Inloggen
Gezagvoerder

Vries, Lammert Klazens de

Naam: Vries, Lammert Klazens de
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
GEBROEDERS ZEYLSTRA 1826 Kof Sailing Vessel 10622 Bekijk schip
JONGE WALRAVE 1847 Schoener Sailing Vessel 13964 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Lammert Klazens de Vries werd geboren te Lemmer op 21 juli 1788.

Hij was getrouwd met Johanna Christina Sandberg, geboren te Ystad op 04 november 1792 en overleden in 1833. Hij hertrouwde op 15 juli 1835 met Sophia Folmina Muller, geboren te Sappemeer in november 1816. Hij trouwde voor de derde maal met Catharina Anna Elisabeth Noorda, geboren te Sappemeer op 12 april 1809. Deze hertrouwde na het overlijden van Lammert in juli 1853 met Gerrit Ram em overleed op 05 september 1886.118

Lammert overleed in 1851 en bij zijn overlijden is als woonplaats Naardeen vermeld.003 en 118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

L.C.de Vries (adres C.Biben) werd met vlagnummer 172 per 18 juli 1826 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein M.G.Biben. Als zijn schip is vermeld de “Johanna de Vries”. Toegevoegd is “overleden” 002.

Lammert de Vries, oud 33 jaar, wonende te Nieuwendam, "voerende het aldaar nieuw gebouwde kofschip de twee gebroeders Zeylstra ...", wordt in de Algemene Ledenvergadering van Zeemanshoop van 11/18 juli 1826 voorgedragen/benoemd tot effectief lid op voordracht van C.F.Jansen op verzoek van M.G.Biben. Zijn vlagnummer wordt 172023. Bouma025 vermeldt geen schip met de naam "Twee Gebroeders Zeylstra" maar wèl de kof "Gebroeders Zeylstra (geen bouwjaar en tonnage) en varend voor H.F.Zeylstra De kapitein in 1827-1828 was L.de Vries (wat is nu de juiste naam van dit schip? De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 juli 1826 vermeldt het van stapel lopen van de “Gebroeders Zeylstra” te Nieuwendam)

 

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 05 december 1826.003

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 oktober 1851 wordt een uitkering aangevraagd door C.A.E.Noorda, de weduwe van kapitein L.C. de Vries, die in de vergadering dd 27 november 1851 wordt toegekend ingaande 01 november 1851.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 28 juli 1853 staat de melding van A.C.Noorda, de vroegere weduwe van L.C. de Vries, dat zij is hertrouwd met Gerrit Ram en derhalve bedankt voor de uitkering.042.

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop wordt vermeldt dat op 29 mei 1879 de uitkering van de wed. Ram-Noorda wordt hersteld ingaande 01 augustus 1879.118

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop staat de mededeling dat aan de weduwe van L.C. de Vries per 01 november 1851 een uitkering is toegekend. In de notulen dd 13 september 1853 is een brief vermeld van C.A E. Noorda, vroeger weduwe L.C. de Vries, dat zij is hertrouwd met Gerrit Ram en derhalve bedankt door de uitkering.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer                 jaren                      type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       172                      1826-1827                kof                   de gebroeders Zeylstra                       H.F.Zeylstra

                                        1828                      kof                   Johanna de Vries                                 geen opgave

                                     1829-1831                kof                   Johanna de Vries                                 M.G.Biben

                                     1832-1835                kof                   Johanna de Vries                                 C.Biben

       103                      1836-1845                kof                   Johanna de Vries                                 idem

                                        1846                      geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1848-1850                schoner           De Jonge Walraven                            Boissevain & Co

 

Bouma025 vermeldt L.C. de Vries als gezagvoerder gedurende:

*   1820 t/m 1825 van de smak “Johanna Christina”, gebouwd in 1811, bouwlocatie niet vermeld, 84 ton o.m., geen vermelding van eigenaar, varend vanuit Groningen. Het schip is 1 maal te Harlingen geregistreerd met hennep vanuit Riga.

*   1827 t/m 1828 van de kof “Gebroeders Zeylstra”, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, geen tonnage genoemd, varend voor H.F.Zeylstra, geen thuishaven genoemd;

*   1829 t/m 1848 van de kof “Johanna de Vries”, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, 117 ton o.m., varend voor C.Biben te Amsterdam. Het schip voer in 1849 voor W.Pont te Edam en was herdoopt in “Pieter”.

*   1848 t/m 1851 van de 2 mast schoener “Jonge Walraven”, gebouwd in 1847 te Muiden, 132 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam.

 

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Lammert Claesen de Vries als gezagvoerder van de:

“Johanna Christina”, dd 28 februari 1823, 10 januari 1825;

“Gebroeders Zeylstra", dd 29 september 1826; 05 juni 1827 en 25 oktober 1827;

“Johanna de Vries”, dd 09 september 1829; 16 maart 1830, 26 februari 1831; 17 februari 1832; 13 juni 1832; 08 september 1832; 05 juli 1834; 15 augustus 1835; 21 mei 1836; 04 februari 1837; 14 november 1837 en 05 september 1828.

 

Overige bijzonderheden

Leeuwarder Courant 31 maart 1820114

Harlingen. ….....Den 27 dito ….Uitgezeild het smakschip de JONGE CORNELIS DE HAAN, kapt. Jan J. Siedses, met ballast op avontuur; het tjaIkschip de VROUW MARGARETHA, kapt. A.H. Stuur, met aardappels naar Noorwegen, het kofschip de VROUW ZWAANTJE, kapt. Jan J. Kortrijk, met ballast op avontuur; het smakschip de VIER GEZUSTERS, kapt. Roelof G. Oostra; de kofschepen JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert G. de Vries; de JONGE CORNELIS, kapt. Jelle H. van der Laan, alle drie met pannen naar de Oostzee……….

 

Rotterdamsche Courant 29 juni 1820114

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:

Bordeaux: het Koffschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert Klaas de Vries.

Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuijzen….

 

Rotterdamsche Courant 03 mei 1821114

Rotterdam den 2 mei. Den 30 passato (opm: verleden [maand]) arriveerde te Helvoetsluis het schip JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Ebeliton (opm: mogelijk Ebeltoft) in Jutland; de wind NNO.

Den 1 zeilde het schip l'ANNETTE, J. Willems, naar Bilbao: de wind NW.

 

Rotterdamsche Courant 19 juni 1821114

Rotterdam, 18 juni. …

…..Den 16 zeilden de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Dublin; de JAMES JERSEIJ, J. Foreman, en de GEORGE, J. Dobic, naar Grenstmouth (opm: vermoedelijk Grangemouth), en de GOEDE HOOP, M. Heere, naar Fero (opm: mogelijk Faro). ….

 

Rotterdamsche Courant 24 juli 1821114

Rotterdam, 23 juli. Van Den Briel wordt van den 23 gemeld: den 22 zeilden de EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, en THREE SISTERS, W. Frost, naar Londen, en arriveerde de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Dublin…..

 

Rotterdamsche Courant 07 augustus 1821114

Te Rotterdam in lading liggende schepen naar:

....Dublin: het Kofschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. L.C. de Vries.

Adres ten kantore van Hudig en Blokhuizen….

 

Rotterdamsche Courant 04 september 1821114

Rotterdam, 3 september.

….Den 3 arriveerden de DRIE GEBROEDERS, R. Rasmussen, van Bandholm; de COLUMBUS, J.B. Schackel, van Dantzig (opm: Gdansk), en zeilden ZELDEN RUST, P. Gorter, naar Bergen; de GEERTRUIDA, T. Ouwehand, naar Stockton; de TAETER, W. Graij, naar Teneriffe; de MERCURE, P. Roger, naar Fitseroe (opm: niet te traceren); de FICTORIE (opm: waarschijnlijk: VICTORY), W. Barcham, naar Alnmouth; de NAIAD, J. Hampseed, naar Leith, en de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Bristol; de wind Z.W.

 

Rotterdamsche Courant 10 november 1821114

Rotterdam, 9 november. Van Helvoetsluis wordt ….

….Van den 9 wordt gemeld: de drie schepen, waarvan te voren gemeld, zijn POMERANIA, J.C. Wendt, van Wolgast, als bijlegger op order; JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Nieuwpoort; ANNA SOPHIA, F. Tupper, van Bergen; des namiddags zeilden ELIZABETH, J. Browlie, naar Glasgow; CATWIJK, H. van Duijn, naar Batavia, en arriveerde de KROONPRINS VAN ZWEDEN,, J. Peters, van Wolgast.

 

Rotterdamsche Courant 08 januari 1822114

Rotterdam, 7 januari. Van Den Briel wordt van den 5 gemeld: den 5 zeilden de CONCORDIA, S. Swart, en de MARGARETHA, J. Verdoes, naar Bordeaux; SERAPHINE, A. Guithomat, en ZOÉ, J. Barbedienne, naar St. Malo; de VROUW ANTJE, O.G. Stuit, naar Fécamp; de HOPENDE VISSER, G.A Masson, naar Newry; de ANNA SOPHIA, F. Tupper, en de JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Belfast; de FORTUNA, H. Kolff, naar Nantes; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, naar Bayonne; de JOHANNA EN WILHELMINA, D. Mooijekind, naar Hull, en arriveerde de SPECULATION, J. Serck, van Bergen.

Den 6 zeilde the LEO, L. Waterhouzen, naar St. Ubes.

Den 7 arriveerden de VROUW ROLPHINA, J.K. Bolhuis, van Ekernfoerde, en de VROUW ROLLINA, B.J. Jaski, van St. Petersburg.

 

Rotterdamsche Courant 04 april 1822114

Rotterdam, 3 april. Van Vlissingen wordt van den 28 maart gemeld: ….

….Van den 27 tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de JUFVROUW MEES, G.L. Doornbos, van Liverpool; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, van Bayonne; LOUISE, D.T. Budig, van Bordeaux; JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, van Liverpool, en de TWEELINGEN, J.G. Wiersma, van Liverpool…..

 

Rotterdamsche Courant 25 mei 1822114

Rotterdam, 24 mei. Van Vlissingen meldt men den 18 mei dat sedert onze laatste van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild zijn de VROUW ACHINA, D. Dijkers, naar …; de ZEELUST, J.K. Mulder, naar Hamburg, JOHANNA CHRISTINA, L.C. de Vries, naar Hull; de VROUW ALMINA, S. Jacobus, naar de Oostzee, en de EENDRAGT, B.H. Cappen, naar …

 

Leeuwarder Courant 27 september 1822114

Harlingen.

….Den 14 dito binnen gekomen de smakschepen de JUFFER FOKKELINA, kapt. H.L. Dokter, ALLEGONDA HILLEGINA, kapt. Egge E. Kuilema, beide met hout van Noorwegen; met schade en lekkage het galjasschip DIE VRIENDEN, kapt. Friedrich Beijer, met pijpestaven enz, van Holminder naar Londen gedestineerd het smakschip JOHANNA CHRISTINA, kapt. Lammert C. de Vries, met hennep van Riga…..

 

Leeuwarder Courant 15 oktober 1822114

Harlingen.

….Den 3 dito binnen gekomen het kofschip de VROUW ANNEGINA, kapt. J.P. Hergens,met hout van Noorwegen. Uitgezeild de kofschepen ONDERNEMING, kapt. J.J. Seeman, VRIENDSCHAP, kapt. C.W. Stuit, en JOHANNA CATHARINA, kapt. L.K. de Vries; de smakschepen de VROUW CATHARINA, kapt. A.E. Pot, de JUFFER FOKKELINA, kapt. H.L. Dokter, alle met ballast op avontuur…..