Inloggen
Gezagvoerder

Pfeil, J.M.

Naam: Pfeil, J.M.
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ERFPRINSES SOPHIA 1840 Fregat Sailing Vessel 8065 Bekijk schip
WHAMPOA 1848 Bark Sailing Vessel 14038 Bekijk schip
MINISTER PAHUD 1855 Fregat Sailing Vessel 14913 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.M.Pfeil was met vlagnummer R246 in de periode 1847/48 t/m 1858 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van de Maatschappijtot Nut der Zeevaart  (Maritiem Museum,Rotterdam) staat in de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf vermeld dat de weduwe van kapitein J.M.Pfeil een uitkering kreeg van f 224,80 voor haar en drie kinderen incl. schoolgeld. In 1859 kreeg zij f 225,60058.

In het Jaarverslag 1866 staat vermeld dat zijn weduwe in 1866 is hertrouwd (waardoor haar uitkering reglementair werd stopgezet) 058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.M.Pfeil met vlagnummer R246 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                                   van de bark “Whampoa”                246 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1851                                   van het fregat “Jacoba Helena”     397 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1855                                   van het fregat “Minister Pahud”    350 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

 

J.M.Pfeil was in 1848 de eerste gezagvoerder van de bark "Whampoa" en in 1855 van het campagne-fregatschip "Minister Pahud", beide van rederij W.Ruys J.Dz. 024.

 

Bouma025 vermeldt J.M.Pfeil als gezagvoerder gedurende:

*    1849 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1851 t/m 1854 van het fregat “Jacoba Helena” ex Erfprinses Sophie, gebouwd in 1840 te Middelburg, 750 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1856 t/m 1857 van het 3/mschip “Minister Pahud”, gebouwd in 1855 te Dordrecht, 674 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen