Inloggen
PICTURA - ID 9876


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1839-05-06 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1839
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Barend van Limmen & Co., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1838-03-26
Launch Date: 1839-03-15
Delivery Date: 1839-04-09
Technical Data

Gross Tonnage: 349.00 lasts
Net Tonnage 2: 349.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 29.55 Meters Registered
Beam: 7.19 Meters Registered
Depth: 5.37 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1839
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Lang:29 ellen en 55 duimen
Wijd: 7 ellen en 19 duimen
Hol: 5 ellen en 37 duimen

(bijlbrief nr.97 - aanvulling Marius Esman)

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1839
Datum agenda: 1839-05-06
Register nr: 18390217
Scheepsnaam: PICTURA
Type: Bark
Lasten: 349
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Brunner, H.
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Varkevisser, D.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1839-04-09 PICTURA
Manager: Hendrik Brunner, Van Wessanis & Rederij Sandberg & Co., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1850-08-09 PICTURA
Manager: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kinderdijk / Netherlands

Ship Events Data

1842-11-20: Damaged
Brouwershaven, 16 maart 1843. Kapt. Flens, alhier binnen, rapporteert gezien te hebben in Straat Sunda op 19 november 1842 het schip PRINS FREDERIK, kapt. Huidekoper (opm: fregat PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN), op 20 november gepraaid het barkschip PICTURA, kapt. N.H. Brouwer; laatstgemelde had de voorsteng, kluiverboom en grote bramsteng verloren, verder alles wel.
1844-12-00: Damaged
Amsterdam, 28 maart 1845. Het schip PICTURA, kapt. Tijdeman, van Dordrecht te Batavia gearriveerd, heeft volgens brief van Rotterdam van de 27e dezer (opm: december 1844) belangrijke schade aan zeilen en tuigage bekomen en zal naar Soerabaja verzeilen om te repareren.
1845-03-29: Damaged
Rotterdam, 25 juli. 1845 Men meldt ons uit Batavia in dato de 8e april, dat de PICTURA, kapt. Tydeman, van Dordrecht, de 29e maart met verlies van tuigage te Passaroeang uit zee was teruggekomen na met zware storm te kampen te hebben gehad en ruim 30 dagen onder noodtuig te hebben gekruist om Java weder te bereiken. Het schip zou trachten naar Soerabaija op te werken.
1845-05-03: Damaged
Soerabaja, 3 mei 1845. Het Nederlandse schip PICTURA (opm: bark, kapt. N.A. Brouwer), komende van Java, is alhier binnengelopen, met verlies van masten en andere averij, hebbende een zware storm op de noordkust van Australië doorgestaan.
1847-12-27: Damaged
Volgens particuliere berichten, d.d. Cowes, 27 december, 1847 was kapt. M.F. Tydeman, met het barkschip PICTURA, aldaar binnengelopen, met schade aan zeilen en tuig en rekende, na de nodige herstellingen gedaan te hebben, binnen 4 dagen van daar, de reis naar Java, voort te zetten.
1850-02-00: Sprang a leak
Rotterdam, 13 februari 1850. Het schip PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, van Batavia naar Dordrecht, in Brouwershaven binnen, heeft volgens brief van Dordrecht van de 11e dezer, drie dagen met vliegende storm voor de wal gekruist, en daardoor lekkage bekomen.
1850-02-17: Collision
Rotterdam, 17 februari 1850. Het Nederlands barkschip PICTURA, kapt. M.F. Tydeman, van Batavia, laatst van Brouwershaven, naar Dordrecht, is op de hoogte van de Steenbergsche Vliet aangezeild door het fregatschip d’ELMINA, mede van Brouwershaven naar Rotterdam, en daardoor buiten het vaarwater geraakt, en zit zeer gevaarlijk, hebbende het voorschip, hetwelk vast zit, veel geleden. Men vreest, dat het schip weg zal zijn.
1850-08-09: Sold at auction
Verkoping van Schepen in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn te Dordrecht op vrijdag 9 augustus: het barkschip PICTURA, gevoerd door kapt. M.F. Tydeman, in veiling NLG 17.200, bod P. Varkevisser te Scheveningen, afgemijnd voor NLG 20.000, koper F. Smit aan de Kinderdijk.
1850-08-09: Sold at auction
Advertentie. E, Boonen, H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen Jr en P.J. de Kanter Jr, makelaars te Dordrecht, presenteren ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte in publieke veiling te verkopen ten huize van J. Zahn in het Nederlandsch Koffijhuis aldaar op vrijdag de 9e augustus 1850, des middags ten 12 ure het extra ordinair, welbezeild, tweedeks gekoperd en kopervast barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd PICTURA, gevoerd door kapt. M.F. Tydeman, groot 349 gemeten lasten, met al deszelfs rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, zo als die bij het schip zijn, hetwelk is liggende in de Kalkhaven. Iemand nader onderricht begerende, spreke met meer gemelde makelaars en Sandberg & Co, cargadoors.
1857-01-00: Damaged
Rotterdam, 10 januari 1857. Volgens telegrafisch bericht van Leith is aldaar met verlies van verschansingen en verstopte pompen binnengelopen het barkschip PICTURA, kapt. R.J. Scholten, van Vlissingen naar Cardiff bestemd.
1857-03-07: Sprang a leak
Brouwershaven, 7 maart 1857. Het alhier binnengelopen schip (opm: bark) PICTURA, kapt. R.J. Scholten, van Antwerpen naar Batavia bestemd heeft gedurende 3 dagen stormweder gehad, is daardoor lek geworden en zal moeten lossen om te worden nagezien.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Dirk Gijsbertsz Varkevisser werd geboren te Katwijk op 17 maart 1798 als zoon van de koopvaardijkapitein Gijsbert Jacobsz Varkevisser en Arendje van der Holst.

Hij trouwde te Katwijk in 1822 met Leuntje Jacobsd. Hus dochter van Jacob Hus.

Volgens een bericht in de NRC dd 28 september 1846 overleed op 7 juli 1846 “aan boord van het barkschip JACATRA, op deszelfs uitreis naar Java, de gezagvoerder D. Varkevisser. Zijn stoffelijk overschot werd op 11 juli ll. te Batavia onder geleide van de aanwezige koopvaardijkapiteins ter aarde gebracht.” 005 en 064

Dirk Varkevisser werd op 24 september 1838 met nummer 212 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Flamboyante”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.Varkevisser was met vlagnummer R21 in de periode 1833 t/m 1847 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

D.Varkevisser was in de periode 04 september 1838 t/m zijn overlijden in 1846 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 14 voerend het in aanbouw zijnde schip de “Pictura”.111 en 64a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1849 en 1851 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat bij de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf dat de weduwe D.Varkevisser een uitkering krijgt van f 150,-058.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd begin 1838 staat een storting van f 15,- als entreegeld van kapitein Varkevisser..064b

Op 09 augustus 1846 kreeg de weduwe Leuntje Hus van kapitein Dirk Varkevisser te Katwijk f 100,- uitgekeerd van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart.064a.

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 10 september 1846 staat een storting van f 97,-,- als uitkering aan de weduwe Varkenvisser. Kennelijk is van de reglementaire uitkering een achterstallige contributie van f3,- afgetrokken. 064b

 

De schepen van de kapitein

Hij wordt vermeld als kapitein op de brik Neerlands Kroonprinses in 1837 en overleed in 1846 als gezagvoerder op de bark Jacatra054-176.

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat D.Varkevisser als gezagvoerder064a:

*      1842 t/m 1846           fregat “Jacatra”                                   boekhouder J.Ketelaar, Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt D.Varkevisser als gezagvoerder gedurende:

*   1834 t/m 1837 op de brik “Neerlands Kroonprinses”, gebouwd in 1826 te Rotterdam, 224 ton o.m., varend voor Varkevisser & Dorrepaal te Rotterdam;

*   1838 op de bark “Pictura”, gebouwd in 1838 op de werf van Barend van Limmen te Dordrecht, 650 ton o.m., varend voor H.Brunner te Dordrecht;

*   1842 t/m 1847 op de brik “Jacatra”, gebouwd in 1839 te Rotterdam, 476 ton o.m., varend voor M.P Ketelaar te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

NRC 28 september 1846

“Rotterdam 25 september 1846

Op de 7e juli ll. overleed aan boord van het barkschip JACATRA, op deszelfs uitreis naar Java, de gezagvoerder D. Varkevisser. Zijn stoffelijk overschot werd op 11 juli ll. te Batavia onder geleide van de aanwezige koopvaardijkapiteins ter aarde gebracht.”

 

Bericht in de Dordrechtsche Courant dd 16 maart 1839064:

     “Heden middag is van de werf van de Heer B.v.Limmen met best gevolg van stapel gelopen barkschip “Pictura” (met kapitein Dirk Varkevisser waarna meteen de kiel is gelegd voor het fregatschip “Bernard Hertog van Saxen Weimar”, 433 last, voor reder H.Brunner en c.s. het bevel zal worden gevoerd door kapitein Pieter Hendriks Hazewinkel.

 

Blijkens monsterrol 924 dd 22 maart 1839 (Gemeentearchief van Dordrecht) monsterde kapitein Dirk Varkenvisser op de “Pictura” en vertrok op 19 mei 1839 vanuit Hellevoetsluis met 30 man naar Batavia.. Dirk is dan 41 jaar. Hij is terug in Nederland op 15 april 1840

 

 

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Varkevisser, Dirk Gijsbertsz
Vlagnummer: 14
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Nanne Harms Brouwer werd geboren/gedoopt te Nieuwe Pekela op 25 januari/04 februari1798 als zoon van Harm Nannes en Hemke Harms.

Hij is wellicht ongehuwd gebleven.

Gezien het eindjaar van zijn lidmaatschap van 3 zeemanscolleges is hij wellicht overleden ca. 1847.

 

Hij werd in 1839 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge La Flamboyante met nummer 214

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

N.H.Brouwer, adres Coopman de Witt en Lenaertz, werd met nr.538 effectief lid van Zeemanshoop per 16 juni 1840 op voorspraak van H.de Haas. Zijn schip was de “Pictura”002. Ten tijde van de inschrijving was Brouwer 42 jaar en ongehuwd. Toegevoegd is “overleden” 002a.

In de Algemene Vergaderingen van 09/16 juni 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Nanne Harms Brouwer, oud 42 jaar, voerend de bark “Pictura”, wonend te Dordrecht en met als adres Coopman de Witt & Lenaertz te Amsterdam, op voordracht van H.de Haas.023

Nanne Brouwer was lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 55 in de periode 10 mei 1840 t/m 1845 en met 3 daarna t/m 1846 t/m 1847. Bij de inschrijving werd als zijn schip genoemd de “Pictura”111.

 

N.H.Brouwer wass effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 51 in de periode 1843 t/m 1847.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 juli 1848 staat het overlijden vermeld in het voorafgaande jaar van kapitein N.H.Brouwer, vlagnummer 538.042

 

In een kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd juni 1840 staat geboekt een entreebedrag van f 15,- door kapitein Brouwer.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat N.H. Brouwer als gezagvoerder:064a:

1842                     geen vermelding van een schip

1843 t/m 1845     bark “Pictura”                      boekhouders H.Brunner c.s.

1846                     fregat “Broedertrouw”       boekhouder F. van Wageningen c.s.

 

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer            jaren                 type        scheepsnaam       naam reder/boekhouder

       538                  1840                bark       Pictura                  H.Brunner te Dordrecht

                                   1841                geen opgave van schip en boekhouder

                               1842-1844            bark       Pictura                  H.Brunner te Dordrecht

                               1845-1846            fregat     Broedertrouw       H.v.d.Sande c.s. te Dordrecht

 

Bouma025 vermeldt N.H.Brouwer als gezagvoerder gedurende:

*    1839 t/m 1844 op de bark “Pictura”, gebouwd in 1838 te Dordrecht, 650 ton o.m., varend voor H.Brunner te Dordrecht;

*    1845 t/m 1847 op het 3/m schip “Broedertrouw”, gebouwd in 1836 te Dordrecht, 848 ton o.m., varend voor H. v/d Sande te Dordrecht;

*    1847 op hetzelfde schip maar nu varend voor F.& J.van Wageningen te Dordrecht.

 

Overige bijzonderheden

N.H.Brouwer verzorgde per 23 september 1845 vanuit Nieuwediep met de “Broedertrouw” een troepentransport van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 01 januari 1846 na 100 dagen065.

 

Ontleend aan van Blokland-Visser064 het volgende:

Het Archief van de Waterschout te Amsterdam (Stadsarchief inventaris 38) bevat een monsterrol van het fregat “Oud Alblas” onder gezagvoerder Johannes Evert Strumphler. Het schip voer onder Nederlandse vlag, ging vanuit Amsterdam naar Batavia en de boekhouder was Daniëls & Arbman te Amsterdam.

datering 04 oktober 1837, een equipage van 37 man, waaronder 1ste stuurman N.H.Brouwer (oud 39 jaar, geboorteplaats Nieuwe Pekela, maandgage f 70,-), onderstuurman D.P. van Wageningen (oud 22 jaar, geboorteplaats Dordrecht, maandgage f 45,-), vierde stuurman A.F.Giesse (18 jaar, geboorteplaats Dordrecht, maandgage f 22,-). Brouwer en Giesse werden later gezagvoerder (zie aldaar);

 

MRD = Monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht,

Nanne Brouwer, toen woonachtig in Pekela, (MRD 11) monsterde op 30 mei 1817 aan als matroos met een gage van f 21,- per maand op de schoener  “Hariet” met gezagvoerder D.Arentzen voor een reis met 15 man naar St.Petersburg.

Op 04 oktober 1836 (MRD nr. 789) monsterde hij, wonend in Pekela en oud 38 jaar  voor een maandgage van f 70,- aan als 1e stuurman op het fregat “Oud Alblas” onder kapitein Johannes Evert Strumphler voor een reis naar Batavia.

Op 22 maart 1839 (MRD nr.924) monsterde hij aan als 1e stuurman op de bark “Pictura”, voor een reis met 34 man naar Batavia onder kapitein Dirk Varkevisser.

Op 30 juni 1840 (MRD Dordrecht nr 998) is hij gezagvoerder op de bark “Pictura” en vertrekt vanuit Dordrecht naar Batavia, waar hij op 21 oktober 1840 aankomt en op 08 juli 1841 weer thuiskomt.

Op 18 juli 1844 moet hij het commando over de “Pictura” wegens ziekte overdragen aan zijn 1e stuurman Mijnard Frederik Tijdeman, oud 29 jaar.

Op 23 september 1845 is hij gezagvoerder op het fregat “Broedertrouw” en maakte reizen naar Batavia.

In 1857 is hij  kapitein op het schip “Hermina Nipperius” en in 1861 op de “Jonkvrouw Geertrui”.

Uit het boek van binnengekomen schepen te Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht) komt op 27 juli 1857 aan het schip “Hermina Nipperus” en op 04 augustus 1861 de “Jonkvrouw Geertrui”, beide onder gezag van kapitein N.H.Brouwer.064, 071

(van de galjoot “Hermina Nepperus” vermeldt Bouma025 in de periode 1855 t/m 1859 als gezagvoerder/eigenaar uit Veendam de kapitein S.S.Brouwer. Hij vermeldt géén “Herminia Nipperius”. Ook van Koldam c.s. (Veenkoloniale Zeevaart) vermeldt bij N.H.Brouwer geen schip met deze naam).

 

 

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Brouwer, Nanne Harms

Familiegegevens en opleiding

Dirk Herderschee woonde op het Rapenburg 45 en ook op de Schippersgracht 20 te Amsterdam. Hij is geboren te Amsterdam op 06 mei 1809. Zijn religie was Nederduits Hervormd.098.

 

In het Bevolkingsregister 1851 van Amsterdam wordt vermeld de koopvaardijkapitein Dirk Herderschee, geboren 06 mei 1809 te Amsterdam, Nederlands Hervormd, wonend in de Droogbak 13 en in 1852 op de Schippersgracht 20 beide te Amsterdam.

 

Dirk Herderschee werd geboren te Amsterdam op 16 mei 1809.

Hij huwde met Boel Maria Holm, geboren te Amsterdam op 06 september 1805. Lid van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 01 mei 1849 en bedankt per 1860003.

(volgens referentie 004(531/1147) was leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart ene Bernardus Herderschee, gedoopt 10 september 1800 als zoon van Gerrit Herderschee en Margaretha Dina Herderschee. De vader overleed op 28 februari 1814. Wellicht familie van Dirk Herderschee)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.Herderschee (adres Brouwersgracht bij de Lindegracht) werd met nr.657 effectief lid van Zeemanshoop per 04 april 1849 op voorspraak van L.A.J.Boulett. Zijn schip was "De Vrienden". Hij is later honorair lid geworden002. Ten tijde van de inschrijving waren Herderschee en zijn vrouw beiden 34 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons uit 1837 en 1839002a.

In de Algemene Vergaderingen van 28 maart/04 april 1843 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Dirk Herderschee, oud 34 jaar, voerend het schip “De Vrienden”, varend voor Bienfait & Co, wonend op de Brouwersgracht bij de Lindengracht te Amsterdam, op voordracht van kapitein L.A.J.Boulet.023.

 

Een G.Herderschee werd volgens de notulen van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 56 effectief lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” op  24 september 1841. Zij schip was toen de “Pictura” Volgens de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart bleef  G.Herderschee  lid  t/m 1843.

In Bouma wordt bij de “Pictura” geen kapitein Herschee genoemd.

Het verdient nader genealogisch onderzoek om uit te maken of dit een typefout is.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 februari 1861 bedankt D.Herderschee voor het Zeemansfonds, maar verzoekt vlaglid te mogen blijven, hetgeen wordt toegestaan. 042

In de Bestuursvergadering dd 28 september 1865 krijgt kapitein D.Herderschee toestemming zijn effectieve lidmaatschap om te zetten in een honorair lidmaatschap.042.

 

In de notulen dd 19 februari 1861 van de Algemene vergadering van Zeemnshoop staat vermeld dat aan D.Herderschee is toegestaan dat zijn effectief lidmaatschap wordt omgezet in een lidmaatschap voor de vlag.023

In de notulen dd 10 oktober 1865 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop staat zijn verzoek vermeld om van effectief lid over te gaan naar het honoraire lidmaatschap, hetgeen werd toegestaan.023.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd oktober 1841 staat de inboeking van f 15,- als entreegeld van kapitein G. Herderschee.064b

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                naam reder/boekhouder

         657                      1843-1846     bark                 Vrienden                       L.Bienfait & Zn te Amsterdam

                                      1848-1849     bark                 Peking                            idem

                                      1850-1853     fregat               Louisa Maria                idem

         298                      1854-1855     fregat               Louisa Maria                idem

                                      1856-1859     fregat               Louisa Maria                idem

                                           1860           clipper              Oceaan                          idem

                                           1861           fregat               Oceaan                          idem

                                      1862-1865     geen opgave van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

D.Herderschee                                     Oceaan                                       09 februari 1861       07 augustus 1862

 

Bouma025 vermeldt D.Herderschee als gezagvoerder gedurende:

*    1844 t/m 1847 van het 3/m schip “Vrienden”, gebouwd in 1830 te Amsterdam, 390 ton, varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1847 t/m 1850 van de bark “Peking”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 453 ton o.m., varend voor Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1851 t/m 1856 van het fregat “Louisa Maria”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 753 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam;

*    1857 t/m 1860 van het ijzeren fregat “Amsterdam”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 799 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam. (deze opgave is in tegenspraak met die uit de AAKZ001  - zie hiervoor. De rederij klopt wèl);

*    1861 t/m 1862 van het 3/mschip “Oceaan”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 920 ton o.m., varend voor L.Bienfait & Zn te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Van Blokland-Visser064 vermeldt onder G.Herderschee het volgende:

 (Kapitein te Dordrecht) In 1842 lid van zeemanscollege Dordrecht vlag 56 .

Geb: 1809 te Amsterdam.

Op 5-4-1837  (Monsterrol te Dordrecht nr 817) is hij  1e stuurman / gage f 70,- p.m. op het fregat ,,DORDTENAAR,, 451 last /(1830) werf Cornelis Gips/ reder A. Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en vertrekt naar Batavia / kapitein is Jan Frederik Pieter Anthonie Abbema vlag D 41.

In 1842 is hij kapitein op de bark ,,PICTURA,,317 last/(1839) werf Barend v Limmen reder Hendrik Brunner te Dordrecht.

Nader onderzoek is nodig. Bouma bv. vermeldt géén Herderschee  op de “Pictura”.

 

Anno Teenstra meldt in “De Clippers” uitg. Holder & Co te Amsterdam, 1945, 306 pp. op p 109-110:

De ijzeren clipper “Amsterdam” werd gebouwd op de werf “De Haan” van Vlissingen en Dudok van Heel (thans Werkspoor), Van de reizen van deze clipper is weinig bekend. Alleen weten we iets over de vijfde en de zevende reis.  

“In 1858 was de Amsterdam uit Honkong vertrokken met bestemming Melbourne, onder bevel van kapitein D.Herderschee. … Het schip kwam in de Chineesche zee evenwel in een typhoon, waardoor het een groot aantal zeilen en veel rondhout verloor. Er werd daarom besloten Batavia als noodhaven aan te loopen, ten einde hier te repareeren.

Zwaar gehavend, met slechts enkele zeilen bij, zette de Amsterdam koers naar de Indische hoofdstad. De uitkijk bemerkte toe opeens een kleine kano, waarin enkele mensen stonden te wuiven. Direct werd bijgedraaid en toen de kano langszij kwam, bleken er tien mannen en vrouwen in te zitten, die zo vermagerd en uitgeput waren, dat ze aan boord geheschen moesten worden. Het waren inboorlingen van het eiland Wolia (?). Daar had hongersnood geheerscht, waarom ze naar de Carolina-eilanden hadden willen varen om voedsel te halen. Ze waren echter in een uitlooper van den typhoon … terecht gekomen … totaal uit de koers geslagen, zoodat ze de eilanden niet hadden kunnen vinden. … “ De inboorlingen werden in Batavia in een ziekenhuis opgenomen.

“Het tweede drama speelde zich in 1866 af, de “Amsterdam” was hierin zelf de hoofdpersoon.”  zie verder bij C.J.Doeksen)

 

Het fregat “Louisa Maria” onder kapitein D.Herderschee werd op 31 januari 1853 te Amsterdam gemeld met de melding vam beschikbaar voor lading, werd op 06 augustus gemeld in het Engels Kanaal en via Kaap Hoorn op 21 november 1821 te Valparaiso. Via Callao en San Francisco  terug via Kaap Hoorn naar Portsmouth dd 01 januari 1855.121

 

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Herderschee, Dirk

Familiegegevens en opleiding

Nanne Harms Brouwer werd geboren/gedoopt te Nieuwe Pekela op 25 januari/04 februari1798 als zoon van Harm Nannes en Hemke Harms.

Hij is wellicht ongehuwd gebleven.

Gezien het eindjaar van zijn lidmaatschap van 3 zeemanscolleges is hij wellicht overleden ca. 1847.

 

Hij werd in 1839 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge La Flamboyante met nummer 214

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

N.H.Brouwer, adres Coopman de Witt en Lenaertz, werd met nr.538 effectief lid van Zeemanshoop per 16 juni 1840 op voorspraak van H.de Haas. Zijn schip was de “Pictura”002. Ten tijde van de inschrijving was Brouwer 42 jaar en ongehuwd. Toegevoegd is “overleden” 002a.

In de Algemene Vergaderingen van 09/16 juni 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Nanne Harms Brouwer, oud 42 jaar, voerend de bark “Pictura”, wonend te Dordrecht en met als adres Coopman de Witt & Lenaertz te Amsterdam, op voordracht van H.de Haas.023

Nanne Brouwer was lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 55 in de periode 10 mei 1840 t/m 1845 en met 3 daarna t/m 1846 t/m 1847. Bij de inschrijving werd als zijn schip genoemd de “Pictura”111.

 

N.H.Brouwer wass effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” te Wildervank met vlagnummer 51 in de periode 1843 t/m 1847.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 juli 1848 staat het overlijden vermeld in het voorafgaande jaar van kapitein N.H.Brouwer, vlagnummer 538.042

 

In een kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd juni 1840 staat geboekt een entreebedrag van f 15,- door kapitein Brouwer.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat N.H. Brouwer als gezagvoerder:064a:

1842                     geen vermelding van een schip

1843 t/m 1845     bark “Pictura”                      boekhouders H.Brunner c.s.

1846                     fregat “Broedertrouw”       boekhouder F. van Wageningen c.s.

 

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer            jaren                 type        scheepsnaam       naam reder/boekhouder

       538                  1840                bark       Pictura                  H.Brunner te Dordrecht

                                   1841                geen opgave van schip en boekhouder

                               1842-1844            bark       Pictura                  H.Brunner te Dordrecht

                               1845-1846            fregat     Broedertrouw       H.v.d.Sande c.s. te Dordrecht

 

Bouma025 vermeldt N.H.Brouwer als gezagvoerder gedurende:

*    1839 t/m 1844 op de bark “Pictura”, gebouwd in 1838 te Dordrecht, 650 ton o.m., varend voor H.Brunner te Dordrecht;

*    1845 t/m 1847 op het 3/m schip “Broedertrouw”, gebouwd in 1836 te Dordrecht, 848 ton o.m., varend voor H. v/d Sande te Dordrecht;

*    1847 op hetzelfde schip maar nu varend voor F.& J.van Wageningen te Dordrecht.

 

Overige bijzonderheden

N.H.Brouwer verzorgde per 23 september 1845 vanuit Nieuwediep met de “Broedertrouw” een troepentransport van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 01 januari 1846 na 100 dagen065.

 

Ontleend aan van Blokland-Visser064 het volgende:

Het Archief van de Waterschout te Amsterdam (Stadsarchief inventaris 38) bevat een monsterrol van het fregat “Oud Alblas” onder gezagvoerder Johannes Evert Strumphler. Het schip voer onder Nederlandse vlag, ging vanuit Amsterdam naar Batavia en de boekhouder was Daniëls & Arbman te Amsterdam.

datering 04 oktober 1837, een equipage van 37 man, waaronder 1ste stuurman N.H.Brouwer (oud 39 jaar, geboorteplaats Nieuwe Pekela, maandgage f 70,-), onderstuurman D.P. van Wageningen (oud 22 jaar, geboorteplaats Dordrecht, maandgage f 45,-), vierde stuurman A.F.Giesse (18 jaar, geboorteplaats Dordrecht, maandgage f 22,-). Brouwer en Giesse werden later gezagvoerder (zie aldaar);

 

MRD = Monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht,

Nanne Brouwer, toen woonachtig in Pekela, (MRD 11) monsterde op 30 mei 1817 aan als matroos met een gage van f 21,- per maand op de schoener  “Hariet” met gezagvoerder D.Arentzen voor een reis met 15 man naar St.Petersburg.

Op 04 oktober 1836 (MRD nr. 789) monsterde hij, wonend in Pekela en oud 38 jaar  voor een maandgage van f 70,- aan als 1e stuurman op het fregat “Oud Alblas” onder kapitein Johannes Evert Strumphler voor een reis naar Batavia.

Op 22 maart 1839 (MRD nr.924) monsterde hij aan als 1e stuurman op de bark “Pictura”, voor een reis met 34 man naar Batavia onder kapitein Dirk Varkevisser.

Op 30 juni 1840 (MRD Dordrecht nr 998) is hij gezagvoerder op de bark “Pictura” en vertrekt vanuit Dordrecht naar Batavia, waar hij op 21 oktober 1840 aankomt en op 08 juli 1841 weer thuiskomt.

Op 18 juli 1844 moet hij het commando over de “Pictura” wegens ziekte overdragen aan zijn 1e stuurman Mijnard Frederik Tijdeman, oud 29 jaar.

Op 23 september 1845 is hij gezagvoerder op het fregat “Broedertrouw” en maakte reizen naar Batavia.

In 1857 is hij  kapitein op het schip “Hermina Nipperius” en in 1861 op de “Jonkvrouw Geertrui”.

Uit het boek van binnengekomen schepen te Dordrecht (Gemeentearchief Dordrecht) komt op 27 juli 1857 aan het schip “Hermina Nipperus” en op 04 augustus 1861 de “Jonkvrouw Geertrui”, beide onder gezag van kapitein N.H.Brouwer.064, 071

(van de galjoot “Hermina Nepperus” vermeldt Bouma025 in de periode 1855 t/m 1859 als gezagvoerder/eigenaar uit Veendam de kapitein S.S.Brouwer. Hij vermeldt géén “Herminia Nipperius”. Ook van Koldam c.s. (Veenkoloniale Zeevaart) vermeldt bij N.H.Brouwer geen schip met deze naam).

 

 

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Brouwer, Nanne Harms

Familiegegevens en opleiding

Meynard Frederik Tijdeman werd geboren op 29 mei 1815 te Harlingen als zoon van de Dordtse predikant Berend Frederik Tydeman (overleden vóór 1830) en Laurina Frederika Theresia van de Pol (geb. 1791 te Boerbourg). In 1830 woonde hij samen met zijn moeder en broer Gerrit Jan Frederik (geb.1823 te Dordrecht) aan de Hellingen nr.E75 te Dordrecht.

Hij trouwde op 23 oktober 1839 met Johanna Maria Romswinkel, geboren in 1813 te Nieuwkerk als dochter van Ds. Adam Cornelis Romswinkel te Dordrecht en Margaretha P. van Hengel. In 1850 woonde hij in de Prinsenstraat 211 te Dordrecht, samen met zijn vrouw en zoontje Meynard Frederik (geb. 1848 te Dordrecht).

Hij overleed op 29 mei (maart?)1852 aan boord van zijn schip de clipper “Flora”.

De akte van overlijden dd 08 december 1852 vermeldt:

Meynard Frederik Tydeman 36 jaar scheepsgezagvoerder gehuwd met Johanna Maria Romswinkel wonend te Dordrecht zoon van Berend Frederik Tydeman en Laurina Frederika Theresia van de Pol is overleden op 19 maart 1852 ’s avonds om 8 uur op de Noord Atlantische Oceaan op 2o54’NBr en 25o LW Greenwich.(in de akte is geen schip genoemd)

Zijn vrouw Johanna Romswinkel vertrok na het overlijden van haar man in 1853 naar Oosterhout.

Hij werd in 1846 met nr 282 lid van de loge “La Flamboyane” te Dordrecht.064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.F. Tydeman was met vlagnummer R206 in de periode 1846 t/m 1853 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

M.F.Tijdeman/Tydeman was in de periode 30 januari 1846 t/m zijn overlijden op 19 maart 1852 lid van de het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 55.111 en 64a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de Jaarverslagen 1855 en 1858 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat de weduwe M.F.Tydeman in 1855 een jaarlijkse uitkering kreeg van f 205,60 voor onderstand van haarzelf en twee kinderen incl. schoolgeld. In 1859 was deze ondersteuning f 200,40058.

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”dd 28 mei 1852 staat vermeld dat weduwe van M.F.Tydeman f 100,-.heeft ontvangen.064a..

In het kasboek van het Dordtse College dd 17 mei 1852 staat de de boeking van de uitkering aan de weduwe van kapitein M.F.Tijdeman van de regelementair toegestane f 100,-.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat M.F.Tijdeman als gezagvoerder064a:

*   1846; 1850          bark “Pictura”                         boekhouder H.Brunner, Dordrecht

*   1852                      bark “Flora”                                                          boekhouder Sandberg & Co, Dordrecht

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat M.F.(M.T.) Tydeman met vlagnummer R206 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849                      van de bark “Pictura”            317 last         varend voor H.Brunner te Dordrecht

*   1851                      van de bark “Flora”               206 last         varend voor Sandberg & Co te Dordrecht

 

Op 18 juli 1844 moest kapitein Nanna Harms Brouwer wegens ziekte het commando over de “Pictura” overdragen aan zijn 1e stuurman Mijnard Frederik Tijdeman, 29 jaar.064

 

Bouma025 vermeldt M.F.Tijdeman als gezagvoerder gedurende:

*   1845 t/m 1851 op de bark “Pictura”, gebouwd in 1838 te Dordrecht, 650 ton o.m., varend voor H.Brunner te Dordrecht. Het schip werd in 1851 verkocht naar Batavia;

*   1852 op de bark “Flora”, gebouwd in 1851 op de werf van Jan Schouten te Dordrecht op de werf van Jan Schouten, 327 ton o.m., varend voor Sandberg & Co te Dordrecht.

NRC 05 maart 1851

Dordrecht, 4 maart. Heden namiddag omstreeks 6 uren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en kopervast barkschip FLORA, gevoerd zullende worden door kapt. M.F. Tydeman, gebouwd voor een rederij onder directie van de heren Sandberg & Co alhier en bestemd voor de grote vaart.

NRC 13 april 1851

Advertentie. Het nieuwe, gekoperde barkschip FLORA, kapt. Tydeman, uitmuntend ingericht voor passagiers, vertrekt uiterlijk 25 dezer van Dordrecht naar New York. Adres ten kantore van Sandberg & Co te Dordrecht.

De eerste reis maakte Kapitein Meynard Tijdeman op de clipper/bark “Flora” per 19 april 1851064.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

MRD = monsterrol uit het Gemeentearchief van Dordrecht

Mijnard Tijdeman monsterde hij op 04 oktober 1828 (MRD 332) als leerling-stuurman (13 jaar, zonder gage) op het fregat “Louise Prinses der Nederlanden” onder gezag van Pieter Sipkes voor een reis met 38 man naar Batavia

Per 01 mei 1832 (MRD 565) monsterde hij als 4e stuurman aan op het fregat “De Dordtenaar” onder gezag van kapitein Frans van Ginkel. Hij was toen 16 jaar, afkomstig van Dordrecht en met een maandgage van f 22,-. Hij vertrok met 42 man naar Batavia. Tijdens deze reis overlijdt de kapitein op St.Helena en via een aantal opschuivingen werd Meynard Tydeman bevorderd tot 2e stuurman. De reis ging van St.Helena af naar Philadelphia en keerde terug in Nederland in september 1833 (zie ook bij van Ginkel)

Op 22 januari 1836 (MRD 761) is hij 2e stuurman met een maandgage van f 40,- op de brik “Dabkbaarheid” en vertrekt onder kapitein Pieter Marinus Vogelzang naar Batavia.

Op 24 oktober 1838 (MRD. 904) monsterde hij als 2e stuurman op het fregat “Admiraal Jan Evertsen” voor een reis naar Batavia onder kapitein Pieter Kraay met 41 man Na een week nam hij de plaats in van 2e stuurman H.H.Wessels, die werd ontslagen.

Op 08 februari 1841 was hij 1e stuurman op het fregat “Maria onder kapitein Gerbert de Jong.

Op 04 augustus 1841 (MRD 1067) monsterde hij als 1e stuurman met een maandgage van f 70,- op het fregat “Delta” voor een reis naar Batavia onder kapitein Govert Crans.

Op 11 juli 1844, (MRD 1212) monsterde hij als 1e stuurman aan op de bark “Pictura” onder kapitein Nanne Harms Brouwer voor een reis naar Batavia. Na een week nam hij het gezag van de kapitein over wegens ziekte en vertrekt op 23 juli 1844. Hij maakte 4 reizen op dit schip tot 06 februari 1850 toen het schip publiek werd verkocht.

In de Dordtsche Courant van 8 februari 1841 stond een bericht van de rechtbank te Amsterdam waarbij Gerbert de Jong kapitein van het fregat “Maria” reder Harmsen te Amsterdam werd veroordeeld voor het mishandelen van zijn opperstuurman M.F.Tijdeman en de kajuitwacht C.J. Huffnagel en waarbij hij 6 weken gevangenis en boete van f 25,- kreeg.

Op 19 april 1851 (MRD 1490) was M.F.Tijdeman, oud 36 jaar, wonend te Dordrecht, gezagvoerder van de bark “Flora”, varend voor Sandberg & Co te Dordrecht, voor een reis naar Java via New York Het schip voer via Rio de Janeiro naar Batavia. Het vertrok aldaar op 29 november 1851 en de kapitein overleed onderweg op 19 maart 1852 aan boord van dit schip op 02o54’NB/25o04’WL. De “Flora” was in mei 1852 weer terug in Nederland. 064

 

In de Dordtsche Courant van 08 februari 1841 staat het volgende bericht van de rechtbank te Amsterdam:

Gerbert de Jong kapitein van het fregat “Maria”, reder Hartsen te Amsterdam (vlag 55/96) veroordeeld voor het mishandelen van zijn opperstuurman M.F.Tijdeman en de kajuitwacht C.J.Huffnagel en krijgt 6 weken gevangenis en boete van f 25,-064

 

 

 

Datum vanaf: 1844
Kapitein: Tijdeman/Tydeman, Meynard Frederik

Familiegegevens en opleiding

Anthonie Lupcke werd geboren op 20 maart 1827 te Rotterdam als zoon van de Rooms-Katholieke Johan Karel Frederik Lupcke en Hendrika Vasse. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Kruiskade Wijk 14 nr. 593.

Hij trouwde op 26 augustus 1857 te Rotterdam met Cornelia Rietmeyer, geboren op 10 augustus 1838 te Noordwijk als dochter van de Rooms-Katholieke Floris Rietmeyer, koopvaardijkapitein (zie aldaar)

Hij overleed te Rotterdam aan de Westwagenstraat op 15 september 1886005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Lupcke was met vlagnummer R269 in de periode 1849 t/m 1856 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart en in 1863 t/m 1867 vlaggelid met nummer R269. Het vlaggelidmaatschap betekende dat men wèl de nummervlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1867 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij voor het lidmaatschap voor de vlag heeft bedankt maar honorair lid is geworden

 

De schepen van de kapitein

.

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Lupcke met vlagnummer R269 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                                      van de bark “Weltevreden”              314 last     varend voor F.Smit te Kinderdijk

*    1851                                      van de bark “Pictura”                        372 last     varend voor F.Smit te Kinderdijk

*    1855                                      van de bark “Jannetje”                      345 last     varend voor F.Smit te Kinderdijk

 

De "Noach" van Reeder Fop Smit maakte 13 uit- en thuisreizen naar Indië. De eerste 4 reizen stonden onder commando van kapitein P.Wierikx (zie aldaar) en reis 5 onder J.R.Ulrich. De volgende twee onder kapitein A.Lupcke:

reis 6      17 mei 1865 van Brouwershaven; 19 augustus 1965 te Batavia                  93 dagen

                29 oktober 1865 van Batavia; 19 januari 1866 te Brouwershaven               83 dagen

reis 7      29 april 1866 van Brouwershaven; 08 juli 1866 te Batavia                          71 dagen

                13 september 1866 van Batavia; 08 december 1866 te Brouwershaven     87 dagen

Deze zesde reis was snel waarbij nog kan worden vermeld dat op het Kaapse Rif de grote bramsteng en de bakspier verloren gingen waardoor vanzelf vaartvermindering ontstond tijdens de vernieuwingen en het herstel026(38/133).

 

Bouma025 vermeldt A.Lupcke als gezagvoerder gedurende:

*    1849 t/m 1851 op de bark “Weltevreden”, gebouwd in 1836 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

*    Niet op de “Pictura”, maar volgens van Sluijs013 heeft hij in de periode 1851 t/m 1853 de bark “Pictura”, gebouwd in 1850 te Dordrecht, 700 ton o.m., gevaren voor Fop Smit te Kinderdijk;

*    1854 t/m 1861 op de bark “Jannetje”, gebouwd in 1853 te Slikkerveer, 654 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

*    1863 t/m 1864 op de bark “Jannetje”, gebouwd in 1853 te Slikkerveer, 654 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk;

*    1866 t/m 1867 op het 3/m schip ” Noach I”, gebouwd in 1857 te Kinderdijk, 892 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk.

 

 

 

Overige bijzonderheden

A.Lupcke vervoerde per 06 december 1858 vanuit Hellevoetsluis met de “Jannetje” een transport van 4 officieren en 125 manschappen naar Indië. Hij arriveerde te Batavia op 09 april 1859 na een reis van 124 dagen.

Per 17 mei 1865 vertrok A.Lupcke vanuit Brouwershaven met de “Noach” en een detachement van 3 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 19 augustus 1865 na een reis van 94 dagen.

A.Lupcke vervoerde per 29 april 1866 vanuit Brouwershaven met de “Noach” een detachement van 3 officieren en 151 manschappen naar Indië. Hij arriveerde op 11 juli 1866 te Batavia na een reis van 73 dagen. Onderweg overleden 2 manschappen065.

 

In het boek “De Clippers”,Een Nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandsche zeilschepen uit de tweede helft der 19e eeuw” doorAnno Teenstra, Uitg. Holdert & Co, Amsterdam, 1945, 306 pp staat op de pp 91-92 de volgende passage:

“Ulrich had de Noach slechts voor één uit- en thuisreis. In 1865 stond hij zijn plaats af aan A.Lüpcke die voor de eerste maal op 17 Mei met het schip zee koos en 7 Augustus te Batavia aankwam. Met 93 dagen van haven tot haven en 85 dagen van land tot land had de Noach zijn prestatie van het vorig jaar herhaald. Lüpcke’s eerste thuisreis werd, wat de duur betreft, eveneens een herhaling van een vroegere thuisreis, want de Noach liep in 83 dagen over naar Brouwershaven, net als in 1858 en 1861. …

In datzelfde jaar (1866) maakte de Noach een uitermate snelle uitreis. Geheel afgeladen, voor en achter precies even diep stekend, met een bemanning van 27 koppen vertrok hij den 29sten April van Brouwershaven. Reeds den 19den dag werd de Linie gepasseerd. Den 41en dag Kaap de Goede Hoop. Voorbij de Kaap werd de clipper door een zwaren storm beloopen, waarbij een der balspieren en de groot bramsteng verloren gingen. In den nacht van 5 Juli werd voor Straat Sunda bijgedraaid. 6 Juli werd Anjer gepasseerd en 8 Juli werd Batavia bereikt. In 71 dagen was de Noach overgeloopen, 65 dagen van land tot land. Opnieuw een record, dat door geen Nederlandsch zeilschip ooit geslagen werd. … Nadat Lüpcke … was thuisgevaren droeg hij het commando over aan J.C.F.Looijen

p.130: Kapitein Lüpcke vier in 1866 van Anjer naar Kaap de Goede Hoop in de recordtijd van 28 dagen.

 

Zierikzeesche Courant dd 20 februari 1864

Op 16 februari 1864 is te Brouwershaven binnengekomen de “Jannetje” onder kapitein A.Lupcke van Batavia naar Rotterdam. Passagiers waren de heren A.J.Crossr en C. Schuijtenberg Versteeg, luitenat ter Zee; 4 jongeheren, 3 onderofficieren en 27 militairen.

 

 

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Lupcke, Anthonie

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R.J.Scholten was met vlagnummer R368 in de periode 1853 t/m 1858 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar, op grond van Artikel 37 van het Reglement (d.i. het niet voldoen aan de financiële verplichtingen) uit het College is gezet058.

 

De schepen van de kapitein

In het Jaarverslag 1855 van de Maatschappij staat kapitein R.J.Scholten met vlagnummer R368 in de ledenlijst als gezagvoerder van de bark “Pictura”, 372 last, varend voor F.Smit te Kinderdijk058.

 

Bouma025 vermeldt R.J.Scholten als gezagvoerder gedurende:

  • * 1853 t/m 1856 van de bark “Pictura”, gebouwd in 1850 te Dordrecht, 700 ton o.m., varend voor Fop Smit te Kinderdijk.

Volgens Verhoeff, april 2005, was er sprake van één “Pictura”,gebouwd in 1838 te Dordrecht, die in 1850 werd verkocht aan Fop Smit en in 1864 verongelukte, varend voor W.Cores de Vries in Batavia.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Scholten R, J.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.Vogel werd met vlagnummer 666 per 04 maart 1856 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein A.Spekman. Als zijn schip is genoemd de “Alida Henriëtte” 002.

In de Algemene Vergaderingen van 26 februari/04 maart 1856 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Willem Vogel, oud 29 jaar, voerend de brik “Alida Henriëtte”, voor rekening van Spekman & Hürrelbrinck, adres bij en op voordracht van kapitein A.Spekman.023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      666                          1856          brik                  Alida Henriette                                    A.Spekman

                                     1857-1858    bark                Pictura                                                  geen opgave

                                        1859          bark                Pictura                                                  W.Cores de Vries

                                     1860-1872    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt W.Vogel als gezagvoerder gedurende:

*   1857 van de composiet-brik “Alida & Henriëtte”, gebouwd in 1854 te Krimpen aan de IJssel, 314 ton o.m., varend voor A.Spekman. Het schip voer in 1858 voor de gebr. Goedkoop te Amsterdam en was herdoopt in “Alida”.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Vogel, Willem

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 97.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: PICTURA

Plaats en datum: bijlbrief dd. 9 april 1839

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper scheepsbouwer B. van Limmen te Dordrecht

Eigenaar / aankoper H. Brunner & Van Wessanis (?) Sandberg & Co. c.s. te Dordrecht

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/231105

Naam PICTURA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1839
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen

Jaar: 1839
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF: ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 / archiefnummer Dordt 97.