Inloggen
MINA - ID 8800


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1867-10-10 / 1888-02-22 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1867
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: De Jong, Kortlandt & Anthony - Werf 'St. Joris' No. 3, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1866-01-03
Launch Date: 1867-07-16
Delivery Date: 1867-09-28
Technical Data

Gross Tonnage: 398.00 lasts
Gross Tonnage 2: 754.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 43.00 Meters Registered
Beam: 7.71 Meters Registered
Depth: 5.12 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1867
Datum agenda: 1867-10-10
Register nr: 18670704
Scheepsnaam: MINA
Type: Bark
Lasten: 398
Gebouwd in plaats: Rotterdam
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Charante & Co.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Bruggen, B.A.T. van
Opmerkingen: 1870 - 269-datum besluit nieuwe zeebrief26-04-1870-37- schip ligt in :Rotterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Rotterdam

Ship History Data

Date/Name Ship 1867-09-28 MINA
Manager: Firma Van Charante & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Charante & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PMCL

Date/Name Ship 1888-02-17 MINA
Manager: Firma Wambersie & Zoon, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Wambersie & Zoon, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PMCL
Additional info: aangekocht voor NLG 10.000,-

Date/Name Ship 1888-02-22 MINA
Manager: A.A. Osthassel, Farsund, Norway
Eigenaar: A.A. Osthassel, Farsund, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Farsund / Norway
Callsign: JGBP
Additional info: Bought for 20.000 Mark

Date/Name Ship 18??-00-00 MINA
Manager: A. Berg, Farsund, Norway
Eigenaar: A. Berg, Farsund, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Farsund / Norway
Callsign: JGBP

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Vrouwe Maria Moll, weduwe van Gabriel van Charante (1/3e part)
jacob Johannes van der Willigen, koopman (1/3e part)
en de firma Van Charante & Co., reders en commissionairs, allen te Rotterdam

Ship Events Data

1872-12-10: Damaged
Brouwershaven, 10 december. Het schip MINA, kapt. Van Bruggen, naar Soerabaija, heeft hier ter rede door stormweder een anker verloren en is tegen een witte ton gedreven; het is onbekend of het schip schade bekomen heeft; zal morgen aan de ducdalven komen om onderzocht te worden.
1875-05-09: History
Rotterdam, 4 juli. Volgens bericht van St. Helena dd. 11 juni was de gezagvoerder van het barkschip MINA, kapt. De Zeeuw Bachus, 9 mei aan boord overleden.
1883-02-14: Damaged
Cowes, 14 februari. Volgens een bij de rederij ontvangen telegram is het barkschip MINA, kapt. ouwehand, van Soerabaja naar Rotterdam bestemd, met zware slagzij over bakboord, vijf voet water in het ruim, en met geheel uitgeputte en gedeeltelijk zieke equipage hier binnen gelopen. Het schip heeft een orkaan doorstaan, waardoor het zwaar lek werd en zeilen verloren zijn. Ook vreest men, dat de lading beschadigd zal zijn.
1894-06-22: Final Fate:
Gestrand te Front Cove, 5 mijl van Digby op weg van West Bay naar Belfast met een lading hout. Vlot gebracht, daarna afgekeurd. (L.C.H.)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Barteld Adolf Teunis van Bruggen werd geboren op 04 september 1825 te Den Helder. Hij woonde te Den Helder en hij vestigde zich te Rotterdam waar hij o.a. woonde aan de Rivierstraat Wijk 15 nr. 851 (nieuw nr. 7). Hij vertrok op 29 september 1875 naar Samarang waar hij op 18 mei 1883 zou zijn overleden (vermoedelijk een typefout: 1889)

Hij was getrouwd met Johanna Catharina (Walkin?), geboren 30 juni 1830 te Den Helder, Luthers005

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

B.A.T. van Bruggen was met vlagnummer R417 in de periode 1855 t/m 1889 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein B.A.T. van Bruggen met vlagnummer R417 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

 • 1855, 1858, 1859 van de bark “Koning & Vaderland” 263 last  Kikkert te Vlaardingen
 • 1862 t/m 1865 van de bark “Madura”                   250 last  van Charante & Co te Rotterdam
 • 1866 van de bark “N.N.”                    400 last  van Charante & Co te Rotterdam
 • 1867 van de bark “Mina”                    397 last  van Charante & Co te Rotterdam
 • 1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1883, 1885 t/m 1888 geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

B.A.T. van Bruggen                            Koning en Vaderland           06 december 1859       18 november 1860

                                                                Madura                                   11 mei 1861                  17 maart 1862

                                                                Madura                                   12 april 1862                30 juni 1863

                                                                Madura                                   08 oktober 1863           08 september 1864

 

Bouma025 vermeldt B.A.T.van Bruggen als gezagvoerder gedurende:

 • 1855 t/m 1861 van de bark “Koning en Vaderland”, gebouwd in 1854 te Vlaardingen, 498 ton o.m., varend voor H.Kikkert te Vlaardingen. Het schip voer in 1862 voor van Zeylen & Decker te Rotterdam en was herdoopt in “Suzanna Johanna”;
 • 1862 t/m 1866 op de bark “Madura”, gebouwd in 1853 te Lekkerkerk, 473 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam;
 • 1868 t/m 1874 van de bark “Mina”, gebouwd in 1867 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam.

 

Luc Heijboer in een e-mail dd 10 april 2005 vermeldtin een overzicht van kapiteins op Vlaardinger schepen:

B.A.T. van Bruggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1854-1861                     KONING & VADERLAND

Overige bijzonderheden

B.A.T. van Bruggen vertrok op 10 november 1867 vanuit Brouwershaven met de “Mina” met 3 landmachtofficieren naar Indië. Hij arriveerde te Batavia op 29 februari 1868 na een reis van 111 dagen.

Hij vertrok op 11 januari 1869 van Brouwershaven met de “Mina” en 2 landmachtofficieren en arriveerde te Batavia op 19 mei 1869 na een reis van 128 dagen.

Op 07 juli 1870 vertrok hij uit Brouwershaven met de “Mina” en 1 landmachtofficier. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld.

Op 28 deember 1873 vertrok hij van Rotterdam met de “Mina” en 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 14 mei 1873 na een reis van 137 dagen065..

De Raad van Tucht bij de koopvaardij deed op 07 september 1871 uitspraak inzake een klacht tegen Bartold Adolf Teunis van Bruggen, gezagvoerder van de bark “Mina”. Er zijn geen details van deze uitspraak vermeld. 104*

De bark “Koning en Vaderland” onder kapitein B.A.T. van Bruggen werd vermeld van Livverpool  en op 21 juni 1855 van San Francisco, dus middels een ronding van Kaap Hoorn.  De terugreis, zonder verdere tijdsvermeldingen ging via Batavia.121

 

Datum vanaf: 1867
Kapitein: Bruggen, Barteld Adolf Teunis van
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 417
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Cornelis de Zeeuw Bagchus werd geboren op 27 juli 1833 te Vlaardingen Hij woonde te Vlaardingen en behaalde op 28 april 1860 het diploma 1ste stuurman voor de grote vaart.

Hij overleed op zondag 09 mei 1875 aan boord van het schip “Mina”, zeilende op 34o15’ZBr/22o15 OL aan (vermoedelijk) een galziekte.005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

 1. de Zeeuw Bagchus was met vlagnummer R100 in de periode 1863 t/m 1872 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”058

 

Cornelis de Zeeuw Bagchus Wz wonend te Vlaardingen was in de periode 28 juni 1860 tot aan zijn overlijden op 09 mei 1875 met vlagnummer 15 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de bark “Eersteling” met als boekhouder A.du Bois & Zn 064a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege dd 10 november 1870 staat de mededeling dat de contributie van kapitein de Zeeuw Bagchus is gebracht op f 3,-.064a.

 

De schepen van de kapitein

In de ledenlijsten van de Dordtse zeemansalmanakken (Stadsarchief inv. 93, nrs 16-33) staat C. de Zeeuw Bagchus als gezagvoerder064a;

*      1861        bark “Eersteling”                                     boekhouder A. du Bois & Zn te Dordrecht

*      1874        geen vermelding van schip en boekhouder.

 

In de Jaarverslagen van het Rotterdamse zeemanscollege staat hij met vlagnummer R100 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*      1863 t/m 1866           bark “Eersteling”                 384 last              A. du Bois & Zn te Dordrecht

*      1867                            schoener “Zeus”                  60 last              Betz & Heijst te Vlaardingen

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

 1. de Zeeuw Bagchus Eersteling vertrek 22 mei 1862           aankomst 07 mei 1863

 

Bouma025 en van Sluijs013 vermelden C. de Zeeuw Bagchus als gezagvoerder gedurende:

*      1861 t/m 1867 op de bark “Eersteling”, op stapel gezet op 31 augustus 1853 en te water gelaten op 09 oktober 1854 op de werf van Jan Schouten te Dordrecht, 727 ton o.m., varend voor A.Dubois & Zo te Dordrecht. Het schip werd in 1867 verkocht naar het buitenland verkocht;

*      1868 t/m 1870 o de 2-mast schoener “Zeus”ex Jupiter, gebouwd in 1849 te Wismar, 148 ton o.m., varend voor Betz & Co te Vlaarrdingen;

*      1874 van de 3-masstschoener “Zephir”, gebouwd in 1857 te Rotterdam, 585 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;

*      1875 op de bark “Mina”, gebouwd in 1867 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterddam..

 

Luc Heijboer in een e-mail dd 10 april 2005 vermeldende Vlaardinger kapiteins:

 1. de Zeeuw Bagchus 1867-1870 ZEUS

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden aan “zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlands Indië over Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord van koopvaardijschepen binnen Nederlands Indië”. Een ondertekenaar was C. de Zeeuw Bagchus.104.

 

 

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Zeeuw Bagchus Wz, Cornelis de
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Boog was met vlagnummer R59 in de periode 1879 t/m 1885 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dit betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen aanspraak had op financiële tegemoetkomingen058.

 

C.Boog wonend te Vlaardingen was met vlagnummer 42 in de periode 08 december 1864 t/m zijn royement (vermoedelijk) 1878 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”.111.

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 07 december 1882 staat een opsomming van geroyeerde leden waaronder:

“Vlag 42. C.Boog. Vlaardingen. Niet betaald sedert 1875/76. Geroyeerd. (geen jaartal vermeld, maar wegens overeenkomstige gevallen wellicht 1878)064a

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat C.Boog als gezagvoerder064:

 • 1874 bark “Bravo” boekhouder Gebr. van Rossem te Rotterdam (andere boekhouder dan

hierna

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein C.Boog met vlagnummer R59 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

 • 1880 van de bark “Mina”     723 ton n.m.   varend voor van Charante & Co te Rotterdam
 • 1881 t/m 1883 van het fregat “Salatiga”    1101 ton  varend voor van Charante & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt C.Boog als gezagvoerder gedurende:

 • 1864 t/m 1868 van de sch.brik “Ceres”, gebouwd in 1856 te Elshout, 163 ton o.m., varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam. Het schip werd in 1868 afgekeurd in averij;
 • 1869 van de brik “Leda” ex Marianne, gebouwd in 1857 te Papenburg, 173 ton o.m., varend voor Ph. van Ommeren te Rotterdam;
 • 1870 t/m 1873 van de bark “Bravo” ex Sir Robbert Peel, gebouwd in 1858 te Zwolle, 377 ton o.m., varend voor Ph.van Ommeren te Rotterdam. Het schip werd in 1873 verkocht naar Noorwegen;
 • 1874 t/m 1875 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1875 verkocht naar Noorwegen en herdoopt in “Helena”.

Volgens Verhoeff086 werd het schip in 1875 naar Duitsland verkocht met behoud van de naam “Adriana Petronella” en in 1881 naar Noorwegen met een herdoop in “Helena”.

 • 1876 t/m 1881 van de bark “Mina”, gebouwd in 1867 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam;
 • 1882 van het 3/mschip “Salatiga”, gebouwd in 1872 te Rotterdam, 1225 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

De bark “Bravo” onder kapitein C.Boog vertrok uit Antwerpen op 17 januari 1869 en kwam, via een Kaap Hoornronding, aan te Valparaiso op 18 februari 1870. Op 21 maart 1870 een melding uit Iquique en op 09 oktober aankomst te Vlissingen, wederom via Kaap Hoorn.121

Hetzelfde schip en kapitein werden gemeld op 24 december 1870 te Antwerpen en op 03 april 1871 te Valparaiso. Op 17 mei te Iquique en vervolgens weer te Antwerpen, zonder datum. Dus op zowel de heen- als de terugreis een Kaap Hoorn ronding.121-

Tenslotte melding van de “Bravo” onder kapitein Boog te Antwerpen op 07 januari 1872, Valparaiso op 30 mei 1872, Pisagua op 01 maart 1873 en terug te Falmouth op 03 juni 1873, dus ook hier twee Kaap Hoorn rondingen.121.

 

Datum vanaf: 1876
Kapitein: Boog, C.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Willem Simonsz Ouwehand werd geboren op 20 december 1845 te Muiden als zoon van Simon Dirksz Ouwehand en Maria Helena Pietersd. Rosier.

Hij trouwde te Katwijk in 1870 met Catharina Maria Dirksd Taat.

Hij overleed te Amsterdam op 16 december 1909.

Hij was gezagvoerder van 1877-1881 van de bark Antoinette, van 1882-1884 op de bark Mina, van 1885-1888 op het fregat Salatiga en in 1890 op de Voorwaarts. Hij voer de nummervlag 897 van het Amsterdamse college Zeemanshoop.

De publicatie bevat de volgende anecdote:

“De Nederland en Oranje.

In vroeger tijd werden de zeilschepen met paarden getrokken door het Noord-Hollands Kanaal naar het Nieuwe Diep.

Op de rede van Texel bleven de schepen, bestemd voor Indië, soms geruime tijd wachten op een gunstige wind, nodig om door het zeegat naar buiten en door het Kanaal te komen. Kapitein W.Ouwehand herinnerde zich, toen hij nog een jongetje was, dat zijn vader Simon Dirksz. Ouwehand hem mee nam naar de reder van het barkschip Nederland en Oranje dat onderweg was naar Java. Men begon zich ongerust te maken over het schip waarover geruime tijd niets was vernomen.

De rede heette Boissevain. Hij vroeg vader Ouwehand of hij een bijzondere reden had te vragen naar de Nederland en Oranje. “Jawel” was het antwoord. “Kapitein Rosier is mijn zwager, de eerste stuurman is mijn schoonzoon, de tweede stuurman is mijn zoon en de derde stuurman is verloofd met mijn dochter”.054-117.

 

In 1982 verscheen een privé-uitgave over de stamboom van het zeevaardersgeslacht Ouwehand onder de titel “The Oldhand and the Sea”, waarin tevens gegevens over de familie Spaanderman

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.Ouwehand Sz (adres: Gebr.Goedkoop) werd met 897 effectief lid van Zeemanshoop per 27 februari 1877 op voorspraak van H.A.Tekelenburg, op verzoek van P.J.Wijsman Jr. Zijn schip was de “Antoinette”002.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 20/27 februari 1877 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop staat vermeld dat als effectief lid voor de vlag is voorgesteld/aangenomen W.Ouwehand Jz, voerend het schip “Antoinette”, voor rekening van  de Gebr. Goedkoop, op voordracht van kapitein H.A.Tekelenburg.023.

 

 1. Ouwehand Sz was met vlagnummer R38 in de periode 1881 t/m 1886 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dat betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1887 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar als vlaglid heeft bedankt058.

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        897                            1877                       fregat               Antoinette                                             J.Goedkoop Dz

                                      1878-1882                 fregat               Antoinette                                             Gebr.Goedkoop

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein W.Ouwehand Sz met vlagnummer R38 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1881 t/m 1883     bark “Mina”                     723 ton               varend voor van Charante & Co te Rotterdam

1885, 1886           fregat “Salatiga”              1101 ton            varend voor van Charante & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt W.Ouwehand Sz als gezagvoerder gedurende:

*    1878 t/m 1881 op de bark “Antoinette” ex Elise Alice, gebouwd in 1873, 678 ton o.m., varend voor J.Goedkoop Dz te Amsterdam. In 1882 voer het schip voor Aug.Köpcke te Rotterdam en was herdoopt in “Maria”

*    1882-1885 op de bark “Mina”, gebouwd in 1867, 752 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam;

*    1885-1888 op het fregat “Salatiga”, gebouwd in 1872 te Rotterdam, 1225 ton o.m., varend voor Charante & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1888 verkocht naar Noorwegen;

*    1890 op het schroefstoomschip “Voorwaarts” ex Matlock, gebouwd in 1884 te Middlesbro, 317 ton n.m., 65 pk, varend voor de Stoomvaart Mij “Vooruit”, J.B.Meijer te Amsterdam. Het schip werd in 1890 verkocht naar Liverpool.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1882
Kapitein: Ouwehand, Willem Simonsz
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.M. de Klerk als gezagvoerder gedurende:

*    1885 t/m 1888 van de bark “Mina”, gebouwd in 1867 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor van Charante & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1888 verkocht naar Noorwegen.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1885
Kapitein: Klerk, J.M. de
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: MINA, tekening gemaakt in 1928, kapitein A. Coerman. Het schip is getekend tijdens de terugreis van Makassar naar Rotterdam in 1875. Tijdens deze reis is de kapitein C. de Zeeuw Bagchus overleden en heeft A. Coerman de rol van gezagvoerder overgenomen. De tekening is gemaakt door de toenmalige eerste stuurman Lourens, maar pas veel later in 1928.
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Lourens, M.M. Sr.
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

17 juli 1867

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 16 juli. Heden werd van de scheepstimmerwerf St. Joris van de heren De Jong, Kortlandt en Anthony alhier, met goed gevolg te water gelaten het door hen voor rekening van de heren van Charante & Co., mede alhier , gebouwde barkschip MINA, groot ongeveer 400 lasten, bestemd voor de grote vaart, zullende gevoerd worden door kapt. B.A.T. van Bruggen.
 

09 november 1879

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 8 november. Volgens particulier bericht is het Nederlands schip MINA, kapt. Boog, voor of op 8 dezer van hier te Batavia aangekomen.

06 oktober 1885

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Rotterdam, 5 oktober. Volgens bij de rederij ontvangen telegram passeerde het barkschip MINA, kapt. De Klerk, van Batavia naar Rotterdam, de 4e oktober om 01.54 n.m. Lizard

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.636
DVD VIII –2156, 2159
BIJLBRIEF
Naam schip MINA

plaats en datum acte Rotterdam, 28 september 1867

type schip bark

bouwwerf/verkoper Pieter Hermanus Kortlandt, scheepsbouwmeester, voor zijn firma
De Jong, Kortlandt & Anthony, werf Sint Joris no. 3, aan de Houtlaan te Rotterdam

gevoerd door kapt.

Aankoper/eigenaar Vrouwe Maria Moll, weduwe van Gabriel van Charante (1/3e part), Jacob Johannes van der Willigen, koopman (1/3e part) en de firma
Van Charante & Co., reders en commissionairs, allen te Rotterdam

te voeren door kapt. B.A.F. van Bruggen

grootte in tonnen 754 tonnen of 398 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 43,00 m., breed 7,71 m., hol 5,12 m.

kiellegging 3 januari 1866

tewaterlating 16 juli 1867, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 28 september 1867

nummer van registratie deel 206, folio 40, recto, vak 5

notaris Willem Simon Burger Wz., notaris te Rotterdam

prijs

Bijzonderheden: voorzien van bevestigende verklaring van B&W van Rotterdam.researcher/datum research: ML / 130909

Naam MINA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1867
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675