Inloggen
PRINS WILLEM III - ID 5308


Kroniekberichten

Datum 20 november 1889
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 19 november. Heden werd aan de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord met goed gevolg te water gelaten het stoomschip PRINS WILLEM III, voor de Koninklijke West-Indische Maildienst.

Afbeelding
Datum 10 januari 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Gisteren werd de proeftocht gehouden van het te Fijenoord voor de Koninklijke West-Indische maildienst nieuw gebouwde stoomschip PRINS WILLEM III. Begunstigd door het heerlijke weder kwam het stoomschip te 2 uur 10 minuten in zee en werd volle kracht aangezet, hetgeen zonder ook de minste stoornis werd behouden, tot men te 4 uur 40 minuten de haven van IJmuiden had bereikt. Met 1208 Indicateur p.k werd de gecontracteerde snelheid van 13 mijl ruim behaald. Door de aanwezige directeur van de Koninklijke West-Indische Maildienst werd de grootste tevredenheid betuigd over de wijze waarop dit contract door de Nederlandsche Stoombootmaatschappij werd uitgevoerd. Het stoomschip vertrekt de 16e dezer onder commando van de heer H. Sluiter naar West-Indië.

Afbeelding
Datum 12 februari 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 11 februari. Het stoomschip PRINS WILLEM III, de 6e dezer van hier te Paramaribo aangekomen, heeft gedurende de reis zwaar stormweer gehad en de lading in beschadigde toestand gelost.

Afbeelding
Datum 05 maart 1890
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 4 maart. Volgens brief van kapt. Sluiter hebben de stormen in de maand januari ook het stoomschip PRINS WILLEM III gedurende tien achtereenvolgende dagen geteisterd, waardoor enige vertraging in de reis werd ondervonden. Er kwam ontzettend veel water op en over het schip, dat nogal belangrijke schade aan de lading veroorzaakte. Het stoomschip kwam de 6e februari te Paramaribo aan en vervolgde de reis naar Demerara op 9 februari. Schip en machines voldeden uitmuntend.

Afbeelding
Datum 11 maart 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Baltimore (per tel.). Het Noorse stoomschip CARL KONOW, dat de schroef had verloren, werd te Hampton Roads binnengesleept door het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM III, van Amsterdam via Suriname naar New-York bestemd. Het stoomschip CARL KONOW is groot 540 ton en gebouwd te Bergen in 1883.

Afbeelding
Datum 16 april 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 april. Bij arbitrage is aan het stoomschip PRINS WILLEM III der Koninklijke West-Indische Maildienst voor het te Baltimore binnenbrengen van het stoomschip KARL KONOW voor sleeploon NLG 10.000 toegestaan.

Afbeelding
Datum 19 december 1890
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Havre, 15 december. Bij vertrek is het stoomschip PRINS WILLEM III in aanvaring geweest met een lichter, welk vaartuig daardoor schade bekwam.

Afbeelding
Datum 27 januari 1891
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Men meldt ons uit Amsterdam van 25 januari: De vloot van acht grote Atlantische stomers, die ongeveer 14 dagen door het ijs in het Noordzeekanaal beklemd is geweest, is heden namiddag tegen 4 uur voor de stad aangekomen, dank de vereende krachten, die in de laatste dagen, zowel van de zijde van IJmuiden als van Amsterdam zijn aangewend om een slop in het ijs te maken. Duizenden nieuwsgierigen bewogen zich de ganse dag aan de IJ-zijde van de stad, om het ijs door middel van buskruit van nabij te zien breken. Het was ongeveer half drie, toen de trotse KONINGIN EMMA aan de badinrichting aan de Westerdoksdijk was genaderd: en van daar tot aan de aanlegplaats (de Handelskade), plm. 600 meter, verliepen er nog twee volle uren.
Het oponthoud hier was hoofdzakelijk daaraan te wijten, dat het slop te smal was, aangezien dezerzijds met ijsploeg of sleepboot van kleiner afmeting dan de EMMA was gewerkt, zodat de kolossus of opnieuw baan breken of het slop wijder moest maken. Het kostte daarenboven aan de kapitein heel wat moeite om het schip te doen meren, aangezien de massa dik ijs moeilijk te verplaatsen was. Door middel van een stalen streng, aan de aanlegpalen vastgemaakt, kon het schip, na een uur zware arbeid, nu eens vooruit, dan achteruit, eindelijk de rustige plaats van bestemming bereiken. Daarbij was o.m. tegenwoordig de burgemeester, die de heer Tegelberg, directeur van de Maatschappij, gelukwenste met de volbrachte moeitevolle arbeid. Nauwelijks was de KONINGIN EMMA gemeerd, of de PRINSES SOPHIE zocht de bestaande aanlegplaats op, terwijl de SEAHORSE langs boord van de PRINS WILLEM III van de Koninklijke West-Indische Maildienst meerde, onmiddellijk gevolgd door de PRINS FREDERIK HENDRIK van die maatschappij en de CHILIAN.
Dezerzijds (van Amsterdam) zijn naar IJmuiden opgestoomd de EUROPEAN (Hull-boot), omdat de tussenruimte tussen de CHILIAN en de CHRISTIANA, die de AMSTELSTROOM sleept, te groot was. Deze stomers zullen vermoedelijk elkander passeren bij de Nesserton (Oostzaan).

Afbeelding
Datum 21 september 1891
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 18 september. Het naar West-Indië bestemde stoomschip PRINS WILLEM III, van Amsterdam alhier aangekomen, is te zwaar beladen en is bezig een gedeelte der lading te lossen.

Afbeelding
Datum 25 januari 1892
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 21 januari. Hoewel door de vorst der laatste dagen het ijs in het Noorzeekanaal belangrijk is vermeerderd en de gehele oppervlakte van het water als het ware een grote ijsmassa gelijkt, ondervinden de stoomschepen weing vertraging. De PRINS WILLEM III, van de Koninklijke West-Indische Maildienst vertrok hedenvoormiddag te 10 ure van de steiger en was ongeveer om 4 uur des namiddags in zee, na eerst bij Buitenhuizen kruit te hebben geladen, waarmede allicht een uur of anderhalf gemoeid is. De SATURNUS van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, hedenvoormiddag van hier naar Hamburg vertrokken, was eveneens omstreeks 4 uur in zee. Ook de binnengekomen boten bereikten na een vaart van 4 uren de stad. Een ijsbreker is steeds werkzaam om zo mogelijk de vaart open te houden.

Afbeelding
Datum 04 september 1892
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

IJmuiden, 3 september. PRINS WILLEM III van Suriname, laatst van Havre, en SATURNUS van Kroonstad, beiden alhier aangekomen, wachten op geneeskundig onderzoek.

Afbeelding
Datum 11 januari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 10 januari. Het stoomschip SUMATRA, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 6 dezer Beachy Head; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Amsterdam, arriveerde den 4 dezer te New York; PRINSES WILHELMINA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 6 dezer van Suez; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 6 dezer van Marseille; PRINS WILLEM III, van Paramaribo naar Amsterdam via Havre, arriveerde 6 dezer te Havre.

Afbeelding
Datum 23 februari 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 22 februari. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 10 dezer te Pandang; PRINS WILLEM I, vertrok 21 dezer van Paramaribo naar Amsterdam; PRINS WILLEM III, arriveerde 18 dezer van Amsterdam te Paramaribo; GEDEH, van Java via Marseille, arriveerde 21 dezer te Rotterdam; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 21 dezer van Southampton.

Afbeelding
Datum 01 november 1893
Krant LC - Leeuwarder Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Leeuwarden, 31 oktober. Het stoomschip PRINS WILLEM I vertrok 30 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; PRINS WILLEM III arriveerde 30 dezer van Amsterdam te Parimaribo; DIDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 30 dezer Prawle Point; LOCH MAREE, van de N.A.T.L, van New York, arriveerde 30 dezer te Rotterdam.

Afbeelding
Datum 24 oktober 1896
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 23 oktober. Het stoomschip PRINS WILLEM III, van Paramaribo naar Amsterdam, seinde volgens bericht van Lloyd's, bij het passeren van Ouessant, dat door stormweer de schoorsteen weggewaaid was, en één der boten geheel vernield werd.

Afbeelding
Datum 26 oktober 1896
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 oktober. Het stoomschip PRINS WILLEM III, van West-Indië via Havre naar Amsterdam, passeerde hedenmiddag te 4.45 uur Ouessant. Het heeft tengevolge van een hevige windstoot de schoorsteen verloren, terwijl een boot geheel verbrijzeld werd.

Afbeelding
Datum 14 maart 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Vigo, 11 maart. Het stoomschip PRINS WILLEM III, van Paramaribo naar Amsterdam, is heden wegens gebrek aan kolen hier binnengelopen.

Afbeelding
Datum 16 maart 1898
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 maart. Het stoomschip PRINS WILLEM III, van Paramaribo naar Amsterdam, gisteren wegens gebrek aan kolen te Vigo binnengelopen, zette heden morgen de reis voort.

Afbeelding
Datum 06 januari 1903
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 4 december 1902. Het Nederlandse s.s. PRINS WILLEM III, van Amsterdam hier aangekomen, heeft op de reis stormweer gehad van 20 tot 24 november. De 2e december werd enig water in het achterruim bij de pomp bevonden. Vier zakken haver en twee zakken rijst, hoewel behoorlijk gegarneerd, zijn beschadigd.

Afbeelding
Datum 03 december 1904
Krant PGC - Provinciale Groninger Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Paramaribo, 10 november. Doordat de circulatiepomp van het stoomschip PRINS WILLEM III, gedurende de reis door slecht weer was gebarsten, is er een expertise gehouden. De nodige reparaties zijn gedaan. De PRINS WILLEM III arriveerde de 1ste december te New York.

Afbeelding
Datum 12 juli 1910
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Paramaribo, 20 juni. ‘Onze West’ zegt, dat verschenen woensdag nacht het stoomschip PRINS WILLEM III bij het binnenkomen op de bank tegenover de stad, vastraakte. Nadat de lading voor een groot deel in ponten was gelost, werd het schip de derde dag weer vlot en kon het aan de steiger meren.

Afbeelding
Datum 14 februari 1911
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Londen, 12 februari. Volgens een telegram uit Singapore is het Nederlandse stoomschip PRINS WILLEM III bij vertrek van daar aan de grond gelopen, doch later vlot gekomen. Het heeft de reis voortgezet na te zijn onderzocht door duikers, die het ogenschijnlijk onbeschadigd bevonden.

Afbeelding
Datum 24 mei 1913
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Rotterdam, 23 mei. De rederij van het stoomschip PRINS WILLEM III deelt ons mee dat voornoemd stoomschip voorwaardelijk is verkocht.

Afbeelding
Datum 24 mei 1913
Krant RN - Rotterdamsch Nieuwsblad
Type bericht Verkoop schepen

Amsterdam, 23 mei. Het stoomschip PRINS WILLEM III van de Kon. West-Ind. Maildienst te- Amsterdam, groot bruto 1.960 ton en in 1890 te Rotterdam gebouwd, is voor ongeveer 10.000 pond verkocht.

Afbeelding
Datum 14 maart 1914
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Koninklijke West-Indische Maildienst.
Aan het verslag over het boekjaar 1913 wordt het volgende ontleend:
Gebruik makende van de desbetreffende clausule van het in 1906 gesloten contract nam de United Fruit Company in het afgelopen jaar de stoomschepen COPPENAME en SURINAME van de Maatschappij over. Daarmee werd de bananenvaart, welke in de afgelopen jaren op een verlies van ruim NLG 1.400.000 (rente ad 4% inbegrepen) te staan kwam, ten einde gebracht. De vaart tussen New York en Suriname werd, na die verkoop ettelijke maanden door gehuurde schepen, eveneens met verlies, en daarna door twee aangekochte passagiers- en vrachtschepen, de stoomschepen ST. JAN en ST. THOMAS, welke men in NICKERIE en COMMEWYNE herdoopte, voortgezet. De directie hoopt dat de lijn van nu af betere resultaten zal afwerpen.
In het begin van het jaar voerde men met de Regering besprekingen, ditmaal met betrekking tot het vervoer van bananen van Suriname naar Nederland. De directie deed desbetreffende voorstellen en toen het bleek dat de regering daaraan gekoppeld wenste een voorstel tot het financieren van de cultuur en de verkoop van het product, handelingen welke niet binnen de werkkring van de Maatschappij vallen, werd met enige mannen uit de financiële wereld een comité gevormd waarvan het lid, de heer J. Sibinga Mulder (oud-administrateur van een cultuuronderneming op Java, door wie reeds in verschillende tropische landen onderzoekingen betreffende tropencultures werden gedaan), een plaatselijk onderzoek instelde naar de voorwaarden waaronder de bacoven cultuur in Centraal-Amerika gedreven wordt en in Suriname gedreven zou moeten worden, om het mogelijk te maken dat zij, tegenover de er aan verbonden risico's, ook voldoende winsten afwerpt. Het door de heer Sibinga Mulder uitgebrachte rapport luidde, ten aanzien van de in Suriname bestaande natuurlijke voorwaarden gunstig, ten opzichte van de aldaar gevolgde plantwijze ongunstig. Mits deskundig geleid, uitgerust met een aanzienlijk kapitaal en verzekerd van goede verkoopprijzen in Europa, zou een bacovencultuur- en transportonderneming een goede kans van slagen hebben. Deelneming van de United Fruit Company, het lichaam dat de handel in bananen vrijwel beheerst, werd echter een vereiste geacht; toen deze maatschappij onlangs meedeelde, dat zij niet opnieuw kapitaal in Suriname wenste te wagen, moest van de zaak worden afgezien. De stoomschepen JAN VAN NASSAU en LODEWIJK VAN NASSAU, die respectievelijk 23 mei en 1 augustus in de vaart werden gebracht, voldoen geheel aan de verwachtingen. De stoomschepen PRINS WILLEM III en PRINS WILLEM IV werden in de loop van dit jaar verkocht voor prijzen die de boekwaarde belangrijk overschreden. In december opende men een driewekelijkse dienst met van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij gehuurde vrachtschepen op Venezuela, COLUMBIA en COLON; het is echter het voornemen deze, in de aanvang van 1915 te vervangen door drie modern ingerichte passagiers- en vrachtschepen van ongeveer 5.100 ton laadvermogen en kunnende vervoeren 110 passagiers 1e klasse. Twee van deze, namelijk de stoomschepen VENEZUELA en COLUMBIA, zullen door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam gebouwd worden, terwijl men in december de bouw van het stoomschip ECUADOR opdroeg aan de Kon. Maatschappij ‘De Schelde’ te Vlissingen. De steiger en de opslagloods voor goederen te Paramaribo werden aanzienlijk uitgebreid. Onder goedkeuring van commissarissen besloot de directie vanaf 1 januari 1914, het personeel van de Maatschappij, onder zekere voorwaarden, aanspraak te verlenen op een pensioen, zowel voor hen zelf als voor hun weduwen en wezen; in verband hiermee werden door de buitengewone vergadering van aandeelhouders, gehouden op 8 december 1913, enige wijzigingen in de statuten aangebracht, waardoor de mogelijkheid geopend is, jaarlijks vast te stellen bedragen uit de winst op een pensioenrekening te boeken en werd het creditsaldo van het ondersteuningsfonds op deze rekening overgebracht. De stoomschepen, in de hoofdlijn varende, volbrachten in dit boekjaar 26 reizen en die, welke in de New York-Paramaribo-Lijn voeren, 25 reizen.
Voor ernstige averijen werd de vloot gespaard.
Het geldelijk resultaat, verkregen met de exploitatie over het jaar 1913, is minder bevredigend dan over het voorafgaande boekjaar, hetgeen voornamelijk toe te schrijven is, behalve aan het bovenvermeld verlies, geleden met de New York-Paramaribo Lijn en aan buitengewone reparatiekosten, aan de mindere winst, gemaakt met de ‘Assurantie Eigen Risico’, alsook aan de omstandigheid, dat in 1912 op de hoofdlijn winst op één reis meer dan in 1913 geboekt kon worden. De directie stelt voor, de winst uit de verkoop van de twee schepen verkregen ad NLG 145.000 te reserveren voor diverse belangen. Het bruto winstsaldo, inclusief saldo Ao Pa, bedraagt NLG 687.492 (v.j. NLG 866.698), wordt hiervan afgetrokken; het koersverschil op beleggingen NLG 4.774 (NLG 9.086), afschrijving op de stoomschepen NLG 281.369 (NLG 381.247), afschrijving op ponten en barkassen NLG 1.999, afschrijving op inrichtingen te Paramaribo NLG 10.000; reserve voor diverse belangen NLG 145.000, dan blijft voor verdeling beschikbaar NLG 244.350 (NLG 323.515), waarvan 6% (v.j. 7%) als dividend uit te keren.
Van de 4% geldleningen van 1900 en 1907 waren op 1 jan. 1913 in omloop 1.830 obligaties tot een bedrag van NLG 1.830.000. In 1913 werd uitgeloot tot een bedrag van NLG 110.000, zodat het bedrag van de leningen 1900 en 1907 op 31 dec. 1913 is NLG 1.720.000. De 10 stoomschepen van de Maatschappij staan op de balans voor NLG 4.145.000. Er is achtereenvolgens op afgeschreven NLG 1.825.763. De loodsen en steigers te Paramaribo staan op de balans voor NLG 94.000. Er is achtereenvolgens op afgeschreven NLG 234.667. Het kantoorgebouw staat op de balans voor NLG 40.000. Er is achtereenvolgens op afgeschreven NLG 34.100. Het reservefonds was op 1 jan. 1913 groot NLG 227.100.
Er wordt aan toegevoegd 20% van de overwinst NLG 12.724, zodat het thans bedraagt NLG 239.824. Het assurantiefonds bleef onveranderd op NLG 500.000.
De commissarissen, de heren G.A. baron Tindal en Abram Muller, zijn volgens rooster aan de beurt van aftreden, doch herkiesbaar.
Op de balans paraisseren o.a. onder het debet: Stoomschepen NLG 4.145.000 (NLG 3.439.400), idem in aanbouw NLG 405.661 (NLG 582.694), prolongatie NLG 330.000 (NLG 1.428.000), beleggingen in fondsen NLG 431.211 (NLG 452.698), debiteuren NLG 1.523.186 (NLG 837.376). reisonkosten lopende reizen NLG 375.968 (NLG 291.956), en onder het credit: Kapitaal NLG 7.000.000, onuitgegeven aandelen NLG 3.500.000 = NLG 3.500.000 (onveranderd), crediteuren NLG 527.669 (NLG 371.523). reservefonds NLG 239.827 (NLG 227.100), assurantiefonds NLG 500.000 (onveranderd), pensioenrekening NLG 129.069, ontvangen vracht en passage lopende reizen NLG 372.797 (NLG 384.014), dividend 1913 NLG 210.000 (NLG 245.000).

Afbeelding