Inloggen
Gezagvoerder

Boog, C.

Naam: Boog, C.
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 4
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
SIR ROBERT PEEL 1858 Bark Sailing Vessel 8204 Bekijk schip
MINA 1867 Bark Sailing Vessel 8800 Bekijk schip
CERES 1856 Schoener Sailing Vessel 15134 Bekijk schip
ADRIANA PETRONELLA 1856 Bark Sailing Vessel 15120 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Boog was met vlagnummer R59 in de periode 1879 t/m 1885 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen aanspraak had op financiële tegemoetkomingen058.

 

C.Boog wonend te Vlaardingen was met vlagnummer 42 in de periode 08 december 1864 t/m zijn royement (vermoedelijk) 1878 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”.111.

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 07 december 1882 staat een opsomming van geroyeerde leden waaronder:

“Vlag 42. C.Boog. Vlaardingen. Niet betaald sedert 1875/76. Geroyeerd. (geen jaartal vermeld, maar wegens overeenkomstige gevallen wellicht 1878)064a

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat C.Boog als gezagvoerder064:

  • 1874 bark “Bravo” boekhouder Gebr. van Rossem te Rotterdam (andere boekhouder dan

hierna

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein C.Boog met vlagnummer R59 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

  • 1880 van de bark “Mina”     723 ton n.m.   varend voor van Charante & Co te Rotterdam
  • 1881 t/m 1883 van het fregat “Salatiga”    1101 ton  varend voor van Charante & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt C.Boog als gezagvoerder gedurende:

  • 1864 t/m 1868 van de sch.brik “Ceres”, gebouwd in 1856 te Elshout, 163 ton o.m., varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam. Het schip werd in 1868 afgekeurd in averij;
  • 1869 van de brik “Leda” ex Marianne, gebouwd in 1857 te Papenburg, 173 ton o.m., varend voor Ph. van Ommeren te Rotterdam;
  • 1870 t/m 1873 van de bark “Bravo” ex Sir Robbert Peel, gebouwd in 1858 te Zwolle, 377 ton o.m., varend voor Ph.van Ommeren te Rotterdam. Het schip werd in 1873 verkocht naar Noorwegen;
  • 1874 t/m 1875 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1875 verkocht naar Noorwegen en herdoopt in “Helena”.

Volgens Verhoeff086 werd het schip in 1875 naar Duitsland verkocht met behoud van de naam “Adriana Petronella” en in 1881 naar Noorwegen met een herdoop in “Helena”.

  • 1876 t/m 1881 van de bark “Mina”, gebouwd in 1867 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam;
  • 1882 van het 3/mschip “Salatiga”, gebouwd in 1872 te Rotterdam, 1225 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

De bark “Bravo” onder kapitein C.Boog vertrok uit Antwerpen op 17 januari 1869 en kwam, via een Kaap Hoornronding, aan te Valparaiso op 18 februari 1870. Op 21 maart 1870 een melding uit Iquique en op 09 oktober aankomst te Vlissingen, wederom via Kaap Hoorn.121

Hetzelfde schip en kapitein werden gemeld op 24 december 1870 te Antwerpen en op 03 april 1871 te Valparaiso. Op 17 mei te Iquique en vervolgens weer te Antwerpen, zonder datum. Dus op zowel de heen- als de terugreis een Kaap Hoorn ronding.121-

Tenslotte melding van de “Bravo” onder kapitein Boog te Antwerpen op 07 januari 1872, Valparaiso op 30 mei 1872, Pisagua op 01 maart 1873 en terug te Falmouth op 03 juni 1873, dus ook hier twee Kaap Hoorn rondingen.121.