Inloggen
BERENICE - ID 8137

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1864-06-30 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1864
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo
Material Hull: Iron
Construction Data

Scheepsbouwer: Richardson Duck & Co., Stockton-on-Tees, Great Britain
Werfnummer: 102
Launch Date: 1864-03-26
Delivery Date: 1864-04-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Richardson Duck & Co., Stockton-on-Tees, Great Britain
Motor Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Power: 120
Power Unit: NHP
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 769.00 *** Onbekend ***
Net Tonnage: 549.00 *** Onbekend ***
Deadweight: 800.00 *** Onbekend ***
 
Length 1: 195.0 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 29.0 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 17.2 Feet (British) ***Unknown***
Configuration Changes

Datum 00-00-1872
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Uitgerust met een nieuwe 2-cil. Compound stoommachine van Richardson Duck & Co., Stockton, 490 ipk, 8 knopen.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1864
Datum agenda: 1864-06-01
Register nr: 0
Scheepsnaam: BERENICE
Type: Stoomschip
Lasten: 0
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: KNSM
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Boer, P. A. de
Opmerkingen: 1864 - 580-datum besluit nieuwe zeebrief30-06-1864--- schip ligt in :Amsterdam
Nr oude zeebrief : Voorlopige zeebrief
Gebouwd in Engeland

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1864-04-00 BERENICE
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NGVH

Ship Events Data

1892-01-03: Volgens Statistiek van de Ned. Zeescheepvaart 1892:
03.01.1892: In de Noordzee in positie 54.52N 06.09E tijdens een zware NW storm lekgeslagen, op weg van Amsterdam naar Dantzig met stukgoederen. Het schip is zonder hulp, zwaar lek, Cuxhaven binnengelopen en is aldaar gedokt voor reparatie. De lading werd gedeeltelijk beschadigd.
1893-01-31: PGC 030293
Swimemunde 31 januari. Het stoomschip BERENICE, van Reval naar Schiedam, is sedert 12 jananuari in de Oostzee en kan door het ijs geen haven binnenlopen. De kapitein S. Hazewinkel Lzn. is gisteravond hier aan land gekomen, doch kon wegens dikke mist niet weer aan boord komen.
1893-02-09: PGC 140293
Danzig, 9 februari. Het Ned. stoomschip BERENICE, de elfde jananuari van Reval naar Amsterdam vertrokken, bleef des avonds vastzitten voor Reval in het ijs tot de dertiende, toen het gelukte in het vaarwater van de ijsbreker METEOR met nog een ander stoomboot ALICE te komen, waardoor zij tot 3 ½ mijl van Reval avanceerden, waar zij beiden van de vijftiende tot de twintigste januari bleven zitten. Toen stak er een hevige NW storm op, waardoor het ijs werd stukgeslagen en zij voorwaarts konden komen, zodat beide stoomschepen des avonds te Baltisport binnenliepen, waar de kolenvoorraad werd aangevuld. De BERENICE vertrok des anderen daags alleen naar zee doch werd des namiddags door in het zware ijs te stomen lek, hetgeen met spek werd dichtgemaakt, waarna het de reis heeft voortgezet en de 23e januari Gotland werd gepasseerd. Op 24 januari werd wederom veel zwaar ijs aangetroffen en bleef het stoomschip op 25 januari weer vastzitten. Men versterkte zoveel mogelijk de boeg van binnen om beter tegen de druk van het ijs bestand te zijn. Des avonds kon men voorwaarts komen en op 25 januari was de BERENICE bij Bornholm, waar men het ijs zo dicht opeengepakt vond, dat aan doorkomen niet te denken viel. Op 27 januari trachtte men Ronne binnen te lopen, doch deze haven was door ijs geheel ingesloten, weshalve men koers zette naar Swinemunde, voor welke haven de BERENICE op 30 jan arriveerde. Het binnenkomen was echter niet mogelijk zonder ijsbreker. Op 31 januari ging de kapitein aan land om proviand te halen en om inlichtingen te verzamelen omtrent de ijstoestand in de naburige havens. Dewijl aan binnenkomen te Lainemunde niet te denken viel besloot de gezagvoerder op 2 februari Neufahrwasser binnen te lopen en was men op 3 februari des avonds op 3 mijl afstand van Neufahrwasser gekomen, doch bevond men dat ook daar de haven door het ijs was ingesloten. Derhalve koerste de BERENICE naar Pillau, doch ook daar was alles dichtgevroren, weshalve besloten werd weder naar Neufahrwasser te koersen, doch geraakte het stoomschip op 3 mijl van Neufahrwasser in het ijs vast en werd met het ijs langzaam om de Zuidoost gedreven. Op 6 februari kwam de BERENICE weer los doch zij kon het ijs niet doorbreken. Dewijl men op 7 februari zeer dichtbij het strand was gedreven en het schip groot gevaar liep om te stranden, werd besloten om met volle kracht in het ijs op te stomen hetgeen met goed gevolg gebeurde, waardoor het stoomschip des avonds de haven van Neufahrwasser bereikte na 28 dagen van Reval in de Oostzee tussen het ijs te hebben doorgewerkt. Zoals reeds vermeld, heeft de BERENICE schade aan de boeg en zal hier repareren. Een deel der uit graan bestaande lading is beschadigd.
1893-02-16: PGC 160293
Het Ned. stoomschip BERENICE is hedennamiddag zonder assistentie Danzig binnengelopen met een paar gescheurde boegplaten.
1905-07-03: NRC 7 juli 1905. - Amsterdam, 3 juli. Het stoomschip BERENICE van de Kon.Nederl.Stoomb.Maats is naar Frankrijk verkocht (ML: voor sloop).

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Boer, P.A. de
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Rutters, H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Ringers, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1880
Kapitein: Bruins, P.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1881
Kapitein: Kramer, V.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1883
Kapitein: Visser, H.J.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 909
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Hidde werd geboren op 21 okt. 1843 te Koudum als z.v. Jacob Wijbrands en Tjidske Sijbes Lootsma.

In november 1858 werd Hidde ingeschreven bij de Kweekschool a/d IJgracht te Amsterdam.

Hidde (34) trouwde op 07 mrt. 1878 te Dokkum met Aaltje Houtman (25) (geb. Dokkum 30.04.1852) – d.v. Petrus Cornelis Houtman en Antje Durks Glas.

In april 1894 kwam het gezin vanuit Gem. Smallingerland naar Amsterdam

Zij  woonden in Amsterdam aan de Wittenburgerstraat, het Kattenburgplein, de Kadijk,

Aaltje Houtman overleed op 19.08.1900 te Amsterdam (47).

Hidde overleed op 22 juli 1907 te Amsterdam (63). 

 

Kinderen

- Tjitske     - 18.12.1878

- Anna        - 18.12.1878

- Aaltje       - 03.04.1882

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Wijbrands werd met vlagnummer 919 per 15 augustus 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop. Hij was toen 38 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 08/15 augustus 1882 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hidden Wijbrands, oud 38 jaar, voerend het ss “Vesta”, wonend op de Oosterburgergracht 3 te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

H.Wijbrands was van 1886-1889 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       919                      1882-1883    stoomsch.      Vesta                                                     Kon.Nederl.Stoomb.Maatsch.

                                     1884-1887    stoomsch.      Berenise                                                idem

                                     1888-1889    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Wijbrands als gezagvoerder gedurende:

*   1883 t/m 1884 van het ijzeren stoomschip “Vesta” ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSM C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam

*   1885 t/m 1888 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1897 tot nà 1900 van het ijzeren schroefstoomschip “Ondine” ex Pegasus, gebouwd in 1860 te Amsterdam, 350 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

De Telegraaf 20.08.1900

 

 

Het Nieuws v.d. Dag 26.07.1907

  

Datum vanaf: 1884
Kapitein: WIJBRANDS, HIDDE

Familiegegevens en opleiding

Ene Gerardus Johannes Wilmink, geboren op 20 juni 1851, afkomstig uit Veendam, behaalde zijn diploma 1e stuurman aan de zeevaartschool te Veendam met nummer 351.099.

 Gerhardus Johannes werd geboren op 20 juni 1851 te Veendam als z.v. Johannes Theodorus Wilmink (zeeman) en Johanna Henrica Holthuis.

Gerhardus Johannes overleed op 21 jan. 1922 te Groningen (70)

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 5 oktober 1899 staat de uitslag van de wedstrijd beste kompasjournalen 1896/1897 met als uitslag: Goud voor S.Fenenga met het ss “Voorwaarts”, zilver voor D.Hubert met het ss “Burgemeester den Tex” en brons voor G.J.Wilmink met het ss. Ceres”042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 04 januari 1900 wordt verslag gedaan van de uitreiking door Mr. Mouthaan, secretaris van de Commissie voor de Wetenschappelijke Zeevaart, van de medailles in de wedstrijd voor gehouden kompasjournalen in de periode 1896-97, waarbij de gouden medaille is toegekend aan S.Fenenga, gezagvoerder van het stoomschip “Voorwaarts”, de zilveren medaille aan D.Hubert, gezagvoerder van het stoomschip “Burgemeester den Tex” en de bronzen medaille aan G.J.Wilmink, gezagvoerder van het stoomschip “Ceres”. Kapitein Wilmink is tijdens de zitting afwezig.023

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.J.Wilmink als gezagvoerder gedurende:

*   1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Vesta”, ex Pauline, gebouwd in 1857 te Hartlepool, 305 ton o.m., varend voor de KNSA C.A. von Hemert & M.H.Insinger te Amsterdam;

*   1889 t/m 1890 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*   1891 van het schr.ss “Ceres” ex Phoebe, gebouwd in 1876 te Paisley, 1000 ton n.m., varend voor de KNSM. Bouma voegt toe: “Tot 1900 niet verkocht of uit de vaart.”

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift De Zee, Jg.1899 staat op p. 514-517 een “Verslag van de Commissie ter beoordeeling van Kompasjournalen uitgegeven door het College “Zeemanshoop” van den wedstrijd 1896/1897” waarin ook de vermelding van de bronzen medaille voor kapitein Wilmink van de “Ceres”.

 De Noord-Ooster 24.01.1922

Datum vanaf: 1889
Kapitein: WILMINK, GERHARDUS JOHANNES

Familiegegevens en opleiding

 

Simon werd geboren op 26 juli 1853 te Westerdiep (Gem. Veendam) als z.v. Jan Abrahams Hazewinkel (schipper) en Roelfjen Simons Kuiper. Ook in Alle Groningers staat 25-06-1853 !

In het bevolkingsregister op de gezinskaart wordt de geboortedatum verbeterd in 25 juni 1853

Simon (31) (varensgezel) trouwde op 03 juli 1884 te Amsterdam met Armanda Harmina Haak (18) – geb. 04 okt.1865 te Amsterdam – d.v. Hermann Haak en Anna Kröger.

Simon en Armanda scheidden op 13 juli 1907 te Rotterdam.

Armanda Haak overleed op 03.10.1948 te Amersfoort (82).

Simon (74) trouwt opnieuw op 24.05.1928 te R’dam met Gerardina Johanna Zandvliet (66) – geb. 24.03.1862 te A’dam. – d.v. Petrus Zandvliet en Johanna Gosselink.

Simon overleed op 09.02.1942 te Bussum (88).

 

Kinderen

-    Jan Abraham – geb. 31.08.1885

-    Hermann   - geb. 11.11. 1887

-    Simon Barend – geb. 23 mei 1889 te A’dam  - overl. 13.03.1962 te Amersfoort.

-    Juliane Caroline Christine – geb. 20.04.1891

-    Abraham – geb. 19.09.1892 te A’dam – overl. 03.05.1945 te Poortugaal (52)

-    Emma Alida – geb. 03.01.1895

-    Roelfina – geb. 17.11.1897

 

 

Lidmaatschap Zeemanscollege(s)

 

Lid van het Zeemanscollege in Amsterdam.

 

De schepen van de kapitein

*   1889 – 1890 van het s.s. URANIA - geb. in 

*   1890 – 1892 van het s.s.  BERENICE - geb. in 1864

*   1893 – 18.. van het s.s.

*   18.. – 18.. van het s.s.

*   1900 – 1903 van het s.s. TITAN – geb. in 1891

Datum vanaf: 1890
Kapitein: HAZEWINKEL Jzn., SIMON

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Theodorus werd geboren op 23 juli 1854 te Babberich (Gem. Zevenaar) als z.v. Jacobus Johannes Thomas Poederbach (Commies, later verificateur) en Wesselientje Scholten.

C.Th. (27) (stuurman) trouwde op 08 dec. 1881 te Amsterdam met Jantje van der Meer (28) – geb. 10 nov. 1853 te Harlingen – d.v. Jacob Libbes van der Meer (winkelier) en Aafke Jans Hofstra.

Cornelis Theodorus overleed op 03 juli 1909 te Amsterdam (54) en is op 06 juli 1909 begraven op de begraafplaats Nieuwe Ooster.

 

Kinderen

- Alida Jacoba Jeannette – geb. 17.09.1882

- Wesselina Hendrika Petronella – geb. 06.02.1884

- Jacobus Johannes Thomas - geb. 04.06.1886

- Hendrika Cornelia Elisabeth – geb. 19.06.1887

- Hendrika Cornelia Elisabeth – geb. 11.02.1889

- Cornelia Theodora Jannette – geb. 25.05.1891

Allen geboren te Amsterdam. Verder nog 2 pleegkinderen.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Th.Poederbach werd met vlagnummer 933 per 06 juni 1901 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 juni 1901 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd C.Th. Poederbach, gezagvoerder bij de KNSM, wonend op de Binnenkant 40 te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.C.Haacke023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                  jaren             type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        933                          1901             stoomb.           Stella                                                      Kon.Nederl.Stoomv.Maatsch

         1902                   stoomb.           Oberon            idem

 

Bouma025 vermeldt C.T.Poederbach als gezagvoerder gedurende:

*    1893 t/m 1895 van het schroefstoomschip “Berenice”, gebouwd in 1864 te Stockton, 608 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1891 t/m 1892 van het ijzeren schroefstoomschip “Etna”, gebouwd in 1871 te Greenock, 592 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 t/m 1899 van het stalen schroefstoomschip “Oberon”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 875 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1900 en later van het schroefstoomschip “Iris”, gebouwd in 1893 te Rotterdam, 1227 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Het Nieuws v.d. Dag 05.07.1909 

Datum vanaf: 1892
Kapitein: POEDERBACH, CORNELIS THEODORUS

Familiegegevens

Joost werd geboren op 21 nov.1847 te Amsterdam als z.v. Joost Mink (loods) en Willempje de Groot.

Joost (35) (varensgezel) trouwde op 04 mei 1883 te Amsterdam met Grietje Bakker (27) – geb. op 29.09.1855 te Terschelling - d.v. Willem Anes Bakker (schipper) en Maria Jans Kramer.

Joost overleed op 03 oktober 1930 te Haarlem en werd te Heemstede begraven.

Kinderen

???

Opleiding

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Stoomvaart in januari 1876 te Amsterdam.

 

De schepen van de kapitein
 

*   04/1890 – 05/1890 - tijd.gezagv. van het s.s. SIRIUS – geb. in 1871  

*   05/1890 – 03/1892 - gezagvoerder van het s.s.URANIA – geb. in 1857

*   03/1892 – 04/1892 - tijd.gezagv. van het s.s. BERENICE – geb. in 1864

*   04/1892 – 05/1893 - gezagvoerder van het s.s. ETNA – geb. in 1871

*   05/1893 – 11/1893 - gezagvoerder van het s.s. ONDINE – geb. in 1864

*   11/1893 – 12/1893 - tijd.gezagv. van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857 

*   12/1893 – 03/1895 - gezagvoerder van het s.s. ETNA – geb. in 1871

*   03/1895 – 02/1896 - tijd.gezagv. van het s.s. MERCURIUS – geb. in 1880

*   02/1896 – 03/1896 - tijd.gezagv. van het s.s. REMBRANDT – geb. in 1857

*   03/1896 – 02/1901 - gezagvoerder van het s.s. MERCURIUS – geb. in 1880

*   02/1901 – 02/1904 - gezagvoerder van het s.s. SATURNUS – geb. in 1883

 

Op 26 febr. 1904 wegens ziekte, op eigen verzoek ontslagen. (Bron: Stads Arch. Amsterdam)

 

Bouma025 vermeldt J.Mink als gezagvoerder gedurende:

*    1891 t/m 1892 van het schroefstoomschip “Urania”, gebouwd in 1857 te Hull, 275 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1893 t/m 1895 van het ijzeren schroefstoomschip “Etna”, gebouwd in 1871 te Greenock, 592 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1896 t/m nà 1900 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In monsterrol nr. 2303, dd 12 maart 1868 in het Gemeentearchief van Dordrecht wordt als 3e stuurman vermeld J.Mink, oud 24 jaar, wonend te Amsterdam, voor een maandgage van f 26,-, op het fregat “Dordrecht”, varend onder kapitein Johannes Verhoeven, voor een reis van Rotterdam naar Java.

Het is lang niet zeker dat het hier om de J.Mink uit de negentiger jaren gaat. 

 

 

 

Datum vanaf: 1892
Kapitein: MINK, JOOST

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Geest, M.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1902
Kapitein: Ouwehand, W.A.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 957
Overige informatie: 0

 

Familiegegevens en opleiding

 

Gerrit werd geboren op 16 febr. 1863 te Harlingen z.v. Hendrik Jongman en Klaaske Bos.

Gerrit (42) trouwde op 01 mrt. 1905 te Utrecht met  Carolina Wilhelmina Cecilia von Herzberg (32) - geb. 04 febr. 1873 te Utrecht - zij overleed op 25 juni 1949 te Muiden (76) d.v. Arthur Guido von Hertzberg en Catharina Maria van Hecke

Gerrit overleed op 18 dec. 1921 op zee verdronken aan de westkust van Zuid-Amerika (58)

 

Kinderen

Arthur Guido (1906 – 1960)

Carolina Wilhelmina Cecilia (Lidy) (1908 – 1969)

Gerda Jantina Hendrika (1910 – 2000)

 

Opleiding

Behaalde het diploma 3e stuurman Grote Stoomvaart op

Behaalde het diploma 2e stuurman Grote Zeilvaart in november 1888 te Rotterdam.

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Stoomvaart op 11.11.1891 te Amsterdam.

Doorliep de rangen bij de K.N.S.M. en werd in 1904 gezagvoerder van het s.s. AURORA.

 

De schepen van de kapitein

 

*   05/1904 – 08/1904 van het s.s. AURORA      – geb. in 1898

*   08/1904 – 08/1904 van het s.s. BERENICE   – geb. in 1864

*   08/1904 – 08/1905 van het s.s. NIOBE          – geb. in 1902

*   08/1905 – 03/1906 van het s.s. MARS           – geb. in 1880

*   03/1906 – 12/1906 van het s.s. OBERON      – geb. in 1890 

*   12/1906 – 02/1907  van het s.s. NEPTUNUS – geb. in 1906

*   02/1907 – 10/1907  van het s.s. POLLUX       – geb. in 1870

*   10/1907 – 12/1907  van het s.s. MINERVA    – geb. in 1880

*   12/1907 – 06/1908  van het s.s. CASTOR       – geb. in 1895

*   06/1908 – 09/1909  van het s.s. NEPTUNUS  – geb. in 1906

*   09/1909 – 11/1909  van het s.s. TITAN           – geb. in 1891

*   11/1909 – 07/1911  van het s.s. VENUS          – geb. in 1907

*   07/1911 – 11/1911  van het s.s. AMOR           – geb. in 1911

*   11/1911 – 02/1912  van het s.s. POLLUX       – geb. in 1909

*   02/1912 – 03/1912  van het s.s. FLORA          – geb. in 1894

*   03/1912 – 09/1912  van het s.s. AMOR           – geb. in 1911

*   09/1912 – 10/1916  van het s.s. POLLUX        – geb. in 1909

*   10/1916 – 01/1917  van het s.s. CALYPSO     – geb. in 1911                                                                                                         

*   01/1917 – 01/1919  van het s.s. MERCURIUS – geb. in 1909

*   01/1919 – 04/1919  van het s.s. CERES           – geb. in 1908

*   04/1919 – 09/1920  van het s.s. JASON           – geb. in 1912

*   09/1920 – 12/1920 van het s.s. DELFT            – geb. in 1919

 

De Telegraaf  24.12.1921

 

Datum vanaf: 1904
Kapitein: JONGMAN, GERRIT JAN

Afbeeldingen


Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1864.32

DVD XIII – 8622 - 8624


CEDULE

Naam schip BERENICE

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 27 juni 1864

type schip stoomschip

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper C.A. von Hemert en M.H. Insinger, als directeuren van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam, enig eigenares van het schip
te voeren door kapt. P.A. de Boer

grootte in tonnen 322 lasten of 608 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Stockton on Tees

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 juni 1864

nummer van registratie deel 76, folio 136, recto, vak7.

notaris

prijs Voor het recht van registratie wordt een waarde van schip en inventaris opgegeven van NLG. 160.000,-

Bijzonderheden: het schip was voor rekening van de KNSM gebouwd, recentelijk opgeleverd en ligt nu te Amsterdam


researcher/datum research: ML / 190609

Naam BERENICE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1864
Toegang 198
Inventaris 3175