Inloggen
SCHOUWEN - ID 8155


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1848-10-30 / 1872-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1848
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commerciewerf (scheepsbouwmeester C. Mak), Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Date Laid Down: 1847-06-05
Launch Date: 1848-10-12
Delivery Date: 1848-10-00
Technical Data

Net Tonnage: 638.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 337.00 lasts
 
Length 1: 37.65.00 Meters Registered
Beam: 6.83 Meters Registered
Depth: 5.58 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1848
Datum agenda: 1848-10-30
Register nr: 0
Scheepsnaam: SCHOUWEN
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Jonge & Keller, De
Plaats: Zierikzee
Kapitein op moment van verzoek: Tange, R.A.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1848-10-30 SCHOUWEN
Manager: Firma J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1858-05-17 CATHARINA MARIA
Manager: Firma Van Overzee & Co., Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands
Callsign: NJQG
Additional info: Call sign since 1867. Aangekocht voor NLG 36.600,-

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.446 barkschip SCHOUWEN

VERKOPENDE eigenaren:

Firma J. De Jonge & Keller, Zierikzee (4/66e part)
Cornelis Smit, Alblasserdam (18/66e part)
Wilbrand Molenburgh, Zonnemaire (2/66e part)
Marinus Vis, Haamstede (1/66e part)
Jacob Schalkwijk, Eldermaat (?) (1/66e part)
Mw. Maria Schalkwijk, weduwe Bartel Looker de Bruinette, Noordwelle (1/66e part)
Johan Hendrik Ochtmans Johz. en Job Broodman, beiden te Zierikzee, samen 1/66e part
Thomas Brouwer, Oosterland (1/66e part)
Jacob Hoogenboom Bzn., Renesse (1/66e part)
Paulus Dobbelaar Kalff, Haamstede (1/66e part)
Jacob Jan Hoogenboom Wzn., Noordwelle (1/66e part)
Firma Van der Starp & Baud (?), Zierikzee (1/66e part)
Daniel Buyzer en Cornelis Adriaan Buyzer, beide te Zierikzee, samen 1/66e part
Cornelis Lupse (?) Hooite (?), Brouwershaven (1/66e part)
Trijntje (onleesbaar), Brouwershaven (1/66e part)
Daniel Hooite (?), Brouwershaven (1/66e part)
Willem van der ??, Zierikzee (1/66e part)
Wijnand Fop Wzn, Zierikzee (1/66e part)
Dingeman van der Vliet, Zierikzee (1/66e part)
Gijsbrecht de Jonge den Boer, Zierikzee (1/66e part)
Job van der Hare, Ouwerkerk (1/66e part)
Marinus Buyzer, Zierikzee (1/66e part)
Lieuwe Koolen, Zierikzee (1/66e part)
Petrus Christianus Landsknegt en Sicco Godefriedus Nauta van der Grijp,
beide te Zierikzee, samen 1/66e part
Mr. Jacobus Willem Daniel van Dongen, Zierikzee (1/66e part)
Jhr. Karel Willem de Jonge, Zierikzee (1/66e part)
Mr. Adriaan Moens van Bloues (?), Zierikzee (1/66e part)
Jhr.Mr. Marinus Jan Schuurbeque Boeije, Zierikzee (2/66e part)
Mr. Jacob Jan (onleesbaar), Zierikzee (1/66e part)
Johan Mucke, Noordgouwe (1/66e part)
Johannes Mucke Dzn., …made (?) (1/66 part)
Frans van den Bout Czn., Zonnemaire (1/66e part)
Jhr. Bonifacius de Jonge, Middelburg (2/66e part)
Bonifacius (onleesbaar), Zierikzee (1/66e part)
Johan Martin Keller, Oosterland (1/66e part)
Rinse Anton Tange, Zierikzee (2/66e part)
Jelle Klompe, Dreischor (1/66e part)
Teunis Voorbijtel, Bruinisse (1/66e part)
Willem Voorbijtel, Bruinisse (1/66e part)
Jean Jacques Keller, Zierikzee (1/66e part)
Jhr.Marinus Willem de Jonge, Zierikzee (1/66e part)

(opm: in de namen zullen fouten zijn geslopen; de tekst is uiterst moeilijk leesbaar)

Aankopers volgens b.g. akte:

Van Overzee & Co, Rotterdam (17/32e part),

W. Plomp, Rotterdam (2/32e part),

L.R. Ledeboer Jr., Rotterdam (4/32e part),

P.C. de Roos (?) (1/32e part),

F.H. von Lindern, Alblasserdam (2/32e part),

F.& W. van Dam, Rotterdam (2/32e part),

firma R. Mees & Zoonen, Rotterdam (2/32e part),

firma Hudig & Blokhuyzen, Rotterdam (2/32e part)

Ship Events Data

1847-10-12: Building History
NRC 161048
Rotterdam, 15 oktober. Te Zierikzee werd de 12e oktober met het beste gevolg van de werf van de heer C. Smit te water gelaten het door de scheepsbouwmeester C. Mak gebouwde barkschip SCHOUWEN, bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën, zullende hetzelve gevoerd worden door kapt. R.A. Tange, voor rekening ener rederij onder directie van de heren De Jonge & Keller.
1853-01-01: Damaged
Rotterdam, 6 januari 1853. Volgens particulier bericht is het barkschip SCHOUWEN, kapt. H.A.W. van Reede, van Rotterdam naar Macasser, na tweemaal uit het Kanaal teruggestormd te zijn, de 1e dezer op de hoogte van Margate ten anker gekomen. Het schip had geen schade als het verlies van een ra.
1854-01-08: Damaged
Vlissingen, 8 januari 1854. Het schip SCHOUWEN, kapt. Van Reede, van Batavia (opm: Djakarta) naar Middelburg, alhier binnen, heeft een anker gebroken en meer andere geringe schade bekomen.
1858-05-11: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van mening op last van hunne meesters, op dinsdag de 11e mei 1858, des middags ten 12 ure, in de zaal op de Scheepmakerhaven, Wijk 1, no. 499, publiek te verkopen: het extra snelzeilend, gekoperde en kopervaste Nederlandse barkschip SCHOUWEN, laatst gevoerd door kapt. J. Kroll, volgens meetbrief lang 37 el 65 duim, wijd 6 el 83 duim, hol 5 el 58 duim(opm: 37,65 x 6,83 x 5,58 m.), en alzo groot 638 tonnen met al deszelfs staande en lopend want, zeilen, kettingen, touwen, ankers en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve is liggende in de Vlugthaven binnen deze stad.
Voornoemd schip is het laatst in 1856 voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht geweest en zal vermoedelijk nu spoedig bevracht worden.
1864-03-00: Sprang a leak
Plymouth, 5 Maart 1864. Het schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Amerongen, van Batavia naar Amsterdam, is alhier met lekkage in het bovenschip en met gebroken steng binnengelopen.
1872-00-00: Sold to foreign country
Verkocht naar het buitenland.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Rense Anthoon Tange werd geboren te Harlingen op 15 januari 1814 als zoon van koopvaardijkapitein Anthoon Tange (1782 - 1838) en Maayke Rinses Seba

Hij trouwde in 1838 met Maria ’t Hoen, geboren te Alblasserdam op 24 juni 1806 als dochter van Jan Johannes ’t Hoen en Adriaantje Kortland. Zij overleed in oktober 1876. 003 en 118.

Rense overleed te Delft op 08 april 1861 (mededeling W.J.Tange te Leeuwarden, dd 09 maart 2000).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R.A.Tange werd met vlagnummer 639 per 30 augustus 1842 effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein B.J.Martens. Als zijn schip is vermeld “De Jonge Jan”. Toegevoegd is “overleden” 002. Ten tijde van de inschrijving waren Tange en zijn vrouw 28 resp. 36 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1840002a.

In de Algemene Vergaderingen van 23/30 augustus 1842 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop is als effectief lid voorgesteld/ingeschreven Rense Anthoon Tange, oud 28 jaar, voerend de bark “De Jonge Jan”, wonend te Alblasserdam, op voordracht van kapitein B.J.Martens.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds per 22 november 1842.003.

 

R.A.Tange was van 1840 t/m 1861 met vlagnummer R174 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 februari 1851krijgt kapitein R.A.Tange een maand gage wegens schipbreuk.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van 26 januari 1860 vraagt R.A.Tange om een tegemoetkoming wegens een schipbreuk, welk verzoek wordt afgewezen.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 april 1861 vraagt de wed. R.A.Tange, geb. ’t Hoen om een uitkering welke haar in de vergadering van 06 juni 1861 wordt toegekend met ingang van 01 mei 1861.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 11 maart 1851 staat vermeld dat kapitein R.A.Tange een maand gage als tegemoetkoming heeft gekregen vanwege het verlies van zijn schip. In de notulen dd 31 januari 1860 doet kapiteinR.A.Tange wederom een verzoek om een tegemoetkoming vanwege een schipbreuk, welke echter wordt afgewezen.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 02 juli 1861 staat vermeld dat per 01 mei 1861 een uitkering is toegekend aan de weduwe van kapitein R.A.Tange geb.`’t Hoen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam               naam reder/boekhouder

      639                       1842-1846    bark                De Jonge Jan               C.Smit & Co te Alblasserdam

                                     1848-1849    bark                Schouwen                    De Jonge & Keller te Zierikzee

                                        1850          bark                De Drie Vrienden       C.Smit te Alblasserdam

                                     1851-1853    bark                Australië                       Hoogewerf & Chabot te Rotterdam

      286                          1854          geen vermelding van schip en boekhouder

                                        1855          bark                Maria Agnes                James Barge te Amsterdam

                                     1856-1859    bark                Ferdinandina Emma  idem

                                        1860          geen vermelding van schip en boekhouder

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein R.A.Tange met vlagnummer R174 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849            van de bark “Schouwen”                     325 last    varend voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*   1851            van de bark “Australië”                        321 last    varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam

*   1855            van de bark “Maria Agnes”                 319 last    varend voor James Barge te Amsterdam

*   1858            van de bark “Ferdinandina Emma”    398 last    varend voor James Barge te Amsterdam

*   1859            geen vermelding van schip en reeder

 

Bouman025 vermeldt R.A.Tange als gezagvoerder gedurende:

*   1843 t/m 1848 op het fregat “Jonge Jan”, gebouwd in 1830 aan de Kinderdijk te Alblasserdam op de werf van Cornelis Smit , 490 ton o.m., varend voor reder C.Smit te Alblasserdam;

*   1849 t/m 1852 op de bark “Schouwen”, gebouwd in 1848 op de Stadswerf van C.Mak te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor J. de Jonge & Keller te Zierikzee;

*   1851 van de bark “Drie Vrienden”, gebouwd in 1842 op de werf van Cornelis Gips te Alblasserdam, 590 ton o.m., varend voor C.Smit te Alblasserdam. Het schip is gestrand bij Madura;

     Lloyd’s vermeldt087: 20 Dec 1850 DRIE VRIENDEN on shore abandoned”.

     Als deze Lloyd’s opgave inderdaad bij dit schip hoort dan moet het vaarjaar onder kapitein Tange worden veranderd in 1850.

*   1852 t/m 1854 van de bark “Australië”, gebouwd in 1847 op de werf van J.Otto te Krimpen aan de IJssel, 608 ton o.m., varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam;

*   1856 van de bark “Maria Agnes” ex Cornelia Margaretha, gebouwd in 1854 te Capelle aan de IJssel, 604 ton o.m., varend voor James Barge te Amsterdam;

*   1857 t/m 1859 van de bark “Ferdinandina Emma”, gebouwd in 1856 op de werf van J.Jonkers te Alblasserdam, 753 ton o.m., varend voor James Barge te Amsterdam. Het schip is in december gestrand bij Kamperduin en wrak geraakt;

 

Van Sluijs013 en Bouma025 vermelden kapitein R.A.Tange van 1848-1850 als gezagvoerder van de bark “Schouwen”, op stapel gezet op 05 juni 1847 en te water gelaten op 12 oktober 1848 door scheepsbouwmeester C.Mak op de werf van C.Smit te Zierikzee, varend voor rederij J.de Jonge & Keller te Zierikzee.

Van Sluijs013 en Bouma025 vermelden kapitein R.A.Tange van 1852-1854 als gezagvoerder van de bark “Australië”, op 02 april 1847 bij scheepsbouwmeester J.Otto te Krimpen aan de IJssel te water gelaten, 608 ton o.m., varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam

Van Sluijs013 en Bouma025 vermelden kapitein R.A.Tange in 1855/56 als gezagvoerder van de bark “Maria Agnes”(ex Cornelia Margaretha), op 06 september 1853 op stapel gezet bij W.C.Hoogendijk te Capelle aan de IJssel en aldaar op 23 september 1854 te water , 604 ton o.m., varend voor James Barge te Amsterdam.

Dezelfde auteurs vermelden hem als gezagvoerder van de bark ‘Ferdinandina Emma”, op 05 augustus 1856 op de werf van J.Jonkers in Alblasserdam te water gelaten, 753 ton o.m., varend voor James Barge te Amsterdam. Hij verongelukte bij Camperduin.

 

Overige bijzonderheden

Handelsblad 30 november 1859 in de rubriek Scheepstijdingen

“… Aangaande het schip Ferdinandina Emma, kapt. R.A.Tange, van Batavia herwaarts gedestineerd, bij Egmond gestrand, wordt volgens brief van Egmond van 28 dezer, gemeld, dat men wegens den harden wind en hooge zee het niet had kunnen bereiken en er waarschijnlijk weinig geborgen zou kunnen worden; van eene sloep, waarin zich 6 man en eene dame bevonden, die zich daarmede hadden willen redden, had men nog niets vernomen. Het was den bemanning van de Egmonder reddingboot na herhaalde inspanning gelukt 16 man der equipage behouden aan wal te brengen”.

 

 Handelsblad van 20 maart 1851:

“Directeuren der te Rotterdam gevestigde Zuid-Hollandsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen hebben besloten te doen uitreiken: aan Brata-Yoeda, opperhoofd van het eiland Ra-os, gelegen beoosten het eiland Madura, de groote zilv.medaille, wegens verleende hulp aan de equipage van het op 4 Oct. ll. op de klippen nabij gemeld eiland gestrand en vergaan Ned. Brikschip de Drie Vrienden, gevoerd door kapt. R.A.Tanger; …”

 

In het Rotterdams Jaarboekje 1920, tweede reeks, 8ste jaarg, 1920 staat een overzicht door W.J.L.Poelmans “Nieuwsberichten uit de Rotterdamsche Courant, 1851-1852”, waarin het volgende bericht:

“14`MAART 1851 De Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen besluit medailles te doen uitreiken aan: Brata Yoeda, opperhoofd van het eiland Ra-as, voor het verleenen van hulp aan de bemanning van het op 4 Oktober 1850 gestrande Ned. barkschip ‘de Drie Vrienden’, kapitein R.A.Tange te Alblasserdam; … “

 

"Een vlugge overtocht over den Noord Atlantischen Oceaan maakte de Bark Australië met landverhuizers. Deze bark ... arriveerde onder Kapitein R.A.Tange ... te New York na een reis van 23 dagen. Sneeuw en ijs en rollende waterbergen waren de verpoozing van manschap en passagiers"026(37/321).

 

Een verslag van een troepentransport naar Nederlands Oost-Indië is weergegeven in “Het reisjournaal van H.H.G.Peltzer betreffende een reis van Harderwijk naar Batavia op de bark Laurens Koster (kapitein D.R.Kleve) van 12 november 1848 tot 03 april 1849”  Transcripte en annotaties door S.Parma, mei 2001. Rapport aanwezig in de bibliotheek van het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam. H.H.P.Peltzer was de landmachtbevelhebber van het troepentransport. In dit journaal komen een aantal opmerkingen voor betreffende het schip “Schouwen”, onder gezag van kapitein Tange:

31 maart 1849 (in Straat Sunda)

“… des avonds en des nachts kwamen wij met de schepen Hendrica, Schouwen en de Eersteling tusschen de derde en vierde punt van Java ten anker”.

 

“De bark Schouwen was 638 ton groot. Scheepsbouwmeester C.Mak legde voor dit schip op 5 juni 1857 de kiel. Opdrachtgever was de rederij De Jonge en Keller. Op 12 oktober volgde vanaf de Commerciewerf de tewaterlating.

De stoomboot Stad Zierikzee sleepte het schip op 12 december naar de rede en zes dagen later koos het onder kapitein R.A.Tange zee op weg naar Batavia waar het op 3 april 1849 arriveerde. Na een reis van 104 dagen keerde de Schouwen in september terug op de rede van Brouwershaven.

De Nederlansche Handelmaatschappij brevrachtte de bark voor haar reizen naar Oost-Indië en vandar voer het schip onder andere naar Hongkong. …”074.

 

Ferdinandina Emma. CSR 389/98: 666 tons. 28 crew. Captain = R. A. Tange. Departed Cardiff, Wales on 28 November 1856 with a cargo of “Steam Coal” and arrived at Albany on 28 March 1857. Where intended bound – Java.

 

Ontleend aan van Blokland-Visser:

In 1850 is hij kapitein op de bark “De Drie Vrienden,,. Vertrek op 30 april 1850 naar Batavia en op 23 oktober 1850 gestrand met zijn schip bij het eiland Raas/Ind de gehele bemanning werd gered.

Op 1 november 1856 is hij kapitein op de nieuwe bark “Ferdinandina Emma” en vertrekt uit Hellevoetsluis naar Batavia Anderhalf jaar later is hij weer terug met zijn schip. Op 28 november 1859 strandt hij op het strand van Egmond / Camperduin op de thuisreis uit Batavia. Wegens de de hoge zee was het schip moeilijk te bereiken. Van een sloep met 6 man en een vrouw heeft men niets meer van vernomen. De Egmonder reddingsboot heeft na herhaalde inspanning 16 man van de bemanning aan wal weten te brengen.

 

 

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Tange, Rense Anthoon
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Kraan, stuurman en koopvaardijkapitein, geboren rond 1820. Was gehuwd met Helena van Tol062.

 

De schepen van de kapitein

Van Sluijs013 en Bouma025 vermelden kapitein Cornelis Kraan in 1850-1851 als gezagvoerder van de bark “Schouwen”, op stapel gezet op 05 juni 1847 en te water gelaten op 12 oktober 1848 door scheepsbouwmeester C.Mak op de werf van C.Smit te Zierikzee, varend voor rederij J.de Jonge & Keller te Zierikzee.

 

Bouma025 vermeldt C.Kraan als gezagvoerder gedurende:

*    1849 van de bark “Graafstroom”, gebouwd in 1848 te Alblasserdam, 530 ton o.m., varend voor J.Smit Cz te Alblasserdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Kraan, Cornelis
Overige informatie: 0

Vanaf 1851 tot en met 1853 vaart kapt. H.A.W. van Reede op de bark SCHOUWEN.
Vanaf 1854 tot en met 1858 vaart kapt. H.A.W. van Reede op de SCHELDE.
In 1859 neemt hij de touwslagerij Bergoord over.

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Reede, H.A.W. van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Kroll was met vlagnummer R377 in de periode 1853 t/m 1862 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) wordt opgegeven dat hij is “vermist of verongelukt”. In de opgaven van “Uit de vaart geraakte schepen” in Sweijs021 staat dat de bark ”Macao” onder kapitein J.Kroll op 28 november 1862 als vermist is opgegeven058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein J.Kroll met vlagnummer R377 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                                   van de bark “Schouwen”       330 last varend voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*    1858, 1859                        van de bark “Macou”             202 last varend voor W.C.Versluys te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt J.Kroll als gezagvoerder gedurende:

*    1853 van de bark “Dankbaarheid aan de Nederlandsche Handel Maatschappij”, gebouwd in 1832 te Alblasserdam, varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. Het schip wordt in dat jaar lek te Mauritius afgekeurd;

*    1855 t/m 1861 van de bark “Schouwen”, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor J. de Jonge & Keller te Zierikzee. Het schip voer in 1862 voor van Overzee & Co te Rotterdam en was herdoopt in “Catharina Maria”;

*    1859 t/m 1862 van de bark “Macao”, gebouwd in 1848 te Capelle aan de IJssel, 381 ton o.m., varend voor W.C. Versluys te Rotterdam. Het schip werd in november 1862 vermist.

      Beide voorgaande opgaven zijn overlappend. Is er sprake van 2 personen?

 

Overige bijzonderheden

Van Sluijs013 en Bouma025 vermelden kapitein J.Krol van 1855 t/m 1858 als gezagvoerder van de bark “Schouwen”, op stapel gezet op 05 juni 1847 en te water gelaten op 12 oktober 1848 door scheepsbouwmeester C.Mak op de werf van C.Smit te Zierikzee, varend voor rederij J.de Jonge & Keller te Zierikzee. Het schip werd op 11 mei te Rotterdam geveild, verkocht aan reder van Overzee & Co te Rotterdam en herdoopt in “Catharina Maria”.

Handelsblad 27 april 1858 in de rubriek Advertenties

“De Makelaars F.N.Montauban van Swijndregt, W.van Dam H.Hzn, W.H.Montauban van Swijndregt en B.C.D.Hanegraaff, te Rotterdam, zijn van meening op last van hunne Meesters, op Dingsdag den 11den Mei 1858, des Middags ten 12 Ure, in de Zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, No 499, publiek te Verkoopen: het extra snelzeilend, Gekoperde en Kopervaste Nederlandsche Barkschip Schouwen laatst gevoerd door Kapitein J.Kroll, volgens Meetbrief lang 27 El 65 Duim, Wijd 6 El 83 Duim, Hol 5 El 58 Duim en alzoo groot 638 Tonnen, met al deszelfs Staande en Loopend Want, Zeilen, Kettingen, Touwen, Ankers en verdere Scheepsgereedschappen, zooals hetzelve is liggende in de Vlugthaven, binnen deze Stad. Voornoemd Schip is den 6den Mei 1856 het laatst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij beladen hier te Lande binnengekomen”.

 

De bemanning van de “Schouwen” bestond uit c. 21 koppen. “Als bijzonderheid had dit schip veelal ook een arts aan boord. Eén van hen, de 40-jarige Zacharias Coenraad Pieterse, overleed aan boord in 1855.

 Tucht aan boord was noodzaak op de verre, lange en gevaarvolle reizen. Kapitein Krol zag zich dan ook wel eens genoodzaakt straffen uit te delen. In 1857 bestrafte hij één van de bemanningsleden wegens diefstal van brood van zijn makkers, dronkenschap en herhaaldelijk weigeren van werk, voorwendend dat hij ziek was. Kapitein legde hem de (lichte) straf op van inhouding van een maand gage (36 gulden).”074.

 

‘l’HIRONDELLE’ (topzeilschoener, 120 ton)

1816      door Veritas genoemd als bouwjaar met vraagteken. reder A.Perlau, er arriveert dat jaar in Antwerpen ook een ’Hirondelle’ uit Amsterdam, kapt. Jacques Krol.

1827                   gebouwd of herbouwd (veronderstelt Luc van Coolput)

1828                   16/4,  kapt. J.Willaert, in Antwerpen uit Cadix (die ‘J’ uit Veritas 1829)

                            1/12“-“--“-Malaga

1829                   5/01 in lading en ca 12/4 vertrokken naar Valparaiso en Lima (3 mnd! Niet veel

                            aanbod van lading)

                            25/7 aankomst Valparaiso, 26/9 aankomst Lima, 10/11 Rio

1830       7/03    A/Antwerpen uit Rio met koffie en huiden. LvC denkt: westkustlading in Rio gelost

1831                   januari:           Ligt in Antwerpen

De ‘Hirondelle’heeft na de (ver)bouw eerst op Spanje gevaren en daarna een enkele reis naar Chili en Peru. Via Rio terug, dus twee rondingen. Of er plannen bestonden voor nog een reis is onbekend maar ook niet waarschijnlijk. Bovendien kwam de oorlog en afsluiting van de Schelde er tussen.100

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Krol(L), J.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van der Tak was met vlagnummer R360 in de periode 1852 t/m 1863 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) is vermeld dat hij in 1863 is overleden058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein A. van der Tak met vlagnummer R360 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1855               van de bark “Joan”                                     363 last varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*   1858, 1859    van de bark “Catharina Maria”                337 last varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*   1862               geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.van der Tak als gezagvoerder gedurende:

*   1853 t/m 1857 van de bark “Joan”, gebouwd in 1849 te Elshout, 688 ton o.m., varend voor van Oosterzee & Co te Rotterdam

*   1862 van de bark “Catharina Maria” ex Schouwen, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. moet dus zijn vanaf 1858 al klopt dat niet met de opgaven in Bouma.

 

Overige bijzonderheden

A.van der Tak vertrok op 10 november 1859 van Brouwershaven met de “Catharina Maria” en een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 13 februari 1860065.

Bossenbroek065 vermeldt op p. 70

“Uit het inschepingsregister en de litteratuur zijn mij veertien meer of minder ernstige gevallen van muiterij of pogingen daartoe bekend, die zich in deze periode tijdens het vervoer van koloniale soldaten naar Indië hebben voorgedaan. Ze vonden plaats aan boord van de …Catharina Maria …”065.

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.121

p.60-61 De eerste reizen met guano 1850-1855. Jan de Witt, Willem Barents.

Op 06 december 1852 vertrok A. van derr Tak met de bark “ Joan” uit Caediff en arriveerde, via Kaap Hoorn: op 01 augustus1853 te Acapulco. Het schip vertrok op 10 november 1853 naar China en keerde, vermoedelijk met koelies terug naar Peru. Het werd gerapporteerd op 24 februari 1854 te Callao en op 28 juni 1854 Cowes in Engeland

De “Joan” onder van der Tak voer op 29 juni vanuit Cowes naar Callao en deze reis moet via Kaap Hoorn zijn gegaan. Er is geen aankomst in Europa gevonden.121

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Tak, A. van der
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt D.van Amerongen als gezagvoerder gedurende:

*    1863 t/m 1868 van de bark “Catharina Maria” ex Schouwen, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1870 op hetzelfde schip en voor dezelfde rederij;

*    1872 op hetzelfde schip en voor dezelfde rederij.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Amerongen, D. van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Frits Pot werd geboren op 29 januari 1836 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Jacobus Pot, schipper, afkomstig uit Ooltgensplaat, en Cornelis van Rongen. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Coolsingel Wijk 15 nr. 330 (nieuw nr. 90). Hij vertrok in 1866 naar Oost-Indië. Hij trouwde op 26 september 1860 te Rotterdam met Eva Scott, geboren 28 april 1837 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Jacobus Scott en Jannetje Heyermans005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.Pot was met vlagnummer R243 in de periode 1865 t/m 1872 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein F.Pot met vlagnummer R243 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

      *    1865, 1866       van de bark “Lammina Elisabeth”    337 last      varend voor Reuchlin & Dutilh te Rotterdam

      *    1867                  van de bark “Maria Sarah”                337 last      varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt F.Pot als gezagvoerder gedurende:

*    1844 t/m 1867 van de bark “Lamiena Elisabeth”, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 637 ton o.m., varend voor Reuchlin, Moll & Dutilh te Rotterdam. Het schip voer in 1868 voor van Overzee & Co te Rotterdam en was herdoopt in Maria & Sara”;

*    1868 van de bark “Maria & Sarah” ex Lammina Elisabeth, gebouwd in 1853 te Kinderdijk, 637 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1869 van de bark “Catharina Maria” ex Schouwen, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1870 t/m 1872 op het 3/m schip “Kortenaar”, gebouwd in 1857 te Alblasserdam, 1020 ton o.m., varend voor E.Suermondt & Zn & Co te Rotterdam;

*    1873 t/m 1876 van de bark “Professor Simon Thomas”, ex Sindbad, ex Johannes Christiaan, gebouwd in 1858 te Zwolle, 481 ton o.m., varend voor de Groot, Roelants & Co te Schiedam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Pot, Frits
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt D.van Amerongen als gezagvoerder gedurende:

*    1863 t/m 1868 van de bark “Catharina Maria” ex Schouwen, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1870 op hetzelfde schip en voor dezelfde rederij;

*    1872 op hetzelfde schip en voor dezelfde rederij.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Amerongen, D. van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt F.H.D.C.Riecks als gezagvoerder gedurende:

*   1871 van de bark “Catharina Maria” ex Schouwen, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. In 1872 werd het schip verkocht naar het buitenland.

 

Overige bijzonderheden

“De Catharina Maria werd in 1872 uit de hand verkocht, vermoedelijk voor 25.000 gulden, naar het buitenland.”074.

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Riecks, F.H.D.C.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt D.van Amerongen als gezagvoerder gedurende:

*    1863 t/m 1868 van de bark “Catharina Maria” ex Schouwen, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;

*    1870 op hetzelfde schip en voor dezelfde rederij;

*    1872 op hetzelfde schip en voor dezelfde rederij.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1872
Kapitein: Amerongen, D. van
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.446
DVD VIII – 1067, 1077
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip SCHOUWEN, thans CATHARINA MARIA

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 1 mei 1858

type schip bark, kopervast en gekoperd

bouwwerf/verkoper J. de Jonge & Keller, reders en kooplieden te Zierikzee, 4/66e part), en gemachtigd door de mede-reders (zie bijlage)

gevoerd door kapt. J. Kroll

eigenaar/aankoper firma Van Overzee & Co, Rotterdam (17/32e part), W. Plomp, Rotterdam (2/32e part), L.R. Ledeboer Jr., Rotterdam (4/32e part),
P.C. de Roos (?) (1/32e part), F.H. von Lindern, Alblasserdam
(2/32e part), F.& W. van Dam, Rotterdam (2/32e part), firma R. Mees & Zoonen, Rotterdam (2/32e part), firma Hudig & Blokhuyzen, Rotterdam (2/32e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 638 tonnen of 337 lasten (meetbrief Zierikzee, 2 maart 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 37,65 m., breed 6,83 m., hol 5,58 m.

kiellegging

tewaterlating 1848

plaats / datum registratie Rotterdam, 17 mei 1838

nummer van registratie deel 2, folio 20, recto, vak 6

notaris Wilhelmus Joannes Rietstap, griffier arrondissement rechtbank Rotterdam

prijs NLG. 36.600,-

Bijzonderheden: het schip ligt bij deze veiling in de Vlugthaven te Rotterdam. (als trekgeld wordt uitgekeerd een half ten honderd)
Verkopers hebben het eigendom van het schip verkregen door aanbouw op de Stads Commerciewerf van de heer C. Smit onder directie van de heer C. Mak te Zierikzee, volgens bijlbrief, geregistreerd te Zierikzee 7 oktober 1848, deel 25, folio 178, verso, vak 3.

researcher/datum research: ML / 231008


Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.446 barkschip SCHOUWEN

VERKOPENDE eigenaren:

Firma J. De Jonge & Keller, Zierikzee (4/66e part)
Cornelis Smit, Alblasserdam (18/66e part)
Wilbrand Molenburgh, Zonnemaire (2/66e part)
Marinus Vis, Haamstede (1/66e part)
Jacob Schalkwijk, Eldermaat (?) (1/66e part)
Mw. Maria Schalkwijk, weduwe Bartel Looker de Bruinette, Noordwelle (1/66e part)
Johan Hendrik Ochtmans Johz. en Job Broodman, beiden te Zierikzee, samen 1/66e part
Thomas Brouwer, Oosterland (1/66e part)
Jacob Hoogenboom Bzn., Renesse (1/66e part)
Paulus Dobbelaar Kalff, Haamstede (1/66e part)
Jacob Jan Hoogenboom Wzn., Noordwelle (1/66e part)
Firma Van der Starp & Baud (?), Zierikzee (1/66e part)
Daniel Buyzer en Cornelis Adriaan Buyzer, beide te Zierikzee, samen 1/66e part
Cornelis Lupse (?) Hooite (?), Brouwershaven (1/66e part)
Trijntje (onleesbaar), Brouwershaven (1/66e part)
Daniel Hooite (?), Brouwershaven (1/66e part)
Willem van der ??, Zierikzee (1/66e part)
Wijnand Fop Wzn, Zierikzee (1/66e part)
Dingeman van der Vliet, Zierikzee (1/66e part)
Gijsbrecht de Jonge den Boer, Zierikzee (1/66e part)
Job van der Hare, Ouwerkerk (1/66e part)
Marinus Buyzer, Zierikzee (1/66e part)
Lieuwe Koolen, Zierikzee (1/66e part)
Petrus Christianus Landsknegt en Sicco Godefriedus Nauta van der Grijp,
beide te Zierikzee, samen 1/66e part
Mr. Jacobus Willem Daniel van Dongen, Zierikzee (1/66e part)
Jhr. Karel Willem de Jonge, Zierikzee (1/66e part)
Mr. Adriaan Moens van Bloues (?), Zierikzee (1/66e part)
Jhr.Mr. Marinus Jan Schuurbeque Boeije, Zierikzee (2/66e part)
Mr. Jacob Jan (onleesbaar), Zierikzee (1/66e part)
Johan Mucke, Noordgouwe (1/66e part)
Johannes Mucke Dzn., …made (?) (1/66 part)
Frans van den Bout Czn., Zonnemaire (1/66e part)
Jhr. Bonifacius de Jonge, Middelburg (2/66e part)
Bonifacius (onleesbaar), Zierikzee (1/66e part)
Johan Martin Keller, Oosterland (1/66e part)
Rinse Anton Tange, Zierikzee (2/66e part)
Jelle Klompe, Dreischor (1/66e part)
Teunis Voorbijtel, Bruinisse (1/66e part)
Willem Voorbijtel, Bruinisse (1/66e part)
Jean Jacques Keller, Zierikzee (1/66e part)
Jhr.Marinus Willem de Jonge, Zierikzee (1/66e part)

(opm: in de namen zullen fouten zijn geslopen; de tekst is uiterst moeilijk leesbaar)

ML / 231008

Naam CATHARINA MARIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1858
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1858
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE VAN KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.446