Inloggen
Gezagvoerder

Haan, Petrus Derk Hendrik Bernardus de

Naam: Haan, Petrus Derk Hendrik Bernardus de
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ANNA PAULOWNA 1857 General Cargo schip Steamship 8098 Bekijk schip
CORNELIS GIPS 1854 Bark Sailing Vessel 14664 Bekijk schip
REMBRANDT 1857 General Cargo schip Steamship 8327 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Petrus Derk Hendrik Bernardus de Haan, Nederlands Hervormd, werd als leerling van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam ingeschreven op 28 augustus 1841. Hij werd geboren te Amersfoort 14 mei 1829 als zoon van Derk Hendrik Bernardus de Haan en Marregreta Everdina Toelaar, beiden overleden. Voogd was Dirk de Boer, luitenant-kolonel der Artillerie te Den Haag, wonende aan het Voorhout nr.235. Toeziend voogd was Eduard Cornelis Ookhuyzen te Amersfoort. "Het kostgeld is te Amsterdam ontvangbaar bij van Heekeren & Co Heerengracht bij de Amstel. De vorderingen van de leerling werden bijgehouden in 3-maandelijkse rapporten ingaande januari 1842 en met betrekking tot de vakken zeevaartkunde, schoolonderwijs (hollands, frans en engels) en scheepswerk. Voorts zijn de volgende opmerkingen vermeld:

14 december 1843     "aangenomen tot Lidmaat der Ned.Herv.Gemeente door Do Weyland".

21 maart 1844            "gepl. als Jongen op het schip Jupiter Capt.de Jong naar Batavia  voor Amsterdam. Gagie ¦6,-".

11 januari 1845          "terug van de reis met goed attest".

10 april 1845               "geplaatst als Ligtmatr. op het schip Wilhelmina Lucia Capt.Karst (is J.P.Carst) naar Batavia voor Amsterdam. Gagie ¦10,-".

28 februari 1846         "terug van de reis met goed attest".

04 maart 1846            "eervol ontslagen"004(533/1962).

Op 20.04.1854 te Amersfoort getrouwd met Agneta Petronella Johanna de Rochemont (29) - geb. ca. 1825 te Vlissingen - d.v. Daniel Louis de Rochemont en Louisa Jaqueline Corbelijn. Zij is overleden op 23.11.1899 te Gouda.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.D.H.B.de Haan werd met nr.655 effectief lid van Zeemanshoop per 27 november 1855 op voorspraak van J.R.Smit. Zijn schip was de "Cornelis Gips"002.

In de Algemene Vergaderingen van 20/27 november 1855 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Pieter Derk Hendrik Bernardus de Haan, oud 26 jaar, voerend de bark “Cornelis Gips, wonend in de Leidsche Straat I.I. 375 te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.R.Smit.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 01 maart 1860 wordt aan P.D.H.B. de Haan toegestaan zijn effectieve lidmaatschap om te zetten in een lidmaatschap voor de vlag.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 13 maart 1860 staat het verzoek van kapitein P.D.H.B. de Haan om van effectief lid over te mogen gaan naar lid voor de vlag, hetgeen wordt toegestaan.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer             jaren                 type        scheepsnaam       naam reder/boekhouder

         655              1855-1856            bark       Cornelis Gips       J.B.'tHooft&F.C.Deking Dura te Dordrecht

                                1857-1858            stooms.  Rembrandt           Kon.Ned.Stoomb.Mij.

                                1859-1860            stoomb. Anna Paulowna   idem

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

P.D.H.B. de Haan                               Anna Paulowna                     05 maart 1860              verongelukt (geen datum vermeld)

 

Bouma025 vermeldt P.D.H.B. de Haan als gezagvierder gedurende:

*    1856 t/m 1857 van de bark “Cornelis Gips”, gebouwd in 1854 te Dordrecht, 649 ton o.m., varend voor J.B.’t Hooft & F.C.Déking Dura te Dordrecht;

*    1858 t/m 1859 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1861 t/m 1862 op het schroefstoomschip “Anna Paulowna”, gebouwd in 1857 te Dumbarton, 441 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

Op weg van Amsterdam naar Marseille is het ss Anna Paulowna in de nacht van 12 op 13 januari 1861 bij Kaap Spartel op de rotsen gelopen. Kapitein, 1e stuurman en 5 matrozen verdronken. Het schip werd geabandonneerd, doch door een Engelse Bergingsmaatschaapij later vlotgebracht en 22 juni 1861 te Gibraltar binnengebracht. Omgedoopt door de bergers in “Enterprise” en naar Liverpool gesleeptt voor reparatie. Het schip werd eind 1861 door de KNSM teruggekocht en onder de oude naam weer in de vaart gebracht.

Het schip werd gebouwd in 1857 bij Denny Bros, Dumbarton, mat 441 GRT en voer voor de KNSM te Amsterdam (zie ook onder kapitein J.Brouwer)072.