Inloggen
Gezagvoerder

Weber, R.J.

Naam: Weber, R.J.
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
JAVA 1873 Vracht-/passagiersschip Steamship 8223 Bekijk schip
PRINSES MARIE 1879 Vracht-/passagiersschip Steamship 8323 Bekijk schip
INSULINDE 1882 Vracht-/passagiersschip Steamship 8733 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

 

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 12 september 1882 wordt vermeld de heer van Hasselt, directeur der filiaalinrichting van het Kon.Ned. Meteor. Inst. te Utrecht: “Als nu reikte hij uit aan de Heeren W.P.Harten, H.Hissink en H. de Jonge getuigschriften voor uitmuntende journalen; aan de Heeren R.J.Weber, C.Jaski, A.G. Mörser Bruijns, W.Adriani, R.Berckelbach v.d Sprenkel, J.F. Graad van Roggen, A..J.Herckenrath, J.H.Bart, H.C.Haacke, H.W.Prins en A.F. de Vrije voor zeer goede journalen.” 023

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 07 mei 1884 staat: “De Voorzitter … geeft het woord aan den Heer van Hasselt om de bekrooningen aan Scheepsgezagvoerders uittereiken aan kapitein W.P.Harten, H.C.Haacke en R.J.Weber een brief van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, waarbij aan hen namens den Koning, de Zilveren Medaille wegens uitmuntende Scheepsjournalen wordt toegekend en Getuigschriften van het Kon.Ned.Metereol.Instituut te Utrecht aan de gezagvoerders W.P.Hansen, R.J.Weber, H.Hissink, G.R. van der Woude en H. de Jonge … 023.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt R.J.Weber als gezagvoerder gedurende:

*   1878 t/m 1879 van het schroefstoomschip “Java”, gebouwd in 1873 te Middlesbro, 1551 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” dir. T.C.Schol te Amsterdam;

*   1880 t/m 1890 van het schr.ss “Prinses Marie”, gebouwd in 1879 bij John Elder & Co te Glasgow, varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland;

*   1891 t/m 1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Burgemeester den Tex” ex Insulinde, gebouwd in 1882 te Glasgow, 3044 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” jg.8, 1886 staat op pp.286-299 een artikel van A.E.Arkenbout Schokker getiteld “Orkanen in de Golf van Aden”. Daarin staat een beschrijving van een orkaan c. 1-2 juni 1885: “Op de E.W. van deze nacht ontmoette de orkaan het Nederlandsche stoomschip Prinses Marie, kapt. Weber, op reis van Suez naar Atjeh. Reeds op de A.M. van 1 Juni werd zware Oostelijke deining ondervonden. … Den geheelen nacht bleef de wind in dezelfde richting, in hevigheid toenemende, zoodat het schip steeds met B.B.zijde te water lag tot aan de beneden brug. … Het centrum was … op geringe afstand benoorden het schip langsgegaan.”

 

R.J.Weber vervoerde vanuit Amsterdam transporten van landmachtmilitairen met de “Prinses Marie” naar Batavia tijdens de volgende reizen:065*.

*   Vertrek 10 mei 1879. Aankomst 18 juni 1879 na 39 dagen.7 officieren en 160 manschappen.

*   Vertrek 27 september 1879. Aankomst 06 november 1879 na 40 dagen. 5 officieren en 70 manschappen.

*   Vertrek 14 februari 1880. Aankomst 02 april 1880 na 48 dagen. 5 officieren en 84 manschappen.

*   Vertrek 19 april 1882. Aankomst 01 juni 1882 na 43 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

*   Vertrek 23 augustus 1882. Aankomst 04 oktober 1882 na 42 dagen. 2 officieren en 29 manschappen.

En vanuit Rotterdam:

*   Vertrek 06 oktober 1883. Aankomst 17 ovember 1883 na 42 dagen. 3 officieren en 34 manschappen.

*   Vertrek 20 december 1884. Aankomst 02 februari 1885 na 44 dagen. 4 officieren en 117 manschappen.

En weer vanuit Amsterdam

*   Vertrek 30 april 1887. Aankomst 08 juni 1887 na 39 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

*   Vertrek 04 februari 1888. Aankomst 17 maart 1888 na 42 dagen. 2 officieren en 54 dagen.

*   Vertrek 16 maart 1889. Aankomst 30 april 1889 na 45 dagen. 3 officieren en 75 manschappen..

*   Vertrek 04 januari 1890. Aankomst 17 februari 1890 na 44 dagen. 3 officieren en 37 manschappen.

*   Vertrek 24 mei 1890. Aankomst 03 juli 1890 na 40 dagen. 2 officieren en 42 manschappen.

*   Vertrek 11 oktober 1890. Aankomst 17 november 1890. 3 officieren en 44 manschappen.

Vanuit Amsterdam met de “Burgemeester den Tex” tijdens de volgende reizen:

*   Vertrek 23 mei 1891. Aankomst 28 juni 1891 na 36 dagen. 3 officieren en 44 dagen.

*   Vertrek 26 september 1891. Aankomst 01 november 1891 na 36 dagen. 3 officieren en 56 manschappen.

*   Vertrek 18 juni 1892. Aankomst 24 juli 1892 na 36 dagen. 2 officieren en 44 manschappen.

*   Vertrek 22 oktober 1892. Aankomst 29 november 1892 na 38 dagen. 2 officieren en 49 manschappen.

*   Vertrek 01 juli 1893. Aankomst 06 augustus 1893 na 36 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

*   Vertrek 14 juli 1894. Aankomst 22 augustus 1894 na 39 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

*   Vertrek 17 november 1894. Aankomst 26 december 1894 na 39 dagen. 3 officieren en 106 manschappen.

*   Vertrek 23 maart 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*   Vertrek 27 juli 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 1 officier en 33 manschappen.

*   Vertrek 03 november 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 52 manschappen.

*   Vertrek 04 april 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 1 manschap.

*   Vertrek 22 augustus 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 manschappen.

*   Vertrek 28 december 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 33 manschappen.