Inloggen
Gezagvoerder

Lupcke, Anthonie

Naam: Lupcke, Anthonie
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 5
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
NOACH 1858 Clipperfregat Sailing Vessel 8860 Bekijk schip
JANNETJE 1853 Bark Sailing Vessel 14570 Bekijk schip
WELTEVREDEN 1837 Bark Sailing Vessel 9604 Bekijk schip
PICTURA 1839 Bark Sailing Vessel 9876 Bekijk schip
JANNETJE 1853 Bark Sailing Vessel 14570 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Anthonie Lupcke werd geboren op 20 maart 1827 te Rotterdam als zoon van de Rooms-Katholieke Johan Karel Frederik Lupcke en Hendrika Vasse. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Kruiskade Wijk 14 nr. 593.

Hij trouwde op 26 augustus 1857 te Rotterdam met Cornelia Rietmeyer, geboren op 10 augustus 1838 te Noordwijk als dochter van de Rooms-Katholieke Floris Rietmeyer, koopvaardijkapitein (zie aldaar)

Hij overleed te Rotterdam aan de Westwagenstraat op 15 september 1886005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Lupcke was met vlagnummer R269 in de periode 1849 t/m 1856 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart en in 1863 t/m 1867 vlaggelid met nummer R269. Het vlaggelidmaatschap betekende dat men wèl de nummervlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1867 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij voor het lidmaatschap voor de vlag heeft bedankt maar honorair lid is geworden

 

De schepen van de kapitein

.

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Lupcke met vlagnummer R269 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                                      van de bark “Weltevreden”              314 last     varend voor F.Smit te Kinderdijk

*    1851                                      van de bark “Pictura”                        372 last     varend voor F.Smit te Kinderdijk

*    1855                                      van de bark “Jannetje”                      345 last     varend voor F.Smit te Kinderdijk

 

De "Noach" van Reeder Fop Smit maakte 13 uit- en thuisreizen naar Indië. De eerste 4 reizen stonden onder commando van kapitein P.Wierikx (zie aldaar) en reis 5 onder J.R.Ulrich. De volgende twee onder kapitein A.Lupcke:

reis 6      17 mei 1865 van Brouwershaven; 19 augustus 1965 te Batavia                  93 dagen

                29 oktober 1865 van Batavia; 19 januari 1866 te Brouwershaven               83 dagen

reis 7      29 april 1866 van Brouwershaven; 08 juli 1866 te Batavia                          71 dagen

                13 september 1866 van Batavia; 08 december 1866 te Brouwershaven     87 dagen

Deze zesde reis was snel waarbij nog kan worden vermeld dat op het Kaapse Rif de grote bramsteng en de bakspier verloren gingen waardoor vanzelf vaartvermindering ontstond tijdens de vernieuwingen en het herstel026(38/133).

 

Bouma025 vermeldt A.Lupcke als gezagvoerder gedurende:

*    1849 t/m 1851 op de bark “Weltevreden”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

*    Niet op de “Pictura”, maar volgens van Sluijs013 heeft hij in de periode 1851 t/m 1853 de bark “Pictura”, gebouwd in 1850 te Dordrecht, 700 ton o.m., gevaren voor Fop Smit te Kinderdijk;

*    1854 t/m 1861 op de bark “Jannetje”, gebouwd in 1853 te Slikkerveer, 654 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

*    1863 t/m 1864 op de bark “Jannetje”, gebouwd in 1853 te Slikkerveer, 654 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

*    1866 t/m 1867 op het 3/m schip ” Noach I”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 892 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk.

 

 

 

Overige bijzonderheden

A.Lupcke vervoerde per 06 december 1858 vanuit Hellevoetsluis met de “Jannetje” een transport van 4 officieren en 125 manschappen naar Indië. Hij arriveerde te Batavia op 09 april 1859 na een reis van 124 dagen.

Per 17 mei 1865 vertrok A.Lupcke vanuit Brouwershaven met de “Noach” en een detachement van 3 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 19 augustus 1865 na een reis van 94 dagen.

A.Lupcke vervoerde per 29 april 1866 vanuit Brouwershaven met de “Noach” een detachement van 3 officieren en 151 manschappen naar Indië. Hij arriveerde op 11 juli 1866 te Batavia na een reis van 73 dagen. Onderweg overleden 2 manschappen065.

 

In het boek “De Clippers”,Een Nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft der 19e eeuw” doorAnno Teenstra, Uitg. Holdert & Co, Amsterdam, 1945, 306 pp staat op de pp 91-92 de volgende passage:

“Ulrich had de Noach slechts voor één uit- en thuisreis. In 1865 stond hij zijn plaats af aan A.Lüpcke die voor de eerste maal op 17 Mei met het schip zee koos en 7 Augustus te Batavia aankwam. Met 93 dagen van haven tot haven en 85 dagen van land tot land had de Noach zijn prestatie van het vorig jaar herhaald. Lüpcke’s eerste thuisreis werd, wat de duur betreft, eveneens een herhaling van een vroegere thuisreis, want de Noach liep in 83 dagen over naar Brouwershaven, net als in 1858 en 1861. …

In datzelfde jaar (1866) maakte de Noach een uitermate snelle uitreis. Geheel afgeladen, voor en achter precies even diep stekend, met een bemanning van 27 koppen vertrok hij den 29sten April van Brouwershaven. Reeds den 19den dag werd de Linie gepasseerd. Den 41en dag Kaap de Goede Hoop. Voorbij de Kaap werd de clipper door een zwaren storm beloopen, waarbij een der balspieren en de groot bramsteng verloren gingen. In den nacht van 5 Juli werd voor Straat Sunda bijgedraaid. 6 Juli werd Anjer gepasseerd en 8 Juli werd Batavia bereikt. In 71 dagen was de Noach overgeloopen, 65 dagen van land tot land. Opnieuw een record, dat door geen Nederlandsch zeilschip ooit geslagen werd. … Nadat Lüpcke … was thuisgevaren droeg hij het commando over aan J.C.F.Looijen

p.130: Kapitein Lüpcke vier in 1866 van Anjer naar Kaap de Goede Hoop in de recordtijd van 28 dagen.

 

Zierikzeesche Courant dd 20 februari 1864

Op 16 februari 1864 is te Brouwershaven binnengekomen de “Jannetje” onder kapitein A.Lupcke van Batavia naar Rotterdam. Passagiers waren de heren A.J.Crossr en C. Schuijtenberg Versteeg, luitenat ter Zee; 4 jongeheren, 3 onderofficieren en 27 militairen.