Inloggen
FRIESLAND - ID 15518


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1859-06-04 / 1897-00-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1859
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. D. & L. Alta, werf 'Welgelegen', Harlingen, Friesland, Netherlands
Date Laid Down: 1856-00-00
Launch Date: 1858-04-15
Delivery Date: 1859-05-14
Technical Data

Gross Tonnage: 394.00 lasts
Gross Tonnage 2: 746.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 40.92 Meters Registered
Beam: 7.12 Meters Registered
Depth: 5.76 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1859
Datum agenda: 1859-06-04
Register nr: 18590393
Scheepsnaam: FRIESLAND
Type: Fregat
Lasten: 394
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Zeilmaker & Co.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Mispelblom, M.C.E.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-05-13 FRIESLAND
Manager: Firma Zeilmaker & Co., Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Firma Zeilmaker & Co., Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands

Date/Name Ship 1869-09-26 FRIESLAND
Manager: Firma Canne & Balwé, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Canne & Balwé, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1859-06-27: Grounded
Harwich, 27 juni. Het Nederlandse schip VRIESLAND (opm: fregat FRIESLAND, kapt. M. Mispelblom Beijer, van Amsterdam naar Batavia met troepen en een lading stukgoed, is gisteravond op het Long Sand aan de grond geraakt. Een gedeelte der lading is over boord geworpen, doch het schip is vast blijven zitten.
1865-01-31: Sprang a leak
Rio de Janeiro, 31 januari 1865. Het Nederlandse schip (opm: fregat) FRIESLAND, kapt. T. Sipkes, van Amsterdam naar Batavia, is hier lek binnengelopen.
1867-05-26: Damaged
Kaapstad, 31 mei 1867. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Sipkens, van Batavia naar Rotterdam bestemd, is de 26e dezer in de Algoabaai binnengelopen met verlies van het roer en verschansing.
1873-02-07: Damaged
Amsterdam, 9 februari. Volgens telegram uit Portsmouth van 7 dezer is het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Sipkes, van Batavia naar Amsterdam, aldaar lek en met verlies van verschansingen, zeilen en boten binnengelopen.
1873-02-07: Damaged
Amsterdam, 9 februari 1873. Volgens telegram uit Portsmouth van 7 dezer is het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Sipkes, van Batavia naar Amsterdam, aldaar lek en met verlies van verschansingen, zeilen en boten binnengelopen.
1878-10-23: Damaged
New York, 30 oktober. De FRIESLAND, kapt. Smeden, van Amsterdam te Philadelphia aangekomen, heeft 23 oktober op 37° NB 73° WL een zware storm gehad van het ZO tot WNW, en heeft daarbij de voorsteng verloren.
1879-01-07: Sprang a leak
Amsterdam, 7 januari 1879. Het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. B. van Smeden, van Philadelphia te Rotterdam aangekomen, is lek en heeft zeilen en verschansing verloren, hebbende veel slecht weder doorgestaan.
1879-12-26: Damaged
Amsterdam, 28 december 1879. Het Nederlandse barkschip FRIESLAND, kapt. Van Smeden, van Triëst naar Bordeaux, is volgens telegram van Gibraltar van de 26e dezer, na zware stormen te hebben doorgestaan, met verlies van een gedeelte deklast en circa 4 duim water per uur makende, genoodzaakt geweest die dag aldaar binnen te lopen.
1882-11-00: Damaged
Amsterdam, 8 november 1882. Volgens bij de Vereeniging van Assuradeuren alhier ontvangen telegram uit Dantzig, is het Nederlandse schip FRIESLAND, kapt. Van Smeeden, van Wyborg naar Amsterdam met een lading hout, lek, met verlies van zeilen en deklast te Dantzig binnengelopen.
1887-04-00: Sale/Verkoop
2 april 1887
Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip FRIESLAND is door tussenkomst van de makelaar J.F. Glahn verkocht aan de heren E.J. Bok & Zn. te Amsterdam.
1890-10-01: Sprang a leak
Amsterdam, 3 oktober 1890. Het schip (opm: bark) FRIESLAND, kapt. T. Teensma, van Westzaan naar Hudiksvall, is de 1e dezer lek en met verlies van tuig door de Deensche stoomboot UNION te Frederikshavn binnengebracht.
1893-02-02: Sale/Verkoop
Advertentie. Uit de hand te koop aangeboden: het gekoperd en kopervast barkschip FRIESLAND, groot 631 register ton, met deszelfs complete inventaris, liggende te Westzaan. Te bevragen bij de scheepsbouwmeesters E.J. Bok & Zonen te Amsterdam.
1897-01-31: Final Fate: Broken up

