Inloggen
BESTEVAER - ID 16187


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1866-03-03 / 1885-10-26 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1866
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Franz Harms von Lindern, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer:
Date Laid Down: 1864-06-27
Launch Date: 1865-05-27
Delivery Date: 1866-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 393.00 lasts
Gross Tonnage 2: 744.00 tons (oude meting)
Net Tonnage: 658.00 Net tonnage
 
Length 1: 43.40 Meters Registered
Beam: 10.46 Meters Registered
Depth: 6.61 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1866
Datum agenda: 1866-03-03
Register nr: 18660117
Scheepsnaam: BESTEVAER
Type: Bark
Lasten: 393
Gebouwd in plaats: Alblasserdam
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Boissevain & Co.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Rosier, P.C.
Opmerkingen: 1868 - 416-datum besluit nieuwe zeebrief06-06-1868-59- schip ligt in :Rotterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Alblasserdam

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1866-02-01 BESTEVAER
Manager: Firma Boissevain & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NGVS

Date/Name Ship 1882-00-00 BESTEVAER
Manager: C.H. Meyer & Hendrik Christiaan Adolf Henny, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: C.H. Meyer & Hendrik Christiaan Adolf Henny, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NGVS

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte Amsterdam 1866-5, schip BESTEVAER

Eigenaren:

Firma Boissevain &Co., Amsterdam                    (boekhouder en 10/64 part)

Stadnitski& van Heukelom, Amsterdam              (4/64e part)

C.A. Crommelin, Amsterdam                                               (4/64e part)

Firma J.J. Poncelet & Zoon, Amsterdam              (4/64e part)

Firma Hoyman& Schuurman                                (4/64e part)

Mr. A. Brugmans, Amsterdam                             (2/64e part)

Dr. C.E. Heynsius, Amsterdam                              (2/64e part)

J.R. Kemper, Amsterdam                                      (2/64e part)

T. Schaap, Amsterdam                                         (2/64e part)

Firma Schimmelpenninck & Kruimel, Amsterdam (2/64e part)

Firma Bontekoning& Aukes, Amsterdam             (2/64e part)

J.D. Diets, Amsterdam                                          (1/64e part)

Firma Wed. A.G. Heineken &Zoonen, Amsterdam (1/64e part)

H.J.A. Boissevain, Amsterdam                             (1/64e part)

T.H. vonLindern, Alblasserdam                             (6/64e part)

C. vonLindern, Alblasserdam                                (4/64e part)

K.P. Haasnoot,. Katwijk aan Zee                           (2/64e part)

P. van Duyvenbooden, Katwijk aan Zee                (2/64e part)

L. van der Plas, Katwijk aan Zee                           (2/64e part)

B.W. Kaars Sypesteyn, Krommenie                      (2/64e part)

J. Bosscha, ’s-Gravenhage                                    (2/64e part)

H.H. de Heus, Utrecht                                          (2/64e part)

en M. Booy, Amsterdam                                       (1/64e part)

ML / 090909

Ship Events Data

1864-06-27: Building History
NRC 290664 Alblasserdam, 27 juni. Heden is op de werf van de heren F.H. & C. von Lindern de kiel gelegd van een barkschip, groot ongeveer 400 lasten, voor rekening van de heren Boissevain & Co. te Amsterdam, zullende de naam voeren van BESTEVAÊR, bestemd voorde grote vaart.

NRC 280565 Rotterdam, 27 mei. Heden is van de werf van de heren F.H. & C. von Lindern te Alblasserdam met het beste gevolg te water gelaten het barkschip BESTEVAER, groot 400lasten, zullende gevoerd worden door kapt. P.C. Rosier en varen onder directie van de heren Boissevain & Co te Amsterdam.
1866-04-00: Damaged
NRC 150466 Cowes, 12 april. De schoener BETSY, kapt. Williams, van Portmadoc naar Kopenhagen en de Ned. bark BESTEVAER, kapt. Rosier, zijn alhier binnengelopen met verlies van de kluiverboom.

