Inloggen
Gezagvoerder

Putte, Machiel van der

Naam: Putte, Machiel van der
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 11
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
BROMO 1888 Vracht-/passagiersschip Steamship 1159 Bekijk schip
GOENTOER 1902 Vracht-/passagiersschip Steamship 2518 Bekijk schip
TAMBORA 1910 Vracht-/passagiersschip Steamship 6390 Bekijk schip
ARDJOENO 1891 Vracht-/passagiersschip Steamship 583 Bekijk schip
SENIOR 1879 General Cargo schip Steamship 8339 Bekijk schip
BORNEO 1884 Vracht-/passagiersschip Steamship 10660 Bekijk schip
BOGOR 1898 General Cargo schip Steamship 1031 Bekijk schip
SAMARANG 1883 Vracht-/passagiersschip Steamship 5681 Bekijk schip
ZUID-HOLLAND 1881 General Cargo schip Steamship 8397 Bekijk schip
ARDJOENO 1891 Vracht-/passagiersschip Steamship 583 Bekijk schip
WILIS 1905 Vracht-/passagiersschip Steamship 7306 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens

 

Machiel werd geboren op 05.01.1856 te Rotterdam als z.v. Machiel van der Putte en Catharina Dirks.

Machiel (stuurman ter koopvaardij) (27) trouwde op 23.03.1883 te Brielle met Adriana Noltee (23) – geb. 29.06.1859 te Brielle - d.v. Arie of Arij Noltee (zeeloods) en Willemijntje Steehouwer.

Adriana Noltee overleed op 30.08.1938 te ’s-Gravenhage.

Machiel overleed op 02.08.1936 te ’s-Gravenhage (80). 

 

Kinderen

Machiel – 1885

Willemijntje 1887 – 1889

Arij 1889 – 1929

Jan   1892 – 1893

Catharina 1895 

Willem 1898 

Adriana 1899 

 

Opleiding

 

Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart op 28.02.1906 te Amsterdam.

Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart in nov./dec. 1910 te Batavia.

Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart op 24.09.1913 te ’s-Gravenhage.

 

De schepen van de kapitein

*   1894 – 1896 van het s.s. SENIOR – geb. 1879

*   1896 – 1898 van het s.s. BORNEO – geb. 1884

*   1899 – 1899 van het s.s. BOGOR – geb. 1898

*   1899 – 1904 van het s.s. OENGARAN – geb. 1883

*   1904 – 1905  van het s.s. ARDJOENO – geb. 1891

*   1905 – 1905  van het s.s. LAWOE – geb. 1881

*   1905 – 1908  van het s.s. ARDJOENO – geb. 1891

*   1908 – 1910  van het s.s. WILIS – geb. 1905

*   1910 – 1913  van het s.s. GOENTOER – geb. 1902

*   1913 – 1916 van het s.s. TAMBORA – geb. 1910

 

Overige bijzonderheden

Kwam in mei 1883 in dienst bij de Rott.Lloyd.

Gezagvoerder bij de Rott. Lloyd.

 

Het Vaderland 04-08-1936

Machiel van der Putte †

Zondag is, tachtig jaar oud, na een langdurige ziekte alhier overleden de heer M. van der Putte, oud-gezagvoerder van de Rotterdamsche Lloyd.

Met Machiel van der Putte is een van de bekends gezagvoerders uit de eerste tijd van de Rotterdamsche Lloyd heengegaan. Een van de laatsten uit die tijd ook, die nog in leven waren.

In mei 1883 is de heer Van der Putte in dienst getreden van de Lloyd, aan welke hij ruim dertig jaar verbonden is geweest. In oktober 1894 begon zijn staat van dienst als gezagvoerder. Hij werd toen kapitein van het stoomschip SENIOR, van Ruvs en Zonen, waarmee de Middellandse Zee en in de zomer, ook wel de Oostzee werd bevaren. In december 1899 wordt hij kapitein van de UNGARAN van de Lloyd. Achtereenvolgens is hij daarna gezagvoerder geweest van de ARDJOENO, de LABOE en de WIREN. Vooral echter zal de naam van de thans overledene voor velen in de herinnering verbonden zijn aan de GOENTOER, waarop de heer Van der Putte ongeveer zeven jaar heeft gevaren, tot aan het begin van de oorlog en waarna alleen nog de TAMBORA op zijn staat van dienst vermeld is.

De reden waarom kapitein Van der Putte in 1916 zijn ontslag nam, is de volgende: Op zijn laatste reis, in de eerste oorlogsjaren, was zijn schip op zee aangehouden door een Frans oorlogsschip, dat hem noopte naar Brest te varen. Door een vreemd marineofficier naar een vreemde haven te worden verwezen, was meer dan kapitein Van der Putte in overeenstemming kon brengen met de ethiek van het beroep dat alles voor hem was.

Dit feit was voor hem aanleiding zijn ontslag te nemen. Een herhaling van deze ervaring wilde hij niet dulden.

De begrafenis zal geschieden Woensdag 5 dezer, te elf uur, op Oud Eik en Duinen.

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER S. PARMA:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van de Putte was met vlagnummer R8 in de periode 1896 t/m 1899 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1899 van de Maatschappij  (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar heeft bedankt als vlaggelid058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein M. van de Putte met vlagnummer R8 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1896`1897            van het ss. “Borneo”           1560 ton netto varend voor de Rotterdamsche Lloyd te R’dam

*    1898                       van het ss. “Bogor”              2703 ton netto varend voor de Rotterdamsche Lloyd te R’dam

 

Bouma025 vermeldt M.van de Putte als gezagvoerder gedurende:

*    1896 t/m 1897 van het schroefstoomschip “Borneo”, gebouwd in 1885 te Glasgow, 2140 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam. Het schip werd verkocht aan de KPM;

*    1899 van het schroefstoomschip “Bromo”, gebouwd in 1888 te Vlissingen, 2600 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;

*    1900 en volgende jaren (?) op het ijzeren schroefstoomschip “Oengaran”,  ex Samarang, gebouwd in 1883 te Middlesbro, 2535 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Llod Wm.Ruys & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

M.van de Putte vervoerde detachementen landmachtmilitairen van Rotterdam met de “Bromo” naar Batavia op de volgende reizen065*:

*    Vertrek 11 februari 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*    Vertrek 23 september 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 42 manschappen.