Inloggen
SCHEVENINGEN - ID 9439


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-12-28 / 1871-03-21 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Verkocht naar buitenland: Duitsland

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Ary Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1853-09-03
Launch Date: 1854-09-23
Delivery Date: 1854-12-00
Technical Data

Gross Tonnage: 381.00 lasts
Gross Tonnage 2: 722.00 tons (oude meting)
 
Configuration Changes

Datum 00-00-1867
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: 1867: Rep. & gekupfert.Datum 00-00-1871
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: 1871, Apr.: In Rotterdam rep. & GL-Bes. (AII 5, Atlantic)

Datum 00-00-1872
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: 1872, Febr.: Nach Havarie GL-Bes. (Atl.)
1872, Dez.: Nach Havarie repariert, neue Metallhaut auf Filz

Datum 00-00-1873
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: 1873: Afmetingen nu: 396 L = 792 tdw GL 73: 1011 ts 129,8 x 31,9 x 21,9’

Datum 00-00-1873
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: 1873, März: Nach Havarie repariert & verstärkt

Datum 00-00-1874
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: 1874, Apr.: In Geestemünde repariert, kalfatert & GL-Bes. (AII 5, Atl.)

Datum 00-00-1875
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Afmetingen nu: uit GL 1875 : ca 688 ts / 651 RT 124,5 x 28,5 x 20’

Datum 00-00-1876
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: 1876, Feb: In Amsterdam repariert neuer Metallbeschlag auf Filz & GL-Bes. (AII 5, Atl.)

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1855
Datum agenda: 1855-02-28
Register nr: 18550053
Scheepsnaam: SCHEVENINGEN
Type: Bark
Lasten: 381
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Varkevisser, P.
Plaats: Scheveningen
Kapitein op moment van verzoek: Brenninx, K.D.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1854-12-00 SCHEVENINGEN
Manager: Pieter Varkevisser, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Scheveningen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands

Date/Name Ship 1871-00-00 CLARA
Manager: G. Krasemann, Stettin, Germany
Eigenaar: G. Krasemann, Stettin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Stettin / Germany

Date/Name Ship 1875-00-00 CLARA
Manager: Joh. Diedrich Bischoff & Gen., Geestemünde, Germany
Eigenaar: Joh. Diedrich Bischoff & Gen., Geestemünde, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Geestemünde / Germany

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.634 het schip SCHEVENINGEN
Eigenaren in juli 1862:

Pieter Varkevisser, Scheveningen (boekhouder en 8/64e part)
Cornelis Gijsbertus van der Lee, Alblasserdam (3/64e part)
Jan Vroege, Alblasserdam (3/64e part)
Mej. Cornelia Smit, Alblasserdam (2/64e part)
Jan Smit Czn., Alblasserdam (2/64e part)
Mej. Dirkje Smit, Alblasserdam (2/64e part)
Mej. Petronella Smit, Alblasserdam (3/64e part)
Frans Harms von Lindern, Alblasserdam (3/64e part)
Johannes Jacobus van Ommen, ’s-Gravenhage (2/64e part)
Abraham van Duyn, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Mw. Wed. Elise Marinus Susannes van Santen, ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Quant, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacques Maritz, ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Jhr. Johannes Mack, ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Ludovicus Meijs Lz., ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Albertus Jacobus Verniers van der Loeff, ’s-Gravenhage (2/64e part)
Frank Varkevisser, Scheveningen (1/64e part)
Pieter de Niet Az., Scheveningen (1/64e part)
Wed. Petrus Spaapen, Rotterdam (3/64e part)
Jan Hendrik Grootenboom van As, Rotterdam (1/64e part)
Dirk Molenaar, IJsselmonde (2/64e part)
Pieter Pot, Hendrik Pot en Jan de Oude, Ridderkerk (samen 2/64e part)
Reinier Hendrik van der Waifort, Ridderkerk (1/64e part)
Johannes van der Vorm Hzn., Ridderkerk (1/64e part)
Klaas Jans Jonker, Alblasserdam (2/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Jacob de Kuyser Gzn., Delft (1/64e part)
Alexander Adam, Delft (1/64e part)
Gerrit Willem Christiaan Dort Kroon, Waddinxveen (1/64e part)
Johannes Cornelis van der Kuijl, Bergen op Zoom (1/64e part)
Govert Marinus de Haas, Bergen op Zoom (1/64e part)
Marinus Lourens Smeltzer, Bergen op Zoom (1/64e part)
Lambertus Augustijn Nz., Bergen op Zoom (1/64e part)
Mw. Marie Elisabeth Lenn van Bazel, Delft (1/64e part)
Gialt Arjens Brouwer, Woudsend (1/64e part)
Guillaume François ten Dall, Noordwijk (1/64e part)
Aart van der Waal, Ridderkerk 91/64e part)

transacties:

Albertus Jacobus Verniers van der Loeff, ontvanger te ’s-Gravenhage, verkoopt in april 1867 2/64e part aan de firma Pieter Varkevisser & Zonen, reders te Rotterdam, voor samen NLG. 1000,-

Ship Events Data

1856-01-18: Damaged
NRC 190156
Brouwershaven, 18 januari. Het Nederlandse barkschip SCHEVENINGEN, kapt. K.D. Breuning, gisteren alhier van Batavia aangekomen, is de 4 januari l.l. op 48º09’ N.B. en 12º22’ W.L. door een zware storm uit het Z. tot Z.t.W. en W. overvallen, genoodzaakt enige lading overboord te werpen, en is met verlies van geschutpoorten, enige schade aan galjoen (opm: licht, ondersteunend deel van de boeg, waarop de boegspriet rust) en verschansing, vrij gekomen.
1859-11-14: Grounded
NRC 151159
Amsterdam, 14 november. Het schip SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Tourron, laatst van Singapore, te Batavia gearriveerd, heeft in Straat Riouw gestoten, en zal dokken om nagezien te worden.
1869-07-07: Grounded
PGC 270869
Batavia, 7 juli. Het schip (opm: bark) SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee, van Banka naar Semarang, is heden hier binnengelopen na op een onbekende klip gestoten en daardoor schade en lekkage bekomen te hebben. Het maakt ongeveer 10 duim water in de twee uren.
1869-08-27: PGC 270869
Batavia, 7 juli. Het schip (opm: bark) SCHEVENINGEN, kapt. J.K. Annokkee, van Banka naar Semarang, is heden hier binnengelopen na op een onbekende klip gestoten en daardoor schade en lekkage bekomen te hebben. Het maakt ongeveer 10 duim water in de twee uren.
1876-12-00: Final Fate: Foundered, gezonken

Op reis van Philadelphia met een lading petroleum naar Hamburg. in de Golf van Biscaye lek geraakt, door de bemanning verlaten en daarna gezonken. Er werden 8 bemanningsleden gered.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Klaas Breuning werd geboren te Sloten in Friesland op 01 augustus 1824 als zoon van Symon Doedes Breuning en Itske Klazes Tjebbes.

Volgens een afschrift van een akte in de gemeente Gaasterland dd 29 januari 1851 huwde hij op 08 december 1850 te Altena in het Koninkrijk Pruisen met Juliana Wilhelmina Bödecker. Op 18 april 1851 werd te Sloten geboren zoon Simon Breuning.

Bron: Tresoar

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

K.D.Breuning werd met nr.939 effectief lid van Zeemanshoop per 25 oktober 1853 op voorspraak van J.H.Schippers. Zijn schip was de “Buitenzorg”002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 18/25 oktober 1853 wordt als effectief lid voorgedragen/benoemd Klaas Doedes Breuning, oud 29 jaar, voerend de bark “Buitenzorg”, op voordracht van kapitein J.H.Schippers. Hij krijgt vlagnummer 939.023.

K.D.Breuning was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1853 t/m (minstens) 1872 met de vlagnummers 939 (1853 t/m 1854) en 545 (1854 t/m minstens 1872).

K.D.Breuning was met vlagnummer R353 in de periode 1852 t/m 1861 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer       jaren         type                 scheepsnaam                naam reder/boekhouder

       939                1853         bark                 Buitenzorg                    geen opgave

       545                1854         bark                 Buitenzorg                    P.Varkenvisser en Zn te Rotterdam

                              1855         bark                 Scheveningen               P.Varkenvisser en Zn te ‘sGravenhage

                              1856         geen opgave van schip en boekhouder

                            1857-1859  bark                 Stad Gouda                   M.den Breems Jz te Vlaardingen

                              1860         geen opgave van schip en boekhouder

                              1861         bark                 Stad Gouda                   M.den Breems Jn te Vlaardingen

                            1862-1863  fregat               Tonia                             H.Veder te Rotterdam

                            1864-1867  fregat               Zuid-Holland                idem

                            1868-1872  geen opgave van schip en boekhouder

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein K.D.Breuning met vlagnummer R353 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

  • 1855 van de bark “Scheveningen” 381 last  varend voor M.Varkevisser te Rotterdam
  • 1858 van de bark “Stad Gouda” 235 last     varend voor M. den Breems Jz te Vlaardingen
  • 1859 geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt K.D(oedes) Bruning/Breuning als gezagvoerder gedurende:

  • 1853 t/m 1854 van de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;
  • 1855 t/m 1856 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Scheveningen;
  • 1858 t/m 1860 van de bark “Stad Gouda”, gebouwd in 1857 te Gouda, 463 ton o.m., varend voor M. den Breems Jz te Vlaardingen;
  • 1862 van hetzelfde schip en dezelfde reeder. Het schip voer in 1863 voor Cramerus & Co te Amsterdam en was herdoopt in “Padang Packet”;
  • 1863 t/m 1864 van het fregat “Tonia”, gebouwd in 1855 te Krimpen aan de IJssel, 573 ton o.m., varend voor H.Veder te Rotterdam;
  • 1865 t/m 1867 van het 3/mschip “Zuid Holland”, gebouwd in 1864 te Stormpolder, 1275 ton o.m., varend voor H.Veder te Rotterdam.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

K.D.Breuning                          Stad Gouda                              24 september 1861                              18 juli 1862

                                                  Zuidholland                             augustus 1864                                      27 mei 1865

 

Luc Heijboer in een e-mail dd 10 april 2005 vermeldtin een overzicht van kapiteins op Vlaardinger schepen:

K.D.Breuning                                                                                                                                                                                                                               1857-1860                                                                                                                                                                                                                        STAD GOUDA

Overige bijzonderheden

Het Maritiem Museum te Rotterdam bezit een gouache van de bark “Scheveningen” ten ankeer op de Maas te Rotterdam geschilderd door Jacob Spin. Het schip voert de nummervlaggen van de zeemanscolleges in Amsterdam en Rotterdam. En de rederijvlag P.V. van P.Varkevisser.

In: “Norbert van den Berg, chroniqueur van de bark Scheveningen”, uitg. Scribo Mare/Spiegel der Zeilvaart, 58 pp, 2005.

Het reisverslag bevat de belevenissen van de chroniqueur op zijn reis van 21 maart 1855 t/m 03 juli 1855 op zijn reis van Rotterdam naar Batavia.

De Rotterdamsche Courant bevat de volgende berichten:

21 maart: van Rotterdam uitgeklaard Scheveningen , K.D.Breuning, naar Batavia.

26 maart: zeilklaar te Hellevoetsluis: Scheveningen, Breuning naar Batavia, Samarang en Soerabaja.

27 maart: de Scheveningen is per Kinderdijk naar Brouwershaven gesleept; de wind NO.

28 maart: Vertrokken Scheveningen, Breuning naar Batavia; de wind NtenO, later N.

29 augustus: per Overland-Mail Telegraaf via Triëst. Op Java aangekomen vóór 10 juli Scheveningen, Breuning, van Rotterdam.

 

De chroniqueur was Norbertus Petrus van den Berg, geboren 5 november 1831 te Rotterdam. Deze werd in 1854 aangesteld bij de Nederlandsche Handel Maatschappij te Amsterdam en werd samen met zijn vriend Albert Bauduin uitgezonden naar Indië teneinde in dienst te treden van haar factorij te Batavia.

“De “Scheveningen” had 15 januari 1855 zullen vertrekken uit Rotterdam doch op 10 januari begon het te vriezen, waarna de Maas in 4 à 5 dagen dichtvroor; de zeer strenge winter van 1855 was ingevallen. Eerst 20 maart kon de Scheveningen van Rotterdam vertrekken om, na ter rede van Brouwershaven op gunstige wind te hebben gewacht, op 27 maart onder zeil te gaan.

De bemanning bestond uit de kapitein K.D.Breuning, 2e, 2e en 3e stuurman, hofmeester, kajuitjongen en een aantal (29) matrozen (deels inlanders). Als passagiers voeren mee: N.P.van den Berg, Albert Bauduin en Torley Duwel; voorts 5 zendelingen en een jeugdige gouverbnementsambtenaar als tussendekspassagier. In totaal waren er 44 opvarenden. Verder waren aan boord: een haan met kippen, drie honden, varkens (voor de slacht), een geit (voor de melk, die van 2 lammetjes beviel (voor de consumptie) en een kat (tegen de ratten en muizen.”

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Breuning, Klaas Doedes
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Johannes Karel Annokkee werd geboren op 01 april 1827 te Den Haag als zoon van Dirk Annokkee, koopman in brandstoffen, en Joba Wilhelmina Weber.

Hij trouwde op 04 mei 1853 te Den Haag als eerste stuurman met Jannetje de Zwaan, geboren te Den Haag op 14 februari 1827, als dochter van Franciscus Wilhelmus de Zwaan, winkelier, en Maria Marlina Sillevis, en overleden te Den Haag aldaar op 17 september 1889.

Johannes Karel overleed als koopvaardijkapitein te Batavia op 22 april 1883.

Uit: Hanoke, Annoque, Annokkee. De geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984) door D.M.Annokkee. Haren, 2001, 328 en 183 pp. (In Centraal Bureau voor Genealogie onder nummer G/Annok)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.K.Annokkee werd met nr. 879 effectief lid van Zeemanshoop op 24 december 1872 op voordracht van C.A.Trappen. Zijn schip was de "Vice Admiraal May"002. Ten tijde van de inschrijving was Annokkee 45 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 17/24 december 1872 staan vermeld dat tot effectief lid voor de vlag is voorgedragen/benoemd Johannes Karel Annokkee, oud 45 jaar, voerend de bark “Vice Admiraal May”, voor rekening van  Rutgers & Hissink, op voordracht van kapitein C.A.Trappen.023.

J.H.Annokkee was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1872 t/m 1883 met vlagnummer 879.

 

J.K.Annokee was met vlagnummer R423 in de periode 1855 t/m 1883 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”

 

J.Annokkee wonend in Den Haag was met vlagnummer 62 in de periode 31 mei 1860 t/m zijn overlijden in 1883 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de bark “Scheveningen” met als boekhouder P.Varkevisser te ’s Gravenhage. 064a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1883 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1883 is overleden058.

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 09 oktober 1884 staat vermeld dat in de loop van het jaar J.Annokkee is overleden.064a

In een kasboek van het Dordtse College dd 17 juli 1883 staat de uitbetaling van de reglementair vastgelegde f 200,- aan de weduwe van kapitein Annokkee.064b

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanka voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

        879                       1872-1879     bark                 Vice Admiraal May                            Rutgers & Hissink

                                      1880-1881     geen opgave van schip en boekhouder

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.Anokkee als gezagvoerder064a:

*    1874                bark “Adriana Petronella”                   boekhouders P.Varkevisser en Zonen te Rotterdam.

 

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.K.Annokkee met vlagnummer R423 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                   bark “Buitenzorg”                      204 last              voor P.Varkevisser & Zoon te Rotterdam

*    1858, 1859        bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1862                   bark “Adriana Petronella”        348 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1863 t/m 1867 bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1874                   geen vermelding van schip en boekhouder

*    1877, 1878        bark “Vice Admiraal May”        756 ton n.m.  varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam

*    1880, 1881        bark “Nelly en Helena”             733 ton n.m.    varend voor P.Landberg & Zn  & B.C. de Jong

                                                                                                              te Batavia

*    1882                         geen vermelding van schip en boekhouder

 

J.K.Annekkee (sic) was van 1874-1876 kapitein van de houten bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1866 door Meursing & Huygens te Amsterdam, 756 ton, varend voor  Rutgers & Hissink te Amsterdam052.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

J.Anokkee                   Adriana Petronella                 08 augustus 1860                                01 februari 1862

 

Bouma025 vermeldt J.K.Annokkee als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1856 op de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;

*    1857 t/m 1861 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1861 t/m 1862 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1863 t/m 1871 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar Duitsland en herdoopt in “Clara”;

*    1872 t/m 1874 van de bark “Vice Admiraal; May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;

*    1876 t/m 1880 van dezelfde bark en varend voor dezelfde reederij. Het schip werd in 1880 te Batavia verkocht;

*    de “Nelly & Helena” staan niet met een kapitein Annokkee in Bouma, omdat het een niet-nederlandse reederij betreft.

 

Overige bijzonderheden

In 1875-1876 voer Jan Pronker (de broer van kapitein Teunis Pronker) als 3de stuurman aan boord van de “Vice Admiraal May” onder kapitein J.K.Annekkee (sic) van Amsterdam via Sunderland naar Macassar en terug052

 

D.Annokkee (zal wel J.K. geweest zijn) vertrok op 24 januari 1873 vanuit Nieuwediep met de “Vice Admiraal May” en 4 landmachtofficieren. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

Melding van het overlijden “aan een ziekte” van een matroos op 16 dec. 1877 aan boord van de bark “Vice Admiraal May”, kapitein Johannes Karel Annokkee, wonende te Den Haag, op dat moment seilden op 38o12’NB/23o27’WL.115

 

Zierikzeesche Courant 06 april 1864

Te Brouwershaven gearriveerd op 01 april 1864 de “Scheveningen”, kapt. J.K.Annokee, komend van Batavia naar Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Annokkee, Johannes Karel
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Simon van der Velden/Velde werd geboren te Vlaardingen op 07 december 1827 als zoon van de Nederlands Hervormde Johannes van der Velden en Adriana Schouten. Johannes staat te boek als Zeeman, scheepmakersknecht, scheepmaker en baastimmerman.

Simon trouwde te Vlaardingen op 08 mei 1850 met de dienstbode Ingetje Kijne, geboren te Vlaardingen op 11 oktober 1819 als dochter van Maarten Kijne en Ingetje van Spijk. Zij was de weduwe van Johannes van Oosten en trouwde na het overlijden van Simon op 01 november 1865 te Rotterdam met de machinist Jacobus Henneveld, die de weduwnaar was van Cornelia Buys. Ingetje overleed te Rotterdam op 03 juni 1900.

Simon en Ingetje vestigden zich 28-05-1856 in Rotterdam.

Geen kinderen gevonden.

Simon overleed op 06 november 1864 op zee

 

Op heden den 6e November 1800-vierenzes­tig verschenen voor mij Adrianus Antonie de Brenk opperschipper van het Nederlandsche barkschip "Adriana Petronella", thans op reis naar Nederland, A. van den Beek, 2e stuurman, E.P.J. van Emmink, idem, O.N. Hedstrom, bootsman, H. Klinkhamer, timmerman, J. Hosman, zeilmaker, P. Velzen, matroos, K. Fatet, idem, allen in gemelde betrekking aan boord voormeld, meerderjarige getuigen, dewelke verklaren, dat op heden aan boord van voornoemd schip des morgens omstreeks 10 uur is overleden Simon van der Velde, oud 35 jaren, gezagvoerder van voornoemd schip, geboren te Vlaardingen, wonende te Rotterdam, gedaan ten dage en jare vermeld en na voorlezing ondertekend ...(getekend). Zeilende in het Engelsche Kanaal, peilde Folkstone ongeveer NW 2°, 6 November 1864. Gezien voor legalisatie der bovenstaande handtekeningen van de fungerende schipper A.A. de Brenk : Rotterdam den 1 December 1864.

 

Het barkschip "Adriana Petronella" werd januarij 1856 op stapel gezet voor de Rederij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam; eerste kapitein was A.A. Brocx. Het schip mat 350 last. (Bron Nederlandse koopvaardijschepen varende op de Indiën). Er is een schilderij van dit schip geschilderd door Jacob Spin (1806 - 1875), opgeslagen in het Maritiem Museum te Rotterdam onder 07­7814134 1856 Titel nr. P05001653 9 prent plaatsnr. P1231. Volgens Bureau Veritas had het schip de notatie B.V. 7 3T, L 1,1 Bq 658 PB 56 Bolnes C ch.m-cv.d.m 56 18 Rdam P.V&fils Am9. Her schip was dus een barkschip gebouwd van eikenhout in 1856 te Bolnes voor Nederlandse vlag. Geklasserd voor 7 jaren en geschikt voor de Groote Vaart om de Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn. De scheepsdiepgang in voeten aan de achtersteven gemerkt als beladen was 18 voet. Het was het tweede schip onder die naam voor de firma Varkevisser.

 

Deze drie alinea’s kreeg ik van Ger Mulder dd 21 december 2011, die het weer kreeg van ene K.M. van der Velde uit Vlaardingen, een nazaat van kapitein Simon van der Velden

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van der Velden (is Velde zonder -n) was met vlagnummer R56 in de periode 1861 t/m 1864 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1864 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) wordt vermeld dat hij in 1864 is overleden058.

In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij staat vermeld dat de weduwe van S. van der Velden is hertrouwd zodat haar uitkering beeindigd wordt058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein S. van der Velden met vlagnummer R56 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1862, 1863 van de bark “Adriana Petronella” 318 last         varend voor P. Varkenvisser & Zonen te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt S.van der Velde als gezagvoerder gedurende:

*   1862 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*   1863 t/m 1864 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Velden, Simon van der
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Johannes Karel Annokkee werd geboren op 01 april 1827 te Den Haag als zoon van Dirk Annokkee, koopman in brandstoffen, en Joba Wilhelmina Weber.

Hij trouwde op 04 mei 1853 te Den Haag als eerste stuurman met Jannetje de Zwaan, geboren te Den Haag op 14 februari 1827, als dochter van Franciscus Wilhelmus de Zwaan, winkelier, en Maria Marlina Sillevis, en overleden te Den Haag aldaar op 17 september 1889.

Johannes Karel overleed als koopvaardijkapitein te Batavia op 22 april 1883.

Uit: Hanoke, Annoque, Annokkee. De geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984) door D.M.Annokkee. Haren, 2001, 328 en 183 pp. (In Centraal Bureau voor Genealogie onder nummer G/Annok)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.K.Annokkee werd met nr. 879 effectief lid van Zeemanshoop op 24 december 1872 op voordracht van C.A.Trappen. Zijn schip was de "Vice Admiraal May"002. Ten tijde van de inschrijving was Annokkee 45 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 17/24 december 1872 staan vermeld dat tot effectief lid voor de vlag is voorgedragen/benoemd Johannes Karel Annokkee, oud 45 jaar, voerend de bark “Vice Admiraal May”, voor rekening van  Rutgers & Hissink, op voordracht van kapitein C.A.Trappen.023.

J.H.Annokkee was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1872 t/m 1883 met vlagnummer 879.

 

J.K.Annokee was met vlagnummer R423 in de periode 1855 t/m 1883 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”

 

J.Annokkee wonend in Den Haag was met vlagnummer 62 in de periode 31 mei 1860 t/m zijn overlijden in 1883 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de bark “Scheveningen” met als boekhouder P.Varkevisser te ’s Gravenhage. 064a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1883 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1883 is overleden058.

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 09 oktober 1884 staat vermeld dat in de loop van het jaar J.Annokkee is overleden.064a

In een kasboek van het Dordtse College dd 17 juli 1883 staat de uitbetaling van de reglementair vastgelegde f 200,- aan de weduwe van kapitein Annokkee.064b

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanka voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

        879                       1872-1879     bark                 Vice Admiraal May                            Rutgers & Hissink

                                      1880-1881     geen opgave van schip en boekhouder

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.Anokkee als gezagvoerder064a:

*    1874                bark “Adriana Petronella”                   boekhouders P.Varkevisser en Zonen te Rotterdam.

 

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.K.Annokkee met vlagnummer R423 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                   bark “Buitenzorg”                      204 last              voor P.Varkevisser & Zoon te Rotterdam

*    1858, 1859        bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1862                   bark “Adriana Petronella”        348 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1863 t/m 1867 bark “Scheveningen”                381 last             voor P.Varkevisser & Zonen te Rotterdam

*    1874                   geen vermelding van schip en boekhouder

*    1877, 1878        bark “Vice Admiraal May”        756 ton n.m.  varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam

*    1880, 1881        bark “Nelly en Helena”             733 ton n.m.    varend voor P.Landberg & Zn  & B.C. de Jong

                                                                                                              te Batavia

*    1882                         geen vermelding van schip en boekhouder

 

J.K.Annekkee (sic) was van 1874-1876 kapitein van de houten bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1866 door Meursing & Huygens te Amsterdam, 756 ton, varend voor  Rutgers & Hissink te Amsterdam052.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

J.Anokkee                   Adriana Petronella                 08 augustus 1860                                01 februari 1862

 

Bouma025 vermeldt J.K.Annokkee als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1856 op de bark “Buitenzorg”, gebouwd in 1847 te Elshout, 389 ton o.m., varend voor P.Varkevisser te Scheveningen;

*    1857 t/m 1861 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1861 t/m 1862 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*    1863 t/m 1871 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar Duitsland en herdoopt in “Clara”;

*    1872 t/m 1874 van de bark “Vice Admiraal; May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;

*    1876 t/m 1880 van dezelfde bark en varend voor dezelfde reederij. Het schip werd in 1880 te Batavia verkocht;

*    de “Nelly & Helena” staan niet met een kapitein Annokkee in Bouma, omdat het een niet-nederlandse reederij betreft.

 

Overige bijzonderheden

In 1875-1876 voer Jan Pronker (de broer van kapitein Teunis Pronker) als 3de stuurman aan boord van de “Vice Admiraal May” onder kapitein J.K.Annekkee (sic) van Amsterdam via Sunderland naar Macassar en terug052

 

D.Annokkee (zal wel J.K. geweest zijn) vertrok op 24 januari 1873 vanuit Nieuwediep met de “Vice Admiraal May” en 4 landmachtofficieren. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

Melding van het overlijden “aan een ziekte” van een matroos op 16 dec. 1877 aan boord van de bark “Vice Admiraal May”, kapitein Johannes Karel Annokkee, wonende te Den Haag, op dat moment seilden op 38o12’NB/23o27’WL.115

 

Zierikzeesche Courant 06 april 1864

Te Brouwershaven gearriveerd op 01 april 1864 de “Scheveningen”, kapt. J.K.Annokee, komend van Batavia naar Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Annokkee, Johannes Karel
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Bugdahl, J.F. in 1871,72,73
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Kruse, H. te Vegesack, in 1875,76
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

 


 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.634
DVD VIII –2133, 2153
CEDULE
Naam schip SCHEVENINGEN

plaats en datum acte eigendomsbewijzen, ’s-Gravenhage, 28 juli 1862

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

Aankoper/eigenaar zie voor eigenaren en mutaties de bijlage

te voeren door kapt. Johannes Karel Annokké

grootte in tonnen 381 lasten of 722 zeetonnen

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating schip is gebouwd te Ridderkerk

plaats / datum registratie ’s-Gravenhage, 28 juli 1862

nummer van registratie deel 46, folio 97, verso, vak 3

notaris

prijs

Bijzonderheden: schip ligt thans te Rotterdamresearcher/datum research: ML / 130909


Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.634 het schip SCHEVENINGEN

Eigenaren in juli 1862:

Pieter Varkevisser, Scheveningen (boekhouder en 8/64e part)
Cornelis Gijsbertus van der Lee, Alblasserdam (3/64e part)
Jan Vroege, Alblasserdam (3/64e part)
Mej. Cornelia Smit, Alblasserdam (2/64e part)
Jan Smit Czn., Alblasserdam (2/64e part)
Mej. Dirkje Smit, Alblasserdam (2/64e part)
Mej. Petronella Smit, Alblasserdam (3/64e part)
Frans Harms von Lindern, Alblasserdam (3/64e part)
Johannes Jacobus van Ommen, ’s-Gravenhage (2/64e part)
Abraham van Duyn, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Franciscus Smeets, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Mw. Wed. Elise Marinus Susannes van Santen, ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Willem Christiaan van der Kuylen, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Bernardus Quant, ’s-Gravenhage (1/64e part)
Jean Jacques Maritz, ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Jhr. Johannes Mack, ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Johannes Ludovicus Meijs Lz., ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Albertus Jacobus Verniers van der Loeff, ’s-Gravenhage (2/64e part)
Frank Varkevisser, Scheveningen (1/64e part)
Pieter de Niet Az., Scheveningen (1/64e part)
Wed. Petrus Spaapen, Rotterdam (3/64e part)
Jan Hendrik Grootenboom van As, Rotterdam (1/64e part)
Dirk Molenaar, IJsselmonde (2/64e part)
Pieter Pot, Hendrik Pot en Jan de Oude, Ridderkerk (samen 2/64e part)
Reinier Hendrik van der Waifort, Ridderkerk (1/64e part)
Johannes van der Vorm Hzn., Ridderkerk (1/64e part)
Klaas Jans Jonker, Alblasserdam (2/64e part)
Daniel van Koetsveld, Delft (1/64e part)
Jacob de Kuyser Gzn., Delft (1/64e part)
Alexander Adam, Delft (1/64e part)
Gerrit Willem Christiaan Dort Kroon, Waddinxveen (1/64e part)
Johannes Cornelis van der Kuijl, Bergen op Zoom (1/64e part)
Govert Marinus de Haas, Bergen op Zoom (1/64e part)
Marinus Lourens Smeltzer, Bergen op Zoom (1/64e part)
Lambertus Augustijn Nz., Bergen op Zoom (1/64e part)
Mw. Marie Elisabeth Lenn van Bazel, Delft (1/64e part)
Gialt Arjens Brouwer, Woudsend (1/64e part)
Guillaume François ten Dall, Noordwijk (1/64e part)
Aart van der Waal, Ridderkerk 91/64e part)

transacties:

Albertus Jacobus Verniers van der Loeff, ontvanger te ’s-Gravenhage, verkoopt in april 1867 2/64e part aan de firma Pieter Varkevisser & Zonen, reders te Rotterdam, voor samen NLG. 1000,-

Abraham van Duyn, rentenier te ’s-Gravenhage, verkoopt in april 1867 1/64e part aan de firma Pieter Varkevisser & Zonen, reders te Rotterdam, voor NLG. 500,-

Jhr. Mr. J. Mack te ’s-Gravenhage, verkoopt in april 1867 1/64e part, aan firma Pieter Varkevisser & Zonen, Rotterdam, voor NLG 500,- zie vervolgblad
Johannes Jacobus van Ommen, rentenier te ’s-Gravenhage, verkoopt in april 1867 2/64 part aan Pieter Varkevisser & Zonen, Rotterdam, voor NLG 1.000,-

Jan Hendrik Grootenboom van As, rentenier te Rotterdam, verkoopt op 12 april 1867 1/64e part aan Pieter Varkevisser & Zonen, Rotterdam, voor NLG 500,-

Lambertus Augustijn Nz. te Bergen op Zoom, verkoopt in mei 1867 1/64 part aan Pieter Varkevisser & Zonen te Rotterdam, voor NLG 500,-

Marinus Laurens Smeltzer, particulier te Bergen op Zoom, verkoopt op 29 mei 1867 1/64e part aan Leo John Enthoven & Co., fabrikanten te ’s-Gravenhage, voor NLG. 500,-

Aart van der Waal, landbouwer te Ridderkerk, verkoopt in mei 1867 1/64e part aan Jacob de Kuyser & Zonen, kooplieden te Delf,t voor NLG 500,-

Bernardus Quant, particulier te ’s-Gravenhage, verkoopt in mei 1867 1/64e part aan Jacob de Kuyser & Zonen, kooplieden te Delft, voor NLG 500,-

Jan Ruth Nicolaas Josephus Bijl, havenmeester langs het Groot Noord Hollands Kanaal, verklaart op 11 december 1862 van wijlen Frank Varkevisser, koopman te Scheveningen, te hebben overgenomen 1/64e part naar een maatstaf van NLG 500,- en P. Varkevisser Pz. verklaart, mede namens zijn broeders en zusters, van deze overdracht kennis te dragen.

Cornelia Smit, te Alblasserdam, verkoopt in Juli 1867 2/64e part aan Jan Jans Rinkes, Inne Rinkes en Jan Rinkes, alle te Joure, voor NLG 1.000,-

Pieter Pot, Hendrik Pot en Jan den Oude te Bolnes verkopen in juli 1867 1/64e part aan Gjalt Arjens Brouwer, particulier te Joure, voor NLG 500,-

Govert Marinus de Haas., particulier te Bergen op Zoom verkoopt in mei 1867 1/64e part aan Gjalt Arjens Brouwer, particulier te Joure, voor NLG 500,-

Wijlen Pieter Varkevisser, gewoond hebbend, en overleden 8 december 1862, te Scheveningen, en zijn weduwe Maria Elisabeth van Duyne, bedelen op 28 mei 1863 voor notaris Mr. J.J. Verwoert, notaris te ’s-Gravenhage, toe aan:
- Maria Elisabeth van Duyne voornoemd 7/64e part
- Maarten Varkevisser, cargadoor te Rotterdam 2/64e part
- Pieter Varkevisser Jr., cargadoor te Rotterdam 2/64e part

Wijlen Dirk Molenaar, in leven steenbakker te IJsselmonde en aldaar overleden 21 juli 1864, vermaakt 1/30e part aan zijn weduwe Marie van der Waal te IJsselmonde

Jacobus Cornelis van der Kuyl, koopman en Elisabeth van der Kuyl, beiden te Bergen op Zoom, verkopen op 18 mei 1867 1/64e part aan Maria Elisabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser, te Scheveningen voor NLG 500,-

Pieter Pot, Hendrik Pot en Jan den Oude te Bolnes verkopen in augustus 1867 1/64e part aan Johannes Ludovicus Meys Lz., voor NLG 500,-

Johannes Ludovicus Meys Lz., winkelier, verkoopt in april 1867 2/64 part aan Maria Elizabeth van Duyne, weduwe van Pieter Varkevisser, te Scheveningen voor NLG. 1.100,-

Jan Vroege, reder te Alblasserdam, verklaart reeds op 2 september 1862 3/64e part verkocht te hebben aan Pieter Varkevisser Sr. reder te Scheveningen, voor NLG 2.850,-; thans eigendom van de gezamenlijke erfgename researcher/datum research: ML / 130909

Naam SCHEVENINGEN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1867
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: CEDULE: Nationaal Archief ? Den Haag / Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.634

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: (GL-Reg. 1872,73,75,77; Hb. 1873,76; Stat.d.dt.Reichs 1876 Nr. 91)