(Geen plaats), 31 januari. Het Nederlandse barkschip FRIESLAND, groot 631 ton, gebouwd in 1858, de 28e november van Leerort te Emden aangekomen alwaar het thans nog ligt, is uit de hand verkocht aan C. Constants te Zijpe, om te worden gesloopt.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.Mispelblom Beijer werd per 01 januari 1853 met vlagnummer 37 ingeschreven als lid van het Harlinger zeemanscollege "Zeemansvoorzorg". Zijn schip was de "Lt Adm Stellingwerff", boekhouders Zeilmaker & Co. De contributie werd door hemzelf betaald. Hij was ongehuwd. Toegevoegd is dat hij honorair lid is geworden (geen datum)028-fol.037.

      Hij was lid met vlagnummer 37 lid van het College in de periode 1853-1863034.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen036

vlagnummer    periode      type           naam van het schip                                          boekhouder/reder

         37            1852-1856 3/m bark   Luitenant Admiraal Stellingwerf                           Zeilmaker & Co, Harlingen

                                                                   van Semarang naar Singapore op een klip gelopen en gezonken

                           1857-1862 3/m            Friesland                                                                               Zeilmaker & Co, Harlingen

 

Bouma025 vermeldt M.C.E.Mispelblom Beyer als gezagvoerder gedurende:

      *    1853 t/m 1857 op de bark “Luitenant Admiraal Stellingwerf”, gebouwd in 1853 te Harlingen, 326 ton n.m., varend voor Zeilmaker & Co te Harlingen. Het schip liep op het traject Semarang - Singapore ope een klip en zonk;

      en M.Mispelblom Beyer gedurende:

*    1858 t/m 1863 op het 3/m schip “Friesland”, gebouwd in 1858 te Harlingen, 737 ton n.m., varend voor Zeilmaker & Co te Harlingen.

 

Overige bijzonderheden

M.C.Mispelblom Beyer verzorgde per 25 juni 1859 vanuit Nieuwediep met de “Friesland” een troepentransport van 4 officieren en 100 manschappen naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 23 januari 1860 na een reis van 212 dagen065.

 

De Harlinger Courant dd 05 augustus 1857 meldt:

“Met leedwezen wordt vernomen, dat het alhier thuishoorende schip Lt.Adm.Stellingwerf, gevoerd door kapitein M.C.E.Mispelblom Beijer van Leeuwarden, op deszelfs terugreis van Java naar Sincapore, tusschen Banca en Rhio, op eene onaangwezen rots in de kaart gestooten heeft, en onmiddellijk met deszelfs lading Rijst en Specie is gezonken. Gelukkig echter zijn de Europesche en Javaansche equipagie benevens de Chineesche passagiers gered, en den 19 Junij te Sincapore aangekomen.”

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Mispelblom Beijer, M.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

.Sipkes werd per 12 februari 1861 met vlagnummer H68 ingeschreven als lid van het Harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg”. Zijn schip was de “Constance”, boekhouders Zeilmaker & Co. Er zijn geen verdere bijzonderheden vermeld028-fol.091.

Hij was met vlagnummer H68 lid van het College in de periode 1861-1868. In 1861 werd in Sweijs T.Sipkes opgegeven met nummer 67 maar het Inschrijfregister noemt in dat jaar nummer 68034.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen036

vlagnummer   periode     type          naam van het schip                                         boekhouder/reder

       H68           1860       brik           Constance (ex Cornelia)                                        Zeilmaker & Co, Harlingen

                            1861       brik           Constance (ex Cornelia)                                        Zeilmaker & Co, Harlingen

                            1862       brik           Constance (ex Cornelia)                                        Zeilmaker & Co, Harlingen

