Inloggen
MARIA FREDERICA - ID 17290


Kroniekberichten

Datum 01 april 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen W. Swart (opm: kapt. Wigle Swart, voerende de brik MARIA FREDERICA) van Surinamen, J. Jansen van Havana (laatstgemelde kapitein is op de reis overleden). (opm: sterk bekort en zoals in de Amsterdamse zeetijdingen helaas gebruikelijk zonder scheepsnamen)

Afbeelding
Datum 16 september 1820
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 september. Den 1 augustus is gepraaid het schip YOUNG PETER, Bruges (opm: driemaster JONGE PIETER, thuishaven Brugge, kapt. Jacob Vinck), van Ostende naar Batavia; hebbende 35 dagen reis.
Het schip LIVERPOOL PACKET, van Boston naar Holland, is den 4 dezer gepraaid op 51 graden10 minuten breedte (opm: N.B.) en 12 graden (opm: W.L.) lengte.
Op 31 augustus is gepraaid het schip MARIA FREDERICA (opm: brik, kapt. Wigle Swart), van Surinamen naar Amsterdam.
Den 28 juli is te Madere (opm: Madeira) binnengelopen het schip NARDLOK, Breakemeijer (opm: bedoeld is de brik NORDLOH, kapt. J.H. Breukemeijer), van Amsterdam; hetzelve is den 3 augustus weder van daar naar Batavia gezeild.

Afbeelding
Datum 25 juli 1822
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 juli. Van Surinamen zoude half juni vertrekken het schip INDUSTRIE, A. Brons, naar Rotterdam; den 15 juli het schip HENRIETTE, J.E. Schneebeke, naar Amsterdam, en ultimo juli de schepen MARIA, F.H. Zeijlstra, HARLINGEN (opm: schoener), L. Buisman; IPENRODE, A.F. Oosterlo, GODEFRIDA, H. Hansen (opm: fregat, kapt. Andreas Hansen); DE STREVER (opm: fregat), M. Spreeuw, MARIA FREDRIKA (opm: brik MARIA FREDERICA), W. Swart; CONCORDIA (opm: pink), W. Groen en l’AUGUSTE, J. Hulsen Jr, alle mede naar Amsterdam, en HYPERION (opm: brik), H.S. Bruinsma, naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 01 oktober 1823
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 29 september. Alhier is in het Gat ten anker gekomen het schip GROENLAND (opm: pink), kapt. F. Ooms, van Straat Davids, met twee vissen (opm: walvissen) en 207 vaatjes spek.
Uitgezeild zijn heden de schepen GODEFRIDA (opm: fregat), kapt. A. Hansen, SOPHIA MARIA, kapt. C.L. Roperhoff (opm: fregat, kapt. C.L. Röperhoft), en WILHELMINA, kapt. W. Swart, alle drie naar Suriname; VLASHANDEL (opm: galjoot), kapt. F. Gierke, naar Genua en Livorno; HARMONIE, kapt. G.H. Timm, naar St. Ubes; VROUW JANTINA (opm: smak), kapt. Z. Jans, naar Bilbao; VROUW KLASINA, kapt. J.K. Boon (opm: smak VROUW KLAZINA, kapt. Jan Cornelis Boon), naar Bayonne; HARMANUS (opm: kof), kapt. H. van Veen, naar Bordeaux; VROUW CHRISTINA (opm: smak), kapt. R.J. Dood, naar La Rochelle en JONGE HENDRIK (opm: kaagschip), kapt. H. de Wilde, naar Rouaan.

Afbeelding
Datum 18 oktober 1823
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Uittreksel uit de Lloyds lijst van den 14 oktober:
Het schip de HARMONIE, kapt. G.H. Timms, van Amsterdam naar St. Ubes, is den 12 dezer, en het schip (opm: kof) de WILHELMINA, kapt. Wigle Swart, van Amsterdam naar Suriname, den 13 dezer te Ramsgate binnengelopen, het eerste met verlies van de grote mast en lek, en het laatste met gescheurde grote mast en verlies van een anker en kabel.
Te Portsmouth is met overgezette lading, verlies van zeilen en lek, binnengekomen de brik OSCAR, kapt. Ockerman, van Rotterdam naar Lissabon.

Afbeelding
Datum 13 februari 1824
Krant AC - Amsterdamsche Courant

Van den 30 november tot den 21 december 1823 zijn te Suriname aangekomen ARGYLE, kapt. D. Spreeuw; PAULINA, kapt. A.J. Struik; VEREENIGING, kapt. W. de Boer; GOEDE VERWACHTING, kapt. J.W. Bodeman; CONCORDIA, kapt. W. Groen; SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff; ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos; WILHELMINA, kapt. W. Swart; WILLEM DE EERSTE, kapt. J. Johannesen; ANNA MARIA, kapt. J.D. Hanes; IPENRODE, kapt. A.F. Oosterloo; JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl; MARIA, kapt. E.D. Dekker, en MARGARETHA JOHANNA, kapt. K. Jansen, alle van Amsterdam.
Bovengemelde kapt. Groen dacht primo februari de terugreis aan te nemen. Kapt. W. Swart is na deszelfs vertrek van Ramsgate buiten het Kanaal door een zware storm overvallen en heeft daardoor een geheel stel zeilen verloren en schade aan schip en tuig bekomen.
Te St. Jago de Cuba is den 3 december l.l. gearriveerd de VROUW DIEUWERTJE, kapt. A. Thomsen, van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 14 februari 1824
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 12 februari. Het schip WILHELMINA, kapt. W. Swart, van Amsterdam te Suriname gearriveerd, is, na deszelfs vertrek van Ramsgate op de Gronden, buiten het Kanaal (opm: het ondiepe gedeelte van de Atlantische Oceaan voor de ingang van Het Kanaal; ruwweg het gebied binnen de 100 vademlijn), andermaal door een zware storm overvallen, waarbij een geheel stel zeilen verloren gegaan en schade aan het schip en tuig veroorzaakt is.

Afbeelding
Datum 23 maart 1824
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 maart. In het begin der maand februari zouden van Suriname zeilen de schepen WILHELMINA, kapt. W. Swart, CONCORDIA, kapt. W. Groen, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen, en den 10 dito de AURORA kapt. A. Ahlers, alle naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 04 mei 1824
Krant AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Op den 18 maart 1824 is te Paramaribo in de ouderdom van 41 jaren aan de gevolgen van een uitterende ziekte van zes weken overleden Wigle Swart, kapitein op het schoenerschip de WILHELMINA, van Amsterdam.
Deszelfs bedroefde weduwe geeft langs deze weg van dit smartelijk en onherstelbaar verlies voor haar en hare drie kinderen aan vrienden en bekenden bericht. Houdende zich overtuigd van iedere deelneming die ’s mans braaf karakter gekend hebben en verzoeke mijne droefheid niet te bezwaren door brieven van rouwbeklag.
Amsterdam, den 3 mei 1824 E. Winter, weduwe W. Swart

Afbeelding
Datum 11 april 1825
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 9 april. De wind ZZO. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Hull; TRUSOSTRE, kapt. O.S. Bioness, van Drammen; voorgaats WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname.
Uitgezeild: MARTHA, kapt. J. Edwards en EMELINE, kapt. J. Hamilton, beide naar New York; VROUW ALBERDINA, kapt. J.T. Zomer, naar Londen; DRIE VRIENDEN, kapt. W. Stickfort en VROUW ALIDA, kapt. H.A. Jonker, beide naar Hull; LE VOHIGEUR, kapt. M. Knudsen, naar Noorwegen.
Den 7 dezer: VROUW ANTJE, kapt. Y.J. Post, naar Bordeaux; VROUW GESINA, kapt. T. Christoftus, BEATRIX ELISABETH, kapt. L. v.d. Wiel, HENDRIKA, kapt. H. Martens, alle drie naar Hull; en den 8 dezer TWEE GEBROEDERS, kapt. H.H. Sprik, naar Hull.

Afbeelding
Datum 12 april 1825
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 10 april. De wind O. Stil. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname; DE AREND, kapt. H. Elbring, van Londen; VERWACHTING, kapt. S, de Vries, van Liverpool.
Uitgezeild: ROTTERDAM, kapt. T. Waters, naar Canton; WILLIAM, kapt. S. Cook, naar Londen.

Afbeelding
Datum 17 mei 1825
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 15 mei. De wind NO en NNW. Binnengekomen: CORNELIA, kapt. B.J. de Boer, van Dantzig; JONGE JAN, kapt. R. Jans en RESOLUTION, kapt. J. Kroger, beide van Oostrisoer; INDUSTRIE, kapt. J.H. Knitser en ZWALUW, kapt. L. Krog, beide van Drammen; AURORA, kapt. Hartstanger, van Krageroe.
Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw en ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, beide naar Suriname; DE HOOP, kapt. H. v.d. Borst, naar Hull.

Afbeelding
Datum 28 september 1825
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 26 september. Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd: Den 18 september TROMP, kapt. R.T. Nolles, van Riga naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam; D' ANDIJ, kapt. H.J. Gibs, van Liverpool naar Alkmaar; 20 dito, ST. NICOLAAS, kapt. Okke Olferts, van Cette, laatst van Gibraltar naar Amsterdam; 22 dito, THE FOUR BROTHERS, kapt. W.P. Dixon, van Boston naar Amsterdam; 24 dito, de ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons, van Bayonne naar Amsterdam; TENERIFFE PACKET, kapt. J.J. Lausen, van St. Cruz de Teneriffe, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 15 november 1825
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 13 november. Binnengekomen: VREDE EN VRIJHEID (opm: kof), kapt. F.A. Lammers, van Drammen.
Uitgezeild: Zr.Ms. oorlogscorvet TRITON, kapt. luit. van Dura en ONDERNEMING, kapt. M. Lels, beide naar Batavia; JUFVROUW AAGJE (opm: brik JUFFROUW AAGJE), kapt. K.H. Ruijl, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, COLONIST (opm: pink KOLONIST), kapt. L. Wildschut, MONNIKENDAM, kapt. V.H. Kramer, alle zes naar Suriname; WELVAART, kapt. C. Coert, naar Berbice; COURIER, kapt. P. Schackel, naar Curaçao; WENTROK, kapt. J.S. Abbot, naar Charleston; PIONNIER, kapt. J. Greenleaf, naar Alexandrië; HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, naar Havannah; SAPHO, kapt. J. Vallie (opm: moet zijn: Jacobus Vultij), naar Genua; ADRIANUS COCK, kapt. D.S. Manjee, naar Cette; VROUW ANNA, kapt. J. Meijer, naar Cadix, Gibraltar en Mallaga; GOEDE HOOP, kapt. V.D. de Groot, naar Gibraltar en Allicante; ZAANVLIET, kapt. O. Sijmons, naar Bayonne; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik en ONDERNEMING, kapt. C. Haasnoot, beide naar Lissabon; ATTALANTE, kapt. A. Howland, naar St. Ubes; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Middel, naar Rochelle; DE LEMMER, kapt. J. Tammes, naar Bordeaux; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema en JONGE PIETER JACOBUS, kapt. T. Wiebes, beide naar Londen; VROUW ANTJE, kapt. O.G. Sluijk en VROUW GEZINA, kapt. H.E. Pot, beide naar Yarmouth; VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. de Boer, naar Colchester; VERWACHTING, kapt. J.H. Schipper en HOFFNUNG, kapt. B. Tammen, beide naar Newcastle; JONGE BAREND, kapt. J.D. Kuijper en JONGE ALIDA, kapt. H. Brinkman, beide naar Hull; CHANCE, kapt. Y. Dobbre, naar Leith; WINTER, kapt. L.H. Oelst, naar Gremsted; MINERVA, kapt. H. Pentz, naar Holmstrand.
N.B. Op de lijst van gisteren staat: kapt. R. Maalsteed, (opm: pink GRAAF BÜLOW) naar Suriname, moet zijn: Demerary en kapt. P. Akkerman (opm: schoenerbrik HENRIETTA) naar St. Thomas, moet zijn naar Havanna.

Afbeelding
Datum 01 april 1826
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 30 maart. Kapitein M. Spreeuw, voerende het schip WILHELMINA, van Suriname naar Amsterdam, meldt in dato den 21 dezer, uit Het Kanaal, bij Douvres, dat hij aldaar den 12 aangekomen was en nog ten anker lag, na den vijf februari, tegelijk met het schip IPENRODE, kapt. A.F. Oosterlee, van Suriname vertrokken te zijn; de aanhoudende sterke NO wind verhinderde hem de reis te vervolgen.

Afbeelding
Datum 08 mei 1826
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 5 mei. MINERVA, kapt. M.C. Brandt en LOUISA, kapt. E.A. Bakker, beide van Koningsberg; SVANOEN, kapt. L. Krogh, NEPTHUNES, kapt. E.J. Swart en ANNA MARGARETHA ELISABETH, kapt. J. Mareussen, alle drie van Drammen; 2 SÜSTRE, kapt. L. Holst, van Holmstrand.
Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname; WAVE, kapt. J. Kelly, naar Boston; PROTECTION, kapt. F. Williams, naar Petersburg; MEDEMBLIK, kapt. S. Cook en JANTINA EN ROELFINA, kapt. J.B. Kuijper (opm: smak JANTINA ROELFINA, kapt. Simon B. Kuiper). beide naar Londen; GOEDE HOOP, kapt. C.C. Westenbrink, naar Hull.
Uit de quarantaine ontslagen: REIGERSDAAL, kapt. J.H. Backer, van Smyrna, dezelve rapporteert dat den 23 april in goede staat zeilende waren: Een brik, met de No. vlag 153, van (opm: College) Zeemans Hoop; kapt. C. Swaan, naar Batavia; kapt. A. Bakker, naar Demerary en kapt. P. Bakker, naar Smyrna bestemd.
Texel, 6 mei. Niets gepasseerd. Den 29 april, is het schip ADRIANA JACOBA, kapt. J.C. Reus, van Cette, te Elseneur gearriveerd.

Afbeelding
Datum 12 juli 1826
Krant AC - Amsterdamsche Courant

Te Suriname zijn aangekomen: den 27 mei, THE REGENT, kapt. J. Morris, van Rotterdam, in 23 dagen: DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam; den 30 mei: JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw en ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, alle drie van Amsterdam. – Den 15 mei zijn van daar gezeild: MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.A. Herman, naar Amsterdam; en PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull, naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 15 augustus 1826
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 augustus. Scheepvaartberichten:
- Kapitein W. Groen, in Texel binnen, van Suriname, is den 16 juni van daar gezeild, ook zou den 30 dito van daar zeilen het schip DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, en medio juli het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, beiden naar Amsterdam; voorts bericht hij, den 3 dezer, op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point), in goede staat zeilende, gepraaid te hebben een kof, van Amsterdam naar Bilbao, tonende de vlag van Zeemanshoop, met No. 160, zijnde die van kapt. R.F. Melleman, voerende het schip DE JONGE SIJBRAND.
- Het schip MAESE, kapt. S. Hall, van Rotterdam naar Boston, te Cowes binnen, heeft den 4 dezer de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 26 augustus 1826
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 augustus. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname, dezelve heeft den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 51 gr. lengte, gepraaid ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, van Suriname naar Amsterdam; en den 23 augustus voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam naar Suriname; IKINA WILHELMINA, kapt. J. Vegter, van St. Martin; NORTHAM, kapt. D. Charrosin en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide van Londen.
Niets uitgezeild.

Afbeelding
Datum 29 augustus 1826
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 augustus. Kapitein M. Spreeuw (opm: schip WILHELMINA), van Suriname in Texel binnen, heeft, den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 57 gr. lengte, gepraaid het schip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen van Suriname naar Amsterdam, en is den 23 dezer voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke, van Amsterdam naar Curaçao en Suriname.

Afbeelding
Datum 31 augustus 1826
Krant AC - Amsterdamsche Courant

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en de mijnen zo treffend bericht, dat op den 14 juni j.l. aan boord van het schip WILHELMINA, gevoerd door kapt. M. Spreeuw, op de rivier de Suriname, is overleden, mijn hartelijk geliefde en veelbelovende oudste zoon, Barend Christiaan, nog geen 16 jaren bereikt hebbende.
Amsterdam, den 25 augustus 1826 M.B. Bögeman

Afbeelding
Datum 01 september 1826
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 31 augustus. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal.
Den 19 augustus, CHARLES AND HENRY, kapt. George Crofft, van Amsterdam naar Charlestown; den 20 dito, THE SPRIGHTLY, kapt. Ormund Smith, van Yarmouth naar Amsterdam, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.T. Tromp, an Amsterdam naar Londen, THE PIONEER, kapt. H.B. Roze, van Alexandrië (Amerika) naar Amsterdam; den 22 dito, SUZANNA, kapt. F. Lange, (wijlen kapt. Scheider), van Batavia naar Amsterdam; den 23 dito, BRUNSWICK, kapt. John Page, van Amsterdam naar Londen; DE VROUW ELISABETH, kapt. D.J. Duintjer, van Amsterdam naar Hull; den 26 dito, DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Suriname naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam; MOZES, kapt. J. Falk, van Drammen naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 21 oktober 1826
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 19 oktober. Binnengekomen: ADJUTER, kapt. J. Jonsen, van Drammen. Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname; GEBROEDERS ZIJLSTRA, kapt. L.C. de Vries, naar Bilbao; DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser en VROUW JANTJE, kapt. F.G. Mellema, beide naar Londen; DRIE GEBROEDERS (opm: hekschuit), kapt. J.J. Orre, naar Hull.

Afbeelding
Datum 28 oktober 1826
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 oktober. Binnengekomen: WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noord en DIANA VAN NYMEGEN, kapt. C.P. Crook, beide van Malaga; FRIENDS, kapt. J. Power en TWEE GEBROEDERS, kapt. P.F. Visser, beide van Londen; VROUW GEERDINA, kapt. L. Sok, van Petersburg naar St. Malo, als bijlegger om tegenwind.
Gisteren nog: VROUW LEMMEGINA, kapt. O.P. Smith, van Londen; zijnde deze waarschijnlijk dezelfde van gisteren, toen opgegeven voor DE VROUW FENNEGINA; GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, van Londen. Niets uitgezeild.
Het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname, is den 20 oktober te Ramsgate binnengelopen.

Afbeelding
Datum 24 januari 1827
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 21 januari. Uitgezeild: AMALIA ELIZABETH, kapt. C. de Wit, naar de kust van Genua.
Te Suriname zijn aangekomen, de 31e oktober (1826) DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes van Middelburg, 19 november (1826) WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen en de 22e dito DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer.

Afbeelding
Datum 15 maart 1827
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 maart. Volgens brief van kapt. C. Meijer, voerende het schip DE VROUW ANTONIA, van Cette naar Amsterdam, was bij den 4 dezer, des avonds, te Cowes binnengelopen, na met de vreselijkste stormen te hebben geworsteld; hij had omtrent 1 el 4 palmen 1 duim en 6 strepen water in het schip, deszelfs gehele halfdek was ontzet en ging circa 1 palm en 3 strepen over en weer, de kluiverboom en een of twee balken waren gebroken, de kluiver verloren en meer andere schade veroorzaakt. Omtrent denzelven tijd waren aldaar nog zeven schepen binnengelopen, allen in bijna gelijke omstandigheden. Gemelde kapt. C. Meijer was den 7 dezer bezig met lossen, zo als ook de insgelijks te Cowes binnengelopen schepen BETSEY, kapt. H.N. Hener, van Bahia, SOPHIA, kapt. L.H.D. Doorman, van Havannah, beiden naar Hamburg. De schepen CATHARINA ANNA HELENA, kapt. F. Groen, DE VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, zouden den eersten februari en de schepen SOPHIA MARIA, kapt. G.I. Roperhoff, DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, in dezelfde maand van Suriname vertrekken, allen naar Amsterdam gedestineerd.
-
- RC 150327
- Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
- Naar Suriname, mede voor passagiers: het tweedeks gekoperd fregatschip VIER GEZUSTERS, kapt. Willem Landzaad (opm: kapt. Cornelis van Zameren).
- Naar Suriname, mede voor passagiers, het nieuwe tweedeks, met zink gedubbeld brikschip NIJVERHEID, kapt. L. Heijkoop.
- Te Antwerpen ligt in lading naar Rio Janeiro, mede voor passagiers, het Nederlandse, nieuw gekoperd, brikschip de NEDERLANDER, kapt. E. Mazens, om voor of op de 24e dezer te vertrekken.
- Adres Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam.
-
RC 170327
Rotterdam, 16 maart. Den 14 des namiddags arriveerde te Helvoetsluis het schip HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Bordeaux; dezelve rapporteert, dat hij den 14 dezer voor de wal gepraaid heeft NEERLANDS KONING, kapt. K.P. Schinkel, komende van Batavia.
Den 15, des namiddags arriveerden te Helvoetsluis de schepen MARIJ, kapt. F. Maijo, van Petersburg in Virginia, V.S.; DE HOOP, kapt. J.G. Patje van Cette; REGENT, kapt. J. Morris, van Suriname.

Afbeelding
Datum 29 november 1827
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 27 november. Volgens brief van kapt. Johannes Hulsen jr., voerende het schip WILHELMINA, van Amsterdam naar Suriname, in dato de 18e dezer, was hij toen, na vier dagen met goed weer in de Noordzee gekruist te hebben, in goede staat en aan boord alles zijnde, op de hoogte van Zuid Voorland (opm: South Foreland) zeilende. De vorige dag was bij hem kruisende geweest het schip (opm: pink) de VRIENDSCHAP, kapt. C.J. Kat, mede van Amsterdam naar Suriname.
Het schip MATHILDA, kapt. G. van Groenendaal, van Antwerpen naar Rio-de-Janeiro, was de 18e dezer op de hoogte van Douvres en het schip (opm: kof) NIEUWE UNION, kapt. J. van den Broecke, van Londen naar Antwerpen, is de 22e dezer te Douvres binnengelopen.
Het schip LOUISA, kapt. D. Guit, van Rotterdam naar Guernsey, is de 19e dezer te Deal binnengelopen en heeft dadelijk de reis voortgezet.

Afbeelding
Datum 22 maart 1828
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 20 maart. Kapt. J. Smith, van Suriname in Texel binnen, heeft op zijn reis zeer goed, doch in het Kanaal en de Noordzee mistig weer gehad; dezelve is de 4e februari van Paramaribo vertrokken, tegelijk met het schip DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, naar Amsterdam. Destijds lagen gereed de schepen DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. P.C. Stachouwer en DE SNELHEID, kapt. J.H. Freijburgh, mede naar Amsterdam.
Het vertrek van de schepen ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Dietz naar Amsterdam en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Jansen naar Rotterdam, was tussen de eerste en vijfde februari bepaald. De schepen MARIA, kapt. F.H. Zeilstra en DE HERSTELLING, kapt. W. Lantzaat jr., zouden de 10e, DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.B. Bodeman en DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld, de 15e naar Amsterdam vertrekken, zoals ook denkelijk het schip WILHELMINA, kapt. J. Hulsen jr.
Te Suriname is aangekomen Zr.Ms. oorlogs-brik DE VALK, kapt.-luit. van Es, van de kust van Guinea, ter aflossing van Zr.Ms. oorlogs-corvet PALLAS, welke naar Curaҫao zou vertrekken, om Zijne Excellentie de Commissaris-Generaal naar Suriname over te brengen.

Afbeelding
Datum 16 april 1828
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten: Amsterdam, 16 april. AMSTERDAM, kapt. H. Visman, van Fernambuck; PAULINA, kapt. A.J. Struik, MARIA, kapt. E.H. Zeylstra, WILHELMINA, kapt. J. Hulsen, Jr., HERSTELLING, kapt. W. Landzaat en DE ANNA EN MARIA, kapt. B. Steenveldt, van Suriname; DE HOOP, kapt. P. Haasnoot, van Lissabon; CATHARINA, kapt. C. Bakker, GEBROEDERS ZEYLSTRA, kapt. J.C. de Vries en ANNA MARIA, kapt. T.C. Reus, van Bordeaux; DE KLEINE AGNES, kapt. F.A. van der Velden, van Hull; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, van Neustadt: DE JONGE CHRISTINA MA???, kapt. C. Klees, van Tonningen; WAAKZAAMHEID, kapt. J.C. Prater, van Cette; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. G.G. Lieffeyn, van Wismar; VROUW ALIDA, kapt. H.R. Roelfsema, van Heiligenhafen.
Rotterdam, 10 april. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. G.M. Janssen; DE VROUW MARGARETHA, kapt. W.G. Kramer, van Bremen; AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaage, van Rostock DE ZAANVLIET, kapt. O. Symons, van Cette; VOLHARDING, kapt. L. Teunis, van Liverpool; CATHARINA MARIE, kapt. H.A. Hansen, van Bandholm.
Antwerpen, 11 april. JONGE HERMA, kapt. Holst, van Hamburg.

Afbeelding
Datum 01 oktober 1828
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 30 september. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint; DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut en DE DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; DE BLIJDE UITKOMST, kapt. T. Komst, van Bordeaux; ZAANVLIET, kapt. O. Simons, van Bayonne; HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, van Bergen; JONGE REINTJE, kapt. P.J. Colle; VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jonge; JETSKE HILLEGINA, kapt. G.E. Broekema, van Koningsbergen; HARMONIE, kapt. F. Heeren, van Harlingersiel; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Grossensiel.

Afbeelding
Datum 22 oktober 1828
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam, woensdag 22 oktober.
Naar de volgende plaatsen:
Suriname, WILHELMINA, kapt. J. Nielsen Klint. Adres bij Hoyman & Schuurman en Nobel & Holtzapffel; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff. Sluit 1 nov. Adres bij Hoyman & Schuurman; DE DAGERAAD, kapt. B.C. Stada. Adres bij Hoyman & Schuurman; DE ONDERNEMING, kapt. A.A. Herman. Adres bij R.D. Bosscher; JOANNA ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven. Adres bij R.D. Bosscher; JEANETTE ADELAIDE, kapt. J.H. Breukemeijer. Adres bij Hoijman & Schuurman.
Demerary. DE VREDE, kapt. P.J. Sturk. Adres Hoyman en Schuurman en de Wed. A. Henriques & Z.; ANNA EN LOUISA, kapt. P.S. Matsen. Adres zie boven.
Berbice, DE WELVAART, kapt. C. Koert. Adres Hoyman en Schuurman.
Curaçao, MARIA EN JACOBA, kapt. J.J. Bart. Adres bij Altena & C., Hoijman en Schuurman, De Vries & C. en D. Aletrino.
Lissabon. DE VERWISSELING, kapt. J.C. van der Drift. Adres bij Coopman, De Witt & Lenaertz en Jan Daniels & Zn. en Arbman.
Bayonne. DOLPHIJN, kapt. H. Sluik. Adres bij Jan Corver & C.
Bordeaux. DE VROUW ELISABETH, kapt. F.B. Nepperus. Adres J. Corver & C.; DE VRIENDSCHAP, kapt. Jurjan Sluik. Adres bij Fredrik Smit.

Afbeelding
Datum 03 maart 1830
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 2 maart. Volgens brieven van Suriname d.d. 20 januari j.l. waren aldaar de volgende schepen aangekomen:
16 december: AURORA, kapt. A. Ahlers; DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker; CONCORDIA, kapt. W. Groen; PARAMARIBO (opm: fregat), kapt. K. Spiegelberg.
22 december: MARIA, kapt. E. Reints; VEREENIGING, kapt. W. de Boer; COLONIST, kapt. D. Spreeuw.
23 december: MARIA AGNETIA, kapt. J. Rijnbende; SURINAAMSE VRIEND, kapt. A.A. Herman; L’AUGUSTE, kapt. J.J. Remkes.
24 december: DE ONDERNEMING, kapt. Van Barneveld Kooy; SURINAME (opm: brik, ex l’AIMABLE PAULINE, thuishaven Antwerpen, vanaf 1831 Amsterdam), kapt. L.J. Luijtjes; MARIA, kapt. H.F. Zeijlstra.
27 december: HET HUIS TE SPIJK, kapt. D.G. Doeksen; L’AUGUSTIN, kapt. Bunnemeijer.
30 december: NEDERLANDEN, kapt. T.K. Klein.
3 januari: AGENORIA, kapt. W. v.d. Kolff; ALEXANDER, kapt. C. Davey.
9 januari: EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff; de laatste zou in het begin van februari de terugreis aannemen.
Zonder datum: DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Meedevoort.
12 januari: WILHELMINA, kapt. J.H. Klint; dewelke onder het praaien van kapt. Spiegelberg toeriep dat de IPENRODE, kapt. M. Charlau hem volgde. Reeds in zee zijnde zag kapt. Spiegelberg dan ook werkelijk een schip naar de rivier stevenen.

Afbeelding
Datum 04 maart 1830
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Amsterdam, 2 maart. Kapt. J.F. Spiegelberg, van Suriname in Texel binnen, rapporteert, dat de 12e januari, zijnde de dag van zijn vertrek van Suriname, kapt. J.N. Klint, die met zijn schip van Amsterdam aldaar arriveerde, hem onder het praaien toeriep, dat hij gevolgd werd door het schip IPENRODE, kapt. M. Charlau, mede van Amsterdam; kapt. Spiegelberg reeds in zijnde, zag dan ook werkelijk een schip naar de rivier koers zetten. Voorts zou het schip SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, weinige dagen na hem en het schip DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, de 15e januari van Suriname naar Amsterdam vertrekken.
Het schip FRIEDRICH WILHELM DRIE, kapt. B.J. Dirksen; van Bordeaux naar Antwerpen, is de 28e februari te Deal binnengelopen.
Het schip DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith; van Suriname naar Amsterdam, te Cowes met schade binnen, is na het lossen der lading, de 25e februari in het dok gehaald, om te repareren.
Het schip LOUISA BARBERA, kapt. J.J. Lausen, van Rio-Janeiro naar Antwerpen, mede te Cowes binnen, was de 25e februari bezig met lossen om te repareren.

Afbeelding
Datum 22 april 1830
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 22 april. Kapt. J.N. Klint, in Texel binnen, bericht, dat de 1e maart te Suriname zijn aangekomen de schepen WILHELMINA MARIA, kapt. Bart, en LODEWYK ANTONIE, kapt. Tjebbes, van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 29 september 1830
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten. Amsterdam, 28 september. WILHELMINA, J.M. Klint, van Suriname; BRIGITHE CHRISTINE, kapt. L. Jensen, van Port à Port; DE VREDE, kapt. C. Meijer, JONGE CORNELIS, kapt. H.T. van Slooten en CARTOR EN POLLUX, van Petersburg; DE GOEDE GEZELSCHAP, kapt. H.J. Langherichs, PROVIDENTIA, kapt. T. Dillwitz, VENUS, kapt. B. Ellingsen en GEZINA, kapt. M.N. Huizing, van Riga; ANNA CATHARINA, kapt. J.C. Memer, ANNA SOPHIA, kapt. E.A. Bock, VIER GEBROEDERS, kapt. A.A. Douwes en VROUW TRIJNTJE, kapt. P.G. Carst, van Koningsbergen; NOORD-HOLLAND, kapt. J.S. Rotgans, van Dantzig; ANNA REBECCA, kapt. B. Molenaar; WILHELMUS EN JEANNE, kapt. R. Anker.

Afbeelding
Datum 07 oktober 1830
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast schoonerschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman en Nobel & Holtzapffel.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip MARIA, kapt. Arend Hulsen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman. Sluit 15 november.

Afbeelding
Datum 03 mei 1831
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Kapitein A. Hansen, voerende DE GODEFRIDA, den 1 mei van Suriname in Texel binnen is den 14 maart vandaar vertrokken tegelijk met de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, mede naar Amsterdam en rapporteert; dat voor hem gezeild waren, DE ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, HENRIETTE EN BETHSY, kapt. G.B. Bos, LIBERTÉ, kapt. D. de Jong, NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom en DEN AMSTEL, kapt. C.J. Kat en zouden vertrekken DE AURORA, kapt. J.A. de Haas, SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff, ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker, IPENRODE, kapt. M. Charlau, DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser, DE HARMONIE, kapt. H. Lange, EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff alle naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 05 mei 1831
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 3 mei. Kapitein A. Hansen, (opm: schip GODEFRIDA) van Suriname in Texel binnen, heeft den 29 april, bij de Singels, in goede staat zeilende gepraaid de schepen DE JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes en DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer, beide van Amsterdam naar Suriname; aan boord was alles wel en de wind ZZW.
Voorts rapporteert kapt. Hansen, dat den 14 maart met hem van Suriname was vertrokken het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, en dat reeds vroeger die kolonie hadden verlaten de schepen ELIZABETH CORNELIA, kapt. J.D. Dietz; HENRIETTE EN BETSY, kapt. G.B. Bos; LA LIBERTÉ, kapt. D. de Jong; NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut; ANTHONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom en DE AMSTEL, kapt. C.J. Kat; alsmede dat na hem zouden vertrekken de schepen SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg; SOPHIA MARIA, kapt. G.L. Röperhoff; DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker; IPENRODE, kapt. M. Charlau; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Visser; DE HARMONIE, kapt. F. Lange; EDAMS WELVAREN, kapt. H. Rolff en AURORA, kapt. J.A. de Haas, alle naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 07 mei 1831
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks Nederlandse fregatschip GODEFRIDA, kapt. Andreas Hansen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd driemast galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. Laurens Wildschut, van Amsterdam. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast schoenerschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint. Adres bij Hoyman & Schuurman en Nobel en Holzapffel. Sluit 21 mei.
Naar Bordeaux. Het Nederlands kofschip HARMANNA JACOBA, kapt. Jacob van Ulphen.
Adres bij Van Ulphen en Ruys. Vertrekt 11 mei.
Naar Duinkerken. De Nederlandse smak DE TREKVOGEL, kapt. A.G. Sap. Adres bij Jan Corver & Co. Vertrek 5 mei.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands kofschip GOUVERNEUR VAN IMHOFF, kapt. G.H. Peperboom. Adres bij Van Olivier en Co. d' Armand en Co., Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel. Vertrekt 15 op verbeurte van de vracht.
Naar Koningsbergen. Het Nederlands smakschip BUITENWERF, kapt. J.E. Gust. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar St. Petersburg. Het nieuw gebouwde Nederlandse kofschip ANNA MARIA, kapt. Klaas Hendriks de Boer. Adres bij Jan Daniels & Zoon en Arbman. Vertrekt 13 mei.
Naar St. Petersburg. De Nederlandse kof ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge. Adres bij Jan Corver & Co.
Naar St. Petersburg. Het Nederlands kofschip DE JONGE REINTJE, kapt. Pieter Jans Colle. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Riga. Het Nederlands kofschip GESINA, kapt. A.H. Bekkering. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meijer en H.A. Hespe.
Naar Riga. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. H.G. van Dam. Adres bij Jan Corver & Co.

Afbeelding
Datum 07 mei 1831
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 4 mei. Binnengekomen: SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, van Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, van Suriname; DE EENDRACHT, kapt. J.H. Seepe, van Havanna; JOHN, kapt. G. Schotland, van Malta; EUROPA, kapt. J. de Jong, van Cette, naar Riga als bijlegger; gisteren nog APOLLO, kapt. E. Gowland, van Sunderland.
5 mei. DEN AMSTEL, kapt. P.J. Kat, van Suriname; ELISABETH CORNELIA, kapt. J.D. Diets, van Suriname; DOLPHIJN, kapt. E.S. Stramwitz, van Barcelona.
Vertrokken: 4 mei. SURINAAMSCHE VRIEND, kapt. H.A. Herman, naar Suriname; SOEBLOMSTEN, kapt. A. Sörensen, naar Arendahl.

Afbeelding
Datum 30 augustus 1831
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Elseneur, 20 augustus. De WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.J. Bart, van Suriname in Texel binnen, is den 20 juni van daar vertrokken en zou binnen weinig dagen gevolgd worden door de SOPHIA, kapt. B.F. Ipsen. Ook zouden half augustus zeilen de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Amsterdam; NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, naar Amsterdam; DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. J. Smith, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 27 september 1831
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 22 september. Binnengekomen: DE VRIENDSCHAP, kapt. Klasen, van St. Petersburg, ligt in quarantaine.
23 september. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.
24 september. DE JONGE GERARDA CORNELIA, kapt. B. Jansen, voor wijlen J. Smith, naar Suriname; AMSTERDAM, kapt. C.R. de Jong, van Suriname; BUITENWERF, kapt. Gust, van Sunderland; FRIDRICHSMINDE, kapt. Morck, van Oudsoen; DEN GODE HENSIGT, kapt. Jensen, van Drammen; ELIZE, kapt. Zachariassen, van Tønsberg.
25 september. NOORD HOLLAND, kapt. Ruijl, van Suriname; DE SNELHEID, kapt. Wessels, van Nickerie; MEDEMBLIK, kapt. Gray, van Londen. In de Balg, van de quarantaine ontslagen, GESINA, kapt. R.L. Roelfsema, van St. Petersburg.
Texel, 23 september. Vertrokken: HOOP EN VERWACHTING, kapt. J. Haasnoot, naar Bilbao; ARIUS JOHANNES, kapt. Van Wijk, naar Liverpool.

Afbeelding
Datum 29 november 1831
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 november. Binnengekomen: VRIENDSCHAP, kapt. T. Plokker, van Londen. Nog twee kofschepen, de namen onbekend.
27 november. DE JONGE WILLEM, kapt. P.Y. Jobs, van Genua en Livorno; NEERLANDS WELVAREN, kapt. O. Hanssens, van Faro; ARIUS JOHANNES, kapt. H. van Wijk, van Liverpool; JOHANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, van St. Petersburg; VROUW ALIDA, kapt. B.J. Jaski, van Koningsbergen. De laatste 2 liggen in quarantaine. Na visitatie van de quarantaine ontslagen. Hieronder de schepen gisteren gemeld.
Texel, 26 november. Vertrokken: EOLUS, kapt. G. Zwanenburg, naar Lissabon; ANNA AMALIA, kapt. A. Christiansen, naar Stettin.
27 november. DE ADMIRAAL DE RUITER, kapt. P. Kraay, naar Batavia; HANDEL MAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Millers, naar Batavia; WILHELMINA MARIA, kapt. J.J. Bart, naar Suriname; ANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong, naar Suriname; NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut, naar Suriname; AURORA, kapt. J.A. de Haas, naar Suriname; GUIJANA, kapt. D.G. Visser, naar Suriname; DE FAAM, kapt. J. Andresen, naar Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname; DE ZORGVULDIGHEID, kapt. E.D. Dekker, naar Curaçao en Suriname; LOUISA, kapt. N. Brewer?, naar New York; OAK, kapt. E. Sears, naar Boston; FOREST, kapt. W. Laurence, van Bremen naar Philadelphia; GEERTRUIDA, kapt. N. van Santen, naar Genua en Livorno; ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Rens, naar Cette; DE TROMP, kapt. R.T. Nolles, naar Cette; ONDERNEMING, kapt. G.B. Flik (opm: Flick), naar Cadiz en Gibraltar; BALTICUM, kapt. A.K. Voigt, naar Lissabon; GOEDE HOOP, kapt. H.F. Kleijn, naar Bordeaux; CONCORDIA, kapt. E.K. de Wilde, naar Bordeaux; WAAKZAAMHEID, kapt. J.C. Praater, naar Duinkerken; MARY, kapt. W. Soannes, naar Duinkerken; UNDINE, kapt. O. Smith, naar Londen; DE VISSCHERIJ, kapt. P.J. Jelsma, naar Londen; DE VROUW DIEUWKE, kapt. R.L. Bovenkamp, naar Londen; CIGNET, kapt. T. White, naar Yarmouth; ANNA SOPHIA, kapt. S.O. Visser, naar Leith; DE JONGE MARIA, kapt. B. Ponstijn, naar Hull; HERRIBERTUS STARMANUS, kapt. H.H. Rieke, op avontuur; ELISABETH MARIA, kapt. J.S. Okkes, op avontuur.

Afbeelding
Datum 30 november 1831
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 28 november. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. J.H. Henning, voor wijlen kapt. R.E. Hollwedel, van Genua; CATHARINA, kapt. H. Baker, van Oudsoen; MARIA OLETTA, kapt. H. Tijgensen, van Drammen; GUTE MOTHER, kapt. H. Oelzen, van Laurwig.
Texel, 28 november. Vertrokken: WILHELMINA, kapt. A. Helmers, naar Koningsbergen; PROVIDENCE, kapt. J. Volbrecht, naar Danzig; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname. Gisteren gemeld is door de stilte niet uitgeraakt.

Afbeelding
Datum 27 december 1831
Krant AC - Amsterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 24 december. Vertrokken: Zr.Ms. HELDIN, kapt. luit. A. Anemaet, naar Batavia; SURINAME (opm: fregat), kapt. W. Landzaat, naar Batavia; ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer, naar Batavia; DE VRIENDEN, kapt. H.M. Lelz, naar Batavia; IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo, naar Batavia; CLARA HENRIETTE, kapt. W. Blom, naar St. George d’Elmine en Batavia; SURINAME (opm: brik), kapt. L.J. Luijtjes, naar Suriname; AMSTERDAM, kapt. C. Abrahamsz Jr., naar v Suriname; ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld, naar Suriname; SOPHIA, kapt. B. Ipsen, naar Suriname; DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, naar Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname; HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, naar Suriname; CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, naar Suriname; DE VREEDE, kapt. P. Sturk, naar Demerary; HELVETIUS, kapt. J.W. Patterson, naar Philadelphia; DE JONGE GERBRAND, kapt. R. Jaski, naar Marseille; ANTJE, kapt. J.K. de Vries, naar Marseille; DEBORA, kapt. W. Leeuwerik, naar Marseille; DE ZWAAN, kapt. J. van Driesten, naar Cadiz; ONDERNEMING, kapt.C. Haasnoot, naar Lissabon; DE VROUW ALIDA, kapt. J.H. Jonker, naar Port à Port; DOROTHEA, kapt. T.E. Jansen, naar St. Ubes; HERMANUS, kapt. J.C. Karstens, naar Bordeaux; ZEELUST, kapt. G. Kramer, naar Bordeaux; CATHARINA, kapt. H. Bakker, naar Bordeaux; MARIA THERESIA, kapt. C.H. Uil, naar Bordeaux; BLEIDE UITKOMST, kapt. T. Komst, naar La Rochelle; DE VROUW ANNA, kapt. D.H. Bos, naar Duinkerken; VIER GEBROEDERS, kapt. A.P. Schoonhoven, naarLonden; HET DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v.d. Zee, naar Londen; DE JONGE CHRISTOFFEL, kapt. T. Looper, naar Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. D. Bies, naar Londen; DE JONGE JAN, kapt. S. V.d. Meulen, naar Londen; SCHONANDOAH, kapt. A.M. Rose, naar Liverpool; VIRGINIA, kapt. W.P. Stensen, naar Liverpool.
25 december. ELISABETH, kapt. J. Morton, naar Ipswich; AMI, kapt. M. Miller, naar Sunderland.

Afbeelding
Datum 21 april 1832
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 20 april. Kapitein B. Jansen van Suriname in Texel binnen, heeft op 28º33’ NB gezien het schip DE HARMONIE, kapt. F. Lange, den 17 februari van Suriname naar Amsterdam vertrokken. Voorts rapporteert gemelde kapitein, dat na hem van Suriname zouden vertrekken en wel, den 1 maart, het schip GUYANA, kapt. D.G. Visser; den 2 dito, de schepen SOPHIA MARIA, kapt. J.K. de Jong en NICOLAAS WITSEN, kapt. L. Wildschut; den 5 dito, het schip DE ANNA EN MARIA, kapt. D. Steenveld; den 15 dito, de schepen WILHELMINA EN MARIA, kapt. I.J. Bart en IPENRODE, kapt. D. Charlau; den 20 dito, de schepen SOPHIA, kapt. B.F. Ipsen, AURORA, kapt. J.A. de Haas en SURINAMEN, kapt. L.J. Luitjes en den 25 dito, WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, alle 11 mede naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 29 mei 1832
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 26 mei. Binnengekomen: FAMILIEN, kapt. J. Jongensen, van Larwich.
27 mei. DAGERAAD, kapt. R.C. Stada, van Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; JOHANNA MARIA, kapt. R.D. Lovius, van Cardiff; VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, van Londen; VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, van Liverpool, de laatste 2 liggen in quarantaine; ADEONA, kapt. P. Oelsen, van Drammen. Kapitein J.N. Klint rapporteert den 18 mei bij Lizard gepraaid te hebben, DE PLANTER, kapt. C. Jessen, van Amsterdam naar Demerary, zijn de alles wel aan boord; voorts den 23 mei bij de Singels gezien het galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange en den 25 mei, 6 mijlen oost-noord Voorland, gepraaid DE HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, beide van Amsterdam naar Suriname.

Afbeelding
Datum 31 mei 1832
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 mei. Kapitein J.L. Klint, in Texel binnen, rapporteert, dat hij den 18 dezer bij Lizard gepraaid heeft kapt. C. Jessen, voerende het schip DE PLANTER, naar Demerary, zijnde alles wel aan boord; voorts den 23 bij de Singels te hebben gezien het galjootschip NICOLAAS WITSEN, kapt. F. Lange en den 25 mei, 6 mijlen oost van Noordvoorland (opm: North Foreland) gepraaid heeft kapt. D. Spreeuw, voerende het schip DE HARMONIE, beide naar Suriname.

Afbeelding
Datum 19 september 1832
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast schoenerschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en Nobel en Holtzapffel, vertrekt 22 september.
- Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip NOORD-HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
- Naar Marseille. Het Nederlandse kofschip TITIA, kapt. J.J. Zelling. Adres bij Jan Corver en Co., vertrekt vóór of op 30 september.

Afbeelding
Datum 29 september 1832
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 27 september. Vertrokken: DE VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, naar Suriname; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname; ANTINA, kapt. R.J. Schuring, naar Sunderland.

Afbeelding
Datum 08 februari 1833
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 3 december 1832. Alhier zijn binnengekomen: 
17 november. WILHELMINA, kapt. Johann Nielsen Klint, van Amsterdam.
19 november. DE ZEEMEEUW, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam.
20 november. DE FAAM, kapt. Jens Andresen, van Amsterdam.
21 november. DE VRIENDSCHAP, kapt. Doeke Gerrits Doeksen, van Amsterdam.
27 november. SUSANNA MARIA, kapt. Jan Fredrik Spiegelberg, van Amsterdam.
29 november. DE JONGE EVERT, kapt. Jan Jans Kiers, van Amsterdam.
In het gezicht: 3 december, een schip, waarschijnlijk DE HOOP, kapt. Laurens Teunis (opm: kapt. Lourens Teunis Kerkstra) of DE GOEDE VERWACHTING, kapt. Johann Bernhard Bodeman, van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 09 februari 1833
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 8 februari. Kapt. J.N. Klint, voerende het schip WILHELMINA, van Amsterdam te Suriname aangekomen, meldt van daar, van de 1e december, dat hij, na sedert zijn vertrek uit Texel, drie weken door slecht weer in Het Kanaal opgehouden geweest te zijn, de reis van daar tot aan Braamspunt in 29 dagen had volbracht en de 17e november aldaar was aangekomen en onder quarantaine gelegd; doch de gezondheid der equipage in de beste staat zijnde, daarvan vier dagen daarna ontslagen was geworden.

Afbeelding
Datum 20 september 1833
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen: Texel, 18 september. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; SPECULATION, kapt. N.M. Lindegaard, van Fernambucq; DE VREEDE, kapt. C. v.d. Mussele, van Alicante; CHRISTINA, kapt. J.H. Maanstrom, van Helvington; ANNA DOROTHEA, kapt. H.A. Loeke, van Riga; ST. JOHANNES, kapt. L.J. Kramer, van Bandholm; JOHANNA JACOBA, kapt. C.J. Drent, van Marseille l.v. Cette.

Afbeelding
Datum 21 september 1833
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen, koffie en oud koper; ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Petersburg met zeildoek, tarwe en wol; FORTUNA, kapt. D. Seeger, van Stettin met lijnzaad, tabak, zink, raapolie en arsenicum; ST. JOHANNES, kapt. J.H. Rieck, van Libau met dederzaad, rogge en borstels.

Afbeelding
Datum 21 september 1833
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 19 september. AMALIA, kapt. H.P. Heusing, van Petersburg.
Kapt. J.N. Klint, gisteren gemeld, rapporteert de 15e dezer bij Lezard gepraaid te hebben: IDA ALYDA, kapt. J. Sipkes Fz., van Amsterdam naar Batavia; alles wel aan boord en op diezelfde dag nog gezien te hebben, PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hilbrands, van Amsterdam naar Suriname.
Vlie, 17 september. JACOBINA EN BARBARA, kapt. K.Z. Schut, van Petersburg; DRIE GEBROEDERS (opm: smak DRIE GEBROEDERS), kapt. E.G. Jonker, van Riga; VROUW GEZINA, kapt. A.W. Benting en ALIDA CLAZINA, kapt. K.E. Tiktak, van Koningsbergen; EUROPA, kapt. K.J. Scholtens, JONGE JELTJE, kapt. J.F. Posthumus, MARGARETHA, kapt. A.T. Steffens, GOEDE HOOP, kapt. J.L. Pinxterboer en VROUW PETRONELLA, kapt. J.A. Schuuring, de laatste vijf van Dantzig; VROUW PETRONELLA, kapt. J.A., Schuuring, van Stokholm; VRIENDSCHAP, kapt. H.C. Slof van Stralsund; TWEE GEBROEDERS, kapt. W.J. Lukens, van Holmstrand. 18 september. ANNA MARIA, kapt. K. Hoek, van Petersburg; EDUARD, kapt. N. Nestveld, van Dago; VROUW BARBARA, kapt. R.E. Jonker, van Kiel; TWEE GEBROEDERS, kapt. B.H. v.d. Werf en WILLEM OLIVIER, kapt. G.J. Korter, van Drammen; MARGARETHA ELISABETH, kapt. J.B. de Groot, van Hamburg.
Sunderland, 14 september. DIANA, kapt. R.H. Duit, ALIDA IKINA, kapt. W.A. de Jonge; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zilver; WEMELINA KRANENBORG, kapt. S.J. Prange, HERMINA, kapt. Z.H. Fyn en ALETTA, kapt. F.R. Nepperus, allen van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 19 september. FLORA, kapt. H.H. Klein en DE HOOP, kapt. S. Kooren, naar Duinkerken
Vlie, 17 september. CATHARINA ENGELINA, kapt. E.K. de Groot, naar Sunderland; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, naar Christiansand; KLAZINA MARGARITHA, kapt. J.R. Schippers, naar Oostrisoer; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, op avontuur; JONGE REINTJE, kapt. J.P. Carst; HARMONIE, kapt. H. Jans, van Christiansand; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers, naar Oosterrisoer.

Afbeelding
Datum 09 oktober 1833
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar de Nederlandse koloniën:
Suriname. het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. Jacob Jansz. Bart, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en de Vries en Comp.
Suriname. het gekoperd tweedeks driemast schoonerschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. De gekoperde tweedeks pink DE ZEEMEEUW, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Bordeaux. Het Nederlands kofschip ARENT ELIZA, kapt. Lambert H. Drayer. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Bordeaux. Het Nederlands schip CONCORDIA, kapt. J.E. Kwakenburg. Adres bij Van Ulphen en Ruys.
Gibraltar. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. Kryn Hoek. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.
Marseille. Het Nederlands kofschip CORNELIS STAR, kapt. P.T. Kramer. Adres bij van Ulphen en Ruys en C.J. de Grijs en Z.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Dantzig. DE JONGE PIETER, kapt. G.C. Brouwer. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
Dantzig. De Nederlandse smak FROUKA KNELSINA, kapt. R.R. de Jonge. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe. Vertrekt 10 oktober.
Hamburg en Altona. Het Nederlandse schip GERARDA MARIA, kapt. B.H. Dekker.
Petersburg. Het Nederlands smakschip (opm: kof) ANTHONIA FRANCINA. Kapt. Abraham H. Dijkhuis. Adres bij Kranenborg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.

Afbeelding
Datum 18 november 1833
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 15 november. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; HARMONIE, kapt. J.H. Henning, naar Genua en Livorno; REGINA, kapt. L. Nielsen; DE EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuiper, op avontuur; MARIA, kapt. P.E. Boer, naar Bordeaux.
Vlie, 14 november. JAN FRERIK, kapt. H.H. Kok, op avontuur.

Afbeelding
Datum 11 januari 1834
Krant AH - Algemeen Handelsblad

De WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname naar Amsterdam, 4 januari deszelfs reis van Ramsgate voortgezet hebbende, is 5 januari te Deal binnengelopen.

Afbeelding
Datum 25 maart 1834
Krant NSU - Nieuwe Surinaamsche Courant
Type bericht Schepen in lading

Paramaribo. In lading liggende schepen:
naar Amsterdam:
- het gekoperd fregatschip HARMONIE, kapt. Dirk Spreeuw, sluit 5 april. Adres bij J.F. Favereij.
- het gekoperd tweedeks hoekerschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, sluit 13 april. Adres bij Gebr. Reijns.
- het gekoperd barkschip SOPHIA CECILIA, kapt. Bandik Friedrich Ipsen, sluit 15 april. Adres bij Gebr. Reijns.
- het gekoperd kofschip de VROUW CATHARINA, kapt. F. Lange, sluit 15 april. Adres bij Gebr. Reijns.
- het gekoperd tweedeks hoekerschip de GEBROEDERS, kapt. P.C. Sorgdrager. Adres bij L.D.J. van Bommel
- het gezinkt schoener-kofschip SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dijkhuis. Adres bij Legsner & Scheffer.
Naar Rotterdam: het gekoperd barkentijnschip GUYANA (opm: hoeker GUIANA), kapt. F. Popken. Biedt deszelfs bodem aan ter inlading van koffie en katoen, sluit medio mei. Adres bij Van West & De Hart.

Afbeelding
Datum 10 mei 1834
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 7 mei. DE JONGE JAN, kapt. S.S. van der Meulen, van Londen; DE HOOP, kapt. S. Koorn, van Hull; FORTUNA, kapt J.C. Cordes en ALEXANDRINA, kapt. C.K. Vagt, van Wismar; DE VRIENDEN, kapt. H.M. Lelsz, van Soerabaya; WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Bodeman, van Suriname; WIGERDINA, kapt. Benicarlo.
Vlie, 6 mei. RENSINA, kapt. H.W. Stuit, van Koningsbergen. Gisteren nog: ENGELINA, kapt. G.T. Borst, van Memel; JONGE YPE, kapt. E.J. Karst, van Calmer; EGBERTUS, kapt. L.E. Tiktak, VROUW ANTJE, kapt. D.K. de Groot, van Christiaansand.
Terschelling, 5 mei. DE GOEDE VERWACHTING, kapt. F. Lieffyn, van Wismar; DE JONGE JAM, kapt. J.J. Butter, van Bremen; ANNA MARIA, kapt. G.G. Haak, van Carolinensiel.
Suriname, 10 maart. HARMONIE, kapt. D. Spreeuw, van Amsterdam. 11 maart, WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. 13 maart. GUYANA, kapt. F. Popken, van Rotterdam. 14 maart. Z.M. transportschip DORDRECHT, kapt.-luit. F. Jonkers, van Hellevoetsluis; MARGARETHA, kapt. H. Hagers, van Rotterdam. 17 maart. NEDERLANDER, kapt. C. Hofker, SOPHIA CECILIA, kapt. D.F. Ipsen, VROUW CATHARINA, kapt. T. Lange en SARA ANNA CORNELIA, kapt. H.K. Dykhuis. van Amsterdam.
Venetië, 12 april. GEERTRUIDA SMIT, kapt. E.C. Eilts, van Bergen.
Deal, 1 mei. DE JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, van Amsterdam naar St. Thomas.
Uitgezeild:
Texel, 8 mei. FORTUNA, kapt. J.J. Alberts, naar Duinkerken. Gisteren nog: NEPTHUNES, kapt. R.J. Bakker, op avontuur.
Vlie, 6 mei. De schepen gisteren gemeld zijn: JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer, naar Petersburg; LUDWICH WILHELM, kapt. J.F. Mulder en ALBERTINA, kapt. J.P.C. Vagt, naar de Oostzee; CONCORDIA, kapt. H.D. van Wyk, naar Koningsbergen; KLEINE HANS, kapt. C.G. Hagen, naar Rostock; LOUISA HENDRIKA, kapt. L. Gertke, naar Stettin; DOROTHEA, kapt. R.R. Hendricus, naar Lübeck; TWEE GEZUSTERS, kapt. H.N. Moller, naar Kopenhagen; EENIGHEDEN, kapt. P. Thomassen en VROUW LUBBEGINA, kapt. K. de Weerd, naar Oosterisoer; GOEDE HOOP, kapt. W.E. Boswyk, naar Oudsoen.

Afbeelding
Datum 05 juni 1834
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 3 juni. Zr.Ms. fregat ROTTERDAM, kapt. luit. Coop en Zr.Ms. stoomschip SURINAME, kapt. luit. Van Franck, beide van Helvoetsluis; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; JONKVROUW CATHARINA, kapt. G.R. Kleyn, van Bremen; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. v.d. Zee, van Londen; FREDERICA, kapt. J. Barends van Oleron.
Vlie, 1 juni. WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 31 mei. SARA, kapt. H.G. Botje, van Greifswald.
Suriname, 11 april. CATHARINA ANNA HELENA, kapt. P.H. Bos, van Amsterdam. 12 april. VRIENDSCHAP, kapt. D.G. Doeksen, van Amsterdam. 13 april. PARAMARIBO, kapt. K. Spiegelberg, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 3 juni. JONGE BAREND, kapt. B.R. van Wijk en CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, beide naar Suriname; JONGE HARM, kapt. J.G. Schrader, naar Nantes; VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema en CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, beide naar Londen.
Vlie, 1 juni. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. D.D. de Jong, naar Hull.

Afbeelding
Datum 06 juni 1834
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen; VROUW MAARKE, kapt. E.J. Visser, van Stettin met tarwe en lijnzaad; FRANS, kapt. C. Falkenberg, van Drammen met hout; DRIE GEBROEDERS, kapt. B. Röfer, van Bremen met tabak, potasch, lood, sigaren, zwartsel en linnen.

Afbeelding
Datum 23 juli 1834
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het Nederlands schip HENDRIKA, kapt. Klaas B. de Weerd. Adres bij B.D. Bosscher. Sluit 26 juli.
Suriname. Het nieuw vertimmerd en gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en Nobel en Holtzapffel.
Naar Rusland, Zweden, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het tweedeks stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. Jan Hendrik Savert. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en Blikman en Comp. sluit 24 juli.
Petersburg. Het Nederlands kofschip ANTHONIA FRANCINA, kapt. Reinder Harms Lutje. Adres bij Kranenburg en Van Mourik en de Wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.

Afbeelding
Datum 12 november 1834
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 10 november. De schepen gisteren gemeld: VERWISSELING, kapt. C. van der Drift, van Villa-Nova; HARMONIE, kapt. J.H. Henning, van Livorno; CATHARINA, kapt. H.G. Lever, van Bayonne.
Uitgezeild:
Texel, 10 november. Zr.Ms. fregat DIANA, kapt. ter zee J.C. Koopman, naar Batavia; ZORGVULDIGHEID, kapt. J.J. Brouwer, WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, ANNA MARIA, kapt. D. Steenveld en SURINAME, kapt. L.J. Luitjes, alle vier naar Suriname; PAULINA, kapt. S.T. de Boer, naar Marseille; LUKKINA MAGRIETA, kapt. H.S. Hoveling, naar Cette; CONCORDIA, kapt. A. Lovius, naar Hull; ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuiper, naar Sunderland; JONGE JARIG, kapt. T.A. van Dyning, naar Newcastle; CORNELIA, kapt. A. Schoonhoven en VRIENDSCHAP, kapt. K. Tippema, beide naar Londen.

Afbeelding
Datum 04 mei 1835
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Volgens particulier bericht is de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname naar Amsterdam, 1 mei na posttijd in Texel binnengekomen.
De THERESIA ALIDA, kapt. H.H. Kral en de EENSGEZINDHEID, kapt. P.T. Kuyper, zouden de 12e en de SUSANNA MARIA, kapt. J.F. Spiegelberg, de 16e of de 17e maart van Suriname naar Amsterdam vertrekken.
Het schip ALWINA, kapt. J.S. Kortlang, van Amsterdam naar New-York of Philadelphia, was de 25e april op de hoogte van Plymouth.

Afbeelding
Datum 04 mei 1835
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 1 mei. JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. R. Tjebbes, van Suriname.
St. Helena, 2 maart. CASTOR, kapt. H. de Jong en MARIA FREDERIKA, kapt. F.H. Zeylstra, van Batavia naar Amsterdam. Dezelve hebben de 3e maart derzelver reizen voortgezet.
2 mei. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; INDUSTRIE, kapt. J. Ulfers, van Cuxhaven; MERCURIUS, kapt. A.K. de Grooth (opm: H.K. de Groot), van Drammen; LUBINA MARGARETHA, kapt. H.S. Hoveling, naar Oleron; CONCORDIA, kapt. J.A. Krunen, naar Noorwegen.
Vlie, 1 mei. HARMONIE, kapt. P.S. Brouwer, van Odenzee; VROUW ANTJE, kapt. M.G. Feyes, van Kiel; JONGE JAN, kapt. J.E. Bert, van Oosterisoer; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 30 april. DE VROUW HELENA, kapt. H.H. Kramer, van Rostock; ROELINA, kapt. J.B. Kuiper en SOPHIA, kapt. J.A. Hansen, van Koningsbergen, GOEDE VERWACHTING, kapt. F.T. Lieffyn en DE VROUW CATHARINA, kapt. G.T. Nieland, van Hamburg; DE JONGE BAREND, kapt. J.J. Buiten, van Altona; DE VROUW ELIZABETH, kapt. H. van Ehren, van Bremen.
Cuba, 5 februari. AURORA, kapt. L. Blok, van Amsterdam, l.v. Havana.
Liverpool, 23 april. CATHARINA, kapt. E.R. Huisman, van Amsterdam.
Uitgezeild:
Texel, 1 mei. CHRISTINA BERNARDINA, kapt. C. Jäger, naar Batavia.
Vlie, 1 mei. WILHELMINA HENDRIKA, kapt. B. de Jong, LUNA, kapt. G.A. de Vries en TWEE GEBROEDERS, kapt. B.J. van der Werf, naar Hull; VIER GEZUSTERS, kapt. H.H. Middel, naar Sunderland; ANNEGINA, kapt. M.D. de Jong, naar Grimsby; NIJVERHEID, kapt. E.E. Hoveling, naar Petersburg; NEPTHUNUS, kapt. R.J. Hottinga en MARIA OLETTA, kapt. A.P. Builegaard, naar Nerva; HARMONIE, kapt. R.W. Lukens, naar Memel; SIKKELINA HOITES, kapt. G.T. de Jong, naar Rostock; JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pot, naar Christiaansand; VROUW JANTINA, kapt. K.E. Vos en ANNAGINA, kapt. J.R. Kuiper, naar Droback; IDA ALYDA, kapt. O.L. Wolderong en JONGE DIRK, kapt. H.E. Vos, naar Larwich; LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd, naar Oosterisoer; HARMANNUS WIARDI, kapt. H.A. Post, naar Brewich; HELENA, kapt. W.A. Kraan, naar Arendahl; LAMMEGINA, kapt. B.J. Goossens, VROUW EBELINA, kapt. J.H. Drent en VRIENDSCHAP, kapt. A.F. Rasker, naar Noorwegen; TWEE GEBROEDERS, kapt. H.J. Zeeven, DRIE ZUSTEREN, kapt. D.J. de Jonge en HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, op avontuur; JAN FRERIK, kapt. G.H. Smit, naar Memel.

Afbeelding
Datum 06 mei 1835
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga.lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen; ANTON, kapt. J.H. Nolandt, VAN Rostock met tarwe en lijnzaad; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Drammen met hout.

Afbeelding
Datum 15 mei 1835
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip HENRIETTE KLASINA, kapt. Johannes Balthazar Fuchs, van Amsterdam. Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman en Schuurman en De Vries en Comp.
Suriname het gekoperd tweedeks fregatschip CLASINA ADRIANA, kapt. Jens Andresen, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en W. Windhouwer.
Suriname. het gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam.
Suriname. het gekoperd barkschip DINA MARIA, kapt. Albert Ahlers Jr., van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Noord- en Zuid-Amerika en de W.I. Eilanden:
Havana. De Nieuw gekoperde schooner-kof DIANA, kapt. H. Wente, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Cº.
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.
Genua en Livorno. De Nederlandse schooner-kof MARIA CATHARINA, kapt. Pieter Bakker. Adres bij C.L. de Grys en Zoon en J. de Rooy.
Gibraltar, Maltha en Smyrna. Het Nederlands schip DE VROUW CATHARINA, kapt. R.R. Engelsman. Adres bij Van Olivier en Comp., D’Arnaud en Comp,, Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel. Vertrek 31 mei, op verbeurte der vracht.
Marseille. Het Nederlands gezinkt schoonerschip MONNIKENDAM, kapt. Douwe H. Kramer. Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman en Coopman en De Witt en Lenaertz.

Afbeelding
Datum 15 juni 1835
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 12 juni. ATTENTIA, kapt. A.R. Sikkens, van Sunderland; ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard, van Newcastle.
Vlie, 11 juni. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 10 juni. DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Orre, van Dantzig.
Uitgezeild:
Texel, 12 juni. DINA MARIA, kapt. A. Ahlers Jr. en WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.
Vlie, 11 juni. HARMINA ARENDINA, kapt. H. Hazewinkel, naar de Oostzee; JONGE GERRIT, kapt. A. Hazewinkel, naar Kiel; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.D. Bos, naar Bergen.

Afbeelding
Datum 27 juni 1835
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Zr.Ms. fregat DE MAAS, kapt. ter zee Arriens, aan boord hebbende Z.K.H. Prins Willem Fredrik Hendrik der Nederlanden, uit Texel naar Suriname bestemd, is de 29e mei gepraaid op 40º NB 13º WL door de ROSALIND, kapt. Dunston, van Lissabon te Londen gearriveerd; de WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname bestemd, was 16 juni op de hoogte van Plymouth.

Afbeelding
Datum 19 september 1835
Krant RC - Rotterdamsche Courant

Rotterdam, 18 september. Kapt. J.N. Klint, voerende het schip WILHELMINA, meldt van Suriname van de 14e juli, dat hij de 11e dito, na een reis van 29 dagen van Amsterdam, aldaar in goede staat was aangekomen.

Afbeelding
Datum 16 november 1835
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 14 november. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname; JOHANNES, kapt. H.F. de Jong, van Bordeaux; FLORA, kapt. J. Manning en DE VROUW FENNECHINA, kapt. A.H. Braam, van Londen; JANTINA ANNECHIENA, kapt. H.G. Sap, HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, HILLECHINA, kapt. H.H. Brakke en VROUW HELENA, kapt. W.H. Kraan, de laatste vier van Newcastle; DE GOEDE HOOP, kapt. D.D. Fisk, van Riga; VROUW ALIDA, kapt. E.J. Jaski, van Memel; MARGINA MARGRIETHA, kapt. H.J. Oortjes, van Koningsbergen, met verlies van zwaard en zeilen; LIEFDE, kapt. K.K. Hagendoorn, van Dantzig; JONGE HENDRIK, kapt. H.M. Pot, van Drammen.
Vlie, 12 november. JONGE ROOSE, kapt. R. Reinders, van Pillau; ANNA CATHARINA, kapt. A. Rosema, van Memel; HERMINA, kapt. R.W. Lukens, van Oudsoen.

Afbeelding
Datum 18 november 1835
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen en koffie; WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.C. Arkes, van Suriname met suiker, katoen en indigo; CORNELIA, kapt. J. Beekman, van Lissabon met wijn en zout; VROUW GELY, kapt. G. Wyckman, van Riga met hout; YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, van Riga met zaai-lijnzaad en hennep; JELTINA, kapt. L.P. de Vreede, van Dantzig, met hout; AMASIS, kapt. K.A. Stek, van Drammen met hout en blauwsel.

Afbeelding
Datum 09 februari 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Uitgezeild:
Texel, 7 februari. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname.

Afbeelding
Datum 10 februari 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 8 februari. TWEE JONKVROUWEN, kapt. A.M. Stegenga, van Londen. Terug uit zee:
WILHELMINA, kapt. J.N. Klint.
Terschelling, 6 februari. DE VROUW GEZIENA, kapt. A.W. Banting, van Hamburg.

Afbeelding
Datum 18 februari 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 16 februari. ADRIANA JACOBA, kapt. T.J. Reus, van Cette. Van de rede in het Nieuwe Diep WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, bestemd naar Suriname.
Uitgezeild:
Texel, 16 februari. MEDEMBLIK, kapt. J. Grey, naar Londen.

Afbeelding
Datum 20 februari 1836
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 februari. Het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname, terug uit zee, is van de rede in het Nieuwe Diep gekomen.

Afbeelding
Datum 22 februari 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Triëst, 12 februari. CATHARINA, kapt. Hendrik Geerts van Dam, van Amsterdam,
Uitgezeild:
Texel, 19 februari. ONS GENOEGEN, kapt. W. Landsaat, naar Batavia; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, naar Suriname; DIANA, kapt. H. Wente, naar New-York; LIBRA, kapt. G.R. Engelsman, naar Londen.

Afbeelding
Datum 27 juni 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Texel, 24 juni. WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname, ligt quarantaine.
Vlie, 22 juni. ST. THOMAS, kapt. N.M. Lindegaard en HERMANA, kapt. R.W. Lukens, beide van Newcastle; DE BROEDERS, kapt. J.H. Fyn, van Koningsbergen. 23 juni. BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
Terschelling, 22 juni. MARIA, kapt. H.F. Mulder, van Eggersund; DE VRIENDSCHAP, kapt. E.P. Dik en GEZINA, kapt. L.G. Buss, beide van Flekkerefiorde; DE DANKBAARHEID, kapt. C.M.S. Meyer, van Sunderland.

Afbeelding
Datum 28 juni 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Texel, 25 juni. CORNELIA, kapt. A.P. Schoonhoven, van Londen.
Texel, 26 juni. KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. E. Clausen, van Havana. Uit de quarantaine ontslagen: WILHELIMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname.

Afbeelding
Datum 29 juni 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en cacao; DE KROONPRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. K. Clausen, van Havana met suiker, koffie, hout, kokosnoten en sigaren; ALBERTINA, kapt. A. Meden, van New-York met katoen, traan, naturalien, koopm. en rijst.

Afbeelding
Datum 01 juli 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip CLASINA ADRIANA, kapt. A.P. Havinga, van Amsterdam. Adres bij Heyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. De gekoperde tweedeks brik DE VERWACHTING, kapt. Engel Douwes Dekker, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast-galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en Nobel en Holtzapfel.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Bergen. Het schoonerschip AMSTERDAM PAQUET, kapt. Jean Etienne Abel, van Bergen, Adres bij Canne en Balwé.
Danzig. Het Nederlands kofschip ARENDINA MARIA, kapt. Geert H. Boerhave. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Hamburg en Altona. Het schip FORTUNA, kapt. W.O. Wilters. Adres bij J.C. van Oven.
Hamburg en Altona. Het everschip CATHARINA MARGARETHA, kapt. Jurgen Schuldt. Adres bij Blikman en Company.
Koningsbergen. De Nederlandse kof HILLECHIENA GEERDINA, kapt. H.L. Roelfsema. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Petersburg. De Nederlandse kof MEIKE, kapt. Jacob Abrahamsz Zeilinga. Adres bij Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.

Afbeelding
Datum 25 augustus 1836
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Binnengekomen:
Amsterdam, 24 augustus. ZORG EN VLIJT, kapt. Uil, van Petersburg.
Texel, 23 augustus. JONGE EVERT, kapt. B.J. Wygers, van New-York; JACOBA CATHARINA, kapt. E.A. Niehof, van Sunderland.
Vlie, 21 augustus. VROUW ANNA MARIA, kapt. W.D. Kleininga, van Liverpool; JONGE ALBERDINA, kapt. H.B. Mulder, van Sunderland; MARIA ENGELINA, kapt. H.J. Lange, van Danzig; BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.H. Savert, van Hamburg.
22 augustus. INDUSTRIE, kapt. P. van Duyvenbooden, van Nerva.
Uitgezeild:
Texel, 23 augustus. PARAMARIBO, kapt. H.L. Kayser en WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, beide naar Suriname; ONDERNEMING, kapt. D.L. Kuipers, naar Hull; VROUW GEZINA, kapt. J.I. v.d. Woude, naar Moldon; ANNA MARIA, kapt. J. Houtslager, naar Duinkerken; HENDRIKA, kapt. A, van Wyk, naar Yarmouth; VIER GEBROEDERS, kapt. O.J. Fockema en VRIENDSCHAP, kapt. K.B. Tippema, beide naar Londen; ZES GEBROEDERS, kapt. J.S. Okkes, naar Nerva. Gisteren nog: JONGE JACOB, kapt. V.H. Kramer, naar St. Thomas.
Vlie, 22 augustus. UNITY, kapt. B.P. Baarsen; ST. JOHANNES, kapt. H.J. Hesselberg en MARIA OLETTA, kapt. A.P. Beilegaard, alle drie naar Drammen; DRIE GEZUSTERS, kapt. D.T. de Jong, VROUW LUBBEGINA, kapt. K.H. de Weerd en JONGE JAN, kapt. J.E. Bart, alle drie naar Oosterisoer; ELIDA, kapt. J.G. Klem, naar Krageroe; MARGARETHA, kapt. B.G. de Frese, naar Hamburg; HERMANNA, kapt. R.W. Lukens, HOLLANDS TROUW, kapt. H.L. Kok; VROUW GEPBIENA, kapt. P.J. de Vries en JOSIENE, kapt. J.C. v.d. Veer, alle vier op avontuur.

Afbeelding
Datum 08 september 1836
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Rotterdam, 7 september. Kapt. H.J. Benes, van Baltimore te Amsterdam gearriveerd, heeft de 29e augustus op de hoogte van Lezard gepraaid het schip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam naar Suriname.
Het schip DE VOLHARDING, kapt. W. Leeuwrik, van Triëst naar Stettin, is de 27e augustus op de hoogte van Bevezier gepraaid.
Volgens brief van kapt. W. Blom, voerende het schip HELENA, van Amsterdam naar Batavia, in dato 15 augustus, was hij toen in goede staat zeilende op 42º02’ NB 11º52’ WL; aan boord was alles wel.

Afbeelding
Datum 25 maart 1837
Krant RC - Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 24 maart. De Texelse loodsschipper Jan Kuiper, voerende de loodsboot no. 3, in het Nieuwe Diep uit zee teruggekomen, rapporteert den 2 dezer, op de hoogte van de Singels (opm: ondiepten in de inham bij Winchelsea), met een gunstige wind, in goede staat zeilende gezien te hebben een Nederlands schip, tonende de vlag van het collegie Zeemanshoop, met no. 201, zijnde die van kapt. S. van Duyn, voerende de brik MARIA JACOBA, van Amsterdam naar Laguayra en Curaçao, en den 12 dito, op dezelfde hoogte, in goede staat te hebben gepraaid de schepen BATAVIA (opm: fregat), kapt. H. Bruhn, van Batavia naar Rotterdam, en WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname naar Amsterdam, zijnde het laatste voorzien van een Texelse loods en aan boord alles wel.

Afbeelding
Datum 21 juli 1837
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Batavia. Het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregat KONING DER NEDERLANDEN, kapt. G.W. van Barneveld Kooy.
Adres bij B.D. Bosscher.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschipANNA EN LOUISA, kapt. J.K. de Jong.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Comp., Hoyman, Schuurman en De Vries en Comp.
Batavia. Het gekoperd tweedeks barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. S. v. Delden Azn. Vertrekt 29 juli.
Adres bij d’Arnand en Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ZEEMANSHOOP, kapt. C.P. Kuyper. Sluit 15 juli.
Adres bij Coopman en de Witt en Lenaertz, van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, de Vries en Co., en F. der Kinderen.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip NEPTUNUS, kapt. J.A. Witzen.
Adres bij Coopman en De Witt en Lenaertz, Van Olivier en Co., Hoyman en Schuurman, De Vries en Co. en F. de Kinderen. Sluit 31 juli.
Curaçao (via Laguayra). Het gekoperd tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. D.J. Bart.
Adres bij De Vries en Co., Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het galjootschip DE ANNA EN MARIA, kapt. Daniel Steenveld.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het gekoperd tweedeks fregatschip SOPIA MARIA, kapt. J. Andresen.
Adres bij Hoyman en Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname. Het gekoperd tweedeks galjootschip NICOLAAS WITZEN, kapt. Frederik Lange. Adres bij B.D. Bosscher.
Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Suriname. Het Nederlands kofschip CATHARINA, kapt. Thomas Lange.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Demerary. Het gekoperd tweedeks brikschip CAROLINA EN JOHANNA, kapt. Pieter Simon Matzen.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Havana. Het gekoperd tweedeks barkschip ALCYON, kapt. H.G. Bergveld.
Adres bij B.J. van Hengel en Hoyman en Schuurman.
Bayonne. Het Nederlandse smakschip DE VRIENDSCHAP, kapt. B.H. Dekker.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Genua. Het Nederlandse kofschip DE LEMMER, kapt. Johannes Tammes.
Adres bij C.I. de Grys en Zoon en J. de Rooy.
La Rochelle. Het Nederlandse kofschip JOHANNA, kapt. H. van Veen.
Adres bij F. Smit en Jan Corver en Co.
Bremen. Het Nederlandse schip LEONORA, kapt. M. Muller.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het schip DE DRIE GEZUSTERS, kapt. K.R. van Lathen.
Adres bij Blikman en Co.
Bremen. Het Nederlandse schip DE JONGE JAN., kapt. J.J. Butter.
Adres bij de wed. Jan van Wessel en Zoon.
Danzig. Het Nederlandse schip OP HOOP VAN FORTUIN, kapt. A.H. Visker.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer, en H.A. Hespe.
Danzig. Het Nederlandse kofschip IKINA WILMINA, kapt. Simon Jans Vegter.
Adres bij Kranenborg en Zonen en de wed. P. Poolman Jzn. en Zoon.
Danzig. Het Nederlandse smakschip MARGINA MARGARETHA, kapt. H.J. Oortjes.
Adres bij Jan Corver en Comp. Vertrekt vóór of op 22 juli, op verbeurte der vracht.
GIBRALTAR, Malta, Smirna, en Constantinopel. Het gekoperde tweedeksbrikschip BRISEIS, kapt. J. Jansen.
Adres bij J. de Rooy en Van den Bey en Comp. Vertrekt 1 augustus.
Koningsbergen. Het Nederlandse kofschip GEERDINA, kapt. E.A. Doewes.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Koningsbergen. Het Nederlandse smakschip CATHARINA, kapt. H.G. Lever.
Adres bij Kranenborg en Zoon, en de wed. P. Poolman Jz. en Zoon.
Lübeck. Het tjalkschip DE VIER GEBROEDERS, kapt. P.T. Teensma.
Adres bij H. Gullen.
Petersburg. Het Nederlandse kofschip MARIA, kapt. J.D. Bos.
Adres bij de wed. Jan van Wezel en Zoon en Jan Daniels en Zonen en Arbman.
Petersburg. Het Nederlandse gezinkte kofschip VREDE EN HOOP, kapt. Foppe G. Mellema. Adres bij de wed. J. Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Riga. Het Nederlandse kofschip ANTINA, kapt. R.J. Schuring.
Adres bij Jan Corver en Co.
Riga. Het Nederlandse kofschip JEREMIAS, kapt. Sake Luitjes Stellingwerf.
Adres bij Jan Daniels en Zonen en Arbman.

Afbeelding
Datum 12 februari 1838
Krant ZP - Zeepost

Volgens brief van kapt. J.N. Klint, voerende het schip WILHELMINA, van Suriname naar Amsterdam, van Plymouth in dato 9 februari, was hij den 6 dito aldaar wegens tegenwind binnengelopen. Hij is den 19 december van Suriname vertrokken.

Afbeelding
Datum 28 augustus 1838
Krant ZP - Zeepost
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Amsterdam zijn den 27 augustus gearriveerd de schepen:
- WILLEM ERNST, kapt. H. Wittebol, van Soerabaija met suiker en koffij.
- WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen.
- SARA ANNA CORNELIA, kapt. N.K. Dijkhuis, van dito met suiker en katoen.
- ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Bahia met suiker.
- JOHANNA, kapt. H. van Veen, van Bordeaux met wijn en diversen.
- AMELIA, kapt. E.G. Jonker, van Cardiff met ijzer.
- VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga, van dito met ijzer (opm: zie ZP 210438).
- VROUW ALIDA, kapt. R. Roelofs, van Leer met raapzaad en stukgoederen.

Afbeelding
Datum 04 september 1838
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Schepen in lading te Amsterdam:
Batavia: het gekoperde tweedeks barkschip JAVA’S WELVAREN, kapt. Steven van
Delden Azn., adres bij d’Arnand & Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip HELENA, kapt. Willem Blom, adres bij Coopman & De Witt en Lenaerts, van Olivier & Co., Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip DE KOING DER Nederlanden, kapt. G.W. van Barneveld Kooy, adres bij B.D. Bosscher.
Batavia: het nieuw gebouwde gekoperde tweedeks barkschip CHERIBON, kapt. A.C. van Braam Houckgeest, adres bij B.D Bosscher.
Batavia: het gekoperde tweedeks fregatschip ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. Evert van Duyn, adres bij F. der Kinderen.
Suriname: het Nederlands gezinkte kofschip STANT FRIESZ kapt. Feyke Feyles, adres bij B.D. Bosscher.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregatschip JULIA, kapt. J. Hilbrands, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks galjootschip CONCORDIA, kapt. J./D. Diets, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks fregat SOPHIA MARIA, kapt. Jens Andresen, adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Suriname: het gekoperde tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperde driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. Johan Nielsen Klint, adres bij Hoyman & Schuurman.
Suriname: het gekoperde tweedeks brikschip ASTREA, kapt. J. A. de Lang, adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Co.
Curaçao ( via St. Thomas), het gekoperde tweedeks brikschip MARIA EN JACOBA, kapt. Dirk Jansz. Bart, adres bij E. Windhouwer, De Vries & Co. en Hoyman & Schuurman.
Havana; het Nederlandse brikschip DE VERWACHTING, kapt. Niels Marstrand Lindegaard, adres bij Canne en Balwé.
Kaap de Goede Hoop: het gekoperde tweedeks barkschip DE RHIJN, kapt. Coenraad Brandligt, adres bij De Vries & Co.
New York: het gekoperde tweedeks fregatschip DE DRIE VRIENDEN, kapt. Jan Sipkes Fzn., adres bij d’Arnand & Co. Sluit 8 september.
Bayonne: het Nederlandse kofschip DE HOOP, kapt. Willem Kiers Kok, adres bij Jan Corver &Co.
Bordeaux: het Nederlandse kofschip HET VERTROUWEN, kapt. Boele Jans Bakker, adres bij Van Ulphen en Ruys.
Bordeaux: het Nederlandse kofschip JOHANNA, kapt. Hendrik van Veen, adres bij Frederik Smit.
Genua: het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. L. C. de Vries, adres bij C.I. de Grys & Zoon en J. de Rooy.
Genua en Livorno: het Nederlandse kofschip NEPTUNUS, kapt. Klaas Geert Sipsma, adres bij Fredrik Smit.
Genua en Livorno: het Nederlandse kofschip ALETTA, kapt. Frans B. Nepperus, adres bij Jan Corver.
Genua en Livorno: de Nederlandse kof DE TWEELINGEN DANIEL EN WILCO, kapt. Haye Folkerts Klein, adres bij C.I. de Grijs & Zoon en J. de Rooy.
Lissabon: het Nederlandse gekoperde kotterschip DE NOORDSTAR, kapt. Foppe Jans Brouwer, adres bij Coopman & de Witt en Lenaerts en Jan Daniëls & Zonen en Arbman.
Lissabon: het Nederlandse kofschip JOANNA JACOBA, kapt. K. Haasnoot, adres bij Jan Daniëls &Zn., en Arbman en Coopman & De Witt en Lenaerts.
Liverpool: het Nederlandse kofschip LAKKINA MARGARETHA (opm: LUKKINA MAGRIETA), kapt. H.S. Hoveling, adres bij Jan Corver & Co.
Marseille: het Nederlandse kofschip DE ONDERNEMING, kapt. H.G. Flik, adres bij Van Ulphen & Ruys.
Marseille: het Nederlandse kofschip EIZO DE WENDT, kapt. Wytze Gerbens Hellinga, adres bij Van Ulphen & Ruys.
Marseille: het Nederlandse kofschip KLASINA THEODORA, kapt. P. Fyn, adres bij Van Ulphen & Ruys.
Marseille: het Nederlandse kofschip KATHARINA JOSEPHINA, kapt. Pieter Jans Muntendam, adres bij Jan Corver & Co.
Triëst: het Nederlandse gezinkte kofschip DE JONGE GERBRAND, kapt. R.C. Jaski, adres bij Jan Corver & Co.
Danzig: het Nederlandse kofschip DE EENDRAGT, kapt. P.C. Koops, adres bij de wed. Jan Salm & Meyer en H.A. Hespe. Vertrekt 5 september.
Flensburg: het Galjasschip JOHANNA, kapt. S.A. Braren van Flensburg, adres bij B.J. van Hengel.
Hamburg en Altona: het Nederlandse kofschip DE JONGE WICHER, kapt. D.D. Knitze, adres bij Blikman & Co.
Hamburg en Altona: het Nederlandse smakschip AMELIA, kapt. E. de Geerts Jonker, adres bij Blikman & Co.
Koningsbergen: het Nederlandse smakschip GESINA, kapt. Philippus K. de Boer, adres bij de wed. Jan Salm & Meyer en H.A. Hespe. Vertrekt 5 september.
Koningsbergen: de Nederlandse smak DE VROUW HENDRIKA, kapt. H.E. de Groot, adres bij Kranenborg & Zonen en de wed. P. Poolman Jzn. & Zoon.
Petersburg: het Nederlandse kofschip DE VLIJT, kapt. Jan Simons Bakker, adres bij de wed. Jan Salm & Meyer en H.A. Hespe. Vertrekt 5 september.
Petersburg: het Nederlandse kofschip MARIA THERESIA, kapt. Casper Hendriks Uil, adres bij Coopman & De Witt en Lenaerts, Fredrik Smit, De Vries & Co. en F. der Kinderen.
Riga: het Nederlandse kofschip DE VROUW JOHANNA, kapt. Derk Derks Flik, adres bij de wed. J. Salm & Meyer en H.A. Hespe.
Stettin: het Nederlandse kofschip BOUGINA, kapt. Remke J. de Jong, adres bij Blikman & Co.
Stettin: het Nederlandse kofschip DE VROUW STYNA, kapt. Eilt Hendriks Bekkering, adres bij Blikman & Co.

Afbeelding
Datum 12 februari 1839
Krant ZP - Zeepost
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Te Amsterdam zijn gearriveerd de 11e februari:
Kapt. J.N. Klint, WILHELMINA, van Suriname met suiker en katoen.
Kapt. J.G. Cushman, CORNELIA, van New York met suiker en katoen, hars en terpentijn.
Kapt. P.J. Muntendam, CATHARINA JOSEPHINA, van Cett (opm: Sète) met voorloop (opm: goede kwaliteit wijn, het eerst uit geperste wijndruiven verkregen) en wijn.
Kapt. K.J. Masker, GOEDE TROUW, van Cardif met ijzer.
Kapt. A.K. Mulder, RENSINA, van Londen met verfhout en ijzer.
Kapt. G.C. Smith, UNDINE, van ditto met stukgoederen.
Kapt. C.H. Kraanstuyver, NEPTUNUS, van Hull met manufacturen en ijzerwerk.
De 12e februari:
Kapt. D.P. Jonker, DE JONGE AGATHA, van Nantes naar het Oosterdok met suiker.

Afbeelding
Datum 01 april 1839
Krant ZP - Zeepost
Type bericht Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip NEHALENNIA, kapt. F.T. Verster, van Amsterdam (Westerdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het nieuw gekoperd Nederlands tweedeks fregatschip NEERLANDS-INDIË, kapt. P.E. Karst, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en de Vries & Comp.
Suriname: het gezinkt schoener kof-schip AMSTERDAM, kapt. Abrahamsz Jr, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip JULIA, kapt. J. Hilbrands (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd tweedeks driemast galjas-schip WILHELMINA, kapt. N.J. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoymans & Schuurman.
Idem: het tweedeks barkschip MARIA FREDERIKA, kapt. K.B. de Weerd, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het nieuw gekoperd tweedeks brikschip PIETER EDUARD, kapt. M. Jurgens, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoymans & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks brikschip ASTERA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip HARMONIE, kapt. Boy Jansen, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gekoperd driemast galjas-schip PARAMARIBO, kapt. J.C. Töpper, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.D. Bosscher.
Havanna: het gekoperd brikschip ALIDA, kapt. K. Haasnoot, van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij B.J. van Hengel.
New York: het gekoperd tweedeks barkschip MASON BARNEY, kapt. John Budd, van New York (Oosterdok). Adres bij Arnoud & Comp.
Idem: het gekoperd barkschip FRANCINA, kapt. J. Edwards, van New York. (Oosterdok). Adres bij Corver & Comp.
Baltimore: het tweedeks gekoperd fregatschip ULYSSES, kapt. H. Gait, van Baltimore (Nieuwediep) Adres bij van Olivier & Comp, d’Arnaud & Comp, en J. Corver & Comp.
Philadelphia: het gekoperd Amerikaans barkschip HOPE, kapt. H.B. Gardner. Adres bij van Olivier & Comp.
Boston: het gekoperd barkschip CANTON, kapt. William Long, van Baltimore. Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het Amerikaans brikschip THE FAME, kapt. J. Maddison (Oosterdok). Adres bij van Olivier & Comp, d’Arnaud & Comp. en J. Corver & Comp.
Triëst: het gekoperd Engels barkschip OCEAN QUEEN, kapt. James Carney (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls en Zoonen en Arbman en Coopman & de Witt & Lenaertz.
Idem: het Nederlands kof-schip AFINA ALBERDINA, kapt. J.H. Nagel (Oosterdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys
Idem: het Amerikaans barkschip GLOBE, kapt. J.R. Silsby (Oosterdok).
Genua en Livorno: het Nederlands kof-schip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij C.J. de Grys & Zoon en J. de Rooy.
Gibraltar: het Nederlands kof-schip de DOLPHYN, kapt. J. van der Mey (Westerdok). Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Gibraltar en Cadix: het Nederlands kof-schip ANTHONIA FRANCINA, kapt. R.H. Lutje (Oosterdok). Adres bij Van den Bey & Comp. en Kranenburg & Zonen.
Porto en Lisbon: het Portugees schoener-schip NEPTUNO, kapt. Manoël Jose de Souza (Oosterdok). Adres bij J.C. de Grys & Zoon.
Lissabon: het nieuw kof-schip ANNA, kapt. S.B. de Jong. Adres bij Daniëls & Zoonen en Arbman en Coopmans & de Witt & Lenaertz.
Idem: het gekoperd Nederlands kof-schip ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls en Zoonen & Arbman en Coopman & de Witt & Lenaertz.
St. Petersburg: het Nederlands gezinkt kof-schip JOANNA JACOBA, kapt. M.F. Schaap. Adres bij J. Daniëls & Zoonen en Arbman.
Idem: het Nederlands kof-schip JOHANNA MARGARETHA, kapt. Jan H. de Boer (Oosterdok). Adres bij J. Daniëls & Zoonen en Arbman
Riga: het Deense brikschip MARIE SOPHIA, kapt. J.C. Sonne (Oosterdok). Adres bij J.W. Boekhout en B.J. van Hengel.
Stokholm: het Zweeds schoener-schip NIORD, kapt. O.R. Hök (Westerdok). Adres bij H. Gullen.
Idem: het Zweeds galjas-schip FORSOKET, kapt. J.T.C. Schröder (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Idem: het Zweeds schoener-schip FLYGANDE FANAN, kapt. J. Hjorth (Oosterdok). Adres bij H. Gullen.
Kopenhagen: het Deens galjas-schip ANNA, kapt. P.P. Jörgensen (Oosterdok). Adres bij B.J. van Hengel.
Idem: het Nederlands smak-schip MEDEMBLIK, kapt. P.J. Carst (Oosterdok). Adres bij da Costa & Bueno.
Lübeck: het smak-schip de VROUW TRIJNTJE, kapt. J.A. Meyer. Adres bij H. Gullen.
Dronthem: het schoener-schip ORVUR ODD, kapt. Johan Gjert Oijen. (Oosterdok). Adres bij P. Scheffer en Zoon.
Bergen: het schoener-schip AMSTERDAM PACQUET, kapt. H.C. Eilertsen, van Bergen (Oosterdok). Adres bij Canne & Balwé.

Afbeelding
Datum 29 juli 1839
Krant ZP - Zeepost

Volgens brief van Suriname in dato 15 juni zouden van daar naar Amsterdam vertrekken de schepen REMKE, kapt. Glim, en KATHARINA, kapt. Bakker, beide de 18e juni, MARIA FREDERIKA, kapt. de Weerd, de 20e juni, WILHELMINA, kapt. Klint, de 1e juli en de JONGE WILLEM, kapt. Van Medevoort de 5e juli.

Afbeelding
Datum 13 augustus 1839
Krant ZP - Zeepost
Type bericht Schepen in lading

Volgens brief van Suriname van de 24e juni lagen aldaar in lading de schepen DE JONGE WILLEM, kapt. van Medevoort, HARMONIE, kapt. Jansen en WILHELMINA, kapt. Klint, alle drie om de 5e juli naar Amsterdam te vertrekken, HEPPENS, kapt. Swart, NICOLAAS WITSEN, kapt. Lange, STANDFRIESZ, kapt. Feijkes, ATTALANTE, kapt. Brouwer, AMSTERDAM, kapt. Wildschut en PARAMARIBO, kapt. Topper, alle naar Amsterdam, doch waarvan de datum van vertrek nog onbekend.

Afbeelding
Datum 02 november 1839
Krant ZP - Zeepost
Type bericht Schepen in lading

Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperd tweedeks fregatschip JOHANNA, kapt. R. Maalsteed, van Amsterdam. Adres bij Coopman & de Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het nieuw gekoperd barkschip INDIAAN (opm: driemast galjoot, ex-VIJF GEBROEDERS), kapt. H.M. Volkertsen. (Westerdok) Adres bij de Wed. J. van Wessel & Zoon.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip LUCIA MARIA, kapt. H. Wente, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip OOST INDIËN, kapt. G. Blom, van Amsterdam. Adres bij Coopman & De Witt & Lenaertz, Van Olivier & Comp, Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het nieuw gekoperd tweedeks fregatschip ELISABETH ANTHONIA, kapt. S.H. Veer, van Amsterdam ( Nieuwe Diep). Adres bij ‘d Arnaud & Comp.
Kaap de Goede Hoop: het gekoperd driedeks fregatschip HOLLAND, kapt. A. Nannings. (Oosterdok) Adres bij De Vries & Comp.
Suriname: het gekoperd tweedeks pinkschip DE JONGE WILLEM, kapt. G. van Medevoort, van Amsterdam. (Nieuwe Diep) Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het gekoperd tweedeks driemast galjootschip NICOLAAS WITZEN, kapt. F. Lange, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het nieuw gekoperd galjootschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. (Westerdok) sluit 16 november. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip SUSANNA MARIA, kapt. E. Meyer, van Amsterdam. (Westerdok) sluit 31 oktober. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip WILHELMINA EN MARIA, kapt. J.C. Atkes, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks fregatschip SOPHIA MARIA, kapt. A.J. Andresen, van Amsterdam. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman en E. Windhouwer.
Idem: het gekoperd tweedeks barkschip DINA MARIA, kapt. H.C. Wrieburg, van Amsterdam. (Oosterdok) sluit 5 november. Adres bij Hoyman & Schuurman.
Idem: het gekoperd tweedeks brikschip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij Hoyman & Schuurman en De Vries & Comp.
Idem: het gekoperd tweedeks brikschip PHOENIX, kapt. J.J. Gorter, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij B.D. Bosscher.
Idem: het gezinkt Nederlands kofschip HILLEGONDA IDA, kapt. H.A. Hendriks. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman.
Curaçao: (via St. Bartholome) het nieuw gekoperd schoenerschip DELPHIN, kapt. P.L. Peters. (Westerdok) Adres bij Hoyman & Schuurman, B. Windhouwer en De Vries & Comp.
Havana: het gekoperd Deens schoenerschip ALFRED, kapt. C.C. Koefoed. (Westerdok) sluit 11 november. Adres bij B.J. van Hengel
New York: het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip MANHATTAN, kapt. J. Budd, van New York. Adres bij d’Arnaud & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip POMONA, kapt. J.G. Cushman. (Oosterdok) Adres bij Van Olivier & Comp.
Genua en Livorno: het nieuw gebouwd Nederlands kofschip DE AMSTEL, kapt. J. Hakker. Adres bij Nobel & Holtzapffel en Van den Bey & Comp.
Idem: het gezinkt schoener kofschip WILHELMINA FREDERIKA, kapt. J.H. Henning, van Amsterdam. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys en Zoon.
Idem: het Nederlands kofschip AURORA, kapt. A.J. de Boer. Adres bij J. de Rooy en C.J. de Grys & Zoon.
Marseille: het Nederlands kofschip MONNIKENDAM, kapt. K.W. Immink. (Oosterdok) Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Idem: het Nederlands kofschip EIZO DE WENDT, kapt. W.G. Hellinga. (Oosterdok) Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Bilbao, St. Andero en Cadix: het Spaans fregatschip SAN SILVERIO, kapt. D. Abad. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Grys & Zoon.
Lisbon: het gekoperd Nederlands kofschip de ONDERNEMING, kapt. J. Engelenberg. (Oosterdok) Adres bij J. Daniels & Zonen & Arbman en Coopman & De Witt & Lenaertz.
Bayonne: het Nederlands kofschip JOSINA WILHELMINA, kapt. T.W. Stuit. (Oosterdok) vertrek 11 november. Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Bordeaux: het Nederlands kofschip Douro, kapt. H. de Haas. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Grys & Zoon.
Idem: het Nederlands kofschip CATHARINA ELSINA, kapt. H.A. Schuring. (Oosterdok) Adres bij van Ulphen & Ruys.
Idem: het Nederlands kofschip HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker. (Oosterdok) Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Idem: het Nederlands kofschip BORDEAUX, kapt. G. Wortelboer. (Oosterdok) Adres bij Van Ulphen & Ruys.
Riga: het Russisch schoenerschip DIE FRAU FREDERIKA, kapt. J.J. Guderman. (Oosterdok) Adres bij F. der Kinderen.
Stokholm: het schoenerschip FLYGAUDE FANAN, kapt. Hjorth. (Oosterdok) Adres bij H. Cullen.
Idem: het schoenerschip SOPHIA AUGUSTA, kapt. L. Nilsson. (Oosterdok) Adres bij H. Cullen.
Stettin (opm: Szczecin): het Pruissisch brikschip CAROLINE EMELIE, kapt. M.H. Blanck. (Oosterdok) Adres bij F. der Kinderen.
Stralsund, Greifswald, Wolgast en Barth: (te Greifswald te lossen) het Pruissisch brikschip ALWINA, kapt. C. Möller. (Oosterdok) Adres bij F. der Kinderen.
Rostock: het Rostocker galjasschip EMANUEL, kapt. J.F. Willgohs. (Oosterdok) Adres bij F. der Kinderen.
Kopenhagen: het sloepschip INGEBORG, kapt. A.A. Kruse, van Kopenhagen. (Oosterdok) Adres bij B.J. van Hengel
Idem: het brikschip MARIA CATHARINA, kapt. M. Andersen, van Kopenhagen. (Oosterdok) Adres bij B.J. van Hengel.
Idem: het galjasschip DET GODE HAAB, kapt. D.H. Prast. (Oosterdok) Adres bij B.J. van Hengel.
Drontheim: het schoenerschip ORVAR ODD, kapt. J.G. Oyen, van Dronthem. (Oosterdok) Adres bij P. Scheffer & Zoon.
Bergen: het schoenerschip JOHANNE HELENE, kapt. Hans H. Hansen. (Oosterdok) Adres bij Canne & Balwé.
Gothenburg: het schoenerschip ENIGKETEN, kapt. C. Hertz. (Oosterdok) Adres bij H. Gullen.
Drammen, Christiania (opm: Oslo): (en omliggende plaatsen) het barkschip FORENINGEN, kapt. B. Peter Baarsen, van Drammen. Adres bij Canne & Balwé.

Afbeelding
Datum 15 april 1840
Krant ZP - Zeepost

Volgens brief van Suriname van de 19e februari zouden van daar vertrekken de schepen MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, 25 februari, TRITON, kapt. Kiers, DINA MARIA, kapt. Wrieburg, PHOENIX, kapt. Gorter en DE JONGE WILLEM, kapt. Van Meedevoort, alle 29 dito, WILHELMINA MARIA, kapt. Atkes, de 1e maart en ASTREA, kapt. De Lang en WILHELMINA, kapt. Klint, medio maart, alle naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 11 juli 1840
Krant ZP - Zeepost

De 10e juli lagen te Nieuwe Diep zeilklaar de schepen HOLLAND, kapt. Dekker, naar Batavia; GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. Van Weijland, naar dito; ADMIRAAL TROMP, kapt. Kerkhoven, naar dito; ZEEMANSHOOP, kapt. Dekker, naar dito; WILLEM ERNST, kapt. Wittebol, naar dito; MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers, naar dito; ALBATROS, kapt. Haasnoot, naar dito; SURINAME, kapt. Van der Meij, naar Suriname; MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, naar dito; WILHELMINA, kapt. Klint, naar dito; ANGELIQUE, kapt. Brewer, naar New York; SARAH, kapt. Ruijl, naar Triest; PANGUS, kapt. Moody, naar Genua; ORIENT, kapt. Bailey, naar St. Ubes; AUKJEN, kapt. Veenstra, naar Rouen; MERCURIUS, kapt. Mateling, naar Liverpool; LAURA, kapt. Bearness, naar Londen; HARVEST, kapt. Mitchenson, naar Newcastle; CAROLINA, kapt. Wright, naar Ipswich; AURORA, Kapt. Tolvsen, naar Drammen; AEREN, kapt. Warner, naar dito; EQUATOR, kapt. Christensen (opm: buitenlander), naar dito; RESOLUTION, kapt. Ellegers, naar dito; SVANOEN, kapt. Cortsen, naar dito; AEILKE, kapt. Bekkering, naar Noorwegen, en de JONGE ANNA, kapt. Scherpbier, naar dito.

Afbeelding
Datum 24 november 1840
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant

Volgens brief van Suriname van den 2 oktober waren aldaar liggende de schepen de JONGE LODEWIJK ANTONIE, kapt. Tjebbes, WILHELMINA, kapt. Klint, beide om den 5 oktober, MARIA FREDERIKA, kapt. De Weerd, om den 6 dito naar Amsterdam te vertrekken; de KOOPHANDEL, kapt. Popken, de GOEDE VREDE, kapt. Zaal, DOLPHYN, kapt. Bakker, beide in lading naar Amsterdam, en de VREDE, kapt. Wiersma, in lading naar Rotterdam.

Afbeelding
Datum 25 november 1840
Krant ZP - Zeepost
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Suriname, 5 oktober. Alhier zijn bezig met laden de schepen WILHELMINA, kapt. Klint, om de 10e oktober, WILHELMINA FREDERIKA, kapt. De Weerd, om de 12e à 15e dito, NICOLAAS WITZEN, kapt. Lange, on de 15e dito, HILLEGONDA IDA, kapt. Hendriks, om in het begin van november, de PLANTER, kapt. Zeijlstra, om de 15e dito, en WILHELMINA MARIA, kapt. Atkes, om de 15e à 20e dito, alle naar Amsterdam, en de KOOPHANDEL, kapt. Popcken, om de 25e oktober naar Rotterdam te vertrekken.

Afbeelding
Datum 05 december 1840
Krant ZP - Zeepost
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

De 4e december is te Amsterdam gearriveerd het schip PIETER, kapt. J.H., de Weerd, van Bordeaux met stukgoederen, thans liggende in het Oosterdok; de 5e dito de schepen WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen, JONGE REINTJE, kapt. R.W. Mellema, van Bordeaux met wijn, en de GEZUSTERS, kapt. E.Y. Post, van Riga met hout, alle drie thans liggende in het Oosterdok
De 4e december zijn van Amsterdam vertrokken de schepen ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. E. van Duijn, naar Batavia, EENSGEZINDHEID, kapt. C.J. Jaski, naar Triest, en de NEDERLANDEN, kapt. J.H. Jonker, naar Marseille.

Afbeelding
Datum 26 juli 1841
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker en katoen; JUNO, kapt. H.L. Ruyl, van Riga met lijnzaad, hennepzaad, dederzaad en hennep.

Afbeelding
Datum 29 januari 1842
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname, met suiker en katoen.

Afbeelding
Datum 18 februari 1842
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Schepen in lading

Advertentie. Schepen in lading:
Naar Suriname. Het nieuw gebouwde gekoperd tweedeks barkschip CATHARINA, kapt. K.M. Hillers, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks driemast galjootschip WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks barkschip HARMONIE, kapt. Boy Jansen, van Amsterdam. Adres bij B.D. Bosscher.
Naar Suriname. Het Nederlands gezinkt kofschip MARIA, kapt. S.J. Rotgans Jr.
Adres bij Hoyman en Schuurman.
Naar Suriname. Het gekoperd tweedeks brikschip ASTREA, kapt. J.A. de Lange, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Naar Suriname. Het gekoperd schoenerschip VAN SPEYK, kapt. D. Visser, van Amsterdam. Adres bij Hoyman en Schuurman en De Vries en Co.
Naar Havana. Het gekoperd schoener-kofschip DIANA, kapt. B. Barends.
Adres bij Hoyman en Schuurman en B.J. Hengel.
Naar New York. Het gekoperd brigantynschip FOSKA HELENA, kapt. E.Y. Post.
Adres bij Jan Daniels en Zn. en Arbman en Jan Corver en Comp.
Naar Genua en Livorno. Het Nederlands gekoperd tweedeks barkschip RABENHAUPT, kapt. T.D. Sickens. Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Liverpool. Het Nederlands kofschip ANNA MARIA, kapt. R.J. Sprik.
Adres bij Jan Corver en Comp.
Naar Triëst. Het Nederlands kofschip JUFFER EBELS, kapt. H.S. Dethmers.
Adres bij Kranenborg en Zonen.
Naar Bremen. Het Nederlands schip DE VREDE, kapt. W.U. de Jonge.
Adres bij J.C. van Oven.
Naar Bremen. Het Nederlands schip ALIDA GESINA, kapt. J.E. de Jonge.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer.
Naar Dantzig. Het Nederlands kofschip DE JONGE KLAAS, kapt. E.D. Schaap.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert. Adres bij Blikman en Co. en de wed. J. Salm en Meyer. Sluit 4 maart.
Naar Hamburg en Altona. Het Nederlands stoomschip BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. W.H. Kramer. Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en Blikman en Co. sluit 9 maart.
Petersburg. Het Nederlands kofschip JULIANA LOUISA, kapt. K.L. Spijkman.
Adres bij Nobel en Holtzapffel en Jan Corver en Co.
Naar Petersburg. De Nederlandse kof JOHANNA MARGARETHA, kapt. J.H. de Boer.
Adres bij de wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
Naar Riga. Het Nederlands kofschip ANNA, kapt. H.J. Korter. Adres bij Jan Corver en Comp.

Afbeelding
Datum 09 augustus 1842
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: DE DRIE VRIENDEN, kapt. H. de Wijn, van Batavia met rijst, sapanhout, huiden en sigaren; ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Suriname met suiker, katoen en hout; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen en cacao.

Afbeelding
Datum 16 maart 1843
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: CORNELIA HENRIETTE, kapt. P. Bruining, van Batavia met koffie, suiker, indigo, tin en bindrottingen; PRINS HENDRIK, kapt. J.G. Veening, van Batavia met koffie, suiker, tin en bindrottingen; WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen, cacao en oud koper.

Afbeelding
Datum 13 mei 1843
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Den Helder, 8 mei. Heden is de heer J.H. Betting, met het schip WILHELMINA, kapt. Klint, naar Suriname vertrokken, ten einde de eerste hand te leggen aan de proefneming ener kolonisatie, zo als dit is vastgesteld bij Zr.Ms. besluit van 25 januari jl. Zodra de heer Betting een geschikte plaats heeft uitgekozen en de bomen opgeruimd zijn, zullen voor eerst 50 huisgezinnen volgen, en daarna nog 150 huisgezinnen, met de beide andere ontwerpers, zijnde de heren A. van den Brandhof en D. Copijn.

Afbeelding
Datum 13 september 1843
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Carga lijsten

Carga-lijsten Amsterdam: WILHELMINA, kapt. J.N. Klint, van Suriname met suiker, katoen en oud koper; HILLEGONDA, kapt. H.A. Hendriks, van Suriname met suiker, katoen en cacao; HARMONIE, kapt. Schönbeck, van Suriname met suiker, katoen en kwassiehout.

Afbeelding