Inloggen
Gezagvoerder

Est, Machiel Petrus van der

Naam: Est, Machiel Petrus van der
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
PRINS WILLEM III 1890 Vracht-/passagiersschip Steamship 5308 Bekijk schip
PRINS WILLEM IV 1894 Vracht-/passagiersschip Steamship 5311 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens 

Machiel Petrus werd geboren op 17 aug. 1864 te Amsterdam als z.v. Machiel Anthonie van der Est (gymleraar) en Jansje Hermans. 

M.P. (26) (stuurman) trouwde op 19 mei 1891 te Amsterdam met Wilhelmina van Wagtendonk (26) (onderwijzeres) – geb. 02.07.1864 te Amsterdam en overleden op 27.02.1921 (56) te Naarden - d.v. Jan van Wagtendonk en Geertruij de Jong. 

Machiel Petrus overleed op 04 febr. 1930 te Beverwijk (65). 

 

Opleiding

Machiel Petrus werd op 2 augustus 1879 aangenomen voor de Gouvernements-Marine in Ned.-Indië bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (no. 2748), maar werd op 27 mei 1882 verwisseld voor de Koopvaardij met H. Besseling (No. 2732).

Hij kreeg in juli 1880 en in juli 1883 een tweede prijs voor een werkstuk.

Werd op 07 sept. 1883 geplaatst als stuurmansleerling op het schip ZWERVER, kapt. Jaarsma, van Amsterdam naar Java. Gage 12 gulden. Was op 07 sept. 1884 terug van de reis met zeer goed attest.

Deed op 13 dec. 1884 het examen derde stuurman voor de Grote Vaart met goed resultaat.

 

Kwam in dienst bij de Kon.W.I. Maildienst te Amsterdam en klom op tot gezagvoerder bij deze Maatschappij.

Aanvankelijk woonde het gezin in Amsterdam.

Machiel Petrus werd op 20 maart 1912 met zijn gezin overgeschreven naar de Gemeente Heemstede met als vermelding van beroep: Directeur der Fransche Holl. Caoutschouc Mij.

 

Kinderen

- Machiel Antonie – geb. 26.12.1892 te A’dam. (later stuurman)

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.P.van der Est werd met vlagnummer 930 per 04 juli 1893 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 juli 1893 wordt als effectief lid voorgesteld/benoemd M.P.van Est, gezagvoerder van het ss. “Oranje Nassau”, op voordracht van kapitein M.C.Braat.023.

 

E.v.d.Est was van 1898-1910 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 oktober 1910 staat een mededeling van M.P. van der Est, die bedankt voor het commissariaat “wegens vertrek naar Equador”.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                      naam reder/boekhouder

        930                            1893                       stoomsch.        Oranje Nassau                    Kon.West Ind.Maildienst

                                      1894-1898                 stoomsch.        Prins Willem III                 idem

                                      1899-1900                 stoomsch.        Prins Willem IV                 idem

                                           1901                       stoomsch.        Prins Willem III                 idem

                                      1902-1908                 stoomsch.        Prins der Nederlanden       idem

                                      1909-1912                 geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt M.P. van der Est als gezagvoerder gedurende:

*    1894 t/m 1899 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Willem III”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

*    1900 en later van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem IV”, gebouwd in 1894 te Stockton, 1720 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1895, p.185 wordt het Verslag van de Commissie ter Beoordeling van Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat, hoewel buiten de prijzen vallend, als zeer goed journaal kan worden genoemd dat van kapitein M.J. van der Est, gezagvoerder van het ss. “Oranje Nassau”.