NRC 260466 Yarmouth, 23 april. Het Nederlandse barkschip BESTEVAER, kapt. Rosier, van Rotterdam naar Batavia, laatst van Cowes, alwaar het de 2e dezer met verlies van kluiverboom is binnengelopen, is hedenmorgen deze haven gepasseerd, koersende om de West.
1867-01-06: Damaged
NRC 290167 Amsterdam, 28 januari. Het Nederlandse schip BESTEVAÊR, kapt. P.C. Rosier, gisteren van Batavia in Texel binnengekomen, is de 6e januari jl. op 42º 36` NB en 24º 14` WL door een orkaan overvallen, waardoor het schip plat op zijde werd geworpen, en schade bekwam aanverschansingen, zeilen en touwwerk. Het schip is dicht gebleven, doch door de aanmerkelijke slagzijde is het mogelijk, dat er schade aan de lading is gekomen.
1872-07-24: Damaged
AH 100972 Amsterdam, 9 september. Kapt. Rosier, voerende het schip BESTEVAER, in Texel binnen, rapporteerde op 24 juli ter hoogte van het Kaapse rif door een geweldige storm uit het WZW te zijn overvallen, waardoor hij de kluiverboom verloor en de voorsteng brak.
1882-03-00: Sold at auction
NRC 260182 Advertentie. Verkoping. G. J. Boelen, J. F. L. Meijjes, E. C. A. Koli en Londonck, makelaars,zullen als lasthebbende van hunne principalen in publieke veiling verkopen bij opbod en afslag, ten overstaan van de deurwaarder I. Dupont Noordbeek, op maandag de 13e februari1882, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati, in de Nes, te Amsterdam het extra welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip BESTEVAER, laatst gevoerd door kapt. C. Van der Plas.
Dit gunstig bekend schip is in 1866 te Alblasserdam nieuw gebouwd door de scheepsbouwmeester F.H. von Lindern, twee dekken, geheel kopervast, ijzeren knieën en stutten, ijzeren kolsem, ijzeren dekbalken, ijzeren lijfhout en schrankplaten, twee ijzerenmasten en één houten bezaanmast, uitmuntend onderhouden, in maart 1880 nieuw gekoperd (yellow metal), draagvermogen circa 950 tonnen (doodgewicht; deadweight) en laatst met een volle lading koffie voor de Nederlandsche Handelsmaatschappij alhierbinnengekomen.
Lengte 43,40 meter, breedte 10,46 meter en holte 6,61 meter; 658 tonnen nieuwe meting volgens Nederlandse meetbrief. Het schip ligt, met volledige inventaris en toebehoren, ter bezichtiging in het Oosterdok. Nadere inlichtingen verstrekken bovengenoemde makelaars of de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

NRC 140282 Veiling van schepen te Amsterdam op 13 februari 1882:
het barkschip BESTEVAER, NLG 20.000, opgehouden.
het schroefstoomsleepschip PURMEREND, NLG 4.000, opgehouden.
het barkschip HENDRIK DANIEL, NLG 5.000, opgehouden.

NRC 110382 Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip BESTEVAER is uit de hand verkocht aaneen Amsterdamse rederij.
1883-11-00: Grounded
NRC 201183 Londen, 17 november. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. J.F. Hoper, van Java naar Amsterdam, is bij Tagal aan de grond geraakt, doch met lichte schade weder vlot geworden. Het gaat naar Batavia om te repareren.

NRC 061283 Amsterdam, 5 december. Volgens een particulier telegram van Batavia is het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. Hoper, door experts onderzocht en onbeschadigd gevonden.
1885-02-00: Grounded
NRC 250285 Londen 24 februari. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. J.H. Hoper, is op de reis van Pasaroeang naar Panaroekan bij Bezoeki gestrand, doch met assistentie weer vlotgeworden.

NRC 270285 Londen, 26 februari. Blijkens nader ontvangen telegram van Batavia, is het Nederlandse schip BESTEVAER, zonder assistentie vlot geworden.

NRC 100485 Soerabaja, 27 februari. De Nederlandse bark BESTEVAER, gedeeltelijk te Passaroeang beladen met tin en koffie en bestemd naar Panaroekan om aldaar met tabak op te vullen, is bij Bezoeki (Noord Oost Java) aan de grond geraakt. Na 24 uur vastgezeten te hebben is het schip zonder assistentie en ogenschijnlijk zonder schade vlot gekomen.

NRC 120485 Batavia, 11 maart. Het Nederlandse schip BESTEVAER is door duikers onderzocht en onbeschadigd bevonden. (opm.: kapt. J.F. Höper)
1885-07-00: Damaged
NRC 240785 St. Helena, 3 juli. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. Höper, van Java naar Amsterdam, heeft op de reis een opeenvolging van stormen gehad met zeer hoog lopende zeeën, en verloor daarbij kluiverboom, galjoenbeeld en verscheidene zeilen en waren de watervaten, benevens meer andere zaken, van dek weggeslagen.
1885-10-00: Final Fate: Broken up

Verkocht voor de sloop:
NRC 211085 Advertentie. J.R. Bos Janszen, A. Vinke, H. Tollenaar, P.H. Craandijk en J. Amesz, makelaars, zullen op maandag 26 oktober 1885, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal Frascati, in de Nes te Amsterdam, ten overstaan van de deurwaarder J. Dupont Noordbeek, bij opbod en afslag, presenteren te verkopen het gekoperd en kopervast Nederlands
barkschip BESTEVAÊR, lang 43,40 meter, breed 10,46 meter, hol 6,61 meter, en alzo gemeten op 1.863 netto kubieke meter of 658 tonnen. En dat verder met derzelfs complete inventaris, breder bij biljetten omschreven. Het schip ligt in het Oosterdok te Amsterdam e nis inmiddels uit de hand te koop.
Iemand nader onderricht begerende, vervoege zich bij bovengemelde makelaars of bij de cargadoors Hoyman & Schuurman, te Amsterdam. (opm: schip wordt verkocht voor de sloop)

FINAL FATE
NRC 251085 Advertentie. De veiling van het Nederlandse barkschip BESTEVAER te Amsterdam op 26 oktober zal geen voortgang hebben, zijnde het schip uit de hand verkocht.(opm: voor de sloop verkocht)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Pieter Cornelis Rosier (bijgenaamd “de Dove”) werd geboren te Katwijk op 14 april 1823 als zoon van Pieter Sebastiaan Rosier en Jaapje Cornelisd. Varkevisser.

Hij trouwde te Katwijk op 16 februari 1851 met Leuntje Pietersd. van Duijvenbooden, geboren op 29 oktober 1828 te Katwijk aan Zee als dochterr van Pieter Teunis van Duyvenbooden en Annetje Dirls Langeveld. Leuntje overleed overleed ter plaatse op 28 januari 1888.

Pieter Rosier overleedop 31 augustus 1898 te Katwijk aan Zee, 75 jaar

 

Beroepen:

van 09-08-1843 tot 1844

 

Ligtmatroos (Monsterrol bark v.d.Werf; met kapitein P.van Duyvenbooden (zijn latere schoonvader!))

 

 

van 1845 tot 1846

 

3e stuurman (bark v.d.Werf)

 

 

van 1847 tot 1848

 

2e stuuurman (bark v.d.Werf)

 

 

1849

 

1e stuurman (bark v.d.Werf)

 

 

van 1851 tot 1855

 

Gezagvoerder (bark v.d.Werf)

 

 

1856

 

Gezagvoerder (bark Joan Melchior Kemper)

 

 

van 1856 tot 1865

 

Gezagvoerder (bark Nederland en Oranje)

 

 

van 1865 tot 1874

 

Kapitein (bark Bestevaer)

 

 

van 1874 tot 1898

 

Particulier

 

 

Zie: http://www.langelaer.nl/van-duyvenbooden/kwartierstaat-a.m.van-duyvenbooden

 

“Bijgenaamd “de Dove”

Hoe de kapitein P.C.Rosier aan zijn bijnaam kwam.

De bemanning van de diverse schepen bestond niet altijd uit brave lieden, vooral de Amerikaanse schepen hadden een slechte naam in dit opzicht. Op sommige Nederlandsche schepen kwam het echter ook voor dat de kapitein met harde hand de orde aan boord moest handhaven.

Het verhaal gaat dat kapitein Rosier nogal kon bulderen om zijn woorden kracht bij te zetten. Door de bemanning werd dan nog wel eens de opmerking gemaakt “Hij denkt zeker dat wij óók doof zijn!”, waardoor hij de bijnaam kreeg “de Dove”.

Ook is er een verhaal van hem bekend dat hij zich eens zo driftig maakte dat hij een korvijnagel uit de bank trok en daarmee naar boven liep om de man op de ra “af te drogen”054-148.

 

Foto (nr.7) van kapitein P.C.Rosier beschikbaar047.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.C.Rosier werd met vlagnummer 881 per 25 mei 1852 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van S.Veenstra. Zijn schip was de "van der Werff". Toegevoegd is "bedankt"002. Ten tijde van de inschrijving was Rosier 29 jaar002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 18/25 mei 1852 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Pieter Cornelis Rosier, oud 29 jaar, voerend de bark “Van der Werf”, op voordracht van kapitein S.Veenstra.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 23 augustus 1870 staat vermeld: “Wordt medegedeeld dat bij de Commissie ter bevordering der Wetenschappelijke Zeevaart berigt is ontvangen van het Koninklijk Nederlandsch Metereologisch Instituut afdeeling Zeevaart te Utrecht, dat vanwege de Association Scientifique de France aan de kapiteins C.A.Trappen en P.C.Rosier een Gouden Medaille is toegekend voor gedane waarnemingen op den Oceaan.”. De uitreiking van de medailles vindt plaats in de vergadering van 19 november 1872 van Zeemanshoop.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer   periode              type                    naam van het schip                      boekhouder/reder

       881          1852-1853          bark                   van der Werf                                        Boissevain & Co

       487          1854-1855          bark                   van der Werf                                        idem

                             1856               bark                   Jan Melchior Kemper                         idem

                          1857-1859          bark                   Nederland en Oranje                          idem

 

Hij was gezagvoerder van 1852-1855 op de bark Van der Werf, in 1856 op de Joan Melchior Kemper, van 1856- 1865 op de bark Nederland en Oranje en van 1865-1874 op de Bestevaer. Reder was Boissevain & Co.

Hij voer de kapiteinsvlag nrs 881 en 487 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop.

De publicatie bevat een kleurenafbeelding van de aquarel dd 1854 door J.Spin van de bark “Nederland en Oranje”, in het Katwijks Museum054-148.

 

Bouma025 vermeld P.C. Rosier als gezagvoerder gedurende:

*   1853-1856 op de bark “Van der Werf”, gebouwd in 1841 te Alblasserdam, 630 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1856 verkocht aan de Wed. van Starckenborgh van Straten te Amsterdam en herdoopt in “Dirk Arnold”;

*   1857 op de bark “Joan Melchior Kemper”, gebouwd in 1853 te Papendrecht, 423 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam;

*   1858-1866 op de bark “Nederland en Oranje”, gebouwd in 1851 te Amsterdam, 604 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam;

*   1874 op de bark “Bestevaer”, gebouwd in 1865 te Alblasserdam, 744 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam.

 

Vermelding van vertrek en aankomst te Amsterdam093

Naam kapitein                             Naam schip                          vertrek                          aankomst

P.C.Rosier                                    Nederland & Oranje          19 juli 1860                 11 maart 1862

                                                       Bestevâer                             26 april 1867               14 maart 1868

 

 

Overige bijzonderheden

In ´Spiegel der Zeilvaart”, 1997/5, p. 24 staat een bericht van K.Suyk Jr. onder de titel: Flessenpost van zomaar een schip met de volgende tekst:

“De bark “Nederland & Oranje”, groot 319 lasten of 604 tonnen, werd op 14 september 1850 op stapel gezet door de bouwmeester J.Boelen en Zonen te Amsterdam op de scheepswerf “De Haan, Groote Bikkerstraat te Amsterdam voor de reder Boissevain & Co. te Amsterdam. Het schip werd met goed gevolg te water gelaten op 12 september 1851.

De bark “Nederland & Oranje” voer van 1852 t/m 1873 voor de reder Boissevain & Co te Amsterdam onder de gezagvoerders:

Kapt. L. van der Plas (A411) van 1852 t/m 1857;

Kapt. P.C.Rosier (A487) van 1858 t/m 1865;

Kapt. P.Haasnoot van 1866 t/m 1873.

Op 20 mei 1873 werd dit schip geveild te Amsterdam en voor ƒ 29.900,- opgehouden. Later werd de bark uit de hand verkocht voor ƒ 26.000,- aan de reder P.A. van der Drift te Alkmaar. Het schip behield zijn naam en werd gevoerd door Kapt. H.S. de Jong. Op 2 maart 1874 vertrok het schip onder Kapt. H.S. de Jong uit Texel naar St. John (New Brunswick) en er is sindsdien niets meer van vernomen.

Zie ook bij H.S.de Jong

 

R.C.Rosier (moet zijn P.C. Rosier) vervoerde per 16 maart 1864 2 landmachtofficieren met de Nederland en Oranje vanuit Nieuwediep naar Nederlands Oost Indië. Hij arriveerde te Batavia op 30 juni 1864 na 106 dagen065.

 

In De Sneuper (Dokkum): 12 (4), nr.48, december 1998 staat een artikel van P.F.Visser met als titel “Over Rosiers met en zonder Frans bloed (Rosier te Ternaard en Anjum; 18-19e eeuw). Heb ik niet verder ingezien.

 

A.Brugmans 1872 Feestrede bij de herdenking van het vijftigjarig bestaan van het collegie “Zeemanshoop”.

Amsterdam, Erven H.van Munster & Zn, 31 pp. GAA Toegang 957 nummer 005.

“Het was eene geniale en heilzame gedachte, welke de scheeps-journalen deed verzamelen, om de waarnemingen op het groote bevaarbare element opgedaan, tot resultaten te brengen en die, door uitloving van eermetaal voor de volledigste opteekeningen, aan te moedigen. Zeemanshoop heeft van wege de Regeering, de vereerende taak op zich genomen, die medailjes uit te reiken, waarvan niet weinig aan leden van ons Collegie werden toegekend. Even vóór deze feestviering ontving ons bestuur nog de gouden eerepenningen voor de kapiteins C.A.Trappen en P.C.Rozier door de Association Scientifique de France toegekend en het berigt, dat ook de kapiteins K.C.Haacke, J.R.Brouwer, beide leden van Zeemanshoop, mitsgaders kapt. J.R.Lusing, zoodanige bekrooning hadden te verwachten.”

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Rosier, Pieter Cornelisz

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Dirksz van der Plas werd geboren te Katwijk op 15 januari 1842 als zoon van Dirk van der Plas en Ariaantje Hoek. Hij trouwde te Katwijk in 1868 met Maria Simonsd. Ouwehand. Zijn overlijdensdatum en -plaats zijn niet vermeld.

“Bekend is dat hij 1874-1882 ingeschreven staat als gezagvoerder op de in 1865 van stapel gelopen bark Bestevaer van de rederij Boissevain en Co. (deze rederij hield 08-04-1882 op te bestaan). Het N(otarieel) A(rchief) Katwijk 1877 vermeld hem als kapitein054-130.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C. van der Plas als gezagvoerder gedurende:

*    1875 t/m 1882 op de bark “Bestevaer”, gebouwd in 1865 te Alblasserdam, 744 ton o.m., varend voor Boissevain & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Plas, Cornelis Dirksz van der

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

J.F.Höper was van 1885-1892 kapitein op de composietbark “Thorbecke VII”, gebouwd in 1884 bij A.H.Meursing te Nieuwendam-Amsterdam, 928 ton, varend voor A.H.Meursing te Amsterdam052.

 

Bouma025 vermeldt J.F.Höper als gezagvoerder gedurende:

*    1880 t/m 1882 van het 3/mschip “Electra” ex Witch of the Wave, gebouwd in 1852 te Portsmouth, USA, 1117 ton o.m., varend voor F.U.H.Reiger & Co te Amsterdam. Het schip is in 1882 verkocht naar Noorwegen en herdoopt in “Ruth”;

*    1883 t/m 1885 op de bark “Bestevaer”, gebouwd in 1865 te Alblasserdam, 744 ton o.m., varend voor C.H.Meijer Jr & H.C.A.Henny te Amsterdam. Het schip wordt in 1885 gesloopt;

*    1886 t/m 1891 van de bark “Thorbecke VII”, gebouwd in 1885 te Nieuwendam, 928 ton n.m., varend voor A.H.Meursing te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

“Na een voorspoedige reis van Batavia, reisduur ongeveer 90 dagen, nam in de vroege morgen van 21 december 1889 de ‘Thorbecke VII’ de loods aan boord voor IJmuiden. Het schip werd door de Noordersluis geschut en om 1 uur ’s middags begon onder loodsaanwijzing de reis door het Noordzeekanaal naar Amsterdam.” Kapitein was J.F.Höper. Het schip werd gesleept. Bij het passeren van een tegenkomer , het ss “Caland” ontstond een aanvaring en de “Thorbecke” werd midscheeps geramd. het schip begon te zinken en en verdween in het midden van het kanaal naar de bodem. Een deel van de balen rijst kwam ook te water. Het schip werd later gelicht en gerepareerd.

De Raad van Tucht voor de koopvaardij oordeelde in de uitspraak dd 30 maart 1890 dat de kapitein geen enkele blaam trof. 104.

 

 

Datum vanaf: 1882
Kapitein: HÖPER, J.F.

Externe informatie - Overig
Type onbekend: 93-112 Barkschip 'Bestevaer', gebouwd op de werf van F.H. en C. van Lindern te Alblasserdam in 1864-1865, in veiling verkocht in 1882. Kapiteins P.C. Rosier en A.C. van der Plas. Zie nr.89-90.
Afbeeldingen


Omschrijving: BESTEVAER, aquarel gemaakt in 1867, kapitein P.C. Rosier (vlagnummer 881)
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: BESTEVAER, kapitein P.C. Rosier (vlagnummer 881)
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

1866

NRC 030266          
Advertentie. Schepen in lading te Rotterdam: Naar Batavia en Samarang. De Nederlandse bark BESTEVAER, kapt. P.C. Rosier.
NRC 210866          
Batavia, 27 juli. Aangekomen schepen op Java: JAPAN PACKET, kapt. Den Exter van den Brink, van Sydney; BESTEVAER, kapt. Rosier,van Rotterdam, laatst van Cowes

1868

NRC 100568          
Rotterdam, 9 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 14 schepen als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) BESTEVAER, kapt. P.C. Rosier , 393 lasten, vracht NLG 91,-
DC 141168             
Batavia, 21 oktober. Aangekomen schepen: ALDEBARAN, kapt. Meyboom; BESTEVAER,kapt. Rosier;

1871

NRC 140671          
Publieke verkopingen in De Brakke Grond te Amsterdam op maandag 12 juni:
het fregatschip HENRIETTE MARIA, kapt. R.P. Tjebbes, groot 801 tonnen, gebouwd in1855: NLG 22.220, in slag NLG 800. Koper: C. Ament (opm: een makelaar voor zijn opdrachtgever Wed. Stadlander & Middelhoven, Zaandam)
1/20e aandeel in het barkschip BALTIMORE: NLG 780, in slag NLG 10. Koper W. de Lorme van Rossem.
2/64e aandeel in het barkschip VREDE: NLG 200, in slag NLG 200. Koper W. Bakker Bzn.
1/64e aandeel in het barkschip BESTEVAÊR: NLG 720, in slag NLG 80. Koper J.R. Bos Janszen.
2/32e aandeel in het brikschip JONGE EVERT: NLG 640, in slag NLG 100. Koper A.J.Corver.

1878

NRC 200578          
Amsterdam, 19 mei. Volgens brief van kapt. C. v.d. Plas, voerende het Nederlandse schip BESTEVAER, van Tjilatjap herwaarts, d.d. St. Helena 29 april, was hij aldaar wegens ziekte der equipage binnengelopen. Vijf man waren overleden aan koortsen en een matroos zou vermoedelijk in het hospitaal achterblijven. Na aanmonstering van nieuwe manschappen hoopte de kapitein de 1e mei de reis voort te zetten. Voortdurend had men goed weer en was het schip in goede staat en volkomen dicht.
AH 050778            
Amsterdam, 4 juli. Het Nederlands schip BESTEVAÊR,kapt. van der Plas, van Tjilatjap herwaarts, is gisteren bij Dungeness geloodst; alles wel aan boord.

1880

NRC 061080          
Amsterdam, 5 oktober. Het Nederlandse schip BESTEVAÊR, kapt. Van der Plas, is volgenstelegram uit Batavia, d.d. 2 dezer, bevracht voor een reis van Java naar de Golf van Perziëen terug.

1881

NRC 260581          
Amsterdam, 25 mei. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. Van der Plas, lag volgens brief van de kapitein, de 20e april laatsleden te Bushire zeilklaar naar Batavia. Aan boord alles wel.
NRC 020681          
Bushire, 30 april. Ten gevolge van een plotseling opgekomen windbui is een boot omgeslagen waarin 150 zakken dadels geladen waren, bestemd voor het Nederlandse schip BESTEVAER, en zijn daarbij verloren gegaan. De lading was in Batavia geassureerd.
NRC 250881          
Amsterdam, 24 augustus. Volgens een telegram zou het schip BESTEVAER, kapt. Van de Plas, de 23e dezer van Java herwaarts vertrekken.
AH 020981            
Amsterdam, 1 september. Het bericht, in ons vorig nummer geplaatst, dat het schip BESTEVAER, kapt. Van der Plas 16 juli van Sourabaya herwaarts is vertrokken, in onjuist.Dit schip zou 23 augustus van Java herwaarts vertrekken.

1882

NRC 131082          
Amsterdam, 13 oktober. Volgens telegram is het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt.Höper, door de Factorij van de Nederlandse Handels Maatschappij bevracht voor een ladingkoffie van Pangool en Patjitan naar Schiedam.

1884

AH 120184          
Batavia, 5 januari. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. Höper, alhier binnen, na aande grond te hebben gezeten (zoals reeds vroeger gemeld) heeft het droogdok verlaten en werd bevonden weinig schade te hebben bekomen. De lading wordt thans wederingenomen.
NRC 030784        
Amsterdam, 2 juli. Het Nederlandse schip BESTEVAER, kapt. J.F. Höper, van Newcastle naar Java, bevond zich 27 juni ’s morgens op de hoogte van Dungeness, zeilende met gunstige gelegenheid.

 

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3175-1866.5

DVD XI – 8821-8824

CEDULE

Naam schip BESTEVAER

plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 1 februari 1866

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Boissevain & Co., Amsterdam (boekhouders en mede-reders) (zie bijlage)

te voeren door kapt. P.C. Rosier

grootte in tonnen 393 lasten of 744 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 6 februari 1866

nummer van registratie deel 86, folio 130, verso, vak 4

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: schip ligt thans te Rotterdam; de bijlbrief met bevestigende verklaring van de burgemeester van Alblasserdam werd overhandigd en het schip was voor rekening van de in de bijlage vermelde eigenaren nieuw gebouwd.
researcher/datum research: ML / 090909Bijlage bij acte Amsterdam 1866-5, schip BESTEVAER
Eigenaren:

Firma Boissevain & Co., Amsterdam ( boekhouder en 10/64 part)
Stadnitski & van Heukelom, Amsterdam (4/64e part)
C.A. Crommelin, Amsterdam (4/64e part)
Firma J.J. Poncelet & Zoon, Amsterdam (4/64e part)
Firma Hoyman & Schuurman (4/64e part)
Mr. A. Brugmans, Amsterdam (2/64e part)
Dr. C.E. Heynsius, Amsterdam (2/64e part)
J.R. Kemper, Amsterdam (2/64e part)
T. Schaap, Amsterdam (2/64e part)
Firma Schimmelpenninck & Kruimel, Amsterdam (2/64e part)
Firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (2/64e part)
J.D. Diets, Amsterdam (1/64e part)
Firma Wed. A.G. Heineken & Zoonen, Amsterdam (1/64e part)
H.J.A. Boissevain, Amsterdam (1/64e part)
T.H. von Lindfern, Alblasserdam (6/64e part)
C. von Lindern, Alblasserdam (4/64e part)
K.P. Haasnoot,. Katwijk aan Zee (2/64e part)
P. van Duyvenbooden, Katwijk aan Zee (2/64e part)
L. van der Plas, Katwijk aan Zee (2/64e part)
B.W. Kaars Sypesteyn, Krommenie (2/64e part)
J. Bosscha, ’s-Gravenhage(2/64e part)
H.H. de Heus, Utrecht (2/64e part)
en M. Booy, Amsterdam (1/64e part)

ML / 090909

Naam BESTEVAER
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1866
Toegang 198
Inventaris 3175

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: P. van Heck – Catalogus Nederlandse Scheepvaart 1813-2015
Staat van de Nederlandsche Zeemagt en Koopvaardij (Diverse jaargangen)
G.N. Bouma - Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen, alsmede hun gezagvoerders en thuishaven, 1820-1900.
Noord-Hollands Archief - Haarlem
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk