Inloggen
PRINS WILLEM I - ID 5302


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1890-09-06 / 1900-07-24 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1890
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Well deck
Masten: Two masts
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Richardson Duck & Co., Stockton-on-Tees, Great Britain
Werfnummer: 376
Launch Date: 1890-08-16
Delivery Date: 1890-10-10
Technical Data

Engine Manufacturer: T. Richardson & Sons Ltd., Hartlepool, Great Britain
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 1300
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 22, 35 & 59-39.
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1723.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1121.00 Net tonnage
 
Length 1: 264.0 Feet (British) Registered
Beam: 36.2 Feet (British) Registered
Depth: 21.0 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
26 8 0 40 0 74
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1890
Datum agenda: 1890-09-06
Register nr: 0
Scheepsnaam: PRINS WILLEM I
Type: Stoomschip
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Scholten, C.W.R.
Plaats: Amsterdam
Opmerkingen: ja, voorlopige
1890-09-10, uitvoering49-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1890-09-06 PRINS WLLEM I
Manager: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQRW

Ship Events Data

1895-07-15: Stranded
Amsterdam, 15 juli 1895. Volgens telegram uit Curaçao, ontvangen bij de Koninklijke West-Indische Maildienst, heeft het stoomschip PRINS WILLEM I op strand gezeten op het eiland Cubagos (opm: Cubagua; 10º48’ N.B. 64º11’ W.L.). Het stoomschip PRINS WILLEM IV is gisteren van Curaçao derwaarts vertrokken ter assistentie.
1900-07-24: Stranded
Op 19 juli 1900 vertrok de PRINS WILLEM I van New York naar Cap Haitiën (Haïti), met een aantal passagiers en een lading stukgoederen. Op 24 juli 1900 's nachts om 3.10 uur strandde zij op de oostpunt van het oostrif van het eiland Mariguana (bij de Caicos-Passage) bij flauwe oostelijke koelte, heldere kim en lucht en kalme zee, en stootte lek.
1900-07-26: Final Fate: Wrecked

Pogingen om het schip af te brengen, faalden en op 26 juli 1900 gingen de passagiers en alle 38 leden van de bemanning van boord. De PRINS WILLEM I moest worden geabandonneerd en sloeg totaal wrak.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

B.G.Stroink werd met vlagnummer 928 per 01 mei 1890 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 mei 1890 wordt voorgesteld/benoemd tot effectief lid B.G.Stroink, gezagvoerder van het ss “Oranje Nassau”, wonend op de Nassaukade 117 te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.Vos van Marken.023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren            type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       928                      1890            schr.s.s.           Prins Willem II                                   Kon.West-Ind.Maildienst

                                     1891            schr.s.s.           Prins Willem I                                     idem

 

Bouma025 vermeldt B.G.Stroink als gezagvoerder gedurende:

*     1890 van het schroefstoomschip “Oranje Nassau”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Koninklijke West-Indische Mail-Dienst te Amsterdam;

*     1891 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem”, gebouwd in 1890 te Stockton, 1723 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1890
Kapitein: Stroink, B.G.
Overige informatie: 0

Familiegegevens

Jan werd geboren op 04.05.1860 te Nes op Ameland als z.v. Pieter Jans Sorgdrager (kapitein) (ID 12436) en Leentje Cornelis Mosterman.  

Jan (32) (gezagvoerder) trouwde op 07.07.1892 te Amsterdam met Hendrika Catharina Swart (32) – geb. 25.03.1860 te Amsterdam – d.v. Klaas Swart en Hendrika Catharina Reiningh.

Hendrika Catharina Swart overleed op 18.03.1940 te ’s-Gravenhage (79). 

Jan overleed op 30.09.1914 te Heemstede (54).  (Overlijdensadvertentie in Alg.H.blad van 01.10.1914)

 

Kinderen

Geen.

 

Opleiding

Jan werd op 02.08.1873 in geschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.

Na een 4-jarige opleiding, waarin hij een prijs behaald in de derde klas voor tekenen, wordt hij op 04.08.1877 geplaatst als stuurmansleerling op het schip INDIA, kapt. Hulshoff, naar Java, gage 12 gulden/maand.

Op 28.04.1879 terug van de reis met goed attest. Op 17.09.1879 eervol ontslagen, attest B.

 

 

 

 

 

De Heer S. Parma gaf de volgende gegevens:

Familiegegevens en opleiding

Jan Sorgdrager werd geboren op 04 mei 1860 te Nes op Ameland als zoon van Pieter Sorgdrager, koopvaardijkapitein, en Leentje Mosterman.

Hij trouwde met Hendrica Catharina (Rika) Swart. Geen verdere gegevens vermeld.

Jan overleed te Heemstede op 10 februari 1914 te Heemstede. (Opm: dit is niet correct, moet zijn 1 oktober 1914)

Gegevens van de fam. Borsch op Ameland o per e-mail dd 07 juni 2006.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Sorgdrager werd met vlagnummer 931 per 07 november 1895 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 07 november 1895 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd J.Sorgdrager op voordracht van kapitein H.Sluiter.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        931                       1895-1899     stoomsch.       Prins Willem I                                      Kon.West Ind.Maildienst

                                           1900           stoomsch.       Prins Willem V                                     idem

 

Bouma025 vermeldt J.Sorgdrager als gezagvoerder gedurende:

  • * 1891 van het schroefstoomschip “Oranje Nassau”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Koninklijke West-Indische Mail-Dienst te Amsterdam;
  • * 1892 t/m 1899 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem”, gebouwd in 1890 te Stockton, 1723 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1900 en later van het schroefstoomschip “Prins Willem V”, gebouwd in 1897 te Amsterdam, 1825 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift De Zee, Jg.1897, p.71-75 staat een verslag van de Commissie tot beoordeeling van kompasjournalen. Daarin wordt de kwalificatie “goed” gegeven aan het journaal van het ss. “Prins Willem I” onder kapitein J.Sorgdrager.

 

 

Datum vanaf: 1892
Kapitein: Sorgdrager, Jan
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.R.Nijboer als gezagvoerder gedurende:

*    1897 t/m 1899 van het schroefstoomschip “Oranje Nassau”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Koninklijke West-Indische Mail-Dienst te Amsterdam;

*    1900 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem”, gebouwd in 1890 te Stockton, 1723 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee”, jg.1893, p.111, staat vermeld dat A.R.Nijboer in februari 1893 het diploma eerste stuurman, Groote Stoomvaart A heeft behaald.

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.1901, p. 15-20 staat een vonnis van de Raad van Tucht voor de koopvaardij inzake de stranding van het ss. “Prins Willem I” onder kapitein A.R.Nijboer.

Op grond van diverse documenten en getuigenverklaringen komt de Raad tot een weergave van de volgende gebeurtenissen. Het schip vertrok op 19 juli 1900 vanaf de pier van Brooklin in New York met bestemming Cap Haïtien. Het lading van het schip was “goed gegarneerd en gestuwd, de luiken ieder van drie persennings, de masten van dubbele kragen voorzien, reddings- en brandblusmiddelen tot inmiddellijk gebruik gereed, stuurgerei, telegraaf, machines, ketels en lensinrichtingen in volmaakte orde, eene voldoende provisie, steenkolen, drinkwater en levensmiddelen aan boord en de equipage gezond en voltallig, zoodat genoemd schip volkomen zeewaardig was voor de te ondernemen reis.” In de nacht van 20 op 21 juli werd Cape Hatteras gepasseerd en vandaar koers gezet op e Caicos-passage om door deze Cap-Haïtien te bereiken. Onderweg was het weer goed en werd voordurend bestek opgemaakt. Op de 24ste bemerkte de kapitein een dwarse streep voor de boeg als van een branding. Hij verordonneerde volle kracht achteruit, maar het schip stoote een paar maal en bleef toen vastzitten. Er werden onmiddellijk diverse adaequate reddingsmaatregelen genomen en er werd geprobeerd vlot te komen, maar tevergeefs. Men constateerde vervolgens dat het schip was gestrand op het oostrif van het eiland Mariquana. Het schip geraakte lek en via een te hulp gekomen stoomboot werd zoveel mogelijk lading geborgen en werden passagiers en bemanning aan land gebracht.

“De gezagvoerder heeft, gelijk uit deze feiten blijkt, zijn koers niet genomen over San-Salvador en vervolgens door de Crooked-Island-passage, doch Oostelijk daarvan buitenom, om vervolgens door de Caicos-passage te varen.. Hij hoopte … daarmede een voordeel van 31 Engelsche mijlen te verkrijgen.” Op grond van de weersomstandigheden en de sterwaarnemingen meende hij deze doorvaart te mogen wagen. ”Naar het oordeel van den Raad zijn dit daden van minder goede zeemanschap, waardoor de stranding is veroorzaakt.” De Raad achtte zijn vertrouwen in de sterwaarnemingen niet optimaal. Hij werd geschorst in zijn bevoegdheid als gezagvoerder voor een periode van zes weken en moest de kosten van de uitspraak, f 23,05, betalen.

 

 

Datum vanaf: 1900
Kapitein: Nijboer, A.R.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Duif werd met vlagnummer 932 per 03 februari 1898 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 03 februari 1898 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd A.Duif, voerende het ss “Prins Maurits”, wonende in de 3de Helmerstraat 4 te Amsterdam op voordracht van kapitein H.C.Haacke.023.

A.Duif was van 1900-1932 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        932                       1898-1919                 geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt A.Duif als gezagvoerder gedurende:

*    1889 t/m 1890 van het schroefstoomschip “Borneo”, gebouwd in 1885 te Glasgow, 2140 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Holland” te Amsterdam;

*    1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

*    1900 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem I”, gebouwd in 1890 te Stockton, 1723 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst te Amsterdam. Het schip strandde bij Port au Prince en geraakte wrak;

             Het ss “Prins Willem I” werd gebouwd in 1890 bij Richardson Duck & Co in Stockton on Tees, mat 1723 Brt en voer voor de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam072.

 

Overige bijzonderheden

Het ss ‘Prins Willem I” strandde op 24 juli 1900 op het Mariguana Island bij Port au Prince en zonk op weg van New York naar Kaap Haitien. Alle opvarenden werden gered.

 

In het tijdschrift De Zee Jg. 1899, p.486-491 staat een verslag plus uitspraak van de Raad voor Tucht voor de Koopvaardij, betreffende het ongeval van het ss. “Prins Maurits” onder kapitein A.Duif. mede op graind van getuigeverklaringen stelt de Raad het volgende:

“Het Nederlandsche schroefstoomschip “Prins Maurits”, waarvan de aangeklaagde gezagvoerder was, is op den eersten Mei 1899 van Amsterdam vertrokken met eene gemengde lading passagiers, mail en voltallige equipage met bestemming New-York via de West Indische havens, is op den 19den Mei 1899 ten 0 u. 10 v.m te Paramaribo gearriveerd en heeft vervolgens de havens Demerara, Trinidad, Carupano en Cumana aangedaan. Het heeft op Zondag 28 Mei 1899 des voormiddags om 9 u. 42 m. de reede van Cumana (in Venezuela) verlaten met eene lading bestaande uit stukgoederen van Amsterdam en suiker, cacao en huiden uit de West Indische havens met bestemming naar Guanta, koers stellende om de W.Z.W ¾  W. magnetisch.”

De lucht was heiig en het gezicht boven den wal was slecht. Men passeerde diverse met name genoemde plaatsen en zag tenslotte Picuda Grande ongeveer half buiten Caraca de Oeste. Daar stootte het schipop een klip. Het schip maakte water en er werd geprobeerd het schip op de wal te zetten. Passagiers en mail werden in de sloepen gedirigeerd en kort daarna kwam het schip in de baai van Caraca del Oest op zandgrond vast te zitten. Tijdens het ontschepen van bagage, drinkwater en goederen, tenten en provisie zonk het achterschip. Twee sloepen met de 1ste en 3de officier vertrokken naar Guanta om melding van het gebeurde te doen. In de scheepsverklaring stond als mededeling dat het schip was gestoten op een klip, die niet op de kaarten was aangegeven. Het is de Raad gebleken dat er geen betere kaart bestaat en “in verband met deze omstandigheid kan hem geen onkunde of gebrek aan zeemanschap worden geweten.”. Hij werd vrij gesproken.

 

 

Datum vanaf: 1900
Kapitein: Duif, A.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten