Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1901


Datum: 01 januari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip VAN RIEMSDIJK is op 31 december 1900 aangekomen te Batavia van Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip DE KLERK is op 31 december 1900 vertrokken van Amsterdam naar Java.


Datum: 02 januari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 29 december. De schoener ANNA, van Grangemouth met kolen naar Odense is hier in de monding van de haven gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. Het Nederlandse barkschip (opm: brik) ADMIRAAL TROMP, kapt. A.K. de Groot, van Jamaica naar Rotterdam, dat te Savannah met schade binnenliep, is bezig de lading te lossen om onderzocht te worden en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 januari. Het Nederlandse stoomschip ETNA, van Amsterdam naar Reval (opm: Tallinn), werd te Slite (opm: oostkust Gotland) binnengesleept, door ijs beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 januari. De sleepboot MARTIN POPELAU, op 30 december van Terschelling vertrokken met twee pontonbakken op sleeptouw, is hedenochtend te 7.00 ure alhier binnengekomen en rapporteert gisterenochtend te 3.00 ure door stormweder beide bakken boven Ameland te hebben verloren. De sleepboot is opgestoomd naar Amsterdam.


Datum: 03 januari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip CALLISTO is op 2 januari 1901 vertrokken van Shields naar Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 22 december. Het Nederlandse stoomschip ZEEBURG, van Girgenti (opm: Sicilië) hier aangekomen, heeft veel westelijke stormen te verduren gehad. Er kwamen veel zeeën over en werd er dekschade door veroorzaakt en het stuurtoestel beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 1 januari. De bark MEDORA ligt bij Ruijtingen (opm: dwars van Duinkerken) met lek schip en gebroken roer ten anker en seinde om een sleepboot.
Latere depeche: de bemanning heeft op 2 dezer het schip verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 23 januari. Door de Nederlandse stoomtrawler VOORWAARTS is alhier binnengesleept met verlies van roer de Duitse schoener HELENA, Kapt. Schmienge, van Memel (opm: Klaipeda) met hout naar Emden bestemd.


Datum: 04 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 januari. Het Nederlandse pantserdekschip GELDERLAND heeft na in het droogdok te Suez de nodige reparatiën te hebben ondergaan, de reis naar Nederlands-Indië voortgezet. De GELDERLAND was op 1 januari bij Port Said aangevaren en zwaar beschadigd. Er was een groot lek in een kolenruim zodat dat ruim en het ruim er naast vol water stonden. De materiële schade was groot: er was door de aanvaring een gat ontstaan van 1,50 bij 0,50 meter. Ook aan dek en brug ontstond aanzienlijke schade. In het droogdok van Suez onderging het schip een noodreparatie doordat het gat werd afgedicht met een lapdol (opm: waarschijnlijk een versterkte, geboute overlappende plaat op het gat). De definitieve reparatie zal in Indië geschieden.


Datum: 05 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 januari. Volgens telegram van Lloyd’s is de schade aan het te Slite (opm: oostkust Gotland) binnengesleepte stoomschip ETNA onbeduidend. Het stoomschip wordt van overheidswege opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barry, 4 januari. De gezagvoerder van het stoomschip LEERSUM, hier aangekomen, rapporteert schade te hebben geleden aan de bakboordsboeg door aanvaring met de pier bij het binnenkomen te St. Nazaire.


Datum: 06 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 januari. De bark MEDORA is bij Rammekens aan de grond gezet en lost de deklading.

Krant:
 SCC - Schager Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepshout. 2e Grote openbare verkoping van het schoenerschip THORWARNER te Burgervlotbrug (gemeente Zijpe) op woensdag 9 januari 1901, ‘s morgens 10 uur precies. Zie verder circulaires en biljetten.
Notaris Vrijburg, Zijpe.


Datum: 07 januari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 januari. Het stoomschip CURAÇAO van de Koninklijke West-Indische Maildienst is aan de Nederlandse regering verkocht ter versterking van de Gouvernements Marine te Suriname.


Datum: 08 januari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 januari. Volgens telegram uit Buenos Aires is het Nederlandse stoomschip RIJNLAND bij het binnenkomen van de Boca op een anker gelopen en heeft het daardoor schade bekomen aan de bodem. Tank no. 2 staat vol water. Vermoedelijk zal het stoomschip moeten dokken om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 januari. De Nederlandse driemastschoener VOORSPOED, kapt. De Grooth, van Londen naar Newport (opm: County Monmouthshire), is te Swansea binnengesleept na op het strand te hebben gezeten. De bemanning had reeds vroeger het schip verlaten en is te Port Talbot geland.


Datum: 09 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 7 januari. Door de Salvage Association is uit Savannah bericht ontvangen van 5 dezer, dat het Nederlandse brikschip ADMIRAAL TROMP de lading heeft gelost en is het door verantwoordelijke surveyors onderzocht, die rapporteerden, dat het onvermijdelijk zal worden afgekeurd. De lading kan overgescheept worden en vervoerd naar de bestemming tegen USD 10,50 per ton.
De ADMIRAAL TROMP is intussen afgekeurd en zal verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 8 januari. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse brikschip ADMIRAAL TROMP, kapt. De Groot, van Jamaica naar hier te Savannah met schade binnengelopen, aldaar afgekeurd en zal het worden verkocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 januari. De brik ADMIRAAL TROMP, kapitein A.K. de Groot, welke op 23 december 1900 met schade is binnengelopen te Savannah is op 5 januari 1901 aldaar afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Het schip WILHELMINA, kapt. Kruizinga, van Altona naar Delfzijl met kolen, is voor de Eems door de sleepboot UNTERWESER in hulpbehoevende toestand aangetroffen en beproeft men om te Delfzijl binnen te lopen, hoewel er een zware ijsgang is op de Eems.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het verkochte stoomschip BROMO is op 8 januari te Rotterdam van Batavia aangekomen op de laatste reis.


Datum: 11 januari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 10 januari. De stoomtransportschoener ZEEMEEUW, gebouwd in 1873 en voorzien van een stoommachine van 240 I.P.K. is heden gezonken in het Bokkegat bij Helvoet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken op 10 januari uit Nieuwe Waterweg stoomschip TEXEL, naar Stockton on Tees, op sleeptouw van sleepboot POOLZEE.


Datum: 12 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op de werf Conrad te Haarlem is van stapel gelopen een baggervaartuig voor rekening van het Russische gouvernement en bestemd om dienst te doen in China.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 januari De Nederlandse driemastschoener VOORSPOED is gisteren op sleeptouw van Swansea vertrokken naar Cardiff, alwaar het heden is aangekomen.


Datum: 13 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 januari. Naar wij vernemen werd het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd, dat op 8 dezer van Batavia te Rotterdam arriveerde, naar het buitenland verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het in het Bokkegat gezonken stoomschip ZEEMEEUW ligt niet hinderlijk voor de scheepvaart en zal waarschijnlijk worden gelicht. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. Dat het schip op een wrak heeft gestoten, is door niemand waargenomen, terwijl het drijfijs ook niet van dien aard was, dat het in een zo sterk vaartuig als de ZEEMEEUW, gebouwd in 1873, een lek kon stoten.


Datum: 15 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 14 januari. De uitgaande mailboot PRINS HENDRIK heeft hedennacht het ter rede voor anker liggende stoomschip AMULET aangevaren. De AMULET kreeg een gat in een plaat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cardiff, 12 januari. Het Nederlandse schoenerschip VOORSPOED arriveerde gesleept in het Westdok. Volgens rapport heeft het te Scarweather aan de grond gezeten. Na de uit leem bestaande lading te hebben gelost zal het waarschijnlijk in het droogdok worden onderzocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De loodstransportboot ZEEMEEUW ligt over bakboordszijde bij zwart 5 aan de binnenkant der Hinderribben in 16 voet water gezonken. Het materieel der Nieuwe Bergings Maatschappij vertrok derwaarts ter lichting.


Datum: 16 januari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 15 januari. Het alhier als bijlegger binnengelopen Nederlandse schip JOHANNA FREDERIKA, kapt. Kempinga, is voorgaats in aanvaring geweest met de loodskotter No. 12, schipper Smit, die daarbij enige schade opliep.


Datum: 17 januari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 januari. Het Nederlandse schoenerschip ELISABETH, vroeger bevaren door kapt. Bos, is aangekocht door scheepstimmerman Zijlma te Termunterzijl om gesloopt te worden. Bij de laatste reis van Ornsköldsvik is het schip hier zwaar beschadigd aangekomen. Reparatiekosten was het niet meer waard.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 15 januari. Het Nederlandse brikschip ADMIRAAL TROMP, kapt. De Groot, van Black Rock (Jamaica) naar Rotterdam, dat te Savannah met schade binnenliep en afgekeurd werd, is voor USD 450 verkocht. Er is nog geen schip voorhanden om de lading te vervoeren. De dispache zal hier worden opgemaakt.
(opm: een dispache is een door deskundigen [NL: dispacheurs, Eng: Average Adjusters] gemaakte opstelling van onder averij grosse respectievelijk averij particulier gemaakte kosten met daarin de verdeling tussen belanghebbenden van schip en lading)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 16 januari. Volgens telegram van Lloyd’s zijn te Lysekil wrakstukken aangedreven, die kenmerken dragen als afkomstig te zijn van het Nederlandse barkschip LUCINA, dat vermoedelijk in de laatste stormen verongelukt is. De bark, kapitein G. Hoberg, 308 ton groot en gebouwd in 1865, was op 11 december 1900 vertrokken van Christiania (opm: Oslo) naar Amsterdam en is sindsdien vermist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 januari. De Zweedse bark MEDORA, van Zweden naar Kaapstad geladen met hout, 3 dezer alhier vol water en met gebroken roer uit zee binnengesleept en daarna op Rammekens aan de grond gezet, is nu door experts afgekeurd geworden.


Datum: 18 januari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 januari. Het voor ongeveer GBP 25000 verkochte Nederlandse stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd wordt verdoopt in ORINOCO. De nieuwe reders zijn de firma Pickford & Black te Halifax, N.S, die het stoomschip in dienst zullen stellen tussen Halifax en de West-Indische eilanden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 16 januari. Het Admiraliteitshof kende heden aan het stoomschip CLUDEN voor het te Southampton binnenslepen van het Belgische stoomschip FRIESLAND GBP 7500 bergloon toe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hartlepool, 16 januari. De schoener WILLEMINA, van Hartlepool naar Yarmouth, is, na bij Heugh op strand gezeten te hebben, met assistentie te Hartlepool teruggekomen en is in de haven gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 13 januari. De Nederlandse sleepboot SENEGALOIS kwam bij vertrek van Cattewater in aanvaring met een vissersvaartuig.


Datum: 19 januari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 18 januari. De Nederlandse schoener JANTJE, kapitein J. Lieuwen, is hier 17 dezer door het stoomschip VIXEN binnengesleept, met schade aan voortuig en vier platen. Het schip, op reis van Trinidad naar Stettin, is bij de Start (opm: Start Point) in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip PINEDENE. (opm: zie NRC 220101)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goedereede, 17 januari. Het stoomloodstransportschip ZEEMEEUW ligt over bakboord plat op zijde, bovenop het wrak van de ALBION, met de kop om de Z.Z.O. Van aanstalten tot berging is nog niets te bespeuren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 17 januari. De Spaanse oorlogsschepen ARAGON en GERONA zijn aan Nederlandse kopers verkocht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 19 januari. Het schroefstoomschip DORDT is heden om 14.00 uur te water gelaten van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Mij, alhier. Het schip is uitsluitend ingericht voor het vervoer van petroleum in bulk en bestemd voor de Dordtsche Petroleum Maatschappij te Batavia voor haar dienst in Nederlandsch-Indië. De nodige stoomwerktuigen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal alhier. Met eigen stoomvermogen zal de DORDT onder bevel van de heer Wouters naar Indië vertrekken. Het schip is gebouwd onder toezicht van de ingenieur I.T.J. de Bruyn Kops.


Datum: 20 januari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is bij de werf ‘De Schelde’ te Vlissingen te water gelaten het stalen stoomschip AMBON in aanbouw voor de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam. De hoofdafmetingen zijn: lengte 340, wijdte 44½, hol 31 Engelse voet. Het schip wordt voorzien van een triple expansie 3 cilinder stoommachine van 1500 I.P.K, geleverd door de bouwwerf.
Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd van het stoomschip GOENTOER, te bouwen voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam.


Datum: 22 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 januari. Volgens heden alhier ontvangen telegram lag het stoomschip ARY SCHEFFER, van hier naar Havre, ter rede van Dover met onklare schroef zijnde in aanraking geweest met de Ruytingerboei No. 9. Het zou om 10.00 uur in de haven komen. Volgens nader ontvangen bericht zou men het stoomschip aan de grond zetten om de schroefas en de schroef te onderzoeken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De AMBON, voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland op de werf ‘De Schelde’ te Vlissingen gebouwd, is gisterennamiddag om 14.15 uur te water gelaten. Het schip zou oorspronkelijk reeds zaterdag 19 dezer aflopen. De oorzaak van de vertraging is te wijten aan het bevriezen van het vet op de slee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 januari. De Nederlandse schoener JANTJE, kapt. Lieuwen, van Trinidad naar Stettin met een lading melasse, werd donderdag 17 dezer met schade binnengesleept door de sleepboot VIXEN met verlies van zeilen, vernielde boot en schade aan de boeg. De gezagvoerder rapporteert tussen Prawlepoint en Startpoint te zijn aangevaren, vermoedelijk door een stoomschip, waardoor bovengenoemde schade werd veroorzaakt. Na de aanvaring dreef het schip met sterke vloed het Kanaal op en werd even vóór het aanbreken van de dag op sleeptouw genomen door een veerboot, die het beschadigde vaartuig naar Portland wilde slepen, waar de gezagvoerder van de JANTJE tegen op kwam, weshalve de sleeptros werd losgegooid. Ten laatste kwam de sleepboot in het gezicht, die de JANTJE te Dartmouth binnensleepte.


Datum: 23 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens rapport van de expert is het achtereinde van de schroefas aan boord van het stoomschip ARY SCHEFFER gebogen en zijn er twee schroefbladen gebroken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 22 januari. Het stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK, op reis van Amsterdam naar Bristol, is heden in Kingroad in aanvaring gekomen met het stoomschip PRINCESS MARY. Het schip is met schade in het dok te Bristol aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK te Bristol gedokt met zware schade na aanvaring. De vuren zijn uitgedoofd en er staat water in het ruim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip KONINGIN REGENTES, van Batavia naar Amsterdam, met gebroken hogedrukzuiger, lekkage aan de ketels en gebroken metalen van de hoofdbearings te Aden aangekomen. Men is bezig een nieuwe zuiger in te zetten en het stoomschip zal vermoedelijk morgen de reis voortzetten.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Spaanse oorlog schepen ARAGON en GERONA zijn voor sloop gekocht door Frank Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht.


Datum: 24 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 Januari. Het stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK heeft schade aan de lading en moet de gehele lading lossen om te worden gerepareerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 3 januari. Het Nederlandse schip ADRIANA heeft nu ongeveer 1000 ton van de uit kolen bestaande lading gelost. Bij onderzoek waren de overige kolen belangrijk afgekoeld bevonden en heeft men vooreerst gestaakt met de lossing. (opm: zie NRC 11.12.1900)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 22 januari. Het stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK en het stoomschip PRINCESS MAUD, van Aberdeen, zijn te Kingroad met elkaar in aanvaring geweest. De boeg van de PRINCESS MARY is zwaar beschadigd en de JAN VAN RIJSWIJCK heeft schade in de zijde achter de machinekamer, de vuren zijn geblust en het heeft 8 voet water in het ruim. Het zit nu op de rooster te Cumberland Basin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 18 januari. Het bij Haugesund aan de grond gezeten hebbende Nederlandse stoomschip LERFOS moet de lading te Stavanger lossen en zal daarna in het droogdok gaan om te repareren.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Madeira, 23 januari. De Engelse bark THOMAS HILYARD (kapitein Jones), op reis van Cardiff naar Rio de Janeiro, is 13 januari 1901 zwaar lek verlaten in pos. 43º N.B. 30º W.L. De tweede stuurman en 5 man zijn uit een scheepsboot opgenomen door de Zweedse bark AUGUST en alhier geland. (opm: ex Nederlandse THOMAS HILYARD)


Datum: 25 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 januari. Bij onderzoek van het stoomschip JAN VAN RIJSWIJCK heeft men bevonden, dat acht platen in de zijde op de hoogte van de machinekamer beschadigd zijn. De lading, bestaande uit suiker, cement, aardappelen, papier, zaad, huiden etc, is beschadigd.


Datum: 27 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 26 januari. Een nabij de vuurtoren gestrand schip, geladen met ijzererts, is volgens mededeling van vissers als verloren te beschouwen. Het moet reeds veel water hebben ingekregen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 26 januari. Het gestrande stoomschip MARIE is totaal wrak. De masten zijn alleen zichtbaar, het dek breekt op.


Datum: 28 januari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De koftjalk AALTJE VAN DE RIET is door kapt. A. Kruize uit de hand verkocht aan kapt. A. Kruidhof te Wildervank en zal verdoopt worden in AMICITIA.
De koftjalk ALIDA is door kapt. J. Mooi te Groningen uit de hand verkocht aan kapt. J. Buisman Jr. aldaar.
Kapt. G. Duut te Groningen heeft zijn koftjalk WILHELMINA verkocht aan kapt. R. Kramer.
De tjalk HOFFNUNG, onder boekhouderschap van de heer G. Lanting bevaren door kapt. L. Reiners, is naar Duitsland verkocht.
De koftjalk SPES NOSTRA, vroeger behorende aan de Heer B. Niestern te Martenshoek, is in eigendom overgegaan aan kapt. G.G. de Winter, die haar tot dusver bevaren heeft.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 28 januari. Het stoomschip HOLLAND, kapitein W.H. van der Poll, op reis van Londen naar Rotterdam is om half zeven gestrand op het Noorderhoofd van de Waterweg en gezonken. Het schip is gebouwd in 1874, groot 726 brt en 521 nrt, en voorzien van een machine van 430 I.P.K. Het schip was geladen met stukgoed en had een groot aantal paarden aan boord.
Zes opvarenden zijn gered door de stoomreddingboot PRESIDENT VAN HEEL. De kapitein is aangedreven op de kust. Vier passagiers, de loods en de overige bemanningsleden zijn verdronken.


Datum: 29 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hedenochtend (opm: 28 januari) te half zeven bij het zware Noordwester stormweer is het binnenkomende Nederlandse stoomschip HOLLAND van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier dwars tegen de Noorderpier aan de Hoek van Holland geslagen, in tweeën gebroken en onmiddellijk gezonken. Bij het dagen zag men slechts de toppen van de masten boven de golven uitsteken en daarin zes mensen zitten. Een sleepboot kon de plaats van het onheil niet naderen, dit gelukte later met de stoomreddingboot PRESIDENT VAN HEEL, die alle zes behouden aan wal bracht: drie matrozen, de hofmeester, een scheepsjongen en de kok van de equipage. Hun namen zijn: A.H. Witberg, G.J. Visser, L. Visser, C. Dekker, L. Hans en W. van Buuren. Hun toestand is bevredigend. De gezagvoerder W.H. van der Poll is op een stuk wrakhout bewusteloos aangespoeld. In een logement aan de Hoek kwam hij later bij.
Er waren nog 11 manschappen en vier passagiers aan boord die men moet aannemen dat allen zijn verdronken. Onder hen behoort de vaste zee- en binnenloods Posthumus.
Over de oorzaak, of het licht op het Noorderhoofd gedoofd is dan wel of de vuren van het schip door een stortzee zijn uitgegaan, kan de kapitein nog geen inlichtingen geven. De lichtopstand en de gasboei zijn weggeslagen. De lading spoelt uit het schip; een deel is al op het strand geworpen. Onder de lading waren vele vaten benzine. Nader vernemen wij dat het schip waarschijnlijk bij vloed is overgezet, de lichtopstand heeft omgeworpen, boven op de pier is gelopen, gebroken en ter weerszijden van de pier is gezakt. Behalve de zes genoemden en de gezagvoerder heeft niemand de ramp overleefd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 28 januari. Hedenochtend te half zeven strandde het binnenkomende stoomschip HOLLAND voor de Noorderpier. Onder de passagiers was een Duits echtpaar met een driejarig kind, die 1e klasse reisden. De vierde passagier reisde 2e klasse. Het schip ligt voor de ene helft benoorden de Noorderpier, de andere helft in de Waterweg. Van bergen is geen sprake. Men vermoedt dat het wel door middel van springstof zal worden opgeruimd. Er waren ook paarden aan boord.
De namen van de verongelukten zijn: W.H. Gorlach, eerste stuurman; D. Dodeijn, timmerman; J. Antoniette, hofmeester; H. v.d. Broek hofmeesteres; J. v.d. Steen, matroos; J.W. Kerkhof, eerste machinist; J.J. Drukker, tweede machinist; C.J. Konijnenburg, donkeyman; M.P. Noordzij, matroos; K. de Jong, stoker; J.A. Bezooijen, stoker; W. Schoewe, stoker; en L. Posthumus, loods.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 januari. Het Noorse stoomschip MARIE, tegen de Vliehors gestrand, is reeds zo diep weggezonken, dat zondag (opm: 27 januari) nog alleen de brug boven water zichtbaar was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 28 januari. Het Noorse fregat HEIDRUN is hedennacht tijdens een buitengewoon hoge stormvloed losgeslagen en zit thans op de Zuidwal tegen de stenen. De bodem is beschadigd en het zal moeilijk gaan het schip af te brengen.


Datum: 30 januari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 29 januari. Kapt. J.W. van der Veen te Wildervank heeft zijn tjalk VOORWAARTS uit de hand verkocht aan Kapt. H. Beck alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de directie der Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam werd aan de scheepsbouwmeesters Rijkee & Co alhier de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip, groot ca. 1900 ton, om in het begin van het volgend jaar te worden afgeleverd (opm: VEGHTSTROOM). De afmetingen zijn 238 voet lang, 33 voet breed en 17½ voet diep. De machines van het triple expansiesysteem van 850 I.P.K. zullen worden vervaardigd door de Maatschappij Fijenoord alhier. Het schip wordt electrisch verlicht en voorzien van 9 stoomlieren.


Datum: 31 januari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Kapt. Van der Poll heeft verklaard wegens het stormweer niet van plan te zijn geweest om met de HOLLAND binnen te varen, maar toen er een luik was weggeslagen, durfde hij niet op zee te blijven, mede met het oog op de vrij gevaarlijke lading: achter op het dek stonden 50 vaten benzine en enige vaten carbol.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het aangekochte stoomschip JOMINA is heden (opm: 31 januari) vertrokken van Rotterdam naar Antwerpen. (opm: eerste reis als JOMINA, via Antwerpen naar de Middellandse Zee)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Batavia, 14 januari. Het stoomschip VAN RIEBEECK van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is voor GBP12000 verkocht aan Compañía Marítima te Manila. (opm: prijs gecorrigeerd: DS meldt 12000 piasters; volgens samenvatting jaarverslag 1900 KPM in NRC inderdaad pas in januari 1901 verkocht).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Hedenochtend kreeg aan de Hoek bij de ingang van de Nieuwe Waterweg het Spaanse stoomschip BAT, van Bilbao naar Rotterdam met ijzererts, een defect aan het roer. Twee maal werd het door de sleepboot OCEAAN op sleeptouw genomen, doch twee maal brak de tros en toen is de BAT tussen de rode ton Nr. 2 en het Zuiderhoofd vastgevaren en zit gevaarlijk. De zeeën slaan over het schip heen. De stoomreddingboot, uitgezonden, is terugkerende met de gehele equipage, 34 man, welke voorlopig te Hoek van Holland wordt onder dak gebracht. Ook de loods welke het schip loodste is van boord gegaan.


Datum: 01 februari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 29 januari. Het hier thuisbehorende barkschip BOUGIENA, laatst bevaren door kapitein Gramsbergen, is hedenavond publiek verkocht. Hoogste bieder van het vaartuig met volledige inventaris was de heer P. Gramsbergen alhier voor NLG 8700.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 januari. Bij laag water staat 7 voet op het achterschip van de BAT, het voorschip steekt alsdan tien voet boven water uit. De achterluiken zijn weggeslagen, maar de voorruimen zijn nog dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 januari. Het stoomschip BAT is waarschijnlijk gebroken; het achterschip is geheel weggezakt.
Later bericht: Het achterruim van de BAT is vol water. Het dek van het achterschip komt met laag water even boven water. Het voorschip steekt 18 voet boven water uit.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hamburg, 30 januari. Heden namiddag ten 1 ure werd van de werf van Blohm & Voss met goed gevolg te water gelaten het voor rekening der Rotterdamsche Lloyd nieuw gebouwde en voor de vrachtvaart op Nederlandsch Indië bestemde vrachtstoomschip BESOEKI een zusterschip van het in 1898 op dezelfde werf gebouwde stoomschip BOGOR. Het schip is 300 Eng. voet lang, 47¾ voet breed, 31 voet 10 duim diep en heeft een draagvermogen van 5500 ton d.w. De triple expansiemachine van 1700 I.P.K. verzekert het stoomschip een vaart van 11 knopen per uur. Langszijde van de werf zal onmiddellijk worden begonnen met het plaatsen van de reeds gereed staande machine en ketels.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 29 januari. Heden werd aan het Admiraliteitshof een aanvang gemaakt met de zaak der aanvaring van het Nederlandse stoomschip POLLUX, van Konstantinopel (Istanbul) naar Smyrna (opm: Izmir), en het Spaanse stoomschip SALTILLO, van Kertch naar Stavanger, op de 5e september l.l. in de zee van Marmora bij de Dardanellen. Vanwege de POLLUX werd beweerd dat aan boord van de SALTILLO geen goede uitkijk werd gehouden, dat daar het roer, zoals niet zijn moest, aan bakboord werd gedraaid en gehouden en dat na de aanvaring geweigerd werd de naam te noemen of assistentie te verlenen. Vanwege de SALTILLO werd beweerd dat aan boord van de POLLUX het roer, zoals het niet moest zijn, aan stuurboord werd gelegd en gehouden, en dat het roer niet aan bakboord werd gelegd zoals was geseind op de POLLUX. Dewijl het Hof verdere opgave van de schade aan de SALTILLO, door de aanvaring veroorzaakt, verlangde, werd de zaak verdaagd om een Lloyd’s surveyor te horen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De eerste februari vertrekt van hier via Duinkerken naar Montevideo, Buenos Aires en de La Plata havens het nieuwgebouwde stoomschip ZAANLAND der Zuid-Amerika Lijn. Deze lijn is in juli 1899 opgericht tot het onderhouden ener geregelde vrachtdienst tussen Nederland en Zuid Amerika. De ZAANLAND is 389.6 voet lang, 51.15 voet breed, heeft een diepgang van 25.3 voet en kan 6500 ton lading bergen. Onder de brug is voor passagiers een salon met vier grote hutten, badkamer en andere gemakken gebouwd. Het schip wordt voortbewogen door een triple expansiemachine met een vermogen van 2600 I.P.K, waardoor een snelheid van 11 mijl wordt behaald. Op de terugreis zullen de schepen der Zuid-Amerika Lijn Argentijns vee inladen voor Engeland. Daartoe kunnen tussendeks losse schotten gesteld worden voor stalling van 650 stuks runderen, terwijl aan dek dan plaats wordt gemaakt voor 1600 schapen. In het achterschip is een geriefelijk verblijf ingericht voor de cowboys die gedurende de reis het vee verzorgen. De ZAANLAND heeft reeds een welgeslaagde proefreis gedaan. Gezagvoerder is kapt. H. Lever. (opm: per 1 februari was de opening van de geregelde lijndienst)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 29 januari. Het wrak van het bij Vlieland gestrande stoomschip MARIE is niet op 300 yards te naderen, en het is tot aan de verschansing in het zand gezakt. Met half tij staat er 14 voet water boven het dek. Het stoomschip is als totaal verloren te beschouwen en zal vermoedelijk met ieder getij dieper wegzakken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 januari. De Nederlandse schoener REGNERA, kapt. H. Heijen, van Granton met kolen naar Bremen, die met zware schade door de stoomtrawler ETHEL te Grimsby werd binnengesleept, had een stormachtige reis. Het schip vertrok de 26e van Granton en werd de volgende dag door zwaar stormweder uit het Noorden belopen, waardoor de verschansing zwaar beschadigd werd. Ten 4 uur des namiddags werd de gezagvoerder door een hoge zee overboord geslagen en sloegen de watervaten los, waardoor de kok en een matroos werden verwond. De 28e kwam de stoomtrawler ETHEL in het gezicht, die het schip te Grimsby binnensleepte.


Datum: 02 februari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip ORINOCO (ex BROMO) is heden vertrokken van Rotterdam naar Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 31 januari. De berging van het stoomschip BAT met de lading is opgedragen aan de sleepboot HOEK VAN HOLLAND.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 31 januari. Het stoomschip KONINGIN REGENTES, van de Maatschappij Zeeland is gehuurd om de grootvorst Michael van Rusland, na aankomst van de extra trein om10.40 uur, naar Engeland over te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 30 januari. De Salvage Association heeft uit Vlieland van hun bijzondere agent een telegram ontvangen van heden, waarin wordt voorgeslagen het gestrande stoomschip MARIE te verkopen zoals het daar ligt, dewijl de zee voortdurend over het stoomschip heen breekt en men het niet kan naderen voordat de wind oostelijk wordt. De mogelijkheid bestaat alsdan de stoomlieren en de ankers en kettingen te bergen. Misschien kan te Amsterdam een accoord worden gemaakt tot berging of kan het daar worden verkocht.


Datum: 03 februari 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren werd van de werf ’t Kromhout van D. Goedkoop Jr. met goed gevolg te water gelaten het stoomschip CAROLINE, gebouwd voor rekening van de Madoera Stoomtram Maatschappij. De afmetingen van het schip zijn: lengte 36,24, breedte 6,00 en holte 3,00 meter. Het wordt voorzien van een machine C.S.C. 150 I.P.K. en heeft een inrichting om met vloeibare brandstof te stoken. Binnenkort zal het vaartuig onder eigen stoom de reis naar Soerabaja doen.


Datum: 04 februari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 31 januari. Volgens telegram aan de Salvage Association is de gezagvoerder gisteren overeengekomen met de agenten Wm.H. Müller & Co om te trachten een accoord te maken om het stoomschip BAT af te doen brengen op de grondslag ‘No cure no pay’, en later het bergloon door arbitrage te Rotterdam doen bepalen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 2 februari. Men heeft alle hoop op behoud van de alhier thuisbehorende bark LUCINA opgegeven. Vermoedelijk is het schip in de decemberstormen van het vorig jaar met man en muis vergaan. De bemanning bestond uit de volgende personen: G. Hoberg, kapitein; F. Göcken, stuurman; H. Damhoff, matroos; H. Kruizenga, lichtmatroos; H. Borst, lichtmatroos; allen Delfzijlers; F. Groenendaal, kok; L. Schenkel en P. Brouwer. De laatste drie waren Groningers.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 2 februari. Hedenochtend zijn de werkzaamheden voor het bergen der lading van het stoomschip HOLLAND door de waterstaat gestopt. Het Rijk heeft bezit genomen van het vaartuig en zal de verder berging en opruiming van het wrak zelf uitvoeren.


Datum: 05 februari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 2 februari. De Nederlandse tjalk SIEBERDINA II, schipper R. Houwerzijl, is door de reder R. Groenewold te Appingedam aan de schipper verkocht voor NLG 2800 (opm:moet zijn NLG 1800) en de tjalk WILLEMIENA (opm: WILHELMINA) voor NLG 3500 (opm: moet zijn NLG 2200) aan de schipper J. Huizinga.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 4 februari. Volgens een zaterdag ingesteld duikeronderzoek staat bij de loodstransportboot ZEEMEEUW thans 8 meter water. Er is veel zand in het schip, dat naast het wrak van de ALBION zit. De berging is twijfelachtig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 februari. Op het Nederlandse schip HUGO MOLENAAR, kapitein K.W. Schenk, werd heden herverzekering gesloten tot 20 pct.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 5 februari. Heden is alhier bij de werf ‘De Schelde’ de kiel gelegd van het stoomschip GOENTOER voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam.


Datum: 06 februari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 5 februari. De pompen van het Spaanse stoomschip BAT konden de ruimen 1 en 2 van het voor- en 3 en 4 van het achterschip leeg krijgen, ook de stookplaats, doch uit de machinekamer niet meer dan 12 voet. Waarschijnlijk is vrijdag de bodem onder de machine zwaar beschadigd.
Later bericht. Het stoomschip is gisteravond te 11 uur achter de machinekamer gebroken. Inventaris en goederen worden zo veel mogelijk geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 17 januari. Ongeveer 1200 ton kolen, gelost uit het Nederlandse schip ADRIANA, zullen op 21 januari in veiling worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wisby, 26 januari. Het stoomschip POSEIDON, dat het Nederlandse stoomschip ETNA met beschadigde schroef te Slite (opm: oostkust Gotland) binnensleepte, vordert 90.000 kronen bergloon. De zaak kwam voor het hof, doch werd tot 14 februari uitgesteld.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fowey, 5 februari. Het Engelse stoomschip WHITE ROSE (opm: ex Nederlands stoomschip VOORWAARTS) heeft heden gestoten 3 mijl ten oosten de haven van Fowey op de Ubber Rock op reis van Plymouth naar Fowey in ballast. Het schip is vol water gelopen en blijven zitten. Men is bezig zo veel mogelijk van tuig en inventaris te bergen. Men vreest dat het totaal verloren zal zijn. De opvarenden zijn met sleepboten geland te Fowey.


Datum: 07 februari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip DE KLERK is heden te Batavia aangekomen van Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 6 februari. Enige goederen uit het gestrande Noorse stoomschip MARIE, hetwelk gebroken is, zijn geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 februari. Volgens telegram uit Kaapstad is het aldaar liggende Nederlandse schip ADRIANA door het breken der ankerketting op strand gedreven. Sleepboten verlenen assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 5 februari. Het onlangs verkochte barkschip BOUGINA zal voortaan worden bevaren door kapt. C. Borst Dzn, thans gezagvoerder op de GUSTAVA, terwijl K. Baas, stuurman op de GUSTAVA, daarop is aangesteld als kapitein.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 7 februari. Het eiland Borkum heeft zoals blijkt uit een hier ontvangen particulier bericht, ook zijn deel gehad van de storm van 27 op 28 januari j.l. De spoorbaan is voor een groot gedeelte in ontredderde toestand geraakt, waardoor de gemeenschap per spoor met de landingsbrug, aan het begin van het eiland van uit de Eems is verbroken.
Het Nederlandse tjalkschip TWEE GEBROEDERS, schipper G. Matroos, dat juist met de storm op Borkum was, werd, evenals in december 1894 vele schepen, op de spoorbaan geworpen. Door de Fa. Habich & Goth aldaar, is het tjalkschip weder afgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Na bekomen toestemming van de Minister van Waterstaat zal op 18 februari te 12.00 uur des middags te Delfzijl worden aanbesteed het afbrengen van het Noorse fregatschip HEIDRUN, 1298 ton, hetwelk in de haven van Delfzijl is gestrand.
Getekend: Wijnne & Barends, Delfzijl


Datum: 08 februari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 februari. Het naar Londen bestemde stoomschip AMSTELSTROOM, bracht enige schade toe aan de oude schutsluis, waarvoor het borg stelde en daarna de reis ongehinderd voortzette.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Norfolk, Va, 25 januari. Het Nederlandse stoomschip LEONORA, de 21e dezer van Glasgow hier aangekomen, heeft zwaar stormweder ondervonden, waardoor het enige geringe schade leed. De gezagvoerder heeft protest genoteerd.


Datum: 09 februari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 6 februari. Het Nederlandse schip ADRIANA geraakte op drift tijdens stormweer en dreef naar de kust. Het werd door sleepboten in veiligheid gebracht en is van een ander anker voorzien.


Datum: 13 februari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Het Nederlandse stoomschip DURWARD is heden met gebroken hoofdas en schade aan de machine te Yarmouth binnengesleept door het Engelse stoomschip LILLIAN. Het schip was op reis van Antwerpen naar Leith met een lading stukgoed.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 12 februari. De tjalk ANTJE, gebouwd in 1899 en eigendom van de reder R. Groenewold te Appingedam, laatst gevoerd door kapitein R. Bakker, is voor geheime prijs uit de hand verkocht naar Duitsland.


Datum: 14 februari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 12 februari. Het schoenerschip DOLLAR, kapitein Jenssen, gisteren van Dover alhier binnengekomen, rapporteert in de Noordzee in aanvaring te zijn geweest met het Engelse stoomschip ACUBA, en schade te hebben bekomen aan den boeg. Het schip zal te Hoogezand worden gerepareerd. (opm: het schip werd door Bodewes te Hoogezand gebouwd)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Boston, Mass, 30 januari. Het Engelse stoomschip ONTARIO, hier van Hull aangekomen, rapporteert 17 dezer bij Startpoint het verlaten schip JANTJE, van Terschelling, te hebben aangetroffen, dat in aanvaring was geweest. Voordat de gezagvoerder van de ONTARIO de JANTJE op sleeptouw kon nemen, kwam het stoomschip AZOV ter plaatse, op sleeptouw hebbende de boot waarin zich de gezagvoerder en de bemanning van de JANTJE bevond. Zij werden aan boord van de ONTARIO opgenomen, doch stemden er ten slotte in toe naar hun schip terug te keren, dat zij verlaten hadden, dewijl zij dachten dat het zou zinken. Toen nam de ONTARIO de JANTJE op sleeptouw, koers zettende naar Portland, doch de sleeptros brak. Dewijl de JANTJE geen water maakte, besloot de gezagvoerder om het schip onder zeil binnen te brengen en arriveerde het te Dartmouth. De gezagvoerder van de ONTARIO wil bergloon vorderen.


Datum: 15 februari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth, 13 februari. Het stoomschip DURWARD wordt door het stoomschip AMULET van dezelfde maatschappij van hier naar Leith gesleept en vertrekt hedennamiddag van hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 14 februari. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapitein G. Bruijn, van Barry naar Semarang, dat met verhitte kolenlading te Kaapstad binnenliep, heeft heden de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 14 februari. De in publieke veiling gebrachte inventaris van het Spaanse stoomschip BAT heeft NLG 4283,20 opgebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De sleepboot HOEK VAN HOLLAND is op 14 februari om ca. 1 uur ’s nachts gestrand op de White Steel Rocks nabij Whitburn, met het stoomschip TENEDOS op sleep van Rotterdam naar Newcastle.


Datum: 16 februari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 15 februari. Het stoomschip VERTROUWEN werd heden door de makelaar C. Jaski alhier uit de hand verkocht naar Rouaan (opm: een binnenstoomschip?)


Datum: 17 februari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Havana, 5 februari. Het Amerikaanse transportstoomschip McPHERSON heeft gisteren tijdens mistig weder op reis van New York naar Matanzas op een rif gestoten en is daar halverwege opgeschoven. Het heeft midden in het schip een groot gat en zal vermoedelijk wrak worden. De passagiers zijn met de scheepsboten geland en men is bezig de lading te lossen. (opm: later toch nog geborgen, ex-Nederlands s.s. OBDAM)


Datum: 18 februari 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 16 februari. Het stoomschip HUNZE IX, bestemd van hier naar Hamburg, is met verlies van de schroef te Hamburg aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 16 februari. De op 19 januari van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te water gelaten tankboot DORDT deed heden op de Noordzee een welgeslaagde proeftocht. Schip en machine hebben goed voldaan. Het stoomschip DORDT vertrekt waarschijnlijk morgen van IJmuiden naar Soerabaja.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 februari. Heden is bij de Machinefabriek ‘de Maas’, alhier, te water gelaten het stoomschip VAN DOORN gebouwd in opdracht van het Gouvernement van Nederlands-Indië te Batavia. De afmetingen zijn 56 x 8,30 x 4,39 m. en het wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van 350 I.P.K. van de bouwwerf.


Datum: 19 februari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bermuda, 18 februari. Door het Russische fregat IMPERATOR zijn heden alhier geland de kapitein en een deel van de opvarenden van de Engelse bark THOMAS HILYARD. (opm: zie DS 240101)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 16 februari. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok heden het barkschip ANNA ALEIDA, kapitein Kwint, van Soerabaja naar Sydney, om aldaar te laden voor Londen of Liverpool. Kapitein Van der Meer was te Soerabaja overleden. Het schip zal onder bevel van de 1ste stuurman de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 16 februari. Het stoomschip HUNZE IX, van Groningen, was reeds twee dagen op de rivier bezig naar Hamburg op te komen en verloor bij Nienstedten (opm: ter hoogte van Blankenese) in het ijs de schroef. Het werd door de sleepboot HECTOR op sleeptouw genomen en naar Hamburg opgesleept.


Datum: 20 februari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse sleepboot HOEK VAN HOLLAND met schade aan de machine in de Tyne binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 februari. Heden had hier de inschrijving plaats naar het in vlot water brengen van het Noorse fregat HEIDRUN, dat op 27 januari bij hevig stormweder en buitengewoon hoog tij in de haven strandde. Er waren twee biljetten ingekomen, één van de heren Van Nordenne & Co van NLG 11280, en één van de heren Huizinga & Co van NLG 13900.
De toewijzing geschiedt over vier dagen.


Datum: 21 februari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken van IJmuiden naar Batavia op 20 februari het stoomschip DORDT. (opm: eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 februari. Volgens telegram uit Kaapstad van de Salvage Association vertrok het Nederlandse schip ADRIANA 14 dezer van Kaapstad naar Java. Een eis voor sleeploon werd voor GBP 200 vereffend.


Datum: 22 februari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 21 februari. Het ontsmettingsschip ALKMAAR is hedenmiddag in de haven van Maassluis gekomen wegens ijsgang op de rivier.


Datum: 23 februari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swansea, 22 februari. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse stoomschip SOPHIE ANNET op reis van Freye naar Swansea en gesleept door het Franse stoomschip VILLE DE ST. NAZAIRE.


Datum: 26 februari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 25 februari. Het afbrengen van het Noorse fregat HEIDRUN is aan geen van beide inschrijvers gegund, aangezien het ingeschreven bedrag boven de begroting was en bovendien de laagste inschrijver voorwaarden had gesteld, waaraan de eigenaren niet wensten te voldoen. Tussen de verzekeringsmaatschappij en de rederij is een overeenkomst getroffen, zodat het schip thans in handen van eerstgenoemde is overgegaan. Wellicht zal het vaartuig nu worden verkocht om gesloopt te worden, daar het afbrengen moeilijk zal gaan. Het schip is nog maar ruim 20 jaar oud en bijna 4000 m³ groot.


Datum: 27 februari 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens het Handelsblad is door de Stoomvaart Maatschappij Nederland aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam de bouw opgedragen van een groot vrachtstoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 februari. Naar wij vernemen zal het dubbelschroefstoomschip type SINDORO, gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier, de naam GOENTOER dragen.


Datum: 28 februari 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Vlissingen, 27 februari. Het bij Rammekens aan de grond gezette Zweedse barkschip MEDORA is heden verkocht aan de heer Van den Heuvel te Breskens Het casco heeft NLG 1675 opgebracht. De geborgen inventaris is verkocht voor NLG 2500,50. Het schip zal ter plaatse worden gesloopt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 26 februari. Het Nederlandse stoomschip ARY SCHEFFER is hedenmorgen van Rotterdam binnendoor alhier aangekomen om te dokken en te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Havre is het stoomschip ARY SCHEFFER bij vertrek uit het dok met het havenhoofd in aanvaring geweest. Het stoomschip heeft een gat bekomen in stuurboordszij, waar een plaat naar binnen is gedrukt en is lek in het dok teruggekeerd. De lading zal gelost worden om te kunnen repareren.


Datum: 01 maart 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 februari. Het alhier gestrand visserschip PAUL KRUGER is heden voor NLG 150 verkocht aan Lap alhier. Het schip zal ter plaatse worden gesloopt.


Datum: 04 maart 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip VONDEL tijdens storm te Falmouth op het strand gedreven. Het schip dat op zandgrond zit, is met assistentie van sleepboten vlot gekomen.


Datum: 05 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De 2e maart werd aan de werf der firma Blohm & Voss te Hamburg met het beste gevolg te water gelaten het voor de vrachtvaart op Nederlandsch Indië bestemde stoomschip KEDIRI, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd en een zusterschip van het door dezelfde firma gebouwde stoomschip BESOEKI. De KEDIRI heeft een lengte van 360 voet, is breed 47-9 voet en hol 31-9 voet en heeft een laadvermogen van 5500 ton. De machine van het triple expansiesysteem kan ongeveer 1700 I.P.K. ontwikkelen en men verwacht dat deze het stoomschip een 11 mijls vaart zal doen lopen.


Datum: 08 maart 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 6 maart. Van de werf van de Gebr. J & W. Boerma, scheepsbouwers alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het stalen koftjalkschip ALBATROS, groot ongeveer 80 last, voor rekening van en bevaren zullende worden door schipper J. Kunst te Groningen.
Hierna werd de kiel gelegd voor een stalen tjalkschip, groot ongeveer 80 last, voor rekening van schipper R. Hageman te Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 maart. De Nederlandse driemastschoener VOORSPOED, kapt. K.W. de Grooth, 26 februari van Barry met een lading steenkool en machineriën naar Aracaju (opm: Brazilië) vertrokken, is aan de kust van Cornwall bij Perranporth gestrand en kan als totaal verloren worden beschouwd. Het volk is door de kustwacht met het vuurpijltoestel gered.


Datum: 09 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 8 maart. Gisterenochtend zag de kustwacht bij Parranporth een schoener naar het strand zeilen en stranden. Het bleek te zijn de driemastschoener VOORSPOED, kapt. De Grooth, bestemd van Cardiff met kolen en machinerieën naar Brazilië. De bemanning werd door middel van het vuurpijltoestel gered. De gezagvoerder was eerst niet van plan het schip te verlaten, doch heeft zulks later gedaan. Bij het wegvallen van het water zat het schip geheel droog, en heeft men de gehele achtermiddag zoveel mogelijk van het schip afgehaald. Sedert het vertrek uit Cardiff had het schip aanhoudend stormweder gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 7 maart. De heer Ritser te Harlingen, eigenaar van de zuiger HOOP, heeft van de heren Gebr. Pais alhier aangenomen om het gestrande schip HEIDRUN af te brengen op basis ‘no cure no pay’.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 maart. Volgens hier door de rederij ontvangen telegram is het gestrande schip VOORSPOED wrak geworden. (opm: zie PGC 200301 en 160401)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Stavanger, 4 maart. Het hier thuishorend schip HEIDRUN is, na overeenkomst met assuradeuren, zoals het te Delfzijl ligt, voor NLG 12000 verkocht.


Datum: 10 maart 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gisteren is bij de werf Gebr. J. & G. Verstockt te Martenshoek te water gelaten de stalen 3-mast schoener VOORZORG, groot 450 ton, en bestemd voor Duinker & Goedkoop te Amsterdam. Kapitein op het schip wordt W. Hazewinkel.


Datum: 12 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 maart. Het stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar Philadelphia, werd volgens telegram van Lloyd’s de 7e dezer op 45º N.B. en 15º W.L. gepraaid met verlies van roer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 11 maart. Het tankstoomschip LA FLANDRE, 28 februari vertrokken van Antwerpen naar Philadelphia, is heden alhier binnengesleept met verlies van roer, schade aan de achtersteven en verlies van twee schroefbladen door het Engelse stoomschip WEST POINT.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Agnes, 8 maart. Men is bezig de machinerieën en de kolen uit het gestrande ijzeren driemast schoenerschip VOORSPOED te brengen, waartoe het schip gunstig op het strand zit. Men verwacht geen meerdere schade aan het schip.


Datum: 13 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 maart. Volgens telegram aan de Salvage Association uit Perranporth van heden ligt het gestrande driemast schoenerschip VOORSPOED met de kop in de richting van N.W.t.W. en is het blootgesteld aan wind van W.Z.W. tot noord. Met laagtij is het over 200 yards droog van af het water en met hoogtij komt het water tot aan het schip. Men is bezig de lading kolen en machinerieën, die in het ruim dooreen zit, met karren te lossen. De Nederlandse consul te Falmouth heeft de zorg van het schip op zich genomen en heeft een accoord gemaakt om het te bergen voor 1/3e der waarde. Het schip zou nog geen water maken.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 maart. Heden heeft alhier met succes proef gestoomd het door de werf ‘De Schelde’ gebouwde stoomschip AMBON.


Datum: 14 maart 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 13 maart. De tjalk EENDRACHT, schipper Rass, heden vertrokken van hier naar Ost Friesland gesleept door de UTRECHT, heeft gestoten op het anker van het fregat HEIDRUN en is dientengevolge gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens telegram van Lloyd’s uit Hamburg is het Nederlandse stoomschip HUNZE IX, van daar uitgaande, te Brokdorf aan de grond gevaren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip HAINAUT, kapt. H Jacobs, van Antwerpen te New York aangekomen met verlies van enige zeilen en lek door het loswerken van enige platen. Het schip zal te New York repareren. Op genoemde bodem werd reeds 10% herverzekering afgesloten.


Datum: 15 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het vrachtstoomschip AMBON, gebouwd aan de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, heeft woensdag (opm: 13 maart) aan de werf der maatschappij gemeerd, proef gestoomd en zal, naar wij vernemen, 19 dezer naar Amsterdam gaan, van waar het de 27e maart onder bevel van kapt. G.A. Zeilinga rechtstreeks naar Padang en Java zal vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 maart. Volgens telegram uit Queenstown van de agent der Salvage Association is aan boord van het hier binnengesleepte stoomschip LA FLANDRE het roer geheel weg, benevens de roersteven en het schroefraam. Ook zijn twee schroefbladen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 14 maart. Het in de haven van Delfzijl gestrande Noorse fregatschip HEIDRUN is aangekocht door de heer Siebold de Boer te Makkum, die het schip, zoals het zich op de plaats der stranding bevindt, zal slopen.


Datum: 18 maart 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 maart. Gistervoormiddag omstreeks half elf stootte in de Westmeep een met schelpen beladen tjalk, de JONGE JAN, schipper Scheltema, van Ameland op een wrak en zonk. Hedenochtend werd het schip door de schelpenzuiger NEPTUNUS leeggepompt, boven water gebracht en na van schelpen ontdaan te zijn, hierheen gesleept en op de helling gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nyborg, 14 maart. De schoener ANNA, met een lading graan van Nakskov naar Christiania, is bij Sprogo dogs (opm: eilandje Sprogø, halverwege Nyborg en Korsør in de Grote Belt) gestrand. Een bergingsstomer vertrekt ter assistentie.


Datum: 19 maart 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het stoomschip KINDERDIJK is heden gestrand te Gamos (opm: Ganos) op reis van Odessa naar Rotterdam met een lading graan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip AMBON is heden van Vlissingen naar Amsterdam vertrokken. (opm: zie NRC 150301)


Datum: 20 maart 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het Nederlandse schip VOORSPOED is volgens bij de rederij ontvangen telegram vlot gesleept en wordt naar Falmouth gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip LA FLANDRE, dat met verlies van roer te Queenstown werd binnengesleept, met assistentie van een sleepboot naar Shields vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse zeelichter SCHEEPVAART No. 1 bij het vertrek naar zee zwaar beschadigd door aanvaring met de pier te Sunderland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip AMBON, gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam, vertrok 19 dezer des namiddags naar de rede (opm: van Vlissingen) en zal morgen naar IJmuiden stomen tot het houden van de proeftocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het Engelse stoomschip SEA HORSE, hier aan de Handelskade liggende, is aangekocht door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij en zal onder Nederlandse vlag en de naam VRIJHEIT weder in de vaart worden gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip LA FLANDRE is gisteren vertrokken van Queenstown naar de Tyne voor herstel, gesleept door de sleepboten GUIANA en NUBIA.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 maart. Het Nederlandse stoomschip ANGLIA, op reis van Londen naar Rotterdam, is op de Theems aan de grond gezet na aanvaring met het stoomschip SEA SPRAY.


Datum: 21 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 maart. Het Nederlandse stoomschip ANGLIA, bestemd naar Rotterdam, is bij het afstomen der Thames in de afgelopen nacht beschadigd beneden de waterlijn door een aanvaring. Het is aan de grond gezet waar men het gat, door de aanvaring veroorzaakt, tijdelijk heeft dichtgemaakt. Men is bezig het binnengedrongen water uit te pompen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 21 maart. Het Nederlandse stoomschip LA CAMPINE, van Hamburg naar Philadelphia, is ter rede van Cuxhaven geankerd met lichte lekkage in de ketels en schade door aanvaring met het Engelse stoomschip INTREPID.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is de bij Perranporth gestrande Nederlandse schoener VOORSPOED vlot gebracht en werd naar Falmouth gesleept, waar het heden is aangekomen. Het maakt enig water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aarhus, 18 maart. Het stoomschip HEEMSE, hier aangekomen na aan de grond gestoten te hebben, is na ontlossing (opm: lossing is bedoeld) naar Kiel vertrokken om daar op de sleephelling de schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port au Prince, 25 februari. De lichter ORANJE NASSAU, beladen met koffie voor het Nederlandse stoomschip JEANNE, bestemd naar Havre, heeft stortzeeën
overgekregen, waardoor 40 zakken koffie min of meer beschadigd werden. Deze zijn
verscheept per stoomschip PRINS FREDERIK HENDRIK.


Datum: 22 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 21 maart. Volgens telegram van Lloyd’s heeft men vruchteloos getracht het te Ganos gestrande stoomschip KINDERDIJK af te slepen. Het waait een storm. De toestand van het schip is gevaarlijk.
Tweede depeche: Het stoomschip KINDERDIJK is vlot gekomen en te Gallipoli geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 20 maart. Kapt. J. Alberts, eigenaar van de tjalk JANTJE, heeft deze verkocht aan kapt. J. Klugkist, van de tjalk SIEKA, welke deze voor geheime prijs naar Duitsland heeft verkocht.


Datum: 23 maart 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 maart. De Nederlandse galjoot ONDERNEMING, kapt. P. Bul, van Groningen naar Dieppe, is te Whitstable binnengelopen na op het strand te hebben gezeten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 maart. Het stoomschip LA CAMPINE is van Cuxhaven naar Newcastle vertrokken om te repareren. De schade wordt begroot op GBP 200.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 20 maart. Bij het de rivier afslepen van het stoomschip ANGLIA, dat met het achterschip vooruit werd gesleept, kwam het aan de bovenzijde van de Tower Bridge dwars voor het ten anker liggende stoomschip SEA SPRAY, waardoor in het stoomschip ANGLIA een gat gemaakt werd in het voorruim van 6 voet beneden de waterlijn. Het werd aan de grond gezet en tijdelijk dichtgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 21 maart. De Spaanse, van hout gebouwde kruiser ARAGON, groot 3342 ton, gebouwd te Cartagena in 1879, en het van hout gebouwde opleidingsschip GERONA, groot 3920 ton, met machines van 2400 I.P.K, zijn voor ongeveer 60.000 pesetas aan Nederlandse firma’s verkocht.


Datum: 25 maart 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip JUNO van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij te Amsterdam is verkocht aan de heer M.S. Springer te Amsterdam.


Datum: 26 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 24 maart. Met de sloping van het gestrande fregatschip HEIDRUN zal binnenkort worden aangevangen. Het is aangenomen door de heer Boer van Makkum. Binnen een half jaar moet de sloping en opruiming plaats hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Het ijzeren schip CHRISTINA, kapt. Van de Heuvel, geladen met ijzererts, is bij Bingerbrug gezonken. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 maart. Het barkschip MARIE HENRIETTE, van Swansea naar een Franse haven, is drie dagen geleden in het Engels kanaal gezonken.


Datum: 27 maart 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is te Nieuwe Waterweg aangekomen van Cadiz het Spaanse oorlog schip ARAGON, gesleept door de sleepboot ZWARTE ZEE, en bestemd naar Hendrik Ido Ambacht voor sloop.


Datum: 29 maart 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. De beide eerste van de vier stoomhoppers, door de firma A.F. Smulders gebouwd voor de Keizerlijke Russische Marine met bestemming naar de haven van Port Arthur, zijn op de plaats van bestemming aangekomen, en wel de XIII, die op 31 december jl. uit de Nieuwe Waterweg was vertrokken, op 25 maart en de XII op 26 maart.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl 28 maart. De tjalk ZWERVER, kapitein Speelman, is verkocht aan Buisman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 maart. De stoomschepen PRINS ALEXANDER en JAVA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland werden heden in veiling verkocht voor respectievelijk NLG 97000 en 55000. Koper is makelaar W. de Lorne van Rossem. (opm: beide schepen werden doorverkocht)


Datum: 30 maart 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 28 maart. Het Nederlandse schip ZWERVER, kapt. D. Speelman, is verkocht aan kapt. Buisman, de vroegere eigenaar van de ZEEMEEUW.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 29 maart. Het alhier liggende stoomschip BESTEVAER, te Amsterdam thuisbehorend, is voor GBP 11000 verkocht naar Zweden.


Datum: 01 april 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 1 april. De tjalk AALTJE PRUMMEL van kapitein Bakker is voor NLG 1125 verkocht aan B. Rogaar te Lemmer.


Datum: 03 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 april. Het Noorse fregatschip NORGE, kapt. Ohlsen, met een lading graan van Bahia Blanca en bestemd voor Emden, is hedenvoormiddag in het Oostfriese gaatje, tegenover Emden bij hoog water aan de grond gevaren. Het schip is 1580 registerton groot en gaat 21 voet diep. Twee sleepboten en een Duits oorlogsschip, dat toevallig passeerde, hebben tevergeefs getracht het vlot te brengen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 2 april. De Nederlandse tjalk GEBIENA, gebouwd in 1887 en 69 ton groot, kapt. R. Ingerhans, is verkocht aan F. Hinrichs te Westrhauderfehn. Het schip wordt herdoopt in MIMI.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden 2 apr.De stoomtrawler FREDERIK CORNELIS was tijdelijk te Fleetwood gestationeerd.Vier overlevenden der equipage zijn te Glasgow aangebracht.
Wij vernemen dat bij deze ramp zijn verongelukt 7 man. Kapt. M. Nommekens, stuurman Mieselmol, machinist Hooft, stoker Hooft, matrozen Riedijk, Van Gelder en de jonge Meuldijk. Gered zijn de matrozen Krijger, Witvliet, Houtwipper en stoker Jonker.
Een Engelse loods die aan boord was is volgens gerucht, na eerst gered te zijn, later overleden. (opm: zie PGC 040401)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delfzijl, 3 april. Het alhier thuisbehorende barkschip BERNARDUS, kapt. B Ohlsen, is, volgens gisteravond ontvangen telegram, wegens storm te Frederichshal (No) en met verscheurde zeilen binnengelopen. Het was van hier vertrokken met een lading cokes naar Halmstad.

DS 040401
Alblasserdam, 4 april. Heden werd alhier bij de werf Jan Smit Czn met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip MAASSTAD voor de Stoomvaart Maatschappij ‘Maasstad’ (mgrs. Driebeek & Zonen) te Rotterdam. De afmetingen van het schip zijn: 270 x 37.6 x 20.7 ft. Het laadvermogen is 2700 ton. Het schip wordt voorzien van een triple expansie machine en ketels, vervaardigd in de fabriek van Blair & Co te Stockton on Tees, die aan het schip een 9 mijls vaart zullen geven. Het schip is getuigd als schoener en voorzien van de meest moderne inrichtingen voor spoedig laden en lossen. Kapitein op het schip wordt J. Kremer.


Datum: 04 april 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 april. De verongelukte stoomtrawler FREDERIK CORNELIS, gemerkt H v H 1, van de Mij Hoek van Holland”” is aan de Rotterdamse beurs verzekerd voor 57000 gulden.


Datum: 05 april 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Het Nederlandse schip BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, kapt. B. Godthelp, thans alhier in het Koningsdok, zal naar Cardiff worden gesleept om te laden voor Fremantle.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 3 april. De Ned. schoener HOLLANDIA, kapt. A. Koopman, van Hamburg met ijzer naar Amsterdam bestemd, is hedenmiddag met averij alhier in de haven gekomen.

NRC 060401
Queenstown, 4 april. Het Noorse barkschip NOACH VI, van Gefle naar de Tafelbaai, liep hier lek en met beschadigde pompen binnen.


Datum: 06 april 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De tjalk KOOPHANDEL van kapitein J. Kunst is verkocht naar de binnenvaart.


Datum: 07 april 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

De stoomsleepboot CAROLINE is heden van IJmuiden naar Soerabaja vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het te Schiedam thuisbehorende schoenerschip QUINTUS, kapt. Boeijing, beladen met 140 ton cokes, vertrok 30 maart j.l. des ochtends te 8.25 uur uit de Nieuwe Waterweg naar Gothenburg, en arriveerde aldaar op 2 april des middags, dus in de zeer korte tijd van slechts 3½ dag.


Datum: 09 april 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip MAASSTAD is heden (opm: 9 april) vertrokken uit de Nieuwe Waterweg naar Stockton voor het plaatsen van de machine, gesleept door de sleepboot NOORDZEE. (opm: het schip is op 10 april te Middlesbro aangekomen)


Datum: 10 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. De drie nieuwe vrachtboten, waarvan onlangs de bouw werd opgedragen door de directie der Holland Amerika Lijn aan de scheepsbouwmeesters Furness, Withy & Co te West Hartlepool, krijgen, naar wij vernemen, de namen SLOTERDIJK, SOESTDIJK en AMSTELDIJK.


Datum: 12 april 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 10 april. Het stoomschip KONINGIN WILHELMINA, van de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap te Rotterdam, is, beladen met 28 ton caoutchouc (opm: rubber), in diep water van de Kwa-pas, tussen Mutshu en Kwamouth (opm: 3º11’ Z.B. 16º12’ O.L; diep in het binnenland van Congo, Kinshasa; de Kwa is een zijrivier van de Congo) vergaan. De twee blanke agenten zijn gered, doch enige negers van de bemanning zijn verdronken.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 april. Heden is te Dover met defecte machine aangekomen het stoomschip CAROLINE, op reis van Amsterdam naar Soerabaja.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Een stoomschip in aanbouw bij Ropner & Sons te Stockton, groot 5200 ton, is verkocht aan Zeevaart Mij ‘Neptunus’ te Rotterdam.


Datum: 13 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Para, 10 april. Het stoomschip MADEIRENSE zit 60 mijl van Garupa (opm: zeer ver de Paraná op) aan de grond en moet lichten om vlot te komen. Sleepboten en lichters zijn derwaarts gezonden. Lloyd’s agent vertrok naar de strandingsplaats. (opm: ex-Ned. DUBBELDAM)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. De Nederlandse 3-mast schoener ZWIJGER, kapt. D.J. Brouwer, is 6 april van Barbados naar Jamaica vertrokken. Het schip lag reeds op 21 maart gereed tot vertrek, doch werd opgehouden wegens ziekte van de gezagvoerder.


Datum: 14 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 12 april. Door de rederij firma W. Bruns alhier is aan de firma E.J. Smit & Zoon te Hoogezand de bouw opgedragen van twee stalen zeilschepen van 350 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 april. Volgens de Shipping Gazette is de prijs der drie bij de firma Furness, Withy & Co te West Hartlepool in aanbouw zijnde stoomschepen voor rekening van de Holland Amerika Lijn ongeveer GBP 80.000 voor iedere boot. Twee dezer schepen moeten dit jaar gereed zijn, en de derde in 1902.


Datum: 16 april 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 15 april. De Nederlandse 3-mast schoener VOORSPOED, die na op het strand te hebben gezeten, zwaar beschadigd te Falmouth werd binnengebracht, is afgekeurd en zal in veiling worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, op 14 april aankomst van het stoomschip SUMATRA (Stoomvaart Maatschappij Nederland), van Java. (opm: einde laatste reis voor verkoop)


Datum: 17 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 april. Het stoomschip PRINS ALEXANDER werd onlangs door de makelaar W. de Lorme van Rossem gekocht voor een Italiaanse firma en is heden (opm: 16 april) onder Italiaanse vlag en de naam AURELIA van hier via Cardiff naar Genua vertrokken.
De JAVA is, naar wij vernemen, voor een firma in Rotterdam gekocht en bestemd om te worden gesloopt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 17 april. Heden is alhier bij de werf Maatschappij Fijenoord met goed gevolg te water gelaten het stoomschip HOUTMAN voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam. De afmetingen van het schip zijn 249.8 x 40.8 x 17.6 voet. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van de bouwwerf.
Op de vrijgekomen helling is terstond de kiel gelegd voor het stoomschip DIANA, te bouwen voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenmiddag is te Amsterdam bij de Nederlandse Scheepsbouw Mij te water gelaten het stoomschip AMSTEL, in aanbouw voor de Stoomvaart Mij ‘Amstel’ te Amsterdam. De afmetingen zijn 299.0 x 44.0 x 22.0 voet en het schip heeft een draagvermogen van 3750 ton op een diepgang van 18½ voet. Het schip wordt voorzien van een triple expansie machine van 1000 I.P.K. van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal te Amsterdam.


Datum: 18 april 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Het Nederlandse stoomschip IJMUIDEN, van Amsterdam naar Seaham, is met gebroken as te Hartlepool binnengesleept.


Datum: 19 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 18 april. De na stranding te Falmouth binnengebrachte schoener VOORSPOED zal 27 dezer te Falmouth worden verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 16 april. Het stoomschip MADEIRENSE is vlot en naar Manaos vertrokken.


Datum: 20 april 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 20 april. Gisteren werd van de werf van de heren Gourlay Bros & Co te Dundee te water gelaten het stoomschip INGERID, groot 1000 ton, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Noorwegen, directie de firma D. Burger & Zoon, alhier. De boot is speciaal voor passagiers ingericht. Salon en hutten voor 50 passagiers 1e klasse zijn in het midden van het schip aangebracht en aan dek bevinden zich een damessalon en een rookkamer. De verlichting is electrisch. Het voornemen is met juni a.s. de INGERID in de geregelde wekelijkse vaart tussen Rotterdam, Stavanger en Bergen te brengen.


Datum: 21 april 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 20 april. Bij de werf Gebhard & Co te Hoogezand is te water gelaten de stalen zeetjalk MARGARETHA voor de weduwe R. Ley te Hoogezand. Het schip zal bevaren worden door kapitein J.W. Klein.
Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor een stalen schoener voor G. Brouwer te Hoogezand.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam 21 april. Het stoomschip JAVA van de Stoomvaart Mij Nederland, alhier, is verkocht aan Maltha te Rotterdam voor sloop.


Datum: 24 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 22 april. Het Zweedse stoomschip MERCUR, ex-BESTEVAER, is tengevolge het defect raken van het stuurtoestel in de haven van Altona tegen een duc albe (opm: dukdalf) gelopen, die vernield werd, en kwam later tegen de kademuur terecht, waardoor deze en de kraan op de wal ernstig werden beschadigd. Aan boord van de MERCUR werd de boeg ingedrukt. De voorsteven is op verscheidene plaatsen gebroken. Het stoomschip keerde naar Hamburg terug om te repareren.


Datum: 25 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bärhoft, 21 april. Daar de Nederlandse kof BERENDINA, schipper Tammes, van Hamburg naar Barth met mais, zonder loods de reis van hier voortzette, geraakte zij bij Langendorf aan de grond, zodat een groot deel der lading in lichters moest worden gelost om vlot te komen. De schipper heeft zich van hier uit met de ontvanger der lading, de heer Kaufman Rober, in verbinding gesteld en wordt morgenvroeg met de lossing begonnen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 april. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip TAMBORA van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij alhier gestrand op de noordoost kust van Larat (Makassar) op reis van Batavia naar Makassar.


Datum: 26 april 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 26 april. Volgens van Lloyd’s ontvangen telegram is de stoomboot CAROLINE (kapitein M.J. Gorter) bij het binnenkomen te Cadix gestrand op een rif voor de haveningang. Het schip is met hoog water vlot gekomen doch daarna vol water gelopen en gezonken. Het schip was op reis van Amsterdam naar Soerabaja. De opvarenden zijn gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 24 april. Zaterdag j.l. (opm: 20 april) werd met goed gevolg van de werf van Gebhard & Co te Hoogezand te water gelaten de stalen zeetjalk MARGARETHA, gebouwd voor rekening van de Wed. R. Ley en bevaren zullende worden door kapt. J.W. Klein.


Datum: 27 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barhöft, 23 april. Nadat de tjalk BERENDINA 700 centenaars (opm: 35 ton) mais had gelost in lichters is zij vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.


Datum: 28 april 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Falmouth, 27 april. Het schoenerschip VOORSPOED is heden te Falmouth verkocht.


Datum: 30 april 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hongkong, 30 maart. Het Amerikaanse stoomschip TAN AUCO (opm: ex-Ned.-Indische s.s. BANDJERMASIN) zit op de Pratas-reven (Zuid-Chinese Zee, 20º40’ N.B. 116º50’ O.L.) aan de grond en wordt wrak. De stuurman en 7 man zijn dinsdagochtend (opm: 26 maart) in een open boot hier in de haven gekomen en rapporteren dat de gezagvoerder met 33 man en twee passagiers bij het schip zijn gebleven.


Datum: 01 mei 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Het stoomschip TAMBORA is geabandonneerd. De opvarenden, de post en de specie zijn gered.


Datum: 02 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredericia, 25 april. De gezagvoerder van het stoomschip LOVENOOR, hier gisteren ter rede gekomen, rapporteert, dat het kofschip REINA, van Faro herwaarts met kalksteen gezonken, ligt op de Kukegrund, tussen Omo en Femo. Men hoopt dat de bemanning is gered. Door de gezagvoerder van het stoomschip is de mast uit het wrak gehaald, dewijl het gevaar voor de scheepvaart opleverde.


Datum: 03 mei 1901


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 6 mei e.k, des voormiddags 11 uur, bij De Prins te Makkum, boelgoed van een belangrijke partij Amerikaans eiken sloophout (ca. 300 percelen), zijnde het ondergedeelte van het barkschip OLAF, benevens de kiel dier bark, in vier gedeelten, alzo laatste verkoping. (opm: zie DS 010400)
Notaris S. van der Burg


Datum: 04 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Hamburg, 2 mei. De ijzeren, in 1892 te Hoogezand gebouwde Nederlandse tjalk SIEKA, laatst gevoerd door kapitein J. Klugkist, is naar Langeoog verkocht en zal onder Duitse vlag de naam van GEORG voeren.


Datum: 05 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 mei. Volgens de Shipping Gazette zijn op de Noordoostkust van Engeland twee stoomschepen in aanbouw gegeven aan de firma A.F. Smulders te Rotterdam (opm: zie NRC 180501)


Datum: 07 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 6 mei. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Makassar is het Nederlandse stoomschip TAMBORA te Larat (Molukken) gestrand. Assistentie vertrok derwaarts.


Datum: 08 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dartmouth, 6 mei. Het Nederlandse barkentijnschip JANTJE, kapt. J. Lieuwen, van Trinidad naar Stettin, 17 januari alhier met schade binnengekomen, heeft gerepareerd en zette de 4e dezer de reis voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leer, 6 mei. De nieuwe te Martenshoek van staal gebouwde gaffelschoener CATHARINA, groot 100 register ton, zal hier een lading kolen innemen.


Datum: 09 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 6 mei. Op het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. G. Bruijn, de 14e februari van de Tafelbaai naar Semarang vertrokken, werd 20 percent herverzekering betaald. (opm: zie PGC 100501)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 6 mei. Door de Board of Trade te Glasgow werd heden de aanvaring behandeld op de 31e maart bij Ailsa Craig tussen het stoomschip ARRANMORE en de Nederlandse stoomtrawler FREDERICK CORNELIUS, die dientengevolge is gezonken en waardoor zeven der opvarenden van de trawler zijn verdronken. De Board of Trade was van mening dat de ARRANMORE de schuld had van de aanvaring, door bij nadering van de trawler te veel vaart te lopen en de machine niet achteruit te laten werken. Ook was het beter geweest het roer stuurboord te leggen in plaats van bakboord, waardoor de schepen vrij van elkander zouden zijn gebleven. De tweede-stuurman, die op het ogenblik van de aanvaring het commando voerde, werd grotendeels de schuld van de aanvaring gegeven. Men vond echter geen aanleiding een aantekening op zijn certificaat te maken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het Nederlandse stoomschip MAASSTAD is op 8 mei 1901 aangekomen te Grangemouth van Stockton. (opm: eerste vermelding)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 8 mei is aangekomen in de Nieuwe Waterweg de GERONA, oud Spaans oorlogsschip, van Cadix naar Hendrik Ido Ambacht, gesleept door de sleepboot ZWARTE ZEE, om gesloopt te worden.


Datum: 10 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens telegrafisch bericht, is gisteren te Tagal (Oost-Indië) aangekomen het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. G. Bruijn, komende van Cardiff, laatst van Kaapstad, alwaar het met broei in de lading steenkolen was binnengelopen; 82 dagen reis; alles wel aan boord.


Datum: 13 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 mei. Het stoomschip KONING WILLEM I vertrok hedenvoormiddag van hier naar Batavia, heeft echter te IJmuiden moeten vastmaken, daar de bemanning niet voltallig was. Het ontbrekende deel der equipage is des namiddags van hier naar IJmuiden vertrokken en heeft het stoomschip ongeveer om half zes zee kunnen kiezen.


Datum: 14 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 13 mei. De te Falmouth afgekeurde Nederlandse 3-mast schoener VOORSPOED is dezer dagen naar Queenstown verkocht en gisteren van Falmouth derwaarts vertrokken.


Datum: 17 mei 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip SPAARNDAM van de Holland Amerika Lijn te Rotterdam is 17 mei aangekomen van Rotterdam te Preston om te worden gesloopt. (opm: de SPAARNDAM was op 14 mei onder eigen stoom uit de Nieuwe Waterweg vertrokken, naar vermeld naar Antwerpen; dit is onjuist omdat er geen passage Vlissingen is gerapporteerd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Volgens telegram van Lloyd’s heeft het Nederlandse stoomschip FOLMINA te New York door aanvaring schade bekomen aan verscheidene platen en het roer.


Datum: 18 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 mei. Door de firma A.F. Smulders te Rotterdam zijn twee grote baggermachines aangenomen, te bouwen voor Sunderland voor rekening van de River Wear Commissioners. Deze machines zijn ingericht om voor zich zelf ruimte te maken en ook om in 40 voet diepte op te baggeren een hoeveelheid van 650 ton per uur. Deze machines moeten in december a.s. worden afgeleverd.


Datum: 19 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 18 mei vertrokken uit de Nieuwe Waterweg naar Newcastle per sleepboot NOORDZEE het stoomschip 107. (opm: ongetwijfeld een bouwnummer; naar de Tyne om machines in te nemen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 17 mei. Volgens telegram van Lloyd’s agent uit New York is de roersteven, het roer en het schoefraam van het stoomschip FOLMINA door het aanvaren door een lichter gebroken terwijl het stoomschip aan de pier lag. Het zal dinsdag in het droogdok gaan om de schade te herstellen.

Krant:
  RN - Rotterdamsch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Heden is alhier van Hamburg onder bevel van kapitein W. Boon aangekomen het nieuwe stoomschip BESOEKI van de Rotterdamsche Lloyd alhier. Het schip is gebouwd door de werf Blohm & Voss te Hamburg en heeft gisteren met succes proef gestoomd. Het schip heeft als afmetingen 345 x 44.6 x 31 voet en heeft een draagvermogen van 5800 dwt. Het schip is voorzien van een triple expansie stoommachine van 1600 I.P.K, gebouwd door de machinefabriek van de werf.


Datum: 20 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Bremerhaven, 17 mei. De Nederlandse tjalk JANTINA MARIA, kapt. Fekkes, van Harburg naar Franeker, is hier met verlies van roer en kluiverboom binnengesleept door het stoomschip GERMANIA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 15 mei. Het stoomschip AMIRAL CECILE heeft bij vertrek enige schade toegebracht aan het Nederlandse barkschip SENIOR, kapt. Visser, aldaar van Iquique aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 17 mei. Het Nederlandse schoenerschip LAURA, kapt. J. Sommer, van Harlingen naar Jakobstad, is heden te Nordmaling (opm: 63º34’ N.B. 19º29’ O.L) binnengelopen, na 8 dagen voor het ijs gekruist te hebben.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 18 mei is bij de werf Harland & Wolff te Belfast te water gelaten het passagiers-stoomschip RIJNDAM in aanbouw voor de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. De afmetingen van het schip zijn 550.3 x 62.3 x 26.2 voet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 18 mei is bij de werf Furness, Withy & Co te West Hartlepool te water gelaten het stoomschip SOESTDIJK in aanbouw voor de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. De afmetingen zijn 400.4 x 52.1 x 29.3 voet. Het laadvermogen is 8500 ton. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine fabrikaat Richardson Westgarth & Co. De diameters van de cilinders zijn 28, 46 en 77”; de slaglengte is 48”.


Datum: 21 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 mei vertrokken naar Rotterdam het stoomschip JAVA, gesleept door de sleepboot LAUWERZEE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 mei Volgens van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontvangen bericht werd het stoomschip TAMBORA op 30 april verlaten. Behalve de bemanning zijn ook de zich aan boord bevindende specie en post gered. De lading zou wellicht geborgen kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het jaarverslag van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij over 1900 ontlenen wij, dat van de hekwielstomer, bestemd voor de vaart op de rivieren der zuider- en oosterafdeling van Borneo, afgeleverd en onlangs in dienst gesteld, de naam BARITO, oorspronkelijk aan deze stomer gegeven, is veranderd in NEGARA, daar nader gebleken is, dat het stoomschip BARITO van de Gouvernements Marine dezelfde rivieren bevaart, waardoor verwarring zou kunnen ontstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 mei. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram uit Makassar is het Nederlandse stoomschip TAMBORA verlaten. Al de passagiers en de bemanning zijn gered. De gehele lading is mede verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 mei. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip WILLY, van Newcastle naar Windau (opm: Ventspils), te Santholm, gestrand. De lading wordt in lichters gelost.


Datum: 22 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, op 22 mei aangekomen het stoomschip JAVA, van Amsterdam naar Delfshaven per sleepboot LAUWERZEE, om gesloopt te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(opm: geen datum bericht, meestal een dag eerder dan de datum van de krant) Heden is van scheepsbouwwerf no. 2 der firma A. Vuyk te Capelle aan den IJssel met gunstig gevolg te water gelaten de geheel van staal vervaardigde schoefstoomboot TEMPLE, voor rekening van de heren Temple, Thomson & Clark te Londen. Dit schip heeft een laadvermogen van plm. 1500 ton bij een lengte van 215 voet, een breedte van 32 voet en een holte van 16¼ voet en is gebouwd naar de voorschriften der Engelse Lloyd klasse 100AI, onder speciaal toezicht; het is voorzien van stoomstuurmachine, ankerspil en hijslieren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit jaarverslag over 1900 van N.V. Dordtsche Petroleum Maatschappij: ‘Eerst aan het eind van het jaar (opm: 1900) werd geregeld ruwe olie van Madoera naar Soerabaja vervoerd met de daarvoor bestemde tankboot DPM 1. Een tweede tankboot, de DORDT, stond op stapel en vertrok in februari van dit jaar (opm: 1901) naar Indië’.


Datum: 23 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 22 mei. Gisterenavond heeft er brand plaats gehad in de officieren-kajuit van de ter vertrek gereed liggende mailboot PRINS HENDRIK, doch men heeft met eigen middelen spoedig de brand kunnen blussen en is de boot ook op tijd vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Het stoomschip WILLY heeft, om vlot te komen, 75 ton van de lading moeten lossen. Na die weer te hebben ingenomen, zette het hedenochtend de reis naar Windau (opm: Ventspils) voort.


Datum: 24 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het nieuwe stoomschip BESOEKI van de Rotterdamsche Lloyd, onlangs van Hamburg te Rotterdam aangekomen, is lang 345 voet, breed 44.6 voet en hol 31 voet en laadt 5500 ton deadweight op Lloyd’s freeboard. De machine van het triple expansiesysteem indiceert 1600 PK en zal het schip in dienst een snelheid van 10½ mijl verzekeren. De stoom daarvoor wordt geleverd door twee single ended ketels met geforceerde trek volgens Howden’s systeem. Het schip is, naar bekend is, bestemd voor de vrachtvaart, als gevolg waarvan bijzondere aandacht is gevestigd op de laad- en losinrichtingen. Aan ieder luik zijn dan ook dubbele winches en laadbomen. De verblijven van de gezagvoerder, officieren en een 6-tal passagiers zijn in de midscheeps en worden, evenals dat der equipage, waaraan zeer veel zorg is besteed, wat ruimte en lucht betreft, door stoom verwarmd. De BESOEKI, die geheel electrisch wordt verlicht – ook de top- en seinlantaarns – zal worden gevoerd door kapt. W. Boon. Op de proeftocht, die 18 mei op de Elbe plaatshad, heeft het schip uitnemend voldaan. Het is in de hoogste klasse van Veritas opgenomen.


Datum: 25 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Volgens bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontvangen telegram is het stoomschip CELEBES, met een lading kolen, de 23e dezer gaande uit de haven van Telok Betong (opm: prov. Lampung, Zuid-Sumatra), aan de grond gelopen. Het stoomschip GENERAAL PEL, van dezelfde maatschappij, is dezelfde dag ter assistentie vertrokken. De lading zal gedeeltelijk worden gelost. Het stoomschip zit niet gevaarlijk en maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Volgens bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontvangen telegam is het stoomschip MEDAN bij het opvaren van de Martapoera rivier in aanvaring geweest met het stoomschip VAN DER LIJN. Beide schepen zijn beschadigd doch hebben na voorlopige reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Volgens bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij ontvangen bericht is het stoomschip CAMPHUYS van Amboina naar Larat vertrokken met militaire dekking aan boord, om te trachten het stoomschip TAMBORA met de lading te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Amsterdam 24 mei. Heden is te IJmuiden aangekomen van de Noordzee het stoomschip AMSTEL na geslaagde proeftocht. De gecontracteerde snelheid werd ruimschoots behaald en schip en machines hebben in alle opzichten aan de gestelde eisen voldaan. Het schip zal morgen vertrekken naar Cardiff om een lading kolen in te nemen voor St. Michaels. (opm: 25 mei vertrokken uit IJmuiden naar Cardiff)


Datum: 27 mei 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip JUNO, gebouwd in 1873, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, dat onlangs werd verkocht aan de heer M.S. Springer te Amsterdam, is weder in andere handen overgegaan. Het is voor GBP 2800 verkocht naar het buitenland en zal voor de vaart op de Oostzee worden gebezigd.


Datum: 28 mei 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 21 mei. De schade van het Nederlandse schip SENIOR door aanvaring met het stoomschip AMIRAL CECILE is geschat op 40.000 franc.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 mei. Het van Duinkerken alhier aangekomen Nederlandse schip SENIOR zal in het droogdok te Middelburg worden opgenomen om te repareren. Daarna zal het alhier een lading cokes innemen, bestemd voor Java.


Datum: 29 mei 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip BESOEKI is 28 mei uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Cardiff.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 mei. Het stoomschip CELEBES is vlot gekomen. Schip en lading zijn ogenschijnlijk niet beschadigd. Volgens nader bericht, telegrafisch bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij alhier ontvangen, moet het stoomschip TAMBORA echter als verloren worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Belfast werd 18 mei van het etablissement van de firma Harland & Wolff met het beste gevolg te water gelaten het stoomschip RIJNDAM, groot ongeveer 12500 ton, gebouwd voor rekening van de Holland Amerika Lijn voor het vervoer van goederen en passagiers. De machines voor het stoomschip worden mede geleverd door genoemde firma en deze worden vervaardigd in de machinefabriek te Abercorn Basin, Belfast.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 22 mei 1901 is van de werf der Greenock & Grangemouth Dockyard Company te Greenock te water gelaten het stoomschip KORTENAER voor de Stoomvaart Maatschappij Tromp (mgrs. Schellen) te Rotterdam. De afmetingen zijn 286.0 x 43.2 x 19.0 voet en heeft een laadvermogen van 3650 ton. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van het fabrikaat Muir & Houston te Glasgow. De diameters van de cilinders zijn 21, 35 en 57”; de slaglengte is 39”.
Het schip was door de rederij begin mei in aanbouw zijnde aangekocht.


Datum: 01 juni 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 31 mei. Het Nederlandse barkschip SENIOR heeft na volbrachte reparatie het dok verlaten en is naar Vlissingen vertrokken tot inneming ener lading cokes voor Java.


Datum: 02 juni 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Heden is alhier van Rotterdam aangekomen aan de De Ruyterkade het nieuwe stoomschip HEERENVEEN, gebouwd voor de dienst Amsterdam – Lemmer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Het stoomschip MARENGO van de Wilson Lijn te Hull, en de Noorse bark SUPERB zijn door de firma Sunderman & Co te Dordrecht gekocht om te worden gesloopt.


Datum: 04 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, op 4 juni aangekomen SUPERB, van Newport naar Dordrecht per sleepboot LAUWERZEE, om te worden gesloopt (opm: zie Lloyd’s Casualty Report 1900)


Datum: 06 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het vierde en laatste van de bij de firma A.F. Smulders voor het Russische Gouvernement gebouwde stoomhoppers, de XV, is op 4 juni te Port Arthur (China) gearriveerd.


Datum: 07 juni 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 30 mei. De rederij van het stoomschip AMIRAL CECILLE zal aan die van het Nederlandse schip SENIOR FFR 1874 betalen voor toegebrachte schade en FFR 3500 voor overliggelden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 juni. Het Noorse stoomschip MARIE, in de afgelopen winter gestrand op de Vliehors, wordt thans gesloopt. Reeds is men er in geslaagd om enkele stukken van het stoomschip te verwijderen.


Datum: 08 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, op 7 juni aangekomen het stoomschip MARENGO, van Shields naar Dordrecht per sleepboot NOORDZEE, om gesloopt te worden.
(opm: DS meldt: MARENGO – Engels stoomschip, gebouwd in 1879 – op 5 juni 1901 vertrokken van de Tyne naar Dordrecht voor oplevering aan de sloper.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 7 juni. Het Nederlandse schoener-galjootschip WIENKE & WYNANDUS, gebouwd in 1897, kapitein J. Moesker, is door Gebr. G. & H. Bodewes, te Martenshoek, tot geheime prijs verkocht aan de heren Renck & Hessemüller te Harburg. Het schip wordt herdoopt in FIDUCIA.


Datum: 12 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 juni. De Duitse driemastschoener FEKELINE, met een lading cokes van Leer naar Kotka, is zwaar lek en met verstopte pompen te Delfzijl binnengesleept.


Datum: 13 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip INGERID is 12 juni van Rotterdam naar Bergen vertrokken. (opm: eerste reis van een nieuw, in Schotland gebouwd, Nederlands schip, geen aankomst te Rotterdam gevonden)


Datum: 17 juni 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 juni. De Nederlandse bark SENIOR, kapitein Visser, is, na hier cokes te hebben geladen, heden van hier naar Newcastle vertrokken, van waar het schip na completering der lading naar Java zal vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 13 juni. Het stoomschip JUNO van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd door de eerste koper, de heer M.S. Springer, weder verkocht aan D.M. Ettrieff te Odessa voor ongeveer GBP 2800. Het stoomschip werd onder Russische vlag gebracht en is op 15 juni onder de naam STURMAN van IJmuiden naar Newcastle vertrokken.


Datum: 18 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 juni. De hier met verstopte pompen binnengelopen Duitse driemastschoener FEKELINE, kapt. Brahms, van hier naar Kotka bestemd, heeft reeds bijna de gehele lading steenkolen en cokes gelost in lichters doch maakt nog steeds water.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse barkschip YMUIDEN, kapitein R. Swart, van Loviisa naar West-Hartlepool, met losgewerkte lading en lek te Elseneur binnengelopen. De lading moet gelost worden.


Datum: 19 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip CORNELIA met verlies van roer te Shields binnengesleept.


Datum: 20 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De groot model torpedoboot RINDJANI wordt eerstdaags uit Engeland verwacht en zal dan in dienst gesteld worden om, na te Willemsoord haar torpedo’s te hebben ingeschoten, met de OPHIR en de PANGRANGO deel te nemen aan de zomeroefeningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Er is brand uitgebroken in het aan de Boompjes liggende stoomschip BATAVIER II van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Bij de lossing van het van Londen gekomen stoomschip BATAVIER II sloegen hedenmorgen eensklaps de vlammen uit de in het voorruim gestuwde balen hennep, vermoedelijk tengevolge van zelfontbranden. Toen het onmogelijk bleek met eigen middel het vuur te blussen kwam de drijvende stoomspuit van de gemeente met twee slangen langszijde, terwijl van landzijde een drietal handspuiten hulp verleenden. Door het voorruim, waar men inmiddels met de lossing was voortgegaan, half vol water te pompen werd de brand geblust. Het stoomschip had 900 balen hennep geladen, waarvan de grootste helft door vuur of water beschadigd is. Het stoomschip zelf leed geen schade van betekenis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 juni. Het Nederlandse stoomschip CLIO, hier aangekomen van Amsterdam, kwam in de haven in aanvaring met een beladen schuit, die daardoor lek sprong en om zinken te voorkomen door een sleepboot op het droge moest worden gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 juni. Het Nederlandse barkschip YMUIDEN, kapt. R. Swart, is nagezien. Experts hebben aanbevolen de lading te lossen waarmede reeds een aanvang is gemaakt, en het schip te dokken om te repareren. Van de lading werd niet geworpen. Het lek ontstond door het slechte weder en het zware werken van het schip, waardoor de naden zijn gesprongen.


Datum: 21 juni 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 juni. Het droogdok te Hebburn, voor rekening van het Spaanse gouvernement gebouwd, dat heden van Shields vertrok naar Port Mahon, gesleept door de Nederlandse sleepboten ZWARTE ZEE, OCEAAN en ZUIDERZEE, is 450 voet lang en 117 voet breed en heeft een lichtvermogen van 12000 ton. Het is gebouwd in 6 afdelingen. Dat de reis van dit gevaarte met belangstelling zal worden nagegaan, behoeft geen betoog en wanneer de reis gelukkig zal worden volbracht zal wederom een bewijs geleverd worden van wat de firma L. Smit & Co met haar materieel en bekwaam personeel kan doen. Dat men in Shields met lede ogen het dok zag vertrekken met Nederlandse sleepboten en onder Nederlands commando zal wel niemand betwijfelen.


Datum: 22 juni 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het Italiaanse stoomschip JOLANDA (ex JAVA) is heden vertrokken van Rotterdam naar Cardiff. (opm: NRC 230601 meldt naar Sunderland)


Datum: 25 juni 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is aangekomen te IJmuiden van Rotterdam het nieuwe stoomschip BOLSWARD, bestemd voor de dienst Amsterdam – Lemmer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 juni. Het door de werf Fijenoord alhier voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam gebouwde stoomschip HOUTMAN heeft met succes proef gestoomd en is heden alhier van de Noordzee teruggekomen en door de rederij overgenomen. Het schip zal op 1 juli van hier vertrekken naar Batavia. (opm: vergelijk met NRC 110701)


Datum: 26 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 juni. Het stoomschip ENKHUIZEN werd door de makelaar Christiaan Jaski, alhier, uit de hand verkocht en zal onder de naam TRIO als bergingsvaartuig en schelpenzuiger in dienst gesteld worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 17 juni. Aan het Russische stoomschip POSEIDON werd door het gerecht te Wisby voor ‘t binnenslepen van het Nederlandse stoomschip ETNA in ‘t begin van januari j.l. een som toegekend van 25000 kronen. De rederij van de POSEIDON, daarmede niet tevreden, heeft de zaak gebracht voor het ‘Svea Hofgericht’.


Datum: 28 juni 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 28 juni. Gisteren is te Rotterdam bij de werf Fijenoord te water gelaten het stoomschip TASMAN in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Mij alhier. De afmetingen van het schip zijn 250.0 x 40.0 x 20.0 voet. Het schip wordt voorzien van een triple expansie machine van 700 ipk van de bouwwerf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 juni. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse stoomschip VREEDE bij Kentish Knock in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip STAMFORDHAM, waarbij eerstgenoemd stoomschip onmiddellijk is gezonken. De bemanning is te Yarmouth geland. De VREEDE was 26 dezer in ballast van Amsterdam naar Londen vertrokken.


Datum: 29 juni 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 27 juni. De aanvaring tussen het Nederlandse stoomschip VREEDE, van Amsterdam, en het Engelse stoomschip STAMFORDHAM, nabij Kentish Knock, vond plaats te ongeveer middernacht. Eerstgenoemd stoomschip zonk onmiddellijk, doch de gehele bemanning, bestaande uit kapitein Schol en 17 man, werden door de STAMFORDHAM gered en te Yarmouth geland. (opm: volgens latere uitspraak van de Raad v.d. Tucht: was de aanvaring in de nacht van 26 op 27 juni te 23.35 uur op 8 mijl van Kentish Knock Sand tijdens goed weer en kalme zee)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 juni. Het Nederlandse stoomschip MASCOTTE, inkomend van Leith, heeft hedenmorgen te ongeveer 7.00 uur op de Nieuwe Waterweg op de hoogte van boei 16 een modderbak van de firma Volker aangevaren, waardoor dit vaartuig gezonken is. De schipper is daarbij verdronken.


Datum: 30 juni 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum bericht) Van de scheepsbouwwerf en machinefabriek De Industrie van de heer P. Smit alhier is heden te water gelaten het geheel van staal gebouwde stoomloodsvaartuig JAN SPANJAARD, in aanbouw voor de Nederlandse marine (opm: de tewaterlatingsdatum is waarschijnlijk 29 juni)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 juni. De gehele lading van de hier lek binnengelopen Nederlandse bark IJMUIDEN is gelost. Het schip zal in het dok gezet worden om te repareren.


Datum: 02 juli 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 29 juni. Het Nederlandse tjalkschip PIETRONELLA, kapt. H. Mooi, de 26e dezer van hier naar Nykjobing vertrokken, is met verlies van de grote mast door een sleepboot te Glückstadt binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 1 juli vertrok het stoomschip HOUTMAN uit de Nieuwe Waterweg naar Newcastle.


Datum: 06 juli 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 6 juli. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ alhier het stalen stoomschip KWARTEL, bestemd voor de Gouvernements Marine. De afmetingen zijn 46,95 x 7,82 x 3,32 m. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van 475 I.P.K. welke wordt gebouwd door de machinefabriek van de werf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 4 juli. Het Nederlandse stalen barkschip PAX, groot 1391 registerton, gebouwd te Port Glasgow in 1891, is naar Liverpool verkocht voor ongeveer GBP 10750. Het schip kwam onlangs van Astoria te Liverpool aan (Fairplay).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 4 juli. De Duitse driemast schoener FEKELINA, met een lading steenkool en cokes van Emden naar Kotka, doch hier onlangs met averij binnengelopen, is afgekeurd.
Nadat de lading in lichters was gelost bleek de beschadiging van dien aard, dat herstellen niet mogelijk was. Het vaartuig wordt verkocht om gesloopt te worden.


Datum: 07 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam zal woensdag 10 juli te water worden gelaten het stalen schroefstoomschip PRINS WILLEM I, gebouwd voor rekening van de Koninklijke West-Indische Maildienst.


Datum: 08 juli 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 4 juli. Het onder Nederlandse vlag varende barkschip PAX, de 7e juni van Astoria te Liverpool binnengekomen, groot 1391 reg. ton en gebouwd te Port Glasgow in 1891, zou aan een rederij te Liverpool zijn verkocht voor GBP 10750. (opm: zie echter PGC 170701)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 7 juli. Het Nederlandse schip KRIMPEN A/D LEK, kapt. v.d. Vegte, van Shields naar Java, is in aanvaring geweest met het SOUTH SAND HEAD vuurschip en arriveerde te Spithead met schade aan bakboordsverschansingen en andere schade.


Datum: 09 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 8 juli. Het barkschip KRIMPEN A/D LEK, dat te Spithead arriveerde, heeft schade aan de verschansing en stutten. Enige platen vóór aan bakboordszijde zijn beschadigd. Het schip is dicht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 6 juli. Het stoomschip KEDIRI, dat hier bij Blohm & Voss in aanbouw is voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd, is tot op het koperwerk gereed. Dewijl door de strike (opm: staking) van de koperslagers slechts vijf personen op die werf aan het koper werken, zal het ontbrekende te Rotterdam verder worden voltooid. Het stoomschip zal door twee Nederlandse sleepboten naar Rotterdam worden gebracht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Heden is alhier van Hamburg aangekomen het nieuwe stoomschip KEDIRI, gesleept door de sleepboten NOORDZEE en ZUIDERZEE. Het schip is gebouwd bij de werf Blohm & Voss maar zal te Rotterdam worden afgebouwd.


Datum: 10 juli 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 10 juli. Heden is alhier bij de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij met goed gevolg te water gelaten het stoomschip PRINS WILLEM I, gebouwd in opdracht van de Koninklijke West-Indische Maildienst alhier. De afmetingen zijn 284 voet lang tussen de loodlijnen, 30 voet breedte op buitenkant spanten, holte tot kuildek 21 voet en hoogte van tentdek boven kuildek 7 voet 11 inch. Het laadvermogen is 2500 ton. Een gedeelte van het kuildek achter de machinekamer is geheel ingericht voor verblijf van de 1e klasse passagiers ten getale van 38. Middenin bevindt zich de salon eerste klasse, die de ganse breedte van het schip inneemt. In de zijdekhuizen vindt men de verblijven voor officieren, machinisten en passagiers 2e klasse. In de bak worden de matrozen en stokers ondergebracht, terwijl de beide voorste tussendekken gelegenheid geven voor het transport van militairen of koelies. Op het tentdek is midscheeps geplaatst de kapiteinskamer, kaartenkamer en het stuurhuis, waarboven zich de commandobrug bevindt. Verder vindt men achteruit op dit dek een dames- en een rooksalon, tevens entrée voor de eersteklasse passagiers. Alle verblijven op het schip zullen voorzien worden van stoomverwarming en electrisch licht en op alle ruimen is voor de veiligheid een stoombrandblus-inrichting aangebracht. Tot gerief van passagiers en bemanning loopt verder door het gehele schip een zoet- en zoutwaterleiding. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van 1600 I.P.K, welke wordt gebouwd door de Fabriek voor Werktuigen alhier. Deze zal bij 80 omwentelingen ten minste 1400 I.P.K. moeten ontwikkelen en aan het schip een snelheid van 12 mijl verlenen bij een diepgang van 19 voet 6 inch gemiddeld. De diameters van de cilinders zijn 22, 37 en 59”; de slaglengte is 39”. Het schip komt onder bevel van kapitein A. Sibbelee.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 6 juli is bij de werf D. & W. Henderson & Co Ltd te Glasgow te water gelaten het vracht stoomschip MAASLAND, gebouwd in opdracht van de Zuid-Amerika Lijn alhier. De afmetingen zijn 379.4 x 50.0 x 26.1 voet en het laadvermogen is 6800 ton. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine, gebouwd door machinefabriek van de bouwwerf.


Datum: 11 juli 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De Duitse 3-mast schoener FEKELINE is 10 juli 1901 te Delfzijl voor de sloop verkocht aan S. de Boer te Makkum. (opm: op 31 augustus 1901, gesleept door de LUCTOR & EMERGO, van Delfzijl vertrokken naar Harlingen, alwaar op 5 september aangekomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Het stoomschip HOUTMAN, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, gebouwd door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord alhier, deed te Newcastle on Tyne de opleveringsproeftochten die in alle opzichten slaagden. Het schip is voor een speciale dienst bestemd en moest met 250 voet lengte en hoogstens 14 voet diepgang 2000 ton lading dragen bij een snelheid op de proeftocht van 8,75 mijl gedurende zes uur. In werkelijkheid bleek het schip ruim het laadvermogen te bezitten, terwijl de proeftochtsnelheid 9,92 mijl bedroeg met 850 I.P.K. en 88 omwentelingen. Het stoomschip heeft terstond de reis naar Java aanvaard. (opm: het schip was volgens DS 250601 reeds op 25 juni overgenomen; deze nieuwe proeftocht diende waarschijnlijk om het contractuele laadvermogen en de snelheid in beladen toestand vast te stellen)


Datum: 12 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 8 juli. Hedenmiddag liep het dubbelschroef stoomschip SAMBAS, gebouwd voor rekening van de Norddeutscher Lloyd en bestemd voor de dienst tussen de Sunda-eilanden, met het beste gevolg te water. Het stoomschip is lang 51,20 meter, breed 8,53 meter en heeft een draagvermogen van ongeveer 300 ton. De beide triple-expansiemachines, van tezamen 500 I.P.K, zullen het een vaart van 10 mijl doen lopen. Het stoomschip, dat in vijf waterdichte afdelingen is verdeeld, is grotendeels voor de vrachtvaart bestemd, doch heeft op het dek ook inrichtingen voor enige eersteklasse passagiers. Einde juli zal het naar Indië vertrekken. (opm: later VALENTIJN van de KPM)


Datum: 14 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum bericht, en sterk beknopt) De heren Verschure & Co en J.G. Koppe hebben voor het beurtverkeer met Friesland twee grote, moderne passagiersboten doen bouwen voor de dag- en nachtdienst van Amsterdam op de Lemmer. De beide boten, de HEERENVEEN en BOLSWARD, zijn gebouwd op de werf van de heren J. & K. Smit te Krimpen aan de Lek. Zij zijn 52 meter lang en meten 225 ton. Een stoommachine van 325 I.P.K. geeft hen een vaart van 12 mijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Op 13 juli arriveerde in de Nieuwe Waterweg een gewezen Engels hospitaalschip, van Hull naar Slikkerveer per sleepboot ZUIDERZEE, om te worden gesloopt.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam 17 juli. Gisteren is met goed gevolg bij de werf Rijkee & Co te Rotterdam te water gelaten het vrachtstoomschip ZEUS in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij alhier. De afmetingen zijn 250 x 34.6 x 20.2 (opm: in NRC: 20.9) voet en het laadvermogen is 1800 ton op 18 voet diepgang. De machine van het triple-expansiesysteem, in aanbouw aan de fabriek Fijenoord, zal het schip een snelheid van 9½ mijl geven.
Op de vrijgekomen helling is de kiel gelegd voor het stoomschip VEGHTSTROOM groot 1900 ton deadweight, dat wordt gebouwd in opdracht van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij alhier en waarvoor de machine eveneens op de fabriek Fijenoord wordt vervaardigd.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 4 juli is bij de werf C.S. Swan & Hunter te Newcastle met goed gevolg te water gelaten het vrachtstoomschip THEMISTO in aanbouw voor Hudig & Veder’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. De afmetingen zijn 348 x 54.3 x 28.9 voet. Het schip heeft een laadvermogen van 5800 ton bij een diepgang van 23 voet en wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van het fabrikaat Blair & Co te Stockton. De diameters van de cilinders zijn 24, 40 en 66”; de slaglengte is 45”.


Datum: 15 juli 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juli. Volgens bij de directie van de Koninklijke West-Indische Maildienst ontvangen telegrafisch bericht, heeft het stoomschip PRINS MAURITS bij Lamentine, 3 mijlen van Port-au-Prince, zeer licht gestoten. Het is na een gedeelte der lading gelost te hebben zonder schade weder vlot gekomen.


Datum: 16 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 14 juli is vertrokken uit de Nieuwe Waterweg naar Newcastle het stoomschip TEMPLE, per sleepboot NOORDZEE. (opm: Vuyk – tot plaatsing van machine en ketels)


Datum: 17 juli 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 juli. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, van Napels naar Norfolk, passeerde de 15e dezer Delaware Breakwater op weg naar Newport News om daar te dokken en vervolgens te Norfolk te laden naar Manilla.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 16 juli. De Nederlandse bark PAX, kapt. J. Reiners, van Liverpool naar Portland (Oregon), is bij Youghal gestrand, maar weder vlot gekomen en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 13 juli. De Nederlandse bark YMUIDEN, van Lovisa naar West Hartlepool bestemd, hier met schade binnen, is nu in het dok. De experts bevelen aan het van zijn koper te ontdoen, en geheel te breeuwen, waarvoor het overgehaald moet worden.


Datum: 19 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen te IJmuiden van Grangemouth het stoomschip SLIEDRECHT (opm: laatste reis vóór verkoop)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Door de Stoomvaart Maatschappij Nederland is aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord een mailstomer besteld van enigszins grotere afmetingen dan de KONING WILLEM II, die in het vorige jaar door Fijenoord aan genoemde maatschappij werd geleverd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 juli. De Shipping Gazette zegt, dat de overtocht van het Port Mahon dok, van de Tyne naar Port Mahon, gesleept door twee Nederlandse sleepboten, zeer spoedig is geweest. Het dok, dat niet, zoals gewoonlijk, van een loze boeg was voorzien, heeft de reis in 26 dagen volbracht. (opm: zie PGC 210601)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 17 juli. Gisteren is de Nederlandse sleepboot LAUWERZEE, met een grote Nederlandse baggermachine en 2 baggerschuiten op sleeptouw, alhier aangekomen. Het is de eerste der 2 grote Nederlandse baggermolens, welke alhier gebruikt zullen worden om de nieuwe Kuhwerderhaven uit te diepen.


Datum: 21 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Van de werf Furness, Withy & Co. te Hartlepool werd deze week te water gelaten het voor rekening van de Holland Amerika Lijn te Rotterdam nieuw gebouwde stalen schroefstoomschip AMSTELDIJK. Het geheel uit Siemens-Martin staal in de hoogte klasse bij Lloyd’s gebouwde schip heeft drie dekken met speciaal versterkt tentdek, terwijl alle inrichtingen aan dek zijn vervaardigd van staal en ijzer. Het heeft twee diepe tanks en cellulaire dubbele bodem over de gehele lengte voor waterballast. Twaalf krachtige stoomwinches, een direct stoompatent ankerspil, gecombineerd stoom- en handstuurtoestel, vanaf de brug bediend. Voorts alle moderne inrichtingen voor de vlugge lading en lossing van het schip. Vier single ended stoomketels, 14.6 x 10.6 lang met 180 pond druk zullen de stoom leveren. Het schip zal van twee paalmasten worden voorzien. Dit schip, bestemd voor de vaart tussen Amsterdam en Newport News, is een zusterschip van de stoomschepen SOESTDIJK en SLOTERDIJK, bij dezelfde firma in aanbouw.


Datum: 23 juli 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 17 juli is bij de werf Furness Withy & Co te Hartlepool met goed gevolg te water gelaten het vracht stoomschip AMSTELDIJK in aanbouw voor de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. De afmetingen zijn 400 x 52.1 x 29.3 voet en het laadvermogen is 9100 ton. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van het fabrikaat Richardson, Westgarth & Co met een vermogen van 2600 I.P.K. De diameters van de cilinders zijn 28, 46 en 77”; de slaglengte is 48”.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Farmsum, 23 juli. Binnenkort zal op de werf van de Fa. Niestern & Zonen alhier de kiel worden gelegd van een tweemast stalen schoenerschip. De rederij bestaat uit de heren L. Koning, H. Mulder, W.P. Alberts en J. Mooi te Groningen. Door wie het schip, wanneer het gereed is, zal bevaren worden, is nog niet met zekerheid te vermelden.


Datum: 24 juli 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Het stoomschip SLIEDRECHT, gebouwd in 1895 en eigendom van de Stoomvaart Maatschappij ‘de Maas’ (mgrs. Phs. van Ommeren) te Rotterdam is verkocht aan Stoomvaart Mij ‘Hollandia’ (mgrs. Canne & Balwé) te Amsterdam en wordt herdoopt CONSTANCE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 juli. Het Nederlandse stoomschip WILHELMINA, dat van een nieuwe schroef werd voorzien te Newport News, is gisteren te Norfolk aangekomen om daar naar Manilla te laden.


Datum: 26 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Volgens bericht uit Elseneur heeft het Nederlandse barkschip IJMUIDEN gerepareerd en neemt de geloste lading weer in.


Datum: 27 juli 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 25 juli. De bark BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, groot 1427 ton, ladende ongeveer 2200 ton, gebouwd van staal te Katendrecht in 1891, van de Zeevaart Maatschappij ‘Neptunus’ te Rotterdam is voor ongeveer GBP 9500 verkocht naar Swansea en zal worden herdoopt ANNIE.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juli. Door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij alhier is voor GBP 6900 aangekocht het Engelse stoomschip BEN NEVIS, gebouwd van ijzer te Sunderland in 1872 en groot 1010 brt, 618 nrt, 1500 dwt. Het schip is voorzien van een compound stoommachine van het fabrikaat Thompson Boyd & Co. De diameters van de cilinders zijn 27 en 53”; de slaglengte is 33”.


Datum: 28 juli 1901


Krant:
 SCC - Schager Courant

Advertentie. Tweede en laatste openbare verkoping op woensdag 31 juli 1901, ‘s morgens 10 uur, te Stolpervlotbrug, voor de heer D. Mulder aldaar, van scheepshout, als een Amerikaanse grenen mast, lang 12,50 m. zwaar 28 cm; 1 dito lang 10 m. zwaar 35 cm; 40 eiken liggers, lang 4,75 m. zwaar 20 bij 20 cm; 2 eiken kielbalken, lang 11 m. zwaar 22 bij 22 cm; een grote partij eiken binnen- en buitenhuidsplanken en vlakdelen van verschillende lengten, zwaar 6 cm; voorts palen, brandhout, enz. alles afkomstig van het te Stolpervlotbrug gesloopt zijnde tweemast Engelse schoenerschip ALBERDINA.
Notaris Vrijburg, Zijpe.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum bericht) De Koninklijke Paketvaart Maatschappij die dezer dagen enige Nederlandse werven uitnodigde tot prijsopgave voor twee stoomschepen type ALTING, droeg na ontvangst der aanbiedingen de bouw der beide schepen op aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam. De voor deze vaartuigen benodigde machinerieën zullen worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, mede gevestigd te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 juli. Het stoomschip IJSSEL (opm: binnenvaart) werd heden door de makelaar Christiaan Jaski alhier uit de hand verkocht en zal in de vaart worden gebracht in geregelde dienst Goes – Rotterdam.


Datum: 29 juli 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 24 juli. De vijf sleepboten die samengewerkt hebben om het Nederlandse stoomschip MADURA, weder vlot te brengen, eisen FFR 100.000 voor de bewezen assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 27 juli. De Nederlandse bark BURGEMEESTER JONKHEER COENEN, groot 1427 ton, van staal gebouwd te Katendrecht in 1891 (opm: b.n. 54, Rijkee & Co), ladende ongeveer 2200 ton, is voor ongeveer GBP 9500 verkocht naar Swansea.
Het schip is hedenmiddag reeds onder Engelse vlag en de naam ANNIE dragende, van Amsterdam naar Antwerpen vertrokken, gesleept door de Belgische sleepboot WASHINGTON.


Datum: 30 juli 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 juli. Het Duitse stoomschip CAESAR, dat 21 dezer na aanvaring op strand werd gezet, is met het achterschip veel verder in de diepte gezakt. Vier blazers van Ouddorp en hoogaarsen zijn nog steeds bezig lading en inventaris te bergen. (opm: het bericht van de aanvaring niet gevonden)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 30 juli. Volgens ontvangen telegram is de TASMAN, kapt. E. de Vries, de 29e dezer behouden te Kingscove (New-Foundland) aangekomen. Alles wel.


Datum: 31 juli 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 juli. Heden is bij de werf van Bonn & Mees alhier te water gelaten het vrachtstoomschip LOUISE in aanbouw voor de Maatschappij s.s. ‘Louise’ (P.W. Louwman) te Rotterdam. De afmetingen zijn 281.4 x 40.3 x 19.9 voet en het draagvermogen is 3200 ton DW. Het schip wordt voorzien van een triple expansie machine te bouwen door Blair & Co te Stockton. De diameters van de cilinders zijn 21½, 35½ en 58½ “; de slaglengte is 39 “. Het schip komt onder bevel van kapitein P. de Goede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aankomst in de Nieuwe Waterweg op 30 juli 1901 onder eigen stoom van Southampton de sleepboot SOLENT, naar Slikkerveer om gesloopt te worden.


Datum: 01 augustus 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip CONSTANCE (ex SLIEDRECHT) is heden van IJmuiden vertrokken naar Cardiff.


Datum: 02 augustus 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 30 juli. Aan boord van het driemast schoenerschip IRIS is in het Engels kanaal brand ontstaan, die uit een bus was gelekt. De brand was ontstaan doordat de scheepsjongen die een lamp kwam halen een lucifer ontstak. De jongen ontkwam zonder brandwonden. De gezagvoerder, die zich in de nabijheid bevond en bezig was zeevaartkundige instrumenten weg te bergen, kreeg brandwonden in het gelaat. Het gelukte de bemanning de brand te blussen doch deze heeft belangrijke schade veroorzaakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 31 juli. Het stoomschip SALAK, van Rotterdam via Southampton naar Batavia, geraakte na 1 uur te middernacht van Southampton komende op de S.W. Singles (opm: westelijk van Dungeness) aan de grond. De gezagvoerder verwacht met het ochtendtij met assistentie van het Engelse marineschip LANDRAIT en sleepboten vlot te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 31 juli. Het stoomschip SALAK, van Rotterdam via Southampton naar Batavia, geraakte na 1 uur te middernacht van Southampton komende op de S.W. Shingles (opm: nabij westelijke punt van Isle of Wight) aan de grond. De gezagvoerder verwacht met het ochtendtij met assistentie van het Engelse marineschip LANDRAIT en sleepboten vlot te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum, mogelijk 1 augustus) Heden werd van de werf der Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord alhier met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij gebouwde stoomschip DIANA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 1 augustus. Van het onder Vlissingen gezonken Duitse stoomschip CAESAR zijn ongeveer 200 spoordwarsliggers geborgen. Indien een in te stellen onderzoek de moeite loont, zal men de lading graan met zuigers zo veel mogelijk zien te redden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brake, 30 juli. Aan boord van het driemast schoenerschip IRIS is in het Engels kanaal brand ontstaan, (opm: vermoedelijk door olie) die uit een bus was gelekt. De brand was ontstaan doordat de scheepsjongen die een lamp kwam halen een lucifer ontstak. De jongen ontkwam zonder brandwonden. De gezagvoerder, die zich in de nabijheid bevond en bezig was zeevaartkundige instrumenten weg te bergen, kreeg brandwonden in het gelaat. Het gelukte de bemanning de brand te blussen doch deze heeft belangrijke schade veroorzaakt.


Datum: 03 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 augustus. Wij vernemen dat door een welbekende Rotterdamse rederij een vrachtboot is besteld te Middlesbrough bij de firma Raylton, Dixon & Co, van 6500 ton laadvermogen, die in de zomer van het volgende jaar zal worden afgeleverd. De bedongen prijs beloopt ongeveer GBP 50.000.


Datum: 04 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 augustus. Door de Scheepvaart & Steenkolen Maatschappij alhier is met de firma Raylton, Dixon & Co te Middlesbrough gecontracteerd voor de bouw van een nieuw stoomschip, groot ruim 6200 ton met een vaart van 10 knopen. Het stoomschip zal in de loop van de maand juli van het volgende jaar gereed zijn (zie ons vorige nummer). (opm: dit wordt de NEDERLAND)


Datum: 05 augustus 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 3 augustus. Het stoomschip SALAK is naar hier teruggekeerd, werd door experts onderzocht en onbeschadigd bevonden en heeft heden de reis naar Batavia voortgezet.


Datum: 10 augustus 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 8 augustus. Het tjalkschip VOORUITGANG, kapt. P. Huizenga, zou heden de sluis passeren. Door een vergissing tussen de sluismeester en de kapitein waren de deuren al weer gesloten, terwijl het vaartuig met een flinke vaart kwam aanzeilen. Om beschadiging van de sluisdeur en het vaartuig te voorkomen bracht de kapitein het roer naar stuurboord, waardoor het schip in de wal liep. Later bleek dat van de reis moest worden afgezien, daar het schip veel water maakte. De lading toonaarde (opm: chinaklei), ingenomen te Rotterdam en bestemd voor Odense, wordt overgeladen in het tjalkschip LAMMECHIENA, kapt. H. Schling.


Datum: 11 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum). Men seint ons uit De Lemmer: Het nieuwe stoomschip HEERENVEEN, één van de beide zusterschepen, die voortaan een geregelde dag- en nachtdienst van Amsterdam over de Zuiderzee op De Lemmer zullen onderhouden, heeft heden een geslaagde proeftocht gedaan. Men vertrok om half tien uit Amsterdam en kwam omstreeks twee uur te De Lemmer aan. (opm: sterk bekort)


Datum: 14 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 13 augustus. Het wrak van het stoomschip CAESAR is hedennacht gebroken. Men is echter nog bezig met het bergen van sleepers (opm: dwarsliggers).

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De stoomschepen LOMBOK en SUMATRA van de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam zijn verkocht aan Société Générale de Transport Maritime à Vapeur te Marseille. De Franse sleepboot INDUSTRIE heeft gisteren te Amsterdam 40 Franse bemanningsleden aangebracht. De LOMBOK, welke op 2 april van haar laatste reis is aangekomen te Amsterdam van Batavia wordt herdoopt in ORLẾANAIS. De SUMATRA, welke op 14 april is aangekomen te Amsterdam van Java wordt herdoopt in NIVERNAIS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 13 augustus. De stoomschepen LOMBOK en SUMATRA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland alhier zijn verkocht aan de Compagnie Générale Transatlantique te Parijs. Beide stoomschepen zijn reeds onder Franse vlag gebracht en resp. herdoopt in ORLẾANAIS en NIVERNAIS, onder welke namen zij vermoedelijk dezer dagen naar een Franse haven zullen worden gesleept door de Franse sleepboot INDUSTRIE, die hier heden van Duinkerken is aangekomen met de equipage voor de ORLÉANAIS, ex-LOMBOK. De LOMBOK, ex-PRINSES WILHELMINA, arriveerde hier op 2 april en de SUMATRA op 14 april van Java. Beide stoomschepen, die onderscheidelijk 2596 en 2618 ton meten, zijn in 1882 gebouwd door de scheepsbouwmeesters J. Elder & Co, te Glasgow.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 12 augustus. Het dubbelschroef stoomschip SAMBAS van de Norddeutscher Lloyd bestemd voor de vaart tussen Singapore en Pontianak en de Sunda Eilanden, te Geestemünde gebouwd op de werf van Johann C. Tecklenborg, heeft heden een proeftocht gedaan waarbij bij een vermogen van 450 I.P.K. een snelheid van ruim 10 mijl is behaald. Het schip meet ongeveer 505 ton. Het schip werd door de Norddeutscher Lloyd onmiddellijk overgenomen en zal binnenkort naar Singapore vertrekken.


Datum: 17 augustus 1901


Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad

Advertentie. Verkrijgbaar tot billijke prijs bij Frank Rijsdijk, scheepssloper te Hendrik-Ido-Ambacht, prima kwaliteit teak-, eiken- en grenenhout uit een sloping van twee houten oorlogsschepen, in maten van 16-35 x 25-35 cm. dik, en desverlangd op maat gezaagd.


Datum: 18 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken uit de Nieuwe Waterweg naar Amsterdam het stoomschip ZEUS.


Datum: 19 augustus 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delzijl, 16 augustus, Het barkschip CONCORDIA, dat in oktober 1900 met schade te Skelleftea werd binnengesleept, is gister aldaar in publieke veiling verkocht voor 6670 Zweedse Kronen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De tjalk REFORME van R. Hageman is verkocht naar de binnenvaart.


Datum: 20 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 17 augustus. De Nederlandse schoener ZWIJGER, van Londen naar Guadeloupe, werd hedenmiddag hier binnengesleept met verlies van bovenmarsra en zeilen en tuig daaraan verbonden gebroken. Het is met een barkentijn, waarvan de naam onbekend bleef, in aanvaring geweest op 8 mijl beoosten Dungeness.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip ORLẾANAIS (ex LOMBOK) is heden vetrokken van Amsterdam naar Marseille.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Het stoomschip HOUTMAN is heden aangekomen te Batavia van Rotterdam.


Datum: 21 augustus 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 augustus. Volgens gisteravond ontvangen bericht is het alhier thuisbehorende schip GUSTAVA, kapt. C. Baas, in goede welstand te Oxelösund aangekomen. Het moet in het district hout laden voor Delfzijl.


Datum: 22 augustus 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen 21 augustus. Het Nederlandse schip TROMP, waarop gister 6 % herverzekering werd gesloten, is heden behouden van Port Pirie te Falmouth aangekomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 10 augustus heeft met gunstig gevolg proef gestoomd het stoomschip KORTENAER, gebouwd van staal door de Grangemouth & Greenock Dockyard Company te Greenock voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Tromp te Rotterdam. Direct na de overdracht is het schip vertrokken naar Glasgow om aldaar te laden voor Kroonstad. Het schip kan 3700 ton deadweight laden op een diepgang van 17 voet 6 duim. De machine, van het triple expansiesysteem, en de beide ketels zijn vervaardigd door de firma Muir & Houston te Glasgow. Voor het snelle behandelen der lading zijn vier grote luiken en de nodige machinerieën aanwezig, waarop alle verbeteringen van de laatste tijd zijn toegepast. Het stoomschip vertrok op 20 dezer van Glasgow naar Kroonstad.


Datum: 23 augustus 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 augustus. Op 20 augustus heeft het stoomschip SOESTDIJK met succes proef gestoomd en is het schip opgeleverd aan de rederij. Het schip heeft een laadvermogen van 8500 ton. Het is na de overdracht vertrokken onder bevel van kapitein Bruinsma naar de Tyne om bunkerkolen in te nemen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 augustus. Het nieuwe stoomschip SOESTDIJK is heden alhier aangekomen van West Hartlepool. Morgen zal het schip van hier vertrekken naar Newport News voor de eerste reis. (opm: NRC schrijft: aankomst Nieuwe Waterweg 24 augustus van Newcastle, vertrek ook 24 augustus naar Newport News)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Het fraaie stoomschip SOESTDIJK, van staal gebouwd door de firma Furness, Withy & Co te West Hartlepool voor rekening der Holland Amerika Lijn, heeft met goed gevolg proefgestoomd. In dit stoomschip zijn bijzondere inrichtingen voor grote berging van waterballast. Behalve ruimte daarvoor in de dubbele bodem, zijn ook nog grote tanks gebouwd in de ruimen 2 en 3, die 1350 ton water kunnen bevatten, hetgeen vooral wanneer het stoomschip licht beladen of in ballast is, de zeewaardigheid van het schip zeer bevordert. Deze tanks zijn zodanig ingericht, dat zij voor lading kunnen worden gebruikt. Het stoomschip, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de vrachtvaart en inrichtingen heeft voor veevervoer, kan ongeveer 8500 ton DW laden. Er zijn nog twee dergelijke stoomschepen in aanbouw voor de Holland Amerika Lijn bij dezelfde firma.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip THEMISTO heeft op 19 augustus met succes proef gestoomd en is opgeleverd aan de rederij. Daarna is het schip naar Glasgow vertrokken om aldaar te laden met bestemming Kroonstad.


Datum: 24 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelburg, 22 augustus. Van het 21 juli na aanvaring met het Duitse stoomschip WEIMAR gezonken stoomschip CAESAR, dat op de Nolleplaat te Vlissingen is gezet, zijn nu in het geheel ongeveer 4000 dwarsliggers geborgen. Men zal waarschijnlijk geen pogingen aanwenden om het in het schip aanwezige graan te bergen, daar dit zo goed als waardeloos is geworden.


Datum: 25 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Het stoomschip MAASLAND, gebouwd te Glasgow voor de Zuid-Amerika Lijn alhier, is heden na welgeslaagde proeftocht van Glasgow naar hier vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 augustus. Door de directie der Stoomvaart Maatschappij Oostzee werd, naar wij vernemen, aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip van circa 4000 ton, af te leveren in augustus 1902 (opm: de FARMSUM)

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip NIVERNAIS (ex SUMATRA) is heden vertrokken van Amsterdam naar Marseille. (opm: NRC geeft Carloforte als bestemming)


Datum: 29 augustus 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 augustus. Het stoomschip HUNZE IX, van Groningen naar Hamburg, is in het Eemskanaal lek geworden. Van de lading wordt in een lichter gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangekomen op 28 augustus te IJmuiden van Glasgow het stoomschip MAASLAND.


Datum: 31 augustus 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 augustus. Heden heeft met succes op de Noordzee proef gestoomd het stoomschip KEDIRI, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd alhier. Het keerde te 3.10 uur terug in de Waterweg en zal 5 oktober onder kapt. J.P. v.d. Does naar Padang en Java vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 29 augustus. Het Nederlandse driemast schoenerschip ZWIJGER heeft, na de schade te hebben hersteld, heden de reis naar Guadeloupe voortgezet.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Noorse stoomschip SKULD (opm: ex AFRIKAAN) is gisteren (opm: 30 augustus) in dichte mist gestrand bij Kaap Finisterre op reis van Cartagena naar Liverpool met mineralen. De opvarenden zijn gered.


Datum: 01 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vertrokken uit de Nieuwe Waterweg op 31 augustus de sleepboot NOORDZEE, met op sleeptouw het nieuwe stoomschip LOUISE, naar Stockton on Tees.


Datum: 03 september 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Delfzijl, 31 augustus De Nederlandse schepen NIJENSTEIN, kapt. H. Velthuis, IDA, kapt. H. Leeuw, JAN SIEVERT, kapt. P. Arkema, en CHARLOTTE EN ANNA, kapt. N. Arkema, zijn reeds alle vier afgetuigd en hier opgelegd, daar geen lonende vrachten meer te krijgen waren, vermoedelijk zullen meerdere schepen spoedig volgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. Het stoomschip MAASLAND is hedenavond te 17.30 uur van Amsterdam te Duinkerken aangekomen. (opm: was 1 september van IJmuiden naar Buenos Aires vertrokken)


Datum: 04 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Finisterre, 31 augustus. Het op de Loveiras-eilanden gestrande stoomschip SKULD (opm: ex AFRIKAAN) is door de hoge zee geheel wrak geworden. Het was bestemd met een lading erts van Cartagena naar Liverpool.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middlesbro, 2 september. Op 31 augustus is hier te water gelaten bij de werf R. Craggs & Sons het vrachtstoomschip BARENDRECHT in aanbouw voor de Stoomvaart Maatschappij ‘de Maas’ (Phs. van Ommeren) te Rotterdam. De afmetingen zijn 341.8 x 47 x 26.65 voet resp. duim, en het heeft een laadvermogen van 5700 ton. Het schip wordt voorzien van een triple expansie stoommachine van het fabrikaat Richardson, Westgarth & Co Ltd. De diameters van de cilinders zijn 24, 38 en 64”; de slaglengte is 42”. De stoom wordt geleverd door twee zeer grote ketels die op een stoomdruk van 160 pond per Eng. vierkante duim zijn berekend. Het stoomschip wordt opgenomen in de hoogste klasse van Lloyd’s, zijnde gebouwd onder special survey.


Datum: 05 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Door de directie der Stoomboot Reederij Baltic te Amsterdam werd aan de scheepsbouwmeesters Bonn & Mees te Rotterdam de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip van 2100 ton, af te leveren in april 1902, waarvoor de machines zullen worden geleverd door de firma Wm. Gray & Co te West Hartlepool (opm: de SNEL)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 september. De sleepboot LUCTOR ET EMERGO vertrok heden van hier naar Harlingen met op sleeptouw het voor de sloop bestemde Duitse driemast schoenerschip FEKELINE.


Datum: 06 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 september. Heden is alhier aangekomen de sleepboot LUCTOR ET EMERGO met op sleeptouw het Duitse schoenerschip FEKELINE, bestemd om alhier gesloopt te worden.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 september. Het stoomschip ZEUS gebouwd bij de werf Rijkee te Rotterdam voor de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij alhier heeft heden bij Nieuwediep met succes proef gestoomd. Het schip is overgenomen en direct vertrokken naar Gibraltar.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 4 september. Alhier is door de stoomtrawler TONI vol water binnen gesleept de Deense 3-mast schoener FIDES op reis van de Oostzee naar Londen met een lading brandhout. (opm: de FIDES is de ex GEERTRUIDA STRATINGH)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 September. Het stoomschip PRINS WILLEM IV, van Paramaribo alhier binnen, is in aanvaring geweest met de afkomende viskotter YMUIDEN 94, die daardoor schade bekwam.


Datum: 07 september 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 september. Heden is alhier teruggekeerd van de Noordzee het gisteren voor proefvaart vertrokken stoomschip PRINS WILLEM I van de Koninklijke West-Indische Maildienst alhier. De proeftocht is goed verlopen en het schip is van de bouwwerf overgenomen.
(opm: het schip was op 6 september van IJmuiden ter proeftocht vertrokken naar Nieuwediep en daar dezelfde dag aangekomen; 7 september van Nieuwediep naar IJmuiden vertrokken na gunstige proeftocht en ook 7 september aankomst IJmuiden van proeftocht)


Datum: 08 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren kwam na goed geslaagde proeftocht langs de gemeten mijl bij Texel te IJmuiden binnen het stoomschip PRINS WILLEM I. Dit schip, waarvan in augustus in het vorige jaar door de Koninklijke West-Indische Maildienst de bouw werd opgedragen aan de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 296-0, breedte 38-0 en holte tot kuildek 21-0, terwijl het op een diepgang van 19½ voet gemiddeld een draagvermogen heeft van 1800 ton. De machine, vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier, is van het triple expansiesysteem met drie cilinders, resp. van 22, 37 en 59 duim bij een slaglengte van 39 duim. Op deze proeftocht werd een vermogen ontwikkeld van 1600 I.P.K, waardoor het schip een snelheid van 13 mijl werd gegeven. Na in de volgende week de lading te hebben ingenomen, zal het schip op 15 dezer zijn eerste reis naar West Indië aanvaarden onder bevel van kapt. A. Sibbelee.


Datum: 11 september 1901


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenmiddag om half vier is met goed gevolg te water gelaten van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij alhier het schroef stoomschip VOORBURG, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij ‘Amsterdam’ te Amsterdam. Het schip heeft de volgende afmetingen: lengte over de stevens 325’0”, grootste breedte 48’6” en holte tot het bovendek 24’0”, en heeft een laadvermogen van 5100 ton. De stoomwerktuigen en ketels worden vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel alhier. Na voltooiing komt het schip onder bevel van kapitein W. van de Schoor de Boer.
Op de vrijgekomen helling zal begonnen worden met de bouw van een schroef stoomschip voor de Stoomvaart Maatschappij “Oostzee” alhier.


Datum: 12 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 11 september. Met het bergingswerk aan het gezonken stoomschip CAESAR heeft men opgehouden aangezien het stoomschip te veel verzand is om te werken. De DUIKELAAR is reeds vertrokken. Ongeveer 4600 van de dwarsliggers van de lading zijn hier geborgen.


Datum: 14 september 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 September. Het Nederlandse stoomschip OOTMARSUM, van Archangel naar Zaandam, is hedennacht bij Lödingen gestrand. Men is bezig de deklast over boord te werpen ten einde het schip weder vlot te krijgen.


Datum: 15 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Het stoomschip OOTMARSUM, dat bij Lodingen op strand geraakte, is gisterenavond vlot gesleept en zal door een duiker worden onderzocht.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip PRINS WILLEM I is heden voor de eerste reis vertrokken van Amsterdam naar Paramaribo.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 14 september. De Nederlandse schoener HELENE van kapitein W. Kwant alhier is heden gestrand op het Scharnhorn Riff in de Elbe-mond op reis van Fredrikstad naar Itzehoe met een lading hout, en zit vol water. De opvarenden zijn gered door de reddingboot van het lichtschip ELBE 2 en met de sleepboot AJAX te Cuxhaven geland.


Datum: 16 september 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 september. Het stoomschip OOTMARSUM is gisteravond vlot gesleept en zal door een duiker worden onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Petersburg, 12 september. Een lichter geladen met 55.000 mud kolen uit het Nederlandse stoomschip AMELAND, dat 21 augustus van Methil te Kroonstad is aangekomen, is door aanvaring gezonken.


Datum: 17 september 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

De Nederlandsche stoomschepen OLANDA en GELDERLAND zijn voor NLG 599000 verkocht aan de Stoomvaart Maatschappij Nederlandsche Lloyd te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 14 September. De schoener HELENE, van Fredrikstad naar Itzehoe, strandde op de Mittelrücken en is doorgebroken en verloren. De bemanning werd hier geland door de sleepboot AJAX.


Datum: 18 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Hedenochtend is van de werf der firma A.F. Smulders te Slikkerveer met goed gevolg te water gelaten de romp van een zeewaardige baggermolen, bestemd voor de haven van Valparaiso van het Chileense gouvernement. De hoofdafmetingen zijn: lengte 43,1 meter, breedte 7,5 meter en holte 3,2 meter.
Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een grote zeewaardige dubbelschroef hopperbaggermolen voor de havenwerken van Montevideo.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september Het stoomschip OOTMARSUM heeft de bekomen schade voorlopig te Lödingen hersteld en zal vermoedelijk heden de reis naar Zaandam kunnen voortzetten.


Datum: 20 september 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 september. Volgens telegram van Lloyd’s agent uit Lödingen van heden aan de Salvage Association, is het Nederlandse stoomschip OOTMARSUM, van Archangel naar Zaandam, gestrand, doch kwam met assistentie van een sleepboot vlot, na een deel van de deklast overboord te hebben geworpen. Er was met de sleepboot geen accoord gemaakt, doch werd gerechtelijk de som van GBP 85 toegekend, waartegen vanwege de sleepboot geprotesteerd werd.
Om zinken te voorkomen, nadat het stoomschip vlot was gekomen, was men genoodzaakt het aan de grond te zetten. Duikers, die de bodem onderzochten, hebben de lekkage tijdelijk gestopt. Het aanvaringsschot is ontzet, 6 platen in het vlak zijn beschadigd, 10 klinken zijn los en de bakboordskimkiel is beschadigd. De duikers achten het stoomschip voldoende zeewaardig om de reis voort te zetten, begeleid tot Skudesnaes door een sleepboot. De gezagvoerder heeft om een certificaat van zeewaardigheid verzocht, voordat de reis zou voortgezet worden. Er wordt voor verleende assistentie GBP 700 gevorderd, doch Lloyd’s agent beschouwt die som als te hoog en stelt voor om GBP 500 aan te bieden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 17 september. De gezagvoerder van het stoomschip CHESTER, van Baltimore hier aangekomen, rapporteert dat tijdens stormweder één van de schroefbladen werd verloren en een deel der machine defect werd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 17 september. De Belgische stoomboot L’ AVENIR kwam hier in het dok in botsing met het Nederlandse stoomschip CHESTER en beliep dien tengevolge enige schade.


Datum: 21 september 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 september. Het stoomschip OOTMARSUM is gisteren van Lödingen naar Zaandam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 18 September. Het Seeamt alhier behandelde heden de stranding van de Nederlandse schoener HELENE op de Elbe d.d. 14 dezer. De uitspraak luidde, dat de stranding van de HELENE op Scharhörn daaraan was toe te schrijven, dat het schip enige malen weigerde te wenden en het breken van de ankerketting, nadat het schip ten anker was gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 19 september. Sleepboten hebben tevergeefs getracht om bij het op Scharhörn gestrande Nederlandse schoenerschip HELENE te komen. Het achterschip is tot aan de grote mast door de zee weggeslagen, en drijven er vele wrakstukken in de nabijheid.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 september. Volgens telegram uit Singapore is het Engelse stoomschip JUBILEE (opm: onjuist; de JUBILEE voer toen onder Nederlandse vlag), varende tussen de Sunda-eilanden en Singapore, op Kaap Mandar gestrand. Het is lek en ligt zeer gevaarlijk.


Datum: 22 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 september. Volgens telegram uit Singapore is de gezagvoerder van het stoomschip JUBILEE op 6 dezer te Makassar aangekomen en rapporteerde dat de JUBILEE de 4e dezer te Mandar is gestrand en lek is geworden. Volgens telegram uit Koetei van 16 september zit het stoomschip JUBILEE op een rif, ongeveer 2700 voet van Kaap Mandar. Het stoomschip ligt dwars op het rif, geheel blootgesteld aan de branding, die over het schip heenslaat.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip VREEDE (ex BEN NEVIS) is heden vertrokken van Amsterdam naar Londen.


Datum: 23 september 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 23 september. Heden is alhier bij de werf ‘De Schelde’ te water gelaten het stalen stoomschip FAZANT in aanbouw voor de Nederlandsch-Indische Gouvernements Marine. De afmetingen zijn 46,95 x 7,32 x 3,74 m. De voortstuwing zal geschieden door een stoommachine van 475 I.P.K. van de bouwwerf. De stoomketel is van het cilindrische type en tevens ingericht om zowel met steenkolen als met astatki (opm: residu van Russische petroleum als vloeibare brandstof voor stoomketels) te worden gestookt.


Datum: 24 september 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Op 21 september heeft te Hartlepool met succes proef gestoomd het stoomschip LOUISE. Het is direct na de overdracht onder bevel van kapitein P. de Goede vertrokken naar Shields om te laden voor Livorno.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greifswald, 21 september. Het stoomschip SENIOR is gisterenavond weder vlot gekomen en wordt heden door duikers onderzocht. Indien het schip onbeschadigd wordt bevonden, zal de geloste lading weder worden ingenomen en daarna de reis worden voortgezet.


Datum: 25 september 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 23 september. Het in het vorig jaar nabij de Vliehors gestrande Noorse stoomschip MARIE is gebleken bij de jongste stormen nagenoeg geheel uit elkaar te zijn geslagen. Het slopen van het wrak of de berging van goederen zal nu verder wel onmogelijk zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 23 september. Het Nederlandse stoomschip VRIJHEIT, van Amsterdam naar Southampton, arriveerde ter hoogte van Littlehampton met een klein defect aan de machine, welke men bezig was te repareren. De reis zou spoedig worden voortgezet.


Datum: 26 september 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Littlehampton, 23 september. Het Nederlandse stoomschip VRIJHEIT lag ongeveer 8 mijlen bezuiden de haven gestopt. Een sleepboot vertrekt van hier derwaarts, doch haar hulp werd niet verlangd. De gezagvoerder rapporteert dat hij enige herstelling aan de machine deed en dat hij binnen een half uur de reis zou voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De 23e en 24e dezer hebben ter rede van Vlissingen de proeftochten plaatsgehad van het gouvernementsstoomschip KWARTEL, gebouwd door de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ voor rekening van het departement van koloniën. De verschillende proeftochten, die onder leiding van de commissie der marine, bestaande uit de heren Van Beek, hoofdingenieur, Koning, chef van het bureau stoomwezen en Jongkees, inspecteur van de marine stoomvaartdienst, plaatsvonden, zijn met het beste gevolg afgelopen. De machines ontwikkelden op de 4 uur vollekrachtsproef gemiddeld 524 I.P.K, waarbij een gemiddelde snelheid van 11,55 mijl werd verkregen. Het schip wordt thans gereed gemaakt om in oktober de reis naar Indië te aanvaarden.


Datum: 27 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 september. Het stoomschip LOUISE vertrok hedenmiddag van Newcastle naar Livorno. (opm: eerste reis)


Datum: 28 september 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

(Geen datum) Heden is te Belfast te water gelaten het stoomschip NOORDAM in aanbouw voor de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. Het is een zusterschip van de RIJNDAM, welke binnenkort zal proefstomen.


Datum: 29 september 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam 28 september. Heden is van het etablissement van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord alhier met het beste gevolg te water gelaten het pantserschip DE RUIJTER in aanbouw voor de Koninklijke Marine. De afmetingen zijn: lengte over alles 96,60 meter, grootste breedte op buitenkant schip 15,20 meter, holte 8,90 meter, waterverplaatsing met 650 ton kolen en geheel uitgerust 4950 ton en de diepgang is berekend op – geheel uitgerust – 5,70 meter.
De bewapening is: twee snelvuurkanons van 24 cm in barbette torens en voorzien van draaibaar pantser, vier snelvuurkanons van 15 cm, acht van 7½ cm en vier van 3,7 cm, alle met nikkelstalen schilden, benevens zes revolverkanons.
Het schip is voorzien van ramsteven, pantsergordel, pantserdek, vóór en achter een gepantserde barbettetoren, een pantsercommandobrug, dubbele bodem, waterdichte schotten, kimkielen, brandblusleiding en leiding ten behoeve van het onderwaterzetten der patroonbergplaatsen, busleiding, zout- en zoetwaterleiding, telegraaf- en spreekbuizen, ventilatie- verwarmings-, verkoelings- en electrische inrichting, enz.
De machines bestaan uit twee triple-expansiemachines met koperen oppervlaktecondensors, in staat om 6000 I.P.K. te ontwikkelen. De afmetingen der cilinders zijn 70, 107 en 167,5 cm, bij een zuigerslag van 80 cm. Zes waterpijpketels van het Yarrow-type zullen de benodigde stoom voortbrengen. De snelheid van het schip is berekend op 16 mijl op de proeftocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brunswick, Ga, 17 september. Het Nederlandse stoomschip KATENDRECHT is 12 dezer bij het vertrek uit de North River Dock, Sapelo Sound, met de schroef onklaar geraakt van een ketting, die aan een boei was verbonden. De ketting werd rondom de as gewonden, waardoor de machine stil bleef staan. Voordat het stoomschip ten anker kon komen, geraakte het in de zachte modder aan de grond. De 14e werd de ketting door een duiker van de schroefas verwijderd. Nadat het stoomschip vlot kwam, werd het onderzocht, zeewaardig verklaard en vertrok 17 dezer van Darien naar Hull.


Datum: 30 september 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 26 september. De Nederlandse driemastschoener VOORSPOED, groot 272 registerton, te Martenshoek in 1893 gebouwd, die in Engeland in maart j.l, na stranding, werd verkocht, is weder in de vaart gebracht, onder de naam TITANIA voor rekening van de firma C.T. Bowring te Liverpool.


Datum: 01 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 29 september vertrokken nieuw stoomschip 203 per sleepboot NOORDZEE naar Newcastle on Tyne. (opm: bouwnummer 203 van Vuyk, de ST. HELENS, voor inbouw van de machines)


Datum: 03 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Naar wij vernemen heeft de Minister van Marine na gehouden aanbesteding aan de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord de bouw van drie groot model torpedoboten, type OPHIR, opgedragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 september. Volgens telegram aan de Salvage Association van Lloyd’s agent te Amsterdam heeft het stoomschip OOTMARSUM, dat bij Lödingen aan de grond heeft gezeten, uitgebreide schade en zal de reparatie ongeveer 20 dagen vereisen. Er zijn aanbiedingen gevraagd om de reparatie uit te voeren. Het schip, dat 26 dezer te Amsterdam is aangekomen van Archangel, zit thans in het Koningsdok te Amsterdam.


Datum: 04 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 oktober. Het Nederlandse stoomschip JOHANNA, van Kroonstadt naar Caen, geraakte volgens particulier bericht te Ostergarn bij Wisby (Gotland) tijdens dikke mist aan de grond. Na het overboord werpen van circa 120 standaards hout is het ogenschijnlijk zonder schade vlot gekomen en heeft de reis voortgezet. Van de overboord geworpen lading is een groot deel opgevist en in bewaring genomen.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip RIJNDAM, gebouwd te Belfast voor de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Mij te Rotterdam, heeft gisteren met succes proef gestoomd en is na oplevering vertrokken naar Rotterdam.


Datum: 05 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het dubbelschroef stoomschip RIJNDAM van de Holland Amerika Lijn vertrok, na goedgeslaagde proeftocht, in de namiddag van 3 dezer van Belfast naar Rotterdam. Op de proeftocht werd gedurende vier uren ruim 16 mijl (opm: bedoeld zal zijn: knopen) behouden. Het stoomschip, dat heden te Rotterdam aankwam, zal 10 dezer van Rotterdam naar New York vertrekken. (opm: inderdaad aankomst Nieuwe Waterweg 5 oktober)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 1 oktober. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip TEUTONIA, van Rotterdam hier aangekomen, rapporteerde op 26 september door een orkaan te zijn belopen, die 24 uur aanhield, tijdens welke het stoomschip dwars van de zee viel en niet te besturen was. De schroef werkte los, de circulatie- en voedingspompen werden defect en er werd enige schade geleden aan dek. Men zal het stoomschip van achter oplichten om de schroef te onderzoeken en de schade te herstellen. Het stoomschip TEUTONIA vertrok de 5e dezer naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 2 oktober. De Nederlandse tjalk VIER GEBROEDERS, kapt. Smit, van hier naar de Oostzee bestemd, beliep door aanvaring tegen een kraan schade aan het tuig.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kalmar, 2 oktober. Het stoomschip MAIA, van Riga met hout naar Grangemouth bestemd, was bezuiden Oland in aanvaring met het Duitse stoomschip AFRIKA. Het stoomschip is door de bemanning verlaten en in 25 vadem diep water gezonken. Al de opvarenden werden gered door het Nederlandse stoomschip ALIDE en op Oland geland. De AFRIKA zette de reis voort zonder assistentie te verlenen.


Datum: 06 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam in aanbouw zijnde dubbelschroef stoomschip zal worden genaamd DE KOCK, naar de luitenant gouverneur-generaal Hendrik Merkus de Kock, die waarnemend gouverneur-generaal is geweest van 1 januari tot 4 februari 1826.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip KEDIRI vertrok op 5 oktober van Rotterdam naar Java. (opm: eerste reis)


Datum: 07 oktober 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 oktober. Het Nederlandse schip LAURA, van Delfzijl naar Helsingfors, is heden te Elseneur aangekomen. (opm: kapt. J. Sommer was op 30 september op zee overleden en werd in Elseneur begraven; hij werd opgevolgd door kapt. Sytse Postma)


Datum: 08 oktober 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip BARENDRECHT is heden na proefvaart en oplevering vertrokken van Middlesbrough naar Galveston onder bevel van kapitein Visser.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 oktober. Het gisterenmiddag naar Java via Middlesbrough vertrokken nieuwe stoomschip TASMAN van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij keerde hedenmiddag, geassisteerd door sleepboten, uit zee terug wegens slecht weer.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip AMSTELDIJK is heden aangekomen te Rotterdam van West Hartlepool in ballast na de proeftocht en oplevering op 7 oktober.


Datum: 09 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 oktober. Bij de Vlie is een bark gestrand. De sleepboot NEPTUNUS gaat er heen met de reddingboot WEST-TERSCHELLING.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 8 oktober. Hedennacht strandde bij westnoordwesten wind met stormvlagen op de Vliehors de Zweedse bark AGDA, kapt. Mattson, in ballast naar Stockholm. De bemanning is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 8 oktober. Hedenochtend is hier gestrand de Noorse bark SCHADBERG, met hout van Fredrikstad naar Southampton. De bemanning is gered doch het schip is wrak.


Datum: 10 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 9 oktober. De gestrande schepen SCHADBERG en AGDA zijn totaal wrak. De lading hout van de SCHADBERG drijft weg.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip RIJNDAM is heden voor de eerste reis vertrokken van Rotterdam naar New York.


Datum: 12 oktober 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 12 oktober. Heden is alhier bij de werf ‘De Schelde’ de kiel gelegd voor het stoomschip DE KOCK, welke wordt gebouwd voor de Koninklijke Paketvaart Mij te Amsterdam.


Datum: 13 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip TASMAN van de KPM, van Amsterdam naar Java, arriveerde op 12 oktober te Middlesbrough.


Datum: 14 oktober 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 10 oktober. De alhier thuisbehorende maar onder Nederlandse vlag varende bark WESER, kapt. J.J. Wegener, op 10 oktober van Wiborg vertrokken, is met verlies van deklast en onklare pompen te Utö (opm: ten zuiden van Stockholm) binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 11 oktober. De schoener ELISABETH, van Emden met haver naar Londen, is in de Noordzee in zinkende toestand door de bemanning verlaten, die gered is.


Datum: 16 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen bericht uit Bergen is het Nederlandse stoomschip LOPPERSUM, van Archangel naar Zaandam, gisteren aldaar binnengelopen met de voorpiek vol water na aan de grond gezeten te hebben.


Datum: 17 oktober 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

De Finse bark LOUIS (kapitein Jansson) is op 15 oktober in positie 28 mijl van Texel
(53º24’ N.B. 4º13’ O.L.) zwaar lek verlaten na aanvaring met de Russische bark CONCORDIA (opm: waarschijnlijk de ex Nederlandse CONCORDIA) Het schip was onderweg van Brake naar Mobile met een lading cokes. De opvarenden zijn gered door het Deense schip J.C. LA COUR en op 16 oktober geland te Esbjerg.
Het diep in het water liggende verlaten schip is op 17 oktober gezien in pos. 26 mijl Westnoordwest van Terschelling Bank Lichtschip door het Nederlandse schip PROFESSOR BUYS. (opm: De bark LOUIS is de ex Nederlandse THORBECKE III)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 16 oktober. Het weer der laatste dagen was gunstig voor de werkzaamheden bij het op de Vliehors gestrande Zweedse barkschip AGDA. Visserslieden van hier wisten een deel van inventaris en tuigage te bergen, hetwelk ontscheept werd te De Cocksdorp, waar nog steeds de gezagvoerder vertoeft.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 oktober. Het schip DANKBAARHEID, kapt. Vellinga, van Wismar met een lading gerst naar Rotterdam, is zwaar lek hier binnengekomen.


Datum: 18 oktober 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 oktober. De hier van Wismar aangekomen aak DANKBAARHEID, kapt. Vellinga, werd aan de ingang van het zeegat van Norderney lek en is van de mond van de Eems tot hier gesleept door de sleepboot MARTIN POPELAU. Er zullen deskundigen worden benoemd tot onderzoek van de lading gerst, die aan het broeien is en vermoedelijk gelost zal moeten worden. De eindbestemming van de DANKBAARHEID is Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 16 oktober. De Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON, kapt. F. Dobbinga, is na op het strand te hebben gezeten, van West Hartlepool te Kroonstad lek binnengebracht.


Datum: 19 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 oktober. De schade aan het te Bergen aangekomen stoomschip LOPPERSUM, van Archangel naar Zaandam, door stranding bij Bergen veroorzaakt, is ernstiger dan men had verwacht. Een deel der lading moet gelost worden en het schip moet dokken.

NRC 191001
Texel, 18 oktober. Te De Cocksdorp is door de bergers nu alles aangebracht, dat van de gestrande bark AGDA kon worden geborgen. Het schip zal niet zijn af te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 17 oktober. De berging der lading hout van het op Vlieland gestrande barkschip SCHADBERG is aangenomen door de firma Duinker, Vuerhard & Co te Helder. De lading zal naar Amsterdam worden vervoerd.


Datum: 20 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Rotterdam is 19 dezer naar Java vertrokken Hr.Ms. opnemingsvaartuig VAN DOORN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemünde, 17 oktober. De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip SOLO, van Christmas Island hier aangekomen, rapporteert bij het Laaland aan de grond te hebben gezeten, doch het stoomschip werd afgesleept. Het heeft enige lekkage aan het voorschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip AMSTELDIJK is 19 dezer uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Newport News.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 19 oktober. De openbare verkoop van het wrak en de geborgen inventaris van de gestrande Zweedse bark AGDA zal 24 dezer te De Cocksdorp plaats hebben ten overstaan van notaris Dikkers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. Lloyd’s agent te Bergen seint, dat de schade aan het stoomschip LOPPERSUM groter is dan men verwachtte. De reders weigeren het schip met de volle lading in het droogdok te doen gaan, zodat eerst ongeveer de helft der lading gelost zal moeten worden. 15 Platen eisen vernieuwing, een paar andere reparatiën. De steven is verbrijzeld terwijl 6 spanten onder de waterlijn zijn ingelopen. De schade beperkt zich evenwel tot vóór het aanvaringsschot.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Sassnitz, 18 oktober. Het Nederlandse klipperschip TIJDGEEST, groot ruim 80 ton, gebouwd in 1907, kapitein tevens reder J.A. Kuvel, hier in de haven liggende, werd hier in veiling bij opbod verkocht. Het hoogste bod, 7.850 Mark, werd gedaan door de Algem. Groninger Scheeps Hypotheekbank te Groningen. Afslag 20 dezer.


Datum: 22 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 oktober. Het stoomschip LOPPERSUM, dat te Bergen met schade binnenkwam, zal op verlangen der reders de schade daar volledig herstellen. Met schat de kosten der reparatiën op GBP 800, behalve de kosten voor dokken en lossen der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 19 oktober. Het Nederlandse stoomschip SOLO, dat bij Laaland aan de grond heeft gezeten, had 4600 ton fosfaat geladen voor de Union, fabriek van chemische produkten. Na een deel der lading te Swinemünde te hebben gelost, is het stoomschip gisterenavond bij bovengenoemde fabriek te Glienken aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Abö, 14 oktober. De stoomboot ASSISTANCE is naar Lohm (opm: ten Z.W. van Turku) vertrokken om de op 8 dezer aldaar lek aangekomen bark WESER leeg te pompen.


Datum: 23 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij is aan de heren Rijkee & Co. te Rotterdam de bouw opgedragen van een nieuw stoomschip van circa 750 ton, dat genaamd zal worden NIOBE en in Juli 1902 afgeleverd moet worden. De machines zullen worden vervaardigd bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 21 oktober. Betreffende het ongeval aan het Nederlandse barkschip WESER wordt het volgende bericht: het barkschip WESER had door stormweder een deel van de deklast verloren en onklare pompen bekomen en het schip kreeg slagzijde, weshalve het schip bij Utoe ten anker kwam, waar de pompen werden geklaard en het schip werd lens gepompt. Assistentie heeft het schip niet gehad en het heeft ook geen zichtbare schade. Het schip wordt nu naar Hango (opm: Hanko) gesleept, waar over het voortzetten der reis zal beraadslaagd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 oktober. Het stoomschip TASMAN vertrok hedenochtend van Middlesbrough naar Java.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De VELSEN, stoompont, vertrok 22 dezer uit de Nieuwe Waterweg naar IJmuiden, begeleid door de sleepboot ROTTERDAM, en kwam eveneens 22 dezer te IJmuiden aan.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 22 oktober. De Nederlandse tjalk WEZER van G. Groenewold alhier is verkocht naar Duitsland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 22 oktober. Volgens bericht van de kustwacht zit in het zeegat een tjalk aan de grond. Dit is de tjalk NEDERLAND, kapt. L. de Groot, van Delfzijl met haver naar Southampton. Het schip is lek.


Datum: 24 oktober 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 23 oktober. De tjalk NEDERLAND is met assistentie van de stoomreddingboot en de sleepboot GIER vlot en hier binnengesleept na een gedeelte van de lading haver in blazers te hebben gelost. Het schip is lek en heeft schade aan het roer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 23 oktober. De tjalk NEDERLAND is met assistentie der stoomreddingboot en GIER vlotgekomen en binnengesleept na een gedeelte der lading haver in een blazer te hebben gelost.


Datum: 26 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Londen, 24 oktober. Het stoomschip SWALLOW van de General Steam Navigation Co. alhier, in 1875 te Stockton gebouwd, is naar Zwijndrecht verkocht voor GBP 2500 om te worden gesloopt.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het s.s. SWALLOW (opm: Engelse vlag) is op 25 oktober 1901 in de Nieuwe Waterweg aangekomen, van Londen naar Zwijndrecht gesleept door de sleepboot LAUWERZEE, om te worden gesloopt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 25 oktober. Het wrak van de AGDA is gisteren verkocht voor NLG 139. De opbrengst van de tuigage en de inventaris was NLG 1145,65.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 25 oktober is het stoomschip VOORBURG van IJmuiden vertrokken naar Sunderland. (opm: eerste reis)


Datum: 27 oktober 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het nieuwe stoomschip VOORBURG is heden vertrokken van Sunderland naar New Orleans.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 24 oktober. De voor de rederij Stürcken te Nordenham in Nederland gebouwde driemastschoener EVERSAND is hier aangekomen. Het schip wordt hier voorzien van een hulpstoommachine. Het is een zusterschip van de mede voor dezelfde rederij in Nederland gebouwde schoner ROTHERSAND (opm: scheepsbouwer van de EVERSAND is Verstockt-Martenshoek, van de ROTHERSAND is J. Mulder-Groningen)


Datum: 28 oktober 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 21 oktober. De Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON` werd door de bergingstomer NEPTUN vlot gesleept.


Datum: 29 oktober 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Scheveningen, 26 oktober. Alhier is bericht ontvangen uit Lowestoft, dat aldaar is binnengebracht de bemanning van de bomschuit ADMIRAAL DE RUITER, schipper Keus, welk vaartuig is aangezeild door het visserschip MIZPAH uit Lowestoft.


Datum: 30 oktober 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Haag, 29 oktober. De reder van het Engelse vissersvaartuig MIZPAH, dat de Scheveningse bom ADMIRAAL DE RUITER heeft overzeild, heeft aan de officiële vertegenwoordiger van de Onderlinge Bommen Assurantie in minnelijke schikking GBP 320 schadevergoeding aangeboden. De reder Hulsentop zal echter een groter bedrag vanwege de assurantie worden aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het grote Zweedse barkschip AGDA, dat in het begin van de herfst tegen de Vliehors strandde, is bij openbare verkoop voor NLG 139 het eigendom geworden van de Cocksdorper visser Ban. Men is nu aangevangen met het schip te slopen, doordien het te lek is en te hoog op het strand zit om te kunnen worden afgebracht.
Voor de vissers van De Cocksdorp is het slopen een goede werkverschaffing in de wintermaanden. Het gesloopte hout toch heeft betrekkelijk nog veel waarde, doordien het tot verschillende doeleinden is te gebruiken. (opm: zie NRC 091001, 101001, 171001, 191001, 201001 en 261001)


Datum: 31 oktober 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 30 october is uit IJmuiden naar Sevilla vertrokken de nieuw te Haarlem gebouwde stoomhopper GUADIAMAR.


Datum: 01 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 1 november. Volgens telegram is het Groninger schoenerschip TASMAN, kapitein E. de Vries, van New-Foundland te Gibraltar aangekomen en werd beorderd naar Exeter.


Datum: 03 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie: Openbare verkoping te Vlissingen op 8 november van het in de Wester Schelde vóór de Noordzee Boulevard ter hoogte van de Societeit Unitas gezonken Duitse stoomschip CAESAR, groot 1765 ton netto, met de nog inhebbende circa 2100 ton tarwe en ongeveer 10.000 stuks eiken dwarsliggers.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 oktober. Het Franse stoomschip SAINTE ADRESSE, dat op de klippen bij Blyth op strand geraakte, is nu geheel wrak geworden. In de afgelopen nacht is het door de hoge zee middendoor gebroken en het voorste deel is van de klippen afgeslipt en in diep water verdwenen. Ook het achterste deel loopt gevaar om weggeslagen te worden als de hoge zee blijft aanhouden. (opm: ex Nederlandse INO van Hudig & Veder, gebouwd in 1884)


Datum: 05 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hango (opm: Hanko), 28 oktober. Het barkschip WESER, dat lek bij het eiland Lohm ten anker kwam, werd, nadat het ledig gepompt was, 23 dezer hier ter rede gesleept en is heden onderzocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 november. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip AMSTEL, van Pensacola, de 2e dezer met verlies van schroef te Newport News aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 november. Het stoomschip YSTROOM, van Londen, heeft door mist aan de zuidzijde van de pieren tegen de blokken vast gezeten, maar is zonder assistentie vlot gekomen.


Datum: 06 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 november is aangekomen van Rotterdam de nieuwe stoomloodsboot JAN SPANJAARD.


Datum: 08 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 november. Het stoomschip YSTROOM kreeg schade aan de voorsteven en enige platen en zit thans in het droogdok om te repareren, waarvoor ongeveer 7 dagen nodig zullen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grangemouth, 6 november. Het stoomschip AMULET, van Amsterdam herwaarts, geraakte ten oosten van de vuurtoren aan de grond, doch werd later door een sleepboot vlot gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 november. De Nederlandse mailboot KONINGIN REGENTES, van Port Victoria naar Vlissingen, en het Engelse oorlogsschip PROSERPINE zijn bij Sheerness met elkaar in aanvaring geweest. De KONINGIN REGENTES moest bij Cheyney Rock aan de grond worden gezet. De mails en de passagiers zijn overgebracht op de PROSERPINE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 november. Volgens telegram uit Vlissingen werd het stoomschip KONINGIN REGENTES, dat tijdens mist op de Thames in aanvaring was met het Engelse oorlogsschip PROSERPINE, in de midscheeps getroffen, waardoor een gat werd veroorzaakt en men genoodzaakt was het op de St. Jacobsbank aan de grond te zetten. Engelse marinesleepboten vertrekken derwaarts ter assistentie. De passagiers en mail van de KONINGIN REGENTES zijn hedenavond per dagmailboot NEDERLAND te Vlissingen aangekomen.


Datum: 09 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Roterdam, 8 november. Volgens telegram van Lloyd’s is de mailboot KONINGIN REGENTES vlot gebracht en Gravesend gepasseerd met bestemming naar Tilbury Docks. Vijf platen zijn beschadigd, benevens de raderkast. Het schip kwam te middernacht tijdens dikke mist in aanvaring met het bij de Nore ten anker liggende Engelse oorlogsschip PROSERPINE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 november. De reparatiekosten van het stoomschip YSTROOM worden begroot op NLG 3600.


Datum: 10 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 9 november 1901 uit de Nieuwe Waterweg vertrokken de Russische bark ABRAHAM, van Delfshaven naar Nieuwediep, gesleept door de sleepboot LAUWERZEE, om aldaar gesloopt te worden (opm: zie SCC 020302). Op 10 november aangekomen te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(Geen datum) Het nieuwe dubbelschroef stoomschip RIJNDAM van de Holland Amerika Lijn is thans, na welvolbrachte eerste reis – het heeft daarbij steeds 15 mijl (opm: bedoeld zal zijn: knopen) behouden – in de Rijnhaven alhier voor genodigden ter bezichtiging gesteld. De afmetingen van het te Belfast gebouwde stoomschip zijn: lengte over alles 172 meter, lengte tussen de loodlijnen 166 meter, breedte 19 meter, holte 14 meter. Het draagvermogen is 12500 ton, de totale inhoud der laadruimen 15500 ton maat, de waterverplaatsing 23000 ton wicht.
Er is ruimte voor 300 passagiers Ie klasse, 250 IIe klasse, 200 IIIe klasse in vaste hutten en 1000 in wegneembare hutten. De bemanning telt 210 koppen.
Er zijn 20 sloepen, zes stoomketels en 36 vuren. Het kolenverbruik per etmaal bedraagt 150 ton, het vermogen is 8000 I.P.K.
De inrichting van de RIJNDAM is al even smaakvol en weelderig als die der POTSDAM, maar doordat het grote dekhuis ongeveer vier voet breder is, heeft het salon en hebben de eerste klasse salondekhutten evenveel aan ruimte gewonnen. De laatste hebben nu een oppervlak van 12 bij 12 voet. De tweede klasse heeft nu ook een promenadedek (met nog een bootdek erboven), waarop de damessalon en de rookkamer uitkomen. Ook de derde klasse heeft in zoverre gewonnen, dat daar thans pantries voor het verstrekken van koffie, thee, etc. zijn aangebracht. Ten slotte zijn in het hospitaal 14 bedden en twee badkamers ingericht en men vindt er zelfs een soort operatiekamer.
Kapt. F.H. Bonjer is commandant van dit fiere stoomschip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 9 november. Het wrak van het alhier gezonken stoomschip CAESAR heeft gisteren in publieke veiling opgebracht NLG 400. Koper is de heer A.H. Polak alhier. De geborgen inventaris heeft opgebracht NLG 807,50.


Datum: 11 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 november. Het Nederlandse stoomschip SOLO heeft schade aan de bodem. Verscheidene platen moeten door nieuwe worden vervangen.

 

Scheepvaart 11-11-1901 Schipper GIETEMA, voerende het Nederlandsche tjalkschip VOORUITGANG , geeft hiermede aan de ontvangers zijner lading kennis, dat hij 11 November van Faxö te Rotterdam is aangekomen en sedert tot lossen gereed is. Houders van Connossementen aan Order worden verzocht zich te vervoegen bij 2205 P. FAUGHEY.


Datum: 13 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 6 november. Het stoomschip LOPPERSUM, dat na stranding bij Fejö hier is aangekomen, is gisteren, na de lading gelost te hebben, ter reparatie in het droogdok gezet.


Datum: 14 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 november. Volgens telegram uit Athene is het Nederlandse stoomschip KORTENAER, van Ibrail naar Bremen, aldaar aangekomen met enige schade, hebbende op de Donau aan de grond gezeten; het roer is losgewerkt. Het stoomschip repareert in de haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 november. De Nederlandse schoener OCEAAN, kapt. J.G. Mulder, van Plymouth naar Harburg, is te Cuxhaven aangekomen met verlies van kluifhout, zijnde in aanvaring geweest; de schoener zette de reis voort.


Datum: 15 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip BESOEKI is op 14 november van Rotterdam naar Java vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 14 november. Het stoomschip JEANNETTE, van de rederij H. Braakman & Co, met stukgoed bestemd van hier naar Antwerpen, is ter hoogte van IJsselmonde gezonken na aanvaring met een ten anker liggend rijnschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Geestemünde, 12 november. Het Strandamt heeft aan de Nederlandse trawler HOLLAND IV voor de aan de schoener ALFRED verleende assistentie Mark 2000 toegekend. De ALFRED werd door de trawler in zwaar beschadigde staat bij Terschelling aangetroffen en voor de Wezer gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 november. Het stoomschip BROUWER, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, en zijn equipage zijn in de nacht van 6 op 7 oktober l.l. in de Indische wateren aan een groot gevaar ontkomen door de moedige daad van de machinist N. Bolijn, die, toen door de onvoorzichtigheid van een inlandsche stoker brand was ontstaan in de machinekamer, zich door de vlammen een weg wist te banen, ten einde de afvoerbuis te kunnen sluiten, wat hem gelukte, maar waardoor hij zodanige brandwonden bekwam, dat hij in het hospitaal van Singapore moest worden opgenomen.


Datum: 16 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 november. De Nederlandse brik GUSTAVA, kapitein C. Baas, van Himango (opm: waarschijnlijk Himanko, Finland) naar Delfzijl, thans te Cuxhaven liggende, zal door de Duitse sleepboot ALLEGRO naar hier worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Delfzijl, 14 november. De hier thuisbehorende 3-mast schoener IDA, laatst gevoerd door kapitein H. Leeuw, is zonder de inventaris voor NLG 1275 verkocht aan de heer S. de Boer te Makkum, om te worden gesloopt.


Datum: 18 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 15 november. De Nederlandse brik GUSTAVA, kapitein C. Baas, van Himango (opm: waarschijnlijk Himanko, Finland) naar Delfzijl, liep wegens slecht weder de Wezer binnen en is later met een kustvaartuig in aanvaring geweest, waardoor het enige geringe schade leed en de kluiverboom werd gebroken. Het schip wordt naar Bremen gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Holbeck, 13 november. De schoener JOSEPHINE, van Halmstadt naar Aarhus, is in de afgelopen nacht op de noordoostkust van Samso gestrand en door de met orkaankracht waaiende sneeuwstorm binnen korte tijd wrak geworden. De gezagvoerder is verdronken. Het is aan de stuurman gelukt, gesteund door enige planken, de kust te bereiken. De scheepsjongen werd later in geheel afgematte staat van boord gehaald.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen 18 november. Het heden alhier van Port Victoria aangekomen mailstoomschip KONINGIN WILHELMINA is gisteren ter hoogte van Margate in aanvaring gekomen met de ketch PRAIRIE FLOWER, welke is gezonken. De ketch was onderweg van Hull naar Bridport. De opvarenden zijn gered en te Port Victoria geland.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse brik BERNARDUS, kapitein B. Ohlsen (opm: bouwjaar 1855; kapt. Bart Ohlsen), is gisteren gestrand op de westkust van het eiland Oesel, in de Mustelhambaai op reis van Gefle naar Groningen met een lading hout. De bemanning is met de scheepsboot geland op de kust. Het schip is wrak. Een deel van de lading kan vermoedelijk worden geborgen.


Datum: 19 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 november. Het Nederlandse stoomschip OBERON, van Kotka naar Amsterdam, is wegens storm te Cuxhaven uit zee teruggekeerd en ter rede geankerd met losgewerkte lading. De deklast zal waarschijnlijk gelost moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terneuzen, 16 november. Met laagwater steekt een gedeelte van schoorsteen en masten van het Engelse stoomschip ALINE boven water uit. (opm: volgens LCR 15 november 1901 daar gezonken, waarvan geen bericht in de Nederlandse pers gevonden)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 november. Alhier is in ‘t zicht een stoomtrawler, vermoedelijk de HOLLAND I, met een verlaten brik op sleeptouw, waarvan de bezaansmast overboord is. Nationaliteit onbekend.
1.30 Namiddags. De brik is losgebroken en zal waarschijnlijk bezuiden de zuidpier op het strand drijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

IJmuiden, 18 november. Door de stoomtrawler HOLLAND I werd hier binnengesleept het wrak van een schoener, ELISABETH, van Duitse afkomst. Van het achterschip is niets te vinden en meerdere bovenbouw is weg. Het schip drijft op de lading hout en heeft bezaansmast en tuig verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 14 november. Het Nederlandse barkschip WILLEM EGGERTS, kapt. H. Feijes, van Port Pirie hier aangekomen, heeft op de reis veel stormweder gehad, waardoor het schade geleden heeft aan de zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Port Victoria, 17 november. Het door aanvaring met het stoomschip KONINGIN WILHELMINA gezonken kustvaartuig, is de smak PRAIRIE FLOWER.


Datum: 20 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. John’s (NF), 18 november. Het barkentijnschip TITANIA, ex Nederlandse schoener VOORSPOED (opm zie PGC 300901), van Queenstown naar St. John, is te Pound Cove (Trefassey) totaal verongelukt. De bootsman is gedood en de gezagvoerder en enige der equipage zijn gewond.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 19 november. De stoomboot KOOPHANDEL, varende tussen Sneek en Lemmer, is tussen deze beide plaatsen gezonken.


Datum: 21 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 november. De Noorse bark EINAR TAMBARSKJELVER, van Buenos Aires naar Goole, is met zware schade door aanvaring te Gravesend aangekomen (opm: vervolgens in Nederland gesloopt)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 november. Volgens bij de directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen telegram is het Nederlandse stoomschip TITAN, van Palermo, bij Faro aan de grond geraakt. Het schip is echter zonder assistentie vlot gekomen en heeft vermoedelijk niet geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 november. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse bark EMS, kapt. R.K. Visser, te Kroonstad uit zee teruggekeerd met verlies van anker en ketting en gebroken ankerspil.


