Inloggen
MARIA FREDERICA - ID 17290


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1819-04-23 / 1844-05-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1819
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galjoot
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes & Pier Dirks Alta, Harlingen, Friesland, Netherlands
Werfnummer:
Delivery Date: 1819-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 270.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 143.00 lasts
 
Configuration Changes

Datum 00-10-1834
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Vertimmerd en nu 162 lasten of 306 tonnen

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1819
Datum agenda: 1819-04-23
Register nr: 18190314
Scheepsnaam: MARIA FREDERICA
Type:
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bosscher & Bouman
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Swart, Wigle
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1819-04-14 MARIA FREDERICA
Manager: Firma Bosscher en Bouman (Casparus Bosscher en Arnoldus Bouman), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1822-11-19 WILHELMINA
Manager: J.C.N. van Eijs, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1823-09-04 WILHELMINA
Manager: J.C.N. van Eijs, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: J.C.N. van Eijs, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1839-11-01 WILHELMINA
Manager: Firma Broen & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

akte d.d. 14 april 1819                                                                                             
MARIA FREDERICA

firma Bosscher & Bouman, Amsterdam (boekhouders en 7/16e part),
P.C. Claassen , Amsterdam (1/4e part),
firma Van de Broeke & Co, Amsterdam (1/8e part),
F.?. Hoyverdie (?) & Zoon, Amsterdam (1/16e part),
W.G. Beth, Amsterdam (1/16e part) en
Wigle Swart, Amsterdam (schipper en 1/16e part)

acte d.d. 19 november 1822                                                                        
WILHELMINA

Boekhouder: Jan Constantijn van Eijs
Johannes Kluppel, Amsterdam (7/16e part),
Paulus Andries van Eijs, Amsterdam (6/16e part),
L.K. Serrurier, Amsterdam 2/16e part), en
Wigle Swart (schipper en 1/16e part)

Zeebrief d.d. 4 september 1823                   
WILHELMINA
Boekhouder: Jan Constantijn van Eijs
Parthouders onbekend

Akte d.d. 1 november 1839                          
WILHELMINA

firma Broens & Co., Amsterdam
(boekhouders en 16/64e part)
Vrouwe W. Kluppel, douairière Jhr. J.C.N. van Eijs,
Amsterdam (35/64e part)
L.J.J. Serrurier, Amsterdam (8/64e part)
J.N. Klint, Amsterdam (schipper en 5/64e part)

Ship Events Data

1824-12-00: Damaged
Kapt. W. Swart is na deszelfs (december 1824) vertrek van Ramsgate buiten het Kanaal door een zware storm overvallen en heeft daardoor een geheel stel zeilen verloren en schade aan schip en tuig bekomen.
1844-05-03: Final Fate: Broken up

Op 3 mei 1844 wordt de zeebrief van de WILHELMINA, kapt. J. Nielsen Klint naar Den Haag opgestuurd met de mededeling ‘schip gesloopt’

Gezagvoerders

Rotterdamsche Courant 01 april 1820114

Amsterdam, 30 maart. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen W. Swart van Surinamen, J. Jansen van Havana (laatstgemelde kapitein is op de reis overleden). (opm: sterk bekort en zoals in de Amsterdamse zeetijdingen helaas gebruikelijk zonder scheepsnamen. Betreft Maria Frederika)

 

Rotterdamsche Courant 01 mei 1821114

Amsterdam, 29 april. Het schip MARIA FREDERIKA, kapt. W. Swart, zou 24 maart van Surinamen naar Amsterdam vertrekken.

 

Rotterdamsche Courant 30 juni 1821114

Amsterdam, 28 juni. Kapt. T.K. Kleijn, voerende het schip (opm: pink) ADRIANA JOANNA, van Surinamen den 26 juni te Amsterdam gearriveerd, heeft den 14 juni, tussen Calais en Douvres (opm: Dover), gepraaid het schip MARIA FREDERIKA, kapt. W. Swart, van Amsterdam naar Surinamen, en den 15 dito, mede tussen Calais en Douvres, het schip (opm: pink) de VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, insgelijks van Amsterdam naar Surinamen; het volk en de passagiers van beiden waren in goede welstand.

 

Rotterdamsche Courant 10 september 1822114

Amsterdam, 7 september. Volgens berigt van kapt. P. Bostijn, te Texel binnen, waren den 31 juli tegelijk met hem van Curaçao gezeild Zr.Ms. oorlogsbrik MERKUUR, kapitein De Kwartel, benevens de schepen de ZEEMEEUW, kapt. R.J. Bönning, ALMELO, kapt. R. Smit, MARIA ELISABETH, kapt. W. Swart, en MARIA JAKOBA (opm: brik MARIA EN JACOBA), kapt. J.J. Bart, allen naar Amsterdam.

 

 

Datum vanaf: 1819
Kapitein: Swart, W.

Rotterdamsche Courant 01 april 1820114

Amsterdam, 30 maart. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen W. Swart van Surinamen, J. Jansen van Havana (laatstgemelde kapitein is op de reis overleden). (opm: sterk bekort en zoals in de Amsterdamse zeetijdingen helaas gebruikelijk zonder scheepsnamen. Betreft Maria Frederika)

 

Rotterdamsche Courant 01 mei 1821114

Amsterdam, 29 april. Het schip MARIA FREDERIKA, kapt. W. Swart, zou 24 maart van Surinamen naar Amsterdam vertrekken.

 

Rotterdamsche Courant 30 juni 1821114

Amsterdam, 28 juni. Kapt. T.K. Kleijn, voerende het schip (opm: pink) ADRIANA JOANNA, van Surinamen den 26 juni te Amsterdam gearriveerd, heeft den 14 juni, tussen Calais en Douvres (opm: Dover), gepraaid het schip MARIA FREDERIKA, kapt. W. Swart, van Amsterdam naar Surinamen, en den 15 dito, mede tussen Calais en Douvres, het schip (opm: pink) de VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, insgelijks van Amsterdam naar Surinamen; het volk en de passagiers van beiden waren in goede welstand.

 

Rotterdamsche Courant 10 september 1822114

Amsterdam, 7 september. Volgens berigt van kapt. P. Bostijn, te Texel binnen, waren den 31 juli tegelijk met hem van Curaçao gezeild Zr.Ms. oorlogsbrik MERKUUR, kapitein De Kwartel, benevens de schepen de ZEEMEEUW, kapt. R.J. Bönning, ALMELO, kapt. R. Smit, MARIA ELISABETH, kapt. W. Swart, en MARIA JAKOBA (opm: brik MARIA EN JACOBA), kapt. J.J. Bart, allen naar Amsterdam.

 

 

Datum vanaf: 1822
Kapitein: Swart, W.

Familiegegevens en opleiding

Michiel Dirks Spreeuw werd gedoopt te Den Burg op Texel 17 maart 1787 als zoon van de zeeman Dirk Michielsz Spreeuw en Cornelisje Kleun.

Michiel trouwde op 23 oktober 1819 te Texel als koopvaardijkapitein met Maartje Dijt, geboren ca. 1791 te Texel als dochter van de landeigenaar Hendrik Dijt en Martje Hendriks Boom.

“ Heden overleed, aan verval van krachten, in den ouderdom van ruim 66 jaren, Mejufvrouw MAARTJE DIJT, Weduwe van den Heer Michiel Spreeuw.

AMSTERDAM 4 maart 1858  Strekkende deze tot algemeene kennisgeving.”

Annoncecollectie Centraal Bureau voor Genealogie

Michiel overleed op 15 augustus 1854 te Amsterdam en werd begraven op het RK kerkhof bij de kerk De Liefde in Amsterdam

Hij vestigde zich in Amsterdam. Het echtpaar had geen kinderen en liet een vermogen van f 240.000 na. Ook stichtten zij het familiehuisje in de Molenstraat in Den Burg.

Hij is tijdens zijn reizen overvallen door een kaperkapitein, die na het inzien van zijn papieren, hem verder ongemoeid heeft gelaten. Hij sprak: "mijn familie besteel ik niet"; het bleek zijn neef te zijn (Jan Sluijs).

Ook is er een dubbele woning met ingemetselde steen, waar de namen van hem en zijn vrouw op staan, gebouwd alleen voor behoeftige familie.Hij was zeer gefortuneerd.

Mede ontleend aan http://www.genealogieonline.nl/genealogie-gomes/I24651.php en aan www.wiewaswie.nl

 

Op 1 maart 1837 wordt, na het overlijden van de tweede vrouw van Hessel Murk Lels, het toeziend voogdijschap van de vier minderjarige kinderen van Hessel Murk Lels en zijn eerste vrouw “toegekend aan Michiel Spreeuw, beschreven als goede vriend binnen het gezin, oud koopvaardij kapitein”.

Uit: Geslachtslijst familie Lels en Lelsz” Berend Lels Krimpen aan de IJssel. Uitg.Lelsz Lels Stichting 1998 223pp. Gegevens op p.106/107.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.Spreeuw was lid van het Amsterdamse zeemanscollege “De Blaauwe Vlag” en wel in 1827 t/m 1830 met vlagnummer 41 en van 1832 t/m 1840 met nummer 13008.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt M.Spreeuw als gezagvoerder gedurende:

  • * 1819 t/m 1821 van het fregat “Argyle”, bouwgegevens ontbreken, varend voor Faesch & Co te Amsterdam;
  • * 1824 t/m 1825 op het 3/m schip “Wilhelmina”, gebouwd aan de Oostzee in 1820, 388 ton o.m., geen vermelding van thuishaven en eigenaar.

 

In het Archief van de Amsterdamse Waterschout011a bevindt zich monsterrollen op naam van kapitein Michiel Spreeuw op de

“Onderneeming”dd 07 april 1814;

“Planter”, dd 12 april 1815 en 01 november 1815;

“Pouline”, dd 06 augustus 1816; 24 juli 1817 en 20 april 1818;

“Constantia”, dd 01 mei 1818;

“Argyle”, dd 28 september 1818, 16 april 1819 (zie hierna); 15 november 1819; 06 september 1820 en 28 maart 1821

 

38-110 16 april 1819, fregat Argyle, kapitein Michiel Spreeuw, Nederlandse vlag, bestemming Suriname, boekhouders Faes & Co, 17 bemanningsleden, waaronder de opperstuurman Dirk Spreeuw van Texel en de onderstuurman Piter Kooger van Texel.

 

“Kolonist”, 08 oktober 1821;

“Strever”, dd 12 april 1822; 10 oktober 1822;

“Wilhelmina”, dd 10 september 1824; 23 april 1825; 21 april 1826 en 09 oktober 1826.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 06 september 1817114

Overzicht van uit- en binnenzeilende schepen Texel en Vlie:

Amsterdam, 4 september. Sedert onze laatste zijn in Texel …. uitgezeild M. Spreeuw … naar Surinamen, …

 

Rotterdamsche Courant 24 maart 1818114

Amsterdam, 22 maart. Te Surinamen is gearriveerd J. van Ulphen; dezelve dacht in het begin van februari de terugreis aan te nemen, te gelijk met het schip PAULINE, M. Spreeuw; het schip de PLANTER, R. Gabriëls, zou mogelijk half januari zeilen.

 

Rotterdamsche Courant 25 april 1818114

Amsterdam, 23 april. Volgens berichten uit het Nieuwe Diep, zoude het schip PAULINA, gevoerd bij kaptein M. Spreeuw, van hier naar Surinamen gedestineerd, door een onbekend toeval in de brand en geheel afgebrand zijn, zo men zegt, zoude één man en de kajuitsjongen het leven erbij verloren hebben.

 

Rotterdamsche Courant 28 april 1818114

Amsterdam, 26 april. Het Fregatschip PAULINE (opm: in RC 250418 en LC 280418 geschreven als PAULINA), kapt. M. (opm: Michiel) Spreeuw, van Amsterdam naar Surinamen gedestineerd, in de haven van het Nieuwe Diep liggende, heeft den 22 april, des avonds, op zijde gekregen het ligterschip van Simon Koorn, de vorige dag van Amsterdam vertrokken, uit welke het de plunje van de equipagie, benevens twee vaatjes buskruit heeft overgenomen; de volgende ochtend ten vier uren ontdekte de wacht aan boord van de PAULINE brand, die, zo het scheen, in de kajuit ontstaan was en ondanks alle aangewende pogingen ter blussing zodanig toenam, dat een half uur later de gezegde vaatjes buskruit vuur vatten en in de lucht vlogen; de bodem is tot het water toe afgebrand, en men heeft slechts een klein gedeelte van de takelagie kunnen bergen; de equipagie heeft zich gered, doch de voormalige stuurman van kaptein Spreeuw wordt vermist.

 

Rotterdamsche Courant 17 september 1818114

Amsterdam, 15 september. De schepen CONSTANTIA, kapt. M. Spreeuw, en DE HARMONIE, kapt. H.J. de Bloom, den 12 september in Texel binnengekomen van Surinamen, zijn beide den 31 juli van daar vertrokken, tegelijk met de schepen SPECULATION, kapt. Thomas Pietersz; de VRYHEID, kapt. Rinse Sjeerd Rinses; JOHANNA PHILIPPINA, kapt. Willem de Boer; AURORA, kapt. Albert Ahlers; IGNATIA EN JENNY, kapt. Jan Nobel; en CATHARINA ANNA HELENA, kapt. Freerk Machielsen; naar Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 01 april 1819114

Amsterdam, 30 maart. Kaptein M. Spreeuw, voerende het schip ARGIJLA, den 26 maart in Texel van Surinamen binnen gekomen, is den 13 februari van daar gezeild, en zou veertien dagen later gevolgd worden door het schip de STREEVER, kapt. Pieter Pietersen, mede naar Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 23 september 1819114

Amsterdam, 21 september. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen M. Spreeuw van Surinamen; dezelve ligt nog in het gat ten anker; kapitein Doeksen van Archangel, L.G. de Lange van Drontheim, H.H. Bleeker van Veere en M. Sanne van Dramme.

 

Rotterdamsche Courant 30 maart 1820114

Amsterdam, 28 maart. Te Surinamen zijn gearriveerd Z.M. oorlogs-korvette DE KOMEET, kapitein-luitenant Blom, van Helvoet, laatst van de kust van Guinea (opm: zie RC 010220); M. Spreeuw, in 56 dagen, en R.C. Saide, in 45 dagen, van Amsterdam;

te Demerarij H. Holger, hebbende uit hoofde van slecht weêr en tegenwinden 5 weken en drie dagen reis van Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 01 juni 1820114

Amsterdam, 30 mei. Kapitein Spreeuw heeft den 26 mei, 8 mijlen oost van de Goeree, in goede staat gepraaid het schip de VEREENIGING, kapt. A. Roos, den 23 dito uit Texel naar Surinamen gezeild.

 

Rotterdamsche Courant 25 juli 1822114

Amsterdam, 23 juli. Van Surinamen zoude half juni vertrekken het schip INDUSTRIE, A. Brons, naar Rotterdam; den 15 juli het schip HENRIETTE, J.E. Schneebeke, naar Amsterdam, en ultimo juli de schepen MARIA, F.H. Zeijlstra, HARLINGEN, L. Buisman; IPENRODE, A.F. Oosterlo, GODEFRIDA, H. Hansen; de STREVER, M. Spreeuw, MARIA FREDRIKA (opm: brik MARIA FREDERICA), W. Swart; CONCORDIA, W. Groen en l’AUGUSTE, J. Hulsen Jr, alle mede naar Amsterdam, en HYPERION, H.S. Bruinsma, naar Rotterdam.

 

Rotterdamsche Courant 27 maart 1823114

Amsterdam, 25 maart. Het schip DE STREVER, kapt. M. Spreeuw (opm: fregat, ex TWEE VRIENDEN, kapt. Machiel Spreeuw), met suiker en katoen van Suriname naar Amsterdam, is, volgens brief van de Nederlandse consul te Boulogne-sur-Mer, in dato 22 dezer, die nacht op de kust van Lornel (opm: monding Canche-rivier), tussen Boulogne en Etaples, gestrand. Het schip zat met de eb onder water, zodat van hetzelve en van de lading denkelijk niet veel geborgen zou worden. Het volk is gered en onder quarantaine gesteld.

 

Amsterdamsche Courant 11 april 1825114

Texel, 9 april. De wind ZZO. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Hull; TRUSOSTRE, kapt. O.S. Bioness, van Drammen; voorgaats WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname…..

 

Amsterdamsche Courant 12 april 1825114

Texel, 10 april. De wind O. Stil. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname; DE AREND, kapt. H. Elbring, van Londen; VERWACHTING, kapt. S, de Vries, van Liverpool…..

 

Amsterdamsche Courant 28 september 1825114

Amsterdam, 26 september. Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd: Den 18 september TROMP, kapt. R.T. Nolles, van Riga naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam; D' ANDIJ, kapt. H.J. Gibs, van Liverpool naar Alkmaar; 20 dito, ST. NICOLAAS, kapt. Okke Olferts, van Cette, laatst van Gibraltar naar Amsterdam; 22 dito, THE FOUR BROTHERS, kapt. W.P. Dixon, van Boston naar Amsterdam; 24 dito, de ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons, van Bayonne naar Amsterdam; TENERIFFE PACKET, kapt. J.J. Lausen, van St. Cruz de Teneriffe, naar Amsterdam.

 

Amsterdamsche Courant 15 november 1825114

Texel, 13 november. Binnengekomen: VREDE EN VRIJHEID (opm: kof), kapt. F.A. Lammers, van Drammen.

Uitgezeild: Zr.Ms. oorlogscorvet TRITON, kapt. luit. van Dura en ONDERNEMING, kapt. M. Lels, beide naar Batavia; JUFVROUW AAGJE, kapt. K.H. Ruijl, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, NOORD-HOLLAND,…

 

Rotterdamscche Courant 01 april 1826114

Amsterdam, 30 maart. Kapitein M. Spreeuw, voerende het schip WILHELMINA, van Suriname naar Amsterdam, meldt in dato den 21 dezer, uit Het Kanaal, bij Douvres, dat hij aldaar den 12 aangekomen was en nog ten anker lag, na den vijf februari, tegelijk met het schip IPENRODE, kapt. A.F. Oosterlee, van Suriname vertrokken te zijn; de aanhoudende sterke NO wind verhinderde hem de reis te vervolgen.

 

Amsterdamsche Courant 08 mei 1826114

Texel, 5 mei. MINERVA, kapt. M.C. Brandt en LOUISA, kapt. E.A. Bakker, beide van Koningsberg; SVANOEN, kapt. L. Krogh, NEPTHUNES, kapt. E.J. Swart en ANNA MARGARETHA ELISABETH, kapt. J. Mareussen, alle drie van Drammen; 2 SÜSTRE, kapt. L. Holst, van Holmstrand.

Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname; WAVE, kapt. J. Kelly, naar Boston; PROTECTION, kapt. F. Williams

 

Amsterdamsche Courant 26 mei 1826114

Texel, 24 mei. ….Uitgezeild: JONGE JAN, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen; OCEAN, kapt. C. Stiebold, naar Nerva. Uit de quarantaine ontslagen kapt. Douwes, gisteren binnengekomen, heeft op 30 april op 48 gr. noorderbreedte, 07 gr. 82 min. west van Greenwich, gezien een schip, met Antwerpen No. vlag 85, zijnde kapt. F. Hoed, van Antwerpen en op 7 mei bij Goudstaart (opm: Start Point), kapt. M. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname, beide in goede staat.

 

Amsterdamsche Courant 12 juli 1826 114

Te Suriname zijn aangekomen: den 27 mei, THE REGENT, kapt. J. Morris, van Rotterdam, in 23 dagen: DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam; den 30 mei: JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw en ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, alle drie van Amsterdam. – Den 15 mei zijn van daar gezeild: MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.A. Herman, naar Amsterdam; en PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull, naar Rotterdam.

 

Rotterdamsche Courant 15 augustus 1826114

Amsterdam, 13 augustus. Scheepvaartberichten:

- Kapitein W. Groen, in Texel binnen, van Suriname, is den 16 juni van daar gezeild, ook zou den 30 dito van daar zeilen het schip DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, en medio juli het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, beiden naar Amsterdam; voorts bericht hij, den 3 dezer, op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point), in goede staat zeilende, gepraaid te hebben een kof, van Amsterdam naar Bilbao, tonende de vlag van Zeemanshoop, met No. 160, zijnde die van kapt. R.F. Melleman, voerende het schip DE JONGE SIJBRAND.

- Het schip MAESE, kapt. S. Hall, van Rotterdam naar Boston, te Cowes binnen, heeft den 4 dezer de reis voortgezet.

 

Amsterdamsche Courant 26 augustus 1826114

Texel, 24 augustus. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname, dezelve heeft den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 51 gr. lengte, gepraaid ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, van Suriname naar Amsterdam; en den 23 augustus voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam naar Suriname; IKINA WILHELMINA, kapt. J. Vegter, van St. Martin; NORTHAM, kapt. D. Charrosin en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide van Londen.

Niets uitgezeild.

 

Rotterdamsche Courant 29 augustus 1826114

Amsterdam, 27 augustus. Kapitein M. Spreeuw (opm. schip WILHELMINA), van Suriname in Texel binnen, heeft, den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 57 gr. lengte, gepraaid het schip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen van Suriname naar Amsterdam, en is den 23 dezer voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke, van Amsterdam naar Curaçao en Suriname.

 

Amsterdamsche Courant 31 augustus 1826114

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en de mijnen zo treffend bericht, dat op den 14 juni jl. aan boord van het schip WILHELMINA, gevoerd door kapt. M. Spreeuw, op de rivier de Suriname, is overleden, mijn hartelijk geliefde en veelbelovende oudste zoon, Barend Christiaan, nog geen 16 jaren bereikt hebbende.

Amsterdam, den 25 augustus 1826, M.B. Bögeman

 

Amsterdamsche Courant 01 september 1826114

Amsterdam, 31 augustus. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal.

Den 19 augustus, CHARLES AND HENRY, kapt. George Crofft, van Amsterdam naar Charlestown; den 20 dito, THE SPRIGHTLY, kapt. Ormund Smith, van Yarmouth naar Amsterdam, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.T. Tromp, an Amsterdam naar Londen, THE PIONEER, kapt. H.B. Roze, van Alexandrië (Amerika) naar Amsterdam; den 22 dito, SUZANNA, kapt. F. Lange, (wijlen kapt. Scheider), van Batavia naar Amsterdam; den 23 dito, BRUNSWICK, kapt. John Page, van Amsterdam naar Londen; DE VROUW ELISABETH, kapt. D.J. Duintjer, van Amsterdam naar Hull; den 26 dito, DE COLONIST, kapt. L. Wildschut, van Suriname naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam; MOZES, kapt. J. Falk, van Drammen naar Amsterdam.

 

Amsterdamsche Courant 21 oktober 1826114

Texel, 19 oktober. Binnengekomen: ADJUTER, kapt. J. Jonsen, van Drammen. Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname; GEBROEDERS ZIJLSTRA, kapt. L.C. de Vries, naar Bilbao; DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser en VROUW JANTJE, kapt. T.G. Mellema, beide naar Londen; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Orre, naar Hull

 

Amsterdamsche Courant 28 oktober 1826114

Texel, 26 oktober. ….Het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname, is den 20 oktober te Ramsgate binnengelopen.

 

Amsterrdamsche Courant 24 januari 1827114

Texel, 21 januari. Uitgezeild: AMALIA ELIZABETH, kapt. C. de Wit, naar de kust van Genua.

Te Suriname zijn aangekomen, de 31e oktober (1826) DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes van Middelburg, 19 november (1826) WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen en de 22e dito DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer.

 

Rotterdamsche Courant 15 maart 1827114

Amsterdam, 13 maart. Volgens brief van kapt. C. Meijer, voerende het schip DE VROUW ANTONIA, van Cette naar Amsterdam, was bij den 4 dezer, des avonds, te Cowes binnengelopen, na met de vreselijkste stormen te hebben geworsteld; hij had omtrent 1 el 4 palmen 1 duim en 6 strepen water in het schip, deszelfs gehele halfdek was ontzet en ging circa 1 palm en 3 strepen over en weer, de kluiverboom en een of twee balken waren gebroken, de kluiver verloren en meer andere schade veroorzaakt. Omtrent denzelven tijd waren aldaar nog zeven schepen binnengelopen, allen in bijna gelijke omstandigheden. Gemelde kapt. C. Meijer was den 7 dezer bezig met lossen, zo als ook de insgelijks te Cowes binnengelopen schepen BETSEY, kapt. H.N. Hener, van Bahia, SOPHIA, kapt. L.H.D. Doorman, van Havannah, beiden naar Hamburg. De schepen CATARINA ANNA HELENA, kapt. F. Groen, DE VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, zouden den eersten februari en de schepen SOPHIA MARIA, kapt. G.I. Roperhoff, DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, in dezelfde maand van Suriname vertrekken, allen naar Amsterdam gedestineerd.

 

Rotterdamscche Courant 20 maart 1827114

Amsterdam, 18 maart. Kapt. M. Spreeuw, in Texel binnen van Suriname, bericht dat den 1 februari van daar gezeild zijn de schepen DE MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil, naar Rotterdam en CATHARINA ANNA HELENA, wijlen kapt. F. Groen en DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, beiden naar Amsterdam, welke laatste door hem gepraaid is den 15 dito op 31 gr. 49 min. Noorderbreedte, 53 gr. 52 min. lengte West van Greenwich, zijnde toen aan boord alles wel…..

 

 

Datum vanaf: 1824
Kapitein: Spreeuw, Michiel Dirks

Familiegegevens

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Hulsen Jr was in de periode 1827 t/m 1828 met vlagnummer 129 lid van het Amsterdamse zeemanscollege “De Blaauwe Vlag” 008.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Het Archief van de Waterschout te Amsterdam011a bevat een overzicht van de monsterollen onder gezag van kapitein Johannes Hulsen Jr en wel:

Sophia Henriëtte 05 oktober 1818

Auguste 10 april 1821; 08 maart 1822, 21 maart 1823, 12 maart 1824, 11 april 1825, 03 april 1826,

Wilhelmina. 01 oktober 1827

 

Overige bijzonderheden

Van Sluijs013 vermeldt 4 maal een schip  met de naam l’Auguste. Het is niet duidelijk of dat steeds op hetzelfde schip slaat. Bij één van die vermeldingen staat een vermelding uit de Amsterdamsche Courant van 30 maart 1821. Hierin blijkt in de rubriek Zeetijdingen te staan:

“Texel, den 28sten Maart … Gearriveerd J.(sic) Hulsen, l’Auguste, van Antwerpen, als bijlegger, bestemd naar Suriname … “

 

Rotterdamsche Courant 03 april 1821114

Rotterdam, 2 april. Van Vlissingen wordt van den 27 maart gemeld: ….Vervolgens zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen COROMANDEL, J.B. Osgood, naar Batavia; FORTUNA, E. Wanderlich, naar Danzig (opm: Gdansk); de HOOP, G.J. Hoetjer, naar Bremen; de WILSON, J. Wilson, de UNION, W. Robinson en STENTOR, T. Harris, naar Londen; de SEA LARK, C. Butler naar Jersey; l’AUGUSTE, J. Hulsen, naar Texel en de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, naar … (opm: niet vermeld)

 

Rotterdamsche Courant 15 mei 1821114

Amsterdam, 12 mei. Onder Portland is den 23 april in goede staat gezien een koffschip, zijnde kapitein Strating, en den 28 dito onder Zuid-Voorland (opm: South Foreland) ten anker liggende een Hollandse brik, voerende een vlag met no. 64, zijnde het schip ACTIVE (opm: ACTIVO), kapt. H.G. Bergveld, naar Havana; benevens nog een schip voerende een vlag no. 166, zijnde het schip l’AUGUSTE, kapt. J. Hulsen jr, van Antwerpen naar Surinamen, laatst van Texel; beide den 25 april uit Texel gezeild. (Vlagnummer moeten van de “Blaauwe Vlag” geweest zijn)

 

Rotterdamsche Courant 25 juli 1822114

Amsterdam, 23 juli. Van Surinamen zoude half juni vertrekken het schip INDUSTRIE, A. Brons, naar Rotterdam; den 15 juli het schip HENRIETTE, J.E. Schneebeke, naar Amsterdam, en ultimo juli de schepen MARIA, F.H. Zeijlstra, HARLINGEN, L. Buisman; IPENRODE, A.F. Oosterlo, GODEFRIDA, H. Hansen; de STREVER, M. Spreeuw, MARIA FREDRIKA (opm: brik MARIA FREDERICA), W. Swart; CONCORDIA, W. Groen en l’AUGUSTE, J. Hulsen Jr, alle mede naar Amsterdam, en HYPERION, H.S. Bruinsma, naar Rotterdam.

 

Rotterdamsche Courant 17 september 1822114

Amsterdam, 15 september. Volgens brief van Paramaribo, van den 25 juli, zouden, behalve de reeds als vertrokken opgegeven, den 31 juli van daar vertrekken de schepen l’AUGUSTE, kapt. J. Hulsen Jr; HARLINGEN, kapt. L.L. Buisman, en SOFIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, naar Amsterdam, en de HARMONIE kapt. F. Petersen, naar Middelburg; en 15 augustus de schepen de KOLONIST, L. Wildschut, en SPECULATION, Th. Pietersz, beide met suiker; PAULINA, H.J. Strijk, de SURINAAMSCHE VRIEND, T.C. Claus en HUIS TE SPIJK, D.G. Doeksen, met koffij, allen naar Amsterdam, en de VROUW GERARDA, C. Schultz, met koffij naar Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Hulsen Jr, Johannes

Familiegegevens en opleiding

Johan Nielsen Klint werd geboren te Grootmorsum op Sylt, Hertogdom Sleeswijk op 30 december 1796.

Hij was gehuwd met Clasina Maria Kleyn, geboren te Amsterdam op 19 juli 1801.003

 

In het Bevolkingsregister 1851-1853 (-64) van Amsterdam staat Johan Nielse Klint, geboren 30 december 1797 te Denemarken (!), gehuwd, Evang. Luthers, wonend in 1852 in de Plantage Middenlaan 56.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.N.Klint werd per 24 april 1827 op voordracht van C.F.Jansen en met vlagnummer 209 effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Bij de inschrijving was zijn schip de "Wilhelmina". Toegevoegd is "bedankt"002.

In de Algemene Vergadering van het college Zeemanshoop van 17/24 april 1827 werd Johan Nielsen Klint, oud 30 jaar, voerend het schip de “Amstel”, wonende te Amsterdam met als adres J.F.Klein, op voordracht van C.F.Jansen voorgedragen/benoemd als effectief lid. Zijn vlagnummer werd 209023.

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 09 juli 1832. Bedankt in 1860003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        209                            1828           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1829-1832     3/m kof           Wilhelmina                                           J.C.N.van Eys

                                      1833-1834     3/m kof           Wilhelmina                                           Roqette & van de Poll

                                           1835           galjoot             Wilhelmina                                           idem

        128                            1836           galjoot             Wilhelmina                                           idem

                                      1837-1852     galjoot             Wilhelmina                                           Broen & Co

                                           1853           galjoot             Wilhelmina                                           idem

        036                       1854-1856     galjoot             Wilhelmina                                           Wed.van Hasselt & Co

                                      1857-1859     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

J.N.Klint                       Wilhelmina                              27 juli 1860                                          02 februari 1861

 

Bouma025 vermeldt J.N.Klint als gezagvoerder gedurende:

*    1829 t/m 1834 van de bark-galjoot “Wilhelmina”, gebouwd in 1819, bouwplaats niet vermeld, 314 ton o.m., varend voor J.C.N. van Eys te Amsterdam;

*    1835 t/m 1843 van hetzelfde schip maar nu varend voor Roquette & v/d Pol te Amsterdam. Het schip werd in 1843 verkocht;

*    1844 t/m 1850 op de bark-galjoot “Wilhelmina”, gebouwd in 1844 te Nieuwendam, 285 ton o.m., varend voor Broen & Co te Amsterdam;

*    1850 t/m 1856 op hetzelfde schip maar nu varend voor Roquette & v/d Pol te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

"De Drie Gebroeders" op de rede van Paramaribo057:

03 november 1837     "... gearriveerd captijn Klint galjoot Wilhelmina van Amsterdam".

17 december 1837      "... Heden vertrokken Captijn Klint kof Wilhelmina na Amsterdam".

Monsterrol (op het Gemeetearchief van Amsterdam) dd. 12 augustus 1837 van schonerkof "Wilhelmina" onder gezag van Johann Nielsen Klint met 16 manschappen. Bestemming Suriname. Boekhouder J.C.N.van Eys011.

"De Drie Gebroeders" op de rede van Paramaribo057:

19 januari 1840         "Gearriveerd ... kapt Klint galjoot Wilhelmina ... van Amsterdam".

 

 

Datum vanaf: 1828
Kapitein: Klint, Johan Nielsen

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1820-04-17
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: MARIA FREDERIKA
Schipper: Swart, Wiggele
Scheepstype: schoenerkof
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: MARIA FREDERICA, onderschrift schilderij : MARIA FREDERICA KAPT. W. SMART 1819
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: WILHELMINA door J. Spin genoemd als WILHELMINE
Collectie: Nederlands Scheepvaart Museum - Amsterdam
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

1819

RC 250519
Amsterdam, 23 mei. Van Texel uitgezeild W. Swart naar Suriname.
LCO 160619
Kapt. M. Schaap van Zante, den 8 juni te Brielle binnen, bericht dat hij op 28 mei op 46gr 32min NB en 7gr 58min WL van Greenwich, heeft zeilende gezien, koersende ZW ten W, op het kompas een driemast schoener kofschip, destijds voerende een witte signaalvlag met nr. 38 in zwarte cijfers. NB. Deze seinvlag is die van kapt. W. Swart, voerende het schip MARIA FREDRICA, den 21 mei uit Texel gezeild naar Suriname.
RC 070919
Arrivementen: Te Suriname W. Swart van Amsterdam, in 33 dagen.
RC 210919
Amsterdam, 20 september. Gisteren nog in Texel binnengekomen W. Swart van Suriname.
OHC 230919
Kapt. W. Swart, den 18 september te Tessel binnengekomen van Suriname, is den 31 juli van daar vertrokken, hebbende de uit- en thuis reis in 3 maanden en 27 dagen volbracht.
OHC 131119
Texel, 11 november. Uitgezeild W. Swart naar Suriname.

1820

RC 090320
Arrivementen: Te Suriname W. Swart van Amsterdam.
LC 210320
In het vorige jaar hadden wij het genoegen te zien aflopen het op onze werf, voor Amsterdammer rekening, gebouwde schooner kofschip (opm. MARIA FREDERICA) van circa 200 lasten, gevoerd bij kapt. Wigle Swart, bestemd voor de vaart op de West Indien: dit schip is zo snelzeilend dat hetzelve in 25 dagen van Texel te Suriname gearriveerd is; heden is weder te water gelopen het voor rekening van de heren Barend Visser & Zoon, alhier gebouwde kofschip (opm. ARIUS JOHANNES), gevoerd zullende worden bij kapt. Hendrik van Wyk, hetwelk wij verwachten, dat niet minder aan het oogmerk voldoen zal. - Instaat, om op onze, zijnde de gewezen Lands Werf, schepen, onverschillig van welke configuratie te bouwen recommanderen wij ons daartoe aan alle reders en uitrusters van schepen, in de hoop, dat de thans kwijnende staat waarin de scheepvaart zich bevindt, spoedig mag verkeren in vrolijker uitzichten, opdat er nieuwe lust gevoeld worde tot het hervatten van een tak van nijverheid, welke door deszelfs omvang meer dan enig ander de welvaart bevorderd en wij alzo spoedig vereert worden met nieuwe bestellingen. Harlingen, den 16 maart 1820. Johannes & Pier Dirks Alta.
01 april 1820
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 30 maart. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen W. Swart (opm: kapt. Wigle Swart, voerende de brik MARIA FREDERICA) van Suriname, J. Jansen van Havana (laatstgemelde kapitein is op de reis overleden). (opm: sterk bekort en zoals in de Amsterdamse zeetijdingen helaas gebruikelijk zonder scheepsnamen)
OHC 160520
Texel, 13 mei. Uitgezeild W. Swart naar Suriname.
OHC 030620
Volgens brief van kapt. W. Swart, voerende het schip MARIA FREDRICA, den 13 mei uit Tessel gezeild naar Suriname, gedateerd 21 dito was hij toen in goeden staat zeilende op de hoogte van Goud-Staart, hebbende den wind van het zuiden, met stilte.
SUC 230620
Paramaribo. Binnengekomen het driemast schoenerschip MARIA FREDERICA, kapt. W Swart. Het schip de KOLONIST, kapt. R. Gabriels, beide van Amsterdam hebbende de reis van hier naar Texel en terug in circa 4 maanden volbracht.
SUC 010820
Paramaribo. Uitgezeild het driemast schoenerschip MARIA FREDERICA, kapt. W. Swart naar Amsterdam.
16 september 1820
RC - Rotterdamsche Courant
Op 31 augustus is gepraaid het schip MARIA FREDERICA (opm: brik, kapt. Wigle Swart), van Suriname naar Amsterdam.
OHC 071220
Den 26 november is op de hoogte van Bevesier, (door kapt. J. van Ulphen den 2 december van Bordeaux in Tessel binnen gekomen) in goeden staat gepraaid het schip MARIA FREDRICA, kapt. W. Swart den 22 november uit Tessel gezeild naar Suriname.

1821

SUC 030121
Paramaribo. Binnengekomen het driemast schoenerschip MARIA FREDERICA, kapt. W. Swart met als passagiers J.M. Bromet en G. Hambeek.
RC 010521
Het schip MARIA FREDERIKA, kapt. W. Swart, zou 24 maart van Suriname naar Amsterdam vertrekken.
OHC 120521
Texel, 9 mei. Gisteren nog binnengekomen het schip MARIA FREDERICA, kapt. W. Swart van Suriname.
OHC 160621
Texel, 13 juni. Uitgezeild W. Swart naar Suriname.
OHC 300621
Kapt. T.K. Kleyn, voerende het schip ADRIANA JOANNA van Suriname, den 26 juni te Amsterdam gearriveerd, heeft den 14 juni tussen Calais en Dover gepraaid, het schip MARIA FREDERICA, kapt. W. Swart van Amsterdam naar Suriname.
SUC 260721
Paramaribo. Binnengekomen het schoenerschip MARIA FREDERICA, kapt. W. Swart van Amsterdam.
OHC 011121
Texel, 29 oktober. Binnengekomen het schip MARIA FREDRIKA, kapt. W. Swart van Suriname.

1822

RC 020522
Amsterdam, 30 april. Sedert onze laatste van Texel uitgezeild W. Swart naar Suriname.
25 juli 1822
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 23 juli. Van Suriname zoude half juni vertrekken het schip INDUSTRIE, A. Brons, naar Rotterdam; den 15 juli het schip HENRIETTE, J.E. Schneebeke, naar Amsterdam, en ultimo juli de schepen MARIA, F.H. Zeijlstra, HARLINGEN (opm: schoener), L. Buisman; IPENRODE, A.F. Oosterlo, GODEFRIDA, H. Hansen (opm: fregat, kapt. Andreas Hansen); DE STREVER (opm: fregat), M. Spreeuw, MARIA FREDRIKA (opm: brik MARIA FREDERICA), W. Swart; CONCORDIA (opm: pink), W. Groen en l’AUGUSTE, J. Hulsen Jr, alle mede naar Amsterdam.
RC 140922
Amsterdam, 12 september. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen W. Swart van Suriname.
RC 171222
Amsterdam, 15 december. Sedert onze laatste van Texel uitgezeild W. Swart naar Suriname.

1823

OHC 240423
Amsterdam den 22 april. Den 21 dezer zijn in Texel binnen gekomen de schepen ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos; AURORA, kapt. A. Ahlers; MARIA FREDERICA, kapt. W. Swart, en den AMSTEL, kapt. M. Charlau, allen van Suriname.
RC 260423
Het schip MARIA EN ELIZABETH, kapitein G. Swart, van Amsterdam naar Curaçao, is den 18 april bij Wight in goeden staat gepraaid door kapitein W. Swart, van Suriname in Texel binnen.
RC 021023
Amsterdam, 30 september. Sedert onze laatste van Texel uitgezeild W. Swart naar Suriname. (opm. WILHELMINA ex MARIA FREDERICA, verdoopt)
01 oktober 1823
AC - Amsterdamsche Courant
Texel, 29 september. Uitgezeild zijn heden de schepen GODEFRIDA (opm: fregat), kapt. A. Hansen, SOPHIA MARIA, kapt. C.L. Roperhoff (opm: fregat, kapt. C.L. Röperhoft), en WILHELMINA, kapt. W. Swart, alle drie naar Suriname.
8 oktober 1823
RC - Rotterdamsche Courant
Uittreksel uit de Lloyds lijst van den 14 oktober: Het schip de HARMONIE, kapt. G.H. Timms, van Amsterdam naar St. Ubes, is den 12 dezer, en het schip (opm: kof) de WILHELMINA, kapt. Wigle Swart, van Amsterdam naar Suriname, den 13 dezer te Ramsgate binnengelopen, het eerste met verlies van de grote mast en lek, en het laatste met gescheurde grote mast en verlies van een anker en kabel.

1824

13 februari 1824
AC - Amsterdamsche Courant
Van den 30 november tot den 21 december 1823 zijn te Suriname aangekomen ARGYLE, kapt. D. Spreeuw; PAULINA, kapt. A.J. Struik; VEREENIGING, kapt. W. de Boer; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.W. Bodeman; CONCORDIA, kapt. W. Groen; SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff; ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos; WILHELMINA, kapt. W. Swart; WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Johannesen; ANNA MARIA, kapt. J.D. Hanes; IPENRODE, kapt. A.F. Oosterloo; JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl; MARIA, kapt. E.D. Dekker, en MARGARETHA JOHANNA, kapt. K. Jansen, alle van Amsterdam.
Bovengemelde kapt. Groen dacht primo februari de terugreis aan te nemen. Kapt. W. Swart is na deszelfs vertrek van Ramsgate buiten het Kanaal door een zware storm overvallen en heeft daardoor een geheel stel zeilen verloren en schade aan schip en tuig bekomen.
14 februari 1824
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 12 februari. Het schip WILHELMINA, kapt. W. Swart, van Amsterdam te Suriname gearriveerd, is, na deszelfs vertrek van Ramsgate op de Gronden, buiten het Kanaal (opm: het ondiepe gedeelte van de Atlantische Oceaan voor de ingang van Het Kanaal; ruwweg het gebied binnen de 100 vademlijn), andermaal door een zware storm overvallen, waarbij een geheel stel zeilen verloren gegaan en schade aan het schip en tuig veroorzaakt is.
23 maart 1824
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 21 maart. In het begin der maand februari zouden van Suriname zeilen de schepen WILHELMINA, kapt. W. Swart, CONCORDIA, kapt. W. Groen, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, en den 10 dito de AURORA kapt. A. Ahlers, alle naar Amsterdam.
04 mei 1824
AC - Amsterdamsche Courant
Advertentie. Op den 18 maart 1824 is te Paramaribo in de ouderdom van 41 jaren aan de gevolgen van een uitterende ziekte van zes weken overleden Wigle Swart, kapitein op het schoenerschip de WILHELMINA, van Amsterdam.
Deszelfs bedroefde weduwe geeft langs deze weg van dit smartelijk en onherstelbaar verlies voor haar en hare drie kinderen aan vrienden en bekenden bericht. Houdende zich overtuigd van iedere deelneming die ’s mans braaf karakter gekend hebben en verzoeke mijne droefheid niet te bezwaren door brieven van rouwbeklag.
Amsterdam, den 3 mei 1824 E. Winter, weduwe W. Swart

1825

11 april 1825
AC - Amsterdamsche Courant
Texel, 9 april. De wind ZZO. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Hull; TRUSOSTRE, kapt. O.S. Bioness, van Drammen; voorgaats WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname.
17 mei 1825
AC - Amsterdamsche Courant
Texel, 15 mei. De wind NO en NNW. Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw en ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, beide naar Suriname; DE HOOP, kapt. H. v.d. Borst, naar Hull.
28 september 1825
AC - Amsterdamsche Courant
Amsterdam, 26 september. Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd: Den 18 september TROMP, kapt. R.T. Nolles, van Riga naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam.
15 november 1825
AC - Amsterdamsche Courant
Texel, 13 november. Uitgezeild: JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, COLONIST (opm: pink KOLONIST), kapt. L. Wildschut, MONNIKENDAM, kapt. V.H. Kramer, alle zes naar Suriname.

1826

01 april 1826
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 30 maart. Kapitein M. Spreeuw, voerende het schip WILHELMINA, van Suriname naar Amsterdam, meldt in dato den 21 dezer, uit Het Kanaal, bij Douvres, dat hij aldaar den 12 aangekomen was en nog ten anker lag, na den vijf februari, tegelijk met het schip IPENRODE, kapt. A.F. Oosterlee, van Suriname vertrokken te zijn; de aanhoudende sterke NO wind verhinderde hem de reis te vervolgen.
08 mei 1826
AC - Amsterdamsche Courant
Texel, 5 mei. Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname.
12 juli 1826
AC - Amsterdamsche Courant
Te Suriname zijn aangekomen: den 27 mei, THE REGENT, kapt. J. Morris, van Rotterdam, in 23 dagen: DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam; den 30 mei: JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw en ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, alle drie van Amsterdam.
5 augustus 1826
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 13 augustus. Scheepvaartberichten: Kapitein W. Groen, in Texel binnen, van Suriname, is den 16 juni van daar gezeild, ook zou den 30 dito van daar zeilen het schip DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, en medio juli het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, beiden naar Amsterdam.
26 augustus 1826
AC - Amsterdamsche Courant
Texel, 24 augustus. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname, dezelve heeft den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 51 gr. lengte, gepraaid ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, van Suriname naar Amsterdam; en den 23 augustus voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam naar Suriname.
31 augustus 1826
AC - Amsterdamsche Courant
Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en de mijnen zo treffend bericht, dat op den 14 juni j.l. aan boord van het schip WILHELMINA, gevoerd door kapt. M. Spreeuw, op de rivier de Suriname, is overleden, mijn hartelijk geliefde en veelbelovende oudste zoon, Barend Christiaan, nog geen 16 jaren bereikt hebbende. Amsterdam, den 25 augustus 1826 M.B. Bögeman
01 september 1826
AC - Amsterdamsche Courant
Amsterdam, 31 augustus. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal. Den 26 augustus, DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Suriname naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam.
21 oktober 1826
AC - Amsterdamsche Courant
Texel, 19 oktober. Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname.
28 oktober 1826
AC - Amsterdamsche Courant
Het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname, is den 20 oktober te Ramsgate binnengelopen.

1827

24 januari 1827
AC - Amsterdamsche Courant
Texel, 21 januari. Uitgezeild: AMALIA ELIZABETH, kapt. C. de Wit, naar de kust van Genua.
Te Suriname zijn aangekomen, de 31e oktober (1826) DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes van Middelburg, 19 november (1826) WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen en de 22e dito DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer.
15 maart 1827
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 13 maart. De schepen CATHARINA ANNA HELENA, kapt. F. Groen, DE VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, zouden den eersten februari en de schepen SOPHIA MARIA, kapt. G.I. Roperhoff, DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, in dezelfde maand van Suriname vertrekken, allen naar Amsterdam gedestineerd.
29 november 1827
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 27 november. Volgens brief van kapt. Johannes Hulsen jr., voerende het schip WILHELMINA, van Amsterdam naar Suriname, in dato de 18e dezer, was hij toen, na vier dagen met goed weer in de Noordzee gekruist te hebben, in goede staat en aan boord alles zijnde, op de hoogte van Zuid Voorland (opm: South Foreland) zeilende. De vorige dag was bij hem kruisende geweest het schip (opm: pink) de VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Kat, mede van Amsterdam naar Suriname.

1828

22 maart 1828
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 20 maart. Het vertrek uit Suriname, van de schepen ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Dietz naar Amsterdam en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Jansen naar Rotterdam, was tussen de eerste en vijfde februari bepaald. De schepen MARIA, kapt. F.H. Zeilstra en DE HERSTELLING, kapt. W. Lantzaat jr., zouden de 10e, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman en DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, de 15e naar Amsterdam vertrekken, zoals ook denkelijk het schip WILHELMINA, kapt. J. Hulsen jr.
16 april 1828
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten: Amsterdam, 16 april. AMSTERDAM, kapt. H. Visman, van Fernambuck; PAULINA, kapt. A.J. Struik, MARIA, kapt. E.H. Zeylstra, WILHELMINA, kapt. J. Hulsen, Jr., HERSTELLING, kapt. W. Landzaat en DE ANNA EN MARIA, kapt. B. Steenveldt, van Suriname.

1830

03 maart 1830
AH - Algemeen Handelsblad
Amsterdam, 2 maart. Volgens brieven van Suriname d.d. 20 januari j.l. waren aldaar de volgende schepen aangekomen: 12 januari: WILHELMINA, kapt. J.H. Klint; dewelke onder het praaien van kapt. Spiegelberg toeriep dat de IPENRODE, kapt. M. Charlau hem volgde. Reeds in zee zijnde zag kapt. Spiegelberg dan ook werkelijk een schip naar de rivier stevenen.
22 april 1830
RC - Rotterdamsche Courant
Amsterdam, 22 april. Kapt. J.N. Klint, in Texel binnen, bericht, dat de 1e maart te Suriname zijn aangekomen de schepen WILHELMINA MARIA, kapt. Bart, en LODEWYK ANTONIE, kapt. Tjebbes, van Amsterdam.
29 september 1830
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten. Amsterdam, 28 september. WILHELMINA, J.M. Klint, van Suriname
07 oktober 1830
AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën: Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast schoonerschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman en Nobel & Holtzapffel.

1831

03 mei 1831
AH - Algemeen Handelsblad
Kapitein A. Hansen, voerende DE GODEFRIDA, den 1 mei van Suriname in Texel binnen is den 14 maart vandaar vertrokken tegelijk met de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, mede naar Amsterdam en rapporteert; dat voor hem gezeild was, DE ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets.
07 mei 1831
AH - Algemeen Handelsblad
In lading liggende schepen te Amsterdam: Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast schoenerschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint. Adres bij Hoyman & Schuurman en Nobel en Holzapffel. Sluit 21 mei.
AH - Algemeen Handelsblad
Texel, 4 mei. Binnengekomen: SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.
27 september 1831
AH - Algemeen Handelsblad
Texel, 22 september. Binnengekomen: DE VRIENDSCHAP, kapt. Klasen, van St. Petersburg, ligt in quarantaine. 23 september. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.
30 november 1831
AH - Algemeen Handelsblad
Texel, 28 november. Vertrokken: WILHELMINA, kapt. A. Helmers, naar Koningsbergen; PROVIDENCE, kapt. J. Volbrecht, naar Danzig; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname. Gisteren gemeld is door de stilte niet uitgeraakt.

1832

21 april 1832
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 20 april. Kapitein B. Jansen van Suriname in Texel binnen, heeft op 28º33’ NB gezien het schip DE HARMONIE, kapt. F. Lange, den 17 februari van Suriname naar Amsterdam vertrokken. Voorts rapporteert gemelde kapitein, dat na hem van Suriname zouden vertrekken en wel, den 1 maart, het schip GUYANA, kapt. D.G. Visser; den 2 dito, de schepen SOPHIA MARIA, kapt. J.K. de Jong en NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut; den 5 dito, het schip DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld; den 15 dito, de schepen WILHELMINA EN MARIA, kapt. I.J. Bart en IPENRODE, kapt. D. Charlau; den 20 dito, de schepen SOPHIA, kapt. B.F. Ipsen, AURORA, kapt. J.A. de Haas en SURINAMEN, kapt. L.J. Luitjes en den 25 dito, WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, alle 11 mede naar Amsterdam.
29 mei 1832
AH - Algemeen Handelsblad
Texel, 26 mei. Binnengekomen: FAMILIEN, kapt. J. Jongensen, van Larwich. 27 mei. DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.
19 september 1832
AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam: Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast schoenerschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en Nobel en Holtzapffel, vertrekt 22 september.
29 september 1832
AH - Algemeen Handelsblad
Texel, 27 september. Vertrokken: DE VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, naar Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname; ANTINA, kapt. R.J. Schuring, naar Sunderland.

1833

08 februari 1833
AH - Algemeen Handelsblad
Suriname, 3 december 1832. Alhier zijn binnengekomen: 17 november. WILHELMINA, kapt. Johann Nielsen Klint, van Amsterdam.
09 februari 1833
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 8 februari. Kapt. J.N. Klint, voerende het schip WILHELMINA, van Amsterdam te Suriname aangekomen, meldt van daar, van de 1e december, dat hij, na sedert zijn vertrek uit Texel, drie weken door slecht weer in Het Kanaal opgehouden geweest te zijn, de reis van daar tot aan Braamspunt in 29 dagen had volbracht en de 17e november aldaar was aangekomen en onder quarantaine gelegd; doch de gezondheid der equipage in de beste staat zijnde, daarvan vier dagen daarna ontslagen was geworden.
20 september 1833
AH - Algemeen Handelsblad
Binnengekomen: Texel, 18 september. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.
21 september 1833
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen, koffie en oud koper.
09 oktober 1833
AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. Schepen in lading. Naar de Nederlandse koloniën: Suriname. het gekoperd tweedeks driemast schoonerschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
18 november 1833
AH - Algemeen Handelsblad
Uitgezeild: Texel, 15 november. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.

1834

11 januari 1834
AH - Algemeen Handelsblad
De WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname naar Amsterdam, 4 januari deszelfs reis van Ramsgate voortgezet hebbende, is 5 januari te Deal binnengelopen.
16 januari 1834
RC - Rotterdamsche Courant
Het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname, laatst van Ramsgate, is de 7e dezer aldaar uit zee terug gekomen.
25 maart 1834
NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant
Paramaribo. In lading liggende schepen: naar Amsterdam: het gekoperd tweedeks hoekerschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, sluit 13 april. Adres bij Gebr. Reijns.
05 juni 1834
AH - Algemeen Handelsblad
Binnengekomen: Texel, 3 juni. Zr.Ms. fregat ROTTERDAM, kapt. luit. Coop en Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Van Franck, beide van Helvoetsluis; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.
06 juni 1834
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen.
23 juli 1834
AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. Schepen in lading. Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het nieuw vertimmerd en gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en Nobel en Holtzapffel.
12 november 1834
AH - Algemeen Handelsblad
Uitgezeild: Texel, 10 november. Zr.Ms. fregat DIANA, kapt. ter zee J.C. Koopman, naar Batavia; ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer, WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld en SURINAME, kapt. L.J. Luitjes, alle vier naar Suriname.

1836

09 februari 1836
AH - Algemeen Handelsblad
Uitgezeild: Texel, 7 februari. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname.
10 februari 1836
AH - Algemeen Handelsblad
Binnengekomen: Texel, 8 februari. TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen. Terug uit zee: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint.
18 februari 1836
AH - Algemeen Handelsblad
Binnengekomen: Texel, 16 februari. ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus, van Cette. Van de rede in het Nieuwe Diep WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, bestemd naar Suriname.
20 februari 1836
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 19 februari. Het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname, terug uit zee, is van de rede in het Nieuwe Diep gekomen.
22 februari 1836
AH - Algemeen Handelsblad
Uitgezeild: Texel, 19 februari. ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, naar Batavia; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname.
27 juni 1836
AH - Algemeen Handelsblad
Binnengekomen: Texel, 24 juni. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname, ligt quarantaine.
29 juni 1836
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en cacao.
01 juli 1836
AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. Schepen in lading. Naar Nederlandse koloniën: Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast-galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en Nobel en Holtzapfel.
25 augustus 1836
AH - Algemeen HandelsbladUitgezeild: Texel, 23 augustus. PARAMARIBO, kapt. H.L. Kayser en WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, beide naar Suriname.
08 september 1836
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 7 september. Kapt. H.J. Benes, van Baltimore te Amsterdam gearriveerd, heeft de 29e augustus op de hoogte van Lezard gepraaid het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname.

1837

25 maart 1837
RC - Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 24 maart. De Texelse loodsschipper Jan Kuiper, voerende de loodsboot no. 3, in het Nieuwe Diep uit zee teruggekomen, rapporteert den 2 dezer, op de hoogte van de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea), met een gunstige wind, in goede staat zeilende gezien te hebben een Nederlands schip, tonende de vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 201, zijnde die van kapt. S. van Duyn, voerende de brik MARIA JACOBA, van Amsterdam naar Laguayra en Curaçao, en den 12 dito, op dezelfde hoogte, in goede staat te hebben gepraaid de schepen BATAVIA (opm: fregat), kapt. H. Bruhn, van Batavia naar Rotterdam, en WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname naar Amsterdam, zijnde het laatste voorzien van een Texelse loods en aan boord alles wel.
21 juli 1837
AH - Algemeen Handelsblad
Schepen in lading te Amsterdam: Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint. Adres bij Hoyman en Schuurman.

1838

12 februari 1838
ZP – Zeepost
Volgens brief van kapt. J.N. Klint, voerende het schip WILHELMINA, van Suriname naar Amsterdam, van Plymouth in dato 9 februari, was hij den 6 dito aldaar wegens tegenwind binnengelopen. Hij is den 19 december van Suriname vertrokken.
27 maart 1838
AH - Algemeen Handelsblad
Schepen in lading te Amsterdam: Suriname: het gekoperd driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, adres bij Hoyman & Schuurman.
28 augustus 1838
ZP – Zeepost
Te Amsterdam zijn den 27 augustus gearriveerd de schepen:
- WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, van Soerabaija met suiker en koffij.
- WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen.
04 september 1838
AH - Algemeen Handelsblad
Schepen in lading te Amsterdam: Suriname: het gekoperde driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, adres bij Hoyman & Schuurman.

1839

12 februari 1839
ZP – Zeepost
Te Amsterdam zijn gearriveerd de 11e februari: Kapt. J.N. Klint, WILHELMINA, van Suriname met suiker en katoen.
01 april 1839
ZP – Zeepost
Schepen in lading naar: Suriname: het gekoperd tweedeks driemast galjas-schip WILHELMINA, kapt. N.J. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoymans & Schuurman.
29 juli 1839
ZP – Zeepost
Volgens brief van Suriname in dato 15 juni zouden van daar naar Amsterdam vertrekken de schepen REMKE, kapt. Glim, en KATHARINA, kapt. Bakker, beide de 18e juni, MARIA FREDERIKA, kapt. de Weerd, de 20e juni, WILHELMINA, kapt. Klint, de 1e juli en de JONGE WILLEM, kapt. Van Medevoort de 5e juli.
13 augustus 1839
ZP – Zeepost
Volgens brief van Suriname van de 24e juni lagen aldaar in lading de schepen DE JONGE WILLEM, kapt. van Medevoort, HARMONIE, kapt. Jansen en WILHELMINA, kapt. Klint, alle drie om de 5e juli naar Amsterdam te vertrekken.
02 november 1839
ZP – Zeepost
Schepen in lading naar: Suriname: het nieuw gekoperd galjootschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. (Westerdok) sluit 16 november. Adres bij Hoyman & Schuurman.

1840

15 april 1840
ZP – Zeepost
Volgens brief van Suriname van de 19e februari zouden van daar vertrekken de schepen MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, 25 februari, TRITON, kapt. Kiers, DINA MARIA, kapt. Wrieburg, PHOENIX, kapt. Gorter en DE JONGE WILLEM, kapt. Van Meedevoort, alle 29 dito, WILHELMINA MARIA, kapt. Atkes, de 1e maart en ASTREA, kapt. De Lang en WILHELMINA, kapt. Klint, medio maart, alle naar Amsterdam.
11 juli 1840
ZP – Zeepost
De 10e juli lagen te Nieuwe Diep zeilklaar de schepen SURINAME, kapt. Van der Meij, naar Suriname; MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, naar dito; WILHELMINA, kapt. Klint, naar dito.
24 november 1840
PGC - Provinciale Groninger Courant
Volgens brief van Suriname van den 2 oktober waren aldaar liggende de schepen de JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Tjebbes, WILHELMINA, kapt. Klint, beide om den 5 oktober, MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, om den 6 dito naar Amsterdam te vertrekken.
05 december 1840
ZP – Zeepost
De 4e december is te Amsterdam gearriveerd het schip PIETER, kapt. J.H., de Weerd, van Bordeaux met stukgoederen, thans liggende in het Oosterdok; de 5e dito de schepen WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen.

1841

26 juli 1841
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen.

1842

9 januari 1842
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname, met suiker en katoen.
18 februari 1842
AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. Schepen in lading: Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
09 augustus 1842
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten Amsterdam: DE DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, van Batavia met rijst, sapanhout, huiden en sigaren; ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname met suiker, katoen en hout; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen en cacao.
23 augustus 1842
AH - Algemeen Handelsblad
Schepen in lading: Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.

1843

16 maart 1843

AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten Amsterdam: CORNELIA HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrottingen; PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen, cacao en oud koper.
28 maart 1843
AH - Algemeen Handelsblad
Advertentie. Schepen in lading: Suriname. Het gezinkt bargantijnschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
13 mei 1843
DC - Dordtsche Courant
Den Helder, 8 mei. Heden is de heer J.H. Betting, met het schip WILHELMINA, kapt. Klint, naar Suriname vertrokken, ten einde de eerste hand te leggen aan de proefneming ener kolonisatie, zo als dit is vastgesteld bij Zr.Ms. besluit van 25 januari jl. Zodra de heer Betting een geschikte plaats heeft uitgekozen en de bomen opgeruimd zijn, zullen voor eerst 50 huisgezinnen volgen, en daarna nog 150 huisgezinnen, met de beide andere ontwerpers, zijnde de heren A. van den Brandhof en D. Copijn.
13 september 1843
AH - Algemeen Handelsblad
Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen en oud koper.

1844

20 februari 1844
AH - Algemeen Handelsblad
Nieuwendam, 17 februari. Heden is door de heren scheepsbouwmeesters Gebr. Meursing met het beste gevolg van stapel gelaten het nieuwgebouwd barkschip WILHELMINA, voor rekening der heren Broen & Co. gevoerd te worden door kapt. J.N. Klint.
01 mei 1844
AH - Algemeen Handelsblad
Verkoping van schepen op maandag de 29e april in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ:
- een welbezeild gekoperd hoekerschip, genaamd NIEUWLAND, kapt. H.H. Rademaker: NLG 4.000, in slag NLG 200. Koper D. Beth (opm: een makelaar namens de firma Otter & Buyn, Amsterdam; de kapitein bleef in dienst van de NIEUWLAND).
- een kopervast en gekoperd galjootschipshol (opm: zie AH 050444), genaamd WILHELMINA: NLG 4.300, in slag NLG 25, opgehouden. (opm: kapt. J. Nielsen Klint; de zeebrief werd op 3 mei naar Den Haag opgestuurd met de mededeling ‘ schip gesloopt’)


 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1819.12

foto 010, 011
CEDULE

Naam schip MARIA FREDERICA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 14 april 1819

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Bosscher & Bouman, Amsterdam (boekhouders en 7/16e part), P.C. Claassen , Amsterdam (1/4e part), firma Van de Broeke & Co, Amsterdam (1/8e part), F.?. Hoyverdie (?) & Zoon, Amsterdam (1/16e part), W.G. Beth, Anmsterdam (1/16e part) en Wigle Swart, Amsterdam (schipper en 1/16e part)

te voeren door kapt. Wigle Swart, Amsterdam, schipper en mede-eigenaar

grootte in tonnen 143 lasten of 286 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Harlingen

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 april 1819

nummer registratie deel 11, folio 69, recto, vak 2

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 14896
(opm.ML: gewone zeebrief voor de MARIA FREDERICA kapt. Wigle Swart, op 30 november 1816; mogelijk hetzelfde schip als de MARIA FREDRIKA, kapt. Wigle Swart, eerste zeebrief 4 mei 1814)dit klopt niet met de bijlbrief! Waren er twee schepen met deze naam?)
researcher/datum research: ML / 040214

Naam MARIA FREDERICA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1819
Toegang 5074
Inventaris 1413
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1822.40

deel IV, foto 12 - 15
CEDULE

Naam schip MARIA FREDERICA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 19 november 1822

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Johannes Kluppel, Amsterdam (7/16e part), Paulus Andries van Eijs, Amsterdam (6/16e part), L.K. Serrurier, Amsterdam 2/16e part), en Wigle Swart (schipper en 1/16e part)

te voeren door kapt. Wigle Swart (mede-eigenaar)

grootte in tonnen 143 lasten of 406 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Harlingen

plaats / datum registratie Amsterdam, 19 november 1822

nummer registratie deel 4, folio 2, recto, vak 5

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Nieuwediep
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 2369
(opm: de boekhouder, die echter geen parten in het schip bezit, was Jan Constantijn van Eijs te Amsterdam)researcher/datum research: ML / 260515

Naam MARIA FREDERICA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1822
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1822-40

ACTE AAN-/VERKOOP
schip MARIA FREDERICA

plaats en datum acte koop/verkoop, Amsterdam, 16 oktober 1822

soort schip schoener

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Barend Dirk Bosscher, koopman te Amsterdam, en Arnoldus Bouman, koopman te Watergraafsmeer, handelende onder de firma Bosscher & Bouman

eigenaar/aankoper Jan Constantijn Nicolaas van Eijs, commissionair te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken driemast schoener

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Reinier Meijjes, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 60.000,-

Bijzonderheden:researcher/datum research ML-230506

Naam MARIA FREDERICA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1822
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.58
foto IMG 2041 - 2043
identiek aan acte 55
CEDULE

Naam schip WILHELMINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 november 1839

type schip niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. J.N. Klint, Amsterdam, mede-eigenaar

grootte in tonnen 162 lasten of 306 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 5 november 1839

nummer registratie deel 38, folio 135, verso, vak 4

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte en de vroegere zeebrief ingeleverd; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hendrik Cornelis Muller, Amsterdam


researcher/datum research: ML / 090616bijlage bij acte 58, schip WILHELMINA
eigenaren per primo november 1839:

firma Broens & Co., Amsterdam (boekhouders en 16/64e part)
Vrouwe W. Kluppel, douairière Jhr. J.C.N. van Eijs, Amsterdam (35/64e part)
L.J.J. Serrurier, Amsterdam (8/64e part)
J.N. Klint, Amsterdam (schipper en 5/64e part)

ML / 090616

Naam WILHELMINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1839
Toegang 198
Inventaris 3168

Bronnen

Jaar: 1819
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente archief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1413.1819.12
Gemeente archief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1822.40
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1839.58
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
LC = Leeuwarden Courant
LCO = Leydsche Courant
NSU = Nieuwe Surinaamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
ZP = Zeepost