Inloggen
PRINS WILLEM III - ID 5308


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1890-01-13 / 1913-05-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1890
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Shade deck
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 152
Launch Date: 1889-11-19
Delivery Date: 1890-01-08
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, IJsselmonde, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 1250
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 22 7/16, 34 & 56-40.
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1664.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1042.00 Net tonnage
 
Length 1: 265.4 Feet (British) Registered
Beam: 35.6 Feet (British) Registered
Depth: 20.9 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
26 8 0 40 0 74
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1890
Datum agenda: 1890-01-13
Register nr: 0
Scheepsnaam: PRINS WILLEM III
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Scholten, C.W.R.
Plaats: Amsterdam
Opmerkingen: ja
1890-01-13, uitvoering39-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1890-01-13 PRINS WILLEM III
Manager: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQRT

Date/Name Ship 1913-05-00 ELPINIKI
Manager: W. Morphy & Son, Crowe & Stevens, Great Britain
Eigenaar: Achaia Steamship Co. Ltd., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1916-00-00 GEORGIOS ANTIPPA
Manager: S.G. Antippa, Argostoli, Greece
Eigenaar: S.G. Antippa, Argostoli, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Argostoli / Greece

Date/Name Ship 1917-00-00 GEORGIOS ANTIPPA
Manager: Cairns, Noble & Co. Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: The Shipping Controller, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Ship Events Data

1903-01-06: Damaged
NRC 060103
Paramaribo, 4 december 1902. Het Nederlandse s.s. PRINS WILLEM III, van Amsterdam hier aangekomen, heeft op de reis stormweer gehad van 20 tot 24 november. De 2e december werd enig water in het achterruim bij de pomp bevonden. Vier zakken haver en twee zakken rijst, hoewel behoorlijk gegarneerd, zijn beschadigd.
1910-06-00: Stranded
Paramaribo, 20 juni 1910. ‘Onze West’ zegt, dat verschenen woensdag nacht het stoomschip PRINS WILLEM III bij het binnenkomen op de bank tegenover de stad, vastraakte. Nadat de lading voor een groot deel in ponten was gelost, werd het schip de derde dag weer vlot en kon het aan de steiger meren.
1913-05-23: Sold to foreign country
Amsterdam, 23 mei 1913. Het stoomschip PRINS WILLEM III van de Kon. West-Ind. Maildienst te- Amsterdam, groot bruto 1.960 ton en in 1890 te Rotterdam gebouwd, is voor ongeveer 10.000 pond verkocht.
1917-00-00: In 1917 onder Britse vlag gekomen. (gerequireerd ??)
1917-11-28: Final Fate: Mined

Op reis van Sunderland naar Rouen is de GEORGIOS ANTIPPA op 25 mijl ten zuiden van Flanborough Head na een explosie gezonken en verloren gegaan op 28 november 1917.
(Volgens officiële Britse bronnen is zij getorpedeerd door een Duitse onderzeeboot, maar, omdat de officiële Duitse Bronnen géén onderzeeboot vermelden die op die datum in die zone opereerde, is zij waarschijnlijk op een mijn gelopen.

Gezagvoerders

Familiegegevens

Herman werd geboren op 27.03.1848 te Batenburg als z.v. Albertus Marinus Sluiter (onderwijzer) en Anne ’t Joostink.  

Herman (28) (zeevarende) trouwde op 17.02.1877 te Groningen met Johanna Maria van Beusekom (24) – geb. 10.04.1852 te Paterson, USA – d.v. Johannes Godfried van Beusekom (stadsbouwmeester) en Cornelia Maria Lijnslager. 

Johanna Maria van Beusekom overleed op 19.06.1929 te Amersfoort (77).

Herman overleed op 25.06.1926 te ’s-Gravenhage (78).  

 

Kinderen

-    Johannes Godfried

-    Herman - geb. 13-06-1884 (later kapitein bij de K.P.M.)

-    Cornelia Maria

-    Hermina Johanna Maria

-    Anne

 

Opleiding

Herman werd op 30.08.1862 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.

Na het volgen van de 3-jarige cursus werd hij op 03.02.1865 geplaatst als jongen a/b van het schip QATRE BRAS, kapt. Nieuwenhuis, naar Makassar. Keerde op 05.01.1867 terug van de reis met goed attest.

 

De schepen van de kapitein

 

*   19.. – 19..  ??

 

Overige bijzonderheden

Gezagvoerder bij de K.W.I.M.

Tijdens het huwelijk van zijn zoon Herman wordt in de akte vermeld, dat het beroep nu is: Inspecteur van de Scheepvaart inspecties.

Overlijdensbericht in de NRC van 26-06-1926

 

DE GEGEVENS HIERONDER ZIJN VAN DE HEER S. PARMA:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Sluiter werd met vlagnummer 921 per 24 november 1882 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de Algemene Vergaderingen van het college Zeemanshoop dd 31 oktober/07 november 1882 wordt tot effectief lid voorgedragen/benoemd Herman Sluiter, oud 34 jaar, voerend het ss “Mercurius”, wonend in de Commelijnstraat 19 te Amsterdam op voordracht van kapitein K.Junius van Hemert.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 oktober 1888 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen. De gouden medaille is toegekend aan kapitein J.H.Meijer van het ss “Erasmus”, de zilveren medaille aan kapitein C.Rademaker van het ss. “Prins Willem I”en de bronzen medaille aan kapitei H.Sluiter van het ss. “Prins Maurits”.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 07 december 1892 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen 1890/91. De gouden medaille gaat naar kapitein H.Sluiter van het ss : Orins Willem Willem III”, de zilveren medaille naar kapitein J.Vernes van het ss “Afrikaan” en de bronzen medaille naar kapitein H.G.Ruhaak van het ss “Smit”.

In de Bijlagen van de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat er is overwogen het aantal medailles uit te breiden, maar dat daarvan is afgezien omdat daardoor de waarde van de medailletoekenning zou afnemen. Toch wordt opgemerkt dat er sprake was van uitmuntende verslagen van kapitein C.Koning van het ss “Voorwaarts” en H.Sluiter van het ss “Prins Maurits” en van zeer goede verslagen van H.H.Bart van de bark “Ardjoeno”, A.G.Mörzer Bruijns van het ss “Burgemeester den Tex” en G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje” 042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 30 oktober 1888 wordt H.Sluiter door de voorzitter gelukgewenst “met zijne bekroning voor gehouden compasjournalen.” 023.

In de notulen dd 04 december 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop is de bekroning vermeld voor gehouden kompasjournalen: “Namens de commissie van beoordeeling wenscht de Heer W. van Hasselt de bekroonden geluk met het behaald succes, zijn leedwezen gevende dat het slechts één hunner, de heer J.H.Meijer in de vergadering kon tegenwoordig zijn; de Heeren C.Rademaker en H.Sluiter bevinden zich op zee … De Heer van Hasselt reikte daarna onder eene hartelijke toespraak de gouden medaille benevens het daarbij behoorende diploma over aan den gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”, die deze onderscheiding met dank aanvaarde.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 29 november 1887 staat de volgende opmerking: “De Heer H.Sluiter geeft het bestuur in overweging om eenigen onderstand te verleenen aan de nagelaten betrekkingen van de passagiers en de bemanning van het stoomschip W.A.Scholten.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 juni 1893 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles voor de best gehouden kompasjournalen in de periode 1890-1891 waarbij goud wordt uitgereikt aan kapitein H.Sluiter en brons aan kapitein H.G.Ruhaak. De zilveren medaille voor kapitein J.Vernes zal, wegens afwezigheid van betrokkene, worden nagezonden.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 01 maart 1900 staat de mededeling dat H.Sluiter bedankt als bestuurslid “wegens vertrek naar West-Indië”. 023.

H.Sluiter was van 1885-1900 en van 1907-1926 bestuurslid van het College Zeemanshoop. In de bijeenkomst op 1 mei 1922, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, werd hulde gerbacht aan “kapitein H.Sluiter, die met een tussenruimte van zeven jaar, gedurende welke hij in West-Indië werkzaam was, dertig jaar voor het college werkte; “.019.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

       921                         1882          stoomsch.      Mercurius                        Kon.Nederl.Stoomb.Maatsch.