Datum: 22 november 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 21 dezer werd door de NV Scheepswerf v/h Jan Smit Czn te Alblasserdam met het beste gevolg te water gelaten het door hen van staal gebouwde schroefstoomschip LAURA, voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Leonora, uitmakende het tiende stoomschip varende onder directie van de firma Jos. de Poorter. Het stoomschip is lang 325 voet, breed 48 voet, 3 duim, en 24 voet 9 duim hol en zal 5000 ton deadweight kunnen laden. De machine en ketels worden vervaardigd door de firma Blair & Co te Stockton-on-Tees. De afmetingen van de cilinders zijn 24 – 40 – 65 bij een slaglengte van 42 duim. De beide stoomketels zijn berekend op een stoomdruk van 160 pond per sq.inch. Voor het verwerken der lading zijn vijf grote stoomlieren, volledig laadgerei en zes grote luiken aanwezig, terwijl de verblijven aan boord met stoom kunnen worden verwarmd. Het stoomschip, dat in de hoogste klasse van Bureau Veritas is opgenomen, is getuigd met twee paalmasten als schoener en zal worden gevoerd door kapt. Carst.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 november. Het Nederlandse stoomschip HEELSUM, van Kroonstad naar Dordt, is heden met verlies van deklast te Hellevoetsluis aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 20 november. Het Nederlandse stoomschip ORION, hier aangekomen van Bordeaux, is in aanvaring geweest met de sleepboot SIMSON en beliep daarbij enige schade aan stuurboordsboeg. Van de SIMSON werd de voorsteven ingedrukt en davits en een anker beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 16 november. Het stoomschip ZAANLAND, heeft FFR 30.000 borg moeten stellen voor de veroorzaakte schade.


Datum: 25 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 22 november. Hedennamiddag ongeveer 3 uren had op de rivier voor de Handelskade een aanvaring plaats tussen het stoomschip HILVERSUM, komende van Rafsö, bestemd naar deze gemeente, en een ijzeren aakschip geladen met hout, komende van Duitsland. Laatstgenoemd vaartuig bekwam ernstige schade aan de boeg, en moest om zinken te voorkomen onder de Zwijndrechtse wal aan de grond worden gezet. Ook de HILVERSUM werd aan de boeg beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 22 november. Het Nederlandse stoomschip CLIO is van Hamburg hier aangekomen om de deklast van het stoomschip OBERON over te nemen.


Datum: 27 november 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Vlissingen 27 november. Heden heeft het alhier bij de werf ‘De Schelde’ gebouwde het stoomschip FAZANT met succes proef gestoomd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 november. Op de Groninger ijzeren kof VOORWAARTS, kapt. H.J. Puister, de 6e dezer van Gothenburg naar Londen vertrokken, werd tot 20 guineas pct. herverzekering gezocht.


Datum: 28 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 november. De Groninger ijzeren kof VOORWAARTS, kapitein H.J. Puister, van Gothenburg herwaarts bestemd, waarop voor 20 guineas pct. herverzekering werd gezocht, is heden hier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Reval (opm: Tallinn), 23 november. Van de lading van het Nederlandse barkschip (opm: brik) BERNARDUS kan waarschijnlijk een gedeelte worden geborgen. De bergingsstomer FREJA, die ter assistentie naar de bark was vertrokken, moest onverrichterzake terugkeren, daar door de zware zeegang de bodem van het schip totaal verbrijzeld was.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 november. Het stoomschip VREEDE, van hier naar Londen, is bij de graansilo’s in aanvaring geweest met een sleep zandbakken, komende van IJmuiden en daarna met een sleep tjalken op weg naar Zaandam. Een bak is gezonken en een tjalk moest om zinken te voorkomen aan de grond worden gezet.


Datum: 29 november 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 28 november. De bekende scheepstimmerwerf voor de bouw van ijzeren schepen en sleepboten van de heer Joh. Berg, te Sappemeer, zal verplaatst worden naar Delfzijl. Een geschikt terrein is aldaar reeds aangekocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 november. Het stoomschip VREEDE heeft een gat in het voorschip en is aan de Handelskade teruggekeerd. De gezonken bak ligt op 10 meter diepte. De op het droge gezette tjalk behoorde aan schipper Bers en was geladen met lijnkoeken, welke in een ander vaartuig werden overgeladen. Ook de overige tjalken van de sleep bekwamen min of meer averij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 november. Volgens bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ontvangen bericht, is het stoomschip CASTOR de 26e dezer van Palermo te Valencia aangekomen met defecte schroefas en moet deze worden vervangen door de waarloze as, die aan boord is. Men hoopt hiermede met een week gereed te zijn. De inspecteur der maatschappij begeeft zich ter bespoediging van het werk naar Valencia.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 27 november. Heden heeft tijdens dikke mist ter hoogte van Maassluis een aanvaring plaats gehad tussen het stoomschip YMUIDEN en de stoomtrawler MA. 1, waardoor beide lichte schade bekwamen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bergen, 23 november. De reparaties van het Nederlandse stoomschip LOPPERSUM zijn geëindigd en het stoomschip ligt thans gereed om de geloste lading weder in te nemen.


Datum: 02 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lobith, 28 november. Het afvarende stoomschip KONINGIN WILHELMINA, van de Nederlandsche Stoombootrederij, is hedenavond tussen Lobith en Millingen op een krib vastgevaren. De stoomboot EMMA van de zelfde maatschappij heeft tevergeefs getracht het schip vlot te brengen en daar meer hulp bleek nodig te zijn is de sleepboot NEDERLAND ook ter adsistentie vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Texel 29 november. Met de vissers en vletterlieden, die behulpzaam waren bij het bergen der lading en afbrengen van het stoomschip DOMINGO DE LARRINAGA is overeengekomen, dat zij 40 pct. zullen ontvangen van het eventueel uit te keren bergloon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 november. De gezagvoerder van het stoomschip MINISTER TAK VAN POORTVLIET rapporteert, dat zijn stoomschip de 27e dezer bij Hull in aanvaring is geweest met een modderbak, waaraan het enige schade toebracht, terwijl het zelf enige dekschade beliep.


Datum: 03 december 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 december. Volgens telegram van Lloyd’s zijn het stoomschip TALISMAN, van Antwerpen, en GRANGEMOUTH, uitgaande naar Amsterdam, zaterdagnacht (opm: 30 november) op de rivier de Carron met elkander in aanvaring geweest. Eerstgenoemd stoomschip is zwaar beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 30 november. De Nederlandse tjalk TRES FACIENT COLLEGIUM, schipper Ensing, van Lemkenhafen (opm: Fehmarn) naar Rotterdam bestemd, is hier binnengelopen met zware schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 december. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE, hier aangekomen van Smyrna (opm: Izmir), kwam binnenkomende in aanvaring met de botter HD 82, schipper Kok, die daardoor zwaar beschadigd werd en om zinken te voorkomen binnen de havenhoofden op het droge werd gezet. De PENELOPE bleef onbeschadigd.


Datum: 05 december 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Men maakt zich zeer ongerust over de veiligheid van het Nederlandse stoomschip MESACRIA, op 28 november van Rotterdam naar Middlesbrough vertrokken, en dat nog niet is aangekomen. Ook heeft men geen nader bericht van genoemd stoomschip, dat bemand is met 13 koppen. Dewijl de overtocht gemiddeld in zes uur (opm: zestien uur) geschiedt, bestaat er grond om een zeeramp van ernstige aard te vermoeden. Het stoomschip MESACRIA, ex ELLA, van de firma Wm.H. Müller & Co, wordt gevoerd door kapt. Prul, is 414 ton groot en werd in 1878 te Stockton van ijzer gebouwd. Het stoomschip was uit de Nieuwe Waterweg vertrokken bij noordenwind, stijve bries en buiïg weder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Het stoomschip MESACRIA van Wm.H. Müller & Co, groot 500 ton, volgeladen met ijzeren platen, dinsdag 26 November van Middelsbro vertrokken (opm: onjuist, de reis voerde van Rotterdam naar Middlesbro), is vermoedelijk tijdens stormweer in de Noordzee met man en muis vergaan. De bemanning bestond uit 15 man, onder wie vijf gehuwden. De gezagvoerder was B.L. Prul, een Groninger van geboorte, die evenals de andere bemanning woonde te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 december. Volgens telegram van Lloyd’s heeft het stoomschip BATAVIER I gisteren in de Theems schade bekomen aan het bakboords achterschip door aanvaring.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 december. Volgens telegram uit Christiansund is het Nederlandse stoomschip LERFOS, naar Rotterdam bestemd, aldaar binnengelopen, met lekke ketels en zal naar Drontheim (Trondheim) moeten vertrekken om te repareren, aangezien te Christiansund daarvoor geen gelegenheid is.


Datum: 06 december 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wapping, 4 december. Bij het opstomen in de rivier de Thames kwam het stoomschip BATAVIER I, van Rotterdam, gisteren bij Blackwall Point in aanvaring, vermoedelijk met het stoomschip T.W. STUART, dat door zijn anker ernstige schade aan het bakboords achterschip van de BATAVIER I veroorzaakte.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Kroonstad (nabij St. Petersburg), 4 december. Het Groninger barkschip EMS, kapt. R.K. Visser, moet hier overwinteren.


Datum: 09 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 december. De Lemmer nachtboot GRONINGEN III, kapt. Fortuin, is gisteravond, tijdens dikke mist uitgaande, even buiten de Oranjesluizen ter hoogte van de kajuit aangevaren door de van Leeuwarden komende stoomboot STANFRIES, waardoor beide schade bekwamen. De GRONINGEN III keerde eerst naar de sluizen terug, doch zette later de reis voort. De STANFRIES is alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Het Nederlandse stoomschip AMSTELSTROOM, gisteren van hier naar Londen vertrokken, is gisteravond onder de noordwal bij de Petroleumhaven aan de grond geraakt. Sleepboten hebben tevergeefs getracht het schip vlot te slepen, waarna men begonnen is de lading in lichters te lossen. Nadat 3 lichters een deel der lading hadden overgenomen en naar IJmuiden vertrokken, werwaarts ook de lichters worden gebracht en alwaar de lading weder wordt overgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 december. Volgens bij de rederij ontvangen bericht uit Valencia, denkt men met de reparatie van het stoomschip CASTOR heden of morgen gereed te komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 9 december. Het Nederlandse stoomschip BALI, van Java, is gisteren alhier binnenkomende in de voorhaven aan den grond gevaren, doch kwam spoedig met assistentie van de sleepboten SAMSON en CYCLOP weder vlot. Het stoomschip heeft een tros in de schroef, de tros is nog niet verwijderd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 7 december. Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen naar Philadelphia bestemd, is teruggekeerd wegens schade door aanvaring tegen de pier te Antwerpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 3 december. Het van Rotterdam alhier aangekomen Nederlandse stoomschip INGERID heeft zeer slecht weder gehad, waardoor drie grote vaten met olie in het ruim sprongen en een groot gedeelte van de voor hier bestemde koloniale waren, als koffie, thee, sigaren enz. beschadigd werden.


Datum: 10 december 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 december. In ons blad van 6 dezer werd gemeld, dat te Noordwijk een zwarte reddingboot was aangedreven, welke volgens een nu van de reder ontvangen bericht is herkend als afkomstig van het stoomschip MESACRIA. Volgens monsterrol, opgemaakt op 19 november j.l, bestond de equipage van het vermiste stoomschip MESACRIA uit de navolgende personen:
Beike Lammert Prul, schipper
Jan Elles, eesrte stuurman
Temke Lieuwen, tweede stuurman
Klaas Molenstra, kok
Dirk Spaanderman, hofmeester
Arie Schoonrok, Petrus Wilhelmus van Eeden en Jacob Oden, matrozen
Nicolaas van Vessem, eerste machinist
Franciscus Wilhelmus Edixhoven, tweede machinist
Harmen Nolles, Antronius Johannes van der Pluym en Alidanus van Willigen, stokers.


Datum: 11 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 december. Volgens telegram van Lloyd’s is de Nederlandse tjalk JANTJE, kapt. J. Klugkist, met gerst van Fehmarn naar hier bestemd, lek en met verlies van boegspriet, enige zeilen en dekschade, na op het Vogelzand (opm: plaat in de Elbemonding) gestoten te hebben, te Cuxhaven binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 december. Van twee in de vorige week uit zee opgeviste en te Katwijk aan Zee aangebrachte scheepsboten is een er van herkend als afkomstig te zijn van het stoomschip MESACRIA. De boot, die onbeschadigd is, werd herkend door de vroegere gezagvoerder van het stoomschip.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Abö, 5 december. Het barkschip WESER, kapt. J.J. Wegener, is in de Westhaven van Hangö (opm: Hanko), liggende om te lossen, op de 3e dezer, tijdens een hevige storm uit het zuiden op strand gedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 december. Het Nederlandse stoomschip BERENICE, van Reval (opm: Tallinn) naar Rotterdam is met slagzij en enige dekschade te Cuxhaven binnengelopen, doch zal na de lading getrimd en kolen ingenomen te hebben de reis vervolgen.


Datum: 12 december 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 december. Volgens telegram uit Padang zit het stoomschip VAN IMHOFF, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, bij de toegang tot de haven van Padang, bij Siboentar, aan de grond. Het stoomschip REAEL van dezelfde maatschappij is ter assistentie daarheen vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 december. Het Nederlandse barkschip GEORGE WASHINGTON, kapt. F. Dobbinga, zal te Kotka overwinteren. (opm: zie PGC 181001 en 281001)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 10 december. Het Nederlandse stoomschip DURWARD is van Antwerpen te Leith aangekomen met schade aan dek en lading veroorzaak door zwaar stormweer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 11 december. De vice-consul der Nederlanden te Geestemünde bericht dat de gisteren aldaar aangekomen stoomtrawler FRIEDRICH ALBERT, kapt. Spanjerberg, de 29e november op 52°31’ N.B. 2°45’ O.L. heeft opgevist twee bootriemen, waarvan een gemerkt V & C Rotterdam. De tweede was ongemerkt en had een koperen bandje op het eind van het blad. Voorts werd opgepikt een rond wit mandje gemerkt TFXM. In de nabijheid dreef veel wrakhout, mandjes, appelen, ajuin (opm: uien), hulzen, en een teakhouten kast. Al deze artikelen hebben behoord tot de lading van het stoomschip MESACRIA, terwijl bekend is, dat het stoomschip, mandjes, appelen ook aan boord had als bovenstaand gemerkt.


Datum: 13 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 11 december. De Nederlandse tjalk JANTJE, schipper Klugkist, van Fehmarn naar Rotterdam, die op het Vogelsand aan de grond heeft gezeten, kwam vlot met assistentie van de sleepboot TERSCHELLING en reddingboten. De tjalk is lek en heeft boegspriet, zwaard en zeilen verloren. Zij moet de lading lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 december. Volgens bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij alhier ontvangen telegram is het stoomschip VAN IMHOFF vlot gesleept en te Padang binnengelopen. Omtrent schade is nog niets bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 december. Het Nederlandse stoomschip PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, is te Port Said aangekomen met een der schroefbladen gebroken. Experts die een onderzoek hebben ingesteld adviseren een nieuw blad aan te brengen.


Datum: 14 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 13 december. Het stoomschip PRINS HENDRIK, van Amsterdam naar Batavia, dat te Port Said met gebroken schroefblad arriveerde, heeft de schade hersteld en de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 13 december. Hedennacht werd de Nieuwe Waterweg binnengesleept de Nederlandse zeetjalk ADRIANA HENDRIKA, kapt. K. Beck, van Yarmouth met een lading haring naar Antwerpen, welke gistermiddag omstreeks 4 uur 8 mijl oost van de Schouwenbank door de sleepboot HOEK VAN HOLLAND met verlies van voorzeilen en in nood verkerende werd aangetroffen, op sleeptouw werd genomen en behouden is binnengebracht. Het waaide hard van het Z.Z.O. met veel zee.


Datum: 15 december 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Openbare verkoping aan ’s Rijks Werf te Amsterdam op 19 december a.s. van voor ’s Rijks dienst onbruikbare goederen, waaronder een oude kanonneerboot.

Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 11 december is bij de werf Furness Withy & Co te West Hartlepool met goed gevolg te water gelaten het stalen schroefstoomschip SLOTERDIJK, in aanbouw voor de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam. Het schip is geheel gebouwd van Siemens Martin staal, is 413 voet lang, en heeft een laadvermogen van ongeveer 8500 ton. Het heeft 12 krachtige stoomlieren, stoomspil, grote luiken en 16 laadbomen en is er dus geheel op ingericht om vlug te kunnen laden en lossen, terwijl het tevens op de meest zorgvuldige wijze is ingericht voor het vervoer van vee. Het stoomschip wordt voorzien van een machine van het fabrikaat Richardsons, Westgarth & Co te Hartlepool. De diameters van de cilinders zijn: 28, 46 en 77”; de slaglengte is 48”.


Datum: 16 december 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Heden is vertrokken van de Nieuwe Waterweg naar Stockton het stoomschip LAURA voor het plaatsen van de machine gesleept door de sleepboot NOORDZEE. (opm: de sleep is op 18 december te Stockton aangekomen)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stockholm, 11 december. In zake het bergloon voor het in der tijd binnenbrengen te Slite van het Nederlandse stoomschip ETNA, door het gerecht te Wisby vastgesteld op 25000 kronen (opm: zie PGC 260601), waarmede de rederij van het Russische stoomschip POSEIDON geen genoegen nam, werd dezer dagen door het Svea Hofgericht alhier uitspraak gedaan en het te betalen bedrag bepaald op 15000 kronen.


Datum: 18 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 16 december. Het Nederlandse schip DE RUIJTER, van Londen naar Freemantle, wordt door de sleepboot ACCADIA naar Spithead gesleept; het schip heeft de marszeilra gebroken.


Datum: 19 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 17 december. De Nederlandse mailboot PRINS HENDRIK, van de maatschappij Zeeland, arriveerde te Port Victoria van Vlissingen met schade aan bakboordsscheprad. Het heeft daarmede op een wrakstuk geslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 december. Voor de verleende assistentie aan de zeetjalk ADRIANA HENDRIKA, kapt. K. Beck, van Yarmouth naar Antwerpen bestemd met een lading haring, en die gedurende 10 uren op sleeptouw was van Schouwenbank af tot de Nieuwe Waterweg (vermeld in ons nummer van 14 dezer), die enige zeilen had verloren en enigsins lek was, wordt GBP 435 gevorderd, hetgeen door Lloyd’s agent buitensporig hoog wordt geoordeeld. Door de gezagvoerder wordt de bepaling van de beloning aan arbiters opgedragen. Een borgtocht van GBP 425 is echter nodig.


Datum: 20 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 17 december. De schoener CATHARINA, kapt. Meijer, van Bremen bestemd naar Leith, is lek op de rede ten anker gekomen na op de Robbenplaat te hebben gestoten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 17 december. De tjalk ENGELINA, die op strand geraakt is, nadat door volk uit Neuwerk (opm: een plaat/eilandje in de Elbemonding) de lading werd overboord geworpen, vlot en door de sleepboot GLÜCKSTAD hier in de haven gebracht.


Datum: 21 december 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart

Het stoomschip KWARTEL is op 18 december van Vlissingen aangekomen te Tandjong Priok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 20 december. De sleepboot NEPTUNUS met de reddingboot zijn uitgevaren op vermoeden, dat in de Westergronden een stoomschip is gestrand. Het is dik van de mist. Het gestrande stoomschip is gebleken te zijn het Russische stoomschip CARL, met steenkolen van Cardiff naar Bremen. Het schip is gezonken, de bemanning is door blazers geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Abö (opm: Turku), 14 december. De bark WESER, is nadat de lading hout gelost was, door experts onderzocht doch zal ook de ballast moeten lossen, voor een nader onderzoek.


Datum: 22 december 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip JOMINA is op 22 dezer des ochtends vroeg uit de Nieuwe Waterweg vertrokken naar Padang en Java.


Datum: 23 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 23 december. Heden zijn alhier geland de drie opvarenden van de koftjalk SIEBERDINA IV. Onder bevel van kapitein Schuitema was het schip onderweg van Altona naar Wilhelmshaven met een lading meel toen het in de nacht van woensdag op donderdag j.l. (opm: 18-19 december) is gestrand op de Robbenplaat. De drie opvarenden hebben het schip in de scheepsboot verlaten en zijn gered door de Duitse sleepboot GOLIATH. Het vissersvaartuig HF 42 heeft van de lading 80 zakken meel en twee vaten opgevist.
(opm: de strandingsplaats is ongewis. De PGC van 271201 spreekt over Scholhorn (Scharhörn). Dit lijkt aannemelijker, aangezien de GOLIATH met een bak [WTAG 33] beter weer lag af te wachten op de Elbe.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 december. Het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM, van New-York naar Rotterdam, is heden Prawle Point (opm: ten Z.O. van Plymouth) gepasseerd en signaleerde veel dekschade te hebben.


Datum: 24 december 1901


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 december. De Nederlandse tjalk JANTJE, is gesleept door een sleepboot, van Cuxhaven naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 25 december 1901


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hedenmiddag (opm: 24 december) is van de werf van de firma A.F. Smulders te Slikkerveer te water gelaten de romp van een zeewaardige stoomhopper met zuiginrichting, zijnde dit het derde vaartuig dat genoemde firma voor de Chileense regering voor de haven van Valparaiso in opdracht heeft en het twaalfde, dat dit jaar van hare werf te water wordt gelaten.


Datum: 27 december 1901


Krant:
  DS - Dagblad Scheepvaart


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 27 december. Het stoomschip FAZANT, gebouwd bij De Schelde alhier, is heden vertrokken van hier naar Oost Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Op 24 december werd te Stockton on Tees met goed gevolg te water gelaten het van staal gebouwde schroefstoomschip BURGEMEESTER S’JACOB, gebouwd door de firma Ropner & Sons op order van de firma Furness, Withy & Co Ltd te West Hartlepool en voor rekening van de Scheepvaartmaatschappij Neptunus, directeur de heer G. van de Gevel, te Rotterdam. De machine van het triple expansie type wordt vervaardigd door de firma Sir Christopher Furness Westgarth & Co Ltd. (opm: naam machinebouwer moet zijn Richardsons, Westgarth & Co Ltd)
Het stoomschip is lang 325, breed 48 en diep 24½ voet en heeft een laadvermogen van ongeveer 5500 ton. Het is bestemd voor de grote vaart en in de hoogste klasse van Lloyd’s opgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 21 december. Het van Pensacola alhier aangekomen het Nederlandse stoomschip BARENDRECHT, rapporteerde in stormweer een gedeelte van de deklast (hout) te hebben verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 23 december. De op Scholhorn (opm: Scharhörn) gestrande Nederlandse kof SIEBERDINA IV, is met de lading totaal verloren.


Datum: 28 december 1901


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 december. De 3 mast schoener LAURA, kapt. S. Postma, van Helsingfors te Antwerpen binnen, heeft zwaar weer doorstaan en een gedeelte van de deklast verloren.


Datum: 30 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 28 december. Het Nederlandse stoomschip KONINGIN REGENTES, arriveerde heden te Suez met verlies van een schroefblad, het schip zal in het droge dok gaan voor het aanzetten van een nieuwe blad en morgen de reis voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 december. Het Nederlandse stoomschip JOSEPHINA, ligt sedert de 23e dezer te Decida op goed weer te wachten om te kunnen laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 27 december. Het stoomschip HUNZE IX, hier aangekomen van Groningen, is bij het 3de vuurschip voor Cuxhaven in aanvaring geweest met de sleepboot FAIRPLAY I en bekwam daardoor schade aan enige platen aan bakboordzijde. Van de FAIRPLAY I werd de voorsteven gebroken.


Datum: 31 december 1902


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 29 december. Het gouvernementsstoomschip FAZANT, kapt. Visser, de 27e dezer van hier naar Nederlands-Indië vertrokken, is heden te Portland binnengelopen wegens slecht weer. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 30 december. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram had het stoomschip FAZANT met zwaar stormweer te kampen waardoor enige deknaden zijn gesprongen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 december. Het Nederlandse barkschip ADMIRAAL TROMP, kapitein P. Kuiper Azn, van Nickerie naar Koppenhage, is de 28e dezer tijdens slecht weer met stukgeslagen watervaten en uitgeputte bemanning te Christiansund (opm: waarschijnlijk Kristiansand, Zuid-Noorwegen) binnengelopen. Schip en tuig zijn in goeden staat.