Inloggen
Gezagvoerder

Velden, Simon van der

Naam: Velden, Simon van der
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
SCHEVENINGEN 1854 Bark Sailing Vessel 9439 Bekijk schip
ADRIANA PETRONELLA 1856 Bark Sailing Vessel 15120 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Simon van der Velden/Velde werd geboren te Vlaardingen op 07 december 1827 als zoon van de Nederlands Hervormde Johannes van der Velden en Adriana Schouten. Johannes staat te boek als Zeeman, scheepmakersknecht, scheepmaker en baastimmerman.

Simon trouwde te Vlaardingen op 08 mei 1850 met de dienstbode Ingetje Kijne, geboren te Vlaardingen op 11 oktober 1819 als dochter van Maarten Kijne en Ingetje van Spijk. Zij was de weduwe van Johannes van Oosten en trouwde na het overlijden van Simon op 01 november 1865 te Rotterdam met de machinist Jacobus Henneveld, die de weduwnaar was van Cornelia Buys. Ingetje overleed te Rotterdam op 03 juni 1900.

Simon en Ingetje vestigden zich 28-05-1856 in Rotterdam.

Geen kinderen gevonden.

Simon overleed op 06 november 1864 op zee

 

Op heden den 6e November 1800-vierenzes­tig verschenen voor mij Adrianus Antonie de Brenk opperschipper van het Nederlandsche barkschip "Adriana Petronella", thans op reis naar Nederland, A. van den Beek, 2e stuurman, E.P.J. van Emmink, idem, O.N. Hedstrom, bootsman, H. Klinkhamer, timmerman, J. Hosman, zeilmaker, P. Velzen, matroos, K. Fatet, idem, allen in gemelde betrekking aan boord voormeld, meerderjarige getuigen, dewelke verklaren, dat op heden aan boord van voornoemd schip des morgens omstreeks 10 uur is overleden Simon van der Velde, oud 35 jaren, gezagvoerder van voornoemd schip, geboren te Vlaardingen, wonende te Rotterdam, gedaan ten dage en jare vermeld en na voorlezing ondertekend ...(getekend). Zeilende in het Engelsche Kanaal, peilde Folkstone ongeveer NW 2°, 6 November 1864. Gezien voor legalisatie der bovenstaande handtekeningen van de fungerende schipper A.A. de Brenk : Rotterdam den 1 December 1864.

 

Het barkschip "Adriana Petronella" werd januarij 1856 op stapel gezet voor de Rederij P. Varkevisser & Zonen te Rotterdam; eerste kapitein was A.A. Brocx. Het schip mat 350 last. (Bron Nederlandse koopvaardijschepen varende op de Indiën). Er is een schilderij van dit schip geschilderd door Jacob Spin (1806 - 1875), opgeslagen in het Maritiem Museum te Rotterdam onder 07­7814134 1856 Titel nr. P05001653 9 prent plaatsnr. P1231. Volgens Bureau Veritas had het schip de notatie B.V. 7 3T, L 1,1 Bq 658 PB 56 Bolnes C ch.m-cv.d.m 56 18 Rdam P.V&fils Am9. Her schip was dus een barkschip gebouwd van eikenhout in 1856 te Bolnes voor Nederlandse vlag. Geklasserd voor 7 jaren en geschikt voor de Groote Vaart om de Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn. De scheepsdiepgang in voeten aan de achtersteven gemerkt als beladen was 18 voet. Het was het tweede schip onder die naam voor de firma Varkevisser.

 

Deze drie alinea’s kreeg ik van Ger Mulder dd 21 december 2011, die het weer kreeg van ene K.M. van der Velde uit Vlaardingen, een nazaat van kapitein Simon van der Velden

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van der Velden (is Velde zonder -n) was met vlagnummer R56 in de periode 1861 t/m 1864 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1864 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) wordt vermeld dat hij in 1864 is overleden058.

In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij staat vermeld dat de weduwe van S. van der Velden is hertrouwd zodat haar uitkering beeindigd wordt058

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein S. van der Velden met vlagnummer R56 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1862, 1863 van de bark “Adriana Petronella” 318 last         varend voor P. Varkenvisser & Zonen te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt S.van der Velde als gezagvoerder gedurende:

*   1862 van de bark “Scheveningen”, gebouwd in 1854 te Alblasserdam, 722 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam;

*   1863 t/m 1864 van de bark “Adriana Petronella”, gebouwd in 1856 te Bolnes, 658 ton o.m., varend voor P.Varkevisser & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen