Inloggen
BROMO - ID 1159


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1888
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Full scantling
Masten: Two masts
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'. Scheepswerf en Machinefabriek, Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Werfnummer: 61
Date Laid Down: 1887-05-13
Launch Date: 1887-12-24
Delivery Date: 1888-04-19
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Motor Type: Steam, Quadruple Expansion
Number of Cylinders: 4
Power: 1800
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 23, 33, 43 & 63-42
Speed in knots: 11.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2508.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1819.00 Net tonnage
Deadweight: 3500.00 tons deadweight (1016 kg)
Bale: 148000 Cubic Feet
 
Length 1: 100.88 Meters Length overall (Loa)
Beam: 11.16 Meters Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
31 24 0 0 0 55
Configuration Changes

Datum 00-06-1894
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: New boilers at Flushing

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1888
Datum agenda: 1888-05-01
Register nr: 0
Scheepsnaam: BROMO
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vriezendorp & Gaade
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja
1888-05-01, uitreiking zb117-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1888-04-19 BROMO
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHKS
Additional info: Bouwsom f. 564.000

Date/Name Ship 1901-01-00 ORINOCO
Manager: Pickford & Black, Halifax (N.S.), Canada
Eigenaar: Pickford & Black Steamship Company Ltd, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Additional info: £ 25.000,--

Ship Events Data

1887-12-24: NRC 251287. Vlissingen, 24 december. Heden namiddag te 1 uren is van der werf der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” alhier te water gelaten het schroefstoomschip BROMO, gebouwd voor rekening der “Rotterdamsche Lloyd”, en bestemd voor de maildienst van Rotterdam op Java, zijnde dit het derde stoomschip, op de fabriek “De Schelde” voor de genoemde rederij gebouwd. De voornaamste afmetingen zijn: lengte over alles 331 Engelse voet, breedte grootspant 36 ¾ Engelse voet, holte 27 Engelse voet. Hierbij valt op te merken, dat dit het langste schip is, dat tot nu toe op een Nederlandse werf is gebouwd. Onder stoom zal het schip een waterverplaatsing van 2.000 tonnen bezitten, bij een diepgang van 22 Engelse voet. Aan lading kan het een gewicht van 3.500 ton dragen. De gemeten ruimte zal plus/minus 2.500 registertonnen belopen. Het schip heeft vier dekken; de twee bovenste zijn van teakhout. Het tussendek is van staal en met Amerikaans grenenhout bekleed. Het onderdek van hout is alleen aan de zijden vast en in het midden los tot het regelen van de berging der lading. Onder het campagnedek bevindt zich een ruime salon, die weelderig zal worden ingericht. Achter deze salon is een ruime middengang, aan weerszijden waarvan zich de hutten 1ste klasse bevinden ten getale van 15, die voor 31 passagiers plaats opleveren. Daarbij zijn ruime badkamers enz. Op het campagnedek zal een rooksalon komen. Boven het brugdek, dat zich over een lengte van 70 voet uitstrekt, zijn de kapiteinshut en de kaartenkamer geplaatst. Onder de brug bevinden zich hutten voor de officieren en machinisten. Op het opperdek wordt voor de campagne een kinderkamer gevonden. In de zijden van het schip is een koude luchtmachine met ijshuis en vrieskamers, voorts de bakkerij enz., alsmede de keuken in drie afdelingen. Het verblijf voor passagiers 2de klasse is tussendeks vooruit, met een ruime salon, waarin alles met blank hout is afgewerkt; aan beide zijden zijn geriefelijke hutten voor 24 passagiers, alle voldoende geventileerd. Er zijn 5 waterdichte schotten in het schip. Het bezit een waterballasttank, die onder de machinekamer en gedeeltelijk onder het groot laadruim is aangebracht.
Het schip heeft een stoomstuurmachine, alsmede een stoomankerspil en een machine om zoet water te distilleren. Het zal als schoonerbrik worden getuigd en twee stalen masten bekomen. De bouw is in de tijd van 7 maanden voltooid. Dit stoomschip, dat geheel van staal is vervaardigd, is belangrijk zwaarder gebouwd, dan de hoogste klasse der Rules van Veritas, onder wier toezicht zowel als dat van de Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren, de gehele bouw heeft plaats gehad. Het te water lopen werd op een gereserveerde tribune bijgewoond door de heren: jhr. mr. A.P.C. van Karnebeek, mr. J.P. Sprenger van Eyk, J.C. Bloem, F.C. Tromp, ministers van buitenlandse zaken, koloniën, financiën en marine, benevens de commissaris des Konings in Zeeland, verder de heer Verniers van der Loeff, lid der Tweede Kamer, de heer Wm. Ruys, directeur der Rotterdamsche Lloyd, en verschillende commissarissen en belanghebbenden van genoemde rederij, alsmede de directie der Maatschappij “De Schelde”, met hun respectieve families.
Het aflopen had plaats op een cradle volgens de Engelse manier, waardoor het schip op de beiden zijden afloopt. Voor aan de steven was een tribune opgericht, waar door de jongeheer H.A. van Karnebeek het touw werd doorgehakt tot het doen vallen der beide klinken, hetwelk ten uitvoer gebracht werd met een voor deze gelegenheid kunstig gebeeldhouwde en met een passend opschrift voorziene hamer, welke op een scherpe beitel werd geslagen. Te kwart voor tweeën tot aflopen gereed liep de BROMO, onmiddellijk nadat de klinken los waren, te water. Alleen bij het raadhuis is de dokbeschoeiing enigszins beschadigd. Een aanzienlijke volksmenigte woonde het schouwspel bij. Na de afloop werd deze hamer aan de jongeheer Van Karnebeek als een geschenk ter herinnering aangeboden.
De stoommachine, in dit schip te plaatsen, werd aan deze fabriek gemaakt en is van het quadruple compound systeem, de eerste die in Nederland wordt vervaardigd. Zij zal met 2 stalen stoomketels in staat zijn, ongeveer 2.000 indicateur-paardekrachten te ontwikkelen. Na enige dagen zullen de machine en stoomketels, die bijna gereed zijn, in het schip worden opgesteld. Het stoomschip BROMO zal onder bevel komen van de tegenwoordige gezagvoerder der BATAVIA, de heer G.J. Boon. Nadat het schip te water lag, begaven zich de voornoemde genodigden achtereenvolgens naar de machinefabriek, naar de ketelmakerij, en naar de vergaderzaal van commissarissen, alwaar bezichtigd werden de stoommachines en ketels van de BROMO en de prachtig geëtste en verzilverde glazen, die de salon en de kappen van de BROMO zullen versieren, welk glaswerk vervaardigd is in de Koninklijke Nederlandse fabriek van gebogen glas enz., van de heer J.J.B.J. Bouvy te Dordrecht. Hierna begaf zich de stoet in verschillende rijtuigen, na eerst het standbeeld van De Ruyter en de Noordzee-Boulevard bezichtigd te hebben, naar het Badhotel op de duinen, alwaar de welvoorziene dis hen wachtte.
1894-05-18: ZZN 220594
Vlissingen, 18 mei. Aan de werf der Koninklijke Maatschappij “De Schelde” alhier is aangekomen het stoomschip BROMO van de Rotterdamsche Lloyd, welk schip alhier zal moeten voorzien worden van nieuwe ketels. Dit schip zal evenwel niet gelijk de zusterschepen ZUID HOLLAND en BATAVIA verlengd moeten worden. Wel wordt hier binnenkort verwacht het stoomschip SAMARANG, dat in het droogdok te Middelburg 24 voet verlengd zal moeten worden.
1894-07-00: ZZN 140794
Het stoomschip BROMO, van de Rotterdamsche Lloyd, dat in december 1887 van de werf der Schelde te Vlissingen werd te water gelaten, is thans aan genoemde werf voorzien van een gedeeltelijk doorlopend dek, waardoor èn campagnedek èn brugdek zijn vervallen, terwijl de ketels opnieuw zijn voorzien van een kunstmatige trek (forced draught). Door deze inrichting wordt gelegeheid gegeven om desnoods met één stoomketel te werken en dan toch met bijna volle kracht te kunnen stomen, door alsdan die trek te versterken. Voor deze kunstmatige trek zijn twee ventilators aangebracht om de nodige verwarmde lucht te verschaffen, die men onder de roosters brengt. Ook wordt een dergelijke inrichting aangebracht, teneinde de groots mogelijke oeconomie in het steenkolenverbruik te kunnen verkrijgen.
1907-07-26: Final Fate:
Op reis van St. John (N.B.) naar Halifax gestrand op Seal Island, wrak geslagen en verloren gegaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1888
Kapitein: Boon, G.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1890
Kapitein: Sikemeier, E.W.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1892
Kapitein: Sprang van Lee, W. v.d.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Putte, M. v.d.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1899
Kapitein: Mink, P.F.A.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: BROMO
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: BROMO
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Havenopname