Inloggen
ADRIANA PETRONELLA - ID 15120


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-08-28 / 1875-10-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Verkocht naar buitenland: Duitsland

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Ary Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1855-06-19
Launch Date: 1856-05-09
Delivery Date: 1856-08-28
Technical Data

Net Tonnage: 658.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 348.00 lasts
 
Length 1: 39.20 Meters Registered
Beam: 6.94 Meters Registered
Depth: 5.44 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1863
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Deze bijlbrief wordt op 4 mei 1863 te Rotterdam bijgeschreven.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-09-16
Register nr: 18560813
Scheepsnaam: ADRIANA PETRONELLA
Type: Bark
Lasten: 348
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Varkevisser & Zn., P.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Brocx, A.A.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-08-28 ADRIANA PETRONELLA
Manager: Pieter Varkevisser, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands
Callsign: NBKF

Date/Name Ship 1875-10-00 ADRIANA PETRONELLA
Manager: Eduard Krause, Memel, Germany
Eigenaar: Eduard Krause, Memel, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Memel / Germany

Date/Name Ship 1878-10-00 HELENA
Manager: Th. Thronsen & H. Christoffersen, Sarpsborg, Norway
Eigenaar: Th. Thronsen & H. Christoffersen, Sarpsborg, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Sarpsborg / Norway

Ship Events Data

1873-10-00: Damaged
Rotterdam, 1 november. Volgens particulier bericht is het barkschip ADRIANA PETRONELLA, kapt. Boog q.q., na veel stormweer gehad en enige zeilen verloren te hebben, de 29e oktober in goede staat te Cardiff aangekomen. Alles wel aan boord.
1875-05-12: Sold at auction
Advertentie. Uit de hand te koop het Nederlandse barkschip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 ton of 348 gemeten lasten, met complete inventaris. Genoemde bodem in 1873 geheel gekalfaat, nieuw vernageld en gekoperd, heeft twee grote houtpoorten, geen tussendek, verdubbelde tussendeks balkweger, geklasseerd bij Veritas 5/6 A 1/1, kajuit en volkslogies op dek. Te bevragen bij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam en Ed.C.A. Koli te Amsterdam.
1875-10-26: Sold to foreign country
Amsterdam, 26 oktober. Het Nederlandse schip ADRIANA PETRONELLA, groot 658 tonnen, gebouwd in 1856, is uit de hand verkocht aan een Oostzees huis voor NLG 24.000.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.A.Brocx was met vlagnummer R164 in de periode 1853 t/m 1861 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1855 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij een schadevergoeding van

f 50,- heeft gekregen, vermoedelijk vanwege geleden schade met zijn schip058

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein A.A.Brocx R164 met vlagnummer R164 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:.

 • 1855, 1858, 1859 van de bark “Adriana Petronella” 350 last  varend voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.A.Broex (moet zijn Brocx) als gezagvoerder gedurende:

 • 1853 t/m 1854 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1853 te Bolnes, 608 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen. Gestoten bij Kangean en verongelukt;
 • 1857 t/m 1860 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Brocx, A.A.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Johannes Karel Annokkee werd geboren op 01 april 1827 te Den Haag als zoon van Dirk Annokkee, koopman in brandstoffen, en Joba Wilhelmina Weber.

Hij trouwde op 04 mei 1853 te Den Haag als eerste stuurman met Jannetje de Zwaan, geboren te Den Haag op 14 februari 1827, als dochter van Franciscus Wilhelmus de Zwaan, winkelier, en Maria Marlina Sillevis, en overleden te Den Haag aldaar op 17 september 1889.

Johannes Karel overleed als koopvaardijkapitein te Batavia op 22 april 1883.

Uit: Hanoke, Annoque, Annokkee. De geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984) door D.M.Annokkee. Haren, 2001, 328 en 183 pp. (In Centraal Bureau voor Genealogie onder nummer G/Annok)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.K.Annokkee werd met nr. 879 effectief lid van Zeemanshoop op 24 december 1872 op voordracht van C.A.Trappen. Zijn schip was de "Vice Admiraal May"002. Ten tijde van de inschrijving was Annokkee 45 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 17/24 december 1872 staan vermeld dat tot effectief lid voor de vlag is voorgedragen/benoemd Johannes Karel Annokkee, oud 45 jaar, voerend de bark “Vice Admiraal May”, voor rekening van  Rutgers & Hissink, op voordracht van kapitein C.A.Trappen.023.

J.H.Annokkee was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1872 t/m 1883 met vlagnummer 879.

 

J.K.Annokee was met vlagnummer R423 in de periode 1855 t/m 1883 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”

 

J.Annokkee wonend in Den Haag was met vlagnummer 62 in de periode 31 mei 1860 t/m zijn overlijden in 1883 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de bark “Scheveningen” met als boekhouder P.Varkevisser te ’s Gravenhage. 064a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1883 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1883 is overleden058.

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 09 oktober 1884 staat vermeld dat in de loop van het jaar J.Annokkee is overleden.064a

In een kasboek van het Dordtse College dd 17 juli 1883 staat de uitbetaling van de reglementair vastgelegde f 200,- aan de weduwe van kapitein Annokkee.064b

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanka voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

        879                       1872-1879     bark                 Vice Admiraal May                            Rutgers & Hissink

                                      1880-1881     geen opgave van schip en boekhouder

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.Anokkee als gezagvoerder064a:

*    1874                bark “Adriana Petronella”                   boekhouders P.Varkevisser en Zonen te Rotterdam.

 

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.K.Annokkee met vlagnummer R423 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                   bark “Buitenzorg”                      204 last              voor P.Varkevisser & Zoon te Rotterdam

*    1858, 1859        bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1862                   bark “Adriana Petronella”        348 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1863 t/m 1867 bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1874                   geen vermelding van schip en boekhouder

*    1877, 1878        bark “Vice Admiraal May”        756 ton n.m.  varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam

*    1880, 1881        bark “Nelly en Helena”             733 ton n.m.    varend voor P.Landberg & Zn  & B.C. de Jong

                                                                                                              te Batavia

*    1882                         geen vermelding van schip en boekhouder

 

J.K.Annekkee (sic) was van 1874-1876 kapitein van de houten bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1866 door Meursing & Huygens te Amsterdam, 756 ton, varend voor  Rutgers & Hissink te Amsterdam052.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

J.Anokkee                   Adriana Petronella                 08 augustus 1860                                01 februari 1862

 

Bouma025 vermeldt J.K.Annokkee als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1856 op de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;

*    1857 t/m 1861 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1861 t/m 1862 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1863 t/m 1871 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar Duitsland en herdoopt in “Clara”;

*    1872 t/m 1874 van de bark “Vice Admiraal; May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;

*    1876 t/m 1880 van dezelfde bark en varend voor dezelfde reederij. Het schip werd in 1880 te Batavia verkocht;

*    de “Nelly & Helena” staan niet met een kapitein Annokkee in Bouma, omdat het een niet-nederlandse reederij betreft.

 

Overige bijzonderheden

In 1875-1876 voer Jan Pronker (de broer van kapitein Teunis Pronker) als 3de stuurman aan boord van de “Vice Admiraal May” onder kapitein J.K.Annekkee (sic) van Amsterdam via Sunderland naar Macassar en terug052

 

D.Annokkee (zal wel J.K. geweest zijn) vertrok op 24 januari 1873 vanuit Nieuwediep met de “Vice Admiraal May” en 4 landmachtofficieren. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

Melding van het overlijden “aan een ziekte” van een matroos op 16 dec. 1877 aan boord van de bark “Vice Admiraal May”, kapitein Johannes Karel Annokkee, wonende te Den Haag, op dat moment seilden op 38o12’NB/23o27’WL.115

 

Zierikzeesche Courant 06 april 1864

Te Brouwershaven gearriveerd op 01 april 1864 de “Scheveningen”, kapt. J.K.Annokee, komend van Batavia naar Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Annokkee, Johannes Karel

Familiegegevens en opleiding

Simon van der Velden/Velde werd geboren te Vlaardingen op 07 december 1827 als zoon van de Nederlands Hervormde Johannes van der Velden en Adriana Schouten. Johannes staat te boek als Zeeman, scheepmakersknecht, scheepmaker en baastimmerman.

Simon trouwde te Vlaardingen op 08 mei 1850 met de dienstbode Ingetje Kijne, geboren te Vlaardingen op 11 oktober 1819 als dochter van Maarten Kijne en Ingetje van Spijk. Zij was de weduwe van Johannes van Oosten en trouwde na het overlijden van Simon op 01 november 1865 te Rotterdam met de machinist Jacobus Henneveld, die de weduwnaar was van Cornelia Buys. Ingetje overleed te Rotterdam op 03 juni 1900.

Simon en Ingetje vestigden zich 28-05-1856 in Rotterdam.

Geen kinderen gevonden.

Simon overleed op 06 november 1864 op zee

 

Op heden den 6e November 1800-vierenzes­tig verschenen voor mij Adrianus Antonie de Brenk opperschipper van het Nederlandsche barkschip "Adriana Petronella", thans op reis naar Nederland, A. van den Beek, 2e stuurman, E.P.J. van Emmink, idem, O.N. Hedstrom, bootsman, H. Klinkhamer, timmerman, J. Hosman, zeilmaker, P. Velzen, matroos, K. Fatet, idem, allen in gemelde betrekking aan boord voormeld, meerderjarige getuigen, dewelke verklaren, dat op heden aan boord van voornoemd schip des morgens omstreeks 10 uur is overleden Simon van der Velde, oud 35 jaren, gezagvoerder van voornoemd schip, geboren te Vlaardingen, wonende te Rotterdam, gedaan ten dage en jare vermeld en na voorlezing ondertekend ...(getekend). Zeilende in het Engelsche Kanaal, peilde Folkstone ongeveer NW 2°, 6 November 1864. Gezien voor legalisatie der bovenstaande handtekeningen van de fungerende schipper A.A. de Brenk : Rotterdam den 1 December 1864.

 

Het barkschip "Adriana Petronella" werd januarij 1856 op stapel gezet voor de Rederij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam; eerste kapitein was A.A. Brocx. Het schip mat 350 last. (Bron Nederlandse koopvaardijschepen varende op de Indiën). Er is een schilderij van dit schip geschilderd door Jacob Spin (1806 - 1875), opgeslagen in het Maritiem Museum te Rotterdam onder 07­7814134 1856 Titel nr. P05001653 9 prent plaatsnr. P1231. Volgens Bureau Veritas had het schip de notatie B.V. 7 3T, L 1,1 Bq 658 PB 56 Bolnes C ch.m-cv.d.m 56 18 Rdam P.V&fils Am9. Her schip was dus een barkschip gebouwd van eikenhout in 1856 te Bolnes voor Nederlandse vlag. Geklasserd voor 7 jaren en geschikt voor de Groote Vaart om de Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn. De scheepsdiepgang in voeten aan de achtersteven gemerkt als beladen was 18 voet. Het was het tweede schip onder die naam voor de firma Varkevisser.

 

Deze drie alinea’s kreeg ik van Ger Mulder dd 21 december 2011, die het weer kreeg van ene K.M. van der Velde uit Vlaardingen, een nazaat van kapitein Simon van der Velden

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

 1. van der Velden (is Velde zonder -n) was met vlagnummer R56 in de periode 1861 t/m 1864 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1864 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) wordt vermeld dat hij in 1864 is overleden058.

In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij staat vermeld dat de weduwe van S. van der Velden is hertrouwd zodat haar uitkering beeindigd wordt058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein S. van der Velden met vlagnummer R56 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1862, 1863 van de bark “Adriana Petronella” 318 last         varend voor P. Varkenvisser & Zonen te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt S.van der Velde als gezagvoerder gedurende:

*   1862 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*   1863 t/m 1864 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Velden, Simon van der

Familiegegevens en opleiding

Adrianus Anthonie de Breuk werd geboren op 12 december 1833 te Haarlem. Hij woonde te Nieuwediep. Hij behaalde op 28 april 1860 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart005

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.A. de Breuk was met vlagnummer R32 in de periode 1864 t/m 1873 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Hij voerde dus wèl de collegevlag, maar had geen recht op financiële tegemoetkomingen058

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam staat kapitein A.A. de Breuk met vlagnummer R32 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

 • 1864 t/m 1867 van de bark “Adriana Petronella”  348 last  varend voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

 

Kapitein A.de Breuk was in 1865 gezagvoerder van de bark “Adriana Petronella”. Hij lag eind oktober 1865 op de rede van Manilla en arriveerde op 20 november 1865 te Batavia. Aan boord had hij toen de bemanning van de bark “Commissaris des Konings van der Heim”, gezagvoerder H.van Moerkerken (zie aldaar). Dit schip verging op 27 september 1865 in de Baai van Manilla in een hevige storm021(39-p.247).

Bouma025 vermeldt A.A.de Breuk als gezagvoerder gedurende:

 • 1865 t/m 1872 van de bark “Adrianan Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Breuk, Adrianus Anthonie de

Familiegegevens en opleiding

Geen

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Boog was met vlagnummer R59 in de periode 1879 t/m 1885 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen aanspraak had op financiële tegemoetkomingen058.

 

C.Boog wonend te Vlaardingen was met vlagnummer 42 in de periode 08 december 1864 t/m zijn royement (vermoedelijk) 1878 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”.111.

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 07 december 1882 staat een opsomming van geroyeerde leden waaronder:

“Vlag 42. C.Boog. Vlaardingen. Niet betaald sedert 1875/76. Geroyeerd. (geen jaartal vermeld, maar wegens overeenkomstige gevallen wellicht 1878)064a

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat C.Boog als gezagvoerder064:

 • 1874 bark “Bravo” boekhouder Gebr. van Rossem te Rotterdam (andere boekhouder dan

hierna

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein C.Boog met vlagnummer R59 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

 • 1880 van de bark “Mina”     723 ton n.m.   varend voor van Charante & Co te Rotterdam
 • 1881 t/m 1883 van het fregat “Salatiga”    1101 ton  varend voor van Charante & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt C.Boog als gezagvoerder gedurende:

 • 1864 t/m 1868 van de sch.brik “Ceres”, gebouwd in 1856 te Elshout, 163 ton o.m., varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam. Het schip werd in 1868 afgekeurd in averij;
 • 1869 van de brik “Leda” ex Marianne, gebouwd in 1857 te Papenburg, 173 ton o.m., varend voor Ph. van Ommeren te Rotterdam;
 • 1870 t/m 1873 van de bark “Bravo” ex Sir Robbert Peel, gebouwd in 1858 te Zwolle, 377 ton o.m., varend voor Ph.van Ommeren te Rotterdam. Het schip werd in 1873 verkocht naar Noorwegen;
 • 1874 t/m 1875 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1875 verkocht naar Noorwegen en herdoopt in “Helena”.

Volgens Verhoeff086 werd het schip in 1875 naar Duitsland verkocht met behoud van de naam “Adriana Petronella” en in 1881 naar Noorwegen met een herdoop in “Helena”.

 • 1876 t/m 1881 van de bark “Mina”, gebouwd in 1867 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam;
 • 1882 van het 3/mschip “Salatiga”, gebouwd in 1872 te Rotterdam, 1225 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

De bark “Bravo” onder kapitein C.Boog vertrok uit Antwerpen op 17 januari 1869 en kwam, via een Kaap Hoornronding, aan te Valparaiso op 18 februari 1870. Op 21 maart 1870 een melding uit Iquique en op 09 oktober aankomst te Vlissingen, wederom via Kaap Hoorn.121

Hetzelfde schip en kapitein werden gemeld op 24 december 1870 te Antwerpen en op 03 april 1871 te Valparaiso. Op 17 mei te Iquique en vervolgens weer te Antwerpen, zonder datum. Dus op zowel de heen- als de terugreis een Kaap Hoorn ronding.121-

Tenslotte melding van de “Bravo” onder kapitein Boog te Antwerpen op 07 januari 1872, Valparaiso op 30 mei 1872, Pisagua op 01 maart 1873 en terug te Falmouth op 03 juni 1873, dus ook hier twee Kaap Hoorn rondingen.121.

 

Datum vanaf: 1873
Kapitein: Boog, C.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.534
DVD VIII – 149, 150
BIJLBRIEF
Naam schip ADRIANA PETRONELLA

plaats en datum acte Ridderkerk, 28 augustus 1856

type schip bark

bouwwerf/verkoper Arie Pot, Bolnes (gemeente Ridderkerk)

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper niet vermeld

te voeren door kapt. niet vermeld

grootte in tonnen 398 lasten of 658 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 39,20 m., breed 6,94 m., hol 5,44 m.

kiellegging

tewaterlating 1856

plaats / datum registratie ’s-Gravenhage, 10 september 1856

nummer van registratie deel 38, folio 96, verso, vak 7

notaris verklaring voor burgemeester van Ridderkerk

prijs

Bijzonderheden: deze bijlbrief wordt op 4 mei 1863 te Rotterdam ingeschreven.


researcher/datum research: ML / 150209


Naam ADRIANA PETRONELLA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1863
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675