Inloggen

ANBI-Beleidsplan

Naam:
Stichting Maritiem-Historische Databank (Marhisdata)

RSIN nummer:
815820070

Contactgegevens:
Secretariaat: Houtweg 337, 7823 PW EMMEN
Tel. 0591-620021
Email: marhisdata@gmail.com

Bestuur:
Drs D. Gorter, Castricum, voorzitter
Dr. J.R. Leinenga, Emmen, secretaris
T. Gastelaars, Nootdorp, penningmeester
M. Lindenborn, Arnhem
A.B. Bouman, Den Haag


Doelstelling:
Het vanaf het jaar 1813 op verantwoorde wijze (doen) verzamelen, vastleggen en beheren van historische gegevens met betrekking tot

Beleidsplan:
Marhisdata werd op 18 mei 2005 opgericht door een groep ervaren scheepvaart-documentalisten die zich zorgen maakte over de continuïteit van hun jarenlang opgebouwde kennis over de schepen die deel hebben uitgemaakt van onze eens zo grote koopvaardijvloot. Dergelijke kennis is in de maritieme musea namelijk niet of nauwelijks beschikbaar. Met steun van enkele relaties uit de maritieme wereld werd een professionele database ontwikkeld. Voor de financiering van het (bescheiden) jaarlijkse budget wordt de stichting geholpen door een aantal sponsors, waaronder rederijen, scheepswerven, fondsen en particulieren. Het kostenbudget beloopt gemiddeld € 18.000 per jaar.

Op dit moment zijn de volledige gegevens van nagenoeg alle kustvaartuigen uit de periode 1900 tot heden geregistreerd alsmede de basisgegevens van nog circa 3.500 schepen uit de 20e eeuw. Deze gegevens worden continu aangevuld, verbeterd en gecontroleerd, ook als gevolg van research, door het in de vaart komen van nieuwe schepen of door mutaties. Veel schepen uit de negentiende eeuw zijn hetzij volkomen onbekend gebleven of onvoldoende in kaart gebracht; de gegevensbestanden bij particuliere documentalisten betreffen vrijwel uitsluitend de mechanisch aangedreven schepen. Mede daarom zijn veel gegevens van de naar schatting uiteindelijk 17.500 schepen nog niet in de database opgeslagen. De researchinspanningen richten zich dan ook hoofdzakelijk op het inventariseren van de in die tijd in de vaart geweest zijnde schepen en het vinden van hun (technische) gegevens en scheepsbiografie, een uitermate arbeidsintensief proces. Inmiddels zijn door Marhisdata al honderden, tot dusverre onbekende (zeil-)schepen in archieven opgespoord. Het zal duidelijk zijn dat dit onderzoek alsmede de invoer van gegevens en de controle daarop nog zeer vele jaren inzet van de bij de stichting betrokken vrijwilligers vraagt. Uitbreiding van de groep medewerkers en het verkrijgen van de steun van (nieuwe) sponsoren heeft dan ook steeds hoge prioriteit.

De gegevens uit de database worden aan bezoekers kosteloos ter beschikking gesteld. Daarbij heeft men de keuze tussen zoeken op scheepsnaam, rederij, bouwwerf, machinebouwer, naam gezagvoerder (zeilvaart 19e eeuw), IMO nummer, roepletters en diverse andere kriteria. Indien men een specifieke vraag heeft waarvoor de medewerkers een op maat gemaakt antwoord moeten formuleren, kan een geringe onkostenvergoeding in rekening worden gebracht. Een ander ‘product’ van het onderzoek zijn de Maritieme Kronieken. Alle berichten in de dagbladen uit de periode 1813-1920 over aanvaringen, strandingen, opleveringen en andere wetenswaardigheden worden opgetekend en daarna per jaar in een Kroniek gebundeld. Deze zijn op de website te raadplegen.

Beloningsbeleid:
De stichting heeft geen personeel in dienst. De aan de stichting verbonden vrijwilligers kunnen gemaakte onkosten declareren. Het bestuur ontvangt een geringe vaste maandelijkse onkostenvergoeding. Voor tekstverwerking worden enkele externe vrijwilligers ingezet die een fiscaal onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal € 150 per maand (maximaal € 1500 per jaar).