Inloggen
Zoek in kronieken
Aanwezige jaargangen:
Start - 0 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920


Bevat   Exact
 

Kronieken uit 1872


Datum: 01 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 december. Volgens bericht van kapt. Vellinga, voerende het barkschip VRACHTZOEKER, in dato Macassar 12 november, was hij de 1e november aldaar na een reis van 114 dagen aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop het fraaie Engelse ijzeren barkschip BENMORE, 536 ton, gebouwd onder toezicht van de eigenaar. Geclassificeerd A 1 London Lloyds en 20 years Liverpool Register. Te water gelaten november 1868. Nadere informatiën bij Schout & Co. te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Den Haag, 29 december. Bij koninklijk besluit van 27 december 1871 No. 11 is J.L.J. Wiersma, gezagvoerder van het Nederlandse galjootschip JANTINA, van Schiermonnikoog, als blijk van Z.M. goedkeuring en tevredenheid wegens de op 8 oktober j.l in het Kattegat volbrachte redding van de bemanning van het in nood verkerende Nederlandse brikschip MARTIN BENSEN, van Pekela, toegekend de zilveren medaille, ingesteld bij besluit van 22 september 1855 No. 64, alsmede een loffelijk getuigschrift.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 18 November. Het schip LANDBOUW, kapt. Jansen, van Batavia naar Rotterdam, lek in de Simonsbaai binnen, heeft de reparatie beëindigd en zal van de sleephelling worden afgelaten. Van de lading zijn opnieuw 568 balen koffie en 104 kranjangs suiker wegens beschadigdheid verkocht.


Datum: 02 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Az., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 9 januari 1872, des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, nummer 499, publiek veilen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands fregatschip TONIA, laatst gevoerd door kapt. C. Johan, volgens meetbrief lang 42,80 meters, wijd 7,57 meters, hol 5,23 meters en alzo groot 753 tonnen of 398 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nog zal afzonderlijk worden geveild: een chronometer. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars. (opm: vergelijk naam gezagvoerder met Kroniek 1871, NRC 201271)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 2 januari. Alhier is de 31e december van Billiton per stoomschip PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN aangekomen de equipage van het stoomschip EERSTELING.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een sterk hekschip met tuigage, ruim veertig ton, en een overdekte praam met tuigage, groot tien ton. Te bevragen bij J. de Jong, scheepsbouw- meester op het Vliet te Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Bij gesloten briefjes te huur, te aanvaarden 12 mei 1872, een florissante scheepstimmerwerf, staande en gelegen aan de Franekervaart te Sneek, bij S. Westra in gebruik. Belanghebbenden gelieve zich te adresseren aan de weduwe P.E. Jorwerda te Terhorne, voor den 10 januari 1872.
N.B. Inmiddels uit de hand te huur.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, uitgeklaard 19 december het Nederlands schip ADVENTURE, kapt. R. O’Hara, naar Guadeloupe via Barbados, met 233 pies (opm: stuks) hout en 12 vadem brandhout; de 29e december het Nederlandse schip HESTER, kapt. O.S. Parma, naar Amsterdam met 417.760 pond suiker, 11.643 gallons melasse, 25.510 pond kwassiehout, 11.705 pond cacao en 2.850 kokosnoten; eveneens de 29e december het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. C.L. van der Veen, naar Amsterdam met 290.488 pond suiker, 10.851 gallons melasse, 31.360 pond kwassiehout, 5.388 pond cacao en 2.224 kokosnoten.


Datum: 03 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 januari. Het schip ANNIE S, kapt. Jackson, bevracht om het restant van de lading van het afgekeurde Nederlandse schip ALDEBARAN, kapt. Meyboom, van Soerabaja naar New York, in te nemen, moest volgens brief van Kaapstad van de 18e november, repareren, hebbende op de reis van Algoabaai naar Simonsbaai schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 1 januari. De volgende Nederlandse schepen liggen hier in de haven: de koffen MARTHA, DIVERSIE en CATHARINA, en de schoeners NICOLA MARIA, GEERTRUIDA, JAN SMIT, RIO GRANDE, ELIZABETH KLOOSTERBOER en JACOBA en in de quarantaine haven ligt de Nederlandse tjalk BONNA RŐMELINGH en de Nederlandse kof AURELIA GRUNO.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie: Uit de hand te koop het Nederlandse kofschip ECLIPTICA, groot 101 ton, liggend in de haven van Delfzijl, te bevragen bij de eigenaar J. van Heukelom te Holwierde.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van de stoomboot TJIDANIE. In de loop der maand februari a.s. zal op publieke vendutie verkocht worden de schroefstoomboot TJIDANIE, gemeten 13 lasten, met een machine van 19 paardekrachten. Intussen uit de hand te koop. Voor verdere informatiën adressere men zich bij de directie van het Bataviasch Tjuniaveer.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

De Soerabaya-Courant van 28 december meldt:
Gister morgen werd aan het Marine-Etablissement alhier de kiel gelegd van een soortgelijk vaartuig als waarvan op 12 juni l.l. een aantal onzer lezers het te water laten hebben bijgewoond, t.w. een raderstoomschip ten dienste der civiele of Gouvernements-marine van 80 paardekracht nominaal, bestemd tot het voeren van één stuk à pivot en van een licht zogenaamd stoomtuig.
Thans zijn de beide aldaar nieuw aangelegde bouwhellingen voorlopig bezet, zodat zich naast het toch reeds zo uitgebreide etablissement als het ware een geheel nieuwe werf heeft gevormd, die, naar wij vernemen, eerstdaags door het aanbrengen van een rondgaand hekwerk met het van vroeger bestaande gedeelte tot één geheel zal worden verenigd.


Datum: 04 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 januari. Volgens particulier telegram is het Nederlandse barkschip NEDERLAND, kapt. Dirksen, de 2e dezer te Savannah gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 1 januari. De Nederlandse schepen PIET HEIN, kapt. Visser, en GEERTINA, kapt. Brouwer, beide naar Liverpool bestemd, liggen nog ter rede.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 29 december. Alhier liggen in de haven de Nederlandse schepen MARTENSHOEK, kapt. Schut, van Riga naar Termonde, en SOPHIA, kapt. Vonk, van Stettin naar Leer. Tussen hier en Rendsburg ligt ingevroren het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Post, van Koningsbergen naar Vegesack.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 20 december. Het barkschip LAVINIA, gisteren te Boston van Rotterdam aangekomen, heeft op de reis zware stormen van het Westen ondervonden en daardoor vele zeilen verloren.


Datum: 05 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Mr. C. van der Lek de Clercq zal, ten verzoeke van de de heren M.C. de Crane & Zoon, op vrijdag 12 januari 1872 in het hotel Van Veen te Zierikzee, publiek verkopen:
Des voormiddags 10 ure: de geredde inventaris van het gestrande schip DEBORAH PENNELL, kapt. Reed, bestaande uit zeilen, touwen, kettingen, ankers, blokken, staand en lopend want, enige scheepsprovisiën en verder materieel.
En des middags ten 12 ure: het snelzeilend Franse sloepschip LE JEUNE PAUL, van St. Brieuc, laatst gevoerd door kapt. Verré, groot 43 tonnen, met complete inventaris, liggende in de Oude Haven te Zierikzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping om contant geld, ten huize van de kastelein Hartenroth te Brielle, op maandag 8 januari 1872, des middags ten 12 ure, na bekomen rechtelijke machtiging van het wrak van het Engelse barkschip BLUE NOSE, zittende in het Nieuwe Gat, benevens de daarvan geborgen inventaris, bestaande in zware kettingen, ankers, trossen, zeilen, barkas, sloep, giek en wat verder te koop zal worden aangeboden. Inlichtingen te bekomen bij de heren Mes te Hellevoetsluis, A. van der Reijden en de notaris Van Kruijne te Brielle.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gibraltar, 23 december. Het schip AALTJE MAATHUIS, kapt. W.B. Eefting, van Newcastle naar Livorno, is bij Kaap St. Vincent gezonken, doch het volk gered en daar aangebracht.

Krant:
  JC - Javasche Courant

Men leest in de Soerabaya Courant van 30 december:
Wij vernemen, dat de MAIBIT, kapt. Popken, ter hoogte van Peketiegan op de bank aan de grond is geraakt en zonder hulp niet vlot kan komen. Gister namiddag, ongeveer ten 4 ure, vertrokken van hier op het vernemen dier tijding onmiddellijk de stomer (opm: MINISTER VAN STAAT) ROCHUSSEN met de havenmeester en twee sleepboten. Tot op dit ogenblik is men er niet in geslaagd de MAIBIT in dieper vaarwater te brengen, zodat een gedeelte der lading zal moeten gelost worden om het schip te lichten, waarmede men thans bezig is.
(opm: zie JB 110172)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

De 4e dezer vertrok de koloniale stoomboot PARAMARIBO, kapt. J. van Wilgen, van Paramaribo met een passagier naar Demerary.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een sterk en wel onderhouden tjalkschip, met zeil en treil, 35 ton inhoudsgrootte. Te bevragen bij F. Scheepstra, op het Vliet te Franeker.


Datum: 06 januari 1872


Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Gedurende de afgelopen week zijn alhier ingeklaard de volgende Nederlandse schepen: de 2e januari schoener SARAH, kapt. Van Groeken (opm: Van Grieken?), van Santo Domingo, schoener MISS, kapt. Lofzang, van Maracaibo, schoener ORION, kapt. Vos, van Puerto Cabello, en schoener CERES, kapt. Prince, van Maracaibo; de 3e januari bark EXPERIENCIA, kapt. Nicolaas, van Bonaire, en bark NICOLAAS ROJER, kapt. Booi, van Bonaire; de 4e januari schoener CARMELITA, kapt. Van Grieken, schoener AMISTAD, kapt. Gonzalez, van Rio Hacha, en schoener MARIA ELIZA, kapt. De Haseth, van Demerary, en de 5e januari schoener PORTEŇA, kapt. Ernst, van Barcelona (opm: in Venezuela)

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Op 1 januari 1871 bestond de koopvaardijvloot van dit eiland (opm: Curaçao) uit 85 vaartuigen, waarvan is vergaan een, onder vreemde vlag zijn gebracht 16, en door aankoop bijgekomen 12, zodat op 1 januari 1872 het getal der alhier te huis behorende vaartuigen 81 (opm: dit getal zou 80 moeten zijn) bedroeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 januari. Het schip PROTEUS, kapt. Meijer, van Dantzig naar Hartlepool, te Dantzig uit zee terug - vroeger gemeld - is de 29e december nagezien en zou de deklast en een gedeelte van de lading lossen om boven water gerepareerd te worden. Ongeveer 30 spoorleggers waren over boord geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 27 november. De volgende schepen zijn alhier bevracht: Nederlands NIPHON, 220 ton, van Saigon naar Manilla, 35 dollarcent per pikol met 20 ligdagen, en ARGO, van Macao naar Batavia, NLG 3.885 met 21 ligdagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shanghai, 22 november. Het Nederlandse schip SPERWER is hier bevracht van Chefoo naar Whampoa tot 37½ dollarcent per pikol met 18 ligdagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 november. Vrachten. De volgende charters voor Nederlandse schepen werden afgesloten: HELENE, 748 ton, laadt te Samarang suiker en koffie voor Rotterdam tot NLG 70; FERDINAND EN LOUIS, 508 ton, ligt aan naar Amsterdam en accepteerde suiker in de Oosthoek tot NLG 72,50; SUSANNA JOHANNA, 1.150 ton, accepteerde suiker naar Rotterdam tot NLG 70.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 6 januari. Heden, zaterdag 6 januari, is in vendutie verkocht het alhier ter rede liggende Nederlandse schip MARIA ELISABETH met deszelfs inventaris. Koper werd de firma Van Slooten, Morgan & Co. voor NLG 13.200.


Datum: 07 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 6 januari. Volgens telegrafisch bericht is het schip COPERNICUS, kapt. Pijl, van Rotterdam naar Cardiff, voor stormweder te Margate binnengelopen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brielle, 5 januari. Het wrak van het in het Nieuwe Gat gestrande schip BLUE NOSE, kapt. Yuill, van New York naar Rotterdam, zal 8 dezer verkocht worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 januari. In 1871 vertrokken uit de verschillende havens dezer provincie 22 nieuwgebouwde zeeschepen, als: 1 driemastschoener, 8 brikken en schoeners, te samen metende 1.830 zeetonnen, en 13 galjoten, koffen en zogenaamde koftjalken, voor de buitenlandse vaart, metende 973 zeetonnen. Onder de brikken en schoeners waren 7 kopervaste. Er werd slechts één koftjalk voor Duitse rekening uitgerust; de 21 overige schepen behoren in deze provincie te huis. Op de 1e januari 1872 stonden op stapel en lagen te water: 12 driemastschoeners, brikken en schoeners, en 7 koffen en koftjalken, te samen met een benaderde inhoud van 3.000 zeetonnen. Bij 1870 vergeleken is de scheepsbouw nagenoeg stationair gebleven.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 5 januari. In den loop van 1871 zijn alhier aangevoerd: uit de Oostzee 64 scheepsladingen hout, namelijk: uit Dantzig 10, Riga 13, Memel 13, Stettin 1, Nerva 9, Windau 14, Wijburg 1, Hamburg 3, en uit Noorwegen 228 ladingen, namelijk: uit Drammen 3, Droback 13, Oudsoen 17, Holmstad 3, Oostrisoer 8, Christiansand 13, Frederikstad 54, Christiania 23, Sunswald (opm: Sundsvall) 50, Söderham 4, Frederikshald 3, Gothenburg 4, Arendahl 7, Aasgaardstrand 2, Hernassund (opm: Hernösand) 9, Helsingfors 13, Brewijk (opm: Brevik) 2, te samen uitmakende 292 ladingen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee of drie scheepstimmerknechts kunnen dadelijk werk bekomen bij den scheepsbouwmeester H. Schotsman te Workum.


Datum: 08 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Staatscourant bevat de volgende vergelijkende opgave van de schepen, waarvoor gedurende de jaren 1870 en 1871 voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven zijn uitgereikt. In 1871 bedroeg het getal van die schepen: binnenlands gebouwd 45, metende 4.155 lasten, als 2 fregatten, 1 bark, 10 brikken, 2 schoeners, 3 galjoten, 8 koffen, 4 tjalken, 1 smak, 1 kotter, 1 bunschip, 9 bomschepen en 3 pinken en buitenlands gebouwd: 2 fregatten, 3 barken, 3 schoeners, 1 sloep en 9 stoomschepen. Totaal 63 schepen, metende 11.780 lasten, tegen 58 schepen, metende 13.164 lasten, in 1870.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Zoltkamp, 2 januari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester S.A. Woldringh alhier te water gelaten het kofschip ASINGA, kapt. W. Astra.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 6 januari. In 1871 vertrokken uit de verschillende havens van deze provincie 22 nieuwgebouwde schepen, als 1 driemast-schoener, 8 brikken en schoeners en 13 galjoten, koffen en z.g koftjalken, voor de buitenlandse vaart, metende 973 tonnen. Tesamen 22 schepen metende 2.803 ton.
Onder de brikken en schoeners waren 7 kopervaste. Er werd slechts 1 koftjalk voor Duitse rekening uitgerust. Op 1 januari 1872 stonden op stapel en lagen te water 12 driemast-
schoeners, brikken en schoeners en 7 koffen en koftjalken, tesamen met een benaderde inhoud van 8.000 (opm: waarschijnlijk 3.000) zeetonnen. Bij 1870 vergeleken is de scheepsbouw nagenoeg stationair gebleven.


Datum: 09 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 5 december. Van de lading van het schip LANDBOUW, kapt. Jansen, zijn nog verkocht 275 balen koffie à 69 shilling en 203 kanassers suiker à 27 shilling per 100 Engelse pond. Morgen zal de laatste veiling van 229 balen koffie en 328 kanassers suiker plaats hebben. Het schip heeft de restant van de lading weder ingenomen en zal vermoedelijk 10 dezer de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 5 december. Het schip ANNIE S is bezig het restant van de lading, ex ALDEBARAN weer in te nemen en zal vermoedelijk ook 10 dezer naar New York vertrekken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Het Soerabaiasch Handelsblad van dinsdag 2 januari meldt:
De hevige wind heeft eergister op de rede alhier een paar onheilen veroorzaakt, doordien de van Batavia komende stoomboot niet voor haar anker bleef liggen, maar aan het drijven raakte en terecht kwam tegen het schip GESIENA MARIA, dat daarbij enige averij kreeg, terwijl de stoomboot zelf haar bezaansmast brak. Twee tambangans, die tussen de beide grote vaartuigen in waren, werden verpletterd en zonken, terwijl de daarin aanwezigen door de bemanning der GESIENA MARIA en de andere nabij zijnde tambangans werden gered.
Tambangan boat
Coll: Robertus Pudyanto
NRC 100172
Publieke verkoping op dinsdag de 9e januari in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam:
- het fregatschip TONIA: NLG 23.100, koper Sandberg te Dordrecht (opm: doorverkocht aan of in opdracht van Noorse reders)
- een chronometer NLG 130, en een dito NLG 80.


Datum: 10 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Middelburg, 9 januari. In het afgelopen jaar zijn de haven alhier binnengekomen 39 zeeschepen, bestaande uit 34 schoeners, 2 barken, 1 klipper, 1 brik en 1 hoeker, tezamen metende 6.689 zeetonnen, van welke 24 onder Nederlandse en 15 onder Engelse vlag. Van die schepen waren er 28 geladen met steenkolen, 9 met werkhout, 1 met palmolie en 1 met koffie en suiker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 januari. Het schip HENDRIKA, kapt. Dekker, ligt te Dantzig in winterlaag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 1 januari. De Nederlandse schepen BARON SLOET TOT OLDHUIS, kapt. Braam, TEELKINA MEISKIENA, kapt. Cramer, MATHILDA GEERTRUIDA, kapt. Wiebes, zullen alhier overwinteren en te St. Petersburg ELISABETH, kapt. De Jonge en ELISABETH, kapt. Nepperus.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 8 januari. Omtrent het in zinkende staat op de Wangerooger gronden gestrande kofschip AIKEA, kapt. Dijk, reeds eerder gemeld, wordt thans bericht dat op de morgen van 22 december j.l op het Oosteind van genoemd strand is aangespoeld een groot gedeelte van een dek met deszelfs dekbalken, hetwelk dadelijk aan de daar vertoevende kapitein van genoemde bodem is ter kennis gebracht, die na onderzoek van gemeld stuk daarin dat van zijn voormalige bodem heeft herkend.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 6 januari. In het afgelopen jaar zijn hier binnengekomen 559 zeilschepen, metende 41.481 zeetonnen, en 110 stoomboten en veerschepen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 9 januari. Volgens hier ontvangen brief in dato 30 december j.l uit San Lucar (opm: San Lucar de Barrameda, positie 36º46’ NB 06º42’ WL) is het schip BERENDINA MARGARETHA, gevoerd door kapt. J.F. Hegeman, daar op de kust in een hevige storm gestrand en verbrijzeld, doch het volk gered en te Chipiona (opm: 5’ WZW van San Lucar) aangebracht. Van de inventaris is een gedeelte geborgen.

Krant:
  JB - Javabode

Sumatra’s Westkust, november (1871). Van Padang vertrokken naar Djeddah de stoomschepen VICE-ADMIRAAL FABIUS met 458, en GRAM SOERABAYA met 267 Mekkagangers, niettegenstaande deze van bestuurswege waren gewaarschuwd, dat te Mekka de cholera heerst.


Datum: 11 januari 1872


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Mr. C. van der Lek de Clercq zal, ten verzoeke van de heren M.C. de Crane en Zoon, op vrijdag 12 januari 1872, in het Hotel Van Veen, te Zierikzee, publiek verkopen:
- Des voormiddags te 10 uren de geredde inventaris van het gestrand schip DEBORAH PENNELL, kapt. Reed, bestaande in zeilen, touwen, kettingen, ankers, blokken, staand en lopend want, enige scheepsprovisiën en verder materieel. Zomede een grote partij eiken en grenen duigen, aangevoerd van Baltimore. Verder voornoemd Casco, zoals het aanwezig zal zijn op de Banjaard.
- Des middags te 12 uren het snelzeilend Franse sloepschip le JEUNE PAUL, van St. Brieuc, laatst gevoerd door kapt. Verré, groot 43 tonnen, met complete inventaris, liggende in de Oude Haven te Zierikzee.

Krant:
  JB - Javabode

De Soerabaya Courant meldt, dat de MAIBIT weder vlot geraakt is en de reis naar Nederland heeft voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 11 januari. Het Nederlands-Indische barkschip PERSIAN PACKET I, kapt. Scheel, is heden van Perzië alhier gearriveerd.


Datum: 12 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Rotterdam, 11 januari. Het casco van het te Portsmouth liggende stoomschip WILLEM III is gisteren te Londen verkocht voor GBP 20.500.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 januari. Het schip EENDRAGT, kapt. Smid, lag de 31e december te Memel in winterlaag.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw schip, lang 13,064 el (46 vt), wijd 3,124 el (11 vt) en hol 1,136 en 3 dm (4 vt en 3 dm), bij J.F. Kamp, scheepstimmerbaas te Nieuwebrug.


Datum: 13 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 11 januari. Door het stoomschip MAASSTROOM, van Rotterdam, is bij Blackwall een lichter met lood geladen in de grond gelopen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op de vendutie van de 17e januari a.s. wordt verkocht een grote partij gesloopt koper (yellow metal), afkomstig van het Nederlandse schip ARIA EN BETSY, kapt. R. Ran.
Van Vleuten & Cox. (opm: het schip moest een omvangrijke reparatie ondergaan, zie NRC 031171 en NRC 111271 en is op 3 april 1873 na volbrachte reparatie, weer onder kapt. Ran, van Batavia naar Nederland vertrokken)

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

In de afgelopen week zijn alhier ingeklaard de volgende Nederlandse schepen: de 5e januari schoener MIDAS, kapt. Schoonewolff, van St. Thomas, de 8e januari schoener MARA, kapt. Van der Dijs, van Vela de Coro (Venezuela), PAQUET DE LA VELA, kapt. Lopez, eveneens van Vela de Coro, bark METEOR, kapt. Boom, van Bonaire, bark MINERVA, kapt. Croes, van Aruba, schoener CUMAREBO, kapt. Prince, van Vela de Coro, en bark CALYPSO, kapt. Torbed, van Bonaire, de 9e januari schoener HENRIETTE, kapt. Montanus, van Savanilla, de 10e januari schoener NUEVA CLARA, kapt. Kock, van Bonaire en bark PAJARO, japt. Boekhoudt, van Bonaire, de 11e januari schoener VICTOIRE CLEMENCE, kapt. Ulder, van Bonaire, en schoner DUTCH PRINCESS, kapt. Gerst, van Maracaibo, en de 12e januari schoener GUILLERMO, kapt. De Jongh, van Savanilla.


Datum: 14 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rochefort, 10 januari. Het schip DIANA, kapt. Fijn, van Charante naar Hamburg, is teruggekomen en bij Port des Barques geankerd na tien dagen op zee te zijn geweest.


Datum: 15 januari 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een galjootschip. Op woensdag 31 januari 1872, des avonds om 6 uur, zal ten huize van J.W. Struve in het Gemeentehuis te Sappemeer, à contant, publiek worden verkocht: het Nederlandse galjootschip, genaamd JANTINA, groot 111 ton, gebouwd in 1857, met complete inventaris, invoege is bevaren door kapitein J.L. Wiersma, thans liggende te Harlingen, dagelijks te bezien en aldaar te bevragen bij de cargadoors Teves & Co en te Sappemeer bij de heer N. Sikkens, ten overstaan van notaris C. Hartmann Busman.


Datum: 16 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 januari. Heden voormiddag ten 10 ure is de stoomboot OVERFLAKKEE EN GOEDEREEDE bij Vlaardingen door de duisternis op het droge gevaren. Passagiers en goederen zijn per roeiboot aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op maandag 5 februari eerstkomende des avonds ten 6 ure, in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel, in veiling brengen het extra ordinair welbezeild Nederlands ijzeren barkschip genaamd PRESTO, gevoerd door kapt. P.K. Dijker, groot volgens meetbrief 40,30 meters lang, 6,13 meters wijd en 3,98 meters hol en alzo gemeten op 437 tonnen of 231 lasten, benevens daarbij zijnde complete inventaris. Genoemd schip ligt ter bezichtiging aan de werf De Dageraad, hoogte van de Kadijk. Nadere informatiën bij bovengemelde makelaar of de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 december. Vrachten zijn flauwer nu producten minder overvloedig zijn. Verscheidene schepen die reeds in lading liggen zoeken nog bijlading. Opgenomen werden sedert 24 november: naar Amsterdam: Nederlands FERDINAND EN LOUIS à NLG 72,50 voor suiker. SINBAD NLG 72,50 suiker, Semarang om met tabak op te vullen in de Oosthoek. JACOB ROGGEVEEN NLG 70 voor suiker, NLG 90 kapok; naar Rotterdam: MARIA ELISABETH à NLG 70 voor suiker te Semarang; SUSANNA JOHANNA NLG 70 voor suiker in de Oosthoek. CORNELUS GIPS NLG 70 suiker, NLG 105 arak, NLG 85 licht goed, hier en in de Oosthoek te laden. Onbevracht zijn nog: Nederlands KORTENAER, HOLLANDSCH TROUW, ZUID-HOLLAND en MAARTEN VAN ROSSEM.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kofscheepje, groot 30 ton, met mast, gewicht, giek, 2 fokken en 2 kleden. Te bevragen bij J. Balt, Noorderweg, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in aanbouw zijnd tjalkschip, lang 17,040 el (60 voet), wijd 3,946 el (14 voet), hol 1,562 el (5½ voet), plus minus 50 ton, nagenoeg gereed; te bevragen, met franco brieven, bij W.J. Leijenaar, scheepstimmerman te Midlum, nabij Harlingen.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Paramaribo. De 12e dezer alhier binnengekomen het Nederlandse schip ADRIANA JOHANNA, kapt. W. Bakker Hz., van Guadeloupe in ballast, en uitgeklaard het Nederlandse schip UNICORN, kapt. H. Coock, naar Boston met 212.086 pond suiker, 2.825 gallons melasse, 1.075 pond cacao en 16 halve en 2 hele vaten gez. lemmetjes.


Datum: 17 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H.van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 6 februari 1872, des middags ten 12 ure in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, nummer 499, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip HENDRIK IDO AMBACHT, laatst gevoerd door kapt. L. Bijl, volgens meetbrief lang 41,13 meters, wijd 7,41 meters, hol 5,58 meters en alzo groot 756 tonnen of 399 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nog zal afzonderlijk worden geveild: een chronometer en een sextant.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 14 januari. De Nederlandse schoener ZUURDIJK, kapt. H.H. Kwint, de 12e dezer van Catanzaro alhier aangekomen, is op de bank gehaald om de bodem schoon te maken.


Datum: 18 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 januari. Volgens particulier bericht is het Nederlands schip ZEEMEEUW, kapt. De Groot (ex kapt. Van Wijk), van Riga naar de Maas, de 11e dezer Elseneur gepasseerd, hebbende in de Oostzee zware westelijke stormen doorgestaan, waardoor de watervaten zijn weggeslagen en de kluiverboom is gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 16 januari. De lichter met lood geladen, welke de 10e dezer door het stoomschip MAASSTROOM werd aangevaren en daardoor zonk, is gelicht en onder de wal gebracht; zij valt met laag water droog.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Janeiro, 23 december. Het Nederlandse schip IDA GEERTRUIDA is hier bevracht naar het Kanaal om te Fernambucq of in een haven tussen Maceio en Ceara te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 12 december. Het Nederlandse schip VREDE is bevracht tot 40 sh. voor balen wol.


Datum: 19 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 18 januari. De schepen AEOLUS, kapt. De Vries, van Rotterdam naar Soerabaja, en MARIE CORNELIE, kapt. Arnold, van Rotterdam naar de kust van Guinea, hebben ter rede van Duins ankers verloren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris Bokma zal op donderdag de 25e januari 1872, ’s avonds 7 uur, bij G.R. de Vries te Akkrum provisioneel verkopen een goed onderhouden hektjalkschip, genaamd de WELVAART, liggende thans te Akkrum, groot 70 tonnen, met de daarbij behorende inventaris. (opm. LC 020272 meldt, dat is geboden NLG 850.)


Datum: 20 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 januari. Zr.Ms. schroefstoomschip HET LOO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee C.A.B.D. Rijk, is in de namiddag van de 19e dezer van de rede van Texel naar zee vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar de kust van Guinea.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 13 december. Vrachten. De volgende afdoeningen voor Nederlandse schepen hebben plaats gevonden. Naar Nederland: CONSTANTIA, NLG 70 suiker naar Rotterdam; HAEMSTEDE NLG 72,50 suiker naar Rotterdam; HELENA NLG 70 suiker naar Rotterdam, JASON NLG 70 suiker naar Rotterdam; SUSANNA JOHANNA NLG 70 suiker naar Rotterdam; SINBAD NLG 70 suiker naar Amsterdam en opvullen met tabak; CORNELIS GIPS NLG 70 suiker en NLG 105 arak naar Rotterdam; JACOB ROGGEVEEN NLG 70 suiker en NLG 90 kapok naar Amsterdam; FERDINAND EN LOUIS NLG 72,50 suiker naar Amsterdam; ZUID-HOLLAND NLG 70 voor suiker naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 17 januari. De schepen AEOLUS, kapt. De Vries en MARIE CORNELIE, kapt. Arnold, ter rede van Duins de ankers geslipt hebbende, zijn naar de rede van Margate gezeild.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 16 januari. Het schip MARGARETHA, kapt. Giese, van Delfzijl naar Gloucester met haver, is hier heden na een reis van 36 dagen binnengelopen wegens gebrek aan proviand. Het zal op het droge gehaald worden om de bodem na te zien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Syra, 7 januari. Het stoomschip IRENE, van Amsterdam alhier met schade aangekomen, heeft verscheidene honderd collis van de lading overboord geworpen en is ongeveer de helft van de overgebleven lading beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 13 december. Het Nederlandse schip MARIA ELISABETH, kapt. Van den Gevel, zal verkocht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 18 januari. Het schip SUZANNA, kapt. Demmers, van Rotterdam naar Samarang, hier uit zee teruggekeerd, heeft op Kentish Knock gestoten en zal door duikers onderzocht worden.


Datum: 21 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 17 januari. Het Nederlandse schip MARIE CORNELIE is hier in de haven gebracht. Het heeft op de rede van Duins de ankers geslipt om aanvaring te voorkomen en heeft schade aan het spil bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Deal, 18 januari. Het Nederlandse schip AEOLUS is van hier met een anker en 105 vadem ketting voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 13 december. Het Nederlandse schip VESTA is bevracht van Bangkok naar hier, om binnen de baar te laden tot 48½ dollarcent per pikol, indien buiten de baar beladen wordende 43½ dollarcent per pikol, indien van daar naar Swatow of Amoy 10, naar Ningpo 20 en naar Yokohama 25 dollarcent per pikol meer.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Advertentie. Administratie van Financiën. Publieke inschrijving voor de pakketvaart. Het gouvernement zal bij aannemelijke aanbieding contract aangaan wegens het overbrengen der mailcorrespondentiën naar St. Thomas en terug met snelzeilende schoeners, te beginnen met de 7e februari dezes jaars. De besloten biljetten van inschrijving zullen ter administratie van financiën worden aangenomen op a.s. dinsdag de 23e dezer, uiterlijk tot en met het vallen van het middagschot. Wordende de belanghebbenden verzocht zich bij de bovengemelde administratie te vervoegen ter bekoming van informatiën omtrent de voorwaarden van het aan te gane contract en bij de opening der biljetten tegenwoordig te zijn of wel zich te doen vertegenwoordigen.
Curaçao, 19 januari 1872, de administrateur van financiën, Gorsira.


Datum: 22 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 januari. Het hol van het in de Zuidergronden gestrande schip LADY GUENDOLEN, kapt. Shalliber, van Iquique naar Hamburg - vroeger gemeld - is met de daarin aanwezige lading salpeter voor NLG 199 en de geborgen inventaris voor NLG 1.271 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 18 januari. Het schip AVANT, kapt. Oosterhuis, van Pekela naar Suriname, heeft hier ter rede een anker verloren. Een nieuw anker wordt heden naar het schip afgezonden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 20 december. Het Nederlandse schip JOHANNA ANTONIA, kapt. Wessels, van Saigon naar Hongkong, alhier binnen, heeft schade en moet repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. Ten verzoeke van Hinderkje Alberts Huisman, daglonerse te Sappemeer, ehevrouw van Harm Schothorst, stuurman ter koopvaardij, laatst gewoond hebbend te Appingedam, wordt gedagvaard Harm Schothorst, stuurman ter koopvaardij:
- Aangezien de gedaagde als stuurman diende aan boord van het Nederlandse schip WUBBEGINA ILBINA, kapt. Gerard Fokkes Bloema, op gemelde bodem op 15 november 1861 uit Longeren of Longoer in Noorwegen met een lading hout is vertrokken naar Delfzijl.
- Aangezien evenwel na het vertrek uit Noorwegen van het schip noch bemanning taal noch teken is vernomen.
Om op de 25e april 1872 voor de Arrondissements rechtbank Appingedam te verschijnen om van zijn in leven zijn te doen blijken.
3 januari 1872. (opm: zeer sterk bekort, zie ook NRC 100162)

Krant:
  JB - Javabode

De schrijver der Koloniale Kronijk in de Economist van november, levert de volgende retrospectieve kritiek van de inrichting der verbrande stoomboot WILLEM III:
De inrichting van het passagiersverblijf aan boord van de WILLEM III, vooral van de hutten, liet zeer veel te wensen over. Als oud mailreiziger en als onderscheidene mailboten hebbende gezien, o.a. nog voor twee jaren een nieuwe uitstekend ingerichte der Oostenrijkse Lloyds te Triëst, die wel als model zou mogen dienen voor doelmatige comfortabele inrichting van zulke boten, durft steller dezes, die uit belangstelling in de onderneming de WILLEM III is gaan bezichtigen, over dit punt meespreken. Tot zijn leedwezen moet hij verklaren, nimmer ondoelmatiger inrichting te hebben aangetroffen dan op die boot. Ieder die ooit een zeereis van enige duur heeft gemaakt, weet hoeveel het waard is flinke, ruime, luchtige, goed verlichte hutten te hebben. Lucht en licht, het eerst nog meer dan het laatste, is daarin, vooral op een mailreis van enige duur, een eerste behoefte. Hoe goed de salons ook zijn ingericht, het is zeer aangenaam, zich van tijd tot tijd in zijn hut te kunnen terugtrekken; zich, moet men er door ongesteldheid veel verblijven, daarin met enig gemak te kunnen roeren, met lectuur bezig houden enz. Op een stoomboot die een betrekkelijk zo groot mogelijk aantal passagiers in een klein bestek moet trachten over te voeren, kan men natuurlijk niet zulke ruime comfortabel ingerichte hutten verwachten, als men ze aan boord van vele onzer zo goed ingerichte Oost-Indiëvaarders aantreft. Maar wil de Maatschappij Nederland in dit opzicht, en dat moet natuurlijk haar streven zijn, met goed gevolg tegen onze ook voor passagiers zo goed ingerichte klipperschepen concurreren, dan, menen we, behoort het passagiersverblijf op haar boten anders te zijn ingericht dan aan boord der WILLEM III het geval was. Het plan dier inrichting was waarschijnlijk afkomstig van iemand die nimmer een mailreis heeft gemaakt, nimmer in de Rode of Indische Zee een nacht in een scheepshut heeft moeten doorbrengen, nimmer de weelde heeft ondervonden om alsdan door de geopende patrijspoort althans enige verse lucht te voelen binnenstromen. Meestal, het is bekend, is op zulke boten en schepen het salon langscheeps in het midden van het schip, terwijl de langs boord geplaatste en daardoor met de buitenlucht communicerende hutten in het salon uitkomen. Op de WILLEM III had men in het achterschip een groot, vierkant salon, de gehele breedte van het schip innemende, naar ons gevoelen wansmakig rijk versierd, in een stijl die de Engelsen “meretricious” (opm: opzichtig, onecht, bedrieglijk) noemen, maar die men wel op hun schepen aantreft. Ten einde de ruimte voor hutten terug te winnen, door de inrichting van het salon verloren, was middenscheeps een vierdubbele rij hutten aangebracht, waarvan de beide middelsten allen door een op het dek uitkomende kap lucht en licht ontvingen. Bij enigszins ongunstig weder zou die kap natuurlijk dicht moeten worden gehouden en dus de bewoners geen lucht kunnen scheppen. Kon de kap geopend staan en waren de hutten bezet, dan genoten de passagiers op dek de daaruit opstijgende onzuivere emanaties…. Daargelaten deze hoogst ondoelmatige plaatsing van een deel der hutten, die wellicht zonder bezwaar zou zijn op een tiendaagse vaart tussen Engeland en Noord-Amerika, maar die we volstrekt afkeurenswaardig achten voor een vaart van vijftig dagen tussen Nederland en Java, zo liet ook de inrichting der hutten veel te wensen over. Vooral die voor vier slaapplaatsen. Verreweg het merendeel was zeer eng, misten alle mogelijke comfort en gelegenheid tot berging.
Van harte het welgelukken der onderneming Nederland wensende, meenden we deze opmerkingen hier te mogen nederschrijven, omdat, worden zij niet ongegrond bevonden, er wellicht nog gelegenheid zal bestaan op de later voor de onderneming te bouwen boten een andere inrichting aan te nemen. De dwaze eigenwaan om het beter te willen weten dan anderen, heeft in Nederland, inzonderheid in het vak scheepsbouw, al geld en rampen genoeg gekost. Zou de directie van de Nederland niet verstandiger doen boten te laten bouwen, ingericht volgens proefondervindelijk goed bevonden modellen, dan volgens een plan dat theoretisch en ook in tekening fraai schijnt, maar inderdaad onpraktisch is?


Datum: 23 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens hedenmorgen ontvangen telegram is het schip LICHTSTRAAL, kapt. Jansen, de 16e dezer te Batavia aangekomen en heden aldaar terug bevracht naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 januari. Volgens particulier bericht is het barkschip MARIA EN SARAH, kapt. Van der Eyk, voor of op 20e dezer te Batavia aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 januari. Het schip IRENE, kapt. Hitman, van St. Petersburg naar de Maas, is door een stoomboot heden alhier binnengebracht; hebbende in een storm van 17 op 18 dezer in de Sont beide ankers verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J Fresemann Viëtor, notaris te Winschoten, zal op vrijdag 9 februari 1872, om 7 uur, bij kastelein J.P. Scherpbier te Oude Pekela publiek verkopen het in 1856 nieuw gebouwde Nederlandse galjootschip UDO FREDERIK, groot 154 ton, laatst bevaren door kapt. J.J. van der Werf, thans liggend te Amsterdam (adres De Wed. Jan Van Wezel & Zn.). De inventaris ligt 8 dagen tevoren ten huize van verkoop en ten kantore van de notaris, bij wie op franco aanvraag afdrukken zijn te verkrijgen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden koftjalkschip, groot 61 zeeton, geklasseerd 5.6 1.1 met deszelfs complete inventaris. Nadere informatiën geven Wijnne & Barends, scheepsmakelaars, Noorderhaven, Groningen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. E. Heringa Jz., deurwaarder en kandidaat notaris te Holwerd, zal, ten verzoeke van de heren Hagenzieker & Co. te Amsterdam qq, op dinsdag 30 januari 1872, ’s middags 12 uur, te Moddergat onder Nes, bij de School aldaar, publiek, á contant, verkopen de goederen, geborgen de gestrande brik LA MARIA, kapt. Gambardelle, hoofdzakelijk bestaande in 12 stuks grote en kleinere zeilen, 2 stukken kleed, 1 houten ra, mooie scheepsklok, 2 zeemanskisten, 1 matras, 1 zuiger en slinger uit de pomp, 1 grote ijzeren stander, 1 gedeelte bliksemafleider, enige losse blokken, 1 roer en helmhout, 1 boot, 6 stukken rondhout en ene grote partij touwwerk, benevens een Italiaanse scheepsvlag en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden. (opm: zie LC 211171)


Datum: 24 januari 1872


Krant:
  JB - Javabode

Riouw, december. Een Amerikaans driemastschip strandde op Tandjong-Oban (eiland Bintang) en een Engelse bark moest in geheel ontredderde toestand ten anker komen nabij de eilandjes, oostwaarts van Bintang gelegen.
Omtrent eerstbedoeld vaartuig en zijn lading zijn bereids vanwege de betrokken assurantie- maatschappij maatregelen getroffen, terwijl aan enige der opvarenden van het andere schip gelegenheid is gegeven om te Singapore de hulp van een stoomsleper te gaan inroepen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Japara, (geen datum). Door stormweder overvallen is de schoener SAHOEDIN, zeilende van Singapore naar Soerabaya, in de nacht van 19 op 20 december (1871) gestrand tegen de riffen bij de rots Poeloe Kemanten en, zo het schijnt, geheel verbrijzeld. Van de 26 opvarenden hebben zich 13 weten te redden. Van de overigen, waaronder de eigenaar van schip en lading, Kwee-Oh, zijn de lijken te Japara aangespoeld. Volgens verklaring van de gezagvoerder bevonden zich aan boord 80 bollen amfioen (opm: opium), waarvan 70 aan wal zijn gespoeld en geborgen.


Datum: 25 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 20 januari. Het schip MARGARETHA, kapt. Giese, van Delfzijl naar Gloucester, de 16e dezer alhier lek binnengelopen, is gerepareerd; de lading is niet beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 december. Het Nederlandse schip LANDBOUW, kapt. Jansen, is de 10e dezer, met het restant van de lading van Batavia, uit de Simonsbaai naar Rotterdam vertrokken na geheel gekalefaat te zijn.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Wildervank op 23 januari: het Nederlands gezinkt schoenerschip WILDERVANK, groot 129 zeetonnen, in 1862 gebouwd, gevoerd door kapt. Giezen: NLG 6.275. Koper W. de Lorme van Rossem te Amsterdam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meijes, makelaar, zal op maandag de 5de februari 1872, des avonds na zes uren, te Amsterdam in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notarissen Druijvesteyn & Pollones, in veiling brengen:
- 4/64 aandeel in het gekoperd barkschip JACOB ROGGEVEEN, groot 377 gemeten lasten, gevoerd door kapt. J.C. Rolff, varende onder directie van de heren Jers. Meyjes en Zoonen, alhier, thans liggende op Java.
- 1/32 aandeel in het gekoperd barkschip GEESIENA MARIA, groot 267 gemeten lasten, gevoerd door kapt. P. Ruardi Bek, varende onder directie van de heren Jers. Meyjes en Zoonen, alhier, thans op reis naar Java.
- Drie aandelen in de Reederij der Drijvende Droge dokken, onder directie van de heer J.D. Diets, elk groot NLG 1.000,-.
- Twee aandelen in de Stoomboot-Reederij voor Slepen van Schepen aan het Nieuwe Diep, van en naar Zee
- Twee renversalen van een uitgeloot aandeel van idem
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaar.


Datum: 26 januari 1872


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Te Gravesend, 22 januari. EENDRAGT, J.E. de Jong en 23 januari VROUW DIEUWKE (opm: bunschip), K. van Kempema van Workum.

Krant:
  JB - Javabode

De Soerabaya Courant meldt, dat de MAIBIT met volle lading behouden te Banjoewangi is aangekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlands brikschip KUNEGUNDE, met complete inventaris, groot volgens meetbrief 228 zeetonnen of 120 lasten, liggende in de Zuiderhaven te Harlingen. Te bevragen bij de cargadoors Repko & Co. aldaar.


Datum: 27 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 24 januari. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Hubert, van Amsterdam naar Curaçao, is hier binnengebracht door een stoomboot en de bemanning van twee smakken. Het schip heeft op de Longsand aan de grond gezeten, is lek en was door het volk verlaten, dat weder aan boord is gezonden, zodra het schip hier is aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 22 januari. Het schip IRENE, kapt. Hitman, is uit de haven gehaald, nadat het van een nieuw anker en ketting voorzien was. Een van de verloren ankers met ketting is opgevist en aan boord gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 19 december. Van de lading per het afgekeurde schip ALDEBARAN, kapt. Meijboom, zijn nog 700 zakken suiker wegens beschadigdheid verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 december. Vrachten. Nederlands MAARTEN VAN ROSSEM, naar Amsterdam, NLG 70 suiker, NLG 55 tabak, NLG 40 tin, hier en in de Oosthoek te laden. HOLLANDS TROUW, ligt aan te Semarang à NLG 70 voor suiker; Nederlands Indisch PERSIAN PACKET I, naar Perzië, NLG 2,50 per pikol, te Cheribon en Semarang te laden; Nederlands-Indisch AUSTRALIA PACKET, naar Melbourne, GBP 2.5 suiker. Nederlands SIRIUS, naar Amsterdam NLG 75 suiker, NLG 77,50 rijst, NLG 80 thee, te Cheribon, Indramaijoe en hier te laden.
Onbevrachte schepen, hier en op de kust: Nederlands KORTENAER, ALBLASSERWAARD, AUGUSTE, HENRIETTE GEERTRUIDA, ADRIANA PETRONELLA, GEESINA MARIA, CONSTANCE. De Nederlandse schepen CONSTANCE, BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA maken kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 25 januari. Het Nederlandse stoomschip FOP SMIT is voor de mond van de oude haven aan de grond gekomen, doch heden met assistentie weder vlot geworden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Antwerpen, 25 januari. Het Nederlandse schip JANTINA, kapt. Vos, van hier naar Genua, is te Ramsgate met overgeworpen lading binnengelopen. Het moet gedeeltelijk lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een gezinkt schoenerschip. Op woensdag 7 februari 1872, des avonds te 6 uur, ten huize van J.W. Struve, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, zal à contant worden verkocht: het Nederlands gezinkt schoenerschip genaamd WENDELINA, groot 155 ton of 82 lasten, gebouwd in 1865 op de werf van wijlen de heer K. Bakker te Sappemeer, geklasseerd door Veritas 3.3 G 1.1 voor 8 jaar, met complete inventaris, invoegen bevaren is geweest door kapt. W.H. Hilbrands, liggend te Grimsby en aldaar informatiën te bekomen bij de heer Consul, Agent Jensen Jr. of bij de heer R. Meihuizen te Sappemeer, ten overstaan van de notaris Mr. C. Hartmann Busman.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Swanage, 20 januari. Door de loodsboot NEPTUNE I is op de hoogte van St. Albans Head drijvende gezien een witte boot met zwarte letters C. Beumee. N. Pekela (Het schip ANNA, kapitein C. Beumee van Newcastle naar Triëst is op 13 november 1871 overzeild en gezonken.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Curaçao. Alhier zijn aangekomen: de 19e dezer van New York de Nederlandse schoenerbrik LA CREOLE, kapt. Spalckhaver, van New York; de 20e dezer van St. Thomas de Nederlandse pakketschoener MIDAS, kapt. Schoonewolf, met de brievenmalen van Europa en de West-Indiën; de 21e dezer van New York de Nedelandse schoenerbrik EMMA DEAN, kapt. Atkinson, en van hier is vertrokken de 22e dezer naar St. Thomas de Nederlandse pakketschoener GALGO, kapt. Ernst, met de brievenmalen voor Europa en de West-Indiën.


Datum: 28 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 januari. Heden is op de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pzn. de kiel gelegd van een lichterschip genaamd NEWCASTLE, te bouwen voor rekening van de heren Burger & Zoon te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 januari. Het Nederlandse schip CORNELIA JOHANNA, kapt. Klingen, van Groningen met haver naar Gloucester, te Hellevoet binnen, is lek en heeft verstopte pompen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 20 januari. De Nederlandse schepen BROEDERTROUW, kapt. Vos; BETHA, kapt. Schoon; HAZARD, kapt. Ketelaar; GRIETJE HUISMAN, kapt. Pekelder; KONING WILLEM III, kapt. Scholten en HEERENVEEN, kapt. Ellis, liggen hier in winterlaag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bahia, 9 januari, per telegram van Lissabon. Het Nederlandse fregat BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAEL, kapt. Dietz, van Penarth naar Singapore bestemd, is hier masteloos binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een overdekt tjalkschip, groot 26 ton, in eigen gebruik bij de weduwe G.O. Dijkstra, liggende te Rohel bij Buitenpost.
Te bevragen bij W. Dijkstra te Rohel.


Datum: 29 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Lemmer, 27 januari. Een der nieuwe ijzeren Lemster stoomboten, bevracht met enig vee en goederen, is hedenmorgen door het ijs, waarmee de kust alhier nog overdekt is, gestoomd, koers zettende naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwesluis, 28 januari. De stoomschepen BRADFORD en VESTA zijn heden in het Kanaal in aanvaring geweest; laatstgenoemde heeft belangrijke schade aan de boeg bekomen. (opm: het is niet zeker, dat het hier het Nederlandse stoomschip VESTA betreft)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 26 januari. Het schip JACOBUS DAVID, kapt. Schaap, van Antwerpen naar Genua, de 23e op de rede van Portland aangekomen, was 30 mijlen van Vlissingen met een Engelse brik in aanzeiling geweest en heeft daardoor een gedeelte van de verschansing verloren en meer andere schade bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 januari. Het schip ANNA, kapt. Hubert, van hier naar Curaçao, te Harwich zonder volk binnengebracht, is door de equipage weder in bezit genomen. Het was lek en had op Long Sand gezeten.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 januari. De KONINGIN SOPHIA is naar de kust van Sumatra vertrokken ten einde hulp te verlenen aan het Amerikaanse schip S.G. REED, van Shanghai naar New York.


Datum: 30 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. H.J. Daam, P. Reineke en E.C.A. Koli, Makelaars, presenteren als lasthebbenden van hun principalen op maandag 12 februari 1872, des avonds ten 6½ ure, ten huize van P. Kaan Jr., kastelein in de Witte Zwaan op de Nieuwendijk te Amsterdam, ten overstaan van de notaris G.J.C. van Vianen, aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen:
- Een extra-ordinair, welbezeild, goed onderhouden ijzeren barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd CUBA PACKET, laatst gevoerd door kapt. K. Ouwehand.
Volgens Nederlandse meetbrief lang 40 meters, wijd 4,90 meters, hol 3,20 meters en alzo gemeten op 279 tonnen of 147 lasten, en
- Een extra-ordinair, welbezeild, kopervast en gekoperd, goed onderhouden schoener-brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd SAGUA PACKET, laatst gevoerd door kapt. J. Sluisman. Volgens Nederlandse meetbrief lang 27,25 meters, wijd 4,815 meters, hol 2,72 meters en alzo gemeten op 159 tonnen of 84 lasten
En dat verder met al hun rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de inventaris is vermeld.
De voorzegde schepen liggen in het Oosterdok aan de Dijk. Iemand, nader onderricht begerende, spreke met bovengenoemde makelaars of met de cargadoors Van Tubergen & Daam.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Paramaribo. De 24e dezer werd alhier uitgeklaard het Nederlandse schip CASPAR DE ROBLES, kapt. T.H. van Slooten, naar Amsterdam met 271.415 pond suiker, 9.340 gallons melasse, 3.000 kokosnoten, 21.645 pond kwassiehout en 6.090 pond cacao, en de Nederlandse schoener FLYING DUTCHMAN, kapt. W.P. Stratton, naar Demerary via Nickerie met 4.390 pond cacao en uit het entrepot diverse koopmansgoederen.


Datum: 31 januari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 januari. Het schip JANTINA, kapt. Vos, van Antwerpen naar Genua, te Ramsgate binnen, zou gedeeltelijk moeten lossen om de lading te herstuwen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 23 december. Het Nederlandse schip JOHANNA ANTONIA, kapt. Wessels, van Saigon naar Hongkong, alhier met schade binnen - vroeger vermeld - heeft op 4 december in een storm op zijde gelegen en was genoodzaakt de stengen te kappen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van een stoomboot te Lemmer.
De notaris F. Schaafsma te Lemmer, zal, mede ten verzoeke van de heren Mr. T. van Beyma Thoe Kingma, advocaat en H. de Koe, kandidaat-notaris aldaar, in het logement de Wildeman te Lemmer, op donderdag 15 februari 1872, des morgens 11 ure provisioneel, en des avonds 6 uur finaal ten verkoop aanbieden het nieuwe ijzeren schroefstoomschip, genaamd de VRIENDSCHAP, in 1869 gebouwd op de werf van de heer Boon te Hoogezand, voorzien van een hoge druk stoommachine van 16 paardenkrachten, hebbende één dek en twee masten, een groot laadruim en alzo zeer geschikt tot goederenverveoer, groot volgens meetbrief 133 tonnen, met al zijn staand en lopend want en verdere inventaris.
Deze stoomboot, laatst bevaren door kapt. F.K. Woudstra in de dienst tussen Lemmer en Rotterdam v.v., ligt thans te Lemmer en kan dagelijks bezichtigd worden.
Breder bij biljetten omschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

’s Gravenhage, 30 januari. Aan het departement van Marine is heden aanbesteed het bouwen en leveren van twee loodskotters, met beschieting en mastgestel. Van de vier ingekomen biljetten was het minste dat van de heer P. Haverkamp te Amsterdam voor NLG 28.000,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 30 januari. Van het tjalkschip JOHANNA KARLINA, kapt. De Boer, van Groningen, de 17e november anno passato (opm: vorig jaar) van hier naar Bremen vertrokken, is sedert niets vernomen (opm: zie NRC 060272)


Datum: 01 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 januari. In het afgelopen jaar zijn hier ingeklaard 670 schepen, metende 164.585 tons (in 1870: 612, metende 146.828 tons), en uitgeklaard 668, metende 164.833 tons (in 1870: 587, metende 140.485 tons). Tot de eerste rubriek behoren 306 Nederlandse, metende 44.630 tons, 246 Engelse, metende 99.795 tons, 82 Noorse, metende 16.222 tons, 29 Noord-Duitse, metende 3.076 tons, 7 Deense, metende 862 tons; tot de tweede rubriek 304 Nederlandse, metende 43.886 tons, 249 Engelse, metende 101.995 tons, 78 Noorse, metende 14.771 tons, 28 Noord-Duitse, metende 2.923 tons, 9 Deense, metende 1.258 tons. De gemiddelde inhoud van ieder schip bedroeg 245 tons, in 1870 240. In het laatstgenoemde jaar vertoonden zich in de haven, behalve de genoemde, ook nog Zweedse, Russische en Franse vlaggen.
Het aantal aangevoerde balken heeft 131.974 stuks bedragen. Daarvan brachten 28 ladingen uit de Oostzee er 16.342 en 228 uit Noorwegen er 115.632.
De meeste ladingen te weten 54, kwamen uit Frederikstad, uit Sundswall 50, uit Christiania 23, uit Oudsoen 17, uit Windau 14, uit Riga, Memel, Drobach, Christiansand en Helsingfors ieder 13, uit Dantzig 10, Nerva en Hernösand ieder 9, Ooster-Rusöen (opm: waarschijnlijk Ooster-Risoer) 8, Arendal 7, Söderham en Gothenburg ieder 4, uit Drammen, Hamburg, Halmstad en Frederikstad ieder 3, uit Aasgaardstrand en Brewijk (opm: Brevik) ieder 2, en uit Stettin en Wyborg ieder 1.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 31 januari. Bij de rederij van het schip BARON VAN PALLANDT VAN ROZENDAAL is het volgende bericht ontvangen van kapt. Dietz, in dato 9 dezer:
Op 25 december, ten 1 ure, op 05º43’ ZB en 29º17’ WL werden wij in een zware regenbui belopen door een hoos, die recht over het schip ging, waardoor de grote- en de voormarssteng braken en de vleet met marsra’s, bramstengen en de ra’s voor de fokke- en grote mast kwam hangen en slingeren, zodat veel van de verdere rondhouten braken, zeilen scheurden en tuig verloren ging, ijzer stuk en krom gebogen werd. Zó ontredderd was het onmogelijk op zee de schade te herstellen om veilig de reis naar Singapore te kunnen voortzetten. Wij maakten een noodtuig om naar Bahia te kunnen komen, zijnde de eerste onderwindshaven, alwaar wij op 5 januari, ‘s morgens ten half drie ure, reeds benedengaats zijnde, door een stoomboot werden binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 31 januari. Volgens bericht van kapt. De Roever, voerende het Nederlandse schip CORNELIA ADOLPHINA, op 29 november van Söderhamn te Adelaide Z.A. gearriveerd, waren schip en equipage in goede staat en zou hij op 2 december naar Melbourne verzeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 31 januari. Kapt. De Looper, van het schip WIJK AAN ZEE, van Java alhier binnen, rapporteert, dat hij van de Wester Eilanden (opm: Azoren) af zwaar stormweder had ondervonden, hetwelk van 9 tot 23 en 24 januari aanhield, en dat hij zich gedurende de beide laatsgenoemde dagen op 46º30’ NB 12º 50’ WL in het centrum van een orkaan had bevonden, bij hemelhoge en woeste zeeën en zware windstoten, waardoor het schip zwaar werkte en schip en tuig veel te lijden hadden. De barometer was tot op 726½ mm. gedaald.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 30 december. Het Nederlandse schip ANNA SANDERS, kapt. Versteeg, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft de fokkemast gebroken en moet een nieuwe inzetten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Publieke verkoping van een gezinkt schoenerschip. Op woensdag 11 februari 1872, des avonds te 6 uur, zal ten huize van J.W. Struve, logementhouder in het Gemeentehuis te Sappemeer, à contant publiek worden verkocht: het Nederlandse gezinkte schoenerschip genaamd NEPTUNUS, groot 160 ton, gebouwd in 1862 bij scheepsbouwmeester J.G. Berg te Sappemeer, met boot en complete inventaris, invoege het bevaren is geweest door wijlen kapt. H.A. Scholtens, liggende thans te Groningen en aldaar te bevragen bij kapt. F. Veltkamp en de heren Van der Goot & Barends, en te Sappemeer bij de scheepsbouwer J. Berg Jz, ten overstaan van notaris Mr. C. Hartmann Busman.


Datum: 02 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Stoomboot AMSTERDAM, verkoping te Lemmer. H. de Koe, kandidaat-notaris en deurwaarder te Lemmer, zal op donderdag 15 februari 1872,’s voormiddags 11 uur, bij voorlopige, en ’s namiddags 6 uur bij eindelijke toewijzing, telkens ten huize van A. Knol, in de Wildeman te Lemmer, verkopen het voor vervoer van goederen en vee zeer geschikt ijzeren schroefstoomschip AMSTERDAM, vroeger gevaren hebbende in de dienst tussen Lemmer en Amsterdam, gezagvoerder wijlen R.W. van der Wal, en laatst tussen Lemmer, Kampen en Deventer, gezagvoerder J. Vlaskamp, lang 110 voet (32,18 el) wijd 18 voet (5,36 el), hol 7½ voet (2,23 el), diepgang ledig 5 voet (1,49 el) beladen 6 voet (1,88 el) voorzien van een groot laadruim en een machine van 10 paardenkrachten, zoals dat schip 8 dagen vóór de verkoop in de haven te Lemmer ter bezichtiging zal liggen, met al zijn toe- en aanbehoren, en complete inventaris.
Breder bij biljetten omschreven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 februari. Het schip GOOREGT EN OLDAMBT, kapt. Rentema, van Santos naar Gibraltar om orders, is volgens particulier bericht op 21 januari ter rede van Malaga aangekomen, hebbende wegens stormweer en tegenwind de baai Gibraltar niet binnen kunnen komen. De kapitein hoopte nu te Malaga orders te zullen krijgen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 31 januari. Heden is hier uit zee door de sleepboot MAGNET binnengebracht het Russische schoener-barkschip EMIGRANT, geladen met splithout. Dit vaartuig, vier jaren oud en geheel onbeschadigd, werd door den hier wonende schipper G. Zorgedrager, die van de visvangst terugkeerde, en een Engelse visser in de Noordzee, drijvende gevonden zonder bemanning. Toen de equipage ook later van Vlieland hier aankwam, bleek gezagvoerder te zijn kapitein Wentzel, met bestemming van Oscersande (opm: mogelijk Oskarshamn) naar Cardiff. Door de mist was het op de Eijerlandse gronden geraakt, en toen begon over te hellen, door de opvarenden verlaten, die op Vlieland veiligheid vonden. Later is het schip weder vlot geraakt en door bovengenoemden gevonden en hier met assistentie binnengehaald. (opm: zie ook NRC 040272)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 1 februari. De 28e januari is alhier aangekomen het Nederlandse schip AUTUMN, kapt. J. de la Parra, van Barbados.


Datum: 03 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. De Makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam HHz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meester op dinsdag 13 februari 1872, des namiddags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakers- haven, wijk 1, no. 499, publiek veilen het Nederlands in 1871 nieuw gebouwde ijzeren schroefstoomschip ELIZE, met dubbele schroefmachine van 40 paardenkracht en 2 stoomketels van 50 paardenkracht (opm: ??), geijkt op 8.078 centenaars, gemeten op 404 tonnen, met deszelfs rondhout, staand en lopende want, ankers, kettingen, touwen en verdere inventaris, zoals het thans is liggende in de Wijnhaven te Rotterdam achter het Witte Hart. Het stoomschip was laatst in de dienst voor goederenvervoer naar de Rijn. Nadere informatiën te bekomen bij bovengenoemde Makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 februari. De lading van het te Hellevoet binnengelopen schip CORNELIA JOHANNA, kapt Klingen, van Groningen naar Gloucester - vroeger gemeld - zou met een ander schip bevorderd worden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.F.L. Meyjes, W.Y. van Reinouts, D. Heydeman Jr. en H.J. Daam, makelaars, zullen op maandag 19 februari 1872, des avonds te 6 uren, in De Brakke Grond verkopen het gekoperd en kopervast barkschip JOSEPHINA BERNHARDINA, laatst gevoerd door kapt. C. Willms, volgens meetbrief 326 tonnen of 172 lasten, met deszelfs complete inventaris.
Te bevragen bij bovengemelde makelaars, zomede bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Scheepsaandelen te koop, als:
- 1/30 in het schip JELTINA, kapitein De Boer;
- 1/30 in het schip MARGARETHA GEZINA, kapitein H.E. de Grooth;
- 1/30 in het schip ANNA HINDERIKA, kapitein J. Ebling;
- 1/30 in het schip ALIDA ELIJSABETH, kapitein H.G. Potjewijd;
- 1/30 in het schip ALBERTINA, kapitein P. Schuur;
- 2/25 in het schip GOLDHOORN, kapitein B.M. Pott;
- 1/40 in het schip BERENDINA, kapitein F.K. Riks;
- 1/40 in het schip GEZINA en JANSJE, kapitein A.R. Brouwer.
Mr. F. Roessingh, notaris

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Te Makassar is op 15 januari van Bonthain overland het bericht ontvangen, dat op de Bril (opm: bank ten zuiden van Makassar) een Engels schip, van Newcastle bestemd naar Cochin-China, is gestrand. De equipage - de kapitein en acht man - is in twee sloepen te Bonthain aangekomen en werd daar verpleegd.


Datum: 04 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 3 februari. Heden is op de werf Concordia van de heren Meursing & Huygens de kiel gelegd voor een composite-fregatschip, groot pl.m. 750 lasten, voor rekening van de heren Van Eeghen & Co. aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 3 februari. Heden is van het établissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters L. Smit & Zoon alhier, met het beste gevolg te water gelaten de ijzeren rader-sleepstoomboot ROTTERDAM 7, voor rekening van de Nederlandsche Stoomboot-Reederij te Rotterdam. De machines van 260 p.k. worden vervaardigd in de fabriek der Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Fijenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Uit Harlingen wordt ons gemeld: Door schipper Zorgdrager, in de Noordzee aan het vissen zijnde, is het Zweedse schip EMIGRANT, drijvende en door de equipage verlaten, alhier binnengebracht. Toen hij op de Vlie-rede gekomen was en om de sleepboot geseind had, kwamen de gezagvoerder en het scheepsvolk opdagen, en gingen zij aan boord, de vinder voor zijn moeite bedankende en hem zeggende, dat zij het wel zonder hem konden redden.
Deze was daarmede echter niet tevreden en heeft de fraaie en nieuwe driemaster als zeevond ingeklaard. Het schip is volkomen dicht en onbeschadigd. De lading wordt gezegd te bestaan uit fijn werkhout en een waarde te hebben van NLG 60.000,-. Intussen is het schip aangegeven als onbekend, daar de holle zee het openen der luiken niet toeliet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 3 februari. Volgens telegrafisch bericht van heden, is het schip ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, van Amsterdam via de kust van Guinea naar Java vertrokken, laatst van Margate, ter rede van Swansea gearriveerd met onklare pompen. Het had 10 uren plat op zijde gelegen, en veel geleden, doch geen zichtbare schade. Passagiers en equipage allen wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 2 februari. Het Nederlandse schip ZWAANTJE DOST, kapt. Heijenga, van Rostock met tarwe naar Antwerpen, is volgens telegram uit Mandahl in de Noordzee gezonken, doch het volk gered en te Mandahl aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Inverness, 2 februari. Een Nederlandse galjoot is op Longman Point (een mijl van deze haven) aan de grond, doch zal waarschijnlijk met het volgende getij vlot komen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 2 februari. Het Nederlands kofschip JACOB EN WILLEM, kapt. W. van Duin, met eikenhout van Dantzig naar Amsterdam, is door de mist op de Buitengronden van Terschelling gestrand en door de opvarenden verlaten, die eerst op Terschelling en heden hier aankwamen in een schilschuit (opm: schelpenschuit). Naar wij per gerucht vernemen, is hun vaartuig weer vlot geraakt en geborgen.

LC 040272
Harlingen, 2 februari. Deze middag is hier door de sleepboot MAGNET binnengehaald het galjootschip GEZINA, kapt. A. de Boer, met haver van Stockholm naar Londen. Het schip was lek en had meer andere schade, en zal moeten lossen om te repareren. (opm: zie NRC 050272)


Datum: 05 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het stoomschip CONRAD, kapt. E. Oort, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, zal medio maart a.s. uit het Nieuwediep naar Java vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 3 februari. Gisteren is hier binnengekomen wegens averij, het schip GESINA, kapt. De Boer, van Stockholm naar Londen bestemd. (opm: zie NRC 110272)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 2 februari. De CONCORDIA, kapt. Van Santen, van Dordrecht naar de West-Indiën, is heden in Portland binnengelopen. De kapitein verklaart na deszelfs vertrek van Hellevoetsluis zwaar weer gehad te hebben, en dat in de nacht van de 1ste op de 2de dezer, op omtrent 22 Engelse mijlen O.Z.O. van de Start (opm: waarschijnlijk Startpoint) het schip door een zware bui is overvallen, waardoor het ondermarszeil, kluiver enz. scheurde.

Krant:
  JB - Javabode

Samarang (geen datum). Luidens een bericht van de 20e der vorige maand is de Siamese schoener KIM TJIE SENG, komende van Bangkok en geladen met gezouten vis, op de hoogte van de afdeling Kendal door zware wind tegen een bank gedreven. Volgens de gezagvoerder, Tjin Hen, die tot het verkrijgen van hulp te Samarang was aangekomen, bestond er bij gunstig weder mogelijkheid het vaartuig weder vlot te krijgen. De assistent-resident van Kendal was bereids aangeschreven om, zo veel in zijn macht staat, bijstand te verlenen.


Datum: 06 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 december. Vrachten bleven op dezelfde hoogte. Schepen die gereed zijn, vinden voldoende product, Hoewel op het ogenblik de onbevrachte ruimte groot schijnt, zo is dit in werkelijkheid niet het geval. Van de als onbevracht vermelde schepen hebben de meesten nog lading op verschillende plaatsen te lossen, enige zullen voor reders rekening laden, en de suiker- en koffieveilingen die alhier en te Padang dezer dagen gehouden worden, werpen voldoende product in de markt, om voor teruggang der koersen te vrezen. De noteringen in de naburige havens blijven vast en tenzij vele vrachtzoekers mochten binnenvallen, verwacht men geen lagere cijfers. Voor China bestaat weinig vraag. Naar San Francisco, Australië, Perzië en het Kanaal voor orders, blijft men zoekende. Kustvrachten zijn te bekomen. De volgende charters werden afgesloten: Nederlandse MAARTEN VAN ROSSEM, 723 ton, laadt hier en in de Oosthoek tin tot NLG 40,-, suiker tot NLG 70,- en tabak tot NLG 55,- naar Amsterdam. Nederlandse HOLLANDSTROUW, 733 ton, ligt te Samarang aan naar Amsterdam en neemt suiker tot NLG 70,-. Nederlands-Indische PERSIAN PACKET I, 442 ton, krijgt NLG 2,50 per netto picol suiker naar Perzië, te Cheribon en Samarang te laden. Nederlands-Indische AUSTRALIË PACKET, 293 ton, neemt suiker in kranjangs naar Melbourne tot GBP 2,5 per ton. Nederlandse SIRIUS, 375 ton, bedong NLG 75,- voor suiker, NLG 77,50 voor rijst en NLG 80,- voor thee, te Cheribon, Indramaijoe en hier te laden. Nederlandse GESIENA MARIA, 505 ton, ligt te Soerabaya aan naar Amsterdam tot NLG 70,- voor suiker. Nederlandse CONSTANCE, 378 ton, dito naar Rotterdam. Nederlandse BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA kustreizende.
Nederlandse MARIA ELISABETH, kapt. v.d. Gevel, wordt op 29 dezer verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 februari. Volgens uit Groningen ontvangen bericht, ligt de op 1 dezer als vermist opgegeven tjalk JOHANNA KARLINA, kapt. De Boer, met een lading haring van Maassluis naar Bremen bestemd, behouden tussen Groningen en Delfzijl ten anker.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 februari. Het schip JONGE CORNELIS, heeft gisteren in het Ventjagersgat aan de grond gezeten, doch is met assistentie van de stoomboot ZUID-HOLLAND vlot gesleept en alhier aangekomen.
Het schip JONGE JAN zit aldaar ook aan de grond en heeft de stoomboot KINDERDIJK tot assistentie. De NICOLETTE en PHILIPS VAN MARNIX wachten op water.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 4 januari. Het Nederlandse schip NIPHON, kapt. Vuijk, van Saigon naar Manilla, alhier binnen, is lek.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 2 februari. Kapt. Ouwehand, gezagvoerder van de schoenerbrik CARDENAS PACKET, gisteren van Manzanilla hier aangekomen, bericht tussen de Elbe en Helgoland op 4 vadem water het wrak van een schip, naar het scheen een schoener, voor wind en weder te hebben zien drijven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, à contant geld, het best onderhouden galjootschip MARIA ANNA, groot 111 zeetonnen, volbouwd in juni 1870, met 8 jaar eerste klasse Veritas, met deszelfs inventaris zoals hetzelve thans is liggende in de Noorderhaven te Groningen. Nadere informatiën bij Wijnne & Barends, cargadoors Noorderhaven.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 februari. Alhier is de 31e januari uitgeklaard het Nederlandse schip JOHANNA MARGRIETHA, kapt. H.A. de Boer, naar Amsterdam met 263.782 pond suiker, 4.626½ gallons rum, 4.355 pond schone katoen, 17.543 gallons melasse, 19.435 pond kwassiehout, 1.505 pond cacao, 8.000 cocosnoten en 6 flessen confiture.
Heden is alhier vertrokken de koloniale stoomboot PARAMARIBO, kapt. J. van Wilgen, naar Demerary.


Datum: 07 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op maandag de 5e februari 1872 in de Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam:
- Het ijzeren barkschip PRESTO, groot 439 tonnen: NLG 23.000, in slag NLG 2.400. Koper: C.S. Oolgaardt (opm: een makelaar)
- 2/32e aandelen in het barkschip JACOB ROGGEVEEN: NLG 820, in slag NLG 400, koper: C.S. Oolgaardt
- 2/32e idem in idem: NLG 890, in slag NLG 350, koper: idem
- 1/32e aandeel in het barkschip GESIENA MARIA: NLG 460, in slag NLG 125. Koper: idem
- Op dinsdag de 6e februari 1872 in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam:
Het barkschip HENDRIK-IDO-AMBACHT: NLG 29.200. Koper: de makelaar A. Vinke te Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Portsmouth, 4 februari. Het Nederlandse stoomschip WILLEM III, de 10e januari te Londen verkocht, werd gisteren door de stoomboten FIERY CROSS en MACGREGOR naar Londen gesleept.


Datum: 08 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 5 februari. Volgens heden ontvangen bericht uit Haugesund, is het schip BAREND BULSING, kapt. Haverbult qq., van Aalborg naar Hull, in de Noordzee door zware stormen belopen, tengevolge waarvan de boegspriet door een stortzee brak, de watervaten van het dek sloegen en het schip aan de stuurboordsboeg ontzet werd en dientengevolge zware lekkage kreeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Svinoer, 29 januari. In de afgelopen week is hier een fles aangespoeld, inhoudend een stuk papier, waarop in het Nederlands geschreven stond:
Op het ogenblik dat deze fles in het water wordt geworpen zinkt het schip en is het grootste deel der bemanning reeds verdronken, leeft wel.
De ondertekeningen waren als volgt: Mollinger (Hernst), Schuurmann (Swolle), Ternussen, Kelder, Van der Heide. Het papier, waarop noch de naam van het schip, noch die van de kapitein vermeld stond, is aan de Nederlandse consul ter hand gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 24 januari. Het schip NIEUW BEERTA, kapt. Jonker, van Rio de Janeiro via Falmouth met koffie voor orders, 58 dagen reis, heeft de zuidelijke route genomen, ondervond goed weer tot bij de Bermuda en had daar 27 dagen harde N.O. en N.W. winden en verloor en scheurde daarbij enige zeilen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 27 december. Het Nederlandse schip JOHANNA EN WILLEM is bevracht om koelies over te voeren van Macao naar Callao tot GBP 14,- per hoofd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 6 februari. Men bericht ons uit Harlingen het volgende:
Het galjootschip GEZINA, kapitein A. de Boer, van Stockholm naar Londen, in Harlingen binnengesleept, heeft lek schip en verschansingen verloren, hebbende zware stormen doorgestaan. Het moet lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 februari. Het schip NIPHON, kapt. Vuyk, van Saigon naar Manilla, is te Singapore lek aangekomen. De lading was verkocht en het lag op 4 januari in reparatie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 6 februari. Het stoomschip PRINS HENDRIK, 29 december te Batavia aangekomen, zou na daar gelost te hebben naar Sourabaya en Passaroeang verhalen om retourlading in te nemen, men verwachtte dat het tegen half februari de reis zou aanvaarden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 5 februari. Het schip JONGE JAN, kapt. Van Bantam, laatst van Brouwershaven naar Rotterdam. zit in Ventjagersgat aan de grond, doch heeft de stoomboot KINDERDIJK ter asssistentie.


Datum: 09 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 7 februari. De Nederlandse bark SAMHIRI, kapt. C. van der Burg, van Newcastle naar Java, is hier met schade aan het roer en bovenschip binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shields, 7 februari. De MENNO, van hier naar Napels en Odessa bestemd is teruggekomen met verlies van een anker en 20 vadem ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Kaapstad, 30 december. Op den 27 dezer arriveerde in de Tafelbaai de Nederlandse bark HENRIETTA GERARDINA SUSANNA, kapt. Dam, op 5 november met een algemene lading van Batavia naar Amsterdam vertrokken. De kapitein is binnengelopen om verversing te bekomen, en daarmede gereed zijnde, vertrok hij reeds de volgende dag.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 12 januari. Kapt. Reckers, van het Nederlandse schip BEZOEKIE, is hier ziek achtergebleven. De eerste stuurman Timmermans heeft op 31 december met het schip de reis voortgezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris C.C. Ledeboer te Makkum zal in het openbaar, in ene zitting, verkopen een overdekt tjalkschip, de JONGE LAMBERTA genaamd, gemeten op 8-3-3 lengte, 2-6-6 wijdte, 1-3-0 holte, geijkt op 30 tonnen, met inventaris. (opm: mogelijk 8,33 x 2,66 x 1,30 meter), en een schilsnik , met inventaris. Te samen in gebruik geweest bij A. Lier, thans liggende bij de Vallaatbrug te Makkum en dadelijk na de verkoop te aanvaarden. Gegadigden komen maandag de 12e februari 1872, des avonds 7 uur, in de Prins te Makkum.
naar Groenewegen


Datum: 10 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping van een schroefstoomboot. De notaris Slotemaker, gevestigd te Sliedrecht, zal op donderdag de 29ste februari aanstaande, precies des namiddags ten 3 ure, in het Sociëteits-Lokaal van de heer C. Bot aldaar, in’t openbaar veilen en verkopen de snelvarende, in 1867 gebouwde, in 1869 gerestaureerde, goed onderhouden ijzeren schroefstoomboot WILLEM III, metende 52 ton, lang 30 meter, breed 4 meter, hebbende bij lading een diepgang van 1 meter 80 centimeters, met een stoommachine van 16 paardenkracht, net ingerichte voor- en achterkajuit en een ijzeren sloep, benevens los en vast gereedschap. De boot is in de vaart tot en met 26 februari a.s. en is te bezichtigen elke maandag te Gorinchem, van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 1 uur, te Dordrecht ’s namiddags van 3 tot 7 uur; ‘s dinsdags, ‘s woensdags, ‘s donderdags, ’s vrijdags en ’s zaterdags te Dordrecht ’s namiddags van 5½ tot 7 uur; ’s dinsdags en ’s zaterdags te Rotterdam, ’s morgens van 9 tot 12 uur; ’s woensdags en ’s donderdags te Sliedrecht, van ’s morgens tot ’s avonds 5 uur.
Nadere informatiën worden gegeven door de boekhouder J.H. Hofman en de notaris Slotemaker, beiden te Sliedrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 januari. Vrachten. Nederlandse KORTENAER, naar Rotterdam NLG 70,- suiker, NLG 52½ tabak, in de Oosthoek te laden; Nederlandse HENRIETTA GEERTRUIDA, naar Amsterdam NLG 70,- suiker, in de Oosthoek te laden; Nederlandse WILHELMINA EN ELISE, naar dito NLG 70,- suiker, Cheribon te laden; Nederlandse CORNELIS WERNARD EDUARD, naar Rotterdam NLG 70,- suiker, koffie en rijst, Cheribon, Dadap en Batavia te laden.
Onbevrachte schepen hier en op de kust: Nederlandse ALBLASSERWAARD, AUGUSTE, ADRIANA, PETRONELLA, VICE-ADMIRAAL MAY, CONSTANCE, NICOLAAS WITSEN, ’S GRAVENHAGE, HENDRIKA, PETRONELLA, PADANG-PACKET, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG.
De bestemming van de Nederlandse bark CONSTANCE, 378 ton, naar Rotterdam is veranderd in Boston à GBP 3,15 voor suiker en koffie, in de Oosthoek te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 9 februari. Volgens schrijven van kapt. Strootman, voerende de FLEVO, en kapt. Van der Meij, voerende de GALILEI, beiden 9 december van Samarang naar Amsterdam vertrokken, waren zij, na tot 18 december opgewerkt te hebben naar Straat Sunda, door hevig invallende westmoesson verplicht geworden af te houden naar Banjoewangie, waar zij 24 december arriveerden, Beiden zouden de volgende dag de reis voortzetten. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 februari. Gedurende het jaar 1871 hebben 758 schepen de rede van St. Helena aangedaan, waaronder 88 Nederlandse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 30 december. Het Nederlandse schip MAÏBIT, kapt. Popken, de 29e december van hier naar Amsterdam vertrokken, is op de hoogte van Peketiegan, op de bank aan de grond geraakt. Een stoomschip en twee sleepboten zijn ter assistentie vertrokken, doch is men er niet in geslaagd het schip vlot te krijgen. Men is thans bezig een gedeelte der lading te lossen om het schip te lichten. Het zal vermoedelijk met het volgende getij vlot worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 7 februari. Het Nederlandse schip CONSTANCE, kapt. Schroot, naar Boston bestemd en gedeeltelijk beladen, kwam in de nabijheid van Passaroean aan de grond, is naar deze plaats gesleept en moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding voor Christoforus Smit, van beroep matroos, vroeger wonende in Groningen, doch thans afwezig, om na verloop van 3 maanden na heden en wel op vrijdag 17 mei eerstkomend te verschijnen, des voormiddags te 10 uur, bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen,
- Aangezien gedaagde in den jare 1867 zijn woonplaats Groningen heeft verlaten, ten einde als matroos te varen.
- Aangezien hij dan ook op 9 september 1867 te Delfshaven is aangemonsterd als matroos op het Nederlandse kofschip ALIDA, schipper Pieter Star, met bestemming Norrköping in Zweden.
- Aangezien hij op 24 oktober van aldaar is vertrokken, beladen met staafijzer en met bestemming naar Holland via Newcastle.
- Aangezien het schip op 12 november 1867 Elseneur is gepasseerd en sinds die tijd noch van het schip noch van de bemanning enig taal of teken is vernomen, hetwelk onmogelijk is te achten, in aanmerking genomen de vaart van Elseneur naar Newcastle, indien niet het schip met man en muis is vergaan, hoogstwaarschijnlijk in de nacht van 13 op 14 november in het Kattegat.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken. (opm: bekort)

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Zaterdag de 3e februari is alhier aangekomen de Nedelrandse pakketschoener GALGO, kapt. Ernst, van St. Thomas met de brievenmalen.


Datum: 11 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 10 februari. Op de werf van de heren J. en K. Smit alhier zijn in aanbouw twee ijzeren lichters van 150 en 200 lasten, voor een Maatschappij onder directie der heren van Zeijlen & Dekker te Rotterdam, die gevolgd zullen worden door twee van gelijke grootte en bestemd zijn tot het lichten van zeeschepen, hoofdzakelijk op de Brouwershavense rede, terwijl om dit met de meeste spoed te kunnen bewerkstelligen er mede een schroefstoomboot gebouwd wordt, om ze geregeld heen en weer te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Volgens brief van kapt. Mulder, voerende het Nederlandse barkschip JACOBA EN CHRISTINA, op 24 januari van het Nieuwediep naar Soerabaya vertrokken, was hij, na elf dagen in de Noordzee gekruist te hebben met Z.W. winden, den 7 dezer in goede staat zeilende op de hoogte van Dungeness met zuidelijke wind. Passagier en equipage waren in de beste welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 februari. Met betrekking tot het op Terschelling gestrande schip JACOB EN WILLEM, kapt. Van Duijn, van Riga herwaarts - vroeger gemeld - wordt van daar nog nader bericht, dat van schip en lading bijna niets geborgen is.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Het schip GEZIENA, kapt. De Boer, van Stockholm naar Londen, lek te Harlingen binnengesleept - vroeger gemeld - heeft verschansingen verloren en meer andere schade bekomen en moet lossen om te repareren. (opm: vergelijk schrijfwijze naam schip met NRC 050272)


Datum: 12 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 februari. Volgens telegrafisch bericht is te Macassar aangekomen op 4 februari met 105 dagen reis de ZEPHYR, kapt. Muyssen, en is de VRACHTZOEKER, kapt. Vellinga, op 27 januari van daar naar Rotterdam vertrokken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 februari. Volgens ontvangen bericht van kapt. Braat was het stoomschip PRINS VAN ORANJE de 5e dezer ’s ochtends op de hoogte van Dungeness. Tengevolge van het mistig weder had hij enige uren langzaam moeten stomen. Overigens liep het schip een 10½ mijls vaart; het maakte schier geen beweging en geen der passagiers was zeeziek geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 10 februari. Heden is van hier uitgezeild om de reis te vervolgen de Zweedse bark EMIGRANT, kapt. Svenson, onlangs in zee onbeheerd gevonden en hier aangebracht. Met de vinders heeft men een accoord getroffen voor NLG 3.000

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 9 februari. Het schip de HARING, kapt. Boomgaard, van Maracaibo naar Falmouth, is volgens telegram van New York gezonken. (opm: schoener, kapt. J. Boomgaard, zie ook PGC 020372)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 2 februari. Wij vernemen, dat de Nederlandse bark CONSTANCE, kapt. Schroot, op reis van Pasoeroean naar Probolingo, vastgeraakt is, en wel dermate, dat het aan de stoomboot W. CORES DE VRIES, dezer dagen afgezonden ter assistentie, niet is mogen gelukken genoemd vaartuig weder vlot te krijgen, hetwelk thans bezig is de lading te lossen.


Datum: 13 februari 1872


Krant:
  JB - Javabode

De Soerabaya Courant van de 3e februari meldt:
Eergisteren (opm: 1 februari 1872) bevond zich het Nederlandse schip OCEANUS, kapt. H.F. Planten, komende van Pekalongan, ter hoogte van Grissee, toen zonder enige aanleidende oorzaak genoemde gezagvoerder plotseling werd getroffen door een beroerte. Het schip vervolgde zijn koers naar Soerabaya en kwam aldaar ten anker, maar niettegenstaande de ingeroepen geneeskundige hulp bezweek de scheepskapitein in de avond van diezelfde dag, ongeveer te 8 ure. Wijlen kapt. Planten stond bekend als een braaf en kundig zeeman, die in Nederland een weduwe achterlaat met vier kinderen.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 12 februari. In de nacht van gisteren omstreeks 12 uur werden de bewoners dezer stad verschrikt door het sein van brand dat in twee minuutschoten bestond. Al dadelijk werd men evenwel omtrent het gevaar voor de stad zelve enigszins gerust gesteld, bij het vernemen dat het ongeval aan boord was van een alhier ter rede liggend schip. Het was het Amerikaanse barkschip MAY QUEEN op de middag van diezelfde dag aangekomen met een lading bestaand, naar wij vernomen hebben uit Amerikaanse provisiën, meel, enz. en geconsigneerd aan de firma Gebrs. Van Praag. Gedurende meer dan een uur lang kon men niets anders gewaar worden dan een grote rookkolom die uit het schip steeg, waardoor men begreep dat de brand, zoals later ook bevestigd is geworden, in het ruim is ontstaan, en hoopte men nog steeds dat het gelukken zou de brand meester te worden. het bleek echter, toen eensklaps de vlam naar buiten sloeg, dat alle pogingen vruchteloos waren geweest en dat het schip niet meer te behouden was.
Men had dus in dit geval te zorgen om het gevaar zowel voor de stad als voornamelijk voor de andere schepen zo veel mogelijk af te weren. Met vereende pogingen mocht men er in slagen het schip op een bank nabij de boskant te doen stranden, zodat binnen de eerste uren alle gevaar afgewend was. De enige vrees die er nog bestond was dat men de vloed die spoedig zou opkomen het schip vlot raken en aan het drijven gaan zou. Dit is ook geschied maar zonder enig ongelukkig gevolg; en bestaat er op dit ogenblik niet het minste gevaar meer.
Ontzettend en groots was het schouwspel, vooral op het ogenblik dat de vlam zich aan het staande want en aan het touwwerk had verspreid; het geheel was een grote vuurmassa.
Naar wij ingelicht zijn, waren schip en lading geassureerd; en wordt de schade begroot op p.m. 25.000 dollars. Gelukkig had men het verlies van mensenlevens niet te betreuren.


Datum: 14 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen:
In De Zwaan te Amsterdam op maandag de 12e februari:
- IJzeren bark CUBA PACKET: NLG 13.000, in slag NLG 500. Koper: P.H. Craandijk. Een chronometer: NLG 105, in slag NLG 5. Koper: C.S. Oolgaardt
- Schoenerbrik SAGUA PACKET: NLG 8.800, in slag NLG 300. Koper: A. Roland Holst
- Een chronometer: NLG 95, in slag NLG 10. Koper: idem.
In de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag de 13e februari:
- De schroefstoomboot ELISA, verkocht voor NLG 48.300.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 12 februari. Het Nederlandse schip HESTER, kapt. Parma, van Suriname alhier aangekomen, heeft de kluiverboom en zeilen verloren en meer andere schade bekomen.


Datum: 15 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cadix, 12 februari. Het Nederlandse stoomschip GOTHENBURG, van de Middellandse Zee naar Hamburg, is hier met schade aan de machine of aan het roer binnengelopen.


Datum: 16 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan de IJssel (Stormpolder), 15 februari. Heden is aan de werf van de Hoop van de heer C. van der Giessen de kiel gelegd van een ijzeren schroefstoomschip genaamd STAD GENT, groot 130 lasten, bestemd voor de vaart op België, voor rekening van de heren Van der Loo en Berten te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Bij toeval uit de hand te koop een nieuw schuitje, geheel klaar, lang 13.20 meter (47 voet), wijd 3.20 meter (11¼ voet) en hol 1.28 meter (4½ voet), en een half versleten praam, 16 ton, met roef en luiken, bij H.P. van der Werff, scheepstimmerman aan het Buitenst Verlaat bij Drachten.

Krant:
  JB - Javabode

Volgens het Makassaarsch Handelsblad van 23 januari wordt aldaar (opm: te Makassar) gezegd, dat de schoener JEANNETTE, toebehorende aan de heren W. & Zn., door zeerovers te Borneo zoude afgelopen en geplunderd zijn.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Publieke veiling aan ’s lands waag door de heer Eduard Kölle op donderdag 15 februari 1872 van het wrak van het schip MAY QUEEN en verdere overblijfselen van schip en lading. Verkocht voor NLG 1.594,20.
Het voormalige Waag- en Haven-kantoor in Paramaribo

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 14 februari. De 13e dezer is alhier binnengekomen het Nederlandse schip de HOOP, kapt. Ouwehand, van Falmouth, en heden is alhier uitgeklaard de Nederlandse schoener PLYMOUTH BELLE, kapt. D. Baëza, naar Barbados met 8 vadem brandhout.


Datum: 17 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 februari. Volgens telegram uit Batavia van 15 dezer, is het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Hendriks, gisteren van daar vertrokken met volle lading, 55 passagiers en 47 kinderen 1ste klasse, 19 passagiers 2de klasse en 85 soldaten.
Voorts wordt ons uit Amsterdam gemeld, dat de proeftocht van het stoomschip CONRAD gisteren te Glasgow heeft plaats gehad en volkomen is geslaagd.
Volgens nader ontvangen dépêche is het stoomschip CONRAD gisteren avond ten 7 uur van Greenock naar Texel gestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Sappemeer op woensdag 14 februari: het gezinkt schoenerschip NEPTUNUS, groot 166 ton, gebouwd in 1862, gevoerd door wijlen kapt. A.H. Scholtens: NLG 7.425. Koper: D. Mulder Dzn. te Winschoten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 16 februari. Het Nederlandse fregatschip ANTJE, kapt. Julius, is heden morgen in het Ventjagersgat aan de grond gevaren. De sleepboot ROTTERDAM is er bij ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yarmouth (E.W.), 14 februari. Door de loodskotter ALARM zijn op de hoogte van de Needles twee passagiers overgenomen van het Nederlands schip MEDEA, kapt. Ankringa, en alhier aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 14 februari. Kapt. Holmes, voerende de smak ITHIEL, rapporteert den 8 dezer de Nederlandse schoener ZWALUW ontmoet te hebben. Het schip was vol water, door het volk verlaten en de fokkemast over boord. Hij nam de schoener op sleeptouw doch door aannemende wind en zee brak de tros, toen hij ongeveer 5 mijlen beoosten Scarborough was gekomen, en kon geen tros meer vast krijgen, zodat hij het schip moest laten drijven.
(opm: zie PGC 170272 en PGC 200272, kof JACOB EN WILLEM)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Grimsby, 14 februari. In de nacht van 12 op 13 dezer is een met granen beladen kof op de Trinitybank gestrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 13 februari. Drie mijl ten Noorden van hier is op het strand gedreven een door het volk verlaten, met hout beladen kof, waarop Zwolle 1870 (wellicht het als in de Buitengronden van Terschelling vermelde schip JACOB EN WILLEM, kapitein W. van Duin, van Dantzig naar Amsterdam [opm: zie ook PGC 200272]).

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie; Mr. J. Freseman Viëtor, notaris te Winschoten, zal, ten verzoeke van de heer A. Waalkens en mede-eigenaren op woensdag 28 februari 1872, om 6 uur in het hotel Wisseman te Winschoten, publiek verkopen het in 1864 nieuw gebouwde kopervast en gekoperd Nederlands brikschip FAVOR, groot 220 zeetonnen, laatst bevaren door kapt. Sannes, zoals het thans is liggende te Havre-de-Grace.


Datum: 18 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 17 februari. Het Nederlandse fregatschip ANTJE, kapt. Julius, in het Ventjagersgat aan de grond gevaren, is heden morgen door de sleepboot ROTTERDAM vlot gesleept en alhier aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Konstantinopel, 7 februari. Men vreest, dat bijna de gehele lading, alhier door de stoomboot IRENE van Amsterdam aangebracht, beschadigd zal zijn. Door de grote hoeveelheid goederen in het tolhuis te Galata heeft men de suiker niet spoedig kunnen onderzoeken, zodat vele ontvangers verlof hebben bekomen hun goederen in andere pakhuizen op te slaan om zich van de staat, waarin zij verkeren, te kunnen overtuigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De kapitein van de stoomboot PRINS VAN ORANJE, de heer K. Lariby, op de reis van hier (opm: Rotterdam) naar Duinkerken, is in de Noordzee over boord geslagen en verdronken. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Lemmer, 16 februari. De afloop der verkoping der beide schroefstoomboten de VRIENDSCHAP en AMSTERDAM op gisteren avond is geweest als volgt: de stoomboot AMSTERDAM, waarvoor geboden werd NLG 7.200, is door de verkopers ingehouden; de stoomboot de VRIENDSCHAP is voor NLG 11.437 verkocht.


Datum: 19 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 februari. Volgens telegrafisch bericht uit Falmouth van gisteren was het Nederlands schip CORNELIS SMIT, kapt. Disper, na een reis van 109 dagen, van Rangoon aldaar om orders gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 15 februari. Het Nederlands schip MEERMIN, kapt. Emmelkamp, van Groningen naar Gloucester, alhier binnengebracht - vroeger gemeld - moet gedeeltelijk lossen om een nieuwe mast in te zetten. Het heeft de 14e dezer de reis voortgezet.


Datum: 20 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 januari. Vrachten naar Nederland. Opgenomen werden naar Rotterdam: Nederlandse KORTENAER NLG 70,- voor koffie, NLG 52,50 voor tabak; CORNELIS WERNARD EDUARD NLG 70,- voor suiker, koffie en rijst; ’S GRAVENHAGE NLG 70,- voor suiker. Naar Amsterdam: Nederlandse HENRIETTE GEERTRUIDA, WILLEMINA EN ELISE en AUGUSTE à NLG 70,- voor suiker.
Nederlandse MARIA ELISABETH werd met inventaris op vendutie voor NLG 13.200,- verkocht.
De bestemming van Nederlandse CONSTANCE, 378 ton, is van Rotterdam veranderd naar Boston à GBP 3.15/- voor suiker en koffie.
Onbevracht zijn nog: Nederlandse ALBLASSERWAARD, ADRIANA PETRONELLA, CONSTANCE, 722 ton, VICE ADMIRAAL MAY, NICOLAAS WITSEN, HENDRIKA PETRONELLA, PADANG PACKET, BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG, GRONDWET, ARGO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Alblasserdam, 19 februari. Volgens heden ontvangen telegram, is het schip TWEE CORNELISSEN, kapt. Kreije, vóór den 18 dezer te San Francisco van Java gearriveerd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Volgens brief van kapt. Kannegieter, voerende het schip SOEMBING, van Liverpool naar Amboina, was hij den 15 dezer zeilende met stijve marszeils koelte uit het Z.O. bij Small’s (St. George Kanaal). Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Volgens brief Batavia d.d. 10 januari, was aldaar van Soerabaya per telegraaf het bericht ontvangen, dat het schip MAIBIT, kapt. Popken, weder vlot was geworden en de reis naar hier vervolgd had.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 februari. Het stoomschip CONRAD, kapt. Oort, is heden ten 4 ure ’s morgens te rede van Texel en ten 9 ure voormiddag in het Nieuwediep aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 2 januari. Het Nederlandse schip GEESINA MARIA, kapt. Ruardi Bek qq, heeft, doordien een van Batavia komende stoomboot tengevolge van de hevige wind niet voor haar anker bleef liggen, door aandrijving, enige averij bekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 februari. Aangaande het ten Noorden van Scarborough aan het strand gedreven schip, wordt van daar 13 februari gemeld, dat het de fokkemast, grote steng, roer enz. verloren had en beladen was met spoorleggers, duigen en eiken balken, hebbende op de spiegel 879 Zwolle (niet 1870, zoals gemeld). Het was enige dagen tevoren op sleeptouw geweest van de vissmak ITHIEL, stuurman Holmes, die het echter door het breken der trossen en het slechte weer had moeten laten slippen. (opm: de JACOB EN WILLEM, zie NRC 230272)


Datum: 21 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 20 februari. Aan het verslag wegens de staat en de werkzaamheden van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart te Rotterdam, gedurende het jaar 1871, ontlenen wij het volgende:
Het is voor het bestuur een waar genoegen dit verslag te kunnen aanvangen met de mededeling dat het beroep om hulp, in het vorig jaarverslag gedaan, niet geheel vruchteloos is geweest. Behalve de krachtige ondersteuning, die het bestuur bij voortduring mocht ondervinden van honoraire leden, donateurs en donatrices, is ontvangen een legaat groot NLG 3.000 van wijlen mevrouw de weduwe W. Amend en een gift groot NLG 200 van mevrouw de weduwe J. Rueb.
Ook in onze overzeese bezittingen en het buitenland, mocht de Maatschappij belangstelling en medewerking ondervinden. Zij is veel verplicht aan de correspondenten, vooral op Java, die niet alleen voortgingen haar zaken belangloos te behartigen, maar in het afgelopen jaar getracht hebben, anderen aldaar tot ondersteuning op te wekken; en mochten deze pogingen aanvankelijk niet met dat succes bekroond zijn, dat de voorstellers er van hadden verwacht, zo is het bestuur hun er niet te min hoogst erkentelijk voor.
Ook aan belangstelling bij hen die recht op uitkering hadden heeft het niet ontbroken. Enige oud-gezagvoerders en weduwen hebben ten behoeve van het fonds afstand gedaan van de uitkeringen waarop zij aanspraak hadden.
Groot blijft evenwel de behoefte, daar het aantal weduwen en wezen, die uit het fonds ondersteuning genieten, steeds toeneemt en het bestuur blijft dan ook met de meeste bescheidenheid, doch ook met aandrang hun lot aan alle weldenkende aanbevelen.
Het aantal honoraire leden is in het afgelopen jaar met 31 vermeerderd, hebbende 58 leden om verschillende redenen opgehouden lid te zijn, doch daarentegen zijn 89 nieuwe leden aangenomen, van de effectieve leden verloor de Maatschappij er elf. Het aantal trekkende weduwen werd daardoor vermeerderd met 10 en dat van de trekkende kinderen insgelijks met 10. Bovendien werden 3 oud-gezagvoerders, 3 weduwen van overleden oud-gezagvoerders en 3 voor de tweede maal weduwe geworden tot de uitkering gerechtigd. Van de trekkende kapiteins zijn er 3 overleden, zomede van de trekkende weduwen 3, terwijl een van de trekkende weduwen weer gehuwd is.
In het geheel werd bij het einde van het jaar 1871 de uitkering vertrekt aan 196 weduwen, 140 kinderen, 18 oud-kapiteins en aan de ouders van een ongehuwd overleden lid. Het totaal van de uitkeringen bedroeg NLG 23.512,38.
Als effectieve leden van de Maatschappij hebben in 1871 bedankt elf en als leden voor de vlag zes kapiteins.
Uit het giften- en boetefonds werd gedurende het afgelopen jaar, aan oude of gebrekkige zeelieden of aan hun weduwen en wezen, in wekelijkse toelagen uitgereikt een bedrag van NLG 2.012,40.
Hierbij is gevoegd het verslag over het jaar 1871 van het fonds voor zeelieden, beneden de rang van kapitein, opgericht in 1847, opnieuw geregeld en herzien in 1855. In het jaar 1871 bedroegen de totale ontvangsten van dit fonds NLG 1.432,83 en de uitgaven NLG 1.281,99. Tien weduwen en dertien kinderen waren in het genot van de vastgestelde uitkering. Het kapitaal van dit fonds was op 31 december 1871, als volgt: NLG 33.000 inschrijving op het grootboek à 2½ pct.; NLG 2.000 twee certificaten Nederlandse werkelijke schuld, elk à NLG 1.000 rentende 2½ pct.; florijnen 2.000 twee nationale metallieken Oostenrijk elk à florijnen 1.000, rentende 5 pct.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Aberdeen, 18 december. Het schip ZEEHOND, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft op Doggersbank een stortzee overgekregen en daardoor de boot verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 18 februari. Volgens bericht heeft een van Frankrijk komende Nederlandse kof in de mond van de Elve een anker en ketting verloren en heeft daarna weer zee gekozen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam op maandag 19 februari: het barkschip JOSEPHINE BERNHARDINA, groot 326 tonnen: NLG 10.500, in slag NLG 1.000. Koper P. Reinecke.

Krant:
  DT - De Tijd


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen, Texel, 19 februari. VROUW DIEUWKE, van K. van Kempema van Londen. (opm: het bunschip VROUW DIEUWKE, bouwjaar circa 1814, werd na binnenkomst gesloopt)
Gisteren nog: EENDRAGT, J.E. de Jong van Londen.


Datum: 22 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 21 februari. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz., met goed gevolg te water gelaten het ijzeren Rijnschip, genaamd ZES GEZUSTERS, gebouwd voor rekening van de heren M.J. Masion & Zn., te Dordrecht en onmiddellijk daarna de kiel gelegd van de ijzeren schroefstoomboot JOHANNA EN HENDRIKA, groot circa 300 last, met 2 stoommachines, te samen van 50 paardenkracht en met werking van 2 schroeven, te bouwen voor rekening van de heren Coomans van Veen & Co., te Rotterdam. De machines zullen worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen Lels & Smit, te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 februari. Het schip SPERWER, kapt. Huisman, is volgens telegrafisch bericht van Singapore van 21 februari, in de Golf van Siam verongelukt, doch het volk gered en te Bangkok aangekomen. (opm: zie ook NRC 260372)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 21 februari. Volgens telegrafisch bericht van Batavia, was het schip FLORIS, kapt. Ellin, van Java naar Rotterdam, beladen met 19.300 picols suiker en 1.923 huiden, bij Samarang verongelukt. Van de lading kan slechts een klein gedeelte geborgen worden.
(opm: dit is het Amerikaanse schip FLORES; zie ook JB 210372)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 17 januari. Het Nederlandse schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, is hier bevracht om te Rangoon rijst te laden naar Het Kanaal om order tot GBP 3.12/6 per ton; de NEDERLAND EN ORANJE is nog onbekend; de bark AMUR laadt voor Batavia en de schepen JOHANNA ANTONIA en NIPHON worden gerepareerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag de 9e maart 1872 zullen de ondergetekenden in het vendulokaal alhier publiek verkopen het stoomschip TJIDANIE. Nadere informatiën zijn te bekomen bij het Bataviaasch Tjuniaveer en bij Van Vleuten & Co. (opm: later uitgesteld tot 23 maart; zie ook JB 030172)


Datum: 23 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 22 februari. Het bij Scarbro’ aangedreven galjootschip - bevorens gemeld - is bij onderzoek gebleken te zijn het op Terschelling gestrande schip JACOB EN WILLEM, kapt. Van Duin, van Riga herwaarts bestemd. (opm: zie NRC 160272)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. H. de Kok, deurwaarder te Dokkum, zal donderdag de 29e februari e.k., voormiddags 11 ure, ten huize van den kastelein J. Bakker te Oostmahorn, ten verzoeke van H.H. Hagenzieker & Co. te Amsterdam, in q.q., à contant, verkopen de navolgende goederen, afkomstig van het gestrande brikschip LA MARIE, gevoerd geweest door kapt. P. Gambardella, als: 3 watervaten, 2 vleeskuipen, 1 rooster, 5 bootsriemen, 2 handspaken, 13 stukken touwwerk, 1 bramzeil, 1 bovenbramzeil, 7 blokken met touwwerk, 1 groot marszeil, 2 stukken zeil, 1 stuurschroef, 1 ijzeren stag, 3 stukken mast, 1 matras, 1 voorzeil, 1 stuk touwwerk, 1 stuk van een boom, 1 ijzeren stag (draadwerk), alsmede ene zo goed als nieuwe scheepssloep, ene sierlijke hechte giek of kapiteinssloep, enz.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een roefschuitje, groot 14 ton, met inventaris, alsmede een open praam met woning, groot 7 ton, bij J.C. Bekema te Woudsend, die ten spoedigste een scheepstimmerknecht verlangt voor een jaar vast werk.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een in aanbouw en zo goed als gereed zijnd roefschuitje, lang 14.200 el (50 voet), wijd 3.408 el (12 voet), hol 1.278 el (4½ voet), alles van zuiver droog hout en uit de pen gemaakt, alsmede een halfsleten schuitje, groot 25 ton, met volledige inventaris.
Te bevragen bij J.J. Hulshoff, scheepstimmerman te Balk.


Datum: 24 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Volgens telegram van Odessa van gisteren liggen de Nederlandse stoomschepen JASON en IRENE aldaar ingevroren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 21 februari. De MERCATOR, kapt. Huisman, van Zoutkamp naar Barbados met haver, is hier heden met verlies van zeilen, voormarssteng en kluiverboom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 19 februari. Volgens telegram van Anjer d.d. 17 dezer, is het schip BANDA aldaar lek en met ziekte onder het volk aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 5 januari. Wij vernemen dat de MAIBIT weder vlot gekomen is en de reis naar Nederland heeft voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie; Mr. J. Freseman Viëtor, notaris te Winschoten, zal op dinsdag 27 februari 1872 om 7 uur bij J. Dijksterhuis te Winschoten publiek verkopen het schoenerkofschip CLASINA AIDINA, groot 169 zeetonnen, thans liggend te Emden, laatst bevaren door kapt. H.L. Mulder. De inventaris ligt ten huize van verkoop en bij de notaris, bij wie op franco aanvraag exemplaren te verkrijgen zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het schip ERASMUS, kapt. Hulshof, van Sunderland naar Batavia, op de Thames binnen na bij Cromer gestrand te zijn geweest, heeft op 20 februari na volbrachte reparatie, van Gravesend de reis voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode

Om water en provisiën in te nemen heeft het Nederlandse schip JOHANNA EN WILLEM, kapt. Bakker, aan boord hebbende 260 koelies, de 2e februari van Macao naar Callao vertrokken, de 17e februari Anjer aangedaan.

Krant:
  JB - Javabode

Het Makkassaarsche Handelsblad schrijft d.d. 13 februari:
Ons bericht in een vorig nummer omtrent het aflopen van de schoener JEANNETTE, uit de mond van kapt. Hausing overgenomen, is voornamelijk door malversatie van taal- en spraakeigen niet geheel overeenkomstig het gebeurde.
Wij zijn thans in de gelegenheid dit te verbeteren en tevens enige bijzonderheden mede te delen omtrent enige in de laatst tijd plaats gehad hebbende daden van zeeroof in de wateren om en nabij Berrouw en Belangan, die wij naar de tijdsopvolging hier mededelen. Onze bron laat nu geen twijfel aan de geloofwaardigheid over.
In september 1871 werd de Kajelische prauw van Owa Toengko aangevallen door de Badjo’s Kobang nabij Tabalar, zuid van de Berrauw rivier; deze prauw werd echter door de bemanning in brand gestoken en is in de lucht gevlogen, bij welke gelegenheid Si Koendoer (kafip panglima), dezelfde rover, die vroeger de kotter SUSANNA CORNELIA van de heren M. Ohl & Co. heeft afgelopen, zwaar gewond werd en enige tijd daarna te Goenoeng Tabor aan zijn wonden is overleden.
In oktober 1871 vielen Badjo’s Kobang de inlandse schoener van Si Laodjin aan, welke zij afliepen en welk vaartuig zich thans te Goenoeng Tabor bevindt.
Op de 11de november 1871 werd de Nederlands-Indische schoener JEANNETTE aangevallen, weder door meergenoemde Badjo’s Kobang, buiten de monding van de Belongan rivier. Na zich verdedigd en de voorhanden ammunitie verschoten te hebben, raakte de JEANNETTE op de bank vast en werd door de opvarenden verlaten, die zich naar Belongan begaven. De schoener geraakte vlot met hoog water en is door de Badjo’s naar Kobang gebracht.
In het laatst van december 1871 vertrok de JONGE JAN van Belongan naar Berrouw. Buiten de monding der rivier gekomen, ontmoette men Z.M. stoomschip SURINAME en een gouvernements Kruisboot, die de assistent-resident der Z. en O. afdeling N. aan boord had. De gezagvoerder van de JONGE JAN werd door de commandant der SURINAME verzocht hem door de binnenpassage te loodsen en hem, zo die er waren, rovers aan te wijzen; men ankerde bij de Telok Dalam, van welk gezichtspunt de gezagvoerder van de JONGE JAN vele, misschien een 25tal of meer, Badjo Kobang prauwen ontwaarde, liggende op de Noordpunt van het rif benoorden Poeloe Raboe-Raboe; de assistent-resident N. verzocht de gezagvoerder van de JONGE JAN zich te gaan vergewissen of deze prauwen roversprauwen waren, die dus met zijn barkas op dezelve afging. Toen hij echter onder derzelver bereik genaderd was, werd hij met vele salvo’s begroet, zodat hij al vurende moet retireren. Toen hij buiten schot gekomen was, zag hij dat vele der prauwen het er opgemunt hadden om de Kruisboot te omsingelen door op hun gewone manier er een al nauwer en nauwer sluitende kring om te vormen, zodat hij met alle macht naar de SURINAME terugroeide en van verre reeds de commandant toeriep: “Als u nu niet schiet, dan nemen de rovers de Kruisboot met de assistent-resident erbij weg.”, waarop de SURINAME enige schoten deed en de Badjo’s afhielden en ontkwamen.
De JONGE JAN heeft bij deze verrichtingen zijn barkas verloren.
Niet lang vóór al deze daden van zeeroof, die bekend zijn en wellicht nog wel anderen, die onbekend bleven, werd kapt. Hausing, in die wateren varende, achtervolgd door 27 Badjo prauwen en deed een schot om ongehinderd te blijven; dezelfde assistent-resident N. zei later in tegenwoordigheid van verscheidene personen dat die prauwen geen rovers waren geweest, maar dat Hausing de rover wel kon zijn, daar hij het eerste geschoten had.


Datum: 25 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 24 februari. Hedenmiddag is van de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met goed gevolg te water gelaten het voor rekening van die maatschappij nieuw gebouwde ijzeren raderstoomboot BATAVIER No. 2, bestemd voor de vaart van Rotterdam naar Londen. (opm: dit schip werd pas begin 1873 na het vergaan van de oude BATAVIER afgebouwd en kwam in februari 1873 als BATAVIER in de vaart)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 22 februari. De Nederlandse brik ADELAAR, kapt. Potjewijd, van Gothenburg vertrokken 6 december jl., bestemd naar Plymouth met haver en de 18e dezer te Portland binnengelopen, heeft veel slecht weder doorgestaan en heeft in de Noordzee de 9e januari verschansing en reling verloren aan beide zijden, en had het dek schoon geveegd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 6 januari. De 4e dezer is het Nederlandse schip MARIA ELISE, kapt. Van Deursen, van Batavia naar Amsterdam bestemd, de Tafelbaai binnengelopen om te repareren. De kapitein rapporteert de 4e december een zware storm te hebben doorgestaan, waardoor het schip aanmerkelijk werd beschadigd. Het schip had 48 dagen reis van Batavia.


Datum: 26 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 februari. Het vertrek van de mailboot CONRAD, kapt. Oort, is thans definitief op 23 maart vastgesteld.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 februari. Het schip ZWAANTJE, kapt. Dirks, van Antwerpen naar Requejada (opm: Noord Spanje), te St. Anders (opm: mogelijk Santander) binnen, is daar met verlies van zeilen en andere schade door loodsen binnen gebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Het wrak der stoomboot WILLEM III van de Maatschappij Nederland heeft op de veiling te Portsmouth NLG 250.000 opgebracht.


Datum: 27 februari 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Verklaring van vermoedelijk overlijden. Bij vonnis van de Rechtbank van Appingedam van 15 februari 1872, behoorlijk geregistreerd, is Pieter Eltjes Star, scheepsgezagvoerder, laatst gewoond hebbend te Appingedam, vermoedelijk overleden verklaard, te rekenen vanaf 13 november 1867 en is aan zijn echtgenote Alida Berends Kool verlof verleend een ander huwelijk aan te gaan.
Mr. M. Rutgers van der Loef, Procureur

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Scarborough, 22 februari. Men is bezig de lading uit het hier aangedreven schip JACOB EN WILLEM, van Riga, te bergen met behulp van een stoomboot. Men zal trachten het schip vlot te krijgen.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De schoener FLORA MACDONALD is op zijn reis van Nickerie naar Demerary totaal vergaan. De equipage is gered.


Datum: 28 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 20 februari. Door de Nederlandse schoener MATHILDE, kapt. De Jong, van St. Ives naar Napels bestemd en de 19e alhier aangekomen, is aangebracht de kapitein en verdere equipage van de Noordduitse schoener CAESAR, welk schip op 42˚18' NB. 10˚12' WL., met 5 voet 9 duim water in het ruim door het volk verlaten was.


Datum: 29 februari 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Veendam, 26 februari. Op de 24e dezer is van de werf van de heren K. & J. Wilkens alhier te water gelaten het nieuw gebouwde schoenerschip ST. PETERSBURG, groot pl.m. 150 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. J.H. Drenth.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 22 februari. Het schip WHAMPOA, kapt. Vogelesang, naar Vlaardingen bestemd, is hier de 21e dezer lek binnengelopen.


Datum: 01 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 februari. Volgens rapport van de vuurtoren van Westschouwen, zit op de rug van Nieuwezand, de Engelse schoener VERACITY, kapt. John Pye, van Sunderland met steenkolen naar Dordrecht bestemd. Het schip is vol water en de equipage heeft zich met eigen boot gered en is door het schip HELIOS opgenomen en alhier aangebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen. De ondergetekende, directeur der bovengenoemde fabriek, als liquidateur der ontbonden commanditaire sociëteit onder de firma Paul van Vlissingen & Dudok van Heel, maakt bekend, dat van de 1e maart e.k. af ten kantore van de Kas Vereeniging op de Heerengracht over de Warmoesgracht te Amsterdam, zal worden gevaceerd tot de betaling van de alsdan vervallende 7e coupon, groot NLG 11,25 der obligatiën van de geldlenig van NLG 650,000, door voorgemelde commanditairte sociëteit aangegaan.
Amsterdam, 20 februari 1872, J.M. van der Made.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scarborough, 24 februari. Het bij deze plaats op het strand gedreven schip JACOB EN WILLEM, gevoerd geweest door kapt. Van Duin, van Dantzig naar Amsterdam, is afgebracht, doch bij het naar binnenslepen vol water gelopen en gezonken, zodat slechts een gedeelte van een der masten nog zichtbaar is.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Soerabaya Courant schrijft d.d. 24 februari:
Volgens een particulier schrijven, ons welwillend ter inzage aangeboden, is men bezig de suiker te lossen uit het nabij Korowelang gestrande schip AUSTRALIA PACKET, kapt. Van den Steen, welk vaartuig volgens de schrijver in een hachelijke positie zou verkeren, zodat men vreest, dat het voor de vaart verloren zou zijn.
Zo even, aldus vervolgt de schrijver zijn brief van de 21e februari, ontvangen wij de tijding, dat een tweede schip, denkelijk de Amerikaanse FLORA, dat met suiker geladen en in zinkende toestand verkerende was, op strand is gezet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een potschip en een beste modderpraam, groot 7 ton, bij S. Nijdam te Sneek; dezelve vraagt een goede scheepstimmerknecht.


Datum: 02 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 1 maart. Van het Nederlandse schip ELLINA, kapt. Van Aalst, de 6e augustus 1871 van Newchwang naar Hongkong vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. (opm: bark, kapt. P.E. van Aalst)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scarborough, 27 februari. Kapt. Van Duin, van het schip JACOB EN WILLEM, met hout, spoorleggers en duigen naar Amsterdam bestemd en alhier in de nabijheid gezonken - vroeger gemeld - deelt mede, dat hij de 5e december ll. Dantzig verliet en de 31e januari op de Buitenbanken van Terschelling stootte, tengevolge waarvan het schip vol water liep en hij met zijn volk het verliet en op Terschelling aanlandde. Naderhand was men met een boot naar het schip gegaan, maar men had het niet meer gezien, waardoor men veronderstelde dat het met het opkomen van het water was afgevloeid en naar zee gedreven. Na enige tijd in de Noordzee te hebben rondgedreven, was het nabij Scarborough tegen het strand gespoeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 24 februari. Het schip WHAMPOA, van Dordrecht naar Doboy, de 21e februari hier binnengelopen - vroeger gemeld - is boven water lek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 15 februari. Het schip CURAÇAO, kapt. Lockhart, hier gisteren van Curaçao aangekomen, heeft de 8e dezer op 35˚NB 73˚WL, een hevige ONO storm doorgestaan, waarbij het dek werd schoongeveegd, de boten verloren gingen en het roer brak.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 15 februari. (per tel.) Het schip MAY QUEEN is te Suriname verbrand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam,29 februari. Aangaande de Groninger schoener HARING, kapitein J. Boomgaard, van Maracaibo naar Queenstown, op zee gezonken, wordt van Jacmel van 2 februari gemeldt, dat het na veel slecht weder doorstaan te hebben, in het Oosten van Santo Domingo gezonken was. De equipage was op 31 januari met de scheepsboten te Jacmel aangekomen.


Datum: 03 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 1 maart. Heden is van de werf van de heren J. & K. Smit alhier met goed gevolg te water gelaten de schroefboot ARNHEM-'s GRAVENHAGE, voor rekening van de heren W. Kooy Jr. & A.M. Cnopius te Arnhem, bestemd tot vervoer van goederen tussen Arnhem en 's Gravenhage. De machine van 16 paardenkracht wordt vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping van na te melden ijzeren rader-stoomsleepboot.
De notaris Hendrik Schot, residerende te Rotterdam, als lasthebbende van zijn principalen, is voornemens op dinsdag de 19e maart 1872, des namiddags te 1 uur, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade aldaar, in het openbaar in één zitting te veilen en te verkopen de ijzeren rader-stoomsleepboot ONRUST, met complete en goed onderhouden machine, van ongeveer 50 paardenkracht lage drukking, lang 7,86 meter, wijd 4,72 meter, hol 1,93 meter en alzo groot, na aftrek van de machinekamer, 87 tonnen, mitsgaders de daarbij behorende goed voorziene inventaris. (opm: dit lijkt een wanverhouding tussen lengte en wijdte)
De gemelde stoomsleepboot in het jaar 1868 nieuw gebouwd onder toezicht van Veritas bij de heren Christie en Nolet te Delfshaven en bijzonder geschikt zo voor de vaart op de Zuiderzee en de Zeeuwse stromen, als voor die op de rivieren en kanalen, ligt in de Haringvliet voor de Paauwensteeg en zal aldaar acht dagen voor de verkoop te bezichtigen zijn. Inmiddels uit hand te koop.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde notaris Schot aan de Hoogstraat te Rotterdam, alsmede bij de heer T. Scheepsma te Hellevoetsluis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 30 januari. Het Nederlandse schip NELLY, kapt. Rabb, lag de 27e dezer te Rosario en zou naar de Parana verzeilen, om voor Europa te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 30 januari. De Nederlandse schepen IDA, kapt. Kuipers, JOHANNA EN MARIA, kapt. Korter en DIRK EN PIETER, kapt. Meihuizen zijn alhier bevracht; de eerste twee om op de rivier voor Europa, de laatste om te Rio Negro voor Brazilië te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping om gereed geld van de complete inventaris van een scheepstimmerwerf, op de werf aan de Scheepsmakerij, gemeente Vrijenban, tegenover het Zuideinde over de Schie, nabij Delft, vroeger in gebruik geweest bij wijlen de scheepmaker A. de Groot, ten overstaan van de te Delft residerende notaris Mr. P. Post Uiterweer, zaterdag 16 maart 1872, des voormiddags 9 uur.
De te verkopen goederen bestaan voornamelijk in een grote partij gewaterd eiken scheepstimmerhout, dito wagenschot, een grote voorraad onbewerkt hout, als: delen, planken, kromhouten en ribben; voorts: kelderwinden, touwen, kettingen, spijkers en andere scheepstimmermangereedschappen en werktuigen en hetgeen meer tot de complete inventaris van een scheepstimmerwerf behoort.
Eindelijk nog een groenteschuit, een jol, een bootje en twee hellingschouwen.
Te zien vrijdag 15 maart 1872, van 10 – 3 uur.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde notaris en bij de vendumeester Van Beest.


Datum: 04 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 1 maart. Het schip WATERLOO, kapt. Roodenburg, van Vlaardingen naar St. Ubes, is hier met lichte schade aan het roer binnengelopen.
Schoenergaljoot JACOBUS DAVID, kapit. B. Schaap
Olieverf, coll: Gron. Museum

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 maart. Het schip JACOBUS DAVID, kapt. Schaap, van Antwerpen naar Genua, in ons nummer van gisteren gemeld als van Plymouth de reis te hebben voortgezet, was daar op 27 februari nog liggende.


Datum: 05 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 januari. Vrachten. Sedert ons laatste bericht vielen er vrij wat Nederlandse schepen binnen, doch meestal met lading voor twee plaatsen, hetgeen met dit ongunstige weder veel oponthoud geeft. Het Nederlandse schip JASON. de 11e januari van Cheribon naar Batavia vertrokken, doch is weder op eerstgenoemde plaats geretourneerd in afwachting van gunstiger weder. Spoedig disponibele schepen zijn dientengevolge begeerd en gelukte het daarvoor iets meer dan de laatst bestede vrachten te bedingen, zoals uit onderstaande afdoeningen blijkt: Voor San-Francisco, Australië en Perzië bestaat vraag; naar China is niets te vinden. Kustvrachten zijn op het ogenblik niet in de markt. Voor het Nederlandse schip PADANG PACKET werd de volgende charter werden afgesloten: NLG 70 voor suiker en koffie van Cheribon en de Oosthoek naar Amsterdam. Het Nederlands-Indische schip LOUISE SCHIPPER neemt in de Oosthoek suiker tot GBP 3.15 per ton naar Boston. Nederlands CONSTANCE bedong NLG 70 voor koffie en NLG 72,50 voor suiker van Passaroeang naar Amsterdam. Nederlands LICHTSTRAAL, zal alhier en in de Oosthoek laden naar Rotterdam tot NLG 70 en NLG 72,50 voor suiker, NLG 110 voor arak, NLG 85 voor huiden en NLG 100 voor kapok; CALIFORNIE, id. id. naar Amsterdam tot NLG 72,50 voor suiker, NLG 70 koffie, NLG 100 voor kapok en NLG 85 voor licht goed.
De Nederlandse BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA doen kustreizen.
Het Nederlandse schip MAIBIT is spoedig van de bank gekomen en heeft de reis naar Amsterdam vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 4 maart. Het schip IJMUIDEN, kapt. Zeylstra, de 27e februari naar Batavia vertrokken, is uit zee teruggekomen, heeft door dikte van mist op de Goodwin Sands vastgezeten, doch door assistentie afgebracht en heeft vermoedelijk geen schade bekomen. Het zal te Amsterdam in het dok nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scarborough, 1 maart. Het gezonken Nederlandse schip JACOB EN WILLEM - vroeger gemeld - ligt thans in de haven.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 maart. Heden is alhier uitgeklaard het Nederlandse schip WILDEMAN, kapt. A.J. Driest, naar Amsterdam met 176.660 pond suker, 560 kannen lemmetjessap, 28.098 gallons melasse, 18.470 pond kwassiehout, 298 voeten hout, 8.915 pond cacao en 4.500 pond huiden.


Datum: 06 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Harwich, 2 februari. Het schip MERWESTROOM, van Dordrecht naar Livorno, is van de Sunk met assistentie hier binnengebracht. Het schip is lek en heeft zwaar anker en ketting, een werpanker met tros en de boot verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 5 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde galjootschip STAD GRONINGEN, kapt. G.F. Veltkamp, van Groningen, gebouwd bij J. Berg Jr. te Sappemeer, groot 95 ton.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Verkoop van een schip. Op een nader te bepalen dag in de loop van deze maand zal te Soerabaya op publieke veiling verkocht worden het Nederlands-Indische barkschip WILHELMINA FREDERIKA, groot 216 gemeten lasten, in 1871 gerepareerd en nieuw gekoperd, met deszelfs staand en lopend tuig, ankers, kettingen en verdere inventaris.
Voor informatiën zich te adresseren te Soerabaya bij de heer Désperoux, of alhier bij P. Landberg & Zoon.
(opm: het schip, kapt. De Wit, lag ter rede van Batavia, maar vertrok op 9 maart van daar naar Soerabaya, zie ook JB 180372)

Krant:
  JB - Javabode

Men meldt uit Nieuwediep, dat de twee aldaar van Oost-Indië binnengekomen schepen AURORA en ELISABETH in het afgelopen jaar dezelfde dag uit die haven zijn gezeild en op dezelfde dag ter rede van Batavia zijn aangekomen, terwijl beide schepen nu weder op dezelfde datum de terugreis naar het vaderland hebben onddernomen en de 19e (opm: waarschijnlijk januari) slechts 2 à 3 uren na elkander in Nieuwediep zijn binnengevallen.


Datum: 07 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Veendam op 28 februari: het brikschip FAVOR, groot 219 tonnen, gebouwd in 1863, gevoerd door kapt. J. Sannes: NLG 12.500. Koper D. Mulder Dzn. te Winschoten.
Idem te Veendam op 2 maart: het schoenerschip CLASIENA AIDINA, groot 169 tonnen, gebouwd in 1850, gevoerd door kapt. H.L. Mulder: NLG 6.250. Koper Van der Goot & Kuhn te Groningen en kapt. K.D. Hesseling te Oude Pekela.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het oorlogsfregat ADMIRAAL VAN WASSENAER, commandant kolonel De Haes, is heden van het Nieuwediep uitgezeild. Zoals men weet, is dit fregat naar de kust van Guinea bestemd.


Datum: 08 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Openbare verkoping. Dinsdag de 19e maart e.k. zal, des avonds te 7 uur, in het lokaal Het Centrum, aan het Nieuwediep, gemeente Helder, door de heer Mr. D.P.H. Aberson, griffier bij het kantongerecht aldaar, worden verkocht, om contant geld, een aanzienlijke partij scheepsbenodigdheden, bestaande uit twee stel watervaten voor barkstuig, boegspriet, kluiverboom, grote ra's, stengen, zalingen, ijzeren ezelshoofden, nagelbouten, enz., een zwaar anker met ketting, ijzeren waterstagen, lichte kettingen, een patentpompspil met toebehoren, ijzeren gangspil, scheepsfornuis, grote waterketel, inhoud plm. 7000 liters, twee ijzeren scheepspompen, blokken, ledig fust, groot vrouwenbeeld, groot stenen koelvat, een partij toegemaakte verf in ijzeren bussen, enz., een partij sloophout, waaronder djati-dekbalken, ijzeren sloep-davids en hetgeen verder zal worden aangeboden.
De goederen zijn liggende en te bezichtigen, op de verkoopdag aan het Hoofd, de Achterbinnenhaven en op het erf van de heer Beukenkamp aldaar, bij wie en bij de heer griffier voornoemd, informaties te bekomen zijn. (opm: dit lijkt op een mogelijk in Oost-Azië gebouwd, gesloopt schip, gegeven de djati-dekbalken)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick, 5 maart. Het schip ALPHARD, kapt. Nyman, van Helsingborg naar Hartlepool, is na 60 dagen op zee te zijn geweest, wegens gebrek aan proviand en met beschadigde lading te Holy Island binnengelopen. Volgens een en ander bericht zou het schip lek zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 5 maart. Het Nederlandse schip SOPHIA MARIA, van Messina naar Amsterdam, is bij Wargö gestrand. Het schip is nog dicht; assistentie is gezonden.
(opm: zie NRC 090372)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 3 februari. Het schip MARIA ELISE, kapt. Van Deursen, van Batavia naar Amsterdam, met schade in de Tafelbaai binnen, heeft de reparatie nagenoeg volbracht en zal over een dag of vijf de reis kunnen voortzetten. Van de lading zijn 191 balen koffie wegens beschadiging verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gotenburg, 5 maart. Het Amsterdamse schip JACOB EN ANNA, kapt. Y.H. Ebes, in ballast van Amsterdam naar Riga, is bij Skagen gestrand.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een best tjalkje, groot 17 ton. Te bezichtigen bij de Echtenerbrug en te bevragen bij E.H. van der Zee, scheepsbouwmeester te Joure. Bij dezelve kunnen terstond vijf scheepstimmerknechten vast werk bekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een hecht, wel onderhouden overdekte snik met mast en giek, groot 8 ton. Te bevragen bij de weduwe J.B. van Manen te Berlikum. Dezelve verlangt terstond twee goede scheepstimmerknechten.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een schuitje, lang 13.708 el (46 voet), wijd 3.422 el (11½ vt) en hol 1.192 (4 voet) met wijde waring, geheel klaar en te bevragen bij de scheepstimmer- man A.P. van der Werff te Drachten.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 maart. Heden is alhier uitgeklaard het Nederlandse schip KROMMENIE, kapt. B. Bijll, naar Amsterdam met 223.508 pond suiker, 13.915 pond cacao, 10.009 gallon melasse, 8 stuks ceder- en 40 stuks letterhout, 5.300 cocosnoten, 1.657 gallons rum, 585 pond oud koper, en 7.665 pond kwassiehout.


Datum: 09 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaija, 19 januari. De MAIBIT is wel en behouden met volle lading te Banjoewangie aangekomen. Behalve het oponthoud, de aanzienlijke kosten van lossen en weer laden etc. heeft men het te betreuren, dat een particulier geneesheer, van wiens ervaring men veel verwachtte gedurende de lange reis, door een beroerte is getroffen, tengevolge waarvan men vreest dat hij voor de praktijk onherroepelijk verloren zal zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 maart. Volgens brief van kapt. Visser, voerende het Nederlandse schip AURORA, van hier naar Batavia, bevond hij zich de 4e dezer in goede staat zeilende op de hoogte van de Singels.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Berwick, 6 maart. De lading van het schip ALPHARD, kapt. Nijman, in Holy Island binnen gelopen, is onderzocht. In het voorluik is veel beschadigd. Overigens is de lading goed. Het schip zal naar Hartlepool gesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 5 maart. Het bij Wargö gestrande schip SOPHIA MARIA is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, met assistentie van twee stoomboten afgebracht. Het is ogenschijnlijk dicht gebleven en zal vermoedelijk de reis kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 5 maart. Het schip ELLIDA, kapt. Winters, te Palais aangekomen van Java, heeft order bekomen naar Bordeaux te zeilen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 7 maart. Het bij Skagen gestrande schip JACOB en ANNA, kapt. Ebes, van hier naar Riga, zal volgens van daar ontvangen telegram, weg zijn.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fayal, 23 februari. Op de kust van Flores (opm: Azoren) is verongelukt het schip ALIE, van Rio Grande met huiden naar Havre bestemd, van de equipage is slechts een man gered.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 5e dezer arriveerde alhier van Hamburg de Nederlandse schoenerbrik HAZARD, kapt. Korten.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Met de Nederlandse pakketschoener GALGO, kapt. Ernst, de 7e dezer ahier gearriveerd, zijn alhier van St. Thomas aangekomen het scheepsvolk van de Nederlandse brik JOHANNA JACOBA, kapt. S. Velt, die, de 27e februari van Guadeloupe met een lading suiker vertrokken met bestemming naar Nantes, is verongelukt.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Curacaosche Courant. 09-03-1872 Met de pakketschoener Galgo zyn alhier van St. Thomas aangekomen het scheepsvolk van de Nederlandsche brik JOHANNA JACOBA, Kapitein S. Velt, die den 27 Febr. van Guadeloupe met eene lading suiker vertrokken, met bestemming naar Nantes, is verongelukt.


Datum: 10 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 maart. Men verneemt, dat heden proefondervindelijk gebleken is, dat de Nieuwe Waterweg geen droom maar een feit is. Heden, de 9e maart, is in tegenwoordigheid van vele belangstellenden en deskundigen de eerste zeestoomboot, de RICHARD YOUNG, kapt. G. Rivers, van de Great Eastern Railway Co., varende tussen Rotterdam en Warwich, door de nieuwe Maasmond naar zee gestoomd. Het schip had 29 decimeters diepgang en vond overvloed van water. Met dit grote feit wensen wij Rotterdam van harte geluk. Van de gemeenschap met zee hangt de bloei en de welvaart onzer stad af.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Bremerhaven, 8 maart. Het schip HERMANN WUBBE, kapt. Straatman, van Dordrecht naar Geestemünde met tras, is bij Meyersleegte (opm: Meyers Legde, toren op het wad dwars van Cappel) gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 2 februari. Vrachten. Sedert de vorige mail werden de volgende Nederlandse schepen bevracht: NICOLAAS WITSEN voor Amsterdam à NLG 72,50 voor suiker, NLG 55 voor tabak; L.J. ENTHOVEN voor Rotterdam à NLG 72,50 voor suiker, te Soerabaija te laden en NLG 100 voor koffie te Menado; BURGEMEESTER VAN MIDDELBURG voor Rotterdam à NLG 70 voor suiker en vult in de Oosthoek op met tabak. JAN PIETERSZOON KOEN voor Amsterdam à NLG 70 voor suiker, te Cheribon en in de Oosthoek te laden. De VICE ADMIRAAL MAY voor Amsterdam à NLG 72,50 voor suiker, in de Oosthoek te laden.


Datum: 11 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 10 maart. De stoomboot FIJENOORD is met 32 decimeters diepgang te half drie ure wel in zee gekomen. (opm: via de Nieuwe Waterweg)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Binnen korte tijd zal te Hoogezand publiek te koop worden gepresenteerd het in den jare 1863 nieuw gebouwde schoener-brikschip IRENE, groot 184 ton, met deszelfs complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. H.T. Hitman, geklasseerd bij Bureau Veritas, 3.3 1.1, thans liggend te Schiedam.
J. Piccardt, notaris.
(opm: reder blijft I.A. Hooites, kapt. wordt C.J. Mandema; schip herdoopt in GEERTRUIDA)


Datum: 12 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshavn, 10 maart. (per tel.) Het Nederlandse schip JACOB EN ANNA, kapt. Ebes, van Amsterdam naar Riga, alhier gestrand - bevorens gemeld - is uit elkander geslagen en wrak geworden.


Datum: 14 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gothenburg, 7 maart. De Nederlandse brik SOPHIA MARIA, kapt. Teensma, bij Vargö gestrand – vroeger gemeld – is door de stoomboot FÄRDIG vlot gesleept. 23 vaten olie en 100 balen amandelen werden op de stoomboot overgeladen. Het schip heeft de loze kiel verloren en nog enige schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 13 maart. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, 21 februari van Suez naar Batavia vertrokken, is volgens telegram uit Point de Galle (Ceylon) van 12 maart aldaar aangekomen om drie nieuwe schroefbladen aan te zetten. Het oponthoud werd op tien dagen berekend. Aan boord was alles wel.


Datum: 15 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 14 maart. Heden is van de werf De Hoop van de scheepsbouwmeesters C. van der Giessen, met goed gevolg te water gelopen een ijzeren Rijnschip, genaamd SIEGER, groot 300 last, voor de heren Fasbender & Meudt, te Dieblich (Duitsland).

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 maart. Volgens brief van kapt. K.R. Visser, voerende het Nederlands schip DE HAAN, van hier naar Windau, d.d. Elseneur 11 dezer, was hij de 10de des morgens ten 4 ure, terwijl de seinlantaarns in goede staat en brandende waren, door een onbekend schip, dat niet volgens de wettelijke voorschriften afhield aangevaren, waardoor de blinde ra’s braken en het schip aan stuurboordsboeg, juist boven water een groot gat kreeg, zodat men genoodzaakt was te Elseneur binnen te lopen om te repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Mr.G. Schot, notaris te Franeker, zal op maandag den 18 Maart 1872, des namiddags om 3 uur, ten huize van de weduwe H. Molenaar in het Kaatsveld te Franeker, provisioneel verkopen een welbeklante en in volle werking zijnde scheepstimmerwerf met woonhuizing, teerhuis en helling, staande en gelegen bij de Stadsgracht aan de Dongjummervaart te Franeker, bij nu wijlen D.D. van der Veen in gebruik geweest; veertien dagen na de eindelijke toewijzing te aanvaarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. De ondergetekenden hebben de eer te berichten, dat zij de zaken, door wijlen hun vader laatstelijk gedreven onder de firma Rodenhuis en Zoon, hebben overgenomen en die voor hunne rekening voortzetten van heden af onder de firma Barend Visser en Zoon, zijnde die, waaronder dezelfde zaken vroeger werden gedreven. De nog lopende zaken, ten name Rodenhuis en Zoon, zullen worden geliquideerd door de eerst ondergetekende, die daartoe per procuratie zal blijven tekenen.
Harlingen, 15 maart 1872, P. Rodenhuis IJzn, W.H. Rodenhuis.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 14 maart. De 12e dezer zijn alhier aangekomen de koloniale stoomboot PARAMARIBO, kapt. J. van Wilgen, van Demerary met drie passagiers, en het Nederlandse schip UNICORN, kapt. Cock, van Boston. De 13e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse schip AVANT, kapt. Oosterhuis, van Amsterdam.


Datum: 16 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 15 maart. Volgens telegram van Aden, d.d. 14 maart, is het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Hendriks, aldaar van Batavia gearriveerd. Het had de 2de maart op 12º38’ NB 56º50’ OL. (opm: 100 mijl ten oosten van Socotra) de schroefbladen verloren en was gedurende de laatste 360 mijlen door het Engelse oorlogsstoomschip SERAPHIS gesleept. Passagiers en equipage waren in de beste welstand. (opm: zie ook NRC 040472)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandse Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 4 schepen, als:
Voor Amsterdam: AURORA, kapt. Visser, 753 lasten, vracht NLG 71,98; KITTY, kapt. Z. Mulder, 458 lasten, vracht NLG 72,27; PRINSES AMALIA, kapt. G.H. Timmermans, 445 lasten, vracht NLG 73,44.
Voor Middelburg: GIJSBERT KAREL GRAAAF VAN HOGENDORP, kapt. A.F.A. van Hörner, 398 lasten, vracht NLG 73,50.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 13 maart. Het schip ANNA MARIA, kapt. Dijkstra, van Newcastle naar Ibrail bestemd, is hier heden met verlies van watervaten en zeilen binnengelopen.


Datum: 17 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 maart. Volgens telegram van Soerabaya van 15 dezer, had het schip HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. De Boer, te Pasoeroean bijna beladen zijnde, een lek bekomen en zou naar Soerabaya gesleept worden om nagezien te worden.


Datum: 18 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 februari. Vrachten. Kort voor het laatste bericht werd voor dadelijk disponibele scheepsruimte naar Nederland nog NLG 72,50 bedongen; door het binnenkomen in de laatste dagen van onderscheidene schepen waaronder van grote tonnenmaat, werden vrachtprijzen gedrukt en is later tot NLG 70,- en NLG 67,50 afgesloten. De volgende afsluiting had plaats van 2 tot 6 februari: Nederlandse BALI, naar Amsterdam NLG 67,50 suiker in de Oosthoek te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: ALBLASSERWAARD, ADRIANA PETRONELLA, HENDRIKA, PETRONELLA, GRONDWET, ARGO, KOSMOPOLIET I, SINGAPORE, ALETTA AUGUSTA, VIER GEBROEDERS, MARIA EN SARAH, PROF. VAN DER BOON MESCH, MINA, INDIA, MARIA, MARIA ADOLPHINA, PAULINE CONSTANCE ELEONORE en ALCYONE.
Diversen: Nederlandse BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA doen kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P. Reineke en A.D. Strumphler, makelaars, zullen op dinsdag 16 april 1872, des avonds ten zes ure, in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, en overstaan van de notarissen Druijvesteijn en Pollones, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd AUSTRALIË, gevoerd door kapt. J.G. Lucas. Volgens Nederlandse meetbrief lang 42,30 meters, wijd 7,40 meters, hol 4,83 meters en alzo gemeten op 672 tonnen of 355 lasten. Liggende aan de werf St. Joris, op de Hoogte van de Kadijk.
Breder bij inventaris omschreven en nadere informatiën bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors de Wed. Jan van Wesel & Zoon, te Amsterdam.
.
JB 180372
Advertentie. Op 26 maart 1872 wordt te Soerabaya publiek verkocht het Nederlands-Indische schip WILHELMINA FREDERIKA, groot 216 gemeten lasten, met zijn staand en lopend tuig, ankers, kettingen en verdere inventaris. Dit schip heeft in 1871 een belangrijke reparatie ondergaan en is toen nieuw gekoperd. Beladen met 600 ton steenkolen is zijn diepgang niet meer dan 12 voet en eigent zich dus bijzonder voor die plaatsen, waar rivieren moeten worden opgevaren. Onbeladen heeft het geen ballast nodig.
Informatiën te Soerabaya bij de heer A. Despéroux en te Batavia bij P. Landberg & Zoon.


Datum: 19 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 maart. Door kapt. Klein, voerende het Nederlandse fregatschip SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, de 3de februari van Rotterdam te Hongkong aangekomen, is op 15 januari in de Gillolo Passage aan boord genomen de kapitein en verdere equipage van het verongelukte Spaanse barkschip OLAGUIVEL, die toen reeds 9 dagen op zee hadden doorgebracht in twee boten. Eén dag waren zij op het eiland Geby geweest, doch waren door de inwoners genoodzaakte geworden het eiland te verlaten.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 14 maart. De schepen JACOBA JOHANNA, kapt. Van der Meulen, van Brussel naar Settin, GEZIENA, kapt. Ei, van Amsterdam naar Kopenhagen, en AURELIA GRUNO, kapt. Stuitje, van Hamburg naar Kopenhagen, liggen wegens tegenwind ten Noorden van hier geankerd.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 maart. Op de 23e maart zal de derde boot der Maatschappij Nederland de CONRAD, onder kapitein Oort, naar Java stomen. De proeftocht heeft naar aller gevoelen voldaan en de lading schijnt ook ditmaal zeer voldoende te zullen worden. De financiële uitkomsten der maatschappij schijnen, hoewel niet aan de verwachtingen voldoenende, toch, met het oog op de ramp, die de WILLEM III trof, en enige vertraging in de afvaart der boten, stof tot tevredenheid te zullen geven. De schade, door het afbranden van de WILLEM III door de maatschappij geleden, moet gering zijn en de bevaren vracht der boten, die thans reeds de reizen hebben gedaan, is aanzienlijk. De overtuiging schijnt echter bij de directie der maatschappij te bestaan, dat er een dienst met kortere tussenperioden in de afvaart der schepen meerdere rentabiliteit zal hebben, althans men verneemt, dat spoedig voorstellen voor de uitgifte van een obligatie lening aan de algemene vergadering zullen gedaan worden. De gelden dezer lening zouden voor de aanbouw van meerdere stoomboten en uitbreiding van de dienst worden gebruikt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden overdekt kofscheepje, groot 10 ton, alsmede een beste snik, beide met complete inventaris. Te bevragen bij W.L. Stienstra, Amelandsstraat te Leeuwarden.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 maart. Heden is alhier uitgeklaard het Nederlandse schip ADRIANA JOHANNA, kapt. W. Bakker Hz., naar Amsterdam, met drie passagiers en een paar kinderen, 493.851 pond suiker, 1.910 gallons melasse, 240 gallons rum, 9 stukken letterhout, 496 latten, 7.315 pond cacao, 5 stukken hout, 8 stopen confituren, 1 half vleesvat gezouten lemmetjes, en 25 pond hele koffie.


Datum: 20 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Paramaribo, 20 februari. De 11e dezer in de nacht werd de mare van brand vernomen. Dit onheil was ontstaan aan boord van de Amerikaanse bark MAY QUEEN, kapt. Teague, de vorige namiddag uit Boston alhier ter rede aangekomen. Ondanks alle bijstand is het schip zo goed als geheel afgebrand. Het wrak is met de stroom naar een modderbank afgedreven. Het scheepsvolk is gered.


Datum: 21 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 maart. Volgens telegram van Point de Galle van 19 maart was de volkomen herstelling van de schroef van het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, ten einde gebracht. Enige geloste lading werd herscheept. De reis naar Batavia zou spoedig hervat worden. Passagiers en equipage zijn in de beste welstand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Onsala, 13 maart. Het kofschip CHRISTINA, kapt. Hazelhoff, is gisteren is Öckerösund aangekomen om het onverkochte gedeelte van de lading balken van het bij Kyrkefell verongelukte schip MERCURIUS in te nemen en naar Harlingen te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 28 januari. De schepen HENDRIKA en MEEDEN zijn hier bevracht naar Falmouth tot 50 shilling voor gezouten huiden, en de ADELHEID om in Porto Allegro tabak te laden naar Amsterdam tot GBP 5,- per ton.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 maart. Het schip NYASSA, kapt. Hutchinson, van Sarawak naar Londen bestemd, is lek gesprongen en op Kalappa-eiland op strand gezet. De equipage is gered.

Krant:
  JB - Javabode

Samarang (geen datum) Op de 19e februari j.l. kwamen te dier hoofdplaats in een sloep aan de gezagvoerder P. Ellis en een gedeelte der bemanning van het Amerikaanse barkschip FLORES, mededelende, dat in genoemd schip, te Tagal met suiker voor Rotterdam beladen, in de namiddag van de vorige dag op de reis derwaarts een lek was gestoten, ten gevolge waarvan zij werden genoodzaakt tot behoud van schip en lading op de hoogte van Kendal het schip aan de grond te doen lopen.
Ook werd op de 26e februari bericht ontvangen, dat de Nederlands-Indische bark AUSTRALIA PACKET, kapt. Van den Steen, bij Korowelang aan de grond was geraakt. Van bestuurswege werd zo veel mogelijk alle nodige hulp verstrekt. Men was bezig de lading te lossen om zo doende het schip spoedig vlot te krijgen.


Datum: 22 maart 1872


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door omstandigheden een stoomboot uit de hand te koop, voor alle vaarwaters dienstbaar, geschikt om te laden en voor passagiers, gemeten 48 ton, 16 paardenkrachten. Adres, met franco brieven, onder motto stoomboot, bij de boekhandelaar M. Schooneveld & Zoon, Beurssteeg, E 188, Amsterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Oproeping. Schuldeisers en schuldenaren van Douwe Dirks van der Veen, in leven scheepstimmerman te Franeker, worden hiermede uitgenodigd vóór den 1 april 1872 opgaaf hunner vordering en betaling te doen ten kantore van Mr. G. Schot, notaris te Franeker.


Datum: 23 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 17 februari. Het Macassersch Handelsblad vermeldt d.d. 23 januari:
Er wordt hier gezegd, dat de schoener JEANNETTE, toebehorende aan de heren W. & Zn. door zeerovers te Borneo zoude afgelopen en geplunderd zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens ontvangen telegram, was het schoenerschip ALERT, kapt. Bot, na een reis van 21 dagen, den 20 dezer behouden van hier te Oporto aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 22 maart. Volgens ontvangen bericht is het schip HELENA, van Wilmington naar Rotterdam, gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 2 februari. Wij vernemen, dat de Nederlandse bark CONSTANCE, kapt. Schroot, op reis van Pasoeroean naar Probolingo, vastgeraakt is en wel dermate dat het aan de stoomboot W. CORES DE VRIES, dezer dagen afgezonden ter assistentie, niet is mogen gelukken genoemd vaartuig weder vlot te krijgen, hetwelk thans bezig is de lading te lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaya, 2 februari. Het schip AUSTRALIAN PACKET, kapt. v.d. Steen, is bij Korowelang vastgeraakt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 21 MAART. Heden is hier met het beste gevolg van de werf van Mejuffrouw de Wed. L.H. De Wijk te water gelaten het nieuwgebouwde kopervaste brikschip genaamd JOHANNA, groot plm 235 tonnen, welke bodem gevoerd zal worden door kapt. J.M. de Groot, van Nieuwe Pekela, onder directie van de heer J.J. Koerts te Oude Pekela.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 21 maart. Het schip PELGRIM, kapt. Nieboer, van Amsterdam naar Buenos Ayres, is hier wegens ziekte van de kapitein binnengelopen.

Krant:
  JB - Javabode

Omtrent het oponthoud, laatst door de stoomboot WILLIAM MACKINNON, gezagvoerder De Jong, ondervonden, schrijft de Locomotief (opm. een dagblad uit Samarang) van 18 maart:
Het stoomschip WILLIAM MACKINNON, gisteren alhier ter rede aangekomen, is op de hoogte van Cheribon van een groot ongeluk verschoond gebleven. Daar ter rede toch werd door de passagiers opgemerkt, dat er uit het vooronder rook opsteeg. De gezagvoerder liet dadelijk onderzoeken, waar de rook vandaan kwam en vernam dat enige kisten met spiritualiën vlam hadden gevat. Onmiddellijk werd alles aangewend om de brand te blussen, dat dan ook zeer spoedig gelukte. Vervolgens is een commissie van wal ontboden, bestaande uit de havenmeester en anderen, om te constateren, dat er geen gevaar bestond om de reis te vervolgen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Mededeling. De commandant der zeemacht brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op de rede van Pekalongan, nagenoeg een mijl uit de wal, in vijf vademen water een bark gezonken ligt. Van het wrak is nog één mast, waaraan een witte vlag bevestigd, zichtbaar. De juiste peiling van het wrak zal nader bekend gemaakt worden.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De 18e dezer is alhier aangekomen de Nederlandse brik ALIDA MARGARETHA, kapt. Lemminga, van Liverpool, en de 21e dezer is alhier ingeklaard de Nederlandse brik RAPHAEL, kapt. Molenaar, komende van Amsterdam


Datum: 24 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van hier naar Newcastle, is in het groot Noord-Hollands kanaal bij de Burgerbrug in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip VINE, van Hull herwaarts; eerstgemelde heeft schade aan de boeg bekomen, laatstgemelde twee masten verloren.


Datum: 25 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bolnes, 24 maart. Heden liep van de werf der heren Gebr. Pot alhier, met goed gevolg te water het Rijnschip ROTTERDAM No. 5, groot ruim 300 lasten, en gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Stoomsleepdienst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. Volgens telegrafisch bericht is het schip ANTON EN JACOB, kapt. Poldervaart, na 16 dagen reis de 23ste maart, behouden te Oporto aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 maart. Het schip JANTINA, kapt. De Jonge, van Delfzijl naar Noorwegen is, volgens hier ontvangen telegram, op de Jutse kust gestrand en wrak geworden. Het volk is gered. (opm: galjoot, kapt. J.H. de Jonge)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 23 maart. Het Nederlandse schip REMELIA GEERTRUIDA, kapt. v.d. Wel, van hier naar Noorwegen uitgezeild, is, volgens hier ontvangen telegram van Thisted van heden, in de nabijheid van Thisted gestrand en wrak geworden, doch het scheepsvolk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 22 maart. Het schip GUSTAV EN ADELHEID, kapt. Hahn, van Stettin naar Harlingen, heeft de 20ste hier op de rede anker en ketting verloren, en is van hier van een nieuw anker en ketting voorzien.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 24 maart. Volgens rapport zit de NOACH II, kapt. Looyen, bij Steenbergsche Vliet aan de grond. Een sleepboot is er bij ter assistentie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 maart. Heden arriveerde hier het nieuw gebouwde schoenerschip ST. PETERSBURG, kapt. J.H Drenth, groot 160 ton, gebouwd bij J. en K. Wilkens te Veendam.


Datum: 26 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens telegram uit Point de Galle van 24 dezer, heeft het stoomschip PRINS VAN ORANJE, in de vroege ochtend van die datum, de reis naar Batavia vervolgd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. De heden in het Amstelhotel alhier gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in de Stoomvaart-Maatschappij Nederland werd bijgewoond door 1.255 houders van gehele en 73 houders van halve aandelen, uitbrengende tezamen 373 stemmen. Zij werd gepresideerd door de heer A.A. Bienfait, lid van de raad van bestuur, die tevens mededeelde dat hij tot president was benoemd, in plaats van de heer J.G. Bunge, die om persoonlijke redenen voor die functie had bedankt. Als vice-voorzitter was nu opgetreden de heer M.M. de Monchy, uit Rotterdam, als secretaris mr. C.A. Crommelin van hier. De president gaf vóór de aanvang der werkzaamheden de vergadering kennis van een ingekomen bericht van de ere-voorzitter Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden, meldende dat hij tot zijn groot leedwezen op dit ogenblik Luxemburg niet kon verlaten en derhalve van het voorrecht verstoken was, met de aandeelhouders over de te behandelen gewichtige voorstellen van gedachten te wisselen. De voorzitter gaf voorts mededeling, dat de heer G.J. Boelen onlangs zijn ontslag had genomen als directeur en lid van de raad van bestuur, op grond dat de ondervinding hem geleerd heeft, dat die betrekkingen op den duur moeilijk te verenigen zijn met de zeer drukke werkzaamheden aan de betrekking van cargadoor dezer maatschappij verbonden. Het bestuur heeft hem het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze verleend, onder dankzegging voor zijn bewezen diensten en speciaal voor zijn ijverige medewerking om aan Nederland een stoomvaart op Java te verschaffen. Vóórdat nu het bekende voorstel der vijf Rotterdamse aandeelhouders tot ontneming der bevoegdheid, der aanstelling van scheepsgezagvoerders en cargadoors aan de directie aan de orde kwam, deelde de voorzitter mede dat er bij het bestuur geen bezwaar bestond om, volgens het verlangen dier heren, aan de vergadering mededeling te doen van het op 5 januari 1872 met de firma De Vries en Co. door de directie gesloten contract. Uit de voorlezing daarvan bleek o.a.: dat de directie voor de tijd van 10 jaren die firma, waarvan de nu afgetreden directeur G.J. Boelen lid is, uitsluitend belast heeft met de werkzaamheden als algemeen cargadoor der maatschappij. Voor het geval dat de directie vóór die tijd deze verbintenis wilde doen eindigen, zijn verschillende sommen van schadevergoeding vastgesteld, afhangende van de tijdstippen waarop die opzegging geschieden zou, te beginnen met een som van NLG 40.000, afdalende op NLG 30.000, NLG 25.000, enz.
Eveneens zijn schadevergoedingen vastgesteld vóór het geval dat de firma De Vries het contract wilde doen eindigen. Verder zijn verschillende punten, als de provisie der firma en andere financiële aangelegenheden, geregeld en eindelijk is o.a. bepaald, dat de directie bevoegd zou zijn, zonder schadevergoeding aan de firma het contract op te zeggen, zodra de heer G.J. Boelen ophield daarvan lid te zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 maart. Het Nederlandse schip SPERWER, kapt. Huisman, van Hongkong naar Bangkok, in de golf van Siam verongelukt - vroeger gemeld - had volgens brief van de kapitein uit Bangkok, d.d. 14 februari, de 2de dier maand op een koraalrif gestoten, en was twee dagen later zwaar lek geworden en gezonken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 maart. Volgens telegram van Aden van 23 maart, was de reparatie aan de schroef van het aldaar binnengelopen stoomschip PRINS HENDRIK, van Batavia naar het Nieuwediep, geëindigd en dacht kapt. Hendriks, na weder inname van 600 ton der geloste lading, de 28ste dito gereed te zullen worden de reis te vervolgen; van de passagiers waren 7 personen met een andere gelegenheid verder gereisd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 23 maart. Het vertrek van Zr.Ms. stoomschip KIJKDUIN, onder bevel van de luit.t.zee 1e klasse Cramer, naar Curaçao, is bepaald op 1 april.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 maart. Volgens telegram uit Maassluis kwam hedenmiddag goed en wel langs de Nieuwe Waterweg in zee de eerste Oost-Indiëvaarder zijnde de ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Hageraats, diepgang 40 dm.


Datum: 27 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 maart. Volgens particulier telegram, heeft het schip EUROPA, kapt. Lupcke, de reis van Java naar Singapore vervolgd en zou na de lossing der lading steenkolen via Bangkok naar Hongkong vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 23 maart. Vijf mijlen van hier is een Nederlandse kof (waarschijnlijk GEERTJE, kapt. De Boer), met oliekoeken naar Kopenhagen bestemd, gestrand en vol water gelopen. (opm. de juiste scheepsnaam is GRIETJE; zie ook NRC 280372 en PGC 290372)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 25 maart. De NOACH II, kapt. Looyen, is heden nacht vlotgekomen en ter rede geankerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 25 maart. Kapt. Folgering, voerende het schip CATHARINA GERHARDINA, van Kragero hier aangekomen, heeft op 21 maart op de Ransel, bij Borkum, zien zitten een met hout beladen Hannoverse kof. De 23ste is het met assistentie van een stoomboot daar weder afgebracht.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Door de directeur van het Marine-etablissement te Soerabaya zal op zaterdag 13 april aan genoemde inrichting op publieke vendutie worden verkocht het als oorlogsschip afgekeurde stoomschip BROMO, liggende in het bassin aldaar, met daartoe behorende stoomketels en nog in het schip aanwezige werktuigen.


Datum: 28 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 25 maart. Het bij Fidsvelde (opm: in PGC Tilskilde) gestrande Nederlandse galjootschip GRIETJE, kapt. P.A. de Boer, is geheel wrak. De lading palmkoeken is geheel weg. Een gedeelte van de inventaris is geborgen.


Datum: 29 maart 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Elseneur, 25 maart. De bij Tilskilde (opm: in NRC Fidsvelde) gestrande Wildervankster schoenergaljoot GRIETJE, kapt. De Boer, van Rotterdam naar Kopenhagen, is vol water en wrak. De inventaris is gedeeltelijk geborgen, doch de lading verkeert in zulk een toestand, dat ze als verloren is te beschouwen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 28 maart. Volgens ontvangen telegram is hedenmorgen wegens tegenwind te Falmouth binnengelopen de SAPPEMEER, kapt. Z.K. Essenberg, van Rotterdam naar Barbados, alles wel aan boord.


Datum: 30 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

North Shields, 27 maart. Het Nederlandse schip ALIDA, kapt. Post, van Bremen naar Stettin, is alhier lek en met verlies van zeilen, verschansingen en stutten binnengelopen; moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 27 maart. Het Nederlandse schip PROTEUS, kapt. Meijer, van Hartlepool naar Stettin, ligt 2 mijlen ten noorden van hier wegens tegenwind geankerd; aan boord is alles wel.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 27 maart. Het schip KUNNECHIENA, kapt. Westerbrink, naar Kiel bestemd, is van de rede naar zee gezeild.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Woensdag 23 april 1872, des avonds te 6 uur, zal ten huize van de Wed. J.H. Ter Veer te Oude Pekela in het openbaar worden verkocht het in den jare 1857 nieuw gebouwde galjootschip, genaamd HELENA, groot 102 ton, en ladende 75 lasten rogge, laatst bevaren door kapt. H.F. Diepenbroek en thans liggende aan de werf van de heer E.J. Bok te Amsterdam. Nadere inlichtingen en inventarissen te verkrijgen bij de boekhouder, de heer F.L. Drenth te Oude Pekela, en ten kantore van de notaris, Mr. F. Roessingh.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Volgens een bericht van de 9e maart l.l. was de schoener SRIE PANDAN, komende van Billiton met bestemming naar Joana, in de nabijheid van Poeloe Boender op de kust van Japara gestrand. De equipage, bestaande uit 10 personen, is gered, doch schip en lading worden als verloren beschouwd.


Datum: 31 maart 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fowey, 27 maart. De Nederlandse schoener DOURO, kapt. Mooi, van Newcastle naar Charlestown, bestemd met een lading kolen en ten anker liggende in St. Austell-baai, werd verondersteld gisterenavond op strand te zullen raken. De reddingsboot van Fowey werd daarop in zee gebracht en landde de kapitein en verdere bemanning veilig te Polkerris. De schoener ligt achter haar ankers doch zo de wind niet noordelijk of westelijk loopt, zal zij het niet kunnen houden en op strand raken.


Datum: 01 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 februari. Vrachten. In de stand der vrachten is geen verandering gekomen, schepen zijn ruim aangeboden maar weinig gevraagd. De Nederlandse schepen INDIA en MARIA werden opgenomen om te Rangoon naar het Kanaal en Engeland te laden en worden dergelijke charters nog aangeboden. De volgende afsluitingen hadden plaats: Nederlandse ARGO naar Rotterdam NLG 70,- voor suiker, in de Oosthoek en koffie te Samarang, NLG 95,- voor kapok; Nederlandse HENDRIKA naar idem NLG 70,- voor suiker, NLG 55,- voor tabak, in de oosthoek te laden; Nederlandse ALBLASSERWAARD naar het Kanaal GBP 3.12/6, indien naar U.K. GBP 3.17/6 indien naar het continent voor suiker, Pekalongan en in de Oosthoek te laden; Nederlandse ADRIANA PETRONELLA, naar het Kanaal, GBP 3.15 stroopsuiker, in de Oosthoek te laden; Nederlandse INDIA, naar het Kanaal GBP 3.12/6 rijst, GBP 4.2/6 cutch, GBP 4.15 katoen, te Rangoon te laden; Nederlandse MARIA, naar Engeland, GBP 3.12/6 rijst, GBP 4.5 cutch te Rangoon te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: PETRONELLA, GRONDWET, KOSMOPOLIET I, SINGAPORE, ALETTA AUGUSTA, VIER GEBROEDERS, MARIA SARAH, PROF VAN DER BOON MESCH, MINA, MARIA ADOLPHINA, PAULINE CONSTANCE ELEONORE, ALCYONE, PASSAROEANG, NOACH I, NIEUWLAND, NEDERLAND, ELECTRA en JOHANNA MARIA.
Diversen. Nederlandse BILDERDIJK en RIO DE LA PLATA doen kustreizen.


Datum: 02 april 1872


Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 30 maart. Heden is alhier van Amsterdam aangekomen het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Houtkoper, van Amsterdam met zes passagiers.


Datum: 03 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, is volgens telegram uit Batavia aldaar gisteren ten 10 ure des voormiddags van het Nieuwediep, laatst van Point de Galle, aangekomen. Aan boord alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 april. Het stoomschip BERENICE, van Amsterdam, laatst van Plymouth naar de Middellandse Zee, is 30 maart wegens een lek in de machinekamer en met averij aan de machine uit zee teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 april. Het schip ZWAANTJE, kapt. Dirks, met zinkerts, van Réquejada naar Antwerpen, is op 28 maart, na de vorige dag in een storm zware lekkage bekomen te hebben, op de hoogte van Wight gezonken, en de kapitein en diens broeder daarbij omgekomen; de stuurman en twee man zijn gered en te Portsmouth aangebracht.
(opm: bericht reeds op 29 maart uit Portsmouth verzonden)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Par, 29 maart. De Nederlandse galjoot DOURO, kapt. Mooi, is van de ankers geslagen en in Charlestown Bay gestrand en zal waarschijnlijk wrak worden. Men is bezig het tuig te bergen. (opm: zie PGC 080472)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 maart. De Nederlandse galjoot CATHARINA, kapt. Bekkering, is met het vuurschip JACOB HINRICH in aanvaring geweest en heeft daardoor de kluiverboom verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 28 februari. De Nederlandse schepen SARA, kapt. Kuiper, en LAMMECHIENA, kapt. Duit Jr., zijn alhier bevracht; het eerste naar Brazilië en terug op Montevideo, het laatste naar Paysandu, om voor Europa te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. Het barkschip AUSTRALIA PACKET, kapt. Van der Steen, van Pekalongan naar Samarang, liep met hoogwater springtij op Korowolaan-droogte. Het schip bleef dicht; de lading, voor Australië bestemd, zal gered worden; doch het is te betwijfelen of het schip zal afgebracht kunnen worden (Zie NRC van 23 maart j.l.)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 20 februari. De Amerikaanse bark FLORES, kapt. Elles, beladen met 20.000 picols suiker en enige huiden, bestemd naar Rotterdam, heeft bij het vertrek van Tagal op Corea-droogte gestoten; het schip maakte 11 voet water en is beoosten Pekalongan op strand gezet, dichtbij punt Welerie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gotenburg, 30 maart. De kof GEZINA, van Leer in ballast naar Noorwegen, is in de nabijheid van Stromstrand gestrand.


Datum: 04 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlaardingen, 1 april. Voor enige dagen werd op de scheepstimmerwerf van de heer W. van der Windt alhier de kiel opgehaald voor een sloeploggerschip, voor rekening van de reder J. Speelman te Pernis. Heden werd daaraan een naam gegeven, en wel die van de WATERGEUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aden, 18 maart. De gezagvoerder van het stoomschip PRINS HENDRIK, van Batavia hier de 14de maart jl. door het Engelse stoomschip SERAPHIS binnengebracht met verlies van de vier bladen der schroef, rapporteert dat het op 12º NB 56º OL. scheen alsof het schip over een koraalrif liep waarop iets minder water stond dan het schip diep lag, doch zonder te blijven zitten, terwijl gevoeld werd dat de schroef zwaar op iets stootte. (opm: het schip voer over een wrak; zie NRC 100472)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tafelbaai, 5 maart. De Nederlandse bark ANNA MARGARETHA, kapt. Voogd v.d. Straaten, van Banjoewangie naar Rotterdam, is de 2de dezer hier binnengelopen om te repareren, hebbende veel slecht weder gedurende de reis ondervonden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop à contant het best onderhouden Nederlandse galjootschip BATTRUIDA (opm: BATTRUIDA ANNA), groot 111 zeeton, geklasseerd bij Veritas 3/3 1.1, In 1862 nieuw volbouwd, met al deszelfs opgoed en toebehoren, thans liggend te Groningen. Informatiën te bekomen bij de scheepskapitein Jonkhof, wonende Achter-de-Muur, nabij de Boteringestraat te Groningen.


Datum: 05 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 4 april. Het Nederlandse schip (opm: tweemast schoener) JOHANNA JACOBA, kapt. Velt, van Moule (Guadeloupe) (opm: 16º20’ NB 61º21’ WL) naar het Kanaal, is volgens brief van de kapitein, d.d. Moule 6 maart, den 3 dito, kort na het vertrek, op de rotsen buiten de haven verongelukt. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 april. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Hendriks, van Batavia naar het Nieuwediep, gisteren morgen ten 6 ure te Suez aangekomen en ten half 10 ure het Kanaal ingegaan.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fowey, 30 maart. Ongeveer de helft der lading steenkolen van de Nederlandse kof DOURO is geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 3 april. (per telegram). Het Nederlandse schip BROEDERTROUW, kapt. Vos, van Stettin naar Brugge, is in de Noordzee in zinkende staat door het volk verlaten, dat gered en alhier is aangebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 4 maart. Het schip MACASSAR, kapt. Bose, van Macassar naar Amsterdam, is de 27ste februari lek in de Tafelbaai binnengelopen. Van de lading, die gedeeltelijk gelost is, is slechts zeer weinig beschadigd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 4 maart. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. Voogd v.d. Straaten, van Banjoewangie naar Rotterdam, den 2 dezer lek in de Tafelbaai binnengelopen, maakt 2 duim water in het uur en zal gedeeltelijk lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 22 februari. Het schip FLORIS (opm: naam moet zijn FLORES, een Amerikaanse bark), kapt. Ellis, van Tagal naar Rotterdam, 16 dezer op de bank van Corea in de Java Zee gestrand, is, na vlot te zijn geraakt, met 11 ½ voet water in het ruim, bij Pekalongan op strand gezet. Vermoedelijk zal de suiker uit het tussendek geborgen kunnen worden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een Fries tjalkscheepje, lang 14,20 el (50 voet), hol 1,136 el (4 voet), wijd 3,266 el (11½ voet), inhoudsgrote 25 ton, met grenen mast, vurenhouten giek, gaffel, zeil, fok, haken, bomen en complete inventaris, thans liggende in het Dok te Lemmer. Te bevragen bij de heer H. de Koe, kandidaat-notaris enz. te Lemmer.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 30 maart. De 29e dezer is alhier uitgeklaard naar Amsterdam het Nederlandse schip ANNA MARIA HENRIETTA, kapt. A.J. de Jong, met een passagier, 364.181 pond suiker, 3.000 kokosnoten, 10.012 gallons melasse, 11.790 pond kwassiehout, 3.688 pond cacao, 673 pond oud koper, en 968 pond oude letterspecie.

Krant:
 OHC - Opregte Haarlemsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

OHC 05-04-1872 Amsterdam, 4 April. Het nederl. schip JOHANNA JACOBA kapt. Velt, van Moule naar het Kanaal , is , volgens brief van den kapitein, dd. Moule 6 Maart, den 3den dito na het vertrok, op de rotsen buiten de haven verongelukt ; het volk gered.


Datum: 06 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 2 maart. De Engelse schoener FLORA MAC.DONALD, die de 12de februari onze rede verliet met een gedeeltelijke lading suiker enz., welke in het district Nickerie moest worden voltallig gemaakt, is de 14e daaraanvolgende bij de mond der Nickerierrivier buiten het vaartwater op een bank geraakt met dat gevolg, dat het vaartuig de volgende morgen reeds uit elkander geslagen was.
Slechts weinig of niets van de lading, zeil of touw kon worden gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 5 april. Volgens telegram uit Soerabaija, d.d. 3 dezer, is het Nederlandse schip HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. De Boer, aldaar lek binnengebracht - bevorens gemeld – afgekeurd. Het zou publiek verkocht en de lading in andere schepen overgeladen worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 april. De schepen NIEUWE WATERWEG II, kapt. Zwart, van Nieuwe Diep herwaarts, en ELIZABETH, kapt. Kiewit, van hier naar het Nieuwe Diep, beiden gesleept wordende, zijn gisteren middag in het Groot Noord-Hollands Kanaal met elkander in aanvaring geweest, waardoor laatstgemelde belangrijke schade aan het tuig heeft bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 4 april. De vissloepen NOORDZEE, schipper Penning, en NOORDOVER, schipper Van der Put, hebben op 57º50’ NB. 03º13’ OL gevonden, de door het volk verlaten vermoedelijk Zweedse driemastschoener DANUBE, geladen met stukgoederen, en hebben hetzelve tot voor de Goeree gebracht, van waar het verder met assistentie van de sleepboot ZEELAND is binnengesleept. Voornoemd schip is in zeer ontredderde toestand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 3 april. De Nederlandse bark SAMHIRI, kapt. v.d. Burg, van Sunderland, laatst van Falmouth, naar Batavia, is hier gisteren met schade aan het roer binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke Verkoping. Op dinsdag 16 april 1872, des namiddags te 7 uur, zal door of namens de ontvanger der In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen te Groningen, in het lokaal van de koffiehuishouder J. van der Ree, I 237, op het Ameland aldaar in het openbaar aan de meestbiedende en tegen betaling binnen 8 dagen worden verkocht het bij procesverbaal van bekeuring van 5 september 1871 aangehaald en bij vonnis der Arrondissements Rechtbank van 9 november 1871 executabel verklaarde en bij exploit van 3 april 1872 definitief in beslag genomen vaartuig, zijnde genaamd De JONGE FOPPE, groot 14½ zeeton of omstreeks 22 binnenton, geschikt tot zee- en binnenvaart, met opgoed, inventaris en toebehoren, zoals hetzelve thans is liggende in de Zuiderhaven bij de A-brug, zijnde inmiddels dagelijks te bezichtigen, mits zich vervoegende bij de brugwachter K. Pieper.


Datum: 07 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

’s Gravenhage, 6 april. Het schip KRIMPENERWAARD had in juli 1866 op de terugreis van Nederlands-Indië naar het Vaderland schipbreuk geleden op de hoogte van Port Elisabeth in Afrika en moest tengevolge daarvan worden gekalefaterd. Het behoorde aan de rederij, waarvan de heer H.L.C. Lehr destijds boekhouder was, en was door de Handelmaatschappij bevracht met een lading koloniale goederen. De schipper mocht er niet in slagen om het schip voor de rederij te redden. Gelukkiger was hij in zijn poging tot redding der lading. Een deel daarvan was in onbeschadigde toestand gebleven. Het overige deel was beschadigd en moest uit dien hoofde verkocht worden. Die verkoop geschiedde door de schipper. Hij kreeg het provenu in handen en betaalde daaruit diverse schulden, die hij te Port Elisabeth had moeten maken zo ten behoeve van het schip als van de lading. Daartoe was hij, naar de voorstelling bij eis in de zaak van de heer Lehr qq. tegen de Nederlandsche Handelmaatschappij, bevoegd. Wat hij nu overhield van de opbrengst remitteerde hij per wisselbrief aan de boekhouder. De eiser was steeds bereid dat overschot aan de Handelmaatschappij uit te keren. Deze was daarmede echter niet tevreden. Ofschoon zij erkende, dat de schipper tot de bedoelde verkoop bevoegd was, verlangde zij, dat de rederij nu zoveel zou bijdragen als er aan de schulden ten behoeve der rederij was betaald. Aan die eis meende de eiser qq. niet te kunnen voldoen, daar de reders eenparig hadden besloten hun aandelen te abandonneren, krachtens de bevoegdheid hun bij art. 321 al. 1 van het Wetboek van Koophandel gegeven, zodat zij zich daardoor ontheven achtte van de verplichting tot betaling dier schulden. Gedagvaard voor de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam door de Handelmaatschappij tot betaling, niet van de rederijschuld, maar van ruim NLG 70.000,-, werd die vordering bestreden. Doch bij vonnis in appel bevestigd, werd de Handelmaatschappij in het gelijk gesteld. Het Hof in Zuid-Holland, bij arrest van 1 april 1871, heeft o.a. verstaan dat, op grond van art 321 al. 1, meer gemeld, de boekhouder der rederij zelfs bij lijfsdwang aansprakelijk is voor de verbintenis des schippers om de opbrengst van de door deze laatste gedurende de reis en tengevolge van zee-evenementen verkochte lading aan de eigenaar terug te geven. Tegen deze en andere beslissingen zijn verschillende cassatie-middelen aangevoerd, die eergisteren ter terechtzitting van de Hoge Raad mondeling werden toegelicht door de advocaat mr. J.G. Rochussen voor de eiser, en bestreden door de landsadvocaat mr. G.M. van der Linden voor de Handelmaatschappij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 6 april. Het schip ALIDA, kapt. Post, van Bremen naar Stettin, te Shields met schade binnen, had de 3e april het beschadigde gedeelte der lading gelost, dat verkocht zou worden.


Datum: 08 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brouwershaven, 7 april. Door de sleepboot ZUID-HOLLAND is ingesleept (opm: binnengesleept) een zijstuk van het indertijd bij Brielle gestrande barkschip BLUE NOSE.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Gibraltar, 5 april. De brik DANIËL, kapt. Van der Meijden, van Cardiff naar Lissabon bestemd, is op zee lek gesprongen en verlaten. De bemanning is hier aangekomen. (opm: zie LC 090472)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 april. Van het in de baai van St. Austell gestrande kofschip DOURO, kapt. J.E. Mooi, van Newcastle naar Charlestown, is ongeveer de helft van de lading geborgen. (zie NRC 030472)


Datum: 09 april 1872


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 7 april. Volgens ontvangen telegram uit Gibraltar waren aldaar door een Engelse stoomboot behouden aangebracht de kapitein, met vrouw en kinderen, en de equipage van het hier te huis behorende en in de Atlantische zee gezonken Nederlands brikschip DAVID (opm: dit is een abuis; het betreft de brik DANIËL), kapitein D. van der Meijden, met steenkool van Cardiff naar Lissabon. De bijzonderheden ontbreken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 april. Behalve het stoomschip SPARTAN, dat wel in zee is, zijn de gisteren vertrokken schepen in en bij de Waterweg geankerd. (opm: zeeschepen beginnen schoorvoetend van de Nieuwe Waterweg gebruik te maken; zie NRC 100372 en NRC 270572)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 24 februari. Het Nederlands-Indisch barkschip AUSTRALIA PACKET, in de avond van de 6de dezer op de hoek van Korrowelan aan de grond gelopen, heeft thans het roer verloren en een zo zwaar lek bekomen, dat het nu een onmogelijkheid geworden is om het schip in vlot water te brengen, zodat het geheel verloren zal wezen; de lading is voor het grootste deel geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 1 maart. Het Nederlandse schip NEDERLAND EN ORANJE werd bevracht naar Moulmain en terug met rijst voor 37½ cent per picol indien te Singapore te lossen, 72½ cent indien te Hongkong.
Het Nederlandse schip NIPHON accepteert GBP 940,- in eens naar Hamburg.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 april. Volgens brief van kapt. List, voerende het schip FENNA, van hier naar Messina, was hij op de 3e dezer in goede staat zeilende op de hoogte van Portland, aan boord alles wel. De zelfde dag passeerde het schip St. Albanshoofd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 7 april. Het schip ALIDA, kapt. Rost, van Bremen naar Stettin, te Shields met schade binnen, had de 3e dezer het beschadigde gedeelte der lading gelost, dat verkocht zal worden.


Datum: 10 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De directie van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland deelt ons het volgende mede:
Volgens brief van kapt. Hendriks uit Aden, d.d. 23 maart, wordt het ongeval van het breken der schroefbladen toegeschreven aan het stomen over een wrak drijvende tussen wind en water. Onmiddellijk na de ondervonden schokken werd met het dieplood op 30 vadem geen grond gepeild. De passagiers, die te Aden met andere gelegenheden verder zijn gereisd, zijn de families Wieseman en Sollewijn Gelpcke. De overigen zijn aan boord van de PRINS HENDRIK gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 april. Het Nederlandse schip AGATHA CATHARINA, kapt. De Weerd, van Rotterdam naar Buenos Aires, is volgens particulier bericht met zware schade te Lissabon binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Amsterdam 9 april. Het schip HENDRIKA, wijlen kapt. Kuiper, lag de 10e maart nog te Lagos.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag de 19e april 1872, des voormiddags ten 10 ure, zullen in het vendu-lokaal van de ondergetekenden publiek verkocht worden de Adviesboot No.43 en de Gewapende Boot No. 34, met afgekeurde inventaris. Beide vaartuigen zijn te bezichtigen aan ’s Lands werf.
Nadere informatiën bij John Pryce & Co.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 10 april. Heden is ter rede aangekomen het sedert lang alhier verwachte Engelse stoomschip VIDAR, kapt. Murray, de 8e februari van Londen vertrokken (opm: dit schip zou van 1891 tot 1897 onder deze naam onder Nederlandse vlag varen)


Datum: 11 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 april. Het schip PRINCES AMELIE, kapt. Driest, van Samarang naar Japan, 28 januari te Kema binnengelopen, zou volgens brief van de kapitein na proviand te hebben ingenomen met een paar dagen de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 8 april. Kapt. De Boer, van de brik COLUMBUS, van Hamburg naar Aspinwall bestemd en alhier binnengelopen, rapporteert dat op 25 maart gedurende een hevige storm de matroos genaamd Hamel, terwijl hij bezig was het voormarszeil vast te maken, van de ra over boord viel en met zijn hoofd de reling raakte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 28 maart. Het barkschip HELENA, dat op zee verlaten is, was van Wilmington bestemd naar Rotterdam en was 16 december te Nassau met averij binnengelopen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 8 april. Het schip MAGRIETHA, kapt. De Grooth, naar Montevideo bestemd, is ter rede teruggekeerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 8 april. De gister als vertrokken gemelde schepen BETJE PRONK, kapt. Vos, naar Newcastle, en PAULINA, kapt. Koning, hebben wegens tegenwind in en bij de Waterweg geankerd.


Datum: 12 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 april. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende vier schepen, als:
Voor Amsterdam: INDIA PACKET, kapt. G. Diepering, 400 lasten, vracht NLG 74,23; MR JACOB VAN LENNEP, kapt. R.B. van den Sprenkel, 404 lasten, vracht NLG 74,47.
Voor Rotterdam: GEBR. VAN DER BEEK, kapt. H. van der Wouden, 655 lasten, vracht NLG 72,94.
Voor Middelburg: BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. D.H. Dietz, 751 lasten, vracht NLG. 72,00.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 10 april. Heden is van de werf van de heer Arie Smit met goed gevolg te water gelaten de Rijnstoomboot JEANNETTE, groot 500 ton, bestemd voor de vaart tussen Antwerpen en de Rijnsteden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Het te Lissabon binnengelopen schip ANNA CATHARINA, kapt. De Weerd, van Rotterdam naar Montevideo, had schade aan rondhout.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 9 april. Het schip MARGARETHA LOUISA REGINA, kapt. G.K. Herman, van Dordrecht naar Riga, is bij Skagen gestrand. (het bericht, alsof dit schip Elseneur zou zijn gepasseerd, blijkt dus onjuist) (opm: zie ook NRC 190472)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 11 april. De 9e dezer is alhier binnengekomen het Nederlandse schip KOSMOPOLIET, kapt. Klein, van Amsterdam, en de 11e het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. Bakker, mede van Amsterdam, en de 9e is alhier uitgeklaard het Nederlandse schip UNICORN, kapt. Coock, naar Boston met enige passagiers, 229.469 pond suiker, 1.819 gallons melasse, 16.940 pond cacao en 120 vaten lemmetjessap.


Datum: 13 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Veendam, 10 april. In de procedure van het alhier tehuis behoord hebbende schip BELLAMY, kapt. Driesten, op de reis van Poole naar Bremen door een Spaans stoomschip overzeild en gezonken, is, naar men verneemt, door het Engelse Admiraliteitshof zeer ten gunste van de gezagvoerder en de belanghebbende assuradeuren beslist. De toegewezen schadevergoeding moet tussen de GBP 5 à 600 belopen. (opm: zie ook PGC 150271, NRC 160271 en NRC 110571)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Fowey, 10 april. De verkoop van de Nederlandse schoener DOURO, kapt. Mooi, had de 8ste dezer plaats. Het hol bracht GBP 18, enige inventaris GBP 40 en een gedeelte der lading kolen GBP 22 op. (opm: zie NRC 030472)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lissabon, 6 april. Het schip AGATHA CATHARINA, kapt. De Weerd, van Rotterdam naar Montevideo, is alhier binnengelopen met verlies van voorsteng, kluiverboom, zeilen en verdere schade aan het tuig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Lissabon, 6 april. De schade aan het roer van het schip SAMHIRI, kapt. C. v.d. Burg, van Sunderland naar Batavia, schijnt van weinig belang te zijn. (opm: zie NRC 090272 en 060472; de bark vervolgde op 13 april haar reis met kolen naar Semarang, maar is sindsdien vermist; zie ook AH 260173)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 30 maart. De Nederlandse brik LOUISA EN MARIA, den 29 dezer te Portland aangekomen en van Cienfuegos, was afgedreven en had den 16 dezer de stuurman verloren die over boord was geslagen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 10e april arriveerde alhier de Nederlandse schoener-brik NICOLA GEZINA, kapt. Hoeksma, van Amsterdam.
De 12e april arriveerde alhier de Nederlandse schoener-brik LA CREOLEA, kapt. Spalckhaver, van New York.


Datum: 14 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 12 april. Het schip PIETERNELLA, kapt. Bakker, van Amsterdam naar Riga, is met schade aan het spil in de Blauwe Slenk geankerd, en zal door het stoomschip MAGNET hier binnengesleept worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 11 april. De Nederlandse schoener ZEEVAART, kapt. Ritzes, van Livorno, lost de voor hier bestemde goederen en zal dan met de overige lading naar Riga vertrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rio Grande, 28 februari. De Nederlandse schepen VRIJHANDEL en TWEE CORNELISSEN zijn hier bevracht naar Falmouth om order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping op donderdag 2 mei 1872, des middags 12 uur, in het lokaal der verkopingen aan de Voorstraat te Delft, ten overstaan van de aldaar residerende notaris Schagen van Leeuwen van twee zeer goed onderhouden en net ingerichte overdekte schroefstoomboten, tot vervoer van personen, goederen en vee, genaamd:
- DELFT No. 1 met machine van 6 paardenkracht en inventaris, gemeten op 13,83 m. lengte, 2,47 m. wijdte en 1,31 m. holte; geijkt op 29 ton, na aftrek van 14,93 ton, zijnde 2/3 der ruimte van de machinekamer.
- .GRAAF VAN HOGENDORP met machine van 8 paardenkracht en inventaris, gemeten op 14,60 m. lengte, 2,64 m. wijdte en 1,05 m. holte, en geijkt op 31 ton, na aftrek der machinekamer.
De boten zijn dagelijks te bezichtigen aan de Zuidwal te Delft; zij zullen op de dag der verkoping onder stoom liggen en zijn te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 1 juni 1872 of vroeger.
Ter verkrijging van meerder inlichtingen gelieve men zich te vervoegen ten Kantore van de Notaris Schagen van Leeuwen of bij de Vendumeester Van Beest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 13 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten het ijzeren lichterschip NEWCASTLE, gebouwd voor rekening van de heren D. Burger en Zoon te Rotterdam.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Twee scheepstimmerknechten kunnen terstond of op mei vast werk bekomen bij J.D. de Boer, scheepsbouwmeester te Bolsward.


Datum: 15 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Maracaïbo, 13 maart. De OTTO, kapt. Heijenga, van hier naar het Kanaal bestemd en de 12de februari op de Goaguabank gestrand en verlaten, is sedert hier binnengebracht door een Nederlandse schoener met het grootste gedeelte der lading, doch zonder zeilen, alleen het ijzer staand want. Al het andere was door de inlanders genomen. De kapitein van de Nederlandse schoener beschouwt het geheel als zijn eigendom.


Datum: 16 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Batavia, 8 maart. Vrachten. Door de grote hoeveelheid beschikbare scheepsruimte en de kleine voorraad producten zijn de vrachten op Holland gedaald tot NLG 62½ en NLG 60,- per last. Enige schepen werden gecharterd om te Bangkok rijst voor Hongkong te laden. De volgende afsluitingen hadden plaats, vanaf 21 februari: Nederlandse SINGAPORE, naar Amsterdam, NLG 40,- voor tin, NLG 70,- voor thee; NLG 80,- à 85,- voor licht goed, te Batavia te laden; MARIA ADOLFINA naar het Kanaal GBP 3.15 voor stroopsuiker, in de Oosthoek te laden; KOSMOPOLIET I, naar Rotterdam, NLG 62½ voor suiker, NLG 52½ voor tabak, in de Oosthoek te laden; NOACH I, naar Rotterdam, NLG 65,- voor rijst, NLG 60,- voor suiker, NLG 70,- à 85,- voor licht goed, hier en te Tagal te laden; MINA, naar Rotterdam, NLG 55,- voor tabak, suiker voor reders rekening, te Soerabaya te laden; ALCYONE, naar Amsterdam, NLG 60,- voor suiker, NLG 50,- voor tabak, in de Oosthoek te laden. De Nederlands-Indische PIETER JOHANNES, naar Perzische Golf en terug: NLG 2,87½ per picol. Nederlandse HONIGBIJ, naar Bangkok, ALETTA AUGUSTA, naar Bangkok, beiden om rijst voor Hongkong te laden, $ 0,60 per picol binnen de Baar, $ 0,55 per picol buiten de Baar. Nederlands schip PETRONELLA, bestemming en condities geheim; en NIEUWLAND, naar Bangkok om rijst voor Hongkong te laden, $ 0,55 per picol binnen de baar, $ 0,55 per picol buiten de baar.
Onbevrachte schepen, hier en op de kust de Nederlandse schepen GRONDWET, MARIA SARAH, PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, PAULINE CONSTANCE ELEONORE, PASSAROEANG, NEDERLAND, JOHANNA MARIA, VIJF VRIENDEN, STAD DOKKUM, TRITON, NOORDZEE KANAAL, AEGIDIA EN PAULINA, EUROPA en LUCTOR ET EMERGO.
De Nederlandse BILDERDIJK, RIO DE LA PLATA, ELECTRA en VIER GEBROEDERS doen kustreizen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Thistedt, 10 april. Bij Agger is veel wrakhout aangespoeld, benevens brieven en cognossementen, waaruit blijkt, dat die afkomstig zijn van het schip GERHARD, kapt. J. Albers, van Newcastle naar Riga, dat vermoedelijk op de Jutse kust is verongelukt en waarbij de equipage schijnt omgekomen te zijn.


Datum: 18 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 april. Volgens brief van kapt. Popken, voerende het Nederlandse schip MAIBIT, 11 januari van Banjoewangie herwaarts vertrokken, d.d. St. Helena 14 maart, was hij op 7 februari op 26ºZB 09ºOL door een orkaan belopen, die tot de volgende dag steeds in hevigheid toenam en veel schade aan zeilen en rondhouten veroorzaakte. De toestand van het vreselijk geteisterde schip, was omstreeks 6 ure des avonds, voor geen beschrijving vatbaar; de vastgemaakte zeilen sloegen aan flarden uit de lijken, door zwaarwerkend schip en vreselijk hooggaande zeeën sloeg alles van het dek en campagne; deknaden sprongen, mastkragen scheurden en veel water drong hierdoor naar beneden, zodat de kapitein voor schade aan de lading vreest. Niettegenstaande de orkaan met volle kracht recht over het schip is heengegaan, heeft het aan alles weerstand geboden, zodat geen noodhaven is behoeven te worden opgezocht en de reis van St. Helena op 15 maart naar hier zou worden voortgezet.


Datum: 19 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 17 april. Het Nederlands schip MARGARETHA LOUISA REGINA, kapt. Herman, van Dordrecht naar Riga, bij Skagen gestrand - bevorens gemeld - is volgens telegram sedert afgebracht en te Fredrikshavn binnengelopen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Leeuwarden, 18 april. Volgens opgave van het Bureau Veritas zijn in de eerste drie maanden van dit jaar verongelukt: in januari 260, in februari 160 en in maart 239, te samen 659 zeilschepen, waaronder 17 onder Nederlandse vlag. In hetzelfde tijdsverloop zijn verongelukt 64 stoomschepen van onderscheidene naties.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 april. De 17e dezer is alhier uitgeklaard het schip ACADIË, kapt. C. Boer, naar Amsterdam met 247.746 pond suiker, 3.977 gallons melasse, 27.609 pond cacao, 13.800 pond kwassiehout en diverse koopmansgoederen.


Datum: 20 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een brikscheepshol, groot volgens meetbrief 85 lasten met twee ondermasten, boegspriet en een gedeelte inventaris, bijzonder geschikt om als legger (opm: opslaglichter) te dienen. Te bevragen bij de Makelaar A.M. Balwé, Binnenkant U. 147 te Amsterdam. Brieven franco.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De 16e dezer werd alhier ingeklaard de Nederlandse schoener-brik MARCHIENA, kapt. Nepperus, komende van Liverpool.
Woensdag de 17e april is van hier vertrokken naar Amsterdam de Nederlandse brik RAPHAEL, kapt. Molenaar.
De 18e dezer werd alhier ingeklaard de Nederlandse schoener-brik JOHANNA, kapt. Potjer, komende van Amsterdam.


Datum: 21 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 april. Volgens brief van kapt. T. de Wijn, voerende het Nederlandse schip LOUISE EN MARIA, d.d. Portland (M.), 28 maart, was hij, na op de 26ste dag na zijn vertrek reeds op de hoogte van Portland te zijn geweest, door een sneeuwstorm overvallen, waardoor het schip lek werd en 120 mijlen ver om de Z.O. geraakte; na 26 maart weder op de hoogte van de George Bank te zijn gekomen, stak er een storm uit het N.W. op, waarbij de sloep tegen de verschansing stuk sloeg en meer ander schade veroorzaakte; het schip werkte zwaar, zodat dek- en lijfnaden opensprongen, terwijl meest al de zeilen scheurden; de equipage had veel van de koude te lijden gehad en waren van de meesten handen en voeten bevroren. De eerste stuurman was overboord geslagen en verdronken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 17 april. Het Nederlandse schip MARTENSHOEK, kapt. Douwes, van Bergen met haring naar Nerva, is alhier in zinkende staat binnengelopen, hebbende op Laesoe gestoten. (opm: zie ook NRC 240472)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Slikkerveer, 20 april. Heden is van de werf van de heer P. Smit Jr. met goed gevolg te water gelopen het stoomschip MULTATULI, groot 225 ton en gebouwd voor rekening van de heren Van Maenen & Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Stettin, 18 april. Het stoomschip JASON (opm: van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij), kapt. Haack, vertrok heden van hier met 560 passagiers via Kopenhagen en Christiansand naar New York.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. A. Heringa, deurwaarder en kandidaat-notaris te Sneek, zal op dinsdag den 23 april 1872, ’s namiddags 4 uur, ten huize van den kastelein Bokma, buiten het Hoogend te Sneek, in ene zitting verkopen een wel onderhouden overdekt tjalkscheepje, groot 24 tonnen, met complete inventaris, zodanig als het ten dage des verkoops zal zijn liggende in de Kolk te Sneek.


Datum: 22 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. 5 procent lening der Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Uitgifte van NLG 3.5000.000,- in 5 procent obligaties, groot NLG 1.000,- en NLG 500,-, ter keuze des inschrijvers, aflosbaar in 26 jaren à pari door halfjaarlijkse uitlotingen, en ten allen tijde ter keuze van de houder à pari verwisselbaar tegen aandelen der Maatschappij, daartoe bij de Nederlandsche Bank gedeponeerd, volgens de voorwaarden in het Prospectus dezer lening vermeld.
De eerste coupon vervalt op 1 juli 1872. De eerste uitloting heeft plaats in december 1872. Aan aandeelhouders in de Stoomvaart-Maatschappij Nederland is recht van voorkeur bij de inschrijving toegekend.
De inschrijving is, tot de prijs van 93¾ procent, met bijbetaling der lopende renten sedert 1 januari 1872 tot de dag van storting, geopend op maandag 22 april en dinsdag 23 april 1872, te Amsterdam, namens de ondergetekenden, bij de heren Leembruggen, Guepin & Muysken en C. van Rinsum Jr.; te Rotterdam, bij de Rotterdamsche Bank, alwaar, evenals bij de heren Blikman & Sartorius, boekhandelaars, Dam, prospectussen en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn.
Amsterdam / Rotterdam, 17 april 1872, Becker & Fuld; Insinger & Co.; Lippmann, Rosenthal & Co.; Wertheim & Gompertz; De Rotterdamsche Bank.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. Ten verzoeke van Becka Margaretha Freeze te Delfzijl heb ik, Hendrik Frima, procureur te Appingedam gedagvaard Jacob Heikema, laatst gewoond te Delfzijl, doch thans zonder bekende woonplaats, om te verschijnen op donderdag 12 september 1872, des voormiddags om 10 uur,
- Aangezien de eiseres gehuwd is met de gedaagde op 23 november 1866.
- Aangezien de gedaagde was koopvaardijkapitein, voerende het kofschip de TREKVOGEL, waarmee hij 24 februari 1869 van Nieuwediep naar een haven in Schotland is vertrokken.
- Aangezien er sedert niets van hem of van zijn schip is vernomen.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken. (opm: sterk bekort, zie ook NRC 230569 en PGC 180273)


Datum: 23 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Batavia, 16 maart. Vrachten. voor Nederlandse schepen: PROF. VAN DER BOON MESCH, naar het Kanaal, GBP 3.12 voor stroopsuiker, in de Oosthoek te laden. MARIA SARAH, naar Bangkok, laadt rijst voor Hongkong, binnen de Baar $ 0,60 per pikol, buiten de Baar $ 0,55 per pikol. HUYDECOPER, naar Bangkok, laadt rijst voor Hongkong à $ 0,55 per pikol. PASSAROEANG, naar Bangkok, laadt rijst voor Hongkong, buiten de Baar $ 0,50 per pikol. AEGIDIA EN PAULINE, naar Bangkok, laadt rijst voor Hongkong, buiten de Baar. VIJF VRIENDEN, naar Bangkok, laadt rijst naar Hongkong, binnen de Baar $ 0,60 per pikol, buiten de Baar $ 0,55 per pikol. NOORDZEE KANAAL, naar Bangkok, laadt rijst voor Hongkong à $ 0,55 per pikol. LOUISE, naar Bangkok, laadt rijst voor Hongkong, binnen de Baar $ 0,65 per pikol, buiten de Baar $ 0,60 per pikol.
Onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: GRONDWET, PAULINE CONSTANCE ELEONORE, NEDERLAND, JOHANNA MARIA, STAD DOKKUM, EUROPA, LUCTOR ET EMERGO, MARIA DIDERIKA, en SLIEDRECHT.
De Nederlandse schepen BILDERDIJK, RIO DE LA PLATA, VIER GEBROEDERS, ELECTRA en TRITON doen kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 april. Het heeft Z.M. behaagd de naam van het op ’s Rijks werf te Amsterdam in aanbouw zijnd gepantserd ramtorenschip MATADOR te veranderen in KONING DER NEDERLANDEN.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 22 april. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. Koch, van Amsterdam.


Datum: 24 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 23 april. The Ceylon Times van 22 maart behelst een artikel, naar aanleiding van het verblijf van de PRINS VAN ORANJE, der Stoomvaart Maatschappij Nederland te Point de Galle. In dat artikel wordt het bijna een wonder genoemd dat het schip de haven heeft kunnen bereiken, met slechts één blad, in plaats van vier, aan de schroef; maar nog wonderbaarlijker heet het, dat de gebroken bladen werden vervangen door de nieuwe, welke het schip aan boord had, niettegenstaande de ongunstige ligging der haven, het gemis van een dok en zelfs van de gewone middelen tot herstel, welke in andere havens meestal aanwezig zijn.
Grote lof wordt toegebracht aan kapitein Braat, die met de volharding, “aan zijn volk eigen”, deed, wat hij plicht achtte, toen hij eenmaal zijn besluit had genomen. Er waren er genoeg, die twijfelden of de reparatie kon worden verricht door het personeel, dat hij tot zijn beschikking had. Maar het vertrouwen dat hij allen, ook de passagiers, inboezemde, werd niet beschaamd. Als een bewijs van de goede verstandhouding tussen de kapitein en de passagiers wordt gewezen op het feit, dat geen enkel medereiziger met een ander gelegenheid vertrok, en dat niemand gebruik maakte van de stoomboot, welke de Nederlandse consul aanbood ten behoeve van hen, die ongeduldig werden over het oponthoud, of het vertrouwen in hun eigen stoomboot verloren. Toen de PRINS VAN ORANJE weder gereed was, kwamen de reizigers allen weder bijeen, uit Colombo, Kandy en andere gedeelten van het eiland, waar zij zich hadden opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Hendriks, van Batavia naar het Nieuwediep, is gisteren avond te Douarnenez, bij Brest, binnengekomen om kolen in te nemen, wegens zwaar stormweer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 23 april. Volgens brief van Ameland van 22 dezer, was de vorige namiddag aldaar een Engels viskotter gestrand en vermoedelijk wrak geworden; de bemanning, bestaande uit 5 personen, heeft zich met de boot gered en is te Ameland aan wal gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 april. Aangaande het schip MARTENSHOEK, kapt. Douwes, van Bergen naar Riga, te Frederikshavn in zinkende staat binnengebracht - bevorens gemeld - wordt van daar van de 20e dezer bericht, dat voor bergloon van het schip 800 rijksdaalders toegestaan waren. De lading scheen weinig schade te hebben geleden.


Datum: 25 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, zullen, als lasthebbende van hun Meesters, op dinsdag 7 mei 1872, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1 No. 499, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip BEZOEKIE, laatst gevoerd door kapt. C.J.A.R. Reckers, volgens meetbrief lang 40,10 meters, wijd 7,23 meters, hol 5,80 meters, en alzo groot 747 tonnen of 395 lasten, met al zijn rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende te Nieuwediep.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde Makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 24 april. Heden is met het beste gevolg van het etablissement Fop Smit, scheepsbouwmeesters Smit & Zoon, te water gelaten het ijzeren clipper-fregatschip INDUSTRIE, groot 900 lasten, voor rekening van de heer L. Smit alhier. Genoemd schip zal gevoerd worden door kapt. C.B. Brandligt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 8 april. Het Nederlandse barkschip NEREUS, kapt. Den Broeder, van Banjoewangie te Boston aangekomen, is benoorden Hatteras 20 dagen opgehouden geweest en heeft verschansingen enz. verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 11 april. De Nederlandse brik PERSEVERANCE, kapt. Jonker, den 9 van Palermo te Philadelphia aangekomen, heeft de boot verloren, zeilen gescheurd en meer andere schade bekomen.


Datum: 26 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 april. De lening der Stoomvaart-Maatschappij Nederland is nog niet voltekend. Naar men zegt, blijft zij nog open. De inschrijvingen worden in haar geheel aangenomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het departement van marine ingekomen telegram is Zr.Ms. transportschip met stoomvermogen JAVA, onder bevel van de kapt.luit.ter zee G.H. Bakker, de 23e dezer ter rede van Batavia aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 april. Heden werd op de werf van P. Smit Jr. de kiel gelegd voor een schroefstoomboot, genaamd die WACHT AM RHEIN, voor rekening van de heren F. Kruijff & Co. en bestemd tot het slepen van schepen op de bovenrivieren, met een machine van 40 paardenkracht, welke wordt vervaardigd aan de fabriek van de heren Diepenveen, Lels & Smit te Kinderdijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 25 april. Volgens rapport van de gezagvoerder der stoomboot JOHN WELLS ligt de stoomboot TRIËST bij de uiterton met defecte machine ten anker. De sleepboot ZEELAND is derwaarts vertrokken om het schip binnen te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 25 april. Volgens brief van Kaapstad, dato 18 maart jl., was het schip MACASSAR, kapt. Bose, van Macassar herwaarts, met de reparatie bijna gereed en zou spoedig de reis vervolgen. De lekkage bestond voornamelijk in de voorstevennaden; van de lading zijn slechts 248 balen koffie wegens beschadigdheid verkocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Alma te Berlikum zal tengevolge van rechterlijke autorisatie op dinsdag 7 mei 1872, ’s avonds 6 uur, in de herberg bij Sjoerd A. Tolsma aldaar, provisioneel verkopen een zeer beklante scheepstimmerwerf met erf, woonhuizing en knechtswoning, zeer geschikt gelegen aan het groot Scheepsvaarwater te Berlikum, door Johannes Siedzes Bijlsma met de dood ontruimd, bekend ten kadaster der Gemeente Berlikum in Sectie A nummers 1429, 1541 en 1540, te samen ter grootte van 10 aren 30 centiaren, dadelijk na de finale toewijzing te aanvaarden. Conditiën te vernemen ten kantore van de notaris voornoemd.
Ieder die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan wijlen Johannes Siedzes Bijlsma, in leven scheepstimmerman, gewoond hebbende te Berlikum en aldaar 8 april laatstleden overleden, wordt verzocht daarvan opgave en betaling te doen aan notaris Alma te Berlikum, vóór den 20 mei 1872.


Datum: 27 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoet, 26 april. De sleepboot ROTTERDAM heeft heden morgen de stoomboot TRIËST met defecte machine alhier binnengesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 23 maart. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. De Voogd v.d. Straten, van Banjoewangie naar Rotterdam, alhier lek binnengelopen, (bevorens gemeld), moet op de slip halen en nieuw koperen. Van de lading zijn 495 balen koffie, 105 kranjangs suiker en 26 balen tabak wegens beschadiging verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 april. Het schip GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. Wolking, van Liverpool naar Tabasco, is volgens telegrafisch bericht op de baar van San Juan Baptista verongelukt.
(opm: onjuist, gestrand en afgebracht; zie NRC 040772)

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 21e april arriveerde alhier van Amsterdam met enige passagiers de Nederlandse brik SANTA ROSA, kapt. De Waard.


Datum: 28 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Bolnes, 27 april. Van de werf van de heren Gebr. Pot alhier liep heden met goed gevolg te water het Rijnschip ROTTERDAM No. 6, groot ruim 300 last, gebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Stoomsleepdienst.


Datum: 29 april 1872


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 april. De heren Martin, Dyce & Co. kondigen in de Soerabayase bladen een nieuwe stoomvaartdienst aan, welke Makassar via Soerabaya en Samarang met Singapore verbinden zal. De naam van het in de vaart te brengen schip is EASTERN ISLES. Volgens het Soerabaiasch Handelsblad wordt deze zaak met Engels kapitaal gedreven.


Datum: 30 april 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 19 maart. Het Nederlandse barkschip ONRUST is hier bevracht via Macao naar Callao met koelies tot GBP 14 per hoofd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 27 april. Van het op de baar van Tabasco verongelukte schip GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. Wolking, van Liverpool naar Tabasco is een klein gedeelte der lading in slechte staat geborgen. (opm: onjuist, gestrand en afgebracht; zie NRC 040772)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 29 april. De 26e dezer is alhier aangekomen het Nederlandse schip ANTHONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. Hoedemaker, van Amsterdam met een passagier.


Datum: 01 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia 21 maart. Vrachten. Tengevolge van de vele schepen, die in de laatste veertien dagen opgenomen werden om te Bangkok rijst voor Hongkong te laden is de toestand van de overblijvende ruimte gunstiger geworden. De weinige voorraad van productie is echter oorzaak, dat de vrachten voor Europa niet hoger gaan. De volgende afsluitingen hadden plaats: Nederlandse GRONDWET, naar Bangkok rijst voor Hongkong binnen de Baar $ 0,65 per picol, buiten de Baar $ 0,60 per picol. Nederlandse EUROPA naar Bangkok, rijst voor Hongkong, buiten de Baar $ 0,65 per picol.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: PAULINE CONSTANCE ELEONORE, NEDERLAND, JOHANNA MARIA, STAD DOCKUM, LUCTOR ET EMERGO, MARIA DIEDERIKA, SLIEDRECHT, JAVA-PACKET en NICOT. De Nederlandse BILDERDIJK, RIO DE LA PLATA, VIER GEBROEDERS, ELECTRA en TRITON doen kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 21 maart. Het gestrande Amerikaanse schip FLORES is te Samarang op publieke vendutie verkocht voor NLG 6.100,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 26 april. Het Nederlandse schip SUNDA, kapt. Overgaauw, van Rotterdam te Cardiff aangekomen, is, op Penarth-rede ten anker liggende, door de bark TRINIDAD aangevaren, en heeft daardoor schade aan verschansingen en stutten bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 19 maart. De wekelijkse vergadering van het havenbestuur werd gisteren gehouden, waarin discussie werd gevoerd naar aanleiding van de handelingen der agenten van het Nederlandse barkschip ANNA MARGARETHA, welke de lading van dat schip liet opslaan in het gouvernementsmagazijn en pakhuizen die zij in ’t midden der stad hadden gehuurd, waardoor rijloon van en naar het schip moest betaald worden, de huur hoger werd en de onkosten oneindig veel meer bedroegen dan wanneer de lading van dat schip in de pakhuizen van het dok ware opgeslagen, waarvan er verscheidene ledig stonden. Er werd besloten om met kapt. Juta daaromtrent een onderhoud te hebben en op een volgende vergadering zijn antwoord in overweging te nemen. Verder werd besloten, dat alle goederen welke langer dan 24 uren in de pakhuizen van het dok bleven, een huur zouden betalen, gerekend tegen 6 stuivers per week. De vergadering werd na de beraadslaging over enige minder belangrijke zaken gesloten.


Datum: 02 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 1 mei. Het schip SIKKOBA FENNA, kapt. Jager, met ijzer van Gloucester naar Riga, is volgens telegram van Varde van 30 april, op het Horns rif verongelukt; men hoopte de lading gedeeltelijk te bergen. (opm: schip wordt afgebracht; zie ook NRC 080572)
NRC 020572
Oude Pekela, 26 april. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester F.L. Drenth te water gelaten, het voor zijn rekening gebouwde kopervaste driemast schoenerschip WILLEM III, groot 250 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. H.P. Pybes.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cardiff, 27 april. De schade, door de TRINIDAD aan het schip SUNDA op de rede van Penarth toegebracht, is gering.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 29 april. Het Nederlandse schip JELTINA, kapt. Korter, van Havre alhier aangekomen, is hier op de rivier door een lichter aangevaren en heeft daardoor enige schade bekomen.


Datum: 03 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr.Ms. schroefstoomschip CURAÇAO, onder bevel van de kapt.luit.t.zee H.P. Klerck, de 1e dezer van Batavia naar Nederland vertrokken.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een overdekt praamschip, groot 12 ton, met zeil en treil, liggende aan de werf van de Gebroeders Wijbrands te Hindeloopen, uit de hand te koop. Te bevragen aan genoemde werf.


Datum: 04 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, zullen, als lasthebbende van hun Meesters, op dinsdag 21 mei 1872, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1 No. 499, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip CATHARINA MARIA, laatst gevoerd door kapt. H. Nolet Azn., volgens meetbrief lang 40,20 meters, wijd 7,33 meters, hol 5,75 meters, en alzo groot 753 tonnen of 398 lasten, met al zijn rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 06 mei 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Liverpool, 27 april.. Door H. de Jonge, varensgezel aan boord van de galjoot NOORDSTER, kapt. Hartog, is l.l. zondag een plankje gevonden, waarop de woorden Geert G. Schuur, Oude Pekela, en wel aan het strand te Leith, waar de NOORDSTER was liggende. Het schip ANNA ELIZABETH, waarover genoemde Schuur het bevel voerde, vertrok in de zomer van het vorig jaar van Engeland met steenkolen naar Petersburg. Sedert die tijd, zegt de Nieuwe Veendammer Courant verder, waaraan wij dit bericht ontlenen, is noch van het schip noch van de bemanning iets vernomen en worden door de betrekkingen van de opvarenden de tekenen van rouw aangenomen. Het mag zonderling heten, dat bovengenoemde plank op een geheel ander punt werd gevonden, dan vanwaar het schip vertrok. Hoe die daar is geraakt blijft tot dusver een raadsel.


Datum: 07 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. Het Nederlandse schip ADRIANA JOHANNA, kapt. Bakker, van Suriname hier binnen, heeft de fokkemast en grote marsra gebroken en meer andere schade.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. Het Nederlandse schip PIETER ADOLF, kapt. Jaski, van Java, heeft bij het binnenkomen in het Schulpengat gestoten.


Datum: 08 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 7 mei. Verslag omtrent de toestand der Gemeente Rotterdam over het jaar 1871:
Werven en scheepvaart: Het getal werven voor scheepsbouw bedroeg 9, behalve het etablissement der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord.
Op primo januari (opm: 1871) stond op stapel een fregat, groot ongeveer 1.140 ton, en Zr.Ms. monitor HAAI, groot 654 ton.
Gedurende het jaar is de kiel gelegd van vier ijzeren Rijnschepen, ieder groot 600 ton, een ijzeren stoomsleepboot, genaamd GLÜCK AUF, groot 223 ton, een ijzeren raderstoomschip, genaamd BATAVIER II, groot 686 ton, en een boeieraak, die nog niet gemeten is. Beide laatstgenoemde vaartuigen stonden op ultimo december nog op stapel, de overige zijn in de loop van het jaar te water gelaten.
Het getal schepen van 10 ton en meer, in de gemeente te huis behorende, bedraagt pl.m. 719, metende 25.223 ton. Op het einde van 1871 bestonden in deze gemeente 51 rederijen met 130 schepen, metende 88.306 ton. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 mei. Het Nederlandse schip PIETER ADOLF, kapt. Jaski, den 5 dezer in Texel binnen, heeft bij het binnenkomen in het Schulpengat enige malen hevig gestoten, waardoor het koper veel heeft geleden en ook de loze kiel zal beschadigd zijn. Het schip is echter dicht gebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Greenock, 6 mei. De brik CELESTIAL, naar Nickerie bestemd, den 1 mei van hier vertrokken, is heden met verlies van verschansingen en meer andere schade teruggesleept; had zware storm gehad.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 4 mei. De Nederlandse bark VAN DER PALM, kapt. Datema, van Newcastle naar Riga bestemd, is hier met verlies van bezaansmast en meer andere schade binnengelopen, zijnde in de bocht van Kjøge met een Noorse bark in aanzeiling geweest.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fanø, 3 mei. De Nederlandse galjoot SIKKOBA FENNA, kapt. Jager, van Gloucester naar Riga bestemd, op Hornsrif gestrand - vroeger gemeld – is, nadat een gedeelte van de lading ijzer was geworpen, af en hier binnen gebracht.


Datum: 09 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 7 mei. Het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, kapt. Hoeksma, van Newcastle naar Petersburg, is alhier lek binnengelopen, hebbende op Læsø gezeten en een gedeelte der lading over boord geworpen.


Datum: 10 mei 1872


Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Advertentie. De gerechtelijke verkoop van het schoenerschip onder Engelse vlag EMMA AND ELIZA zal plaats hebben op heden de 10e mei ter terechtzitting van het Hof van Justitie ten half negen ure.


Datum: 11 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 10 mei. Het schip ANNA MARGARETHA, kapt. C.E. Hoeksma, van Newcastle naar Petersburg, te Frederikshaven met schade binnen, moest lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 10 mei. Het schip AMPHITRITE, kapt. R. Turnbull, van het Nieuwediep naar Shields, op het Herdsand gestrand, is de 8ste mei door sleepboten af- en veilig te Shields binnengebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 8 mei. De Nederlandse schoener REINTJE, kapt. Teensma, gisteren alhier van Amsterdam aangekomen, is heden morgen hier gestrand. De equipage is gered. (opm: zie ook PGC 040672)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Koningsbergen, 28 april. De Nederlandse schoener HAZARD, van hier naar Dundee bestemd, met vlas, is in het vaarwater ten anker liggende door de Engelse stoomboot CAMBRIDGE aangevaren. De HAZARD is hier teruggekomen om te lossen, ten einde de schade te herstellen. Door de stoomboot is GBP 600,- borg gesteld moeten worden.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Zondag (opm: 3 mei) zijn van Bonaire alhier aangekomen de kapitein en het scheepsvolk van de Noorweegse brik FLORA, die, van St. Thomas naar deze haven (opm: Willemstad) komende, aan de Noordpunt van Bonaire is verongelukt.


Datum: 13 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 30 maart. Het Nederlandse schip SCHIEDAM, is bevracht naar Londen via Taiwanfoo en/of Takao tot GBP 5,- per ton met 30 ligdagen en de HOLLANDER naar Saigon en terug op hier, beneden te laden, tot 65 cent per picol met 38 ligdagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. D. Heydeman Jr., A.M. Balwé, E.C.A. Koli en H.J. Daam, makelaars, zullen op maandag 3 juni 1872, des avonds na 6 ure, in De Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, ten overstaan van de notaris D. van Dijk, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extraordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: JOHANNA EN MARGRIETHA , gevoerd door kapt. H.A. de Boer. Volgens Nederlandse meetbrief lang 28,80, wijd 5,58 meters, hol 3,38 meters, en alzo gemeten op 241 tonnen of 128 lasten.
Het schip ligt te Amsterdam in het Oosterdok aan de Dijk.
Breder bij inventaris omschreven en nadere informatiën bij bovengenoemde makelaars.


Datum: 14 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 12 mei. De Nederlandse tjalk NOOIT GEDACHT, kapt. Van Dort, is heden op de rivier aangevaren door de stoomboot PASCAL en daardoor gezonken. De equipage is gered.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een nieuw overdekt roefschip, groot 17 ton, met volledige inventaris. Eigen aan Pier Hendriks de Vries, liggende na 18 mei aan het Dwarsnoord te Workum. Te bevragen bij notaris Tjebbes aldaar.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie op vrijdag 10 mei 1872: het schoenerschip onder Engelse vlag EMMA AND ELIZA: NLG 2.200. Koper J.C. Gomperts.


Datum: 15 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 30 maart. Het stoomschip BROMO zal, met de daartoe behorende ketels en werktuigen, in de eerste helft van april te Soerabaija publiek verkocht worden. (opm. raderstoomschip 2e klasse der Koninklijke Marine)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop het snelzeilend Engels barkschip BEDFORDSHIRE, kapt. Taylor, 399 Engelse gemeten tonnen, onlangs van Java hier binnengekomen.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij de cargadoors Schout & Co., Amsterdam, Oude Schans, O 281.


Datum: 16 mei 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 15 mei. Heden is door de stad gebracht het nieuwgebouwde kofschip CORNELIS LAMBERTUS, kapt. T.K. Faber, groot 80 ton., van Schiermonnikoog, gebouwd bij K.K. de Vries te Groningen.


Datum: 17 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 14 mei. Als een navolgenswaardig voorbeeld verdient vermelding, dat de heren Smit & Co. te Kinderdijk aan het personeel van hun sleepdienst het voorstel gedaan hebben om 5 procent maandelijks van hun gages af te zonderen, waar genoemde heren 5 procent bijvoegen, welk gezamenlijk bedrag in de Spaarbank wordt gedeponeerd, terwijl de renten alsmede ten bate der schepelingen komen. Dit voorstel is door allen zonder onderscheid, van kapitein tot matroos, gretig aangenomen. Alleen wat betreft de dienst Hellevoetsluis suppleert die firma jaarlijks pl.m. NLG 1.200,-.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Alblasserdam, 16 mei. Volgens ontvangen telegram, is het schip KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. List, op 6 mei te Batavia aangekomen. Alles wel aan boord. Het schip werd bevracht op Rotterdam tegen NLG 80,- per last; te Tagal, Cheribon en Bantam te laden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 mei. Het Nederlands schip MARIA ELIZE, kapt. Van Deursen, van Batavia, is in het Groot Noord-Hollands Kanaal aangevaren door het Noorse schip FAMILIEN, kapt. Rabe, van Drammen, beiden naar hier bestemd, waardoor laatstgemelde enige lichte schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 14 mei. Het Nederlandse schip ANNA, kapt. Korfker, van Taranto naar Petersburg, heeft heden morgen in een hevige bui, de voormarssteng, de top van de mast en het daarbij behorende tuig verloren en is met assistentie van een vissloep tegen een bergloon van GBP 85 in deze haven gekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 7 april. In de te Montevideo gewoed hebbende storm is het schip OCEAN PHANTOM in aanvaring gekomen met de Nederlandse bark RIDDERKERK, waardoor beide schepen schade bekomen hebben.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop scheepswerf, scheepstimmerwerfplaats

Advertentie. Notaris Alma zal op zaterdag den 25 mei 1872, ’s voormiddags 10 uur, ten sterfhuize van Johannes Bijlsma te Berlikum, bij boelgoed en tegen contant betaling, presenteren te verkopen scheepstimmermansgereedschappen, als: 2 takels, 7 dommekrachten, ijzeren roeden, kettingen, blokken, touwen, schulpzagen, kraanzaag, 1 partij werk, pik, 3 schaafbanken en zo voort, en een extra mooie partij eikenhouten gezaagde scheepsplanken en dito partij kromhout en 3 pramen.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 16 mei. De 10e dezer werd alhier uitgeklaard naar Amsterdam het Nederlandse schip SURINAME, kapt. H. Houtkoper, met acht passagiers, 379.097 pond suiker, 4.404 gallons rum, 30.845 pond kwassiehout, 2.100 pond huiden, 60 pond vislijm, 113 pond harst, 2.900 kokosnoten, 3.985 pond cacao, 72 pond arrowroot, 1.210 kannen lemmetjessap, 2 stopen gelei, 2 dito confituren en 10 kisten oude letterspecie.


Datum: 18 mei 1872


Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De Nederlandse brik SANTA ROSA, kapt. De Waard, is de 17e dezer van Willemstad naar Amsterdam vertrokken.
De 15e dezer is alhier (opm: Willemstad) aangekomen van New York de Nederlandse schoener-brik EMMA DEAN, kapt. Atkinson.


Datum: 19 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Wij vernemen, dat door de heer Jan Smit, te Slikkerveer, den 23e dezer. ’s middags tussen 5 en 6 uur, zal worden te water gelaten het door hem voor eigen rekening op zijn scheepstimmerwerf aangebouwde schip LIBERAAL, het grootste schip onzer koopvaardijvloot, dat in ons land is gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. De schepen MARIE ELISE, kapt. Van Deursen, van Batavia, en FAMILIEN, kapt. Rabe, van Drammen naar hier, hebben bij de aanvaring in het Groot Noord-Hollands Kanaal – zie ons nummer van 17 mei - beiden schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 mei. Op 2 april lag te Kaap Coast Castle het schip MARGARETHA (wellicht MARGARETHA, kapt. Abrahamsen, op 6 maart uit Hellevoetsluis naar Afrika vertrokken) en den 24 dito te Assinee het schip LIBRA (vermoedelijk LIBRA, kapt. Lomerin, van Rotterdam). (opm: de opmerkingen tussen haakjes zijn geplaatst door de redactie van de NRC)


Datum: 21 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt, makelaar, zal op dinsdag 4 juni 1872, des avonds na 6 ure, in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, bij opbod en afslag in veiling brengen het extradordinair welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip, genaamd MEPPEL, gevoerd door kapt. S. Stikkel van Dam, volgens Nederlandse meetbrief lang 34,67 meters, wijd 5,30 meters, hol 3,08 meters en alzo gemeten op 133 lasten of 251 tonnen. Het schip ligt ter bezichtiging te Alkmaar, aan de Werf Nicolaas Witsen. Breder bij biljetten omschreven, wordende nadere informatiën verleend door bovengenoemde makelaar, zomede door de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 29 mei. De 18e dezer werd alhier uitgeklaard naar Demerary de Nederlandse schoener LADY OF THE NIGHT, kapt. J.W. Dekker, met tien passagiers, 329 balen cacao, 1 vat vislijm en acht kisten koopmanschappen.


Datum: 22 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen op dinsdag 21 mei in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam: het schip CATHARINA MARIA, verkocht voor NLG 33.800; een chronometer: opgehouden; een dito: verkocht voor NLG. 30.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 19 mei. Heden is door twee Nederlandse vissersschepen een door het volk verlaten waarschijnlijk Nederlandse kof hier binnengebracht, die zij op 180 mijlen ONO van de Humber vol water hadden gevonden. (opm: zie NRC 230572 en voor de identificatie NRC 260572)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Amoy, 22 maart. Alhier is bevracht de Nederlandse schoener AUGUSTE (4.800 pikols), naar Taiwan, Chefoo, Tientsin, Newchwang en terug tot $ 1,20 per pikol, en het schip JOHANNA (4.400 pikols) naar Samarang en Soerabaya met 15 ligdagen $ 2.500 in full.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vera Cruz, 19 april. Het Nederlandse schip GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. Wolking, van Liverpool naar Tabasco, is bij het binnenkomen der rivier op de Baar van Tabasco gestrand, en sedert wrak geworden, Van de lading is een gedeelte over boord geworpen om het schip vlot te krijgen, doch zonder gevolg, het overige is zwaar beschadigd geborgen. (opm: onjuist, gestrand en afgebracht; zie NRC 040772 en ook PGC 270472, PGC 300472, CCR 250572)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding, ten verzoeke van Jan Geerts Geertsema, pelmolenaarsknecht te Winsum. Hendrik Hero Huisman, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Appingedam, heeft gedagvaard Bonno Jans Amsinga, laatst gewoond hebbende te Farmsum, doch thans zonder bekende woonplaats, om te verschijnen op donderdag 5 september e.k des voormiddags om 1 uur,
- Aangezien gedaagde, destijds schipper te Farmsum, in het jaar 1852 zijn woonplaats heeft verlaten en met het door hem gevoerde schoenerschip ALIDA JACOBA is vertrokken van Amsterdam met bestemming Newcastle, vanwaar hij na behouden aankomst, in de maand november van dat jaar weder met een lading steenkolen is onder zeil gegaan naar Marseille.
- Aangezien hij op de reis derwaarts nog bij brief d.d. 8 dec. 1852 van zich heeft doen horen, doch sedert noch van het schip, noch van de bemanning verder iets is vernomen, zodat naar waarschijnlijkheid toen op de verdere reis naar de bestemmingshaven in de storm tussen 24 en 28 december daaraanvolgend beide zijn vergaan.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken. (opm: sterk bekort)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Groningen, 21 mei. Op 18 dezer is op de werf van scheepsbouwmeester R. Bosman, buiten de Kranepoort, te water gelaten het bij uitstek fraai gebouwde kofschip CONCORDIA, gevoerd door kapt. J. de Boer.


Datum: 23 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 18 mei. De 16e dezer is alhier aangekomen het nieuw gebouwde driemast schoenerschip THALASSA, gebouwd op de werf van de heer I.A. Hooites te Hoogezand en gevoerd zullende worden door kapt. J. Schreuder, van Delfzijl.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 20 mei. De kof, die hier door het volk verlaten is binnengebracht, is geladen met Noors hout en ongeveer 70 ton groot, en was alles beroofd wat gestroopt kon worden.
(opm: zie voor identificatie NRC 260572)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dardanellen, 8 mei. Het Nederlandse schip ANNA MARIA, kapt. Dijkstra, van Newcastle naar Konstantinopel bestemd, is op 4 mei op verzoek van de stuurman door de stoomboot MABEL hier binnengesleept. De kapitein en drie man van de equipage waren verdronken.
(opm: zie ook NRC 060672)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 23 mei. Het Soerabaiasch Handelsblad meent te kunnen verzekeren, dat de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, ten einde het hoofd te bieden aan de particulieren, die de stoomboot EASTERN ISLES in de vaart gebracht hebben, het vrachtloon der suiker van Soerabaya naar Singapore van NLG 2,- tot NLG 1,- per picol verlaagd heeft. Het tarief der EASTERN ISLES voor passagiers is 20 pCt. lager dan dat der maatschappij, doch daar staat tegenover, dat de reiziger door de trage gang van dat schip aan tijd verliest wat hij aan geld wint.


Datum: 24 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 23 mei. Gisteren namiddag is van de werf De Toekomst, van de Nederlandse Maatschappij van die naam tot exploitatie van Zeevisscherij, met het beste gevolg te water gelaten het voor rekening van der heren Johs. van der Spek & Co. nieuw gebouwde sloeploggerschip HOOP OP ZEGEN, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Het klipper-fregatschip LIBERAAL.
Slikkerveer, één der onder de gemeente Ridderkerk ressorterende gehuchten, vierde donderdag (opm: 23 mei) feest, omdat op de werf van de heer Jan Smit het grootste houten zeeschip zou te water worden gelaten, dat tot dusver in Nederland werd gebouwd.
Moet men de inboorlingen, men houdt de uitdrukking ten goede, geloven, dan dagtekent de vestiging van het gehucht uit de Spaanse tijd. De Spanjaarden waren in Krimpen aan de Lek gevallen. Om aan hun moordende hand te ontsnappen, wierpen velen zich in de rivier en trachtten zwemmende de overkant te bereiken. De meeste verdronken ; en onder hen die de oever bereikten, waren er nog vrij wat, die zoveel water geslikt hadden, dat zij stierven. Tot herinnering noemde men de plek Slikkerveer. Waarheid of verdichting, men zegt het op de plaats zelve en het klinkt serieus genoeg om er melding van te maken.
Zeker is het, dat het gehucht een veertigtal jaren geleden geen betekenis hoegenaamd had. Eerst toen de heer Jan Smit er zijn uitgestrekte werkplaats tot aanbouw van schepen vestigde, werd het Slikkerveer bekend en werden bloei en welvaart zijn deel. De frontloods op de werf is volgens aloud gebruik bespijkerd met de naamborden van de vaartuigen, die er te water liepen. Daaruit blijkt, dat er in 1836 het eerste schip, de WELTEVREDEN, van stapel ging en dat er sinds niet minder dan 31 schepen voor de grote vaart werden aangebouwd.
Met die rusteloze bedrijvigheid hield de uitbreiding van het gehucht gelijke tred. Het telt thans, in twee rijen huizen boven- benedendijks, een bevolking van omstreeks 1200 zielen, en men vindt er nu ook een paar kleinere werven en een paar boerderijen.
Een ongekende levendigheid heerste donderdag in het anders zo stille gehucht. Van alle kanten, tot zelfs uit België, waren belangstellenden toegestroomd, om van het van stapel lopen van de LIBERAAL getuige te zijn.
Hoog in de lucht verhief zich het reusachtige, met vlaggen getooide vaartuig, elegant in spijt van zijn kolossale omvang, en toch vooral om het laatste, meer in het bijzonder de aandacht trekkende.
Het vaartuig, dat voor rekening van de heer Jan Smit zelf werd aangebouwd en vermoedelijk reeds in augustus mede voor zijn rekening in de vaart zal worden gebracht, is zó groot dat het in de sluizen van het kanaal van Voorne slechts ternauwernood kan worden opgenomen. Het kan door die sluizen, maar het zal er de beschikbare ruimte dermate vullen, dat misschien slechts een vingerdikte onbezet blijft.
Het fregat, dat zowel op snelzeilen als op het innemen van veel lading en passagiers gebouwd is, heeft een lengte van niet minder dan 81 el ; het is 13½ el breed en 8½ el hol.
Het meet circa 1200 last, hetgeen nog 100 last meer is dan de reeds zo grote VOORLICHTER van dezelfde bouwmeester.
Met het oog op zijn grote omvang is de LIBERAAL voorzien van drie ijzeren zaadhouten.
De lengte van de ijzeren masten bovendeks is de volgende: fokkenmast 19 el, grote mast 20½ ; bezaanmast 17½ el. Ganse hoogte van de masten met de stengen bovendeks: fokkenmast 46 el; grote mast 48 el; bezaanmast 41 el. Lengte van de ijzeren ra’s: fokkenra 31 el; grote ra 32 el; bezaanra 25 el.
Opmerkelijk is ook het feit, dat boegspriet en kluiverboom van ijzer en aan één verbonden zijn ; de lengte buiten boord van beide te samen bedraagt niet minder dan 18 el.
Ziedaar enige bijzonderheden, ten bewijze dat de LIBERAAL met recht zich verhovaardigen kan het grootste zeeschip te zijn, dat tot dusver in Nederland werd gebouwd.
Behalve de menigte belangstellenden, hadden zich ook verschillende autoriteiten op het terrein verenigd (de commissaris des konings in de provincie, de burgemeester en de secretaris der gemeente Rotterdam, enz.). Hunne aankomst gaf het sein om het schip van de laatste beletselen te bevrijden, die het nog aan de vaste wal kluisterden en aan zijn bestemming onttrokken.
De klink viel, maar het gevaarte zette zich niet dadelijk in beweging. De enorme voorbalk, die opgeschroefd werd om ’t schip een weinig te lichten, kraakte. Toen tastte men de reus in de lendenen aan; door middel van een balk, die tot hefboom diende, slaagde men er in hem in schuddende beweging te brengen. Een kreet van de zijde der menigte, gevolgd door een ademloze stilte……. en met indrukwekkende statigheid gleed het fregat van de helling en schoot pijlsnel langs de uitgestrekte watervlakte, totdat het zich, gelijk verwacht was, met de achtersteven vastwoelde in de tegenover de helling in de rivier aanwezige zandbank.
De heer Smit werd gefeliciteerd met de zo gelukkige afloop, waarna men huiswaarts keerde, niet slechts opgetogen over het zeldzame schouwspel, waarvan men getuige was geweest, maar tevens met de wens, dat zoveel werkzaamheid en ondernemingsgeest bij voortduring met de beste uitkomsten mogen bekroond worden.


Datum: 25 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 19 mei. Van de lading per het schip ANNA MARGARETHA, kapt. De Voogd van der Straaten, van Banjoewangie naar Rotterdam, alhier lek binnengelopen, zijn de 30e maart 326 balen koffie, 130 kranjangs suiker en 29 pakken tabak, en op 8 dezer 245 balen koffie en 216 kranjangs suiker wegens beschadigdheid verkocht. Het schip heeft veel geleden en staat thans op de sleephelling om gerepareerd en nieuw gekoperd te worden.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een gedeete der lading van het verongelukte schip GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. Wolking, is in zeer beschadigde staat geborgen. De GOUVERNEUR DE ROUVILLE vertrok in de tweede helft van maart j.l. van Liverpool naar Tabasco in Mexico. Het schip is verongelukt op de baar van San Juan Baptista. (opm: onjuist, gestrand en afgebracht; zie NRC 040772)


Datum: 26 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 25 mei. Gisteren is op de werf van de heer Arie Smit Jz. de kiel gelegd voor een stoomboot, genaamd PERSÉVÉRANCE, groot 550 ton, voor Antwerpse rekening en bestemd voor de vaart tussen Antwerpen en de Rijnsteden, onder directie van de
heer W. A. van Maenen.
De PERSÉVÉRANCE is de grootste schroefboot die tot heden is of wordt gebouwd voor die vaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 mei. Het Nederlandse schip KUNEGONDA, kapt. Meeter, van Riga herwaarts, is, volgens particulier bericht de 15e dezer in de Droogden vastgeraakt, doch na een gedeelte der lading in lichters gelost te hebben, met assistentie ener stoomboot vlot geworden en heeft, na de lading weder te hebben ingenomen 21 dito de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 25 mei. Volgens telegrafisch bericht van kapt. Hanssens, voerende het Nederlands schip SANDVIKEN, van Nerva naar Edam, op Faro gestrand, bevorens gemeld, was het, na een gedeelte der lading over boord geworpen te hebben, vlot geraakt. Het schip is dicht gebleven en zou de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Grimsby, 22 mei. De verlaten kof, de 17e alhier binnengebracht, is op de roef gemerkt:
398Winsch184. (opm: brandmerk 398 Winsch 1846 correspondeert met de in juni 1846 in de vaart gekomen kof JANTINA van schipper Jurrien Geerts Olthoff; deze verkocht de kof in 1857 aan T. Schaafsma te Harlingen, die het schip verdoopte in CHRISTINA JACOBA)


Datum: 27 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 mei. Zr.Ms. monitor TIJGER is laatstelijk met een diepgang van 28 decimeter, bij een waterstand van 0,95 meter boven Amsterdams peil of 7 centimeter beneden gewoon hoog water, door de Hoek van Holland naar zee gegaan.
Dit is de eerste oorlogsbodem, die van het nieuwe zeegat heeft gebruik gemaakt.
Terzelfder tijd gingen langs de nieuwe weg naar zee de stoomboot BATAVIER, 4 brikken, 6 schoeners, een sloepschip en een logger ; deze zeilschepen werden ten dele naar zee gesleept door de sleepboot VALK.
Later kwam een logger binnen en keerde de TIJGER uit zee langs de nieuwe weg terug.
De genoemde sleepboot VALK is dezelfde, die blijkens bericht van het Weekblad van Voorne en Putte enige tijd geleden tot driemaal toe tevergeefs zou hebben beproefd de waterweg binnen te stomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wivenhoe, 23 mei. Het schip SPES NOSTRA, kapt. Hoekstra, van Groningen naar Colchester, is heden namiddag in de rivier nabij deze plaats aan de grond gevaren, doch heeft geen schade bekomen en zal waarschijnlijk het volgende tij vlot komen en de reis voortzetten.


Datum: 28 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 18 april. Het casco van het afgekeurde schip HENRIETTE GEERTRUIDA zegt men dat op vendutie verkocht is à NLG 2.850. (opm: zie NRC 290572)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 18 april. Vrachten. Door de kleine hoeveelheid scheepsruimte, die thans aanwezig is, zijn vrachten hoger, maar verwacht men om de geringe voorraad producten voor de eerst- volgende maand weinig vraag naar schepen. Gisteren werd de overvoer der lading van het afgekeurde schip HENRIETTE GEERTRUIDA naar Nederland bij inschrijving toegewezen aan de SLIEDRECHT, namelijk: suiker à NLG 69,89, tabak à NLG 59,73, huiden à NLG 89,89. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: LUCTOR ET EMERGO, naar Bangkok, laadt rijst voor Hongkong, buiten de baar $ 0,62½ per picol.; RIO DE LA PLATA, naar Bangkok, laadt rijst voor Hongkong, binnen de baar $ 0,70, buiten de baar $ 0,65 per picol; SLIEDRECHT, naar Amsterdam, NLG 70 suiker, NLG 60 tabak, op de kust te laden ; MARIA DIEDERIKA, naar Rotterdam NLG 80 voor suiker, koffie en thee, te Wijnkoopersbaai en Tjilatjap te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: NEDERLAND en JAVA PACKET. De Nederlandse schepen BILDERDIJK, VIER GEBROEDERS, ELECTRA en TRITON doen kustreizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De notaris J. van der Bent, zal op dinsdag de 11e juni 1872, des namiddags ten 5 ure, in het hotel Bouwman te Brouwershaven, ten verzoeke zijner principalen, publiek verkopen om contant geld het ijzeren rader-stoomschip STAD BROUWERSHAVEN, groot na aftrek der machinekamer 100 gemeten tonnen, hebbende 2 kajuiten, laadruim, en complete inventaris, met stoomketel van lage drukking, ongeveer 35 paardenkracht, en dubbele balansmachine, zoals genoemd stoomschip thans varende is tot vervoer van passagiers, goederen en vee tussen Brouwershaven en Rotterdam.
Dagelijks na aankomst te bezichtigen aan de aanlegplaatsen te Rotterdam (Oude Hoofd), en te Brouwershaven.
Nadere informatiën te bekomen te Rotterdam bij de gezagvoerder der stoomboot, en bij bovengenoemde notaris te Brouwershaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 18 april. De Nederlandse bark SUSANNA EN ELISABETH is bevracht van Macao naar Samarang en Batavia voor NLG 12.000 in full met 25 ligdagen, en de CORNELIA ADOLPHINA voor NLG 10.000 met 25 ligdagen voor dezelfde reis.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding. Ten verzoeke van Mejuffrouw Fennechien Alberts, heb ik, Theodorus Wilhelmus van Bergen, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Groningen, gedagvaard Antoni Alberts, van beroep matroos, vroeger van Groningen, doch thans afwezig, om te verschijnen op vrijdag 6 september e.k. des voormiddags om 10 uur,
- Aangezien de gedaagde in het voorjaar van 1864 zijn woonplaats te Groningen heeft verlaten, teneinde als matroos op het schip, door kapt. Boomgaard gevoerd, te varen en ten dien einde naar Amsterdam, alwaar genoemd schip lag, is vertrokken.
- Aangezien hij later als lichtmatroos heeft gevaren bij kapt. R.P. Huisman van de Nieuwe Pekela, althans blijkens een uit Greenock (Schotland) van hem ingekomen brief van 28 september 1865, op een door kapt. Huisman bestuurde bodem van Fernambucq in Brazilie aldaar is aangekomen. (opm: raadpleging der scheepvaartberichten leidt naar de schoenerbrik HENDRIKA HUISMAN, kapt. Huisman, die op 270965 in Greenock afmeert, zie scheepvaartberichten NRC 041065)
- Aangezien echter sinds die tijd, taal noch teken van gedaagde is ingekomen, zodat eiseres en haar familie van mening zijn, dat hij bij een of ander zeeonheil is omgekomen.
Om van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: bekort)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 27 mei. Heden morgen heeft zich een Chinees, die zich aan boord van de rivierstoomboot VICE ADMIRAAL RIJK bevond, zich over boord geworpen met dat gevolg dat alle aangewende pogingen tot redding vruchteloos zijn gebleven.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 26 mei. De 24e dezer zijn alhier uitgeklaard het Nederlandse schip KOSMOPOLIET, kapt. F.H. Klein, naar Amsterdam met 375.895 pond suiker, 16.055 pond cacao, 1,777 stuks kokosnoten, 6.910 pond kwassiehout, 23 stuks hout, 46 pond arrowroot en 7 stopen zuurgoed, en het Nederlandse schip CATHARINA, kapt. G.S. Bakker, mede naar Amsterdam met 4.800 pond schone en 2.385 dito vuile katoen, 407 stuks cederblokken, 9,435 pond kwassiehout, 2613 pond huiden en 833 pond oud koper.


Datum: 29 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 28 mei. Het te Soerabaja afgekeurde Nederlandse schip HENRIETTE GEERTRUIDA, kapt. De Boer, is voor NLG 2.850 verkocht. De lading wordt overgescheept in het schip SLIEDRECHT, kapt. Willemse.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Singapore, 25 april. Het Nederlandse schip EUROPA, kapt. Lupcke, is bevracht van hier naar Londen voor GBP 5.400 in full.


Datum: 30 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam en Leith. Stoombootdienst voor passagiers en goederen.
Het Nederlands stoom-schroefschip TALISMAN, kapt. Wm. Weddell, vertrekt van Rotterdam naar Leith zaterdag 1 juni, des morgens vroeg.
Adres bij de agenten Boutmy & Co. (opm: dit is waarschijnlijk de eerste reis van dit onder Nederlandse vlag varende, in Engeland gebouwde stoomschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Sappemeer, 24 mei. Heden is alhier van de werf van de scheepsbouwmeesters J. & H. Nijhuis te water gelaten het tjalkschip ZWAANTINA, groot 115 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. O. J. Baas.


Datum: 31 mei 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 29 mei. Volgens telegrafisch bericht van kapt. Sandberg is het fregatschip ADRIANA, van Dordrecht te Quebec aangekomen met verlies van grote en kruismast, zijnde 14 mei in aanzeiling geweest met het Noorse schip DYGDEN : terwijl het ook schade heeft bekomen aan koper en steven door het ijs.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 17 april. Het Nederlandse schip ÆROLIET is bevracht naar San Francisco

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Rotterdam- New-York. Het eerste klasse Nederlandse stoomschip ARIADNE, kapt. J. Bakker, vertrekt 1 juli van Rotterdam direct naar New-York. Neemt goederen met direct cognossement naar Philadelphia, Baltimore en Boston. Wegens vracht en passage adresseert men zich aan Ruys & Co. of Wambersie & Zoon. (opm: eerste reis van een Nederlands stoomschip van Rotterdam naar New York, gecharterd door de firma Reuchlin, Plate & Co., de voorlopers van de Holland-Amerika Lijn, zie NRC 160872)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij. Directeuren, in overleg met commissarissen brengen ter kennis van heren deelhebbers, dat de uitdeling over het boekjaar 1871 is vastgesteld op NLG 115 per aandeel van NLG 1000 of van NLG 57,50 per aandeel van NLG 500, en dat ze van af 23 mei betaald zal worden tegen intrekking van het ingevulde en door of vanwege de houder getekende dividend bewijs nº. 15 ten kantore der associatie- cassa alhier, der heren Overklift & Co., te ‘s- Hage, of der heren Gebr. Chabot, te Rotterdam ; terwijl het op de algemene vergadering van heden uitgebrachte rapport verkrijgbaar zal zijn bij de heren Overklift & Co., te ‘s- Hage en aan het kantoor der maatschappij alhier en te Rotterdam.
Amsterdam, 22 mei 1872.


Datum: 01 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij akte, op 6 mei 1872 voor de notaris W. S. Burger Wz., te Rotterdam gepasseerd, is tussen de ondergetekenden P. A. van Es & Co., Wambersie & Zoon en
Ruys & Co., allen cargadoors te Rotterdam, aangegaan een vennootschap, ten doel hebbende het aannemen en vervoeren van landverhuizers, zowel ingezetenen als vreemdelingen, en zulks voor een tijdvak van vijf jaren, aanvangende 1 juni 1872 en mitsdien zullende eindigen 31 mei 1877, na verloop van welke tijd de vennootschap nog voor een jaar zal worden gecontinueerd, indien geen der vennoten die zes maanden vóór de expiratie schriftelijk zal hebben opgezegd en zulks telkens van jaar tot jaar, totdat zodanige opzegging zes maanden tevoren zal hebben plaats gehad.
De vennootschap is gevestigd te Rotterdam onder de firma Van Es, Wambersie & Ruys, tot de tekening waarvan ieder der vennoten gerechtigd is, zonder die echter immer te mogen bezigen tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, al ware zulks ten behoeve der vennootschap, waartoe, indien zulke opneming of negotiatie nodig zijn mocht, altijd de particuliere handtekening van al de vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 31 mei 1872, P. A. van Es & Co., Wambersie & Zoon en Ruys en Co.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een telegrafisch bericht van Reuters Office uit Aden is het stoomschip PRINS VAN ORANJE gisteren met verlies van de schroef te Aden binnengesleept. Een gedeelte der lading moet worden gelost. De kosten van reparatie worden op GBP 1.000 geraamd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Stoomvaart- Maatschappij Nederland. Vrijdag werd te Amsterdam in het Amstelhotel een algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, waarop p.m. 900 aandelen vertegenwoordigd waren, recht gevende op het uitbrengen van 259 stemmen.
Directeuren (de heren Boissevain en Viehoff) brachten daarin een zeer uitvoerig verslag uit over de toestand der maatschappij, waaraan wij het volgende ontlenen:
Uit de winst- en verlies- rekening over het dienstjaar 1871 blijkt, dat het nadelig saldo, waarmede zij sluit, voor meer dan de helft ontstaat door de ramp, waarvan wij reeds in ons eerste verslag melding maakten, het verbranden van het stoomschip WILLEM III.
De liquidatie dier zaak heeft enige moeilijkheden opgeleverd. In de eerste plaats was er verschil met de assuradeurs over de vraag of het scheepshol en de machine, zoals die te Portsmouth liggende waren, moesten verkocht worden, dan wel konden worden hersteld.
Van weerszijden benoemde deskundigen konden daarover niet tot eenstemmigheid geraken, en nadat een goed deel van de zomer met de onderhandelingen was verlopen, besloten eindelijk de assuradeurs om genoegen te nemen met het aanwijzen door hunne Engelse collega’s, in overleg met de directie der Stoomvaart-Maatschappij Nederland, van een super arbiter, die deze quaestie, welke van scheepsbouwkundige aard is, kon beslissen, en in wiens uitspraak beide partijen aannamen te berusten.
Deze super-arbiter, de heer Peter Denny, de 31e oktober benoemd, deed de 30e november 1871 uitspraak, luidende dat het schip, in het belang van alle partijen, moest verkocht worden. Zulks geschiedde de 10e januari 1872 in publieke veiling te Londen. Het bracht GBP 20.500 op.
Wij hebben de verzekerde NLG 50.000 op behouden varen, ten volle van assuradeurs ontvangen, en voorts 50 pct. van de verzekerde NLG 800.000 op casco, op rekening genoten. Op de balans staat de averij- rekening WILLEM III debet voor NLG 399.087,58½ , hetwelk equivaleert tegen de overblijvende 50 pct. van de verzekerde waarde, welke deels door de verkoop van het schip, deels door de assuradeurs bij de eindafrekening zullen worden opgebracht.
De regeling der averij-grosse en van het provenu der geredde goederen, welke in Engeland moest plaats vinden, is uit de aard der zaak zeer tijdrovend, en de dispache met de gehele splitsing van ieders aandeel, is nog niet in ons bezit. Voor zover wij kunnen nagaan, zal daaruit blijken, dat de algemene belangen bij deze ramp door de gezagvoerder en diens agenten met grote nauwlettendheid zijn behartigd.
Intussen heeft een der inladers goed gevonden, om zonder de gezegde dispache af te wachten, de voormalige schipper van het stoomschip WILLEM III en de Stoomvaart Maatschappij Nederland te dagvaarden tot verzending van de door hen ingeladen goederen naar Batavia, of, zo die geheel of gedeeltelijk beschadigd mochten zijn, tot uitlevering met vergoeding van kosten, schaden en interesten. Dit rechtsgeding is thans voor de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam aanhangig, terwijl wij vernemen op goede gronden de maatschappij tegen die eis te kunnen verdedigen.
Indien de schade op de WILLEM III niet ten volle door de verzekering blijkt gedekt te zijn, moet daarbij gelet worden op de omstandigheid, dat gerekend was op het incasseren der passage gelden à NLG 44.825, waarvan echter door het besluit om aan passagiers vrije overtocht met een ander stoomschip of restitutie der halve betaling aan te bieden, slechts NLG 9.300 ten bate van dit schip kon worden geboekt.
Voorts heeft het ongeval zelve enige kosten veroorzaakt, die op dit hoofd gebracht zijn en werden sommige uitgaven ten behoeve van het schip bij het sluiten der verzekering te laag geraamd. Voor eigen risico loopt de assurantie van de steenkolen in onze stoomschepen en in zeilschepen afgeladen en de daardoor gemaakte premie is niet geheel voldoende geweest, om het verlies op de steenkolenvoorraad aan boord van de WILLEM III te dekken. Gij vindt daarvoor op de winst- en verliesrekening een post van NLG 4.000 uitgetrokken.
Wij betreuren het dat deze, naar wij vertrouwen, exceptionele verliezen niet terstond in deze rekening door de reizen der andere stoomschepen zijn goedgemaakt; maar wij kunnen u thans nog slechts één uit en thuisreis verantwoorden, niet voltooide reizen worden op het volgende jaar overgeboekt, en die ene reis sluit met een nadelig saldo van NLG 9.104,02 ½ .
Deze uitkomst zou ontmoedigend zijn, indien men verzuimt de omstandigheid in het oog te houden, waaronder die eerste reis is geschied.
Uitvracht en passage ondervonden nog de nawerking van de ramp, die het eerste schip had getroffen.
De bruto verdiensten bedroegen slechts in ronde sommen :
Uitvracht………………………NLG 42.500,--
Thuisvracht…………………...,, ,,95.500,--
Passage naar Java………….,, ,, 33.000,--
Dito van Java………………...,, ,, 33.000,--
-----------------------------
NLG 204.000,--
en op de terugreis werd door het breken der schroefbladen een oponthoud van 25 dagen te Port Said en Gibraltar ondervonden, dat de kosten heeft verzwaard.
De twee volgende reizen, de eerste van de PRINS HENDRIK en de tweede van de PRINS VAN ORANJE, zullen een zeer belangrijke vermeerdering aantonen van de gemaakte vracht- en passagegelden, en het was vooral de schone uitslag van onze tweede expeditie, die ons de moed gaf om niet stil te staan, maar u uit te nodigen, om door het aanwenden van meer kapitaal onze lijn zo spoedig mogelijk krachtig te organiseren.
Het verslag van de uitkomsten dier reizen behoort tot een volgend jaar, doch wij willen trachten reeds nu de vraag te behandelen, die ons van verschillende zijden gedaan is :
in welk opzicht beantwoorden de verkregen resultaten aan de berekeningen, die bij de oprichting der zaak zijn gepubliceerd?
Wel is waar werd bij het uitgeven dier calculaties uitdrukkelijk gezegd, dat zij de berekening waren van een geregelde vaart door het Suez-Kanaal en kan er in dit allereerste begin der onderneming nog geen sprake zijn van uitkomsten ener zodanige geregelde vaart, maar de grote belangstelling, waarmede men onze maatschappij vereert, en de rechtmatige verwachting van de aandeelhouders, dat de directie, alvorens tot het uitbreiden der zaak te adviseren, ten minste harerzijds dat punt zou hebben onderzocht, doen ons besluiten om reeds nu mede te delen, wat ons is gebleken van het al of niet gegronde onzer verwachtingen bij het oprichten der zaak.
De berekening van vracht en passage per reis was……………… .NLG 248.000,--
De passage was netto genomen, voor voedingskosten van
passagiers, is daarbij te voegen, volgens de toelichting dier calculatie ,, 18.750,--
_______________
dus werden de vracht en bruto passage berekend op……………………….,, 266.750,--
Wij hebben de cijfers der bruto verdiensten van drie uit- en thuis- reizen thans voor ons, met dien verstande, dat bij de tweede en derde nog geen sprake is, van geheel geliquideerde afrekening, en vinden dan het gemiddelde der bruto verdiensten : NLG 264.000 per reis, dus zeer nabij het cijfer der calculatie, waarbij echter moet opgemerkt worden, dat een dier drie reizen wordt gebaat door de meerdere grootte van het stoomschip PRINS HENDRIK.
Vooral moet daarbij niet uit het oog worden verloren, dat de vier schepen, waarmede in dit jaar de vaart zal worden onderhouden, om de redenen reeds ontvouwd in de toelichting van het lening-voorstel, te weten:
- de adoptie van een groter charter voor drie schepen,
- de omstandigheid, dat de aanhoudende rijzing der prijzen voor schepen in Engeland, die gedurende de laatste jaren plaats vond, haren invloed reeds had voelbaar gemaakt, tussen het tijdstip, waarop de calculaties voor de oprichting der maatschappij werden gemaakt en dat waarop de bestelling der schepen kon geschieden,
- de vervanging van de WILLIEM III door een schip, dat niet alleen groter is, maar door de rijzing der prijzen bovenbedoeld, ook in evenredigheid meer kost,
meer kapitaal zullen vereisen dan de berekening was voor de vier schepen, waarmede men zich voornam de zaak te beginnen, zodat de assurantiepremie, rente en afschrijving thans lopen over een groter kapitaal dan in de calculatie kon worden aangenomen.
In de loop van dit jaar hopen wij in de vaart te hebben:
Een stoomschip van 320 Eng. voet lengte, 966 gem. last,
Drie stoomschepen ,, 350 ,, ,, ,, 1134 ,, ,,
Alle voorzien van machines van 400 paardenkracht.
In de loop van het jaar hebben wij een overeenkomst over goederen in doorvracht gesloten met de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, waardoor de handel op geheel Oost- Indië en Singapore zeer wordt geriefd en de wederzijdse lijnen worden gevoed.
Dergelijke overeenkomsten zullen ook met voordelige gevolgen aan deze zijde van de lijn te sluiten zijn, zodra wij aan andere ondernemingen de waarborgen voor een geregeld vertrek kunnen aanbieden, welke een onmisbaar vereiste zijn voor een bloeiende stoomvaart.
Met het oog daarop, mijne heren, verheugt het ons dat uw besluit van de vorige vergadering d.d. 25 maart aan de maatschappij de gelegenheid heeft gegeven, om hare financiële krachten te versterken, ten einde daardoor te geraken tot uitbreiding van de vloot.
Wij waarderen ten hoogste het bewijs van vertrouwen in de toekomst der zaak, door de aandeelhouders gegeven, en zijn overtuigd, dat zij de beste weg hebben ingeslagen, om ten slotte de vruchten te plukken van de offers, die zij aanvankelijk hebben gebracht om deze voor Nederlandse handel en betekenis als zeevarende mogendheid, zo gewichtige zaak, te vestigen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Volgens ontvangen telegram uit Aden is het stoomschip PRINS VAN ORANJE aldaar den 29 dezer, ‘s namiddags, aangekomen met gebroken schroefbladen, die te Aden door nieuwe zouden worden vervangen; aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 mei. Het Nederlandse schip SANTA ROSA, kapt. De Waard, zou omstreeks medio mei van Curaçao herwaarts vertrekken.
Op 12 mei lag het schip HOLLAND, kapt. Pfefferman te Curaçao zeilklaar naar Engeland.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 18 april. Het schip CORNELIA ADOLPHINA, van Newcastle(N.Z.W.) alhier aangekomen, heeft van 16 februari tot 20 februari op 19ºZB. 156ºOL., een orkaan doorgestaan, waardoor het schip slagzijde kreeg, een gedeelte van de verschansing verloor en meer andere schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 18 april. Het schip AEROLIET, kapt. Van der Eb, van Newcastle (N.Z.W.) alhier aangekomen, heeft op 09º ZB. 163º OL. zware buien gehad van het N.O. en daardoor de grote mast gekraakt en zeilen verloren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 1 juni. De secretaris van het departement van marine maakt bekend, dat het afgekeurde stoomschip VESUVIUS met bijbehorende ketels de 8e juni te Soerabaya verkocht zal worden.


Datum: 03 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Te Maassluis zijn enkele rederijen van de grote visserij gevestigd, die tezamen 30 zogenaamde loggers bezitten, zijnde tweemast vaartuigen met een diepgang in de regel van 9 à 10 voet (2,70 à 3,00 meter).
Volgens ontvangen inlichtingen, kunnen de schepen dier rederijen, nu zij de kortere weg door de Hoek van Holland gebruik maken, ieder jaar elk een reis meer doen dan vroeger, en brengen zijn telken reize voor een waarde aan vis mee tussen 5 à 6.000 gulden. Verder hebben zij per reis ongeveer 200 gulden minder onkosten dan vroeger, daar zij zoveel spoediger in zee zijnde, minder te betalen hebben aan voeding der bemanning, vuur-, ton- en bakengelden, sleeplonen, kanaalrechten, enz.
Stelt men een en ander nu slechts op NLG 7.000,- jaarlijks per schip, dan geeft dit voor de 30 schepen NLG 210.000,- per jaar, enkel voor Maassluis. Doch het is bekend, dat behalve de schepen van deze plaats nog vele andere van de nieuwe weg gebruik maken. En daar nu de totale som van de voor de nieuwe vaarweg tot dusver gevorderde kosten van ongeveer 7 miljoen is te stellen, zo blijkt, dat men nu reeds een rente geniet tussen 3 en 4, althans niet minder dan 3 ten honderd van het bestede kapitaal, zulks in weerwil van de nog niet geheel voltooide toestand van het werk. Ook wordt tengevolge der opening van de Nieuwe Waterweg, hetgeen vroeger nimmer plaats had, te Maassluis levende zeevis verhandeld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 juni. Het Nederlandse schip BROUWERSHAVEN, kapt. Teensma, van Nerva naar het Nieuwediep, lag volgens telegram uit Elseneur van gisteren, aldaar wegens tegenwind geankerd. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Thomas, 14 mei. De brik FLORA, kapt. Kloster, van hier naar Curaçao bestemd, is de 3e mei op Buen Aire (opm: hier wordt Bonaire bedoeld) totaal verongelukt. De equipage is gered.


Datum: 04 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 3 juni. Heden is van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester G. van Duffelen Fiegee alhier, met goed gevolg te water gelaten een loggerschip, genaamd: JHR. E. VAN HEEMSKERK VAN BEEST, bestemd voor de haring- en kabeljauwvisserij, zullende gevoerd worden door stuurman Jacob Storm, voor rekening van de Nederlandse Maatschappij De Noordzee, onder directie van de heren P. Kikkert Hz. en Paulus Kikkert.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 28 mei. Bij een ingesteld nader onderzoek naar de op 8 dezer bij onze haven plaats gehad hebbende stranding van het schip REINTJE, kapt. Teensma, is gebleken dat het op een oud wrak is gelopen en de kiel heeft gebroken. Ook heeft het door de na die tijd geheerst hebbende storm zoveel geleden dat het als wrak ingeklaard moest worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Samarang, 31 mei. De Engelse stoomboot EASTERN ISLES bracht eergisteren 40 hadjies (opm: pelgrims, Mekkagangers) aan. Nog een dertigtal bleven aan boord en zijn bestemd om te Soerabaya en Makassar ten laste van de inlandse bevolking te komen. (opm: het schip voer dus onder Engelse vlag)


Datum: 05 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 27 april. Vrachten met weinig omgang wegens schaarste aan producten. Scheepsruimte is weinig aanwezig. Naar Amsterdam bedong Nederlandse NEDERLAND NLG 30,- voor tin, NLG 65,- voor tabak, NLG 77,50 voor thee, te Soerabaya en Cheribon te laden. De destinatie der STELLA MARIS is van Kanaal veranderd in New York à GBP 3.15/-, te Padang te laden. Onbevracht is alleen Nederlandse JAVA PACKET.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 3 juni. Kapt. Blohm, voerende de stoomboot MINERVA, van Hull hier aangekomen, trof gisterochtend in de nabijheid van Ameland een kleine boot aan, lek en met noodsignaal en nam de zich daarin bevindende 4 man aan boord. Later bleek dat dit de bemanning was van het schip TWEE GEBROEDERS, kapt. Post, van Maassluis in ballast naar Hamburg bestemd, welk schip zwaar lek de 2e dezer, des morgens om 2 uur, was gezonken.


Datum: 06 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij: GERARD PIETER SERVATIUS, 350 last, naar Amsterdam NLG 84,98; PIETER ADOLF, 449 last, naar Amsterdam NLG 76,74; CORNELIA, 440 last, naar Amsterdam NLG 78,39, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 81,-; CHRISTINA 250 last, naar Amsterdam NLG 81,20; JOHANNES, 845 last, naar Amsterdam NLG 81,20; AMSTELSTROOM, 378 last, naar Amsterdam NLG 79,90; STAATSRAAD VAN EWIJCK, 396 last, naar Amsterdam NLG 79,90; FLEVO, 686 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 76,68; GALILEI, 392 last, naar Amsterdam NLG 78,68; TELANAK, 398 last, naar Amsterdam NLG 82,49; ANNA LUCRETIA, 333 last naar Amsterdam NLG 89,74; NIEUWE WATERWEG II, 757 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,29; NIEUWE WATERWEG, 744 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,29; JEDDO, 399 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 87,-; PHILIPS VAN MARNIX, 753 last, naar Amsterdam NLG 83,-, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 82,-; JONGE JAN, 407 last, naar Amsterdam NLG 83,-, naar Rotterdam NLG 80,-, naar Dordrecht NLG 81,-, naar Middelburg NLG 83,-, naar Schiedam NLG 80,-; HELENA, 395 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 78,29; UTRECHT, 1.063 last, naar Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 79,50; LIBERAAL, 1.140 last, naar Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam NLG 74,95; CATHARINA MARIA, 398 last, naar Amsterdam NLG 81,95, naar Rotterdam en Dordrecht NLG 79,45, naar Middelburg NLG 81,95, naar Schiedam NLG 79,45.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 2 juni. De haringvisserij zal dit jaar uit deze gemeente worden uitgeoefend met 30 loggers en Maaskotters, waarvan er reeds een enkele zeer spoedig zullen vertrekken. De gunstige uitkomst dier visserij in de laatste jaren met deze nieuwe soort vaartuigen wekt de ondernemingsgeest steeds meer en meer op, en zijn of worden er dientengevolge nu weder 4 (waarvan 3 nieuwgebouwde en 1 in de vreemde aangekochte) loggers in de vaart gebracht.
Naar men verneemt, zal zich ook nog een tweede Maatschappij hier vestigen, genaamd De Maassluische Zeevisscherij het Vertrouwen, onder directie van de heer M. Wuister; zij zal voorhands de visserij met 2 schepen beginnen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in de Brakke Grond in de Nes te Amsterdam op dinsdag 4 juni:
- het brikschip JOHANNA EN MARGRIETHA, groot 241 tonnen: NLG 12.700, in slag NLG 200. Koper E.C.A. Koli.
- Het brikschip MEPPEL, groot 252 tonnen: NLG 16.000, in slag NLG 200. Koper A.C. Strumphler.
- 2/30e parten in het barkschip SINGAPORE: NLG 900, in slag NLG 100, opgehouden.
- 1/40e part in het barkschip FRIESLAND: NLG 550, in slag NLG 200. Koper A.M. Balwé.
- 1/16e aandeel in het barkschip CHRISTINA: NLG 430, in slag NLG 100. Koper C.S. Oolgaardt
- 1/16e dito als boven: NLG 520, in slag NLG 20. Koper P. Reineke.
- 1/16 dito als boven: NLG 560, in slag NLG 100. Koper G.J. Boelen.
- 1/64e dito in het fregatschip JOHANNES: NLG 1.000, in slag NLG 200. Koper G.J. Boelen.
- 1/64e dito als boven: NLG 1.050, in slag NLG 50. Koper P. Reineke.
- 1/32e dito in het fregatschip JAVA: NLG 1.240, in slag NLG 300. Koper D. Heydeman Jr.
- 1/32e dito als boven: NLG 1.340, in slag NLG 200. Koper G.J. Boelen.
- 1/32 dito in het barkschip PASSAROEANG: NLG 510, in slag 90. Koper G.J. Boelen.
- 1/32e dito als boven: NLG 590, in slag NLG 30. Koper G.J. Boelen.
- 1/32e dito als boven: NLG 590, in slag NLG 50. Koper C.S. Oolgaardt.
- 1/64e dito in het fregatschip WIJK AAN ZEE: NLG 530, in slag NLG 20. Koper G.J. Boelen.
- 1/64e dito als boven: NLG 530, in slag NLG 20,. Koper G.J. Boelen.
- 1/16e dito in het kofschip JOHANNA MARIA: NLG 300, in slag NLG 100. Koper C.S. Oolgaardt.
- 1/60e dito in het barkschip AEGIDIA EN PAULINA: NLG 440, in slag NLG 60. Koper C.S. Oolgaardt.
- 1/60e dito in het barkschip CORNELIS GIPS: NLG 360, in slag NLG 6, koper D. Heydeman Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juni. Door het Nederlandse consulaat te Konstantinopel is voor sleeploon van het schip ANNA MARIA, gevoerd geweest door kapt. T. Dijkstra – zie ons nummer van 23 mei – GBP 200 toegestaan.


Datum: 07 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 6 juni. Volgens ontvangen bericht is heden van de werf der heren Henderson, Coulborn & Co., Renfrew aan de Clyde, met goed gevolg te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip ROTTERDAM, groot circa 2.000 ton, en gevoerd zullende worden door kapt. J. Hus. Genoemd stoomschip is de eersteling der ontworpen directe stoomvaartlijn van Rotterdam op New York, onder directie der heren Plate, Reuchlin & Co., en zal in de loop der maand augustus van hier de reis aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshavn, 3 juni. Het Nederlands schip MARTENSHOEK, de 27 april met schade hier binengekomen – vroeger gemeld – is gerepareerd en heeft gisteren de reis naar Nerva voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

De 1e juni is bij Dungeness gepraaid het schip CORNELIA WILHELMINA, kapt. Hoeksma, van Bordeaux naar Petersburg, met verlies van bezaanmast en zeilen, zijnde die ochtend in aanzeiling gweest met een Engels schip.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 6 juni. De 4e dezer is alhier binnengekomen het Nederlandse schip ZUIDERZEE, kapt. C.P. de Jonge, van Amsterdam.


Datum: 08 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende zes schepen, als:
Voor Amsterdam: PIETER ADOLF, kapt. C. Jaski, 449 last, vracht NLG 76,74.
Voor Rotterdam: LIBERAAL, kapt. P. Wierikx, 1.140 last, vracht NLG 74,95; FLEVO, kapt. J.C. Strootman, 686 last, vracht NLG 76,68; NIEUWE WATERWEG, kapt. J. van der Valk Dzn, 744 last, vracht NLG 78,29.
Voor Middelburg: NIEUWE WATERWEG II, kapt. J. Zwart, 757 last, vracht NLG. 78,29.
Voor Schiedam: HELENA, kapt. J. van Leeuwen, 395 last, vracht NLG 78,29.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 juni. De op 17 mei 1872 te Batavia gehouden aanbesteding voor het vernieuwen der sleephelling op het eiland Onrust is toegewezen tegen de prijs van NLG 10.109, daaronder begrepen het bedrag der uit ’s lands voorraad te verstrekken materialen.


Datum: 10 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Maassluis, 9 juni. Gisteren namiddag is van de werf Frederiksoord van de heer G.H. Uitdenbogaardt alhier met het beste gevolg van stapel gelaten het loggerschip MARIA WILHELMINA, voor rekening van de heren Spuijbroek en Uitdenbogaardt, bestemd voor de haringvisserij.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juni. Volgens particulier bericht zit de stoomboot ARIADNE, kapt. Bakker, komende van Odessa, in het Hillegat aan de grond. Het heeft de sleepboot KINDERDIJK bij zich ter assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 8 juni. De bark FRISO, gisteren van hier naar zee gaande, heeft door een hevige bui zeilen verloren en is door een sleepboot hier weder ter rede gebracht.


Datum: 12 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Volgens een bij het departement van marine ingekomen bericht heeft Zr.Ms. fregat met stoomvermogen ADMIRAAL VAN WASSENAER, onder bevel van de kapt.t.zee R.L. de Haes, de 10e mei j.l. de rede van St. George d’Elmina verlaten, ten einde de terugreis naar Nederland te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juni. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip G.H. BETZ gisteren te Falmouth binnengelopen, zijnde van de Scilly’s teruggestormd. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 9 juni. De op de rede liggende Nederlandse brik HELENA werd in de afgelopen nacht door een binnenkomende driemast-schoener aangezeild en bekwam daardoor onbeduidende schade aan schip en touwwerk. Het is in de haven gehaald.


Datum: 13 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwendam, 11 juni. Heden is van de werf van de heren W.& A.H. Meursing alhier te water gelaten het schoenerbrikschip NIEUWENDAM, groot 220 ton, gebouwd voor rekening der bouwmeesters en gevoerd zullende worden door kapt. E. Jaski.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nerva, 7 juni. Het wrak en de geborgen inventaris van het gestrande schip REINTJE, kapt. Teensma, zal de 13e dezer publiek verkocht worden.


Datum: 14 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Kaapstad, 4 mei. Het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, kapt. De Voogd van der Straten, van Banjoewangie naar Rotterdam, alhier lek binnengelopen – vroeger gemeld – is van de sleephelling gelaten en zal spoedig gereed zijn om de lading, waarvan nog 166 kranjangs suiker wegens beschadigdheid zijn verkocht, weder in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 juni. Het schip JEANNETTE MARIANNE, kapt. Verzijl, lag op 15 mei te Lagos en de GRIETJE VAN BOLHUIS, kapt. Bekkering, op 23 mei te Sierra Leone.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 13 juni. De 11e dezer is alhier binnengelopen het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. Van der Veen, van Amsterdam met vijf passagiers; de 12e het Nederlandse schip LIDA, kapt. J.W.C. Vincke Muller, van Liverpool en de 13e het Nederlandse schip UNICORN, kapt. H. Coock, van Boston.
De 8e dezer is alhier uitgeklaard het Nederlandse schip ALBATROS, kapt. H.H. Koch, naar Amsterdam met 6 passagiers, 8 militairen en als lading 652.188 pond suiker in vaten, 2.190 gallons rum, 36.430 pond cacao, 9.080 pond kwassiehout en 16 stukken hout; de 10e dezer het Nederlandse schip ANTHONIA HENDRIKA CAROLINA, kapt. M. Hoedemaker, naar dito met 379.212 pond suiker, 8.083 gallons melasse, 14.170 pond cacao, 600 pond kwassiehout, 43 gallons bijlhoutvet, 575 pond oud koper, 2 kistjes confituren en 14 stukken hout.


Datum: 15 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 juni. Volgens bericht van Port Said d.d. 6 juni, waren dadelijk na ontvangst van het telegram uit Aden de ontbrekende vier schroefbladen ten behoeve van het stoomschip PRINS VAN ORANJE met een Engels stoomschip afgeladen, zodat reeds tegen medio dezer maand het genoemd stoomship gerepareerd te Port Said werd verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 8 mei. De geredde lading van het wrak van de NYASSA , voornamelijk bestaande uit gutta percha en gezuiverd antimonium-erts, werd op vendutie verkocht tot pl.m. NLG 50.000.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Elshout, bij de Kinderdijk, 13 juni. Heden is met goed gevolg van de werf der heren Gebr. B. Pot alhier te water gelaten het loggerschip QUARTET, voor rekening van de heren M. Dirkzwager Gz. te Maassluis, terwijl daarna de kiel werd gelegd van een dergelijk loggerschip voor rekening van de bouwmeesters.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 mei. Vrachten. Tengevolge der grote schaarste aan scheepsruimte verkeren vrachten in een zeer vaste stemming, die verhoogd wordt, doordat de Factorij op 15 dezer een inschrijving zal houden voor de overvoer van producten van Java naar Nederland, waarvoor de schepen op 1 juni e.k. disponibel moeten zijn. Het Nederlandse schip NESTOR is op vooruitreis bevracht tot NLG 75,- voor suiker. Alleen de volgende afsluiting had plaats: Nederlands NEDERLAND naar Amsterdam NLG 30,- tin, NLG 65,- tabak, NLG 70,- thee, NLG 90,- à 97,50 andere lichte goederen te Soerabaya en Cheribon te laden. Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: JAVA PACKET en KRIMPEN AAN DE LEK.
De Nederlandse schepen BILDERDIJK, VIER GEBROEDERS, ELECTRA en TRITON doen kustreizen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Woensdag de 12e juni arriveerde alhier (opm: Willemstad) de Nederlandse schoenerbrik LA CREOLE, kapt. Spalckhaver, van New York.


Datum: 16 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie: Voor Passagiers en Goederen, naar Batavia het Nederlands schip LIBERAAL, kapt. P. Wierikx, varende een geëxamineerde dokter en een melkgevende koe. Laadt te Rotterdam op 15 juli om 29 juli te worden geëxpedieerd. Nadere informatiën geven de Cargadoors Ruys & Co. (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juni. Volgens een bij het departement van marine ingekomen bericht is Zr.Ms. schroefstoomschip KIJKDUIN, onder bevel van de luit.t.zee1e klasse W.F.H. Cramer de 14e mei j.l. te Curaçao aangekomen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 juni. Volgens ontvangen telegram is het stoomschip PRINS VAN ORANJE de 14e juni des avonds uit Aden naar Suez vertrokken na nieuwe schroefbladen aangezet te hebben.


Datum: 17 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

De Arnhemsche Courant behelst het eerste gedeelte van een brief (het slot zal volgen), geschreven door een passagier van de PRINS VAN ORANJE. Wij ontlenen daaraan het volgende, betreffende het verlies der schroefbladen deze boot, gelijk bekend is, op de terugreis van Java in mei l.l. overkomen.
“Toen ik”, zo schrijft de correspondent, “mij tegen middernacht (van 17 mei) ter ruste wilde begeven, meende ik een vreemd geluid te vernemen bij de beweging der schroef, die bijna vlak onder onze kooi zich bewoog. Ik deed zulks mijn reis- en hutgenoot opmerken, die dit beaamde. Wij sliepen die nacht niet rustig en verkeerden in pijnlijke twijfel.
De gezagvoerder Braat (met wie ik reeds voor de aanvang der reis op aangename, vertrouwelijke voet was geraakt) riep mij de volgende middag ter zijde en deelde mij het treurige feit mede, dat werkelijk de vorige avond een blad aan de schroef was ontvallen.
Het middagbestek toonde aan 06º59’ZB 68º52’OL van Greenwich (opm: 650 mijl ten westen van Colombo).
Indien men zich de moeite wil geven dit punt op de wereldkaart na te gaan, zal men toegeven dat wij ons op een tamelijk onherbergzaam oord van de oceaan bevonden, een plek, waar zeil- of stoomschepen hoogst zelden passeren, niet minder dan een grote 400 Duitse mijlen van Kaap Guardafui verwijderd, het eerste landpunt, waarop onze steven gericht was, met de linie en de door zeilschepen zo gevreesde stiltegordel voor ons.
Niet te verwonderen, dat onze gezagvoerder, ofschoon uitnemend zijn volle kalmte bewarende, weinig op zijn gemak was. Zijn vertrouwen op de schroefbladen (waarbij de eerste in volle kalme zee, zonder enige oorzaak, afschilfert) was natuurlijk zeer geschokt. Hij doorzag al het gevaar, wanneer op deze hoogte ook de overige bladen ons mochten ontvallen en onze reusachtige bodem, met 300 opvarenden, alleen door zeilvermogen moest voortgestuwd worden. Werkelijk onze toestand had veel zorgwekkends.
Ik ontraadde de gezagvoerder ten sterkste voorlopig meerdere ruchtbaarheid aan de zaak te geven, vooral ter wille der vele moeders, wier agitatie nodeloos zou worden opgewekt.
Ofschoon een dof vermoeden bij sommige passagiers heerste, dat de schroefbeweging minder gelijkmatig plaats had, waren in de eerste dagen mijn reisgenoot en ik met nog een paar passagiers alleen op de hoogte van de ware toestand, en brachten wij de Pinksterdagen in weinig vrolijke toestand door, elk ogenblik bevreesd, dat de andere bladen hun lotgenoot zouden volgen.
Maar gelukkig scharrelden wij de linie over. (opm: men voer blijkbaar onder de Malediven door via het 1½º kanaal)
De daarop volgende woensdag (22 mei) tekende het middagbestek 1º 57’ noorderbreedte, 57º 10’ oosterlengte. Tegen twee uren van die dag, alweder onder de meest kalme zee, scheurde het tweede blad af, en nam de schroef onmiddellijk haar vorige regelmatige beweging aan, daar juist het blad van de tegenovergestelde zijde van het eerst verlorene was afgevallen.
Wij waren alstoen nog 199 Duitse mijlen van kaap Guardafui, ongeveer 350 van Aden verwijderd.
De gezagvoerder, die eerst voornemens was geweest met de drie bladen tot Suez door te stomen, vond thans geen vrijheid de reparatie verder dan Aden uit te stellen.
Reeds anderhalf etmaal daarna (in de nacht van 24 op 25 mei), terwijl die avond de wind op de kop van het schip de vaart enigszins bemoeilijkt had, scheurde werkelijk ook het derde blad af, terwijl het buitengewone geraas vele passagiers en ook mij deed opschrikken uit de zeer onrustige slaap.
Evenals de beide vorige keren wisten de waakzame machinisten de ontstemde machine onmiddellijk te stoppen en dadelijk op gelijkmatige beweging te stellen.”


Datum: 18 juni 1872


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Notaris C.C. Ledeboer te Makkum zal in een zitting verkopen een flink tjalkschip, de ZES GEBROEDERS, lang 10,88 meters, wijd 3,5 meters, hol 1,22 meters, geijkt op 40 ton, met inventaris, liggende te Makkum. Gegadigden komen maandag den 24 juni 1872, ’s namiddags 3 uur, in De Prins te Makkum.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Het onderstaande ontlenen wij aan het vervolg van “Een Hollandse stoombootreis uit Indië met hindernissen”, de correspondentie aan de Arnhemsche Courant gezonden door een passagier van de PRINS VAN ORANJE (van het eerste gedeelte deelden wij in het vorige nummer de hoofdinhoud mede).
“Gelukkig dat wij toen reeds op 05º40’NB en 54º13’ OL genaderd waren; en ofschoon nog een honderd Duitse mijlen van Kaap Guardafui verwijderd, toch meer en meer de streek naderden, waarlangs de mailboten trekken, en alzo meer kans op redding kregen voor het ongelukkig geval, dat ook het laatst overgebleven blad ons mocht verlaten.
De ontzettende beweging van de laatste nacht was voor geen der passagiers verborgen gebleven, en had de angstvolle stemming, vooral onder de dames, niet verminderd.
Ons vertrouwen bleef nu alleen nog op het enige blad gevestigd, te meer omdat, bij de laatste reis van de PRINS VAN ORANJE naar Indië, dit enige blad acht dagen langs was bijgebleven, en het schip in de gelegenheid had gesteld Point-de-Galle te bereiken.
Gelukkig kwam, kort na het nieuwe ongeval, de op deze hoogte verwachte Z.W. passaat vrij krachtig door, hetgeen niet weinig de werking van schroef en blad steunde.
En zo kregen wij 26 mei eindelijk de reikhalzend verwachte Kaap Guardafui in het gezicht, en bevonden wij ons kort daarna in de Golf van Bab-el-Mandeb, ook wel van Aden genaamd (opm: de schrijver verwart hier de Golf van Aden met Straat Bab-el-Mandeb).
Ofschoon de wind was gaan liggen en de warmte (doorgaans 90º F.) weer onuitstaanbaar werd, behielden wij allen moed, dat het aangebleven blad ons naar Aden zou brengen. De 28ste mei bij het morgenbestek waren wij daarvan nog 27 Duitse mijlen verwijderd.
In de avond van 28 mei, terwijl alle passagiers na het diner op het dek verenigd waren, ging onder een tot nu toe ongehoord geraas, het laatste blad naar de afgrond.
De rotsen van Aden waren, op 12 à 15 Duitse mijlen afstand, reeds in het gezicht. Het schip nam dadelijk een bijna roerloze houding aan en stelde ons in staat ons in alle ellende onze toestand voor te stellen, indien deze ramp ons een tiental dagen vroeger had getroffen.
Bij volkomen windstilte viel aan zeilen niet te denken. Maar het valt evenzeer te betwijfelen of het zeilvermogen van een zodanig kolossaal stoomschip bij machte is ooit meer dan geringe steun aan het stoomvermogen te schenken zonder, aan zichzelf overgelaten, het schip enigszins belangrijk vooruit te brengen. Bij niet belangrijke vaart weigert ook het roer zijn diensten.
De kans om alzo naar Aden te drijven was zeer gering, en dadelijk na het ongeval liet dan ook de kapitein één der sloepen uitzetten, ten einde te Aden hulp te gaan inroepen.
Maar nog voor van deze zijde hulp kon opdagen, bij het krieken van de volgende morgen, ontdekten wij een stoomschip, van Aden stomende, dat het Engelse schip RIGA van Leith bleek te zijn. Op het hijsen ener seinvlag van de top van onze stomer, veranderde het stoomschip van koers en wendde naar ons de steven, kwam ons weldra op zijde en was spoedig gereed voor enige “poundjes” ons op sleeptouw te nemen, en op Adens rede ons hulpeloos gevaarte terecht te brengen. En zo kwamen wij die dage, tegen 2 uur, daar aan.”

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Zr.Ms. schoefstoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN, onder bevel van de kapt.luit.t.zee J.J. Boelen, komende van de kust van Guinea, is de 16e dezer ter rede van Texel binnengevallen. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 17 juni. Volgens ontvangen bericht van kapt. Schaafsma, voerende het barkschip G.H. BETZ, in dato Falmouth 14 juni, zou hij die dag de reis naar Macasser voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Oude Pekela, 13 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester F.G. Wortelboer alhier te water gelaten het brikschip PROCYON, groot circa 245 ton, gebouwd voor rekening van de heren K. en J. Wilkens te Veendam, en gevoerd zullende worden door kapt. R.K. de Boer.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Dantzig, 17 juni. Het Nederlandse schip MARGARETHA LOUISA REGINA, kapt. Hernam, van Dordrecht, laatst van Fredrikshavn, naar Riga, is alhier lek binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters op dinsdag 9 juli 1872, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 4, No. 499, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip EDOUARD MARIE, laatst gevoerd door kapt. J. van der Tas, volgens meetbrief lang 36,20 meters, wijd 6,15 meters, hol 4,94 meters, en alzo groot 489 tonnen of 258 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende aan de Werf Concordia, Oostenburger Voorstraat te Amsterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde Makelaars.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Tijdens de openbare veiling, de 14e dezer te Paramaribo gehouden door notaris J.W.J. Pape, is het schip AUTUMN voor NLG 4.600 verkocht aan de firma J. van Praag & Co.


Datum: 19 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 juni. Volgens telegram uit Batavia is het fregatschip NICOLETTE, kapt. Bouten, op 9 juni te Batavia aangekomen en had de gezagvoerder vracht naar Nederland aangenomen tot NLG 90,- per last.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 30 april. Het Nederlandse schip CORNELIA ABRAMINA, kapt. Stuur, is alhier bevracht om op de Plata-rivier voor Europa te gaan laden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 19 juni. Met 300 hadjies aan boord is de 16e dezer Anjer gepasseerd de Nederlands-Indische stoomboot VICE-ADMIRAAL FABIUS, kapt. Bok, komende van Ceylon, met bestemming naar hier. (opm: de 18e juni te Batavia gearriveerd)


Datum: 21 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 20 juni. Het Nederlandse schip IZAC COHEN, kapt. Duit, van St. Petersburg komende, is volgens particulier bericht van Veendam, na in de Oostzee op een anker gestoten te hebben, gezonken, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 27 mei. Het schip CONSTANTIA, kapt. Van Borrendam, de 18e dezer alhier van Java aangekomen, heeft de 3e maart op 15º ZB 112º OL een orkaan doorgestaan, waardoor de boot en vele zeilen verloren gingen.


Datum: 22 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 20 juni. De Nederlandse kof JANTIENA ROELFINA, kapt. Broekema, van Hartlepool naar Shoreham, is hier met asistentie binnengebracht. De equipage was oproerig en de kapitein was door de stuurman aangevallen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

De Nederlandse pakketschoener GALGO, kapt. Ernst, de 8e dezer van hier naar St. Thomas vertrokken met de brievenmalen voor Europa en de West-Indiën, en verscheidene passagiers, strandde de 12e dezer des namiddags op de Porpoise Rocks, dicht bij Water Island, en is vergaan. Naar men verneemt, werd het vaartuig door een hevige rukwind getroffen, waardoor het belet werd af te houden. Het gelukte de kapitein de passagiers en de brievenzakken behouden aan wal te brengen. Wij betreuren dit ongeval; het is een groot verlies voor de koopvaardij-marine van dit eiland. De GALGO was een stevig gebouwd en snelzeilend vaartuig en bijzonder ingericht voor passagiers. Het heeft lange tijd als pakket naar St. Thomas gediend en altoos zijne reizen in behoorlijke tijd volbracht.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De 19e dezer is alhier (opm: Willemstad) aangekomen de Nederlandse schoener-brik CURAÇAO PACKET, kapt. Sorgdrager, van Amsterdam via St. Thomas, met de brievenmalen van Europa en enige passagiers, alsmede aanbrengende van St. Thomas de kapitein en het scheepsvolk van de verongelukte Nederlandse pakketschoener GALGO.


Datum: 23 juni 1872


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 22 juni. Op voordracht van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht is onder meerder scheepsgezagvoerders aan J.R. Brouwer, van Leeuwarden, de gouden medaille toegekend door het te Parijs gevestigde genootschap Association Scientifique, wegens de best geleverde scheepsjournalen.


Datum: 26 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 11 mei. De Nederlandse bark VESTA, kapt. Schreuder, is bevracht naar San Francisco.


Datum: 27 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 11 mei. Vrachten zonder omgang, daar producten opgeruimd zijn. Intussen is de stemming vast, daar bijna geen disponibele bodems aanwezig zijn en de Factorij op 15 dezer een inschrijving zal houden, waaraan vermoedelijk 4 à 5 schepen zullen deel nemen. Naar Amsterdam werd door de Nederlandse stoomboot PRINS VAN ORANJE (8 dezer vertrokken) aangenomen: tin à NLG 75,-, tabak NLG 90,-, koffie NLG 100,-, specerijen NLG 130,-, benevens Gouvernementslading uit suiker, koffie en specerijen bestaande.
Onbevracht zijn nog de Nederlandse JAVA PACKET, KRIMPEN AAN DE LEK, ANNA JOHANNA en BILDERDIJK.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 26 juni. Volgens particulier bericht is het Nederlandse schip OTTOLINA, kapt. Ouwehand, de 13e maart van Rangoon vertrokken, de 24e dezer te Falmouth aangekomen en heeft order naar Schiedam bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Het stoomschip PRINS HENDRIK, kapt. Hendriks, van Nieuwediep naar Batavia, is de 25e dezer te Aden aangekomen om een kleine voorziening aan de machine te doen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juni. Het Nederlandse schip SLIEDRECHT, kapt. Willemse, zou volgens particulier telegram de 24e dezer van Batavia herwaarts vertrekken.


Datum: 28 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 27 juni. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuijl te water gelaten de ijzeren sleepschroefstoomboot NIJMEGEN, voor rekening van de heer H. van den Bout te Nijmegen. De 2 machines, tezamen 50 paardenkrachten, worden vervaardigd aan de fabriek van de heren De Bruin & Co. te Dordrecht.
Mede is aan gemelde werf in aanbouw een ijzeren raderstoomboot ZEELANDIA, voor de provinciale dienst op de Westerschelde, waarvan de machines worden vervaardigd aan de fabriek van de heren Christie, Nolet en De Kuiper te Delfshaven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 juni. Het stoomschip PRINS VAN ORANJE, kapt. Braat, heeft, volgens ontvangen telegram uit Alexandrië, in het Suezkanaal drie schroefbladen gebroken, hetwelk enig oponthoud te Port Saïd zal veroorzaken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 26 juni. Kapt. Houtkoper, van het schip SURINAME, alhier binnen rapporteert op 3 juni, op 34º03’ NB 50º34’ WL gezien te hebben een schip drijvende op de lading, waarschijnlijk hout. Naderbij komende, ontdekte men dat het schip verlaten was en aan bakboordszij was aangezeild; het miste alleen grootmars- en bramsteng. De naam bleek te zijn MOZART. (opm: een buitenlands schip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 24 juni. Het Nederlandse schip JANTINA ROELFINA, kapt. Broekema, van Hartlepool naar Shoreham, alhier binnen (vroeger gemeld), is lek en moet repareren.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Zr.Ms. stoomschip SOESTDIJK, commandant Van Huchten, is de 26e dezer van Paramaribo naar Nederland vertrokken.
De 26e dezer is te Paramaribo aangekomen de koloniale stoomboot NICKERIE, kapt. J. van Wilgen, van Demerary met vijf passagiers.


Datum: 29 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 28 juni. In het Odéon werd gisteren een buitengewone algemene vergadering gehouden van aandeelhouders in de Naamloze Vennootschap de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen met het doel om, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging op de daaruit voortvloeiende verandering der statuten, de machtiging tot een kapitaalsvergroting met NLG 510.000 te erlangen.
Na enige discussie, waarin op het wenselijke van deze kapitaalsvergroting werd gewezen, wil deze belangrijke onderneming in stand en behoorlijk bij machte blijven om met andere van dien aard te kunnen concurreren, werd dit voorstel bij overgrote meerderheid van de ter vergadering aanwezige deelhebbers, aangenomen.
De sympathie, waarin de fabriek zich ook gedurende het laatst doorlopen moeilijke tijdvak heeft mogen verheugen, geeft alle hoop op een welslagen van het thans genomen besluit en men vleit zich dat het bestuur, hetwelk met zo krachtige hand de leiding der zaken op zich heeft genomen, zich in zijn verwachting, zo min van de zijde der aandeelhouders als van het publiek, zal teleurgesteld vinden.


Datum: 30 juni 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 juni. Gisteren had alhier de algemene vergadering plaats van de Afrikaansche Handelsvereeniging. De winst bedraagt, na aftrek van alle kosten, NLG 384.260, tegen NLG 326.408 in 1870. Het dividend bedraagt voor aandeelhouders 10%. De Vereeniging bezit 35 factorijen met een Europees personeel van 70 employees en werklieden. De dienst tussen de factorijen wordt bezorgd door 16 kustvaartuigen en twee stoomboten, terwijl dit jaar weder twee grotere schoeners tot dat doel daarheen gezonden zijn. (opm: zeer sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Said, 27 juni. Het Nederlandse stoomschip PRINS VAN ORANJE lost de lading om te repareren.


Datum: 01 juli 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 25 juni. De schoener ANNA MARGARETHA, kapt. Hoeksma, van Amsterdam naar St. Petersburg, is op 7 dezer, na op Laesø aan de grond gezeten te hebben, met schade hier binnengelopen, doch heeft eergisteren de reis voortgezet en passeerde 26 dezer Elseneur.


Datum: 02 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Bij onderhandse akte van heden, is tussen de ondergetekenden Corneille Marie St. Martin, Gijsberta Helena Tilanus, weduwe van wijlen Steven St. Martin, Jean Lambert St. Martin en Corneille Marie St. Martin, de drie eerstgenoemden wonende te Rotterdam, de laatstgenoemde wonende te Leeuwarden, overeengekomen, om de handelszaken als scheepsreders en kooplieden, tot dusverre door de drie eerstondergetekenden voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van vennootschap voort te zetten, en wel wat de eerste, de derde en de vierde ondergetekende betreft, als alleenbeherende en aansprakelijke vennoten, en voor zoveel de tweede ondergetekende aangaat, als Commanditaire Vennote of bij wijze van geldschieting.
De Vennootschap begint met 1 juli 1872 en is voor een onbepaalde tijd aangegaan, met dien verstande, dat ieder der Vennoten het recht heeft, die telken jare met ultimo juni te doen eindigen, mits hiervan aan de andere Vennoten zes maanden te voren schriftelijk kennis gevende.
De firma der Vennootschap blijft E. & S. & S. St. Martin & Co., en zal alleen door de eerste en derde ondergetekende worden getekend, zoals zulks tot nog toe geschiedde, terwijl de vierde ondergetekende de firma slechts per procuratie zal tekenen bij afwezigheid of ontstentenis van de eerste of de derde ondergetekende.
De firma zal echter nimmer mogen worden gebezigd tot het tekenen van obligaties, promessen, borgtochten, acceptaties in blanco of het opnemen en negotiëren van gelden, waartoe altijd de particuliere handtekening van al de Vennoten vereist zal worden.
Rotterdam, 29 juni 1872, C.M. St. Martin; G.H. Tilanus, Wed. St. Martin; J.L. St. Martin;
C.M. St. Martin Jr.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. C.S. Oolgaardt en J.F.L. Meijjes, makelaars, zullen op maandag 15 juli e.k., des avonds ten 6 ure, in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de notaris J.L. Kabel bij opbod en afslag in veiling brengen het extra ordinair welbezeild Nederlands ijzeren fregatschip genaamd LOUISE, gevoerd door kapt. A. Bonjer, volgens Nederlandse meetbrief lang 46,50 meters, wijd 7,16 meters, hol 5,07 meters, en alzo gemeten op 396 lasten of 750 tonnen. Het schip ligt ter bezichtiging aan de werf De Dageraad, Kadijk alhier. Breder bij biljetten omschreven.
Nadere informatiën verlenen bovengenoemde makelaars, zomede de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 mei. Vrachten. Bij de inschrijving der Factorij op 15 dezer werden drie schepen aangeboden, als: ANNA EN JOHANNA, naar Amsterdam NLG 100,-, naar Rotterdam NLG 97,50, naar Schiedam NLG 97,50; JAVA PACKET, naar Amsterdam NLG 94,75; KRIMPEN AAN DE LEK, naar Amsterdam NLG 90,50, naar Rotterdam NLG 88,-, naar Schiedam NLG 88,-, naar Dordrecht NLG 88,-, naar Middelburg NLG 90,-, en werd alléén laatstgenoemde opgenomen tot NLG 88,- naar Rotterdam. De stemming voor vrachten is ten gevolge van het gebrek aan disponibele scheepsruimte zeer vast en zijn ook de vrachtkoersen per stoomboot via Suezkanaal hoger. De stoomboot PRINS VAN ORANJE, laadde tabak à NLG 90,-, koffie à NLG 100,-, tin à NLG 75,-, specerijen à NLG 130,-, terwijl voor de stoomboot CONRAD die 8 juni naar Nederland vertrekt, reeds à NLG 107,50 voor tabak, Panaroekan te laden, werd afgesloten. Voorts werden de Nederlandse KRIMPEN AAN DE LEK naar Rotterdam, opgenomen door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij à NLG 88,-; ANNA EN JOHANNA naar Amsterdam NLG 90,- suiker, NLG 100,- licht goed, NLG 110,- huiden, NLG 125 arak Batavia te laden; JAVA PACKET naar Amsterdam NLG 80,-, suiker NLG 75,- en NLG 80,- tabak in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: alleen de ELISABETH MARIA.
De Nederlandse BILDERDIJK, VIER GEBROEDERS, ELECTRA EN TRITON doen kust-reizen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 mei. Bij de inschrijving voor de overvoer van producten naar Nederland is door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij opgenomen het schip KRIMPEN AAN DE LEK tot NLG 88 per last naar Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Sumanap, 4 mei. Zeeroof is hier aan de orde van de dag. Sedert Zr.Ms. stomer ARDJOENO hier zijn zogenaamde kruistocht heeft gedaan, zijn er weder twee handelsprauwen, die van Soerabaija kwamen, afgelopen en de opvarenden van hun klederen beroofd en ook van een gedeelte der lading.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Nieuwe Pekela, … juni. Van de werf van de scheepsbouwmeester G.H. Strating is te water gelaten een nieuw gebouwd schoenerschip, groot 240 tonnen, gevoerd zullende worden door kapt. A. Brouwer onder directie van de heer Strating. (opm: de NEUTRAAL)


Datum: 04 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder), 3 juli. Heden liep van de werf, genaamd De Hoop, van de scheepsbouwmeester C. van der Giessen met goed gevolg te water het schroefstoomschip STAD GENT, groot 280 ton, gebouwd voor rekening van de heren Van der Loo & Berten q.q. te Rotterdam en bestemd voor de vaart tussen Nederland en België.
(opm: binnenschip)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 1 juni. Het Nederlandse schip ANNA MARGARETHA, kapt. De Voogd van Straten, vóór enige maanden hier binnengelopen, heeft na gedane reparatie de reis naar Rotterdam voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 juli. Het schip GOUVERNEUR DE ROUVILLE, kapt. Wolking, van Liverpool naar Tobasco, op de baar van San Juan de Baptista gestrand – en niet verongelukt, zoals vroeger gemeld - is volgens brief van de kapitein van de 2e mei zonder schade afgebracht, en lag toen, gedeeltelijk voor de terugreis beladen, gereed om naar Tonala te verzeilen ten einde aldaar het restant in te nemen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 29 juni. Het hier van Patagonia binnengekomen schip JACOB, kapt. Freije, is gisteren aan de grond gehaald om de bodem schoon te maken.

Krant:
  JB - Javabode

Bij besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 28 juni 1872 no. 23 is aan de Chinees Tan Tik Hok, handelaar, wonende te Soerabaija, tot wederopzeggens vergunning verleend om het aan hem toebehorend stoomvaartuig met dregtoestel, vroeger in gebruik bij de Waterstaat en ’s Lands Burgerlijke Openbare Werken, in de vaart te brengen voor het transport van personen en goederen tussen Soerabaija en Grissee.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verkoop schepen

Batavia, 4 juli. Volgens bekendmaking van de commandant der zeemacht zal het voor de dienst afgekeurde oorlogsstoomschip AMTERDAM de 2e juli te Soerabaija worden verkocht.


Datum: 05 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 5 juni. Het schip CONSTANCE, kapt. Schroot, van Probolingo naar Boston, is gisteren met schade aan tuigen zeilen te Simonsbaai binnengelopen, hebbende van 26 tot 31 mei veel slecht weder doorgestaan. Het schip is dichtgebleven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. A.M. Balwé, J.F.L. Meyjes en W.Y. van Reinouts, makelaars te Amsterdam, zullen op woensdag 10 juli 1872, in De Brakke Grond aldaar, des avonds na zes ure, ten overstaan van de notaris Mr. J.F. Wertheim, verkopen het extra-ordinair snelvarende ijzeren schroefstoomboot genaamd de KOOPHANDEL, zijnde magnifiek gebouwd en ingericht tot het overvoeren van passagiers en goederen, en met zeer geringe kosten geheel tot goederenboot in te richten. Volgens meetbrief lang 22,20 meter, wijd 3,34 meter, hol 1,53 meter, en alzo met inbegrip van de machinekamer gemeten op 113 ton, met derzelver uitmuntende machineriën van 30 paardenkracht, zijnde de ketel nog onlangs onderzocht en in orde bevonden, en verdere daarbij behorende inventaris. Het stoomschip ligt des maandags, woensdags en vrijdags ter bezichtiging aan de Steiger op de Nieuwe-Stads-Herbergbrug, te Amsterdam. Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaars. (opm: binnenschip)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Groningen, 4 juli. Als een bijzonderheid delen wij mede, dat heden van hier vertrok de driemast-schoener THALASSA, kapt. J.H. Schreuder, hebbende ingenomen 225 lasten haver, afgeladen door de heer J. Schilthuis U.Gzn, welke bodem de grootste is, die tot dusverre onze Noorderhaven beladen verliet.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden hekschip, groot 30 ton, geschikt tot alle gebruik, met complete inventaris, staand en lopend want. Te bevragen bij W. Zwolsman, aan de werf te Makkum.


Datum: 06 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 juli. Volgens telegram van Batavia is het Nederlandse schip NOACH III, kapt. Hoefman, na een reis van 76 dagen aldaar aangekomen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Krimpen aan den IJssel, 4 juli. Heden is alhier van de werf der heren J. Otto & Zonen met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren aakschip CORNELIA JOHANNA, groot 6.000 centenaars, voor rekening van de heer W.T. van Broekhuyzen te Rotterdam, waarna onmiddellijk de kiel werd gelegd voor een stalen raderstoomboot voor Russische rekening, waarvoor de stoomwerktuigen zullen vervaardigd worden bij de heren Walker & Stronck te Rotterdam; tevens werd de kiel gelegd voor een ijzeren sleepkaan (opm: OSKAR THEODOR), groot 16.000 centenaars, voor Duitse rekening.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het barkschip SALWEEN, kapt. Boyes, 290 ton gemeten, ladende circa 460 ton steenkolen. Geclassificeerd A.1 Lloyds tot oktober 1874, gebouwd te Moulmain van teak. Adres de cargadoors P.& N. de Jong.


Datum: 07 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. W.J. Langeveld Jr., makelaar, zal maandag 22 juli 1872, des avonds na zes ure, te Amsterdam, in De Zwaan, op de Nieuwendijk, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het door zijn snelle reizen en prachtige kajuiten uitmuntende, nieuw gekoperd en kopervast campagne barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd: SINDBAD, gevoerd door kapt. J. Kooy. Volgens Nederlandse meetbrief lang 38,50 meters, wijd 6,62 meters, hol 4,25 meters, en alzo gemeten op 481 tonnen of 254 lasten.
Het schip ligt aan de Werf Concordia, Oostenburger Voorstraat. Breder bij inventaris omschreven en nadere informatiën bij bovengenoemde makelaar. Het schip is inmiddels uit de hand te koop.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Leeuwarden, 6 juli. Gedurende de eerste zes maanden van 1872 zijn voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven uitgereikt aan 27 schepen, met een inhoud van 2791 tonnen last. In 1871 waren er aan 37 schepen, inhoudende 5233 lasten, over datzelfde tijdvak voor de eerste maal Nederlandse zeebrieven uitgereikt.


Datum: 08 juli 1872


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Openbare verkoping. Men is van mening op donderdag 18 juli a.s., des avonds te zeven uren, in het logement De Zeevaart te Nieuwediep publiek te verkopen, ten overstaan van de deurwaarder J.W. van der Wal Czn, een overdekte tjalk, groot volgens meetbrief 92 rton, genaamd ANNA MARIA, met derzelver daarbij behorende volledige inventaris, waaronder een dubbel stel voorzeilen en een flinke sloep, liggende in de Binnenhaven bij de Spijkerbuurt aan ´t Nieuwediep, en aldaar dagelijks te bezichtigen. Zijnde voormeld vaartuig inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de deurwaarder J.W. van der Wal Czn. voornoemd, Kanaalweg I.14 te Helder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 juli. Volgens brief van kapt. Ran, voerende het schip ARIA EN BETSY, van Batavia herwaarts, d.d. St. Helena 8 juni, had hij op 11 mei bij Kaap de Goede Hoop verschrikkelijk slecht weder doorgestaan, waarvan het schip veel te lijden had. Lijf- en deknaden sprongen en het schip maakte vrij wat water. Een gedeelte der kraanbalk werd weggeslagen, terwijl het koehok en meer andere voorwerpen van dek spoelden.


Datum: 10 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 juli. Zr.Ms. schroefstoomschip der 1e klasse VAN GALEN, in aanbouw op ’s Rijks werf te Amsterdam, is in de namiddag van de 9e dezer met goed gevolg te water gelaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 juli. Volgens een bij de rederij ontvangen telegrafisch bericht is het schip MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. Osterrath q.q. de 9e dezer na een reis van 106 dagen goed en wel te Samarang aangekomen.


Datum: 11 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 25 mei. De te Soerabaya in de vaart gebrachte stoomboot EASTERN ISLES, welke de dienst op Singapore waarneemt, heeft door verlaging van tarief voor personen en goederen de concurrentie met de schepen der Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij aanvaard.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 9 juli: het Nederlandse barkschip EDUARD MARIE, groot 489 tonnen, gebouwd in 1851, laatst gevoerd door kapt. v.d. Tas: NLG 16.000, koper Ed.C.A. Koli te Amsterdam (opm: een makelaar)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Mr. J.C. van Slooten, notaris te Veendam, gedenkt ten verzoeke van zijn principalen op donderdag 18 juli 1872, des avonds precies te 6 uur, ten huize van de logementhouder W. Dijkhuizen te Meeden publiek te verkopen het in 1869 nieuw uitgehaalde Nederlandse gezinkte schoenerschip, genaamd ELISABETH KLOOSTERBOER, groot 153 ton, met alle opgoederen en toebehoren, gevoerd geweest door kapt. T. Venema, thans liggend te Hamburg. Adres de heer F. Dahlstrom.


Datum: 12 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam op woensdag de 10e juli: de schroefstoomboot KOOPHANDEL is voor NLG 7.000 opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 11 juli. Naar wij vernemen, wordt het schip de LIBERAAL, op 23 mei l.l. te Slikkerveer van de werf des heren Jan Smit van stapel gelopen, a.s. zaterdag (opm: 13 juli) geheel opgetuigd alhier op de Maas voor het gebouw der Yachtclub verwacht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Volgens ontvangen bericht van Macassar in dato 14 mei, was de ZEPHYR, kapt. A. Muysson, goed en wel te Gorontalo aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 11 juli. Van de schepen ALERT, kapt. A. Bot, 23 april, en ANNA MARIA, kapt. H. Hester, 26 april, beide van Lissabon naar Rotterdam vertrokken, heeft men sedert niets meer vernomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een wel onderhouden roefscheepje, met platte luiken, groot 9 ton, zeer geschikt tot velerlei gebruik; alsmede enige 7 tons pramen. Te bevragen bij J.H. Alkema, meester-scheepstimmerman te Makkum.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Onderhoud en vernieuwing van het materieel der Koloniale vaartuigen. Eerst nadat de definitieve vaststelling der begroting voor 1872 alhier bekend was, kon de nieuwe stoomketel voor de PARAMARIBO worden besteld. Zij kan binnen weinige weken worden verwacht. In afwachting daarvan wordt telken reize voor het vertrek van dat vaartuig een onderzoek ingesteld naar de toestand van die ketel, ter voorkoming van onheilen. (uittreksel uit de voorlopige vaststelling der Koloniale Huishoudelijke Begroting voor het jaar 1873)


Datum: 13 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Volgens particulier bericht was het schip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. Mulder, de 31e mei l.l. in goede staat zeilende op 05º30’NB 26º WL, hebbende 21 dagen reis. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 5 juni. Vrachten. De stemming voor vrachten is door de weinige disponibele scheepsruimte vast gebleven, terwijl de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij op de 10de dezer weder een inschrijving zal houden voor de overvoer van producten van Java naar Nederland, waarvoor de schepen de 25ste aanstaande gereed moeten zijn. Door de stoomboot CONRAD werd, behalve de in het vorig bericht reeds opgegeven tabak à NLG 107,50, nog NLG 130,- voor specerijen geaccepteerd, hebbende heden een inschrijving plaats gehad voor de overvoer van tin. De ingeschreven vracht was NLG 62,50, die echter niet gegund werd, maar is later tin tot de gestelde limiet van NLG 75,- aangenomen. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: ELECTRA, Amsterdam, ligt aan NLG 80,-- suiker, NLG 45 tin. Nederlandse VIER GEBROEDERS, Rotterdam NLG 90,- suiker, NLG 110,- huiden, NLG 125,- arak, NLG 47 ½ tin, Batavia te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: ELISABETH MARIA, CORNELIA MATHILDE en WILLEMINA EN CLARA.
De Nederlandse BILDERDIJK en TRITON doen kustreizen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Zaterdag de 6e dezer is van Willemstad naar Amsterdam vertrokken de Nederlandse schoenerbrik CURAÇAO PACKET, kapt. Sorgdrager, met drie passagiers.


Datum: 14 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 juli. De Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen alhier, gereorganiseerd op 7 april 1871, zal, om te voorzien in de behoefte aan bedrijfskapitaal, volgens besluit der algemene vergadering van aandeelhouders, een lening uitgeven van NLG 510.000,- in preferente aandelen, elk groot NLG 1.200,-. splitsbaar in halve aandelen, groot NLG 600,-. Deze aandelen geven aanspraak op een uitdeling van 6 procent, voordat de gewone aandelen enige uitdeling ontvangen, en delen voorts met de gewone aandelen in de overwinsten. Ook zijn deze prioriteitsaandelen preferent op alle bezittingen der Maatschappij, boven de gewone aandeelhouders. Aflossing kan, volgens art. 9 der statuten, slechts geschieden met een premie van 10 procent over het nominaal kapitaal der preferente aandelen. De uitgifte heeft plaats tot de pari-koers. Deze aandelen hebben genot van dividend over 1872.
De inschrijving heeft plaats op 15 en 16 juli e.k. ten kantore van kasvereniging alhier en bij de heren Gebr. Chabot te Rotterdam.
In het volledig succes dezer lening wordt groot belang gesteld, zowel om aan een onzer grootste industriële ondernemingen de gewenste gelegenheid tot uitbreiding te geven, als om een inrichting te behouden, die aan meer dan 1.100 werklieden brood verschaft. Wij hopen daarom, dat in het gehele land zal worden meegewerkt, om de lening te doen slagen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Mauritius (per telegram van Aden). De schepen KOSMOPOLIET I, kapt. Dienske, van Batavia naar Rotterdam, en HOLLANDSTROUW, kapt. Van Strijen, van Batavia naar Amsterdam, zijn hier binnengelopen om te repareren, beide hebben gedurende zware stormen schade bekomen. Eerstgenoemde heeft zeilen en boegspriet verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Het stoomschip KOOPHANDEL, opgehouden in de veiling van woensdag 10 juli l.l., zal op maandag 15 juli e.k. herveild worden in De Brakke Grond, in de Nes te Amsterdam, des avonds na zes ure.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, door verandering van affaire, een kofscheepje, uitmuntend in staat en wel onderhouden, groot 16 ton, met zeil en treil en verdere volledige inventaris, liggende te Heeg en aldaar te bevragen bij de eigenaar Johannes Frankes van Netten.


Datum: 15 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 juli. Het Nederlands schip MINERVA, kapt. Maas, alhier aangekomen, is lek en maakt 15 duimen water per uur, hebbende bij het vertrek van Wasa gestoten; zal door een duiker onderzocht worden, om, zo mogelijk het lek te stoppen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Whitby, 13 juni. Het stoomschip SPARTAN, van Shields naar Rotterdam, is door dikte van mist op de Westbaar aan de grond gevaren, doch is na verloop van drie uren, door assistentie vlot gekomen en heeft de reis voortgezet. (opm: dit is waarschijnlijk het stoomschip SPARTAN van Wm. Ruys & Zn.)


Datum: 16 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 juli. Volgens telegram uit Port Said had het stoomschip PRINS VAN ORANJE de 14e dezer nieuwe schroefbladen aangezet en werd de geloste lading herscheept. Het schip zou spoedig de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 juli. Het Nederlandse schip HAZARD, kapt. H.W. Ketelaar, van Alloa naar Stettin, is gisteren alhier in de nabijheid aan de grond geraakt, doch met assistentie van een stoomboot weder vlot geworden en heeft de reis voortgezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Dagvaarding van Johannes Verkade, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank van Appingedam, ten verzoeke van Theodora Elisabeth Jacoba Kuiper, van Appingedam, zonder beroep, voor Johannes Andreas Grummels, laatst van Appingedam, om te verschijnen op donderdag 17 october 1872, des voormiddags om 10 uur,
- Aangezien de eiseres op 7 januari 1862 gehuwd is met de gedaagde, terwijl haar man, de gedaagde, in de laatste tijd was koopvaardijkapitein, voerende het kofschip THEODORA LUCRETIA, waarmede hij over het jaar 1868 van Delfzijl naar Noorwegen en terug heeft gevaren.
- Aangezien de gedaagde, in de maand oktober van dat jaar van Frederikstad naar Delfzijl zijnde vertrokken, met zijn schip waarschijnlijk in de storm van 28 oktober 1868 op het Juister Rif in de Buiten Eems is vergaan, zijnde het schip met zijn lading in het begin van november, misschien wel Helgoland voorbij op de kust van Jutland is komen aandrijven, waarbij de lading en het wrak zijn te gelde gemaakt, terwijl ook later de assurantiepenningen zijn uitbetaald.
- Aangezien er sedert niets van de gedaagde is vernomen,
Om van zijn in leven zijn te doen blijken (opm: bekort)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Er is te koop een best betimmerd, niet op de koop gemaakt, schip, kant en klaar, groot 20 à 21 ton, lang 7,496 el (44 voet), wijd 3,124 el (11 voet 3 dm), hol 1,136 el (4 voet 3 dm), bij H.H. Postma te Meer bij Heerenveen.


Datum: 17 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam op maandag 15 juli:
- het ijzeren fregatschip LOUISE, groot 755 tonnen: NLG 32.000, in slag NLG 300. Koper C.S. Oolgaardt (opm: een makelaar)
- de schroefstoomboot KOOPHANDEL, groot 113 tonnen: NLG 3.500, in slag NLG 25. Koper H. Tollenaar.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Yokohama, 25 mei. Het Nederlandse barkschip HUNSINGO, kapt. Van Appen, met een lading van Hong Kong, kwam op 16 dezer te Hakodate aan met verdere bestemming Nicolajewsk. Vier dagen te voren kreeg dat schip een driemast jonk in het gezicht op 38º45’NB en 142º20’OL, blijkbaar in nood. Kapt. Van Appen zond een boot uit en mocht daardoor 46 matrozen redden, 3 man bleven dood aan boord van de jonk achter. De jonk was met vistuig van Jedo naar Bansjoe bestemd en door zwaar weder overvallen. Toen de HUNSINGO nabij kwam, hadden de schepelingen geen drinkwater meer en waren uitgeput. Kapt.Van Appen weigerde van de Japanse overheden enige beloning aan te nemen, waardoor de Gouverneur door de Nederlandse Consul te Hakodate een schrijven aan de Nederlandse Gezant heeft gericht, om voor de edelmoedige handelwijze zijner landslieden dank te zeggen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 29 mei. Kapt. Van Herwerden, voerende het schip WILHELMINA EN CLARA, van Amsterdam naar Samarang, op 26 dezer Straat Sunda gepasseerd, rapporteert, dat hij op 20 april tussen 41º42’ZB en 05º09’OL tussen 13 ijsbergen, groot en klein heenzeilde en drijfijs langs de zijden van het schip kreeg met Westen wind. De vorige dag had hij hoge deining uit het Zuiden gehad.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden overleed na een langdurige ziekte in de ouderdom van bijna 48 jaar mijn hartelijk geliefde echtgenoot Lammert Pieters Jager, in leven gezagvoerder van het galjootschip BAREND BULSING. Diep bedroefd staar ik met mijn enige dochter de geliefde echtgenoot en zorgdragende vader na, doch wens Gode te zwijgen, Wiens doen enkel wijsheid en liefde is.
Groningen, 15 juli 1872, Wed. L.P. Jager – Alberts.


Datum: 18 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Naar het Handelsblad meldt, is op de lening (groot NLG 500.000,-) ten behoeve der Koninklijke Fabriek voor Stoom- en Andere Werktuigen te Amsterdam, slechts voor NLG 150.000,- ingeschreven. Commissarissen hebben echter begrepen, dat zij noch onmiddellijk de moed moest laten zakken, noch ook de zaak mochten blijven voortzetten, wanneer niet hun laatste pogingen slaagden. Zij hebben dus de inschrijving nogmaals opengesteld tot 23 juli en tegen die dag een algemene vergadering uitgeschreven. Mocht op die datum blijken, dat het gevraagde bedrag niet is verkregen, dan zullen zij de liquidatie voorstellen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 15 juli. De schepen HAMPTON COURT en SAPPEMEER, kapt. Rosenberg, beide deze haven inkruisende, zijn in aanvaring gekomen. Eerstgenoemde heeft de kluiverboom verloren en de SAPPEMEER, alhier van Barbados aangekomen, heeft belangrijke schade aan verschansingen, stutten, enz. bekomen en grootwant gebroken.


Datum: 19 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 18 juli. Het Nederlandse schip CURAÇAO PACKET, kapt. Sorgdrager, is volgens particulier bericht, van St. Thomas te Curaçao gearriveerd.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 18 juli. Alhier zijn uitgeklaard, de 10e dezer het Nederlandse schip UNICORN, kapt. H. Cook, naar Boston met 110.664 pond suiker, 36.145 pond cacao, 3,880 gallons melasse en 4 hele en 4 halve vin. gezouten lemmetjes, en de 15e dezer het Nederlandse schip ZUIDERZEE, kapt. C.P. de Jonge, naar Amsterdam met 359.776 pond suiker, 2.311 gallons rum, 235 pond schone en 1.035 pond vuile katoen, 22.750 pond cacao, 968 pond oud koper, 59 stuks vierkant hout en 20.120 pond kwassiehout.


Datum: 20 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Duinkerken, 17 juli. Van de 547 balen vlas, per het Nederlandse schip FENNA, kapt. Mulder, van St. Petersburg alhier aangebracht, zijn ongeveer 200 balen beschadigd. (opm: bericht onjuist, zie NRC 030872)


Datum: 21 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bristol, 18 juli. De stoomboot BALMORAL wordt naar hier opgesleept. Het heeft de as gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 juni. De 4e dezer is in Simonsbaai binnengelopen het Nederlandse schip CONSTANCE, kapt. Schroot, van Probolingo naar Boston bestemd. Het schip moet repareren. De kapitein rapporteert de 27e en 28e mei op 32º25’ZB 31º32’WL door zware stormen uit het ZO en ZW belopen te zijn, waardoor het schip de grote ra, zeilen en het stuurtoestel verloor.


Datum: 22 juli 1872


Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 juli. De 19e juli zijn Anjer gepasseerd twee, een weddingschap aangegaan hebbende, Engelse klipperschepen, de CUTTY SARK, kapt. Moody, en THERMOPYLAE, kapt. Remball, welke beide de 21e juni van Shanghai naar Londen vertrokken. (opm: een in de geschiedenis van de zeilvaart beroemd geworden wedstrijd, de z.g. tea race).


Datum: 23 juli 1872


Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Nickerie is gearriveerd: de 27e mei het schip PERSA, kapt. B. Klip, van Liverpool met ijzerwaren, steenkolen en diversen.


Datum: 24 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkoping in de Witte Zwaan te Amsterdam op maandag 22 juli: het campagne-barkschip SINDBAD, groot 481 tonnen, gebouwd in 1858: NLG 25.000, opgehouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 8 juni. Vrachten bleven in een vaste stemming door het gering aantal disponibele bodems. Door de Factorij wordt op 10 dezer weder een inschrijving gehouden, moetende de schepen op 25 dezer tot laden gereed zijn. Behalve die in het vorig bericht vermelde lading nam het heden vertrokken stoomschip CONRAD nog tin à NLG 75,- en specerijen à NLG 130,-. Er bestond veel aanvraag om scheepsruimte, doch konde dit stoomschip niets meer aannemen. Naar Amsterdam werd opgenomen Nederlandse ELECTRA à NLG 45,- voor tin en NLG 80,- voor suiker, in de Oosthoek te laden. Naar Rotterdam bedongen Nederlandse VIER GEBROEDERS NLG 90,- voor suiker, NLG 110,- voor huiden, NLG 125,- voor arak, NLG 47,50 voor tin, alles hier te laden. Nederlandse ELISABETH MARIA NLG 90,- voor suiker, NLG 85,- voor koffie, en NLG 75,- tabak, te Samarang, om te Tjilatjap met tabak op te vullen à NLG 85,-.
Onbevracht zijn nog Nederlandse CORNELIA MATHILDA, WILLEMINA EN CLARA, JOHANNA.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkøbing 19 juli. De gisteren bij Orgals, ca. 4 mijlen van hier, gestrande Groningse tjalk EENDRAGT, kapt. Vuursteen, was met 1.140 tonnen (opm: vaten) haver van Nykøbing naar de Firth of Forth bestemd. De bemanning is gered.


Datum: 25 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 24 juli. Het volk van het bij Ringkiöbing gestrande schip EENDRAGT, kapt. Vuursteen, van Nykøbing naar Engeland, was met het vuurpijltoestel geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 24 juli. Het gezinkt Nederlands schoenerschip ELISABETH KLOOSTERBOER, groot 153 ton, gebouwd in 1869, liggende te Hamburg, is voor NLG 14.200,- uit de hand verkocht, en zal gevoerd worden door kapt. Mulder.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ringkøbing, 21 juli. Van de lading haver van de hier in de nabijheid gestrande tjalk EENDRAGT, kapt. Vuursteen, is een 1/3 droog en de rest beschadigd geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 7 juni. De Nederlandse schepen MARTHA, kapt. Bibericher, en JACATRA, kapt. Dirksen, zijn bevracht om te Paysandu voor Europa te gaan laden.


Datum: 26 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het stoomschip CONRAD, kapt. E. Oort, gisteren avond ten tien ure ter rede van Texel gearriveerd, heeft de uit- en tehuisreis naar en van Java gedaan in vier maanden en één dag. Het is de 23ste maart van Texel vertrokken, heeft te Port Saïd gelost en geladen, is de 3de mei te Batavia aangekomen, heeft aldaar en te Soerabaya de uitgaande lading gelost, te Batavia, Panaroekan en Samarang circa 2.700 ton lading, benevens 700 ton steenkolen, ingenomen, en is de 8ste juni met 55 1ste klasse en 97 2de en 3de klasse passagiers van Batavia gestoomd. De 3 juli arriveerde het te Suez, passeerde het Kanaal, nam de Port Saïd steenkolen in en vertrok de 9de juli, na nog enige passagiers van het daarliggende stoomschip PRINS VAN ORANJE te hebben overgenomen.
De laatste mailbrieven uit Batavia waren ook van 8 juni en werden de 22ste juli uitgereikt.
De brieven per CONRAD komen dus slechts twee dagen later dan die per mail.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 25 juli. Men is hier overigens algemeen tevreden over het feit der voltekende lening van NLG 510.000 ten behoeve der Koninklijke Fabriek van Stoom en Andere Werktuigen, onder directie van de heer Van der Made, een fabriek die aan vele eisen voldoet en ruim 120 man brood geeft. Hier tenminste is een blijk van krachtsontwikkeling te constateren, hetgeen de kapitalisten hier ter stede tot eer verstrekt. De gelden toch zijn grotendeels door Amsterdammers ingeschreven. Z.K.H. prins Hendrik heeft, ere zij hem deswege. voor NLG 48.000 in de lening deelgenomen.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Verslagen van rederijen etc..

Batavia, 26 juli. Aan het verslag, aangeboden door directeuren aan aandeelhouders op de achtste gewone algemene vergadering van bovengenoemde maatschappij, gehouden ten kantore van de maatschappij te Londen op vrijdag 7 juni 1872, ontlenen wij het volgende. Het verslag is gedagtekend ’s Gravenhage, 31 mei en ondertekend door de heer Poolman.
In het begin van het jaar had er ten gevolge van het bijzonder ongunstig weer een teruggang in de ontvangst van vrachtgelden plaats en alhoewel de ontvangsten in de latere maanden gunstig waren, is het netto resultaat over het gehele jaar iets beneden dat van 1870. Uit bijgaande rekeningen zal blijken dat er via betaling van alle onkosten en afschrijving van 10 % als gewoonlijk van de stoomvaart-contract-rekening, een saldo ten voordele van de winst- en verliesrekening blijft van GBP 18.225.1s.9d. inclusief het in november laatstleden betaalde interim dividend. Hiervan stellen directeuren voor een verder dividend uit te keren van 5% over het tweede half jaar 1871, hetwelk met het reeds betaalde interim dividend ad 3%, 8% over het gehele jaar uitmaakt en waarvoor een som van GBP 16.141,4/- gebruikt wordt, wordende GBP 2.083.17s.9d op nieuwe rekening overgedragen. Ten einde directeuren in staat te stellen een voldoende som op de waarde van de stomers voor deprestatie af te schrijven, is het nodig geweest, evenals zulks vroeger reeds plaats had, een overdracht te maken van assurantiefonds.
De nieuwe stomer, voor de Padanglijn gebouwd en de grote boot, blijkens het vorig rapport ingekocht, zijn behouden te Batavia aangekomen en hebben sedert goede diensten bewezen.
Het tweede nieuwe stoomschip, verleden jaar besteld, dat in het begin van dit jaar gereed moest wezen, is tot heden nog niet afgeleverd; de bouwmeesters beweren, dat het werk door de onbestendige toestand van de markt van de materialen en werkkrachten is getraagd geworden. Directeuren hebben sterk op de voltooiing aangedrongen en verwachten dat het schip in de loop van de zomer geëxpedieerd zal worden.
Ten einde verder gevolg te geven van het plan om nieuwe stomers van meer laadruimte en minder kolenverbruik te doen uitkomen, ter vervanging van de kleinere en minder nuttige schepen aan de maatschappij toebehorende, en om in de behoefte aan meer laadruimte op verschillende lijnen te voorzien, hebben directeuren nog een stomer besteld van 1065 ton, met machine van 155 paardenkracht, (compound systeem) die nu te Port Glasgow gebouwd wordt en tegen september aanstaande klaar moet zijn, op verbeurte van boete. De schepen uitmakende de vloot van de maatschappij, verkeren allen in de beste staat, maar de ketels van verscheidene van hen (nu ongeveer 7 jaar oud) zullen spoedig vernieuwd moeten worden, hetgeen een aanzienlijke uitgaaf vorderen zal.
De dienst is gedurende het jaar overeenkomstig het contract met juistheid ten uitvoer gebracht en er hebben zich geen noemenswaardige ongevallen voorgedaan. De betalingen gedurende dit jaar aan het gouvernement van Nederlands Indië, op rekening van het voorschot van NLG 1000.000 of GBP 83.833.6s.6d., hebben het saldo op GBP 41.655,13s,4d, of de helft van het oorspronkelijke bedrag teruggebracht. Er is een overeenkomst gesloten met de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam, wier stoomschepen tussen Nederland en Java, via het Suezkanaal varen voor de doorvoer van goederen en passagiers naar plaatsen buiten Batavia, die door stoomschepen van de maatschappij worden aangedaan om te Batavia op onze stomers te worden overgescheept, en directeuren hopen dat de resultaten in het belang mogen zijn van het publiek en voordelig voor beide maatschappijen tevens.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 23 juli. Heden is alhier uitgeklaard naar New York het Nederlandse schip SUCCESS, kapt. J. van Praag, met 320 stuks cederhout en een partijtje oud ijzer.


Datum: 27 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juni. Het afgekeurde stoomschip VESUVIUS heeft te Soerabaija NLG 11.885 op vendutie opgebracht. (opm: een schip van de Koninklijke Marine)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 19 juni. Onderstaande 4 schepen hebben ingeschreven om door de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht te worden :
CORNELIA MATHILDA, 355 last, NLG 97,74 voor Amsterdam, NLG 93,74 voor Rotterdam, NLG 93,74 voor Dordrecht, NLG 95 voor Middelburg en NLG 93,74 voor Schiedam.
JOHANNA, 797 last, NLG 96 voor Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg en Schiedam.
NICOLETTE, 640 last, NLG 96,50 voor Amsterdam, NLG 96 voor Rotterdam, NLG 96 voor Dordrecht, NLG 96,50 voor Middelburg en NLG 96 voor Schiedam.
WILHELMINA EN CLARA, 342 last, NLG 99 voor Amsterdam.
Waarvan zijn opgenomen CORNELIA MATHILDA tot NLG 93,74 naar Rotterdam en JOHANNA tot NLG 96,00 naar Amsterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 19 juni. Vrachten. Niettegenstaande enige arrivementen van schepen is de stemming voor vrachten in de afgelopen 14 dagen zeer vast gebleven en werd zoals uit onderstaande opgave blijkt, de disponibele ruimte tot lonende koersen opgenomen.
Bevracht werden de volgende Nederlandse schepen: ELISABETH MARIA naar Rotterdam, tot NLG 90 voor suiker, NLG 85 voor koffie, NLG 75 voor tabak, NLG 100 voor kapok te Samarang, en NLG 85 voor tabak te Tjilatjap; en NICOLETTE naar Rotterdam, ligt aan à NLG 90 voor suiker.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: WILLEMINA EN CLARA, JOHANNA EN MARGARETHA, HOLLANDIA, JACOBA EN CHRISTINA, AEOLUS, TRITON, SUSANNA, BELLATRIX en ZEEBLOEM.
De BILDERDIJK doet een kustreis.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 juli. De 8e dezer is te Buenos Ayres aangekomen het schoenerschip VOLHARDING, kapt. Pander. Aan boord was alles wel, maar schip en tuig hadden veel geleden door aanhoudend stormweder.


Datum: 28 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 26 juli. Volgens brief van kapt. H. Dienske, voerende het schip KOSMOPOLIET I, d.d. Mauritius 27 juni, was hij op 27 mei tot op 31º32`ZB 32º55` OL., gevorderd, toen hij door stormweder belopen werd, aangroeiende tot hevige orkaan met hoge zeeën. Daarbij verloor het schip veel zeilen, werd het tuig zwaar beschadigd, de boot vernield en brak de boegspriet. Daardoor was hij genoodzaakt naar Mauritius af te houden, tot herstel van schade, welke plaats hij 10 juli bereikte. De 3e dezer dacht de kapitein de reis voort te zetten. Het schip is dicht gebleven, zodat de lading niet behoefde te worden gelost.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Mauritius, 28 juni. Het Nederlandse barkschip HOLLANDS TROUW, kapt. Van Strijen, van Batavia naar Amsterdam, hier met averij binnen, heeft de helft der lading gelost en is boven het koper gekalfaat. Enige balen tabak en kapok zijn wegens beschadigdheid verkocht. (opm: zie PGC 300772)


Datum: 29 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 28 juli. Het stoomschip ARIADNE,kapt. Bakker, is volgens ontvangen telegram de 27e dezer te New Yrork gearriveerd, hebbende 17 dagen reis van Plymouth. Alles wel aan boord.


Datum: 30 juli 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Amsterdam, 27 juli. Volgens brief van kapt. Van Strijen, voerende het schip HOLLANDS TROUW, van Batavia naar Amsterdam, te Mauritius binnen, in dato 27 juni, was hij na van 13 tot op 18 mei bij Algoabaai hevige stormen doorgestaan te hebben, op 3 juni met verlies van zeilen, kluiverboom, stengen, enz. daar binnengelopen, makende 3 duim water per uur. Het schip was boven het koper gebreeuwd en had ca. de helft der lading gelost, waarvan een gedeelte beschadigd was en gedeeltelijk verkocht.


Datum: 31 juli 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het campagne-barkschip SINDBAD, opgehouden in de veiling van 22 juli, is uit de hand te koop. Adres bij W.J. Langeveld Jr., makelaar te Amsterdam.


Datum: 01 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 31 juli. Heden is van de scheepstimmerwerf van de heren J.& K. Smit met goed gevolg te water gelaten het eerste ijzeren lichterschip, genaamd BROUWERSHAVEN, groot 390 tonnen, bestemd tot het lichten (opm: lossen) van zeeschepen voor een maatschappij onder directie der heren Van Zeijlen & Decker te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wisby, 31 juli. Het Nederlandse schip DANKBAARHEID, kapt. De Vries, van St. Petersburg naar Amsterdam, is gisteren bij Lugarn gestrand, doch met adsistentie van een stoomboot zonder schade vlot geworden. Het zal, na de geloste lading ingenomen te hebben, de reis voortzetten.


Datum: 02 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Colchester,30 juli. De CATHARINA RICARDI, kapt. Meijer, alhier de vorige week aangekomen met een lading haver, is bevracht om een lading kolen te Blyth in te nemen voor Groningen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshavn, 31 juli. Het Nederlandse schip PROTEUS, kapt. Meijer, van Liverpool met zout naar Stettin, is bij Stirtzholtz (opm: pl.m 4 mijl ten oosten van Hirtshals, positie 57º36’ NB 10º06’ OL) gezonken. Het volk is gered. (opm: zie ook NRC 180872)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 29 juni. Alhier zijn bevracht de navolgende Nederlandse schepen : IMMANUEL, kapt. Aden, om te Paysandu en GOEDHART, kapt. Sikkema, om op de Plata- rivier voor Europa te laden, en JONGE EVERT, kapt. Sparrius, om op de kust van Patagonië guano te gaan laden. Montevideo om order.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 30 juli. Alhier zijn bevracht de Nederlandse schepen BILDERDIJK, ELISABETH, NEHALENNIA en CORNELIA ADOLPHINA à NLG 89,97 door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschppij, en het schip JOHANNA MARGARETHA à NLG 90 particulier.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het extra-ordinair, welbezeild en uitmuntend onderhouden Nederlands brikschip SIRIUS, laatst gevoerd door kapt. W. van Hilten, gemeten op 375 tonnen of 198 lasten. Het schip is slechts 9 jaar oud, zeilt uitmuntend, staat ledig en draagt een grote lading. Reflectanten gelieven zich te vervoegen voor nadere informatiën bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier, IJgracht U.39.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een hecht, sterk en wel onderhouden jachtschip, groot 22 ton, met deszelfs volledige inventaris. Te bevragen bij J.G. Leijenaar, scheepstimmerbaas onder Midlum nabij Harlingen.


Datum: 03 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand à contant te koop, tot 15 augustus 1872, het galjootschip ZEEPLOEG , groot 102 ton, gebouwd in 1862, op de werf van wijlen K. Bakker te Sappemeer, gevoerd door de gezagvoerder H. Ludeling, thans liggende te Schiedam. Te bevragen bij R. Meihuizen, te Sappemeer, of bij de gezagvoerder aan boord te Schiedam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Hellevoetsluis, 1 augustus. Heden namiddag arriveerde hier de te Fijenoord aangebouwde monitor de HAAI om aan ’s Rijks werf alhier verder voor de dienst te worden gereed gemaakt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 augustus. Het Nederlandse schip DANKBAARHEID, kapt. De Vries, van
St. Petersburg herwaarts, heeft 31 juli de reis voortgezet. Het aan de stoomboot betaalde bergloon bedraagt GBP 175.


Datum: 04 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Boelen, makelaar, zal op maandag 26 augustus 1872, des avonds ten zes ure, te Amsterdam in de Brakke Grond, in de Nes, ten overstaan van de deurwaarder
B. D. Beets, verkopen een extra ordinair, welbezeild, gekoperd en kopervast brikschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd WILHELMINA EN ELISE, gevoerd door kapt. M. Priebée. Volgens meetbrief lang 34 meters, wijd 4,96 meters, hol 3,88 meters, en alzo gemeten op 291 tonnen of 154 lasten. Liggende in het Oosterdok, aan de dijk. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar of bij de cargadoors De Vries & Comp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F. N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H. Hz., B. C. D. Hanegraaff, H. N. Montauban van Swijndregt, H. H. van Dam, C. H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag 27 augustus 1872, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven,
Wijk 1, No. 499, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip MARY EN HILLEGONDA, laatst gevoerd door kapt. P. Walters, volgens meetbrief lang 43,50 meters, wijd 7,49 meters, hol 5,21 meters, en alzo groot 754 tonnen of 398 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen te Antwerpen op vrijdag 2 augustus: het barkschip DIANA, groot 287 ton, gebouwd in 1854, kapt. H. Meijer, verkocht voor 17.600 francs.

Krant:
  WI - West-Indi

De 2e augustus is te Paramaribo binnengekomen het Nederlandse schip HENRIETTE, kapt. Schill, van Amsterdam, en uitgeklaard het Nederlandse schip JULIUS, kapt. K. Wijtsma, naar Amsterdam met 4 passagiers, 32.018 pond suiker, 49.618 pond cacao, 4.950 cocosnoten, 1.230 kannen lemmetjessap, 1.494 pond huiden, 29.780 pond kwassiehout en 671 stukken vierkant hout.


Datum: 05 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 augustus. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het Nederlandse schip ANTON EN JACOB, kapt. A. Poldervaart, de 3e dezer behouden te Oporto gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Aan aandeelhouders in de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij wordt kennis gegeven, dat in een algemene vergadering in Europa is besloten het dividend over het jaar 1871 op 8% vast te stellen. Voor de uitbetaling van de resterende 5%, zijnde NLG 9,- per aandeel, over het laatste halfjaar 1871 zal tegen kwitantie in duplo worden gevaceerd te Batavia ten kantore der Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, te Samarang en Soerabaija bij haar agenten, van heden af tot en met 31 augustus 1872.
Batavia, 15 juli 1872, de waarn. hoofdagent der Ned.Ind.Stoomv.Mij., S. van Hulstijn.


Datum: 06 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 5 augustus. Volgens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr.Ms. transportschip met stoomvermogen JAVA, onder bevel van de kapt.luit.t.zee G.H. Bakker, de 1e augustus j.l. van Batavia vertrokken, ten einde de terugreis naar Nederland te aanvaarden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 juni. Vrachten blijven vast. Enige arrivementen vonden plaats, doch zijn die schepen nog niet disponibel. Bij inschrijving nam de Factorij de Nederlandse schepen CORNELIA MATHILDE à NLG 93,25 en JOHANNA à NLG 96. Naar Rotterdam is NICOLETTE aangelegd à NLG 90 voor suiker.
Onbevracht en lossende zijn 10 Nederlandse en 4 vreemde schepen. Tegen 5 juli houdt de Factorij weer inschrijving.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Padang, 20 juli. Omtrent het wedervaren van het stoomschip SUNDA op zijn reis naar de noordelijke havens vernemen wij het navolgende:
Het vaartuig werd de 9e dezer ter rede van Sibogha uit het NW door een orkaan overvallen, zodat het van zijn ankers wegsloeg en trots alle pogingen om het te beletten tegen de klippen dreef. Door Zr.Ms. stoomschip MAAS EN WAAL, commandant J. Spanjaard, met de meeste bereidvaardigheid op sleeptouw genomen en weer ter rede gebracht, wierp het zijn laatste anker uit en liet de bui voorbij trekken. Op verzoek van de gezagvoerder Easton werd de SUNDA door een deskundige commissie van de MAAS EN WAAL opgenomen, welke de zeewaardigheid van het schip constateerde. Alstoen werd de reis naar Goenoeg Sitolie voortgezet. Op de terugreis van deze plaats naar Sibogha had de SUNDA weder met zeer zwaar weer te kampen, verloor twee sloepen, de bovendekstent, een mast en onderging enige kleine beschadigingen. Het vaartuig ligt thans ter rede en is elk ogenblik van de dag gereed om de bekende militaire troepen over te voeren. Door deskundigen wordt met de meeste lof gesproken over de deugdzaamheid van de SUNDA als zeeschip, maar niet minder over zijn wakkere gezagvoerder als kloek en beleidsvol zeeman.


Datum: 07 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen in het Notarishuis aan de Geldersche Kade te Rotterdam op dinsdag 6 augustus:
- 1/10e aandeel in het fregatschip KORTENAER, kapt. F. Pot, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. Gemeld schip passeerde 26 maart 1872 Straat Bali op deszelfs terugreis naar Nederland. Voor NLG 5.010 verkocht.
- 1/20e aandeel in het fregatschip MARIA EN ELIZABETH, kapt. E.F. Bonjer, varende onder boekhouderschap van de heren E. Suermondt & Zoonen & Co. Gemeld schip was 8 juni 1872 te St. Helena op deszelfs terugreis naar Nederland. Voor NLG 5.110 verkocht.
- Een dito aandeel, voor NLG 5.120 verkocht.
- 1/26e aandeel in het ijzeren fregatschip HOEK VAN HOLLAND, kapt. S.K. Otto, varende onder boekhouderschap van de heren Wm. Ruys & Zonen. Gemeld schip was 18 juli 1872 te Hellevoetsluis zeilklaar naar Java. Voor NLG 1.030 verkocht.
- Een dito aandeel, voor NLG 1.030 verkocht.
- 1/39e aandeel in het barkschip PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J.A. Vrijman, varende onder boekhouderschap van de heren Huygens & Hardenberg. Gemeld schip is 14 mei van Batavia naar Falmouth vertrokken. Voor NLG 600 verkocht.
- 1/30e aandeel in het klipper-fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. R.H. Mulder, varende onder boekhouderschap van de heren Van Zeylen & Decker. Gemeld schip is zeilende van Rotterdam naar Java. Voor NLG 3.100 verkocht.
- 1/48 aandeel in het barkschip TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije, varende onder boekhouderschap van de heer J. Vroege. Gemeld schip was 8 april 1872 te Manzanilla. Voor NLG 600 verkocht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 6 augustus. Heden arriveerde hier het nieuwgebouwde schoenerschip BROEDERTROUW, kapt. A. Brongers, van Wildervank, groot 225 ton, gebouwd bij I.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Rendsburg, 4 augustus. De tjalk SOPHIA, kapt. Vonk, van Rusland met delen naar Bremen, heeft in de Oostzee slecht weder doorgestaan en een deel van de deklast, enz. verloren.


Datum: 09 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen als lasthebbende van hunne meesters, op dinsdag 27 augustus 1872, des namiddags ten half een ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, Nº. 499, publiek verkopen het bijzonder voor de houtvaart geschikte extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip CONSTANTIA, laatst gevoerd door kapt. J. D. Valentin, volgens meetbrief lang 39,80 meters, wijd 7,41 meters, hol 5,61 meters, en alzo groot 741 tonnen, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, geschut en verdere scheepsgereedschappen, zoals het is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 augustus. Het schip PIETER ADOLF, kapt. Jaski, van hier naar Batavia, lag volgens telegram op 6 dezer wegens tegenwind onder Duins ten anker. Aan boord was alles wel.


Datum: 10 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 augustus. Van het Nederlandse barkschip SINGAPORE, kapt. Riet, de 23e maart van Saigon naar Hongkong vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 augustus. Het schip VIER GEBROEDERS, kapt. Klijn, was 7 juli te Lagos, en het schip GRIETJE VAN BOLHUIS, kapt. Sipkes, op 18 juli te Sierra Leone liggende.


Datum: 11 augustus 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding, ten verzoeke van Hinderkje Alberts Huisman, daglonerse te Sappemeer, echtgenote van Harm Schothorst, stuurman ter koopvaardij, van Appingedam. Johannes Verkade, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Appingedam, heeft gedagvaard Harm Schothorst voornoemd om te verschijnen op donderdag 19 september 1872 des morgens te 10 uur ter zitting van genoemde rechtbank:
- Aangezien gedaagde als stuurman aan boord van het Nederlandse schip WUBBEGINA ILBINA, kapt. Gerardus Fokkes Bloema, op 15 september 1861 uit Longeren (opm: Lyngör) in Noorwegen is vertrokken met een lading hout naar Delfzijl.
- Aangezien er na vertrek van schip noch bemanning taal noch teken is vernomen, zodat het zo goed als zeker is, dat gemeld schip op die reis met man en muis is vergaan.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken. (opm: sterk bekort; zie ook NRC 100162 en PGC 150173)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 juni. Het schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Dordrecht te Quebec met schade door ijsgang aangekomen, was op 4 mei in aanzeiling geweest met het schip BYGDIN, kapitein Scheen, van Havre.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 10 augustus. Heden ochtend is hier, van de West-Indië komende, binnengevallen Zr.Ms. schroefstoomschip 1e klasse SOESTDIJK, commandant de kapitein- luitenant ter zee jhr. A. C. Van Haeften.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Krimpen a/d Lek, 10 augustus. Met het beste gevolg liep heden van de werf der heren
J. & K. Smit alhier te water het ijzeren lichterschip ROTTERDAM, groot 503 tonnen, voor rekening ener maatschappij onder directie van de heren Van Zeylen & Decker te Rotterdam en bestemd tot het lichten van zeeschepen en vervoeren van koopmansgoederen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping te Middelburg. De makelaar Jacobus de Kanter, als lasthebbende van zijne meesters, is van mening ten verkoop aan te bieden, op maandag de 26e augustus 1872, in de bovenzaal van de sociëteit de Vergenoeging, op de Groote Markt te Middelburg, des namiddags ten 2 ure precies, ten overstaan van de notarissen A. M. Tak en L. L. Woutersen,
het snelzeilend gekoperd en kopervast Nederlands barkschip BARON VAN HEEMSTRA,
laatst gevoerd geweest door kapt. F. Nepperus Fz., lang over steven 41,47 meters, wijd 7,09 meters, hol 5,75 meters, op het dek voorzien van twee huizen, groot volgens meetbrief 752 tonnen of 397 lasten. Geclassificeerd bij Veritas 3/3 L. 1. 1. tot ultimo maart 1873, welke klasse daarna nog voor twee jaren kan verlengd worden. Gebouwd te Middelburg ten jare 1862, laatst gekoperd in 1871. Liggende te Middelburg aan de werf van de Commercie- Compagnie. Benevens rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, zeilen en verderen geheel complete inventaris.
Afzonderlijk zullen nog geveild worden: drie chronometers, een achtdaagse van Parkinson & Frodsham, nº. 1987; een tweedaagse van Charles Frodsham, nº. 2888, en een dito van George Clerke, nº. 50; voorts een sextant, twee Horsburgh’s (nieuw Nederduits) (opm: pilots voor de Far East), een seinkist met lijnen, compleet voor internationale en Marryats seinen, een algemeen seinboek met bijlagen en een dito van Marryat.
Het schip is vrijdag en zaterdag vóór en op de verkoopdag te zien, van des morgens 9 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 6 ure, tegen afgifte van een toegangskaart, te verkrijgen bij bovengenoemde makelaar, bij wie tevens nadere informatiën, benevens veilcondities en inventaris te bekomen zijn.


Datum: 12 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Moerdijk, 9 augustus. Bestond met de drukke scheepvaart alhier sinds lang behoefte aan een behoorlijke scheepswerf, thans is in die behoefte voorzien.
De heer M. Paans, scheepsbouwmeester, heeft te dezer plaatse ten oosten het stations- terrein van de Staatspoorweg, een flinke werf aangelegd, zeer geschikt voor de bouw van nieuwe schepen en tot helling en reparatie van anderen, op welke werf dan ook heden het eerste schip is opgehaald, een der rijksveer-boeierponten van Moerdijk op Willemsdorp.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 augustus. Volgens brief van kapt. Ouwehand, voerende het barkschip LUCTOR ET EMERGO, d.d. 17 juni, lag hij zeilklaar te Bangkok en dacht hij de volgende dag de reis naar Hongkong te aanvaarden. Schip en equipage waren in goede staat.


Datum: 13 augustus 1872


Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Deurwaarder Wilbers te Sneek zal op maandag 19 augustus 1872, ’s morgens 11 uur, ten huize van Sjoerd Bokma, buiten het Hoogend te Sneek, publiek, tegen contante betaling, verkopen:
- een hekschip met complete inventaris, genaamd de JONGE PIETER, groot 30 ton.
- een goed onderhouden vissersaak, met zeil en treil.
Voorts een nieuwe vissersboot, 14 stukken nieuw seinenet, dito seinezak, dito lijnen, 4 paar nieuwe visserslaarzen, schep en weeg netten, seinstokken met lood en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden.


Datum: 14 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brest, 10 augustus. Volgens bericht van Le Conquet schijnt het, dat een Nederlands schip in de afgelopen nacht op de Jument rots totaal is verongelukt. Er zijn planken opgevist, gemerkt Oostzee. (opm: zie PGC 150872 en NRC 210872)

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. Bij besluit van 9 augustus is bepaald, dat het stoomschip ARGUS, benevens de toekomstige residentiestomer, die de BOGOR vervangen zal, en het bebakeningsvaartuig naar en ter rede van Batavia, beschouwd zullen worden als deel uitmakende van de Gouvernements-Marine.


Datum: 15 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 augustus. Maakten wij in een vorig nummer melding, dat de heer E. Oort zijn ontslag had genomen als gezagvoerder van de mailboot CONRAD, thans vernemen wij, dat hem de betrekking is op gedragen van generaal-agent der Stoomvaart-Maatschappij Nederland ter vervanging van de heer E. Vos, wie een dergelijke betrekking te Hamburg is aangeboden. (opm: zie NRC 160872)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Falmouth, 12 augustus. De JOHANNA, kapt. Potjer, van Liverpool naar Demerary bestemd, is hier met verlies van voormars-steng en kluiverboom binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 1 augustus. Het schip AEROLIET, kapt. v. d. Eb, de 19e juli van Hongkong te San Francisco aangekomen, heeft de 6e juli een orkaan doorgestaan, waardoor het schip plat op zijde werd geworpen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 14 juli. Kapt. de Greeve, voerende het Nederlandse schip MENTOR, van Tjilatjap alhier aangekomen, rapporteert 26 mei op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop zwaar weer te hebben gehad, waardoor enige zeilen verloren gingen, doch het schip overigens geen schade bekwam.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Het schip MARY EN HILLEGONDA is uit de hand verkocht. De veiling op 27 augustus 1872 zal alzo geen voortgang hebben.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Brest, 10 augustus. Van Le Conquet wordt gemeld, dat afgelopen nacht op de rotsen van Ouessant een Nederlands schip scheen verongelukt te zijn, wrakstukken, waarop de naam OOSTZEE, waren aan het strand opgevist. (het schip OOSTZEE, kapt. Koster, van Livorno naar Dordrecht, was op 13 juli op de hoogte van Tarifa)


Datum: 16 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. In de World van 2 augustus lezen wij het volgende :
Gisteren avond hebben de verschillende verenigingen, samengesteld uit Hollanders, zich, zoals te voren was bepaald, in het casino in East Houston Street verenigd. In optocht, voorafgegaan door een fanfarekorps, toog men uit met toortsen en transparanten. Langs Broadway en Bowling Green begaf men zich naar pier Nº. 3, om kapt. Bakker en zijn equipage van het stoomschip ARIADNE hartelijk welkom te heten, aangezien gezegd schip het eerste is dat van Rotterdam in de haven van New- York is aangekomen. De optocht werd door de politie geëscorteerd. Toen de pier was bereikt speelde het muziekkorps
,,Wien Neerlandsch bloed”, dat te midden van luide toejuichingen gevolgd werd door “Hail Columbia”. De verschillende verenigingen hadden onderscheiden banieren die velerlei inscripties droegen en door magnesium licht verlicht werden. Het comité, bestaande uit de heer E. J. Nieuwland en 4 anderen overhandigde kapt. Bakker een adres, waarin hij welkom werd geheten bij zijn komst in de Vereenigde Staten. Het schip was met vlaggen getooid en à la giorno verlicht. Een uurwerk werd afgestoken en nadat kapt. Bakker had geantwoord op het adres, dat hem overhandigd was, begaf men zich weder in optocht naar het casino, waar de kapitein en de equipage van de ARIADNE een banket werd aangeboden.
De New-York Herald van 1 augustus noemt de komst van de ARIADNE een feit van gewicht, aangezien het de pionier zal wezen van een nieuwe gemeenschap met Europa. Het blad juicht het zeer toe dat de “heren” deze heuglijke gebeurtenis feestelijk gedenken.
Wij ontvingen heden avond enige nadere bijzonderheden omtrent de optocht.
Achter het comité, waarvan wij de leden kennen uit de circulaire, welke tot Hollanders te New-York werd gericht, en welke gisteren door ons is medegedeeld, marcheerde de Netherland Union Musical Association met een transparant, waarop geschilderd: Anno 1609
HALF MOON - Anno 1872, ARIADNE. Daarop volgden de Hollanders, die zich hadden aangesloten bij de optocht en die drie transparanten droegen, een met de naam Henry Hudson en de spreuk “Eendracht maakt macht”, een ander met de naam “Knickerbocker”,
gemeenlijk gegeven aan de afstammelingen der oude Hollandse kolonisten, en een derde met de naam “Stuyvesant”.
In het adres, overhandigd aan kapt. Bakker, werd de rederij met deze onderneming geluk gewenst namens de Hollanders van New-York, Brooklyn, New Jersey, Hoboken en omstreken, en de hoop uitgedrukt, dat de nieuwe lijn of lijnen de commerciële banden tussen Holland en Amerika nog meer versterken zullen.
Maar vooral de vriendschapsband, welke dagtekent van voor 263 jaren, toen het eerste Europese schip, het Hollandse jacht de HALVE MAAN, het eiland Manhattan aandeed en de Hudson-rivier opvoer. De intelligente Amerikanen waarderen de Hollanders als eerste Settlers, en erkennen de vruchtbaarheid van het zaad, gestrooid door de eenvoudige grondvesters van de wereldstad New-York. Is Motley’s werk een bewijs, dat Hollands grootheid ook in de vreemde wordt gewaardeerd, de Hollanders in Amerika zijn er trots op dat ze geboren werden onder een volk, waarvan gezegd kan worden : klein in getal, groot in daden. Met blijdschap zagen ze dat de sluimergeest, welke Holland drukte, verdwijnt gelijk tal van grootse werken, daar ondernomen, bewijzen. En van hun sympathie mocht deze demonstratie zelve getuigen, daar zij zeker zou medewerken om de aandacht te vestigen op deze onderneming. Wij verzoeken - zo eindigt het adres - onze gevoelens aan gene zijde van de oceaan over te brengen, en te melden dat wij, hoewel wij thans trouwe Amerikaanse burgers zijn, toch het hart voelen kloppen voor alles wat met de welvaart en de vooruitgang van ons vaderland in verband staat.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. Bij de plaatsing van een ingezonden stuk over de stoomvaart op Amerika, heeft het Handelsblad in een noot de Rotterdamse onderneming aangespoord tekenen van leven te geven. Het Handelsblad vergist zich zeer, als het meent, dat deze onderneming, al liet zij, zeer natuurlijk, terwijl haar boten gebouwd werden, niets van zich horen, ingeslapen is.
De stoomschepen, voor rekening der heren Plate, Reuchlin & Co. gebouwd, hadden volgens contract met de bouwmeesters reeds in het voorjaar geleverd moeten worden. De ongelukkige werkstakingen aan de Schotse werven hebben evenwel ook hier haren invloed doen gelden en vertraging veroorzaakt.
Het eerste stoomschip, de ROTTERDAM, is in de maand juni te water gelaten, en zal in de loop der volgende maand in Rotterdam tot laden gereed zijn. Het stoomschip MAAS zal een maand later in dienst gebracht worden.
Beide stoomschepen zijn geheel volgens dezelfde modellen gebouwd, zijn fijn gevormd en hebben krachtig vermogen (300 paardenkracht nominaal = 1300 effectief), zodat zij gerekend worden in gewone omstandigheden de reis in 12 à 13 dagen te kunnen volbrengen. Zij zijn 259 E. voet lang, 35 voet breed en 26 voet hol, meten plm. 2.000 ton en kunnen door het Voornsche kanaal onze stad bereiken, waardoor de voortdurende grief van handelaars en expediteuren tegen onnodige overlading voorkomen is. Voor een beperkt aantal eerste klasse passagiers zijn uitstekende inrichtingen, zo ook voor 300 landverhuizers, wier kooien langs de zijden van het schip onder het spandek zijn aangebracht. Voor ruimte en behoorlijke ventilatie is goed gezorgd, terwijl ook nog in het tussendek gelegenheid voor minstens 200 passagiers bestaat. Aan gemengde lading zal er 1.600 ton ingenomen kunnen worden, behalve de steenkolen voor eigen gebruik benodigd.
Het stoomschip ROTTERDAM zal gevoerd worden door kapt. J. Hus, het stoomschip MAAS door kapt. E. Deddes. Beide gezagvoerders hebben aan onze beurs een welverdiende reputatie, die niet anders dan het welslagen der onderneming bevorderlijk kan zijn.
Terwijl de directe vaart door bijkomende omstandigheden vertraagd werd, is inmiddels in de dienst voorzien door de reis der stoomboot ARIADNE, kapt. Bakker, van de firma W. Ruys & Zoon, welk stoomschip na een vrij vlugge reis reeds New-York bereikt heeft en spoedig zal retourneren. Twee geachte cargadoor-firma’s hier ter stede hebben hunne pogingen er bijgevoegd, om door gecharterde stoomschepen de dienst reeds nu te doen aanvangen en later te verlevendigen. Deze week vertrekt voor hun rekening uit onze haven het Engels stoomschip VIOLET, terwijl, zo wij vernemen, ook in september meerdere afvaarten zullen plaats vinden.
Ook van de oprichting van een speciaal kantoor tot bevordering der landverhuizing hebben wij melding te maken. Drie geachte huizen verenigden zich onder de firma Van Es, Wambersie & Ruys, om door middel van een uitgebreid net van agenten, zowel hier als in Duitsland, de expeditie van landverhuizers over onze stad te bevorderen.
De stoomvaart op Amerika is dus alles behalve van de dagorde gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 augustus. De heer J.F. Graadt van Roggen is benoemd tot gezagvoerder van het stoomschip CONRAD en voorzien van de procuratie van de heer E. Oort, die deze reis aan wal blijft ter waarneming van de betrekking van agent der Stoomvaart-Maatschappij Nederland te Nieuwediep.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 12 augustus. De schepen ZWAANTINA, kapt. Nieboer, van Stettin naar Varel, en SOPHIA, kapt. Vonk, van Memel naar Bremen, zijn beide wegens tegenwind hier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 12 augustus. Het schip PIETERTJE, kapt. Kramer, van Bremen naar Stockholm, heeft de 11e augustus ter rede door een windhoos schade aan tuig en zeilen bekomen. Het zal de schade herstellen en de reis voortzetten.


Datum: 17 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Volgens brief van kapt. Zeelt, voerende het Nederlandse schip KANDANGHAUER, van hier te Batavia aangekomen, had hij een zeer onvoorspoedige en langdurige reis gehad, daardoor enige schade aan verschansingen en stutten bekomen en maakte het schip meer water dan gewoonlijk.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 augustus. Het schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Haasnoot, is volgens bericht van Batavia d.d. 12 augustus, bevracht van Padang via Java naar New York met koffie.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Swinemunde, 13 augustus. De kof ELISABETH, kapt. Nepperus, van Petersburg komende, welke gisteren wegens de inhebbende lading ossenbloed deze haven verlaten moest, is heden weder toegelaten en heeft de reis naar Stettin voortgezet.

Krant:
  JB - Javabode

Advertentie. Te koop de spliternieuwe snel varende stoomsloep ADÈLE JOHANNA, lang over steven ruim 15 Nederlandse el, breed binnen boord 3 el 8 palm, diep onder dek 1 el 5 palm, meternde 11 lasten, waarvan 7 lasten laadruimte. Voorzien van uitmuntende machine en geschikt om onmiddellijk dienst te doen.
Nadere informatiën te bekomen bij de makelaar H.F. van Vollenhoven te Batavia.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Het Nederlands-Indische schip ARARAT, kapt. Heddink, de 10e juni van Perzië naar Batavia, heeft de 14e dezer Anjer aangedaan wegens ziekte van de equipage. (opm: het barkschip ARARAT is de 20e augustus te Batavia gearriveerd)


Datum: 18 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 17 augustus. Gisteren is op het Haringvliet beproefd Zr.Ms. monitor DE HAAI, aangebouwd bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op Fijenoord. Deze proefneming is in alle opzichten gunstig geslaagd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Queenstown, 15 augustus. Het Nederlandse schip JAVA, kapt. Bakker, van Liverpool met stukgoed naar Batavia, is alhier lek binnengelopen, hebbende veel slecht weder doorgestaan en zwaar gewerkt. Moet lossen om nagezien te worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hjørring, 12 augustus. Enige kustbewoners hebben in de richting tussen de vissersdorpjes Asdal en Oggerby een schip gevonden, staande in 12 vadem water, 2½ mijl van land (opm: pl.m. 4 mijl ten oosten van Hirtshals; positie 57º36’ NB 10º06’ OL), vermoedelijk de PROTEUS, kapt. L. P. Meijer, van Liverpool naar Riga. De kustbewoners hebben terstond iets van het tuig geborgen, en bij de overheid verlof aangevraagd om nog meer te bergen, ’t welk intussen zeer moeilijk zal vallen, tenzij men een duiker daartoe bezigt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. In Lloyd’s Captains Room, Royal Exchange, Londen, zal op woensdag 28 augustus, ’s namiddags 2½ ure, in het openbaar worden verkocht, als de verkoop onderhands niet is voorafgegaan, het prachtige schroefstoomschip (full-powered)
RAVENSBOURNE, (pro temp.) 100 A.1. bij Lloyds, 2730 ton bruto 1.860 ton netto register.
Het werd in het vorige jaar door de beroemde bouwmeesters, de heren John Elder & Co., aan de Clyde, gebouwd en door dezelfde firma met 2 compound inverted, direct werkende stoommachines van 400 paardenkracht, met cilinder van 36 en 50 duim diameter en 3 voet 6 duim zuigerslag voorzien. De stoomboot heeft 2 ronde vlampijpketels, 4 voorvuren en een verhittingsvlak van 5.000 voet ; werkt met 60 pond stoomdruk en loopt 11½ knoop bij een kolenverbruik van 1.600 pond per uur. Zij heeft voorts een donkey-machine, 3 stoomlieren en is van al het nodige tot laden en lossen, alsmede van John Elder & Co’s patent pompspil voorzien. De bovendekken zijn van djatti-hout en van voor en achter glad. De kajuiten zijn niet gemeubeld, zodat de koper ze naar wens kan inrichten. Het stoomschip is een prachtig model en voortreffelijk geschikt voor mail- en passagiersdienst. Het is 329½ voet lang, 39 voet breed en 39.9 (opm: dit lijkt fout) voet diep.
Nadere inlichtingen alsmede bewijzen tot bezichtiging verstrekken C. W. Kellock & Co., makelaars, Walmer- buildings, Waterstreet, Liverpool and 72, Cornhill, Londen E.C.
(opm: dit is de door brand verwoeste WILLEM III van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, verkocht, hersteld en nu te koop)

Krant:
  WI - West-Indi


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Te koop de snelzeilende Nederlandse schoener ELLEN, met alle deszelfs toebehoren, te bevragen bij Thomas Green.
Paramaribo, de 17e augustus 1872.

Krant:
  WI - West-Indi

De 12e dezer werd te Paramaribo uitgeklaard het Nederlandse schip ONDERNEMING, kapt. C.L. van der Veen, naar Amsterdam met 6 passagiers, 319.642 pond suiker, 3.960 gallon rum, 62.215 pond cacao, 37 stukken vierkant hout, 4.650 pond oud tin, en 819 pond oud koper.


Datum: 20 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 augustus. Wij ontvangen bericht, dat heden aan de werf van de heren Henderson, Coulborn & Co. te Renfrew met goed gevolg te water is gelaten het stoomschip MAAS, gevoerd zullende worden door kapt. E. Deddes. Genoemd stoomschip is gebouwd voor rekening der firma Plate, Reuchlin & Co. alhier, en is bestemd voor de vaart van hier op New York.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 juli. Vrachten. De koersen hielden zich sedert het vorig bericht staande en bestaat er wel vooruitzicht, dat, tengevolge van het binnenkomen der producten, de disponibele scheepsruimte spoedig genomen zal worden, terwijl ook de Factorij op de 5e dezer weder een inschrijving zal houden voor de overvoer van producten naar Nederland, waarvoor de schepen de 20e juli beschikbaar moeten zijn. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: ZEEBLOEM, naar Amsterdam, NLG 85 suiker, NLG 80 en NLG 77,50 koffie, te Soerabaija en Probolingo te laden; TRITON en ÆOLUS, naar Rotterdam, laden grotendeels voor reders rekening; WILLEMINA EN CLARA, naar Amsterdam, NLG 90 suiker, NLG 85 koffie, te Samarang te laden; WAALSTROOM, naar Amsterdam, NLG 95 koffie, NLG 105 licht goed, Padang te laden; BELLATRIX, naar Amsterdam, NLG 85 suiker, ligt aan.
De Nederlandse BILDERDIJK, doet een kustreis.


Datum: 21 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip AUGUSTE, groot 598 tonnen, gebouwd in 1850, gevoerd geweest door kapt. J. van Tubergen, is te Amsterdam uit de hand verkocht voor NLG 25.500 door de makelaar E.C.A Koli voor rekening van een Duits huis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Brest, 16 augustus. De twee planken, waarop Oostzee, zijn bij Heyzand (opm: Ouessant) gevist. Op de ene is de naam ingesneden en verguld, en de andere met wit geverfde letters. Op de laatste is aan de achterkant uitgesneden VLIJT. De equipage is waarschijnlijk omgekomen. Het schip OOSTZEE, kapt. Koster, van Dordrecht, was vroeger genaamd VLIJT.


Datum: 22 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 6 juli. Vrachten. Bij de inschrijving der Factorij op 5 dezer werden de volgende schepen opgenomen: naar Rotterdam ROBERTUS HENDRIKUS à NLG 93,50; NOACH II à
NLG 94,45; NOACH III à NLG 94,45; naar Amsterdam HOLLANDIA à NLG 94,50; JACOBA EN CHRISTINA à NLG 94,80.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: JOHANNA EN MARGARETHA, SUSANNA, KANDANGHAUER, NEHALENNIA, BATAVIA, JUPITER, ANNA ELISABETH, WATERLOO, ERASMUS, STAD LEYDEN, HEBE en MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE.
De Nederlandse BILDERDIJK doet een kustreis.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 18 augustus. De Nederlandse schoener JACOB JOHANNA, kapt. Van der Meulen, van St. Petersburg alhier aangekomen, is gisteren morgen in de Drogden met een brik in aanvaring geweest, en heeft daardoor de boegspriet en het galjoen gebroken en meer andere schade bekomen. Het moet lossen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop, met de helft op de hand, het kofschip MARTENSHOEK, liggende te Amsterdam. E.H. Meursing, Alblasserdam.


Datum: 23 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 22 augustus. Naar wij vernemen, heeft de regering dezer dagen concessie verleend aan de heer Frazer voor een stoomvaartverbinding van Nederlands-Indië met Australië, een zaak waarvoor sedert jaren op de koloniale begroting een post voor memorie was uitgetrokken. De overeenkomst moet reeds getekend zijn, terwijl het te verlenen subsidie op de Nederlands-Indische begroting voor 1873 zal worden gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 6 juli. Op de 15e dezer is door de Factorij der Nederlandsche Handel- Maatschappij een inschrijving gehouden voor de overvoer van 4000 picols koffie van Menado en Amoerang of Belang naar Nederland, kunnende het schip eerst zoveel koffie op Java innemen als verlangd mocht worden. Daarvoor schreven in :
ERASMUS 655 last NLG 100 van Java, NLG 135 van Menado; RIO DE LA PLATA 132 last NLG 93,75 van Java, NLG 120 van Menado; SUSANNE 476 last NLG 93,75 van Java, NLG 120 van Menado; JOHANNA MARGARETHA 598 last NLG 95,50 van Java, NLG 134,50 van Menado; JUPITER 387 last NLG 125 van Java, NLG 125 van Menado.
Daar de RIO DE LA PLATA nog zeilende was van Hongkong naar Macassar, werd de SUSANNE opgenomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Schiermonnikoog, 16 augustus. Als een bijzonderheid kan vermeld worden, dat van de lading van het in augustus 1870 benoorden het eiland Schiermonnikoog gestrande Franse brikschip HONORINE MARIE, bestaande uit 1.414 spoorstaven, door schipper Klaas A. Visser c.s., van Paesens, zonder behulp van duikertoestellen, 1385 rails boven water zijn gebracht en alzo nagenoeg de gehele lading, dank zij de door hen betoonde ijver en volharding, is geborgen geworden. (opm. HONORINE MARIE, gestrand 190870, zie LC 090970).


Datum: 24 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Een woord aan de aandeelhouders der Stoomvaart- Maatschappij Nederland.
De terugkomst van het stoomschip PRINS VAN ORANJE, na een reis van zes en een halve (!) maand, de geleden verliezen die niet te begroten zijn en waartegenover enkel staat de voor een mailboot zeer middelmatige reis der CONRAD, geven ruimschoots gelegenheid het volgende onder de aandacht van belanghebbenden te brengen.
Op de algemene vergadering van 25 maart jl. is besloten om de leiding der zaken aan drie directeuren op te dragen, met terzijdestelling van het denkbeeld om die aan één directeur- generaal toe te vertrouwen.
Uit een financieel oogpunt zou het laatste, naar onze mening, de voorkeur hebben verdiend, want het onmatig hoog loon, toegewezen aan de directeur, die zich ingenieur noemt, staat niet in de minste verhouding tot dat van wezenlijke en erkende kundige technici.
Ook zou daardoor belet zijn wat nu geschiedt of kan geschieden, namelijk dat verliezen, aan de technische ambtenaar te wijten, door een directeur, als zijnde dezelfde persoon, worden geécarteerd of verdedigd.
Vooral na het verlies van het schip WILLEM III, waarvan de inlading en expeditie genoeg zijn besproken, hadden de aandeelhouders recht te eisen, dat voortaan met de meeste zorg hun belang werd behartigd en dat de directie niet onwetend was geweest, dat voor schroefbladen in het algemeen, en voor die van den Hirschvorm in het bijzonder, gegoten ijzer als bouwstof niet is aan te bevelen, hetgeen de betrokken directeur uit ervaring en, bij bewezen gebrek daaraan, had moeten weten uit het groot getal stoomschepen dat, na opgedane ondervinding, schroefbladen van deugdelijker metaal verkreeg.
Met het eerste schip had, indien een proef zo volstrekt nodig was, één stel gegoten ijzeren Hirsch- schroefbladen kunnen volstaan, want, met de doelmatige en sterke inrichting tot bevestiging der bladen op de verdikking der schroefas, is men niet gehouden aan één vorm, maar kunnen daarop later schroefbladen van anderen, sterkere vorm of deugdelijker metaal verbonden worden.
Een primitieve meerdere uitgave van hoogstens drie à vier duizend gulden per schip voor Hirsch- schroefbladen van gesmeed ijzer of gegoten staal (brons is niet aan te raden bij ijzeren schepen, door het ontstaan ener galvanische werking, die beide metalen snel verteert) of de keuze van een sterkere schroefvorm met enige mindere spoed, zoals te laat en zo wij hopen niet opzettelijk voor de CONRAD is bewaard gebleven, zou meer oordeelkundig en in het belang der Maatschappij zijn geweest, dan schatten te verspillen aan tijdverlies, onkosten enz. door het onophoudelijk breken der gegoten ijzeren Hirsch- schroefbladen van de twee eerste in de vaart zijnde schepen.
Het is echter waar, dat deze laatste, als wij goed onderricht zijn, slechts NLG 540 per blad (?) of NLG 2.160 per schroef kosten, behalve de premie aan de uitvinder, voor het gebruik van zijn stelsel.
Het vertrouwen in de tegenwoordige directie is terecht dan ook zeer gedaald door het nooit geëvenaarde feit, dat zes malen achtereen, en soms drie malen op één reis, de schroefbladen braken, zonder nog te spreken van andere gebreken aan ketels enz., die eveneens oponthoud nodig maakten.
De drieste en voor het oordeel der aandeelhouders weinig vererende verklaring van gedurig stoten, toevallige wrakken enz., zouden niet pleiten voor de waakzaamheid der betrokken gezagvoerders, wanneer de opinie van deskundigen en van het publiek daarover niet reeds lang uitspraak had gedaan (zie o.a. bijvoegsel NRC van 23 juli l.l.).
Van een zich noemend technisch beheer, dat de Maatschappij ongeveer 14 mille per jaar kost (want naar men ons verzekerd, heeft de technische beambte 10 mille, buiten 6 mille als directeur (?) en de agent te Nieuwe Diep 4 mille) kan gevorderd worden dat het zijn zaak grondig verstaat en het maatschappelijk materieel in goede staat onderhoudt.
Wij vragen daarom ernstig of het bij de bekende toestand der Maatschappij verantwoordelijk is, om buitensporige bezoldiging te geven voor diensten, daaraan niet het minste geëvenredigd, en of die van de technische directeur ooit van die aard zijn geweest, dat zij aanzienlijk meer dan het dubbele van dat der andere directeuren moet bedragen.
De weinig technische bemoeiingen werden door hem overgelaten aan genoemde agent (jong Duitser, vroeger beambte van John Elder & Co.), in plaats van in persoon te zorgen dat alles behoorlijk werd nagezien.
De technische directeur van een maatschappij als de Nederland kan, naar onze mening, het meest nuttig zijn en behoort te wonen op de plaats van aankomst, dokking, nazien en vertrek der schepen en kan een betrekking als die van generaal agent (?), op enige uren afstand van het hoofdkantoor, alsdan in het voordeel der Maatschappij, vervullen.
Tot het steeds copieren en organiseren naar Franse voorbeelden van een bespottelijk omslachtige administratie kan de Maatschappij meer geschikte en minder kostbare personen vinden en behoort trouwens, naar onze mening, de inrichting van een duidelijke en eenvoudige administratie tot de werkkring van de directeur- administrateur.
Binnen weinige dagen moet beslist worden, wie de leiding der zaken zal toevertrouwd worden ; wij hopen in het belang der aandeelhouders dat men, het gebeurde voor ogen, nu dadelijk degelijk ervaren en bezadigde mannen kiezen, ten einde die later te behoeden voor het aanvaarden ener ontredderde zaak, waar van hunne voorgangers, met aankleven van familie- betrekkingen en creaturen, de voordelen hebben genoten en later de werkelijke lasten en zorgen met minder voordeel hun zullen overlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 23 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot JOHANNA, gebouwd voor rekening van de heer C. de Groot te Papendrecht. De machine wordt vervaardigd in de fabriek van de heren W. de Bruin & Co. te Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 21 augustus. De Harlinger brik MERCURIUS, kapt. Helmers, van Hernösand naar Harlingen, is in de Drogden met de Engelse schoener EUREKA, kapt. Campbell, in aanzeiling geweest en heeft daardoor schade aan de boeg bekomen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De 20e augustus is te Willemstad aangekomen van Amsterdam de Nederlandse brik KAAPSTAD PACKET, kapt. P. Collenteur, met vier passagiers.


Datum: 25 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 28 juli. Het schip MARIA ADOLPHINA, kapt. Blom, van Java alhier aangekomen, had een lek in de boeg en maakte water. Nadat men het lek had gestopt, heeft het schip de 23e dezer de reis naar Falmouth voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden de 20e augustus 1872 heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Maria Bouwens, huisvrouw van Jan Barendrecht, wonende te Rotterdam, voor de derde maal gedagvaard voornoemde Jan Barendrecht, gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam op 25 november 1872:
- aangezien de gedaagde op 12 december 1865 is aangemonsterd als kok op het Nederlandse barkschip genaamd DUODECIMA, kapt. A. Eeuwes en met dat schip is vertrokken naar Yokohama, alwaar het schip is uitgeklaard d.d. 11 december 1866 voor een reis naar Nagasaki.
- aangezien sedert die tijd niets meer van schip of equipage is vernomen en alzo hetzelve schip vermoedelijk is vergaan en de equipage, waaronder de gedaagde, daarbij is omgekomen.
- aangezien de eiseresse als echtgenote er belang bij heeft dat de vermoedelijke overlijdensverklaring des gedaagden worde uitgesproken sedert de 11e december 1866.
Voor deze rechtbank op te komen ten einde van zijn aanwezen te doen blijken.
J.C. Lach, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Op heden de 27e augustus 1872 heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Aafjen Hieronimus Herwig, tapster, wonende te Schiedam, gehuwd met Theresius Siperianus Pluijm, voor de derde maal gedagvaard voornoemde Theresius Siperianus Pluijm, gewoond hebbende te Schiedam, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, om te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam op 25 november 1872:
- aangezien de gedaagde op 14 oktober 1867 als stuurman op het schip FAMILIETROUW van Schiedam is uitgezeild met bestemming naar Pello (opm: havenplaats in Noord Finland), alwaar hij is aangekomen op 23 oktober daaraanvolgende.
- aangezien gedaagde alstoen met dat schip Pello heeft verlaten 15 november 1867 en niets meer sedert die tijd van hem noch van hetzelve schip is vernomen.
- Aangezien de eiseresse een ander huwelijk wenst aan te gaan.
Voor deze rechtbank op te komen ten einde van zijn aanwezen te doen blijken.
J.C. Lach, deurwaarder (opm: sterk bekort)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen:
- het barkschip MARY EN HILLEGONDA, groot 754 tonnen, gebouwd in 1856, is uit de hand verkocht voor NLG 36.000.
- het barkschip ANNA MARGARETHA, groot 742 tonnen, gebouwd in 1855, is eveneens uit de hand verkocht, voor NLG 35.000.

Krant:
  VC - Vlaardingsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Donderdag is alhier een duiker aangekomen teneinde een onderzoek in te stellen naar de toestand van de in het vorige najaar aldaar gezonken stoomboot HOLYROOD. Als het onderzoek gunstig uitvalt zal men weer pogingen aanwenden om zo veel van het schip en lading te redden als mogelijk is.

Krant:
  WI - West-Indi

Te Paramaribo is de 21e dezer aangekomen de Nederlandse schoener LADY OF THE NIGHT, kapt. J.W. Dekker, van Demerary, met als passagiers 7 Chinezen.


Datum: 26 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik de bevestiging der treurige tijding, dat mijn innig geliefde echtgenoot, de heer Arnoldus Viëtor, gezagvoerder van het fregatschip BILDERDIJK,
de 6e juli, in de ouderdom van ruim 50 jaren, te Passaroeang is overleden. Wat ik, mijn kinderen en verdere familie in hem verliezen, kunnen allen beseffen die de overledene gekend hebben.
Amsterdam, 26 augustus 1872, Wed. A. M. Viëtor-Schooneveldt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Shoreham, 23 augustus. De JANTINA ROELFINA, kapt. Broekema, van Hartlepool met tarwe, is, terwijl het schip naar binnen werd gesleept, tegen het middelste hoofd aangelopen en heeft daarbij de boegspriet gebroken.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Batavia, 26 augustus. Men schrijft ons van Soemba d.d. 8 augustus:
Bij mijn terugkomst van een reis op 2 dezer vond ik te Nangamessie 28 schipbreukelingen, allen Europeanen, en vernam toen, dat het driemastschip LAHLOO, gezagvoerder Smith, op reis van China naar Londen, koers makende om de zuid van Soemba, in de nacht van 31 juli bij zeer donker weer, met een twaalfmijls vaart is terecht gekomen op het aan de oostkust van Soemaba gelegen eilandje Noesa Manoe. Het schip begon, na vastgeraakt te zijn, noordelijk over te hellen; wegens de sterke wind en de golven, die er over heen sloegen, heeft men het moeten verlaten. In twee boten kwam de bemanning te Waaingapoe aan de wal, waar zij door de hulpvaardigheid van de Arabier Sjarif Abdul Rachman dadelijk aan voedsel geholpen werden. De lading bestaat uit 265 ton thee, was en porselein uit Japan en uit 220 ton gebroken brons, afkomstig van Japanse kanonnen. Voorts 1080 ton thee uit China. Het schip is vier en een half jaar oud en in Schotland gebouwd. De kapitein is met 20 man per sloep naar boord teruggekeerd, om te zien wat er van schip en lading te redden valt. Acht matrozen zijn bij ons gebleven. Wanneer in vroeger jaren dergelijke ramp hier plaats had, volgde daarop steeds strandroof, zelfs in tegenwoordigheid van de schipbreukelingen. Herhaaldelijk is het gebeurd dat de Soembanezen, ten einde zich van het koper- en ijzerwerk meester te maken, gestrande schepen in brand gestoken hebben. Thans daarentegen, - en dat pleit zeer voor het bestuur van onze controleur, de heer Roos, - ligt daar de LAHLOO, met een volle lading aan boord, geheel verlaten, op drie dagreizen van hier en tot op dit ogenblik heeft, naar ik gisteren van een paar Arabieren vernam, die van Mendjelie kwamen, nog geen enkele Soembanees het gewaagd het schip te naderen.

Krant:
  JB - Javabode

Een stadgenoot (opm: uit Batavia) die de vorige maal met de PRINS HENDRIK van hier vertrok, schrijft uit Nederland:
Van onze reis met hindernissen zult ge wel hebben gehoord: hoe we te Aden de Engelse mail namen met verwensing aan die Nederlandse treuzelmail en haar hilariteit opwekkende gezagvoerder. Op de Engelse mail hadden we het uitstekend, alles first class en comfortable, maar onhebbelijk duur. Men betaalt circa NLG 40,- per persoon en per dag.
Om op de PRINS HENDRIK terug te komen, op gezag van mijzelve en van bijna alle mede-passagiers, moet ik aan allen, die u ter harte gaan, ontraden de terugreis met die schuit te doen. Laat u niet verlokken door de eetzaal met haar verguldsel en haar schilderwerk. Aan die zaal is alle ruimte, de meeste lucht en het meeste licht opgeofferd. De voeding, vooral ten 12 ure, is bij uitstek slecht en de slordigheid ongelofelijk. Tussen flessen met water gevuld, heeft men er andere gevonden, die carbolzuur inhielden. In het drankenmagazijn wordt met open lichten (opm: brandende lampen) gelopen. ’s Morgens te 7 uur kan men in de corridor de eerste hofmeester vinden uitrusten aan de zijde zijner Dulcinea, een Javaanse schone. Touwwerk, rondhouten, kippenhokken heeft men moeten kappen en verstoken ten einde de machine aan de gang te houden in een storm, toen midden in zee de hoofdmachinist de kapitein even kwam vertellen dat – ’t klinkt ongelofelijk – de kolen op waren! En dan de suffisance (opm: gewichtigheid, dikdoenerij) van de kapitein, die zich commandant noemt, en van de stuurlui en de hofmeesters en de koks en de botteliers! Ieder in zijn macht en ieder in zijn kleinheid. Wie met de PRINS HENDRIK naar Nederland doorging, leed gebrek en armoede en verwenste de strik waarin hij gevallen was.


Datum: 27 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 26 augustus. Heden is van de werf van de scheepsbouwmeester P. Boele Pz. met goed gevolg te water gelaten de ijzeren schroefstoomboot JOHANNA EN HENDRIKA, groot 270 à 280 last, gebouwd voor rekening van de heren Coomans, Van Veen & Co. te Rotterdam. De twee machines, te zamen 50 paardenkracht, worden vervaardigd in de fabriek van de heren Diepeveen, Lels & Smit te Kinderdijk. De boot is bestemd voor goederenvervoer tussen Rotterdam en Mannheim.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, 26 juli. Het hier met schade binnengelopen schip HOLLANDS TROUW, kapt. Van Strijen, van Batavia naar Amsterdam, is bezig te repareren.


Datum: 28 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 27 augustus. Volgens ontvangen particulier telegram zijn door de Factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia bevracht de navolgende schepen:
Voor Rotterdam: ZES GEZUSTERS, PHILIPS VAN MARNIX, GRAAFSTROOM en NIEUWLAND; voor Amsterdam: TELANAK. Alle tegen een vracht van NLG 102,30 per last.


Datum: 29 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Veiling van schepen in De Brakke Grond in de Nes te Amsterdam op maandag 26 augustus: het brikschip WILHELMINA EN ELISE, kapt. M. Priebée: NLG 13.500, in slag NLG 200. Koper A.D. Strumphler.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen te Middelburg op maandag 26 augustus: het barkschip BARON VAN HEEMSTRA, groot 751 tonnen, gebouwd in 1852, kapt. F. Nepperus Fz. Voor NLG 42.100 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bornholm, 23 augustus. De schepen JANTINA, kapt. De Groot, van Livorno naar St. Petersburg, en NANNY, kapt. Jansen, van Rotterdam naar Sundsvall, zijn wegens slecht weder aan deze kust geankerd.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 20 augustus. Zaterdag jongstleden kwam alhier binnen de Nederlands-Indische schoener JUPITER, gezagvoerder Oosthoek, toebehorende aan de heer J.G.W. & Zn., met een lading guttah, rotting, enzovoort van Barrouw en meer noordelijk gelegen plaatsen. Nadat deze schoener te Sesajap rotting had ingenomen, raadde het inlandse hoofd of de vorst van die plaats aan, enige lieden bij wijze van geleide en voorzichtigheidsmaatregel tegen de zeerovers mee te nemen; een zestigtal passagiers werden ingescheept en zo werd onder zeil gegaan naar het zuidelijk gelegen Boeloengan. Met een goede gelegenheid liep de JUPITER de 18e juni jongstleden de monding van de Boelonganrivier in en ging na een lange bocht opgevaren te zijn, in de avond ten anker. Men had intussen gezien dat enige verdacht vaartuigen aan het naderen waren en ten tien ure werd de JUPITER aangevallen door een roversvloot van zestien sterk bemande prauwen, die zich waarschijnlijk achter de reven/riffen en eilandjes buiten hadden schuilgehouden en de goedgewapende en buitengewoon bemande schoener niet dan alleen bij avond durfden attackeren, denkende die gemakkelijk te overrompelen. De weerstand van de JUPITER, waar uit het grootste stuk aan boord alleen over de twintig schoten gedaan werden, was echter zo goed bestuurd door de gezagvoerder en zo krachtig in het geheel, dat de rovers, nadat twee van hun prauwen in de grond waren geboord, de wijk moesten nemen. Bij deze gelegenheid werden op de JUPITER twee mannen lichtelijk gewond, waarvan een door een geweerschot, kreeg de kapitein een schamp van een werpschicht boven het oog en had een inlandse passagier, die nog kogels wilde laden op een afgestoken wordend stuk (men bedenke dat het nacht was) het ongeluk zijn arm te verliezen, waaraan hij bezweken is. Men had het gevecht te Boeloengan gehoord, maar de hulp die opdaagde van daar, kwam toen de zaak was afgelopen, de afstand is ook nog beduidend genoeg. Aan achtervolging van de rovers was natuurlijk niet te denken. Als zeker ongedierte zaten ze reeds lang weer veilig tussen reten en spleten. Toen de JUPITER, na Boeloengan in gezelschap met de JACOBA ELISABETH verlaten te hebben, te Barrouw aankwam, werd het voorval een aan het daar liggende Zr.Ms. stoomschip SURINAME gerapporteerd. Te Barrouw vernam kapt. Oosthoek dat de sultan zestien rovers, waaronder ook twee of drie die aan de aanval op de JUPITER hadden deelgenomen en te Poeloe Pandjang gevat waren, het hoofd had laten afslaan en de koppen op staken in een loods aan het strand ten toon had laten stellen tot afschrik van anderen, waar zij nog te drogen stonden behalve één, die gestolen was!


Datum: 31 augustus 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 augustus. De hardnekkinge weigering der bevolking om genoegdoening te verschaffen wegens het aflopen (opm: plunderen) der Nederlands-Indische schoener PRIAMAN en het vermoorden zijner bemanning veroorzaakten in 1870 een gewapende demonstratie tegen de kampong van het eiland Si Beroet van de Meatoerei-archipel. (opm: citaat uit een lang overigens niet maritiem gerelateerd artikel)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Ik heb de eer mede te delen, dat ik onder de firma Rotterdamsche Lloyd een stoomvaart-maatschappij heb opgericht, welke zich ten doel stelt steamers in de vaart te brengen op al die plaatsen, waarmede een geregelde dienst van hier uit kan onderhouden worden. De agentuur te Rotterdam zal door mijzelve worden waargenomen.
J. Romein. (opm: een verwarring scheppend bericht; deze onderneming, niet tot wasdom gekomen, heeft niets van doen met de in 1883 door Wm. Ruys & Zn. opgerichte bekende rederij Rotterdamsche Lloyd)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 28 augustus. Het Nederlandse schip MENTOR, kapt. Schuring, van New Castle met steenkolen naar Napels, is de 24e dezer op een wrak gevaren, lek gesprongen en kort daarna gezonken. Het volk is gered en alhier aangebracht. (opm: zie 2x PGC 310872)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wildervank, 27 augustus. Volgens een hier ontvangen bericht is de galjoot MENTOR, kapitein W.T. Schuring, bij de Galloper (opm: 30’ OZO van Felixstowe) totaal verongelukt. De equipage is gered en te Vlieland aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 31 augustus. Omtrent het verongelukken van de Veendammer schoenerkof MENTOR, kapt. W.T. Schuring, wordt nog uit Harlingen gemeldt, dat dit schip op 24 dezer op een wrak is gevaren, lek gesprongen en daarna gezonken is. Het volk, dat gered is door het schip YOUNG ELLIS, van Port Madoc naar Geestemünde bestemd, ging op 26 dezer over op de Terschellinger loodsboot, waarna het met de loodsboot No. 4 van het Vlie op 28 dezer te Harlingen is aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Volgens een gisteren ontvangen bericht is het stoomschip PRINS HENDRIK, op 25 dezer des morgens om 7 uur van Batavia naar Nederland vertrokken met volle lading, 25 volwassenen en 24 kinderen eerste klasse, 4 volwassenen en 1 kind tweede klasse, benevens 85 militairen.


Datum: 01 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 31 augustus. Het schip ALEIDA MARIA, kapt. Verbeek, van het Nieuwediep naar Riga, is, volgens bericht van Frederikshaven van de 29e dezer, op Læsø gestrand en zou reeds vol water zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Kinderdijk, 30 augustus. Heden is van de werf van de heer P. Smit Jr. te Slikkerveer te water gelaten de ijzeren sleepstoomboot DIE WACHT AM RHEIN, voor rekening van de heren
F. Kruijff & Cº. te Kinderdijk, bestemd tot het slepen van schepen. De machine van 50 pk. wordt vervaardigt in de fabriek van de heren Diepeveen Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Ayres, 28 juli. De volgende schepen zijn hier bevracht : ENGELINA, om te Ajo te laden voor 37 s. 6 d. met 5 pct.; JONGE EVERT, om te Patagonia te laden naar Liverpool voor 50 s. met 5 pct.; HELENA ANNA, om te Patagonia te laden voor 47 s. 6 d. met 5 pct.;
BATAVIER, om hier te laden voor 20 s. met 5 pct.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Rio- Janeiro, 6 augustus. Het schip VREDELUST, laadt hier voor Buenos- Ayres voor $ 4,90.


Datum: 02 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Heden de 1e september 1872 heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Johannes Hendrik Heffener, vader en wettige voogd over zijn de 4e januari 1851 te Samarang geboren zoon Jan Michiel Rudolph Hendrik Heffener, voor de eerste maal gedagvaard Jan Michiel Rudolph Hendrik Heffener voornoemd, zeevarende, vroeger wonende te Rotterdam, tegenwoordige woonplaats onbekend, om op maandag de 9e december 1872 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de gedaagde de 9e oktober 1867 als kok is aangemonsterd aan boord van het Nederlands schoenerschip VRIENDSCHAP, kapt. J. van Schoone, voor een reis naar Indië, met dat schip te Nantes is aangekomen en van daar weder de 23e november daaraanvolgende met hetzelve schip is vertrokken.
- Aangezien dat schip in de Spaanse zee is verongelukt en daarbij de gehele bemanning, waaronder de gedaagde, is omgekomen.
- Aangezien er sedert genoemde 23e november 1867 nimmermeer enig bericht van de gedaagde is ingekomen en de eiser als vader en wettige voogd van de afwezige, die op 4 januari 1851 te Samarang geboren is, alzo gerechtigd is in te vorderen dat de vermoedelijke-overlijdensverklaring des gedaagden worde uitgesproken.
Mitsdien op voormelde dag ter plaatse bovengemeld te verschijen om van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: sterk bekort)


Datum: 03 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 30 augustus. Heden is alhier met assistentie ener stoomboot aangekomen het schip CERES, kapt. Poelman, van Dantzig naar Rotterdam, hebbende in de Noordzee stengen en kluiverboom gebroken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 september. Volgens bericht van Batavia, d.d. 21 juli, heeft het schip WILLEMINA EN CLARA, kapt. van Herwerden, bij het vertrek der rede van Samarang naar Cheribon, het schip NEHALENNIA, kapt. Gaaff, aangevaren, waarbij eerstgenoemde belangrijke schade aan het bovenschip bekwam. Het zou te Samarang repareren.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te West Terschelling, op woensdag 18 september 1872, ’s morgens ten elf ure, ten overstaan van de notaris S. Brons Boldingh, van ongeveer 15 last vierkante en platte staven Zweeds ijzer van diverse maat, afkomstig van het gezonken Zweedse schip LUDWIG. Informatiën zijn te bekomen bij de heer Th. Ruijgh, scheepsagent te Terschelling. (opm. LUDWIG, gestrand 041263, Wierumer buitengronden. Zie LC 271065 en LC 030866)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. P.H.W. Kleinschmit, deurwaarder te Harlingen, zal op woensdag den 11 september 1872, des namiddags ten 3 ure precies, provisioneel, en ten 5 ure precies finaal, telkens ten huize van J.S. de Groot, in De Nederlanden, in het openbaar, à contant, verkopen het kofschip, genaamd HENDRIKA ALEIDA, vroeger genaamd ANJE, hebbende twee masten, een dek, gemeten op 22 meters 6 centimeters lengte, 3 meters 93 centimeters wijdte en op 3 meters 23 centimeters holte, en over zulks hetzelve geijkt op 86 tonnen, in de Nederlanden te huis behorende, laatst gevoerd door kapt. L.F. Woudstra, met complete inventaris, zoals hetzelve thans is liggende in de Noorderhaven te Harlingen, breder bij biljetten omschreven. Nadere informaties ten kantore van de heren J.H. van Loon en Zoon, zeehandelaars te Harlingen. (opm: zie AH 140972)


Datum: 04 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 2 september. De sleepstoomboot MAGNET is zaterdag ll., met het binnenslepen van een barkschip, tegen het havenhoofd gelopen en heeft daardoor belangrijke schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 1 september. De Nederlandse kof JANTINA, kapt. Meijering, van Harlingen naar Hernösand, is met het schip HUSELAND, kapt. Jörgensen, in aanzeiling geweest.
Beide schepen hebben enige schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Fredrikshavn, 1 september. Het Nederlandse schip ALEIDA EN MARIA, kapt. Verbeek, van Nieuwediep naar Riga, op de oostkust van Læsø gestrand - bevorens gemeld - is met assistentie van een stoomboot af- en zwaar lek alhier binnengebracht. Het zal nagezien worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 3 september. Zr.Ms. ram-monitor HAAI, te Fijenoord aangebouwd, wordt met ingang van 10 september a.s. tijdelijk in dienst gesteld.

Krant:
  WI - West-Indi

De 30e augustus is te Paramaribo aangekomen de Nederlandse schoener PLYMOUTH BELLE, kapt. D. Baëza, van Barbados met 15 immigranten.
De 28e augustus is van Paramaribo vertrokken naar Amsterdam het Nederlandse schip LIDA, kapt. W.C. Vincke Muller, met 317.358 pond suiker, 12.815 gallons melasse, 6.000 stuks cocosnoten. 17.880 pond cacao, 766 pond roncon, 37 stukken vierkant hout, 15.659 pond kwassiehout en 174 kannen lemmetjessap.


Datum: 05 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 4 september. Kapt. Van Rossen, voerende het schip BALI, heden ter rede van Texel gearriveerd, na op 27 april l.l. van Batavia te zijn vertrokken, rapporteert van de 8e tot de 27e juni op het Kaapse rif zeer slecht weder te hebben gehad.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop tot 15 september 1872 het Nederlands schoenerschip REINTJE, laatst van St. Petersburg uitgelost 116 last lijnzaad, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Te bevragen bij Gerard Mauritz, scheepsmakelaar te Dordrecht, en aan boord. (opm: de REINTJE, kapt. Visser, was op 20 augustus 1872 van St. Petersburg te Hellevoetsluis binnengekomen)

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Schepen in lading

Advertentie. Naar Macassar voor passagiers en goederen ligt alhier in het Oosterdok in lading het Nederlands-Indisch barkschip MACASSAR, kapt. H.J. Bose, met prompte expeditie, zijnde het grootste gedeelte der lading aangenomen.
Adres bij de cargadoors Canne & Balwé.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 4 september. Heden is hier gearriveerd de nieuwe stoomschroefsleepboot ALERT, kapt. H.C. Janknecht, onder directie van de firma Bulsing & Ter Spill. Deze boot is bestemd tot het slepen der schepen tussen Groningen en Oostmahorn tot op de rede en in zee. Ze voorziet in een behoefte om schepen met noordenwind in zee te kunnen brengen.


Datum: 06 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 5 september. Verleden jaar had de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij de voldoening ener gelukkige uitkomst met een eersteling op een nieuw gebied voor haar weldra een halve eeuw tellende werkzaamheid.
Een op haar etablissement Fijenoord gebouwd en van werktuigen voorzien gepantserd ijzeren ramvaartuig, bestemd om op de bovenrivieren mede te werken tot ’s lands verdediging, werd bij de aflevering bevonden te antwoorden aan de moeilijk te verenigen vereisten van de geringe diepgang van vijf voet, drijven met slechts één voet boven water, sterkte, snelheid en grote handelbaarheid. Thans is de Maatschappij volkomen geslaagd in het tot stand brengen van een belangrijker werk. Ruim twee geleden werd de kiel gelegd van de ram-monitor HAAI, gedurende welk tijdvak tevens verscheidene andere schepen en werktuigen voor het rijk en voor particulieren zijn voltooid of onderhanden genomen.
Het genoemde gepantserde vaartuig, van dezelfde soort en inrichting als aan ’s rijkswerf te Amsterdam zijn en nog worden gebouwd, zal eerstdaags in dienst worden gesteld, nadat erkend is dat ons zeewezen dan verstrekt zal zijn met een deugdelijk schip, in geen opzicht achterstaande bij de buitenlandse. Daardoor zijn de beweringen, tegen de bouw van oorlogsschepen op particuliere werven aangevoerd, op de beste wijze weerlegd, en is andermaal gebleken, dat er geen geldige reden bestaat om de vervaardiging van ijzeren stoomschepen in het algemeen aan vreemden op te dragen, en niet de lonen en voordelen daarvan door onze ingezetenen te laten trekken.
Gelijk bekend is zijn de monitors bestemd tot de verdediging der benedenstromen en zeegaten. De type tot welke de HAAI behoort, mede gewapend met twee getrokken kanonnen van 23 duim, in een draaiende toren opgesteld, verschilt hoofdzakelijk van de in Engeland gebouwde daarin, dat zij een ram heeft met daarvoor ingerichte boeg en steven ; de dekhuizen tot verblijf en andere doeleinden zijn vervangen door gepantserde wallen tot bescherming der openingen in het bovendek. Bij die voordelen uit het krijgskundig oogpunt voegt zich bovenal dat van een voet minder diepgang en waarschijnlijk meerdere snelheid.
Vóór de overname is het vaartuig door een commissie van ingenieurs en officieren der marine opgenomen, en beproefd op het Haringvliet en de Maas. Zij heeft met lof gewaagd van de zorgvuldige en nette bewerking in alle onderdelen ; de hechtheid van de bouw en de bijzonder zachte werking der machines deden bij het varen met volle stoomkracht schier geen trilling in het achterschip bespeuren, terwijl de romp en de pantsering volmaakt dicht bleken te zijn.
De diepgang stemde overeen met de berekeningen van wege het departement van marine gemaakt, en het draaien geschiedde in een cirkel, welke niet meer dan de scheepslengte tot middellijn heeft.
Inzonderheid mochten alle werktuigelijke inrichtingen de tevredenheid der commissie verwerven. De stoommachines en ketels bereikten, voor en achteruit werkende, met gemak het vereiste aantal zuigerslagen; de gepantserde en gewapende toren draaide met stoomkracht en uit de hand snel, zonder enige inspanning of schok, en met ogenblikkelijke omkering der richting van beweging. Met het stoomspil werd het anker in weinige minuten gelicht. Het Rijk heeft hiermede verkregen, behalve een schip, zijnentwege als een aanwinst verklaard, ook de beschikking over een gelegenheid tot de bouw en de herstelling van pantserschepen van geringe diepgang in het Zuider- frontier van verdediging, waar die schepen voornamelijk in oorlog moeten dienen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, telegrafisch van Aden d.d. 3 september. Het schip HOLLANDS TROUW, kapt. Van Strijen, van Batavia naar Amsterdam, heeft gisteren de reis voortgezet. De kapitein heeft een bodemarij van GBP. 5.000 getekend tegen 13½ pCt.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. J.R. Bosz Jansen, makelaar, presenteert als lasthebber van zijn principalen, ten overstaan van de notarissen Commelin en Richard, op maandag 9 september 1872, des avonds na 6 uur, in het lokaal De Brakke Grond te Amsterdam aan de meestbiedende of hoogstmijnende te verkopen het extra snelzeilend overdekt kajuitschip genaamd de JONGE JANTJE, laatst gevoerd door schipper Klaas van der Veen, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 61 ton., lang 11,38 meter, wijd 3,40 meter en hol 1,61 meter. Breder bij billetten. Het schip ligt op de Singel bij de Stroomarkt.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door sterfgeval uit de hand te koop een schuitje met toebehoren, groot 15 ton, laatst bevaren door P. Miedema. Te bevragen bij B.S. van der Werff te Birdaard.


Datum: 07 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 6 september. Heden zijn op de werf ‘t Kromhout van de heren Kloos & Goedkoop alhier de kielen gelegd voor twee schroefboten, genaamd AMSTERDAM en ROTTERDAM, beide bestemd voor een dienst tussen Amsterdam en Rotterdam, onder directie van de heren D. en A. Verschuur te Rotterdam. De stoommachines worden vervaardigd in de fabriek van de heren Gebr. Schutte alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 4 september. Het stoomschip VESUVIUS, kapt. Overlack, van Antwerpen naar New York, is hier met defecte machine binnengelopen. (opm: een stoomschip van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij)


Datum: 08 september 1872


Krant:
  WI - West-Indi

Advertentie. De Nederlandse schoener SERAH zal in de loop van deze week vertrekken naar Nickerie via Saramacca. Voor vracht en passage gelieve men zich te adresseren bij de kapitein. Paramaribo, de 7e september 1872


Datum: 09 september 1872


Krant:
  JB - Javabode

Men schrijft ons uit Soerabaja onder dagtekening van de 3e dezer:
Eergisteren kwam alhier de Nederlands-Indische bark NOORBAN, gezagvoerder Oomkens, ter rede en vernam ik dat genoemd vaartuig een lading gouvernements-steenkolen naar Lettie had moeten brengen. Te Lettie schijnt men evenwel hiermede niet erg ingenomen te zijn geweest, tenminste de gezagvoerder deelde mede dat hij, na ongveer 175 ton kolen aan wal gebracht te hebben, door de bewoners van Lettie in de verdere lossing is verhinderd geworden, dat die bevolking een zeer vijandelijke houding tegen de opvarenden van de NOORBAN had aangenomen, in groten getale gewapend aan boord gekomen was en niet dan onder bedreiging dat op hun geschoten zou worden, zich hadden willen verwijderen, terwijl zij de volgende dag de bemanning van een sloep, die naar de wal roeide, met steenworpen begroette en bedreigde, zodat de sloep onverrichte zake naar boord terug moest keren. De aldaar gevestigde Ambonese schoolmeester en zijn gezin zijn eveneens aan boord van de NOORBAN komen vluchten, daar hun leven door de Lettinezen bedreigd werd. Deze zijn door de gezagvoerder Oomkens overgevoerd geworden naar Rotti, waar ook de resterende steenkolen moeten gelost zijn.


Datum: 10 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 9 september. De 5e dezer is van de werf van de heren John Elder & Co te Fairfield te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip KONING DER NEDERLANDEN, gebouwd voor rekening van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland en bestemd voor de vaart van Amsterdam naar Java, door het Suezkanaal. Het schip is 350 voet lang, 39 voet breed en 31 voet 6 dm, meet 3.055 ton en heeft machines van 400 paardenkracht nominaal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 september. Kapt. Rosier, voerende het schip BESTEVAER, van Java in Texel binnen, rapporteert de 24e juli ter hoogte van het Kaapse rif, een zware storm uit het WZW te hebben doorgestaan, waardoor het tuig enige schade bekwam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Soerabaja, 5 september. Het schip LAHLOO, kapt. Smith, van China naar Londen, 31 juli op Sandalwood eiland gestrand, is door het volk, dat hedenochtend alhier is aangekomen, verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Hongkong, 6 september. Het schip MARIA, kapt. Walter, van Whampoa naar het Kanaal, heeft ten westen van Linting op een rots gestoten, is lek en zal vermoedelijk weg zijn; assistentie is derwaarts vertrokken. Men hoopt de lading te bergen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 9 september. Kapt. Rosier, voerende het schip BESTEVAER, in Texel binnen, rapporteerde op 24 juli ter hoogte van het Kaapse rif door een geweldige storm uit het WZW te zijn overvallen, waardoor hij de kluiverboom verloor en de voorsteng brak.


Datum: 11 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 10 september. Heden liep met het beste gevolg alhier te water van de werf der heren J.& K. Smit de ijzeren schroefsleepboot MAAS, 30 paardekracht sterk, voor rekening der te Rotterdam gevestigde Maatschappij de Stoomsleep-Lichterdienst, onder directie van de heren Van Zeylen & Decker. De machine is vervaardigd in de fabriek der heren Diepeveen, Lels & Smit alhier.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Antwerpen, 10 september. (per telegram) Het schip RACHELINA, van Messina herwaarts, is bij Bath gestrand en zit zeer gevaarlijk; een sleepboot is ter assistentie derwaarts gezonden.


Datum: 12 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 31 juli. Door onder volgende schepen werd 30 juli bij de Factorij tegen de volgende prijzen ingeschreven om bevracht te worden: NEHALENNIA, 705 last, Amsterdam NLG 89,97 Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en Middelburg NLG 94,97; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, 828 last, Amsterdam, NLG 92,47 Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 89,97 Middelburg NLG 94,97; ELISABETH, 610 last, Amsterdam NLG 89,97 Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en Middelburg NLG 94,97; BILDERDIJK, 399 last, Amsterdam NLG 94,97 Rotterdam, Dordrecht en Schiedam NLG 89,97 Middelburg NLG 94,97; CORNELIE ADOLPHINA, 398 last, Amsterdam NLG 89,97 Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en Middelburg NLG 94,97; JUPITER, 387 last, Amsterdam NLG 91,49; ANNA ELISABETH, 440 last, Amsterdam NLG 89,49; WATERLOO, 394 last, Amsterdam NLG 88,40; HEBÉ, 328 last, Rotterdam NLG 90,99; SALATIGA, 648 last, Amsterdam NLG 94,75 Rotterdam NLG 89,75 Dordrecht NLG 93 Schiedam NLG 91 Middelburg NLG 93; OTTO, 373 last, Amsterdam NLG 93,55 Rotterdam NLG 89,45 Dordrecht en Schiedam NLG 89,55 Middelburg NLG 93. Hiervan zijn opgenomen: NEHALENNIA voor NLG 89,97 naar Amsterdam; ELISABETH voor NLG 89,97 naar Amsterdam; CORNELIE ADOLPHINA voor NLG 89,97 naar Amsterdam; WATERLOO voor NLG 88,40 naar Amsterdam; ANNA ELISABETH voor NLG 89,49 naar Amsterdam; OTTO voor NLG 89,45 naar Rotterdam; SALATIGA voor NLG 89,75 naar Rotterdam; BILDERDIJK voor NLG 89,97 naar Dordrecht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 juli. Vrachten. Onze vrachtenmarkt onderging in de laatste veertien dagen geen noemenswaardige verandering, blijvende zowel afladers als gezagvoerders van schepen zeer teruggetrokken, waardoor dan ook particuliere afsluitingen beperkt waren. Op de heden door de Factorij gehouden inschrijving werden de volgende Nederlandse schepen opgenomen: naar Amsterdam WATERLOO NLG 88,40; ANNA ELISABETH NLG 89,49; CORNELIA ADOLPHINA NLG 89,97; ELISABETH NLG 89,97; NEHALENNIA NLG 89,97; naar Rotterdam OTTO NLG 89,45; SALATIGA NLG 89,75; naar Dordrecht BILDERDIJK NLG 89,97. De volgende particuliere afsluitingen werden bekend: Nederlands STAD LEYDEN, naar Rotterdam NLG 90 voor suiker, koffie en damar, te Batavia te laden; ERASMUS naar Rotterdam NLG 90 voor suiker te Cheribon, NLG 30 voor huiden te Batavia;
JOHANNA EN MARGARETHA naar Rotterdam, NLG 90 voor suiker, NLG 110 voor kapok, NLG 120 voor arak en huiden, in de Oosthoek te laden; HEBE, naar Rotterdam, laadt voor bevrachters rekening in de Oosthoek.
Lossende en onbevrachte schepen hier en op de kust. Nederlands KANDANGHAUER, BATAVIA, JUPITER, MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE en G.P. SERVATIUS.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 10e september 1872 heb ik, Karel Verberg Roeloffs, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Brielle, ten verzoeke van Jan Laaij Jobszoon, grond-eigenaar te Brielle, voor de laatste maal gedagvaard Arie Rademaker, minderjarig, vroeger wonende te Brielle, wettig gedomicilieerd bij zijn voogd Leendert van der Linde, bouwman te Spijkenisse, doch wiens tegenwoordige woonplaats is onbekend, om op de 13e december 1872 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Brielle, ten einde:
- Aangezien de gedaagde Arie Rademaker in de maand maart 1868 als matroos aan boord van het te Rotterdam thuis behorende brikschip PRESIDENT BENSON is vertrokken naar St. George d’Elmina op de kust van Guinea en hij met en aan boord van dat schip van die kust weder is vertrokken op de 18e november 1868 met bestemming naar Rotterdam.
- Aangezien sedert die laatste datum geen bewijs is ingekomen van zijn aanwezen of van zijn overlijden en ook van het schip, waarop hij zich toen bevond, nimmer meer iets is vernomen.
- Aangezien er dus vermoeden bestaat, dat hij met dat schip is omgekomen.
- Aangezien de eiser als bloedverwant van de gedaagde er belang bij heeft om te komen tot de verklaring, dat er rechtsvermoeden van zijn overlijden bestaat.
Mitsdien op voormelde dag ter plaatse bovengemeld te verschijnen om van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: sterk bekort)


Datum: 13 september 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 10 september. Het hier uit zee teruggekomen, van Antwerpen naar Valparaiso bestemde schip LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. Mammes, is in het dok gehaald om de lading te herstuwen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Vast werk aan twee scheepstimmerknechten, tegen 26 september aanstaande, loon naar bekwaamheid, bij Jan B. Cats, scheepsbouwmeester te Echten. Adres liefst in persoon.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 12 september. De 10e dezer is alhier aangekomen van Amsterdam het Nederlandse schip WILLEM JACOBUS, kapt. De Vries, met drie passagiers.


Datum: 14 september 1872


Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkoping van schepen. Geveild te Harlingen op dinsdag 10 september: het kofschip HENDRIKA ALEIDA, groot 90 ton, gebouwd in 1833, kapt. L.F. Woudstra: verkocht voor NLG 950. (opm: de kof werd verkocht naar Dordrecht, kreeg de naam ZEELUST, maar werd in 1873 opnieuw verkocht om haar laatste jaren als lichterschip te slijten, zie ook PGC 270873)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 11 september. De bark DANIEL, kapt. Van der Meijden, van Harlingen met ballast naar Sundsvall, werd in de afgelopen nacht, in de Sont ten anker liggend, aangevaren door de Engelse stoomboot ESSEX en verloor hierbij de ankerketting, brak de kluiverboom en bekwam schade aan steven en boeg. De stoomboot, die de stuurman van de bark aan boord had, is te Kopenhagen aangekomen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Kopenhagen, 11 september. De te Wildervank thuisbehorende kof MEERMIN, kapt. H.F. Emmelkamp, van Koningsbergen met rogge naar de Weser, is onder Bornholm met de te Aalborg thuisbehorende schoener MARIA, kapt. Kjer, in aanzeiling geweest en gezonken. De equipage is gered en hier geland, doch heeft niets van hun bagage weten te redden. De MARIA is naar Malmö gezeild.


Datum: 15 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Te koop bij Rijkee & Co, scheepsbouwmeesters te Katendrecht, een nieuwgebouwd schroefsleepbootje. De machines van vijftien paardenkracht worden vervaardigd in de fabriek van de heren De Bruyn & Van Reede, te Dordrecht en zullen binnen drie à vier weken gereed zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 12 september. De bark DANIËL, kapt. Van der Meijden, is in de haven gebracht om de door aanvaring van de stoomboot ESSEX bekomen schade te repareren.


Datum: 17 september 1872


Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kroonstad, 12 september. Het schip WILLEMINA, kapt. L. Nadort, van hier naar Elseneur vertrokken, is op de hoogte van Hochland in aanzeiling geweest en hier uit zee teruggekeerd. Het schip is dicht gebleven.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 16 september. De 13e dezer is alhier aangekomen van Londen het Nederlandse schip LEENTJE VAN DAM, kapt. Maathuis.
Te Nickerie is de 6e juli uitgeklaard naar Londen het Nederlandse schip PERSA, kapt. B. Klip, met suiker, cacao, puncheons rum en vaten vislijm.


Datum: 18 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 3 augustus. Vrachten bleven gesouteneerd en zijn door de gehouden inschrijving bij de Factorij 30 pº weer iets vaster, zijnde 8 schepen opgenomen, waardoor dus de disponibele scheepsruimte merkelijk verminderd is. Sedert ons bericht van 6 pº hadden de onderstaande afdoeningen van Nederlandse schepen plaats: naar Rotterdam: SUSANNA EN ELISABETH à NLG 85 voor suiker in de Oosthoek; STAD LEYDEN NLG 90 voor suiker en koffie en gomdamar, alhier te laden; ERASMUS NLG 90 voor suiker te Cheribon en NLG 130 voor huiden te Batavia; JOHANNA EN MARGARETHA NLG 90 voor suiker, NLG 110 voor kapok, NLG 120 voor arak en huiden in de Oosthoek; HEBE in Europa a NLG 75, gecharterd, laadt voor bevrachters rekening; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE nam NLG 90 voor suiker te Semarang aan. Naar Amsterdam: JUPITER NLG 90 voor suiker op de kust.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 17 september. Het Nederlandse schip BATAVIA, kapt. Lackrooy, van hier te Semarang aangekomen, heeft gedurende de reis veel slecht weer gehad en daardoor schade aan schip en tuig bekomen. Het zou naar Soerabaja verzeilen om aldaar te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Frederikshaven, 14 september. De Nederlandse schoener ANNA, kapt. De Pater, van Dantzig naar Nederland, is op Læsø gestrand. (opm: schip komt weer af en vaart tot 1875; zie ook NRC 190972).


Datum: 19 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 14 augustus. Bij besluit van de Gouverneur-Generaal is bepaald, dat het stoomschip ARGUS, het bebakeningsvaartuig voor de vaarwaters naar en ter rede van Batavia, wordt beschouwd als vaartuig, behorende bij de Gouvernements-marine en bepaaldelijk blijft aangewezen voor de bijzondere diensten, waartoe het is bestemd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Vlaardingen, 18 september. Van de werf, toebehorende aan de scheepsbouwmeester W. van der Windt alhier, werd hedenmiddag met goed gevolg te water gelaten het sloepschip DE WATERGEUS, voor rekening van de heer J.C. Speelman te Pernis, gevoerd zullende worden door stuurman A. ’t Hart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 augustus. Vrachten. Onze vrachtenmarkt verkeert in zeer vaste stemming, ten gevolge van de weinige disponibele schepen en het ruim binnenkomen van producten, terwijl bovendien de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij op de 24e dezer weder een inschrijving zal houden voor de overvoer van producten van Java naar Nederland, waarvoor schepen vóór of op de 7e september gereed moeten zijn. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, Rotterdam NLG 90 voor suiker en NLG 85 voor koffie te Semarang te laden; GERARD PIETER SERVATIUS, Amsterdam NLG 35.000 in full, in de Oosthoek te Batavia te laden;
NEDERLAND EN ORANJE, New York GBP 4.7/6 voor koffie te Padang, Batavia en Semarang te laden; VIER GEBROEDERS, Amsterdam NLG 95 suiker, in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: KANDANGHAUER; BATAVIA; JUPITER; ZES GEZUSTER; VOORLICHTER; TELANAK; ZAANSTROOM.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 18 september. Volgens telegrafisch bericht is het barkschip ELLY, kapt. De Jong, vóór 29 augustus te Singapore gearriveerd van Rotterdam, na een reis van hoogstens 104 dagen. Het schip is thans bevracht van Rangoon naar Java, tot 40 dollarcents per pikol.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 18 september. Het schip ANNA, kapt. De Pater, van Dantzig met spoorhout naar Dordrecht, op Lassö (opm: Læsø) gestrand - vroeger gemeld - zal volgens bericht van Frederikshaven van de 14e dezer na een gedeelte van de lading gelost te hebben, waarschijnlijk weer vlot komen.


Datum: 21 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Suez, 19 september. Het Nederlandse schip WILLEMINA EN CLARA, kapt. Van Herwerden, is de 10e augustus, na volbrachte reparatie, van Samarang naar Cheribon vertrokken ter verdere inname der retourlading.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Zaterdag de 14e september is te Willemstad aangekomen de Nederlandse schoener FENNECHIENA, kapt. Koetse, en maandag de 16e dezer de Nederlandse bark WILHELMINA AGATHA, kapt. Dekker, eveneens komende van Liverpool.


Datum: 22 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 15 oktober 1872, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands klipper brikschip KATARINA MARIA, laatst gevoerd door kapt. J. Brandts, volgens meetbrief lang 40,02 meters, wijd 6,30 meters, hol 3,42 meters, en alzo groot 386 tonnen of 204 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven, binnen deze gemeente.
Nog zal afzonderlijk worden verkocht: een chronometer van Charles Frodsham, no. 3089, te bezichtigen bij de heren Batenburg & Co. alhier.
Bovengemeld klipper barkschip is door zijn snelle reizen in de Chinese zee en Australische theevaart zeer gunstig bekend, in 1865 gebouwd en geclassificeerd in Veritas, voor 9 jaren 1-1 met de ster, te Hongkong in 1871 opnieuw gekoperd, met nieuwe knieën en geheel van kniebouten (tussendeks metaal) voorzien, al het rondhout, waaronder bezaansmast en boegspriet vernieuwd, heeft 2 ijzeren masten, ijzeren zaadhout, diagonaal verband op de houten en horizontale knieën; ligt beladen plus minus 13½ voet en heeft te Hongkong uitgelost 513 ton rijst.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 20 september. Het schip PETER RICKMERS, kapt. Jaburg, van Akyab, is in aanvaring geweest met het Nederlandse stoomschip URANIA, van Rotterdam, waarbij laatstgenoemde belangrijke schade bekwam; van eerstgemelde brak de kluiverboom.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 19 september. De Nederlandse bark DANIËL, kapt. Van der Meijden, is na volbrachte reparatie uit de haven gehaald.


Datum: 23 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Kinderdijk, 21 september. Op het etablissement van de heren F. Kloos & Zonen alhier werd voor rekening dier firma de kiel gelgd van een ijzeren radersleepstoomboot, lang 150 voet, met machine van 70 paardekracht, bestemd tot het slepen van schepen.


Datum: 24 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Slikkerveer, 21 september. Met goed gevolg is van de werf van de scheepsbouwmeester M. van der Kuyl te water gelaten de ijzeren raderstoomboot ZEELANDIA, voor rekening van de Provinciale Staten van Zeeland. Genoemde boot is heden naar de fabriek van de heren Christie, Nolet & De Kuijper vertrokken om aldaar de machines te ontvangen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Dagvaarding voor Bonno Jans Amsinga, gewoond hebbende te Farmsum, doch thans zonder bekende verblijfplaats, om te verschijnen op donderdag 2 januari 1873 bij de Arrondissements Rechtbank te Appingedam.
- Aangezien gedaagde, destijds schipper, in het jaar 1852 met het door hem gevoerde schoenerschip ALIDA JACOBA is vertrokken van Amsterdam naar Newcastle, van waar hij in november daar op volgend vertrokken is naar Marseille.
- Aangezien er sedert van het schip niets meer is vernomen en het waarschijnlijk in de storm tussen 24 en 28 december is vergaan.
Om van zijn in leven zijn te doen blijken. (opm: sterk bekort)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 23 september. Heden is alhier aangekomen het Nederlandse schip KROMMENIE, kapt. R. Bijl, van Amsterdam, met 11 passagiers.


Datum: 25 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. Zr.Ms. stoomschip CURAÇAO, onder bevel van de kapt.t.zee C.J. Damme, komende van Oost-Indië, is in de namiddag van de 24e dezer ter rede van Texel geankerd. Aan boord was alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 september. Volgens particulier bericht is het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM, kapt. Hus, gisteren middag ten 4 ure van Glasgow naar Rotterdam vertrokken.


Datum: 26 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 september. Wij vernemen dat aan kapt. J. Hus, thans gezagvoerder van het stoomschip ROTTERDAM, door de Hamburger assuradeuren een prachtige zeekijker is aangeboden, als erkenning van zijn goede zorg voor de lading vruchten van het stoomschip GOTHENBURG, tijdens hij in januari van dit jaar op zijn reis van Sicilië naar Hamburg met schade te Cadix binnengelopen was.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rönne, 24 september. Het Veendammer schoenerkofschip HARMONIE, kapt. R.J.P. Bakker, van St. Petersburg naar Stettin bestemd, is gezonken. De equipage is door de schoener ELISE MARTHA, kapt. Redepenning, gered en alhier aangebracht. (opm: zie ook PGC 300972)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op zaterdag 5 oktober 1872, des avonds te zes uur, zal ten huize van H. Pijbes te Nieuwe Pekela in het openbaar worden verkocht het schoenerkofschip MAGRIETHA, liggend te Harlingen, bevaren geweest door nu wijlen E.W. Panman, groot 113 ton.
Mr P. Roessingh.


Datum: 27 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 26 september. Wij vernemen, dat het voor de directe vaart op New York bestemde stoomschip ROTTERDAM, kapt. J. Hus, hedenmiddag van Glasgow te Brouwershaven gearriveerd, de zeereis in slechts 64 uren volbracht, terwijl de gemiddelde vaart 12,3 mijl bedroeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Met levendige belangstelling vernemen wij dat gisteren, 25 dezer, de eerste stoomboot van Amsterdam rechtstreeks door het nieuwe kanaal gevaren en de Noordzeesluizen gepasseerd is. Derhalve is een belangrijk deel van het grote werk als tot stand gebracht te beschouwen. De boot, zijnde de NOORDZEEKANAAL, toebehorende aan de maatschappij, heeft de nieuwe waterweg in tweeëneenhalf uur afgelegd. Het feit is vooral ook daarom verblijdend, dewijl men nu verwachten kan, dat het IJ zich spoedig zal werpen in de schoot van de Noordzee.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Volgens brief van kapt. Bloos, voerende het schip NOORDHOLLAND, van Svartvick naar het Nieuwediep, was hij 12 dezer wegens tegenwind en slecht weer te Gamle Hellesund (Noorwegen) binnengelopen. Vele andere schepen schenen hetzelfde te hebben gedaan.


Datum: 28 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 27 september. De gisteren bij Texel gestrande schepen zijn de THERESIA, kapt. Pederson, van Sundswall naar Antwerpen bestemd, en een Franse schoener, naam nog onbekend.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 27 september (per telegram). De Engelse bark WILLIAM DIXON, kapt. Edgar, van Hamburg met ballast naar Liverpool, is op de Noordvaarder bij Terschelling gestrand; de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Makkum, 26 september. Heden namiddag ten half een ure strandde op de Waard de Noorse brik VIER GEZUSTERS, kapt. H.C. Krugge, komende in ballast van Amsterdam en bestemd naar Frederikstad. De masten zijn gekapt en de vleet (opm: het tuig) weggespoeld. De 6 opvarenden en de loods zijn door de Makkumer schippers van boord gehaald om circa 6 uur, waartoe een klein vaartuig over de klippen is gebracht, aangezien om de waterstand niet kon worden geschut.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Norden, 27 september. Het Nederlandse schip ANDRIES WILLEM, kapt. A.A. Koster, van Osterrisoer naar Nederland is alhier gestrand. Het volk is gered, de lading hout wordt geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 31 augustus. (Per telegraaf van Lissabon gedateerd 25 september.) De Nederlandse brik IMMANUEL, kapt. Aden, van Paysandu naar Engeland bestemd met gezouten huiden en talk is bij het afzeilen van de Uruguay aan de grond gelopen. De romp zit geheel onder water. (opm: zie ook NRC 131072, NRC 161172 en PGC 181172)

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

Op 24 september j.l. is te Willemstad aangekomen de Nederlandse brik RAPHAEL, kapt. Molenaar, komende van Amsterdam.


Datum: 29 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 28 september. Heden werd met goed gevolg aan de werf van de Maatschappij De Atlas, fabriek van stoom- en andere werktuigen alhier, te water gelaten het ijzeren schroefstoomschip, voor rekening van de Nederlandse marine aan die fabriek in aanmaak, ten dienste van ’s rijks betonning en verlichting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De bij Texel gestrande Franse schoener (gisteren gemeld), is de PERRINE, van Sundsvall met hout naar Nantes, de equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlie, 28 september. De kof ANNEGIENA, kapt. J.J. de Vries, is hedennacht van Vlierede van de ankers weggeslagen en nabij Terschelling gestrand en vol water gelopen. (opm: zie ook NRC 021072)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Makkum, 26 september. Heden middag omstreeks 12 uur is nabij deze plaats gestrand de brik de VIER GEZUSTERS, kapt. H.C. Krugen (opm: Noorse brik; zie LC 041072), van Tonberg (opm: Tønsberg) in Noorwegen, komende in ballast van Amsterdam. Na de stranding werden terstond de masten gekapt en het tuig over boord geworpen. Daar het water zo hoog in zee was, dat er met de zeesluis niet kon worden geschut, moest men een kleine schilschuit over de dijk brengen om hulp aan de schipbreukelingen te verschaffen. Om 3 uur was de boot zeilklaar; 8 man begaven er zich in en trokken met een holle zee en stormweder naar het gestrande schip. Hun moed zou niet onbeloond blijven: zij mochten er in slagen heden avond om 6 uur de equipage, bestaande in 6 man en een loods, behouden aan wal te brengen.
Volgens verklaring van de loods, waren zij op 24 dezer, des namiddags 3 uur, onder harde wind bij de ton Cornwerd – Wons op 7 vaam water ten anker gegaan; zij hadden 2 ankers laten vallen en voor ieder anker plus minus 50 vaam ketting gestoken. Het ene ketting was in den afgelopen nacht, het tweede heden tegen 12 uur gebroken, zodat toen het schip door den W.N.W. storm onmiddellijk op het strand werd geworpen, waarna door het stoten de masten begonnen te breken en zij genoodzaakt waren geworden verder het tuig te kappen, om het schip voor gehele vernietiging te bewaren.
Heden zouden zich weder manschappen naar het schip begeven, om de losse goederen te bergen. (opm. zie LC 041072.)


Datum: 30 september 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Cuxhaven, 27 september. De schoener TRITON, kapt. Knijf - zie ons nummer van zaterdag jl. - bestemd met hout naar Grangemouth, is gisterenavond ten 10 ure in de Westertillen (opm: in de Duitse Bocht) gestrand en geheel verloren gegaan. De equipage redde zich in de boot en werd na vier uren geroeid te hebben, door een vissersvaartuig opgenomen en hier aan wal gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 29 september. Het Franse schip LUCIE, kapt. Le Clercq, van Drontheim met hout naar Havre, is bij Schoorl gestrand, doch het volk gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 26 september. De Appingedammer kof CHRISTINA LUTGARDINA, kapt. H. Nienhuis, van Noorwegen naar Delfzijl, is met verlies van ankers en ketting uit zee teruggekomen. Het is in de Geeste (opm: zijrivier van de Wezer) gehaald.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rønne (Bornholm), 24 september. Over het verongelukte Veendammer kofschip HARMONIE, van Petersburg met rogge naar Stettin, kan nog worden gemeld, dat het op de 15e dezer op ca. 9 mijl van de Pruisische kust op iets gestoten heeft, waardoor het lek geworden en gezonken is.


Datum: 01 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 28 september. Kapt. Scholten, voerende het stoomschip FLORENCE (opm: geen Nederlands schip), van Leith alhier aangekomen, rapporteert gisteren op 53º35’ NB 5º 30’ OL gepasseerd te zijn de Nederlandse (Dutch) schoener MARGRETE, zijnde door het volk verlaten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 30 september. Men verneemt, dat het vertrek van Zr.Ms. stoomschip CITADEL VAN ANTWERPEN, commandant kapt.luit.t.zee I.W. Binkes, naar Oost-Indië is bepaald op 15 oktober. Heden middag is met goed gevolg een proeftocht gedaan.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Openbare aanbesteding aan ’s Rijks werf te Amsterdam op woensdag de 9e oktober 1872, des voormiddags te 11 uur, onder nadere goedkeuring van Z.E. de minister van Marine, van het maken van een ijzeren overdekkingskap over Zr.Ms. schroefstoomschip VAN GALEN, met bijlevering van de benodigde materialen. (opm: opsomming van de plaatsen waar het bestek ter inzage ligt, en inlevering van de inschrijvingsbiljetten zijn weggelaten)
Amsterdam, 27 september 1872, de schout-bij-nacht J.J. Wichers.


Datum: 02 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 1 oktober. De eerste voor de directe vaart op Amerika gebouwde stoomboot ROTTERDAM arriveerde laatstleden zondag hier voor de stad en haalde de volgende dag voor het Yachtclubgebouw aan de kade. Het geheel maakt bij de eerste aanblik een gunstige indruk, die niet vermindert, als men het inwendige van het vaartuig in ogenschouw neemt. Het schip en de machine zijn gebouwd op de werf van de heren Henderson Coulborn & Co te Renfrew aan de Clyde voor rekening van de heren Plate Reuchlin & Co. Het schip heeft een lengte van 260, breedte van 35 en holte van 24 Engelse voeten; is in Engeland gemeten 1.596 register tonnen; voorzien van een compound surface condensing machine van 300 paardenkracht, welke bij de vaart naar hier is gebleken te kunnen worden opgevoerd tot een effectief vermogen van 1.800 paardenkracht; heeft 3 dekken of wel twee vaste dekken en een spardek, ingericht tot de overvoer van 388 emigranten, terwijl de ruimte een berging van het dubbele getal toelaat. De smaakvol ingerichte kajuit biedt, buiten de ruime kapiteinskamer in vier hutten met elk 2 slaapplaatsen, een comfortabel verblijf voor 8 eerste klasse passagiers aan. Voor verblijf van de officieren is de voorkajuit of zogenaamde kerk met haar 4 hutten mede zeer doeltreffend en smaakvol betimmerd. De toegangen op dek tot de verschillende verblijven zijn overdekt met smaakvol gemaakte dekhuizen, terwijl het stuurgerei zodanig is ingericht, dat het op gewone wijze achter op dek, zowel als aan de voorkant van de brug, onder het onmiddellijk toezicht van de gezagvoerder of de officier die de wacht heeft, kan bewerkt worden. Een voldoend aantal boten, waaronder enige reddingsboten, op doelmatige wijze op dek geplaatst, geven de zekerheid dat ook voor mogelijke ongelukken de nodige voorzorgen zijn genomen. De doelmatig ingerichte en ruime machinekamer geeft de deskundige bezoeker mee een goede dunk van de deugdelijkheid van de gehele inrichting, terwijl de verschillende met de buitenhuid van het schip verbonden kranen op de meest praktische wijze zijn aangebracht, om bij alle omstandigheden met het meeste gemak te kunnen bewerkt worden. Het brikstuig, waarmee het vaartuig is voorzien, is alleszins geschikt om bij slechts schrale gelegenheden nog goede diensten te doen om de reis te bespoedigen, terwijl bij tegenwind de windvang niet zo groot is om ernstige tegenstand te veroorzaken. Thans, nu slechts een korte tijd op zee is doorgebracht, over de hoedanigheid van de boot als zeeschip een oordeel te vellen, zou voorbarig zijn; en eerst later, als zij enige reizen heeft gemaakt, zal moeten blijken in hoeverre zij in dat opzicht voldoet. De ondervinding, door de ondernemers bij het exploiteren van andere stoombootlijnen op Frankrijk en de Middellandse Zee opgedaan, geeft echter voldoende zekerheid, dat deze onderneming met meer dan voldoende kennis van zaken wordt aangevangen. Daarvoor pleit ook alleszins de keuze van de gezagvoerders, gevende hun verleden alle hoop dat door hen alles zal worden in het werk gesteld om de bloei van de vaart op Amerika te bevorderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 oktober. Het Nederlandse schip PHENIX, kapt. Veldhuis, van Windau herwaarts, is 29 september met verlies van deklast en zeilen te Slitschamn (opm: waarschijnlijk Slitshamn; positie 57º42’ NB 18º49’ OL) (Gotland) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 1 oktober. Aangaande het gestrande Nederlandse schip ANDRIES EN WILLEM, kapt. Koster, van Osterrissoer naar Edam, wordt van Emden, dato 28 september, gemeld, dat het na beide ankers en kettingen verloren te hebben, op de Schweinsrücken aan de grond geraakt was; na vlot geworden en in het Noorder Vaarwater te zijn gekomen, was het evenwel op Den Helder opnieuw vastgeraakt. De kapitein was naar Norden vertrokken om assistentie.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 29 september. Het alhier gestrande schip ANNACHIENA, kapt. De Vries, is wrak; het was bestemd naar Drammen; de stoomboot ONRUST, van de heer Termeulen, heeft bij de redding grote diensten bewezen. (opm: zie ook PGC 041072)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Terschelling, 29 september. Het gestrande Engelse schip WILLIAM DIXON, kapt. Edgar, zit hoog op de Noordvaarder, doch is nog dicht; men is voornemens het tuig af te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Terschelling, 29 september. Het Franse schip BRETAGNE, kapt. Boucard, van Nantes naar Newcastle, is lek en heeft meer andere schade; het is nog onzeker of de lading gelost zal moeten worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Delfzijl, 1 oktober. Het Nederlandse schip FREDERIK EN THEODORUS, kapt. Rab, van Wyborg naar Amsterdam, is alhier zwaar lek en met verlies van deklast binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Buenos Aires, 30 augustus. De Nederlandse schepen BATAVIER, kapt. Hoster en MARGARETHA, kapt. De Grooth, zijn alhier bevracht, het eerste naar Londen en het laatste om te Paranagua voor de rivier te laden.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

AH 02-10-1872. AMSTERDAM, 1 October.
Aangaande het gestrande Nederl. schip ANDRIES EN WILLEM kapt. Koster, van Osterrisoer naar Edam, wordt van Emden, dd 28 Sept. nader gemeld, dat het na beide ankers en kettingen verloren te hebben, op de Schweinsrücken aan den grond geraakt was; na vlot geworden en in het Noorder Vaarwater te zijn gekomen, was het evenwel op den Helder opnieuw vastgeraaktt De kapt. was naar Norden vertrokken om adsistenie.
 


Datum: 03 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helder, 2 oktober. De 5e dezer vertrekt van hier Zr.Ms. stoomschip HET LOO, bestemd naar Curaçao.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 2 oktober. Het stoomschip MAGDALA, kapt. Harland, van Kroonstad naar Londen met tarwe, is volgens telegram van Dokkum, dd. gisteren op Ameland gestrand, doch het volk gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 oktober. Het schoenerschip CONCORDIA, in het Nieuwediep liggende, is de 1e dezer door het schip KENNEMERLAND, kapt. De Jong, van Batavia aangevaren en heeft daardoor de stengen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansund, 29 september. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Londen naar Sundsvall, is met verlies van steng, zeilen en boten alhier binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansund, 29 september. Het Nederlandse schip MARIA BEERTA, kapt. Roosjes, van St. Petersburg met tarwe naar Rotterdam, is alhier met schade binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 september. De Nederlandse brik JAN EN ANTON, kapt Scherpbier, van Santa Martha aangekomen, heeft 31 augustus door zware storm de boten verschansingen, watervaten en vele zeilen verloren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Cuxhaven, 30 september. Het schip NIMROD, kapt. Hinsch, van Odense met gerst naar Amsterdam is alhier lek en met overgeworpen laden binnengelopen; is nagezien en moet lossen om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 30 september. De te Appingedam te huis behorende kof de SPRUIT, kapt. H.P. Folgering, van Frederikstad met hout naar Delfzijl, is op Sylt gestrand. Van de equipage is alleen de kapitein gered. De overigen zijn omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 30 september. Het schip BONNA ROMELING, kapt. T. Visser, te huis behorende te Delfzijl, van Noorwegen naar Delfzijl bestemd, is op Sylt gestrand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 16 september. Het Nederlandse schip OCEAAN, kapt. Smit, gisteren alhier van Rotterdam aangekomen, heeft een orkaan gehad, welke 8 uren aanhield en daardoor boten, verschansingen enz. verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Büsum, … september. Een menigte balken enz. zijn heden deels in het vaarwater opgevist, een en ander vermoedelijk afkomstig van de in de Wester-Tillen gestrande schoener TRITON, kapt. Knijff.


Datum: 04 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Maassluis, 3 oktober. Ofschoon de haringvisserij tot dusverre niet zo gunstig is als wel gewenst werd, blijft de ingenomenheid voor die tak van nijverheid, gelukkig ook in onze gemeente, voortduren; immers gisteren werd op de werf De Toekomst, behorende aan de maatschappij van die naam tot exploitatie van zeevisserij, directeur de heer A.E. Maas, weer de kiel opgehaald van een te bouwen sloeplogger, genaamd GETROUWHEID, voor rekening van de reder, de heer P. Sonneveld Jz.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 2 oktober. Zr.Ms. rammonitor HAAI is met aanmerkelijke schade aan de machine in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 3 oktober. Volgens ontvangen telegrafisch bericht is het barkschip ADRIANA PETRONELLA gisteren behouden te Falmouth aangekomen. Kapt. De Breuk was maandag ll.(opm. 30 september) overleden en zou aldaar begraven worden. Overigens alles wel.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Scheveningen, 2 oktober. Het schip SPRAY OF RYE, beladen met hout, is de 29e september door het volk verlaten, benoorden Noordwijk gestrand. Het schip was vermoedelijk op de Theems beladen, bestemd naar Yarmouth en gevoerd door kapt. W. Bennett. Aldaar waren mede 4 lijken aangespoeld, zodat men vermoedt dat de gehele equipage daarbij zal zijn omgekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 3 oktober. Volgens brief van kapt. De Jong, voerende het schip KENNEMERLAND, van Batavia in het Nieuwediep gearriveerd, dd. 30 september, had hij de 21e augustus op de hoogte van de Kaap Verdische eilanden een zware orkaan doorgestaan, waarin verscheidene zeilen verloren gingen, het schip plat op zijde werd geworpen en waardoor alles wat op het dek bevond los en over boord sloeg. Overigens was het schip dicht gebleven.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 28 september. De galjoot JEANNE, kapt. Kroon, van New York naar Stettin, is wegens tegenwind en stormweder op onze rede teruggekeerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Weener, 30 september. In de nacht van 26 op 27 dezer is het schip ANTJE, kapt. De Haan, bestemd met rogge en stukgoed naar hier en zwaar beladen, op de Eems bij Mark tengevolge van de storm gezonken. De bemanning is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansund, 1 oktober. Heden is hier binnengelopen, de bark HOLLAND, kapt. Wiersma, van Sundsvall naar het Nieuwe Diep, wegens tegenwind en slecht weder.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te West-Terschelling, ten overstaan van notaris S. Brons Boldingh, op woensdag 9 oktober 1872, s,morgens te 11 uur, van het wrak van het Nederlandse kofschip ANNECHIENA, alsmede van de geborgen inventaris, bestaande uit 15 zeilen, staand en lopend want, touwwerk, rondhouten en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden.
Informatiën te bekomen bij de heer P.T. Krul, scheepsagent te Terschelling.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ameland, 30 september. In de afgelopen nacht is in de buitengronden van dit eiland gestrand het Engelse stoomschip MAGDALA, kapt. J. Harland, met een lading tarwe van 500 last, van Kroonstadt naar Londen. De opvarenden, ten getale van 19, zijn met achterlating van al hunne goederen gered, en van het nodige voorzien. Ofschoon men weinig hoop heeft dat veel van het schip en de lading geborgen zal worden, zijn er, nu het weder gunstiger is geworden, maatregelen genomen, om daarvan nog zo veel mogelijk te redden. (opm. zie LC 081072.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Notaris C.C. Ledeboer te Makkum zal in het openbaar verkopen:
- het casco van de Noordse brik de VIER GEZUSTERS, kapitein H.C. Krugen, gestrand op de westzijde van de Makkumer Waard
- een partij lopend en staand touwwerk, met blokken, 2 tros vijgetouw, 3 trossen, 1 kachel.
- een peilboot, 2 loglijnen, 1 zwaar peillood met lijn.
- een kurkzak, 3 reddingsboeien, 1 unzer (opm: mogelijk: unster), 1 bel, 2 kompassen, 3 vlaggen, 4 seinlantaarns, 1 lantaarn, 3 ballastschoppen, 1 kistje met pek, een kajuitstoeltje, 1 bakje vistuig, 1 kijker, 1 pekbak.
- een ra, 2 delen, 2 ra’s met ijzeren beslag, 1 gaffel, 1 stang, 10 stuks mast.
- tien zeilen, 2 fokken, 2 stukken zeildoek.
- een stag, 6 ijzeren stangen, 2 dito ketting met blokken, 4 dito stagen, 6 dito kettingen, dito beugel, 2 dito ketels, 2 dito potten, 2 dito raampjes.
- een boot met riemen, 1 vlet met dito
- een lier en een braadspil, beiden met toebehoren.
Gegadigden komen maandag den 7 oktober 1872, ’s voormiddags 10½ uur bij de Vlasblakerij te Makkum. Nadere informatiën te bekomen bij de heer D. Fontein Hzn., assuradeur en Lloyds agent te Harlingen. (opm. zie LC 290972)

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad

Advertentie. Aaanbesteding van de te doene herstellingen aan boord van het schip LEENTJE VAN DAM, volgens bestek en voorwaarden, liggende ter inzage ten kantore van de heer Mr. G.J.A. Bosch Reitz, agent van de Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam, alwaar de inschrijvingsbilletten zullen worden aangenomen tot heden de 4e oktober 1873, des voormiddags om 10 ure.
De gezagvoerder van voornoemd schip, F.F. Maathuis.


Datum: 05 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Lerwick, 30 september. Het stoomschip NOORDKAPER, alhier van IJsland aangekomen, heeft de 17e in een storm van het Noord-Oosten twee boten verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Op vrijdag 11 oktober 1872, des avonds te 5 uur, zal te huize van D.W. Drewes te Oude Pekela, ten verzoeke van de boekhouder en medereders, in het openbaar worden verkocht het in de Nederlanden thuisbehorende, schoenergaljootschip genaamd TELINA, in 1868 nieuw gebouwd te Oude Pekela, groot 75 zeetonnen, laatst bevaren door kapt. B.K. Dekker, thans liggend te Dordrecht, geklasseerd Veritas 3.3 – 1.1.
Nadere inlichtingen en inventarissen te bekomen bij de boekhouder, de heer F.G. Wortelboer te Oude Pekela, de heren K. & J.Wilkens te Veendam en ten kantore van de notaris.
Mr. P. Roessingh.


Datum: 06 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 3 oktober. Aangaande het op Ameland gestrande stoomschip MAGDALA, kapt. Harland, van Kroonstad naar Londen, wordt van Ameland van de 1e oktober gemeld dat het geheel onder water zat; 12 à 15 lasten tarwe waren met vissersvaartuigen aan de wal gebracht; men vreesde het overige, alsmede het schip weg zouden zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 2 oktober. Het alhier gestrande schip PERRINE, kapt. Raoul, van Drontheim naar Nantes, schijnt dicht gebleven te zijn en zal vermoedelijk afgebracht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Stoomvaart van Glasgow naar Singapore, Batavia, Semarang en Soerabaja, Port Said, Aden en Point de Galle aandoende en lading innemende naar Penang, Padang, Makassar en andere havens van Java, Sumatra en Borneo, welke plaatsen de stoomboten van de maatschappij aandoen. De prachtige aan de Clyde gebouwde schroefstoomboot EARL CANNING (opm: na aankomst te Batavia verdoopt in LUITENANT-GENERAAL KROESEN), geklasseerd AA1 Lloyds. 661 ton gemeten, 441 ton netto register. 160 pk nominaal, 800 pk effectief. Deze gunstig bekende mailboot, een van de vloot van de Netherlands India Steam Naviagation Company, gebouwd en bijzonder ingericht voor de Indische vaart, bezit een uitstekende inrichting voor passagiers. Mocht een genoegzame hoeveelheid goederen tot inscheping worden aangeboden, zo zal zij direct van Glasgow geëxpedieerd worden. Doch de reders behouden zich de bevoegdheid voor om de lading te Liverpool aan te vullen. Vermoedelijk vertrek 20 oktober. Voor vrachten en passage wende men zich tot Gray, Dawes & Co., Londen; Brown, Van Santen & Co., Liverpool, of tot J. & R. Young & Co., 107 Buchanan street, Glasgow. NB. Op alle goederen moet duidelijk de haven van bestemming staan aangegeven.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 4 oktober. Tot onderzoek der schade aan de stuurboordsmachine van de HAAI is een commissie benoemd, bestaande uit een ingenieur der marine, een officier-machinist, de commandant en een deskundige van Fijenoord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfshaven, 5 oktober. Volgens heden ontvangen telegrafisch bericht is het alhier te huis behorend kofschip KURKVAART, kapt. De Kromme, van Londen naar Dantzig, nabij Lemvig gestrand en gebroken. De opvarenden zijn allen gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 5 oktober. Volgens alhier ontvangen telegram van kapt. Ouwendag, voerende het schip DE VREDE, van Ornskoldsvik, naar Purmerend, was hij 30 september wegens stormweer te Svinoer (Mandal) binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 5 oktober. Het op Ameland gestrande stoomschip MAGDALA, van Kroonstad naar Londen, is volgens bericht van daar, dd. 4 dezer, gebroken om van de lading slechts weinig geborgen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 4 oktober. (Per telegram) Het stoomschip ASTREA, van Stettin, laatst van Kopenhagen naar Amsterdam, is met lekkage in de stoomketel alhier in de haven gekomen.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Op dinsdag den 15 oktober 1872, des avonds ten zeven ure, zal in het logement De Vergulde Kikkert, aan Den Burg op Texel, krachtens bevelschrift van de hoog edel gestrenge heer consul-generaal van Frankrijk te Amsterdam, ten overstaan van een bevoegd beambte, door de heer D.C. Loman, worden verkocht ruim 3000 stuks grenen en vuren platen, 3 bij 9 duim (7,7 cm. bij 23,3 cm.), bij ene lengte 7 tot 20 voet (1,87 tot 6,65 m.), zijnde de geborgen lading uit het Franse schoenerschip PERRINE, afkomstig uit Drontheim, liggende op het strand achter Den Hoorn op Texel.
Alsmede eventueel op dezelfde dag, des voormiddags ten elf ure in het dorp Den Hoorn het hol of casco, als ook de tuigage bestaande uit: kabels, trossen, touwwerk, ankers, kettingen, zeilen en rondhouten, twee sloepen, de complete inventaris en wat verder gepresenteerd zal worden van voornoemd schoenerschip PERRINE, zijnde geheel van eikenhout met zink beslagen, metende 112 tonnen, laatstelijk gevoerd door kapt. Raoul en gestrand bij Hoorn op Texel, op reis van Drontheim naar Nantes.
Zo als een en anders daags voor en op den verkoopdag voor een ieder behoorlijk gekaveld zal ter bezichtiging liggen.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen bij de consul-generaal van Frankrijk, Sebone bij de Wetering Barriére, BB 153 te Amsterdam, alsmede bij de heer D.C. Loman te Texel.


Datum: 07 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Port Elisabeth, 30 augustus. Het Nederlandse schip SLIEDRECHT, kapt. Willemse, van Batavia naar Amsterdam, heeft bij Kaap Agulhas zeer slecht weer gehad, waardoor enige zeilen wegwoeien en het schip zo zwaar lek werd dat men genoodzaakt was naar hier af te houden om te repareren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 10 september. Het Nederlandse schip SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. Klein, van Tachinrivier naar Londen, heeft 18 augustus bij de Kaap de Goede Hoop zeer slecht weer gehad en daardoor verschansingen verloren en zeilen gescheurd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 10 september. De EUROPA, kapt. Lupcke, van Singapore naar Londen, heeft de 22e augustus op 35º ZB 22º OL slecht weer gehad, waardoor de kop van het roer gescheurd was.


Datum: 08 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Verkochte schepen. Het barkschip NICOT, groot 439 tonnen, gebouwd in 1855, gevoerd geweest door kapt. J. Amesz, is voor een Noors huis door de makelaar Ed.C.A. Koli te Amsterdam aangekocht.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. De notaris Bruinsma op Ameland zal dinsdag den 15 oktober 1872, ’s voormiddags 9 uur precies, te Hollum tegen dadelijke betaling verkopen, als lasthebbende van kapt. Harland:
Het geborgene der tuigage van het op reis van Cronstadt naar Londen gestrande stoomschip MAGDALA, bestaande onder anderen uit verschillende zware trossen, deels nog nieuw, kabeltouwen en verder best touwwerk, 2 zware ankers, diverse zeilen, 2 uitmuntende boten, stukken ketting, ijzerwerk, koksgereedschappen, vlaggen, enz.
Voorts ongeveer 120 hectoliter gezonde tarwe en waarschijnlijk een partij dito, door zeewater beschadigd.
Ten slotte het casco van het Engelse stoomschip MAGDALA, groot bruto 703 ton, met machines etc., benevens de daarin zich bevindende lading.
Nadere informaties te bekomen bij den burgemeester van Ameland. ’s Daags voor den verkoop vertrekt het postschip van Holwerd naar Ameland, ’s morgens 7 uur. (opm. zie LC 041072.)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wijck op Föhr, 3 oktober. De bij Sylt gestrande schepen de SPRUIT, kapt. Folgering, waarvan behalve de kapitein, de equipage bestaande uit 4 man, is omgekomen en de BONNA RÖMELINGH, kapt. Visser, zijn wrak. De ladingen zullen hoogstwaarschijnllijk geborgen kunnen worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Keitum (Sylt), 1 oktober. Door storm is 28 september bij List binnengelopen de kof WIJBREN ROMER, kapt. De Jonge, van Newport met cement naar Harburg. Het schip heeft anker, kettingen en zeilen verloren en is zwaar lek. De lading moet worden gelost om te repareren.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 7 oktober. De 4e dezer is alhier uitgeklaard naar Amsterdam het Nederlandse schip HENRIETTE, kapt. W.B. Schill, met 809.066 pond suiker, 47.370 pond cacao, 6 stuks vierkant hout, 25 pond vislijm, 750 pond tin en 500 pond oranjeschillen.

Krant:
 MHB - Makassaarsch Handelsblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 8 oktober. Vrijdag de 4e jl. in de ochtendstond verliet het Nederlandse fregatschip ANNA DIGNA, kapt. A.H. Zwaneveldt, na alhier water ingenomen te hebben, onze rede om met een lading steenkolen van New-Castle naar Hongkong te zeilen. Tegen half zeven in de avond (opm: van de 4e oktober) was men de reven van Kapo-Posang, ongeveer 10 mijlen N.W. van Makassar (opm: in de Spermonde Arch.), genaderd, toen op eenmaal het schip op een koraalrif stootte, zodat de loze kiel los raakte en het water met vreselijke spoed in het schip drong. Na een tweede stoot was men weder in vlot water gekomen, doch het was duidelijk, dat de ANNA DIGNA niet meer te redden was en dat men tot lijfsbehoud geen tijd te verliezen had. De kapitein met zijn echtgenote en nog 24 man, uitmakende de gehele equipage, begaven zich, alleen van het hoogstnodige voorzien, in allerijl in drie boten en, nog maar op korte afstand zijnde, zonk de ANNA DIGNA even na 7 ure in de diepte weg; schip en lading waren spoorloos verdwenen. In de nacht van de 7e dezer zijn de drie boten hier (opm: Makassar) behouden aangekomen. (opm: zie ook NRC 201072)


Datum: 09 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 8 oktober. Volgens telegram van kapt. Kip, voerende het schip JANNETJE, van Engeland naar Gotenburg, had hij met de overige equipage op 25 september zijn schip in zinkende staat in het Skagerrak verlaten, zij waren opgenomen door een Russisch schip, dat hen te Dover aan land zette. (opm: zie ook PGC 101087)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 8 oktober. Het stoomschip ANNA zit inkomende binnen Steenenbaken aan de grond; vermoedelijk door dikte van mist. Volgens later bericht is de stoomboot vlot gekomen en opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Flensburg, 5 oktober. De Nederlandse kof JANTINA, kapt. Douwes, benoorden deze haven aan de grond gevaren, is, nadat 300 tonnen haring gelost waren, vlot gekomen en op deze rede geankerd om de geloste lading weer in te nemen; het schip is dicht gebleven en zal de reis voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 5 oktober. Het Nederlandse schoenerschip MARIA, kapt. Tunteler, van Umea naar Rotterdam, heeft door een stortzee beide boten verloren. Het is hier van nieuwe boten voorzien en heeft de reis voortgezet.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad

Verkoping van schepen te Nieuwe Pekela op 5 oktober: het kofschip MAGRIETHA, groot 115 ton, gebouwd in 1852, laatst gevoerd door kapt. Panman: NLG 3.250. Koper H.J. Kremer te Harlingen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Groningen, 8 oktober. De in 1826 gebouwde, te Pekela thuisbehorende kof ARGUS, kapt. K.P. Vos, van Delfzijl naar Drammen, is volgens gisteren hier ontvangen bericht in de namiddag van 27 september in de Noordzee gezonken, Reeds dadelijk bij het in zee komen werd de kof lek, doch met inspanning van alle krachten, door onophoudelijk pompen gelukte het haar nog 2 dagen boven water te houden. Bij de hevige storm werd de positie van de bemanning van het in nood verkerende schip steeds hachelijker, zodat men op de derde dag besloot tot het hijsen van de noodvlag, die door de bemanning van een Zweedse driemast- schoener werd opgemerkt en de equipage van de kof, welke het zinkende schip had verlaten en zich in de boot had begeven, redde en zondag te Antwerpen aan wal heeft gezet.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 7 oktober. Volgens brief van kapt. Trappen, voerende het schip JAVA-PACKET, had hij van 11 tot 14 augustus op de hoogte van het Kaapse rif zware stormen doorgestaan, waarin het schip plat op zijde was geworpen en er veel water was overgekomen, zodat suiker van de lading werd gepompt. Het schip had echter geen schade bekomen en was dicht gebleven, zodat de reis op 9 septemeber is voortgezet, Aan boord was alles wel.

Krant:
  DT - De Tijd


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 8 oktober. De ladingen hout der op Sylt gestrande Nederlandse schepen de SPRUIT, kapt. H.P. Folgering, van Frederikstad, en BONNA RÖMELINGH, kapt. T. Visser, van Drammen, beiden naar Delfzijl, zullen vermoedelijk geborgen kunnen worden. Het eerstgenoemde schip is wrak, het laatstgemelde moet nog nagezien worden.


Datum: 10 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 augustus. Vrachten. In vrachten is de afgelopen veertien dagen veel omgegaan tot stijgende koersen en bestaat er thans nog goede vraag naar schepen ten gevolge van de grote voorraad produkten en de weinige ruimte die disponibel is. De markt sluit vast tot hoogste noteringen. De Nederlandse stomer PRINS HENDRIK, die 25 dezer naar Nederland is vertrokken, laadde tabak à NLG100, koffie à NLG 120, specerijen à NLG 250, indigo à NLG 160 per last. Bij de inschrijving der Factorij op de 24e dezer werden de volgende schepen opgenomen, als: naar Amsterdam VIER GEBROEDERS NLG 99,94, TELANAK NLG 102,35, KANDANGHAUER NLG 102,49, ZAANSTROOM NLG 102,50; naar Rotterdam NIEUWLAND, GRAAFSTROOM, ZES GEZUSTERS en PHILIPS VAN MARNIX, alle à NLG 102,35, en CORNELIS SMIT à NLG 102,50. De volgende particuliere bevrachtingen van Nederlandse schepen vonden plaats: PRINSES AMELIE naar Amsterdam NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffie, NLG 110 voor specerijen, te Batavia te laden; ARARAT naar de Perzische Golf NLG 3,- per picol; NIJVERHEID naar Nederland NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor koffie, te Samarang te laden; BATAVIA naar Rotterdam NLG 100 voor suiker, in de Oosthoek te laden.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen hier en op de kust: BATAVIA, VOORLICHTER, INSULINDE, SOERABAIJA PACKET, ADA, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, FRIESLAND en JEDO.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 8 oktober. Aan het te Fijenoord voor het departement van koloniën in aanbouw zijnde raderstoomschip is de naam van CELEBES gegeven.
Zr.Ms. monitor de HAAI zal tot herstel der schade buiten dienst worden gesteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Keitum (opm: op Sylt), 5 oktober. Het Nederlandse kofschip WYBREN RÖMER lost een gedeelte van de lading, ten einde over de Wadden naar Föhr te kunnen komen om te repareren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 8 oktober. Het schip HENDRIKA, kapt. R. Nepperus, van St. Davids met steenkool naar Kopenhagen is 50 mijl uit de Engelse kust gezonken, doch het volk door het schip FLORA, kapt. Starke, van Dantzig naar Papenburg, gered en hier aangebracht.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 7 oktober. Het schip JANNETJE, kapt. Kip, van Newcastle naar Gothenburg, is volgens telegram van de kapitein op 25 september in zinkende staat in het Skagerrak door het volk verlaten, dat gered en te Douvres is aangebracht.


Datum: 11 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Heden de 9e oktober 1872 heb ik, Johan Coenraad Lach, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten verzoeke van Helena Luiker, huisvrouw van Leendert Magchiel Jonker, wonende te Rotterdam, voor de tweede maal gedagvaard Leendert Magchiel Jonker, zeeman, vroeger wonende te Rotterdam, tegenwoordige woonplaats onbekend, om op woensdag de 15e januari 1873 te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, ten einde:
- Aangezien de eiseres op de 1e juni 1866 te Rotterdam is gehuwd met haar genoemde echtgenoot en aldaar het laatst met hem heeft gewoond.
- Aangezien de gedaagde de 20e augustus 1866 als kok met het schoenerschip ARGUS, gevoerd door kapt. N. Tuk, reders de heren Gebr. Van Rossem te Rotterdam, van Hellevoetsluis naar Manzanilla de Cuba is vertrokken.
- Aangezien er na die datum noch van het schip, noch van deszelfs bemaniing enig bericht is ingekomen, zodat hoogstwaarschijnlijk deze bodem met man en muis is vergaan.
- Aangezien de eiseres thans het recht heeft vergunning te verkrijgen om een ander huwelijk aan te gaan.
Mitsdien op voormelde dag ter plaatse bovengemeld te verschijnen om van zijn aanwezen te doen blijken. (opm: sterk bekort)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 oktober. Men is bezig een gedeelte van de lading delen uit het gestrande en verbrijzelde schip TERESIA, kapt. Petersen, van Sundsvall naar Antwerpen, van de Vliehors, alwaar een en ander was aangedreven, alhier te bergen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 7 oktober. Het gestrande Franse schip PERRINE, kapt. Raoul, van Drontheim naar Nantes, benevens de lading hout, zal op 15 dezer verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 8 oktober. De schoener WODAN, kapt. Sinningen, van Borga naar Middelburg, is in de Sond ten anker liggende door de bark MABELLA, kapt. Christophersen, van Sundsval naar Nieuwediep bestemd, aangedreven, waardoor eerstgenoemd schip de kluiverboom brak en schade aan de boegspriet kreeg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mandal, 3 oktober. Het schip AMPHITRITE, kapt. Jensen, van Drammen naar Amsterdam, is zwaar lek te Christiansand binnengelopen; zal vermoedelijk naar Drammen teruggaan om te repareren.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop het onder Engelse vlag varende, in september 1865 nieuw gebouwd schoener-brikschip IVANHOE, gevoerd door kapt. M. Pinckney, Het schip is in augustus 1871 nieuw gekoperd, gemeten op 358 register tonnen, laadt 500 tons deadweight op een diepgang van 14 voet en heeft twee boegpoorten. Nadere informatiën worden gegeven door de cargadoors Meijer & Co. te Amsterdam, alwaar het schip is liggende.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 9 oktober. Maandag ll. ontving kapt. P.J. de Jonge, gezagvoerder van het hier te huis behorende schoenerschip BAUDINA ELISABETH, van de heer burgemeester in de vergadering van burgemeester en wethouders, namens wijlen Karel XV, koning van Zweden, de grote gouden medaille met inscriptie, voor het redden in oktober 1869 van de bemanning der Zweedse brik EMILIË van Gothenburg.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop twee scheepjes, een van 20 ton met beste inventaris, en een van een en twintig ton zonder tuigage, bij H.P. van der Werff, Buitenste Verlaat te Drachten.


Datum: 12 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 11 oktober. De stoomboot ANNA, van Rotterdam naar Bergen, zit op Maasdrooge aan de grond; de reddingsloep met verscheidene vaartuigen, alsmede de sleepboten VOORNE EN PUTTEN en BROUWERSHAVEN zijn ter assistentie vertrokken, doch naar men verneemt is het alleen na veel moeite gelukt met de reddingboot het schip te naderen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Grimsby, 5 oktober. De HAVANA PACKET, kapt. Harken, van Hamburg alhier aangekomen, heeft op de reis enige zeilen verloren.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Oostmahorn, 9 oktober. Het schip ANNA GEERTRUIDA, kapt. Kemper, van Nerva naar Amsterdam, is hier heden lek en met verlies van zeilen binnengelopen. Het moest lossen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 9 oktober. Hier is in de haven gekomen de schoener BURGER, kapt. Van der Laan, van Dantzig met spoorleggers naar Dordrecht. Het had in de vroege morgen van de 5e dezer bij dikke regen aan de Oostzijde van Bornholm aan de grond gezeten en maakte water. Het schip is bezichtigd en moet lossen om te repareren.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Samarang, 8 oktober. Volgens een heden ontvangen telegram is gisteren van de werf der heren Nering Bögel & Dunlop te Dassoon met goed gevolg van stapel gelopen het voor rekening der heren Zaalberg & Clignett gebouwde raderstoomschip PAUL. Weldra wordt dit stoomvaartuig alhier verwacht om dienst op de rede te doen.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De 5e dezer is van Willemstad naar Liverpool vertrokken het Nederlandse barkschip WILHELMINA AGATHA, kapt. Dekker, met vijf passagiers, en gisteren is te Willemsrtad aangekomen de Nederlandse brik CATO ANNETTA, kapt. Verberne, laatst van St. Thomas.


Datum: 13 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brielle, 12 oktober. De stoomboot ANNA is heden nacht met hoogwater vlot gekomen en naar Rotterdam opgestoomd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 12 oktober. Heden arriveerde alhier het eerste stoomschip van Batavia door het kanaal van Suez, zijnde de WYBERTON, kapt. Blacklin.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Delfzijl, 11 oktober. ( per telegram). Het Nederlandse schip CATHARINA LUTGERDINA, kapt. Nienhuis, van Holmstrand, laatst van Bremerhaven, met hout herwaarts, is met een loods aan boord op Borkum gestrand. Het volk is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 13 oktober. Gisteren is op de Noordvaarder, bij Terschelling gestrand, het kofschip CHRISTINA, kapt. Oltmans, van Christiansand met balken naar de Lemmer bestemd; de equipage is gered. (opm: zie ook PGC 151072 en 171072)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Buenos Aires, 9 september. De Nederlandse brik IMMANUEL, kapt. Aden, van Paysandu om orders, is twee mijlen beneden Arroyo Negro (opm: Uruguay) in een hevige storm van zijn ankers geslagen en gestrand en later vlot geworden, doch daar het schip veel water maakte, was de kapitein verplicht het schip op de bank te zetten, waarop het schip van voren aan de grond kwam, doch het achterschip in diep water wegzonk. Ongeveer 500 huiden zijn geborgen; er is echter weinig hoop nog meer te kunnen bergen. Volgens rapport van de kapitein zit het schip van achteren tot de top van de grote mast en van voren tot aan de mars onder water. De Nederlandse consul is met een duiker naar het wrak vertrokken.


Datum: 14 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 13 oktober. Heden is alhier aangekomen het schip ONDERNEMING, kapt. Van der Veen, van Suriname, met verlies van voorsteng, verschansing, stutten, zeilen, deklast, watervaten en fokkemast gebroken ten gevolge van een orkaan bij Bermuda de 30e augustus, op 33º20’ NB 61º39’ WL.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Gisteren namiddag ten 3 ure is de zwaar geladen stoomboot TELEGRAAF No.4 (opm: binnenvaarder op de lijn Rotterdam-Antwerpen), nabij Willemstad in het Hellegat door het stoten op een van de zandbanken door midden gebroken en gezonken, alleen de equipage en de passagiers – ruim veertig in aantal – met de bagage zijn gered, voor het overige is alles verloren. De passagiers ondervonden, nadat zij met behulp van een veerschuit van de verongelukte stoomboot waren gered, de grootste hulpvaardigheid en voorkomendheid van enige officieren te Willemstad in garnizoen.
rss TELEGRAAF III of IV
Prent uit de collectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 14 oktober Het schip SOEMBING, kapt. Kannegieter, van Birkenhead te Amboina aangekomen, heeft van 10 tot 12 mei op 40º ZB 30º OL hevig stormweder doorgestaan, waardoor de watervaten op het dek waren stukgeslagen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Bremerhaven, 9 oktober. Kapt. Martens, voerende het schip MARTIN, van Sannesund hier aangekomen, bericht het volgende:
Op 29 september, des ochtends om 7 uur op 57º40’ NB en 08º15’OL, zagen we een zwart geverfde, met een klein galjoen voorziene, door de bemanning verlaten en op de lading drijvende, grote schoener van ca. 100 last. Beide masten en de boegspriet lagen aan stuurboord over boord, de railings waren weggeslagen. De roef, groen geverfd en aan de zijden met een venster uit 4 schijven bestaand, stond open. Beide ankers lagen nog over de boeg.


Datum: 15 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 20 augustus. Zaterdag jongstleden kwam alhier binnen de Nederlands-Indische schoener JUPITER, gezagvoerder Oosthoek. Nadat deze schoener te Sesajap rotting had ingenomen, raadde het inlandse hoofd of de vorst van die plaats aan, enige lieden bij wijze van geleide en voorzichtigheidsmaatregel tegen de zeerovers mee te nemen; een zestigtal passagiers werden ingescheept en zo werd onder zeil gegaan naar het zuidelijk gelegen Boeleongan. Met een goede gelegenheid liep de JUPITER de 18e juni de monding van de Boelongan-rivier in en ging, na een lange bocht opgevaren te zijn, in de avond ten anker. Men had intussen gezien dat enige verdachte vaartuigen aan het naderen waren en ten tien ure werd de JUPITER aangevallen door een roversvloot van zestien sterk bemande prauwen, die zich waarschijnlijk achter de reven en eilandjes buiten hadden schuil gehouden en de goed gewapende en buitengewoon bemande schoener dan alleen bij avond durfden aanvallen, denkende die gemakkelijk te overrompelen. De weerstand van de JUPITER, waar uit het grootste stuk aan boord alleen over de twintig schoten gedaan werden, werd echter zo goed bestuurd door de gezagvoerder en zo krachtig in het geheel, dat de rovers, nadat twee van hun prauwen in de grond waren geboord, de wijk moesten nemen. Men had het gevecht te Boeloengan gehoord, maar de hulp, die van daar opdaagde, kwam toen de zaak was afgelopen; de afstand is ook nog beduidend genoeg. Aan vervolging van de rovers was natuurlijk niet te denken. Ze zaten reeds lang weer veilig tussen reten en spleten. Toen de JUPITER, na Boeloengan in gezelschap met de JACOBA ELISABETH verlaten te hebben, te Barrouw aankwam, werd het voorgevallene aan het daar liggende Zr.Ms. stoomschip SURINAME gerapporteerd. Te Barrouw vernam kapt. Oosthoek dat de sultan zestien rovers, waaronder ook twee of drie die aan de aanval op de JUPITER hadden deelgenomen en te Poeloe Pandjang gevat waren, het hoofd had laten afslaan en de koppen op staken in een loods aan het strand ten toon had laten stellen tot afschrik van anderen. (opm: zie ook JB 290872)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Uit Willemstad wordt ons onder dagtekening van 13 oktober nog gemeld omtrent het onheil aan de van Antwerpen komende Telegraafboot in het Hellegat overkomen: De lading werd gisteren door lichterschepen zoveel mogelijk overgenomen. Er is een lekkage ontstaan die niet kan gestopt worden en waardoor de boot vol water is geraakt. Tot in de nacht is men met lossen bezig geweest. Heden is men met het lichten voortgegaan, doch in weerwil hiervan is de boot reeds zo diep in het zand gewoeld, dat er geen kans bestaat om haar vlot te krijgen, zodat dat fraaie stoomschip verloren zal zijn. (opm: het wrak is in 1975 door de Genie geruimd t.b.v. de aanleg van een jachthaven)
Strandingsplaats TELEGRAAF IV (RWS-publicatie)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 oktober. Het Nederlandse schip CORNELIA, kapt. Visser, van Riga herwaarts, is, volgens telegram van Lillesand, dd. 11 dezer, met verlies van voorsteng en schade aan de boeg door aanzeiling, aldaar binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 13 oktober. Aangaande het op Borkum gestrande Nederlandse schip CATHARINA LUTGERDINA, kapt. Nienhuis, van Holmstrand naar Delfzijl, wordt per telegram uit Norden, dato gisteren, nader gemeld dat het schip wrak, doch het tuig geborgen was; bij gunstig weer hoopt men ook de lading te bergen; de equipage is gered.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoping te West-Terschelling ten overstaan van notaris S. Brons Boldingh op dinsdag 22 oktober 1872, des morgens om 11 uur, van het wrak van het Nederlandse kofschip CHRISTINA, kapt. H.P. Oltmans, alsmede van de geborgen volledige inventaris. Informatiën te bekomen bij de heer P.T. Krul, scheepsagent te West-Terschelling.


Datum: 16 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 31 augustus. Vrachten bleven niet alleen gesouteneerd, maar gingen nog hoger, waartoe de opname van 10 schepen, door de factorij 24 dezer, niet weinig bijdroeg. Thans is de vraag iets minder levendig en althans geen NLG 100 te maken hebbende afladers van producten in de meest dringende behoefte van scheepsruimte te voorzien. De afvoer van producten gaat intussen voort en zullen de nu aanwezige bodems wel niet lang op voordelige charters behoeven te wachten. Van de onbevrachte schepen zijn de meeste pas met lossen aangevangen. Sedert 3 dezer vallen de volgende transacties van Nederlandse schepen te melden. Naar Amsterdam: GERARD PIETER SERVATIUS, 662 last, voor NLG 36.000 in full, in de Oosthoek en hier te laden; PRINCES AMELIE, NLG 100 suiker, NLG 95 koffie, NLG 110 specerijen, alhier te laden; SOERABAIJA PACKET, NLG 100 suiker, Oosthoek; PRINS HENDRIK, NLG 100 tabak, NLG 120 koffie, NLG 150 specerijen, NLG 160 indigo; NIJVERHEID, NLG 100 suiker, NLG 90 voor koffie; BATAVIA, NLG 100 voor suiker in de Oosthoek; COPERNICUS, NLG 97,50 suiker, Oosthoek.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Publieke verkopingen:
In de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 15 oktober: het barkschip KATARINA MARIA, groot 386 tonnen, gebouwd in1865, laatst gevoerd door kapt. J. Brandts, is voor NLG 35.000 en de chronometer voor NLG 200 verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Te Nieuwe Pekela op vrijdag 11 oktober: het kofschip TELINA, groot 75 ton, gebouwd in 1868, laatst gevoerd door kapt. B.K. Dekker, is voor NLG 6.025 verkocht aan B.R. Winters te Wildervank.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Het schip LEENTJE VAN DAM, kapt. Maathuis, 13 september van Londen te Suriname aangekomen, had een orkaan doorgestaan en daarin schade bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 15 oktober. Volgens brief van Batavia, dd. 10 september, had men die dag een telegram van Passaroeang ontvangen, dat het Nederlandse schip AEGIDIA EN PAULINE, kapt. De Groot, aldaar in goede orde van Hong Kong was aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Vlieland, 15 oktober. De Noorse brik CONSTANTIA, kapt. Olsen, van Christiana met hout naar Rotterdam, is van de ankers geslagen en op de Westwal gestrand. De bemanning is aan wal.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 13 oktober. Het Belgisch driemastschip CHARLES, kapt. Lechère, van New York met petroleum naar Antwerpen, is gepasseerde nacht in de Wielingen aan de grond geraakt, doch hedenmiddag afgesleept en in zinkende staat te Rammekens weer aan de grond gezet.


Datum: 17 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 16 oktober. Plaats gehad hebbende inschrijving van schepen, ter bevrachting retour van Java aangeboden aan de Nederlandse Handelmaatschappij: GALILEI, 392 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 95, gehele ruimte NLG 90; MENTOR, 296 lasten naar Amsterdam per 250 last NLG 96, gehele ruimte NLG 93; KENNEMERLAND, 763 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte 89,73 naar Rotterdam gehele ruimte NLG 94,73; ARIA EN BETSY, 391 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 88,90 gehele ruimte NLG 84,90; BESTEVAER, 393 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 91,89 gehele ruimte NLG 89,89 naar Rotterdam per 250 last NLG 96,89 gehele ruimte NLG 94,89; CONSTANCE, 381 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 92, gehele ruimte NLG 89; FERDINAND EN LOUIS, 268 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 88,35 gehele ruimte NLG 88,35; PADANG PACKET, 253 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 95, gehele ruimte NLG 92,50; LOUISE , 397 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 83,35 gehele ruimte NLG 83,35; NICOLAAS WITSEN, 352 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 94,94 gehele ruimte NLG 89,94; JACOB ROGGEVEEN, 377 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 94,94 gehele ruimte NLG 89,94; H.W.M., 529 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 83,67; NEDERLAND, 373 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 101 gehele ruimte NLG 85 naar Rotterdam per 250 last NLG 101 gehele ruimte NLG 85, naar Dordrecht per 250 last NLG 101 gehele ruimte NLG 85, naar Middelburg per 250 last NLG 105, gehele ruimte NLG 89 naar Schiedam per 250 last NLG 101 gehele ruimte NLG 85; KOSMOPOLIET III, 818 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 130 gehele ruimte NLG 95 naar Rotterdam per 250 last NLG 125, gehele ruimte NLG 85, naar Schiedam per 250 last NLG 125 gehele ruimte NLG 85; JULIE, 230 lasten, naar Amsterdam per 250 last NLG 115, naar Rotterdam per 250 last NLG 110, naar Dordrecht per 250 last NLG 110, naar Middelburg per 250 last NLG 114 naar Schiedam per 250 last NLG 110; OCEANUS, 613 lasten, naar Rotterdam gehele ruimte NLG 95, naar Dordrecht gehele ruimte NLG 95, naar Middelburg gehele ruimte NLG 95, naar Schiedam gehele ruimte NLG 95; CORNELIS WERNER EDUARD, 470 last, naar Rotterdam per 250 last NLG 120, gehele ruimte NLG 84,20 naar Dordrecht per 250 last NLG 121, gehele ruimte 85,20 naar Middelburg per 250 last NLG 124, gehele ruimte NLG 88,20 naar Schiedam per 250 last NLG 121, gehele ruimte NLG 85,20; ZUID-HOLLAND, 682 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 89,74 naar Rotterdam gehele ruimte NLG 84,74 naar Dordrecht gehele ruimte NLG 84,74 naar Middelburg gehele ruimte NLG 89,74 naar Schiedam gehele ruimte NLG 84,74; KORTENAAR, 513 lasten, naar Amsterdam gehele ruimte NLG 94,98 naar Rotterdam gehele ruimte NLG 89,97 naar Dordrecht gehele ruimte NLG 90,97 naar Middelburg gehele ruimte NLG 94,98 naar Schiedam gehele ruimte NLG 90,97.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 oktober. Het stoomschip ROTTERDAM is heden van hier via Brouwershaven naar New York vertrokken (opm: eerste reis)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 16 oktober. Aangaande het schip SLIEDRECHT, kapt. Willemse, van Batavia herwaarts, lek te Port Elisabeth binnen, wordt bij brief van daar dd. 4 september nader gemeld dat de expertise aan boord had plaats gehad en de experts de lossing van de lading, ook voor een gedeelte, niet nodig hadden geacht; het schip zou rondom boven water gebreeuwd worden en hoopte men spoedig de reis te kunnen voortzetten.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 16 oktober. Heden is voor de Maas geankerd de Nederlandse kof CATHARINA CORNELIA, kapt. Astuling, van Memel naar Rotterdam, heeft beide masten verloren. De sleepboot ZEELAND is derwaarts om te trachten het binnen te slepen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 16 oktober. Het Belgische driemastschip CHARLES, kapt. Lechère, van New York met petroleum naar Antwerpen, is gisteren namiddag vol water bij Rammekens op strand gezet, heden nacht in brand geraakt en brandt nog steeds voort.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 15 oktober. (Per telegram) Het Nederlandse galjootschip WARFHUIZEN, kapt. De Weerd, te huis behorend te Zoutkamp, van Catania met lijnzaad naar Amsterdam, is zwaar lek te Ramsgate binnengelopen. Het maakt 20 duim water per uur en heeft van de lading gepompt.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 13 oktober. Het schip ANNETTE, kapt. Poppen, van Flensburg met lijnkoeken naar Deventer, moet wegens het broeien van de lading, alhier in de haven komen.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 oktober. Volgens telegram is de equipage van het te Pekela te huis behorende schip ALIDA, kapt. L.K. Siegel, de 6e augustus van Colon naar Liverpool vertrokken, te Boston aangebracht. (opm: na een orkaan op de Atlantic gezonken; zie ook PGC 211072)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 15 oktober. Aangaande het op de Noordvaarder gestrande Sappemeerster kofschip CHRISTINA, kapt. H.P. Oltmans, van Christiansand naar de Lemmer, wordt van Terschelling d.d 13 dezer nader gemeld, dat het schip wrak, doch de tuigage geborgen is en dat men die dag begonnen was met bergen der lading.


Datum: 18 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Wij vestigen zeer de aandacht op de alsnog opengestelde inschrijving voor de Nederlandsch-Indische Droogdok-Maatschappij; een zaak, die zo ten volle de algemene sympathie en algemene medewerking verdient. Het zou zeker een treurig bewijs zijn van gebrek aan energie, indien het Nederlandse volk niet het kapitaal van NLG 900.000 kon bijeenbrengen, in de eerste plaats benodigd tot oprichting van een onderneming, die algemeen erkend wordt dringend noodzakelijk en bovendien voordelig te zijn. Wij hopen dat ditmaal niet te vergeefs een beroep zal worden gedaan op het kapitaal, in het belang van handel en scheepvaart, deze voorname bronnen van onze volkswelvaart.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Nederlandsch-Indische Droogdok-Maatschappij, beschermheer Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. De openbare meeting op 15 oktober te Amsterdam te dezer zake gehouden, heeft, na beraadslaging en op grond van de inlichtingen, zowel door onderscheidene belangstellende aanwezigen als door het Comité van Voorbereiding verstrekt, haar overtuiging uitgesproken, dat deze onderneming niet slechts in het belang van handel, scheepvaart en industrie dringen wordt gevorderd, maar bovenal ook, dat zij, op de ontworpen grondslagen tot stand gebracht, een rentegevende en geldelijk zelfs voordelige onderneming belooft te zullen zijn. Op grond van die overtuiging heeft de vergadering met eenstemmigheid tot het comité gericht de uitnodiging om de gelegenheid tot inschrijving nogmaals open te stellen. Het comité, gehoor gevende aan die uitnodiging, bericht dat de gelegenheid tot inschrijving op aandelen en obligaties opnieuw zal gegeven worden, op dinsdag 22 oktober aanstaande van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure, in het lokaal Odeon te Amsterdam en bij de Rotterdamsche Bank te Rotterdam. Inschrijvingsbiljetten, prospectussen, brochures en statuten zijn verkrijgbaar bij de kantoorboekhandelaars Blikman en Sartorius te Amsterdam en bij de Rotterdamsche Bank te Rotterdam.
Het comité ter voorbereiding, A.A. Bienfait. J.E. Cornelissen. E.W. Cramerus. F.C. Deking Dura. A.W. van Eeghen. M. Hoek. J.F. van Leeuwen. P.C. Loopuyt. W.E. Mercier. M.M. de Monchy. F.A. Muller. Jan ter Meulen. J. den Tex Bondt. A.C. Wertheim. A.L. Wurfbain.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Vlissingen, 17 oktober. Het schip CHARLES, kapt. Lechere, is tot op het water toe afgebrand. Schip en lading zijn totaal weg.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 16 oktober. Het Italiaanse schip J. GEMELLI, kapt. Nicolo Scotto, van Catania met lijnzaad naar Amsterdam, is bij Ameland gestrand. Het volk is gered en alhier aangebracht. (opm: zie ook LC 181072)

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij zo treurige bericht, dat mijn geliefde echtgenoot Berend Jelles de Vries, in leven gezagvoerder van het brikschip MR. JOHAN HERMAN GEERTSEMA, op 30 augustus door een noodlottig toeval te Maracaibo is overleden. Hij bereikte de ouderdom van bijna 42 jaren, mij uit een dertienjarig huwelijk 3 kinderen nalatende, allen nog te jong om het groot verlies te beseffen. Diep bedroefd geef ik langs deze weg kennis aan vrienden en bekenden.
Groningen, 17 oktober 1872, Wed. B.J. de Vries, geboren Wijndels.
(opm: zie ook NRC 301172 en 291272)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant

Advertentie. Te koop een nieuw, klaar op de werf staand tjalkschip, groot plm. zeventig tonnen. Brieven franco, of in persoon, bij J. Balt, Noorderweg, Leeuwarden.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

St. Anna Parochie, 15 oktober. Heden morgen tussen 6 en 7 uur kwamen op de Zwartehaan onder St. Jacobi Parochie 10 schipbreukelingen aan, die hun schip omstreeks 3 uur onder Ameland in zinkende toestand hadden verlaten. Behalve de loods, William Ellery, te Plymouth (Engeland) aan boord genomen, waren de overigen Italianen, op het eiland Procida bij Napels te huis behorende. De kapitein heet Nicola Scotto en de naam van het brikschip is I GEMELLI.
De lading, bestaande in 27½ last lijnzaad, was ingenomen te Catania op het eiland Sicilië en bestemd naar Amsterdam. Sedert de nacht van vrijdag op zaterdag was het schip lek geweest en begon het over de zijde te hangen. Met inspanning van alle krachten mocht het hun niet gelukken dit te herstellen en door het indringen van lijnzaad in de pompen, werden die onbruikbaar. Met achterlating van alles, zelfs sommigen van de nodige klederen, hebben ze, geholpen door stroom en wind met ene boot, die hen maar nauwelijks kon dragen, pas hun leven kunnen redden. Welwillend opgenomen en aan het nodige geholpen door bewoners van de Zwartehaan, zijn ze verder door de werkzame zorg des burgemeesters reisvaardig gemaakt en door voerman Kuik heden namiddag 4 uur naar Harlingen gebracht.
Waar het schip en lading zit en wat er van geworden is moeten nadere berichten leren. Verder heeft men nog van de kapitein en de loods vernomen, dat ze geen der eilanden hebben gezien en dat niets van het verlorene geassureerd was.

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Een hektjalk uit de hand te koop, groot zes en zestig ton, buitengewoon sterk gebouwd te IJlst, best onderhouden, met of zonder tuig. Informatie bij T. Heeringa, Groote Breedstraat te Dokkum. Brieven franco.


Datum: 19 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

 
Batavia, 11 september. Vrachten. Bijna al de sedert ons vorig bericht aangekomen schepen werden opgenomen, gedeeltelijk tot iets lagere koersen dan laatst genoteerd werd en thans is de stemming voor vrachten wel enigszins flauwer, hoewel er nog veel product ter verscheping is. De volgende afsluitingen van Nederlandse schepen hadden plaats: SOERABAIJA PACKET, naar Amsterdam NLG 100 voor suiker, NLG 80 voor tabak, in de Oosthoek te laden; COPERNICUS, naar Rotterdam NLG 97,50 voor suiker NLG 90 voor koffie, Passaroeang te laden; ÆGIDIA EN PAULINE, naar Schiedam NLG 90 voor koffie, Passaroeang te laden; NANCY, naar New York GBP 4.5, Batavia en Probolingo te laden; GENERAAL DE STUERS, naar Rotterdam NLG 100 voor suiker, NLG 90 voor koffie, op de kust te laden; PASSAROEANG, naar Amsterdam NLG 90 voor suiker, NLG 70 voor tabak, in de Oosthoek te laden; MARIA SARAH, naar Rotterdam NLG 95 voor suiker, NLG 140 voor arak, NLG 130 voor huiden, Batavia te laden; NESTOR, naar Rotterdam NLG 100 en NLG 97,50 voor suiker, NLG 135 voor arak, NLG 130 voor huiden, NLG 100 voor licht goed, Batavia en in de Oosthoek te laden; ANTJE, naar Rotterdam NLG 90 voor suiker, NLG 137,50 voor arak, Batavia en in de Oosthoek te laden; HENRIETTE ADRIANA, naar Rotterdam, suiker voor bevrachters rekening, NLG 120 voor huiden, NLG 110 voor cubeben; CATHARINA ELISABETH, naar Amsterdam NLG 72,50 voor tabak, Soerabaja te laden; INSULINDE, naar Amsterdam, laadt voor bevrachters rekening; FRIESLAND, naar Amsterdam NLG 38000 in full, Semarang en Batavia te laden; SOEMBING, naar Rotterdam, laadt voor bevrachters rekening;
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen, hier en op de kust: BATAVIA, VOORLICHTER, ADA, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, JEDO, HUYDECOPER.
Het Engels schip LAHLOO, van China naar Londen is 31 juli bij Soemba verongelukt. De kapitein en equipage zijn te Soerabaja aangekom

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Ten overstaan van de te Hoogezand residerende notaris J. Piccardt zal op donderdag de 21e november 1872, ’s avonds om 6 uur, ten huize van de logementhouder J. H. Roelfsema aldaar, à contant, publiek worden verkocht het snelzeilend en welonderhouden Nederlands galjootschip REDITE, ten jaren 1868 te Hoogezand uitgehaald, groot 175 tonnen, gecl. bij Veritas, 3/3 G.1.1 met deszelfs complete inventaris, laatst gevoerd door kapt. G.B. Carst en thans liggende aan de werf De Nachtegaal van de heren W. & A.H. Meursing, in het Westerdok te Amsterdam. Informatie bij de heer J.A. Hooites te Hoogezand.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 oktober. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn bevracht:
voor Amsterdam: LOUISE, kapt. J. Vogelzang, 250 in te nemen lasten, vracht NLG 83,35; FERDINAND EN LOUIS, kapt. P. Krul, geheel 268 gemeten lasten, vracht NLG 88,35 en ARIA EN BETSY, kapt. R. Ran, 250 in te nemen lasten, vracht NLG 88,90.
Voor Schiedam: NEDERLAND, kapt. E. van Ingen, geheel gemeten 373 lasten, vracht NLG 85.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 18 oktober. De monitors HEILIGERLEE, KROKODIL en TIJGER gaan, na alhier gedokt te hebben, naar Rotterdam en Dordrecht om aldaar deze winter te verblijven.
De schade aan de machine van de HAAI wordt door de fabriek van Fijenoord voor haar rekening alhier hersteld.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Belgische driemaster CHARLES, kapt. Lechère, komende van Philadelphia, met een volle lading petroleum, is eergisteren nacht op de zandplaat van Rammekens totaal verbrand. De CHARLES was eerst gestrand op de plaat van Hompels, boven Vlissingen. Het schip was vol water, dreef op zijn lading en zijn toestand was dus hoogst gevaarlijk. Dank zij de krachtige medewerking van de sleepboten van de heren Maes en Gerlinck, slaagde men er in het schip vlot te krijgen. Men nam de CHARLES op sleeptouw tot Rammekens, waar men het schip op het droge zette, ten einde het van het water te bevrijden. De bemanning bleef aan boord. Doch verleden nacht ontstond er eensklaps brand in het schip. In weinige ogenblikken stond het van onder tot boven in vuur en vlam; de sleepboot DE KLAMPER, welke gelukkig ter plaatse was gebleven om het schip te bewaken, had nauwelijks tijd de bemanning ter hulp te snellen en te redden. De CHARLES heeft de ganse nacht gebrand. Het schouwspel was schoon en groots om te zien, maar ongelukkig is de ramp niet minder groot. Voor duizenden en duizenden franken is er in enige uren vernield en de Belgische scheepvaart verliest hierbij een van haar grootste schepen. Naar men zegt, zou alles verzekerd zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De CHARLES hoort toe aan de firma Verbois en Co., meet 708 ton en was in 1856 te Antwerpen gebouwd.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 11 september. Hedenmorgen ten half zeven ure lichtte de Nederlandse bark NIJVERHEID het anker om naar de buitenrede te zeilen. Daar het schip echter geen bewijs op het wachtschip vertoond had, dat het de vereiste toestemming tot verzeilen was verleend, deed de kanonneerboot een los schot en zond een sloep naar de NIJVERHEID. Het schip zeilde echter nog door, waarop wederom een los schot werd gedaan en de NIJVERHEID toen eindelijk braste en de sloep inwachtte.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Soerabaja, 3 oktober. Eergisteren kwam alhier de Nederlands-Indische bark NOORBAN, gezagvoerder Oomkens, ter rede. Genoemd vaartuig had een lading gouvernements-steenkolen naar Lettie moeten brengen. Te Lettie schijnt men evenwel hiermee niet erg ingenomen te zijn geweest, tenminste de gezagvoerder deelde mede dat hij, na ongeveer 175 ton kolen aan wal gebracht te hebben, door de bewoners van Lettie in de verdere lossing is verhinderd geworden, dat die bevolking een zeer vijandelijke houding tegen de opvarenden van de NOORBAN had aangenomen, in grote getale gewapend aan boord gekomen was en niet dan onder bedreiging dat op hen geschoten zou worden, zich hadden willen verwijderen, terwijl zij de volgende dag de bemanning van een sloep, die naar de wal roeide, met steenworpen begroette en bedreigde, zodat de sloep onverrichte zake naar boord terug moest keren. De aldaar gevestigde Ambonese schoolmeester en zijn gezin zijn eveneens aan boord van de NOORBAN komen vluchten, daar hun leven door de Lettinezen bedreigd werd. Deze zijn door de gezagvoerder Oomkens overgevoerd naar Rotti, waar ook de resterende steenkolen moeten gelost zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 oktober. Wij vernemen dat de Nederlandse stoomboot FOP SMIT op de baar bij Montrose aan de grond gekomen en gebroken is. (opm: zie ook NRC’s 191072, 201072, 241072, 011172, 181172 en 201172)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Nieuwediep, 18 oktober. In het schip PRINS OSCAR FREDERICK, kapt. Christophersen, naar Akyab bestemd, is brand uitgebroken. Het schip is de haven uitgesleept en brandt op de Zuidwal geheel af.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 16 oktober. De lading houtwaren uit het alhier gestrande schip PERRINE, kapt. Raoul, van Drontheim naar Nantes, heeft in veiling ruim NLG 3.000 opgebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 16 oktober. Het Nederlandse schip ZWAANTJE KLEIN, kapt. Drenth, van Memel naar Statenzijl, is in de afgelopen nacht van de ankers geslagen en op strand gedreven; moet lichten om vlot te komen. (opm: schip wordt afgebracht; zie PGC 191072)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 4 oktober. De Nederlandse schoener ALIDA, van Carthagena naar Liverpool met campèche-hout, is 20 september op 40º NB 54º WL masteloos en in zinkende staat door de equipage verlaten. (opm: zie PGC 211072)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

St. Helena, 26 september. Het schip VIER GEBROEDERS, kapt. Ruhaak, van Java hier aangekomen, heeft de 30e en 31e augustus bij Kaap Agulhas zeer slecht weder gehad en daardoor zeilen, verschansing en relingen verloren en enige bladen koper kwijtgeraakt. Het koper is aangespijkerd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Helvoet, 17 oktober. Het schip CATHARINA CORNELIA, kapt. Astuling, van Memel komende, is hier heden binnengesleept.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Tonningen, 16 oktober. Het schip ZWAANTJE KLEIN, kapt. Drenth, op de rede ten anker liggend, de afgelopen nacht door een hevige storm op het strand gedreven, is heden weder afgebracht.

Krant:
 CCR - Curaçaosche Courant

De 16e dezer is van Willemstad naar Liverpool vertrokken de Nederlandse brik RAPHAEL, kapt. Molenaar.


Datum: 20 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 19 oktober. Volgens hier ter stede ontvangen telegram is het stoomschip BATAVIER, varende op Londen, ten gevolge van aanvaring gezonken. (opm: gelicht en gesloopt; zie voorts: NRC’s 211072, 231072, 301072, 031172, 111172, 161172, 231172 en 241172)
Het stoomschip BATAVIER, waarschijnlijk het schip van 1855
(coll. Gemeente-Archief Rotterdam)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. Volgens telegrafisch bericht, dd. Soerabaja 17 oktober, lag het schip ZEPHIR, kapt. Muysson, te Makassar zeilklaar naar Nederland en was de G.H. BETZ, kapt. Schaafsma, aldaar na een reis van 109 dagen aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 oktober. Volgens telegram uit Plymouth is het Nederlandse stoomschip ROTTERDAM, kapt. Hus, van Rotterdam naar New York, aldaar gisteren namiddag ten 2 ure, na een reis van 30 uren van Brouwershaven, aangekomen om kolen in te nemen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Slikkerveer, 19 oktober. Volgens alhier ontvangen telegram is het schip LIBERAAL, kapt. Wierikx, na een reis van 76 dagen de 17 dezer te Batavia gearriveerd. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Montrose, 17 oktober, 5 uur 30 minuten. De stoomboot FOP SMIT, van Odessa is op de Scarf aan de grond gekomen. Men is begonnen het schip te lichten; het zal waarschijnlijk met het volgende getij in het dok komen.
Montrose, 17 oktober, ten 8 uur 50 minuten. De FOP SMIT is hedenmiddag aangekomen, doch op een slechte plaats buiten het dok liggende, is het schip aan de grond gekomen en is in de midscheeps gebroken. Men tracht de lading te bergen. De experts hebben het schip voor totaal wrak verklaard. De equipage zal maandag naar huis gezonden worden. (Het bericht van gisteren, als zoude het schip op de baar aan de grond zijn geraakt, is onjuist.)

Krant:
  LC - Leeuwarder Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een uitmuntend hecht en zeer goed onderhouden tjalkscheepje, groot 22 ton, met volledige inventaris, zoals het door de eigenaar Romke S. Zandstra is bevaren, liggende te Nijehaske bij Heerenveen, te bevragen bij Marten H. de Jong.


Datum: 21 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Rotterdam, 20 oktober. Wij vernemen heden nog de volgende bijzonderheden nopens het verongelukken van het stoomschip BATAVIER op de rivier de Theems. Terwijl het tussen 12 en 1 uur ’s namiddags van Blackwall naar Gravesend de rivier afvoer, met bestemming naar Rotterdam en een volle lading, benevens een aantal passagiers aan boord, ontmoette men een groot stoomschip onder Turkse vlag, naar gissing van 1.500 ton, zoals later bleek de CHARKEISH genaamd, dat met de vloed achter zich in volle vaart de koers naar Londen zette. De BATAVIER bleef in de goede richting doorvaren en gebruikte het roer zoveel nodig was om de tegenligger op ruime afstand te mijden. Doch het andere schip schijnt een overeenkomstige manoeuvre in geheel verkeerde zin te hebben gemaakt. Althans het kwam buiten zijn koers in volle vaart dwars in de zijde van het Nederlandse schip lopen, overstoomde het letterlijk en met zoveel geweld, dat het over de gehele breedte van de BATAVIER inliep, die, nadat de Turkse stomer de werktuigen achteruit deed slaan, tussen de voorkajuit en de fokkemast in tweeën gescheiden was, spoedig vol water liep en binnen weinige minuten in een diepte van meer dan dertig voet wegzonk. De meerderheid van de passagiers en opvarenden hadden ternauwernood de tijd om in allerijl en met achterlating van alles op het Turkse stoomschip over te klimmen; zij keerden daarmee naar Londen terug en werden door de zorg van de agenten van de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij over Harwich met een van de boten van de Great Eastern Steam Navigation Company naar Rotterdam bestemd. Zodra kapt. Stranack van de WATERLOO, een van de stomers van de General Steam Naviagation Company, die de BATAVIER, met gelijke bestemming, van nabij volgde, het onheil ontdekte, zond hij enige sloepen tot hulp, in welke vier personen zich redden, die heden ook met de WATERLOO, dankbaar voor de goede bejegening, hier zijn aangekomen. Onder hen bevond zich een kantoorbeambte van de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij, die alleen door van het zinkende schip in het water te springen nog een van de sloepen kon bereiken. Indien de ramp in de duisternis had plaats gehad, zou zeker meer dan een mensenleven te betreuren zijn geweest.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

New York, 5 oktober. De te Pekela thuisbehorende schoenerbrik ALIDA, kapt. L.K. Siegel, van Coplon naar Liverpool, 20 september op 44ºNB 54º WL, masteloos en in zinkende toestand door het volk verlaten, hebbende 16 september een orkaan doorgestaan.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Fredrikshavn, 14 oktober. De Veendammer galjoot GEERDINA, kapt. M.H. Stuut, van Stettin met hout naar Bergen, is gisteren op de zuidzijde van het eiland Laeso aan de grond geraakt, doch met asssistentie en na de deklast en een gedeelte der lading overboord te hebben geworpen, zonder schade weder vlot geworden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 18 oktober. Het schip WARFHUIZEN, kapt. P.H. Schabeling, van Catania naar Amsterdam, te Ramsgate binnen, had op 24 september op 38º NB 12º WL een Noordoosterstorm doorgestaan en van 4 tot 12 oktober aanhoudend slecht weder gehad en had gedurende die tijd de pompen gaande gehouden.


Datum: 22 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam, zullen als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag 12 november 1872, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek veilen: het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip HAAMSTEDE, laatst gevoerd door kapt. G. Geerling, volgens meetbrief lang 40,50 meters; wijd 7,40 meters, hol 5,55 meters en alzo groot 739 tonnen of 390 lasten, met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nadere informaties zijn te bekomen bij bovengemelde makelaars.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Nieuwediep, 20 oktober. Het wrak van het afgebrande Noorse barkschip PRINS OSCAR FREDRIK, kapt. Christoffersen, heeft NLG 2.000 opgebracht.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Door bijzondere omstandigheden uit de hand te koop een galjootschip, groot 113 zeetonnen, zeer geschikt voor de houtvaart, met dubbel stel zeilen en verdere volledige inventaris. Te bevragen bij de heer H.J. Kremer, in victuatiën, te Harlingen.

Krant:
  AH - Algemeen Handelsblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Uit de hand te koop een kopervast en gekoperd Nederlands schoener-brikschip, gezond van houten, gebouwd 1863, ladende 113 last granen. Verdere inlichtingen bij de makelaar Ed. C.A. Koli te Amsterdam.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 21 oktober, Donderdagmorgen l.l. (opm: 17 oktober) vertrok de stoomboot VICE-ADMIRAAL RIJK met passagiers naar de Commewijne en verder. Op de hoogte van het fort Nieuw Amsterdam brak haar drijfstang, zodat zij haar reis niet kon voortzetten. Op een gegeven sein werd de stomer NICKERIE klaar gemaakt en vertrok van hier, nam de passagiers van de VICE-ADMIRAAL RIJK over en stoomde de Commewijne in. Intussen werd het stoombootje van de heer F.P. Penard reisvaardig gemaakt en ter hulp van de VICE-ADMIRAAL RIJK opgezonden. Het bootje, ter zijde van de stoomboot vastgemaakt, bracht het schip onder begunstiging van de vloed des namiddags behouden bij de stoombootsteiger alhier.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. M.N.C. Henriques, commissionair en auctionair, zal op heden de 22e dezer, des namiddags ten 4 ure, ten overstaan van de notaris S.H. de Granada, tegen gereed geld verkopen voor rekening dien het mocht aangaan, een grote barkas, geheel defect, afkomstig van het schip LEENTJE VAN DAM, te bezichtigen op het erf van de heer W.F. Buillar.


Datum: 23 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Aan de Shipping and Mercantile Gazette ontlenen wij nog de volgende bijzonderheden omtrent het verongelukken van de BATAVIER:
De BATAVIER werd aangelopen door de Turkse ijzeren schroefstoomboot CHARKEIH (1.800 ton), bestemd voor de maildienst tussen Turkije en Egypte. Het wrak ligt bij laag water in circa 24 voet diepte. Kettingen zijn er onder door gehaald; en indien het weer gunstig is, verwacht men dat het gezonken vaartuig binnen weinige dagen gelicht en nader bij de wal gebracht zal kunnen worden. De agenten van de BATAVIER hebben schikkingen getroffen tot het uithalen van de lading. Het bericht van sommige (Engelse) bladen, als zouden een scheepsjongen en een kind bij de ramp het leven hebben verloren, is onwaar. Passagiers en volk werden alle gered. De loods aan boord van de BATAVIER, Charles Joseph Luton, rapporteert aldus: Toen hij – na al het mogelijke gedaan te hebben om, door uitwijken, de dreigende botsing te voorkomen – de CHARKEIH toch niet van richting zag veranderen, liet hij stoppen, en, een ogenblik later, met volle spoed achteruit stomen. Desniettemin was binnen een minuut de CHARKEIH dwars op de BATAVIER gelopen. Zó groot was de vaart van eerstgenoemde boot, dat het schuim wel een voet hoog voor de voorsteven opstoof; - en zo geweldig was de schok, dat de BATAVIER half rond zwenkte. De CHARKEIH bleef nu waar zij was: dwars over het voorschip van de BATAVIER; en thans konden de passagiers zich redden, deels in kleine boten, deels door op te klimmen tegen het fokkenwant van de BATAVIER, en zo over de boeg van de CHARKEIH. Binnen nog geen tien minuten na de aanvaring, was de BATAVIER gezonken. – De stoomboot WATERLOO, van de General Steam Navigation Company, hielp mee, door spoedig haar sloepen uit te zetten, verscheidene passagiers redden. (opm: de CHARKEIH was een Egyptisch stoomschip, toebehorende aan de khedive van Egypte)

Krant:
  JB - Javabode

Men meldt ons, dat de heer J.J. Easton, gezagvoerder van het Nederlands-Indische stoomschip SUNDA, op reis van Sibogha naar Goenoeng Sitoli, de 9e oktober j.l. plotseling is overleden. Zijn lijk werd naar Sibogha terug gevoerd en de 11e dezer aldaar begraven.

Krant:
  JB - Javabode

Uit het Makassaarsch Handelsblad van 15 oktober:
Nagenoeg een kwartier na het wachtschot in de morgen van zondag 13 dezer werd door schoten om assistentie gevraagd door het stoomschip KONINGIN SOPHIA, van de Molukkenreis terugkerende, dat omstreeks een uur vroeger, naar men zegt, door het niet zichtbaar zijn van het kustlicht, op het rif Ley-Ley waarvan een klein gedeelte zich als een met wit zand bedekt eilandje boven water verheft, in de onmiddellijke nabijheid van onze rede, was vastgeraakt. Daar het schip juist met hoogwater op die bank was gelopen, kon bij de invallende eb alleen dadelijke hulp in staat zijn het schip er spoedig af te helpen, daar de eigene aangewende middelen reeds gebleken waren te kort te schieten. Dadelijke hulp van de nodige kracht was echter niet mogelijk, daar met het openmaken van stoom bij de ter rede liggende schepen toch altijd ettelijke uren moesten verlopen en de kans van spoedig afbrengen van de KONINGIN SOPHIA met de minuut verminderde. Intussen was het acht ure geworden en was een gedeelte van de lading in enige tonkangs of laadboten gelost, toen men de GOUVERNEUR GENERAAL MIJER, die van Java werd verwacht, zag opstomen, waarop de hulp van dit stoomschip weer door twee schoten werd ingeroepen; dra was de GOUVERNEUR GENERAAL MIJER in de nabijheid van de KONINGIN SOPHIA. Alle mogelijke moeite werd nu aangewend om de KONINGIN SOPHIA vlot te krijgen, waarbij ook de stoombarkas van Zr.Ms. marine enige kleine diensten bewees, doch hoewel men gewerkt had tot half twaalf, bleven alle pogingen zonder het gewenste gevolg, daar het water inmiddels wel drie, vier voet gevallen en nog steeds ebbende was. Men zag zich dus genoodzaakt het hoge tij af te wachten hetgeen eerst ten drie ure in de morgen van maandag inviel. Daarop was de hoop gevestigd en men zag zich niet bedrogen, want ten half vier ure in de morgen van maandag kwam de KONINGIN SOPHIA door assistentie van de GOUVERNEUR MIJER, die bij haar was gebleven, weer vlot en mag men van geluk spreken dat het schip er zonder noemenswaardige schade afkwam, als men in aanmerking neemt dat zondag de gehele middag een stijve koelte uit het ZZO woei. In de westmoesson ware het wellicht om het schip te doen geweest en nu is de KONINGIN SOPHIA vrolijk en wel stomende als altijd, hedenochtend naar Java terug kunnen gaan. Iedereen zal wel met ons een hoera willen doen opgaan voor het nog lang behouden varen van die goede boot, die haar tegenwoordige gezagvoerder ongetwijfeld grotelijks de sympathie van Makassars ingezetenen bezit.


Datum: 24 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Nieuwediep, 21 oktober. Het casco van het hier verbrande schip PRINS OSCAR FREDERICK is in publieke veiling verkocht voor NLG 2.190 aan kapt. Thomasz. Het rondhout aan Gebroeders Moorman voor NLG 320. Het is achter in de haven gesleept.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Texel, 20 oktober. Het wrak en de geborgen tuigage van het gestrande schip THERESIA, kapt. Petersen, van Sundsvall naar Antwerpen, zullen 28 dezer publiek verkocht worden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Harlingen, 20 oktober. Het Noorse schip CONSTANTIA, kapt. Olsen, van Brevig naar Rotterdam, bij Vlieland gestrand en vol water door het volk verlaten ( bevorens gemeld) is sedert door bergers bezet en met assistentie van de sleepboot MAGNET, zeven lichters en pompers heden alhier binnengebracht; de lading is geheel behouden.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Weymouth, 20 oktober. De lading ijzer van het schip REWERTDINA, de 14 dezer alhier binnengelopen, is gelost, en is men begonnen het schip te repareren hetwelk ongeveer 14 dagen zal duren.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Montrose, 19 oktober. Tot heden is ongeveer 300 tonnen droog en 500 tonnen beschadigd geborgen van de lading van het stoomschip FOP SMIT. Het schip is geheel gebroken.


Datum: 25 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men meldt ons uit Zierikzee van 23 oktober: Heden arriveerde alhier de reddingschokker No. 2, schipper G. van Duin, aan boord hebbende de equipage van het verongelukte Franse schoenerschip JEUNE NOËMIE van Roche-Bernard naar Rotterdam met een lading rogge. Het schip is 22 dezer op de Westpunt van de Zeehondenplaat aan de grond geraakt; de reddingschokker was onmiddellijk in de nabijheid ter assistentie. Ankers werden uitgeworpen om te trachten het schip af te brengen, doch de toenemende wind en zee sloegen het schip van de ankers en stootten het zo geweldig, dat er weldra 3 voet water in stond. Schipper Van Duin wilde toen het uiterste beproeven, door te trachten het schip af te zeilen, hetgeen hem dan ook gelukte; doch in diep water gekomen bleek het dat het schip zodanig gebroken was dat men reeds spoedig genoodzaakt was lijfsbehoud te zoeken in de boten, waarna het schip geheel zonk nabij de wrakton van de Banjaard, aan de ingang van het Brouwershavense zeegat. De kapitein roemt zeer het menslievend gedrag en de betoonde moed en volharding van schipper Van Duin en de bemanning van de reddingschokker, die zelfs geen levensgevaar hebben ontzien om te trachten redding aan te brengen zowel voor het schip als voor de equipage. Van schip en lading zal denkelijk niets terechtkomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Het Nederlandse schip ANTON EN JACOB, kapt. Poldervaart, 16 dezer van Faro naar Vlaardingen vertrokken is volgens particulier bericht lek te Villa Real de San Antonio binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 24 oktober. Het schip CORNELIA, kapt. Visser, van Riga naar Amsterdam, te Lillesand binnen (en niet te Lillestad, zoals vroeger abusief gemeld), zou, volgens een bericht van daar, met 14 dagen à 3 weken de reis voortzetten.


Datum: 26 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Advertentie. Publieke verkoping op dinsdag de 29e oktober, des avonds ten zes ure, in het lokaal Het Centrum te Nieuwediep, van het bij de brand van het gekoperde en kopervaste barkschip OSCAR FREDERIK, overgebleven onderschip met roer, twee ankers, plus minus 140 vademen zware ketting, 3 ijzeren ketels, ijzerwerk van pompspil, gangspil, pompen en lier, 48 zware ijzeren knieën, die tot op de kimmen neerlopen, enige ijzeren boegbanden en een grote partij divers los koper en ijzer. Gemeld onderschip ligt in de binnenhaven, aan de werf De Lastdrager. Maakt geen water en kan zonder gevaar vervoerd worden naar elders.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. Brikschip te koop. Een brikschip gemeten 214 tonnen, gekoperd en kopervast geclassificeerd bij Veritas en 3/3 A 1.1. Aanbiedingen worden ingewacht bij de kantoorboekverkopers Marlof & Zoon, Rokin E 158, Amsterdam.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Groningen, 25 oktober. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwde kofschip GRIETJE ELLENS, kapt. Stijvinga (mz. Stuivinga), van Warfhuizen, groot 80 ton en gebouwd bij J. Berg te Sappemeer.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Ramsgate, 21 oktober. Het schip WARFHUIZEN, kapt. Schabeling qq, van Catania naar Amsterdam, hier lek binnen, is begonnen de lading te lossen.

Krant:
  JB - Javabode

Aan de Soerabaja Courant wordt dd. 16 oktober uit Banjoewangie geschreven:
Een trouw lezer zijnde van couranten, verwondert het mij nergens iets te hebben aangetroffen omtrent het stranden van het Nederlands Indische schip FADOOL MIDJET, gezagvoerder Babasouwan, bestemd naar Tjilatjap met gouvernements zout en toebehorende aan de Arabier Bob Said à Costi. Volgens mededeling van de gezagvoerder zou het navolgende hebben plaats gegrepen:
Bovengenoemde bodem was de 10e dezer op de hoogte van Duiveneiland, komende van Sumanap met bestemming naar Tjilatjap, tegelijk met het Nederlandse schip TELANAK. Beide schepen hadden de seinvlag waaien dat zij een loods verlangden, doch aangezien er slechts één loods buiten was (er zijn vier loodsen) profiteerde de TELANAK van dezelve, zodat de Arabier maar moest zien hoe hij terecht kwam. Aangezien de stroom sterk om de zuid de straat inliep, vond de Arabische gezagvoerder het raadzaam om het dan maar te beproeven zonder loods straat Balie te passeren. Toen de avond viel liet hij het anker vallen in de bocht van Manna. Wellicht door de felle stroom brak de vloei (opm: een blad) van het anker, zodat de Arabier een veiligere plaats trachtte te bereiken, echter met het ongelukkig gevolg dat zijn schip dicht bij Gilo Manok aan de Balische wal strandde. De kruis- en loodsboten hadden nog de tijd 17 koijangs zout te bergen, waarna de schuit naar de kelder ging.


Datum: 27 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Kopenhagen, 24 oktober. Het Nederlandse stoomschip GIRONDE, gisteren van hier naar Kroonstad vertrokken, heeft op de hoogte van het Dragor vuurschip de cylinder gebroken en is daar geankerd, ten einde van hier assistentie te bekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Frederikshaven, 23 oktober. De Nederlandse schoener GEERDINA, kapt. Stuit, van Stettin naar Bergen, de 15e alhier lek binnengelopen, heeft gisteren, na volbrachte reparatie, de reis voortgezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Ystad, 18 oktober. Het Nederlandse schip THEMIS, kapt. Pybes, van Riga met lijnzaad naar Gent, is 16 dezer door dikte van mist bij Sandhammed (opm: waarschijnlijk Sandhammaren; positie 55º23’ NB 14º12’ OL) gestrand. Het volk is gered en de lading wordt geborgen, doch het schip zal vermoedelijk weg zijn.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld, te Hellevoetsluis, ten huize van de kastelein A. van den Berg, op maandag 28 oktober 1872, des voormiddags half twaalf uur van: het wrak van het Engels schip LADY BEATRICE, gevoerd geweest door kapt. J. Sterry, en deszelfs geborgen inventaris, bestaande in zeer goed geconserveerde zeilen, lopend en staand want, trossen, ankers, ketting, boten, rondhout enz., benevens ongeveer 30 hectoliters steenkolen van de lading van gezegd schip. Nadere informaties bij de heren A. Mes & Zonen, te Hellevoetsluis en de notaris Vlielander, aldaar.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Advertentie. De makelaars F.N. & W.H. Montauban van Swijndregt en F.W. van Dam zullen, als lasthebbende van hunne meesters, op donderdag 7 november 1872, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven publiek veilen:
- de snelvarende ijzeren schroefstoomboot MARIA, volgens meetbrief lang 17,60 meter, wijd 2,99 meter, hol 1,51 meter, en alzo groot 79 tonnen, na aftrek van de machinekamer 57 tonnen, met twee stoomwerktuigen, 20 paardekracht.
- De snelvarende ijzeren schroefstoomboot RESERVE I, volgens meetbrief lang 13,77 meter, wijd 2,06 meter, hol 1,43 meter, en alzo groot 27 tonnen, met machine van 8 paardekracht, zijnde deze stoomboot en stoomwerktuigen in 1871 nieuw volbouwd.
Beide met derzelver scheeps- en machine-inventarissen, zoals die aan boord zijn.
Beide stoomvaartuigen hebben gevaren tussen Lemmer en Groningen, en liggen thans te Rotterdam in de Haringvliet, alwaar die dagelijks kunnen worden bezichtigd.
Nadere informatiën bij bovengemelde makelaars.


Datum: 28 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Amsterdam, 26 oktober. Heden is alhier op de werf de Zwarte Raaf, van de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen, de kiel gelegd voor een sloeploggerschip, genaamd STAD AMSTERDAM II, voor rekening van de firma R.P. Regtdoorzee, bestemd voor de haringvisserij, gevoerd zullende worden door schipper P. Bootsman.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 26 oktober. Verscheidene kettingen zijn onder het gezonken stoomschip BATAVIER door genomen en twee grote lichters zijn van de werf te Sheerness ontboden om het schip te helpen lichten. De kist, die volgens zeggen een grote som geld bevat en aan een van de passagiers toebehoorde, is nog niet gevonden, alhoewel verscheidene boten zijn gebezigd om er naar te vissen. Men zegt dat de onfortuinlijke passagier verzuimd had die som geld te assureren of de kist als lading te doen inschrijven. De kist had op dek gestaan en is ongetwijfeld door de aanvaring over boord geraakt. Officieren van het Custumhuis (opm: Custom House, het kantoor voor Invoerrechten) zijn op wacht gesteld bij het wrak. Enige balen van lading zijn gebarsten naar boven gekomen. Men gelooft dat het schip bij het eerstvolgende springtij zal gelicht worden.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Advertentie. Publieke verkoop van strandgoederen. Op 14 november aanstaande zullen op Borkum publiek worden verkocht de inventaris van het gestrande schip CATHARINA LUTGARDINA, kapt. Nienhuis, bestaande uit zeilen, touwwerk, 2 boten, kompassen, pompen, rondhout, koks- en stuurmansgoed, benevens de lading, vuren en grenen balken en latten.
A.W. Steinbömer, vice-consul, Norden.


Datum: 29 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 september. Vrachten. Nederlands SOERABAIJA PACKET naar Amsterdam NLG 100 voor suiker, NLG 80 voor tabak, hier en Passaroean laden. BATAVIA naar Rotterdam NLG 100 voor suiker, NLG 80 voor tabak, NLG 95 voor koffie, hier en Passaroean laden. Nederlands ÆGIDIA EN PAULINA naar Schiedam NLG 90 voor een volle lading koffie en NLG 22,50 voor tin. PASSAROEAN naar Amsterdam NLG 90 voor suiker, NLG 70 voor tabak, hier en Passaroean laden. CATHARINA ELISABETH naar Amsterdam NLG 72,50 voor een volle lading tabak.


Datum: 30 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Naar men ons bericht, heeft de proeftocht van het stoomschip KONING DER NEDERLANDEN op de Clyde bij Glasgow plaats gevonden en is volkomen geslaagd; het schip liep 12¼ mijl. Dit stoomschip van ruim 3.000 ton laadvermogen en met machines van 1.600 pk effectief, wordt gevoerd door kapt. M.C. Braat en zal over enige dagen van Greenock naar Nieuwediep vertrekken, om voor Java te laden. Het zal de vloot van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland tot vier eerste-klasse-stoomschepen uitbreiden en die maatschappij in staat stellen om de lang gewenste regelmatigheid in haar afvaarten te brengen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Alblasserdam, 29 oktober. Aan de werf van de heer J. Smit Czn. is de kiel gelegd voor het fregatschip MARY, groot 800 gemeten lasten, voor rekening van een rederij onder directie van de heren E. Suermondt & Zonen & Co. te Rotterdam.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

De Times meldt, dat de Board of Trade eerstdaags een gerechtelijk onderzoek te Greenwich zal laten instellen naar de omstandigheden van het verongelukken van de BATAVIER op de Thames. Het lichten van het wrak laat zich bezwaarlijker aanzien dan men vermoedde, daar met elke dag zich in de romp meer zand en modder ophopen. Men is derhalve bezig door middel van duikers een deel van de zware lading op te halen; en inmiddels worden de toebereidselen tot het lichten met kracht voortgezet. Kisten en balen worden voortdurend geborgen. Ook zijn verscheiden koffers en passagiersgoederen opgehaald en tijdelijk gedeponeerd bij de heer Hodds, opzichter van een van de Gouvernementskruitmagazijnen. De CHARKEIH blijft in Millwall Docks aan de ketting.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Brouwershaven, 29 oktober. De Engelse brik SPARTAN, kapt. Trueman, van Sunderland naar Rotterdam, is zwaar lek en met 6 voet water in het schip, hier op de slikken gezet.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Londen, 28 oktober. Volgens rapport is de kist met geld (GBP 725) van de passagier van de BATAVIER door de sleepboot DAY STAR gevist en in entrepot gebracht. De gouvernementslichters van Sheerness zijn nog niet bij het wrak aangekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Great Yarmouth, 26 oktober. De Nederlandse schoener BLIJHAM, kapt. Dietz, van Memel naar Rotterdam met lijnzaad, is in de Noordzee omgeslagen, de equipage is hier gisteren aan land gebracht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Verkoop schepen

Christiansand, 20 oktober. Het schip MARIA BEERTA, kapt. Roosjes, van St. Petersburg naar Rotterdam, de 2e oktober hier met schade binnengelopen, heeft de geloste lading weer ingenomen, 38 quarters zijn wegens beschadigdheid verkocht.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Christiansand, 20 oktober. De Nederlandse kof ALBERDINA, kapt. Lodewijks van Malmö naar Londen met haver is hier met broeiende lading binnengelopen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Wyck auf Föhr, 23 oktober. Het Nederlandse schip WYBREN RÖMER, kapt. De Jong, van Cowes naar Harburg, zwaar lek alhier binnen - vroeger gemeld - komt morgen ledig.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Wyck auf Föhr, 23 oktober. De wrakken en inventarissen van de op Sylt gestrande en afgekeurde Nederlandse schepen SPRUIT, kapt. Folgering, van Fredrikstad en BONNA RÖMELINGH, kapt. Visser, van Drammen, beiden naar Delfzijl (vroeger gemeld), benevens de geborgen lading van laatst gemelde, zullen 5 november en volgende dagen verkocht worden.

Krant:
  JB - Javabode


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Van Soemba wordt gerapporteerd, dat in de nacht van 31 juli j.l. het Engelse schip LOHLOO, gevoerd door kapt. Smith, op het eilandje Noesamanoe is gestrand. Dit vaartuig kwam van China en had bestemming naar Londen. De ganse bemanning werd gered en naar Soerabaija overgevoerd. Intussen waren, ook van bestuurswege, maatregelen getroffen tot bewaking van het wrak en zijn lading. Als een verblijdend verschijnsel kan worden aangemerkt, dat van de vroeger gebruikelijke strandroof thans geen sprake was, en dat door de Soembanezen, vooral door de radja’s van Soedoe en Mendjeli, met bereidwilligheid aan de schipbreukelingen hulp en bijstand werd verleend.


Datum: 31 oktober 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Heden is van de werf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met goed gevolg te water gelaten het schroefstoomschip RIOUW, bestemd voor de zeemacht in Indië. Dit schip, waarvan de kiel de 11e mei van dit jaar werd gelegd, is van zogenaamde compositebouw. De inwendige verbanddelen en het bovendek zijn uit ijzer samengesteld, de huid in twee dikten, de verschansing en gehele betimmering uit Indisch hout.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Amsterdam, 30 oktober. Het Nederlandse schip AQUARIUS, kapt. Altmann, is 8 september bij Whydah (westkust van Afrika) (opm: Ouidah, Benin; positie 06º22’ NB 02º05’ OL) totaal verongelukt. De equipage is gered.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Harlingen, 29 oktober. Volgens heden ontvangen telegram uit Riga is het Nederlands schip CASPAR DE ROBLES, kapt. Van Slooten, van daar met hout herwaarts, door een Engelse stoomboot op de rivier aangevaren. Het moet lossen om te repareren.


Datum: 01 november 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 24 september. De vrachten waren in de laatste twee weken vrij levendig, doch zijn iets lager. Er is echter nog behoefte aan scheepsruimte. De volgende Nederlandse schepen werden bevracht: BATAVIA, naar Amsterdam, laadt voor bevrachters rekening aan de Oosthoek (opm: van Java); ADA, naar Amsterdam, laadt voor bevrachters rekening; NOORDZEE KANAAL, naar Amsterdam NLG 90 voor suiker, NLG 70 voor tabak, aan de Oosthoek te laden, en VOORLICHTER, naar Rotterdam, suiker, gedeeltelijk voor bevrachters rekening, gedeeltelijk à NLG 90, voor tabak NLG 67,50, te laden te Samarang en de Oosthoek.
Lossende en onbevrachte Nederlandse schepen alhier en aan de kust: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, JEDO, HUYDECOPER, DRIE GEZUSTERS en STAD MIDDELBURG.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Shields, 29 oktober. Er is een overeenkomst gesloten voor de Parijse assuradeuren op het stoomschip FOP SMIT, in de haven van Montrose op de Scarf gestrand, met de heer Faucus Jr. van North Shields om dat schip, van waar het thans ligt, op een veilige plaats te brengen voor een som van GBP 1.200.

Krant:
 SUR - Suriname, Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 31 oktober. Alhier zijn uitgeklaard: de 26e oktober het Nederlandse schip KROMMENIE, kapt. B. Bijl, naar Amsterdam met 9 passagiers, 276.243 pond suiker, 5.180 gallons melasse, 12.115 pond cacao, 1.450 pond gezouten huiden, 2.000 pond kwassiehout, 157 pond arrowroot, en 9 flessen confituren, en dezefde dag het Nederlandse schip WILLEM JACOBUS, kapt. H.W. de Vries, mede naar Amsterdam, met 303.692 pond suiker, 1.169 gallons rum, 13.090 pond cacao, 15.389 gallons melasse, 2,750 pond gezouten huiden, en 7.773 stuks cocosnoten.


Datum: 02 november 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. De doorgraving van het duin en het strand onder Velzen, voor zover die tot afwatering vereist wordt, is gisteren voltooid, zodat heden nacht te drie uren voor het eerst IJwater in de Noordzee is afgestroomd. (opm: bouw van het Noordzeekanaal)

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. Het schip AUSTRALIE, kapt. Beekman, van Svartvik naar Amsterdam, heeft volgens telegrafisch bericht van Kopenhagen van 31 oktober, op Saltholm aan de grond gezeten, doch was met assistentie van stoomboten en lichters vlot geworden; was dicht gebleven en zou de reis voortzetten; bergloon NLG 2.900.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Riga, 31 oktober. Het schip DE HAAN, kapt. Visser, gisteren van hier naar Amsterdam vertrokken, is heden met gebroken fokkera teruggekomen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Villa Real, 20 oktober. Het Nederlandse schip ANTON EN JACOB, kapt. Poldervaart, van Faro naar Vlaardingen, gisteren alhier lek binnengelopen, moet lossen.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Berichten uit het buitenland incl havens

Mauritius, (per telegraaf van Aden d.d. 30 oktober). Het Nederlandse schip HEBE is hier lek binnengelopen en zal de lading lossen alvorens in het dok te komen.


Datum: 03 november 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 2 november. Ten vervolge op het bericht van de Groninger Courant nopens het plan van de heer Scholten te Groningen, om een stoombootverbinding op grote schaal tussen Rotterdam en New York aan te leggen, wordt ons nader medegedeeld, dat het voornemen is 4 boten, elk van 4.000 ton, in de vaart te brengen. Het kapitaal van de vereniging, die de zaak zal ondernemen, zou 3 miljoen bedragen, waarin de heer Scholten voor 8 ton zou deelnemen. Desnodig zou hij dat kapitaal renteloos verstrekken.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Men hoopt, dat het wrak van de BATAVIER a.s. maandag (opm: 4 november) zal kunnen gelicht worden. In de Daily News wordt verzekerd, dat een massa passagiersgoed reeds geborgen is. Onder andere zou de kist van een koopman, bevattende zijn gehele kapitaal, een GBP 800, opgevist en aan de eigenaar teruggegeven zijn.


Datum: 04 november 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 november. Het Nederlandse schip DOLFIJN, kapt. Grieck, van Bremen naar Gothenburg, is, volgens telegram uit Arendal van gisteren, te Norden binnengelopen. Alles wel aan boord.

Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht:
Strandingen, verongelukking en vermissing

Tonningen, 31 oktober. Het schip ZWAANTJE KLEIN, kapt. Drenth, hier in de nabijheid gestrand – vroeger gemeld – is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlot gekomen en neemt de lading weder in.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. Wegens storm is gisteren te Christiansand binnengelopen de Nederlandse ijzeren schroefstoomboot ASTREA, kapt. Lorie, van Koningsbergen naar Amsterdam bestemd.

Krant:
 PGC - Provinciale Groninger Courant


Type bericht:
Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 1 november. Te Torbay is op 30 oktober wegens slecht weder en hevige stormen binnengevallen de Nederlandse stoomboot ONDINE, kapt. Takes, van Amsterdam naar Bordeaux.


Datum: 05 november 1872


Krant:
 NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant


Type bericht: