Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1835


07 januari 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Vlissingen, 4 januari. Wegens de vorst zijn alhier in de haven gekomen DE ZEEMEEUW, kapt. C. Noordhoek, van Lissabon nar Rotterdam; alsmede JACOBUS, kapt. S. Lourens, onlangs van Batavia.


06 februari 1835


Krant:
  JC - Javasche Courant

Batavia, 5 februari. Alhier zijn aangekomen: de 3e februari het Nederlandse schip (opm: fregat) de TWEE CORNELISSEN, kapt. S. Veenstra, met twee passagiers, de 20e oktober van Amsterdam vertrokken, en de Nederlandse bark RIBBLE, kapt. B.H. Meijerhoff, met een passagiers, de 17e oktober van Rotterdam vertrokken, en bij het eiland Onrust de Nederlandse stoomboot WILLEM DE EERSTE, kapt. H. Blad, de 7e oktober van Texel vertrokken.


12 februari 1835


Krant:
 LCO - Leydsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leydse Courant 02-12-1835. Aangaande het schip de JONGE JACOB, Kapt. L. J. Witkop, van Wismar naar Rotterdam, op de. Fiegcplaat verongelukt (bevorens gemeld), meldt men 'van Tonningen van den 22 Nov., dat. zes manschappen 1 , welken den 19 dito met het bergen der lading bezig waren, in den hevige storm van dien dag zijn verdronken. Nog een aldaar thuis behoorend kustvaartuig met drie man, en eene Helgolandsche vischschuit met vier man, zijn mede met al het volk verongelukt.


16 februari 1835


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Dordrecht, 15 februari. De stoomboot de SCHELDE, gisteren voor de tweede keer van Vlissingen alhier aangekomen en heden derwaarts teruggekeerd, zal, naar men verneemt, zolang de stoomboot PRINSES MARIANNE nog onder reparatie blijven moet, geregeld eens in de week de reis maken van Vlissingen naar Dordrecht en de volgende dag terug naar Vlissingen.


27 maart 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip ANNETTE, kapt. P. Ouwehand.
Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.


21 april 1835


Krant:
 GRC - Groninger Courant


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

Groninger Courant 21-04-1835.
V J. E. Lublink, F. der Kinderen , J. Corter, J. Boelen, H. J. Rietveld, B. D. Bosscher en J. A. Lublink, Makelaars, zullen, op Maandag, den 4 Mei 1835, te Amsterdam , in de Nieuwe Stads Herberg , aan het ij , verkoopen : Een extraordinair welbezeild , in den jare 1834 bijna geheel vernieuwd Nederlands kofschip, genaamd VRIESLANDS WELVAART, gevoerd geweest door wijlen Kapitein F. D. van VEEN, volgens Nederlandschen Meetbrief lang 24 Ellen, 90 Duimen, wijd 5 Ellen, 33 Duimen, bol 2 Ellen, 83 Duimen, en alzoo gemeten op 167 Tonnen. Breeder bij Inventaris en berigt bij bovengenoemde Makelaars, en bij de Heeren Barend Visser en Zoon , te Harlingen , en Frederik Smit, Kargadoor te Amsterdam ; zijnde dit Schip inmiddels uit de hand te koop.


06 mei 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Advertentie verkoop schip

AH 06-05-1835.
In de Nieuwe Stads-Herberg , aan hel IJ. Maandag 4 Mei 1835.
Een welbezeild (in 1834 bijna geheel vernieuwd) Kofschip Vrieslands Welvaart, gevoerd door wijlen F. D, van Veen. ƒ6500. In slag ƒl2OO. J. A. Lublink.
'


27 augustus 1835


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Carga-lijsten Amsterdam: DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewyd, van Suriname met suiker en katoen; JOHANNE, kapt. J.A. Fries, van Tromsö met stokvis en traan; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, van Petersburg met koper, talk, hennep, vislijm, drogerijen, eekhoornstaarten en manufacturen; JANTINA, kapt. H.H. de Weerd, van Petersburg met talk, kalminken, potasch, haar en zeildoek; VREDE EN VRIJHEID, kapt. F.A. Lammers, van Nerva met hout; MARIA, kapt. D.J. Aden, van Koningsbergen met rogge; VIER GEBROEDERS, kapt. L.J. Cleene, van Cuxhaven met stoelen, wijn, aarde, wasdoek, stukjes marmer, steen, spijkers, ijzerwerk en glas.


25 oktober 1835


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 24 oktober. Het schip DE GOEDE HOOP, kapt. J.J. de Boer, van Amsterdam naar Oudsoen, is, na zwaar gestoten en twee ankers en touwen gekapt te hebben, de 19e dezer, met gebroken roer en verlies van zeilen, zwaar lek te Medemblik binnengelopen.


17 november 1835


Krant:
  DC - Dordtsche Courant

Hellevoetsluis, 14 november. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: CATHARINA ELSINA, kapt. H.A. Schuring, van Liverpool; GUTE HOFFNUNG, kapt. P.F. Ruyter, van Leer, en JEANNETTE, kapt. H.G. de Winter, van Riga, als bijlegger naar Antwerpen. Kapt. P.D. Nap is van de Goereesche haven op het Kanaal gekomen.
Brielle, 15 november. Heden morgen arriveerde uit zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van London.