Inloggen
MINISTER PAHUD - ID 14913


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1855-08-23 / 1867-01-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1855
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: C. Gips & Zonen - Werf 'De Merwede', Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1855-06-14
Delivery Date: 1855-06-27
Technical Data

Gross Tonnage: 355.00 lasts
Gross Tonnage 2: 674.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 40.55 Meters Registered
Beam: 6.99 Meters Registered
Depth: 5.35 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1855
Datum agenda: 1855-08-23
Register nr: 18550759
Scheepsnaam: MINISTER PAHUD
Type: Fregat
Lasten: 355
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruijs JDzn., W
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Pfeill, J.M.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1855-06-27 MINISTER PAHUD
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1863-00-00 MINISTER PAHUD
Manager: van Zanten, Krimpen aan de Lek, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: van Zanten, Krimpen aan de Lek, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Krimpen aan de Lek / Netherlands

Ship Events Data

1863-10-28: 28 oktober 1863. NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Publieke verkopingen in de zaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam op dinsdag 27 oktober: het Nederlands campagne-fregatschip MINISTER PAHUD, kapt. Kievit, gebouwd in 1855, groot 355 lasten, voor NLG 35.500 verkocht, de chronometer voor NLG 255 verkocht, de thermometer voor NLG 26 verkocht en de sextant voor NLG 70 verkocht.
1867-01-01: Final Fate: Missing

Rotterdam, 8 augustus. Van het Nederlandse schip (opm: 3/m) MINISTER PAHUD, kapt. E. Lipjes, de 1e januari van Batavia naar Nederland vertrokken, heeft men sinds die tijd niets meer gehoord.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.M.Pfeil was met vlagnummer R246 in de periode 1847/48 t/m 1858 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van de Maatschappijtot Nut der Zeevaart  (Maritiem Museum,Rotterdam) staat in de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf vermeld dat de weduwe van kapitein J.M.Pfeil een uitkering kreeg van f 224,80 voor haar en drie kinderen incl. schoolgeld. In 1859 kreeg zij f 225,60058.

In het Jaarverslag 1866 staat vermeld dat zijn weduwe in 1866 is hertrouwd (waardoor haar uitkering reglementair werd stopgezet) 058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.M.Pfeil met vlagnummer R246 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                                   van de bark “Whampoa”                246 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1851                                   van het fregat “Jacoba Helena”     397 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1855                                   van het fregat “Minister Pahud”    350 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

 

J.M.Pfeil was in 1848 de eerste gezagvoerder van de bark "Whampoa" en in 1855 van het campagne-fregatschip "Minister Pahud", beide van rederij W.Ruys J.Dz. 024.

 

Bouma025 vermeldt J.M.Pfeil als gezagvoerder gedurende:

*    1849 van de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1851 t/m 1854 van het fregat “Jacoba Helena” ex Erfprinses Sophie, gebouwd in 1840 te Middelburg, 750 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1856 t/m 1857 van het 3/mschip “Minister Pahud”, gebouwd in 1855 te Dordrecht, 674 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Pfeil, J.M.

Familiegegevens en opleiding

Frans Kieviet werd geboren c. 1821 te Stellendam als zoon van de Nederlands Hervormde Mijn Kieviet, landbouwer, en Arentje Visser. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Schiekade Wijk 14 nr. 389 (nieuw nr. 128).

Hij trouwde op 14 augustus 1862 te Rotterdam met Josina Adriana Soetermeer, geboren te Burgh, weduwe van Marie Cornelis Johannis Soetermeer, dochter van Adriaan Soetermeer en Cornelia Johanna Halewijn. Hij trouwde voor de 2e maal op 20 december 1871 te Rotterdam met Maria Johanna Soetermeer, geboren 20 januari 1817 te Burgh, Nederlands Hervormd.

Hij overleed te Rotterdam aan de Gouvernestraat op 05 maart 1888005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. Kieviet was met vlagnummer R476 in de periode 1857 t/m 1866 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

F.Kievit wonend te Rotterdam was met vlagnummer 76 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” in de periode 31 mei 1860 t/m zijn bedanken in 1866. Bij zijn inschrijven was hij gezagvoerder van de bark “Minister Pahud”, met als boekhouder W.Ruijs JDz te Rotterdam.064a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1866 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat “Het Bestuur zich verpligt (heeft) gezien art. 37” op hem van toepassing te moeten verklaren. Dat betekent dat hij vanwege het niet voldoen aan zijn financiële verplichtingen uit de Maatschappij is gezet058.

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat F.Kievit als gezagvoerder064a:

*    1861                       bark “Minister Pahud”                       W.Ruijs JDz te Rotterdam.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein F.Kievit  met vlagnummer R476 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859              van het fregat “Minister Pahud”       355 last     varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1862                         van het fregat “Minister Pahud”       355 last     varend voor W.Ruys & Zonen te Rotterdam

*    1863 t/m 1865      geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt F.Kievit als gezagvoerder gedurende:

*    1858 t/m 1863 van het 3/mschip “Minister Pahud”, gebouwd in 1855 te Dordrecht, 674 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

F.Kievit vertrok op 11 september 1861 vanuit een Nederlandse haven (plaats niet genoemd) met de “Minister Pahud” en 9 officieren. Hij arriveerde te Batavia op 04 januari 1862 na een reis van 115 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Kievit/Kieviet, Frans

Familiegegevens en opleiding

Vermoedelijk geboren te Haarlem.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt E.Lipjes als gezagvoerder gedurende:

*    1864 t/m 1867 van het 3/mschip “Minister Pahud”, gebouwd in 1855 te Dordrecht, 674 ton o.m., varend voor J.H. van Santen te Krimpen aan de Lek. Het schip werd vermist op thuisreis van Batavia.

 

Overige bijzonderheden

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 augustus 1867 vermeldde het volgende bericht: "Van het schip "Minister Pahud", kapt.Lipjes, den 1sten Januarij van Batavia vertrokken, heeft men sinds dien tijd niets meer vernomen ...". De bark was eerst van rederij W.Ruys J.Dz, daarna van J.H.van Santen te Krimpen aan de Lek026(39/070).

 

"Op 8 augustus 1867 wordt het volgende bericht vrijgegeven: "Van het Nederlandse barkschip "Minister Pahud", onder gezag van de Vlielandse kapitein E.Lipjes is reeds 8 maanden niets vernomen. Het schip is op 1 januari van Batavia vertrokken naar Nederland, doch sindsdien is ieder bericht uitgebleven. Egarius Lipjes was de zoon van de op Vlieland wonende Ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen Johannes Lipjes en Hendrina Arent".

Uit: Jan Houter  "Al zwerf ik op de baren ... Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw".  Het Wereldvenster - Baarn.  1978  51 pp. Citaat van p.48.

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Lipjes, Egarius

Afbeeldingen


Omschrijving: MINISTER PAHUD
Collectie: Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
Vervaardiger: Onbekend
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.325
DVD VIII – 754, 755
BIJLBRIEF
Naam schip MINISTER PAHUD

plaats en datum acte Dordrecht, 27 juni 1855

type schip fregat, kopervast en gekoperd

bouwwerf/verkoper Cornelis Gips & Zonen, scheepsbouwmeesters te Dordrecht

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper rederij en boekhouderschap van Wm. Ruys J.Dzn., Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 674 tonnen of 355 lasten (meetbrief Dordrecht, 15 juni 1855)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 40,55 m., breed 6,99 m.,hol 5,35 m.

kiellegging

tewaterlating 14 juni 1855

plaats / datum registratie Dordrecht, 27 juni 1855

nummer van registratie deel 60, folio 76, recto, vak 1 e.v.

notaris verklaring voor burgemeester en wethouders van Dordrecht

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 220408

Naam MINISTER PAHUD
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1855
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03.17.01.3675-1855-325

Jaar: 0000
Bron: Book
Omschrijving: "Reder in Rotterdam" Willem Ruys ( 1809-1889)
Bram Oosterwijk