Inloggen
ARDJOENO - ID 583


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1891-00-00 / 1908-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1891
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Part. shade deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'. Scheepswerf en Machinefabriek, Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Werfnummer: 73
Launch Date: 1891-01-10
Delivery Date: 1891-04-19
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Motor Type: Steam, Quadruple Expansion
Number of Cylinders: 4
Power: 1800
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (24 , 36 , 48 & 75 - 42)
Speed in knots: 12
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2527.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1590.00 Net tonnage
Deadweight: 3100.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 324.40 Feet (British) Registered
Beam: 37.70 Feet (British) Registered
Depth: 25.50 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
33 24 60 0 0 117
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1891
Datum agenda: 1891-04-25
Register nr: 0
Scheepsnaam: ARDJOENO
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vriesendorp & Gaade
Plaats: niet gemeld
Opmerkingen: ja
1891-04-25, uitreiking53-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1891-04-19 ARDJOENO
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NFRC
Additional info: brandmerk 2641ROTT1891; bijlbrief d.d. 14.03.1891

Date/Name Ship 1908-08-00 MARGIORA
Manager: P. Cozzika & Co., Piraeus, Greece
Eigenaar: P. Cozzika & Co., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1912-04-00 MANSOURA
Manager: Compagnie de Navigation Mixte, Marseille, France
Eigenaar: Compagnie de Navigation Mixte, Marseille, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Marseille / France

Ship Events Data

1891-01-10: ZZN 080191
Vlissingen, 3 januari. Van de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen zal a.s. zaterdag 10 dezer, des namiddags te twee uur, te water worden gelaten het stalen mailstoomschip ARDJOENO, in aanbouw voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam.
Als bewijs dat het ijs niet het minste hinder in de binnenhavens aldaar geeft, meldt men dat zaterdag j.l. in een paar uur door een sleepboot het rijsbed voor het aflopen van bovengenoemd schip van de tweede binnenhaven door het ijs naar de fabriek ‘De Schelde’ werd gesleept.
1891-04-08: VCO 120491
Vlissingen, 11 april. Woensdag j.l. (opm: 8 april) heeft het mailstoomschip ARDJOENO, gebouwd voor de Rotterdamsche Lloyd, aan de Koninklijke Mij. ‘De Schelde’ gemeerd, gestoomd en is deze beproeving uitnemend geslaagd. Heden morgen vertrok het schip uit de haven, om een voorlopige proeftocht te houden. Vermoedelijk zal de officiële proeftocht op zondag 18 april plaats hebben, om na gunstige afloop naar Rotterdam te vertrekken, waar het voor zijn eerste reis naar Batavia, die de 2e mei zal aanvangen, zal worden uitgerust.
1891-04-18: NRC 180491
Rotterdam, 17 april. Morgen heeft de proeftocht plaats van Vlissingen naar Rotterdam met het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde aangebouwd prachtig stoomschip ARDJOENO, bestemd voor de maildienst tussen Rotterdam en Java, zijnde dit het 5e stoomschip voor voornoemde rederij aan de fabriek De Schelde gebouwd.
De afmetingen van het schip zijn iets groter dan die van haar zusterschepen; de lengte over alles is 334, breedte grootspant 38 en holte 27 Eng. voet.
Het schip zal onder stoom een waterverplaatsing van 5300 ton bezitten, bij een diepgang van 23 Eng. voet, en heeft een laadvermogen van plusminus 3500 ton.
Het heeft vier dekken. De twee bovenste dekken zijn van teakhout, het tussendek van staal, bekleed met Amerikaans grenenhout , terwijl het onderdek van gewoon grenenhout is.
Op het schip is de campagne met de brug verlengd door een tentdek, wat voor de passagiers een prachtige promenade geeft, en in de kuil tussen de spanten zijn geslagen ijzeren kleppen met bull-eyes aangebracht, om bij slecht weer de passagiers gelegenheid te geven op dek te kunnen verblijf houden.
Een keurig ingericht ruim salon bevindt zich onder het campagnedek; vooral trekt daar de aandacht de tegelversiering tussen de patrijspoorten, welke in sepiakleur een aangenaam effect maakt. Achter het salon is een ruime middengang, waarin zich aan weerszijden de hutten van de 1e klasse passagiers bevinden voor 33 passagiers, terwijl bij die hutten ruime en nette bad- en mandiekamers aanwezig zijn.
Op het campagnedek is een keurig net damessalon en een rooksalon aangebracht. Tussendeks vooruit wordt het verblijf voor de 2e klasse passagiers aangetroffen. Ook hier is een flink net salon, waarin alles van blank hout is afgewerkt. Aan beide zijden van het salon zijn geriefelijke hutten van 24 passagiers, welke hutten alle voldoende kunnen geventileerd worden. Voor de campagne bevindt zich op het opperdek een kinderkamer.
De kapiteinshut en de kaartenkamer zijn op het brugdek geplaatst, terwijl de hutten voor de dokter met apotheek, voor officieren en machinisten zich onder de brug bevinden.
Een koude luchtmachine met koel- en vrieskamers is in de zijde van het schip aangebracht, om de scheepsvictualie in bevroren toestand te bewaren en ijs te maken; voorts bevindt zich daar de bakkerij, enz. met de keuken in twee afdelingen.
Het schip heeft een stoom stuurmachine, een stoom ankerspil en een machine om zoetwater te distilleren. In het schip zijn vijf waterdichte schotten aangebracht. Onder de machinekamer en gedeeltelijk onder het groot laadruim is een waterballasttank.
Het schip is als schoenerbrik getuigd, en geheel elektrisch verlicht. De elektrische machine en keurige inrichting voor de verlichting is geleverd door de heren Van Rietschoten & Houwens.
Het stoomschip, geheel van staal, is volgens de hoogste klasse van de rules van Veritas gebouwd, alsmede onder toezicht van de Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren.
De stoommachine is van het quadruple compound systeem. Dit systeem wordt door de directie van de Rotterdamsche Lloyd bij voorkeur toegepast, naar aanleiding van de gunstige verkregen resultaten met de zusterschepen BROMO en MERAPI.
De machine is in staat een vermogen van plusminus 2000 ipk te ontwikkelen.
De afmetingen van de cilinders zijn 24", 36", 48", en 75" Eng. duim, bij een slaglengte van 42 duim en 60 omwentelingen per minuut.
Behalve de gewone voedingpompen, bezit deze machine nog een compleet stel Weir's patent voedingpompen, alsmede een hulpcondensor, een verwarmingstoestel en een distilleerinrichting, waarvan laatstgenoemde in staat is 10.000 liter water per dag te maken, om zodoende het water in de stoomketels voortdurend op peil te houden, zonder bij voeden van zout water. De krukas is 14 duim diameter, de krukpennen zijn 14½ duim. De machine wordt door middel van stoom aangezet, waardoor gelegenheid bestaat haar in 3 seconden van vooruit op achteruit te doen werken.
De voor de machine benodigde stoom wordt geleverd door twee stalen stoomketels, op een werkende drukking van 200 lbs., elk van 4 geribde vuren voorzien, en van 3' 6" diameter, terwijl de diameter van de ketels is 12' 2" en de lengte 18 Eng. voet.
De ketels zijn hydraulisch geklonken door een 150 ton klinkmachine.
De schroef, vierbladig, Griffith's model, heeft een diameter van 16¾ Eng. voet, bij 22 voet spoed, en is evenals de naaf uit Stone & Martin brons vervaardigd.
Het schip zal gevoerd worden door de heer G.J. Boon, vroeger gezagvoerder van de stoomschepen BROMO en MERAPI.
Op de in de vorige week gehouden proeftocht bleek, dat de vaartsnelheid 13 knopen bedroeg.
Dit stoomschip is een grote aanwinst voor de Rotterdamsche Lloyd en strekt de Nederlandse industrie in elk opzicht tot eer.
1923-11-00: Final Fate:
De ‘MONSOURA’ is in november 1923 te Genua gesloopt.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.J.Boon was met vlagnummer R63 in de periode 1879 t/m 1892 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financële tegemoetkomingen058

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1892 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1892 als vlaggelid heeft bedankt058

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein G.J.Boon met vlagnummer R63 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

 • 1880 t/m 1882 van het ss. “Utrecht”   2177 ton n.m.  varend voor Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam
 • 1883 van het ss. “Batavia”   2223 ton  varend voor Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam
 • 1885, 1886 van het ss. “Batavia”   2223 ton  varend voor de Rotterdamse Lloyd te Rotterdam
 • 1887, 1888 van het ss. “Bromo”     2508 ton  varend voor de Rotterdamse Lloyd te Rotterdam
 • 1890 van het ss. “Ardjoeno”   2600 ton net   varend voor de Rotterdamse Lloyd te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt G.J.Boon als gezagvoerder gedurende:

 • 1871 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1872 van het schroefstoomschip “Cycloop”ex Bonita, gebouwd in 1861 te Dumbarton, 740 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1873 van het schroefstoomschip “Irene”, gebouwd in 1863 te Dumbarton, 1323 ton o.m., varend voor de KNSM C.A.von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam;
 • 1873 t/m 1874 van het schroefss “Holland”, gebouwd in 1872 te Middlesbro, 1900 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1875 t/m 1876 van het schroefstoomschip “Pallas” ex Mont Cenis, gebouwd in 1872 te Middlesbro, 1900 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1876 t/m 1878 van het schroefstoomschip “Stad Amsterdam”, gebouwd in 1875 te Glasgow, 3000 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
 • 1879 van het ijzeren schroefstoomschip “Drenthe”, gebouwd in 1876 te New Castle, 2500 ton n.m., varend voor Wm. Ruys & Zn te Rotterdam;
 • 1880 t/m 1883 van het schroefstoomschip “Utrecht”, gebouwd in 1880 te Middlesbro, 2177 ton n.m., varend voor Wm. Ruys & Zn te Rotterdam (in 1883 en later de Rotterdamsche Lloyd);
 • 1884 t/m 1887 van het schroefstoomschip “Batavia”, gebouwd in 1883 te Vlissingen, 2223 n.m., varend voor Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;
 • 1888 t/m 1889 van het schroefstoomschip “Bromo”, gebouwd in 1888 te Vlissingen, 2600 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;
 • 1890 van het stalen schroefstoomschip “Merapi”, gebouwd in 1889 te Vlissingen, 2570 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm. Ruys & Zn te Rotterdam;
 • 1891 t/m 1892 van het stalen schroefstoomschip “Ardjoeno”, gebouwd in 1891 te Vlissingen, 2600 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd W.Ruys & Zn te Rotterdam

 

Overige bijzonderheden

In de Harlinger Courant in de rubriek Scheepstijdingen dd 29 januari 1890 staat het bericht:

Amsterdam Het Ned. stoomschip Merapi vertrok 25 dezer van Batavia naar Rotterdam

G.J.Boon vervoerde vanuit Vlissingen met de “Holland” een detachement landmactmilitairen naar Batavia op de volgende reis065*:

 • Vertrek 08 september 1873. Aankomst 24 oktober 1873 na 46 dagen. 4 officieren en 300 manschappen.

Vanuit Nieuwe Diep met hetzelfde schip:

 • 17 november 1873. Aankomst 03 januari 1874 na 47 dagen. 5 officieren en 200 manschappen (deze of de vorige opgave lijkt me onjuist gezien de data in oktober resp. november 1873!).

Vanuit Nieuwe Diep met de “Stad Amsterdam” op de volgende reizen:

 • 30 september 1876. Aankomst 10 november 1876 na 41 dagen. 5 officieren en 105 manschappen. Onderweg was 1 manschap overleden.

Vanuit Rotterdam met de “Utrecht” op de volgende reizen:

 • Vertrek 17 april 1880. Aankomst 03 juni 1880 na 47 dagen. 4 officieren en 53 manschappen.
 • Vertrek 02 oktober 1880. Aankomst 15 november 1880 na 44 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.
 • Vertrek 19 maart 1881. Aankomst op 04 mei 1881 na 46 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.
 • Vertrek 06 augustus 1881. Aankomst 17 september 1881 na 42 dagen. 2 officieren en 55 manschappen.

Vanuit Vlissingen met hetzelfde schip:

*Vertrek 18 november 1882. Aankomst 12 januari 1883 na 55 dagen. 3 officieren en 44 manschappen.

Vanuit Rotterdam met hetzelfde schip:

 • Vertrek 14 april 1883. Aankomst 01 juni 1883 na 48 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

Vanuit Rotterdam met de “Batavia” op de volgende reizen:

 • Vertrek 21 juni 1883. Aankomst 05 september 1883 na 46 dagen. 1 officier en 32 manschappen. (dit klopt niet met de vorige opgave.
 • Vertrek 08 december 1883. Aankomst 27 januari 1884 na 50 dagen. 3 officieren en 73 manschappen.
 • Vertrek 10 mei 1884. Aankomst 24 juni 1884 na 45 dagen. 3 officieren en 72 manschappen.
 • Vertrek 11 oktober 1884. Aankomst 24 november 1884 na 44 dagen. 4 officieren en 66 dagen.
 • Vertrek 14 maart 1885. Aankomst 28 april 1885 na 45 dagen. 3 officieren en 94 manschappen.
 • Vertrek 06 november 1886. Aankomst 21 december 1886 na 45 dagen. 3 officieren en 126 manschappen.
 • Vertrek 09 april 1887. Aankomst 12 mei 1887 na 33 dagen.3 officieren en 47 manschappen.
 • Vertrek 27 augustus 1887. Aankomst 09 oktober 1887 na 43 dagen. 4 officieren en 115 dagen.

Vanuit Rotterdam met de “Bromo” op de volgende reizen:

 • Vertrek 05 mei 1888. Aankomst 18 juni 1888 na 44 dagen. 3 officieren en 75 manschappen.
 • Vertrek 20 oktober 1888. Aankomst 28 november 1888 na 40 dagen. 2 officieren en 64 manschappen.
 • Vertrek 09 maart 1889. Aankomst 18 april 1889 na 40 dagen. 3 officieren en 53 manschappen.
 • Vertrek 28 december 1889. Aankomst 05 februari 1890 na 39 dagen. 3 officieren en 69 manschappen.

Vanuit Rotterdam met de “Merapi” op de volgende reizen:

 • Vertrek 16 november 1889. Aankomst 26 december 1889 na 40 dagen. 3 officieren en 38 manschappen..(deze data kloppen niet met de voorgaande reis met de “Bromo”.
 • Vertrek 23 augustus 1890. Aankomst 30 september 1890 na 38 dagen. 2 officieren en 64 manschappen.
 • Vertrek 27 december 1890. Aankomst 10 februari 1891 na 45 dagen. 3 officieren en 48 manschappen.

Vanuit Rotterdam met de “Ardjoeno” op de volgende reizen:

 • Vertrek 02 mei 1891. Aankomst 10 juni 1891 na 39 dagen. 2 officieren en 49 manschappen.
 • Vertrek 09 januari 1892. Aankomst 16 februari 1892 na 38 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.
 • Vertrek 14 mei 1892. Aankomst 20 juni 1892 na 37 dagen. 3 oficieren en 79 manschappen.
 • Vertrek 17 september 1892. Aankomst 24 oktober 1892 na 37 dagen. 3 officieren en 49 manschappen.

 

 

Datum vanaf: 1891
Kapitein: Boon, G.J.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

 1. le Clercq was met vlagnummer R104 in de periode 1896 t/m 1902 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein H. le Clercq met vlagnummer R104 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1896 t/m 1898     van het ss. “Ardjoeno”    1877 ton netto     voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam

*    1899, 1900           van het ss. “Gedé”            2258 ton netto     voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt H.Leclercq als gezagvoerder gedurende:

*    1887 t/m 1890 op het ijzeren schroefstoomschip “Drenthe”, gebouwd in 1876 te Newcastle, 2500 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam;

*    1891 van het ijzeren schroefstoomschip “Soerabaya”, gebouwd in 1884 te Vlissingen, 2300 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;

*    1893 t/m 1898 van het stalen schroefstoomschip “Ardjoeno”, gebouwd in 1891 te Vlissingen, 2600 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd, Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;

*    1899 e.v. van het schroefstoomschip “Gedeh”, gebouwd in 1892 te Vlissingen, 2995 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd, W.Ruys & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

H.Le Clercq transporteerde vanuit Rotterdam detachementen landmachtmilitairen naar Batavia me de “Drenthe” op de volgende reizen065*:

*    Vertrek 18 juni 1887. Aankomst 31 juli 1887 na 43 dagen. 2 officieren en 58 manschappen.

*    Vertrek 05 november 1887. Aankomst 21 december 1887 na 46 dagen. 2 officieren en 34 manschappen.

*    Vertrek 10 maart 1888. Aankomst 24 april 1888 na 45 dagen. 2 officieren en 64 manschappen.

*    Vertrek 28 juli 1888. Aankomst 11 september 1888 na 45 dagen. 2 officieren en 33 manschappen.

*    Vertrek 15 december 1888. Aankomst 31 januari 1889 na 46 dagen. 4 officieren en 100 manschappen.

Vanuit Rotterdam met de “Soerabaya” op de volgende reizen065*:

*    Vertrek 25 juli 1891. Aankomst 04 september 1891 na 41 dagen. 2 officieren en 58 manschappen.

*    Vertrek 12 december 1891. Aankomst 22 januari 1892 na 41 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

Vanuit Rotterdam met de “Ardjoeno” tijdens de volgende reizen:

*    Vertrek 04 februari 1893. Aankomst 15 maart 1893 na 39 dagen. 2 ofrficieren en 54 manschappen.

*    Vertrek 14 oktober 1893. Aankomst 20 november 1893. 2 officieren en 54 manschappen.

*    Vertrek 23 juni 1894. Aankomst 29 juli 1894. 2 officieren en 73 manschappen.

*    Vertrek 27 oktober 1894. Aankomst niet vermeld. 4 officieren en 192 manschappen.

*    Vertrek 02 maart 1895. Aankomst niet vermeld. 2 officieren en 49 manschappen.

*    Vertrek 06 juli 1895. Aankomst niet vermeld. 2 offcieren en 33 manschappen.

*    Vertrek 09 november 1895. Aankomst niet vermeld. 1 offcier.

*    Vertrek 14 maart 1896. Aankomst niet vermeld. 1 officier en 1 manschap.

*    Vertrek 18 juli 1896. Aankomst niet vermeld. 1 officier en 56 manschappen.

*    Vertrek 21 november 1896. Aankomst niet vermeld. 1 officier.

*    Vertrek 27 maart 1897. Aankomst niet vermeld. 3 officieren en 37 manschappen.

*    Vertrek 04 december 1897. Aankomst niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

*    Vertrek 09 april 1898. Aankomst niet vermeld. 2 officieren en 32 manschappen.

*    Vertrek 19 november 1898. Aankomst niet vermeld. 4 officieren en 84 manschappen.

Vanuit Rotterdam met de “Gedeh” tijdens de volgende reizen:

*    Vertrek 08 april 1899. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 62 manschappen.

*    Vertrek 29 juli 1899. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 64 manschappen.

*    Vertrek 18 november 1899. Aankomst niet gemeld. 4 officieren.

*    Vertrek 10 maart 1900. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 32 manschappen

Zeer waarschijnlijk heeft kapitein Leclercq ook later nog met hetzelfde schip of andere schepen. transporten naar Batavia vervoerd, maar deze heb ik niet meer opgenomen.

 

In het tijdscchrift De Zee, Jg 1896, p.197-199 staat een artikel van L. le Clerq met als titel “Moet Uw zoon zeeman worden”.

 

 

Datum vanaf: 1893
Kapitein: Clercq, H. le

Familiegegevens en opleiding

Willem werd geboren op 31 okt. 1855 te Vlaardingen als z.v. Cornelis de Zeeuw Bagchus en Maria van West.

Willem trouwde op  26.04.1882 te Vlaardingen met Margaretha Christina van der Tas – geb. 02.04.1860 te Vlaardingen - d.v. Adriaan van der Tas en Maartje Broek. 

Margaretha Christina overleed op 16 dec. 1934 te Rijswijk. 

Willem overleed op 11.03.1920 te Rijswijk (64). 

 

Kinderen

-    Adriaan – 1885

-    Maria – 1887

-    Cornelis Willem – 1890

-    Christina Maartje – 1891

-    Maartje – 1894

-    Margaretha Christina - 1895

 

De schepen van de kapitein

 

*   1890 – 1891  van het s.s. ARIADNE – geb. in 1879

*   1891 – 1892  van het s.s. DRENTHE – geb. in 1876

*   1892 – 1892  van het s.s. SPARTA – geb. in 1890

*   1892 – 1893  van het s.s. SOERABAYA – geb. in 1884

*   1893 – 1895  van het s.s. BATAVIA – geb. in 1883

*   1896 – 1899 van het s.s. BROMO – geb. in 1888

*   1899 – 1902  van het s.s. ARDJOENO – geb. in 1891

*   1902 – 1903 van het s.s. GEDÉ – geb. in 1892  

*   1903 – 1904  van het s.s. ARDJOENO – geb. in 1891

*   1904 – 1905  van het s.s. GEDÉ – geb. in 1892

*   1905 – 1907  van het s.s. WILIS – geb. in 1

*   1907 – 04/1909 van het s.s. KAWI – geb. in 1907  

*   04/1909 – 1910 van het s.s. SINDORO – geb. in

*   03/1910 – 1913 van het s.s. TAMBORA – geb. in 1  

*   06/1913 – 1914 van het s.s. GOENTOER – geb. in 1  

*   03/1914 – 12/1915 van het s.s. INSULINDE – geb. in 1914 

 

Overige bijzonderheden

Gezagvoerder bij de Rott. Lloyd.

 

De Locomotief 12-06-1907

Een jubileum.

Door een passagier van de WILIS werd aan het Soer. Hdbl. het een en ander medegedeeld overeen feest aan boord ter gelegenheid Van de 35-jarige echtvereeniging van den commandant, den heer W. Bagchus. Er werd bij deze gelegenheid een „speciaal orgaan” uitgegeven, genaamd De jubilaris. Op leuke wijze wordt de levensgeschiedenis van den jovialen commandant gegeven: Willem Bagchus den 31en October 1855 gehoren, is de zoon van een zeevaarder, zooals die het was van diens vader enz. enz. Papa Bagchus was gezagvoerder van een te Vlaardingen thuis behoorenden drie-mast Schoener en de zoon kreeg ook al spoedig lust in zo’n commando. Na eerst ter haringvangst te hebben gevaren, ging de tegenwoordige commandant van de WILIS ter „Koffarday” —zooals dat vroeger gebruikelijk was en wel naar den Oost Amerika en Japan. Den 26en April 1882 kwam aan het jonggezellenleven van onzen Willem een einde en het was mejuffrouw Vander Tas, die hem voor anker bracht, waarop al spoedig den 26en Juni van dat jaar, zijn benoeming tot gezagvoerder in dienst der Rotterdamsche Lloyd Volgde. Het echtpaar bleef niet alleen en het huwelijk werd volgens de modernste begrippen rijkelijk gezegend. In 1886 werd Adriaan geboren, in 1887 Marie, in 1890 Kees, in 1892 Christina en in 1896 Margaretha, zie hier het vijftal kinderen, dat heden met de moeder den feestdag viert en meermalen in gedachten aan boord van den mailstoomer Wilis zal zijn. De geheele familie Bagchus maakt het goed. De gezagvoerder-jubilaris is gezond en flink en zijne afwezige wederhelft en kinderen eveneens, gelijk heden per vertikaal-draadtelegram naar hier werd overgeseind. Wij wenschen van harte, dat nog vele jaren voorspoed en gezondheid aan de geheele familie Bagchus zullen brengen. Onder de „gevleugelde woorden” is het volgende niet onaardig: ,,Bergen, bergen! Wat koop ik voor bergen en schoone vergezichten: tabak moet ik hebben om te laden.” Volgens den vriendelijken berichtgever heeft men aan boord van de WILIS het zilveren feest met groote opgewektheid gevierd.

 

HetN.vd.Dag v.N.I. 10-11-1915

Kapitein W. Bagchus, wiens portret wij afdrukken in het nummer van heden, de alom bekende en sympathieke gezagvoerder van de gisteren hier aangekomen INSULINDE, vierde op 31 October j.l. zijn 26 jarig jubileum als kapitein van de Rott. Lloyd, terwijl deze reis ook de laatste zal zijn van kapitein Bagchus als gezagvoerder.

De dag van 31 October is dan ook aan boord van de INSULINDE feestelijk gevierd, zoals een passagier ons meedeelde. De sympathieke zeeman werd die dag een feestje aangeboden, dat uitmuntend geslaagd is.

Een der passagiers, Dr. Pareau, voerde het woord, toen 's morgens om 11 uur een glas champagne werd rondgediend. Des avonds na tafel werden eenige aardige voordrachten gehouden en aan tafel zelf ontbrak het niet aan de nodige toasten, waarvan zelfs enkele op rijm waren gesteld. Ook de Directeur van de Rott. Lloyd, de heer W. Ruys, sprak aan het diner woorden van gelukwens tot kapt. Bagchus. Ook wij wensen kapitein Bagchus van harte geluk met zijn jubileum, en hopen dat het nog lange jaren zal kunnen genieten van een otium cum dignitate, een periode van welverdiende rust.

 

 

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER PARMA: 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.Bagchus als gezagvoerder gedurende:

*      1890 van het schroefstoomschip “Ariadne” ex Zulu; gebouwd in 1879 te Stockton, 1364 ton o.m., varend voor W.Ruys & Zn. Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam;

*      1891 op het ijzeren schroefstoomschip “Drenthe”, gebouwd in 1876 te Newcastle, 2500 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam;

*      1892 van het ijzeren schroefstoomschip “Spartan” ex Citta di Venezia, gebouwd in 1890 te Newcastle, 3794 ton n.m., varend voor Wm.Ruys & Zn te Rotterdam. Het schip is verkocht in Chili;

*      1892 van het ijzeren schroefstoomschip “Soerabaya”, gebouwd in 1884 te Vlissingen, 2300 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;

*      1893 t/m 1894 van het schroefstoomschip “Batavia”, gebouwd in 1883 te Vlissingen, 2223 ton n.m., varend voor Wm.Ryus & Zn te Rotterdam. Het schip werd herdoopt in Soembing;

*      1896 t/m 1898 van het schroefstoomschip “Bromo”, gebouwd in 1888 te Vlissingen, 2600 ton, varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm. Ruys & Zn te Rotterdam

*      1899 e.v. van het stalen schroefstoomschip “Ardjoeno”, gebouwd in 1891 te Vlissingen, 2600 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam.

 

W.Bagchus was van 1896-1897 gezagvoerder van het stalen passagiers-vrachtschip “Bromo”, gebouwd in 1888, 2507 ton, varend voor de Rotterdamsche Lloyd.052..

 

Overige bijzonderheden

W.Bagchus vervoerde vanuit Rotterdam troepentransporten van landmachtmilitairen naar Batavia met de “Drenthe” op de volgende reizen065*:

Vertrek 21 februari 1891. Aankomst 06 april 1891 na 44 dagen. 3 officieren en 64 manschappen.

Vertrek 28 november 1891. Aankomst 11 januari 1892 na 44 dagen. 3 officieren en 74 manschappen.

Hij transporteerde militairen vanuit Rotterdam met de “Soerabaya” op de volgende reis:

Vertrek 20 augustus 1892. Aankomst 28 september 1892 na 39 dagen. 2 officieren en 59 manschappen.

Hij vervoerd militairen vanuit Rotterdam met de “Bromo” op de volgende reizen:

Vertrek 29 februari 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 47 manschappen.

Vertrek 20 juni 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 64 manschappen.

Vertrek 24 oktober 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

Vertrek 27 februari 1897. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren.

Vertrek 03 juli 1897. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 53 manschappen.

Vertrek 06 november 1897. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 94 manschappen.

Vertrek 12 maart 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 1 officier.

Vertrek 02 juli 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 55 manschappen.

Vertrek 22 oktober 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

Hij transporteerde vanuit Rotterdam met de “Ardjoeno” op de volgende reizen:

Vertrek 01 jul 1899. Aankomst niet vermeld. 1 officier,

21 oktober 1899. Aankomst niet vermeld. 3 officieren en 37 manschappen.

02 juni 1900. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 32 manschappen.

Deze kapitein zal ook later nog wel militairen hebben vervoerd maar deze heb ik niet meer opgenomen.

 

E-Mail aan Jan Klootwijk dd 12 februari 2006 van Doeke Bakker.

Aan de heer Klootwijk.

Geachte heer,

Van mijn achterneef Dirk Vedder kreeg ik informatie met foto’s van de Ardjoeno waarvoor mijn dank. Ik ben een kleinzoon naamgenoot van Doeke Bakker destijds kapitein op de Ardjoeno en woon opdezelfde plaats waar mijn grootvader heeft gewoond en is overleden op 19 December 1923. Zelf ben ik geboren in 1927 en heb hem dus niet gekend, wel mijn grootmoeder. Mijn grootvader was geboren in 1850. We hebben nog een groot schilderij van de Ardjoeno. Afmetingen 100 bij 70 c.m. Met vol tuigage. Mijn vader vertelde altijd dat dit geschilderd was in de haven van Antwerpen. Waar men daar waarschijnlijk de zeilen had opgedaan, want er mankeerde niets aan. Het is echter op volle zee met een vuurtoren in de verte en een loodsboot in de buurt. Het hing altijd bij ons thuis in de kamer en als kinderen vonden wij dat altijd indrukwekkend. Het hangt nu bij mijn zoon in een oud Amelander huis van 200 jaar waar het beter tot zijn recht komt. Ook hebben we nog de barometer van de Ardjoeno, de verrekijker en de grote vlag. In het boek Van scheepsjongen tot schipper van de heer Leegwater later loods in IJmuiden beschrijft deze een paar reizen als stuurmansleerling op de Ardjoeno bij mijn grootvader als kapitein naar Oost Indie.

Doeke Bakker Camminghastraat 1 9162 E K Ballum Ameland. Tel: 0519 554029.

 

In het tijdschrift De Zee, Jg 1896, p106-108 staat een artikel van W.Bachus met als titel “Kustverlichting in Nederlandsch-Indië”.

 

In Nederlands Scheepvaart Museum onder Signatur J-100 “Van Scheepsjongen tot schipper: een zeemansleven” door J.Leegwater, 1946.

Deze vermelding kan ik niet (meer) thuisbrengen. Wellicht een vermeldingvan kapitein Bagchus? Nakijken in Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

 

 

Datum vanaf: 1899
Kapitein: Bagchus, Willem

Afbeeldingen


Omschrijving: ARDJOENO
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Kade

Omschrijving: ARDJOENO
Collectie: Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: ARDJOENO
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MANSOURA
Collectie: Pilkes, D.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten