Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1890


Datum: 01 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 31 december. Heden werd op de werf van de heer P. Smit Jr. alhier met goed gevolg te water gelaten de tweede der munitielichters, welke voor rekening van het departement van marine worden vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Whitstable, 30 december (1889). De duikerkotter van de heren A. Genn & Co. is van hier naar de kust van Holland vertrokken om zo mogelijk de ligging en de staat van de gezonken stoomschepen GAW QUAN SIA en LEERDAM op te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 29 december. Volgens heden ontvangen particulier bericht is het schip (opm: bark) THORBECKE VII lens en vlot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 27 december. Van het de 16e december in de Noordzee door aanvaring gezonken stoomschip LEERDAM zijn hier twee reddingsboten gemerkt: LEERDAM No. 3 en No. 4, Rotterdam, aangedreven en geborgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 31 december. In een vorig no. is gemeld, dat door de Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is aangekocht het zo goed als nieuwe stalen stoomschip ARABIC, dat onder den naam van SPAARNDAM in februari in de vaart zal worden gebracht.
Nader bericht men ons, dat dit stoomschip een bruto inhoud heeft van 4367 register ton, een lengte heeft van 430 Engelse voeten, 42 voet breed en 31 dito hol is, van vier masten voorzien is en een buitengewone sterke machine bezit, waardoor de overtocht van Rotterdam naar New York in circa 10 dagen volbracht zal kunnen worden.
Alles is comfortabel ingericht, zowel voor derde klasse als eerste en tweede klasse passagiers, dat ook volgens het nieuwste systeem zich in het opperdek bevindt.
Dit stoomschip is evenals de nieuwe snelstomers WERKENDAM en MAASDAM, die ook binnen korte tijd in de Noordlijn worden opgenomen, een belangrijke aanwinst voor de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Uit Amsterdam wordt gemeld dat de THORBECKE VII in zover is leeggepompt, dat zij drijvende is. Er zijn drie lichters gelost. Het schip wordt nog heden naar hier opgesleept.


Datum: 02 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 31 december. De gezagvoerder van het stoomschip VIGNAES rapporteert dat hij de 28e december ten 4.30 uur namiddag de steng van een gezonken stoomschip is gepasseerd en een mijl verder de twee stengen van een gezonken stoomschip op 24 Engelse mijlen NW¼W van het vuurschip SCHOUWENBANK. Zij liggen zeer gevaarlijk voor schepen van het Kanaal naar Nederlandse havens. (opm: vermoedelijk de wrakken van de LEERDAM en de GAW QUAN SIA)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Schepen in aanbouw op 1 januari 1890:
Bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam:
Stoomschip PRINS WILLEM II, voor de Koninklijke West Indische Maildienst alhier, lang over alles 264 Engelse voet, breed 36 Engelse voet, hol 23 Engelse voet, bruto inhoud 1700 ton, ipk 1250.
De stoomschepen REIJNST, VAN GOENS en SPEELMAN, voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij alhier, lang over alles 220 Engelse voet, breed over alles 30'10" voet, hol 15.9 Engelse voet, bruto inhoud 1089 ton, ipk 700.
Raderstoomboot FRIESLAND voor de stoombootveerdienst Enkhuizen – Stavoren, lengte 53.20 m, bruto inhoud 220 ton, ipk 450.
Zr.Ms. pantserdekkorvet SUMATRA, voor de Indische Militaire Marine, lengte over alles 70 m, breedte 11.25 m, holte 6.70 m, waterverplaatsing 1708 m³, ipk 3750.
Zr.Ms. ramschip REINIER CLAESZEN, voor de Koninklijke Ned. Marine, lengte 70 m, breedte 13.50 m, holte 5.05 m, waterverplaatsing 2490 m³, ipk 2400.
Zr.Ms. pantserdektorenschip PRINSES WILHELMINA DER NEDERLANDEN, voor de Koninklijke Nederlandse Marine, lengte 100 m, breedte 14.90 m, holte 8.93 m, waterverplaatsing 4600 m³, ipk 5900.
Bij de heren Huijgens & Van Gelder te Amsterdam:
Het stoomschip CAMPHUIJS voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
Het stoomschip OBERON voor de Koninklijke Nederlandsch Stoomboot Maatschappij.
Bij de heer F.F. Groen te Amsterdam:
Een stalen zeilschip voor de grote vaart, groot ongeveer 2100 ton draagvermogen, voor rekening van de bouwmeester.
Bij de heren Rijkee & Co. te Katendrecht:
Een stalen zeilschip (opm: bark), groot plm. 1150 reg. tonnen, voor rekening van een rederij onder boekhouderschap van de heer J. Vroege te Alblasserdam.
Bij de Maatschappij De Maas te Rotterdam:
De stoomschepen SWAARDECROON en REINIERSZ, beide groot plm. 800 ton, voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
Bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen:
No. 10 en No. 13 loodsschoeners voor het Nederlands Loodswezen. De stoomschepen BOTH, REAEL en COEN, alle groot 1590 ton met 1000 ipk, voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij.
(opm: de lijst is incompleet)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. De notaris A. Wiersma te Leeuwarden zal op vrijdag den 10 januari 1890, ’s namiddags 3 uur, in het Koffijhuis van Coets, aan de Oude Veemarkt te Leeuwarden, finaal verkopen: De kleine scheepshelling met erve, grond en houten schuur c.a, achter het Zuidvliet bij de Poppebrug, aan het scheepsvaarwater te Leeuwarden, kadaster sectie G no. 3507, groot 3 are. Tot den 12 mei 1890 in huur bij G. IJpma voor NLG 60 in het jaar. Den 12 mei 1890 vrij te aanvaarden. Condities te vernemen bij den notaris voornoemd. Geboden NLG 920.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgemeester strandvonder van Harlingen bericht, dat als strandvondst is aangebracht: een partijtje wrakhout; 1 vuren balk, gemerkt A C°.; 2 stukken grenen mast; 1 watervat; 47 vuren battings en 8 stukken vuren battings, enige gemerkt N P L en sommigen H B en S P; 75 vuren delen, enkelen gemerkt I B; 135 gebroken delen en 1 ledige zeemanskist zonder deksel, gemerkt S.M. Sachariassen. Tevens roept hij ter reclame op elk en iegelijk die tot geborgen vermeent gerechtigd te zijn.
Harlingen, den 3 december 1889, de burgemeester-strandvonder voornoemd, Speelman.


Datum: 03 januari 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 december. De driemastschoener ALLEGONDA JACOBA, kapt. Ebes (opm: H.H. Ebes), de 21e december met gebroken fokkemast te Bremerhaven binnengelopen, is hier van daar binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genca (opm: waarschijnlijk Genua), 27 december. Het Nederlandse stoomschip JUNO, hier aangekomen van Amsterdam, rapporteert te hebben ontmoet het barkschip TOPSY, kapt. Cox (opm: waarschijnlijk Engels schip), van Marseille naar Montreal, lek en met verstopte pompen. Na dit schip 100 mijlen te hebben gesleept was de JUNO, tengevolge van het slechte weder en het breken van de sleeptros, genoodzaakt het te verlaten.


Datum: 04 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Arnhem, 3 januari. Heden werd op de werf der Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij de kiel gelegd van een ijzeren schroefsleepboot voor rekening van de heer Adam Kuus te Duisburg. De machine, sterk 120 IPK, van het triple-compoundsysteem, patent Prins, wordt in de fabriek derzelfde maatschappij vervaardigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 2 januari. Het stoomschip VENUS, van Dantzig, is gisteren middag 600 meter bezuiden de pier op het strand gelopen, doch is heden nacht weder afgekomen, na een gedeelte der lading suiker in de sleepboten SIMSON en IJMUIDEN, te hebben overgeladen. De sleepboten liggen nu op zee ten anker, kunnende door dikte van mist de haven niet vinden.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 januari. Het duikerwerk aan de in het Noordzeekanaal gezonken THORBECKE VII en daarmee ook de ophoging van de verschansing, is afgelopen zaterdag gereed gekomen, waarna men begonnen is met het leegpompen, welk werk dag en nacht wordt voortgezet. Het vaartuig is al meer recht gekomen en is van voren reeds vrij wat gelicht, doch zat gisteren van achteren nog aan de grond. Het uitlossen in lichters is begonnen, terwijl de stoomboot HERCULES ter plaatse flinke diensten bewijst.


Datum: 05 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Door de Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij alhier is aan de firma Huygens & Van Gelder de bouw opgedragen van een stalen barkschip van 2600 ton draagvermogen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 21 december. De onkosten van het schip ANNIE, van Amapala (Honduras) (13 18 N 87 39 W) naar het Kanaal, belopen USD 20.000, welke som de gezagvoerder op bodemarij tracht te verkrijgen. De gevorderde premie bedraagt 20%.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Oostende, 2 januari. Het Franse brikschip NOMINOE, te Blankenberghe gestrand, zal op 4 januari in publieke veiling worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 januari. Het stoomschip VENUS is opgevaren naar Amsterdam.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Nederlandse Loodskotter No. 7, ter aanduiding van het wrak van de gezonken stoomboot GERMANIA, ten anker liggend, is door de afkomende Duitse stoomboot CARLOS komende van Antwerpen, bestemd naar Dantzig, aangevaren, waardoor genoemde loodskotter belangrijke schade aan schip en tuig bekwam en is ter reparatie in de haven gehaald.
Hedenmorgen zijn door duikers uit het wrak van het gezonken stoomschip GERMANIA veertig kisten opgevist (vermoedelijk waskaarsen) en een vat olijfolie.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Volgens bij de rederij van de heren De Groof & Co. alhier ontvangen bericht, arriveerde het Nederlandse barkschip JAN PIETERSZOON KOEN, gezagvoerder G. Spanjer, de 3e dezer behouden te Pensacola, komende van Middelburg na een voorspoedige reis van 34 dagen.


Datum: 06 januari 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht schip, groot 24 ton, met zeil en treil; ook genegen een kleiner in te ruilen, bij A. de Vries te Oudega (Wymbritseradeel)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een nieuw Roefschuitje, degelijk, best en sterk gemaakt van echt droog hout, gelijk als best besteld, lang 46, wijd 11½ en hol 4 voet (plus minus 22 ton), met wijde warings (opm: gangboorden), nagenoeg klaar. Een flinke 7 tons modderpraam met luiken en best tuig, voor billijken prijs, bij O.L. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 07 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Naar wij vernemen, is door de Belgische regering aan de Maatschappij De Maas alhier de levering opgedragen van een raderstoomboot, bestemd tot het vervoer van reizigers op de Schelde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het fraaie stalen schroefstoomschip PRINS WILLEM III, gebouwd te Fijenoord aan het etablissement van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij voor rekening van de Koninklijke West-Indische maildienst te Amsterdam, is thans gereed om, na kolen ingenomen te hebben en het regelen van de kompassen, de 8e dezer naar Amsterdam te vertrekken. Het stoomschip is lang tussen de loodlijnen 264, breed op het grootste spant 36 en hol 23 Engelse voet, heeft een laadvermogen van ongeveer 1600 ton en machines van het triple-expansion-systeem van 1250 paardenkrachten indicateur, welke door middel van de vierbladige schroef het schip een gemiddelde vaart zullen doen lopen van ruim 13 knopen in het uur. De afmetingen van de cilinders zijn 22 duim diameter voor de hoge druk, 34 duim voor de middendruk en 56 duim diameter voor de lage druk, met een zuigerslaglengte van 40 Engelse duim. Twee stalen ketels zullen de nodige stoom voortbrengen; zij zijn gebouwd op een druk van 160 pond per vierkante Engelse duim. Machine en ketels zijn mede aan het etablissement te Fijenoord vervaardigd. Het stoomschip heeft vijf waterdichte schotten, van welke vier van de kiel tot het bovendek en een tot aan het tussendek lopen en verder drie stalen dekken, van welke het bovenste beschoten is met teakhout. Het type van het stoomschip is bakcampagne met gehele overdekking van voor tot achter (Hurricanedeck). Onder de campagne achter op het bovendek bevindt zich het verblijf van de eerste klasse passagiers, waar voor 28 personen gelegenheid is in zeer ruime tweepersoonshutten, met de slaapplaatsen niet boven elkander, maar afzonderlijk tegen de schotten. De hutten zijn zeer comfortabel en geriefelijk ingericht, van twee op Engelse wijze ingerichte wastafels en van sofa's voorzien. Ook de buitengewoon grote patrijspoorten, voor veiligheid van binnen nog met stalen bedekking voorzien, geven ruimschoots licht en lucht. Fraaie tapijten, spiegels en gordijnen voltooien deze weelderige verblijven van de passagiers. Twee grote hutten achter zijn voor één persoon ingericht, overigens op dezelfde wijze gemeubileerd. Achter is aan stuurboord een badkamer voor dames en aan bakboord een voor heren, alles zeer ruim en van al het nodige voorzien. Vóór de hutten van de eerste klasse passagiers bevindt zich de fraaie salon, keurig bewerkt naar de tekening, opgemaakt door de architect C. Muijsken te Amsterdam. De wanden zijn versierd met oud-Nederlandse stadsgezichten en landschappen in Delfts aardewerk, omlijst door kunstig bewerkt teakhout. De beide buffetten zijn ware kunstwerken en het dek boven is met geprest leder, in vakken verdeeld, bedekt. De fraaie hoge kappen, de zes sierlijke, met rood lakens kleed bedekte tafels, met zitplaatsen voorzien van losse leuningen, prachtige lopers waarin het naamcijfer van de maatschappij en de scheepsnaam is gewerkt, vormen, met het keurige en kunstige beschietwerk, een vorstelijk geheel, dat de ontwerper en vervaardigers alle eer aandoet. Vanuit de eetsalon komt men door middel van een zeer gemakkelijke en keurig vervaardigde trap in de damessalon, een waar juweeltje, beschoten met kunstig bewerkte panelen van teak en versierd in het midden met een fraaie staalgravure in lijst, voorstellende het portret van de stadhouder van de verenigde provinciën prins Willem III, koning van Engeland. Rondom zijn sofa's aangebracht van gebloemd damast, van welke de stof mede de gordijnen zijn vervaardigd, welke dit fraaie salonnetje versieren. Rond de trap, van een kunstig hekwerk voorzien, bevinden zich nog twee met Russisch leder beklede, zeer ruime fauteuils. Een en ander is geheel overdekt en vormt met de rookhut, die zich achter de damessalon bevindt en mede zeer geriefelijk is ingericht, een fraai geheel en een waarlijk comfortabel verblijf. Het schip wordt van inrichting voor elektrisch licht voorzien door de heren Van Rietschoten en Houwens. Het meubilair en de stoffering werden geleverd door de firma Allan & Co. Onder de bak en boven de machinekamer bevindt zich het verblijf van de dokter, stuurlieden, machinisten en tweede klasse passagiers, waarvan de hutten zeer ruim en voor twee personen keurig zijn ingericht. Boven op de brug is het stoomstuurtoestel en het comfortabele verblijf van de gezagvoerder, waar, door een groot glas, deze tevens gelegenheid heeft vanuit zijn hut het oog op het roer te houden. Bovendien bevinden zich op de brug de patent kompassen en telegraaf naar de machinekamer. Op het achterschip is ook gelegenheid het schip met de hand te besturen, waarvoor een kolossaal stuurrad met schroefstuurtoestel is geplaatst. Het bewerken van de ankers en het laden geschiedt door stoom; de werktuigen waarmee dit plaats heeft, worden daarvan voorzien door een afzonderlijke ketel op het bovendek. Het anker- en gangspil werd vervaardigd door de firma Harfield & Co te Londen. Vijf boten, waaronder vier zeer grote, zijn voor de veiligheid van de opvarenden aan boord en in de davids hangende. Het stoomschip, dat stalen masten heeft, de voorste voorzien van ra's, zal gevoerd worden door kapt. Sluiter en is bestemd om de 16e van Amsterdam te vertrekken, in plaats van het verongelukte stoomschip Prins Willem I, dat die dag had moeten varen. Het stalen stoomschip, dat in alle delen fraai en solide is afgewerkt en als uitnemend gelukt product van de Nederlandse nijverheid kan worden beschouwd, wordt in de hoogste klasse van Bureau Veritas, Nederlandsche Vereniging en Lloyds opgenomen. Het werd aan de Nederlandsche Stoombootmaatschappij opgedragen om te bouwen de 24e januari 1889 en liep de 19e november 1889 van stapel.
Op het etablissement zijn nog in aanbouw: twee stalen stoomschepen, welke tot de snelvarendste van de Koninklijke Indische pakketvaart behoren: de CARPENTIER en de VAN DIEMEN, welke half juli moeten gereed zijn en waarvan de machines worden vervaardigd bij de heren J. en K. Smit aan de Kinderdijk; het koloniale gouvernementsstoomschip ZEEDUIF, dat 1 augustus moet klaar zijn, en het stoomschip DIDAM van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, dat volgens contract op 1 november moet geleverd worden benevens de machines voor het bij de heren Bonn & Mees voor rekening van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij gebouwd wordende stoomschip DUBBELDAM. Nog worden binnen acht dagen verwacht het stoomschip VEENDAM van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, tot inneming van aan het etablissement vervaardigde stalen ketels en tot hervorming van de machine tot het triple-expansion systeem. Er zijn tegenwoordig ongeveer 1400 man werkzaam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 6 januari. De blazerschuit TX-25, die voor enige dagen een onderzoek instelde op het wrak van het stoomschip DRAGONFLY, bracht drie davits met een stuk ketting mede. Voorts kon niets worden geborgen, dewijl ruim 12 voet water op het dek staat. Zodra de gelegenheid gunstig is, hoopt men op het wrak te duiken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 6 januari. De Loodskotter No.5, van Texel, liep hier binnen met verlies van kluiverboom en boegspriet na aanvaring met het Noorse barkschip OGIR, bestemd van Londen naar Cardiff. De OGIR heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De proeftochten met de onlangs afgeleverde stoomsloepen, waarvan één in Engeland is afgebouwd, zijn voorlopig gestaakt. Evenwel hebben die vaartuigen bij de stoomtochten op de gemeten mijl ter rede van Texel zeer goed voldaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 4 januari. Van de werf van de scheepsbouwmeester S. Meijer werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip BURGEMEESTER SPILLENAAR, metende 215 last en gebouwd voor rekening der heren Den Ouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Blijkens een nadere mededeling worden ook de stoommachines voor de CARPENTIER en VAN DIEMEN aan de fabriek van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij vervaardigd, terwijl die fabriek bovendien voor rekening van de heren J. en K. Smit een kleinere stoommachine van 600 Indicateur p.k. onderhanden heeft, bestemd voor een stoomschip voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, type C, bij genoemde heren in aanbouw.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt Schip, 5 jaren oud, 23 ton, met inventaris, bij Oense Pietersma te Rinsumageest.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekende heeft de eer te berichten, dat hij verhuisd is van de Poppebrug naar het Zuidvliet, letter U no. 30. Hij betuigt zijne geachte begunstigers hartelijk dank voor het vertrouwen hem een reeks van jaren geschonken.
Leeuwarden, januari 1890 Jetse de Jong, v/h scheepsbouwmeester

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best halfsleten Roefscheepje, wijde warings en bollestal, 16 ton, voor alles te varen bekwaam. Te bevragen bij Ate P. van der Werff, scheepstimmerbaas bij de kalkfabriek te Drachten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Aan de werf van De Jong te Oldeboorn wordt gevraagd een scheepstimmerknecht, met kleine scheepsbouw goed bekend, voor vast werk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best Roefscheepje, groot 15 ton, met zeil en treil. Te bevragen bij den eigenaar S.W. van der Berg te Tietjerk.


Datum: 08 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 januari. Voor rekening van de Nederlandse Scheepvaartmaatschappij alhier, is aan de heren Jan F. Meursing alhier en Rijkee & Co te Katendrecht, ieder de bouw opgedragen van een stalen barkschip van 2100 ton laadvermogen en aan de heren Jan Smit Czn. te Alblasserdam en Huijgens & Van Gelder alhier, ieder van een stalen barkschip van 2600 ton laadvermogen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 4 januari. Het schip ELIZABETH WIEMANN, kapt. Zoutman (opm: 2m-sch ELISABETH WIEMANN, kapt. H.R. Zoutman), alhier aangekomen van Skutskar is door het ijs lek geworden en vol water gelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Workum, 5 januari. Alhier is bij de reders het bericht ontvangen, dat de palingschuit VROUW MARIA, schipper W. van der Maat, van hier op reis naar Londen, op de Theems is aangevaren door ene grote stoomboot. Hoewel geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren, is de schade van de palingschuit nogal aanzienlijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Koudum, 6 januari. Gedurende het afgelopen jaar zijn uit deze gemeente naar Zuid Amerika (Argentinië) vertrokken 100 personen en naar Noord Amerika 36 personen, allen met het doel om lotsverbetering te verkrijgen. Een gezin van hier, man, vrouw en 2 kinderen, dat onlangs met het stoomschip LEERDAM naar de Argentijnse republiek wilde vertrekken, is ontbloot van alles in hare oude woonplaats teruggekeerd, terwijl bovendien nog op dit ogenblik de toestand van de vrouw hoogst bedenkelijk is. Wie helpt dit gezin?


Datum: 09 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 18 november. Het Nederlandse schip THORBECKE VI, de 15e dezer van Menado alhier aangekomen met pl.m. 16.000 pikol gouvernements-koffie, zal alhier nog enige honderden pikols ter opvulling innemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 8 januari. Op de werf van de scheepsbouwmeester J. Meijer is thans de kiel gelegd van het ijzeren Rijnschip GERHARDT ENGELS & CIE. II, dat gebouwd wordt voor rekening van de leden van de firma Engels te Wickrath en 50 last zal meten.


Datum: 10 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren werd de proeftocht gehouden van het te Fijenoord voor de Koninklijke West-Indische maildienst nieuw gebouwde stoomschip PRINS WILLEM III. Begunstigd door het heerlijke weder kwam het stoomschip te 2 uur 10 minuten in zee en werd volle kracht aangezet, hetgeen zonder ook de minste stoornis werd behouden, tot men te 4 uur 40 minuten de haven van IJmuiden had bereikt. Met 1208 Indicateur p.k werd de gecontracteerde snelheid van 13 mijl ruim behaald. Door de aanwezige directeur van de Koninklijke West-Indische Maildienst werd de grootste tevredenheid betuigd over de wijze waarop dit contract door de Nederlandsche Stoombootmaatschappij werd uitgevoerd. Het stoomschip vertrekt de 16e dezer onder commando van de heer H. Sluiter naar West-Indië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Singapore, 6 januari. De stoomschepen SPANIEL en BENMORE zijn bij Borneo verongelukt. Volk en passagiers zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 9 januari. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip, genaamd MARIA, groot plus minus 236 last, voor rekening van de heer Joh. Matthias Dahlen, van Lorch aan de Rijn en de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot plus minus 250 last, eveneens voor Duitse rekening (opm: HEINRICH, H. Weiss, Lobith).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 januari. Volgens uit Londen ontvangen telegram, zal de verkoop van het afgekeurde schip ORTELIUS den 30sten januari plaats hebben.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een in beste staat zijnd Tjalkscheepje, groot 33 ton, met staand en lopend want, zeil, Drentse fok, 2 stagfokken, 2 kluiffokken, ankers, kettingen enz.; alles in besten staat. Te bevragen bij H. Velzen te Woudsend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een in goede staat zijnde complete stoomboot te koop. Te bevragen bij A.W. Sekkel, Hoogezand.


Datum: 11 januari 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 9 januari. Volgens particulier bericht arriveerde het fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, de 30e november te Batavia van Newcastle, met een door zware ziekte en vele doden onder de equipage zeer vertraagde reis, van 136 dagen. Het schip vertrok van Newcastle naar Batavia met eene equipage, bestaande uit zeven Europeanen en 22 Javanen; van af de Kaap is de Javaansche bemanning voortdurend bijna buiten staat geweest om dienst te doen. 9 Javanen zijn overleden en de overige zijn op het laatst der reis voortdurend ziek geweest, zodat bij aankomst te Batavia nog acht hunner naar het hospitaal overgebracht werden. De Europese equipage is welvarend.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoop van een schip. Op donderdag de 30e januari 1890, des morgens ten 10 ure, zullen ondergetekenden in hun venduelokaal verkopen het welbezeild, gekoperd en gedeeltelijk kopervast barkschip, genaamd ORTELIUS, volgens Nederlandse meetbrief groot 1802 m3 of 636 registertonnen, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. J.L. Jansonius, en zulks met inbegrip van al deszelfs rondhouten (twee ijzeren masten) staand want, lopend touwwerk, ankers, kettingen, trossen, zeilen (een compleet stel), twee boten en andere scheepsbehoeften, waarvan de inventaris ter inzage ligt ten kantore te Batavia der Scheepagentuur voorheen J. Daendels & Co. Het schip ligt ter rede van Batavia, en is aldaar voor belanghebbenden te bezichtigen. Informatiën bij de kapitein aan boord en bij de scheepsagentuur voornoemd.
Voorts zullen op deze vendutie nog worden verkocht enige zeilen, trossen, blokken, nieuw touwwerk, provisiën, een chronometer, een sloep met riemen, enz. enz, daags te voren te bezichtigen in ons venduelokaal.
John Pryce & Co.


Datum: 12 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN wordt aan de Rijkswerf voorzien van nieuwe stoomketels en zal, naar men verneemt, in de tweede helft van dit jaar naar West-Indië vertrekken, ten einde Zr.Ms. FRISO te Curaçao af te lossen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

De Noorse bark J.P. BERG, kapt. Bentsen, van Brudswich (opm: Brunswick?) naar Antwerpen, is in de Wielingen bij plotseling opkomende mist, in aanvaring geweest met de Nederlandse afhaalkotter No. 5, schipper Streefkerk. Laatstgenoemd vaartuig bekwam hierdoor belangrijke schade aan schip en tuig en is naar Vlissingen moeten komen om te worden gerepareerd.


Datum: 13 januari 1890


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Soerabaia, 8 januari. Het barkschip FRANÇOIS, dat voor enige maanden van Australië met steenkolen te Batavia kwam, moest, omdat het op de reis gestoten had, nagezien worden in het dok te Soerabaia. Om nu de kosten voor ballast te vermijden, nam het schip te Batavia een lading rijst in voor Soerabaia.Na gelost te hebben in het droogdok komende, beslisten de experts, dat het schip niet meer zeewaardig was, voor het de nodige reparaties had ondergaan. Daar die reparaties te hoog waren, werd het schip naar Singapore gezonden om daar te repareren, doch de kosten waren aldaar niets minder. Het schip werd daarom verkocht. Koper was de Chinees Hing Tjai, die het naar Soerabaia liet komen om het te gebruiken voor het zouttransport. Om nu de kosten van die reparatie zo min mogelijk te doen zijn, werd het schip op de bank gehaald om het daar te kalefateren en van buiten schoon te maken, waardoor het verblijf in het dok korter zou worden. Ook al om op Chinese wijze goedkoop te werken, had men nagelaten het schip, dat op de zijde lag, voldoende te stutten, zodat het schip met de harde wind van gisterenmiddag (opm: 7 januari) geheel omsloeg, en onze baba (opm: in Indonesië geboren Chinees van gegoede stand) nu nog meer kosten heeft dan het gehele schip waard is, want een oude onzeewaardige kast zal het altijd blijven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Bekwame scheepstimmerlieden worden gevraagd door E. van Goor, Kampen. Loon 12 ct. per uur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een best Schuitje te koop, groot 20 ton, met volledige inventaris. Te bevragen bij T. van der Meer te Oostermeer.


Datum: 14 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 12 januari. Van de hier aangespoelde lading harst, afkomstig van het Noorse barkschip ELVERHÖL, zijn gisteren twee tjalkschepen beladen en naar Amsterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de Lek, 13 januari. Heden werd op de werf van de heren J. en K. Smit alhier de kiel gelegd voor een stalen barkschip, ruim 1300 registertonnen en met een laadvermogen van ongeveer 2100 ton. Het zal gebouwd worden voor rekening van een rederij onder boekhouderschap van de heer P. van der Hoog alhier en zal genaamd worden MARTINA JOHANNA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 11 januari. Jongstleden zaterdag werd van de werf van de Gebr. G. en H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot circa 220 last, gebouwd voor rekening van de heer J. Janssen van Oosterhout bij Nijmegen en werd de kiel gelegd voor een stalen lichter, groot circa 150 last, voor de firma J.H. Ewald & Co. te Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Barkschip. Uit de hand te koop het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip CORNELIS, gebouwd in 1862, groot 293 reg. tonnen, goede inventaris, laatst geclassificeerd bij Veritas 5/6 A 1.1.
Adres de cargadoors Van Noorden & Co, Rotterdam.


Datum: 15 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 januari. Wegens het aanhoudend stormachtige weder kon gedurende de laatste dagen van de lading katoen uit het Engelse stoomschip NEWNHAM niets worden geborgen. Het schip is ongeveer een scheepslengte naar de droogte verdreven en 4 streken gedraaid, waardoor de positie voor de werkzaamheden gunstiger is geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 13 januari. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten het voor rekening van de heer Mathias Stinnes te Mülheim am Ruhr gebouwde stalen Rijnschip, groot 600 lasten. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot 450 lasten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Voorlopige aankondiging. Op nader te bepalen tijd zal publiek worden verkocht het goed onderhouden kopervast en gekoperd Nederlands barkschip, genaamd: GEORGE, bevaren geweest door wijlen kapt. J.W. Nieuwenhuis, thans kapt. J. Homan, groot 769 reg. ton, geclasseerd bij Veritas 5.6.1.1. tot 1892. Het schip is thans zeilende van Pensacola naar Delfzijl.
Informaties zijn te bekomen bij de firma Wijnne en Barends, scheepsmakelaars te Delfzijl. (opm: deze verkoop zal met zekerheid niet zijn doorgegaan wegens vergaan van het schip, zie PGC 170290 e.v.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop aangeboden een best, wel onderhouden Tjalkschip, 9 jaar oud, groot 31 ton, met volledige inventaris, tevens genegen een kleiner er tegen in te ruilen. Te bevragen en te bezichtigen bij Ruurd L. van der Meer, schipper te Heeg.


Datum: 16 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 15 januari. Heden passeerde alhier het Belgische stoomschip PENNLAND, van New York naar Antwerpen met aan boord de equipage van de Engelse brik PRINCE ALFRED, kapt. Witby, van Guernsey naar Londen, geladen met steen, welk schip hedenochtend tijdens dikke mist op de hoogte van Dungeness door de PENNLAND werd aangevaren en in 11 vadem water gezonken is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 januari. Het stoomschip CAMPHUIJS, hier nieuw gebouwd voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, naar Rotterdam vertrokken en daar aangekomen om de machine te zetten, werd daarheen gesleept en komt na afloop van proefstomen weder hier terug om afgetimmerd te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 24 december. Het barkschip MARIE EN JULIE, kapt. J.H. Blankert, van Mozambique naar Falmouth, liep hier de 22e december lek binnen. Het schip heeft kort na het vertrek van de laadplaats op de bar (opm: ondiepte voor de riviermonding) gestoten en bevond men dat het toen een duim water per uur maakte. Er werden zes man aangenomen om te pompen en vertrok men naar zee, doch dewijl de lekkage belangrijk toenam, was men genoodzaakt om te Kaapstad binnen te lopen om te repareren. Het schip maakt 4 duim water per uur.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een snelzeilend Veerschip, groot 13 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij den eigenaar J.A. Koch te Terhorne.


Datum: 17 januari 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Volgens telegram uit Londen, had het de 13e dezer van Amsterdam te New-York aangekomen stoomschip P. CALAND schade aan dek.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 januari. Gisteren had op de rede alhier met gunstig gevolg de officiële proeftocht plaats met het schroefstoomschip RAAF, dat op de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier voor rekening van het Departement van Koloniën is gebouwd en bestemd is voor de dienst van de Gouvernements-Marine in Oost-Indië. De uitslag van deze tocht was als volgt: maximum vaart 10,99 mijl, gemiddelde vaart gedurende vijf uur volle kracht stomen, 10.607 mijl, maximum indicateur paardekrachten 454, bij 132 omwentelingen in de minuut. De gecontracteerde snelheid was 10½ mijl.
Het schip, dat een lengte heeft van 40 meter, bij een breedte van 7,95 m. en een diepgang van 2,65 m, is van composite bouw en de gehele betimmering van teakhout.
De machine, mede in de werkplaatsen van de Maatschappij De Schelde vervaardigd, is van het triple compound systeem, zijnde de RAAF het eerste schip voor de Gouvernements-Marine in Nederlands Indië, dat met een machine van dat systeem is voorzien. De afmetingen van de cilinders zijn 14 x 21 x 35 Eng. duim, de slaglengte is 21 Eng. duim.
De proeftocht geschiedde onder leiding van de inspecteur van stoomvaartdienst de luitenant ter zee 1e klasse J.H. Beuker Andreae, de ingenieur 2e klasse F.P. Koning en de officier-machinist 1e klasse A. Jongkees. Het schip wordt nu verder gereed gemaakt en alhier geheel uitgerust, om in de maand februari zijn bestemming op te volgen.


Datum: 18 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. kanonneerboot VOS, verwapend (opm: van ander geschut voorzien) op ’s Rijks werf te Amsterdam, zal weldra weder in dienst worden gesteld ter vervanging van de tijdelijk te Vlissingen gestationneerde kanonneerboot GEEP, welke tijdelijk buiten dienst zal worden gesteld. De GEEP wordt te Amsterdam verwacht, alwaar de gehele bemanning op de VOS zal overgaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 januari. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip EMMANUEL vermoedelijk zwaar lek te Montevideo binnengelopen.


Datum: 19 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 januari. Partijen zijn het gisteren eens geworden over het bergloon, uit te keren voor het opvissen der hier aangebrachte balen katoen, afkomstig uit het gestrande Engelse stoomschip NEWNHAM. De bergers zullen een loon van NLG 25 per baal ontvangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 18 januari. Te Katendrecht werd heden van de werf der heren Rijkee & Co. te water gelaten het van staal gebouwde barkschip JOHANNA, groot plm. 1150 registerton, gebouwd voor rekening van de reder J. Vroege te Alblasserdam,


Datum: 21 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 18 januari. Gisteren zijn er uit het gezonken wrak van de Duitse bark URSULA 28 balen rijst opgehaald. Het achterschip zit in 14 voet water, zodat het duikervaartuig er op kan liggen en de kans op berging veel verbeterd is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ostende, 18 januari. Het Griekse barkschip AUSTRIA, van Tromsö, is in de nabijheid van de Noordhinder door een onbekend stoomschip aangevaren en gezonken. De equipage is door een Frans vissersvaartuig gered.


Datum: 22 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ter vervanging van de Torpedoboot III zal op de Rijkswerf te Amsterdam een nieuwe torpedoboot klein model gebouwd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 21 januari. Aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk alhier, werd heden met gunstig gevolg te water gelaten een stalen aakschip, genaamd SCHELDE EN RHEIN, groot 150 last voor rekening van de heer F. Bal te Antwerpen. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnzeilschip, groot 130 last, voor rekening van de heer T. Joosten, te Ubbergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Het Italiaanse stoomschip MARIA THERESA, te huis behorende te Genua, werd de 19e dezer door het stoomschip CERES te Livorno binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 januari. Heden zijn de laatste vaten harst, afkomstig van de aangedreven lading van het verongelukte schip ELVERHÖL in tjalken verscheept naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 19 januari. De gisteren alhier binnengekomen bark NEERLANDS VLAG, kapt. D.J. Brouwer, van Sunderland naar Rio Janeiro bestemd, heeft, ter rede ankerende, ketting en ankerstok gebroken, waardoor het schip in de haven moest worden gesleept. Reeds terstond na het vertrek van Sunderland was de bemanning, voor het merendeel uit Engelsen bestaande, tegen de bevelen van den kapitein in verzet gekomen en had geweigerd dienst te doen, zodat de gezagvoerder genoodzaakt was een veilige haven aan te doen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 18 januari. Het stoomschip REMBRANDT, naar Amsterdam bestemd, is weder teruggekeerd wegens een gebrek aan de schroef.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. Het Nederlandse schip EMMANUEL, kapt. Pijl (3m-fregat EMMANUEL, kapt. J. Pijl), dat lek te Montevideo is binnengelopen, is door experts onderzocht en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. Het schip (opm: bark) DINA, kapt. H.B. Kruize, de 28e december van Cardiff naar Dakar vertrokken, is heden lek te Falmouth binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 19 januari. Het Nederlandse stoomschip MARS is gisteren in aanvaring geweest met de ijsbreker SWINEMŰNDE, waardoor aan stuurboord een plaat boven water werd ingedrukt en de verschansing en railing beschadigd werden.


Datum: 23 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens telegram uit Batavia zit het stoomschip GIANG ANN op de Duizend-Eilanden aan de grond. Men is bezig de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Whitstable, 21 januari. De bergingssteamer JOHN DIXON van de heren Alfred Gann & Co. is hedenmorgen naar het wrak van het door aanvaring met het Nederlandse stoomschip LEERDAM in de Noordzee gezonken stoomschip GAW QUAN SIA vertrokken met het doel de lading te bergen.


Datum: 24 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 januari. Op de scheepstimmerwerf van de heren Bonn & Mees alhier wordt druk gewerkt aan het gereed maken van de helling, waarop het stoomschip LEERDAM voor de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij moet gebouwd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 23 januari. Heden is tussen Huisduinen en Callantsoog een gedeelte van een scheepsdek, benevens enige dekdelen, aangespoeld. Wijl aan sommige delen katoen werd gevonden, vermoedt men, dat een en ander van het gestrande stoomschip NEWNHAM afkomstig is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 januari. Volgens van de reder ontvangen bericht arriveerde het fregatschip NELLY EN HELENA, kapt. W.C. Gnodde, voor de 28e december te Bantam, om daar gedeeltelijk beladen te worden naar Dordrecht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 20 januari. Het schip (opm: bark) DINA, kapt. H.B. Kruize, lek te Falmouth binnen, heeft stengen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 januari. Volgens telegram uit Londen arriveerde de 21e januari het Nederlandse schip DELIANE, kapt. Von Lindern, in ballast naar Port Townsend bestemd, lek en met verstopte pompen te San Francisco.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 21 januari. j.l. zaterdag is, wegens muiterij onder de equipage, hier als bijlegger binnengekomen het te Schiedam thuisbehorende barkschip NEERLANDS VLAG, kapt. D.J. Brouwer, van Sunderland naar Rio Janeiro bestemd. De opvarenden, voor het merendeel uit Noren en Zweden bestaande, kwamen bijna onmiddelijk na het vertrek uit Engeland tegen de bevelen van den kapitein in verzet, waren ontevreden over de Hollandse scheepskost en weigerden kort en bondig te werken. Met uitzondering van twee hunner, die op de uitkijk werden geplaatst, brachten zij de gansche dag in de kooi door. Alle werkzaamheden moesten dus door de kapitein, de beide stuurlieden (Nederlanders), de timmerman en de hofmeester, welke beide laatsten zich niet bij het complot hadden aangesloten, worden verricht; een zware taak voor vijf mannen, die zij dan ook niet lang konden volhouden. Afgemat en ten einde raad deelde kapt. Brouwer de werkstakers tenslotte mede, dat hij, indien zij bleven weigeren hun plicht te doen, genoodzaakt zou zijn het schip op strand te zetten, om te voorkomen dat het in volle zee te gronde ging. Deze bedreiging maakte indruk en bewerkte dat enkelen de hand aan de arbeid sloegen. Zo werd weinige uren later het Tesselsche zeegat bereikt en naar hier afgehouden. Ter rede ten anker komende, braken ketting en ankerstok, waarom het schip in de haven moest worden gesleept. De tien werkstakenden beproefden gisteren te deserteren. Negen hunner werden echter spoedig door de politie opgevangen en achter slot en grendel gebracht; nummer tien wist te ontsnappen en is nog niet opgespoord.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Ene Scheepstimmerknecht, met kleine scheepsbouw bekend, kan terstond geplaatst worden bij A.S. de Jong, scheepsbouwmeester te IJlst.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een Roefschip, groot 23 ton, alles in de beste orde en complete inventaris, (ook te ruilen tegen een kleiner). Te bevragen bij den schipper T. van der Made te Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden Koopmansscheepje, groot 7 ton, met zeil en treil, zeer geschikt voor een handelsman. Te bevragen bij Drijver, scheepstimmerman, Schilkampen bij Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een zeer best en sterk in aanbouw zijnd Schip, lang 14,20 meter (50 voet), wijd 3,408 meter (12 voet) en diep 1,846 meter (4¼ voet) met wijde warings, benevens een ijzeren mond van een bakkersoven, bij T.A. van der Werff te Warga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop aangeboden een knap Snikscheepje, groot 9 ton, voor NLG 160. Te bevragen, onder het motto Snikschip, bij Simon Brandenburgh te Workum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best onderhouden Roefschuitje, groot 16 ton. Te bevragen bij W. Seinstra te Veenwoudsterwal.


Datum: 25 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 23 januari. De Nederlandse tjalk WILHELMINA MAGNETA, geladen met mais en bestemd naar Hörde (Duitsland) is in de nabijheid van deze stad (opm: Antwerpen) tijdens een hevige storm op de Schelde gezonken. De schipper, Jan Schroedt, werd met zijn vrouw en drie kinderen gered door de sleepboot RAPIDE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 18 januari. De gezagvoerder van het Nederlandse schip EMMANUEL (fregat EMMANUEL, kapt. J. Pijl), van Rotterdam naar Salina Cruz (Westkust van Mexico), alhier lek binnen, wacht op orders van de rederij. Er wordt aanbevolen de lading met een ander schip naar de destinatie te brengen.


Datum: 26 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 januari. Het stoomschip AMSTELSTROOM zit op de Thames aan de grond.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 januari. Het Engelse stoomschip BENBRACK, hier in 1888 gestrand, zit 20 voet diep in het zand. Eerlang worden werklieden uit Engeland verwacht, die het schip zullen slopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 januari. Het Nederlandse schip DINA (opm: bark DINA, kapt. H.B. Kruize), lek alhier binnen, moet gedeeltelijk lossen om te repareren. Het heeft de 17e dezer op 49º NB en 10º WL een hevige storm doorstaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het bij de Duizend-Eilanden gestrande stoomschip GIANG ANN is zonder assistentie en schijnbaar zonder schade vlot gekomen.


Datum: 27 januari 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, te Bordeaux liggende, heeft schade aan de machine.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 januari. Het stoomschip ARY SCHEFFER is door de hevige storm gisteren avond niet in zee kunnen blijven en in Havre teruggekeerd. Het heeft stoom op, om bij bedaarder weer weder zee te kiezen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 januari. Het Nederlandse schip CLARA (opm: de bark CLARA, kapt. P. Albrand), zal over 8 dagen de lading van het afgekeurde Nederlandse schip ORTELIUS (opm: fregat ORTELIUS, kapt. J.L. Jansonius) hebben ingenomen. Slecht weder veroorzaakte oponthoud.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd 2 scheepstimmerlieden, bij voorkeur ongehuwd, om dadelijk in dienst te treden, bij M. van der Werf, Bergumerdam.


Datum: 28 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 25 januari. Alhier werd bij de Salvage Association het volgende telegram ontvangen uit Montevideo: “24 januari. Kapt. J. Pijl, gezagvoerder van het schip EMMANUEL, heeft van de reders order ontvangen om te lossen. We bevelen u aan om met de reders een schikking aan te gaan en de lading met een ander schip naar de bestemming te vervoeren. Wij vrezen dat de kosten der reparatie de waarde van het schip zullen overtreffen. Het schip is zeer lek. Er wordt niet meer gelost en wij wachten uw orders af”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 januari. Het van de Duizend-Eilanden afgekomen stoomschip GIANG ANN gaat naar Singapore om daar te dokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Genua, 20 januari. Het stoomschip MARIA TERESA, van Palermo naar Genua, werd te Livorno met gebroken as binnengesleept door het Nederlandse stoomschip CERES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 26 januari. Volgens rapport van de kustwacht te Kijkduin is hedenmiddag omstreeks 4 uur op de Amerikaanse Bol een groot schip gestrand. Toen de sleepboot HERCULES met de reddingboot op de plaats des onheils aankwam, was er echter niets meer van het schip te ontdekken, zodat het vermoedelijk met man en muis is vergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 januari. De schoenerbrik CARL EN LOUISE, van Aruba, is zaterdag bij de Jullane Rocks, bij North Berwick (Firth of Forth) gestrand en zal dadelijk wrak zijn. De equipage werd gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 28 december. Het schip THORBECKE V, kapt. E.J. Karst, is de 28e november 1889 te Menado Factory-koffie ladende, van de ankers geslagen, gestrand en totaal wrak geworden. De gezagvoerder en de equipage werden gered. Het wrak en de inventaris werden te Menado op publieke veiling voor NLG 3830 verkocht en de lading, bestaande uit 4624 picols Factory- en 1169 picols particuliere koffie, benevens 506 picols rotting voor NLG 50.365.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 23 januari. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van hier naar Amsterdam, uit zee teruggekomen, is op de sleephelling gehaald om een geheel nieuwe schroef aan te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 26 januari. Bij Calantsoog is een viermastschip gestrand. De sleepboot HERCULES vertrekt ter assistentie.
Opm: zie ook LC 290190 en NRC 300190. Dit schip blijkt later de Engelse ROHILLA, kapt. W. Sunter te zijn. Zie NRC 090290 [2x])

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 januari. Alhier is het lichtschip RUYTINGEN van zijn ankers geslagen, doch is met assistentie van een kotter de Roompot opgevaren en in het Veersche Gat geankerd. Verzocht om assistentie van een sleepboot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 25 januari. Het Nederlandse driemast schoenerschip LOUISE, kapt. J. Treu, de 27e december van Swansea naar Petit Goave (Haiti) vertrokken, is de 11e januari op 48º 46’ NB en 08º WL verlaten. Het volk is gered en te Plymouth aangebracht.
(Opm: zie ook PGC 290190. De 29-jarige houten driemastschoener LOUISE, onderscheidingssein PJKB, 332 tonnen inhoud, eigendom van de firma Prins & Co. te Schiedam, kapt. de te Windau wonende J. Treu, is op de reis van Swansea naar Haïti met een lading kolen op 11 januari 1890, des voormiddags te 5 ure, in positie 48º46’NB en 08ºWL lek gesprongen en gezonken. Schip en lading waren niet verzekerd (!) De bemanning is opgenomen door het Noorse stoomschip STRUAN, dat de opvarenden te Plymouth aan wal bracht.” Bron: “Staat aanwijzende de strandingen, schipbreuken en andere ongevallen, overkomen aan Nederlandsche schepen buiten de kusten van het Koninkrijk gedurende het jaar 1890”,


Datum: 29 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 januari. Het stoomschip VESTA, van Cuxhaven naar Amsterdam vertrokken, is heden aldaar uit zee teruggekeerd wegens gebrek aan kolen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 januari. De sleepboot HERCULES is heden naar zee gestoomd ter assistentie van eventueel in hulpeloze toestand verkerende schepen, en tot heden nog niet teruggekeerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 28 januari. De stoomschepen IRENE MORRIS, van Algiers, en BUSY BEE, van Newcastle, zijn gisterenavond ten 8.30 uur bij deze stad op de Schelde met elkander in aanvaring geweest, waardoor de IRENE MORRIS bij Austruweel op strand moest worden gezet om zinken te voorkomen. De BUSY BEE leed weinig schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 26 januari. Volgens alhier ontvangen telegram, is het schip ORION, kapitein Veldhuis (opm: bark ORION, kapt. H. Veldhuis), van Drammen naar Rio Janeiro, te Falmouth lek en met verlies van deklast binnengeloopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 januari. Het schip (opm: houten bark) GUIANA, kapt. S.J. Gerdes, van Fernambuck naar Mossoró (Brazilië), is op de baar van Mossoró (opm: 04 56 Z 37 09 W) gestrand. Het volk is gered.
(opm: de houten bark GUIANA, onderscheidingssein NVHL, oud 24 jaren, strandt op 22 januari 1890 tussen 5 en 7 ure des voormiddags op de baar van Mossoro. Bron: “Staat aanwijzende de strandingen, schipbreuken en andere ongevallen, overkomen aan Nederlandsche schepen buiten de kusten van het Koninkrijk gedurende het jaar 1890”

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Plymouth, 25 januari. Het Noorse schip STRUAN, kapt. Skogland, van Liverpool naar Iquique, arriveerde hier met verlies van zeilen, gespleten roer en lek in het bovenschip. De tweede stuurman en drie man werden door een stortzee verwond. De gezagvoerder rapporteert, dat de 11e januari, op 48º NB en 08º WL, door een zijner boten tijdens hoge zee en stormweder de equipage werd gered van het Nederlandse driemast schoenerschip LOUISE, de 27e december van Swansea met een lading kolen naar Petit Goave (Haiti) vertrokken, dat drie voet water in het ruim had en waarvan de boten waren stukgeslagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Door de firma Blohm en Voss te Hamburg worden direct gevraagd: Scheepsbouwers in de houtbouw bekwaam, tegen een loon van 45 pfennig (27 ct.) per uur, benevens vrije overtocht. Werkuren 10 uur per dag. Overuren en zondagsuren 70 pfennig (42 ct.) per uur. Zij, die hierop reflecteren, worden verzocht per briefkaart naam en woonplaats op te geven aan R. Schaap, Oosterweg, hoek Warmoesstraat, Groningen, alwaar verdere inlichtingen te bekomen zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Leeuwarden, 28 januari. Men meldt uit Callantsoog van 26 januari: Heden nacht te ongeveer twee ure geraakte op het strand het ijzeren 2500 tons viermast schip LOCH MOIDART, van Glasgow, komende van Pisaguai in Chili en bestemd naar Hamburg, geladen met salpeter.
De vloed, de storm, de vreselijke hoge zeeën en de branding maakten het de bemanning der reddingboten van Callantsoog en Petten onmogelijk den tocht naar het schip te wagen, hoe hartverscheurend ook de opvarenden in het want om hulp schreeuwden.
Ook de stoomboot HERCULES, van Nieuwediep, welke spoedig op de plaats des onheils was, kon niets tot redding aanwenden. De vuurpijlen, die werden afgeschoten, misten allen hun doel. Slechts één kwam over het schip, doch ongelukkig was juist van deze ene de lijn gebroken. De pijlen van het station Petten werden toen gerekwireerd, doch juist voor deze ter bestemde plaatse waren, sloeg het schip uit elkander, en vond de bemanning, 30 personen in getal, haren dood in de golven. Slechts twee van de equipage zijn door eigen boot behouden. Vijf personen hadden zich daarin gewaagd, doch al spoedig sloeg zij om, zodat slechts twee het leven redden, een jongen van omstreeks 17 jaar en een bejaarde zeeman.
Dat de zee te slecht was om den tocht met de reddingboot te wagen, werd algemeen door de toegestroomde kustbewoners van Petten tot Helder erkend, doch dat alle vuurpijlen haar doel misten, bracht grote teleurstelling en algemene verslagenheid teweeg.
(opm. zie ook LC 100290)

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Door de Koninklijke Stijfselfabriek te Roosendaal is ongeveer een miljoen kilo beschadigde rijst gekocht, afkomstig uit de gezonken THORBECKE VII. Ruim 60 arbeiders zijn thans voortdurend bezig de natte rijst om te werken en verdienen daarmee een gulden daags. Voor de fabriek zelf zit er een niet onaardige winst op, daar de rijst, die haar slechts 1 cent per kilo inkoop kost, voor het fabriceren van de beste stijfsel geschikt is.


Datum: 30 januari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. Omstreeks 4 uur in de morgen van de 26e januari strandde in de onmiddellijke nabijheid van Callantsoog het Engelse viermastschip LOCH MOIDART, kapt. Andrew, met salpeter van Pisagua naar Hamburg bestemd. Aan boord van het zwaar werkende schip begreep men spoedig, dat de toestand hoogst gevaarlijk was en trachtte men het strand te bereiken. Een der sloepen werd daartoe door de schipbreukelingen te water gebracht, waarin vijf hunner plaats namen. Nauwelijks had dit onzeewaardige vaartuigje echter het schip verlaten of het sloeg in de branding om en drie der mannen vonden daarbij hun graf in de golven. Slechts aan twee der matrozen mocht het met onbeschrijflijke inspanning gelukken zwemmende aan het strand te komen. De sloep werd weinige ogenblikken later versplinterd aan de wal geworpen.
De sleepboot HERCULES vertrok van hier om te trachten assistentie te verlenen, doch deze moest zich op eerbiedigen afstand van het schip verwijderd houden en keerde spoedig in de haven terug, om zich ten dienste van de reddingsboot te stellen. Langs telefonische weg werd nu door de plaatselijke commissie der Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij alhier, aan die te Callantsoog aangeboden de reddingsboot van hier uit ter hulp te zenden, welk aanbod echter werd afgeslagen. Het vuurpijltoestel werd aan het strand opgesteld en getracht, om daarmede de gemeenschap met het schip tot stand te brengen. Hierin mocht men echter niet slagen, daar alle afgeschoten lijnen op grote afstand van het schip neerkwamen en dus geen doel troffen. Door de hooggaande zeeën daartoe genoodzaakt, vluchtten alle nog aan boord zijnde schepelingen - 27 in getal - in de masten, om daar de hulp af te wachten, die niet komen zou. In vertwijfeling wierpen zich vier der ongelukkigen geheel ontkleed van de ra in zee, om te beproeven zich zwemmende te redden. Geen hunner mocht daarin echter slagen; allen werden terstond door de kokende branding verzwolgen. Ook de 23 overgeblevenen zouden niet lang meer hebben te lijden. Het kolossale, geheel van ijzer gebouwde schip was niet tegen den onafgebroken strijd tegen wind en golven opgewassen; omstreeks 1 uur ‘s namiddags werd het midscheeps gebroken. Achtereenvolgens ontstonden grotere en kleinere breuken, en de masten, ook van ijzer, vielen overboord, alle schepelingen met zich voerende, waarvan geen enkele levend het strand bereikte. Op nog geen 150 meter afstand van den wal verloren allen het leven, zonder dat tot behoud daarvan iets kon worden beproefd! Weinige ogenblikken later werden twee lijken op het strand geworpen, van de hofmeester en van een leerling der zeevaartschool, die als zodanig de reis met het schip medemaakte. Van het schip zelf was spoedig geen splinter meer te ontdekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 januari. Door de kustwacht van Kijkduin werd gerapporteerd, dat een schip met volle zeilen uit zee kwam stormen, dat, zo het niet van koers veranderde,
onvermijdelijk in de gronden moest stranden. Geen half uur daarna – het was toen vier uur namiddags – zat het onbekende vaartuig op den Amerikaansche Bol aan de grond. In weerwil van het hevige stormweer werd hier terstond de reddingsboot gereed gemaakt en bemand door C. Bot, als schipper, en J. Minnebos, J. Bijl, S. Minnebos, J. Mens, K. Bijl, P. ‘t Hart, Jb. Snijders, R. Spits, C. Lastdrager en E. Stegers, als roeiers, om half vijf door de HERCULES naar de strandingsplaats gesleept. Het was een moeilijken tocht, die de moedige mannen hadden te volbrengen; herhaaldelijk werd de boot door de hooglopende zeeën overvallen, maar schipper Bot wist telkens door flink uitgevoerde manoeuvres het dreigende gevaar van omslaan af te wenden. Op de plaats des onheils aangekomen, was reeds geen spoor meer van het gestrande schip te ontdekken. Ofschoon het niet tot de onmogelijkheden behoort dat het over de gronden heengeslagen en behouden gebleven is, acht men het meer waarschijnlijk dat het terstond verbrijzelde en met man en muis verongelukte voor het door de redders kon worden bereikt.
Van de 29stn. Het onbekende schip, dat j.l. zondag in de Zuidergronden verongelukte, is gebleken een grote ijzeren bark te zijn geweest, die thans op de Amerikaansche Bol, op vier vadem water gezonken ligt. Bij laag water waren heden ra’s en stengen en een gedeelte van het achterschip zichtbaar. Wegens de onstuimige zee kon men geen onderzoek naar den naam van het schip instellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 29 januari. Het stoomschip IRENE MORRIS, dat na de aanvaring met het stoomschip BUSY BEE bij Austruweel op strand werd gezet, heeft de lekkage tijdelijk voorzien en is in het dok gekomen om te lossen. De gehele voorsteven is verbrijzeld en de boegplaten zijn gebroken. Ook de lading is zwaar beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 27 januari. Van het gisteren in de Zuidergronden gestrande schip is ook heden niets ontdekt. De sleepboot HERCULES is ter onderzoek naar zee gestoomd, doch zonder resultaat teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 25 januari. Het Nederlandse stoomschip MARS is naar de werf Vulcan vertrokken om de geleden schade te herstellen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 8 januari. De bark MARIE EN JULIE, kapt. J.H. Blankert, is door een duiker onderzocht. Deze rapporteert dat een deel der kiel is afgebroken en vier platen gescheurd en verbogen zijn. De lading wordt gelost en gaat het schip in het droge dok om onderzocht te worden en te repareeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 25 januari. Het Nederlandse schip (opm: 3m-sch) LOUISE had 3 voet water in het ruim en stukgeslagen boten, toen het door de equipage werd verlaten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 29 januari. Men meldt uit Elburg: Het vaartuig, dat tijdens de storm in den nacht van zondag op maandag op ongeveer twee uur afstand te W.N.W. van deze plaats in de Zuiderzee zonk, is het beurtschip van Groningen op Amsterdam, van den schipper H. Korporaal. De bemanning, bestaande uit genoemde schipper, een knecht en een 12 jarig knaapje, dat zich voor plezier aan boord bevond, brachten op ene plank in den mast een bange nacht door. De knecht, vermoedelijk Tjeerd de Boer, is daarvan in den vroege morgen afgeraakt en vond zijn dood in de golven, doch de schipper en het knaapje, genaamd G. van der Haak, zijn, zodra zij werden ontdekt, door Jacob Visscher, van hier, met diens visschuit van het al dieper zinkende vaartuig afgehaald en in betrekkelijke goede welstand te dezer plaatse aangebracht. Het vaartuig, met verschillende goederen beladen, is, behalve de tuigage, bij een maatschappij te Wildervank verzekerd.


Datum: 31 januari 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 28 januari. Het schip ALBATROS, kapt. R. Koudenburg (opm: bark ALBATROS, kapt. R. Koudenberg), van Newcastle met cement naar Bahia bestemd, is hier zwaar lek binnen gelopen en zal naar Amsterdam opvaren om te worden nagezien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kopenhagen, 27 januari. Het hier in de haven liggend barkschip DEODATA, groot 342 reg. tons, toebehorende aan de kapitein Th. Arnesen, is verkocht aan de heer N.J. Huisman te Delfzijl, voor 16.000 kronen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 30 januari. Gisteren is te Nieuwediep het lijk aangespoeld van een onbekend zeeman, ongeveer 50 jaar, o.a. gekleed in een flanellen hemd, waarop het merk William Zunving. Met enig klein wrakhout, dreef een veren hoofdkussen aan, met inkt gemerkt T. Hollanday.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Te koop, door teleurstelling, een nieuw scheepje, plus minus 15 ton, een in aanbouw, plus minus 26 ton, en een halfsleten met tuig, 14 ton, bij P.A. van der Werff, scheepsbouwer te Gorredijk.


Datum: 01 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 januari. Met het slopen der BENBRACK zal nu inderdaad binnenkort door de Engelsen begonnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 30 januari. Het Duitse schip HUGO, groot 1515 ton, van Singapore naar Marseille, is te Kelapapunt bij Telok Betong gestrand. Er is 20 voet water in het ruim. Zo spoedig mogelijk zullen er bijzonderheden per telegraaf vermeld worden. (opm: zie ook JB 040290)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 31 januari. De op de Banjaard opgeviste 620 blokken tin hebben NLG 19.477 opgebracht (opm: niet vermeld uit welk wrak). De onlangs gedeeltelijk geborgen inventaris van het Engelse jacht STAR OF THE SEA, op de Banjaard gezonken in 1870, bracht NLG. 354 op.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 30 januari. Het geborgen gedeelte van de inventaris van het in de Noordergronden gestrande Engelse schip NEWNHAM heeft heden alhier in publieke veiling NLG 1699 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. fregat EVERTSEN, bestemd voor huisvesting en opleiding der zeemiliciens, zal de 16e april a.s. op de Rijklswerf te Willemsoord worden in dienst gesteld.
Zr,Ms. schroefstoomschip 1e klasse ATJEH, onder bevel van kapt.t.zee J.P. Mercier, is op 31 januari aangekomen te Batavia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 31 januari. Het Nederlandse barkschip MELATI, kapt. P. van den Bos, is door het breken van het anker tegen de plaat nabij Dirksland aan de grond gekomen en heeft assistentie van de sleepboot ZUID-HOLLAND.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 24 januari. Het Duitse schip HUGO, kapt. Stöver, de 17e januari van Singapore naar Marseille vertrokken, is bij Radjapart gestrand en geheel wrak geworden. De equipage werd gered. Het schip HUGO, 1515 registerton, reder de heer G. Ihlder te Bremerhaven, werd in 1875 te Portsmouth gebouwd. (opm: een vrwijel identiek, niet opgenomen bericht uit JB 300190 noemt als plaats van stranding Klapper Punt, vijf mijlen van Varkenshoek, zie ook JB 010290 hieronder)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 29 januari. De brik PALME, kapt. Kaper (kapt. P. Kaper), de 28e december l.l. met een lading haver van hier naar Gloucester vertrokken, is hier heden zwaar lek en met beschadigde verschansing uit zee teruggekeerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens door de regering ontvangen telegrafisch bericht van de resident der Lampongse districten is in de nacht van 27 op 28 januari het Duits driemastschip HUGO, gezagvoerder Stüver, op reis van Singapore naar Marseille, nabij Pangkoel, afdeling Katimbang, gestrand, waardoor het een zware lekkage bekwam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 31 januari. Eergisteren is te Terschelling aangebracht het lijk van een zeeman, gekleed in een duffelsch pak, jas, vest en broek van dezelfde stof. Op het lijk vond men een nikkel horloge, dat om 12 uur was blijven staan, benevens een leiboekje, waarin met een potlood op een leitje zeer onduidelijk te lezen staat: Hanz Hump, Stronsum. Daar de ALBERT OF CARLISLE hier voor een paar maanden met man en muis verging, juist tegen 12 uur, gist men, dat het gevonden lijk dat van een der opvarenden is.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Scheepstimmerknechten worden direct gevraagd, tegen hoog loon, bij P.T. Krul, scheepsbouwmeester op Terschelling. Te bevragen bij gebroeders Reijnders, Leeuwarden.


Datum: 02 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de fabrikanten Gebroeders Stork & Co. te Hengelo is de vervaardiging opgedragen van 3 stel machines en ketels compleet voor een drietal stoomsloepen van 12 meter lengte, ten behoeve van de marine te bouwen op 's rijks werf te Amsterdam. De machinist 1e klasse v.k. S. Verschoor is met het toezicht op aanmaak van bovenbedoelde werktuigen belast en daartoe gedetacheerd aan de fabriek van genoemde firma.


Datum: 03 februari 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 januari. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het te Delfzijl te huis behorende barkschip JANTJE, kapt J.H. Boompaal, bij Duinkerken gezonken. Van de elf opvarenden zijn slechts vijf gered. De overigen zijn verdronken. Het barkschip JANTJE, kapt. Boompaal, van Osterrisoer vertrokken, lag de 15e januari bij Dungeness geankerd.
Het Nederlandse barkschip JANTJE, ex CLARA, groot 402 register ton, reder de heer M.E. Kuipers te Delfzijl, werd te Geestemünde gebouwd in 1861.
Het barkschip JANTJE, bestemd naar Cardiff, zonk op 4 mijlen bewesten Duinkerken.
(opm: Zie ook JB 080390, NRC 040290, 120290, 150290 en 200290, PGC 050290, 080290 en 250290, alsmede VCO 050290)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop tjalkschip. Deurwaarder Agterbos te Hoogezand zal op vrijdag 7 februari a.s, ’s avonds 6 uur, ten huize van de kastelein B. Poppens te Martenshoek publiek à contant verkopen het in 1876 nieuw gebouwd en uitmuntend onderhouden tjalkschip genaamd VERTROUWEN, groot 111 tonnen, met deszelfs complete inventaris en koksgereedschappen, zoals het thans ligt te Martenshoek, gemeente Hoogezand, bij de werf van de heren G. & H. Bodewes, en bevaren door schipper Auke Geerts de Vries. Inlichtingen te bekomen bij genoemde scheepsbouwers en ten kantore van T. Agterbos Jr. (opm: zie PGC 130290)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris H. Fennema te Sneek zal op dinsdag 11 februari a.s, ’s avonds 8 uur, in het Lemster Veerhuis aldaar, finaal verkopen: Een sterk, best onderhouden Beurtschip, genaamd de EENDRACHT, groot 52 ton, met complete inventaris, laatstelijk bevaren door wijlen L.A. van der Veen in het beurtveer van Sneek op Rotterdam, en thans liggende voor het Rotterdammer Veerhuis, aan het Hoogend te Sneek. Betaling binnen 14 dagen na de toewijzing. Aanvaarding terstond daarna.


Datum: 04 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 februari. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram keerde het schip CORNELIA ELISABETH (opm: behorend tot de Nederlands-Indische vloot) lek te Banjoewangi uit zee terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cardiff, 31 januari. Volgens telegram uit Duinkerken verongelukte het Nederlandse barkschip JANTJE, kapt. Boompaal, de 30e januari des ochtens bij Duinkerken. Het schip was beladen met hout van Osterrisoer naar Cardiff. De gezagvoerder, diens zoon, de eerste en tweede stuurman, de kok en een lichtmatroos zijn verdronken. De overige vijf werden gered door de vissloep NOTRE DAME DE LOURDES en te Duinkerken geland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 december. Het Amerikaanse schip REPORTER, van Hong Kong naar New York, tussen Pulau Langkoeas en Karang Bakka (Billiton) aan de grond gelopen, wordt thans gerapporteerd geheel weg te zijn. Kapitein en bemanning zijn te Singapore aangekomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Krachtens machtiging van het Keizerlijk Duitse consulaat alhier zal op donderdag 6 dezer, des morgens te 9 ure, in het lokaal van het vendu-departement worden verkocht:
- het wrak van het Duitse fregatschip HUGO met de zich aan boord nog bevindende restant inventaris, liggende of niet liggende op Kelapa Punt (Lampong Baai)
- de zich nog aan boord van het Duitse fregatschip HUGO, liggende of niet liggende op Kelapa Punt (Lampong Baai) bevindende restant lading, bestaan hebbende uit rotting, gambier, hoorns, copra, malakka-stokken en vetnoten.
Batavia, 4 februari 1890, John Pryce & Co.


Datum: 05 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zevenaar, 9 februari. Te Lobith werd heden van de scheepstimmerwerf van de heren Bodewes te water gelaten een ijzeren keenschip, gebouwd voor een Duitse firma, groot 200 last, terwijl tegelijkertijd de kiel werd gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 500 last, voor rekening van een Emmerikse firma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 3 februari. Een heden met de blazerschuit HD-72 ingesteld onderzoek op het wrak van het op de Amerikaansche Bol gezonken ijzeren barkschip heeft weder tot geen resultaat geleid. Van de naam van het schip was ook thans niets te ontdekken, alleen is men thans tot de overtuiging gekomen, dat het schip geladen is geweest met salpeter, daar ledige salpeterzakken uit het ruim werden opgehaald. Een zwart geschilderde houten ra, van het wrak geborgen, werd hier aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 3 februari. Het stoomschip, van hier gezonden ter assistentie van het bij Telok Betong gestrande schip HUGO, slaagde niet om het van het strand af te slepen, zodat het als verloren beschouwd kan worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremen, 4 februari. Volgens de Germanischer Lloyd zijn van 23 tot 29 januari een zeer groot aantal scheepsrampen voorgevallen. Totaal verloren: 3 stoom- en 29 zeilschepen; averij: 121 stoom- en 103 zeilscheoen; er zijn 8 stoom- en 35 zeilschepen gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 1 februari. Het Nederlandse schip MELATI, nabij Dirksland aan de grond geraakt, is heden nacht met hoog water vlot gekomen en nabij het baken van de Pieter geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 februari. Het bij Duinkerken gezonken Nederlandse schip JANTJE, kapt. Boompaal, was van Risoer naar Buenos-Ayres bestemd. (opm: mogelijk was het schip, na leeglossing van de lading mijnstutten in Cardiff, reeds bevracht naar B.A.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bordeaux, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT heeft niet behoeven te lossen om de schade te herstellen. De reparatiekosten worden op ca. FFR. 3000 begroot.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In het december-verslag van Palembang komt het volgende bericht voor:
De 19e december (opm: 1889) zonk de Nederlands-Indische schoener FATHOOL SOEROER nabij Soensang, waarschijnlijk ten gevolge van een bekomen lek en het zware weder der laatste dagen. De bemanning en een gedeelte der lading werden gered.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het Nederlandse barkschip JANTJE, kapitein Boompaal, is donderdag (opm. = 30 jan.) bij Duinkerken gezonken. Het schip, groot 432 register ton, reder M.E. Kuipers te Delfzijl, werd in 1861 te Geestemünde gebouwd. Van de elf man, waaruit de equipage bestond, hebben zich vijf in een sloep kunnen redden, die in zee werden opgenomen door de vissersschuit 148 van Graveland (opm: Gravelines), die hen naar Duinkerken bracht. Na de nodige verzorging te hebben ontvangen, zijn de geredden door bemiddeling van het Nederlandse consulaat die dag nog naar Antwerpen vertrokken, waar de Nederlandse consul voor hun verdere reis naar het vaderland zal zorgen. De zes overige personen van de bemanning zijn in de golven omgekomen; het zijn: de kapitein van de JANTJE, de stuurman, de kok, twee matrozen en de zoon van de kapitein.


Datum: 06 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 februari. Bij een heden op de strandingsplaats ingesteld onderzoek is gebleken, dat het Engelse stoomschip NEWNHAM achter de machinekamer is gebroken. Het achterschip ligt op 16 voet, het voorschip tot aan de machinekamer op 8 voet water gezonken. De lading katoen zit zodanig in het ruim geperst, dat het niet mocht gelukken een enkele baal te bergen.


Datum: 07 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 februari. Uit het wrak der URSULA zijn heden weder ruim 80 balen rijst geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 6 februari. Het wrak van het bij Callantsoog verongelukte driemastschip LOCH MOIDART werd heden met de daarin nog aanwezige lading en inventaris in veiling gebracht door de heer L.W.F. Oudenhoven alhier voor NLG 257. De geborgen inventarisgoederen hebben NLG 116,30 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 15 januari. Het ijzeren barkschip MARIE EN JULIE, kapt. J.H. Blankert, van Mozambique met schade hier binnengelopen, heeft de gehele lading gelost en werd opnieuw onderzocht. De schade is zeer uitgebreid en zal veel tijd vorderen en belangrijke kosten veroorzaken.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blijkens een Brits bericht aan zeevarenden ligt een wrak, waarschijnlijk dat van de LEERDAM of van de GAW QUAN SIA, met 2 masten, die ongeveer 20 voet boven water uitsteken, nabij het zuidelijk einde van Brown Ridge, Noordzee, op 52°24’ NB. en 3°21’ OL, of ongeveer 15 mijlen N.O. ten O. van de vroeger vermelde positie. Het wrak ligt voor de scheepvaart hoogst gevaarlijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris S. de Jong te Ameland, zal, ten verzoeke van den heer Rodenhuis, deurwaarder te Sneek, maandag 17 februari 1890, ’s avonds 8 uur, bij de weduwe van der Zijl te Sneek, finaal veilen: Een sterk gebouwd, in besten staat verkerend beurtschip, de VIGILANTIE genaamd, groot 54 ton, wordende bevaren door Jenzen Baanstra in het beurtveer van Sneek op Rotterdam v.v, met volledige, extra besten inventaris. Betaling en aanvaarding dadelijk. Geboden de uiterst geringe som van NLG 750. Het schip c.a. ligt dagelijks ter bezichtiging in de Stadsgracht te Sneek.
NB. Verhogingen te doen bij deurwaarder Rodenhuis voornoemd, alwaar biljetten verkrijgbaar zijn.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 6 februari. Door de te Rotterdam gevestigde Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen zijn in de maand januari 1890 de volgende onderscheidingen toegekend:
Aan G. Basroger, kapitein van het Franse stoomschip EMMA van Havre, de gouden medaille, voor de redding van de equipage en passagiers, tezamen ongeveer 500 personen, van het Nederlandse stoomschip LEERDAM, de 16e december 1889 door aanvaring in de Noordzee gezonken.
Aan B.G. Bruinsma, kapitein van het Nederlandse stoomschip LEERDAM, de 16e december 1889 door aanvaring in de Noordzee gezonken, de gouden medaille voor de uitstekende orde, door hem na die aanvaring aan boord van zijn schip gehouden, en de bedaardheid, waarmee hij de 500 aan boord zijnde personen in de boten deed overgaan, waardoor allen door kapitein Basroger van het Franse stoomschip EMMA later gered konden worden.
Aan W. Lokker, schipper van de blazerschuit GOEREE No. 24, de grote zilveren medaille, en aan de bij hem aan boord zijnde varensgezellen M. Lokker, C. Lokker Czn, J. van Dam en A. van Huyzen, de grote bronzen medaille, voor de redding op 26 december 1889 van de uit 17 man bestaande equipage van het op de Hinder gestrande Engelse stoomschip WINSLOE, van Rotterdam naar Londen; en tevens aan al de begiftigden een op de redding betrekking hebbend getuigschrift.


Datum: 08 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 5 februari. Uit het wrak der URSULA zijn heden weder 30 balen rijst opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 30 januari. Het afgekeurde schip ORTELIUS, groot 636 register ton, zal de 30e januari op publieke vendutie verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 februari. Het Nederlandse stoomschip VOORWAARTS is, binnenkomende van Duinkerken, bij de semaphore door mist aan de grond gevaren, doch zal vermoedelijk heden namiddag met hoog water vlot komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Duinkerken, 4 februari. Het wrak geworden schip JANTJE, kapt. Boompaal (barkschip JANTJE, kapt J.H. Boompaal), is op de banken tussen Calais en Gravelines bewesten laatstgenoemde plaats vastgeraakt en het achterschip met de scheepsnaam er op zit daar in de nabijheid van de haven. Een aantal mijnstutten is opgevist.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 5 februari. Het schoenerschip BERENDINA, hier de 28e januari met schade binnengelopen, heeft, na in de verliezen weder te hebben voorzien, de reis voortgezet.


Datum: 09 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 7 februari. Eén van de in de vorige week uit zee aangedreven lijken, dat alhier begraven werd, is heden weer opgegraven, en herkend als dat van kapt. William Sunter, de gezagvoerder van de Engelse bark ROHILLA. Het schip ROHILLA, met salpeter van Pisagua naar Hamburg bestemd, arriveerde 19 januari jl. te Falmouth, doch tot heden niet te Hamburg. Uit verschillende gegevens wordt thans afgeleid, dat de ROHILLA het schip is, dat op 26 januari jl. in de Zuidergronden met man en muis verongelukte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 februari. Ingevolge het bericht uit Nieuwediep, dat aldaar zijn aangedreven het lijk van een zeeman, gekleed in een flanellen hemd gemerkt William Sunter en een hoofdkussen gemerkt T. Hollanday, vermoedt men dat het op 27 januari in de Zuidergronden verongelukte en tot dusverre nog onbekend gebleven schip genaamd was ROHILLA, welk schip te Londen thuis behoort en bestemd was van Pisagua, laatst van Falmouth, naar Hamburg. Het vertrok 24 januari van Falmouth en passeerde Bevezier (opm: Beachy Head) op 25 januari, doch sedert heeft men er niets meer van vernomen. De naam van de kapitein is William Sunter en een van de stuurmansleerlingen die zich aan boord bevond was genaamd T. Halliday.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 8 februari. Het Nederlandse schip (opm: bark) NEERLANDS VLAG, kapt. D.J. Brouwer, van Sunderland naar Rio Janeiro, hier als bijlegger binnen, is bezig de lading cokes en steenkool te lossen en zal alhier repareren.


Datum: 10 februari 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 6 februari. Het stoomschip VOORWAARTS is zonder assistentie vlot gekomen en heeft een der witte tonnen beschadigd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Naar aanleiding van de omstandigheid, dat van het bij Callantsoog verongelukte schip LOCH MOIDART (waarbij 30 man verdronken) behalve 2 personen ook een hond zich zelf het leven heeft gered door naar den wal te zwemmen, geeft de heer H. van Albada te Valkoog in de Nieuwe Alkmaarsche Courant in overweging, om op elk schip een hond aan boord te nemen.
Hij zegt o.a.: “dat beest heeft dus branding, wind en weder getrotseerd. Had het slechts een lijn van boord medegenomen, wie weet, hoe velen er nog gered waren geworden! Zeker is er geen dier, dat zoveel scherpzinnigheid, moed en volharding bezit als een hond. Men wil hem in het leger gebruiken, waarom zou niet iedere schip een of meer honden aan boord kunnen nemen en voordat doel dresseren?
Aan elke rede, landingsplaats of haven zouden proeven kunnen genomen worden, door het beest met een touw in den bek of om den hals naar den oever te laten zwemmen, een touw of een lijntje, dat door ene licht beweegbare spil van boordzijde kon aflopen. Overal waar reddingsstations zijn, zou men eveneens enige dezer dieren er op na kunnen houden, om in geval van nood, een tocht naar het geteisterde schip te ondernemen. Geen dier toch laat zich beter africhten dan een hond”


Datum: 11 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Het Nederlands fregatschip GEBROEDERS SMIT, kapt. H.G. Mulder, van Iquique naar Het Kanaal, is lek te Caldera (opm: Chili) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 februari. Door vissers werd te Calais gerapporteerd, dat een groot schip op zes mijlen van die haven was gezonken, op een plaats en in enen staat zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. Later werd hetzelfde vaartuig door de Dover en Calais pakketboten gerapporteerd. De gezagvoerder van de pakketboot stuurde langszijde van het wrak, doch kon de naam niet onderscheiden, doch zag dat het gekoperd was. Volgens de afmetingen van het schip is het een zeer groot fregat en verongelukte vermoedelijk door aanvaring, waardoor het vol water gelopen en ten onderste boven is gevallen. Van de equipage, die door een voorbijvarend schip kan zijn opgenomen, is niets bekend. Men zal door een duiker trachten de naam van het vaartuig te ontdekken. (Naar de ligging van het wrak en de beschrijving van het schip is dit vermoedelijk het Nederlands barkschip JANTJE, door ons meermalen vermeld, geladen met mijnstutten, dat bewesten Duinkerken vol water liep en waarbij zes van de opvarenden verongelukten). Dit wrak, dat bij uitstek gevaarlijk voor de scheepvaart drijft, zal van gouvernementswege moeten worden opgeruimd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Bij de heren Rijkee & Co. te Katendrecht zal in aanbouw worden genomen een stalen barkschip voor rekening van de reder de heer G. van de Gevel te Rotterdam. Het heeft dezelfde afmetingen als een onlangs door dezelfde scheepsbouwmeester gecontracteerd schip voor de Nederlandsche Scheepvaart Maatschapppij. Het schip, 2100 ton groot, is bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 februari. Op de werf van de firma P. Boele Pz, alhier is de kiel gelegd voor het schroefstoomschip GENNEP, groot 150 ton, voor de rekening van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij en bestemd voor haar goederendienst tussen Rotterdam en Veghel. De machines en de ketel worden vervaardigd aan het etablissement van de heer P. Smit Jr, alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 7 februari. Uit het wrak der URSULA zijn heden weder 80 balen rijst opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hansweert, 9 februari. De vrachtboot TELEGRAAF, kapt. de Boer, geladen van Antwerpen komende, heeft bij het Zuidergat op een plaat gezeten. De agent zond uit voorzorg van hier een lichter met volk, doch de boot kwam over de vloed zonder hulp vlot en vertrok naar Rotterdam. (opm: nummer TELEGRAAF is niet vermeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het Nederlandse schip ALBATROS, van Shields naar Bahia, alhier lek binnen, heeft de gehele lading gelost en zal dokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Maandag 17 februari 1890, des avonds te 6 uur, zal in het openbaar in het hotel Feijen te Oude Pekela worden verkocht het Nederlandse schoener-brikschip BERTHA, gevoerd door kapt. P. Manneken, groot volgens meetbrief 457 ton, gebouwd te New York in het jaar 1856 van eikenhout, is koper- en ijzervast, laadt pl.m. 180 standaard hout, alles onder dek, daar het schip een hurricane-dek heeft, staat zonder ballast en laadt ook zijn gehele lading hout zonder ballast, gaat ledig 2,60 meter (8¾ voet) en geladen, ook met 450 ton kolen, 4,10 meter (14 voet). Het schip ligt te Brake aan de Weser, alwaar het acht dagen voor de verkoop is te bezichtigen. De inventarissen zullen 8 dagen voor de verkoop verkrijgbaar zijn bij de heren Van Engers Roelofs & Co. te Schiedam en ten kantore van M. de Boer, notaris. De chronometer zal afzonderlijk worden verkocht. (opm: zie NRC 140290)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekte Snik met roef, luiken en plecht, zeil en treil, groot 9 á 10 ton, en een zo goed als nieuwe 4 tons praam. Te bezien en te bevragen aan de scheepstimmerwerf bij Gebroeders Van Manen te Berlikum.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een beste, welvarende Snik met volledige inventaris, tegen geschikte prijs, bij D. Gorter, Koopmansgracht, Sneek.


Datum: 12 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 11 februari. Door een blazerschuit is gisteren opgevist een stuk van een witgeverfde sloep, waarop met zwarte letters stond HILLA, vermoedelijk afkomstig van de in de Zuiderhaaks verongelukte bark ROHILLA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 8 februari. Volgens rapport van de gezagvoerder van het stoomschip PENGUIN, welke van gouvernementswege was uitgezonden om naar de wrakken der stoomschepen LEERDAM en GAW QUAN SIN te zoeken, was hij van de wrakken niets gewaar geworden.
Volgens rapport van de vissers van Lowestoft hebben deze de masten sedert de zware storm van 26 januari niet meer gezien, De wrakken lagen in 19 vadem water 12 mijl WNW van het zuideinde van Brown Ridge. De masten zijn door het onderzoekingsvaartuig, hoewel het weer zeer klaar was, niet gezien en zijn dus vermoedelijk er uit geslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Het stoomschip PRINS WILLEM III, de 6e dezer van hier te Paramaribo aangekomen, heeft gedurende de reis zwaar stormweer gehad en de lading in beschadigde toestand gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 8 februari. Van de werf van Gebr. J. & G. Verstockt is te water gelaten een ijzeren tjalkschip, groot 148 ton, voor rekening van kapt. H. Stemmer te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 februari. Het Nederlandse barkschip FRANÇOIS (ex MAIBIT) onlangs te Singapore aangekocht door een chineesche kongsie tot vervoer van zout en ter rede van Soerabaja liggende, is onderstboven gevallen en vol water gelopen. Het schip zal of verloren zijn of het zal grote kosten veroorzaken het te lichten. (opm: zie JB 130190)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 8 februari. Heden avond ruim 10 ure ontstond er een uitslaande brand aan boord van de Nederlandse Loodsschoener No. 2, schipper W. Jansen, liggende in het marinedok tegenover het droogdok, die, aanvankelijk een dreigend aanzien hebbende, door spoedig opgedaagde hulp, o.a. der brandspuit van Zr.Ms. stoomkanonneerboot VOS, voor verdere uitbreiding kon worden behoed. Het vuur smeulde inwendig in het vaartuig en lange tijd moesten de brandspuiten blijven werken. De brand was ontstaan in de grote kajuit. Naar gezegd wordt, had de man die de wacht had zijn post voor enigen tijd verlaten en vermoedt men dat de petroleumlamp zal zijn gesprongen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

San Francisco, 21 januari. Het barkschip DELIANE, kapt. F.H. von Lindern, van San Diego naar Port Townsend, is hier zwaar lek, met verstopte pompen en overgewerkte ballast binnengelopen. Het heeft de 15e januari, op 43º42’NB en 127º WL een hevige storm gehad uit het Z.W.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 februari. De Nederlands-Indische bark ORTELIUS, kapt. Cramer, is heden van hier naar Soerabaja vertrokken. (opm: dit wijst er op, dat het schip na verkoop weer in de vaart is gekomen)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F. Schaafsma te Lemmer is voornemens op maandag 17 februari 1890, s’ avonds 7½ uur, ten huize van den kastelein J. Knol te Lemmer, ten verkoop aanbieden:
-1: Ene huizing en smederij. (Bekort)
-2: Bij voorlopige toewijzing: Een overdekt Tjalkschip, genaamd de JONGE VOS, groot 109 ton, met complete inventaris, als: 3 ankers, 2 kettingen, zeil, 3 fokken, blokken enz, bevaren wordend door de eigenaar Berend Vos en thans liggende te Lemmer.


Datum: 13 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 12 februari. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht van New York is aldaar aangekomen de Vlissinger zeeloods Van Drielen, welke met het Nederlands schip GRAAFSTROOM, kapt. Rösingh, de 28e november van Vlissingen vertrok, en de 4e januari overgezet werd op de ALEPPO naar New York. Hij komt met het Nederlands stoomschip MAAS terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 februari. Voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij vertrok het stoomschip HUNGARIAN de 9e dezer van New York naar Rotterdam, en zou het stoomschip WUOTAN gisteren van daar naar hier of Rotterdam vertrekken. Het stoomschip AZALEA zal de 20e dezer van New York herwaarts worden geëxpedieerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hoogezand, 7 februari. Verkopingen: het in 1876 nieuw gebouwd tjalkschip VERTROUWEN, groot 110 tonnen, met inventaris, bevaren door Auke Geerts de Vries. Koper D. Strengholt te Veendam voor NLG 2580.


Datum: 14 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De verkoop van het brikschip BERTHA gaat niet door.
M. de Boer, notaris.
(opm: kennelijk was de schoenerbrik inmiddels onderhands verkocht aan F.L. Drenth, Oude Pekela; Jan A. Mulder werd de nieuwe kapitein)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 februari. Op order van de Board of Trade werd heden een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de stranding van het stoomschip WINSLOE op de 25e december op de Hinderbank. De gezagvoerder rapporteert met ongeveer 350 ton lading de 24e van Rotterdam naar Londen te zijn vertrokken, met de wind van het NW ten 9 uur des avonds werd er veel water in de machinekamer bemerkt en hoewel zich zulks eerst niet ernstig liet aanzien, nam het zo toe dat te elf ure de stookplaten in de hoogte sloegen. Men besloot toen in overleg met de loods naar Rotterdam terug te keren, hetgeen geschiede. Toen men later beproefde om het schip met de kop op de zee te krijgen, ten einde het water uit te pompen, waartoe de machinist kans zag en het stagzeil gehesen werd, vloog zulks aan stuk en bij het zetten van het gaffelzeil vlogen de gaffelgaarden los, en toen de 2e stuurman die poogde te grijpen, geraakte hij overboord. Vruchteloos werden reddingboeien en touwen aan hem toegeworpen en daar de equipage weigerde de boot te bemannen om de hoge zee, zo is de 2e stuurman verdronken. Ten vijf uren des ochtends van de 25e werd het anker uitgeworpen op acht vadem water, met zestig vadem ketting, in peiling Goereevuur op 7 mijlen afstand in het Z t. O. Tegen 8 uur des ochtends begon het stoomschip te drijven en wilde men het stuurboord anker laten vallen, hetgeen de equipage weigerde te doen, dewijl zij de boten overboord wilden zetten. De bakboord reddingboot werd uitgezet, doch was spoedig vol water, en begon het stoomschip dicht bij de banken te komen waar het driemaal op heeft gestoten. Men had voortdurend blauwe lichten en vuurpijlen afgestoken als noodsein, en kwam ten laatste een vissersvaartuig langszijde, waarop zij allen op raad van de loods het schip met dat vaartuig verlieten. Des avonds ten 10 uur vernam hij dat het stoomschip van de banken was afgebracht. Hij nam toen drie sleepboten aan en begaf zich met de equipage naar het stoomschip dat naar Rotterdam werd opgesleept. Bij onderzoek op de sleephelling te Rotterdam kon men niets aan het stoomschip ontdekken, wat aanleiding kon geven tot de geweldige lekkage.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 12 februari. De Nederlandse sleepboot HERCULES zit met de zandzuiger NOORDZEEKANAAL 3 op het Eversand vast.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens verandering uit de hand te koop aangeboden het sterk en snelzeilend Beurtschip met complete inventaris en Veer, varende in de vaste beurt van Gorredijk op Leeuwarden. Te bevragen bij F.A. de Jong te Gorredijk.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Gisteren werd door de bevoegde autoriteiten van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier overgenomen Zr.Ms. schroefstoomschip RAAF, bestemd voor de Gouvernements-Marine in Ned.-Indië. Op 16 dezer komt voor dit vaartuig de gehele bemanning aan boord. Op 20 dezer hoopt men de reis naar Indië te aanvaarden.
Heden werd aan bovengenoemde fabriek door de Marine met het gisteren overgenomen stoomschip RAAF stabiliteitsproeven genomen, waartoe een tachtigtal manschappen van het depot van discipline de nodige hulp hebben geboden. De uitslag van de proeven was zeer gunstig. Een groot aantal toeschouwers op Tonnebrug en Peperdijk waren van het schouwspel getuigen.


Datum: 15 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 februari. De uitspraak van het gerechtshof inzake de stranding van het stoomschip WINSLOE, op de reis van Rotterdam naar Londen, reeds gisteren vermeld, luidt als volgt:
1e De WINSLOE was in volmaakt zeewaardige staat toen het stoomschip Rotterdam verliet, doch het mangat van de grote waterballastketel schijnt niet juist sluitend te zijn gemaakt. De oorzaak van de lekkage was vermoedelijk dat het mangat van genoemde ketel lekte.
2e Dat geen krachtige pogingen werden aangewend om de lekkage meester te worden en het water uit de machinekamer te pompen.
3e Dat als oorzaak van de stranding moet aangenomen worden het uitblussen van de vuren en het doorgaan van het anker.
4e Dat de gezagvoerder geen maatregelen schijnt genomen te hebben om zich van de staat van het stoomschip te vergewissen.
5e Dat de staat van het weer en de weigering van het scheepsvolk om het anker te laten vallen en aan boord te blijven, zoals door de gezagvoerder gewenst werd, daarbij gevoegd het stoten van het schip en het aanraden van de loods om het te verlaten, dewijl het gevaar liep aan stukken te slaan, het verlaten van het schip rechtvaardigden, en dus, volgens de mening van het gerechtshof, niet te vroeg geschiede.
6e Dat het stoomschip met de nodige zeemansschap was bevaren.
7e Dat de oorzaak van het verdrinken van de 2e stuurman was het losraken van de gaffel, waardoor hij uit het want viel en verdronk, en dat alle redelijke pogingen waren aangewend om hem te redden.
8e Dat noch de gezagvoerder noch de 2e machinist enige schuld hebben aan het ongeval van de WINSLOE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Dover, 13 februari. Door vissmakken, die van de visgronden terugkeren, wordt het ondersteboven drijvend gekoperd wrak gerapporteerd, dat in 17 vadem water dreef bij de Ridge. Dit is vermoedelijk het dikwijls vermelde wrak van de JANTJE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 4e klasse SOMMELSDIJK, liggend op de Rijkswerf te Amsterdam, wordt aldaar gereedgemaakt om in april a.s. in dienst te worden genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 14 februari. De Nederlandse sleepboot HERCULES, met de zandzuiger NOORDZEEKANAAL 13 op de Everplaat (opm: het Eversand) aan de grond gestoten, is hedenmiddag met hoog water zonder schade vlot gekomen en naar Nieuwediep teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 12 februari. Volgens particulier bericht zal de gezond geborgen lading koffie van het gestrande Nederlandse schip THORBECKE II per het Nederlandse schip (opm: bark) NELLY EN HELENA, kapt. W.C. Gnodde, verscheept worden.


Datum: 16 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rostock, 12 februari. Het Nederlandse stoomschip MERCURIUS, naar Rotterdam bestemd, hetwelk alhier ca. 300 ton suiker laadt, zal morgen naar Warnemünde vertrekken om aldaar 3500 zakken suiker te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 februari. Het stoomschip VIOLA, van Hamburg naar Antwerpen, hier heden gepasseerd, heeft aan boord 37 man, afkomstig van het Engelse stoomschip PENGUIN, dat op 14 mijl afstand van Ameland is verbrand. Het stoomschip PENGUIN vertrok de 9e februari van Cuxhaven naar Harwich.


Datum: 17 februari 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 februari. Volgens telegram uit Londen werd het barkschip GEORGE, kapt. Homan, de 9e december van Pensacola naar Delfzijl vertrokken, op zee door de equipage verlaten. Deze werd gered en te Queenstown geland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 14 februari. Volgens particulier bericht van de rederij is het fregatschip MARY, gevoerd door kapt. W.D. Hazewinkel, liggende te Macassar om een lading steenkolen voor het gouvernement te lossen, aan een Chinees verkocht voor het transport van zout op Java’s noordkust.


Datum: 18 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 14 februari. Het Nederlandse tjalkschip BELLANDE, schipper R. Sloots, van hier naar Munkmarsch bestemd en uit zee teruggekeerd, is wegens het ijs in de haven gehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 14 februari. Door het Noorse barkschip EMILIE werd hier aangebracht de gezagvoerder en equipage van het Nederlandse barkschip GEORGE, van Pensacola met hout naar Delfzijl, dat op 43º NB en 42º WL met stengen over boord en vol water door hen werd verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 17 februari. De LOODSKOTTER No.1 is gisteren in de Buitenhaven bij de Noordpier aan de grond geraakt, doch met assistentie van twee sleepboten vlotgekomen. Het is lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 3 februari. Het stoomschip WAESLAND, hier van Antwerpen aangekomen, heeft op de reis buitengewoon zwaar stormweder gehad. De 24e januari op 49º NB en 48º WL brak over het schip een getijgolf (opm: moet een breker zijn geweest) heen, waardoor de stuurhut en de bakboord-reddingboot benevens de 4e stuurman en één der roergangers over boord werden geslagen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. HH. schippers, landbouwers enz. Ondergetekenden zijn voornemens zich in het begin van maart 1890 te Wartena te vestigen als Scheepsbouwmeesters. Zij zullen alles aanwenden, zowel solide als accurate bediening, om ieders gunst waardig te maken.
IJlst, februari 1890, J. Nijdam, H. Douma.
Dank aan de heer A. de Jong, Scheepsbouwmeester te IJlst, voor het geschonken vertrouwen, dat wij 18 en 11 jaar bij hem als knechten hebben genoten.


Datum: 19 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Valparaiso, 5 januari. Het Nederlandse schip CALIFORNIA, kapt. Köpcke, van Newcastle NSW hier aangekomen, zal hier slapeter laden voor Europa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 15 februari. Men vermoedt dat het onlangs te Gwithian aangedreven lofwerk behoorde tot de spiegel van het verongelukte schip (opm: bark) GEORGE, kapt. J. Homan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 februari. Het Nederlandse stoomschip HISPANIA wordt wegens schade aan de ketel te Bristol opgehouden. Volgens later bericht is de schade hersteld en heeft het stoomschip heden de reis naar Malta voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

San Francisco, 25 januari. Het barkschip DELIANE, kapt. C.G.A. von Lindern, van San Diego naar Port Townsend en hier zwaar lek binnengelopen, moet de ballast lossen om naar het lek te kunnen zoeken.


Datum: 20 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Kapt. Hazewinkel, gezagvoerder van het stoomschip CERES (opm: rederij KNSM, Amsterdam), rapporteert als volgt:
Op de 19e januari. vertrok het stoomschip CERES, 's middags ten 6 uur 15 m van Livorno.
's Avonds van die dag te 10 uur onder het eiland Elba, zag men een stoomschip dat in nood verkeerde en stopten daarop direct de machine, waarna de 1e stuurman zich met 2 man in de boot begaf, om te vragen of het schip hulp moest hebben. Het lag met gebroken schroefas en was zwaar lek, zodat het veel water maakte en met al de pompen maar even boven water gehouden kon worden. Het schip was genaamd MARIA THERESIA, bestemd van Napels naar Genua, met stukgoed en 120 passagiers. Men bood aan de passagiers over te nemen, hetgeen van de hand werd gewezen. Namen het schip alzo op sleeptouw en kwamen overeen het naar Livorno te brengen. 's Nachts brak de sleeptros, en moesten wij nieuwe trossen aan boord geven. Des ochtends werden wij door de gezagvoerder gepraaid om te stoppen, daar het schip meer water maakte, en moeilijk lens gehouden kon worden.
Hij wilde de passagiers bij ons aan boord doen overbrengen, hetgeen gebeurde met 2 boten van de CERES en de boten van de MARIA THERESIA, niettegenstaande er een stijve koelte waaide en de zee zeer hol stond, zodat het overbrengen, vooral van de vrouwen en kinderen, met veel moeite gepaard ging. Nadat ze allen zonder ongelukken aan boord waren, stoomde men verder en kwamen 's namiddags behouden met schip en lading en passagiers te Livorno aan, waar wij de passagiers weer ontscheepten en onze route vervolgden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leith, 17 februari. De gezagvoerder van het stoomschip SKULDS, van Almeria hier aangekomen, rapporteert de 14e februari op 3 mijl afstand van het vuurschip van South Sand Head (opm: ZW-lijke uiteinde van de Goodwin Sands) in peiling WtZ een onderste boven drijvend wrak te zijn gepasseerd. Het was een houten schip en scheen een deel der kiel verloren te hebben (red. vermoedelijk de JANTJE)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip (opm: sch.brik) VRIENDSCHAP, kapt. C. Rab, dat de 28e november van Suriname naar Amsterdam vertrok, met zware schade te St. Michael’s (opm: San Miguel, Azoren) binnengelopen. Het schip heeft aanhoudend met stormen te kampen gehad en men heeft tot behoud van het schip en lading een gedeelte van de lading overboord moeten werpen. De kapitein heeft zijn been gebroken en wacht thans op instructiën.


Datum: 21 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Borneo, 4 januari. Uit het op het Langan reef gestrande stoomschip BENMORE is een groot gedeelte der lading geborgen en alhier aangebracht. Volgens de laatste berichten heeft het schip niet zulke zware schade bekomen, als men vermeende, en zou het vermoedlijk zonder grote kosten afgebracht kunnen worden, hetgeen echter geheel van het weder afhangt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 20 februari. Heden namiddag is het stoomschip RAAF, gouvernementsschip voor de civiele marine, van Vlissingen naar zee vertrokken om zijn bestemming naar Nederlands-Indie op te volgen. Commandant is de koopvaardij-kapitein P.C. Wouters. Het schip werd gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde onder toezicht van de heer J. Bik, oud-gezagvoerder der koopvaardij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 februari. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip BRINIO (opm: D. Burger & Zn, Rotterdam), naar Grangemouth bestemd, te Middlesbro’ teruggekeerd met ingedrukte boeg door aanvaring met het stoomschip CORAL QUEEN.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Gluckstadt, 16 februari. Het schip (opm: bark) OLDAMBT II, kapt. A.B. Mulder, van Hamburg naar Rio Janeiro, arriveerde hier wegens het ijs in de Boven-Elbe om kruit te laden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Itzehoe, 16 februari. De kof ALBERDINA, kapt. H.R. Speelman, die ledig naar zee zou gaan, is wegens het ijs genoodzaakt te blijven liggen. Bij het optuigen van dit schip viel een lichtmatroos, Johann Bocker genaamd, uit de mast. Hij werd door den val zo zwaar gekwetst dat hij enige uren daarna overleed.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oude Pekela, 17 februari. Door de heer F.L. Drenth is aangekocht een barkschip, dat genoemd zal worden CERES III, en bevaren door kapt. M. Kuiper.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best, nieuw Schip, spoedig klaar, groot plus minus 28 ton, bij T.A. van der Werff te Warga.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden Tjalkschip, groot 36 tonnen, met complete inventaris, geschikt tot vervoer van alle goederen. Te bevragen bij T. Hijlkema of W. Hijlkema te Tjummarum.


Datum: 22 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 20 februari. Het grote wrak, dat in de laatste dagen bij de mond van het Kanaal heen en weer dreef, is door de zorgen van de Trinity Warden tussen Oost Goodwin en het Galloper-vuurschip ter anker gebracht. Des nachts wordt een licht geplaatst bij het wrak om naderende schepen te waarschuwen. Vermoedelijk zal het wrak, dat men gelooft een Noors schip te zijn, te Ramsgate aan de grond worden gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 20 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl alhier te water gelaten het Rijnschip LEO, groot 630 last, gebouwd voor rekening van de firma Mathias Stinnes te Mülheim aan de Ruhr. De kiel zal worden gelegd voor een Rijnschip, groot 560 last, voor dezelfde firma.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 19 februari. Bij de aanvaring van het stoomschip CORAL QUEEN met het Nederlandse stoomschip BRINIO (opm: D. Burger & Zn, Rotterdam) is eerstgenoemde gezonken. Zes der opvarenden zijn verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Michaels (opm: San Miguel, Azoren), 11 februari. Het alhier met schade binnengelopen schip (opm: sch.brik) VRIENDSCHAP, kapt. C. Rab, heeft 67 zakken suiker overboord geworpen.


Datum: 24 februari 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een overdekt Roefschuitje, groot 18 ton, met volledige inventaris. Te bevragen bij W.B. Wassenaar te Sint Jacobi Parochie.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Roefschuit, groot 22 ton. Te bevragen bij K. Falkena Bz, boekhandelaar en agent der Leeuwarder Courant te Bolsward.


Datum: 25 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Margate, 21 februari. Het schip, dat gisteren in het Kanaal gerapporteerd werd, is heden onderste boven tot op 3 voet water gesleept buiten het vaarwater, 2 mijl bewesten Margate, door de Trinity stoomslepers GALATHEE en WARDEN. Naam, nationaliteit en lading tot op heden onbekend. Het schip, dat pl.m. 90 voet lang is in de kiel, wordt met laag water niet geheel droog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 23 februari. Gepasseerde nacht om half twee is de Loodskotter No.3 door een onbekend driemast schip aangevaren. De kotter heeft de kluiverboom gebroken en bekwam averij aan het voorschip. De loodskotter had licht op en waarschuwde met flambouwen. Het schip bleef 1½ uur in de nabijheid en vervolgde daarna de reis, koersende om de noord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram van de marine is Zr.Ms. TROMP op 17 februari aangekomen te Suriname.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het ramschip, dat voor de stelling Den Helder zal worden ontworpen, zal voeren twee kanons van 28 cm. A. om voor en achter te kunnen vuren, enkele kanons van 17 cm A, en snelvurende kanons van 3.7 cm. Het schip valt niet onder de grote schepen. (opm: mogelijk een voor-ontwerp voor de REINIER CLAESSEN? Zie Kroniek 1891)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het departement van marine is aan de scheepswerf De Lastdrager te Helder als minste inschrijver voor de som van NLG 65.230 opgedragen de bouw van twee loodsschoeners ten behoeve van het Loodswezen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 februari. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: sch.brik) RUST EN WERK, kapt. J.H. Burghout, van Suriname naar Amsterdam, heden wegens tegenwind bij Portland binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Volgens telegram uit Londen heeft het schip (opm: bark) DINA, kapt. H.B. Kruize, van Cardiff naar Dakar en de 20e januari te Falmouth lek binnengelopen, de lading gelost en is in het dok onderzocht. Om weder zeewaardig te zijn moeten er uitgebreide reparatiën aan verricht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hamburg, 22 februari. Het stoomschip VESTA, kapt. Blaauwboer, van Amsterdam hier gearriveerd, is bij Neumühlen in aanvaring geweest met de gesleept wordende bark WINDSBRAUT, bestemd naar Australië. Het stoomschip had schade bekomen aan het voortuig. De bark leed licht schade aan de stengen en is bij Brunshausen (opm: ter hoogte van Stade) ten anker gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Margate, 24 februari. Het bij Margate aan de wal zittend schip, waarschijnlijk de Nederlandse bark JANTJE, laat men door de manschappen van Trinity aan stukken vliegen. De lading bestaat uit mijnstutten.


Datum: 26 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden namiddag is van de helling op ’s Rijks werf te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten Zr.Ms. torpedoboot XXI, aldaar in aanbouw. (opm: meestal lopen de berichten een dag achter op de datum krant. De tewaterlating kan dus op 25 februari 1890 hebben plaats gevonden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 25 januari. Het stoomschip GIANG ANN, van Singapore naar Batavia, heeft de 20e januari op een der reven van de Duizend Eilanden gestoten. De lading werd in boten gelost en naar Batavia verzonden. De 23e kwam het met hoog water zonder assistentie vlot en arriveerde te Tandjong Priok. Het schip heeft ogenschijnlijk niet geleden en zal te Singapore in het dok worden nagekeken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 25 februari. Het oude afgekeurde oorlogsschip AJAX, sedert verscheidene jaren liggende in het marinedok op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in den nacht van donderdag op vrijdag jl. vol water gelopen en voor een goed deel gezonken. Er wordt getracht het vaartuig met de stoomkraan van ’s Rijks werf weder te lichten. De oorzaak van het ongeval schijnt uitsluitend aan de verouderde toestand van het schip te moeten worden toegeschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Snik te koop, nieuw in aanbouw zijnde, groot plus minus 12 á 13 ton, alsmede een zeventons, een zestons en een viertons Praam, bij R. Brandsma, Franeker.


Datum: 27 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 26 februari. Heden werd van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen en zonen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip CLEMENZ MARIA, groot 350 lasten, gebouwd voor rekening van de heer Clemenz Kessler te Neuendorp en werden de kielen gelegd voor een dergelijk schip, groot 380 lasten voor rekening van de heer L. Welkerling te Rotterdam (opm: BERTHA) en één groot 400 lasten voor rekening van de heren W. Hennenbruch en Stein te Mülheim aan de Ruhr (opm: CAPRIVI).

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een puik best onderhouden Tjalkje, groot 34 ton, met zeil, fokken en toebehoren. Te bevragen bij J.S. Visscher te Oldemarkt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een Schip, groot 24 ton, met zeil en treil, in beste staat, te koop bij E. Scheepvaart te Kollum.


Datum: 28 februari 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vrijenban, 27 februari. Heden is van de werf van H. Boot & Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip, genaamd JOHANN-ELISE, groot 180 last, voor rekening van de heer Joh. Unkelbach te Niederlahnstein en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 150 last, voor rekening van de heer W. van Meegen te Ellekom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 27 februari. De lading suiker, aan te brengen per (opm: bark) GEZUSTERS VAN HAAFTEN van Samarang, is zeilende verkocht naar Antwerpen, evenals de lading van het de 14e ook van Java vertrokken schip (opm: bark) AMICITIA (opm: kapt. W.B. van der Meer).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Vincent, 25 februari. Het Duitse stoomschip RAMSES werd hier binnengesleept door het Belgische stoomschip TYCHO BRAHÉ. De RAMSES werd zonder kolen aangetroffen door het Belgische stoomschip op 140 Engelse mijlen van St. Vincent. Voor het derwaarts slepen werd GBP 2000 bedongen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Amerikaans driemastschip MARTHA COBB, groot 1249 ton, gebouwd in 1862, thans liggende te Middelburg, is uit de hand verkocht aan de Nieuwe Afrikaansche Vennootschap te Rotterdam. (opm: het schip lag op 1 maart zeilklaar te Vlissingen, bestemd voor Rotterdam, gevoerd door kapt. de Jong)


Datum: 01 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 28 februari. Op de werf van de heer L. van Dam alhier is de kiel gelegd voor een logger, bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. Het door de Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap te Vlissingen aangekochte Amerikaanse schip MARTHA COBB zal op de Afrikaanse kust dienst doen als hulk.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. Zr.Ms. VAN GALEN, commandant kapt. Lebron de Vexela, is heden morgen over de Kaap (opm: de Goede Hoop) naar Nederland vertrokken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 1 maart. Gisteren is hier het telegrafisch bericht gekomen, dat weder één van de THORBECKE’s averij heeft gekregen. Het schip is lek te Banjoewangie binnengelopen. Nadere bijzonderheden schijnen hier nog niet bekend te zijn. (opm: de THORBECKE III, zie PGC 030390 en JB 230690)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden tjalkschip, groot 104 tonnen, met complete inventaris, varende in de vaste beurt van Leeuwarden op Rotterdam. Te bezichtigen aan de werf bij W. Kamp te Leeuwarden.


Datum: 02 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De in aanbouw zijnde pantserdek-korvet SUMATRA zal van vis-torpedo’s worden voorzien. De daartoe nodige inrichtingen aan boord van die bodem zullen geleverd worden door de Berliner Maschinenbau A.G. De bemanning is vastgesteld op 136 koppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 28 februari. Donderdag jl. werd van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten het stalen lichterschip genaamd TERTIA, groot 150 last, voor rekening van de heren J.H. Ewald & Co. te Hamburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 1 maart. Heden werd van de werf De Hoop van de heren C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren rijnschip AMALIA, groot 330 lasten, gebouwd voor rekening van de heer J.B. de Koning te St. Goar, en werden de kielen gelegd voor een dergelijk schip, groot 300 lasten, te bouwen voor rekening van de heren Gebr. De Haas te Keeken (opm: THEODORA), en voor een ijzeren kraakschip, groot 70 lasten, voor rekening van de heer A. Stoel (opm: ONS GENOEGEN) te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 28 februari. De wrakken van het in deze winter in de Zuiderhaaks verongelukte Engelse barkschip ROHILLA liggen zeer gevaarlijk voor vissersvaartuigen, die ’s nachts de zeegaten in- en uitvaren. Men heeft een request aan de minister van marine gericht om te vragen de wrakken te doen opruimen of van boeien te voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 februari. Volgens bericht van Vancouver-eiland zijn door het Engelse schip WANDERER op de vijfde februari aldaar geland drie Engelse matrozen welke op het onbewoonde eiland Allessandro werden gevonden waar zij vier jaren hadden doorgebracht. In oktober 1885 waren zij aangemonsterd op het Japanse schip MATSUO MARU te Hakodadi en bestemd naar Amomari. In de zee-engte van Yssugaru werd het schip door een storm belopen waardoor het geheel uit de koers raakte. Tachtig dagen lang dreef het schip op zee rond en kwam uiteindelijk terecht bij het eiland Allessandro, nadat vijf matrozen waren verdronken. Daar werd het vaartuig enigszins gerepareerd en zeilde weer af. Dewijl het zeer lek was, weigerden de drie matrozen met het schip verder te gaan en besloten op het eiland te blijven totdat een voorbijvarend schip hen zou redden. De schipbreukelingen leefden hoofdzakelijk van vruchten, ook vingen zij zeevogels en vissen, waarvoor zij de haken vervaardigden uit horlogeveren en andere delen van het uurwerk. Tijdens zij op het eiland waren voeren verscheidene schepen voorbij het eiland, doch niet dicht genoeg om hun noodseinen op te merken. (opm: opgenomen vanwege het curieuze verhaal)


Datum: 03 maart 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 februari. De stoomschepen AZALEA en REDRUTH, gecharterd door de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, zijn gisteren van New-York vertrokken. Eerstgenoemde naar Rotterdam en de REDRUTH naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemunde (opm: Swinousjcie), 25 februari. Het Nederlandse stoomschip SIRIUS heeft bij het ankeren de ankerketting en 15 vadem ketting verloren, die evenwel weder zijn opgevist.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Michaels (opm: San Miguel, Azoren), 19 februari. Het hier met schade binnengelopen schoenerschip VRIENDSCHAP, kapt. C. Rab, van Suriname naar Amsterdam bestemd, is bezig de lading te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 februari. Het schip (opm: bark) THORBECKE III, kapt. T. Koster, van Passaroeang naar Sydney, is lek uit zee naar Banjoewangie teruggekeerd. Volgens een van de rederij ontvangen bericht is het schip THORBECKE III lek uit zee naar Banjoewangie teruggekeerd na een orkaan te hebben doorstaan, waarin het zeilen verloor en van de lading overboord heeft moeten werpen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cuxhaven, 26 februari. Het stoomschip FRIESLAND , dat door met de schroef op een ijzeren boei te slaan de schroef verloor, is hedenochtend hier van Emden gearriveerd, gesleept door de sleepboot CYCLOP. Deze bleek een zeer krachtige boot te zijn, dewijl zij met het stoomschip op sleeptouw een vaart van 8 mijlen maakte.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 1 maart. Het beurtschip van Sneek, eergisteren middag van Amsterdam vertrokken, werd op zee door een stormvlaag overvallen. De schipper had geen tijd zeil te minderen; een rukwind greep het vaartuig met kracht aan, de mast kraakte, brak en viel overboord, zodat het schip een speelbal werd van wind en golven.
Gelukkig kwam de stoomboot STAD SNEEK in de nabijheid. De kapitein, de benarde toestand van het ontredderde vaartuig bemerkende, bood hulp, nam het schip op sleeptouw en bracht het te Enkhuizen.


Datum: 04 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Per 1 januari 1890 beschikte de Nederlandse marine over 22 gepantserde schepen en 47 ongepantserde schepen voor de verdediging van kusten, zeegaten, reden en stromen, 3 gepantserde en 15 ongepanterde schepen voor de algemene dienst, en 3 wacht- en kostschepen, 15 instructie- en exercitieschepen en 1 opname-vaartuig voor de bijzondere dienst. De Indische Militaire Marine bestond uit 27 vaartuigen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 28 februari. Door de heren J. en S. Wiardi alhier is aangekocht het barkschip JOSEPHINE, thuis behorende te Purmerend en thans bevaren door kapt. Feninga (opm: kapt. R.J. Fenenga; schip wordt herdoopt in MERCURIUS).


Datum: 05 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Volgens brief van kapt. Sluiter hebben de stormen in de maand januari ook het stoomschip PRINS WILLEM III gedurende tien achtereenvolgende dagen geteisterd, waardoor enige vertraging in de reis werd ondervonden. Er kwam ontzettend veel water op en over het schip, dat nogal belangrijke schade aan de lading veroorzaakte. Het stoomschip kwam de 6e februari te Paramaribo aan en vervolgde de reis naar Demerara op 9 februari. Schip en machines voldeden uitmuntend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. Het afgekeurde Nederlandse schip (opm: fregat) ORTELIUS heeft in veiling NLG 4250 en de inventaris NLG 1525 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 maart. Het alhier te huis behorende schoenerschip ELISABETH WIEMANN, kapt. H.R. Zoutman, ging gisteren uit de haven naar de rede om heden naar Krageroe te vertrekken, maar zit thans in het ijs, waarmede het de Eems op en neer drijft. Ook de loodsafhaler zit door het ijs ingesloten bij no. 5 aan de dijk.


Datum: 06 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomkanonneerboot ULFR is heden voormiddag van Willemsoord aangekomen bij 's Rijkswerf te Amsterdam, om aldaar te worden verwapend . Het met het vervoer belaste personeel is vervolgens op de GIER overgegaan en met de stoomkanonneerboot, welker verwapening is afgelopen, weer naar Willemsoord vertrokken.
De rammonitors HYENA en WESP te Hellevoetsluis zullen voorzien worden van bruggen voor elektrisch licht en tot plaatsing van revolverkanonnen van 3,7 cm.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 maart. Op Thursday eiland zijn 158 personen van het in de Torres-straat gezonken stoomschip QUETTA aangekomen, waaronder de opperstuurman en Miss Lacy, die sedert gevonden zijn, nadat laatstgenoemde 20 uur had rondgezwommen. Bij het zinken van de QUETTA maakten de kleurlingen der equipage zich meester van een der boten, terwijl de andere boten de overlevenden onder de equipage naar Adalphus eiland, op 3 mijl afstand van de plaats des onheils, brachten. Van daar werden zij door de stoomschepen ALBATROS en MERRY ENGLAND naar Thursday Island vervoerd. Ook de loods, die het schip door Torres-straat zou leiden, werd gered. Hoewel de gezagvoerder en de loods beweren, dat de klip, waardoor het ongeluk veroorzaakt werd, niet op de kaart stond, wordt door sommigen beweerd, dat de klip zeer wel bekend is als de Mid Rock.
Onder de opvarenden bevonden zich 60 Javanen. De zijde van het stoomschip werd door de klip geheel weggescheurd. Het stoomschip ALBATROS is bezig de naburige eilandjes af te zoeken naar schipbreukelingen, die zich gered hebben.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Melbourne, 4 maart. Het juiste getal der verongelukten door het zinken van het stoomschip QUETTA is thans bekend en bedraagt 133, en dat der gereddenen 149.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 5 maart. Het stoomschip ZAANDAM, van Amsterdam naar Buenos Ayres, heeft het stoomschip DESCADO, van Bristol naar Buenos Ayres bestemd, te St. Vincent (Kaap Verdische Eilanden) binnengesleept. De machine van de DESCADO was defect en de ZAANDAM heeft het schip 105 Engelse mijlen gesleept. Het stoomschip DESCADO wacht nu op nieuwe machinedelen uit Engeland.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brisbane, 2 maart. Het stoomschip QUETTA, de 18e februari van Brisbane via Batavia naar Londen vertrokken, heeft de 23e februari bij Kaap York in de Torresstraat des avonds op een onbekende klip gestoten en is drie minuten na de aanvaring gezonken. Er waren 280 personen, passagiers en equipage aan boord, waarvan 116 personen zijn gered, waaronder de kapitein, de 2e, 3e en 4e stuurman, de administrateur en 5 passagiers. Er zijn 164 personen verdronken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 januari. Het schip F.A. VON LINDERN, kapt. D. Huibrechts, is bevracht naar Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 3 maart. Onder de 280 opvarenden van het gezonken stoomschip QUETTA bevonden zich 60 Javanen. De zijde van het stoomschip werd door de klippen geheel weggescheurd. Het stoomschip ALBATROS is nog bezig de naburige eilanden af te zoeken naar schipbreukelingen, die zich daar gered mochten hebben.


Datum: 07 maart 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 5 maart. Het schip ELISABETH WIEMAN, kapt. H.R. Zoutman, is zonder schade in de haven teruggekomen.

Krant:
  JB - Javabode

Het barkschip THORBECKE III, kapt. Coster (opm: T. Koster), waarvan wij een week geleden het met averij binnenlopen te Banjoewangie meldden, was met een lading stroopsuiker op weg naar Australië, toen het door een orkaan werd geteisterd en na het verlies van masten en tuig genoodzaakt was de naastbijzijnde rede op te zoeken. Waarschijnlijk zal het van Banjoewangie naar Soerabaja worden gesleept om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best overdekt Snikschip, groot 14 ton, een beste 6 tons Praam en een nieuwe Boot bij W. Stienstra, scheepstimmerman, Zevenhuizen bij Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best onderhouden Plecht Schip, 27 ton, zonder inventaris, bij O.H. van der Werff te Buitenstvallaat bij Drachten. Tevens gevraagd op 12 mei a.s. een gehuwde scheepstimmerknecht, die ’t werk verstaat, tegen goed loon. Vast werk.


Datum: 08 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 februari. Blijkens een nader door de regering van de Resident der Lampongsche Districten ontvangen telegrafisch bericht betreffende het nabij Pangkoel, afdeling Katimbang, gestrande Duitse driemastschip HUGO, zijn vaartuig en lading onherroepelijk verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Flensburg, 3 maart. Door het Seeambt te Flensburg werd een onderzoek ingesteld naar het verongelukken van het te Termunterzijl te huis behorende schoenerschip PALES, kapt. L. Roozenbeek, dat op de 27e oktober j.l. in de Kielerbaai verongelukte. De rijkscommissaris geeft na onderzoek als oorzaak van het ongeval op, dat de gezagvoerder, die vroeger reeds twee schepen verloor door stranding, met een geheel onbruikbare kaart van 1863, des nachts in de Kielerbaai (opm: Kieler Bucht) binnenzeilde, zonder de vuren en boeien te kennen en door deze zorgeloosheid op het strand geraakte. De equipage werd gered en de lading geborgen. Het schip, dat later afgebracht en te Kiel binnengesleept werd, is daar afgekeurd. De PALES was verzekerd voor NLG 4500.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 5 maart. Volgens bij de rederij ontvangen bericht, is het barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. E. Lindblad, te Port Natal aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fécamp, 1 maart. Het schip FRANZISKA, kapt. Mulder, van Grangemouth hier binnenkomende, is bij de noorderpier aan de grond geraakt. Door trossen uit te brengen kwam het spoedig vlot. Het schip bleef dicht, doch heeft een deel der loze kiel verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 27e februari liep de vissersboot N. DAME DE LOURDES, van Gravelines, de haven van Duinkerken binnen met vijf man aan boord, deel makende van de bemanning van een Nederlandse driemaster, die in zee vergaan was. Deze driemaster is de JANTJE, van de haven van Delfzijl, 400 ton metende, kapt. Boompaal. Dat schip was op reis naar Cardiff met een lading hout. De bemanning bestond uit 11 koppen. Om 5 uur ’s morgens bevond zich de JANTJE op enige mijlen ten noordwesten van Duinkerken. Als een speelbal der woedende golven werd het schip heen en weer geslingerd, toen opeens een monsterachtige golf de brug wegsloeg, en de stukken op de bakboordzijde geslingerd, deden het schip geheel op zijde hellen. Geen kans ziende het schip weer recht te brengen, gaf de kapitein bevel de boten in zee te laten. Dat ging niet zonder de grootste moeite en verscheidene matrozen werden door de golven in zee geslagen en verdwenen. De kapitein, die op de plaats stond, waar vroeger de brug was, werd door een golf in zee geslagen, welke tevens het schip geheel deed kantelen. Slechts 5 mannen hadden in de boten kunnen plaats nemen; de overigen, de kapitein, de eerste en tweede stuurman, de kok, de zoon van de kapitein en de zoon van een zeeman waren verdwenen. Meer dan eens meenden de schipbreukelingen op hunne beurt door de zee te zullen verzwolgen worden. Eindelijk, om 8 uur 's morgens bemerkten zij een zeil. Zij deden noodsignalen en weldra kwam de N. DAME DE LOURDES hun ter hulp. Met veel moeite konden zij de van koude verstijfde schipbreukelingen opnemen en zij waren gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop bij gerechtelijke uitwinning. Op donderdag, 3 april 1990, des voormiddags te half elf ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden in het Paleis van Justitie aldaar, ten verzoeke van Jan Hoogerhuis, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en ten laste van de weduwe en erven van Wijlen Rinze Uldriks Hoekstra, laatstelijk schipper van na te melden schip, bij gerechtelijke uitwinning aan den meestbiedende of hoogst afmijnende worden verkocht:
Het Tjalkschip, genaamd de VROUW ANTJE, thans liggende aan den Grachtswal te Leeuwarden, groot 64 scheepstonnen, gebrand 415 Leeuw.1877, met deszelfs aan en bijbehoren, zo en in dier voege als het met zijnen inventaris in beslag is genomen bij proces verbaal van den deurwaarder B. van der Schoot te Leeuwarden van 24 december 1889, hetwelk bij den ondergetekende ter inzage ligt.
De veilcondities liggen ter inzage aan de griffie van voormelde rechtbank en ten kantore van den ondergetekende, procureur te Leeuwarden.
De procureur van de executant, T. van Hettinga Tromp.


Datum: 09 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klas KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, welke belangrijke voorzieningen heeft ondergaan aan 's Rijkswerf te Willemsoord, zal, naar men verneemt, reeds in mei a.s. in dienst worden gesteld, onder commando van kapitein ter zee W.J.A. Nolthenius, en alsdan een oefeningstocht ondernemen op de Noordzee en tegen het laatst dezes jaar de reis naar Curaçao ondernemen, ter aflossing van Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klas JOHAN WILLEM FRISO.
De stoomkanonneerboot VOS, comm. de luit. ter zee P. Heijning, is hedenochtend te elf uren van Amsterdam te Hellevoetsluis aangekomen, om aldaar in het droge dok te worden opgenomen tot het aanbrengen van kimkielen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 8 maart. Heden namiddag is van de werf Concordia van de heren Huijgens en Van Gelder alhier met goed gevolg te water gelaten het nieuwe stalen stoomschip OBERON, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij en bestemd om dienst te doen in de lijnen van die maatschappij op Middellandse en Oostzeehavens. Het schip is 1050 ton bruto groot en heeft de volgende afmetingen:
212’ lengte, 30'6" breedte, 15'6" diepte, tussendeks, dubbele bodem voor waterballast, schoenertuig. De machine (triple compound) 500 ipk effectief, wordt vervaardigd in de fabriek van de Maatschappij De Maas te Rotterdam.


Datum: 10 maart 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 6 maart. Het alhier tehuis behorende driemast schoenerschip ZEEMEEUW, vroeger gevoerd door kapt. W. Koen, zal thans worden bevaren door kapt. B. Kuiper.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Gevraagd een bekwame scheepstimmerknecht, liefst ongehuwd, om voor baas op te treden, bij de weduwe Johannes Bijlsma, Oosterlittens.


Datum: 11 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In gevolge machtiging des konings wordt Zr.Ms. schroefstoomschip der 4e klasse SOMMELSDIJK met de 1e mei a.s. in dienst gesteld met bestemming voor de buitenlandse dienst, en het bevel daarover opgedragen aan de kapt.luit.t.zee G.H. van Steyn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 7 maart. Het gestrande (opm: Belgische) stoomschip DE RUYTER ligt bij laag tij boven water. Het ligt dwars op het strand en de zee breekt er boven over heen. Het stoomschip is zeer lek, doch het weder wordt bedaarder. De grond, waarop het zit, is rots met zand. De lading kan geborgen worden. Men is bezig om de aan bederf onderhevige lading te lossen. Het schip zal vermoedelijk totaal verloren zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Middelburg, 10 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram arriveerde het barkschip PRINSES WILHELMINA, kapt. L. Meedendorp, de 9e maart van Gothenburg te Fremantle.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smirna (opm: Izmir), 8 maart. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE, bestemd naar Amsterdam, geraakte de 5e dezer bij het verlaten van Thigani (Samos) aan de grond, doch kwam na twee uren vastgezeten te hebben, vlot en vertrok naar Vathy (Samos). Het is onderzocht en wordt aanbevolen om te lossen en te dokken. Het stoomschip maakt geen water. De gezagvoerder wacht op orders van de maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brisbane, 6 maart. Het stoomschip QUETTA heeft men gevonden in 12 vadem water. Vanwege het gouvernement wordt er naar de klip gezocht, waarop het stoomschip verongelukte. Men heeft de hoop opgegeven nog overlevenden te vinden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 1 februari. De toestand van de baar is voortdurend gunstig. In januari zijn in het geheel 109 schepen de baar gepasseerd, waarvan 61 binnenkomende en 48 uitgaande. Vrachtzaken waren zeer levendig, doch zijn de koersen over het geheel zeer laag. Gecharterd werden o.a. met gezouten huiden naar het Kanaal v.o. (opm: voor orders): AASTROOM 30 sh, en JOHANNA van Porto Alegro tot 30 sh.; voorts zijn bevracht AFIENA van Porto Alegro naar Rosario met producten voor GBP 250 en CONCURRENT van id. n. id. met gedroogd vlees tot 1500 milreis. Onbevracht liggen hier thans nog 28 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Baltimore (per tel.). Het Noorse stoomschip CARL KONOW, dat de schroef had verloren, werd te Hampton Roads binnengesleept door het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM III, van Amsterdam via Suriname naar New-York bestemd. Het stoomschip CARL KONOW is groot 540 ton en gebouwd te Bergen in 1883.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 7 maart. Het stoomschip DE RUYTER is bij Scituate (Massachussetts) gestrand en zit gevaarlijk. Het volk is gered. (opm: een Belgische stoomschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Sappemeer, 8 maart. Eergisteren is hier geveild het koftjalkschip FAMILIETROUW, groot 113 tonnen, met complete inventaris, bevaren door schipper A. Lindeman. Kopers de heren G. en H. Bodewes te Martenshoek voor NLG 710.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Oppenheim, 5 maart. Het schroefstoomschip AMSTERDAM No. 9 heeft op de Niersteiner Lei zulk eene belangrijke lekkage gekregen, dat men genoodzaakt was de goederen aan land te brengen. Het stoomschip heeft circa 13,000 centenaars goederen geladen, die belangrijk beschadigd zijn. (opm: een Rijnstoomschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Smirna (opm: Izmir), 8 maart. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE, te Vathi binnengelopen, is onderzocht door experts, die hebben aanbevolen de lading te lossen, om te kunnen dokken en repareren.


Datum: 12 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

New York, 8 maart. Men is bezig de lading van het gestrande stoomschip DE RUYTER te bergen. Alle goederen, die bederfelijk zijn, kunnen als verloren worden beschouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 maart. Het grootste gedeelte van de inventaris van het gestrande Duitse stoomschip ASCANIA is met de assistentie van vletterlieden geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 11 maart. Volgens telegrafisch bericht van gisteren is de galjoot ANNA, kapt. K. Grasmeijer, behouden te Bayonne aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 maart. Het stoomschip AMSTERDAM der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, met pl.m. 300 passagiers, ligt nog binnen de sluis en zal alleen bij zeer gunstige weersgesteldheid over de vloed naar zee kunnen komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Het schip NOACH V, kapt. J.C. Speenhoff, is bevracht van Gorontalo naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens een telegram uit Londen is het schip THORBECKE III, kapt. T. Koster, lek en met verlies van zeilen uit zee naar Banjoewangie teruggekeerd en te Soerabaja binnengesleept, waar het zal worden nagezien. Men heeft enige lading overboord geworpen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 maart. In de jl. zaterdag gehouden vergadering van aandeelhouders in de Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart, is besloten om de bouw van twee nieuwe boten op te dragen aan de firma Wilton te Rotterdam.


Datum: 13 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 11 maart. Het in de afgelopen nacht bij Falga gestrande Duitse stoomschip ASCANIA had gisterenmiddag reeds bij de zogenaamde Groote Keten aan de grond gezeten. Ofschoon weinig ogenblikken daarna weder op eigen kracht vlot gekomen ontstond bij die gelegenheid een gebrek aan de schroefbladen, waardoor het schip niet dan zeer langzaam langs de kust kon voortstomen, met gevolg, dat het in de nabijheid van Falga weder vastliep en toen vol water geraakte. Het schip wordt thans als verloren beschouwd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 maart. Volgens particulier bericht is het barkschip DELI, kapt. H. van Duijn, van Moulmain met een lading hout naar het Kanaal voor order vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Budle (per tel. van Bambourough), 8 maart. De smak WIBBIENA SIVERDINA (opm: waarschijnlijk Engels, misschien het vroegere Nederlandse schip WIEBINA SIEWARDINA, gebouwd in 1867) ging onder Bambourough Castle van de ankers op drift. De uit drie man bestaande equipage is met de eigen boot gered. Het schip, dat onder Bambourough Castle op strand dreef, is totaal wrak geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 11 maart. Het Duitse stoomschip ASCANIA, kapt. Lignitz, van Fowey met pijpaarde naar Harburg bestemd, is bij Falga gestrand. De bemanning is met eigen boot geland. Sleepboten zijn derwaarts vertrokken. Volgens later bericht is de sleepboot van de strandingsplaats teruggekomen, meldende dat het stoomschip ASCANIA vol water zit en vermoedelijk verloren is.


Datum: 14 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het grootste zeilschip, dat in de laatste tijd in de Verenigde Staten is gebouwd, is het schip
RAPPAHONOCH. Tot de bouw van dit schip, dat 3.053 ton groot is en binnenkort met 120.000 kisten petroleum van Philadelphia naar Japan zal vertrekken, werden 700 ton eikenhout en 120.000 voet ander hout gebruikt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Schepen in lading

Rotterdam, 11 maart. Het schip F.H. VON LINDERN, kapt. D. Huibrechts, ligt te Soerabaja in lading naar Nederland.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best, nieuw Schip, plus minus 24 á 25 ton, en enige goed onderhouden Pramen, voor billijken prijs. Te bevragen bij Jetze de Jong, Zuidvliet U 30, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop twee nieuwe Roefschepen, zo goed als klaar, een plus minus 17 á 18 ton en een plus minus 19 á 20 ton, bij K. Westerhuis, scheepstimmerman op de helling van Jetze de Jong, bij de Poppebrug te Leeuwarden.


Datum: 15 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 maart. Het stoomschip MAASDAM, van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, trok hedenavond bezoekers. Het was weliswaar druk bezig lading in te nemen, doch voor de inrichting van passagiers eerst nu in alle opzichten gereed. Ook de elektrische verlichting was thans eerst volkomen in orde. De duisternis mocht vrij beletten het vaartuig uitwendig in ogenschouw te nemen, het belette niet dat het door zijn afmetingen indruk maakte, terwijl de bezichtiging van het inwendige van de reusachtige zeebodem het bewijs leverde dat alles is gedaan wat binnen de kring van de mogelijkheid ligt, om het niet slechts de passagiers van de eerste, maar ook die van de tweede en derde klasse zo gemakkelijk mogelijk te maken. De bezichtiging bij avond werd bevorderd door de op ruime schaal aangebrachte elektrische verlichting, die met haar matglazen gloeilampen allerwegen, in kajuiten en gangen, in de salons en langs de trappen, in keuken en werkplaatsen, een helder licht verspreidde, en dan ook in vergelijking met de vroegere wijze van verlichting, een wezenlijke vooruitgang bleek te vormen.
De MAASDAM vertrekt morgenochtend te 7½ uur om de eerste reis naar Amerika voor deze maatschappij te aanvaarden. Moge het voor nu en later een voorspoedige zijn!
(opm: de MAASDAM vertrok inderdaad op 15 maart 1890 uit de Nieuwe Waterweg naar New York)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 13 maart. Door vletterlieden is aangenomen de inventaris van het gestrande Duitse schip ASCANIA voor 33% te bergen en naar hier te vervoeren. Bij onderzoek is heden gebleken, dat het schip lek is, terwijl het nevens de schroefbladen thans ook het roer mist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 14 maart. Het (opm: Belgische) stoomschip DE RUYTER is vlot gekomen en wordt naar Boston gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 maart. Van het te Heveskes te huis behoorende barkschip THERESE, kapt. J.R. Brouwer, de 15e november l.l. van Pensacola naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 11 maart. Uit het gestrande (opm: Belgische) stoomschip DE RUYTER is ongeveer 150 ton van de lading geborgen. Het weder is bedaarder en men gaat voort de lading te bergen. Het water in het vaartuig rijst en daalt met het tij.


Datum: 16 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. De ministers van Koloniën en Waterstaat, de heren Mackay en Havelaar, worden heden namiddag te 4.30 hier verwacht ter bezichtiging van het nieuwe stoomschip PRINS WILLEM II, dat woensdag de eerste reis onderneemt. Aan boord wordt aan de ministers heden een diner aangeboden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping wegens gehele beëindiging van zaken, op vrijdag 21 maart 1890, des voormiddags ten half elf uur, op het terrein van de voormalige scheepwerf Rotterdamsch Welvaren van de heer I. Pijl aan de Oost-Zeedijk te Rotterdam, ten overstaan van de deurwaarder B. Kruijne, van:
Complete scheepshelling van ongeveer 200 voet met de sleden, slagbaddings, trekstangen, bijbehorend ijzerwerk, 2 vier-schijfs blokken met beslag en kappen, 2 ijzeren spillen, werkende van 1 op 3 met kamraden en spaken; kleinere hellingsleden, 4 lieren, 4 mallejans, slijpsteen, hellingreep van 269 meters (262 kilos), tros van 200 meter, balansen met schalen en gewicht, 15 kelderwinden, trekwinden, vijzen, sergeanten, 2 boutentrekkers met draad, kraan- en trekzagen, verschillend ander touw- kettingwerk, spijkers en bakken; voorts: enige te water liggende dennen en spieren; oude matten, partij scheepsdeuren en andere scheepsartikelen; ook nog een partij nieuwe delen, planken en ribhout (geschaafd en ongeschaafd), 23 grenen 3 bij 9, enig oud dennen- en eikenhout en al hetgeen verder zal worden aangeboden.
Kijkdag donderdag 20 maart 1890 en op de verkoopdag vóór de veiling.
Liggende alles gemakkelijk voor vervoer te water en per as.


Datum: 18 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 februari. Het Duitse schip HUGO, van Singapore naar Marseille met een lading van 13.469 picols gambier, 2461 pic. rotting, 12.807 pic. rotting, 1262 pic. iIlipe noten, 954 buffelhoorns, 15,000 Malacca stokken en 7900 Borneo stokken, is bij het opkruisen van Straat Sunda op de rotsen van Klapper Punt, bij Kalianda, onder de Sumatra wal gestrand. Een ter assistentie gezonden stoomschip heeft slechts 687 zakken copra, 292 zakken Ilpe noten, 4561 bossen rotting en 32 bossen Malacca stokken kunnen redden, die thans nagezien worden. Nagenoeg de gehele inventaris heeft op vendutie circa NLG 2900 opgebracht, alsmede het schip NLG 126, de zeilen circa NLG 2300 en de aan boord gebleven lading NLG 16. Kapitein en bemanning zijn gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Plymouth, 16 maart. Een deel van de equipage, bestaande uit de opper en tweede stuurman en acht man, van het op 26 januari in Straat Sunda op de Sumatra kust verongelukte Duitse schip HUGO arriveerde hier van Java per stoomschip DACCA, van de Queensland Royal Mail Company.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 17 maart. Aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk werd heden met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, genaamd KAYSER FRIEDRICH, groot 375 last, gebouwd voor rekening van de heer Julius de Gruyter te Ruhrort. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren tjalk groot 60 last, te bouwen voor rekening van de heer Victor Kegels te Doel (België.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Betreffende het schip (opm: fregat) EMMANUEL, kapt. J. Pijl, lek te Montevideo binnen, wordt gemeld dat op order van assuradeuren voorbereidende maatregelen worden genomen om de lading met een ander schip naar destinatie te brengen, en wel met het oog op de toestand van het schip en de onwaarschijnlijkheid dat het de reis kan vervolgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 maart. Volgens telegram, d.d. Madera 10 dezer, worden de reparatiekosten van het te St. Michael’s (opm: San Miguel, Azoren) binnengelopen schip (opm: schoenerbrik) VRIENDSCHAP, kapt. C. Rab, op GBP. 1230 begroot. De lading is beschadigd gelost. De gezagvoerder wacht op orders van de rederij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 maart. Volgens telegram uit de Kaapstad is het Nederlandse ijzeren barkschip MARIE EN JULIE, kapt. J.H. Blankert, van Mozambique naar het Kanaal en de 22sten december lek te Kaapstad binnengelopen, aldaar in het droogdok gezet om enige tijdelijke reparatiën te doen, ten einde het in staat te stellen in ballast naar een Europese haven te vertrekken. De lading zal met een ander schip naar de bestemming worden vervoerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 17 maart. De commissie voor examens ter verkrijgen van een diploma aan boord van koopvaardijschepen hield van de 11 tot en met de 15 dezer zitting te Rotterdam. Vijftien kandidaten hadden zich aangemeld, en wel voor de grote stoomvaart twee voor het diploma A als eerste stuurman, een voor het diploma B als eerste stuurman, en een voor het diploma als tweede stuurman volgens programma A. Voor de grote zeilvaart volgens programma A, voor het diploma als eerste stuurman een kandidaat, als tweede stuurman vijf en als derde stuurman zes kandidaten. De volgende kandidaten zijn geslaagd: voor de stoomvaart eerste stuurman programma B, G.L. Wijsman, tweede stuurman grote stoomvaart programma A.P. van der Heuvel, die ook met gunstige uitslag het aanvulling examen zeilvaart aflegde. Voor de grote zeilvaart: als eerste stuurman B. Kuiper, als tweede stuurman R. Teensma, H. Hesseling en H.W.A. Post, als derde stuurman J. Leeuw, N. Klaasens en S. Schippers.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De burgemeester van Wonseradeel roept op de rechthebbenden op navolgende strandvond:18 scheepsluiken, gemerkt L, 3 balken (no. 4341, 4761 en 8844), 2 zwemgordels (ROHILLA Londen), een luik met twee ronde glazen, een mast, 25 balkjes, een paal, enig wrakhout en 1 vat hars.
De burgemeester voornoemd, Visser.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Voor een of meer jaren wordt uit de hand te huur aangeboden: Ene scheepstimmerwerf met twee hellingen, huis, schuur enz. te Broek bij de Joure. Te bevragen bij den eigenaar K.G. Bijl te Broek en bij den notaris Van der Meer te Langweer.


Datum: 19 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 17 maart. Van de werf van de heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip KAYSERIN FRIEDRICH, groot plm. 375 last, gebouwd voor rekening van de heer Julius de Gruijter te Ruhrort. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot plm. 600 last, voor rekening van de heren Stachelhaus & Buchloh, te Mulheim a/d Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curaçao, 26 februari. Het barkschip CUERERO, kapt. Williams, van Barbados naar Aruba in ballast, is de 20e februari op de Noordkust van Bonaire gestrand en geheel wrak geworden. De equipage werd gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Melbourne, 15 maart. Men heeft de klip gevonden, waarop het stoomschip QUETTA heeft gestoten en waardoor het gezonken is. Er staat 16 voet water op de klip.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het schroefstoomschip der 1e klasse TROMP wordt bij aankomst buiten dienst gesteld. Het schroefstoomschip der 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN wordt de 15e mei in dienst gesteld tot het houden van een zomerkruistocht in de Europese wateren. Te Hellevoetsluis worden op de 16e april in dienst gesteld de stoomkanonneerboten RAAF en FRET, en op de 15e mei worden in dienst gesteld de stoomkanonneerboot SPERWER en het stoomriviervaartuig ISALA. Omstreeks half juli worden in dienst gesteld het ramschip BUFFEL en de rammonitor PANTER, ter vervanging van de rammonitors STIER en MATADOR. De rammonitors der 1e klasse DRAAK en MATADOR zullen worden voorzien van een verhoogde commandotoren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 17 maart. Door het Seeambt te Bremerhaven werd een onderzoek ingesteld betreffende het verbranden van het Bremer schip CHARLOTTE op de 7e oktober 1889 te Padang. Daaruit bleek, dat de bemanning van de CHARLOTTE voor het grootste deel te Newcastle (NSW) was aangemonsterd, en van Padang weer derwaarts gezonden werd. De brand ontstond in de nacht van zondag op maandag. De gezagvoerder bevond zich aan land. Enige der bemanning, die aan het passagieren geweest waren, kwamen enigszins beschonken en met een fles jenever bij zich, aan boord terug. Er wordt met de grond verondersteld, dat in de nacht van zondag door de bemanning de bottelarij opengebroken en daaruit sterke drank is gestolen en dat daarbij brand is ontstaan. De omstandigheden dat het luik, dat toegang verleende naar de bottelarij openstond en dat de brand juist in dat gedeelte van het schip is ontstaan, dat de bemanning die bij het ontdekken van de brand tamelijk nuchter was en later in volslagen staat van dronkenschap de buitensporigste zaken deed, bevestigen dit vermoeden. De bemanning heeft wel voor de vice-consul te Padang erkend, dat tijdens de pogingen om de brand te blussen, een fles sterke drank onder elkaar rondging, doch niet een weet iets omtrent de herkomst van die fles. Het Seeambt sprak het volgende oordeel over deze ramp uit: dat de oorzaak van de brand, waardoor 7 oktober 1889 het Bremer barkschip CHARLOTTE op de rede van Padang werd vernield, met grote waarschijnlijkheid daarin moet gezocht worden, dat in de nacht van 6 op 7 oktober enige personen zich heimelijk toegang tot de bottelarij hebben verschaft om sterke drank te stelen en door onvoorzichtigheid brand hebben veroorzaakt. Om aan te nemen dat de brand met opzet zou veroorzaakt zijn, bestaat geen grond. Verder geeft het Seeambt te kennen, dat naar haar oordeel al het mogelijke gedaan werd om de brand te blussen en dat zij door de overheid te Padang daarin op de krachtigste wijze werden geholpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 18 maart. Het stoomschip ASCANIA is af en zwaar lek door de sleepboot ZUID-HOLLAND binnengesleept. Volgens later bericht is het stoomschip in de haven buiten het vaarwater vol water geraakt en gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 15 maart. Door de Bergingsmaatschappij te Maassluis is aangenomen het bij Falga gestrande stoomschip ASCANIA te lichten en af te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New-York, 14 maart. Het (opm: Belgische) stoomschip DE RUYTER is nu te Boston, waar het lossen en in dok zal worden gezet om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 14 maart. Bij het vertrek van hier naar St. Davids van het Nederlandse barkschip CZAAR PETER, is een der opvarenden, een Nederlander, verdronken door het omslaan der sloep die achter het schip lag, dat gesleept werd. Zijn lijk werd niet gevonden.

Krant:
  JB - Javabode

Bij de Javasche Courant zijn gevoegd de goedgekeurde statuten van de naamloze vennootschap ,Bataviasche Stoomvaartonderneming, die met een kapitaal van NLG 75000,- een of meer stoomschepen zal kopen en in de vaart brengen, geschikt voor de vervoer van suikerrietstokken voor bibit bestemd en andere lading en voor zoveel de ruimte zulks toelaat, ook van passagiers. Directeuren zijn de heren J. A. van Delden en J. D. Mijer, commissarissen de heren M. Dames, S. R. Lankester en Mr. C. A. Hennij.
Aandeelhouders zijn de Ned. Handelmaatschappij, Maclaine Watson en Cie, de N. I. Landbouw Maatschappij, de heren J. A. van Delden, J. D. Mijer, T. F. van Vloten, de Maatschappij tot exploitatie der Pamanoekan- en Tjiassemlanden en de heer M. van Delden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 18 maart. Niet alleen uit aangedreven wrakhout en portretten blijkt meer en meer, dat nabij de Texelse kust een schipbreuk heeft plaatsgehad, doch dit wordt nu door het aanspoelen van een lijk nog meer bevestigd. De aangespoelde drenkeling kon ten hoogste drie dagen in het water zijn geweest. Hij was van corpulente bouw, zag er zeer knap uit en was naar gissing niet ouder dan 28 jaren. Het lijk had zwart haar en een blonde knevel. De kleding, geheel zonder merken, bestond uit een zwarte geruite jas van Engels laken, blauw laken vest, zwart jachtvest, zwart Engels leren broek en tricot onderbroek, wit flanellen overhemd, ene witte en ene blauwe trui, grijze wollen sokken en korte laarzen met hoefijzers.


Datum: 20 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 18 maart. Volgens telegram uit Brisbane is de klip, waarop de QUETTA heeft gestoten, ontdekt. Deze stond op heden niet op de kaart vermeld en was ook geheel onbekend. Het stoomschip ligt op een halve mijl van de klip gezonken. De bodem van het schip is door duikers onderzocht, doch is de uitslag tot op heden onbekend. Het bergen van de geladen tin zal zeer moeilijk zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 18 maart. Het stoomschip ASCANIA is af en zwaar lek door de sleepboot ZUID-HOLLAND binnengesleept. Volgens later bericht is het stoomschip in de haven buiten het vaarwater vol water geraakt en gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop een snelzeilend Veerschip, groot 13 ton, met complete inventaris. Te bevragen bij den eigenaar J.A. Koch te Terhorne.


Datum: 21 maart 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Posthumus te Drachten zal woensdag 26 maart 1890, des namiddags 2 uur, bij Rinsma in het Café Groen te Drachten, in een zitting verkopen, voor de erven Bouke Kooistra:
Een uitmuntend overdekt Roefschip, genaamd de ONDERNEMING, groot ongeveer 21 tonnen, liggende aan den wal te Drachten, laatst in beurtveer Drachten – Heerenveen – Joure v.v, met zeil, 3 fokken, 3 haken, 3 bomen, fokkeloete (opm: waarschijnlijk wordt botteloef bedoeld; korte vaste ijzeren boegspriet), mast met gewicht, giek, zeil en fokkeval, zeil en fokkeschoot, zwaardlopers en standers, ijsborden, schoorsteen, twee loopplanken, zeilhals, staagstalie, watervat, teerputs met 4 kwasten.
Voorts nog: 4 dekkleden, 1 cocoslandvast, mandje met schrabbersgereedschap, kistje met lingen en hijsgereedschap, een ankertje, oliejas met muts, tros cocostouw, lijn met 2 bagen, een kurkzak, takel met 2 blokken, enig touwwerk, 2 ijskloppers, een puts, wit zeilkleed, enige rommel, koperen ketel, gootling, lamp met blaker, kachel met pijp en ringen, enz. enz. Een zilveren tabaksdoos en een dito horloge. Een eikenhouten secretaire met 2 bloemvazen.
Het schip ligt op den verkoopdag te bezichtigen van ’s morgens 10-12 uur. Aanvaarding en betaling dadelijk bij de toewijzing.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. W.van der Meer, notaris te Langweer zal zaterdag 22 maart 1890, ’s voormiddags 10 uur, ten huize en verzoeke van K.G. Bijl te Broek, bij boelgoed á contant verkopen: scheepstimmergereedschappen: 2 takels met blokken, 3 dommekrachten, grote slijpsteen, 6 grote kettingen, hellinghaak, brandijzer, grote en kleine schammels (opm: schragen), schulpzaag en de verdere tot het vak behorende gereedschappen. 3 watertonnen, enige teertonnen, een vat met pik enz, 1 eiken schouw, zoo goed als nieuw en 2 halfsleten dito. Houtwaren: 2½, 2 en 1½ dm. eiken planken en een partij kromhout enz. Enig huisraad, als: vierkante kachel, twee tafels, turfbakken en hetgeen meer te koop aangeboden zal worden.


Datum: 22 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De in de marine-directie te Willemsoord aanwezige torpedoboot groot model KRAKATAU, welke vanwege de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen ter rede Texel beproefd wordt, zal bij aflevering bestemd worden voor het Noorderfrontier.
Zr.Ms. torpedoboot groot model EMPANG wordt 27 maart bij de directie van de marine te Amsterdam in dienst gesteld, om vervolgens naar Willemsoord te vertrekken voor de zomeroefeningen. Het voor de bemanning benodigde personeel zal van Willemsoord naar Amsterdam worden gezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het zo even verschenen jaarverslag van de stoomvaartmaatschappij Koninklijke West-Indische Maildienst wordt het volgende ontleend:
De nog in bezit zijnde aandelen werden verkocht, zodat het maatschappelijk kapitaal van NLG 1.200.000 geheel is geplaatst. De etablissementen te Paramaribo moesten andermaal worden uitgebreid. De rekening van het afgelopen jaar loopt over 12 uitreizen en 12 thuisreizen, van welke laatste één niet geheel werd volbracht door het vergaan van de PRINS WILLEM I. De winst- en verliesrekening sluit met een voordelig saldo van NLG 231.744. Hiervan wordt afgeschreven op de stoomschepen NLG 74.000. Het saldo ter verdeling bedraagt NLG 98.253, waarvan de directie voorstelt een dividend van 6½ pct. uit te keren. Wanneer de nieuwe schepen zullen voltooid zijn, zal de vloot van zes eerste klas stoomschepen in de boeken een waarde vertegenwoordigen van NLG 2.350.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant No. 69 bevat de statuten der Stoomvaart Maatschappij Phoenix te Amsterdam. In deze maatschappij wordt deelgenomen door de Stoomvaart-Maatschappij Holland voor 1125 aandelen, de heer W. Ruys voor 10, de Rotterdamsche Lloyd voor 70, de heer P.E. Tegelberg voor 10, de heer J. Boissevain voor 10 en de Stoomvaartmaatschappij Nederland voor 100, of te samen voor 1325 aandelen. Het doel van de vennootschap is de vracht- en passagiersvaart op havens in of buiten Europa gelegen, uit te oefenen met schepen daartoe in eigendom, in huur of krachtens andere titel verkregen, en verder het verrichten van al zodanige zaken, als kunnen dienen om aan die schepen behoorlijke vracht te bezorgen. Aangegaan voor 25 jaren. Kapitaal NLG 1.700.000, in aandelen van NLG 1000; mits vol gefourneerd, splitsbaar in halve aandelen, ieder van NLG 500. De volstorting van de 1125 aandelen, waarvoor door de Stoomvaart-Maatschappij Holland wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng van drie stoomschepen, tot een bedrag van NLG 1.125.000.
De volstorting van de overige aandelen geschiedt in geld. Voor de eerste maal zijn tot leden van de raad van bestuur benoemd de heren: J. Boissevain, W. Ruys en P.E. Tegelberg.
De winst, zoals die bij de goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening is bepaald, wordt, zo zij niet meer dan 5 pct. over het bedrag van de aandelen beloopt, geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd. Indien de winst meer dan 5 pct. bedraagt, wordt van het meerdere vooraf 10 pct. op de reserverekening gebracht, terwijl de resterende 90 pct. geheel ter beschikking blijven van de algemene vergadering, die telkens over de daaraan te geven bestemming, hetzij ter uitdeling aan aandeelhouders of ter vermeerdering van de baten of vermindering van de lasten van de vennootschap, beslist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen is thans bij de rechtbank te Amsterdam voorlopige surséance van betaling aangevraagd. Maandag a.s. zullen de crediteuren op dit verzoek worden gehoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Tot aanvulling van hetgeen onder de laatste berichten in ons eerste blad A van heden is medegedeeld uit het verslag van de Koninklijke West-Indische Maildienst over het jaar 1889, strekt het volgende:
De twee nieuwe schepen, voor rekening van de Mij. gebouwd, het een bij de Kon. Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, te Amsterdam, en het andere bij de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, alhier, hebben op de proeftochten uitstekend goed voldaan.
Van de 4 pct. lening, groot NLG 1.200.000, uit welke opbrengst o.a. de 5 pct, obligaties afgelost zijn, is NLG 200.000 nog niet geplaatst. Het etablissement te Paramaribo komt in de balans voor met NLG 83.500, en dat te Amsterdam met NLG 14.446. Met de boekwaarde van de 6 eerste klasse stoomschepen mede (welke, naar reeds gemeld is, als de nieuwe schepen voltooid zijn, plm. NLG 2.350.000 zal bedragen), bezit de Mij. dus aan deze drie posten alleen reeds ruim NLG 2.447.000, waartegen zij aan aandelen en obligaties NLG 2.200.000 heeft uitgegeven.
Naar aanleiding van het vergaan van het stoomschip PRINS WILLEM I zegt het verslag:
De Maatschappij is wel financieel door assurantie voor dit verlies gedekt, maar wij betreuren toch ten zeerste dit ongeval, dat ons van een goed schip beroofde, en nog wel juist tegen de tijd dat wij, wegens uitbreiding van de dienst, ons materieel zo hoog nodig hebben.
Commissarissen hebben het winstcijfer van NLG 231.744,22 als volgt besteed; tot weder-aanvulling van het assurantiefonds NLG 25.000; delging van het nadelig saldo van de interestrekening NLG 23.897,82; afschrijving op stoomschepen NLG 74.000 en idem op het etablissement te Paramaribo NLG 10.592,56½; te samen NLG 133.490,38½. Er blijft daardoor een saldo van NLG 98.253,83½ voor verdeling onder de aandeelhouders. Wordt aan dezen, overeenkomstig het voorstel van commissarissen, 6½ pct. dividend uitgekeerd, of NLG 78.000, en aan tantièmes (art. 18 statuten) NLG 18.000, dan blijft er, na betaling van de patentbelasting ad NLG 1996.80, een som van NLG 257,03½ over voor de nieuwe rekening. In de balans komt de post ,,diverse debiteuren" voor met NLG 306.959,67½.
Ter verklaring van dit bijzonder hoge bedrag, vermeldt het verslag dat daarin begrepen is de vordering op assuradeuren ter zake van het verlies van de PRINS WILLEM I, welke gelden intussen thans ingekomen zijn.
Het vervangen van het pas genoemde stoomschip door een van grotere afmetingen en snelheid, de behoefte aan enig meer bedrijfskapitaal door de uitbreiding van de dienst, en de noodzakelijkheid om bij de aanlegplaats van de schepen van de Mij. een kantoorlokaal te bouwen, maken het nodig, in de aanstaande algemene vergadering van aandeelhouders, enige financiële voorstellen te doen. Als commissarissen zijn aan de beurt van aftreden, en herkiesbaar, de heren P.N. Muller en A. d' Angremond, terwijl met 31 december a.s. het mandaat van de directeur C.W.R. Scholten Jr. eindigt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 maart. Het Nederlandse stoomschip PENELOPE wordt te Piraeus in het marinedok gerepareerd en zal alsdan de reis naar hier via Nauplia voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Barbados, 1 maart. Het schip ENJETTA, kapt. J.D. Duit, is bevracht van Jamaica met blauwhout (opm: campêche hout) tot 32 sh.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 26 februari. Het barkschip MARIE EN JULIE, kapt. J.H. Blankert, zal in het droge dok gezet worden om onderzocht en gerepareerd te worden. De reparatiën zullen nog al van grote omvang moeten zijn.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 maart. Per stoomschip NOORD-BRABAND, kapt. Mets, zijn heden van hier ruim 600 inlanders naar Djeddah vertrokken om van daar de bedevaart te doen naar de stad van de profeet. De schout is twee dagen bezig geweest met het nazien der passen van al die mensen en ook om zich te overtuigen, dat zij allen voorzien waren van de nodige geldmiddelen. Gisteren avond is een der aspirant-pelgrims over boord gesprongen en verdronken, zonder dat iemand zijner mede-reizigers weet waarom (opm: de NOORD-BRABAND vertrok 22 maart van Batavia via Padang naar Djeddah en van daar door naar Marseille en Rotterdam)

Krant:
  JB - Javabode

Onder directie van de heer J. Konig te Rotterdam zal aldaar onder de naam van Scheepvaartmaatschappij Zuid Holland een naamloze vennootschap worden opgericht, ten doel hebbende het uitoefenen der vrachtvaart, hoofdzakelijk op Nederlands-Indië. Van het kapitaal, dat bepaald is op een miljoen gulden, zal voorlopiug NLG 600.000 worden uitgegeven.


Datum: 23 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 21 maart. Met de werkzaamheden tot het lichten van het in de haven gezonken Duitse stoomschip ASCANIA is heden door de Bergings-Maatschappij te Maassluis een aanvang gemaakt. Duikers zijn bezig de toestand van het schip te onderzoeken en zullen trachten het lek te stoppen, terwijl de luikhoofden zullen worden opgekist. Het schip ligt over stuurboord met trossen aan de stenen dam gemeerd, zodat met laag water alleen het achterschip droog komt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brisbane, 20 maart. Door de duikers, die werkzaam geweest zijn bij het onderzoek van het verongelukte stoomschip QUETTA, is een klip ontdekt bij Booby eiland, waarop 18 voet water staat en die, evenmin als de klip, waarop de QUETTA is verongelukt, op de kaarten is vermeld.


Datum: 24 maart 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. Het Nederlandse stoomschip POLLUX, van de Middellandse Zee komende, is in het Noordzeekanaal bij Zaandam uit het roer gelopen en aan de grond geraakt. Het wordt gelicht.


Datum: 25 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 maart. Zaterdagmiddag 22 dezer te 5 uur werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van de heren Bonn & Mees, te Katendrecht, het stoomschip DOELWIJK, gebouwd voor rekening van de heren W. Ruys & Zonen. De hoofdafmetingen zijn: 200 voet lang, 31 voet breed, 15 voet 9 duim hol. Het schip is geheel van staal gebouwd, volgens de hoogste klasse van Lloyds.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Melbourne, 6 februari. Het schip (opm: bark) CATHARINA, kapt. G. Bona, neemt te New-Castle (N.Z.W.) een lading steenkolen in tot 22 sh. voor Callao en is bevracht van Puget Sound met hout naar het Kanaal tot 75 sh. per 1000 voet.

Krant:
  JC - Javasche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 5e april a.s, des morgens ten 10 ure precies, zal door de directeur van het Marine-Etablissement te Soerabaja verkocht worden, voor rekening van het Departement van Marine, het Gouvernements-raderstoomschip TAGAL, van 370 tonnen waterverplaatsing, en voorzien van een stoomwerktuig à 80 nominale paardekracht.
Dti schip is gebouwd van hout, geheel kopervast, en wordt verkocht zo als het op het ogenblik van de verkoop liggende zal zijn aan bovengenoemd etablissement, met alles wat zich dan daar aan boord zal bevinden, dus ook met stoomketel en stoommachines, losse en en vaste goederen, ballast, enz. De verkoop geschiedt niet voor afbraak.
De toewijzing van de koop heeft niet plaats dan na bekomen machtiging van de Schout-bij-Nacht, commandant der zeemacht en chef van het departement van marine in Nederlands-Indië. In afwachting van de beslissing van de vlootvoogd blijft de hoogste bieder echter aansprakelijk voor zijn bod. Acht dagen na de toewijzing moet het schip door de koper zijn weggehaald.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de ondergetekende, terwijl het schip bezichtigd kan worden elke werkdag van des morgens 6½ tot 12 uur en des middags van 1 tot 3 uur.
De directeur voornoemd, Dittlof Tjassens.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Leeuwarden. De nachtboot ZUIDERZEE ontdekte eergisteren nacht, op hare reis van Amsterdam, bij Harlingen een vaartuig met zware averij, o.a. lag het gehele tuig over boord. De averij was veroorzaakt door ene aanvaring. De schipper van het vaartuig, D. Visser, weet echter niet met juistheid op te geven, door welke boot hij is aangevaren, daar deze voort stoomde zonder hulp te bieden. Het vaartuig, met hout beladen, bestemd voor Almelo, is door de ZUIDERZEE op sleeptouw genomen en naar Kampen gebracht.


Datum: 26 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Omtrent de reis van de oefeningsdivisie voor buitenlandse dienst, bestaande uit Zr.Ms. schroefstoomschepen 1e klas TROMP, ATJEH en VAN GALEN, van Nieuwediep naar Rio de Janeiro, deelt men aan het Marineblad o.a. het volgende:
Nadat de 6e oktober de divisie geformeerd was, onder bevel van de kapitein ter zee K.A. Stakman Bosse, wiens commandovlag van de TROMP werd gehesen, vertrokken de schepen de 16e oktober 's avonds naar zee. Door de ongunstige wind kon men hoogstens de langsscheepse zeilen voeren en zo werd stomende de weg door de Noordzee, Het Kanaal en de Gronden afgelegd.
Het bleek toen al dadelijk hoe onaangenaam het is om samen te varen met schepen, die eigenlijk om zo te zeggen geen portuur voor elkander zijn. De ATJEH met haar goede ketels stookte 56 pd. stoom, de TROMP mocht slechts 40 pd. stoken, terwijl de VAN GALEN, hoe zij ook haar best deed, bij een weinig zee op de boeg veel stampte en weinig liep. De TROMP kon met haar lage stoomdruk dan vaart minderen tot 20 slagen, hetgeen echter de ATJEH niet kon, zodat deze telkens moest stoppen, zeer ten nadele van de machine.
Zodoende vorderde de divisie dan met de kostelijke vaart van 4 à 5 mijlen.
Toen men de Canarische Eilanden gepasseerd was kwam de passaat door zodat de schepen met het oog op hun bezeildheid aan elkander konden getoetst worden.
Bij de wind sturende houden ATJEH en TROMP over het algemeen beter loef dan de VAN GALEN. Deze laatste zeilt echter harder. Bij van-de-winds gelegenheid is echter de VAN GALEN veel beter zeiler dan de andere schepen.
Terwijl ATJEH en TROMP alle dienstdoende zeilen voerden, gebeurde het vaak dat de VAN GALEN onder enkele marszeil de andere bijhield.
Na te St. Vincent kolen geladen te hebben, vertrok het eskader de 7e november vandaar naar Rio de Janeiro, waar men de 29e november met het seinstation in communicatie trad; daar er geen gele koorts heerste werd 's middags te 5 uur de divisie in linie achter elkander geankerd.
De 9e december verliet het eskader de rede van Rio de Janeiro en werd het eskader ontbonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 25 maart. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde het Nederlandse schip SLAMAT, kapt. De Jong, van Java naar Amsterdam, de 21e te Falmouth met verlies van stengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 maart. Het Nederlandse stoomschip POLLUX is niet vlot geworden. Men gaat voort met lichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 maart. Het Nederlandse stoomschip POLLUX is, na enige lichters gelost te hebben, gisteren vlot gebracht en alhier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 19 februari. De baar verkeert hier voortdurend in voortreffelijken toestand, zodat schepen met een diepgang van 12 Eng. voet zonder gevaar konden passeren. Die voor Peletos en Porto Alegro zijn echter in slechte staat, waardoor veel oponthoud wordt veroorzaakt. De vrachtenmarkt was tamelijk levendig. Daar echter het aanbod van scheepsruimte, vooral naar Europa en de Verenigde Staten de vraag overtrof, viel er aan een verbetering der koersen niet te denken. Het schip BROEDERTROUW, kapt. Kappen, werd gecharterd voor een lading producten naar het Kanaal v.o. tot 18/-. Met gedroogd vlees naar Bahia en Fernambuck werden bevracht de Nederlandse schepen: HENRIKA tot 2500 milreis, MEEDEN tot 2600 milreis, beide in full, en EBEN HAEZER tot 280 rs. per Aroba. Onbevracht liggen hier thans nog 29 schepen. Van Porto Alegro werd bevracht met granen naar het Kanaal v.o. het Nederlandse schip GOEDHART tot 2200 milreis in full.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 26 maart. De 5e april wordt te Soerabaja het Gouvernements-raderstoomschip TAGAL verkocht, niet voor afbraak. (opm: zie JB 090490)


Datum: 27 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 25 maart. Het Nederlandse barkschip SLAMAT, kapt. F. de Jong, van Batavia naar Amsterdam, liep hier binnen met verlies van zeilen, al de stengen voor marsra’s en met gebroken voormars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. schroefstoomschip der 1e klasse VAN GALEN, de 15e maart j.l. van Batavia vertrokken op de terugreis via Simonsbaai naar Nederland, zal binnenkort weer voor een reis naar Oost-Indië gereed gemaakt worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse schip SLAMAT heden op sleeptouw van Falmouth naar Amsterdam vertrokken. Het maakt geen water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 26 maart. Een stoomschip, naam en nationaliteit onbekend, is heden nacht om half zeven op de Hinderribben gestrand. Sleepboten vertrokken van hier derwaarts tot assistentie (opm: mogelijk de PRIMATE; zie hieronder)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 26 maart. Alhier zijn aangekomen enige vissersvaartuigen, beladen met ruwijzer, afkomstig uit het Engelse stoomschip PRIMATE, hetwelk op de Hinder aan de grond zit.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 26 maart. Het stoomschip PRIMATE is niet vlot gekomen. Vier sleepboten hebben tevergeefs getracht het stoomschip af te slepen. Morgenochtend zal men weder proberen het schip af te slepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 24 maart. Volgens van de rederij ontvangen bericht is de schoener MERCURIUS, kapt. J. Homan, van Saffi naar Falmouth v.o, te Lissabon binnengelopen met averij. Verdere bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Volgens bericht uit Piraeus zal het Nederlandse stoomschip PENELOPE de 27e dezer gereed kunnen zijn om de reis voort te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Ten overstaan van de notaris M. Wiertsema te Groningen, zal op woensdag de 16e april e.k, des avonds te zeven uur, ten huize van de kastelein Borst aan de Noorderhaven te Groningen, ten verzoeke van zijn principalen bij afslag publiek worden verkocht een in 1871 gebouwd zijnde, goed onderhouden raderstoomboot, met de volledige inventaris, genaamd NORDERNEY, ingericht voor passagiers en goederen en van sleepinrichting voorzien, lang ruim 101', breed ruim 13’ en hol ruim 6' Eng. Voet, groot gemeten op 63.54 reg.tons bruto en 35.03 reg. tons netto; diepgang 3 voet en vaart 8 mijl met hellende machine; diameter cilinders 19 Eng. duim, slag 2½ Eng.voet en kolenverbruik pl.m.160 kilo per uur, ketel oud bijna 8 jaar, in beste staat, 3 atmosferen stoomdrukking; liggende in de Oosterhaven alhier en aldaar te bezien in overleg met de sluismeester, de heer Kwint, of met de firma Botje, Ensing & Co.
M. Wiertsema, notaris te Groningen.


Datum: 28 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 25 maart. Bij gunstig weder zal hoogstwaarschijnlijk morgen een begin worden gemaakt met het laten springen van het wrak van het alhier gezonken Duitse stoomschip GERMANIA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maassluis, 27 maart. Hedennacht hebben vijf sleepboten vruchteloos beproefd het gestrande stoomschip PRIMATE af te brengen. Men is druk bezig in kleine vaartuigen te lossen. Hedenochtend vertrokken 30 man werkvolk naar de strandingsplaats om van het schip zo veel mogelijk te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremen, 26 maart. Het kofschip TRIENTJE, kapt. O.U. Albers, van Bremen naar Kopenhagen, is 22 dezer lek te Christiansand binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het vertrek uit Oost-Indië van het Nederlandse schroefstoomschip der 1e klasse DE RUYTER ondervindt vertraging door de bevolen reis van het schroefstoomschip der 1e klasse ATJEH naar de Perzische Golf.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. torpedoboot groot model EMPANG is heden in dienst gesteld bij de Rijkswerf te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 27 maart. Aanhoudend komen alhier vaartuigen aan met ijzer uit het gestrande stoomschip PRIMATE. Volgens mededeling van de schippers maakt het stoomschip nog geen water.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Terstond gevraagd een ongehuwde scheepstimmerknecht, goede werker, bij de weduwe Johs. Bijlsma te Oosterlittens.


Datum: 29 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Katendrecht, 28 maart. Op de werf der heren Rijkee & Co. wordt de kiel gelegd voor een barkschip, groot ongeveer 2100 ton en bestemd voor de grote vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Charlois, 28 maart. De eerste kiel voor een van de vier stalen zeilschepen, voor de Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij te Amsterdam, op vier verschillende werven in Nederland in aanbouw gegeven, is heden gelegd bij de heren Rijkee & Co, te Katendrecht. Het schip zal de naam dragen van EVERTSEN. Dit schip zal worden gebouwd naar de voorschriften van Bureau Veritas, Engelsche Lloyd en de Nederlandsche Vereniging van Assuradeuren, voor de hoogste klasse, en zal een draagvermogen hebben van 2100 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 27 maart. Kapt. van Emmerik en equipage van het stoomschip HOLLANDER werden hier hedenochtend geland door het stoomschip TUDOR PRINCE, dat hen 4 mijlen buiten de Goodwin Sands opnam uit de boten en van de ROYAL SOVEREIGN. Zij hadden hun schip na de aanvaring des nachts om 11 uur met het van Chittagong naar Dundee bestemde schip ROYAL SOVEREIGN in zinkende toestand verlaten. De ROYAL SOVEREIGN had de boeg ingedrukt en de voorste afdeling vol water. Dit vaartuig werd in de mist door de TUDOR PRINCE uit het oog verloren. Volgens telegram aan de reder ligt het schip ROYAL SOVEREIGN bij North Foreland ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 28 maart. Het Engelse stoomschip PRIMATE is heden met het ochtendgetij door de sleepboten NIEUWESLUIS, ZIERIKZEE, SIMSON, VLAARDINGEN en KINDERDIJK opgesleept naar Rotterdam. Het heeft ongeveer 500 ton lading in kleine vaartuigen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 28 maart. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip (opm: tweemastschoener) QUINTUS, kapt. P. Boeijing, heden te Gothenburg aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Op de 15e mei a.s. worden in dienst gesteld Zr.Ms. schroefstoomschip der 1e klasse KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN, commandant kapt.t.zee H. Quispel, en Zr.Ms. monitor der 2e klasse BLOEDHOND, commandant kapt.luit.t.zee P.C. Pabst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 28 maart. Sedert gisteren is men bezig om te trachten het in de haven alhier gezonken Duitse stoomschip ASCANIA te bergen, tot heden echter zonder enig succes. Hoe veel water ook door middel van centrifugaalpompen uit het schip werd verwijderd, steeds stroomde dit opnieuw weer vol, waardoor men tot de ervaring kwam, dat de lekkage zeer belangrijk is. Een poging om het lek te stoppen door middel van onder het schip doorgehaalde zeilen aan te brengen, mislukte, aan gezien het pompen ook daarna zonder gevolg bleef.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Volgens telegram uit Londen is het schip (opm: sch.brik) VRIENDSCHAP, kapt. C. Rab, dat de 11e maart met schade te St. Michael’s (San Miguel, Azoren) binnengelopen was, aldaar afgekeurd. De lading is in meer of mindere mate beschadigd gelost.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 25 maart. De schoener ELISABETH, kapt. J.K. Wind, is bevracht van Vlissingen naar Memel (opm: Klaipeda) met een lading dakpannen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. De lading van het schip (opm: fregat) EMMANUEL, kapt. J. Pijl, van Rotterdam naar Salina Cruz, lek te Montevideo binnen, zal door het schip FRANCIS THORPE naar de destinatieplaats worden gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 maart. Het Nederlandse (3m) schip KHERSONESE, kapt. A. Hemmes, thans op reis naar Java, is bevracht van Chittagong met jute naar Europa.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens van de reder ontvangen bericht is het stoomschip HOLLANDER, gisteren vertrokken van Rotterdam naar Bordeaux met gemengde lading, in de nacht van 26 op 27 maart in de Noordzee door het schip ROYAL SOVEREIGN, van Chittagong naar Dundee, aangevaren en daardoor zo zwaar beschadigd, dat het in zinkenden toestand bij de Goodwin Sands door de equipage werd verlaten. Deze werd gered en te Dover geland. De ROYAL SOVEREIGN leed belangrijke schade. Het ijzeren stoomschip HOLLANDER, groot 804 ton, werd in 1884 gebouwd aan het etablissement te Fijenoord van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 maart. Volgens nader bericht, van de reder ontvangen, is het stoomschip HOLLANDER op zee verlaten aangetroffen, op sleeptouw genomen en te Duinkerken binnengebracht. Bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 27 maart. Het Nederlandse schip (opm: fregat) NOACH III, laatst gevoerd door kapt. D.F. Schaap, groot 1091 ton, gebouwd in 1869, is aan een Noorse rederij verkocht.


Datum: 30 maart 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zr.Ms. torpedoboot XXII, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is heden voormiddag met goed gevolg te water gelaten (opm: de berichten lopen vrijwel altijd een dag achter; deze tewaterlating zal waarschijnlijk op 29 maart hebben plaatsgevonden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 27 maart. Het stoomschip HOLLANDER werd op 20 Engelse mijlen ten noordwesten van Gravelines aangetroffen door de loodsboot van die plaats, welke bezit van het verlaten en vol water liggende schip nam en het op 5 mijl afstand van Duinkerken bracht. Vervolgens sleepte een sleepboot het in de haven, waar het nu gemeerd ligt. Het stoomschip was aan bakboordzijde in de midscheeps zwaar beschadigd en de machinekamer en het achterruim waren vol water.


Datum: 31 maart 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 27 maart. De sleepboot SIMSON is met mistig weder bij Zandvoort op strand gelopen, doch met assistentie der sleepboot HERCULES vlot gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 maart. Het schip (opm: bark) WILLEM EGGERTS, kapt. J.G. Grilk, is bevracht met stroopsuiker van Java naar Engeland direct tot 32.6 per ton.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft ons uit Vlissingen: Vrijdag namiddag is een aanvang gemaakt met het opruimen van het door aanvaring gezonken stoomschip GERMANIA op de Schelde, nabij het fort Rammekens. Omstreeks drie uur had de eerste ontploffing plaats, die zo sterk was dat zij in de omtrek van de Buitenhaven zeer goed werd waargenomen. Tot het doen springen van het voorschip werden gebruikt twee bommen (mijnen), ieder inhoudende 300 kg buskruit en een bom met 25 kg dynamiet. De uitwerking voldeed volkomen aan de verwachting. Maandag a.s. zal men op dezelfde wijze het middenschip met de machine, benevens het achterschip trachten op te ruimen.


Datum: 01 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. Hedenavond omstreeks 8 ½ uur is brand ontstaan in een bergplaats boven de ketelmakerij van de scheepsbouw- en werktuigenfabriek De Maas, aan de Westzeedijk alhier. De brand deed het ergste vrezen, daar de modelkamer vol modellen lag en in de fabriek zelf vaten petroleum en andere brandbare stoffen lagen opgestapeld. De uitgestrekte werkloods, bevattende smederij, bankwerkerij en ketelmakerij, stond spoedig in lichterlaaie. De brandweer was spoedig op het terrein en door de werking van 12 handbrandspuiten, 2 stoomspuiten en 2 drijvende stoomspuiten, had men te ongeveer 10 ½ uur de brand onder de knie. Evenwel bleven enkele handspuiten en een stoomspuit nog laat in de nacht water geven om de smeulende hoop nat te houden. Dankzij de krachtige hulp van de brandweer, bleven het kantoor, enige omstaande loodsen en de op de helling liggende schepen behouden. Het personeel van de werf mocht er in slagen het grootste gedeelte van de tekeningen, de boeken en andere zaken van waarde tijdig te redden. De wethouder jhr. Van Citters, alle hoofdlieden van de brandweer, de havenmeesters en vele brand- en spuitmeesters waren op het terrein. Door de directie is order gegeven dat morgen niemand van de werklieden op de fabriek wordt toegelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 maart. De gezagvoerder van het stoomschip SAYN, van Bilbao hier aangekomen, rapporteert zaterdag de 29e des voormiddags bij East Goodwin het Nederlandse schip (opm: bark) JOHANNA, kapt. K.T. de Looze, gepasseerd te zijn, bestemd van Rotterdam naar Cardiff. Het werd gesleept. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 30 maart. Het duiken op het stoomschip NEWNHAM, met een lading katoen zittende in de Buitengronden, wordt heden hervat en zal krachtig worden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 februari. Wij maakten melding van een concessie aan de firma De Lange & Co. verleend om op Poeloe Way (opm: Poeloe Weh, Sabangbaai) een kolenstation op te richten en te exploiteren. Van hoe veel gewicht die zaak door de regering wordt beschouwd, blijkt daaruit, dat zij bereid is op het eiland een bezetting te leggen van 75 man, zodra met de aanleg een begin is gemaakt. Duitsland, Rusland en Frankrijk zullen zonder twijfel voor hun oorlogsschepen liever gebruik maken van een Nederlandse dan van een Engelse haven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 27 maart. Omtrent de aanvaring van het Rotterdamse stoomschip HOLLANDER in den afgelopen nacht door het schip ROYAL SOVEREIGN, geeft roerganger De Jong het volgende relaas: Hij stond aan het roer, het was zeer mistig, toen omstreeks elf uur De Jong aan bakboordzijde een rood licht waarnam. De stuurman beval het roer bakboord te leggen, hetgeen De Jong deed. Ogenblikkelijk daarna zag deze van het op de HOLLANDER losvarende schip een groen licht, zodat het blijkbaar van koers veranderd was en de aanvaring volgde bliksemsnel. De ROYAL SOVEREIGN maakte midscheeps een groot gat in de HOLLANDER. De stoommachine werd verbrijzeld, zodat deze stil stond en de HOLLANDER begon vol water te loopen. De kapitein beval de boten neer te laten, waarin vijftien manschappen, meest Rotterdammers, de toevlucht zochten, terwijl vier op de ROYAL SOVEREIGN overklauterden. Al de opvarenden werden vervolgens door het stoomschip TUDOR PRINCE opgenomen, die nog enige uren nabij de aanvaringsplek bleef, alvorens de opvarenden te Dover te landen. De Jong prijst zeer de opname en handelwijze van den gezagvoerder en de bemanning van de TUDOR PRINCE.
Bij de rederij van dit stoomschip is omtrent deze aanvaring het volgende verslag binnengekomen: Het stoomschip HOLLANDER, van Rotterdam naar Bordeaux, was des avonds van 26 op 27 maart bij de vuren van Goodwin Sands met enigszins dikke lucht, toen er een rood vuur werd gezien op de stuurboordboeg. Onmiddellijk werd door de gezagvoerder, die op de brug was, het roer bakboord gekommandeerd en liet men de stoomfluit blazen en liep de stuurman van de brug naar het rad om te helpen, doch binnen twee minuten nadat het eerste licht gezien werd, volgde de aanvaring op de hoogte van de machinekamer en schoorsteen aan bakboord. De boeg van het schip, dat de ROYAL SOVEREIGN bleek te zijn, van Chittagong naar Dundee, stak over en greep de gezagvoerder, die met de brug omhoog werd geslagen, het boegstag van de ROYAL SOVEREIGN en verdween zijn schip onder hem in de duisternis. Na met alle krachtsinspanning aan boord van het aanvarende schip te zijn geklauterd, vond hij daar de stuurman, de eerste machinist en een jongen van de HOLLANDER. Kapt. Van Emmerik verzocht de kapitein van de ROYAL SOVEREIGN om een boot uit te zetten, ten einde de equipage van het zinkende stoomschip te redden, doch deze was daartoe ongenegen, omdat hij die zelf noodig had, dewijl de boeg geheel open lag en het schip vol water liep. Hij liet echter vuurpijlen ontsteken, waarop enigen tijd daarna het stoomschip TUDOR PRINCE langs zijde kwam, die vroeg wat men verlangde. Deze had de equipage van de HOLLANDER in de boten aangetroffen en aan boord opgenomen en nam nu ook de vier overgekomene van de HOLLANDER aan boord. Het was in die tijd zeer mistig geworden en verloor men spoedig de ROYAL SOVEREIGN uit het gezicht. De schipbreukelingen, die letterlijk niets gered hebben als wat zij aan het lijf hadden, werden door de TUDOR PRINCE geland en in het Sailors Home opgenomen en daar van het nodige voorzien. De HOLLANDER werd op zee verlaten aangetroffen door een vissersvaartuig, welke een sleepboot aannam, die het zinkende stoomschip te Duinkerken binnenbracht. Een expert der Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren is naar Duinkerken vertrokken om de staat van het stoomschip op te nemen, met het voornemen om het naar Rotterdam te doen slepen. Ook aan de gezagvoerder is naar Dover geseind om zich naar Duinkerken te begeven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

St. Catharine’s Point, 27 maart. Een bark, gesleept, zonder voorsteng en grootbramstreng, passeerde heden ochtend, koersende om de Oost. (Dit is vermoedelijk het barkschip SLAMAT, kapt. F. de Jong, dat van Falmouth gesleept wordt naar Amsterdam.)


Datum: 02 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. instructiebrikken CASTOR, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse P.H. Prager, en POLLUX, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse R.C.A.L. Jansen, zijn heden te Amsterdam in dienst gesteld.
Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP, commandant kapt.t.zee K.A. Stokman Bosse, hetwelk de 15e maart j.l. van Curaçao vertrok, wordt tegen de 25e april a.s. te Nieuwediep verwacht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Volgens bericht van de rederij, wordt de lading van het stoomschip HOLLANDER uit het achterruim in lichters gelost. De gezagvoerder is te Duinkerken aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 3 maart. De baar blijft voortdurend in zeer gunstige toestand en schepen met een diepgang van 12 Eng. voet kunnen zonder gevaar passeren. Gedurende februari zijn hier aangekomen 56 schepen en vertrokken 48, zodat het aantal schepen, dat sedert de 1e januari de baar is gepasseerd, 213 bedraagt. De arrivementen waren in de laatste 14 dagen minder talrijk, doch kwamen er nogal enige bevrachtingen tot stand. Bevracht werden o.a.: FRITS FABER BEUKEMA met goederen naar New-York en terug tot 1.48 D.; ALIDA met gedroogd vlees naar Bahia en Fernambuck tot 3000 milreis; VOORWAARTS en CERES, beide met gedroogd vlees van Porto Alegro naar Bahia en Fernambuck, tot 300 reis, resp. 2000 milreis. Onbevracht liggen hier thans nog 22 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 maart. Het Nederlandse stoomschip PRIMA, van Bo’ness naar Ystad, is volgens particulier bericht, de 28e dezer door mist bij Ystad op een rots gelopen, doch na een gedeelte der lading over boord te hebben geworpen, weder vlot en te Ystad binnengebracht. Het schip is lek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Caldera, 18 februari. Het schip (opm: 3m) GEBROEDERS SMIT, kapt. H.G. Mulder, van Iquique naar het Kanaal, hier 6 februari zwaar lek binnengelopen, is tweemaal onderzocht. Het is nog niet bekend hoe met schip en lading zal worden gehandeld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Falmouth, 27 maart. Het schip (opm: bark) DINA, kapt. H.B. Kruize, van Cardiff met steenkolen naar Dakar, alhier met schade binnen, heeft de reparatie geëindigd. De lading is met onderling goedvinden hier verkocht en zal het schip in ballast naar Doboy vertrekken. De reparatiekosten belopen GBP. 5 a 600.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag

De 18e februari jl. had op de Noordzee nabij Hartlepool een aanvaring plaats tussen het Nederlandse stoomschip BRINIO en het Engelse stoomschip CORAL QUEEN, tengevolge waarvan het laatstgenoemde stoomschip zonk. Bij het ongeluk kwamen 18 personen om, terwijl de BRINIO grote schade beliep. Deswege was een proces bij het Admiraliteitshof te Londen aanhangig gemaakt. Dit hof heeft vrijdag uitspraak gedaan en beslist, dat de BRINIO verkeerd gemanoeuvreerd had en dus verantwoordelijk was. De BRINIO was ook aansprakelijk gesteld voor het grote verlies van mensenlevens, op grond dat het schip niet lang genoeg op de plaats van de aanvaring was gebleven. Daar het echter zelf enige belangrijke schade had belopen, waarvan de bemanning niet kon beoordelen of die al of niet dadelijk gevaarlijk was, is de BRINIO in dit opzicht vrijgesproken.


Datum: 03 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 2 april. Heden is met goed gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, te water gelaten een voor de directie van de Preussische Rheinische Dampfschiffahrt Gesellschaft te Keulen gebouwde salonraderboot met promenadedek, genaamd OVERSTOLZ, bestemd tot vervoer van passagiers tussen Keulen en Mainz. De machines werden vervaardigd in de fabriek van de heren Escher Wijss & Co te Zurich.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 1 april. De bergingsmaatschappij van Maassluis is er heden in geslaagd het alhier gezonken Duitse stoomschip ASCANIA ledig te pompen en te lichten. Bij het later invallend vloedgetij konden de pompen het water niet meester blijven. Men was dus genoodzaakt de werkzaamheden te staken en het schip zonk weinige ogenblikken later in zijn vorige positie terug. Bij vallend water zal men weer pompen. ’s Nachts wordt bij electrisch licht gewerkt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 april. Volgens bij de reder ontvangen bericht uit Duinkerken is het stoomschip HOLLANDER geheel gereed om op de sleephelling gebracht te worden, teneinde het stoomschip te kunnen onderzoeken. Dewijl deze echter bezet is, veroorzaakt dit enig oponthoud. Over een paar dagen zal het echter op de helling gehaald kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 12 maart. Dewijl de schade aan het Nederlandse schip MARIE EN JULIE zeer uitgebreid en belangrijk is, worden hier slechts tijdelijke reparaties aan het schip verricht ten einde het in staat te stellen naar een Europese haven te kunnen varen. De lading zal vermoedelijk verstuurd worden per Nederlands barkschip JACOBUS JOHANNES, dat zich thans te Natal bevindt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Duinkerken, is het stoomschip HOLLANDER thans vlot en maakt het geen water meer. De lading is grotendeels gelost en zal het stoomschip nu onderzocht worden of het in staat zal zijn naar Rotterdam te kunnen worden gesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 maart. Door de High Court of Justice Admiralty Division werd heden uitspraak gedaan in zake de aanvaring van het Nederlandse stoomschip BRINIO en het Engelse stoomschip CORAL QUEEN in de nacht van de 18e februari bij Hartlepool, tengevolge waarvan de CORAL QUEEN bijna onmiddellijk gezonken is en vijf der opvarenden van dat stoomschip het leven verloren. De uitspraak was, dat na gehouden onderzoek de BRINIO alleen schuldig werd bevonden. Op verzoek van de advocaat, de heer W. Phillimore, die voor de BRINIO optrad, werd de van kracht verklaring van het vonnis nog uitgesteld.


Datum: 04 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In de heden te Amsterdam gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke West-Indische Maildienst is de balans goedgekeurd en het dividend vastgesteld op 6 ½ %. Na enige wijziging in de staturen te hebben gebracht, besloot de vergadering tot uitgifte van de tweede serie aandelen, groot NLG 400.000. Tot commissarissen werden benoemd de heren P.N. Muller, A. d'Angremond en mr. H.J. Smidt, terwijl met ingang van 1 januari 1891 de heer C.W.R. Scholten als directeur werd herbenoemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 2 april. Heden werd van de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, genaamd MARGARETHA, groot 250 last, voor rekening van de heer Schaden, van Neuendorf en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een ijzeren klipperschip, groot 300 last, voor rekening van de heer Johs. Rossbach te Neuendorf (opm: SANKT GOAR).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 2 april. Met de werkzaamheden tot het lossen der lading van het in de Noordergronden gezonken liggende schip NEWNHAM is heden een aanvang gemaakt. Door duikers werden 10 balen katoen, een zware laadboom en een ra boven water gebracht en naar hier vervoerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 3 april. Uit het gestrande Engelse schip NEWNHAM werden heden weder 10½ balen katoen geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 april. Bevracht is met hout naar hier het zeilschip (opm: 3m-sch) WILLEM, kapt. M. Meinsma, van Skutskar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 1 april. Het barkschip NEERLANDS VLAG, kapt. D.J. Brouwer, alhier in averij als bijlegger binnengekomen, is, wegens overstelpende drukte aan de scheepstimmerwerven alhier, heden naar Amsterdam gesleept om daar de nodige herstellingen te ondergaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Boston, 19 maart. Het stoomschip (opm: Belgisch) DE RUYTER, dat op strand heeft gezeten, is heden naar het Simpsons droogdok gebracht. Een deel der lading is nog aan boord en zal vermoedelijk gelost worden tijdens de reparatie. De schade is aan stuurboordszijde. Er zijn 12 gaten in de bodem, waaronder vier, die zeer groot zijn. Het kolzem (opm: kolsem; midden- of zijzaathout) is niet beschadigd. Vijf platen breed over een lengte van 200 voet moeten vernieuwd worden, het dek moet verbreeuwd en de bovenspanten versterkt worden en vele platen moeten opnieuw worden geklonken. Drie bladen van de schroef zijn weg en de kajuit- en dekhutten zijn zwaar beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 1 april. Het Nederlandse stoomschip PRIMA heeft van de lading circa 130 ton overboord geworpen. Het hulploon bedraagt GBP 650.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hamburg, 1 april. Volgens telegram van Helgoland is de sleepboot MARTIN POPELAU, van Delfzijl naar Tonningen (opm: Tönning) bestemd met 2 zandzuigers op sleeptouw, op de rede van Helgoland aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stavanger, 28 maart. Enige heren alhier hebben dezer dagen het Nederlandse schip NOACH III gekocht voor M. 50.000.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop (doch niet op zondag) een best, zeer solide gebouwd nieuw schip, plus minus 28 ton, geheel klaar, bij T.A. van der Werff te Warga.


Datum: 05 april 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Diep, 2 april. Het stoomschip ASCANIA is heden ochtend drijvende gemaakt en bezuiden het hoofd op het droge gebracht om verder de lading er uit te halen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 april. Het Nederlandse barkschip JOSEPHINE, aangekocht door de heren J. & S. Wiarda te Harlingen, zal MERCURIUS genaamd en bevaren worden door kapt. W. Koen.


Datum: 06 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden middag gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Maatschappij De Maas, scheepsbouw en werktuigenfabriek alhier, is het verslag uitgebracht over het met 31 december 1889 geëindigde boekjaar, waaruit bleek dat er een winst per saldo is behaald van NLG 40.923,75½ , waarvan NLG 15.000 werd bestemd voor uitkering op de aandelen ( 5 %) en het overige voor afschrijvingen op gebouwen, machinerieën enzovoorts. Door de directie werden inlichtingen verschaft omtrent de brand, die de fabriek de 31e maart jl. heeft geteisterd, naar aanleiding waarvan besloten werd, het dividend niet betaalbaar te stellen, voordat de brandschade zal zijn vereffend. Tevens werd besloten, zo spoedig mogelijk de afgebrande werkplaatsen weer op te bouwen en het gedeeltelijk gestoorde bedrijf te hervatten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 2 april. Uit het gezonken stoomschip GERMANIA zijn de navolgende goederen geborgen: 336 kisten kaas, 9 vaten katoenzaadolie, 27 kisten glaswerk, 1 vat hars, 2 kisten stearine, 8 kisten garen en 19 colli diversen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 april. Heden zijn uit het gestrande stoomschip NEWNHAM weer 33 balen katoen geborgen en alhier opgeslagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 5 april. Het stoomschip JUNO kwam hedenochtend lek alhier binnen. Hoewel beproefd werd het gat te sluiten door een zeil onder de kiel te halen en onder voortdurend pompen Amsterdam te bereiken, bleek dit vruchteloos, daar het stoomschip binnen de sluizen reeds 4 voet water maakte. De stoompomp van Rutters kwam daarop langszijde in afwachting van een certifugaalpomp uit Amsterdam.
Volgens een later bericht kon de JUNO met eigen pomp het water bijhouden en is onder begeleiding van de aangerkomen centrifugaalpomp opgevaren. (opm: het is niet zeker, dat dit het Nederlandse stoomschip JUNO van de KNSM is)


Datum: 07 april 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 1 april. Het stoomschip HOLLANDER, van Rotterdam naar Bordeaux, alhier binnengesleept, is bij laag water aan stuurboordzijde sterk overgeheld, waardoor het water van alle zijden binnendrong. Niettegenstaande alle pogingen mocht men er na de vloed niet in slagen het schip te rechten en is men bezig het water uit het ruim te pompen. Een later ontvangen bericht meldt dat het schip is gerecht en morgen op de helling zal worden gehaald.

Krant:
 MCO - Middelburgsche Courant

De sedert verleden week, onder leiding van ingenieur Jolles aangevangen opruiming van de stoomboot GERMANIA, voor de Zuid Watering gezonken, is, naar men ons schrijft, deze week met goed gevolg voortgezet. Volgens de uitslag van het duikeronderzoek ligt het schip gedeeltelijk opengevouwen, zodat dan ook telkens na het springen een gedeelte van de lading drijvende is.
Aanstaande maandag, tweede paasdag, wordt opnieuw een lading dynamiet en buskruit geplaatst. Men verwacht die dag weer een zelfde wateropheffing als bij de eerste maal, toen een masthoge waterkolom werd opgeworpen.


Datum: 08 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomsloepen van 39 voet, van de zeemacht, zullen worden voorzien van opstaande rand langs de achterkant van het bovendek, om te voorkomen dat het buiswater in kajuit en machinekamer vloeit. De stuurinrichting van de stoomsloepen met twee achterroeren zal worden gewijzigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 april. Heden vertrok van hier naar Hambug het schip TERTIA, kapt. Schlichting. Het is een nieuw lichterschip, groot 447 m3, gebouwd op de werf van de heer Bodewes te Martenshoek voor Duitse rekening. Het werd op sleeptouw genomen door het stoomschip FRIESLAND, van Emden naar Hamburg bestemd.


Datum: 09 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Vierverlaten ( bij Groningen), 7 april. Zaterdag de 5e dezer, is van de werf van de scheepsbouwmeester J. Mulder alhier, met goed gevolg te water gebracht het ijzeren kofschip KÄTE, groot 110 last, gebouwd voor rekening van de Actien-Gesellschaft Oldenburgische Glashütte te Oldenburg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 april. Volgens particulier bericht is het door de heren J.& K. Smit te Krimpen a/d Lek nieuwgebouwde stalen barkschip GEERTRUIDA GERARDA , kapt. De Looze, in de korte tijd van 82 uren van de Nieuwe Waterweg te Cardiff gelukt in het dok te komen. (opm: de GEERTRUIDA GERARDA, kapt. Van Boelen, was op 31 maart 1890 op haar eerste reis uit de Nieuwe Waterweg vertrokken, met bestemming naar Cardiff)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 april. De bergers der lading katoen uit het gezonken stoomschip NEWNHAM verdienen per hoofd 30 cent voor elke baal, die aan de wal wordt gezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 9 april. Het Gouvernements-stoomschip TAGAL bracht op vendutie te Soerabaja NLG 8125 op. De koper was Sech Saleh bin Salim Abdat. (opm: dit is dus niet de Gouvernements-hopperbarge TAGAL, maar het raderstoomschip van die naam, gebouwd in 1875)

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag

Het Nederlandse stoomschip HOLLANDER, dat na zijn aanvaring met het Engelse schip ROYAL SOVEREIGN verlaten in zee gevonden en naar Duinkerken gesleept werd, is niet, zoals men allicht na de eerste berichten vermoeden zou, verlaten door zijn kapitein, die evenals de bemanning veilig te Dover aankwam, zonder dat deze al wat hij kon gedaan had tot behoud van zijn schip.
In een brief aan een vriend te Bordeaux verhaalt de gezagvoerder, kapitein van Emmerik, de toedracht der zaak. Toen de aanvaring met het Engelse schip, dat men eerst op het uiterste ogenblik merkte, plaats had, was de kapitein op de brug en door de schok werd hij daarvan afgeworpen. Hij verloor het bewustzijn, maar instinctmatig rolde hij een binnen zijn bereik zijnde ketting om zijn rechterhand. Toen hij weer tot zichzelve kwam, hing hij boven het water aan een gedeelte van de boegspriet van de ROYAL SOVEREIGN. Met veel moeite gelukte het hem op het dek te klimmen, waar hij de eerste officier, een machinist en een scheepsjongen van de HOLLANDER vond, die bij de aanvaring op het Engelse schip waren overgesprongen. Hij vroeg toen een boot, om daarmee de bemanning van zijn schip, dat hij verloren waande, te hulp te gaan, maar men kon niet aan zijn verzoek voldoen. Enige ogenblikken later vernam hij, dat een voorbijvarend schip, TUDOR PRINCE, zijn bemanning had opgenomen en hij ging daarop met de drie anderen van de HOLLANDER aan boord van dat schip over.


Datum: 10 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 8 april. Van de werf van de Gebroeders Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren zeilschip, genaamd MATHILDE, voor rekening van de heer G. Kok te Millingen. Daarna werd de kiel gelegd van een ijzeren sleepkaan voor rekening van de heer Anton Schneidler te Gernsheim.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 april. Volgens bij de rederij uit Duinkerken ontvangen bericht vorderen de werkzaamheden om het stoomschip HOLLANDER in staat te stellen naar Rotterdam gesleept te worden, zeer goed. Tegen het laatst der week zal het stoomschip herwaarts gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 9 april. Van de werf van de scheepsbouwmeester J. Meijer alhier is heden met gunstig gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip GERHARD ENGELS & CIE. II, metende 500 last en gebouwd voor rekening van de firma Gerhard Engels en Cie. te Wickrath.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. Aangaande het te Heveskes te huis behorende barkschip THERESE, kapt. J.R. Brouwer, de 14e november 1889 van Pensacola naar Rotterdam uitgeklaard, heeft men sedert niets vernomen.


Datum: 11 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 9 april. Het Duitse stoomschip ASCANIA is thans bijna ledig gelost. Nadat de lekken met spek waren gestopt, is het schip weder in diep water gebracht. Het zal nu moeten dokken om behoorlijk te worden voorzien.
Maassluis, 10 april. De ASCANIA ligt thans in de buitenhaven te Nieuwediep voor anker, wachtend aldaar om in het dok toegelaten te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Duinkerken, 7 april. Het bergloon voor het binnenbrengen van het verlaten Nederlandse stoomschip HOLLANDER is vastgesteld op 1/3e der waarde van het stoomschip in beschadigde staat, alsmede 1/3e van de opbrengst der in veiling verkocht wordende lading. Voor het binnenslepen in de haven wordt NLG 5000 geëeist.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Katendrecht, 10 april. Op de scheepswerf van de firma Bonn & Mees alhier zijn thans de werkzaamheden aangevangen voor de bouw van het stoomschip LEERDAM, voor rekening van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-maatschappij. Het schip zal een lengte hebben van 360 Engelse voet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Zaltbommel, 10 april Op de werf van de scheepsbouwmeester S. Meijer alhier, is heden aangevangen met de bouw van een Rijnschip, groot 500 last, voor rekening van de firma T. Schürmann Söhne, te Ruhrort en van een aakschip, groot 125 last, voor rekening van de heer J.A. Smits te Den Bosch.


Datum: 12 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 april. Het Duitse stoomschip ASCANIA is naar de binnenhaven verhaald, waar men bezig is het restant der lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 11 april. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip (opm: bark) JAN MELCHERS, kapt. J. Hemmes jr, de 11e april van Cardiff te Rio de Janeiro aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 maart. Het barkschip MARIE EN JULIE, kapt. J.H. Blankert, is met de tijdelijke reparatie genoegzaam gereed en zal binnen een paar dagen naar Europa in ballast vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Katendrecht, 10 april. Op de scheepswerf van de firma Bonn & Mees alhier zijn thans de werkzaamheden aangevangen voor de bouw van het stoomschip LEERDAM, voor rekening der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Het stoomschip wordt 360 Engelse voet lang. (opm: voor correctie zie NRC 130490)


Datum: 13 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 11 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip AGNES, groot 620 lasten, gebouwd voor rekening van de firma Math. Stinnes te Mülheim aan de Ruhr. De kiel zal gelegd worden voor een Rijnschip, groot 560 lasten voor dezelfde firma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Katendrecht, 12 april. Het stoomschip, bij de scheepsbouwmeesters Bonn & Mees in aanbouw voor de Nederlandse Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij, zal niet LEERDAM heten, maar DUBBELDAM. Het is 330 voet lang en men is reeds geruime tijd met de bouw bezig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 9 april. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDER is in de toestand, waarin het zich bevond toen het binnengesleept werd, getaxeerd op FFrs. 91.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 11 april. Gisterenochtend te 9 uren vertrok uit onze haven het voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier gebouwde schroefstoomschip BOTH, bestemd voor de maildienst en het passagiersvervoer in Nederlands-Indië, tot het proefstomen gedurende 24 achtereenvolgende uren in volle zee, met volle lading van 860 ton ballast en een gemiddelde diepgang van 13 ½ voet. Dit stoomschip is het eerst van een serie van vier schepen op bovengenoemde fabriek voor de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, volgens haar type A, zijnde de grootste soort schepen voor haar verschillende lijnen in aanbouw. De hoofdafmetingen van dit stoomschip zijn: lengte over alles 260 Engelse voet, breedte 33 voet 10 dm, holte 18 voet, hoogte van het tentdek 7 ½ Engelse voet. Het schip werd gebouwd onder “bijzonder toezicht”, volgens de hoogste klasse + 1, 3/3 1, 1, van Veritas, alsmede onder toezicht van de Vereniging van Nederlandse Assuradeuren. Het is van ijzer vervaardigd en heeft drie dekken, twee van teak en een van grenenhout. Voor de eerste klasse passagiers bevindt zich achteruit een zeer ruime salon met een beschieting van gepolitoerd eikenhout, waarin prachtige panelen van Delfts aardewerk zijn aangebracht, afkomstig van de fabriek van Joost Thooft & Labouchere. De hutten voor de eerste klasse zijn ruim en geriefelijk ingericht met Crosbie's patentbedden en opvouwbare wastafels. Zij bezitten Stone's patent vierkante patrijspoorten met een opening van 18 Engelse dm. Het tweede klasse salon bevindt zich vooruit, is mede van alle gemakken voorzien en zeer praktisch ingericht. De hutten hebben mede de genoemde patentbedden en ronde patrijspoorten van 18 duim Engelse diameter. De hut van de kapitein is afzonderlijk op het tentdek geplaatst, terwijl een gelijke hut op het achterdek toegang verleent naar de1e klasse salon. In de entree van deze hut bevindt zich een portret van Pieter Both, de eerste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, naar wie het schip zijn naam draagt. Het gehele schip is voorts van alle gemakken voorzien, zoals badkamers enzovoort, zodat men zich waant op een drijvend hotel te zijn. Voor de bediening van het schip worden aangetroffen een stoomankerspil van Harfield & Co, een stoomstuurmachine van Alley Mac Lellan, alsmede een handstuurmachine van Amerikaans model, terwijl drie dubbele en enkele stoomlieren van Gebroeders Figee te Haarlem, bij de lading en lossing moeten dienst doen. Het schip bezit drie laadruimen en drie tussendeks-ruimen, welke gedeeltelijk ook zijn ingericht voor hangmatten; voorts luchtkokers en patrijspoorten ten behoeve van de 3e en 4e klasse passagiers. Het schip is verder op kostbare wijze uitgerust en heeft zes teakhouten sloepen aan boord, waaronder een stoombarkas. De ankers, van een bijzonder model, worden in de kluizen geborgen, ze zijn van Hall's patent. Over het gehele schip bevindt zich een dubbele zonnetent. De verlichting aan boord wordt door elektriciteit verschaft, waarvoor de toestellen uit de fabriek van Siemens Bros te Londen zijn geleverd en de leidingen aangebracht zijn door de firma Rietschoten & Houwens te Rotterdam. Er wordt aan boord behalve uitmuntende kombuizen met toebehoren voor de bereiding van de spijzen en dranken, een Lightfoot's koude-luchtmachine gevonden, die in verschillende compartimenten (ijskamers) werkt, waardoor het mogelijk is in het warme klimaat verse vis, vlees, vruchten enzovoort in bruikbare toestand te houden. Het gehele stoomschip maakt een allergunstigste indruk en doet, door zijn gehele afwijking van de inrichting van onze tegenwoordige mailsteamers, ten duidelijkste blijken, dat de eisen voor het tropische klimaat, in het bijzonder voor de ruimst mogelijke toevoer van licht en lucht, die in Indië de allereerste behoefte zijn, bij de aanbouw van dit schip zijn vooropgesteld en zoveel doenlijk in toepassing gebracht. De machine is van het triple-compound systeem. Zij heeft cylinders van 20, 31 en 51 Engelse duim bij een slaglengte van 42 duim. Het indicateurvermogen van de machine is 1100 paardenkrachten, bij 74 omwentelingen per minuut. De voortstuwer of schroef is van brons vervaardigd met vier stuks losse verstelbare bladen. De nodige stoom wordt door twee stalen stoomketels geleverd, van 13 voet 3 duim diameter, bij een lengte van 10 voet. Ieder van deze ketels bezit drie vuren van 3 voet 4 duim diameter. De stoomdruk is 160 lbs. In de machinekamer bevinden zich, behalve de hoofdmachine, nog elf hulpmachines, als: een voor elektrische verlichting, nog een voor de bevriezing, een tot ronddraaien van de hoofdmachine, een tot omzetting van dito, een voor de circulatiepomp, een om as uit de stookplaats op dek te hijsen en vijf voor diverse pompen tot verschillende doeleinden, zodat wanneer men de verschillende machines op dek meerekent, het aantal stoomcylinders op dit schip niet minder dan 32 stuks bedraagt. Bedenkt men nu, dat iedere stoomcylinder slechts een onderdeel van een complete stoommachine uitmaakt, dan kan men zich een denkbeeld vormen welk belangrijk aandeel van het geheel de hulpwerktuigen tegenwoordig op een stoomschip uitmaken. Voor de ventilatie op de stookplaats bestaat een speciale inrichting van schotten,die in verband met een dubbele schoorsteen zijn gebracht, waardoor een gehele verwisseling van de aanwezige lucht in het ketelruim elke 45 seconde plaats heeft. Hierdoor is het mogelijk geworden om de temperatuur op de stookplaats in de tropische gewesten steeds belangrijk lager te houden dan de temperatuur van de buitenlucht in de zon. En dit is van het grootste gewicht en als een welkome verbetering voor het personeel, dat zich bij de vuren moet bevinden. Behalve de directies van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en de Koninklijke Maatschappij De Schelde, namen verschillende genodigden, gezamenlijk ten getale van 44, aan de proeftocht deel, die voor het merendeel, na een uitstekend geslaagde proefreis, in de Rotterdamse Waterweg debarqueerden. Gedurende deze proeftocht werd geconstateerd, dat bij volle kracht, die de gehele duur onderhouden bleef, een vaart van ruim 12 mijlen werd verkregen. Niet de minste stoornis vond plaats, noch in machine, noch in het stoomhouden en de tocht werd, nadat de meeste genodigden het stoomschip hadden verlaten, in zee voortgezet tot de rede van Texel. Van daar werd de terugtocht naar hier aangenomen, alwaar het stoomschip vrijdagmorgen 11 dezer arriveerde, om daarna nogmaals op de gemeten mijl de snelheden bij verschillend vermogen waar te nemen. Te 12 uren ongeveer lag het stoomschip BOTH weer in de haven gemeerd, na een in alle opzichten welgeslaagde proeftocht. Het commando gedurende deze tocht werd gevoerd door kapt. J.C. van Linden Tol. Het vertrek van deze boot naar Indië zal in het najaar plaats vinden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Gouda, 12 april. Heden is van de werf ‘t Kromhout van de scheepsbouwmeester H. van Vlaardingen, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren klipperrijnschip, genaamd JOHAN, bestemd voor Rijn- en Scheldevaart, voor rekening van een Rotterdamse rederij. Na de afloop werd onmiddellijk de kiel gelegd voor een dergelijk schip, genaamd WILLEM, voor rekening van de heer W. Corbet te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Het verslag over het jaar 1889 vangen commissarissen van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij aan met een woord van hulde aan wijlen de erevoorzitter, de heer Joost van Vollenhoven. “Met dankbaarheid”, zeggen commissarissen, “herdenken wij wat hij ook voor onze maatschappij geweest is. Van de oprichting af was hij steeds met liefde voor haar vervuld. Waar hij kon, heeft hij haar steeds met raad en daad bijgestaan en in de moeilijke tijden die zij heeft doorgeworsteld, was hij steeds de man die moed wist in te spreken en tot volharding aan te sporen. Voor onze directie was hij een trouwe vriend. Ook bij haar wist hij de moed levendig te houden, door er steeds op te wijzen dat een directie dikwijls meer dank verdient, wanneer zij met grote moeilijkheden te kampen heeft, dan wanneer zij op goede resultaten kan wijzen. Zolang onze maatschappij bestaan zal, zal onze erevoorzitter in dankbare herinnering blijven”. Van de commissarissen zijn aan de beurt van aftreden en herkiesbaar, de heren mr. J. van Gennep, mr. J.C. Reepmaker en mr. J.W. Muntz. Ter vervanging van de heer S.B. Zeverijn moet een nieuwe commissaris gekozen worden. Naar aanleiding van het verslag van de directie zeggen commissarissen het volgende: “Na dotering van het ketel- en reparatiefonds en voldoende afschrijving op de waarden van de stoomschepen, blijft er een winstcijfer ter verdeling over van 17 %. De omstandigheden zijn ons in 1889 bijzonder gunstig geweest. Met een zeer beperkt materieel is, door grote inspanning van directie en personeel, de wekelijkse vaart op New York volgehouden kunnen worden en heeft de maandelijkse vaart op de Platarivier vrij geregeld plaats gehad. Op de duur zou dit onmogelijk geweest zijn en een uitbreiding van onze vloot was hoogst noodzakelijk. Daartoe is dan ook in de loop van 1889 overgegaan en daarmee wordt in 1890 voortgegaan. Voor die uitbreiding was vergroting van het kapitaal nodig. Hoewel nu in het eerst jaar de winsten niet geheel in proportie van het vermeerderde kapitaal kunnen toenemen, omdat een gedeelte van het nieuwe materiaal eerst in het eind van dit jaar in gebruik komt, zo twijfelen wij er niet aan dat op de duur dit nieuwe materieel even winstgevend zal zijn als hetgeen wij tot nu toe hadden.”. Met dankbaarheid erkennen commissarissen de meer dan gewone zorg en inspanning door directie en personeel in het afgelopen jaar aan de dag gelegd. Aan het verslag van de directie ontlenen wij het volgende: Na gewag te hebben gemaakt van de bijzonder goed geslaagde uitgifte van NLG 2 miljoen aandelen ten behoeve van de uitbreiding van het materieel, hoofdzakelijk voor de Plata-vaart, wordt de ramp aan het stoomschip LEERDAM overkomen, in herinnering gebracht. De LEERDAM is geremplaceerd door aankoop van het White-Star stoomschip ARABIC, dat in het nieuwe boekjaar, onder de naam van SPAARNDAM, in de Noordvaart is gebracht. De Maatschappij bezit thans 7 viermasters,alle afkomstig van de bouwmeester Harlaud & Wolff en voorzien van de nieuwste toepassingen, met het oog op het zoveel eisend passagiers- en reizigersvervoer onzer dager. In verband met die eisen werd ook besloten Boulogne sur Mer aan te lopen, vanwaar passagiers, binnen een vijftal uren, zowel Londen als Parijs kunnen bereiken of zich vandaar aan boord van onze stomers kunnen embarkeren. “De vrachtenmarkt, naar en van New York”, zegt de directie, “bleef het gehele jaar door vast. Ook de passagiers-vaart gaf alle reden tot tevredenheid; het kajuitsvervoer was, dankzij de Parijse tentoonstelling, zelf zeer beduidend. “De vaart op de Plata-rivier gaf wel niet zulke gunstige resultaten als die op Noord-Amerika, doch in velerlei opzicht toch bemoedigde cijfers voor de toekomst. In het laatst van 1889 vertrok een van ons, de heer Reuchlin, derwaarts, ten einde, door persoonlijk bezoek en aanschouwing, onze kennis van zaken en toestanden aldaar nog te vermeerderen. Dezer dagen is hij van daar teruggekeerd en het verheugt ons te kunnen constateren dat, na dit persoonlijk onderzoek, wij meer dan ooit versterkt zijn in de mening dat al zal ook hier geen zege zijn zonder strijd, onze vaart op Zuid-Amerika op de duur een goede toekomst wacht. In 1889 werden door onze stoomschepen volbracht 50 reizen naar Noord-Amerika en 10 reizen naar Zuid-Amerika. Buitendien werden twee stomers gecharterd voor de reis van New York naar Nederland. Met inbegrip van het onverdeeld saldo over 1888 ( NLG 2742,10) wijst de de winst- en verliesrekening een avans aan van NLG 886.726,54, hetwelk, na aftrek van administratiekosten NLG 79.952,12½ , publiciteit ( NLG 31.316,01) en intrest ( NLG 46.966,26) wordt teruggebracht tot NLG 729.492,14½ . De directie stelt voor de afschrijvingen en dotatie aan het “ketel- en reparatiefonds” te bepalen op NLG 306.104,06 en het “fonds ten behoeve van het personeel” te doteren met NLG 10.000, zodat er een nettowinst zal overblijven van NLG 413.388,08½ , welke toelaat een dividend uit te keren van 17 percent en NLG 3066,35 over te brengen op de nieuwe rekening. De directie besluit haar verslag met de opmerking dat met grond moet worden betwijfeld dat het resultaat van 1890 zó schitterend zal kunnen wezen als in 1889, al ware het enkel omdat over 1890 een dividend zal moeten verdiend worden over het dubbele van het kapitaal van 1889, terwijl het nieuwe in aanbouw zijnde materieel feitelijk nog niet tot dat resultaat zal meewerken. “Wel mogen wij verklaren dat wij, krachtiger dan ooit te voren ons voorbereid kunnen achten op hetgeen in ons bedrijf te verwachten valt en dat wij, gesteund door ons wakker personeel en ons zoveel verbeterd materieel, dan ook vol moed die toekomst ingaan”. Het materieel van de maatschappij staat in de balans per 31 december 1889 te boek voor NLG 4.114.180.09.


Datum: 14 april 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 11 april. Het Nederlandse driemast schip (opm: bark) ALBATROS, groot 321 ton, gebouwd in 1866, is door de makelaar H. Tollenaar uit de hand naar Groningen verkocht. (opm: nieuwe eigenaar: J. Wiersma, Delfzijl. Kapt. L. Drijfhamer).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 10 april. Het stoomschip HOLLANDER wordt per sleepboot ZUID-HOLLAND naar Rotterdam gesleept. De machine is niet in staat dienst te doen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 10 april. Het schip (opm: 2m-sch) WILHELM, kapt. R.J. Wyrdeman, van Maracaibo hier aangekomen, heeft op de rivier anker en ketting verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 april. Het schip (opm: 2m sch) ADRIATIC, kapt. W. Schuth, is van Rio Grande te Runcorn aangekomen met verlies van fokkemast en enige zeilen. Men vreest dat de lading beschadigd is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Anjer, 14 april. Het Nederlandse schip (opm: bark) LOTOS, komende van New York met petroleum, is hier ten anker gekomen. Het heeft in de cycloon van 28 maart drie stengen verloren. De kapitein L. Klinkhamer werd door een overslaande golf tegen het dek geslagen en stierf drie dagen later, een matroos werd over boord gespoeld. (opm: de LOTOS arriveerde op 23 april ter rede van Batavia, zie ook JB 210690)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens verandering te koop een best onderhouden Roefschip, volgens meetbrief 20 ton, en nog enige Pramen, voor billijke prijs. Te bevragen bij Jetze de Jong, Zuidvliet 30, Leeuwarden.


Datum: 15 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 april. De Engelse eigenaars van het stoomschip BENBRACK, die vroeg in het voorjaar het slopingswerk dier boot zouden voortzetten, zijn nog niet weder begonnen. Het schip zit reeds 20 voet diep in het zand, en schijnt ook zeer lek te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 12 april. Het te Fremantle thuisbehorende schoenerbrikschip BESSIE is te Soerabaija tot op het water afgebrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Michaels (opm: San Miguel) (Azoren), 1 april. Het alhier lek en met schade binnengelopen schip HILDA MARIA is onderzocht en worden de kosten van reparatie begroot op GBP 1570. De gezagvoerder wacht op orders van de reder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 12 maart. De geborgen lading van het gestrande schip HUGO, van Singapore naar Marseille, heeft in veiling netto NLG 6763 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 april. De galjoot LANDBOUW, kapt. A.P. Bakker, van Newcastle naar Nerva, is te Grimsby binnengelopen met verlies van zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Neuharlingersiel, 9 april. Het schip (opm: tjalk) REFORME, kapt. J. Hageman, van Groningen met een lading stenen naar Wilhelmshaven, is bij Langeoog gezonken. De inventaris is geborgen en de lading wordt overboord geworpen om het schip te behouden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen dadelijk vast werk bekomen bij H. van Koningsveld te Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Terstond gevraagd twee scheepstimmerknechten, liefst ongehuwd, bij J. Nijdam en H. Douma te Wartena.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een snikschip met inventaris. Te bevragen bij Asselman, scheepstimmerman te Sneek.


Datum: 16 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stukken. Redding van schipbreukelingen op de Nederlandse kust. De regering zal, als zo luidden de berichten, voortaan aan ieder die het eerst bij bevoegde overheid kennis geeft van de stranding van een vaartuig op onze kusten, een beloning van NLG 25 à 30 uitreiken, uit te betalen door de inspecteur van het loodswezen.
Dit zijn de eerste schreden op de goede weg; toch zal het m.i. blijken slechts een gebrekkige maatregel te zijn, zolang er van regeringswege geen ernstige en doortastende pogingen in het werk worden gesteld om het gehele reddingswerk langs de vaderlandse kust van staatswege in toepassing te brengen. Niemand beter dan de staat zelf zal het reddingswerk kunnen uitoefenen, dankzij de krachtige hulpmiddelen waar over het rijk voortdurend de vrije beschikking heeft. Onder deze hulpmiddelen bekleden een eerste plaats de marine en het loodswezen.
Langs de gehele Noord Amerikaanse kust heeft men sedert 1871 de meest verrassende uitkomsten verkregen ten de gevolgen van de invoering van een voortreffelijke en voorbeeldige ingerichte staats-reddingsdienst. Het verlies van mensenlevens bij stranding is er, dankzij de uitmuntende organisatie van de dienst, tot een minimum teruggebracht.
Het lijdt geen twijfel dat men hier dezelfde gunstige uitkomsten verkrijgen kan n.l. Als de staat zelf er zich mee gaat bemoeien. Gebleken is het immers herhaaldelijk dat de particuliere reddingmaatschappijen in haar menslievende pogingen om schipbreukelingen te redden tekort zijn geschoten. Waar het bewezen is, dat het stelsel van vrijwillige reddingsdienst grote en onoverkomelijke tekortkomingen heeft, is het gebiedende plicht, dat de staat hoe eerder hoe beter ingrijpt en de reddingsdienst op Noord Amerikaanse wijze in handen neemt. Voor hen die belangstellenden in deze hoogst belangrijke aangelegenheid en bij machte zijn in een goede richting er een stoot aan te geven, ligt het laatste jaarverslag van de U.I. Life-saving-service bij mij ter lezing beschikbaar. Men ruste niet alvorens deze zaak op afdoende wijze haar beslag heeft gekregen. In een beschaafd en ontwikkeld land als het onze moet waarlijk de kwestie van de redding van schipbreukelingen de volmaaktheid zo nabij komen als slechts even mogelijk is. In dit opzicht spiegele men zich in Nederland aan het bijvoorbeeld, door Noord-Amerika gegeven.
Kampen, 14 april 1890, Jules van Hasselt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 15 april. Heden is bij de scheepsbouwmeester T. van Duijvendijk, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip genaamd MINISTER MACKAY; dadelijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip genaamd MINISTER GODIN DE BEAUFORT; beide schepen zijn voor rekening van de heer J.M. Voorhoeve te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het schroefstoomschip 1e klasse TROMP, commandant K.A. Stokman Basse, zal naar de Rijkswerf vertrekken ter gereedmaking van buitendienststelling in verband met het vernieuwen der ketels.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Het te St. Michael’s (opm: San Miguel, Azoren) afgekeurde schip (opm: sch.brik) VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. C. Rab, van Suriname naar Falmouth, heeft de 29e maart in veiling circa GBP 120 opgebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Bij arbitrage is aan het stoomschip PRINS WILLEM III der Koninklijke West-Indische Maildienst voor het te Baltimore binnenbrengen van het stoomschip KARL KONOW voor sleeploon NLG 10.000 toegestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 april. Het schip (opm: 3m) GEBROEDERS SMIT, kapt. H.G. Mulder, van Iquique naar het Kanaal, lek te Caldera binnen, is volgens particulier bericht afgekeurd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken 9 april. Het Nederlandse stoomschip HOLLANDER, is in de staat waarin het zich bevond, toen het alhier werd binnengesleept, getaxeerd op FFRS. 91.000.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 11 april. Van het schip (opm: galjoot) LANDBOUW, kapt. A.P. Bakker, van Newcastle naar Nerva, hier met verlies van zeilen binnengelopen, is een man der equipage over boord geslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Memel, 11 april. Het Nederlandse stoomschip PRIMA was tijdens mist in aanvaring met de bark ARETHUSA, van hier naar Newcastle, die met verlies van boegspriet, kluiverboom en meer andere schade terugkeerde.


Datum: 17 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 april. Heden avond 8 uur kwam alhier in het Dok aan, binnendoor gesleept van Rotterdam, het op de werf der heren Bonn & Mees te Charlois nieuwgebouwde stoomschip DOELWIJK, kapt. P. de Boer, toebehorende aan de heren Wm. Ruys & Zonen, ten einde aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde de aan die inrichting vervaardigde stoommachine met ketel in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. De stoomkanonneerboten FRET en RAAF zijn in dienst gesteld voor militaire opnames van de vaarwateren in de Marinedirectiën Willemsoord en Hellevoetsluis. De RAAF wordt naar Willemsoord gedirigeerd. Stoomsloepen worden voor de opname aan de stoomkanonneerboten toegevoegd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 april. Het tjalkschip REFORME, kapt. J. Hageman, dat bij Langeoog aan de grond heeft gezeten, doch door visserlieden gelost en voorlopig dicht werd gemaakt, is heden door de sleepboot ORION binnengebracht. Men heeft het bergloon op 450 mark bepaald. Het schip is van onderen zwaar beschadigd. De lading is verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Runcorn, 9 april. Kapt. W. Schuth, gezagvoerder van de schoener ADRIATIC, van Pelotas hier aangekomen, rapporteert dat de 30e januari de fokkemast even beneden het dek afgebroken en verloren ging, waarna het schip zo goed mogelijk de reis vervolgde onder noodtuig. De 20e maart op 45º NB. en 16º WL. werd het vaartuig door een orkaan belopen, waardoor het plat op zijde werd geworpen en men genoodzaakt was enige zeilen weg te snijden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Caldera, 28 februari. De lading van het schip (opm: 3m) GEBROEDERS SMIT, kapt. H.G. Mulder, dat hier is afgekeurd, is hier opgeslagen en zal met een ander schip naar de bestemming worden vervoerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 april. De Nederlandse koftjalk CATHARINA, van Londen naar Teignmouth, is bij laatstgenoemde plaats aan den grond geraakt en later vlotgebracht, doch moest, om zinken te voorkomen, weder op strand worden gezet. (opm: zie PGC 180490; het is een Duits schip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hull, 14 april. Door het stoomschip VOORWAARTS, kapt. M. Ouwehand Sr, van Amsterdam naar Goole, werd hier geland de equipage van het stoomschip GOLDEN HORN, die zaterdagochtend ten 6 ure hun schip vol water op het Leman and Owers Sand verlaten had. Zij begaven zich aan boord van het vuurschip van de Leman and Owers, van waar het stoomschip VOORWAARTS hen aan boord nam.


Datum: 18 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 16 april. Zoals bekend is, heeft indertijd de rederij van de op de Schelde tengevolge van aanvaring met het stoomschip B. KÉMENY gezonken stoomboot GERMANIA aan de eigenaars van eerstgemeld vaartuig een borgtocht gevraagd van NLG 200.000. In heden namiddag te Middelburg gehouden rechtszitting, gaf de rechtbank aan de partij van de GERMANIA in overweging, eveneens een zekerheidstelling te geven en wel voorlopig tot een bedrag van NLG 76.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 16 april. In de schroef van het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, van Amsterdam naar Batavia, geraakte bij het verlaten van het dok een tros verward. Het stoomde de rivier af en kwam ten anker, doch keerde hedenochtend om 7.45 uur in het dok terug om te schroef te klaren. Het stoomschip is in de namiddag, nadat de tros door duikers was geklaard, weder vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Duinkerken, 9 april. De lading bier en kaas van het in averij binnengekomen stoomschip HOLLANDER werd in publieke veiling verkocht, Het overige zal naar de bestemming Bordeaux verzonden worden. Genoemd stoomschip arriveerde zondag l.l. gesleept te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Teignmouth, De Duitse (niet Nederlandse) galjoot CATHARINA, met mest, van Londen naar Teignmouth, die hier op de baar aan de grond kwam, heeft men lek op het strand gezet. Het schip is sterk ontzet. (opm: zie PGC 170490)


Datum: 19 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Bij de Java Courant zijn gevoegd de goedkeurende statuten van de naamloze vennootschap Bataviasche Stoomvaartonderneming, die met een kapitaal van NLG 75000 een of meer stoomschepen zal kopen en in de vaart brengen, geschikt voor de vervoer van suikerrietstokken voor bibit (opm: zaailingen) bestemd en andere lading en, voor zoveel de ruimte zulks toelaat, ook van passagiers. Directeuren zijn de heren J.A. van Delden en J.D. Mijer, commissarissen de heren M. Dames, S.R. Lankester en mr. C.A. Henny. Aandeelhouders zijn de Nederlandsche Handel Maatschappij, Maclaine Watson en Cie, de N.I. Landbouwmaatschappij, de heren J.A. van Delden, J.D. Mijer, T.F. van Vloten, de Maatschappij tot exploitatie der Pamanoekan- en Tjiassemlandan en de heer M. van Delden.


Datum: 20 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingseveer, 18 april. Heden werd van de werf van A. Kalkman & Zoon met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichterschip, plus minus 90 last, gebouwd voor rekening van de heren Ruys & Co te Rotterdam (opm: ZWERVER). Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren paviljoenschuit, te bouwen voor de Gebroeders Smit te Zaandam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Hellevoetsluis zijn gisterenochtend te water gelaten Zr.Ms. torpedoboot CYCLOOP, commandant de luitenant ter zee 1e klasse F.M. van Gelsdorp; torpedoboot VII, commandant L.N. de Bruijne en torpedoboot I, commandant P.F. van der Velden Erdbrink.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schepen die de naam THORBECKE dragen, schijnen al zeer ongelukkig te zijn. Werden er kort na elkaar twee met die naam totaal wrak, een derde werd in het gezicht van Amsterdam in de grond gestoomd. Nu weer is het de (opm: bark) THORBECKE III, kapt. T. Koster, die kort geleden met een lading stroopsuiker naar Australië vertrokken, in de Indische Oceaan door een orkaan belopen werd, zodat het met verlies van masten en tuig verplicht was naar de naast bijzijnde rede te stevenen. Het liep te Banjoewangie totaal ontredderd binnen en zal wel naar Soerabaija gesleept moeten worden om te repareren.


Datum: 21 april 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 17 april. De lading suiker, aangebracht van Java per het schip (opm: bark) OOSTENBURG, kapt. F. Visser, thans te Cadix, is verkocht naar Marseille.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 maart. Het Nederlandse schip (opm: bark) THORBECKE III is te Soerabaja aangekomen en door experts nagezien, die bevolen hebben de lading te lossen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 2 scheepstimmerknechten kunnen vast werk bekomen bij T. Barkmeijer te Stroobos.


Datum: 22 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 20 april. Het stoomschip REAEL, het tweede bij de Maatschappij De Schelde alhier in aanbouw zijnde stoomschip voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, zal de 3e mei aanstaande te water worden gelaten. Daarna zal, naar wij vernemen, onmiddellijk de kiel gelegd worden voor een nieuw stoomschip voor de Rotterdamsche Lloyd, de ARDJOENO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 19 april. Heden werd van de werf De Volharding, van de firma Den Bouwmeester, Borsius & Van der Leijé, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren kolenlichter, groot 200 ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Waspik, 19 april Heden namiddag te 6 uren liep bij de scheepsbouwmeester J. de Graaf het eerste door hem vervaardigde ijzeren schip met goed gevolg te water, genaamd PETRUS, schipper M. Verschure.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 april. Een aantal Engelse werklieden is naar hier overgekomen om het gestrande stoomschip BENBRACK in de aanstaande zomer geheel te slopen. Het materiaal zal daarna naar Engeland vervoerd worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 april. Volgens hier ontvangen telegram is het schip (opm: brik) ADVENA, kapt. B.H. Visser, van Apalachicola naar Delfzijl vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 18 april. Volgens hier ontvangen telegram is het schip (opm: 3m-sch) TRIJNTJE, kapt. R. Gosselaar, van hier te Burnt-Eiland aangekomen. Alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Volgens telegram uit Kopenhagen passeerde het Nederlandse stoomschip PRIMA, van Memel (opm: Klaipeda) herwaarts, heden Dragör, op sleeptouw hebbende een beschadigde bark. Later bericht meldt, dat de Zweedse bark ELSA door genoemd stoomschip te Kopenhagen is binnengebracht

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 maart. Het schip (opm: bark) NOACH V, kapt. J.C. Speenhoff, is bevracht van Noord-Celebes met producten naar Rotterdam voor NLG 35.000 in full.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Middelburg, 19 april. Heden werd van de werf De Volharding van de firma Den Bouwmeester, Borsius & Van der Leijé met goed gevolg te water gelaten een ijzeren kolenlichter, groot 200 ton.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 21 april. Te Terschelling is heden binnengekomen de rammonitor CERBERUS van Harlingen.


Datum: 23 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. De nieuwe mailstoomboten, die binnenkort op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen voor de Rotterdamsche Lloyd in aanbouw komen, zullen de namen ARDJOENO en SALAK dragen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 22 april. Gisteren is van de werf van de heer Vuyk met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 730 last, gebouwd voor rekening van de heer Becker (opm: WILHELM).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staats-Courant no. 93 bevat de statuten van de naamloze vennootschap Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 april. Het Nederlandse schip (opm: sch.brik) ENJETTA, kapt. J.D. Duit, van Jamaica naar Havre, zwaar lek te Havana binnengelopen, is door experts onderzocht en zal moeten lossen en dokken om onderzocht te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 april. Volgens telegrafisch bericht uit Caldera is de lading van het Nederlandse schip (opm: 3m) GEBROEDERS SMIT, dat afgekeurd en verkocht is, in pakhuizen opgeslagen en zal per GLEN AFTON verscheept worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 19 april. Voor het binnenslepen van het Zweedse barkschip ELSA werd met het Nederlandse stoomschip PRIMA een accoord gemaakt voor GBP 80.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te Vlissingen, ten overstaan van de notaris Th. van Uije Pieterse, om gereed geld, op vrijdag de 2e mei 1890, des morgens 10 uur, vóór het Arsenaal van de Koninklijke Maatschappij De Schelde aan de Marinehaven aldaar, van de geredde lading uit het ter rede van Vlissingen gezonken Duitse stoomschip GERMANIA, van Antwerpen met bestemming naar Hamburg, bestaande uit: waskaarsen (bougies), vuurstenen- en percussiegeweren, glaswerk, oliën, sigaren, enz. enz, alles breder in de catalogussen vermeld, mitsgaders van de geredde inventaris, zoals: diverse scheepstrossen, luchtkokers, een scheepsboot, scheepslantaarn en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Voor een ieder te bezichtigen daags vóór en op de verkoopdag.
Informatiën te bekomen bij genoemde notaris en bij de heer A. Benier, scheepsmakelaar te Vlissingen.


Datum: 24 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Mededelingen. Aan het verslag van de directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland over het jaar 1889 ontlenen wij het volgende: De reizen van de stoomschepen (de maatschappij bezit er 14) hebben een bate opgeleverd van NLG 1.489.996,41. Voltooid werden in 1889 26 mailreizen van de veertiendaagse dienst, 4 extra reizen met eigen schepen en 1 extra reis met het gecharterde Nederlandse stoomschip ADRIADNE. Het totaal van de reizen is gestegen tot 430. De duur van de mailreizen was als volgt:
Gemiddelde uitreis: 1889 1888
Stoomdagen 36 dagen, 8 uur 36 dagen, 8 uur
Reisdagen 42 dagen, 11 uur 43 dagen, 16 uur
Kortste uitreis:
Stoomdagen 32 dagen 16 uur 38 dagen, 19 uur
Reisdagen 38 dagen, 19 uur 40 dagen, 17 uur
Gemiddelde thuisreis:
Stoomdagen 37 dagen, 22 uur 38 dagen, 14 uur
Reisdagen 40 dagen, 9 uur 41 dagen, 2 uur
Kortste thuisreis:
Stoomdagen 33 dagen, 23 uur 34 dagen, 21 uur
Reisdagen: 35 dagen, 13 uur 37 dagen, 5 uur
De maatregel om extra stoomschepen te bestemmen voor het vervoer naar de Koninginnebaai, zoals thans de naam is geworden van de ligplaats van de schepen bij de nieuwe haven van Padang, heeft goede gevolgen gehad op de duur van de uitreizen van de mailschepen. Het oponthoud van deze laatste te Padang is daardoor weer normaal geworden. De veertiendaagse maildienst via Genua werd ongestoord volbracht binnen de bepaalde tijd. De onderhandelingen met de regering over een gewijzigd postcontract, waardoor geleidelijk meer snelheid zal worden verkregen, zijn thans zover gevorderd dat de vaststelling eerstdaags zal volgen. Alle stoomschepen van de maatschappij waren voortdurend in dienst. Zeven stoomschepen werden voorzien van elektrisch licht, dat goed voldeed. De kosten daarvan waren reeds verleden jaar op reparatie-rekening geboekt. Twee nieuwe stoomschepen zijn in november l.l. bestemd om in het volgend najaar te worden geleverd. Zij worden gebouwd bij de firma Caird & Co te Greenock. Zij worden voorzien van zeer krachtige machines van het triple expansie systeem en zullen aan de grotere snelheid, in het nieuwe postcontract in uitzicht gesteld, kunnen voldoen. Het laadvermogen zal groter zijn dan dat van het grootste bestaande schip van de maatschappij en de passagiers-inrichtingen zullen geheel in overeenstemming zijn met de eisen des tijds. Zij zullen genaamd worden: PRINS HENDRIK en PRINSES SOPHIE. Het verslag maakt melding van de overeenkomst, in het afgelopen jaar gesloten tussen de Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, die tot het einde van 1890 de stoomvaartdienst in de Nederlands-Indische archipel onderhoudt en de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, die van 1891 af met die dienst belast is. Een gedeelte van de vloot van eerstgenoemde maatschappij werd door de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij overgenomen en in verband daarmee werden vier schepen van die vloot, die destijds door de Stoomvaart Maatschappij Holland werden gebruikt voor een vaart tussen Nederland en Indië, in een nIeuwe maatschappij ingebracht die zich constitueerde onder de naam van de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix en bestuurd wordt door twee van de directeuren van de Maatschappij Nederland en een een directeur van de Rotterdamsche Lloyd. De overdracht van drie schepen, de BANTAM, BORNEO en CELEBES, heeft plaats gevonden in de aanvang van dit jaar; het vierde schip, de GOUVERNEUR-GENERAAL 'S JACOB, vaart nog in Indië en wordt eerst in 1891 overgedragen.
“Onze maatschappij”, zegt de directie, “zal in de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix voor een bedrag van hoogstens NLG 986.000 geïnteresseerd zijn en hoewel de betaling eerst geschiedt in dit jaar, zo hebben wij de rekening van afschrijving op ultimo december met NLG 250.000 gecrediteerd, ten einde daaruit een mogelijke mindere waarde van deze aandelen op het einde van dit jaar te kunnen dekken, zonder nadeel te doen aan de winstrekening van 1890”. De stoomschepen van de Maatschappij Phoenix, die voor velerlei vaarten geschikt zijn, worden thans gebezigd als bestaande Nederlandse lijnen een extra beurt te vervullen hebben. De BANTAM en CELEBES worden reeds voor een extra reis op onze lijn bestemd; de BORNEO zal onder charter van de Koninklijke West-Indische Maildienst een reis doen op haar lijn. Behalve de boven reeds vermelde bate van NLG 1.489.996,41, wijst de winst- en verliesrekening aan haar credit-zijde een som van NLG 48.175,97 aan, vormende het voordelig saldo van de rekening: assurantie eigen risico, na aanvulling van de assurantie-reserve-rekening tot NLG 800.000 en voorts, met inbegrip van het saldo uit 1888 ad NLG 424,89, verschillende baten ten gezamenlijke bedrage van NLG 17.567,88, zodat het totaal aan de creditzijde NLG 1.555.740,26 bedraagt. De winst- en verliesrekening werd daarentegen belast met : NLG 11,170 voor afschrijving op de etablissementen te Amsterdam (Handelskade); NLG 467.630 voor afschrijving op de stoomschepen: NLG 250.000 reserve op rekening van afschrijving; NLG 6518,48½ voor nadelig saldo op interest-rekening; NLG 4666,09 op wisselrekening en NLG 137.370 voor afschrijving op rekening dienst van de geldlening. In het geheel dus NLG 877.354,93½ . Er blijft dus derhalve een nettowinst van NLG 678.385,31½, waarvan een uitdeling van 10% kan worden gedaan aan de deelhebbers, bedragende over het geplaatste kapitaal aan NLG 4.984.500 een som van NLG 498.450. Het aandeel van 40% in de extra winst boven 5% waarover beschikt wordt volgens art. 24 der statuten bedraagt NLG 166.150; de patentbelasting voor de uitdeling vereist NLG 12.760,32 en het saldo op de nieuwe rekening wordt NLG 1.025,00½ . Uit de toelichtingen tot enkele balansposten blijkt het volgende. De resultaten van de rekening: assurantie eigen-risico waren als volgt: geboekte premies, na aftrek van restituties, NLG 199.653,93; af betaalde schades ad NLG 101.477,96; blijft batig saldo NLG 98,175.97, waarvan NLG 50,000 bestemd werd tot vermeerdering van de assurantie-reserve-rekening (die thans, gelijk boven gezegd, tot NLG 800.000 geklommen is).
Kapitaal. In 1889 werden 499½ obligaties 1872 geruild tegen aandelen. Het kapitaal bedroeg op 31 december 1889 NLG 4.985.000, zijnde NLG 7.000.000, na aftrek van NLG 2.015.000 ongeplaatste aandelen. “Wij voorzagen”, zegt de directie, “de waarschijnlijkheid dat van de nog in omloop zijnde obligaties 1872 velen tot conversie zouden worden aangeboden en ten einde geen latere bezwaren te ondervinden wegens het disagio, dat bij zodanige conversie op de winst- en verliesrekening moeten worden afgeschreven, besloten wij in overleg met heren commissarissen om het gehele bedrag, waarvoor de dienst van de geldlening wegens de lening 1872 gedebiteerd stond, uit de winsten van dit jaar af te schrijven”. Van de 5% obligaties 1872 is nu nog uitstaand NLG 787.000 en van de 4% 1881 nog NLG 1.643.000, tezamen NLG 2.430.000. Het reservefonds bedroeg op 1 januari 1890 NLG 139.348,81; het vermeerderde door gekweekte rente met NLG 4936,25 en werd na het opmaken van de winst- en verliesrekening gecrediteerd met 10% van de overwinst ad NLG 41.537,50, zodat het op nieuwe rekening werd overgeboekt met NLG 185.817.56. Na 1 januari is de belegging van het reservefonds tot dit bedrag aangevuld. Op ultimo december 1889 was aan vracht- en passagegelden wegens toen lopende maar nog niet afgeboekte reizen NLG 715.045,70 ontvangen. Aan reiskosten voor lopende reizen van de vloot is NLG 349.312,30½ uitgegeven en aan gages van de equipage voor idem NLG 87.646,40. Het ondersteuningsfonds voor personeel is in 1889 met NLG 25.656,33 gestegen tot NLG 95.073,89; voor onderstand aan nagelaten betrekkingen van personeel, aan invaliden en werkvolk werd NLG 6439,27 uitgegeven; blijft op ultimo december 1889: NLG 88.634,62.
De stoomschepen van de maatschappij staan te boek voor NLG 5.000.000; hun inventarissen voor NLG 198.328,78 en de stoomschepen in aanbouw voor NLG 201.624,94. Als commissarissen zijn aan de beurt van aftreden de heren C.F. Quien en A.A. Bienfait, beiden herkiesbaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zaterdagmiddag de 26e dezer te 3 uur zal van de werf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam te water worden gelaten Zr.Ms. pantserdek-korvet SUMATRA, bestemd voor kruiserdiensten in de Indische wateren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 22 april. De geborgen inventaris van het bij Falga gestrande doch later vlotgebrachte Duitse stoomschip ASCANIA heeft heden alhier in verkoop NLG 800 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 21 april. Uit het wrak der URSULA (opm: Duits schip) zijn heden weder 14 balen rijst opgehaald, makende in het geheel een aantal van pl.m. 2000 balen. De voornaamste delen van het want en vele ijzerwaren zijn eveneens geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 april. Het schip EBENEZER, van Jersey naar Hamburg, is lek naar Shoreham teruggekeerd, doch zal waarschijnlijk niet behoeven te lossen.


Datum: 25 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 24 april. Op de wrakken der ROHILLA, welk schip in de storm van 26 januari l.l. met man en muis op de Zuiderhaaks verging, heeft van staatswege een onderzoek plaatsgehad in hoeverre die wrakken voor de kleine vaart gevaarlijk zouden zijn. Wegens de onstuimige zee kon het onderzoek niet volledig ten uitvoer worden gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 april. Aan afbrengen valt, volgens het oordeel van deskundigen, niet meer te denken en zal het stoomschip BENBRACK dus later wel gesloopt moeten worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens uit Londen ontvangen telegram is het stoomschip BAZALGETTE met het op de Theems ten anker liggende stoomschip AMSTELSTROOM in aanvaring geweest. De veroorzaakte schade is nog niet bekend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 21 maart. De Nederlandse driemastschoener JOHANNA MARIA, kapt. H. Hagemeister, bezig met talk te laden, heeft de beide ankers verloren. Een sleepboot werd ter assistentie van het schip afgezonden, welke daarvoor 5600 dollars in goud werd uitbetaald.


Datum: 26 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel ( Stormpolder), 24 april. Heden werd van de werf De Nijverheid, van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip EMMA, groot 380 last gebouwd voor rekening van de heer Louis Welkerling te Rotterdam en op de werf De Hoop de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 350 last, hetwelk gebouwd zal worden voor rekening van de heer Georg Wippel te Rüdesheim (opm: MARIA MAGDALENA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 april. Kapt. Straghan, gezagvoerder van het Engels stoomschip ROSSEND CASTLE, van Odessa te Hamburg aangekomen, rapporteert aldaar, een vuurschip bij Texel gezien te hebben, waarop Haaks. Betreffende ligging enz, bracht hij een zeer verward bericht mede en werd verondersteld, dat het vuurschip van zijn station was verdreven en dat niet weer had kunnen bereiken. Blijkbaar was de gezagvoerder niet op de hoogte van het vuurschip, dat dewijl zulks eerst kort geleden daar werd gelegd, vermoedelijk niet op zijn kaart was vermeld. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij van onze correspondent te Nieuwediep bericht, dat met het vuurschip Haaks niets bijzonders was gebeurd en het nog steeds in goede staat op de gewone plaats ligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 april. Het slopen der BENBRACK is begonnen. Het werk geschiedt door Engelsen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 23 april. Van de werf van Gebr. G. & H. Bodewes werd zaterdag met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schoenerschip genaamd HISKELINE, groot 120 last, zullende bevaren worden door kapt. W. Fransen, van West-Rhauderfehn, en werden de kielen gelegd voor 2 lichterschepen, voor rekening ener Noordduitse rederij.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Het stoomschip BANTAM, thans nog op de reis van hier naar Batavia, is bevracht met een lading stroopsuiker van Java naar Amerika of het Continent.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. Volgens telegram uit Londen heeft het stoomschip AMSTELSTROOM door de aanvaring van het stoomschip BAZALGETTE op de Theems, schade aan de bakboordsboeg geleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 23 april. Volgens telegram uit Londen is het schip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Dobbinga, van Amsterdam naar Sundsvall, bij Skagen gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 23 april. De bemanning van het schip (opm: fregat) PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. F. Dobbinga, van Amsterdam naar Sundsvall, dat een weinig ten westen van Skagen strandde, is gered.


Datum: 27 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomkanonneerboot SPERWER en het stoomriviervaartuig ISALA worden met de 15e mei a.s. op ‘s Rijks werf te Hellevoetsluis in dienst gesteld.
Gisteren werd op de gebruikelijke wijze aan ’s Rijks werf te Willemsoord buiten dienst gesteld het schroefstoomschip 1e klasse TROMP, commandant kapt.t.zee K.A. Stakman Bosse. Dit oorlogsschip zal de nodige voorzieningen ondergaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 20 april. Het kajuitdek is reeds vanuit het stoomschip BENBRACK weggesloopt. Zodra het gehele dek is weggebroken, begint men de romp af te slopen. Eerstdaags worden nog 20 Engelse werklieden verwacht.


Datum: 28 april 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 24 april. Volgens bij de reder ontvangen bericht, heeft het barkschip KRIMPEN a/d LEK, kapt. v.d. Vegte (opm: bark KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. W.L. van der Vegte), te Falmouth order bekomen om de lading te Landscrona te lossen.


Datum: 29 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 28 april Heden is van de werf van H. Boot en Zonen te Vrijenban met goed gevolg te water gelaten de ijzeren hevelaak SUSANNA, gebouwd voor rekening van J. Hendriks te Driel. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren zeilaak, groot 125 last, voor rekening van de heer P. Willemse te Ubbergen ( Gelderland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 26 maart. De 5e april wordt te Soerabaya het gouvernements-raderstoomschip TAGAL verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Londen, 28 april. Het barkschip BEATRICE HAVENER (opm: Amerikaans schip) arriveerde van St. Thomas te New York . De gezagvoerder en diens vrouw waren op de reis overleden en nauwelijks was het schip te New York aan de pier vastgemaakt of de gehele equipage waaronder ook de stuurman verliet het schip. Er werd dus een wacht aan boord geplaatst en deze vond in de kajuit twee kinderen van de gezagvoerder van elf en 13 jaren oud. Een van de zeelieden werd in een slaapstede opgespoord en rapporteerde dat kort na het vertrek van St. Thomas de vrouw van de kapitein was overleden en werd de dag daarna ook de gezagvoerder dood in zijn hut gevonden. De equipage die de stuurman niet wilde gehoorzamen maakte zich meester van het schip en kwamen zij later door hun verkeerde manoeuvres in aanvaring met het schoenerschip MERRITT dat daardoor zoveel schade leed dat het werd verlaten en later in brand gestoken. De equipage van de MERRITT ging op de BEATRICE HAVENER over. Dewijl er buitendien weinig proviand aan boord was heerste in de laatste dagen volslagen gebrek en wat er nog was werd aan de beide kinderen gegeven. Het schip en alles aan boord verkeerde in de grootste wanorde en was er geen kruimel voedsel hoegenaamd meer aan boord. (opgenomen vanwege het curieuze bericht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 25 april. Uit het wrak van het Duitse schip URSULA zijn heden 40 balen rijst en een pak bindrotting opgehaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 25 april. Het particulier verlichtings-vaartuig der vreemde vissers is heden van de buitenrede van dit eiland in de haven gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 april. Het schip OCEAN SWELL is bevracht om de lading van het te St. Michael’s (opm: San Miguel, Azoren) afgekeurde Nederlandse schip (opm: sch.brk) VRIENDSCHAP, gevoerd door kapt. C. Rab, van Suriname naar Falmouth, naar de destinatieplaats te brengen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 april. Het schip (opm: bark) BERTHA, kapt. E.P. Brouwer, van Burnt Eiland naar Gefle, is gisteren met verlies van boot, stengen en een gedeelte der verschansing te Kopenhagen binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 april. Het Nederlandse driemast schoenerschip ALBATROS is aangekocht door de heer J. Wiersma te Delfzijl en zal worden bevaren door kapt. L. Drijfhamer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 27 april. Gisteren is met goed gevolg van de werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te water gelaten het voor het departement van koloniën gebouwde pantserdek-korvet SUMATRA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 april. Het Nederlandse schoenerschip WILHELM, kapt. R.J. Wyrdeman, groot 114 ton, gebouwd in 1877, is te Liverpool uit de hand verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leeuwarden, 28 maart. Van de werf van Gebr. Barkmeijer te Sneek is met goed gevolg te water gelaten een ijzeren galanterieschip en weder de kielen gelegd van twee ijzeren tjalkschepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. 1 à 2 bekwame scheepstimmerlieden kunnen dadelijk vast werk bekomen bij Gebrs. Barkmeijer, Sneek.


Datum: 30 april 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 29 april. Op de werf, toebehorende aan de heer P. de Zeeuw alhier, is heden voor diens rekening de kiel gelegd voor een logger, genaamd CONCURRENT, bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag, door de directie van de naamloze vennootschap de Rotterdamsche Lloyd, uit te brengen in de 18e mei alhier te houden algemene vergadering van aandeelhouders, ontlenen wij het volgende: De winst- en verliesrekening geeft de uitkomst van 22 reizen door de 8 grootste stoomschepen tussen Rotterdam en Java volbracht en van de twee stoomboten die op de kleine vaart dienst doen. De exploitatie-rekening over 1889 laat een voordelig saldo van NLG 815.022,33½ ; de gekweekte rentes bedragen NLG 8451,82 en het saldo van de vorige rekening NLG 1989,66½ ; tezamen NLG 825.463,82. Daarvan moet worden afgetrokken: voor afschrijving op de boten NLG 233.875,33; voor vernieuwings- en reservefonds NLG 200.000; voor commissarissen volgens artikel 22 der statuten NLG 1.500 en voor patentbelasting NLG 9.728, tezamen dus NLG 445.103,33, latende een saldo ter verdeling over van NLG 380.360,49, waarvan de directie voorstelt een uitdeling van 9½ % over het kapitaal te doen. De hierboven vermelde reizen werden in vereniging met twee stoomschepen van de Stoomvaart-Maatschappij Rotterdam volbracht, waardoor de geregelde veertiendaagse dienst op Java onderhouden kon worden. De twee bedoelde boten krijgen in het begin van het jaar 1891 een andere bestemming en verlaten dan de dienst van de Lloyd. Het stoomschip GELDERLAND werd, tegen de in dienst stelling van de MERAPI, geconverteerd in een cargaboot en vaart thans als extra boot tussen hier en Java; de eerste reis als zodanig gedaan, valt in het aanstaande boekjaar. Het proces inzake de aanzeiling van de SOERABAJA met het Italiaanse stoomschip REGINA werd reeds in twee instanties, wat de verplichting tot schadevergoeding betreft, in het voordeel van de Lloyd beslist. Over het bedrag van de schadevergoeding wordt nog geprocedeerd. De veertiendaagse maildienst van Marseille naar Batavia en terug, werd op de oude voet voortgezet. De onderhandelingen over een mail-contract met het gouvernement in gemeenschap met de maatschappij Nederland, zijn thans zo ver gevorderd, dat wij weldra de afsluiting tegemoet zien. De vloot van de maatschappij verkeert in goede toestand. De MERAPI, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde gebouwd, aanvaardde de 16e november 1889 zijn eerste reis en heeft daarop goed voldaan. Na melding te hebben gemaakt van de op 28 november j.l. uitgegeven obligatie-lening van NLG 2 miljoen, vervolgt de directie: “Tot uitbreiding van ons materieel werden in overleg en met goedkeuring van commissarissen, twee stoomschepen, type MERAPI, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde besteld, waarvan het eerste in onze dienst wordt opgenomen tegen ultimo van dit jaar en de tweede in mei 1891. Bij het oprichten van de Stoomvaart-Maatschappij Phoenix, ter vervanging van de ontbonden Stoomvaart-Maatschappij Holland, die een maandelijkse dienst tussen Nederland en Java onderhield, vermeenden wij, onder goedkeuring van commissarissen, in het belang van onze deelhebbers te handelen, door ons daarbij, in vereniging met de Stoomvaart-Maatschappij Nederland ruimschoots te interesseren; de aandelen in deze maatschappij ontvangen wij in het komende boekjaar. Het eigen assurantiefonds klom tot een bedrag van NLG 133.819,98. Het eigen risico is NLG 100.000 op elke boot; dit bedrag wordt onder goedkeuring van commissarissen voorlopig niet verhoogd. Aan het vernieuwingsfonds ontnamen wij NLG 53.141,83 voor verbeteringen en veranderingen. Aan dit fonds wensen wij een wijdere strekking te geven door het te veranderen in vernieuwings- en reservefonds; wij dotereerden dat fonds met NLG 200.000.” In de balans staan de schepen van de maatschappij te boek voor NLG 4.130,882,77.
De heer Mr. J. van Gennep, president-commissaris, is volgens rooster aan de beurt van aftreden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De schout-bij nacht, directeur en commandant van de marine te Amsterdam, zal op maandag de 5e mei 1890, des voormiddags te elf ure, bij inschrijving trachten te verkopen: de ter sloping bestemde scheepsromp van de afgekeurde en voor de dienst onbruikbare korvet AJAX, liggende in het marinedok aldaar. De voorwaarden waarop deze verkoping zal geschieden, liggen ter lezing ten burele van de hoofdingenieur van de marine te Amsterdam, alwaar ook nadere inlichting te verkrijgen zij. De gezegelde inschrijvingsbiljetten zullen, behoorlijk ondertekend en gesloten, franco moeten worden ingeleverd ter griffie van de directie van de marine te Amsterdam vóór of uiterlijk op de dag van de besteding, des voormiddags te elf ure. Amsterdam, 26 april 1890. De schout-bij-nacht, directeur en commandant voornoemd, W.F.H. Cramer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 29 april. Heden werden uit het Engelse stoomschip NEWNHAM weder 75 balen katoen geborgen en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 28 april. Het bij Skagen gestrande barkschip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. F. Dekker, van hier naar Sundsvall, is af- en te Frederikshaven binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens telegram uit Londen heeft het barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. E. Lindblad, dat de lading van het Nederlandse schip (opm: bark) MARIE EN JULIE naar de bestemming zou vervoeren, bij het vertrekken uit Kaapstad aan de grond gezeten. Het is naar Kaapstad teruggekeerd met verlies van het roer en maakt meer water dan gewoonlijk.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse schip (opm: brik) MARTHA, kapt. J. Kremer, van Grangemouth naar Riga, met gesprongen roer te Elseneur (opm: Helsingör) binnengelopen. Het behoeft niet te lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 26 april. De lading Java-suiker per het Nederlandse schip (opm: bark) KERSBERGEN, thans te Falmouth, is geconsigneerd aan de heer E.C. Suermondt te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 26 april. De tjalk AALTINA WIECHERDINA, kapt. J. Smit, van Groningen naar Gauensiek, strandde, nadat de zeilen weggewaaid waren, gisterenavond op Schaarhorn (opm: Scharhörn). De bemanning redde zich aan boord van het 2e vuurschip (opm: vuurschip ELBE II) en werd des nachts hier geland. Het schip is bijna vol water en kan als geheel verloren worden beschouwd.


Datum: 02 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 1 mei. Van de werf van de Gebr. Boot, scheepsbouwmeesters alhier, zijn met goed gevolg te water gelopen het Rijnschip genaamd HENDRIKA JOHANNA, groot 230 lasten, gebouwd voor rekening van R. Hendriks, te Millingen, en een dito rijnschip, genaamd ST. JOSEF, gebouwd voor rekening van P.L. van Laak, te Nieuwerkerk a/d IJsel, en is wederom de kiel gelegd van een klipperschip, groot 130 last, voor rekening van A. Grevestein, te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip SOMMELSDIJK is heden aan ’s Rijks werf te Amsterdam in dienst gesteld onderbevel van de kapt.luit.t.zee G.H. van Steijn
De commandant van Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse ATJEH heeft machtiging gekregen de terugreis van Shat-al-Arab via Bushir en Bombay naar Oleh-leh (Sumatra) te aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 april. Volgens brief dd. 24 dezer van kapt. P. van den Bos, voerende het barkschip MELATI, van Rotterdam naar Soerabaya, was hij kruisende op de hoogte van Lizard, zijnde van de Wolfrots door Z.W. stormen teruggedreven. Schip en equipage bevonden zich in de beste staat.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Macassar, 15 maart. Het fregatschip GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, 1359 tons register, zal hier koffie tegen NLG 45,-- en andere producten tegen NLG 50,-- per last laden. Voorts moet het schip te Batavia 2500 picols koffie opvullen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 april. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: bark) IJMUIDEN, kapt. T.W. Dekker, de 17e april van Cardiff naar Buenos-Ayres vertrokken, heden te St. Nazaire binnengelopen met overgeworpen lading en met verlies van stuurtoestel, kompas en schijnlicht. Vier man der equipage zijn over boord geslagen, terwijl 4 anderen verwond zijn.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Wordt gevraagd een flinke knecht, om terstond in dienst te treden. Zich aan te melden bij K.H. Feenstra, beurtschipper Leeuwarden – Rotterdam, liggende aan de Oosterkade te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor billijken prijs twee overdekte bokvaartuigen, groot 10 ton, bij J. Barkmeijer, Birdaard.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Dankbetuiging en aanbeveling. De ondergetekende, nu 47 jaren scheepstimmerbaas geweest en tijdens een groot getal nieuwe vaartuigen door hem vervaardigd geworden zijnde, zegt zijnen geachte begunstigers daarvoor hartelijk dank en bericht hiermede tevens, dat hij zijne affaire heeft overgedragen aan zijn zoon L.O. Lantinga, dien hij in die gunst en dat vertrouwen aanbeveelt. IJlst, 1 mei 1890. O.L. Lantinga.
Naar aanleiding van bovenstaand beveel ik mij vriendelijk in de gunst en het vertrouwen aan, dat mijn vader tot nu toe heeft mogen genieten, zullende trachten mij die gunst en dat vertrouwen waardig te maken.
IJlst, 1 Mei 1890. L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas.


Datum: 03 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Harlinger Stoombootmaatschappij zullen tussen Harlingen en Amsterdam, met ingang van 6 mei e.k, weer 2 stoomboten in de vaart worden gebracht, de WILLEM III en de MINISTER FOCK. In beide richtingen zal één maal per dag worden gevaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 mei. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlandse stalen barkschip GEERTRUIDA GERARDA de 1e mei van Penarth naar Sourabaija.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 2 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het schip PAULINE, kapt. Eilts, van Rio Janeiro te Apalachicola aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 29 april. Gisteren zijn uit het wrak der gezonken Duitse bark URSULA ruim 180 balen rijst opgehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 30 april. Heden is bij de scheepsbouwer Jan F. Meursing op de werf De Nachtegaal alhier de kiel gelegd voor een stalen barkschip, groot 2100 tons draagvermogen, hetwelk genaamd zal worden VAN GALEN, en gebouwd wordt voor rekening der Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij, onder directie van de heer A.D. Zurmühlen te Amsterdam en de heer C.M. van Vessem te Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 april. Het barkschip THORBECKE III, kapt. T. Koster, is door experts te Soerabaija nagezien, die voorschreven om in het onderruim een diagonale versterking aan te brengen en het schip te dokken, breeuwen en koperen. De kosten dezer reparatiën worden op NLG 20.000 geschat. De rederij gaf orders om de voorgeschreven herstellingen uit te voeren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hamburg, 30 april. Volgens telegram uit Le Croisic (monding van de Loire) is het Nederlandse baggervaartuig BOULOGNE, kapt. Kuik, gisteren op de reis van Boulogne naar St. Nazaire nabij Le Croisic gestrand. De uit 12 personen bestaande bemanning is door de bergingsstomer BERTHILDE gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 28 april. Het schip (opm: fregat) PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. T. Dekker, dat te Skagen aan den grond heeft gezeten en hier werd binnengebracht, is lek.


Datum: 04 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het bij de gemeenteraad ingediende nader voorstel van burgemeester en wethouders, betreffende het aanschaffen van een derde dok, is aan de leden van de raad in druk rondgedeeld. Het bevat in hoofdzaak het volgende:
In april 1889 had de gemeenteraad besloten tot het aanschaffen van een derde dok met een lengte van 110 meter, en daarvoor, met inbegrip van hetgeen vereist wordt voor de verandering aan de haven, toegestaan een som van NLG 700.000.
Bij de opdracht aan de commissie voor de plaatselijke werken om de uitvoering van dit besluit voor te bereiden, gaven burgemeester en wethouders het verlangen te kennen, dat daarbij partij zou worden getrokken van de ook elders op dit gebied verkregen ondervinding. Na de verklaring van de directeur van de gemeentewerken, dat behoudens detailwijzigingen, z.i. het type van ons dok het meest aanbeveling verdiende, werd tot de uitwerking van het plan overgegaan. Doch toen dit bijkans gereed was, had de dokking plaats van het stoomschip VEENDAM, het zwaarste schip dat tot dusverre in onze dokken was opgenomen, en daarbij bleek het, dat het lichtvermogen, voor dergelijke schepen reeds te klein, bij toenemende tonnenmaat van onze vloot onvoldoende zou worden.
Bij een uitvoerig rapport werd daarom voorgesteld, het dok te laten ontwerpen met een diepgang van 6 meter en een lichtvermogen van 6000 ton, in plaats van onderscheidenlijk 5,6 meter, 4840 ton zoals bij de oude dokken. In overeenstemming met de adviezen van de commissie voor de plaatselijke werken, de directeur van de gemeentewerken en de dokmeester, hebben burgemeester en wethouders daartoe machtiging verleend, ten einde op die wijze te komen tot de kennis van de verhoging, die de prijs door deze wijziging zou moeten ondergaan.
Uit het toelichtende rapport van de directeur blijkt, dat de 25 % meerder lichtvermogen een hogere uitgaven zal vorderen van omstreeks NLG 100.000, doch dat het gehele werk, ten gevolge van de verandering die de prijzen in de beide laatste jaren hebben ondergaan, met inbegrip van hetgeen voor de havens benodigd zal zijn - en ook in dat opzicht wordt een verandering voorgesteld - thans op 940.000 wordt geraamd. Wellicht zal evenwel een minder bedrag voldoende zijn indien de voor aanbesteding een gunstig tijdstip wordt gekozen, waarvoor naar de mening van burgemeester en wethouders nog geen gelegenheid is geweest. Burgemeester en wethouders stellen nu voor:
1. Te besluiten tot het aanschaffen van een derde dok van 110 m lengte, met een lichtvermogen van 55 ton per strekkende meter, volgens het ontwerp, met een wijziging van de haven als eveneens daarbij is aangegeven;
2. Daarvoor toe te staan een som van ten hoogste NLG 940.000;
3. Aan burgemeester en wethouders over te laten de bepaling van het ogenblik waarop tot de aanbesteding zal worden overgegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Bij akte, de 2e mei 1890 verleden voor de notaris Frederik Hendrik baron d'Aulnis de Bourouill, residerende te Ridderkerk, arrondissement Dordrecht, is tussen de heren Marinus Christinus Boele, Pieter Boele Corneliszoon, Nicolaas Boele en Arie Cornelis Boele, allen scheepsbouwmeesters, wonende te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende het exploiteren hunner scheepstimmerwerf, het bouwen en herstellen van schepen en andere verwante voorwerpen en het drijven van handel in het daartoe benodigd materiaal en zulks onder de firma van:
Wed. C. Boele en Zonen. Zij is gevestigd te Slikkerveer voornoemd en aangegaan voor vijf jaren, bereids ingegaan de 1e januari 1890 en eindigde de 31e december 1894, doch zal telkens opnieuw voor vijf jaren zijn verlengd, indien niet een van de vennoten zes maanden voor het verstrijken van de tijd, waarvoor zij is aangegaan of verlengd, de vennootschap schriftelijk aan de anderen heeft opgezegd.
Ieder van de vennoten heeft het recht ten name van de vennootschap te handelen en de firma te tekenen, doch alléén en uitsluitend voor de zaken, welke tot de werkkring van de vennootschap behoren. Evenwel zal het opnemen van gelden, het belenen of bezwaren van roerende of onroerende goederen, het verkopen of kopen van onroerende goederen, het aangaan van borgtochten, het ter leen geven van gelden, het in huur nemen van lokalen en het aanstellen van procuratiehouders niet kunnen geschieden dan met toestemming van al de vennoten en zullen alle daartoe betrekkelijke stukken om voor de vennootschap verbindend te zijn door allen moeten worden getekend met hun gewone handtekening.
Geschiedende deze bekendmaking ingevolge art. 28 van het Wetboek van Koophandel.
D' Aulnis, notaris.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 3 mei. Heden namiddag, precies te 3 uren, toen door de dochter van de heer P.E. Tegelberg, een der leden van de directie van de Paketvaart Maatschappij, de laatste beletselen waren verwijderd, liep alhier van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde statig en met het beste gevolg te water, het ijzeren schroefstoomschip REAEL, zijnde het 2e schip, type A, geheel gelijk alzo aan het stoomschip BOTH, voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam gebouwd en bestemd voor de maildienst in Nederlands Indië. Daarbij waren de directie van de Koninklije Paketvaart-Maatschappij en de administrateur, de heer W. van Hasselt, tegenwoordig. De machines en ketels voor deze boot zijn mede aan de genoemde fabriek vervaardigd en staan gereed om in het schip te worden geplaatst.


Datum: 05 mei 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 1 mei. Het stoomschip BORNEO, naar West-Indië bestemd, is alhier tegen de bovenvloeddeuren der sluis aangevaren, doch heeft ogenschijnlijk geen schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 29 april. Het bij Butteren gestrande barkschip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. F. Dekker, is door assistentie van de bergingsstoomboot HERTHA en bij hoog water weder vlot gebracht. Het bergloon zou 4000 doch volgens een ander bericht 3000 kronen bedragen. Het schip, dat lek is, zal door een duiker onderzocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 1 april. Van de lading suiker van het schip (opm: bark) THORBECKE III, kapt. T. Koster, waren 3500 zakken gedeeltelijk ledig en 70 geheel ledig, doch zover thans kan worden beoordeeld is de lading niet door zeewater beschadigd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop voor een billijken prijs een Fries Schuitje, groot 32 ton, geheel nieuw betimmerd, met mast, stag en giek. Franco brieven, motto Schip, Bureau dezer Courant.


Datum: 06 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 mei. De werkzaamheden aan de BENBRACK vorderen uiterst langzaam; het ijzeren schot van de achterkajuit is gelicht. Het publiek heeft op het terrein van de werkzaamheden geen toegang. Het schip zit nog in dezelfde toestand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 3 mei. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Halifax van de gezagvoerder van het (opm: Belgische) stoomschip DE RUYTER, heeft men in de claims voor bergloon afgemaakt voor $ 30.500. De door de stranding veroorzaakte schade is genoegzaam hersteld en zal het stoomschip vermoedelijk 7 mei vertrekken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 5 mei. Men seint ons van Terschelling: Gestrand op Noordsvaarder en afgebracht door sleepboot ADSISTENT, de Engelse schoener PEARL OF BEAUMARIS, kapt. Leeders, van Portmadoc naar Hamburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Wegens sterfgeval uit de hand te koop een best onderhouden Roefschip, groot 17 ton, met inventaris. Informatie te bekomen bij G. Barkmeijer, scheepsbouwer te Aalsum bij Dokkum.


Datum: 07 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mededelingen. De 14e a.s. wordt alhier en te Amsterdam de openbare inschrijving opengesteld op 1500 obligaties van NLG 1000 van een 4 pct. lening van de Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. De inschrijvingen worden gegund tot een en dezelfde koers, met dien verstande, dat inschrijvingen, hoger dan de vast te stellen koers, alle worden aangenomen, terwijl de inschrijvingen tot dien koers, indien daarmede het uit te geven bedrag mocht worden overtroffen, pondsgewijze, zo na mogelijk, onder de inschrijvers worden verdeeld.
Inschrijvingen beneden de vast te stellen koers blijven buiten aanmerking, ook dan, wanneer tot die koers niet het volle bedrag mocht worden verkregen.
De gereserveerde NLG 200.000 van de 4½ % geldlening van 1888 worden vernietigd. De maatschappij verbindt zich, zolang deze nieuwe lening niet afgelost is, haar eigendommen of schepen niet door hypotheek of anderszins te zullen bezwaren. De aflossing geschiedt à pari, bij uitloting, voor de eerste maal in 1892, met ten minste NLG 50.000 ’s jaars. De toegewezen obligaties moeten op 1 juni aanstaande betaald en in ontvangst genomen worden, met bijbetaling van rente à 4 % van 1 mei af. Het prospectus, waaraan het bovenstaande ontleend is, behelst het volgende tot toelichting:
In het plan van uitbreiding, uiteen gezet in het prospectus van de laatste kapitaalsuitgifte, lag het voornemen opgesloten, de daartoe benodigde middelen ten dele te vinden door een obligatielening, uit te geven, zodra de betalingen op het aangekochte en de in aanbouw zijnde materieel kasbehoefte zouden doen ontstaan. Dat ogenblik is thans gekomen. De stoomschepen WERKENDAM en SPAARNDAM werden aangekocht, terwijl de stoomschepen DIDAM en DUBBELDAM in Nederland in aanbouw zijn. Zijn deze schepen afgeleverd, dan vertegenwoordigt het materieel van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij een waarde van ruim 7.000.000 gulden. De winst en verliesrekening liet, na afschrijving van alle kosten en renten, een voordelig saldo in 1886 van circa NLG 125.823; in 1887 van circa NLG 140.148; in 1888 van circa NLG 239.220, en in 1889 van circa NLG 410.646.
De financiële toestand van de maatschappij is dus in alle opzichten gunstig te noemen, zodat de rente en aflossing van deze lening volkomen verzekerd zijn.


Datum: 08 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 5 mei. Heden werd op de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruijtenberg alhier de kiel gelegd voor een ijzeren zeilaak, groot 70 last, voor rekening van de heer J.W. Vermeulen te Oudenbosch.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 5 mei. Het Nederlandse brikschip MARTHA, kapt. T. Kremer, heeft gisteren, na de schade aan het roer hersteld te hebben, de reis naar Riga voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Leith, 5 mei. Het Nederlandse schip REGALIA, kapt. Oosting, van Methil naar Tromsø, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Er wordt gevraagd een scheepstimmerknecht, tegen vast werk en goed loon, bij L.G. Metz, scheepsbouwer te Urk.


Datum: 09 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Lekkerkerk, 7 mei. Heden is met goed gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester T. van Duyvendijk te water gelaten het ijzeren Rijnklipperschip genaamd HORIZON, gebouwd voor rekening van de heer P.C. Verstraete te Stavenisse.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 mei. Het stoomschip BANTAM van de Maatschappij Phoenix, heden van hier te Batavia aangekomen, zal op Java stroopsuiker laden voor Amerika of het continent. Vrachtkoers 37.6 naar het continent en 40 sh. naar Amerika.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 5 mei. Met de werkzaamheden tot het wegruimen van het wrak van de in de Zuiderzee gezonken stoomboot FRIESLAND zal eerstdaags weder worden aangevangen. Het daartoe benodigde bergingsmateriaal is heden van Maassluis hier aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederiksstad, 2 mei. Het Engelse barkschip OCEAN CHIEF heeft gisteren onze haven verlaten, gesleept door het Nederlandse stoomsleepboot MARTIN POPELAU. Het is in ballast en vertrekt naar Appledore (in Engeland) om daar in dok te gaan en te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het Nederlandse schip (opm: fregat) PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. Dobbenga (opm: F. Dobbinga), dat te Frederikshaven werd binnengesleept na bij Skagen op strand te hebben gezeten, aldaar door duikers onderzocht en heeft het na voorlopige reparatiën op de 3e dezer de reis naar Söderhamn voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 5 april. De waterstand op de baar heeft sedert ons vorig bericht geen verandering ondergaan en blijft voortdurend zeer gunstig. Het aantal aangekomen schepen was niet groot en vrachtkoersen bleven nagenoeg onveranderd. Bevracht werd van Porto Alegro met gezouten huiden naar het Kanaal het schip HARMINA tot sh.30/,-.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop twee halfsleten roefschepen, een groot 20 ton, geheel opnieuw vertimmerd, en een groot 22 ton, tien jaar oud. Te bevragen bij S.P. Boorsma, scheepstimmerman te Oostermeer.


Datum: 10 mei 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 6 mei. Het schip (opm: bark) JACOBUS JOHANNES, kapt. E. Lindblad, dat bij het vertrekken van Kaapstad aan de grond heeft gezeten en naar Kaapstad teruggekeerd is, heeft zeer weinig schade bekomen aan de inhebbende lading van de MARIE EN JULIE. Gedeeltelijk wordt de lading gelost om het schip te dokken, en veronderstelt men dat de JACOBUS JOHANNA tegen het einde van mei zal kunnen vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 9 mei. Volgens een heden bij de directie der Eerste Groninger Zee-Assurantie-Maatschappij ontvangen telegram, is het te Appingedam tehuis behorende schip (opm: brik) MARTHA, kapt. J. Kremer, van Grangemouth naar Riga, in de Oostzee door een Noorse stoomboot overstoomd en gezonken. De equipage is gered en te Kopenhagen aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Heveskes, 7 mei. Volgens schrijven van Kapt. H. Arkema, voerende het barkschip SAN FRANCISCO, dacht deze de 7e dezer van Riga te vertrekken met bestemming naar Grangemouth.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 mei. Bij peiling bleek dat de toestand van het goudschip THE LUTINE dezelfde is als van verleden jaar, n.l. 22 en 15 voet water.
Het onderzoek naar den toestand van het wrak der EL DORADO, een gezonken schip met zilver en kopererts, gaf zeer bevredigende uitkomsten. Bij wijze van proef heeft men ongeveer 30 kg. erts opgehaald. Weer en water dienende, zullen de duikers spoedig hun werk kunnen beginnen.


Datum: 11 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het stoomschip MARS, de 9e mei van Sundsvall naar Amsterdam vertrokken, keerde met defecte voedingspijp te Sundswall terug.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op maandag 19 mei 1890, des namiddags te 3 uren, zal in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, worden in veiling gebracht door de makelaars J. F. von Glahn en G.J. Smit:
- 2/16 aandelen in het barkschip BERTHA.
- 2/16 aandelen in het barkschip CATHARINA HELENA.
Beide schepen varende onder het boekhouderschap van de heren Canne & Balwé te Amsterdam. Een en ander breder bij biljetten omschreven.


Datum: 13 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 11 mei. In het voordek van de BENBRACK is nu een gat gemaakt, waarin een machine zal geplaatst worden ter verrichting van de verdere werkzaamheden. Binnen enkele dagen wordt de machine alsook de Engelse werklieden hier verwacht. De ijzeren dekbalken zijn losgemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 9 mei. Het stoomschip JACOFF PROSOROFF zit, volgens hier ontvangen berichten, gevaarlijk. Het stoomschip DRACHE is van hier naar de strandingsplaats vertrokken om eventueel hulp te verlenen. De JACOFF PROSOROFF is het eigendom van een Nederlandse maatschappij, vaart echter onder Duitse vlag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Volgens bericht van de Zuid-Hollandsche Scheepvaart Maatschappij is het schip (opm: bark) NOACH 4, kapt. D. Gomes, vóór de 12e mei van Rotterdam te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 11 mei. Heden zijn weer 155 balen katoen, geborgen uit het Engelse stoomschip NEWNHAM, van hier naar Amsterdam verscheept, om van daar naar Hull te worden verzonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gotenburg, 6 mei. Het Zweedse, ex-Nederlandse barkschip OTTOLINA, kapt Ternstrom, dat op de reis van Sydney naar Genua te Dunedin lek binnenliep, is afgekeurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, 4 % obligatie lening, groot NLG 1.500.000,-. De inschrijvingen op deze lening worden aangenomen op woensdag 14 mei 1890 van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure te Rotterdam ten kantore van : de Rotterdamsche Bank, de heren R. Mees & Zoonen, de heren Jan Havelaar & Zoon, de heren Schaay & Ledeboer, de heren Gebroeders Chabot. Te Amsterdam ten kantore van : de heren H. Oijens & Zonen, de heren Wurfbain & Zoon, alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. Rotterdam, mei 1890.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 12 mei. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip KATHARINA, groot ongeveer 475 last, gebouwd voor rekening van de heer Ph. Gilles, te Lörch a/Rhein, en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip groot ongeveer 560 last, voor de firma Math. Stinnes, te Müllheim a/d Ruhr.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 mei. Gisteren is men bij wijze van proef begonnen met het zuigen van een kuil om de EL DORADO, een schip met zilver- en kopererts, om zo spoedig doenlijk de gehele lading van zand te zuiveren en dan die lading op te halen. Ongeveer 30 kg. erts werden met één slag opgezogen. Een peiling op de LUTINE had tot uitkomst, dat de toestand nog die is van verleden herfst, nl. nabij de wrakstukken 22 voet en op de rug 15 voet water.


Datum: 14 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Gerechtelijke verkoop van een schip. Op vrijdag de 6e juni 1890, des voormiddags ten half elf ure, zal ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te 's Gravenhage, zitting houdende in haar gebouw op de Korten Vijverberg no. 3 aldaar, aan de meestbiedende of hoogstafmijnende worden verkocht het na te melden schip met de gehele inventaris, zijnde een overdekte stoomboot, genaamd PRINSES DER NEDERLANDEN, groot volgens meetbrief acht en veertig tonnen of circa vier en twintig last, liggende aan de trekweg te 's Gravenhage, laatst gevoerd door de schippers J.A. Huijbers en Machiel Roest Junior, beide wonende te 's Gravenhage, en waarvan eigenaar is Machiel Roest Senior, wonende te 's Gravenhage.
Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van Johannes Theodorus Perquin, handelende onder de firma J.T. Perquin & Zonen, koopman, wonende te 's Gravenhage, domicilie kiezende ten kantore van mr. Frederik Justinus Munzebrock, procureur bij de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage, kantoor houdende aldaar aan de Gravenstraat no. 1a, en als zodanig door de executant gesteld om de gerechtelijke verkoop van het voormelde schip in de terechtzitting van gezegde rechtbank te vervolgen, ten laste van Machiel Roest Senior, wonende te 's Gravenhage.
De veilconditiën zijn ter Griffie van voormelde rechtbank ter inzage.
De opbiedingen en de afmijning geschiedt door tussenkomst van procureurs bij de voormelde rechtbank aangesteld of door notarissen, hun beroep uitoefende binnen het arrondissement dier rechtbank.
De procureur van de executant, F.J. Munzebrock.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 9 mei. Het tjalkschip AURORA, kapt. L. Smid, van Harburg naar Schulperzijl (opm: Schulpersiel), is op de rede alhier in aanvaring geweest met het stoomschip TREMAYNE. Het heeft daardoor belangrijke schade aan het achterschip bekomen en is in de haven gehaald om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) IJMUIDEN, kapt. T.W. Dekker, met schade te St. Nazaire binnen, is bezig met repareren en zal vermoedelijk in de loop dezer week de reis naar Buenos-Ayres kunnen voortzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 mei. Volgens telegram uit Londen heeft het stoomschip GOUVERNEUR-GENERAAL VAN LANSBERGE bij Rotti aan de grond gezeten, doch is het zonder assistentie en onbeschadigd weder vlot gekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 4 mei. De lekke plaatsen van het barkschip PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, heeft men met lood bespijkerd en de ballast weder aangevuld, die grotendeels overboord was geworpen om het schip van het strand af te brengen. Het vertrok gisteren van hier naar Söderhamn om hout te laden naar Amsterdam, waar het zal dokken en repareren. Het bergloon is afgemaakt voor 3000 kronen en de onkosten der voorlopige reparatie belopen 500 kronen.


Datum: 15 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Aan het verslag van de directie van de Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap alhier, over 1889, uit te brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders op de 28e a.s, ontlenen wij het volgende:
De resultaten over het afgelopen boekjaar waren gunstig. De oogst in Afrika was iets groter dan vorige jaren; ook van grondnoten, waarvan de aanvoer was circa 240 ton, tegen 84 ton in het vorige jaar. De verkoop van de aangevoerde producten ging meestal zeer vlot. Voor gom-elastiek heerste er evenwel gedurende enige maanden een zeer gedrukte stemming, en waren de prijzen van dat artikel zo onnatuurlijk laag, dat de directie besluiten moest, enige partijen op te slaan, in afwachting van meer vraag. Dit vorderde wel enige uitgaven voor huur en interest, doch deze zijn door de latere verkoop tot betere prijzen ruimschoots vergoed. De kwestie over een verbod van uitvoer uit Nederland van buskruit en geweren zegt de directie, werd gelukkig uit de weggeruimd.
Bij het te Brussel gehouden Congres van de Mogendheden tot bestrijding van de slavernij, konden vraagpunten ter sprake worden gebracht, waarbij onze belangen ernstig betrokken zijn. Onze hoofdagent ter kust, de heer F. de La Fontaine Verwey, was er juist in Europa vóór de samenkomst van dat Congres. Wij zijn onze minister van Buitenlandse Zaken grote dank schuldig, dat zijne excellentie hem voordroeg tot gedelegeerde van onze regering. In de daarop door Z.M. gevolgde benoeming zien wij gaarne de erkenning van zijn bekwaamheden en zijn karakter. Zij stelt ons ook gerust, dat bij het loffelijk streven van dat Congres, waaraan ook wij gaarne willen medewerken, geen maatregelen zullen genomen worden, die de eerlijke handel benadelen, zonder aan het goede doel bevorderlijk te zijn. Na behoorlijke afschrijvingen op de vaste eigendommen en vaartuigen ter kust, liet de handel op Afrika een winst van NLG 399.130,85. De exploitatie van de stoomboot AFRIKAAN en van de schoener CONGO liet een winst van NLG 60.023,48; totale winst NLG 459.154,33. Hiervan moet worden afgetrokken: onkosten en salarissen te Rotterdam NLG 44.934,81 en interest NLG 13.882,49 tezamen NLG 38.817,80, zodat er een zuivere winst blijft van NLG 400.837,08.
In overleg met de commissie tot opname van de rekening en verantwoording, stelt de directie voor, af te schrijven: op panden alhier NLG 4.007,94; op stoomboten en schepen hier in administratie NLG 85.000, en over te boeken op reserve NLG 74.887,50, tezamen NLG 113.895,44. Blijft NLG 286.941,59. Hierbij wordt gevoegd het onverdeeld saldo vorig jaar ad NLG 745,52½, zodat ter verdeling blijft NLG 287.687,11½.
Volgens de statuten komt hiervan aan de aandeelhouders over het maatschappelijk kapitaal NLG 1.995.000 vijf procent NLG 99.750; verder nog 8% of NLG 159.600; tezamen dus 13 procent dividend of NLG 259.350. Aan de twee directeuren, ieder 5% van NLG 180.551,56, dus NLG 18.055,16; dividendbelasting NLG 6640,03, en saldo over te boeken op nieuwe rekening NLG 3641,92½.
Tot toelichting van de balans wordt o.a. het volgende aangevoerd: de inventaris in Afrika, met de daarop betrekking hebbende posten, bedraagt NLG 2.242.238,51, dus circa NLG 45.000 minder dan in het vorige jaar. De vaste eigendommen, de kustvaartuigen daaronder begrepen, zijn allen ingoede staat. Ook daarop is weer ruim afgeschreven. Stoomboten hier in administratie staan te boek met NLG 140.000, tegen NLG 183.000 vorig jaar. Deze vermindering is een gevolg van de verkoop van de schoener CONGO en een van de reeds vermelde afschrijving van NLG 35.000.
Op het pand Jonge Jacob heeft de directie NLG 2.000 afgeschreven, en op het pand Nieuwland 4 NLG 4.000, zodat die nu met NLG 51.000 op de balans voorkomen.
De reserverekening vermeerderde door verjaring van dividenden met NLG 112,50, en door overboeking uit de winst met NLG 74.887,50, dus totaal met NLG 75.000. Zij bedraagt nu NLG 250.000. De assurantie-reserve komt voor met NLG 203.454,19, en toont een vooruitgang van NLG 21.644,52 aan. De boeken werden als gewoonlijk, geregeld door de heer B.P. van IJsselsteijn gecontroleerd. Als lid van de commissie tot opname van de rekening en verantwoording treedt dit jaar af de heer G.Th. Philippi, die volgens de statuten niet dadelijk herkiesbaar is.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 mei. Volgens particulier bericht, zal het schip (opm: fregat) GRAAFSTROOM, kapt. P.J. Teensma, van Macassar naar Java verzeilen om de lading te completeren met bestemming naar hier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 10 mei. Het brikschip MARTHA, kapt. J. Kremer, was tijdens mist bij Smyge (opm: 55 20 N 13 21 O, beO Trelleborg) in aanvaring geweest met het stoomschip GLAUWERN en daarna gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aarhus, 11 mei. De schoener HANNECHIENA, kapt. H. Engelsman, van Leith naar Gefle met kolen, is gisteren op het Noordwest rif van Anholt gestrand. Met assistentie van vissers kwam het spoedig vlot en heeft het de reis voortgezet. Van schade werd niets bekend.


Datum: 16 mei 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een nieuwe Snik, groot 13 ton, solide en van droog hout gemaakt, tegen billijken prijs te koop bij R. Brandsma, Franeker.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in aanbouw zijnd nieuw schip, plus minus 26 ton, en een best halfsleten Plechtschip, 27 ton, bij O.H. van der Werff, scheepstimmerman te Buitenstvallaat bij Drachten.


Datum: 17 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nadat dinsdag- en woensdagochtend de in het Marinedok te Amsterdam gezonken oude korvet AJAX, welk schip de vorige week is verkocht, door een duiker nauwkeurig was onderzocht en daarin door hem verschillende openingen waren dichtgemaakt, werden woensdag namiddag een viertal stoompompen aan het werk gezet, met het voor de koper gelukkig gevolg, dat het schip boven water en vervolgens lens werd gepompt. Thans is de 58 jarige AJAX uit het Marinedok naar de Dijkgracht (zogenaamde pijp) gesleept, alwaar het zal worden gesloopt. (opm: zie NRC 250590)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 14 mei. Mr. Richardson, de eigenaar van het stoomschip BENBRACK, is heden met zijn Engelse werklieden aangekomen. Het sloopwerk zal nu met kracht worden voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 16 mei. Volgens van de reder ontvangen bericht, lag het schip (opm: bark) CLARA, kapt. H. Waterborg, 16 mei te Cardiff zeilklaar naar Buenos Aires.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Goole, 15 mei. De stoomschepen RICHARD MOXON en VOORWAARTS zijn te Swinefleet Reach in aanvaring geweest. Eerstgenoemde is bij de oever gezonken doch met laag water zit het dek boven. De schade zit onder de waterlijn. De schade aan de VOORWAARTS bepaalt zich tot vijf platen aan stuurboord en twee aan bakboord. De achtersteven is verbogen en het bovenwerk is ontzet. Ook is de hand van het anker en de stok gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 mei. Volgens ons ontvangen telegram is het stoomschip RICHARD MOXON, bestemd naar Gent, en het stoomschip VOORWAARTS, van Londen komende, in Swinefleet Reach met elkander in aanvaring geweest tengevolge waarvan eerstgenoemde zonk en de laatste schade leed.


Datum: 18 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 april. In de nacht van 12 april tegen half drie, werd op het wachtschip te Soerabaja bemerkt dat er brand in een van de schepen op de ree was ontstaan, vrij dicht onder de Soerabaja-wal, waarop het gebruikelijke sein, drie schoten werd gegeven. De vlammen grepen snel om zich heen. Het was de Engelse schoener BESSIE, waarmee gewoonlijk paarden worden aangevoerd van Australië. Het hooi aan boord was aan het broeien geraakt en het schip vloog in brand. De kapitein en de bemanning hadden tijd om zich te redden, en tegen de morgen werd het brandende vaartuig door een bootje verder uit de wal gesleept. Het zal tot op het water moeten afbranden. Hoog wordt de assistentie van het wachtschip niet geroemd.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 mei. Heden morgen is van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier vertrokken het schroefstoomschip DOELWIJK, kapt. P. de Boer, om buitenom de eerste reis naar Rotterdam langs het Oostgat en de Rotterdamse Waterweg te aanvaarden, nadat genoemd stoomschip aan bovengenoemde fabriek de stoommachine en ketel heeft ingenomen, waartoe het alhier op 15 april jl. was aangekomen. De bestemming van het schip is uitsluitend het goederenvervoer.


Datum: 19 mei 1890


Krant:
  JB - Javabode

De gezagvoerder van het Nederlands-Indische schip BARENDINA OSIRIA, kapt. Veldhuis, die 26 januari van Banjoewangi vertrok met bestemming naar Tjilatjap en de 3e februari door een orkaan werd belopen, waarbij hij zijn gehele tuig verloor en alleen met de ondermasten en de fokkenra te Nagamessie, op het eiland Soemba, binnen liep, verzoekt aan de Locomotief (opm: een krant) om openlijk zijn dank te betuigen aan de heer M.Th. de Korte, civiel gezaghebber van Soemba, en aan de oude Radja Gabo, voor de hem uitstekend verleende hulp door hem het nodige hout en andere zaken te verstrekken, teneinde zijn ontredderd tuig in behoorlijke toestand te brengen, waardoor hij de reis verder kon voortzetten.


Datum: 20 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Op ’s Rijks werf te Amsterdam is een aanvang gemaakt met de bouw van een lichtschip voor de dienst van het Loodswezen, hetwelk nog in dit jaar geheel moet worden afgewerkt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Eerstdaags zal publiek worden verkocht een in goede staat onderhouden Roefschuitje, groot 17 ton, met 2 stel zeilen en verder volledige inventaris, benevens gereedschappen voor meer dan een scheepsbedrijf, thans bevaren door den eigenaar Johan Haarsma te Oppenhuizen. Bezichtiging dagelijks te Oppenhuizen. Inmiddels uit de hand te koop, des verkiezende met 1 stel zeilen. Te bevragen bij de eigenaar.
H. Kamstra, deurwaarder.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zeilboten en pramen te koop. Een flinke, halfsleten zeilboot, lang 4,544 M. (16 voet), met knap bezaantuig, voor 75 gulden, en 3-, 4-, 5- en 6-tons pramen te koop bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 21 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 19 mei. Van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan genaamd CATHARINA, voor rekening van de heer Wilhelm Bungartz te Linzhausen. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een dergelijk schip voor Duitse rekening.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJsel, 20 mei. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren lichter, groot ongeveer 80 ton, voor rekening van de heer M. van Doodewaard te Rotterdam (opm: PIETERNELLA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 20 mei. De stalen logger MARIA, gebouwd voor rekening van de heren Schippers en Muller alhier, op de werf van de scheepsbouwmeester J.S. Fiegee, is heden met goed gevolg van stapel gelopen; het schip is bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij en zal gevoerd worden door schipper A. van Leeningen.
Dit is het eerste stalen schip dat hier gebouwd is, en volgens deskundigen, voldoet het aan alle eisen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 19 mei. Van de werf van Gebr. G. en H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, werd zaterdag met goed gevolg te water gelaten het stalen lichterschip, genaamd QUARTA, groot 150 last, voor rekening van de firma J.H. Ewald en Co. te Hamburg.
Tevens werden de kielen gelegd voor 2 Rijnschepen, voor rekening van de heren H. Reinarz, van Königswinter a/d Rijn, en Joh. Möhlich, van Güls a/d Moezel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van Scheepsaandelen. Afloop van de op 19 mei gehouden veiling in het lokaal Frascati te Amsterdam:
- 1/16 aandeel bark BERTHA NLG 310, NLG 80, G.J. Smit;
- 1/16 dito dito NLG 300, NLG 70, G.J. Smit;
- 1/16 dito bark CATHARINA HELENA NLG 350, G.J. Smit; 1/16 dito dito NLG 350, opgehouden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep 17 mei. De alhier thuisbehorende botter HD 25, schipper R. de Vries, is heden op de Razende Bol, op het wrak van de Engelsche bark SCOTTISH FAIRY gestrand en vol water geslagen. De bemanning is gered en alhier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 18 mei. De Helderse botter HD 25, schipper R. de Vries, uit zee komende op de Razende Bol gestrand, is heden met hoogwater zonder assistentie vlot gekomen en vol water en in ontredderden staat alhier binnengebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 mei. Volgens telegram uit Londen is het barkschip DELI, kapt. H. van Duijn, van Moulmain naar Sunderland, te East London binnengesleept, lek en met overgeworpen lading. Het moet lossen.


Datum: 22 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiderdorp, 21 mei. Heden is met goed gevolg van de werf van de Gebr. Boot te water gelaten het ijzeren beurtschip DE TWEE GEBROEDERS, gebouwd voor rekening van de heer D. Vrolijk te Scheveningen, en dadelijk daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren rijnschip, genaamd HERMANES, groot 230 last, voor rekening van de heer G.J. van Woerkom te 's Hertogenbosch.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 19 april. De toestand der baar blijft onveranderd. Schepen met een diepgang van 11 à 12 Eng. voet kunnen zonder gevaar passeren. Naar Europa kwam weinig verandering in de vrachtkoersen, doch wordt scheepsruimte voor Fleisch (opm: mogelijk wordt gedroogd en gezouten vlees bedoeld) langs de kust meer gevraagd tot hogere koersen. Gecharterd werd o.a. met gezouten huiden naar het Kanaal voor orders het schip CLARA (opm: bark, kapt. H. Waterborg) tot 30/-, terwijl het schip TITIA naar de Mersey werd bevracht met beenas tot 15/-. Onbevracht liggen hier thans nog 16 schepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 19 mei. De lading van het lek en met overgeworpen lading te East London binnengesleepte schip (opm: bark) DELI, kapt. H. van Duijn, bestaat uit teakhout.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in beste staat overdekt Snikscheepje, groot 12 ton, met volledige inventaris; te bevragen bij S. en J. Lemstra te Witmarsum.


Datum: 23 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Leiden, 22 mei. Heden werd van de werf van de Kon. Ned. Grofsmederij alhier met goed gevolg te water gelaten, het rijnsleepschip ORA ET LABORA, groot 250 last, gebouwd voor schipper G. Kanters, van Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 21 mei. Heden is op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de kiel gelegd van de eerste van de twee mailsteamers, type MERAPI, die voor de firma W. Ruijs & Zonen, Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam in aanbouw komen. Dit schip zal de naam voeren van ARDJOENO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Amsterdam gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij zijn de balans en de winst en verliesrekening over 1889 goedgekeurd. In de plaats van de heer Zeverijn werd tot commissaris gekozen de heer S.P. van Eeghen.
Aan het door de directie uitgebrachte jaarverslag ontlenen wij het volgende:
de schepen van de maatschappij hebben in 1889 244 reizen gedaan, tegen 295½ In 1888. Verder werden 290.860 ton goederen vervoerd, tegen 271.900 ton in 1888, en bevaren NLG 2.712. 676 tegen NLG 2.485.534 in 1888. Ondanks het kleinere totaalcijfer, is het aantal reizen op iedere lijn iets groter geweest. De reis van de JASON naar Zuid Afrika, zegt het verslag, reeds in december 1888 aangevangen, liep in 1889 af en behoort geheel tot de afrekening over dit jaar. Zij ging de 9e december 1888 uit met een lading spoorwegmaterieel en diverse goederen naar Port Natal, en maakte een goede vracht. Maar de hoge lichterkosten voor de baar te Natal, de onmogelijkheid om een retourlading naar Europa te verkrijgen en de omzwervingen, welke zij dientengevolge moest maken, namen niet alleen de voordelen van de vracht weg, maar we deden die reis met een verlies eindigen. Zij begon met in ballast naar Mauritius te verzeilen, vond daar een goede vracht naar Bombay, maar deed toen enige tussenreizen alvorens een redelijke vracht naar Europa te vinden.
De Engelse reders, die op de Zuid Afrika varen, hebben hun maatregelen zo goed genomen, dat de kooplieden niet met een vreemdeling verladen kunnen.
Onze geregelde lijnen werden als naar gewoonte bediend, alleen met uitzondering van de Levant-lijn, waar aan een bij enige uitbreiding gaven door op de uitgaande reis geregeld Piraeus, Saloniki en Constantinopel aan te lopen. Hoewel deze lijn geen ongunstige resultaten oplevert, valt het toch dikwijls moeilijk uitgaande voldoende lading bijeen te verzamelen. Op de treurige prijzen van de Oostzee hadden wij dikwijls gelegenheid een hout vracht aan te nemen, die bij de levendige houthandel van 1889 goede vruchten afwierp.
De stand van de vrachten leverde over het algemeen gunstige resultaten. Van de zo belangrijke rijzing van de prijzen van de steenkolen had onze maatschappij nog niet veel te lijden; te Amsterdam had zij een contract tegen billijke prijs afgesloten, zodat alleen de rijzing van invloed was op de hoeveelheden in vreemde havens genomen. Voor het lopende jaar kon het contract niet vernieuwd worden tegen een redelijke prijs zodat wij thans Engelse steenkolen kopen tot een lagere prijs dan die waar voor ons Duitse kolen aangeboden werden. De vloot bleef voor belangrijke averijen gespaard. De processen over aanvaring, vermeld in het vorige jaarverslag, worden ten nadelen van de maatschappij gewezen; van één daarvan, IRENE tegen EUXENE, is te Marseille appèl aangetekend.
De nieuwe schepen, voor zover ze in 1889 moesten opgeleverd worden, de ARIËL en de HEBE, te Rotterdam gebouwd, kwamen op tijd gereed en voldoen uitstekend. De OBERON, waarvoor gecontracteerd werd met de heren Huijgens & van Gelder, behoefde eerst eind maart 1890 opgeleverd te worden. Met de in aanbouw zijnde OBERON mede, bezit de maatschappij 23 stoomschepen, met een gezamenlijk laadvermogen van 22.850 ton, op de balans voorkomende voor een bedrag van NLG 2.427.690. Blijkens de winst en verliesrekening heeft de wisselrekening NLG 21.401,65½ afgeworpen, de interest rekening NLG 30.793,94, en de expeditie- en voorschottenrekening NLG 25.456,29, terwijl de vaart van de stoomschepen van de maatschappij NLG 973.030,35½ heeft gegeven. Het onderhoud van de schepen heeft NLG 124.733,98½ vereist. Op de schepen wordt NLG 227.898,84 afgeschreven, maken de met enige kleinere posten een totaal van NLG 242.653,98½ aan afschrijvingen. De dienst van de geldlening heeft NLG 86.960 gevorderd. Het winstsaldo is NLG 233.086,64, waaruit aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd NLG 202.950, of een dividend van 12 %. (NLG 60 per geheel en NLG 30 per half aandeel). De directie geeft de volgende aantekeningen bij de winst- en verliesrekening:
wat de creditzijde betreft verdient opmerking, dat alle posten hoger zijn dan in het vorige jaar. Daar en tegen zijn aan de debetzijde de kosten van onderhoud van de schepen belangrijk lager; de heffing van de premie van assurantie (over 1889 NLG 162.577,95) is hieraan toe te schrijven, dat alle schepen voortdurend in de vaart bleven, en dat de ARIËL en de HEBE in augustus en september in dienst werden gesteld. Het beschikbare winstcijfer is veel hoger. Wij hebben daarom met de goedkeuring van commissarissen NLG 50.000 overgebracht op
mijn, om de hoge prijzen van steenkolen in het lopende jaar te helpen dragen, die wij hopen dat er geen stand houden zullen. Overigens bestaat tussen het totaal van de afschrijvingen in beide jaren geen noemenswaard verschil. Opnieuw is het assurantiefonds met NLG 50.000 vergroot, waarvan NLG 29.260,41 voortspruiten uit bespaarde premie. Bij wijze van proef hebben wij de kapiteins, stuurlieden en machinisten een percentage toegekend in de overwinst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

In tegenwoordigheid van de inspecteurs van de Marine Stoomvaartdienst en van de directeuren van de Koninklijke Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam had hedenmiddag de officiële proeftocht plaats ter rede Texel met Zr.Ms. torpedoboot groot model IDJEN. Deze proeftocht is niet naar wens afgelopen, waardoor de fabriek de nodige verbeteringen aan de werktuigen zal moeten aanbrengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 22 mei. Volgens van de directie van de Scheepvaart-Maatschappij Zuid-Holland ontvangen bericht is het Nederlandse barkschip NOACH VI, laatst gevoerd door kapt. T.C. Kruyt, groot 1334 ton, gebouwd in 1879, aan een Noorse firma verkocht voor NLG 66.000.
(opm: de scheepsnaam blijft ongewijzigd).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 22 april. De lichter PREFERIDA, met mais beladen voor het Nederlandse stoomschip ZAANDAM, geraakte in de Paranarivier aan de grond. Om vlot te komen werden 500 zakken mais overboord geworpen en liet men het anker slippen, waarna het te Buenos Aires werd binnengesleept. Er werd 1300 papier dollar voor de verleende assistentie verlangd, doch kwam men overeen om 800 dollar als vergoeding voor de assistentie te betalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 22 mei. Volgens bij de reder ontvangen bericht lag te Apalachicola zeilklaar naar Delfzijl het schip PAULINE, kapt. Eilts

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 30 april. Het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt. E. Lindblad, dat de 26e april van hier vertrok met de achtergebleven lading van het barkschip MARIE EN JULIE, geraakte kort na het vertrek op een klip bij Robben-eiland aan de grond. Het leed belangrijke schade aan het roer en werd lek. Het roer moet vernieuwd en het schip in het dok gezet worden. Er is geadverteerd om aanbiedingen tot het lossen der lading, zover zulks nodig mocht geacht worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een Friese Snik met inventaris, plus minus 11 ton, zeven jaar oud, bij Dokter te Kollum.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de kiel gelegd van de eerste van de twee mailsteamers, type MERAPI, die voor de firma Wm. Ruys en Zonen, Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam ia aanbouw komen. Dit eerste schip draagt de naam ARDJOENO.


Datum: 24 mei 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 mei. Het Nederlandse stoomschip OBERON, op proeftocht stomende, heeft gisteren ochtend voor de De Ruyterkade een praamschip in de grond gelopen.


Datum: 25 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 24e dezer is in de Nieuwe Waterweg gearriveerd het afgekeurde oorlogsschip AJAX, van Amsterdam, gesleept door de sleepboten ZIERIKZEE en VLAARDINGEN.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 mei. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het schip (opm: bark) CONCORDIA, kapt. J.G. Swart, van Java te Falmouth binnen, na circa 20 overligdagen gisteren naar Liverpool vertrokken.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 24 mei. De minister van Marine heeft aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de vervaardiging opgedragen van twee stoommachines voor een torpedoboot groot model en een dito klein model, geheel conform met twee machines van elke soort, als reeds aan genoemde fabriek in aanbouw zijn. De boten worden op de Marinewerf te Amsterdam vervaardigd.


Datum: 26 mei 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een goed onderhouden Hektjalkschipshol, groot 99 tonnen. Te bevragen bij den heer M. Kroeze, scheepsbouwer te Hoogezand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een goed onderhouden Tjalkschip, groot 44 tonnen, vroeger bevaren en liggende bij H.A. Deelstra te Zevenhuizen (Gron.).


Datum: 29 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 28 mei. Vanwege het bestuur van de domeinen is op het zogenaamde eiland, niet ver van de voormalige Marinesluis alhier, een opmeting gedaan van een gedeelte terrein, hetwelk aan de Maatschappij De Schelde in erfpacht zal worden overgedragen, en waarvan de bestemming is, een nieuwe werf te worden, waarop de stoomschepen in aanbouw zullen komen, die wegens hun lengte op de tegenwoordige werf niet geplaatst kunnen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 mei. Het barkschip MACASSAR, kapt. C.K. Koenes, is bevracht van twee plaatsen op de noordkust van Java naar Rotterdam voor NLG 11.500.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 mei. Het schip RESOLUTIE, kapt. J. Wekenborg, de 28e april te St. Thomas van Trinidad aangekomen, is de 1e mei, ‘s nachts ten anker liggende, aangevaren door het stoomschip JESMOND, kapt. Taylor. Het bekwam daardoor schade aan bakboord en aan de achtersteven. Kapitein en equipage bevonden zich in goede welstand.


Datum: 30 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, (Stormpolder), 28 mei. Heden werd van de werf De Hoop van de heren C. Van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 300 lasten, gebouwd voor rekening van de heren Gebr. Haas te Keeken bij Lobith (opm: THEODORA), en werden daarna de kielen gelegd voor een ijzeren lichterschip, groot 80 lasten, voor rekening van de heer A. Bakx te Schiedam, en een ijzeren zeilschip, groot 160 lasten, voor rekening van de heer C. Vrinten te Raamsdonk (opm: FIGARO).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 29 mei. Van de werf en voor rekening van de firma Joost Pot alhier is heden met goed gevolg te water gelaten de logger ZUID-HOLLAND I, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, zullende gevoerd worden door schipper J. van der Velde.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen is de vervaardiging opgedragen van de stoomwerktuigen met ketels, benodigd voor de op 's Rijkswerf te Amsterdam aangebouwd wordende torpedoboot groot model N, en idem klein model III.
Met het toezicht op deze werkzaamheden is door het departement van marine belast de officiermachinist 1e klas A. Jongkees.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Het Nederlandse schip (opm: bark) NOACH IV is bevracht van Padang naar New York tegen GBP 3500 lumpsum.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 27 mei. De Raad van Tucht, zitting houdende in het paleis van justitie alhier, heeft in de eindzitting van de 23e dezer na onderzoek kapt. E.P.J. van Emmerik, van het stoomschip HOLLANDER, van alle schuld aan de aanvaring met het schip ROYAL SOVEREIGN op de 26e maart l.l. bij de Goodwin Sands vrijgesproken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Thomas, 8 mei. Het stoomschip JESMOND, van Teneriffe, is de 1e mei tegen het ten anker liggende Nederlandse schoener-brikschip RESOLUTIE aangevaren, waardoor dat belangrijk beschadigd werd. De schade wordt op GBP 320 begroot. De JESMOND vertrok van hier naar Cardenas.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 mei. Volgens telegram uit Londen is het te Groningen te huis behorend schoener-brikschip GRIETJE KRYTHE, kapt. E.B. Gorter, van Seville in ballast naar Saffi, met het schip IMMANUEL, met lading aan boord, bij Saffi in aanvaring geweest. De hoegrootheid der schade is niet bekend.


Datum: 31 mei 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Londen, 28 mei. Een telegram werd hier ontvangen van de gezagvoerder van het Noorse schip OTTOLINA ( ex Nederlands) waarin hij machtiging verzoekt van de lading te verkopen tot goedmaking van de onkosten die op 700 pond begroot worden. Het Noorse schip OTTOLINA, kapt. Ternstrom, van Sydney naar Genua, liep 31 januari te Port Chalmers binnen met schade en werd aldaar afgekeurd.


Datum: 01 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 31 mei. Op de werf Nijverheid, van de heren C. van der Giessen en Zonen, werd heden de kiel gelegd voor een stalen Rijnschip, groot ongeveer 675 lasten. Genoemd schip zal gebouwd worden voor rekening van de heren Kloos en Van Limburgh te Rotterdam (opm: ROTTERDAM III).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 31 mei. Het nieuw gebouwde stoomschip OBERON is heden, na proeftocht, naar St. Petersburg vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 mei. Betreffende de zeeramp, waardoor het Nederlandse fregatschip LOTOS, kapt. L. Klinkhamer, door de op 27 maart l.l. in de Indische Oceaan gewoed hebbende orkaan gedeeltelijk mastloos werd, ontvingen wij door de welwillendheid der directie van de Scheepvaart Maatschappij Zuid-Holland een extract uit het journaal van gemeld schip, waaraan wij het volgende ontlenen. Het schip bevond zich op de reis van New-York met lading naar Batavia en was donderdag 27 maart in goede staat zeilende op 18º 11` ZB, en 103º 58`O.L.:
Achtermiddagwacht, behoudens koers NtO, wind ZO, barometer 29/50. Aanvankelijk bramzeilskoelte met volle verstopte lucht, aannemende wind tot stijve marszeilskoelte en hoge door elkaar lopende zee van ’t NO en ZO, zwaar stampend schip, namen successievelijk alle lichte zeilen, bramzeilen, bovenkruiszeil en voorbovenmarszeil in, zomede het grootzeil, wind en zee hand over hand toenemende, af en toe lichte regen, aanhoudend veel water op en over dek.
Platvoetwacht, behouden koers NtO, wind ZO, barometer 29/52.
Toestanden als voren vermeld, wind overgaande tot stormvlagen, liepen voor de fok onder en grootbovenmarszeil met zonsondergang paars en geel uitziende lucht, zware door elkaar lopende zee van ’t NO en ZO geweldig werkend schip.
Eerste wacht, behouden koers NNW, wind ZO, middernacht, barometer 29/30.
Stormvlagen met opwerkende hevige regenvlagen, namen ten 10 uur het onderkruiszeil en grootbovenmarszeil in, hielden een paar streken uit de koers ten einde de zware zee en het vele water opnemen enigszins te vermijden, dreigend uitziende lucht.
Hondenwacht, behouden koers NWtN, wind ZO. Wind en zee aan hevigheid en hoogte zo mogelijk nog toenemende, maakten ten 2 uur met moeite de fok vast, bleven alzo doorlenzen (opm: voor wind en zee weglopen) voor de enkele ondertopzeilen en voorstengestagzeil.
Dagwacht. Op de dagwacht aanvankelijk voor de wind gelensd als voren vermeld, totdat met het aanbreken van de dag (tijd niet goed te constateren) het schip door een zware zee, welke het stuurrad en stuurhuis verbrijzelde, onder de wind over bakboord werd opgedreven en door de geweldige persing van de orkaan plat op zijde bleef liggen, beide ondertopzeilen en voorstengestagzeil werden in minder als geen tijd van de ra’s weggevaagd. Desniettemin bleef het schip tot halverwege de voorhut en grote luiken onder water bedolven, waarop de bakboordboot en barrangs (opm: barangs=bagage) van de voorhut door de zee werden meegevoerd en het volkslogies door het begeven der lijdeur met water werd gevuld, zodat mede al de zich daarin bevindende goederen door de zee werden verzwolgen.
Waren intussen met alle man in de weer het roer te lassen (opm: sjorren) en de grote luiken zoveel doenlijk voor openwerken te vrijwaren, welke laatste bezigheid door ons werd bevonden tot de onmogelijkheden te behoren. Besloten derhalve na kort beraad tot algemeen behoud van schip en lading, daar de orkaan met alle kracht woedde en doortastte en het schip meer en meer over zijde begon te hellen, de stengen te kappen, wat te loefwaarts- of aan stuurboordzijde moest worden bewerkstelligd door de pardoens af te hakken, dewijl aan bakboordzijde het schip tot aan de wegwijzers (opm: lange smalle lat waarin gaten waardoor vallen van het lopend tuig zijn geschoren) onder water lag. Waarop circa 7 uur 30 minuten de gehele voor- en grote top aan lij of naar bakboordzijde over boord viel, brekende de top van de fokkenmast even boven de mars af, de gehele kluiverboom met het daaraan verbondene medenemende. Groot marssteng brak boven het ezelshoofd, waardoor ondertopzeilra bleef hangen, desniettemin werd de bovengrietjesteng en ra medegenomen, waarop het schip enigszins begon te rijzen. Barometer tekende p. m. 8 uur 28/50.
Voormiddagwacht. Waren met alle man bezig om de grote luiken, waarvan de persennings begonnen los te slaan, te sjorren met touwwerk, wat met levensgevaar gepaard ging, en het roer beter te bevestigen, dat andermaal begon los te werken.
Daar de gekapte rondhouten nog aan lij met het schip waren verbonden, werd door de zee het ondereind van de grote marssteng aan dek teruggeslagen, welke op grote luiken en dek met geweld begon te beuken, lasten (opm: sjorden) deze met veel moeite aan de grote mast.
Daarmede bezig zijnde kwam er een zware breker over het achterschip rollen, welke de op de hut gesjorde sloep, kompassen en al het daar aanwezige medenam, de kajuitskappen verbrijzelde en de kajuit met water vulde. De gezagvoerder werd mede van de hut aan dek geworpen met het ongelukkige gevolg dat wij hem zwaar gewond moesten opnemen en in veiligheid brengen.
Bevonden rechterbeen even boven de knie zwaar gekneusd of gebroken, rechterarm ontzet en diepe wond in ’t achterhoofd, bovendien klaagde de gezagvoerder over inwendige pijn, raakte kort daarna bewusteloos.
Tegenover het woeden der orkaan waren wij thans machteloos, kunnende niet verhinderen dat grote- en fokkenra door het afbreken der top van de fokkenmast op zijn eind waaiden, met stuurboordnokken omhoog door het breken der toppeneinden lopers en dat de daaraan vastgemaakte zeilen losraakten, aan flarden sloegen en van de ra’s verdwenen, zomede al de zeilen welke aan bezaansmast en ra’s waren verbonden werden door de orkaan medegevoerd. De kruis- zowel als grote- en fokkenra sloegen op een verschrikkelijke manier heen en weer door het breken der brassen, om deze te genaken (opm: in bedwang te krijgen) ging met levensgevaar gepaard.
Veronderstelden dat des middags van vrijdag 28 maart het centrum van de orkaan in onze nabijheid passeerde, hetwelk wij afleidden uit een kleine verpozing en het zich vertonen van vogels.
Barometer tekende als toen 27/98, konden de tijd aan boord niet goed bepalen bij gebrek aan gegevens daar de klok stil stond; evenmin de windrichting, daar beide kompassen, zowel stuur- als peilkompas, waren verdwenen. Zee verbazend hoog, wild, kokende door elkaar lopend, gezichtskring zeer eng, vermoedelijk een scheepslengte. De 2e stuurman door kneuzingen mede buiten dienst.
Achtermiddagwacht, barometer ten 4 uur 28/25. Vrijdag 28 maart het 108e etmaal in zee.
Veronderstelden dat de wind na de voorgemelde verpozing, wat ongeveer 10 of 15 m (opm: minuten) aanhield, zuidelijker was gelopen dat wij opmaakten uit het rollen der zee welke meer op de lij of bakboord boeg werkte. Daar de ra’s , wel te verstaan fokken-, grote- en kruisraas door het breken der brassen en toppeneinden aan zichzelf en aan het andermaal invallen te ongeveer 12 uur 30 minuten der verschrikkelijke orkaan waren overgelaten veroorzaakten deze veel averij alvorens te zijn gesjord zodat allereerst de ra-band van fokkenra en de fokkenstagen braken, waarop het bezaanstag en kruispardoens volgden, lasten (opm: sjorden) die eindelijk met levensgevaar aan bakboordzijde aan de onderwanten, waarvan mede zowel voor als achter een paar hoofdtouwen waren gebroken.
Platvoetwacht, ten 8 uur, barometer 28/40. Met invallende duisternis braken de gaffelgaarden, waarop kort daarna de gaffel aan het dek viel met de nok buiten boord, blijvende in de binnenhanger hangen.
Groot ondertopzeilra raakte mede los, welke na een paar slingeringen zonder andere schade te veroorzaken over boord viel aan.
Onder al die bedrijven bleef het schip steeds zwaar over zijde liggen, komende de reling aan lij niet boven water en de grote luiken slechts zelden, door de verschrikkelijke persing van wind veronderstelden, vrij dat er veel water naar beneden drong.
Eerste wacht, barometer 29/10. De nacht vond ons mede met alle gezonden wakende aan dek, nemende de wind aanmerkelijk af op de eerste wacht.
Hondenwacht, barometer 29/10. Wind overgaande te middernacht tot geweldige regen, dreven nu vermoedelijk om de west of NW.
Dagwacht, barometer 29/15. Brachten met het aanbreken van de dag een presenning in het bezaanswant, waarop het schip enigszins begon bij te leggen, waren daarna de gehele voormiddag van zaterdag 29 maart in de weer met ons van het nog langs de zijde drijvende tuig en rondhout te bevrijden door alles te kappen wat niet kon worden vermeden.
Voormiddagwacht bevonden de voorpiek tot aan koebrugsbalken met water gevuld, niettegenstaande de boegluiken steeds gesloten ofschoon aan bakboord zijde aldoor onder water waren geweest, zomede de achterkap waar veel water was ingedrongen, zodat
voorlopig kon worden geconstateerd dat alle zeilen nat waren, zomede enige provisies.
Peilden 9 dm. water bij de pomp.
Bedekte dreigend uitziende lucht in ’t West, geen waarneming, bevonden de wind noordelijk met hoge door elkaar lopende zee. Vreselijk zwaar slingerend schip, matige koelte.
Barometer des middags 29/15
Na het bedaren der orkaan werd onder noodtuig, dat met veel krachtinspanning der equipage werd vervaardigd, waarbij voornamelijk de scheepstimmerman Gardiniets belangrijke diensten bewees, de reis meest met flauwe koelte en hoge verwarde zee voortgezet. Bij het onderzoeken van de voorpiek bleek, dat ontzaglijk veel proviand, voornamelijk vlees en spek, door het stuk slaan en bersten der vaten, bedorven was. De 1e
april overleed kapt. Klinkhamer aan de gevolgen zijner door de noodlottige val bekomen dijbreuk en andere verwondingen. Het lijk werd gekist en de volgende dag op de gebruikelijke wijze over boord gezet. De 16e april werd het anker geworpen door stilte en stroom daartoe genoodzaakt bij Anjer en kwam men na veel sukkelen de 23e april bij de Groote Kombuis. Aldaar ten anker liggende werd het schip door een sleepbootje op sleeptouw genomen, die het op de rede van Batavia sleepte, waar het ten anker kwam.
De opperstuurman D. Greven had het bevel over het schip, tijdens de bedlegerigheid en na het overlijden van de gezagvoerder, op zich genomen.


Datum: 02 juni 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 mei. Volgens telegram uit Saffi , gedateerd de 22e mei, is het in ballast hier aankomende schip (opm: sch.brk) GRIETJE KRYTHE, kapt. E.B. Gorter, tegen het met bonen beladen schip IMMANUEL aangevaren. De experts hadden hun rapport nog niet uitgebracht toen het stoomschip vertrok.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Groningen, 31 mei. Het te dezer stede te huis behorend schoenerschip (opm: 2m.sch) EBENEZER, gevoerd door kapt. J.C. Forma, is uit de hand verkocht aan een rederij te Paranagua (Brazilie).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen (opm: Tönning), 29 mei. De Nederlandse tjalk DRIE GEBROEDERS, kapt. W. Schuitema, van Carlshamn naar Hamburg met stenen, is bij Rubbel aangevaren en lek naar Rendsburg gebracht.


Datum: 03 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 1 juni. Hedenochtend kwam alhier binnen het eerste voor de heren De Monchy & Co, pakhuismeesteren, bestemde tankstoomschip MINISTER MAYBACH, varende onder Duitse vlag, en op 13 dezer van Philadelphia vertrokken met een lading petroleum van plm. 24.000 vaatjes inhoud, die voor het eerst in het nieuwe, door de firma Coqueril te Seraing vervaardigde petroleum-reservoir moet worden ingepompt, om daarna van hier naar Duitsland in binnenschepen, van tanks voorzien, en in tankwagons te worden overgevoerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een in aanbouw, zo goed als gereed Roefschip, groot 18 à 19 ton. Te bevragen bij den scheepstimmerman H.M. de Jong te Heeg.


Datum: 04 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Arnhem, 2 juni. Heden werd van de werf van de Stoomsleephelling-Maatschappij alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip genaamd HENDRIKA PETRONELLA, en onmiddellijk daarop voor rekening van de heer Janse te Dordrecht de kiel gelegd van het ijzeren schroefstoomschip MASCOTTE II, waarvan de machine (volgens het triple-compound-systeem Prins), sterk 240 IPK, in de fabriek derzelfde maatschappij vervaardigd wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 3 juni. Het Nederlandse schip (opm: bark) JACOBUS JOHANNES, kapt. E. Lindblad, dat van Natal te Kaapstad was aangekomen om de achtergebleven lading van het Nederlandse schip (opm: bark) MARIE EN JULIE, dat in ballast naar Middelburg vertrok, naar bestemming te vervoeren, vertrok na een week op goede gelegenheid te hebben gewacht met een flauwe noord-westelijke wind naar zee en bemerkte men van de wal dat het schip goede voortgang maakte.
Des zondagsochtends ontving de gezagvoerder Bruce, die de belangen van de reders, de heren Bouwmeester, Borsius & van der Leije te Middelburg, in zake de averij der MARIE EN JULIE had behartigd, een brief van de gezagvoerder van het schip JACOBUS JOHANNES, behelzende het bericht dat zijn schip door stilte en stroom op een blinde klip bij Robbeneiland was gedreven en het roer had verloren, waardoor hij buiten staat was om naar de Kaapstad terug te keren. Door kapt. Bruce werd onmiddellijk de sleepboot TIGER aangenomen waarmede hij naar het hulpbehoevende schip vertrok en was deze binnen zes uren terug met de JACOBUS JOHANNES, welke in het Alfred dok gemeerd werd.
Volgens rapport van kapt. Lindblad had hij na zich van de haven te hebben verwijderd met flauwe koelte en tegenwind te kampen waardoor hij tegen de avond nog slechts weinig gevorderd was. Door een oostelijke stroom werd het schip naar Robbeneiland gezet en tegen 10 uur des avonds vond men bij het loden dertig vadem water.
Men beproefde vruchteloos te wenden en terwijl het schip nog in de wending lag dreef de stroom het voortdurend naar Robbeneiland.
Men liet toen het anker vallen doch voor dat er vijftien vademen ketting was uitgelopen stootte het schip zwaar op een klip onder water waardoor het roer geheel verbrijzeld werd.
De pompen werden onmiddellijk gepeild en bevond men dat het schip vijf duim water had gemaakt. Door een werpanker uit te brengen werd het schip ongeveer 200 vadem van de plaats waar het gestoten had ten anker gebracht. De scheepsboot werd toen naar de Kaapstad afgezonden om assistentie hetgeen de afzending der sleepboot ten gevolge had.
Het schip is onderzocht en moet de lading gedeeltelijk of geheel lossen om in het dok onderzocht te worden en te kunnen repareren. De lading is in Hamburg verzekerd doch het schip slechts voor een derde der waarde.
Indien de zee hoger had gelopen of indien kapt. Lindblad minder flinke maatregelen om van het eiland vrij te komen genomen, dan ware voorzeker de JACOBUS JOHANNES verongelukt met velen zijner equipage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juni. Belanghebbende assuradeuren bij het schip (opm: tjalk) DRIE GEBROEDERS, kapt. W. Schuitema, worden verzocht zich aan te melden bij den secretaris der Vereeniging van Assuradeuren alhier.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 2 juni. Het Nederlandse schip ALICE, ex-A.H. VAN TIENHOVEN SR. (opm: fregat, kapt. Krijgsman), is verkocht aan een rederij in Noorwegen (opm: Chr. Ramsland, Egersund; het schip werd herdoopt in ELLIDA) voor GBP 4650.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Vlissingen, 3 juni. Naar men ons meldt, had zaterdag namiddag ten kantore van de Koninklijke Maatschappij De Schelde, scheepsbouw- en werktuigenfabriek alhier de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Er waren slechts 8 aandeelhouders tegenwoordig met 269 aandelen, uitbrengende 40 stemmen.
De balans- en winst en verliesrekening voor 1889 werd goedgekeurd. Uit het verslag van de directeur bleek, dat na aflossing van NLG 14.000 obligaties en na een afschrijving van NLG 19.457,40 op de goederenrekening, slechts een winst werd verkregen van NLG 1.998,47½, welk bedrag werd afgeboekt op verlies in vorige jaren geleden. Het aantal werklieden is in 1889 van 600 tot 900 man geklommen. De voornaamste werken in behandeling, zijnde de schepen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, kunnen eerst over het dienstjaar 1890 worden afgeboekt.
De in 1889 betaalde arbeidslonen beliepen plm. NLG 429.000,-.
De exploitatie van de havenwerken gaf een nadelig saldo.
De heer F.G. Sprenger, die als commissaris aan de beurt van aftreding was, is met algemene stemmen herkozen.


Datum: 05 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 4 juni. Onder begunstiging van het schoonste weder werd heden namiddag juist ten vijf ure van het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Feijenoord te water gelaten het aldaar geheel van staal gebouwd schroefstoomschip DE CARPENTIER, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam, bestemd voor de vaart in Nederlands Indië en nabij gelegen havens. Bijna onmiddellijk na het wegslaan van de laatste beletselen die het tegenhielden, gleed het gevaarte in zijn toekomstig element. Het fraaie stoomschip heeft een lengte van 235 Engelse voet, is breed 32 voet 8 duim en 17 voet 3 duim hol tot het kuildek en zal ongeveer 1200 ton meten. De machine en ketels zijn mede aan het etablissement vervaardigd. De machine is van het direct werkende triple-expansion systeem. De hoge druk-cilinder heeft een afmeting van 21 duim, de middelbare druk van 34 en de lage druk van 55 Engelse duim diameter met een zuigerslaglengte van 45 Engelse duimen. De twee stoomketels, van staal vervaardigd, zijn hydraulisch geklonken en hebben een verwarmd oppervlak van 3740 en een rooster-oppervlak van 114 vierkante Engelse voeten. De krukassen worden aan de fabriek van Friedrich Krupp te Essen uit Tiegelguss-staal vervaardigd. Het stoomschip heeft inrichting voor waterballast en het ankerspil, stuurtoestel en de laad- en losinrichting worden met stoom bewerkt en wordt getuigd als tweemast schoener. Men verwacht dat de machine van 1250 paardenkracht door middel van de schroef een voortstuwend vermogen zal ontwikkelen om het stoomschip een 13 mijls vaart per wacht te doen lopen. Vooral van veel waarde in het warme klimaat, waarin het stoomschip merendeels zal verkeren, is de inrichting van elektrisch licht, waarvan het wordt voorzien. De salons en hutten, zullen, geheel naar de eisen van het klimaat en de vooruitgang op dat gebied, op de weelderigste en meest comfortabele wijze worden ingericht. Behalve de belanghebbenden waren de experts van de verschillende verenigingen, waarin het stoomschip zal worden opgenomen en een talrijke schare van belangstellenden met hun dames, op het terrein aanwezig en een groot aantal toeschouwers waren aan de overzijde van de rivier aan de Oude Plantage samengevloeid om getuige te zijn van dit recht nationale schouwspel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 4 juni. Heden heeft het stoomschip CAMPHUYS gedurende 12 uren op zee proef gestoomd; de snelste vaart die bereikt werd, was 10.15 mijl; het schip en de inwendige inrichting benevens de machinerieën voldeden geheel aan de verwachtingen. Het schip is gebouwd bij de heren Huygens & Van Gelder te Amsterdam en de machines zijn geleverd door de Maatschappij De Maas. Binnenkort vertrekt het schip voor de pakketvaart naar Batavia. Gisteren was de proeftocht mislukt door het leeglopen van de ketel. (opm: de CAMPHUYS vertrok voor deze proeftocht op 4 juni van IJmuiden naar Nieuwediep en keerde dezelfde dag te IJmuiden terug).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Uit het verslag van de Nederlandse consul-generaal te New York over 1889:
Behalve de stoomschepen van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij en van de Koninklijke West-Indische Maildienst kwamen in de haven van New York 10 Nederlandse schepen aan. Uit New York naar Nederland vertrok ook nog het Nederlandse stoomschip BRINIO, dat, evenals in 1888, bevracht was door een firma alhier voor de banana-handel tussen deze haven en Baracoa op het eiland Cuba gedurende de zomermaanden van 1889.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 14 mei. Het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES zit nu in het droge dok om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 juni. Het schoenerschip BARBARA HENDRIKA is gisteren bij Freiburg aan de grond geraakt, doch door de sleepboot MAGNET afgesleept en met verlies van anker en ketting naar Gluckstad gebracht.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip REAEL. Dit is het tweede schip, type A, van de vier voor rekening van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te bouwen stoomschepen, Het schip is bestemd voor de maildienst in Nederlands-Indië. De machines en stoomketels, mede op de fabriek De Schelde vervaardigd, staan klaar om in de boot te worden geplaatst.


Datum: 06 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Nieuwediep, 5 juni. Heden arriveerde alhier het stoomschip FRIESLAND van de Zuiderzee om proef te stomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juni. Het stoomschip OBDAM der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij is, na op de scheepswerf van de heren Bonn & Mees geheel gerestaureerd te zijn, heden op de gewone ligplaats gekomen der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij en zal zaterdag naar New-York vertrekken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 2 juni. De tjalk VRACHTZOEKER, kapt. Groenewold (opm: kapt. P.A. Groenewoud), dreef hier op de rede tegen het voor anker liggende driemast schoenerschip ELLEN LLOYD. Deze verloor de ondermarsra en leed schade aan de bovenverschansing. De VRACHTZOEKER leed geen schade.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe Diep, 3 juni. De Nederlandse bark SÖDERHAMN, kapt. H.A. Maas, thuis behorende te Purmerend, is, blijkens alhier ontvangen bericht, bij Kotka tegen de klippen geslagen en totaal verongelukt. Het volk werd gered.

Krant:
  FW - Folkwannen


Type bericht:
Verkoop schepen

Schipbreuk. De Nederlandse bark SÖDERHAMN, komende van Zaandam, en gevoerd door kapt. H.A. Maas, was in Spjutsund beladen met balken voor Nederland. Op Pinkstermaandag geraakte het vaartuig op de rede door de zware stormwind op drift, nadat haar trossen waren gebroken en haar ankers waren gaan krabben. De bark liep aan de grond. Door het zware stampen geraakte zij lek, waardoor het water binnenstroomde. Hulp werd gevraagd in, en verleend vanuit Kotka, maar de stenen waren al zo ver door de huid gedrongen dat de kapitein een berging niet langer zinvol achtte en eerst contact zocht met de rederij. Vervolgens werd de lading geborgen, doch het schip liet men zitten. Het vaartuig is mettertijd geborgen en zal in Helsingfors (opm: Helsinki) publiek worden geveild.
(Opm: schip werd later verkocht naar Noorwegen en herdoopt in HELSINGFORS).


Datum: 07 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Enkhuizen, 5 juni. Heden is alhier de nieuwste spoorboot FRIESLAND, bestemd voor de veerdienst tussen Enkhuizen en Stavoren, aangekomen. Zij is iets groter dan de GRONINGEN, even comfortabel ingericht en in alle afdelingen van elektrische gloeilampen voorzien. Morgen zal zij op de rede van Texel proefstomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 4 juni. De stoomboot VOORUITGANG, van hier naar Gent, is te Termonde in de rivier gezonken doordat het tegen de brug aanvoer. De aan bederf onderhevige lading is verloren. Ook drijven er balen katoen uit het gezonken vaartuig. Men zal het stoomschip lichten. De lading is grotendeels bij Lloyd verzekerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W. van der Meer, notaris te Langweer, zal donderdag 12 juni 1890, ’s namiddags 4 uur, ten huize van A. Boonstra te Langweer, in ene zitting, publiek te koop aanbieden:
- Een in goede staat zijnde overdekt Praamschip met best en volledig zeil en treil en verder bijbehoren, groot volgens meetbrief 13 ton, de GOEDE HOOP genaamd.
- Een open Praam, groot 3 ton.
Beide nagelaten door Jan H. van der Meer en ter bezichtiging liggende bij de scheepstimmerwerf te Landweer.


Datum: 08 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Volgens particulier bericht heeft het stoomschip ARUNDO, te Newcastle gebouwd voor de heren Hudig & Veder te Rotterdam, op de proeftocht uitstekend voldaan. Het zal van Newcastle met lading vertrekken naar de Middellandse Zee en met een lading erts van Seriphos op Rotterdam terug komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Barendrecht, 7 juni. Heden werd met goed gevolg te water gelaten een ijzeren tjalk, groot 60 last, gebouwd voor rekening van de heer Victor Kegels te Doel ( België). Daarna is de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 325 last, te bouwen voor rekening van de heer J.B. Hellinx te Boom ( België). (opm: de naam van de scheepswerf wordt niet genoemd)


Datum: 09 juni 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 7 juni. Een Reuter telegram meldt, dat het Engelse schip CAMBRIAN PRINCESS, eergisteren te Queenstown aankomende, rapporteerde dat maandagavond op 10 mijlen afstand van Kaap Browhead (Ierse kust), gezien is een Hollandse schoener omringd van 14 vissersvaartuigen. Deze schoener heeft de steven gewend naar het Zuid – Oosten, achtervolgd door de kruiser HEARTY, die hem hield voor een smokkelaarvaartuig, dat bezig was ruilhandel te drijven in tabak, sigaren en sterke drank.


Datum: 10 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Falmouth, 9 juni. Heden arriveerde alhier voor order het schip (opm: bark) HELENA, kapt. J.J. Verbeet, van Rangoon.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 juni. Het schip (3m) WILLEMINA CORNELIA, kapt. Joh. G. Wiebenga, van Bangkok te Falmouth binnen, heeft order bekomen naar Zaandam.

Krant:
  JB - Javabode

Heden is van Batavia naar Amsterdam vertrokken de Nederlandse bark F.H. VON LINDERN, kapt. D. Huibrechts. (opm: het begin van de reis, die fataal zou eindigen, zie NRC 211090)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een in beste staat zijnde Schouw met zeil en treil, voor allerlei doeleinden geschikt. Te bevragen bij Jacob Hiemstra te Warga.


Datum: 11 juni 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw Roefschuitje met wijde warings (opm: gangboorden) enz, 22 ton, lang 46, wijd 11½, hol 4 voet, zeer solide gemaakt, gelijk als best besteld, voor billijken prijs, bij Lantinga, scheepsbouwer te IJlst.


Datum: 12 juni 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 juni. Volgens particulier bericht is het gestrande schip SÖDERHAMN, kapt. H.A. Maas, de 2e dezer af- en te Helsingfors binnengebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juni. Het stoomschip PONTIANAK, een oud vaartuig, is door een daartoe benoemde commissie te Singapore voor 44.000 dollars (opm: waarschijnlijk Singapore-dollars, die toen een koers hadden van een S$ = circa NLG 2,10), aangekocht voor de transportdienst tussen Olehleh, Penang en Edi


Datum: 13 juni 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een halfsleten veerschip. lang 46 voet, groot 24 ton, zeer geschikt voor kermisschuit of reiziger, bij de weduwe A.L. Hoekstra te Rohel.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het in de vaste beurt tussen Leeuwarden en Amsterdam varend Paviljoenschip KOOPMANS WELVAREN met complete inventaris, groot 80 ton. Te bevragen bij E. Postma, commissaris der beurtveren te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een best onderhouden Roefschuitje, groot 16 ton. Te bevragen bij L.J. van der Werff, scheepsbouwmeester te Veenwoudsterwal.


Datum: 14 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alphen aan de Rijn, 12 juni. Heden werd hier op de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot 240 last, gebouwd voor rekening van de heer Th. Terwindt te Schiedam. Daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 250 last, voor rekening van de heer Wickerhoff te Druten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan de Lek, 13 juni. Volgens van de reder ontvangen bericht vertrok het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. L. Kruijt, heden van Landscrona naar Gefle, om aldaar hout te laden voor Sydney.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juni. Volgens particuliere mededeling zal het schip (opm: bark) CONCORDIA, kapt. D.F. Schaap, van Java te Liverpool, naar Miramichi vertrekken om aldaar hout te laden voor Adelaide.


Datum: 16 juni 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Soerabaya, 22 april. Het Nederlandse stoomschip JAPARA arriveerde hier van de Molukse eilanden via Macassar met een gat in de bodem onder de machinekamer. Het werd te Macassar tijdelijk dicht gemaakt, doch zal hier dokken om het lek te voorzien.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 12 juni. Voor de eigenaren der lading van de in mei j.l. in de Oostzee gezonken Nederlandse brik MARTHA is hier bij het Comité van Lloyds uit Kopenhagen GBP 181, 4 sh. en 6 d. ontvangen. Belanghebbenden kunnen zich adresseren aan de secretaris van Lloyds.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er wordt een goed onderhouden Snik met inventaris voor billijken prijs te koop aangeboden. Te bevragen bij Kobus de Jong te Sijbrandaburen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een Veerschip zonder Veer, liggende te Drachten. Te bevragen bij R.R. Zijlstra, beurtschipper, Drachten, en G.R. Zijlstra, beurtschipper, Heerenveen.


Datum: 17 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

(geen plaats of datum) De spoorboot GRONINGEN van het veer Enkhuizen – Stavoren is gisteren door de nieuwe veerboot FRIESLAND vervangen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 14 juni. Van de werf van de heren Gebr, Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het gedeeltelijk uit staal en ijzer vervaardigde Rijnschip genaamd VATER JAHN, groot circa 600 last, gebouwd voor rekening van de heren Stachelhaus en Buchloh te Mülheim aan de Ruhr. Daarna werd de kiel gelegd voor een dito Rijnschip, groot circa 500 last, voor rekening van de heer Julius de Gruijter te Ruhrort.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw Roefschip, groot 17 ton, en een wel onderhouden, sterk Roefschip, groot 18 ton, bij K. Westerhuis, scheepstimmerman, Zuidvliet, Leeuwarden. Bij bovengenoemde kunnen dadelijk vast werk bekomen twee scheepstimmerknechten, hun werk goed verstaande.


Datum: 18 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 juni. Met het slopen der BENBRACK is men tot aan de voorsteven genaderd. Het houten dek is opgebroken en thans is men bezig het ijzeren beschot op de ruimen. Ook de machinekamer is ontbloot. Toch vordert het werk slechts langzaam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 15 juni. Het Nederlandse stoomschip CALLISTO, van Dordrecht naar Bilbao, is hier ter rede geankerd en in de kanaalhaven gehaald om een gebrek aan de schroef na te zien en te repareren. Nadat de schroef gerepareerd was, vertrok het schip heden naar Bilbao.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 13 juni. Volgens bericht uit Batavia is het gedeeltelijk masteloos barkschip LOTOS geheel gelost. De ondermasten, het roer en de onderra’s zullen te Batavia gerepareerd worden, terwijl het tuig en verder rondhout vanuit Rotterdam derwaarts zal worden gezonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Whitstable, 14 juni. Een duikersvaartuig is van hier vertrokken om onderzoek te doen naar- en zo mogelijk de juiste positie op te geven van het stoomschip GAW QUAN SIA, dat tengevolge van aanvaring met het Nederlandse stoomschip LEERDAM in de Noordzee is gezonken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 17 juni. Het Tjalkschip de GOEDE VERWACHTING, schipper S. de Vries, bestemd voor Leeuwarden, dat zaterdag morgen onder de opgehaalde IJsselbrug te Zutphen stroomafwaarts wilde zeilen, dreef tengevolge van sterke stroom en hevige wind tegen de voor de peiler liggende dam, met het gevolg, dat het anker in den voorsteven van het schip drong, dat daardoor een aanzienlijk lek bekwam. Het schip, dat met grint geladen was, kreeg reeds dadelijk veel water binnen; maar door onmiddellijke hulp was men in staat, krachtig pompende, de tjalk drijvende te houden, zodat de grint in een ander schip overgeladen kon worden. Men hoopt het gehavende vaartuig leeg te pompen en dan ter reparatie naar de werf te slepen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant

Te Terneuzen is zaterdagnacht, bij ongewoon hoog water, de Zweedse driemastschoener EMILIE, kapt. Ericksen, van Harnas naar Gent bestemd, geleden met planken, bij het op de haven komen op de Oosterhavendam gevaren en blijven zitten. Met vallend water is het schip overgevallen en vol water gelopen, doch eergistermiddag, na overneming van een gedeelte van de deklast door een lichter met het opkomende water weer overeind gekomen, door een sleepboot afgesleept, en op de slikken gezet, drijvende op de lading. Men zal alsnu trachten de bekomen lekkages te stoppen en het water uit te pompen, om de reis te kunnen vervolgen.


Datum: 19 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East London, 21 mei. Het Nederlandse barkschip DELI, van Moulmain naar Sunderland met teak, werd hier de 17e mei door de sleepboot TREVOSE lek binnengesleept. De lading was overgezeild (opm: men bedoelt hier waarschijnlijk ‘overgegaan’) en waren boten, verschansing en zeilen zwaar beschadigd en de tweede stuurman overboord geslagen en verdronken. Het heeft eerst de sleepboot van Kowie in dienst genomen, omdat het bij de Kowie slecht weer heeft gehad. Het schip zal gelicht worden om over de baar te komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Den Helder, 17 juni. Van de werf De Lastdrager alhier is met goed gevolg te water gelaten een voor rekening van het departement van marine gebouwde loodskotter. De tweede zal spoedig volgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 16 juni. Twee lichters zijn te Gent aangekomen met 206 balen katoen geborgen uit het gezonken stoomschip VOORUITGANG, dat goederen had geladen uit het stoomschip LADY PALMER, van Bombay. De beschadigde katoen is in het dok opgeslagen en zal heden onderzocht worden. Veertien balen zijn weggedreven; er wordt langs de oever van de rivier gevist naar de vermiste balen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen vertrok het schip (opm: bark) HELENA, kapt. J.J. Verbeet, van Rangoon, de 18e juni van Falmouth naar de Clyde.


Datum: 20 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Stoomvaart-Maatschappij Zeeland heeft in het jaar 1889 NLG 1.425.935,20½ ontvangen. De exploitatiekosten hebben NLG 1.095.669.56½ bedragen, zodat er een voordelig saldo van NLG 330.265,64 is verkregen. Na aftrek van het nadelig saldo van de interestrekening ad NLG 100.229,22½ van de stortingen in het ketelfonds ad NLG 70.000 en van het verschil tussen de nominale en de geboekte waarde van de in 1889 uitgelote obligaties ad NLG 8.166,66, dus in het geheel van NLG 178.395,88½, blijft er een beschikbare winst over van NLG 151.869,75½, tegen een van NLG 3601,50 over het jaar 1888. Eerstgenoemd bedrag is ook nu weer geheel voor afschrijving bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Volgens telegram uit Londen vertrok het schip (opm: bark) NIL DESPERANDUM, kapt. K.G. Mulder, heden van Liverpool naar New-York, om daar een lading petroleum in te nemen voor Java.


Datum: 21 juni 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 17 mei. Sedert het vorig bericht bleef de toestand der baar onveranderd gunstig. De vrachten voor gedroogd vlees zijn tengevolge van de meerdere ligdagen, die verlangd worden, iets gestegen, doch overigens bleven de koersen nagenoeg onveranderd. Gecharterd werden o.m.: AFIENA, kapt. Boswijk (opm: mogelijk sch.brk AFIENA, N.H. Boswijk), met vlees van Bahia en Fernambuck tot 355 rs.; ALIDA, kapt. Nagel (opm: waarschijnlijk 3m-sch ALIDA, kapt. H.E. Nagel), met zout van Macau en terug tot 560 rs.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. LOTOS. Op dinsdag de 1e juli 1890, tot des namiddags 12 uur, zal ten kantore van de Internationale Crediet en Handelsvereeniging Rotterdam te Batavia, een inschrijving worden gehouden voor de reparatie van het Nederlandse schip LOTOS, bestaande in het leveren en aanbrengen van de ontbrekende rondhouten, zeilen, tuig en inventaris enz, waarvan nadere specificatie en inlichtingen, zomede de voorwaarden ten kantore bovengemeld ter inzage zijn. De reparatiën moeten geschieden ten genoege van de door de resident van Batavia benoemde commissie van experts. Het schip ligt bij het eiland Amsterdam. De ondergetekende behoudt zich voor de al of niet toewijzing een bedenktijd van vijf dagen, gedurende welke termijn de inschrijvers aan hunne aanbiedingen gehouden zijn.
Batavia, 21 juni 1890, Agenten van het schip LOTOS, Internationale Crediet en Handels-Vereeniging Rotterdam, Ayel Holst.


Datum: 22 juni 1890


Krant:
  RC - Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. torpedoboot ( groot model) IDJEN, gebouwd op de marinewerf te Amsterdam en waarvan de stoomwerktuigen zijn vervaardigd door de Koninklijke Fabriek voor Stoom- en Andere Werktuigen, is na afloop van de gunstige officiele proeftocht ter rede van Texel, gisteren naar 's Rijks werf te Willemsoord gestoomd, ten einde maandag door het Groot Noord-Hollandsch Kanaal naar de directie van de marine te Amsterdam te vertrekken, om aldaar aan het Rijk te worden afgeleverd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Marine. De Schout-bij-Nacht, directeur en commandant van de marine te Amsterdam, zal op woensdag de 25e juni 1890, des voormiddags te elf uren, bij inschrijving trachten te verkopen: de ter sloping bestemde scheepsromp van het schroefstoomschip PRINSES MARIE, liggende in het marinedok aldaar. De voorwaarden waarop deze verkoping zal geschieden, liggen ter lezing ten burele van de hoofd-ingenieur van de marine te Amsterdam, bij wie ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn en tot wie aanvraag tot bezichtiging van de romp behoort gericht te worden. De gezegelde inschrijvingsbiljetten zullen, behoorlijk ondertekend en gesloten, franco moeten worden ingeleverd ter griffie van de directie van de marine te Amsterdam, vóór of uiterlijk op de dag van de verkoping, des voormiddags te elf uren.
Amsterdam, de 11e juni 1890, de Schout-bij-Nacht, directeur en commandant voornoemd, W.F.H. Cramer.


Datum: 23 juni 1890


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bodemerij wordt aangevraagd door kapt. F. Koster, gezagvoerder van het Nederlandse barkschip THORBECKE III, op gemeld schip, deszelfs lading en de vrachtpenningen. De lading bestaat uit stroopsuiker, wegende plus minus achttien duizend vijf honderd pikols. De inschrijfbiljetten worden ingewacht vóór of op de dertigste juni a.s. ten 12 ure voormiddags, ten kantore van notaris H. J. Hartevelt alhier, als wanneer door gemelde notaris, ten diens overstaan en ten diens kantore, die biljetten zullen worden geopend. De voorwaarden aan deze inschrijving verbonden, liggen ter inzage ten kantore van notaris H. J. Hartevelt alhier, en kunnen nadere informatiën worden ingewonnen bij de kapitein in het hotel Des Indes alhier, of bij zijne agenten Martin Greig & Co.
Soerabaja, 19 juni 1890.


Datum: 24 juni 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 juni. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het schip (opm: bark) THORBECKE IV, kapt. P. de Jong, thans te New-York liggende, van daar bevracht met eene lading petroleum naar Java.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 juni. Het schip (opm: bark) CLARA, kapt. P. Albrand, van Batavia te Falmouth binnen, heeft order bekomen naar Londen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 juni. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse stoomschip BATAVIER bij het afstomen van de Thames aan de grond gevaren, doch kwam spoedig weder vlot en heeft de reis naar Rotterdam voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Helvoet, 21 juni. Het schip (opm: bark) IDA, kapt. J. Hazewinkel Hzn, van Burnt Eiland naar Riga, is in de Noordzee gezonken. De uit 12 man bestaande equipage is door de vissloep No. 6 (opm: TITIA JACOBA), schipper M. van Delft, gered en alhier aangebracht.
(opm: zie ook VCO 250690)

Krant:
  JB - Javabode

Naar men meldt zal de stomer CHERIBON van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij niet door de Paketvaart worden overgenomen en dus op een andere wijze moeten worden van de hand gezet. De reden hiervan is, dat de CHERIBON een van de laatste, meer en meer in onbruik gerakende raderboten is, die in een kalm vaarwater, zoals de Javazee in de regel aanbiedt, uitmuntend voldoen, doch in een woelige oceaan op de lange duur niet op haar plaats zijn.


Datum: 25 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 mei. Vrachten. Sedert het bericht van 10 dezer was de stemming van de markt iets beter en bestond er enige vraag naar scheepsruimte om in de aanvang van het nieuwe seizoen te laden. Naar Nederland werd een klein schip opgenomen tot een bevredigend vrachtcijfer, doch bestaat thans geen vraag meer. Naar Kanaal Voor orders werd een schip bevracht voor stroopsuiker tot geheime koers. Er heerst echter nog geen vraag naar tonnenmaat voor suiker uit de nieuwe oogst. Naar Amerika worden onderhandelingen gevoerd voor een lading producten van Padang en zoekt men een schip om in juli suiker te laden van Java. Naar Australië wordt een stoomschip beladen en zou ook een zeilschip te plaatsen zijn voor juli/augustus-belading voor suiker. Naar Port Said voor orders werd een stoomschip met suiker geëxpedieerd. Naar Hongkong werd insgelijks een stoomschip beladen met suiker. De laatste bevrachtingen zijn: MACASSAR NLG 11.500 ineens voor diverse producten naar Rotterdam; stoomschip BATAVIA NLG 85 koffie, NLG 95 huiden, NLG 65 tabak naar Rotterdam en FFR 80 peper naar Marseille; PRINS VAN ORANJE NLG 85 koffie, NLG 95 huiden, NLG 65 tabak naar Amsterdam en FFR 80 peper 40/- per 20 cwt copra in zakken naar Genua.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAEL, LOTOS, NOACH IV en KHERSONESE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwe diep, 23 juni. Het barkschip SÖDERHAMN, kapt. H.A. Maas, na gestrand te zijn geweest te Helsingfors binnengebracht, zal daar publiek worden verkocht, om het bergloon te kunnen betalen. Het schip is aan kiel en achtersteven belangrijk beschadigd.

Krant:
  AU - Abo Underrattelser (Zweeds-Fins)


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Middels openbare verkoping, op maandag aanstaande, 7 juli om 12.00 u, wordt het wrak van de Nederlandse bark SÖDERHAMN, liggende bij de tegelfabriek in de noordelijke haven, tezamen met alle aan boord zijnde voorraden, verkocht aan de meestbiedende.
Het genoemde vaartuig, gebouwd van eiken, kopervast en met koper beslagen, metende 718,65 RT, wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, alsmede de volledige tuigage en de voor de vaart noodzakelijke uitrusting. Een volledig overzicht daarvan ligt ter inzage bij het douanekantoor. Gelijktijdig met de bovengenoemde boordinventaris worden verkocht de kajuitsinventaris, de koksgereedschappen, de proviand, et cetera. Het vaartuig, dat na de stranding provisioneel is hersteld en hier in de haven is afgemeerd, zal aldaar blijven tot de koop volledig is gesloten.
Douanekantoor van Helsingfors (opm: Helsinki), de 20 juni 1890.
w.g. Aug. Oldenburg. Aug. von Nandelstadh. (N.Pr 3.35).

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Middelharnis, 21 juni. Met de vissloep TITIA JACOBA, schipper M. van Delft, is alhier heden avond aangebracht de gehele bemanning, bestaande uit twaalf koppen, waaronder de dochter van de gezagvoerder, van het te Veendam te huis behorende barkschip IDA, gezagvoerder Jan Hazewinkel, door gemelde vissloep gered in de Noordzee bij de Doggersbank. Het barkschip was geladen met steenkolen en enkele uren na de redding is het gezonken. De redding op de 14e dezer ging door stormweder met levensgevaar gepaard.


Datum: 26 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip FRIEDRICH ERNESTINE, groot ongeveer 560 last, gebouwd voor de heer Mathias Stinnes in Mülheim aan de Ruhr en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip, groot ongeveer 460 last, voor de heer Carl Denkhaus te Mülheim aan de Ruhr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomschoener DOLFIJN, onder commando van kapt. Luitenant ter zee A.J. Krabbe, de vorige week op de haven van Nieuwediep gekomen, is aan 's rijkswerf te Willemsoord in het dok opgenomen en zal na enige voorzieningen eerstdaags voor een maand naar de Noordzee vertrekken tot het vervolgen van politietoezicht op de vissersvloot nabij Doggersbank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 25 juni. Door de firma Botje, Ensing & Co. te dezer stede is voor rekening van een Actiën-Geselschaft te Emden een schroefraderboot (opm: sic) gebouwd, die naar ‘t eiland BORKUM genoemd, tussen Emden en dat eiland als passagiersvaartuig dienst zal doen. Het is de eerste boot van die grootte, welke hier vervaardigd werd. Zij verdient daarom wel de aandacht onzer lezers op haar te vestigen. De boot, smaakvol en zeer doelmatig ingericht en van vele gemakken voorzien, kan ongeveer 300 passagiers vervoeren, is 179 registertonnen groot, heeft een stoomvermogen van 400 I.P.K, is lang 48,60 en over de raderkast 10,20 meter. Zij is voorzien van beweegbare wielen met borden of zogenaamde patent- of morganwielen, waarop bijzonder opmerkzaam wordt gemaakt; terwijl ook 2 watertank of ballastketels, ook wel tussenbodems genoemd, zijn aangebracht. Als kapitein zal optreden de heer M. Visser, van Emden, die morgen middag, plm. 1 uur, van hier denkt te vertrekken. Door de fotograaf Kramer werden heden morgen afbeeldingen van de boot gemaakt.
De raderboot BORKUM in 1905

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

25 mei is met goed gevolg van de scheepswerf der Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam te water gelaten het stoomschip SPEELMAN, voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het in het marinedok te Amsterdam liggende oude afgekeurde houten stoomschip PRINSES MARIE zal binnenkort worden verkocht. Dit schip werd in 1858 op de landswerf te Willemsoord op stapel gezet.


Datum: 27 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 25 juni. Het stoomschip NEPTUNUS, van de Zuid Hollandsche Bergingsmaatschappij, heeft heden twee zware ankers geborgen van de bodem van Tesselstroom. Vermoedelijk zijn deze ankers afkomstig van het barkschip PALLANDT VAN ROOSENDAEL, hetwelk in 1867 tegen de oostwal van Texel schipbreuk leed. De ankers zaten met tal van netten omwonden die er in verloren waren gegaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East London, 31 mei. Het lossen van het Nederlandse barkschip DELI, van Rangoon, vordert goed en zal het schip morgen voldoende gelicht zijn om in de rivier te komen.


Datum: 28 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In de heden te Vlissingen gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland waren vertegenwoordigd 16 aandelen, uitbrengende 16 stemmen. De balans en winst- en verliesrekening over 1889 werden goedgekeurd; de laatste, zoals reeds gemeld, sluitende met een voordelig saldo van NLG 151.869,75½ , dat geheel voor afschrijving is bestemd. Blijkens het verslag werd de dienst geregeld uitgevoerd en vermeerderden de bronnen van inkomsten, zodat dit jaar, het tweede van de dubbele dienst, op een flinke vooruitgang kan gewezen worden. In weerwil van de concurrentie was de uitbreiding van het goederenvervoer aanzienlijk. Het aantal vervoerde reizigers bedroeg 74.198, terwijl 45.621 ton goederen werden versleept. Vergeleken met het voorafgaande jaar werden alzo 3810 reizigers en 7226 ton goederen meer vervoerd, terwijl de grotere opbrengst van deze takken van vervoer bedroeg respectievelijk NLG 35.128,99 en NLG 70.558,22½. Ook de opbrengst van het vervoer van brievenmalen vermeerderde. De maatschappij bezit zeven voor de dienst uitmuntend ingerichte stoomschepen: vier voor de nachtdienst en drie voor de dagdienst, die op de balans uitgetrokken staan voor een bedrag van NLG 4.250.900,57.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

St. Michael’s (opm: San Miguel, Azoren), 16 juni. De uit suiker bestaande lading van het hier met schade binnengelopen Nederlandse schip (opm: sch.brk) VRIENDSCHAP, dat hier werd afgekeurd op de reis van Suriname naar Amsterdam, is geladen in het Engelse schoenerschip OCEAN SWELL, dat 12 juni van hier vertrok.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 27 juni. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, zijn bij de aanvaring van het stoomschip PRINS FREDERIK met het stoomschip MARPESSA de tweede luitenant H. van Wijk en zes militairen verongelukt en is de specie verloren.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Blijkens een heden ontvangen Reuter telegram uit Falmouth is aldaar binnengekomen het stoomschip MARPESSA, uit Taganrog, met de kapitein, de bemanning en 93 passagiers van het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK, hetwelk op de reis van Southampton naar Java tijdens een zware mist met genoemde MARPESSA in aanvaring is gekomen en gezonken. Een luitenant en vijf soldaten zijn bij deze ramp verdronken. De overige opvarenden zijn gered. Gelijk men weet, was de PRINS FREDERIK verleden zaterdag 21 dezer uit Amsterdam vertrokken. De lijst van passagiers bevat de volgende namen: A. Voorsluijs van Elk en Mej. M. Voorsluijs van Elk, H. van Wijk, H.A. Kooy en echtg, C.W. Gelderman, Mevr. L.M. Steevert, geb. Klaarwater, en dochter, Mej. C.W. Langerberg, A.J. Dozij, H.W.A. Versnel, D. van der Paardt, Mej. E. Niemeijer, benevens Zr.Ms. troepen, zijnde De familiën Groothoff, Enderle, Bär, Salomonson, Stibbe, Van Oijen, Keyman en Van Stockum zouden zich eerst te Genua inschepen. Van de directie der maatschappij ontvangen wij nader de volgende mededeling: Bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland is telegrafisch bericht ontvangen van kapitein Visman uit Falmouth, dat haar stoomschip PRINS FREDERIK de 25e juni 's avonds 10 uur bij mist door aanvaring met de MARPESSA, van London, in de Golf van Biscaye gezonken is.


Datum: 29 juni 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Falmouth, 27 juni. Het stoomschip MARPESSA, van Taganrog naar Duinkerken met haver en gerst arriveerde hier met beide boegen ingedrukt en de voorste afdeling vol water, door aanvaring met het stoomschip PRINS FREDERIK, van Amsterdam naar Batavia, dat dientengevolge gezonken is. De aanvaring vond plaats de 25e juni in de Golf van Biscaye, tijdens dikke mist op 47°NB en 6°30' WL. Binnen acht minuten na de aanvaring zonk het stoomschip. De opvarenden werden met uitzondering van 7 militairen gered en hier geland door het stoomschip MARPESSA.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Onze berichtgever te Amsterdam seint ons, dat de PRINS FREDERIK onder andere één miljoen specie (opm: voor NLG 1 miljoen aan muntgeld) aan boord had en dat zij voor één derde aan de Amsterdamse beurs verzekerd was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 juni. Volgens berichten van kapt. Visman uit Falmouth van hedenmiddag, zijn alle ontscheepten van de PRINS FREDERIK welvarend, de militairen opgenomen in de kazerne, het scheepsvolk in het zeemanshuis. De bij de ramp verdronken officier is de 2e luitenant van de infanterie H. van Wijk. De namen van de zes omgekomen manschappen – een korporaal en vijf minderen- zijn aan het ministerie van koloniën opgegeven. Het plan bestond om de militairen en de passagiers hun reis te doen voortzetten met het stoomschip SUMATRA, kapt. Drooglever Fortuin, dat de 5e juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt. Tengevolge van het spoedige zinken van de PRINS FREDERIK is er geen gelegenheid geweest voor de opvarenden om iets te redden. Het stoomschip MARPESSA, dat met het stoomschip PRINS FREDERIK in aanvaring was, is een geheel nieuwe stalen boot, ongeveer 2500 ton groot en in 1889 gebouwd te Newcastle bij de firma Palmer & Co. Aan boord van de PRINS FREDERIK bevonden zich de volgende passagiers: de heren E.W. Gelderman, A. Voorsluis van Elk, majoor van de infanterie van verlof terug, detachement commandant H. van Wijk, 2e luitenant infanterie, medegeleider van het detachement, H.A. Kooi, idem, idem, en echtgenote, mevrouw L.M. Steevert, geboren Klaarwater en dochter, mejuffrouw C.W. Langenberd, mej. M. Voorsluijs van Elk, A.J. Dozy, H.W.A. Versnel, D. van der Paardt, mejuffrouw E. Niemeijer benevens Zr.Ms. troepen, 4 onderofficieren en 75 koloniale soldaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 28 juni. Omtrent de aanvaring tussen de stoomschepen PRINS FREDERIK en MARPESSA, seint onze Londense correspondent ons de volgende bijzonderheden. Beide schepen stoomden onder mistig weer met halve kracht in de Golf van Biscaye. Des avonds van de 25e juni te 10 uren 25 minuten, op 47° NB en 6° 30' WL had de botsing plaats. De MARPESSA liep de PRINS FREDERIK midscheeps aan bakboordszijde in, makende een groot gat, waar een overstelpende watermassa door binnendrong, tengevolge waarvan de PRINS FREDERIK binnen acht minuten zonk. Gelukkig was het weer kalm en werd de orde op het aangevaren schip nauwelijks een ogenblik gestoord. Vooral de voorbeeldige tucht van de militairen gaf een uitstekend voorbeeld aan de passagiers en schepelingen. Op commando snelden alle soldaten hun hangmatten uit en schaarden zich op het dek in gelid als op een parade. Ook de bemanning gedroeg zich voortreffelijk. Zij liet snel en ordelijk de boten te water, waarmee de opvarenden achtereenvolgens naar de zwaar beschadigde, half zinkende MARPESSA werden overgebracht. Het enig oponthoud dat ondervonden werd, kwam door de zeer natuurlijke begeerte van enige passagiers om een deel van hun bezittingen te redden. Een dame wilde niet weg zonder haar geldtrommeltje; een andere werd met moeite teruggehouden van naar haar hut te gaan, die vol water stond en waar zij 1200 pond sterling had liggen. De namen van de verdronken militairen zijn, behalve de 2e luitenant Van Wijk, – oud 23 jaren en de 18e november 1889 tot officier benoemd- de korporaal Kurtz en de soldaten Rumund, Fleury ( of Flury), Marty ( of Martin), Roelvink en Schijnen. Het voorste gedeelte van de MARPESSA werd verbrijzeld en stroomde vol water; alleen de waterdichte schotten hebben belet dat zij zonk. Naar wij vernemen liep de Stoomvaart-Maatschappij Nederland op het casco van PRINS FREDERIK NLG 300.000 eigen risico.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

In ons blad van gisteren is een bericht opgenomen over de te Vlissingen gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland, waarin enkele mededelingen voorkomen ontleend aan het door de directie uitgebrachte verslag over het boekjaar 1889. In ons tweede blad van de 20e jl. zijn reeds de geldelijke uitkomsten van de exploitatie medegedeeld.
Wij laten thans, onder verwijzing naar bovenbedoelde mededelingen, nog de volgende bijzonderheden uit het jaarverslag volgen.
De directie, aan welke het gelukt is, door grote krachtsinspanning op de stoomschepen, het vertrek uit Londen in aansluiting op de dagboten van 7uur 50 te brengen op 8 uur, blijft nog steeds de hoop koesteren, dat de treinenloop op het vasteland nog zodanig gewijzigd kan worden, dat op den duur het vertrek van Londen nog later kan gesteld worden. “Meerdere verbindingen tussen Vlissingen en Engeland”zegt zij, “zouden ongetwijfeld van zeer gunstige invloed zijn op het goederenvervoer langs onze lijn. Het zal ons streven moeten zijn om iedere poging in die richting zo krachtdadig mogelijk te ondersteunen”.
Van de drie procent obligatie-lening van 1886 is nog in omloop voor een bedrag van NLG 3.504.000. Het ketelfonds is van NLG 238.329,71 op ultimo december 1888 gedaald tot NLG 199.357,63 op dezelfde datum van 1889. Deze vermindering is veroorzaakt door de uitgaaf van NLG 117.532,33 wegens vernieuwing van de stoomketels van het stoomschip PRINS HENDRIK, waartegenover stond een storting in genoemd fonds van NLG 70.000 als maandelijkse bijdrage en van NLG 8560,25 aan gekweekte rente. Van genoemd saldo ad NLG 199.357,63 is belegd in gemeente en spoorweg-obligaties en pandbrieven van hypotheekbanken, voor een nominaal bedrag van NLG 205.000, waarvan op 31 december 1889 de boekwaarde NLG 197.970 en de beurswaarde NLG 204.672,50 bedroeg. Het reservefonds, met de in 1889 genoten rente van de aan dat fonds behorende effecten vermeerderd, beloopt thans NLG 16.860,77½ en is belegd in nominaal NLG 16.500 pandbrieven van hypotheekbanken en gemeente-obligaties, waarvan op 31 december 1889 de boekwaarde NLG 16.464,37½ en de beurswaarde NLG 16.701,25 bedroeg. Van de kasmiddelen was op 31 december 1889 een bedrag van NLG 47.775 in rentegevende binnenlandse effecten belegd.
In 1889 hebben de 7 stoomschepen van de maatschappij tezamen 730 reizen afgelegd, of evenveel als in 1888, tegen 579 in 1887. Het grootste aantal reizen maakte de PRINSES MARIE, namelijk 123; dan volgen de ENGELAND en de NEDERLAND, ieder met 122, de DUITSLAND met 121; de WILLEM, PRINS VAN ORANJE met 105; de PRINSES ELISABETH met 80 en de PRINS HENDRIK met 58.
Het vervoer van reizigers en bagage heeft in 1889 NLG 716.511,86½ opgebracht ( tegen NLG 631.382,87½ in 1888 en NLG 683.372,79 in 1887); dat van koopmansgoederen en pakketten NLG 377.750,05½ ( tegen NLG 307.191,83 en NLG 275.652,38½ in de twee vorige jaren); dat van de brievenmailen NLG 298.460,36 ( tegen NLG 271.677,73½ en NLG 202.541,40 ); de huur van hutten op stoomschepen NLG 21.828,20 ( tegen nihil); de buitengewone ontvangsten NLG 11.384,72½ ( tegen NLG 23.375,16½ en NLG 27.002,71½ ) en de pacht van de buffetten op de stoomschepen nihil ( tegen NLG 11.084,10 en NLG 11.772 in de beide vorige jaren). Totaal bruto ontvangsten NLG 1.425.935,20½ ( tegen NLG 1.294.711,70½ in 1888 en NLG 1.200.341,29 in 1887) of per reis NLG 1953,33½ ( tegen respectievelijk NLG 1773,57½ en NLG 2073,13). Van het vervoer van reizigers en bagage is de gemiddelde opbrengst per reiziger geweest NLG 9,65/67 ( tegen NLG 9,68/03 en NLG 9,75/46 in de twee vorige jaren) en per reis NLG 981,52½ ( tegen NLG 933,40 en NLG 1180,26½ ). Van het vervoer van goederen is de gemiddelde opbrengst per ton van 1000 kilo geweest NLG 8,28/01 ( tegen NLG 8,00/08 en NLG 8,27/79) en per reis NLG 517,46½ (tegen NLG 420,81 en NLG 476,08½ ) Dat de pacht van de buffetten niet meer voorkomt onder de bruto-ontvangsten, is het gevolg van een, in het verslag niet nader omschreven nieuwe regeling, die 1e januari 1890 in werking getreden is. De exploitatie-kosten (NLG 1.095.669,56½ ) hebben gemiddeld per reis NLG 1500,91½ belopen, tegen NLG 1515,25½ in 1888. De percentsgewijze verhouding van deze kosten tot de bruto-ontvangsten is geweest 76./839 tegen 85./435 en 79./156 in de twee vorige jaren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

In aansluiting aan hetgeen onze Londense correspondent seinde en heden in ons eerste blad werd vermeld, betreffende het verongelukken van het stoomschip PRINS FREDERIK, kunnen wij nog berichten dat, toen de militairen zich in de sloepen bevonden en er appèl werd gehouden, men zeven personen miste, waaronder de 2e luitenant H. van Wijk. Klaarblijkelijk werd hun door de binnenstromende zee belet het bovendek te bereiken en toen zij vermist werden was het te laat hun enige hulp te kunnen verlenen. Hun kameraden waren bereid een poging te doen om hen nog te redden, doch zij zouden nodeloos hun leven opgeofferd hebben, want onmiddellijk nadat de laatste boot het stoomschip verliet, begon het te zinken. In het geheel werden 170 personen gered, waaronder 86 man van de equipage, die op de MARPESSA werden aan boord genomen. Deze liep zelf groot gevaar, dewijl de voorste afdeling vol water stond en de beide boegen ingedrukt waren. Gelukkig bleken de waterdichte schotten tegen het indringende water bestand te zijn en door het overboord werpen van enige lading en andere hulpmiddelen, bleef het boven en slaagde men erin de haven van Falmouth te bereiken. De luitenant Van Wijk zou aanvankelijk eerst in november van dit jaar naar Indië vertrekken. Hij ruilde echter met de luitenant Velde, die wilde huwen en gaarne een huwelijksreisje deed. Deze was voor die vriendendienst zó erkentelijk, dat hij ll. zaterdag nog te IJmuiden was met zijn vrouw om van luitenant Van Wijk afscheid te nemen. Van Wijk was ongehuwd en maakte reeds bij zijn komst aan boord door zijn opgeruimdheid op allen een recht prettige indruk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 28 juni. Van de werf van de scheepsbouwmeester de heer J. Meijer alhier is heden met gunstig gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnschip, groot 22.000 centenaars, dat gebouwd is voor rekening van een Duitse firma.


Datum: 01 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 30 juli. Betreffende het verongelukken van het stoomschip PRINS FREDERIK in de Golf van Biscaye door de aanvaring met het stoomschip MARPESSA, ontlenen wij aan een der Engelse bladen nog het volgende:
Ten tijde der aanvaring was het stoomschip zachtjesaan stomende (easy) en bevond, terwijl het mistig was, kapitein Visman, benevens de opper- en derde stuurman, zich op de brug. Een stoomfluit werd gehoord op de stuurboordboeg, welke ogenblikkelijk gevolgd werd door het geluid ener stoomfluit recht vooruit, dat men vermoedde van een ander stoomschip afkomstig te zijn.
De gezagvoerder gaf order om het roer aan bakboord te leggen ten einde ruimte te geven, toen op eens de PRINS FREDERIK met een vreselijk geweld in de midscheeps werd aangevaren, waardoor het tot in de helft van het dek werd doorgesneden. Er werd geen licht gezien, als juist een paar seconden voordat de aanvaring plaats vond. De zee stroomde door de vreselijke grote opening, door de aanvaring veroorzaakt, de machinekamer en het achterruim binnen. Bij het peilen der pompen ontdekte men onmiddellijk, dat het stoomschip reddeloos verloren was. De helft der manschappen bevond zich op het dek, en de passagiers en militairen onder dek en in de hutten. Onmiddellijk stroomden deze op dek, doch er was geen paniek en de gegeven bevelen werden onmiddellijk gehoorzaamd.
De boten werden snel en met de grootste orde te water gelaten, waarin zich, naar men meende, al de opvarenden begaven, doch zoals later bleek werden de tweede luitenant van Wijk en zes militairen vermist (reeds door ons vermeld). Ook de gezagvoerder van de MARPESSA, kapt. Geary, had zijn stoomschip, dat zwaar beschadigd werd door de aanvaring, in de boten verlaten, terwijl hij bevreesd was dat het zou zinken. Toen men echter bevond dat het drijvende bleef, begaven zij zich weder aan boord, waarna de schipbreukelingen van de PRINS FREDERIK op de MARPESSA werden opgenomen.
Nadat allen aan boord waren, werden van de MARPESSA nog twee boten afgezonden om naar de vermisten te zoeken, doch deze keerden terug zonder iets van hen te hebben kunnen ontdekken.
Twee boten van de PRINS FREDERIK werden vermoedelijk door de aanvaring verbrijzeld, en zes boten van de PRINS FREDERIK werden tot veiligheid voor het groot aantal schipbreukelingen door de MARPESSA op sleeptouw meegenomen en liggen nu te Falmouth in de haven.
De dames werden onder dek gehuisvest, terwijl de overige schipbreukelingen zo goed mogelijk op dek werden geborgen. De MARPESSA, waarvan, zoals reeds vermeld werd, veel lading werd overboord geworpen, had gelukkig behalve enige uren regen over het
algeheel op de reis tot Falmouth fraai weer. De gezagvoerder en de officieren en passagiers zijn gelogeerd in het Royal hotel, de overige manschappen in het Voss Marine hotel, en de soldaten werden in het Pendennis kasteel ingekwartierd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 juni. Het stoomschip VEENDAM, van de Nederlandsch-Amerikaansche stoomvaart Maatschappij, volbracht zaterdag l.l. (opm: = 28 juni) een welgeslaagde proefreis.
Door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord werden de stoomketels vernieuwd en de machine veranderd in het triple compound systeem. De stoomketels leverden overvloedig stoom, terwijl de machine 3250 ind. pk .zonder de minste stoornis ontwikkelde. Er is alzo ruim voldaan aan het contract, waarbij 3000 ind.pk. werd voorgeschreven. Na een tocht van 9 uren in de Noordzee werd het stoomschip weer naar de ligplaats der Nederlandsche-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij gebracht, om verder te worden gereed gemaakt voor het vertrek naar New-York op 5 juli a.s.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Behalve de op ’s Rijks werf te Amsterdam in aanbouw zijnde torpedoboten LAMONGAN en MAKJAN, zal aldaar nog een torpedoboot groot model in aanbouw worden gebracht, welke de naam ontvangt van NOBO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Dover, 28 juni. De Belgische koninklijke mailboot COMTE DE FLANDRES, die gisteren avond van Ostende naar hier vertrok, arriveerde hier heden ochtend ten 3 ure, hebbende bij Southsand Head de as van een der wielen gebroken.


Datum: 02 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 juli. Het Nederlandse schip DEN HELDER, kapt. Rab, lag 26 april te Amboina gereed om de reis herwaarts te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zaltbommel, 30 juni. Op de werf van de scheepsbouwmeester de heer J. Meijer is begonnen de aanbouw van een ijzeren stevenaakschip, groot 7000 centenaar, voor rekening van de heer J. Gellweiler te Ruhrort, terwijl ook de kiel is gelegd van een ijzeren Rijnschip dat gebouwd wordt voor een Duitse firma, en 22.000 centenaars zal meten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Rio Grande, 3 juni. Ten gevolge van de harde zuidelijke winden was de baar in de laatste dagen iets moeilijker te passeren. Het aantal arrivementen was zeer gering, maar daar het einde van de slachttijd nadert, betwijfeld men zeer, dat de vrachten naar Europa nog zullen stijgen. Gecharterd werd o.a met gezouten huiden naar het Kanaal voor orders het Nederlandse schip CONCURRENT tot sh.27/6. Onbevracht liggen hier thans nog 5 schepen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 1 juli. Gisteren morgen had op de rivier voor Slikkerveer ene aanvaring plaats tussen de van Rotterdam komende Middelburgse stoomboot en ene zeilende paviljoenschuit. Dit laatste, met grind geladen schip kreeg zulk een lek, dat het onmiddellijk zonk. De schipper, Dirk Spek, zijne vrouw en twee kinderen konden zich intijds, echter met achterlating van alles, in de boot redden. Na ruim een uur te Slikkerveer voor anker te hebben gelegen, heeft de Middelburgse boot hare reis vervolgd.


Datum: 03 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kralingscheveer, 2 juli. Heden werd van de scheepswerf van A. Kalkman en Zoon alhier met goed gevolg te water gelaten een ijzeren sleepkaan, groot plus minus 225 last, gebouwd voor rekening van de heer P.W. Halsman (opm: FIDÉLITÉ, P.W. Hulsman) te Rotterdam. Daarna werden terstond de kielen gelegd voor een ijzeren clipperschip, groot plus minus 140 last voor rekening van de heer W. Vermeulen te Rotterdam (opm: JOHANNA ADRIANA) en voor een ijzeren paviljoenjacht voor rekening van de heer W.M. Vermeulen te Willemstad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zijne Majesteits torpedoboot, groot model, KRAKATAU werd heden onder stoom beproefd in tegenwoordigheid van de luitenant ter zee 1e klasse J.H. Beucker Andreae, inspecteur van de stoomvaartdienst en de officier-machinist 1e klasse A. Jongkees. De zeeproeftocht is zeer gunstig afgelopen en dat schip waarvan de machines door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen werden vervaardigd, zal alsnu worden overgenomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 3 juli. Door de gezagvoerder van het stoomschip PEKALONGAN is gerapporteerd, dat door hem ten NO van Sedarie, op de Krawangse kust, op een afstand van ongeveer 12 zeemijlen in zinkende staat is aangetroffen de Nederlands-Indische bark WA-ADANOOR, toebehorende aan de heer Wijsman en van Grissee komende met een houtlading, bestemd voor Tandjong Priok. Het vaartuig is over stuurboord op zijde gevallen en zo drijvende gebleven. Het gouvernement- stoomschip LUCIFER ontving van de schout bij nacht onmiddellijk orders om assistentie te gaan verlenen.


Datum: 04 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 3 juli. Heden werd van het etablissement voor scheepsbouw van de Maatschappij De Maas, directeur de heer Lucardie, met het beste gevolg te water gelaten het fraaie stalen schroefstoomschip REIJNIERSZ, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij te Amsterdam en bestemd voor de vaart in Nederlands Indië en nabij gelegen havens. Het is lang 166’8”, breed 27’ en hol 10’5” Engelse voet en groot ongeveer 700 ton en zal voorzien worden van een machine van 450 paardenkracht van het triple compound systeem, welke benevens de ketels aan dezelfde fabriek vervaardigd worden. Behalve experts van de verschillende verenigingen waarin het stoomschip wordt opgenomen, waren de belanghebbenden en vele belangstellenden met hun dames op het terrein aanwezig. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een stoomboot voor de passagiersdienst op de Schelde, voor rekening van het Belgische gouvernement.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 3 juli. Heden namiddag te 5 uren is aan de werf van de heer A.A. Wilton van Reede Czn. met goed gevolg te water gelaten het stoomschip GÖTEBORG, metende 500 ton, voor rekening van een Zweeds-Deense firma. Het schip is bestemd voor de vishandel op de noordelijke zeeën. De machine met een vermogen van 500 indicateur-paardenkracht, alsmede de ketels zijn in dezelfde fabriek vervaardigd. Behalve de expert van Veritas, in welke vereniging het stoomschip in de hoogste klasse wordt opgenomen, waren vele belangstellenden met hun dames op het terrein aanwezig. Ook een van de reders was uit Kopenhagen overgekomen om bij het te water lopen tegenwoordig te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip (opm: brik) J.H. HENKES, kapt. J.J. van Heuveln, te Liverpool aangekomen van Maracaibo. Alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East London, 7 juni. Het hier lek binnengelopen barkschip DELI, kapt. H. van Duin, van Moulmain naar het Kanaal, werd de 2e juni, diepgaande 15 voet, langs zijde van de werf gesleept. Bij onderzoek bevond men dat het schip, hoewel de lading voor een derde gelost was, nog steeds water maakte. De gehele lading zal nu gelost moeten worden, waarmede men verwacht de 14e juni gereed te zijn.


Datum: 05 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 juli. Aan ’s Rijks werf te Amsterdam is opgeleverd een nieuw ijzeren werkvaartuig, aangebouwd ten dienste der marine door de heren L. Smit & Zoon te Kinderdijk. Het vaartuig zal onder de naam van GRIET in gebruik genomen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Aangezien het is gebleken dat de torpedoboot (groot model) KRAKATAU nog niet geheel aan de gestelde eisen bij de gisteren gehouden tocht heeft voldaan, moet dat schip alsnog aan een nadere officiële proeftocht ter rede Texel worden onderworpen, vóór en aleer de stoomwerktuigen door het departement van marine worden goedgekeurd en overgenomen. Zoals bekend is, werd de boot op de marinewerf te Amsterdam vervaardigd en worden de machines door de Koninklijke fabriek te Amsterdam geleverd.


Datum: 06 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 5 juli. Heden werd van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon, met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip MAETSUIJCKER, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaartmaatschappij te Amsterdam en bestemd voor de vaart in Nederlands-Indië en nabij gelegen havens. Binnen enige dagen zal het schip naar Vlissingen worden gedirigeerd, ten einde aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde de machines en ketels, aan genoemde fabriek vervaardigd, in te nemen. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd van een stalen fregatschip, genaamd TROMP, groot ongeveer 2600 ton, voor rekening van de Nederlandse Scheepvaart-maatschappij te Amsterdam, onder directie van de heren A.D. Zur Mühlen en C.M. van Vessem.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 juli. Op heden zaterdag 5 juli, ’s morgens half 7, is te Kinderdijk bij de firma L. Smit & Zoon met goed succes afgelopen het derde schip voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, genaamd MAETSUYCKER, van de vier bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in aanbouw zijnde schepen, waarvan evenwel wegens gebrek aan plaats de romp bij eerstgenoemde firma werd gebouwd. Het schip wordt over 14 dagen te Vlissingen verwacht om alhier geheel te worden afgewerkt.


Datum: 07 juli 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 5 juli. De aanvoer van bedorven rijst uit het bij Terschelling indertijd gestrande ijzeren barkschip URSULA (opm: Duitse vlag, kapt. A. Morisse, gestrand 301089 tijdens reis van Bassein naar Bremen) duurt nu al enige maanden. Gisteren weder bracht de TERSCHELLING 125 balen. Het is evenwel niet geoorloofd om, zoals vroeger geschiedde, de rijst in de binnenhavens te lossen; daartoe moet de boot in de Willemshaven (het Dok) blijven, want de lucht, welke de bedorven waar ontwikkelt, is vreselijk. Toch is de bedorven waar nog welkom aan stijfselfabrikanten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop: Een beste, wel onderhouden, overdekte snik, groot 8 ton, met zeil en treil; een dito grote tweegangsboot met bazaantuig en een beste nieuwe zestons praam. Te bezien en te bevragen aan de scheepstimmerwerf bij Gebrs. Van Manen te Berlikum.


Datum: 08 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 7 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) HELENA, kapt. J.J. Verbeet, groot 1170 ton, gebouwd in 1863, is verkocht aan een Noorse firma.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 7 juli. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, de kiel gelegd voor een ijzeren Rijnschip, groot 400 last, voor rekening van de heer J. Wolff te Rotterdam (opm: CON AMORE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 7 juli. Voor rekening van de firma Joost Pot alhier is heden op haar werf de kiel gelegd voor een nieuw te bouwen logger, bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het Nederlandse schip ACADIË, kapt. A.K. Oldenburger, de 6e juli van St. Lucia te Falmouth aangekomen. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hollum, 6 juli. Heden is hier gestrand de Nederlandse schoener VOORUIT, kapt. J.S. van Heukelom, met gezaagd hout van Gothenburg naar Groningen bestemd. De equipage is met de reddingboot van Hollum gered. Het schip is verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 juni. Het Nederlandse schip (opm: 3m) KHERSONESE moet na lossing der lading naar Chittagong verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip PAULINE, kapt. Eilts, bij Wilmington gestrand. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 juni. Vrachten. Gedurende de laatste veertien dagen ging er wederom weinig om. Vraag voor spoedige belading bestaat er niet en zal het zeer moeilijk zijn om voor disponibele schepen dadelijk emplooi te vinden. Naar Nederland werd niets afgedaan en bestaat ook geen behoefte. Naar Kanaal voor order werd de bevrachting bekend van een hier liggend schip dat in Europa werd afgesloten tot geheime koers, om in de tweede helft van juni suiker uit de nieuwe oogst te laden. Meer scheepsruimte om tegen dat tijdstip te laden wordt echter momenteel niet gezocht. Een ander schip werd insgelijks in Europa bevracht om copra te laden te Makassar. Naar Amerika werd een groot schip opgenomen om te Padang voor New York te laden, doch er bestaat thans geen vraag meer. Naar Australië wordt scheepsruimte gezocht om in juli/ augustus te laden, doch zijn geen bevrachtingen te vermelden. De laatste bevrachtingen zijn : Nederlandse stoomschepen MERAPI NLG 85 koffie, NLG 95 huiden, NLG 50 rijst naar Rotterdam en 30/- per ton suiker naar Marseille; BURGEMEESTER DEN TEX NLG 85 koffie, NLG 95 huiden, NLG 50 rijst naar Amsterdam en 35/- per ton suiker 40/- per ton van 12 cwt copra in zakken naar Genua; Zweeds ADOLF laadt copra te Makassar voor bevrachters rekening naar Kanaal voor order. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAEL, LOTOS, ARDJOENO en INSULINDE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 juli. Het in sloping zijnde Engelse stoomschip BENBRACK is gisteren doorgebroken. Wegens stormtij en harde NW-wind konden de Engelse werklieden die aan boord gehuisvest zijn, niet aan land komen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram, vertrok het Nederlandse barkschip JACOBUS JOHANNES, kapt.E. Lindblad, de 11e juni van Kaapstad naar het Kanaal voor order, met de lading van het schip (opm: bark) MARIE EN JULIE.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 juli. Volgens particulier telegrafisch bericht uit Oost-Londen, is het schip (opm: bark) DELI, kapt. H. van Duin, door experts nagezien, die rapporteren dat het belangrijke schade heeft en zwaar schijnt te hebben gewerkt. Vele bouten en nagels zijn ontzet, de verschansing en reling beschadigd. Het schip zal gebreeuwd en nieuw gekoperd, het tuig nagezien en gerepareerd moeten worden. De reparatiën, die vermoedelijk de waarde van het schip zullen overtreffen, kunnen hier niet geschieden.


Datum: 09 juli 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juli. Volgens uit Londen ontvangen telegram is het barkschip PAULINE , kapt. Eilts (opm: Jacobus Eilts), de 3e juni van Apalachicola naar Delfzijl vertrokken, veertig mijlen bewesten Kaap Fear (opm: 33 45 N 78 48 W) zwaar lek op strand gezet. De equipage is gered en de gehele lading kan geborgen worden.


Datum: 10 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 9 juli. Van de werf van de scheepsbouwmeesters Gebroeders Jonker, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan genaamd ST. MARIA MAGDALENA, voor rekening van de heer Anton Schneidler te Gernsheim. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dergelijk schip voor rekening van de heer A.W. de Haar te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 juli. Met kracht wordt het slopen van de BENBRACK dagelijks voortgezet. Het werk vordert uitstekend en de kostbare afbraak wordt elke dag met verscheidene wagens naar de haven gereden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s-Gravenhage, 8 juli. Volgens bij de reder ontvangen particulier bericht is het Nederlandse schip (opm: sch.brik) JACOBUS JOHANNES, kapt. H. Hartman, de 6e juni te Buenos Aires aangekomen van Newport, hebbende 67 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 9 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het Nederlandse schip PAULINE, kapt. Eilts, van Apalachicola naar Delfzijl, dat bij Kaap Fear (opm: onjuist; 40’ ten westen van Cape Fear) zwaar lek op strand werd gezet, volgens telegram uit Wilmington geheel wrak. Slechts een klein deel der lading zal geborgen kunnen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Te Lobith, aldus schrijft men ons, zou van de scheepstimmerwerf van de heren Gebroeders Bodewes een ijzeren sleepkaan te water gelaten. Voordat men echter hiermede gereed was, moesten er nog enige bezigheden aan het schip worden verricht. Onverwachts brak de ketting waaraan het schip was bevestigd en liep het vaartuig van stapel. De werklieden aan het schip werkzaam, lieten zich onmiddellijk tussen de sleden vallen, zodat het schip geheel over hen heenging zonder hen te deren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 7 juli. Het schip ANNA heeft tegen het havenhoofd van Westonpoint gestoten, waardoor het anker door de boeg drong onder de waterlijn. Het schip is lek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

IJmuiden, 8 juli. Het stoomschip BOTH, kapt. Reudter, van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, dat gisteren van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen was overgenomen, arriveerde heden van Vlissingen te IJmuiden na een in alle opzichten voldoenende tocht. Te 6 uur van Vlissingen vertrokken, arriveerde het schip te 12 uur 30 min. te IJmuiden en stoomde door naar Amsterdam, om van daar binnen weinige weken naar Batavia te vertrekken. De inrichting van het schip en van de machineriën worden om het zeerst geroemd en doen de bouwmeester alle eer aan.
Dit is het eerste stoomschip, type A, gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde. De overige drie zullen binnen korte tijd achtereenvolgens worden afgeleverd en allereerst het stoomschip REAEL.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 juli. Volgens telegram uit Londen is het schip EMANUEL, van Schiedam naar Ekenaes, zwaar lek te Cuxhaven binnengesleept en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 8 juli. Volgens uit Londen ontvangen telegram arriveerde het schip (opm: bark) MAGELLAN, kapt. J. Kamphuis, van Pisagua te Philadelphia met verlies van verschansingen en schoon dek.


Datum: 11 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 10 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip (opm: bark) ANNA ALEIDA, kapt. R. Bleeker, de 9e juli te Sydney aangekomen van New York, 98 dagen reis. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 7 juli. Uit het wrak van de gestrande schoener VOORUIT, dat zodanig naar binnen is gedreven, dat men heden met wagens er bij kan komen om te lossen, zijn geborgen 3000 planken, 200 bos latten, 350 battings en 800 schroten, benevens de tuigage.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 7 juni. Het hier gestrande schip (opm: sch.brik) VOORUIT, kapt. J.S. van Heukelom, van Gothenburg naar Groningen, is met de lading hout naar binnen gedreven. De ene zijde is zodanig weggeslagen, dat men de lading daaruit lost. Heden werden ongeveer 3000 planken, enig ander hout en tuigage geborgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East-London, 14 juni. Het barkschip DELI, kapt. H. van Duin, lag 14 voet 3 duim toen het over de baar werd gesleept en heeft over het zand geschuurd bij het binnenkomen. De gezagvoerder meent dat het schip daardoor schade geleden heeft. Men betwijfelt zulks echter, omdat het schip minder water maakt dan vroeger. De lossing vordert slechts langzaam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een beste visaak met complete inventaris, groot 4 ton. Een nog in goede staat zijnd veerscheepje, groot 7 ton, thans varende van IJlst op Leeuwarden en Bolsward. Twee 7-tons modderpramen met zeil en treil. Te bevragen bij A.S. de Jong, scheepsbouwmeester te IJlst.


Datum: 12 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lekkerkerk, 11 juli. Hedenmiddag werd op de nieuw aangelegde dwarssleephelling van de heer F. Duijvendijk, in tegenwoordigheid van gegadigden en belangstellenden, opgehaald het schip CORNELIS, van de schipper A. van Asch te Kuilenburg. De gehele aanleg en inrichting getuigde van solide en nette bewerking en droeg de algemene goedkeuring van de daarbij tegenwoordig zijnde schippers weg. De sleephelling draagt de naam De Rijnvaart en is ingericht naar de nieuwste constructie voor de grootst mogelijke Rijnschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 9 juli. Volgens bij de Salvage Association ontvangen telegram van Lloyds agent te Wilmington (N.C.) verkeerde het schip PAULINE, in zinkenden staat en was de kapitein genoodzaakt het schip, dat thans geheel wrak is, op strand te zetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwe Diep, 10 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) SÖDERHAMN, in averij te Helsingfors (opm: Helsinki) binnen, is volgens telegram j.l. maandag (opm: 7 juli) aldaar publiek verkocht.


Datum: 13 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 juli. Heden is van hier vertrokken het stoomschip REIJNST, naar IJmuiden, na gehouden mijlproeftocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. torpedoboot groot model KRAKATAU, geruime tijd aan 's rijks werf te Willemsoord vertoefd hebbende tot het houden van proeftochten ter rede van Texel, is hedenmorgen door het Groot Noordhollandsch Kanaal naar Amsterdam vertrokken ter aflevering aan de marinewerf aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors (opm. Helsinki), 8 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) SÖDERHAMN heeft alhier in veiling 16.200 Finse mark opgebracht.


Datum: 14 juli 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Esbjerg, 8 juli. Het geheel nieuwe ijzeren schip HEINRICH HERMAN, kapt. Bremer (opm: mogelijk buitenlander), dat de eerste reis deed van Schotland met kolen naar Hamburg, is bij Blaavandshuk gestrand. Drie lijken van de manschap zijn op het strand aangedreven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Ameland, 10 juli. De lading hout en de inventaris uit het Nederlandse schip (opm: sch.brik) VOORUIT is alhier opgeslagen en zal waarschijnlijk publiek worden verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door verandering te koop aangeboden een goed onderhouden Tjalkschip, 45 ton, met volledige inventaris. Te bevragen met franco brieven aan het hulpkantoor Parrega, onder letter F.


Datum: 15 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juli. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip (opm: bark) NOACH V, kapt. Speenhoff, in het begin dezer maand van Gorontalo naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 11 juli. Van de werf van den scheepsbouwmeester J.W. Pattje alhier is met goed gevolg te water gelaten het tjalkschip CORNELIA, groot 70 ton, voor schipper M. Wichers te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 12 juli. Het stoomschip REYNST, voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij gebouwd aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, deed heden een welgeslaagde proeftocht. De vaart langs de gemeten mijl bedroeg 11.8 mijl.


Datum: 16 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 18 juli. Aan de werf van de scheepsbouwmeester A. van Duijvendijk werd heden met gewenst gevolg te water gelaten een ijzeren Rijnzeilschip, groot 125 last, gebouwd voor rekening van de heer T. Joosten te Ubbergen. Daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan groot 215 last, te bouwen voor rekening van de heer H. Delno te Druten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 15 juli. Aanstaande zaterdag 19 dezer, namiddag 3 uur, zal van de werf van de Koninklijke maatschappij De Schelde alhier aflopen het 4e stoomschip type 4, COEN genaamd, voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij aan de genoemde fabriek in aanbouw.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 12 juli. Het wrak van het gestrande Nederlandse schip VOORUIT is voor NLG 39 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Het schip MACASSAR, kapt. C.K. Koenes, heeft op de reis van Macassar naar Java op een koraalrif vastgezeten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 juli. Het stoomschip REMBRANDT, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) en Kopenhagen naar Amsterdam, werd de 12e dezer door het te Gothenburg thuis behorende stoomschip GEFLE met gebroken krukas van Anholt naar Elseneur (opm: Helsingör) gesleept. De reparaties zullen ongeveer 3 dagen duren. Accoord werd niet gemaakt.


Datum: 17 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 16 juli. Het van staal gebouwde stoomschip VAN DIEMEN, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaart te Amsterdam, werd heden te Fijenoord, van het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij met het beste gevolg te water gelaten. Het fraaie stoomschip heeft een lengte van 235 Engelse voet, is breed 32 voet 8 duim en 17 voet 3 duim hol tot het kuildek en zal ongeveer 1200 ton meten. De machine mede aan het etablissement vervaardigd is van het direct werkende triple expansion systeem. De hoge druk-cylinder heeft een afmeting van 21 duim, de middelbare druk van 34 en de lage druk van 55 Engelse duim diameter met een zuigerslaglengte van 45 Engelse duimen. De twee stalen stoomketels zijn hydraulisch geklonken en hebben een verwarmd oppervlak van 3740 en een roosteroppervlak van 114 vierkante Engelse voeten. De krukassen worden aan de fabriek van Friedrich Krupp te Essen uit tiegelguss staal vervaardigd. Het stoomschip heeft inrichting voor waterballast en het ankerspil, stuurtoestel en de laad- en losinrichting worden met stoom bewerkt; het wordt getuigd als tweemast schoener. Men verwacht dat de machine van 1250 paardenkracht door middel van de schroef een voortstuwend vermogen zal ontwikkelen om het stoomschip een 13 mijls vaart per wacht te doen lopen. Vooral van veel waarde in het warme klimaat, waarin het stoomschip merendeels zal verkeren, is de inrichting van elektrisch licht, waarvan het wordt voorzien. De salons en hutten zullen, geheel naar de eisen van het klimaat en de vooruitgang op dat gebied, op de weelderigste wijze en meest comfortabele wijze worden ingericht. Behalve de belanghebbenden waren de experts van de verschillende verenigingen, waarin het stoomschip zal worden opgenomen en een talrijke schare van belangstellenden met hun dames, op het terrein aanwezig en aangelokt door het schone weer en het belangwekkende van het schouwspel waren een groot aantal toeschouwers aan de overzijde van de rivier aan de Oude Plantage samengevloeid. Het stoomschip is genoemd naar de oud-gouverneur van de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië ten tijde van de Oost-Indische Compagnie. Gouverneur Van Diemen droeg veel bij tot bevestiging van het gezag van de Compagnie in Indië. Hij werd geboren te Cuijlenburg in 1593 en overleed in 1645. Onder zijn bestuur en op zijn bevel werd van Indië uit, Abel Tasman in 1642 met twee schepen naar de zuidelijke Indische Zee gezonden, welke van Diemensland en Nieuw Zeeland ontdekte. Het Noordelijkste punt van Nieuw Zeeland draagt nog de naam van de dochter van de gouverneur Maria van Diemen. Ook werd op zijn bevel een ontdekkingsreis gedaan naar de Japanse eilanden en daar benoorden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Slikkerveer, 16 juli. Donderdag 17 juli des namiddags te vier uur zal van de werf van de naamloze vennootschap De Industrie, directeur de heer P. Smit Jr, te water lopen het stoomschip THEANO, hetwelk voor rekening van de heren Hudig & Veder te Rotterdam gebouwd wordt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse TROMP, benevens de kanonneerboten HEFRING en VALI zijn op ’s Rijks werf te Willemsoord in de droogdokken opgenomen tot het ondergaan van reparatiën.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 17 juli. Heden werd op de werf van de naamloze vennootschap Scheepsbouw en Machinefabriek De Industrie, directeur de heer P. Smit Jr. alhier, met goed gevolg te water gelaten de zeeboot THEANO, gebouwd voor rekening van de heren Hudig & Veder te Rotterdam. De triple-compound machine, alsmede de stoomketels zijn aan dezelfde fabriek vervaardigd.


Datum: 18 juli 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris A. Wiersma te Leeuwarden zal op zaterdag 26 juli 1890, des namiddags 3 uur, ten huize van den kastelein Boersma te Warga, publiek, provisioneel verkopen het in beste staat van onderhoud verkerende turf-roefschip, de TWEE GEBROEDERS genaamd, groot 24 scheepston, met deszelfs volledige inventaris, alsmede een nieuwe praam, groot 5 scheepston en een schouwvaartuig, alles eigen aan Hotze J. Hiemstra en vrouw. De vaartuigen liggen ter bezichtiging aan de Wal te Warga. Bij biljetten nader omschreven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw, zwaar betimmerd roefschuitje, plus minus 25 ton, bij P.A. van der Werff, scheepsbouwer, Gorredijk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best onderhouden tjalkscheepje, groot 33 ton, met inventaris. Te bevragen bij schipper Hielke de Jong te Lemmer.


Datum: 19 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Op 's Rijks werf te Hellevoetsluis is een aanvang gemaakt met het vervaardigen van een stalen commando-toren en een stalen toren voor snelvuurkannonnen met 3,7 cm voor het stoomriviervaartuig VAHALIS. Na afloop van deze werkzaamheden wordt de VAHALIS opgenomen onder de reserveschepen 1e klasse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 16 juli. Uit het wrak der URSULA zijn heden weder 187 balen rijst opgehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Volgens telegram uit Londen is het Nederlandse barkschip NELLY EN HELENA, van Java naar Dordrecht, heden te Falmouth aangekomen. De gezagvoerder, kapt. W.C. Gnodde, was op de reis, kort na het vertrek van Java, overleden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fremantle, W.A, 12 juni. De driemastschoener JOHANNA, kapt. Meinders, van Mauritius naar Melbourne met suiker, liep hier de 6e juni voor noodhaven binnen. Het schip was reeds 71 dagen op zee geweest en bijna de gehele reis leed de equipage aan koortsen, waaraan vier zijn overleden. Ook de gezagvoerder werd ziek. Dewijl het schip lek begon te worden, heeft men 520 zakken suiker over boord geworpen. In de laatste week, dat men op zee was, werd het schip bestuurd door de stuurman en de vrouw van de gezagvoerder. De gezagvoerder was zo ziek dat hij niets kon uitrichten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East London, 15 juli. Lloyds agent te East London telegrafeert om order, ten einde de belangen van de ontvangers der lading per schip (opm: bark) DELI, van Rangoon naar het Kanaal en hier lek binnen, te kunnen waarnemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 15 juli. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT, van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Amsterdam, hier met gebroken krukas binnengesleept, behoeft niet te lossen.


Datum: 20 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door het in aanbouw brengen van de torpedoboot NOBO, op 's rijks werf te Amsterdam, bedraagt het aantal torpedoboten bij de zeemacht 36, zijnde 15 van groot en 21 van klein model. De torpedoboten die door de fabrikanten worden afgeleverd en bij het inschieten van vistorpedo's zijn geweest, worden naar Willemsoord en Hellevoetsluis overgebracht om te dienen voor de verdediging van de vaarwateren in die directiës.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlissingen, 19 juli. Heden namiddag te 3 uur is van de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip COEN, zijnde het vierde der stoomboten, type A, voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, bestemd voor de dienst in Nederlands Indië. De laatste beletselen voor de afloop werden verwijderd door mevrouw A.B. van Tienhoven, geb. van Linden Tol uit Haarlem. Vele toeschouwers waren aanwezig, zowel op de fabriek als op de Dokkade en Peperdijk. De machines en ketels, mede in de werkplaatsen van de Koninklijke Maatschappij De Schelde vervaardigd, staan gereed om in het schip te worden geplaatst. De ketels liggen daartoe onder de grote bok.


Datum: 21 juli 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Het bergloon van het stoomschip YOXFORD, dat op de reis van Reval naar hier op de Maasvlakte strandde, doch later werd afgebracht, is door arbiters op NLG 86,500 vastgesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juli. Het bericht uit Londen, betreffende het schip (opm: bark) NELLY EN HELENA, van Java naar Dordrecht, als zoude gemeld schip te Falmouth binnengelopen zijn, is niet juist. Volgens brief van de waarnemende gezagvoerder aan de rederij, was gemeld schip de 17e bij de Lezard in goede staat zeilende en had het met veel stilte en flauwe koelte te kampen gehad, doch was het in uitstekende staat en alles wel aan boord. Het zette de reis voort zonder Falmouth aan te doen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juli. Volgens uit Londen ontvangen telegram is de Nederlandse kof ZEEMEEUW, (opm: kapt. Westenborg), met een lading graan van Koningsbergen (opm: Kaliningrad) naar Vejle, te Elseneur binnengelopen na op strand te hebben gezeten. Het grootste gedeelte der lading is beschadigd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 juli. Het Engelse schip RANEE is bevracht om de lading van het afgekeurde schip OTTOLINA (opm: Noorse bark OTTOLINA, ex Nederlands schip) , van Sydney naar Genua bestemd en te Dunedin binnengelopen en afgekeurd, naar de bestemming te vervoeren. (opm: zie PGC 240790)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 14 juli. Voor het binnenbrengen van het Nederlandse stoomschip REMBRANDT werd 10.000 kronen gevraagd.


Datum: 22 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur (opm: Helsingör), 18 juli. Het Nederlandse stoomschip REMBRANDT heeft na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 21 juli. Volgens bij de reder ontvangen telegram is het schip (opm: bark) SENIOR, kapt. P. Schots, gisteren te Falmouth van Java gearriveerd. Alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur, 18 juli. Voor de verleende assistentie aan de Nederlandse kof ZEEMEEUW, van Koningsbergen naar Veile met tarwe, die op het Sjaeland rif aan de grond gezeten heeft, wordt 33 procent van de waarde van schip en lading verlangd. De lading haver en rogge van het alhier door de bergingsstomer DROGDEN 's nachts binnengesleepte Nederlandse schip ZEEMEEUW, kapt. Westenborg, van Koningsbergen naar Veile, is op 200 ton na, die door de sleepboot zijn overgenomen van onderen geheel nat, het beschadigde zal spoedig publiek verkocht worden. Voor de verleende assistentie wordt 33 pct. der waarde van schip en lading verlangd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 20 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram uit Macassar arriveerde het barkschip KINDERDIJK, kapt. D. Ouwehand Dzn, na een reis van 119 dagen de 2e juli behouden te Amboina. Aan boord is alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 17 juli. De tjalk DE HOOP, schipper Huijsmans, met 80.000 kg. mais beladen, is door het schip GITANA aangevaren. Door het breken der ankerketting dreef de tjalk tegen 2 vaartuigen en is gezonken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 21 juni. Het schip (opm: sch.brik) NICOLAAS FRANS, kapt. Vegter, is bevracht naar Macau en terug op Rio Grande.


Datum: 23 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Martenshoek, 21 juli. Zaterdag jl. (opm: 19 juli) werd van de werf van Gebroeders G. en H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, met goed gevolg te water gelaten het stalen Rijnschip genaamd MARIA THERESIA, voor rekening van de heer H. Reinarz te Königswinter aan de Rijn.


Datum: 24 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Greenock, 21 juli. Het stoomschip PRINSES SOPHIE, dat de 19e juli te Greenock van Caird’s werf van stapel liep, geraakte aan de overkant op zandgrond vast, doch kwam met hetzelfde getij weder vlot.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

East London, 28 juni. De lading van het hier lek binnengelopen schip (opm: bark) DELI, kapt. H. van Duin, van Rangoon naar het Kanaal bestemd, is in goede staat gelost, behalve de blokken, die men heeft moeten doorzagen, dewijl zij te lang waren om uit de luiken gelost te worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Dunedin, 12 juni. Het hol van het hier afgekeurde Noorse, ex Nederlandse schip OTTOLINA, is de 10e juni voor GBP 1750 verkocht. Het bedrag van al het verkochte beliep te zamen GBP 2300.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Greenock, 19 juli. Het stalen schroefstoomschip PRINSES SOPHIE, gebouwd door de heren Caird & Co. alhier voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam werd heden met het beste gevolg te water gelaten. Het schroefstoomschip is lang 360, breed 43, hol 29.1 voet en heeft een laadvermogen van ongeveer 3450 ton. Het zal voorzien worden van triple compound machines van 2600 paardenkrachten indicateur.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 juli. In de Admiraliteits-Divisie is heden ochtend het onderzoek aangevangen naar de oorzaak der aanvaring tussen het Nederlandse stoomschip PRINS FREDERIK en het Engelse stoomschip MARPESSA, op de 25e juni j.l. gedurende dikke mist, in de Golf van Biscaye, waarbij eerstgenoemde met zeven passagiers, mails, lading stukgoed en specie in de diepte verdween.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Gemeenteraad van Leeuwarden. Vergadering van 22 juli. Bij Burgemeester en Wethouders is ingekomen een verzoek, d.d. 20 juni jl, van A. Rauwerda, om de woning plaatselijk gequoteerd Oldegalileën no. 299 met bijbehorende schuur en grond te mogen huren voor ene som van NLG 45 van de maand juli 1890 tot 12 mei 1891. Deze woning was het laatst verhuurd aan A.P. Westerhuis voor drie jaren, eindigende de 12 mei 1890, doch in de vergadering van 5 november 1889 werd op verzoek van den huurder besloten, de huurovereenkomst te ontbinden, op grond dat de scheepstimmerwerf, welke bij dat perceel behoorde, geen voldoend bestaan meer kon opleveren. Aangezien zich voor de werf geen huurder opdeed en het behoud daarvan met het oog op het voetpad niet wenselijk scheen, werd de scheepshelling door de gemeente overgenomen om naar een terrein bij het Aschland vervoerd. De woning is echter, in afwachting van een andere bestemming, voorlopig blijven staan en wordt nu door de adressant in huur verzocht.


Datum: 25 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Voor het Hof van de Admiraliteit te Londen werd gisteren behandeld de zaak van de eigenaars van het stoomschip PRINS FREDERIK tegen die van het stoomschip MARPESSA, wegens de aanvaring tussen die beiden in de nacht van 25 juni jl. Aangezien de bijzonderheden betreffende de toedracht van deze zeeramp hier bekend kunnen worden geacht, mogen wij de dienaangaande afgelegde getuigenissen van de gezagvoerders van beide stoomschepen voorbijgaan en ons bepalen tot de bij monde van de heer rechter Butt gevallen uitspraak. Deze luidde in hoofdzaak als volgt: De beide schepen bevonden zich vóór het kritieke ogenblik feitelijk parallel, dus in tegenovergestelde richtingen. Wij koesteren geen twijfel, dat de werkelijke oorzaak van de ramp te zoeken is in het over stuurboord aanhouden van de PRINS FREDERIK dwars voor de boeg van de MARPESSA. De getuigen van de MARPESSA deden duidelijk uitkomen, dat zij de koers van hun schip niet veranderden, terwijl de PRINS FREDERIK de zijne aanmerkelijk moet veranderd hebben. Ook op het punt van de te grote snelheid in het mistige weer, blijkt het verwijt, dat de gezagvoerder van de MARPESSA gemaakt werd, ongegrond. De snelheid schijnt geweest te zijn twee knopen op de MARPESSA en twee of drie knopen op de PRINS FREDERIK. “De PRINS FREDERIK”, zo eindigde de rechter, “ was een mooi schip, bevaren door een kapitein en stuurlieden, die ongetwijfeld voortreffelijke zeelieden zijn, en die in het algemeen haar goed hanteerden. Ik zeg dit omdat ik tot mijn leedwezen in dit geval tot de slotsom moet geraken, dat zij het waren, die de feil begingen. Ik verklaar de PRINS FREDERIK alléén te laken”.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 24 juli. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier, te water gelaten het Rijnschip GRAF BEUST, groot 570 lasten, gebouwd voor de heer Mathias Stinnes te Müllheim aan de Ruhr en zal de kiel gelegd worden voor een Rijnschip groot 500 lasten, voor de heer G. Hartmann te Wiesbaden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Het stoomschip SPAARNDAM, kapt. Bonjer, heden van New York in de Nieuwe Waterweg aangekomen, is bij de Kruithaven ten gevolge van de lage waterstand aan de grond gevaren. Het komt waarschijnlijk heden avond met hoogwater vlot.
Later bericht: het stoomschip SPAARNDAM is met behulp van drie sleepboten vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juli. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is de lading van het schip ACADIË, kapt. Oldenburger, te Bordeaux aangekomen, enigszins beschadigd. Er is een expert benoemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Betreffende het Nederlandse schip (opm: bark) DELI wordt uit Oost-Londen d.d. 17e dezer gemeld, dat, aangezien de reparaties aldaar niet kunnen geschieden, het schip, alvorens naar Kaapstad gesleept te kunnen worden, toch een voorlopige reparatie zou moeten ondergaan, die op GBP 485 wordt begroot. Verder worden de kosten voor herstellingen aan zeilen, tuig enz. begroot op GBP 250 en zou het sleeploon GBP 1500 bedragen. Voor het dokken te Kaapstad wordt GBP 85 gevraagd en voor dokhuur GBP 22 per dag.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 22 juli. In de Admirality-Division werd de zaak behandeld der aanvaring tussen de stoomschepen PRINS FREDERIK en MARPESSA, tengevolge waarvan de eerstgenoemde de 25e juni in de Golf van Biscaye, ongeveer 70 mijlen ten Z.W. van Quessant is gezonken.
De gezagvoerder verklaart als volgt: Het stoomschip PRINS FREDERIK was bestemd van Amsterdam naar Java, laatst van Southampton, en koerste met de wind Z.W. met fraai weder Z.W.¼ W, met de machine, dewijl het mistig was half kracht stomende en makende ongeveer 7 mijlen per uur. Een stoomfluit werd gehoord - zoals later bleek van de MARPESSA - op de stuurboordsboeg en op betrekkelijk verre afstand. De stoomfluit van de PRINS FREDERIK antwoordde daarop met een lange aanhoudende stoot. Het roer werd toen aan stuurboord gedraaid en tevens twee korte stoten met de fluit gegeven, en veranderde het schip toen twee streken van koers, waarna de machine gestopt en later met volle kracht achteruit werd gewerkt. Tevens werd de stoomfluit bijna aanhoudend gaande gehouden. Er werd slechts een vaart van ongeveer 3 mijlen in het stoomschip gehouden, juist voldoende om te sturen. Toen werd de stoomfluit van de MARPESSA voor de tweede maal gehoord en zag men tezelfdertijd het toplicht van de MARPESSA ongeveer vier streken op de stuurboordsboeg op een afstand van 350 à 500 voet. Men zag toen dat de MARPESSA op de stuurboordszijde van de PRINS FREDERIK zou aanlopen. Om zulks te vermijden werd onmiddellijk “full speed” gecommandeerd, doch voor dat zulks op de vaart van de PRINS FREDERIK van uitwerking kon zijn, kwam de MARPESSA met grote spoed en waarschijnlijk met bakboordsroer in aanvaring met de PRINS FREDERIK, die aan stuurboordzijde ter hoogte van de machinekamer werd aangevaren en daardoor gezonken is, waardoor 7 militairen, waaronder een officier, het leven verloren.
De gezagvoerder van de MARPESSA verklaarde het volgende: Het stoomschip MARPESSA, groot 1071 register ton, was op de reis van Taganrog naar Duinkerken met een volle lading tarwe. De equipage bestond uit 21 koppen. De gestuurde koers was NO/2.0 per kompas. Het weder was mistig, doch was de maan nu en dan zichtbaar. Men stoomde slechts ongeveer 3 mijl vaart. De stoomfluit van de PRINS FREDERIK werd gehoord een weinig op de bakboordsboeg, onmiddellijk werd de machine van de MARPESSA gestopt, en daarna met volle kracht achteruit gewerkt, terwijl drie korte stoten op de fluit werden gedaan. Bijna onmiddellijk nadat de stoomfluit van de PRINS FREDERIK werd gehoord zag men het toplicht en het groene licht van dat vaartuig op 350 à 400 yards afstand op een streek aan bakboord van de MARPESSA. Men zag de PRINS FREDERIK naderen met grote spoed en ogenschijnlijk met het roer aan stuurboord. Kort daarna voer het met de stuurboordzijde tegen de boeg van de MARPESSA, waardoor deze beschadigd werd.
De zitting werd verdaagd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt roefschuitje, groot 14 ton, geschikt tot het vervoer van aardappelen. Te bevragen bij den eigenaar A.G. Postma te Veenwouden.


Datum: 26 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Vlaardingen, 25 juli. Volgens bij de rederij alhier ontvangen bericht is de schoener ARCHIPEL gisteren te Lissabon gearriveerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 juli. In het grote ruim van het ijzeren schroefstoomschip ORANJE NASSAU, van de Koninklije West-Indische Maildienst, aan de Ruyterkade liggende, ontstond gisteren namiddag 6 uur 50 min. brand, waarschijnlijk door broeiing ontstaan. De brandweer verleende hare hulp met de JAN VAN DER HEYDEN (opm: blusvaartuig), een gewone brandspuit en een brandkraan, en was binnen een half uur de brand meester. Alleen waterschade is aangericht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 juni. Volgens de uitspraak van het Admiraliteitshof in zake de aanvaring van de PRINS FREDERIK en de MARPESSA werd de PRINS FREDERIK aan de aanvaring schuldig bevonden.
De rechter verklaarde als volgt: De schepen kwamen ‘s nachts op de in de pleidooien beschreven plaats in aanvaring. De juiste plaats doet weinig ter zake, behalve wanneer het op de snelheid aankomt. Beide partijen komen overeen, dat er mistwolken waren, maar dat er overigens maanlicht was. De schepen gingen voor het critiek ogenblik practisch evenwijdig van elkander, maar in tegenovergestelde richtingen. Wij twijfelen er niet aan dat de ware oorzaak van het ongeval was, dat de PRINS FREDERIK naar stuurboord werd gewend, dwars voor de boeg van de MARPESSA. Of dit geschiedde omdat de richting van de stoomfluit van de MARPESSA verkeerd werd beoordeeld, of wel in antwoord op de stoomfluit van de DUKE OF BUCKINGHAM, een andere boot, die aan stuurboordzijde was, is onmogelijk te zeggen, maar duidelijk is, dat de PRINS FREDERIK de aanvaring veroorzaakte door verkeerdelijk naar stuurboordzijde uit te wijken. Dat moet het feit zijn geweest tenzij het roer van de MARPESSA belangrijk naar bakboord was gebracht. De getuigen van de MARPESSA gaven hunne verklaringen zeer goed en hebben ons medegedeeld, dat van het begin tot het einde het roer in de zelfde positie bleef, hetgeen door de roerganger bevestigd wordt. Wij geloven, dat het roer bleef waar het was en dat de machines gestopt en bijna onmiddellijk daarna teruggewerkt werden. Dit was, wat moest gedaan worden. Van de andere kant wordt door de getuigen van de PRINS FREDERIK toegegeven, dat dit stoomschip ongeveer twee streken naar stuurboordszijde uitweek. Wij geloven dat het duidelijk is, dat het schip dit veel meer deed. De MARPESSA is aangevallen met betrekking tot de snelheid, maar die aanval komt vreemd, wanneer zij geschiedt door de eisers, want het wordt toegegeven, dat de PRINS FREDERIK 7 knopen vaart had in dat mistige weder, waarin het de lichten van een ander schip slechts op korte afstand kon onderscheiden. Men hoorde een fluit, die de manschappen aan boord dachten dat aan de stuurboordsboeg was, maar bijna vooruit. Onder die omstandigheden was het de plicht van de officier van de wacht om dadelijk de machines te stoppen en de vaart te laten vertragen. Dat hij dit niet gedaan heeft is zijn fout. Men heeft het voorgesteld alsof de aard van de schok en de schade aan de MARPESSA, gepaard met het feit dat de PRINS FREDERIK zo kort na de aanvaring zonk, alles tegen de MARPESSA getuigt wat de snelheid van dat stoomschip aangaat, maar voor zover als wij hebben kunnen nagaan naar de schade, zoals die door de getuigen verklaard werd en zoals die uit de photographiën blijkt, geloven wij dat de vaart lang niet de 7 of 8 knopen was die de andere zijde zegt dat het was, en dat de ware vaart van beide schepen vrij wel overeen kwam met wat van beide zijden wordt opgegeven, namelijk 2 knopen van de MARPESSA en 2 tot 3 knopen van de PRINS FREDERIK.
Ik geloof niet aan de getuigenis van de donkey-man, die hier tegen zijn eigen schip de MARPESSA getuigde. De PRINS FREDERIK was een fraai schip, bevaren door een gezagvoerder en officieren die, ik ben er zeker van, uitstekende zeelieden zijn en die het schip in het algemeen goed bestuurden. Ik zeg dit omdat ik betreur, dat ik in het onderhavige geval tot het besluit moet komen, dat zij zich vergisten. Ik oordeel de PRINS FREDERIK alleen te laken.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 16 juni. Het Nederlandse barkschip THORBECKE III, hier met schade binnen, heeft de reparatie volbracht en is begonnen de geloste lading weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 23 juli. Volgens bij Salvage Association ontvangen telegram van Lloyd’s agent te Wilmington (North Carolina) is het schip PAULINE, kapt. Eilts, totaal verloren. Het wrak en ook de lading zal worden verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 22 juli. De lading van het hier lek binnengelopen schip (opm: kof) ZEEMEEUW, kapt. Westenborg, moet geheel worden gelost, ten einde die in publieke veiling te kunnen verkopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemunde (opm: Swinousjcie), 19 juli. Het schoenerschip ALEXIA, kapt. Koevoedt (opm: buitenlands schip), werd des nachts ten 1 uur bij Rønne door de bliksem getroffen zonder daardoor belangrijke schade geleden te hebben. Vier man der equipage werden op dek geworpen en waren geheel bedwelmd. Ongeveer vijf minuten lang waren zij van hun gezicht (opm: gezichtsvermogen) beroofd.


Datum: 27 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden werd alhier van de scheepstimmerwerf van de heer A. Pannevis met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnclipperschip, genaamd MIDDEN-RIJN, groot plus minus 120 last en gebouwd voor rekening van de heer G. Ostermann te Millingen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 26 juli. Heden is aan de werf van H. Boot en Zonen met goed gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak DIVIDEND, groot 150 last, voor rekening van de heer W.H. van Meegen te Ellecom ( Gelderland) en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor eenzelfde schip voor de heer L.A. Rijkers te Sleeuwijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Utrecht, 26 juli. Sinds enige tijd worden onderhandelingen gevoerd tussen de firma A.F. Smulders alhier en de Koninklijke Fabriek Van der Made te Amsterdam, wegens aankoop van deze fabriek. Naar men zegt, hebben deze onderhandelingen veel kans van slagen en zal dus de firma Smulders onze stad vermoedelijk binnen betrekkelijk korte tijd verlaten.


Datum: 28 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 27 juli. Heden arriveerde alhier het stoomschip ARUNDO van Seriphos. (opm: terug van eerste reis)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Amsterdam, 25 juli. Omtrent de uitspraak van het Admiraliteitshof te Londen in zake de aanvaring van de stoomschepen PRINS FREDERIK en MARPESSA zegt de berichtgever van de Amsterdamsche Courant, dat die uitspraak niet te verwonderen is, dewijl van de 10 maal dat dergelijke processen daar gevoerd worden, de Engelsen 9 maal gelijk krijgen. Zij die het proces volgden, waren zeer verwonderd over deze uitspraak en niet in het minst de reders en de kapitein van de MARPESSA zelf. En dat ligt voor de hand als men weet, dat de reders van de MARPESSA voor zaterdag j.l. aan de Maatschappij Nederland een voorstel deden, om, ten einde grote proceskosten te voorkomen, de helft van de gestelde eis, vergoeding van schip en lading te betalen, waarop door die maatschappij, overtuigd van haar goed recht, niet werd ingegaan. Naar men nader verneemt zal de zaak aan een onderzoek van de Raad van Tucht op de Koopvaardijschepen worden onderworpen en zal de Maatschappij Nederland in hoger beroep tegen dit vonnis komen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 28 juli. Sedert vrijdag jl. ligt te Tandjong Priok het eerste der voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij nieuwgebouwde schepen, de CAMPHUIJS, waarmede de hoofdagent dier maatschappij, de heer Op ten Noort, een reis door de archipel zal maken ter regeling en bespreking van de belangen der paketvaart, die de 1e januari 1891 begint.


Datum: 29 juli 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris B. IJpma Kz. te Holwerd zal op dinsdag 5 augustus 1890, ’s morgens precies 9 uur, te Hollum op Ameland, publiek verkopenà contant een aanzienlijke partij geschaafd en geploegd hout van verschillende afmetingen, benevens delen, battings en bossen lat, geborgen uit het op Ameland gestrande schoenerschip VOORUIT, gevoerd geweest door J.S. van Heukelom te Holwierda. Breder omschreven bij catalogussen, verkrijgbaar tegen betaling van 25 cent na 31 juli, ten kantore van den notaris, bij den heer D. Fontein Hz. te Harlingen en bij den heer burgemeester te Ameland. Het postschip vertrekt maandag 4 augustus, ’s morgens 10 uur van Holwerd. (opm: gestrand 060690)


Datum: 30 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 28 juli. Heden werd een aanvang gemaakt in het Hof van Appel inzake de aanvaring van het (opm: Nederlandse) stoomschip BRINIO met het stoomschip CORAL QUEEN, waarin voor het Hof van de Admiraliteit de schuld van de aanvaring aan de BRINIO werd gegeven en waarvan de reders in appel zijn gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Elseneur (opm: Helsingør), 26 juli. De gehele lading granen van het schip (opm: kof) ZEEMEEUW, dat na stranding op Sjaeland ( reeds vermeld) hier aangekomen was, is publiek verkocht voor circa 5000 kronen. Het schip zal hier repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juli. Het alhier liggende fregat BATAVIER is volgens particulier bericht bevracht voor een lading petroleum in kisten van New-York naar Padang. Vracht geheim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 juli. De door het Nederlandse stoomschip REMBRANDT gemaakte kosten bedragen 1021 kronen. Het gevraagde hulploon van 10,000 kronen is niet toegestaan.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juli. Het stoomschip BOTH is de 29e dezer van Amsterdam naar hier vertrokken, (opm: eerste reis)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Terstond gevraagd 1 bekwame scheepstimmerknecht, grondig zijn werk verstaande, vast werk, tegen hoog loon, liefst ongehuwd, bij H. Douma en J. Nijdam, scheepstimmerbazen te Wartena.


Datum: 31 juli 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juni. Er wordt voor het Nederlandse schip (opm: bark) THORBECKE III bodemerij gevraagd. Inschrijvingen worden te Soerabaija ingewacht tot 30 dezer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Door de firma Yarrow & Co. is voor de Nederlandse zeemacht vervaardigd een stoomsloep volgens het model ZEPHYR, waarbij naftaline als brandstof wordt gebezigd. Deze sloep is ter beproeving afgegeven aan het raderstoomschip BUYSKES te Vlissingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Veendam, 28 juli. Volgens hier ontvangen bericht, is het schip H.R. LEEMHUIS SR, kapt. De Jong, bevracht met meel van Richmond naar Rio Grande voor order.


Datum: 01 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het schroefstoomschip 1e klasse DE RUYTER, commandant kapt.t.zee J.P. Mercier, dat te Willemsoord uit Oost-Indië zal binnenvallen, zal niet buiten dienst worden gesteld, maar gedurende de herstelling van werktuigen en ketels in dienst worden gehouden. Het voornemen bestaat na de herstelling deze bodem naar Curaçao te dirigeren ter vervanging van het stationsschip JOHAN WILLEM FRISO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 26 juni. Het Nederlandse schip BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAEL, kapt. F.T. Schneider, is bevracht met een lading spoorwegleggers naar de Delagoabaai.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 29 juli. Heden heeft een onderzoek plaats gehad naar het wrak van de LUTINE, waarbij bleek, dat alle boeien zijn weggeslagen. Dat kan een groot oponthoud veroorzaken, als men later weder het zoeken van goud- en zilverstaven kan en wil aanvangen.


Datum: 02 augustus 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 31 juli. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip INSULINDE, kapt. C. Spaanderman, van Semarang te Tjilatjap gearriveerd, ter ontlossing de restante stukgoederenvracht van Rotterdam, en zal na ontlossing in ballast verzeilen naar de Molukken, ter inname ener lading van diverse producten naar Amsterdam of Rotterdam. Lump sum NLG 34.000.


Datum: 03 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Aan de Maatschappij De Maas te Rotterdam is opgedragen de aanbouw van een gouvernements-stoomschip voor de dienst in Oost-Indië, ter lengte van 40 meter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 2 augustus. Hedenmiddag te 5 uren is met uitstekend gevolg van de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te water gelaten het stoomschip 4e klasse ZEEDUIF, gebouwd voor de gouvernementsmarine in Nederlands Indië. Het kleine maar sierlijke vaartuig heeft een lengte tussen de loodlijnen van 40 meter, een grootste wijdte van 7,35 meter en een holte van de buitenspanning tot de rechte lijnbalken van 3,70 meter. Het vaartuig is voorzien van een stel verticale, direct werkende stoomwerktuigen van 400 I.P.K. Het schip is gebouwd van staal. Daaromheen is het houtwerk aangebracht, terwijl de houten kiel daarna is gekoperd. De soliditeit van het vaartuig laat diensvolgens niets te wensen over.


Datum: 04 augustus 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 augustus. Volgens van de rederij ontvangen bericht is het schip (opm: bark) TJERIMAI, kapt. W. van Duyn, zeilklaar liggende te Macassar, bevracht met een lading rijst van Bangkok naar het Kanaal voor orders.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 augustus. Volgens ontvangen bericht van de rederij is het stoomschip OBDAM te New-York aangekomen. Het is zondag j.l. op de Newfoundlandse banken in aanvaring geweest met het Franse visschersvaartuig CHRISTOPHE COLOMBE, van Cette, hetwelk zonk. Het stoomschip OBDAM heeft enige schade aan het voorschip en tuig, welke te New-York wordt gerepareerd. (opm: zie PGC 050890)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 26 juli. Door arbiters is het hulpbetoon betreffende het stoomschip REMBRANDT op 5000 kronen vastgesteld.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris F. Schaafsma te Lemmer is voornemens op donderdag den 14 augustus 1890, des voormiddags 11 uur bij voorlopige en des namiddags 2 uur bij finale toewijzing, in het logement De Wildeman te Lemmer, ten verkoop aan te bieden een overdekt tjalkschip, genaamd HOOP OP ZEGEN, groot 62 tonnen, met staand en lopend want en inventaris, zoals het thans ligt in de Zijlroede te Lemmer, bevaren geweest door schipper Sjirk van der Meulen. Aanvaarding dadelijk na de toewijzing. Allen die ter zake het schip nog vorderingen hebben ten laste van schipper van der Meulen, worden daarvan voor de verkoping kennis te geven aan den notaris voornoemd, bij wie tevens informatie te bekomen zijn.


Datum: 05 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Naar wij vernemen zal het voor de marine aan te bouwen ramschip REINIER CLAESZEN, door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, thans in liquidatie te Amsterdam, op ’s Rijks werf aldaar op stapel worden gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Volgens particulier telegrafisch bericht zou het Nederlandse schip (opm: bark) THORBECKE III, kapt. T. Koster, na volbrachte reparatie de 3e augustus van Soerabaija vertrekken naar Australië.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 2 augustus. Uit het wrak der URSULA werden gisteren 200 balen rijst opgehaald en 7 stukken kostbaar djattie-hout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 4 augustus. Volgens bericht van Java ligt het Nederlandse barkschip ARDJOENO op stukgoed aan naar Nederland en is reeds ongeveer de halve lading tot lonende vrachtcijfers aangenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 augustus. Van de equipage der Franse bark CHRISTOPHE COLOMBE, die op de New-Foundlandsche banken door het stoomschip OBDAM in de grond werd geboord, werden 22 man door de OBDAM gered en hier geland. Vier man zijn met het schip in de diepte verdwenen.

Krant:
 ZZN - Zierikzeesch Nieuwsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 2 augustus. Heden kwam alhier binnen van het etablissement Fop Smit te Kinderdijk, gesleept door 2 sleepboten, het stoomschip MAETSUYCKER, aan genoemde inrichting gebouwd om van de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde de stoommachines en ketels te ontvangen en verder geheel afgetimmerd en uitgerust te worden. Dit schip is bestemd voor de vloot der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam.


Datum: 06 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 5 augustus. Hedenochtend vertrok van hier het stoomschip PRINSES ELISABETH, van de Maatschappij Zeeland, met bestemming naar Rotterdam (Fijenoord), om aldaar van nieuwe ketels te worden voorzien, welke aan de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij aldaar zijn vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stukken. Berging-Maatschappij, vissers en assuradeuren. Van oudsher was het de gewoonte dat bij voorkomende stranding van schepen op onze kusten redding, hulp of berging van het gestrande plaats had door onze vissers, die dan voor hun levensgevaarlijke werk werden beloond door de betrokken assurantie, door tussenkomst van deskundigen, die bepaalden wat de vissers als beloning toekwam. Steeds ontvingen de vissers zelf het hun toegekende hulp- of bergloon te Rotterdam ten kantore van de heer Lambert, waarna het eerlijk onder elkander werd verdeeld. Dikwijls werd een aardige duit verdiend, maar daarom niet alleen de vissers, maar ook de eigenaars van het schip gebaat, daar in de meeste gevallen weinig van het gestrande verloren ging. Wellicht naijverig op de menigmaal ruime verdiensten van de vissers, besloot men te Rotterdam tot de oprichting van de Berging-Maatschappij, die zich ten doel stelde te verrichten wat voorheen en thans nog wel door de vissers geschiedde. Het nodige kapitaal was spoedig bij elkaar, maar daarvoor werd niet aangeschaft, wat bij stranding van schepen uiterst noodzakelijk is, namelijk de nodige blazers, om de lading uit het gestrande schip naar veilige havens te brengen. Neen, dezelfde vissers van vroeger konden onder schone beloften in dienst van de B.M, die altijd vóór de vissers òf met de kapiteins van de gestrande schepen òf met de belanghebbende kantoren verbintenissen wist te sluiten, met hun blazers de gestrande schepen lichten en afbrengen; doch de B.M. ontving altijd de hulp- en berglonen en de vissers werd slechts een schijntje uitbetaald van hetgeen zij weleer voor hetzelfde werk ontvingen. De B.M. daarentegen kon haar aandeelhouders hoge winsten uitkeren, zoals in het afgelopen jaar een dividend van 12 procent. Vanwaar nu die grote winsten? Hebben de vissers ongelijk, als ze vragen of die uitkeringen soms ook deel uitmaken van hetgeen zij verdienen ? Drie of viermalen reeds hebben de vissers in dienst van de B.M. gevaren en telkens zijn zij teleurgesteld als de betaling plaats had. Van de PROVENÇAL, die in het voorjaar van 1889 strandde en waarvan het grootste deel van de lading met levensgevaar gered werd, is aan de gezamenlijke vissers uitbetaald de som van NLG 26.000, dit is naar wij uit goede bron vernemen, slechts de helft van hetgeen door arbiters aan de bergers was toegekend en nu van de YOXFORD is de bergers toegekend NLG 86.500, welke som echter tot heden toe nog niet is uitbetaald, ofschoon de vissers begerig naar de rechtmatige betaling uitzien. Van andere schepen, die door de B.M. waren aangenomen was de betaling aan de vissers even slecht, vandaar ontevredenheid onder dat volkje, hetwelk voortaan weigeren zal in dienst van de B.M. aan gestrande schepen te werken. Nu reeds bij het Engelse schip ROCKHURST, dat op het Goereese strand in de vorige maand schipbreuk leed en ook door de B.M. was aangenomen, weigerden de vissers hun diensten en eerst toen de B.M. zich had verbonden 75 procent uit te keren van hetgeen door arbiters als hulploon zal toegekend worden, besloot een zeer gering aantal blazerschippers het werk te aanvaarden. Dit nu had ten gevolge dat het gestrande schip niet met de vereiste spoed is gelost en en afgebracht, en daarom zullen ook later bij stranding, als de B.M. weer de berging van schip en lading op zich genomen heeft, de betrokken assurantie-maatschappijen de schade ondervinden, als er niet met de nodige spoed gewerkt wordt. De zee zal dan zekerlijk verslinden, wat nog tijdig gered had kunnen worden. Nu bij de stranding van de ROCKHURST op een zeer gevaarlijke plaats, waar het vlotkomen alleen is te danken aan de lossing van de lading en het vrij gunstige weer, zien wij reeds wat ons later te wachten staat als de vissers weigeren om voor de B.M. te werken. Het gestrande schip zal verloren gaan en de betrokken maatschappij zal de schade lijden; want als de vissers zich niet met het gestrande schip zullen bemoeien, heeft de B.M. geen materieel om schip en lading te bergen. En behalve dit alles werken de vissers zonder B.M. goedkoper en vlugger, hetwelk nu is gebleken met de ROCKHURST, die de vissers voor 3/4 van de prijs losten welke de B.M. zal bedingen. Gingen dus de assuradeuren rechtstreeks een overeenkomst aan met de vissers, of liever was berging bij eventuele stranding voor iedere visser opengesteld, de assurantie zou er door gebaat worden, aan de gestrande schepen zou spoediger hulp worden verleend, daardoor minder gevaar lijden wrak te worden en dus zou deze handelswijze voordeliger werken voor eigenaar van schip en lading. De B.M. toch is niets anders dan de tussenpersoon, die op zichzelf bij stranding niets kan verrichten zonder de vissers op wie voortaan niet meer kan gerekend worden. Daarom zal in het vervolg èn voor de vissers èn voor de betrokken assurantie wenselijk zijn, dat bij stranding van de B.M. niet uitsluitend de berging van het gestrande worde opgedragen, doch dat het verlenen van hulp en berging van het gestrande opengesteld zij voor ieder, evenals zulks vóór de oprichting van de B.M. het geval was ! Onder dankbetuiging met de meeste hoogachting, mijnheer de redacteur,
Uw dienaar, X. Goedereede, 4 augustus 1890.
(opm: B.M. is een door de NRC gebruikte afkorting van Bergings Maatschappij)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 juli. Vrachten. Sedert het vorige bericht valt weinig over de markt te vermelden. Door de gedrukte suikerprijzen in Europa en door de regens hier, die de suikerfabrieken beletten te malen, is de markt zeer flauw gestemd en slechts enige in Europa bevrachte schepen zijn begonnen suikker van de nieuwe oogst te laden. Naar Nederland zou een schip van middelmatige grootte emplooi kunnen vinden van de Noordkust van Celebes om hout en lichtgoed te laden. Van Java bestaat echter geen vraag en hadden geen bevrachtingen plaats. Naar Kanaal voor order werd niets afgedaan. Naar Amerika zijn twee schepen voor hun aankomst hier, in Europa afgesloten, om voor San Francisco te laden, doch bestaat thans geen vraag meer. Naar New York is er behoefte aan een schip van circa 500 ton register om te Batavia en Padang koffie en lichtgoed te laden. Naar Australië vond geen afdoening plaats. Naar Delagoabaai is een schip voor dwarsleggers bevracht. Voor afscheep oktober/ november eerstkomende worden een of twee schepen gezocht naar diezelfde richting. Naar Port Said voor order laden een paar stoomschepen suiker van de nieuwe oogst. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip UTRECHT NLG 65 koffie, NLG 95 huiden, naar Nederland via Marseille; stoomschip CONRAD idem naar Nederland via Genua.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 4 augustus. Er wordt ernstig aan gedacht om de werkzaamheden op de BENBRACK te staken en het schip voor verdere afbraak te verkopen. De kosten lopen te hoog in vergelijking van de opbrengst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 5 juli. De inschrijving voor de reparatiekosten van het Nederlandse schip (opm: bark) LOTOS had de 1e juli plaats. Een aanbieding had plaats, doch heeft de gezagvoerder geen beslissing genomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 4 augustus. Uit het wrak van de gestrande Engelse stoomboot NEWNHAM werden heden weder 25 balen katoen geborgen en alhier aangebracht.


Datum: 07 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 4 juli. Het Nederlandse schip (sch.brik) MARGARETHA, kapt. Pathuis, is bevracht met producten van Porto Alegro naar het Kanaal tot GBP 280 in full.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 5 augustus. De positie van het wrak van het Engelse stoomschip NEWNHAM is sedert de laatste dagen zo ongunstig geworden, dat van de daarin nog aanwezige lading katoen vermoedelijk weinig meer zal kunnen worden geborgen. Met moeite werden heden nog 33 balen gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Schiedam, 6 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is de Nederlandse schoener QUINTUS, kapt. P. Boeijing, heden van hier te Kramfors gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Hellevoetsluis, 5 augustus. De lading van het gestrande fregatschip ROCKHURST, 35.000 Amerikaanse grenen planken, wordt thans te Hellevoetsluis in Rijnschepen geladen en naar Duisburg verzonden, alwaar ze alsnog door de geadresseerde, de heer Maasen, zal worden geaccepteerd, althans wat het niet beschadigde gedeelte betreft.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een wel onderhouden aardappelsnik met volledige inventaris. Te bevragen bij J. Reitsma, Speelmansstraat, Leeuwarden.


Datum: 08 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Stormpolder, 7 augustus. Een ijzeren Rijnschip, genaamd VON CAPRIVI, groot ongeveer 400 lasten en gebouwd voor rekening van de heren Hennebrüch en Stein te Mülheim aan de Ruhr, werd heden alhier van de werf Nijverheid van de heren C. van der Giessen en Zonen, met goed gevolg te water gelaten en daarna de kiel gelegd voor één van de vier aldaar te bouwen stalen Rijnschepen, welke een draagvermogen van ongeveer 680 lasten zullen hebben en gebouwd worden voor rekening van de Hollandsch-Duitsche Transport Maatschappij, directeur G.L.W. Peters alhier (opm: TRANSPORT No. 2).
Te zelfder tijd werd op de werf van de heren Gebroeders Pot te Bolnes, de kiel gelegd voor één van de twee dergelijke schepen, eveneens te bouwen voor rekening van voornoemde maatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 7 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram van kapt. Weltevrede, voerende de sleepboot WODAN, was hij gisteren namiddag met drie modderbakken op sleeptouw te Kopenhagen aangekomen. Een bak was gedurende de overtocht viermaal gezonken geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Texel, 6 augustus. De eigenaar van het stoomschip BENBRACK presenteert het schip, zoals het op het strand zit, te koop. Wordt het niet verkocht, dan zal de eigenaar nog hoogstens een maand lang het slopen laten voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 7 augustus. De Nederlandse driemastschoener ALEGONDA JACOBA, kapt. H.H. Ebes, is heden bij het binnenkomen door het breken van een sleeptros in aanvaring geweest met de Deense schoener ATHENE, ten gevolge waarvan laatstgenoemde de kluiverboom heeft gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 6 augustus. De Nederlandse bark MONTROSE, kapt. Eefting, is bevracht van Middelburg naar Dantzig met dakpannen à 10 mark per duizend.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop bij Thomas Terpstra te Wijtgaard een wel onderhouden schip, 17 ton, met inventaris.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een veerschip met zeil en treil bij E.H. van der Zee, Joure.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 7 augustus. Heden is, gesleept door het stoomschip ZEELAND, van Amsterdam alhier aangekomen, Zr.Ms. torpedoboot 2e klasse No. XXII, (klein model), om aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde de stoommachine in te nemen. Genoemde torpedoboot is op de Marinewerf te Amsterdam gebouwd en heeft de stoomketel, die mede op de Koninklijke Maatschappij De Schelde is vervaardigd, gedurende de bouw ingenomen.
Voor 8 dagen kwam de torpedoboot No. XXI voor het zelfde doel naar hier.


Datum: 09 augustus 1890


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 7 augustus. Uit de ELDORADO, een schoener met zilver en kopererts geladen, die voor 31 jaren in de Buitengronden alhier is gezonken, heeft men gisteren ruim 3 last erts opgehaald door de zuigpompen van de (opm: stoomschelpenzuigers) FRIESLAND en van de TIJD. Als het weder gunstig blijft, gelooft men het wrak, dat op 25 voet zit, spoedig ledig te hebben.


Datum: 10 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 augustus. Op de scheepstimmerwerf van de heren Rijkee & Co. alhier is de kiel gelegd voor een stalen barkschip, groot ongeveer 2200 ton en bestemd voor de grote vaart (opm: BURGEMEESTER JONKHEER COENEN).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 augustus. In zake het Nederlands schip (opm: bark) DELI is uit East London van de kapitein het volgende telegram ontvangen:
Rapportbegroting reparatie door deskundigen opgemaakt, benoemd door de consul te Kaapstad luidt als volgt: Voorlopige reparatie, kielen, ontkoperen, kalfaten, zeilen boten, touwwerk, sleeploon GBP 2735. Reparatie Kaapstad, dokken, ontdokken, dokhuur, tachtig dagen, verbouten, vernagelen, koperen, overige reparatie, drie maanden volksgage, kostgeld GBP 5337.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 8 augustus. Volgens bij de reder ontvangen bericht vertrok het barkschip KRIMPEN A/D LEK, kapt. L. Kruijt, de 8e augustus met hout beladen van Gefle naar Sydney.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, (Stormpolder) 9 augustus. Heden werd van de werf van de heren C. van der Giessen en Zonen met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip MARIA MAGDALENA, groot ongeveer 360 lasten, gebouwd voor rekening van de heer G. Wippel te Lobith, en werd daarna de kiel gelegd voor een dergelijk schip, groot 400 last, te bouwen voor rekening van de heer Friedrich Buchloh te Mülheim a/d Ruhr (opm: ANNA ELISE).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men schrijft van Terschelling d.d. 7 augustus aan het Handelsblad. In 1859 strandde in de Buitengronden van Terschelling de Duitse schoener EL DORADO, met een lading zilver- en kopererts van Caldero in Chili naar Hamburg. De lading was verzekerd voor ongeveer vier tonnen gouds. Nadat het gezonken was en men met de toenmalig onvolkomen duikertoestellen en de grote toevoer van zand niets van belang kon bergen, lieten de kopers van het wrak niets meer van zich horen. Voor enige maanden werden deze omstandigheden opnieuw besproken, hetwelk ten gevolge had, dat er concessie voor berging werd aangevraagd en men begon met het gezonken wrak op te zoeken, dat betrekkelijk spoedig gevonden werd. Volgens de mededelingen van vroeger was het schip beladen met 400 last kopererts en 20 last of meer zilvererts, dit laatste in zakken. Door de stoomschelpenzuigers de FRIESLAND en de TIJD werd nu op 6 vaam een geul in het zand om het wrak gezogen, opdat daarin het zand kon afstromen, dat het erts bedekte. De toevoer van zand is echter daartoe te sterk. Het duikersonderzoek, dat gisteren plaats had, moest nu aan het licht brengen, of de zakken nog te behandelen, dan of ze weggerot waren. Dit laatste bleek het geval te zijn. Het onderzoek bracht verder aan het licht, dat het wrak op vijf vaam ligt, nog in zijn geheel zit, met dekbalken er in en tal van stutten, boven het zand uitstekende. Daarop werd een proef genomen met het opzuigen, waarbij in korte tijd 3 last en 600 kg. erts werd opgehaald en aan wal gebracht. De toeloop van zand belet vooralsnog dat de duiker beneden werkt, doch is voor de zuigers geen beletsel om het op te halen; bij gunstig weer meent men het wrak binnen enige dagen geheel gelost te hebben. Het erts is zeer rijk aan metaal; het koper- en zilvererts is door elkaar gemengd. Sommige stukken zien er vrij donker en aangezet uit, doch andere en wel verreweg de meeste schitteren, vooral als ze pas worden opgehaald. Of alles echter wel zo glad van stapel zal lopen, is nog te bezien, omdat het wrak op een zeer ongunstige plaats is gezonken; als men de rijke inhoud eerst heeft, kan men zeggen, dat er door de schelpenzuigers een buitengewoon gevaarlijk werk is verricht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montevideo, 1 juli. Het Nederlandse schip (opm: brik) JOHANNA, kapt. J.H. de Groot, is bevracht van Paysandu naar het Kanaal.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Vlissingen, 9 augustus. Aan het thans verschenen verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wegens de toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te Vlissingen, over het jaar 1889, ontlenen wij het volgende:
Een terugblik op het jaar dat achter ons ligt, levert voor Vlissingen over het algemeen stof tot dankbare tevredenheid. Over het geheel was het jaar 1889 gekenmerkt door een verblijdende mate van bedrijvigheid op ieder gebied. Moge al handel en scheepvaart binnen deze gemeente op verre na nog niet op zodanige hoogte staan als de eigenaardige plaatselijke voordelen zouden kunnen doen verwachten, en er van nieuwe ondernemingen althans in de loop van dit jaar, geen spraak zijn geweest, nog thans ging de algemene toestand van het bestaande vooruit. De sterk toegenomen uitbreiding van de bevolking en de bedrijvigheid, die over het algemeen, en niet het minst aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde zich openbaarde, veroorzaakten een grotere mate van vertier, die hoofdzakelijk de kleinhandel en de neringdoenden ten goede kwam. Ook de scheepvaartbeweging verkreeg enige meerdere betekenis; terwijl de toenemende behoefte aan woningen het aanbouwen van nieuwe huizen zeer bevorderde. Door een en ander werd aan vele handen geregeld werk verschaft en ontstond er, in vergelijking met menige andere plaats, een tamelijke mate van welvaart.
In de staat van het fabriekwezen ontstond in 1889 geen verandering. De hier bestaande fabrieken zijn, die van de Koninklijke Maatschappij De Schelde daargelaten, niet van beduidend aanvang. Over het algemeen echter was de toestand van het bestaande vrij gunstig, en kon met goed gevolg aan de concurrentie van elders het hoofd worden geboden.
Wat de hierboven bedoelde scheepsbouw- en werktuigenfabriek De Schelde betreft, deze had ruimschoots werk en bevorderde door uitbreiding van haar personeel, in aanzienlijke mate de bedrijvigheid in deze gemeente.
Aan het verslag van de directie wordt het volgende ontleend:
Van de grote bedrijvigheid op het gebied van scheepsbouw, zowel buiten- of binnenlands, had de Maatschappij haar deel, zo zelfs de verschillende aanvragen moesten worden afgewezen. Het aantal werklieden van ongeveer 600 bij de aanvang van het jaar, klom allengs tot 900 man, en zou zeker belangrijk hoger zijn geweest, ware het niet, dat, wegens de bedrijvigheid op alle werven hier te lande, er schaarste heerst aan bekwame vakmannen.
Van de gecontracteerde werken werd slechts een klein deel geheel voltooid, omdat de levering daarvan eerst in 1890 moet plaats vinden.
Met succes werden voltooid en afgeleverd, (het laatste gedeeltelijk in het begin van 1890).
- De stoomwerktuigen van triple-compound systeem 900 ipk voor de op 's Rijks Werf te Amsterdam gebouwde torpedoboot FOKA.
- Het stoomschip MERAPI van de Rotterdamsche Lloyd met quadruple-compound systeem van 1600 ipk.
- Het stoomschip RAAF voor de Gouvernements-Marine in Indië, met triple-compound stoomwerktuigen van 500 ipk.
- De compound-stoommachine voor het stoomschip CENISIO, later herdoopt in ANDALUSIA.
De niet afgeleverde of gedeeltelijk onderhanden werken bestonden uit:
- Vier stoomschepen voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, waarvan de hull (opm: het hol) voor één schip ter vervaardiging aan de firma L. Smit & Zoon te Kinderdijk is opgedragen.
- Een triple-compound stoomwerktuig voor het stoomschip DOELWIJK van 500 ipk gebouwd bij de heren Bonn & Mees te Katendrecht.
- Twee stel werktuigen van 750 ipk ten dienste van de bij 's Rijks Werf in aanbouw zijnde torpedoboten LAMONGAN en MAKJAN; alsmede twee stel triple-compound stoomwerktuigen van 440 ipk voor 2 aldaar te bouwen torpedoboten 2e klas No. XXI en XXII
- En twee stoomschepen met quadruple-compound werktuigen, type MERAPI, ARDJOENO en SALAK, voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam.
Als gevolg van de steeds verminderde scheepvaartbeweging, werden slechts in het geheel door 15 stoom- en zeilschepen van het droogdok gebruik gemaakt. Aan de arbeidslonen werd in 1889 uitbetaald een bedrag van NLG 428.879,83 of NLG 138.248,43 meer dan het jaar te voren.


Datum: 12 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. De Maatschappij Nederland zal van de uitspraak der Engelse rechters inzake het geding over de aanvaring der schepen MARPESSA en PRINS FREDERIK in hoger beroep gaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Southend, 9 augustus. Het Noorse barkschip ADMIRAAL TROMP, in ballast, werd door het stoomschip CHING WO aangevaren, waardoor het een mijl bezuiden Shoebury-boei gezonken is. De gezagvoerder en de equipage zijn hier geland. (opm: dit is de vroegere Nederlandse houten bark ADMIRAAL TROMP, gebouwd in 1837, reeds in 1863 naar Noorwegen verkocht)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Het stoomschip JASON, van hier naar de Middellandse Zee, is gisteren bij de Petroleumhaven aan de grond geraakt, doch na enige uren te hebben vastgezeten met assistentie van een sleepboot weer vlot gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 10 augustus. Op de wrakken van de ROHILLA, liggende in de Zuider-Haaksgronden, hebben in de afgelopen week weer peilingen plaats gehad met laagwater. De ondiepste plek werd gepeild op 30 dm. beneden het zeevlak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 8 augustus. Uit het wrak van de Duitse bark URSULA werden gisteren weer 80 balen rijst en enige partijen bindrotting geborgen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de 28e augustus a.s. zal te Palembang, op vendutie worden aangeboden het gunstig bekende stoombootje CUSTOS II, gemeten bruto 102,47 m3, netto 58,29 m³, kolenverbruik 2 ton per etmaal of hout 6000 à 7000 stuks, snelheid der vaart tussen de 8 en 9 mijl, plaatdikte 1/8 Eng. duim staalplaat. De CUSTOS II werd in 1882 in de vaart gebracht en in 1886 zwaar gerepareerd. Inmiddels uit de hand te koop.
J.F. van Leeuwen & Co.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Zeilboot te koop. Een pas gemaakte, nieuwe zeilboot, lang 4,75 en wijd 2,20 meter, met flink tuig, alles best gemaakt, voor billijken prijs, bij L.O. Lantinga, scheepstimmerbaas te IJlst.


Datum: 13 augustus 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 11 augustus. Volgens bericht uit Queenstown omtrent de aanvaring van het Nederlandse stoomschip OBDAM, met de Franse bark CHRISTOPHE COLOMBE, waardoor laatsgenoemde gezonken is, verneemt men nog dat het stoomschip OBDAM zeer zacht aan stoomde in de dikke mist. De misthoorn blies geregeld om de anderhalve minuut, er was een uitkijk boven en een op de bak. De kapitein met de tweede, derde en vierde stuurman, benevens de roerganger waren op de brug. Ten 1 ure 10 namiddag, bij de Zuidelijke banken, rapporteerde de uitkijk een schip aan stuurboord vooruit. Dadelijk werd het roer bakboord gelegd en werkte de machine vol spoed achteruit. Het schip draaide snel naar stuurboord doch niet snel genoeg om de aanvaring te vermijden en werd de bark tussen de grote en bezaansmast aan boord gelopen. De schok op de OBDAM was zo licht, dat die door de passagiers niet vernomen werd, doch de bark werd doormidden gebroken. De meesten der bemanning van de bark klommen over op de OBDAM. Toen echter de bemanning nageteld werd, bleek het dat men 4 man miste. De OBDAM kruiste nog twee uren lang daar op de plaats rond, doch de kapitein van de OBDAM was overtuigd dat er niemand meer te vinden was. De equipage van de CHRISTOPHE COLOMBE, uit 26 man bestaande, behoorden alle te Cette te huis en zijn aan de zorg van de Franse consul opgedragen.

Krant:
  JB - Javabode

Het nieuwe stoomschip REIJNST is de 12e augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken.


Datum: 14 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het schroefstoomschip SOMMELSDIJK, commandant de kapt.luit.t.zee G.H. van Steijn, bestemd om het schroefstoomschip BONAIRE, commandant de kapt.luit.t.zee H. Schotborgh, te Suriname te vervangen, zal aldaar gestationeerd blijven tot in het najaar 1892, in verband waarmede de diensttijd der bemanning zal moeten strekken tot het laatst van 1892.


Datum: 15 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Dordrecht, 14 augustus. Heden is van de werf van de heer P. Hoebee alhier met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip ANNA MARIA, groot 425 last, gebouwd voor rekening van de heer F. Specht IV te Rhein Dürkheim bij Osthofen.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor het Rijnschip MARIA THERESIA, groot plm. 325 last, voor rekening van de heer J.B. Lins te Herwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 13 augustus. De werkzaamheden op het stoomschip BENBRACK zijn gestaakt. De mast, die nog in het wrak staat, zal door dynamiet worden verwijderd. Tot heden is geen koper gevonden om het gedeeltelijk gesloopte wrak van de Engelse eigenaar over te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 augustus. Door de bergers van het zilver- en kopererts uit her wrak van de EL DORADO is een akkoord aangegaan met de eigenaars van wagens tot het afwegen en in de pakhuizen bergen van de lading, tegen NLG 1,15 per last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dover, 13 augustus. Het stoomschip REIJNST van Amsterdam naar Batavia is ter rede geankerd met defecte voedingspijp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 12 augustus. Uit het wrak van de URSULA zijn heden weder 70 balen rijst opgehaald.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 15 augustus. Het wrak van de spoorboot FRIESLAND, die in december 1888 ten gevolge van ene aanvaring met de HOLLAND tussen Enkhuizen en Stavoren is gezonken, is thans geheel opgeruimd.


Datum: 16 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 16 augustus. Morgen vertrekt een deel van het werkvolk van de BENBRACK weer naar Engeland. Het plan schijnt te bestaan het slopen eerlang te staken en het volgend jaar voort te zetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 augustus. Het stoomschip JACOFF PROSOROFF is gisteren van Kiel na volbrachte reparatie naar Cronstadt vertrokken, en neemt daar een lading hout voor Amsterdam in. (opm: zie NRC 130590. Dit schip zou dus van een Nederlandse rederij zijn, doch onder Duitse vlag varen. Daarom bericht opgenomen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen, is het stoomschip REIJNST, van Amsterdam naar Batavia, 15 augustus van Dover vertrokken na volbrachte reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 augustus. De kof ZEEMEEUW, kapt. Westenborg, is na volbrachte reparatie van hier de haven uit gegaan.


Datum: 17 augustus 1890


Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 augustus. Aan de firma Huijgens & van Gelder te Amsterdam is de bouw opgedragen van een stalen schroefstoomschip ten behoeve der Indische militaire marine. De werktuigen en ketels voor dit schip zullen worden vervaardigd aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier.


Datum: 19 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 augustus. Volgens ontvangen telegram uit Londen is het stoomschip REIJNST, van Amsterdam naar Batavia, met enige lichte machineschade te Southampton binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 18 augustus. De toestand van het stoomschip BENBRACK is nu zodanig, dat het volk ’s nachts geen verblijf meer op het wrak durft houden. De helft der werklieden is naar Engeland vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 16 augustus. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het Nederlandse schip (opm: bark) JAN MELCHERS, kapt. A. Hemmes, de 15e dezer van Delaware Breakwater te Pensacola aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 juli. Vrachten. De laatste 14 dagen kenmerkten zich door een voortdurende lusteloosheid. Naar Nederland werd een schip aangelegd, doch is er weinig zwaar goed verkrijgbaar en moest een partij daarvan tot lage vracht worden aangenomen. Tengevolge van de kleine koffie-oogst verwacht men slechts weinig afdoeningen dit jaar naar die richting; de nieuwe koffie-aanvoeren worden tot nog toe per stoomschip verscheept. Naar Kanaal voor orders is een schip, voor zijn aankomst hier, in Europa afgesloten om suiker te laden. Naar Amerika zoekt men nog een scheepje om te Batavia en Padang koffie naar New York te laden. Naar Australië had geen afdoening plaats. Naar Port-Said v.o. laadt een stoomschip suiker. De laatste bevrachtingen zijn Nederlandse schepen: stoomschip BROMO NLG 85 koffie, NLG 95 huiden, NLG 50 rijst, naar Holland via Marseille; stoomschip PRINSES MARIE idem naar Holland via Genua; ARDJOENO NLG 55 huiden, NLG 40 koffie, NLG 95 kapok, NLG 50 cassia, naar Holland.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: LOTOS, INSULINDE, TJERIMAI (te Macassar).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Krimpen a/d Lek, 15 augustus. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het barkschip ANNA ALEIDA, kapt. R. Bleeker, van Newcastle (N.-Z.-W.[Nieuw Zuid Wales]) naar Java. Zoals vroeger vermeld arriveerde voornoemd schip de 9e juli te Sydney, ontloste daar een volle lading stukgoederen, verzeilde naar Newcastle (N.-Z.-W.), nam aldaar een volle lading steenkolen in en vertrok de 15e augustus door Flores-straat naar Java.


Datum: 20 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Het schroefstoomschip SOMMELSDIJK, commandant de kapiteinluitenant ter zee G.H. van Steyn, zal, naar wij vernemen, de Congo-staat en Liberia bezoeken op de reis naar Suriname, ter aflossing van het schroefstoomschip BONAIRE.
Aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, is de bouw opgedragen van een stalen schroefstoomschip type CERAM, ten behoeve van de Indische militaire marine.
De stoommachines en ketels zullen mede aan dezelfde fabriek vervaardigd worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Niieuwediep, 18 augustus. De werkzaamheden op het wrak van het stoomschip NEWNHAM zijn heden hervat. Met behulp van een stoomzandblazer heeft men beproefd het zand van het schip te verwijderen, aanvankelijk echter zonder resultaat, zodat geen katoen kon worden geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 18 augustus. De werkzaamheden op de BENBRACK zijn gestaakt, maar zullen in 1891 hervat worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. A. Voet, deurwaarder en kandidaat notaris te Leeuwarden, zal op vrijdag den 22 augustus 1890, des avonds 8 uur ten huize van den heer H.L. de Jong in het Café Bell-Vue te Leeuwarden, publiek verkopen een overdekte stoomboot (sleepboot) genaamd BRILJANT, inhoudende 12 tonnen. Dagelijks te bezichtigen voor genoemd café.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 19 augustus. Gisteren ochtend te 7 uren is het tweede schroefstoomschip type A, REAEL genaamd, gevoerd door kapt. A. de Bruijn, gebouwd op de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier, buitenlangs naar Nieuwediep vertrokken, om, na aldaar op de gemeten mijl te hebben proef gevaren, door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te worden overgenomen. Er wordt thans met alle kracht aan de beide laatste boten van dit type op bovengenoemde fabriek gewerkt, opdat die nog voor 1 november kunnen worden afgeleverd.
Nader vernemen wij, dat gisteren avond te 8 uur de REAEL na een prachtige zeereis in de beste orde te Nieuwediep op de rede is aangekomen en alzo de eerste reis met succes heeft gemaakt.


Datum: 21 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 19 augustus. Het tweede schroefstoomschip type A, genaamd REAEL, gevoerd door kapt. A. de Bruijn en gebouwd aan de fabriek der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, deed heden een welgeslaagde proeftocht, langs de gemeten mijl 11,54, en is hier binnengelopen om door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam te worden overgenomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 19 augustus. Het kofschip NIJSSIENA, kapt. J.K. Veldman, te Termunterzijl tehuis behorende, in ballast van hier naar Gothenburg bestemd, is gisteren verongelukt. Het volk is gered en te Lysekil geland.


Datum: 22 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 21 augustus. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is de Noorse schoener IRIS, van Burntisland naar Frederikstad, in aanvaring geweest met de Nederlandse schoener ALBATROS, van Burntisland naar Riga bestemd. Eerstgenoemde arriveerde met schade te Granton. De ALBATROS keerde terug om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 21 augustus. De gezagvoerder van het Nederlands schip (bark) DELI, seint uit Kaapstad, dat bij de consul geen inschrijvingen voor de reparaties zijn ingekomen.
Hij is door de consul gemachtigd het schip te verkopen. Betreffende de lading wacht men orders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De schroefstoomschepen, die ten behoeve van de Indische militaire marine worden aan gebouwd bij de firma Huygens en Van Gelder te Amsterdam en de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, zullen worden bewapend met 3 kanonnen van 12 cm K.A; 1 kanon van 7.5 cm A. en 2 snelvurende kanonnen van 3.7 cm. De stoomwerktuigen zullen zijn 850 ipk. De werktuigen voor het schroefstoomschip, dat aangebouwd wordt bij de firma Huygens en Van Gelder, worden vervaardigd door de maatschappij De Schelde.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 augustus. Het schip (opm: brik) JAN EN ANTOON, kapt. J. Wekenborg Jzn, van Papenburg naar Kroonstad, is te Elseneur (opm: Helsingör) aangekomen met verlies van zeilen en meer andere schade.


Datum: 23 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Ten behoeve van de marine zal een schroefstoomvaartuig van 16.5 m. lengte worden gebouwd op de werf van de firma wed. J.L. Ceuvel te Amsterdam, om te dienen voor communicatie tussen 's Rijkswerf aldaar en de inschietplaats voor vistorpedo's in zijkanaal F van het Noordzeekanaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Papendrecht, 22 augustus. Van de werf van de heer A.A.Wn. van Reede Cz, fabrikant van stoomwerktuigen en scheepsbouwmeester alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten de schroefstoomboot MEPPEL III, gebouwd voor rekening van de Drentse stoombootmaatschappij te Meppel, en bestemd voor het vervoer van passagiers, goederen en vee tussen Meppel, Zaandam en Amsterdam. De machine, gewoon compound met condensatie, en de daarbij behorende ketel, zijn mede aan de inrichting van genoemde fabrikant vervaardigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De door Yarrow te Londen vervaardigde stoomsloep ZEPHYR, toegevoegd geweest aan het raderstoomschip BUYSKES, is op 's Rijkswerf te Hellevoetsluis in conservatie genomen. Deze stoomsloep is wegens mindere zeewaardigheid niet te gebruiken bij de opname van de zeegaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 augustus. De lading rijstafvalmeel van het Nederlandse schip HINDERIKA GEZIENA, kapt. Drost (opm: mogelijk de tjalk HENDRIKA GEZIENA, kapt. H.J. Dost), van Hamburg naar Meppel, lek alhier binnen, zal in lichters naar de destinatie worden gebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 21 augustus. Het Nederlandse schip (opm: 3m schoener) ALBATROS, kapt. L. Drijfhamer, van Burnt Island naar Riga, is uit zee naar Burnt Island teruggekeerd met schade door aanvaring.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 22 augustus. Hier is het treurig bericht ontvangen, dat ter hoogte van Schagen (Denemarken) een jongeling van 19 jaar, B. v.d. W, hier algemeen bekend en tehuis behorende, bij hevige wind over boord is geslagen en verdronken van het schip JACOBA ALLEGONDA, kapt. H. Ebes.


Datum: 24 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 22 augustus. De van hier naar Havre bestemde Franse bark DON DIEGO, kapt. Le Balle, vroeger onder Nederlandse vlag genaamd WILLEM CHRISTIAAN, ligt zeilkaar op de rede van Vlissingen geankerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 23 augustus. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram arriveerde 22 augustus te Falmouth het Nederlands schip (opm: bark) JACOBUS JOHANNES, kapt. E. Lindblad, van Kaapstad, met de lading van het schip (opm: bark) MARIE EN JULIE, en vertrok de 23e van daar naar Hamburg.


Datum: 25 augustus 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 22 augustus. Het Nederlandse ijzeren barkschip WILLEM CHRISTIAAN, groot 396 ton, gebouwd in 1887, is voor GBP 4500 uit de hand verkocht naar Havre.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Glasgow, 20 augustus. De Noorse schoener IRIS, van Burnt Eiland naar Frederikstad met kolen, kwam des nachts ten 12 uur, omstreeks 30 mijlen beoosten May met het Nederlandse driemast schoenerschip ALBATROS, kapt. L. Drijfhamer, van Burnt Eiland naar Riga met kolen bestemd, in aanvaring. De IRIS liep te Granton binnen om te repareren, hebbende kluiverboom en galjoen verloren en schade aan bakboordsboeg, kraanbalk en verschansing bekomen. De ALBATROS keerde insgelijks uit zee terug om te repareren. Een der ankers van de ALBATROS is nog aan boord van de IRIS.


Datum: 26 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Het Nederlandse schip (opm: bark) BAARN, kapt. S.R. Brouwer, is bevracht van Menado naar Amsterdam met optie om te Macassar en/of op Java de lading te complementeren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 24 augustus. Het schip (opm: bark) CONCORDIA, kapt. J.T. Teensma, van Hernösand met hout naar Zaandam, is met vijf voet water in het ruim hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Het oorlogsschip VAN SPEIJK, dat zaterdag van Atjeh is gekomen, zal naar Soerabaja gaan om te dokken en nieuwe ketels in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. De reparatiekosten van het Nederlandse schip LOTOS worden op ruim NLG 56.000 begroot.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 23 augustus. Ook de eigenaar van het stoomschip BENBRACK is met het laatste gedeelte van het werkvolk naar Engeland teruggekeerd. Het laatst afgesloopte ijzer wordt per zeetjalk CATHERINA verscheept. Ook de Nederlandse werklieden zijn bedankt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlieland, 25 augustus. Gisteren is hier zwaar lek binnengekomen het schip (opm: bark) CONCORDIA, kapt. J.T. Teensma, van Hernösand naar Zaandam. Het is heden binnendoor naar Nieuwediep vertrokken, gesleept door de sleepboot HERCULES.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 21 augustus. De Nederlandse kof NIJSSIENA, kapt. J.K. Veldman, van Delfzijl in ballast naar Gothenburg stootte op 24 mijlen ten westen van Hallolicht op een onbekend gebleven voorwerp, waardoor het zo zwaar lek werd dat het door de equipage moest worden verlaten. De uit vijf man bestaande equipage moest zich bij stormachtig weer in de open boot begeven en na 14 uren daarin doorgebracht te hebben, gelukte het om hier te landen. Bij het aan land komen sloeg de boot aan stukken. De Nederlandse consul heeft de schipbreukelingen opgenomen. (Reeds meermalen vermeld).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 24 juli. Het Nederlands schip (opm: bark) NOACH IV, kapt. D. Gomes, van Soerabaja naar Padang, heeft Batavia aangedaan, wegens ziekte van de kapt. Gomes en de reis onder bevel van de 1e stuurman vervolgd, de kapitein in het hospitaal achterlatende.


Datum: 27 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Hoogezand, 25 augustus. Dezer dagen is van de werf van de heren E.J. Smit & Zonen, scheepsbouwers alhier, te water gelaten de schroefstoomboot HENDRIKA CORNELIA, bestemd voor een nieuwe dienst tussen Rotterdam en Vlaardingen. De compound-stoommachine van 120 indicateur pk en de stoomlieren voor deze boot worden door de heer A. van der Schuijt, te Rotterdam, vervaardigd.


Datum: 28 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 27 augustus. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip KRIMPEN A/D LEK, kapt. T.C. Kruijt, van Gefle naar Sydney, heden met verlies van zeilen te Arendal (Noorwegen) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 26 augustus. Heden liep van de werf van de scheepsbouwmeester A. Ruijtenberg, alhier, met goed gevolg te water de ijzeren zeilaak JACOBA MARIA, groot 70 last, voor rekening van de heer J. W. Vermeulen te Oudenbosch. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een ijzeren statie-tjalk, groot 50 last, voor rekening van de heer Josephus Rademakers te Rozendaal.

Krant:
 HND - Het Nieuws van den Dag


Type bericht:
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart (bijvoegsel Staatscourant)

Men zal zich herinneren, dat enige tijd geleden het stoomschip OBDAM, kapt. G. Bakker, op de New-Foundlandse banken bij mist in aanvaring is geweest met een Frans vissersvaartuig, hetwelk dientengevolge zonk. Met uitzondering van vier man werd de bemanning van het vaartuig gered en door de OBDAM te New-York aangebracht.
Nadat de Franse vissers in Frankrijk waren teruggekeerd, verschenen er in verschillende Franse bladen hoogst onaangename beschuldigingen tegen kapitein Bakker. De NRC verneemt thans, dat de directie van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij deze beschuldigingen moe, aan de Nederlandse Regering heeft verzocht, in deze zaak een officieel onderzoek te doen instellen, aan welk verzoek zal worden voldaan door de zaak te brengen voor de Raad van Tucht.


Datum: 29 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Enkhuizen, 27 augustus. De laatste wrakstukken van de tussen Enkhuizen en Stavoren gezonken stoomboot FRIESLAND, bestaande uit een partij ijzer, staal en koper, hebben bij publieke verkoop opgebracht NLG 2140.


Datum: 30 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 28 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl alhier te water gelaten het Rijnschip ANNA, groot 570 lasten, gebouwd voor de heer Math. Stinnes in Mülheim a/Ruhr, en zal de kiel gelegd worden van een Rijnschip, groot ongeveer 370 last, voor rekening van de heer A.C.J. Vischer, te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Maatschappij De Maas te Rotterdam zal een schroefstoomschip worden aangebouwd voor de dienst van de Gouvernements-Marine in Nederlands-Indië. De stoomwerktuigen, welke mede aan die fabriek worden vervaardigd, zullen zijn van het triple-compound stelsel en aan het schip een vaart moeten verzekeren van 10½ mijl. Het schip zal een lengte hebben van plm. 40 meter.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 28 augustus. De Nederlandse koftjalk ANTIENA HENDERIKA, kapt. Veen, van Neuss naar Odense en de koftjalk LAMBERTUS HERMANUS (opm.ex-GRIETJE) kapt. Kort, van Amsterdam naar Flensburg zijn wegens stormweer de Wezer binnengelopen en hier op de rede ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 29 augustus. Volgens opgave van Bureau Veritas zijn in de maand juli 1890 verongelukt 40 zeilschepen, waaronder 3 vermisten, als; van Duitsland 1, Amerika 6, Engeland 11, Oostenrijk 1, Brazilië 1, Denemarken 2, Frankrijk 4, Nederland 2, Noorwegen 5, Portugal 1, Rusland 2, Zweden 2 en Italië 2.
Door stranding verongelukten 20, door aanvaring 7, gezonken zijn er 5, 1 werd verlaten, 4 afgekeurd en 3 vermist.
In dezelfde maand verongelukten 15 stoomschepen, als; van Duitsland 2, Amerika 2, Engeland 9, Frankrijk 1 en Noorwegen 1.
Door stranding verongelukten 8, door aanvaring 4 en 4 zijn verbrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 28 augustus. Uit het duikeronderzoek naar de toestand van het alhier binnengesleepte Nederlands schip (opm: bark) CONCORDIA, van Hernösand naar Zaandam bestemd, is gebleken dat zich aan bakboordzijde bij de fokkerust een dwarsnaad
bevond, waardoor het water kon binnendringen, terwijl de loze kiel stuk en het koper belangrijk beschadigd is. Nadat het lek was gebreeuwd maakte het schip geen water meer. Het is nog niet bekend of het de lading hier moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlissingen, 29 augustus. Heden vertrok van hier naar zee, met bestemming naar Glasgow, het Oostenrijkse stoomschip B. KEMENY, kapt. Zambelli, toebehorende aan de Hongaarse Zeevaart-Maatschappij Adria, te Fiume, nadat aan de Koninklijke Maatschappij De Schelde de schade was gerepareerd, die het vaartuig bekomen had door aanvaring op 23 december 1889 met het Duitse stoomschip GERMANIA, hetwelk, zoals men zich zal herinneren, onmiddellijk is gezonken. Het proces, dat door die aanvaring is ontstaan, is nog niet afgelopen, doch voor enige tijd zijn partijen het over de te stellen borgtocht eens geworden, waarna de reparatie dadelijk met kracht is aangevangen. Circa 8 maanden lag de B. KEMENY met de gehele bemanning in de Binnenhaven alhier.


Datum: 31 augustus 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen a/d IJssel, 30 augustus. Heden werd aan de werf van de heer A.J. Otto, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water gelaten een ijzeren klipperschip, genaamd ST. GOAR, groot 300 last, voor rekening van de heer J. Rosbach te St. Goar en de kiel gelegd voor een ijzeren klipperschip, groot 275 last, voor rekening van mejuffr. de wed. B. Jansen te Dordrecht (opm: ALEIDA).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Waspik, 29 augustus. Heden liep van de werf van de heer A. Ruijtenberg, scheepsbouwmeester alhier, met goed gevolg te water het ijzeren rijnschip ANNA, groot driehonderd last, gebouwd voor rekening van de heer J. v. Steen te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Schiedam, 30 augustus. Blijkens hedenmiddag bij de reder (opm: W.A.J. Witkampf, Schiedam) van kapt. D.A. Schotema ontvangen telegrafisch bericht, is het schip (opm: bark) MARIA, van Savanna-la-Mar (opm: Jamaica), te Falmouth voor orders aangekomen. Aan boord was alles wel. Het schip krijgt bestemming naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ingezonden stukken. Vissers contra Berging-Maatschappij.
Voor wij het relaas van schipper Nieman inzake het stoomschip YOXFORD zullen weerleggen, geven wij eerst nog een rectificatie van het stuk van X, naar aanleiding van het Weekblad van het Recht van woensdag 20 augustus 1890, No. 5903, in welk blad iedere belangstellende de toedracht van de berging van het stoomschip YOXFORD kan lezen.
X. dan schreef in zijn stuk voor arbitrage, enz. NLG 7000; dit moet zijn de helft van NLG 1852 (zie voornoemd blad), zodat het foutieve in de rekening dus niet alleen schuilt in het bedrag van de sleepdienst, maar ook in de kosten van arbitrage, enz. Gaarne hadden wij gezien, dat schipper Nieman het beweren van de vissers had weerlegd (wij doelen natuurlijk op die foutieve opgaven), ofwel dat hij had uitgemaakt, of de vissers volgens art. 4 van de statuten in combinatie hebben gewerkt, ja dan neen. Hij weerlegt echter niets van het ten laste gelegde door H. en L. Smit & Co.; edoch wat hij schreef, zullen wij alles weerleggen, zonder te beschuldigen, terwijl we L. Smit & Co. in de gelegenheid zullen laten zelf op het hun ten laste gelegde te antwoorden.
Ter zake dus: Het geschrijf over de YOXFORD is wel zeer veel zaaks, niet alleen omdat het hier het belang geldt van wel meer dan 200 vissers, maar ook, terwijl het een zo belangrijke dubbeltjes-questie is (een verschil van NLG 32.000 op de NLG 86.000), en de arme vissers voor dat geld altemaal brood moeten kopen. Dat schipper Nieman de mensen redde, welnu, die daad juichen wij toe, en volmondig zeggen wij: ere voor die redding! De B.M. sloot het contract zonder de schippers en zonder L. Smit & Co.; dat zij verder de leiding op zich nam en zich bemoeide met het ontvangen van de "salvage", daarvoor komt haar natuurlijk een billijk loon toe; doch geen NLG 60.000, en de eigenlijke bergers met de sleepboten samen slechts NLG 25.000.
Wij pleiten hier belangeloos voor de zaak van de vissers, omdat waarheid en recht boven alles gaat; en dan moeten wij ten spijte van de B.M. tot de conclusie komen, dat de vissers volgens art. 4 van de statuten en het Weekblad van het Recht van 20 augustus 1890 No. 5903, gecombineerd hebben gewerkt met de B.M, en dat dus de sleepboten en de vissers, die de beloning aannamen, ook ten voordele van de andere vissers als het ware zijn uitgekocht. Toen de vissers aan het gestrande stoomschip kwamen, was al een schipper Nieman aan boord, en deze nodigde hen uit aan het werk te gaan op arbitrage, dus zonder dat beide partijen een overeenkomst sloten.
Er kan dus geen sprake zijn van een reçu, zoals schipper N. schrijft, temeer daar er geen gelegenheid was voor praatjes, wel voor flink aanpakken: enfin, die wel eens een stranding heeft bijgewoond, kan dit best begrijpen. Schipper N. schrijft verder: het was mooi weer en de vissers hadden geen cent risico. Maar dan is hij in tegenspraak met hetgeen wij lezen in het vonnis in de zaken van de YOXFORD (zie het voornoemde Weekblad van het Recht, 20 augustus 1890 No. 5903). In datzelfde blad lezen wij ook, dat er geen 1500, doch er wel 1810 ton graan aan de wal is gebracht, dus 1/5 meer dan schipper N. beweert. Ook werden er slechts enkele blazers gesleept, en hebben de vissers wel degelijk assistentie verleend tot Rotterdam toe, want na het eerste stoomschip was gemeerd aan de boeien, verlieten zij eerst het schip.
Er zijn nog in 19 schippers, die protesteren tegen de rekening van de B.M, maar dezen 19 ook hebben daar meer belang bij dan degenen, die hun geld ontvingen, en wel omdat de laatsten bijna allen slechts met 2 à 3 man aan boord waren, en dus door het volk van die 19 onwillige zijn geladen. Het waren meest lui, die van de visserij terugkeerden uit de Noordzee, en dus zeer voordelig nog een vrachtje graan konden meenemen naar Maassluis. Zij gaven echter geen volk over om op het schip te werken. Schipper N. schrijft: er waren 42 blazers, en ieder kon verdienen NLG 1000. Dit is blijkbaar onjuist, want dan had de directeur voor de vissers moeten uitkeren NLG 42.000, en we weten, het was maar de helft van die som, wat hij wilde geven. De rekening van de blazerschippers is anders dan die van de B.M, want wat zij ontvangen, wordt zonder onkosten onder het volk verdeeld. De B.M. stelde haar materieel beschikbaar; doch het is niet gebruikt. Wij kunnen wel materiaal ter waarde van NLG 100.000 disponibel stellen, toch hebben geen aanspraak op beloning, zo lang het ongebruikt is gebleven. Welnu, hiermee, geloven wij, hebben wij de beweringen van schipper N. genoegzaam weerlegd, zodat het publiek, dat ongetwijfeld met belangstelling deze kwestie volgt, geen verkeerde gevolgtrekkingen zal maken, wat de handelingen betreft van ons arm, maar moedig en eerlijk vissersvolkje.
Rotterdam, 29 augustus 1890.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. Het Nederlandse barkschip KINDERDIJK, kapt. D. Ouwehand Dzn, is bevracht van Java met suiker tot sh.30/- naar het Kanaal voor orders.


Datum: 01 september 1890


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harburg, 28 augustus. Het schip (opm: tjalk) JACOBINA, kapt. J.H. Drenth, is bij het verlaten der haven in aanvaring geweest met de sleepboot IMPORT en is weder teruggekeerd.


Datum: 02 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Waspik, 1 september. Hedenochtend werd bij de scheepsbouwmeester J. de Graaf met goed gevolg te water gelaten een ijzeren jacht, voor H. Mulder te Puttershoek, terwijl de kiel is gelegd van een aak, voor rekening van schipper I. van der Pluijm te Dussen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 september. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het Nederlands schip (opm: 3m) BATAVIER, kapt. J.J. Verbeet, van Rotterdam naar New York, te Plymouth binnengelopen met verlies van voormarsra.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 31 augustus. Volgens telegram uit Kaapstad, dato 29 augustus, is het Nederlands schip (opm: bark) DELI aldaar voor GBP 413 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 augustus. Vrachten. Al is de onbevrachte vloot kleiner dan gewoonlijk in dit seizoen, er is nog geen verbetering in de vrachtenmarkt op te merken. Naar Nederland werd een schip bevracht voor diverse producten van de noordkust van Celebes. Naar het Kanaal v.o. is een handig schip afgesloten, om suiker te laden. Naar Amerika wordt 1 stomer met suiker beladen. Naar Australië heerst op dit ogenblik geen vraag. Naar Port Said v.o. worden 3 stomers met suiker beladen. De laatste bevrachtingen van Nederlandse schepen zijn: stoomschip DRENTHE NLG 85 koffie, NLG 95 huiden, NLG 50 rijst, naar Rotterdam; stoomschip PRINSES WILHELMINA idem, naar Amsterdam; INSULINDE NLG 34.000 ineens voor een lading diverse producten van Noord-Celebes naar Rotterdam of Amsterdam.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen: LOTOS, ANTONIA, THORBECKE VII, KINDERDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 1 augustus. Sedert vrijdag jl. (opm. 25 juli) ligt te Tandjong Priok het eerste der voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij nieuw gebouwde schepen, de CAMPHUYS, waarmede de hoofdagent van die maatschappij, de heer Op ten Noort, een reis door de Archipel zal maken ter regeling en bespreking van de belangen van de paketvaart, die de 1e januari 1891 begint. Het stoomschip CAMPHUYS is een van de kleinste soort der nieuwe schepen, en bestemd voor de dienst in de Molukken. (opm: de CAMPHUYS was de 14e juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken en daar op 25 juli 1890 gearriveerd.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 augustus. De reder (opm: A.H. Meursing, Amsterdam) van het Nederlandse schip (opm: bark) THORBECKE III heeft een crediet geopend ten einde de averij-uitgaven te betalen. Het schip vervolgt de reis naar Sydney.


Datum: 03 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 1 september. Het schip (opm: brik) JAN EN ANTOON heeft de geleden schade hersteld en de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 september. Het schip (opm: bark) AMANDA, kapt. P. Gransbergen, is zwaar lek alhier van Sundsvall aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 2 augustus. In den nacht van 30 augustus ll, is door de loodskotter No.15, schipper T. Waaleman, kruisende voor de Waterweg, uit een boot opgenomen 7 man, zijnde de equipage van de Nederlandse vissloep ZES GEBROEDERS, van Hoofdplaat, welk vaartuig in peiling Waterweg Z, op 13 vademen in zinkende toestand is verlaten en daarna gezonken.


Datum: 04 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Betreffende het stoomschip, dat in aanbouw komt bij de Maatschappij De Maas te Rotterdam, ten behoeve van de Gouvernements Marine in Nederlands-Indië, ontvangen wij nog de volgende inlichtingen:
Het schip zal worden gebouwd van staal, met houten kiel, stevens, slemphouten en buitenhuid, kopervast en gekoperd, getuigd en grotendeels uitgerust, en voorts de na te noemen hoofdafmetingen hebben: Lengte tussen de loodlijnen 40, grootste wijdte op buitenkant huid 7,35, holte van buitenspanning tot rechte lijn balken (G.S.) 3,70, diepgang volgens het plan, voor 2,50, achter 2,80 m. Het schip zal worden voorzien van een stel verticale direct werkende stoomwerktuigen van 400 ipk, stelsel: staande drievoudige expansie-machine, werkende met een stoomdruk van 170 Engelse pond per vierkante duim.
Oppervlak-condensor ook ingericht tot lenscirculatie, en om buitengesloten te kunnen worden, z.g. hoge druk).
De waterverplaatsing bij de proeftocht zal 400 ton bedragen en het schip op die tocht een vaart moeten lopen gedurende minstens 4 achtereenvolgende uren, van 10,5 mijl.

Krant:
  JB - Javabode

Van Samarang schrijft men ons, dat van de rede aldaar dezer dagen de (opm: 3m) BARON VAN PALLANDT VAN ROOZENDAEL, het eerste met djattiehout bevrachte zeilschip, het anker naar de Transvaal heeft gelicht. Genoemde bodem was zo zwaar bevracht, als met de veiligheid maar enigszins was overeen te brengen, en brengt dus een aanzienlijke voorraad hout voor dwarsliggers van spoorwegen over. Binnen kort zullen meerdere schepen, op dergelijke wijze bevracht, naar Zuid Afrika koers zetten.


Datum: 05 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Helsingfors, 31 augustus. Het Nederlands barkschip SUNDSVALL, kapt. N.N. Bjonness, beladen met planken, is donderdag tijdens een zware orkaan lek geworden en tussen Porkkala (opm: Kirkkonummi, FI) en de vuurtoren van Revalsteen (opm: Tallinn) in zinkende staat verlaten. De uit 15 personen bestaande bemanning is door een Russisch oorlogschip opgenomen en hier aan land gebracht.


Datum: 06 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 4 september. Het Nederlandse schip SUNDSVALL is, op de lading drijvende, vol water te Borga (opm: Porvoo, FI) binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Marine. Blijkens bij het departement van marine ontvangen bericht is Zr.Ms. stoomschip DE RUYTER de 5e dezer van Batavia ter rede van Texel ten anker gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 september. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram vertrok het Nederlands schip (opm: 3m) BATAVIER, kapt. J.J. Verbeet, van Rotterdam naar New York, de 5e september van Plymouth, na van een nieuwe voormarsra te zijn voorzien.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 4 september. Door de TIJD werd heden uit het gezonken wrak de EL DORADO meer dan 10 last zilver en kopererts opgehaald. De FRIESLAND, welke in reparatie is, wordt spoedig terugverwacht om krachtig deel te nemen aan de onderneming.


Datum: 07 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden had ter rede van Texel de proeftocht plaats van het stoomschip VAN GOENS, voor de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij gebouwd door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam. Op de gemeten mijl werd een snelheid bereikt van 12,7 mijl; een vaart van 10,7 mijl werd gisteren op een 12 uur tocht in de Noordzee onafgebroken zonder inspanning volgehouden. (opm: de VAN GOENS vertrok op 10 september op de eerste reis, van Amsterdam naar Batavia)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 september. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het stoomschip REAEL, van Amsterdam naar Batavia, te Gibraltar in aanvaring geweest met het ten anker liggende stoomschip DASIZ ? (redactie) waardoor laatstgenoemde enige schade leed. De REAEL heeft de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 september. Volgens bij de Vereeniging van Assuradeuren alhier ontvangen telegram uit Londen, was het Nederlands schip (opm: bark) THORBECKE VI, kapt. F.A. van der Meij, van Amsterdam naar Soerabaija, lek te Banjoewangie binnengelopen, makende 7 duim water per uur.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veendam, 5 september. Het Nederlands schip (opm: galjoot) HARMONIE, laatst bevaren door kapt. J.P. Bakker, van Veendam, is uit de hand verkocht aan de heer J. Albers te Farmsum voor NLG 5000. Het zal bevaren worden door kapt. H. Lukkien Rz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 6 september. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het schip (opm: bark) JOHANNA, kapt. K.T. de Looze, 15 augustus te Koepang Timor behouden aangekomen. Uitreis 108 dagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 2 september. De hoeveelheid lading van het stoomschip MARPESSA, van Taganrog herwaarts, die overboord geworpen werd na aanvaring met het stoomschip PRINS FREDERIK, om de boeg wat meer boven water te brengen, is thans vastgesteld op 200.000 kilo graan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 september. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het stoomschip DEVONHURST, naar Soerabaya bestemd, te Macassar uit zee teruggekomen met defecte machine (opm: ondanks de naam toch een Nederlands schip)


Datum: 09 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 september. Het slopingswerk aan het stoomschip BENBRACK, dat sedert het vertrek der Engelse werklieden stilstond, is nu hervat door een tiental werklieden van Den Helder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 8 september. Wegens het vele zand is het duiken op het achterschip van de NEWNHAM sedert een paar weken gestaakt. Ook in het voorschip, waar nog veel katoen zit, begint zich het zand een weg te banen. De bergers vrezen dan ook, dat daar het duiken spoedig niet meer mogelijk zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 7 september. Volgens bij de reder ontvangen bericht is het barkschip AMICITIA, kapt. W.B. van der Meer, van Rotterdam te Soerabaija aangekomen. Alles wel, 107 dagen reis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d. Lek, 6 september. Volgens bij de reder ontvangen telegram vertrok het barkschip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. L. Kruijt, de 6e dezer van Arendal (Noorwegen) na volbrachte reparatie naar Sydney.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Het schip (opm: bark) BERTHA, kapt. J.T. Steffens, van Sundsvall naar Nieuwe Diep bestemd, was de 6e dezer zeilende in de Sont. Het had de 28e augustus beoosten Gotland een orkaan doorstaan, waarin verscheidene zeilen verloren gingen.


Datum: 11 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 10 september. Van de werf van de Gebr. Jonker, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de ijzeren sleepkaan CHRISTINA, groot plm. 16.000 centenaars, voor rekening van de heer Valentin Schneidler te Gernsheim. Daarna werden de kielen gelegd voor een dergelijk schip genaamd ROBERT voor rekening van de heer Fr. Roth te Neckargerach en een voor een schroefstoomboot, genaamd LEENDERT, voor rekening van de heer L. Sillevis te Kuilenburg. De machine wordt vervaardigd bij de heer H. de Ridder te Delfshaven, gemeente Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen in liquidatie te Amsterdam is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden op 's Rijkswerf aldaar, voor het op stapel zetten van het ramschip REINIER CLAESZEN.
Behalve dit schip, zal, naar wij vernemen, ook Zr.Ms. pantserdektorenschip PRINSES WILHELMINA DER NEDERLANDEN door genoemde fabriek op de marinewerf te Amsterdam in aanbouw worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 september. Volgens door ons ontvangen telegram uit Londen is het schip (opm: bark) THORBECKE VI, kapt. F.A. van der Meij, lek te Soerabaija aangekomen.


Datum: 12 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 9 augustus. Bevracht is de ADMIRAAL TROMP, 208 ton, van Paranagua naar de Plata rivier en met tarwe terug van Rosario tot 1¼ real, resp. sh. 20/-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 11 september. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is het schip (opm: bark) J.P.A, kapt. C.D. Swart, heden van Montevideo te Cardiff aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De stoomsloep ZEPHYR, in conservatie op 's Rijkswerf te Hellevoetsluis, wordt opnieuw in beproeving genomen bij het opnemen van de zeegaten, en daartoe naar het raderstoomschip BUIJSKES te Vlissingen overgebracht, door de stoomkanonneerboot SPERWER, commandant de luitenant ter zee 1e klas W.A. Cambier.

NRC 120990
De 17e a.s. wordt hier en te Amsterdam de openbare inschrijving opengesteld op 461 obligaties van NLG 1000 van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Deze obligaties, 4 pct. rente dragende van 1 mei 1890 af, vormen, blijkens het prospectus, het niet gegunde deel van de uitgifte van 14 mei jl, groot NLG 1.500.000. De koers van inschrijving is 100 procent. De toegewezen obligaties moeten op 1 oktober a.s. betaald en in ontvangst genomen worden, met bijbetaling van rente à 4 pct. van 1 mei 1890 af.
In het prospectus van de uitgifte van NLG 1.500.000, waarvan de thans ter inschrijving aangeboden NLG 461.000 een onderdeel uitmaken, werd de volgende toelichting gegeven, die dus ook geacht kan worden op deze uitgifte van toepassing te zijn:
In het plan van uitbreiding, uiteengezet in het prospectus van de laatste kapitaals-uitgifte, lag het voornemen opgesloten, de daartoe benodigde middelen ten dele te vinden door een obligatielening, uit te geven, zodra de betalingen op het aangekochte en in aanbouw zijnde materieel kasbehoefte zouden doen ontstaan. Dat ogenblik is thans gekomen. De stoomschepen WERKENDAM en SPAARNDAM werden aangekocht, terwijl de stoomschepen DIDAM en DUBBELDAM in Nederland in aanbouw zijn. Zijn deze schepen afgeleverd, dan vertegenwoordigt het materieel van de N.A.S.M. een waarde van ruim zeven miljoen gulden. De winst- en verliesrekening liet, na afschrijving en betaling van alle kosten en renten, een voordelig saldo in 1886 van ca. NLG 125.823; in 1887 van ca. NLG 140.148; in 1888 van ca. NLG 239.220 en in 1889 van ca. NLG 410.646.
De financiële toestand van de maatschappij is dus in alle opzichten gunstig te noemen, zodat de rente en aflossing van deze lening volkomen verzekerd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Bolnes, 11 september. Van de werf van de heren Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip genaamd VATERLAND, groot plm. 525 last, gebouwd voor rekening van de heer Julius de Gruijter te Ruhrort. Daarna werden de kielen gelegd; één voor een dito Rijnschip, dat genaamd zal worden FREIHEIT, eveneens voor rekening van genoemde heer, en één voor rekening van de Hollandsch-Duitsche Transportmaatschappij, directeur de heer G.L.W. Peters te Rotterdam.


Datum: 13 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 september. Woensdag en donderdag l.l. (opm: resp. 10 en 11 september) had de proefreis plaats van het stoomschip VAN RIEBEECK, gebouwd voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij door de heren J. & K. Smit te Kinderdijk. Op de gemeten mijl werd met 640 ipk. een snelheid van 10,52 mijl behaald, waardoor ruim aan het contract voldaan werd. De gehele proefreis liep zonder de minste stoornis af, waarna het schip naar Amsterdam werd gebracht, om voor de reis naar Indië gereed te worden gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Malmö, 8 september. Het van Hull met kolen hier aangekomen schip CUBA, is vrijdag bij Elseneur (opm: Helsingör) in aanvaring geweest met de brik ELISABETH uit Amsterdam, en bekwam enige schade. Of en welke schade de brik bekwam is niet bekend, daar de aanvaring 's nachts plaats had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Harlingen, 12 september. Gaf over het geheel de stand van de vrachten het vorig jaar alle reden tot tevredenheid, en waren diensvolgens de resultaten voor de rederijen zeer bevredigend, reeds bij de aanvang van dit jaar liet het zich aanzien, dat de vrachtprijzen van het vorig jaar niet zouden kunnen behouden worden.
Zo hier als op de vorige Nederlandse havens en elders daalden de vrachten belangrijk, zelfs met een verschil van 20 à 25%.
In de loop van 1889 werd gemiddeld p.m. NLG 26 per tult balken van Sundsvall op hier besteed; gedurende de afgelopen zomer was de koers steeds NLG 18 à 19 per tult.
De vrachten voor gezaagd hout waren in dezelfde verhouding terug gelopen.
Ook de uitgaande vrachten voor stro en turfstrooisel was, door de weinige vraag naar die artikelen, weinig levendigheid.
In de laatste weken toont de markt wel is waar enige neiging tot verbetering, maar voor dit jaar kan het verschil niet meer goed gemaakt worden. De rederijen zullen dientengevolge dit jaar weinig of geen voordeel behalen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

De scheepswerf Conrad had in het begin van het jaar te kampen met gebrek aan werk, doch het einde maakte veel goed, daar een bestelling van 5 baggermolens voor de Bremer havenwerken aan de fabriek werd gegund. De onvoldoende afmeting van de schutsluis te Spaarndam levert steeds groot bezwaar op. De werktuigen van grondverplaatsing worden steeds groter, en komt er in de toestand van de sluis niet spoedig verandering, dan zal de fabriek of te gronde gaan of de inrichting verplaatst moeten worden.
De fabriek van de Gebr. Figée onderging een grote uitbreiding, en de toestand wordt als alleszins bevredigend geschetst.
Zo ook was het met de machinefabriek van de firma Jacobs. Ook deze klaagt over de sluis te Spaarndam.
(opm: passage uit het verslag van de gemeente Haarlem over 1889)


Datum: 14 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 september. Door de commissie voor een opleidingsschip hier ter stede is aangekocht de stoomboot NEDERLANDER, van de Nederlandsche Stoomboot-Reederij, welke boot aan de werf van de heren Bonn & Mees de nodige veranderingen zal ondergaan en van een flink tuig worden voorzien. Door het gemeentebestuur is als ligplaats aangewezen het midden van de rivier, tegenover de Groote Draaisteeg.


Datum: 15 september 1890


Krant:
  JB - Javabode

De Locomotief (opm: een krant) van 12 september schrijft: Naar men zich zal herinneren, vertrok enige maanden geleden het stoomschip NOORD-HOLLAND van de Rotterdamse Lloyd van Batavia, na hier zieken te hebben afgezet en waarschijnlijk cholera aan boord te hebben gehad, zonder daarvan de havenmeester kennis te hebben gegeven maar eenvoudig doorgestoomd zijnde. Thans is de NOORD-HOLLAND teruggekeerd en de gezagvoerder P. de Goede voor de officier van justitie alhier geroepen om zich daaromtrent te verantwoorden. De feiten, uit verklaringen van getuigen gebleken, zijn naar wij vernemen de volgende: Het stoomschip NOORD-HOLLAND vertrok 4 mei 1890 van Soerabaja naar Panaroekan. Tussen Soerabaja en Panaroekan werd de stoker Bernardus Johannes Plasmeijer ziek ( braken, buikloop en krampen) kort daarop de kabeljongen Van Rees, stoker Balte en matroos Steinbach ( zelfde ziekteverschijnselen). Na vertrek van Panaroekan op 7 mei stierven Balte en Steinbach en werden overboord gezet. Diezelfde dag heeft de stoker de Kat dezelfde ziekte gekregen en bij aankomst op de rede te Semarang 8 mei de stoker Van Wijk. Die dag werden Van Rees, Van Wijk, De Kat en Plasmeijer naar het hospitaal te Semarang gezonden. De Kat stierf in het bootje dat hem naar wal bracht. In het hospitaal alhier werd geconstateerd dat Van Wijk de cholera asiatica had. Balte en Plasmeijer waren herstellende en het kon niet meer uitgemaakt worden welke ziekte zij hadden gehad. Door kapitein de Goede is alhier een praaibrief afgegeven, dat de gezondheidstoestand aan boord bevredigend was. Hij verklaart dat gedaan te hebben op zeggen van de scheepsdokter, dr. Joh. Vebling, daar deze uitmaakte dat de ziekte peritonitis was en niet besmettelijk. Volgens die dokter zijn Steinbach en Balte aan peritonitis gestorven en leed De Kat aan gastro endiritis. Uit een en ander blijkt dat de kapitein niet alleen van de ziekte aan boord van zijn schip geen kennis heeft gegeven, noch aan de havenmeester, noch aan de passagiers die hier embarkeerden, maar zelfs een schriftelijke verklaring afgaf dat de gezondheidstoestand “bevredigend” was. Hetzij dan nu de ziekte cholera asiatica is geweest,( hetgeen de opvolgende ziekte en sterfgevallen en ook de bevinding in het hospitaal alhier omtrent Van Wijk zouden doen vermoeden) hetzij de verklaring van de dokter de juiste is - in ieder geval mag het een zonderlinge opvatting van het woord “bevredigend” hetgeen dit toe te passen op omstandigheden als hierboven geschetst. De passagiers van een mailboot, van de prins geen kwaad wetende, worden er op die wijze maar aan gewaagd en daarom is het uitstekend dat de gezagvoerder naar de justitie ter verantwoording wordt geroepen. Hopen wij dat deze vervolging ook voor andere kapiteins, nuttig effect zal sorteren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een aardappelschip, groot 15 ton, met volledige inventaris; dagelijks te bezichtigen. Te bevragen bij den eigenaar Huite Dijkstra, Voorstreek of b.d. Gasfabriek


Datum: 16 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Delft, 13 september. Heden is van de werf van H. Boot en Zoon te Vrijenban met goed gevolg te water gelaten de ijzeren zeilaak CRESCENDO, groot 125 last, voor rekening van de heer P. Willemse te Ubbergen. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een sleepkaan, groot 200 last, voor rekening van de heren van Engers & Roelofs te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Borga (opm: Porvoo, FI), 12 september. De bergers verlangen machtiging om de lading van het verlaten binnengebrachte Nederlandse barkschip SUNDSVALL te verkopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 13 augustus. Bij het onder zeil gaan van het Nederlandse barkschip THORBECKE VI, van hier naar Soerabaija, kwam het in aanvaring met het Noorse barkschip STAVANGER, dat bezig was suiker te laden. De THORBECKE VI leed geen schade, doch de verschansing van de STAVANGER leed belangrijke schade en die op GBP 160 begroot werd. Beide schepen werden onderzocht, doch volmaakt dicht bevonden. (opm: zie tweede bericht van deze datum, hieronder vermeld)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 14 september. Volgens brief van kapt. Kaijzer, voerende het Nederlandse schip ELISABETH (opm: waarschijnlijk de sch.brik ELISABETH, kapt. J.W. Kayzer), lag hij 11 september bij Thorbeck in de Sont voor tegenwind ten anker. Het schip had 22 augustus in een hevige storm een paar zeilen verloren. Het hield zich echter zeer goed en alles was wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 15 september. Het bericht door ons ontleend aan de Shipping Gazette als zou het schip (opm: bark) THORBECKE VI in augustus te Samarang in aanvaring geweest zijn met het schip STAVANGER, kan niet juist zijn, dewijl gemeld schip eerst de 16e september lek via Banjoewangie te Soerabaija van Amsterdam arriveerde. Dit bericht heeft waarschijnlijk betrekking op de (opm: bark) THORBECKE VII.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 augustus. De schade van het Nederlandse schip ANTONIA wordt op NLG 1000 begroot. (opm: mogelijk de bark ANTONIA van rederij J. Veth te Amsterdam)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 augustus. Het schip STAVANGER, dat door het Nederlandse schip (opm: bark) THORBECKE VII bij het vertrek van Semarang werd aangevaren, bekwam schade aan de bodem, die op NLG 3000 wordt begroot.

Krant:
 HAD - Haarlemsch Dagblad


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Haarlem, 15 september. Uit het verslag van de Kamer van Koophandel van Haarlem over 1889:
De Scheepswerf Conrad, tevens bestemd tot vervaardiging van stoombaggermolens en andere dergelijke werktuigen, voorheen van de firma Thomas Figée & Co, thans directeur de heer P. Goedkoop Dz.
In de eerste maanden van 1889 duurde de reeds lang bestaan hebbende malaise in de zaak nog voort, totdat in de zomer de algemene toestand der ijzerindustrie zich verbeterde en er allengs meerdere orders inkwamen. Zelfs eindigde het jaar met de uitvoering van zeer belangrijke bestellingen, waaronder vooral te worden vermeld een bestelling van vijf baggermolens voor de Bremer havenwerken.
Nog steeds ondervond deze fabriek een groot bezwaar door de onvoldoende afmeting van de schutsluis te Spaarndam. Deze maakt het haar moeilijk zo niet onmogelijk met gunstiger gelegen fabrieken te kunnen concurreren. Daartoe werkt mede de omstandigheid, dat de werktuigen voor grondverplaatsing steeds groter afmeting verkrijgen. Men acht dan ook het tijdstip niet ver verwijderd, waarop slechts zeer weinige der bestelde werktuigen aan deze fabriek zullen kunnen worden vervaardigd of gemonteerd. Daarvan zal of het te gronde gaan of het verplaatsen dezer inrichting het onvermijdelijk gevolg zijn.
De fabriek van stoom en andere werktuigen van de heren Gebroeders Figée.
Deze fabriek had in de loop van 1889 een belangrijke uitbreiding ondergaan. De toestand dezer inrichting was alleszins bevredigend geweest.
Evenals vroeger werd ook thans door genoemde firma gewezen op het onvoldoende der los- en ladingplaats aan het station der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij alhier.


Datum: 17 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Het nieuw gebouwde stoomschip DE CARPENTIER, bestemd voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, heeft bij de heden ter rede van Texel gemaakte proeftocht uitstekend voldaan. Het schip liep een 13½-mijls vaart. (opm: het schip kwam 16 september uit zee van de proeftocht weer de Nieuwe Waterweg binnen)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. In de openingsrede wordt een wetsontwerp aangekondigd betreffende een met enige stoombootmaatschappijen gesloten overeenkomst ten einde een versnelde maildienst met Ned.-Indië te bevorderen. Deze overeenkomst is gesloten met de Stoomvaartmaatschappijen Nederland en de Rotterdamsche Lloyd en heeft ten doel de verzekering van de geregelde wekelijkse maildienst beurtelings over Genua en Marseille. Tot dusverre bestond alleen een contract met de Nederland voor een 14 daagse maildienst en werden de brieven om de andere 2 weken met de Rotterdamsche Lloyd verzonden. Nu is ook de verzending met de boten van laatstgenoemde maatschappij bij contract geregeld, en daarmede de wekelijkse verzending verzekerd.
Tegelijkertijd bevat de overeenkomst een regeling tot het verlenen van premies voor grotere spoed.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 september. Men schrijft ons: Hedenmiddag van Rotterdam te ca. 2 uur in gezelschap met enige handelsvrienden, met een van de stoomtugs van de firma L. Smit & Co. een tocht makende naar de Nieuwe Waterweg, ten einde nog eens een bezoek te brengen aan het stoomschip SPAARNDAM, vonden wij na anderhalf uur stomen genoemd vaartuig ter hoogte van het Kanaal van Rozenburg, bij de ondiepte het zuiden, dwars in het vaarwater met de boeg naar het zuiden gericht.
Het prachtige zeekasteel lag een weinig slagzij, 22 à 23 voet diep, met stoom op, doch helaas nog altijd bewegingloos, hoe rusteloos ook de schroef het water in bruine golven opzweepte. Aan stuurboord poogden de sleepboten SIMSON, MAASSLUIS en ZIERIKZEE en een drietal kleinere stoomboten de SPAARNDAM in westelijke richting te trekken en aldus uit haar beknelde toestand te redden, terwijl op Zr.Ms. monitor DE PANTER een tros was uitgebracht om het draaien te vergemakkelijken. Alles vruchteloos; zelfs op het gunstigste ogenblik, ca. half vijf, toen het getij daar ter plaatse het hoogst moet geweest zijn, bleef het gevaarte onwrikbaar op zijn plaats.
Middelerwijl zagen wij door de noordzijde van de vaargeul passeren de vrij diep geladen stoomboten LLANBERIS en IBIS, zonder dat deze belemmering of oponthoud ondervonden. Te half zes de terugtocht aanvaardende, namen wij de weemoedige overtuiging mede, dat althans deze nacht nog niet de SPAARNDAM met zijn kostbare lading de reis zou voortzetten. De Goole- en Harwichboot kwamen wij onderweg tegen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 14 september. Het stoomschip SPAARNDAM, naar New-York bestemd, zit uitgaande bij de Kruithaven aan de grond. Het zal waarschijnlijk heden middag vlot komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 15 september. Het stoomschip SPAARNDAM is niet vlot gekomen. Vijf sleepboten hebben tevergeefs getrokken en zullen morgenochtend wederom trachten het vlot te krijgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 15 september. De beide stoomschelpenboten de FRIESLAND en de TIJD hadden heden het geluk ongeveer 30 last koper en zilvererts op te halen uit het wrak der EL DORADO. De Bergingsmaatschappij bracht 140 balen rijst boven.


Datum: 18 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 17 september. Zoals reeds onder de laatste berichten van ons eerste blad kon gemeld worden, is eindelijk het stoomschip SPAARNDAM heden namiddag vlot gekomen, met behulp van de sleepboten MAASSLUIS, ZUID-HOLLAND, SIMSON, HERCULES, ZIERIKZEE, ROTTERDAM, HAVIK, KINDERDIJK, SCHIEDAM, en de loodsstomer FRANS NAEREBOUT. Veel baat heeft men ook gehad van de zeven zandzuigers, door de ingenieur van de Waterweg, op order van de regering beschikbaar gesteld, die meer diepte bij het stoomschip hebben gemaakt.
De SPAARNDAM was ten vijf ure wel in zee. Het stoomschip VEENDAM van New-York kwam binnen en arriveerde te Rotterdam.
Het stoomschip ZAANDAM, bestemd naar New-York, dat, zoals door ons vermeld werd, aan de boeien op de rivier na het vertrek van de laadplaats te Fijenoord gelegd werd, lag 17 september des avonds nog aan boei 25, en vertrekt tegen hoog water in de nanacht naar zee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Zr.Ms. stoomschip SOMMELSDIJK, onder commando van kapitein-luitenant ter zee G.H. van Steijn, aan 's Rijkswerf te Willemsoord in het dok opgenomen tot schoonmaken beneden de waterlijn en innemen van behoeften, heeft heden dat etablissement verlaten, en is op de haven van Nieuwediep gekomen voor het innemen van buskruit, gereed om de 20e a.s. naar Paramaribo te vertrekken via Liberia.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 17 september. Op 13 dezer werd van de werf van de firma Caird & Co. te Greenock, met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van de Maatschappij Nederland te Amsterdam nieuw gebouwde stoomschip PRINS HENDRIK. Haar afmetingen zijn: lengte 360 voet, breedte 43 voet en holte 29 voet 1 duim. Het zal van machines van het triple systeem worden voorzien, die 2000 indicateur paardenkrachten zullen ontwikkelen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 16 september. Het stoomschip DRENTHE is vlot gekomen en opgestoomd naar Rotterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwe Waterweg, 16 september. Het stoomschip SPAARNDAM was heden middag nog niet vlot gekomen. De sleepboten SIMSON, MAASSLUIS, NIEUWERSLUIS, ZIERIKZEE, ROTTERDAM, KINDERDIJK, SCHIEDAM, HAVIK en Zr.Ms. monitor PANTER hebben vergeefs getrokken. Door zandzuigers is enige meerdere diepte in de nabijheid van de SPAARNDAM gemaakt. Door den Z.O.-wind wordt het voldoende wassen van het water tegengehouden. Het is hoog water ten vijf ure in den ochtend en hoopt men dan het stoomschip vlot te trekken.


Datum: 19 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 september. Het vertrek van de groothertog van Saksen Weimar en zijn dochter is tot morgenochtend 9 uur uitgesteld. Zij deden hedenvoormiddag een wandeling, werden te 12 uur door de burgemeester afgehaald voor de bezichtiging van het nieuwe mailschip PRINSES SOPHIE, gebruikten aldaar een lunch en brachten te 2 uur 30 een bezoek aan de schilderijencollectie van jhr Six.
De PRINSES SOPHIE is een stalen schroefstoomschip van 3450 ton bruto, met machines van het triple-expansie-systeem, die 2600 indicateur paardenkracht ontwikkelen. In de hoogste klasse van Lloyd's opgenomen, is de PRINSES SOPHIE zowel uiterlijk als innerlijk een fraai schip, waarvan de tekenaar en bouwmeester alle eer heeft. Het salon, een zeer goed verlicht vertrek, beslaat de volle breedte van het schip. Het plafond is in blauw en goud met vergulde lijsten. De panelen zijn van eiken- en notenhout, verfraaid met een groot getal schilderijen in olieverf, door zeer goede Nederlandse meesters vervaardigd. Het keurig ameublement en de rijke damasten gordijnen zijn prachtig opgemaakt en ingericht, zodat het geheel een lieflijk aanzien heeft.
Het rooksalon en de toegang tot het grote salon zijn eveneens artistiek bewerkt. De hutten zijn doelmatig ingericht, ruim en luchtig.
De PRINSES SOPHIE biedt plaats aan voor 56 eerste en 24 tweede klasse passagiers; zij is weelderig ingericht en van alle gemakken voorzien. Er is een grote vriesmachine aan boord naar het systeem van Linde, voor ijs en conservatie van vers vlees.
De hospitalen en apotheek zijn tot in bijzonderheden uitmuntend ingericht en de brandblusmiddelen zo volmaakt mogelijk.
Het schip is geheel van elektrisch licht voorzien, waarvoor het twee dubbele dynamo's heeft met voldoende kracht voor 300 gloeilampen.
Het is bijna onnodig te zeggen, dat alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn voor de veiligheid van passagiers, schip en equipage. Acht grote sloepen zijn aan boord, allen van Duinker's patent voorzien.
De PRINSES SOPHIE heeft grote ladingcapaciteit, en onder de middelen tot snelle lading en lossen trekken vijf hydraulische kranen, die zonder enig gedruis met grote vlugheid en zekerheid werken, in het bijzonder de aandacht.
Het stoomschip heeft vol beladen 13¾ mijl gelopen op de proeftocht en is niet alleen een snel maar ook een bijzonder gemakkelijk zeeschip. (opm: het schip is op 27 september op de eerste reis van Amsterdam naar Batavia vertrokken.).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het op de werf van de heren Huijgens & Van Gelder te Amsterdam aan te bouwen schroefstoomschip, ten behoeve van de Indische militaire marine, zal worden samengesteld uit staal en voorzien van een kiel en een omkleding, gedeeltelijk van teakhout en verder van pitchpine. De houten huid wordt waterdicht gekalfaat en de koperen dubbeling daarop gespijkerd.
De stevens zijn van teak- of djatihout.
Het schip zal een lengte hebben tussen de loodlijnen, getrokken op voorkant voorsteven en achterkant roersteven, van 48,20 m.
Wijdte op de buitenkant van de houten huid 8,00 m.
Dikte van de houten huid op de buitengangen van de stalen huid 0,076 m.
Holte, gemeten van de onderkant van de vrangplaat tot de rechte lijn van de
bovendeksbalken 4,19 m. Rondte in de langste balk van het bovendek 0.12 m.
{ voor 3,02 m.
Diepgang bij gehele toelading in zeewater { midden 3,185 m. { achter 3,35 m.
Waterverplaatsing bij deze diepgang 585 m³, overeenkomende met het gewicht van 600 tonnen. De stoomwerktuigen voor het schip zullen zijn van 850 IPK, stelsel drievoudige expansiemachine.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Heden kwam te Vlissingen aan, gesleept door de stoomboot ZEELAND, Zr.Ms. nieuwe torpedoboot MAKJAN, op 's Rijks Marinewerf te Amsterdam gebouwd. Het schip zal aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij de Schelde de machine innemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Capelle a/d IJssel, 18 september. Heden is van de scheepswerf van de heer A. Vuijk alhier, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren klipperschip, genaamd ANNA GERTRUD, groot 475 last, gebouwd voor rekening van de heren Schreuder & Co te Mülheim a/d Ruhr.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 17 september. Het stoomschip SPAARNDAM, van Rotterdam naar New-York, was heden namiddag te vijf uur goed en wel in zee.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 september. Heden kwam alhier in het Dok, gesleept door de vrachtgoederenboot ZEELAND, Zr.Ms. nieuwe torpedoboot MAKJAN, op ’s Rijks Marinewerf te Amsterdam gebouwd, om aan de fabriek van de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier de machine in te nemen.

Krant:
 VCO - Vlissingsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 18 september. Heden heeft het stoomschip COEN voor het eerst met uitstekend gevolg gedraaid, zodat het binnen enige dagen de proeftocht en aflevering kunnen plaats vinden. Gelijk men weet, is dit het derde stoomschip, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde alhier.


Datum: 20 september 1890


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het schroefstoomschip DE CARPENTIER.
Het van staal gebouwde schroefstoomschip DE CARPENTIER, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Pakketvaart te Amsterdam, te Feijenoord, aan het etablissement van de Nederlandsche Stoombootmaatschappij, bestemd voor de vaart in Ned.-Indië en gevoerd zullende worden door kapt. Mets, is van de proeftocht teruggekeerd en zal weldra naar Indië vertrekken.
Het fraaie stoomschip heeft een lengte van 235 Engelse voet, is breed 32 voet 8 duim en 17 voet 3 duim hol tot het kuildek, en zal ongeveer 1200 ton meten.
De machine mede aan het etablissement vervaardigd, is van het direct werkende triple expansion systeem.
De hoge druk-cylinder heeft een afmeting van 21 duim, de middelbare druk van 34 en de lage druk 55 Engelse duim diameter met een zuigerslag lengte van 45 Engelse duimen. De twee stalen stoomketels zijn hydraulisch geklonken en hebben een verwarmd oppervlak van 3740 en een roosteroppervlak van 114 vierkante Engelse voeten. Dezelfde soort ketels en machine en in verhouding tot de grootte van het schip werden mede aan het etablissement vervaardigd voor het bij de heren J. en K. Smit te Kinderdijk voor de Koninklijke Pakketvaart gebouwde stoomschip VAN RIEBEECK.
Bij de proeftocht liep het schip op de gemeten mijl 13.05 en stoomde 24 uren achtereen gemiddeld twaalf mijl, waarbij de machine 1385 paardenkracht indicateur ontwikkelde bij maximum snelheid.
Het stoomschip heeft inrichting voor waterballast, en het ankerspil, stuurtoestel en de laad- en losinrichting worden 10 ton gewicht ineens uit het schip kan genomen worden; het wordt getuigd als tweemast schoener en is in de hoogste klasse van Veritas en Ned. Vereeniging van Assuradeuren opgenomen.
De inrichting van dit fraaie stoomschip is geheel op het verblijf in warme klimaten berekend, en laat aan comfort, verenigd met duurzaamheid, niets te wensen over. Achter het campagne tentdek, dat van voor tot achter over het gehele schip loopt, is het ruime en luchtige salon, dat van boven licht en lucht ontvangt door twee grote fraaie kappen en waarin zich het verblijf bevindt van de eerste klasse passagiers.
Achttien ruime en van lucht en licht overvloedig voorziene hutten waarin twee slaapplaatsen, bieden gelegenheid aan 36 eerste klasse passagiers. Ook zijn de hutten voorzien van een binnendeur om desnoods voor familiehut te kunnen worden gebruikt. De slaapplaatsen zijn van opengewerkt ijzer, Frans model, en zeer solide en fraai afgewerkt, met verstelbaar hoofdeinde. Het beschietwerk van het salon is van fraai, kunstig bewerkt eikenhout en prijkt met panelen van Delfts aardewerk uit de fabriek van 't Hooft en Labouchère te Delft.
In het salon staat een grote eikenhouten, keurig bewerkte tafel met rondom vaststaande draaifauteuils voor veertig personen. Vooraan het salon bevinden zich de badkamers voor de dames en de waterclosets, alles ruim van water voorzien en keurig en degelijk ingericht. Voor de heren is een afzonderlijke gelegenheid tot baden.
Een bijzondere inrichting tot afvoer van de bedorven lucht is in het salon aangebracht. Voor in het midden van het salon bevindt zich de pantry met toegang tot de ijskamer en komt men door een dubbele gemakkelijk ingerichte trap met overdekte hut op het campagnedek. Het beeld van de oud-gouverneur-generaal De Carpentier, naar wie het stoomschip genoemd is, prijkt aan de achterkant van de overkapping.
Op het campagnedek is ruimschoots gelegenheid tot wandelen. Bij aankomst in Indië wordt een vaste tent van teakhout over het achterste deel boven het dek over de lengte van het salon gelegd, waarvoor hier reeds de nodige inrichting voorgemaakt en aanwezig is. In het voorschip is een zeer gemakkelijke en ruime inrichting voor tweede klasse passagiers, waartoe vijf hutten, waarin een flink verblijf voor vier passagiers, en ook daar ontbreken badkamers en andere gemakken niet.
Aan bakboord van het verblijf van de tweede klasse passagiers is een doelmatige inrichting voor administratie, en in een afzonderlijke daaraan grenzende hut het verblijf van de opperstuurman, die tevens de betrekking van administrateur waarneemt. Vóór in het schip, onder de bak, is het flinke en luchtige verblijf voor de equipage en stokers, ongeveer 30 koppen sterk. Het verblijf van de machinisten, hofmeester, enz, bevindt zich aan stuur- en bakboord in zeer ruime hutten onder de brug.
Boven de brug bevindt zich het verblijf van de gezagvoerder. De fraaie hut is van teakhout en comfortabel ingericht en aan weerszijde aan stuur- en bakboord op de brug zijn de hutten van de tweede en van de derde stuurman. Op de bovenbrug, die opmerkelijk ruim is en zeer gemakkelijk voor de roerganger en wie zich daarop mocht bevinden, staat de zeer grote kaartenkamer. De roerganger staat daar rondom en van boven geheel beschut. Ook aan de voorkant is alles van spiegelglas voorzien, dat los en eruit genomen kan worden. Het stoomschip wordt van hier bestuurd met het stoom stuurtoestel uit de fabriek van Alley M'Lellan, terwijl op het achterschip gelegenheid is tot sturen met de hand, doormiddel van een als schroef werkend stuurtoestel.
Tot meerdere veiligheid is het schip voorzien van vier waterdichte schotten en de nodige pompen, terwijl zes grote boten, waaronder een stoomsloep voorzien van het Duinkerspatent tot te waterlaten aanwezig zijn. Aan de nodige reddingboeien ontbreekt het mede niet; deze zijn in groot getal aanwezig. Het stoomschip is geheel van elektrisch licht voorzien, dat ingericht is door de firma Van Rietschoten en Houwens alhier.
Het geheel maakt de gunstige indruk, en aan ontwerpers en vervaardigers komt alle lof toe voor de doelmatige inrichting en de keurige en hoogst solide afwerking van dit fraaie stoomschip.