Inloggen
Gezagvoerder

Bagchus, Willem

Naam: Bagchus, Willem
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
BATAVIA 1883 Vracht-/passagiersschip Steamship 830 Bekijk schip
ARDJOENO 1891 Vracht-/passagiersschip Steamship 583 Bekijk schip

Afbeelding:


Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Willem werd geboren op 31 okt. 1855 te Vlaardingen als z.v. Cornelis de Zeeuw Bagchus en Maria van West.

Willem trouwde op  26.04.1882 te Vlaardingen met Margaretha Christina van der Tas – geb. 02.04.1860 te Vlaardingen - d.v. Adriaan van der Tas en Maartje Broek. 

Margaretha Christina overleed op 16 dec. 1934 te Rijswijk. 

Willem overleed op 11.03.1920 te Rijswijk (64). 

 

Kinderen

-    Adriaan – 1885

-    Maria – 1887

-    Cornelis Willem – 1890

-    Christina Maartje – 1891

-    Maartje – 1894

-    Margaretha Christina - 1895

 

De schepen van de kapitein

 

*   1890 – 1891  van het s.s. ARIADNE – geb. in 1879

*   1891 – 1892  van het s.s. DRENTHE – geb. in 1876

*   1892 – 1892  van het s.s. SPARTA – geb. in 1890

*   1892 – 1893  van het s.s. SOERABAYA – geb. in 1884

*   1893 – 1895  van het s.s. BATAVIA – geb. in 1883

*   1896 – 1899 van het s.s. BROMO – geb. in 1888

*   1899 – 1902  van het s.s. ARDJOENO – geb. in 1891

*   1902 – 1903 van het s.s. GEDÉ – geb. in 1892  

*   1903 – 1904  van het s.s. ARDJOENO – geb. in 1891

*   1904 – 1905  van het s.s. GEDÉ – geb. in 1892

*   1905 – 1907  van het s.s. WILIS – geb. in 1

*   1907 – 04/1909 van het s.s. KAWI – geb. in 1907  

*   04/1909 – 1910 van het s.s. SINDORO – geb. in

*   03/1910 – 1913 van het s.s. TAMBORA – geb. in 1  

*   06/1913 – 1914 van het s.s. GOENTOER – geb. in 1  

*   03/1914 – 12/1915 van het s.s. INSULINDE – geb. in 1914 

 

Overige bijzonderheden

Gezagvoerder bij de Rott. Lloyd.

 

De Locomotief 12-06-1907

Een jubileum.

Door een passagier van de WILIS werd aan het Soer. Hdbl. het een en ander medegedeeld overeen feest aan boord ter gelegenheid Van de 35-jarige echtvereeniging van den commandant, den heer W. Bagchus. Er werd bij deze gelegenheid een „speciaal orgaan” uitgegeven, genaamd De jubilaris. Op leuke wijze wordt de levensgeschiedenis van den jovialen commandant gegeven: Willem Bagchus den 31en October 1855 gehoren, is de zoon van een zeevaarder, zooals die het was van diens vader enz. enz. Papa Bagchus was gezagvoerder van een te Vlaardingen thuis behoorenden drie-mast Schoener en de zoon kreeg ook al spoedig lust in zo’n commando. Na eerst ter haringvangst te hebben gevaren, ging de tegenwoordige commandant van de WILIS ter „Koffarday” —zooals dat vroeger gebruikelijk was en wel naar den Oost Amerika en Japan. Den 26en April 1882 kwam aan het jonggezellenleven van onzen Willem een einde en het was mejuffrouw Vander Tas, die hem voor anker bracht, waarop al spoedig den 26en Juni van dat jaar, zijn benoeming tot gezagvoerder in dienst der Rotterdamsche Lloyd Volgde. Het echtpaar bleef niet alleen en het huwelijk werd volgens de modernste begrippen rijkelijk gezegend. In 1886 werd Adriaan geboren, in 1887 Marie, in 1890 Kees, in 1892 Christina en in 1896 Margaretha, zie hier het vijftal kinderen, dat heden met de moeder den feestdag viert en meermalen in gedachten aan boord van den mailstoomer Wilis zal zijn. De geheele familie Bagchus maakt het goed. De gezagvoerder-jubilaris is gezond en flink en zijne afwezige wederhelft en kinderen eveneens, gelijk heden per vertikaal-draadtelegram naar hier werd overgeseind. Wij wenschen van harte, dat nog vele jaren voorspoed en gezondheid aan de geheele familie Bagchus zullen brengen. Onder de „gevleugelde woorden” is het volgende niet onaardig: ,,Bergen, bergen! Wat koop ik voor bergen en schoone vergezichten: tabak moet ik hebben om te laden.” Volgens den vriendelijken berichtgever heeft men aan boord van de WILIS het zilveren feest met groote opgewektheid gevierd.

 

HetN.vd.Dag v.N.I. 10-11-1915

Kapitein W. Bagchus, wiens portret wij afdrukken in het nummer van heden, de alom bekende en sympathieke gezagvoerder van de gisteren hier aangekomen INSULINDE, vierde op 31 October j.l. zijn 26 jarig jubileum als kapitein van de Rott. Lloyd, terwijl deze reis ook de laatste zal zijn van kapitein Bagchus als gezagvoerder.

De dag van 31 October is dan ook aan boord van de INSULINDE feestelijk gevierd, zoals een passagier ons meedeelde. De sympathieke zeeman werd die dag een feestje aangeboden, dat uitmuntend geslaagd is.

Een der passagiers, Dr. Pareau, voerde het woord, toen 's morgens om 11 uur een glas champagne werd rondgediend. Des avonds na tafel werden eenige aardige voordrachten gehouden en aan tafel zelf ontbrak het niet aan de nodige toasten, waarvan zelfs enkele op rijm waren gesteld. Ook de Directeur van de Rott. Lloyd, de heer W. Ruys, sprak aan het diner woorden van gelukwens tot kapt. Bagchus. Ook wij wensen kapitein Bagchus van harte geluk met zijn jubileum, en hopen dat het nog lange jaren zal kunnen genieten van een otium cum dignitate, een periode van welverdiende rust.

 

 

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER PARMA: 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.Bagchus als gezagvoerder gedurende:

*      1890 van het schroefstoomschip “Ariadne” ex Zulu; gebouwd in 1879 te Stockton, 1364 ton o.m., varend voor W.Ruys & Zn. Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam;

*      1891 op het ijzeren schroefstoomschip “Drenthe”, gebouwd in 1876 te Newcastle, 2500 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam;

*      1892 van het ijzeren schroefstoomschip “Spartan” ex Citta di Venezia, gebouwd in 1890 te Newcastle, 3794 ton n.m., varend voor Wm.Ruys & Zn te Rotterdam. Het schip is verkocht in Chili;

*      1892 van het ijzeren schroefstoomschip “Soerabaya”, gebouwd in 1884 te Vlissingen, 2300 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;

*      1893 t/m 1894 van het schroefstoomschip “Batavia”, gebouwd in 1883 te Vlissingen, 2223 ton n.m., varend voor Wm.Ryus & Zn te Rotterdam. Het schip werd herdoopt in Soembing;

*      1896 t/m 1898 van het schroefstoomschip “Bromo”, gebouwd in 1888 te Vlissingen, 2600 ton, varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm. Ruys & Zn te Rotterdam

*      1899 e.v. van het stalen schroefstoomschip “Ardjoeno”, gebouwd in 1891 te Vlissingen, 2600 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm.Ruys & Zn te Rotterdam.

 

W.Bagchus was van 1896-1897 gezagvoerder van het stalen passagiers-vrachtschip “Bromo”, gebouwd in 1888, 2507 ton, varend voor de Rotterdamsche Lloyd.052..

 

Overige bijzonderheden

W.Bagchus vervoerde vanuit Rotterdam troepentransporten van landmachtmilitairen naar Batavia met de “Drenthe” op de volgende reizen065*:

Vertrek 21 februari 1891. Aankomst 06 april 1891 na 44 dagen. 3 officieren en 64 manschappen.

Vertrek 28 november 1891. Aankomst 11 januari 1892 na 44 dagen. 3 officieren en 74 manschappen.

Hij transporteerde militairen vanuit Rotterdam met de “Soerabaya” op de volgende reis:

Vertrek 20 augustus 1892. Aankomst 28 september 1892 na 39 dagen. 2 officieren en 59 manschappen.

Hij vervoerd militairen vanuit Rotterdam met de “Bromo” op de volgende reizen:

Vertrek 29 februari 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 47 manschappen.

Vertrek 20 juni 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 64 manschappen.

Vertrek 24 oktober 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

Vertrek 27 februari 1897. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren.

Vertrek 03 juli 1897. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 53 manschappen.

Vertrek 06 november 1897. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 94 manschappen.

Vertrek 12 maart 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 1 officier.

Vertrek 02 juli 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 55 manschappen.

Vertrek 22 oktober 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

Hij transporteerde vanuit Rotterdam met de “Ardjoeno” op de volgende reizen:

Vertrek 01 jul 1899. Aankomst niet vermeld. 1 officier,

21 oktober 1899. Aankomst niet vermeld. 3 officieren en 37 manschappen.

02 juni 1900. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 32 manschappen.

Deze kapitein zal ook later nog wel militairen hebben vervoerd maar deze heb ik niet meer opgenomen.

 

E-Mail aan Jan Klootwijk dd 12 februari 2006 van Doeke Bakker.

Aan de heer Klootwijk.

Geachte heer,

Van mijn achterneef Dirk Vedder kreeg ik informatie met foto’s van de Ardjoeno waarvoor mijn dank. Ik ben een kleinzoon naamgenoot van Doeke Bakker destijds kapitein op de Ardjoeno en woon opdezelfde plaats waar mijn grootvader heeft gewoond en is overleden op 19 December 1923. Zelf ben ik geboren in 1927 en heb hem dus niet gekend, wel mijn grootmoeder. Mijn grootvader was geboren in 1850. We hebben nog een groot schilderij van de Ardjoeno. Afmetingen 100 bij 70 c.m. Met vol tuigage. Mijn vader vertelde altijd dat dit geschilderd was in de haven van Antwerpen. Waar men daar waarschijnlijk de zeilen had opgedaan, want er mankeerde niets aan. Het is echter op volle zee met een vuurtoren in de verte en een loodsboot in de buurt. Het hing altijd bij ons thuis in de kamer en als kinderen vonden wij dat altijd indrukwekkend. Het hangt nu bij mijn zoon in een oud Amelander huis van 200 jaar waar het beter tot zijn recht komt. Ook hebben we nog de barometer van de Ardjoeno, de verrekijker en de grote vlag. In het boek Van scheepsjongen tot schipper van de heer Leegwater later loods in IJmuiden beschrijft deze een paar reizen als stuurmansleerling op de Ardjoeno bij mijn grootvader als kapitein naar Oost Indie.

Doeke Bakker Camminghastraat 1 9162 E K Ballum Ameland. Tel: 0519 554029.

 

In het tijdschrift De Zee, Jg 1896, p106-108 staat een artikel van W.Bachus met als titel “Kustverlichting in Nederlandsch-Indië”.

 

In Nederlands Scheepvaart Museum onder Signatur J-100 “Van Scheepsjongen tot schipper: een zeemansleven” door J.Leegwater, 1946.

Deze vermelding kan ik niet (meer) thuisbrengen. Wellicht een vermeldingvan kapitein Bagchus? Nakijken in Scheepvaartmuseum te Amsterdam.