Inloggen
GEBROEDERS ZEYLSTRA (DE) - ID 10622


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1826-08-31 / 1872-09-27 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1826
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kof
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Pieter Brouwer, Nieuwendam, Noord-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1826-08-22
Technical Data

Gross Tonnage: 62.00 lasts
 
Length 1: 22.72 Meters Registered
Beam: 4.78 Meters Registered
Depth: 2.41 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1826
Datum agenda: 1826-08-31
Register nr: 18260608
Scheepsnaam: GEBROEDERS ZEYLSTRA
Type: Kof
Lasten: 61
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Zeylstra, H.F.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Vries, C.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
corr. Rinze

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1826-08-28 DE GEBROEDERS ZEYLSTRA
Manager: Hidde Foeke Zeijlstra, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: partners unknown
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1828-04-19 JOHANNA DE VRIES
Manager: M.G. Bieben, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: M.G. Bieben, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: Unknown
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1837-00-00 JOHANNA DE VRIES
Manager: Christiaan Biben, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Christiaan Biben, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: partners unknown
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1846-02-23 PIETER
Manager: William Pont, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: William Pont, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Edam / Netherlands

Date/Name Ship 1863-00-00 PIETER
Manager: Gerrit Oostervink, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Oostervink, Edam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Edam / Netherlands

Date/Name Ship 1869-01-00 ARGUS
Manager:
Eigenaar: Hendrik Harms Koster, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij actie 23 van 1826, eigenaren van de kof GEBROEDERS ZEIJLSTRA per ultimo augustus 1826

Hidde Foekes Zeijlstra, Amsterdam (boekhouder en 7/32e part)
Lammert Clases de Vries, Amsterdam (schipper en 8/32e part)
Pieter Brouwer, Nieuwendam (4/32e part)
firma C. de Grijs & Zoonen, Amsterdam (2/32e part)
firma Joh. Meijjes & Zoon, Amsterdam (2/32e part)
firma J.M. Kleman & Zoon, Amsterdam (2/32e part)
M.G. Biben, Amsterdam (2/32e part)
firma Van Lennep & Co., Amsterdam (2/32e part)
firma J. Krawinkez & Co., Amsterdam (2/32e part)
Jacob Sigrist, Amsterdam (1/32e part)

Ship Events Data

1872-09-27: Final Fate: Sprang a leak

PGC 091072
Groningen, 8 oktober. De in 1826 gebouwde, te Pekela thuisbehorende kof ARGUS, kapt. K.P. Vos, van Delfzijl naar Drammen, is volgens gisteren hier ontvangen bericht in de namiddag van 27 september in de Noordzee gezonken, Reeds dadelijk bij het in zee komen werd de kof lek, doch met inspanning van alle krachten, door onophoudelijk pompen gelukte het haar nog 2 dagen boven water te houden. Bij de hevige storm werd de positie van de bemanning van het in nood verkerende schip steeds hachelijker, zodat men op de derde dag besloot tot het hijsen van de noodvlag, die door de bemanning van een Zweedse driemast- schoener werd opgemerkt en de equipage van de kof, welke het zinkende schip had verlaten en zich in de boot had begeven, redde en zondag te Antwerpen aan wal heeft gezet.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Lammert Klazens de Vries werd geboren te Lemmer op 21 juli 1788.

Hij was getrouwd met Johanna Christina Sandberg, geboren te Ystad op 04 november 1792 en overleden in 1833. Hij hertrouwde op 15 juli 1835 met Sophia Folmina Muller, geboren te Sappemeer in november 1816. Hij trouwde voor de derde maal met Catharina Anna Elisabeth Noorda, geboren te Sappemeer op 12 april 1809. Deze hertrouwde na het overlijden van Lammert in juli 1853 met Gerrit Ram em overleed op 05 september 1886.118

Lammert overleed in 1851 en bij zijn overlijden is als woonplaats Naardeen vermeld.003 en 118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

L.C.de Vries (adres C.Biben) werd met vlagnummer 172 per 18 juli 1826 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein M.G.Biben. Als zijn schip is vermeld de “Johanna de Vries”. Toegevoegd is “overleden” 002.

Lammert de Vries, oud 33 jaar, wonende te Nieuwendam, "voerende het aldaar nieuw gebouwde kofschip de twee gebroeders Zeylstra ...", wordt in de Algemene Ledenvergadering van Zeemanshoop van 11/18 juli 1826 voorgedragen/benoemd tot effectief lid op voordracht van C.F.Jansen op verzoek van M.G.Biben. Zijn vlagnummer wordt 172023. Bouma025 vermeldt geen schip met de naam "Twee Gebroeders Zeylstra" maar wèl de kof "Gebroeders Zeylstra (geen bouwjaar en tonnage) en varend voor H.F.Zeylstra De kapitein in 1827-1828 was L.de Vries (wat is nu de juiste naam van dit schip? De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 juli 1826 vermeldt het van stapel lopen van de “Gebroeders Zeylstra” te Nieuwendam)

 

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 05 december 1826.003

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 oktober 1851 wordt een uitkering aangevraagd door C.A.E.Noorda, de weduwe van kapitein L.C. de Vries, die in de vergadering dd 27 november 1851 wordt toegekend ingaande 01 november 1851.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 28 juli 1853 staat de melding van A.C.Noorda, de vroegere weduwe van L.C. de Vries, dat zij is hertrouwd met Gerrit Ram en derhalve bedankt voor de uitkering.042.

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop wordt vermeldt dat op 29 mei 1879 de uitkering van de wed. Ram-Noorda wordt hersteld ingaande 01 augustus 1879.118

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop staat de mededeling dat aan de weduwe van L.C. de Vries per 01 november 1851 een uitkering is toegekend. In de notulen dd 13 september 1853 is een brief vermeld van C.A E. Noorda, vroeger weduwe L.C. de Vries, dat zij is hertrouwd met Gerrit Ram en derhalve bedankt door de uitkering.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer                 jaren                      type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       172                      1826-1827                kof                   de gebroeders Zeylstra                       H.F.Zeylstra

                                        1828                      kof                   Johanna de Vries                                 geen opgave

                                     1829-1831                kof                   Johanna de Vries                                 M.G.Biben

                                     1832-1835                kof                   Johanna de Vries                                 C.Biben

       103                      1836-1845                kof                   Johanna de Vries                                 idem

                                        1846                      geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1848-1850                schoner           De Jonge Walraven                            Boissevain & Co

 

Bouma025 vermeldt L.C. de Vries als gezagvoerder gedurende:

*   1820 t/m 1825 van de smak “Johanna Christina”, gebouwd in 1811, bouwlocatie niet vermeld, 84 ton o.m., geen vermelding van eigenaar, varend vanuit Groningen. Het schip is 1 maal te Harlingen geregistreerd met hennep vanuit Riga.

*   1827 t/m 1828 van de kof “Gebroeders Zeylstra”, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, geen tonnage genoemd, varend voor H.F.Zeylstra, geen thuishaven genoemd;

*   1829 t/m 1848 van de kof “Johanna de Vries”, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, 117 ton o.m., varend voor C.Biben te Amsterdam. Het schip voer in 1849 voor W.Pont te Edam en was herdoopt in “Pieter”.

*   1848 t/m 1851 van de 2 mast schoener “Jonge Walraven”, gebouwd in 1847 te Muiden, 132 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam.

 

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Lammert Claesen de Vries als gezagvoerder van de:

“Johanna Christina”, dd 28 februari 1823, 10 januari 1825;

“Gebroeders Zeylstra", dd 29 september 1826; 05 juni 1827 en 25 oktober 1827;

“Johanna de Vries”, dd 09 september 1829; 16 maart 1830, 26 februari 1831; 17 februari 1832; 13 juni 1832; 08 september 1832; 05 juli 1834; 15 augustus 1835; 21 mei 1836; 04 februari 1837; 14 november 1837 en 05 september 1828.

 

Overige bijzonderheden

Leeuwarder Courant 31 maart 1820114

Harlingen. ….....Den 27 dito ….Uitgezeild het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, met ballast op avontuur; het tjaIkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. A.H. Stuur, met aardappels naar Noorwegen, het kofschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan J. Kortrijk, met ballast op avontuur; het smakschip de VIER GEZUSTERS, kapt. Roelof G. Oostra; de kofschepen JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert G. de Vries; de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, alle drie met pannen naar de Oostzee……….

 

Rotterdamsche Courant 29 juni 1820114

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:

Bordeaux: het Koffschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert Klaas de Vries.

Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuijzen….

 

Rotterdamsche Courant 03 mei 1821114

Rotterdam den 2 mei. Den 30 passato (opm: verleden [maand]) arriveerde te Helvoetsluis het schip JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Ebeliton (opm: mogelijk Ebeltoft) in Jutland; de wind NNO.

Den 1 zeilde het schip l'ANNETTE, J. Willems, naar Bilbao: de wind NW.

 

Rotterdamsche Courant 19 juni 1821114

Rotterdam, 18 juni. …

…..Den 16 zeilden de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Dublin; de JAMES JERSEIJ, J. Foreman, en de GEORGE, J. Dobic, naar Grenstmouth (opm: vermoedelijk Grangemouth), en de GOEDE HOOP, M. Heere, naar Fero (opm: mogelijk Faro). ….

 

Rotterdamsche Courant 24 juli 1821114

Rotterdam, 23 juli. Van Den Briel wordt van den 23 gemeld: den 22 zeilden de EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, en THREE SISTERS, W. Frost, naar Londen, en arriveerde de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Dublin…..

 

Rotterdamsche Courant 07 augustus 1821114

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:

....Dublin: het Kofschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries.

Adres ten kantore van Hudig en Blokhuizen….

 

Rotterdamsche Courant 04 september 1821114

Rotterdam, 3 september.

….Den 3 arriveerden de DRIE GEBROEDERS, R. Rasmussen, van Bandholm; de COLUMBUS, J.B. Schackel, van Dantzig (opm: Gdansk), en zeilden ZELDEN RUST, P. Gorter, naar Bergen; de GEERTRUIDA, T. Ouwehand, naar Stockton; de TAETER, W. Graij, naar Teneriffe; de MERCURE, P. Roger, naar Fitseroe (opm: niet te traceren); de FICTORIE (opm: waarschijnlijk: VICTORY), W. Barcham, naar Alnmouth; de NAIAD, J. Hampseed, naar Leith, en de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Bristol; de wind Z.W.

 

Rotterdamsche Courant 10 november 1821114

Rotterdam, 9 november. Van Helvoetsluis wordt ….

….Van den 9 wordt gemeld: de drie schepen, waarvan te voren gemeld, zijn POMERANIA, J.C. Wendt, van Wolgast, als bijlegger op order; JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Nieuwpoort; ANNA SOPHIA, F. Tupper, van Bergen; des namiddags zeilden ELIZABETH, J. Browlie, naar Glasgow; CATWIJK, H. van Duijn, naar Batavia, en arriveerde de KROONPRINS VAN ZWEDEN,, J. Peters, van Wolgast.

 

Rotterdamsche Courant 08 januari 1822114

Rotterdam, 7 januari. Van Den Briel wordt van den 5 gemeld: den 5 zeilden de CONCORDIA, S. Swart, en de MARGARETHA, J. Verdoes, naar Bordeaux; SERAPHINE, A. Guithomat, en ZOÉ, J. Barbedienne, naar St. Malo; de VROUW ANTJE, O.G. Stuit, naar Fécamp; de HOPENDE VISSER, G.A Masson, naar Newry; de ANNA SOPHIA, F. Tupper, en de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Belfast; de FORTUNA, H. Kolff, naar Nantes; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, naar Bayonne; de JOHANNA EN WILHELMINA, D. Mooijekind, naar Hull, en arriveerde de SPECULATION, J. Serck, van Bergen.

Den 6 zeilde the LEO, L. Waterhouzen, naar St. Ubes.

Den 7 arriveerden de VROUW ROLPHINA, J.K. Bolhuis, van Ekernfoerde, en de VROUW ROLLINA, B.J. Jaski, van St. Petersburg.

 

Rotterdamsche Courant 04 april 1822114

Rotterdam, 3 april. Van Vlissingen wordt van den 28 maart gemeld: ….

….Van den 27 tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de JUFVROUW MEES, G.L. Doornbos, van Liverpool; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, van Bayonne; LOUISE, D.T. Budig, van Bordeaux; JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Liverpool, en de TWEELINGEN, J.G. Wiersma, van Liverpool…..

 

Rotterdamsche Courant 25 mei 1822114

Rotterdam, 24 mei. Van Vlissingen meldt men den 18 mei dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de VROUW ACHINA, D. Dijkers, naar …; de ZEELUST, J.K. Mulder, naar Hamburg, JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Hull; de VROUW ALMINA, S. Jacobus, naar de Oostzee, en de EENDRAGT, B.H. Cappen, naar …

 

Leeuwarder Courant 27 september 1822114

Harlingen.

….Den 14 dito binnen gekomen de smakschepen de JUFFER FOKKELINA, kapt. H.L. Dokter, ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. Egge E. Kuilema, beide met hout van Noorwegen; met schade en lekkage het galjasschip DIE VRIENDEN, kapt. Friedrich Beijer, met pijpestaven enz, van Holminder naar Londen gedestineerd het smakschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert C. de Vries, met hennep van Riga…..

 

Leeuwarder Courant 15 oktober 1822114

Harlingen.

….Den 3 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens,met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, en JOHANNA CATHARINA, kapt. L.K. de Vries; de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. A.E. Pot, de JUFFER FOKKELINA, kapt. H.L. Dokter, alle met ballast op avontuur…..

 

 

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Vries, Lammert Klazens de
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Teunis Meyer werd geboren op Terschelling op 04 oktober 1809.

Hij huwde met Josiena Groeneveld, geboren te Terschelling op 07 januari 1813. Zij overleed op 02 oktober 1907.003

Teunis overleed in 1858. Bij zijn overlijden is als woonplaats Edam opgegeven.118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.Meijer werd met vlagnummer 741 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 01 december 1846 op voorspraak van J.F.Spiegelberg. Zijn schip was de "Pieter". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren meyer en zijn vrouw 37 resp. 34 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons Hendrik (18 juni 1843) en een zoon van 03 oktober 1847. Tevens 3 dochters Antje (30 september 1835), Elisabeth (11 november 1840) en Maria (28 augustus 1849)002a.

In de Algemene Vergaderingen van 24 november/01 december 1846 werd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop voorgedragen/benoemd Teunis Meijer, oud 37 jaar, voerend de kof “Pieter”, wonend te Edam, op voordracht van kapitein J.Spiegleberg. 023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemansfonds van Zeemanshoop per 15 december 1846003.

 

T.J.Meijer was met vlagnummer R470 in de periode 1857 t/m 1861 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 april 1858 staat een verzoek van de wed. T.Meijer geb. Groeneveld om een uitkering welke aan haar en 2 kinderen wordt toegekend in de vergadering van 03 juni 1858 met ingang van 01 mei 1858.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 29 juni 1858 staat vermeld dat aan de weduwe T.Meijer geb. Groeneveld per 01 mei 1858 een uitkering in de 1e klasse is toegekend voor haar en 2 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        741                       1846-1849     kof                   Pieter                                                      geen opgave

                                          1850           geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1851           schoner            De Snelheid                                           F.Smelt & Zn

                                      1852-1853     brik                   Activo                                                    idem

        363                       1854-1857     brik                   de Zeevaart                                           J.Teengs Telting te Alkmaar

 

In de Jaarverslagen 1858 en 1859 staat kapitein T.J.Meijer met vlagnummer R470 in de ledenlijsten als gezagvoerder maar zonder vermelding van schip en boekhouder058

 

Bouma025 vermeldt T.Meyer als gezagvoerder gedurende:

*    1846 t/m 1852 van de kof “Pieter” ex Johanna de Vries, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, 117 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1852 van de 2/msch. “Snelheid”, gebouwd in 1831 te Amsterdam, 170 ton o.m., varend voor F.Smelt te Amsterdam;

*    1853 t/m 1854 op de brik “Activo”, gebouwd in 1845 te Nieuwendam, 204 ton o.m., varend voor F.Smelt & Zn te Amsterdam;

*    1854 t/m 1858 van de brik “Zeevaart”, gebouwd in 1848 te Edam, 189 ton o.m., varend voor J.Teengs Telting te Edam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1846
Kapitein: Meyer/Meijer, Teunis
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Martinus Priebee werd geboren te Purmerend op 11 oktober 1825.

Hij huwde met Maria Weers, geboren te Amsterdam op 11 oktober 1823.

 

Op 14 december 1848 huwde te Amsterdam:

Martinus Pribee, geboren en wonende te Purmerend, oud 23 jaar, zoon van Christiaan Pribee, overleden, en Aaltje Dinkla, wonende te Purmerend, met

Maria Weers, geboren en wonende te Amsterdam, 25 jaar, geboren op 11 oktober 1823 als dochter van Jan Coenraad Weers, koornmolenaar, en Zwaantje Olie, beiden wonende te Amsterdam.

De ondertekening in de trouwakte van de bruidegom was “M.Priebee”.

Overlijdensgegevens van Martinus en Maria niet teruggevonden in Amsterdam.

Ontleend aan trouw- en geboorteakten op het Gemeentearchief van Amsterdam.

 

In het Bevolkingsregister van Edam staat vermeld Martinus Priebée, geboren in 1825 te Purmerend, van beroep schipper, Eavangelisch Luthers, wonend op de Voorhaven W5 Nr. 105, gehuwd met Maria Weers, geboren op 11 oktober 1823 te Amsterdam, eveneens Evangelisch Luthers.

 

Op 28 juni 1892 overleed te Purmerend Sientje Priebee, wonend op de Weerwal Wijk D, nr. 101, oud 76 jaar, weduwe van Pieter Koning, dochter van Christiaan Priebee en Aaltje Dinkla.

Rijksarchief te Haarlem.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M. Priebee werd met vlagnummer 782 effectief lid van Zeemanshoop per 12 december 1848 op voordracht van H.Zeven. Zijn schip bij de inschrijving was de "Eendragt"002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 05/12 december 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd M.Priebee oud 23 jaar, voerend de kof “Eendragt”, op voordracht van kapitein H. Zeeven.023.

M. Priebee trad per 04 december 1850 toe als deelnemer tot het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop.003

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        782                            1848           kof                   de Eendragt                                          geen opgave

                                           1849           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1850-1851     kof                   Pieter                                                      geen opgave

                                      1852-1853     kof                   Maria                                                     C.Pouw te Edam

        398                       1854-1855     kof                   Maria                                                     idem

                                      1856-1857     brik                   Wilhelmina en Elize                            J.Teengs Telting te Alkmaar

                                      1858-1861     brik                   Wilhelmina en Elize                            T.Teengs Telting te Edam

                                      1862-1863     brik                   Wilhelmina en Elize                            P.van Rooyen Az te Oosthuizen

                                      1864-1866     bark                 Admiraal Piet Hein                              idem

                                           1867           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1868-1871     brik                   Wilhelmina en Elize                            P.van Rooyen Az te Oosthuizen

                                      1872-1875     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

M.Priebee                    Wilhelmina & Elize                16 maart 1860                                      22 mei 1862

                                      Wilhelmina &Elize                 01 september 1862                              geen opgave

                                      Wilhelmina & Elize                25 juni 1864                                         1864 (geen datum gegeven)

                                      Admiraal Piet Heion               22 september 1864                              “verloren reis”

                                      Wilhelmina & Elize                01 mei 1868                                          31 oktober 1868

 

Bouma025 vermeldt M.Priebée als gezagvoerder gedurende:

*    1849 van de kof “Eendragt”, gebouwd in 1829 te Groningen, 112 ton o.m., varend voor H.C.Koker te Broek in Waterland. Het schip voer in 1850 voor kapitein/eigenaar J.R.Schuring te Pekela en was herdoopt in “Antje”;

*    1853 van de kof “Pieter” ex Johanna de Vries”, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, 117 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam; (Bouma spreekt van Pribée)

*    1853 t/m 1857 van de schkof “Maria” ex J.H.Graaf van Rechteren, gebouwd in 1845 te Hoogezand, 103 ton o.m., varend voor C.Pauw te Edam;

*    1857 t/m 1858 van de brik “Wilhelmina & Elise”, gebouwd in 1857 te Alkmaar, 270 ton o.m., varend voor J.Teengs Telting te Alkmaar;

*    1859 t/m 1861 van hetzelfde schip en voor dezelfde reeder, maar nu varend vanuit Edam;

*    1862 van hetzelfde schip maar nu varend voor C.H.Zoutmaat-Brugman te Edam;

*    1863 t/m 1864 van hetzelfde schip maar nu varend voor P. van Rooyen Az te Oosthuizen;

*    1865 t/m 1866 van de bark “Admiraal Piet Hein”, gebouwd in 1848 te Dordrecht, 671 ton o.m., varend voor P.van Rooyen Az te Oosthuizen. Het schip werd in N.O.I. in averij afgekeurd;

*    1869 t/m 1872 van de brik “Wilhelmina & Elise”, gebouwd in 1857 te Alkmaar, 270 ton o.m., varend voor P. van Rooyen Az te Oosthuizen. Het schip voer in 1873 voor C.M.Nap te Groningen en was herdoopt in “Dieuwerke”;

*    1874 t/m 1875 van de bark “Christina” ex Vriendentrouw, gebouwd in 1854 te Krimpen aan de IJssel, varend voor de Vries & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1875 verkocht te Soerabaja. Bouma vermeldt geen koper maar wèl dat het schip in 1877 lek op het strand van Bezoeki werd gezet en wrak raakte. (was Priebée toen ook nog kapitein?)

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Priebee, Martinus
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Gerrit  Oostervink werd geboren te Edam op 21 april 1817 als zoon van Jan Oostervink en Maria Boele.

Volgens een militiecertificaat uit de Huwelijkse Bijlagen was hij bij de inloting boerenknecht, en zijn vader koorndrager. Hij diende 5 jaar bij het bataljon Jagers en werd daarna ontslagen. Zijn fysieke omschrijving was: lengte 1 el/6pm/5dm/7st; aangezigt rond; voorhoofd hoog; oogen blaauw; neus ordinair; mond idem; haar zwart; wenkbr. idem; merkbare tekenen geen.

Hij trouwde op 24 december 1848 (acte 42) te Edam als stuurman ter koopvaardij met Maretje Rijswijk, geboren op 07 mei 1821 te Edam als dochter van Cornelis Rijswijk, watermolenaar, en Maretje Nopman. Zij overleed te Edam op 04 februari 1850 in de St.Jansstraat Wijk 4, nr. 180. Haar echtgenoot is dan nog aangeduid als stuurman ter koopvaardij.

Gerrit hertrouwde op 06 februari 1853 te Edam als koopvaardijkapitein met Zwaantje Smit, weduwe van Jan Jansz Kroon, winkelierster, geboren op 10 september 1820 te Edam als dochter van Reinier Smit, schipper, en Ebeltje Carels. Volgens het Bevolkingsregister van Edam woonde het gezin in de Groote Kerkstraat W3 Nr.9 te Edam. Inwonend was Maria Boele, de moeder van Gerrit, geboren op 03 januari 1782 te Workum en te Edam overleden op 09 oktober 1868. Het gezin vertrok op 23 juni 1869 naar Haarlem. Gerrit wordt aangeduid als “schipper buitengaats”. Per november 1869 keerde het gezin terug vanuit Haarlem en woonde aan de Voorhaven Wijk 5 nr. 105. Als beroep van Gerrit is nu “tapper” aangegeven. Een ander adres is de Voorhaven Wijk 4, nr. 191. Gerrit overleed aldaar op 25 oktober 1883 en Zwaantje Smit vertrok naar het Jan van Wallendalplein W2 nr. 94a in Edam. Zwaantje overleed te Zaandam op 04 oktober 1898 des voormiddags 09. uur in Wijk H nr. 569.

Gerrit overleed te Edam op 25 oktober 1883.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.Oostervink was met vlagnummer 11 in de periode 1877 t/m 1883 effectief lid van het Helderse zeemanscollege de “Goede Bedoeling”.

 

Een G.Oostervink was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 124 in de periode 1858 t/m 1862.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.Oostervink als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1857 van de kof “Pieter” ex Johanna de Vries”, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, 117 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1858 t/m 1868 van hetzelfde schip maar nu varend voor de Wed. Pont te Edam;

*    1869 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Edam. Het schip voer in 1870 voor H.H.Koster te Pekela en was herdoopt in “Argus”;

*    1870 t/m 1872 van de schoenerbrik “Stad Edam” ex Alida Pronk, ex baron van Hall, gebouwd in 1856 te Sappemeer, 184 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1873 t/m 1879 van de bark “Pieter” ex Dorothea Henriëtte, gebouwd in 1850 te Alblasserdam, 419 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1880 t/m 1883 van de bark “Minerva”, gebouwd in 1840 te Middelburg, 752 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Oostervink, Gerrit
Overige informatie: In 1863 also owner.

Familiegegevens en opleiding

Klaas Vos werd geboren op 04 mei 1831 te Nieuwe Pekela als zoon van de schipper Pauwel Everts Vos en Jantje Hindriks Dik. Klaas was de broer van de kapiteins Evert (1827 ) met vlagnummer 134 van het college “Voorzorg” en Hindrik (1829) met vlag 158 van “Voorzorg”.

Klaas trouwde te Nieuwe Pekela op 25 februari 1858 als schipper met Hinderika Schuring, geboren te Nieuwe Pekela op 07 november 1832 als dochter van de schipper Reinder Jans Schuring en Antje Hindriks Dik. Hinderika overleed te Nieuwe Pekela op 23 februari 1893, 60 jaar.

Klaas overleed op 06 februari 1922 te Poortugaal/Rotterdam, 90 jaar, weduwnaar.

 

In Burgerlijke Stand akten in de provincie Groningen wordt Klaas vermeld als schipper in 1858, 1859, 1860 1862, 1864, 1868, 1869, 1873, 1876, als winkelier in 1893 en als opzichter in 1896.

 

Lidmaatschap van zeemanscollege(s)

K.P.Vos was effectief lid van het zeemanscollege “Voorzorg” te Nieuwe Pekela met vlagnummer 97 in de periode 1861 t/m 1920 (of later).

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt K.P.Vos als gezagvoerder gedurende:

*   1859 t/m 1867 van de kof “Hendrika” ex Geerdina, gebouwd in 1850 te Veendam, 111 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela. Het schip voer in 1868 voor kapitein/eigenaar J.Munning te Wildervank en was herdoopt in “Anje Munning”;

*   1870 t/m 1872 van de kof “Argus” ex Pieter, ex Johanna de Vries, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, 117 ton o.m., varend voor H.H.Koster te Pekela. Het schip is in 1872 verongelukt;

*   1875 t/m 1878 van de galjoot “Helena”, gebouwd in 1858 te Veendam, 141 ton o.m., varend voor J.H.Feijen te Pekela;

*   1879 t/m 1880 van hetzelfde schip maar nu varend voor R.P.Brons & Zn te Pekela. Het schip is in 1880 bewesten Domesness gestrand .

 

De collectie monsterrollen uit het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

27 maart 1848, kof “Vrouw Jantiena”, schipper Pauwel Everts Vos, lichtmatroos Klaas P.Vos, 16 jaar uit Nieuwe Pekela

05 februari 1852, kof “Jantina”, kapitein Evert Pauls Vos, stuurman Klaas Pauls Vos, 21 jaar uit Nieuwe Pekela.

25 mei 1866, kof “Henderika”, kapitein Klaas Pauls Vos, 35 jaar uit Nieuwe Pekela.

11 september 1872, kof “Argus”, kapitein Klaas Pauwels Vos, 41 jaar uit Nieuwe Pekela.

19 februari 1874, galjoot “Helena”, kapitein K.P.Vos, 41 jaar uit Nieuwe Pekela.

11 juli 1876, galjoot “Helena”, kapitein Klaas Pauls Vos, 45 jaar uit Nieuwe Pekela.

16 september 1880, galjoot “Helena”, kapitein Klaas P.Vos, 48 jaar uit Nieuwe Pekela

 

Overige bijzonderheden

Melding van het overboord vallen en verdrinken van stuurman H.R. de Groot op 07 juni 1870 aan boord van de kof “Argus”, kapitein K.P.Vos, “op de hoogte van de ruiters, nabij de Tarder”. “Achter tegen de roef, om een kram in het boord te slaan, viel hij overboord, het schip had een voortgang van vier mijl en daar wij de loodsboot nog achteraan hadden, zagen hem niet meer en konden hem niet redden.” 115

 

Melding van het overboord vallen en verdrinken op van Pauwel Klaas Vos aan boord van de galjoot “Helena” , kapitein Pauwel Klaas Vos, op een reis van Koningsbergen naar St.Malo op de hoogte van Talsterlo in de Oostzee. Datum is niet genoemd.115

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Vos, Klaas Pauwelz
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1826-09-27
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: GEBROEDERS ZEIJLSTRA
Schipper: Vries, Lammert K de
Scheepstype: kof
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: De kof PIETER. Op de originele afbeelding is op de achtersteven de thuishaven Edam leesbaar.
Collectie: Wortelboer, J.P.A.
Vervaardiger: Teupken Jr., Dirk Antoon (1828-1859)
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

1828
RC 111128
Rotterdam, 10 november. De 9e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Adra.
RC 301228 Rotterdam, 29 december. De 27e dezer, des namiddags, zeilden uit de Maas JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries en CATHARINA, kapt. J. Toms, naar Southampton;
RC 210329 Rotterdam, 20 maart. De 20e dezer, des morgens, arriveerde te Hellevoetsluis JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Bordeaux.

1829
RC 090429
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar St. Petersburg het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt L.C. de Vries, om met de eerste schepen te vertrekken. Adres ten kantore van Hudig en Blokhuyzen.
RC 110629 Rotterdam, 10 juni. De 10e, des morgens, zeilde JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries en de EERSTELING, kapt. H.F. Klie, naar Petersburg;
AH 051229 Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar de volgende plaatsen: Marseille. Het Nederlandse kof JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries. Adres bij C. de Grijs & Zn. en Jan Daniels & Zonen & Arbman.

1830
RC 120830
Rotterdam, 11 augustus. De 9e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries en DE VRIENDSCHAP, kapt. R.J. Schut, van Libau.
RC 280930
Rotterdam, 27 september. De 27e dezer, des morgens, zeilde uit de Maas JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar Faro;
AH 161130 Carga-lijsten. Amsterdam, 16 november. JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Faro;

1831
AH 240931
Texel, 21 september. Binnengekomen: JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van St. Petersburg.
AH 011131 Texel, 28 oktober. Van de quarantaine ontslagen JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van St. Petersburg.

1832
AH 240532
Texel, 22 mei. Binnengekomen JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, van Bordeaux;
AH 300532
Schepen in lading te Amsterdam: Naar St. Petersburg. Het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. Lammert C. de Vries. Adres bij C. de Grijs en Zonen.
AH 210632
Vlie, 18 juni. Vertrokken: JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, op avontuur;
AH 080832
Advertentie. Schepen in lading te Amsterdam naar:  Genua en Livorno. Het Nederlandse kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries. Adres bij C. de Grijs en Zonen en J. de Rooij.
AH 240932
Texel, 24 september. Vertrokken: JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries, naar de Middellandse Zee;
RC 221232
Rotterdam, 21 december. Kapitein L.C. de Vries, voerende het schip JOHANNA DE VRIES, van Amsterdam naar Civitavecchia, meldt van Livorno, van den 3 dezer, dat hij den 11 november te Civitavecchia was gearriveerd en tot den 26 onder strenge quarantaine gelegen, doch als toen order gekregen had om naar Livorno te verzeilen, alwaar hij den 30 was aangekomen; de lading zou in het Lazaret worden gelost, om in quarantaine te houden; doch welke beschikkingen verder zouden genomen worden, was hem toen niet bekend.

1833
PGC 121133
De schepen MARGARETHA, kapt. T.K. Mulder, van Dantzig naar Bordeaux en JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. De Vries, van Livorno naar Hamburg, waren op 21 oktober ter hoogte van Douvres.

1838
ZP 110838
Te Amsterdam zijn den 10 augustus gearriveerd de schepen:   JOHANNA DE VRIES (opm: kof), kapt. L.C. de Vries, van Genua en Nissa (opm: Nice) met olijfolie, sucade, vruchten etc.

1839
ZP 010439
Schepen in lading naar: Genua en Livorno: het Nederlands kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries van Amsterdam (Oosterdok). Adres bij C.J. de Grys & Zoon en J. de Rooy.
ZP 010140 Schepen in lading. Naar Genua en Livorno, het Nederlands kofschip JOHANNA DE VRIES, kapt. L.C. de Vries. (Oosterdok) Adres bij C.J. de Grys & Zoon en J. de Rooy. (Nieuwe Diep) Adres bij van Ulphen & Ruys.

1844
AC 220144
Ramsgate, 16 januari. Het schip JOHANNA DE VRIES, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Triëst alhier binnengelopen, is lek, hebbende op Longzand (opm: Long Sands) aan de grond gezeten, moet lossen om te repareren.
AC 210244 Ramsgate, 16 februari. Het schip JOHANNA DE VRIES, kapt. De Vries, van Amsterdam naar Triëst alhier met schade binnengelopen, is van de helling gelaten, doch moet in het Droge Dok halen om verder te repareren, zijnde bevonden enigszins lek te zijn.

1846
AH 010246
Advertentie. Openbare verkoping, te houden te Amsterdam op 23 februari 1846 van:  het kofschip genaamd JOHANNA DE VRIES, gevoerd door kapt. L.C. de Vries, volgens Nederlandse meetbrief lang 23,47 ellen, wijd 4,72 ellen en hol 2,38 ellen, alzo gemeten op 62 lasten

1860
NRC 010160
Plymouth, 30 december 1859. Het Nederlandse schip (opm: kof) PIETER, kapt. G. Oostervink, van Leith naar Malaga, is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.

1872
PGC 091072
Groningen, 8 oktober. De in 1826 gebouwde, te Pekela thuisbehorende kof ARGUS, kapitein K.P. Vos, van Delfzijl naar Drammen, is volgens gister hier ontvangen bericht in de namiddag van 27 september in de Noordzee gezonken, Reeds dadelijk, bij het in zee komen, werd de kof lek, doch met inspanning van alle krachten, door onophoudelijk pompen gelukte het haar nog 2 dagen boven water te houden. Bij de hevige storm werd de positie van de bemanning van het in nood verkerende schip steeds hachelijker, zodat men op de derde dag besloot tot het hijsen van de noodvlag, die door de bemanning van een Zweedse driemast schoener werd opgemerkt en de equipage van de kof, welke het zinkende schip had verlaten en zich in de boot had begeven, redde en zondag te Antwerpen aan wal heeft gezet.

 

 

 

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1826-23

BIJLBRIEF
Schip: de GEBROEDERS ZEIJLSTRA

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuwendam, 22 augustus 1826

soort schip kof

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Pieter Brouwer, meester-scheepstimmerman te Nieuwendam

eigenaar/aankoper Hidde Foeke Zeijlstra, Amsterdam en mede-reders

te voeren door kapt. Lsammert Clases de Vries

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen 22,72 x 4,78 x 2,41 meter, Nederlandse maat

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie Amsterdam, deel 42 (?), folio 168, recto, vak 5.

datum van registratie 25 augustus 1826

notaris A. Graaff, assesor van de burgemeester van Nieuwendam

prijs (bij aan-/verkoop)

bijzonderheden
researcher/datum research ML-270806

Naam GEBROEDERS ZEIJLSTRA (de)
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1416.1826.23

deel V, foto 067, 068
CEDULE

Naam schip GEBROEDERS ZEIJLSTRA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 28 augustus 1826

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Lammert Clases de Vries, mede-eigenaar

grootte in tonnen 61 lasten of 116 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Nieuwendam voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 augustus 1826

nummer registratie deel 12, folio 170, verso, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.


researcher/datum research: ML / 260715


bijlage bij acte 23 van 1826, schip GEBROEDERS ZEIJLSTRA
eigenaren per ultimo augustus 1826:

Hidde Foekes Zeijlstra, Amsterdam (boekhouder en 7/32e part)
Lammert Clases de Vries, Amsterdam (schipper en 8/32e part)
Pieter Brouwer, Nieuwendam (4/32e part)
firma C. de Grijs & Zoonen, Amsterdam (2/32e part)
firma Joh. Meijjes & Zoon, Amsterdam (2/32e part)
firma J.M. Kleman & Zoon, Amsterdam (2/32e part)
M.G. Biben, Amsterdam (2/32e part)
firma Van Lennep & Co., Amsterdam (2/32e part)
firma J. Krawinkez & Co., Amsterdam (2/32e part)
Jacob Sigrist, Amsterdam (1/32e part)

ML / 260715

Naam GEBROEDERS ZEYLSTRA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1846.5
foto IMG 2645 - 2648

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd geweest JOHANNA DE VRIES, doch thans door koper genaamd PIETER

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Edam, 26 februari 1846

type schip kof

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper William Pont, Edam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Teunis Meijer

grootte in tonnen 62 lasten of 117 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd binnen de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 februari 1846

nummer registratie deel 40, folio 57, verso, vak 1

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Jan Renske Canne, cargadoor te Amsterdam, voor en namens de enig eigenaar.
De vorige zeebrief no. 290 van 7 mei 1845 werd ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 180916

Naam JOHANNA DE VRIES
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1846
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1846.5

DVD XI – 547, 548
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip JOHANNA DE VRIES

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 23 februari 1846

type schip kof

bouwwerf/verkoper Christiaan Biben, assuradeur te Amsterdam, boekhouder van het schip, en mede-reder, geautoriseerd door zijn mede-reders

gevoerd door kapt. Lammert C. de Vries

eigenaar/aankoper William Pont, koopman te Edam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 62 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 23,47 x 4,72 x 2,38 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 25 februari 1846

nummer van registratie deel

notaris Jan Copius Peereboom, deurwaarder arrondissements rechtbank Amsterdam

prijs NLG. 5250,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam
researcher/datum research: ML / 050908

Naam JOHANNA DE VRIES
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1846
Toegang 198
Inventaris 3180

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Archief Gemeente Amsterdam, archiefnummer 5074/1419-1826-23
Noord-Hollands Archief ? Haarlem, Archiefnummer Amst.198.3180-1846.5
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen
G.N. Bouma (1998), Nederlandse koopvaardijschepen 1820-1900.
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost