal wrak worden. Het hangt van het weer af of men de lading zal kunnen bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 maart. Het Nederlandse schip JAN VAN GALEN, kapt. Vos, van Rafsö naar Barcelona bestemd, en hier lek binnen gelopen, is onderzocht en zijn de kosten van reparatie begroot op 15.133 kronen. De waarde van het schip wordt geschat op 9.000 kronen en zou het na volbrachte reparatie niet meer dan 20.000 kronen waard zijn. Hoewel het schip dus niet dadelijk werd afgekeurd, zal de begroting aan de beëdigde dispacheurs overlegd worden, die daarna volgens zijn bevinding zal handelen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 14 maart. Volgens telegram is het schip ARGO, kapt. Mensonides, na een reis van 9 dagen heden behouden te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 13 maart. De lading hout uit het Russische schip PATRIA, kapt. Ulenius, van Söderhamn naar Marseille, alhier met schade binnen, zal met het Nederlandse schip HENDRIKA ROLINA, kapt. J. Medok, naar de bestemming gebracht worden. De PATRIA, vertrekt in ballast naar Kopenhagen.


Datum: 17 maart 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 14 februari. Het Nederlandse schip ALBERT HOMAN, alhier binnengelopen, was bestemd naar Rio Grande, waarnaar het enige dagen daarna is vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barcelona, 15 maart. Vertrokken Nederlands oorlogsstoomschip ZILVEREN KRUIS, kapt.
luitenant J.A. Waldeck, Toulon, Nederlands oorlogsstoomschip LEEUWARDEN, kapt. luitenant P. Zwaan, Nederlands oorlogstoomschip MARNIX, kapt. luitenant jonkheer C.C. Six, beiden eveneens van Toulon.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 4 maart. Het schip OBI, kapt. De Boer, van Batavia naar Boston, is na een gedeelte van de lading alhier te hebben gelost, 23 februari te Bermuda binnen gebracht. Het schip is nagezien en men bevond dat de bodem sterk was aangegroeid en elf dekbalken waren gebroken. Het moet geheel lossen om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 maart. Het wrak en de inventaris van de Duitse galjoot ANNA, hebben in publieke veiling opgebracht NLG 544, waarvan het wrak alleen NLG 114.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 16 maart. Volgens bij de rederij ontvangen brief is het Nederlandse schip ZWAANTJE CORNELIA, kapt. Van Dijk, 14 dezer te Rochester aangekomen, met een lading haver van Zweden, de kapitein bericht zeer veel slecht weer te hebben doorstaan, alsmede op 1 dezer een orkaan uit het zuidoosten, waarin de kok overboord is geslagen en verdronken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christchurch, (opm: datum niet vermeld). Door het schip PHASIS zijn op 4 december 1881 gered en alhier aangebracht de kapitein, de 2e stuurman en 10 man van de equipage behoord hebbende tot het afgebrande Nederlandse schip ALBLASSERWAARD op reis van Shields naar Batavia, zoals reeds gemeld is, had dat gedeelte van de equipage de toevlucht genomen in een van de boten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 15 maart. Op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier werd heden de kiel gelegd voor een ijzeren Rijn-zeilschip voor rekening van de heer H.H. Volker te Papendrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Delfzijl, 14 maart. Het Nederlands galjootschip COLLEGIE EENDRAGT is uit de hand naar Duitsland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping. C. Ament, J.R. Bos Janszen, J.F.L. Meyes, E.C.A. Koli en C. Londonck, makelaars, zullen op maandag 3 april 1882, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, bij opbod en afslag, ten overstaan van de notaris H.A.G.E. Kempers, verkopen het wel bezeild, uitmuntend onderhouden, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd ELECTRA, laatst gevoerd door kapt. J. F. Höper. Volgens Nederlandse meetbrief lang 64,79 meter, wijd 12,30 meter en hol 6,38 meter, en alzo gemeten op 2.836,46 kubieke meter of 1.001,27 tonnen netto; met deszelfs volledige inventaris, breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt ter bezichtiging in het Oosterdok te Amsterdam en blijft inmiddels uit de hand te koop.
Nadere inlichtingen verschaffen bovengenoemde makelaars of de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 maart. Dezer dagen werd op de scheepswerf van de Maatschappij De Maas te Schoonderloo de kiel gelegd van een ijzeren stoomschip, hetwelk gebouwd wordt voor rekening der Crofton Shipping Co. Ltd. te Hull. De afmetingen zijn als volgt: lengte 212 Engelse voeten; breedte 30 Engelse voeten; diepte 15 Engelse voeten 6 duimen. Het laadvermogen bedraagt 1.100 ton. De machines zullen zijn van het compound systeem met cilinders 27” x 50” diameter met een slag van 30”. Het aantal paardenkracht zal zijn 110 nominaal.
Zijn wij goed ingelicht dan zal dit het eerste stoomschip zijn, dat hier te lande gebouwd wordt voor Engelse rekening. Men mag het als een verblijdend verschijnsel beschouwen, dat de Nederlandse industrie dezelfde waardering in Engeland geniet, die de Engelsen zelve zich, vooral wat het bouwen van ijzeren schepen aangaat, in bijna alle landen hebben weten te verwerven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 maart. Het onbeschadigde gedeelte der lading haver van het alhier gestrande schip ANNA, kapt. Bakker, van Helsingborg naar Brugge, zal naar de bestemming gebracht worden. Het schip is niet af te brengen en zal publiek worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 4 maart. Het schip OBI, kapt. Reinders, van Batavia naar Boston, hier (opm: Bermuda) lek binnengelopen, heeft een deel van de lading suiker gelost en is onderzocht. Er zijn 11 dekbalken gebroken en de voorstreven van het schip is ontzet. Het moet de gehele lading lossen om te repareren.
(zie ook NRC 070382, AH 170382, NRC 060482 en NRC 260682)


Datum: 18 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 16 maart. Het Nederlandse fregatschip AMSTEL, van Java naar Amsterdam, heeft aan boord gehad de kapitein en equipage van het barkschip ALEXANDRA, van Maryport naar Doboy, dat lek verlaten werd en zonk op 21 februari op 27º NB 45º WL. De equipage was 8 dagen in de boot geweest en kreeg per man dagelijks een half wijnglas water. Zij hadden 500 mijl afgezeild voor zij een schip zagen, dit was de AMSTEL, die hen opnam en heden bij Lizard zijnde, hen aan boord van de Loodskotter Nº 7 overzette, die allen goed en wel aan land bracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 17 maart. Hoewel er deze week nogal vraag voor scheepsruimte was, bleef de vrachtkoers ongeveer gelijk. Er werden enige schepen bevracht tegen Sh.8/- à 8/6 naar Londen, Sh.9/- à 9/6 naar een haven aan de oostkust van Engeland, Sh.10/- naar het Engels Kanaal, terwijl later nog een scheepje werd genomen naar Lowestoft tegen Sh.12/-, alles per uitgeleverde 10 quarters haver, Engels gewicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip AMSTERDAM, kapt. Bart, van hier naar Cardiff gisteren Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 14 februari. Het Nederlandse schoenerschip ALBERT HOMAN, kapt. C.K. Scholten, dat hier in de vorige maand binnenliep, was bestemd naar Rio Grande, waarheen het een paar dagen geleden van hier vertrokken is. De lading bestond uit spoorwegmateriaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 16 maart. Volgens telegram is het schip ELISABETH, kapt. Van der Meiden, behouden te Drontheim gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met het stoomschip W.A. SCHOLTEN, kapt. G.J. Vis, zullen morgen naar New York vertrekken omstreeks 850 emigranten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op de werf van de heer J. Smit Czn., onder Katendrecht, had heden middag de beproeving plaats van een graanelevator, aldaar gebouwd volgens ontwerp van de heren Rietschoten & Houwens, voor rekening van de Rotterdamsche Ballastmaatschappij, die zich voorstelt de zaak in exploitatie te brengen. Deze graanelevator is geheel ingericht voor de behoefte van onze haven; hij is bestemd om 60.000 kilo per uur te lossen en te wegen, en zal niet slechts dienstbaar zijn om granen van het ene schip in het andere over te laden, maar zal bovendien bruikbaar worden gemaakt om uit het schip direct in de pakhuizen te kunnen lossen. Het is een hoogst eenvoudige machine. Men denke zich een grote stoomkraan, waarvan de arm tot koker is ingericht. Aan het uiteinde van die arm, in plaats van de gewone ketting, een Jacobsladder. De emmers of in drie delen gesplitste bakken van die ladder scheppen het graan op, voeren het naar boven en storten het uit in de koker, die de arm van de kraan vormt. Vandaar wordt het van zelf gestort in bakken, tot weegtoestel ingericht, om dan vervolgens uit die bakken in het voor de lading bestemde vaartuig neder te vallen. Op die wijze wordt bij het lossen veel tijd en tevens veel geld gespaard.


Datum: 19 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 18 maart. Volgens telegram uit Pascagoula is het Nederlandse barkschip FRANS, kapt. Bakker, aldaar op de 14e dezer gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 maart. Het wrak van het alhier gestrande schip ANNA, kapt. Bakker, van Helsingborg naar Brugge, heeft in publieke veiling NLG 114, en de inventaris NLG 430 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 maart. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Koningsbergen via Duinkerken herwaarts vertrokken, lag 16 dezer, door storm opgehouden nog te Pillau.


Datum: 20 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 maart. In de Noordergronden is een stoomboot gestrand en seint om assistentie. De sleepboot HERCULES vertrekt derwaarts.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 februari 1882. De toestand onzer markt heeft weinig verandering ondergaan. De stemming is thans flauwer en het is uiterst moeilijk zaken tot stand te brengen bij de weinige vraag naar ruimte. Enige maanden geleden op speculatie gecharterde schepen komen nu en dan nog in de markt, wat niet meewerkt om spoedig enige beterschap te mogen verwachten. Naar Nederland werd een schip aangelegen speciaal voor licht goed; bedoeld vaartuig had de grootste moeite het hoogst benodigde zwaar goed machtig te worden, en werd gedwongen voor scheepsrekening wat gouvernement tin uit een naburige haven te laten komen.
Naar het Kanaal bedong een handig ijzeren schip GBP 2.10.- voor stroopsuiker, ingenomen gewicht. Naar Amerika was volstrekt geen vraag. Naar Australië kwam nog een afdoening tot stand à GBP 1.10/- naar Melbourne. Sedert accepteerde men GBP 1.5/- naar die bestemming voor de lading van het afgekeurde Duitse schip ELISE.
De laatst gesloten bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: GEDEH ligt aan naar Amsterdam; stoomschip MADURA NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 100 rijst, NLG 120 indigo, NLG 40 tin, naar dito.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, MARIE, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIA, stoomschepen ZEELAND en PRINS VAN ORANJE.


Datum: 21 maart 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. In het jaar 1882, de 16e maart, ten verzoeke van Grietje Sleeboom, werkvrouw, wonende te Delfzijl, heb ik, Pieter Hekkema, deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Groningen, aldaar wonende, gedagvaard Harm de Groot, zeeman, laatst gewoond hebbende te Delfzijl, doch thans zonder bekende woonplaats in het Koninkrijk en wiens plaats van werkelijk verblijf eveneens is onbekend, om op vrijdag de 30e juni 1882, des voormiddags te tien uur, te verschijnen of iemand van zijnentwege te doen verschijnen voor de arrondissements rechtbank van Groningen, ten einde:
- Aangezien omstreeks het midden van maart 1874 de te Delfzijl gestationeerde Loodskotter No. 1, gevoerd door schipper Freerk Sleeboom, aldaar is in zee gestoken om de schepen, die de Eems willen binnenvallen, van loodsen te voorzien;
- Aangezien eiseresse’s echtgenoot, de gedaagde Harm de Groot, destijds zeeman, wonende te Delfzijl, als matroos deel uitmaakte van de bemanning van die kotter;
- Aangezien dat vaartuig op 18 maart d.a.v. zijn laatste loods heeft overgezet op het binnenkomende schip GEESSIEN SCHREUDER, kapt. Rottinghuis, doch sedert van schip of equipage nooit weer iets is vernomen;
- Aangezien dus de kotter ongetwijfeld met al de opvarenden in de woedende WNW storm van 19 maart 1874 is vergaan en dan ook steeds als verloren is beschouwd, ook blijkens de zeetijdingen, wat nog te meer geloof verdient, doordien later voorwerpen van het schip afkomstig aan land zijn komen aandrijven;
- Aangezien in alle geval de eisseres, nu sedert 18 maart 1874 meer dan drie jaren zijn verlopen, zonder dat er berichten van het schip zijn ingekomen, recht heeft om haar man bij openbare dagvaarding te doen oproepen voor deze rechtbank, om van zijn aanwezen te doen blijken, ten einde, zo hij niet mocht verschijnen, vonnis te bekomen, waarbij wordt verklaard, dat er rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat sedert 19 maart 1874, en tevens aan eiseres vergunning wordt verleend om een ander huwelijk aan te gaan;
Misdien aan gemelde rechtbank van zijn in leven zijn te doen blijken.
P. Hekkema, deurwaarder. (opm: bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 13 maart. De baar voor Rio Grande is thans zelfs voor galjootschepen niet meer te passeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Volgens telegram is het stoomschip TOLLENS gisteren van Libau herwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De zucht tot landverhuizing naar Amerika begint weder zo sterk toe te nemen, dat de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam besloten heeft in de maand april aanstaande vier maal een boot te laten varen.


Datum: 22 maart 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 21 maart. Een brik, naam en natie nog onbekend, is aan vaste wal bij Knocke gestrand, assistentie is daarheen vertrokken.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 22 maart. Heden liep met goed gevolg aan het Marine Etablissement te water Zr.Ms. stoomschip SAMBAS.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Odessa, 16 maart. Ten gevolge van de zachte weersgesteldheid, die vooral in het zuidelijke gedeelte van Rusland heeft geheerst, zijn zowel de havens aan de Donau als in de zee van Azoff reeds bevaarbaar, hetgeen ongeveer een maand vroeger is dan gewoonlijk. Ook is dit het geval met alle havens, gelegen aan de Zwarte Zee en de Dnjepper, alwaar naar schatting 2.000.000 tchertwert graan liggen opgeslagen, bestemd voor uitvoer. In de havens aan de Zee van Azoff rekent men, dat zich ongeveer de helft van bovengenoemde hoeveelheid bevindt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. De consul der Nederlanden te Stockholm deelt het volgende mede: Ten gevolge van de buitengewoon zachte winter is slechts weinig ijs in de Botnische Golf en men verwacht langs de gehele Zweedse kust een zeer vroege heropening van de scheepvaart. De haven van Stockholm is de gehele winter toegankelijk geweest voor stoomschepen, en op13 maart jongstleden zijn de eerste zeilschepen aldaar binnengekomen. Men verwacht dat Gefle en Söderhamn tegen begin of midden van april, en Umea tegen het eind van april, voor scheepvaart geopend zullen worden. Bezuiden Stockholm, alsmede langs de westkust van Zweden, zijn alle havens voor de scheepvaart toegankelijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Het eerste stoomschip der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij uit Rotterdam liet, komende van New York, heden ochtend omstreeks negen ure het anker voor de Suez-steigers vallen. Gisteren namiddag ten vijf ure te IJmuiden aangekomen, had de EDAM, kapt. Taat, in elf en een halve dag de tocht van New York herwaarts volbracht. Deze eerste reis naar hier is dus wel een voorspoedige geweest. Passagiers en bemanning zagen er allen welvarend uit en ook het schip is gaaf en fris.
De 8e april aanstaande vertrekt de EDAM weer van hier.


Datum: 23 maart 1882


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 maart. Het Bataviaasch Prauwenveer deelt over 1881 uit 14½ pCt. of NLG 101,50 per aandeel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 10 februari. Het Nederlandse stoomschip AMSTERDAM heeft de lading meer of minder beschadigd uitgelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 10 februari. Het hier afgekeurde Duitse schip ELISE, was vroeger het algemeen bekende Amerikaanse schip KEARSAGE, en naderhand de ADMIRAAL DE RUYTER. Het zal in publieke veiling verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 20 maart. Volgens rapport van de gezagvoerder van het schip ROSE, had hij het Engelse barkschip GLANCE, van Soerabaija in ballast naar Rangoon bestemd, op de Zwaantjesdroogte zien zitten. Assistentie werd echter geweigerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 22 maart. Volgens ingekomen bericht is heden een barkschip gestrand in de buitengronden. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 maart. Het barkschip FRIESLAND, kapt. Tap, 22 februari laatsleden te Mobile aangekomen, is thans weer gereed de reis naar Honfleur te aanvaarden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 10 februari. Volgens bij de rederij ontvangen bericht, was het Nederlandse schip AMSTEL, kapt. Haacke, van Passaroeang hierheen, heden te IJmuiden voorgaats.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 15 maart. Scheepsvrachten. Bewilligd werd naar Arbroath Sh.37/6, Firth of Forth Sh.30/- per standaard planken. Per stoomschip voor prompte aflading naar Kirkaldy Sh.25/-, Duinkerken Ffrs 35 per ton vlas. Per voorjaar naar Stettin 29 mark per 2.000 kilo haver.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse schoener-brikschip DANKBAARHEID, groot 170 ton oude meting, gebouwd in 1864, is uit de hand naar Duitsland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 15 maart. Het Nederlandse schip JAN VAN GALEN, kapt. L.O. Vos, van Rafsö naar Barcelona, moet volgens de dispacheurs om te hoge reparatiekosten als afgekeurd worden beschouwd. De lading is tegen betaling van distantievracht en andere onvermijdelijke kosten ter beschikking van de eigenaar.


Datum: 24 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een tjalk te koop, groot pl.m. 104 ton, gereed zittende op de werf van
G. Nieland, te Kiel Windeweer, gemeente Hoogezand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 13 februari. De Engelse schoener LACHIEL, van Singapore naar Mauritius met gemengde lading, is 3 februari te Straat Banca aan de grond gelopen. Om vlot te komen heeft men het drinkwater weg laten lopen en 1.100 planken en 170 zakken suiker overboord geworpen. De 7e kwam het vlot en kwam naar Bontam om water, waar het echter niet te krijgen was. Het schip vertrok daarom naar Anjer, waar het van water voorzien werd en zette toen, ogenschijnlijk zonder schade, de reis voort.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 10 februari. Het schip LEADING WIND, dat overkant gedraaid werd, heeft slechts enige schade aan het koper en de loze kiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 10 februari. Het schip MATANZAS, dat te Cheribon aan de grond heeft gezeten, is gekield en heeft hoegenaamd geen schade geleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 23 maart. Het Nederlandse schip GRUNO, kapt. C.H. Rap, met schade te Aracaty binnen, is aldaar afgekeurd en verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op heden, 20 maart 1882, ten verzoeke van Anna Lourens, zonder beroep, wonende te Rotterdam, echtgenote van Johan Koenraad Henner, heb ik Johannes Gouverne, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, gedagvaard Johan Koenraad Henner, scheepskapitein, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, om op 26 juni 1882 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
• aangezien de eiseres te Rotterdam op 24 mei 1871 is gehuwd met de gedaagde.
• aangezien de gedaagde op de 1e juni 1877 als gezagvoerder van het Nederlandse schoenerschip FRANÇOISE DÉSIRÉE met dat schip van Delftshaven langs de Nieuwe Waterweg is vertrokken naar zee tot het doen ener reis op avontuur.
• aangezien de gedaagde is gezeild naar St. Kitts en St. Lucia in Brits West-Indië en op de 5e december 1877 is vertrokken van Port Castries om met zijn schip de terugreis naar het vaderland te ondernemen.
• aangezien echter in de avond van de 25e januari 1878 bedoeld schip, door storm belopen, op de Franse kust nabij Plouguerneau (opm: mogelijk Plougasnou), in het departement Finistère, totaal is verongelukt.
• aangezien bij die ramp van de bemanning alleen de scheepsjongen er het leven heeft afgebracht en de lijken van vier derzelve zijn aangespoeld, doch dat van de kapitein niet is gevonden.
• aangezien het er dus voor moet worden gehouden, dat deze daarbij het leven heeft verloren, vermits daarna niets meer omtrent hem is vernomen.
• aangezien er derhalve rechtsvermoeden van overlijden van de gedaagde bestaat en eiseres als zijn echtgenote, verlangende een ander huwelijk aan te gaan, er belang bij heeft, dat zulks door deze rechtbank worde verklaard.
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
(opm: sterk bekort)


Datum: 25 maart 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van mr. P.L. de Gavere, notaris te Groningen, zal op maandag 3 april 1882, ’s avonds 7 uur, ten huize van de kastelein W. van Wattum, voor de voormalige Kranepoort te Groningen, publiek worden verkocht het goed onderhouden hektjalkschip, genaamd MARGARETHA CATHARINA, gemeten op 64 zeetonnen (102 tonnen), met complete inventaris, zoals hetzelve laatstelijk is bevaren door kapt. W. Sikkens, en thans liggende te Delft.
Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 maart. De Amerikaanse bark CAPRERA, kapt. Randall, de 26e november van Samarang naar Antwerpen vertrokken, is gisteren te Vlissingen gearriveerd. Aan boord moeten zich bevinden de 1e stuurman Pauls, 3e stuurman Visser, timmerman Rouman, Lemstrom en Niss, behoord hebbende tot de equipage van het verbrande schip ALBLASSERWAARD, kapt. Schultz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 23 maart. De Nederlandse schoener PLEIADEN, kapt. H.H. de Jonge, van Rotterdam naar Lissabon met stukgoed, is hier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 23 maart. Het hier te huis behorende schoenerschip MARIA SINNIGE, kapt. J. Groothuijs, is volgens ontvangen telegram gisteren te Kopenhagen aangekomen en heeft order naar St. Petersburg ontvangen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Vlissingen meldt men ons: Het stoomschip PRINSES MARIE van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland is in de afgelopen nacht op haar reis van Queenborough naar Vlissingen op de Thames in aanvaring gekomen met de Engelse schoener WOODLAND. De PRINSES MARIE kwam echter hier op tijd aan en heeft weinig schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 maart. De Engelse schoener WOODLAND, kapt. Pengyll, van Londonderry naar London, is op de Thames door de mailboot PRINSES MARIE, van Queenborough naar Vlissingen bestemd, in de grond gelopen, de equipage, die zich met eigen boot redde, werd door de PRINSES MARIE, hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Met genoegen vernemen wij, dat de Rotterdamsche Lloyd voornemens is haar vloot, nu bestaande uit 7 stoomschepen, te vermeerderen met vier, en dus het aantal reizen met 4, zodat dan ook van Rotterdam een veertiendaagse dienst op Java zal bestaan.


Datum: 26 maart 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 24 maart. Volgens van kapt. Forma ontvangen telegram is de schoener EBENHAEZER heden te Rouaan aangekomen, met een lading haver van Groningen, alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Wick, 21 maart. Het Nederlandse schip SAPPEMEER, kapt. Riepma, van Bremen naar Abö, afgelopen jaar hier zwaar lek binnengelopen, is 20 dezer verkocht met zeilen, kettingen enz, voor GBP 100.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 24 maart. De Nederlandse schoener PLEIADEN, kapt. De Jonge, van Rotterdam naar Lissabon, alhier lek binnengelopen is onderzocht en men heeft de gezagvoerder aanbevolen om zo veel van de lading te lossen dat men naar de oorzaak van de lekkage onderzoek kan doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de aanvaring van de mailboot PRINSES MARIE wordt ons nader het volgende gemeld: De schoener WOODLAND is letterlijk in de grond gelopen. De bemanning heeft zich met een boot gered en is door de PRINSES MARIE te Vlissingen aan land gebracht. De schoener was geladen met haver.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 maart. Door schipper Duinker met de Loodsboot Nº 7 is gistermiddag gepraaid, Kijkduin ONO 2 mijl, de Nederlandse brik VOLHARDING, van Montevideo naar Bremen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 24 maart. De equipage van het verbrande schip HOLLANDER, is te Banjoewangi aan land gekomen. De gezagvoerder is overleden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 23 maart. Het Nederlandse schip HOLLANDER, kapt. J.G. van Beest, van Probolingo naar Sydney, is op zee verbrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 23 maart. Heden is alhier aan de werf van de heer J. Kars met goed gevolg te water gelaten het nieuw gebouwde tjalkschip BERENDINA VAN GRONINGEN, groot 120 ton, zullende bevaren worden door schipper C. Tammes van Groningen.


Datum: 28 maart 1882


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Stoomvaart- Maatschappij Insulinde. Op woensdag 29 maart 1882 wordt te Amsterdam bij inschrijving aangeboden de nieuwe serie aandelen in bovengenoemde maatschappij tot een gezamenlijk bedrag van NLG 1.800.000. De ondergetekenden belasten zich met het telegrafisch overbrengen naar Amsterdam van inschrijvingen, welke op genoemde dag voor 12 ure des middags te hunnen kantore zijn ingekomen, alwaar de nodige inlichtingen omtrent de bijzondere voorwaarden dezer uitgifte van aandelen te bekomen zijn.
Batavia, 25 maart 1882, J.F. van Leeuwen & Co., agenten.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Het stoomschip PRINS HENDRIK naar Java, kon zaterdag pas om 7 uur uit IJmuiden vertrekken wegens te lage waterstand buiten de sluizen, waar slechts 60 palm water stond, terwijl de PRINS HENDRIK 62 palm diepgang had.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomboot de JONGE WILLEM ALBERT. Mr. Horat. Albarda, notaris te Leeuwarden, en U. Bottinga, notaris te Warga, zullen op donderdag 30 maart en 13 april 1882, telkens 's avonds te 7 uur, provisioneel bij J. van Bateles in het Dockumer Veerhuis te Leeuwarden en finaal bij de weduwe Clasener in het Hof van Holland aldaar, publiek verkopen de ijzeren schroefstoomboot, genaamd de JONGE WILLEM ALBERT, toebehorende aan de Friesche Groninger Stoombootreederij en varende van Harlingen naar Zuidbroek v.v. over Leeuwarden, Dokkum en Groningen; groot volgens meetbrief 101 ton; met complete inventaris, zoals deze boot thans bevaren wordt door kapt. F. van 't Klooster.
Ligplaats, van woensdagsavonds tot donderdagsmorgens 10 uur, aan de Grachtswal bij het Vliet te Leeuwarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 24 maart. Het schoenerschip HANNECHINA, kapt.A.A. Karssies, de 20e dezer in ballast van Delfzijl naar Sunderland vertrokken, is bevracht met steenkolen van Sunderland naar Drontheim district en vandaar met balken naar Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 27 maart. De mailboot AURORA, van Queenborough hier aangekomen, heeft in zee op een wrak gestoten, waardoor belangrijke schade aan het wiel (opm: een van de raderen) ontstond, en de reis vertraagd is. (opm: dit schip is van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, ex-STAD MIDDELBURG)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam op maandag 27 maart:
- het barkschip TRIPLEX is voor NLG 10.000 opgehouden.
- het barkschip DRIE GEZUSTERS is voor NLG 6.200 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 februari. Vrachten. De meeste der reeds emplooi gevonden hebbende schepen werden elders gecharterd. De plaatselijke vrachtkoersen handhaven zich op hetzelfde standpunt.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, ORTELIUS, MARIE, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIA en NOACH III.


Datum: 29 maart 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Verhaal van een schipbreuk. Te Banjoewangi is op 25 maart aangekomen de grote boot van het Nederlandse barkschip HOLLANDER. Daarin zaten de 1ste stuurman, de 2de stuurman, de hofmeester en 24 Javaanse schepelingen, die schipbreuk hadden geleden op pl.m. 20°45’ Z.B. en 111° O.L. Het verhaal, zoals een welwillend lezer van ons blad de beleefdheid had ons toe te zenden, luidt als volgt:
De 11e februari jl. zeilde de HOLLANDER uit van Probolingo. Het schip was geladen met suiker en kapok en werd gevoerd door Jan Gerrit van Beest. De 15e maart (opm: waarschijnlijk is bedoeld februari) ging men van Banjoewangi naar Sydney (New South Wales) en hoewel de kapitein reeds ziek was van ’t begin der reis, bleef ook hij aan boord en aanvaardde de tocht. De 5de maart lag de kapitein op de hoogte, die hierboven gemeld is, in zijn kajuit op een rustbed; in 5 dagen was hij niet op het dek geweest.
Plotseling hoort hij een ontploffing en bespeurt in de kerk een dikke rookwolk, achtervolgd door een helle vlam, die bij de bezaansmast uit het tussendek scheen voort te komen.
Verschrikt ging hij zo goed en zo kwaad hij kon naar boven, vertelde het feit aan de wachthebbende 2de stuurman en gaf order, om onmiddellijk de eerste stuurman en de equipage aan dek te roepen. Daaraan werd gevolg gegeven, doch zo snel greep de brand om zich heen, dat men nauwelijks de tijd had, om de grote boot over boord te zetten, hoewel men daaraan niet meer dan 20 minuten besteedde. De gehele bemanning nu werd in die boot verzameld, teneinde de vuurdood te ontgaan, want de beide andere boten waren in reeds in brand geraakt en niets konden zij meenemen, dan de kleren, die zij aan hun lijf hadden en een vaatje met ongeveer 50 liter water. Het schip was weldra geheel uitgebrand en zonk kort daarop.
De derde dag daarna schoot de kapitein zich voor het hoofd met een revolver en de 5de werden de ongelukkigen aan boord genomen van het Russisch fregat WALTIKKA, kapt. Hjelt. Daar werden zij uitmuntend ontvangen. De gezagvoerder deed alles, wat hij kon, om hen het droevig toneel te vergoeden. De volgende dag verlieten zij het schip, na behoorlijk geproviandeerd en zoveel mogelijk van alles, wat zij konden nodig hebben, voorzien te zijn.
Nog twaalf dagen dobberden zij rond op de baren; met veel ellende en veel bezwaren hadden zij te worstelen, doch eindelijk werd Banjoewangi bereikt, waar zij nu zijn en door de ingezetenen op de humaanste wijze worden bejegend, en verzorgd.
Tot zover onze berichtgever, die wij bedanken voor zijn mededelingen. De verdere bijzonderheden, ons toegezegd, blijven wij gaarne inwachten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 24 maart. Heden werd hier het telegrafisch bericht ontvangen, dat het schip HOLLANDER, kapt. J.G. van Beest, op omstreeks 20º ZB 105º OL is verbrand, en dat de gezagvoerder zich, nadat het schip reeds in de boten verlaten was, zou hebben doodgeschoten. Het schip HOLLANDER vertrok omstreeks half februari van Probolingo naar Australië met een lading suiker en kapok.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 maart. Ter verbetering van ons bericht aangaande een vertraging, ondervonden bij het vertrek van het stoomschip PRINS HENDRIK naar Java ten gevolge van te grote diepgang wordt ons uit IJmuiden het volgende gemeld:
De mailboot was precies te 3.15 uur voor de sluis en te 4 uur geschut; waar is dat het schip diep ging, 62 palm en dat er toen 60 palm geseind werd van de semafoon, doch te 4.45 zette de boot zich in beweging, na slechts ¾ uur te hebben gemeerd gelegen en te 5 uur precies klonken de kanonschoten toen de PRINS HENDRIK in volle zee was.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 maart. De Nederlandse tjalk REINTJEDINA, van Bremen naar Stettin, is alhier in de haven gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 maart. De Nederlandse tjalk HOOP, kapt. Pronk, van Stettin naar Wilhelmshaven, is alhier ten anker gekomen.


Datum: 30 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 29 maart. Gestrand in de Terschellinger Gronden een Engelse schoener, geladen met lei. De equipage, bestaande uit 5 man, is door de Terschellinger loodskotter gered en aan wal gebracht.
(opm: zie ook NRC 310382 en NRC 120482)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 14 maart. Het schip MERCURY, kapt. Panno, van hier naar China of Japan, is 11 dezer te Batavia aangekomen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A. Vinke en J. F. L.Meyes, makelaars, zullen als lasthebbende van hunne principalen, op maandag 17 april 1882, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag presenteren te verkopen het in 1854 te Quebec gebouwde koper- en ijzervaste barkschip MERCUR, kapt. S. Olsen, varende onder Noorse vlag; volgens meetbrief gemeten op 1.623,34 kubieke meter of 573,62 register tonnen. En dat verder met deszelfs inventaris, breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt ter bezichtiging aan de werf De Zwarte Raaf van de heren E.J. Bok & Zonen, Kleine Kattenburgerstraat te Amsterdam.
Nader onderricht verstrekken bovengenoemde makelaars en de cargadoors Vinke & Co.,
Geldersche Kade 10, te Amsterdam.


Datum: 31 maart 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 maart. Volgens particulier telegram is het bij Panaroekan gestrande Nederlandse schip GEDEH, kapt. H.J.E. Welman, weder vlot geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 30 maart. De in ons vorige nummer vermelde gestrande schoener, is de Engelse MARTHA, kapt. Grant, met leien van Port Dinorwic in Noord Wales naar Hamburg. Het schip zal weg zijn.


Datum: 01 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 30 maart. Volgens telegram, gisteren en heden ontvangen, zijn de schepen MARIA AGNIETA , kapt. Van der Meer, en NICOLAAS, kapt. Rijf, de eerste te Drontheim, en de tweede van hier te Dundee aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Pekela, 28 maart. Kapt. Nieuwenhuis alhier is uit de hand koper geworden van het schoenerschip JANTINA voor NLG 2.300. dat te Harlingen publiek zou worden geveild.
(opm: waarschijnlijk kapt. P.W. Nieuwenhuis, schip herdoopt in GEZIENA, roepletters NTHQ, gebouwd in 1868).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De bij de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer aangebouwde schoener ARGUS, ten behoeve van het Loodswezen, zal in de eerste dagen van april van daar worden afgehaald en overgebracht naar Willemsoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 31 maart. Volgens telegram is het schip KOOPHANDEL EN ZEEVAART, kapt. Van der Kuyl, gisteren te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met het morgen vertrekkend stoomschip P. CALAND, kapt. Deddes, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij zullen ruim 700 passagiers de reis naar de Nieuwe Wereld ondernemen.


Datum: 02 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 7 maart. Het schip ATLANTIC, van Java naar Baton met suiker, is hier de 1e dezer lek binnengelopen. Het moet dokken en een deel der lading lossen om onderzocht te kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 maart. Het schip J.W. GILDEMEESTER, kapt. Lehman, van Probolinggo naar Cadix, lek te Mauritius binnengelopen, is bezig met lossen om te worden nagezien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 maart. De te Slikkerveer aangebouwde gaffelzeilschoener ARGUS, voor rekening van het Departement van Marine, is bestemd ter bescherming van onze vissersvloot. Naar wij vernemen zal het bevel over dat vaartuig worden opgedragen aan de Luitenant der zee der 2e klasse jhr. H.M. Speelman.


Datum: 03 april 1882


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 april. Blijkens berichten, bij de agenten der Stoomvaart Maatschappij Insulinde ontvangen, is de nieuwe serie aandelen in genoemde maatschappij tot een bedrag van NLG. 1.800.000 bij de dezer dagen te Amsterdam gehouden inschrijving geplaatst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Morgenochtend ten 4½ uur vertrekt van hier het stoomschip SURREY van de (opm: gecharterd door de) Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij . Er zijn 1.200 passagiers aan boord; 300, die er niet meer ingestuwd (!) konden worden, gaan hedenavond met een particuliere stoomboot naar Londen om van daar verder te worden geëxpedieerd. Het wemelt hier op de Prins Hendrikkade van landverhuizers, merendeels Duitsers met vrouwen en kinderen. Een loods diende hun, zo lang ze hier waren, tot slaapplaats en eetzaal.
Volgens bericht van heden ochtend is het stoomschip SURREY naar New York vertrokken met 1.258 personen aan boord, waarvan 1.011 landverhuizers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 2 april. Het bergloon van het Noorse schip BELLONA, van New York naar Bremen, 4 november bij Texel gestrand en naderhand af en naar Bremen gesleept, is door arbiters bepaald op NLG 8.000, waarvan NLG 5.600 voor de sleepboot AMSTERDAM en NLG 2.400 voor de bootslieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 april. De Nederlandse Loodsboot Nº 5, hedennacht in de Wielingen de zeeloods afhalende van het Italiaanse stoomschip MELANO, werd door deze aangevaren en bekwam schade. De MELANO nam de kotter op sleeptouw en keerde er mee terug naar Vlissingen, waar deze behouden in het dok gebracht werd.


Datum: 04 april 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 24 maart. Het stoombootje SUCCES van de Batjan-onderneming, kwam gisteren namiddag van Soerabaja ter dezer rede; aan boord is alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 14 maart. Het schip J.W. GILDEMEESTER, kapt. Lehman, van Probolingo naar Cadix, alhier lek binnen maakt 7 duim water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 1 april. Het Nederlandse schip DE STER, kapt. W.J. van der Meer, van Burnt Island naar Riga, is heden lek hier binnengelopen, zal moeten lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 3 april. Volgens telegram is het schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Java naar Rotterdam gistermiddag Lizard gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 3 april. Volgens een alhier ontvangen telegram is de Nederlandse brik JACOBA VOS, kapt. D. Geltes, komende met een lading steenkolen van Sunderland naar Motril, op de rede van laatst genoemde plaats, verongelukt. De bemanning is gered, doch schip en lading zijn helemaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de SURREY, het stoomschip dat gisteren met ruim 1.000 passagiers aan boord van Amsterdam naar New York vertrok, deelt het Handelsblad mede:
Het vaartuig is nog in de volle kracht van de eerste jeugd; het werd ten vorigen jare gebouwd op de werf van de beroemde scheepsbouwmeesters Mitchell & Co. Bij een lengte van 330 voet, heeft het een breedte van 40 en een diepte van 31 voet. De inhoudsgrootte bedraagt 4.000 ton; de dubbele cilinder-machines vertegenwoordigen 1.800 paardenkrachten. Deze voortstuwende kracht wordt nog ondersteund door een driemaststoombootstuig, geplaatst naar de eisen van de waterverplaatsing. Niet zelden loopt deze kolossus dan ook 15 mijlen. Het stuurrad wordt ter bevordering van de snelheid van wenden door stoom bewogen.
Het schip is in acht waterdichte afdelingen verdeeld, gescheiden door ijzeren schotten; een afdeling kan gevolglijk beschadigd worden, zonder dat dit onmiddellijk gevaar veroorzaakt. Tegen brandgevaar is met niet minder zorg gewaakt. Een dubbele bodem en waterballast verhogen nog de veiligheid van de opvarenden. De kajuit van de commandant is in onmiddellijke van het stuurrad, onder de commandantsbrug, zodat hij steeds onmiddellijk alles kan nagaan, en om het stelsel van eenheid in het commando streng door te voeren, zijn de hutten van mede-officieren in de nabijheid van de kapiteinskajuit aangebracht.
Het gehele schip is thans uitsluitend voor derde klasse passagiers ingericht, in drie afdelingen, die door afzonderlijke toegangen gescheiden zijn, afdeling A, bestemd voor ongehuwde mannen, afd. B, voor gezinnen, afd. C, voor ongehuwde vrouwen.
In elke afdeling bevinden zich fris water, de passagiers in de gelegenheid stellen zich steeds te reinigen; eveneens bevinden zich in elke afdeling distilleertoestellen, die zulk een hoeveelheid drinkwater leveren, dat elk passagier zoveel kan gebruiken als hij verkiest.
Een ander voordeel is de vrije beweging op het dek, dat geheel ter beschikking van de landverhuizers is, daar slechts één klasse de reis meemaakt. Voor de zieken, die door een geëxamineerd dokter worden behandeld, zijn daarenboven afzonderlijke vertrekken ingericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Amsterdam de 3e april. Het Nederlands schip ELECTRA, groot 1.001 ton nieuwe meting, gebouwd in 1852, heden in veiling, is opgehouden voor NLG 20.050.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 1 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. alhier werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren schroefstoomboot, bestemd voor sleepdienst op de Rijn. De machine en ketel van 50 paardekracht werden vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 april. Aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde is de vervaardiging en levering opgedragen van een drietal stoombootjes ten dienste der havenwerken te Batavia, voor rekening van het departement van koloniën.


Datum: 05 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 april. Beoosten de Kapen is heden gestrand een verlaten masteloze driemastschoener, genaamd CAROLINA CORNELIA, met planken en sparren. Het is vermoedelijk een Noors schip.


Datum: 06 april 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grinsby, 3 april. De brik STAR OF HOPE, kapt. Harrison, van Shields naar Nieuwediep, is in het dok op slik gezet. Het schip was zeer lek, het heeft bij slecht weer gestoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Groninger Stoomboot-Maatschappij (opm: waarschijnlijk is bedoeld de Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij, de z.g. Hunze-boten) heeft over 1881 een winst gemaakt van NLG 14.998,48, daarvan in het reservefonds belegd NLG 6.000, zodat dit fonds nu bedraagt NLG 46.535,82, en aan de deelhebbers uitgekeerd 13 pct. dividend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen te Groningen op maandag de 3e april: het tjalkschip MARGARETHA CATHARINA, groot 64 zeetonnen, laatstelijk bevaren door kapt. W. Sikkens en thans liggende te Delft, is publiek verkocht voor NLG 1.400.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Nederlandse brikschip JANTINA, groot 189 ton nieuwe meting, gebouwd in 1868, is te Harlingen uit de hand verkocht aan kapt. Nieuwenhuis te Nieuwe Pekela voor NLG 2.300.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 april. Gisternacht is in de buitengronden tussen Ameland en hier gestrand de Noorse bark CAROLINA GJESSING, kapt. E. Hansing, met hout van Drammen naar Purmerend bestemd. Acht opvarenden zijn door de reddingboot van Hollum gered. Vermoedelijk zal van schip en lading niets zijn te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 4 april. De lading van het van Java aangekomen schip THORBECKE III, kapt. Bleeker, te Cadix voor order, is naar Liverpool verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 21 maart. De Nederlandse bark OBI, kapt. De Boer, van Batavia naar Boston, te Bermuda lek binnengelopen, heeft een deel van de lading gelost en wacht op order.
(opm: vergelijk AH 070482; een van beide bericht is incorrect)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland schijnt de hoop nog wel iets omtrent de drie vermiste sloepen van de KONING DER NEDERLANDEN te zullen vernemen, langzamerhand op te geven.
Dezer dagen ten minste zijn aan de familie van de vermiste passagiers de gelds- en papierwaarden, die zij de commandant gedurende de reis ter bewaring hadden gegeven, en die bij de schipbreuk allen gered zijn, aangezien ze in één cassette waren gesloten, ter hand gesteld, en zijn aan de achtergebleven betrekkingen van de equipage de hun toekomende gelden verstrekt.


Datum: 07 april 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 21 maart. Het Nederlandse schip OBI, kapt. Rijnsvoort, van Ilo-Ilo (Filipijnen) naar Boston, met schade te Bermuda binnen gelopen, had de 16e dezer de lading gelost; de kapitein wachtte op orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 5 april. De Nederlandse galjoot ECLIPTICA, van Amsterdam naar Berwick met beenderen, is hier lek ter rede gekomen. Het heeft de 4e dezer ’s nachts op een gezonken wrak gestoten.
(opm: kapt. J.S. van Heukelom)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Amsterdam. Het Nederlandse barkschip ELECTRA is uit de hand verkocht aan een Noors huis.


Datum: 08 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het brikschip EENDRACHT, groot 187 ton nieuwe meting, gebouwd in 1839, is te Harlingen voor NLG 4.250 uit de hand verkocht aan de heren Zeilmaker & Co. aldaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 april. Het Nederlandse schip MARIA SINNIGE, kapt. Groothuis, 22 maart van Tarento alhier aangekomen en bestemd naar St. Petersburg, heeft thans order gekregen naar Reval te vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 4 april. Van het alhier gestrande Noorse barkschip CAROLINA GJESING, zijn gisteravond en heden door Amelander vissers aangebracht enige zeilen, touwwerk, kokgereedschappen en planken van de deklast. Bij goed weer is de lading waarschijnlijk wel te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 april. Volgens ontvangen bericht lag het barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. Jörgensen, 19 februari l.l. ter rede van La Guyara de Los Padros zeilklaar met bestemming naar Antwerpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Volgens brief van kapt. Carst, voerende het Nederlandse schip LAURA, heeft hij op de reis van Tjilatjap herwaarts, aan hevige koortsen de 1e stuurman, kok en lichtmatroos verloren, tengevolge waarvan vertraging in de reis is ontstaan; heeft te St. Helena enige manschappen moeten aanmonsteren, om de reis te kunnen voortzetten. De overige equipage was wel.


Datum: 09 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 6 april. Met de bergers van het schip OSCAR, is een akkoord getroffen. Zij ontvangen 25% der getaxeerde waarde van het geborgene.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Volgens telegram van heden is het stoomschip TOLLENS te Libau aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 8 april. Het schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, van Pasaroeang naar Rotterdam, is volgens telegram hedenavond om 8 uur Dover gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 5 april. De schoener VERDANDI, kapt. Hansen, van Libau naar Skien is gistermiddag om 1 uur bij Nidungen gezonken. De bemanning is door het Nederlandse stoomschip TOLLENS gered en hier aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 april. Van het schip HELENA, kapt. H.J. Oosterhuis, 1 juli laatstleden van Valparaiso naar Iquique en Pisagua vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
(opm: zie ook NRC 140482 en PGC 210482)


Datum: 10 april 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 8 april. Scheepsvrachten. Wegens totaal gebrek aan scheepsruimte gaat er in bevrachtingen niets om, zodat de komst van enige eersteklas scheepjes niet onwenselijk zou zijn, daar er wel enige vraag voor is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Skagen, 3 april. Het stoomschip COMEET, van Amsterdam naar Kopenhagen en de Oostzee met spoorijzer en andere lading, geraakte gisteravond bij Skagen aan de grond, doch kwam in de loop van de nacht zonder assistentie vlot en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De vorige week werd van de werf van de firma Botje, Ensing & Co. te dezer stede afgeleverd de nieuwe schroefstoomboot BERLIKUM, varende van Berlikum op Leeuwarden; terwijl heden aan genoemde werf met goed gevolg te water werd gelaten de schroefstoomboot OLDEBOORN, gebouwd voor rekening van de heren Dijkstra en Zwart te Oldeboorn. Mede is de kiel gelegd van een nieuwe stoomboot voor rekening van de nieuwe Dockumer Stoomboot Maatschappij, dienst Dokkum – Leeuwarden, onder directie van de heer Jac. Lijbering te Dokkum. Deze te bouwen stoomboot is de vierde voor rekening van die maatschappij.


Datum: 11 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 4 maart. De Nederlandse schepen GODELEVUS, kapt. H.B. Reit en SPRUIT, kapt. T.B. de Jonge, zijn beide bevracht om meel te laden te Porto Allegro met bestemming naar Pernambucq. De staat van de baar is nog even slecht en heeft de Braziliaanse regering een ingenieur uit Europa laten verzoeken om de staat van de zaken op te nemen om daarin de nodige verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 maart. Vrachten blijven hetzelfde, maar er gaat bijna niets om aangezien er weinig product meer beschikbaar is. Bevracht werden de Nederlandse schepen: stoomschip ZEELAND, NLG 92,50 koffie, NLG 99 rijst, NLG 80 en 85 tabak, NLG 110 huiden, NLG 40 tin, NLG 85 thee ( per last) naar Rotterdam; stoomschip PRINS VAN ORANJE, NLG 85 koffie, NLG 85 thee, NLG 125 huiden, NLG 120 indigo (per last) naar Amsterdam; ORTELIUS NLG 70 koffie en suiker en ligt verder in lading naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: KOSMOPOLIET III, MARIE, JAN VAN HAAFTEN, CORNELIA, NOACH III, INSULINDE en BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL; stoomschepen ZUID-HOLLAND en VOORWAARTS.


Datum: 12 april 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 4 april. Van het gestrande schip CAROLINE GJESSING, kapt. Hansen, van Drammen naar Purmerend, is enige inventaris geborgen. Bij gunstig weer hoopt men de lading te bergen. Daartoe is een akkoord aangegaan met de sleepboot ASSISTENT en enige bergers, die vervolgens zullen trachten het schip af te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 4 april. Scheepsvrachten. Gesloten werd naar Rouaan Ffrs. 55 per standaard planken; de oostkust van Groot-Brittannië tussen Yarmouth en Wick Sh.14/- per ton raapkoeken; St. Valéry Ffrs. 40 per last delen.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 15 april, ten 10 ure precies, zal de ondergetekende in een der lokalen van het Vendukantoor alhier (opm: Soerabaija) verkopen het Nederlands barkschip GEDEH, gevoerd door kapt. Welman, liggende te Panaroekan, met een stel zeilen, staand en lopend tuig, ankers, kettingen, waterketels, vaten en kompassen.
Lodewijk Wolff

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Onze correspondent uit IJmuiden schrijft nog enige bijzonderheden, die we hieronder laten volgen.
De dag van heden, 8 april, verdient voor de geschiedenis van het Noordzeekanaal niet onopgemerkt voorbij te gaan; deze dag was de eerste waarop twee grote mailstomers achter elkaar vanaf Amsterdam naar zee vertrokken, de eerste boot, de CELEBES, om 10.00 uur van daar gestoomd met bestemming Batavia, was om half vier geschut en vertrok na een uurtje wachten op wassend water (het schip had een diepgang van ruim 64 dm) zodat het over half vijf in zee was. Het tweede stoomschip, de EDAM, mailboot op New York, verscheen voor de sluizen ongeveen om vijf uur, schutte dadelijk door en was om ongeveer 6 uur in volle zee, de laatste had een diepgang van ongeveer 66 dm. Het behoefde niet op diep water te wachten terwijl er tijdens de schutting reeds 72 dm.werd geseind. Zo ik verneem was de EDAM om 14.00 uur vertrokken van de Suezsteigers, zodat dit diepe en kolossale schip in vier uur in volle zee was. Volgens een ontvangen telegram was de EDAM
hedenochtend vroeg Lizard gepasserd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Niettegenstaande het grote aantal landverhuizers door de SURREY op de 2e dezer ingescheept naar New York, kon zowel het stoomschip EDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij als de STELLA van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van hier met een groot aantal tussendekpassagiers naar New York vertrekken. De STELLA nam er ongeveer 700 in, terwijl er nog 200 bij gebrek aan ruimte via Londen werden verzonden, terwijl de EDAM met ongeveer 600 passagiers de reis aanvaardde. De EDAM had een diepgang van 66 dm. en de STELLA van 57 dm. Beide boten zijn reeds goede oude bekenden in de vaart en zijn volkomen voor het bestemde doel ingericht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 april. De gestrande schoener MARTHA, kapt. Grant, is met de lading in publieke veiling voor NLG 48 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 8 april. Het schip MERCURY is onderzocht en verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Uit New York wordt d.d. 9 dezer aan de Standard gemeld dat vijf schepen van daar naar Europa waren vertrokken, geheel gevuld met reizigers. De vracht moest echter zeer laag worden gesteld bij gebrek aan exportlading. Te Chicago heeft men bijvoorbeeld granen naar Liverpool ingenomen tegen 10 pence per 100 pond en er is zo weinig vraag naar scheepsruimte dat de gezagvoerders elk bod van de inlader accepteren. Zelfs heeft men te Boston een premie uitgeloofd voor een ballastlading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vrijdag de 14e april 1882, ten 10½ ure, zal aan de zuidzijde van de haven te Maassluis publiek worden verkocht nieuw touwwerk, lopend touw- en blokwerk, kettingen, zeilen, dekkleden, ameublement, oud ijzer, enz. enz., alles afkomstig van het gestrande stoomschip BRANKSTON.
Informatiën bij Mr. L. Reeser, te Maassluis.


Datum: 13 april 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 11 april. Heden werd weer enig zeilwerk en trossen aangebracht van de Engelse schoener MARTHA. Het wrak en de inhebbende lading zijn heden verkocht voor NLG 45,--.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Te koop een solied gebouwd tjalkschip met inventaris, groot 38,97 tonnen nieuwe meting, nog geen 3 jaar oud. Te bevragen en te bezien bij H.L. de Wijk te Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Boeldag van sloophout op zaterdag de 29e april 1882, des namiddags te 3 uur, aan de dijk bij de Wierumerschouw onder Adorp, van al het hout van zes gesloopte schepen, bestaande in posten, planken, damleggers, brandhout, enz.
J.J. Pettinga

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 20 maart. Het Nederlandse schip NICOLAAS FRANS, kapt. Bekkering is te Coronie bezig met laden voor Engeland.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 11 april. Langs de nieuwe waterweg van Zwolle naar zee is alhier binnen gekomen het Nederlandse schip MARGARETHA, kapt. Waslander, met een lading hout voor de firma Schaepman en Russel alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

St. Petersburg, 8 april. De vrachtenmarkt is zeer flauw en bestaat er weinig vraag. Naar Rotterdam wordt 2 shilling per quarter tarwe genoteerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 10 april. De Nederlandse kof ECLIPTICA, kapt. Van Heukelom, 5 dezer lek ter rede alhier gesleept, is gisteren naar Berwick on Tweed gesleept.


Datum: 14 april 1882


Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Onderscheidingen. Toegekend de zilveren medaille met een loffelijk getuigschrift aan L.F. Perchey, van de ETOILE DU NORD, wegens zijn edelmoedig gedrag jegens de schipbreukelingen van het Nederlandse vaartuig CORNELIA WILHELMINA, de 12e februari 1882 op de hoogte van Start Point gezonken en terzelfder zake aan de bemanning: J.B. Perchey, E.C. Picquets, J.J. Duval, E.D. Delruge, L.F. Lélonais een geldelijke beloning van NLG 25 elk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Itzehoe, 10 april. Het Groninger schip JANTINA, kapt. J.J. Buisman, is gisteren door de sleepboot TOMMY van hier naar Schwarzenhütten gebracht, om daar cement voor Christiania te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Publieke verkoop. Maandag de 24e april 1882, ’s avonds 6 uur, ten huize van de logementhouder J.H. Poppens te Martenshoek, zal, achtervolgens art. 1223 B.W., publiek worden verkocht een flinke behuizing, waarin 2 achterkamers afzonderlijk kunnen worden verhuurd, met erf, tuin, scheepstimmerwerf met timmerschuur en langhelling, zeer gunstig staande en liggende aan het Winschoterdiep te Foxhol, onder Kropswolde, samen groot 30 are 40 centi-are, in eigendom toebehorende aan de weduwe L. Hijlkema en kinderen.
Te aanvaarden op de 1e mei a.s.
J. Piccardt, notaris.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Vrijdag 21 april e.k., ’s namiddags 1 uur, zal à contant bij de Noorpolderzijl onder Usquert publiek worden verkocht de geborgen lading kanthout, 1.900 stuks, dik 10 bij 12,5, 12,5 bij 12,5 en 12,5 bij 15 centimeter, lang 2,34 tot 7,90 meter, van het op Rottumeroog gestrande Duitse kofschip GERTRUDE.
Inlichtingen geven Wijnne & Barends, scheepsagenten te Groningen en Delfzijl en Mr. A. Jansenius de Vries, notaris.
(opm: zie ook NRC 020282 en NRC 030282)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 13 april. De Noorse schoener CAROLINA GJESSEN, kapt. Hansen, van Drammen naar Purmerend, is door de sleepboot ADSISTENT afgesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. In het Algemeen Handelsblad van zondag 9 april staat dat van het schip HELENA, kapt. Oosterhuis, sedert 1 juli niets vernomen was. Dit bericht is onjuist. Uit een heden vertoonde brief blijkt dat het schip de 9e november l.l. nog te Talcahuano lag, komende met een lading zout van Pisco.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 12 april. Volgens een ontvangen dispatch is het barkschip RIGA, gezagvoerder Pettersen, gisteren behouden van New York te Montevideo (Uruguay) aangekomen.


Datum: 15 april 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 15 april. Het heden morgen door de heer Lodewijk Wolf verkochte schip GEDEH heeft opgebracht NLG 7.550. Koper Sie Ing Tjay.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 12 april. Het alhier wegens te hoge reparatiekosten afgekeurde schip JAN VAN GALEN, kapt. L.O. Vos, van Rafsö naar Barcelona, zal publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Ameland, 11 april. Een gedeelte van de lading, benevens enige tuigage, van het alhier op strand gezeten hebbende schip CAROLINE GJESSING, zijn alhier door vissersschuiten aangebracht.


Datum: 16 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. Het Engelse driemastschip REGENT, is nabij Lillo aan de grond geraakt, sleepboten hebben getracht het schip vlot te brengen, nadere bijzonderheden niet bekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 april. Volgens particulier bericht van Batavia, dato 10 maart, was het Nederlandse schip GEDEH, kapt. H.J.E. Welman, de 8e maart te Panaroekan van zijn ankers geslagen en spoedig daarop met het achterschip een meter diep in het zand geraakt. Twee dagen later had het 7 voet water in het ruim. Blijkens alhier ontvangen telegram was het schip onderzocht en de reparatiekosten op NLG 32.000 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 15 april. Volgens particulier bericht is het schip ARCHIPEL, kapt. Post, te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 maart. Arrivementen van vrachtzoekende schepen waren ook gedurende de laatste 14 dagen uiterst gering, en ofschoon vraag naar ruimte weinig voorkwam, werden er toch een paar schepen uit de markt genomen, waarvoor de volle koers moest worden aangelegd. Naar Nederland bedong een handig klein scheepje NLG 75 voor suiker en NLG 60 voor tabak, van Tjilatjap naar Amsterdam. Naar het Kanaal kwam een afdoening tot stand tot GBP 2.15 stroopsuiker ingenomen gewicht. Naar Amerika bleef vraag totaal ontbreken; na afloop van de in deze maand plaats hebbende Padang koffieveiling, zal enige scheepsruimte te plaatsen zijn. Naar Australië schijnt nog suiker ter verzending te zijn en werd voor Melbourne GBP 1.12/6 aangelegd. Kustvrachten: behalve voor het vervoer van zout van Madura naar de Noordkust van Java, bestaat er niet de minste vraag. De laatst gesloten bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip VOORWAARTS, NLG 95 koffie, NLG 85 tabak, NLG 40 tin, NLG 120 indigo, NLG 80 thee, naar Amsterdam; stoomschip ZUID-HOLLAND NLG 90 voor koffie, NLG 80 tabak, NLG 40 tin, NLG 110 huiden, naar Rotterdam; INSULINDE GBP 2.15/- stroopsuiker ingenomen gewicht. De KOSMOPOLIET III accepteerde een zoutvracht van Sumanap naar Batavia tot NLG 10, en CORNELIA een dito naar Indramayoe tot NLG 12 per koyang.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE, JAN VAN HAAFTEN, NOACH III, BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL.


Datum: 17 april 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 15 maart. Het afgekeurde Duitse schip ELISE (ex ADMIRAAL DE RUYTER) heeft te Soerabaja op vendutie NLG 8.250, de inventaris NLG 3.572 opgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 15 april. Volgens een telegram bij de rederij alhier ontvangen is het barkschip MARGUERITE LOUISE REGINE, kapt. Van der Meer, van Harlingen naar Sunderland bestemd, wegens lage waterstand in laatstgenoemde plaats, te Shields binnengelopen.


Datum: 18 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Uit een brief van kapt. Welman, voerende het Nederlandse schip GEDEH, d.d. Panaroekan 8 maart, blijkt dat het schip aldaar ten gevolge van harde wind de 6e maart ’s avonds 10 uur voor 2 ankers op strand gedreven is. Het kwam met het achtereind op het rif en stootte vreselijk, zodat het roer door het stampen ongeveer 1 meter op en neer werkte, tot dat het eindelijk afbrak, alsmede een stuk van de voorsteven. Het schip zat de 8e maart een meter diep in het zand en maakte 7 duim water per uur. Er waren pompers aan boord en men zou trachten zo spoedig mogelijk de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 april. Door middel van de stoompomp der sleepboot HERCULES heeft men tevergeefs beproefd het vol water alhier binnen gekomen schip CAROLINE GJESSING leeg te pompen, waardoor men genoodzaakt zal zijn genoemd schip naar Amsterdam te slepen, aangezien de marinedokken niet disponibel zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 15 april. Van de werf der Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, is met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnzeilschip genaamd ELIZABETH, voor rekening van de heer A. van Doodewaard te Wamel.
Daarop is de kiel gelegd van een ijzeren lichterschip genaamd TWEE GEBROEDERS voor rekening van de heer L. Buys te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Nieuwediep: doordat één der Marinedokken niet kon worden afgestaan, heeft de stoomsleepboot HERCULES getracht het vol water gelopen doch met hout geladen barkschip CAROLINA GJESSING leeg te pompen. Het schip schijnt echter bij de stranding veel geleden te hebben, zodat deze pogingen zijn mislukt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen te Amsterdam op de 17e april: het barkschip MERCUR is verkocht voor NLG 4.000.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop à contant, tegen zeer billijke prijs, het schoenerbrikschip FROUKJE, groot 126,50 tonnen nieuwe meting, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en aldaar te bevragen bij de scheepsmakelaar H. de Windt en te Workum bij de kapt. H.F. Koops.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 31 maart. Het wrak van het afgekeurde Nederlandse schoenerschip WILHELMINE en deszelfs inventaris, eergisteren-morgen publiek verkocht, hebben successievelijk opgebracht NLG 2.130 en NLG 2.033,75. Koper van het wrak was de Chinees Nio Tek Ing.


Datum: 19 april 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 17 april. Het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Borst, van Amsterdam naar Abö, is heden alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 18 april. Volgens telegram is het Nederlandse schip CALIFORNIA, kapt. Berkhout, heden te Malta aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 10 maart. Het brikschip GEDEH had aan boord tijdens de stranding 2.000 picols tin, enige tabak en kapok, en was naar Panaroekan vertrokken om op te vullen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan het verslag van de Directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland is het volgende ontleend:
Bij de aanbiedingen van het elfde jaarverslag vangen wij als gewoonlijk aan met de mededeling van de geldelijke uitkomsten van uw onderneming.
Voor het eerst sedert de vestiging van de Maatschappij is de kring van de aandeelhouders groter geworden, daar voor een bedrag van NLG 517.500 vijf procent obligaties 1872 in aandelen zijn geruild geworden, zodat de winst over 1881 moet worden verdeeld over een kapitaal van NLG 4.017.500.
De reizen van de stoomschepen geven een batig saldo van NLG 1.006.378,34½, ruim NLG 70.000 meer dan in 1880.
De diverse baten en het saldo van vorige rekening zijn: NLG 50.217,47½ tegen NLG 22.508,82½ in 1880.
Deze betrekkelijk gunstige uitkomsten zijn toe te schrijven aan een vaste vrachtenmarkt, terwijl de vergoeding voor bergloon van de thee ex-ASIA en het hulp loon voor het slepen van de CITY OF MECCA, waarover in ons vorig verslag werd gehandeld, ook een bate voor deze rekening hebben opgeleverd.
Van de winst moet bestreden worden:
1e. De interest; NLG 86.240,32 tegen NLG 128.766,19 in 1880, welke vermindering grotendeels ontstaat door de reeds vermelde ruiling van obligaties in aandelen, hoewel ruime vlottende middelen ook daartoe hebben bijgedragen.
2e. De afschrijvingen tot een totaal bedrag van NLG 489.136,16½, tegen NLG 434.344,69 in 1880.
Bij deze afschrijvingen, afzonderlijk vermeld op de winst- en verliesrekening, hebben wij in overleg met heren commissarissen dezelfde beginselen toegepast als in vorige jaren. Op de stoomschepen is geheel naar de bekende maatstaf geamortiseerd, en het is alleen toe te schrijven aan de toevallige omstandigheid, dat minder reizen met eigen schepen zijn voltooid in 1881 dan in 1880, dat het totaal van de afschrijving op de stoomschepen een vermindering aantoont bij het vorige jaar vergeleken.
Daarentegen werd besloten om een som van NLG 100.000 te boeken in het credit van de rekening van afschrijving, en op nieuwe rekening over te brengen, waardoor bij het vaststellen van de eerstvolgende balans, daarover zo nodig kan worden beschikt. Het winst saldo bedraagt NLG 481.219,34½, en vergunt een uitdeling van 9 % over het kapitaal, met de statutaire uitkeringen van overwinst aan reservefonds, ondersteuningsfonds en bestuur. Na aftrek van de patent-belasting à NLG 9.256,32 wordt een saldo van NLG 3.254,68½ op nieuwe rekening overgebracht.
Nadat de algemene vergadering, op 2 mei te houden, de balans zal hebben goedgekeurd, wordt het dividend à NLG 90 per aandeel van NLG 1.000, à NLG 45 per aandeel van NLG 500, bij aankondiging in de dagbladen betaalbaar gesteld ten kantore van de Kas-Vereeniging te Amsterdam, tegen inlevering van het bewijs No. 8.
De commissie uit uw midden, bestaande uit de heren: J.H. Ankersmit, G.H. Crone en R. Laan, heeft de rekening en verantwoording over 1881 in goede orde bevonden, blijkens het rapport onder de balans afgedrukt.
Reizen van de stoomschepen. De in dit dienstjaar gemaakte reizen bestaan uit 25 naar en van Java. Voor de reizen, door het postcontract bepaald, konden wij steeds een van onze stoomschepen beschikbaar stellen; doch onze vloot, die in de beide voorgaande jaren geheel van rampen bevrijd was gebleven, mocht in 1881 niet zo gelukkig zijn.
De PRINSES AMALIA ondervond op de 17e uitreis aanmerkelijk oponthoud. Kort na het vertrek van Suez kwam het stoomschip in aanraking met drijvend wrakhout, waardoor de as en de roersteven werden beschadigd. Het werd door het stoomschip KAMSCHATKA terug gesleept naar Suez, waar met de herstellingen 44 dagen verloren gingen, doordien op het beschikbaar komen van het droge dok geruime tijd moest worden gewacht. Een soortgelijke ramp, maar met veel ernstiger gevolgen, trof het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN op zijn laatste thuisreis. De bijzonderheden daarvan zijn algemeen bekend geworden. Bij dit onheil brak niet alleen de schroefas, maar ondervond het schip zelf zo zware schade, dat het, na van 4 oktober 1881 te 08 u. 45 m. 's namiddags tot 5 oktober 8 uur voormiddag door pompen boven water, en ten 12 uur 's middags op 5º ZB 64º OL in de diepte wegzonk. Van de 7 sloepen, waarin de 216 opvarenden de beste orde embarkeerden, zijn er tot ons diep leedwezen drie, met 90 personen, die wegens het uitblijven van tijdingen, ondanks alle nasporingen door de Nederlandse en Britse regeringen en door onze vloot gedaan, als verongelukt moeten worden beschouwd. Bij de zware slag die de Maatschappij door dit noodlottig verlies heeft getroffen, is het een lichtpunt dat de bemanning, voorgegaan door de vastberaden gezagvoerder A.G. Mörzer Bruijns, volgens de eenparige getuigenis van de geredde passagiers, zich voorbeeldig heeft gedragen. Wij hebben voor de bevoegde rechter een enquête, waarbij alle omstandigheden die op het spoor kunnen brengen van de oorzaak van deze ramp, aan het licht zijn gekomen. Voor belangstellende aandeelhouders is, zolang de voorraad strekt, een exemplaar van deze enquête op aanvraag ten kantore van de Maatschappij beschikbaar. Wij zijn overtuigd dat volledige kennisneming van deze feiten het vertrouwen in de schepen en machines van de vloot zal versterken, en dat men geen andere conclusie zal kunnen trekken, dan dat een ongeluk, ook voor de sterkste schepen, noodlottig kan zijn.
Het stoomschip JAVA keerde na het verstrijken van het van het maandcharter naar Europa terug. Het werd in Manilla met suiker beladen voor Liverpool, waar het de 21e juli 1881 aankwam. Na de lossing werd het, ingevolge overeenkomst met de Stoomvaart-Maatschappij Java, door deze uit de vaart teruggenomen en voor haar rekening verkocht. Over het laatste halfjaar dat wij het in huur hadden, werd evenals het vorige jaar een voldoend overschot bevaren.
Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. R. Berkelbach van den Sprenkel, ontmoette op zijn 23e thuisreis in de Rode Zee het stoomschip ORION, van de Star Navigation Company, met gebroken krukas, nam het op sleeptouw en bracht de 1e december ll. na 4½ etmaal slepen veilig te Suez binnen. Voor deze hulp werd bij minnelijke schikking door de eigenaars van het schip een matige vergoeding betaald, die in de rekening van het afgelopen jaar reeds is verantwoord.
Hoewel de nadelige gevolgen zich het sterkste openbaren bij reizen die tot de dienst van het lopende jaar behoren, kunnen wij niet nalaten te wijzen op de grote bezwaren door ons evenals alle andere Maatschappijen, die belang hebben bij de vaart door het Suezkanaal, ondervonden van de willekeurige en onpraktische maatregelen van de Internationale Gezondheidsraad in Egypte tijdens en lang na het heersen van de cholera in Arabië en sommige gedeelten van Indië.
Niettegenstaande een volmaakte gezondheidstoestand aan boord, werden alle schepen, ook die welke een arts voeren, die voor de getuigenis omtrent het afwezig zijn van iedere aanleiding tot besmetting aansprakelijk is, aan de strengste quarantaine onderworpen. Het passeren van het kanaal in quarantaine belette, volgens de voorschriften van de Gezondheidsraad, het aan boord komen van de kanaalloods.
De Suezkanaal Maatschappij liet de loods nu aan het schip voorafgaan in een stoombarkas, die belangrijke sommen aan huur kostte, wij hadden daarvoor telkens 1.500 à 2.500 Frs. te betalen - maar die wijze van loodsen in een nauw kanaal gaf bovendien niets. Telkens geraakten schepen aan de grond, en er zijn zeer ernstige averijen door ontstaan. Onze schepen bleven tot nu toe verschoond van aan de grond lopen en averijen, daar onze gezagvoerders en officieren goed met het kanaal bekend zijn, en de stoomstuurinrichting het schip goed in bedwang houdt, maar het ondervonden oponthoud wegens het verstoppen van het kanaal door andere aan de grond zittende schepen, was in de hoogste mate schadelijk. Het beliep eens zeven dagen, menigmaal tussen twee en vijf dagen, over al de reizen dat het kanaal onder de druk van de Gezondheidsraad was, tezamen meer dan dertig dagen.
De scheepvaart heeft nog geen zekerheid dat dergelijke toestanden niet weer terugkeren. Wij hebben de tussenkomst van onze regering ingeroepen, evenals de buitenlandse maildiensten die van hun, en wij hopen dat aan deze ernstige zaak de nodige zorg zal worden besteed, dat men zich niet met half werk zal tevreden stellen, maar dat de scheepvaart in het vervolg afdoende zal beschermd worden tegen zodanige willekeur.
Ondanks deze en andere stoornissen hebben wij telkens een van onze stoomschepen beschikbaar gehad voor iedere aangekondigde datum. Wel zijn zij somtijds kort thuis geweest, maar wij geven onze aandeelhouders de verzekering, dat nooit de veiligheid aan de spoed wordt ten offer gebracht, en dat geen nieuwe reis wordt aanvaard, zonder dat alle belangrijke delen van schip en machine zijn geïnspecteerd en in orde bevonden. Door een uitgebreide voorraad van reserve- en vernieuwingstukken, door de gehele organisatie van onze dienst, kan in weinig tijd veel worden gedaan, en daarvan wordt partij getrokken, terwijl de ijver en opgewektheid, waarmede het extra werk door wal- en scheepspersoneel verricht wordt, niets te wensen overlaten.
Tot toelichting van de balans doen wij het volgende strekken:
Kapitaal. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit NLG 7.000.000 in aandelen. De eerste serie van NLG 3.500.000 werd in 1870 uitgegeven en ten volle geplaatst.
De tweede serie, mede NLG 3.500.000 groot, werd bij de Nederlandse Bank gedeponeerd, om beschikbaar te zijn voor inwisseling tegen obligaties van de geldlening NLG 3.500.000 in 1872 uitgegeven. De aandelen, die door uitloting van obligaties vrijkomen, kunnen ingevolge uw besluit van 17 mei 1878 door ons teruggenomen worden, doch zij blijven in portefeuille totdat commissarissen in overleg met ons tot de plaatsing besluiten. Van de faculteit tot inwisseling is in 1881 gebruik gemaakt door de houders van NLG 517.500 obligaties 1872, zodat het geplaatste kapitaal op de 1e januari 1882 bedroeg NLG 4.017.500. Men vindt dit bedrag door de volgende cijfers van de balans:
Creditzijde kapitaal: NLG 7.000.000
Af, debetzijde:
Aandelen bij de Ned. Bank beschikbaar ter inwisseling NLG 2.166.500
Ongeplaatste aandelen 2e serie NLG 816.000
NLG 2.982.500
Saldo NLG 4.017.500
De geplaatste en niet geamortiseerde obligaties van de verschillende geldleningen, bedroegen op 1e januari 1882: 5 pct. geldlening 1872 NLG 2.166.500, 41½ % dito 1879 NLG 468.000, 4 % dito 1881 NLG 1.315.000, tezamen NLG 3.949.500.
Nog ongeplaatst en dus beschikbaar indien de Maatschappij meer geldmiddelen nodig heeft zijn: Obligaties 4½ %. Geldlening 1879 NLG 460.000; dito 4 % dito 1881 NLG 685.000.
Assurantie reservefonds. De assurantie, eigen risico, gaf de volgende uitkomsten:
Het reservefonds bedroeg op 1 januari NLG 507.462,96½
Het vermeerderde door gemaakte rente
met NLG 18.872,06
door geboekte premie met NLG 200.375,69
NLG 219.247,75
NLG 726.710,71½
Het verminderde met de geboekte schade
wegens totaal verlies op de gelopen
risico stoomschip KONING DER NEDER-
LANDEN, op het casco NLG 275.000,00
op de steenkolen NLG 10.557,00
NLG 285.557,00 _______________
Zodat het reservefonds op 31 december 1881
bedroeg NLG 441.153,71½
welke som rentegevend is belegd, zie op de debetzijde van de balans het hoofd "Belegd Assurantie reservefonds".
Reservefonds. Dit fonds was op 1 januari 1881 NLG 33.248,35. Het vermeerderde met de gekweekte rente NLG 888,33 en met 10 % van de overwinst 1881 NLG 26.783,33, zodat het op 31 december 1881 bedraagt NLG 60.915,01.
Stoomschepen van de Maatschappij. De stoomschepen van de Maatschappij in dienst komen thans voor op de balans met NLG 5.050.168,47, de stoomschepen in aanbouw, voor de op 31 december reeds betaalde fournissementen, met NLG 849.799,05.
De afschrijvingen die ten vorige jaren tot NLG 2.562.232,05½ waren gestegen, zijn andermaal met NLG 288.159 vermeerderd.
Etablissementen van de Maatschappij. Ingevolge ons beginsel om tijdelijke inrichtingen zo spoedig mogelijk te amortiseren, staan de etablissementen te Amsterdam thans ook voor NLG 1 op de balans, evenals die te Batavia. Het debetsaldo van de werkplaats bestaat uit gereedschappen en materialen, waarin telkens omzet is, zodat het niet kan en niet behoeft afgeschreven te worden.
Huizen en Erven. Door aankoop van een aan ons kantoorlokaal grenzend perceel, werd dit hoofd met NLG 24.777,50 vermeerderd; ten gevolge van de plaats gevonden afschrijving staat het op ultimo december ten slotte NLG 10.000 hoger dan verleden jaar.
Kolenhulk SOERABAJA. De exploitatierekening leverde eindelijk een bate aan de winst- en verliesrekening, en wat nog meer van belang is, de dienst ondervond het nut van de inrichting in klimmende mate en bij de uitbreiding van de vaart, verwachten wij dat nut en bate beiden zullen stijgen. Door afschrijving van NLG 10.000, staat zij thans op NLG 40.000.
Aandelen Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij. Wij hebben ons bezit van aandelen in die Maatschappij, na ontvangst van dividend over 1880, verminderd door de aankoop van een honderdtal stuks bij inschrijving. De dientengevolge behaalde winst à NLG 10.080 is in het credit van de winst- en verliesrekening geboekt.
De overige aandelen in deze bloeiende zaak, die in het bezit van de Maatschappij blijven, werden in het belegd assurantie-reservefonds opgenomen, zodat de afzonderlijke post op onze balans is verdwenen.
Magazijnrekening. Deze post op de balans is samengesteld als volgt: Voorraden aan boord van 12 schepen: Uitrusting-artikelen NLG 74.036,69½, proviand-artikelen NLG 399.774,85½, waarloze machinedelen te Batavia NLG 13.445,90, dito dito te Port-Said NLG 7.514,90, voorraad proviand-artikelen te Amsterdam NLG 19.240,07, dito uitrusting-artikelen te Amsterdam NLG 93.292,92½, tezamen NLG 607.305,34½.
Steenkolenrekening. De waarde op ultimo december bestond uit het volgende: Verstrekt op lopende reizen aan elf stoomschepen NLG 256.632,92, zeilende naar Java en lossende aldaar NLG 54.197,53, voorraad te Batavia en Soerabaja NLG 162.522,24, voorraad te Amsterdam NLG 32.161,96, tezamen NLG 505.514,65.
Reisonkosten van de stoomschepen. Gages van de equipages. Deze rekeningen wijzen de sommen aan, die op 31 december waren uitgegeven wegens lopende reizen.
Assurantierekening. Deze blijft op ultimo december gedebiteerd wegens het bedrag van de premies, dat ten laste komt van de lopende en volgende reizen. De schepen zijn voor 12 maanden verzekerd, en iedere reis wordt gedebiteerd naar mate van de gebezigde tijd.
Vracht- en passagegelden. Op deze rekening staan de ontvangen bruto verdiensten wegens lopende, nog niet afgeboekte reizen.
Ondersteuning-fonds voor het personeel.
Het saldo van Aº. Pº. was NLG 25.753,49
De ontvangsten in 1881 bedragen NLG 3.947,22½
De uitgaven voor onderhoud NLG 2.345,22
NLG 1.602,00½
Het werd gecrediteerd met 5 % van de extra
winst, ingevolge art. 24 van de statuten NLG 13.391,68
______________
Saldo op ultimo december 1881 NLG 40.747,17½
Wij menen de toelichting van onze balans hiermede te kunnen besluiten
en wensen u thans te wijzen op de uitbreiding van de vaart tot de tiendaagse dienst. Zoals wij de eer hadden in de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 1881 mede te delen, heeft de behoefte aan meer scheepsruimte, die zich in het verkeer tussen Indië en Nederland deed gevoelen, ons doen besluiten om nieuwe stoomschepen te bestellen en alles voor te bereiden om voortaan driemaal in de maand een expeditie te doen van beide zijden van de lijn. Door uw vertrouwen daartoe in staat gesteld, door de bijval waarmede onze plannen zowel in Indië als hier te lande weren begroet, in onze opvatting van de behoeften van het verkeer versterkt, hebben wij met inspanning van alle krachten er naar gestreefd om reeds in 1882 met ons vermeerderd materiaal te kunnen optreden, en daardoor in staat te zijn om onze afschepers en passagiers volledig tevreden te stellen.
Wij hebben gecontracteerd voor de levering van vier nieuwe 1e klasse mail-, passagiers- en goederenstoomschepen, die evenals de reeds afgeleverde PRINS ALEXANDER ongetwijfeld de bijval van de gebruikers zullen verwerven. Spoedig hopen wij het eerste van deze nieuwe schepen hier te zien. Goedgunstig werd ons nog bij het leven van Prins Frederik door die betreurde vorst toegestaan om zijn naam aan dat schip te geven.
Een ander van de nieuwe stoomschepen zal, ingevolge de vergunning van Zijne Majesteit de Koning, genoemd worden PRINSES WILHELMINA.
De beide andere stoomschepen ontvingen de namen van INSULINDE en SUMATRA, in welke namen onze vrienden in Indië, naar wij hopen, het bewijs zullen zien, dat wij de sympathie en medewerking steeds van hen ondervonden, dankbaar erkennen.
De regering gaf haar toestemming tot de noodzakelijke wijziging van het postcontract en bij de invoering van deze vermeerderde dienst hebben wij in overleg met de autoriteiten een maatregel ingevoerd, die reeds menigmaal onder onze aandacht was gebracht, de vervanging namelijk van Napels door Marseille als aanknopingspunt in de Middellandse Zee. Wij ontveinzen ons niet, dat deze vervanging ons enige offers kost in tijd en geld, maar met het oog op de eisen van het passagiersvervoer vooral van families, en op de toenemende betekenis van Marseille als aanvoerplaats van Indische producten, zullen die opofferingen niet vruchteloos zijn.
De nieuwe dienst ving aan de 8e april 1882; de schepen zullen voortaan van beide zijden van de lijn beurtelings zaterdags en woensdag vertrekken, met een en een halve week afstand. De beschikbare tonnen-ruimte voor belading in Nederland en in Indië wordt in onze lijn dus vergroot met 9 x 2.500 = 22.500 tonnen per jaar, welke vermeerdering in de volste mate voldoet aan de eisen van het verkeer tussen Nederland en Indië voor heden en de naaste toerkomst.
Wat het passagiersvervoer betreft, zo hadden wij in de drukke maanden meer plaatsen nodig, zo zelfs dat wij in september laatstleden, uitsluitend met het oog op dat vervoer, de PRINSES AMALIA in extra beurt naar Indië moesten zenden, en bovendien zijn wij bezig aan het uitvoeren van een maatregel, die ons op zich zelf al meer ruimte zal vragen. Het is algemeen bekend dat de toenemende behoefte aan comfort in de passagiersvaart telkens hoger eisen stelt aan de stoomvaartlijnen, ten aanzien van de grootte van de hutten. Wij hebben bij de nieuwe schepen aan die eisen voldaan en zullen nu met betrekkelijke geringe kosten, maar met opoffering van een belangrijke hoeveelheid slaapplaatsen, ook de andere schepen van de vloot in dezelfde geest hervormen. Wij zijn overtuigd dat de passagiers in die maatregel het bewijs zullen zien, dat wij geen opofferingen schromen om hun de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Wij beseffen welke verwachting men in de tegenwoordige tijd van een passagierslijn mag koesteren, en ten einde daaraan te voldoen, hebben wij op het voorstel van onze ingenieur besloten, om verscheidene verbeteringen, die ons in de nieuwe machines proefhoudend voorkomen, ook op de eerst-gebouwde schepen in toepassing te brengen. Ook zijn wij meer dan ooit doordrongen van de wenselijkheid, om zoveel mogelijk het getal en de grootte van de sloepen, in verhouding te brengen met het getal van de opvarenden, en wij hebben dientengevolge een aantal nieuwe sloepen besteld van de grootste afmetingen, ten einde aan boord van ieder van onze schepen die toestand te verwezenlijken.
De uitgaven voor deze verbeteringen zullen niet komen ten laste van volgende jaren, maar staan reeds gereserveerd in het credit van de reparatierekening.
Wij hopen dat een volgend verslag u zal aantonen, dat de uitbreiding van de vaart niet onvoordelig is geweest voor de belangen van de aandeelhouders, al werden wij bij het besluit om daartoe over te gaan, hoofdzakelijk gedreven door de wens om de handel te gerieven, en hem niet te noodzaken naar andere verkeersmiddelen om te zien.
Zoals wij in de vorige algemene vergadering mededeelden, was een verlaging van de uitvrachten voor vele artikelen noodzakelijk geworden en wij hebben ons tarief met december 1881 belangrijk verlaagd. De concurrentie heeft nog veel lagere vrachten te voorschijn geroepen, maar zonder een voortdurend nadeel aan onze maatschappij te kunnen berokkenen. Van vele verschepers ontvingen wij de verzekering, dat een gematigd vast tarief veel beter was voor hun zaken dan deze schommelingen. Wij hebben aan onze getrouwe inladers het volle voordeel van die ongewone vrachten verzekerd en mogen ons verheugen in hun blijvende steun, die wij hopen te behouden zolang anderen hen noch beter, noch goedkoper behandelen dan wij.


Datum: 20 april 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Soerabaija houden, in afwachting van scheepsgelegenheid voor Nederland, de schipbreukelingen van de HOLLANDER verblijf. Daar zij hier zonder een cent op zak en geheel zonder plunje zijn aangekomen, hebben zij zich bij het bestuur vervoegd. De resident verwees hun naar de assistent-resident, die hen afsnauwde alsof zij door zo lang en in zulk een hulpbehoevende toestand op zee rond te zwalken, een misdrijf hadden gepleegd en voor hun plezier waren uitgeweest en bij slot van rekening wees hij de stuurlieden een verblijf aan in een matrozenkroeg aan de Oedjoeng. Door tussenkomst van de gezagvoerder van een der hier ter rede liggende schepen, die zelf met de 1e stuurman naar de resident ging, werd daarin verandering gebracht en logeren zij nu behoorlijk in een kommensalenhuis. Bovendien ontvangen zij ieder NLG 25 voor kleren. Meer schijnt het bestuur niet te kunnen doen. Men begrijpt echter, dat zij met die NLG 25 niet veel kunnen uitrichten. Indien daarom onder onze lezers zijn, die, met hun lot begaan, hen willen ondersteunen om hun verblijf alhier en hun overtocht naar Nederland dragelijker te maken, dan willen wij ons gaarne belasten met ontvangst en overmaking.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Inschrijving voor de overvoer naar Amsterdam van de lading van het afgekeurde Nederlands barkschip GEDEH, kapt. H.J.E. Welman. De billetten moeten de 28e april voor 12 uur des middags worden ingeleverd bij de ondergetekenden te Soerabaija, en zal dan binnen twee etmaal een decisie worden genomen. Voor nadere informatiën vervoege men zich bij de agenten.
J.F. van Leeuwen, Soerabaija, Batavia en Semarang.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 april. Gisteravond liepen hier geruchten dat er in Eierland een stoomboot strandde. Een later bericht zegt, dat niet een stoomboot maar een schip gebleven is, welke met man en muis is vergaan. Een zijde van het schip was aan het strand gespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 28 maart. Men heeft prijsopgave gevraagd voor de reparatie te doen aan het van Java hier met schade binnengelopen schip ATLANTIC.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 19 april. In de Eierlandse gronden is een brik gestrand en verbrijzeld, al de opvarenden zijn verdronken.
(opm: zie NRC 210482)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 19 april. Heden is door de scheepsbouwmeester J.S. Figée Jr. met goed gevolg te water gelasten het voor de haring en trawlvisserij bestemde loggerschip JONGE MAARTEN, zullende gevoerd worden door schipper A.H. Verheij, voor rekening van de heer W. Verhey te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 19 april. Heden is alhier bij de scheepsbouwmeester A.J. Otto met het beste gevolg te water gelopen een ijzeren sleepkaan, gebouwd voor rekening van de heer H. Paul Disch te Duisburg, groot plm. 14.000 centenaars. Onmiddellijk daarna zijn de kielen gelegd voor een sleepkaan (opm: GUTENBERG) voor rekening van H. Prien te Lobith, groot plm. 11.000 centenaars, voor een ijzeren lichter voor schipper H. de Rooij (opm: VERTROUWEN, Hendrik de Rooij, Rotterdam), groot 25 last, en voor een ijzeren pakschuit voor de Gebr. Van Zevenhuijzen, groot 32 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 19 april. Heden werd van de werf van de firma Wed. C. Boele & Zonen alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip MORIAAN, gebouwd voor rekening van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap te Rotterdam en bestemd voor de vaart op de Congo-rivier. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon te Rotterdam.
Dadelijk daarna werden de kielen gelegd van een schroefsleepstoomboot, te bouwen voor rekening van de heer Peter Krüppen te Homberg aan de Rijn, waarvan de machine mede vervaardigd wordt in de fabriek van de heren Burgerhout & Zoon, en van een ijzeren Rijnschip, groot 200 last, te bouwen voor rekening van de heren Gebr. Haubrich, te Rotterdam.


Datum: 21 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Per stoomschip JASON, kapt. D.H. Hinlopen, zijn op heden van Amsterdam naar New York vertrokken 750 tussendeks- en 22 kajuit-passagiers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip IJHOEK is uit de hand verkocht aan een Noors huis.
(opm: door bemiddeling van de makelaar A. Vinke te Amsterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 april. Hedenochtend zijn nog 64 vaten wijn aangebracht, welke nabij het Eierland werden opgevist, als afkomstig van het aldaar gestrande brikschip. Het schip is vermoedelijk genaamd ROBERT EN PAUL; 200 vaten wijn zijn geborgen. Dit schip is de 24e maart van Pauillac naar Hamburg vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 april. Het te Eierland gestrande vaartuig is verbrijzeld. Zoëven kwam er een vaartuig met vaten wijn uit gemeld schip in de haven. De vissers vertrekken terstond om nog te behouden zoveel ze kunnen. Ongeveer 125 vaten zijn te Cocksdorp en Oudeschild aangebracht, alle in zee opgevist. Van de passagier en van de naam van het schip weet men nog niets.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.P. Vroom, notaris te Wildervank, zal vrijdag 28 april 1882, 's avonds te 7 uur, in het hotel De Unie te Veendam, publiek verkopen het overdekt tjalkschip genaamd HELENA, groot 119 tonnen, gebouwd in 1871, thans liggende te Nieuwediep, bevaren door de wed. H. Schut, met inventaris. Inlichtingen te bekomen bij de heer G.H. Steentjes, te Wildervank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 20 april. Kapt. H.J. Oosterhuis, gezagvoerder van de brik HELENA, schrijft aan zijn betrekkingen te Leermens, gemeente ’t Zandt, dat genoemd schip de 9e januari jl. ter lossing lag te Tome, op de kust van Chili. Kapitein Oosterhuis was voornemens om, indien hij daar geen behoorlijke vracht kon krijgen, om de zuid naar Ancud, op het eiland Chiloe te gaan, ten einde daar voor rekening van de rederij een lading hout te kopen en daarmee naar Valparaiso of verder om de noord, aan de kust tot Lima te vertrekken. Daarna hoopte de gezagvoerder naar Europa terug te keren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 7 april. Bij een proeftocht der stoombarkas SUCCES van de Batjan onderneming op eergisteren, is men bijtijds tot de treurige ontdekking gekomen, dat de ketel verbrand is, zodat zj de verdere reis naar Batjan waarschijnlijk niet zou kunnen vervolgen en naar Soerabaija zal moeten gesleept worden om aldaar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 19 april. Heden werd op de werf van de Gebr. Pot alhier de kiel gelegd voor een schroefsleepboot, te bouwen voor rekening van de heer W. van Driel te Opeijnen. De machine van 35 PK wordt vervaardigd door de heer H.J. Koopman, fabrikant te Dordrecht.


Datum: 22 april 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 21 april. Scheepsvrachten. Deze week kwam er enige vraag naar scheepsruimte en werd een schip van 800 quarters haver bevracht naar Londen of de Oostkust tegen Sh.12/- per 10 quarters, en naar het kanaal van Bristol werd Sh.18/- per 10 quarters voor een schip van 900 quarters bedongen, beide met gratificatie.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheepsramp. Gisteren namiddag verspreidde zich hier ter stede het bericht, dat de stoomboot BANDA vergaan zou zijn. Tot ons leedwezen heeft zich dit thans bevestigd.
Volgens bij het Hoofd Agentschap der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij alhier ontvangen telegrafisch bericht is het stoomschip dier Maatschappij de BANDA op deszelfs jongste reis naar Nieuw Guinea de 20e maart jl. door een orkaan belopen. Het schip werd op zijde geworpen en is 15 minuten later 4 Engelse mijlen Noord West van Schoorsteen eiland gezonken. Vijf personen der inlandse bemanning zijn 10 april met vissersprauwen te Bima aangebracht en hebben verklaard dat de kapitein, de enige Europese passagier, de 3e machinist, een Arabier en tien man der equipage getracht hebben zich te redden met een sloep, die echter kort na het zinken van de Banda is omgeslagen.
De agent der maatschappij te Bima is onmiddellijk na het vernemen van de ramp met 10 prauwen tot assistentie naar de plaats des onheils gegaan; terwijl kapt. Lindemann van de stomer GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON de eilanden in straat Sappie en de Z.W. kust van Comodo onderzocht heeft. Dit onderzoek heeft evenwel geen gunstig resultaat gehad, zodat slechts de 5 bovenbedoelde personen als gered kunnen worden beschouwd.
De Gouverneur van Celebes en Onderhorigheden heeft op verzoek van kapt. Lindemann na overleg met de stations-commandant te Makassar een oorlogsschip gezonden om de uitslag te vernemen van de pogingen door de agent der maatschappij aangewend en om nog een nader onderzoek te bewerkstelligen.
(opm: zie ook NRC 230482 en JB 270482)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Makkum, 20 april. Gisteren zijn alhier door enige schelpvissers aangebracht en onder bewaring van de burgemeester-strandvonder gesteld, 67 vaten Bordeaux wijn, waarvan enige lek zijn en door zeewater beschadigd. De vaten zijn gemerkt: F.B. & Comp., P & B, en A. Lalande & Comp., Bordeaux. Volgens een verklaring van de vissers zijn de vaten door hen bij het Eierlandse Gat uit zee opgevist. Van de verdere herkomst wisten zij niets af, daar zij geen schip hadden gezien. Men veronderstelde dat er ’s nachts tevoren een schip op de buitengronden was verbrijzeld.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 april. Het schip MARIA CATHARINA, kapt. De Vries Lentsch, van hier naar Borga (Finland), is bij Warburg gestrand.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 20 april. Heden zijn weer 115 vaten wijn van het verbrijzelde schip, in het geheel pl.m. 180 vaten, opgevist en geborgen. Van de naam is tot heden niets bekend. De vaten zijn aldus gemerkt: L. Gagnerot, Harbourg, A. Lalonde & Co., Bordeaux.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 20 april. Volgens ontvangen telegram uit Elseneur zijn de Nederlandse galjoot EPPIENA, kapt. Leeuw, in ballast van Harlingen naar Memel, en ALBERTA ROMELING, kapt. Kayzer, van Delfzijl naar Skutskär bestemd, met elkander in aanvaring geweest. Eerstgenoemde is met gebroken achtersteven te Elseneur binnengelopen, doch de laatste heeft naar alle waarschijnlijkheid de reis voortgezet. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 21 april. Het lijk van de gezagvoerder van het op Texel verbrijzelde schip ROBERT EN PAUL is alhier aangespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 20 april. Het Nederlandse schip LOPPERSUM, kapt. T.E. Wieringa, van Sunderland met kolen naar de Oostzee, is bij Skagen gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip GROEN VAN PRINSTERER, kapt. Van Duijn, heden te San Francisco van Londen gearriveerd, alles wel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op de 20e april 1882, ten verzoeke van vrouwe Weijer de Boer, huisvrouw van Jan Muntendam, zonder beroep, wonende te Veendam, heb ik, Hendrik Christiaan Stapelveld, deurwaarder bij het Gerechtshof te Amsterdam, ten eersten male gedagvaard Jan Muntendam, van beroep scheepskapitein, laatst gedomicilieerd te Amsterdam, om op dinsdag de 1e augustus 1882 te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, ten einde:
- aangezien de eiseresse in het jaar 1870 is in het huwelijk getreden met de gedaagde, met wie zij laatstelijk heeft gewoond te Amsterdam.
- aangezien de gedaagde in het jaar 1879 in dienst der te Amsterdam gevestigde Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij het bevel heeft gevoerd over het aan genoemde maatschappij toebehorende stoomschip PALLAS.
- aangezien de gedaagde de 3e november 1879 met gemeld stoomschip van Kroonstad is vertrokken met bestemming naar Amsterdam.
- aangezien de gedaagde met die bodem de 9e november van dat jaar Elseneur is gepasseerd en vermoedelijk de 12e november d.a.v. de Nederlandse kust moet bereikt hebben, daar er althans toen te IJmuiden wrakhout aangespoeld is, dat, evenals een later aangedreven scheepsjournaal, herkend werd te behoren tot en afkomstig te zijn van het stoomschip PALLAS, waarvan men sedert niets meer heeft vernomen, zodat er alle grond bestaat voor het vermoeden, dat dit stoomschip met man en muis op onze kust is vergaan.
- aangezien er sedert dat sinister reeds ruim twee jaren zijn verlopen zonder dat de gedaagde van zijn aanwezen heeft doen blijken.
- aangezien er termen zijn om verklaring van rechtsvermoeden van overlijden van de gedaagde Jan Muntendam te vragen, en de eiseresse wenst te hertrouwen.
Mitsdien alsnu aan gemelde Rechtbank van zijn aanwezen te doen blijken.
H.C. Stapelveld, deurwaarder
(opm: sterk bekort)


Datum: 23 april 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 april. Door een schipper zijn nog in zee opgevist van de lading uit de ROBERT EN PAUL, kapt. Harder, 33 vaten wijn en in de haven van Oude Schild aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 april. Heden zijn weer enige vaten wijn van de verbrijzelde brik ROBERT EN PAUL, kapt. Harder, te Oude Schild aangebracht. De equipage van de brik bestond uit zeven personen, die stellig allen in de golven omkwamen. Ook te Oost hebben enige vissers vaten wijn aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Abel Langerhuizen, Coenraad Wiegand en Hendrik Jan Koper, makelaars, zullen op dinsdag 9 mei 1882, te 10 uur v.m. en drie volgende dagen, ten overstaan van de notarissen Van Olst & Greeve, in het verkooplokaal Frascati, te Amsterdam, presenteren te verkopen de Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, annex diamantslijperij en sleephelling, machinerieën, vaste en losse gereedschappen, bijbehorende woonhuizen, loodsen, werven en verdere opstallen, te zamen groot 52 aren en 9 centiaren, alles eigen grond, staande en gelegen te Amsterdam, op de hoogte van de Kadijk en aan de Nieuwe Vaart, no. 14, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39 en 41.
De verkoop geschiedt in gedeelten, in combinaties en in massa, zoals dit uitvoerig is omschreven in de catalogus van de machinerieën en gereedschappen en in de condities tot verkoop met situatiekaart, verkrijgbaar à 10 ct. in de kantoorboekhandel Blikman & Sartorius, Rokin 17, Amsterdam.
De percelen kunnen worden bezichtigd op vertoon van een bewijs van toegang, verkrijgbaar bij bovengenoemde makelaars.
De bewijzen van eigendom en de veil-conditiën zullen acht dagen voor de verkoopdag ter inzage liggen ten kantore van de notarissen Van Olst & Greeve, Heerengracht 135, te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 21 april. Het Nederlands-Indische stoomschip BANDA, kapt. Reineken, van Bima naar Nangamessie met gemengde lading is gedurende stormweer in Straat Sapi ondersteboven geslagen. Vier man der equipage zijn gered. De gezagvoerder is verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 22 april. Heden is alhier aangekomen van Rotterdam Zr.Ms. schoener ARGUS, commandant Nijgh.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 21 april. Het bij Warberg gestrande Nederlandse schip MARIA CATHARINA kan zonder assistentie niet vlot worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 april. Het bij Ringkjöbing gestrande Nederlandse schip RAAF, kapt. R. Groendijk, van Antwerpen naar Malmö, is af, en te Lemvig binnengebracht.


Datum: 24 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 april. In het geheel zijn nu 400 vaten wijn geborgen uit het verongelukte schip ROBERT EN PAUL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Stoombootdienst JONGE WILLEM ALBERT, Zuidbroek – Harlingen en tussenliggende plaatsen. De nieuw opgerichte dienst door ondergetekende, die zich beleefd aanbeveelt, begint dinsdag 25 april a.s. van Zuidbroek.
Sappemeer, R.M. Klein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 10 maart. Het schip GEDEH, kapt. H.J.E. Welman, had bij het vertrek van hier aan boord 2.000 picols tin, en enige tabak en koffie. Het ging naar Panaroekan om bij te laden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op maandag 8 mei 1882 zal door de ondergetekenden publiek verkocht worden in hun vendulokaal, voor rekening van belanghebbenden en op last van de consul der Verenigde Staten, het tweedeks Amerikaans schip MERCURY, met staand tuig enz., groot 1.156 tonnen, in 1851 te New York gebouwd van eikenhout en ijzer, thans liggende ter rede Batavia; daarna het lopend tuig, ra’s, stengen en verdere inventaris.
Nadere informatiën te bekomen bij de consul voornoemd en bij de gezagvoerder.
John Pryce & Co.


Datum: 25 april 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoek van Holland, 22 april. Het Nederlandse stoomschip WILLEM I, kapt. Hansen, van Hamburg, laatst van Vlie, naar Rotterdam, is gisteren op de West aan de grond geraakt, doch is heden weder vlot gekomen en naar Rotterdam opgestoomd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Op heden de 22e april 1882, ten verzoeke van Gerrit Berg, van beroep scheepstimmerman, wonende te Sappemeer, heb ik Willem Kriegsman, deurwaarder bij gemelde rechtbank, wonende te Winschoten, voor de eerste maal gedagvaard Jacob Berg, van beroep matroos, gedomicilieerd te Sappemeer, om op woensdag de 26e juli 1882, des voormiddags te half elf, te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank te Winschoten, gehouden wordende in het Paleis van Justitie aldaar, ten einde:
- Aangezien gedaagde, zoon van de eiser, als matroos heeft gediend op het Nederlandse kofschip FRANCISCA, kapt. Zacharias Schut, gedomicilieerd te Sappemeer;
- Aangezien de laatste tijding van gemeld schip en equipage is ontvangen de 29e september 1873, waarop bedoeld schip met bemanning, waaronder gedaagde, van Kopenhagen is vertrokken, doch sedert die tijd noch van schip noch van bemanning iets is vernomen, zodat het meer dan waarschijnlijk is, dat èn schip èn bemanning zijn vergaan;
- Aangezien eiser er belang bij heeft dat gedaagde wordt verklaard vermoedelijk te zijn overleden;
Over zulks op tijd en plaats voormeld van zijn aanwezen te doen blijken, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde, bij gebreke waarvan door eiser ten dienenende dag zal worden geconcludeerd, dat hem wordt verleend acte van het niet verschijnen van gedaagde en verlof tot het doen van een tweede openbare dagvaarding.
W. Kriegsman, deurwaarder.
(opm: bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Volgens een telegram van kapt. Harten uit Messina is het stoomschip VOORWAARTS, van Batavia naar Marseille, in de nacht van 22 op 23 dezer op Cabo de Faro (Portugal) aan de grond geraakt. De passagiers zijn in Messina ontscheept, alwaar het stoomschip na het lossen van een gedeelte van de lading binnen wordt verwacht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Volgens een telegram van heden namiddag 12.30 uur uit Messina is het stoomschip VOORWAARTS vlot gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 21 april. Het Nederlandse schip EPPIENA, kapt. H. Leeuw, van Harlingen naar Memel, alhier met schade door een aanvaring binnen, zal repareren en de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 maart. Scheepsruimte is schaars bij beperkte vraag, daar het seizoen verstreken is. De NOACH III accepteerde arak tot NLG 100 en ligt verder aan naar Rotterdam; het Nederlandse stoomschip UTRECHT boekte NLG 90 koffie en rijst, NLG 80 tabak, NLG 110 huiden, NLG 40 tin per last.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen. MARIE, BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. De Amerikaanse lijn van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zal eerstdaags weder een nieuwe (opm: gecharterde) boot in de vaart brengen, de NEMESIS, 4.000 ton groot, met een machine van 2.000 paardenkracht. Het bevat ruimte voor 80 eerste klas, 30 tweede klas en 1.200 derde klas passagiers. Te beginnen met woensdag 10 mei zal nu een geregelde wekelijkse dienst worden ingericht met de zes boten van de Maatschappij. Binnen een jaar tijd is deze dienst alzo van een drie-wekelijkse tot een wekelijkse ontwikkeld.
Omtrent het vervoer gedurende de laatste tijd vernemen wij de opmerkelijke bijzonderheid dat gemiddeld 40 % van de landverhuizers de overtocht maken met biljetten, welke vooruit betaald zijn door hun vrienden of bloedverwanten, die vroeger naar Amerika vertrokken en reeds tot enige welstand gekomen zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het dividend der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen over het jaar 1881 is vastgesteld op 5½ %.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 april. Voor rekening der Stoomvaart-Maatschappij Insulinde zullen bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier worden gebouwd twee stoomschepen, elk groot 3.500 ton laadvermogen, met 1.200 indicateur paardekracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 24 april. Het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS, van Batavia naar Marseille, is te Ganzirrio bij Messina op rotsachtige grond gestrand en zit gevaarlijk, assistentie is derwaarts vertrokken. Volgens later bericht kwam het stoomschip vlot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 april. Het schip ALIDA MARGARETHA, van Rio Grande te Boston aangekomen, heeft zeilen verscheurd en verloren en overgeworpen lading, hebbende tot 22º ZB harde westelijke buien gehad. Het Nederlandse schip ALIDA MARGARETHA, kapt. H. Koerts, vertrok 2 februari van Rio Grande naar Sandy Hook.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 23 april. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Boompad (opm: kapt. J.H. Boompaal), heden van hier te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 april. Het Nederlandse schip ALEGONDA JACOBA, kapt. Ebes, is volgens telegram heden behouden te Sunderland te Nykjöbing aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 23 april. Volgens telegram is het Nederlandse schip LICHTSTRAAL, kapt. Van de Vegte, heden te Newcastle aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Tessel, 23 april. De geborgen wijn uit de ROBERT EN PAUL zal hoogstwaarschijnlijk hier niet verkocht worden doch per scheepsgelegenheid naar de bestemmingsplaats Hamburg vervoerd worden.


Datum: 26 april 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Blijkens een bij de Stoomvaart Maatschappij Insulinde ontvangen moeilijk te begrijpen telegram, schijnt het stoomschip AMSTERDAM, van Batavia herwaarts, met enige lekkage te Suez te zijn aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gothenburg, 21 april. Het schip MARIA CATHARINA, kapt. De Vries Lentsch, van Westzaan naar Sundsvall, is dichtbij Warberg aan de grond geraakt; stoomslepers zijn ter assistentie bij het schip. Volgens later bericht is het schip weder vlot geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 25 april. De bij Ameland gestrande en vol water binnengebrachte Noorse bark CAROLINA GJESSING, is naar de marinewerf geschut, om de toestand van het schip in het droge dok te onderzoeken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Weltevreden, 22 april. Het schip LUIGI ACAME, de 10e dezer van New York te Batavia aangekomen, lost de lading zwaar beschadigd uit. Er zal spoedig een veiling van de lading plaats vinden, en men vermoedt dat deze niet meer zal opbrengen dan NLG 3,- per case. (opm: blikken petroleum in kisten)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Harten, is gisteren namiddag onder eigen stoom te Messina aangekomen, na 700 ton van de lading in lichters gelost te hebben. De lading is schijnbaar onbeschadigd en de scheepsruimen zijn droog. De mail is naar Marseille doorgezonden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 april. Door de agent van Lloyds is namens de assurantie de geborgen voorraad wijn uit de verbrijzelde ROBERT EN PAUL, gereclameerd. De lading moet hoog geassureerd zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

St. Petersburg, 20 april. De vrachten blijven zeer laag en dewijl de kooplieden in het binnenland voor hun granen later betere prijzen verwachten, worden deze per barge verscheept en niet per spoor, waardoor eerst over een week of acht enige meerdere vraag naar scheepsruimte kan verwacht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. gaffelschoener ARGUS wordt op ’s Rijks werf te Willemsoord verder gereed gemaakt en is bestemd tot bescherming onzer vissersvloot.


Datum: 27 april 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 22 april. Het vroegere Nederlandse koftjalkschip MARTHA MEIJER is in de Noordzee door een oostwaarts koersend schip aangevaren en ontmast en in zinkende toestand door de bemanning verlaten, die gered en hier aangebracht zijn.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 21 april. Men bericht ons van Bonthain, dat aldaar dezer dagen uit gebrek aan water enz. is binnengelopen de Nederlands-Indische schoener BORONG DEWATA JUDOL KARIM, gezagvoerder Said Mohamad bin Moehasim, van Bima met een 60-tal karbouwen geladen. Genoemd vaartuig had sedert het vertrek steeds met windstilte en tegenstroom te kampen, waardoor de reis een 12-tal dagen geduurd heeft. Het zal eerstdaags met achterlating zijner lading hier overkomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kapt. Lindeman van de stomer GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON, op de terugreis, vernam op Timor van de resident, dat de BANDA, die 15 maart van hier is vertrokken, aldaar nog niet is gearriveerd, hoewel het reeds lang over de tijd was. Kapt. Lindeman heeft toen zijn weg genomen langs de lijn, die de BANDA moest doorlopen. Op Soemba vernam hij nog niets. Doch in de morgen van 15 april ontmoette hij in Straat Sappie de agent der N.I.S.M., Weber, die met prauwen aan het kruisen was. Deze verhaalde hem, dat de 10e april vijf schipbreukelingen van de BANDA: de mandoer, smid, stoker, tremmer en een jongen, de 10e april met vissersprauwen te Bima (oostzijde van Sumbawa) zijn aangebracht, en rapporteerde, dat de BANDA te half vijf 's-namiddags van 20 maart op 4 engelse mijlen noordwest van Schoorsteeneiland door hoge zeeën en orkaan plotseling van bakboord veel water overnam, binnen tien minuten op zijde lag en 15 minuten later zonk.
De vier eerstgenoemde schipbreukelingen zijn de volgende dag op de zuidwestkust van Comodo geland, zes dagen later door inlanders gevonden en naar Bima gebracht. De jongen heeft vier dagen gedreven, is toen geland op een eilandje ter zuidwestkust van Comodo, elf dagen later halfdood door een visser gevonden en naar Sappie gebracht. Allen hebben veel gebrek gehad. De jongen is met de kapitein, de enige passagier Werleman van Makassar, de derde machinist, een Arabier en tien man der equipage in de enige sloep geweest die nog tijd had om van boord te steken. De overigen zijn met de BANDA omgeslagen en verdronken. Bedoelde sloep was nog toevallig door de zeeen losgeslagen en de kapitein is er in gekomen doordat hij op zijn post staande overboord is geslagen en met veel moeite in de sloep opgenomen. Zestien minuten na het zinken der BANDA is echter ook de sloep omgeslagen , en van de anderen, buiten vijf genoemden is niets bekend.
De agent Weber was, bij de ontmoeting met kapitein Lindemann, op weg met tien prauwen. De GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON onderzocht 15 april de eilanden in Straat Sappie en de zuidwestkust van Comodo met een stoombarkas, vond een leeg watervat en ging 's-nachts naar Bima. Daar nam hij de geredden op en stoomde de 16e des morgens terug naar Straat Sappie. De mandoer wees hem de plaats van het ongeluk. Die dag onderzocht hij vruchteloos, hield des nachts bezuiden Comodo op en neer, en ging de volgende dag, waar landing mogelijk was, met een stoombarkas aan wal. Ter zuidwestkust vond hij veel wrakstukken maar geen mensen. Alle hoop op verder resultaat bleek ijdel. Hij stoomde dus des namiddags te 3 ure naar Makassar, van waar de gouverneur op zijn verzoek de 19e een oorlogsschip zond om het resultaat der prauwen te vernemen en zo mogelijk nog te zoeken op de Oostkust van Comodo. De slechte kaart van Straat Mangarije maakte voor de GOUVERNEUR-GENERAAL LOUDON het onderzoek aldaar niet verantwoord. De gezagvoerder van de BANDA was de kapitein Reijneke.
De hoop, dat hij, de heer Werleman en de overigen nog gered zullen worden, is helaas ijdel daar bovenstaande ontmoedigende mededelingen van de geredde jongen, naar kapitein Lindemann ons verzekerde, alle vertrouwen verdienen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 25 april. Doordat de Nederlandse bark WATERLOO heden het droogdok van de Marine kon verlaten, is het alhier vol water, met hout geladen, binnengebrachte schip CAROLINA GJESSING, daarin opgenomen teneinde een onderzoek naar de lekkage in te stellen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Onder bevel van de luitenant ter zeer 1e klasse H. Nijgh kwam zaterdagmiddag te Den Helder binnen het te Slikkerveer gebouwde schoenerschip ARGUS, bestemd ter bescherming van de visserij op de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 25 april. Met goed gevolg werd heden te water gelaten van de scheepstimmerwerf der Gebr. Jonker alhier het ijzeren Rijnzeilschip genaamd SENIOR, voor rekening van de heer J.G. Visscher te Schiedam.
Daarna werd de kiel gelegd van een dergelijk schip, genaamd ONDERNEMING, voor rekening van de heer A. Prins te Bergen op Zoom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 26 april. Kapt. Oepkes, voerende het schip IJMUIDEN, van Joana alhier aangekomen, rapporteert op 58º45’ NB 15º30’ WL te hebben gezien een op de lading drijvend schip, de grote luiken lagen open, het tuig was afgenomen tot onderwanten en stagen toe, aan de spiegel waren de letters TRA van Drammen goed zichtbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 april. De reddingboot HELSINGOR vertrok gisteravond naar Skagen en tot assistentie van de LOPPERSUM, kapt. Wierenga, van Sunderland bestemd naar Koningsbergen, welke de 21e op Skagen aan de grond is gekomen. Het zal door duikers onderzocht worden.


Datum: 28 april 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De sleepboot HELSINGOR is hedennacht naar Skagen (Denemarken) vertrokken ter assistentie van het aldaar gestrande Nederlandse schip LOPPERSUM, kapt. Wieringa, van Sunderland naar de Oostzee.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 april. Volgens telegram uit Messina kan het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Harten, van Batavia via Marseille naar Amsterdam, daar binnen, na gedane expertise, zonder het restant van de lading te lossen, naar Malta gaan om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 27 april. Scheepsvrachten. Gedurende de laatste dagen was er nog vraag voor scheepruimte naar Engeland en werden enige schepen gecharterd tegen Sh.12/- naar Londen en Oostkust, terwijl een schip van groot charter Sh.14/- naar het Bristol-kanaal bedong.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Timor schrijft men omtrent het noodweer, waarin de BANDA gebleven is, onder meer:
De kotter MAZEPPA, een prachtige schoener, behorende aan Lim Tjong, en een andere schoener, beladen met rijst van Pidjoe, werden op de kusten teruggeslagen en verongelukten. Een andere schoener, naar de kust geslagen, had veel schade van onderen, doch kon nog hersteld worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 april. Het gisteren gestrande schip is de Duitse schoener WILHELM, kapt. Diggelman, van Stockholm met hout naar Rotterdam. De equipage is door de reddingboot gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 25 april. Het afgekeurde Nederlandse schip JAN VAN GALEN wordt morgen publiek verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Martinique, 10 april. Het Nederlandse schip WERKLUST, kapt. G.G. Potjewijd, is bevracht voor een lading suiker naar Bordeaux.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Met het stoomschip AMSTERDAM, kapt. Lucas (opm: van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij), zullen zaterdag 29 dezer ruim 1.100 passagiers naar New York vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 april. Voor het binnenbrengen van het Nederlandse schip MARIA CATHARINA, kapt. H. de Vries Lentsch is een derde van de waarde voor bergloon bedongen.


Datum: 29 april 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 mei. Vergunning is verleend aan Beiksam tot het in de vaart brengen van de stomer SEMARANG,

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 april. De lading van het bij Messina gestrande stoomschip VOORWAARTS, kapt. Harten, van Batavia via Marseille naar Amsterdam, zal denkelijk door andere scheepsgelegenheid worden overgenomen. De passagiers en de brieven zijn de 25e dezer te Messina aan wal gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 25 april. Het alhier lek binnen gebrachte Nederlandse schip MARIA CATHARINA, kapt. De Vries Lentsch, heeft ook belangrijke schade aan de kiel.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 april. Het in de Noordergronden gestrande schip WILHELM, kapt. Diggelman, van Stockholm naar Amsterdam, zit vol water. Men zal trachten zoveel mogelijk te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 26 april. Het schip UNION, kapt. Hoek, van Apalachicola (Florida, U.S.A.) naar Harlingen, alhier lek binnengelopen, heeft zwaar stormweder in de Atlantische Oceaan doorstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens bij de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde ontvangen telegram van kapt. De Ridder, gedateerd Port Said van gisteren te 3 uur, was het stoomschip AMSTERDAM, van Batavia herwaarts, in de beste orde aldaar aangekomen en dacht hij de volgende dag de reis voort te zetten. Uit bovenstaand bericht blijkt, dat het telegram uit Suez, de 24e dezer alhier ontvangen, waarin melding wordt gemaakt van een vermoedelijke lekkage, onjuist is geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 april. Met een gedeelte der bergers van vaten wijn van de lading uit het schip ROBERT EN PAUL is een bergloon geregeld van 55 shilling per ton van 224 Engelse ponden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 24 april. Het op Skagen gestrande schip LOPPERSUM, van Sunderland bestemd naar Koningsbergen, is geheel wrak geworden.


Datum: 30 april 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 24 april. Het op Skagen gestrande schip LOPPERSUM, kapt. Wieringa, van Sunderland bestemd naar Koningsbergen, is geheel wrak geworden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Amsterdam, 29 april. Volgens een brief van kapt.Vinke Muller, voerende het Nederlandse schip LIDA uit Suriname, dd. 4 dezer, was het aldaar met de thuisvrachten treurig gesteld. Hout, tegenwoordig bijna het enige uitvoerartikel naar Nederland, zou niet voor augustus of september afkomen, zodat hij zich verplicht zag, evenals de gezagvoerders van de schepen WILHELMINA en ZEEHOND, in ballast te verzeilen. De CORNELIA en GEERTRUIDA lagen er sedert 28 oktober en de RESOLUTIE sedert 27 november in lading. Alle schepen na die tijd gearriveerd, waren met uitzondering van de SYMPATHIE, die alhier voor hout bevracht was, in ballast vertrokken. Sedert 3 november, dus in meer dan 5 maanden, was er geen enkel schip van Suriname naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 april. De Heldersche Courant bevat nog de volgende bijzonderheden, aangaande de reeds gemelde stranding van het schip WILHELM:
Met een hevige noordwester storm strandde woensdag namiddag bij het zogenaamde Kaap en Molen, de Duitse schoener WILHELM, kapt. Carel Diggelman, van Stockholm met gezaagd hout naar Amsterdam bestemd. De bemanning verkeerde in groot levensgevaar.
Niet zodra werd de stranding hier bekend, of onmiddellijk werd de reddingboot in gereedheid
gebracht en maakte de stoomsleper HERCULES stoom op, om haar naar de strandingsplaats te slepen. Als gewoonlijk deden zich ook nu weer spoedig enige flinke mannen op, die storm en golven trotserend, de reddingboot bemanden. Te ongeveer 3 uur verliet zij, gesleept door de HERCULES, de haven en was zij weldra in de nabijheid van het in nood verkerend vaartuig. De branding was ontzettend woest; er moest dus met overleg en vastberadenheid gehandeld worden. Na ruim 2 uren met bijna bovenmenselijke krachtsinspanning met de woedende elementen van de zee te hebben geworsteld, gelukte het met de reddingboot het schip te bereiken en de equipage, bestaande uit 6 mensen, in de boot op te nemen.
Door die redding aangemoedigd, had de bemanning nieuwe krachten gekregen, om de niet minder gevaarlijke tocht te aanvaarden van de branding uit naar de sleepboot, die op grote afstand lag, te roeien. Nadat de reddingboot bij die gelegenheid tot tweemaal toe bijna vol water sloeg, gelukte ook dit ten laatste en werden de geredden behouden aan boord van de HERCULES opgenomen, die spoedig daarna met zijn kostbare last de haven instoomde.
Duizenden belangstellenden waren op het havenhoofd en aan het havenkantoor verzameld, om redders en geredden welkom te heten en geluk te wensen met hun behouden aankomst.
Met de meeste lof vermelden wij hieronder de namen van hen, die zich in de reddingboot bevonden en hun leven waagden om dat van hun natuurgenoten te redden: C. de Roover, schipper; V. de Wit, J. de Jong, Z. Minneboo, C. Schorsij, J. Blinkhof, J. Veen, F. Brederode, J. Smit, P. Bruin, H. Jacobs, roeiers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 april. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip TRIJNTJE, kapt. Gosselaar van Nordshields te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 april. Met een haringvlet is alhier aangebracht een niet noemenswaardig gedeelte inventaris van het gestrande schip WILHELM, kapt. Dickelman, van Stockholm naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 april. Volgens particulier bericht is het stoomschip AFRIKAAN, kapt. Vernes, van Banana naar Rotterdam bestemd, de 28e dezer Madera gepasseerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 29 april. Voor rekening van de heer M.J. de Jager te ’s-Gravenhage is heden op de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier de kiel gelegd voor een ijzeren sleep-schroefstoomboot, JOHANNA CATHARINA, waarvoor de machine zal worden vervaardigd in de fabriek van de heer B. Wilton te Delfshaven (Schoonderloo).


Datum: 01 mei 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 27 april. De passagiers voor Samarang van het stoomschip KONING WILLEM III (opm: van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij), komende van Batavia, zijn gisteren aan een groot gevaar ontsnapt. Bijna terstond na het uitvaren van het havenstoombootje CORRIE, die de passagiers ging afhalen, verhief zich namelijk zulk een hevige branding, dat de reizigers slechts met veel moeite in dit bootje konden overstappen. En op de terugtocht naar de Kali Bahroe werden de zeeën zo sterk, dat de roerpen van de CORRIE te midden der branding stuk sloeg en de angst onder passagiers en equipage in hoge mate toenam. Met veel moeite en niet zonder levensgevaar slaagde men er evenwel nog in om door middel van zeil en trossen het stoomscheepje behouden binnen te brengen. Lof komt is deze toe zowel aan de wakkere gezagvoerder van de CORRIE als aan de bemanning van het wachtschip, die, toen er gevaar begon te dreigen, onmiddellijk de reddingsboot naar de rede zond, welker diensten evenwel gelukkig niet nodig zijn geweest.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Volgens een bij de Vereeniging van Assuradeuren alhier ontvangen telegram was het stoomschip VOORWAARTS heden met mooi weer van Messina naar Malta vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 april. Het Nederlandse schip JAN VAN GALEN heeft heden in publieke veiling, op nadere approbatie binnen twee dagen, 4.730 Kronen plus 6 % opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op aannemelijke voorwaarden uit de hand te koop een zo goed als nieuw volbouwd hecht en sterk tjalkschipshol, groot pl.m. 115 ton, alsmede een idem van pl.m. 75 ton. Te bevragen bij de scheepsbouwmeester J. K. Mulder, te Sappemeer, provincie Groningen.


Datum: 02 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 30 april. De Noorse bark BRILLANT, komende van Pensacola, is als wrak, door het volk verlaten, te IJmuiden binnengekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 30 april. Wegens de hedennacht heersende storm is een Zoutkamper koftjalk, gezagvoerder Koning, beladen met palen, bestemd naar Lemmer, op de Westwal gestrand met verlies van tuig en deklast. De opvarenden zijn hedenmiddag door een Vlielander loodsschuit alhier aangebracht. De sleepboot MAGNET II is uitgegaan ten einde te trachten het schip af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 30 april. Achter de Westen is volgens een hier verspreid bericht een schip gestrand. Men vermoedt dat het de WILHELM is, die uit de Noordergronden is weggeslagen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 april. De bergers van de wijn uit de ROBERT EN PAUL, kapt. J. Harder, hebben wat De Cocksdorp betreft het aangeboden bergloon van NLG 12,50 per vat aangenomen. De bergers te Oudeschild zijn met dit aanbod niet tevreden. Zij hebben heden bij de kantonrechter taxatie en hertaxatie aangevraagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 mei. De Duitse schoener WILHELM, in de Noordergronden gestrand, is gisternacht verdreven en bij paal 13 op Texel, opnieuw gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlie, 30 april. Van het schip PAULINA, kapt. Koning, gisteren van Christiansand aangekomen en opgezeild, en hedenochtend met gebroken mast in het Zuidoosterrak zichtbaar, is door de Vlielander loodsschokker hedennamiddag de equipage en loods gered en te Harlingen aangebracht.
(opm: is de kof POULINA, roepletters PNTK, kapt. J.H. Koning, gebouwd in 1870 en 68 ton nieuwe meting)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 1 mei. Volgens een telegram uit Norden, is de Nederlandse tjalk PETRONELLA, kapt. J.H. Kort, komende met hout van Bremen, gisteren op het Duitse wad verongelukt, de bemanning bestaande uit vader en zoon, is behouden te Norden aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bath, 22 april. Het tjalkschip DE ONDERNEMING, komende uit België met metselsteen, en bestemd naar Amsterdam, bevond zich hedenmiddag in het Nauw van Bath, toen de schipper Sonneveld bemerkte dat zijn vaartuig veel water maakte. Hij zette daarop koers herwaarts, maar op de rede zonk de tjalk. Schipper en knecht hebben zich met de boot gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 30 april. De PAULINA, kapt. Koning, is masteloos en vol water gestrand, en door het volk verlate, assistentie is derwaarts vertrokken.
(opm: zie ook NRC 020582 en PGC 030582)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 april. Men is bezig met het bergen der lading hout van het in de Noordergronden gestrande schip WILHELM, kapt. Dickelman, van Stockholm naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 april. Het schip CAROLINE GJESSING, kapt. Hansen, is in het droge dok van de Marine nagezien en bevonden dat de gehele kiel weg is, en het schip uit elkander gewerkt is, zodat het als wrak beschouwd moet worden. Het zal zo goed mogelijk worden dichtgemaakt om het dok te kunnen verlaten en de lading hout te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Het Nederlandse schip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. C.D Swart, van hier naar Wyburg, is 29 april te Kotka binnengelopen, zijnde door het ijs verhinderd de bestemming te bereiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 april. Als naar gewoonte had zich hedennamiddag een menigte belangstellenden alhier en bij de sluizen verzameld om het vertrek van twee mailboten bij te wonen, toen zich hier het gerucht verspreidde, dat de MADURA bij Westzaan aan de grond was gevaren en dat de mailboot op New York, de AMSTERDAM, daarom later zou vertrekken. Dit gerucht bleek waarheid te zijn. De MADURA kwam eerst om 6 uur in de sluizen en was om 7 uur in zee, de AMSTERDAM was om ongeveer 8.30 in zee. De MADURA heeft een diepgang van 57 decimeter en de AMSTERDAM van 61 decimeter.


Datum: 03 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 april. Het schip CAROLINA GJESSING, kapt. Hansen, is in het droge dok van de Marine nagezien en bevonden, dat de kiel geheel weg en het schip uit elkaar gewerkt is, zodat het als wrak moet worden beschouwd. Het zal zo goed mogelijk worden dicht gemaakt om het dok te kunnen verlaten en de lading hout te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 mei. Het Nederlandse stoomschip VENUS, van hier naar de Middellandse Zee, is met schade aan het dek te Cowes binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 30 april. Door de gehele nacht geheerst hebbende storm is het te Zoutkamp thuis behorende kofschip POULINA, kapt. J.H. Koning, van Christiansand met palen naar de Lemmer bestemd, op de Westwal gestrand en zodanig lek geworden, dat het vol water is en waarbij tuig en deklast verloren gingen. De bemanning is hedenmiddag door een Vlielander loodsschuit hier aangebracht. De sleepboot MAGNET II is uitgegaan om te trachten het schip af te brengen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 mei. De Duitse schoener WILHELM, 26 april in de Noordergronden gestrand, is gisteren door storm en hoge zee verdreven en ter hoogte van Paal 13 op Texels strand vastgeraakt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 mei. Uit IJmuiden wordt ons geschreven: Zoals werd vermeld, is hier gisteren binnen gebracht de door de equipage verlaten met hout geladen Noorse bark BRILLIANT. Het schip werd op ongeveer zeven Engelse mijlen afstand van hier aangetroffen door enige Engelse vissers, die onder bevel van schipper Setterfield de bark hier aanbrachten. Het is vreselijk te zien welke verwoesting de orkaan daar aan boord aanrichtte, van het tuig bestaat alleen een gedeelte van de boegspriet, een stuk van de fokkemast, een stuk grote marssteng met ondermarsra, terwijl ook de barktop is gebroken, alles hangt aan flarden. In de kajuit liggen wild chaotisch deuren, panelen, levensmiddelen, kleden en scheepsbenodigdheden, doch het akeligst van alles is het vermoeden, dat de gehele equipage bij de ramp is omgekomen. Een vermoeden gegrond op het feit dat Setterfield het schip aantrof met een boot op vanglijn, doch onder water, terwijl een andere boot op dek verbrijzeld lag waarbij de scheepspapieren, chronometer, enzovoort. Het heeft dus alle schijn dat de bemanning om het schip te verlaten, omgekomen is.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 april. Het kofschip ANTJE is met verlies van beide ankers uit zee teruggekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 1 mei. De WILHELM, kapt. Karel Diggelman, van Stockholm met gezaagd hout, zit hoog op het Texels strand. Men is druk bezig met het lossen. In dit opzicht heeft de storm dus voordeel aangebracht, daar nu alles gelost wordt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terscheling, 30 april. Heden is de zeetjalk van schipper Zeeders, komende van Harlingen met een lading steen, op de Zuiderzee vastgeraakt. Om 17.00 uur verliet men Harlingen, om 19.00 uur raakte het schip aan de grond, en om 03.00 uur ’s nachts moest de bemanning van vier personen, waarvan drie vaders van grote huisgezinnen, in de mast vluchten, waarin men acht uren bleef, tot ze van hier door een landman ontdekt werden. Spoedig daarop werden door twee reddingboten en de sleepboot toebereidselen gemaakt om te helpen, doch de schuit van de scheepsagent C.Wiegman maakte zich onmiddellijk gereed hulp te verlenen, en met een bemanning van nog tien flinke zeelieden gelukte het de vier schipbreukelingen uit de mast te krijgen en behouden aan wal te brengen. Honderden zagen van de wal af dit werk der naastenliefde met de beste uitslag bekroond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Hedenmiddag te 03.30 uur zou van de werf te Fijenoord (Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij) te water worden gelaten het stoomschip ZAANDAM. Een groot aantal genodigden met hun dames, en onder die genodigden vele autoriteiten, de burgemeester, de oud-burgemeester, enz., begaven zich te 3 uur met een daartoe beschikbaar gestelde Rijnboot van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij naar het etablissement te Feyenoord, ten einde het bekende en toch altijd nieuwe schouwspel bij te wonen. Toen men er aankwam, vond men er reeds duizenden belangstellenden verzameld, terwijl aan de rechteroever van de rivier, langs de Oude Plantage, mede een talrijke menigte post had gevat.
De stutten, die de ZAANDAM aan de helling bevestigden, werden met spoed weggeslagen, nadat het signaal was gegeven dat de vaart langs de rivier moest worden gestremd, daar het aflopende vaartuig anders ongelukken kon aanrichten; maar het trotse gevaarte bleef roerloos op zijn helling. Vruchteloos deed men het op de gebruikelijke wijze de sporen gevoelen; het wilde van te water gaan niet weten. Men wilde het afwinden, maar de ene tros na de andere sprong als glas, zonder dat het vaartuig enige beweging maakte. Toen werd een grote stoomboot voorgespannen, maar de kabels braken, en het schip bleef zitten. De sleepboot, die eenmaal met volle vaart een geweldige ruk trachtte te geven, kreeg een kleine averij, zonder het metalen gevaarte van stelling te doen veranderen. Reeds begon de eb in te treden. Een tweede kleinere sleepboot werd aangespannen; aanvankelijk met even weinig succes. Men wanhoopte er aan het schip deze dag in beweging te krijgen, toen er op het uiterste ogenblik uit duizenden kelen een kreet opging. De ZAANDAM liep eindelijk te water, vuur en rook achter zich latende, de rivier in een golvende zee herscheppende en in blinde vaart voortijlende tot de Oude Plantage, waar het reuzenschip, het is de grootste ijzeren stoomboot die hier te lande op een particuliere werf gebouwd werd, zich in de weke bodem vast woelde. Het was toen 05.45 uur. Men had lang gewacht, maar het schouwspel was ten laatste zeer belangwekkend en het eindelijk te water gaan van het schip prachtig. Bovendien, fraaie voorjaarsweer kon men zich niet denken; de zon scheen met een luister en een warmte alsof het zomer was. Fluks werden door de beide sleepboten pogingen aangewend om de ZAANDAM vlot te brengen. Men zal daarin evenwel vermoedelijk eerst bij de volgende vloed slagen. De genodigden, die zich weer aan boord van de Rijnboot begaven, stapten eerst omstreeks 7 uur aan de wal, de stoornis in de tijd voor hun middagmaal bepaald zo luchthartig mogelijk opnemende. Doch thans nog een woord over de zaak zelve.
Met het stoomschip NEDERLAND had het etablissement Fijenoord reeds het bewijs geleverd dat wij hier volkomen in staat zijn om, even goed en even goedkoop als de buitenlander, grote moderne stoomschepen voor de oceaanvaart te bouwen en af te werken.
Dit bewijs door de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij met veel opoffering geleverd, zette de eerste schrede op de weg om de nationale scheepsbouw te ontlasten van de druk waaronder hij zuchtte, en om eenmaal de miljoenen schat, die tot heden, ook uit ons land, naar Engeland en Schotland stroomden voor de aankoop van schepen, althans gedeeltelijk ook ten bate te doen strekken van de vaderlandse nijverheid; immers waar even goed en even goedkoop door haar wordt geleverd zal iedereen haar de hoogste bloei toewensen.
De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij stak spoedig daarop met lofwaardige bereidwilligheid de behulpzame hand toe door aan het etablissement de ZAANDAM te bestellen, en zonder twijfel zal zij zich nimmer te beklagen hebben over deze daad.
Immers, zowel wat tijd van levering als wat de kostende prijs aangaat, zal zij, indien wij goed zijn ingelicht, minstens even voordelig als bij de beste buitenlander hier ter markt zijn gekomen, terwijl de uitkomsten met de NEDERLAND verkregen alleszins de verwachting aangaat, het Nederlands voortbrengsel voor geen enkel buitenlands zal behoeven onder ter doen. Voor de bewering als zou de Nederlandse nijverheid in het vak van moderne scheepsbouw zo verre ten achterstaan bij de buitenlandse, dat er niet aan te denken viel de schepen van de Nederlandse vloot binnenlands te doen bouwen, zal dus nu weinig plaats meer zijn overgebleven.
De ZAANDAM is lang 100 meter, breed 12 meter, hol 9,2 meter, bruto tonnenmaat ongeveer 2.900 ton, grootste diepgang 7,25 meter, waterverplaatsing 6.300 ton, vermogen van de machine 1.650 paardenkracht, compound machine met hogedruk cilinder van 43, lagedruk cilinder 76 middellijn, bij een slaglengte van 48, alles Engelse duimen.
Het schip heeft de hoogste klasse van Veritas en van de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren. Het wordt getuigd als brik en is ingericht voor 48 passagiers 1e klasse, terwijl in de ruimte benedendeks inrichtingen komen voor landverhuizers.
Aan alle eisen voor gerief en verzorging, die tegenwoordig aan de grote Oceaanstomers gesteld worden, wordt in alle opzichten en ruimschoots voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan de aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Java is het jaarverslag uitgebracht. Daarin leest men:
Het netto saldo van de exploitatie bedraagt NLG 264.568,32½. Behalve de volgende afschrijvingen, namelijk op oprichtingskosten, die thans geheel van de balans zijn verdwenen, ad NLG 4.000, op de kolenloods te Batavia ad NLG 4.000, op geld lening-dienst ad NLG 9.948,50 en op de stoomschepen CELEBES, MADURA en KONINGIN EMMA ad NLG 103.000 hebben wij op de winst- en verliesrekening nog een bedrag van NLG 65.000 gereserveerd, op rekening van vernieuwing van dekken en ketels van het stoomschip CELEBES, die in het laatst van dit jaar daaraan zal worden bewerkstelligd. De ketels zouden nog wel enige jaren dienst kunnen doen, doch daar de dek vernieuwing niet langer kon worden uitgesteld, is het voordeliger de ketelvernieuwing gelijktijdig te doen plaats vinden. De werkzaamheden zullen worden verricht aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen alhier.
Op deze balans wordt niet meer gevonden het stoomschip JAVA, hetwelk in het afgelopen jaar is verkocht. Na 4½ jaar in de oost te hebben gevaren moest het naar huis komen, om nagezien te worden, en bleek het bij deszelfs aankomst te Liverpool, dat, indien wij het in de vaart wilden houden, zowel ketelvernieuwing als andere reparaties noodzakelijk zouden zijn. Tegelijkertijd konden wij met de Maatschappij Nederland, die de JAVA in haar mail lijn niet kan gebruiken, overeenkomen, dat bij verwijdering van dat stoomschip uit het contract, een hogere percentage voor de KONINGIN EMMA werd verkregen, die ons over een jaar als het afgelopen jaar een zuiver voordeel zal opleveren van NLG 15.000.
Terwijl alzo de verwijdering van de JAVA een voortdurende jaarlijkse verbetering van inkomsten heeft verzekerd, heeft evenwel de verkoop, tegenover de boekwaarde een nadelig saldo opgeleverd, dat in het debet van de winst- en verliesrekening wordt gevonden, zodat die tenslotte sluit met een nadelig cijfer van NLG 276.389,99.
Met de verkoop van het stoomschip JAVA heeft ons streven om de voor de exploitatie van de Javalijn minder geschikte schepen te verwijderen en alleen zulke te bezitten, die geheel aan de eisen van de vaart beantwoorden, thans het voorgestelde doel bereikt. Reeds vroeger hebben wij de wens van belangrijke afschrijving op het materieel uitgesproken en nadere voorstellen daaromtrent in uitzicht gesteld. Wij geloven dat voor een zodanige afschrijving, die wellicht meer zou moeten bedragen dan het thans daarvoor aangewezen cijfer, nu het geschikte tijdstip is gekomen. In verband hiermede wordt door ons overwogen of het niet wenselijk zou zijn tot een reductie van het maatschappelijk kapitaal over te gaan. In dit geval zullen weldra hiertoe strekkende voorstellen aan uwe goedkeuring worden onderworpen.
5 % geldlening. In 1881 werd voor een bedrag van NLG 55.000 aan obligaties uitgeloot, makende met de vroegere uitlotingen een totaal van 297 stuks, waarvan tot 31 december 1881 waren afgelost 268, zodat het bedrag van de lening op de balans voorkomt met
NLG 1.732.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 mei. Heden is alhier van Hamburg aangekomen het stoomschip URANIA met verlies van een gedeelte der deklast en meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Amerikaanse bladen maken melding van klachten, te New York ingediend, tegen de gezagvoerder van de SURREY (opm: in dienst) van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, die 18 april aldaar aankwam met 1.252 passagiers aan boord. Volgens de N.-Y. Handelsztg. heeft de boarding officer Grülle de getuigenis afgelegd, dat het vaartuig met passagiers overladen was en dat de tussendekspassagiers niet naar het geslacht gescheiden waren. Ook hebben, volgens de Evening Telegram, twee passagiers zich beklaagd bij de commissarissen voor de emigratie over de behandeling aan boord, waarop commissarissen een onderzoek geopend hebben. De klachten luidden over slechte ventilatie, onvoldoende en slechte voeding, gebrek aan water. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 1 mei. Het Nederlandse kofschip TJALDA SUZANNA, kapt. J. Luken, van Rotterdam naar Koningsbergen met staafijzer is te Westerhever gestrand en zal waarschijnlijk wrak worden. Morgen zal men trachten van de lading te bergen.


Datum: 04 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 maart. Sedert 15 dezer kwam in de positie van onze markt in hoofdzaak geen verandering. Wel heerste er in de afgelopen veertien dagen enige vraag naar scheepsruimte, en zou het dus bij het geringe aantal disponibele schepen niet mogen verwonderen wanneer de eerstvolgende afdoeningen goede cijfers tot basis bekomen, doch men mag niet uit het oog verliezen dat voorlopig alleen restanten uit de vorige oogst af te laden zullen zijn, en acht men het dientengevolge niet veilig op een vaste stemming en duurzame verbetering van vrachtkoersen te bouwen. Naar Nederland werd een schip aangelegd hoofdzakelijk voor arak. In deze richting heerst overigens de minste vraag en blijft het uitermate moeilik een lading samen te stellen. Naar het Kanaal werden schepen gezocht en blijft vraag bestaan, zowel voor droge als voor stroopsuiker; voor laatstgenoemde werd een klein ijzeren schip opgenomen tot GBP 2.12/6 per ton ingenomen gewicht, hetgeen in aanmerking der omstandigheden en de vorige afdoening eerder billijk dan anders genoemd kan worden. Naar Amerika werd voor koffie uit de laatste veiling en om verder met licht goed op te vullen een schip opgenomen met bestemming New York; voor een gedeelte der geveilde koffie zijn intussen nog geen instructies ontvangen en zal dus later nog enige ruimte daarvoor benodigd zijn. Naar Australië werd ruimte gezocht en opgenomen; voor suiker naar Sydney werd GBP 1.5/- besteed. Kustvrachten zonder levendigheid; voor zout van Madura naar Java’s noordkust werd intussen weer een charter bekend. De laatst gesloten bevrachtingen zijn: Nederlands, stoomschip PRINSES AMALIA, NLG 92,50 koffie, NLG 85 tabak, NLG 40 tin, NLG 120 indigo naar Amsterdam. Het Nederlands-Indisch schip MARIE werd bevracht met suiker naar Sydney tegen GBP 1.5/-
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE en BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het nieuwe stoomschip PRINS FREDERIK, kapt. Berkelbach van den Sprenkel, heeft gisteren met het beste gevolg op de Clyde proef gestoomd en zou heden, de 3e mei, van Greenock vertrekken naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar wij vernemen zal de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap alhier over het afgelopen boekjaar een dividend van 17 pct. uitkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 3 mei. Heden vertrok van de werf van de heren J.& K. Smit alhier de nieuw gebouwde salonstoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN, bestemd voor de vaart tussen Nijmegen en Rotterdam. Deze boot, die geheel ingericht is voor passagiers, is volgens de nieuwere eisen des tijds zeer net afgewerkt. De zijwanden van het ruime salon zijn, in plaats van met hout, geheel met marmer afgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 3 mei. Volgens particulier bericht is het schip ARCHIPEL, kapt. Post, gisteren van Lissabon te Gibraltar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 3 mei. Uit het bovenschip van de Duitse schoener WILHELM, welke hier hoog op het strand zit, kan de lading per voertuig worden geborgen. Men denkt met het werk nog deze week klaar te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 3 mei. Volgens particulier telegram is het bij Panaroekan op strand gezeten hebbende Nederlandse schip GEDEH, kapt. H.J.E. Welman, te Soerabaija verkocht, en heeft het casco NLG 7.500 en de inventaris NLG 2.900 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 mei. Het Nederlandse stoomschip HECLA, van Cadix naar Amsterdam, is met schade aan de machine te Lissabon binnengelopen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 2 mei. Het lossen uit de WILHELM wordt voortgezet.
De geborgen lading uit de ROBERT EN PAUL, kapt. Harder zal regelrecht, voor zover onbeschadigd, van hier naar Hamburg worden vervoerd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Het door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij gehuurde Engelse stoomschip NEMESIS, een zeer groot, zwaar getuigd schip van 360 voet lengte, en bestemd voor de Amerikaanse vaart, is hedenochtend in het spoorwegbassin Rietlanden aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cowes, 30 april. Het stoomschip VENUS, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Lissabon, is alhier binnen gelopen om steenkolen in te nemen. Het had zware schade aan de hut bekomen, de kapitein was gewond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 mei. De Groninger tjalk TRIENTJE SCHUITEMA, kapt. E.J. Mooi, naar Brussel bestemd, welke in Eitzensloch strandde en daarbij lek werd, heeft het lek provisioneel gestopt en lost de lading in de tjalk GESINA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 29 april. Scheepsvrachten. Voor zeilschepen kwamen in de laatste tijd tot de volgende koersen bevrachtingen tot stand. Naar Kiel, Lübeck, Flensburg en Wismar 17 mark, Denemarken 17 à 18 mark., Zuid-Zweden 17 mark, Norrköping en Gothenburg 18 mark, het Eiderkanaal, Stockholm en Oost-Noorwegen 21 mark, alles per 2.500 kilo rogge; naar Groningen en Leeuwarden NLG 17,- per 2.400 kilo tarwe; naar de Firth of Forth Sh.1/6, Oost-Engeland Sh.2/-, Gent Sh.2/3 à 2/6 per 500 Engelse ponden tarwe; naar Dordrecht NLG 18,- per tult kapbalken; naar Granville Sh.28/-, Lissabon Sh.32/6 à 35, Fanoe bij Bergen Sh.20/- per ton hennep; naar Aberdeen Sh.20/- per ton lompen; naar Dundee Sh.10/3 per load balken.


Datum: 05 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 26 april.Scheepsvrachten. Aan disponibele zeilschepen heerst groot gebrek. Gesloten werd per stoomschip: naar het Continent Sh.2/- per 320 Engelse pond haver, Ffrs.33 per ton vlas; naar de Oostkust van Engeland Sh.1/9 per 320 Engelse pond haver; naar Aberdeen en Burnt Eiland Sh.25/- per ton vlas. Per zeilschip: Naar Leuven Sh.59/- 59 per standaard planken; naar Aarhuus 15 mark per uitgeleverde 2.000 kilo’s lijnzaad; naar Lissabon 29 mark en 15% per ingenomen last hennep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 mei. Het Handelsblad schrijft, dat de Nederlandse commissie voor de landverhuizers zich voor het vertrek van de SURREY, tegen wier gezagvoerder te New York klachten zijn ingediend, had overtuigd, dat alle vereisten omtrent aantal passagiers, scheiding van seksen enz. waren nageleefd. Wat de klacht van de overlading betreft, oppert het blad het vermoeden, dat zij haar oorsprong vindt in hetzelfde verschil van berekening, dat verleden jaar aanleiding gaf tot aanhouding van de gezagvoerders van 10 à 12 schepen. De Amerikaanse wet rekent namelijk kinderen tot 8 jaar toe voor halve passagiers, de Europese wet kinderen tot 12 jaar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip NEMESIS, één der grootste stoomschepen die hier ooit zijn aangekomen, arriveerde gisteren aan de Rietlanden. Door de experts van de Regeringscommissie van toezicht op de landverhuizing onderzocht, werd bevonden dat het schip is ingericht voor het vervoer van 1.050 passagiers derde klasse, en 80 passagiers eerste klasse. Met de afvaart van dit schip wordt de 10e mei ’s morgens 11 uur de geregelde wekelijkse dienst van de directe lijn Amsterdam – New York van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij geopend. De derde klasse van de NEMESIS is reeds geheel besproken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 3 mei. Het Nederlandse tjalkschip TRIENTJE SCHUITEMA, kapt. E.J. Mooi, welke in Eitzensloch strandde, is af- en hier door de sleepboot TEUTONIA in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Stettin, 28 april. Scheepsvrachten. Gesloten werd naar Terneuzen Sh.9/- per load grenen hout; naar Harlingen 7 mark per kubieke meter eiken hout. Per stoomschip naar Amsterdam en Antwerpen Sh.2/-, Rotterdam Sh.1/9 per quarter tarwe; naar Amsterdam Sh.10-/, naar Rotterdam 9 sh. per ton meel; naar Amsterdam Sh.17/6, Rotterdam Sh.20/- per ton raapolie; naar Amsterdam Sh.10/- , Rotterdam Sh.9/- per ton zink; naar Amsterdam NLG 16,-, Rotterdam NLG 17,- per 2.000 kilo suikerriet in zakken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bahia, 6 april. Het Nederlandse schip WINSCHOTEN II, van Aracaju naar Het Kanaal, hier lek binnengelopen, na op een gezonken wrak gestoten te hebben is afgekeurd en voor 1.050 mille reis verkocht. Er is nog geen schip gevonden om de lading over te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Messina, 28 april. Van de lading van het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS zijn alhier opgeslagen 7.665 balen koffie, 277 balen tabak, 21 kanassers indigo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 4 mei. Het Nederlandse kofschip PAULINA, kapt. Koning, zaterdagnacht op de Westwal gestrand, is heden na een gedeelte lading gelost te hebben af- en binnengebracht.
(opm: zie ook NRC 020582 en PGC 030582)


Datum: 06 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 mei. Het lossen van de WILHELM duurt voort. Het vaartuig zit zonder het onderschip, dat veel noordelijker tussen de beide slaffers (opm: mogelijk: slufters) op strand sloeg, met zijn lading in het strand. Het onderschip kon echter ook gesloopt worden.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaija, 4 mei. Heden is alhier van Panaroekan aangekomen de Nederlands-Indische brik GEDEH, kapt. Mohamet Saleh Baradja.
(opm: dit is de vroegere Nederlandse GEDEH, ex-IDA GEERTRUIDA, in april 1882, liggende te Panaroekan met schade, verkocht; zie ook Lloyds Register 1888).

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 mei. De zeetjalk van schipper Zeeders is leeg gepompt, en door de sleepboot ADSISTENT binnen gesleept. De tjalk heeft belangrijke schade aan boorden, het roer is weg en de zeilen zijn gescheurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. Volgens telegram is het barkschip MEDEN, kapt. Schall, heden van Falmouth te Banjoewangie gearriveerd, na een reis van 105 dagen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. Het Nederlandse schip VOORWAARTS, kapt. Schuth, van Cardiff naar Rio Grande, is in aanvaring geweest en op de modder gezet moeten worden om zinken te voorkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 5 mei. Voor rekening van de heer Joost Pot alhier is heden van diens werf met goed gevolg te water gelaten de logger VLAARDINGEN I, bestemd voor de haring- en kabeljauw-visserij, zullende gevoerd worden door stuurman M. Bruin.


Datum: 07 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 mei. De 1e mei is door de heren John Elder & Co. van hun werf te Fairfield te water gelaten het stoomschip INSULINDE, zullende varen onder Nederlandse vlag. Het is groot 3.100 ton en bestemd voor de dienst tussen Amsterdam en Nederlands Indie. het schip is voorzien van machines van 2.500 pk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het Nederlandse schip DEN HELDER, kapt. C. Rab, ligt thans te Newcastle zeilklaar naar St. Petersburg om daarna te Slavianka een lading in te nemen naar hier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 4 mei. Het stoomschip ST. DUNSTAN, van Liverpool was op de rede van Penarth in aanvaring met het naar Rio Grande bestemde Nederlandse schoenerschip VOORWAARTS, kapt. H.R. Schuth, hetwelk op de modder gesleept werd om zinken te voorkomen. De VOORWAARTS, is heden in het dok gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 6 mei. Heden arriveerde alhier van Glasgow het stoomschip PRINS FREDERIK. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 6 mei. Van het etablissement van de heren P. Smit Jr. alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer Wm. Ruys te Rotterdam gebouwde stoomjacht TENDER. De compound machine en stoomketel zijn mede aan dezelfde fabriek vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 6 mei. Andermaal liep heden bij de heer Joost Pot alhier een logger van stapel, bijgenaamd VLAARDINGEN II, bestemd voor de haring en kabeljauwvisserij, en zullende gevoerd worden door stuurman Jan van der Wind, terwijl bij de heren Verwey en Co. een soortgelijk vaartuig te water werd gelaten, waaraan nog geen naam gegeven is, maar dat binnen enkele dagen in het openbaar zal worden verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Met het stoomschip MAAS, kapt. Bakker, zaterdag 6 mei van Rotterdam naar NewYork vertrekkende, zullen ongeveer 600 emigranten vertrekken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 5 mei. Volgens een telegram is het barkschip MEDEA, kapt. Schall, heden te Falmouth van Banjowangi gearriveerd, na een reis van 105 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 mei. Het Nederlandse schip GEERTJE, kapt. J.P. Sterrenberg, van Rio Grande naar Falmouth, is zwaar lek te Rio Janeiro binnengelopen en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 2 mei. Nederlands schip EPPIENA, kapt. H. Leeuw, van Harlingen naar Memel, is na volbrachte reparatie heden van hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 mei. Volgens telegram is het Nederlandse schip ANGELIQUE ALETTE, kapt. Poldervaart, gisteren wel te Figueira aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het Nederlandse schip HOLLAND, kapt. F. Coerkamp, van hier naar Wyborg is 4 dezer wegens het ijs te Kotka binnengelopen. Alles wel.


Datum: 08 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 mei. Men hoopt de WILHELM heden geheel leeg te krijgen. Het lossen werd door bijzonder gunstig weer bespoedigd.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 4 mei. Het stoomschip ST. DUNSTAN, van Liverpool , was op de rede van Penarth (Wales) in aanvaring met het naar Rio Grande bestemde Nederlandse schoenerschip VOORWAARTS, kapt. Schuth, hetwelk op de modder gesleept werd om zinken te voorkomen. De VOORWAARTS is heden in het dok gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 mei. Het Nederlandse schip MARGARETHA, van Burnt Island naar Koningsbergen, is lek te Dundee binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode

Door de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde, gevestigd te Amsterdam met een kapitaal van NLG 2.400.000,- is thans een prospectus uitgevaardigd tot aanvulling van dit kapitaal waarvoor nog 1.800 aandelen van NLG 1.000,- à pari kunnen worden geplaatst. Woensdag 29 maart zou de inschrijving worden geopend. De Maatschappij heeft tot doel het tot stand brengen en onderhouden ener stoomvaartverbinding tussen Nederland en Nederlands-Indië. Aan andere maatschappijen is het gebleken, dat de stoomvaart op Indië zeer goede resultaten oplevert en veel meer zekerheid dan het speculeren in fondsen.
In de berekeningen, welke door het bestuur van Insulinde medegedeeld zijn, worden uitvoerig de redenen uiteengezet en door cijfers gestaafd, waarom deze onderneming groter voordelen kan afwerpen dan bijvoorbeeld de schepen der Maatschappij Nederland, daar Insulinde voornamelijk de vrachtvaart en niet het vervoer van passagiers beoogt. Op de kosten van uitrusting, onkosten enz. moet dit natuurlijk van veel invloed zijn.
Waren deze berekeningen van onbekenden afkomstig, men zou ze in twijfel kunnen trekken; maar de commissarissen behoren tot de meest solide handelsfirma’s, evenals de namen der directeurs een waarborg voor degelijkheid dezer onderneming zijn, terwijl de voorwaarden naar het ons voorkomt, ook voor de aandeelhouders zeer gunstig zijn gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Advertentie. Openbare verkoping op woensdag de 10e mei 1882 ten 12½ ure, in het logement De Hollandsche Tuin te Vlaardingen, van een de 16e mei ll. van stapel gelopen loggerschip, geheel naar de eis ingericht voor de haringvisserij, groot 64,22 tonnen, ladende ongeveer 26 x 14 haringtonnen, met masten en verder rondhout, lijnen en dergelijke.
Dagelijks te bezichtigen aan de werf van de heren J. Verweij & Co. te Vlaardingen.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen.


Datum: 09 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 8 mei. Voor scheepsruimte blijft de vraag nog steeds aanhouden en werden de vorige week enige zeilende schepen bevracht tegen Sh.12/- per 10 quarters haver naar Londen of Oostkust, benevens gratificatie. Voor het Bristolkanaal werd een schip gecharterd tegen Sh.17/-, terwijl een schip naar de Franse voorhavens Ffrs. 17 per 30 hectoliter haver bedong. Er is ogenblikkelijk geen scheepsruimte aanwezig.
(opm: de Franse voorhavens zijn de Franse havens ten noorden van Rouaan/Le Havre)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Het van Port Said naar Marseille vertrokken stoomschip PRINSES AMALIA, kapt. Hissink, zal te Messina de door het stoomschip VOORWAARTS gedebarkeerde troepen aan boord nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. De lading van de WILHELM is gelost.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Na de schade hersteld te hebben, belopen op de overtocht van Southampton bij de orkaan van afgelopen zaterdag, was het stoomschip MADURA, de 4e mei gereed om vandaar te vertrekken, toen bij het aanzetten van de machine op de rivier bleek dat die weigerde aan te slaan. Het stoomschip is daarna naar het dok teruggekeerd en de machine wordt nagezien, waarmede dacht morgen gereed te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. De bergers te Oude Schild van de vaten wijn uit de verbrijzelde brik ROBERT EN PAUL, kapt. Harder, hebben het aanbod van NLG 15 bergloon voor ieder onbeschadigd vat, aangenomen. De verzending van de wijn naar Hamburg zal in deze week plaats hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 mei. Het Nederlandse schoenerbrikschip J.H. HENKES, van Maracaibo bestemd naar Delfshaven, is bij Dungeness van een loods voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 mei. Het Nederlandse schoenerschip ANNA MARIA, kapt. Manneken, van Vlaardingen naar Oporto, is 7 mei op de hoogte van de Singels gepraaid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Wij ontvingen het verslag van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Ten gevolge van de lage vrachten, lezen wij daarin, waren de ontvangsten voor goederenvervoer in 1881 NLG 264.016 of NLG 5.000 per reis minder dan in 1880. Het passagiersvervoer was echter groter zodat daarvan NLG 227.632 meer werd ontvangen. De exploitatie leverde een overschot op van NLG 584.945,25 of na aftrek van alle kosten van NLG 463.401,22½. Er wordt hiervan aangewend voor afschrijving op de schepen NLG 145.625, voor het reparatie- en ketelfonds NLG 177.834,34, en voor het uitkeren van dividend NLG 45 per aandeel in het oude kapitaal en NLG 15 per aandeel in de nieuwe uitgifte. Het verslag verdedigt het besluit om de afvaarten tussen Rotterdam en Amsterdam te splitsen in het belang van de deelnemers uit hoofde van de staat van de Rotterdamsche Waterweg. Plaatsgebrek verbiedt ons voor heden grotere uitvoerigheid; morgen komen wij nader terug op dit verslag.


Datum: 10 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 6 april. Er heeft in de afgelopen maand een droevig scheepsongeluk in Indië plaats gehad. Het schip de HOLLANDER, de 5e maart van Banjoewangie naar Sydney vertrokken, is waarschijnlijk door zelfontbranding van aan boord zijnde niet goed gedroogde kapok, in brand geraakt en zo snel verbrand, dat de opvarenden zonder mondvoorraad in de boot nog nauwelijks de vuurdood ontkwamen. De gezagvoerder lag ziek in zijn kooi, en heeft de derde dag in de boot in overspanning zich zelf van kant gemaakt. De 5e dag zijn de schipbreukelingen, waaronder drie Europeanen, opgenomen door een schip en, na verzorgd en bekomen te zijn, na proviand en zeiltuig voor hunne boot gekregen te hebben, hebben zij, liever dan mee naar de Kaap te gaan, weer zee gekozen en zijn na dertien dagen te Banjoewangie goed en wel aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 9 mei. Heden werd van de werf der heren Gebr. Pot alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren zeilschip voor de Rijnvaart, groot 175 last, gebouwd voor rekening van de heer J. de Vier te Amsterdam.
Daarna werd de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot 90 last, te bouwen voor rekening van de heer P. Schoenmakers te Dussen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 april. Vrachten, Scheepsruimte is schaars, zijnde sommige der zich op de kust bevindende schepen reeds onder charter. Er werden geen bevrachtingen van Nederlandse schepen bekend gemaakt.
Onbevrachte Nederlandse schepen: MARIE en BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 9 mei. Volgens een van Batavia ontvangen telegram, zou het Nederlandse schip INSULINDE, kapt. Van de Gevel, de 8e mei van Java naar Het Kanaal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 8 mei. Volgens ontvangen telegram van North Shields is het fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, heden namiddag goed en wel aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag van de directie der Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij aan heren commissarissen, over het jaar 1881, waaruit in het tweede blad van heden reeds iets is medegedeeld, luidt aldus:
In de eerste plaats herinneren wij dat in het afgelopen voorjaar door ons uitvoering werd gegeven aan het besluit tot uitgifte van een miljoen kapitaal, waartoe wij door u waren gemachtigd. De inschrijvingen, de preferente daaronder begrepen, bedroegen
NLG 1.126.500; aan de niet preferente inschrijvers kon slechts 64 % van hunne inschrijvingen worden toegewezen.
Zoals bereids was besloten, werd voor dat kapitaal het stoomschip AMSTERDAM van de eigenaars ingekocht, en een contract gesloten voor de aanbouw van een nieuw stoomschip van ongeveer 3.000 tonnen met de Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij alhier.
Aan dat nieuwe stoomschip werd de naam ZAANDAM gegeven en wij koesteren de hoop, het in juli van dit jaar in de vaart te kunnen brengen.
Wat onze exploitatie in het jaar 1881 aangaat moeten wij er al dadelijk op wijzen dat de vrachten van New- York voortdurend laag bleven, maar vooral in de tweede helft van het jaar allertreurigst waren. De oorzaken daarvan zijn niet ver te zoeken; in de eerste plaats de verbazende toename van aangeboden scheepsruimte, doordien bijna alle grote stoomvaartlijnen hunne vloten met tal van kolossale stoomschepen hebben vermeerderd, de oprichting van verscheidene nieuwe stoomvaartlijnen en het drukke personenvervoer, dat al die grote stomers telkens zo snel mogelijk weder te New-York teruggebracht: in de tweede plaats het feit dat de speculatie in de Verenigde Staten, zich al vroeg van het stapelartikel graan had meester gemaakt en bij de matige prijzen in Europa niet wilde verkopen. In de vrachten naar New-York, door de grote concurrentie reeds lang tot een zeer lage standaard gedaald, was mede nog niet veel verbetering te bespeuren; en bij de omstandigheid dat onze grootste schepen, door gebrekkige verbinding van Rotterdam met de zee, slechts gedeeltelijk beladen konden worden, waren de bevaren uitvrachten niet voldoende om ons voor de lagere retourvrachten schadeloos te stellen. Het resultaat is dan ook geweest dat de ontvangen vrachten belangrijk lager zijn gebleven dan in 1880. In dat jaar toch deden onze gecharterde schepen 37 reizen met een ontvangst aan bruto- uitvrachten van NLG 456.756, en bruto retourvrachten NLG 1.248.768, terwijl die cijfers in het nu afgelopen jaar bedroegen in 35 reizen, respectievelijk NLG 391.632 en
NLG 1.049.876, dus te samen het aanzienlijk bedrag van NLG 264.016 of NLG 5.000 per reis minder. Voegt men hierbij de steeds toenemende grote kosten, die onze exploitatie drukten, door de moeilijkheid om de grote stoomschepen aan de stad of naar zee te krijgen, dan kan niemand het verwonderen, dat onze vrachtvaart in 1881 geen betere resultaten heeft afgeworpen. De totale goederenbeweging in 1881 bedroeg naar New-York plus minus 37.000 tonnen en van New-York plus minus 76.000 tonnen tegen 32.000 en 78.000 respectievelijk in 1880.
Gelukkig kwam het levendig personenvervoer onze exploitatie veel tegemoet. In 1881 werden vervoerd per reis kajuitspassagiers 23 tegen 13 in 1880, tussendekspassagiers 492 tegen 284 in 1880.
De passagegelden bedroegen per reis in 1881 NLG 19.846 tegen NLG 13.054 in 1880, terwijl in totaal aan passagegelden werd ontvangen NLG 684.528, of NLG 227.632 meer dan in 1880. Het totaal der vervoerde kajuitspassagiers in 1881 was 784 en van de tussendekspassagiers 16.716, tegen 436 en 9.968 in 1880.
Omtrent ons materieel kunnen wij u de volgende bijzonderheden in herinnering brengen. Ons stoomschip SCHIEDAM werd van nieuwe stoomketels voorzien en opgebouwd tot een vol drie-deks schip. Daardoor is niet alleen een veel ruimere en meer doelmatige inrichting voor tussendeks- passagiers verkregen, maar werd het ook beter dan vroeger geschikt voor de overvoer van zware ladingen. De salons en verblijven voor kajuitspassagiers werden op de meest comfortabele wijze ingericht en dit stoomschip kan thans geheel en al op gelijke lijn gesteld worden met onze beste en nieuwste stoomschepen.
De EDAM, gelijk u bekend is, voor rekening van een rederij gebouwd en door onze maatschappij gehuurd, kwam in oktober gereed en vertrok voor de eerste maal naar New- York de 29e van die maand. Na een bijzonder vlugge en voorspoedige uitreis van 12 dagen, verloor dat schip, dat overigens in elk opzicht uitstekend voldeed, op de terugreis twee van de schroefbladen, waardoor schade aan de schroefkoker ontstond; en op de tweede uitreis verloor het al de vier schroefbladen, dreef dientengevolge op de Nantucket-Shoals, waar het twee malen stootte en werd later door een Engels stoomschip te New-York binnengesleept.
De oorzaak van dat herhaalde verlies der schroefbladen is niet met zekerheid op te geven, doch thans zijn voorzieningen genomen, die, naar wij stellig verwachten, het gewenste resultaat zullen hebben.
Ook ons stoomschip AMSTERDAM bleef in het buitengewoon stormachtige najaar van 1881 niet vrij van schade, en kwam de 15e december, na een uiterst gevaarvolle en langdurige reis, in zeer ontredderde toestand te New-York binnen, een toestand dien het trouwens gemeen had met alle omstreeks die tijd aangekomen stoomschepen, terwijl enige zelfs geheel waren verongelukt. De reparaties aan beide schepen hebben tot ons leedwezen belangrijke sommen vereist, voor een groot deel veroorzaakt door de hoge kosten van dokhuur; de geleden schaden zijn overigens door onze assurantie gedekt.
De W. A. SCHOLTEN en P. CALAND bleven na de reparaties van het voorjaar in zeer goede staat en ongedeerd. Ook de MAAS en ROTTERDAM bleven vrij van schade. Voor het laatste schip staat een stel nieuwe ketels gereed, dat in de loop van het jaar zal worden ingezet, en die bereids uit het ketelfonds zijn gekweten.
Zoals u uit de rekening over het afgelopen jaar is gebleken, leverde de exploitatie een bruto overschot op van NLG 584.945,25 of na aftrek van alle onkosten NLG 463.431,22½. Op onze voorstellen om daarvan aan te wenden, voor afschrijving op de schepen NLG 145.625, voor het aanvullen van het reparatie- en ketelfonds, waaruit voor de verbouwing van de SCHIEDAM ruim is moeten geput worden, NLG 177.834,34, en verder voor het uitkeren van een dividend van 9 % of NLG 45 per aandeel van het oude kapitaal, en een derde daarvan, of NLG 15 per aandeel, in de nieuwe uitgifte van 1881, mochten wij tot ons genoegen uwe goedkeuring erlangen. Ware het niet dat onze zo gebrekkige toegangen tot de zee, ook het afgelopen jaar weder hoogst aanzienlijke extra uitgaven veroorzaakt hadden dan zou het resultaat van onze exploitatie zeker veel gunstiger zijn geweest.
Het is dan ook wel voornamelijk om die reden, dat wij er in de aanvang van dit jaar bij u aandrongen, ons te machtigen onze dienst in dier voege te wijzigen, dat onze grootste en meest diepgaande schepen om de veertien dagen van Amsterdam zouden afvaren en daar binnenkomen, terwijl de andere minder diepgaande om de veertien dagen van Rotterdam zouden blijven vertrokken; op die wijze konden wij dan toch een wekelijkse dienst van Nederland naar New-York behouden. Een geregelde stoomvaartlijn van Europa naar de
Verenigde Staten, die ook voor personenvervoer is ingericht, kan op de duur niet behoorlijk worden gedreven dan met grote en krachtige schepen, hetgeen door ons in het oog is gehouden bij de aanbouw van de AMSTERDAM, EDAM en ZAANDAM. Die schepen komen evenwel niet tot hun recht, wanneer ze niet varen op een haven waar voldoende diepte gevonden wordt om beladen aan te komen en te vertrekken.
De vele extra onkosten en nadelen, die het varen van Rotterdam met die grote en diepgaande schepen thans na zich sleept, zijn veel aanzienlijker dan de meerdere administratiekosten, lichterlonen enz., die het varen van beide plaatsen ons veroorzaken zal.
Veel minder geldt het bezwaar voor de andere schepen, die niet zo diep gaan, zodat wij dan voor de helft van onze vaart nog niet te miskennen voordeel zouden behouden van de zo gunstige ligging van Rotterdam ten opzichte van de Rijnvaart, voor de andere helft het nut hebben van de betere communicatie.
Terwijl wij dan ook in het vorige jaar ons gevoelen uitspraken dat de tijd nog niet was gekomen om tot een splitsing van onze afvaarten tussen Rotterdam en Amsterdam over te gaan, waren wij thans van oordeel dat met die stap niet langer mocht worden gewacht en dat het belang van onze deelhebbers dien noodzakelijk maakte. Na rijp beraad werden onze inzichten te dezen opzichte door u gedeeld en overeenkomstig artikel 2 van onze statuten de machtiging door u gegeven. De nodige toebereidselen werden terstond gemaakt; de 21e maart laatstleden is het eerste stoomschip, de EDAM, reeds te Amsterdam aangekomen en de 8e april weder van daar vertrokken met een gewicht aan goederen en steenkolen aan boord van 3200 tonnen, diepgaande 66 decimeters. Vier uren na het vertrek van Amsterdam was het schip in zee. Wij vertrouwen dat het genomen besluit, hoe betreurenswaardig ook voor Rotterdam, voor onze maatschappij goede gevolgen zal hebben.
Over de loop die de zaken in dit jaar zullen nemen, valt nog niet veel te zeggen. Ofschoon er veel tussendeks- passagiers te vervoeren zijn en de uitvrachten wel iets beter werden, blijven de vrachten van New-York naar Europa ongekend laag, en leverden de gedane reizen nog niet zeer gunstige resultaten. De toestanden in de handel met de Verenigde Staten wisselen echter snel, en wij achten het waarschijnlijk dat enige verbetering niet lang kan uitblijven.
Commissarissen voegen hierbij:
Het schijnt ons toe, dat aan ommestaand verslag weinig is toe te voegen. De naam van onze maatschappij duidt aan dat zij een Nederlandse is, en het besluit, zoals uit de verklaringen van de directie voldoende blijkt, door het belang van de deelhebbers geëist om nu ook van Amsterdam te gaan varen, kan dan ook niemand verwonderen.
Alleen dit wensen wij er nog van te zeggen. De grote concurrent van Nederland in het stoomvaartverkeer met de Verenigde Staten, is Antwerpen, en de concurrentie met Antwerpen is ontegenzeggelijk het best vol te houden uit het zo veel beter gelegen Rotterdam. Van daar dat dan ook eerst alleen uit Rotterdam werd gevaren en indien de voltooiing van de Rotterdamsche Waterweg zich niet voortdurend nog had laten wachten, zou er voorzeker ook geen aanleiding geweest zijn, om in de afvaarten verandering te brengen. Maar met de grotere en meer diepgaande schepen, waarmede thans de vaart gedreven moet worden, en die in de hoop op een verbeterde waterweg werden gebouwd, konden wij niet langer op een haven blijven varen, waar de nodige diepte nog altijd ontbreekt; daardoor alleen werd de genomen maatregel noodzakelijk.
Of onze maatschappij, zoals zij nu over de twee Nederlandse havens is verdeeld, haar terrein, tegenover de steeds scherper wordende concurrentie van Antwerpen, zal kunnen behouden, is vooraf niet met zekerheid te zeggen. De directie twijfelt daaraan niet, en ook wij koesteren dat vertrouwen. Wanneer wij ons herinneren de grote verliezen door de maatschappij geleden in de eerste jaren van haar bestaan, toen de oudste en rijkste stoomvaartmaatschappijen op Noord- Amerika met ondergang werden bedreigd; ons rekenschap geven van de grote moeilijkheden waarmede het varen van onze schepen van Rotterdam al dien tijd is verbonden geweest, en daarbij zien hoe onze maatschappij zich, trots dat alles, heeft geconsolideerd en uitgebreid, dan achten wij dat vertrouwen volkomen gewettigd en zijn wij overtuigd, dat ook deze maatregel tot de verdere bloei van onze onderneming zal strekken.
Wij rekenen daarbij op de voortdurende hoogst bekwame leiding van de directie.


Datum: 11 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Volgens een zoëven uit Southampton ontvangen bericht was de machine van stoomschip MADURA, kapt. Visman, van Amsterdam naar Batavia, in de beste orde gebracht, en zou het stoomschip om 14.00 uur heden namiddag de reis naar Marseille voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 mei. Het Nederlandse schip ELISABETH, kapt. Van der Meijden, van Drontheim, ligt in de Blauwe Slenk en moet lichten, alvorens hier binnen te kunnen komen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 9 mei. De 12e mei zal de inventaris, zoals zeilen, ankers enz., benevens het wrak van de WILHELM, kapt. C. D. Diggelman, publiek geveild worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 april. Sedert het laatste bericht zijn de volgende schepen bevracht: CORNELIA MARIA, en ALIDA tot 60 shilling voor gezoute huiden naar het Kanaal, ANNA ELISABETH tot 70 shilling voor wol naar New York. Naar Fernambuck zijn bevracht met meel de ALBERT HOMAN tot 900 reis per zak, de SPUIT tot 800 reis per zak en de CATHARINA tot 1.100 reis per zak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Stanley (Falkland-Isles), per telegram dato Montevideo, 8 mei. Het Nederlandse schip UTRECHT, kapt. F. Nannings, van Cardiff naar San Francisco is met verlies van zeilen en belangrijke schade aan het tuig en gescheurd roer hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 mei. De lading van het op het Duitse wad gestrande Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. J.H. Kort, van Bremen naar de Joure, is in lichters gelost en naar Grietzijl (opm: Greetsiel) vervoerd. Het schip is af- en te Grietzijl binnengebracht om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 10 mei. Heden is alhier bij de scheepsbouwmeester A.J. Otto met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan SCHARNHORST, groot 7.000 centenaar, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Mellinghoff te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 10 mei. Heden vertrok van hier naar Batavia het stoomschip PRINS FREDERIK. (opm: eerste commerciele reis)


Datum: 12 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best onderhouden tjalkschip, groot 76 ton, acht jaar oud, met complete inventaris.
Te bevragen bij Wijnne & Barends, scheepsmakelaarts, Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 4 mei. Scheepsvrachten. Gesloten werd naar Arbroath tot Sh.27/6 per ton vlas, naar de oostkust van Groot Brittannië Sh.12-/ per ton raapkoeken, naar Cardiff Sh.67/6 per 288 cub.ft. kloofhout, naar Aarhus 24 mark per last hennep, naar Delfzijl NLG 26 per tult Noorweegse kapbalken, naar Gent Bfrs. 1,60 per 100 kilo gerst. Per stoomschip naar Londen Sh.2/-, naar het continent Sh.2/3 per 320 Engelse pond haver.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bolnes, 11 mei. Met goed gevolg liep heden te water van de werf der heren Gebr. Pot alhier een ijzeren lichter, groot 350 last, gebouwd voor rekening van de heer Van der Heuvel te Doornenburg.
Het schip van de heer P. Schoenmaker te Dussen, welks aanbouw deze week vermeld werd, zal niet 90 maar 190 lasten groot zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout aan de Kinderdijk, 11 mei. Heden is met goed gevolg van de werf der heren Gebr. B. Pot alhier te water gelaten de haringlogger genaamd JAN CORNELISZN. RIJP, voor rekening van de heren Hoogerwerff & Co. te Vlaardingen. Genoemde logger is voorzien van een stoomspil, vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 9 mei. De Nederlandse schoener PLEYADEN, kapt. H.H. de Jonge van Rotterdam naar Lissabon, heeft heden na volbrachte reparatie en de geloste lading weer ingenomen te hebben, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip NOACH I, kapt. Van der Schaft, van Rotterdam te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel. 10 mei. Een gedeelte der geborgen vaten wijn uit het gestrande schip ROBERT EN PAUL, van Bordeaux naar Hamburg, wordt naar de bestemming gebracht, doch ook een groot gedeelte zal alhier publiek verkocht worden.


Datum: 13 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 28 april. Het schip ATLANTIC, kapt. Stege, van Pekalongan naar Boston, alhier met schade binnen, staat op de slip en is bezig met repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

New York, 29 april. Het schip ALICE, van Santa Cruz naar Falmouth, 18 januari te Key West binnengelopen, zal gerechtelijk verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping op dinsdag 16 mei a.s. des namiddags ten drie uur in het hotel De Toelast te Nieuwediep, gemeente Helder, ten overstaan van de deurwaarder J.W. van der Wal Cz., van het gedeeltelijk kopervast Noorse barkschip CAROLINE GJESSING, gevoerd geweest door kapt. Edward Hansen, groot 178,62 register tonnen, gebouwd in 1870, op Ameland gestrand geweest, zoals hetzelfde thans mastloos is, liggende in de Binnenhaven aan het Nieuwediep voornoemd.
Voorts: een grote boot, een vlet, ankers, kettingen en hetgeen verder zal worden aangeboden, liggende drie ankers met 30 vadem ketting aan de scheepswerf De Lastdrager te Nieuwediep.
Alles ter voorschreven plaatsen te bezichtigen. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van de heren Amons & Co., cargadoors te Nieuwediep.


Datum: 14 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 13 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester W. van der Windt met goed gevolg te water gelaten het schip OLDENBURG, bestemd voor de Emder Hering Fischerei Actien Gesellschaft te Emden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 12 mei. De inventaris en de scheepsgereedschappen van de WILHELM, kapt. Diggelman, hebben heden in publieke veiling NLG 911,95 opgebracht. Het wrak werd verkocht voor NLG 225. De gehele opbrengst was dus NLG 1.136,95.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 april. Het Nederlandse barkschip HOLLANDER, van Soerabaja naar Sydney, met een lading suiker en kapok, gevoerd door kapt. Van Beest, is op 20°45’ ZB 111° OL. totaal verbrand. De 1e en 2e stuurman benevens verdere equipage zijn gered en op 24 maart jongstleden alhier aangekomen. De brand moet volgens de 1e stuurman in de kapok het eerst ontstaan zijn, doch oorzaak onbekend. Volgens de 1e stuurman heeft de kapitein zich in de sloep door een revolverschot van het leven beroofd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 mei. Met genoegen vernemen wij, dat heden aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde de vervaardiging is opgedragen van twee stoomschepen, bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Java voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd, welke de naam zullen voeren van BATAVIA en SOERABAIJA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Batavia, is het barkschip NEREUS, kapt. Schrier, naar Nederland bevracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 10 mei. De schoener ANNA kapt. De Jonge, van Engeland naar St. Petersburg met kolen, is gisteren met gebroken fokkemast hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 13 mei. Volgens alhier ontvangen particulier bericht uit Banjoewangie d.d. 13 dezer was de SALATIGA, kapt. Boog, aldaar gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Haringreders. Het nieuw gebouwde, goed te water liggende en uitstekend voor de haringvisserij ingerichte loggerschip, volgens proef ladende 27 x 14 haringtonnen, met masten, rondhout, lanen enz. is uit de hand te koop. Te bevragen bij de scheepsbouwmeesters J. Verwey & Co. en de notaris A. Knottenbelt te Vlaardingen.


Datum: 15 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 april. Hier is nog bevracht voor zakken meel naar Fernambuck de schoener CATHARINA, kapt. P.J. Bekkering.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Het Nederlandse stoomschip STOOMVAART, kapt. Verhagen, van hier naar Hamburg, is gistermorgen op de Zuiderzee bij Muiden aan de grond geraakt, doch sedert afgesleept en gisteravond naar het Vlie opgestoomd en vandaar heden nog in zee gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 mei. Het Nederlandse stoomschip WATERGEUS, gezagvoerder Muller, is van Terneuzen hier in het dok gekomen, teneinde aan de fabriek De Schelde enige herstelling te doen aan ketels en machines.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 mei. Volgens een ontvangen telegram uit Banjoewangi, van 13 dezer, was de SALATIGA, kapt. Boog, van hier naar Samarang, aldaar aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 29 maart. Het Nederlandse schip NIEUWE WATERWEG II, kapt. J.C. Speenhoff alhier bezig zijnde met lading voor Amsterdam, zal waarschijnlijk naar Java vertrekken om op te vullen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 mei. De 17e dezer zal alhier aan den Burg publiek worden geveild de lading geschaafde planken uit de WILHELM, kapt. C. Diggelman.


Datum: 16 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao, 17 april. Eergisteren is Zr.Ms. oorlogstoomschip ALKMAAR, commandant kapt. luit. ter zee T.C. Gobée, na een reis van een maand uit Nederland hier aangekomen. ’s Morgens omstreeks 8 ure was het stoomschip vóór de haven. De gebruikelijke saluutschoten werden gelost, en terwijl deze door 21 kanonschoten van het Waterfort beantwoord werden, strandde de ALKMAAR bij de ingang der haven op de rotsen vóór het Riffort.
De gehele dag was men druk in de weer om het stoomschip los te krijgen en van die gevaarlijke plaats af te brengen; gelukkig slaagde men daarin des namiddags ten ongeveer 4 ure. Er wordt vermoed dat er door het stampen op de scherpe koraalklippen nogal schade aan de kiel is toegebracht. Wanneer dit door duikers is onderzocht, zal het schip waarschijnlijk naar St. Thomas vertrekken, om daar in het droogdok te worden hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop een volbouwd tjalkschip, lang in de kiel 76 voet, breed 16 voet 4 decimeter, hol 7 voet 5 decimeter (Groninger maat) liggende bij de scheepswerf van J. Boelken Bakker, te Gasselternijveen (Dr.).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De directie der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam maakt bekend, dat de commissie van rekening in haar vergadering van de 13e april heeft besloten om over 1881 een dividend van 7 pct. uit te keren, betaalbaar sedert de 1e mei jl.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 10 mei. Scheepsvrachten. Zeilschepen blijven gezocht. Gesloten werden: naar Dieppe Ffrs.50 per standaard planken, Davonport Sh.32/- per ton hennep, Norrköping 20 mark per uitgeleverde 4.000 Engelse pond gerst, Delfzijl NLG 26 per tult Noorweegse kapbalken, NLG 0,15 per strekkende Amsterdamse voet Hollandse brussen.
(opm: ‘brussen’ niet in Van Dale of op internet; onbekend)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 mei. Door de firma Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam is aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier, zoals reeds met een enkel woord werd gemeld, de vervaardiging opgedragen van twee ijzeren schroefstoomschepen, bestemd voor de vaart op Nederlandsch Indië, en gebouwd volgens het voor dezelfde firma in de vaart zijnde stoomschip ZUID-HOLLAND.
De lengte dezer schepen is 310, de breedte 37 en de holte 27 Engelse voeten. Ze worden gebouwd volgens Lloyds Rules A’100. Het draagvermogen is 3.000 ton.
De gehele inrichting der schepen zal op de meest praktische wijze geschieden en alle verbeteringen van de jongste tijd zullen daarop worden toegepast. De machines zullen zijn van compound systeem met surface-condensor met een vermogen van 1.000 effectieve paardenkrachten.
De opdracht aan de jeugdige maatschappij De Schelde is voorzeker een triomf, niet alleen voor haar, maar ook voor het beginsel om de inlandse nijverheid in de gelegenheid te stellen zich in te richten voor de aanbouw van schepen van groot charter, en alzo te breken met de tot voor korte tijd gevolgde richting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 mei. Het onlangs gestrande zeilschip KINDERDIJK van de heren Smit is veranderd in een barkschip en ligt voor laatste lading aan de Handelskade om daarna naar zee te stevenen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 13 mei. Het alhier van Amsterdam aangekomen stoomschip JASON heeft door het ijs een gat in de boeg gekregen en moet dokken om te repareren. De passagiers zijn echter allen goed aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 18 april. Van het lek alhier binnengelopen J.W. GILDEMEESTER, kapt. Lehman, van Probolingo naar Cadix, heeft ongeveer ¾ gedeelte van de lading gelost. Het schip is in het dok gehaald en opnieuw gekoperd. Het lek bevond zich aan stuurboord. De lading is licht beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 12 mei. Het Nederlandse tjalkschip GERRITDINA WOORTMAN, kapt. K. Doornbos, met een lading rijst van Bremen naar Roosendaal bestemd, is uit zee teruggekomen en in de Geeste gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Paramaribo, 20 april. Het schip RESOLUTIE, kapt. C.L. van der Veen, zal na 5 maanden te Suriname in lading gelegen te hebben, begin mei, ongeveer half beladen, naar Amsterdam terugkeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 mei. Het Nederlandse barkschip THORBECKE, kapt. F.A. van der Meij, hedenochtend van hier naar Batavia vertrokken, is in het Noordzeekanaal in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip CADOXTON, waarbij voorbram en bezaans-stengen, bezaanswant en de verschansing achter de grote mast zwaar beschadigd werden. Het schip is teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 15 mei. Volgens ontvangen telegram is het Nederlandse fregatschip GEBROEDERS SMIT, kapt. Ruhaak, de 14e mei te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 15 mei. De kapitein van de stoomboot SALLAND, zaterdag van Deventer komende, ontdekte op de reis herwaarts in de Zuiderzee een schip met noodsein op, er op af houdende bleek het schip, waarop zich 3 personen bevonden, in zinkende staat te zijn. Op sleeptouw genomen, had men de voldoening het vaartuig na 2 uren stomen, in de haven van het eiland Urk te brengen, waar het onmiddellijk is gezonken. De stoomboot zette daarop de reis voort, en arriveerde hier nog tijdig.


Datum: 17 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 mei. Binnenkort zal op de werf de Nachtegaal in de Groote Bickerstraat alhier van de heer Jan F. Meursing de kiel worden gelegd van een composite klipperbarkschip, groot ongeveer 1.000 gemeten tonnen, welk schip zal varen onder het boekhouderschap van gemelde scheepsbouwmeester.
(opm: zie ook AH 260582)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 14 mei. Door het visserschip COURIER, schipper Stempel, zijn gisteren hier aangebracht de kapitein, zijn dochter en de bootsman van het Nederlandse tjalkschip DRIE GEBROEDERS, kapt. Van Lier. Gemeld schip, te Wildervank thuis behorend, met een lading spoorijzer naar Ottensen bestemd, is de 11e dezer bij hoge zeegang en stormachtig weer bij Wangerooge gestrand en gezonken. Het schip is totaal weg, alleen de van inventaris is een gedeelte geborgen. De vrouw van de kapitein is door een boot van het schip FRIEDRICH DER GROßE gered en te Wilhelmshaven aangebracht.


Datum: 18 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 16 mei. De stuurman Dorst, met het koftjalkschip HILLECHINA MARGARETHA, van Drammen naar Groningen bestemd en alhier binnen gekomen, rapporteert dat de gezagvoerder J. Scholten bij het opvieren van de zeilschoot over boord geslagen is en verdronken, welk ongeval de 13e mei onder de Deense kust plaats had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 16 mei. Heden had de openbare verkoop plaats van het gedeeltelijk kopervaste Noorse barkschip CAROLINE GJESSING, laatst gevoerd door kapt. E. Hansen, groot 178,62 register tonnen op Ameland gestrand geweest en alhier zwaar lek en mastloos binnengebracht. Koper werd de heer K. C. Van Vliet alhier voor NLG 815.
Voorts een gedeelte aan genoemd schip toebehorende inventaris, als grote boot, vlet, ankers, kettingen enz., diverse kopers voor NLG 250,55.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. Voor rekening der Stoomvaart-Maatschappij Insulinde te Amsterdam, zijn bij de firma Raylton, Dixon & Co., te Middlesbro’- on-Tees, besteld twee nieuwe ijzeren schroefstoomschepen van de volgende afmetingen: lengte 317, breedte 37, hol 27, lengte tussen de loodlijnen 300, alles Engelse voeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 17 mei. Van de werf van de scheepsbouwmeester L. van Dam alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger MINISTER MODDERMAN, bestemd voor de haring- en trawlvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman H. Grootveld, voor rekening van de heer A. Hoogenraad te Scheveningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 mei. De kofschepen CATHARINA, kapt. Valom, en NIJSSIENA, kapt. Veltman, beide naar Noorwegen, zijn teruggekomen en liggen thans nog met tegenwind ter rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 16 mei. Het schip FRIESLAND, kapt. H.K. Tap, komende van Mobile, is hedenmorgen met verlies van deklast te Honfleur aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Martinique, 26 april. Het Nederlandse schip WERKLUST, kapt. G.G. Potjewijd, zal omstreeks 5 mei van hier naar Bordeaux vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 17 mei. Volgens heden ontvangen bericht is het schip CORNELIS SMIT, kapt. Spaanderman, 15 dezer van Newcastle op Java aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 mei. Volgens bij de rederij ontvangen bericht is het schip AMSTEL, kapt. Ontgers, gisteren van hier te Cardiff aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Volgens rapport van kapt. H.R. Schuth, gezagvoerder van het schoenerschip VOORWAARTS, vertrok hij 27 april van Cardiff naar Rio Grande met 242 ton kolen. Door tegenwind kwam hij op de rede van Penarth ten anker. Namiddag 1.30 uur met fraai weer en zuidwesten wind kwam een stoomboot, de stoomboot DUNSTAN van Liverpool, aan bakboordzijde van zijn schip ten anker die met het achterschip tegen de schoener aandreef, en ongeveer 5 minuten tegen het schip lag. Vier uren daarna bevond men dat het schip vol water begon te lopen en begon men vruchteloos uit alle macht te pompen. Een sleepboot die langszij kwam werd aangenomen om het zinkende schip op de modder te zetten en was men genoodzaakt de ketting te laten slippen. Bij onderzoek is gebleken, dat er een groot gat was geslagen in de kim van het schip, vermoedelijk veroorzaakt door de schroef van de stoomboot.


Datum: 20 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zwolle, 17 mei. In 1881 zijn rechtstreeks uit zee hier aangevoerd de navolgende scheepsladingen: uit Noorwegen 6 met hout, uit Rusland 1 met hout, uit Frankrijk 2 met wijn, uit Denemarken 2 met koeken, uit Duitsland 1 met koeken, uit Duitsland 1 met rijst en 2 met raapzaad, uit Rusland 2 met lijnzaad. Bovendien werden nog door 6 firma’ s aangevoerd : 8.970 lasten 18 mud rogge, grutten boekweit, koolzaad, lijnzaad en haver.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Randers (Jutland, Denemarken), 16 mei. Het Nederlandse eenmast kofschip KUNNECHIENA, kapt. A. Westerbrink, van Newcastle met kolen naar de cementfabriek Cimbria, is de 14de dezer bij de ingang van Mariagerfjord (Jutland, Denemarken) vol water gelopen en gezonken. Men zal trachten de lading te bergen. Het volk, zomede enige inventaris zijn te Als Odde aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Tessel, 18 mei. De opbrengst der lading planken uit de WILHELM, kapt. Diekelman (opm: vaak in voorgaande berichten geschreven als Diggelman), bedraagt NLG 3.995,50.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 mei. Volgens een rapport van kapitein Schuth, gezagvoerder van het schoenerschip VOORWAARTS, vertrok hij 27 april van Cardiff naar Rio Grande met 212 ton kolen. Door tegenwind kwam hij op de rede van Penarth (Wales) ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 19 mei. Volgens particulier telegram is het schip MINA, kapt. Ouwehand, heden van hier te Soerabaija gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 mei. Volgens een heden bij de rederij ontvangen telegram is het schip BIMA, kapt. Esman, van Padong te New York behouden aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De werkzaamheden aan Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEIJK, in aanbouw bij ’s Rijks werf te Amsterdam, zijn thans zo ver gevorderd, dat gemelde bodem in de volgende maand te water zal worden gebracht.


Datum: 21 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 17 mei. Van het stoomschip AMSTERDAM, bestemd van Batavia naar Amsterdam, hier gepasseerd, werd geseind, dat het stoomschip CHARENTE op 45° NB 7°11’ WL met gebroken machine was aangetroffen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 mei. De laatste wijn uit de verbrijzelde brik ROBERT EN PAUL wordt geladen om naar Hamburg te worden vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het in de heden voormiddag ter algemene vergadering van aandeelhouders door de directeur uitgebracht verslag der werkzaamheden van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam over 1881 ademde een enigszins gunstiger geest dan dat van het daaraan voorgaande jaar. Wel kwamen er in ’81 nog niet zoveel bestellingen als de krachten van het etablissement zouden toelaten aan te nemen, maar doorgaans was er meer arbeid dan in ’80, en vooral reparatiewerk, zodat dan ook het getal werklieden van 700 tot 880 steeg.
Onder de voornaamste werken worden genoemd: een machine van 1.100 paardenkrachten voor de JASON van de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij, nieuwe ketels voor het oorlogstoomschip ARUBA enz.; terwijl onder de nieuwe bestellingen werden genoemd: een machine van 3.000 paardenkrachten voor de VAN SPEYK van de Koninklijke Nederlandsche marine, nieuwe ketels voor de CELEBES van de maatschappij Java, twee stoomslepers voor het Belgische gouvernement en diverse suikertoestellen voor Java.
Een overeenkomst met de Koloniale bank zal het arbeidsveld der fabriek op Java uitbreiden; terwijl als blijk van waardering van haar werk, melding wordt gemaakt der gouden medaille - de enige die voor machineriën verleend wordt - die zij op de tentoonstelling in 1881 te Melbourne voor de door haar geëxposeerde compound machine behaalde.
De bestellingen bedroegen NLG 1.957.500 en aan grondstoffen en arbeiderslonen werd verwerkt voor een bedrag van NLG 1.127.000. Fabriek en inventaris bevinden zich in goede toestand, en met het overbrengen van het overbrengen van het gedeelte aan het Funen en de Nieuwe Vaart naar de oude fabriek, en de verkoop van de daardoor vrij gekomen terreinen hield men zich onledig.
De 1e hypothecaire schuld verminderde van NLG 660.000 op NLG 332.000, en de 2e hypothecaire lening van NLG 747.700 op NLG 665.700; terwijl het winstsaldo van dit jaar een uitkering van 7 % op de preferente, en van 1 % op de oude aandelen toeliet.
Na goedkeuring der balans en van het voorgestelde dividend, werd de aftredende commissaris, de heer J. P. van Rossum, herkozen, en ten slotte nog door de voorzitter, Jhr. Mr. C. J. A. den Tex, medegedeeld dat het Z.M. had behaagd de directeur te benoemen tot ridder der orde van de Nederlandse Leeuw, en dat de Stoomvaart- Maatschappij Insulinde twee van haar stoomschepen heeft besteld bij de fabriek, en eindelijk dat, trots buitenlandse concurrentie, de levering van de brug aan de Baardwijksche overlaat voor de Staatsspoor aan de fabriek was opgedragen.
Deze mededelingen werden met applaus door de vergadering begroet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het prospectus is verschenen van een naamloze vennootschap West-Indische Maildienst, te vestigen in Amsterdam, met een maatschappelijk kapitaal van een miljoen twee honderd duizend gulden, verdeeld in twaalf honderd aandelen, ieder groot duizend gulden, met recht van splitsing in twee onder- aandelen, ieder groot vijf honderd gulden.
Commissarissen zijn de heren Jhr. Mr. C.J.A. den Tex, lid van de eerste kamer der Staten-Generaal, te Amsterdam, H.B. Kip, oud-gouverneur van Curaçao, te ‘s- Gravenhage; P.N. Muller, te Amsterdam; Jhr. P. Hartsen, directeur der Nederlandsche Handel- Maatschappij te Amsterdam.
Directeuren de heren: G.A. baron Tindal en C.W.R. Scholten Jr., te Amsterdam.
Aan het prospectus ontlenen wij het volgende:
Het is niet alleen bedroevend voor ons nationaal gevoel, dat de voornaamste wegen, die Nederland met zijn West- Indische kolonie verbinden, over de vreemde lopen en in vreemde handen zijn; de Nederlandse handel lijdt daarvan ook in vele opzichten nadeel. De verplichte omweg over de buitenlandse haven is kostbaar en dikwerf oorzaak dat de producten onzer koloniën elders dan in Nederland worden ter markt gebracht, gezwegen nog dat Suriname somwijlen, wanneer het heersen der gele koorts in een der Engelse bezittingen quarantaine maatregelen eist, gelijk nu weder het geval is, van het overige deel der wereld bijna is afgesloten. Dat een Nederlandse stoomvaartlijn, bij enige medewerking van de regering en van de handel, op voldoende vrachten zou kunnen rekenen en niet alleen een nationale maar ook een winstgevende onderneming zou zijn, komt niet twijfelachtig voor. De regering verklaarde zich gaarne bereid de onderneming te steunen, door haar het vervoer van de mail, de gouvernement- passagiers en goederen op te dragen en bovendien verschillende voordelen toe te kennen, die de exploitatiekosten der onderneming zullen verminderen. Voor het vervoer der mail is door de minister van waterstaat, handel en nijverheid een vergoeding toegezegd van NLG 1.500 per reis, makende over de twaalf uit- en thuisreizen, die aanvankelijk zullen worden ondernomen, NLG 36.000 ,s jaars. De minister van koloniën verzekerde aan de onderneming een minimum vracht van NLG 800 voor elke uitgaande boot, makende over 12 reizen NLG 9.600 ’s jaars, waartegen het departement van koloniën het recht zal hebben 36 ton gouvernementsgoederen in ieder schip te laden, en gaf bovendien de toezegging, dat de gouvernement- passagiers, behoudend buitengewone omstandigheden, van de boten der onderneming zullen gebruik maken; dat vrijdom van haven, ton- en baken- gelden in de Nederlandse West-Indische koloniën zal worden verleend; dat de nodige herstellingen tegen vergoeding van de door de regering betaalde arbeidslonen en gebruikte materialen, door de gouvernement- inrichtingen in de West- Indië zullen kunnen geschieden, en de nodige terreinen op Paramaribo voor loodsen tot opslag van lading, steenkolen enz. kosteloos zullen worden afgestaan.
De minister van marine beloofde het vervoer van het personeel en materieel, dat met particuliere schepen naar de West- Indië zal worden gezonden, uitsluitend aan de onderneming te zullen opdragen.
Naast deze toezegging van de regering, mocht de onderneing ook de verzekering ontvangen van de steun van de Nederlandsche Handelmaatschappij en van vele andere firma’s, die belang hebben bij de handel op West- Indië. Dat de goederen, door het moederland uitgevoerd of voor Nederland bestemd, bij voorkeur van de nieuwe lijn gebruik zullen maken, is geredelijk aan te nemen. De oprichters durven zich zelfs vleien, dat ook van de overige goederen een niet onbelangrijk deel in doorvracht over Amsterdam voor de Nederlandse lijn zal kunnen worden verkregen.
Het voornemen bestaat 3 ijzeren 1e klasse stoomschepen ieder groot ruim 1.000 ton in de vaart te brengen. Deze boten zullen hier te lande gebouwd worden. De machines zullen 750 paardenkrachten effectief bezitten, en de passagier- inrichtingen ruim en gemakkelijk, doch zonder overdreven weelde ongeveer gelijk staan met die op de Franse lijnen.
De schepen zullen te samen ongeveer 1 miljoen gulden kosten, zodat voor inrichtingen hier te lande en in de koloniën, alsmede voor bedrijfskapitaal en kosten van oprichting te alleszins voldoende som van NLG 200.000 beschikbaar blijft.
Iedere maand zal één stoomboot van Amsterdam en één van de West- Indië vertrekken. De reis naar Paramaribo zal, evenals de terugreis, in ongeveer 20 dagen worden volbracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 19 mei. Heden namiddag is alhier aangekomen van Vlissingen door het kanaal het stoomschip ZUID-HOLLAND van de Rotterdamsche Lloyd met het doel om te dokken. Genoemde boot is bestemd tot model voor de twee boten, die in de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen zullen gebouwd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 20 mei. Naar wij vernemen, is het stoomschip NEDERLAND door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij verkocht aan een rederij om onder de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij in de lijn op de Verenigde Staten te worden opgenomen, nadat het geheel voor de overvoer van passagiers en landverhuizers zal zijn ingericht.
(opm: na de verbouwing als LEERDAM in de vaart gebracht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Randers (geen datum) Van het bij Mariagerfjord gestrande Nederlandse schip KUNNECHIENA, kapt. Westerbrink, hoopt men de lading te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Volgens telegram is het Nederlandse schip ANNA MARIA, kapt. Manneken, de 19e dezer te Oporto aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Volgens telegram is het barkschip SALATIGA, kapt. Boog, heden van hier te Samarang aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 mei. Heden is alhier binnengekomen het stoomschip SAPPHIRE, van Dover met de passagiers van de mailboot PRINS HENDRIK, welke hedenochtend ten gevolge van de brand zonder passagiers alhier aankwam.


Datum: 22 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag de 26e mei 1882, des avonds te 7 uur, zal ten huize van de koffiehuishouder Veening, aan de Grote Markt te Groningen, publiek à contant worden verkocht het overdekt tjalkschip genaamd MARGARETHA, met deszelfs opgoed en toebehoren, groot volgens nieuwe meting 99 kubieke meters of tonnen (opm: dit is een onjuiste omschrijving; een ton is 2.83 m3) , bevaren geweest door schipper J. de Ruiter, thans liggende in de haven buiten de voormalige A-poort te Groningen.
Mr. N. van Hasselt, notaris te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Randers, 16 mei. De bemanning alsmede enige inventaris van het schip KUNNECHIENA, kapt. A. Westerbrink, van Newcastle met kolen naar Cimbria, de 14e dezer bij de ingang van de Mariagerfjord gestrand en vol water gelopen, zijn te Als Odde aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. R.M. de Marees van Swinderen, notaris te Ezinge, zal op vrijdag de 26e mei 1882, des namiddags te 3 uur, ten huize van P.J. Veltsema te Ferwerd, publiek verkopen het hout van een groot gesloopt schip. waaronder beste lange en zware posten, balken, palen, brandhouten, enz., voorts pl.m. 2.000 getrokken palen van onderscheiden dikte en zeer geschikt voor heiing, dampalen, enz.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. In den jare 1882, de 16e mei, ten verzoeke van Renske Krol, werkvrouw, wonende te Appingedam, heb ik Arend Duiker, deurwaarder bij de arrondissements rechtbank van en wonende te Groningen, ten eersten male gedagvaard:
Klaas Cornelis Bos, buitenvaarder, laatst gewoond hebbende te Delfzijl, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats in het koninkrijk is onbekend, om op vrijdag de 1e september 1882, des voormiddags te tien uur, te verschijnen of iemand van zijnswege te doen verschijnen voor de arrondissementsrechtbank van Groningen, alsdan zitting houdende in het paleis van justitie in de Oude Boteringestraat aldaar, ten einde:
- Aangezien de eiseres, blijkens extract uit de huwelijksregisters van de gemeente Appingedam, aldaar de 20e november 1869 is gehuwd met de gedaagde;
- Aangezien de gedaagde op de 23e september 1872 te Delfzijl als stuurman is aangemonsterd op het Nederlandse brikschip PELIKAAN, gevoerd door W. de Jonge als kapitein, tot het doen van een reis van Delfzijl op Finland en voorts naar zodanige andere plaatsen, als de schipper of diens opvolger mocht goedvinden, en daarmee terug te keren op een Nederlandse haven;
- Aangezien de gedaagde daarop met gemeld schip naar Finland is vertrokken, waarna de PELIKAAN te Lovisa met een lading hout op Delfzijl is bevracht, daarmee de 1e november van Pernau is vertrokken en de 11e november daarna met mooie koelte uit het noordoosten zee heeft gekozen en koers genomen naar zijn bestemmingshaven;
- Aangezien het schip, blijkens een tijding uit Wisby van de 15e november 1872, het onderste boven te Taludd is gestrand, de bemanning waarschijnlijk omgekomen en twee lijken zijn aangespoeld;
- Aangezien sedert die tijd generlei tijding van het schip of de bemanning is ingekomen en het allerwaarschijnlijkst is, dat de bemanning bij die ramp is omgekomen;
- Aangezien sedert die tijd generlei tijding van het schip of de bemanning is ingekomen en het allerwaarschijnlijkst is, dat de bemanning bij die ramp is omgekomen;
- Aangezien vermits sedert die laatste tijding (15 november 1872) meer dan drie jaren zijn verlopen, er derhalve rechtsvermoeden van overlijden bestaat van de gedaagde en de eiseres als zijn echtgenote er belang bij heeft, dat zulke door de rechtbank wordt verklaard, en verlangende een ander huwelijk te kunnen aangaan, daartoe vergunning van deze rechtbank wenst te bekomen;
Mitsdien aan gemelde rechtbank van zijn in leven zijn te doen blijken.
A. Duiker, deurwaarder (opm: bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een uitmuntend onderhouden en voor enige tijd belangrijk gerepareerd, gekoperd Nederlands barkschip, groot 666 ton nieuwe meting, thans geklasseerd + 3/3 L: 1: 1. Bureau Veritas, liggende te Amsterdam.
Reflectanten gelieven zich voor verder verlangd wordende informatiën te adresseren bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, Amsterdam, of P.A. van Es & Co., Rotterdam.
 

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop de raderstoomboot CORNELIS DE WITT II. lengte 135 Engelse voet, breedte 16.5 Engelse voet, holte 8,25 Engelse voet en diepgang 4 Engelse voet; lage drukmachine 60 pk.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de Stoombootreederij Fop Smit & Co., te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. West-Indische Maildienst, naamloze vennootschap, te vestigen te Amsterdam.
Maatschappelijk kapitaal van NLG 1.200.000 verdeeld in 1.200 aandelen à NLG 1.000 met recht van splitsing in onder aandelen à NLG 500.
De ondergetekenden berichten, dat donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei aanstaande, inschrijvingen worden aangenomen op bovenstaande 1.200 aandelen, te hunnen kantoor, alwaar prospectussen, ontwerp- statuten en nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn.
Amsterdam, 20 mei 1882, Jolles & Co., Wertheim & Gompertz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De brand te Queenborough. (opm: op de etablissementen van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland)
Londen, 20 mei. Bij mijn jongste bezoek aan Queenborough deed ik terloops de heer Churchward, chef der afdeling tractie, opmerken, dat een brand in het havenstation, ondanks de nabijheid der zee, wel de spoedige ondergang der gebouwtjes ten gevolge hebben zou. Hij kon dat geenszins ontkennen en fluisterde mij toe, dat zulk een opruiming van hinderpalen niet ten enenmale als een ramp zou kunnen worden beschouwd!
Daarover nu zullen de meningen nogal uiteenlopen. De brandverzekering-maatschappijen, op wie de schade voornamelijk zal neerkomen, zullen het gevoelen des heren Churchward wel nauwelijks delen. Ik heb Queenboro’ altoos als een pis aller (opm: Frans voor lapmiddel) beschouwd, en onlangs nog weer, bij de komst des Konings, leedwezen uitgedrukt, dat de kortzichtigheid der poorters van Sheerness, de London, Chatham en Dover Spoorwegmaatschappij genoopt heeft de dienst van dáár naar Queenboro’ te verleggen.
Thans bestaat een welkome gelegenheid om de gepleegde dwaasheid weer goed te maken. Handelt de poorterij van Sheerness snel en krachtig, dan zal zij wederom de voordelen deelachtig kunnen worden, welke hare overdreven eisen verloren deden gaan.
De Spoorwegmaatschappij zal nu misschien gemakkelijker te vinden zijn dan weleer. De wederopbouw der nodige installatie op Queenborough’s havenhoofd zal onvermijdelijk veel geld en tijd kosten. Sheerness is er, en het gebrekkige aldaar kan gemakkelijker, op minder omslachtige en kostbare wijze, worden aangevuld en verbeterd.
Hoofdvereiste voor Sheerness is echter om spoedig, krachtig en liberaal te handelen, om de London, Chatham en Dover Spoorwegmaatschappij tegemoet te komen, alvorens deze zelf definitieve maatregelen neemt.
Gaat zij eenmaal weer te Queenborough aan ’t bouwen, dan is voor Sheerness de kans wederom, en ditmaal voorgoed, verkeken. De Stoomvaart-Maatschappij Zeeland zal allerminst tegen de wederverlegging van de maildienst naar Sheerness bezwaar hebben. Zij zal tegen de in aantocht zijnde concurrentie met Grain, een andere, dat wil zeggen betere, landingsplaats behoeven dan het armzalige Queenborough. Sheerness biedt vele voordelen, onder andere ook dit, dat het een badplaats is, en een badplaats met een toekomst. Kwamen de boten uit Vlissingen daaraan, dan zou ’t voor menige Hollandse of Duitse familie een reden kunnen worden er een dag of een paar dagen de zilte zeebries in te ademen. Wat de brand zelf betreft, de hoofdzaak heb ik u reeds per draad medegedeeld. Ten vier ure uitgebroken, stonden binnen een ongelooflijke korte tijd al de houten gebouwen (eigenlijk niet veel beter dan loodsen), in lichte laaie vlam. Eigen spuiten heeft de heer Churchward niet tot zijn beschikking. De brandweer van Queenborough moest dus te hulp komen, maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het havenhoofd is nog een grote Engelse mijl van de stad verwijderd, en een straatweg bestaat slechts ten dele. Ik kan mij dus best voorstellen, dat de spuitgasten van Queenborough moeite zullen hebben gehad om hun machine naar het brandende perron te slepen. Twee omstandigheden verhaastten de ramp: een felle oostenwind, en dan dit, dat al het hout der gebouwen, des perrons en der landingsplaats zelf, waren toebereid door het dusgenaamde creosoot-proces. De brandweer kon dan ook bitter weinig uitrichten, en nagenoeg alles wat waarde had, werd door de vlammen verteerd. Bij de landingsplaats lagen, toen de brand begon, twee schepen; de mailboot PRINS HENDRIK der Stoomvaartmaatschappij Zeeland, en de schoener CENSUS uit het naburige Whitstable, bezig om een lading te lossen. Beide vaartuigen werden door de vlammen aangetast, de PRINS HENDRIK aan de achtersteven.
De brand op de CENSUS breidde zich bliksemsnel uit, en met moeite redde zich de manschap. Een gelijk noodlot bedreigde de Vlissingse mailboot, die bestemd was om gisteren avond de tocht naar Nederland te volbrengen. Gelukkig kwam de gouvernementsleepboot SAMSON haar te hulp. Daar de PRINS HENDRIK haast geen stoom ophad, en zich dus niet roeren kon, sleepte de SAMSON haar enige afstand de rivier op. Dáár begon zij, met een krachtig stralende slang, het brandend gedeelte der mailboot te bespuiten, met het gevolg dat men de vlammen weldra meester werd. Zo ik hoor, is de schade aan de PRINS HENDRIK niet zeer aanzienlijk, en ’t is een geluk, dat ze aan het lot der CENSUS is kunnen ontsnappen.
Heden was ik aan het hoofdbureau der London, Chatham en Dover Spoorwegmaatschappij, om te horen welke voorlopige maatregelen genomen worden, om staking van de dienst te voorkomen. De manager was afwezig ---- juist te deze dage, maar men zou mij later het genomen besluit doen weten. Gisteren avond zijn passagiers en goederen over Dover vervoerd, en vanmorgen ook over Dover naar hier gekomen. Vertraging had volstrekt niet plaats. Eerder kwam men nog vroeger aan, hetgeen de kortere afstand van Vlissingen tot Dover verklaart.
Des namiddags. Ik ontvang van de manager der London, Chatham en Dover Spoorwegmaatschappij een dépêche van deze inhoud: ,,Voorlopig zal de dienst via Vlissingen per Dover geschieden. We zullen de volgende week nadere schikkingen treffen.”


Datum: 23 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 mei. Heden is hier binnengekomen het stoomschip SAPPHIRE, van Dover, met de passagiers van de mailboot PRINS HENDRIK, welke hedenochtend ten gevolge van de brand zonder passagiers hier aankwam.
(opm: zie ook NRC 220582)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande 16 april. Sinds het laatste bericht zijn alhier enige schepen aangekomen en vertrokken, allen met een diepgang van minstens 10 voet. De toestand der baar is ongunstig, ofschoon deze langzaam beter wordt. In de laatste tijd konden verscheidene charterpartijen tot ferme prijzen komen, maar door de aankomst van een groot aantal schepen op gelijke tijdstip vielen de vrachten voor gezouten huiden van 2½ tot 5 shilling. Onder andere werd bevracht naar het Kanaal het Nederlandse schip CATHARINA HENDRIKA, kapt. Biebericher.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 mei. Gisteravond had te Oude Schild de uitbetaling plaats van het bergloon voor de vaten wijn uit de brik ROBERT EN PAUL, kapt. Harder. De bergers ontvingen NLG 15 per onbeschadigd vat en zijn nu met dit bergloon volkomen tevreden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 april. Vrachten. Er gaat niets om door schaarste van schepen. Bevracht werden het Nederlandse stoomschip KONINGIN EMMA naar Amsterdam koffie tot NLG 90, tabak NLG 85, indigo NLG 120, tin NLG 40 per last, en het zeilschip MARIE naar Schiedam NLG 70 per last voor koffie van de Zuidkust.
Onbevrachte Nederlandse schepen: slechts de BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 21 mei. Kapt. Ten Harmsen, voerende het stoomschip STELLA, van New York hier aangekomen, rapporteert de 10e dezer op 42º NB 51º WL een ijsberg te zijn gepasseerd van 700 voet lang, met 2 pieken, de een 100, en de ander 150 voet hoog, dezelfde dag passeerde hij op 42º NB 49º WL een andere ijsberg, 800 voet lang en 200 voet hoog, met veel klein ijs in de omtrek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 mei. Volgens ontvangen telegram is het fregatschip BURGEMEESTER SCHORER, kapt. Zweede, gisterochtend van North Shields naar Soerabaija vertrokken, beladen met steenkolen.


Datum: 24 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 23 mei. De lading van het schip EOLUS, kapt. Reinders, van Soerabaija, is verkocht naar Liverpool.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Messina, 21 mei. Het stoomschip VOORWAARTS, kapt. Harten, is heden van Malta hier aangekomen en zal vermoedelijk morgen de geloste lading weer innemen.
(opm: zie ook NRC 250482, PGC 290482, NRC 290482, NRC 050582 en PGC 090582)


Datum: 25 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Groningen, 24 mei. Ofschoon de vraag voor scheepsruimte voor haver blijft aanhouden, zijn de vrachten nog steeds gelijk gebleven. Er werd gecharterd tegen Sh.12/- naar Londen of Oostkust, Sh.13/- naar het Engels Kanaal en Sh.17/- naar het Bristol-kanaal, alles per 10 quarters haver.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het notarishuis alhier werd heden de gewone algemene vergadering gehouden van de
Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap.
Nadat de vergadering door de voorzitter, de heer Hendrik Muller Szn., was geopend, werd bij monde van de heer Schalkwijk namens de directie verslag uitgebracht over het afgelopen jaar, dat nagenoeg als volgt bleek te luiden:
Het tweede boekjaar der Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap heeft de levensvatbaarheid van de handel op de zuidwestkust van Afrika weder bevestigd. Immers niettegenstaande de oogst veel kleiner dan het vorige jaar was en dientengevolge de omzet ook belangrijk minder bleef, is toch het resultaat zeer bevredigend, zoals de winst- en verliesrekening dit minder zal aantonen.
Streng vasthoudend aan het beginsel om voor de inkoop der uitvoerartikelen ter markt te gaan waar het voordeligst kan worden ingekocht, is het ons weder aangenaam te kunnen melden, dat wij weder een goed gedeelte van inlandse fabrieken konden betrekken.
Voor de aangevoerde producten vonden wij meestal grif kopers; de bedongen prijzen waren evenwel lager, met uitzondering van die voor ivoor en orseille, welke in doorsnede hoger dan vorig jaar verkocht werden.
Waar vroeger voor het vervoer der goederen, behalve van zeilschepen, ook geregeld van gehuurde stoomschepen gebruik werd gemaakt, waren wij er reeds lang op bedacht, om een stoomboot te laten bouwen, die meer bijzonder zou ingericht moeten worden naar de eisen, die de door ons te vervoeren artikelen stellen, daarbij lettende op zodanige diepgang, dat het schip ook ter kuste gemakkelijk aan de los- en laadplaats kan komen.
Aan ons voornemen tot die aanbouw gaven wij gevolg, en hoewel deze stoomboot, die wij de naam AFRIKAAN gaven, eerst in februari 1882 werd afgeleverd, en dus op de over te leggen balans nog niet voorkomt, meenden wij toch hiervan reeds nu enige melding te moeten maken. Zij heeft haar eerste reis uit en thuis reeds volbracht en in ieder opzicht uitstekend voldaan. Zij is deze dagen opnieuw naar Afrika vertrokken.
De in het vorig verslag reeds genoemde wijziging in het sluiten van zee-assurantie bleef voldoen aan de gunstige verwachting, die wij ons daarvan hadden gevormd, en konden wij weder NLG 15.107,67 in het credit der assurantie- rekening brengen, bedragende nu op 31 december NLG 25.464,79.
De inventaris in Afrika is met de meeste zorgvuldigheid opgemaakt. Op de daaronder begrepen gebouwde en ongebouwde eigendommen en kustvaartuigen hebben wij ruim NLG 32.000 afgeschreven, en op de stoomboten en schepen ter kuste, doch waarover in onze boeken afzonderlijk rekening wordt gehouden, NLG 16.000.
Uit de winst en verliesrekening blijkt, dat het dividend bedraagt NLG 25,50 per aandeel, of 17 percent over het nominale bedrag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 23 mei. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het Nederlandse schip NIEUWE WATERWEG II, kapt. Speenhoff, de 16e dezer van Macassar vertrokken naar Amsterdam.


Datum: 26 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam 25 mei. Heden is op de werf de Nachtegaal alhier van de scheepsbouwmeester Jan F. Meursing de kiel gelegd van een composite klipperbarkschip, groot ongeveer 1.000 gemeten tonnen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 23 mei. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip NIEUWE WATERWEG II, kapt. Speenhoff, de 16e dezer van Macassar vertrokken naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Het Nederlandse schip EENSGEZINDHEID, kapt. De Groot, van hier naar Neder Calix, is wegens het ijs te Bjurö binnengelopen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Volgens telegram is de NOACH II, kapt. Kruijt, heden van Batavia naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 27 mei 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 27 mei. Volgens een telegrafisch bericht zijn de schepen ARGO, kapt. Mensonides en MARNIX, kapt. Kuiper, beiden van Grangemouth, hedenmorgen te Riga aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 mei. De verkoop van de geborgen wijn uit de ROBERT EN PAUL die op 6 juni aanstaande zal plaats hebben, zal bestaan uit ongeveer 100 okshoofden van verschillende merken, er bevinden zich onder de partij ook onbeschadigde vaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 25 mei. Het in Mariagerfjord gestrande Nederlandse schip KUNNECHIENA, kapt. Westerbrink, van Newcastle naar Cimbria, is na een gedeeltelijke lossing vlot geworden en door een stoomboot naar Cimbria gesleept. Het schip is dicht gebleven en de geborgen inventaris zal naar Cimbria gebracht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gravesend, 25 mei. Het schip RAPID, van Guernsey, is bij Cole House Point in aanvaring geweest met een onbekend schip, vermoedelijk een Nederlandse galjoot, die in de diepte wegzonk. Het volk is gered. De RAPID bekwam een gat in de boeg en is op strand gezet waar het vol water is gelopen.


Datum: 28 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gelijk wij reeds in het eerste blad konden mededelen, is op het kapitaal voor de
West-Indische Maildienst slechts voor ruim de helft ingeschreven. Naar wij vernemen schrikt dit aanvankelijk min gunstige resultaat de oprichters geenszins af, maar zullen zij in hun pogingen blijven volharden. Dit zal niemand verwonderen. De geschiedenis van dergelijke ondernemingen bij ons te lande leert, dat zeer dikwijls niet bij een eerste vraag het benodigde kapitaal is verstrekt, ja dat ondernemingen, die later getoond hebben volkomen levensvatbaarheid te bezitten, slechts met de grootste moeite het verlangde hebben bijeengekregen. Men denke bijvoorbeeld aan de Maatschappij Nederland.
Zonder overdrijving kan men zeggen, dat de inschrijving op de West-Indische Maildienst vrij bevredigend is, en wij willen er niet aan twijfelen, of een hernieuwd en krachtig beroep op het publiek ten behoeve van een onderneming, die van alle zijden met zoveel bijval is begroet, zal niet vruchteloos zijn. Het zal niet gezegd kunnen worden, dat Nederland geen geld genoeg heeft om een eigen vaart op zijn West-Indische koloniën in ’t leven te roepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het ijzeren Rijn-zeilschip MADONNA, gebouwd voor rekening van
de heer W. Brans te Neder-Hasselt.
Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip voor rekening van de heer Anton Rings te Erpel a/d. Rhein.


Datum: 29 mei 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Van Starkenborgh te Groningen zal, op maandag de 5e juni 1882, des avonds te 7 uur, in het koffiehuis van F. Borst, aan de Noorderhaven te Groningen, publiek verkopen: Het goed onderhouden overdekt hektjalkschip genaamd CHRISTINA, groot 90 tonnen, met volledige inventaris, waaronder een geheel nieuw stel zeilen, bevaren door kapt. W. Bolmeijer, thans liggende aan het Loopende Diep te Groningen en behorende aan de Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij.
Aanvaarding en betaling 8 dagen na de toeslag.
Van Starkenborgh, notaris.


Datum: 30 mei 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 april. De willige stemming waarvan men in het begin van 12 dezer melding maakte, maar ook het gebrek aan passende disponibele schepen, bleef heersen, en van daar dat er ditmaal geen enkele afdoening van zeilschepen is te rapporteren bij een anders voor dit seizoen vrij levendige vraag. In strijd met wat in het begin van december l.l. wel eens beweerd werd, heeft het de schijn alsof toch nog vrij grote hoeveelheden product met name stroop en droge suiker op afscheep wachten; men zou geneigd zijn dit af te leiden uit het feit dat bij enige exporteurs, die tot dusver alleen op kleine of matig grote schepen reflecteerden, geen overwegend bezwaar meer tegen grote vaartuigen schijnt te bestaan, en gelooft dat zelfs betrekkelijk zeer goede cijfers daarvoor te bedingen zouden zijn, indien zij aan de eisen, die thans door assuradeuren gesteld worden om tot de laagste premie verzekerbaar te zijn, beantwoorden. Aan zulke schepen heerst echter eveneens gebrek. Zoals tot dusver, bepaalt de vraag zich echter alleen tot de bestemming Kanaal en Australië; voor Amerika zou wellicht een schip te plaatsen zijn, maar voor Nederland is behalve de lading van het afgekeurde schip GEDEH, circa 300 last, waarvoor overmorgen een inschrijving gehouden zal worden, niets aan de markt. Of men daarmee zal slagen is moeilijk te voorspellen, want kleine schepen zijn niet aanwezig en grote kunnen niet dienen omdat geen passende zware bijlading te verkrijgen is; het enige wat misschien te bekomen zou zijn, is wat arak, maar daar de GEDEH, een partijtje koffie geladen had, wil men bijlading van arak niet toestaan. Ook stoomschepen deelden in de moeilijkheid om volle ladingen te bekomen. In kustvrachten is niets omgegaan. De laatst gesloten bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip CONRAD NLG 90 koffie, NLG 85 tabak, NLG 120 indigo, NLG 40 tin, naar Amsterdam; stoomschip NOORD-HOLLAND NLG 85 koffie, NLG 80 tabak, NLG 120 indigo, NLG 115 huiden, NLG 40 tin naar Rotterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, NEREUS, A EN W.C.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 28 mei. De Nederlandse tjalk ANNECHIENA LUDGARDINA, kapt. T. Wolthuis, komende met een lading rijstmeel van Bremen bestemd naar Nieuwendam kwam heden alhier zwaar lek binnen, het schip heeft vermoedelijk in de Noordzee op een wrak gestoten.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Stoomvaart-Maatschappij Nederland had een request om enquete ingediend bij de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam omtrent de ramp, die het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN in de afgelopen herfst heeft getroffen. Thans is het verslag verschenen.
De vermoedens van kapt. Bruijns omtrent de oorzaak van het ongeluk, door die van bootsman Keijzer en anderen ondersteund, zijn, dat de KONING DER NEDERLANDEN tweemalen tegen een hard voorwerp, het zij een wrak het zij een onbekende klip, gestoten heeft, en wel eerst ter hoogte van de ketelruimte en daarna op de hoogte van het achterschip. De schok, door Keijzer gevoeld, was volgens diens mening veel erger dan die op het achterschip was waargenomen. Het zo vaak uitgesproken vermoeden, dat het ongeluk zou toe te schrijven zijn aan slechte toestand der machine en zorgeloosheid in dat opzicht van de commandant en de maatschappij blijkt geen steek te kunnen houden. Niet alleen is de schok in het voorschip en de daar veroorzaakte schade geheel afgescheiden geweest van de averij aan de schroef, die eerst alle attentie uitsluitend in beslag nam, maar ook de uitvoerige en gestaafde verklaringen omtrent het beweerde ongeval op de uitreis te Port Said bewijzen, dat men niet in een reeds vroeger bestaand gebrek de oorzaak moet zoeken. Bij vertrek uit Batavia waren schroef en roer volkomen in orde.
De conclusie luidt dan ook dat noch aan de Maatschappij Nederland, noch aan de gezagvoerder en zijn officieren in deze scheepsramp enige zorgeloosheid kan worden ten laste gelegd.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 mei. Naar wij vernemen is een der stoomschepen, horende bij de Dienst der Bataviasche Havenwerken, geladen met klipstenen, op zijn reis van Merak naar Tandjong Priok tegen een klip gestoten, ten gevolge waarvan het vaartuig is gezonken.


Datum: 31 mei 1882


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Batavia, 31 mei. Van betrouwbare zijde wordt ons verzekerd, dat de SUCCES, het stoom-barkasje der Batjan-Maatschappij, tussen Makassar en Batjan zoek geraakt is. Op daartoe te Makassar gedane aanvrage heeft de regering een Gouvernements-stomer uitgezonden om het vaartuigje te zoeken. Wat wij over dit, zo weinig aan zijn naam beantwoordende, stoomscheepje weten, bepaalt zich tot het volgende. Het is een barkas van 18 ton, te Soerabaija te water gelaten en afgetimmerd. Volgens het oorspronkelijke plan moest de SUCCES van Soerabaija via Makassar naar Batjan geen. Helaas, van dit edele voornemen zou nooit iets komen. Eerst verbrandde de ketel; door wiens schuld laten wij in het midden. De man, die er over aangesproken werd, beweerde, dat de ketel tegen zulk een reis niet bestand was. Dit is mogelijk, maar dan is of de bestelling of de levering niet geweest zoals het behoorde. Nu schijnt men het ding weer opgelapt te hebben, is er mee naar Makassar gesukkeld en heeft van daar koers gezet naar Batjan. Helaas, de arme SUCCES, die wel RAMPSPOED verdiende te heten, is nooit ter bestemder plaatse aangekomen. Thans zoekt men hem op, maar de kans van vinden achten wij gering.
(opm: de SUCCES, thuishaven Ternate, had een Nederlands-Indische zeebrief en de roepletters: THVW; zij komt nog voor in de Regerings-Almanak over 1893).


Datum: 01 juni 1882


Krant:
  JB - Javabode

Ter nadere aanvulling van het bericht betreffende de bouw van twee stoomschepen bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Insulinde, kan nog medegedeeld worden, dat deze beide schroefstoomschepen zullen zijn lang 310, wijd 37 en hol 27 Engelse voeten, met een draagvermogen van ongeveer 3.500 tons en met compound-machines van 1.250 indicateur-paardekracht. Zij zullen worden gebouwd van puik Duits ijzer, hetwelk hoger dan Engels ijzer staat aangeschreven, en voorzien worden van waterballast en alle verbeteringen in inrichtingen, bij voorbeeld stoomstuurinrichting, welke de ondervinding van de laatste tijd als doeltreffend heeft aangewezen. Onze nationale industrie heeft thans gelegenheid te bewijzen, dat zij op het belangrijk gebied van de scheepsbouw bij machte is de concurrentie met de Engelse werven te doorstaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Naar de Middelburgsche Courant verneemt, heeft de Maatschappij Zeeland in haar toenemend vervoer naar Engeland voorzien door twee stoomschepen in de vaart te brengen die tussen Vlissingen en Londen varen.
(opm: waarschijnlijk gecharterde schepen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Maracaibo, 4 mei. De Nederlandse brik ACADIË, kapt. Oldenburger, de 19e april van hier naar het Kanaal vertrokken, heeft bij het naar zee gaan zwaar op de baar gestoten, waardoor het schip zo lek werd, dat de gezagvoerder besloot weer herwaarts terug te keren. Na het lossen van de lading, die gedeeltelijk beschadigd was, is het schip onderzocht en afgekeurd, en zal in publieke veiling verkocht worden. De lading is in Nederland verzekerd.


Datum: 02 juni 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 31 mei. Heden werd met goed gevolg te water gelaten aan de werf van de scheepbouwmeester P. Boele Pz. het ijzeren Rijnschip BOGAERTS II, groot circa 425 last, gebouwd voor rekening van de heer J.H. Koeningsfeld te Rotterdam.
Terstond werd de kiel gelegd voor een soortgelijk schip, groot circa 370 last.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 26 mei. Scheepsvrachten. Het gebrek aan zeilschepen laat zich nog altijd gevoelen. Gesloten werd naar Devonport Sh.32/6 per ton hennep, naar Gent Bfrs.38 per last vlas. Per stoomschip naar Londen Sh.1/10½, het continent Sh.2/1½, per 320 Engelse pond haver, naar Kopenhagen 16 mark per 2.000 kilo lijnzaad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 8 mei. Het schip ATLANTIC, kapt. Stege, van Java naar Boston, alhier met schade binnen, is bezig de geloste lading weer in te nemen, en zal over enige dagen de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het jaarverslag der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij is het volgende ontleend:
Het verheugt ons zeer ook voor 1881 omtrent onze maatschappij een gunstig bericht te mogen geven; in alle opzichten valt op vermeerdering te wijzen, onze maatschappij had ruimschoots haar deel in de verbetering der scheepvaart, die 1881 kenmerkte. Het aantal volbrachte reizen bedroeg verleden jaar 242 en dit jaar 252 ½.
Vervoerd werden 268.604 tons goederen tegen 257.566 tons in 1880 en aan vracht bevaren NLG 3.215.176 tegen NLG 2.854.278 in 1880.
Passagiers naar New York 10.282 volwassenen en kinderen.
Passagiers van New York 337
Totaal 10.619
Reeds in het vorig verslag werd medegedeeld, dat met de CASTOR, POLLUX en STELLA een geregelde lijn op Amerika was begonnen, daartoe gesteund door invloedrijke handelaren, die een gecalculeerd verlies van NLG 100.000 voor 17 reizen per jaar gedurende twee jaren garandeerden.
De 3e maart vond het eerste vertrek plaats, en wel van de POLLUX, die de 24e door de CASTOR en de 15e april door de STELLA gevolgd werd. Reeds dadelijk bleek het, dat voor de maatschappij gemakkelijk een evenredig aandeel in het vervoer van landverhuizers te verkrijgen was, en dat de door ons tot agenten voor dat vervoer aangestelde heren Prins & Zwanenburg blijkens bovenstaande opgaven dergelijk aandeel wisten te verwerven tot concurrerende vrachtprijzen. De schepen vertrokken dan ook meestal met alle plaatsen bezet. Bovendien viel het goederenvervoer uitgaande zeer mede, zodat herhaaldelijk de aangeboden lading niet kon worden meegenomen.
De JASON werd in deze lijn opgenomen en met deze 4 boten was de directie in staat de aanvankelijke vertrekken om de drie weken in veertiendaagse te veranderen en dus reeds spoedig te naderen tot de wekelijkse afvaarten, die noodzakelijk zijn voor elke lijn, zal zij enige betekenis in de vaart op Amerika hebben. Dit is onzes inziens het doel, dat men moet trachten binnen de kortst mogelijke tijd te bereiken, zal inderdaad het volle voordeel met de geregelde vaart verkregen worden.
De retouren van Amerika gaven niet zulke goede resultaten als wij ons naar aanleiding van de in ons vorig verslag medegedeelde ervaring hadden voorgesteld. Gelukkig werden zij gecompenseerd door de uitvrachten en door die van het landverhuizersvervoer, en schijnt men te mogen aannemen dat zij sedert tot een allerlaagst punt gedaald zijn en dus weder verbeteren moeten.
Tot agenten te New York stelden wij aan de heer R.R.H. Toelaer als hoofdagent en de heren Funch Edye & Comp. als cargadoors. De eerste wijdde zich geheel aan onze zaak en ontwikkelde grote ijver, die tot de gunstige resultaten veel bijdroeg. Wij zagen dan ook niet meer op tegen de noodzakelijkheid om aan een vaste aanlegplaats te New York ons te vestigen en daarvoor – tezamen met een andere Europese lijn – de Watsonpier te huren. Dergelijke piers zijn te New York (zoals bekend is) zeer hoog in prijs.
Van een en ander was het gevolg, dat in plaats van de geprojecteerde 17 afvaarten tussen maart 1881 en maart 1882 reeds in de tien maanden van 1881 81 reizen zijn gedaan. Wel hebben de stormen van 25 november en 5 december de reizen der CASTOR en POLLUX zeer vertraagd, en konden deze dus niet op haar beurten weder hier zijn, doch deze vertraging kwam ten nadele van het nieuwe jaar 1882.
Wat nu de financiële resultaten betreft, moeten wij in de eerste plaats opmerkzaam maken dat de kosten van vestiging van een lijn op New York, die van inrichting der schepen, van publiciteit, van installatie aan de overzijde enz., zeer belangrijk zijn en ons niet meevielen. Maar gelukkig staat daartegenover, dat de opbrengst van het passagiersvervoer onze verwachtingen ver heeft overtroffen, zodat wij dan ook met goedkeuring van onze commissarissen de garanten hebben medegedeeld, dat wij voor het eerste jaar van hun welwillende geldelijke steun voor onze Maatschappij geen gebruik behoefden te maken. Duidelijk achten wij ons verplicht tegenover u te verklaren dat alle kosten betaald zijn uit die opbrengst, ook 2/3 van die van de inrichting der schepen tot een bedrag van circa NLG 70.000, zodat die inrichtingen slechts te boek blijven staan voor een cijfer, dat zij in het gebruik ruimschoots waard zijn.
Onze Maatschappij heeft nu een groot voordeel verkregen: de lijn is gevestigd; dankzij een samenloop van gunstige omstandigheden is dat geschied zonder verlies, althans zonder verlies dat op een volgend jaar moest overgeschreven worden en de resultaten van dat of meer volgende jaren kan drukken. Het voordeel is positief en niet gering te schatten, al is het niet onder cijfers te brengen. Het komt er nu slechts op aan daarvan gebruik te maken, het te exploiteren en de lijn zo in te richten, dat die winstgevend kan zijn ook bij een minder gunstige samenloop van omstandigheden.
Tot de beschouwing der overige reizen overgaande, zal zij uit een vergelijking met die van het vorige jaar blijken dat het verkeer op de verschillende vaarten bijna gelijk was, in de meeste gevallen levendiger. Zo werden 11 reizen op de Levant gedaan tegen 10 in 1880 en 39 ½ naar de Middellandse zeehavens tegen 35 in het vorige jaar. Om die lijnen te bedienen, waren wij genoodzaakt voor het najaar 3 stoomboten te huren en slaagden in de DIAMOND en OPAL zeer geschikte schepen te vinden, die geheel nieuw en goed bemand tot de goede reputatie onzer maatschappij hebben bijgedragen; ook de MALLARD werd door ons gehuurd, doch na een reis op de Levant in de vaart op Hamburg gebruikt.
De reizen op Bordeaux en op Bilbao waren bijna even talrijk als in 1881.
Omtrent de Oostzeevaart hebben wij geen opmerkingen te maken, het aantal reizen op die lijn was ongeveer gelijk aan dat van het vorige jaar. In de eerste helft des jaars heerste in die vaart weinig levendigheid, minder nog dan gewoonlijk; daarentegen konden wij in het najaar geen schepen genoeg uitzenden om de aangeboden transporten te vervoeren.
Wij ondernamen opnieuw tot St. Petersburg de Newa op te varen, hetgeen voor het verkeer op die haven eigenlijk volstrekt noodzakelijk is. Maar die vaart blijft zeer bezwaarlijk; onze schepen kunnen slechts met een gedeeltelijke lading opkomen of vertrekken en hebben dan toch nog lang oponthoud. Daarbij zijn de bruggen, die zij te passeren hebben, vooral belemmerend, daar die alleen des nachts voor de scheepvaart geopend worden. Zeer zullen wij ons dus verheugen, wanneer het nieuwe Newakanaal gereed is en aan de scheepvaart een gunstige gelegenheid bieden zal om tot de stad op te komen.
Het aantal reizen op Hamburg was gelijk aan dat van het vorige jaar. In die vaart vooral hebben wij het levendig gevoeld, dat in sommige tijden ons materieel niet toereikend is voor de ten aanvoer aangeboden hoeveelheden; herhaaldelijk moesten wij goederen achterlaten.
Ook wat het aanlopen van andere havens betreft, hebben wij geen bijzonderheden mede te delen; omtrent de vaart op Lissabon en Kopenhagen verwijzen wij naar ons vorige verslag, toen wij duidelijk gemaakt hebben, hoe wij deze beide havens bedienen met de schepen, die hun bestemming naar de Oostzee en de Middellandse Zee hebben.
De aansluitingen aan de binnenlandse vervoermiddelen lieten – de omstandigheden in aanmerking nemende – niet te wensen over. De Amsterdamsche Rijnstoomboot Maatschappij kon, dankzij de gunstige toestand van de Bovenrijn, vele reizen doen en ons vele goederen afnemen of toevoeren. Wij blijven echter al te zeer het bezwaar ondervinden, dat een onvoldoende communicatie met de Rijn voor het transitovervoer op Amsterdam oplevert; herhaaldelijk mislukken onze pogingen om dat hierheen te leiden.
Ernstig betreuren wij het dan ook, dat de Staten-Generaal een wetsontwerp aannamen voor een nieuwe Rijnvaart, die aan de vereisten niet voldoen kan en deze ook geheel miskent. Slechts één hoop blijft over; dat de waarheid eindelijk zegevieren zal, en de wezenlijke vereisten van een Rijnvaart voor Amsterdam erkend zullen worden. Moge zulks spoedig geschieden!
Dat wij daarentegen van de directiën der verschillende spoorwegmaatschappijen in ons vaderland goede steun en medewerking mochten ondervinden voor alles wat het goederenvervoer onzer maatschappij kon bevorderen, verdient dankbaar vermeld te worden.
Nieuwe schepen hebben wij in 1881 niet in de vaart gebracht, de waarde der vloot vermeerderde alleen door de verbetering der JASON, die behalve nieuw ketels ook een krachtigere machine verkreeg, en door nieuwe ketels in de PENELOPE gezet.
De kosten dier verbeteringen zijn bij de waarde van de schepen gevoegd, om, volgens het stelsel in het vorige jaar in praktijk gebracht, in de loop des tijds telken jare voor een gedeelte te worden afgeschreven, zodat zij geheel afgeschreven zullen zijn, zodra die ketels of machines versleten zijn.
De MEDEA is het enige schip dat wij verloren; het was het kleinste der vloot, maar in vele opzichten een geschikt en zeker een goed zeeschip. Zij werd de 11e september in de Kjöge Bucht in de Sond overzeild, door de ALNE HOLME; assuradeuren hebben de verzekerde som betaald en willen de ALNE HOLME aanspreken als de schuldige. Het proces daarover zal te Londen gevoerd worden; onze Maatschappij neemt daarin deel voor het onverzekerde gedeelte, geheel volgende de assuradeuren.
Na over de averijen te hebben uitgeweid, gaat het verslag voort:
Ook weder voor 1881 kan op een vermeerdering van de rekening der vaart van de stoomschepen der maatschappij gewezen worden, die zonder de gehuurde schepen bijna een ton gouds (NLG 97.000) hoger is dan in 1880, toen reeds een vermeerdering van NLG 87.000 boven het vorige jaar verkregen was. Met het avans op de gehuurde schepen klimt het verschil tegenover 1880 tot NLG 120.000 of tot ruim 2 ton Gouds tegenover 1879. Elk van de overige rekeningen aan de creditzijde van de winst- en verliesrekening is een paar duizend gulden lager; de vermindering der interest-rekening vindt haar verklaring vooral hierin, dat in de loop van 1880 de toen in aanbouw zijnde schepen werden betaald, zodat de gelden daarvoor bestemd toen nog de interest-rekening hielpen stijven, maar nu de schepen zelve mede de vaarten productiever maakten.
Aan de debetzijde trekt de lage som der averijrekening in de eerste plaats de aandacht, de rekeningen der verschillende averijen zijn nog niet opgemaakt, zodat zij niet op winst- en verliesrekening konden opgenomen worden. Daarvoor is nu onder goedkeuring van commissarissen een som op deze rekening gereserveerd.
De kosten van onderhoud waren hoger; in het voorjaar van 1881, toen de schepen gedwongen stil lagen, werd aan ieder een goede beurt gegeven.
De uitkering aan de Amsterdamsche Rijnstoomboot-Maatschappij is de eerste van de tienjarige, waartoe door uw vergadering in het vorige jaar werd besloten.
De post echter, welke vooral de aandacht verdient, is die van de afschrijvingen; terwijl in de eerste plaats is opgebracht het cijfer van de stelselmatige afschrijving, ongeveer gelijk aan dat van het vorige jaar (min de MEDEA), komt in de 2e plaats in aanmerking de reserve van NLG 55.000, waarvan verreweg het grootste gedeelte bestemd is voor extra afschrijving, en brengen wij in de 3e plaats in herinnering het boven medegedeelde feit dat van de kosten, aan de 4 schepen besteed om ze voor de vaart op Amerika geschikt te maken, NLG 70.000 zijn betaald uit de opbrengst der vaarten, die dus de boeken gepasseerd zijn en niet onder de reparatiekosten voorkomen.
Niettegenstaande deze ruimere afschrijving kan aan de aandeelhouders een dividend worden uitgekeerd van 9 %, waarvoor met inachtneming van art. 16 der statuten en met inbegrip van de patentbelasting een som van NLG 163.336,83, zijnde het saldo winst, vereist wordt.
Commissarissen hebben deze verdeling der winsten goedgekeurd.
Omtrent het lopende jaar zegt de directie:
Het gemis van ijs in de laatste winter in de Oostzee heeft ons genoodzaakt vroeger de vaart op de Oostzee te beginnen dan anders; men zou haast kunnen zeggen dat die vaart dit jaar niet heeft stilgestaan. De uitkomsten daarvan zijn niet ongunstig, hoewel natuurlijk op verre na niet te vergelijken met die welke het najaar oplevert. Langzamerhand worden meer goederen voor uitvoer aangeboden. De Middellandse Zee laat zich niet ongunstig aanzien, en voor de New York lijn waren wij genoodzaakt twee grote stoomboten van 3 à 4.000 ton te charteren; de retourladingen zijn wel zeer slecht, maar algemeen meent men, dat het niet lang kan aanhouden, of de retouren zullen verbeteren. En voor het vervoer van landverhuizers én voor dat van uitgaande lading hadden wij die schepen zeer nodig. Dit geeft ons aanleiding om u met vol vertrouwen te vragen ons de middelen te verschaffen om schepen van groter charter voor de New Yorker lijn te bouwen, die het aanvankelijk behaalde voordeel kunnen bestendigen, en aan uw oordeel een voorstel te onderwerpen, waarbij wij gemachtigd worden het maatschappelijk kapitaal uit te breiden tot vijf miljoen gulden.
In de vergadering waren vertegenwoordigd 306 aandelen recht gevende op 43 stemmen. Het dividend werd vastgesteld als voorgedragen. In plaats van de heer J. Havelaar, die gemeend heeft als commissaris te moeten bedanken, omdat hij diezelfde betrekking aan de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij bekleedt, werd tot commissaris benoemd de heer J.M. Blankenheym. De directie werd gemachtigd het kapitaal van 2½ tot 5 miljoen uit te breiden, wanneer zij nieuwe stoomschepen voor de Amerikaanse vaart nodig heeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 1 juni. De Russische schoener AMANDA, kapt. Sjolend, uit de Oostzee met hout naar Gent bestemd, gisteren alhier op de haven gekomen, is na eerst op de slikken te hebben gezeten hedenochtend bij het vallend water op de binnenberm van de West Havendijk blijven zitten en ligt nu bij laag water geheel op zijde, met het dek gedeeltelijk onder water.


Datum: 03 juni 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Volgens particulier bericht is het stoomschip AFRIKAAN, van hier naar Banana bestemd, de 1e dezer Madera gepasseerd.

Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Banjoewangie, 3 juni. Gepasseerd Nederlands-Indische bark MORNINGSTON, van Soembawa met paarden naar Soerabaija.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 15 mei. De Nederlandse schoenerbrik VREDELUST, kapt. J.R. Brouwer, werd hier bevracht om te Azua (St. Domingo) pokhut te laden naar een directe haven in Engeland of het Continent, en de Nederlandse schoenerbrik GOORECHT EN OLDAMBT, kapt. W. Boekholt, om te Cabaret pokhout te laden voor Falmouth voor order, beide tot 45 shilling per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 2 juni. Volgens heden ontvangen telegram is het schip MARIE EN ANTOINETTE, kapt. Hemmes, heden te Bremerhaven van Philadelphia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 1 juni. De Russische schoener AMANDA, kapt. Sjaland, is na vol water gelopen te zijn, hedenmiddag met het opkomende water recht gekomen, en, drijvende op de lading hout, op het kanaal gehaald om aldaar gelost en leeggepompt te worden.


Datum: 04 juni 1882


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juni. De Nederlandse bark JOHNY, kapt. De Breed, is gisteren in de haven van Terneuzen door de Duitse brik CARL aangevaren, welke hem averij heeft toegebracht.


Datum: 05 juni 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad

Het stoomschip CHERIBON.
Omtrent het nieuwe stoomschip CHERIBON van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij lezen wij in een der Brits-Indische bladen het volgende:
De Nederlandse stomer CHERIBON, 705 ton, kapt. Kramer, werd voor ongeveer acht maanden aan de Tandjong Paggar Dok Maatschappij toevertrouwd om aanzienlijke veranderingen te ondergaan en geheel te worden nagezien. Dit werk, het grootste dat immer te Singapore werd ondernomen, is nu voleindigd en het schip vertrok gisteren namiddag naar Batavia.
Zin eerste dienst aldaar zal zijn Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië en diens gevolg op een tocht naar de eilanden onder zijn bestuur rond te voeren, waarna hij op de lijn Batavia-Soerabaya zal worden geplaatst, in het bijzonder uitgerust en bemand zijnde voor de uitgebreide passagiersvaart tussen die twee plaatsen.
Het hoofddoel van de aangebrachte veranderingen is geweest het schip naar de hoogste eisen geschikt te maken voor de passagiersvaart, waarin het nu zijn plaats zal innemen. Met het oog op de nieuwe dienst, waarvoor het werd bestemd, was het nodig de gelegenheid tot overvoer van passagiers beduidend te vermeerderen en dit nu is met het beste gevolg en op onbekrompen wijze verricht.
Toen het schip nog in Brits-Indië dienst deed, kon het meer dan een 1.000-tal inlandse passagiers overvoeren; doch de inrichting, die voor zulk een dienst voldoende was, was geheel ongeschikt voor de vaart, waaraan het nu uitbreiding zal geven. Het aantal dekken is met één vermeerderd; er zijn 1ste en 2de klasse hutten bijgebouwd; de tussendekken zijn prachtig ingericht, terwijl een rookzaal en al de accessoires op dek voor een eerste klasse passagiersschip met de meeste zorg aangebracht zijn.
Het schip is nu ingericht voor 60 eerste klasse passagiers en ongeveer even zo veel in de tweede klasse. Voor de eerst bedoelden zijn 16 prachtig afgewerkte hutten. Het salon is hoog, groot en ruim en voorzien van mappolhouten jaloezieën in eiken- en mahoniehouten lijsten, terwijl alles verfraaid wordt door vergulde ornamenten, smaakvol met blauw afgezet.
De kruipende leeuw in goud van de Maatschappij komt mede smaakvol uit boven aan de lijsten, die de verschillende panelen scheiden. Het werk, dat in het salon de mast aan het oog onttrekt, is een echt kunststuk van satijnhout vervaardigd, met ornamenten van verguldsel. Het plafond is in wit en goud en maakt een imposant effect. De artistieke decoratie van het eerste klasse salon werd nimmer in deze wateren overtroffen, zelfs niet door de COPTIC van de White Star lijn, die onlangs van Liverpool voor de P. en O. Company hier passeerde.
Het mag inderdaad gezegd worden, dat geen betere inrichting voor passagiers en prachtiger salon waar ook ter wereld kan gevonden worden. Al dit werk is verricht door de Tandjong Paggar Dok Maatschappij met Chinese werkkrachten onder de kundige leiding van de opziener de heer Graham George en verdienen allen, die er bij betrokken zijn de grootste lof.
De hut van de kapitein en de kaartenkamer zijn modellen van keurigheid. De rookkamer is koel, ruim en comfortabel. De hutten der scheepsofficieren zijn even prachtig en gemakkelijk ingericht als die van de 1ste klasse passagiers, terwijl die voor de 2de klasse reizigers gelijk zijn aan, zo niet overtreffen, de vertrekken der 1ste kl. passagiers op andere stomers.
Er zijn 8 scheepsofficieren, 4 stuurlieden en 4 machinisten. De opvarenden zijn 82 in getal, 52 op dek en 30 in de machinekamer. De eerste officier is de heer E. Ackerlin, vroeger op de SINDORO en de eerste machinist de heer J. Cochrane, vroeger op de TAMBORA, beide behorende aan dezelfde Maatschappij die nu de CHERIBON in de vaart brengt. De giek van de kapitein, dit zij terloops opgemerkt, is de ROSE, te Tandjong Pagar gebouwd, en die met zulk een gunstig gevolg heeft medegedongen in de Regatta bij gelegenheid van het bezoek der prinsen te Singapore.
Niet alleen zijn de ruime, gemakkelijke, aangename en smaakvolle inrichtingen van dit schip bezienswaardig, maar het is waarschijnlijk op dit ogenblik het snelst varende schip, oostelijk van Suez. Van geringe tonnen inhoud is het van prachtige machines voorzien, door Scott en Co., Greenock vervaardigd, van 400 nominale paardekrachten en gegarandeerd 16 mijl in ’t uur te lopen, ongeveer even krachtig als enige raderboot van haar grootte, ergens op de wereld in de vaart.
De veranderingen en voorzieningen zijn volbracht onder het uitstekende toezicht van de tegenwoordige commandant, kapt. Kramer en van de heer Waddel, de superintending engineer van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Bij de Vereeniging van Assuradeuren zijn vertrouwelijke mededelingen ontvangen, betreffende de schade van het schip ACADIË, kapt. A.K. Oldenburger, die voor belanghebbende assuradeuren ter inzage liggen ten kantore van de heer J. ter Meulen Jr., Heerengracht bij de Hartenstraat alhier.
(opm: zie ook NRC 010682)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 juni. Het Nederlandse stoomschip INSULINDE, gebouwd op de werf van de heren John Elder & Co. te Glasgow, vertrok na een zeer voldoende proeftocht de 3e dezer te 3 uur namiddag van Wemyss Bay herwaarts.


Datum: 06 juni 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 6 juni. Nadere berichten van de CHERIBON. Deze boot was nooit het eigendom van de British India Steam Navigation Co. Zij kwam in India als de OORYA, was het eigendom van de heren McNeill & Co., directeuren van de Bengal Rivers Steam Naviagation Co. en voer tussen Calcutta en de Damreh-rivier. Zij kwam het eerst in deze wateren onder Nederlandse vlag en met kapt. Wessels tot commandant. Zij heeft tussen Singapore en China nooit gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De ontwerpers van de West-Indische Maildienst berichten dat voor het benodigde bedrag ad NLG 1.200.000,- het cijfer der inschrijvingen NLG 773.500,- bedraagt. Hoe teleurstellend deze uitkomst ook moge zijn, zij menen de door hen opgenomen taak niet te mogen neerleggen zonder nog een ernstige poging te hebben aangewend om het door allen gewaardeerde denkbeeld ener directe maandelijkse stoomvaartverbinding en maildienst met de West-Indische koloniën, te verwezenlijken. Zij stellen daarom voor de Maatschappij te constitueren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat het ontbrekend kapitaal gevonden worde, door het plaatsen van aandelen, waartoe zij onder medewerking der inschrijvers bereid zijn, en zo nodig, door het sluiten ener obligatielening voor het ontbrekende bedrag, op voorwaarden aan de goedkeuring der aandeelhouders te onderwerpen.
Zij verzoeken de aandeelhouders vóór of op 8 dezer ter plaatse hunner inschrijving te willen berichten of zij onder die voorwaarden het aangeboden bedrag willen gestand doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Vincent, 20 mei. Aan boord van het Engelse barkschip CELANEO, van Liverpool naar Rio Janeiro bestemd, werd de 16e mei op 19º20’ NB 25º10’ WL, brand ontdekt die de equipage vergeefs trachtte te blussen. Drie uren daarna werden zij genoodzaakt het schip in de boten te verlaten en werden zij opgenomen aan boord van het Nederlandse fregatschip DELIANE, kapt. C.G.A. von Lindern, van New Castle bestemd naar Batavia, door welk schip zij te St. Antonio geland zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 10 mei. De Nederlandse schoener GEERTJE, kapt. J.P. Sterrenberg, van Rio Grande met gezouten huiden naar Falmouth, die hier binnenliep makende 7 duim water per uur, moet de lading lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 2 juni. Het Nederlandse schip MARIA CATHARINA, kapt. H. de Vries Lentsch, van Westzaan naar Sundsvall, alhier met schade binnen, is heden in publieke veiling voor 14.808 Kronen verkocht.


Datum: 07 juni 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio de Janeiro, 9 mei. Het Nederlandse schip GEERTJE, kapt. Sterrenberg, van Rio Grande naar Falmouth, is de 5e dezer lek alhier binnen gelopen en maakt 7 duim water per uur. Het schip is nagezien en zal vermoedelijk met een kleine reparatie de reis kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 1 mei. Vrachten. De schaarste van ruimte bleef aanhouden. Er werden geen Nederlandse schepen bevracht.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, NEREUS, A. EN W.C., SCHIEDAM en JOHAN THEODOR.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Engels barkschip LYMAN CANN, 593 registerton, gebouwd te Yarmouth N.S. in 1863, klasse American Record A 11/2 tot november 1884. Laadt ongeveer 800 loads Quebec-hout onderdek.
Nadere informatiën bij de cargadoors Duinker & Goedkoop, Prins Hendrikkade 179.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juni. Het nieuwe stoomschip INSULINDE, zaterdag middag te 4 uur van de Clyde vertrokken, is deze morgen om 7 uur te IJmuiden binnen gekomen. Het stoomde ruim 8 uur op en was om 11.30 uur in het spoorwegbassin, waar nu vier grote schepen van Maatschappij Nederland liggen, namelijk de VOORWAARTS, KONINGIN EMMA, PRINSES AMALIA en de INSULINDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 1 mei. Uit Timor schrijft men aan het Soerabaijasch Handelsblad omtrent het noodweer waarin de BANDA gebleven is:
De storm was een cycloon waarvan het middelpunt ongeveer de Browze-eilanden vormde, gaande als gewoonlijk van Oost tot West. Het begon te Koepang, ongeveer middernacht, de 18de maart, met hevige winden en regen van het W.Z.W. De vorige avond stond de barometer op zijn gewone hoogte. Ten 6 ure ’s avonds van de 19de met harde winden van het W. dalende tot 29,50 en ten 10 ure hevige storm uit het W.N.W. en kwam de barometer tot het hoogste punt 29,30.
De volgende dag ten 2 ure ’s middags zware wind, barometer 29,50, tot ten 6 ure de wind draaide naar het N.O. De volgende dag de 20ste stond de barometer weer 29,80 met matige wind en goed weer. De 21ste goed weer met Z.O. wind waarschijnlijk ten gevolge der in te vallen verandering der moesson.
De schaden zijn belangrijk geweest. Een kruisboot op de rede liggende verloor haar mast, doch door het laten vallen van 2 ankers kon zij ter plaatse blijven, terwijl hoge zeeën over het dek sloegen.
De kotter MAZEPPA, een prachtige schoener behorende aan Lim Tjong, en een andere schoener beladen met rijst van Pidjoe, werden op de kusten teruggeslagen en verongelukten. Een andere schoener, naar de kust geslagen, had veel schade van onderen doch kon nog hersteld worden. Drie inlandse vaartuigen van Pidjoe met rijst ankerden te Bingversie in de Tamasstraat, dreven af en werden op de kusten stuk geslagen. De prauwen en andere vaartuigen in de rivier sloegen tegen elkaar aan en hadden veel schade, terwijl de grote uit de rivier dreven door de banjir en op de bank stuk sloegen. Ook nog een half dozijn prauwen werden aan de westzijde der rivier stuk geslagen. De schade wordt begroot op ruim NLG 47.000,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 juni. Gisteren deelden wij in een particulier telegram mede, dat in berichten uit New York ernstig geklaagd wordt over de behandeling der emigranten aan boord van de NEMESIS, een Engels vrachtschip, gecharterd door de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij. Het Handelsblad heeft dit bericht onmiddellijk ter kennis gebracht van de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij en van haar vernomen, dat van aar hoofdagent te New York nog geen enkele mededeling omtrent het bovenstaande werd ontvangen. Alleen het bericht, dat de NEMISIS op de vastgestelde dag was vertrokken. De dokter aan boord is een gewezen officier van gezondheid, die, voor een andere stoombootlijn, reeds onderscheidene reizen met landverhuizers heeft gemaakt en daarvan een goed certificaat had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr. Ms. schroefstoomschip der 1e klasse VAN SPEIJK, dat op morgen 7 dezer bij ’s Rijks werf te Amsterdam te water zal worden gebracht, is een ijzeren schip. Onder water is de ijzeren buitenhuid gedubbeld met een teakhouten huid ter dikte van 9 cm en deze weer met zink bekleed. De hoofdafmetingen van de bodem zijn: grootste lengte 92,10 m, lengte tussen de loodlijnen 80 m, grootste wijdte 12,50 m, holte 9,63 m, diepgang (achter) 6,10 m, gemiddelde diepgang 5,60 m, waterverplaatsing 3.018 tonnen, gemeten inhoud 2.200 tonnen.
De bewapening zal bestaan uit 6 getrokken kanonnen van 17 cm en 8 idem van 12 cm (achterlaad), systeem Krupp; van de laatste geschutsoort kunnen echter 14 stukken geplaatst worden. Het schip wordt ook ingericht tot het voeren van spartorpedo’s.
De stoomwerktuigen, vervaardigd in de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, zijn van het drie-cilinder compound systeem, hebben een indicateurvermogen van 3.000 pk; zij werken met een stoomspanning van 75 Engelse ponden. De berekende snelheid van het schip onder stoom bedraagt 14¼ mijl.
Het vaartuig zal ook een driemasttuig voeren en bemand worden met 283 koppen.


Datum: 08 juni 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Uitgenodigd door de schout-bij-nacht directeur en commandant der marine de heer W.B.F. Escher, was heden een groot aantal belangstellenden op de marinewerf om Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse VAN SPEIJK te zien aflopen. Omstreeks één uur zette het schip zich in beweging onder luid hoera der aanwezigen. Daaronder waren ook de burgerwezen en aan een der meisjes van het gesticht was de taak opgedragen om het touw door te hakken, wat de gewichten doet vallen, die de klinken wegslaat. Het bijltje, waarmede dit geschiedde, geborgen in een nette kist, zal als aandenken in het Weeshuis worden bewaard.
De VAN SPEIJK is het vijfde van de zeven kruisers eerste klasse, die buitengaats, behalve de pantserschepen, de grootste sterkte van onze vloot zijn.
Deze schepen hebben een sierlijke vorm en zijn zeer vlug. In het buitenland maken zij een zeer goed figuur. Men denke aan het bezoek van de KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN te Rio de Janeiro.
De VAN SPEIJK kan als vlaggeschip dienst doen en is daartoe van een campagne-dek voorzien, waaronder het logies van de divisiecommandant zal worden gebracht.
De Minister van Marine was bij het aflopen tegenwoordig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 7 juni. Op het etablissement van de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer is voor rekening van de firma Hudig & Blokhuijzen te Rotterdam de kiel gelegd van een schroefstoomschip, genaamd ECHO, hetwelk 1.300 ton draagvermogen zal bezitten.
De machines zullen vervaardigd worden naar het compound surface condensing systeem en een vermogen hebben van 100 nominale paardenkrachten. Een stoomketel van plm. veertien Engelse voet diameter zal in het vaartuig geplaatst worden om stoom te produceren voor de hoofdmachine, terwijl een tweede dienst zal doen om de stoomlieren, enz. in werking te brengen. De machines, evenals de stoomketels, worden mede aan dezelfde fabriek vervaardigd. Een spil om de ankers met stoom op te hieven, benevens een inrichting om met stoom te sturen zal worden aangebracht, terwijl het geheel zal worden opgeleverd volgens de nieuwste toepassingen, zowel op het gebied der werktuigkunde als op dat van de scheepsbouw. De ingenieur Johs. de Hoog te Amsterdam is door de reders met het toezicht over de bouw belast.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 juni. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, van Soerabaija naar Samarang vertrokken, is met schade aan de machine uit zee teruggekomen.


Datum: 09 juni 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juni. De rest der lading wijn uit het verbrijzelde schip ROBERT & PAUL, kapt. Harder, bestaande uit een honderdtal vaten, heeft gisteren in publieke veiling NLG 3.307,25 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 juni. Het heden op avontuur uitgezeilde schip HILLECHIENA, kapt. Gransbergen, is met gebroken ra uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juni. Volgens particulier bericht is het fregatschip HELENA, kapt. Verbeet de 7e april van Swansea te Amboina aangekomen, en zou de gezagvoerder na lossing der lading met het schip naar Soerabaija vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 juni. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip EMS, kapt. Wortel, heden van hier te Hudiksvall aangekomen.


Datum: 10 juni 1882


Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop een schroefbootje, in gedeelten aangebracht uit Europa, van 6 paardekracht, ingericht met teakhouten zittingen voor passagiers, lengte 36, breedte 9 voet, met overdekking boven de stoomketel en zonnetent.
Adres bureau Java-Bode.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 9 juni. De Russische schoener AMANDA, kapt. Sjölund, in de vorige week vol water alhier op het kanaal gehaald is, daar er aan geen leegpompen door de zware lekkage te denken viel, wederom naar buiten vertrokken en aldaar op de slikken gezet, alwaar men begonnen is met de lading hout te lossen en nader het schip te onderzoeken. Door het uitzetten van de lading heeft het schip veel geleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 juni. Binnengekomen en opgevaren naar Middelburg het stoomschip UTRECHT, gezagvoerder Boer, van Rotterdam om in het droge dok te worden schoon gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 juni. De Noorse schoener ELIEZER van Taroena naar Falmouth, is bij Macassar totaal verongelukt.


Datum: 11 juni 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Wij vernemen, dat de maandelijkse West-Indische Maildienst tot stand komt, terwijl de oprichters voortgaan het benodigde kapitaal zo veel mogelijk in aandelen bijeen te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 juni. Van de inschrijvers voor NLG 773.500 op de West-Indische Maildienst hebben zich sommigen teruggetrokken tot een bedrag van NLG 147.000; blijft NLG 626.500.
Echter hebben zich nieuwe inschrijvers aangemeld tot een bedrag van NLG 123.500, zodat thans van het maatschappelijk kapitaal NLG 750.000 is geplaatst.
Deze laatste omstandigheid vooral (het toetreden van nieuwe belangstellenden), doet de ontwerpers besluiten tot het oprichten ener naamloze vennootschap op het primitief ontworpen cijfer van NLG 1.200.000, waarvan NLG 750.000 bereids zijn genomen.
Zij blijven tevens werkzaam met het aanvullen van het ontbrekende door het plaatsen van aandelen en zullen slechts dán overgaan tot het sluiten ener obligatielening, als dit tenslotte noodzakelijk mocht zijn.
Nu zekerheid bestaat dat de maandelijkse West-Indische Maildienst onder Nederlandse vlag tot stand komt, verwachten zij dat vele hunner landgenoten, die zich tot nog toe onzijdig hielden, thans zullen toetreden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Gisteren kwam van Curaçao te Nieuwediep binnen Zr.Ms. schroefstoomschip BONAIRE, commandant kapitein luitenant ter zee 1ste klasse H.P. König.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 juni. Het Nederlandse schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Kok Houwink, is volgens een telegram vóór 8 juni behouden van Amsterdam te Macassar aangekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 17 mei. Het schip ATLANTIC, kapt. Stege, van Pekalongan naar Boston, alhier met schade binnen, heeft de geloste lading weder ingenomen en is gereed om de reis voort te zetten.


Datum: 12 juni 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 10 juni. Het Nederlandse schip MARIA, kapt. J.E. Visser, van hier naar Sundsvall is door de stilte tegen de Zuiderhaaks ton gedreven, doch weer slaags geraakt en heeft ogenschijnlijk zonder schade de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 juni. De tjalk GEERTINA KRAMER, kapt. Folkers, heeft de reis voortgezet.


Datum: 13 juni 1882


Krant:
  JB - Javabode

Ons bericht over het zoekraken van het stoombarkasje SUCCES der Batjan-Maatschappij wordt tegengesproken. De SUCCES zou niet van Makassar zijn vertrokken. De verbrande ketel is van daar naar Soerabaija gezonden om te worden hersteld. Op 22 dezer zal de gerepareerde ketel van Soerabaija per Molukkenboot naar Makassar worden gezonden, en in het bootje worden gezet, waarna dit naar Batjan zal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 10 juni. Heden is van de werf ’t Kromhout van de heer D. Goedkoop Jr. alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzer schroefstoomschip (opm: de BATJAN) voor rekening van de Batjan Maatschappij. Het is bestemd voor de vaart in de Molukse wateren en zal gevoerd worden door kapt. B.C. Ender. De machine van het compound systeem met surface condensor zijn vervaardigd in de fabriek van de heren Gebroeders Stork & Co. te Hengelo.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse barkschip HELENA, kapt. Verbeet, 5 dezer van Amboina te Soerabaija aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 juni. Het stoomschip TOLLENS arriveerde hedenochtend van Rotterdam te Libau.


Datum: 14 juni 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juni. Het stoomschip ARIADNE, kapt. De Gruiter, van La Plata naar Antwerpen, vertrok van St. Vincent de 11e dezer.
(dit stoomschip voer onder directie van de firma Wm. Ruys & Zn.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 25 mei. Het Nederlandse schip OBI, kapt. A.G. Rijnsaardt, van Batavia naar Boston, alhier met schade binnen, wacht op de aankomst van twee schepen, die gecharterd zijn om de lading naar de bestemming te vervoeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 31 mei. De gezagvoerder van het stoomschip SCHIEDAM, de 28e van Amsterdam hier aangekomen, rapporteert de eerste dagen der reis hevige Westelijke winden en hoge zee gehad te hebben. De 23e op 23º27’ NB 44º WL, passeerde hij verscheidene ijsbergen, de 26e op 41º30’ NB 64º WL brak de hoge druk cilinder, en werd deze van de machine ontkoppeld, waardoor een oponthoud van 24 uur ontstond. De reis werd met de lage druk cilinder voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 31 mei. Het Nederlandse stoomschip JASON, met schade van het ijs van Amsterdam hier aangekomen, staat in het droge dok om een nieuwe schroef in te zetten en verdere reparatie te ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 23 mei. Ongeveer 150 kanassers beschadigde suiker van het schip ATLANTIC, kapt. Stege, van Pekalongan lek in de Tafelbaai binnengelopen, zullen in publieke veiling verkocht worden. De gezagvoerder heeft geadverteerd om GBP 3.000 op bodemarij.


Datum: 15 juni 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stanley, Falkland Islands, 1 mei. Het schip UTRECHT, kapt. F. Nannings, van Cardiff naar San Francisco, hier met schade binnen, zal de voor- en achterreling moeten vernieuwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Macassar, 9 juni. De Noorse schoener ELIEZER, kapt. Olsen, die op de Brilreven bij deze plaats verongelukte, is met de lading voor NLG 2.400 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 11 juni. De te Pekela thuis behorende galjoot WIEKA, kapt. J.R. Starke, van Rossano met olijfolie naar Petersburg, is hier binnengelopen. De kapitein rapporteert, dat de eerste stuurman, Hamminga genaamd, de 22e april op ongeveer 100 mijl ten westen van Malta overboord is geslagen en verdronken.


Datum: 16 juni 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 10 juni. Scheepsvrachten. Tot de volgende koersen kwamen gedurende de laatste dagen voor zeilschepen bevrachtingen tot stand. Naar Delfzijl tot 15½ cent per strekkende Amsterdamse voet Hollandse brussen; naar Delfzijl en Harlingen NLG 27,- à NLG 27½. Amsterdam NLG 28,- per Groninger tult Noorse kapbalken; naar Calais en Duinkerken 38 centimes per strekkende Amsterdamse voet Hollandse kapbalken; naar Honfleur 54 fr., naar Grimsby Sh.33/-, Hartlepool Sh.30/6, alle 3 plaatsen per standaard planken; naar Yarmouth Sh.28/6 per ton hennip; naar de Oostkust van Groot-Brittannië Sh.13/- per ton raapkoeken; naar Aberdeen Sh.17/3 per ton beenderen; naar Shoreham Sh.62/6 per 288 kub. voet kloofhout; naar Boness Sh.11/6 per load ronde slepers. Per stoomschip naar Schiedam Sh.1/16½ per 320 Engelse pond haver; naar Dordrecht Sh.13/-, naar Lubeck 9½ mark, beide per load sleepers.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaja, 3 mei. De inventaris van het schip GEDEH is op 1 dezer verkocht voor NLG 1.961.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Oostmahorn, 14 juni. Dat ook korte reizen te water gevaren opleveren bleek hier. De reserve-loodsboot van het Friesche Gat, dienstdoende wanneer één van de twee andere in dienst zijnden moet repareren, zou de voorgaande week van Delfzijl worden gehaald; men stak in zee, doch, gelukkig waren de elementen tegen, want ras bleek dat het vaartuig zodanig onzeewaardig was dat men de reis naar hier niet kon maken. Teruggekeerd, en daarna de reis hervat hebbende, kreeg men het zo kwaad, dat men genoodzaakt was voor dicht gereefde zeilen gunstiger weer af te wachten. Genoemd vaartuig kwam hedenmorgen alhier aan, na in die storm zeilen stuk gekregen te hebben. Ook het postschip van hier naar Schiermonnikoog had gisteren een reis met hindernissen. Na goed en wel te 12 uur van hier te zijn vertrokken met een stijve NW wind was men genoodzaakt op het zeegat te laveren, door een zware bui weigerde het anders zeer handelbare vaartuig te draaien, waardoor men op de Oesterrug terecht kwam, zwaar stotende, met het gevolg dat het vaartuig ietwat lek werd. Na over genoemde rug te zijn gestrompeld, was men genoodzaakt te ankeren; te 5 uur poogde men het anker binnen te krijgen, doch door zware golfslag was zulks niet doenlijk, en restte slechts een en ander te laten slippen. Te 6 uur arriveerde men zonder verdere onheilen ter bestemde plaats.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. De reparatie van het met schade te Batavia binnengelopen Nederlandse schip SINDORO, kapt. P. Helle, zou volgens particulier bericht vroeger geëindigd zijn geweest, indien het vervaardigen van ijzeren knieën niet een oponthoud van plm. twee maanden had veroorzaakt, waardoor belangrijke kosten zijn ontstaan.


Datum: 17 juni 1882


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zierikzee, 16 juni. In een Amerikaans blad vinden wij uitvoerige bijzonderheden meegedeeld omtrent het stoomschip JASON van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, dat bij New Foundland in het ijs raakte en onlangs in zeer ontredderde toestand te New York aankwam. Het schip kreeg, door het stoten op een ijsschol, een gat in het voorste gedeelte, ongeveer 8 voet lang, 4 voet breed en 4 voet onder de waterlijn, waardoor het water met grote snelheid binnenstroomde, terwijl tevens het roer gedeeltelijk losraakte en door het water in het voorgedeelte de achtersteven een eind omhoog werd gelicht, wat het sturen nog bezwaarlijker maakte, zodat het bijna een wonder mag heten dat het vaartuig behouden bleef. Kapitein Hinloopen wist echter met zijn manschappen, door flinke maatregelen, te beletten dat het water verder in het schip drong en op verstandige wijze een dreigende paniek onder de 700 passagiers te bezweren. Verscheidene dagen zat het schip rondom in het ijs en de reis kon natuurlijk slechts zeer langzaam voortgezet worden, maar de mondvoorraad aan boord was voldoende voor twintig dagen meer dan de voor de reis berekende tijd, zodat men niet, zoals de passagiers in het eerst deden, voor hongerlijden behoefde te vrezen. De ijsbergen die men ontmoette waren zeer hoog, soms wel 200 voet.
Omstreeks honderd mijlen van Sandy Hook ontmoette de JASON een loods. Het schip verkeerde toen in zulk een toestand, dat deze elk ogenblik verwachtte, het te zullen zien zinken. Maar kapitein en bemanning wisten het met goed beleid binnen te krijgen en de volgende dag werden de landverhuizers aan wal gezet. Al de passagiers hebben, door tussenkomst van een comité uit hun midden, een schrijven gezonden aan kapt. Hinloopen, waarin zij hem dank zeggen voor de moed en de tegenwoordigheid van geest, door hem in het gevaar betoond.
Bij onderzoek van de JASON bleek, dat het schip zijn behoud alleen aan zijn sterke bouw te danken heeft. Het was echter zeer gehavend en moest ruim een week in Erie Bassin gedokt blijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

St. Petersburg, 10 juni. Scheepsvrachten. Ten gevolge der daling der prijzen op de buitenlandse markten is de verzending van granen bijna opgehouden, ofschoon onze tarwe- en haverprijzen rijzen. Er is daar door daar verwacht wordende stoomschepen volstrekt geen vraag; voor het vervoer van delen per stoomschip is eveneens weinig vraag; een groot schip accepteerde Sh.31/6 per standaard naar London.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Koningsbergen, 10 juni. Scheepsvrachten. Onze vrachtenmarkt blijft voortdurend in ongeveer dezelfde stemming. Men betaalt naar het Hertogdom Mecklenburg 18 mark, Rostock, Wismar en Denemarken 19 à 20 mark, Zuid-Zweden 18 mark, Gothenburg 19 mark, Husby 22 mark per 2.000 kilo rogge; Flensburg 20 mark, Aalborg 27½ mark per ton hennep; Firth of Forth Sh.1/10½, Oost-Schotland Sh.2/11/2. Maray Firth Sh.2/4½, Oost-Engeland Sh.2/3, alles per 500 Engelse pond tarwe. Per stoomschip bewilligde men naar Leith en Londen Sh.2/3, Hull Sh.2/-, Antwerpen en Rotterdam Sh.2/3 à 2/6, ’t Engelse Kanaal Sh.2/9, alles per 500 Engelse pond; naar Nantes Sh.32/6 per ton hennep; naar Amsterdam NLG 15,- à NLG 16,- per 2.400 kilo tarwe; naar Oostzeehavens 20 à 22 mark, Oost-Noorwegen 25 mark per 2.500 kilo rogge.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 16 mei. Van de lading van het schip J.W. GILDEMEESTER, kapt. Lehmann, van Java naar Cadix, alhier met schade binnen, zijn nog 53 kanassers suiker en 16 zakken voegsel publiek verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 16 juni. Heden is een schip gestrand bij Oosterend; hulp is naar de strandingsplaats vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 9 juni. De kof TWEE GEBROEDERS, van hier in ballast, was de 25e mei in het rak bij Gravesend in aanvaring met het schip RAPID van Guernsey.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 15 juni. Het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. P. Lestuiver, van Riga naar Termunterzijl, is met gescheurde zeilen en verlies van een gedeelte van de deklast alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 2 juni. Het Nederlandse schip BIMA, kapt. Esman, is bevracht van Charleston of Savannah naar Cork.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 16 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip GRAAFSTROOM, kapt. Hoek, 14 dezer van Newcastle naar Anjer vertrokken.


Datum: 18 juni 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De ramschepen BUFFEL en SCHORPIOEN, die 1 juli aanstaande te Nieuwediep in dienst worden gesteld, zullen bemand worden, het eerste schip met 158 en het tweede met 136 koppen, en de rammonitors 2e klasse ADDER en HAAI, die met dezelfde datum respectievelijk te Amsterdam en te Hellevoetsluis in dienst worden gesteld, zullen een bemanning van 115 koppen hebben.
De commandant van het schroefstoomschip ARUBA, zal zijn de luitenant ter zee 1e klasse D.G.Brand.
Ten behoeve van het Loodswezen zullen de minder doelmatige schuiten vervangen worden door sterke kotters, één daarvan is hier reeds aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 16 juni. Heden werd met goed gevolg te water gelaten aan de werf der heren Gebr. Pot de schroefstoomboot NIEUWE ZORG, gebouwd voor rekening van de heer W. van Driel te Opijnen. In de schroefboot zal een machine geplaatst worden van 35 pk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 14 juni. Ten behoeve van het loodswezen zullen de minder doelmatige schuiten door sterke kotters worden vervangen, één daarvan is hier reeds aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 16 juni. Van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier is heden met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de heer H.H. Volker te Papendrecht gebouwde ijzeren Rijnschip, groot 115 last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 17 juni. Na de lossing van de lading hout uit de Russische schoener AMANDA, zit het schip voortdurend met de vloed onder water daar het helemaal ontzet is; heden ochtend lag het op zijde met zijn ra’s op de slikken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Het Nederlandse schip HOLLANDIA, kapt. Mulder, van hier naar Suriname, is volgens brief van de kapitein d.d. 15 dezer wegens harde tegenwind te St. Helensroad binnengelopen. Alles wel aan boord.


Datum: 19 juni 1882


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makassar, 6 juni. Vrijdag laatstleden, ’s namiddags ten 3 uur, kwamen alhier ter rede in twee zeilsloepen de schipbreukelingen van het Noorse driemast-schoenerschip ELIEZER, namelijk kapt. B. Olsen, de stuurman en zes schepelingen. Genoemd vaartuig was op reis van Taroena (Sangir) naar Falmouth en geraakte in de nacht van de 29e op 30e mei op de Oostzijde van de Bril aan de grond. Na vele moeite gelukte het, ook doordat een 12 à 20 tons van de lading, die uit copra en ebbenhout bestond, over boord geworpen was, het schip twee malen af te brengen, doch werd hetzelve telkens weder door sterke stroom en ongunstige wind op het rif gezet. Des middags van de 1e juni verlieten de opvarenden genoemd schip, daar zij geen kans meer zagen het af te brengen.
Wrak, inventaris, lading en enige in de sloepen geborgen goederen werden hier gisteren voor circa NLG 2.500 op publieke vendutie verkocht, waarvan koper is geworden de Chinees Nio Tjin Ta.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 15 juni. De schoener MATHILDA, kapt. Klami, van Frederikshamn naar Hull, met lathout en ijzer, werd de 11de dezer in de Noordzee, Spurn West ten Zuiden 140 mijlen afstand, verlaten. De kapitein en de equipage (zes in getal, werden hier aangebracht door de vissmak STAG, schipper Douglas, die rapporteerde dat het stormweer was uit het NW met hoge zee, toen hij zijn boot na verscheidene malen rond de schoener gekruist te hebben, er met levensgevaar in slaagde de equipage te redden. De schoener had de gaffel en de boom benevens vele zeilen verloren, de verschansing aan stuurboord en alles was weggeslagen, ook de stuurketting was gebroken. Hij heeft de schoener enige tijd op sleeptouw gehad, doch was genoodzaakt deze weer los te laten. Kapitein Klami en equipage hadden al hun goed verloren. Hij roemde zeer de liefderijke behandelling van kapt. Douglas, die hen grotendeels van kleren had voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 16 juni. De Nederlandse driemastschoener CERES, kapt. Schuur, van Riga naar Delfzijl, is hier met enige slagzij binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Veiling te Rotterdam. Op dinsdag 11 juli 1882, des middags ten 12 ure, in het notarishuis aan de Geldersche kade, van het ijzeren raderstoomschip TELEGRAAF 3, volgens meetbrief lang 41,04 meters, wijd 5,24 meters, hol 1,82 meters en alzo groot 217 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheeps- en machine- gereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Noorderhaven (Fijenoord), alwaar hetzelve 3 dagen vóór de veiling door gegadigden bezichtigd zal kunnen worden.
Het stoomschip, gebouwd op de werf van de heer Fop Smit te Kinderdijk, behoort tot de snelst varende stoomschepen, was oorspronkelijk bestemd voor het vervoer van passagiers en goederen, doch is door verandering van bestemming thans slepende op de Rijn; het is ook zeer geschikt door grote zeewaardigheid en weinig diepgang voor de Zeeuwse stromen en de Zuiderzee.
De machines van 120 paardenkrachten, lage drukking, zijn uit de fabriek van de heren
Ravenhill Salkeld & Co. te Londen.
Nadere informatie te bekomen bij de makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt en F. & W. van Dam.


Datum: 20 juni 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 19 juni. Volgens een telegram uit Riga is het Nederlandse schip ANNA, kapt. Gosselaar, aldaar aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 25 mei. De schoener GEERTJE, kapt. J.P. Sterrenberg, van Rio Grande hier lek binnengelopen, heeft de lading gelost en het schip zal verder onderzocht worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 juni. Het Duitse kofschip JANTJE, kapt. Mattheesen is uitgaande bij Zoutelande op strand geraakt, doch afgekomen en lek hier in het dok gekomen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Terschelling 17 juni. Gisteren heeft de reddingscommissie een vergeefse reis gedaan, want bij haar komst te Oosterend was het schip wellicht weer vlot bij haar komst en zeilde onder het strand. Een ander zeilschip heeft in de laatste storm ook nog op de Noordvaarder vastgezeten en is eveneens weer afgekomen. Aan het strand is een lijk aangespoeld zonder enig herkenningsteken.
De loodsboot No. 3 bleef tussen een paar brekers pal staan; door het storten van olie heeft men bemanning en opvarenden behouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 18 juni. Het alhier thuis behorende brikschip ELISABETH, kapt. Veldhuis, van Sundsvall, heeft wegens het aanhoudend slechte weder zijn voorbramsteng verloren en is hedenochtend alhier binnengekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 mei. Vrachten stil. Het Nederlandse schip NEREUS ligt aan, NLG 100 per last arak naar Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, JOHAN THEODOR, KOSMOPOLIET III, OCEAAN, NOACH I en CORNELIS SMIT.


Datum: 21 juni 1882


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 juni. Wegens onstuimig weer zijn de schepen STANDFRIES en SIPPE VISSER, hedenmiddag uitgezeild, alhier uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 20 juni. Volgens ontvangen telegram is het schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, heden van Newcastle on Tyne te Soerbaija gearriveerd na een reis van 92 dagen van Lizard.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 juni. De Groninger kof ALBERTINA, kapt. Bos, van Riga naar Harlingen met hout is hier met schade binnengesleept.
(opm: de PGC van 220682 meldt als scheepsnaam ALBERTINE, kapt P.T. Bos, op reis van Christiansund met balken naar Harlingen.)


Datum: 22 juni 1882


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Openbare verkoping van vaste goederen te Terneuzen.
De notaris C.J.A. Ferken te Terneuzen, zal ten verzoeke van de erven van de heer Jacobus Scheele, in leven scheepstimmerman, wonende te Terneuzen, op woensdag de 28e juni 1882, des namiddags te 2 uur, in het Nederlandsch Logement bij de heer A. Batenburg te Terneuzen, in het openbaar verkopen een scheepstimmerwerf met hellingen, loodsen en verdere gebouwen, gelegen aan de haven te Terneuzen, kadastraal sectie C no. 1708, groot 15 are 80 centiare.
Te aanvaarden daags na de toewijzing.
Na afloop daarvan aan gezegde scheepstimmerwerf: Een partij gereedschappen en houtwaren. Nadere inlichtingen ten kantore van gezegde notaris.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bataviasche Havenwerken. Aan het verslag daarover, voorkomende in de laatste Javasche Courant ontlenen wij het volgende.
De 25ste mei zonk de hopperbarge BANJOEMAAS voor de steiger te Merak in diep water.
De aanleiding tot deze ramp was het breken ener kettingstrop, waarin een rotsblok hing; de oorzaak van het ongeluk was gebrek aan tegenwoordigheid van geest der opvarenden van de BANJOEMAAS en van de eerstaanwezende ambtenaar te Merak.
Het breken ener kettingstrop is geen ongewoon verschijnsel; de kettingen zijn wel hydraulisch beproefd, doch bij het laden van enige honderdduizenden rotsblokken, komt het menigmaal voor, dat de strop breekt en het rotsblok het schip beschadigt.
Na het breken van de strop werd te Merak verzuimd, om na te gaan of het schip averij bekomen had, het laden van het vaartuig werd voortgezet; eerst toen het schip slagzijde verkreeg werd de vraag gesteld of een lek ontstaan was. Bij het openen van het luchtgatdeksel van de tunnel aan dek werd het lek geconstateerd. Dit lek kon het schip niet in gevaar brengen, daar de hopperbarges op het voor- en achterschip en één tunnel drijven. De lossing van het vaartuig werd daarna onmiddellijk aangevangen. De gezagvoerder beging evenwel de onvoorzichtigheid om het mangat te openen, dat in de bulkhead is aangebracht en toegang verleent van de lekke tunnel naar het voorschip, waardoor het water in het voorschip drong. Het gevaar voor het schip zou nu nog niet groot geweest zijn, indien men slechts de machine had aangezet, stoom was voorhanden, men had dus het schip op de modderbank, die twee scheepslengten voor de boeg lag, op het droge kunnen zetten, doch zodra het water in het voorschip liep, verloor een ieder zijn tegenwoordigheid van geest en liet men het schip in de diepte wegzinken.
Zoals hiervoren vermeld wordt, was dus de aanleiding van het ongeluk, het breken van een kettingstrop waarin een rotsblok hing, een geval dat meer dan vijftig maal bij het laden van de honderd duizenden rotsblokken, die naar Priok vervoerd zijn, is voorgekomen, terwijl de oorzaak van het waarschijnlijke verlies van het schip uitsluitend aan gemis aan bedaard overleg der opvarenden van het schip en van hun te Merk verblijfhoudende onmiddellijke chef te wijten is. Pogingen tot het vlot brengen der hopper worden aangewend; een goede uitslag dezer pogingen is echter zeer te betwijfelen, daar een diepte van drie meters water boven het dek van het schip gelood wordt.
Op ultimo der afgelopen maand waren vier kettingen onder het schip gebracht, en waren de toegangen tot het voorschip zomede het lek, middels duikers, gedicht; het voornemen is het schip vóór ledig te pompen en achter te lichten; de lading was nagenoeg geheel door duikers gelost.
De werkzaamheden in de steengroeven te Merak werden door het zinken van de hopperbarge BANJOEMAAS langs de laadsteiger gestaakt; deze aanlegplaats is door de gezonken hopper geheel versperd; mocht het vlotbrengen der BANJOEMAAS niet gelukken, dan zal dit schip in de diepte worden getrokken en zullen de werkzaamheden worden hervat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 juni. Het stoomschip PRINS FREDERIK, kapt. Braat, eergisteren van hier te Batavia aangekomen, heeft de reis met twee dagen oponthoud te Marseille en Padang, in 39 dagen volbracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 20 juni. Het schip ALBERTINE, kapt. P.T. Bos, van Christiansand met balken naar Harlingen, is met verlies van roer en ankers hier binnengebracht.
(opm: dit is de schoener-kof ALBERTINE, gebouwd in 1833, groot 127 ton, kapt. P.L. Bos)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 19 juni. Het Nederlandse schip WERKLUST is bevracht naar Rio Grande.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 17 juni. Volgens rapport zit er bij Dragör een Nederlandse bark aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 19 juni. De Nederlandse schoener RAAF, in januari ll. bij Ringkjöbing gestrand en later af en te Thisted binnengebracht is 12 dezer voor 5.000 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 20 juni. De Engelse schoener AMANDA, de rivier afkomende, is met de hier ten anker liggende Nederlandse schoener CATHARINA, kapt. P. Lestuiver, in aanvaring geweest. Beide schepen hebben schade geleden. De CATHARINA is hier in de haven gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Volgens particulier bericht is er voor NLG 600 een akkoord gemaakt om het bij Terneuzen omgeslagen schip AMANDA, kapt. Sjalund dicht te maken, te rechten, en naar het droge dok te Middelburg te brengen, terwijl bij niet slagen elke betaling vervalt.


Datum: 23 juni 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Harlingen, 22 juni. De pogingen tot verdieping van het vaarwater over de Pollen in zee leveren bij voortduring goede resultaten op. Schepen met 42½ decimeter diepgang komen in de haven, iets, wat voorheen onmogelijk was. Zelfs is een bark met 45 decimeter onlangs binnengekomen, maar toen waren ook alle omstandigheden gunstig. Intussen is het een feit, dat men tegenwoordig hier meer grote driemastschepen in de haven ziet, dan voorheen. Gisteren arriveerden onder andere weer twee barken met hout uit Amerika.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 20 juni. Hier is binnengekomen de Engelse stoomviskotter ARIES, kapt. A. Cullum, op sleeptouw hebbende de schoener MARGARETHA, kapt. N. Waslander, van Drammen met hout naar Zwolle bestemd, die om 3 uur in de morgen op 53º50’ NB 05º30’ OL door een zware bui is belopen, waardoor het schip geheel op zijde werd geworpen en niet rijzen willende, men genoodzaakt was de voormast te kappen, waardoor het schip rees en hier werd binnengesleept door het bovengemeld schip, tegen een tegemoetkoming volgens overeengekomen condities van GBP 80.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 22 juni. Het alhier met verlies van roer en anker binnen gesleepte kofschip ALBERTINA, kapt. Bos, van Noorwegen met balken naar Harlingen, is heden met de sleepboot derwaarts vertrokken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 16 januari. Het Nederlandse schip RAAF, in januari laatstleden te Ringkjöbing gestrand, doch sedert af- en te Thisted binnen gebracht, is de 12e dezer in publieke veiling voor 5.000 kronen verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 juni. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip JOHANNA MARGRIETHA, kapt. De Haan, van hier te Riga aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 19 mei. Het voor de dienst afgekeurde stoomschip AMBOINA is voor NLG 16.000 aan een firma te Soerabaija verkocht.
(opm: een schroefstoomschip 4e klasse van de Koninklijke Marine)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 20 juni. Hedenavond kwam alhier binnen het Engelse stoomschip ARIES, kapt. Arthur Cullum, op sleeptouw hebbende de te Sappemeer thuis behorende schoener MARGARETHA, kapt. Waslander, op welk schip men ’s morgens te half drie, in een zware bui uit het WNW plat op zijde liggende de fokkemast had gekapt, men bevond zich toen naar gissing op 53º50’ NB 05º30’ OL. Het schip had voor zover bekend overigens geen averij. (opm: zie ook PGC 230682)


Datum: 24 juni 1882


Krant:
  SH - Soerabaijasch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 13 juni. Men bericht ons, dat kapt. P. Swank van de KARANG gedurende de overtocht van hier naar Soerabaija aan boord is overleden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Stationslijst van Oorlogsschepen op 16 mei 1882.
Koninklijke Nederlandse Marine (Auxiliair eskader). Zr.Ms. ramtorenschip KONING DER NEDERLANDEN, ter rede Riouw.
Verwacht te Batavia: Zr.Ms. ramtorenschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN, ter rede Onrust; schroefstoomschip 1e klas ATJEH, idem; idem KONINGIN EMMA, idem; idem 2e klas WATERGEUS, Riouw.
Nederlandsch Indische Militaire Marine.
Stoomschepen: BATAVIA, ter rede Ternate; BANDA, ter rede Atjeh; BORNEO, ter rede Palembang; BANKA, ter rede Ternate; BANDJERMASSING, ter rede Macassar; BENKOELEN, ter rede Atjeh; CURAÇAO, ter rede Soerabaya; DELI, ter rede Macassar; HYDROGRAAF, ter rede Pontianak; MAKASSER, ter rede Atjeh; MADURA, idem; OENARANG, ter rede Bandjermassing; PADANG, idem; PALEMBANG, ter rede Atjeh; SOERABAYA, idem; SOEMBING, ter rede Riouw; SALAK, idem; SUMATRA, ter rede Macassar; SINDORO, ter rede Palembang.
Verwacht te Bandjermassing: Fregat ZEELAND, ter rede Batavia.
Stationslijst van schepen van de Gouvernements Marine.
Stoomschepen: ARGUS, ter rede Batavia; ANJER, ter rede Atjeh; AREND, ter rede Samarang; BONI, ter rede Pontianak; BARAUW ter rede Bandjermassing; DJAMBI, idem; HAVIK, ter rede Menado; INDRAGIRIE, ter rede Riouw; KOETEI, idem; SAMPIT, ter rede Palembang; SIAK, ter rede Bengkalis; SINGKAWANG, ter rede Pontianak.
Verwacht te Telok Betong: TAGAL, ter rede Amboina; TERNATE, ter rede Bandjermassing; VALK, ter rede Atjeh; ZEEMEEUW, idem.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 juni. De aanvoer van hout uit Amerika neemt steeds toe. Voor ongeveer zeven jaar kwam hier de eerste lading binnen, terwijl op dit ogenblik drie grote driemasters met een lading hout uit Amerika in de haven liggen.
Collectie: R.G.E.G. Martens, Groningen

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helsingborg, 17 juni. De schoener MARTHA, kapt. Voordewind (opm: de PGC 260682 geeft als kapitein W. de Haan) van Bremen naar St. Petersburg, is in de nacht van 14 juni nabij Skelderviken gezonken. De equipage is gisteren hier van Engelholm aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juni. Het Nederlandse schip SYMPATHIE, kapt. Harken, van Suriname herwaarts, is bij Dungeness geloodst. Alles wel aan boord.


Datum: 25 juni 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Heden had te Vlissingen in het Stadhuis de jaarlijkse algemene vergadering der Stoomvaart Maatschappij Zeeland plaats en werd o.a. het verslag over het jaar 1881 openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de Maatschappij in werkelijkheid vooruitgaat en in dit jaar de bruto opbrengsten bedroegen NLG 1.074.810,23 tegen NLG 981.630,89 in 1880, NLG 877.043,71 in 1879 en NLG 689.922,89½ in 1878.
De exploitatiekosten bedroegen in het jaar 1881 NLG 728.624,23, zodat op de dienst een voordelig saldo van NLG 346.186,00½ kon gebracht worden.
Daarbij werd op het stoomschip STAD BREDA, hetwelk buiten dienst is gesteld, een som van NLG 50.000,- afgeschreven en NLG 36.000,- ten behoeve van het ketelfonds afgeboekt.
Het aflossingsfonds ten behoeve van het stoomschip PRINS HENDRIK voor rekening der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen werd geregeld volgens de overeenkomst voortgezet en daarop bijgeboekt een som van NLG 37.371,01, zodat dit fonds op de 31e december 1881 NLG 428.299,24½ of ⅔ der aankoopsom bedroeg.
Onder de meest gewichtige besluiten dezer vergadering komt de goedkeuring ener overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, om op dezelfde wijze als het vorige stoomschip PRINS HENDRIK nog een vierde stoomboot van laatstgenoemde type in de vaart te brengen geheel op de voorwaarden als vroeger werd afgesloten. Voorts werd bepaald dat de obligaties, die nog in portefeuille zijn, in omloop zullen worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Omtrent de zaak van de NEMESIS ontvangt het Nieuws van den Dag het volgende verslag:
De aankomst van de NEMESIS, eergisteren morgen in de Rietlanden, kon na al de klachten die en in het vroeger telegram en in de nu ingekomen kolommen Amerikaanse sensatieberichten te berde gebracht waren, niet anders dan een onderzoek ten gevolge hebben. Er komt bij dat van een officieel persoon, de consul van Zweden en Noorwegen, in de “Weser Zeitung” van 15 dezer een telegram was opgenomen, waarin staat, dat de NEMESIS met twintig doden, meest kinderen, is aangekomen, voorts beweerd wordt dat slechte levensmiddelen, onrein water en een algemeen slechte behandeling aan boord de oorzaken zijn, en de landverhuizers gewaarschuwd werden zich aan die lijn niet toe te vertrouwen. Bij zulke beweringen, zonder behoorlijk onderzoek geopenbaard, rijst onze verbazing ten top en moeten wij wel voor ’t minst denken dat de keuze van die Regering in haar onnadenkende consul wel zeer ongelukkig is geweest. Zijn autoriteit schrapt met een enkele pennenstreek het plan van de landverhuizer om met de Amsterdamse lijn te gaan voorgoed weg en berokkent aan een lijn, die een goede naam heeft, duizenden schade. Dergelijke onhandigheid is niet te kwalificeren.
Aangezien ik zo enigermate op de hoogte ben van de landverhuizingzaak, kan ik u mededelen: dat de NEMESIS de 9de mei, daags vóór haar vertrek, door de Staatscommissie alhier geïnspecteerd en bevonden, dat dit schip volgens de Nederlandse wet mocht vervoeren 1.107 volwassen personen.
Dat de voeding ruimschoots voldoende was voor een reis van veertig dagen en bij onderzoek in kwaliteit niets te wensen overliet.
Dat het schip was geventileerd, als reeds vroeger (8 juni Nieuws van den Dag) omschreven.
Dat het gedistilleerd water evenzeer was van zeer goede kwaliteit en in de ruimste mate in de behoeften kon voorzien.
Dat op de scheiding van het jonge geslacht met de meeste zorg was toegezien en zelfs een speciale aftimmering midscheeps tegen de machinekamer en achter een speciale deur zich bevond in welk compartiment 74 ongehuwde vrouwen verblijf konden nemen; kortom, dat de Commissie vooral ook met het oog op de vroegere sensatieberichten omtrent de SURREY (die later bleken onjuist te zijn) met te meer nauwkeurigheid alles had nagegaan.
Het schip vertrok 10 mei en had aan boord 1.039½ landverhuizers, alzo 68 minder dan het volgens de wet mocht vervoeren, kwam de 26ste mei te New York na een reis van 16 dagen. (opm: kinderen beneden een bepaalde leeftijd telden voor een halve passagier)
Na een kort verblijf van slechts zeven dagen, waarin het schip zijn passagiers en lading had gelost en andere lading ingenomen, vertrok het de 2de juni. Geen zweem van enige klacht gedurende het tijdperk van verblijf in de havens van New York, doch, ternauwernood is de NEMESIS vertrokken of de klagers komen als uit de grond opdoemen en gewillige reporters van menigte couranten nemen sensatieberichten op, die ieder weldenkende de haren te bergen doen rijzen en zodanig met zwarte kleuren alles omschrijven dat, ware de gezagvoerder nog aanwezig geweest, een misschien opgeruid gepeupel hem aan de eerste de beste boom had opgeknoopt.
En wat is nu reeds gebleken? De eerste en voornaamste is de dokter, in dezen de grote zondebok die in de Amerikaanse couranten op de onbarmhartige wijze wordt tentoongesteld, al is ’t ook maar alleen dat zij op goed geloof, misschien wel door opgeruide personen, alom, voor die ’t maar lezen wil, vertellen, dat hij bestendig dronken was.
Van onderscheiden onpartijdige getuigen vernam ik, dat dr. Gramberg een man is, die nooit drinkt, ja zelfs is het schrijver dezes gisteren gebeurd, dat hij van een vriend buiten de stad, wie hij bezocht, zonder te vragen, toevallig vernam: ik heb Gramberg in Indië gekend als ambtenaar en die man dronk nooit.
Dr. Gramberg is officier van gezondheid geweest en met een loffelijk ontslag uit de dienst gepensioneerd, heeft onderscheiden reizen gedaan met de stoomschepen van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, altijd met landverhuizers, en door die Maatschappij op zijn verzoek loffelijk ontslagen, terwijl wij tevergeefs zoeken naar enig bewijs van dronkenschap. Nu blijft de vraag, heeft hij die arme landverhuizers veronachtzaamd? Is door hem medicijn geweigerd, bezocht hij ze niet, of wel werd door hem geen zorg gedragen ten aanzien der voeding voor de zieken?
Noch het een noch het ander. Vol zorg voor zijn passagiers was hij als het ware rusteloos, bezocht de patiënten dag en nacht, nam uit de kajuit eten voor hen mede en gaf goede raad hoe te handelen, maar! Die ’s dokters raad niet verkiest te volgen moet de gevolgen maar afwachten.
Voor de zuigelingen en moeders de meeste zorg en toewijding.
Zeeziekte en ongewone beweging werkten nadelig op de moederlijke voeding, en al spoedig hadden de kleinen te weinig, maar dr. Gramberg gaf gecondenseerde melk en beval de moeders een voorschrift van water met zoveel lepeltjes melk, maar de eigenwijze moeders, zich verbeeldende, dat haar lievelingen dan te weinig kregen en verzwakten, deden juist het omgekeerde. Ten gevolge daarvan zuur en daarna diarree.
Ondanks de beste ventilatie is de lucht op dek beter dan die beneden, moeders verkozen haar zuigelingen niet op dek, uit vrees voor tocht, ouderen van dagen bleven liever in de kooi dan zich in de open zeelucht te begeven, ja zelfs is het gebeurd, dat de kapt. Peace met dokter en administrateur sommigen moesten dwingen om hun bed te verlaten, waarin ze zijn gaan liggen zonder zich te ontkleden, en voorbeelden bestaan er van enkelen, die de ganse reis niet uit hun kleren of laarzen zijn geweest. Is het wonder dat, trots de beste ventilatie, er zieken komen? Is het wonder dat de NEMESIS binnenkwam met dertien doden, meeste zuigelingen, die door de moeders zijn veronachtzaamd, en moet daarvoor de dokter worden verantwoordelijk gesteld, wiens goede raad niet gevolgd werd? Het onverantwoordelijke van de State Commissioners te New York springt hier duidelijk in het oog, en evenzeer de uitspraak van de dokter van Wards Island Hospital, die lang nadat het schip vertrokken is, uitspraak doen over nalatigheid van de dokter, enkel op het verhaal der moeders en de treurige toestand der kinderen, zonder de dokter, die ze aan boord had behandeld, te horen. De beschuldiging van dronkenschap en neglect is noch onderzocht noch bewezen, en onverantwoordelijk is het van hen, die nu oorzaak zijn van de fatale geruchten, door Amerikaanse dagbladschrijvers over de wereld verspreid.
Wat is er nu van het slechte zoute water?
Werkelijk heeft één dag het distilleertoestel zijn dienst verkeerd verricht, maar daarin is onmiddellijk voorzien. Trouwens, langer kon het ook niet zijn, want de gezagvoerder, officieren en kajuitspassagiers dronken hetzelfde water en merkten het even spoedig als de landverhuizers.
De gezagvoerder Peace is een flink humaan man en altijd als zodanig bekend geweest, terwijl de administrateur Van Dijk Blok jaren heeft gevaren voor de K.N.S.M. en daar een zo goed klinkende naam had, dat de directie juist hem de zeer verantwoordelijke post van toevoerzicht op en zorg voor de landverhuizers vertrouwde, wel wetende dat van de persoon, met die zorg belast, veel ten belange van de onderneming afhing. De Nederlandse kok was een voor zijn vak berekende en steeds is de heer Van Dijk Blok tegenwoordig geweest bij elke maaltijd, zorgende dat niets kon ontbreken.
Het verkopen van voeding. Ik heb mijn oor eens te luisteren gelegd en vernomen dat een van de bemanning zich met die praktijk had ingelaten maar onmiddellijk door kapt. Peace is gestraft, en toch: dat moet nog niet eens voeding van de landverhuizers zijn geweest, maar voeding uit de kajuit. Hoe het zij we zullen ons voorzichtiger gedragen dan de grote lui in Amerika en wachten iets te vermelden waarvan we niet zeker zijn.
Ziedaar, mijnheer de R., zo ietwat van de historie NEMESIS, die ik uit goede bron heb geput, u medegedeeld; het laatste woord is er, naar ik geloof, nog niet van gesproken. Indien de zaak niet zo belangrijk ingreep in een tak van bloei hier ter stede, ik zou u niet lastig vallen een zo grote ruimte in uw blad te vragen.
Houd zulks ten goede, Ued. Dw. Dr., D. van Ketwich.
Amsterdam, 22 juni 1882.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 24 juni. Door de heren Van der Bent & Co. te Middelburg was aangenomen voor NLG 600 de alhier in averij liggende Russische schoener AMANDA dicht te maken en verder naar het droge dok te Middelburg te doen slepen. Hedenochtend is dit gelukt en de schoener derwaarts vertrokken.


Datum: 26 juni 1882


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 juni. De Nederlandse brik PARA, kapt. J.W. Stuit, is te Port Natal uit de hand verkocht aan een buitenlandse rederij..

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 8 juni. De Nederlandse bark OBI, kapt. Rijnsaardt, van Batavia naar Boston, hier voor noodhaven binnengelopen, heeft de geloste lading overgescheept voor vervoer naar de bestemming met de Noorse barken SALCHA, TRIDEN en MINDEN.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Aanvraag bodemerij. Kapt. C.B. Saegert, gezagvoerder van het Duitse brikschip ERB-GROSSHERZOG FRIEDRICH FRANS, van Rostock, komende van Memel, bestemd naar Newhaven, met een lading planken en balken, vraagt op schip, lading en vrachtpenningen bodemerij van circa NLG 5.000 Ned. Courant.
Franco aanbiedingen, met opgaaf van conditiën, worden ingewacht bij de heren Van Vliet & Co., cargadoors te Nieuwediep, door wie ook inlichtingen worden verstrekt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 20 mei. Sedert 8 dezer is in de stand van vrachten op Java wel is waar geen in het oog lopende verandering gekomen, maar de positie is ten gevolge der arrivementen van de laatste dagen toch minder sterk, en wanneer ook mogelijk voor disponibele handige jeugdige scheepjes nog betrekkelijk volle koersen, dat wil zeggen, zoals wij die nu sedert enige tijd hebben kunnen noteren, te bedingen zouden zijn, de toestand zoals die is, wettigt daarom toch de veronderstelling niet dat die koersen zich tot aan het begin van de nieuwe oogst staande zouden kunnen houden. Tenzij een groot gedeelte der laatst aangekomen schepen naar vreemde havens verzeilt, of tenzij nog meer product te verschepen is dan kan worden nagegaan, meent men dat ook dat men zich moet prepareren op enige daling voor mogelijk nog tot stand te komen charters. Naar Nederland begint de benedenwaartse richting nu reeds voelbaar te worden. De NEREUS, die dezer dagen aangelegd werd, verkreeg voor arak nog ongeveer dezelfde cijfers als waartoe het hele jaar afgescheept werd, doch kleine partijen koffie en ook wat andere particuliere lading, die echter slechts voldoende zouden zijn voor een klein schip, zouden alleen te verkrijgen zijn ten koste van concessies wat betreft de vracht. Naar het Kanaal werd ruimte opgenomen voor droge suiker; naar beweert wordt zijn voor dit artikel thans geen schepen meer nodig, doch is dit misschien wat overdreven voorgesteld; ook voor stroopsuiker, die echter momenteel niet aan de markt is, zal wellicht nog enige ruimte te plaatsen zijn. Naar Amerika kwamen geen afdoeningen tot stand, doch een der naar het Kanaal opgenomen schepen, heeft de optie New York of Boston, en is het niet geheel onmogelijk dat daarvan gebruik gemaakt zal worden. Naar Australië, hoewel geen geprononceerde vraag daarheen bestaat, zouden vermoedelijk toch wel enige handige scheepjes emplooi kunnen vinden. In kustvrachten is niets omgegaan; vermoedelijk zou tin van Banca naar Batavia of Samarang verkrijgbaar zijn, doch de condities zijn van dien aard dat alleen kusters daarop zouden kunnen reflecteren. Zout is voorlopig onverkrijgbaar. Stoomschepen hebben even goed als zeilers over het algemeen aan gebrek aan lading te leiden en ondervinden grote moeilijkheden. Bevracht naar Amsterdam het stoomschip PRINS HENDRIK NLG 90 koffie, NLG 85 tabak, NLG 120 indigo, NLG 40 tin.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROSENDAAL, JOHAN THEODOR, KOSMOPOLIET III, OCEAAN,
NOACH I, CORNELIS SMIT, SALATIGA, GEBR. SMIT, ELIMINA, MINA.


Datum: 27 juni 1882


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Riga, 20 juni. Scheepsvrachten. Gesloten is naar Delfzijl tot NLG 26 per Groninger tult Noorweegse kapbalken, naar Havre Ffrs 55, Boulogne Ffrs 32, River Tyne Sh.32/-, alles per standaard planken, naar Devonport Sh.30/- per ton hennep. Per stoomschip naar het Continent Sh.1/3 per 320 Engelse pond haver, Grimsby Sh.33/- per standaard planken, Leith Sh.22/6 per ton vlas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terneuzen, 24 juni. Door de heren Van der Bent & Co. te Middelburg was aangenomen om voor NLG 600 de hier in averij liggende schoener AMANDA dicht te maken en verder naar het droge dok te Middelburg te doen slepen. Heden ochtend is zulks gelukt en de schoener derwaarts vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het jaarverslag der Stoomvaart-Maatsc