Inloggen
Gezagvoerder

Meyer/Meijer, Teunis

Naam: Meyer/Meijer, Teunis
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
GEBROEDERS ZEYLSTRA 1826 Kof Sailing Vessel 10622 Bekijk schip
ACTIVO 1845 Brik Sailing Vessel 13736 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Teunis Meyer werd geboren op Terschelling op 04 oktober 1809.

Hij huwde met Josiena Groeneveld, geboren te Terschelling op 07 januari 1813. Zij overleed op 02 oktober 1907.003

Teunis overleed in 1858. Bij zijn overlijden is als woonplaats Edam opgegeven.118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.Meijer werd met vlagnummer 741 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 01 december 1846 op voorspraak van J.F.Spiegelberg. Zijn schip was de "Pieter". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren meyer en zijn vrouw 37 resp. 34 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons Hendrik (18 juni 1843) en een zoon van 03 oktober 1847. Tevens 3 dochters Antje (30 september 1835), Elisabeth (11 november 1840) en Maria (28 augustus 1849)002a.

In de Algemene Vergaderingen van 24 november/01 december 1846 werd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop voorgedragen/benoemd Teunis Meijer, oud 37 jaar, voerend de kof “Pieter”, wonend te Edam, op voordracht van kapitein J.Spiegleberg. 023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemansfonds van Zeemanshoop per 15 december 1846003.

 

T.J.Meijer was met vlagnummer R470 in de periode 1857 t/m 1861 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 april 1858 staat een verzoek van de wed. T.Meijer geb. Groeneveld om een uitkering welke aan haar en 2 kinderen wordt toegekend in de vergadering van 03 juni 1858 met ingang van 01 mei 1858.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 29 juni 1858 staat vermeld dat aan de weduwe T.Meijer geb. Groeneveld per 01 mei 1858 een uitkering in de 1e klasse is toegekend voor haar en 2 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        741                       1846-1849     kof                   Pieter                                                      geen opgave

                                          1850           geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1851           schoner            De Snelheid                                           F.Smelt & Zn

                                      1852-1853     brik                   Activo                                                    idem

        363                       1854-1857     brik                   de Zeevaart                                           J.Teengs Telting te Alkmaar

 

In de Jaarverslagen 1858 en 1859 staat kapitein T.J.Meijer met vlagnummer R470 in de ledenlijsten als gezagvoerder maar zonder vermelding van schip en boekhouder058

 

Bouma025 vermeldt T.Meyer als gezagvoerder gedurende:

*    1846 t/m 1852 van de kof “Pieter” ex Johanna de Vries, gebouwd in 1826 te Nieuwendam, 117 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1852 van de 2/msch. “Snelheid”, gebouwd in 1831 te Amsterdam, 170 ton o.m., varend voor F.Smelt te Amsterdam;

*    1853 t/m 1854 op de brik “Activo”, gebouwd in 1845 te Nieuwendam, 204 ton o.m., varend voor F.Smelt & Zn te Amsterdam;

*    1854 t/m 1858 van de brik “Zeevaart”, gebouwd in 1848 te Edam, 189 ton o.m., varend voor J.Teengs Telting te Edam.

 

Overige bijzonderheden

Geen