                          1863-1868 3/m           Friesland                                                                  Zeilmaker & Co, Harlingen

volgens Bouma 025 voer de Friesland van 1863-1876 bij Zeilmaker & Co, Harlingen en in 1877 bij Canne & Balwé, Amsterdam. Gedurende deze gehele periode onder kapitein T.Sipkes.I

 

Bouma025 vermeldt T.Sipkes als gezagvoerder gedurende:

 • * 1861 t/m 1863 van de brik “Constance” ex Cornelia, gebouwd in 1857 te Harlingen, 295 ton o.m., varend voor Zeilmaker & Co te Harlingen;
 • * 1864 t/m 1878 van het 3/mschip “Friesland”, gebouwd in 1858 te Harlingen, 737 ton o.m., varend voor Zeilmaker & Co te Harlingen.

 

Vermelding van vertrek en aankomst in Amsterdam093

Naam kapitein                                    Naam schip                                      vertrek                      terugkomst

T.Sipkes                                               Constance                                        13 maart 1861           14 januari 1862

 

Overige bijzonderheden

 

Algemeen Handelsblad 14 juni 1865114

Advertentie. Verkoping van scheepsaandelen. De Notaris A. Witholt, te Sexbierum, zal op last van zijn principalen, op woensdag 21 juni 1865, 's namiddags te 4 uur precies, provisioneel, en ‘s avonds te 8 uur finaal, ten huize van De Groot, in De Koornhuis te Harlingen, presenteren te verkopen:

 1. 18/40 Aandelen in het kopervaste en gekoperde snel zeilende brikschip, genaamd
 2. ADM. TJERK HIDDES, groot volgens Nederlandse meetbrief 143 lasten of 270 zeetonnen en dat met deszelfs complete inventaris van zeilen, touwwerk, ankers, kettingen, enz, zo als hetzelve laatst bevaren is door kapt. O.S. Parma en thans liggende aan de Werf Welgelegen, in de Zuiderhaven te Harlingen.
 3. 2/60 Aandelen in het kopervaste en gekoperde, snel zeilende Nederlandse fregatschip, genaamd FRIESLAND, groot volgens Nederlandse meetbrief 378 lasten of 716 zeetonnen, en dit met deszelfs complete inventaris van zeilen, ankers, kettingen, enz, benevens de volgens boek bij kas zijnde gelden, sedert november 1864; zo als hetzelve thans op reis is naar Batavia, bevaren wordende door kapt. T. Sipkes, zijnde de bodem terug bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Nadere informaties zijn te bekomen bij voornoemde notaris en de boekhouders Zeilmaker & Co te Harlingen.

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: Sipkes, T.

Familiegegevens en opleiding

Bauke van Smeden werd geboren 30 juni 1840 te Harlingen als zoon van de grofsmid Minne Baukes van Smeden en  en Neeltje Hoekers.

Hij trouwde op 31 december 1865 te Franeker met Hyke Plantinga, geboren c07 februari 1840 te Franeker als dochter van Klaas Jans Plantinga en Gatske Douwes Pot

 

Ontleend aan: “Trying-0ut. An Anatomy of Dutch Whaling and Sealing in de Nineteenth Century, 1815-1885”

Joost C.A.Schokkenbroek, Aksant, Amsterdam, 2008, 366 pp

In Appendix 5, p.323 staat een “Overview of Pupils of the Nautical College in Harlingen (1842-1864) en kennelijk degenen die aan de walvisvaart hebben deelgenomen waaronder:

Bauke van Smeden, geboren te Harlingen, ten tijde van zijn inschrijving in 1849 15 jaar. Per 27 december 1849 ingeschreven en uitgeschreven per 16 februari 1850. Maakte een reis naar Groenland. In zijn leerlingen register staat hij te boek voor gedrag als bescheiden en voor begrip als redelijk vatbaar , cijfer 3 op een schaal van 5. Voorts de aantekening “Calculates the spherical oblique-angled triangles.”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

B.van Smeden werd in 1873 met vlagnummer H2 ingeschreven als lid van het Harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg”. Zijn schip was de “Johannes Elizabeth”, boekhouder J.van ‘t Vliet te Harlingen. De contributie werd voldaan door zijn vrouw Hieke Klaas Plantinga, geboren in 1840 te Harlingen. Ten tijde van de inschrijving had het echtpaar 2 kinderen: een meisje van 4 jaar en een zoontje van 2½ jaar028-fol.137.

B.van Smeden was met vlagnummer H2 lid van het College in de periode 1873-1904034.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

B.van Smeden te Middelburg” kreeg op 26 januari 1889 en op 25 februari 1893 brieven van het College inzake contributiebetaling. Op 14 april 1894 verzond het College een brief aan Dr.Bolk te Middelburg waarin werd gevraagd: “... is het positief zeker dat de tegenwoordige ongesteldheid van v.S. een gevolg is van een ongeluk hem voor 4 jaren op zijn schip overkomen?”033.  Op 21 februari 1898 wordt in de Algemene vergadering een brief vam kap.B.van Smeden behandeld “verzoekende eene jaarlijsche ondersteuning zonder dat dit later wordt afgetrokken. Op voorstel van de Directie wordt besloten om aan hem voor dit jaar 52,- te geven. Hij is 58 jaar en valt dus niet in de termen van Art,21”035-21 februari 1898..

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen036

vlagnummer      periode      type           naam van het schip                                 boekhouder/reder

         H2           1872-1873 3/m sch.    Johanna Elisabeth (ex Lotus)                         J.van ‘t Vliet, Harlingen

                                                                   bij Lemvig gestrand en wrak. Bemanning gered.

                           1878-1886 3/m bark   Friesland                                                            Canne & Balwé, Amsterdam

 

Bouma025 veermeldt B.van Smeden als gezagvoerder gedurende:

 • * 1872 t/m 1874 van de 3/msch “Johanna Elisabeth” ex Lotus, gebouwd in 1859, bouwlocatie niet vermeld, 173 ton o.m., varend voor J. van ’t Vliet te Harlingen;
 • * 1876 van de sch.brik “August Marie”, ex Albrecht Frederik, ex Bernardus, gebouwd in 1850 te Zierikzee, 153 ton o.m., varend voor A.M.E.Tromp te Amsterdam;
 • * 1877 op hetzelfde schip en reederij maar nu vanuit Hilversum. Het schip strandde op de baar van Newburgh en geraakte wrak;
 • * 1879 t/m 1888 van het 3/mschip “Friesland”, gebouwd in 1858 te Harlingen, 737 ton o.m., varend voor Canne & Balwé te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

De Harlinger Courant dd 24 oktober 1874 bevat in de rubriek Scheepstijdingen het volgende bericht.096:

Harlingen  23 Oct.  Volgens heden alhier ontvangen telegram is het schip Johanna Elisabeth, kapt. B. van Smeden, bij Lemvig, Jutland, gestrand, het schip wrak, doch het volk gered, men dacht de lading te kunnen bergen.”

 

 

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Smeden, Bauke van

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Douwe Teensma werd geboren te Schiermonnikoog op 20 maart 1851 als zoon van Jeppe Teens Teensma en Janke Eltjes Vil.

Hij trouwde te Schiermonnikoog als kapitein op 10 februari 1876 met Trijntje Pieters de Boer, geboren te Schiermonnikoog op 08 februari 1853 als dochter van Pieter Cornelis de Boer en Gezina Remts Danhof. Zij overleed te Den Helder op 12 januari 1879.

Hij hertrouwde op Schiermonnikoog op 24 november 1881 met Grietje Tomas Faber, geboren te Schiermonnikoog op 17 augustus 1854 als dochter van Thomas Klazen Faber en Geertje Gerrits Konter, Zij overleed te Rotterdam op 21 maart 1917.

Henrik Douwe overleed te Rotterdam op 26 januar 1924.

 

In: “Een leven op zee” Brochure geschreven door P.J.Teensma Jr, Zomer 2013, 84 pp.

 

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt T.Teensma als gezagvoerder gedurende:

*   1891 t/m 1897 van het 3/mschip “Friesland”, gebouwd in 1858 te Harlingen, 737 ton o.m., varend voor E.J.Bok & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1897 gesloopt in Zijpe.

 

Een portret van het fregat “Amstelstroom” staat op p. 119 van het boek Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds door Ron R. van Staveren c.s., Schiermonnikoog 2009, 444 pp. Op het portret wordt als gezagvoerder vemeld H.Teensma en in het bovenvermeld boek staat dat deze Hendrik Douwes Teensma als gezagvoerder heeft gevaren van 1888-1890. Dit gegeven klopt niet met Bouma025 die het schip dan toeschrijft aan Pieter Teunis Teensma

 

Overige bijzonderheden

Op 29 oktober 1896 was het Noorse barkschip "Magda" in nood bij Schiermonnikoog. De reddingsboot van Schiermonnikoog onder schipper D.T.Visser (zie aldaar) deed een (geslaagde) reddingspoging de bemanning te redden. "De stranding werd ook opgemerkt door de loods van het 900 ton grote barkschip "Friesland", met hout onderweg van de Finse golf naar Emden. Gezagvoerder was H.D.Teensma, een Schiermonnikoger". Er werd besloten hulp te verlenen en een sloep met vier man deed een poging. "Een dikke regenbui valt in en spoedig raakt men aan boord van de "Friesland" de sloep uit het oog. Zij heeft de "Magda" nimmer bereikt. Een brokje achtersteven van de versplinterde boot werd enkele dagen later door een Schiermonnikoger strandjutter gevonden. Op de spiegel stond in witte letters "Friesland", daaronder Amsterdam ...".

Pagina 145/146 uit: Louise Mellema - "Schiermonnikoog Lytje pole". Uitgave Fryske Akademy nr.438. 1973. 280pp.

 

“Ingekomen Stukken Oude Pekela – 1896

Brief van J.Stratingh & Comp. scheepsmakelaars te Delfzijl van 3 november 1896 aan de burgemeester van Oude Pekela inhoudende: “Mijnheer. Gepasseerde vrijdag begaven zich vier man van de Nederlandse bark “Friesland”, kapitein Teensma voor de Eems in een boot om te trachten schipbreukelingen te redden van het op Schiermonnikoog gestrandde Noorse barkschip “Magda”.

Tot op heden heeft men, niettegenstaande de vele aangewende moeiten om inlichting te ontvangen van die vier mannen, niets daarvan vernomen. Aangenomen mag dus worden dat die vier personen bij hun edel pogen om te redden, zelf zijn verongelukt..

Thans is bericht ingekomen dat op de Boschplaat een lijk is aangedreven. Dit lijk is vervoerd naar Noordpolderzijl en vandaar gekist gezonden naar Warffum. Aangezien onder die personen zich ook bevindt Hermannus Nieboer, van Pekela, verzoeken wij u beleefdelijk namens kapitein Teensma hiervan de familie kennis te geven. Inmiddels hoogachtend, w.g. P.Stratingh & Comp.”115

 

Provinciale Groninger Courant 06 november 1896

Delfzijl, 3 november. Het Nederlandse barkschip FRIESLAND, kapt. Teensma, naar Papenburg bestemd, dat sedert zondag (opm: 1 november) bij de Knock (opm: aan de Eems) ligt, heeft een diepgang van 53 dm. zodat het minstens de halve lading zal moeten lossen alvorens de reis voort te zetten. Dit lichten evenwel kan, door de sterke stroom, niet zonder gevaar voor het schip en lichters plaatshebben. Mocht de oostelijke wind aanhouden en dus weinig water komen, dan bestaat de kans dat de FRIESLAND daar de gehele lading zal moeten lossen. (opm: zie ook volgend bericht)

 

Provinciale Groninger Courant 07 november 1896

BERICHT. HELPT.

Diepdroevig is de oorzaak die het eiland Schiermonnikoog zich doet richten tot geheel Nederland.Een der onzen Ambrosius Visser, eerste stuurman van de FRIESLAND, kapt. Hendrik Teensma op reis naar Papenburg is in deze wateren omgekomen en met hem nog 3 anderen van dezelfde bodem. Met name Hermanus Nieboer van Pekela, Marc Brouwer van Nes op Ameland en de Duitser Robert Buren, bij hunne edele poging om de schipbreukelingen van de MAGDA, die door onze reddingboot later behouden aan wal zijn gebracht, te redden.

De boot van de FRIESLAND, met 4 man uitgezet moet in de branding zijn omgeslagen zijnde de schipbreukelingen van de MAGDA zonder volk en vol water voorbij gedreven. Ambrosius Visser die voor anderen gestorven is, laat een weduwe na met 3 kinderen, waarvan de oudste 3 jaar is,terwijl het jongste heden (2 november) geboren werd. Met hem is voor vrouw en kinderen alles weg. Hij heeft gehandeld in de geest van zijn bejaarde vader, die reeds 20 mensen meehielp te redden en onder al zijn smart de schone woorden sprak: "het is zo aantrekkelijk mensenlevens te redden".

Schiermonnikoog, trots op de nagedachtenis van Ambrosius Visser, vraagt voor zijn dierbare hulp. En aangezien de commissie nog onbekend is met de nagelaten betrekkingen der 3 andere verongelukten neemt ze zich voor de in te komen gelden naar de evenredigheid van de behoeften onder de achtergeblevenen te verdelen. Van een en ander zal te zijner tijd in dit blad melding gemaakt worden. Al de commissieleden verklaren zich gaarne bereid giften in ontvangst te nemen.

De commissie van bijstand:

 1. Bruins Slot, burgemeester

Dr L. Bahler, predikant

 1. Dijk, directeur zeevaartschool
 2. Oostlievense, leraar

P.J.L.Teensma, gewezen gezagvoerder

 1. Fokkes

De redactie der Provinciale Groninger Courant verklaart zich gaarne bereid giften voor dit doel in ontvangst te nemen.

 

Dagblad Scheepvaart 07 december 1896

Delfzijl, 5 december. De Nederlandse schepen HILLECHIENA HELENA, E.P. Brouwer, FRIESLAND, Teensma en CONCORDIA, Kuiper, liggende te Emden, zijn aldaar in winterlaag opgelegd.

 

Provinciale Groninger Courant 14 januari 1897

Emden, 7 januari. De volgende Nederlandse schepen liggen hier in winterlaag: ANNA, kapitein Roberts, CONCORDIA, kapitein Kuiper, FRIESLAND, kapitein Teensma, GRATITUDE, kapitein Koops, HILLECHIENA, kapitein Brouwer, IPEUS, kapitein Schansker en MARIA, kapitein Mulder.

 

 

 

Datum vanaf: 1890
Kapitein: Teensma, Hendrik Douwe

Monsterrollen

Opgemaakt Harlingen
Datum: 1859-05-27
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: FRIESLAND
Schipper: Mispelblom Meijer (Mispelblom Beijer), Martinus
Scheepstype: fregat
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: FRIESLAND, rederij E.J. Bok & Zonen, Amsterdam, kapitein C.H. Rapp
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Zeeopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

TRESOAR LEEUWARDEN Archiefnummer Harlingen 19.06.383.141
foto P1030044 – 046

BIJLBRIEF

Naam schip FRIESLAND

plaats en datum acte bijlbrief, Harlingen, 13 mei 1859

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Dirk & Lieuwe Alta, scheepsbouwmeesters, werf Welgelegen te Harlingen

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Zeilmaker & Co., zeehandelaren te Harlingen

te voeren door kapt. Martinus Christiaan Emilius Mispelblom Beyer

grootte in tonnen 746 zeetonnen
(meetbrief nr.43 d.d. 23 augustus 1858 afgegeven te Harlingen)

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen lang 40,92 m., breed 7,12 m.,hol 5,76 m.

kiellegging november 1856

tewaterlating 15 april 1858

plaats / datum registratie Harlingen, 14 mei 1859

nummer registratie deel 43, folio 189, verso, vak 7

notaris Michiel Goslings, notaris te Harlingen

prijs

Bijzonderheden:

Bij de registratie van de bijlbrief op 13 mei 1859 was het schip “thans” geheel opgetuigd.
De zeebrief werd verstrekt op 4 juni 1859, een bouwtijd van ruim 2½ jaar!

04.06.1858 Eerste zeebrief voor een schip FRIESLAND, aanvrager Zeilmaker en Co., Harlingen, kapt. M.C.E. Mispelblom Beyer


researcher/datum research: ML / 220717

Naam FRIESLAND
Archiefinstelling Tresoar, Leeuwarden
Jaar 1859
Toegang 19.06
Inventaris 383

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Tresoar - Leeuwarden
Omschrijving: Archiefnummer Harlingen, toegang 19-06, invoer 383, no.141
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk