Inloggen
Gezagvoerder

Tak, A. van der

Naam: Tak, A. van der
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
SCHOUWEN 1848 Bark Sailing Vessel 8155 Bekijk schip
JOAN 1849 Bark Sailing Vessel 14249 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van der Tak was met vlagnummer R360 in de periode 1852 t/m 1863 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) is vermeld dat hij in 1863 is overleden058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein A. van der Tak met vlagnummer R360 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1855               van de bark “Joan”                                     363 last varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*   1858, 1859    van de bark “Catharina Maria”                337 last varend voor van Overzee & Co te Rotterdam

*   1862               geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.van der Tak als gezagvoerder gedurende:

*   1853 t/m 1857 van de bark “Joan”, gebouwd in 1849 te Elshout, 688 ton o.m., varend voor van Oosterzee & Co te Rotterdam

*   1862 van de bark “Catharina Maria” ex Schouwen, gebouwd in 1848 te Zierikzee, 638 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. moet dus zijn vanaf 1858 al klopt dat niet met de opgaven in Bouma.

 

Overige bijzonderheden

A.van der Tak vertrok op 10 november 1859 van Brouwershaven met de “Catharina Maria” en een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 13 februari 1860065.

Bossenbroek065 vermeldt op p. 70

“Uit het inschepingsregister en de litteratuur zijn mij veertien meer of minder ernstige gevallen van muiterij of pogingen daartoe bekend, die zich in deze periode tijdens het vervoer van koloniale soldaten naar Indië hebben voorgedaan. Ze vonden plaats aan boord van de …Catharina Maria …”065.

 

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.121

p.60-61 De eerste reizen met guano 1850-1855. Jan de Witt, Willem Barents.

Op 06 december 1852 vertrok A. van derr Tak met de bark “ Joan” uit Caediff en arriveerde, via Kaap Hoorn: op 01 augustus1853 te Acapulco. Het schip vertrok op 10 november 1853 naar China en keerde, vermoedelijk met koelies terug naar Peru. Het werd gerapporteerd op 24 februari 1854 te Callao en op 28 juni 1854 Cowes in Engeland

De “Joan” onder van der Tak voer op 29 juni vanuit Cowes naar Callao en deze reis moet via Kaap Hoorn zijn gegaan. Er is geen aankomst in Europa gevonden.121