Inloggen
AMSTEL (DEN) - ID 16959

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 0
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Hull, Great Britain
Werfnummer:
Technical Data

Gross Tonnage: 220.00 lasts (rye)
Gross Tonnage 2: 160.00 lasts (commercial)
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1817-03-07 DEN AMSTEL
Manager: Jakob Kramer, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Akten

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7153-1817-7
DVD 6 – VII – 16-19
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip: IRIS

Plaats en datum acte onderhandse verkoop, Amsterdam, 20 februari 1817

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Jacob Kramer, koopman te Amsterdam als gevolmachtigde van Elias Ruppel te Memel (Oost-Pruissen)

Gevoerd door kapt. J.C. Witt

Eigenaar / aankoper Jacob Kramer voornoemd, koopt als privépersoon het schip

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 240 rogge-lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie Amsterdam, 20 februari 1817

Nummer van registratie deel 13, folio 190, vak 7.

Notaris Johannes Abraham Molster, notaris te Amsterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 20.000,-

Bijzonderheden: schip lag bij deze transactie te Amsterdam


Researcher/datum research ML/290807

Naam IRIS
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7153

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1821-80

ACTE AAN-/VERKOOP
schip den AMSTEL

plaats en datum acte publieke veiling, Amsterdam, 25 september 1820

soort schip brik

gevoerd door kapt. Doeke Gerrits Doekzen

Bouwwerf / verkoper Thomas Hakenson, kantoorbediende te Ouder Amstel, als gemachtigde van Jacob Kramer

Eigenaar / aankoper Rutger Hoyman, makelaar te Amsterdam, voor zijn meester, zijnde Roquette & Van de Poll, kooplieden te Amsterdam, op 26 september voor dezelfde notaris vertegenwoordigd door Jan van de Poll, compagnon van genoemde firma, die daarbij de koop aanvaardde.

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen 101½ voet lang over stevens, wijd27 voet bij eerste balk van grootluik binnen de huid, en hol 15 voet in het ruim bij eerste balk op uitwatering; het verdek bij de eerste balk voor het grootluik hoog aan boord 4 voet en 10 duim, alles Amsterdamse maat

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie

notaris Johannes Abraham Molster, notaris te Amsterdam

prijs (bij aan-/verkoop NLG. 16.800,-

bijzonderheden
(cursief is ontleend aan acte 168 dd. 25 september 1825 van J.A.Molster)
researcher/datum research ML-050406 en 120406

Naam AMSTEL (den)
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1419

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1415.1821.80

deel III, foto 083
CEDULE

Naam schip den AMSTEL

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 9 augustus 1821

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. was kapt. D.G. Doekzen (mogelijk ook eigenaar)

eigenaar/koper firma Roquette & Van de Poll, Amsterdam, enig eigenaren

te voeren door kapt. nu te voeren door Michael Charlau

grootte in tonnen 165 lasten of 330 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd buitenslands, doch was voor 2/3e gedeelte hier te lande vertimmerd en had voordien onder Nederlandse vlag gevaren met D.G. Doekzen als gezagvoerder.

plaats / datum registratie Amsterdam, 9 augustus 1821

nummer registratie deel 5, folio 77, afd. 6

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 21082

researcher/datum research: ML 030614

Naam AMSTEL, den
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1821
Toegang 5074
Inventaris 1415