Inloggen
Gezagvoerder

Spreeuw, Michiel Dirks

Naam: Spreeuw, Michiel Dirks
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 5
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ARGYLE 0 Fregat Sailing Vessel 12300 Bekijk schip
MARIA FREDERICA 1819 Galjoot Sailing Vessel 17290 Bekijk schip
PAULINE 1816 Fregat Sailing Vessel 12394 Bekijk schip
PLANTER 0 Brik Sailing Vessel 12000 Bekijk schip
CONSTANTIA 1818 Brik Sailing Vessel 16969 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Michiel Dirks Spreeuw werd gedoopt te Den Burg op Texel 17 maart 1787 als zoon van de zeeman Dirk Michielsz Spreeuw en Cornelisje Kleun.

Michiel trouwde op 23 oktober 1819 te Texel als koopvaardijkapitein met Maartje Dijt, geboren ca. 1791 te Texel als dochter van de landeigenaar Hendrik Dijt en Martje Hendriks Boom.

“ Heden overleed, aan verval van krachten, in den ouderdom van ruim 66 jaren, Mejufvrouw MAARTJE DIJT, Weduwe van den Heer Michiel Spreeuw.

AMSTERDAM 4 maart 1858  Strekkende deze tot algemeene kennisgeving.”

Annoncecollectie Centraal Bureau voor Genealogie

Michiel overleed op 15 augustus 1854 te Amsterdam en werd begraven op het RK kerkhof bij de kerk De Liefde in Amsterdam

Hij vestigde zich in Amsterdam. Het echtpaar had geen kinderen en liet een vermogen van f 240.000 na. Ook stichtten zij het familiehuisje in de Molenstraat in Den Burg.

Hij is tijdens zijn reizen overvallen door een kaperkapitein, die na het inzien van zijn papieren, hem verder ongemoeid heeft gelaten. Hij sprak: "mijn familie besteel ik niet"; het bleek zijn neef te zijn (Jan Sluijs).

Ook is er een dubbele woning met ingemetselde steen, waar de namen van hem en zijn vrouw op staan, gebouwd alleen voor behoeftige familie.Hij was zeer gefortuneerd.

Mede ontleend aan http://www.genealogieonline.nl/genealogie-gomes/I24651.php en aan www.wiewaswie.nl

 

Op 1 maart 1837 wordt, na het overlijden van de tweede vrouw van Hessel Murk Lels, het toeziend voogdijschap van de vier minderjarige kinderen van Hessel Murk Lels en zijn eerste vrouw “toegekend aan Michiel Spreeuw, beschreven als goede vriend binnen het gezin, oud koopvaardij kapitein”.

Uit: Geslachtslijst familie Lels en Lelsz” Berend Lels Krimpen aan de IJssel. Uitg.Lelsz Lels Stichting 1998 223pp. Gegevens op p.106/107.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.Spreeuw was lid van het Amsterdamse zeemanscollege “De Blaauwe Vlag” en wel in 1827 t/m 1830 met vlagnummer 41 en van 1832 t/m 1840 met nummer 13008.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt M.Spreeuw als gezagvoerder gedurende:

  • * 1819 t/m 1821 van het fregat “Argyle”, bouwgegevens ontbreken, varend voor Faesch & Co te Amsterdam;
  • * 1824 t/m 1825 op het 3/m schip “Wilhelmina”, gebouwd aan de Oostzee in 1820, 388 ton o.m., geen vermelding van thuishaven en eigenaar.

 

In het Archief van de Amsterdamse Waterschout011a bevindt zich monsterrollen op naam van kapitein Michiel Spreeuw op de

“Onderneeming”dd 07 april 1814;

“Planter”, dd 12 april 1815 en 01 november 1815;

“Pouline”, dd 06 augustus 1816; 24 juli 1817 en 20 april 1818;

“Constantia”, dd 01 mei 1818;

“Argyle”, dd 28 september 1818, 16 april 1819 (zie hierna); 15 november 1819; 06 september 1820 en 28 maart 1821

 

38-110 16 april 1819, fregat Argyle, kapitein Michiel Spreeuw, Nederlandse vlag, bestemming Suriname, boekhouders Faes & Co, 17 bemanningsleden, waaronder de opperstuurman Dirk Spreeuw van Texel en de onderstuurman Piter Kooger van Texel.

 

“Kolonist”, 08 oktober 1821;

“Strever”, dd 12 april 1822; 10 oktober 1822;

“Wilhelmina”, dd 10 september 1824; 23 april 1825; 21 april 1826 en 09 oktober 1826.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 06 september 1817114

Overzicht van uit- en binnenzeilende schepen Texel en Vlie:

Amsterdam, 4 september. Sedert onze laatste zijn in Texel …. uitgezeild M. Spreeuw … naar Surinamen, …

 

Rotterdamsche Courant 24 maart 1818114

Amsterdam, 22 maart. Te Surinamen is gearriveerd J. van Ulphen; dezelve dacht in het begin van februari de terugreis aan te nemen, te gelijk met het schip PAULINE, M. Spreeuw; het schip de PLANTER, R. Gabriëls, zou mogelijk half januari zeilen.

 

Rotterdamsche Courant 25 april 1818114

Amsterdam, 23 april. Volgens berichten uit het Nieuwe Diep, zoude het schip PAULINA, gevoerd bij kaptein M. Spreeuw, van hier naar Surinamen gedestineerd, door een onbekend toeval in de brand en geheel afgebrand zijn, zo men zegt, zoude één man en de kajuitsjongen het leven erbij verloren hebben.

 

Rotterdamsche Courant 28 april 1818114

Amsterdam, 26 april. Het Fregatschip PAULINE (opm: in RC 250418 en LC 280418 geschreven als PAULINA), kapt. M. (opm: Michiel) Spreeuw, van Amsterdam naar Surinamen gedestineerd, in de haven van het Nieuwe Diep liggende, heeft den 22 april, des avonds, op zijde gekregen het ligterschip van Simon Koorn, de vorige dag van Amsterdam vertrokken, uit welke het de plunje van de equipagie, benevens twee vaatjes buskruit heeft overgenomen; de volgende ochtend ten vier uren ontdekte de wacht aan boord van de PAULINE brand, die, zo het scheen, in de kajuit ontstaan was en ondanks alle aangewende pogingen ter blussing zodanig toenam, dat een half uur later de gezegde vaatjes buskruit vuur vatten en in de lucht vlogen; de bodem is tot het water toe afgebrand, en men heeft slechts een klein gedeelte van de takelagie kunnen bergen; de equipagie heeft zich gered, doch de voormalige stuurman van kaptein Spreeuw wordt vermist.

 

Rotterdamsche Courant 17 september 1818114

Amsterdam, 15 september. De schepen CONSTANTIA, kapt. M. Spreeuw, en DE HARMONIE, kapt. H.J. de Bloom, den 12 september in Texel binnengekomen van Surinamen, zijn beide den 31 juli van daar vertrokken, tegelijk met de schepen SPECULATION, kapt. Thomas Pietersz; de VRYHEID, kapt. Rinse Sjeerd Rinses; JOHANNA PHILIPPINA, kapt. Willem de Boer; AURORA, kapt. Albert Ahlers; IGNATIA EN JENNY, kapt. Jan Nobel; en CATHARINA ANNA HELENA, kapt. Freerk Machielsen; naar Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 01 april 1819114

Amsterdam, 30 maart. Kaptein M. Spreeuw, voerende het schip ARGIJLA, den 26 maart in Texel van Surinamen binnen gekomen, is den 13 februari van daar gezeild, en zou veertien dagen later gevolgd worden door het schip de STREEVER, kapt. Pieter Pietersen, mede naar Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 23 september 1819114

Amsterdam, 21 september. Sedert onze laatste zijn in Texel binnengekomen M. Spreeuw van Surinamen; dezelve ligt nog in het gat ten anker; kapitein Doeksen van Archangel, L.G. de Lange van Drontheim, H.H. Bleeker van Veere en M. Sanne van Dramme.

 

Rotterdamsche Courant 30 maart 1820114

Amsterdam, 28 maart. Te Surinamen zijn gearriveerd Z.M. oorlogs-korvette DE KOMEET, kapitein-luitenant Blom, van Helvoet, laatst van de kust van Guinea (opm: zie RC 010220); M. Spreeuw, in 56 dagen, en R.C. Saide, in 45 dagen, van Amsterdam;

te Demerarij H. Holger, hebbende uit hoofde van slecht weêr en tegenwinden 5 weken en drie dagen reis van Amsterdam.

 

Rotterdamsche Courant 01 juni 1820114

Amsterdam, 30 mei. Kapitein Spreeuw heeft den 26 mei, 8 mijlen oost van de Goeree, in goede staat gepraaid het schip de VEREENIGING, kapt. A. Roos, den 23 dito uit Texel naar Surinamen gezeild.

 

Rotterdamsche Courant 25 juli 1822114

Amsterdam, 23 juli. Van Surinamen zoude half juni vertrekken het schip INDUSTRIE, A. Brons, naar Rotterdam; den 15 juli het schip HENRIETTE, J.E. Schneebeke, naar Amsterdam, en ultimo juli de schepen MARIA, F.H. Zeijlstra, HARLINGEN, L. Buisman; IPENRODE, A.F. Oosterlo, GODEFRIDA, H. Hansen; de STREVER, M. Spreeuw, MARIA FREDRIKA (opm: brik MARIA FREDERICA), W. Swart; CONCORDIA, W. Groen en l’AUGUSTE, J. Hulsen Jr, alle mede naar Amsterdam, en HYPERION, H.S. Bruinsma, naar Rotterdam.

 

Rotterdamsche Courant 27 maart 1823114

Amsterdam, 25 maart. Het schip DE STREVER, kapt. M. Spreeuw (opm: fregat, ex TWEE VRIENDEN, kapt. Machiel Spreeuw), met suiker en katoen van Suriname naar Amsterdam, is, volgens brief van de Nederlandse consul te Boulogne-sur-Mer, in dato 22 dezer, die nacht op de kust van Lornel (opm: monding Canche-rivier), tussen Boulogne en Etaples, gestrand. Het schip zat met de eb onder water, zodat van hetzelve en van de lading denkelijk niet veel geborgen zou worden. Het volk is gered en onder quarantaine gesteld.

 

Amsterdamsche Courant 11 april 1825114

Texel, 9 april. De wind ZZO. Binnengekomen: TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Mortier, van Hull; TRUSOSTRE, kapt. O.S. Bioness, van Drammen; voorgaats WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname…..

 

Amsterdamsche Courant 12 april 1825114

Texel, 10 april. De wind O. Stil. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname; DE AREND, kapt. H. Elbring, van Londen; VERWACHTING, kapt. S, de Vries, van Liverpool…..

 

Amsterdamsche Courant 28 september 1825114

Amsterdam, 26 september. Door Alkmaar zijn langs het Noord-Hollandsche Kanaal gepasseerd: Den 18 september TROMP, kapt. R.T. Nolles, van Riga naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam; D' ANDIJ, kapt. H.J. Gibs, van Liverpool naar Alkmaar; 20 dito, ST. NICOLAAS, kapt. Okke Olferts, van Cette, laatst van Gibraltar naar Amsterdam; 22 dito, THE FOUR BROTHERS, kapt. W.P. Dixon, van Boston naar Amsterdam; 24 dito, de ZAANVLIET, kapt. Olfert Sijmons, van Bayonne naar Amsterdam; TENERIFFE PACKET, kapt. J.J. Lausen, van St. Cruz de Teneriffe, naar Amsterdam.

 

Amsterdamsche Courant 15 november 1825114

Texel, 13 november. Binnengekomen: VREDE EN VRIJHEID (opm: kof), kapt. F.A. Lammers, van Drammen.

Uitgezeild: Zr.Ms. oorlogscorvet TRITON, kapt. luit. van Dura en ONDERNEMING, kapt. M. Lels, beide naar Batavia; JUFVROUW AAGJE, kapt. K.H. Ruijl, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, ELISABETH CORNELIA, kapt. P.H. Bos, NOORD-HOLLAND,…

 

Rotterdamscche Courant 01 april 1826114

Amsterdam, 30 maart. Kapitein M. Spreeuw, voerende het schip WILHELMINA, van Suriname naar Amsterdam, meldt in dato den 21 dezer, uit Het Kanaal, bij Douvres, dat hij aldaar den 12 aangekomen was en nog ten anker lag, na den vijf februari, tegelijk met het schip IPENRODE, kapt. A.F. Oosterlee, van Suriname vertrokken te zijn; de aanhoudende sterke NO wind verhinderde hem de reis te vervolgen.

 

Amsterdamsche Courant 08 mei 1826114

Texel, 5 mei. MINERVA, kapt. M.C. Brandt en LOUISA, kapt. E.A. Bakker, beide van Koningsberg; SVANOEN, kapt. L. Krogh, NEPTHUNES, kapt. E.J. Swart en ANNA MARGARETHA ELISABETH, kapt. J. Mareussen, alle drie van Drammen; 2 SÜSTRE, kapt. L. Holst, van Holmstrand.

Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname; WAVE, kapt. J. Kelly, naar Boston; PROTECTION, kapt. F. Williams

 

Amsterdamsche Courant 26 mei 1826114

Texel, 24 mei. ….Uitgezeild: JONGE JAN, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen; OCEAN, kapt. C. Stiebold, naar Nerva. Uit de quarantaine ontslagen kapt. Douwes, gisteren binnengekomen, heeft op 30 april op 48 gr. noorderbreedte, 07 gr. 82 min. west van Greenwich, gezien een schip, met Antwerpen No. vlag 85, zijnde kapt. F. Hoed, van Antwerpen en op 7 mei bij Goudstaart (opm: Start Point), kapt. M. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname, beide in goede staat.

 

Amsterdamsche Courant 12 juli 1826 114

Te Suriname zijn aangekomen: den 27 mei, THE REGENT, kapt. J. Morris, van Rotterdam, in 23 dagen: DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, van Amsterdam; den 30 mei: JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw en ARGYLE, kapt. D. Spreeuw, alle drie van Amsterdam. – Den 15 mei zijn van daar gezeild: MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.A. Herman, naar Amsterdam; en PARAMARIBO, kapt. W. Turnbull, naar Rotterdam.

 

Rotterdamsche Courant 15 augustus 1826114

Amsterdam, 13 augustus. Scheepvaartberichten:

- Kapitein W. Groen, in Texel binnen, van Suriname, is den 16 juni van daar gezeild, ook zou den 30 dito van daar zeilen het schip DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, en medio juli het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, beiden naar Amsterdam; voorts bericht hij, den 3 dezer, op de hoogte van Goudstaart (opm: Start Point), in goede staat zeilende, gepraaid te hebben een kof, van Amsterdam naar Bilbao, tonende de vlag van Zeemanshoop, met No. 160, zijnde die van kapt. R.F. Melleman, voerende het schip DE JONGE SIJBRAND.

- Het schip MAESE, kapt. S. Hall, van Rotterdam naar Boston, te Cowes binnen, heeft den 4 dezer de reis voortgezet.

 

Amsterdamsche Courant 26 augustus 1826114

Texel, 24 augustus. Binnengekomen: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname, dezelve heeft den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 51 gr. lengte, gepraaid ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen, van Suriname naar Amsterdam; en den 23 augustus voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeeke, van Amsterdam naar Suriname; IKINA WILHELMINA, kapt. J. Vegter, van St. Martin; NORTHAM, kapt. D. Charrosin en ORWELL, kapt. R. Cubitt, beide van Londen.

Niets uitgezeild.

 

Rotterdamsche Courant 29 augustus 1826114

Amsterdam, 27 augustus. Kapitein M. Spreeuw (opm. schip WILHELMINA), van Suriname in Texel binnen, heeft, den 31 juli op 38 gr. noorderbreedte en 57 gr. lengte, gepraaid het schip DE ZORGVULDIGHEID, kapt. J. Hulsen van Suriname naar Amsterdam, en is den 23 dezer voor de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gepasseerd het schip HENRIETTE, kapt. J.E. Schneebeke, van Amsterdam naar Curaçao en Suriname.

 

Amsterdamsche Courant 31 augustus 1826114

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij en de mijnen zo treffend bericht, dat op den 14 juni jl. aan boord van het schip WILHELMINA, gevoerd door kapt. M. Spreeuw, op de rivier de Suriname, is overleden, mijn hartelijk geliefde en veelbelovende oudste zoon, Barend Christiaan, nog geen 16 jaren bereikt hebbende.

Amsterdam, den 25 augustus 1826, M.B. Bögeman

 

Amsterdamsche Courant 01 september 1826114

Amsterdam, 31 augustus. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsche Kanaal.

Den 19 augustus, CHARLES AND HENRY, kapt. George Crofft, van Amsterdam naar Charlestown; den 20 dito, THE SPRIGHTLY, kapt. Ormund Smith, van Yarmouth naar Amsterdam, DE TWEE GEBROEDERS, kapt. P.T. Tromp, an Amsterdam naar Londen, THE PIONEER, kapt. H.B. Roze, van Alexandrië (Amerika) naar Amsterdam; den 22 dito, SUZANNA, kapt. F. Lange, (wijlen kapt. Scheider), van Batavia naar Amsterdam; den 23 dito, BRUNSWICK, kapt. John Page, van Amsterdam naar Londen; DE VROUW ELISABETH, kapt. D.J. Duintjer, van Amsterdam naar Hull; den 26 dito, DE COLONIST, kapt. L. Wildschut, van Suriname naar Amsterdam; WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Suriname naar Amsterdam; MOZES, kapt. J. Falk, van Drammen naar Amsterdam.

 

Amsterdamsche Courant 21 oktober 1826114

Texel, 19 oktober. Binnengekomen: ADJUTER, kapt. J. Jonsen, van Drammen. Uitgezeild: WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, naar Suriname; GEBROEDERS ZIJLSTRA, kapt. L.C. de Vries, naar Bilbao; DORP GAASTMEER, kapt. R.S. Visser en VROUW JANTJE, kapt. T.G. Mellema, beide naar Londen; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Orre, naar Hull

 

Amsterdamsche Courant 28 oktober 1826114

Texel, 26 oktober. ….Het schip WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, van Amsterdam naar Suriname, is den 20 oktober te Ramsgate binnengelopen.

 

Amsterrdamsche Courant 24 januari 1827114

Texel, 21 januari. Uitgezeild: AMALIA ELIZABETH, kapt. C. de Wit, naar de kust van Genua.

Te Suriname zijn aangekomen, de 31e oktober (1826) DE ONDERNEMING, kapt. H. Eeltjes van Middelburg, 19 november (1826) WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, GODEFRIDA, kapt. A. Hansen en de 22e dito DE VEREENIGING, kapt. W. de Boer.

 

Rotterdamsche Courant 15 maart 1827114

Amsterdam, 13 maart. Volgens brief van kapt. C. Meijer, voerende het schip DE VROUW ANTONIA, van Cette naar Amsterdam, was bij den 4 dezer, des avonds, te Cowes binnengelopen, na met de vreselijkste stormen te hebben geworsteld; hij had omtrent 1 el 4 palmen 1 duim en 6 strepen water in het schip, deszelfs gehele halfdek was ontzet en ging circa 1 palm en 3 strepen over en weer, de kluiverboom en een of twee balken waren gebroken, de kluiver verloren en meer andere schade veroorzaakt. Omtrent denzelven tijd waren aldaar nog zeven schepen binnengelopen, allen in bijna gelijke omstandigheden. Gemelde kapt. C. Meijer was den 7 dezer bezig met lossen, zo als ook de insgelijks te Cowes binnengelopen schepen BETSEY, kapt. H.N. Hener, van Bahia, SOPHIA, kapt. L.H.D. Doorman, van Havannah, beiden naar Hamburg. De schepen CATARINA ANNA HELENA, kapt. F. Groen, DE VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld, WILHELMINA, kapt. M. Spreeuw, zouden den eersten februari en de schepen SOPHIA MARIA, kapt. G.I. Roperhoff, DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, in dezelfde maand van Suriname vertrekken, allen naar Amsterdam gedestineerd.

 

Rotterdamscche Courant 20 maart 1827114

Amsterdam, 18 maart. Kapt. M. Spreeuw, in Texel binnen van Suriname, bericht dat den 1 februari van daar gezeild zijn de schepen DE MAASSTROOM, kapt. P.S. Schuil, naar Rotterdam en CATHARINA ANNA HELENA, wijlen kapt. F. Groen en DE KOLONIST, kapt. L. Wildschut, beiden naar Amsterdam, welke laatste door hem gepraaid is den 15 dito op 31 gr. 49 min. Noorderbreedte, 53 gr. 52 min. lengte West van Greenwich, zijnde toen aan boord alles wel…..