Inloggen
Gezagvoerder

GEEST, MARCUS

Naam: GEEST, MARCUS
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 4
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
BERENICE 1864 General Cargo schip Steamship 8137 Bekijk schip
ETNA 1871 General Cargo schip Steamship 8176 Bekijk schip
REMBRANDT 1857 General Cargo schip Steamship 8327 Bekijk schip
SIRIUS 1871 General Cargo schip Steamship 8346 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens 

Marcus werd geboren op 15 nov. 1847 te Rotterdam als z.v. David Lie(u)wes Geest (stuurman) en Neeltje Jans de Jong.

Marcus (30) (stuurman) trouwde op 07 mrt. 1878 met Anna Oldendorp (27) – geb. 28.10.1850 te Woudsend – d.v. Theunis Sweris Oldendorp en Tietje Johannes de Haan.

Anna overleed op 24.12.1883 te Amsterdam.

Marcus (37) (varensgezel) hertrouwde op 13.10.1885 te Amsterdam met Theodora Catharina Weitinga (42) – geb. 10 mei 1843 te Amsterdam – d.v. Meerten Weitinga en Grietje Bakker.

Theodora Catharina overleed op 12.08.1923 te ’s-Gravenhage (80).Theodora Catharina Weitinga

Marcus overleed op 13 maart 1929 te Amsterdam (81) en werd op 16.03.1929 begraven op de begraafplaats “Nieuw Eik en Duinen” te ’s-Gravenhage.

 

Kinderen

- Jan                      – geb. 21.07.1879 te Amsterdam

- Tilia Johanna   – geb. 23.12.1881 te Amsterdam

- David Cornelis – geb. 24.12.1883 te Amsterdam

 

Opleiding

Werd op 31.08.1861 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Na de opleiding werd hij als jongen geplaatst op het schip HENRICUS GERARDUS, kapt. Van der Zee, naar Japan. Gage f 8,- Op 28 .10.1865 terug van de reis met goed attest. Werd op 26 april 1865 geplaatst als lichtmatroos op het schip KOOPHANDEL, kapt. Mooij, naar Java. Gage 15 gulden. Op 06.02.1866 terug van de reis met goed attest.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.Geest werd met vlagnummer 913 per 18 juli 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 34 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 11/18 juli 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Markus Geest, oud 34 jaar, voerend het ss “Rembrandt”, wonend op de Kattenburgergracht 5 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 06 februari 1890 en in die van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 maart 1890 staat een: “Brief van M.Geest, gezagvoerder van het ss “Venus”, het Bestuur om medewerking verzoekende tot het verkrijgen van mist-signalen aan de Nederlandsche kusten.”  042 en 023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

       913                        1882-1884     stoomsch.       Rembrandt                       Kon.Nederl.Stoomboot Maatschappij

                                      1885-1887     stoomsch.       Sirius                                 idem

                                           1888           stoomsch.       Venus                                idem

                                      1889-1890     geen opgave van schip en boekhouder

                                           1891           stoomsch.       Venus (ex Orion)             idem

 

Bouma025 vermeldt M.Geest als gezagvoerder gedurende:

*    1883 t/m 1885 van het ijzeren schroefstoomschip “Rembrandt”, gebouwd in 1857 aan de Clyde, 290 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1886 t/m 1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Sirius”, gebouwd in 1871 te Greenock, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1889 t/m 1891 van het schroefstoomschip “Venus” ex Orion, gebouwd in 1867 te Stockton, 800 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Bij Nordeney aangevaren en gezonken;

*    1892 t/m 1895 van het ijzeren schroefstoomschip “Vesta”, ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSA C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam;

*    1896 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Het ss. “Venus” zonk op 19 februari 1891 ter hoogte van Nordeney na aanvaring met het ss ZANZIBAR, op weg van Amsterdam naar Hamburg. De bemanning werd gered.

Het ss “Venus” werd gebouwd in 1867 bij Richardson Duck & Co te Stockton on Tees, mat 772 Brt en voer voor de KNSM te Amsterdam072.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift De Zee, Jg.1897, p.71-75 staat een verslag van de Commissie ter beoordeeling van kompasjournalen, waarin aan het journaal van het ss “Berenice” van kapitein M.Geest een “bijzondere melding” wordt toegekend.

 

De schepen van de kapitein

 

*   01/1882 – 10/1885   gezagv. van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857  

*   10/1885 – 02.1888   gezagv. van het s.s. SIRIUS   – geb. in 1871

*   02/1888 – 03/1891    gezagv. van het s.s. VENUS  – geb. in 1867

*   04/1891 – 07/1891   gezagv. van het s.s. VESTA   – geb. in 1861

           *    04/1891 – 07/1891   gezagv. van het s.s. ETNA     – geb. in 1871

*   08/1891 – 01/1894   gezagv. van het s.s. VESTA   – geb. in 1861

*   01/1894 – 05/1900   gezagv. van het s.s. BERENICE – geb. in 1864

 

Overige bijzonderheden

Gezagvoerder bij de K.N.S.M. 

Op 16 febr. 1891 op de hoogte van Norderney kwam de VENUS in aanvaring met het s.s. ZANZIBAR waardoor de VENUS zonk. De equipage werd door de ZANZIBAR opgenomen en te Londen geland.

 Werd ingaande 01.05.1900 Magazijnmeester bij de walorganisatie van de KNSM.