                                   1883                      geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1884-1888    stoomsch,      Prins Maurits                  Kon.West-Indische Maildienst

                                     1889-1893    stoomsch.      Prins Willem III             idem

                                     1894-1895    stoomsch.      Prins Willem IV             idem

                                     1896-1897    stoomsch.      Prins Willem V               idem

                                        1898          geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Sluiter als gezagvoerder gedurende:

*     1879 op het schroefstoomschip “Stad Amsterdam”, gebouwd in 1875 te Glasgow, 3000 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam. Het schip werd in 1879 verkocht naar Frankrijk;

  • * 1880 van het schroefstoomschip “Astrea”, gebouwd in 1867 te Stockton, 560 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1881 van het ijzeren schroefstoomschip “Jupiter”, gebouwd in 1880 te Amsterdam, 931 ton o.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1882 t/m 1884 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;
  • * 1884 t/m 1889 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1890 t/m 1893 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Willem III”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1894 t/m 1896 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem IV”, gebouwd in 1894 te Stockton, 1720 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1897 t/m 1899 van het schroefstoomschip “Prins Willem V”, gebouwd in 1897 te Amsterdam, 1825 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” De bronzen medaille werd behaald door de gezagvoerder H.Sluiter van het stoomschip “Prins Maurits”.

In Jg 15, 1893 werd over de wedstrijd 1890/1891 de gouden medaille toegekend aan kapitein H.Sluiter van het ss “Prins Willem III”.

In het tijdschrift De Zee, Jg.1897, p.71-75 staat een verslag van de Commissie tot beoordeeling van kompasjournalen. Daarin wordt de kwalificatie “goed” gegeven aan het journaal van het ss. “Prins Willem IV” onder kapitein H.Sluiter.

 

 

Datum vanaf: 1890
Kapitein: Sluiter, Herman
Overige informatie: 0

Familiegegevens 

Machiel Petrus werd geboren op 17 aug. 1864 te Amsterdam als z.v. Machiel Anthonie van der Est (gymleraar) en Jansje Hermans. 

M.P. (26) (stuurman) trouwde op 19 mei 1891 te Amsterdam met Wilhelmina van Wagtendonk (26) (onderwijzeres) – geb. 02.07.1864 te Amsterdam en overleden op 27.02.1921 (56) te Naarden - d.v. Jan van Wagtendonk en Geertruij de Jong. 

Machiel Petrus overleed op 04 febr. 1930 te Beverwijk (65). 

 

Opleiding

Machiel Petrus werd op 2 augustus 1879 aangenomen voor de Gouvernements-Marine in Ned.-Indië bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (no. 2748), maar werd op 27 mei 1882 verwisseld voor de Koopvaardij met H. Besseling (No. 2732).

Hij kreeg in juli 1880 en in juli 1883 een tweede prijs voor een werkstuk.

Werd op 07 sept. 1883 geplaatst als stuurmansleerling op het schip ZWERVER, kapt. Jaarsma, van Amsterdam naar Java. Gage 12 gulden. Was op 07 sept. 1884 terug van de reis met zeer goed attest.

Deed op 13 dec. 1884 het examen derde stuurman voor de Grote Vaart met goed resultaat.

 

Kwam in dienst bij de Kon.W.I. Maildienst te Amsterdam en klom op tot gezagvoerder bij deze Maatschappij.

Aanvankelijk woonde het gezin in Amsterdam.

Machiel Petrus werd op 20 maart 1912 met zijn gezin overgeschreven naar de Gemeente Heemstede met als vermelding van beroep: Directeur der Fransche Holl. Caoutschouc Mij.

 

Kinderen

- Machiel Antonie – geb. 26.12.1892 te A’dam. (later stuurman)

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.P.van der Est werd met vlagnummer 930 per 04 juli 1893 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 juli 1893 wordt als effectief lid voorgesteld/benoemd M.P.van Est, gezagvoerder van het ss. “Oranje Nassau”, op voordracht van kapitein M.C.Braat.023.

 

E.v.d.Est was van 1898-1910 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 oktober 1910 staat een mededeling van M.P. van der Est, die bedankt voor het commissariaat “wegens vertrek naar Equador”.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                      naam reder/boekhouder

        930                            1893                       stoomsch.        Oranje Nassau                    Kon.West Ind.Maildienst

                                      1894-1898                 stoomsch.        Prins Willem III                 idem

                                      1899-1900                 stoomsch.        Prins Willem IV                 idem

                                           1901                       stoomsch.        Prins Willem III                 idem

                                      1902-1908                 stoomsch.        Prins der Nederlanden       idem

                                      1909-1912                 geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt M.P. van der Est als gezagvoerder gedurende:

*    1894 t/m 1899 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Willem III”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

*    1900 en later van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem IV”, gebouwd in 1894 te Stockton, 1720 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1895, p.185 wordt het Verslag van de Commissie ter Beoordeling van Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat, hoewel buiten de prijzen vallend, als zeer goed journaal kan worden genoemd dat van kapitein M.J. van der Est, gezagvoerder van het ss. “Oranje Nassau”.

 

 

Datum vanaf: 1894
Kapitein: Est, Machiel Petrus van der
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Jouke Cornelis Metus werd geboren te Amsterdam op 22 januari 1867 op de Zeedijk als zoon van Jouke Cornelis Edzo Metus (scheepsgezagvoerder) en Margaretha Catharina Bakker.

Hij trouwde op 28 augustus 1895 te Den Helder (aktenummer 153) met Marretje van Zweden, geboren 04 augustus 1871, ’s morgens om 09 uur te Den Helder als dochter van Willem Marinus van Zweden (scheeps timmerman) en Annaatje Jonker.

Bij zijn huwelijk staat de bruidegom te boek als stuurman bij de West-Indische maildienst.

 

In het tijdschrift “De Zee” Jg 11, p.348 1889 staat een verslag van de “Examens voor Rijkscommissie tot examineering van stuurlieden ter koopvaardij in Juli te Rotterdam”. Het diploma tweede stuurman groote stoomvaart werd uitgereikt aan J.C.Metus.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Jouke Cornelis Metus werd met vlagnummer 953 per 04 juni 1907 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 04 juli 1907 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd Jouke Cornelis Metus, gezagvoerder bij de Kon. W.I.Maildienst, wonend in de Watergraafsmeer te Amsterdam, op voordracht van kapitein H.Sluiter.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       953                        1907-1908     stoomb.           Prins Willem V                                     Kon.West-Indische Maildienst

                                      1909-1913     stoomb.           Prins der Nederlanden                        idem

                                          1914           stoomb.           Prins Frederik Hendrik                        idem

                                          1915           stoomb.           Venezuela                                            idem

 

Bouma025 vermeldt J.C.Metus als gezagvoerder gedurende:

*    1897 t/m 1898 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

*    1900 en later van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Willem III”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

In de “Staat der Nederlandse Zeemacht en Koopvaardijvloot” staat J.C.Metus als gezagvoerder gedurende:

*    1901 t/m 1904 van het stalen stoomschip “prins Willem V”, gebouwd in 1897, bruto/netto = 1824/1270, varend voor de Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam;

*    1905 van het stalen stoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1900, b/n = 1777/1911 varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1906 t/m 1909 van de “Prins Willem V”, gebouwd in 1897, b/n = 1777/1110, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1910 t/m 1913 van het stalen stoomschip  “Prins der Nederlanden”, gebouwd in 1902, b/n = 2287/1429, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1915 van het stalen stoomschip “Frederik Hendrik”, gebouwd in 1904, b/n = 2165/1367, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1916 t/m 1917 van het stalen stoomschip “Venezuela”, gebouwd in 1915, b/n = 5641/3444, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst. Het schip werd in 1917 verkocht aan de Hannevig Brothers in Noorwegen;

*    1917 van het stalen stoomschip  “Prins der Nederlanden”, gebouwd in 1902, b/n = 2287/1429, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1918 van het stalen stoomschip “Commewijne”, gebouwd in 1907, b.n. = 2476/1565, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst;

*    1919 t/m 1922 van het stalen stoomschip “Stuyvesant”, gebouwd in 1918, b/n = 4285/2635, varend voor de Kon. West-Ind. Maildienst. Nà 1922 is de gezagvoerder J.E.Coerkamp.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1900
Kapitein: Metus, Jouke Cornelis
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1901
Kapitein: Est, P. v.d.
Overige informatie: 0

Familiegegevens

 

Jan werd geboren op 16 febr. 1872 te Nieuwe Pekela als z.v. Jan Aarents (schipper/ eigenaar) en Geertruida Plukker. 

Jan (26) (stuurman) trouwde op 12 mei 1898 te Rotterdam met Maria Helena Kabel (26) – geb. op 30.04.1872 te R’dam – d.v. Simon Kabel en Johanna Havenaar. 

Jan overleed op 29 apr. 1943 te Naarden (71). 

Opleiding

- Stuurlieden examens – Geslaagd 1e stm. grote stoomvaart  J. Aarents in maart 1896 te Rotterdam.

 

Kinderen

-    Jan (12.08.1898)

-    Simon (19.05.1900)

-    Geertruida Johanna (11.11.1901)

-    Maria Helena (19.02.1907)

 

De schepen van de kapitein

*   1901 – 1903 van het pass.s. PRINS WILLEM IV – geb. in 1894 

*   1903 – 1904  van het pass.s. ORANJE NASSAU – geb. in 1884

*   1904 – 06/1906  van het pass.s. PRINS WILLEM III – geb. in 1890

*   06/1906 – 11/1907 van het pass.s. PRINS WILLEM IV – geb. in 1894 

*   11/1906 – 01/1907  van het pass.s. PRINS WILLEM III – geb. in 1890

*   01/1907 – 04/1909 van het pass.s. PRINS DER NEDERLANDEN – geb. in 1902

*   04/1909 – 04/1912  van het pass.s. PRINS WILLEM III – geb. in 1890

 

Overige bijzonderheden

 Jan was 1e stuurman op het passagiersschip PRINS MAURITS van de K.W.I.M., dat op 28 mei 1899 op een rots stootte en zonk voor de kust van Venezuela tussen Cumana en Guanto.

In april 1913 ingeschreven in het register te Amsterdam als expert in scheepszaken.

Bij het trouwen van zoon Jan in 1925 – vermeldt als Inspecteur veerdienst.

 

H.N.v.d.Dag 020602

Passagiers aan boord van het S.S. Prins Willem IV, kapitein J. Arents, qq., vertrekt 1 Juni van Amsterdam naar West-Indië: enz.

 

Datum vanaf: 1904
Kapitein: Aarents, Jan

Familiegegevens

 

Jan werd geboren op 16 febr. 1872 te Nieuwe Pekela als z.v. Jan Aarents (schipper/ eigenaar) en Geertruida Plukker. 

Jan (26) (stuurman) trouwde op 12 mei 1898 te Rotterdam met Maria Helena Kabel (26) – geb. op 30.04.1872 te R’dam – d.v. Simon Kabel en Johanna Havenaar. 

Jan overleed op 29 apr. 1943 te Naarden (71). 

Opleiding

- Stuurlieden examens – Geslaagd 1e stm. grote stoomvaart  J. Aarents in maart 1896 te Rotterdam.

 

Kinderen

-    Jan (12.08.1898)

-    Simon (19.05.1900)

-    Geertruida Johanna (11.11.1901)

-    Maria Helena (19.02.1907)

 

De schepen van de kapitein

*   1901 – 1903 van het pass.s. PRINS WILLEM IV – geb. in 1894 

*   1903 – 1904  van het pass.s. ORANJE NASSAU – geb. in 1884

*   1904 – 06/1906  van het pass.s. PRINS WILLEM III – geb. in 1890

*   06/1906 – 11/1907 van het pass.s. PRINS WILLEM IV – geb. in 1894 

*   11/1906 – 01/1907  van het pass.s. PRINS WILLEM III – geb. in 1890

*   01/1907 – 04/1909 van het pass.s. PRINS DER NEDERLANDEN – geb. in 1902

*   04/1909 – 04/1912  van het pass.s. PRINS WILLEM III – geb. in 1890

 

Overige bijzonderheden

 Jan was 1e stuurman op het passagiersschip PRINS MAURITS van de K.W.I.M., dat op 28 mei 1899 op een rots stootte en zonk voor de kust van Venezuela tussen Cumana en Guanto.

In april 1913 ingeschreven in het register te Amsterdam als expert in scheepszaken.

Bij het trouwen van zoon Jan in 1925 – vermeldt als Inspecteur veerdienst.

 

H.N.v.d.Dag 020602

Passagiers aan boord van het S.S. Prins Willem IV, kapitein J. Arents, qq., vertrekt 1 Juni van Amsterdam naar West-Indië: enz.

 

Datum vanaf: 1906
Kapitein: Aarents, Jan

Datum vanaf: 1908
Kapitein: Baaren, N.H.C. van
Overige informatie: 0

Familiegegevens

 

Jan Pieter werd geboren op 26 mei 1877 te Vlaardingen als z.v. Jan van der Borden (zeilmaker) en Helena Blijenburg.

J.P. (26) (2e stm. KWIM) trouwde op 24.09.1903 te Amsterdam met Grietje Schol (25) – geb. 18.01.1878 te Anjum – d.v. Jacob Schol (rijksambtenaar) en Trijntje Buwalda.   - Grietje Schol overleed op 12.01.1961 te Bloemendaal (82). Graf: Alg. Begraafplaats te Bloemendaal.

J.P. overleed op 07 juli 1960 te Bloemendaal (83). 

 

Kinderen

-    Jan Pieter - geb. 21.11.1904 te Amsterdam.

-    Jacob        - geb. 05.12.1907 te Amsterdam.

 

Opleiding

Jan Pieter werd op 08.08.1892 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam voor een 3-jarige opleiding, die wegens ziekte 4 jaar duurde, waarin hij verscheidene prijzen behaalde in verschillende vakken en voor bijzonder goed gedrag.

Hij werd op 18.08.1896 geplaatst als lichtmatroos op het 3-mast schip JOHANNA, kapt. P. Helle, naar Java, gage 10 gulden. Op 20.09.1897 terug van de reis met zeer goed attest.

Behaalde het diploma 3e stuurman grote zeilvaart met 3 talen op 17.11.1897 te Amsterdam.

Behaalde het diploma 3e stuurman grote zeilvaart, programma B, op 16.12.1897 te Rotterdam.

Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart, programma A, op 17.12.1897 te Rotterdam.

Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart, programma A, in mei 1902 te Rotterdam.

Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart, programma A, op 11 mei 1904 te Rotterdam.

 

Kwam op 13.01.1898 in dienst bij de KWIM als 4e stuurman op het s.s. PRINS WILLEM V.

 

De schepen van de kapitein

 

*   02/1908 – 06/1908 van het s.s. PRINS FREDERIK HENDRIK – geb. in 1904

*   12/1910 – 11/1911 van het s.s. PRINS FREDERIK HENDRIK – geb. in 1904

*   11/1911 – 05/1912  van het s.s. PRINS WILLEM III                  – geb. in 1890

*   05/1912 – 06/1913 van het s.s. PRINS DER NEDERLANDEN – geb. in 1902

*   06/1913 – 07/1913 van het s.s. LODEWIJK VAN NASSAU     – geb. in 1913

*   09/1914 – 10/1915 van het s.s. NICKERIE                                  – geb. in 1907

*   10/1915 – 08/1917 van het s.s. PRINS WILLEM I                      – geb. in 1901

*   10/1919 – 08/1923 van het s.s. PRINS FREDERIK HENDRIK – geb. in 1904

*   12/1923 – 07/1924 van het s.s. PRINS FREDERIK HENDRIK – geb. in 1904

*   07/1924 – 11/1924 van het s.s. CALYPSO                                  – geb. in 1911

*   11/1924 – 01/1926 van het s.s. PRINS FREDERIK HENDRIK – geb. in 1904

 

Op 01.02.1926 op eigen verzoek ontslagen.

 

Overige bijzonderheden

Jan Pieter maakte als 3e stuurman de stranding bij Cumana mee van het s.s. PRINS MAURITZ op 28 mei 1899. Moest het schip verlaten en werd gerepatrieerd per s.s. PRINS WILLEM III.

 

Gezagvoerder bij de K.W.I.M.

 

Zie verslag van de RvdS 1911 – No. 52 – Aanv. Prins Frederik Hendrik met No. NERVION op 01.04.1911

Datum vanaf: 1911
Kapitein: Borden, Jan Pieter van der

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten