Inloggen
VONDEL - ID 7083

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1895-08-03 / 1905-09-00 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1895
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Frédéric François Groen - Werf 'De Boot', aan de Groote Wittenburgerstraat, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1894-11-17
Delivery Date: 1895-08-00
Technical Data

Gross Tonnage: 1635.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1562.00 Net tonnage
 
Length 1: 245.3 Feet (British) Registered
Beam: 39.3 Feet (British) Registered
Depth: 22.9 Feet (British) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1895
Datum agenda: 1895-08-03
Register nr: 0
Scheepsnaam: VONDEL
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Groen van Waarden, H.F.
Plaats: Amsterdam
Opmerkingen: eerste
1895-08-03, uitreiking44-

Ship History Data

Date/Name Ship 1895-00-00 VONDEL
Manager: Herman Frederik Groen van Waarder (bouwmeester), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Herman Frederik Groen van Waarder (bouwmeester), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PWRB

Date/Name Ship 1905-00-00 VONDEL
Manager: W.A. Huygens, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Fregatschip Vondel, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PWRB

Date/Name Ship 1905-09-00 SCHULAU
Manager: Eug. Cellier, Hamburg, Germany
Eigenaar: Eug. Cellier, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RNTG

Ship Events Data

1900-11-06: NRC 101100. Rotterdam, 9 november. Volgens telegram van Lloyd’s is het Nederlandse schip VONDEL, van Liverpool naar Adelaide, te Falmouth binnengesleept met verlies van zeilen en voor- en grote steng met al het daaraan verbonden tuig. Het fregatschip, kapt. Catlender, heeft de schade opgelopen tijdens de hevige storm van 6 dezer op 49º NB 09º WL. Het werd op 140 mijl van Lizard op sleeptouw genomen door het stoomschip ISLE OF GEORGIA. (opm: zie foto)
NRC 141100. Londen, 10 november. Op het Nederlandse fregat VONDEL, te Falmouth binnengesleept met schade, is beslag gelegd door de reders van het stoomschip ISLE OF GEORGIA, dat het op sleeptouw heeft gehad.
NRC 161200. Londen, 14 december. Voor het binnenslepen van het Nederlandse schip VONDEL, van Liverpool naar Adelaide bestemd, wegens schade aan tuig en rondhouten te Falmouth d.d. 8 november door het stoomschip ISLE OF GEORGIA werd door de Admiralty Court de som van GBP 1.200 aan de reders van voornoemd stoomschip toegekend. De waarde van de VONDEL en lading werd geschat op GBP 18.900.
1910-09-01: Final Fate:
Het Duitse 3-mast schip SCHULAU (ex. VONDEL), van Antwerpen met een lading cement, cokes en stukgoed naar Antofagasta en Callao bestemd, is op 23 augustus 1910 in positie 56º10'ZB en 65º37'WL verlaten, de opvarenden zijn te Ushuawaia geland. Later strandde het verlaten wrak op New Island en werd total loss.


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1895
Kapitein: Bart, J.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1906
Kapitein: Johnen, C.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: VONDEL tijdens de bouw
Gemaakt door: Oosterhuis, Gustaaf, Amsterdam
Onderwerp: Werf

Omschrijving: VONDEL tijdens de bouw
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Werf

Omschrijving: VONDEL na de tewaterlating
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: VONDEL, overzicht van het dek tijdens de bouw
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Werf

Omschrijving: VONDEL, kort voor oplevering
Gemaakt door: Olie, Jacob
Onderwerp: Werf

Omschrijving: VONDEL
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: VONDEL
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: VONDEL, begint aan haar eerste reis.
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: VONDEL
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: VONDEL bij de kolentip aan de Ertskade te Amsterdam in 1895
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: VONDEL ligt met zware schade aan het tuig en masten voor anker te Falmouth
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Schade

Omschrijving: De VONDEL, ten anker liggende te Falmouth na de reparatie van de stormschade. Hierbij zijn de masten ingekort door het verwijderen van de stengen.
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: VONDEL
Gemaakt door: Feninga, F.C.C.
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: VONDEL
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname
Algemene informatie

AH 181194
Amsterdam, 17 november. Hedenmiddag waren op de werf De Boot van de heer F.F. Groen in de Groote Wittenburgerstraat een zeer groot aantal dames en heren, waaronder tal van autoriteiten uit de hoofdstad, bijeengekomen om getuige te zijn van het te water gaan van het op die werf gebouwde stalen fregatschip VONDEL. Het was een aardig denkbeeld van de bouwmeester, de heer H.F. Groen van Waarder, voor wiens rekening het schip gebouwd werd, deze plechtigheid te doen plaats hebben op de 17e november, de dag, waarop de dichter Vondel in 1587 het eerste levenslicht aanschouwde. Het fraaie schip, dat met de werf De Boot eer aandoet en bewijst, dat de scheepsbouw te Amsterdam nog geen dood vak is, is geheel van staal gebouwd naar de hoogste eisen van Lloyd’s Register, Bureau Veritas en de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren. Het is 250 Engelse voet lang, 40 Engelse voet breed en heeft een holte van 24 voet bij een laadvermogen van 2750 ton. Het schip is geheel gebouwd op de vrachtvaart met de nieuwste inrichtingen. Het model van het schip is onder zeer fijne lijnen voor een goede bezeildheid gebracht, doch tevens is goed draagvermogen niet uit het oog verloren. Voor het schip te water werd gelaten, begaf de bouwmeester zich, volgens oud gebruik van deze werf, met zijn werklieden op het vlot, dat aan de achtersteven lag, en de heer Groen van Waarder las thans een paar teksten uit de Bijbel: Psalm 107, de verzen 21 – 30, waarna hij de Heer dankte voor de voorspoed tot dusverre aan dit werk geschonken en Hem afsmeekte dit schip verder steeds nabij te zijn. “Amen”, klonk het daarna plechtig uit de mond der werklieden, en een bloem, die op een zilveren blad mede gebracht was, werd daarop in de achtersteven gestoken. Toen begon men de klossen weg te slaan, die het vaartuig nog op de werf hielden, een ogenblik later knipte Mw. Baronesse De Watteville, geboren De Pesters, van Utrecht, de draad door, die de klink, het laatste beletsel, deed vallen en langzaam maar statig ging het schip onder het gejuich der menigte, op de werf en op de grachten tesaam gestroomd, en onder de tonen van het volkslied, door Zaagmans kapel ten gehore gebracht, te water. De Nederlandse koopvaardijvloot mag met de VONDEL op een fraai schip meer wijzen. Ere de bouwmeester.
(opm: Herman Frederik Groen van Waarder overleed op 1 oktober 1904. Verkoop door de erven ligt voor de hand, zie historie)

 

Collectie Kaaphoornvaarders

Documentatie beschikbaar gesteld door de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders uit hun collectie dat tot stand kwam door het samenvoegen van de collecties van drie grote verzamelaars, kenners en liefhebbers van de Nederlandse grote zeilvaart: de heren M. Hoedemaker, L. Smit en K. Suyk Jr.
Klik hier om het document te downloaden/openen