Inloggen
Gezagvoerder

Klint, Johan Nielsen

Naam: Klint, Johan Nielsen
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
MARIA FREDERICA 1819 Galjoot Sailing Vessel 17290 Bekijk schip
WILHELMINA 1844 Bark Sailing Vessel 13612 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Johan Nielsen Klint werd geboren te Grootmorsum op Sylt, Hertogdom Sleeswijk op 30 december 1796.

Hij was gehuwd met Clasina Maria Kleyn, geboren te Amsterdam op 19 juli 1801.003

 

In het Bevolkingsregister 1851-1853 (-64) van Amsterdam staat Johan Nielse Klint, geboren 30 december 1797 te Denemarken (!), gehuwd, Evang. Luthers, wonend in 1852 in de Plantage Middenlaan 56.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.N.Klint werd per 24 april 1827 op voordracht van C.F.Jansen en met vlagnummer 209 effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Bij de inschrijving was zijn schip de "Wilhelmina". Toegevoegd is "bedankt"002.

In de Algemene Vergadering van het college Zeemanshoop van 17/24 april 1827 werd Johan Nielsen Klint, oud 30 jaar, voerend het schip de “Amstel”, wonende te Amsterdam met als adres J.F.Klein, op voordracht van C.F.Jansen voorgedragen/benoemd als effectief lid. Zijn vlagnummer werd 209023.

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 09 juli 1832. Bedankt in 1860003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        209                            1828           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1829-1832     3/m kof           Wilhelmina                                           J.C.N.van Eys

                                      1833-1834     3/m kof           Wilhelmina                                           Roqette & van de Poll

                                           1835           galjoot             Wilhelmina                                           idem

        128                            1836           galjoot             Wilhelmina                                           idem

                                      1837-1852     galjoot             Wilhelmina                                           Broen & Co

                                           1853           galjoot             Wilhelmina                                           idem

        036                       1854-1856     galjoot             Wilhelmina                                           Wed.van Hasselt & Co

                                      1857-1859     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

J.N.Klint                       Wilhelmina                              27 juli 1860                                          02 februari 1861

 

Bouma025 vermeldt J.N.Klint als gezagvoerder gedurende:

*    1829 t/m 1834 van de bark-galjoot “Wilhelmina”, gebouwd in 1819, bouwplaats niet vermeld, 314 ton o.m., varend voor J.C.N. van Eys te Amsterdam;

*    1835 t/m 1843 van hetzelfde schip maar nu varend voor Roquette & v/d Pol te Amsterdam. Het schip werd in 1843 verkocht;

*    1844 t/m 1850 op de bark-galjoot “Wilhelmina”, gebouwd in 1844 te Nieuwendam, 285 ton o.m., varend voor Broen & Co te Amsterdam;

*    1850 t/m 1856 op hetzelfde schip maar nu varend voor Roquette & v/d Pol te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

"De Drie Gebroeders" op de rede van Paramaribo057:

03 november 1837     "... gearriveerd captijn Klint galjoot Wilhelmina van Amsterdam".

17 december 1837      "... Heden vertrokken Captijn Klint kof Wilhelmina na Amsterdam".

Monsterrol (op het Gemeetearchief van Amsterdam) dd. 12 augustus 1837 van schonerkof "Wilhelmina" onder gezag van Johann Nielsen Klint met 16 manschappen. Bestemming Suriname. Boekhouder J.C.N.van Eys011.

"De Drie Gebroeders" op de rede van Paramaribo057:

19 januari 1840         "Gearriveerd ... kapt Klint galjoot Wilhelmina ... van Amsterdam".