Inloggen
JAVA - ID 8223


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1873-05-16 / 1881-08-00 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1873
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Full scantling
Masten: Two masts
Rig: brig
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Backhouse & Dixon, Middlesbrough on Tees, Great Britain
Werfnummer: 86
Delivery Date: 1873-05-16
Technical Data

Engine Manufacturer: North Eastern Marine Engineering Company Ltd, Sunderland, Great Britain
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 600
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 29 & 55 - 33
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1473.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1037.00 Net tonnage
 
Length 1: 250.0 Feet (British) Registered
Beam: 32.0 Feet (British) Registered
Depth: 21.0 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
39 23 0 0 0 62
Ship History Data

Date/Name Ship 1873-05-16 JAVA
Manager: B.H. Schröder & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij Java, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PFJR

Date/Name Ship 1881-08-00 PORT DE ROUEN
Manager: Société Rouennaise de Transports Maritimes à Vapeur, Rouen, France
Eigenaar: Société Rouennaise de Transports Maritimes à Vapeur, Rouen, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Rouen / France

Date/Name Ship 1883-00-00 PORT DE ROUEN
Manager: Robert Thompson, Hull, Great Britain
Eigenaar: Robert Thompson, Hull, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Hull / Great Britain

Date/Name Ship 1883-12-00 PORT DE ROUEN
Manager: W.A. Massey & R. Sawyer, Hull, Great Britain
Eigenaar: W.A. Massey & R. Sawyer, Hull, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Hull / Great Britain

Date/Name Ship 1884-00-00 DREWTON
Manager: W.A. Massey & R. Sawyer, Hull, Great Britain
Eigenaar: W.A. Massey & R. Sawyer, Hull, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Hull / Great Britain

Ship Events Data

1873-06-02: Damaged
Portsmouth, 2 juni 1873. Het stoomschip JAVA, kapt. Van Ingen, van Amsterdam naar Java bestemd met 170 man troepen aan boord, kwam heden namiddag te Spithead aan met lekkage aan de verbindingen der stoompijp. Des voormiddags ten 11 uur bij de Owers zijnde, bespeurde men aan boord dat de houten beschotten die de ketels van de machinekamer afschutten in brand waren.
1873-06-13: Damaged
Gibraltar, 13 juni 1873. Het stoomschip JAVA, van Nieuwediep naar Batavia, alhier binnengelopen met schade aan de schroef, is naar Malta vertrokken om aldaar te repareren.
1881-08-00: Sold to foreign country
Verkochte schepen. Het Nederlandse stoomschip JAVA is uit de hand verkocht aan een Franse rederij.
1883-00-00: History
Het is onbekend, in welke maand het schip door Thompson aan Massey & Sawyer werd verkocht. (december is gekozen om de juiste volgorde te bereiken)
1892-11-25: Final Fate: Grounded

Op reis met een lading steenkolen van Cardiff naar Jaffa is de DREWTON op 25 november 1892 bij stormachtige zuid-westen wind (kracht 6) bij Jaffa aan de grond geraakt en wrak geslagen. Alle opvarenden bereikten veilig het land.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Everhardus van Ingen werd geboren 02 augustus 1833 te Nieuwe Schans als zoon van de winkelier Hendrik Willem Karel van Ingen en Martha Sissingh.

Everhardus trouwde op 21 september 1860 te Terschelling met Reintje Schol, geboren 29 oktober 1841 te Terschelling als dochter van Cornelis Alderts Schol en Trijntje Jacobus Nadort.Op 28 juli 1864 werd in Amsterdam een akte ingeschreven op grond van een missive van het Ministerie van Marine dd 21 juli 1864. Daarin wordt het overlijden gemeld op 24 juni 1864 van Rijntje Schol op reis van Buenos Ayres naar Londen op 49o44’NBr/6o00’WL om 11 uur ’s morgens aan boord van de brik Janette Marianne, 22 jaar 7 maanden en 26 dagen, echtgenote van de kapitein van het schip zijnde Everhardus van Ingen.

Everhardus hertrouwde op 01 maart 1867 te Terschelling met Grietje Rotgans, geboren 27 november 1845 te Terschelling als dochter van Gerrit Gerrits Rotgans en Grietje Jans Swart. Grietje overleed te Amsterdam, voormiddags 4 uur op de Amsteldijk 14 op 11 november 1894, 48 jaar, weduwe.

Everhardus overleed op 12 april 1885 op zee. ( http://home.kpn.nl/j-bakker/Terschelling/dna/pafg286.htm#8140).

 

Er zijn geen Burgerlijke Stand akten van Everhardus van Ingen gevonden in de provincie Groningen.

 

Hendrik Willem Karel van Ingen werd geboren te Amsterdam op 28 maart 1861 als zoon van scheepskapitein Everhardus van Ingen en Reintje Schol. Ten tijde van de geboorte was de vader afwezig en de aangifte werd gedaan door een vroedvrouw. Deze zoon werd dus vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde.

 

In het Bevolkingsregister van Amsterdam, Register 1864 worden in U231-576 vermeld, wonende in de Peperstraat U231:

Everhardus van Ingen, hoofd van het gezin, geboren 02 augustus 1833 te Nieuweschans, Nederlands Hervormd, zeevarend en op 07 maart 1867 vertrekkend naar Terschelling;

Reintje Schol, vrouw, geboren 29 oktober 1841 te Terschelling, doopsgezind, 07 maart 1867 vertrekkend naar Terschelling;

Hendrik Willem Karel van Ingen, geboren 28 mei 1861 te Amsterdam, Nederlands Hervormd, 07 maart 1867 vertrekkend naar Terschelling.

In O283 1607 wordt op Oude Schans O283 opgegeven dat zich op dit adres op 30 november 1869 gevestigd hebben:

Everhardus van Ingen

Grietje Gerrits Rotgans, geboren 27 november 1845 te Terschelling, doopsgezind;

Hendrik Willem Karel van Ingen

 

BR 1884

In 465-145 staan op een adres op de Stadhouderskade Everhardus en Grietje Rotgans. Van Everhardus geen berope vermeld en voorts 2 dochters en een zoon. Vertrokken in mei 1885

 

In BR 1891-1893 geen vermelding.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.van Ingen werd met nr.827 effectief lid van Zeemanshoop per 21 februari 1865 op voorspraak van F.C.Jaski. Zijn schip is de "Pauline Constance Eleonore"002.

In de Algemene Vergaderingen van 14/21 februari 1865 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen E. van Ingen, geen leeftijd vermeld, voerend de bark “Pauline Constance Eleonore, voor rekening van  F.R.P.Victor, op voordracht van kapitein F.C.Jaski.023.

Hij voerde het vlagnummer 827 in de periode 1865 t/m 1879.

 

Everhardus van Ingen wonend te Terschelling was in de periode 09 mei 1867 t/m zijn royement in 1877 met vlagnummer 8 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”.111

 

E.van Ingen was met vlagnummer 135 in de periode 1857 t/m 1874 effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela.112.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 07 december 1882 staat een opsomming van geroyeerde leden waaronder:

“ vlag 8 E. van Ingen. Naar O.I. vertrokken. Niet betaald sedert 1873/1874. Geroyeerd 1877”064a

 

De schepen van de kapitein

lidmaaschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren          type           scheepsnaam                                    naam reder/boekhouder

        827                1865-1866     bark           Pauline Constance Eleonora          F.R.P.Victor

                                1867-1873     fregat        Nederland                                         Klerk & Voogd te Dordrecht

                                1874-1879     geen opgave van schip en boekhouder

 

      Het Register van Schepen in het Oosterdok te Amsterdam045 geeft o.a. de volgende gegevens:

Brik Jeannette Marianne onder kapitein E.van Ingen

   bron                               aankomst                             vertrek                                                   reisdoel

GAA-502/290                 16 mei 1861                        16 mei 1861(?)                                     Buenos Aires

idem                                 24 september 1863             17 oktober 1863                                   Buenos Aires

 

Bark Pauline Constance Eleonora (ex Biliton) onder kapitein E.van Ingen

idem                                 08 november 1864             29 april 1864                                        Padang

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

  1. van Ingen Nederland 04 juni 1867                           geen melding

                                                                Nederland                      12 juni 1868                           geen melding

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat E. van Ingen als gezagvoerder064:

*    1874                       stoomboot “Java”                   boekhouder J.C.Schol te Amsterdam

 

Bouma025 vermeldt E.van Ingen als gezagvoerder gedurende:

*          1858 t/m 1860 van de 2/m sch. “Hendrik Willem Carel”, gebouwd in 1857 te Nw. Beerta, 175 ton o.m., varend voor G.H.Addens te Winschoterzijl. Het schip is in februari 1860 gezonken bij Montevideo;

*          1862 t/m 1864 van de brik “Jeannette Marianne” ex Maria Johanna, gebouwd in 1856 te Groningen, 172 ton o.m., varend voor F.R.P.Victor te Amsterdam;

*          1866 t/m 1867 van de bark “Paulina Constance Eleonore” ex Biliton, gebouwd in 1855 te Lekkerkerk, 579 ton o.m., varend voor F.R.P.Victor te Amsterdam;

*          1868 t/m 1873 van het 3/m schip “Nederland”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 706 ton o.m., varend voor Klerk & Voogd te Dordrecht;

*          1874 van het schroefstoomschip “Java”, gebouwd in 1873 te Middlesbro, 1551 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” dir. T.C.Schol te Amsterdam.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

11 februari 1851, schip “Jantina”, kapitein Geert W. Stratingh, lichtmatroos Everhardus van Ingen uit Nieuweschans.

25 februari 1852, schip “Elsje”, kapitein Jacob P. Scherpbier, matroos Everhardus van Ingen uit Oude Pekela.

 

Overige bijzonderheden

E.van Ingen vertrok per 01 juni 1873 van Nieuwediep met de “Java” een troepentransport van 3 officieren en 170 manschappen naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 01 augustus 1873 na een reis van 61 dagen065.

Hij vertrok per 05 augustus 1874 vanuit Nieuwediep met de “Java” en arriveerde te Batavia op 26 september 1874 na 52 dagen. Hij vervoerde een detachement van 5 officieren en 75 manschappen065*

 

NRC 09 juli 1859114

Montevideo, 31 mei. Alhier heerst heden een hevige storm. De Nederlandse schepen COMPACT GOEDE TROUW, kapt. De Vries, en HENDRIK WILLEM KAREL, kapt. Van Ingen, die op de rede zijn liggende, hebben daarvan veel te verduren.

 

NRC 14 maart 1860114

Amsterdam, 12 maart. Het schip (opm: brik) HENDRIK WILLEM KAREL, kapt. E. van Ingen, van Cadiz naar Montevideo, is volgens bericht van Winschoten van de 10e maart, de 30e december bij Montevideo gezonken.

 

NRC 24 oktober 1862114

Shields, 20 oktober. De Nederlandse schoener JEANNETTE MARIANNE, kapt. Van Ingen, alhier voor Cadix ladende, heeft door aandrijving de boegspriet verloren.

 

Provinciale Groninger Courant 25 oktober 1862114

Shields, 20 oktober. Het schip GRONINGEN, kapt. Looze, naar Groningen bestemd, heeft hier ter rede de boegspriet en de grote mast verloren en meer schade bekomen en heeft de schoener JEANNETTE MARIANNE, kapt. Van Ingen, voor Cadiz ladende, door aandrijving de boegspriet verloren.

 

NRC 27 december 1866114

St. Helena, 27 november. Het Nederlandse schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Van Ingen, 22 november alhier van Batavia gearriveerd, heeft gedurende de reis nogal veel water gemaakt, doch alhier op de rede was het nagenoeg dicht. De kapitein geloofde dat het lek boven de waterlijn zat en heeft het laten dicht breeuwen.

 

NRC 31 januari 1867114

Texel, 29 januari. Het alhier van Java gearriveerde schip PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. Van Ingen, heeft op de reis een orkaan doorgestaan en daarin bramsteng, zeilen en rondhout verloren, en meer andere zeeschade bekomen.

 

Provinciale Groninger Courant 09 februari 1871114

Amsterdam, 7 januari. Volgens brief van kapt. Van Ingen, voerende het fregatschip NEDERLAND, d.d. 28 december l.l., was hij te Batavia, na een reis van 90 dagen, aangekomen. De passagiers waren allen in de beste welstand de volgende dag aan land gegaan en men was bereids bezig de lading te lossen, zijnde weder vracht aangenomen naar Amsterdam.

 

NRC 19 oktober 1872114

Rotterdam, 18 oktober. Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn bevracht:….

….Voor Schiedam: NEDERLAND, kapt. E. van Ingen, geheel gemeten 373 lasten, vracht NLG 85.

 

NRC 07 februari 1874114

Soerabaija, 12 december. De stoomboot JAVA, gezagvoerder Van Ingen, kwam 25 november van Atchin terug op de rede van Padang. Dat schip is aan een groot gevaar ontsnapt. Op de avond van de 24e ontdekte men een sterke gaslucht, welke bij onderzoek bleek uit kolen, die in het achterschip geladen waren, te komen. Om de regen waren de luiken gesloten; deze liet de gezagvoerder dadelijk openen, om het gas te laten ontsnappen, doch de damp en de brandlucht vermeerderden, waarop de luiken gesloten werden, om een uitbarsting van de brand te voorkomen. Die nacht werd in grote spanning doorgebracht, onder het in acht nemen van alle voorzorgen, zoals: alle lichten uit, wacht bij de luiken, de brandspuiten gereed enz. De volgende morgen om zes uur had een gasontploffing plaats; de luiken werden losgeslagen, en een grote vlam steeg op uit het ruim, die de zonnetent, welke boven de luiken gespannen was, in brand zette; twee schepelingen, die beneden waren, ontvingen zware brandwonden; een hunner wordt in het hospitaal verpleegd. Onmiddellijk werden de brandspuiten aan het werk gesteld, met het gunstige gevolg dat het onheil geen verdere gevolgen had. Tegen zeven uur kwam de stoomboot op de rede. (opm: de JAVA is van de Stoomvaart-Maatschappij Java te Amsterdam).

 

 

Datum vanaf: 1873
Kapitein: Ingen, Everhardus van

Familiegegevens en opleidingl

Tjerk Dirk werd geboren te Nieuwendam op 21 december 1831 namiddags 11 uur als zoon van Tjerk Gollards, 31 jaar, zeeman en Klaaske Alders, 32 jaar, zonder beroep. De geboorteaangifte werd gedaan door Dirk Pronk, schoonvader.

Hij trouwde op 05 oktober 1861 te Amsterdam als scheepsgezagvoerder, 29 jaar , ouders bij huwelijk beiden overleden, met Neeltje Lysbeth Jans, geboren te Amsterdam op 28 november 1831 in de At.Annadwarsstraat nr. 6 als dochter van de winkelknecht Jan Jans, 32 jaar en Isabella Appleton, 34 jaar, bij het huwelijk beiden overleden. Getuigen bij het huwelijk waren o.a. de scheepsgezagvoerder Jan Riemkes Smit, 43 jaar en Dirk Gollards, scheepsgezagvoerder, 28 jaar en broer van de bruidegom.

In de tienjarentafels van overlijden te Amsterdam 1883 t/m 1922 zijn geen gegevens gevonden.

 

Tjerk Dirk Gollards, Nederlands Hervormd, werd op 30 augustus 1845 ingeschreven als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Hij werd geboren te Nieuwendam op 21 december 1831. Zijn vader was Tjerk Gollards, koopvaardijkapitein te Nieuwendam (zie aldaar). Zijn moeder was Klaaske Alders. "Het kostgeld is betaalbaar te Amsterdam bij de Haan & van Vollenhoven, Heerengracht bij de Spiegelstraat". Van de vorderingen van Tjerk werd per januari 1846 verslag gedaan in 3-maandelijkse rapporten omtrent de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (hollands, frans en engels) en scheepswerk. Voorts zijn de volgende opmerkingen vermeld:

18 december 1847     :"aangenomen tot lidmaat der Ned.Herv.Gemeente door D0Meijjes".

01 juli 1848                 :"geplaatst als jongen op het schip Johanna Capt.Schippers naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ¦8,-".

02 april 1849               :"terug van de reis met goed attest".

03 april 1849               :"gepl. als ligtm. op het schip Cornelia Henriette Capt.Gollards naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ¦10,-".

19 november 1849     "terug van de reis met goed attest".

02 januari 1850          "eervol ontslagen".004(533/2062).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.D.Gollards werd met nr 776 lid van Zeemanshoop per 14 augustus 1860 op voorspraak van F.C.Jaski. Zijn schip was de "Dolphijn"002. Ten tijde van de inschrijving was Gollards 30 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 07/14 augustus 1860 staat vermeld dat als effectief lid is voorgedragen/benoemd T.D.Gollard, oud 37 jaar, voerend de brik “Dolphijn”, voor rekening van  J.Rahder Hz, op voordracht van kapitein F.C.Jaski.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 mei 1848 staat vermeld een brief van kapitein T.Gollards “verzoekende dat namens het Bestuur verbeteringen worden verzocht bij de bevoegde autoriteiten omtrent de tugt op de schepen en bij zeelieden.” In de notulen dd 29 juni 1848 staat een reactie van het Bestuur dat reeds sinds verscheidene jaren de opmerkingen “ter harte zijn genomen, aan het Gouvernement aanbevolen en daaromtrent alsnog het resultaat verwachtende.”042.

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 02 januari 1862 gaat het Bestuur accoord met de omzetting van het effectieve naar het honoraire lidmaatschap.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 juli 1874 vraagt T.D.Gollards een tegemoetkoming wegens schipbreuk. Deze wordt afgewezen met verwijzing naar art. 81 van het Reglement.042.

Dit artikel staat het Bestuur toe de levensomstandigheden van de aanvrager te betrekken bij het besluit om een uitkering te verstrekken. Kennelijk waren deze bij kapitein Gollards van dien aard dat het Bestuur negatief besloot.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 18 augustus 1874 staat vermeld een: “Aanvrage om tegemoetkoming wegens geleden schipbreuk van Kapitein T.D.Gollards, welk verzoek is afgewezen op grond van Art.81 van het Reglement.023.

Dit reglementsartikel zegt: “Het Bestuur vermag aan deelnemers, die door het verlies van hun schip tot behoeftigheid zijn gebragt, onderstand uitreiken. Blijvende het echter aan hetzelve voorbehouden, om dezen onderstand te regelen naar mate van de omstandigheden, waarin de deelnemers verkeeren, of bij het verlies van het schip hebben plaats gehad.”. Kennelijk heeft het Bestuur besloten, dat van een behoeftige omstandigheid van kapitein Gollards geen sprake was.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam       naamreder/boekhouder

       776                        1860-1861                 brik                   Dolfijn                  J.Rahder Hz

                                      1862-1864                 brik                   Dolfijn                  J.Rahder & Co

                                      1865-1873                 brik                   Zeebloem             P.H.Kaars Sypestein te Krommenie

                                      1874-1876                 stoomsch.        Java                      Stoomboot Maatsch. Java

                                           1877                       geen opg.         Thorbecke II       A.H.Meursing te Nieuwendam

                                      1878-1883                 fregat               Thorbecke II       idem

                                           1884                       stoomsch.        Jacatra                  geen opgave

                                           1885                       stoomsch.        Jacatra                  Stoomvaart Maatsch. Insulinde

                                           1886                       geen vermelding van schip en boekhouder

 

T.D.Gollards was van 1878-1884 kapitein van de houten bark “Thorbecke II”, gebouwd in 1877 door A.H.Meursing te Nieuwendam-Amsterdam, 899 ton, varend voor reder A.H.Meursing te Amsterdam025 en 052

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

T.D.Gollards                            Dolphijn                                    07 september 1860                   07 oktober 1861

                                                  Dolphijn                                    25 februari 1862                       niet vermeld

                                                  Dolphijn                                    13 december 1864                    “Eng.Rekg gekocht”

                                                  Zeebloem                                 09 april 1866                             03 februari 1867

                                                  Zeebloem                                 03 mei 1867                              01 mei 1868

                                                  Zeebloem                                 16 juni 1868                              geen melding

 

Bouma025 vermeldt P.Gollards als gezagvoerder gedurende:

*    1861 t/m 1864 van de brik “Dolphijn”, gebouwd in 1850 te Amsterdam, 300 ton o.m., varend voor van Baggen & Co te Amsterdam;

*    1866 t/m 1873 van de brik “Zeebloem”, gebouwd in 1865 te Nieuwendam, 417 ton o.m., varend voor P.H.Kaars Sijpesteyn te Krommenie. Het schip is verongelukt in NOI. Het wrak is verbouwd tot het stoomschip “Java”;

*    1875 van het schroefstoomschip “Java”, gebouwd in 1873 te Middlesbro, 1551 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java”, Dir. T.C.Schol te Amsterdam

      In 1876 vermeldt hij T.D.Gollards als gezagvoerder op hetzelfde schip

             Vanwege de opgaven hiervoor bij het lidmaatschap van “Zeemanshoop” neem ik aan dat het in beide gevallen om Tjerk Dirk Gollards gaat.

*    1878 t/m 1880 van de bark “Thorbecke II”, gebouwd in 1877 te Nieuwendam, 990 ton o.m., varend voor A.H.Meursing te Nieuwendam;

*    1881 t/m 1883 van hetzelfde schip en voor dezelfde reeder maar nu varend vanuit Amsterdam;

*    1884 t/m 1886 van het schroefstoomschip “Jacatra”, gebouwd in 1884 te Midlesbro, 2700 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Insulinde” te Amsterdam. Het schip werd in 1886 verkocht naar Duitsland.

 

Overige bijzonderheden

T.D.Gollards vervoerde vanuit Nieuwediep met de “Java” per 30 januari 1875 een transport van 9 officieren en 90 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 21 maart 1875 na een reis van 50 dagen. Onderweg overleed 1 manschap065*.

 

In de Harlinger Courant dd 13 december 1874 staat het volgende bericht096:

“Het stoomschip Java, kapt. Gollards, van Batavia naar Nieuwediep, is den 8 dezer te Port Said aangekomen en heeft de volgende dag, na steenkolen ingenomen te hebben, de reis voortgezet.”

 

 

Datum vanaf: 1876
Kapitein: Gollards, Tjerk Dirk

Familiegegevens en opleiding

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

 

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 12 september 1882 wordt vermeld de heer van Hasselt, directeur der filiaalinrichting van het Kon.Ned. Meteor. Inst. te Utrecht: “Als nu reikte hij uit aan de Heeren W.P.Harten, H.Hissink en H. de Jonge getuigschriften voor uitmuntende journalen; aan de Heeren R.J.Weber, C.Jaski, A.G. Mörser Bruijns, W.Adriani, R.Berckelbach v.d Sprenkel, J.F. Graad van Roggen, A..J.Herckenrath, J.H.Bart, H.C.Haacke, H.W.Prins en A.F. de Vrije voor zeer goede journalen.” 023

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 07 mei 1884 staat: “De Voorzitter … geeft het woord aan den Heer van Hasselt om de bekrooningen aan Scheepsgezagvoerders uittereiken aan kapitein W.P.Harten, H.C.Haacke en R.J.Weber een brief van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarbij aan hen namens den Koning, de Zilveren Medaille wegens uitmuntende Scheepsjournalen wordt toegekend en Getuigschriften van het Kon.Ned.Metereol.Instituut te Utrecht aan de gezagvoerders W.P.Hansen, R.J.Weber, H.Hissink, G.R. van der Woude en H. de Jonge … 023.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt R.J.Weber als gezagvoerder gedurende:

*   1878 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Java”, gebouwd in 1873 te Middlesbro, 1551 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” dir. T.C.Schol te Amsterdam;

*   1880 t/m 1890 van het schr.ss “Prinses Marie”, gebouwd in 1879 bij John Elder & Co te Glasgow, varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland;

*   1891 t/m 1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Burgemeester den Tex” ex Insulinde, gebouwd in 1882 te Glasgow, 3044 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” jg.8, 1886 staat op pp.286-299 een artikel van A.E.Arkenbout Schokker getiteld “Orkanen in de Golf van Aden”. Daarin staat een beschrijving van een orkaan c. 1-2 juni 1885: “Op de E.W. van deze nacht ontmoette de orkaan het Nederlandsche stoomschip Prinses Marie, kapt. Weber, op reis van Suez naar Atjeh. Reeds op de A.M. van 1 Juni werd zware Oostelijke deining ondervonden. … Den geheelen nacht bleef de wind in dezelfde richting, in hevigheid toenemende, zoodat het schip steeds met B.B.zijde te water lag tot aan de beneden brug. … Het centrum was … op geringe afstand benoorden het schip langsgegaan.”

 

R.J.Weber vervoerde vanuit Amsterdam transporten van landmachtmilitairen met de “Prinses Marie” naar Batavia tijdens de volgende reizen:065*.

*   Vertrek 10 mei 1879. Aankomst 18 juni 1879 na 39 dagen.7 officieren en 160 manschappen.

*   Vertrek 27 september 1879. Aankomst 06 november 1879 na 40 dagen. 5 officieren en 70 manschappen.

*   Vertrek 14 februari 1880. Aankomst 02 april 1880 na 48 dagen. 5 officieren en 84 manschappen.

*   Vertrek 19 april 1882. Aankomst 01 juni 1882 na 43 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

*   Vertrek 23 augustus 1882. Aankomst 04 oktober 1882 na 42 dagen. 2 officieren en 29 manschappen.

En vanuit Rotterdam:

*   Vertrek 06 oktober 1883. Aankomst 17 ovember 1883 na 42 dagen. 3 officieren en 34 manschappen.

*   Vertrek 20 december 1884. Aankomst 02 februari 1885 na 44 dagen. 4 officieren en 117 manschappen.

En weer vanuit Amsterdam

*   Vertrek 30 april 1887. Aankomst 08 juni 1887 na 39 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

*   Vertrek 04 februari 1888. Aankomst 17 maart 1888 na 42 dagen. 2 officieren en 54 dagen.

*   Vertrek 16 maart 1889. Aankomst 30 april 1889 na 45 dagen. 3 officieren en 75 manschappen..

*   Vertrek 04 januari 1890. Aankomst 17 februari 1890 na 44 dagen. 3 officieren en 37 manschappen.

*   Vertrek 24 mei 1890. Aankomst 03 juli 1890 na 40 dagen. 2 officieren en 42 manschappen.

*   Vertrek 11 oktober 1890. Aankomst 17 november 1890. 3 officieren en 44 manschappen.

Vanuit Amsterdam met de “Burgemeester den Tex” tijdens de volgende reizen:

*   Vertrek 23 mei 1891. Aankomst 28 juni 1891 na 36 dagen. 3 officieren en 44 dagen.

*   Vertrek 26 september 1891. Aankomst 01 november 1891 na 36 dagen. 3 officieren en 56 manschappen.

*   Vertrek 18 juni 1892. Aankomst 24 juli 1892 na 36 dagen. 2 officieren en 44 manschappen.

*   Vertrek 22 oktober 1892. Aankomst 29 november 1892 na 38 dagen. 2 officieren en 49 manschappen.

*   Vertrek 01 juli 1893. Aankomst 06 augustus 1893 na 36 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

*   Vertrek 14 juli 1894. Aankomst 22 augustus 1894 na 39 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

*   Vertrek 17 november 1894. Aankomst 26 december 1894 na 39 dagen. 3 officieren en 106 manschappen.

*   Vertrek 23 maart 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*   Vertrek 27 juli 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 1 officier en 33 manschappen.

*   Vertrek 03 november 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 52 manschappen.

*   Vertrek 04 april 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 1 manschap.

*   Vertrek 22 augustus 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 manschappen.

*   Vertrek 28 december 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 33 manschappen.

 

 

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Weber, R.J.

Familiegegevens en opleiding

Tjipke Ridder werd geboren te Hollum op Ameland op 25 mei 1833 als zoon van Jacob Jans Ridder en Tietje Dirks Kat.

Hij trouwde te Nes op Ameland met Gertje Ruijgh, geboren te Hollum op 07 september 1835 als dochter van Jan Pieters Ruijgh en Tietje Douwes de Beer. Zij overleed te Hollum op 28 december 1914.

Tjipke overleed eveneens te Hollum op 19 februari 1909. Hij was koopvaardijkapitein.

Ontleend aan een kwartierstaat in Gens Nostra 56(1), 2001, p.66.

 

De schepen van de kapitein

Vermelding van vertrek en aankomst te Amsterdam093

Naam kapitein                             Naam schip                          vertrek                          aankomst

T.J.Ridder                                     Fosca Helena                       27 september 1860     01 maart 1861

                                                       Fosca Helena                       03 mei 1861                 15 september 1861

                                                       Fosca Helena                       31 oktober 1861          05 juni 1862

                                                       Fosca Helena                       09 april 1862               27 februari 1863

                                                      

 

Bouma025 vermeldt T.J.Ridder als gezagvoerder gedurende:

*   1861 t/m 1865 van de schbrik/kof “Fosca Helena”, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 214 ton o.m., varend voor Jeremias Meyjes & Zn te Amsterdam;

*   1866 t/m 1875 van de 2/msch “Gezusters”, gebouwd in 1857 te Amsterdam, 213 ton o.m., varend voor Jeremias Meijjes & Zn te Amsterdam;

*   1876 t/m 1877 van de bark “Geessiena Maria”, ex Theodora Machtilda, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 505 ton o.m., varend voor Jeremias Meijjes & Zn te Amsterdam;

*   1879 van de bark “Jan van Brakel”, gebouwd in 1849 te Amsterdam, 327 ton o.m., varend voor Jeremias Meijjes & Zn te Amsterdam;

*   1880 van het schroefstoomschip “Java”, gebouwd in 1873 te Middlesbro, 1551 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” dir. T.C.Schol te Amsterdam. Het schip werd in 1881 verkocht naar Frankrijk;

*   1880 t/m 1883 van de bark “Waalstroom”, gebouwd in 1853 op de werf Witte Kruis van Jerem. Meijjes te Amsterdam023, 412 ton o.m., varend voor Jeremias Meyjes & Zn te Amsterdam. Het schip was getuigd als een 3-mast schoener;

*   1884 t/m 1886 op de bark “Henriëtte”, gebouwd in 1855 te Amsterdam, 432 ton o.m., varend voor Jeremias Meijjes & Zn te Amsterdam.

            Het schip werd op 28 april 1886 in publieke veiling verkocht voor f 3.700,- en gekocht door Kapt. J.Schuitema te Delfzijl, en door deze onder dezelfde naam bevaren.

 

Overige bijzonderheden

Uit: “Het Journaal van het Nederlandse barkschip “Henrietta”, door Jan Bleeker, brochure 2006, eigen beheer 24 pp.

  1. Vertrokken naar Riga onder bevel van Kapt. T.J.Ridder van IJmuiden den 25 April, aldaar aangekomen den 16 Mei, vertrokken den 31 Mei, IJmuiden aangekomen den 22 Juny.
  2. Vertrokken naar Riga 30 Juny, aldaar aangekomen den 12 July, vertrokken den 29de, IJmuiden aangekomen 20 Augustus.
  3. Vertrokken naar Riga den 27 Augustus, aldaar aangekomen 9 September, vertrokken 26de, Cuxhaven binnen geloopen 21de October, vertrokken den 29de, IJmuiden binnen 2 November.
  4. vertrokken naar Sundsvall den 27 April, aldaar aangekomen den 13 Mei, vertrokken naar Dordrecht 28de en te Brouwershaven aangekomen den 16 Juny.
  5. Vertrokken naar Sundsvall den 26 Juny, aldaar aangekomen 18 July, vertrokken den 29de, IJmuiden aangekomen 15 Augustus.
  6. Vertrokken naar Riga den 24 Mei, aldaar aangekomen 5 Juny, vertrokken 20de, IJmuiden aangekomen 12 July.
  7. Vertrokken naar Riga 1 Augustus, aldaar aangekomen 21 Augustus, vertrokken 6 September, IJmuiden aangekomen 1 October.

 

 

 

Datum vanaf: 1880
Kapitein: Ridder, Tjipke Jacobs

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten